Reakce na dotazy a připomínky studentů uvedených v anketě za ZS 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reakce na dotazy a připomínky studentů uvedených v anketě za ZS 2013/2014"

Transkript

1 Reakce na dotazy a připomínky studentů uvedených v anketě za ZS 2013/2014 Všem, kteří se ankety zúčastnili (celkem 141 odpovědí), chceme za jejich příspěvky poděkovat. Vedení VŠMIEP si váží zpětné vazby od svých studentů. Díky těmto vašim připomínkám víme, co je potřeba pro vás dále zlepšovat. Příjemně nás překvapilo, že na otázku, zda byste doporučili studium na VŠMIEP svým známým, z 84 respondentů by 94 % z nich studium na VŠMIEP svým známým skutečně doporučilo. To nás utvrdilo v tom, že základní vize školy a její směřování vyhovují zájmům a potřebám studentů i současné praxe a že vytvářejí dobrý základ pro další rozvíjení a zdokonalování činnosti školy. Podobně jako v uplynulých letech přinesla anketa mezi studenty celou řadu podnětných návrhů, připomínek, kritických i pochvalných stanovisek. Výsledky ankety byly projednány na poradě vedení a v návaznosti potom na poradách kateder. Staly se také předmětem jednání kolegia rektora za účasti vedoucích kateder, prorektorů, kvestora a ředitelek středisek. Přijaté usnesení ukládá všem členům kolegia v rámci svých pravomocí reagovat na výsledky ankety a u oprávněných připomínek zjednat nápravu. Reakci na anketu by usnadnilo, kdyby mohly být připomínky směřující k vyučujícím, popř. k ostatním zaměstnancům, adresnější. Těžko lze dostatečně účinně reagovat na připomínky typu nevhodný přístup některých učitelů ke studentům, nebo pomalá odezva na dávky apod. V příštích anketách bychom v tomto směru uvítali větší konkrétnost a adresnost. Děkujeme. Odpovědi v anketě je možné roztřídit do několika skupin. a) připomínky ke skutečnostem, které není v současnosti v našich silách změnit Sem patří např. poloha školy, neexistence menzy, nemožnost parkování... b) připomínky ke koncepčním otázkám Neexistence magisterského studia: škola každoročně neúspěšně podává Akreditační komisi návrhy na schválení magisterského studia. Tato komise však naše návrhy podobně jako u ostatních vysokých škol neustále odmítá. Je naděje, že by mohlo dojít ke změně v souvislosti s připravovanou novelou zákona o VŠ. Malý počet hodin přímé výuky u kombinovaného studia: jsme toho názoru, že by převážné většině studentů zvýšení počtu tutoriálů nevyhovovalo. U některých obtížných předmětů je možné uvažovat o vyšší hodinovou dotaci. Přímou výuku se snažíme nahradit videopřednáškami a e-learningem. Rovněž je možné se u některých předmětů zúčastnit prezenční výuky nebo večerních doučovacích kurzů. Velký rozsah výuky ekonomických předmětů u informatiků: tento rozsah koresponduje s učebními plány analogických oborů studia, přednášených např. na VŠE, Západočeské univerzitě a dalších českých, ale i zahraničních vysokých školách. Přesto

