Fandili jsme společně v Olympijském parku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fandili jsme společně v Olympijském parku"

Transkript

1 1/2014 Svět komunikace obrazem Magazín společnosti AV MEDIA, a. s. / 19. ročník Fandili jsme společně v Olympijském parku

2 2 pozvánka Buďte v centru audiovizuálního dění! Konference, workshopy a odborná setkání svým účastníkům představí nejnovější trendy ze světa audiovizuální komunikace. Vyzkoušejte si je na vlastní kůži. Konference ISSS 2014 Přípravy již 17. ročníku renomované konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), která se bude konat ve dnech dubna 2014 tradičně v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, jsou v plném proudu. Akce, která je již řadu let uznávanou komunikační a prezentační platformou pro všechny subjekty veřejné správy, odborníky i dodavatele technologií a služeb, bude jako obvykle doplněna o stánek AV MEDIA číslo 12 v prvním patře vedle Labského sálu, kde také proběhne několik odborných přednášek zaměřených na efektivní formy komunikace a sdílení informací mezi zaměstnanci úřadu a občany měst a obcí. Těšíme se na společné setkání a věříme, že vám i v roce 2014 ukážeme řadu novinek z našich projektů, které se nám podařilo ve veřejné správě realizovat. Termíny ISSS dubna 2014 JARNÍ KONFERENCE SMART KLUB Zveme vás na další ročník konferencí SMART Klub, který se na jaře bude konat ve Znojmě, Šumperku, Českých Budějovicích, Teplicích, Liberci a také v Praze, kde pořádáme speciální konferenci zaměřenou na mateřské školy. Nevíte si rady, jak účelně propojit různá žákovská zařízení s interaktivní tabulí? Přijďte a sdílejte s námi trendy v oblasti žákovských zařízení notebooků, tabletů i telefonů. Ukážeme si jejich zapojení do výuky a představíme vám vhodné aplikace a zásady, jak zařízení efektivně využít. Cílem zapojení moderních technologií do výuky je zvýšit motivaci žáků. Na našich dlouholetých zkušenostech vám ukážeme, jak správně využít výhod propojení interaktivní tabule se žákovskými zařízeními. Podrobný program a registraci naleznete na tu=seminare-konference INSPIRED COLLABORATION Na výjimečném setkání INSPIRED COLLABORATION vám představíme aktuální komunikační trendy ve firmách i to, jak tyto trendy ovlivňují práci všech zaměstnanců. Poradíme vám, jak lépe motivovat a zapojit zaměstnance při řešení pracovních úkolů. Prozradíme vám, co nejvíce trápí Čechy na pracovišti. Setkání je určeno manažerům, HR specialistům, profesním lektorům, starostům a všem ostatním, kteří mají zájem dozvědět se více o aktuálních trendech efektivní komunikace pro 21. století. Účastníci setkání si prakticky vyzkouší např. komunikaci na dálku díky datavideokonferenci DATAVIS, seznámí se s výhodami interaktivních porad nebo možnostmi, jak efektivně vzdělávat zaměstnance. Podrobnější informace s registrací naleznete na Termíny INSPIRED COLLABORATION 21. března 2014 Společnost AV MEDIA, a. s., ukončila projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita Praha 29. ledna 2014 AV MEDIA, a. s., ukončila projekt AVIT AV MEDIA, který realizovala v rámci operačního programu OPPA, ve 4. výzvě. Operační program Praha Adaptabilita je jedním ze tří programů v České republice, který v období let využíval prostředky Evropského sociálního fondu. Globálním cílem OPPA bylo zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů. OPPA byl platný pouze pro území hlavního města Prahy. Předmětem projektu byla inovace přístupu ke vzdělávání zaměstnanců a jeho hodnocení a ověření během projektu. Projekt byl určen pro stávající zaměstnance do 30 let, ale i nové zaměstnance v této věkové kategorii, celkem byl plánován pro 60 osob. Cílem projektu bylo zvýšit kvalifikaci a odbornost těchto zaměstnanců AV MEDIA, a to především v odvětví IT. Jednotlivé aktivity projektu byly zaměřeny na externí a interní vzdělávání. V rámci projektu se zaměstnanci školili v následujících klíčových aktivitách v oblasti vzdělávání a bylo již realizováno: - Projektové řízení celkem proběhlo 16 školicích dnů pro 2 skupiny s dodavatelem Sanek, s.r.o., aktivita byla splněna - CTS Certifikace Infocomm proběhlo již 6 dnů certifikace s dodavatelem Infocomm a on-line kurzy pro vybrané zaměstnance, aktivita byla splněna - IT kompetence celkem proběhlo již 310 hodin školení na vybraná témata s interními lektory a 19 dnů s různými externími dodavateli, aktivita byla splněna - Interní IT workshopy celkem proběhlo již 1280 hodin školení na vybraná témata s interními lektory, aktivita byla splněna - Jazykové specializované vzdělávání proběhlo 48 dnů intenzivních kurzů a 6 dnů přípravy na CTS s dodavatelem Spěváček, aktivita byla splněna Projekt lze celkově hodnotit jako úspěšný. Dílčí cíle se dařilo plnit. Příp. drobné problémy byly operativně řešeny a průběžně komunikovány s Magistrátem hl. m. Prahy tak, aby byly co nejdříve odstraněny. Jediným neúspěchem bylo nenaplnění hodnoty počtu zapojených zaměstnanců. Do konce projektu bylo do vzdělávání zapojeno 40 zaměstnanců z jednotlivých oddělení společnosti. Plánovanou hodnotu 60 zaměstnanců se bohužel nepodařilo naplnit. Plán byl nadsazený, počítal s nově vytvořenými pracovními místy, které se nakonec nenaplnily. Projekt byl pro společnost velmi přínosný. Zaměstnanci si zvýšili své znalosti zejména v oblasti IT, jež je pro společnost strategická. Výstupy z realizovaného vzdělávání a hodnocení školení budou podkladem pro další plánování interního vzdělávání společnosti. Zároveň vzniklo ke každé aktivitě nespočet manuálů a školicích materiálů, které budou také využívány i po ukončení projektu.

