Úvod do práce s grafickým vývojovým prostředím Unreal Development Kit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do práce s grafickým vývojovým prostředím Unreal Development Kit"

Transkript

1 Úvod do práce s grafickým vývojovým prostředím Unreal Development Kit Ing. Michal Kašpárek, DiS. Katedra aplikované kybernetiky Fakulta strojní Technická univerzita v Liberci Kurz vznikl za podpory projektu FRVŠ 715/

2 Grafický engine Engine = motor základ každého grafického programu Software používaný aplikací pro vykreslení grafiky na obrazovku Provádí renderování obrazu na základě požadavků řídícího programu Engine může být: text-to-speech engine, database engine, layout engine, database engine. 2

3 Existující grafické 3D enginy Komerční CryENGINE (firma CRYTEK) 3. generace, Crysis série Source Engine (firma VALVE) Half Life 2, Portal, Team Fortress, Counter Stike: Source id Tech Engine (firma id Tech) 10 generací enginu, známých zejména podle titulních představitelů: Wolfenstein 3D, Doom, Quake a jejich pokračování V přípravě next-gen id Tech 6, založený na OpenGL Unreal Engine (firma Epic) 3. generace uvolněna i s vývojový prostředím pro nekomerční použití zdarma V přípravě 4. generace enginu 3

4 Existující grafické 3D enginy Open Source/Free The Nebula Device (firma Radonlabs) open source Ogre3D open source, multiplatformní, existuje mnoho pluginů, obsáhlá dokumentace díky online komunitě OpenSceneGraph open source, OpenGL, multiplatformní, zaměřený zejména na použití v simulacích, modelování a virtuální realitě Irrlicht open source, zdarma i pro komerční vývoj, OpenGL i Direct 3D 4

5 Využití 3D počítačové grafiky Během posledních dvou desetiletí zažil obor 3D grafiky masivní nárůst Zábavní průmysl: Animované filmy, počítačové hry, virtuální realita CAD systémy návrhové 3D i 2D systémy Vizualizace výsledků výpočtů, simulací, měření Rozšířená realita (Augmented reality) Vylepšení či náhrada lidských smyslů Lepší pochopení senzomotorického systému člověka 5

6 Význam 3D počítačové grafiky Rychlá, adaptivní a přenosná vizualizace komplexních jevů Mnohdy výrazně levnější než reálný experiment Např. vizualizace složité výrobní linky pro účely inovace či optimalizace výroby bez nutnosti zastavení výroby či rizika poškození systému Trenažéry a simulátory pro piloty, řidiče, vojáky Vědecká vizualizace S rostoucí komplexitou jevů je přehledná vizualizace často jedinou cestou k přesnému a efektivnímu pochopení a řízení nejenom výrobních strojů a systémů. 6

7 Unreal Engine Při tvorbě vlastního vizualizačního nástroje je možné buď vyvinout kompletní projekt od začátku s použitím knihoven OpenGL či DirectX, nebo využít některé z jich hotových vývojových protředí (IDE) nabízených obvykle firmami jako komerční řešení nebo v některých případech jako open source projekt v rámci internetové komunity. Unreal Engine je moderní a profesionální grafický nástroj s vývojovým prostředím, který byl uvolněn pro nekomerční použití zdarma (včetně IDE a bohatého obsahu) 7

8 Unreal Engine/Unreal Development Kit Současná verze engine 3.0 použita mj. v PC hrách Gears of War, Batman: Arkham Asylum, Bioshock, Borderlands, Splinter Cell Trenažérech a simulátorech NASA Moonbase Alpha, HumanSim, Zero Hour: America`s Medic, USA Connected Vehicle Research Animacích Show Lazy Town, software Muvizu Play 8

9 Vývojové prostředí Unreal Development Kit 9

10 Možnosti UDK Komplexní správa scény Pokročilá práce se světlem a nasvícením Interaktivní knihovna textur a materiálů Fyzikální engine, kolizní systém AI (umělá inteligence), podpora davu Animační nástroje, práce s kamerou Objektově orientovaný skriptovací jazyk Unreal Script Multiplatformnost Fóra, tutoriály, dokumentace Možnost spuštění scény přímo v editoru 10

