obsah Jak šel čas ve vzpomínkách z minulosti do současnosti...2 U nás u konkurence /vděkový dopis/...16 Fatou je naše...18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah Jak šel čas ve vzpomínkách z minulosti do současnosti...2 U nás u konkurence /vděkový dopis/...16 Fatou je naše...18"

Transkript

1 obsah Jak šel čas ve vzpomínkách z minulosti do současnosti...2 VFN má nového ředitele...5 Sestra budoucnosti...7 Blahopřání sestrám od Florence...11 Call centrum VFN...12 Videokonference...14 Onkologie a já...15 U nás u konkurence /vděkový dopis/...16 Fatou je naše...18 Preventivní program VFN pro pracovníky ÚOP...20 Stiff baby syndrom...21 Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se...22 Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc...22 Prof. MUDr. Václav Šimon, DrSc...23 Devadesátiny docenta Skály...25 Životní jubilea...25 Cena Časopisů lékařů českých...26 Vzdělávání formou E-learningu...27 STAPRO a projekt CEEQNET prezentovány v Bruselu...28 Děkovné dopisy...28 Sigmund Freud a areál na Karlově...29 Vyhlášení nejlepšího pracovníka ÚOP...32 Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Vydavatel: Stapro s. r. o. pro VFN Registrace: MK ČR E Odpovědní redaktoři: Bc. Petra Pekařová, Václav Kříž Jazyková redaktorka: Milena Hodanová Fotografie: Václav Kříž a archiv VFN Grafika titulní strany: Pavel Šťastný Korespondenci k obsahu zasílejte na adresu: Bc. Petra Pekařová, ředitelství VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, materiály pro reklamu na adresu: Agentura PaP, Stapro s. r. o., Pernštýnské nám. 51, Pardubice, tel.: Náklad: výtisků

2 Jak šel čas - ve vzpomínkách z minulosti do současnosti Anna Chrzová, hlavní sestra VFN v Praze Světová rada sester (ICN) v roce 1971 doporučila sestrám celého světa oslavovat v květnu Mezinárodní den sester (ošetřovatelství), vzpomenout Florence Nightingaleovou, nestorku moderního ošetřovatelství, zamyslet se nad svojí prací ve prospěch spoluobčanů a diskutovat další rozvoj profese. Každý rok upozorňuje vedení ICN na některé problémy, které se z celosvětového hlediska zdají pro sestry nejdůležitější. Témata oznamuje všem národním organizacím prostřednictvím zaslaného bulletinu a propagačním plakátem. Ve VFN jsme se k oslavám připojili poprvé v květnu Od té doby se každý rok také zamýšlíme se nad naší profesí. Letos je to tedy již podesáté, kdy spolu s oslavami rekapitulujeme svoji práci, pojetí péče a systém managementu. Vidíme, jak se i za tak krátkou dobu mnohé změnilo, jak se rozšiřují kompetence sester a jak se zvýšila důvěra v kvalitu naší práce. Uvádím výčet témat jednotlivých let doporučených ICN a současně vzpomínám na obsah čísel časopisu Nemocnice, každoročně věnovaných ošetřovatelství. Ti, kteří pracují ve VFN již déle, si vzpomenou - a naši následovníci si uvědomí - jak jsme se snažili zlepšovat a zviditelnit ošetřovatelskou péči ve VFN. Je to realita a pro nás naděje a krásný pocit, když si uvědomíme, že jsme položili základy něčeho, co ti, kteří nastoupí na naše místa, budou dále rozvíjet ICN Ve světě se slaví Mezinárodní den sester. Hlavní sestra proto doporučila také slavit Mezinárodní den sester a u tehdejší ředitelky nemocnice ing. D. Kocourkové, CSc. jsme našly pochopení. Připravily jsme si jako základ oslavy zvláštní číslo tehdejšího časopisu nemocnice, který se jmenoval Zpravodaj Všeobecné fakultní nemocnice, a vydali jej v 1300 výtiscích. Na oslavě ředitelka nemocnice poděkovala sestrám a ostatním SZP, vyzdvihla jejich péči o vytváření prostředí nemocnice a promluvila i o začínajícím ošetřovatelském procesu jako o základní metodě sester, který si sestry budou určovat, plnit a kontrolovat samy. Pochválila nás za cestu, kterou jsme nastoupily z vlastního rozhodnutí a upozornila, že tato cesta umožní VFN úspěchy v konkurenci mezi zdravotnickými zařízeními. Slíbila, že pomůže sestrám rozšiřovat jejich profesní vzdělávání. Hlavní sestra ve svém projevu na začátku oslav krátce vzpomněla historie českých sester a upozornila kolik problémů profese má. Dále byla na programu profesní konference, tisková konference s novináři hlavních deníků a módní přehlídka. Byla přítomna řada hostů, účastnili se paní Livie Klausová, člen vlády pan Josef Lux, někteří umělci jako paní I. Janžurová, která byla členkou dozorčí rady VFN, nebo pan Vlastimil Harapes, šéf baletu Národního divadla. Mezi pozvanými byli i Josef Lux a Iva Janžurová. Vrchní sestra Červinková začala již tehdy psát svá nekonvenční zamyšlení. Tehdy pod titulem Věřte nevěřte nabídla veselé zamyšlení o tom, jak se zlepšily naše sestřičky. Naučily jsme se pracovat s počítači, zvládneme kódování, bodování, čísla osobní i neosobní, symboly středisek, pojišťoven a koní. Uvádí také svoji představu nové evropské sestry Taková bytost musí mít šarm a takt anglické královny, skromnost Popel-

