2. dbna 2008 od hod (středa) ve studovně na Eliščině nábřeží (u muzea)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. dbna 2008 od 18.00 hod (středa) ve studovně na Eliščině nábřeží (u muzea)"

Transkript

1 Sdní a vědecká knhovna v Hradc Králové 46. setkání volného cyklu Pojďme si povídat 2. dbna 2008 od hod (středa) ve studovně na Eliščině nábřeží (u muzea) aneb pan dee (nar. 1953), šansoniér, básník, překladatel a od roku 2006 předseda Českého centra mezinárodního PEN klubu.v současné době jezdím po republice křížem krážem s autorským čtením a písničkami právě po knihovnách a musím přiznat, že to jsou krásné a ušlechtilé instituce. Knihy tam půjčují milí a oduševnělí lidé svým podobně utvářeným spoluobčanům, člověk si někdy připadá skoro jako v ráji. Jako by bytosti z obou stran přepážky ani nebyly z tohoto zbožně-peněžního světa. /cit. pan Jiří Dědeček/

2 Š a n s o n v y p r a v u j e Jiří Dědeček První písnička První písnička prý prapůvodně vytrysa z náady pěvce a doresovaa ji. Sova bya voena ta, aby bya zpěvná a has se nes rajem jao zvu, jao hudební nástroj bez mimořádného zřetee obsahu písně. Ta asi vzniay písničy ze samoty, písničy bez pubia. Vzniají dodnes, i dyž zdaea už ne ta spontánně, vybředají ze své samoty a počítají s obecenstvem. Doonce mohou i vyprávět, ae to spíš výjimečně, protože jejich sía tví především v hudebnosti. Ovšem touha vyprávět a být posouchán, nejprve možná jen recitovat, později s hudebním doprovodem v pozadí, daa vzninout druhé písničce, totiž písničovému vyprávění. (Když jsem šel od vás, Když jsem jel okolo, Šla má milá, Šel Janíček, Šly panenky to všechno jsou sice vnadné vyprávěcí začáty písní, v nichž ae naonec obvye o žádný příběh nejde, uvozovací věta souží jen jao pendant metaforicému popisu citů). Sutečná narativní větev v uměém provedení vyvrchoia až oncem osmnáctého a především během devatenáctého stoetí ramářsými písněmi. Ač měy vemi oísavou uměecou úroveň (a to nejen hudební, tu druhořadou, nýbrž často i tu havní, textovou, poeticou), do určité míry z nich dodnes vycházíme všichni, do se tu a tam snažíme zpívat history. Když jsem šel, když jsem jel, potkal jsem, když jsem četl, zdálo se mi, viděl jsem, slyšel jsem Tahe a podobně se nechává idovou písní inspirovat ohromné množství současných autorsých písniče, šansonů, teré bychom právem mohi nazvat vyprávěním. Jao pohády, teré sice jdou odvážně ještě dá a začínají ambivaentním byo nebyo, s nimiž vša má autor-šansoniérvypravěč spoečnou touhu uchvátit nebo