1/26. Koncepční záměr rozvoje školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/26. Koncepční záměr rozvoje školy 2014-2016"

Transkript

1 1/26 Koncepční záměr rozvoje školy

2 2/26 Obsah: 1. Cíle stanovené v předcházejícím období a jejich plnění Nastínění demografického vývoje v regionu Vývoj počtů žáků a učitelů Vývoj počtu absolventů.8 5. Důraz na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu hodnocení Integrace dětí se zdravotním postižením Stručný program prevence rizikového chování žáků Další činnosti školy Personální politika Předpokládané ekonomické a personální nároky Přehled podaných i plánovaných žádostí o finanční podporu...26

3 3/26 1. Cíle stanovené v předchozím období a jejich plnění Hlavní cíle, které si škola stanovila v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Středočeského kraje, byly splněny. Škola současně postupuje v souladu s Koncepčním záměrem školy z roku Charakteristika školy SOŠ a SOU, Kladno, Dubská je komplexní školou, která vedle nabídky vzdělávání v učebních a studijních oborech technického zaměření, zajišťuje i ubytování v domově mládeže a školní stravování nejen pro vlastní žáky, ale i žáky jiných středních škol. Ubytování v našem zařízení využívají i studenti ČVUT Praha fakulta biomedicínckého inženýrství. Na pokles počtu vystupujících žáků základních škol škola reagovala restrukturalizací nabídky učebních a studijních oborů v souladu s poptávkou trhu práce. Zavedení nových studijních a učebních oborů v uplynulém období dává škole možnost nabídnout uchazečům ucelené a co nejširší spektrum oborů studia Oblasti s dobrými výsledky Neustálý kontakt s trhem práce reakce na podněty sociálních partnerů, zaměstnavatelů a maximální snaha o uplatnění žáků v praxi již v době studia. Propagace a marketing. Materiálně technické zabezpečení strojírenských a elektrotechnických oborů. Účast v odborných soutěžích. Zapojení žáků do produktivní práce. Zlepšování prostředí školy výměna oken v budovách dílen, výměna oken v učebnách školy, výměna šatních skříněk, malování učeben, vybavení kabinetů a dílen OV novým nábytkem. Materiálně technické zabezpečení oboru elektro, telekomunikace a autodílny zapojení do projektu ROP NUTS II Střední Čechy projektem Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU, Kladno, Dubská. Zapojení do projektů viz bod Oblast materiálního zabezpečení ICT a využití ICT v širším spektru výuky. Nabídka mimoškolních aktivit kroužky působící na škole z oblasti auto oborů, elektro oborů i sportovní. Zvyšování zájmu pedagogů o odborné kurzy a semináře. Podpora pedagogů při studiu k získávání a zvyšování kvalifikace. Výchovné poradenství a protidrogová prevence Oblast s požadavkem zlepšit úroveň vzdělávání Aktualizace SW. Modernizace výuky jak v teoretickém, tak praktickém vyučování. Nabídka celoživotního vzdělávání a rekvalifikačních kurzů. Nabídka zkráceného vzdělávání. Vyšší angažovanost pedagogů do aktivit školy. V oblasti komunikace pedagog - rodič využívat co nejširší škálu možností k řešení problémů s docházkou i prospěchem. Motivace žáků k pravidelné domácí přípravě a studiu, vytváření vlastních projektů, zapojení do soutěží včetně středoškolské odborné činnosti. Zlepšení práce předmětových komisí (těsnější propojení teorie a praxe, učitelé teoretického vyučování a učitelé odborného výcviku).

4 4/ Zhodnocení podmínek vzdělávání Vzdělávání žáků probíhá podle platných RVP schválených MŠMT ČR. Na jejich základě škola vypracovala vlastní učební plány a školní vzdělávací programy, které jsou každoročně plněny. Tvorba Školních vzdělávacích programů byla dokončena a všechny ŠVP byly zavedeny do výuky (viz. tabulka). Původní obor ŠVP od kód oboru Název RVP Název ŠVP kód název H/01 Autoelektrikář Autoelektrikář 2657H001 Autoelektrikář Dopravní M/01 prostředky Silniční doprava 2345M/004 Silniční doprava H/01 Elektrikář Elektrikář 2651H001 Elektrikář H/01 Instalatér Instalatér 3652H001 Instalatér H01 Klempíř Klempíř 3655H001 Klempíř-stavební výroba Klempířstrojírenská H/02 Karosář Autoklempíř 2355H002 výroba H/01 Malíř a lakýrník Lakýrník 2361H001 Lakýrník Mechanik Mechanik Mechanik seřizovačmechatronik L/01 seřizovač seřizovač Mechanik Mechanik Mechanik L/01 elektrotechnik elektrotechnik 2643L001 elektronik Mechanik instalatérských a elektrotechnických Mechanik instalatérských a elektrotechnických Mechanik instalatérských a elektrotechnických L/02 zařízení zařízení 3941L002 zařízení H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 2368H001 Automechanik Mechanik strojů a Mechanik strojů a Mechanik strojů a L/01 zařízení zařízení 2344L/001 zařízení H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů 2356H001 Obráběč kovů M/01 Požární ochrana Strojník požární techniky 2345M003 Strojník požární techniky Telekomunikační Telekomunikační M/01 Telekomunikace mechanik 2645L/005 mechanik H/01 Zedník Zedník 3667H001 Zedník H/01 Strojní mechanik Zámečník 2351H001 Zámečník 2343L/51 Provozní technika Provozní technika 2345L506 Provozní technika Provozní 2641L/52 Elektrotechnika elektrotechnika 2641L501 Elektrotechnika Škola se snaží zabezpečovat dobré personální a materiálně technické podmínky pro výuku a je tak schopna připravit každoročně nové absolventy pro co nejméně problémové uplatnění na trhu práce. Vzhledem k tomu, že je škola orientována na řemeslné obory technického zaměření, je při neustálém nedostatku provozních finančních prostředků obtížné vždy inovovat výuku odborných předmětů a odborného výcviku v souladu s technickými novinkami i novými technologiemi a postupy. V rámci zlepšování kvality i obsahu výuky, realizovala škola projekt na modernizaci dílen elektrooborů a

