Speciální vydání / Special Issue Červen / June ICT společností v České republice ICT Companies in the Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální vydání / Special Issue Červen / June 2013. ICT společností v České republice ICT Companies in the Czech Republic"

Transkript

1 Speciální vydání / Special Issue Červen / June 2013 ICT společností v České republice ICT Companies in the Czech Republic

2 IT PRODUKT ROKU a šestinásobný finalista prestižní soutěže ČTYŘNÁSOBNÝ VÍTĚZ A FINALISTA ROKU univerzální podpora více než 1700 zařízení od 25 výrobců, nové modely certifikujeme ZDARMA. přesné účtování tisku na uživatele, oddělení, zařízení a projekty funkce vyzvednutí tisku na libovolném zařízení či lokalitě (follow me) zjednodušené skenování a faxování kreditní účtování, tiskové kvóty a restrikce přes 70 grafických reportů s možností snadné tvorby na míru 7 automatická evidence a objednávání spotřebního materiálu 8 automatické hlášení problémů a jejich eskalací 9 evidence servisních smluv a kontrola plnění SLA první systém na světě, který má všech 11 pohromadě plnohodnotný objednávkový systém profesionální účtování outsourcingových projektů 21 LET POZORNĚ NASLOUCHÁME VAŠIM POTŘEBÁM, A PROTO JSME SPOJILI FUNKCE TISKOVÉHO A SERVISNÍHO MODULU DO JEDNOHO SYSTÉMU, KTERÝ VÁM LÉPE POROZUMÍ, A TÍM VÁM UŠETŘÍ JEŠTĚ VÍCE PENĚZ I ČASU w w w. MyQ. c z

3 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, je již více než deset let pravidlem, že vydavatelství IDG Czech Republic rekapituluje vývoj na českém ICT trhu v podobě přehledu Top 100. Ročenka, kterou právě držíte v ruce, vám umožní nahlédnout do různých segmentů české technologicko -telekomu nikační branže. Především ale můžete na následujících stranách zjistit, jak se v roce 2012 dařilo největším tuzemským firmám po ekonomické stránce. Finanční data a hospodářské výsledky jsou doplněny zajímavými články a také partnerskými příspěvky. Na odborných textech s námi mimo jiné spolupracovali lokální zástupci dvou největších světových analytických firem v branži, IDC a Gartner. Můžete se tak třeba dočíst, že tuzemský ICT trh v loňském roce rostl o téměř sedm procent, a že ho táhly především smartphony, tablety a na ně navázané mobilní technologie, včetně softwaru a aplikací. Mobilita se prostě stává jedním z tahounů technologického odvětví; drtivý propad naopak zaznamenává obor počítačů. To vše, vyargumentováno řečí čísel, naznačuje velké změny, které branži čekají, nebo jí dokonce již prochází. V souvislosti s pravidelnou ročenkou magazínu CIO Business World je na místě připomenout, že stejně jako v minulých letech, tak i letos je partnerem našeho projektu sdružení Czech Top 100, vydavatel stejnojmenného žebříčku největších českých firem. Věřím, že vás speciál Top 100 svým zaměřením a informační hodnotou potěší, přeji vám zajímavé čtení. Ondřej Hergesell Šéfredaktor CIO Business World / editor -in -chief CIO Business World Vedoucí projektu / Project Manager Dear Readers, already for more than ten years it has been a custom of the publishing house IDG Czech Republic to recapitulate the development on the Czech ICT market in the form of a Top 100 survey. The yearbook you are holding in your hands now will enable you to look inside various segments of the Czech sector of telecommunication technologies. But what you can mainly find out in the following pages is how the economy of the biggest local companies performed in The financial data and economic results are supplemented with interesting articles and contributions from partners. When writing topic -specific texts, we collaborated a.o. with local representatives of two biggest global analytic companies in this sector, namely IDC and Gartner. You can read for example that last year the local ICT market went up by almost seven per cent, drawn predominantly by smartphones, tablets and mobile technologies tied on them, including software and applications. Mobility is simply becoming one of the drives of the technological sector, while desktop computers are experiencing a massive slump. All of this, substantiated with figures, indicates great changes coming up soon or happening already now in the sector. In connection with the regular yearbook of the magazine CIO Business World it is appropriate to mention that this year, like in the previous years, a partner of our project is the association Czech Top 100, which is an identically named publisher of rating of the biggest Czech firms. I believe that the special edition Top 100 will delight you with its focus and information value and I wish you interesting reading. Obsah / Content Tabulky / Charts 10 Žebříček TOP 100 ICT společností v ČR / TOP 100 ICT companies in the Czech Republic 18 Hlavní telekomunikační operátoři / Main Telco Operators 18 Abecední seznam účastníků žebříčku / Alphabetical Summary Články / Articles 2 České IT 2012 podle IDC: Mobilita a cloudová proměna informačních technologií Czech IT 2012 according IDC: Mobility and Cloud Drive Technology Landscape Change 20 Gartner: Trendy pro rok 2013 a dál: NEXUS Gartner: Megatrend for 2013 and on: NEXUS 36 Hlásí se nástup konceptu IT jako služba Rollout of the concept IT as a Service is coming up 39 Firemní IT v Evropě v roce 2013 / Enterprise IT in Europe in Databáze dneška Rozhovory / Interviews 26 Assecco Solutions 27 ESET software 28 ICZ 29 Minerva Česká republika 30 T-Systems Czech Republic 31 Unicorn Systems 34 České Radiokomunikace 35 Telefónica Czech Republic Profily / Profiles 32 Adastra, České Radiokomunikace 33 IBA CZ, GC System IDG touto cestou děkuje všem, kteří se o vydání publikace zasloužili, zejména hlavním partnerům: Hereby IDG would like to thank all who participated on the release of this publication, especially general partners: a ostatním společnostem, které se zde prezentují. and all the other companies involved. ČERVEN 2013 / CIO TOP 100 1

4 České IT 2012 podle IDC: Mobilita a cloudová proměna informačních technologií Vroce 2012 zaznamenal český trh IT návrat k růstu. K 6,7% zvýšení hodnoty trhu přispěly největší měrou mobilní technologie (multimediální tablety, chytré telefony) a technologie související s jejich využitím. Dalším tahounem růstu byly technologie pro ukládání dat. Relativně nejhůře se naopak vedlo serverům střední a vysoké výkonové kategorie, spolu s IT službami. Ačkoli výdaje na mobilitu se zatím soustředí na zařízení, v následujících letech očekáváme i růst výdajů na mobilní řešení včetně softwaru a služeb. Větší organizace budou především transformovat datová centra a zvyšovat efektivitu, což zvýší poptávku po řešeních pro správu systémů a sítí a virtualizačních technologií. K růstu trhu přispěla v druhé polovině roku významnou měrou podniková sféra, zatímco výdaje na IT veřejného sektoru byly relativně slabší. Stabilním zdrojem poptávky ve všech kategoriích informačních technologií zůstávají malé a střední podniky, i když se spíše zaměřují na investice do hardwaru a základních podnikových řešení. U výdajů na mobilní technologie naopak nejsilnější roli hrají spotřebitelé. Ačkoli je ještě brzy předvídat, jak se budou v letošním roce vyvíjet investice do IT v klíčových sektorech (zejména veřejné správě), IDC neočekává žádné významné otřesy nebo převratné trendy, které by vedly k neobvyklému výkyvu na trhu kterýmkoli směrem. Mobilita jako jeden z motorů růstu IT odvětví Mezi výrazné rysy trhu, které ovlivní vývoj v IT i v dalších obdobích, patří mobilita. První etapu přechodu k mobilitě představoval přechod od stolních počítačů k notebookům. V posledních dvou letech se již poměr mezi stolními počítači a notebooky ustálil sedm z deseti počítačů tvoří notebooky, jejichž cena se také vyrovnala s průměrnou cenou desktopu. Další etapa mobility ale již probíhá mimo svět osobních počítačů: vývoj se ubírá směrem k chytrým mobilním telefonům (smartphone) a k tabletům. Tato zařízení zvláště ve spotřebitelském segmentu zastanou mnoho typických pracovních úloh, jako je prohlížení obrázků, videa, zpravodajství, komunikace na sociálních sítích atd. Kromě toho tato lehce přenositelná zařízení nabízejí i něco více než klasická PC i notebooky. Běžně disponují GPS, nabízejí GSM telefonní konektivitu, digitální kamery, čidla pohybu atd, takže otevírají zcela nové horizonty jak uživatelům, tak byznysu. Roli hraje hlavně množství aplikací, které využívají uvedených modulů a čidel. Jaké budou praktické průměty, dopady na celá hospodářská odvětví, na běžnou osobní praxi uživatelů, nákupní zvyklosti a trávení Czech IT 2012 according IDC: Mobility and Cloud Drive Technology Landscape Change The Czech IT market recorded a healthy return to a 6.7% growth in Media tablets, smartphones and storage technologies provided the greatest growth for the year. Mid -range and high -end servers along with IT services were among the largest inhibitors to stronger growth and all contracted in terms of spending. Mobile technologies were and are the key market drivers. This includes not only smart media devices, but also the software and technologies associated with them that seek to maximize the value of mobile platforms. This provides strong evidence that the mobility revolution has come to the Czech Republic. Although mobility spending has, to date, been focused on devices, spending on mobile solutions to maximize on hardware investments will push more robust software and services spending. For larger organizations, data center transformation and efficiency will be key areas of endeavor. Consequently, systems and network management, and virtualization technologies will be key. On the demand side, the public sector underperformed in 2012, while the enterprise segment provided a strong contribution to growth in the second half of the year in enterprise solutions and services. SMBs remain a steady source of spending across all technologies, but are more focused on hardware acquisitions and lower -end solutions. While it is too early to predict what may happen in several key sectors of the market in 2013 (especially government) no major shake -ups or trends are expected to either disrupt or promote unusual growth for the year. Mobility as one of the drives of the IT sector growth One of the significant features of the market, which will affect the development of IT also in the next periods, is mobility. We have already experienced the first stage of the transition to mobility within the PC world, it was a case of transition from a desktop computer to notebooks. In the last two years, the proportion between desktop computers and notebooks became stable seven out of every ten computers are notebooks, the price of which has finally also compared to the averaged price of a desktop computer. It appears then that desktop computers are not disappearing either PC is NOT dead ; this product type still finds its use especially in corporations, for which most of desktops are meant (while most of notebooks end up in households). A classical computer is popular also with game players, attracted by 2 CIO TOP 100 / ČERVEN 2013

