www 4. ledna - 2. neděle po vánocích 10. ročník 1/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www 4. ledna - 2. neděle po vánocích 10. ročník 1/2015"

Transkript

1 www. Nedělní listy. 4. ledna - 2. neděle po vánocích Slovo editora cz 10. ročník 1/2015 Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji čtení: jer 31,7-14; ž 147,12-20; ef 1,3-14; j 1,(1-9),10-18 Milí čtenáři, vítáme Vás v novém roce. Jak se říká, všichni jsme o rok starší. O rok starší jsou i Nedělní listy a těší nás, že vstupují už do desátého, trochu jubilejního, roku své existence. Za tu dobu se v redakci vystřídala spousta redaktorů, editorů i šéfredaktorů. Proměnil se design novin i program, v němž jsou vyráběny, založili jsme webové stránky. Nejdůležitější však je, že i my svým dílem můžeme pracovat na Boží vinici - přinášet články, které vás snad potěší, povzbudí, přimějí k zamyšlení, rozesmějí nebo rozpláčou. Děkujeme za vaši přízeň, ohlasy i dýška, která přidáváte ke stanovené ceně. Věříme, že naše práce není v Pánu marná. Dovolte mi informovat o novinkách v tomto roce: zavedli jsme tematická čísla. Každý měsíc bude mít své téma, kterému se pár našich článků bude věnovat. V tomto čísle to jsou Ježíšovy vlastnosti - týká se jich článek od bratra faráře Jiřího Kalety nebo recenze knihy. Nadále budeme informovat o charitativních akcích v našem sboru. Těší nás, že jste se ve velkém zapojili do potravinové banky. Část potravin jsme už dvakrát zavezli do Ostravy, kde si je ve spolupráci s norským misionářem Kristianem Lande vyzvedává paní Jana, samoživitelka se třemi dětmi. Všem vám děkuje za vaši ochotu, s níž přinášíte potraviny do sbírky. Bez nich by pro ni byla jejich sociální situace o mnoho těžší. Zvláště vám děkuje za potraviny, které jsme jí mohli dovézt před Vánoci a díky nimž její rodina měla bohatší Štědrý večer. Pokud znáte ze svého okolí někoho, kdo je ve špatné sociální situaci, neváhejte a nasměrujte ho k výdeji potravinové banky, na staršovstvo nebo naši redakci. Je důležité, abychom jako sbor pomáhali lidem, kteří jsou v nouzi. Jsme také rádi, že navštěvujete webové stránky Nedělních listů. Dále je pro vás budeme rozšiřovat, upravovat a zlepšovat. Najdete na nich archiv Nedělních listů od dob jejich založení. Uvítáme také vaše nápady, připomínky a další ohlasy. Můžete se nám ozvat na naši ovou adresu noviny. vhodit lístek do krabice u stánku nebo zastavit kteréhokoli našeho redaktora. Do nového roku vám ze srdce přejeme hodně Božího požehnání, radosti, zdraví a pohody. Jana, Marek, David, Lidka, Jana, Radka a Martin z redakce 1 4. ledna 2015 www. Nedělní listy. cz

2 bůh národů Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú /0800 Počet zaměstnanců: 2 Počet dobrovolníků: neomezeně, zatím odhadem kolem 100, střídá se podle časových možností jednotlivých dobrovolníků Klademe si za cíl přinášet Církvi, tedy věřícím lidem, více informací o misii, přiblížit jim ji formou prezentací, přednášek, článků, svědectví, fotografií, ale třeba i krátkodobých zahraničních misijních výjezdů tak, abychom narušili představu (pověru), že misie je něco zvláštního, či speciálního, určeného jen pro vyvolené jedince. Rádi bychom poukázali na to, že misie je něco normálního, co se týká každého křesťana. Nespojujeme naší činnost s žádnou konkrétní církví, aby nevznikl dojem, že prezentujeme učení té které denominace, nebo prosazujeme její zájmy. VNITŘNÍ MISIE Pojmem Vnitřní misie rozumíme misii konanou v tuzemsku, tudíž takovou, která se děje uvnitř hranic té které země, kde žijete. Náš současný svět se globalizuje: tím, jak se doprava zjednodušuje, vzdálenosti se zkracují, hranice se ruší, různé další bariéry padají, tak se národy v současném světě více a více mísí: lidé různých národů u nás studují nebo pracují, jezdí k nám na dovolenou, atd. Tedy pokud chceme dnes dělat mezinárodní misii, nemusíme jezdit do vzdálených koutů světa, jako tomu bylo kdysi, ale národy, ke kterým jsme posláni samotným Kristem, žijí kolem nás, stačí se rozhlédnout... Naším zájmem je: 1. Prolomit stereotypy myšlení českého rybníka připravit v církevních společenstvích půdu pro přijetí lidí různých národů (podobně jako Šalamoun připravil během stavby chrámu místo také pro neizraelity). To se musí stát nejprve v myslích a v srdcích věřících, pak to bude možné i navenek. 2. Kázat osobně Evangelium co největšímu počtu příchozích lidí z řad všech národů do naší země. Tato práce zahrnuje všechny skupiny: uprchlíky a běžence, studenty, dělníky, podnikatele a obchodníky, zakladatele různých kulturních, meditačních, jogínských, léčitelských, sportovních, a jiných center. 3. Rozdat nezasaženým skupinám co největší množství evangelizačních materiálů (knižní výtisky Evangelií, DVD, CD). Mnoho z nás uvěřilo např. skrze to, že jsme zhlédli film Ježíš, nebo jsme si přečetli nějaký leták a to nás dovedlo k Bibli a časem i k živé víře Motivovat a vyzbrojovat další věřící, kteří by měli tuto oblast služby na srdci, pomoci jim prakticky vstoupit do této služby v místě jejich bydliště. 5. Zakládat při církevních či farních sborech společenství složená z cizinců, ze kterých budou moci povstávat národní církve. 6. Praktická pomoc těmto lidem (cizincům), kteří se mnohdy neorientují v pro ně neznámém prostředí (zákony, jazyk, lékařská péče, komunikace s úřady, vyplňování formulářů, domácí úkoly s dětmi, a další). ZAHRANIČNÍ MISIE Pořádáme krátkodobé misijní výjezdy, které nezaberou příliš času a nejsou moc nákladné, navíc nevyžadují, tak jako u stálých misionářů, aby se její aktéři naprosto zřekli domova, přátel, příbuzných či zaměstnání... Zkrátka stačí vybrat pár dní dovolené a vyrazit! Máme opravdu dobré zkušenosti s tímto typem misie, neboť se jí zpravidla účastní i lidé, kteří by jinak na misii ve svém okolí nešli, takto si to mohou vyzkoušet nanečisto na cizí půdě a mnohdy se zapojují i po návratu domů, ve svých sborech a ve svém okolí... Dále je to pomoc pro mnohé mladé lidi, kteří hledají své životní povolání www. Nedělní listy. cz 4. ledna

