Vše krásné v roce 2015, mnoho pracovních i osobních úspěchů, zdraví, spokojenosti a pohody.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vše krásné v roce 2015, mnoho pracovních i osobních úspěchů, zdraví, spokojenosti a pohody."

Transkript

1 Prosinec 2014 Vše krásné v roce 2015, mnoho pracovních i osobních úspěchů, zdraví, spokojenosti a pohody. Vám přeji za sebe, úřad a celé zastupitelstvo Martin Žák, starosta Vážení a milí spoluobčané, blíží se nám vánoční čas a konec roku, který je obvykle spojený s předvánočním shonem a urputnou snahou obdarovat naše blízké dárkem, který je nejvíce potěší. Často však právě v tuto dobu zapomínáme na to, že jsme to právě my, naše přítomnost, a upřímnost pronesených slov, které naše blízké zahřejí u srdce, proto mi dovolte, abych i já přispěl v tento čas svým přáním formulovaným do následujících pár vět. Letošní rok, a to zejména jeho druhá polovina, se v Kníničkách nesl ve znamení komunálních voleb. Já osobně jsem byl udiven a vlastně trochu zklamán, jak se Kníničky v tuto dobu změnily, jak výrazně byly zasaženy politickou volební kampaní, a jak politická rivalita utvářela smýšlení některých obyvatel. S odstupem času však toto politické dění v Kníničkách vnímám i jako něco výjimečného v tom pozitivním slova smyslu, a to právě díky Vám voličům, protože jste svou rekordní volební účastí dali jasně najevo, že Vám dění v Kníničkách není lhostejné. Toho si velmi cením, a to nejen jako nově zvolený starosta, kterému jste dali opět možnost Kníničky vést, ale jako člověk, kterému na Kníničkách záleží stejně jako Vám. Volební boj je již za námi a Kníničky postupně zaplavuje vánoční nálada, myšlenky na Štědrý den a s ním spojené vánoční svátky, které by měly být vnímány především jako svátky klidu a pohody v rodinném kruhu. Těm nejmenším bych tímto rád popřál hodně dárků a úsměvů nejen vlastních, ale taky na tvářích jejich rodičů. Všem dospělým přeji klid a dostatek rodinné pohody, a čas na to, abychom pochopili, že jsme to právě my, na kom vytvoření krásné vánoční atmosféry závisí nejvíce. Prosím nezapomeňte při tomto předvánočním shonu na vaše rodiny a své blízké! A nakonec bych rád popřál těm starším hlavně pevné zdraví a dostatek životního optimismu pramenícího z bohatých životních zkušeností. Přeji Vám, abyste měli po vánoční čas kolem sebe své nejmilejší a nejbližší, na které se můžete v každé situaci spolehnout. Martin Žák, starosta strana

2 Vážení spoluobčané Kníniček, Vážení sousedé za MČ Brno-Kníničky si Vás dovolujeme pozvat na rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového, které se uskuteční v hodin na parkovišti před Cukrárnou Anička Jste srdečně zváni k přípitku a k popřání si mezi sousedy vše dobré do nového roku. Občerstvení zajištěno pro dospělé i děti. Na setkání se těší členové zastupitelstva MČ Brno-Kníničky Prosíme ty z Vás kteří zde parkují svá vozidla, aby si je přeparkovali do bezpečné vzdálenosti. Výsledky komunálních voleb v MČ Brno-Kníničky Město poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení Počet volených členů zastupitelstva: 9 Voličů v seznamu: 811 Vydaných obálek: 576 Volební účast: 71,02% Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva Pořadí zvolení Jméno a příjmení Věk Volební strana č. 1 Sdružení nezávislých kandidátů ZA KNÍNIČKY Provoz úřadu MČ v době vánočních svátků Počet hlasů 1. Martin Žák Hana Juránková Josef Stodůlka Miroslav Machovec Kateřina Lišková Volební strana č. 2 TOP Miroslava Keprtová Volební strana č. 3 ANO Petr Vokřál Volební strana č. 3 Naše Kníničky bez R43 1. Petr Firbas Lenka Ištvanová ÚMČ Brno-Kníničky upozorňuje občany, že od do bude úřad zavřen z důvodu čerpání dovolených zaměstnanců. Prvním úředním dnem roku 2015 bude pondělí Přejeme klidné prožití vánočních svátků. Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna zápůjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna). O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2015, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínu od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek. Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Další výhodou zápůjčky je možnost předčasného splacení zápůjčky. K předčasnému splacení zápůjčky město sdělí dlužníkovi výši úroku, příp. výši úmoru a úroku dle skutečné výše zápůjčky a skutečné doby jejího splácení. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních splátek. Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu. Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře. č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech a Za všechny pracovníky Martin Žák, starosta Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB strana 2