5 přihlášení přijatí přihlášení přijatí přihlášení Přijatí přihlášení Přijatí 5/26 automobilních oborů. V rámci projektu je modernizováno 6 dílen pro elektrikáře, elektrolaboratoř a 2 dílny automechaniků. Celý projekt se podařilo dokončit tak, aby zde bylo možno od září 2014 zahájit výuku. Vybavenost těchto pracovišť technickými učebními pomůckami a moderními technologiemi přispěje k vysoké odbornosti absolventů a osvojení praktických dovedností žádaných na trhu práce. Projekt pod názvem Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU, Kladno, Dubská byl realizován v rámci projektu ROP NUTS II Střední Čechy za finanční podpory Středočeského kraje 2. Nastínění demografického vývoje v regionu, ze kterého škola získává většinu uchazečů 2.1. Vývoj počtu uchazečů k počtu přijatých (stav vždy k přísl. roku) 2011/ / / /2015 čtyřleté maturitní obory tříleté učební obory Název oboru mechanik elektronik, mechanik elektrotechnik dopravní prostředky strojník požární techniky, požární ochrana automechanik, mechanik opravář motorových vozidel klempíř - strojírenská výroba, karosář Zámečník, strojní mechanik obráběč kovů elektrikář autoelektrikář instalatér Elektrotechnika, provozní elektrotechnika - nástavbov é obory denní forma studia denní i dálkové formy provozní technika - denní forma studia provozní technika - dálková forma studia x celkem

6 6/ přihlášeni přijatí (odevzdali ZL) / / / / Předpokládaný demografický vývoj do roku 2017: Následující graf vypovídá o silném poklesu počtu žáků přijímaných do sekundárního vzdělávání ve Středočeském kraji ve školním roce 2012/2013, který bude pokračovat až do roku V tomto roce budou do středních škol nastupovat žáci, kteří k dovršili 9 let věku. Podle grafu dojde k nárůstu počtu žáků vystupujících ze základních škol počet dětí ve Středočeském kraji k letí 9 letí 10 letí 11 letí 14 letí Zdroj ČSÚ Záměry a opatření, které škola navrhuje Z uvedeného grafu vyplývá, že postupný pokles počtu žáků ZŠ bude trvat až do roku Tato nepříznivá situace se začala na středních školách projevovat již v roce 2008 a stále pokračuje. Proto je důležitá promyšlená strategie na středních školách spočívající v optimalizaci vyučovaných oborů, v otevření se širšímu vlivu společnosti, ekonomiky a požadavkům trhu práce, v rozvoji druhů a forem dalšího vzdělávání dospělých. I nadále škola navrhuje zřizovateli provést u učebních oborů s malou naplněností a vícečetnou nabídkou škol umístěných v jedné lokalitě oborovou optimalizaci nejlépe v rovině teoretického vyučování. Odpadne tím značné množství více oborových tříd na mnoha školách. Vzhledem k tomu, že vyšší vzdělání obecně snižuje míru nezaměstnanosti a přispívá tedy zaměstnanosti a uplatnitelnosti na pracovním trhu, nabízíme pro zaměstnané s nízkou kvalifikací možnost dalšího studia v různých druzích a formách - nástavbová studia, školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. o elektrotechnické kvalifikaci. Plánujeme též pro tyto uchazeče otevřít zkrácené studium některých žádaných oborů, zvl. oboru elektrikář. Škola je otevřena také formám celoživotního vzdělávání dospělých a proto se zapojila do projektu UNIV 2 Kraje školy jako centra celoživotního učení. V rámci tohoto projektu byly vypracovány programy, v souladu

7 7/26 s přehledem dílčích kvalifikací, v oboru instalatér a pilotní kurz Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Vzdělávací program: Údržbář bytového fondu a technických zařízení budov je zaměřen především na zaměstnance pro údržbu bytového fondu nebo pro absolventy, kteří jsou vyučeni v jednom stanoveném učebním oboru za účelem rozšíření znalostí a dovedností příslušných oborů. Absolventi, kteří úspěšně ukončili vzdělávání v tomto programu, se mohou ucházet o místa pracovníka údržby (domovníka) v oblasti oprav a údržby domovního fondu a případně jako techničtí správci průmyslových zařízení a budov. Vzdělávací program: Vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice : absolvent tyto práce může vykonávat samostatně případně i práci řídit a to jako zaměstnanec i osoba samostatně výdělečně činná na místech k tomu určených. Případně je tento kurz určen stávajícím pracovníkům v oboru elektro, kterým prochází doba platnosti dané Vyhlášky 50/1978 a dále je vhodný pro všechny kategorie pracovníků s odbornou způsobilostí dle 5, 6, 7, 8 a to do 1000 V, případně pro pedagogy vyučující odborné předměty v elektrotechnice, fyzice, chemie, laboratořích dle 11 případně i pro pracovníky bez elektrotechnické kvalifikace s možností získat 3 a 4 v jakékoliv věkové skupině. Od roku 2013 škola nabízí Vzdělávací program : Domovní instalatérské a elektrikářské práce. Tento program je určen i pro nevyučené zaměstnance jakéhokoliv věku, kteří například v tomto oboru pracují a nemají kvalifikaci potvrzenou certifikátem, případně pro uchazeče, kteří řádně neukončili učební obor instalatér nebo elektrikář. Program je zaměřen na domovní instalatérské a elektrikářské práce (nákup materiálu, stavební připravenost, instalace nebo rekonstrukce v souvislosti s vnitřním rozvodem studené a teplé vody, instalace vnitřních odpadů, topenářské práce, osazení armaturami, zařízením, příslušenstvím. V rámci tohoto projektu absolvovalo 10 pedagogických pracovníků studium Certifikovaného kurzu lektor vzdělávání dospělých při Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Předpokládáme, že potřeba rekvalifikování zaměstnanců i nadále poroste a škola je připravena na toto reagovat a tyto kvalifikace nabízet zájemcům z řad zaměstnanců i zaměstnavatelů včetně úřadů práce. Škola plánuje v budoucnu připravovat pro trh práce i dílčí kvalifikace. 3. Vývoj počtů žáků a učitelů Pokles počtu žáků má za následek postupné snižování počtu pedagogických pracovníků jak v teoretickém, tak praktickém vyučování, ale v souvislosti s nutností zavádět víceoborové třídy (spojování nutné z důvodu nenaplněnosti oborů) je snižování počtu pedagogů velmi obtížné / / / /2015 pg. pracovníci ţáci celkem

