Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI října 2013, Praha. X. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. 10. 11. října 2013, Praha. X. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B"

Transkript

1 Medicína PRO PRAXI Suppl. B ISSN ISBN ROČNÍK 10. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI X. kongres praktických lékařů a sester října 2013, Praha Klinika kardiologie IKEM, Praha

2 DNES TO STÁLO ZA TO. A UŽ MÁM PLÁNY NA ZÍTŘEK! COPAXONE NABÍZÍ: Snížení počtu relapsů u pacientů s RRRS a zpomalení atrofi e mozku 1 3 Snížení únavy pacienta a výjimečně nízký výskyt chřipkových symptomů 4,5 Dlouhodobou účinnost, spolehlivost a adherenci pacientů k léčbě 1,2,6 9 JE TO O DOBRÝCH DNECH, NE O TĚCH ZTRACENÝCH. Zkrácená informace o přípravku. Copaxone 20 mg/ml. Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Účinná látka: glatirameri acetas (acetátová sůl syntetických polypeptidů obsahujících čtyři přirozeně se vyskytující aminokyseliny: L-glutamovou kyselinu, L-alanin, L-tyrosin a L-lysin v molárním frakčním rozmezí 0,129-0,153, 0,392-0,462, 0,086-0,100 a 0,300-0,374). Indikace: léčba pacientů, u nichž se objevila první klinická epizoda a u nichž bylo zjištěno vysoké riziko rozvoje klinicky potvrzené roztroušené sklerózy (CDMS). Snížení frekvence relapsů u ambulantních pacientů s RRRS a alespoň 2 atakami neurologické dysfunkce v průběhu předchozího dvouletého období. Dávkování a způsob podání: 20 mg glatiramer acetátu (jedna předplněná injekční stříkačka) se podává subkutánní injekcí jedenkrát denně. U starších osob a pacientů s poškozením ledvin nebylo podávání přípravku studováno. Použití v pediatrii: adekvátní klinické ani farmakokinetické studie nebyly provedeny. Omezené literární údaje naznačují, že bezpečnostní profi l u dospívajících je obdobný jako u dospělých. Nejsou informace o užití Copaxone u dětí do 12 let, proto by přípravek Copaxone neměl být v této věkové skupině použit. Každý den je nutné měnit místo vpichu - paže, břicho, hýždě nebo stehno. Kontraindikace: přecitlivělost na glatiramer acetát nebo mannitol, těhotné ženy. Zvláštní upozornění: přípravek Copaxone musí být podáván pouze ve formě subkutánní injekce, nesmí být podáván intravenózně nebo intramuskulárně. Je třeba zvýšené opatrnosti u pacientů s kardiologickými problémy v anamnéze. Vzácně se mohou objevit vážné hypersenzitivní reakce. Nejsou důkazy o tom, že by protilátky proti glatiramer acetátu byly neutralizující nebo že by jejich vznik ovlivňoval klinickou účinnost přípravku. U pacientů s renálními poruchami musí být během léčby přípravkem Copaxone sledovány renální funkce. Copaxone nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky. Interakce: nebyly specifi cky studovány. Zvýšený výskyt reakcí v místě vpichu u souběžné léčby kortikosteroidy. Fenytoin a/nebo karbamazepin: souběžné použití musí být pečlivě monitorováno. Těhotenství a kojení: přípravek Copaxone nesmí být podáván během těhotenství. Údaje o vylučování glatiramer acetátu, metabolitů nebo protilátek do mateřského mléka nejsou dostupné. Musí být zvážen prospěch pro matku proti relativnímu riziku pro dítě. Nežádoucí účinky: reakce v místě vpichu, erytém, bolest, zatvrdnutí, pruritus, otok, zánět a hypersenzitivita jsou nejčastějšími nežádoucími účinky. Vazodilatace, tlak na hrudi, dušnost, palpitace nebo tachykardie, byla popsána jako bezprostřední postinjekční reakce. Velmi často nebo často a s více než o 2 % vyšší incidencí ve skupině léčené přípravkem Copaxone oproti skupině užívající placebo se ve studiích vyskytovala úzkost, vazodilatace, dušnost, nevolnost, vyrážka, bolest v zádech, bolest na hrudi, reakce v místě vpichu, vaginální kandidóza, lymfadenopatie, přírůstek na váze, tremor, oční poruchy, palpitace, tachykardie, zvracení, pocení, zimnice, otok tváře. Ostatní nežádoucí účinky se vyskytovaly méně často nebo s rozdílem menším nebo rovným 2 % oproti placebu. Zvláštní opatření pro uchovávání: předplněné injekční stříkačky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte v chladničce (2 8 C), chraňte před mrazem. Jedenkrát mohou být předplněné stříkačky uchovávány při pokojové teplotě (15 25 C) po dobu až jednoho měsíce Jestliže nebyly použity a jsou v původním obalu, musí být po této lhůtě vráceny do chladničky. Velikost balení: 7, 28 nebo 30 předplněných injekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roztoku nebo multipak obsahujícím 90 (3 balení po 30) předplněných injekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Sokolovská 651/136A, Praha 8, Tel.: , Registrační číslo: 59/481/06-C. Datum registrace/ poslední revize textu: / Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdra votního pojištění. Reference: 1. Lublin FD, Cofi eld SS, Cutter GR et al. Ann Neurol. 2013; 73(3): Lublin F, Cofi eld S, Cutter G et al. Abstract presented at AAN Khan O, Bao F, Shah M et al. J Neurol Sci. 2012;312(1 2): Metz LM, Patten SB, Archibald CJ et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004;75(7): Mikol DD, Barkhof F, Chang P et al. Lancet Neurol. 2008;7(10): Ford C, Goodman AD, Johnson K et al. Mult Scler. 2010;16(3): Johnson KP. Expert Rev Neurother. 2012;12(4): Boster A, Bartoszek MP, O Connell C et al. Ther Adv Neurol Disord. 2011;4(5): Miller A, Spada V, Beerkircher D et al. Mult Scler. 2008;14(4): CZ/CPX/13/0015

3 POŘADATELÉ Klinika kardiologie, IKEM, Praha společnost SOLEN, s. r. o. MEDICÍNA PRO PRAXI X. kongres praktických lékařů a sester října 2013, Kongresové centrum U HÁJKŮ, Praha Pořadatel Prezident Programový výbor Organizátor Klinika kardiologie, IKEM, Praha prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., MUDr. Dita Pichlerová, MUDr. Drahomíra Polcarová, MUDr. et Bc. Lucie Růžičková Jarešová, prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, Olomouc Kontaktní osoba: Ing. Petra Daňková, , , Programové zajištění: Mgr. Jitka Strouhalová, , , Zajištění výstavních ploch: Mgr. Martin Jíša, , , Praha , KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ, Praha Účast na akci bude v rámci postgraduálního vzdělávání ohodnocena 12 kredity pro lékaře a 8 kredity pro sestry a farmaceuty. MEDICÍNA PRO PRAXI X. KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER Supplementum B Medicína pro praxi Citační zkratka: Medicína pro praxi; 10(Suppl. B). Časopis je excerpován do Bibliographia Medica Čechoslovaca a zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Grafické zpracování a sazba: Aneta Mikulíková, ISSN ISBN

4 B4 Program konference ČTVRTEK ZAHÁJENÍ prof. MUDr. Jozef Kautzner, CSc FIBRILACE SÍNÍ ARYTMIE, O KTERÉ BYCHOM MĚLI VĚDĚT VÍCE Předsedající: prof. MUDr. Jozef Kautzner, CSc. Fibrilace síní není benigní arytmií Kautzner J. Antitrombotická profylaxe důležité rozhodnutí Čihák R. Strategie kardioverze fibrilace síní Kettner J. Dlouhodobá kontrola rytmu nebo frekvence? Peichl P BTL CARDIOPOINT / Jandourek J PŘESTÁVKA od hod. WORKSHOP URGENTNÍ MEDICÍNA A PRVNÍ POMOC Garant: MUDr. Petr Hubáček Náhlá zástava oběhu BLS, PLS, ALS Zajištění dýchacích cest, obtížná intubace, alternativy Dekomprese hrudníku Přístup do žilního kompartmentu Vstup na workshop je zdarma. Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu ENDOKRINOLOGIE Předsedající: prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. Proč se zajímat o nemoci štítné žlázy Zamrazil V. Je pro praktické lékaře zajímavý syndrom polycystických ovarií? Vrbíková J. Poruchy kalciového metabolizmu v ordinaci PL Broulík P SPOLEČNOST E Podpora dětí a dospělých s epilepsií a jejich blízkých Havlová M DIAMANTOVÁ GENERACE GS CONDRO Nový léčivý přípravek k léčbě osteoartrózy kolene a kyčle ze skupiny SYSADOA Metyš K POLEDNÍ PŘESTÁVKA POLYMORBIDNÍ SENIOR Předsedající: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. Polymorbidita, zdravotní postižení a výživa Topinková E. Diagnostika a management rozpoznání seniorské křehkosti v praxi Berková M. Dilemata v léčbě bolesti u polymorbidních seniorů Nováková M SYMPOZIUM TEVA PHARMACEUTICALS CR Proč je časná léčba RS důležitá a jak dosáhnout adherence pacienta Kovářová I PŘESTÁVKA