5 powerful configurations, as well as by a possibility of easy expandability and a possibility to renew sets in parts. The next stage of mobility, however, doesn t involve the world of desktop computers: the development is going in the direction to Smart Phones and tablets. Especially in the consumer segment, these devices can manage a lot of typical work tasks, having been done by users on classical computers so far, such as viewing photos, watching videos, news, social networks communication etc. In addition, these devices are easily portable, as they are space saving and have a low weight and they also offer something beyond the framework known from the PC world they usually have a navigation module GPS, they offer a GSM telephone connectivity; with connection of a digital camera, a sensor of movement etc., these devices are opening brand new horizons both to users and to the business world. What is important here is especially a big number of applications using the mentioned modules and sensors. What will be the practical projections, impacts on the whole economic sectors, on the personal practice of users, shopping habits and free time spending? Let s remind that the rollout of internet thanks to a single application e -mail essentially changed the landscape of the communications sector (the nature of the postal business has totally changed). Similarly, the mobility has changed the market of cameras. It is only a question of time, when the applications like a guide through Prague in a mobile become usual they need only GPS and an application with a commentary, which doesn t have to be stored either in the device as a series of audio files (a text and an application switching the text into spoken word are enough), access of the device to internet will be an ad hoc access to the content stored on a server. It is just a question of time, when it becomes usual to make phone calls over data i.e. internet like in case of a PC, the customer will pay only for internet access, not for a (voice) service of a telecom. This is not a vision we are standing on a doorstep of such a reality and a similar fate having hit the phone connected with a classical fixed line will hit also other products: they are subject to their lifecycle similarly inevitably. The rollout of mobile devices (tablets, mobiles) has already influenced the corporate sector corporations are adapting for these devices their internet portals and their IT departments are coming to terms with the fact that employees are getting access to internal contents using their devices (BYOD Bring Your Own Device), which the corporate policy is adapting to (connectivity, security). Users of mobile devices are creating a big quantity of data, often unstructured (these are the data that can t be converted into tables of databases such as photos) and placing them on social networks. Besides, their activity is generating secondary data (e.g. which particular set of products has evoked interest of portal users?). These data are stored on servers and storage devices of portals and they can be further analysed. The mobility is thus leading to a boom of analytics, which is not only assessing e.g. patterns of consumer behaviour of a target group, but it is also adding as inputs even seemingly odd data like meteorological information. This is placing enormous demands on storage and computing capacity. The boom of social networks is associated with a growth of the demands on the analysis of secondary or shadow data (search history, analysis of not only consumer behaviour as well as an analysis of metadata the data about data). As a general term for these analytical procedures, the term Big Data has become common. A typical feature of the Big Data is their big volume, fluid nature and diversity. How is the youngest from the mentioned markets, the tablet market doing? Whereas in all four neighbouring countries the tablets market dropped on volného času? Vzpomeňme, že nástup internetu díky jedné aplikaci e -mailu zásadně změnil svět spojů. Podobně již mobilita poznamenala trh fotoaparátů. Je jen otázkou času, kdy se stanou běžnými aplikace jako průvodce Prahou v mobilu. Stačí k tomu GPS a aplikace s komentářem, který nemusí být ani uložen v zařízení jako řada zvukových souborů (stačí text a aplikace pro převod textu na mluvené slovo), přístup k internetu bude ad hoc přistupovat k obsahu uloženém na serveru. Je otázkou času, kdy se stane normálem telefonování přes data tj. internet. Tak jako u PC si bude zákazník platit jen za přístup k internetu, nikoli za (hlasovou) službu telekomu. To není vize stojíme na prahu takové reality a podobný osud, jaký postihl telefon připojený klasickou telefonní linkou, postihne i další produkty, které podléhají životnímu cyklu produktu stejně neúprosně. Nástup mobilních zařízení (tabletů, mobilů) má již své dopady i na firemní oblast korporace pro tato zařízení uzpůsobují své internetové portály a jejich IT oddělení se vyrovnávají s tím, že zaměstnanci v práci přistupují k internímu obsahu svými zařízeními (BYOD Bring Your Own Device), čemuž se přizpůsobuje firemní politika (konektivita, bezpečnost). Uživatelé mobilních zařízení vytvářejí velké množství často nestrukturovaných dat a umisťují je na sociální sítě. Vedle toho svojí aktivitou generují sekundární data (např. jaký konkrétní soubor produktů vzbudil u uživatelů portálu zájem?), která se ukládají na serverech a úložných zařízeních portálů a lze je dále analyzovat. Mobilita tak vede k rozmachu analytiky, která k vyhodnocování např. vzorců spotřebního chování cílové skupiny přibírá jako vstup třeba i zdánlivě cizorodá data, jako jsou třeba meteorologické údaje. To klade ohromné nároky na úložné a výpočetní kapacity. V souvislosti se sociálními sítěmi se zvyšují nároky na analýzu sekundárních (stínových) dat (historie vyhledávání, analýza nejen spotřebitelského chování, jakož i analýza metadat dat o datech). Jako pojem zastřešující analytické postupy, se vžilo označení big data, Dynamika na trhu PC a mobilních technologií v ČR čtvrtletní obrat v milionech Kč Dynamics on the market of PCs and mobile technologies in the CR quarterly turnover in millions of CZK Q3 Desktop PC Obrat za chytré telefony už převyšuje obrat z notebooků; dynamicky roste i obrat za tablety The Turnover for smartphones has already exceeded the turnover of notebooks; the turnover of tablets is growing, too 2009 Q Q Q Q Q Q1 Notebook PC Smartphone Tablet Zdroj / Source: IDC, 2013 ČERVEN 2013 / CIO TOP 100 3

6 pro něž je příznačný jejich velký objem, fluidní povaha a různorodost. Jak se vyvíjí nejmladší z trhů, trh tabletů? Zatímco ve všech čtyřech sousedících zemích trh tabletů mezikvartálně poklesl, u nás se v 1. čtvrtletí na trh dostalo o 7,1 % tabletů více než ve 4. čtvrtletí roku To dokládá, že se v Česku tablety těší stále silnému náběhovému růstu. Ceny mezikvartálně poklesly o téměř 10 % po předchozím mírném nárůstu. Na cenovém poklesu se podílí pokles cen existujících zařízení, ale také příklon spotřebitelů k dostupnějším levnějším modelům. Měřeno hodnotou dodaného zboží trh sekvenčně poprvé v historii poklesl, a to o skoro tři procenta. Celkově se za minulý rok 2012 trh tabletů téměř zečtyřnásobil z hlediska počtu kusů a bezmála ztrojnásobil z hlediska obratu, přičemž ceny tabletů poklesly téměř o 30 %. Počet elektronických čteček se v posledním roce zvýšil o 142 %, což koreluje s čtyřnásobným prodejem e -knih v roce 2012*. Oproti západním sousedům je na trhu patrná menší koncentrace prvních několika výrobců jinými slovy je na českém trhu relativně větší zastoupení výrobců spadajících do kategorie Ostatní. Tedy prvních pět výrobců Apple, Samsung, Prestigio, ASUS a Acer se v roce 2012 dělilo o 68,3 % trhu, měřeno počtem dodaných zařízení. Zbytek trhu je rozprostřen mezi zhruba 90 ostatních výrobců, jejichž průměrná cena je třetinová oproti první pětici jako celku. Tablety spadající do kategorie Ostatní mají na trhu téměř dvojnásobný podíl oproti zemím západní Evropy. Totéž platí i ve srovnání regionálních celků západní Evropa versus střední a východní Evropa. Jedničkou na českém trhu v kusovém vyjádření je stále Apple, přestože jeho podíl stále klesá. V průběhu roku se objevily tablety třetí generace ipad, které přinesly dosud nevídané rozlišení displeje. Druhá polovina roku byla ovlivněna rychlým sledem generace čtvrté a modelu mini, kterým se Apple podařilo obměnit více než polovinu prodávaného portfolia. Google Nexus 7, který se také začal prodávat v druhé půli roku 2012, nyní představuje polovinu celkových prodejů firmy ASUS, pomohl této firmě zvýšit tržní podíl a dosáhnout druhého místa v 1. čtvrtletí 2013, což je výrazný posun ze čtvrtého místa v témže období před rokem. Samsung obsadil na českém trhu v prvním čtvrtletí druhou příčku. V ostatních zemích Evropy Samsung obsazoval první a druhá místa. Na třetím místě se umístilo Prestigio, které je v Česku dnes již poměrně dlouhodobě zavedenou značkou, jehož průměrná cena prodaných tabletů je třetinová až poloviční proti produktům Apple a Samsung. V cenách nižších než korun se první z velkých nadnárodních výrobců objevila společnost Acer s modelem B1 v prvním čtvrtletí roku Dle velikosti instalované báze, tedy počtu aktivních tabletů, připadalo v roce 2012 v České republice na jeden tablet asi 30 osob, což je o jednotky méně, než v ostatních zemích Visegrádu, ale trojnásobně více než v Německu nebo Rakousku. Pole operačních systémů reflektuje z velké míry tržní podíl tabletů firmy Apple. Tablety běžící na Androidu zvýšily podíl na trhu z téměř padesáti procent na začátku roku až na 73,4 %. Operační systémy Microsoftu se v roce 2012 držely kolem dvouprocentního podílu s nárůstem v 1. čtvrtletí 2013 lehce přes pětiprocentní hranici. a quarter -to -quarter basis, in the Czech Republic in the first quarter 2013 the tablets market went up by 7.1 % as compared with the previous quarter. This indicates that tablets in the Czech Republic are still enjoying such strong rollout growth. On a quarter -to -quarter basis, the prices dropped by almost 10 % after a previous mild growth. The price decline is influenced by the price decrease of the existing devices, but also by the inclination of consumers to more affordable cheaper models. Measured by the value of the supplied goods, the market dropped, in terms of sequence, for the first time in the history, namely by almost three per cent. In total, for the last year 2012, the tablets market tripled and the tablet prices dropped by almost 30 %. The number of electronic readers went up by 142 % in the past year, which correlates with the quadruple sales of e -books in 2012*. As compared with Western neighbours, the market is shaped by a smaller competition of the several top producers in other words, on the Czech market there are relatively more producers falling into the category Other. The top producers Apple, Samsung, Prestigio ASUS and Acer together now account for 68.3 % of the market, measured according to the number of supplied devices. The rest of the market is spread among approximately 90 other producers, whose averaged price is one third, as compared with the top five as a whole. The market share of the tablets falling into the category Other is almost double as compared with the West European countries. The same is true also in comparison of the regions West Europe vs. Central and Easter Europe. The number one on the Czech market in terms of pieces is still Apple, although its market share is permanently going down. In the course of the year, third -generation tablets ipad appeared, with their unprecedented display resolution. The second half of the year was shaped by a fast sequence of the fourth generation and the mini model, with which Apple managed to replace more than a half of the sold portfolio. Google Nexus 7, which also started to be sold in the second half of 2012, now accounts for a half of the total sales of the company ASUS, helped to this company increase the market share and achieve the second position in Q1 2013, which is a significant shift from the fourth position in Q Samsung occupied the second position on the Czech market in the first quarter. In the other European countries, Samsung occupied the first or second positions. The third position was occupied by Prestigio, which has been a well -established brand in the Czech Republic already for a relatively long time, with its averaged price of the sold tablets at the level of one third to one half as compared with the products of Apple and Samsung. In the prices lower than CZK, the first among the big supranational producers to appear was the company Acer with the model B1 in the first quarter According to the size of the installed basis, i.e. the number of active tablets, there were about 30 persons for every tablet in 2012 in the Czech Republic, which is less by several units as compared with the other Visegrad countries, but three times more than in Germany or Austria. The segment of operating systems reflects to a large extent the market share of tablets produced by the company Apple. Tablets running on Android increased their market share from almost fifty per cent at the beginning of the year up to 73.4 %. In 2012 Microsoft operating systems oscillated 2% and in the first quarter 2013 they went up to exceed the level 5 % slightly. The popularity of tablets is based predominantly on their focus on entertainment content, its consumption, in combination with the mobility of the * -loni -koupili -ctyrikrat -vic -e -knih -nez -pred -rokem -na -trh -uz -miri -i -zbyvajici -vydavatele/ 4 CIO TOP 100 / ČERVEN 2013

7 device itself. Another factor is relatively generic components and experience of producers with smart phones, which favourably influences the prices of end devices. Although there are a lot of competitive producers of tablet processors, most of them are based on the ARM architecture, except processors from the family x86, with a unified support by the operating system Android on the basis of Linux. A partial deviation of users from classical computer platforms on the basis of Intel x86 and Microsoft Windows towards ARM and Apple ios and Google Android enhanced the support of the architecture ARM in new Windows RT in case of Microsoft, reduction of consumption and price of some processors in case of Intel and also the effort to push through Ultrabooks more. Rise of Cloud Computing and Virtualisation Another key trend shaping the IT market is cloud computing and its prerequisite, virtualisation.the cloud is no longer a mystery in the Central European region. The term, the technologies it represents and its benefits are clearer day after day, not only at enterprise datacenter level, but even to a tablet or smart phone user. Cloud solutions bring undisputed benefits. Public and enterprise sectors in addition to the small and medium businesses can all make more effective, more secure and less costly usage of their infrastructure resources. This is not limited anymore to server virtualization, but extending to networking, storage, and client devices (PCs, notebooks, tablets and smart phones), down to the smallest components like RAM and GPUs. Not to mention with less management and more automation, human resources in system administration is becoming less problematic. While internal cloud adoption is fast, hybrid cloud is still undergoing tests, with non critical workloads. The full external cloud implementation is still not happening at the moment. There is lots of pending legal issues and security concerns, especially when hosting is across the borders. Za popularitou tabletů stojí převážně jejich orientace na zábavní obsah, jeho spotřebu, v kombinaci s mobilitou vlastního zařízení. Dalším faktorem jsou relativně generické komponenty a zkušenosti výrobců s chytrými telefony, což příznivě ovlivňuje ceny koncových zařízení. Přestože existuje množství konkurenčních výrobců tabletových procesorů, většina z nich je založena na architektuře ARM, tedy kromě procesorů z rodiny x86, s jednotnou podporou operačním systémem Android na bázi Linuxu. Částečný odklon uživatelů od klasických počítačových platforem na bázi Intel x86 a MS Windows směrem k ARM a Apple ios a Goog lu Android povzbudil podporu architektury ARM v nových Windows RT v případě Microsoftu, snižování spotřeby a ceny některých procesorů v případě Intelu a také snahu o větší prosazení ultra booků. Vzrůst cloud computingu a virtualizace Dalším klíčovým trendem utvářejícím trh IT je cloud computing a virtualizace jako jeho předpoklad. Cloud ve střední Evropě již vstoupil do širšího povědomí. Jeho přínosy jsou den ode dne zřejmější, a to nejen na úrovni korporátních datových center, ale i uživatelům tabletů nebo chytrých telefonů. Cloudová řešení přinášejí nezpochybnitelné výhody. Podniky všech velikostí i organizace veřejného sektoru mohou pomocí nich efektivněji, levněji a bezpečněji využívat svou infrastrukturu. Týká se to nejen virtualizace serverů, sítí, datových úložišť a koncových zařízení (PC, notebooky, tablety a chytré telefony), až po nejmenší komponenty jako jsou RAM a GPU. Nehledě na to, že snazší správa a vyšší stupeň managementu a více automatizace znamená i méně problémů s lidskými zdroji. Zatímco interní cloud je přijímán rychle, hybridní cloud se stále ČERVEN 2013 / CIO TOP 100 5

