Vše krásné v roce 2015, mnoho pracovních i osobních úspěchů, zdraví, spokojenosti a pohody.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vše krásné v roce 2015, mnoho pracovních i osobních úspěchů, zdraví, spokojenosti a pohody."

Transkript

1 Prosinec 2014 Vše krásné v roce 2015, mnoho pracovních i osobních úspěchů, zdraví, spokojenosti a pohody. Vám přeji za sebe, úřad a celé zastupitelstvo Martin Žák, starosta Vážení a milí spoluobčané, blíží se nám vánoční čas a konec roku, který je obvykle spojený s předvánočním shonem a urputnou snahou obdarovat naše blízké dárkem, který je nejvíce potěší. Často však právě v tuto dobu zapomínáme na to, že jsme to právě my, naše přítomnost, a upřímnost pronesených slov, které naše blízké zahřejí u srdce, proto mi dovolte, abych i já přispěl v tento čas svým přáním formulovaným do následujících pár vět. Letošní rok, a to zejména jeho druhá polovina, se v Kníničkách nesl ve znamení komunálních voleb. Já osobně jsem byl udiven a vlastně trochu zklamán, jak se Kníničky v tuto dobu změnily, jak výrazně byly zasaženy politickou volební kampaní, a jak politická rivalita utvářela smýšlení některých obyvatel. S odstupem času však toto politické dění v Kníničkách vnímám i jako něco výjimečného v tom pozitivním slova smyslu, a to právě díky Vám voličům, protože jste svou rekordní volební účastí dali jasně najevo, že Vám dění v Kníničkách není lhostejné. Toho si velmi cením, a to nejen jako nově zvolený starosta, kterému jste dali opět možnost Kníničky vést, ale jako člověk, kterému na Kníničkách záleží stejně jako Vám. Volební boj je již za námi a Kníničky postupně zaplavuje vánoční nálada, myšlenky na Štědrý den a s ním spojené vánoční svátky, které by měly být vnímány především jako svátky klidu a pohody v rodinném kruhu. Těm nejmenším bych tímto rád popřál hodně dárků a úsměvů nejen vlastních, ale taky na tvářích jejich rodičů. Všem dospělým přeji klid a dostatek rodinné pohody, a čas na to, abychom pochopili, že jsme to právě my, na kom vytvoření krásné vánoční atmosféry závisí nejvíce. Prosím nezapomeňte při tomto předvánočním shonu na vaše rodiny a své blízké! A nakonec bych rád popřál těm starším hlavně pevné zdraví a dostatek životního optimismu pramenícího z bohatých životních zkušeností. Přeji Vám, abyste měli po vánoční čas kolem sebe své nejmilejší a nejbližší, na které se můžete v každé situaci spolehnout. Martin Žák, starosta strana

2 Vážení spoluobčané Kníniček, Vážení sousedé za MČ Brno-Kníničky si Vás dovolujeme pozvat na rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového, které se uskuteční v hodin na parkovišti před Cukrárnou Anička Jste srdečně zváni k přípitku a k popřání si mezi sousedy vše dobré do nového roku. Občerstvení zajištěno pro dospělé i děti. Na setkání se těší členové zastupitelstva MČ Brno-Kníničky Prosíme ty z Vás kteří zde parkují svá vozidla, aby si je přeparkovali do bezpečné vzdálenosti. Výsledky komunálních voleb v MČ Brno-Kníničky Město poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení Počet volených členů zastupitelstva: 9 Voličů v seznamu: 811 Vydaných obálek: 576 Volební účast: 71,02% Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva Pořadí zvolení Jméno a příjmení Věk Volební strana č. 1 Sdružení nezávislých kandidátů ZA KNÍNIČKY Provoz úřadu MČ v době vánočních svátků Počet hlasů 1. Martin Žák Hana Juránková Josef Stodůlka Miroslav Machovec Kateřina Lišková Volební strana č. 2 TOP Miroslava Keprtová Volební strana č. 3 ANO Petr Vokřál Volební strana č. 3 Naše Kníničky bez R43 1. Petr Firbas Lenka Ištvanová ÚMČ Brno-Kníničky upozorňuje občany, že od do bude úřad zavřen z důvodu čerpání dovolených zaměstnanců. Prvním úředním dnem roku 2015 bude pondělí Přejeme klidné prožití vánočních svátků. Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna zápůjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna). O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2015, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínu od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek. Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Další výhodou zápůjčky je možnost předčasného splacení zápůjčky. K předčasnému splacení zápůjčky město sdělí dlužníkovi výši úroku, příp. výši úmoru a úroku dle skutečné výše zápůjčky a skutečné doby jejího splácení. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních splátek. Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu. Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře. č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech a Za všechny pracovníky Martin Žák, starosta Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB strana 2