11 Práce se světlem v UDK 11

12 Instalace UDK Instalátor ke stažení na Nepravidelně se objevují nové verze (obvykle v řádu několika měsíců) Výuka probíhá na verzi July 2013 UDK Beta Volte instalaci PSGameUT3Title Obsahuje kompletní mapy, textury, modely atd. z titulu Unreal Tournament 3 Po spuštění se zobrazí standardní editor se čtyřmi viewporty, výchozí scénou a Content Browserem 12

13 Seznámení s UDK Ve standardním open dialogu (File/Open) otevřete mapu DM-DeckDeck Objeví se 4 různé varianty zobrazení scény Seznamte se s jejich vzájemným vztahem (Hlavní 3D zobrazení a 3 viewporty z pohledu jednotlivých os) Seznamte se s pohybem ve scéně (WASD, Q, E, význam tlačítek myši během pohybu) Pohyb kamerou stiskem pravého tlačítka myši (RMB) Změna rychlosti pohybu scroll kolečko při stisknutém RMB 13

14 Zobrazení scény 14

15 Interaktivní zobrazení a možnost Play in Viewport Zvýrazněným tlačítkem nebo kombinací Alt+F8 lze spustit scénu přímo v editoru Vyberte část scény (statický model) a přemístěte jej tažením myší Po spuštění se zobrazí chybové hlášení Výběr transformačního nástroje Pro posun, rotaci či transformaci je třeba zvolit odpovídající nástroj z nabídky 15

16 Posunutý statický model v editačním zobrazení Posunutý statický model po spuštění v editoru. Na obou chybí stíny je třeba přepočítat světlo ve scéně. 16

17 HW nároky a předem kompilované části scény Vzhledem k množství výpočtů u náročných scén se předem počítá mnoho statických parametrů, které se za běhu nemění zejména statická geometrie a statické osvětlení scény. Mnoho grafiky také není ve scéně momentálně vidět (je zakryta objekty bliž ke kameře) není tedy potřeba ji počítat a vykreslovat Problém viditelnosti řeší CSG (Constructive Solid Geometry), která využívá metodu rozdělení prostoru pomocí binárního stromu BSP (binary space partitioning) Termíny CSG a BSP bývají často vzájemně zaměňovány 17

18 HW nároky a předem kompilované části scény Pro využití základních částí scény (místnosti, budovy, schodiště ) je doporučeno využít CGS přímo v editoru UDK CGS se vytváří pomocí štětců Brushes Konvexní 3D objekt, obvykle základní (válec, kvádr, jehlan a jejich kombinace) U Geometrie záleží na přesnosti modely by se měly dotýkat (bez mezer) jinak mizí výhoda neprůhlednosti pro engine Rozměry zadávat numericky, vhodné jsou hodnoty mocnin 2 x 18

19 Tvorba vlastního prostředí v UDK File/New level/blank map Right click (RMB) na vybraný Brush Cube V otevřeném dialogu vlastností vyplňte X = 2048 Y = 4096 Z = 512 Wall thickness = 16 Hollow (dutá) Click Build vytvoří se štětec daných parametrů Červený obrys zadaného tvaru. Pokud není viditelný, stiskněte klávesu B ta zobrazí/skryje štětce ve scéně 19

20 20

21 Tvorba vlastního prostředí v UDK V tuto chvíli ještě není přidaná žádná geometrie! Ta se přidá tlačítkem CSG Add (Ctrl + A) Je přidána dutá místnost o daných rozměrech v CSG 21

22 Tvorba vlastního prostředí v UDK Možnosti zobrazení scény ve viewportu 10 možností zobrazení. Základní jsou Wireframe (drátový model) Unlit (neosvětleno) Lit (osvětleno) Vyzkoušejte různé varianty zobrazení Proč při zobrazení Lit nic nevidíme? 22

