JSOU KNIHOVNY PŘIPRAVENY NA INTERNETOVÉ VYSÍLÁNÍ?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JSOU KNIHOVNY PŘIPRAVENY NA INTERNETOVÉ VYSÍLÁNÍ?"

Transkript

1 JSOU KNIHOVNY PŘIPRAVENY NA INTERNETOVÉ VYSÍLÁNÍ? Gabriela Opletalová, Knihovnické informační centrum Fakulty stavební, VUT v Brně Dalibor Hanžl, OVT Přírodovědecké fakulty MU v Brně ABSTRAKT: Rozvíjející se informační technologie spolu s rychlými počítačovými sítěmi vytvářejí nové a efektivnější možnosti přenosu obrazu a zvuku. Multimediální data lze pomocí počítačové sítě živě vysílat, zaznamenávat a kdykoli zpřístupňovat. Ukazuje se, že tato data mohou být cennými informačními zdroji a měla by se stát součástí moderních knihoven. Tento příspěvek si klade za cíl seznámit se základními technickými prostředky pro zpřístupňování on-line přenosů a jejich archivace. 1 Úvod Je nepochybné, že význam elektronických informačních zdrojů nabývá v České republice stále větší důležitosti. Nejrůznější digitální knihovny, elektronické informační zdroje a v obecnějším měřítku Internet vůbec, se stávají prvořadou informační bránou umožňující přístup k těmto komplexním informačním zdrojům. Vzhledem k dramatickému vývoji informačních technologií lze říci, že knihovna, která nenabízí přístup k Internetu a k některým z elektronických informačních zdrojů, může jen stěží uspokojit nároky svých uživatelů. V současné době, charakterizované rychlými počítačovými sítěmi, se stále více prosazuje technologie tzv. streamovaného videa a videokonferenčních aplikací. Multimediální data lze pomocí počítačové sítě nejen živě vysílat, ale i zaznamenávat, archivovat a zpřístupňovat. Pro zpracování a archivaci záznamů bez nutnosti on-line produkce se však ukazují efektivnější jiné formáty (např. DivX), ale to je mimo rámec našeho příspěvku.[1] Tento příspěvek si klade za cíl seznámit se základními technickými prostředky pro zpřístupnění on-line přenosů a jejich archivace. Nejprve se obecně seznámíme s myšlenkou on-line přenosu (ve 2. kapitole), dále se budeme věnovat jeho technické stránce (3. kapitola). 2 Obecná charakteristika V úvodu jsme zmínili ve světě dnes již samozřejmé způsoby uchovávání informací (digitální knihovny a elektronické informační zdroje na Inter- 283

2 netu), k nimž v poslední době přibývají i další populární formy přenosu a archivace informací. Je to především živé vysílání po Internetu, které, kromě základní možnosti on-line přenosu, zahrnuje řadu dalších výhod. Zejména je možné záznam umístit na web ke stažení a k okamžitému přehrání v kteroukoli dobu. Díky rychlému přenosu dat lze docílit vynikající kvality záznamu a ten pak efektivně archivovat. Díky stále rychlejším linkám se v posledních letech stále více využívá také IP telefonie, videokonference a nebo jsou živě vysílány i samostatné přednášky. Z nedávných akcí zmiňme on-line přenosy z konference INFORUM. Z dalších akcí, pro konkrétnost konaných v Brně, na kterých se podíleli autoři příspěvku, jmenujme např. přenos prezentace elektronických informačních zdrojů, která se uskutečnila v Knihovnickém informačním centru VUT v Brně, nebo přenos vybraných přednášek Spolku přírodovědců na PřF MU atd. Tyto dva příklady nám ukazují dvojí cestu, kterou by knihovny 21. století měly ve vztahu k internetovým přenosům sehrávat. Samozřejmě, funkčnost on-line vysílání není omezena pouze na vzdělávací programy či konference, a může nalézt mnohem širší aplikace, ale tento příspěvek se bude soustředit právě na následující dva aspekty on-line přenosu, a zejména na jejich souvislost s knihovnami. Prvním z nich je vysílání a zaznamenávání událostí, které přímo souvisejí s knihovnictvím. To jsou především prezentace různých elektronických informačních zdrojů, přednášky významných knihovníků nebo rozhovorů s nimi, semináře, a rovněž on-line přenášení vybraných příspěvků na významných knihovnických konferencích. Není těžké si představit např. přenos z besed s populárními a známými osobnostmi, které některé knihovny pořádají. Navíc všechny záznamy je následovně možné snadno a přitom bezpečně archivovat na odpovídajících digitálních nosičích a taktéž umístit na webu k přehrání. Hudbou nedaleké budoucnosti je zajištění interaktivního přenosu, tj. potencionální reakce vzdálených posluchačů. Druhým aspektem je pak linie knihovna = vzdělávací instituce. Ve světle internetových záznamů je tím míněna archivace vzdělávacích programů, přednášek a seminářů, konaných jak pro studenty, tak i pro širší veřejnost. Návštěvníci knihovny by si pak půjčovali digitální nosiče s kvalitním záznamem, nebo by záznam mohli shlédnout na některém z knihovních počítačů, které by k tomu byly určeny Snadno si lze představit i model virtuální knihovny, kdy si návštěvník záznam prohlíží z tepla svého domova. Obě cesty jsou přímočaré a poměrně dobře schůdné, neboť většina důležitých knihovnických pracovišť disponuje odpovídající počítačovou technikou a pořízení webové kamery není příliš finančně náročné. Není 284

