Studijní cesta za občanským sdružením Návrat Banská Bystrice Slovensko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní cesta za občanským sdružením Návrat Banská Bystrice Slovensko 8. 12. 9. 2009"

Transkript

1 Účastníci českého partnera: Studijní cesta za občanským sdružením Návrat Banská Bystrice Slovensko Martina Pojmonová Amalthea - výkonná ředitelka (odpovědná za provoz sdružení) David Svoboda, DiS. Amalthea - odborný ředitel a sociální pracovník (garant kvality služeb) Mgr. Ria Černá Amalthea - vedoucí programu Centrum náhradní rodinné péče, sociální pracovnice, psycholožka Bc. Petr Bittner Amalthea - vedoucí programu Sanace rodiny, speciální pedagog, sociální pracovník Mgr. Simona Baštová dobrovolnice, která pomáhala připravit a rozjet projekt Communem Reddere Mgr. Radka Pochobradská MÚ Chrudim - preventistka kriminality (do její gesce spadají sociální služby pro náhradní i sanační rodiny), partner Amathey Mgr. Růžena Kupcová Centrum psycho-sociální pomoci Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje psycholožka (realizace přípravy pěstounů pro kraj), partner Amathey Mgr. Jaroslava Máliková Občanské sdružení Rozum a Cit ředitelka, partner Amathey Bc. Lucie Pelikánová Amalthea - koordinátora projektu Communem Reddere

2 Účastníci zahraničního partnera: Mgr. Dana Žilinčíková Návrat - koordinátorka Centra Návrat v BB, vzděláním sociální pedagožka Mgr. Eva Teťáková Návrat - koordinátorka týmu Náhradní rodinné péče, vzděláním sociální pedagožka Mgr. Katarína Paľovová Návrat - sanace biologických rodin, preventivní programy pro rodiny s dětmi do 6 let, vzděláním sociální pedagožka Mgr.Ivana Škodová Návrat - sanace biologických rodin, výchovné poradenství, pedagožka Paedr. Gabriela Zachová Návrat - příprava náhradních rodičů, psychologické poradenství pro rodiče, vzděláním psycholožka Alžběta Brozmanová Gregorová Centrum dobrovolnictva - koordinátorka dobrovolníků, partner Návratu Martina Manková Dětský domov Banská Bystrice léčebná pedagožka, partner Návratu 3 profesionální rodiče Dětský domov Banská Bystrice Karol Langstein MÚ Banská Bystrice vedoucí odboru sociální a krizové intervence, partner Návratu 2. Cíl cesty Cílem cesty byla výměna informací a zkušeností se zahraničním partnerem občanským sdružením Návrat v Banské Bystrici, které se zabývá stejně jako Amalthea náhradní rodinou péčí a sanací rodiny. Dílčím cílem byla úprava a doplnění metodiky case managementu. Pro našeho partnera Koalici nevládek Pardubicka jsme měli přivézt informace o fungování a pohledu na partnerství mezi organizacemi. K tomuto účelu jsme dostali od Koalice nevládek Pardubicka osnovu podle níž jsme informace měli získat.