8 nachází ve fázi testování v úlohách, které nejsou zásadní pro chod podniku. K úplné implementaci externího cloudu však zatím nedochází kvůli řadě nedořešených právních a bezpečnostních otázek, zejména v případě přeshraničního hostingu. Co se týče konkrétních výsledků, v České republice v roce 2012 výrazně vzrostl počet poskytovatelů služeb typu infrastruktura jako služba. Technologicky i obchodně jde o nejsnáze aplikovatelnou kategorii. Českých služeb typu software jako služba nebo platforma jako služba existuje minimum. Do jejich vývoje se musí výrazně investovat, což zvyšuje práh vstupu a návratnost není zaručena. Prozatím volí nabídky veřejného cloudu čeští zákazníci nejčastěji pro účely testování a vývoje. Navíc nezřídka upřednostňují velké zahraniční poskytovatele, u kterých je větší pravděpodobnost dlouhodobého provozu. Velký rozvoj aktuálně nastává v oblasti implementací cloudových řešení pro kancelářské aplikace a spolupráci. IDC předpovídá cloud computingu v České republice světlé zítřky. Z relativně malých současných objemů by v průběhu pěti let měly tržby poskytovatelů vzrůst minimálně čtyřikrát. V tuzemských podmínkách nevznikne mnoho velkých projektů veřejného cloudu. Implementačně je překonají privátní cloudy, které se na celkovém obratu cloudového trhu v České republice budou do pěti let podílet téměř dvěma třetinami. Virtualizace Během pouhých čtyř let, od roku 2008 do roku 2012, stoupl počet virtualizovaných serverů v České republice z poměru jeden na každých deset nově koupených serverů na jeden ze čtyř. Došlo k dramatickému posunu informačně-technologické kultury země, od tradiční konsolidace, přes zaměření na výkonné x86 servery pro specifické kritické aplikace, až k virtualizaci x86, využívající škálovatelnosti. Virtualizace vedle snazší správy nabízí vyšší zabezpečení, lepší dostupnost a zajištění nepřetržitosti provozu. Přijímání virtualizace českými podniky urychlila podobně jako v sousedním Německu přítomnost západních bank a telekomunikačních společností, které ve zdejších datových centrech implementují stejná řešení jako ve svých centrálách a ukazují tak jejich reálné přínosy. Tento trend se rozšířil z veřejné sféry a velkých podniků i do segmentu malých a středních firem. Poskytovatelé virtualizačních řešení těmto segmentům přizpůsobili nabídku i cenovou politiku. S jedním až třemi servery mohou malé podniky snadno vytvářet různé virtuální systémy pro základní služby, jako je tisk, elektronická pošta a ukládání dat. Hnacími silami jsou i open source hypervisory a další, které jsou poskytované zdarma. Zvláště pokud jsou k dispozici kliknutím na tlačítko v rámci operačních systémů, jako je tomu u KVM na Linuxu nebo Hyper-V v systémech společnosti Microsoft. Další šíření serverové virtualizace podporují dodavatelé hardwaru nabídkou inovativních řešení, jako jsou předem virtualizované serverové racky připravené k okamžitému připojení a spuštění. Navíc boom v desktopové virtualizaci a aplikační virtualizaci u tabletů, Srovnání míry podle serverové virtualizace podle země, 2012 Comparison of the rate according to server virtualisation according to the country, 2012 Slovinsko / Slovenia Rumunsko / Romania Chorvatsko / Croatia Česká republika / Czech Republic Slovensko / Slovak Republic Rusko / Russia Polsko / Poland Maďarsko / Hungary Bulharsko / Bulgaria 0 % 4 % 8 % 12 % 16 % 20 % 24 % 28 % Zdroj / Source: IDC EMEA Server Virtualization Tracker, 2012 As far as specific results are concerned, the number of providers of services of the type infrastructure as a service significantly went up in the Czech Republic in In terms of technology and business this is the most easily applicable category. There are just a minimum of Czech services of the type software as a service or platform as a services. Their development would require already a lot of investment, which increases the threshold of entry, and the return is not guaranteed. For the time being, Czech customers chose the offers of a public cloud mostly for the purpose of testing and development. Moreover, they often prefer big foreign providers, with which they have a higher probability of a long -term operation. Implementations of cloud solutions for office applications and cooperation are undergoing a big development at the moment. IDC predicts bright future for cloud computing in the Czech Republic. From relatively small present volumes in the course of the next five years the revenues of providers are supposed to grow at least four times. In local conditions, not many big projects of public cloud will arise. In terms of implementation, they will be overcome by private clouds, which will have accounted for almost two thirds of the total turnover of the cloud market in the Czech Republic within five years. Virtualisation Servers virtualized in the Czech Republic went at a rate from approximately one out of every ten newly purchased servers to one out of every four, over the course of only four years, from 2008 to What happened is that the country s IT culture shifted drastically, from the traditional consolidation through dedicating non X86 powerful servers for specific critical applications, to X86 virtualization, taking advantage of the latter scalability. Virtualization in turn offers more security, availability, and business continuity, in addition to ease of management. The presence of Western banks and telecommunication companies in the Czech market, like the neighboring Germany, which mirrored the virtualization solutions in its homeland datacenters, accelerated the transition and adoption by local enterprises, as the success stories and benefits emerged. 6 CIO TOP 100 / ČERVEN 2013

9 The trend also extended from the public and large enterprise sectors to the small and medium businesses as well. Virtualization vendors made available fully supported solutions at sweet spot pricing for these segments. Owning between one to three servers, small businesses can easily create various virtual machines, for basic services such as printing, e -mail and storage. Free and open source hypervisors are also drivers. Especially that it comes at a click of a button within the operating systems, like Linux KVM and Microsoft Hyper -V. Server virtualization adoption is yet to increase with hardware vendors offering innovative solutions like previrtualized server racks ready to plug and launch. Additionally, the boom in desktop and application virtualization for the tablets, smart phones and thin clients requires infrastructure investment at the back end. IT services captured by stagnation The biggest share in the sales of IT services in the Czech Republic is held by public sector, in a long -term. The second position is occupied by financial institutions and communications companies. After two mildly positive years, the market dropped slightly last year. As compared with the growth rates of 2007 and 2008, the development for 2013 and on remains very sober. Estimates of analysts are, to a large extent, copying the forecasted development of the Czech gross domestic product. This year then let us expect rather a stagnation, with bigger players losing and the smaller ones growing only in percentage units. In total turnover of the Czech market of IT services, in the last three years the biggest shares is held by the combined type of hardware and software support. Balanced positions are occupied by a trio of the following services: outsourcing, application development and system integration. the smallest representatives are advising and training. The market of IT services in the Czech Republic has not a very positive outlook for the next three years. In public administration, large hundred -million orders have disappeared. Building of applications of egovernment is stagnating due to a non -existing concept of development. Big state orders are divided among multiple suppliers and the main criterion of selection is the price. It is also the reason why smaller and less known suppliers are winning in public tenders. Their efforts, however, many a time end up with a fiasco and the order is hastily taken over by a more experienced enterprise. The financial sector tends to assign rather smaller projects, at maximum of the order of tens millions of crowns. Moreover, this is the sector that massively invested in IT in the past and now it has no need to make any big changes. A strengthening competition especially in the form of low -cost banks will also enhance the efforts to economize internally. Telecommunications as an economic sector are facing a big regulatory pressure towards price cuts and gradual rise of competition of virtual operators. This is connected with the internal efforts towards maximum economization. Ten biggest providers of IT services in the Czech Republic control approximately one third of the market. Between 2007 and 2011, the averaged annual rate of their growth was 5 per cent. Other ten occupy about 20 per cent of the market. The remaining half of the market is held by smaller suppliers, which indicates that there is relatively big room for consolidation on the part of providers. Printers and consumables Preference of mobility and use of cloud are, like in other fields of IT, applied also to printers. All leading producers already offer a possibility of scanning into cloud and from it using mobile devices. The market of printing services smartphonů a tenkých klientů vyžaduje investice do back-endové infra struktury. IT služby v zajetí stagnace Největší podíl na odbytu IT služeb má v České republice dlouhodobě veřejný sektor. Následují finanční instituce a telekomunikace. Hodnota trhu po dvou mírně pozitivních letech vloni nepatrně poklesla. Oproti hodnotám růstu z let 2007 a 2008 je i vývoj predikovaný pro roky 2013 velmi střízlivý. Odhady analytiků do značné míry kopírují předpokládaný vývoj českého hrubého domácího produktu. Letos tedy čekejme spíše stagnaci, kdy velcí hráči ztrácejí a menší rostou jen v jednotkách procent. Na celkovém obratu českého trhu IT služeb má v posledních třech letech největší podíl kombinovaný typ podpora hardwaru a softwaru. Vyrovnané pozice drží trojice služeb outsourcing, vývoj aplikací a systémová integrace. Nejmenšími zástupci jsou poradenství a školení. Trh IT služeb v Česku nemá příliš pozitivní prognózu. Ve veřejné správě zmizely stamilionové zakázky, budování aplikací e -Governmentu stagnuje kvůli chybějící koncepci rozvoje. Velké státní zakázky jsou rozdělovány mezi více dodavatelů a hlavním výběrovým kritériem je cena. I proto ve veřejných tendrech vítězí menší a méně známí dodavatelé. Jejich snaha ovšem nezřídka končí fiaskem a zakázku narychlo přebírá zkušenější podnik. Finanční sektor zadává spíše menší projekty, nejvýše v desítkách milionů korun. Navíc jde o odvětví, které do informačních technologií v minulosti masivně investovalo a aktuálně nepotřebuje změnu. Sílící konkurence např. nízkonákladových bank rovněž zvýší snahu o interní úspory. Telekomunikace jako hospodářský obor jsou vystaveny velkému regulatornímu tlaku na snižování cen a postupnému nárůstu konkurence virtuálních operátorů. S tím souvisí i interní snaha o maximalizaci úspor. Desítka největších poskytovatelů IT služeb v České republice ovládá zhruba třetinu trhu. Mezi lety 2007 a 2011 činilo průměrné roční tempo jejich růstu pěti procent. Druhá desítka obsazuje zhruba 20 procent trhu. Zbývající polovina připadá na menší dodavatele, což svědčí o relativně velkém prostoru pro konsolidaci poskytovatelů. Tisková zařízení a spotřební materiál Upřednostňování mobility a využití cloudu se obdobně jako v jiných oblastech IT projevuje i v oblasti tiskových zařízení. Všichni přední výrobci již nabízí možnost skenování do cloudu a tisku z něj s využitím mobilních zařízení. Rozvíjejí se tiskové služby a dokumentová řešení, stoupá podíl výnosů z dlouhodobých nájemních a servisních kontraktů oproti jednorázovým obchodům. Podle předběžných odhadů představovaly v roce 2012 výnosy z kontraktů (včetně hodnoty dodaného hardwaru a spotřebního materiálu) 26 % hodnoty celkového trhu (tisková zařízení, spotřební materiál a související služby). Tradiční tisková řešení však nejsou na ústupu. Český trh tiskových zařízení v roce 2012 meziročně poklesl o nepatrných 1,8 % v objemu dodávek a o 4,8 % v hodnotě. Pokles byl důsledkem slabého spotřebitelského sentimentu, omezených investičních aktivit státního a firemního sektoru a výpadků zboží. Barevný laser zaznamenal z klíčo- ČERVEN 2013 / CIO TOP 100 7