3 třeba volat filmový štáb. Na druhou stranu videokonference, záznamy atd. nemohou nahradit systematické vzdělávací kurzy a programy (zejména v tištěné podobě, učebnice atd.), a ani se o to nepokoušejí. Samozřejmě, funkčnost on-line vysílání není omezena pouze na vzdělávací programy či konference, a může nalézt mnohem širší aplikace, ale tento příspěvek se v dalším bude soustředit právě na tyto aspekty on-line přenosu, a zejména na jejich souvislost s knihovnami. Zaměříme-li se na záznam přednášek, prezentací apod., má ve srovnání s klasickým způsobem přenosu obrazu a zvuku on-line přenos jisté přednosti. Nevyžaduje přítomnost vysílacího studia a často nákladné kamerové a zvukové techniky. K jeho provozu postačuje webová kamera, mikrofon a počítač připojený k Internetu s autorizovanou internetovou adresou (eventuálně přímo server). Přenos nevyžaduje tým televizních odborníků, zcela postačuje kvalifikovaný uživatel pc. Navíc, rychlé počítačové sítě umožňují dosáhnout kvality přenášeného obrazu a zvuku, která je srovnatelná, nebo i vyšší, než kvalita běžného zvukového záznamu. S akcelerujícím nárůstem rychlosti počítačových sítí se stále více prosazuje technologie tzv. streamovaného videa a videokonferenčních aplikací [2],[3]. Jak jsme řekli, multimediální data lze pomocí počítačové sítě nejen živě vysílat, ale i zaznamenávat, archivovat a zpřístupňovat. Jakýkoli videosoubor lze uložit na disk počítače a poté může být zpřístupněn, např. tím, že jej vystavíme na webu. Problémem je, že uživatelé si jej za normálních okolností musí kompletně přetáhnout na disk svého počítače a teprve potom v příslušné aplikaci přehrát, což může být zejména v případech velmi dlouhých záznamů téměř nepoužitelné. Moderní technologie streamovaného videa (dále se držíme anglického termínu spíše než počeštělého překladu "proudované" video) však speciální software na vyžádání (Video on Demand) nebo v reálném čase posílá jako plynulý proud dat, který můžeme průběžně sledovat. Právě technologie streamování multimédií by se mohla v knihovnách prosadit. Zejména proto, že tímto způsobem je ztížena možnost nepřijatelného "stahování" multimediálních souborů a jejich následné šíření, existuje možnost vkládání vodoznaku či copyrightu, možnost omezení přístupu či kvality. Naopak technologie otevírá velké možnosti pro zprostředkování (jak živě, tak ze záznamů) různých přednášek nebo prezentací uspořádaných knihovnami, zpřístupňování multimediálních fondů uživatelům knihovny interně i z pohodlí svého domova. Na závěr kapitoly si všimněme pojmu videokonference. Videokonference nachází uplatnění v každodenní praxi, kdy ze svého pracovního místa (počítače) můžeme komunikovat se svým partnerem nebo partnery. Dalším 285