3 v Bohu, doma se jim nedařilo objevit Boží vůli pro sebe, ale na zahraničních výjezdech k nim Bůh silně promlouval a po návratu nabyli jistotu pro svoji budoucí službu. ONDŘEJ Ondřej není osoba, ale pracovní název naší skupiny. To tedy znamená, že pokud například finančně podpoříte Ondřeje, Vaše peníze neskončí v rukou jednoho člověka, ale jsou rozděleny mezi všechny potřeby, které s sebou tato práce přináší. Také to znamená, že celá práce není ohrožena výpadkem jednoho člověka. Takže pokud nemůže jeden člen našeho týmu, může ho zastoupit jiný, ať už krátkodobě, nebo třeba i trvale. Tato filosofie nám pomáhá trvale zajistit dílo právě tím, že svoji činnost nesoustředíme kolem jednoho člověka, aby se jeho odchodem nebo skonem nerozpadla celá služba. Jinými slovy: každý z nás je nahraditelný. Zatím jsme skupina dobrovolníků, kteří dávají misii pár hodin měsíčně, ale máme také již první manželský pár, který je uvolněn (placen), aby se mohl věnovat misijní práci naplno. Do budoucna toužíme vytvořit více placených pozic a obsadit je lidmi, na které nám ukazuje Pán. Proto se na to prakticky připravujeme již nyní a za tímto účelem sbíráme finanční prostředky. a povzbudit Vaše společenství či jeho členy k misii. 2. Vybavit Vás evangelizačními materiály v různých jazycích, i v češtině. 3. Poskytujeme zájemcům vyučování ohledně misie a národů (jejich kultura, jazyk, náboženství, zvyky, + příslušné pasáže z Písma). 4. Vypravit do Vaší oblasti misijní tým na krátkodobou pomoc. 5. Zájemcům o misii umožníme udělat osobní zkušenost skrze krátkodobý výjezd po vlasti či do zahraničí. Jak můžete podpořit Vy nás: Určitě budeme vděčni za finanční dary, bez kterých se tato služba neobejde. Způsob podpory je oproti zvyklostem v jiných službách odlišný: Nejsme registrovaná organizace nebo sdružení, naše snaha by se dala vystihnout spíše jako iniciativa či hnutí mezi věřícími lidmi, kteří berou vážně Ježíšovo:,,jděte... Nevystavujeme tudíž potvrzení o daru pro odečet z daňového základu, jedná se o přímý způsob podpory skrze osobní účet. Účet můžete použít jak pro dar bez určení, tak i pro účelový dar (uveďte účel do zprávy pro příjemce). Číslo našeho účtu: /0800 Jakou částku je vhodné darovat? Určitě se nám nejedná o velké sumy: pro efektivní chod nejen té naší, ale i dalších služeb se Jak Vás můžeme podpořit: 1. Skrze osobní návštěvu a prezentaci (případně s následnou besedou) motivovat jeví jako lepší varianta najít více dárců, kteří posílají menší částku (např. 100,- nebo 200,- Kč). Tito dárci se potom neorientují pouze na jednu konkrétní službu, ale mohou zároveň podporovat další služebníky v jejich díle a nic nebrání růstu dalších služeb, jakožto různých podob uctívání Boha. Zvláštní dík patří těm, kteří se rozhodli podporovat vybranou službu pravidelně, neboť v každé práci jsou pravidelné výdaje... To nejlepší nakonec: Vaše modlitby, které určitě potřebujeme, abychom byli správně vedeni Svatým Duchem tak, aby naše práce nebyla akce pro akci, 3 4. ledna 2015 www. Nedělní listy. cz

