Úvod do práce s grafickým vývojovým prostředím Unreal Development Kit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do práce s grafickým vývojovým prostředím Unreal Development Kit"

Transkript

1 Úvod do práce s grafickým vývojovým prostředím Unreal Development Kit Ing. Michal Kašpárek, DiS. Katedra aplikované kybernetiky Fakulta strojní Technická univerzita v Liberci Kurz vznikl za podpory projektu FRVŠ 715/

2 Grafický engine Engine = motor základ každého grafického programu Software používaný aplikací pro vykreslení grafiky na obrazovku Provádí renderování obrazu na základě požadavků řídícího programu Engine může být: text-to-speech engine, database engine, layout engine, database engine. 2

3 Existující grafické 3D enginy Komerční CryENGINE (firma CRYTEK) 3. generace, Crysis série Source Engine (firma VALVE) Half Life 2, Portal, Team Fortress, Counter Stike: Source id Tech Engine (firma id Tech) 10 generací enginu, známých zejména podle titulních představitelů: Wolfenstein 3D, Doom, Quake a jejich pokračování V přípravě next-gen id Tech 6, založený na OpenGL Unreal Engine (firma Epic) 3. generace uvolněna i s vývojový prostředím pro nekomerční použití zdarma V přípravě 4. generace enginu 3

4 Existující grafické 3D enginy Open Source/Free The Nebula Device (firma Radonlabs) open source Ogre3D open source, multiplatformní, existuje mnoho pluginů, obsáhlá dokumentace díky online komunitě OpenSceneGraph open source, OpenGL, multiplatformní, zaměřený zejména na použití v simulacích, modelování a virtuální realitě Irrlicht open source, zdarma i pro komerční vývoj, OpenGL i Direct 3D 4

5 Využití 3D počítačové grafiky Během posledních dvou desetiletí zažil obor 3D grafiky masivní nárůst Zábavní průmysl: Animované filmy, počítačové hry, virtuální realita CAD systémy návrhové 3D i 2D systémy Vizualizace výsledků výpočtů, simulací, měření Rozšířená realita (Augmented reality) Vylepšení či náhrada lidských smyslů Lepší pochopení senzomotorického systému člověka 5

6 Význam 3D počítačové grafiky Rychlá, adaptivní a přenosná vizualizace komplexních jevů Mnohdy výrazně levnější než reálný experiment Např. vizualizace složité výrobní linky pro účely inovace či optimalizace výroby bez nutnosti zastavení výroby či rizika poškození systému Trenažéry a simulátory pro piloty, řidiče, vojáky Vědecká vizualizace S rostoucí komplexitou jevů je přehledná vizualizace často jedinou cestou k přesnému a efektivnímu pochopení a řízení nejenom výrobních strojů a systémů. 6

7 Unreal Engine Při tvorbě vlastního vizualizačního nástroje je možné buď vyvinout kompletní projekt od začátku s použitím knihoven OpenGL či DirectX, nebo využít některé z jich hotových vývojových protředí (IDE) nabízených obvykle firmami jako komerční řešení nebo v některých případech jako open source projekt v rámci internetové komunity. Unreal Engine je moderní a profesionální grafický nástroj s vývojovým prostředím, který byl uvolněn pro nekomerční použití zdarma (včetně IDE a bohatého obsahu) 7

8 Unreal Engine/Unreal Development Kit Současná verze engine 3.0 použita mj. v PC hrách Gears of War, Batman: Arkham Asylum, Bioshock, Borderlands, Splinter Cell Trenažérech a simulátorech NASA Moonbase Alpha, HumanSim, Zero Hour: America`s Medic, USA Connected Vehicle Research Animacích Show Lazy Town, software Muvizu Play 8