aespoň zaujmout pubium příběhem. (Ostatně i pohádový začáte se v šansonovém vyprávění tu a tam vysytne, jao napříad v jina zcea nepohádové písni Georgese Brassense o strašivém goriovi, terá paroduje ramářsou: Byl jednou jeden goril kleci / Dámská to pastva pro oko / A skrze něj se děly věci / Strašné daleko široko. ) Jean-Caude Carriere ve své nize Vyprávět příběh říá: Skutečná otázka nezní: Jaký je smysl tohoto příběhu? Kolika způsoby jej mohu chápat? Je možno jej zredukovat jen na jeden význam? Otázka zní: Může onen jedinec, k němuž se obracím, získat nějaký užitek z toho, co mu budu vypravovat? To věčné Já Nejsem vědec a iterární teoreti; stejně jao mnohé moje písničy i toto vyprávění o vyprávění bude vemi osobní. Vadimír Merta mi dysi vyčet, že vidím svět jenom srze svoje já. Má pravdu jenom do určité míry já ho ta nevidím, já ho ta nahížím. Aby by posuchači jasnější. Zatímco v mnoha prozaicých příbězích se autor-vypravěč vemi často schovává za er-formu a nechá příběh vyprávět nějaou postavu, v písničách naopa vemi často šansoniér-vypravěč vypráví v první osobě singuáru. Jao by tento fat něja přispíva věrohodnosti příběhu nebo posuchačově schopnosti prožít ho spou s interpretem já jsem to vidě, já jsem to proži, teď mě tu máte před sebou. Ich-forma je pravděpodobně proto ta častá, že je nesmírně působivá, autenticá, ať už šansoniér vypráví příběh všední, nebo naopa něco naprosto neuvěřiteného. Edith Piaf v písni Milenci na jednu noc zpívá o spoečné sebevraždě dvou madých mienců v aciném hotýu. Písniča trvá čtyři minuty a je v ní ceý život, ása, smrt. Ae co je havní zpěvača je v roi, vypráví v první osobě, co zažia, viděa a syšea jao poojsá: Rána šedivá To se nezmění / Mně tu nezbývá času na snění / 7otel 8deál špína, prach a rez / Ty dva ale dál vidím jako dnes Pubium tuto nadsázu aceptuje, přestože aždý ví, že s prací poojsé Piaf nemá vané osobní zušenosti. A dyž potom v závěru zazpívá (ano dovypráví!): Než skryla je země / Tam za ohradou / Zůstal i ve mně / Střípek z těch dvou, ze se spoehnout, že jedno oo nezůstane suché Bez ironie; pathos může být třeba nesnesitený pro naše tradice a zušenosti, ae procítěné pateticé osobní podání činí vyprávění větším. Karel Kryl a jiné příběhy Když jméno a příjmení dávají dohromady maý, jednoduchý příběh, je autor jistě předurčen vyprávění. Kryovy příběhy jsou v česé spoečnosti dobře známé; mně se zdají pozoruhodné mimo jiné i tím, že jejich Já se ta často neprosazuje: Král do boje táh, příběh, terý je nám vyprávěn 1