3 ky, úsměv Mony Lisy, šetrnost pana premiéra, vervu a sílu stěhováka, rozměry Dolly Buster a obětavost Matky Terezy ICN - Zdravá mladá populace. Šťastná budoucnost. Oslava se konala ve znamení myšlenky, která byla vyslovena v projevu prof. MUDr. Arnolda Jiráska v roce 1945 Nemocný snese spíše nešikovnou ruku, než studené srdce, kterou jsme doplnili mottem: Sestry ve VFN nabízí svým nemocným šikovnou ruku i vřelé srdce. Oslavy na Žofíně se zúčastnili umělci, například Iva Janžurová se svými kolegy, kteří účinkovali zdarma ICN - Partnerství pro společné zdraví. Role sester v péči o uvězněné a zadržené. V tomto roce jsme prosadily, že čtvrté číslo časopisu Nemocnice bude věnováno naší květnové oslavě. V časopise jsou dva krásné úvodní články ředitele nemocnice MUDr. M. Holcáta a děkana 1. LF UK doc. MUDr. P. Hacha, Csc., kteří hovoří o práci sester a přejí jim šťastnou budoucnost. Hlavní sestra připomíná minulost sester počínaje Florence Nightingaleovou. Vyslovuje svoje přesvědčení, že kvalitních sester je nedostatek, že pro nás bude stále dost práce. Dnes už můžeme spočítat, kolik změn nastalo a jaké postavení ve VFN sestry získaly rozšířením vzdělání, svojí aktivitou, cílenou prací a od top vedení poskytnutými kompetencemi. Časopis je zaplněn příspěvky sester, které se zamyslely nad svojí prací a poskytovanou péčí. Program konference ukončila módní přehlídka uniforem sester. Následně jsme se přesunuly do divadla v Braníku shlédnout hru Vrátíš se ke mně po kolenou ICN - Oslavujeme sesterskou minulost. Hlásíme se o svoji budoucnost. V časopise Nemocnice je článek Ke dni sester od zastupujícího ředitele VFN MUDr. P. Horáka, CSc., MBA, který začíná Máte ve svých rukou mnohé. Péči o pacienta, kontakt s jeho rodinou, administrativu. Vytváříte prostředí, ve kterém se všichni pohybujeme a na kterém nesmírně záleží. Přicházíme-li do práce s chutí, či nikoliv. Jste všudypřítomné, najdeme Vás na operačních sálech, v ambulancích, na lůžkových odděleních, laboratořích a jednotkách intenzivní péče. Když Vás nemáme, říkáme pacientům v ordinacích, aby se nezlobili, že když jsme sami, uděláme toho o mnoho méně. Nemáme-li Vás u lůžek, zavíráme je. Chceme po Vás stále více. Svěřujeme Vám stále více činností, kde již přestává stačit středoškolské vzdělání.den sester je tím pravým okamžikem se na chvíli zastavit a poděkovat Vám. Večer po oslavě jsme shlédly v divadle Braník představení Milionářka ICN - Sestry jsou všude pro Vás. Zdravotní služba pro migranty, uprchlíky, vysídlence. Spolupracujte nebo pomáhejte sestrám. Nemocnici tíží nedostatek peněz, přesčasy a zákoník práce, o kterých píše tenkrát zastupující ředitel MUDr. P. Horák. Sestry uvažují, jak a proč je celosvětový nedostatek sester a jak to bude v budoucnosti u nás. V tomto roce zavádíme ošetřovatelský proces, jeho dokumentaci, individuální přístup k nemocnému. Po prvním cyklu vzdělávání některé absolventky hovořily o managementu jako o moderním slově, ale za důležitější považovaly vcítit se do pacienta a umět mu pomoci. Dnes vzdělávání managementu absolvovaly všechny vrchní a většina staničních sester, poznaly vhodnost těchto metod, které vytvářejí tvůrčí atmosféru na klinikách. A dokonce řada sester začíná některé metody managementu přednášet. Sestry konzultantky, edukátorky a další specialistky se staly ve VFN skutečně běžnou profesí i pro lékaře. Za dalších deset let, budou-li se vzdělávat, se mnohé z nich běžně stanou nepostradatelnou sestrou konzultantkou při organizování péče a při některých chorobách dokonce i členkami lékařského týmu ICN - Sestry jsou všude pro Vás. Spojily jsme se proti násilí. Sestry jsou připraveny pro případné katastrofy. Na titulní stránce časopisu Nemocnice máme fotografii znázorňující různé specializace sester a naši touhu vytvářet týmy, které dále zlepší péči o pacienty a zaměstnance VFN. Hlavní sestra dostala při 210. výročí založení VFN z rozhodnu-