9 Vývojové prostředí Unreal Development Kit 9

10 Možnosti UDK Komplexní správa scény Pokročilá práce se světlem a nasvícením Interaktivní knihovna textur a materiálů Fyzikální engine, kolizní systém AI (umělá inteligence), podpora davu Animační nástroje, práce s kamerou Objektově orientovaný skriptovací jazyk Unreal Script Multiplatformnost Fóra, tutoriály, dokumentace Možnost spuštění scény přímo v editoru 10

11 Práce se světlem v UDK 11

12 Instalace UDK Instalátor ke stažení na Nepravidelně se objevují nové verze (obvykle v řádu několika měsíců) Výuka probíhá na verzi July 2013 UDK Beta Volte instalaci PSGameUT3Title Obsahuje kompletní mapy, textury, modely atd. z titulu Unreal Tournament 3 Po spuštění se zobrazí standardní editor se čtyřmi viewporty, výchozí scénou a Content Browserem 12

13 Seznámení s UDK Ve standardním open dialogu (File/Open) otevřete mapu DM-DeckDeck Objeví se 4 různé varianty zobrazení scény Seznamte se s jejich vzájemným vztahem (Hlavní 3D zobrazení a 3 viewporty z pohledu jednotlivých os) Seznamte se s pohybem ve scéně (WASD, Q, E, význam tlačítek myši během pohybu) Pohyb kamerou stiskem pravého tlačítka myši (RMB) Změna rychlosti pohybu scroll kolečko při stisknutém RMB 13

14 Zobrazení scény 14

15 Interaktivní zobrazení a možnost Play in Viewport Zvýrazněným tlačítkem nebo kombinací Alt+F8 lze spustit scénu přímo v editoru Vyberte část scény (statický model) a přemístěte jej tažením myší Po spuštění se zobrazí chybové hlášení Výběr transformačního nástroje Pro posun, rotaci či transformaci je třeba zvolit odpovídající nástroj z nabídky 15

16 Posunutý statický model v editačním zobrazení Posunutý statický model po spuštění v editoru. Na obou chybí stíny je třeba přepočítat světlo ve scéně. 16

17 HW nároky a předem kompilované části scény Vzhledem k množství výpočtů u náročných scén se předem počítá mnoho statických parametrů, které se za běhu nemění zejména statická geometrie a statické osvětlení scény. Mnoho grafiky také není ve scéně momentálně vidět (je zakryta objekty bliž ke kameře) není tedy potřeba ji počítat a vykreslovat Problém viditelnosti řeší CSG (Constructive Solid Geometry), která využívá metodu rozdělení prostoru pomocí binárního stromu BSP (binary space partitioning) Termíny CSG a BSP bývají často vzájemně zaměňovány 17

18 HW nároky a předem kompilované části scény Pro využití základních částí scény (místnosti, budovy, schodiště ) je doporučeno využít CGS přímo v editoru UDK CGS se vytváří pomocí štětců Brushes Konvexní 3D objekt, obvykle základní (válec, kvádr, jehlan a jejich kombinace) U Geometrie záleží na přesnosti modely by se měly dotýkat (bez mezer) jinak mizí výhoda neprůhlednosti pro engine Rozměry zadávat numericky, vhodné jsou hodnoty mocnin 2 x 18

19 Tvorba vlastního prostředí v UDK File/New level/blank map Right click (RMB) na vybraný Brush Cube V otevřeném dialogu vlastností vyplňte X = 2048 Y = 4096 Z = 512 Wall thickness = 16 Hollow (dutá) Click Build vytvoří se štětec daných parametrů Červený obrys zadaného tvaru. Pokud není viditelný, stiskněte klávesu B ta zobrazí/skryje štětce ve scéně 19

20 20

21 Tvorba vlastního prostředí v UDK V tuto chvíli ještě není přidaná žádná geometrie! Ta se přidá tlačítkem CSG Add (Ctrl + A) Je přidána dutá místnost o daných rozměrech v CSG 21