3 editorial 3 Obsah 2 Pozvánka Buďte v centru audiovizuálního dění! 4 5 trendy Kompletní rekonstrukce rodinného domu pod značkou HOME4Life 6 ohlédnutí Veletrh BETT oslavil 30. narozeniny 7 reference Náš kouzelný stolek SMART Table reference Moderní technologie a kreativní manažeři? téma Rozzářili jsme Olympijský park Soči Letná rozhovor Moderní výuka na základní škole ve Svitavách 16 reference Efektivní vzdělávání díky hlasování Turning Point 17 rozhovor Využití videokonference v Danone a.s. 18 ohlédnutí Velkolepá oslava příchodu nového roku v lobby pražského hotelu Hilton 19 ohlédnutí Zákaznické konference Syngenta OHLÉDNUTÍ ZA DALŠÍ OLYMPIÁDOU A PrOjekTeM OLYMPIjskÉHO PArkU Projektem Českého domu v Londýně jsme nastartovali spolupráci s Českým olympijským výborem, když jsme se v roce 2012 stali oficiálním dodavatelem Českého olympijského týmu. Zhruba o rok a půl později máme za sebou další úspěšný komplexní projekt: Olympijský park Soči Letná 2014, kde se AV MEDIA opět postarala o celkové technologické vybavení a technickou produkci. Plánování celého projektu zabralo téměř rok, ale v průběhu olympijských her se opět potvrdilo, že i přes veškerou práci, kterou jsme věnovali důkladné přípravě, bylo zapotřebí čelit novým nepředvídatelným výzvám s jistou dávkou improvizace. Olympijský park Soči Letná 2014 předčil veškerá očekávání, celkem jej navštívilo 400 tisíc lidí. Zejména hokejová utkání českého týmu přitáhla velký počet návštěvníků. Z toho důvodu jsme se před populárním derby v osmifinále se Slovenskem rozhodli narychlo připravit další velkoplošnou obrazovku před areálem, abychom dopřáli tu správnou hokejovou atmosféru co největšímu počtu diváků. 10 Ostatně, přiblížit olympijské sporty co největšímu počtu fanoušků, to byla hlavní myšlenka celého parku. Proto vyrostla na Letné celá řada sportovišť, kde si všichni mohli na vlastní kůži zdarma vyzkoušet různé olympijské disciplíny. Návštěva v parku neposkytovala jen pasivní sledování našich olympioniků během jejich výkonů. Díky moderním technologiím jsme fanoušky z Letné propojili s našimi úspěšnými sportovci přímo do dějiště her a mohli jsme tak společně sdílet radost z jejich úspěchů. Jen co skončila olympiáda v Soči, už hledíme do Ria de Janeira a těšíme se na další spolupráci s ČOV. Michal Maťko Obchodní konzultant pronájmového oddělení AV MEDIA, a. s. tiráž AV NEWS Magazín společnosti AV MEDIA, a. s. Toto číslo vychází v březnu 2014 v Praze jako čtvrtletník. Vydavatel: AV MEDIA, a. s., Pražská 1335/63, Praha 10, IČO: , MK ČR E

4 4 trendy Kompletní rekonstrukce rodinného domu pod značkou HOME4Life Rekonstrukce rodinného domu z 90. let 20. století nabízí svým majitelům komfortní bydlení, které splňuje jejich požadavky a očekávání. Koncept inteligentního domu přináší více volného času pro rodinu, úsporu nákladů, ochranu majetku, bezpečí dětí a je šetrný k životnímu prostředí. Při pohybu na chodbě se světla automaticky rozsvítí Děti nemusí hledat vypínač, aby si rozsvítily Studie projekt realizace Rozhodujícím momentem pro výsledný úspěšný koncept inteligentního domu je již samotná projektová dokumentace. Po zahájení samotné stavby je již přerod z běžného typu domu na chytrý většinou téměř nemožný, nebo se prodraží. V našem případě vznikal projekt již od počáteční myšlenky v úzké součinnosti architekta, projektanta a investora. Před samotným zahájením projektové činnosti získal investor podrobnou studii, jak chytrý dům s řešením Home4Life funguje, jaké přináší svým uživatelům výhody a jaký objem investic si vyžádá realizace. Na základě podrobné studie si tak mohl investor udělat vlastní představu o přínosech chytrého bydlení pro svou rodinu a s ohledem na svůj životní styl. Pohodlí tam, kde technologie slouží uživateli Nezapomínejme, že v konceptu HOME4Life jsou technologie naším přítelem. Proto musí být veškeré ovládání jednoduché, intuitivní a srozumitelné pro každého člena domácnosti, bez ohledu na věk. Vše je integrováno do jednoduchého dotykového panelu, kde si uživatel v přehledném grafickém programu volí potřebné funkce a scénáře. Scénáře závisí na volbě uživatelů domu. V tomto projektu bylo navrženo několik světelných scénářů, ovládání žaluzií, dálkové ovládání vjezdové brány a vrat. Navíc mnohé scénáře provádí dům sám na základě různých situací nebo vlivem počasí. Velmi důležitým úkolem bylo začlenit techniku do interiéru tak, aby nenarušovala celkové architektonické pojetí a nekolidovala s navrženým designem. Bezpečí na prvním místě Velký důraz je kladen především na bezpečí, a to nejen ochranu majetku, ale zejména bezpečí členů domácnosti. Proto byl v domě nainstalován elektronický zabezpečovací systém (EZS), elektronický protipožární systém (EPS), záplavová čidla proti vyplavení, kamerový systém s infračerveným přísvitem s nepřetržitým záznamem na HDD rekordér a videovrátný s interkomem. Úspora energií Koncept HOME4Life šetří nejen váš čas, ale i vaše peníze. Detekce otevřených oken a automatická regulace vytápění zabraňují zbytečným únikům tepla a šetří tak provozní náklady. Inteligentní dům má však i jiné výhody. V době nepřítomnosti se automaticky přepne do úsporného režimu a naopak před příjezdem domů lze teploty v domě opět vzdáleně přednastavit tak, aby se dům příjemně vytopil na zvolenou teplotu. Součástí domu je i meteostanice, která se stará o aktuální předpověď počasí. Domácí videovrátný zvyšuje bezpečí celé rodiny Ihned vidíte, kdo na vás zvoní, a můžete s ním komunikovat

5 trendy 5 Meteostanice se stará o aktuální předpověď počasí Příjemně strávený čas s rodinou a přáteli Přáním investora bylo nejen komfortní ovládání všech funkcí domu, bezpečí a úspory, ale především útulný domov, kde bude rodina trávit svůj volný čas. A to se podařilo. V domě bylo nainstalováno zónové ozvučení, které umožňuje jednotlivým členům domácnosti poslech oblíbené hudby v jednotlivých místnostech. Díky multimediální knihovně si mohou velmi jednoduše vybrat oblíbenou skladbu či film nebo prohlížet rodinné fotografie, které mají uspořádané podle data a místa pořízení. Tři způsoby ovládání inteligentního domu Trendem dnešní doby je mobilita, a proto i řešení Home4Life počítá s využitím celé řady moderních přenosných zařízení, např. tabletů a chytrých telefonů. Cílem tohoto konkrétního projektu bylo, aby uživatel nebyl omezen určitým typem nebo modelem, avšak měl vždy svůj dům pod kontrolou. Kdykoliv a kdekoliv. Doma, na dovolené, v práci atd. Dalším důležitým aspektem rovněž bylo využití jednotného grafického programu ve všech uživatelem používaných zařízeních. Ať vezme do ruky tablet, notebook nebo smartphone, vždy uvidí známé ovládání, na které je zvyklý a ve kterém se snadno a rychle orientuje. HOME4Life respektuje Váš životní styl Intuitivní ovládání je srozumitelné pro každého člena domácnosti Výhody řešení home4life Komplexní řešení od studie po realizaci Integrace spojení technologií do jednoho celku Jednoduchá a intuitivní obsluha Zabezpečení kontrola nad svým majetkem Vzdálený servisní dohled garance a poprodejní služby 3 způsoby ovládání ze systémového panelu, tabletu, smartphonu, notebooku Mějte svůj dům pod kontrolou Řešení HOME4Life vám přináší koncept chytrého bydlení na základě vašich představ. Respektuje vás i váš životní styl. Intuitivní ovládání je srozumitelné i těm nejmenším Více o projektu na nebo na našem Youtube kanálu. Staňte se naším fanouškem na FB HOME4Life. David Jakubec, Libuše Pitelková