4 příkladem využití je vědecká přednáška nebo vzdálená konference. K dispozici bývají služby video, zvuk a sdílená plocha. Podle počtu účastníků konference se dělí na: komunikaci dvou účastníků po síti IP, komunikaci většího počtu účastníků po síti IP, komunikaci většího počtu účastníků po síti IP pomocí multicastu. O videokonferencích se šířeji zmíníme na konci třetí kapitoly. Poznamenejme, že mimo rámec tohoto příspěvku budou systémy pro vysoce kvalitní přenos obrazu, které se obvykle používají při propojení dvou míst a při přenosech do velkých přednáškových sálů po rozhraní ATM (pracují s velmi vysokými datovými proudy 20Mb/s). V následující kapitole se zaměříme na možnosti uchovávání a poskytování multimediálních záznamů v dnešních knihovnách a uvedeme odpovídající základní programové vybavení. 3 Programové vybavení pro streamované video V současné době existují tři základní systémy, software, pro streamovací servery. Jsou to: Microsoft Streaming Media Real Media QuickTime Broadcaster Podívejme se na tyto systémy podrobněji. Microsoft Streaming Media Firma Microsoft dodává spolu se svými operačními systémy Windows také Micosoft Media Player - software na přehrávání videa ve formátu Microsoft Streaming Media (WSM). Nástroje pro tvorbu materiálu v tomto formátu jsou zdarma k dispozici ke stažení na stránkách Microsoftu [7]. Většině uživatelů by měl k tvorbě stačit Microsoft Media Encoder. K dispozici je již encoder pro WSM verze 9. Vysílací server je k dispozici v operačním systému Windows 2000 Server a Windows 2003 Server. S encoderem je možné pracovat ve dvou režimech, které je možno současně kombinovat: on-line streaming materiálu do sítě a ukládání na disk. Streamování do sítě je možno provádět buď tak, že vysílacím serverem se stane přímo encoder, nebo lze na vysílání použít jiný server, který se připojí na síťové vysílání encoderu obdobně jako běžný klient. Varianta, kdy se vysílacím serverem stane přímo encoder je však velmi málo využitelná, neboť počet souběžně připojených klientů je omezen na čtyři. Nejnovější verze Windows Media Encoderu má na rozdíl od předcházejících verzí i volbu mezi dvěma způsoby navazování spojení mezi encoderem a vysílacím serverem. Můžeme nastavit variantu, kdy navazuje spojení klient, a nebo nava- 286

5 zuje spojení server. Druhý případ může činit problémy v případě, že mezi encoderem a serverem je umístěn firewall nebo NAT překlad adres. Při kódování je možno si vybrat z mnoha předpřipravených profilů pro různé poměry datového toku vs. dosažené kvality, stejně tak jako je možno si definovat profily vlastní. Real Media Na rozdíl od Microsoft Streaming Media jsou produkty firmy Real Media prakticky všechny dostupné pro většinu běžných operačních systémů. Dříve bylo možné vybírat ze dvou verzí: volnou verzi Basic, která byla k dispozici ke stažení na stránkách autorské firmy Real Networks Inc. komerční verzi Plus s rozšířením některých funkcí Dnes je tato technologie nabízena pod označením HELIX [8] a místo verze Basic existuje pouze třicetidenní zkušební doba produktu, po které vyprší dočasný licenční klíč a systém se stane nefunkčním. Prostředkem pro přehrávání záznamů je buď Helix Player, RealOne nebo starší RealPlayer. Sdružení CESNET zakoupilo pro uživatele plnou komerční verzi programu RealServer pro 100 souběžně sledujících uživatelů. I zde existuje možnost archivace vysílaného datového proudu. K dispozici jsou následující režimy ukládání a práce se streamovacím serverem: Přímý přenos bez on-line archivace na serveru - tento režim je běžný pro přímé přenosy, z nichž nepotřebujeme mít dostupné archívy. Přímý přenos s on-line archivací na serveru - tento režim je možno použít v případě, že z přenosu potřebujeme mít zachován archív; je zde ale nebezpečí ztráty dat v případě, že dojde k výpadku kódujícího stroje; pro případ výpadku je dobré se pojistit záznamem na videokazetu při snímání kamerou. Přímý přenos s lokální archivací u klienta - tento režim je obdobný výše zmíněnému s tím, že archivace probíhá na straně klienta; v případě výpadku není problém se ztrátou dat, ale je zapotřebí obvykle nezanedbatelné místo na pevném disku klienta (je třeba počítat nejméně s 1 GB na hodinu záznamu při použití komprese do pro datové toky 350 kbps a 450 kbps, ale při použití více rychlostí datových toků tato hodnota může významně vzrůst). Lokální archivace u klienta - tento režim je vhodný jak pro přepis z videozáznamu např. pro vypálení na CD nebo pro následující použití. 287

