Sbor Církve bratrské v Havířově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbor Církve bratrské v Havířově"

Transkript

1 Roč. 10, číslo 9/2007 Sbor Církve bratrské v Havířově Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. Jan 15:16 ČLÁNKY -> okénko pro seniory... 3 NENAZÝVEJTE MĚ UŽ NOEMI, ŘÍKEJTE MI MARA - 1 ČÁST -> rozhovor...15 NECHAT SE VÉST BOHEM -> svědectví... 2 DISKUZE -> zprávy z Dětské Misie...8 KONFERENCE DM JDĚTE KE VŠEM NÁRODŮM A ZÍSKAVEJTE MI UČEDNÍKY DĚTI OSTRAVY SVĚDECTVÍ PATRICIE UNUCKOVI NA KONZUMNÍ 12 INFORMACE -> modlitby za Ostravu > modlitební předměty > pozvánky na akce KONTAKTY -> na sbor > na vedoucí sboru > na vedoucí služeb > webové adresy SBOROVÉ INFORMACE -> fotografie ze života sboru > narozeniny > pravidelné akce > výsledek nedělní sbírky > zprávy z Dorostu TÁBOR SAMUEL > zprávy z Orlové... 7 ZÁBAVA -> aforismy > pro děti > pro děti (výsledek soutěže) > smějeme se...18 Zbývá 5 dní...

2 SVĚDECTVÍ časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč. 10, č. 9/2007 Redakce: Eva Feberová (ef), Libuše Poliačiková (LP), Pavel Navrátil Foto na obálce: Markéta Gamrotová Náklady na 1 výtisk: 15,- Kč Příští uzávěrka: Vaše reakce na naši Bránu nebo příspěvky do Brány nám pište na Bránu si můžete stáhnout ve formátu Adobe PDF ze stránek sboru CB Havířov: kde naleznete i elektronický archív našeho časopisu. S Boží pomocí nashledanou někdy příště, protože bez Pána to opravdu nejde. Redakce Diskuse V práci míváme různé diskuse. Bavíme se o počasí, sportu či o pěknější polovině lidstva, někteří ženatí chlapi si postěžují na své manželky nebo je naopak vynesou do nebes. Probíráme politickou situaci, své děti, řešíme pracovní problémy. Někdy přijde čas na věci, kterým se říká - ne bezdůvodně - podstatné. Třeba tuhle jsme hovořili o spravedlnosti, pojmu, který je všem důvěrně znám. O dvojím metru při posuzování činů lidí, kteří se různí vlivem a disponibilní částkou v penězích, o tom, že se vytrácí pojem obecné spravedlnosti, pevného mravního základu, jenž je těsně spojen s vlastní (nejen) mravní integritou člověka. O tom, že může existovat pevný systém hodnot, na který odkazuje třeba Bible. O tom, že krást není normální, o tom, že náš národ má pokřivenou duši. Otázky s těžkým hledáním odpovědi, která může, ale nemusí být ani banální, ani jednoduchá. Ostatně na některé otázky nikdy neodpovíme. Předně si odpověď musí najít dotyčný sám a řešení některých hádanek zná jen samotný Bůh. Cena takového času spočívá však v něčem jiném. Ne v odpovědích, možná ani v otázkách kladených. Ty bývají až na výjimky stejné, po celou existenci lidstva. V takových okamžicích se stává, že odhodíte svou neprůstřelnou slupku a dovolíte nahlédnout druhým do svého nitra. Ti učiní totéž. Ty i tvůj přítel, já i můj spolupracovník. Paprsek světla. Porozumění. Být chvíli sebou samým. Takovým, jakým nás vidí Bůh. Zbývá 5 dní... Adam Gamrot, Orlová...do začátku evangelizace... "Naděje, zbavená iluzí" 2 Program na s. 28

3 OKÉNKO PRO SENIORY Nenazývejte mne již NOÉMI, říkejte mi MARA (1. část) Ještě jednou se na okamžik vrátíme do knihy Soudců. Je to biblická kniha smutných událostí. Popisuje dějinnou etapu Božího lidu v rozpětí let (od smrti Jozue až po proroka Samuele). V knize jsou popsány smutné kapitoly Gedeonových potomků, které velmi názorně a poučně ukazují, že víra se nedědí z otce na syna a syny. I synové věřících otců mohou skončit smutným, ba až tragickým koncem. Víra je Božím darem těm, kteří pro tento dar otvírají svá srdce. Kde v srdci vznikne, může působit nečekané věci. V této biblické knize však na řadě míst čteme: synové izraelští činili to, co je zlé před očima Hospodinovýma... (Sd 3,7; 3,12; 4,1; 6,1 atd.) Na konci této knihy pak čteme v posledním verši 21,25: a tak jeden každý, co se mu za dobré vidělo, to činil. Jak to mohlo končit??? Stalo se pak za času soudců, že byl hlad v zemi. (Rt 1,1) I odešel člověk z Betléma a bydlil jako host v zemi Moabské. (Rt 1,1) Hlad v zaslíbené zemi, jaký to paradox. Izraelci žili před příchodem do zaslíbené země v Egyptě jako otroci, ale hlad neměli. Hladu nepoznali ani na cestě do zaslíbené země. Když tam přišli, tato zem oplývala hojností mléka, medu, ovoce atd. Nyní přišel na zaslíbenou zem hlad a neúroda. Zapomněl Bůh na své sliby? Vysvětlení najdeme v Soudců 10,14: vy jste mne zase opustili, jděte si k těm bohům, které jste si zvolili a modlete se k nim, ať vás vysvobodí... Neúroda, drahota, hlad, existenční nejistota to byly důvody, proč mladá manželská dvojice emigrovala do Moábské země, která nebyla postižena. Možná zpočátku odolávali a všechno snášeli, ale pak síly došly a oni neunesli existenční nejistotu. Rozum ukazoval, že není naděje na zlepšení. V Bibli je zvláštní slovo, málokdy a málokdo mu rozumí: nebo je čas, aby se soud začal od domu Božího. (1Pt 4,17) Boží lidé jsou často v pokušení uhnout a ujít Božím soudům a vrátit se, až se situace změní. Možná, že řešili otázku a problém všech emigrantů: kde má člověk svou vlast a svůj domov? Ne, že by Bible zakazovala dobrovolnou emigraci či život v exilu. Upozorňuje však na následky, kdy nastává oddělení se od společného obecenství s Božím lidem. Nevidíme do duše této mladé manželské dvojice a proto nezaslechneme ujišťování, jakým se ujišťovali mnozí: tam, kde se bude mít člověk dobře, tam je jeho životní prostor a tam může mít svůj domov. Skutečnost je prostě taková, že jednoho dne uskutečnili svou emigraci. V Izraeli žila a pomalu dožívala tradice Mojžíšova, který raději vyvolil protivenství, které provází Boží lid, než mít nějaký přechodný prospěch. Elimelech to udělal přesně naopak než Mojžíš. Život přináší nejeden okamžik, kdy je potřeba učinit rozhodnutí na celý život. Velká rozhodnutí se dějí obyčejně náhle a síla charakteru se projevuje právě v těchto rozhodujících okamžicích. Nejeden takový okamžik rozhoduje o celé věčnosti člověka. Manželská dvojice z knihy Rut se ocitla v takovém okamžiku. Rozhodli se pro druhou možnost: netrpět s Božím lidem, ale mít raději prospěch a pohodlí. V nové zemi se zabydleli, hlad neměli, ale ani nepomysleli na návrat, když už OKÉNKO PRO SENIORY 3