3 Vážení mladší a hlavně starší spoluobčané Kníniček, Rády bychom Vás informovaly o činnosti Klubu seniorů, který působí pod patronací městské části Brno-Kníničky. Už čtvrtým rokem se scházíme každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci v Krčku přístavbě školky, od 10 do 12 hodin. A co děláme? Kromě zajímavého povídání na různá témata, která určujeme dopředu, trénujeme paměť, soustředění a pozornost. Procvičujeme kromě hlavy také ruce a těla, zpíváme a bavíme se. Rády také něco vyrábíme: naučily jsme se letos dělat pěkné mozaiky ze střípků, připravujeme pro své rodiny vánoční a velikonoční ozdůbky. Slovo kronikářky Dění v Kníničkách pečlivě sleduji od roku Největším svátkem celé obce se v posledních letech staly Mladé hody, které zdejší mládež obnovila po šestnáctileté pomlce v roce Městský úřad zakoupil pro výtvarnou činnost vypalovací pec, která je určena pro školku a pro výtvarné kroužky. Z toho jsou všechny členky klubu úplně nadšené, protože keramiku nikdo nemůže dělat sám doma, je to krásná činnost, při které se mimo jiné skvěle trénují naše ruce i prsty. A výsledek? Nevěřili byste, co krásného dokáží udělat lidé, které mnoho mladých už háže do starého železa. Pořádáme také různé zajímavé exkurze. Letos jsme si např. byly prohlédnout Židovský hřbitov a Umělecké kovářství. Pan Hovorka nám ukázal svou sbírku minerálů a řekl nám mnoho zajímavých informací (za to mu moc děkujeme). V příštím roce bychom chtěly také navštívit Jurkovičovu vilu, hvězdárnu a podívat se na včeličky. Časový plán našich schůzek v roce 2015: 8. a 22. ledna, 12. a 26. února, 12. a 26. března, 9. a 23. dubna, 14. a 21. května, 11. června. Rády bychom pozvaly další seniorky a seniory, abyste se k nám připojili. Máme jště dost židlí, tak neseďte sami doma a přidejte se k nám! Bližší informace vám podá: Věra Kubíková, tel , mail: Seniorky z klubu seniorů Chci poděkovat všem, kteří se na obnovení a hlavně zachování hodových slavností podíleli nebo stále podílejí. V tomto roce prošel krojovaný průvod obcí již po jedenácté. Vydařila se nejen hodová zábava, kterou doprovázela dechová muzika, ale i předhodová zábava při cimbálu. Zpívali a tancovali nejen stárci a místní obyvatelé, ale i spousta návštěvníků z širokého okolí. Výborná nálada panovala až do brzkého rána. Kníničská chasa obnovila krom Mladých hodů také kácení máje a ostatky neboli masopust. Ten započal průvodem po obci, doprovázeným zpěvem, popíjením pálenky a pojídáním masopustních dobrot. Chasa nezapomněla v den ostatků ani na nejmenší, pro které uspořádala odpolední karneval se spoustou her, hudby a jiné zábavy. Večer se pak dospělí věnovali hlavní zábavě, která vyvrcholila tradičním pochováním basy. Stárci a stárky si v současné době na hody půjčují kyjovské kroje, pro které jsou typické bohaté rukávce a vyšívané červené sukně se spodnicemi, v případě stárků tmavě modrými kalhotami a tmavě modrou vestičkou. Podle zápisu pana Ambrože se však nosíval místní kroj, který si oblékali lidé ve starých Kníničkách každou neděli při návštěvě bystrckého kostela. V hasičské kronice je po- strana 3