5 Selektivní β1 blokátor s prodlouženou účinností bez ISA Vasocardin SR 200 účinně snižuje krevní tlak i tepovou frekvenci 2,3 Dávkování jednou denně zlepšuje kvalitu života a přístup nemocných k léčbě 1 Výrazný protektivní efekt zejména u nemocných s vyšší klidovou tepovou frekvencí před léčb ou 1 Široké spektrum terapeutických indikací: Hypertenze Angina pectoris Tachyarytmie Hypertyrer óza Udržovací léčba po infarktu myokardu Funkční srdeční poruchy s palpitac emi Profylaxe migrény Zkrácený souhrn údajů o přípravku Vasocardin SR 200 Název přípravku: VASOCARDIN SR 200, tablety s prodlouženým uvolňováním. Složení: Metoprololi tartras 200mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním. Terapeutické indikace: VASOCARDIN SR 200 je určen k léčbě hypertenze, anginy pectoris, tachyarytmií (hlavně supraventrikulárních tachykardií, fibrilací síní), k udržovací léčbě po infarktu myokardu, léčbě funkčních srdečních poruch s palpitacemi, profylaxi migrény a léčbě hypertyreózy. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů. Doporučené dávkování: U pacientů s hypertenzí 100 až 200 mg jednou denně. Jestliže hypertenze nereaguje na tuto dávku, je možné dávku zvýšit nebo kombinovat léčbu s jinými antihypertenzivy. U pacientů s anginou pectoris je 100 až 200mg jednou denně. Jestliže je to potřebné, je možné léčbu kombinovat s jinými antianginózními léky. Při srdečních arytmiích je 100 až 200 mg jednou denně. Při funkčních srdečních poruchách s palpitacemi je 100mg denně ráno. Jestliže je to nezbytné, lze dávku zvýšit na 200mg denně. V rámci profylaxe migrény se doporučuje dávkování 100 až 200mg jednou denně. Při hypertyreóze je 150 až 200 mg jednou denně. V případě potřeby je možné dávku zvýšit. Pacientům s velmi těžkou poruchou funkce jater (cirhóza, porto-kavální anastomóza) je vhodné dávkování upravit. Kontraindikace: Známá přecitlivělost na léčivou látku (a látky obdobné) nebo na pomocné látky obsažené v léku, léčba verapamilem (zejména i.v.) riziko asystolie, atrio-ventrikulární blokáda II. a III. stupně, sick sinus syndrom, nestabilní dekompenzovaná srdeční insuficience, významná bradykardie před začátkem léčby, těžká porucha periferního prokrvení spojená s bolestmi nebo s trofickými změnami, hypotenze, sino-atriální blok, kardiogenní šok, asthma bronchiale a chronická obstrukční nemoc bronchopulmonální těžkého stupně, neléčený feochromocytom, metabolická acidóza. Metoprolol se nesmí podávat pacientům se suspektním akutním infarktem myokardu, jestliže je tepová frekvence nižší než 50 tepů/min, P-Q interval je delší než 0,24 sekundy nebo systolický krevní tlak nižší než 100 mm Hg. Zvláštní upozornění: Při chronické obstrukční nemoci nebo astmatu může metoprolol způsobit zvýšení odporu v dýchacích cestách (hlavně při dávkách nad 200 mg). Pacienti s bronchospastickými nemocemi by neměli užívat betablokátory. Vzhledem k relativní beta-1 selektivitě se může metoprolol použít s opatrností u pacientů, kteří nereagují na jiná antihypertenziva nebo je nesnášejí. Jelikož beta-1 selektivita není absolutní, měla by se současně podávat beta-2 stimulancia (ve formě tablet nebo aerosolu) a nejnižší možné dávky metoprololu (do 200 mg). Nastaneli dušnost nebo bronchospasmus, je třeba aplikovat beta-2 stimulans a léčbu ukončit. Při diabetu je nutné optimálně upravit antidiabetickou léčbu a upozornit diabetika na možnost maskování hypoglykémie, projevující se pouze zvýšeným pocením. Zvýšená opatrnost je potřebná při podávání metoprololu pacientům se srdečním selháním. Pacienti s tímto onemocněním by měli být přednostně léčeni pro srdeční selhání před i během léčby VASOCARDINEM SR 200. Beta-adrenergní blokáda přináší možné riziko dalšího snížení kontraktility myokardu a zhoršení srdečního selhání. O léčbě metoprololem by měl být informován anesteziolog před operačním výkonem, aby zvolil anestetikum s nejmenšími projevy negativní inotropie. Metoprolol může zhoršit příznaky těžké poruchy periferního prokrvení. Léčba VASOCARDINEM SR 200 by se neměla přerušovat náhle, ale postupně v průběhu 10 až 14 dní. Během tohoto období by měli být sledováni zejména pacienti s ischemickou chorobou srdeční. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: viz úplná informace o přípravku. Těhotenství a kojení: Léčivý přípravek by se neměl podávat v těhotenství, není-li jeho indikace nezbytná. Metoprolol se vylučuje do mateřského mléka, proto je potřebné kojence pečlivě sledovat z hlediska možného beta-blokujícího efektu, případně přerušit kojení. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Přípravek může, zejména na počátku léčby, nepříznivě ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. Mohou se objevit bolesti hlavy, únava a/nebo závratě. Nežádoucí účinky: ospalost, nespavost, bradykardie, námahová dušnost, nevolnost, zvracení, únava. Doba použitelnosti: 2 roky. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda GmbH, Konstanz, Německo. Registrační číslo: 58/231/02-C. Datum revize textu: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Reference: 1. Řiháček et al. Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Medicína pro praxi 2005;2: Celik et al. J Hypertens 2006;24: Špinar J., Vítovec J. Možnosti léčby hypertenze u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Int Med pro praxi 2012;14(2): Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. Škrétova 490/12, Praha 2, EO VAS 0213

6 B6 Program konference NEMOCI S BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCÍ Předsedající: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Léčba stabilní CHOPN Koblížek V. Léčba exacerbace CHOPN Kolek V. Léčba astmatu v praxi dle nových klinických doporučení Teřl M SYMPOZIUM FIRMY NADĚJE Možnosti bylinné léčby a gemmoterapie Podhorná J SYMPOZIUM AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE Možnosti homeopatické léčby rýmy Fesik A CHLAMYDIOVÁ INFEKCE Předsedající: MUDr. Drahomíra Polcarová Praxe v diagnostice chlamydiových infekcí Zákoucká H. Chlamydiová infekce z pohledu psychiatra Huťka K. Může být chlamydie příčinou roztroušené sklerózy? Polcarová D WELCOME BANKET (po skončení odborného programu) PÁTEK LÉČBA OBEZITY Předsedající: MUDr. Dita Pichlerová Současná režimová opatření v léčbě obezity Hlavatá K. Novinky v léčbě obezity a bariatrická léčba Pichlerová D. Hubnutí a psychika Herlesová J PŘESTÁVKA NEFROLOGIE Předsedající: prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. Nová klasifikace chronických onemocnění ledvin Viklický O. Cílové hodnoty krevního tlaku a doporučení pro léčbu hypertenze u nemocných s nefropatiemi Monhart V. Novinky v diagnostice a léčbě tubulointersticiálních nefritid Merta M INFEKTOLOGIE Antibiotická léčba v otázkách a odpovědích Blechová Z. Akutní infekce dýchacích cest diagnostika a léčba pohledem ORL lékaře P. Bruthansová POLEDNÍ PŘESTÁVKA DERMATOLOGIE Předsedající: MUDr. et Bc. Lucie Růžičková Jarešová Nejčastější kožní onemocnění, diferenciální diagnostika Růžičková Jarešová L. Kožní pigmentové projevy Obstová I. Atopická dermatitida a histaminová intolerance Bodnárová M LOSOVÁNÍ ANKETY A ZÁVĚR KONGRESU

7 m o d e r n í forma uzívání komfortní pro pacienty ^ Zkrácená informace o přípravku Prestarium NEO / NEO FORTE ORODISPERZNÍ TABLETY: Dlouhodobě působící inhibitor ACE. SLOŽENÍ*: Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje perindoprilum argininum 5 mg nebo 10 mg. Obsahuje laktózu a aspartam jako pomocnou látku. INDIKACE*: Hypertenze: Léčba hypertenze. Stabilní ischemická choroba srdeční: Snížení rizika kardiálních příhod u pacientů s anamnézou infarktu myokardu a/nebo revaskularizace. Srdeční selhání (Prestarium Neo orodisperzní tablety): Léčba symptomatického srdečního selhání. DÁVKOVÁNÍ*: Jedna tableta denně ráno před jídlem. Tableta by měla být umístěna na jazyk pro rozmělnění a spolknuta se slinami. Hypertenze: Doporučená úvodní dávka je 5 mg jednou denně ráno, po jednom měsíci léčby může být dávka zvýšena na 10 mg jednou denně.. U pacientů, kteří jsou současně léčeni diuretikem, podávat s opatrností. U pacientů se silně aktivovaným systémem renin-angiotensin-aldosteron zahájit léčbu dávkou 2,5 mg/den. Starší pacienti: Léčba by měla být zahájena dávkou 2,5 mg, může být zvýšena na 5 mg po jednom měsíci a pak až na 10 mg. Stabilní ICHS: Léčba by měla být zahájena v dávce 5 mg jednou denně po dobu dvou týdnů, pokud je tato dávka dobře tolerována měla by být zvýšena na 10 mg jednou denně s ohledem na funkci ledvin. Starší pacienti: Léčba by měla být zahájena dávkou 2,5 mg, může být zvýšena na 5 mg po jednom měsíci a pak až na 10 mg. Srdeční selhání: Léčba se zahajuje dávkou 2,5 mg denně. Pokud je tato dávka tolerována, může být zvýšena po 2 týdnech na 5 mg jednou denně. U závažného srdečního selhání a u dalších pacientů s vysokým rizikem by léčba měla být zahájena pod pečlivým lékařským dohledem. Renální selhání: Dávkování je nutno přizpůsobit clearance kreatininu. ClCr 60 ml/min: 5 mg denně, 30 < ClCr < 60 ml/min: 2,5 mg denně, 15 < ClCr < 30 ml/min: 2,5 mg obden, hemodialyzovaní pacienti: ClCr < 15 ml/min, 2,5 mg v den dialýzy. Děti a dospívající: Nedoporučuje se. KONTRAINDIKACE*: Hypersenzitivita na perindopril, jakoukoli složku přípravku nebo na jiný inhibitor ACE, anamnéza angioneurotického edému souvisejícího s předchozí terapií inhibitory ACE, dědičný nebo idiopatický angioneurotický edém, 2. a 3. trimestr těhotenství (viz ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ*, TĚHOTENSTVÍ*, KOJENÍ*). ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ*: Přecitlivělost/ angioedém/ intestinální angioedém: vysadit léčbu a monitorovat až do úplného vymizení symptomů. Anafylaktoidní reakce u pacientů dialyzovaných pomocí vysoce propustných membrán: použít jinou dialyzační membránu nebo jinou skupinu antihypertenziv. Anafylaktoidní reakce během aferézy nízkodenzitních lipoproteinů (LDL) nebo během desenzibilizace: reakcím lze předejít vysazením léčby inhibitory ACE před testy. Neutropenie/agranulocytóza/trombocytopenie/anémie: extrémní opatrnost a periodické monitorování počtu leukocytů se doporučuje u pacientů s kolagenovým vaskulárním onemocněním, imunosupresivní léčbou a s léčbou allopurinolem a procainamidem. Těhotenství: ukončit léčbu. Pokud je to vhodné, zahájit alternativní léčbu. Hypotenze: léčba by měla být léčba zahájena a dávkování upravováno pod pečlivým dohledem u pacientů se zvýšeným rizikem symptomatické hypotenze (se snížením cirkulujícího objemu, se závažnou renin-dependentní hypertenzí nebo se symptomatickým nebo městnavým srdečním selháním) nebo s ischemickou chorobou srdeční nebo s cerebrovaskulárním onemocněním. Přechodná hypotenzní odpověď není kontraindikací pro podávání dalších dávek, jakmile krevní tlak stoupl po zvýšení objemu. Aortální a mitrální stenóza/hypertrofická kardiomyopatie: podávat s opatrností. Stabilní ischemická choroba srdeční: pokud dojde k epizodě nestabilní anginy pectoris během prvního měsíce léčby perindoprilem, mělo by být provedeno pečlivé zhodnocení poměru přínosu a rizika před pokračováním léčby. Renální insuficience: monitorovat draslík a kreatinin. U pacientů se stenózou renální artérie nebo s renovaskulární hypertenzí by měla být léčba zahájena pod pečlivým lékařským dohledem, malými dávkami s opatrným zvyšováním dávek. Jaterní selhání: pokud se rozvine žloutenka nebo výrazné zvýšení jaterních enzymů, ukončit léčbu. Pacienti černošské rasy: perindopril může být méně účinný a může častěji vyvolat angioedém než ve srovnání s jinými rasami. Neproduktivní kašel. Operace/anestezie: vysadit léčbu jeden den přede zákrokem. Hyperkalémie: časté monitorování hladiny draslíku v krvi v případě renální insuficience, zhoršení renálních funkcí, věku (> 70 let), diabetes mellitus, dehydratace, akutní srdeční dekompenzace, metabolické acidózy a současného užívání kalium-šetřících diuretik nebo draselných solí. Diabetici: monitorování glykémie během prvního měsíce. Transplantace ledvin: žádné zkušenosti. Intolerance galaktózy/ glukózo-galaktózový malabsorpční syndrome / Lappovou deficiencí laktázy: neužívat. INTERAKCE*: Nedoporučuje se: současné použití s kalium-šetřícími diuretiky, s doplňky draslíku nebo doplňky obsahujícími soli draslíku a s lithiem. Podávat s opatrností: nesteroidní antiflogistika (NSAID) včetně aspirinu 3 g/den, antidiabetika, diuretika, sympatomimetika, zlato, antihypertenziva, vazodilatancia, tricyklická antidepresiva, antipsychotika, anestetika. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ *: přípravek by neměl být používán během prvního trimestru těhotenství a během kojení. Použití přípravku je kontraindikováno během druhého a třetího trimestru těhotenství. ŘÍZENÍ A OBSLUHA STROJŮ*: U některých pacientů může vzniknout individuální reakce způsobená poklesem krevního tlaku. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY*: Časté: závratě, bolesti hlavy, parestézie, vertigo, poruchy vidění, hučení v uších, hypotenze, kašel, dyspnoe, bolest břicha, zácpa, průjem, poruchy chuti, dyspepsie, nauzea, zvracení, svědění, vyrážka, svalové křeče, asténie. Méně časté: poruchy nálady, poruchy spánku, bronchospasmus, sucho v ústech, kopřivka, angioedém tváře, končetin, rtů, sliznic, jazyka glottis a/nebo hrtanu, renální insuficience, impotence, pocení. Vzácné: zvýšení sérového bilirubinu, zvýšení jaterních enzymů. Velmi vzácné: agranulocytóza, pancytopenie, snížení hemoglobinu a hematokritu, leukopenie/neutropenie, hemolytická anémie u pacientů s vrozenou nedostatečností G-6PDH, trombocytopenie, zmatenost, angina pectoris, arytmie, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, eozinofilní pneumonie, rhinitis, pankreatitida, cytolytická nebo cholestatická hepatitida, erythema multiforme, akutní renální selhání. Frekvence neznámá: hypoglykémie, hyperkalémie, vaskulitida, zvýšení hladiny urey v krvi a sérového kreatininu. PŘEDÁVKOVÁNÍ*. VLASTNOSTI*: Perindopril je inhibitor enzymu, který konvertuje angiotensin I na angiotensin II (ACE). Konvertující enzym, kináza, umožňuje přeměnu angiotensinu I na vazokonstrikční angiotensin II a zároveň způsobuje rozklad vazodilatační látky bradykininu na neaktivní heptapeptid. Perindopril snižuje celkový periferní cévní odpor, vede ke snížení krevního tlaku a snižuje srdeční práci snížením preloadu a afterloadu. BALENÍ*: Velikost balení: 30 a 90 tablet přípravku Prestarium Neo / Neo Forte orodisperzní tablety. Uchovávání: Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REgISTRACI: LES LABORATOIRES SERVIER, 50, rue Carnot, Suresnes cedex, Francie REgISTRAČNÍ ČÍSLA: 58/055/10-C, 58/056/10-C. Před předepsáním přípravku si přečtěte Souhrn údajů o přípravku. DATUm POSLEDNÍ REVIZE TExTU: Přípravek je k dispozici v lékárnách na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. *pro úplnou informaci si prosím přečtěte celý Souhrn údajů o přípravku Servier s. r. o., Klimentská 46, Praha 1. Tel.: ;