3 postaru jao moraizující symbo, do něhož ich-forma nepatří. Jel krajem divný kníže, Veličenstvo kat, Král a klaun, transformované pohádové náměty, v nichž by první osoba singuáru pravděpodobně těžo unesa pateticý ape na mravnost a ctnost. (Zcea jina zachází s pohádovým vyprávěním napříad Bre v písni Králův Blázen: Měltě blázna jeden král / čistého jak rosa ranní / jenžto ryzí láskou plál / ke královské jeho paní / Sláva tomu kdo se hrbí / A kdo visí buď zdráv!, Kryovu pathosu je naopa bízý Brassens v Malém pištci: Malý pištec na flétnu hrál / Až to zaslech na zámku král /nabídl mu spoustu věcí / Mimo jiné erb hraběcí / Pane já nechci být hrabě / Ohradil se šumař chabě ) I dyž Kry si ve své magicé přímočarosti moh dovoit mnoho, individuaismus Já přece jenom příiš zavání duchapností, humorem, terý ničí pathos a maří veebné vyznění vyprávění. Pro morání ape v nepateticém, podezíravém a švejovsém česém prostředí je pa mnohem vhodnější první osoba puráu zůstali jsme němí, máme, co jsme chtěli, mlčíme ty i já, tak vás tu máme Dívejte se mi do očí Poud jde o způsob podání taového vyprávěcího šansonu, může se samozřejmě různit stejně, jao se různí podání jaéoiv jiné písničy. Mode uspavač hadů zpívá obvye se zavřenýma očima, jao by věři, že siný příběh deroucí se z nitra si sám najde cestu diváovi, mode učite těocviu přátesy osovuje oetiv (nědy i dosova: děca), tu a tam adresně pohédne diváovi do očí, a zísává ta pozornost pro svůj příběh srze osobní charisma. Zcea zváštní apitou tvoří pode mého názoru francouzsý šanson od počátu 20. stoetí až do pozdních sedmdesátých et. Jednotiví interpreti se nespoojují s vyprávěním příběhů, nýbrž aždou písniču inscenují jao miniaturní drama. V pejádě veých jmen, jao jsou Piaf, Gréco, Barbara, Bécaud, Aznavour, Bre, Brassens a daší, dotáh toto herecé mistrovství v šansonu nejdá pravděpodobně Yves Montand. Ten si pode svědectví pamětníů aždý detai písničy pečivě nacvičova před zrcadem, a to včetně pohybu prstů, včetně posádání vějířu vráse v outcích očí při úsměvu z profiu (Podobnou inii už po éta u nás udržuje Hana Hegerová; její podání jao by vyvraceo tvrzení, že pro Čechy je pathos čímsi nestraviteným.) Tato dramatizace šansonu bya bezesporu dána taé tím, že právě ve Francii docházeo a stáe dochází vemi sinému pronutí šansonu na jedné straně a fimu a divada na straně druhé mimo už jmenované jsou tu dáe Serge Reggiani, Aain Souchon, Charotte Ramping, Richard Bohringer, u nichž herecé mistrovství sině onuruje pěvecému nebo naopa. Vymýšlet se smí, lhát je zakázáno Nejsem rasista, násiní nebo opiec, ae vemi často se za tyto idsé ategorie vyjadřuji první osobou jednotného čísa, vyprávím jejich příběh, jao by by můj vastní. Ba co víc, vyprávím jejich příběh, terý jsem si vymyslel od A až do Z. Na mém vyprávění tedy není pravdivého nic mimo principy, havní body a íčové ideje uvažování a předpoádaného chování rasisty, násinía nebo opice. Taé doufám, že ani bbec nejsem, a přesto mám o tomto idsém typu desíty písniče vyprávěných v první osobě singuáru. Prožívám tedy vemi často roe havních hrdinů svých písniče, i dyž s nimi mimo muvnicou vazbu mám pramáo spoečného. Teprve dyž už míra bbosti přesahuje uvěřitenou mez (a nebo dyž by se naopa moha nebezpečně bížit uvěřitenosti v souvisosti s mou osobou), najdu si raději postavu, o níž vyprávím: Včera Pepa nejed / jindy jí / snad se inspiroval / 8ndií / nebo jinou zemí / některou / kde též pravidelně / nežerou Od tvůrčího vymýšlení musím jen pro pořáde odišit vědomou účeovou lež. Obvye bývá ve sužbách nějaé ideje, nědy jen vytváří faešný obraz o tvůrci-interpretovi, ae časem se ta jao ta prozradí. Má totiž narozdí od poeticých výmysů těžou prde. (Nadpis tohoto odstavce ostatně tvoří jednu z havních výchovných deviz v naší rodině, děti vždy věděy, že vymýšet si mohou, ae hát nidy. Cit pro tu jemnou hranici nosí v sobě aždý z nás.) K autorsým výmyslům, jež nazýváme tvorbou, dodává Jean-Caude Carriere: V Životě Ježíšově (La Vie de Jésus) ukázal Renan velmi obratně, jak nějaký vypravěč, jistý Jan, poslední ze čtyř známých evangelistů, jehož totožnost není jistá, počal na sklonku svého života vypravovat životopis toho, jehož podle svých slov znal. Činí tak po svém a jeho způsob je velmi osobní. 7nán snad jakousi žárlivostí vůči apoštolu Petrovi klade sám sebe do popředí hned vedle Krista a 2