22 Tvorba vlastního prostředí v UDK Možnosti zobrazení scény ve viewportu 10 možností zobrazení. Základní jsou Wireframe (drátový model) Unlit (neosvětleno) Lit (osvětleno) Vyzkoušejte různé varianty zobrazení Proč při zobrazení Lit nic nevidíme? 22

23 Budiž světlo! Objekty ve tmě nejsou vidět je nutné přidat světlo! Najeďte s kamerou ve 3D viewportu dovnitř místnosti Se stisknutou klávesou L klikněte a vytvořte bodové světlo Světlo umístěte do jednoho z rohů místnosti Ikona žárovky je pouze symbolickým zobrazením světla po spuštění není vidět. Dvojklikem na ikonu lze editovat vlastnosti objektu například barvu světelného zdroje 23

24 Tipy pro práci s UDK Objekty lze kopírovat/duplikovat tažením myši při současném držení klávesy ALT Skupinu objektů lze označit obdobně, pouze s klávesovou kombinací CTRL+ALT Klávesou R se přepíná mezi zobrazením poloměru dosahu světel Light Radius Ve všech viewportech lze používat různé módy zobrazení, ovšem ve 2D portech je nejpřehlednější Brush Wireframe 24

25 Budiž světlo! Vytvořte síť světel pomocí zmíněných postupů tak, aby byla celá plocha dostatečně osvětlena 25

26 Budiž světlo! Zkuste spustit hru volbou Play in Viewport Je vidět osvětlená scéna? Světlo spolu s viditelností má zásadní vliv na HW náročnost dané scény, tedy na množství výpočtů pro grafickou kartu během renderování jednoho frame proto se statická (tedy neměnná) světla předpočítají a tím se odlehčí celkové náročnosti Světla dynamická (np. světelný kužel baterky) z principu dopředu spočítat nelze 26

27 Build options Světla, geometrii a další komponenty je třeba zkompilovat předpočítat Build Geometry pokud se změní poloha či konfigurace CSG štětců (Brushes) Build Lightning spočítá statické osvětlení scény (v editoru je použitý pouze hrubý náhled světel, který nemusí být ve složitějších scénách akurátní) - Build All zkompiluje vše 27

28 Úkol k procvičení: Vytvořte dvě místnosti a pomocí vhodně zvoleného štětce a příkazu CSG Substract (vyjmout geometrii/hmotu z prostoru štětce) je propojte průchodem. Experimentujte se světlem bude světlo procházející průchodem dostatečně osvětlovat i druhou místnost? Vyzkoušejte vliv různé barvy světelných zdrojů na dlaždicovou texturu CSG Tip: konstrukci scény/objektů pomocí příkazů CSG Add apod. musí obvykle následovat Build Geometry CGS Add vloží jen jakýsi obrys geometrie. Stejně pokud přemístíte původně vytvořený štětec, zůstane CSG na místě do příštího stisku Build Geometry. 28

29 Textury Geometrii je třeba přiřadit 2D grafickou texturu Jen textura ovšem nestačí materiál v reálném životě má i jiné vlastnosti np. Odrazivost UDK pracuje s Materiály balíky vlastností povrchu Refraction, Transparency, Occlusion, Bump/Normal mapping, Glow, Wet. UDK obsahuje množství již připravených materiálů Materiály a další Assety najdete v Content Browseru 29

30 Content Browser Prohlížeč obsahu = assetů Assets = modely, zvuky, textury, materiály Je možné používat vše, co je v UDK naimportováno v Content Browseru Importem je nejen zajištěna kompatibilita (např. že zvuk půjde přehrát), ale také ochrana před náhodným smazáním datového souboru (zvuku, obrázku), které by způsobilo pád či nestabilitu výsledné aplikace V množství assetů je dobré se orientovat pomocí typů (Materials, Static Meshes, Textures ) a tagů 30