23 Budiž světlo! Objekty ve tmě nejsou vidět je nutné přidat světlo! Najeďte s kamerou ve 3D viewportu dovnitř místnosti Se stisknutou klávesou L klikněte a vytvořte bodové světlo Světlo umístěte do jednoho z rohů místnosti Ikona žárovky je pouze symbolickým zobrazením světla po spuštění není vidět. Dvojklikem na ikonu lze editovat vlastnosti objektu například barvu světelného zdroje 23

24 Tipy pro práci s UDK Objekty lze kopírovat/duplikovat tažením myši při současném držení klávesy ALT Skupinu objektů lze označit obdobně, pouze s klávesovou kombinací CTRL+ALT Klávesou R se přepíná mezi zobrazením poloměru dosahu světel Light Radius Ve všech viewportech lze používat různé módy zobrazení, ovšem ve 2D portech je nejpřehlednější Brush Wireframe 24

25 Budiž světlo! Vytvořte síť světel pomocí zmíněných postupů tak, aby byla celá plocha dostatečně osvětlena 25

26 Budiž světlo! Zkuste spustit hru volbou Play in Viewport Je vidět osvětlená scéna? Světlo spolu s viditelností má zásadní vliv na HW náročnost dané scény, tedy na množství výpočtů pro grafickou kartu během renderování jednoho frame proto se statická (tedy neměnná) světla předpočítají a tím se odlehčí celkové náročnosti Světla dynamická (np. světelný kužel baterky) z principu dopředu spočítat nelze 26

27 Build options Světla, geometrii a další komponenty je třeba zkompilovat předpočítat Build Geometry pokud se změní poloha či konfigurace CSG štětců (Brushes) Build Lightning spočítá statické osvětlení scény (v editoru je použitý pouze hrubý náhled světel, který nemusí být ve složitějších scénách akurátní) - Build All zkompiluje vše 27

28 Úkol k procvičení: Vytvořte dvě místnosti a pomocí vhodně zvoleného štětce a příkazu CSG Substract (vyjmout geometrii/hmotu z prostoru štětce) je propojte průchodem. Experimentujte se světlem bude světlo procházející průchodem dostatečně osvětlovat i druhou místnost? Vyzkoušejte vliv různé barvy světelných zdrojů na dlaždicovou texturu CSG Tip: konstrukci scény/objektů pomocí příkazů CSG Add apod. musí obvykle následovat Build Geometry CGS Add vloží jen jakýsi obrys geometrie. Stejně pokud přemístíte původně vytvořený štětec, zůstane CSG na místě do příštího stisku Build Geometry. 28

29 Textury Geometrii je třeba přiřadit 2D grafickou texturu Jen textura ovšem nestačí materiál v reálném životě má i jiné vlastnosti np. Odrazivost UDK pracuje s Materiály balíky vlastností povrchu Refraction, Transparency, Occlusion, Bump/Normal mapping, Glow, Wet. UDK obsahuje množství již připravených materiálů Materiály a další Assety najdete v Content Browseru 29

30 Content Browser Prohlížeč obsahu = assetů Assets = modely, zvuky, textury, materiály Je možné používat vše, co je v UDK naimportováno v Content Browseru Importem je nejen zajištěna kompatibilita (např. že zvuk půjde přehrát), ale také ochrana před náhodným smazáním datového souboru (zvuku, obrázku), které by způsobilo pád či nestabilitu výsledné aplikace V množství assetů je dobré se orientovat pomocí typů (Materials, Static Meshes, Textures ) a tagů 30

31 Konec modrobílých kachlíků V Content Browseru ve složce UDK Cool Materials Vyberte materiál dle vaší libosti a vkusu Přetažením jej aplikujte na stěnu existujícího modelu ve viewportu Dvojklikem na danou plochu upravte vlastnosti povrchu: Pan (posun) v osách U/V o daný či libovolný počet pixelů Rotation o daný či libovolný počet stupňů Flip U, Flip V osové zrcadlení textury Scaling měřítko/lupa dané textury» Je třeba potvrdit tlačítkem Apply Alignment je možné měnit zarovnání 31

