2. dbna 2008 od hod (středa) ve studovně na Eliščině nábřeží (u muzea)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. dbna 2008 od 18.00 hod (středa) ve studovně na Eliščině nábřeží (u muzea)"

Transkript

1 Sdní a vědecká knhovna v Hradc Králové setkání volného cyklu Pojďme si povídat 2. dbna 2008 od hod (středa) ve studovně na Eliščině nábřeží (u muzea) aneb pan dee (nar. 1953), šansoniér, básník, překladatel a od roku 2006 předseda Českého centra mezinárodního PEN klubu.v současné době jezdím po republice křížem krážem s autorským čtením a písničkami právě po knihovnách a musím přiznat, že to jsou krásné a ušlechtilé instituce. Knihy tam půjčují milí a oduševnělí lidé svým podobně utvářeným spoluobčanům, člověk si někdy připadá skoro jako v ráji. Jako by bytosti z obou stran přepážky ani nebyly z tohoto zbožně-peněžního světa. /cit. pan Jiří Dědeček/

2 Š a n s o n v y p r a v u j e Jiří Dědeček První písnička První písnička prý prapůvodně vytrysa z náady pěvce a doresovaa ji. Sova bya voena ta, aby bya zpěvná a has se nes rajem jao zvu, jao hudební nástroj bez mimořádného zřetee obsahu písně. Ta asi vzniay písničy ze samoty, písničy bez pubia. Vzniají dodnes, i dyž zdaea už ne ta spontánně, vybředají ze své samoty a počítají s obecenstvem. Doonce mohou i vyprávět, ae to spíš výjimečně, protože jejich sía tví především v hudebnosti. Ovšem touha vyprávět a být posouchán, nejprve možná jen recitovat, později s hudebním doprovodem v pozadí, daa vzninout druhé písničce, totiž písničovému vyprávění. (Když jsem šel od vás, Když jsem jel okolo, Šla má milá, Šel Janíček, Šly panenky to všechno jsou sice vnadné vyprávěcí začáty písní, v nichž ae naonec obvye o žádný příběh nejde, uvozovací věta souží jen jao pendant metaforicému popisu citů). Sutečná narativní větev v uměém provedení vyvrchoia až oncem osmnáctého a především během devatenáctého stoetí ramářsými písněmi. Ač měy vemi oísavou uměecou úroveň (a to nejen hudební, tu druhořadou, nýbrž často i tu havní, textovou, poeticou), do určité míry z nich dodnes vycházíme všichni, do se tu a tam snažíme zpívat history. Když jsem šel, když jsem jel, potkal jsem, když jsem četl, zdálo se mi, viděl jsem, slyšel jsem Tahe a podobně se nechává idovou písní inspirovat ohromné množství současných autorsých písniče, šansonů, teré bychom právem mohi nazvat vyprávěním. Jao pohády, teré sice jdou odvážně ještě dá a začínají ambivaentním byo nebyo, s nimiž vša má autor-šansoniérvypravěč spoečnou touhu uchvátit nebo