3 Vážení mladší a hlavně starší spoluobčané Kníniček, Rády bychom Vás informovaly o činnosti Klubu seniorů, který působí pod patronací městské části Brno-Kníničky. Už čtvrtým rokem se scházíme každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci v Krčku přístavbě školky, od 10 do 12 hodin. A co děláme? Kromě zajímavého povídání na různá témata, která určujeme dopředu, trénujeme paměť, soustředění a pozornost. Procvičujeme kromě hlavy také ruce a těla, zpíváme a bavíme se. Rády také něco vyrábíme: naučily jsme se letos dělat pěkné mozaiky ze střípků, připravujeme pro své rodiny vánoční a velikonoční ozdůbky. Slovo kronikářky Dění v Kníničkách pečlivě sleduji od roku Největším svátkem celé obce se v posledních letech staly Mladé hody, které zdejší mládež obnovila po šestnáctileté pomlce v roce Městský úřad zakoupil pro výtvarnou činnost vypalovací pec, která je určena pro školku a pro výtvarné kroužky. Z toho jsou všechny členky klubu úplně nadšené, protože keramiku nikdo nemůže dělat sám doma, je to krásná činnost, při které se mimo jiné skvěle trénují naše ruce i prsty. A výsledek? Nevěřili byste, co krásného dokáží udělat lidé, které mnoho mladých už háže do starého železa. Pořádáme také různé zajímavé exkurze. Letos jsme si např. byly prohlédnout Židovský hřbitov a Umělecké kovářství. Pan Hovorka nám ukázal svou sbírku minerálů a řekl nám mnoho zajímavých informací (za to mu moc děkujeme). V příštím roce bychom chtěly také navštívit Jurkovičovu vilu, hvězdárnu a podívat se na včeličky. Časový plán našich schůzek v roce 2015: 8. a 22. ledna, 12. a 26. února, 12. a 26. března, 9. a 23. dubna, 14. a 21. května, 11. června. Rády bychom pozvaly další seniorky a seniory, abyste se k nám připojili. Máme jště dost židlí, tak neseďte sami doma a přidejte se k nám! Bližší informace vám podá: Věra Kubíková, tel , mail: Seniorky z klubu seniorů Chci poděkovat všem, kteří se na obnovení a hlavně zachování hodových slavností podíleli nebo stále podílejí. V tomto roce prošel krojovaný průvod obcí již po jedenácté. Vydařila se nejen hodová zábava, kterou doprovázela dechová muzika, ale i předhodová zábava při cimbálu. Zpívali a tancovali nejen stárci a místní obyvatelé, ale i spousta návštěvníků z širokého okolí. Výborná nálada panovala až do brzkého rána. Kníničská chasa obnovila krom Mladých hodů také kácení máje a ostatky neboli masopust. Ten započal průvodem po obci, doprovázeným zpěvem, popíjením pálenky a pojídáním masopustních dobrot. Chasa nezapomněla v den ostatků ani na nejmenší, pro které uspořádala odpolední karneval se spoustou her, hudby a jiné zábavy. Večer se pak dospělí věnovali hlavní zábavě, která vyvrcholila tradičním pochováním basy. Stárci a stárky si v současné době na hody půjčují kyjovské kroje, pro které jsou typické bohaté rukávce a vyšívané červené sukně se spodnicemi, v případě stárků tmavě modrými kalhotami a tmavě modrou vestičkou. Podle zápisu pana Ambrože se však nosíval místní kroj, který si oblékali lidé ve starých Kníničkách každou neděli při návštěvě bystrckého kostela. V hasičské kronice je po- strana 3