3 3. Obsahová část zprávy 3.1. Program cesty Program cesty byl vytvořen na základě našich návrhů Návratem. Utorok 8.9. Streda 9.9. Štvrtok 10.9 Piatok Príchod : 8,30 10, 00 8,30 10,00 8,30 10,30 Kniha Privítanie, prierez Stretnutie v Detskom života a rodiny programom návštevy, domove: v rôznych sluzbach pár slov o Návrate s manažmentom Navratu : D, K, G (miesto stretnutia : a s profes.rodinami (G) (BAZALKA) Centrum pomoci rodine Bazalka) D, E, I - presun na MsÚ 10,15 11,00 Klienti 10,00 10,15 11,00 12,00 Návratu a ich témy : prestávka, presun do stretnutie na Mestskom služby a systém Centra Návrat BB úrade ( Systém pomoci financovania (Bazalka) (Domček) rodinám na území D, E, I mesta BB (K) 11,15 12,00 10,15-12,00 : 12,00 13,00 obed Rodiny vo vysokom Príprava na NR + ohrození a služby pre služby v adaptačnej ne BAZALKA fáze, viacprofesijný I, K prístup a prevencia G,E, D (Domček) 12,00 12,45 obed 12,00 12,45 obed 13,00 14, 00 služby pre deti, dospievajúcich a mladých dospelých v rôznych službách: BAZALKA : G,K,D 13,00 14,30 13,00 14,00 14,00 15,00 spoločné Rodiny vo vysokom Kampane zhodnotenie, posledné ohrození a služby pre a vyhľadavanie (E) otázky, posledné ne / pokračovanie Domček odpovede, D, G BAZALKA K, I (Bazalka) 15,00-16,00 14,30 16,30 Program 16,00 pozývame na Dobrovoľníctvo pripútania + ďalšie tradičný Radvanský a spolupráca s inými služby v téme jarmok v rámci Dní MVO (E) pobytové služby mesta BB (G, E, D) Domček Výstup na kopec Urpín 18,00 Spoločná večera - príde aj Marek Roháček

4 9.9. První den jsme strávili v Bazalce, což je jedno ze dvou center Návratu v Banské Bystrici. Dopoledne proběhlo představení organizace Návrat a systému náhradní rodinné péče, sanace rodiny na Slovensku. Toto představení přednesla Dana Žilinčíková, která je koordinátorkou obou center v Banské Bystrici. Představení občanského sdružení Návrat Občanské sdružení Návrat se zabývá péčí o náhradní rodiny a realizuje sanaci rodiny. Základem pro ně je rodina vztah dítě. Většina práce center spočívá v práci s rodiči. Návrat má celkem pět center (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Bardějov, Prešov) a tři poradenská místa (Košice, Trenčín a Trnavě). Působení organizace je tedy celorepublikové. Dana Žilinčíková dále pohovořila o lidech, kteří jsou pro Návrat důležití. Rozdělila je do několika skupin. Jsou jimi: děti, rodiče, rodiny, komunity, specialisti, kompetentní sdružení občanů, veřejnost, firmy a zaměstnanci. Další část byla věnována legislativě, která podmiňuje práci Návratu. Jedná se především o zákon o sociálně-právní ochraně, zákon o rodině a zákon o sociálních službách. Kompetence jsou rozděleny mezi stát, samosprávy a akreditované subjekty. Stát si určuje některé služby a činnosti jako jediný poskytovatel, akreditovaná organizace nemůže obsáhnout všechny činnosti, které rodina potřebuje, protože stát si některé stále drží, nechce se jich vzdát např. sanaci. Samosprávy - mají prevenci - předcházení jevům, které mohou ohrožovat dětství (část sanace, mají finanční motivace pro výkon těchto činností, ale neexistují směrnice a tak je to na dobré vůli konkrétních osob na samosprávách. Tento trend se někde osvědčil. Samosprávy nejsou finančně postižitelné, když takové preventivní služby neposkytují. Část služeb může samospráva objednávat u akreditovaných subjektů. Pokud samospráva neposkytuje preventivní služby rodině, hrozí jí, že bude muset posílat část peněz na osobní účty ohrožených dětí. Ale neexistují standardy kvality takové práce. Krátce bylo pohovořeno o financování NNO. Finanční zdroje plynou od státu, samosprávy (pomocí veřejných zakázek), firem, grantů (EU, nadace - pro rozvoj), 2%, dary (individuální), klienti. Na Slovensku, na rozdíl od České republiky, existují profesionální rodiče, které jsou zaměstnanci ústavu, resp. dětského domova. Profesionální rodiče se starají o děti do 3 let, které jsou poté, resp. do 3 let umísťovány do náhradních rodin. Profesionální rodiče bydlí buď v bytě zřízeném DD nebo vlastním domě. Mělo by se jednat krátkou dobu, ale zůstávají tam déle, než je vhodné. Dále se hledá náhradní rodina (dítě je v systému SPO - musí se doladit jeho dokumentace a dostává se do centrálního systému vyhledávání rodičů a dětí). Výhodou tohoto institutu je, že tyto maličké děti, v nejzranitelnějším období, čekají na svoji náhradní rodinu v rodinném, nikoli ústavním prostředí. Slabinou tohoto institutu je, že děti zůstávají v této profi PP déle, tím pádem rodiny jsou plné a další děti mladší 3 let věku musí do ústavu, protože nejsou volné profi rodiny. Sanace rodiny Odpoledne bylo věnováno službě sanace rodiny. S tímto tématem nás seznámily Ivana Škodová a Katka Paľovová, které sanaci rodiny dělají. Sanace rodiny probíhá především na objednávku místních úřadů, které mají ve své kompetenci starost o rodinu. Návrat jako akreditovaný subjekt. Poskytuje tyto služby městu. Městský úřad a Návrat jako akreditovaný subjekt tedy pracují na rovině partnerství. Návrat sanuje bez rozdílu jak biologické rodiny, tak rodiny náhradní.

