Sbírka úloh. pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka úloh. pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů"

Transkript

1 Sbírka úloh pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů Tento materiál vznikl v rámci realizace projektu: Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v sítí spolupracujících škol, obce a ekologických sdružení. Reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/ Verze 0.3,

2 Prolog Velká část uchazečů o studium oborů zaměřených na UR a EVVO musí v přijímacím řízení projít testy obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek, které pořádá společnost Scio. Jedním z hlavních klíčů k úspěchu v těchto testech je dostatečné procvičení typových úloh, které se v těchto testech vyskytují. Ne vždy však mají uchazeči k dispozici dostatečné množství těchto úloh řada materiálů pro přípravu je navíc poskytována komerčně, v rámci placených materiálů a služeb, což některým uchazečům poněkud zhoršuje možnosti efektivní přípravy na tyto testy (diskriminuje nízkopříjmové skupiny). Cílem této sbírky úloh je poskytnout všem uchazečům zdarma kvalitní sady úloh se zřetelem na možnost dostatečného procvičení úloh, které studentům typicky činí problémy (např. úlohy z kvantitativního oddílu). Materiál je v souladu s obsahem testů ve šk. roce 2013/2014. Materiál je šířen v různých digitálních podobách s ohledem na rozvoj mobilních technologií, např. tabletů. Věříme, že tato sbírka úloh přispěje k rozšíření možností kvalitní přípravy na testy OSP. Autoři

3 Předmluva Základem přípravy na testy OSP Scio, které se konají v rámci Národních srovnávacích zkoušek, je především procvičování typových úloh z jednotlivých testových oddílů. Problém však často spočívá v nedostatku vhodných úloh. Společnost Scio sice poskytuje na svých webových stránkách bezplatně ukázkový, jeho rozsah je však vzhledem k procvičování nedostatečný. Další materiály jsou pak k dispozici až za poplatek. Tento materiál je pravděpodobně prvním pokusem o vybudování dostatečné testové banky úloh pro přípravu na tyto testy otevřeným a v průběhu času se rozšiřujícím. Sbírka obsahuje v první části kompletní test OSP polovičního rozsahu a následně vybrané úlohy problémových typů. Úlohy vznikaly nikoliv od stolu, nýbrž na základě mnoha testování a odlaďování přímo se studenty, kteří se na testy OSP připravovali. Materiál je přizpůsoben podobě testů ve školním roce 2013 až Hodně štěstí (nejen) při přípravě vám přejí autoři.

4 Cvičný test OSP VERBÁLNÍ ODDÍL V každém z následujících krátkých textů v zadání jsou dvě prázdná místa, která znač, že ve větě bylo něco vynecháno. Vyberte dvojici slov z nabídnutých možností, která se nejlépe hodí jako doplnění předložených vět. 1. Za provádění restaurování národní kulturní památky bez Ministerstva kultury lze uložit fyzické osobě až do výše Kč. (A) svolení dotaci (B) informování penále (C) povolení pokutu (D) dohledu bonus (E) žádosti sankci 2. Studentům Západočeské univerzity nabízíme mimo jiné možnost zkušenosti z praxe, zpravidla formou spolupráce na IT projektech, a to již při studiu. (A) načerpat reálných (B) získat teoretických (C) prodat zajímavých (D) zapomenout rozsáhlých (E) zvýšit praktických Každá z následujících úloh se skládá z dvojice slov nebo slovních spojení, za kterými následuje pět možností. Z nich vyberte tu, která nejlépe odpovídá vztahu ve dvojici slov v zadání. 3. TRUHLÁŘ : STROM (A) hudebník : noty (B) režisér : film (C) pekař : obilí (D) sportovec : stopky (E) lékař : pacient 4. BRZDA : RYCHLOMĚR (A) tlak : barometr (B) hra : pravidlo (C) převodovka : otáčkoměr (D) výdaj : zisk (E) klimatizace : teploměr Za souvislým textem následují úlohy sestavené na základě jeho obsahu. Přečtěte si text a následně vyberte nejvhodnější odpověď na předloženou otázku. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textu píše nebo z textu vyplývá. TEXT K ÚLOHÁM 5 A 6 Nová verze státní energetické koncepce podporuje dostavbu jaderné elektrárny Temelín, modernizaci Dukovan a s tím spojený nárůst podílu jaderné energie v mixu. Posílit by měla i energie z obnovitelných zdrojů, vyjma solárních panelů na orné půdě. Utlumovat by se naopak měla hnědouhelná energetika. Aktualizovaná státní energetická koncepce dál počítá s jádrem, do provozu by měly být uvedeny nové bloky atomových elektráren. Vzrůst by měl podíl obnovitelných a druhotných zdrojů, využití uhlí se přesune především do teplárenství. Aktuální verzi koncepce, kterou na svých webových stránkách zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, kritizují ekologické organizace a požadují její přepracování. Koncepce počítá s výstavbou dvou nových bloků jaderné elektrárny v Temelíně a s vytvořením podmínek pro prodloužení životnosti čtyř bloků elektrárny Dukovany na 60 let a výstavbu nového pátého bloku v této lokalitě kolem roku Dokument předpokládá i územní vymezení lokalit pro možný další rozvoj jaderné energetiky po roce Nyní jaderné zdroje dodávají asi třetinu vyráběné elektřiny. Koncepce předpokládá, že podíl roční výroby elektřiny z domácích zdrojů ke spotřebě elektřiny v Česku bude minimálně 80 procent, s výrazným růstem podílu jaderné energie v celkovém energetickém mixu na zhruba 52 procent a utlumením výroby elektřiny z uhlí ze 60 procent na přibližně 16 procent. Kromě jádra a uhlí by se na výrobě elektřiny měly podílet zejména obnovitelné a druhotné zdroje a zemní plyn. Ve struktuře primárních energetických zdrojů poroste podíl obnovitelných a druhotných zdrojů energie, především biomasy, fotovoltaiky a odpadů. Koncepce už nepočítá s využitím fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě, přibývat mají hlavně menší zdroje na střechách domů. (podle ihned.cz)

5 5. Co je hlavním tématem uvedeného textu? (A) pozitiva využívání jaderné energetiky (B) obsah státní energetické koncepce (C) názor ekologů na výstupy ministerstva (D) využití uhlí v teplárenství (E) podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie 6. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo novou verzi státní energetické koncepce. (B) Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo novou verzi státní energetické koncepce. (C) Koncepce nepočítá s dalším využíváním fotovoltaických elektráren. (D) V nové verzi státní energetické koncepce je zmíněno téma teplárenství. (E) Podle nové energetické koncepce nebude uhlí využíváno k výrobě elektrické energie. TEXT K ÚLOHÁM 7 A 9 Praha 4 má od 4. září 2013 další čtyři plochy pro legální graffiti, na kterých může komunita sprejerů volně tvořit, aniž by se dopouštěla trestného činu. Pokračuje tak v několikaletém boji proti hyzdícím malůvkám a tagům na zdech a domech. Nechceme jít pouze cestou represe, ale i spolupráce, uvedla radní Prahy 4 Lucie Michková (ODS), předsedkyně Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. Legalizujeme plochy pro graffiti, protože chceme dát prostor pro seberealizaci tvůrcům, možná budoucím umělcům. Jejich díla jsou mnohdy opravdu pozoruhodná a my věříme ve férovost pokud jim prostor poskytneme, fasády domů našich obyvatel nechají čisté. Nové plochy pro graffiti wall jsou v podchodu v ulici Na Chodovci, na zdi v Podolské ulici a v podchodech Pobřežní cesta a Přístaviště. Jsou řádně označeny, aby bylo zřejmé, že to jsou plochy pro legální graffiti. Na takto vyznačených plochách mohou sprejeři svobodně tvořit, a přitom jim za sprejerství nehrozí žádný trest. Nové plochy pro legální graffiti doplnily již před lety zlegalizované plochy na třech železničních přemostěních Sulická, Vídeňská a Modřanská, a na dvou přemostěních nad cyklostezkami v Braníku. Zájem o ně potvrdil správnost záměru vedení městské části Praha 4. Na graffiti pamatuje Praha 4 i v rámci své grantové politiky. Každý rok vypisuje granty na antigraffitové nátěry a odstraňování nelegálních graffiti i z objektů soukromých vlastníků. 7. Který z následujících názvů by nejlépe odpovídal uvedenému textu? (A) Nekončící boj Prahy 4 se sprejery (B) Praha 4 ráj sprejerů (C) Městská část Praha 4 spolupracuje se sprejery (D) Vyhlášení grantových programů pro sprejery (E) Nové plochy pro legální graffiti na Praze 4 8. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Před 4. zářím 2013 nebyly na Praze 4 žádné plochy pro legální graffiti. (B) Mezi radními jedné z městských částí je i členka ODS. (upraveno podle praha4.cz) (C) Městská část Praha 4 spolupracuje se sprejery (D) Graffiti lze legálně tvořit pouze na plochách, které jsou příslušným způsobem označeny. (E) Praha 4 vůči sprejerům neuplatňuje represivní opatření. 9. Kterou informaci v textu nenajdeme? (A) jméno předsedkyně Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality (B) názvy některých ulic, na kterých jsou plochy pro legální graffiti (C) počet nových ploch pro legální graffiti, které má Praha 4 od 4. září 2013 (D) zaměření některých grantů (E) celkový počet ploch pro legální graffiti na Praze 4