4 tí top managementu nemocnice poprvé příležitost promluvit ve velkém sále Karolina, historickém místě spojeném s 1. LF UK a její VFN. Mezinárodní den ošetřovatelství sestry slavily na parníku Vyšehrad. Zprávy z Hoderova dne a Jiráskova dne ukazují, že sestry již běžně mají svou sekci na lékařských konferencích. Od roku 2001 se pravidelně slaví Den ošetřovatelství na palubě parníku Vyšehrad ICN - Sestry jsou všude pro Vás. Pečují o rodiny. Zajišťujeme zdraví žen. Bezpečí pacientům. Všichni musí mít přístup k čisté vodě. Slavnostní číslo Nemocnice informuje pracovníky VFN, jak pokračuje manažerské vzdělávání sester a co sestry považují za své priority. Proto názvy článků Učíme se jedna od druhé, Hodně štěstí a dobrou osobní kondici, Máme za sebou další krok, Hodnocení sester, ano či ne? Pyšně můžeme číst informaci o obdržení dekretu Wound Friendly Hospital od firmy Johnson&Johnson. Některé články informují o specializaci sester jako Práce dietních sester ve VFN, jiné přinášejí informace o změnách teorie a praxe ICN - Sestry bojují proti stigmatu AIDS. Pečují o všechny. Pomáhají v informovanosti pacienta. V tomto roce měly sestry VFN a 1. LF UK řadu problémů, které oslavu Mezinárodního dne sester odsunuly z hlavní pozornosti našeho nemocničního časopisu. Přesto doc. PhDr. M. Staňková rekapitulovala krátce historii rozvoje ošetřovatelství od založení VFN, tedy od roku Jsme hrdé na to, že pracujeme v zařízení, které už od svého založení je kolébkou rozvoje sesterské profese. Viceprezidentka ČAS, asistentka hlavní sestry VFN R. Wagnerová, publikovala zamyšlení nad tím, co pro nás znamená Česká asociace. 4 sestry VFN obdržely plaketu se symbolem úsměvu za dobrou práci, protože si myslíme, že Úsměv sestru nestojí nic, ale znamená pro nemocného mnoho ICN Sestry spolupracují s chudými. Sestry proti chudobě. ICN i nadále doporučuje matkám kojení dětí a nutnost zajišťovat jim substituční mléčnou stravu. Znovu se zdůrazňuje nebezpečí pro děvčátka některých zemí, kde se jim provádí po narození operační mutilace genitálu. Doporučuje se, aby tam, kde se objevila tendence používat profesní jméno sestra mimo zdravotnictví, bylo toto označení hájeno jen pro zdravotnickou profesi. Národním organizacím se navrhuje vyjasňovat role sester ve zdravotnictví, aby byla pochopena náplň profese sester. Děkan fakulty, prof. MUDr. Štěpán Svačina DrSc., MBA publikoval článek Etické problémy zdravotnictví z pohledu sester. Začíná myšlenkou Profese sester a profese lékaře se vzájemně významně doplňují. Ve většině situací nese sestra odpovědnost za jednu odbornou činnost a lékař za jinou odbornou činnost. Sestra je však obvykle Součástí oslav bývá často módní přehlídka nejen pracovního oděvu, ale také společenského a sportovního oblečení.

