» Datové schránky vyrostou v systém státem garantované elektronické komunikace mezi podniky, úřady i jednotlivými občany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "» Datové schránky vyrostou v systém státem garantované elektronické komunikace mezi podniky, úřady i jednotlivými občany"

Transkript

1 k v ě t e n SWět602 B u lle tin o počítačov ých technologiích, díky kterým s e lidem lé pe pr acuje» Datové schránky vyrostou v systém státem garantované elektronické komunikace mezi podniky, úřady i jednotlivými občany» Česká školní inspekce převedla více než souborů do PDF a zveřejnila je na internetu. Během 24 hodin» Ve společnosti TART pokryli inteligentními formuláři přípravu obchodních nabídek a jejich vyhodnocování

2 Formuláře, které prodávají Ve společnosti TART pokryli inteligentními formuláři proces přípravy obchodních nabídek a vyhodnocování jejich úspěšnosti Z pracovníků nákupního oddělení, kteří ještě před dvěma lety trávili většinu času frustrující administrativou, se stali nákupní experti, kteří znají svoje trhy, umí smlouvat a jsou schopni vyjednat s dodavateli zajímavější podmínky, případně vyhledat lepšího dodavatele. Tak lze stručně popsat jednu ze změn, které přineslo pokrytí poptávek zakázkové výroby tokem inteligentních formulářů 602XML. Firma TART zabývající se dodávkami obalů, obalových materiálů a balících strojů obsluhuje zákazníky, kteří sídlí na celém území České republiky, na Slovensku, v Polsku a Rumunsku. Pro práci s těmito zákazníky mají klíčový význam tzv. obaloví poradci (vlastně bychom je mohli nazvat account manažery), kteří jsou se zákazníky v kontaktu a mimo jiné sbírají podklady, na jejichž základě kolegové v brněnské centrále společnosti vytvářejí nabídky. Do jara 2008 probíhala tato komunikace způsobem, který dnes vedoucí systémové podpory prodeje Milan Potáček popisuje výrazem umělecká tvořivost. Někdo posílal požadavky v excelové tabulce, někdo ve wordu, někdo je psal do těla u. Ale mnohem víc nám komplikovala život chybovost. Často chyběly údaje nebo obchodník Někdo posílal požadavky v excelové tabulce, někdo ve wordu, někdo je psal do těla u. Ale mnohem víc nám komplikovala život chybovost. požádal o něco, co nebylo technicky proveditelné. Lidé v poptávkovém oddělení ztráceli obrovské množství času tím, že museli údaje opravovat nebo obchodníky znovu kontaktovat a žádat o doplnění či změnu, vzpomíná. Formulář jako jaderná elektrárna Taková podoba procesu obtěžovala a zdržovala, ale firma TART dokázala navzdory tomu vyhrávat výběrová řízení a dodávat v potřebné kvalitě. Potom ale přišel bod, kdy neuspořádanou komunikaci nebylo možné dále tolerovat. Dotěžování chybějících údajů a odstraňování chyb se totiž tak rozrostly, že se objevila nutnost rozšířit počet pracovníků poptávkového oddělení. Pokud by větší počet pracovníků znamenal vyšší obrat nebo lepší služby zákazníkům, mělo by to smysl. Ale tady šlo vyloženě jen o zbytečnou administrativu, vysvětluje Milan Potáček. V roce 2007 tedy padlo rozhodnutí pokrýt proces inteligentními formuláři 602XML. Jak k tomu IT manažer uvádí, již předtím proběhly určité pokusy vyvinout pro tento účel řešení na míru. To se však ukázalo jako příliš komplikované, pracné a nákladné. Pak jsem se v podstatně náhodou dostal na prezentaci firmy Software602 a hned mi bylo jasné, že nabízí přesně to, co hledáme. Tady už byla hotová technologie, kterou šlo snadno přizpůsobit tomu, co jsme potřebovali. Formulář, který si svou složitostí vysloužil přirovnání k atomové elektrárně, byl připraven během jednoho měsíce. Následovalo období, kdy jej dostali obaloví poradci, připomínkovali, byla vytvořena další verze a to se několikrát opakovalo. Na jaře 2008 šlo řešení do rutinního provozu. Obchodníci změnu nepřijímali úplně snadno, ale hodně pomohla skutečnost, že na obrazovku dostali interaktivní obrázek tiskopisu a tudíž neměli pocit, že by se jednalo o nový informační systém. Navíc brzy zjistili, že jim nová úprava zjednodušila práci. Jakmile formulář povolí odeslání, obalový poradce ví, že je vše vyplněno správně a že nebude třeba nic doplňovat. A nabídky přicházejí rychleji než před tím. Celý řetězec dodávky Proces dnes vypadá tak, že poradce vyplní inteligentní formulář (někdy v notebooku přímo za přítomnosti zákazníka), který jej vede, připomíná, na co se má zeptat a hlídá, že jsou zadány