2 v reakci na tyto připomínky připravujeme akreditaci čistě informatického bakalářského programu. Nižší náročnost studia: překvapivá připomínka, často je zdůrazňován opak. c) Metodologické otázky výuky E-learning: vcelku spokojenost se zpracovanými soubory i se systémem fungování, oprávněný požadavek zpracovat i u chybějících předmětů (zvláště u právnických disciplin) a zlepšit technickou kvalitu (zvláště zvuku). Umožnit současné sledování slidů a výkladu lektora. Závěr: po projednání na poradách kateder a kolegia rektora uloženo vedoucím kateder ověřit stav e-learningu, existující materiály aktualizovat, odstranit technické nedostatky (zvláště nekvalitní zvuk u řady předmětů) a u těch předmětů, kde e-learning chybí zvážit jeho vytvoření Termín realizace: listopad 2014, kontrola na kolegiu rektora Videopřednášky: velmi často se objevuje požadavek, aby byly zpracovány pro všechny předměty, popř. aby byly zaznamenány i ty přednášky, které probíhají na prezenčním studiu. Podle našeho názoru existuje nebezpečí, že u mnoha studentů by v tomto případě odpadl stimul k aktivní účasti na výuce, která je pro úspěšné studium nezastupitelná. Cílem videopřednášek by mělo být přiblížení obtížnějších partií jako pomoc při studiu literatury. Závěr: u jednotlivých předmětů ověřit (např. i na základě konfrontace se studijními výsledky u dílčích, popř. státních zkoušek), zda jsou formou videopřednášek zpracovány ty studijní oblasti, které činí studentům největší potíže Termín realizace: listopad 2014, kontrola na kolegiu rektora Náměty na technologické inovace: - generátor pokusných testů - možnost konzultací pomocí SKYPE - možnost videokonference - testy s okamžitou možností opravy Závěr: bude posouzena realizovatelnost některých uváděných námětů Termín realizace: akademický rok 2014/15 d) Další připomínky, náměty, slabé stránky Následující seznam obsahuje nejčastěji se opakující problémy, které jste v anketě uvedli. Děkujeme za ně. Případné připomínky pak zasílejte na mailovou adresu Připomínka Vzhledem k dálkovým studentům jsou nevyhovující termíny zkoušek. Očekáváme odpolední nebo víkendové termíny, případně na domluvě nebo více variant. Možnost ve výběru v dopoledních hodinách, kdy profesor vypíše pro cca 30 studentů jednoho semestru blok pro 5 zkoušejíchc a udělí pouze 3 dny. Stručná reakce Vyučující by měli vypisovat termíny Z a Zk pro kombinované studenty také ve všední den po 16té hodině. Někdy vypisují i o sobotách. Ohledně dostatečného počtu termínů se z 90 % ukázalo, že termínu bylo vypsáno dost. Bohužel studenti se většinou přihlásí na nejbližší termín a

3 Ostatní studenti se nevedjou a ještě nemluvím o jiných studentech jiných semestrů a opravných termínech. Mimo jiné na každý předmět není možné si brát dovolenou. Vyhovovalo by, kdyby byl jeden ráno, další odpoledne a jeden o víkendu. Nelíbí se mi obecně klesající nároky na studenty. V některých předmětech mi připadá, že studuji střední, a ne vysokou školu. K povinnému vyučovanému cizímu jazyku - angličtině a němčině, přidat ještě ruský jazyk s možností z něj vykonat i soubornou zkoušku. Rád bych kdyby byla ve škole odpočívárna. Nějaká místnost, kde si student může zkrátit čekání na další předmět. Lepší počítače na chodbách! Neexistence magisterského studia. Určitě bych zlepšila rychlost opravy dávek. Toto je opravdu velký nedostatek VŠMIE. Některé dávky odevzdané na začátku prosince nejsou ještě dnes opravané. Je docela složité dělat zápočty a chodit na zkoušky, když nevíte, zda se učíte probíranou látku správně. líbilo by se mi zasílání výsledků testů s počty bodů k zápočtu či zkoušce mailem. VŠMIEP nemá jídelnu. Někdy není čas jit do restauraci a to by chtělo mít nějaký malý bufet ve škole. Urcite kvalita studijniho oddeleni (Praha 5), ktere by melo zvysit hlavne svoji dostupnosti. Zvysit pocet urednich hodin pro studenty apod. Recepce, úklid, voda v barelech na chodbách a vybavení školy hodnotím na výbornou!! Zlepšit by se měli počítače na chodbách. V této době tak pomalé a stále se zasekávající počítače jsou neúnosné. Někteří vyučující vypisují málo termínů nebo je vypíšou pozdě, třeba na druhý den. Jestliže si musím na zkoušku vyjednat uvolnění z práce, pak termín zveřejněný den předem je pro mě nepřijatelný. Z jednoho předmětu byl minulý termín vypsán jediný termín za celé zkouškové období! Nejhorší situace je z mého pohledu se soubornými zkouškami z angličtiny, už druhý semestr se marně snažím přihlásit, protože termínů je tak málo, že jsou následně se postupně odhlašují. Tento problém chceme vyřešit tím, že hned na začátku semestru vyučující vypíše patřičný počet termínů na celý semestr a jen ve výjimečných případech pak (a podle potřeby) bude termíny přidávat. Poprosím o zaslání předmětů, kde je toto pociťováno. Častěji slýcháme připomínky, že studium je příliš náročné. Toto je možné, pokud si tento jazyk v rámci povinně-volitelných předmětů zvolí dostatečné množství studentů. Počítače na chodbách postupně vylepšujeme. Záleží i na studentech, co na ně vše nahrávají. Pokud se vám zdá, že nějaký počítač nefunguje, jak má, napište toto prosím ihned na Ohledně odpočívárny je problém s dostatečnými prostory na Praze 5. Pokud by vyšel projekt rekonstrukce sklepních prostor, vyřešili bychom i odpočívárnu. Věčná výtka, která nás mrzí o to více, že byť děláme maximum, rozhodnutí Akreditační komise bylo vždy negativní. Akreditační komise bohužel stále více a více vystupuje proti magisterským studiím. Ovšem my si myslíme, že si magisterské studium opravdu zasloužíme a budeme se o něj i nadále snažit. Vedoucí kateder budou nyní dostávat report o dávkách, které nejsou opraveny po termínu a budou tak mít hned přehled, který vyučující má v opravách skluz a měl by toto napravit. Tuto funkci si v ŠISu může nastavit každý student individuálně. Bufet ve škole jsme již vyzkoušeli, ale pro nízký zájem studentů byl zrušen. Myslíme si, že doba úředních hodin studijního oddělení na Praze 5 je dostačující. 2x týdně dokonce do 19:00, v době tutoriálů i o sobotě. Viz. Navíc mnoho věcí lze vyřešit i mailem nebo pomocí recepce. Problém s počítači na chodbách bude napraven. Problém termínu bude vyřešen vypsáním na začátku semestru.