6 6 ohlédnutí Veletrh BETT oslavil 30. narozeniny Největší evropský veletrh BETT umožnil tisícům návštěvníků seznámit se s nejnovějšími technologickými trendy a učebními postupy. Na výstavišti bylo možné zhlédnout vše od prezentací e-knih až po komplexní řešení pro školy. Vše spojoval aktuální trend sdílení a spolupráce pomocí internetu, sociálních médií a cloudu. Novinka SMART Amp Stánek SMART Technologies byl velmi populární Zástupci firmy Robotel Naší první zastávkou byly samozřejmě stánky SMART Technologies. Množné číslo je namístě, protože v prvním stánku prezentovala společnost SMART svá nejnovější řešení a každý návštěvník si je samozřejmě mohl vyzkoušet. U druhého stánku tvůrci představovali nejnovější produkt SMART Amp, což je revoluční software pro spolupráci v rámci třídy i celé školy, který nabízí cloudový prostor pro spolupráci a aktivity. Inspirace pro využití technologií ve školství Společnost SMART Technologies spojila své síly s Googlem, takže lze využívat jeho účet. Během setkání poradců pro vzdělávání jsme měli jedinečnou příležitost vidět ukázky práce lektorky Laury Mawer, která jej testovala ve své škole Thomase Tallise. Bylo skvělé vidět, že vynikající produkt v rukách zapáleného a zkušeného učitele přináší do výuky zcela nové možnosti. SMART Technologies představila i své řešení SMART Collaborative Classroom v galerii výstaviště, kde mohli návštěvníci shlédnout prezentace mezinárodního programu SEE (SMART Exemplary Educator) a hovořit se zaměstnanci SMART Technologies. The Arena V The Arena vystupovaly nejvýraznější osobnosti britského, ale i světového školství. Největší hvězdou byl Sir Ranulph Fiennes, který shrnul celou svou ka riéru, ale za zmínku jistě stojí přednáška Tima Rylandse, který hovořil o zapojování žáků a zvyšování jejich motivace pomocí webových nástrojů. Zapojení tabletů Všeobecným motivem většiny vystavovatelů bylo využití tabletů. Firma Robotel představila své řešení SmartClass Student Air, které velmi efektivně zapojuje do práce s jazykovou laboratoří žákovská zařízení. Jazyková laboratoř tak dostává nový rozměr a může fungovat kdekoli ve škole. Nechyběly ani praktické ukázky experimentů a výuky. Jedním z nejzajímavějších byl určitě stánek Pasco. Bylo příjemné vidět, kolik lidí má aktivní zájem o přírodní vědy a jak moderním a poutavým způsobem lze tyto předměty prezentovat. Cloudové řešení a sdílení Navštívit a aktivně se seznámit se všemi stánky na výstavě není v silách jednoho člověka. Z celé výstavy bylo zřejmé, že trend vzdělávání nyní směřuje do oblaků, aby učitelé a žáci společně sdíleli zdroje a společně na nich pracovali. To samozřejmě přináší nové a úžasné možnosti proměny učitelské práce. Pevně věřím, že i čeští učitelé se touto cestou vydají a budou v tomto trendu patřit mezi průkopníky. Emil Waldhauser Cloud byl důležitým tématem Návštěvníci se zapojili do experimentu

7 reference 7 Náš kouzelný stolek SMART Table dětem učaroval Učitelky v ZŠ a MŠ Palachova 4881 v Chomutově začaly pracovat s pomůckou SMART Table od listopadu 2013, a i když mají jejich děti k dispozici interaktivní tabule a další moderní technologie, kouzelný stolek je pro ně v současné době nejatraktivnější. V tomto článku se s vámi podělí o své zkušenosti. Postupně s ním začaly pracovat všechny učitelky v mateřské škole a následně postupně i v základní škole speciální. Stolek jsme umístili do prostoru velké haly a vizuálně jej oddělili paravánem. Volný prostor kolem stolku umožňuje pohyb dětí, jejich domlouvání, přecházení a spolupráci. Lucie Tejmlová Učitelka, věková skupina dětí 4 6 let: Při seznamování dětí se stolkem jsem si brala skupinky po šesti, vyzkoušely si malování a Hádej, kdo jsem. Děti ovládaly stolek intuitivně, byly z něj nadšené a hrály by pořád dokola. Další práci na interaktivním stolku jsme spojili s tím, že jsme ukazovali další paní učitelce, jak se s ním pracuje. Děti ukázaly, jak umějí stolek ovládat vybírat si kategorii úkolů a v rámci plnění úkolů spolupracovat. Děti akceptují pravidla neopírat se o stolek, domlouvat se při práci. Dobře jsem využila stolek, když jsem byla ve třídě sama, bez kolegyně. Vzala jsem děti do haly-tělocvičny místo vycházky, děti měly připravené prolézačky a také zapnutý interaktivní stolek. Ty děti, které si chtěly na chvilku odpočinout, utvořily skupinku po 4 a splnily úkol na stolku (třídily hudební nástroje, vybarvovaly omalovánky). Dětem stačilo jen na začátku vysvětlit, co je cílem úkolu, když pak odběhly ke stolku, už pracovaly samostatně. Lucie řezáková Učitelka, věková skupina dětí 3 4 let: Veškeré aktivity si připravuji doma na notebooku, tříletým dětem se nejvíc líbí kreslení PAINT, kde si čmárají, pak HOT SPACES a HOTS POTS. Tyto tři zatím využívám nejvíc. Lenka Matoušková Učitelka, věková skupina dětí 4 6 let: Nejvíc mě překvapilo, jak se děti při práci se SMART Table rychle zorientovaly a s přehledem ovládaly během velice krátké doby všechny funkce. Připravila jsem si pro ně několik šablon na malování, doplňování a přiřazování tak, aby zároveň plnily cíle našeho aktuálního vzdělávacího bloku. Práce byla pro všechny děti atraktivní, byly aktivní a zaujaté a měly velkou radost z každého splněného úkolu. Magda Mlčkovská Učitelka, věková skupina dětí 3 6 let: Zkušeností s interaktivním stolkem mám zatím málo, ale práce se mi líbí a děti jsou na aktivity se stolkem vždy naladěné a jsou hodně aktivní. Využívám již zpracovaných aktivit z předškolních zařízení v USA a hodně mě to motivuje k vytvoření vlastních materiálů. Nejvíc se mi osvědčila práce se skupinkou 4 6 dětí. Většina dětí pochopila rychle pravidla, učí se vyslechnout zadaný úkol a pak pracovat samostatně. Nejvíc se jim líbí kreslení, využívají paletu nástrojů, vzájemně si dokreslují obrázky a domlouvají se na společném kreslení. Nyní se zaměřuji na to, aby děti dokázaly společně plnit jeden úkol nutí je to domlouvat se, spolupracovat. Shrnu-li poznatky učitelek z MŠ, ze speciální školy a také moje poznatky z pozorování dětí při práci s touto unikátní technologií, jsem ráda, že SMART Table ve škole máme. Využívat ho bude zhruba 140 dětí nejen při řízených činnostech a individuální práci, ale také při spontánních a volně volitelných činnostech. První výsledky a dojmy svědčí o tom, že náš interaktivní stolek podporuje a rozvíjí aktivitu, fantazii, samostatnost a současně i kooperativní činnosti. Zároveň využíváme svých zkušeností s dřívějším vytvářením šablon, a tak jsme schopni vytvořit materiály pro práci doslova na míru. Marie Grimlová ZŠ a MŠ Palachova 4881, Chomutov

