www 4. ledna - 2. neděle po vánocích 10. ročník 1/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www 4. ledna - 2. neděle po vánocích 10. ročník 1/2015"

Transkript

1 www. Nedělní listy. 4. ledna - 2. neděle po vánocích Slovo editora cz 10. ročník 1/2015 Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji čtení: jer 31,7-14; ž 147,12-20; ef 1,3-14; j 1,(1-9),10-18 Milí čtenáři, vítáme Vás v novém roce. Jak se říká, všichni jsme o rok starší. O rok starší jsou i Nedělní listy a těší nás, že vstupují už do desátého, trochu jubilejního, roku své existence. Za tu dobu se v redakci vystřídala spousta redaktorů, editorů i šéfredaktorů. Proměnil se design novin i program, v němž jsou vyráběny, založili jsme webové stránky. Nejdůležitější však je, že i my svým dílem můžeme pracovat na Boží vinici - přinášet články, které vás snad potěší, povzbudí, přimějí k zamyšlení, rozesmějí nebo rozpláčou. Děkujeme za vaši přízeň, ohlasy i dýška, která přidáváte ke stanovené ceně. Věříme, že naše práce není v Pánu marná. Dovolte mi informovat o novinkách v tomto roce: zavedli jsme tematická čísla. Každý měsíc bude mít své téma, kterému se pár našich článků bude věnovat. V tomto čísle to jsou Ježíšovy vlastnosti - týká se jich článek od bratra faráře Jiřího Kalety nebo recenze knihy. Nadále budeme informovat o charitativních akcích v našem sboru. Těší nás, že jste se ve velkém zapojili do potravinové banky. Část potravin jsme už dvakrát zavezli do Ostravy, kde si je ve spolupráci s norským misionářem Kristianem Lande vyzvedává paní Jana, samoživitelka se třemi dětmi. Všem vám děkuje za vaši ochotu, s níž přinášíte potraviny do sbírky. Bez nich by pro ni byla jejich sociální situace o mnoho těžší. Zvláště vám děkuje za potraviny, které jsme jí mohli dovézt před Vánoci a díky nimž její rodina měla bohatší Štědrý večer. Pokud znáte ze svého okolí někoho, kdo je ve špatné sociální situaci, neváhejte a nasměrujte ho k výdeji potravinové banky, na staršovstvo nebo naši redakci. Je důležité, abychom jako sbor pomáhali lidem, kteří jsou v nouzi. Jsme také rádi, že navštěvujete webové stránky Nedělních listů. Dále je pro vás budeme rozšiřovat, upravovat a zlepšovat. Najdete na nich archiv Nedělních listů od dob jejich založení. Uvítáme také vaše nápady, připomínky a další ohlasy. Můžete se nám ozvat na naši ovou adresu noviny. vhodit lístek do krabice u stánku nebo zastavit kteréhokoli našeho redaktora. Do nového roku vám ze srdce přejeme hodně Božího požehnání, radosti, zdraví a pohody. Jana, Marek, David, Lidka, Jana, Radka a Martin z redakce 1 4. ledna 2015 www. Nedělní listy. cz