4 ale abychom skutečně stáli v centru Boží vůle a uměli rozlišovat důležité od naléhavého a plnili tak Jeho přání, a ne lidská očekávání. Další modlitební body jsou: ochrana v naší práci a milost ke kázání Slova (Ef.6:18-20). Ve všech výše zmíněných variantách Vaší účasti na našem díle Vám srdečně děkujeme!!! Co nás aktuálně těší: Na prvním místě je to rostoucí zájem českých -zatím tedy spíše slezských křesťanů o osobní zapojení do misie: dělají s námi během výjezdů své první kroky a nabírají zkušenosti, které dále zužitkovávají, pouští se sami do různých akcí, realizují své nápady, atd. Jsme rádi, že se u nás mohli inspirovat a že jsme je mohli vybavit potřebnými evangelizačními materiály a pomohli připravit je skrze osobní trénink. Na druhém místě jsou to nově obrácení, či dokonce pokřtění lidé z cizích národů, se kterými buď dále udržujeme osobní kontakt, nebo se o nich dozvídáme z církevních společenství, kde jsme těmto sloužili. Rád bych též uvedl, a věřte, že hovořím za nás všechny, kteří jsme zapojeni do tohoto typu misie, že nás těší sama misijní práce, ve které se bezprostředně setkáváme s Kristem a přibližujeme se Mu tak svými životy: během vlastní služby prožíváme čerstvé doteky Svatého Ducha, vlévá se do našich srdcí radost, úžas nad Božím spasitelským plánem a někteří též zažili vlastní fyzické uzdravení skrze kázané Slovo! tedy na informovanosti české církve. Plánované novinky: Chceme rozšířit nabídku misijních výjezdů, které si získaly oblibu, roste účast na jednotlivých výjezdech a vnímáme jejich trvalé ovoce. V plánu jsou jak zahraniční misijní výjezdy, tak i v tuzemsku, zejména se tedy jedná o Moravsko-slezské týmy vypravované do Čech, kde v mnoha městech buď církev skoro neexistuje, nebo dokonce vůbec neexistuje Vedle těchto výjezdů bude hlavní podíl naší práce nasměrován na budování misijní stanice v oblasti, kde žije v azylovém táboře něco kolem 300 uprchlíků. Náš úkol bude věnovat se po duchovní stránce těmto lidem, kteří většinou neznají Evangelium. Chceme také dělat doprovodné akce tak, aby se zapojili do plnohodnotného života církve a nežili jen izolovaně ve svých mini-subkulturách, které mají tendence v rámci azylového zařízení vytvářet, a to i mezi sebou podle etnického původu. Co nás aktuálně trápí: Snad jen to, že o misii jeví zájem spíše jednotliví věřící, celé církevní celky (sbory, farnosti, denominace) již znatelně méně Velký rozdíl je v tom, jedná-li se o církevní subjekty na Moravě či ve Slezsku, nebo v Čechách, kde zájem je určitě menší, zato tam žije více cizinců mnoha národů, a je zde tedy více misijních potřeb. Doufáme, že tato situace je způsobena spíše nedostatkem informací a rádi bychom zapracovali i na tomto, Pozdrav pro čtenáře Nedělních listů: Děkujeme, že jste ve svém čtení dospěli až sem, že jsme Vám mohli na těchto řádcích představit své snahy pro Boží království a rádi bychom Vás pozvali ke spolupráci, např. s námi můžete jet během nastávajícího roku na některý misijní výjezd, nebo můžete na podzim, kdy už to bude aktuální, přijet třeba na víkend do naší nově zakládané misijní stanice za uprchlíky. Rozšíříte si svůj obzor, poznáte nejen nové kultury, ale www. Nedělní listy. cz 4. ledna

5 i nové přátele, ať už z řad křesťanů, nebo z řad adeptů pro křesťanství Těšíme se s Vámi na viděnou a přejeme průlomový rok 2015! biblické ženy Tým misie Bůh národů, MSCH - NL Poznámka redakce: Uskupení Bůh národů nemá právní subjektivitu, proto není uvedeno žádné sídlo ani IČO. faraónova dcera - druhá mojžíšova matka Izrael prožíval jedno z nejtemnějších období své historie. Jeho synové byli královským dekretem odsouzeni na smrt ještě před svým narozením! V Bibli, v knihovně příběhů živé víry, čteme o rodině, která se opovážila postavit na odpor. Nad záchrannou akcí můžeme jen žasnout. V listě Židům 11,23 čteme, že se Mojžíšovi rodiče nezalekli královského rozkazu. Po tříměsíčním ukrývání matka Jochebed hošíka položila do ošatky vymazané smolou a vložila do rákosí při břehu Nilu. Nebudeme si namlouvat, že se tam faraónova dcera doprovázená svými dívkami šla okoupat zcela náhodou. I zvědavost ji vedla k pokynu otrokyni, aby ji košík přinesla. Scéna jak vystřižená z filmu - otevřela ošatku a spatřila plačícího chlapce. Sevřelo se jí srdce, bylo jí ho líto. Soucit je nejzákladnější vlastností zralé ženy. Troufám si říct, že v takovéto chvíli by snad chladní nezůstali ani muži! Hned jí ale muselo a bylo jasné, že kojenec je z hebrejských dětí. Zákon je zákon a musí ho dodržovat i ona. Bylo její vlasteneckou povinností toto dítě mužského pohlaví usmrtit. Nicméně se rozhodla, že ho zachrání. Slitovala se nad tím neobyčejně krásným chlapečkem. Neměla ani tušení, že za jejím šlechetným činem stojí vroucí modlitby chlapcovy rodiny a ruka Nejvyššího. Aniž by to chtěla, stala se nástrojem v rukou milujícího Boha. Stále hlasitěji křičícího chlapečka se jí možná nedařilo utišit a této situace využívá jeho sestra, do té chvíle stojící opodál. Mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila? (Ex.2,7). Tuto nabídku faraónova dcera okamžitě přijímá. Její slova: Odnes to dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím jsou pro jeho matku neutuchajícím zdrojem radosti. Syna má opět v náruči, už není její, ale může ho vychovávat! Faraónova dcera udělala co mohla. Kojit ani prát plenky nemohla, ale měla peníze a ochotně je směřovala správným směrem. Přijala ho za syna a dala mu nové jméno Mojžíš. To mu má připomínat, komu vděčí za svůj život. Nepochybně si však v dospělosti Mojžíš domyslel, proč se do Nilu vlastně dostal... A jeho jméno dostává jinou náplň. Ne Vytažený ale Vytahující. Zachránce topícího se národa! Přivést dítě po odkojení k faraónově dceři jistě nebyla pro Jochebed snadná záležitost, ale spoléhala na Boží vedení. Mojžíš se vzdělával ve všech disciplínách. Jeho nová matka nebyla macechou, jak ji známe z pohádek. Můžeme se domnívat, že ho milovala a byla na něho hrdá. Nicméně 5 4. ledna 2015 www. Nedělní listy. cz