10 vých technologií největší úbytek prodejů, jelikož dva významní hráči, HP a Konica Minolta, omezili v průběhu roku prodeje nejlevnějších barevných zařízení a zaměřili se na střední a vyšší segmenty. Zároveň došlo ke znatelnému snížení cen, takže růst středních segmentů nepřinesl dostatečnou kompenzaci za pokles prodejů v nižších segmentech a trh barevného laseru klesl i v hodnotě. Trh monochromatického laseru vykázal mírný růst v objemu dodaných zařízení i v hodnotě. Byl tažen především prodeji ve středních a vyšších segmentech. Na inkoustovém trhu, obdobně jako v předchozích letech, převládala nejlevnější zařízení. Charakter celkového inkoustového trhu poznamenal Canon velkými dodávkami multifunkcí do retailu v průměru za 46 dolarů. Ostatní výrobci se pokoušeli zvýšit prodeje středních a vyšších zařízení, jelikož pouze tímto způsobem jsou schopni dosáhnout zisku. HP a Epson spustily nový obchodní model, který se sestává z dražšího hardwaru a levnějšího spotřebního materiálu. V rámci regionu střední a východní Evropy vykazuje český trh s tiskovým zařízením vysokou míru vyspělosti. V porovnání s celkovou hodnotou polského trhu, je český trh třetinový, přičemž populace ČR je čtvrtinová. Maďarsko je počtem obyvatel téměř srovnatelné s ČR, avšak hodnota maďarského trhu představovala v roce 2012 sotva třetinu trhu českého. Český trh je v porovnání s trhy západní Evropy specifický vysokým podílem černobílého laseru, což je dáno především kulturně -historicky. Prodeje levnějších laserových zařízení jsou v ČR relativně vyšší a laser je častěji využíván v domácnostech. Český trh je ve svém regionu výjimečný vysokými prodeji barevného laseru. Podíl barevného laseru na celkové hodnotě prodejů tiskových zařízení je srovnatelný, neboť přesahuje úroveň Španělska, Portugalska a Itálie. Na těchto jihoevropských trzích je naopak více rozšířen business inkoust. Trh spotřebního materiálu klesl v roce 2012 o 2,4 % v objemu zboží a o 0,1 % v hodnotě. Zatímco inkoustový trh poklesl o čtyři procenta v objemu dodaného zboží jako důsledek meziročního snížení instalované báze inkoustových zařízení, tonerový trh stagnoval. Na tonerovém trhu rostly prodeje alternativního spotřebního materiálu, přičemž originální toner zaznamenal pokles, jelikož spotřebitelé upřednostňovali kompatibilní náplně z důvodu nižší ceny. Vývoj infrastruktury a softwarový trh poháněný poptávkou po zabezpečení V roce 2012 zaznamenal český softwarový trh mírný meziroční nárůst 5,3 %, poháněný především rostoucími investicemi do systémové infrastruktury (až 9,0 % meziročně). Podnětem pro tuto expanzi trhu byla poptávka po bezpečnostním softwaru (+ 15,9 % meziročně) a softwaru pro správu systémů a sítí (+ 12,0 %). Zatímco četnost a různorodost útoků stimuluje výdaje za bezpečnost, jsou investice do systémového a síťového managementu, úložišť a virtualizace podněcovány postupnou transformací informačního prostředí, v rámci níž organizace konsolidují a sjednocují svou IT infrastrukturu a budují datová centra. Poskytovatelé služeb představují rostoucí podíl investic, protože připravují svou Český trh tiskových zařízení a spotřebního materiálu, v milionech amerických dolarů Czech market of printers and consumables, in millions of USD Spotřební materiál Tisková zařízení Zdroj / Source: IDC CZ Hardcopy Peripherals Tracker, 2012 a IDC CZ Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, 2012 and document solutions is developing, with a rise in revenues from long -term lease and service contracts, as compared with one -shot trades. According to preliminary estimates, in 2012 revenues from contracts (including the value of the supplied hardware and consumables) accounted for 26 % of the total market value (printers, consumables and related services). Traditional printing solutions are however not in retreat. The Czech market of printers in 2012 went down, on year -to -year basis, by slight 1.8 % in terms of the volume of deliveries and by 4.8 % in terms of the value. The decrease was a result of a weak consumer sentiment, limited investment activities of the public and corporate sector and cut -off of goods supply. The drops of sales of colour -lasers were the biggest, as compared with all key technologies, because two important market players, HP and Konica Minolta, limited the sale of the cheapest colour devices in the course of the year, to focus on the middle and higher segments. At the same time, a considerable decrease in prices occurred, so the growth of the middle segments did not bring a sufficient compensation for the sales drop in lower segments and the market of colour -lasers dropped also in terms of the value. The market of monochromatic lasers showed a slight growth in the volume of the supplied devices and in the value, too. It was driven predominantly by sales in middle and higher segments. On the ink market, like in previous years, the cheapest devices prevailed (price below $100). The character of the whole ink market was marked by Canon with big deliveries of multifunctions to retail at the averaged price $46. The other producers tried to increase the sales of middle and higher devices, as this is the only way how they are able to achieve a profit. HP and Epson launched a new business model, consisting of a more expensive hardware and cheaper consumable material. Within the region of CEE, the Czech market of printing devices shows a high rate of maturity. The value of the Czech market is a third of the total value of the Polish market, while the population of the Czech Republic is a fourth of the Polish population. Hungary is in terms of population almost comparable to the Czech Republic, but the value of the Hungarian market was hardly one third of the Czech market value in The Czech market, like other markets of Central Europe, is in comparison with the markets of Western Europe specific with its high share of black -and -white laser, which is predetermined predominantly 8 CIO TOP 100 / ČERVEN 2013

11 its culture and history. Sales of cheaper laser devices (lower speed segments) are relatively higher in the Czech Republic and laser is more often used in households. In its region, the Czech market is exceptional with high sales of colour laser. The share of the colour laser in the total value of the sales of printers is comparable or exceeds the level of Spain, Portugal and Italy. These South European markets have, on the contrary, higher shares of business ink. The market of consumables dropped by 2.4 % in terms of the volume of the goods and by 0.1 % in terms of value in While the ink market dropped by 4.0 % in terms of the volume of the delivered goods as a result of the year -to- -year decrease of the installed basis of ink devices, the toner market stagnated. On the toner market, the sales of alternative consumables went up while the original toner showed a decrease, as the consumers preferred compatible refills for the reason of a lower price. Infrastructure development and security drive software market The Czech software market saw modest 5.3% year on year growth in 2012, driven primarily by rising investments in system infrastructure software (up 9.0% year on year). The expansion of the system infrastructure software market was fuelled by strong demand for security software (up 15.9% year on year) and system and network management software (up 12.0%). While intensification of the threat environment, in terms of both the frequency and diversity of threats, continues to drive up security software spending, investments in system and network management software, storage software, and virtualization software is propelled by a gradual transformation of the IT landscape, with organizations consolidating and unifying their IT infrastructure and building out their datacenters. Service providers represent a growing share of investments as they prepare their infrastructure to provided hosted software offerings and cloud services. Looking at the vendor landscape, years of mergers and acquisitions have resulted in a set of mega -vendors (chiefly IBM, Microsoft, Oracle, SAP and to some extent HP) offering comprehensive end -to -end solution stacks as they try to face the challenge of well -penetrated markets by expanding their solution footprint within their existing customer bases. The logic of a one -stop -shop and a full integrated architecture can definitely be enticing for many potential customers, and the possibility to layer a business analytics platform on top of that further enhances the proposition. To some extent the emergence of these large stack vendors leaves less room for the competition, however specialists from SAS to VMware continue to thrive, web -based offerings such as those of Google or Salesforce.com are threatening traditional on -premise application or platform vendors, while disruptive technologies continue to emerge in areas such as big data solutions, mobility solutions, and social software. infrastrukturu na poskytování cloudových služeb a softwaru jako služby. Po několika letech fúzí a akvizic vznikla skupina megadodavatelů (mezi něž patří zejména IBM, Microsoft, Oracle, SAP a do určité míry HP), kteří nabízí ucelená, komplexní řešení, jimiž se na nasycených trzích snaží oslovit své stávající zákazníky, pro něž je bezpochyby lákavá nabídka jednotného řešení a plně integrované architektury, včetně možnosti přidání analytické vrstvy. I když tím velcí hráči omezují prostor pro konkurenci, specializovaní dodavatelé jako je SAS nebo VMware si stále vedou dobře a webová řešení jako nabídka společností Google nebo Salesforce.com ohrožují tradiční lokálně nasazené aplikace a do hry vstupují i disruptivní technologie v oblastech jako jsou velká data, mobilita a sociální software. Rapidní změny v IT prostředí budou ovlivňovat výdaje na software i do budoucna, přičemž investice firem usilujících o úspory, zvyšování efektivity nebo posilování konkurenceschopnosti do jisté míry vyváží negativní vliv nepříznivé ekonomické situace. Premier Business Partner ČERVEN 2013 / CIO TOP 100 9

12 CIO TOP 100 Pořadí / Rank Právní subjektivita Legal Form Vlastnická struktura Proprietary Structure Založeno / Founded Kategorie / Category Obrat / Revenue Obchod Služby Telekom Název firmy Software Hardware Business Services Telco (mil. Kč) (mil. Kč) Company 1 ed system Czech a.s. C 2000 VH D SL , ,0 597,5 2 AT Computers a.s. CZK 1995 VSP VHC D SL, PS, PU, SE, PO, SK, ASP , ,0 519,2 3 Hewlett-Packard s.r.o. ZP 1991 VS, VSK, VSP, VSZ VH, VHC, VHP, VHS, VHT D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 6 987, ,0 362,3 4 SWS a.s. C 1991 D 6 110, ,0 316,8 5 GTS Czech s.r.o. CZK 2005 SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS T, TP, TM, TB 4 931, ,0 255,7 6 UPC Česká republika s.r.o. CZK 1990 DP SL, PS, ISP, NS T, TP 4 424, ,7 229,4 7 T-Systems Czech Republic a.s. CZK 1996 VS, VSZ DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, ISP, ASP, ZD, NS T, TP, TB 3 432, ,0 178,0 8 Telefónica Czech Republic 1 a.s. CZK 1994 DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS T, TP, TM, TB 2 548, ,0 132,1 9 ABC Data s.r.o. ZP 1998 VHC D O, SE, PO, SK, NS 2 535, ,0 131,4 10 AutoCont CZ a.s. C 1990 VS, VSK, VSP, VSZ VH, VHC DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 2 421, ,0 125,5 11 Avnet s.r.o. ZP 1996 D SL, SI, I, PU, SE, PO, SK 2 177, ,0 112,9 12 Huawei Technologies (Czech) s.r.o. CZK 2005 VSZ VH, VHC, VHS, VHT DP SL, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, NS 2 062, ,0 106,9 13 SAP ČR s.r.o. ZP 1993 VS, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK 2 020, ,0 104,7 14 České Radiokomunikace a.s. CZK 1963 SL, SI, I, O, PS, PU, SE, ISP, NS T, TP, TB 2 000, ,0 103,7 15 DNS a.s. C 1997 D SL, I, PU, PO, SK, NS 1 951, ,0 101, Mega Distribution s.r.o. C 1991 VHC, VHS D, DE, DP SL, SI, I, PS, PU, SE, PO, SK, NS 1 853, ,0 96,1 17 Tieto Czech s.r.o. ZP 2004 VS, VSK, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 1 812, ,0 94,0 18 Agora DMT a.s. C 1997 D, DE SL TM 1 740, ,0 90,2 19 Adastra s.r.o. CZK 1992 VS, VSK, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 1 718, ,7 89,1 20 Konica Minolta Business Solutions Czech s.r.o. CZK 1990 VS, VSK, VSP, VSZ VH, VHP D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 1 532, ,0 79,4 21 ČD Telematika a.s. C 1994 VHT D SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, ZD, NS T, TP, TM 1 506, ,0 78,1 22 Unicorn a.s. C 1990 VS, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 1 478, ,0 76,6 23 Impromat 2 s.r.o. C 1990 D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 1 473, ,0 76,4 24 ICZ a.s. C 1997 VS, VSK, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS TB 1 445, ,0 74,9 25 Wincor Nixdorf s.r.o. ZP 1999 VS, VSP, VSZ VH, VHP D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 1 413, ,0 73,3 26 Ness Czech s.r.o. ZP 2003 VS, VSK, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 1 384, ,0 71,8 27 Asbis CZ s.r.o. ZP 1990 VHC, VHP, VHS D, DE SE, PO, SK 1 382, ,0 71,7 28 NWT a.s. C 1992 VS, VSP, VSZ VHC D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS T, TP, TM, TB 1 350, ,0 70,0 29 Asseco Central Europe a.s. ZP 2003 VS, VSK, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE 1 321, ,0 68,5 30 Logica Czech Republic s.r.o. ZP 1995 VS, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PU, PO, SK, ASP, ZD 1 301, ,0 67,5 31 Lama Plus s.r.o. C 1992 D ISP, ASP 1 300, ,0 67,4 32 CZC.cz s.r.o. C 1998 DP 1 278,6 998,1 66,3 33 Atos IT Solutions and Services s.r.o. ZP 1992 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, ASP, NS 1 157, ,0 60,0 34 Servodata a.s. CZK 1991 D, DE SI, I, PU, SE, PO, SK 1 012, ,0 52,5 35 C System CZ a.s. C 2001 VS, VSP, VSZ VH, VHC, VHP, VHS, VHT DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ZD, NS 974,0 779,0 50,5 36 Comparex CZ s.r.o. ZP 1980 VS, VSK, VSP, VSZ VHC, VHP, VHS DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 901,0 564,0 46,7 37 Dial Telecom a.s. C 2000 DP SL, PS, PU, SE, ISP T, TP, TB 854,3 806,0 44,3 38 S&T CZ s.r.o. CZK 1991 VS, VSK, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS 775,0 893,0 40, (mil. USD) Vysvětlivky Vlastnická struktura určení vlastníka firmy: C česká, CZK česká se zahraničním kapitálem, ZP pobočka zahraniční firmy, ZZ zahraniční zastoupení SW: VS výrobce softwaru, VSK klientský (OS, kancelářské aplikace, vývojové nástroje), VSP podnikový (databáze, obchodní aplikace, informační systémy), VSZ programování na zakázku HW: VH výrobce hardwaru, VHC počítače a servery, VHP periferie, VHS síťové komponenty, VHT infrastruktura pro telekomunikace Obchod: D distributor, DE dealer, DP prodej koncovým uživatelům Služby: SL poskytovatel služeb, SI systémová integrace, I implementace, O outsourcing, PS provozní služby (hosting), PU podpora a údržba, SE servis, PO poradenství, SK školení, ISP poskytovatel internetu, ASP poskytovatel aplikačních služeb, ZD zpracování dat, NS návrh a realizace sítí Telekomunikace: T telekomunikační operátor, TP služby v pevných sítích, TM služby v mobilních sítích, TB služby v bezdrátových sítích 10 CIO TOP 100 / ČERVEN 2013