4 psán takto: Ženy nosívaly široké, dlouhé, květované sukně, červené punčochy, vyšívané zdobené zástěry, rukávce a halenky, kterým říkaly korduly. Muži nosívali vysoké boty, bílé kalhoty, červené, zelené nebo fialové vesty s lesklými kovovými knoflíky, bílé pečlivě vyžehlené košile, bílé kabáty, široké klobouky ozdobené střapci, jimž říkali šmoky. Proto vás prosím o zapůjčení, máte-li doma někdo fotografii zachycující kroje, nebo vlastníte-li dokonce některou jeho část. Chtěla bych ji vyfotit, abychom věděli, jak náš místní kroj vypadal a třeba jednou bude Kníničská chasa moci obléct místní kroj. Letos také vzpomínáme sté výročí vypuknutí První světové války. V roce 1923 byl zásluhou hasičského sboru postaven vysoko nad obcí pomník padlým, který se zachoval, protože voda přehrady ho nemohla zatopit. V současné době o tento pomník pečuje pan Lubomír Strážnický. Na pomníku jsou uvedena jména 16 padlých v této válce: Čoupek Václav, Dundáček Vincenc, Drápal Josef, Fučík Rudolf, Jelínek Eduard, Jaroušek Jan, Juránek Florián, Machat František, Machala Jan, Muzikář Václav, Ondra Ferdinand, Řezníček Jiří, Stejskal Bohumil, Stejskal Václav, Šlof Bernard, Vrzal Kliment. Máte-li někdo jejich fotografii v rodinném albu, nebo víte-li něco o rodině, ze které pocházeli, prosím ozvěte se mi. Budu vděčná za jakoukoliv zprávu. Danuše Dundáčková, kronikářka Tak jaké byly letos hody? Nebyla žádná ostuda, nevypilo se moc vody, však vína každá odrůda. Už jedenáctkrát bylo u nás, na hřišti, v krčku, v dědině, zábava a plno klobás, co chutnaj nejlíp po víně. Díky vašim hmotným darům, i pomoci popírající fyziku, půjčili jsme kroje párům zacálovali šerm, koně a muziku. Sponzoři i úřad ctěný práskli se zas přes kapsu a hody mohly beze změny být báječné bez kolapsů. Na slunné dny a teplé noci můžem jenom vzpomínat, teď každé ráno musíme se přemoci z postele za tmy vylízat. Mrazy budou neustále a tak se těšte až zas v zimě na super Ostatkovém bále společně se pobavíme. Tak poznačte si radši všici datum 14. února a připravte se na opici, bude maškarák a tombola. Taky přejem všem hodným lidem, ale i těm co zlobili, ať v novém roce mají vyšší příjem a šťastní jsou a ne moc opilí. Přejeme vám Kníničáci málo smutku, hodně lásky, aby vyhýbali se vám darebáci a starosti nedělali vám vrásky. Kníničská chasa PF 2015 strana 4