6 postupem času se jí syn, pokud jde o víru a postoj k životu, stával stále větším tajemstvím. Až došlo k bolavému zlomu - Mojžíš se rozhodl trpět se svým lidem a postavil se proti slávě a požitkům Egypta! Jochebed byla faraónově dceři za život a vzdělání jejího syna velice vděčná a v tomto smyslu ho ovlivňovala. Po dobu, co ho měla u sebe, mu předala cenné hodnoty. zralý Boží muž Bezpochyby faraónova dcera měla s Mojžíšem velké plány. Ty ale nevyšly, neboť Boží úmysly byly jiné. Přesto můžeme s jistotou tvrdit, že nežila nadarmo, protože ji Bůh zabudoval do svého díla. Stala se druhou matkou Božího tlumočníka, objevitele Desatera a významného starozákonního patriarchy. JH - NL 11. díl - nemá být rváč Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč... Tit. 1,7 V jedenáctém díle našeho seriálu Zralý Boží muž se podíváme podrobněji na další negativní vlastnost - nemá být rváč. Proč Pavel pokládá za nutné zmiňovat se o tak zřejmém charakterovém rysu? Copak to není jasné a zřejmé, že křesťan nemá být rváčem? Existují minimálně dva dobré důvody, proč je třeba křesťana varovat před rváčstvím: 1, Pohanská minulost a dřívější způsob života Novozákonní křesťané, kteří když uvěřili v Krista, vyšli z určitého kulturního a sociálního prostředí, které je později ovlivňovalo jako praktikující křesťany. Protože si tohoto problému byl apoštol Pavel i další křesťanští vůdcové vědomi, nabádali a varovali křesťany z pohanů, aby nepokračovali ve svých dřívějších životních zvyklostech (Ef. 4,17-32; Kol. 3,1-14). I v dnešní době jsou různá pokušení, která hlavně čerstvě obrácené křesťany strhávají zpátky do hříchu a mohou vést k tomu, že se křesťan utrhne a reaguje jako rváč. 2, Alkohol Všimněte si, že apoštol Pavel, když ve svých listech Timoteovi a Titovi varuje před rváčem (1. Tim. 3,3; Tt. 1,7), klade výraz rváč hned za výrazem nemá být pijan. Spojitost je zřejmá. Člověk, který pod vlivem alkoholu ztrácí kontrolu nad svými smysly, může ztratit kontrolu nad svým hněvem či chováním a rváč je na světě! Pamatujme na to, že ani křesťan není imunní vůči důsledkům pití alkoholu. Pozn.: Charakteristikou ne pijan jsme se podrobně zabývali v osmém díle našeho seriálu. Tento díl vyšel loni v říjnovém čísle Nedělních listů. Pokud si nyní říkáš, že problém nemá být rváč se tě opravdu netýká, protože s nadužíváním alkoholu problém nemáš a snažíš se dlouhodobě žít podle měřítek Bible, podívej se nyní na některé Boží služebníky, kteří si možná říkali totéž: 1, KAIN Kain žárlil, protože Bůh dal přednost oběti jeho bratra Ábela. Jeho hněv a nenávist vůči bratrovi (a Bohu) vyvrcholila vraždou. Bůh ho za to potrestal kletbou, která jej pronásledovala celý život (Gn. 4,1-16). 2, MOJŽÍŠ Mojžíš měl velké problémy se sebeovládáním. Ještě v Egyptě jeho snaha být osvoboditelem z vlastní síly vedla k vraždě egyptského dozorce (Ex. 2,11-12). Později, jako vůdce izraelského lidu, také několikrát selhal: v záchvatu hněvu roztříštil kamenné desky s desaterem (Ex. 32,19) nebo při hledání vody ve skále neuposlechl Boha a jednal svévolně (Nu,20,1-13). 3, PETR Jeden z nejbližších Ježíšových spolupracovníků a přesto člověk agresivní a prchlivý. Chvástal se svou odvahou a www. Nedělní listy. cz 4. ledna

7 obětavostí pro Ježíše. Když přišla chrámová stráž zatknout Ježíše, tasil meč a chtěl se bít, později třikrát veřejně zapřel Ježíše jako svého Pána. I přesto, jací jsme, si nás Bůh používá jako služebníky pro konání svého díla zde na zemi. Našim vzorem je Ježíš Kristus. Ten, který úroveň lidských vztahů posunul na nejvyšší možnou úroveň: Slyšeli jste, že bylo řečeno: Oko za oko, zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. (Mat. 5,38-39). Přeji Božím mužům, aby se ovládali ve všech životních situacích a nebyli ani fyzickými ani slovními rváči. Otmar H. otázky otázky o bohu 19. Bůh je láska, co to znamená? Podívejme se nejprve na to, jak Boží slovo popisuje co je to láska, a potom se podíváme, jak se to týká Boha. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí (1. Kor. 13,4-8). Tohle je Boží popis lásky. Nejvyšší vyjádření Boží lásky je nám ukázáno v Janově evangeliu 3:16 a v epištole Římanům 5:8: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. V těchto dvou verších vidíme, že Bůh touží po tom, abychom s ním byli v jeho věčném domově - v nebi. A cestu k tomu nám umožnil tím, že prostřednictvím svého Syna zaplatil nejvyšší cenu za naše hříchy. Miluje nás proto, že se k tomu vědomě rozhodl. Takový je Bůh, a křesťané by si měli vzít za cíl, být také takoví. Bůh - láska se nikomu nevnucuje. Ti, kteří k němu přicházejí, svým rozhodnutím vlastně odpovídají na jeho lásku. Láska (Bůh) je ke všem laskavá. Láska (Ježíš) činí dobře všem a nikomu nestraní. Láska (Ježíš) se nevychloubala tím, čím je. Láska (Bůh) si nevynucuje poslušnost. Bůh si nevynutil ani poslušnost svého Syna. Ježíš dobrovolně a ochotně poslechl svého Otce v nebi - Aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal (Jan 14:31). Tento stručný popis lásky nám ukazuje nezištného Boha a Jeho lásku, která je v naprostém protikladu k sobeckému životu obyčejného člověka. Ale pro křesťany je důležité to, že všem, kdo přijali Božího Syna Ježíše jako svého osobního Zachránce, dal Bůh schopnost milovat úplně stejnou láskou, jakou má On sám (viz Jan 1:12; 1. Janův 3:23-24). Uvědomujeme si, jaká je to výsada? Ale nezapomeňme, že zároveň to je i výzva! 20. Proč Bůh dovoluje, aby se dobrým lidem děly špatné věci? Proč se dobrým lidem stávají špatné věci? 7 4. ledna 2015 www. Nedělní listy. cz

