Reakce na dotazy a připomínky studentů uvedených v anketě za ZS 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reakce na dotazy a připomínky studentů uvedených v anketě za ZS 2013/2014"

Transkript

1 Reakce na dotazy a připomínky studentů uvedených v anketě za ZS 2013/2014 Všem, kteří se ankety zúčastnili (celkem 141 odpovědí), chceme za jejich příspěvky poděkovat. Vedení VŠMIEP si váží zpětné vazby od svých studentů. Díky těmto vašim připomínkám víme, co je potřeba pro vás dále zlepšovat. Příjemně nás překvapilo, že na otázku, zda byste doporučili studium na VŠMIEP svým známým, z 84 respondentů by 94 % z nich studium na VŠMIEP svým známým skutečně doporučilo. To nás utvrdilo v tom, že základní vize školy a její směřování vyhovují zájmům a potřebám studentů i současné praxe a že vytvářejí dobrý základ pro další rozvíjení a zdokonalování činnosti školy. Podobně jako v uplynulých letech přinesla anketa mezi studenty celou řadu podnětných návrhů, připomínek, kritických i pochvalných stanovisek. Výsledky ankety byly projednány na poradě vedení a v návaznosti potom na poradách kateder. Staly se také předmětem jednání kolegia rektora za účasti vedoucích kateder, prorektorů, kvestora a ředitelek středisek. Přijaté usnesení ukládá všem členům kolegia v rámci svých pravomocí reagovat na výsledky ankety a u oprávněných připomínek zjednat nápravu. Reakci na anketu by usnadnilo, kdyby mohly být připomínky směřující k vyučujícím, popř. k ostatním zaměstnancům, adresnější. Těžko lze dostatečně účinně reagovat na připomínky typu nevhodný přístup některých učitelů ke studentům, nebo pomalá odezva na dávky apod. V příštích anketách bychom v tomto směru uvítali větší konkrétnost a adresnost. Děkujeme. Odpovědi v anketě je možné roztřídit do několika skupin. a) připomínky ke skutečnostem, které není v současnosti v našich silách změnit Sem patří např. poloha školy, neexistence menzy, nemožnost parkování... b) připomínky ke koncepčním otázkám Neexistence magisterského studia: škola každoročně neúspěšně podává Akreditační komisi návrhy na schválení magisterského studia. Tato komise však naše návrhy podobně jako u ostatních vysokých škol neustále odmítá. Je naděje, že by mohlo dojít ke změně v souvislosti s připravovanou novelou zákona o VŠ. Malý počet hodin přímé výuky u kombinovaného studia: jsme toho názoru, že by převážné většině studentů zvýšení počtu tutoriálů nevyhovovalo. U některých obtížných předmětů je možné uvažovat o vyšší hodinovou dotaci. Přímou výuku se snažíme nahradit videopřednáškami a e-learningem. Rovněž je možné se u některých předmětů zúčastnit prezenční výuky nebo večerních doučovacích kurzů. Velký rozsah výuky ekonomických předmětů u informatiků: tento rozsah koresponduje s učebními plány analogických oborů studia, přednášených např. na VŠE, Západočeské univerzitě a dalších českých, ale i zahraničních vysokých školách. Přesto