3 hodně pomohla skutečnost, že na uživatelé dostali na obrazovku interaktivní obrázek tiskopisu a tudíž neměli pocit, že by se jednalo o nový informační systém. jen takové kombinace požadavků, které mají smysl z hlediska technologie. Když uživatel zvolí typ materiálu, formulář nabídne parametry, které je třeba zadat a nepovolí překročení mezních hodnot, jako například šířka fólie. Funguje nápověda, kontrola povinných polí a vše ostatní, co je možné od chytrého formuláře čekat. Obalový poradce formulář odešle a data putují do CRM systému, kde jsou k dispozici pracovníkům poptávky, kteří jsou zároveň odpovědní za nákup. Ti požadavky zkontrolují, schválí a systém vygeneruje další formulář, tentokrát pro subdodavatele. Ti v něm potvrdí, že jsou schopni dodat a doplní technické parametry, termíny a cenu. V nákupním poptávkovém oddělení tyto informace zkontrolují, doplní a vytvoří z nich nabídku. Obalový poradce k této nabídce přidá manažerské shrnutí, reference či další informace podle konkrétního zákazníka a předá jako inteligentní formulář, ve formátu PDF nebo třeba vytiskne a odnese osobně. Zkušený Drahovzal Vše je tedy snadnější, rychlejší, pohodlnější a bez chyb. Není divu, že si v TARTu inteligentní formuláře 602XML tak oblíbili, že se rozhodli pokrýt další procesy. Nejdříve přišlo na řadu vyhodnocování úspěšnosti nabídek a příčin úspěchu nebo neúspěchu, poté sledování shodnosti procesů. Rýsují se i další oblasti. První velmi komplikovaný formulář vytvořil obchodní manažer Software602 Antonín Drahovzal, na dalších se již podíleli pracovníci TARTu a Milan Potáček počítá s tím, že časem budou formuláře vyrábět sami. Nešetří ale chválou svého dodavatele. Spolupráce fungovala bezvadně, neobjevil se absolutně žádný problém. Líbilo se mi, že byl pan Drahovzal aktivní. V téhle branži jsem zvyklý, že dodavatelé poslouchají požadavky a v podstatě bezmyšlenkovitě podle nich řešení nastaví. Pan Drahovzal přinesl i zkušenosti a pomohl nás nasměrovat. Díky němu jsme se vyhnuli některým omylům a projekt byl mnohem rychlejší. Dvacet tisíc souborů za 48 hodin Česká školní inspekce převedla inspekční zprávy do PDF a zveřejnila je na internetu Na internetové adrese jsou k dispozici zprávy o všech inspekcích v mateřských, základních a středních školách, které byly provedeny od roku Každý měsíc zaznamenávají tisíce stažení. Zajímají se o ně hlavně rodiče, zřizovatelé škol a novináři. Převádění souborů do formátu PDF a jejich umisťování na web je automatizováno. Na počátku roku 2008 proběhl dávkový převod archivů. Proběhlo to tehdy během dvou dnů bez zaškobrtnutí. Přitom se jednalo o dokumenty z různých verzí textového editoru a v různých šablonách, pochvaluje si ředitel odboru ICT a analytiky České školní inspekce Kamil Melichárek. Jen asi u stovky dokumentů bylo třeba změnit šablonu. Od té doby řešení, jehož srdcem je softwarový produkt Print2PDF, funguje v pohodovém režimu. Průběžně se převádějí zprávy o dalších inspekcích tak, jak jsou postupně uzavírány a automaticky předávány z informačního systému ČŠI. Jsou jich asi tři tisícovky ročně, tedy několik desítek týdně. Celkem je tímto způsobem k dispozici téměř dokumentů. Kamil Melichárek Je to absolutně bezúdržbové. Dosud nebyl žádný důvod zasahovat.