4 v sousedním Izraeli hlad pominul. Než uběhla první desítka let, z rodiny Elimelecha zůstaly trosky. Nejprve zemřela hlava rodiny otec Elimelech, který se nedočkal ani svatby svých synů ani vnoučat. Potom zemřeli oba synové, kteří se oženili s Moabkami Orfou a Rut. Všechny tři ženy ruka života zasáhla na těch nejcitlivějších místech. Jaký smysl má život ženy, když ztratí manžela a děti a nemá naději na vnoučata? Jaký ještě má smysl život ženy, když jí muž zemře dřív, než jí mohl dát děti? (1 Tim 2,15) A co Noemi zůstala tu jako kůl v plotě osamocena, ale má tu ještě dvě nevěsty. V životě někdy přicházejí údery, které mají lidi vzpamatovat. První úder zemřel jí manžel, její druhá polovice. Bytost jí nejdražší. Postonával, pečovala o něho jak jen mohla, zemřel, ale první úder ji nevzpamatoval. Přenesla svoji lásku, pozornost a péči na syny. Když se nevrátili do Betléma, pokud Elimelech žil, nyní to bylo ještě složitější. Synové se chtěli oženit a vzít si Moábky za ženy. Srdce jí krvácelo, neměla sílu tomu zabránit, i když věděla, že je to krok proti Mojžíšově Zákonu. Události s ženěním se rozeběhly a ona je nedovedla zastavit. Známe takovou situaci ze života. Když běžíme s kopce, můžeme se ještě zastavit. Když však běžíme s kopce a vypadne nám z ruky míč, chceme ho dostihnout, zachytit - ale on má větší rychlost a už ho nedostihneme. Noemi přijala obě nevěsty do své domácnosti a domu a snažila se, jak to jen dovedla, oběma zvěstovat zvěst o jediném Bohu. Přivést je k poznání tohoto Boha. A pak přišel druhý úder smrt jednoho ze synů a brzy nato přišel třetí úder smrt druhého syna. Lidové přísloví říká: neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Biblická zpráva je stručná: ta žena zůstala sama, bez muže i bez dětí. (Rt 1,5) Teprve po tomto třetím úderu jakoby Noemi prohlédla. Poznáváme to podle jejího rozhodnutí: vrátit se do Betléma. Oheň Boží pravdy, oheň Božích soudů, který na ni dolehl, pronikal do její bytosti. Prožila ve své duši to, co prožilo mnoho lidí před ní i po ní, a co ap. Pavel vyjádřil v ep. Židům: pronikavou Boží řeč k ní, řeč, která je jako meč na obě strany ostrý a která proniká až na rozhraní duše a ducha, rozsuzuje myšlenky i touhy srdce. Nelze se před ní skrýt, protože je všecko odhaleno, i ty nejtajnější pohnutky lidských rozhodnutí. Boží řeč nemilosrdně odkryla všecko v nitru Noemi, ale pomohla. Ukázala její neposlušnost Božímu Zákonu. Tuto neposlušnost draze zaplatila. To ona, Noemi, se připravila o všechno krásné a drahé, co na této zemi v životě měla. Zřetelně uviděla, že kdyby i teď chtěla zůstat a setrvat v neposlušnosti, když ji Bůh volá k návratu do Betléma, navždy by ztratila svou duši. V jistém slova smyslu rozhodnutí Noemi se podobá cestě marnotratného syna, jehož podobenství posluchačům převyprávěl Pán Ježíš. I tento bezejmenný syn se rozhodl pro návrat ve chvíli, kdy ho tísní vlastní bída a opuštěnost a kdy myslí na hojnost doma. Boží Slovo se nikde nepohoršuje nad touto lidskou pohnutkou. Těžká osobní situace může být a má být pohnutkou k tomu, aby se člověk zastavil a zamyslil nad svým životem. Ve chvíli, kdy vykročí k návratu, objeví se dar síly k uskutečnění návratu a k překonání překážek. Pravdivost a opravdovost tohoto okamžiku rozsuzuje Boží Duch, jehož nelze oklamat. Když skončil tento proces sebereflexe v jejím srdci, pověděla svým snachám: rozhodla jsem se vrátit do Betléma. Nemohly rozumět hloubce tohoto rozhodnutí, ale protože ji znaly, pochopily, že jí jde o něco velikého a opravdového. A rozhodly se, že půjdou s ní. Jejich rozhodnutí ji mohlo potěšit, vždyť ony byly to, co jí po synech zůstalo jako dědictví. Jejich rozhodnutí je krásným svědectvím, které ukazuje, že nebyla něja- 4 OKÉNKO PRO SENIORY