8 8/ Vývoj počtu učitelů a nepedagogických pracovníků Případný pokles počtu žáků ve škole podle křivky demografického vývoje může být řešen z hlediska personálního zabezpečení výuky přirozeným odchodem pedagogickým pracovníků do důchodu. Vzhledem k věkovému průměru učitelů odborného výcviku je třeba vyhledávat mladé perspektivní zájemce o tuto profesi. Počet nepedagogických pracovníků je již na samé hranici funkčnosti a plnění úkolů téměř bez vzájemné zastupitelnosti. 3.2 Školní jídelna, domov mládeže / / / /2014 stravování ubytování Vývoj počtu absolventů 4.1 Uplatnění absolventů na trhu práce je vždy zjišťováno v souběhu se závěrečnými a maturitními zkouškami. Jedná se o dotazníkové šetření úřadu práce, které poskytuje poslední ucelenou zpětnou vazbu s určitou vypovídací validitou o budoucím uplatnění absolventů. Z vývoje uplatnění absolventů je patrný trend bezproblémového uplatnění a potřeba řemesel na trhu práce. Statistiky o uplatnění na trhu práce, nabídka a poptávka volných pracovních míst je vždy zatížena prostým lidským faktorem nechutí pracovat a v tomto případě nezáleží na oboru, ve kterém je žák vyučen. Přestože existuje nabídka takovýchto pracovních míst, nikdy se v tomto případě nesetká s neexistující poptávkou. Škola ve snaze o co nejsnazší přechod ze studia a učení do praxe zapojuje žáky vyšších ročníků do odborné praxe přímo na odloučených pracovištích u případných budoucích zaměstnavatelů. V současné době má škola cca 30 odloučených pracovišť, kde odbornou praxi vykonává cca 50 žáků. Jejich počet se během školního roku mění v závislosti na požadavcích zaměstnavatelů a průběhu svářečských kurzů. Dlouhodobě se nedaří přesvědčit uchazeče o výhodnosti studia v oborech strojní mechanik a mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Tyto obory jsou na trhu práce velmi žádané a zajišťují možnost trvalého zaměstnání. Naše škola se také účastní Přehlídky škol, kterou pořádá ve spolupráci s Magistrátem města Kladna Dům kultury Kladno. Dalšího veletrhu vzdělávání se naše škola každoročně zúčastňuje v Rakovníku. Nedílnou součástí propagace řemeslných oborů jsou i dny otevřených dveří.

9 9/26 Počet vystupujících ţáků / / /2014 studijní obory učební obory Ţáci hlásící se k dalšímu studiu studijní obory učební obory / / /2014 Ţáci s příslibem zaměstnání / / /2014 studijní obory učební obory