5 Tvoření, tvoření života koření Jistě nám dá spousta lidí za pravdu, že všední dny života je potřeba čas od času okořenit něčím, co nám dělá radost. Pro nás se staly touto radostí naše dnes již pravidelné rukodělné dílny. Po letní prázdninové přestávce se již ozývalynedočkavé hlasy, kdy už zase začneme tvořit, takže zahájení podzimních dílen bylo přivítáno s nadšením. Letošní podzim jsme se trochu víc věnovaly keramice, také v kombinaci se sklem, a můžeme se pochlubit mnoha krásnými výrobky někdo dělal například ptačí budky, různé doplňky na zahradu i do domu, mnohé z nás si vyrobily originální domovní čísla, ale vyráběly jsme i kuchyňské vybavení talíře, tácy, mísy Nová pec, kterou pořídil Úřad Městské části Kníničky společně s místní školkou, dává velké možnosti využití k dalším nápadům. Ale keramika není jedinou oblastí, kam se naše tvořivé úsilí ubírá kromě ní jsme odlévaly moc pěkné svíčky různých barevných kombinací, které některé z nás použijí na adventní věnce nebo na vánoce i jako dárky, dělaly jsme ozdoby z organzy, úžasné kabelky ze starého papíru, a zkusily jsme malovat olejovými barvami. I když z malbyměly některé účastnice trochu obavy, dopadlo to velmi dobře práce touto technikou přináší zase nové a úplně jiné prožitky a možnosti sebevyjádření a je to prostě zábava. Člověk jen kouká, co se to v něm všechno krásného skrývá. V těchto dnech zkoušíme další novou techniku, kterou nám umožňuje nová pec výrobky z porcelánu. Až se tajídech, co pěkného a zcela jiného, než dosud, nám vzniká pod rukama. K mnoha technikám, kterými jsme se zatím zabývaly, se přidaly i naše seniorky, a musíme uznat, že si vůbec nezadají jsou velmi šikovné a nápadité. Také jsme letos naše dílny rozšířily i do řad dětí a mládeže, máme dvě skupiny dětí ze školky a poměrně velkouskupinu školáčků, přidalo se i pár náctiletých. Pro děti ze školky a školáčky jsme otevřely keramický kroužek. Snažíme se s nimi dělat výrobky, které mají praktické využití, takže zatím si vyráběly různé mističky, talířky navajíčko, ozdoby na stromeček, betlém a máme v plánu další nápady. Děti si výrobky samy vytvarují a zdobíengobami a glazurami, takže vznikají velmi originální věci. Děti mají neuvěřitelnou kreativitu, je to prostě nádhera. Náplní kroužku náctiletých je nejen keramika, ale již i jiné techniky, hlavně podle toho, co je zajímá a co by rádizkusili. Do této věkové kategorie bychom rády nalákaly ještě další mladé lidi, tak mládeži pokud máte chuť, neváhejte se ozvat, můžeme upravit program podle vašeho přání, protože nejdůležitější je pro nás vaše spokojenosta radost. Jak je vidět, tvořivé nadšení v Kníničkách se šíří i dalšími generacemi. Myslíme, že je to rozhodně dobře rozvíjení kreativity a tvoření neznamená jen radost, ale je určitě i přínosem pro jiné oblasti našeho života. Až potkáte nějakou kníničskou ženu nebo dítě, zkuste si všimnout, co mají pěkného na sobě, jestli to třeba není nějaký vlastní výrobek, a až přijdete někam na návštěvu, dívejte se, do čeho je vám servírováno, může to být zrovna některý z výrobků z našich kroužků a dílen. Toto všechno můžeme rozvíjet díky podpoře a pomoci našich radních, našeho starosty a Mateřské školy Studánka, patří jim naše velké díky. Přejeme všem občanům Kníniček, našim zastupitelům, všem, kdo nás podporují, i našim rukodělkám vše nejlepší, hodně úspěchů, radosti a šťastných chvil do nového roku Pořadatelky rukodělných dílen strana 5

6 Velké radovanec za hrbáčkem Honza Hlaváček Zase se blíží konec járu, venku klendra jak sviňa, z nebála se každó chvílu pohrne bílé sajrajt a k temu všemu se potměšile blíží Velké radovanec. Zbévá mi dovláčet keřa na kér a k temu vygómnót, co pod jeho haluze výhledově všem členům familky mrsknót. Já, jako tvor bez fantazie, sem z teho totálně v gébišu. A navíc ještě výhledově kaufnót kaprála a cvičně ho máznót aspoň na noc v kópelce do vasru, aby šropáli aspoň někdy v lajfu zgómli živó fišlu. Pasovka pak bude, že ju budu muset ve finálce řachnót mezi baterky, naporcovat a zlikvidovat ten sajrajt, kerej z tý nerovný mlaty vznikne. Pak ještě máznót keřa na stativ a narychtovat mu na haluze šalinový blikše. A pak už pila pali na Šelepku za borcama na Tekutýho kaprála. Abych se na kéru zbytečně nemotal, jak hnědka pod splavem a nezavazel. Tam je dycky hafo locheca. Kalósci tam zonkčijó hantecový vály, béká Laďa Kerndlůj, Tibor Lenské, Rettegáč s Číčó Jelínkem a je jasná válka, že i já doklapu se svojó trochó do mlénice. Celý to melduje Jindra Eliášů. Kalijó se škopky z Oltecu a cháluje Flekův gulin s brzdó. Za dvě hoďky po tem, co na Pitris kirchně utichne polední klingec, nás Jef Kratochvíl vybléskne na výroční bildnu a veslujeme na domášov. Tedy jen někerý. Só i tací, kerý v minulosti hodili domovinu až po novodurovým járu, nebo až na tři kingsony. Pamatuju, jak před pár jařinama se morgen na Velké radovanec ozvala z kópelky řacha jak sviňa. Naši šropáli tam hned vtrukli a zgómli kaprála, jak házel záda v rohu na dlážce pod vanó. Tak hned dosmykovali ke mně s hláškó, že ta fišla v předtuše svý pasový šlusový traťůvky na šporhelt radši sama chcela hodit lajvce mávačku a vyhopla z vasru aus. Možná měli recht. Já bét fišla, taky bych rači hodil kukačku vlastní plótvó, než bét potupně mázlé do pecmena a sfajrovat jak Žanek Husůj. Tož sajtno betelné Velké radovanec, hafo šochtlí pod haluzó keřa, chuťovó fišlu a špicové novodurové jár dvacet kilo patnáct! Slovíčka: za hrbem za zády, blízko Velké radovanec Vánoce dovláčet keř na kér přinést domů stromek máznót do vasru dát do vody řachnót mezi baterky praštit mezi oči šlusová traťůvka poslední cesta nerovná mlata nerovný boj šporhelt sporák hodit lajvce mávačku spáchat sebevraždu z vasru aus z vody ven Česko zpívá koledy s Deníkem Po celém Česku si opět zazpíváme koledy. V Kníničkách se sejdeme na pozvání SOPKy u kapličky v 18 hod., abychom si společně zazpívali v jedné chvíli stejné koledy po celé Moravě a Čechách: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Den přeslavný jest k nám přišel, Pásli ovce Valaši, Vánoce, přicházejí... Danuše Dundáčková Vánoční putování k Betlému Již po čtvrté se budeme moci setkat na Vánočním putování, které vzniklo před čtyřmi lety v hlavách studentů Divadelního souboru VEJR působícího při Klasickém a španělském gymnáziu Bystrc. V minulých letech probíhalo v Bystrci, letos se uskuteční v poetičtějším prostředí naší městské části. Díky nim se vydáme společněs pastýři a andělem k Betlému. Putování se uskuteční v sobotu 20. prosince. Sraz bude od hod. u kapličky v Kníničkách. Poté se všichni společně vypravíme k altánku v nedalekém lese, kde si zazpíváme koledy za hudebního doprovodu a pokloníme se Svaté rodině. Nebude chybět drobné občerstvení pro dospělé i ty nejmenší. Přijďte si s námi užít předvánoční atmosféru a oživit si advent příběhem o Ježíškovi. Moc se na Vás všechny těšíme! Kateřina Lišková strana