5 Pokud rodina přichází sama, Návrat s ní vede jednání se zájemcem o službu a pokud se jedná o rodinu vhodnou pro sanaci, domluví se Návrat s městem a on jim na tuto rodinu vystaví objednávku. Město v této věci s Návratem spolupracuje, protože je finančně motivované - zákon ukládá, že se musí o ohrožené dítě postarat, musí doložit, že před odebráním dítěte poskytovatel zprostředkovaně odborné preventivní služby rodině a pokud to nedoloží, musí převést finanční částku na osobní účast dítěte. V současnosti má Návrat kapacitu služby asi deset rodin a k tomu řešení krizových situací. Jako aktivní rodina se počítá kontakt, který je cca deset hodin měsíčně. Návrat pořádá i víkendové pobyty pro sanační rodiny. V mnoha případech si víkendové setkání rodin objednává úřad a Návrat ho odborně vede. Dobrovolnictví Poslední blok dne byl věnovaný dobrovolnictví. O němž přišla pohovořit koordinátora Centra dobrovolnictva Alžběta Gregorová a dobrovolnice Katka Hronová, která vede odpolední kluby. S dobrovolníky sami tvoří program klubu a jeho realizaci. Cílem je naučit děti různé dovednosti. Dobrovolnictví v Návratu funguje pro odpolední kluby, které se konají 1x měsíčně, víkendové pobyty náhradních rodin a týdenní letní pobyty. Počet dobrovolníků na akcích se odvíjí od počtu a charakteru dětí. Do rodin dobrovolníci nechodí. Návrat nemá potenciál, jak využít velké množství dobrovolníků, nemají zdroje na jejich podpory. Dobrovolníci absolvují vstupní vzdělání o tom, jaké jsou rozdíly mezi náhradní a biologickou rodinou. V rámci sanace se dobrovolníci rovněž nevyužívají. Centrum dobrovolníctva je partnerskou organizací Návratu. S Centrem Návrat spolupracuje v oblasti dobrovolnictví, resp. dobrovolníci z Centra přicházejí do Návratu. Jedním z realizovaných programů je program s názvem Opři se o mě, který je obdobou programu Pět P, který funguje v ČR. Centrum dobrovolnictva realizuje tento program již skoro deset let. Podstatou je navázání kamarádského vztahu mezi dobrovolníkem/dobrovolnicí a dítětem. V rámci programu vyškolený/á dobrovolník/dobrovolnice individuálně věnuje dítěti. Dvojice se schází nejméně po dobu 10 měsíců, na 2-3 hodiny týdně. Setkání probíhají především mimo rodinu dítěte a jejich náplň záleží na dohodě mezi dobrovolníkem/dobrovolnicí, dítětem a rodiči. Motivace dobrovolníků - většinou se jedná o osoby, které byly s organizací již v kontaktu (uživatelé služeb, rodinní příslušníci...). Až poslední dobou se objevují osoby mimo organizace Druhý den studijní cesty jsme spolu s psycholožkou Návratu absolvovali předem domluvenou návštěvu Dětského domova v Banské Bystrici. Paní ředitelka spolu s dvěmi sociálními pracovnicemi popsala systém péče, ať v Dětském domově či profesionálních rodinách, seznámila nás s transformací ústavní péče na Slovensku. V druhé půlce setkání přišly tři profesionální matky, které vyprávěly své zkušenosti s profesionální rodičovstvím. Systém péče v dětských domovech, resp. profesionální rodičovství Transformace začala v r V té době vznikla pracovní místa profesionálních rodičů, ti dostávají od DD plat a příspěvek na dítě, mají nárok na dovolenou, nemocenskou a pod. Problém byl s nalezením profesionálů. V tuto chvíli mají profesionály po celém kraji, což je dosti složité pro provoz.