10 tříleté učební obory čtyřleté studijní obory 10/ Odchody žáků ze školy během studia a řešení problémů Nejčastější příčinou odchodu žáka během studia je absence ve výuce (omluvená i neomluvená) a následné nezvládnutí učiva. Pro neprospívající žáky a pro žáky se zvýšenou absencí pokračujeme i nadále v projektu Záchrana. Zařazení do tohoto projektu je dobrovolné a je s ním seznámen i zákonný zástupce. Žák se zúčastňuje konzultací k doplnění učiva ve vybraných předmětech včetně možnosti využít konzultací u výchovné poradkyně. Přes veškerou snahu se trend velkého počtu odchodů žáků nedaří zastavit. Z části je to dáno nezájmem rodičů, či jejich benevolencí při sebemenší nechuti žáka studovat zvolený obor. Dalším problémem začíná být materiální zabezpečení některých sociálně slabých rodin, které nutí žáky hledat si zaměstnání místo studia. 5. Důraz na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu - hodnocení 5.1 Přijímací řízení Škola se zapojila do Pilotního ověřování přijímacího řízení konaného pro uchazeče do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. V ověřování bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ověřování proběhne v roce 2015 ve středních školách, které se prostřednictvím krajského úřadu přihlásily k pilotnímu projektu. Ověřování je určeno pro uchazeče, kteří budou podávat ve školím roce 2014/2015 přihlášku ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení do 1. ročníku studijních čtyřletých oborů. 5.1 Kriteria přijímacího řízení pro 1. ročníky pro školní rok 2015/2016 Kritéria přijímacího řízení Kód oboru Název oboru dle RVP Název školního vzdělávacího programu ŢÁCI KONAJÍ CENTRÁLNĚ ZADÁVANÉ TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A Z MATEMATIKY. Pořadí uchazečů se řídí následujícími kritérii: 1. Bodové ohodnocení známek z českého jazyka, cizího jazyka, fyziky, matematiky a pracovního vyučování v 1. a 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí třídy deváté. 2. Bodové ohodnocení průměrného prospěchu ze všech předmětů v 1. pololetí deváté třídy. 3. Bodové ohodnocení úspěšné účasti v soutěţích a olympiádách z ČJL, CJ, FYZ, MAT (okresní, krajské a celostátní kolo - potvrzeno ředitelem ZŠ). 4. Bodové ohodnocení jednotných testů. 5. U oboru Poţární ochrana bodové ohodnocení aktivní účasti ve SDH - potvrzeno velitelem příslušného sboru. Předpokladem je dobrá fyzická zdatnost a psychická odolnost. Bodové ohodnocení se sčítá M/ M/01 Požární ochrana Telekomunikace Strojník požární techniky Telekomunikační mechanik M/01 Dopravní prostředky Silniční doprava L/ L/02 Mechanik elektrotechnik Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Mechanik elektrotechnik Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení ŢÁCI NEKONAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. U učebních oborů budou pouţita stejná kritéria jako u studijních oborů pouze v případě převisu počtu uchazečů nad povolené maximální počty přijímaných. V oborech obráběč kovů, strojní mechanik a instalatér mohou studovat i ţáci z osmých tříd s ukončenou povinnou školní docházkou H/01 Elektrikář Elektrikář H/01 Instalatér Instalatér H/02 Karosář Autoklempíř 26-57H/01 Autoelektrikář Autoelektrikář H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů H/01 Strojní mechanik Zámečník

11 nástavbové obory - denní studium 11/26 ŢÁCI NEKONAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SE ŘÍDÍ NÁSLEDUJÍCÍMI KRITÉRII: 1. Uchazeč není klasifikován v ţádném předmětu v 1. pololetí 3. ročníku známkou nedostatečnou. V případě, ţe není v některém předmětu klasifikován, doloţí klasifikaci do příslušného roku. 2. Bodové ohodnocení známek z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky a dvou vybraných odborných předmětů ve druhém pololetí třetího ročníku. 3. Bodové ohodnocení úspěšné účasti v olympiádách (ČJL,CJ,MAT,FYZ) a SOČ (okresní, krajské a celostátní kolo - potvrzeno ředitelem SŠ). Bodové ohodnocení se sčítá L/51 Provozní technika Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika Elektrotechnika 5.2 Údaje o výsledcích ve vzdělávání Prospěch a doch{zka ž{ků/studentů všech ročníků celkem (včetně z{věrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 215 Prospěli s vyznamenáním 2 Prospěli 183 Neprospěli 30 - z toho opakující ročník 10 Průměrný prospěch žáků 2,687 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 67,47 / 1,22 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Žáci celkem 250 Prospěli s vyznamenáním 7 Prospěli 211 Neprospěli 32 - z toho opakující ročník 16 Průměrný prospěch žáků 2,825 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 87,47 / 4,15 Ž{dní ž{ci nebyli v letošním školním roce hodnoceni slovně

12 12/26 Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků/studentů Žáci celkem 186 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 169 Neprospěli 17 - z toho opakující ročník 1 - z toho opakující ročník se změnou oboru (na učební) 2 Průměrný prospěch žáků 2,754 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 72,249/3,085 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Žáci celkem 208 Prospěli s vyznamenáním 5 Prospěli 194 Neprospěli 9 Průměrný prospěch žáků 2,856 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 99,234/3,625 Žádní žáci nebyli v letošním školním roce hodnoceni slovně. 5.4 Nástroje pro vnitřní evaluaci školy VEKTOR Projektu Vektor, do kterého se zaregistrovalo velké množství středních škol Středočeského kraje, a do kterého se zapojila i naše škola, sliboval vytvoření základního rámce dalších autoevaluačních aktivit školy, dlouhodobé sledování vzdělávacích výsledků a v neposlední řadě pomoc při přípravě žáků na státní maturity. Vzhledem k tomu, že výstupy z testování nesplnily očekávané nástroje autoevaluace, škola neuvažuje o dalším testování žáků prvních ročníků. Níže jsou uvedeny důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí. Zdůvodnění: a) testy projektu VEKTOR mají jinou strukturu a formu úloh než didaktické testy připravované společností CERMAT, b) pro potřeby školy jsou výhodnějšími evaluačními nástroji (a to nejen z hlediska finanční náročnosti) srovnávací testy vytvořené školou (CJL, MAT, AJ, NEJ u maturitních oborů), c) součástí výstupní evaluace je maturitní zkouška a to jak ve své společné (státní) tak i profilové (školní) části, d) žáci jsou během studia přetestováni, e) i přes zjednodušení výsledků jednotlivých modulů projektu VEKTOR, jsou prezentované výstupy spíše chápány jako předvedení programátorských možností a dovedností než jako účinný, srozumitelný, rychlý a smysluplný výstup pro žáka a učitele, f) dochází k narušení výuky a to nejen v testovaných třídách, ale i ve třídách navazujících. S tím souvisí celá řada problémů při zajišťování náhradních tříd, dozorů, suplování atd., g) v mnoha případech jsou výsledky značně zkreslené a bez vypovídající hodnoty, žáci při vyplňování testů (především on-line formou) pouze odklikají nahodilé odpovědi, v mnoha případech tak lze toto počínání chápat jako určitou formu protestu proti dalšímu testování.