32 Konec modrobílých kachlíků 32

33 Úkol k procvičení: Vyberte si z přítomných textur a upravte dosavadní prostor dle svého vkusu Jak se chovají animované materiály v editoru a jak po spuštění? Bude vidět textura po aplikaci na vnější stěny místnosti? Pokud není vidět, proč? Jak se změní textury po změně barvy světla? Dvojklik na ikonu světla PointLight Properties» Light» Light Component» Light Component» Light Color 33

34 Import modelů Pomocí CSG lze tvořit pouze relativně jednoduché modely a scény Pro detailnější či animované/animovatelnéanimovatelné modely je nutné využít externí modelovací programy 3DS MAX, Blender, Google SketchUp, Wings 3D, Alt+W v editoru skrývá a zobrazuje veškeré statické modely (static meshes) Vyzkoušejte v některé z hotových UT úrovní, které části scény jsou tvořeny statickými modely. 34

35 Import modelů CSG nelze animovat či s nimi hýbat Importované modely musí mít přiřazenou kolizní obálku, jejich osvětlení se počítá za běhu apod. Importované modely mohou být: Statické (Static meshes) nelze měnit jejich tvar Skeletální (Skeletal mesh) obsahují kostru, díky které lze měnit jejich tvar (jako lidské postavy - kostry) Modely lze importovat pomocí Content Browseru 35

36 Skeletální modely (Skeletal meshes) 36

37 Statické modely Je možné je animovat Měnit jejich polohu, rotovat, měnit velikost Nelze měnit jejich tvar (na rozdíl od skeletálních modelů) Import barelu do scény: Otevřete Content Browser Do vyhledávání v horním řádku zadejte Barrel Pokud nic nevidíte, jste ve špatném balíčku» V záložce Packages vlevo označte UDKGame Vyberte si jeden z nalezených barelů 37

38 Import barelu 38

39 Import barelu Barel (či jiný objekt) lze přidat do scény pouhým přetažením z Content Browseru Je přidán jako statický model bez jakékoliv interaktivity Tak bychom mohli importovat například sochu, ovšem od barelu lze očekávat určitý stupeň interaktivity například kolize V Content Browseru máme označený barel Kliknutí do scény (na podlahu) pravým tlačítkem se rozbalí kontextové menu»» Add Actor» Add Rigid Body Rigid Body přidá objekt jako tuhé/neohebné tělo, tedy animovatelnou část scény, jejíž tvar zůstane neměnný 39

40 Import barelu 40

41 Jeden barel - žádný barel Je-li barel naimportován jako Rigid body Stisknutím klávesy alt+tažení myši zkopíruje označený objekt Nakopírujte ve scéně větší počet barelů Zkuste je skládat vedle sebe i na sebe do pyramidy Změňte typ hry na utgame Záložka View» World Propeties» Game Type»» Default Game Type = utgame Otestujte chování barelu v roli Rigid Body 41

42 Jeden barel - žádný barel 42

43 První střelnice Použitím předdefinovaného typu utgame lze snadno využít existujících funkcí k vytvoření první interaktivní střelnice Srovnejte rozdíl mezi Rigid Body a Statickým modelem Statický model vytvoříme pouhým přetažením assetu z Content Browseru do scény Pověste několik barelů volně do vzduchu Kdy se začne počítat fyzika objektů? Ihned při spuštění, nebo později? Toto chování lze upravit v nastavení barelu v záložce Kactor» Wake On Level Start 43

44 Základy skriptu v UDK editor KISMET V této kapitole vytvoříme sled událostí, který bude následovat definovanou akci Jednoduché objekty tak mohou reagovat na akce uživatele a vyvolat více či méně komplexní odezvu Skriptovací editor KISMET způsob programování ve stylu vývojových diagramů Obsahuje množství připravených jednotek Akci spouští Trigger neviditelný objekt, spínač 44