31 Konec modrobílých kachlíků V Content Browseru ve složce UDK Cool Materials Vyberte materiál dle vaší libosti a vkusu Přetažením jej aplikujte na stěnu existujícího modelu ve viewportu Dvojklikem na danou plochu upravte vlastnosti povrchu: Pan (posun) v osách U/V o daný či libovolný počet pixelů Rotation o daný či libovolný počet stupňů Flip U, Flip V osové zrcadlení textury Scaling měřítko/lupa dané textury» Je třeba potvrdit tlačítkem Apply Alignment je možné měnit zarovnání 31

32 Konec modrobílých kachlíků 32

33 Úkol k procvičení: Vyberte si z přítomných textur a upravte dosavadní prostor dle svého vkusu Jak se chovají animované materiály v editoru a jak po spuštění? Bude vidět textura po aplikaci na vnější stěny místnosti? Pokud není vidět, proč? Jak se změní textury po změně barvy světla? Dvojklik na ikonu světla PointLight Properties» Light» Light Component» Light Component» Light Color 33

34 Import modelů Pomocí CSG lze tvořit pouze relativně jednoduché modely a scény Pro detailnější či animované/animovatelnéanimovatelné modely je nutné využít externí modelovací programy 3DS MAX, Blender, Google SketchUp, Wings 3D, Alt+W v editoru skrývá a zobrazuje veškeré statické modely (static meshes) Vyzkoušejte v některé z hotových UT úrovní, které části scény jsou tvořeny statickými modely. 34

35 Import modelů CSG nelze animovat či s nimi hýbat Importované modely musí mít přiřazenou kolizní obálku, jejich osvětlení se počítá za běhu apod. Importované modely mohou být: Statické (Static meshes) nelze měnit jejich tvar Skeletální (Skeletal mesh) obsahují kostru, díky které lze měnit jejich tvar (jako lidské postavy - kostry) Modely lze importovat pomocí Content Browseru 35

36 Skeletální modely (Skeletal meshes) 36

37 Statické modely Je možné je animovat Měnit jejich polohu, rotovat, měnit velikost Nelze měnit jejich tvar (na rozdíl od skeletálních modelů) Import barelu do scény: Otevřete Content Browser Do vyhledávání v horním řádku zadejte Barrel Pokud nic nevidíte, jste ve špatném balíčku» V záložce Packages vlevo označte UDKGame Vyberte si jeden z nalezených barelů 37

38 Import barelu 38

39 Import barelu Barel (či jiný objekt) lze přidat do scény pouhým přetažením z Content Browseru Je přidán jako statický model bez jakékoliv interaktivity Tak bychom mohli importovat například sochu, ovšem od barelu lze očekávat určitý stupeň interaktivity například kolize V Content Browseru máme označený barel Kliknutí do scény (na podlahu) pravým tlačítkem se rozbalí kontextové menu»» Add Actor» Add Rigid Body Rigid Body přidá objekt jako tuhé/neohebné tělo, tedy animovatelnou část scény, jejíž tvar zůstane neměnný 39

40 Import barelu 40

41 Jeden barel - žádný barel Je-li barel naimportován jako Rigid body Stisknutím klávesy alt+tažení myši zkopíruje označený objekt Nakopírujte ve scéně větší počet barelů Zkuste je skládat vedle sebe i na sebe do pyramidy Změňte typ hry na utgame Záložka View» World Propeties» Game Type»» Default Game Type = utgame Otestujte chování barelu v roli Rigid Body 41

42 Jeden barel - žádný barel 42

43 První střelnice Použitím předdefinovaného typu utgame lze snadno využít existujících funkcí k vytvoření první interaktivní střelnice Srovnejte rozdíl mezi Rigid Body a Statickým modelem Statický model vytvoříme pouhým přetažením assetu z Content Browseru do scény Pověste několik barelů volně do vzduchu Kdy se začne počítat fyzika objektů? Ihned při spuštění, nebo později? Toto chování lze upravit v nastavení barelu v záložce Kactor» Wake On Level Start 43