13 13/26 Závěr: Ve školním roce 2014/2015 budou dokončeny pouze moduly VEKTOR 4, které jsou smluvně vázány z minulých školních let jako navazující projektu VEKTOR SROVNÁVACÍ TESTY MATURITNÍCH OBORŮ Od školního roku 2006/2007 zpracovávají předmětové komise srovnávací testy z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, které podávají obraz aktuální připravenosti žáků ZŠ hlásících se na maturitní obory. Testy obsahují základní učivo probírané na základních školách, rozsah a obtížnost byla konzultována s učiteli ZŠ. Výsledky testů ukazují na naprostou nepřipravenost žáků k samostatnému studiu, mnohdy elementární znalosti neodpovídají hodnocení ze ZŠ. Opatření přijatá z těchto výsledků: - důslednější domácí příprava - využívání konzultačních hodin - samostudium a soukromé konzultace, zvláště z cizího jazyka - zavedení nepovinného předmětu z matematiky, cizího jazyka - pestrost výuky a motivace žáka včetně využití motivačních a výukových programů - spolupráce s rodiči při zajištění domácí přípravy - při nezvládnutí učiva doporučení přestupu na jiný (méně náročný) obor 5.5. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, z{věrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Školní rok 2012/2013 Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli L/503 Dopravní provoz L/506 Provozní technika L/501 Elektrotechnika d{lkov{ L/506 Provozní technika d{lkov{ L/503 Dopravní provoz L/01 Mechanik elektronik L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení M/01 Telekomunikace M/003 Strojník pož{rní techniky Celkem Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/01 Strojní mechanik H/01 Karos{ř H/01 Mechanik oprav{ř motorových vozidel

14 14/ H/01 Elektrik{ř H/01 Autoelektrik{ř H/01 Instalatér Celkem Školní rok 2013/2014 Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli vyznamenáním s Prospěli Neprospěli M/01 Dopravní prostředky L/01 Mechanik elektrotechnik L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov M/01 Telekomunikace M/003 Strojník požární techniky L/51 Provozní technika Celkem Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/01 Strojní mechanik H/02 Karosář H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Elektrikář H/01 Autoelektrikář H/01 Instalatér Celkem V rámci projektu Nová závěrečná zkouška, který navazuje na projekt Kvalita I, který zastřešuje NÚOV, se škola od školního roku 2011/2012 zapojuje do realizace Jednotného zadání závěrečné zkoušky ve všech tříletých učebních oborech.

15 15/ Školní inspekce Termín inspekce: 4.; 5.; 9. a 10. listopadu 2010 Hodnocené oblasti: vzdělávací nabídka školy přístup k žákům při přijímání, v průběhu a při ukončování vzdělávání organizace vzdělávání způsob řízení školy informovanost veřejnosti, spolupráce s partnery při zajištění chodu školy a propojení vzdělávací nabídky s praxí úspěšnost žáků a celkové výsledky vzdělávání podpora zdravého a bezpečného vzdělávání zákonné podmínky pro naplňování školních vzdělávacích programů materiální finanční podmínky pro naplňování školních vzdělávacích programů personální podmínky Závěr (Inspekční zpráva čj.čši 2260/10-S): Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Aktuální stav vzdělávací nabídky školy včetně její organizace a řízení vystihuje potřeby regionu, je v souladu se záměry zřizovatele a vhodně reaguje na potřeby klientů, partnerů i rodičovské veřejnosti. Vzdělávání žáků je poskytováno podle platných školních vzdělávacích programů a učebních dokumentů. Škola zajišťuje rovný přístup ke vzdělávání jak při přijímání, v průběhu, tak i při ukončování studia. Školní poradenství, zajištění prevence a bezpečnosti při vzdělávání mají nadprůměrnou úroveň. V rámci inspekční činnosti bylo zjištěno, že klima školy je příznivé pro rozvoj a realizaci všech vzdělávacích programů. Systém hodnocení a kontroly napomáhá naplňovat strategii školy a plnit stanovené cíle i přes stále náročnější ekonomické podmínky (úsporná opatření, snižující se příspěvek od státu i zřizovatele). Úspěšnost a výsledky žáků mají průměrnou až klesající úroveň. Počet žáků přijímaných do čtyřletých oborů se nemění, stále se však snižuje úroveň jejich předpokladů a dosahované výsledky. Škola naplňuje materiální, personální i ekonomické předpoklady pro svoji hlavní činnost. Finanční prostředky ze státního rozpočtu a od zřizovatele účelně využívá k realizaci vzdělávacích programů. Vzhledem k sestupné tendenci příspěvků státního rozpočtu se stává mírným rizikem zajištění dalších aktivit školy (například v oblasti autoškoly a svářečských kurzů). Výsledky inspekční zprávy byly analyzovány na pedagogických poradách dne 3. a 4. ledna 2011 a současně byly stanoveny úkoly vyplývající z inspekční zprávy pro žáky a pedagogy, které jsou základem pro další pedagogickou práci do dalších let rozšířit nabídku nepovinných předmětů u čtyřletých maturitních oborů větší zapojení pedagogické rady do řízení školy větší podpora úspěšnějších žáků ve čtyřletých oborech větší zapojení žáků čtyřletých maturitních oborů do teoretických i odborných soutěží zvýšení motivace žáků ke studiu a zařazení dalších forem a metod práce snížit počet omluvených i neomluvených hodin nadále sledovat povolené počty žáků v jednotlivých skupinách v závislosti na počtu UOV rozšířit počet spolupracujících firem v oblasti OV inicializovat podněty ke zlepšení motivace žáků, důraz na docházku trvale dbát na bezpečnost v OV dopracovat instruktážní listy doplnit studium pedagogiky u UOV