2 bůh národů Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú /0800 Počet zaměstnanců: 2 Počet dobrovolníků: neomezeně, zatím odhadem kolem 100, střídá se podle časových možností jednotlivých dobrovolníků Klademe si za cíl přinášet Církvi, tedy věřícím lidem, více informací o misii, přiblížit jim ji formou prezentací, přednášek, článků, svědectví, fotografií, ale třeba i krátkodobých zahraničních misijních výjezdů tak, abychom narušili představu (pověru), že misie je něco zvláštního, či speciálního, určeného jen pro vyvolené jedince. Rádi bychom poukázali na to, že misie je něco normálního, co se týká každého křesťana. Nespojujeme naší činnost s žádnou konkrétní církví, aby nevznikl dojem, že prezentujeme učení té které denominace, nebo prosazujeme její zájmy. VNITŘNÍ MISIE Pojmem Vnitřní misie rozumíme misii konanou v tuzemsku, tudíž takovou, která se děje uvnitř hranic té které země, kde žijete. Náš současný svět se globalizuje: tím, jak se doprava zjednodušuje, vzdálenosti se zkracují, hranice se ruší, různé další bariéry padají, tak se národy v současném světě více a více mísí: lidé různých národů u nás studují nebo pracují, jezdí k nám na dovolenou, atd. Tedy pokud chceme dnes dělat mezinárodní misii, nemusíme jezdit do vzdálených koutů světa, jako tomu bylo kdysi, ale národy, ke kterým jsme posláni samotným Kristem, žijí kolem nás, stačí se rozhlédnout... Naším zájmem je: 1. Prolomit stereotypy myšlení českého rybníka připravit v církevních společenstvích půdu pro přijetí lidí různých národů (podobně jako Šalamoun připravil během stavby chrámu místo také pro neizraelity). To se musí stát nejprve v myslích a v srdcích věřících, pak to bude možné i navenek. 2. Kázat osobně Evangelium co největšímu počtu příchozích lidí z řad všech národů do naší země. Tato práce zahrnuje všechny skupiny: uprchlíky a běžence, studenty, dělníky, podnikatele a obchodníky, zakladatele různých kulturních, meditačních, jogínských, léčitelských, sportovních, a jiných center. 3. Rozdat nezasaženým skupinám co největší množství evangelizačních materiálů (knižní výtisky Evangelií, DVD, CD). Mnoho z nás uvěřilo např. skrze to, že jsme zhlédli film Ježíš, nebo jsme si přečetli nějaký leták a to nás dovedlo k Bibli a časem i k živé víře Motivovat a vyzbrojovat další věřící, kteří by měli tuto oblast služby na srdci, pomoci jim prakticky vstoupit do této služby v místě jejich bydliště. 5. Zakládat při církevních či farních sborech společenství složená z cizinců, ze kterých budou moci povstávat národní církve. 6. Praktická pomoc těmto lidem (cizincům), kteří se mnohdy neorientují v pro ně neznámém prostředí (zákony, jazyk, lékařská péče, komunikace s úřady, vyplňování formulářů, domácí úkoly s dětmi, a další). ZAHRANIČNÍ MISIE Pořádáme krátkodobé misijní výjezdy, které nezaberou příliš času a nejsou moc nákladné, navíc nevyžadují, tak jako u stálých misionářů, aby se její aktéři naprosto zřekli domova, přátel, příbuzných či zaměstnání... Zkrátka stačí vybrat pár dní dovolené a vyrazit! Máme opravdu dobré zkušenosti s tímto typem misie, neboť se jí zpravidla účastní i lidé, kteří by jinak na misii ve svém okolí nešli, takto si to mohou vyzkoušet nanečisto na cizí půdě a mnohdy se zapojují i po návratu domů, ve svých sborech a ve svém okolí... Dále je to pomoc pro mnohé mladé lidi, kteří hledají své životní povolání www. Nedělní listy. cz 4. ledna

3 v Bohu, doma se jim nedařilo objevit Boží vůli pro sebe, ale na zahraničních výjezdech k nim Bůh silně promlouval a po návratu nabyli jistotu pro svoji budoucí službu. ONDŘEJ Ondřej není osoba, ale pracovní název naší skupiny. To tedy znamená, že pokud například finančně podpoříte Ondřeje, Vaše peníze neskončí v rukou jednoho člověka, ale jsou rozděleny mezi všechny potřeby, které s sebou tato práce přináší. Také to znamená, že celá práce není ohrožena výpadkem jednoho člověka. Takže pokud nemůže jeden člen našeho týmu, může ho zastoupit jiný, ať už krátkodobě, nebo třeba i trvale. Tato filosofie nám pomáhá trvale zajistit dílo právě tím, že svoji činnost nesoustředíme kolem jednoho člověka, aby se jeho odchodem nebo skonem nerozpadla celá služba. Jinými slovy: každý z nás je nahraditelný. Zatím jsme skupina dobrovolníků, kteří dávají misii pár hodin měsíčně, ale máme také již první manželský pár, který je uvolněn (placen), aby se mohl věnovat misijní práci naplno. Do budoucna toužíme vytvořit více placených pozic a obsadit je lidmi, na které nám ukazuje Pán. Proto se na to prakticky připravujeme již nyní a za tímto účelem sbíráme finanční prostředky. a povzbudit Vaše společenství či jeho členy k misii. 2. Vybavit Vás evangelizačními materiály v různých jazycích, i v češtině. 3. Poskytujeme zájemcům vyučování ohledně misie a národů (jejich kultura, jazyk, náboženství, zvyky, + příslušné pasáže z Písma). 4. Vypravit do Vaší oblasti misijní tým na krátkodobou pomoc. 5. Zájemcům o misii umožníme udělat osobní zkušenost skrze krátkodobý výjezd po vlasti či do zahraničí. Jak můžete podpořit Vy nás: Určitě budeme vděčni za finanční dary, bez kterých se tato služba neobejde. Způsob podpory je oproti zvyklostem v jiných službách odlišný: Nejsme registrovaná organizace nebo sdružení, naše snaha by se dala vystihnout spíše jako iniciativa či hnutí mezi věřícími lidmi, kteří berou vážně Ježíšovo:,,jděte... Nevystavujeme tudíž potvrzení o daru pro odečet z daňového základu, jedná se o přímý způsob podpory skrze osobní účet. Účet můžete použít jak pro dar bez určení, tak i pro účelový dar (uveďte účel do zprávy pro příjemce). Číslo našeho účtu: /0800 Jakou částku je vhodné darovat? Určitě se nám nejedná o velké sumy: pro efektivní chod nejen té naší, ale i dalších služeb se Jak Vás můžeme podpořit: 1. Skrze osobní návštěvu a prezentaci (případně s následnou besedou) motivovat jeví jako lepší varianta najít více dárců, kteří posílají menší částku (např. 100,- nebo 200,- Kč). Tito dárci se potom neorientují pouze na jednu konkrétní službu, ale mohou zároveň podporovat další služebníky v jejich díle a nic nebrání růstu dalších služeb, jakožto různých podob uctívání Boha. Zvláštní dík patří těm, kteří se rozhodli podporovat vybranou službu pravidelně, neboť v každé práci jsou pravidelné výdaje... To nejlepší nakonec: Vaše modlitby, které určitě potřebujeme, abychom byli správně vedeni Svatým Duchem tak, aby naše práce nebyla akce pro akci, 3 4. ledna 2015 www. Nedělní listy. cz