5 pacientovi blíže a pacient jí klade více otázek. Sestra bývá také první, kdo se s pacientem v nemocnici setkává a posledním, kdo se s ním při propuštění nebo překladu loučí. Článek šéfredaktorky časopisu Florence PhDr. J. Škubové hodnotí konferenci, kdy bylo telemostem propojeno několik pražských a mimopražských pracovišť, aby více sester mohlo navzájem komunikovat a diskutovat ICN - Sestry pro bezpečí nemocných. Obálka slavnostního čísla časopisu Nemocnice byla vyzdobena fotografiemi sesterských odznaků a fotografií známého kahanu, který je symbolem Florence Nightingaleové. Na akci Sestra roku 2004 byly vyznamenány za celoživotní práci sestra R. Wagnerová, viceprezidentka ČAS a asistentka hlavní sestry VFN, a jako sestra roku oboru nemocniční péče vrchní sestra K. Moravcová, která se také zúčastnila světového kongresu WHO v Ženevě. Při oslavě na parníku ředitel nemocnice MUDr. P. Horák, CSc., MBA, odměnil za vynikající práci vrchní sestru Marii Jakšovou, sestru Markétu Koutnou a sociální sestru Janu Malou. Rok 2006 ICN Bezpečné ošetřovatelství šetří životy. V tomto roce opět pořádáme celonemocniční oslavu na parníku, kam jsme pozvaly s námi spolupracující hosty a nejaktivnější pracovníky ÚOP (Úseku ošetřovatelské péče) jednotlivých pracovišť, z nichž ředitel nemocnice odmění několik nejlepších. Pomalu se stává ve VFN zvykem, že další setkání sester a ostatních pracovníků probíhá na jednotlivých pracovištích. Konference k této příležitosti má téma Propojení managementu s praxí. Závěrem vzpomínek na naši práci děkuji všem aktivním spolupracovníkům ÚOP za naplnění deseti úspěšných let, základu dalšího rozvoje péče o pacienty ve VFN! (Pozn. Témata, která doporučuje ICN, jsou určena všem národním organizacím sester, kterých je více než 150. I když nám některá z nich mohou připadat zdánlivě bezpředmětná, uvažte, jak se zvyšuje migrace sester a jaké problémy mají mnohé země s jejich nedostatkem a také s rozvojem zdravotnictví.) VFN má nového ředitele Od 1. května 2006 byl ministrem zdravotnictví MUDr. Rathem jmenován do funkce ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA. Redakce časopisu Nemocnice položila novému řediteli několik otázek: 1. Jakou roli hraje VFN ve Vašem profesním životě? S naší nemocnicí jsem se poprvé setkal v roce 1974 jako vykulený středoškolák při přijímacím řízení na lékařskou fakultu. Tehdy jsem téměř ani nerozeznával jednotlivé budovy. Nyní v tomto areálu pracuji od ukončení základní vojenské služby dvacátý pátý rok. Nastoupil jsem po konkurzu na I. chirurgickou kliniku. Postupně jsem složil atestace z chirurgie I. stupně v roce 1984 a druhého stupně V klinickém životě jsem se věnoval chirurgii, její