6 Každá z následujících úloh obsahuje slovo nebo slovní spojení, za kterým je uvedeno pět možností. K danému slovu vyberte to, které se nejvíce blíží jeho opačnému významu. Pozor, v úlohách jde často o odlišení velmi jemných rozdílů. 10. POSTUPNÝ (A) skokový (B) povlovný (C) extrémní (D) rychlý (E) nastupující 11. NEPRŮBOJNÝ (A) narcistní (B) výstřední (C) vychytralý (D) asertivní (E) drzý STOP Konec oddílu 1 POKUD JSTE JIŽ SKONČILI A JEŠTĚ VÁM ZBÝVÁ ČAS, MŮŽETE SI ZKONTROLOVAT SVOJI PRÁCI V TOMTO ODDÍLE. NENÍ DOVOLENO ZABÝVAT SE KTERÝMKOLIV JINÝM ODDÍLEM!

7 Následující úlohy jsou založeny na tabulkách či grafech. TABULKA K ÚLOHÁM 12 AŽ 15 LOGICKÝ ODDÍL Tabulka obsahuje vybrané údaje o zaměstnancích analytického oddělení společnosti Alfa omega analytics, které má celkově 5 zaměstnanců. Jméno a příjmení Věk Hrubý měsíční příjem v Kč Bohuslav Lenský 27 let Ctirad Mašek 44 let Daniel Nývlt 31 let Emil Otepka 32 let František Plachta 36 let Jaký byl průměrný hrubý měsíční příjem zaměstnanců nad 35 let v tomto oddělení společnosti? (A) 78 tis. Kč (B) 86 tis. Kč (C) 88 tis. Kč (D) 91 tis. Kč (E) 138 tis. Kč 13. Kolik procent zaměstnanců oddělení má takový hrubý měsíční příjem, který je nižší než průměrný hrubý měsíční příjem všech zaměstnanců na tomto oddělení? (A) 10 (B) 20 (C) 50 (D) 80 (E) Který ze zaměstnanců tohoto oddělení má hrubý měsíční příjem větší než je průměrný hrubý měsíční příjem všech zaměstnanců tohoto oddělení? (A) Bohuslav Lenský (B) Ctirad Mašek (C) Daniel Nývlt (D) Emil Otepka (E) František Plachta 15. Který ze zaměstnanců má hrubý měsíční příjem takový, že právě 40 procent zaměstnanců oddělení má vyšší než on? (A) Bohuslav Lenský (B) Ctirad Mašek (C) Daniel Nývlt (D) Emil Otepka (E) Žádná z možností (A) až (D) není správná.

8 Každá z následujících úloh se skládá z otázky a dvou tvrzeních označených (1) a (2). S využitím těchto tvrzení (případně dalších informací v zadání) určete, zda, resp. které informace jsou dostačující k jednoznačnému určení odpovědi na danou otázku. 16. Je čtyřciferné číslo X dělitelné šesti? (1) Součet prvních tří cifer čísla X je roven 11. (2) Poslední číslice čísla X je sudá, ale není to čtyřka. (A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné není dostačující. (B) Tvrzení (2) je dostačující, ale tvrzení (1) samotné není dostačující. (C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno tvrzení samotné není dostačující. (D) Každé tvrzení samotné je dostačující. (E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující. 17. Kláře a Erice je dohromady přesně 40 let. Kolik let je Kláře? (1) Za pět let bude Kláře a Erice dohromady 50 let. (2) Klára je o tři roky starší než Erika. (A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné není dostačující. (B) Tvrzení (2) je dostačující, ale tvrzení (1) samotné není dostačující. (C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno tvrzení samotné není dostačující. (D) Každé tvrzení samotné je dostačující. (E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující. Každá z následujících úloh je založena na textu a souboru podmínek. Při řešení je zpravidla užitečné znázornit situaci vhodným náčrtkem. TEXT K ÚLOHÁM 18 AŽ 20 Čtyři rodiny (Adámkovi, Břízovi, Címovi, Dudkovi) odcestovali na letní dovolenou. Každá z nich cestovala jiným dopravním prostředkem (auto, autobus, letadlo, vlak) a každá z nich cestovala do jiné země (Francie, Chorvatsko, Itálie, Řecko). Dále víme, že: Rodina, která jela autem, jela do Chorvatska, ale nebyli to Címovi. Břízovi necestovali do Chorvatska ani do Itálie. Břízovi necestovali autobusem. Rodina, která cestovala letadlem, směřovala do Řecka. Adámkovi cestovali do Francie. 18. Které z následujících tvrzení může platit? (A) Břízovi cestovali na dovolenou autem. (B) Címovi cestovali na dovolenou vlakem. (C) Adámkovi cestovali na dovolenou do Itálie. (D) Dudkovi cestovali na dovolenou do Francie. (E) Adámkovi cestovali na dovolenou letadlem. 20. Které z následujících tvrzení je určitě nepravdivé? (A) Adámkovi cestovali na dovolenou do Francie. (B) Břízovi cestovali na dovolenou letadlem. (C) Břízovi cestovali na dovolenou do Řecka. (D) Dudkovi cestovali na dovolenou do Itálie. (E) Dudkovi cestovali na dovolenou autem. 19. Která z rodin mohla jet na dovolenou vlakem? (A) jen Adámkovi (B) jen Břízovi (C) jen Címovi (D) jen kterákoliv z rodin Adámkovi, Břízovi (E) jen kterákoliv z rodin Adámkovi, Címovi

9 TEXT K ÚLOHÁM 21 AŽ 22 Každý z pětice internetových obchodních domů (CZK.cz, Elza.cz, Labe2000.cz, Mol.cz, Shop-in.cz) dosáhl jiného ročního zisku v mil. Kč (5, 10, 20, 35, 50). Dále víme, že: Shop-in.cz dosáhl vyššího ročního zisku než CZK.cz a Labe2000.cz dohromady. Elza.cz měl vyšší roční zisk více než Labe2000.cz. CZK.cz dosáhl vyššího ročního zisku než Elza.cz a Mol.cz dohromady. 21. Které z následujících tvrzení je v souladu s podmínkami v zadání? (A) Nejvyšší roční zisk z uvedených pěti internetových obchodů měl CZK.cz. (B) Mol.cz měl roční zisk 35 mil. Kč. (C) Labe2000.cz měl roční zisk 20 mil. Kč. (D) Nejnižší roční zisk z uvedené pětice internetových obchodů měl obchod Elza.cz. (E) Internetový obchod Elza.cz měl nižší roční zisk než CZK.cz. 22. Jaký roční zisk v mil. Kč měly dohromady internetové obchody Elza.cz a Labe2000.cz? (A) 15 (B) 25 (C) 30 (D) 45 (E) Odpověď nelze jednoznačně určit. STOP Konec oddílu 2 POKUD JSTE JIŽ SKONČILI A JEŠTĚ VÁM ZBÝVÁ ČAS, MŮŽETE SI ZKONTROLOVAT SVOJI PRÁCI V TOMTO ODDÍLE. NENÍ DOVOLENO ZABÝVAT SE KTERÝMKOLIV JINÝM ODDÍLEM!