4 ale abychom skutečně stáli v centru Boží vůle a uměli rozlišovat důležité od naléhavého a plnili tak Jeho přání, a ne lidská očekávání. Další modlitební body jsou: ochrana v naší práci a milost ke kázání Slova (Ef.6:18-20). Ve všech výše zmíněných variantách Vaší účasti na našem díle Vám srdečně děkujeme!!! Co nás aktuálně těší: Na prvním místě je to rostoucí zájem českých -zatím tedy spíše slezských křesťanů o osobní zapojení do misie: dělají s námi během výjezdů své první kroky a nabírají zkušenosti, které dále zužitkovávají, pouští se sami do různých akcí, realizují své nápady, atd. Jsme rádi, že se u nás mohli inspirovat a že jsme je mohli vybavit potřebnými evangelizačními materiály a pomohli připravit je skrze osobní trénink. Na druhém místě jsou to nově obrácení, či dokonce pokřtění lidé z cizích národů, se kterými buď dále udržujeme osobní kontakt, nebo se o nich dozvídáme z církevních společenství, kde jsme těmto sloužili. Rád bych též uvedl, a věřte, že hovořím za nás všechny, kteří jsme zapojeni do tohoto typu misie, že nás těší sama misijní práce, ve které se bezprostředně setkáváme s Kristem a přibližujeme se Mu tak svými životy: během vlastní služby prožíváme čerstvé doteky Svatého Ducha, vlévá se do našich srdcí radost, úžas nad Božím spasitelským plánem a někteří též zažili vlastní fyzické uzdravení skrze kázané Slovo! tedy na informovanosti české církve. Plánované novinky: Chceme rozšířit nabídku misijních výjezdů, které si získaly oblibu, roste účast na jednotlivých výjezdech a vnímáme jejich trvalé ovoce. V plánu jsou jak zahraniční misijní výjezdy, tak i v tuzemsku, zejména se tedy jedná o Moravsko-slezské týmy vypravované do Čech, kde v mnoha městech buď církev skoro neexistuje, nebo dokonce vůbec neexistuje Vedle těchto výjezdů bude hlavní podíl naší práce nasměrován na budování misijní stanice v oblasti, kde žije v azylovém táboře něco kolem 300 uprchlíků. Náš úkol bude věnovat se po duchovní stránce těmto lidem, kteří většinou neznají Evangelium. Chceme také dělat doprovodné akce tak, aby se zapojili do plnohodnotného života církve a nežili jen izolovaně ve svých mini-subkulturách, které mají tendence v rámci azylového zařízení vytvářet, a to i mezi sebou podle etnického původu. Co nás aktuálně trápí: Snad jen to, že o misii jeví zájem spíše jednotliví věřící, celé církevní celky (sbory, farnosti, denominace) již znatelně méně Velký rozdíl je v tom, jedná-li se o církevní subjekty na Moravě či ve Slezsku, nebo v Čechách, kde zájem je určitě menší, zato tam žije více cizinců mnoha národů, a je zde tedy více misijních potřeb. Doufáme, že tato situace je způsobena spíše nedostatkem informací a rádi bychom zapracovali i na tomto, Pozdrav pro čtenáře Nedělních listů: Děkujeme, že jste ve svém čtení dospěli až sem, že jsme Vám mohli na těchto řádcích představit své snahy pro Boží království a rádi bychom Vás pozvali ke spolupráci, např. s námi můžete jet během nastávajícího roku na některý misijní výjezd, nebo můžete na podzim, kdy už to bude aktuální, přijet třeba na víkend do naší nově zakládané misijní stanice za uprchlíky. Rozšíříte si svůj obzor, poznáte nejen nové kultury, ale www. Nedělní listy. cz 4. ledna