13 Zaměstnanci Employees Další údaje / Additional Data (mil. Kč) ČESKÝ TRH / CZECH MARKET Konsolidované údaje Consolidated Data Auditované údaje Audit Aktiva Assets Vlastní jmění Owner s Equity Hospodář. výsledek Profit Before Tax Hlavní produkty Main Products Hlavní zákazníci Main Customers Lynx počítače, notebooky, periferie počítače, servery, notebooky IT produkty, hardware a služby VZP, ČEZ, RWE , ,0 datová a internetová, managed a ICT a hlasová řešení Tesco, ČNB hlasové, datové a video služby komplexní ICT řešení, cloud Škoda Auto, T-Mobile, státní správa , , ,0 O2 Cloud, O2 Virtuální desktop, O2 Web Security Gateway ministerstvo zemědělství, Česká pošta, ministerstvo dopravy ,0 457,0 100, IBM, HP, Oracle ,0 19,0 65,0 kompletní řešení a služby v ICT a telekomunikacích Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone ,0 488,0 180,0 SAP Business Suite, SAP BusinessObjects BI, SAP HANA ČEZ, Škoda auto, Agrofert Holding ICT-IaaS, telekomunikační služby, vysílací služby Schenker DB, HP Tronic, NIX.cz Hewlett-Packard, IBM, Check Point ,0 81,0 PC, tablet PC, monitory Alza, CZC, HP Tronic ,0 160,0 133,0 outsorcing a řízení ICT infrastruktury, vývoj a správa aplikací, konzultace tablety/telefony, fotoaparáty, navigace a příslušenství Alza.cz, ed system Czech, ElectroWorld ,0 Information Management, Data Warehousing, BI (i mobilní) Raiffeisenbank, ČSOB, Equabank ,0 348,0 55,0 multifunkce bizhub, produkční systém bizhub PRO, syst. řešení Erste group, GE money bank, ČSA , ,0 81,0 infrastruktura, ICT služby, datové a hlasové služby České dráhy, SŽDC, státní správa ,0 210,0 17,0 informační systémy, infrastruktura, konzultace Komerční banka, Česká spořitelna, ČEPS ICT infrastruktura, tiskárny/multifunkce, dokumentové služby finanční sektor, státní správa, průmysl ,0 213,0 47,0 aplikační a odvětvová řešení, infrastruktura IT, bezpečnost veřejná správa, zdravotnictví, soukromý sektor ,0 176,0 91,0 bankomat, pokladní systém, transakční systém Tesco, ČSOB, skupina Rewe Business Intelligence, ERP, CRM ČEZ, Raiffeisenbank, Telefónica O2 Czech Republic ,0 61,0 4, ,0 83,0 19,0 prodej hardware a sofware, outsourcing IT Eurest, UTB Zlín, Lesy ČR ,4 624,3 250,7 výroba SW na zakázku (public, zdravotnictví, finance) Českomoravská stavební spořitelna, Ministerstvo vnitra ČR ,0 572,0 173,0 inkousty, tonery a počítačové doplňky ,1 23,6 4,0 počítače a elektronika ,0 300,0 155,0 Atos mcore, Atos Adaptive Workplace, Atos Enterprise Monitor Siemens, ČSSZ, OKD ,0 42,0 10,0 Microsoft, EMC, RedHat 473,0 69,0 systémová integrace, systémy ukládání dat, virtualizace SW/HW, consulting, services bankovnictví, průmysl, státní správa ,4 425,8 42,0 internet, hlasové služby, datové služby Explanatory Ownership structure the company s owner: C Czech owners, CZK Czech owners plus a foreign equity, ZP local branch of a foreign company, ZZ foreign representation SW: VS software manufacturer, VSK client software (OS, office applications, development tools), VSP enterprise software (database, business applications, ERP), VSZ custom-made software HW: VH hardware manufacturer, VHC computers and servers, VHP peripherals, VHS network components, VHT telco infrastructure Business: D distributor, DE dealer, DP retail sale Services: SL service provider, SI system integration, I implementation, O outsourcing, PS operational services (hosting), PU support and maintenance, SE service, PO advisory, SK trai ning and instruction, ISP internet services provider, ASP application services provider, ZD data processing, NS network design and realization Telco: T telco operator, TP fixed network operator, TM mobile network operator, TB wireless network operator ČERVEN 2013 / CIO TOP

14 CIO TOP 100 Pořadí / Rank Právní subjektivita Legal Form Vlastnická struktura Proprietary Structure Založeno / Founded Kategorie / Category Obrat / Revenue Obchod Služby Telekom Název firmy Software Hardware Business Services Telco (mil. Kč) (mil. Kč) Company 39 Trask solutions a.s. C 1994 VS, VSK, VSP, VSZ D, DE SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 677,0 678,0 35,1 40 Gordic s.r.o. C 1993 VS, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD 648,0 787,0 33,6 41 Vítkovice IT Solutions a.s. C 2009 VS, VSK, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS 613,0 460,0 31,8 42 Cleverlance Enterprise Solutions a.s. C 2000 VS, VSK, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP 587,2 540,8 30,4 43 ANECT a.s. C 1993 VS DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS TP, TB 534,2 485,6 27,7 44 Simac Technik ČR a.s. ZP 1994 VS DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS TB 526,0 405,0 27,3 45 Conteg s.r.o. C 1998 VHT DP SL, PU, SE, PO, SK 491,0 397,0 25,5 46 Penta CZ s.r.o. C 1992 D, DE, DP SL, SI, I, PU, SE, PO 485,0 503,0 25,1 47 Your System s.r.o. C 1990 VS, VSK, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS TP, TM, TB 476,9 483,8 24,7 48 Siemens Enterprise Communications s.r.o. CZK 2006 VS, VSK, VSP VH, VHS, VHT DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS TP, TM, TB 472,0 470,3 24,5 49 Abacus Electric s.r.o. C 1992 VH, VHC D SI 459,0 534,0 23,8 50 Oki Systems (Czech and Slovak) s.r.o. ZP 1992 VHP O 454,0 380,0 23,5 51 2N Telekomunikace a.s. C 1991 VH, VHS, VHT SL, PS, PU, SE, PO, SK, NS 442,0 521,0 22,9 52 GC System a.s. C 1990 VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS 435,9 959,2 22,6 53 Webcom a.s. C 1998 VS, VSK, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 417,0 400,0 21,6 54 Agem.cz s.r.o. CZK 2005 VH, VHC D PU, SE, PO 406,0 468,0 21,1 55 Profinit s.r.o. CZK 1998 VS, VSK, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 406,0 384,0 21,1 56 Asseco Solutions a.s. CZK 1990 VS, VSK, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 383,7 379,6 19,9 57 MHM computer a.s. C 1990 VHC, VHS D, DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 359,0 18,6 58 i4wifi a.s. C 2007 VHS D, DE, DP PU, SE, PO, SK, NS 349,5 269,2 18,1 59 Altron a.s. C 1991 VS, VSP DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, NS 338,0 755,0 17,5 60 Tesco SW a.s. C 1991 VS, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP, ZD 310,0 224,0 16,1 61 Janus s.r.o. C 1992 VS, VSP, VSZ VH, VHP, VHS D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK 301,0 202,0 15,6 62 newps.cz s.r.o. C 1997 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP 296,0 284,0 15,3 63 ZyXEL Communications s.r.o. ZP 2004 VHS, VHT SL, PU, SE, PO, SK, NS 294,4 277,2 15,3 64 Infinity a.s. C 1992 VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, NS TP, TB 279,0 313,0 14,5 65 CAD Studio a.s. C 2010 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP, ZD 278,0 244,0 14,4 66 Eset software s.r.o. ZP 2001 VS D, DP SL, I, O, PU, SE, PO, SK 276,0 272,0 14,3 67 Kapsch BusinessCom s.r.o. ZZ 1992 DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, ZD, NS 269,2 339,6 14,0 68 OKsystem s.r.o. C 1990 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 260,0 402,0 13,5 69 Intelek s.r.o. CZK 1993 VHS, VHT D, DE, DP SL, I, PU, SE, PO, SK, NS 256,0 230,0 13,3 70 ITS a.s. C 1991 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, ISP, ASP, NS 251,0 343,0 13,0 71 Intercom Systems a.s. CZK 1991 D SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, NS 243,0 234,0 12,6 72 Minerva Česká republika a.s. C 1992 VS, VSP, VSZ D SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 235,0 233,0 12,2 73 CS Data s.r.o. C 1994 VS, VSK, VSP, VSZ VH, VHC, VHP, VHS, VHT DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS TP, TM, TB 234,0 116,0 12,1 74 Vydis 5 a.s. C 1994 D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 232,3 218,6 12,0 75 AG COM a.s. C 1992 DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, NS 226,4 135,6 11,7 76 Mibcon a.s. C 1998 VS, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 223,0 212,0 11, (mil. USD) Vysvětlivky Vlastnická struktura určení vlastníka firmy: C česká, CZK česká se zahraničním kapitálem, ZP pobočka zahraniční firmy, ZZ zahraniční zastoupení SW: VS výrobce softwaru, VSK klientský (OS, kancelářské aplikace, vývojové nástroje), VSP podnikový (databáze, obchodní aplikace, informační systémy), VSZ programování na zakázku HW: VH výrobce hardwaru, VHC počítače a servery, VHP periferie, VHS síťové komponenty, VHT infrastruktura pro telekomunikace Obchod: D distributor, DE dealer, DP prodej koncovým uživatelům Služby: SL poskytovatel služeb, SI systémová integrace, I implementace, O outsourcing, PS provozní služby (hosting), PU podpora a údržba, SE servis, PO poradenství, SK školení, ISP poskytovatel internetu, ASP poskytovatel aplikačních služeb, ZD zpracování dat, NS návrh a realizace sítí Telekomunikace: T telekomunikační operátor, TP služby v pevných sítích, TM služby v mobilních sítích, TB služby v bezdrátových sítích 12 CIO TOP 100 / ČERVEN 2013