4 psán takto: Ženy nosívaly široké, dlouhé, květované sukně, červené punčochy, vyšívané zdobené zástěry, rukávce a halenky, kterým říkaly korduly. Muži nosívali vysoké boty, bílé kalhoty, červené, zelené nebo fialové vesty s lesklými kovovými knoflíky, bílé pečlivě vyžehlené košile, bílé kabáty, široké klobouky ozdobené střapci, jimž říkali šmoky. Proto vás prosím o zapůjčení, máte-li doma někdo fotografii zachycující kroje, nebo vlastníte-li dokonce některou jeho část. Chtěla bych ji vyfotit, abychom věděli, jak náš místní kroj vypadal a třeba jednou bude Kníničská chasa moci obléct místní kroj. Letos také vzpomínáme sté výročí vypuknutí První světové války. V roce 1923 byl zásluhou hasičského sboru postaven vysoko nad obcí pomník padlým, který se zachoval, protože voda přehrady ho nemohla zatopit. V současné době o tento pomník pečuje pan Lubomír Strážnický. Na pomníku jsou uvedena jména 16 padlých v této válce: Čoupek Václav, Dundáček Vincenc, Drápal Josef, Fučík Rudolf, Jelínek Eduard, Jaroušek Jan, Juránek Florián, Machat František, Machala Jan, Muzikář Václav, Ondra Ferdinand, Řezníček Jiří, Stejskal Bohumil, Stejskal Václav, Šlof Bernard, Vrzal Kliment. Máte-li někdo jejich fotografii v rodinném albu, nebo víte-li něco o rodině, ze které pocházeli, prosím ozvěte se mi. Budu vděčná za jakoukoliv zprávu. Danuše Dundáčková, kronikářka Tak jaké byly letos hody? Nebyla žádná ostuda, nevypilo se moc vody, však vína každá odrůda. Už jedenáctkrát bylo u nás, na hřišti, v krčku, v dědině, zábava a plno klobás, co chutnaj nejlíp po víně. Díky vašim hmotným darům, i pomoci popírající fyziku, půjčili jsme kroje párům zacálovali šerm, koně a muziku. Sponzoři i úřad ctěný práskli se zas přes kapsu a hody mohly beze změny být báječné bez kolapsů. Na slunné dny a teplé noci můžem jenom vzpomínat, teď každé ráno musíme se přemoci z postele za tmy vylízat. Mrazy budou neustále a tak se těšte až zas v zimě na super Ostatkovém bále společně se pobavíme. Tak poznačte si radši všici datum 14. února a připravte se na opici, bude maškarák a tombola. Taky přejem všem hodným lidem, ale i těm co zlobili, ať v novém roce mají vyšší příjem a šťastní jsou a ne moc opilí. Přejeme vám Kníničáci málo smutku, hodně lásky, aby vyhýbali se vám darebáci a starosti nedělali vám vrásky. Kníničská chasa PF 2015 strana 4

