Studijní cesta za občanským sdružením Návrat Banská Bystrice Slovensko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní cesta za občanským sdružením Návrat Banská Bystrice Slovensko 8. 12. 9. 2009"

Transkript

1 Účastníci českého partnera: Studijní cesta za občanským sdružením Návrat Banská Bystrice Slovensko Martina Pojmonová Amalthea - výkonná ředitelka (odpovědná za provoz sdružení) David Svoboda, DiS. Amalthea - odborný ředitel a sociální pracovník (garant kvality služeb) Mgr. Ria Černá Amalthea - vedoucí programu Centrum náhradní rodinné péče, sociální pracovnice, psycholožka Bc. Petr Bittner Amalthea - vedoucí programu Sanace rodiny, speciální pedagog, sociální pracovník Mgr. Simona Baštová dobrovolnice, která pomáhala připravit a rozjet projekt Communem Reddere Mgr. Radka Pochobradská MÚ Chrudim - preventistka kriminality (do její gesce spadají sociální služby pro náhradní i sanační rodiny), partner Amathey Mgr. Růžena Kupcová Centrum psycho-sociální pomoci Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje psycholožka (realizace přípravy pěstounů pro kraj), partner Amathey Mgr. Jaroslava Máliková Občanské sdružení Rozum a Cit ředitelka, partner Amathey Bc. Lucie Pelikánová Amalthea - koordinátora projektu Communem Reddere

2 Účastníci zahraničního partnera: Mgr. Dana Žilinčíková Návrat - koordinátorka Centra Návrat v BB, vzděláním sociální pedagožka Mgr. Eva Teťáková Návrat - koordinátorka týmu Náhradní rodinné péče, vzděláním sociální pedagožka Mgr. Katarína Paľovová Návrat - sanace biologických rodin, preventivní programy pro rodiny s dětmi do 6 let, vzděláním sociální pedagožka Mgr.Ivana Škodová Návrat - sanace biologických rodin, výchovné poradenství, pedagožka Paedr. Gabriela Zachová Návrat - příprava náhradních rodičů, psychologické poradenství pro rodiče, vzděláním psycholožka Alžběta Brozmanová Gregorová Centrum dobrovolnictva - koordinátorka dobrovolníků, partner Návratu Martina Manková Dětský domov Banská Bystrice léčebná pedagožka, partner Návratu 3 profesionální rodiče Dětský domov Banská Bystrice Karol Langstein MÚ Banská Bystrice vedoucí odboru sociální a krizové intervence, partner Návratu 2. Cíl cesty Cílem cesty byla výměna informací a zkušeností se zahraničním partnerem občanským sdružením Návrat v Banské Bystrici, které se zabývá stejně jako Amalthea náhradní rodinou péčí a sanací rodiny. Dílčím cílem byla úprava a doplnění metodiky case managementu. Pro našeho partnera Koalici nevládek Pardubicka jsme měli přivézt informace o fungování a pohledu na partnerství mezi organizacemi. K tomuto účelu jsme dostali od Koalice nevládek Pardubicka osnovu podle níž jsme informace měli získat.

3 3. Obsahová část zprávy 3.1. Program cesty Program cesty byl vytvořen na základě našich návrhů Návratem. Utorok 8.9. Streda 9.9. Štvrtok 10.9 Piatok Príchod : 8,30 10, 00 8,30 10,00 8,30 10,30 Kniha Privítanie, prierez Stretnutie v Detskom života a rodiny programom návštevy, domove: v rôznych sluzbach pár slov o Návrate s manažmentom Navratu : D, K, G (miesto stretnutia : a s profes.rodinami (G) (BAZALKA) Centrum pomoci rodine Bazalka) D, E, I - presun na MsÚ 10,15 11,00 Klienti 10,00 10,15 11,00 12,00 Návratu a ich témy : prestávka, presun do stretnutie na Mestskom služby a systém Centra Návrat BB úrade ( Systém pomoci financovania (Bazalka) (Domček) rodinám na území D, E, I mesta BB (K) 11,15 12,00 10,15-12,00 : 12,00 13,00 obed Rodiny vo vysokom Príprava na NR + ohrození a služby pre služby v adaptačnej ne BAZALKA fáze, viacprofesijný I, K prístup a prevencia G,E, D (Domček) 12,00 12,45 obed 12,00 12,45 obed 13,00 14, 00 služby pre deti, dospievajúcich a mladých dospelých v rôznych službách: BAZALKA : G,K,D 13,00 14,30 13,00 14,00 14,00 15,00 spoločné Rodiny vo vysokom Kampane zhodnotenie, posledné ohrození a služby pre a vyhľadavanie (E) otázky, posledné ne / pokračovanie Domček odpovede, D, G BAZALKA K, I (Bazalka) 15,00-16,00 14,30 16,30 Program 16,00 pozývame na Dobrovoľníctvo pripútania + ďalšie tradičný Radvanský a spolupráca s inými služby v téme jarmok v rámci Dní MVO (E) pobytové služby mesta BB (G, E, D) Domček Výstup na kopec Urpín 18,00 Spoločná večera - príde aj Marek Roháček