6 Dodatečný upload na server - video je možno také dodatečně nahrát na server, pokud existuje lokální záznam u klienta. Při záznamu lze využít jak přímého ukládání na streamovací server, tak i ukládání na lokální disk - tyto volby lze mít zapnuty obě současně, nebo každou zvlášť. V případě přímého přenosu ve formátu Real Media, při němž vyžadujeme zároveň také archivaci přenášeného materiálu, je požadavek na stabilitu počítače naprosto klíčový, neboť v případě byť i jediného výpadku počítače během archivace ztratíme možnost archivace celého přenosu a přijdeme i o již zaarchivovanou část před výpadkem. Máme-li podezření na nestabilní chování počítače, je vhodné vytvářet na kameře současně také záznam na pásek, z něhož se lze materiál v případě havárie zrekonstruovat. QuickTime Broadcaster Technologie QuickTime je charakteristická pro platformu Mac. QuickTime Broadcaster je software encodér, který pracuje v součinnosti s QuickTime Streaming Serverem (v současné době verze 5) a prohlížečem QuickTime 6 [9]. Protože datový audio-video proud je kódován ve standartu ISO, můžeme jako klienta použít jakýkoli player podporující MPEG-4. QuickTime Broadcaster také podporuje pokrokovou technologii 3GPP, která je založena na standartu MPEG-4. Je však lépe uzpůsobena pro streamování různých typů médií, jako jsou video, audio, audio + text v jednom souboru do mobilních sítí. S ohledem na možnost propojení a využití v sítích mobilních operátorů (GSM, CDMA2000) je standard 3G progresivní novou technologií budoucnosti. QuickTime Streaming Server 5 je integrován do operačního systému Mac OS X Server. Kromě jednoduchého ovládání program samozřejmě dává možnost automatického ukládání streamu s následným umístěním dat na streaming server a využitím Video On Demand přístupu. Všechny technologie se při streamování snaží přizpůsobit síťovým podmínkám tím, že použijí datový tok odpovídající dostupné šířce pásma na síti. V případě jejích změn se technologie umí přizpůsobit směrem dolů (t.j. použijí stream s nižším datovým tokem) i směrem nahoru. Všechny technologie se také snaží omezit vliv jitteru (rozptylu zpoždění dat putujících sítí) na kvalitu vysílání tím, že na klientské straně dochází při přehrávání k bufferování dat (buffer = vyrovnávací paměť). Videokonferenční systémy Na závěr tohoto příspěvku se ještě zmíníme o videokonferencích, s nimiž jsme se seznámili ve druhé kapitole. Nejrozšířenější aplikací pro komunikaci dvou i více účastníků po síti IP jsou videokonferenční nástroje 288