8 B8 Poznámky Abstrakta Fibrilace síní arytmie, o které bychom měli vědět více Předsedající: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. čtvrtek / / Fibrilace síní není benigní arytmií prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. Klinika kardiologie, IKEM, Praha Fibrilace síní (FS) je nejčastější tachyarytmií u člověka. Její výskyt se odhaduje na 1 2 % populace, přičemž data z některých registrů svědčí spíše pro výskyt na úrovni 2 %. Důležité je, že počet nemocných s FS narůstá velmi významně s věkem. V populaci osmdesátníků dosahuje přibližně 10 %. Střízlivé odhady naznačují, že incidence FS by se měla v nejbližších 30 letech více jak zdvojnásobit. Je to důsledek stárnutí populace a lepší léčby akutních kardiovaskulárních onemocnění. FS není benigní arytmií, přestože neohrožuje bezprostředně na životě. Postižení jedinci však mají vyšší výskyt různých komplikací a dlouhodobě horší prognózu. FS zvyšuje především riziko mozkové příhody zhruba 5. Statistická data ukazují, že 1 z 5 všech mozkových příhod lze přičíst FS. Důležité je, že tyto mozkové příhody mají špatnou prognózu, často s fatálními důsledky nebo významnou invalidizací. Novější data naznačují, že manifestní mozkové příhody mohou být jakousi špičkou ledovce a počet asymptomatických embolizací do CNS může být podstatně vyšší. Znepokojivá jsou i data o jasné asociaci FS s různými formami demence. Důvodem mohou být jednak již zmíněné opakované mikroembolizace nebo porucha perfuze mozku při FS. Riziko úmrtí se při FS zvyšuje na dvojnásobek. FS je dále spojena s vyšším výskytem srdečního selhání. Údaje z randomizovaných studií, které sledovaly účinnost inhibitorů ACE u srdečního selhání dokumentují, že výskyt FS narůstá významně se závažností srdečního selhání. FS sama o sobě progresivní charakter od paroxysmální formy do formy chronické. Je to způsobeno procesy remodelace síňové svaloviny na různých úrovních. Všechny výše uvedené faktory ukazují, že FS je závažnou arytmií, která vyžaduje cílenou léčbu. Bohužel, dosavadní studie věnované posouzení účinnosti antiarytmické léčby s cílem udržení sinusového rytmu na rozdíl od pouhé kontroly komorové frekvence vyzněly neutrálně. Metody katetrizační ablace se ukazují mnohem účinnější než antiarytmika a přinášejí prokazatelně zlepšení kvality života. Dosud neexistují pevná data, která by dokumentovala zlepšení prognózy pacientů s FS v důsledku provedené katetrizační ablace. Nicméně probíhají klinické studie, které brzy poskytnou odpověď. Antitrombotická profylaxe důležité rozhodnutí MUDr. Robert Čihák, CSc. Klinika kardiologie, IKEM, Praha Fibrilace síní (FS) je spojena se zvýšeným rizikem tromboembolických (TE) příhod. U každého pacienta stanovujeme individuální riziko TE na základě skórovacích systémů. Evropská kardiologická společnost doporučila používat místo dosavadního CHADS 2 skóre přesnější CHA 2 DS 2 -VASc skóre (rizikové faktory srdeční selhání, hypertenze, věk 65 a ještě více 75 let, diabetes, anamnéza iktu, cévního onemocnění, ženské pohlaví). Pacienti se skóre 1 jsou indikováni k antikoagulační léčbě. Místo dosavadních antagonistů vitaminu K (VKA) jsou dnes u většiny pacientů vhodnější nová antikoagulancia (NA) ze skupiny přímých inhibitorů trombinu dabigatran (dávkování 2 denně 150 mg, ev mg), nebo ze skupiny inhibitorů aktivovaného X faktoru rivaroxaban (1 20 mg, ev mg) nebo apixaban (2 5 mg, ev mg). U všech těchto NA byl ve stu diích prokázán srovnatelný nebo větší efekt v prevenci TE příhod při FS v porovnání s VKA, s nižším nebo srovnatelným výskytem krvácivých komplikací. Výrazně nižší je hlavně výskyt mozkových krvácení. Kromě uvedených, již schválených léků se očekávají pozitivní data ze studie také pro další NA, edoxaban. Před nasazením léčby je třeba stanovit indikaci a zvolit antikoagulans, provést základní vyšetření (hemoglobin, funkce jater a ledvin), vybavit pacienta kartičkou pro sledování a stanovit harmo-

9 Jedinečná síla dvojího účinku Urapidil je jediné antihypertenzivum 1 2 Literatura: 1. Švejda J. Dnešní pohled na perorální urapidil v léčbě arterialní hypertenze. Cor et Vasa 2009;51(2): Databáze léčivých přípravků ATC C02CA06. Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. Škrétova 490/12, Praha 2,

10 B10 Poznámky Abstrakta nogram dalších kontrol. Ty by měly probíhat v 3 6měsíčních intervalech či v závislosti na stavu pacienta. Nejvyšší plazmatická koncentrace je již za 1 4 hodiny po perorálním podání, rivaroxaban se musí užívat s jídlem. NA se v různé míře (od 80 % u dabigatranu po 27 % u apixabanu) vylučují ledvinami. Proto je při závažnějším selhávání ledvin třeba upravit dávku, u těžkých forem je podávání kontraindikováno. Není nutné sledování účinku NA pomocí testů. Jsou méně časté lékové interakce. Před plánovaným chirurgický výkonem je třeba léčbu přerušit hodin předem (u pacientů se selháním ledvin i déle), v závislosti na typu výkonu. Neexistují specifická antidota k NA. Méně závažné krvácivé komplikace se řeší podle obecných pravidel při krvácení. NA se nesmí používat u pacientů s chlopenními náhradami. Podrobné informace o použití NA lze nalézt v doporučení Evropské asociace pro srdeční rytmus (EHRA, Strategie kardioverze u fibrilace síní MUDr. Jiří Kettner, CSc. Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. U nemocných s fibrilací síní (FS) je externí elektrická kardioverze (EKV) nejefektivnějším způsobem konverze na sinusový rytmus. Farmakologická (chemická) kardioverze je alternativou, ale méně úspěšnější než EKV. Kombinací těchto postupů je předléčení antiarytmiky a následná EKV. Výběr konkrétního postupu záleží na symptomech nemocného, aktuálním hemodynamickém stavu, základním srdečním onemocnění, popřípadě preferenci nemocného. Elektrická kardioverze je indikována především u hemodynamicky nestabilních nemocných s FS. U stabilních nemocných s FS je indikována především u těch, kde je spontánní konverze i při léčbě základního onemocnění nepravděpodobná. Úspěšnost EKV se pohybuje mezi % a závisí na řadě faktorů, jako je zejména doba trvání arytmie, impedance hrudní stěny a velikost levé síně. Dnes používáme synchronizovaný bifázický výboj, který má za cíl přerušit abnormální elektrický okruh v srdci a nastolit normální srdeční rytmus. Výkon se provádí v krátkodobé intravenózní anestezii a/nebo sedaci. Elektivní EKV fibrilace síní nevyžaduje ve většině případů hospitalizaci. Nezbytnou podmínkou provedení kardioverze u nemocných s trváním FS více jak 48 hodin nebo neznámou dobou trvání je účinná antikoagulace minimálně 3 týdny před výkonem nebo provedení transezofageální echokardiografie k vyloučení intrakardiálních trombů. Po kardioverzi je nutné pokračovat u této skupiny nemocných v antikoagulační léčbě nejméně 4 týdny popřípadě dle stratifikace rizika tromboembolických komplikací ji aplikovat dlouhodobě. Komplikace EKV jsou buď ve vztahu k anestezii, nebo tromboembolické či jako různé arytmie po vlastní EKV. Při respektování doporučených postupů je jejich výskyt nízký (mezi 1 2 %). Dlouhodobá kontrola rytmu nebo frekvence? MUDr. Petr Peichl, Ph.D. Klinika kardiologie, IKEM, Praha Fibrilace síní (FiS) je supraventrikulární arytmie charakterizovaná rychlou, neorganizovanou elektrickou aktivitou srdečních síních, která vede ke zrychlené a nepravidelné akci komor a ztrátě mechanické funkce síní a která je spojena se zvýšeným rizikem tromboembolie. Nepravidelná kontrakce komor a rychlá komorová frekvence u FiS vede k řadě symptomů, které zahrnují palpitace, dušnost a únavnost. Léčba FiS může být zaměřena dvěma směry: 1) obnovení a udržení sinusového rytmu antiarytmiky kontrolu rytmu a 2) ponechání arytmie a optimalizace srdeční frekvence kontrolu frekvence. Studie srovnávající obě léčebné strategie (studie AFFIRM a AF- CHF) ukázaly, že klinický efekt obou strategií se výrazněji neliší a že tedy jedna z nich není obecně lepší než druhá. Způsob léčby by proto u každého pacienta měl být individuální, ke strategii kontroly srdeční frekvence jsou vhodnější především starší pacienti s přidruženými onemocněními, dlouholetou anamnézou perzistující fibrilace síní, výrazně dilatovanou levou síní a minimálními symptomy. K lékům používaným ke kontrole srdečního rytmu patří dnes nejčastěji propafenon, dronedaron či amiodaron. V případě perzistentní formy arytmie může být k přerušení arytmie provedena elektrická kardioverze. Mezi moderní možnosti terapie fibrilace síní u vybraných pacientů patří nefarmakologická léčba katetrizační ablace. Cílem tohoto výkonu je katetrizační cestou provést elektrickou izolaci plic-