4 9.9. První den jsme strávili v Bazalce, což je jedno ze dvou center Návratu v Banské Bystrici. Dopoledne proběhlo představení organizace Návrat a systému náhradní rodinné péče, sanace rodiny na Slovensku. Toto představení přednesla Dana Žilinčíková, která je koordinátorkou obou center v Banské Bystrici. Představení občanského sdružení Návrat Občanské sdružení Návrat se zabývá péčí o náhradní rodiny a realizuje sanaci rodiny. Základem pro ně je rodina vztah dítě. Většina práce center spočívá v práci s rodiči. Návrat má celkem pět center (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Bardějov, Prešov) a tři poradenská místa (Košice, Trenčín a Trnavě). Působení organizace je tedy celorepublikové. Dana Žilinčíková dále pohovořila o lidech, kteří jsou pro Návrat důležití. Rozdělila je do několika skupin. Jsou jimi: děti, rodiče, rodiny, komunity, specialisti, kompetentní sdružení občanů, veřejnost, firmy a zaměstnanci. Další část byla věnována legislativě, která podmiňuje práci Návratu. Jedná se především o zákon o sociálně-právní ochraně, zákon o rodině a zákon o sociálních službách. Kompetence jsou rozděleny mezi stát, samosprávy a akreditované subjekty. Stát si určuje některé služby a činnosti jako jediný poskytovatel, akreditovaná organizace nemůže obsáhnout všechny činnosti, které rodina potřebuje, protože stát si některé stále drží, nechce se jich vzdát např. sanaci. Samosprávy - mají prevenci - předcházení jevům, které mohou ohrožovat dětství (část sanace, mají finanční motivace pro výkon těchto činností, ale neexistují směrnice a tak je to na dobré vůli konkrétních osob na samosprávách. Tento trend se někde osvědčil. Samosprávy nejsou finančně postižitelné, když takové preventivní služby neposkytují. Část služeb může samospráva objednávat u akreditovaných subjektů. Pokud samospráva neposkytuje preventivní služby rodině, hrozí jí, že bude muset posílat část peněz na osobní účty ohrožených dětí. Ale neexistují standardy kvality takové práce. Krátce bylo pohovořeno o financování NNO. Finanční zdroje plynou od státu, samosprávy (pomocí veřejných zakázek), firem, grantů (EU, nadace - pro rozvoj), 2%, dary (individuální), klienti. Na Slovensku, na rozdíl od České republiky, existují profesionální rodiče, které jsou zaměstnanci ústavu, resp. dětského domova. Profesionální rodiče se starají o děti do 3 let, které jsou poté, resp. do 3 let umísťovány do náhradních rodin. Profesionální rodiče bydlí buď v bytě zřízeném DD nebo vlastním domě. Mělo by se jednat krátkou dobu, ale zůstávají tam déle, než je vhodné. Dále se hledá náhradní rodina (dítě je v systému SPO - musí se doladit jeho dokumentace a dostává se do centrálního systému vyhledávání rodičů a dětí). Výhodou tohoto institutu je, že tyto maličké děti, v nejzranitelnějším období, čekají na svoji náhradní rodinu v rodinném, nikoli ústavním prostředí. Slabinou tohoto institutu je, že děti zůstávají v této profi PP déle, tím pádem rodiny jsou plné a další děti mladší 3 let věku musí do ústavu, protože nejsou volné profi rodiny. Sanace rodiny Odpoledne bylo věnováno službě sanace rodiny. S tímto tématem nás seznámily Ivana Škodová a Katka Paľovová, které sanaci rodiny dělají. Sanace rodiny probíhá především na objednávku místních úřadů, které mají ve své kompetenci starost o rodinu. Návrat jako akreditovaný subjekt. Poskytuje tyto služby městu. Městský úřad a Návrat jako akreditovaný subjekt tedy pracují na rovině partnerství. Návrat sanuje bez rozdílu jak biologické rodiny, tak rodiny náhradní.