45 Trigger poprvé Do vytvořeného prostoru vložte nový trigger» Right click v editoru» Add Actor» Add Trigger 45

46 Trigger podruhé Vytvořenou ikonu neviditelného objektu Trigger lze posouvat, rotovat či zmenšovat transformačními nástroji dle libosti Nastavte pomocí neproporcionální změny velikosti (Non-uniform Scaling Mode) tvar vysokého válce Tip: Pomocí kontextového menu (right click na Trigger) lze přichytit objekt k podlaze» Right click na trigger» Transform» Snap To Floor Co se stane nyní po spuštění? Reaguje Trigger na vstup hráče do své oblasti? 46

47 Trigger potřetí Trigger nereaguje, neboť nemá nadefinovaný typ akce, na kterou má reagovat, ani typ reakce Otevřete editor Kismet tlačítkem na horní liště Na ploše editoru right click New Event Using Tigger_0 Z typů události můžeme vybrat reakci na Vstup do oblasti Triggeru (Touched) Zásah (Take damage) Upozornění na zacílení (Aim Notify) a další Pokud nelze vytvořit událost Triggeru, není v editoru označený! 47

48 Úvod do práce s grafickým skriptovacím editorem Vytvořte event typu Touch Dále vložte: New Action»» Voice/Announcements»» Play Announcement Vyzkoušejte si navigaci a orientaci v Kismetu: Ctrl+posun myší 48

49 První jednoduchý skript 49

50 První jednoduchý skript Vytvořte dvě instance Play Announcment Připojte obě k objektu trigger: Touched uživatel vstoupil do oblasti triggeru Untouched uživatel opustil oblast triggeru Ve vlastnostech oznámení zadejte text Announcement Text V Content Browseru vyberte vhodný zvuk Zeleným tlačítkem u položky Announcement Sound lze aplikovat zvuk, vybraný v Content Browseru, na aktuální oznámení 50

51 První jednoduchý skript Po spuštění a následně po vstupu do oblasti spínače se zobrazí, případně přehraje, oznámení Přehrají se obě oznámení? Co se stane po opětovném vstupu do triggeru? Každý trigger má v nastavení položku Max Trigger Count, která uvádí, kolikrát nejvýše lze spínač aktivovat Výchozí nastavení této hodnoty je 1 Při nastavení nuly je limit spuštění neomezen (nekonečné opakování) 51

52 Interaktivní střelnice 1 Již umíme pracovat se statickými modely jako s Rigid Body Známe základy práce v Kismetu Pro vytvoření skutečně interaktivní střelnice využijeme oboje k tvorbě terčů, které budou reagovat na zásah V Content Browseru najděte statický model Cube Nejedná se o CSG objekt, nýbrž o neotexturovaný Static Mesh Do scény ji vložte jako» Right click ve scéně» Add Actor» Add InterpActor EngineMeshes.Cube 52

53 Kostka není terč! Vložením modelu jako objekt InterpActor říkáme enginu, že s tímto objektem lze provádět interakce Nyní ji je třeba upravit do podoby terče a otexturovat tedy nic nového Vzhledem k tomu, že již máme nastaven typ aplikace utgame, který obsahuje základní zbraně z UT3, stačí pouze nastavit reakci na událost zásahu terče. 53

54 KISMET skriptování terče S označeným terčem vytvořte novou událost New Event Using InterpActor_0 Take Damage Tuto položku editujte: Obj Comment zadejte text zasaženo pro potřeby testování Upravte hodnoty Damage Treshold a Max Trigger Count Co tyto údaje znamenají? Proč terč nereaguje na kolizi se střelami? 54