4 Noc poté Inspektor vytvoří zprávu pomocí šablony v běžném textovém editoru a uloží do informačního systému. V noci poté, co je zpráva schválena a uzavřena, ji systém umístí do adresáře, jehož obsah monitorují automatické conversion services v Print2PDF. Je tak vytvořen PDF soubor a zapsán do jiného adresáře, odkud putuje na internetovou stránku. Zároveň jsou doplněny potřebné informace do vyhledávacího nástroje. Je to absolutně bezúdržbové, konstatuje Kamil Melichárek. Pochopitelně zaznamenáváme logy, abychom vše měli pod kontrolou. Dosud ale nebyl žádný důvod zasahovat. Dnes stačí otevřít zmíněnou adresu, zadat do vyhledávače nějaký údaj o škole a za pár vteřin je dokument k dispozici. Bez kompromisů To vše je součástí informatické revoluce, kterou Česká školní inspekce v posledních třech letech prošla, a vlastně stále ještě prochází. Byla zavedena celorepubliková síť, sofistikované informační systémy, mezi nimi mezinárodně obdivovaný systém pro sběr dat, který užívají plně mobilní on-line inspektoři Tedy jakýsi velký skok z počítačového pravěku do stavu, kdy českým inspektorům IT podporu a vybavení závidí i řada kolegů ze západoevropských zemí. Výsledky inspekcí jsou totiž ze zákona veřejné, jenže ne všichni ředitelé škol je poskytovali ochotně a většina lidí nevěděla o možnosti kontaktovat inspekci s dotazem. Zveřejňování zpráv na internetu znamenalo svým způsobem zlom ve službách, které úřad poskytuje veřejnosti. Výsledky inspekcí jsou totiž ze zákona veřejné, jenže ne všichni ředitelé škol je poskytovali ochotně a většina lidí nevěděla o možnosti kontaktovat inspekci s dotazem, zda nemají zprávu o té či oné škole. Součástí této revoluce bylo také nasazení Print2PDF. Implementace byla naprosto hladká a bezproblémová, vzpomíná Kamil Melichárek. Mimo jiné proto, že v inspekci měli od začátku jasnou představu o architektuře. IT manažer připouští, že jinde by situaci nejspíš řešili tak, že by přijali novou kolegyni, která by celý den seděla u počítače a postupně převáděla jeden dokument za druhým nějakým ručním freewarovým nástrojem. U nás tohle nepřicházelo v úvahu. To bych se musel ostudou propadnout, říká rázně. Právě tenhle postoj spolu s absolutní podporou oblasti IT ze strany vedení ČŠI je jedním z důvodů, proč je v České školní inspekci realizováno tolik zajímavých projektů. O některých z nich budeme čtenáře magazínu SWět602 průběžně informovat. Datové schránky for everybody V České republice vzniká systém prokazatelné elektronické komunikace mezi podniky, úřady a některými občany FINANČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM UPOZORNÍ, ŽE faktura dosud nebyla uhrazena. Referent nechá vygenerovat upomínku, podepíše svým elektronickým podpisem a pošle šéfovi. NADŘÍZENÝ SCHVÁLÍ A ODEŠLE DOKUMENT PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY ZÁKAZNÍKOVI. Ještě týž den v partnerském podniku najde automat prohlížející datovou schránku doručenou upomínku a pošle ji do oběhu. Pracovník, pod nějž tato agenda spadá, najde v u link, kliknutím otevře upomínku, pustí automatické spárování s objednávkou a dodejkou a rychle vidí, že stížnost je oprávněná. Připíše tedy osobní komentář, potvrdí svým elektronickým podpisem a postoupí účtárně. To není vizionářská představa, ale realistický popis, jak může přibližně za rok vypadat úřednická práce v českých podnicích. Cestu k této změně otevírá novela zákona o egovernmentu, kterou 6. května ve třetím čtení schválila poslanecká sněmovna. Změna s revolučními důsledky zůstala překvapivě skryta médiím, jejichž zájem se omezil na debatu, zda mají úřady v první fázi platit za odeslání zprávy 18 korun nebo jinou částku. Mnohem podstatnější je skutečnost, že datové schránky