5 Tvoření, tvoření života koření Jistě nám dá spousta lidí za pravdu, že všední dny života je potřeba čas od času okořenit něčím, co nám dělá radost. Pro nás se staly touto radostí naše dnes již pravidelné rukodělné dílny. Po letní prázdninové přestávce se již ozývalynedočkavé hlasy, kdy už zase začneme tvořit, takže zahájení podzimních dílen bylo přivítáno s nadšením. Letošní podzim jsme se trochu víc věnovaly keramice, také v kombinaci se sklem, a můžeme se pochlubit mnoha krásnými výrobky někdo dělal například ptačí budky, různé doplňky na zahradu i do domu, mnohé z nás si vyrobily originální domovní čísla, ale vyráběly jsme i kuchyňské vybavení talíře, tácy, mísy Nová pec, kterou pořídil Úřad Městské části Kníničky společně s místní školkou, dává velké možnosti využití k dalším nápadům. Ale keramika není jedinou oblastí, kam se naše tvořivé úsilí ubírá kromě ní jsme odlévaly moc pěkné svíčky různých barevných kombinací, které některé z nás použijí na adventní věnce nebo na vánoce i jako dárky, dělaly jsme ozdoby z organzy, úžasné kabelky ze starého papíru, a zkusily jsme malovat olejovými barvami. I když z malbyměly některé účastnice trochu obavy, dopadlo to velmi dobře práce touto technikou přináší zase nové a úplně jiné prožitky a možnosti sebevyjádření a je to prostě zábava. Člověk jen kouká, co se to v něm všechno krásného skrývá. V těchto dnech zkoušíme další novou techniku, kterou nám umožňuje nová pec výrobky z porcelánu. Až se tajídech, co pěkného a zcela jiného, než dosud, nám vzniká pod rukama. K mnoha technikám, kterými jsme se zatím zabývaly, se přidaly i naše seniorky, a musíme uznat, že si vůbec nezadají jsou velmi šikovné a nápadité. Také jsme letos naše dílny rozšířily i do řad dětí a mládeže, máme dvě skupiny dětí ze školky a poměrně velkouskupinu školáčků, přidalo se i pár náctiletých. Pro děti ze školky a školáčky jsme otevřely keramický kroužek. Snažíme se s nimi dělat výrobky, které mají praktické využití, takže zatím si vyráběly různé mističky, talířky navajíčko, ozdoby na stromeček, betlém a máme v plánu další nápady. Děti si výrobky samy vytvarují a zdobíengobami a glazurami, takže vznikají velmi originální věci. Děti mají neuvěřitelnou kreativitu, je to prostě nádhera. Náplní kroužku náctiletých je nejen keramika, ale již i jiné techniky, hlavně podle toho, co je zajímá a co by rádizkusili. Do této věkové kategorie bychom rády nalákaly ještě další mladé lidi, tak mládeži pokud máte chuť, neváhejte se ozvat, můžeme upravit program podle vašeho přání, protože nejdůležitější je pro nás vaše spokojenosta radost. Jak je vidět, tvořivé nadšení v Kníničkách se šíří i dalšími generacemi. Myslíme, že je to rozhodně dobře rozvíjení kreativity a tvoření neznamená jen radost, ale je určitě i přínosem pro jiné oblasti našeho života. Až potkáte nějakou kníničskou ženu nebo dítě, zkuste si všimnout, co mají pěkného na sobě, jestli to třeba není nějaký vlastní výrobek, a až přijdete někam na návštěvu, dívejte se, do čeho je vám servírováno, může to být zrovna některý z výrobků z našich kroužků a dílen. Toto všechno můžeme rozvíjet díky podpoře a pomoci našich radních, našeho starosty a Mateřské školy Studánka, patří jim naše velké díky. Přejeme všem občanům Kníniček, našim zastupitelům, všem, kdo nás podporují, i našim rukodělkám vše nejlepší, hodně úspěchů, radosti a šťastných chvil do nového roku Pořadatelky rukodělných dílen strana 5

6 Velké radovanec za hrbáčkem Honza Hlaváček Zase se blíží konec járu, venku klendra jak sviňa, z nebála se každó chvílu pohrne bílé sajrajt a k temu všemu se potměšile blíží Velké radovanec. Zbévá mi dovláčet keřa na kér a k temu vygómnót, co pod jeho haluze výhledově všem členům familky mrsknót. Já, jako tvor bez fantazie, sem z teho totálně v gébišu. A navíc ještě výhledově kaufnót kaprála a cvičně ho máznót aspoň na noc v kópelce do vasru, aby šropáli aspoň někdy v lajfu zgómli živó fišlu. Pasovka pak bude, že ju budu muset ve finálce řachnót mezi baterky, naporcovat a zlikvidovat ten sajrajt, kerej z tý nerovný mlaty vznikne. Pak ještě máznót keřa na stativ a narychtovat mu na haluze šalinový blikše. A pak už pila pali na Šelepku za borcama na Tekutýho kaprála. Abych se na kéru zbytečně nemotal, jak hnědka pod splavem a nezavazel. Tam je dycky hafo locheca. Kalósci tam zonkčijó hantecový vály, béká Laďa Kerndlůj, Tibor Lenské, Rettegáč s Číčó Jelínkem a je jasná válka, že i já doklapu se svojó trochó do mlénice. Celý to melduje Jindra Eliášů. Kalijó se škopky z Oltecu a cháluje Flekův gulin s brzdó. Za dvě hoďky po tem, co na Pitris kirchně utichne polední klingec, nás Jef Kratochvíl vybléskne na výroční bildnu a veslujeme na domášov. Tedy jen někerý. Só i tací, kerý v minulosti hodili domovinu až po novodurovým járu, nebo až na tři kingsony. Pamatuju, jak před pár jařinama se morgen na Velké radovanec ozvala z kópelky řacha jak sviňa. Naši šropáli tam hned vtrukli a zgómli kaprála, jak házel záda v rohu na dlážce pod vanó. Tak hned dosmykovali ke mně s hláškó, že ta fišla v předtuše svý pasový šlusový traťůvky na šporhelt radši sama chcela hodit lajvce mávačku a vyhopla z vasru aus. Možná měli recht. Já bét fišla, taky bych rači hodil kukačku vlastní plótvó, než bét potupně mázlé do pecmena a sfajrovat jak Žanek Husůj. Tož sajtno betelné Velké radovanec, hafo šochtlí pod haluzó keřa, chuťovó fišlu a špicové novodurové jár dvacet kilo patnáct! Slovíčka: za hrbem za zády, blízko Velké radovanec Vánoce dovláčet keř na kér přinést domů stromek máznót do vasru dát do vody řachnót mezi baterky praštit mezi oči šlusová traťůvka poslední cesta nerovná mlata nerovný boj šporhelt sporák hodit lajvce mávačku spáchat sebevraždu z vasru aus z vody ven Česko zpívá koledy s Deníkem Po celém Česku si opět zazpíváme koledy. V Kníničkách se sejdeme na pozvání SOPKy u kapličky v 18 hod., abychom si společně zazpívali v jedné chvíli stejné koledy po celé Moravě a Čechách: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Den přeslavný jest k nám přišel, Pásli ovce Valaši, Vánoce, přicházejí... Danuše Dundáčková Vánoční putování k Betlému Již po čtvrté se budeme moci setkat na Vánočním putování, které vzniklo před čtyřmi lety v hlavách studentů Divadelního souboru VEJR působícího při Klasickém a španělském gymnáziu Bystrc. V minulých letech probíhalo v Bystrci, letos se uskuteční v poetičtějším prostředí naší městské části. Díky nim se vydáme společněs pastýři a andělem k Betlému. Putování se uskuteční v sobotu 20. prosince. Sraz bude od hod. u kapličky v Kníničkách. Poté se všichni společně vypravíme k altánku v nedalekém lese, kde si zazpíváme koledy za hudebního doprovodu a pokloníme se Svaté rodině. Nebude chybět drobné občerstvení pro dospělé i ty nejmenší. Přijďte si s námi užít předvánoční atmosféru a oživit si advent příběhem o Ježíškovi. Moc se na Vás všechny těšíme! Kateřina Lišková strana