16 16/ Účast žáků v soutěžích Žáci školy se pravidelně zúčastňují jak sportovních soutěží, tak soutěží odborných dovedností oboru Instalatér, Mechanik opravář motorových vozidel Elektrikář, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Mechanik elektrotechnik a Středoškolské odborné činnosti. Naši žáci se v soutěžích většinou umísťují na předních místech hodnocení. Každé měření sil slouží ke zhodnocení úrovně znalostí a dovedností žáků zúčastněných škol. Zvláště nedostatky dovednostních soutěžích řešíme zaměřením na jejich odstraňování v další výuce. Z tohoto důvodu i nadále uvažujeme o další účasti na soutěžích a hledáme vhodné akce i pro další vyučované studijní i učební obory. 5.8 Spolupráce s jinými školami SOŠ Kežmarok Slovenská republika Družební styk se Střední odbornou školou jsme navázali v roce Zpočátku se jednalo pouze o účast našich studentů na Kežmarské studentské míli běhu, pořádaném u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii. Soutěže se pravidelně účastní čtyřčlenná družstva studentů a žáků středních škol a učilišť ze Slovenska a nám se zdálo, že právě akce pořádaná u této příležitosti může napomoci k tomu, aby se lépe poznala mladá generace dvou zemí, které ještě nedávno tvořily jeden celek. Spolupráce se brzy rozšířila i o účast našich učitelů na Pedagogické pětce - běžeckém závodě v přírodě. Cílem akce samozřejmě není jen zlepšení fyzické kondice našich pedagogů, ale především možnost porovnat způsob a podmínky výuky u nás a na Slovensku, vyměnit si názory a poznatky z praxe. Největším přínosem se ovšem stávají výměnné pobyty žáků různých oborů, kteří v rámci odborného výcviku vykonávají týdenní odborné praxe na Slovensku a v Česku. Uskutečňují se výměnné pobyty žáků našich učebních oborů automechanik, autoelektrikář, autoklempíř a slovenských automechaniků. Ukazuje se, že jsou velkým přínosem nejen pro ně, ale i pro učitele odborného výcviku, kteří je doprovázejí. Mají možnost porovnat pracovní podmínky u nás a na Slovensku, seznámit se s jinou metodikou výuky a vyzkoušet si novou techniku. I v budoucnu chceme v družebním styku pokračovat. Kromě výše zmiňovaných důvodů k tomu přispívá i fakt, že v případě Slovenska neexistuje problém jazykové bariéry, takže i méně jazykově nadaní žáci mají možnost získávat zkušenosti a poznat život v jiné zemi Evropské unie Lycee Jean Macé Vitry sur Seine - Francie Výměnné pobyty s francouzským lyceem Jean Macé z města Vitry mají na naší škole již dlouholetou tradici, neboť naše družba začala již před 30 lety. Jedná se o týdenní výměnné pobyty žáků a studentů, které jsou přínosem především na poli kulturním. Naši žáci mají možnost navštívit Paříž a poznat její architektonické památky, lépe se seznámit s historií celé Francie a zúčastnit se různých kulturních a sportovních akcí. Neméně významná je ale i motivace žáků při výuce cizího jazyka, neboť při setkání s francouzskými studenty mají možnost si uvědomit, že anglický či německý jazyk se může stát dorozumívacím prostředkem na celém světě, pomáhá získat nové přátele a usnadňuje uplatnění na trhu práce. Přátelství, navázaná během těchto pobytů, většinou přetrvávají i do budoucna a studenti se tak i nadále zdokonalují v jazyce. Proto chceme s výměnnými pobyty pokračovat i v budoucnu Andreas-Albert-Schule ve Frankenthalu Ve školním roce 2013/2014 byl dokončen projekt Comenius, který jsme realizovali společně s naší partnerskou školou Andreas - Albert - Schule ve Frankenthalu. Spolupráce úspěšně pokračovala i v tomto školním roce výměnou zkušeností a přípravou na další společný projekt. Vzhledem k tomu, že počátkem roku 2014 došlo ke změně pravidel pro financování projektů škol v rámci EU, bylo ukončeno období projektů Comenius a vznikl nový program Erasmus+, začali jsme se společně připravovat na nový společný projekt v rámci tohoto programu. Tento projekt bychom rádi předložili ke schválení v příštím školním roce.