7 z rodiny Mbone [4],[6]. Pro přenos dat používají běžný Internet a přenosový protokol IP. Jejich výhodou je snadná dostupnost, nízké pořizovací náklady, snadné ovládání. Jako koncová zařízení se používají multimediální počítače s různými operačními systémy. Pokud komunikuje větší skupina lidí, je výhodné použít prostředky vícesměrového vysílání - multicast. Přenos dat mezi všemi členy skupiny je řešen tak, aby data byla po jedné lince posílána pouze v jedné kopii. K tomu slouží tzv. reflektor nebo zrcadlo (VRVS Virtual Room Videoconferencing Systém), [5]. Velmi oblíbeným konferenčním produktem v prostředí MS Windows je MS Netmeeting. Nejprve byl volně dostupnou komponentou OS Windows, od verze Windows 2000 se stal integrální součástí tohoto systému. Pracuje i ve verzi Windows XP, ale zde již firma Microsoft upřednostňuje komponentu Windows Messanger. Mezi hlavní služby, které Netmeeting poskytuje, můžeme zařadit: přenos souborů, obrazu i zvuku, práce se sdílenou plochou, textovou komunikaci (chat). Velkou předností Netmeetingu je relativně široké spektrum podporovaných grabovacích karet, resp. USB kamer. Vzhledem k předpokládanému využití Netmeetingu jako "komfortního videotelefonu" nejsou na technické parametry kamery kladeny žádné extrémní požadavky [10]. Virtuální mediatéka V souvislosti s možností uchovávání záznamů ze všech výše popsaných technologií se nyní budeme zabývat otázkou o jaké objemy dat se jedná, co potřebujeme k archivaci i k poskytování a jaké jsou možnosti současných knihoven. Možnosti současných počítačových sítí daly vznik nepsané definici velmi kvalitního (300 kbps) a nízkého (56 kbps) datového toku. V případě živého proudu se spíše používá technologie CBR (automatické nastavení rychlosti datového proudu v závislosti na kapacitě linky). V dalších úvahách budeme předpokládat, že pro archivaci v knihovnách použijeme záznam ve vysoké kvalitě, tj. 300 kbps. Naše praktické zkušenosti ukázaly, že přibližně dvouhodinová přednáška v této kompresi obnáší asi 500 MB dat (konkrétně byl testován formát WSM). S ohledem na kapacity dnešních médií pro ukládání dat je to velmi přijatelná velikost. Např. na dnes již běžný pevný disk o velikosti 120 GB uložíme téměř 500 hodin videozáznamu v této kvalitě. V případě zvukového záznamu je situace ještě výhodnější. Zde kromě tří výše popsaných streamovacích technologií můžeme použít formát mp3. Výhodný je zejména protože i u něj máme možnost zajistit na straně serveru možnost přehrávání streamem. Zde přibližně dvě 289

8 minuty zvukového záznamu vyžadují 3 MB dat, tedy na pevný disk o velikosti 120 GB použijeme pro uložení minut, což odpovídá více než 27 dnům nepřetržitého zvukového záznamu. 4 Závěr V tomto příspěvku jsme se zabývali relativně novou a pokrokovou možností rozšíření nabídky knihoven, která spočívala ve zprostředkování on-line přenosů a jejich záznamů a v následném zpřístupnění veřejnosti. Po obecných úvahách, věnovaných on-line přenosům a videokonferencím jsme uvedli základní software pro technickou realizaci těchto projektů. Byla zhodnocena jejich pozitiva a přínos pro moderní knihovny 21. století. Autorka příspěvku věří, že snad není daleko doba, kdy naše knihovny budou připraveny pro nástup těchto technologií. A tak se snad již brzo nadějeme, že budou učiněny nejenom pokusy o on-line přenos nečetných vybraných přednášek, ale že třeba již některá z dalších konferencí v Seči u Chrudimi bude odvysílána živě po Internetu. Reference [1] P. Holub. Distribuované prostředí pro kódování multimédií. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN , 2004, roč. 14, č. 5, str [2] P. Holub. Streamovaná multimédia. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN , 2002, roč. 12, č. 3, str [3] P. Holub. Jak na streamované video. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN , 2002, roč. 12, č. 3, str [4] P. Pištěk. Multicast: skupinové vysílání. Zpravoda j ÚVT MU. ISSN , 1998, roč. 8, č. 5, str [5] E. Hladká, P. Holub. Zrcadla v počítačové síti. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN , 2002, roč. 12, č. 5, str [6] E. Hladká, M. Špaček. Videokonference na internetu snadno a levně. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN , 1998, roč. 8, č. 5, str [7] Windows Media 9 Series [online]. c2004 [cit ]. <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia> [8] Helix TM Community [online]. c2004 [cit ]. <https://helixcommunity.org> [9] QuickTime Streaming Server 5 and Mac OS X Server. [online]. c2004 [cit ]. <http://www.apple.com/quicktime/products/qtss/> [10] Multimediální přenosy [online]. c2004 [cit ]. <http://www.cesnet.cz/videokonference> 290