aespoň zaujmout pubium příběhem. (Ostatně i pohádový začáte se v šansonovém vyprávění tu a tam vysytne, jao napříad v jina zcea nepohádové písni Georgese Brassense o strašivém goriovi, terá paroduje ramářsou: Byl jednou jeden goril kleci / Dámská to pastva pro oko / A skrze něj se děly věci / Strašné daleko široko. ) Jean-Caude Carriere ve své nize Vyprávět příběh říá: Skutečná otázka nezní: Jaký je smysl tohoto příběhu? Kolika způsoby jej mohu chápat? Je možno jej zredukovat jen na jeden význam? Otázka zní: Může onen jedinec, k němuž se obracím, získat nějaký užitek z toho, co mu budu vypravovat? To věčné Já Nejsem vědec a iterární teoreti; stejně jao mnohé moje písničy i toto vyprávění o vyprávění bude vemi osobní. Vadimír Merta mi dysi vyčet, že vidím svět jenom srze svoje já. Má pravdu jenom do určité míry já ho ta nevidím, já ho ta nahížím. Aby by posuchači jasnější. Zatímco v mnoha prozaicých příbězích se autor-vypravěč vemi často schovává za er-formu a nechá příběh vyprávět nějaou postavu, v písničách naopa vemi často šansoniér-vypravěč vypráví v první osobě singuáru. Jao by tento fat něja přispíva věrohodnosti příběhu nebo posuchačově schopnosti prožít ho spou s interpretem já jsem to vidě, já jsem to proži, teď mě tu máte před sebou. Ich-forma je pravděpodobně proto ta častá, že je nesmírně působivá, autenticá, ať už šansoniér vypráví příběh všední, nebo naopa něco naprosto neuvěřiteného. Edith Piaf v písni Milenci na jednu noc zpívá o spoečné sebevraždě dvou madých mienců v aciném hotýu. Písniča trvá čtyři minuty a je v ní ceý život, ása, smrt. Ae co je havní zpěvača je v roi, vypráví v první osobě, co zažia, viděa a syšea jao poojsá: Rána šedivá To se nezmění / Mně tu nezbývá času na snění / 7otel 8deál špína, prach a rez / Ty dva ale dál vidím jako dnes Pubium tuto nadsázu aceptuje, přestože aždý ví, že s prací poojsé Piaf nemá vané osobní zušenosti. A dyž potom v závěru zazpívá (ano dovypráví!): Než skryla je země / Tam za ohradou / Zůstal i ve mně / Střípek z těch dvou, ze se spoehnout, že jedno oo nezůstane suché Bez ironie; pathos může být třeba nesnesitený pro naše tradice a zušenosti, ae procítěné pateticé osobní podání činí vyprávění větším. Karel Kryl a jiné příběhy Když jméno a příjmení dávají dohromady maý, jednoduchý příběh, je autor jistě předurčen vyprávění. Kryovy příběhy jsou v česé spoečnosti dobře známé; mně se zdají pozoruhodné mimo jiné i tím, že jejich Já se ta často neprosazuje: Král do boje táh, příběh, terý je nám vyprávěn 1