5 Pokud rodina přichází sama, Návrat s ní vede jednání se zájemcem o službu a pokud se jedná o rodinu vhodnou pro sanaci, domluví se Návrat s městem a on jim na tuto rodinu vystaví objednávku. Město v této věci s Návratem spolupracuje, protože je finančně motivované - zákon ukládá, že se musí o ohrožené dítě postarat, musí doložit, že před odebráním dítěte poskytovatel zprostředkovaně odborné preventivní služby rodině a pokud to nedoloží, musí převést finanční částku na osobní účast dítěte. V současnosti má Návrat kapacitu služby asi deset rodin a k tomu řešení krizových situací. Jako aktivní rodina se počítá kontakt, který je cca deset hodin měsíčně. Návrat pořádá i víkendové pobyty pro sanační rodiny. V mnoha případech si víkendové setkání rodin objednává úřad a Návrat ho odborně vede. Dobrovolnictví Poslední blok dne byl věnovaný dobrovolnictví. O němž přišla pohovořit koordinátora Centra dobrovolnictva Alžběta Gregorová a dobrovolnice Katka Hronová, která vede odpolední kluby. S dobrovolníky sami tvoří program klubu a jeho realizaci. Cílem je naučit děti různé dovednosti. Dobrovolnictví v Návratu funguje pro odpolední kluby, které se konají 1x měsíčně, víkendové pobyty náhradních rodin a týdenní letní pobyty. Počet dobrovolníků na akcích se odvíjí od počtu a charakteru dětí. Do rodin dobrovolníci nechodí. Návrat nemá potenciál, jak využít velké množství dobrovolníků, nemají zdroje na jejich podpory. Dobrovolníci absolvují vstupní vzdělání o tom, jaké jsou rozdíly mezi náhradní a biologickou rodinou. V rámci sanace se dobrovolníci rovněž nevyužívají. Centrum dobrovolníctva je partnerskou organizací Návratu. S Centrem Návrat spolupracuje v oblasti dobrovolnictví, resp. dobrovolníci z Centra přicházejí do Návratu. Jedním z realizovaných programů je program s názvem Opři se o mě, který je obdobou programu Pět P, který funguje v ČR. Centrum dobrovolnictva realizuje tento program již skoro deset let. Podstatou je navázání kamarádského vztahu mezi dobrovolníkem/dobrovolnicí a dítětem. V rámci programu vyškolený/á dobrovolník/dobrovolnice individuálně věnuje dítěti. Dvojice se schází nejméně po dobu 10 měsíců, na 2-3 hodiny týdně. Setkání probíhají především mimo rodinu dítěte a jejich náplň záleží na dohodě mezi dobrovolníkem/dobrovolnicí, dítětem a rodiči. Motivace dobrovolníků - většinou se jedná o osoby, které byly s organizací již v kontaktu (uživatelé služeb, rodinní příslušníci...). Až poslední dobou se objevují osoby mimo organizace Druhý den studijní cesty jsme spolu s psycholožkou Návratu absolvovali předem domluvenou návštěvu Dětského domova v Banské Bystrici. Paní ředitelka spolu s dvěmi sociálními pracovnicemi popsala systém péče, ať v Dětském domově či profesionálních rodinách, seznámila nás s transformací ústavní péče na Slovensku. V druhé půlce setkání přišly tři profesionální matky, které vyprávěly své zkušenosti s profesionální rodičovstvím. Systém péče v dětských domovech, resp. profesionální rodičovství Transformace začala v r V té době vznikla pracovní místa profesionálních rodičů, ti dostávají od DD plat a příspěvek na dítě, mají nárok na dovolenou, nemocenskou a pod. Problém byl s nalezením profesionálů. V tuto chvíli mají profesionály po celém kraji, což je dosti složité pro provoz.