8 To je jedna z poměrně obtížných teologických otázek. Bůh je věčný, nekonečný, vševědoucí, všudypřítomný, všemocný atd. Jak bychom my, lidské bytosti, tedy bytosti nikoli věčné, nekonečné, vševědoucí, všudypřítomné, všemocné atd. mohli chtít, nebo očekávat, že plně porozumíme Božím cestám?! Touto otázkou se zabývá ve velké míře i kniha Job. Bůh svolil, aby Satan provedl Jobovi všechno, co si usmyslí, pokud jej nezabije. Jaká byla Jobova reakce? I kdyby mě zabil a já už neměl co očekávat, přece bych chtěl před ním obhájit své cesty. (Job 13:15). Hospodin dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno jméno Hospodin! (Job 1:21). Job nerozuměl tomu, proč tyto věci Bůh dopustil, věděl ale, že Bůh je dobrý a proto mu i nadále důvěřoval. Taková by měla být i naše reakce. Bůh je dobrý, spravedlivý, milující a milosrdný. Často se nám dějí věci, které prostě nedokážeme pochopit. Ale místo pochybování o Boží dobrotě, bychom mu měli víc a víc důvěřovat. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. (Přísl. 3:5-6). Možná by bylo lepší položit si otázku: Proč se špatným lidem dějí dobré věci? Bůh je svatý (Iz 6:3, Zj 4:8), lidé jsou hříšní (Řím 3:23; 6:23). Víte, jak se na lidstvo Bůh dívá? Jak je psáno: Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. (Řím 3:10-12). Podle těchto slov by si každý člověk plně zasloužil být vhozen do ohně pekelného. recenze Každá vteřina kdy jsme naživu, je nám dána jenom z Boží milosti. I ta nejhorší věc, která by se nám kdy mohla na této zemi stát, je milosrdná v porovnání s tím, co si zasloužíme věčnost strávenou v ohnivém jezeře. Bez ohledu na to jak zlou, zkaženou a hříšnou podstatu máme, Bůh nás stále miluje. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci (Řím 5:8). Miloval nás natolik, že zemřel, aby splatil naše hříchy (Řím 6:23). A jediné, co musíme udělat my, je uvěřit v Ježíše Krista (Jan 3:16, Řím 10:9) a tak přijmout odpuštění a získat nový domov v nebi (Řím 8:1). Co si tedy zasloužíme? Peklo. A co je nám nabízeno? Věčný život s Ježíšem Kristem, uvěříme -li mu. Takže až si příště položíme otázku: Proč Bůh dovoluje, aby se dobrým lidem stávaly špatné věci?, možná bychom se měli spíše zeptat: Proč Bůh dovoluje, aby se špatným lidem stávaly dobré věci? Jednoduchou odpovědí nám může být i věta, kterou řekl jeden neznámý člověk tento svět je jediné peklo, které kdy věřící okusí a jediné nebe, které kdy okusí nevěřící. LS - NL john eldredge: nádherný psanec Jak si představujete Ježíše? Podle starých obrazů se tváří vždy nešťastně, spíná ruce, hledí k nebi a nad ním je svatozář. Podle filmů je stále čistě oblečen v bělostném rouchu, málokdy se byť jen lehce usměje a na všechny otázky má moudrou odpověď. V www. Nedělní listy. cz 4. ledna