6 výuce i výzkumu. Po první atestaci jsem pracoval v kardiochirurgickém týmu I. chirurgické kliniky a věnoval se i intenzivní péči v chirurgii. Styl práce kliniky vyžadoval k zajištění pohotovostních služeb a výuky také znalost všech podoborů chirurgie pěstovaných na klinice. Po reorganizaci chirurgických klinik jsem zůstal na I. chirurgické klinice a věnoval se zejména problematice intenzivní péče v chirurgii. Výzkumná práce byla v letech zaměřena především onkologicky a později směrem k problematice pooperační a poúrazové odezvy organismu. Po zavedení systému zdravotního pojištění jsem se touto problematikou začal zabývat hlouběji a od roku 1997 jsem svůj čas dělil mezi kliniku a problematiku ekonomiky a řízení. Přesněji: o něco jsem prodloužil dobu pobytu v nemocnici. Po několik let jsem působil jako primář kliniky. Vývoj mne zavedl na židli náměstka pro léčebnou péči. Řadu hodin jsem v uplynulých letech věnoval promýšlení koncepcí a plánů rozvoje kliniky i nemocnice. Časté služby a práce do večerních hodin nebyly nejlepším přínosem do domácnosti. Všeobecná fakultní nemocnice samozřejmě v časovém sledu FNI a VFN spolu s 1. LF jsou instituce, kde jsem studoval a učil se medicínu, kde jsem prožil řadu let v dobrém i horším. Vždy jsem zde nacházel dobré spolupracovníky a zejména učitele. Doufám, že i já jsem v tomto směru nevybočoval z řady. 2. Co v sobě skrývá pozice ředitele jedné z největších fakultních nemocnic v ČR? Pozice ředitele je viditelná zvenčí i zevnitř nemocnice. Spojuje roli reprezentanta nemocnice s nutností bojovat o její zájmy navenek s úkoly udržet nemocnici jako konsolidovanou organizaci. Je důležité podchytit a správně směrovat entusiasmus všech lidí v nemocnici, aby se nevyčerpával bezúčelně. Zákonitě nelze vyhovět představám všech. Je však nutné, aby ředitel uřídil správný směr i bezpečnost plavby nemocnice vpřed. Každá práce má svůj styl a odpovědnost. Ze zákona je ředitel zodpovědný prakticky za vše. To není stesk, ale fakt, na kterém je založen princip řízení. Samozřejmě, že práce ředitele skrývá i příjemné okamžiky společenského charakteru spojené s otevíráním rekonstruovaných oddělení, předáváním cen kolektivům nemocnice či fakulty. Často jsou to činnosti, které si většina lidí spojuje s pozicí ředitele. To je však jen pozlátko, které je možné jen tehdy, když většina lidí efektivně pracuje. To zajistit, je hlavní úkol ředitele. 3. Co je pro Vás v nové funkci nejtěžší? Nejtěžší sestavit žebříček obtížnosti je možné z několika pohledů. Není snadné škrtnout většinu volných večerů, není snadné omezit klinickou aktivitu, není snadné řešit personální otázky. Takových úskalí nalezne každý řadu i ve své práci. Naštěstí některé těžké úkoly mám usnadněny tím, že v nemocnici a na fakultě je řada schopných a pracovitých lidí, kteří mají rádi naši almu mater. Za nejtěžší považuji v současné době nastavení času mezi řízení, vlastní práci a komunikaci se spolupracovníky z nemocnice a fakulty. Poslední uvedená činnost není poslední svým významem, ale naopak. Přináší inspiraci i nutnou korekci názorů, nápadů i práce. 4. Měl jste již čas přemýšlet o významnějších změnách v rámci VFN? O významnějších změnách ve VFN přemýšlím již déle. Ne snad proto, že by bylo třeba mnoho měnit skokem, ale vedení nemocnice je kolektivní a již několik let jsou rozpracovávány strategické záměry VFN. Ne všechny změny jsou možné ihned. Na většinu z nich musíme mít prostředky. Některé změny jsou vynuceny zevně ekonomicky, jiné jsou dány medicínským vývojem. Základní směr, který chci prosazovat je funkční propojení nemocnice a fakulty umožňující efektivní využití lidského i materiálního potenciálu k udržení předního místa mezi léčebnými, výzkumnými a výukovými zdravotnickými institucemi. Samozřejmě, že bude potřeba zajistit některé organizační změny ve správě nemocnice směřující k efektivnímu procesnímu řízení.

7 5. Máte při svém pracovním vytížení ještě čas na nějaké koníčky? Pokud jde o čas na koníčky, jde v současné době spíš o přání než realitu. Jedním z koníčků je chirurgie při nutnosti zajistit pacientovi odpovědnou péči po celou dobu jeho léčby, musím zejména v těchto dnech přechodu k novým povinnostem tuto činnost redukovat. Ponechávám si alespoň neztenčeně výuku a snad zbude čas i na vědu. Poučky i realita vyžadují pro aktivní odpočinek zatížit i jiné části těla a funkce. Ve volném čase se věnuji myslivosti a udržuji dům a zahradu. Obojí se odmění chvílemi pohody a klidu. Když pozoruji život v přírodě získávám novou energii. sestra budoucnosti Jaká je podle Vás sestra budoucnosti? tuto otázku jsme položili čtyřem představitelům Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK děkanovi, přednostům III. interní kliniky a Kliniky rehabilitačního lékařství a bývalé přednostce I. chirurgické kliniky. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK: Sestru budoucnosti si představuji jako vysoce kvalifikovaného zdravotnického pracovníka hrajícího nezastupitelnou roli v týmové péči o pacienta. Za moji základní představu sestry považuji především její laskavý a obětavý přístup k nemocným. Jsem si jist, že řada takových sester v naší nemocnici a českém zdravotnictví již působí. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK Podíváme-li se na nějakou fotografii ze zdravotnictví nebo na televizní seriál z tohoto prostředí, je obvykle sestra v pasivní roli pomáhající lékaři. Profese zdravotní sestry je v naší společnosti výrazně nedoceňována. Je to dáno mnoha okolnostmi - například systémem vzdělání či historickými tradicemi, které u nás přispívají ke konzervaci pozice sestry především jako pečovatelky. S tím jde pochopitelně ruku v ruce nedostatečné finanční ohodnocení, které dosud prakticky nediferencuje a nereflektuje míru a kvalitu dosaženého vzdělání a složitost a zodpovědnost práce sestry. Stále více nejen zdravotníků, ale i laiků už dnes chápe, že sestra je naprosto nepostradatelným a samostatným pracovníkem v komplexní péči o pacienta. Sestra musí mít jasně stanovené a nezávislé kompetence a zodpovědnost a s tím souvisící dostatečný prostor k samostatné práci s pacientem. To jsou podmínky pro pozici sestry v budoucnosti, které musí být důrazně prosazovány už nyní. Sestra v budoucnosti pak adekvátně uplatní nejen odborné poznatky získané v systému celoživotního vzdělávání, ale současně také empatii, komunikační dovednosti a znalosti z psychologie nemocných (včetně tělesně a mentálně handicapovaných) i jejich blízkých. Jistě se díky sestrám zlepší i komunikace s rodinnými příslušníky, také díky dobré orientaci v sociální oblasti, kterou sestry začínají dostatečně ovládat. Již dnes je sestra v psychologii i personálním řízení lépe vzdělána než lékař a v budoucnu se musí dále rozvinout i humanitní vzdělání sester. Také mnohé komplikované přístroje ovládají dnes lépe sestry než lékaři. Když jsme otvírali v polovině 80. let metabolickou jednotku, chodili někteří lékaři k zaškolení sloužit na dialýzu a již tehdy zjistili, že všechny přístroje ovládají sestry a lékař má mnohem méně práce než u nás.