4 prohlašuje se za nejoblíbenějšího učedníka. A vypravuje epizody jako je Lazarovo vzkříšení které ostatním evangelistům unikly. Možná si vymýšlí. Je to autor. Osobní zážitek Záadem všech vyprávěcích písniče je pro mne osobní zážitek. Žijeme ovšem v jednadvacátém stoetí, dy prosté uměecé onstatování nestačí, všechno už tady byo: jaro je čas ásy, život je těžý, smrt je tajemná V houbi duše je moje prožívání těchto sutečností stejné, jao byo před dvěma tisíci ety. Doneonečna omíat pocity nadšení, zoufaství a strachu by vša byo nejen zbytečné, ae především vrchoně nudné. Musím tedy jaro, život i smrt prožívat jinými sovy, chci-i zaujmout. A říám-i musím, mě bych se hned opravit ta povinnost by se brzy prozradia faší. Nemám-i dar prožívat, nahížet odvěá témata osobitě, nemám ani právo na uměecou existenci. Ja se dnes často opauje v seminářích tvůrčího psaní nejde o to CO, jde o to JAK. (Ae probém nového náhedu na stará témata není záežitostí posedních et, ja doumentuje bonmot, terým G. B. Shaw už počátem 20. stoetí častova nešťastné adepty dramaticého psaní /parafrázuji/: Ve vašem díle je mnoho nového a krásného, to krásné však bohužel není nové a to nové není krásné ) Francouzsý šansoniér Georges Brassens říá: v písničce, ostatně jako v krásné literatuře, záleží především na způsobu podání: stylu a úhlu pohledu na věc, kterou se člověk zabývá. Poněvadž témata sama nejsou tak početná, lze je vyčíslit na prstech jedné ruky. příroda, svoboda, spravedlnost, smrt, čas, jak běží, láska Na počátu tedy stojí osobní zážitek, ae dá už funguje jedna to, čemu říáme básnicá icence (především v dramaticém rozvíjení příběhu písničy a jejím vypointování), dáe pa deformované, úchyné, osobité autorsé vidění, tedy taent, projevující se neotřeým užitím básnicých prostředů. Občas s nadsázou prohašuji, že nedoážu napsat o ničem, co jsem doopravdy neproži. Ae co je to doopravdy? Hieronymus Bosch ži spořádaný občansý život a pravideně pati daně. Moje představy a sny jsou nědy mnohem tísnivější, jindy mnohem rásnější či absurdnější neži sutečnost. Lze prostě říci, že jsou pro mne často mnohem opravdovější, proto ani autorsointerpretační prožite, výraz, není nepravdivý a proto je většinou jao autenticé vnímá i divá, posuchač. Nidy jsem doopravdy neumře, a přesto o tom vyprávím v písničce Řekněte to mýmu psovi: Už mi začla dovolená / už mi pište absenci / už mě berou na ramena / štyry krásný mládenci Nidy jsem úpně dosova nezausi to, o čem se pojednává v textu Za trochu lásky: Když jsem odbočoval z Plzně na Čistou, potkal jsem se s mladým neonacistou, měl napsáno Praha fixem na lístku, podpaží ved mladou neonacistku Ae na druhou stranu neprožívá to či ono aždá citivá bytost na tomhe světě den co den, přinejmenším ve svých sutečných představách? Život, láska, smrt Všechny šansoniéry, teří jsou zároveň aespoň zčásti autory, pronáseduje věčná novinářsá otáza: Co vám posytuje inspiraci? Leoucheovsá odpověď: život, láska, smrt ovšem tazatee neuspoojí. Pa tedy můžeme po vzoru Brassensově buď rozdrobit tyto tři inspirační množiny na výše uvedené podmnožiny, nebo shrnout a říci prostě: Všechno. Protože ta to je, a nejen v šansonu. V mirosvětech, jež nás obopují, není detaiu, terý by nestá za vyprávění, ooo něhož by nebyo možné ovinout příběh aespoň ta douhý, ja douho trvá písniča. Jean-Caude Carriere tvrdí, že v dnešní době se příběhem vyprávění stává všechno. Vše je vyprávěno jako série po sobě jdoucích dějů. Novinové zprávy, jakmile projdou osobou nějakého speakera, to jest interpreta, herce, jsou nutně dramatizovány. Zadržení rukojmí, obtížná jednání, mimořádný sportovní výkon jsou zrovna tak vyprávění, dramata. A Trojskou válku bychom dnes asi prožívali v přímém přenosu doplněnou rozhovory s Achillem na jedné straně a s 7elenou na druhé; a možná i s bohy, kdo ví. ( ) První příběh náhle vytrysknuvší odnikud nebyl nikdy vyprávěn. Vše se artikulovalo postupně zvuk po zvuku, význam po významu. Žádné tvoření, žádná invence, pochopitelně. ( ) V každém případě příběh, toto dlouze váhavé vyjádření, tak zázračné, že bylo zprvu přičítáno kosmu a bohům, přežívá rozšířenější než kdykoliv předtím (a také možná oslabenější a zvulgarizovanější) v moderních médiích. 3