4 okamžitě plné. Již několikrát se mi například stalo, že ve chvíli, kdy mi dorazil s oznámením, že zkouška byla vypsána, už byla všechna místa obsazena. Chtělo by to více termínů. - v tomto semestru byl docela chaos ve způsobu zakončení některých předmětů, na šis byly uvedeny jiné informace než říkali profesoři v hodinách - uprostřed semestru (konec listopadu) nám byly změněny podmínky zápočtu k některým předmětům, což považuji za nefér - téměř až do konce semestru ani studenti ani profesoři pořádně nevěděli zda bude předmět ukončen testem, seminární prací nebo bude zápočet za účast - organizační problémy by měly být vyřešeny již před započetím výuky a podmínky ukončení jednotlivých předmětů by se neměly v průběhu semestru měnit Zkoušky pro KS - (většinou pracující lidé od 7 do 16:00) mají v některých předmětech nemožnost se přihlásit ke zkoušce po 16:00 nebo o víkendu. Někteří profesoři mají cit pro pracující studenty, někteří bohužel vůbec ne, a termíny navrhují kolem 10:00 a 13:00 v pracovní dny, což pro zaměstnance ve zkušební době bez možnosti si vzít dovolenou, nebo pro ty, co jim zaměstnavatel netoleruje studium je velmi svízelné. Očekávám do budoucna lepší přístup v těchto věcech ze strany vyučujících i větší nápomoc ze strany studijního oddělení. Jediné, co mě napadá, nebylo by možné pro kombi studium nějaké termíny zápočtů nebo zkoušek zařadit také na sobotu nebo v pracovní dny v odpoledních hodinách např. 17:00 nebo 18:00? Pokud je začátek zápočtu v 8:00 to by ještě šlo, ale v 11:00 nebo 13:30, to už je nutné si vzít na celý den dovolenou :) líbí se mi na škole, ale uvítal bych větší pružnost v sestavování studijních programů ocenila bych zvětšení knihovny, a rozšíření hodin knihovny (jako dálkový student nestíhám její úřední hodiny) Už vyplňuji já nevím kolikátou anketu, ale na žádnou z nich jsem ještě nikde neviděl Vaše reakce. lepší zázemí pro studenty, šatna nebo skríňky pro uložení věcí Více videi třeba i ze cvičení. Online knihovna. Možnost dělat zápočty on-line. Píšu to bohužel neustále, ale je to tak a nic se nezměnilo a jsou to nápojové automaty. Jestli si myslí někdo, že v Sokolově si máme dojít o Způsob zakončení předmětů je jasně dán v ŠISu u popisu předmětu. Na začátku semestru by v ŠISu měly být i umístěny podmínky pro složení zápočtu a zkoušky. Pokud tomu tak není, napište mi, prosím. Pevně věřím, že vyučujících, kteří nemají pochopení pro kombinované studenty, je minimum. I tak bych poprosil upozornit na tyto případy, které ihned napravíme. Ano, bude napraveno. Bohužel změna studijních programů podléhá akreditaci, a proto ne vždy lze úplně pružně na vše reagovat. Využijte prosím objednání knih přes . Knihy si pak můžete vyzvednout nebo vrátit na recepci na Praze 5. Reakce vždy dáváme na web (viz. např. Nicméně budeme na zveřejnění reakcí upozorňovat i mailem. Je problém s dostatkem prostor na Praze 5. Skříňky na věci lze použít ve 2. patře. On-line knihovna pokud to autorský zákon umožňuje, jsou PDF verze zveřejněny v ŠISu, kde si je můžete stáhnout. I tímto jsme se zabývali, ale s ohledem na autorizaci zkoušeného (vyučující nezjistí, kdo sedí na druhé straně počítače) tento způsob zatím není podporován. V Sokolově je možné občerstvení přímo v budově střediska.

