Sbírka úloh. pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka úloh. pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů"

Transkript

1 Sbírka úloh pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů Tento materiál vznikl v rámci realizace projektu: Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v sítí spolupracujících škol, obce a ekologických sdružení. Reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/ Verze 0.3,

2 Prolog Velká část uchazečů o studium oborů zaměřených na UR a EVVO musí v přijímacím řízení projít testy obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek, které pořádá společnost Scio. Jedním z hlavních klíčů k úspěchu v těchto testech je dostatečné procvičení typových úloh, které se v těchto testech vyskytují. Ne vždy však mají uchazeči k dispozici dostatečné množství těchto úloh řada materiálů pro přípravu je navíc poskytována komerčně, v rámci placených materiálů a služeb, což některým uchazečům poněkud zhoršuje možnosti efektivní přípravy na tyto testy (diskriminuje nízkopříjmové skupiny). Cílem této sbírky úloh je poskytnout všem uchazečům zdarma kvalitní sady úloh se zřetelem na možnost dostatečného procvičení úloh, které studentům typicky činí problémy (např. úlohy z kvantitativního oddílu). Materiál je v souladu s obsahem testů ve šk. roce 2013/2014. Materiál je šířen v různých digitálních podobách s ohledem na rozvoj mobilních technologií, např. tabletů. Věříme, že tato sbírka úloh přispěje k rozšíření možností kvalitní přípravy na testy OSP. Autoři

3 Předmluva Základem přípravy na testy OSP Scio, které se konají v rámci Národních srovnávacích zkoušek, je především procvičování typových úloh z jednotlivých testových oddílů. Problém však často spočívá v nedostatku vhodných úloh. Společnost Scio sice poskytuje na svých webových stránkách bezplatně ukázkový, jeho rozsah je však vzhledem k procvičování nedostatečný. Další materiály jsou pak k dispozici až za poplatek. Tento materiál je pravděpodobně prvním pokusem o vybudování dostatečné testové banky úloh pro přípravu na tyto testy otevřeným a v průběhu času se rozšiřujícím. Sbírka obsahuje v první části kompletní test OSP polovičního rozsahu a následně vybrané úlohy problémových typů. Úlohy vznikaly nikoliv od stolu, nýbrž na základě mnoha testování a odlaďování přímo se studenty, kteří se na testy OSP připravovali. Materiál je přizpůsoben podobě testů ve školním roce 2013 až Hodně štěstí (nejen) při přípravě vám přejí autoři.

4 Cvičný test OSP VERBÁLNÍ ODDÍL V každém z následujících krátkých textů v zadání jsou dvě prázdná místa, která znač, že ve větě bylo něco vynecháno. Vyberte dvojici slov z nabídnutých možností, která se nejlépe hodí jako doplnění předložených vět. 1. Za provádění restaurování národní kulturní památky bez Ministerstva kultury lze uložit fyzické osobě až do výše Kč. (A) svolení dotaci (B) informování penále (C) povolení pokutu (D) dohledu bonus (E) žádosti sankci 2. Studentům Západočeské univerzity nabízíme mimo jiné možnost zkušenosti z praxe, zpravidla formou spolupráce na IT projektech, a to již při studiu. (A) načerpat reálných (B) získat teoretických (C) prodat zajímavých (D) zapomenout rozsáhlých (E) zvýšit praktických Každá z následujících úloh se skládá z dvojice slov nebo slovních spojení, za kterými následuje pět možností. Z nich vyberte tu, která nejlépe odpovídá vztahu ve dvojici slov v zadání. 3. TRUHLÁŘ : STROM (A) hudebník : noty (B) režisér : film (C) pekař : obilí (D) sportovec : stopky (E) lékař : pacient 4. BRZDA : RYCHLOMĚR (A) tlak : barometr (B) hra : pravidlo (C) převodovka : otáčkoměr (D) výdaj : zisk (E) klimatizace : teploměr Za souvislým textem následují úlohy sestavené na základě jeho obsahu. Přečtěte si text a následně vyberte nejvhodnější odpověď na předloženou otázku. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textu píše nebo z textu vyplývá. TEXT K ÚLOHÁM 5 A 6 Nová verze státní energetické koncepce podporuje dostavbu jaderné elektrárny Temelín, modernizaci Dukovan a s tím spojený nárůst podílu jaderné energie v mixu. Posílit by měla i energie z obnovitelných zdrojů, vyjma solárních panelů na orné půdě. Utlumovat by se naopak měla hnědouhelná energetika. Aktualizovaná státní energetická koncepce dál počítá s jádrem, do provozu by měly být uvedeny nové bloky atomových elektráren. Vzrůst by měl podíl obnovitelných a druhotných zdrojů, využití uhlí se přesune především do teplárenství. Aktuální verzi koncepce, kterou na svých webových stránkách zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, kritizují ekologické organizace a požadují její přepracování. Koncepce počítá s výstavbou dvou nových bloků jaderné elektrárny v Temelíně a s vytvořením podmínek pro prodloužení životnosti čtyř bloků elektrárny Dukovany na 60 let a výstavbu nového pátého bloku v této lokalitě kolem roku Dokument předpokládá i územní vymezení lokalit pro možný další rozvoj jaderné energetiky po roce Nyní jaderné zdroje dodávají asi třetinu vyráběné elektřiny. Koncepce předpokládá, že podíl roční výroby elektřiny z domácích zdrojů ke spotřebě elektřiny v Česku bude minimálně 80 procent, s výrazným růstem podílu jaderné energie v celkovém energetickém mixu na zhruba 52 procent a utlumením výroby elektřiny z uhlí ze 60 procent na přibližně 16 procent. Kromě jádra a uhlí by se na výrobě elektřiny měly podílet zejména obnovitelné a druhotné zdroje a zemní plyn. Ve struktuře primárních energetických zdrojů poroste podíl obnovitelných a druhotných zdrojů energie, především biomasy, fotovoltaiky a odpadů. Koncepce už nepočítá s využitím fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě, přibývat mají hlavně menší zdroje na střechách domů. (podle ihned.cz)