11 Abstrakta Poznámky B11 ních žil. V nich totiž dochází velmi často k vzniku abnormálních elektrických impulzů, které fibrilaci síní způsobují. Tato léčba představuje u řady nemocných kurativní výkon bez nutnosti další farmakoterapie. Principem kontroly srdeční frekvence je úprava srdeční frekvence a prodloužení diastolického plnění komor, které vede k potlačení symptomů a brání vzniku tachykardické kardiomyopatie. Ke zpomalení tepové frekvence se využívá řada léků. Digoxin je nejdéle používaný lék, který působí především na klidovou tepovou frekvenci, méně ovlivňuje frekvenci při zátěži. Ve vyšších dávkách může vést k řadě nežádoucích účinků. Beta-blokátory jsou vhodné především u stavů, které jsou spojeny s vysokým adrenergním tonem. Blokátory vápníkových kanálů nejsou vhodné pro pacienty se systolickou dysfunkcí levé komory srdeční pro svůj negativní inotropní efekt. Navzdory častému užívání termínu přiměřená odpověď komor při fibrilaci síní není tento jednoznačně definován. Na základě studie AFFIRM byla dříve byla doporučována cílová klidová frekvence méně než 80/min a méně než 110/min při mírné zátěži. Novější studie však neprokázaly, že by striktní (agresivnější) či volnější kontrola srdeční frekvence přinesla klinicky významnější rozdíl. Workshop Urgentní medicína a první pomoc Předsedající: MUDr. Petr Hubáček čtvrtek / / od Život zachraňující výkony projekt VTEC MUDr. Petr Hubáček 1, 2, Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D. 2, MUDr. Vladislav Kutěj 1, 2, RNDr. Marcela Bezdíčková, Ph.D. 2, Mgr. Michaela Gehrová 1, 2, Monika Labonková 1, 2, Mgr. Renata Váverková 2, Mgr. Zdena Blažková 2, MUDr. Martin Dobiáš 2, 3, Ing. Luděk Prudký 2 1 Fakultní nemocnice Olomouc 2 Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, VTEC, Ústav normální anatomie 3 Fakultní nemocnice Olomouc, Ústav soudního lékařství a medicínského práva Lékařská fakulta UP v Olomouci je jedna z mála institucí v ČR, která úspěšně integrovala do výuky předmět Urgentní medicína a medicína katastrof. Od akademického roku 2012/2013 je tento předmět již povinný pro studenty 5. ročníku oboru všeobecné lékařství a je zakončen zkouškou. Tím se naplnil požadavek studentů lékařské fakulty na větší praxi během studia v akutních oborech: Pověz mi a já to zapomenu, ukaž mi a já si to možná zapamatuji, zapoj mne a já tomu porozumím. Připravenost, nácvik a zvyšování erudice absolventů a všech zdravotníků včetně lékařů, jsou nezbytné a klíčové pro záchranu života. S tímto záměrem byl vytvořen projekt Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku urgentní medicíny s využitím anatomicko-klinických souvislostí. Snahou projektu bylo vytvoření dvou doplňujících se center, a to výukového, tréninkového a edukačního centra pro výuku urgentní medicíny (VTEC) a Anatomicko-klinického plastinačního centra, která přinášejí možnost vzdělávání v oboru klinické medicíny za pomoci využití jedinečného lidského materiálu k výuce náročného předmětu, jakým urgentní medicína je. Možnost výuky a tréninku je multioborový projekt a vhodný pro osu partnerství a sítě, kde pomocí plastinace a moderních metod fixace dochází ke skloubení dvou unikátních technologií a vytvoření funkční a spolupracující partnerské sítě s mezioborovou výměnou informací. Jedním z partnerů Univerzity Palackého pro tento projekt je Fakultní nemocnice Olomouc a její Oddělení urgentního příjmu. Jeho participace na projektu je klíčová z hlediska naplnění cíle multioborového přístupu k výuce předmětu Urgentní medicína a medicína katastrof a současně jsou aplikovány do klinických potřeb znalosti teoretického předmětu Anatomie a klinické anatomie. Touto spoluprací v rámci nově vytvořeného centra VTEC je možné uskutečnit praktické stáže na obou partnerských institucích, které disponují bohatými praktickými zkušenostmi jak

12 B12 Poznámky Abstrakta z oblasti urgentní medicíny, tak z oblasti medicíny katastrof. Tyto výukové stáže jsou zaměřeny na nezbytný nácvik a zvyšování praktické dovednosti při život zachraňujících výkonech v urgentní medicíně. Participace se předpokládá také v oblasti realizace nových výukových prostor a zejména při aplikaci nových moderních výukových metod a tvorby vhodných plastinačních a měkkých preparátů (metodou Thielovy fixace), které slouží mimo jiné k nejrealističtějšímu nácviku. Projekt vychází z faktu, že nejideálnějším modelem pro nácvik zdravotnických úkonů je lidská tkáň, lidské tělo. Současně VTEC slouží jako základna pro získávání praktických dovedností lékařů v postgraduálním studiu. Projekt byl poprvé představen na workshopu dne v Olomouci, kterého se zúčastnilo 200 lékařů a studentů z vysokých a vyšších odborných zdravotnických škol. Workshop zajišťoval projektový servis UP Olomouc v úzké spolupráci s Oddělením urgentního příjmu FN Olomouc a Ústavem normální anatomie LF UP v Olomouci. Účastníci kurzu měli na 10 stanovištích k dispozici vypreparované plastinované anatomické preparáty a k nim příslušný model pro nácvik invazivního výkonu zajištění dýchacích cest včetně difficult airway i za použití fibrooptiky a chirurgického přístupu, vstupy do žilního kompartmentu periferního, centrálního i intraoseální metodou, dekomprese hrudníku tenzní pneumotorax, drenáž hemotoraxu, základní i rozšířená resuscitace (BLS, ALS, PLS) včetně reakce na poruchy srdečního rytmu a resuscitace novorozence. Nácvik byl prováděn pod vedením zkušených zaměstnanců Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc. Účastníci se v rámci workshopu seznámili nejen teoreticky s výše uvedenými výkony, ale především si osvojili prakticky tyto techniky za současné vizuální kontroly topografické anatomie lidského těla. Následující workshopy a vlastní výuka probíhá již s použitím plastinovaných anatomických modelů anatomických preparátů lidského těla. Endokrinologie Předsedající: prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. čtvrtek / / Proč se zajímat o nemoci štítné žlázy? prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha Tyreopatie jsou nečastějšími endokrinními chorobami a postihují nejméně 5 % populace. Mají dostupnou diagnostiku a účinnou léčbu. Očekává se další nárůst prevalence. Základem diagnostiky je posoudit 3 problémy: 1) jaký je lokální nález na krku? 2) jaká je funkce štítné žlázy? 3) jaká je biologická povaha onemocnění (zánět, nádor atd.) Základem postupu je klinické vyšetření: anamnéza, objektivní nález. Na jeho základě se provádějí laboratorní a pomocná vyšetření: k posouzení lokálního nálezu je nejdůležitější sonografie krku, ev. doplněná CT vyšetřením, ORL vyšetřením (pohyblivost hlasivek), scintigrafií krku (obvykle technecistanem) k posouzení funkce slouží stanovení TSH (tyreotropní hormon hypofýzy), T4 nebo FT4 (celkový či volný tyroxin), T3 nebo FT3 (celkový či volný trijodotyronin) ke zhodnocení biologické povahy užíváme stanovení protilátek proti tyreoglobulinu (Tg), tyreoidální peroxidáze (TPO) a proti TSH receptoru (TRAK) k diagnostice maligního onemocnění je nutné morfologické vyšetření (aspirační biopsie a histologie) Léčba tyreopatií 1) konzervativní podávání tyreoidálních hormonů, u nás dostupný tyroxin (T4) v tabletách podávání tyreostatik (Thyrozol Propycil) vedlejší účinky: alergie, hepatální léze, leukopenie vzácné