10 ARGUMENTAČNÍ ODDÍL Zadání úlohy obsahuje dva texty. Přečtěte si je a následně vyberte nejvhodnější odpověď na danou otázku. Úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textech píše nebo co z textů vyplývá, nikoliv na základě informací, které víte z jiných zdrojů, i když jsou pravdivé. TEXTY K ÚLOHÁM 23 AŽ 25 TEXT 1 Zadejte si do vyhledavače slovo hipster a vyjede vám množství stránek plných nepřesností, omylů a stereotypů. Výjimku netvoří ani různí hudební publicisté, komentátoři a experti na subkultury. Pokud smýšlíte levicově, chodíte v hnusných botách, máte sotva na nájem nebo bydlíte u matky a vepřové zapíjíte desítkou, zřejmě saháte po revolveru, když slyšíte o povrchních pitomcích z bohaté rodiny, kteří pracují v reklamce, vydělávají spoustu peněz a vysedávají v trendy barech s plastovými raybany na nose a plackou knížete na klopě. Svým dílem k podobným předsudkům přispělo i číslo Nového prostoru, kde jsou hipsteři vykreslováni jako autistické děti konzumerismu, trávící život u Applu. (...) V devadesátých letech měli hipsteři tetování, piercing, mastné vlasy, píchali si heroin a poslouchali indie rock, pak začali nosit plnovous a skinny jeans ze sekáče, velké brýle s tlustými plastovými obroučkami, řešit etickou spotřebu a šňupat kokain. Co tedy máme usoudit z jejich módního stylu, který je na rozdíl od stylu punkerů nebo skinheads flexibilní stejně jako jejich práce? Pokusme se namísto definic kriticky analyzovat. Není to kreativní třída, protože to není třída v jakémkoli chápání toho pojmu. Symboličtí analytici? Dost možná, ale je to složitější. Spíš než o subkultuře a stylu bychom se měli bavit o scénách. O určité sociální skupině lidí, její struktuře, práci, životním stylu a hodnotách. O místech, kde se eklekticky stýkají různé subkultury. Takže buržoazní bohéma, takzvaní bobos? I přes různé spory panuje shoda, že bohéma ano, ale ne buržoazní, protože hipsteři mezi úspěšné vyšší střední vrstvy nepatří. TEXT 2 Tomáš Schejbal, a2larm.cz Hipsteři. Nejspíš jste se s nimi už setkali ve svém životě nebo ve svém druhém životě na Facebooku, případně jimi sami jste. Městská populace mladých teenagerů i mladých dospělých náležící ke střední třídě; subkultura, která se vyznačuje příklonem k nezávislé hudbě, vlastním stylům oblékání, alespoň manifestně liberálními postoji a alternativními způsoby života. Ačkoliv jde o nepoměrně starší termín, o hipsterech dnes mluvíme zejména v kontextu doby od 90. let. Proč hipsteři při tvorbě svého,,kulturního cool nemají rádi, když je nazvete hipstery? To pomůže zodpovědět Pierre Bourdieu. Na Wikipedii se dočteme, že někteří kritici považují hipsterství za kulturu cynismu, nihilismu a amorality. Hipstery můžeme chápat jako symbol postmoderní doby: mladou, (sub)kulturně a eklekticky definovanou generaci, která se cítí vně jakéhokoliv systému a velkých sociálních hnutí, generaci, která akcentuje zejména svůj vkus a sklon k využívání nejrůznějších popkulturních symbolů. Estetika (často kýče) hraje v životě hisptera zásadní roli, je hluboce ukotvená ve zvýšené citlivosti v příjímání nových módních trendů hipsteři se považují za tzv. trend-setters, ačkoliv to většinou bývá jen jejich klamný pocit. Sledujeme-li teorie módy, což s pečlivostí učinila například japonská socioložka Yuniya Kawamura, když přišla se svojí teorií institucionalizace módy v pozoruhodné práci Fashion-ology, lze na nich vysledovat i vznik hipstera jako člověka veblenovské okázalé spotřeby, který usiluje o odlišnost, ačkoliv se tím zároveň zařazuje po bok jiných odlišných. Novinka totiž nemá smysl, jakmile k ničemu neodkazuje a není ostatními členy správně,,dekódována. 23. V čem se dva uvedené texty liší? (A) Druhý text pokládá, na rozdíl od prvního, hipstery za subkulturu. (B) První text pokládá, na rozdíl od druhého, hipstery za příslušníky střední třídy. (C) První text, na rozdíl od druhého, spojuje otázku hipsterství i se stylem oblékání. Filip Lachmann, socialniteorie.cz (D) Druhý text, na rozdíl od prvního, považuje hipstery za sociální třídu. (E) První text hipstery kritizuje, druhý pouze analyzuje.

11 24. Co tvrdí autor prvního textu? (A) Hipsteři vysedávají v trendy barech s plastovými raybany na nose. (B) Hipster se pozná podle toho, že šňupe kokain. (C) Hipsteři mají flexibilní práci. (D) Hipsteři nejsou kreativní. (E) Hipsteři ve skutečnosti neexistují. 25. Co můžeme tvrdit na základě obou uvedených textů? (A) Oba autoři podávají rozdílné definice pojmu hipster. (B) První autor se, na rozdíl od druhého, považuje za hipstera. (C) Autoři se shodnou v tom, že hipsteři sami sebe za hipstery nepovažují. (D) První text je reakcí na druhý text. (E) Hipsterská móda je proměnlivá. V každém z následujících textů je právě jedna část (zpravidla věta či souvětí), která do něj svým významem logicky nezapadá. Úkolem je tuto část identifikovat mezi nabídnutými odpověďmi. 26. Lidé stále častěji nakupují za hranicemi. Třeba v Německu mohou za velký nákup zaplatit až o několik set až tisíc korun více. Rozdíly v cenách se však snižují. Zatímco loni byl testovací nákup potravin a drogerie v Německu o pětinu levnější, letos identický nákupní koš vyšel za hranicemi už jen o třináct procent levněji. Pro návštěvníka Kauflandu v saské Žitavě pár kilometrů od českých hranic může být procházka mezi některými regály překvapením. I když město trpí vylidněním a převažují v něm senioři, regály s dětskými věcmi, jako je například mléčná výživa či příkrmy, zejí prázdnotou. Není to tím, že by v Sasku zažívali nějaký babyboom, jen zdejší obchody objevuje čím dál více Čechů. Právě dětské věci patří k těm, u kterých jsou rozdíly mezi Českem a Německem v cenách obchodů nejvyšší například na jednom balení dětského příkrmu Hipp ušetříte v Německu dvacetikorunu, rozdíly u mléčné výživy jsou ještě větší a jedno šestisetgramové balení vyjde v Německu o stovku levněji. Která z následujících částí svým významem do uvedeného textu logicky nezapadá? (A) Pro návštěvníka Kauflandu v saské Žitavě pár kilometrů od českých hranic může být procházka mezi některými regály překvapením. (B) Třeba v Německu mohou za velký nákup zaplatit až o několik set až tisíc korun více. (C) Právě dětské věci patří k těm, u kterých jsou rozdíly mezi Českem a Německem v cenách obchodů nejvyšší. (D) Rozdíly v cenách se však snižují. (E) Lidé stále častěji nakupují za hranicemi. 27. Na úpravy koryt řek a potoků nebude potřeba řádné povolení, pokud v Poslanecké sněmovně projde novela zákona o vodách, varuje ekologická organizace Arnika. Ekologové varují, že tento zákon jen zvyšuje riziko povodní i při běžných deštích. V době, kdy se navracíme spíše k přírodě blízké podobě vodních toků, hrozí české krajině nekontrolovatelné kanalizování potoků a řek, které může vést k nenávratným škodám, varuje Jana Vitnerová z Arniky. Důsledkem takovýchto zásahů je podle jejích slov i nižší riziko povodní při průměrných srážkách, nebo zlepšení stavu rostlin a živočichů ve vodním ekosystému. Novelizace zákona by v praxi znamenala volné zacházení s vodními toky bez dosud potřebného povolení. Možnost omezit škodlivé zásahy do řek tak bude záviset zcela na úřednících vodoprávních úřadů. Veřejnost, včetně odborníků, nebude mít možnost kontroly rozhodování o cenných částech přírody, říká Vitnerová. Hrubé zásahy do vodních toků bez řádného povolení podle ní odporují evropské legislativě. Současný zákon o vodách umožňuje bez povolení správce toku pouze likvidovat a napravovat následky spojené s živelnými pohromami. Která z následujících částí svým významem do uvedeného textu logicky nezapadá? (A) Ekologové varují, že tento zákon jen zvyšuje riziko povodní i při běžných deštích. (B) Hrubé zásahy do vodních toků bez řádného povolení podle ní odporují evropské legislativě. (C) Novelizace zákona by v praxi znamenala volné zacházení s vodními toky bez dosud potřebného povolení. (D) Důsledkem takovýchto zásahů je podle jejích slov i nižší riziko povodní při průměrných srážkách, nebo zlepšení stavu rostlin a živočichů ve vodním ekosystému. (E) Současný zákon o vodách umožňuje bez povolení správce toku pouze likvidovat a napravovat následky spojené s živelnými pohromami.