44 Základy skriptu v UDK editor KISMET V této kapitole vytvoříme sled událostí, který bude následovat definovanou akci Jednoduché objekty tak mohou reagovat na akce uživatele a vyvolat více či méně komplexní odezvu Skriptovací editor KISMET způsob programování ve stylu vývojových diagramů Obsahuje množství připravených jednotek Akci spouští Trigger neviditelný objekt, spínač 44

45 Trigger poprvé Do vytvořeného prostoru vložte nový trigger» Right click v editoru» Add Actor» Add Trigger 45

46 Trigger podruhé Vytvořenou ikonu neviditelného objektu Trigger lze posouvat, rotovat či zmenšovat transformačními nástroji dle libosti Nastavte pomocí neproporcionální změny velikosti (Non-uniform Scaling Mode) tvar vysokého válce Tip: Pomocí kontextového menu (right click na Trigger) lze přichytit objekt k podlaze» Right click na trigger» Transform» Snap To Floor Co se stane nyní po spuštění? Reaguje Trigger na vstup hráče do své oblasti? 46

47 Trigger potřetí Trigger nereaguje, neboť nemá nadefinovaný typ akce, na kterou má reagovat, ani typ reakce Otevřete editor Kismet tlačítkem na horní liště Na ploše editoru right click New Event Using Tigger_0 Z typů události můžeme vybrat reakci na Vstup do oblasti Triggeru (Touched) Zásah (Take damage) Upozornění na zacílení (Aim Notify) a další Pokud nelze vytvořit událost Triggeru, není v editoru označený! 47

48 Úvod do práce s grafickým skriptovacím editorem Vytvořte event typu Touch Dále vložte: New Action»» Voice/Announcements»» Play Announcement Vyzkoušejte si navigaci a orientaci v Kismetu: Ctrl+posun myší 48

49 První jednoduchý skript 49

50 První jednoduchý skript Vytvořte dvě instance Play Announcment Připojte obě k objektu trigger: Touched uživatel vstoupil do oblasti triggeru Untouched uživatel opustil oblast triggeru Ve vlastnostech oznámení zadejte text Announcement Text V Content Browseru vyberte vhodný zvuk Zeleným tlačítkem u položky Announcement Sound lze aplikovat zvuk, vybraný v Content Browseru, na aktuální oznámení 50

51 První jednoduchý skript Po spuštění a následně po vstupu do oblasti spínače se zobrazí, případně přehraje, oznámení Přehrají se obě oznámení? Co se stane po opětovném vstupu do triggeru? Každý trigger má v nastavení položku Max Trigger Count, která uvádí, kolikrát nejvýše lze spínač aktivovat Výchozí nastavení této hodnoty je 1 Při nastavení nuly je limit spuštění neomezen (nekonečné opakování) 51

52 Interaktivní střelnice 1 Již umíme pracovat se statickými modely jako s Rigid Body Známe základy práce v Kismetu Pro vytvoření skutečně interaktivní střelnice využijeme oboje k tvorbě terčů, které budou reagovat na zásah V Content Browseru najděte statický model Cube Nejedná se o CSG objekt, nýbrž o neotexturovaný Static Mesh Do scény ji vložte jako» Right click ve scéně» Add Actor» Add InterpActor EngineMeshes.Cube 52

53 Kostka není terč! Vložením modelu jako objekt InterpActor říkáme enginu, že s tímto objektem lze provádět interakce Nyní ji je třeba upravit do podoby terče a otexturovat tedy nic nového Vzhledem k tomu, že již máme nastaven typ aplikace utgame, který obsahuje základní zbraně z UT3, stačí pouze nastavit reakci na událost zásahu terče. 53

54 KISMET skriptování terče S označeným terčem vytvořte novou událost New Event Using InterpActor_0 Take Damage Tuto položku editujte: Obj Comment zadejte text zasaženo pro potřeby testování Upravte hodnoty Damage Treshold a Max Trigger Count Co tyto údaje znamenají? Proč terč nereaguje na kolizi se střelami? 54