55 KISMET skriptování terče Ve vlastnostech objektu terče je nutné upravit kolizní typ: InterpActor_0 Properties» Collision» Collision Type Vyzkoušejte chování různých kolizních typů a zvolte ten nejvhodnější Vytvořte v Kismetu novou akci a propojte ji s akcí terče: New Action» Toggle» Toggle Hidden Nasměrujte Target Toggle Hidden na proměnnou New Object Var Using InterpActor_0 55

56 KISMET záhada mizícího terče 56

57 KISMET záhada mizícího terče Pro tvorbu skriptu mizejícího terče jsou potřeba následující objekty a komponenty: New Event Using InterpActor_0 Take Damage New Ac on Toggle Toggle Hidden New Object Var Using InterpActor_0 New Action Actor Change Collision New Action Misc Delay New Variable Float Random Float Tak lze vytvořit terč, který po zásahu na náhodnou dobu zmizí a potom se zase objeví. Neviditelný terč neblokuje ani hráče, ani výstřely kolizní typ je ve skriptu upraven spolu s viditelností. 57

58 Terče pro pokročilé animační editor Matinee Animační nástroj s širokými možnostmi Propojeno s Kismetem Nové Matinee (nový klip) se vkládá do Kismetu jako samostatný objekt: Right click New Ma nee Editor lze otevřít i z hlavního panelu ikonou Matinee (hned vedle ikony Kismet) V případě více vytvořených klipů je dobré využívat komentářů (Obj Comment) kvůli orientaci! 58

59 59

60 Terč v pohybu V Matinee vytvořte novou prázdnou skupinu Můžeme ji pojmenovat například pohybterce Skupina / Group může obsahovat větší množství stop Jedna stopa (track) upravuje změnu zvolených vlastností přiřazeného objektu dle určitého klíče V našem případě bude měnit polohu terče Změna transformace parametrů může probíhat lineárně či podle křivkové interpolace apod. Je nutné mít označený objekt terče během vytváření skupiny (Engine si prolinkuje skupinu s daným objektem) 60

61 Terč v pohybu Klíč = bod na časové ose, udává momentální hodnotu Terč je na začátku (v čase 0) na levé straně místnosti V čase T je terč na straně opačné Mezi těmito body/klíči probíhá interpolace polohy Right click na skupinu Add New Movement Track. Posunem červených trojúhelníků na časové ose lze měnit délku animace Pro snazší úpravu časové osy je vhodné zapnout funkci Snap ikonou na horním panelu 61

62 Terč v pohybu 62

63 Terč v pohybu S kurzorem na začátku časové osy stiskněte Add Key (přidat klíč) V řádku Movement se objeví trojúhelník klíč V okně editoru se objeví hlášení ADJUST KEY Movement Translačním nástrojem upravte polohu terče do výchozího stavu tedy na jednu stranu místnosti Přidejte druhý klíč na konec časové osy a v editoru opět upravte polohu - na druhou stranu místnosti Matinee vytvoří interpolovanou transformační funkci dle zadaných klíčů a časové osy; tuto lze uživatelsky editovat v Unreal Matinee Curve Editor v horní části Matinee. 63

64 Animace v pohybu nebo ne? V Matinee lze tlačítky Play/Play in Reverse přehrát vytvořenou animaci (zde pohyb terče do strany) Po spuštění se ale nic neděje animace nebyla spuštěna v Kismetu! 64

65 Animace v pohybu nebo ne? Vytvořte v Kismetu event Level Loaded Propojte jej se vstupem Play objektu Matinee Co se stane po spuštění? Kolikrát animace proběhne? Pro opakování animace je možné využít vlastnost Reverse a vzájemně propojit vstupy a výstupy objektu Matinee tak, aby terč neustále cykloval ze strany na stranu. 65

66 Animace v pohybu! V tuto chvíli máme pohybující se terč, který po zásahu zmizí a po náhodné době se opět objeví, ovšem díky pohybové animaci opět na jiném místě. 66