12 28. Třetina Čechů trpí nadváhou a procento obézních lidí po celém světě se neustále zvyšuje. V porovnání se ostatními zeměmi na tom z hlediska přebytečných kil nejsme právě nejlépe. O obezitě je nutné mluvit neustále. Nejde jen o to mít nějaké to kilo navíc, ale nadváha může také zvyšovat krevní tlak, poškozovat klouby, přispívat k neplodnosti, a v neposlední řadě vést k cukrovce, nebo dokonce k infarktu. Díky varování lékařů však velká část populace svou obezitu již řeší. Obézních je už tolik, že Světová zdravotnická organizace WHO označuje obezitu za epidemii. Proto stále vznikají nejrůznější iniciativy, které se znovu a znovu snaží vybudit společnost k aktivnímu boji s obezitou a nadváhou. Patří k nim i Evropský den obezity, který nabízí celou řadu aktivit zaměřených na osvětu a zdravý úbytek váhy. Která z následujících částí svým významem do uvedeného textu logicky nezapadá? (A) Třetina Čechů trpí nadváhou a procento obézních lidí po celém světě se neustále zvyšuje. (B) V porovnání se ostatními zeměmi na tom z hlediska přebytečných kil nejsme právě nejlépe. (C) O obezitě je nutné mluvit neustále. (D) Patří k nim i Evropský den obezity, který nabízí celou řadu aktivit zaměřených na osvětu a zdravý úbytek váhy. (E) Díky varování lékařů však velká část populace svou obezitu již řeší. Všechny z následujících úloh jsou založeny na krátkém textu. Všechny úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících, nikoliv na základě vlastních znalostí. 29. Disponent zmocněný k nakládání s peněžními prostředky na účtu písemnými platební příkazy je oprávněn k nakládání s peněžními prostředky na účtu, ověření aktuálního zůstatku na účtu, ověření pohybů a stavu peněžních prostředků na účtu, k doručování písemných dispozic bance a k vyzvedávání výpisů z účtu a veškeré korespondence pro majitele účtu, není-li tato určena do vlastních rukou majitele účtu. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Zmocněným disponentem nemůže být majitel účtu. (B) Nakládat s peněžními prostředky může pouze majitel účtu či zmocněný disponent. (C) Nakládat s peněžními prostředky na účtu nemusí pouze majitel účtu. (D) Banka je povinna informovat majitele účtu o jednání zmocněného disponenta. (E) Majitel se zavazuje zmocnit disponenta pro nakládání s peněžními prostředky. po umístění parkovacího lístku vydaného prostřednictvím příslušného parkovacího automatu na zvenku viditelném místě za předním sklem vozidla po celou dobu stání; řidič motocyklu uschová parkovací lístek u sebe a je povinen předložit ho při kontrole. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Stání jízdních kol na místních komunikacích je zakázáno. (B) Jestliže řidič motocyklu není schopen předložit parkovací lístek kontrole, bude mu udělena pokuta. (C) Není-li možné umístit parkovací lístek viditelně, je třeba ho předložit kontrole. (D) Za splnění příslušných podmínek je na místních komunikacích povoleno stání všem silničním motorovým vozidlům. (E) Nesilničním motorovým vozidlům, která svou povahou vylučují pohyb po místních komunikacích, je stání zakázáno. 30. Na místních komunikacích je povoleno stání všem silničním motorovým vozidlům po zaplacení ceny za stání prostřednictvím parkovacího automatu na celou dobu stání a

13 31. Z důvodu výstavby městského okruhu dochází od přibližně 4.30 hodin v pondělí 7. října 2013 do odvolání (předpoklad duben 2014) k dočasnému přerušení tramvajového provozu v úseku Nádraží Holešovice Ke Stírce. Vybrané spoje linky číslo 3 jsou ze zastávky Kobylisy prodlouženy k Vozovně Kobylisy. Všechny spoje linky číslo 17 jsou ve směru od Levského ukončeny v obratišti Výstaviště Holešovice. Linka číslo 53 je v úseku Výstaviště Holešovice Ke Stírce odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice (v ulici Plynární), Ortenovo náměstí, Maniny, Palmovka a Bulovka. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Předpokládanou dobou dokončení výstavby městského okruhu je duben (B) V době běžného tramvajového provozu končí linka číslo 17 v obratišti Výstaviště Holešovice. (C) Přerušení tramvajového provozu v úseku Nádraží Holešovice Ke Stírce nebude trvat déle než do května (D) Městský okruh umožní po své dostavbě zrychlení tramvajového provozu na linkách 3, 17, a 53. (E) V době přerušení tramvajového provozu v úseku Nádraží Holešovice Ke Stírce budou některé spoje prodlouženy. 32. Psychiatrie je lékařský obor, který léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných. Z ostatních lékařských oborů má nejvíce styčných bodů s neurologií, která se také zabývá nervovou soustavou včetně mozku, z nelékařských oborů je jí nejblíže psychologie, se kterou také psychiatrie úzce spolupracuje jak při léčbě, tak diagnostice. Které z následujících tvrzení nevyplývá z uvedeného textu? (A) Psychiatrie má spojitost nejen s lékařskými, ale také nelékařskými obory. (B) Mozkem se z lékařských oborů zabývá pouze psychiatrie a neurologie. (C) Psychologie a psychiatrie spolu úzce spolupracují nejen při diagnostice. (D) Některé nemoci mozku se projevují také v chování nemocných. (E) Při léčbě určitých nemocí se uplatňují i nelékařské obory. 33. Vyúčtování musí být uhrazeno nejpozději do data splatnosti uvedeného v příslušném Vyúčtování. Vyúčtování je uhrazeno připsáním vyúčtované částky pod správným variabilním symbolem na účet operátora (popř. identifikací platby po sdělení správného variabilního symbolu). Zaslání upomínky v případě prodlení se zaplacením Vyúčtování může být zpoplatněno dle Ceníku. V některých případech je možné uhradit poskytnuté služby před vystavením Vyúčtování. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Na konstantním symbolu při hrazení vyúčtované částky nezáleží. (B) Poskytnuté služby je třeba uhradit mezi datem vystavení a datem splatnosti Vyúčtování. (C) Ceník určuje výši pokuty v případě uhrazení jiné než vyúčtované částky. (D) I platbu provedenou pod špatným variabilním symbolem je možné identifikovat. (E) Připsání vyúčtované částky je zpoplatněno dle Ceníku. STOP Konec oddílu 3 POKUD JSTE JIŽ SKONČILI A JEŠTĚ VÁM ZBÝVÁ ČAS, MŮŽETE SI ZKONTROLOVAT SVOJI PRÁCI V TOMTO ODDÍLE. NENÍ DOVOLENO ZABÝVAT SE KTERÝMKOLIV JINÝM ODDÍLEM!