6 Další informace o profesionální rodičích při jejich přijímání DD nemá, nemá informace o přípravě a jejím průběhu, žádné reference o jejím skončení. Přípravy pro profesionální rodiče realizují akreditované organizace. Motivace profesionálních rodičů mohou být různé, zhledem k vysoké nezaměstnanosti to může být i snaha vydělat si. Pracovní poměr se uzavírá na dobu určitou po dobu starosti o svěřené dítě. Vzhledem k nedostatečnému vzdělávání jsou do těchto rodin umisťovány jen děti nehendikepovanové. Děti znevýhodněné mohou být umisťovány jen do rodin, kde rodič má VŠ vzdělání s Bc. V současnosti má DD 13 rodičů, umístěno je 23 dětí (ve věku 0-5 let). Ředitelka považuje za největší nedostatek stěhování miminka mezi jednotlivými mezistupni před přijetí do dlouhodobé náhradní rodinné péče. V DD jsou dnes jen skupiny dětí hendikepované sociálně nebo zdravotně (zde je vyžadováno potvrzení lékaře, že musí být v ústavní péči). V diagnostické skupině jsou děti do 5 let. Problém je se sourozeneckými skupinami, protože většinou není v DD volných tolik míst, kolik je dětí-sourozenců. Sourozenci se spojují později. Navíc 1 profi rodič může mít dle zákona max. 3 děti. Do profi rodin chodí cca 1-2x měsíčně pracovníci DD. Profi rodiče mohou využívat služeb odborníků (spec.-ped., psych. a pod.). Největší problém je v motivacích osob již v období přípravy, zájemci o profi rodiče nemají jasno, jaká je jejich role. Návrat oponuje, že tyto témata jsou při přípravách ošetřeny, ale DD by mohl tlačit na změnu legislativy, aby profi rodič si nemohl dítě nechat. NÁ po přípravě pouze vydává certifikát o absolvování přípravy, ale nemá možnost vydat zprávu o průběhu a tam by např. měly být zmíněné motivace osoby pro profi rodičovství. Při přijímání je problém, že vedení DD nemůže při přijímání využívat psychologů a pod. Další problém je, že je nedostatek profi rodičů, není z čeho vybírat. Návštěvy DD v profi rodině - sledují vývoj dítěte ze všech aspektů a sleduje se naplňování individuálních plánů a vytváří se plán na další měsíc. Návštěvy jsou plánované. Informují se i např. v MŠ a na OSPODu. Profesionální rodiče informují o biologických rodičích, podílí se na tvorbě dokumentace pro předání dítěte do dlouhodobé NRP. Po návrat z DD proběhla krátká reflexe setkání v DD a následoval blok věnující se kampaním a PR Návratu. Reflexe setkání v DD Amalthea ocenila možnost setkání s DD a nejvíce s profesionálními rodinami. Návrat cítil v hodnocení práce akreditovaných subjektů skrytou kritiku, spolupráce s tímto DD není nejlepší, je dosti uzavřený. Despekt k přípravám realizovaným akreditovanými organizacemi. Návrat se dlouhodobě pokouší o různé cesty ke spolupráci. Vyhledávání, PR, kampaně Návrat je podporován společností Orange, která je jeho strategickým partnerem. Díky finanční podpoře Orange realizuje na Slovensku kampaně na podporu a hledání náhradních rodin a informování veřejnosti o NRP. Každý podzim probíhá kampaň. Kampaň vždy v sobě nesou něco divného, nad čím se lidé musí začít přemýšlet.