5 Šanson ovšem příběh ondenzuje, jednomu idsému životu věnuje v básnicé zratce sou o čtyřech verších a běží dá za převapením, za moraitou, za pointou. A dobře děá, protože narodit se, žít a umřít dovede aždý druhý, ae zajímavé je právě to mezitím a oem. 4

6 Rešerše č. 8/28 odd. IRS SVK Hradec Králové Francouzský šanson Výběrový soupis literatur" # fondů SVK v Hradci Králové. Ro#děleno na knižní a článkovou produkci, doplněno signaturami SVK. Ve skupinách řa#eno abecedně. Knihy: Signara:. AZ1AV2UR, Charles V#pomínk" : čas včerejšků / Charles A#navour ; [# francou#ského originálu... přeložila Markéta Vinická]. -. v"d. Praha : Albatros, - s., 32 s. obr. příl. ISB A BÉRA1GER, Pierre-Jean de A96 1a křídlech refrénu : výbor # písní a písniček / Pierre-Jean de Béranger ; # francou#ského originálu přeložil Jan 2. Fischer. -. v"d. souboru. Praha : Československý spisovatel, s. 3. BERTEAUT, Simone A9 Edith Piaf / Simone Berteaut ; # francou#ského originálu přeložila Marie Janů. -. v"d. Praha : Československý spisovatel, s. : DĚDEČEK, Jiří Klejme píseň dokola : výběr # textů / Jiří Dědeček, Georges Brassens ; # francou#štin" přeložil, životopisem a předmluvou doplnil Jiří Dědeček.. v"d. Praha : Panton, A s. A. ERISMA11, Gu" Cesta francou#ského šansonu : od středověku po dnešek / Gu" Erismann ; # franc. přel. Vladimír Cinke. -. v"d. Praha : Supraphon, s. 6. FISCHER, Jan 2tokar Béranger - nejslavnější francou#ský písničkář / Jan 2tokar Fischer.. české v"d. Praha : Svoboda, 967. s., obr. příl. 7. K2PTA, Pavel 267 Lov motýlů / francou#ské šanson" ve výběru, přebásnění a parafrá#ích