14 Není dovoleno používat kalkulačky ani jiné pomůcky. Není-li uvedeno jinak, jsou všechna použitá čísla reálná. KVANTITATIVNÍ ODDÍL V následujících úlohách je úkolem porovnat dvojice výrazů (vlevo a vpravo) a na základě toho vybrat jednu ze čtyř možností. Informace týkající se jednoho nebo obou výrazů jsou uvedeny vždy nad oběma výrazy. 34. a b a, b > 1 b a 36. M je počet úhlopříček v pravidelném osmiúhelníku zvětšený o sedm. N je počet způsobů, jimiž mohu vybrat dvojici (na pořadí nezáleží) ze skupiny osmi lidí. M N 35. Dva svetry po zdražení stojí stejně jako tři tytéž svetry před zdražením. cena jednoho svetru před zdražením 60 % ceny jednoho svetru po zdražení 37. Aritmetický průměr čísel X, Y, Z je roven 12; W = 24. aritmetický průměr čísel X, Y, Z, W 19 V následujících úlohách je úkolem vyřešit slovní zadanou slovní úlohu. 38. Tři dělníci postaví zeď za 2,5 dne. Za jak dlouho postaví šest dělníků zeď osminásobné délky za předpokladu, že všichni dělníci pracují stejně rychle? (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) V hotelu je celkem 110 lůžek, které jsou k dispozici v jedno-, dvou- a třílůžkových pokojích, přičemž platí, že třílůžkových pokojů je třikrát více než jednolůžkových a dvoulůžkových je dvakrát více než trojlůžkových. Kolik je celkem v hotelu jednolůžkových pokojů? (A) 45 (B) 40 (C) 20 (D) 15 (E) Kolikrát jsou tři poloviny větší než čtyři pětiny z 0,75? (A) 1,5krát (B) 2krát (C) 2,5krát (D) 3krát (E) 3,5krát

15 Následující úlohy jsou založeny na rovnicích či nerovnicích, které obsahují symboly nově definovaných operací, nebo jde o slovní popis matematického postupu Operace & je definována předpisem a & b = 3(a 2b) Jaká je hodnota výrazu 8 & 3? (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) Začínám provádět výpočet s číslem 19: vynásobím ho třemi, přičtu tři, vydělím dvěma a provedu tajnou operaci. Takto získám číslo 25. Která z následujících možností mohla být tajnou operací? (A) vynásobení pětkou (B) přičítání pětky (C) násobení dvojkou (D) dělení dvojkou (E) odečítání pětky Cílem následujících úloh je porozumět významu matematického zápisu a určit, které tvrzení ve slovní podobě mu odpovídá. 43. S označuje cenu akcie ve středu, C cenu akcie ve čtvrtek. C = 0,93S Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného zadání? (A) Cena akcie ve čtvrtek byla o sedm procent nižší než ve středu. (B) Cena akcie ve středu byla o sedm procent vyšší než ve středu. (C) Cena akcie ve středu byla o sedm procent vyšší než ve středu. (D) Cena akcie ve čtvrtek byla o devadesát tři procenta nižší než ve středu. (E) Cena akcie ve čtvrtek byla o devadesát tři procenta vyšší než ve středu. 44. A označuje bodový zisk nejlepšího soutěžícího, B druhého nejlepšího soutěžícího, C třetího nejlepšího soutěžícího, přičemž vyšší počet bodů zajišťuje lepší umístění. Platí, že: (A C) : 2 = 28 Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného zadání? (A) Druhý nejlepší soutěžící získal o 14 bodů více než třetí nejlepší soutěžící. (B) Nejlepší soutěžící získal více než 36 bodů. (C) První a třetí nejlepší soutěžící získali dohromady 56 bodů. (D) Průměrný rozdíl bodových zisků mezi prvním a druhým nejlepším a mezi třetím a druhým nejlepším soutěžícím činil 28 bodů. (E) Kdyby získal druhý nejlepší o 14 bodů více, předstihl by soutěžícího, který získal A bodů. 45. B označuje aktuální věk Báry, V je aktuální věk Veroniky, oba věky jsou v letech. B = 2V (B + 5) = 1,5(V + 5) Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného zadání? (A) Veronika je aktuálně dvakrát starší než Bára. Za pět let bude Veronika už jen jedenapůlkrát starší než Bára. (B) Veronika je aktuálně dvakrát starší než Bára. Za pět let bude Bára jedenapůlkrát starší než Veronika. (C) Bára je aktuálně dvakrát starší než Veronika. Za pět let bude Veronika jedenapůkrát starší než Bára. (D) Bára je aktuálně dvakrát starší než Veronika. Za pět let bude Bára už jen jedenapůlkrát starší než Veronika. (E) Uvedené rovnice nepopisují ani jednu z výše uvedených situací.

16 STOP Konec oddílu 4 POKUD JSTE JIŽ SKONČILI A JEŠTĚ VÁM ZBÝVÁ ČAS, MŮŽETE SI ZKONTROLOVAT SVOJI PRÁCI V TOMTO ODDÍLE. NENÍ DOVOLENO ZABÝVAT SE KTERÝMKOLIV JINÝM ODDÍLEM! KONEC TESTU

17 KVANTITATIVNÍ ODDÍL porovnávací úlohy Není dovoleno používat kalkulačky ani jiné pomůcky. Není-li uvedeno jinak, jsou všechna použitá čísla reálná. V následujících úlohách je úkolem porovnat dvojice výrazů (vlevo a vpravo) a na základě toho vybrat jednu ze čtyř možností. Informace týkající se jednoho nebo obou výrazů jsou uvedeny vždy nad oběma výrazy. 1. x y x, y > Troje kalhoty po zdražení stojí stejně jako čtvery tytéž kalhoty před tímto zdražením. y x 5. velikost úhlu BAC Trojúhelník ABC je pravoúhlý s pravým úhlem při vrcholu B. AB = 45 cm. velikost úhlu BCA 6. A = 2B cena jedněch kalhot před zdražením 75 % ceny jedněch kalhot po zdražení aritmetický průměr šestice čísel B, B, B, B, A, A aritmetický průměr trojice čísel B, A, B 3. A < B < C < D < E < z < 0 aritmetický průměr čísel A, B, C, D, E 4. C z 10 z % z X je rovno 80 % z 20 % Y. 90 % ze 110 % ze % ze 120 % ze 140 Y X

18 9. Cena jedné láhve koňaku je stejná, jako cena pěti lahví vína. Cena dvou lahví vína je stejná jako cena za sedm lahví piva. cena 3 lahví koňaku cena 49 lahví piva součin čísel 3266 a 4891 součin čísel 3267 a 4890 Třetí mocnina čísla X je rovna druhé mocnině čísla Y. druhá mocnina čísla X třetí mocnina čísla Y 15. (a b) 2 = 64 ab = Žádné dvě strany trojúhelníku ABC nemají stejnou velikost. Trojúhelník KLM je rovnostranný. Trojúhelníky ABC a KLM mají stejný obvod. obsah trojúhelníku ABC obsah trojúhelníku KLM 12. A, B < 0 A 4 = B 2 A 2 B a 2 + b Stavební pozemek byl nejprve zdražen o 12 procent oproti své původní ceně, následně byl o 12 procent zlevněn a za tuto cenu prodán. cena, za kterou byl stavební pozemek prodán. původní cena stavebního pozemku 17. Čtyři pětiny čísla X jsou rovny dvojnásobku čísla Y. 40 % X Y 10 % ze 30 % z % ze 10 % ze 24

19 18. Součet délek všech hran krychle s objemem 8 cm 3 Šestinásobek obvodu čtverce s délkou strany 2 cm 19. Druhá mocnina čísla X je menší než druhá mocnina čísla Y. X 20. Trojúhelník ABC je rovnoramenný, ale není rovnostranný. průměrná délka výšek v trojúhelníku ABC Y průměrná délka těžnic v trojúhelníku ABC 21. g(a + 1) Funkce g je definována předpisem g(x) = 2x 1. a > g(2a) tři čtvrtiny z Čtyřúhelník KLMN má všechny vnitřní úhly pravé a obvod 20 cm. Čtverec ABCD má obvod rovněž 20 cm. Obsah čtverce ABCD Obsah čyřúhelníku KLMN 25. Máme standardní šestistěnnou hrací kostku s čísly 1 až 6. pravděpodobnost, že při třech po sobě jdoucích hodech padne součet 18 pravděpodobnost, že při dvou po sobě jdoucích hodech padne součet Auto jedoucí průměrnou rychlostí 80 km/h ujelo vzdálenost X km za čas t. t Čas, za který vlak jedoucí průměrnou rychlostí 88 km/ h ujel vzdálenost 1,1X km 27. Pětapadesátinásobek nejmenšího společného násobku čísel X a Y. Čísla X a Y jsou přirozená. Nejmenší společný násobek čísel 5X a 11Y 28.