7 KONDIČNÍ TRÉNINK KNÍNIČKY nejen... Strašidýlková cesta Již pátým rokem jsme připravili, pro děti nejen z Kníniček cestu plnou strašidel. Děti uvítala meluzína, dál si mohly zahalekat s hejkalem, posvítit bludičce, avšak největší odvahu musely prokázat u draka, kterému měly vytáhnout minci z tlamy. Na cestu si děti svítily jako vždy lampióny, a tak se nám naskytla každoroční krásná podívaná, kdy se na poli míhala spousta světýlek. Troufnu si říct, že se letošní strašidýlková opět vydařila a doufám, že 86 dětí, které se jí zúčastnily, byly spokojené. Také bych chtěla poděkovat ÚMČ Brno Kníničky, za podporu při této akci. Samozřejmě Strašidýlková cesta je jen jedna z mála akcí, které pro děti připravujeme. Tento školní rok, už máme za sebou spoustu dobrodružství a zážitků. V září jsme se přihlásili do projektu testování prolézaček. Při této akci děti v plné polní zdolaly Vsetínské vrchy. Protože prokázaly vůli, sílu a statečnost, zasloužily si odměnu, kterou dostaly v podobě zájezdu do termálních lázní. A jelikož nemyslíme jen na děti, vyrazily s námi do Maďarska i maminky a babičky. Na maminky myslíme také při našich aktivitách. Děti scházejí jednou týdně na své hry a pro maminky oddílových dětí máme cvičení jógy. A tak zatímco si děti hrají v turistu maminky v klidu cvičí. Další akce, která stojí za zmínku je účast na amatérském turnaji v hokejbale v rámci veletrhu sport life, kde naše děti obsadily třetí a čtvrté místo. Navzdory tomu, že naše parketa jsou spíš turistické závody, které běháme a kde máme úspěchy. Loni si děti zažily premiéru, když postoupily na Český pohár. Postup na Mistrovství republiky nám zatím o vlásek unikl. A co nás čeká? Ještě v prosinci to bude Mikulášská a velkolepá hra ve městě Černé schránky, na kterou se děti těší celý rok. O jarních prázdninách pak lyžák. Stále připravujeme něco nového, snažíme se růst s vašimi dětmi, připravujeme pro ně zajímavé akce na kterých mohou zažít nevšední dobrodružství. A proč to děláme? Máme hroznou radost z toho, když vidíme jaké pokroky děti dělají, jak se vytváří skvělá parta, která si umí užít všechny hry, je to krása, když společně vyhráváme nebo třeba i prohráváme. Důležité je, že jsme spolu rádi. Za TOM Rokytná Regina Böhmová KDY? úterý od h, pátek od h KDE? tělocvična Kníničky KONTAKT přihlášení na trénink pomocí mailu CENA 80 Kč / hodina O P A K U J Í C Í S E L E K C E BOSU (komplexní cvičení s balanční plošinou) KRUHOVÝ TRÉNINK (stanovištní trénink s použitím fitness pomůcek) TABATA (intervalové cvičení vysoké intenzity) Posuň své hranice strana