3 postaru jao moraizující symbo, do něhož ich-forma nepatří. Jel krajem divný kníže, Veličenstvo kat, Král a klaun, transformované pohádové náměty, v nichž by první osoba singuáru pravděpodobně těžo unesa pateticý ape na mravnost a ctnost. (Zcea jina zachází s pohádovým vyprávěním napříad Bre v písni Králův Blázen: Měltě blázna jeden král / čistého jak rosa ranní / jenžto ryzí láskou plál / ke královské jeho paní / Sláva tomu kdo se hrbí / A kdo visí buď zdráv!, Kryovu pathosu je naopa bízý Brassens v Malém pištci: Malý pištec na flétnu hrál / Až to zaslech na zámku král /nabídl mu spoustu věcí / Mimo jiné erb hraběcí / Pane já nechci být hrabě / Ohradil se šumař chabě ) I dyž Kry si ve své magicé přímočarosti moh dovoit mnoho, individuaismus Já přece jenom příiš zavání duchapností, humorem, terý ničí pathos a maří veebné vyznění vyprávění. Pro morání ape v nepateticém, podezíravém a švejovsém česém prostředí je pa mnohem vhodnější první osoba puráu zůstali jsme němí, máme, co jsme chtěli, mlčíme ty i já, tak vás tu máme Dívejte se mi do očí Poud jde o způsob podání taového vyprávěcího šansonu, může se samozřejmě různit stejně, jao se různí podání jaéoiv jiné písničy. Mode uspavač hadů zpívá obvye se zavřenýma očima, jao by věři, že siný příběh deroucí se z nitra si sám najde cestu diváovi, mode učite těocviu přátesy osovuje oetiv (nědy i dosova: děca), tu a tam adresně pohédne diváovi do očí, a zísává ta pozornost pro svůj příběh srze osobní charisma. Zcea zváštní apitou tvoří pode mého názoru francouzsý šanson od počátu 20. stoetí až do pozdních sedmdesátých et. Jednotiví interpreti se nespoojují s vyprávěním příběhů, nýbrž aždou písniču inscenují jao miniaturní drama. V pejádě veých jmen, jao jsou Piaf, Gréco, Barbara, Bécaud, Aznavour, Bre, Brassens a daší, dotáh toto herecé mistrovství v šansonu nejdá pravděpodobně Yves Montand. Ten si pode svědectví pamětníů aždý detai písničy pečivě nacvičova před zrcadem, a to včetně pohybu prstů, včetně posádání vějířu vráse v outcích očí při úsměvu z profiu (Podobnou inii už po éta u nás udržuje Hana Hegerová; její podání jao by vyvraceo tvrzení, že pro Čechy je pathos čímsi nestraviteným.) Tato dramatizace šansonu bya bezesporu dána taé tím, že právě ve Francii docházeo a stáe dochází vemi sinému pronutí šansonu na jedné straně a fimu a divada na straně druhé mimo už jmenované jsou tu dáe Serge Reggiani, Aain Souchon, Charotte Ramping, Richard Bohringer, u nichž herecé mistrovství sině onuruje pěvecému nebo naopa. Vymýšlet se smí, lhát je zakázáno Nejsem rasista, násiní nebo opiec, ae vemi často se za tyto idsé ategorie vyjadřuji první osobou jednotného čísa, vyprávím jejich příběh, jao by by můj vastní. Ba co víc, vyprávím jejich příběh, terý jsem si vymyslel od A až do Z. Na mém vyprávění tedy není pravdivého nic mimo principy, havní body a íčové ideje uvažování a předpoádaného chování rasisty, násinía nebo opice. Taé doufám, že ani bbec nejsem, a přesto mám o tomto idsém typu desíty písniče vyprávěných v první osobě singuáru. Prožívám tedy vemi často roe havních hrdinů svých písniče, i dyž s nimi mimo muvnicou vazbu mám pramáo spoečného. Teprve dyž už míra bbosti přesahuje uvěřitenou mez (a nebo dyž by se naopa moha nebezpečně bížit uvěřitenosti v souvisosti s mou osobou), najdu si raději postavu, o níž vyprávím: Včera Pepa nejed / jindy jí / snad se inspiroval / 8ndií / nebo jinou zemí / některou / kde též pravidelně / nežerou Od tvůrčího vymýšlení musím jen pro pořáde odišit vědomou účeovou lež. Obvye bývá ve sužbách nějaé ideje, nědy jen vytváří faešný obraz o tvůrci-interpretovi, ae časem se ta jao ta prozradí. Má totiž narozdí od poeticých výmysů těžou prde. (Nadpis tohoto odstavce ostatně tvoří jednu z havních výchovných deviz v naší rodině, děti vždy věděy, že vymýšet si mohou, ae hát nidy. Cit pro tu jemnou hranici nosí v sobě aždý z nás.) K autorsým výmyslům, jež nazýváme tvorbou, dodává Jean-Caude Carriere: V Životě Ježíšově (La Vie de Jésus) ukázal Renan velmi obratně, jak nějaký vypravěč, jistý Jan, poslední ze čtyř známých evangelistů, jehož totožnost není jistá, počal na sklonku svého života vypravovat životopis toho, jehož podle svých slov znal. Činí tak po svém a jeho způsob je velmi osobní. 7nán snad jakousi žárlivostí vůči apoštolu Petrovi klade sám sebe do popředí hned vedle Krista a 2