5 kou zlou a nespravedlivou tchyní, ale dobrou maminkou, se kterou žily v pohodě. Smíme tušit, že přes všechnu bídu a mdlobu víry, jaká byla v rodině Elimelecha, svědectví o Hospodinu tu přece nějaké bylo, když se ony rozhodly dobrovolně jít s Noemi do judské země. Když zařídily všechno potřebné k odchodu, vydali se na cestu. Když ušly kus cesty, možná někde na hranicích země moabské a judské, došlo k rozhovoru, který měl zviklat obě nevěsty a odvrátit je od úmyslu jít dál s Noemi. (Rt 1,8-14) Tuto chvíli lze právem nazvat hodinou pravdy. Po ní se Orfa rozhodla vrátit se ke svému příbuzenstvu. V nastalé hodině pravdy padlo rozhodnutí. Rut i Orfa se musí rozhodnout. Od chvíle, kdy přišly do domu Elimelecha, toho mnoho viděly, slyšely o živém Bohu a mohly srovnávat s moabským náboženstvím. Nyní přišel okamžik rozhodnutí. V izraelské zemi žije Boží lid. Věří v živého, jednoho Boha. Tento Bůh vyžaduje po lidech úctu, lásku, poslušnost, bázeň. Rut viděla, že se Noemi ani uprostřed bolestných ztrát manžela a synů neobracela k modlám, ale k tomuto živému Bohu, který byl její silou a útěchou. Tento živý Bůh zaujal v jejím srdci místo, místo pohanských a moabských bohů. Byla rozhodnuta nevrátit se k příbuzným ani k moabskému náboženství. Když na ni Noemi naléhala a vyzývala ji k návratu, vyslovila své vyznání a rozhodnutí. Kdyby nebyla Noemi tak zabraná do svých problémů a bolestí, musela by žasnout a radovat se z tak jasného rozhodnutí a vyznání. Noemi ani ve snu netušila, že se Rut už dávno vzdala pohanství a vydala se, přimkla se k izraelskému Bohu. Nalezla milost u Boha. Žije v nebi i v dějinách. Byla uznána za hodnou stát se pramáti nejslavnějšího izraelského krále Davida. Její rozhodnutí nebylo vzplanutím okamžitého nadšení, ale je to vyznání klidného a zralého uvážení, a z toho i rozhodnutí. (Rt 1,16-17) Spisovatel Broučků farář Karafiát měl jednou velmi odvážné kázání na text: Pojď za mnou... (Mt 9,9) V kázání však neustále znělo: nechoď za Ježíšem jestliže to nemyslíš vážně, opravdově, čestně, upřímně. Nechoď za Ním, když zamýšlíš jen na chvilku si s Ním zaflirtovat (chvíli s Ním, chvíli se světem). On nestojí o ty, co chtějí hrát na obě strany. On nestojí o ty, kdo mají plno výmluv, omluv, důvodů, objektivních potíží. Když to však myslíš opravdově a pravdivě a čestně, i když tu a tam zklameš, pak jdi za Ním. Při přijímání za členy do sboru by měli mít kazatelé a staršovstva sboru odvahu položit každému hlásícímu se otázku: myslíš to opravdově, doopravdy s Pánem Ježíšem? V takové chvíli pravdy by každý hlásící se měl nahlas sobě i představitelům církve dát pravdivou odpověď. A možná, že bychom slyšeli tak krásná vyznání, jaké tehdy zaznělo na hranicích Moábu a Izraele, nebo by možná měl sbor méně členů. Opusťme nyní Rut a věnujme se Noemi. Po obtížné cestě, která ještě trvala dlouho, jednoho dne došly až do Betléma, původního bývalého bydliště Elimelecha a Noemi. Brzy se rozšířila zpráva o jejich příchodu. Jen nejstarší pamětníci rozpoznali v jedné z žen Noemi a projevili úžas. To že je Noemi? Jak se změnila. Jak zestárla. Když ji vítaly, odvážily se vyslovit i její jméno: Noemi (v překladu jméno znamená líbezná rozkošná krásná). Takovou ji znali před léty, kdy odcházela. Byla mladou krásnou ženou, se svěží tváří a nyní má plno vrásek na obličeji. Má sehnutou postavu. Je to ta Noemi? Do lidské tváře píše život nepopsatelným písmem historii člověka. Nejen šťastné chvíle, ale především utrpení, chvíle smutku a trápení. Vše, co prožila, vepsalo svá znaménka do obličeje a postavy. Způsob života, jeho prožitky, zápasy, bolesti OKÉNKO PRO SENIORY 5

6 i radosti vyryjí své stopy. Stejně jako bezesné noci, dlouhodobá trápení. Kdyby někdo uměl číst, co všechno by vyčetl z lidských tváří, které jsou někdy smáčené potoky slzí. Dnes se v mnoha reklamách nabízejí prostředky, které mají zakrýt stopy toho, co člověk prožil nebo prožívá. Když Noemi slyší vyslovovat od pamětníků své jméno (líbezná, krásná, rozkošná), protestuje. Neříkejte mi Noemi (už dávno jí nejsem). Říkejte mi Mara (bolestí sehnutá neboť hořkostí velikou mne naplnil Všemohoucí). (Rt 1,20) Říkejte mi Mara, neboť Hospodin mi připravil trpký úděl života. Odcházela jsem s plnou náručí a teď se vracím s prázdnou náručí... Toto slovo dává nahlédnout do jejího nitra, i když tomu všemu bylo jinak. To ne Všemohoucí, ale Elimelech a Noemi si zkomplikovali život, když si ho nasměrovali jiným směrem, než chtěl Bůh. Její slova však prozrazují, že vnímá realitu života. Krása mládí a jejího života odešla. Tak tomu je v lidském životě. Člověk je jako květina, která vyroste, vypučí, na čas krásně rozkvete, ale pak vadne a odkvétá. Proti tomu nebyl vynalezen žádný lék, medikament, nevyrostlo žádné koření. To, co lze dnes vidět u mnoha lidí, je možné nazvat retušování. Ztrátu mládí, krásy, vadnutí v obličeji, známky stárnutí se lidé snaží uměle a pomocí chemie zaretušovat. Věřící lidé znají jiný způsob, jak se vyrovnávat se ztrátou mladosti a krásy. Je to v prvé řadě ten způsob, kdy se ztotožníme, řekneme své ano k této ztrátě a realitě. Víme, že Boží vůle byla jiná. Je to následek našeho hříchu v ráji pádu člověka v ráji, následek našeho hříšného života. Hyneme od hněvu Tvého a prchlivostí tvou jsme předěšeni. (Ž 90,7) Přistupuje k tomu i další ano, které představuje tajemství života skrze Pána Ježíše. Starý Zákon ho jen tušil ve slovech Žalmu 103: On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj život tě sytí dobrem, tím se obnovuje tvoje mladost... (Ž 103, 3-5) Z Nového Zákona víme, že je věčné mládí a věčná krása v království vzkříšení a věčného života. Vyznavači Pána Ježíše, kteří tyto skutečnosti mají na paměti a kteří svůj život naplnili službou, obětavou láskou, smysluplnou péčí o druhé, sentimentálně netruchlí nad ztrátou mládí a krásy, protože ví, že to nejkrásnější je teprve čeká v království Nejkrásnějšího ze synů lidských Božího Syna. V dalším počínání, jak dalece uvádí Bible, vidíme, že se Noemi nezahrabala do své strastiplné minulosti, netruchlila nad tím, co nenávratně odešlo a co se už nevrátí (mládí, krása, líbeznost). Vidíme, jak se ujímá Rút, která při ní věrně zůstala a ze všech sil jí pomáhá zařadit se mezi Boží lid. Pokračování příště. Zdeněk Chromčák VÝSLEDEK NEDĚLNÍ SBÍRKY Neděle 9. září Neděle 16. září Neděle 23. září Neděle 30. září 1256,-Kč 1694,-Kč 1798,-Kč 1364,-Kč Děkujeme všem ochotným dárcům. Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4:9 6 OKÉNKO PRO SENIORY, VÝSLEDEK NEDĚLNÍ SBÍRKY