6 Další informace o profesionální rodičích při jejich přijímání DD nemá, nemá informace o přípravě a jejím průběhu, žádné reference o jejím skončení. Přípravy pro profesionální rodiče realizují akreditované organizace. Motivace profesionálních rodičů mohou být různé, zhledem k vysoké nezaměstnanosti to může být i snaha vydělat si. Pracovní poměr se uzavírá na dobu určitou po dobu starosti o svěřené dítě. Vzhledem k nedostatečnému vzdělávání jsou do těchto rodin umisťovány jen děti nehendikepovanové. Děti znevýhodněné mohou být umisťovány jen do rodin, kde rodič má VŠ vzdělání s Bc. V současnosti má DD 13 rodičů, umístěno je 23 dětí (ve věku 0-5 let). Ředitelka považuje za největší nedostatek stěhování miminka mezi jednotlivými mezistupni před přijetí do dlouhodobé náhradní rodinné péče. V DD jsou dnes jen skupiny dětí hendikepované sociálně nebo zdravotně (zde je vyžadováno potvrzení lékaře, že musí být v ústavní péči). V diagnostické skupině jsou děti do 5 let. Problém je se sourozeneckými skupinami, protože většinou není v DD volných tolik míst, kolik je dětí-sourozenců. Sourozenci se spojují později. Navíc 1 profi rodič může mít dle zákona max. 3 děti. Do profi rodin chodí cca 1-2x měsíčně pracovníci DD. Profi rodiče mohou využívat služeb odborníků (spec.-ped., psych. a pod.). Největší problém je v motivacích osob již v období přípravy, zájemci o profi rodiče nemají jasno, jaká je jejich role. Návrat oponuje, že tyto témata jsou při přípravách ošetřeny, ale DD by mohl tlačit na změnu legislativy, aby profi rodič si nemohl dítě nechat. NÁ po přípravě pouze vydává certifikát o absolvování přípravy, ale nemá možnost vydat zprávu o průběhu a tam by např. měly být zmíněné motivace osoby pro profi rodičovství. Při přijímání je problém, že vedení DD nemůže při přijímání využívat psychologů a pod. Další problém je, že je nedostatek profi rodičů, není z čeho vybírat. Návštěvy DD v profi rodině - sledují vývoj dítěte ze všech aspektů a sleduje se naplňování individuálních plánů a vytváří se plán na další měsíc. Návštěvy jsou plánované. Informují se i např. v MŠ a na OSPODu. Profesionální rodiče informují o biologických rodičích, podílí se na tvorbě dokumentace pro předání dítěte do dlouhodobé NRP. Po návrat z DD proběhla krátká reflexe setkání v DD a následoval blok věnující se kampaním a PR Návratu. Reflexe setkání v DD Amalthea ocenila možnost setkání s DD a nejvíce s profesionálními rodinami. Návrat cítil v hodnocení práce akreditovaných subjektů skrytou kritiku, spolupráce s tímto DD není nejlepší, je dosti uzavřený. Despekt k přípravám realizovaným akreditovanými organizacemi. Návrat se dlouhodobě pokouší o různé cesty ke spolupráci. Vyhledávání, PR, kampaně Návrat je podporován společností Orange, která je jeho strategickým partnerem. Díky finanční podpoře Orange realizuje na Slovensku kampaně na podporu a hledání náhradních rodin a informování veřejnosti o NRP. Každý podzim probíhá kampaň. Kampaň vždy v sobě nesou něco divného, nad čím se lidé musí začít přemýšlet.