4 prohlašuje se za nejoblíbenějšího učedníka. A vypravuje epizody jako je Lazarovo vzkříšení které ostatním evangelistům unikly. Možná si vymýšlí. Je to autor. Osobní zážitek Záadem všech vyprávěcích písniče je pro mne osobní zážitek. Žijeme ovšem v jednadvacátém stoetí, dy prosté uměecé onstatování nestačí, všechno už tady byo: jaro je čas ásy, život je těžý, smrt je tajemná V houbi duše je moje prožívání těchto sutečností stejné, jao byo před dvěma tisíci ety. Doneonečna omíat pocity nadšení, zoufaství a strachu by vša byo nejen zbytečné, ae především vrchoně nudné. Musím tedy jaro, život i smrt prožívat jinými sovy, chci-i zaujmout. A říám-i musím, mě bych se hned opravit ta povinnost by se brzy prozradia faší. Nemám-i dar prožívat, nahížet odvěá témata osobitě, nemám ani právo na uměecou existenci. Ja se dnes často opauje v seminářích tvůrčího psaní nejde o to CO, jde o to JAK. (Ae probém nového náhedu na stará témata není záežitostí posedních et, ja doumentuje bonmot, terým G. B. Shaw už počátem 20. stoetí častova nešťastné adepty dramaticého psaní /parafrázuji/: Ve vašem díle je mnoho nového a krásného, to krásné však bohužel není nové a to nové není krásné ) Francouzsý šansoniér Georges Brassens říá: v písničce, ostatně jako v krásné literatuře, záleží především na způsobu podání: stylu a úhlu pohledu na věc, kterou se člověk zabývá. Poněvadž témata sama nejsou tak početná, lze je vyčíslit na prstech jedné ruky. příroda, svoboda, spravedlnost, smrt, čas, jak běží, láska Na počátu tedy stojí osobní zážitek, ae dá už funguje jedna to, čemu říáme básnicá icence (především v dramaticém rozvíjení příběhu písničy a jejím vypointování), dáe pa deformované, úchyné, osobité autorsé vidění, tedy taent, projevující se neotřeým užitím básnicých prostředů. Občas s nadsázou prohašuji, že nedoážu napsat o ničem, co jsem doopravdy neproži. Ae co je to doopravdy? Hieronymus Bosch ži spořádaný občansý život a pravideně pati daně. Moje představy a sny jsou nědy mnohem tísnivější, jindy mnohem rásnější či absurdnější neži sutečnost. Lze prostě říci, že jsou pro mne často mnohem opravdovější, proto ani autorsointerpretační prožite, výraz, není nepravdivý a proto je většinou jao autenticé vnímá i divá, posuchač. Nidy jsem doopravdy neumře, a přesto o tom vyprávím v písničce Řekněte to mýmu psovi: Už mi začla dovolená / už mi pište absenci / už mě berou na ramena / štyry krásný mládenci Nidy jsem úpně dosova nezausi to, o čem se pojednává v textu Za trochu lásky: Když jsem odbočoval z Plzně na Čistou, potkal jsem se s mladým neonacistou, měl napsáno Praha fixem na lístku, podpaží ved mladou neonacistku Ae na druhou stranu neprožívá to či ono aždá citivá bytost na tomhe světě den co den, přinejmenším ve svých sutečných představách? Život, láska, smrt Všechny šansoniéry, teří jsou zároveň aespoň zčásti autory, pronáseduje věčná novinářsá otáza: Co vám posytuje inspiraci? Leoucheovsá odpověď: život, láska, smrt ovšem tazatee neuspoojí. Pa tedy můžeme po vzoru Brassensově buď rozdrobit tyto tři inspirační množiny na výše uvedené podmnožiny, nebo shrnout a říci prostě: Všechno. Protože ta to je, a nejen v šansonu. V mirosvětech, jež nás obopují, není detaiu, terý by nestá za vyprávění, ooo něhož by nebyo možné ovinout příběh aespoň ta douhý, ja douho trvá písniča. Jean-Caude Carriere tvrdí, že v dnešní době se příběhem vyprávění stává všechno. Vše je vyprávěno jako série po sobě jdoucích dějů. Novinové zprávy, jakmile projdou osobou nějakého speakera, to jest interpreta, herce, jsou nutně dramatizovány. Zadržení rukojmí, obtížná jednání, mimořádný sportovní výkon jsou zrovna tak vyprávění, dramata. A Trojskou válku bychom dnes asi prožívali v přímém přenosu doplněnou rozhovory s Achillem na jedné straně a s 7elenou na druhé; a možná i s bohy, kdo ví. ( ) První příběh náhle vytrysknuvší odnikud nebyl nikdy vyprávěn. Vše se artikulovalo postupně zvuk po zvuku, význam po významu. Žádné tvoření, žádná invence, pochopitelně. ( ) V každém případě příběh, toto dlouze váhavé vyjádření, tak zázračné, že bylo zprvu přičítáno kosmu a bohům, přežívá rozšířenější než kdykoliv předtím (a také možná oslabenější a zvulgarizovanější) v moderních médiích. 3