7 ZPRÁVY Z ORLOVÉ Září, coby školní měsíc, byl ve znamení reaktivovaného dorostu, obnoveného setkávání Tabasca a zároveň bylo z hospodářského hlediska zapotřebí pár nutných nákupů. Tolik krátkým úvodem na začátek, nuže k věci. Dorost po letních prázdninách opět existuje, a to v zásadě ve stejné sestavě, k žádným změnám zatím nedochází, jestli je tomu dobře, nevím, nicméně dorostenci na setkávání dorostu přicházejí rádi a dorost je takříkajíc chytá, takže co víc si může přát dobrý vedoucí :-)? První setkání po prázdninách bylo společné s Havířováky, a to ve znamení vzpomínek na léto, letní tábor, s malou reminiscencí na Danielovu svatbu. Další setkání již byla samostatná, společná akce se chystá :-), takže dorosťáci, těšte se :-) Tabasco, klub pro mládež, byť v orlovských podmínkách to není zcela pravdivá definice, neboť na něj dochází i pár skvělých lidiček, kteří dle věkových tabulek jsou už někde jinde. Ovšem, je to překážka, když je všem spolu dobře? Myslím, že určitě ne, zejména když Pán žehná těmto chvílím. Daniel i přes velikou dálku je nám i nadále nápomocen, především však Tabascu. Počítačově nadanější i méně nadaní určitě znají kouzelné slůvko SKYPE, což je internetová telefonie, resp. videokonference zdarma. Je třeba mít pouze nonstop připojení k internetu, nainstalovaný patřičný program, mikrofon i bedýnky (webkameru) k počítači, a můžete si povídat jak dlouho chcete. Tímto způsobem bude i v nedaleké budoucnosti, dá-li Pán, fungovat i výuka angličtiny. Z hospodářského hlediska Museli jsme koupit nový vysavač, místo starého s dosluhujícími ložisky, novou lednici, místo nefungující staré, a zároveň sporák do kuchyně, předchozí, získaný předtím takzvaně z druhé ruky, hrozil prostou explozí. Díky Bohu i za tyto zdánlivé maličkosti. Není to samozřejmostí. S tímto prostým konstatováním a poděkováním i za vaše modlitby a podporu toto své povídání pro tentokrát končím. Modlitby 24-7 za Ostravu klubovna ČCE a SCE a.v. v Ostravě Co to jsou Modlitby 24-7? Je to forma modliteb, ve které se křesťané z města společně modlí. Zřídí společnou místnost, kam přichází a nepřetržitě se 24 hodin denně po několik dní a nocí střídají jednotlivci nebo skupinky a modlí se hodinu nebo i více hodin v prostředí, které přináší spoustu inspirace a povzbuzení k modlitbě. Je to takový Boží stánek uprostřed města a Pán Bůh tam je silně přítomen!

8 ZPRÁVY Z DĚTSKÉ MISIE Konference Dětské misie V sobotu 6. října od 9 do 15 hodin se v naší modlitebně konala konference Dětské misie na téma Tajemství radostného života a služby. I když byla určena především pro pracovníky s dětmi, svým obsahem měla co dát každému z nás. Přestože jsem mohl na konferenci být jen dopoledne, bylo tam mnoho věcí, které mě oslovily a rád bych se o ně podělil. Hlavním řečníkem na konferenci byl bratr Petr Húšť ze Vsetína, v minulosti pracovník KAMu a hlavní koordinátor mládežnické aktivity Turbo 316, navazující na televizní pořad Exit 316. V současné době pracuje v Křesťanských sborech jako hlavní služebník pro práci s mládeží (něco jako David Novák v CB). Ve dvou přednáškách a jednom semináři Petr mluvil o tom, co je pro nás důležité, abychom Pánu Bohu mohli sloužit naplno a ještě si to užívat. Z mnoha myšlenek, které mě oslovily, bych chtěl zmínit pár střípků: Když se učedníci vrátili z první misijní cesty, na kterou je Ježíš poslal, byli plní nadšení a radosti z úspěchů, které zažili. Pán Ježíš obrací jejich pohled k jiné radosti: Radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsaná v knize života. Tuto radost nikdy nemůžete ztratit. Kolik naší radosti je závislé na našem úspěchu? Tajemství úspěšné a rostoucí služby ve sboru nestojí na schopných jednotlivcích, ale na tom, když každý dělá to, k čemu je obdarován. Znáš své obdarování? Využíváš je? I Pán Ježíš někdy prožíval vyčerpání. Přestože byl Božím Synem, potřeboval obnovovat svoje síly. Sílu čerpal dvojím způsobem: skrze ztišení a to, že nechal Otce mluvit do svého života ( Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. ) skrze poslušnost a službu ( Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal... ) Naše služba nemusí růst s množstvím času, který jí věnujeme. Služebník se může ve službě taky utopit. Existuje pravidlo 7. dne: Šest dní budeš pracovat... Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha... Pán Bůh nám daroval 7. den k odpočinku, zastavení a naslouchání. Učme se mít čas se zastavit a naslouchat Bohu. To může úplně změnit náš život. Zdeněk Maňásek Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky Milý modlitební příteli, Posledními letními dny končí misijní projekt Dětské misie v Havířově: Oslovení dětí zvěstí evangelia 2006 LÉTO PODZIM ZIMA JARO LÉTO V projektu byly mezi jinými vypsány obce a města na Karvinsku. Společně s Ostravou, která má 23 obvodů, to je asi 60 obcí. Naší touhou bylo oslovit evangeliem Ježíše Krista děti, které doposud tuto radostnou zvěst nikdy neslyšely. Do projektu se zapojilo asi 15 ochotných pracovníků s dětmi. Společně jsme oslovili kolem 1000 dětí z 15 obcí a měst. Evangelium tak poprvé ve svém životě slyšely další děti z Albrechtic, Bohumína, Českého Těšína, Horních Bludovic, Stonavy, Radvanic, Mi- 8 ZPRÁVY Z DĚTSKÉ MISIE

9 chálkovic a dalších obcí. V Radvanicích se našeho programu na jednom malém hřišti v průběhu celého týdne zúčastnilo asi 15 dětí. Protože jsme tam pravidelně přijížděli ve 14:30, děti na nás pokaždé čekaly. Ve středu se na náš klub přišla podívat jedna maminka se dvěmi chlapci. Nejprve se nás vyptávala, jestli nejsme Svědkové Jehovovi, a když se ujistila, že nejsme, dovolila chlapcům zůstat. Na konci klubu mne pak oslovila s prosbou, že by si chtěla prohlédnout mou Bibli. Několik minut si ji velmi pečlivě prohlížela, a pak prohlásila, že by ráda měla svou vlastní Bibli. Nabídl jsem se, že ji mohu opatřit Nový zákon. Druhý den na nás už nečekaly jen děti, ale i zmíněná paní. Když jsme se pozdravili, prohlásila, že by si ráda dnes poslechla náš program pro děti. S radostí jsem souhlasil a věnoval jí Nový zákon. Během programu se k nám ještě přidala jedna babička. Prostě přišla, posadila se mezi děti a poslouchala. V pátek ve 14:30 na nás už čekaly děti, maminka i babička. Pátkem náš klub (v podstatě bohoslužby) na tomto místě končil, a nám se najednou s těmi všemi, dříve neznámými lidmi, nechtělo loučit. Děti od nás na závěr dostaly diplomy a Knihu otázek. Diplom jsme s radostí také vypsali mamince a babičce. Rozloučit se s námi přišel i manžel zmíněné paní a několikrát jsme z úst dětí i maminky slyšeli pozvání, abychom zase co nejdříve přišli. Velmi zřetelně jsme pocítili, že za tím vším je Boží moc! Děkujeme Pánu Bohu, že jsme mohli být u toho, když On pracoval! Děti se během tohoto období zprávu evangelia dozvěděly většinou od konkrétních misionářů. Jinde to bylo například díky Knize otázek nebo evangelizačnímu letáčku. Někde jsme dokonce akce připravili ve spolupráci s obecním úřadem. Chceme upřímně poděkovat vám všem, kteří jste se jakoukoli formou připojili k tomuto projektu. Děkujeme těm, kteří se zapojili do organizace i realizace misijních akcí pro děti. Děkujeme za modlitby i finanční podporu! Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,18-20 Je však stále ještě mnoho dětí bez Boha na světě! Hrají si na dvorcích, hřištích a ulicích našich měst a vesnic, ale neznají živého Boha a Zachránce z hříchu. Jsem vděčný za slova z Matouše 28,18-20, která už celá staletí motivují následovníky Ježíše Krista k misijní službě. Chválíme Našeho Pána za Jeho milost a požehnání. Prosíme ho, aby doba milosti ještě dál trvala i pro děti a mládež v naší zemi. Věrka a Petr Unuckovi DĚTI OSTRAVY Milý modlitební příteli, S radostí Tě chceme informovat o tom, že se rozjíždí misijní projekt: DĚTI OSTRAVY. Další informace se můžeš dozvědět na stránkách Pokud Tě Pán Bůh povede i k finanční podpoře zmíněného projektu, můžeš svůj dar zaslat skrze účet Dětské misie: /0100 vs: Peníze zaslané na tento účet a variabilní symbol budou použity výhradně k misijní službě mezi dětmi v Ostravě. Modli se, aby Pán Bůh povolal k misijní práci mezi dětmi v Ostravě věrné a pokorné služebníky. Prosíme také o přímluvné modlitby za sbory v Ostravě, aby členové sborů viděli duchovní potřeby dětí ve svém okolí a s Boží pomocí se je snažili naplňovat! Věrka a Petr Unuckovi ZPRÁVY Z DĚTSKÉ MISIE 9