8 Už tehdy tedy sestry ovládaly samostatně tak složitou práci. Nedávno jsem vstoupil na oddělení a vyslechl dlouhý rozhovor sester o ošetřování rány jedné pacientky. Používaly řadu mně neznámých slov, názvů preparátů a postupů a celému hovoru jsem příliš nerozuměl. A tak tomu bude v budoucnosti stále častěji. Sestra nebude rozhodovat, jaká operace bude provedena či jaké antibiotikum bude podáno, bude však vykonávat mnoho činností, kterým lékaři nerozumí a bude měnit nastavení mnoha důležitých přístrojů i bez lékaře. Takové sestry budou v budoucnu nenahraditelné a logicky bude vysoké i jejich společenské a platové ohodnocení. prof. MUDr. Marie Pešková, DrSc., I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Tuto otázku mi položila hlavní sestra naší nemocnice Anna Chrzová. Do budoucnosti, bohužel, nevidím, ale přesto soudím, že profese zdravotní sestry přetrvá tak, jak jistě přetrvají i nemoci a úrazy, a jimi postižené spoluobčany bude třeba ošetřovat a léčit. A tu se domnívám, že zdravotní sestra budoucnosti bude mít větší podíl na léčení, aniž bych tím snižovala význam ošetřovatelství, v němž se mohou uplatnit ošetřovatelky v pravém smyslu slova a ostatní pomocný personál a, možná, i dobrovolníci. Pro zdravotní sestru bude účast na léčení vyžadovat více samostatného rozhodování a předpokladem pro ně je více znalostí z oboru v němž se bude uplatňovat. Zdravotnická škola poskytuje sestrám, stejně jako lékařská fakulta lékařům, všeobecný pohled na celý obor medicíny, a to na úrovni současných poznatků o něm. A sestra, stejně jako lékař, se učí teprve po nástupu do praxe speciálním dovednostem a znalostem, které práce na tom kterém oddělení vyžaduje. Základ vyplývající z ošetřovatelství bude na různých odděleních podobný, ale způsoby léčení odlišné a to odlišné tím více, jak i v jednotlivých oborech medicíny dochází k dalším specializacím a jak se v léčebném procesu uplatňuje vývoj techniky v podobě nových diagnostických a léčebných pomůcek. To už dnes nutí sestry ke specializaci nejen v praktických dovednostech, ale i v teoretických znalostech a soudím, že v budoucnu bude tento tlak ještě silnější. Vývoj medicínského poznání se nezastaví a tak to předpokládá i celoživotní vzdělávání sester a na některých místech profesního uplatnění také vysokoškolskou kvalifikaci. Sestra budoucnosti musí počítat s daleko větší informovaností pacientů o jejich zdravotních problémech a v diskusi s nimi musí obstát tedy opět s pomocí znalostí. Ještě jsme si plně nezvykli, že pacient není náš podřízený a že má právo vědět, jak se jmenuje lék, který mu sestra podává a jak působí a že neobstojí například tvrzení, že je to něco dobroučkého na noc. Stejně tak má pacient právo být obeznámen s průběhem diagnostických úkonů, což je dnes povinností lékaře, ale v budoucnu jistě i dobře obeznámené kvalifikované sestry. Všeobecné jsou dnes úvahy o odlidštění medicíny. Myslím, že tady je role sestry budoucnosti obrovská, neboť nezapomene-li na své základní poslání pomáhat nemocným, může právě ona, v celodenním styku s nimi, pomoci zorientovat se a pochopit to málo lidské technické prostředí dnešní a jistě i budoucí medicíny. Je navíc vzorem pro jednání s nemocnými svým podřízeným pracovníkům na oddělení a svým příkladem je vychovává. Nemohu se nezmínit o naději, kterou chovám, že sestry budoucnosti budou, pokud jde o oblečení, lépe upravené, jednotně na klinice, když už ne