5 Šanson ovšem příběh ondenzuje, jednomu idsému životu věnuje v básnicé zratce sou o čtyřech verších a běží dá za převapením, za moraitou, za pointou. A dobře děá, protože narodit se, žít a umřít dovede aždý druhý, ae zajímavé je právě to mezitím a oem. 4

6 Rešerše č. 8/28 odd. IRS SVK Hradec Králové Francouzský šanson Výběrový soupis literatur" # fondů SVK v Hradci Králové. Ro#děleno na knižní a článkovou produkci, doplněno signaturami SVK. Ve skupinách řa#eno abecedně. Knihy: Signara:. AZ1AV2UR, Charles V#pomínk" : čas včerejšků / Charles A#navour ; [# francou#ského originálu... přeložila Markéta Vinická]. -. v"d. Praha : Albatros, - s., 32 s. obr. příl. ISB A BÉRA1GER, Pierre-Jean de A96 1a křídlech refrénu : výbor # písní a písniček / Pierre-Jean de Béranger ; # francou#ského originálu přeložil Jan 2. Fischer. -. v"d. souboru. Praha : Československý spisovatel, s. 3. BERTEAUT, Simone A9 Edith Piaf / Simone Berteaut ; # francou#ského originálu přeložila Marie Janů. -. v"d. Praha : Československý spisovatel, s. : DĚDEČEK, Jiří Klejme píseň dokola : výběr # textů / Jiří Dědeček, Georges Brassens ; # francou#štin" přeložil, životopisem a předmluvou doplnil Jiří Dědeček.. v"d. Praha : Panton, A s. A. ERISMA11, Gu" Cesta francou#ského šansonu : od středověku po dnešek / Gu" Erismann ; # franc. přel. Vladimír Cinke. -. v"d. Praha : Supraphon, s. 6. FISCHER, Jan 2tokar Béranger - nejslavnější francou#ský písničkář / Jan 2tokar Fischer.. české v"d. Praha : Svoboda, 967. s., obr. příl. 7. K2PTA, Pavel 267 Lov motýlů / francou#ské šanson" ve výběru, přebásnění a parafrá#ích

7 Rešerše č. 8/28 odd. IRS SVK Hradec Králové Pavla Kopt". -. v"d. Praha : 2deon, s LI, Jean 73A Edith Piaf : přísně tajné / Jean 1oli ; přeložila Růžena Steklačová ; s předmluvou Charlese A#navoura. -. v"d. Praha : ETC, A s. : il. ISB X 9. PIAF, Edith Kolo štěstí / Edith Piaf ; úvodní slovo a po#námk" Marc Robine ; předmluva Jean Cocteau ; doslov Fred Mella ; přeložila Galina Kavanová.. v"d. v českém ja#"ce. Praha : BB art, s. ISB1 -33A-3. TATER2VÁ, 796 Edith Piaf / Milada Taterová, Jiří 1ovák. -. v"d. Praha : Supraphon, 969. s.. TATER2VÁ, Gilbert Bécaud / Milada Taterová, Jiří 1ovák. -. v"d. Praha ; Bratislava : Supraphon, s. 2. Charles A#navour / Milada Taterová, Jiří 1ovák. --. v"d. Praha ; Bratislava : Supraphon, s. 3. TATER2VÁ, A 9 Maurice Chevalier / Milada Taterová, Jiří 1ovák. -. v"d. Praha : Supraphon, 97. TATER2VÁ, Milada 69 Mireille Mathieu / Milada Taterová, Jiří 1ovák. -. v"d. Praha ; Bratislava : Supraphon, A s. A. V21DRÁK, Jiří Básníci Evrop" : 2kudžava, Suchý, Lasica, Paoli, Bécaud, Aufra", Doga, Jordanov, Van Veen, Hirsch, Donovan, Wecker, Anderson, Turnau / Jiří Vondrák. - V"d.. Praha : Česká televi#e, s. : il. ISB AA-89-9 A