55 KISMET skriptování terče Ve vlastnostech objektu terče je nutné upravit kolizní typ: InterpActor_0 Properties» Collision» Collision Type Vyzkoušejte chování různých kolizních typů a zvolte ten nejvhodnější Vytvořte v Kismetu novou akci a propojte ji s akcí terče: New Action» Toggle» Toggle Hidden Nasměrujte Target Toggle Hidden na proměnnou New Object Var Using InterpActor_0 55

56 KISMET záhada mizícího terče 56

57 KISMET záhada mizícího terče Pro tvorbu skriptu mizejícího terče jsou potřeba následující objekty a komponenty: New Event Using InterpActor_0 Take Damage New Ac on Toggle Toggle Hidden New Object Var Using InterpActor_0 New Action Actor Change Collision New Action Misc Delay New Variable Float Random Float Tak lze vytvořit terč, který po zásahu na náhodnou dobu zmizí a potom se zase objeví. Neviditelný terč neblokuje ani hráče, ani výstřely kolizní typ je ve skriptu upraven spolu s viditelností. 57

58 Terče pro pokročilé animační editor Matinee Animační nástroj s širokými možnostmi Propojeno s Kismetem Nové Matinee (nový klip) se vkládá do Kismetu jako samostatný objekt: Right click New Ma nee Editor lze otevřít i z hlavního panelu ikonou Matinee (hned vedle ikony Kismet) V případě více vytvořených klipů je dobré využívat komentářů (Obj Comment) kvůli orientaci! 58

59 59

60 Terč v pohybu V Matinee vytvořte novou prázdnou skupinu Můžeme ji pojmenovat například pohybterce Skupina / Group může obsahovat větší množství stop Jedna stopa (track) upravuje změnu zvolených vlastností přiřazeného objektu dle určitého klíče V našem případě bude měnit polohu terče Změna transformace parametrů může probíhat lineárně či podle křivkové interpolace apod. Je nutné mít označený objekt terče během vytváření skupiny (Engine si prolinkuje skupinu s daným objektem) 60

61 Terč v pohybu Klíč = bod na časové ose, udává momentální hodnotu Terč je na začátku (v čase 0) na levé straně místnosti V čase T je terč na straně opačné Mezi těmito body/klíči probíhá interpolace polohy Right click na skupinu Add New Movement Track. Posunem červených trojúhelníků na časové ose lze měnit délku animace Pro snazší úpravu časové osy je vhodné zapnout funkci Snap ikonou na horním panelu 61

62 Terč v pohybu 62

63 Terč v pohybu S kurzorem na začátku časové osy stiskněte Add Key (přidat klíč) V řádku Movement se objeví trojúhelník klíč V okně editoru se objeví hlášení ADJUST KEY Movement Translačním nástrojem upravte polohu terče do výchozího stavu tedy na jednu stranu místnosti Přidejte druhý klíč na konec časové osy a v editoru opět upravte polohu - na druhou stranu místnosti Matinee vytvoří interpolovanou transformační funkci dle zadaných klíčů a časové osy; tuto lze uživatelsky editovat v Unreal Matinee Curve Editor v horní části Matinee. 63

64 Animace v pohybu nebo ne? V Matinee lze tlačítky Play/Play in Reverse přehrát vytvořenou animaci (zde pohyb terče do strany) Po spuštění se ale nic neděje animace nebyla spuštěna v Kismetu! 64

65 Animace v pohybu nebo ne? Vytvořte v Kismetu event Level Loaded Propojte jej se vstupem Play objektu Matinee Co se stane po spuštění? Kolikrát animace proběhne? Pro opakování animace je možné využít vlastnost Reverse a vzájemně propojit vstupy a výstupy objektu Matinee tak, aby terč neustále cykloval ze strany na stranu. 65