2 v reakci na tyto připomínky připravujeme akreditaci čistě informatického bakalářského programu. Nižší náročnost studia: překvapivá připomínka, často je zdůrazňován opak. c) Metodologické otázky výuky E-learning: vcelku spokojenost se zpracovanými soubory i se systémem fungování, oprávněný požadavek zpracovat i u chybějících předmětů (zvláště u právnických disciplin) a zlepšit technickou kvalitu (zvláště zvuku). Umožnit současné sledování slidů a výkladu lektora. Závěr: po projednání na poradách kateder a kolegia rektora uloženo vedoucím kateder ověřit stav e-learningu, existující materiály aktualizovat, odstranit technické nedostatky (zvláště nekvalitní zvuk u řady předmětů) a u těch předmětů, kde e-learning chybí zvážit jeho vytvoření Termín realizace: listopad 2014, kontrola na kolegiu rektora Videopřednášky: velmi často se objevuje požadavek, aby byly zpracovány pro všechny předměty, popř. aby byly zaznamenány i ty přednášky, které probíhají na prezenčním studiu. Podle našeho názoru existuje nebezpečí, že u mnoha studentů by v tomto případě odpadl stimul k aktivní účasti na výuce, která je pro úspěšné studium nezastupitelná. Cílem videopřednášek by mělo být přiblížení obtížnějších partií jako pomoc při studiu literatury. Závěr: u jednotlivých předmětů ověřit (např. i na základě konfrontace se studijními výsledky u dílčích, popř. státních zkoušek), zda jsou formou videopřednášek zpracovány ty studijní oblasti, které činí studentům největší potíže Termín realizace: listopad 2014, kontrola na kolegiu rektora Náměty na technologické inovace: - generátor pokusných testů - možnost konzultací pomocí SKYPE - možnost videokonference - testy s okamžitou možností opravy Závěr: bude posouzena realizovatelnost některých uváděných námětů Termín realizace: akademický rok 2014/15 d) Další připomínky, náměty, slabé stránky Následující seznam obsahuje nejčastěji se opakující problémy, které jste v anketě uvedli. Děkujeme za ně. Případné připomínky pak zasílejte na mailovou adresu Připomínka Vzhledem k dálkovým studentům jsou nevyhovující termíny zkoušek. Očekáváme odpolední nebo víkendové termíny, případně na domluvě nebo více variant. Možnost ve výběru v dopoledních hodinách, kdy profesor vypíše pro cca 30 studentů jednoho semestru blok pro 5 zkoušejíchc a udělí pouze 3 dny. Stručná reakce Vyučující by měli vypisovat termíny Z a Zk pro kombinované studenty také ve všední den po 16té hodině. Někdy vypisují i o sobotách. Ohledně dostatečného počtu termínů se z 90 % ukázalo, že termínu bylo vypsáno dost. Bohužel studenti se většinou přihlásí na nejbližší termín a