5 přestávce, které někdy ani nemáme na náměstí do kavárny, nebo do obchodu, to asi není ten správný přístup školy. Automaty na kávu by měli být tak jako všude jinde na placeném kurzu,,zdarma". Jako manager bych přivítal i nějaký předmět zaměřený na psychologii - zvládání stresu, motivace zaměstnanců, asertivita - tato oblast je zcela nepodchycena. Akorát zvláštní informatika, která se pro ks vyučovala bez pc. velmi špatná komunikace ze strany školy, chování angličtinářky jako by nám bylo 12, žádná domluva s vyučujícím na vyhovujících termínech zápočtů/ zkoušek (při podpisu smlouvy mi bylo řečeno, že termíny jsou vypisovány hlavně odpoledne - pro KS a že je možná domluva - neplatí to! ) Placené studium, neuznání všech předmětů z jiné VŠ, chybí školní menza. malý rozsah vyučujících hodin předmětů pro dálkové studenty špatná komunikace s jazykovou katedrou - dlouhá prodleva při zpětné vazbě na dávky vysoké školné, někteří vyučující nízkých kvalit, nepřehledný rozvrh (ten, co visí vedle referentek a na dveřích. uvítála bych, kdyby spolů s kodem předmětu byl napsán i název), šis (uvítala bych křižové odkázy a propojení složek předměty, zkoušky, dávky) Není možnost zapsat se na předměty z jiného oboru, slabá výuka dalších cizích jazyků, Erasmus jenom do několika zemí. Opadá omítka na přístřešek na dvorku. y s novými termíny jdou allusers, nehledě na pobočku studia. soukromá škola, nižší nároky na studium, špatná podpora programů jako erasmus nebo stipendijního programu. Velmi slabá organizace a informovanost studentů v případech, kdy na seminář nepřijde vyučující. Očekával jsem nějakou omluvu nebo zdůvodnění ze strany školy, a nesdílel jsem tento pocit pouze sám. Nic se však nestalo. Studium na VŠ není jako komerční placený kurz. Vše souvisí se vším. Psychologie a vyjednávání je jistě zajímavý předmět, ale bohužel všechny podstatné předměty musíme také zatím nacpat do bakalářského programu a pak na tyto již nezbývá čas. Bohužel u kombinovaného studia je velmi málo času na cvičení, které mají prezenční studenti. Zde se toto snažíme nahradit dávkami. Poprosím o zaslání konkrétního případu či případů, které bychom ihned napravili. Ano, jsme soukromá VŠ, jejíž příjmy jsou z 99 % ze školného od studentů na rozdíl od veřejných VŠ. Předměty lze uznat po posouzení vyučujícím dle obsahu. Předmět Mikroekonomie na jiné škole může mít jiný obsah a rozsah než na VŠMIEP. Menza (bufet) byla již zmíněna výše. Pokusy byly, ale nebyl dostatečný zájem. Pak lze pouze změnit formu na prezenční studium nebo s prezenčními studenty chodit na přednášky. Již se řeší. Prosím, kteří vyučující konkrétně? Rozvrh je také v ŠISu. Bohužel u tištěného rozvrhu není moc prostoru pro celý název předmětu. Proto tam je pouze kód. Možnost zapsat předměty z jiného oboru je v rámci buď povinně-volitelných předmětů nebo jen jako nepovinný předmět. V současné době mají studenti možnost vyjet do 7 zemí. Viz: Seznam spolupracujích škol se snažíme i nadále rozšiřovat. Jednáme s vlastníkem budovy o nové fasádě na dvorku u budovy na Praze 5. Ano, takto to reagujeme na předchozí připomínky studentů. Student může vykonat Z/Zk i na jiné pobočce, než je jeho mateřská. Nevěřím tomu, že by naše škola měla nízké nároky na studium. Erasmus podporujeme a rozšiřujeme viz. předchozí odpověď. Stipendia škola uděluje všechny (ubytovací, sociální i prospěchové). Studenty se snažíme informovat ihned, jak zjistíme nějakou výluku ve výuce. Bohužel souhlasím, že v některých případech je to těsně před výukou samotnou. Náhradu se pak snažíme vypsat ihned po domluvě