20 f(-10) Funkce f je dána předpisem f(x) = x 10 + x 8 f(10) X = 3Y C Z = C 2X C < M je počet všech různých způsobů, jimiž lze vybrat z desetičlenné skupiny dvojici lidí, N je počet způsobů, jimiž lze z desetičlenné skupiny vybrat 8 lidí. M 30. dvojnásobek počtu všech úhlopříček v pravidelném n-úhelníku n je přirozené číslo větší než 4. N počet všech úhlopříček v pravidelném 2n-úhelníku 31. Bod X leží na obvodu obdélníku ABCD mimo stranu AB. obsah trojúhelníku ABX polovina obsahu obdélníku ABCD 2X 33. abcd > 0 ac < 0 bc 2 d % ze 3/5 z X 60 % ze 3 % z X 35. z 2 10 = 54 z 0 3Z

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro Příjímací zkoušky 01 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) 1. Číselné obory 1.1. Doplňte číslo do rámečku tak, aby platila rovnost: 1.1.1.

Více

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! 9. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní, 86 00 Praha 8 tel.: 0 fax: 0 0 e-mail: scio@scio.cz www.scio.cz

Více

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 9. třída

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 9. třída MATEMATIKA 9. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234 705

Více

MATEMATIKA. 7. třída. Scio Matematika ukázkový test 7. třída

MATEMATIKA. 7. třída. Scio Matematika ukázkový test 7. třída MATEMATIKA 7. třída 1. Pavel musí vypracovat slohovou práci o rozsahu 4000 slov. Za půl hodiny napíše v průměru 100 slov. Kolik hodin Pavel potřebuje pro vytvoření slohové práce, pokud se chce po dopsání

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Železná trubka o délce 3 metry

Více

Téma 1: Numerické výpočty (číselné množiny, druhy čísel, absolutní hodnota, zaokrouhlování, dělitelnost čísel, společný násobek a dělitel čísel)

Téma 1: Numerické výpočty (číselné množiny, druhy čísel, absolutní hodnota, zaokrouhlování, dělitelnost čísel, společný násobek a dělitel čísel) Téma : Numerické výpočty (číselné množiny, druhy čísel, absolutní hodnota, zaokrouhlování, dělitelnost čísel, společný násobek a dělitel čísel) Příklady Číselná osa ) Která z následujících čísel neleží

Více

1BMATEMATIKA. 0B9. třída

1BMATEMATIKA. 0B9. třída BMATEMATIKA 0B. třída. Na mapě v měřítku : 40 000 je vyznačena červená turistická trasa o délce cm. Za jak dlouho ujde tuto trasu turista, který se pohybuje stálou rychlostí 4 km/h? (A) za minut (B) za

Více

ILUSTRAÈNÍ TEST LIBERECKÝ KRAJ

ILUSTRAÈNÍ TEST LIBERECKÝ KRAJ ILUSTRAÈNÍ TEST LIBERECKÝ KRAJ 7 NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN! Test obsahuje 30 úloh na 60 minut. Každá úloha má právì jedno správné øešení. Za správné øešení získáš 2 body. Za chybnou odpovìï ztratíš

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m . Když od neznámého čísla odečtete 54, výsledek vydělíte 3 a následně přičtete 6, získáte číslo 9. Jaká je hodnota tohoto neznámého čísla? (A) 0 (B) 03 (C) 93 (D) 89 2. Na úsečce SV, jejíž délka je 3 cm,

Více

CVIČNÝ TEST 35. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 35. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 35 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST 1 Vypočtěte [( 3 3 ) ( 1 4 5 3 0,5 ) ] : 1 6 1. 1 bod VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE

Více

CVIČNÝ TEST 49. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

CVIČNÝ TEST 49. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 CVIČNÝ TEST 49 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 I. CVIČNÝ TEST 1 bod 1 Kolik hodnot proměnné a R existuje takových, že diference aritmetické

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Maminka má v peněžence 4 stokoruny,

Více

ČÍSLA, ZÁKLADNÍ VÝPOČTY, SLOVNÍ ÚLOHY, PROCENTA

ČÍSLA, ZÁKLADNÍ VÝPOČTY, SLOVNÍ ÚLOHY, PROCENTA ČÍSLA, ZÁKLADNÍ VÝPOČTY, SLOVNÍ ÚLOHY, PROCENTA ČÍSLA. Vyznačte na číselné ose obrazy čísel / a 5/6.. a) Na číselné ose vyznačte interval - n; n - pro n = 5. b) Najděte nejmenší přirozené číslo n, pro

Více

Matematická olympiáda ročník ( ) Komentáře k úlohám 2. kola pro kategorie Z5 až Z9. kategorie Z5 Z5 II 1 Z5 II 2 Z5 II 3

Matematická olympiáda ročník ( ) Komentáře k úlohám 2. kola pro kategorie Z5 až Z9. kategorie Z5 Z5 II 1 Z5 II 2 Z5 II 3 1 of 6 20. 1. 2014 12:14 Matematická olympiáda - 49. ročník (1999-2000) Komentáře k úlohám 2. kola pro kategorie Z5 až Z9. kategorie Z5 Z5 II 1 Jirka půjčil Mirkovi předevčírem přibližně 230 Kč, tj. 225

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení: Obecné informace: Počet úloh: 30 Časový limit: 60 minut Max. možný počet bodů: 30 Min. možný počet bodů: 8 Povolené pomůcky: modrá propisovací tužka obyčejná tužka pravítko kružítko mazací guma Poznámky:

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2017

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2017 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY Matematika T BŘEZNA 07 D : 4 BŘEZNA 07 P P P : 964 : 0 M M : 0 : 8,8 M : 8,8 % S : -7,5 M P : -,5 :,8 Zopakujte si základní informace ke zkoušce: n Test obsahuje 0 úloh a na

Více

Matematická olympiáda ročník (1998/1999) Komentáře k úlohám druhého kola pro kategorie Z5 až Z7. Zadání úloh Z5 II 1

Matematická olympiáda ročník (1998/1999) Komentáře k úlohám druhého kola pro kategorie Z5 až Z7. Zadání úloh Z5 II 1 1 of 9 20. 1. 2014 12:05 Matematická olympiáda - 48. ročník (1998/1999) Komentáře k úlohám druhého kola pro kategorie Z5 až Z7 Zadání úloh Z5 II 1 Do prostředního kroužku je možné zapsat pouze čísla 8

Více

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku Poměry a úměrnosti Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku S poměrem lze pracovat jako se zlomkem a : b = a b porovnávat,

Více

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2013

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2013 ILUSTRAČNÍ MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 203 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 6 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (00%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE: psací

Více

MATEMATIKA. 5. třída. Čemu se rovná uvedený součet v metrech? (A) 1,65015 m (B) 16,515 m (C) 16,0515 m (D) 16,5 m

MATEMATIKA. 5. třída. Čemu se rovná uvedený součet v metrech? (A) 1,65015 m (B) 16,515 m (C) 16,0515 m (D) 16,5 m MATEMATIKA 5. třída 1. Jaké číslo je o 12 stovek, 4 desítky a 9 jednotek menší než 2000? (A) 751 (B) 861 (C) 1249 (D) 1831 2. Které z následujících tvrzení o pravoúhlém trojúhelníku je správné? (A) Dvě