5 i nové přátele, ať už z řad křesťanů, nebo z řad adeptů pro křesťanství Těšíme se s Vámi na viděnou a přejeme průlomový rok 2015! biblické ženy Tým misie Bůh národů, MSCH - NL Poznámka redakce: Uskupení Bůh národů nemá právní subjektivitu, proto není uvedeno žádné sídlo ani IČO. faraónova dcera - druhá mojžíšova matka Izrael prožíval jedno z nejtemnějších období své historie. Jeho synové byli královským dekretem odsouzeni na smrt ještě před svým narozením! V Bibli, v knihovně příběhů živé víry, čteme o rodině, která se opovážila postavit na odpor. Nad záchrannou akcí můžeme jen žasnout. V listě Židům 11,23 čteme, že se Mojžíšovi rodiče nezalekli královského rozkazu. Po tříměsíčním ukrývání matka Jochebed hošíka položila do ošatky vymazané smolou a vložila do rákosí při břehu Nilu. Nebudeme si namlouvat, že se tam faraónova dcera doprovázená svými dívkami šla okoupat zcela náhodou. I zvědavost ji vedla k pokynu otrokyni, aby ji košík přinesla. Scéna jak vystřižená z filmu - otevřela ošatku a spatřila plačícího chlapce. Sevřelo se jí srdce, bylo jí ho líto. Soucit je nejzákladnější vlastností zralé ženy. Troufám si říct, že v takovéto chvíli by snad chladní nezůstali ani muži! Hned jí ale muselo a bylo jasné, že kojenec je z hebrejských dětí. Zákon je zákon a musí ho dodržovat i ona. Bylo její vlasteneckou povinností toto dítě mužského pohlaví usmrtit. Nicméně se rozhodla, že ho zachrání. Slitovala se nad tím neobyčejně krásným chlapečkem. Neměla ani tušení, že za jejím šlechetným činem stojí vroucí modlitby chlapcovy rodiny a ruka Nejvyššího. Aniž by to chtěla, stala se nástrojem v rukou milujícího Boha. Stále hlasitěji křičícího chlapečka se jí možná nedařilo utišit a této situace využívá jeho sestra, do té chvíle stojící opodál. Mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila? (Ex.2,7). Tuto nabídku faraónova dcera okamžitě přijímá. Její slova: Odnes to dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím jsou pro jeho matku neutuchajícím zdrojem radosti. Syna má opět v náruči, už není její, ale může ho vychovávat! Faraónova dcera udělala co mohla. Kojit ani prát plenky nemohla, ale měla peníze a ochotně je směřovala správným směrem. Přijala ho za syna a dala mu nové jméno Mojžíš. To mu má připomínat, komu vděčí za svůj život. Nepochybně si však v dospělosti Mojžíš domyslel, proč se do Nilu vlastně dostal... A jeho jméno dostává jinou náplň. Ne Vytažený ale Vytahující. Zachránce topícího se národa! Přivést dítě po odkojení k faraónově dceři jistě nebyla pro Jochebed snadná záležitost, ale spoléhala na Boží vedení. Mojžíš se vzdělával ve všech disciplínách. Jeho nová matka nebyla macechou, jak ji známe z pohádek. Můžeme se domnívat, že ho milovala a byla na něho hrdá. Nicméně 5 4. ledna 2015 www. Nedělní listy. cz