6 Vše je potřeba řešit prostřednictví studijního oddělení ve smyslu, kdy informační systém neumožňuje individuální volbu (např. v případě zvolení požadovaných předmětů k zapsání pro daný semestr), nutnost přihlašování na konzultační hodiny - konzultační hodiny nejsou stanoveny ve specifický čas a den 1)Výuka kombinovaného studia probíhá v pátek přes den, nedostanu se z práce do školy. 2)Nevím z jakého důvodu se nevyučuje alespoň ve večerních hodinách. 3)Nerozumím proč alespoň angličtina se nevyučuje v sobotu, proč se vyučuje v pátek přes den? Jakýkoli jiný předmět obětuji v pátek, ale ANGLIČTINU se kterou bych měl mít více kontaktu, oproti jiným předmětům se vyučuje v pátek přes den? Proč? Platím si za studium a na angličtinu jsem se dostal 2x za semestr. Ostatní předměty si přečtu ze skript, ale angličtinu NE. s příslušným vyučujícím. Standardně se předměty zapisují přes ŠIS. Studijní pak řeší opravdu jen výjimky. Přihlašování na konzultační hodiny přes ŠIS je dobré pro naplánování času a počtu studentů student si určí čas a vyučující vidí, kolik studentů v daný den přijde, popř. nepřijde. Ano, předmětů je hodně a výuka je časově náročná pro kombinované studenty. Proto je potřeba zahájit výuku již v pátek ráno. Angličtina: využíváte večerní kurzy?

7 Celkové shrnutí Proč jste se rozhodl pro VŠMIEP? Atraktivní obor 50x (35,46%) Nepřijetí na jinou školu 5x (3,55%) Přijetí bez přijímacích zkoušek 16x (11,35%) Tablet PC ke studiu 1x (0,71%) Hezká reklama 6x (4,26%) Flexibilní rozvrh 25x (17,73%) Hezký web 7x (4,96%) Osobní doporučení od současného (či minulého) studenta VŠMIEP 23x (16,31%) Osobní doporučení jiné 8x (5,67%) Doporučil byste VŠMIEP známému? Ano 79x (94,05%) Ne 5x (5,95%) Spokojenost se studijním informačním systémem: 1 výborná 49x (44,14%) 2 velmi dobrá 40x (36,04%) 3 dobrá 21x (18,92%) 4 špatná 0x (0%) 5 nevyhovující 1x (0,9%) Spokojenost s knihovnou 1 výborná 43x (41,75%) 2 velmi dobrá 32x (31,07%) 3 dobrá 24x (23,3%) 4 špatná 4x (3,88%) 5 nevyhovující 0x (0%) Spokojenost s fungováním studijního oddělení 1 výborná 64x (58,18%) 2 velmi dobrá 31x (28,18%) 3 dobrá 14x (12,73%) 4 špatná 0x (0%) 5 nevyhovující 1x (0,91%) Technické zabezpečení (počítačové učebny, počítačová síť, bezdrátová síť, projektory, atd.) 1 výborná 32x (29,91%) 2 velmi dobrá 48x (44,86%) 3 dobrá 25x (23,36%) 4 špatná 2x (1,87%) 5 nevyhovující 0x (0%) Počet Známka 111 1, , , ,97