3 Ostatní studenti se nevedjou a ještě nemluvím o jiných studentech jiných semestrů a opravných termínech. Mimo jiné na každý předmět není možné si brát dovolenou. Vyhovovalo by, kdyby byl jeden ráno, další odpoledne a jeden o víkendu. Nelíbí se mi obecně klesající nároky na studenty. V některých předmětech mi připadá, že studuji střední, a ne vysokou školu. K povinnému vyučovanému cizímu jazyku - angličtině a němčině, přidat ještě ruský jazyk s možností z něj vykonat i soubornou zkoušku. Rád bych kdyby byla ve škole odpočívárna. Nějaká místnost, kde si student může zkrátit čekání na další předmět. Lepší počítače na chodbách! Neexistence magisterského studia. Určitě bych zlepšila rychlost opravy dávek. Toto je opravdu velký nedostatek VŠMIE. Některé dávky odevzdané na začátku prosince nejsou ještě dnes opravané. Je docela složité dělat zápočty a chodit na zkoušky, když nevíte, zda se učíte probíranou látku správně. líbilo by se mi zasílání výsledků testů s počty bodů k zápočtu či zkoušce mailem. VŠMIEP nemá jídelnu. Někdy není čas jit do restauraci a to by chtělo mít nějaký malý bufet ve škole. Urcite kvalita studijniho oddeleni (Praha 5), ktere by melo zvysit hlavne svoji dostupnosti. Zvysit pocet urednich hodin pro studenty apod. Recepce, úklid, voda v barelech na chodbách a vybavení školy hodnotím na výbornou!! Zlepšit by se měli počítače na chodbách. V této době tak pomalé a stále se zasekávající počítače jsou neúnosné. Někteří vyučující vypisují málo termínů nebo je vypíšou pozdě, třeba na druhý den. Jestliže si musím na zkoušku vyjednat uvolnění z práce, pak termín zveřejněný den předem je pro mě nepřijatelný. Z jednoho předmětu byl minulý termín vypsán jediný termín za celé zkouškové období! Nejhorší situace je z mého pohledu se soubornými zkouškami z angličtiny, už druhý semestr se marně snažím přihlásit, protože termínů je tak málo, že jsou následně se postupně odhlašují. Tento problém chceme vyřešit tím, že hned na začátku semestru vyučující vypíše patřičný počet termínů na celý semestr a jen ve výjimečných případech pak (a podle potřeby) bude termíny přidávat. Poprosím o zaslání předmětů, kde je toto pociťováno. Častěji slýcháme připomínky, že studium je příliš náročné. Toto je možné, pokud si tento jazyk v rámci povinně-volitelných předmětů zvolí dostatečné množství studentů. Počítače na chodbách postupně vylepšujeme. Záleží i na studentech, co na ně vše nahrávají. Pokud se vám zdá, že nějaký počítač nefunguje, jak má, napište toto prosím ihned na Ohledně odpočívárny je problém s dostatečnými prostory na Praze 5. Pokud by vyšel projekt rekonstrukce sklepních prostor, vyřešili bychom i odpočívárnu. Věčná výtka, která nás mrzí o to více, že byť děláme maximum, rozhodnutí Akreditační komise bylo vždy negativní. Akreditační komise bohužel stále více a více vystupuje proti magisterským studiím. Ovšem my si myslíme, že si magisterské studium opravdu zasloužíme a budeme se o něj i nadále snažit. Vedoucí kateder budou nyní dostávat report o dávkách, které nejsou opraveny po termínu a budou tak mít hned přehled, který vyučující má v opravách skluz a měl by toto napravit. Tuto funkci si v ŠISu může nastavit každý student individuálně. Bufet ve škole jsme již vyzkoušeli, ale pro nízký zájem studentů byl zrušen. Myslíme si, že doba úředních hodin studijního oddělení na Praze 5 je dostačující. 2x týdně dokonce do 19:00, v době tutoriálů i o sobotě. Viz. Navíc mnoho věcí lze vyřešit i mailem nebo pomocí recepce. Problém s počítači na chodbách bude napraven. Problém termínu bude vyřešen vypsáním na začátku semestru.