8 8 reference Moderní technologie si žádají kreativní manažery Idea, že moderní technologie, které používáme, ovlivňují způsob našeho myšlení, se objevila již v roce 1882, kdy se německý filozof Friedrich Nietzsche stal jedním z prvních majitelů nejnovějšího vynálezu tzv. psací koule, předchůdkyně psacího stroje. Dnešní realita této ideji dává za pravdu. Současní myslitelé zabývající se moderními technologie mi potvrzují, že je naše myšlení novými technologiemi výrazně ovlivňováno. Je potřeba si uvědomit, že technologický pokrok nelze zastavit. Byla by chyba přehlédnout výhody, které moderní technologie přinášejí, a to překvapivě i pokud jde o naše kreativní myšlení. Buď vypadneme ze hry, anebo se naučíme s technologiemi efektivně spolupracovat. Pod spoluprací si však nepředstavujme spuštění počítače, práci s Wordem či vyhledávání na internetu. V dnešním digitálním století jde o spolupráci, jež je založená na našem rozlišení situací, kdy nám moderní technologie pomáhají dosáhnout lepších výsledků. Kouzlo kreativní spolupráce spočívá v tom, že všechny členy týmu zapojíme a zaujmeme rovnoměrně odkudkoliv a kdykoliv a využijeme v maximální míře jejich individuálního potenciálu a výkonu. Lidstvo počátkem 21. století vstoupilo do éry kreativity tedy do doby konceptuální, a tím se vše kolem nás začalo rychle měnit. Poptávka po nových konceptech, výrobcích a službách zvyšuje nároky na kreativitu lidí. Podle experta na kreativní ekonomiku profesora Richarda Floridy je kreativita největší konkurenční výhodou dneška. Rozdíl mezi manažerem a kreativním manažerem je, že kreativní manažer musí věci dělat jinak a musí ne ustále vymýšlet změny a přicházet s novými inovacemi. Oproti tomu ostatní manažeři pracují tak, aby se neodchylovali od pracovního postupu a dosahovali maximální přesnosti, která se od nich standardně očekává. Kreativní manažeři jsou ve své práci mnohem svobodnější a při realizaci pracovního zadání se těší velké míře autonomie a flexibility. Jak se lidstvo posunuje více a více do doby koncepční, kreativních manažerů je potřeba stále více a více. Bohužel kreativních manažerů na trhu práce mnoho není. A zde je prostor pro otázku. Proč tomu tak je, kde je příčina? Problém je v pracovním přístupu nás všech. Moderní technologie, které podporují kreativní myšlení, se stále přizpůsobují koncepční době, ale současný firemní management se moderním technologiím brání. Kreativní nápady a interaktivní technologie se doplňují Myšlenky lze jednoduše zanášet do vytvořených podkladů Myšlenkové mapy patří k vizuální formě komunikace

9 reference 9 významně ovlivňují nasazené a efektivně využívané moderní technologie. Možná lze namítat, že moderní komunikační technologie nejsou ani špatné, ani dobré, ale takové, jak s nimi daný uživatel naloží. Dějiny technologií však ukazují, že natolik snadné to není. Samotná technologie je určena pro konkrétní formu sdělení a forma sdělení určuje způsoby našeho myšlení. Zatímco obsah je pomíjivý a nahodilý, forma sdělení má dostatek času právě proto, že působí nepozorovaně. Technologie nám totiž prostřednictvím vlastní disciplinovanosti mohou nabídnout nové formy kreativního myšlení. Kreativita a zapojení díky moderním technologiím Možná proto je podle Garyho Hamela, autora bestselleru Na čem dnes záleží, nutné znovu objevit tzv. management 2.0. Aktuální situace je paradoxní, protože pro dnešní firemní prostředí je bezpodmínečně nutný rychlý rozvoj zaměstnanců a celková globální konkurenceschopnost. A právě tyto aspekty Historie výzkumu kreativity Mezi nejstarší výzkumy patří tzv. mystická kreativita. Kreativita je spojována s tajemnými mystickými silami, které umožňují hledání nových myšlenek. Např. Platón se domníval, že básník píše to, co mu diktuje Múza. Další pohled se nazývá pragmatický. Na prvním místě je samotný rozvoj tvořivosti a až poté se zaměřujeme na samotné porozumění kreativitě. Tento přístup zpopularizoval v podnikové sféře Edward de Bono. Jiný přístup, tzv. psychometrický, je zaměřený na poznávání a měření kreativity jednotlivce. Posledním přístupem ke kreativnímu myšlení je tzv. kognitivní kreativita, která si klade za cíl porozumět tvůrčímu procesu myšlenek. Jiří Plátek Kreativní SPOLUPRÁCE na dálku? Kreativní myšlení lze využít i při vzdálené komunikaci mezi jednotlivými manažery. Díky interaktivním technologiím lze do sdílených digitálních dokumentů, např. do PowerPointu, Wordu, Excelu či elektronického flipchartu, doplňovat smysluplné vizuální informace v podobě textu, symbolu, grafu, myšlenkových map nebo jednoduchých schémat. Vizuální informace se stávají součástí jmenovaných dokumentů a lze se k nim kdykoli vrátit. Ptáte se, jak lze spojit kreativní myšlení s moderními technologiemi a současně lépe zapojit účastníky vašich porad, operativních brainstormingů nebo týmových workshopů? Inspirujte se na setkání Inspired Collaboration inspirujícím setkání nebo se zařaďte mezi kreativní manažery na Kreativita souvisí s každou úspěšnou prezentací, poradou, operativním brainstormingem nebo týmovým workshopem

10 Rozzářili jsme Olympijský park Soči Letná 2014 Úspěšná realizace Českého domu v Londýně vyústila v úzkou spolupráci AV MEDIA s Českým olympijským výborem. Od roku 2012 jsme oficiálním dodavatelem Českého olympijského týmu a letos jsme se podíleli mimo jiné i na Olympijském parku na Letné.