13 Abstrakta Poznámky B13 2) chirurgická odstranění části žlázy (subtotální nebo téměř totální tyreoidektomie STE, ntte), odstranění celé žlázy (totální tyreoidektomie TTE), dále operace tumoru a uzlinového aparátu 3) radionuklidová tyreosupresivní nebo tyreodestrukční dávka 131 I, léčba tumorózní tkáně (primární tumor, metastázy) Závěr Diagnostika a léčba tyreopatií je propracovaná, dostupná finančně, nepříliš náročná a z větší části proveditelná ambulantně. Vyžaduje základní znalosti a spolupráci s endokrinologickými pracovišti a s dalšími odborníky. Je pro praktické lékaře zajímavý syndrom polycystických ovarií? MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D. Endokrinologický ústav, Praha Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je pravděpodobně nejčastější endokrinopatií žen ve fertilním věku. K jeho diagnóze je doporučeno používat ESHRE kritérií (přítomnost 2 z následujících 3 symptomů: 1. morfologický nález polycystických ovarií (PCO); 2. klinické projevy hyperandrogenizmu anebo laboratorní průkaz hyperandrogenemie; a 3. oligo-/anovulace). Nejde však jen o gynekologicko-endokrinologické onemocnění. PCOS se pojí s vyšším rizikem porušené glukózové tolerance (PGT-2 ) a diabetu mellitu (4 ), se spánkovou apnoe, nealkoholickou steatohepatitidou, depresí, anxiózními stavy, poruchami příjmu potravy a pravděpodobně i s ischemickou chorobou srdeční a ischemickými ikty (2 vyšší riziko). Léčba PCOS je pouze symptomatická. Pokud je přítomna obezita (asi 40 % pacientek), jsou režimová opatření vždy na prvním místě. K ovlivnění poruchy menstruačního cyklu a kožních hyperandrogenních projevů se nejčastěji používají preparáty kombinované hormonální antikoncepce s neandrogenními gestageny (s nízkými dávkami levonorgestrelu, norgestimátem, desogestrelem, dienogestem, chlormanidon acetátem, cyproteronacetátem anebo drospirenonem). Dále je možné použít monoterapii gestageny nebo antiandrogeny. Metformin je doporučeno užívat jako lék 2. volby u poruchy menstruačního cyklu anebo pokud nedojde režimovými opatřeními k úpravě PGT. Vzhledem k výše uvedeným častým doprovodným onemocněním je doporučeno u všech obézních žen a u štíhlých žen starších 40 let nebo s rizikovými faktory DM2 provedení OGTT, kompletní lipidové spektrum, kontroly krevního tlaku a screening deprese. Podpořeno projektem Ministerstva zdravotnictví ČR koncepčního rozvoje výzkumné organizace (Endokrinologický ústav, Praha). Společnost E čtvrtek / / Podpora dětí a dospělých s epilepsií a jejich blízkých Martina Havlová SPOLEČNOST E, Czech Epilepsy Association, o. s., Praha Společnost E /Czech Epilepsy Association, o.s. je občanské sdružení založené v roce 1990 rodiči dětí s epilepsií. Společnost E je jediná sociálně zaměřená profesionální organizace v ČR s celorepublikovou působností podporující lidi s epilepsií bez rozdílu věku, postižení, jejich blízké a osoby zajímající se o danou problematiku. Hlavním cílem Společnosti E je podpora lidí s epilepsií a jejich blízkých ve zkvalitnění jejich života, pomoc při zlepšení jejich postavení a role ve společnosti, snižování stigmatu epilepsie a medializace epilepsie. Společnost E poskytuje registrované sociální služby odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby a navazující fakultativní služby. Společnost E poskytuje: odborné sociální, psychologické, zdravotní a právní poradenství pořádá certifikovaný vzdělávací program Úvod do problematiky epilepsie pro pracovníky v sociálních službách

14 B14 Poznámky Abstrakta nabízí přednášky, školení, semináře o problematice epilepsie ve školách, jiných organizacích apod. vydává dvouměsíčník Aura, 12 titulů informačních tiskovin o epilepsii (např. jak postupovat při určení diagnózy epilepsie, základní informace o epilepsii, epilepsie a ochrana proti úrazům, epilepsie a dítě, epilepsie a informace pro učitele atd., kartičky s první pomocí při epileptickém záchvatu zajišťuje klubovou činnost v Praze, Brně, Ostravě, Ústí nad Labem nabízí kurzy AJ, šachů, rukodělných činností, vaření a aranžování květin zajišťuje metodu EEG BFB uskutečňuje letní relaxační pobyty pro lidi s epilepsií a jejich blízké v tuzemsku i zahraničí s lékařským dohledem uskutečňuje letní dětský integrovaný tábor pro děti zdravé a děti s epilepsií s lékařským dohledem uskutečňuje projekt podporovaného zaměstnávání lidí s epilepsií a jejich blízkých Diamantová generace GS Condro čtvrtek / / Nový léčivý přípravek k léčbě osteoartrózy kolene a kyčle ze skupiny SYSADOA MUDr. Karel Metyš, MBA GSCondro mg je nový léčivý přípravek určený k léčbě příznaků mírné až středně těžké osteoartrózy kolene a kyčle. Jeho účinnou látkou je glukosamin sulfát v denní dávce mg. Obsahuje prášek pro perorální roztok. Je určen pro léčbu bolesti kloubů a zvyšování jejich hybnosti. Glukosamin sulfát prokázal symptomatický a strukturální efekt u pacientů s osteoartrózou*. Glukosamin tvoří základ hmoty chrupavky a synoviální tekutiny, podílí se na jejich tvorbě a obnově. Přípravek GSCondro 1500 mg není preskripčně omezen a lze vydat bez lékařského předpisu. *Jean Yves Reginster, Rita Deroisy, Lucio C Rovati, Richard L Lee, Eric Lejeune, Olivier Bruyere, Giampaolo Giacovelli, Yves Henrotin, Jane E Dacre, Christiane Gossett. Long-term effects of glucosamine sulphate on osteoarthritis progression: a randomized, placebo-controlled clinical trial. Polymorbidní senior Předsedající: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. čtvrtek / / Polymorbidita, zdravotní postižení a výživa prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. Geriatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN Praha S věkem narůstá počet chronických a degenerativních onemocnění s odlišnou prognózou, klinickou významností a invalidizujícím potenciálem. Ve věkové skupině nad 70 let se tak (chronická) polymorbidita stává pravidlem a obvykle je doprovázena i polyfarmakoterapií. Senioři jsou velmi heterogenní skupinou z hlediska zdravotního stavu i funkční zdatnosti. Klinickou manifestací klesající zdatnosti je narůstající vulnerabilita a omezená schopnost vyrovnat se se zátěžovými situacemi podmíněná multiorgánovou kumulací deficitů označovaná jako geriatrická křehkost (frailty). Nejvýznamnější roli v rozvoji křehkosti a v přechodu do plné invalidity má úbytek lean body mass (LBM). To v praxi znamená především ztrátu svalové hmoty a s ní spojený pokles svalové síly a celkové výkonnosti/zdatnosti tzv. sarkopenii. Na příkladu tří kazuistik budeme demonstrovat rozvoj křehkosti, zdravotního postižení a geriatrických syndromů somatických, psychických i sociálních

15 NOVINKA Glucosamini sulfas Prášek pro perorální roztok Léčí bolest kloubů při osteoartróze a zlepšuje jejich hybnost Koncentrovaná síla 1500 mg glukosamin sulfátu pouze v jedné denní dávce Analgetický, protizánětlivý a strukturální efekt 1 Bez preskripčního omezení Zastavuje úbytek kloubní chrupavky postižené OA 1 ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU GSCondro 1500 mg: NÁZEV PŘÍPRAVKU: GSCondro 1500 mg, prášek pro perorální roztok. SLOŽENÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU: Jeden sáček obsahuje: Glucosamini sulfas et natrii chloridum 1884,0 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 1500,0 mg, což odpovídá glucosaminum 1178,0 mg. Pomocné látky: 2,5 mg aspartamu (E951), 2028,5 mg sorbitolu (E420), 151 mg sodíku. LÉKOVÁ FORMA: Prášek pro perorální roztok. Popis přípravku: Bílý krystalický prášek bez zápachu. KLINICKÉ ÚDAJE: GSCondro 1500 mg je indikován k léčbě symptomů mírné až středně těžké osteoartrózy kolene a kyčle. Dávkování a způsob podání: Doporučená denní dávka je jeden sáček obsahující glukosamin (ve formě 1500 mg glucosamini sulfas) obvykle v době jídla. Glukosamin není určen k léčbě akutní bolesti. Úleva od příznaků (zejména úleva od bolesti) se nemusí projevit dříve, než po několika týdnech léčby a v některých případech to může trvat i déle. Pokud nedojde k úlevě od bolesti po 2-3 měsících, je třeba pokračování v léčbě glukosaminem přehodnotit. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou. Alergie na korýše, neboť léčivá látka je získávána z korýšů. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Žádné studie lékových interakcí nebyly prováděny, avšak fyzikálně chemické a farmakokinetické vlastnosti glukosamin sulfátu naznačují nízký potenciál k interakcím. Nicméně byl hlášen zvýšený účinek kumarinových antikoagulancií (warfarin a acenokumarol) při současné léčbě s glukosamin sulfátem. Proto je třeba pacienty, kteří užívají kumarinová antikoagulancia pečlivě monitorovat na začátku a po ukončení terapie glukosaminem. Současná léčba s perorálními tetracykliny může zvýšit jejich sérovou koncentraci. Léčba glukosaminem může snížit absorpci penicilinu a chloramfenikolu. Nežádoucí účinky: V níže uvedené tabulce jsou všechny nežádoucí účinky uvedeny podle třídy orgánových systémů a četnosti: velmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); méně časté ( 1/1000 až < 1/100); vzácné ( 1/ až < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit). V rámci každé frekvence jsou nežádoucí účinky seřazeny sestupně podle jejich závažnosti. Hlášené nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a přechodné. Fertilita, těhotenství a kojení: Těhotenství: Nejsou k dispozici adekvátní údaje o užívání glukosaminu u těhotných žen. Studie reprodukční toxicity na zvířatech jsou nedostatečné (viz bod 5.3). Přípravek GSCondro 1500 mg by proto neměl být užíván v těhotenství. Kojení: Nejsou k dispozici žádné údaje o vylučování glukosaminu do mateřského mléka. Užívání přípravku GSCondro 1500 mg se proto během kojení nedoporučuje, neboť neexistují údaje s ohledem na bezpečnost novorozenců. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti: Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze při expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což má malý význam při klinickém použití. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Green-Swan Pharmaceuticals ČR, a.s. Pod Višňovkou 27/1662, Praha 4 Krč, Česká republika. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 29/248/13-C. DATUM REVIZE TEXTU: Přípravek není hrazen zdravotními pojišťovnami. 1 Karel Pavelka, MD, PhD; Jindriska Gatterova, MD; Marta Olejarova, MD; Stanislav Machacek, MD; Giampaolo Giacovelli, PhD; Lucio C. Rovati, MD. Glucosamine Sulfate Use and Delay of Progression of Knee Osteoarthritis. A 3-Year, Randomized, Placebo-Controlled, Double-blind Study. Arch Intern Med. 2002; 162: Volně prodejný léčivý přípravek