6 postupem času se jí syn, pokud jde o víru a postoj k životu, stával stále větším tajemstvím. Až došlo k bolavému zlomu - Mojžíš se rozhodl trpět se svým lidem a postavil se proti slávě a požitkům Egypta! Jochebed byla faraónově dceři za život a vzdělání jejího syna velice vděčná a v tomto smyslu ho ovlivňovala. Po dobu, co ho měla u sebe, mu předala cenné hodnoty. zralý Boží muž Bezpochyby faraónova dcera měla s Mojžíšem velké plány. Ty ale nevyšly, neboť Boží úmysly byly jiné. Přesto můžeme s jistotou tvrdit, že nežila nadarmo, protože ji Bůh zabudoval do svého díla. Stala se druhou matkou Božího tlumočníka, objevitele Desatera a významného starozákonního patriarchy. JH - NL 11. díl - nemá být rváč Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč... Tit. 1,7 V jedenáctém díle našeho seriálu Zralý Boží muž se podíváme podrobněji na další negativní vlastnost - nemá být rváč. Proč Pavel pokládá za nutné zmiňovat se o tak zřejmém charakterovém rysu? Copak to není jasné a zřejmé, že křesťan nemá být rváčem? Existují minimálně dva dobré důvody, proč je třeba křesťana varovat před rváčstvím: 1, Pohanská minulost a dřívější způsob života Novozákonní křesťané, kteří když uvěřili v Krista, vyšli z určitého kulturního a sociálního prostředí, které je později ovlivňovalo jako praktikující křesťany. Protože si tohoto problému byl apoštol Pavel i další křesťanští vůdcové vědomi, nabádali a varovali křesťany z pohanů, aby nepokračovali ve svých dřívějších životních zvyklostech (Ef. 4,17-32; Kol. 3,1-14). I v dnešní době jsou různá pokušení, která hlavně čerstvě obrácené křesťany strhávají zpátky do hříchu a mohou vést k tomu, že se křesťan utrhne a reaguje jako rváč. 2, Alkohol Všimněte si, že apoštol Pavel, když ve svých listech Timoteovi a Titovi varuje před rváčem (1. Tim. 3,3; Tt. 1,7), klade výraz rváč hned za výrazem nemá být pijan. Spojitost je zřejmá. Člověk, který pod vlivem alkoholu ztrácí kontrolu nad svými smysly, může ztratit kontrolu nad svým hněvem či chováním a rváč je na světě! Pamatujme na to, že ani křesťan není imunní vůči důsledkům pití alkoholu. Pozn.: Charakteristikou ne pijan jsme se podrobně zabývali v osmém díle našeho seriálu. Tento díl vyšel loni v říjnovém čísle Nedělních listů. Pokud si nyní říkáš, že problém nemá být rváč se tě opravdu netýká, protože s nadužíváním alkoholu problém nemáš a snažíš se dlouhodobě žít podle měřítek Bible, podívej se nyní na některé Boží služebníky, kteří si možná říkali totéž: 1, KAIN Kain žárlil, protože Bůh dal přednost oběti jeho bratra Ábela. Jeho hněv a nenávist vůči bratrovi (a Bohu) vyvrcholila vraždou. Bůh ho za to potrestal kletbou, která jej pronásledovala celý život (Gn. 4,1-16). 2, MOJŽÍŠ Mojžíš měl velké problémy se sebeovládáním. Ještě v Egyptě jeho snaha být osvoboditelem z vlastní síly vedla k vraždě egyptského dozorce (Ex. 2,11-12). Později, jako vůdce izraelského lidu, také několikrát selhal: v záchvatu hněvu roztříštil kamenné desky s desaterem (Ex. 32,19) nebo při hledání vody ve skále neuposlechl Boha a jednal svévolně (Nu,20,1-13). 3, PETR Jeden z nejbližších Ježíšových spolupracovníků a přesto člověk agresivní a prchlivý. Chvástal se svou odvahou a www. Nedělní listy. cz 4. ledna

7 obětavostí pro Ježíše. Když přišla chrámová stráž zatknout Ježíše, tasil meč a chtěl se bít, později třikrát veřejně zapřel Ježíše jako svého Pána. I přesto, jací jsme, si nás Bůh používá jako služebníky pro konání svého díla zde na zemi. Našim vzorem je Ježíš Kristus. Ten, který úroveň lidských vztahů posunul na nejvyšší možnou úroveň: Slyšeli jste, že bylo řečeno: Oko za oko, zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. (Mat. 5,38-39). Přeji Božím mužům, aby se ovládali ve všech životních situacích a nebyli ani fyzickými ani slovními rváči. Otmar H. otázky otázky o bohu 19. Bůh je láska, co to znamená? Podívejme se nejprve na to, jak Boží slovo popisuje co je to láska, a potom se podíváme, jak se to týká Boha. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí (1. Kor. 13,4-8). Tohle je Boží popis lásky. Nejvyšší vyjádření Boží lásky je nám ukázáno v Janově evangeliu 3:16 a v epištole Římanům 5:8: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. V těchto dvou verších vidíme, že Bůh touží po tom, abychom s ním byli v jeho věčném domově - v nebi. A cestu k tomu nám umožnil tím, že prostřednictvím svého Syna zaplatil nejvyšší cenu za naše hříchy. Miluje nás proto, že se k tomu vědomě rozhodl. Takový je Bůh, a křesťané by si měli vzít za cíl, být také takoví. Bůh - láska se nikomu nevnucuje. Ti, kteří k němu přicházejí, svým rozhodnutím vlastně odpovídají na jeho lásku. Láska (Bůh) je ke všem laskavá. Láska (Ježíš) činí dobře všem a nikomu nestraní. Láska (Ježíš) se nevychloubala tím, čím je. Láska (Bůh) si nevynucuje poslušnost. Bůh si nevynutil ani poslušnost svého Syna. Ježíš dobrovolně a ochotně poslechl svého Otce v nebi - Aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal (Jan 14:31). Tento stručný popis lásky nám ukazuje nezištného Boha a Jeho lásku, která je v naprostém protikladu k sobeckému životu obyčejného člověka. Ale pro křesťany je důležité to, že všem, kdo přijali Božího Syna Ježíše jako svého osobního Zachránce, dal Bůh schopnost milovat úplně stejnou láskou, jakou má On sám (viz Jan 1:12; 1. Janův 3:23-24). Uvědomujeme si, jaká je to výsada? Ale nezapomeňme, že zároveň to je i výzva! 20. Proč Bůh dovoluje, aby se dobrým lidem děly špatné věci? Proč se dobrým lidem stávají špatné věci? 7 4. ledna 2015 www. Nedělní listy. cz