7 Adoptujte si náhradní rodinu. Když se poví pěstoun Spolupristole letošní rok - na náměstí budou sedět na náměstí u stolu a budou si skládat písmenka. Zadání je - co spolu děláte u stolu. Koordinátor v Bratislavě vždy hlídá filosofii kampaně, ale pobočky si s tématem mohou hrát dle vlastních nápadů. BB hodně spolupracuje s mateřskými centry. Vloni zaměřeno hodně na rodičovství. Diskuse probíhají v mateřských centrech - spolupracují s těmi, která jsou strategická. Ale snaží se do MC dostat i veřejnost. V rámci vyhledávání využívají vlastní filmy, mají jich víc a mohou si vybrat podle lokality. Často sebou berou k filmům na diskusi zkušené pěstouny. Krátké filmy - 3 filmy, které mají velkou výpovědní hodnotu. Jsou provokativní. Filmy jsou promítané ve veřejnoprávní TV, na STV2 běží 2 měsíce spoty. Časopis Týždeň, kde nabízejí prostor pro dění v Návratu. Dobrá cesta v navazování takových kontaktů je vyhledávat osoby, kterým je téma rodiny blízké, často i proto, že sami mají nějaký svůj vlastní příběh spojení s NRP a pod. Příprava profesionálních rodičů Základní příprava žadatelů o NRP - povinnost vyplývá ze zákona - min. 26 hodin, vykonává úřad - referát soc. věcí + akreditovaný subjekt. Do Návratu se zájemci o přípravu dostávají také na základě web informací. Začít musí na Úřadu práce SPO - tam soc. pracovnice podá základní informace o kritériích (tiskopisy o zaměstnání, příjmech, soc. status, rejstřík trestů, přestupková komise, lékařská zpráva, vyjádření obce). Pokud vše splní, má možnost vybrat si subjekt, kde bude absolvovat přípravu. Do skupinové přípravy je možné zařadit jak budoucí pěstouny, tak osvojitelé. Odlišnosti se řeší v individuální části. Skupinová část - vývojové věci, psychomotorický vývoj, připoutání dítěte, historie dítěte, kontakty s biologickými rodiči... Individuální část - osobní náhled žadatele, přezkoumání jeho minulosti, jeho původní rodiny, přezkoumání vztahu mezi manželi, motivace pro NRP, potřeby dítěte z DD, představy o dítěti, které by chtěli přijmout, potřeby žadatelů, co je za jejich potřebou přijmout opuštěné dítě. Pokud se objeví ještě nějaký další nezpracovaný problém (třeba nemožnost být biol. matkou), o řešení tohoto tématu se prodlužuje individuální příprava. Příprava profesionálních rodičů - 60 hodinová, probíhá v Návratu ve 2 modelech: 40 hodin - 5 dní intenzivně práce ve skupině 20 hodin - 2 dni setkání skupina, 5 hodin individuální - profi rodič si může sám zvolit témata Témata navíc - příchod, odchod dítěte, setkání s bio rodiči, soc.-právní otázky (zaměstnání v DD), dotyková terapie, práce s tělem, práce s dětmi se spec. potřebami. Attachement Filosofický přístup NÁ stojí na postojích Prof. Matějíčka - k tomu přijali teorii attachementu. Návrat má zahraničního partnera v Oregonu, který každé dva roky jezdí Návrat vzdělávat, pracují i s rodinami, aby vzdělávání ušili na jejich služby.