11 téma 11 Olympijský park Soči Letná 2014 Po celou dobu konání XXII. zimních olympijských her jste mohli navštívit unikátní projekt Olympijského parku Soči Letná Park, který se v pražských Letenských sadech začal připravovat v lednu, denně navštěvovaly tisíce dětí a dospělých. Stal se místem, kde jste si mohli vyzkoušet různé zimní sporty, bavit se a společně fandit českým sportovcům. Jako oficiální dodavatel Českého olympijského týmu jsme měli na starosti technickou produkci a technologické vybavení tohoto parku. Rozmanité škále sportů, které byly v parku k dispozici, jsme pomocí moderních audiovizuálních technologií navodili příjemnou atmosféru.

12 12 téma Technologické vybavení Olympijského parku Téměř 200 m 2 LED obrazovek a několik dalších zobrazovačů umožnilo návštěvníkům parku sledovat nejen výkony českých sportovců, ale zároveň společně fandit a těšit se z jejich úspěchů. V celém areálu o celkové rozloze m 2 bylo rozmístěno téměř 500 ekologicky šetrných světel, která osvětlovala hokejová kluziště, snowboardovou a curlingovou dráhu, bruslařskou plochu i ledové dráhy, cesty nebo pódium. Kromě klasických světel jsme použili více než 1,5 km LED pásek, které nasvítily scénickou lávku vedoucí parkem a unikátní ledovou dráhu, čímž návštěvníkům zpříjemnily zážitek při sportování. Veškerá venku umístěná technologie splňovala standardy pro venkovní použití a zařízení byla energeticky úsporná. Díky použití moderních ekologických zařízení byl celý provoz až o 80 % úspornější oproti konvenčním svítidlům. Soči Czech House Přímo v místě konání XXII. zimních olympijských her, v ruském Soči, se AV MEDIA podílela na řešení letošního Českého domu, který vyrostl v areálu hotelu pro fanoušky. Na osmi LCD displejích a projekční ploše mohli návštěvníci sledovat živé přenosy a úspěchy nejen českých sportovců. AV MEDIA se postarala i o zajištění ozvučení, osvětlení a o infrastrukturu celého Českého domu. Vzhledem k tomu, že místo konání olympiády leží na okraji pokrytí družice Astra 3, musela AV MEDIA najít takové technologické řešení, které dokázalo přijmout signál ČT i v tomto vzdáleném místě.

13 téma 13 Byli jsme také u představení olympijské kolekce či zasedání nominačního pléna První vlaštovkou ZOH v Soči bylo představení olympijské kolekce v Obecním domě. AV MEDIA se postarala o kompletní technologické zajištění celé akce. Efektové a scénické nasvícení, především stropu a varhan Smetanovy síně Obecního domu, navodilo perfektní uměleckou atmosféru. Dále jsme zajistili ozvučení sálu a dodání zvukového signálu do režie České televize. Projekce na molton (speciální projekční povrch) před varhany a na kulisy na pódiu představila motiv lipových listů, inspirovaných secesním malířem Alfonsem Muchou a podtrhla výjimečnost kolekce. Další akcí byla nominace českých sportovců, jejichž jména byla definitivně potvrzena v polovině ledna na Pražském hradě, kde zasedlo nominační plénum Českého olympijského výboru. O technologické zajištění večera se opět postarala AV MEDIA, když dodala stěnu z bezrámových LCD o rozměrech 3 3 m, zajistila ozvučení a osvětlení celého sálu včetně distribuce signálu do České televize. Úspěšná spolupráce s Českým olympijským výborem Spolupráce AV MEDIA s Českým olympijským výborem začala již v souvislosti s projektem Českého domu v Londýně v rámci letní olympiády. Tento projekt jsme podpořili nejen prostřednictvím moderních audiovizuálních technologií, ale vzali jsme pod svá křídla i stavbu Českého domu a přípravu programu pro návštěvníky. Jako technologický partner jsme mohli ovlivnit atmosféru významných událostí: oslavy českých úspěchů, koncerty známých kapel, rozhovory s našimi sportovci či návštěvy sportovních celebrit. Celkem jsme tehdy použili 50 tun audiovizuální techniky, vzpomeňme například na obří panoramatickou projekci či velkoplošnou obrazovku sestavenou z bezrámových LCD, kterou v Českém domě obdivovalo návštěvníků. Vzhledem k povedené realizaci Českého domu v Londýně jsme měli možnost podílet se na Olympijském parku na Letné. Po dalším úspěšném projektu už vyhlížíme olympijské hry v Riu de Janeiru. Helena Slavíková

14 14 rozhovor Ve Svitavách má moderní výuka zelenou Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1, využívá interaktivní tabule téměř ve všech kmenových třídách, odborných učebnách a také v jazykové učebně v kombinaci s jazykovou laboratoří Robotel Live. Kouzelné tabule, jak jim někdy říkají děti u zápisu do 1. třídy, využívají nejen žáci základní školy, ale i děti v mateřské škole. Počítačová učebna v novém z evropského projektu Semafor Tabule do školy přibývaly postupně, podle zájmu a připravenosti vyučujících. Ve většině tříd je tabule doplněna vizualizérem. Již více než rok využívají interaktivní tabuli i v mateřské škole. Posledním přírůstkem jsou experimentální sestavy PASCO. Vzdělávání žáků i dětí za využití moderního vybavení a didaktických pomůcek je pozitivně hodnoceno dětmi, žáky, jejich rodiči i vyučujícími. Přinášíme vám rozhovor s paní ředitelkou Základní školy Sokolovská ve Svitavách Ing. Alenou Vašákovou, které jsme se zeptali na její zkušenosti s moderními technologiemi ve výuce. Se SMART Boardem pracují aktivně téměř všichni vyučující Čím vším je vaše škola vybavena? Jelikož naše škola realizuje v pořadí již čtvrtý evropský projekt a celková získaná výše dotace dosahuje téměř 10 mil. korun, je vybavena moderní technologií poměrně velmi dobře. Máme nově vybavené odborné učebny jazykovou a počítačovou učebnu, dílny, výtvarnu a cvičnou kuchyni. V letošním školním roce jsme se zapojili jako partnerská škola do projektu Gymnázia Svitavy, díky kterému rekonstruujeme učebnu přírodních věd včetně laboratoře (laboratoř až v polovině roku 2014). Jak dlouho a jakým způsobem používáte ve škole moderní vybavení? První interaktivní tabuli jsme do školy pořídili v roce Od té doby se nám jich podařilo pořídit celkem 14, z toho jednu máme také v MŠ. Interaktivní tabule máme téměř ve všech učebnách. Vnímáme ji jako výbornou didaktickou pomůcku především pro výuku cizích jazyků a přírodních věd. Jaké vnímáte výhody využití? Výhody interaktivních tabulí vnímám především v možnostech aktivní, a přitom názorné výuky ve většině vzdělávacích předmětů. Hlavní výhody jsou atraktivita pro žáky, velká názornost probíraného učiva ve spojení s interaktivními učebnicemi, kreativita a snadná dostupnost většiny interaktivních materiálů. Ing. Alena Vašáková ředitelka školy Co pro vás bylo inspirací k modernizaci školy a co se změnilo oproti původnímu stylu výuky? Naši žáci. Je jasné, že pokud chceme v dnešní době u dětí vzbudit zájem například o přírodní vědy, je nezbytné používat moderní technologie, jako jsou výpočetní technika, měřicí čidla a další pomůcky, a ne zastaralá, mnohdy nefunkční zařízení. I když například naše školní Telurium, které je 40 let staré, má také své osobité kouzlo, ale spíše historické. Velmi se nám osvědčuje využití interaktivních učebnic, které jsme zakoupili v rámci jednoho z již zmiňovaných evropských projektů. Výhodná je také možnost využití internetu jako rychlého zdroje informací.