8 To je jedna z poměrně obtížných teologických otázek. Bůh je věčný, nekonečný, vševědoucí, všudypřítomný, všemocný atd. Jak bychom my, lidské bytosti, tedy bytosti nikoli věčné, nekonečné, vševědoucí, všudypřítomné, všemocné atd. mohli chtít, nebo očekávat, že plně porozumíme Božím cestám?! Touto otázkou se zabývá ve velké míře i kniha Job. Bůh svolil, aby Satan provedl Jobovi všechno, co si usmyslí, pokud jej nezabije. Jaká byla Jobova reakce? I kdyby mě zabil a já už neměl co očekávat, přece bych chtěl před ním obhájit své cesty. (Job 13:15). Hospodin dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno jméno Hospodin! (Job 1:21). Job nerozuměl tomu, proč tyto věci Bůh dopustil, věděl ale, že Bůh je dobrý a proto mu i nadále důvěřoval. Taková by měla být i naše reakce. Bůh je dobrý, spravedlivý, milující a milosrdný. Často se nám dějí věci, které prostě nedokážeme pochopit. Ale místo pochybování o Boží dobrotě, bychom mu měli víc a víc důvěřovat. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. (Přísl. 3:5-6). Možná by bylo lepší položit si otázku: Proč se špatným lidem dějí dobré věci? Bůh je svatý (Iz 6:3, Zj 4:8), lidé jsou hříšní (Řím 3:23; 6:23). Víte, jak se na lidstvo Bůh dívá? Jak je psáno: Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. (Řím 3:10-12). Podle těchto slov by si každý člověk plně zasloužil být vhozen do ohně pekelného. recenze Každá vteřina kdy jsme naživu, je nám dána jenom z Boží milosti. I ta nejhorší věc, která by se nám kdy mohla na této zemi stát, je milosrdná v porovnání s tím, co si zasloužíme věčnost strávenou v ohnivém jezeře. Bez ohledu na to jak zlou, zkaženou a hříšnou podstatu máme, Bůh nás stále miluje. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci (Řím 5:8). Miloval nás natolik, že zemřel, aby splatil naše hříchy (Řím 6:23). A jediné, co musíme udělat my, je uvěřit v Ježíše Krista (Jan 3:16, Řím 10:9) a tak přijmout odpuštění a získat nový domov v nebi (Řím 8:1). Co si tedy zasloužíme? Peklo. A co je nám nabízeno? Věčný život s Ježíšem Kristem, uvěříme -li mu. Takže až si příště položíme otázku: Proč Bůh dovoluje, aby se dobrým lidem stávaly špatné věci?, možná bychom se měli spíše zeptat: Proč Bůh dovoluje, aby se špatným lidem stávaly dobré věci? Jednoduchou odpovědí nám může být i věta, kterou řekl jeden neznámý člověk tento svět je jediné peklo, které kdy věřící okusí a jediné nebe, které kdy okusí nevěřící. LS - NL john eldredge: nádherný psanec Jak si představujete Ježíše? Podle starých obrazů se tváří vždy nešťastně, spíná ruce, hledí k nebi a nad ním je svatozář. Podle filmů je stále čistě oblečen v bělostném rouchu, málokdy se byť jen lehce usměje a na všechny otázky má moudrou odpověď. V www. Nedělní listy. cz 4. ledna