10 Svědectví Patricie O Patricii K. jsme už psali, přesto se o ní chceme zmínit znova. Nedávno jsme byli velmi potěšeni jejím svědectvím, které přečetla na dorostovém pobytu. S jejím dovolením otiskujeme část toho, co si napsala. Často se modlím a děkuji za to, že jsem mohla v Albrechticích poznat tolik nových přátel a že jsme všichni jako velká rodina. Já jsem to doposud nikdy nechápala, protože vyrůstám v nevěřící rodině... Jsem Pánu Bohu vděčná za každý křesťanský pobyt, tábor a klub, ve kterém mohu být. Je pro mně stále těžké nedělat hříchy, ale snažím se o to a modlím se za to... mám takovou radost, že bych nejraději nějakou kamarádku tak pevně chytila a dlouho ji objímala. Někdy zase nevím, jak to vyjádřit... chtěla jsem vám alespoň prostřednictvím tohoto svědectví sdělit, že vás mám strašně moc ráda a když se třeba budeme někdy vítat a já vás pevně obejmu a budu vás objímat alespoň minutu, tak si prosím nemyslete, že jsem blázen. Při posledních větách svědectví (bylo trochu delší) už v místnosti téměř všichni plakali a když skončila, postavili se všichni do řady a asi 20 mladých lidí ji postupně objímalo. Myslím si, že se v této chvíli celé Nebe radovalo! Unuckovi na Konzumní 12 Prožili jsme velmi horké a aktivní léto. Hodně jsme cestovali. Několikrát jsme balili a vybalovali naše zavazadla. Děkujeme Pánu Bohu, že jsme se jako rodina mohli účastnit některých akcí, kde Petr sloužil. Na dvou místech jsme mohli sloužit společně. Je to pro nás všechny velká radost, že můžeme být ve službě spolu. Vnímáme to jako úžasný Boží dar, za který jsme velmi vděční! Měli jsme také čas odpočinku a prožili jsme krásný týden ve Vysokých Tatrách. Teď trochu bilancujeme a připravujeme se na další misijní rok v DM, který začíná vždy v září. Srdečně Tě také zveme k nám na návštěvu. Velmi rádi přijímáme hosty a rádi také navštěvujeme další členy Boží rodiny. Cítíme to úplně stejně, jak o tom psala ve svém svědectví Patricie. Takže se těšíme na Tvou Vaši návštěvu! Jedinou naší podmínkou a prosbou je včasná informace, že se k nám chystáte. S vděčností a radostí oznamujeme, že nám Pán Bůh svěřuje do péče další lidský život. Naše děťátko by se mělo narodit v březnu roku Prosíme o přímluvné modlitby za Věrku i nás ostatní, abychom vše dobře zvládli. Věrka a Petr Unuckovi Adresa centra DM: Dětská misie, Jičínská 549, Příbor Adresa domů: Petr a Věrka Unuckovi, Konzumní12, Havířov-Šumbark Telefon domů: , mobil: , Bankovní spojení: č.ú.: /0100, VS 6704, KS 558, KB, exp. Příbor 10 ZPRÁVY Z DĚTSKÉ MISIE

11 ZPRÁVY Z DOROSTU Tábor Samuel 2007 Letošní tábor, kterého se jako vždy účastnil jak havířovský, tak orlovský dorost, se odehrával v Nejdku u Bělotína nedaleko Hranic na Moravě v termínu Samuelovy knihy byly hlavním tématem letošního dorostového tábora. Vedoucí se dlouhými předtáborovými přípravami snažili pro dorostence vytvořit tu nejlepší atmosféru, aby se mohli ponořit do příběhu těchto knih, které se odehrávaly za dob krále Saula a Davida. A to se jim podle mého velice podařilo. Stali jsme se izraelským lidem a společně jsme procházeli příběh po příběhu, bitvu po bitvě. Na chvíli jsme se stali zemědělci, pasáčky ovcí, neohroženými božími bojovníky, hudebníky, staviteli, přádelníky... Počasí na táboře bylo velice pěkné. A to se neblahým způsobem odrazilo na stavu hladiny vody potůčku v táboře. Byli jsme odkázáni pouze na vodu, kterou jsme si vozili z Nejdku. Ale i tak nám to nepokazilo táborovou náladu. Kuchařky (a že se jich na táboře vystřídalo dost) nám připravovali nejrůznější dobroty, na kterých jsme si všichni moc pochutnávali. A kdo to měl všechno na starosti? David Kubíček (hlavní vedoucí), Zuzka Hloušková (zástupce hlavního vedoucího), Vlaďka Staňková, Světlana Melkusová, Lucie Prokopová, Ester Lipusová, Eliška Siudová, Petr Křevký, Petr Varmuža, David a Dan Litvanovi. Technické zázemí tábora nám zajišťoval Štěpán Otisk a Tomáš Kulhánek. Ale o to nejhlavnější, což byla starost o naše plná bříška, se staraly: naše hlavní kuchařka Pavla Kubínková, Lucie Budínová, Zuzka Prokopová, Jana Kočnarová, Eva Mórová. Zdravotní péči po dobu tábora nám zajišťovali: Irena Klimková (Křevká) a Jirka Dušek. Velkými pomocníky Davidovi byla jeho rodina (Lýdie, Davídek, Lýdinka a Jakoubek). Jak se líbil tábor našim dorostencům? Tak na to jsme se už raději zeptali přímo jich. Našli jsme sedm dobrovolníků, kteří před námi neutíkali a měli dost odvahy, aby nám odpověděli na pár otázek. Tímto chceme poděkovat za statečnost Adéle Orawské, Pavle Bujokové, Miriam Maňáskové, Davidovi Kilnarovi, Honzovi a Jakubovi Holubcovým a Ondrovi Kupskému. Jaká byla atmosféra na táboře? Adéla: Bylo to super, mě se tam hodně líbilo. David: Solidní. Honza: Biblická, bojová... Byla dobrá, bojovali jsme tam, probírali jsme knihy Samuelovi a tak. Jakub: No byla... hustá. Dobrá byla... docela. Miriam: Byla dobrá, protože tam byli fajní lidi, byla sranda. Ondra: Zajímavá, legrační... Pavla: Byla super, hodně bojovná. Jaký byl tvůj nejsilnější zážitek na táboře? Adéla: Asi všechny. Super bylo, že bylo hezky. David: Fotbal. Honza: Určitě poslední táborák, protože na něm bylo shrnutí tábora a hlavně ceny. Jakub: Chytání kaprů. Miriam: Těch zážitků tam bylo hodně. Ale nejsilnější byl asi poslední táborák, protože byl výjimečný. ZE ŽIVOTA SBORU 11