8 W E L L N E S S U B R N Ě N S K É P Ř E H R A D Y V E N K O V N Í A V N I T Ř N Í S A U N O V Ý S V Ě T M A S Á Ž E V O D N Í S P A S R E L A X A Č N Í M B A Z É N E M A W H I R L P O O L E M P R I V Á T N Í K O U P E L E F I T N E S S O T E V Ř E N O C E L O R O Č N Ě 9 : : 3 0 HRÁZNÍ 4A (AREÁL MAXIMUS RESORT), BRNO KNÍNIČKY, TEL.: (vodní SPA & saunový svět 90 min) Vstup do wellness pro dvě osoby Nabízíme vánoční dárkové poukazy na všechny služby Wellness Infinit Maximus, Hrázní 4a, Brno-Kníničky, tel.: POUKAZY MAXIMUS.indd :17 Aromaterapeutická masáž 95 min INFINIT DEN PRO DVA 120 minut vstup do wellness pro dva 55 minut Infinit wellness masáž pro dva 50 minut privátní whirlpool pro dva 2x nealko nápoj Prosecco sekt / zážitkové víno Wellness Infinit Maximus, Hrázní 4a, Brno-Kníničky, tel.: POUKAZY MAXIMUS_new.indd :33 Aromaterapeutická masáž 65 min Wellness Infinit Maximus, Hrázní 4a, Brno-Kníničky, tel.: POUKAZY MAXIMUS_new.indd :10 KNINICKY_A4_1.indd :56 Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Kníničky / Registrace: MK ČR E / Adresa redakce: ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11, Brno / / Redakční rada: Bc. Martin Žák, Mgr. Danuše Dundáčková, Ing. Kateřina Lišková, Eva Bártová. O zveřejňování příspěvků a jejich krácení, zveřejnění či nezveřejnění reklamy rozhoduje redakční rada. Náklad 400 výtisků. Zdarma. Vydává: MČ Brno-Kníničky. Tisk: Reprocentrum a. s., Blansko. Uzávěrka dalšího čísla

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 12 INZERCE / INFORMACE. zápis do 1. třídy P R O S I N E C Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 24/2014

ŽEBĚTÍN ŽIJE ČÍSLO 12 INZERCE / INFORMACE. zápis do 1. třídy P R O S I N E C Ž E B Ě T Í N S K Ý O B Č A S N Í K ROČNÍK 24/2014 INZERCE / INFORMACE Máte doma předškoláka? Pak jste spolu s ním zváni na zápis do 1. třídy ŽEBĚTÍN ŽIJE ROČNÍK 24/2014 P R O S I N E C ČÍSLO 12 15. 1. 2014 od 15.00 do 19.00 hod. 16. 1. 2014 od 15.00 do

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ prosinec Vážení spoluobčané, je mi velkou ctí, že vás mohu touto cestou poprvé pozdravit a oslovit

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří

strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.brno-medlanky.cz CEITEC Science Park a Vědeckotechnický park Brno strana 4 Benefiční koncert pro Matěje strana 6 Oslavy 90. výročí bezmotorového

Více

zpravodaj starolískovecký Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Na závěr roku www.staryliskovec.cz

zpravodaj starolískovecký Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Na závěr roku www.staryliskovec.cz starolískovecký Prosinec 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Ve středu 5. 12. 2012

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

NOHEJBALOVY TURNAJ pro tříčlenné týmy. informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice. www.chrlice.brno.cz. Pozvánky

NOHEJBALOVY TURNAJ pro tříčlenné týmy. informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice. www.chrlice.brno.cz. Pozvánky ročník 20, číslo 114 říjen 2014 Slovo starostky Vážení spoluobčané, končí volební období, ve kterém jsme měli možnost ovlivňovat dění v Chrlicích tak, aby se nám spokojeně žilo. V každém vydání zpravodaje

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str.