9 kostele většinou slyšíme, že je to především Boží syn, dobrý pastýř, všemocný vládce. Autor knihy John Eldredge však připomíná, že to nemusí být správná nebo úplná odpověď. Mnoha lidem chybí skutečné zakušení a důvěrné poznání Ježíše. Stejně tak důležité, jako Ježíšovo božství je jeho lidství. Ježíš uměl vtipkovat, když se bavil s učedníky, uměl se pořádně rozzlobit, když vyháněl prodavače z chrámu a často bojoval proti náboženským konvencím a tradicím. Pochopení Ježíšova lidství nám pomůže zlepšit vztah s ním. Vašemu vztahu prospěje, když zjistíte, že Ježíš s vámi sdílí své lidství. Ježíš byl, jak tvrdí vyznání, naplno člověkem. (Ano, jistě, byl i mnohem víc. Ale rozhodně nebyl méně.) Muž bolesti měl smysl pro humor. Kníže pokoje někdy pracoval, že se zpotil. Tento Divuplný rádce dokázal být pěkně ironický. Byl to člověk s posláním, ale dokázal se posadit a poklábosit si. Jsem si jist, že veverky by ho rozesmály. Farizeové ho přiváděli k zuřivosti. Cítil radost, slabost, lítost. Čím víc chápeme jeho lidství, tím víc pro nás bude někým, kde komu se můžeme přiblížit, koho můžeme znát, milovat, komu můžeme důvěřovat a koho můžeme uctívat. (str. 43, 47) Čím to ale je, že většina lidí si takto Ježíše neumí představit a netroufla by si říct, že s ním má skutečně důvěrný vztah? Eldgredge problém nazývá náboženským lakem : Forma bohoslužeb je pro nás často důležitější než jejich obsah. Všimneme si, že farář zapomněl předříkat vyznání víry, ale fakt, že polovina sboru podle své víry nežije, nás vůbec netrápí. Z kazatelny zní slova o lásce, ale mezi lidmi láska nepanuje. Ti, kteří slouží Bohu, zapomínají často na vlastní rodiny. Děláme věci proto, protože se tak vždycky dělaly. Tento náboženský lak způsobuje, že miliony lidí, kteří po léta chodí do kostela, přitom neznají Boha. V hlavách mají spoustu vědomostí o Ježíši, ale nezakoušejí ho na rozdíl od chlapů na břehu (myšleno učedníků). Pak jsou zde další miliony lidí, kteří Ježíše milují, ale zakoušejí ho pouze občas. Většinou nedospějí až k životu, který nám zasliboval. Podobají se Lazarovi, který je stále ještě omotán pohřebními rouchy. (str. 14) Autor knihy však připomíná, že právě před náboženským lakem varoval sám Ježíš: Střezte se kvasu farizeů a saduceů. Ježíš vždy ostře vystupoval proti předním náboženským vůdcům, kteří upřednostňovali pravidla před lidstvím (uzdravování v sobotu, jedení neumytýma rukama, stolování s hříšníky to vše tehdy vyvolávalo náboženské zděšení). Pokud čteme Bibli, nedělá nám problém se nad farizei rozhořčit copak je normální, aby nebylo dovoleno uzdravit člověka jen proto, že byla sobota? Ale co když se přeneseme do dnešní doby? Co kdyby při bohoslužbách vypadla antifona? Písně dostaly moderní háv? Přišli zapáchající bezdomovci a sedli si vedle vás? Přišli homosexuálové? Jak byste reagovali? A jak by reagoval Ježíš, kdyby přišel k nám do sboru? Autor tvrdí, že až ze sebe odhodíme farizejské sklony, pak důvěrně zakusíme Ježíše. A pokud si chcete přečíst knihu, která bude výzvou vašemu myšlení, zkuste tuhle. JF - NL 9 4. ledna 2015 www. Nedělní listy. cz

10 zamyšlení radikální ježíš Co je to radikální? Něco, co je rezolutní, neměnné a nelze to změnit a oddiskutovat. Něco co skutečně platí!!! Byl Ježíš Kristus takový? Byl. Jeho slova šla společně s jeho životem. Nikdy ničeho nelitoval, nikdy se nezmýlil, nikdy nespěchal, nikdy neřekl něco, čeho by později litoval. To je Ježíš Kristus, Boží Syn. 1. Ježíš je radikální k záchraně člověka: Lukáš 15,1-7: Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: On přijímá hříšníky a jí s nimi! Pověděl jim toto podobenství: Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Ježíš je radikální v tom, že stojí o každého člověka. Nejsou to nějací lidé, není to někdo, kdo si něco zaslouží, nejsou to lidé výjimeční, ale on jde hledat každého jednoho. Protože má zájem o každého. To je radikální postoj. 2. Ježíš je radikální k následování: Lukáš 18,18-23: Jeden z předních mužů se ho otázal: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku. On řekl: To všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: Jedno ti ještě schází. Prodej všechno co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne! On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Něco je překážkou v následování Krista. Já bych tak rád, ale nemohu. Nemohu, protože nemám moc času, nezbývá mi energie, nemám nápady, jsem sám v rodině, odrazují mě ostatní křesťané, atd., atd. To jsou jen nějaké výmluvy nebo neschopnost. Možná je to něco hlubšího, kdy si člověk myslí, že je v podstatě dobrý. Ježíš to řeší radikálně. Není prostor pro nějaké polemiky nebo filozofování. Je zde jedno. Jdi a prodej a rozděl chudým. Dej do pořádku vztah s Bohem. Je to jediná cesta. Pozvání Ježíše: pojď za mnou, platí i pro nás. Je to jedinečné pozvání k následování i ke službě. Je třeba ho poslechnout. 3. Ježíš je radikální k dávání: Lukáš 21,1-4: Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a řekl: Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku; dala všechno, z čeho měla být živa. www. Nedělní listy. cz 4. ledna