8 Rešerše č. 8/28 odd. IRS SVK Hradec Králové Články z periodik: Signara: 6. BRETFELD2VÁ, Helena I-A 999 Svéhlavý ka#atel s nepřistřiženými křídl" / Helena Bretfeldová. fot. In: Folk & Countr". Roč. 9, V 999W, s. 6. Jacques Brel. 7. BRETFELD2VÁ, Helena I-A Zpěvačka s kon#ervatoří ulice : Edith Piaf / Helena Bretfeldová. fot. In: Folk & Countr". Roč., č. 2 V2W, s DĚDEČEK, Jiří Co je to šanson? / Jiří Dědeček. In: Lidové novin". Roč. 8, č. A6 s. 2. II-A 32A/2A/7 9. DĚDEČEK, Jiří I-A 29/2 / - 3 Kdo v"m"slel smrt : Bécaud opustil loď u Saint-Cloudu / Jiří Dědeček. In: Týden. Roč. 9, č. V W, s. 2. DEMEL, Dalibor I-A A7A/ 999 Georges Brassens / Dalibor Demel. 8 fot. In: Uni. Roč. 9, č. 3 V 999W, s GRÉC2, Juliette -26 Dva druh" smrti / Juliette Gréco ; Jiří Žák. 9 obr. In: Reflex. Roč. 6, č. 2 V 9.A.2AW, s HVĚZDA II-A 32A/ 997/ - 2 Hvě#da francou#ského šansonu / job. obr. In: Lidové novin". Roč., č. 278 V W, s. 7. Barbara ( ), nekrolog. 23. CHARLES /23-39 Charles Trenet. In: Reflex. Roč. 2, č. 32 V9.8.2 W, s. JA1DER2VÁ, Drahoslava Léo Ferré / Drahoslava Janderová. fot. In: Literární novin". č. 3 VA W, s. 2. Nekrolog ( ). II-A 66/ 993/26-A2 3

9 Rešerše č. 8/28 odd. IRS SVK Hradec Králové 2A. KLUSÁK, Pavel I-A 29/22/ - 3 Šanson se vrací / Pavel Klusák. In: Týden. Roč. 9, č. 3 V2A.3.22W, s Brigitte Fontaine. 26. K2MÁREK, Tom Serge Gainsbourg / Tom Komárek. obr. In: Rock & Pop. Roč. 6, č. 6 V26W, s. IV-A A33/ KUČERA, Josef Kobra Sl.na v./ 998 R"tíř dobré nálad" / Josef Kobra fot. In: Slovo. Roč. 9, č. 2 3 V W. Příl. Slovo na víkend. S. VIII. Maurice Chevalier. 28. MATĚJ, Karel II-A / 992/ - 2 Yves Montand / Karel Matěj. 2 obr. In: Květ". Roč. 2, č. V W, s MATHIEU, Mireille II-A A # Mag./ Stará hvě#da nere#aví / Mireille Mathieu ; #aps. Jitka de Préval. 2 fot. In: Mladá fronta Dnes. Roč. A, č. 22 V27.. Příl. Maga#ín Dnes. S RUBEŠ, Jan Pár slov o francou#ském šansonu / Jan Rubeš. In: Prostor. Roč. 7, č. 27 V s Z2UL, Martin Serge Gainsbourg / Martin Zoul. 2br. In: Rock & Pop. Roč. A, č. s. A 37A/ IV-A 32. ŽÁK, Jiří -22 Gilbert Bécaud / Jiří Žák. 6 obr. In: Reflex. Roč. 3, č. 3 V 7..22W, s. A6-A ŽÁK, Jiří -2 Jacques Brel / Jiří Žák. 8 obr. In: Reflex. Roč., č. 3 V3.3.2W, s.

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger Určování geografického původu hudby Petr Pako Mária Běhaová Jan Hak Vácav Steiger O čem budeme muvit? I. Formuace probému II. Řešení probému III.Diskuze výsedků I. Formuace probému Naezení geografické

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Interview. Jak psát interview?

Interview. Jak psát interview? Interview Rozhovor je šikovný žánr. Mohu se lecčeho dobrat, a zpovídaný člověk někdy dokonce řekne něco, nač by bez mojí otázky nepřišel Ptám se obyčejně, občansky: nejsem ani politolog, ani ekonom, ani

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři)

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC38 Hlavní autoři Denis Diderot Voltaire Jean De La Fontaine Daniel Defoe Jonathan Swift Denis Diderot 1. Národnost?