Více

MATEMATIKA 7 M7PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA 7 M7PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA 7 M7PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

MATEMATIKA 8. ročník II. pololetí

MATEMATIKA 8. ročník II. pololetí MATEMATIKA 8. ročník II. pololetí Úpravy algebraických výrazů: Sčítání a odčítání celistvých výrazů: 1.A a) 5a + ( 3a + 7 ) b) (-3a 4b ) - ( 12a + 6 ) c) ( -8a + 3 ) ( -15a 4 ) 1.B a) 4x + ( 4x + 7 ) b)

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Do jednoho vagonu se vejde 70

Více

MATEMATIKA 6. ROČNÍK. Sada pracovních listů CZ.1.07/1.1.16/

MATEMATIKA 6. ROČNÍK. Sada pracovních listů CZ.1.07/1.1.16/ MATEMATIKA 6. ROČNÍK CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Sada pracovních listů Resumé Sada pracovních listů zaměřená na opakování, procvičení a upevnění učiva 6. ročníku přirozená čísla a desetinná čísla. Může být

Více

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! 6. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 4, 186 Praha 8 tel.: 24 75 555 fax: 24 75 55 e-mail: scio@scio.cz

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

CVIČNÝ TEST 48. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 48. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 48 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 Je dán konvexní čtyřúhelník, jehož vnitřní

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2008

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2008 MATEMATIKA Obor: 79-41-K/401 Součet bodů: Opravil: 1. termín Kontroloval: Vítejte v Omské, v následujících 45 minutách budete řešit test z matematiky. Dobře si přečtěte zadání, výpočty uvádějte s celým

Více

MATEMATIKA. 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5. vážil celý nákup? (A) 4,25 kg (B) 4,5 kg (C) 5 kg (D) 5,25 kg 6.

MATEMATIKA. 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5. vážil celý nákup? (A) 4,25 kg (B) 4,5 kg (C) 5 kg (D) 5,25 kg 6. MATEMATIKA 9. třída. Nechť M je součet druhých mocnin prvních tří přirozených čísel a N součet těchto tří přirozených čísel. Které z následujících tvrzení je pravdivé? (A) M + N = 7 (B) M = 4N (C) M N

Více

SBÍRKA ÚLOH PRO PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY NA VŠ EKONOMICKÉHO SMĚRU

SBÍRKA ÚLOH PRO PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY NA VŠ EKONOMICKÉHO SMĚRU SBÍRKA ÚLOH PRO PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY NA VŠ EKONOMICKÉHO SMĚRU Tento materiál vznikl v rámci realizace projektu: Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v sítí spolupracujících škol,

Více

Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30

Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30 Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30 2) Vypočtěte velikost úhlu : a) 150 10 b) 149 22 c) 151

Více

Příklady k opakování učiva ZŠ

Příklady k opakování učiva ZŠ Příklady k opakování učiva ZŠ 1. Číslo 78 je dělitelné: 8 7 3. Rozhodněte, které z následujících čísel je dělitelem čísla 94: 4 14 15 3. Určete všechny dělitele čísla 36:, 18, 4, 9, 6, 3, 1, 3, 6, 1 3,

Více

1. otázka. 2. otázka = Ve které z následujících možností je výsledek uvedeného výpočtu? 3. otázka

1. otázka. 2. otázka = Ve které z následujících možností je výsledek uvedeného výpočtu? 3. otázka 1. otázka Paní Irena měla černé, bílé a černobílé kočky. elkově jich měla dvanáct. Z toho bylo šest černých a čtyři bílé. Jakou část z celkového počtu představují černobílé kočky? 2. otázka 24 + 12 3 5

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Trojúhelník má jeden úhel tupý,

Více

MATEMATIKA. 2Pravidla správného zápisu odpovědí. 1Základní informace k zadání zkoušky DIDAKTICKÝ TEST. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. 2Pravidla správného zápisu odpovědí. 1Základní informace k zadání zkoušky DIDAKTICKÝ TEST. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 30 bodů Pro přijetí uchazečů je rozhodné umístění v sestupném pořadí uchazečů podle dosaženého bodového hodnocení. 1Základní informace k zadání zkoušky

Více

CVIČNÝ TEST 15. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 15. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 15 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Je dána čtvercová mřížka, v níž každý čtverec má délku

Více

MATEMATIKA 9 Přijímací zkoušky na nečisto

MATEMATIKA 9 Přijímací zkoušky na nečisto 787 Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. MATEMATIKA 9 Přijímací zkoušky na nečisto 12.1.2017 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50

Více

Řešení najdete na konci ukázky

Řešení najdete na konci ukázky Řešení najdete na konci ukázky. Posloupnost ( 3n + ) n je totožná s posloupností: = (A) a =, an+ = 3 a a =, a n+ an = 3 3 a =, an+ = a a = 3, an+ = an + an+ a = 3, = a n n n. David hraje každý všední den

Více

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5 MATEMATIKA 9. TŘÍDA 1. Nechť M je součet druhých mocnin prvních tří přirozených čísel a N součet těchto tří přirozených čísel. Které z následujících tvrzení je pravdivé? (A) M + N = 17 (B) M = 4N (C) M

Více

MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ NOVÁ MTURITNÍ ZKOUŠK Ilustrační test 2008 Základní úroveň obtížnosti MVCZMZ08DT MTEMTIK ZÁKLDNÍ ÚROVEŇ DIDKTICKÝ TEST Testový sešit obsahuje 8 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. Úlohy řešte v testovém

Více

jsou všechna reálná čísla, pro která platí: E: x ( ; 2) (2; )

jsou všechna reálná čísla, pro která platí: E: x ( ; 2) (2; ) Příklad 1. Kolik sudých přirozených čísel lze vytvořit z číslic 0, 3, 6, 9, jestliže se žádná číslice neopakuje? A: 14 B: 18 C: 26 D: 30 E: 22 Příklad 2. Definičním oborem funkce y = 1 x x 2 4 jsou všechna

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Na obrázku jsou zakresleny dva

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA+ DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 23 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu

Více

CVIČNÝ TEST 37. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

CVIČNÝ TEST 37. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 CVIČNÝ TEST 37 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 Na staré hliněné desce je namalován čtverec

Více

c) Matematické myšlení

c) Matematické myšlení c) Matematické myšlení Koš 1: 1. Které číslo doplníte místo otazníku?? 8 11 15 20 a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 Správné řešení d) 2. Které číslo doplníte místo otazníku? 5 7? 17 25 a) b) 10 c) 11 d) 12 3. Které

Více

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2013

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2013 VERZE A - PONDĚLÍ MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2013 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 16 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE:

Více

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Kolik os souměrnosti má kruh?

Více

CVIČNÝ TEST 6. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21

CVIČNÝ TEST 6. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21 CVIČNÝ TEST 6 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Každý z n žáků jedné třídy z gymnázia v Přelouči se

Více

Příklady na 13. týden

Příklady na 13. týden Příklady na 13. týden 13-1 Kruhový záhon o průměru 10 m se má osázet begóniemi. Na jednu sazenici je zapotřebí 2 dm 2. 1g semena má 5 000 zrn, jejichž klíčivost je 85 %. Pěstební odpad od výsevu do výsadby

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA 9 M9PID17C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 16 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Průřezová témata, projekty

Více

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh

PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh Lomená čára A 0 A 1 A 2 A 3..., A n (n 2) se skládá z úseček A 0 A 1, A 1 A 2, A 2 A 3,..., A n 1 A n, z nichž každé dvě sousední mají společný jeden krajní

Více

CVIČNÝ TEST 25. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

CVIČNÝ TEST 25. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 CVIČNÝ TEST 25 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 V lidové výkupně barevných kovů vykoupili

Více

MATEMATIKA. základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGZD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! Didaktický test obsahuje 20 úloh.