16 B16 Poznámky Abstrakta (poruchy mobility, pády, inkontinence, kognitivní poruchy, sociální izolace a osamělost), jejich klinickou manifestaci a přesnější diagnostiku (diagnostické algoritmy sarkopenie, seniorské křehkosti a Multidimenzionální prognostický index). Závěrečná část bude věnována možnostem jejich řešení v primární péči s důrazem na nutriční a pohybové intervence na základě nových vědeckých důkazů. Diagnostika a management rozpoznání seniorské křehkosti v praxi MUDr. Marie Berková, Ph.D. 1, MUDr. Zdeněk Berka 2, prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 1, MUDr. Pavla Mádlová 1, MUDr. Martina Vlachová 1, MUDr. Jan Klán 1, MUDr. Pavlína Malochová 1, MUDr. Tomáš Richte 1, MUDr. Hana Lacmanová LF UK a VFN Praha 2 LF UP a FN Olomouc Seniorská křehkost (frailty) je geriatrický syndrom, který je charakterizován poklesem funkční zdatnosti seniora. Rozvoj geriatrické křehkosti zvyšuje riziko ztráty soběstačnosti (disability), zhoršení kvality života, zvýšení potřeby zdravotní péče a institucionalizace a je prediktorem zvýšené morbidity a mortality. Na rozvoji geriatrické křehkosti se podílejí kromě genetické predispozice a přirozených procesů stárnutí především životní styl a chorobné stavy, zejména kardiopulmonálního, skeletomuskulárního a centrálního i periferního nervového systému. Nejspolehlivějším ukazatelem zdraví je fyzická zdatnost seniora, která je protikladem seniorské křehkosti. Fyzická zdatnost je úměrná svalové síle a s postupujícím věkem klesá. Zřejmě hlavním důvodem poklesu svalové výkonnosti do let je inaktivita a nemoci, teprve pak se uplatňují dominantně další involuční změny. Při imobilizaci seniora na lůžku klesá svalová síla během 4 6 týdnů až o 40 %, nejvýrazněji na m. quadriceps femoris. Schopnost konat práci klesá ve stáří ještě rychleji, než by odpovídalo úbytku svalové síly. Nejpřesnějším ukazatelem fyzické zdatnosti je výkon při ergometrickém (ev. spiroergometrickém) vyšetření. Tyto metody však vyžadují nákladné materiální i personální vybavení a jsou i časově náročné. Proto byly k časné detekci seniorské křehkosti a tzv. prefrailty stavu zavedeny do geriatrické praxe jednoduché screeningové metody a orientační testy, které lze provádět i v ordinaci praktického lékaře. Screening je zaměřen nejen na hodnocení svalové síly, ale také na neuromotorickou koordinaci pohybu, obratnost a udržení rovnováhy. Mezi tyto testy patří Senior Fitness Test, který hodnotí sílu horních a dolních končetin, kloubní mobilitu a rychlost chůze. Zjednodušeným testem je Krátká škála pro hodnocení fyzické zdatnosti seniorů SPPB (Short Physical Performance Battery), která byla validizována v České republice na Geriatrické klinice 1. LF UK v Praze. Vyšetření za pomocí tohoto testu trvá několik minut a může jej provádět a vyhodnotit i zdravotní sestra. Na základě vyhodnocení testu lze časně detekovat křehké nebo rizikem křehkosti ohrožené seniory a indikovat cílenou intervenci ve formě rehabilitace a úpravy výživy. Nejefektivnější je však prevence již před dosažením seniorského věku ve formě správného životního stylu s dostatkem fyzické aktivity. Dilemata v léčbě bolesti u polymorbidních seniorů MUDr. Martina Nováková Fakultní nemocnice v Motole, Praha Léčba bolesti u seniorů, zvláště křehkých a polymorbidních, má určitá specifika, která jsou spojena se změnami probíhajícími v organizmu během procesu stárnutí.u této skupiny pacientů dochází ke změnám v oblasti účinnosti léčiv a výskytu jejich nežádoucích účinků. Při terapii bolesti je nutné respektovat fyziologická omezení funkce některých orgánů, častý výskyt komorbidit a polypragmazii či polyfarmakoterapii. Diagnostika bolesti je velmi často výrazně ztížena přítomností kognitivního deficitu pacienta-seniora, který není schopen vyjádřit subjektivní pocity. Proto nesmíme podceňovat nonverbální projevy bolesti. Při stanovení cílů léčby se snažíme především o zajištění bolestí nerušeného spánku a zvýšení nebo alespoň zachování soběstačnosti pacienta. U křehkých seniorů musíme věnovat pozornost individuální snášenlivosti analgetik a také vysokému riziku interakcí s ostatní medikací. Důraz klademe na kombinaci farmakoterapie a nefarmakologických léčebných metod. Nedílnou součástí léčby bolesti je i diagnostika a ovlivnění přítomné deprese,která velice často zintenzivňuje vnímání bolesti, v některých případech je i za bolest zaměňována. Naprosto neakceptovatelný je zažitý názor, že bolest ke stáří patří, který často vede k přehlížení a neléčení bolesti u seniorů.

17 Abstrakta Sympozium TEVA PHARMACEUTICALS CR čtvrtek / / Poznámky B17 Proč je časná léčba roztroušené sklerózy důležitá a jak dosáhnut adherence pacienta MUDr. Ivana Kovářová Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Roztroušená skleróza postihuje nejčastěji mladé dospělé, 2/3 pacientů jsou ženy. Prevalence onemocnění v ČR je 150 pacientů na obyvatel, tj. v ČR je diagnostikováno minimálně pacientů. Včasné stanovení diagnózy roztroušené sklerózy a zahájení léčby je pro pacienta jedinou možností oddálení invalidity se všemi pozitivními důsledky pro kvalitu života udržení práceschopnosti a soběstačnosti. Péče o pacienty je soustředěna do patnácti center a je dostupná v každém kraji ČR. Terapie může být zahájena po první atace onemocnění, po tzv. CIS klinicky izolovaném syndromu pouze tehdy, pokud tato ataka byla zaléčena kortikoidy. Při nerozpoznání prvních příznaků se stanovení diagnózy a zahájení terapie oddaluje. Existuje řada studií s léky první volby (interferon beta, glatirameracetát), které dokládají pozitivní vliv terapie na oddálení invalidity a prodloužení délky života a naopak nezahájení terapie je nejsilnější rizikový faktor pro pozdější invaliditu. Pokud se léky první volby nepodaří dostatečně stabilizovat aktivitu onemocnění (pacient na této léčbě prodělá další ataku), je nutné terapii změnit a zahájit terapii léky druhé volby (natalizumab, fyngolimod), které mají vyšší účinnost na potlačení aktivity onemocnění, za cenu známých závažnějších nežádoucích účinků. Přímé náklady na léčbu jsou výrazně nižší než náklady na péči o plně invalidního pacienta. V léčbě pacienta nesmíme opomenout symptomatickou léčbu, hlavně sfinkterových poruch, erektilní dysfunkce, spasticity, deprese apod. K objektivizaci počtu pacientů, typu a tíži RS a nákladovosti terapie byl založen Registr pacientů s RS ReMuS. Nemoci s bronchiální obstrukcí Předsedající: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. čtvrtek / / Léčba stabilní CHOPN (dle nového Doporučeného postupu ČPFS) MUDr. Vladimír Koblížek (za kolektiv členů Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS) Plicní klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská Fakulta UK, Hradec Králové Úvod: Chronická obstrukční plicní nemoc je závažný stav vyskytující se běžně v populaci osob středního a staršího věku. Z předpokládaných osob postižených CHOPN v České republice víme maximálně o polovině (velká část nemocných nemá toto onemocnění diagnostikováno). CHOPN má obrovský mortalitní potenciál. V naší zemi loni zemřelo z důvodu tohoto onemocnění osob. CHOPN má několik forem (fenotypů), jejich cílené léčebné ovlivnění je mottem nového doporučeného postupu. Cíle a strategie léčby: Hlavní obecné cíle léčby CHOPN jsou redukce příznaků a symptomů onemocnění, zpomalení přirozené progrese nemoci, zlepšení kvality života, zvýšení tolerance fyzické zátěže a zlepšení participace na běžných denních aktivitách, prevence akutních exacerbací a zmírnění jejich dopadu, zabránění vzniku komplikací a následků onemocnění, prodloužení života. Nutno podotknout, že většiny těchto cílů lze částečně dosáhnout, nicméně ne všechny dosažené cíle překračují hranice klinické významnosti. Léčebná doporučení lze rozdělit na čtyři postupné kroky. Prvním krokem je redukce škodlivé inhalační expozice (nejenom kouření, na vzniku, rozvoji a progresi tohoto onemocnění se podílí

18 B18 Poznámky Abstrakta celá řada zevních vlivů). Eliminace inhalace škodlivin je snadný způsob, jak lze účinně redukovat mortalitu nemocných. Druhým je paušální medikace indikovaná pro všechny nemocné s CHOPN. V rámci paušální medikace se nejčastěji setkáváme s využitím bronchodilatačních léků, jako benefitní se také ukazuje pravidelná aerobní fyzická zátěž, dietní opatření a vakcinace (minimálně proti chřipce, pravděpodobně i proti pneumokokové infekci). Třetím pak soubor specifických léčebných opatření zaměřených proti specifické variantě CHOPN konkrétního pacienta proti tzv. konkrétnímu fenotypu. Fenotypická léčba obsahuje hlavně kombinovanou léčbu inhalačními steroidy a inhalačními léky stimulujícími beta2 receptory (IKS+LABA) a terapii roflumilastem. Dalšími složkami fenotypické léčby jsou mukoaktivní léky, antibiotika, speciální metody fyzioterapie, operační léčba, bronchoskopické metody redukující plicní hyperinflaci a další. Posledním krokem je léčba respiračního selhávání a terminální CHOPN (sem patří dlouhodobá domácí oxygenoterapie, neinvazivní ventilace, transplantace, případně metody paliativní péče). Závěr: Optimální léčba nemocných s CHOPN vyžaduje individualizovaný a multidisciplinární přístup zaměřený na pacientovy symptomy. Měla by pokrývat všechny aspekty tohoto multiorgánového syndromu a současně i systémové dopady a asociované komorbidity. K jejímu naplnění je třeba do integrovaného systému péče zahrnout nejen ošetřujícího pneumologa či zdravotnická zařízení, ale i rodinu nemocného, jeho praktického lékaře, fyzioterapeuta, psychologa, nutricionistu a zejména samotného pacienta. Hlavními složkami terapie jsou eliminace rizikových faktorů, paušální terapie zaměřená na redukci symptomů a dopadů onemocnění a fenotypická léčba. Nezbytným předpokladem je partnerský vztah pacienta a lékaře a nikdy nekončící edukace a trénink. Pokud onemocnění dospěje do terminální fáze, je na místě ještě více prohloubit partnerský vztah a včas rozhodnout o limitech další péče. Léčba exacerbace CHOPN prof. MUDr. Vítězslav Kolek, CSc. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc Exacerbace CHOPN je akutní událost charakterizovaná zhoršením obtíží nemocného, které přesahuje denní kolísání a které vede ke změně léčby. Diagnóza spočívá na obtížích nemocného, na jejich akutní změně (bazální dušnost, kašel anebo tvorba sputa). Tato změna přesahuje denní kolísání. Nejčastější příčinou exacerbací (přes 50 %) jsou infekce (virové nebo bakteriální). Vztah infekce k rozvoji exacerbace CHOPN je vysvětlován teorií bludného kruhu, kdy postupný nárůst množství kolonizujících bakterií vede k dalšímu poškození již narušeného respiračního epitelu, ke ztrátě rovnováhy mezi protézami a antiproteázami a k nárůstu produkce volných kyslíkových radikálů. Poškození sliznice vede ke kolonizaci různými druhy bakterií, ke vzniku biofilmu a progresi nemoci. Při nárůstu patogenů a překročení klinicky nevýznamné nálože stávajících patogenů nebo po útoku nového mikrobiálního agens dochází ke vzplanutí zánětu exacerbaci a další progresi nemoci. Další příčinou exacerbace může být znečištění vzduchu. Exacerbace CHOPN je charakterizována aktivací bronchiálního zánětu, edémem a zhoršením poruchy poměru ventilace/perfuze spolu se zvýšením spotřeby kyslíku. Zásadním krokem při léčbě exacerbací je rozhodnutí, zda léčba bude zahájena ambulantně (až 80 % případů) nebo bude nemocný odeslán k hospitalizaci. Rozhodnutí záleží na závažnosti exacerbace, na stadiu nemoci a na přítomnosti komorbidit. Obecně užívanými léky jsou bronchodilatancia, kortikosteroidy a antibiotika. Preferována jsou krátkodobě působící inhalační β 2 mimetika někdy i v kombinaci s krátkodobě působícími anticholinergiky. Lze počítat i s dlouhodobě působícími bronchodilatačními léky (β 2 mimetika nebo anticholinergika), event. s přidáním inhalačních kortikosteroidů. Nebulizátor je vhodnější formou aplikace u nemocných s těžší exacerbací. Intravenózně podané metylxantiny (teofylin nebo aminofylin) jsou považovány za léky druhé volby. Systémově podané kortikosteroidy zkracují čas do uzdravení, zlepšují plicní funkce (FEV1) a zmírňují hypoxemii, snižují riziko časného relapsu i selhání léčby. Tvorba hnisavého sputa při exacerbaci je základní indikací k empirickému podání antibiotik, která jsou indikována při přítomnosti purulence sputa, zvýšené dušnosti a zvýšení produkce sputa. Účinek antibiotik mohou potencovat moderní mukolytika (N-acetylcystein, erdostein, carbostein). Oxygenoterapie slouží ke korekci hypoxemie při hospitalizaci. V případě, že nelze dosáhnout adekvátní oxygenace bez vzestupu paco 2, je indikována mechanická ventilační podpora s přijetím na JIP. Plicní rehabilitace je vhodná u nemocných, kteří jsou ve stabilním stadiu.