9 v celé nemocnici, nebo alespoň na jednotlivém oddělení, neboť i estetika v oblečení působí pozitivně na okolí. Zatím, bohužel, více esteticky působí jednotná úprava žákyň zdravotnických škol, nebo pomocného personálu, než zdravotních sester, oblečených, jak kterou napadne s estetickou působností po vzoru každý pes jiná ves. Nepředpokládám, že v lůžkových provozech typu např. chirurgie, (s možností znečištění a také přenosu nozokomiální infekce), nebude vyžadován a poskytován ochranný oděv tak, jak je o civilní oblečení personálu usilováno, např. na psychiatrických pracovištích. Shrnu-li výše řečené, tedy pro sestru budoucnosti: více znalostí čerpaných z celoživotního vzdělávání a specializace, potřebných k aktivnímu uplatnění v léčebném procesu a z toho pramenící větší profesní hrdost. MUDr. Olga Švestková Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK Zdravotní sestru si představuji (a věřím, že takové sestry jsou často i nyní) jako vzdělanou, milou, usměvavou ženu, dodávající pacientovi optimismus a motivaci k životu. Sestra dokáže řešit pozitivně i těžké situace, má kladný přístup k pacientovi a optimistickou povahu. Zdravotní sestra spolu s ostatním ošetřovatelským personálem by měla usilovat o co nejlepší ošetřovatelskou péči pro pacienty. Jejich denní práce je založena na důvěře a rozpoznání hodnot a důstojnosti každého jednotlivého člověka. Kromě toho zdravotní sestry hrají nepostradatelnou a jedinečnou roli ve zdravotnictví, v nemocnici, v jiných zdravotních i sociálních institucích i ve společnosti. Jejich činnost, spolu s ostatními členy zdravotního týmu, směřuje k obnovení optimální funkční kapacity člověka. Sesterská péče na specializovaném oddělení nemocnice je velice široká. Musí přitom nezbytně spolupracovat s dalšími odborníky v rámci oddělení nemocnice a tím rozšiřovat koncept ucelené péče o pacienta. Nezbytnou součástí sesterské péče je rehabilitační ošetřovatelství (rehabilitation nursing), kdy je sestra ošetřovatelským lékařem, ošetřovatelským fyzioterapeutem, ergoterapeutem, psychologem, logopedem, ošetřovatelským učitelem a někdy koordinátorem. Záleží na jejích vztazích s dalšími profesními skupinami a na její schopnosti vidět fyzické a jiné funkční postižení ze správného úhlu pohledu. Rehabilitační ošetřovatelství je uznáváno jako velice důležité v pasivní péči a tréninku denních aktivit pacienta. Sestry se pravidelně a aktivně, nejlépe 1x týdně, zúčastňují týmových debat o jednotlivých pacientech. Dobré výsledky mohou být dosaženy pouze v souvislosti s nepřetržitou, 24 hodinovou péčí o pacienta. Rehabilitační ošetřovatelství i ostatní sesterská péče, která je nezbytná u každého nemocného nebo postiženého člověka, je pro personál jak fyzicky, tak psychicky náročná. Proto je nezbytné, aby sestry měly moderní, sofistikované