12 Ondra: Asi bitvy s Pelištejci. A ještě táboráky, které byly hezké, protože se zpívalo, hráli jsme různé hry a byla sranda. Pavla: Nejsilnější byly skupinky. Měli jsme tam super kolektiv s holkama, bylo to velice osobní. No prostě super. Jaké bylo okolí tábora? Adéla: Velmi zajímavé, hlavně kadibudky :-) No až na tu vodu, která se musela přivážet, protože tam nebyla. David: Samý les. Honza: Bylo dostačující až na to, že tam bylo málo vody. Jakub: Samý rybník, pár stromů, silnice, úly a louky. Miriam: Byli tam lesy, akorát bylo blbé, že tam nebyla voda. Ondra: Málo vody, museli jsme se koupat v kalužích, hodně lesů, vos a včel. Pavla: Bylo skvělé, až na málo vody. Těšíš se na další tábor? Adéla: Jo, těším se velice. Protože to bude asi můj poslední. David: Docela jo. Honza: Jo, určitě. Jakub: No jo, docela jo. Miriam: Určitě, protože bude sranda. Ondra: Ano, těším. Těším se na děcka a na táboráky. Pavla: Jo těším, bude to asi taky můj poslední. A proč jsi vůbec jel/a na tábor? Adéla: Protože jsem chtěla být s normálními lidmi. David: Protože jsem chtěl poznat nové prostředí. Honza: Protože jsem chtěl a protože jsem chtěl být delší dobu s dorostem. Jakub: Protože mě tam přihlásili rodiče. Miriam: Protože tam jeli lidi z našeho dorostu i z dorostu z Orlové. A protože doma nemám co dělat o prázdninách. Ondra: Protože jsem se těšil na děcka a na atmosféru. Pavla: Protože jsem nebyla schopná se rozhoupat jít na dorost, tak jsem se aspoň rozhoupala jet na tábor. Ester Lipusová, Petr Varmuža FOTOGRAFIE ZE ŽIVOTA SBORU Hosty byli Samuel a Radka Fürstovi z Frýdku-Místku se svými dětmi Klárou a Matoušem. Radka se ujala slovíčka pro děti, Samuel posloužil Božím slovem. Rozhovor s nimi najdete na s ZPRÁVY Z MLÁDEŽE, FOTOGRAFIE ZE ŽIVOTA SBORU

13 Svatba Petra Křevkého a Ireny Klimkové Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. 1K 13,7 Svatba Daniela Johnsona a Kim FOTOGRAFIE ZE ŽIVOTA SBORU 13

14

15 ROZHOVOR Nechat se vést Bohem... V neděli mezi nás zavítali manželé Samuel a Radka Fürstovi z Frýdku- Místku. Radka měla moc hezké maňáskové slovíčko pro děti, Samuel posloužil Božím slovem. Něco nám o sobě prozradili, přesto jsem je přes ještě trochu vyzpovídala a tak se s nimi můžete setkat v naší Bráně. LP 1. Jste tady ze Slezska - nebo odkud pocházíte? Samuel: Já jsem se narodil v Brně, ale od roku 1979 jsem bydlel s rodiči a se svými třemi sestrami v Ostravě. Po svatbě s Radkou jsme se přestěhovali do Frýdku- Místku, Radčina rodného města. 2. Jste z věřící rodiny? Samuel: Ano, oba dva jsme vyrostli ve věřících CB rodinách. 3. Jak dlouho patříte Pánu Ježíši? Jak jste uvěřili? Samuel: U mě to byl několikaletý proces, kdy v jedenácti letech jsem na evangelizačním shromáždění reagoval na výzvu a prožil tak pohnutí svého svědomí Božím Duchem. Poté jsem se asi dva roky zmítal v různých depresích a pocitech nejistoty spasení. Nakonec jsem se s tím svěřil své mamince a ta mě vyzvala, abych se modlil s ní za přijetí Pána Ježíše a já to s radostí udělal. Radka: První rozhodnutí pro Pána Ježíše bylo v mých 4 letech. V pubertě jsem své rozhodnutí potřebovala udělat ještě jednou, a udělat to nejen srdcem, ale i rozumem. V 11 letech mi umřel dědeček a mě začalo velmi zajímat, kam půjdu já, až umřu. Asi za čtvrt roku nejistot a přemýšlení o svém vztahu k Bohu jsem přišla z nedělního kázání a Bůh mě vedl na kolena, abych vyznávala hříchy a poprosila jsem Ho o to, aby se stal pánem mého života. 4. Říkali jste, že sloužíte sedm let, Samuel jako vikář - ale kratší dobu - v jaké oblasti jste sloužili předtím? Samuel: Před manželstvím jsem zpíval v Ostravském pěveckém sboru a pak jsem byl zapojen do vedení křesťanských dětských klubů, misijně zaměřených. V manželství jsme s Radkou vedli dorost ve Frýdku-Místku, pak jsem byl rok vedoucím mládeže a přitom jsme vedli skupinky Biblického studia pro kluky a holky. Bůh nám před třemi roky dal touhu věnovat se chodícím párům v našem sboru a vyslyšel naši prosbu o informovanost v této oblasti tím, že jsme hodně načerpali na týdenním pobytu manželských setkání pod vedením manželů Horských. Po příjezdu z tohoto pobytu jsme 1x za měsíc pořádali přednášky pro manželské a chodící dvojice. Radka: Samko už napsal, jak jsme sloužili spolu jako manželé. Já jsem za svobodna vedla besídku a pak asi 5 let dorost ve Frýdku-Místku. 15