19 Abstrakta Poznámky B19 Léčba astmatu v praxi dle nových klinických doporučení doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Klinika TRN, FN a LF UK v Plzni Astma je dnes dobře léčitelné onemocnění. Za předpokladu správné diagnózy, adekvátně nasazené a řádně užívané léčby jej lze ve více než 95 % případů dostat pod kontrolu tzn., že nemocní nemají žádné anebo pouze minimální potíže. Potenciál léčebných možností astmatu však v reálné praxi není zdaleka využit. U více než poloviny nemocných není astma pod kontrolou a cca ¼ z nich zažívá těžké, někdy až život ohrožující exacerbace. Na této skutečnosti se podílí řada okolností, z nichž jednou z nejvýznamnějších je nedostatečná informovanost lékařské veřejnosti o základních principech a dostupnosti moderní antiastmatické léčby. Cílem přednášky je tento přehled ve stručnosti podat a to s ohledem jak na poslední klinická doporučení, tak na podmínky reálné praxe. Základními pilíři moderní léčby astmatu jsou: 1) poznání, že astma je chronickým zánětlivým onemocněním, 2) dostupnost účinné palety protizánětlivých léků, 3) existence různých typů kvalitních inhalačních systémů, 4) možnost fenotypicky cílené (tj. šité na míru ) léčby u těžkých forem nemoci. Přednáška vyúsťuje v praktická doporučení: Každý astmatik by měl být vyrozuměn o existenci a vybaven dvěma typy léků: úlevovým lékem pro neočekávané případy dušnosti preventivním lékem k pravidelnému dlouhodobému užívání Měl by vždy důsledně rozlišovat, který z léků je preventivní a který úlevový Vždy, kdy je to možné, preferujeme léčbu inhalační Léčbu je žádoucí individualizovat nejen podle tíže a typu astmatu, ale i osobnostních a socioekonomických charakteristik pacienta Každý astmatik by měl být poučen, že efekt a nástup účinku preventivních léků je pozvolný a zároveň setrvačný; tyto léky by astmatik nikdy neměl (ani v těhotenství) redukovat či dokonce vysazovat bez porady se svým lékařem Úlevový lék by měl astmatik užívat jen výjimečně. Větší potřeba úlevových léků více než 2 týdně značí, že astma není pod řádnou kontrolou, většinou proto, že je léčen nedostatečnými dávkami preventivních léků nebo má špatnou inhalační techniku. V těchto situacích hrozí zvýšené riziko další destabilizace a těžkých exacerbací. Sympozium firmy Naděje čtvrtek / / Možnosti bylinné léčby a gemmoterapie Mgr. Jarmila Podhorná Naděje, Brodek u Konice 1) historie a význam bylinné léčby a gemmoterapie pro udržení zdravotního stavu a prevenci člověka, 2) podstata gemmoterapie, 3) význam očist organizmu a možnosti gemmoterapie, 4) gynekologické problémy a využití gemmoterapie, 5) alergie, ekzémy jak řešit pomocí gemmoterapie, 6) vnitřní orgány ústrojí dýchací, trávicí, cévní 7) pohybové problémy borelióza, 8) virové, bakteriální, plísňové a parazitální problémy a gemmoterapeutické řešení.

20 Gemmoterapie medicína pupenů Jarmila Podhorná terapeutka, Brodek u Konice Současná lékařská věda v posledních letech dosahuje nebývalého rozvoje, nicméně chorob neustále přibývá. Není tedy divu, že se lidé dnes proto začínají čím dál tím více obracet o pomoc k přírodě. Celkem oprávněně se předpokládá, že právě přírodní prostředky mohou být v budoucnu nejen prevencí civilizačních onemocnění, ale také jejich léčbou. Gemmoterapie bývá v této souvislosti nazývaná medicínou 3. tisíciletí. Výhody bylinné léčby: Může se použít u každé nemoci a jakýchkoliv obtížích, tj. i tehdy, když přesně nevíme, o jakou nemoc jde. Lze ji použít i v případě, kdy nelze aplikovat agresivnější léčbu. Byliny tělu dodávají potřebné látky, jako jsou vitaminy, stopové prvky, hormony a enzymy. Bylinná léčba je nejlepší prevence, ale nesmíme zapomínat, že vždy trvá déle, než začne působit. Nejnovějším odvětvím fytoterapie je gemmoterapie metoda, která využívá účinků zárodečných tkání, tj. pupenů, semen, klíčků. Obsahují totiž nejvíce stopových prvků i vitaminů a dále také komplexy, v nichž jsou obsaženy růstové faktory, především gibereliny a auxiny, jež vysoce stimulují činnost celého organizmu. Gemmoterapeutika zvyšují imunitu, stimulují centrální nervovou soustavu, omlazují organizmus a léčí řadu zdravotních problémů. Dnes již víme, že řeší a v budoucnu jistě řešit budou obtížně léčitelné diagnózy. Víme, že topol řeší například boreliózu, tamarašek pomáhá na nemoci krvinek a krevních destiček a neustále se setkáváme s dalšími případy, kdy se zdravotní potíže v těchto případech s použitím gemmoterapeutik zlepšily až neuvěřitelně. Počátky této terapie jsou spojeny se jménem ukrajinského vědce a lékaře dr. Filatova. Ten si všiml, že pokud necháme uřezanou část rostliny několik dní ve tmě a chladu, tato umírající rostlina pro svou záchranu zmobilizuje všechny své síly a vznikají v ní látky mimořádné účinnosti, které jindy v rostlině nenajdeme, a jež mají mimořádně léčivé účinky. Jde o tzv. biogenní stimulátory. Bylo mi velkou ctí, že jsem jako první v naší republice začala tyto prostředky oficiálně vyrábět a používat k pomoci řešení mnoha zdravotních problémů. K rozhodnutí vyrábět léčivé regenerační prostředky z bylin mne vedla snaha pomoci lidem, kteří je potřebují. Pomáhají, ale neuškodí, protože nemají vedlejší účinky. Posledním krokem pro to, abych vykročila na tuto cestu, byla poslední věta na přednášce pana Janči: Kdyby někdo začal tyto bylinné prostředky vyrábět u nás, vyrobil by něco lepšího než jsou ty dovozové. Řekl to proto, že rostliny z našeho zeměpisného pásu mají stejné vibrace jako naše těla. Kromě toho by bylo možné tyto přípravky se širokým spektrem účinku u nás vyrobit levněji. Jeho slova mne zaujala natolik, že jsem přetvořila sklep ve svém rodinném domě na jakousi laboratoř a začala zkoušet, jak je vyrobit a zda jsou pak tyto výrobky také účinné. Prvním prostředkem, který jsem vyrobila, byla tinktura z třezalky. Začala jsem vyrábět a zkoušet další byliny a měla velké štěstí, že jsem hledala pro známého bylinku na problémy s boreliózou. V mnoha herbářích, které jsem prošla, byly do souvislosti s účinností proti borelióze dávány pupeny topolu. A tak jsem vyrobila dvě lahvičky a měla velkou radost, když pacient postižený boreliózou, který byl do té doby tři čtvrtě roku na neschopence, vzápětí nastoupil do práce. Problémy s únavou a pohybem však přetrvávaly a já pochopila, že to jsou následky, na něž by bylo vhodné působit dalšími přírodními prostředky s regeneračními účinky. V herbářích pánů Janči a Zentricha jsem objevila kapitolu o gemmoterapii a tehdy jsem pochopila, že by mohl vzniknout úplně nový přípravek, který by působil jak při prevenci boreliózy, tak i při léčení a zároveň by byl i detoxikační. Byl by to prostředek budoucnosti. Užívání přípravku z pupenů topolu, břízy, jalovce (játra, únava), černého rybízu, borovice a vinné révy na regeneraci pohybového aparátu od té doby již pomohla tisícům lidí postižených boreliózou. Také laboratorní rozbory ukázaly, že je to cesta správná. Je potěšitelné, že gemmoterapie se začíná osvědčovat v řadě případů, kde oficiální medicína a stejně tak i klinicky pojatá fytoterapie příliš úspěchů nemá. Za dobu svého působení jsem poznala, že nejlepší je spojit při léčbě gemmoterapeutika s tinkturami bylin do jednoho celku, který zabírá komplexně. Metoda se osvědčila Léčebná kúra na problémy s pohybovým aparátem se skládá z užívání topolu (vyloučí problém boreliózy), třezalky, která zklidňuje a také je protizánětlivá stejně jako olše, buk a jasan pročistí klouby od kyseliny močové a borovice, jedle, sekvoj tělu dodají stopové prvky, které jsou třeba k ozdravění. Stejným přístupem jsou sestavovány další přípravky např. na alergie či ekzémy. Také ty je třeba řešit komplexně, což znamená odplísnění (penízovka), pročištění jater (měsíček), regenerace a pročištění sliznic (dub) a zvýšení protialergické složky (černý rybíz). Komplexní přístup zde zahrnuje také očistu tlustého střeva, při níž můžeme použít zelený jíl nebo Enterosgel. K potírání pokožky je vhodný lopuchový olej a také pomáhá koupel z bylin regenerující pokožku. Podobným způsobem jsou sestavovány sestavy tinktur z bylin a gemmo preparátů na řešení mnoha dalších zdravotních problémů. Velké výsledky mají kúry na gynekologické problémy, kde nejdůležitější bylinou je ptačí jeřáb a maliník. Jiné jsou vhodné k regeneraci cévního aparátu, kde je nejdůležitější tinktura z Gotu koly, pelargonie, kustovnice, jinanu a jeřábu oskeruše. S úspěchem jsou gemmoterapeutika také využívána na zvýšení imunity (černý rybíz, lesní bez hroznatý a ořešák královský). K tomu, aby tělo nezachvátila infekční nemoc, se používají přípravky z lichořeřišnice, ze semene grepu a ořešáku královského. Časté jsou dnes také nemocí, jež mají původ parazitální, ať již to jsou borelie, chlamydie nebo celá řada dalších parazitů, kteří jsou původci mnoha potíží. pomáhá je likvidovat speciální směs bylin. Aby léčba měla úspěch, je nutno využít i drenážních prostředků čistících od odpadů a usazenin, kterých je v gemmoterapii dostatek. Zhotovují se z břízy, jasanu, buku a dubu. Pouze tělo, jež není toxickou skládkou odpadu, dokáže plně využít celou bohatou škálu výhod gemmoterapeutických přípravků s cíleným zaměřením. Není bylina, aby na něco nebyla, ale naopak na každý zdravotní problém se dá najít vhodná bylina nebo jejich nejúčinnější sestava. Chce to jenom chtít a vydržet. A také je důležité si uvědomit, že pomoci se vždy dá jen hledajícím.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls34642/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls34642/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls34642/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pinbarix 4 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 4 mg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-PERINDO 2 mg APO-PERINDO 4 mg APO-PERINDO 8 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ APO-PERINDO 2: Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls187009/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje glucosaminum