7 Rešerše č. 8/28 odd. IRS SVK Hradec Králové Pavla Kopt". -. v"d. Praha : 2deon, s LI, Jean 73A Edith Piaf : přísně tajné / Jean 1oli ; přeložila Růžena Steklačová ; s předmluvou Charlese A#navoura. -. v"d. Praha : ETC, A s. : il. ISB X 9. PIAF, Edith Kolo štěstí / Edith Piaf ; úvodní slovo a po#námk" Marc Robine ; předmluva Jean Cocteau ; doslov Fred Mella ; přeložila Galina Kavanová.. v"d. v českém ja#"ce. Praha : BB art, s. ISB1 -33A-3. TATER2VÁ, 796 Edith Piaf / Milada Taterová, Jiří 1ovák. -. v"d. Praha : Supraphon, 969. s.. TATER2VÁ, Gilbert Bécaud / Milada Taterová, Jiří 1ovák. -. v"d. Praha ; Bratislava : Supraphon, s. 2. Charles A#navour / Milada Taterová, Jiří 1ovák. --. v"d. Praha ; Bratislava : Supraphon, s. 3. TATER2VÁ, A 9 Maurice Chevalier / Milada Taterová, Jiří 1ovák. -. v"d. Praha : Supraphon, 97. TATER2VÁ, Milada 69 Mireille Mathieu / Milada Taterová, Jiří 1ovák. -. v"d. Praha ; Bratislava : Supraphon, A s. A. V21DRÁK, Jiří Básníci Evrop" : 2kudžava, Suchý, Lasica, Paoli, Bécaud, Aufra", Doga, Jordanov, Van Veen, Hirsch, Donovan, Wecker, Anderson, Turnau / Jiří Vondrák. - V"d.. Praha : Česká televi#e, s. : il. ISB AA-89-9 A

8 Rešerše č. 8/28 odd. IRS SVK Hradec Králové Články z periodik: Signara: 6. BRETFELD2VÁ, Helena I-A 999 Svéhlavý ka#atel s nepřistřiženými křídl" / Helena Bretfeldová. fot. In: Folk & Countr". Roč. 9, V 999W, s. 6. Jacques Brel. 7. BRETFELD2VÁ, Helena I-A Zpěvačka s kon#ervatoří ulice : Edith Piaf / Helena Bretfeldová. fot. In: Folk & Countr". Roč., č. 2 V2W, s DĚDEČEK, Jiří Co je to šanson? / Jiří Dědeček. In: Lidové novin". Roč. 8, č. A6 s. 2. II-A 32A/2A/7 9. DĚDEČEK, Jiří I-A 29/2 / - 3 Kdo v"m"slel smrt : Bécaud opustil loď u Saint-Cloudu / Jiří Dědeček. In: Týden. Roč. 9, č. V W, s. 2. DEMEL, Dalibor I-A A7A/ 999 Georges Brassens / Dalibor Demel. 8 fot. In: Uni. Roč. 9, č. 3 V 999W, s GRÉC2, Juliette -26 Dva druh" smrti / Juliette Gréco ; Jiří Žák. 9 obr. In: Reflex. Roč. 6, č. 2 V 9.A.2AW, s HVĚZDA II-A 32A/ 997/ - 2 Hvě#da francou#ského šansonu / job. obr. In: Lidové novin". Roč., č. 278 V W, s. 7. Barbara ( ), nekrolog. 23. CHARLES /23-39 Charles Trenet. In: Reflex. Roč. 2, č. 32 V9.8.2 W, s. JA1DER2VÁ, Drahoslava Léo Ferré / Drahoslava Janderová. fot. In: Literární novin". č. 3 VA W, s. 2. Nekrolog ( ). II-A 66/ 993/26-A2 3