7 KONDIČNÍ TRÉNINK KNÍNIČKY nejen... Strašidýlková cesta Již pátým rokem jsme připravili, pro děti nejen z Kníniček cestu plnou strašidel. Děti uvítala meluzína, dál si mohly zahalekat s hejkalem, posvítit bludičce, avšak největší odvahu musely prokázat u draka, kterému měly vytáhnout minci z tlamy. Na cestu si děti svítily jako vždy lampióny, a tak se nám naskytla každoroční krásná podívaná, kdy se na poli míhala spousta světýlek. Troufnu si říct, že se letošní strašidýlková opět vydařila a doufám, že 86 dětí, které se jí zúčastnily, byly spokojené. Také bych chtěla poděkovat ÚMČ Brno Kníničky, za podporu při této akci. Samozřejmě Strašidýlková cesta je jen jedna z mála akcí, které pro děti připravujeme. Tento školní rok, už máme za sebou spoustu dobrodružství a zážitků. V září jsme se přihlásili do projektu testování prolézaček. Při této akci děti v plné polní zdolaly Vsetínské vrchy. Protože prokázaly vůli, sílu a statečnost, zasloužily si odměnu, kterou dostaly v podobě zájezdu do termálních lázní. A jelikož nemyslíme jen na děti, vyrazily s námi do Maďarska i maminky a babičky. Na maminky myslíme také při našich aktivitách. Děti scházejí jednou týdně na své hry a pro maminky oddílových dětí máme cvičení jógy. A tak zatímco si děti hrají v turistu maminky v klidu cvičí. Další akce, která stojí za zmínku je účast na amatérském turnaji v hokejbale v rámci veletrhu sport life, kde naše děti obsadily třetí a čtvrté místo. Navzdory tomu, že naše parketa jsou spíš turistické závody, které běháme a kde máme úspěchy. Loni si děti zažily premiéru, když postoupily na Český pohár. Postup na Mistrovství republiky nám zatím o vlásek unikl. A co nás čeká? Ještě v prosinci to bude Mikulášská a velkolepá hra ve městě Černé schránky, na kterou se děti těší celý rok. O jarních prázdninách pak lyžák. Stále připravujeme něco nového, snažíme se růst s vašimi dětmi, připravujeme pro ně zajímavé akce na kterých mohou zažít nevšední dobrodružství. A proč to děláme? Máme hroznou radost z toho, když vidíme jaké pokroky děti dělají, jak se vytváří skvělá parta, která si umí užít všechny hry, je to krása, když společně vyhráváme nebo třeba i prohráváme. Důležité je, že jsme spolu rádi. Za TOM Rokytná Regina Böhmová KDY? úterý od h, pátek od h KDE? tělocvična Kníničky KONTAKT přihlášení na trénink pomocí mailu CENA 80 Kč / hodina O P A K U J Í C Í S E L E K C E BOSU (komplexní cvičení s balanční plošinou) KRUHOVÝ TRÉNINK (stanovištní trénink s použitím fitness pomůcek) TABATA (intervalové cvičení vysoké intenzity) Posuň své hranice strana