4 okamžitě plné. Již několikrát se mi například stalo, že ve chvíli, kdy mi dorazil s oznámením, že zkouška byla vypsána, už byla všechna místa obsazena. Chtělo by to více termínů. - v tomto semestru byl docela chaos ve způsobu zakončení některých předmětů, na šis byly uvedeny jiné informace než říkali profesoři v hodinách - uprostřed semestru (konec listopadu) nám byly změněny podmínky zápočtu k některým předmětům, což považuji za nefér - téměř až do konce semestru ani studenti ani profesoři pořádně nevěděli zda bude předmět ukončen testem, seminární prací nebo bude zápočet za účast - organizační problémy by měly být vyřešeny již před započetím výuky a podmínky ukončení jednotlivých předmětů by se neměly v průběhu semestru měnit Zkoušky pro KS - (většinou pracující lidé od 7 do 16:00) mají v některých předmětech nemožnost se přihlásit ke zkoušce po 16:00 nebo o víkendu. Někteří profesoři mají cit pro pracující studenty, někteří bohužel vůbec ne, a termíny navrhují kolem 10:00 a 13:00 v pracovní dny, což pro zaměstnance ve zkušební době bez možnosti si vzít dovolenou, nebo pro ty, co jim zaměstnavatel netoleruje studium je velmi svízelné. Očekávám do budoucna lepší přístup v těchto věcech ze strany vyučujících i větší nápomoc ze strany studijního oddělení. Jediné, co mě napadá, nebylo by možné pro kombi studium nějaké termíny zápočtů nebo zkoušek zařadit také na sobotu nebo v pracovní dny v odpoledních hodinách např. 17:00 nebo 18:00? Pokud je začátek zápočtu v 8:00 to by ještě šlo, ale v 11:00 nebo 13:30, to už je nutné si vzít na celý den dovolenou :) líbí se mi na škole, ale uvítal bych větší pružnost v sestavování studijních programů ocenila bych zvětšení knihovny, a rozšíření hodin knihovny (jako dálkový student nestíhám její úřední hodiny) Už vyplňuji já nevím kolikátou anketu, ale na žádnou z nich jsem ještě nikde neviděl Vaše reakce. lepší zázemí pro studenty, šatna nebo skríňky pro uložení věcí Více videi třeba i ze cvičení. Online knihovna. Možnost dělat zápočty on-line. Píšu to bohužel neustále, ale je to tak a nic se nezměnilo a jsou to nápojové automaty. Jestli si myslí někdo, že v Sokolově si máme dojít o Způsob zakončení předmětů je jasně dán v ŠISu u popisu předmětu. Na začátku semestru by v ŠISu měly být i umístěny podmínky pro složení zápočtu a zkoušky. Pokud tomu tak není, napište mi, prosím. Pevně věřím, že vyučujících, kteří nemají pochopení pro kombinované studenty, je minimum. I tak bych poprosil upozornit na tyto případy, které ihned napravíme. Ano, bude napraveno. Bohužel změna studijních programů podléhá akreditaci, a proto ne vždy lze úplně pružně na vše reagovat. Využijte prosím objednání knih přes . Knihy si pak můžete vyzvednout nebo vrátit na recepci na Praze 5. Reakce vždy dáváme na web (viz. např. Nicméně budeme na zveřejnění reakcí upozorňovat i mailem. Je problém s dostatkem prostor na Praze 5. Skříňky na věci lze použít ve 2. patře. On-line knihovna pokud to autorský zákon umožňuje, jsou PDF verze zveřejněny v ŠISu, kde si je můžete stáhnout. I tímto jsme se zabývali, ale s ohledem na autorizaci zkoušeného (vyučující nezjistí, kdo sedí na druhé straně počítače) tento způsob zatím není podporován. V Sokolově je možné občerstvení přímo v budově střediska.