9 kostele většinou slyšíme, že je to především Boží syn, dobrý pastýř, všemocný vládce. Autor knihy John Eldredge však připomíná, že to nemusí být správná nebo úplná odpověď. Mnoha lidem chybí skutečné zakušení a důvěrné poznání Ježíše. Stejně tak důležité, jako Ježíšovo božství je jeho lidství. Ježíš uměl vtipkovat, když se bavil s učedníky, uměl se pořádně rozzlobit, když vyháněl prodavače z chrámu a často bojoval proti náboženským konvencím a tradicím. Pochopení Ježíšova lidství nám pomůže zlepšit vztah s ním. Vašemu vztahu prospěje, když zjistíte, že Ježíš s vámi sdílí své lidství. Ježíš byl, jak tvrdí vyznání, naplno člověkem. (Ano, jistě, byl i mnohem víc. Ale rozhodně nebyl méně.) Muž bolesti měl smysl pro humor. Kníže pokoje někdy pracoval, že se zpotil. Tento Divuplný rádce dokázal být pěkně ironický. Byl to člověk s posláním, ale dokázal se posadit a poklábosit si. Jsem si jist, že veverky by ho rozesmály. Farizeové ho přiváděli k zuřivosti. Cítil radost, slabost, lítost. Čím víc chápeme jeho lidství, tím víc pro nás bude někým, kde komu se můžeme přiblížit, koho můžeme znát, milovat, komu můžeme důvěřovat a koho můžeme uctívat. (str. 43, 47) Čím to ale je, že většina lidí si takto Ježíše neumí představit a netroufla by si říct, že s ním má skutečně důvěrný vztah? Eldgredge problém nazývá náboženským lakem : Forma bohoslužeb je pro nás často důležitější než jejich obsah. Všimneme si, že farář zapomněl předříkat vyznání víry, ale fakt, že polovina sboru podle své víry nežije, nás vůbec netrápí. Z kazatelny zní slova o lásce, ale mezi lidmi láska nepanuje. Ti, kteří slouží Bohu, zapomínají často na vlastní rodiny. Děláme věci proto, protože se tak vždycky dělaly. Tento náboženský lak způsobuje, že miliony lidí, kteří po léta chodí do kostela, přitom neznají Boha. V hlavách mají spoustu vědomostí o Ježíši, ale nezakoušejí ho na rozdíl od chlapů na břehu (myšleno učedníků). Pak jsou zde další miliony lidí, kteří Ježíše milují, ale zakoušejí ho pouze občas. Většinou nedospějí až k životu, který nám zasliboval. Podobají se Lazarovi, který je stále ještě omotán pohřebními rouchy. (str. 14) Autor knihy však připomíná, že právě před náboženským lakem varoval sám Ježíš: Střezte se kvasu farizeů a saduceů. Ježíš vždy ostře vystupoval proti předním náboženským vůdcům, kteří upřednostňovali pravidla před lidstvím (uzdravování v sobotu, jedení neumytýma rukama, stolování s hříšníky to vše tehdy vyvolávalo náboženské zděšení). Pokud čteme Bibli, nedělá nám problém se nad farizei rozhořčit copak je normální, aby nebylo dovoleno uzdravit člověka jen proto, že byla sobota? Ale co když se přeneseme do dnešní doby? Co kdyby při bohoslužbách vypadla antifona? Písně dostaly moderní háv? Přišli zapáchající bezdomovci a sedli si vedle vás? Přišli homosexuálové? Jak byste reagovali? A jak by reagoval Ježíš, kdyby přišel k nám do sboru? Autor tvrdí, že až ze sebe odhodíme farizejské sklony, pak důvěrně zakusíme Ježíše. A pokud si chcete přečíst knihu, která bude výzvou vašemu myšlení, zkuste tuhle. JF - NL 9 4. ledna 2015 www. Nedělní listy. cz

10 zamyšlení radikální ježíš Co je to radikální? Něco, co je rezolutní, neměnné a nelze to změnit a oddiskutovat. Něco co skutečně platí!!! Byl Ježíš Kristus takový? Byl. Jeho slova šla společně s jeho životem. Nikdy ničeho nelitoval, nikdy se nezmýlil, nikdy nespěchal, nikdy neřekl něco, čeho by později litoval. To je Ježíš Kristus, Boží Syn. 1. Ježíš je radikální k záchraně člověka: Lukáš 15,1-7: Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: On přijímá hříšníky a jí s nimi! Pověděl jim toto podobenství: Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Ježíš je radikální v tom, že stojí o každého člověka. Nejsou to nějací lidé, není to někdo, kdo si něco zaslouží, nejsou to lidé výjimeční, ale on jde hledat každého jednoho. Protože má zájem o každého. To je radikální postoj. 2. Ježíš je radikální k následování: Lukáš 18,18-23: Jeden z předních mužů se ho otázal: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku. On řekl: To všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: Jedno ti ještě schází. Prodej všechno co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne! On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Něco je překážkou v následování Krista. Já bych tak rád, ale nemohu. Nemohu, protože nemám moc času, nezbývá mi energie, nemám nápady, jsem sám v rodině, odrazují mě ostatní křesťané, atd., atd. To jsou jen nějaké výmluvy nebo neschopnost. Možná je to něco hlubšího, kdy si člověk myslí, že je v podstatě dobrý. Ježíš to řeší radikálně. Není prostor pro nějaké polemiky nebo filozofování. Je zde jedno. Jdi a prodej a rozděl chudým. Dej do pořádku vztah s Bohem. Je to jediná cesta. Pozvání Ježíše: pojď za mnou, platí i pro nás. Je to jedinečné pozvání k následování i ke službě. Je třeba ho poslechnout. 3. Ježíš je radikální k dávání: Lukáš 21,1-4: Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a řekl: Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku; dala všechno, z čeho měla být živa. www. Nedělní listy. cz 4. ledna