7 Adoptujte si náhradní rodinu. Když se poví pěstoun Spolupristole letošní rok - na náměstí budou sedět na náměstí u stolu a budou si skládat písmenka. Zadání je - co spolu děláte u stolu. Koordinátor v Bratislavě vždy hlídá filosofii kampaně, ale pobočky si s tématem mohou hrát dle vlastních nápadů. BB hodně spolupracuje s mateřskými centry. Vloni zaměřeno hodně na rodičovství. Diskuse probíhají v mateřských centrech - spolupracují s těmi, která jsou strategická. Ale snaží se do MC dostat i veřejnost. V rámci vyhledávání využívají vlastní filmy, mají jich víc a mohou si vybrat podle lokality. Často sebou berou k filmům na diskusi zkušené pěstouny. Krátké filmy - 3 filmy, které mají velkou výpovědní hodnotu. Jsou provokativní. Filmy jsou promítané ve veřejnoprávní TV, na STV2 běží 2 měsíce spoty. Časopis Týždeň, kde nabízejí prostor pro dění v Návratu. Dobrá cesta v navazování takových kontaktů je vyhledávat osoby, kterým je téma rodiny blízké, často i proto, že sami mají nějaký svůj vlastní příběh spojení s NRP a pod. Příprava profesionálních rodičů Základní příprava žadatelů o NRP - povinnost vyplývá ze zákona - min. 26 hodin, vykonává úřad - referát soc. věcí + akreditovaný subjekt. Do Návratu se zájemci o přípravu dostávají také na základě web informací. Začít musí na Úřadu práce SPO - tam soc. pracovnice podá základní informace o kritériích (tiskopisy o zaměstnání, příjmech, soc. status, rejstřík trestů, přestupková komise, lékařská zpráva, vyjádření obce). Pokud vše splní, má možnost vybrat si subjekt, kde bude absolvovat přípravu. Do skupinové přípravy je možné zařadit jak budoucí pěstouny, tak osvojitelé. Odlišnosti se řeší v individuální části. Skupinová část - vývojové věci, psychomotorický vývoj, připoutání dítěte, historie dítěte, kontakty s biologickými rodiči... Individuální část - osobní náhled žadatele, přezkoumání jeho minulosti, jeho původní rodiny, přezkoumání vztahu mezi manželi, motivace pro NRP, potřeby dítěte z DD, představy o dítěti, které by chtěli přijmout, potřeby žadatelů, co je za jejich potřebou přijmout opuštěné dítě. Pokud se objeví ještě nějaký další nezpracovaný problém (třeba nemožnost být biol. matkou), o řešení tohoto tématu se prodlužuje individuální příprava. Příprava profesionálních rodičů - 60 hodinová, probíhá v Návratu ve 2 modelech: 40 hodin - 5 dní intenzivně práce ve skupině 20 hodin - 2 dni setkání skupina, 5 hodin individuální - profi rodič si může sám zvolit témata Témata navíc - příchod, odchod dítěte, setkání s bio rodiči, soc.-právní otázky (zaměstnání v DD), dotyková terapie, práce s tělem, práce s dětmi se spec. potřebami. Attachement Filosofický přístup NÁ stojí na postojích Prof. Matějíčka - k tomu přijali teorii attachementu. Návrat má zahraničního partnera v Oregonu, který každé dva roky jezdí Návrat vzdělávat, pracují i s rodinami, aby vzdělávání ušili na jejich služby.