5 přestávce, které někdy ani nemáme na náměstí do kavárny, nebo do obchodu, to asi není ten správný přístup školy. Automaty na kávu by měli být tak jako všude jinde na placeném kurzu,,zdarma". Jako manager bych přivítal i nějaký předmět zaměřený na psychologii - zvládání stresu, motivace zaměstnanců, asertivita - tato oblast je zcela nepodchycena. Akorát zvláštní informatika, která se pro ks vyučovala bez pc. velmi špatná komunikace ze strany školy, chování angličtinářky jako by nám bylo 12, žádná domluva s vyučujícím na vyhovujících termínech zápočtů/ zkoušek (při podpisu smlouvy mi bylo řečeno, že termíny jsou vypisovány hlavně odpoledne - pro KS a že je možná domluva - neplatí to! ) Placené studium, neuznání všech předmětů z jiné VŠ, chybí školní menza. malý rozsah vyučujících hodin předmětů pro dálkové studenty špatná komunikace s jazykovou katedrou - dlouhá prodleva při zpětné vazbě na dávky vysoké školné, někteří vyučující nízkých kvalit, nepřehledný rozvrh (ten, co visí vedle referentek a na dveřích. uvítála bych, kdyby spolů s kodem předmětu byl napsán i název), šis (uvítala bych křižové odkázy a propojení složek předměty, zkoušky, dávky) Není možnost zapsat se na předměty z jiného oboru, slabá výuka dalších cizích jazyků, Erasmus jenom do několika zemí. Opadá omítka na přístřešek na dvorku. y s novými termíny jdou allusers, nehledě na pobočku studia. soukromá škola, nižší nároky na studium, špatná podpora programů jako erasmus nebo stipendijního programu. Velmi slabá organizace a informovanost studentů v případech, kdy na seminář nepřijde vyučující. Očekával jsem nějakou omluvu nebo zdůvodnění ze strany školy, a nesdílel jsem tento pocit pouze sám. Nic se však nestalo. Studium na VŠ není jako komerční placený kurz. Vše souvisí se vším. Psychologie a vyjednávání je jistě zajímavý předmět, ale bohužel všechny podstatné předměty musíme také zatím nacpat do bakalářského programu a pak na tyto již nezbývá čas. Bohužel u kombinovaného studia je velmi málo času na cvičení, které mají prezenční studenti. Zde se toto snažíme nahradit dávkami. Poprosím o zaslání konkrétního případu či případů, které bychom ihned napravili. Ano, jsme soukromá VŠ, jejíž příjmy jsou z 99 % ze školného od studentů na rozdíl od veřejných VŠ. Předměty lze uznat po posouzení vyučujícím dle obsahu. Předmět Mikroekonomie na jiné škole může mít jiný obsah a rozsah než na VŠMIEP. Menza (bufet) byla již zmíněna výše. Pokusy byly, ale nebyl dostatečný zájem. Pak lze pouze změnit formu na prezenční studium nebo s prezenčními studenty chodit na přednášky. Již se řeší. Prosím, kteří vyučující konkrétně? Rozvrh je také v ŠISu. Bohužel u tištěného rozvrhu není moc prostoru pro celý název předmětu. Proto tam je pouze kód. Možnost zapsat předměty z jiného oboru je v rámci buď povinně-volitelných předmětů nebo jen jako nepovinný předmět. V současné době mají studenti možnost vyjet do 7 zemí. Viz: Seznam spolupracujích škol se snažíme i nadále rozšiřovat. Jednáme s vlastníkem budovy o nové fasádě na dvorku u budovy na Praze 5. Ano, takto to reagujeme na předchozí připomínky studentů. Student může vykonat Z/Zk i na jiné pobočce, než je jeho mateřská. Nevěřím tomu, že by naše škola měla nízké nároky na studium. Erasmus podporujeme a rozšiřujeme viz. předchozí odpověď. Stipendia škola uděluje všechny (ubytovací, sociální i prospěchové). Studenty se snažíme informovat ihned, jak zjistíme nějakou výluku ve výuce. Bohužel souhlasím, že v některých případech je to těsně před výukou samotnou. Náhradu se pak snažíme vypsat ihned po domluvě

6 Vše je potřeba řešit prostřednictví studijního oddělení ve smyslu, kdy informační systém neumožňuje individuální volbu (např. v případě zvolení požadovaných předmětů k zapsání pro daný semestr), nutnost přihlašování na konzultační hodiny - konzultační hodiny nejsou stanoveny ve specifický čas a den 1)Výuka kombinovaného studia probíhá v pátek přes den, nedostanu se z práce do školy. 2)Nevím z jakého důvodu se nevyučuje alespoň ve večerních hodinách. 3)Nerozumím proč alespoň angličtina se nevyučuje v sobotu, proč se vyučuje v pátek přes den? Jakýkoli jiný předmět obětuji v pátek, ale ANGLIČTINU se kterou bych měl mít více kontaktu, oproti jiným předmětům se vyučuje v pátek přes den? Proč? Platím si za studium a na angličtinu jsem se dostal 2x za semestr. Ostatní předměty si přečtu ze skript, ale angličtinu NE. s příslušným vyučujícím. Standardně se předměty zapisují přes ŠIS. Studijní pak řeší opravdu jen výjimky. Přihlašování na konzultační hodiny přes ŠIS je dobré pro naplánování času a počtu studentů student si určí čas a vyučující vidí, kolik studentů v daný den přijde, popř. nepřijde. Ano, předmětů je hodně a výuka je časově náročná pro kombinované studenty. Proto je potřeba zahájit výuku již v pátek ráno. Angličtina: využíváte večerní kurzy?