Více

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,,

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

1. KOMBINATORIKA. Příklad 1.1: Mějme množinu A a. f) uspořádaných pětic množiny B a. Řešení: a)

1. KOMBINATORIKA. Příklad 1.1: Mějme množinu A a. f) uspořádaných pětic množiny B a. Řešení: a) 1. KOMBINATORIKA Kombinatoria je obor matematiy, terý zoumá supiny prvů vybíraných z jisté záladní množiny. Tyto supiny dělíme jedna podle toho, zda u nich záleží nebo nezáleží na pořadí zastoupených prvů

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF KAT. Dětské KOMÁŘI I. taneční hry Zora Breczková nefolklór. II. Dětské CO DOBRÉHO DO BŘICHA lidové tan.hry Marcela Látalová a tance lidová-komáři se ženili Zdeněk Král-Pšt úprava lidových písní Květa Hurťáková

Více

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 2014 KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 Eva Kordová předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast na všech projektech a aktivitách

Více

David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku

David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku Pomůcky: text příběhu, který dětem převyprávíme, příp. si jej společně přečteme Dohadování před soubojem Rozdělíme

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO METODICKÉ LISTY 1 METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO POPRASK NA LAGUNĚ Pro Národní divadlo moravskoslezské připravila MgA. Tereza Strmisková, divadelní

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv Teorie literatury Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie III/2-CJ1/1.17/Šv OBSAH 1. Literatura a její význam 2. Věda o literatuře 3. Výrazové formy 4. Literární druhy 5. Literární

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

VY_32_INOVACE_CJK43060BED

VY_32_INOVACE_CJK43060BED VY_32_INOVACE_CJK43060BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy INGEBORG BACHMANN Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN Knihy Básně. [Z německého originálu vybrala, přeložila a ediční poznámku napsala Michaela Jacobsenová]. 1. vyd. Praha : ERM, 1997. Poezie.

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

DŽUNGLE. Anotace. Mgr. Marie Lamcheová. Jazyk. český. Očekávaný výstup:

DŽUNGLE. Anotace. Mgr. Marie Lamcheová. Jazyk. český. Očekávaný výstup: DŽUNGLE Anotace Autor: Jazyk Očekávaný výstup: Specifické vzděl. potřeby Klíčová slova: Druh učeb. materiálu: Druh interaktivity Cílová skupina Žák vyhledává v textu informace. Zařazuje, jmenuje slova,

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Bylo nás pět práce s textem 2. Písemná práce 6.ročník 3. Literární test - 6. ročník 4. Zdeněk Svěrák 5. Práce s chybou pracovní list 6. Písemná práce 8.ročník 7. Literární test - 8. ročník 8. Literární

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_768_Malý princ_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku Jarní divadelní předplatné 2014 Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 27. ledna 2014 v 19.00 hodin Hlava v písku o milostném příběhu, který dojal celé Maďarsko. Hra líčí

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4760_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Epilog Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( )

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( ) ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM Památky Slaného a Slánska ( ) P Památky Slaného a Slánska (11) ravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Česká a světová literatura do poloviny 19. století

Česká a světová literatura do poloviny 19. století Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou EDMOND ROSTAND Cyrano z Bergeracu VY_32_INOVACE_06_1_07_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla)

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: literární výchova práce s literárními texty Tento projekt

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 Obsah O autorovi 10 Předmluva Špion v boji za vyšší plat 11 1. část Na cestě k jednání o platu 13 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 1.1 Zvýšení platu - aneb jak přijít k penězům 15 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

OSOVÁ SOUMĚRNOST. Lekce je navržená pro dvě vyučovací hodiny, 90 minut. Průběh lekce:

OSOVÁ SOUMĚRNOST. Lekce je navržená pro dvě vyučovací hodiny, 90 minut. Průběh lekce: OSOVÁ SOUMĚRNOST Lekce je navržená pro dvě vyučovací hodiny, 90 minut. Průběh lekce: EVOKACE Metoda: volné psaní Každý žák obdrží obrázek zámku Červená Lhota. Obrázek je také možné promítnout na interaktivní

Více