15 rozhovor 15 Mgr. David Šimek starosta města Svitavy Jazyková laboratoř Robotel SmartClass+ Live Pomohlo vám vybavení školy těmito technologiemi přilákat více žáků? Zájem o naši školu je díky tomu poměrně velký. Každým rokem se počet žáků školy zvyšuje, z tohoto důvodu jsem žádala o navýšení kapacity školy. Kolik učitelů z vašeho sboru s těmito technologiemi pracuje? A jak se změnila jejich příprava? Musím říci, že práci s interaktivními tabulemi využívají aktivně téměř všichni vyučující. Hlavní oporou do výuky našim vyučujícím jsou interaktivní učebnice zakoupené téměř do všech vzdělávacích předmětů, které obsahují videa, interaktivní cvičení, schémata a odkazy na mezipředmětové vztahy. Dále mají k dispozici internetové odkazy na již existující materiály, popřípadě si sami tvoří dle potřeby. Jak jste spokojena s vybavením školy nyní? Plánujete další investice? S vybavením školy jsem celkem spokojena, ale samozřejmě máme stále nápady. Letos budeme realizovat již zmiňovanou laboratoř, která bude velmi moderní a nadstandardně vybavena. Dále bychom chtěli pořídit interaktivní tabuli do relaxační místnosti, kterou jsme vybudovali z malé jazykové učebny v letošním školním roce, především na aktivní půlené hodiny cizích jazyků a čtení. Budeme zateplovat naše odloučené pracoviště v Pražské ulici a budovat tam pro naše nejmenší další učebnu s výtvarnou dílnou. Jakou pozici zaujímá vaše škola v regionu? Naše škola je momentálně, vzhledem k počtu žáků, druhá největší základní škola ve městě. Největší školou je sídlištní škola, která má zhruba dvojnásobnou kapacitu a dvojnásobnou spádovou oblast. Chcete čtenářům říci něco na závěr? Na závěr bych chtěla všem čtenářům popřát hodně zdraví a sil do další práce v roce Společnosti AV MEDIA děkuji za ochotu a kvalitní práci a přeji hodně spokojených zákazníků. Karolína Napravilová, Daniel Svoboda Město Svitavy dlouhodobě dbá na materiálně-technické vybavení svých škol. Jelikož je ve Svitavách 6 základních škol, probíhá zde postupná profilace. Z těchto důvodů se i školy vybavují z projektů různou technikou. V našem městě se podařilo do škol získat z evropských fondů celkem 60 mil. Kč. Město všem školám nabízí informační servis a úhradu finančních nákladů spojených se sepsáním žádosti. Dále zřizovatel pomáhá všem žadatelům s předfinancováním jednotlivých projektů. V současné době se v rámci projektu Obce sobě připravuje analýza potřeb jednotlivých škol v ORP Svitavy. Předpokládáme, že tato analýza nám ukáže další příležitosti k čerpání prostředků v příštím programovacím období, kde jsme opět připraveni všem školám pomoci. V dalších letech bychom chtěli zvýšit tento projektový servis i pro mateřské školy, a tím napomoci ke zvýšení moderní technologie i v těchto zařízeních.

16 16 reference Efektivní vzdělávání díky hlasování Turning Point Prezentujeme chytře, jednoduše a srozumitelně. Transformujeme dobré nápady do atraktivních produktů a služeb pro naše zákazníky a partnery. Snažíme se naplňovat sny a vyvíjet nová řešení. Vzděláváme sami sebe a přenášíme získané znalosti v požadované dovednosti. je dost dlouhá doba na to, aby byl lektor nepřetržitě připraven udržovat pozornost všech účastníků. Proto jsme hledali řešení, kterým bychom mohli naše školení něčím zajímavým oživit. Již dříve jsme zařazovali do prezentace jednoduché otázky, které vedly k zapojení a zpětné vazbě účastníka, ale neměli jsme k dispozici žádné rychlé vyhodnocení, nejlépe okamžitě a v elektronické verzi. Naše poselství je dodávat zákazníkům špičkové zabezpečovací a komunikační systémy a prvotřídní bezpečnostní služby. Tuto vizi je potřeba zákazníkům, externím pracovníkům a celé naší distribuční síti vysvětlit např. formou dobře připravené prezentace. Bohužel většina dnešních prezentací postrádá jakoukoliv interaktivitu ve formě zapojení účastníků při poradách nebo vzdělávacím školení, otevírá náš rozhovor Michal Ježek ze společnosti JABLOTRON ALARMS, a.s., hlavní technik marketingu a lektor ve vzdělávání distribuční sítě. Typické školení v rámci vzdělávání distribuční sítě začíná od 9 hod. a končí kolem 16 hod. odpoledne. To Zpětná vazba, kvalita výkladu, příprava lektorů díky Turning Point Současně jsme potřebovali metodicky sjednotit formu školení všech lektorů a pokládat stejné otázky, které budeme moci dále vyhodnocovat. Připravovaná školení jsou určena v převážné většině pro techniky, kteří mají rozdílné odborné znalosti od začátečníka, pokročilého až po experta. Díky hlasovacímu zařízení Turning Point bylo možné otázky zapracovat přímo do prezentace. Tímto krokem se současně podařilo efektivně vyhodnotit průběh celého hlasování a výsledky použít pro získání zpětné vazby, která je pro nás velmi důležitá. Během pololetí proškolíme až 1000 externích techniků, kteří nakupují a fyzicky montují výrobky zákazníkům. Potřebujeme tyto techniky průběžně vzdělávat Hlasovací kartička Turning Point a současně ověřovat, zdali našim výrobkům opravdu rozumí. Hlasovací zařízení Turning Point používáme několik měsíců. Cílem bylo prezentace především oživit o jasně formulované otázky. Turning Point nakonec umožňuje získávat zpětnou vazbu o kvalitě výkladu a přípravě lektorů, uzavírá náš společný rozhovor pan Michal Ježek. Jiří Plátek