5 nebudou jen nástrojem komunikace mezi podniky a úřady, ale stanou se garantovaným kanálem pro komunikaci všeho, co si dnes podniky (či podniky a občané) předávají doporučenými dopisy počínaje fakturami a objednávkami přes smlouvy, výpovědi, požadavky na změnu nebo cokoliv jiného. Co se stane letos 1. července, tedy už za přibližně pět týdnů, vstoupí zákon v účinnost. K tomuto datu bude zprovozněn informační systém datových schránek, jednatelé podniků začnou dostávat obálky s přístupovými kódy ke svým datovým schránkám a fyzické osoby budou žádat o jejich bezplatné zřízení. Podniky a úřady si vyzkouší, jak se s nimi zachází, budou odesílány a přijímány první datové zprávy. Datové schránky se stanou garantovaným kanálem pro komunikaci všeho, co si dnes podniky (či podniky a občané) předávají doporučenými dopisy Od listopadu již nikdo nedostane od žádného orgánu veřejné moci (úřady, soudy, policie atd.) žádný papírový dopis, až na velmi omezený okruh výjimek. Místo toho budou chodit datovou schránkou elektronické originály zabalené v datových zprávách. Podniky budou mít na výběr, jestli úřadu poslat papírový dopis nebo s ním komunikovat přes datovou schránku. a co až příští rok Od ledna 2010 budou datové schránky k dispozici i pro mezipodnikovou komunikaci. To znamená, že pokud někomu pošlete elektronický soubor do datové schránky, nemůže ho odmítnout nebo se tvářit, že ho nedostal (platí fikce doručení, podobně jako u doručeného dopisu). Ale můžete se také rozhodnout, že dojdete na poštu a pošlete tradiční doporučený dopis. V tuto chvíli ovšem bude možné datovou schránku použít jen pro faktury a podobné finanční dokumenty. Prakticky to bude znamenat, že podnik bude dostávat jak datové zprávy, tak doporučené dopisy a bude muset najít způsob jejich společného zpracování. Od poloviny roku 2010 budou datové schránky pokrývat veškerou mezipodnikovou prokazatelnou komunikaci, tedy veškeré dnešní doporučené dopisy a faxy. Samozřejmě, pokud bude podnik o posílání datových zpráv stát. Každému nadále zůstane možnost využívat doporučené dopisy, lze ovšem předpokládat, že takových případů bude rychle ubývat. Mimo jiné proto, že zkušenosti s datovou schránkou se nikdo nevyhne. To je situace v něčem analogická současnosti. Pokud je někdo z jakékoliv důvodu zaujatý proti doporučeným dopisům, nikdo mu nebrání rozvážet dokumenty osobně. Ale nevyhne se tím povinnosti doporučené dopisy přijímat a reagovat na ně. S datovými schránkami tomu bude podobně. Pokud je někdo zaujatý proti doporučeným dopisům, nikdo mu nebrání rozvážet dokumenty osobně. Ale nevyhne se tím povinnosti doporučené dopisy přijímat a reagovat na ně. S datovými schránkami tomu bude podobně. Předvídatelné budoucnost Mezitím bude zcela jistě přibývat také fyzických osob, které si nechají datovou schránku zřídit. Konec konců, její zřízení je zadarmo, odesílání zprávy bude stát méně než dopis a její obsluha rozhodně není obtížnější než obsluha elektronického bankovnictví. Proč by se tedy neměly dočkat masového rozšíření? Velká výhoda, kterou podniky v tuto chvíli mají, spočívá v tom, že znají dopředu konečné uspořádání i harmonogram. Mohou tedy zavádět nové procesy a technologie postupně, ale zároveň tak, aby neinvestovaly do něčeho, co by se v další fázi muselo měnit.