16 5. Říkali jste, že jste vedli skupinky pro předmanželské a manželské páry. Můžete nám o tom říci něco bližšího? Byly to přednášky na téma: Zamilovanost versus láska, typy osobnosti, plánování svatby, odpuštění, sebepřijetí, přijetí partnera, rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita v manželství, jak přežít konflikt a ještě z něj vytěžit perlu, pět jazyků lásky. Sehnali jsme si křesťanské knížky a snažili se pak zábavnou formou, pomocí příkladů i z vlastního života lidem přiblížit Biblický pohled na vztah mezi mužem a ženou. I když nejsme žádní odborníci, vnímali jsme zájem a radost ze vzájemného sdílení. Časem se v programu zvětšil prostor pro diskuse a zkušenosti všech zúčastněných, za což jsme Bohu moc vděčni. Naší další touhou v této službě je založit domácí skupinky manželských párů, kde chceme probírat první téma: Jednotu v manželství. Chceme být také nápomocni těm, kdo chtějí vstoupit do manželství, formou poradenství a yučování. 6. Radko, podle maňásků soudím, že se ve sboru věnujete také práci s dětmi (pokud Vám to čas dovolí). Ty maňásky jste šila sama? Odkud berete texty? Jsem vděčná za možnost sloužit ještě se dvěma "sestřičkama" z našeho sboru v divadle s maňásky a předávat tak dětem i dospělým Boží slovo nenásilnou a často i úsměvnou formou. Bylo to pro nás povzbuzením slyšet váš smích a reakce na nedělní slovíčko pro děti, které jsme u vás hráli - děkujeme! Loutky šije moje maminka Květka Vítková a scénáře si některé vymýšlíme sami a některé používáme z "Veselých rukavic" z Havířova, od kterých jsme se před rokem na školení naučili hrát a šít loutky. Prosíme vás za modlitby, abychom mohli sloužit s loutkami nejen ve sborech, ale i misijně - např. ve školkách 7. Samueli, Radka je zdravotní sestra. Mohu vědět, jaké bylo Vaše občanské povolání? Proč jste se rozhodl začít studovat a stát se vikářem (kazatelem)? Vystudoval jsem umělecké kovářství a pedagogické minimum, pak jsem pracoval jako leštič ve zlatnictví, potom v sociální oblasti, a to u mentálně postižených dětí a dospělých, jako pečovatel u matek s dětmi a se starými lidmi. Při práci s lidmi jsem cítil větší naplnění, ale pořád jsem toužil zkusit si kovařinu. Bůh mi mou touhu splnil. Pracoval jsem jako umělecký kovář a pak jako vedoucí terapeutických dílen kovovýroby pro bezdomovce. Již dříve, ale hlavně v posledním zaměstnání jsem vnímal touhu říkat lidem evangelium a to mi Bůh splnil tím, že mě postavil do Frýdku-Místku jako vikáře. 8. Jak se vám daří to všechno skloubit: malé děti, služba ve sboru, domácnost, Samuel studuje, musí to být náročné. Kde čerpáte sílu? Máte pravdu, že je to velmi náročné, ale i velmi krásné být při tom, když Bůh jedná v našich životech i kolem nás. Vede nás to k větší zodpovědnosti učit se organizovat čas, který nám Bůh svěřil. 16

17 9. Pokud už tedy máte nějaký volný čas, čemu se rádi věnujete? Samuel: Jako rodina milujeme výlety do přírody, bazén, společné povídání, modlitby, chvály, kdy mohu hrát na kytaru a Radka na příčnou flétnu. Také rád maluji obrazy, ale na to budu mít víc času asi až v důchodu. :-) 10. Jakou hudbu rádi posloucháte? Oba dva rádi posloucháme křesťanský folk - rock. 11. Máte nějaký oblíbený biblický verš? Asi náš svatební verš - Žalm 32,8 "Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.", protože cítíme jak důležité je nechat se vést Bohem. 12. Prožili jste v poslední době s Pánem Bohem něco, o co byste se chtěli rozdělit? Před 14 dny měla naše čtyřletá Klárka podezření na zánět slepého střeva. A když jsme jeli na vyšetření do nemocnice, snažili jsem se jí vysvětli, že tam bude pan doktor, který jí vyšetří bříško. Klárinka se na nás smutně podívala a vyslovila svou velkou prosbu "Ale já chci, aby tam byla paní doktorka, a ne doktor. A já vím, že Bůh tam dá paní doktorku." S manželem jsme si pomysleli, že to se asi nesplní, protože na chirurgické ambulanci, aspoň v naší nemocnici. pracují většinou doktoři, a ne doktorky. No a hádejte, kdo nám otevřel: usměvavá paní doktorka - měla být na sále, ale primář jí dnes výjimečně poslal na ambulanci. Tak jsme jí hned mohli říct, že tam není náhodou, ale že se za to Klárka modlila. Je to pro nás příklad dětské přímé víry a Boží lásky, že slyší a vyslýchá naše modlitby. 13. Co vás v poslední době nejvíc potěšilo? Samuel: Mám radost z toho, jak mě Bůh učí jednat s lidmi při pastoračních rozhovorech. Žasnu nad svými dětmi, které přijímají Ježíše s větší jistotou a samozřejmostí, než my dospělí. A mám rád ty chvíle, kdy si se mnou povídají nebo se se mnou přátelsky perou. Miluji svou ženu a raduji se z toho, že mi ji Bůh dal do života. 17

18 Radka: Potěšila mě spousta věcí - povzbuzení od kamarádky, objetí od maminky, výhodná koupě dětského svetru. Ale asi nejvíc mě potěšilo a zahřálo u srdce, když mi manžel jen tak s nákupem potravin donesl kytičku a nebo když jsme se spolu s Klárkou houpali a já ji objala kolem ramen a ona řekla: "Maminko, když mě obejmeš najednou cítím, že mě máš ráda a já tě asi maminko miluju!" 14. A co je před vámi v nejbližší době? Rodinný výlet - zvládnout s dětmi vyjít na Lysou horu a radostné očekávání třetího miminka, které se má narodit v dubnu. Také sborový víkend v Malenovicích, na který nám přijede vysluhovat Večeři Páně kazatel David Kubíček z Orlové, na což se moc těšíme. 15. Je něco, za co bychom se mohli modlit? - aby nám Bůh dával moudrost rozdělovat čas mezi rodinou a sborem - Boží vedení do služby ve F-M a moudrost Ducha svatého do této práce. - za studium na ETS a vikariátské cvičení. Děkujeme za možnost odpovědět na vaše otázky - uvědomili jsme si, že máme spoustu důvodů k radosti a k díkům našemu nebeskému Otci. Kéž vám Bůh žehná ve vaší službě a celému Havířovskému sboru. Cítili jsme od vás spoustu lásky a přijetí. Samuel a Radka Fürstovi (Foto na s. 15 převzat ze stránek SMĚJEME SE? Policejní logika a teologická argumentace Dva kněží jedou velmi rychle na motocyklu a vysoce překročí povolenou rychlost. Zastaví je policista a káravě jim říká: "Uvědomujete se vůbec, co děláte? Co kdyby se stala nehoda?" Jeden z kněží opáčí: "Žádné strachy, synu, Ježíš je s námi." Policista nato vytáhne blok a povzdechne: " V tom případě vám musím dát pokutu. Je zakázáno, aby na motocyklu jely tři osoby." Aby všichni jedno byli... Angličan vykládá příteli: "V naší vesnici byly donedávna dvě církve, metodistická a baptistická. Ale duch jednoty zavál i k nám a církve se spojily." - "Takže teď je u vás jen jedna jediná?" - "Ne. Jsou tam tři. Sjednocená a obě původní." Cedule Zdroj: Kněz a pastor stojí u silnice a drží ceduli s nápisem: "KONEC SE PŘIBLÍŽIL! OBRAŤ- TE SE, DOKUD NENÍ POZDĚ!" Dohodnou se, že ceduli ukážou každému projíždějícímu autu. "Vlezte mi na záda, vy jedni náboženští fanatici!" zakřičí první řidič a prosviští kolem nich. Za zatáčkou náhle zakvílejí pneumatiky a ozve se hlasité šplouchnutí. "Myslíš si," zeptá se jeden duchovní druhého, "že bychom měli raději vytáhnout ceduli:,zbořený MOST? Zdroj: 18