8 Co se vám na škole naopak libí a co oceňujete (bez komentáře): 1. Vyučující, lokalita, marketing 2. organizace, vyučující, přístup 3. Flexibilita, ochota a přístup studijní odd., kantorů,velmi kvalitní vzdělání. 4. rozhodně oceňuji, že předměty přednáší kapacity ve svém oboru - za mě Skřejpek, Sváček, aj. 5. Aplikovaná informatika v KS, přizpůsobení se pracujícím, dávky a e-learning k předmětům. 6. studium je přizpůsobeno pro dálkové studenty (zkoušky ve večerních hodinách) e-learning vstřícný přístup vyučujících 7. Osobní přístup, vysoká odbornost, kvalitní profesorský sbor, vstřícnost při kombinovaném studiu, možnost přístupu do backonline Osobní přístup, poměrně malé množství studentů na cvičeních, někteří kantoři vysokých kvalit 10. Vstřícnost kantorů, přehledný školní informační systém 11. 1) Spoluprace s jinymi organizacemi, 2) Nektere motivovane profesory, 3) Perspektiva po absolvovani studia 12. komunikace, ucitele, prostredi šiš 15. vstřícnost vyučujících a studijního oddělení, opravdové odborníky, organizační stránka Individuální přístup ke studentovi, plnohodnotní profesoři, ochota a vstřícsnost ke studentovi, zejména řešení jeho problémů 16. Silne zamerene na praxi, individualni pristup, kvalitni ucitele 17. profesionalita profesorov, vybavenie, ŠIS 18. ŠIS, u kombinovaného studia dávky, výborná komunikace a domluva 19. vstřícnost na studijním oddělení - vstřícná a milá sl. nebo paní na recepci velmi ochotná 20. Studijní materiály, aktivní přístup při řešení problémů, přehledný studijní systém Možnost dálkového studia 2. Dopravní dostupnost 3. Více termínů pro z/zk ( pro dálkaře možnost z/zk v dalším semestru z předmětů předchozího ). Prostory na dostupném místě, vstříctnost vyučujících, sleva za předčasnou platbu za semestr, velmi dobrý a obsáhlý intranet ŠIS 23. Sayyed Jalal, profesoři kteří jsou z karlovy univerzity, vstříctnost profesorů. 24. dobrá komunikace se studenty, všechny potřebné dokumenty/učivo na ŠIS, flexibilita studia 25. učitele, vybavení, umístění moznost komunikace se skolou on-line, moznost studovat ze zahranici, ve vetsine predmetu rychla vazba na hodnoceni davek a vypracovanych praci, postupne lepsici online lekce velice dobrá komunikace a vstřícnost-flexibilní doba výuky-dá se zvládnout při pracovním vytížení 1. Blízko k bydlišti 2. Dálkové studiu

9 3. Dobří vyučující 29. Kvalitní kantorská základna - Osobní přístup ke studentům - Vysoké nároky 30. flexibilita, zajimave predmety 31. kvalita, zkušenost a srozumitelnost výkladu přednášejících, 32. Profesionalita kantorů, ochota pomoci a vyjít vstříc 33. Přehledný ŠIS který se updatuje dostatečně často Dobrý výběr předmětů Nabídky kurzů a školení Odborné konference Vyučování zajímavých oborů. Studijní oddělení je vstřícné(vlastní zkušenost). Mám to kousek od mého bydliště. 36. Dobrá dostupnost, podmínky studia, skladba předmětů 37. Přístup ke studentům, Cisco akademie, vynikající informační systém. 38. Perfektní přístup, nevyhazuji za nesplněný předmét, učitelé 39. Dalkar je studen jako kazdy jiny Celkem dobre e-materialy ke studiu 40. organizace práce, elektronické 41. Přístup ke studentům, přijatelné školné, informace a materiály v ŠISu. 42. Dobří profesoři, zázemí, místo 43. Flexibilní, hezká a velmi otevřená studentům. 44. dobrá výuka,dobrá informatika,dobré vyučujici Skladba vyučovaných předmětů. Akceptace možností člověka, který studuje při zaměstnání. Kvalitní kantoři. flexibilní rozvrh materiály na internetu kvalitni osnova, aktualni programovaci jazyky v oboru IT, moznost studovat kombinovane aplikovanou informatiku 48. kvalitní vzdělání 49. 1) kvalitní profesoři, vstřícný přístup + ochota ze strany školy 2) rozvrh + zkoušky víme dopředu a včas 3) dostupnost školy 50. Tématický rozsah nabízených předmětů, přístup ke studentům 51. progrese, průžnost, efektivnost 52. dá se dobře kombinovat studium s prací vše je na internetu líbí se mi systém dávek, škola je tu pro studenta, ne student pro školu, líbí se mimnoho termínu zkoušek, dá se přizpůsobit pracovní době 53. dobrá prezentace 54. Škola poskytuje atraktivní obory. Vyučují zde velmi inteligentní učitelé, kteří výuku dokáží podat tak, že s ní zaujmou a osloví i osobu, pro kterou je zprvu dané téma neatraktivní. A v případě, že se student nemůže z jakéhokoli důvodu zúčastnit výuky či si potřebuje učební látku procvičit, škola na svých internetových stránkách poskytuje e-learning a možnost vyhledat si studijní materiály na stránce daného předmětu. 55. Dobré vybavení, príma profesoři, dobrá lokalita v rámci Prahy 56. Umístění, knihovna, ŠIS 57. Osobní přístup, flexibilní rozvržení studia, kvalitně zpracované studentské stránky. 58. vztahy s komerční sférou, vybavení školy a přístup ke studentům, erudovaní kantoři s praxí.