Jak na streamované video? Petr Holub, ÚVT MU a Cesnet

Jak na streamované video? Petr Holub, ÚVT MU a Cesnet Jak na streamované video? Petr Holub, ÚVT MU a Cesnet 1 Úvod V současné době charakterizované prostředím rychlých sítí se čím dál více prosazuje fenomén tzv. streamovaného videa a videokonferenčních aplikací.

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Záznamy přednášek a streaming

Záznamy přednášek a streaming Záznamy přednášek a streaming Cesnet DAY 26.2.2012 Miloš Liška oddělení multimédií CESNET, z.s.p.o Záznamy přednášek Založeny na videokonferenčních technologiích Kvalitní záznam obrazu (max HD), zvuku

Více

Od videokonference k telepresenci

Od videokonference k telepresenci Od videokonference k telepresenci Tomáš Tesař Business Development Manager, tesar@atlantis.cz Distributor Polycom technologie v ČR a SK Agenda Přínos videokonferenční komunikace Faktory umožňující rozmach

Více

čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1

čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1 čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1 Digitální audio a video jakákoliv zvuková nebo obrazová informace (s případným zvukovým doprovodem) zaznamenaná na libovolném datovém nosiči

Více

Streaming multimediálního obsahu s

Streaming multimediálního obsahu s Technická zpráva CESNETu číslo 23/2005 Streaming multimediálního obsahu s vysokým rozlišením Michal Krsek 16. 12. 2005 1 Motivace V oblasti produkce videa došlo v posledních dvou letech k nárůstu používání

Více

Prostředí pro spolupráci Multimédia

Prostředí pro spolupráci Multimédia Prostředí pro spolupráci Multimédia CESNET Days 20. 3. 2013 Jan Růžička oddělení multimédií CESNET, z.s.p.o Prostředí pro spolupráci Dílek skládačky e-infrastruktura CESNET Interaktivní spolupráce v reálném

Více

Video. Co je to video. Vlastnosti videa. Frame rate. Prokládání

Video. Co je to video. Vlastnosti videa. Frame rate. Prokládání Video Co je to video Video je technologie, která zaznamenává a přehrává sérii po sobě jdoucích obrázků. K přenosu videa se používají elektrické signály. Elektrické signály v sobě zapouzdřují složku RGB.

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Multimediální formáty

Multimediální formáty Multimediální formáty Formáty videosouborů 1. AVI - uveden firmou Microsoft v listopadu roku 1992 jako součást multimediální technologie Video for Windows. Soubory typu AVI mohou obsahovat zvukovou i video

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

2N Helios IP. produktová prezentace

2N Helios IP. produktová prezentace 2N Helios IP produktová prezentace Základní vlastnosti Kompletní řešení dveřní komunikace hlas, video, klávesnice a přístupový systém v jedné krabici IP prostředí LAN podporující SIP PoE podpora Vzdálený

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace Komunikace s automaty MICROPEL správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace MICROPEL 02/2014 Základní správu automatu tvoří činnosti: Nastavení základních

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

Přenášení nikdy nevypadalo tak dobře

Přenášení nikdy nevypadalo tak dobře Přenášení nikdy nevypadalo tak dobře Externí pevný disk www.verbatim-europe.com Proč právě společnost Verbatim? Společnost Verbatim nabízí ucelené řešení pro všechny vaše potřeby. Od optických médií a

Více

Další služby internetu

Další služby internetu Další služby internetu Jak jsme se popisovali v předchozích kapitolách, tak se mylně někteří uživatelé internetu domnívají, že internet představuje pouze internetové stránky. Proto byl v předchozí kapitole

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Videoformáty na internetu Ing. Jakub Vaněk KIT digital Czech a.s. Situation: Q4 09 and 2010 Budget