19 POZVÁNKY PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ: Sbor Havířov Shromáždění neděle 9 00 čtvrtek Modlitební chvíle neděle 8 30 Dorost pátek Koinonia sobota Stanice Orlová Shromáždění neděle středa Dorost úterý KONFERENCE, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ,...: : konference Moc Boží přítomnosti II. Kontakt: KMS, Primátorská 41, Praha 8.. Stránky věnované akci: Místo konání: sál SOU Spojovací, Učňovská 1, Praha 9-Jarov. Téma: Jak se stát takovým člověkem, jakého mě chtěl Bůh? Jak se stát podobným Kristu? Dále: modlitba naslouchání; Boží žehnající přítomnost; jak Boha lépe poznávat a přijímat od něj; důvěrnost; (Boží) otcovská láska nám dává sílu být; (Boží) mateřská láska nám dává zdravé vědomí vlastní osobnosti; uzdravení vůle; sebepřijetí; uzdravení vzpomínek; očištění představivosti; odpuštění; hranice; zneužívání; oslava Boží lásky... Na programu bude jak vyučování, tak osobní služba. Pořádá: Pořádá Křesťanská misijní společnost ve spolupráci s Evangelikálním teogickým seminářem : STUDNA vice informací najdeš na plakátku na straně 14. Kontakt: Stránky věnované akci: Pořádá: odbor mládeže CB : Jak vést dnešní mladou generaci ke Kristu Vyučující: David Novák Téma: Co se odehrává v srdci dnešního teenagera? Jaké otázky si klade a které věci vůbec neřeší? Čím žijí dnešní mladí lidé a co hýbe jejich hodnotami a formuje jejich pohled na život? Místo konání: KC KAM Malenovice (u Frýdlantu n/o.) Pořádá: KAM Kontakt: tel , Ráchel Benešová Stránky věnované akci: POZVÁNKY, AKCE, PRAVIDELNÉ AKCE 19

20 : Pastorální epištoly Vyučující: Jiří Kantor Téma: Zkuste si to představit: Máte zodpovědnost za skupinku nebo mládež, za pár lidí v církvi nebo dokonce za celý sbor. A cítíte se osamocení, unavení, zdeptaní. Máte pocit, že skoro nic nejde dopředu, že se rozmáhají různé překážky a problémy... Zakoušel to i apoštol Pavel a jeho dva učedníci Timoteus a Titus... Místo konání: KC KAM Malenovice (u Frýdlantu n/o.) Pořádá: KAM Kontakt: tel , Ráchel Benešová Stránky věnované akci: : Evangelikální teologická konference Téma: Liturgika bohoslužba církve (Bohoslužba sjednocující či rozdělující) Místo konání: Praha (sbor CB Praha 2-Vinohrady, Římská 43 metro A Náměstí Míru ) Kontakt: tel Stránky věnované akci: Pořádá: Evangelikální teologický seminář pod záštitou České evangelikální aliance. Bližší informace a přihlášky: (přihlášky je možno vyžádat i v kanceláři ETS, Stoliňská 2417/41a, Praha 9) : Evropská unie a modlitba Vyučující: Pieter Bos(Nizozemsko) Místo konání: Praha, modlitebna KS, Na Žertvách 23, metro B Palmovka Pořádá: KMS Téma: Seminář o modlitbě a EU. Seminář je určen zájemcům o duchovní situaci v Evropě a o modlitbu. Na programu budou biblické výklady, politicko-kulturní analýzy i konkrétní modlitby. Cílem semináře je porozumět národům z Boží perspektivy a poznání využít k modlitbě. Bližší informace a přihlášky: adresa KMS nebo na :00: festival Vox 007 žánrově pestrý křesťanský hudební festival Místo konání: Praha (14:00 22:00, Komunitní centrum Matky Terezy, Na Sádce 18/1296, Praha 4-Háje) Stránky věnované akci: Hrají: Bezefšeho, Boudapsova, Gina (Jiřina Markovová), John de Jong (UK), Prorock, Maranatha, Manahem, Timothy (SK) Pořádá: Sdružení Pyramida, Arcidiecézní centrum pro mládež Praha a vydavatelstvím Rosa : Konference Lydií konference Křesťanského modlitebního společenství Lydie Místo konání: Praha, modlitebna CB, Koněvova 24, (pá 10:00 17:00, so 9:00 15:00) Kontakt: Ludmila Pavlíková, Vlčkova 1062/2, Praha 98, tel V rámci konference proběhne Den modliteb, který je otevřený i pro muže (sobotní program). Téma: Boží věrnost (Žd 10,23). Vyučující: Mgr. Luboš Dörfl. 20 POZVÁNKY, AKCE

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s.

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s. Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s. Výroční zpráva za rok 2008 Organizační struktura SNĚM Všichni výchovní pracovníci starší 16-ti let RADA Jan Homolka - předseda Petr Asszonyi - místopředseda

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Zvláštní děťátko Chany 9 2. Chanin dar Bohu 13 3. Uši k slyšení 17 4. Samuelova služba 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará.

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. lekce Josefův život Zkoušky v mládí Další doporučená čtení: efeským 6,13-17 Jakub 1,12-18 poznejbibli biblické studie pro

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Kázání: 5.7. Daniel Kašlík 2.8. Daniel Kašlík 12.7. Ludvík Švihálek 9.8. Ludvík Švihálek 19.7. Daniel Kašlík 16.8. Radim Toman 26.7. Jiří Gomola 23.8. Daniel Kašlík 30.8.

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Informátor. sboru Vojkovice. Uvnitř naleznete: Ohlédnutí za volbami Otázka na zvolené vedoucí oddělení Exkurzi do včelína Čtvrtletní program

Informátor. sboru Vojkovice. Uvnitř naleznete: Ohlédnutí za volbami Otázka na zvolené vedoucí oddělení Exkurzi do včelína Čtvrtletní program Informátor sboru Vojkovice Uvnitř naleznete: Ohlédnutí za volbami Otázka na zvolené vedoucí oddělení Exkurzi do včelína Čtvrtletní program 3/4 2013 Slovo pastora zamyšlení V tomto měsíci si vždy po ránu

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PAMÁTNÉ STROMY STARÁ LÍPA VYPRAVUJE projektový tým: Kristýna Muchová, Jana Macková, Štěpán Morong, Zdeněk Macek, Petr Pacek, Vojtěch Ruszó, Petr Čuma

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Světový den modliteb z Egypta pátek 7. března 2014

Světový den modliteb z Egypta pátek 7. března 2014 Prameny v poušti Pořad bohoslužby Přivítání Píseň Světový den modliteb z Egypta pátek 7. března 2014 Vedoucí : Vítejte k bohoslužbě SDM, připravené v tomto roce v Egyptě. V myslích mnoha lidí je Egypt

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více