10 Osobní přístup 2.Přístup k informacím (web,knihovna) 3.Příjemní vyučující - v mém oboru velmi dobrá skladba předmětů - renomovaní přednášející - ŠIS - přehledné,velmi nápomocné 61. Snaha o kvalitu výuky, snaha o získání akreditce pro magisterský obor práv 62. možnost dálkového studia, dostupnost, Možnost kombinovaného studia (dle provedené analýzy jediná škola) v oboru IT, flexibilita u kombinovaného studia, lidský přístup zaměstnanců školy (rychlá a efektivní zpětná vazba na dotazy vzhledem k problematice tématu, snaha pomoci studentovi, pokud nechápe probíranou látku) 1)Kombinované studium 2)Hodně studijních materiálů na ŠISu 3)Vztřícnost a ochota vyučujících 4)Relativní časový prostor na uzavření předmětů (1 rok) 5)Možnost opakovat předměty více než 2x Výborné podmínky pro kombinované studium.(možno studovat cez e-learning) Dobra dostupnost 66. Kvalita vyuky

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Harmonogram semestru

Harmonogram semestru PRŮVODCE SEMESTREM Máte spoustu práce, musíte se připravovat na výuku a ještě k tomu si musíte hlídat všechny ty kolonky a operace v ISu. Jak to ale zvládnout? Víte, jaké jsou Vaše povinnosti, ale občas

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013 Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 0/0 V rámci projektu OPVK byl realizován průzkum názorů absolventů studijních programů GaK,

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY Odpovědi a komentáře respondentů dotazníku (Odporující si názory respondentů nejsou komentovány) Příloha I ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY část I. (před vykonanou zkouškou z předmětu Evropské právo leden

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠTE ÚČINNOST OD 30.9.2013 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Studijní a zkušební řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

Obecné informace a pokyny k organizaci zkouškového období

Obecné informace a pokyny k organizaci zkouškového období Obecné informace a pokyny k organizaci zkouškového období Data důležitá pro vypisování zkouškových termínů v zimním semestru 2012/2013: Vypisování předtermínů vyučujícími: (nejdříve 3 týdny po absolvování

Více

ANKETA RODIČE ČERVEN 2010

ANKETA RODIČE ČERVEN 2010 F Z Š O l o m o u c, H á l k o v a 4, O L O M O U C ANKETA RODIČE ČERVEN 2010 Celkem žáků na škole (k 1. 6. 2010) 514 Odpovědělo 350 Kolik procent 68% Celkem na 1. stupni 312 Odpovědělo 234 Kolik procent

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. leden 2009 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 20. 21. listopadu 2007 v Brandýse nad Labem,

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012. Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.

Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012. Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka. Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012 Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz Charakter výzkumu Proč? Získat zpětnou vazbu od účastníků konference

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Jitka Strejčková 2012 Obsah 1 Předregistrace předmětů... 4 2 Volitelné předměty... 4 3 Kreditová poukázka... 4 4 Kredity na

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

OPATŘENÍ Č. 4/2015 1 Úvodní ustanovení 2 Akreditované praxe a stáže

OPATŘENÍ Č. 4/2015 1 Úvodní ustanovení 2 Akreditované praxe a stáže OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2015 K PRAVIDLŮM SYSTÉMU PRAXÍ A STÁŽÍ NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Nápověda ke cvičení 1

Nápověda ke cvičení 1 Nápověda ke cvičení 1 Uložení dokumentu: Soubor Uložit jako pohlídáme si správné umístění dokumentu (plocha) Název souboru: napíšeme název Uložit jako typ: Dokument Word Uložit Průběžné ukládání: Soubor