10 vybavení, které jim péči usnadní a měly možnost navštěvovat psychoterapeutické skupiny pro personál. Všechna oddělení by měla mít dobrou organizaci práce a proto musí poskytnout svým zdravotním sestrám vzdělání v oblasti managementu. Nezbytný je dostatek pomocného personálu (ošetřovatelé, sanitáři, uklízečky apod.), který umožní zdravotním sestrám věnovat se pacientům v rámci svých odborných znalostí a zkušeností. Hlavní sestra je zodpovědná za celkový program a vzdělávání svých podřízených. Vrchní setra odpovídá za organizaci práce přímo na jednotlivých odděleních. Vrchní sestra v roli organizátora analyzuje nutné ošetřovatelské služby jako celek, vyhodnocuje kvalitu ošetřovatelské péče, která je poskytována celým ošetřovatelským personálem a zkoumá způsoby, jak vylepšit ošetřovatelskou péči nácvikem ošetřovatelských principů ve všech možných situacích. Odpovědností hlavní sestry je poskytnutí návodů a instrukcí celému personálu a zajištění ucelené ošetřovatelské péče. Pomáhá vrchním sestrám nemocnice v jejich organizačních a manažerských povinnostech. Vrchní sestra je zodpovědná za jasně určené pacientovy potřeby a formuluje plánovaný přístup k jeho ošetřovatelské péči. Jednotlivé funkce v sesterském týmu by měly být určeny podle stupně zkušenosti a vzdělání. V nemocničních odděleních, centrech nebo ústavech, kde je složen dobře integrovaný zdravotnický tým, mohou sestry představovat dynamickou složku komunikace mezi různými profesionálními disciplínami v rámci týmu. Jednou z důležitých sesterských povinností je udržování dobrých vzájemných vztahů v kolektivu. To vyžaduje schopnosti, které umožní hladkou spolupráci lidí, kteří mají mnoho různorodých profesionálních pohledů a různou kvalifikací. Přístup k pacientovi má své historické kořeny v pravidlech chování a všichni terapeuti se musí navzájem respektovat a pracovat pozitivně, společně k vyřešení problémů. K úspěšné týmové práci ve zdravotnictví je potřeba hluboký a stálý respekt 10 k jednotlivým individuálním a mimořádným schopnostem každého člena týmu. Tvrdí se, že čím hůře je pacient postižen, tím více potřebuje týmovou práci profesionálů a jednotliví profesionálové potřebují tím více sami sebe. K získání hlubšího přehledu a pochopení pacientových potřeb musí být jednotliví členové týmu schopni komunikace s ostatními členy takovou cestou, která umožní jednoduchou výměnu názorů a myšlenek a umožní přístup k nezbytným informacím. Ošetřovatelství je dvoucestný proces. Je toho mnoho, co může sestra nabídnout ostatním členům týmu a je toho velmi mnoho, co může sestra získat od jednotlivých členů tak, aby její péče byla více smysluplnou a efektivnější. Členové zdravotního týmu si mohou ověřit, že sestra jim může poskytnout cennou službu v její roli koordinátora. Termín koordinátor je použit v tom smyslu, že sestry mohou pomoci sjednotit a organizovat celý proces ošetřovatelství. Mohou také shromažďovat data a informace od jednotlivých

Co pálí české sestry?

Co pálí české sestry? Co pálí české sestry? Bc. Nina Müllerová Vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR Co trápí naše zdravotní sestry a bratry ze všeho nejvíce? S novým zákonem

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr.

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr. Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky MUDr. Petr Tilšer Hodnocení spokojenosti pacientů obecná východiska ankety zjišťující spokojenost

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Úvod do předmětu Ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 OŠETŘOVATELSTVÍ Úvod do předmětu Ošetřovatelství

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Současný stav vzdělávání v rámci UM a MK Ladislav Žabka Medicína katastrof Hradec Králové 20. 21. listopadu 2007 Blok: Příprava a vzdělávání Příprava

Více

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Úvod Dotazníkové šetření ČAS Validita, 6000 respondentů, reprezentativnost Nedostatečný

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Vývoj kompetencí dialyzačních sester v multidisciplinárním týmu v oblasti edukace. Pracovní dny Dříteč 24.- 25. 5. 2013

Vývoj kompetencí dialyzačních sester v multidisciplinárním týmu v oblasti edukace. Pracovní dny Dříteč 24.- 25. 5. 2013 Vývoj kompetencí dialyzačních sester v multidisciplinárním týmu v oblasti edukace Pracovní dny Dříteč 24.- 25. 5. 2013 Cíle sdělení Historie léčení a postavení sester Vzdělávání Kompetence Edukace Současná

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi HEMODIALÝZA Hemodialyzační léčba nezvratného stadia selhání ledvin poskytuje pacientům co nejvyšší možnou kvalitu života, ale i nejlepší snášenlivost

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie.

Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie. Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie. Mgr.Zdeněk Melichárek Ústav tělesné výchovy Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Obhajoba disertační

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Mládněte jídlem i po 50! Obsah Úvod 7 Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Proč stárneme? 34 Co víme o stárnutí 35 Teorie příčin stárnutí 44 Hormony

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Katalog otevřených kurzů

Katalog otevřených kurzů 2016 Jeseniova 47 Praha 3 Katalog otevřených kurzů G, z. s. Semináře G GPR1 Syndrom vyhoření GPR2 Psychosomatika aneb jak lze vést léčivý rozhovor GPR3 Moje duševní hygiena a pohoda vs. moji pacienti a

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA

Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA kramperova.eva@vfn.cz 2 Realizace vzdělávacích aktivit Hodnocení a ověření kvality výuky VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ 8 aktivit Vyjednávání a zvládání

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na Dobrovolnický program na Onkologické klinice FN Olomouc Pavla Tichá Amelie, o.s. Bc. Šárka Ročková Onkologická klinika FNOL Jak program vznikal? 2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více