8 Program připoutání - přímý nástroj pro práci s rodinným systémem (pro náhradní rodinu). 12 setkání - 12 témat týkajících se rodiny - některé téma je na víc setkání a opačně. Každé setkání má vlastní metodiku. Teorie pomáhá pochopit, odkud přišlo dítě, jaká byla historie dítěte před vstupem do rodiny. Poznání dítěte, propojení jeho historie s historií nové rodiny. Zohledňují se různá pravidla života, různí lidé v jeho dosavadním životě. Totéž o rodině. Využívá se zde velmi kreativních věcí, zážitkové formy. Využívají se nástroje, které jsou blízké rodině i dítěti. Je to dlouhodobý program, časově a personálně náročný a nároky jsou klady i na zralost rodičů. Víkendové pobyty Návrat je dělá podobně jako Amalthea. Program dělají na zakázku rodičů, využívají relaxaci, besedy, společné dílny. Dělají je i na zakázku obcí, např. před dlouhodobější prací v rodině. Dělají např. i pro rodiny, které mají mladé dospělé z NRP. Pobyty jen pro děti nedělají z principu. Koncepce CNRP Amalthea představila Návratu novou koncepci Centra náhradní rodinné péče. Návrat má podobné zkušenosti s některými rodinami jako Amalthea. Návrh koncepce považovala Dana Žilinčíková za inspiraci Poslední den studijní cesty probíhal v centru Bazalka, kde bylo v dopoledních hodinách pohovořeno o Knize života, práci s ní (mapování života dítěte, případně života náhradní rodiny). Bylo pohovořeno i o konkrétních případech jednotlivých rodin a dětí. Setkávání rodiny a psycholožky probíhá v rodině za přítomnosti všech členů rodiny. S Knihou života souvisí Mapa života, s jejíž pomocí si dítě či rodič chronologicky utřídí a doplní události, lidi i zážitky do různých období svého života. Návrat pracuje s knihou života, rovněž v případě těhotných žen, které se rozhodnou vzdát se dítěte. Snaží se, aby jim poskytla co nejvíce informací, foto partnera, odkud pochází, aby bylo co nejvíc informací pro dítě. Dostat toto k adoptivním rodičům je někdy složité (nechtějí ty informace, mají pocit, že je na to čas, je těžké se k nim dostat blíž a zároveň na ně tolik netlačit) MÚ Banská Bystrica Setkání s vedoucí odd. sociálních věcí a krizové intervence Karolem Langsteinem. - systém práce s bezdomovci (Nekopejte do krabic), noclehárna, večerka a charitativní centrum Přístav - pracují čtyřstranně - státní správa, samospráva, NNO + ostatní donoři Rodiny s dětmi Až nyní existuje zákon, který pojímá rodinu jako celek. Tento přístup je absurdní a je nutno v 1. řadě pracovat preventivně a sanovat ohrožené rodiny. Proto MÚ otevřel ubytovnu pro rodiny s dětmi (ale přijímají i osamělé rodiče s dětmi) - platí 23 euro/měsíc (1/5 nákladů). V zařízení pracuje sociální pracovnice úřadu.