15 Zaměstnanci Employees Další údaje / Additional Data (mil. Kč) ČESKÝ TRH / CZECH MARKET Konsolidované údaje Consolidated Data Auditované údaje Audit Aktiva Assets Vlastní jmění Owner s Hospodář. výsledek Profit Hlavní produkty Hlavní zákazníci Equity Before Tax Main Products Main Customers ,0 186,0 TIF (Trask Integration Framework), edoceo (elearning system) ČSOB, ČS, Škoda Auto ,0 280,0 42,0 Gordic Ginis, Eiger, Gordic Win MO ČR, MV ČR, MHMP ,0 147,0 21,0 Cisco, Microsoft, vmware RWE, SÚKL, Vítkovice holding ,9 76,2 14,6 Mobilita (Produkty), CleverBSS, FSPL Komerční banka, Vodafone ČR, Všeobecná úverová banka ,0 211,0 20,7 ICT infrastruktura, bezpečnost ICT, komunikace a spolupráce veřejná správa, bankovní sektor ,0 56,0 25, ,0 130,0 35, ,0 34,0 TP Link, Star Micronics, Tamron Alza.cz, Alfa Computer, Megapixel ,8 41,5 0,5 SW řešení na míru, bezpečnost, karetní a věrnostní systémy veřejná správa, finance a bankovnictví ,3 92,8 15,6 OpenScape Enterprise, OpenScape Business, HiPath ČSSZ, Continental, Coca-Cola ,0 55,0 6,0 Evolve, výroba serverů, distribuce informačních technologií ,0 34,0 10,0 počítačové tiskárny, multifunkční zařízení, faxy ,0 237,0 3,0 2N Helios IP, 2N NetStar, 2N SingleTalk Telefónica O2 CR, ISC Communication Czech, Otis ,6 374,3 23, ,0 187,0 28,0 ERP, CRM, SharePoint Emco, FN Ostrava, CZ Loko IT komponenty, periferie, spotřební materiál dealeři v CZ, retail v CZ, etail v CZ ,0 86,0 47,0 informační systémy, business intelligence, konzultace Česká spořitelna, Komerční banka, Vodafone ,1 92,3 39,5 Helios Green, Helios Orange, Helios Fenix Bohemia Energy, Kintetsu World Expres, Senát Parlamentu ČR ,0 243,0 52,0 HW/SW, systémy ukládání dat, konzultační služby Škoda Auto, Telefónica O2, ministerstvo obrany ,5 29,4 2,5 MikroTik, Ubiquiti, TP-Link nezávislí ISP v ČR ,0 96,0 12,0 systémová integrace, CFM, DCIM Telefónica O2, ČEZ, Vodafone ,0 332,0 67,0 FaMa+, Benefit7, MS Dynamics Navision MMR, RPG, ÚOOÚ ,0 Kyocera, tiskové řešení MyQ, KIP ČSSZ, Metrostav, Telefónica O2 ČR ,0 42,0 12,0 AGW, OTP, LDAP2JIP MV ČR, Česká pošta, ČZÚ ,2 1,3 0, ,0 77,0 6,0 podnikové aplikace, infrastrukturní řešení, cloudové služby OHL ŽS, Okin, Otis ,0 44,0 AutoCAD, Inventor, Revit Telefonica O2, ZVVZ, Letiště Praha ,0 23,0 27,0 Eset Smart Security, Eset NOD32 Antivirus Česká pošta, Česká spořitelna, Seznam.cz ,7 82,3 3,0 IT, komunikace, sítě Česká pošta, Vodafone, Equa bank ,0 451,0 OKbase software pro HRM Cetelem, Huawei, Europ Assistance ,0 38,0 5,0 kabeláž Solarix/RiT, rozvaděče Atrack, Wi-Fi Extricom montážní firmy, systémoví integrátoři, ISP ,0 52,0 3,0 aplikace ebdx, DTube Tesco, IBM, Activa ,0 51,0 30,0 Cisco Cesnet, VŠCHT, Česká pošta ,5 QAD Enterprise Applications, Preactor, konzultační služby United Bakeries, Unex, Hranipex ,0 9,6 4,5 HP tiskárny, HP servery, HP PC ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti ,5 49,6 1,6 optické a metalické sítě, telekomunikace a měřicí technika Telefónica O2 Czech Republic, T-Mobile CZ, RIO Media ,0 32,8 IBM Tivoli SW, Microsoft System Center, vmware SAP, MS SharePoint, BusinessObjects Explanatory Ownership structure the company s owner: C Czech owners, CZK Czech owners plus a foreign equity, ZP local branch of a foreign company, ZZ foreign representation SW: VS software manufacturer, VSK client software (OS, office applications, development tools), VSP enterprise software (database, business applications, ERP), VSZ custom-made software HW: VH hardware manufacturer, VHC computers and servers, VHP peripherals, VHS network components, VHT telco infrastructure Business: D distributor, DE dealer, DP retail sale Services: SL service provider, SI system integration, I implementation, O outsourcing, PS operational services (hosting), PU support and maintenance, SE service, PO advisory, SK trai ning and instruction, ISP internet services provider, ASP application services provider, ZD data processing, NS network design and realization Telco: T telco operator, TP fixed network operator, TM mobile network operator, TB wireless network operator ČERVEN 2013 / CIO TOP

16 CIO TOP 100 Pořadí / Rank Právní subjektivita Legal Form Vlastnická struktura Proprietary Structure Založeno / Founded Kategorie / Category Obrat / Revenue Obchod Služby Telekom Název firmy Software Hardware Business Services Telco (mil. Kč) (mil. Kč) (mil. USD) Company 77 K2 atmitec s.r.o. C 1991 VS, VSK, VSP, VSZ VHC, VHP, VHS, VHT D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS TP, TM, TB 220,0 159,0 11,4 78 Sabris s.r.o. C 1994 VS, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 215,0 205,0 11,1 79 Gefos a.s. C 1995 VS, VSP, VSZ VHT D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 205,0 199,0 10,6 80 JVM Computers s.r.o. C 1992 VHC, VHP, VHS D, DE, DP SL, O, PU, SE, PO, SK, NS 203,0 168,0 10,5 81 Brother International CZ s.r.o. CZK 1994 VH, VHP PU, SE, PO, SK 202,0 170,0 10,5 82 CCA Group 3 a.s. C 1991 VS, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK 197,0 379,0 10,2 83 KODYS s.r.o. CZK 1991 VS, VSK, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, ASP, NS TM, TB 191,0 198,0 9,9 84 Rohde & Schwarz Praha 4 s.r.o. ZP 1995 D, DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 185,6 211,2 9,6 85 Y Soft Corporation a.s. C 2000 VS, VSP VH, VHP DE SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK 185,0 129,0 9,6 86 atlantis telecom s.r.o. C 1994 VS, VSK, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 183,6 178,7 9,5 87 Komix s.r.o. C 1992 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 183,0 193,0 9,5 88 CDL System a.s. C 1992 VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 180,5 148,4 9,4 89 OR-CZ s.r.o. CZK 1991 VS, VSK, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ZD, NS TB 179,4 131,0 9,3 90 Algotech s.r.o. C 1997 VS, VSP, VSZ DE SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP 175,0 170,0 9,1 91 Software602 a.s. C 1991 VS, VSK, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, PU, PO, SK 170,9 192,0 8,9 92 Vema a.s. C 1990 VS, VSP VHT D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 170,2 169,8 8,8 93 Casablanca INT s.r.o. C 1996 VS, VSK, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, ISP, ASP, ZD, NS T, TP, TB 169,1 151,5 8,8 94 Etnetera a.s. C 1997 VS, VSP, VSZ D SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK 169,0 122,0 8,8 95 Monet+ 3 a.s. C 2000 VS, VSK, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD TM 165,7 148,9 8,6 96 Šindy a.s. C 1996 O, PU, SE, PO, SK, ASP, NS TP 163,1 118,0 8,5 97 IBA CZ s.r.o. CZK 1999 VSP, VSZ SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 156,4 319,8 8,1 98 Cesa a.s. C 1990 VSZ VHT D, DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, NS TP, TB 145,0 106,0 7,5 99 U&Sluno a.s. C 1991 VS, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD TB 134,0 116,0 6,9 100 Elanor s.r.o. C 1991 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP, ZD 131,0 144,0 6,8 101 Český servis a.s. C 2007 VH DP SL, O, PU, SE, PO 128,0 110,0 6,6 102 Abra Software 4 a.s. C 1991 VS, VSP, VSZ VH, VHC D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 125,0 125,0 6,5 103 E Linkx a.s. C 1997 VS, VSK, VSP, VSZ VH, VHC D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 124,0 139,0 6,4 104 CDC Data s.r.o. C 1997 DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, NS 116,0 131,0 6,0 105 Karat Software a.s. C 1991 VS, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK 115,0 103,0 6,0 106 CN Resources International (CZ) s.r.o. CZK 1994 VSZ DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ZD 111,0 93,0 5, S.cz s.r.o. C 2006 VS, VSP, VSZ VHC, VHS, VHT D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 111,0 30,0 5,8 108 Comguard a.s. C 2006 D SL, I, O, SE, PO, SK 110,2 102,9 5,7 109 DCIT a.s. C 1994 VS, VSP, VSZ DP SL, I, PU, SE, PO, SK, ASP 110,0 88,0 5,7 110 Active 24 s.r.o. ZP 1996 DP SL, PS, PO, ASP 109,1 107,5 5,7 111 Kvados a.s. C 1992 VS, VSK, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 109,0 150,0 5,7 112 GEM System a.s. C 2004 VS, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 107,0 90,0 5,5 113 J.K.R. s.r.o. C 1991 VS, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ZD 104,0 89,0 5,4 114 Merit Group a.s. C 1996 VHC, VHS, VHT DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, NS T, TP, TB 102,4 53,8 5,3 Vysvětlivky Vlastnická struktura určení vlastníka firmy: C česká, CZK česká se zahraničním kapitálem, ZP pobočka zahraniční firmy, ZZ zahraniční zastoupení SW: VS výrobce softwaru, VSK klientský (OS, kancelářské aplikace, vývojové nástroje), VSP podnikový (databáze, obchodní aplikace, informační systémy), VSZ programování na zakázku HW: VH výrobce hardwaru, VHC počítače a servery, VHP periferie, VHS síťové komponenty, VHT infrastruktura pro telekomunikace Obchod: D distributor, DE dealer, DP prodej koncovým uživatelům Služby: SL poskytovatel služeb, SI systémová integrace, I implementace, O outsourcing, PS provozní služby (hosting), PU podpora a údržba, SE servis, PO poradenství, SK školení, ISP poskytovatel internetu, ASP poskytovatel aplikačních služeb, ZD zpracování dat, NS návrh a realizace sítí Telekomunikace: T telekomunikační operátor, TP služby v pevných sítích, TM služby v mobilních sítích, TB služby v bezdrátových sítích 14 CIO TOP 100 / ČERVEN 2013

17 Zaměstnanci Employees Další údaje / Additional Data (mil. Kč) ČESKÝ TRH / CZECH MARKET Konsolidované údaje Consolidated Data Auditované údaje Audit Aktiva Assets Vlastní jmění Owner s Hospodář. výsledek Profit Hlavní produkty Hlavní zákazníci Equity Before Tax Main Products Main Customers ,0 69,0 20,0 Informační systém K2, poskytování služeb DC K2, prodej HW Window Holding, Koh-i-noor Hardtmuth, Reda SAP, OpenText CLM, TreeInfo pro MS SharePoint RWE, Škoda Auto, Internet Mall ,0 40,0 0,9 geoportálová řešení, mobilní aplikace, datové/mapové služby E.ON Česká republika, město České Budějovice, Povodí Vltavy OKI, Lenovo, Canon tiskárny, multifunkční zařízení, tiskárny štítků AT Computers, SWS, Tech Data Distribution ,0 54,0 1,0 CleverDOC, DMS, BI České aerolinie, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Škoda JS ,0 81,0 11,0 Informační systém K2, poskytování služeb DC K2, prodej HW Window Holding, Koh-i-noor Hardtmuth, Reda ,9 132,0 5,9 spektrální analyzátory, TV a R vysílače, měřící přijímače ,0 98,0 32,0 YSoft SafeQ Konica Minolta, Xerox, Ricoh ,3 70,3 12,2 Aastra, Polycom, softwarová platforma Pro*/iCC T-Mobile, Telefonica O2, ČSA ,0 28,0 vývoj softwaru, testování aplikací, business intelligence ČSSZ, zdravotní pojišťovny, Atos IT Solutions ,0 24,2 9,0 IT infrastruktura, systémy pro podporu spolupráce, IS W.A.G. payment, Centropol Holding, Marius Pedersen ,0 67,0 ERP: OR-System, PACS: Marie-PACS, CRM: OR-Iinfo Družst. závody Dražice strojírna, Sapeli, Stros Sedlčanské strojírny ,1 25,5 6,3 Avaya, Oracle, AlgoSYS ING Pojišťovna, Unipetrol, Metrostav ,4 86,0 14,2 formulářové aplikace, elektronizace procesů, archivace MVČR, kraje a obce ČR 2,2 Informační systém Vema VZP, FN Motol, GFŘ ,4 15,7 4,1 připojení k internetu, server housing, cloud computing ,0 42,0 24,0 CMS jnetpublish, Pay Center, analytické nástroje Datart, Fortuna, Telefónica O ,1 71,3 12,2 ProID+, C.A.S.E., SmartShop ČSOB, Státní tiskárna cenin, Česká spořitelna ,9 67,2 4,7 Telefónica Czech Republic, Elproinvest ,0 40,2 1,5 portály, ECM T-Mobile, Techniserv, IBM ,0 14,0 2,0 projektování LAN/WAN, podpora OS a aplikací, EPS/EZS/CCTV Česká spořitelna, Foxconn CZ, GŘC ČR ,0 72,0 5,0 Obis, G.O.L.D., Oracle Retail Ahold Czech Republic, Fozzy Group, Tesco Stores ČR ,8 mzdový outsourcing, software Metrostav, Univerzita Karlova, Denso Manufacturing 41,0 6,0 servis IT zařízení ,0 22,0 9,0 Abra G4, Abra G3, Abra G2 Laktos, Petrof, Auto-Exner ,0 6,0 3,0 elogis, eshopy ideal, ESYCO.NET ed system Czech, PPL CZ, Nejvyšší správní soud ,0 7,1 1,0 Fujitsu, Konica Minolta, HP ,0 39,0 15,0 Informační systém Karat, SharePoint, hardware Hortim International, Beneš a Lát, Rodinný pivovar Bernard ,0 41,0 0,4 vývoj SW, testování SW, poradenství pro outsourcing KB, Commerzbank, 2N Telecommunications ,0 18,0 4,6 zálohování, archivace a virtualizace ,3 22,8 7,4 Enterprise Security, Identity Management, šifrování ,0 53,0 17,3 Provys, Auditsquare, bezpečnostní audity Evropský Parlament, Česká televize, ČSOB ,4 31,3 19,2 registrace domén, webhosting, serverová řešení ,0 38,0 11,0 Ventus, myavis, myfaber ČEZ, Kofola, Henkel ,0 24,0 27,0 datové sklady a BI, IDM, aplikační vývoj GE Money Bank, Škoda Power, VZP ,0 44,0 14,0 Byznys ERP Lekkerland, Ravak, Vltava-Labe-Press ,7 14,4 2,9 virtualizace, hosting, řešení sítí Olomoucký kraj, ministerstvo obrany, Makro ČR Explanatory Ownership structure the company s owner: C Czech owners, CZK Czech owners plus a foreign equity, ZP local branch of a foreign company, ZZ foreign representation SW: VS software manufacturer, VSK client software (OS, office applications, development tools), VSP enterprise software (database, business applications, ERP), VSZ custom-made software HW: VH hardware manufacturer, VHC computers and servers, VHP peripherals, VHS network components, VHT telco infrastructure Business: D distributor, DE dealer, DP retail sale Services: SL service provider, SI system integration, I implementation, O outsourcing, PS operational services (hosting), PU support and maintenance, SE service, PO advisory, SK trai ning and instruction, ISP internet services provider, ASP application services provider, ZD data processing, NS network design and realization Telco: T telco operator, TP fixed network operator, TM mobile network operator, TB wireless network operator ČERVEN 2013 / CIO TOP