8 Program připoutání - přímý nástroj pro práci s rodinným systémem (pro náhradní rodinu). 12 setkání - 12 témat týkajících se rodiny - některé téma je na víc setkání a opačně. Každé setkání má vlastní metodiku. Teorie pomáhá pochopit, odkud přišlo dítě, jaká byla historie dítěte před vstupem do rodiny. Poznání dítěte, propojení jeho historie s historií nové rodiny. Zohledňují se různá pravidla života, různí lidé v jeho dosavadním životě. Totéž o rodině. Využívá se zde velmi kreativních věcí, zážitkové formy. Využívají se nástroje, které jsou blízké rodině i dítěti. Je to dlouhodobý program, časově a personálně náročný a nároky jsou klady i na zralost rodičů. Víkendové pobyty Návrat je dělá podobně jako Amalthea. Program dělají na zakázku rodičů, využívají relaxaci, besedy, společné dílny. Dělají je i na zakázku obcí, např. před dlouhodobější prací v rodině. Dělají např. i pro rodiny, které mají mladé dospělé z NRP. Pobyty jen pro děti nedělají z principu. Koncepce CNRP Amalthea představila Návratu novou koncepci Centra náhradní rodinné péče. Návrat má podobné zkušenosti s některými rodinami jako Amalthea. Návrh koncepce považovala Dana Žilinčíková za inspiraci Poslední den studijní cesty probíhal v centru Bazalka, kde bylo v dopoledních hodinách pohovořeno o Knize života, práci s ní (mapování života dítěte, případně života náhradní rodiny). Bylo pohovořeno i o konkrétních případech jednotlivých rodin a dětí. Setkávání rodiny a psycholožky probíhá v rodině za přítomnosti všech členů rodiny. S Knihou života souvisí Mapa života, s jejíž pomocí si dítě či rodič chronologicky utřídí a doplní události, lidi i zážitky do různých období svého života. Návrat pracuje s knihou života, rovněž v případě těhotných žen, které se rozhodnou vzdát se dítěte. Snaží se, aby jim poskytla co nejvíce informací, foto partnera, odkud pochází, aby bylo co nejvíc informací pro dítě. Dostat toto k adoptivním rodičům je někdy složité (nechtějí ty informace, mají pocit, že je na to čas, je těžké se k nim dostat blíž a zároveň na ně tolik netlačit) MÚ Banská Bystrica Setkání s vedoucí odd. sociálních věcí a krizové intervence Karolem Langsteinem. - systém práce s bezdomovci (Nekopejte do krabic), noclehárna, večerka a charitativní centrum Přístav - pracují čtyřstranně - státní správa, samospráva, NNO + ostatní donoři Rodiny s dětmi Až nyní existuje zákon, který pojímá rodinu jako celek. Tento přístup je absurdní a je nutno v 1. řadě pracovat preventivně a sanovat ohrožené rodiny. Proto MÚ otevřel ubytovnu pro rodiny s dětmi (ale přijímají i osamělé rodiče s dětmi) - platí 23 euro/měsíc (1/5 nákladů). V zařízení pracuje sociální pracovnice úřadu.

9 2. stupeň zařízení dočasného ubytování - pronajímají rodinám prostor, kde se učí mít nějaké povinnosti - mají měsíční smlouvy (aby se vyhnuli neplatičům). Ssociální zařízení je na chodbě, koupelna, kuchyň ve vedlejší budově - tak se město snaží jim znepříjemnit život a aktivizovat je ve hledání pohodlnějšího bydlení. Pokud se to nedaří a dochází ke zneužívání soc. služby, služba je ukončena. 3. stupeň režimové ubytování, nájemní byty. Města těmito 3 stupni vytváří možnosti pro klienty, kteří se nacházejí v nouzi, ale klient musí přistoupit na pravidla. Mladí dospělí odcházející z ústavů Tymián - zařízení pro děti odcházejí z ústavního zařízení. Před ukončením ústavní výchovy se kontaktují s dítětem již půl roku před ochodem z DD, zjišťovali, co takové dítě obecně potřebuje, snaží se s ním seznámit, představit se mu, říci mu - my jsme ti, kteří ti budou pomáhat při odchodu z DD. 2. stupeň - holoprostor s nízkým nájmem, může si půjčit postel, zbytek si zařizuje z výdělku a pokud by se dostal k vlastnímu bytu, stěhuje si to tam. 3. stupeň - nájemní byty. Podpora nevládek Dosud jen finanční (roční dotace). Změnili systém - konkrétní péče pro konkrétního klienta (individualizace). Nákup služeb pro klienta od akreditovaného nebo registrovaného subjektu. Na základě diagnostiky si úřad (město) nakoupí takový balíček služeb pro klienta, který je opravdu potřeba. Každá služba však může být od jiného subjektu (case-management). Objednávky se vystavují přímo na jméno klienta - formou veřejného výběrového řízení (subjekty na základě poptávky předkládají nabídky již s cenami za jednotlivé služby). Case-management - služby se síťují, ale dá se říci, že je proces závislý na kvalitě a ochotě jednotlivých subjektů a jejich pracovníků. Norma však pro práci formou case-managementu neexistuje. Systém spolupráce Kolizní opatrovník - je státní správa Město je tím nejbližším občanovi, ten ho zná a určuje služby, které by mu mohly pomoci. Klient je priorita. Služby pak nakupuje i od jiných subjektů. Služby od dalších subjektů kontraktují sociální pracovnice z města. Případové konference - nedělají pravidelně, někdy to dělal Návrat, někdy stát, někdy město. Dělají někdy i kazuistické semináře. Snaha o zpravidelnění takových setkání je, ale není kapacita. Další partnerská spolupráce Město spolupracuje s Návratem kromě klientské práci na řadě jiných projektů na řadě jiných úrovní. Příkladem je BB - město rodiny - partnery jsou Návrat a nadace Socia. Pro město je prioritou rodina jako celek. Tedy nezaměřují svoji pomoc na pomoc individuální, neselektují, ale pomáhají však celé rodině. Momentálně pracují na standardech práce s rodinami, uzavřeli Etický kodex dětství. Chtějí dělat standardy práce s rodinou. Při všech těchto projektech spolupracují další subjekty - mateřské centra, diecézní centra, státní správa, samospráva - oslovují všechny a je na jejich zodpovědnosti, jestli se zapojí. Zkušenosti v práci v síti sbírají i v cizině. Po návratu z Městského úřadu jsme zbývající čas našeho setkání věnovali posledním otázkám ze strany obou organizací. Následovalo zhodnocení celé cesty, jak ze strany Návratu, tak Amalthea a jejích hostů. V průběhu dne byly rozdány i zpětnovazební dotazníky, kteří účastníci setkávání vyplnily.