9 2. stupeň zařízení dočasného ubytování - pronajímají rodinám prostor, kde se učí mít nějaké povinnosti - mají měsíční smlouvy (aby se vyhnuli neplatičům). Ssociální zařízení je na chodbě, koupelna, kuchyň ve vedlejší budově - tak se město snaží jim znepříjemnit život a aktivizovat je ve hledání pohodlnějšího bydlení. Pokud se to nedaří a dochází ke zneužívání soc. služby, služba je ukončena. 3. stupeň režimové ubytování, nájemní byty. Města těmito 3 stupni vytváří možnosti pro klienty, kteří se nacházejí v nouzi, ale klient musí přistoupit na pravidla. Mladí dospělí odcházející z ústavů Tymián - zařízení pro děti odcházejí z ústavního zařízení. Před ukončením ústavní výchovy se kontaktují s dítětem již půl roku před ochodem z DD, zjišťovali, co takové dítě obecně potřebuje, snaží se s ním seznámit, představit se mu, říci mu - my jsme ti, kteří ti budou pomáhat při odchodu z DD. 2. stupeň - holoprostor s nízkým nájmem, může si půjčit postel, zbytek si zařizuje z výdělku a pokud by se dostal k vlastnímu bytu, stěhuje si to tam. 3. stupeň - nájemní byty. Podpora nevládek Dosud jen finanční (roční dotace). Změnili systém - konkrétní péče pro konkrétního klienta (individualizace). Nákup služeb pro klienta od akreditovaného nebo registrovaného subjektu. Na základě diagnostiky si úřad (město) nakoupí takový balíček služeb pro klienta, který je opravdu potřeba. Každá služba však může být od jiného subjektu (case-management). Objednávky se vystavují přímo na jméno klienta - formou veřejného výběrového řízení (subjekty na základě poptávky předkládají nabídky již s cenami za jednotlivé služby). Case-management - služby se síťují, ale dá se říci, že je proces závislý na kvalitě a ochotě jednotlivých subjektů a jejich pracovníků. Norma však pro práci formou case-managementu neexistuje. Systém spolupráce Kolizní opatrovník - je státní správa Město je tím nejbližším občanovi, ten ho zná a určuje služby, které by mu mohly pomoci. Klient je priorita. Služby pak nakupuje i od jiných subjektů. Služby od dalších subjektů kontraktují sociální pracovnice z města. Případové konference - nedělají pravidelně, někdy to dělal Návrat, někdy stát, někdy město. Dělají někdy i kazuistické semináře. Snaha o zpravidelnění takových setkání je, ale není kapacita. Další partnerská spolupráce Město spolupracuje s Návratem kromě klientské práci na řadě jiných projektů na řadě jiných úrovní. Příkladem je BB - město rodiny - partnery jsou Návrat a nadace Socia. Pro město je prioritou rodina jako celek. Tedy nezaměřují svoji pomoc na pomoc individuální, neselektují, ale pomáhají však celé rodině. Momentálně pracují na standardech práce s rodinami, uzavřeli Etický kodex dětství. Chtějí dělat standardy práce s rodinou. Při všech těchto projektech spolupracují další subjekty - mateřské centra, diecézní centra, státní správa, samospráva - oslovují všechny a je na jejich zodpovědnosti, jestli se zapojí. Zkušenosti v práci v síti sbírají i v cizině. Po návratu z Městského úřadu jsme zbývající čas našeho setkání věnovali posledním otázkám ze strany obou organizací. Následovalo zhodnocení celé cesty, jak ze strany Návratu, tak Amalthea a jejích hostů. V průběhu dne byly rozdány i zpětnovazební dotazníky, kteří účastníci setkávání vyplnily.

10 5. Partnerství Občanské sdružení Návrat je jedním ze dvou zahraničních partnerů Amathey v projektu Communem Reddere. Amalthea si Návrat za partnera vybrala na základě podobnosti služeb, které obě organizace, poskytují rodinám. Jedná se především o služby v oblasti náhradní rodinné péče a sanace rodiny. Amalthea měla možnost seznámit se s občanským sdružením Návrat na několika konferencích, během nichž se osobně setkali i ředitelé obou organizací. Návrat nabídku partnerství v projektu přijal a společně jsme začali plánovat aktivity, studijní cesty a jejich náplň. Amalthea má kromě zahraničních partnerů další partnery v České republice. Koalice nevládek Pardubicka je jedním z nich. Úkolem Koalice je vytvořit publikaci o partnerství jednotlivých organizacích a jejich zkušenostech s ním, ať již v rámci projektu nebo mimo něj. Proto jsme na studijní cestě, mimo jiné, získávali informace o mezisektorovém partnerství a jejich zkušenostmi s ním. Na cestu jsme dostali formulář, resp. osnovu podle níž jsme měli uvedené informace zjistit v průběhu cesty. Forma dotazníku je aktuálně řešena s KONEP a až obdržíme jeho finální verzi, obratem ho odešleme KONEPu vyplněný. Amalthea přizvala na studijní cestu tři zástupce partnerů, s nimiž při své práci úzce spolupracuje. Jednalo se o vedoucí odboru prevence kriminality Městského úřadu Chrudim, ředitelku občanského sdružení Rozum a Cit, které pracuje v oblasti náhradní rodinné péče ve Středočeském kraji. Posledním zástupcem partnerů byla psycholožka z Centra psycho-sociální pomoci manželské a rodinné poradny Pardubického kraje. S těmito partnery jsme diskutovali nejen výstupy, které vznikli ze studijní cesty, ale i další možnosti spolupráce organizací. 6. Zhodnocení cesty Během cesty se postupně ukazoval její přínos především v porovnávání, resp. inspiraci obou systémů (českého a slovenského) náhradní rodinné péče a sanace rodiny. V rámci náhradní rodinné péče se jednalo hlavně o institut profesionálních rodičů, který po transformaci náhradní rodinné péče na Slovensku funguje. Kladně hodnoceno bylo i setkání s profesionálními rodiči. Sanace rodiny je na Slovensku realizována v mnohem větší míře ve spolupráci s úřady, což bylo oceňováno účastníky cesty z České republiky, kteří uvažovali o možnostech změny komunikace s úřady. Celkově byla cesta hodně podnětná, jak pro účastníky z České, tak Slovenské republiky. Hlavním přínosem bylo navázání bližších kontaktů mezi oběmi organizacemi. Cesta proběhla bez organizačních problémů.