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VISTAGAN Liquifilm 0,5 % Oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Levobunololi

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls211402/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje alfuzosini hydrochloridum10

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144430/2014 1. Název přípravku Ebrantil 30 retard Ebrantil 60 retard Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna tobolka

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SALBUTAMOL WZF POLFA 2 SALBUTAMOL WZF POLFA 4 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum sp. zn.: sukls144781/2012 a sp. zn.: sukls88569/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Dilatrend 25 tablety Carvedilolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg. sp.zn.sukls209140/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Prubeven 750 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas

Více

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami.

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami. Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls37077/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BISOCARD 5 BISOCARD 10 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bisocard 5: Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 5 mg Bisocard

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum sp.zn. sukls184192/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

Co naleznete v této příbalové informaci

Co naleznete v této příbalové informaci sp.zn. sukls245523/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele GSCondro 1500 mg prášek pro perorální roztok glucosamini sulfas Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Příbalová informace: informace pro uživatele Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje famotidinum 10 mg. Pomocné

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Mast také obsahuje 36 mg propylenglykolu a 140 mg lanolinu v 1 gramu rektální masti.

Mast také obsahuje 36 mg propylenglykolu a 140 mg lanolinu v 1 gramu rektální masti. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls41675/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rectogesic 4 mg/g rektální mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glyceroli trinitras:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TETAVAX Injekční suspenze Vakcína proti tetanu (adsorbovaná) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje Tetani anatoxinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 krozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls239605/2009 a příloha k sp. zn. sukls137296/2009, sukls161897/2009, sukls161901/2009, sukls137266/2009, sukls33946/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bayflex

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls6972/2006 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 SUP čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje Paracetamolum

Více

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Úzkost u seniorů Stres, úzkost a nespavost ve stáří MUDr. Petr Hrubeš Hradec Králové Úzkost a poruchy chování ve stáří MUDr. Vanda Franková Dobřany Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Moderní trendy

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

30 < Cl CR < 60 Polovina tablety přípravku Cosyrel 5 mg/5 mg Cl CR < 30

30 < Cl CR < 60 Polovina tablety přípravku Cosyrel 5 mg/5 mg Cl CR < 30 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cosyrel 5 mg/5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bisoprololi fumaras 5 mg (odpovídající bisoprololum 4,24

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls249285/2011, sukls249280/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum Přečtěte si pozorně

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém sp.zn. sukls74884/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROCTO-GLYVENOL 400 mg + 40 mg čípky PROCTO-GLYVENOL 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky: Jeden

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Metoprolol AL 100. Tablety (metoprololi tartras)

Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Metoprolol AL 100. Tablety (metoprololi tartras) Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls230825/2012 Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Metoprolol AL 100 Tablety (metoprololi tartras) Držitel rozhodnutí o registraci: Aliud Pharma

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. SECTRAL 400 mg. acebutololum potahované tablety

Příbalová informace: informace pro pacienta. SECTRAL 400 mg. acebutololum potahované tablety sp.zn. sukls16230/2016 Příbalová informace: informace pro pacienta SECTRAL 400 mg acebutololum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j. sukls13022/205

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j. sukls13022/205 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j. sukls13022/205 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DONA prášek pro přípravu perorálního roztoku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Vidotin 4 mg tablety Vidotin 8 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Vidotin 4 mg tablety: Jedna tableta obsahuje: 4 mg perindoprilum erbuminum,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls8522/2012 a sukls8523/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Přečtěte si pozorně

Více

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREDUCTAL MR tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

Injekční roztok. Tmavě hnědý, neprůhledný roztok s ph 5,0 7,0 a s přibližnou osmolaritou 400 mosm/l.

Injekční roztok. Tmavě hnědý, neprůhledný roztok s ph 5,0 7,0 a s přibližnou osmolaritou 400 mosm/l. sp.zn. sukls57833/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rytmonorm 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Propafenoni hydrochloridum 70 mg ve 20 ml injekčního roztoku Pomocné látky viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční roztok

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fluoxetini hydrochloridum 22,36 mg (odp. 20 mg fluoxetinu) v 1 tobolce. Pomocné látky viz 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls212247/2010 a příloha k sp. zn. sukls216507/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls212247/2010 a příloha k sp. zn. sukls216507/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls212247/2010 a příloha k sp. zn. sukls216507/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU VIDOTIN 4 mg tablety VIDOTIN 8 mg tablety

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls209805/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SECTRAL 400 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Acebutololi hydrochloridum v množství odpovídajícím 400 mg

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček.

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček. sp. zn. sukls189078/2015 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX MaxGrip Citron prášek pro perorální roztok v sáčku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje: Paracetamolum

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn.:sukls4358/2009, sukls4359/2009, sukls4361/2009, sukls4362/2009 Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.: sukls128253/2011, sukls128483/2011, sukls128487/2011, sukls128489/2011,

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls25846/2010 a sukls25848/2010 a příloha ke sp. zn. sukls156917/2010 a sukls157010/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Pentasa Sachet

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Angizidine 35 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls22373/2011

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls22373/2011 Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls22373/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE VASOCARDIN SR 200 tablety s prodlouženým uvolňováním (metoprololi tartras) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

1 ml obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg a ipratropii bromidum 0,6 mg.

1 ml obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg a ipratropii bromidum 0,6 mg. sp.zn. sukls65458/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Otrivin Rhinostop 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg a ipratropii bromidum 0,6

Více

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg Příloha č. 2 k opravě sdělení sp.zn. sukls226519/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg.

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum (odpovídá acidum ascorbicum 58,5 mg)

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum (odpovídá acidum ascorbicum 58,5 mg) sp. zn. sukls189077/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM prášek pro perorální roztok v sáčku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje:

Více

Poruchy srdečního rytmu

Poruchy srdečního rytmu Poruchy srdečního rytmu Chirurgická léčba poruch srdečního rytmu: Co je to arytmie? Obecně lze říci, že se jedná se o poruchu srdečního rytmu, kdy elektrické impulsy, které za normálních okolností vznikají

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls2006/2007 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PANADOL Rapide potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně sp.zn.sukls17828/10 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně sp.zn.sukls17828/10 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně sp.zn.sukls17828/10 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROSTIN 15 M 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden mililitr injekčního roztoku obsahuje 0,332 mg

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls53327/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laevolac 10 g/15 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls19325/2006 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TYPHERIX 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka vakcíny (0,5 ml) obsahuje 25

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-LOSARTAN 12,5 mg APO-LOSARTAN 50 mg APO-LOSARTAN 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-LOSARTAN 12,5 mg APO-LOSARTAN 50 mg APO-LOSARTAN 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-LOSARTAN 12,5 mg APO-LOSARTAN 50 mg APO-LOSARTAN 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nitresan 10 mg Nitresan 20 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Acesial, 1,25 mg, Acesial 2,5 mg, Acesial 5 mg Acesial 10 mg, Tablety. Ramiprilum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Acesial, 1,25 mg, Acesial 2,5 mg, Acesial 5 mg Acesial 10 mg, Tablety. Ramiprilum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Acesial, 1,25 mg, Acesial 2,5 mg, Acesial 5 mg Acesial 10 mg, Tablety Ramiprilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, neţ začnete tento přípravek

Více

sp.zn.: sukls122057/2010

sp.zn.: sukls122057/2010 sp.zn.: sukls122057/2010 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VASOCARDIN 50 VASOCARDIN 100 tablety 2. KVALITATINÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje metoprololi tartras 50 mg. Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prestarium Neo orodisperzní tablety tablety dispergovatelné v ústech SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Perindoprilum argininum. Jedna tableta dispergovatelná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp zn. sukls24114/2006 a příloha k sp. zn. sukls62485/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NiQuitin 4 mg pastilky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls63588/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Srdeční zástava: Dospělí: 1 mg intravenózně nebo intraoseálně, event. 2-3 mg kanylou endotracheálně v 10 ml aq. pro inj každých 3 5 minut.

Srdeční zástava: Dospělí: 1 mg intravenózně nebo intraoseálně, event. 2-3 mg kanylou endotracheálně v 10 ml aq. pro inj každých 3 5 minut. sp.zn. sukls60536/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Adrenalin Léčiva injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Epinephrini hydrochloridum 1,2 mg (= Epinephrinum 1 mg) v 1 ml

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cardiket retard 20 tablety s prodlouženým uvolňováním Cardiket retard 40 tablety s prodlouženým uvolňováním Cardiket retard 120 tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním Souhrn údajů

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LANBICA 50 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls180722/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Perindopril PMCS 4 mg Perindopril PMCS 8 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Perindopril PMCS 4 mg: jedna tableta obsahuje

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOREUM, injekční roztok (diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls221245/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INDOCOLLYRE 0,1% oční kapky Oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Jeden ml obsahuje indometacinum

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 8 mg perindoprilum erbuminum, odpovídá 6,676 mg perindoprilum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 8 mg perindoprilum erbuminum, odpovídá 6,676 mg perindoprilum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pinbarix 8 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 8 mg perindoprilum erbuminum, odpovídá 6,676 mg perindoprilum. Obsahuje

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AGOFOLLIN Injekční roztok (Estradioli dipropionas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce Popis přípravku: tvrdá bezbarvá tobolka dlouhá přibližně 16 mm obsahující bílý prášek.

Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce Popis přípravku: tvrdá bezbarvá tobolka dlouhá přibližně 16 mm obsahující bílý prášek. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INHAFORT 12 mikrogramů prášek k inhalaci v tvrdé tobolce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje formoteroli fumaras dihydricus

Více

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg.

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONO MACK DEPOT MONO MACK 50 D tablety s proslouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více