17 17/ Krajské centrum Cechu instalatérů Od roku 2006 je při naší škole zřízeno krajské centrum Cechu instalatérů ČR, které zastřešuje zejména školy na západ od Prahy. Cílem centra je přispívat k rozvoji nových metod a forem práce, znalostí a dovedností žáků i pedagogů a vybavenosti škol pro učební obor instalatér. Ke spolupráci se přihlásili i někteří výrobci instalačních materiálů a zařizovacích předmětů. Tuto spolupráci budeme i nadále udržovat a rozvíjet, protože v oboru instalatér dochází k neustálým změnám v oblasti použitých materiálů i technologií jejich zpracování. V rámci cechu se naši žáci zúčastňují soutěží odborných dovedností, exkurzí a školení v odborných firmách a u výrobců Národní projekt Pospolu Cílem projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) je především návrh systémových změn, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci mezi školami a firmami. Naše škola je realizátorem monitoringu k ověření spolupráce školy a firem v realizaci odborného výcviku žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel v celkovém počtu 1540 hodin. 5.9 Spolupráce se sociálními partnery a zaměstnavateli Zapojení sociálních partnerů ve výuce realizujeme umísťováním žáků třetího (výjimečně i druhého) ročníku do firem na pracoviště dle vyučovaných oborů. V současné době jsou umístěni žáci téměř ze všech učebních oborů u 35 subjektů. Tohoto způsobu výuky odborných dovedností škola dlouhodobě, takřka v celé své historii využívá. Umožňuje tak budoucím absolventům najít si uplatnění po ukončení studia na naší škole (někteří zůstávají u firmy i po absolvování studia). Se zaměstnavateli spolupracujeme i v oblasti nabídky pracovních míst a účasti odborníků z praxe u závěrečných zkoušek žáků. Škola spolupracuje se svářečskou školou Ing. Kučery, kde jsou realizovány kurzy svařování. Spolupracující firmy umístění žáků zpravidla 3. ročníků: NEVECOM Kladno KD servis a.s. Kladno Svářečská škola Ing. Kučery RENAULT K&N CAR Kladno ALPIQ Generation s.r.o. Kladno AUTODRÁB s.r.o. Kladno Zdeněk Bejček BE PE Kladno KLIMAPLUS technologi s.r.o. Vinařice Jiří Jupa MOTORSPORT Družec František Chochola Lány Josef Kiml Buštěhrad AUTO Kralupy a.s. Kralupy nad Vltavou František Křivský SAKU Unhošť Stanislav Trojan Praha 1 provozovna Auto Štangl Kladno Zdeněk Sedláček Bratronice Třinecké železárny a.s. Kladno Dříň T P s.r.o. Kladno ENERGIE stavební a báňská a.s. Kladno LINET Želevčice MCE Slaný s.r.o. COLSYS s.r.o. Kladno AMOND s.r.o. Kladno

18 18/26 6. Integrace dětí se zdravotním postižením Přehled žáků se specifickými poruchami učení Počet žáků se specifickými vývojovými poruchami (SPU, SPCH) 0 Z toho ind.integrace dle 18 zákona č. 561/2004 Sb. 2012/ / / Škola dbá na uplatňování postupů doporučených v závěrech odborného vyšetření a podporuje zvyšování úrovně odborné připravenosti pedagogických pracovníků školy pro práci s žáky se specifickými vzdělávacími poruchami. Snaží se, aby všichni pedagogičtí pracovníci postupně prošli školeními a umožňuje žákům v souladu s pedagogickými principy individuálního přístupu a v souladu s obsahem IVP používat dostupné kompenzační pomůcky (kalkulátor, počítač, speciální učebnice apod.), individuální formou zadat plnění úkolů a zohlednit příznaky SPU nebo SPCH v hodnocení a klasifikaci žáka. Pedagogické postupy se týkají zpravidla individuálního pracovního tempa žáka, individuální úpravy způsobu hodnocení a klasifikace s přihlédnutím k postižení žáka např.: - při výuce jazyků se upřednostňuje ústní osvojování, doplňování testů, omezuje se psaní diktátů a individuálně se upravuje způsob psaní, kontrola porozumění - při poruše matematických schopností se využívá co nejvíce didaktických pomůcek Škola uplatňuje podpůrný výukový program a individuální přístup též k žákovi, u kterého se objevily významné obtíže v oblasti jazykového vzdělávání, matematiky, případně další obtíže týkající se pozornosti, soustředění, projevů hyperaktivity, impulzivity apod. s cílem podpořit školní úspěšnost žáka a předejít jeho selhávání při výuce.

19 19/26 Žáci, kterým je na základě vyšetření odbornou poradnou doporučeno vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu v souladu s 18 zákona 561/2004 Sb. jsou integrováni v běžných třídách dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. a 73/2005 Sb. Žáci pracují podle individuálního vzdělávacího plánu sestaveného pedagogem, se kterým jsou seznámeni samotní žáci a jejich rodiče. Každodenní pedagogickou prací každého vyučujícího (konzultacemi, individuálním přístupem v hodinách..) se škola snaží zvýšit motivaci žáka tak, aby měl sám zájem o vlastní sebezdokonalování. Od roku 2010 byla naše škola zapojena do projektu RŠPP-VIP II (Rozvoj školních poradenských pracovišť - vzdělávání, informace, poradenství II), financovaného z Evropských fondů a rozpočtu ČR. Od tohoto data působí na naší škole školní speciální pedagog a je zřízeno školní poradenské pracoviště. Hlavním cílem projektu byla podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. V rámci projektu byla vytvořena síť metodické podpory, došlo k propojení sítí školních a školských poradenských služeb v oblasti metodického vedení a vytvoření základu integrované metodické podpory poradenského systému. Od ledna 2012 do května 2014 pokračoval projekt pod názvem RAMPS-VIP I III. Pozornost na naší škole byla zaměřena především na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na žáky s potřebou vyrovnávacích a podpůrných opatření. V rámci projektu byla zprostředkována metodická podpora nejen žákům, ale i pedagogům a rodičům. Od června 2014 škola pokračuje v činnosti poradenských služeb v rámci Rozvojového programu MŠMT. Cílem těchto služeb je nejen poradenství, ale i včasná diagnostika a intervence v oblasti rizikového chování, řešení neprospěchu, záškoláctví, šikany a agresivního chování. 7. Stručný program prevence sociálně patologických jevů V prevenci sociálně patologických jevů škola využívá nabídky institucí zabývajících se touto problematikou a sama vyhledává aktivity, které pomáhají nejen rozpoznat varovné signály, ale i tyto problémy řešit. Spolupracuje s těmito institucemi: Pedagogicko-psychologická poradna v Kladně konzultace problémů žáků s SPCH. Okresní hygienická stanice v Kladně testy žáků na závislost na OPL. Městská policie v Kladně a Policie ČR přednášky na téma kriminalita mládeže, teorie sebeobrany. Dětská lékařka MUDr. Rozehnalová výchovně vzdělávací programy na téma rizikové chování dospívajících a jeho prevence. 8. Další činnosti školy 8.1 Vzdělávání dospělých Vyhl. č. 50/1989 Sb. Škola provádí kurzy a přezkušování z vyhlášky č. 50/1989 Sb. o elektrotechnické kvalifikaci Rekvalifikace Provádět rekvalifikace ve vzdělávacím programech vytvořených v projektu UNIV2 kraje. Všechny tyto aktivity bude škola i nadále rozvíjet. V dalším období bychom chtěli, ve spolupráci s Úřadem práce Kladno, realizovat kurzy a doškolování v rámci celoživotního vzdělávání dospělých v co nejširším spektru vyučovaných oborů.