10 5. Partnerství Občanské sdružení Návrat je jedním ze dvou zahraničních partnerů Amathey v projektu Communem Reddere. Amalthea si Návrat za partnera vybrala na základě podobnosti služeb, které obě organizace, poskytují rodinám. Jedná se především o služby v oblasti náhradní rodinné péče a sanace rodiny. Amalthea měla možnost seznámit se s občanským sdružením Návrat na několika konferencích, během nichž se osobně setkali i ředitelé obou organizací. Návrat nabídku partnerství v projektu přijal a společně jsme začali plánovat aktivity, studijní cesty a jejich náplň. Amalthea má kromě zahraničních partnerů další partnery v České republice. Koalice nevládek Pardubicka je jedním z nich. Úkolem Koalice je vytvořit publikaci o partnerství jednotlivých organizacích a jejich zkušenostech s ním, ať již v rámci projektu nebo mimo něj. Proto jsme na studijní cestě, mimo jiné, získávali informace o mezisektorovém partnerství a jejich zkušenostmi s ním. Na cestu jsme dostali formulář, resp. osnovu podle níž jsme měli uvedené informace zjistit v průběhu cesty. Forma dotazníku je aktuálně řešena s KONEP a až obdržíme jeho finální verzi, obratem ho odešleme KONEPu vyplněný. Amalthea přizvala na studijní cestu tři zástupce partnerů, s nimiž při své práci úzce spolupracuje. Jednalo se o vedoucí odboru prevence kriminality Městského úřadu Chrudim, ředitelku občanského sdružení Rozum a Cit, které pracuje v oblasti náhradní rodinné péče ve Středočeském kraji. Posledním zástupcem partnerů byla psycholožka z Centra psycho-sociální pomoci manželské a rodinné poradny Pardubického kraje. S těmito partnery jsme diskutovali nejen výstupy, které vznikli ze studijní cesty, ale i další možnosti spolupráce organizací. 6. Zhodnocení cesty Během cesty se postupně ukazoval její přínos především v porovnávání, resp. inspiraci obou systémů (českého a slovenského) náhradní rodinné péče a sanace rodiny. V rámci náhradní rodinné péče se jednalo hlavně o institut profesionálních rodičů, který po transformaci náhradní rodinné péče na Slovensku funguje. Kladně hodnoceno bylo i setkání s profesionálními rodiči. Sanace rodiny je na Slovensku realizována v mnohem větší míře ve spolupráci s úřady, což bylo oceňováno účastníky cesty z České republiky, kteří uvažovali o možnostech změny komunikace s úřady. Celkově byla cesta hodně podnětná, jak pro účastníky z České, tak Slovenské republiky. Hlavním přínosem bylo navázání bližších kontaktů mezi oběmi organizacemi. Cesta proběhla bez organizačních problémů.