17 Využití videokonference v Danone a.s. rozhovor 17 Díky videokonferencím se nám podařilo prohloubit mezinárodní týmovou spolupráci a současně snížit cestovní náklady. Interní průzkum mezi zaměstnanci vyhodnotil videokonference jako komunikační nástroj, jejž šetří neproduktivně strávený čas. ŘEšENí DATAVIS V rámci akce JAKONAŽIVO se nám investice do data videokonference DATAVIS vrátila již při 14. letence mezi Prahou a Budapeští nebo 52. služební cestě autem mezi Prahou a Bratislavou. Seznamte se prakticky s řešením DATAVIS na pravidelných inspirativních setkáních INSPIRED COLLABORATION. Na setkáních se dozvíte, jaké způsoby efektivní týmové spolupráce lze využít při vzdálené komunikaci a jak tyto formy komunikace ovlivňují zapojení všech účastníků odkudkoliv a kdykoliv. Registrujte se zdarma na Jaké byly vaše první zkušenosti? Videokonference používáme více než 3 roky. Ve společnosti Nutricia byla prvním impulzem pro pořízení videokonference rozšiřující se spolupráce mezi pobočkou v Bratislavě a centrálou v Praze. Ve společnosti Danone se videokonference využívá ještě déle a nyní, kdy je vrcholové vedení společné pro Česko, Slovensko, Maďarsko a Chorvatsko, bylo pořízení dalšího videokonferenčního zařízení nutností, otevírá náš krátký rozhovor pan Tomáš Zloch, IT Front Office Manager, Danone, a. s. Komunikace na dálku se stala součástí našeho pracovního života. Jelikož potřebujeme stále více a efektivněji týmově spolupracovat na delší vzdálenosti, operativně zapojit všechny zúčastněné strany bez nutnosti fyzického kontaktu, bylo jen otázkou času, kdy pořídíme další videokonference. Současně klademe velký důraz na to, abychom našim zaměstnancům v práci zajistili co nejpohodlnější, nejbezpečnější podmínky. Videokonference jsou v Danone a společnosti Nutricia vnímány jako příspěvek k bezpečnosti, protože každá cesta autem či jiným dopravním prostředkem mezi Prahou a Bratislavou nebo Prahou a Budapeští Online cestování napříč Evropou s videokonferencí jako na živo je určitým rizikem v rámci dopravní či jiné nenadálé události. K tomu bohužel přispívá i aktuální špatná situace na úseku D1 mezi Prahou a Brnem, ale nejen tam. Cestování napříč Evropou se stává cestováním s velkým časovým deficitem a nutnou dávkou obezřetnosti. Můžete popsat využití videokonferencí? V Danone již dlouhodobě využíváme videokonference k tzv. měsíčním business update konferencím mezi vedením společnosti a zaměstnanci z jednotlivých lokalit, od výrobního závodu v Benešově přes Prahu a Bratislavu až po Budapešť. Ve stejný čas se všechny zúčastněné strany vidí a slyší, ale především si mohou sdílet datové podklady např. z Power- Pointu, Excelu a Wordu. Sdílejí mezi sebou obchodní výsledky, plány na další období, což je přínosné pro celkovou diskusi a koordinaci dalších pracovních činností. Další významné využití videokonferencí je mezi členy vrcholového vedení firmy, ale i středního managementu, kteří se pravidelně spojují nejčastěji mezi Francií, Holandskem, Budapeští a Prahou. Firemní videokonference jsou cenově mnohem dostupnější. Komunikace na dálku díky řešení DATAVIS Příběhy o tom, že videokonference slouží jen pro vybrané zaměstnance, patří mezi mylné informace těch, kteří videokonference zatím ve firemním prostředí nenasadili. V celosvětovém měřítku Danone a Nutricia využívá výhod videokonferencí ve většině oddělení od obchodu, marketingu, financí, HR až po IT, doplňuje pan Tomáš Zloch. Jiří Plátek

18 18 ohlédnutí Velkolepá oslava příchodu nového roku v lobby pražského hotelu Hilton Jak je pro techniky pronájmového oddělení AV MEDIA již zvykem, i letos jich zhruba 20 strávilo přelom roku v prostředí pražského hotelu Hilton a oslavili tak Silvestr tradičně netradičním způsobem. Pomocí 25 tun audiovizuální techniky zde pro návštěvníky vytvořili nezapomenutelnou show. Netradiční řešení impozantní scény Silvestrovská oslava se v pražském hotelu Hilton již tradičně konala v atypickém prostoru lobby. Na místě bývalých fontán se postavilo pódium do výšky cca 3 metrů, aby měli účinkující kde tancovat a oslavovat příchod nového roku. Pozadí scény o velikosti m bylo postaveno z panelů potažených šedou látkou, na kterou se promítala projekce pomocí čtyř projektorů. Projektory byly umístěny v jednom z pokojů hotelu Hilton, kam bylo zapotřebí přivést spolu se signálem i potřebný příkon, který umožnil zapojení čtyř velkých projektorů najednou. Středem celé scény Silvestrovská show s 25 tunami AV techniky se stala LED stěna, na kterou se v průběhu večera promítaly tematické záběry, které dokreslovaly celkovou slavnostní atmosféru. Světelná show Díky fixní instalaci osvětlení skleněné pyramidy v lobby hotelu, které AV MEDIA dodala začátkem prosince 2013, bylo letos doladění celkové scény a atmosféry o něco snazší. O světelnou show se kromě fixně nainstalovaných světel postarala i inteligentní světla, která byla na večer dodána firmou Robe, včetně speciálních předváděcích kusů MMX Blade, které v České republice zatím nikdo nevlastní. Obraz a zvuk byl z prostoru lobby distribuován do dalších místností hotelu, ve kterých probíhal rozmanitý program k příležitosti oslavy příchodu nového roku. Helena Slavíková Proměna scény v průběhu večera Díky AV technice se v lobby objevila i duha Světla dokreslovala atmosféru celé scény

19 ohlédnutí 19 Zákaznické konference Syngenta 2014 využily netradiční scénografii Na přelomu ledna a února se již tradičně konaly zákaznické konference společnosti Syngenta. Třetím rokem se o produkční zajištění akcí v Česku i na Slovensku postarala agentura Šišky ze Žďáru nad Sázavou. Díky vzájemnému partnerství realizovala společnost AV MEDIA další z řady netradičních AV řešení pro konference. Sestava bezrámových LCD zobrazovačů (10 4 moduly) Společnost Syngenta patří k vedoucím společnostem v oblasti výroby (produkce) a výzkumu přípravků na ochranu zemědělských plodin. Na každoročních konferencích představuje nejnovější produkty a trendy ze svého oboru. Letošní roadshow v Praze, Brně, Košicích a Nitře se zúčastnilo téměř 2000 odborníků z Česka a Slovenska. Inovativní nápady s moderními technologiemi Ve všech lokacích zajišťovala kompletní technický a technologický servis AV MEDIA. Společnost Syngenta dělá vše pro to, aby každý ročník konferencí byl inovativní, s využitím moderních technologií a netradičních scénografických prvků. Tato očekávání dokáže společnost AV MEDIA díky dlouholetému partnerství s klientem i agenturou Šišky bohatě naplnit a vždy přijít s novými neotřelými nápady. Dvě různá technologická řešení Témata konferencí pro český a slovenský trh byla rozdílná, a proto bylo zapotřebí navrhnout dvě různá řešení. V Praze a Brně vévodila pódiu sestava čtyřiceti bezrámových LCD zobrazovačů s celkovým rozlišením o šířce 4K. Speciálně pro tuto akci jsme nechali vyrobit povrchy pro nafukovací světelné dekorace Easy Stretch ve tvaru molekuly. Pro odlehčení konferenční části a zapojení účastníků byla použita technologie Human Joystick, kdy se auditorium rozdělilo na dvě části a pomocí pohybu rukou ovládalo interaktivní hru zobrazenou na projekční stěně. Zábavná interaktivní technologie Human Joystick Konferenční set-up v Košicích Řešení pro slovenskou část roadshow představovala velkoplošná projekce ve formátu 16 : 9, u vstupu do sálu projekce na suchou mlhu Fog Screen a další typ nafukovací světelné dekorace, tentokrát ve tvaru včelí plástve. Fog Screen promítání na suchou mlhu Během konferencí se promítala odborná tematická videa, jejichž českou a slovenskou mutaci připravila AV MEDIA formou podtitulků a dabingu. Nedílnou součástí všech zobrazovacích systémů byla také výroba obsahu. Tomáš Rýdl, Helena Slavíková Pohled přes režii na set-up v Nitře