11 Dávání je i dnešní záležitostí. Musí být při tom srdce. Pán Bůh vidí do srdce. Matouš 6,3-4: Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Vlastně cokoli máme, není naše, ale patří našemu Pánu. Tak také s tím musíme nakládat a chovat se k těmto záležitostem finančním. 4. Ježíš je radikální k hříchu a k hříšníkům: Jan 8, 3-11: Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem! A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, [zahanbeni ve svém svědomí] vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, Pane. Ježíš jí řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš! My lidé dovedeme hned odsoudit a hned vynést rozsudek a nejlépe ho ještě vykonat. Ježíš hovoří s velikou moudrostí. On hřích nikdy neospravedlňuje, ale je k lidem milostivý. Radikálně říká: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Nabízí změnu. Jdi a už nehřeš. Prožij změnu. Obrat ve svém životě. To je rozhodující. 5. Ježíš je radikální ke smrti: Jan 1,1-3, 11-14, 17, 43: Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy; a její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázaly: Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. To pověděl a dodal: Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli: Pane, spí-li, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl: Lazar umřel. Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě. Když to řekl, zvolal mocným hlasem: Lazare, pojď ven! Ježíš má moc nad smrtí. To nemá obdoby v historii lidstva. Ježíš je Bůh. Má moc dát život. 6. Ježíš je radikální k učedníku Petrovi: Matouš 26,34-35: Ježíš mu odpověděl: Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Petr prohlásil: I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě. Podobně mluvili všichni učedníci. Matouš 26,57-58: Ti, kteří Ježíše zatkli, odvedli ho k veleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili zákoníci a starší. Petr šel za ním zpovzdálí až do veleknězova dvora; vstoupil dovnitř a posadil se mezi sluhy, aby viděl konec. Matouš 26,69-75: Petr seděl venku v nádvoří. Tu k němu přistoupila jedna služka a řekla: I ty jsi byl s tím Galilejským Ježíšem! A on přede všemi zapřel: Nevím, co mluvíš. Vyšel k bráně, ale uviděla ho jiná a řekla těm, kdo tam byli: Tenhle byl s tím Nazaretským Ježíšem. On znovu zapřel s přísahou: Neznám toho člověka. Ale zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi: Jistě i ty jsi jeden z nich, vždyť i tvé nářečí tě prozrazuje! Tu se začal zaklínat a zapřísahat: Neznám toho člověka. V tom zakokrhal kohout; tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Apoštol Petr, přes svou temperamentní povahu a přes své odhodlání, nakonec Krista zapřel. Později toho litoval, ale Ježíš zná dokonale své učedníky. Dobře ví, co všechno dovedeme naslibovat a co všechno dovedeme splnit. Ježíš přesně ví, jací jsme ledna 2015 www. Nedělní listy. cz

12 Nic před Ním nemusíme skrývat. Petrovi řekl přesně, co řekne a jak se zachová vůči Jemu. 7. Ježíš je radikální k sobě: Jan 2,1-11: Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: Už nemají víno. Ježíš jí řekl: Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům: Udělejte, cokoli vám nařídí. Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: Naplňte ty nádoby vodou! I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: Teď z nich naberte a doneste správci hostiny! Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Ještě nepřišla má hodina. To je radikální postoj ke svému poslání. Ježíš byl závislý na svém Otci a často připomínal, že přišel plnit vůli svého Otce, ne svou. Musíme být k sobě také radikální. Čím se vyznačuje můj život? Čí vůli plním? Svou nebo svého Pána? To je rozhodující. Pokud si myslím, byť v dobrém, že nepotřebuji plnit vůli Boží, že si budu sám sloužit a sám žít podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, pak brzy budu podveden a zklamán. Buďme k sobě radikální. Pokračování příště. Jiří Kaleta, farář SCEAV v Písku po stopách Lukášova evangelia anna a simeon (lk 2, 21-40) V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy - světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat - i tvou vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Dle starého zákona muselo proběhnout zasvěcení prvorozeného Hospodinu a dále www. Nedělní listy. cz 4. ledna

13 smírčí obřady matky poté, kdy šedesáti dnech po porodu skončilo její očišťování. Zmínka o obětování dvou hrdliček nebo holoubat nám vypovídá o tom, že Marie s Josefem byli velmi chudí. Standardní taxa byl beránek a dva páry ptáků. Pro nemajetné je v zákoně povolená výjimka. Simeon očekával potěšení Izraele, že Hospodin splní všechna zaslíbení, uskuteční nápravu svého stvoření porušeného hříchem. Rozhodně s Annou nebyli ve své době sami. Můžeme si představit, že v Jeruzalémě byla komunita čekajících, kteří očekávali příchod Krista. V pohledu evangelisty Lukáše je lidstvo rozděleno na dvě skupiny, na ty, kteří očekávají a na ty, kteří už nic nečekají. Ty první nazývá chudými strádajícími a ty druhé bohatými už mají své potěšení. Mesiáš obecně pomazaný zvláštní pověřenec, vybavený k těmto úkolům. Měl to být napravitel lidských pořádků. Lidé si ho představovali jako nejspravedlivějšího krále posledního z Davidova rodu, bude to vysvoboditel z útlaků Římanů, obnovitel spravedlivých pořádků, obnovitel zbožnosti,... Nevíme, jakou představu měli Anna a Simeon, nicméně, židé Ježíše nepřijali. Nějakým způsobem nezapadal do jejich představ. Svým postavením a učením připomínal jednoho z proroků, ale židé se těžko smířili s myšlenkou, že je očekávaným Mesiášem. Nepřinesl očekávanou nápravu, věčný mír, navíc skončil na popravišti. Simeon nejenom žehná dítěti, ale promlouvá k Marii Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat - i tvou vlastní duší pronikne meč. Předjímá, co bude v životě Ježíše následovat, že na něj lidé budou mít různé názory což trvá dodnes, nebude všeobecně akceptovaný, ohledně jeho postavy a činů se budou lidé rozdělovat až tak, že bude lepší se ho zbavit v souladu s proroctvími, že Ježíš bude jednak svatý a jednak kmenem úrazu, o který se bude zakopávat. Meč, který pronikne Mariinou duší znamená, že bude v sobě rozpolcená mezi láskou matky k synu a úctou a respektem k jeho poslání, které jí Ježíše později vezme. Co může mít dnešní člověk společného s Annou a Simeonem? Křesťanská tradice mluví o dvojím příchodu očekáváme toho, který přišel a který ještě přijde - soudit živé i mrtvé. Můžeme jako tehdy v Jeruzaléme patřit k těm, kteří stále čekají, tentokrát na druhý příchod, nebo k těm, kteří žijí spokojeně svůj život a nečekají na nic každá změna by jim narušila jejich plány. Na scéně v Jeruzalémském chrámě proběhne zvláštní setkání nového se starým. Zajímavé je, že Anna a Simeon zástupci starozákonní církve ve vysokém věku se setkávají tváří v tvář s novorozencem s mesiášem. Simeon ho vzal do náručí obraz přijetí a prostoupení starého a nového. Podobný obraz je vidět i na Marii - jak svým chvalozpěvem (Má duše velebí Pána) ukazuje, jak vyrůstala ve starozákonní tradici a přesto dala život Mesiáši. DH - NL ledna 2015 www. Nedělní listy. cz