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Výzkumné otázky I. Co profesionálům z oblasti náhradní péče o dítě přinesly

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Adresář služeb pro náhradní rodinnou péči http://sluzby.nahradnirodina.cz

Adresář služeb pro náhradní rodinnou péči http://sluzby.nahradnirodina.cz Adresář služeb pro náhradní rodinnou péči http://sluzby.nahradnirodina.cz MANUÁL K WEBOVÝM STRÁNKÁM Praha 2013 Projekt je financován Nadací Sirius 1 Online Adresář služeb pro NRP Cílem Adresáře je poskytovat

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava

Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Nábor, příprava a doprovázení pěstounů na přechodnou dobu v Pardubickém kraji - pilotní projekt Amalthea o.s. 31.10. 2011, Jihlava Základní údaje o projektu Realizátor: Amalthea o.s. Partneři projektu:

Více

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou?

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou? Case management Máte důvodné obavy, že sociální služby a další aktivity nejsou ve vaší obci/městě poskytovány jednotlivým klientům koordinovaně, dochází k jejich zdvojování, překrývají se služby různých

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Tisková konference nadačního fondu Rozum a cit 1.12.2005 Základní informace o prezentovaných zjištěních Prezentované výsledky vycházejí ze dvou samostatných

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Studijní cesta (SC3) East Lothian Council Haddington Skotsko Velká Británie 26.4 2. 5. 2010

Studijní cesta (SC3) East Lothian Council Haddington Skotsko Velká Británie 26.4 2. 5. 2010 Účastníci českého partnera: Studijní cesta (SC3) East Lothian Council Haddington Skotsko Velká Británie 26.4 2. 5. 2010 Martina Pojmonová Amalthea - výkonná ředitelka (odpovědná za provoz sdružení) David

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013 RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci Pardubice 2.12.2013 Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Internetové poradenství na www.iporadna.cz

Internetové poradenství na www.iporadna.cz Internetové poradenství na www.iporadna.cz Andrea Rakušanová Pavel Veselský o.s. InternetPoradna.cz struktura prezentace 1. představení organizace a projektu IP 2. původ a filosofie IP 3. současný stav

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Středisko náhradní rodinné péče

Středisko náhradní rodinné péče Středisko náhradní rodinné péče Projekt Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (Metodické centrum pro NRP) doba trvání projektu 2010-2012 Cílem projektu je zavést systematické poskytování kvalitních,

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Multifunkčnost sociálního pracovníka Představení, cíl příspěvku Mgr. Naděžda Škrabalová, DiS. Cílem je podpořit účastníky semináře při stanovování

Více

krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha

krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha krajská koordinační skupina Karlovarský kraj Pardubický kraj 24.4.2014 Praha PK program setkání 1. BLOK: SOUČASNÝ STAV zahájení, představení účastníků setkání, krajů minitendry: analýza leden duben 2014

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Studijní cesta pracovníků AMALTHEA o.s. a jejich partnerů do Velké Británie

Studijní cesta pracovníků AMALTHEA o.s. a jejich partnerů do Velké Británie Studijní cesta pracovníků AMALTHEA o.s. a jejich partnerů do Velké Británie V rámci projektu: Systémová změna koncepce služeb náhradní rodinné péče a metodická příprava profesionálních pěstounských rodin

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Pracovní terapie v TK ADVAITA

Pracovní terapie v TK ADVAITA VII. AT seminář Libereckého kraje 26. 27. 11. 2015, Hotel Orion Pracovní terapie v TK ADVAITA Pavlína Iblová Jana Oktávcová Lucie Plíšková Představení komunity Dlouhodobá léčba 7-15 měsíců, průměrně 12

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty:

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty: je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti představují projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy. Tyto projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 9 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka,

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více