Více

Počet odpovědí: 39. Souhrn. Stránky www.zschvaly.cz navštěvuji: Stránky www.zschvaly.cz nejčastěji navštěvuji: Ná stránky přistupuji jako:

Počet odpovědí: 39. Souhrn. Stránky www.zschvaly.cz navštěvuji: Stránky www.zschvaly.cz nejčastěji navštěvuji: Ná stránky přistupuji jako: Počet odpovědí: 39 Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu ondrej.zmek@gmail.com Upravit formulář Souhrn Stránky www.zschvaly.cz navštěvuji: 28.2% 48.7% 15.4% Každý den 6 15.4 % 2x 3x týdně 19 48.7

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

Vysoká škola D. Kvalita a studenti IBAR WP7 (pracovní verze)

Vysoká škola D. Kvalita a studenti IBAR WP7 (pracovní verze) Projekt je finančně podpořen Evropskou komisí Publikace vyjadřuje pouze názory autorů, Evropská komise není odpovědná za používání informací obsažených v publikaci Vysoká škola D Kvalita a studenti IBAR

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Prázdninový provoz. studijního oddělení (červenec srpen 2010) 03 2009/2010. Cena Milana Sojky. vydání 03 - akademický rok 2009/2010

Prázdninový provoz. studijního oddělení (červenec srpen 2010) 03 2009/2010. Cena Milana Sojky. vydání 03 - akademický rok 2009/2010 Prázdninový provoz Cena Milana Sojky Cena rektora VŠEM Elektronický zápis 2010/2011 Elektronické zkouškové testy Administrativní zápis 2010/2011 Harmonogram zkouškových soustředění Postup do vyššího ročníku

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Bezbariérové vzdělávání

Bezbariérové vzdělávání INSPO 2008 8. 3. 2008 Bezbariérové vzdělávání aneb přednosti a meze e-learningu pro studující se zdravotním postižením SVŠES, Lindnerova 575/1, Praha 8 Vznik kurzů Kurzy vznikly v rámci projektu spolufinancovaného

Více

Pedagogická fakulta UK v Praze

Pedagogická fakulta UK v Praze Pedagogická fakulta UK v Praze Dotazník pro inovaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy A. ÚDAJE O VÁS A1. * Jste: muž žena A2. * V současné době studujete na Pedagogické fakultě UK v bakalářském

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Hochschule der Medien, Stuttgart, Německo ZS 2011/12 Vladimír Kebza Obsah Motivace pro studium v zahraničí Organizační záležitosti před výjezdem Praktické

Více

Sociální práce a lidé se zdravotním postižením KAS/1SOZP

Sociální práce a lidé se zdravotním postižením KAS/1SOZP Sociální práce a lidé se zdravotním postižením KAS/1SOZP Předmět Sociální práce a lidé se zdravotním postižením byl v akademickém roce 2011/2012 vyučován souběžně pro dva bakalářské studijní obory, a to

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05 Zpracováno dne 29. 10. 2004 Informace o přijímacích zkouškách

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

KARVINÁ, 2010 REVIZE,

KARVINÁ, 2010 REVIZE, PŘEDZÁPIS PŘEDMĚTŮ ZÁPIS NA ROZVRHOVÉ AKCE PŘEDMĚTŮ KARVINÁ, 2010 REVIZE, 2013, 2014 Tisk:4.9.2014 11:16 Úvod OBSAH Úvod... 3 Přihlášení do systému... 3 Kontrola povolení předzápisu... 4 Předzápis předmětu...

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková Doktorandi FAPPZ I Zimní semestr: Výuka je určena pro interní doktorandy a začíná v úterý 23.10.2012 od 10:30 v učebně

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA

Studentští poradci. Bezpečně studiem. Vlasta a Vašek MASARYKOVA UNIVERZITA Studentští poradci MASARYKOVA UNIVERZITA Bezpečně studiem Vlasta a Vašek Obsah o Neznalost neomlouvá o Jak projít o Co když se nedaří o Jak je to s přerušením či studiem v zahraničí o Peníze od školy o

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Pokyny k provedení výběru a zápisu

Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů na ZS AR 2014/2015 (akreditace 2010) 1. ročník Bc civilní prezenční Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů se uskuteční elektronicky na: https://intranet.unob.cz/

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Spuštěno: 16 Dokončeno: 16 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme

Více