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu

Více

Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče

Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče 2013 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011 Aktualizace: červenec 2013 Autoři: Mgr. Monika Semerádová Mgr.

Více

Práce s ohroženými rodinami

Práce s ohroženými rodinami Práce s ohroženými rodinami Komentáře k novele zákona o sociálně právní ochraně zákona č. 359/1999 Sb. Kolektiv autorů 2013 Obsah 1 Pěstounská péče a terénní práce... 4 1.1 První rok s novelou v náhradní

Více

Case management v programech Amalthea o.s.

Case management v programech Amalthea o.s. 1 Case management v programech Amalthea o.s. Autoři: David Svoboda, DiS., odborný ředitel Amalthea o.s. Mgr. Ria Černá, vedoucí Centra náhradní rodinné péče Amalthea o.s. Mgr. Martina Šťastná, o.s. Šance

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice

Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice V zájmu dítěte, o.s. ve spolupráci s: Amalthea, o.s., Středisko náhradní rodinné péče, o.s., Člověk hledá člověka červen 2010 Úvod O autorech

Více

7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 7. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2013 květen 2014 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ Věduna Bubleová, Ondřej Novák, Marie M. Vágnerová, Jan Paleček, Olga Šmídová-Matoušová, Filip Vyskočil VÝZKUM PRAXE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI

PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI DÍTĚ - RODINA - PĚSTOUNSTVÍ OBSAH PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI 2 3 6 8 10 11 12 14 15 17 Dítě rodina pěstounství Nejčastější otázky k pěstounství Jaké jsou vlastně děti,

Více

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana Pazlarová Renata Janíčková

Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana Pazlarová Renata Janíčková Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana

Více

Metodika slu by sanace rodiny

Metodika slu by sanace rodiny Metodika slu by sanace rodiny se zam ením na spolupráci mezi orgány sociáln -právní ochrany d tí a poskytovateli sociálních slu eb Pardubického kraje Za Amalthea o.s. zpracoval v listopadu 2009 Bc. Petr

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Sokolov 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 9 Výchozí stav 10 Popis plánování 21 Karty potřeb

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY POTŘEBY PĚSTOUNSKÝCH RODIN V PARDUBICKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petra Boháčová Sociální práce léta studia (2009-2012) Vedoucí práce:

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava 3 4 Obsah Úvod 7 Výchozí stav 8 Karty potřeb a opatření 15 Systémová komunikace

Více

Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj.

Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj. Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj. 15. Poznámky Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt:

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

METODIKA METODIKA METODIKA METODIKA

METODIKA METODIKA METODIKA METODIKA METODIKA doprovázení METODIKA doprovázení METODIKA doprovázení METODIKA doprovázení Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI Pavla Pokorná, Alena Vávrová, Jana Frantíková,

Více