7 Celkové shrnutí Proč jste se rozhodl pro VŠMIEP? Atraktivní obor 50x (35,46%) Nepřijetí na jinou školu 5x (3,55%) Přijetí bez přijímacích zkoušek 16x (11,35%) Tablet PC ke studiu 1x (0,71%) Hezká reklama 6x (4,26%) Flexibilní rozvrh 25x (17,73%) Hezký web 7x (4,96%) Osobní doporučení od současného (či minulého) studenta VŠMIEP 23x (16,31%) Osobní doporučení jiné 8x (5,67%) Doporučil byste VŠMIEP známému? Ano 79x (94,05%) Ne 5x (5,95%) Spokojenost se studijním informačním systémem: 1 výborná 49x (44,14%) 2 velmi dobrá 40x (36,04%) 3 dobrá 21x (18,92%) 4 špatná 0x (0%) 5 nevyhovující 1x (0,9%) Spokojenost s knihovnou 1 výborná 43x (41,75%) 2 velmi dobrá 32x (31,07%) 3 dobrá 24x (23,3%) 4 špatná 4x (3,88%) 5 nevyhovující 0x (0%) Spokojenost s fungováním studijního oddělení 1 výborná 64x (58,18%) 2 velmi dobrá 31x (28,18%) 3 dobrá 14x (12,73%) 4 špatná 0x (0%) 5 nevyhovující 1x (0,91%) Technické zabezpečení (počítačové učebny, počítačová síť, bezdrátová síť, projektory, atd.) 1 výborná 32x (29,91%) 2 velmi dobrá 48x (44,86%) 3 dobrá 25x (23,36%) 4 špatná 2x (1,87%) 5 nevyhovující 0x (0%) Počet Známka 111 1, , , ,97

8 Co se vám na škole naopak libí a co oceňujete (bez komentáře): 1. Vyučující, lokalita, marketing 2. organizace, vyučující, přístup 3. Flexibilita, ochota a přístup studijní odd., kantorů,velmi kvalitní vzdělání. 4. rozhodně oceňuji, že předměty přednáší kapacity ve svém oboru - za mě Skřejpek, Sváček, aj. 5. Aplikovaná informatika v KS, přizpůsobení se pracujícím, dávky a e-learning k předmětům. 6. studium je přizpůsobeno pro dálkové studenty (zkoušky ve večerních hodinách) e-learning vstřícný přístup vyučujících 7. Osobní přístup, vysoká odbornost, kvalitní profesorský sbor, vstřícnost při kombinovaném studiu, možnost přístupu do backonline Osobní přístup, poměrně malé množství studentů na cvičeních, někteří kantoři vysokých kvalit 10. Vstřícnost kantorů, přehledný školní informační systém 11. 1) Spoluprace s jinymi organizacemi, 2) Nektere motivovane profesory, 3) Perspektiva po absolvovani studia 12. komunikace, ucitele, prostredi šiš 15. vstřícnost vyučujících a studijního oddělení, opravdové odborníky, organizační stránka Individuální přístup ke studentovi, plnohodnotní profesoři, ochota a vstřícsnost ke studentovi, zejména řešení jeho problémů 16. Silne zamerene na praxi, individualni pristup, kvalitni ucitele 17. profesionalita profesorov, vybavenie, ŠIS 18. ŠIS, u kombinovaného studia dávky, výborná komunikace a domluva 19. vstřícnost na studijním oddělení - vstřícná a milá sl. nebo paní na recepci velmi ochotná 20. Studijní materiály, aktivní přístup při řešení problémů, přehledný studijní systém Možnost dálkového studia 2. Dopravní dostupnost 3. Více termínů pro z/zk ( pro dálkaře možnost z/zk v dalším semestru z předmětů předchozího ). Prostory na dostupném místě, vstříctnost vyučujících, sleva za předčasnou platbu za semestr, velmi dobrý a obsáhlý intranet ŠIS 23. Sayyed Jalal, profesoři kteří jsou z karlovy univerzity, vstříctnost profesorů. 24. dobrá komunikace se studenty, všechny potřebné dokumenty/učivo na ŠIS, flexibilita studia 25. učitele, vybavení, umístění moznost komunikace se skolou on-line, moznost studovat ze zahranici, ve vetsine predmetu rychla vazba na hodnoceni davek a vypracovanych praci, postupne lepsici online lekce velice dobrá komunikace a vstřícnost-flexibilní doba výuky-dá se zvládnout při pracovním vytížení 1. Blízko k bydlišti 2. Dálkové studiu