9 Rešerše č. 8/28 odd. IRS SVK Hradec Králové 2A. KLUSÁK, Pavel I-A 29/22/ - 3 Šanson se vrací / Pavel Klusák. In: Týden. Roč. 9, č. 3 V2A.3.22W, s Brigitte Fontaine. 26. K2MÁREK, Tom Serge Gainsbourg / Tom Komárek. obr. In: Rock & Pop. Roč. 6, č. 6 V26W, s. IV-A A33/ KUČERA, Josef Kobra Sl.na v./ 998 R"tíř dobré nálad" / Josef Kobra fot. In: Slovo. Roč. 9, č. 2 3 V W. Příl. Slovo na víkend. S. VIII. Maurice Chevalier. 28. MATĚJ, Karel II-A / 992/ - 2 Yves Montand / Karel Matěj. 2 obr. In: Květ". Roč. 2, č. V W, s MATHIEU, Mireille II-A A # Mag./ Stará hvě#da nere#aví / Mireille Mathieu ; #aps. Jitka de Préval. 2 fot. In: Mladá fronta Dnes. Roč. A, č. 22 V27.. Příl. Maga#ín Dnes. S RUBEŠ, Jan Pár slov o francou#ském šansonu / Jan Rubeš. In: Prostor. Roč. 7, č. 27 V s Z2UL, Martin Serge Gainsbourg / Martin Zoul. 2br. In: Rock & Pop. Roč. A, č. s. A 37A/ IV-A 32. ŽÁK, Jiří -22 Gilbert Bécaud / Jiří Žák. 6 obr. In: Reflex. Roč. 3, č. 3 V 7..22W, s. A6-A ŽÁK, Jiří -2 Jacques Brel / Jiří Žák. 8 obr. In: Reflex. Roč., č. 3 V3.3.2W, s.

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba)

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) Čekám svůj den 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 6. Na háku (M.

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami)

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami) 3 Martina Zapletalová Cause Upřímnost je nemoc z vyčítání (tentokráte i s předmluvami) 4 Obsaženo Obsaženo...4 Za dveřma někdo pije čaj...6 Gejši mávají přes ulici...8 Hlupáček-undefined... 10 Rezervace

Více

KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ ČERVENEC 2014*** ROČNÍK XV.*** ČÍSLO 7

KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ ČERVENEC 2014*** ROČNÍK XV.*** ČÍSLO 7 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ ČERVENEC 2014*** ROČNÍK XV.*** ČÍSLO 7 Citát inspirující: Muži obdivují ženy, které mluví jako knihy, ale berou si ženy, které vaří jako z kuchařské knihy.

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu.

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu. U Moniky a Jakuba Z Literárních novin (12. 7. 2012) 1. Abych nebyl tak sám Monika mě jednou pozvala na návštěvu. Přišel jsem pěšky a říkal jim, že jsem přijel autem V tom autě jsme ale cestovali teprve

Více

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy FRANÇOISE SAGANOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ Knihy Dva romány o lásce. Přeložili Josef Pospíšil a Eva Ruxová. Dobrý den, smutku 1. vyd. Za měsíc, za rok 2. vyd. P., Motto 2002.

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Epilog Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5260_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

ABBA Honey, honey Už jsme tady

ABBA Honey, honey Už jsme tady ABBA Honey, honey Už jsme tady Kluci, kluci, už jsme tady Kluci, kluci Pojďte všichni dohromady Kluci, kluci My písničku zpíváme vám Já vás už odněkud znám Mě do ouška můžete říct: Sluší ti to móóóc. A

Více

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá Lekce 6: Úvod roční období V dnešní lekci si budeme o jaru. Jaro je první roční období, přichází po zimě. Na jaře se oteplí, protože naše Země se dostává blíže ke Sluníčku. Sníh roztaje a všude kolem se

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU.

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU. Pracovní list 8 Malinský, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Jak popelnice rozkvetla Před panelákem stála popelnice. Zrovna zívla dlouhou chvílí, když se ze dveří vyloudal kluk. Hodil do popelnice napěchovaný

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 7 3 4 0 2 Alfred de Musset Gamiani

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_749_Tematika_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

1.5.7 Prvočísla a složená čísla

1.5.7 Prvočísla a složená čísla 17 Prvočísla a složená čísla Předpolady: 103, 106 Dnes bez alulačy Číslo 1 je dělitelné čísly 1,, 3,, 6 a 1 Množinu, terou tvoří právě tato čísla, nazýváme D 1 množina dělitelů čísla 1, značíme ( ) Platí:

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Absolventský projekt Světlo k inscenaci PLÁŇKA Autor