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str. ročník 17, číslo100 prosinec 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, po ročním působení na radnici jsem se rozhodl na zastupitelstvu dne 31. 10. 2011 odstoupit z rodinných důvodů z funkce starosty, kde následně

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

Vánoce se letos slaví na náměstí Svobody a v parku na Moravském náměstí, na Zelném trhu tentokrát stánky nejsou

Vánoce se letos slaví na náměstí Svobody a v parku na Moravském náměstí, na Zelném trhu tentokrát stánky nejsou Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 12 Prosinec 2014 Ročník XXIII městská část zpravodaj osobnost měsíce Vánoce na Zelňáku tentokrát na Moraváku Vánoce a vše, co k nim směřuje, považujeme zcela po

Více

O SLATINĚ ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. č. 9 září 2012

O SLATINĚ ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. č. 9 září 2012 Dnes jsme položili panu místostarostovi Městské části Brno-Slatina Ing. Jiřímu Navrátilovi jedinou otázku co čeká slatinské školy a školky ve školním roce 2012/2013? V souvislosti se vzrůstajícím počtem

Více

Novým starostou Lovosic je Milan Dian

Novým starostou Lovosic je Milan Dian Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 12 5. prosince 2014 Aktuality Rozhovor Akce Akce Noví é Co plánuje nový Autobusovou dopravu Ve městě proběhly

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky. POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní

Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky. POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Kultura strana 4 6 Lampionová medlánecká stezka strana 7 Sběr charita strana 10 číslo 5 / 2012 Termíny farmářských trhů

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL LIBUŠ A PÍSNICE 12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 2 2015 ANKETA: NAŠI ZASTUPITELÉ TERMÍNY SBĚRU ODPADŮ AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB 1 2 3 4 5 6 1

Více

ROČNÍK 21 LEDEN/ÚNOR 2006 ČÍSLO 1-2 CENA

ROČNÍK 21 LEDEN/ÚNOR 2006 ČÍSLO 1-2 CENA ROČNÍK 21 LEDEN/ÚNOR 2006 ČÍSLO 1-2 CENA 4 Kč Tání Ještě nás ledová pole svírají. Nápis chůze na vlastní nebezpečí visí na každém rohu. Střechy chrání, ale také zabíjejí. A přece smíme čekat tání. Tání

Více

Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá

Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2014 únor Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá Černovický OSTATKE V pátek 28. února 2014 od 20.00 do 1.00 hod. v restauraci

Více

REVITALIZACE RESTAURAČNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘÍBEK KNIHOVNA A ODCHOD PANÍ MARIE PETROVÉ. Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

REVITALIZACE RESTAURAČNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘÍBEK KNIHOVNA A ODCHOD PANÍ MARIE PETROVÉ. Zpravodaj městské části Brno-Kníničky Červen 2015 REVITALIZACE RESTAURAČNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘÍBEK Stávající objekt Hříbku již neplní svoji funkci a kvůli havarijnímu stavu zůstane tuto sezónu uzavřený. Nevyhovuje konstrukčně, hygienicky ani dispozičně.

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 PROSINEC 2010. Brzy zazvoní vánoční zvony

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 PROSINEC 2010. Brzy zazvoní vánoční zvony Informační zpravodaj Městské části Praha 13 PROSINEC 2010 Brzy zazvoní vánoční zvony FOTO: DAN NOVOTNÝ Sdělení úřadu a městské části Zápis do prvních tříd Termín zápisu do prvních tříd základních škol

Více

Setkání seniorů z MČ Brno-Tuřany a Čachtic

Setkání seniorů z MČ Brno-Tuřany a Čachtic Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 4, ročník XXI, září 2012 uzávěrka příštího čísla: 8. listopadu 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

ROČNÍK 20 LISTOPAD/PROSINEC 2005 ČÍSLO 11-12 CENA 4 Kč

ROČNÍK 20 LISTOPAD/PROSINEC 2005 ČÍSLO 11-12 CENA 4 Kč ROČNÍK 20 LISTOPAD/PROSINEC 2005 ČÍSLO 11-12 CENA 4 Kč Miloš Vavrečka Vánoční Foto zimních motivů v tomto čísle od žáků Střední školy oděvní a služeb Vizovice Až Vánoce nám postaví střechu nad hlavou,

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010 Masopust na sněhu FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD

POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD LIBUŠ A PÍSNICE 3 2015 POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD 1 2 3 4 5 1 Veřejná diskuse

Více