18 CIO TOP 100 Pořadí / Rank Právní subjektivita Legal Form Vlastnická struktura Proprietary Structure Založeno / Founded Kategorie / Category Obrat / Revenue Obchod Služby Telekom Název firmy Software Hardware Business Services Telco (mil. Kč) (mil. Kč) Company 115 Krup s.r.o. C 1992 VHP, VHS, VHT D, DE, DP SL, SE, NS 100,0 97,0 5,2 116 Boxed s.r.o. C 2005 D, DE, DP SL, SI, I, PS, PU, SE, PO, SK, ZD, NS 100,0 160,0 5,2 117 MarkIT.cz s.r.o. CZK 2007 VSP DE SL, SI, PO 91,0 75,0 4,7 118 Českomoravské informační systémy s.r.o. C 2004 D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, PO, ASP, NS 87,0 74,0 4,5 119 HSI s.r.o. C 1992 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 86,0 79,0 4,5 120 Humusoft s.r.o. C 1991 VS, VSK, VSZ VH, VHC D, DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, ASP 80,0 69,0 4,1 121 Ipex a.s. C 1992 VS D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP T, TP, TM, TB 76,6 82,3 4,0 122 Bull s.r.o. ZP 1993 VS, VSP, VSZ VH, VHC, VHT DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 73,5 117,7 3,8 123 SkyVera s.r.o. CZK 2009 D SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS TP, TM, TB 72,0 71,8 3,7 124 Kalypta s.r.o. C 2011 DE, DP SL, O, PO 68,0 92,0 3,5 125 Sophia Solutions s.r.o. C 2002 VS, VSP, VSZ DP SL, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 67,0 30,0 3,5 126 Sefira s.r.o. C 1995 VS, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP 63,9 71,0 3,3 127 Gaben s.r.o. C 1991 VS, VSP, VSZ VH, VHC, VHP, VHS D, DP SL, SI, I, PU, SE, PO, ASP, NS TB 62,0 61,0 3,2 128 e-invent s.r.o. C 2005 VS, VSK, VSP, VSZ VHT DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS T, TP, TB 61,0 57,0 3,2 129 Gesto Communications s.r.o. C 1998 D, DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 61,0 56,0 3,2 130 Mainstream Technologies s.r.o. C 2006 VS, VSK, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP 60,0 60,0 3,1 131 SII s.r.o. CZK 2007 VS, VSK, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PS, PU, PO, ASP, ZD, NS TM 59,5 64,6 3,1 132 Altec a.s. CZK 1991 VS, VSK, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 58,6 52,1 3,0 133 IFS Czech s.r.o. ZP 2000 VSP D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 55,2 44,1 2,9 134 Ortex s.r.o. C 1990 VS, VSP, VSZ DP SL, SI, I, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 50,8 52,6 2,6 135 Ixtent s.r.o. C 2003 VS, VSP, VSZ D, DE, DP SL, I, O, PS, PU, SE, PO, SK 50,5 40,0 2,6 136 Effectix.com s.r.o. C 2009 VS, VSP, VSZ D, DP SL, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 43,0 35,0 2,2 137 Navisys s.r.o. C 1997 VS, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, ZD 39,2 37,2 2,0 138 Intelis s.r.o. C 2008 VS, VSP, VSZ SL, SI, I, PU, PO, SK 37,0 26,0 1,9 139 Invea-Tech a.s. C 2007 VS, VSZ VH SL, I, O, SE, PO, SK, ZD, NS 36,7 20,7 1,9 140 Coma zálohovací systémy a.s. C 1995 D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 32,0 30,0 1,7 141 Eso9 intranet a.s. C 2006 VS, VSK, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS 29,3 30,2 1,5 142 ITeuro a.s. C 2000 VS, VSP, VSZ DP SL, SI, I, PU, PO, SK 29,0 21,0 1,5 143 Kaktus Software s.r.o. C 1997 VS, VSK, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP, ZD 29,0 23,0 1,5 144 Ježek software s.r.o. C 2006 VS, VSK, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK 26,3 26,2 1,4 145 Flores Software 4 s.r.o. C 2003 VS, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK 23,0 7,0 1,2 146 Info Nova s.r.o. C 1993 VS, VSP, VSZ VHC, VHP, VHS DE, DP SL, SI, I, O, PU, PO, SK, ASP 22,6 19,2 1,2 147 Auriga Systems s.r.o. C 2009 DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, NS 17,9 16,5 0,9 148 Swond s.r.o. C 1998 VS, VSK, VSP, VSZ VHC, VHP, VHS, VHT DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS TB 10,0 10,0 0,5 149 emerite s.r.o. C 2002 SL, I, PU, PO, SK, ZD 9,0 6,8 0, (mil. USD) Poznámky 1 Údaje o tržbách jsou jen za ITC služby. 2 Fiskální období až , údaje jsou konsolidované za společnosti Impromat INT, Impromat CZ a Impromat Computer. 3 Fiskální období až Fiskální období až Fiskální období až Kurz CZK/USD podle údajů ČNB k : 19,285 Vysvětlivky Vlastnická struktura určení vlastníka firmy: C česká, CZK česká se zahraničním kapitálem, ZP pobočka zahraniční firmy, ZZ zahraniční zastoupení SW: VS výrobce softwaru, VSK klientský (OS, kancelářské aplikace, vývojové nástroje), VSP podnikový (databáze, obchodní aplikace, informační systémy), VSZ programování na zakázku HW: VH výrobce hardwaru, VHC počítače a servery, VHP periferie, VHS síťové komponenty, VHT infrastruktura pro telekomunikace Obchod: D distributor, DE dealer, DP prodej koncovým uživatelům Služby: SL poskytovatel služeb, SI systémová integrace, I implementace, O outsourcing, PS provozní služby (hosting), PU podpora a údržba, SE servis, PO poradenství, SK školení, ISP poskytovatel internetu, ASP poskytovatel aplikačních služeb, ZD zpracování dat, NS návrh a realizace sítí Telekomunikace: T telekomunikační operátor, TP služby v pevných sítích, TM služby v mobilních sítích, TB služby v bezdrátových sítích 16 CIO TOP 100 / ČERVEN 2013

19 Zaměstnanci Employees Další údaje / Additional Data (mil. Kč) ČESKÝ TRH / CZECH MARKET Konsolidované údaje Consolidated Data Auditované údaje Audit Aktiva Assets Vlastní jmění Owner s Hospodář. výsledek Profit Hlavní produkty Hlavní zákazníci Equity Before Tax Main Products Main Customers ,0 220,0 HDMI kabely, KVM, USB ,0 16,0 2,0 komplexní řešení pro školy, konfereční ICT, dodávka region. školy regionální školství (ZŠ a SŠ) ,0 B2B portál s IT vybavením Saint Gobain, Accenture, Johnson&Johnson ,0 10,0 6,0 ČMIS Kancelář Online, ČMIS Počítačová učebna Městská knihovna v Praze, Luxury Brand Management ,0 52,0 5,0 PTIS, GIS, CAFM Telefónica Czech Republic, Skupina ČEZ, Pražská energetika ,0 14,0 17,0 Matlab, Comsol Multiphysics, dspace ,7 17,9 3,8 Voipex ISP Hlasové platforma, Voipex F1, ipbx ústředna Město Strakonice, Tescoma, Dragon Internet ,0 HPC, nástroje pro bezpečnostní monitoring, spec. technologie ČSOB, Tesco, IT4Innovations ,5 4,0 1,6 Fortinet, Extreme Networks, BlueCoat Telefónica CR, GTS Czech, Orange SK pronájem IT ,0 14,0 5,0 datové sklady, BI&CPM, Human Capital Management Český Aeroholding, Česká spořitelna, AVG ,7 39,4 1,9 Obelisk Archive, CertReview, platforma bezpečnostních služeb ČEZ, Raiffeisenbank, ČNB ,0 40,0 3,0 čárový kod, samolepící etikety, RFID Siemens, PPL, Alcan ,0 42,0 10,0 R5, MIS, Informační systém VŠ Pražská energetika, Fabricom CZ, VŠMIE audio/videokonference, bezpečnost dat, xdsl technologie T-Mobile, RWE, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ,6 8,4 7,4 System management, identity management, portálová řešení Eurovia, ČEZ, Skanska ,4 13,5 3,8 Service One, PFW (Portal Framework) Komerční banka, Česká spořitelna, Česká pojišťovna ,6 22,2 0,4 Altec Aplikace, IFS Aplikace, QI Bonatrans, ZAT, Farmet ,4 17,8 2,4 IFS aplikace Armatury Group, GZ Digital Media, DD Lukavec ,4 24,4 Orsoft, Orsoft Radnice, Microsoft Dynamics CRM Europasta, město Hradec Králové, Pekárny a cukrárny Náchod OpenText, Microsoft SharePoint, ReadSoft Telefónica, Modrá pyramida, Unipetrol ,0 3,0 4,9 SEO, WEO, PPC Sconto, RE/MAX, BIVS Microsoft Dynamics NAV BIZ4BuildIn, BIZ4Elements Pipelife Czech, Tenza, AV Media ,0 9,0 4,0 software na zakázku, mobilní aplikace incity Telefónica Czech Republic, E.ON IS Czech Republic ,9 FlowMon monitorování a bezpečnost počítačových sítí Aegon, AVG, Korea Telecom zálohování dat, virtualizace serverů a storage ,1 7,3 1,1 informační systémy Agel, Home Credit, Natland Group Limited ,0 13,0 5,0 ERP Infor SyteLine, terminálový sběr dat, BI Česká zbrojovka, Krnovské opravny a storjírny, Isan ,0 4,5 2,0 Help Desk, Web Publisher Secar Bohemia ,1 11,7 3,6 ekonomický systém Duel, ekonomický systém Stereo ,0 1,0 1,0 IS Flores, iservis, skladová logistika Kosmas, Linet, Ivar CS ,5 4,1 1,3 Helios Green specializovaná řešení Auto Jarov, Phoenix-Zeppelin, Pražské služby <10 <10 antimalware řešení, DLP a šifrování, poskytování IT služeb ,0 0,2 0,5 Swis, ScoreDesk 9 6 7,0 0,7 0,3 Social Listening, webová analytika Komerční banka, Vodafone, RWE Notes 1 Revenues for ITC services only. 2 Fiscal year from Apr 1, 2011 to May 31, Revenue is consolidated for Impromat INT, Impromat CZ and Impromat Computer. 3 Fiscal year from Oct 1, 2011 to Sep 30, Fiscal year from Jul 1, 2011 to Jun 30, Fiscal year from Apr 1, 2012 to Mar 31, Official exchange rate CZK/USD (Jun 7, 2013): Explanatory Ownership structure the company s owner: C Czech owners, CZK Czech owners plus a foreign equity, ZP local branch of a foreign company, ZZ foreign representation SW: VS software manufacturer, VSK client software (OS, office applications, development tools), VSP enterprise software (database, business applications, ERP), VSZ custom-made software HW: VH hardware manufacturer, VHC computers and servers, VHP peripherals, VHS network components, VHT telco infrastructure Business: D distributor, DE dealer, DP retail sale Services: SL service provider, SI system integration, I implementation, O outsourcing, PS operational services (hosting), PU support and maintenance, SE service, PO advisory, SK trai ning and instruction, ISP internet services provider, ASP application services provider, ZD data processing, NS network design and realization Telco: T telco operator, TP fixed network operator, TM mobile network operator, TB wireless network operator ČERVEN 2013 / CIO TOP