20 i-učebnice Flexibooks profesionální obsah audia, videa, animace a procvičování k dispozici kdykoli a kdekoli (PC, notebook, mobilní zařízení, interaktivní tabule) stahujte na exibooks.cz vyhovuje nejmodernějším trendům výuky 21. století Nevíte si rady se stažením? Volejte naši zákaznickou podporu! Váháte? Objednejte si prezentaci ZDARMA přímo ve vaší škole! Nakoupili jste? Na našem semináři proškolíme vás i vaše kolegy! Nakladatelství Fraus, s. r. o. Edvarda Beneše 72, Plzeň fraus.cz exibooks.cz

Trvale udržitelný rozvoj školy. Škola 21. století. Žáci a rodiče zapojení do výuky. Vzdělávající se pedagog. Dlouhodobý záměr rozvoje školy

Trvale udržitelný rozvoj školy. Škola 21. století. Žáci a rodiče zapojení do výuky. Vzdělávající se pedagog. Dlouhodobý záměr rozvoje školy Zpravodaj 2013/1 Trvale udržitelný rozvoj školy Komunitní škola Používání vlastních zařízení Škola 21. století Cloud Edu = Obláček připravených řešení Podpora výuky s obsahem DUMy.cz Varianty dostupného

Více

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost aneb Scénáře využití mobilních dotykových zařízení s operačním systémem Windows ve školách Autoři: Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková Předmluva Scénáře

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY

Více

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011 GRANTmagazín ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Vážení čtenáři, Zvyšování kvality ve vzdělávání Výuka na ZŠ Provaznické

Více

Zaměřeno na projekty... str. 1

Zaměřeno na projekty... str. 1 V tomto vydání Zaměřeno na projekty... str. 1 Úspěšné etwinningové projekty roku 2013 aneb Jak na to... str. 2 Vítězné projekty... str. 4 České projekty etwinning očima hodnotitelů... str. 7 etwinning

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál OVB Journal duben 2013 Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál LD Petr Saic Splnil si sen vlastního zemského ředitelství, ale usiluje o dalších úspěchy LD

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Gymnázium osmileté, 7941K/81 (nižší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola, mateřská škola, s.r.o. (od 1. 9. 2015)

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Z OBSAHU: Léčebné lázně Bohdaneč Nový informační systém nám umožnil další rozvoj I po více než sto letech do Bohdanče ročně přijíždějí stovky klientů s nemocemi pohybového aparátu a se zvýšenou citlivostí

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

BOXED, s.r.o. Profil společnosti 2012

BOXED, s.r.o. Profil společnosti 2012 BOXED, s.r.o. Profil společnosti 2012 Příběhy, čísla, vize Společenské poslání Obsah Historie společnosti BOXED...4 Produktové portfolio...5 Světová řešení, český dodavatel...6 Komplexnost nás baví...8

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu. Martina Hantychová

Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu. Martina Hantychová Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu Martina Hantychová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce se zaměřuje na event marketing nejprve z teoretického pohledu. Vysvětluje pojmy event, event

Více

ABRA Bulletin ZIMA 2013. Rozhovory s klienty: Megapixel a Yves Rocher. Představujeme: Zákaznický portál

ABRA Bulletin ZIMA 2013. Rozhovory s klienty: Megapixel a Yves Rocher. Představujeme: Zákaznický portál ABRA Bulletin ZIMA 2013 Rozhovory s klienty: Megapixel a Yves Rocher Představujeme: Zákaznický portál Novinky v produktovém portfoliu aktualizovaný igate a druhá generace Publisheru 1 Vážení přátelé ABRA

Více

Česká info. Samuraj mezi námi. Japonské alter ego Václava Mádla. Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer poradí s telefonním sluchátkem 4

Česká info. Samuraj mezi námi. Japonské alter ego Václava Mádla. Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer poradí s telefonním sluchátkem 4 Česká info 2/ 2012 Magazín pro zaměstnance a obchodní službu ČP Česká pojišťovna a.s. březen / duben 2012 Samuraj mezi námi Japonské alter ego Václava Mádla Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

sborník MŠMT ČR systémových projektů realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF

sborník MŠMT ČR systémových projektů realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF Sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014 NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014 Řeč těla a kouzlo hlasu konference s Arno Fischbacherem Centrum technických studií v Táboře Úvodní slovo rektora

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Professional. Kam kráčíš, internete? Hlídací psi moderní doby Nejlepší volba pro vaše podnikání

Professional. Kam kráčíš, internete? Hlídací psi moderní doby Nejlepší volba pro vaše podnikání čtvrtletník pro firemní klientelu společnosti T-Mobile Czech Republic 3 06 Professional Kam kráčíš, internete? Hlídací psi moderní doby Nejlepší volba pro vaše podnikání > obsah Obsah str. 4 str. 6 str.

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Aktuální nabídka seminářů pro podnikatele Zájemců o podnikání v Praze přibývá A zase ta čokoláda

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Aktuální nabídka seminářů pro podnikatele Zájemců o podnikání v Praze přibývá A zase ta čokoláda www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Aktuální nabídka seminářů pro podnikatele Zájemců o podnikání v Praze přibývá A zase ta čokoláda Praha podporuje podnikání 4/2014 Obsah Slovo na úvod 1 Zájemců o podnikání

Více

Časopis společnosti Nowatron Elektronik, spol. s r. o. Multimediální prvky v Expozici času ve Šternberku

Časopis společnosti Nowatron Elektronik, spol. s r. o. Multimediální prvky v Expozici času ve Šternberku Časopis společnosti Nowatron Elektronik, spol. s r. o. Multimediální prvky v Expozici času ve Šternberku 2 OCENĚNÍ Stali jsme se Partnerem roku společnosti Barco Začátkem roku 2012 pořádala mezinárodní

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více