Videoformáty na internetu Ing. Jakub Vaněk KIT digital Czech a.s. Situation: Q4 09 and 2010 Budget Videoformáty na internetu Ing. Jakub Vaněk KIT digital Czech a.s. Situation: Q4 09 and 2010 Budget Videoformáty? A pro internet? Formáty souborů jako jsou texty, obrázky, zvuk a video Proč tedy videoformáty

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

S10. Jednoduše výrazný a stylový. Vydání - Září, 2006. Vždy příjemný společník

S10. Jednoduše výrazný a stylový. Vydání - Září, 2006. Vždy příjemný společník Jednoduše výrazný a stylový Vždy příjemný společník Vydání - Září, 2006 Varianty modelů S10 1GB / S10 2GB * Varianty barev Černá a Bílá Intuitivní iriver D-Click System 17.5g, ultra lehký přehrávač Dodáván

Více

VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ

VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ 1. KOMPONENTY 1.1. HLAV NÍ VI DEOKON FEREN ČNÍ JEDNOTK A RadvisionScopia XT1000 Videokonferenční zařízení pro použití v konferenčních místnostech Full HD přenos a zobrazování -

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

KAPITOLA 13. Formáty videa. V této kapitole: DV (AVI) Formát videa MPEG HDV, High Definition AVCHD Porovnání formátů

KAPITOLA 13. Formáty videa. V této kapitole: DV (AVI) Formát videa MPEG HDV, High Definition AVCHD Porovnání formátů KAPITOLA 13 Formáty videa V této kapitole: DV (AVI) Formát videa MPEG HDV, High Definition AVCHD Porovnání formátů 278 Kapitola 13: Formáty videa V této kapitole se budeme zabývat rozdíly mezi formáty,

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem PRÁCE S VIDEEM Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443, Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21.století Název školy: ZŠ Přerov, Želatovská

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

Multimediální systémy

Multimediální systémy Multimediální systémy Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Literatura Havaldar P., Medioni G.: Multimedia Systems: Algorithms, Standards, and Industry Practices. Course

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Jakub Šesták. http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

Jakub Šesták. http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Datové služby sdružení CESNET http://www.cesnet.cz/services/data-storage/?lang=en ESEJ DO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Jakub Šesták 5. 12. 2014 1. ročník navazujícího

Více

Videokonference Polycom

Videokonference Polycom Videokonference Polycom přehled produktů Videokonferenční systémy představují jediný nástroj pro spolupráci na dálku, jenž poskytuje stejné možnosti jako má jednání tváří v tvář. V dnešním uspěchaném a

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

Základy informatiky část 10

Základy informatiky část 10 Základy informatiky část 10 Ing. Vladimír Beneš vedoucí K-101 MSIT 4. patro, místnost č. 414 e-mail: vbenes@bivs.cz Ing. Bohuslav Růžička, CSc. tajemník K-108 MSIT 2. patro, místnost č. 215 e-mail: bruzicka@bivs.cz

Více

Software SMART Bridgit

Software SMART Bridgit Specifikace Software SMART Bridgit Verze 4.5 Popis produktu Konferenční software SMART Bridgit je cenově přístupnou aplikací typu klient/server, která umožňuje snadné plánování schůzek a připojení, sdílení

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Obsah OBSAH. Export videa 19. Jak číst tuto knihu 11. Album 16 Okno Film 16

Obsah OBSAH. Export videa 19. Jak číst tuto knihu 11. Album 16 Okno Film 16 Obsah Jak číst tuto knihu 11 KAPITOLA 1 Seznamte se: Exkurze po uživatelském rozhraní 13 Menu 14 Přehrávač, neboli prohlížeč 14 Nahrávání 15 Editace 15 Album 16 Okno Film 16 Export videa 19 KAPITOLA 2

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY Ivo Martiník, David Bochenek VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL)

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Komplexní dodávka interaktivních úředních desek (IUD), včetně instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) 1.1

Více

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem PRÁCE S VIDEEM Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443, Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21.století Název školy: ZŠ Přerov, Želatovská

Více

exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 1

exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 1 exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 1 exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 2 exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 3 Svobodně rozhodovat o svém životě