6 Spotřební družstvo omezuje administrativu Schvalování a vyúčtování služebních cest bude prvním procesem, který Jednota Hodonín pokryje inteligentními formuláři 602XML. Poté budou postupně nahrazovány různé žádanky, finanční výkazy a provozní formuláře (hlášení o spotřebě energií apod.) tak, aby čas, který zaměstnanci věnují administrativě, byl snížen na naprosté minimum. V rámci projektu budou všichni pracovníci, kteří s inteligentními formuláři přijdou do kontaktu, vybaveni elektronickým podpisem. Příslušné certifikáty bude vydávat interní certifikační autorita Jednoty Hodonín. Oběh dokumentů bude organizován aplikací 602XML Form Server. Formuláře budou vytvářet sami zaměstnanci hodonínské jednoty, za podpory expertů Software602. Jednota Hodonín, člen skupiny COOP, provozuje tři supermarkety a přibližně 70 prodejen zaměřených především na potraviny, nápoje, drogerii a další zboží denní spotřeby. Je také rozhodujícím vlastníkem distribučního a logistického centra DLC Napajedla. Inteligentní formuláře 602XML budou nasazeny nejdříve na ředitelství v Hodoníně, a v další fázi rozšířeny do ostatních organizačních jednotek. Konference proti papírování láká i na internetu Ačkoliv konference České podniky na cestě od papírů a papírování proběhla už 20. března, stále přibývají další a další virtuální účastníci. Z přehledného strukturovaného záznamu, který je k dispozici na internetové stránce se připojilo více než 350 lidí. Největší zájem vzbudila prezentace Pavla Rybiaře, který popsal, jak ve firmě Torola Electronic postupně pokrývají různé interní procesy (většina z nich souvisí s provozem nebo nákupem) inteligentními formuláři 602XML. Tuto prezentaci si pustilo zhruba 150 uživatelů. To je dvojnásobek lidí, než kolik vidělo druhou nejsledovanější Nejčastější oblasti a postupy nahrazování papírových dokumentů od Pavla Nemravy. Věděli jsme, že jsou lidé, kteří měli zájem přijet, ale onemocněli nebo se nemohli zúčastnit z různých technických důvodů, říká obchodní ředitel Software602 Pavel Nemrava. Nicméně přesto nás zájem mile překvapil. I když to není rovnocenná náhrada za osobní kontakty, z reakcí je zřejmé, že i prezentace na internetu fungují. Záznam vytvořila a provozuje společnost System602, což je dceřiná firma Software602 zabývající se videokonferencemi, telekonferencemi, internetovými přenosy apod. Pravidelně vytváří přehledné záznamy ze zasedání některých zastupitelstev, odborných konferencí nebo třeba občanských shromáždění. Uživatelům zpravidla vyhovuje právě možnost otevřít stránku kdykoliv a podívat se na pouze na určitý konkrétní bod programu. Inteligentní formuláře i ve webových prohlížečích a pro nevidomé Společnost Software602 dokončuje novou verzi aplikace pro vyplňování inteligentních formulářů 602XML Filler. Verze 3 bude nadále k dispozici zdarma a umožní prostřednictvím zásuvných modulů internetových prohlížečů Microsoft Internet Explorer a Firefox pracovat s inteligentními formuláři všem uživatelům, jejichž počítače jsou vybaveny operačními systémy Microsoft Windows, GNU/Linux a Mac OS X. Hlasový výstup zase zpřístupní inteligentní formuláře 602XML i nevidomým. Uvolnění nové verze se předpokládá v průběhu června tohoto roku. Od rozšíření na další platformy firma Software602 očekává další nárůst jejich využívání, zejména v ekonomické situaci, která napomáhá významnějšímu nasazování alternativních operačních systémů i v podnikové sféře. Z nově podporovaných platforem se jedná o zásuvný modul pro internetový prohlížeč Firefox (tzv. XPI - Cross-Platform Installer Module) na Linuxových distribucích Novel/SUSE (OpenSUSE), Red Hat (Fedora), Debian (Ubuntu) a MAC OS X (Tiger a Leopard).