20 HLAVNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ OPERÁTOŘI ČESKÝ TRH Pořadí / Rank Právní subjektivita Legal Form Vlastnická struktura Proprietary Structure Kategorie / Category Obrat / Revenue Obchod Služby Telekom Název firmy Založeno Software Hardware Business Services Telco (mil. Kč) (mil. Kč) (mil. USD) Company Founded 1 Telefónica Czech Republic a.s. CZK 1994 DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS T, TP, TM, TB , , ,5 2 T-Mobile Czech Republic a.s. CZK 1996 DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, NS T, TP, TM, TB , , ,8 3 Vodafone Czech Republic a.s. CZK 1999 VHT DP SL, PU, SE, ISP, ASP, ZD T, TP, TM , ,0 865,1 4 GTS Czech s.r.o. CZK 2005 SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS T, TP, TM, TB 4 931, ,0 255,7 5 České Radiokomunikace a.s. CZK 1963 SL, SI, I, O, PS, PU, SE, ISP, NS T, TP, TB 2 000, ,0 103,7 6 Dial Telecom a.s. C 2000 DP SL, PS, PU, SE, ISP T, TP, TB 854,3 806,0 44,3 CIO TOP 100 ABECEDNĚ / ALPHABETICAL SUMMARY Název firmy / Company WWW Pořadí / Rank Název firmy / Company WWW Pořadí / Rank 100Mega Distribution 16 Comparex CZ 36 2N Telekomunikace 51 Conteg 45 3S.cz 107 CS Data 73 Abacus Electric 49 CZC.cz 32 ABC Data 9 ČD-Telematika 21 Abra Software 102 České Radiokomunikace 14 Active Českomoravské informační systémy 118 Adastra 19 Český servis ceskyservis.cz 101 AG COM 75 DCIT 109 Agem.cz 54 Dial Telecom 37 Agora DMT 18 DNS 15 Algotech 90 E Linkx 103 Altec 132 ed system Czech 1 Altron 59 Effectix.com 136 ANECT 43 e-invent 128 Asbis CZ 27 Elanor 100 Asseco Central Europe asseco-ce.com 29 emerite 149 Asseco Solutions 56 Eset software 66 AT Computers 2 Eso9 intranet 141 atlantis telecom 86 Etnetera 94 Atos IT Solutions and Services 33 Flores Software 145 Auriga Systems 147 Gaben 127 AutoCont CZ 10 GC System 52 Avnet 11 Gefos 79 Boxed 116 GEM System 112 Brother International CZ 81 Gesto Communications 129 Bull 122 Gordic 40 C System CZ csystem.cz 35 GTS Czech 5 CAD Studio 65 Hewlett-Packard 3 Casablanca INT 93 HSI 119 CCA Group 82 Huawei Technologies (Czech) enterprise.huawei.com 12 CDC Data 104 Humusoft 120 CDL System 88 i4wifi 58 Cesa 98 IBA CZ 97 Cleverlance Enterprise Solutions 42 ICZ 24 CN Resources International (CZ) 106 IFS Czech 133 Coma zálohovací systémy 140 Impromat 23 Comguard 108 Infinity CIO TOP 100 / ČERVEN 2013

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

MicroStrategy Mobile. Více než BI do kapsy. Petr Zeman softwarový konzultant 15.11.2011. Spojujeme software, technologie a služby

MicroStrategy Mobile. Více než BI do kapsy. Petr Zeman softwarový konzultant 15.11.2011. Spojujeme software, technologie a služby MicroStrategy Mobile Více než BI do kapsy Petr Zeman softwarový konzultant 15.11.2011 Spojujeme software, technologie a služby 1 Obsah Chytré telefony a tablety MicroStrategy Mobile Ukázka tvorby interaktivního

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015

Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací. Praha 15. dubna 2015 Firemní strategie pro správu mobilních zařízení, bezpečný přístup a ochranu informací Praha 15. dubna 2015 Agenda 08:30 09:00 Registrace a snídaně 09:00 09:15 Ukázka nových zařízení 09:15 10:00 Úvod do

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU Systém pro správu experimentálních dat a metadat Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU BioWes Systém pro správu experimentálních dat a meta Hlavní cíl Vytvoření systému usnadňujícího

Více

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o.

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor Linux & open source v ČR řešení serverové infrastruktury,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů Jaroslav Dvořák 8.8.2013 Telč Virtualizace desktopů Móda nebo skutečné přínosy? Agenda Vysvětlení pojmů Demo Srovnání jednotlivých přístupů Omezení technologií Požadavky na nasazení Licence Diskuze 2 Pojmy

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Ekonomické přínosy Cloud Computingu

Ekonomické přínosy Cloud Computingu Ekonomické přínosy Cloud Computingu Michal Votava Cloud Solution Representative Agenda Trendy Ekonomické přínosy, rysy Porovnání nákladovosti v rámci tradičního IT versus Cloud prostředí, 3 modelové případy:

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Nevyčkávejte s obměnou Vaší IT infrastruktury PETR ULVR, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER INTEL CORPORATION

Nevyčkávejte s obměnou Vaší IT infrastruktury PETR ULVR, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER INTEL CORPORATION Nevyčkávejte s obměnou Vaší IT infrastruktury PETR ULVR, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER INTEL CORPORATION 12. november 2009 1971 1978 1982 1985 1989 1989 1993 1995 1997 1999 2000 2004 2006 2007 2008 2009

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Trh s x86 servery v České republice

Trh s x86 servery v České republice Jiří Helebrand, Research Analyst IDC CEMA Trh s x86 servery v České republice Praha, 31.3.2009 Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Kdo je IDC? IDC je přední

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení Abstrakt: Petr Doucek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze doucek@vse.cz, http://fis.vse.cz Problematika bezpečnosti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Aktuality 26. září 2012

Aktuality 26. září 2012 Všichni o IT budoucnosti mluví. IBM Vám ji přináší. Představení nového partnerského programu pro Managed Service Providers Datum: 7. listopadu 2012 1 Představujeme nová partnerství Managed Service Provider

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Windows na co se soustředit

Windows na co se soustředit Windows na co se soustředit Lukáš Křovák Manažer divize Windows 1 Agenda Čemu se obchodně věnovat před uvedením Windows 8 Jak se mění trh počítačů Správa počítačů s Windows Intune Internet Explorer 9 Doplňkové

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk Anotace: Příspěvek se zabývá rozvojem informačních a komunikačních technologií se zaměřením na trendy technického a programového

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR Produkty a služby Enterprise services HP Virtualizace IT Systémy a služby Automatizace Řešení pro datová centra Managemen

Více

DATA. mění podnikání iživoty. Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

DATA. mění podnikání iživoty. Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. DATA mění podnikání iživoty 1 Petr Koubský Nezávislý analytik v IT Pavel Barták Moderátor závislý na EMC Transformace IT, podnikání, sebe 2 Přichází doba datová 6.5.2013 doba kamenná 3 000 000 2 300 př.n.l

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Obsah Průzkum názorů ICT ředitelů BYOD trendy Návrh bezpečnostního konceptu MDM Postup, přínosy pro klienta

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Víte co Vás čeká? +420 731 153 108

Víte co Vás čeká? +420 731 153 108 Víte co Vás čeká? O společnosti DATASENSE Založena 2010, sídlo Praha 9 Portfolio Mobilita Produktivita Snižování nákladů Partneři AirWatch, Vmware XenMobile, Citrix Fortinet, DELL Výzvy a trendy, tlaky

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Proč, kde a jak se mobilní IT může podepsat na úspěchu Vašeho podnikání?

Proč, kde a jak se mobilní IT může podepsat na úspěchu Vašeho podnikání? Petr Ritz Windows Device Solutions Specialist, Microsoft Petr Ulvr Business Development Manager, Intel Corp Požadavky a potřeby uživatelů se mění... EXPERIENCE DEVICE IT REQUIREMENTS Access data from any

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015

MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015 MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015 MIROSLAV KRÁL Managing Partner, MarketUP 1996-2010 Řízení prodeje, distribuce a marketingu v nadnárodních technologických společnostech

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o.

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor Linux & open source v ČR řešení serverové infrastruktury,

Více

Moderní infrastruktura základ egovernmentu

Moderní infrastruktura základ egovernmentu Moderní infrastruktura základ egovernmentu www.huawei.com Tomáš Zloch tomas.zloch@huawei.com Úspory vs vyšší požadavky Snaha šetřit vs Požadavky na moderní služby Page 2 Vize... Digitalizace Centralizace

Více

IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino. Petr Kunc

IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino. Petr Kunc IBM Connections pro firmy s Lotus Notes/Domino Petr Kunc 42 % MANAŽERŮ SE ROZHODNE ŠPATNĚ ALESPOŇ JEDNOU TÝDNĚ 19 HODIN TÝDNĚ STRÁVÍME HLEDÁNÍM SPRÁVNÝCH INFORMACÍ 59 % ZAMĚSTNANCŮ NEMÁ VŠECHNA POTŘEBNÁ

Více

SEARCH & BIG DATA [ & ANALYTICS] INFORUM 2015, Pavel Kocourek

SEARCH & BIG DATA [ & ANALYTICS] INFORUM 2015, Pavel Kocourek SEARCH & BIG DATA [ & ANALYTICS] INFORUM 2015, Pavel Kocourek NÁSLEDUJÍCÍCH 25 MINUT Proč je letošní prezentace modro-zelená Vyhledávání a Big data Search architektura s využitím Big data Co to může přinést

Více

Vývoj OTC trhu. Hynek Valerián, IMS Health

Vývoj OTC trhu. Hynek Valerián, IMS Health Vývoj OTC trhu Hynek Valerián, IMS Health Program Definice na úvod OTC vs Pharma (svět a Evropa) Volně prodejné léky a doplňky stravy v ČR Prognóza vývoje OTC trhu 2 26.9.2012 Rx-bound / Semi-ethical OTC

Více

Red Hat Enterprise Virtualization

Red Hat Enterprise Virtualization Red Hat Enterprise Virtualization Nové produkty Red Hat v oblasti virtualizace Ondřej Suchý, RHCVSP Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor

Více

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com

Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com Ondřej Lorenc System x a virtualizace ondrej_lorenc@cz.ibm.com 1 2 Virtualization on System x and BladeCenter IBM System x and IBM BladeCenter servers are designed for virtualization, leveraging the 40-year

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý kurz nebo cenu za 1 účastníka dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče

Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý kurz nebo cenu za 1 účastníka dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče Příloha č. 3 k č.j. : MV-145067-6/VZ-2013 Počet listů: 12 Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý nebo cenu za 1 dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče Část 1 pro administrátory

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 1 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel phone: +420 737 264 440 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 334 e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Michal Votava IBM GTS Cloud Sales. Přehled IBM služeb v cloudu. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Michal Votava IBM GTS Cloud Sales. Přehled IBM služeb v cloudu. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Přehled IBM služeb v cloudu Petr Leština Client IT Architect Michal Votava IBM GTS Cloud Sales Agenda IBM a Cloud Computing Co IBM nabízí v oblasti Cloud Computingu Proč IBM? Závěr

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Cloud Computing. 2014 IBM Corporation

Cloud Computing. 2014 IBM Corporation Cloud Computing 2014 IBM Corporation Agenda Základní komponenty cloudového řešení SoftLayer jako poskytoval cloudových služeb Krátká ukázka Co je Cloud Computing? základní anatomie Implementace: Public

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

HP ProLiant a Converged Infrastructure

HP ProLiant a Converged Infrastructure HP ProLiant a Converged Infrastructure Představení x86 serverů a komplexních řešení pro serverovny/datová centra Aleš Čáp Product Manager Avnet HP Business Unit Konvergovaná Infrastruktura Storage HP Converged

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15.

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15. Tisková zpráva. Srpen 20 Q2 20: Růst trhu technického spotřebního zboží. srpen 20 Zdeněk Bárta Consumer Choices Director CZ&SK Tel. +420 296 555 660 Fax +420 251 8 744 zdenek.barta@gfk.com Výsledky GfK

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více