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

ZRCADLO VĚČNÉ BLAŽENOSTI

ZRCADLO VĚČNÉ BLAŽENOSTI JAN VAN RUYSBROECK PODIVUHODNÝ ZRCADLO VĚČNÉ BLAŽENOSTI čili VZESTUP DUŠE K BOHU S KRI STE M, V NĚ M A S KRZE NĚHO Z kritického vlámskéh o vydání přeložil P. EM. SOU KUP O. P. 1 9 4 G Dominikánská edi

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Literární a slohová výchova, komunikace. Dataprojektor, kodifikační příručky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Literární a slohová výchova, komunikace. Dataprojektor, kodifikační příručky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Bajka (Literární výchova I) Vysvětlí pojem

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Přehledné dějiny české literatury 1945-1989

Přehledné dějiny české literatury 1945-1989 Přehledné dějiny české literatury Na základě Dějin české literatury, sv. I-IV, zpracovali Pavel Janoušek (hlavní redaktor), Veronika Košnarová, Kateřina Piorecká, Karel Piorecký a Milena Vojtková ACADEM

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2014 - I.termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2014 - I.termín ČESKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Milí uchazeči a uchazečky o studium, přijímací zkouškou vás bude provázet text Kopaná z knihy René Goscinnyho Malý Mikuláš. Není-li uvedeno

Více

Č Í S L O D U M U : V Y _ 1 2 _ I N O V A C E _ 2 3 _ C J L _ L V Z D Ě L Á V A C Í O B O R : L I T E R A T U R A

Č Í S L O D U M U : V Y _ 1 2 _ I N O V A C E _ 2 3 _ C J L _ L V Z D Ě L Á V A C Í O B O R : L I T E R A T U R A J M É N O A U T O R A : M G R. H A N A B O H Á Č O V Á D A T U M V Y T V O Ř E N Í : 0 6. 0 4. 2 0 1 3 Č Í S L O D U M U : V Y _ 1 2 _ I N O V A C E _ 2 3 _ C J L _ L R O Č N Í K : I V. Č E S K Ý J A Z

Více

Nabídka kulturních a výchovných pořadů pro 2. stupně základních škol a střední školy

Nabídka kulturních a výchovných pořadů pro 2. stupně základních škol a střední školy Nabídka kulturních a výchovných pořadů pro 2. stupně základních škol a střední školy Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám prosím objednávku na e-mail: skoly@dk-akord.cz nebo poštou na korespondenční

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla rozhovor pro Festival spisovatelů Praha Erika Zlamalová: 20. ročník

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍNOS K ROZVOJI OSOBNOSTI ŽÁKA PODLE RVP ZV: poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách v české a evropské společnosti; rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Lidé a Země www.lideazeme.cz

téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Lidé a Země www.lideazeme.cz téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi 34 Stará řemesla stále žijí Letité dřevo středomořských oliv či borovic se pod rukama sámoských řemeslníků už tisíce let mění v bytelné rybářské

Více

Vydáno nákladem více než ekonomickým Vytisknuto mimo pracovní dobu Úvodní slovo MiČ Ilustrace PaJu Grafické a textové úpravy by Elouk - PaJu

Vydáno nákladem více než ekonomickým Vytisknuto mimo pracovní dobu Úvodní slovo MiČ Ilustrace PaJu Grafické a textové úpravy by Elouk - PaJu Jan Bezděk Pavla Jurigová a Michal Čagánek Vydáno nákladem více než ekonomickým Vytisknuto mimo pracovní dobu Úvodní slovo MiČ Ilustrace PaJu Grafické a textové úpravy by Elouk - PaJu 0 Jan Bezděk Pavla

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Ježibaba Čert Vodník Princ Král Kašpárek Princezna les, smrk komnata podhradí, smrk Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Děti! Taky jste si všimly, že většina pohádek je o krásných princeznách

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více