SWět602. » Datové schránky. » a zase datové schránky. » Novinky: UPC, Ingersoll Rand, Nemocnice Počátky,

SWět602. » Datové schránky. » a zase datové schránky. » Novinky: UPC, Ingersoll Rand, Nemocnice Počátky, č e r v e n e c 2 0 0 9 SWět602 B u lle tin o počítačov ých technologiích, díky kterým s e lidem lé pe pr acuje» Datové schránky» a zase datové schránky» Novinky: UPC, Ingersoll Rand, Nemocnice Počátky,»

Více

Správa identit, uživatelských práv a certifikátů

Správa identit, uživatelských práv a certifikátů Bulletin o počítačových technologiích 602 Únor 2010 Správa identit, uživatelských práv a certifikátů Sběry dat ze 160 podřízených organizací Zlínského kraje Rozhovor s IT manažerem Import VOLKSWAGEN Group

Více

» Rozhovor s manažerkou IT projektů společnosti Svět oken Ing. Andreou Hudcovou

» Rozhovor s manažerkou IT projektů společnosti Svět oken Ing. Andreou Hudcovou srpen 2009 SWět602 B u lle tin o počítačov ých technologiích, díky kterým s e lidem lé pe pr acuje» Rozhovor s manažerkou IT projektů společnosti Svět oken Ing. Andreou Hudcovou» Jak využívají poradci

Více

Šetřete čas, nervy a peníze s inteligentními formuláři

Šetřete čas, nervy a peníze s inteligentními formuláři Šetřete čas, nervy a peníze s inteligentními formuláři J e d n o d u c h é a p r a k t i c k é ř e š e n í p r o s b ě r i n f o r m a c í a o b ě h d o k u m e n t ů 02 / 03 jednoduché a praktické řešení

Více

únor 08 SWět602 Bulletin o počítačových technologiích, díky kterým se lidem lépe pracuje

únor 08 SWět602 Bulletin o počítačových technologiích, díky kterým se lidem lépe pracuje únor 08 SWět602 Bulletin o počítačových technologiích, díky kterým se lidem lépe pracuje O vynalézavé brněnské firmě, která inteligentními formuláři nahradila několik různých informačních systémů Přibývá

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy PŘÍPADOVÉ STUDIE: Scania....................... 1 Automobilový průmysl Lorenc Logistic............... 2 Doprava Sodexo Pass.................. 2 Finance ČD Telematika............... 3 Informační technologie

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Z OBSAHU: Léčebné lázně Bohdaneč Nový informační systém nám umožnil další rozvoj I po více než sto letech do Bohdanče ročně přijíždějí stovky klientů s nemocemi pohybového aparátu a se zvýšenou citlivostí

Více

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Diplomová práce Autor: Bc. Štěpán Bouda Informační

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Datové schránky. Základní registry. www.egovernment.cz ZIFO AIFO ROB ROS RPP RUIAN

Datové schránky. Základní registry. www.egovernment.cz ZIFO AIFO ROB ROS RPP RUIAN Datové schránky Základní registry ZIFO AIFO ROB ROS RPP RUIAN www.egovernment.cz č. 3 /2008 redakce BUDE TO VELKÝ DEN Pamatujete na Neila Armstronga? Stál na posledním stupínku Apolla 11 a těsně před tím,

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2010 Ing. Karel Nekuža obchodní ředitel 12 Aktualizace 13 POHODA ONLINE 14 Případová studie 16 POHODA E1 17 Efektivní

Více

Podzim 2009. Arval Fleet Control

Podzim 2009. Arval Fleet Control Podzim 2009 Arval Fleet Control Seznámíme vás s novinkou, kterou společnost Arval uvedla na trh letos v červnu. Díky této službě můžete pohodlně a jednoduše spravovat svůj vozový park a šetřit náklady.