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

PC Phone software pro správu telefonního provozu

PC Phone software pro správu telefonního provozu STAND CZ spol.s r.o. Kamenná 31 639 00 Brno Tel.: +420 5 43213516 Fax: +420 5 43234915 e-mail: stand@stand.cz www.stand.cz PC Phone software pro správu telefonního provozu Hlavní přednosti systému : Komfortní

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Multimediální systém Mitsubishi - MMIS

Multimediální systém Mitsubishi - MMIS Multimediální systém Mitsubishi - MMIS Mitsubishi Motors Infotainment t System Funkce Multimediální systém Mitsubishi - MMIS Vše, co byste chtěli mít doma, může být nyní ve Vašem voze! Doplňkové funkce:

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA Autoři: Čestmír Štuka, Tomáš Nikl Centrum podpory elektronické výuky 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze OBSAH 1. Rozvoj e-learningu na 1. LF UK Praha 2.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Historie. Děrné štítky

Historie. Děrné štítky Paměťová média Děrné štítky Historie Prvním paměťovým médiem byli děrné štítky. Jednalo se o většinou papírové štítky. Datová kapacita byla minimální, rychlost čtení malá a rychlost zápisu ještě menší.

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 13.3.2009 Verze: 1.3 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál MCDVR31H Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem Uživatelský manuál Kamera je ideální pro záznam provozu v autě nebo pro jiný mobilní záznam. Zařízení ukládá obraz na SD karty do kapacity 32GB. Rozlišení

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o.

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. Národní e-infrastruktura CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o. 2 1. M E Z I N Á R O D N Í S Y M P O Z I U M I N O V A C E 2 0 1 4 P R A H A 2. P R O S I N C E CESNET» Zájmové sdružení

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Příloha č.1 zadávací dokumentace Specifikace požadavků na řešení softwarových videokonferenčních klientů

Příloha č.1 zadávací dokumentace Specifikace požadavků na řešení softwarových videokonferenčních klientů Příloha č.1 zadávací dokumentace Specifikace požadavků na řešení softwarových videokonferenčních klientů Popis stávající videokonferenční infrastruktury CESNET Stávající videokonferenční infrastruktura

Více

NÁSTROJE PRO VIRTUALIZACI POČÍTAČE

NÁSTROJE PRO VIRTUALIZACI POČÍTAČE NÁSTROJE PRO VIRTUALIZACI POČÍTAČE Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Nástroje pro virtualizaci Autor Martin

Více

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 je prostředek pro efektivní správu obsahu zasedání, řízení hlasování a diskuse, tvorbu usnesení a protokolů při zasedání městského

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 4 Interaktivní služby DVB-T MHP Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Interaktivní služby DVB-T T MHP (Multimedia Home

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Mnoho dodavatelů řeší HD IP kamerový systém nekompletně s použitím produktů třetích stran. IP kamerový systém ENDURA společnosti Schneider

Více

T-MOBILE a Televize. Televizní služby v portfoliu mobilního operátora

T-MOBILE a Televize. Televizní služby v portfoliu mobilního operátora T-MOBILE a Televize Televizní služby v portfoliu mobilního operátora Televize v portfoliu T-Mobile Satelitní televize v portfoliu operátora od roku 2010 nabídka klasických TV programů a služeb nabídka

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Úvod Internet jsou vlastně propojené počítače, jeho využití k přenosu zpráv se tedy okamžitě nabízí. E-mail vznikl dávno před webem, zasílání zpráv bylo možné téměř od počátku existence počítačových sítí.

Více

O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac

O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac Parallels Desktop 7 for Mac představuje zásadní upgrade softwaru Parallels pro používání Windows na Macu. O této aktualizaci Parallels Desktop 7 for Mac (sestavení

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

2N NetSpeaker. Obsah. IP Audio Systém. Uživatelské manuály 1.5

2N NetSpeaker. Obsah. IP Audio Systém. Uživatelské manuály 1.5 2N NetSpeaker IP Audio Systém Uživatelské manuály Verze 1.5 www.2n.cz Obsah Obsah Uživatelské manuály.................................. 3 Aplikace Console...................................................

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více