67 Když pohyb do stran nestačí! Vytvořte nový terč (nebo kopii stávajícího) Vytvořte animaci, která nový terč po zásahu sklopí na zem, jako terče na střelnici. Po náhodné době se terč opět zvedne. Několik tipů: Rotace je pouze další možnost pohybu Objekty jsou rotovány okolo Pivotu jakéhosi jejich středu. Terč se ovšem chová jako dveře s panty u podlahy je tedy třeba přesunout Pivot z geometrického středu do vhodné pozice: Ve vlastnostech objektu/terče upravte hodnotu Display PrePivot Experimentujte se vztahem mezi polohou objektu a pivotem. 67

68 Závěr V rámci kurzu byl představen Unreal Development Kit, jeho možnosti a úvod do práce s UDK Byly popsány základní principy CSG, rozdíly mezi importovanými modely, práce se světlem a texturami a rozdíl v hardwarové náročnosti výpočtu statických a dynamických vlastností scény Naučili jsme se pracovat se skriptovacím editorem Kismet a animačním nástrojem Matinee Postupně byly vytvořeny tři varianty interaktivní střelnice: Nejprve s využitím vhodně importovaných barelů Střelnice se statickými mizejícími terči Střelnice s animovanými terči v pohybu 68

69 Další informace a zdroje V českém a slovenském jazyce existuje několik kurzů a webů s tématikou UDK: unreal-engine-cast-i-prvni-krok-do-nerealna Videotutoriály na youtube: 69

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou)

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) InDesign GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) Přehled témat: Co jsou to vazby a jak s nimi pracovat v InDesignu? Představení dvou rámečků pro editaci grafiky Jak importovat grafiku do dokumentu?

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max

Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 05 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Anotace:

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Průvodce Vyúčtování s přehledem

Průvodce Vyúčtování s přehledem Děkujeme, že jste se rozhodli používat službu Vyúčtování s přehledem a jsme rádi, že jste si ji aktivovali. Než začneme s Vyúčtováním s přehledem pracovat, je potřeba si nejprve stáhnout z Vaší Internetové

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Vytváření struktur metodou 3D litografie

Vytváření struktur metodou 3D litografie Vytváření struktur metodou 3D litografie I. Úvod 3D litografie (stereolitografie) je variantou 3D tisku, která pro vytváření modelů, prototypů a strukturovaných povrchů využívá metod 2D fotolitografie.

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

2. cvičení: Základní kroky v programu ArcGIS GIS1 tvorba map

2. cvičení: Základní kroky v programu ArcGIS GIS1 tvorba map Klasifikace dat 1. Změna symbolu Změnu symboliky lze provést dvěma způsoby. Buď klikneme na název vrstvy v části Obsah pravým tlačítkem myši a zvolíme Properties. Zobrazí se nám nová tabulka, kde se přepneme

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_18 Sada: Digitální fotografie Téma: Vkládání obrázků a textů do obrázku Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 4. ročník osmiletého gymnázia, třída 4.A Využití: Prezentace

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 Verze: 1.4 Datum poslední revize: 25. 3. 2015 nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 (Corbett Research) generi biotech OBSAH: 1. Nastavení teplotního profilu a spuštění cykleru... 3 2. Zadání

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Manuál na tvorbu kartografického výstupu 1. Aplikace po startu 2. Přiblížení na zájmovou oblast www.omapy.cz 3. Přepnutí mód aplikace na editaci www.omapy.cz

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery PC klientská verze 2.1 Stručné instrukce: Skutečné Plug and Play (P2P) je zcela nová technologie na trhu s IP kamerami. IP kamery se tak snadněji instalují a

Více

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání OBSAH OBSAH... 1 KaPiGraf příručka III. vydání... 1 1. Otevření dat v KaPiGrafu... 2 1.1. Přetažením myši (metoda Drag&Drop)... 2 1.2. Přes schránku (metoda Ctrl+C / Ctrl+V)... 2 1.3. Výběr z menu (kl.zkratka

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Přehled Použití okna pro rychlé nastavení Nastavení základních funkcí zobrazení Přiřazení přednastavených režimů k aplikacím Použití funkcí na úsporu

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více