20 20/ Projekty Projekt ROP NUTS V rámci zlepšování kvality i obsahu výuky, realizovala škola projekt na modernizaci dílen elektrooborů a automobilních oborů. V rámci projektu je modernizováno 6 dílen pro elektrikáře, elektrolaboratoř a 2 dílny automechaniků. Celý projekt se podařilo dokončit tak, aby zde bylo možno od září 2014 zahájit výuku. Vybavenost těchto pracovišť technickými učebními pomůckami a moderními technologiemi přispěje k vysoké odbornosti absolventů a osvojení praktických dovedností žádaných na trhu práce. Projekt pod názvem Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU, Kladno, Dubská byl realizován v rámci projektu ROP NUTS II Střední Čechy za finanční podpory Středočeského kraje. Projekt EU peníze středním školám Naše škola byla zapojena do akce EU peníze středním školám financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu, který jsme nazvali Moderní řemeslná škola, bylo zkvalitnit a zefektivnit výuku prostřednictvím inovace a individualizace. Většina učitelů se úspěšně zapojila do tvorby a ověřování nových digitálních učebních materiálů, které obohatili výuku většiny předmětů. Díky individualizaci výuky cizích jazyků došlo ke zlepšení a ke zvýšení efektivity práce s žáky v anglickém jazyce, což se projevilo zvýšením úrovně slabších žáků v 1. ročnících a vysokou úspěšností žáků u státní maturitní zkoušky z anglického jazyka. Z prostředků projektu byla nakoupena nová výpočetní technika. Většina učeben byla vybavena dataprojektory a promítacími plátny, byly nakoupeny vizualizéry, tiskárny, kopírovací zařízení a stolní počítače. Většina vyučujících dostala k dispozici notebooky, které jim usnadnili tvorbu digitálních učebních materiálů. Využití digitálních učebních materiálů ve výuce se ukázalo jako velmi přínosné. Žáci se v hodinách lépe a po delší dobu soustředí, zvyšuje se jejich zájem o téma, protože výuka je zajímavější a přitažlivější. Mnozí vyučující proto v tvorbě digitálních učebních materiálů pokračují i mimo rámec celého projektu, který byl úspěšně ukončen k Projekt Comenius Po téměř dvouleté práci jsme v rámci projektu Comenius Projekty partnerství škol, který je jakožto součást Programu celoživotního učení (LLP) financován Evropskou unií, dokončili výrobu modelu inteligentního domu. Díky grantu který jsme spolu s německou střední školou s podobným odborným zaměřením Andreas - Albert - Schule BBS Frankenthal získali na uskutečnění bilaterálního projektu Inteligentní dům jsme mohli vytvořit zmenšený model našeho vysněného ideálního domu, který za nás dokáže dokonce i myslet. Naši i němečtí studenti si díky tomuto projektu vyzkoušeli své teoretické poznatky v praxi, zlepšili nejen své odborné dovednosti, ale i schopnost týmové práce, plánování a využívání moderních technologií (videokonference, e Twinning, ), jejichž prostřednictvím národní týmy mezi sebou konzultovaly základní postupy výroby i problémy, které se nám v průběhu realizace projektu vyskytly. Nejšikovnější a nejaktivnější žáci se navíc setkali během plánovaných partnerských setkání, která se uskutečnila v říjnu a listopadu 2012 v Kladně a v červnu 2013 ve Frankenthalu (NSR Porýní-Falc). Projekt RAMPS-VIP III Naše škola byla zapojena do tohoto projektu od ledna 2012 do května Hlavním cílem projektu RAMPS- VIP III byla podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. V rámci projektu byla vytvořena síť metodické podpory, došlo k propojení sítí školních a školských poradenských služeb v oblasti metodického vedení a vytvoření základu integrované metodické podpory poradenského systému. Pozornost na naší škole byla zaměřena především na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na žáky s potřebou vyrovnávacích a podpůrných opatření. V rámci projektu byla zprostředkována metodická podpora nejen žákům, ale i pedagogům a rodičům. Od června 2014 škola pokračuje v činnosti poradenských služeb v rámci Rozvojového programu MŠMT. Cílem těchto služeb je nejen poradenství, ale i včasná diagnostika a intervence v oblasti rizikového chování, řešení neprospěchu, záškoláctví, šikany a agresivního chování.

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 2 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke vzdělávání,

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE 26. 3. 2014 Praha STRUKTURA PREZENTACE Souhrnné informace o partnerství Aktivity za 1. období pilotáže Metodické a učební materiály Náklady za 1. období pilotáže Publicita

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Strana (celkem 66) 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Škola a školská zařízení - členění... 12 4. Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 OBSAH MATURITNÍ OBORY UČEBNÍ OBORY PŘIHLÁŠKY TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KRITÉRIA obory

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Větvení ŠVP společný první ročník

Větvení ŠVP společný první ročník Větvení ŠVP společný první ročník Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, 106 00 Praha 10 tel. 222 351 041, 222 351 000, 603 217 821 e-mail: info@ssesp10.cz http://www.ssesp10.cz Právní

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více