MATEMATIKA. základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGZD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! Didaktický test obsahuje 20 úloh. MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MAGZD0C0T0 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 20 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Vážení přátelé, v následujících 75 minutách vás čeká stejný úkol jako mnoho vašich vrstevníků v řadě dalších evropských zemí. V níže uvedeném testu je zadáno čtyřiadvacet

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY DUBNA 2017

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY DUBNA 2017 NÁRODNÍ ROVNÁVACÍ ZKOUŠKY Matematika T DUBNA 07 :. dubna 07 D : 807 P P P : 30 M. M. : 30 : 9,0 M. : 7,9 % : -7,3 M. P : -,5 : 5,0 Zopakujte si základní informace ke zkoušce: n Test obsahuje 30 úloh a

Více

CVIČNÝ TEST 51. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 51. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 51 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 V obchodě s kouzelnickými potřebami v Kocourkově

Více

(4x) 5 + 7y = 14, (2y) 5 (3x) 7 = 74,

(4x) 5 + 7y = 14, (2y) 5 (3x) 7 = 74, 1. V oboru celých čísel řešte soustavu rovnic (4x) 5 + 7y = 14, (2y) 5 (3x) 7 = 74, kde (n) k značí násobek čísla k nejbližší číslu n. (P. Černek) Řešení. Z první rovnice dané soustavy plyne, že číslo

Více

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. MATEMATIKA MPZD1C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 1 Maximální bodové hodnocení: 0 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 0 minut.

Více

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky r + s r s r s r + s 1 r2 + s 2 r 2 s 2 ( ) ( ) 1 a 2a 1 + a 3 1 + 2a + 1 ( a b 2 + ab 2 ) ( a + b + b b a

Více

CVIČNÝ TEST 56. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 7 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 56. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 7 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 56 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 7 IV. Záznamový list 9 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE Vrchol komína Kocourkovské elektrárny vidí pozorovatel

Více

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. Variace 1 Procenta Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Procenta U příkladů, kde se vyskytují procenta,

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA 7 M7PID16C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Desetinná čísla pracovní listy pro ročník stupňované podle náročnosti Irena Budínová Pedagogická fakulta MU

Desetinná čísla pracovní listy pro ročník stupňované podle náročnosti Irena Budínová Pedagogická fakulta MU Desetinná čísla pracovní listy pro 6. 7. ročník stupňované podle náročnosti Irena Budínová Pedagogická fakulta MU irena.budinova@seznam.cz Moderní výuka by se měla co nejvíce orientovat na individualitu

Více

Přijímací zkouška na MFF UK v Praze

Přijímací zkouška na MFF UK v Praze Přijímací zkouška na MFF UK v Praze pro bakalářské studijní programy fyzika, informatika a matematika 2016, varianta A U každé z deseti úloh je nabízeno pět odpovědí: a, b, c, d, e. Vaším úkolem je u každé

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 00 007 TEST Z MATEMATIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-M-00-0. tg x + cot gx a) sinx cos x b) sin x + cos x c) d) sin x e) +. sin x cos

Více

Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné úlohy) bude považován za nesprávnou odpověď.

Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné úlohy) bude považován za nesprávnou odpověď. MATEMATIKA 5 M5PZD16C0T02 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 16 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 60

Více

Aritmetická a geometrická posloupnost, definice, vlastnosti, vzorce, užití.

Aritmetická a geometrická posloupnost, definice, vlastnosti, vzorce, užití. Aritmetická a geometrická posloupnost, definice, vlastnosti, vzorce, užití. ARITMETICKÁ POSLOUPNOST 1. Posloupnost je dána n-týn členem. Určete druh posloupnosti, d, q: 2 5n a) a n = AP; d = -5/4 4 n 2

Více

V následujících úlohách vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. d) maso : prase e) veverka : ořech

V následujících úlohách vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. d) maso : prase e) veverka : ořech V následujících úlohách vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. 1. HLUČNĚ a) tiše b) nahlas c) okázala d) skrytě e) zanedbatelně 2. SMUTNĚ a) vesele b) líně c) jásavě d)

Více

Cykly a pole 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

Cykly a pole 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. Cykly a pole Tato část sbírky je tvořena dalšími úlohami na práci s cykly. Na rozdíl od předchozího oddílu se zde již v řešeních úloh objevuje více cyklů, ať už prováděných po sobě nebo vnořených do sebe.

Více

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Jednoduché cykly Tento oddíl obsahuje úlohy na první procvičení práce s cykly. Při řešení každé ze zde uvedených úloh stačí použít vedle podmíněných příkazů jen jediný cyklus. Nepotřebujeme používat ani

Více

Otázka číslo: 1. Vyber dvojici slov, jejichž vztah nejlépe odpovídá vztahu konev voda: sud velký. kanystr prázdný. pivo půllitr.

Otázka číslo: 1. Vyber dvojici slov, jejichž vztah nejlépe odpovídá vztahu konev voda: sud velký. kanystr prázdný. pivo půllitr. 20 Otázka číslo: 1 Vyber dvojici slov, jejichž vztah nejlépe odpovídá vztahu konev voda: sud velký kanystr prázdný pivo půllitr taška rohlík cesta obzor Otázka číslo: 2 Vyber dvojici slov, jejichž vztah

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b 008 verze 0A. Řešeními nerovnice x + 4 0 jsou právě všechna x R, pro která je x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R x < 4 e) nerovnice nemá řešení b. Rovnice x + y x = je rovnicí přímky b) dvojice přímek c) paraboly

Více

CVIČNÝ TEST 27. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

CVIČNÝ TEST 27. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 CVIČNÝ TEST 27 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Karel povídá: Myslím si celé číslo. Je záporné. Nyní

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II Výběr tematicky zaměřených matematických úloh pro posouzení dovedností žáků 5. ročníku při jejich zařazování do tříd se skupinami s rozšířenou výukou matematiky a informatiky 1) Pokračuj v řadách čísel:

Více

1BMATEMATIKA. 0B5. třída

1BMATEMATIKA. 0B5. třída 1BMATEMATIKA 0B5. třída 1. Kdybych dostal 5 Kč od své sestry, která má 10 Kč, měli bychom oba stejně. Kolik korun mám? (A) žádné (B) 5 Kč (C) 10 Kč (D) 15 Kč 2. Otci je 40 let. Věk Adélky je roven čtvrtině

Více

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky r + s r s r s r + s 1 r2 + s 2 r 2 s 2 ( ) ( ) 1 a 2a 1 + a 3 1 + 2a + 1 ( a b 2 + ab 2 ) ( a + b + b b a

Více

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 005 MA0Z9 MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI A Testový sešit obsahuje 7 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Při řešení konstrukční úlohy užívejte rýsovací potřeby. V průběhu

Více

CVIČNÝ TEST 13. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 13. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 13 Mgr. Zdeňka Strnadová OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 V trojúhelníku ABC na obrázku dělí úsečka

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Obsah Obsah NIŽŠÍ úroveň obtížnosti 4 MAGZD10C0K01 říjen 2010..........................

Více

Aritmetická posloupnost

Aritmetická posloupnost 1. Zjistěte vzorec posloupnosti 6; 3; 2; 3/2; 1,2; 1; 6/7; 3/4;... 2. V aritmetické posloupnosti z daných údajů vypočítejte naznačené hodnoty: a 4 = 11 a (a) 1 =? a 1 = 2 n =? a 5 = 14 d =? (d) d = 3 a

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Na obrázku jsou zakresleny rovinné

Více

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 005 MA04Z9 MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI B Testový sešit obsahuje 7 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Při řešení konstrukční úlohy užívejte rýsovací potřeby. V průběhu

Více

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 5 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Zjednodušte výraz (2x 5) 2 (2x 5) (2x + 5) + 20x. 2 Určete nejmenší trojciferné

Více

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída MATEMATIKA 5. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234 705

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti ILUSTRAČNÍ DIDAKTICKÝ TEST MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 8 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky:

Více

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 Mgr. Tomáš Kotler I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 Je dán rovinný obrazec, v obrázku vyznačený barevnou výplní, který představuje

Více

CVIČNÝ TEST 16. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

CVIČNÝ TEST 16. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 CVIČNÝ TEST 16 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 Brzký ranní vlak z Prahy do Brna zastavil

Více

Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU

Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU Numerické myšlení 2011/var. 01 26. Ciferné součty čísel v každém z kruhů mají tutéž hodnotu. Pozor, hledáme číslo, které se nehodí na místo otazníku. Jedná se o dvě

Více