8 W E L L N E S S U B R N Ě N S K É P Ř E H R A D Y V E N K O V N Í A V N I T Ř N Í S A U N O V Ý S V Ě T M A S Á Ž E V O D N Í S P A S R E L A X A Č N Í M B A Z É N E M A W H I R L P O O L E M P R I V Á T N Í K O U P E L E F I T N E S S O T E V Ř E N O C E L O R O Č N Ě 9 : : 3 0 HRÁZNÍ 4A (AREÁL MAXIMUS RESORT), BRNO KNÍNIČKY, TEL.: (vodní SPA & saunový svět 90 min) Vstup do wellness pro dvě osoby Nabízíme vánoční dárkové poukazy na všechny služby Wellness Infinit Maximus, Hrázní 4a, Brno-Kníničky, tel.: POUKAZY MAXIMUS.indd :17 Aromaterapeutická masáž 95 min INFINIT DEN PRO DVA 120 minut vstup do wellness pro dva 55 minut Infinit wellness masáž pro dva 50 minut privátní whirlpool pro dva 2x nealko nápoj Prosecco sekt / zážitkové víno Wellness Infinit Maximus, Hrázní 4a, Brno-Kníničky, tel.: POUKAZY MAXIMUS_new.indd :33 Aromaterapeutická masáž 65 min Wellness Infinit Maximus, Hrázní 4a, Brno-Kníničky, tel.: POUKAZY MAXIMUS_new.indd :10 KNINICKY_A4_1.indd :56 Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Kníničky / Registrace: MK ČR E / Adresa redakce: ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11, Brno / / Redakční rada: Bc. Martin Žák, Mgr. Danuše Dundáčková, Ing. Kateřina Lišková, Eva Bártová. O zveřejňování příspěvků a jejich krácení, zveřejnění či nezveřejnění reklamy rozhoduje redakční rada. Náklad 400 výtisků. Zdarma. Vydává: MČ Brno-Kníničky. Tisk: Reprocentrum a. s., Blansko. Uzávěrka dalšího čísla

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál V. ročník Prosinec 2011 Troskotovický kurýr Hodový speciál Ohlédnutí za Svatováclavskými hody Milí spoluobčané, dovolte, abych se na stránkách speciálního vydání troskotovického Kurýru podělila o velkou

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY Vánoční číslo Pranostiky Na svatého Martina kouřívá se z komína, a na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 TOULCŮV DVŮR AKCE LISTOPAD 2015 Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 V našem hlavním městě se stále častěji setkáváme s různými plazími uprchlíky z

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

CENÍK. Termální vodní SPA Saunový svět Privátní SPA Fitness. www.infinit-maximus.cz

CENÍK. Termální vodní SPA Saunový svět Privátní SPA Fitness. www.infinit-maximus.cz CENÍK Termální vodní SPA Saunový svět Privátní SPA Fitness www.infinit-maximus.cz Vstup do termálního vodního SPA a saunového světa Areál je určen pro dospělé a osoby vyšší než 145 cm. Doporučená doba

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

číslo 10 prosinec 2013

číslo 10 prosinec 2013 číslo 10 prosinec 2013 Krásné Vánoce 2013 Opět se nám přiblížil nejhezčí čas roku. Ano, opět jsou Vánoce. Vánoce, čas radosti, veselosti a vzájemného porozumění. Tento krásný čas milují nejen naši nejmenší,

Více

( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586

( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586 JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586 004 Nováková, 773 586 001

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ ZA ROK 2011 Obsah strana 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 3 2. Kdo jsme 2. 1. Prezentace sdružení... 4 2. 2. Profily členek Výkonné rady... 5 3. Činnost

Více