66 Animace v pohybu! V tuto chvíli máme pohybující se terč, který po zásahu zmizí a po náhodné době se opět objeví, ovšem díky pohybové animaci opět na jiném místě. 66

67 Když pohyb do stran nestačí! Vytvořte nový terč (nebo kopii stávajícího) Vytvořte animaci, která nový terč po zásahu sklopí na zem, jako terče na střelnici. Po náhodné době se terč opět zvedne. Několik tipů: Rotace je pouze další možnost pohybu Objekty jsou rotovány okolo Pivotu jakéhosi jejich středu. Terč se ovšem chová jako dveře s panty u podlahy je tedy třeba přesunout Pivot z geometrického středu do vhodné pozice: Ve vlastnostech objektu/terče upravte hodnotu Display PrePivot Experimentujte se vztahem mezi polohou objektu a pivotem. 67

68 Závěr V rámci kurzu byl představen Unreal Development Kit, jeho možnosti a úvod do práce s UDK Byly popsány základní principy CSG, rozdíly mezi importovanými modely, práce se světlem a texturami a rozdíl v hardwarové náročnosti výpočtu statických a dynamických vlastností scény Naučili jsme se pracovat se skriptovacím editorem Kismet a animačním nástrojem Matinee Postupně byly vytvořeny tři varianty interaktivní střelnice: Nejprve s využitím vhodně importovaných barelů Střelnice se statickými mizejícími terči Střelnice s animovanými terči v pohybu 68

69 Další informace a zdroje V českém a slovenském jazyce existuje několik kurzů a webů s tématikou UDK: unreal-engine-cast-i-prvni-krok-do-nerealna Videotutoriály na youtube: 69

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou)

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) InDesign GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) Přehled témat: Co jsou to vazby a jak s nimi pracovat v InDesignu? Představení dvou rámečků pro editaci grafiky Jak importovat grafiku do dokumentu?

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG3311 Kamera a její použití, světelné efekty. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max

Název: VY_32_INOVACE_PG3311 Kamera a její použití, světelné efekty. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Název: VY_32_INOVACE_PG3311 Kamera a její použití, světelné efekty Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 06 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Anotace:

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 1 Obsah Úvod DIMcomfort 4.0 3 Nastavení místnosti 4 informace o místnosti 4 rozměry 5 komfortní zóna 6 způsob výpočtu 7 Výběr zařízení 8 hledání produktu 9 nastavení

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

SignEditor 1 - návod k použití

SignEditor 1 - návod k použití SignEditor 1 - návod k použití Tomáš Ryba tryba@kky.zcu.cz Zdeněk Krňoul zdkrnoul@kky.zcu.cz Jakub Kanis jkanis@kky.zcu.cz 27. března 2012 1 Vznik za podpory projektu Pojabr - Potlačení jazykové bariéry

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

MS OFFICE, POWERPOINT - ANIMACE OBJEKTŮ

MS OFFICE, POWERPOINT - ANIMACE OBJEKTŮ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D16_Z_OFF_PP_ANIM.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT - ANIMACE

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Popis programu: Popis přípon důležitých souborů: *.qpf projektový soubor Quartusu

Popis programu: Popis přípon důležitých souborů: *.qpf projektový soubor Quartusu Software Quartus II Popis programu: Quartus II Web Edition je označení bezplatného software, s jehož pomocí lze napsat, zkompilovat, odsimulovat a naprogramovat FPGA a CPLD obvody firmy Altera. Cílem tohoto

Více

Tématická oblast Počítačová grafika Modelování objektů

Tématická oblast Počítačová grafika Modelování objektů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_IKT_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

POZN: Projekt průběžně ukládej do vytvořené složky, pojmenuj ho například DVD-magnetismus

POZN: Projekt průběžně ukládej do vytvořené složky, pojmenuj ho například DVD-magnetismus Vytvořte DVD menu Poslední, ale neméně důležitou čínností při zpracovávání videa je tvorba DVD MENU. Profesionální (placené) programy věnujícímu se střihu videa tuto funkci mají v sobě zakomponovanou.