9 3. Dobří vyučující 29. Kvalitní kantorská základna - Osobní přístup ke studentům - Vysoké nároky 30. flexibilita, zajimave predmety 31. kvalita, zkušenost a srozumitelnost výkladu přednášejících, 32. Profesionalita kantorů, ochota pomoci a vyjít vstříc 33. Přehledný ŠIS který se updatuje dostatečně často Dobrý výběr předmětů Nabídky kurzů a školení Odborné konference Vyučování zajímavých oborů. Studijní oddělení je vstřícné(vlastní zkušenost). Mám to kousek od mého bydliště. 36. Dobrá dostupnost, podmínky studia, skladba předmětů 37. Přístup ke studentům, Cisco akademie, vynikající informační systém. 38. Perfektní přístup, nevyhazuji za nesplněný předmét, učitelé 39. Dalkar je studen jako kazdy jiny Celkem dobre e-materialy ke studiu 40. organizace práce, elektronické 41. Přístup ke studentům, přijatelné školné, informace a materiály v ŠISu. 42. Dobří profesoři, zázemí, místo 43. Flexibilní, hezká a velmi otevřená studentům. 44. dobrá výuka,dobrá informatika,dobré vyučujici Skladba vyučovaných předmětů. Akceptace možností člověka, který studuje při zaměstnání. Kvalitní kantoři. flexibilní rozvrh materiály na internetu kvalitni osnova, aktualni programovaci jazyky v oboru IT, moznost studovat kombinovane aplikovanou informatiku 48. kvalitní vzdělání 49. 1) kvalitní profesoři, vstřícný přístup + ochota ze strany školy 2) rozvrh + zkoušky víme dopředu a včas 3) dostupnost školy 50. Tématický rozsah nabízených předmětů, přístup ke studentům 51. progrese, průžnost, efektivnost 52. dá se dobře kombinovat studium s prací vše je na internetu líbí se mi systém dávek, škola je tu pro studenta, ne student pro školu, líbí se mimnoho termínu zkoušek, dá se přizpůsobit pracovní době 53. dobrá prezentace 54. Škola poskytuje atraktivní obory. Vyučují zde velmi inteligentní učitelé, kteří výuku dokáží podat tak, že s ní zaujmou a osloví i osobu, pro kterou je zprvu dané téma neatraktivní. A v případě, že se student nemůže z jakéhokoli důvodu zúčastnit výuky či si potřebuje učební látku procvičit, škola na svých internetových stránkách poskytuje e-learning a možnost vyhledat si studijní materiály na stránce daného předmětu. 55. Dobré vybavení, príma profesoři, dobrá lokalita v rámci Prahy 56. Umístění, knihovna, ŠIS 57. Osobní přístup, flexibilní rozvržení studia, kvalitně zpracované studentské stránky. 58. vztahy s komerční sférou, vybavení školy a přístup ke studentům, erudovaní kantoři s praxí.

10 Osobní přístup 2.Přístup k informacím (web,knihovna) 3.Příjemní vyučující - v mém oboru velmi dobrá skladba předmětů - renomovaní přednášející - ŠIS - přehledné,velmi nápomocné 61. Snaha o kvalitu výuky, snaha o získání akreditce pro magisterský obor práv 62. možnost dálkového studia, dostupnost, Možnost kombinovaného studia (dle provedené analýzy jediná škola) v oboru IT, flexibilita u kombinovaného studia, lidský přístup zaměstnanců školy (rychlá a efektivní zpětná vazba na dotazy vzhledem k problematice tématu, snaha pomoci studentovi, pokud nechápe probíranou látku) 1)Kombinované studium 2)Hodně studijních materiálů na ŠISu 3)Vztřícnost a ochota vyučujících 4)Relativní časový prostor na uzavření předmětů (1 rok) 5)Možnost opakovat předměty více než 2x Výborné podmínky pro kombinované studium.(možno studovat cez e-learning) Dobra dostupnost 66. Kvalita vyuky