11 Dávání je i dnešní záležitostí. Musí být při tom srdce. Pán Bůh vidí do srdce. Matouš 6,3-4: Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Vlastně cokoli máme, není naše, ale patří našemu Pánu. Tak také s tím musíme nakládat a chovat se k těmto záležitostem finančním. 4. Ježíš je radikální k hříchu a k hříšníkům: Jan 8, 3-11: Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem! A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, [zahanbeni ve svém svědomí] vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, Pane. Ježíš jí řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš! My lidé dovedeme hned odsoudit a hned vynést rozsudek a nejlépe ho ještě vykonat. Ježíš hovoří s velikou moudrostí. On hřích nikdy neospravedlňuje, ale je k lidem milostivý. Radikálně říká: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Nabízí změnu. Jdi a už nehřeš. Prožij změnu. Obrat ve svém životě. To je rozhodující. 5. Ježíš je radikální ke smrti: Jan 1,1-3, 11-14, 17, 43: Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy; a její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázaly: Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. To pověděl a dodal: Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli: Pane, spí-li, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl: Lazar umřel. Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě. Když to řekl, zvolal mocným hlasem: Lazare, pojď ven! Ježíš má moc nad smrtí. To nemá obdoby v historii lidstva. Ježíš je Bůh. Má moc dát život. 6. Ježíš je radikální k učedníku Petrovi: Matouš 26,34-35: Ježíš mu odpověděl: Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Petr prohlásil: I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě. Podobně mluvili všichni učedníci. Matouš 26,57-58: Ti, kteří Ježíše zatkli, odvedli ho k veleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili zákoníci a starší. Petr šel za ním zpovzdálí až do veleknězova dvora; vstoupil dovnitř a posadil se mezi sluhy, aby viděl konec. Matouš 26,69-75: Petr seděl venku v nádvoří. Tu k němu přistoupila jedna služka a řekla: I ty jsi byl s tím Galilejským Ježíšem! A on přede všemi zapřel: Nevím, co mluvíš. Vyšel k bráně, ale uviděla ho jiná a řekla těm, kdo tam byli: Tenhle byl s tím Nazaretským Ježíšem. On znovu zapřel s přísahou: Neznám toho člověka. Ale zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi: Jistě i ty jsi jeden z nich, vždyť i tvé nářečí tě prozrazuje! Tu se začal zaklínat a zapřísahat: Neznám toho člověka. V tom zakokrhal kohout; tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Apoštol Petr, přes svou temperamentní povahu a přes své odhodlání, nakonec Krista zapřel. Později toho litoval, ale Ježíš zná dokonale své učedníky. Dobře ví, co všechno dovedeme naslibovat a co všechno dovedeme splnit. Ježíš přesně ví, jací jsme ledna 2015 www. Nedělní listy. cz

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015 www. Nedělní listy. 1. února - septuagesimae operace mobilizace OM Česká republika Kancelář: Kolářská 2176 /2, 370 07 České Budějovice IČ 14498634 E mail: info.cz@om.org Tel: 387 312 730 www.cz.om.org

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35 www. Nedělní listy. 4. května 2014 - misericordias domini křesťanská misijní společnost Křesťanská misijní společnost Primátorská 41 180 00 Praha 8 IČ: 539 147 DIČ: CZ00539147 Telefon: 284 841 922 E-mail:

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji čtení: ex 12,1-14; ez 33,7-11; řím 13,8-14; mt 18,15-20

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji čtení: ex 12,1-14; ez 33,7-11; řím 13,8-14; mt 18,15-20 www. Nedělní listy. 7. září - 12. po trojici trans world radio Trans World Radio, Box 96, 656 96 Brno Telefon: 544 233 771 E-mail: twr@twr.cz radio7@radio7.cz Web: www.twr.cz Bankovní spojení: Komerční

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji čtení: zj 7,9-17; ž 34,1-10,22; 1j 3,1-3; mt 5,1-12

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji čtení: zj 7,9-17; ž 34,1-10,22; 1j 3,1-3; mt 5,1-12 www. Nedělní listy. 2. listopadu - 20. po trojici brněnská tisková misie Brněnská tisková misie, z. s. (BTM) Smetanova 9 602 00 BRNO Telefon: 545 224 222, 736 528 786 E-mail: btm@btm.cz Web: www.btm.cz

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

Nedělní listy 9. číslo, 6. ročník

Nedělní listy 9. číslo, 6. ročník Nedělní listy 9. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 18. září 2011 Čtení: Lk 10,25-37; 1 J 4,7-12; Ž 119,145.147.151.156a.159b 13. neděle po Trojici A tak moji

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti j.m. ráj číslo 3 2008 ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby Z ráje do ráje milosti úvodník Jejich slova změnila svět Byli to muži přinášející stejné poselství, ale s různými

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10 VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK David hříšník i muž Boží... 10 V tomto čísle navážeme na minulé zamýšlení a tentokrát se zaměříme na úžasnou postavu krále Davida. Naše pozornost se bude týkat dvou

Více

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2012 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2012 Homilie 2012 Obsah Půjdu hledat jeho skutečnou tvář... 4 Stojím tam s tebou, abys to všechno zvládl... 5 Bůh přichází nenápadně...

Více