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy Tomáš Kmínek Projekt CZ.1.07/1.1.32/01.0013 je spolufinancován

Více

SPC Měřicí stanice Nastavení driverů

SPC Měřicí stanice Nastavení driverů Základní nastavení v SPC Měřicí plán Z nabídky Soubor vyberte volbu Stanice. Otevře se okno pro nastavení Měřicích stanic a plánů. V tomto okně přepněte na záložku Měřicí plány Vyberte měřicí plán, který

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer Časová dotace: 2 vyučovací hodina V poslední lekci tohoto bloku se naučíme jednoduše a přitom velice efektivně animovat. Budeme pracovat pouze s objekty, které jsme

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

2N Access Commander. Základy použití. www.2n.cz 1.1.0. Verze

2N Access Commander. Základy použití. www.2n.cz 1.1.0. Verze 2N Access Commander Základy použití Verze 1.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově Úvod Programový produkt 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově je navržen jako jednoduchá aplikace pro 3D zobrazení objektů

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Jak vytvořit vlastní ikonu bloku a faceplate v PCS7 V6.x a 7.x

Jak vytvořit vlastní ikonu bloku a faceplate v PCS7 V6.x a 7.x Jak vytvořit vlastní ikonu bloku a faceplate v PCS7 V6.x a 7.x Otázka: Jak postupovat při tvorbě vlastní ikony bloku a faceplate pro uživatelsky vytvořený funkční blok PCS7 Odpověď: Pro každý uživatelský

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

3D Vizualizace muzea vojenské výzbroje

3D Vizualizace muzea vojenské výzbroje 3D Vizualizace muzea vojenské výzbroje 3D visualization of the museum of military equipment Bc.Tomáš Kavecký STOČ 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 2 ABSTRAKT Cílem této práce je

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog.

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. 1. Stáhněte instalační soubor vybraného 3E pluginu

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř Uživatelská příručka!instalace!průvodce!použití!dialogová okna!program zevnitř KAPITOLA 1: INSTALACE PROGRAMU Svitek...4 HARDWAROVÉ POŽADAVKY...4 SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...4 INSTALACE PROGRAMU Svitek NA VÁŠ

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Kreslení úseček a křivek

Kreslení úseček a křivek Adobe Illustrator Kreslení úseček a křivek Volná kresba od ruky o Tužka (N) - stisknutím levého tlačítka pohybujte po výkrese o Úkol: zkuste si nakreslit čáru, označit ji a smazat Kreslení úseček o Nástroj

Více

Prezentační systémy CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Prezentační systémy CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentační systémy CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prezi Je prezentační systém vytvořený maďarskou firmou Prezi, představený v roce 2009

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

BARVY. Příkaz barva. Barvy TrueColor. Se objeví dialogové okno

BARVY. Příkaz barva. Barvy TrueColor. Se objeví dialogové okno BARVY Příkaz barva Se objeví dialogové okno Lze vybrat barvu přímo Nebo vložíme do programu a za tento prvek číslo Baltíkovy barvy nebo konstantyu Za prvek lze vložit náhodnou barvu přímo nebo pomocí proměnné

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Interaktivní tabule SMART Notebook

Interaktivní tabule SMART Notebook Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Interaktivní tabule

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Průvodce Vyúčtování s přehledem

Průvodce Vyúčtování s přehledem Děkujeme, že jste se rozhodli používat službu Vyúčtování s přehledem a jsme rádi, že jste si ji aktivovali. Než začneme s Vyúčtováním s přehledem pracovat, je potřeba si nejprve stáhnout z Vaší Internetové

Více

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 Verze: 1.4 Datum poslední revize: 25. 3. 2015 nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 (Corbett Research) generi biotech OBSAH: 1. Nastavení teplotního profilu a spuštění cykleru... 3 2. Zadání

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více