Reakce na dotazy a připomínky studentů uvedených v anketě za LS 2010/2011

Reakce na dotazy a připomínky studentů uvedených v anketě za LS 2010/2011 Reakce na dotazy a připomínky studentů uvedených v anketě za LS 2010/2011 Anketa, otázka: Co se Vám líbí a nelíbí na VŠMIE a co byste zlepšil(a) (podněty / návrhy ke zlepšení): 1. 2. 3. 4. 5. Dotazy nebo

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 Vypracovala: Lenka Culková Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2011 Prohlašuji,

Více

TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY!

TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY! TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY! IV. ZASEDÁNÍ AS FF UP 2014 2017, 1. října 2014 Pozn.:

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole

Úvod do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

Promaco Consulting, s.r.o. duben - červen 2011 zastoupený: Jiřím Kocánkem, jednatelem Pelušková 1405, 198 00 Praha 9 - Kyje IČO: 27761151

Promaco Consulting, s.r.o. duben - červen 2011 zastoupený: Jiřím Kocánkem, jednatelem Pelušková 1405, 198 00 Praha 9 - Kyje IČO: 27761151 EVALUACE PROJEKTU 3. dílčí zpráva k 30.6.2011 Název projektu: Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní. Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní Evaluační zpráva vzdělávacích programů: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.

Více

Zápis z 22. zasedání Akademického senátu VŠERS, o.p.s. 13.12.2010

Zápis z 22. zasedání Akademického senátu VŠERS, o.p.s. 13.12.2010 Zápis z 22. zasedání Akademického senátu VŠERS, o.p.s. 13.12.2010 Akademický senát: Ing. Jiří Dušek, Ph.D.; doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.; Dominika Červenková; Mgr. Vladimír Čížek, DiS.; PhDr. Lenka

Více

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI STUDENTŮ 2013/2014

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI STUDENTŮ 2013/2014 Ústav práva a právní vědy, o.p.s. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI STUDENTŮ 2013/2014 Ověřená kvalita díky zpětné vazbě. OBSAH Seznam studentů / popis studia... 3 Kdy bylo

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru

Aktualizace dlouhodobého záměru Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2005 VŠMIE květen 2004 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) Vltavská 14/585, 150 00

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zpráva Akreditační komise o hodnocení detašovaných pracovišť Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně únor 2011 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 1/2010 ve dnech 25. 27. ledna 2010,

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole

Úvod do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY!

TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY! TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY! IiI. ZASEDÁNÍ AS FF UP 2014 2017, 28. KVĚTNA 2014 Pozn.:

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

Vysoká škola A. Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6. Autor: Helena Šebková

Vysoká škola A. Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6. Autor: Helena Šebková Vysoká škola A Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6 Autor: Helena Šebková Úvod Základní pravidla politiky přístupu na vysoké školy se řídí ustanoveními zákona o vysokých školách. Cíle na národní úrovni

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Aktuální nabídka seminářů pro podnikatele Zájemců o podnikání v Praze přibývá A zase ta čokoláda

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Aktuální nabídka seminářů pro podnikatele Zájemců o podnikání v Praze přibývá A zase ta čokoláda www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Aktuální nabídka seminářů pro podnikatele Zájemců o podnikání v Praze přibývá A zase ta čokoláda Praha podporuje podnikání 4/2014 Obsah Slovo na úvod 1 Zájemců o podnikání

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní. Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (CZ..07/.3.00/9.0002) individuální projekt ostatní Evaluační zpráva vzdělávacích programů: Vychovatelství a Pedagoga volného času ÚVOD... 5 Vyhodnocení

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. listopad 2010 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 25. 27. ledna 2010 v Kutné Hoře,

Více