Více

Současná revoluce v distribuci

Současná revoluce v distribuci II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Monika Panochová, manažerka přílohy Digitální svět. Pomalu a jistě naše denní činnosti procházejí digitalizací. Nákupy, práce, zábava... jsou již dnes

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

FORMULÁŘOVÉ APLIKAČNÍ WORKFLOW

FORMULÁŘOVÉ APLIKAČNÍ WORKFLOW FORMULÁŘOVÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Vaše staré systémy s novým dotykovým rozhraním FORMULÁŘOVÉ APLIKACE Aplikace pro vaše smartphony a tablety za 30 minut FORMULÁŘOVÉ APLIKAČNÍ WORKFLOW Workflow aplikací,

Více

Rozhovor s Davidem Francem

Rozhovor s Davidem Francem Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2012 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE Konstrukce a výroba forem se stoletou tradicí strana 5 Rozhovor s Davidem Francem strana 8 PŘÍPADOVÁ

Více

Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Leden 2011 Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 11 Jak na účetní a datovou uzávěrku v POHODĚ 12 DOSOVNÉ aneb Pošlete

Více

speciál Partneři přílohy audit, daně

speciál Partneři přílohy audit, daně Partneři přílohy II/III Povinnost. Od letošního roku se povinnost podat daňové přiznání elektronicky nově vztahuje na všechny majitele datových schránek bez výjimky. Povinnost zřídit si datovou schránku

Více

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

Více

I Prodaná nevěsta může být nomenklaturou v IS KARAT. Rozhovor se Silvií Hadašovou. Potravinářská výroba a obchod v českém ERP systému

I Prodaná nevěsta může být nomenklaturou v IS KARAT. Rozhovor se Silvií Hadašovou. Potravinářská výroba a obchod v českém ERP systému Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 1/2013 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE I Prodaná nevěsta může být nomenklaturou v IS KARAT strana 8 Rozhovor se Silvií Hadašovou strana 10

Více

Co s tunami informací?

Co s tunami informací? Co nás čeká? 13. června letošního roku jsme rozhodli, že vstoupíme do EU. Řada z nás s přesvědčením, že z EU přiletí nějaký ten pečený holub, jiní proto, že ANO považovali za jedinou možnost a NE za krok

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Spolupráce na vyšší úrovni

Spolupráce na vyšší úrovni Spolupráce na vyšší úrovni E-maily a týmová spolupráce Sdílení a schvalování dokumentů Správa znalostí, aktivit a informací v týmu Instant messaging a videokonference Integrovaný editor textů, tabulek

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více

ÚČETNICTVÍ, JAKÉ JSTE SI PŘÁLI:

ÚČETNICTVÍ, JAKÉ JSTE SI PŘÁLI: Informační bulletin pro uživatele Money S3 news Verze 13.010 řijen 2012 money.cz 4 Money S3 dostalo 8 Novinky a změny 16 Jak jsme pekli 19 Co se naučíte ve nový kabát podrobně třináctku Škole Money Stručný

Více

Rozvoj IT ve veřejné správě

Rozvoj IT ve veřejné správě 17 / březen 2010 Rozvoj IT ve veřejné správě Co všechno můžete požadovat po moderním digitálním archivu Zkuste DMS TS-DATAPOINT ISO 9001 EDITORIAL Čím více, tím lépe? Zkratka ISO nepochází z anglického

Více

1 2015 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE

1 2015 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE VYDÁNÍ ČERVEN 1 2015 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE AddOn system s.r.o PŘÍLOHA OSTNÁČ 1/2015»

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více