14 ze života sboru křty, pohřby, svatby, jubilanti Pohřby: Rudolf Kidoň Vanda Chmielová Anna Kiszová Anna Oslawská Anna Pientoková Anna Smeliková Josef Konderla Marie Kozielová Stanislav Opiol Svatby: Jaroslav Jindrle a Irena Walachová Jubilanti v lednu Helena Delongová Jan Kisiel co nás čeká Začátek roku 2015 proběhne ve znamení spojení dvou unikátů: zpěváka MATE.O a jazzové rodiny GŁYK P.I.K. TRIO. Kdo zná jednoho, anebo druhého, ví, že jejich program KOLEDY NÁRODŮ budou nezapomenutelným hudebním i duchovním vstupem do začátku roku Koncert se bude konat v evangelickém kostele Na Nivách v Českém Těšíně. Začátek konání akce je ve 19:00. Cena vstupného 100 Kč ( 15PLN) v předprodeji, 140 Kč (20 PLN) na místě. Předprodej v Třinci, Českém Těšíně, Cieszynie a Karviné bude zahájen www. Nedělní listy. cz 4. ledna

15 Milí přátelé, srdečně zveme všechny muže od 13 do 99 let na desátý ročník Konference pro muže Tváří v tvář, která se koná v Třinci kino Kosmos, dne od 7:30 do cca 16:30. Připravovaný ročník má název MIŘ NA DESÍTKU. Program: Přednášky, panelová diskuze, chlapský zpěv, humor, společný oběd a mnohem víc Řečníci: Milan Pecka, Jerry Farnik, Ľubomír Badiar (SK) Konference pro muže je příležitost, jak být duchovně povzbuzen, zažít dobré společenství a zároveň být povzbuzením i pro druhé. Registrační poplatek ve výši 200 Kč /150 Kč studenti a důchodci/ se hradí na místě v hotovosti. Zahrnuje konferenční materiály, občerstvení a oběd. Přihlašujte se na Přátelé, rychlost je nepřítelem redaktorů: Chceme vás upozornit, že z receptu na dip k nachos v přiložené kuchařské příloze nám vypadly inzerce Základní informace a pravidla inzerce Inzeráty je možno podávat písemně u stánku NL nebo zasílat na ovou adresu redakce (níže). Nezapomeňte uvést svůj kontakt. Běžné textové inzeráty jsou ZDARMA! Grafický inzerát 100,-Kč. Zajistíme odvoz starého nepotřebného nábytku - na palivové dříví. Tel: Firma Polygrafická výroba si Vám dovoluje nabídnout levné, kvalitní a rychlé zhotovení veškerých tiskovin - od vizitek, samolepek až po plakáty apod. Tel.: Výuka hry na hudební nástroje a čtení Bible: v přístavbě kostela probíhají tyto bezplatné lekce 1 x týdně po 1 hodině: Kytara klasicky, Kytara doprovodná, Klavír (klávesy) klasicky, Klavír (kl.) akordy + melodie, Klavír (kl.) pouze dvě ingredience: - malé jablko nakrájené na kostičky - lžička červené kari pasty (nebo jen kari) Omlouváme se za zmatky. akordy, Čtení Bible s kytarou. Určeno: Pro každého, i nečleny církve. Čas: Po domluvě, buď každé pondělí dopoledne nebo každé útery odpol. 1 hodina. Přihlášky, kontakt: ing. Kantor Milan, , seznam.cz. Prodám byt 1+1 na ulici Hornická, cena dohodou. Informace na tel: Sháníme do kostela klavír (pianino nebo křídlo). Pokud vlastníte nebo znáte někoho kdo vlastní a levně prodá nebo daruje klavír, kontaktujte nás na tel Informace o sboru Redakce NL Evangelický sbor a.v. ČCE, Nám. Dr. M. Luthera 1, Český Těšín telefon: číslo účtu: / web: farář sboru: Mgr. Marcin Pilch, Mgr. Mojmír Blažek úřední hodiny: Po-Čt 9 12h., Pá 14-17h. Mimo tuto dobu dle dohody s farářem. Členové redakce: Jana Foberová (JF), Jana Humplíková (JH), Radka Krawiecová (RK), David Harok (DH), Marek Schulhauser (MSCH), Ludmila Smyčková (LS). Editace: Jana Foberová Tisk: Martin Stařičný Zodpovídá: Jana Foberová Kontakt na redakci: centrum.cz ledna 2015 www. Nedělní listy. cz

16 www odkazy Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně facebook facebook.com/ pages/evangelický-sbor-av-čce-v-českém- Těšíně-Na-Rozvoji/ zvukové nahrávky kázaní fotky z akcí sboru Na Rozvoji stránky věnované výchově dětí a vyplnění jejich volného času aktivitami spojenými s vírou v Ježíše Krista. stránky hudební skupiny 3plus1 stránky o mezidenominačním setkání žen v Českém Těšíně nezávislý evangelický portál nezávislý evangelický portál videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,... www. Nedělní listy. cz 4. ledna

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Kladno 17.7.2011 strana 1

Kladno 17.7.2011 strana 1 Kladno 17.7.2011 strana 1 Ž 33,13 Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, 14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. 15 On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

Kladno 16.6.2013 strana 1

Kladno 16.6.2013 strana 1 Kladno 16.6.2013 strana 1 J 4,13 Ježíš jí odpověděl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň 14 Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 O pravém štěstí Bible 21 29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více