5 5. Co je hlavním tématem uvedeného textu? (A) pozitiva využívání jaderné energetiky (B) obsah státní energetické koncepce (C) názor ekologů na výstupy ministerstva (D) využití uhlí v teplárenství (E) podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie 6. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo novou verzi státní energetické koncepce. (B) Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo novou verzi státní energetické koncepce. (C) Koncepce nepočítá s dalším využíváním fotovoltaických elektráren. (D) V nové verzi státní energetické koncepce je zmíněno téma teplárenství. (E) Podle nové energetické koncepce nebude uhlí využíváno k výrobě elektrické energie. TEXT K ÚLOHÁM 7 A 9 Praha 4 má od 4. září 2013 další čtyři plochy pro legální graffiti, na kterých může komunita sprejerů volně tvořit, aniž by se dopouštěla trestného činu. Pokračuje tak v několikaletém boji proti hyzdícím malůvkám a tagům na zdech a domech. Nechceme jít pouze cestou represe, ale i spolupráce, uvedla radní Prahy 4 Lucie Michková (ODS), předsedkyně Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. Legalizujeme plochy pro graffiti, protože chceme dát prostor pro seberealizaci tvůrcům, možná budoucím umělcům. Jejich díla jsou mnohdy opravdu pozoruhodná a my věříme ve férovost pokud jim prostor poskytneme, fasády domů našich obyvatel nechají čisté. Nové plochy pro graffiti wall jsou v podchodu v ulici Na Chodovci, na zdi v Podolské ulici a v podchodech Pobřežní cesta a Přístaviště. Jsou řádně označeny, aby bylo zřejmé, že to jsou plochy pro legální graffiti. Na takto vyznačených plochách mohou sprejeři svobodně tvořit, a přitom jim za sprejerství nehrozí žádný trest. Nové plochy pro legální graffiti doplnily již před lety zlegalizované plochy na třech železničních přemostěních Sulická, Vídeňská a Modřanská, a na dvou přemostěních nad cyklostezkami v Braníku. Zájem o ně potvrdil správnost záměru vedení městské části Praha 4. Na graffiti pamatuje Praha 4 i v rámci své grantové politiky. Každý rok vypisuje granty na antigraffitové nátěry a odstraňování nelegálních graffiti i z objektů soukromých vlastníků. 7. Který z následujících názvů by nejlépe odpovídal uvedenému textu? (A) Nekončící boj Prahy 4 se sprejery (B) Praha 4 ráj sprejerů (C) Městská část Praha 4 spolupracuje se sprejery (D) Vyhlášení grantových programů pro sprejery (E) Nové plochy pro legální graffiti na Praze 4 8. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Před 4. zářím 2013 nebyly na Praze 4 žádné plochy pro legální graffiti. (B) Mezi radními jedné z městských částí je i členka ODS. (upraveno podle praha4.cz) (C) Městská část Praha 4 spolupracuje se sprejery (D) Graffiti lze legálně tvořit pouze na plochách, které jsou příslušným způsobem označeny. (E) Praha 4 vůči sprejerům neuplatňuje represivní opatření. 9. Kterou informaci v textu nenajdeme? (A) jméno předsedkyně Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality (B) názvy některých ulic, na kterých jsou plochy pro legální graffiti (C) počet nových ploch pro legální graffiti, které má Praha 4 od 4. září 2013 (D) zaměření některých grantů (E) celkový počet ploch pro legální graffiti na Praze 4

6 Každá z následujících úloh obsahuje slovo nebo slovní spojení, za kterým je uvedeno pět možností. K danému slovu vyberte to, které se nejvíce blíží jeho opačnému významu. Pozor, v úlohách jde často o odlišení velmi jemných rozdílů. 10. POSTUPNÝ (A) skokový (B) povlovný (C) extrémní (D) rychlý (E) nastupující 11. NEPRŮBOJNÝ (A) narcistní (B) výstřední (C) vychytralý (D) asertivní (E) drzý STOP Konec oddílu 1 POKUD JSTE JIŽ SKONČILI A JEŠTĚ VÁM ZBÝVÁ ČAS, MŮŽETE SI ZKONTROLOVAT SVOJI PRÁCI V TOMTO ODDÍLE. NENÍ DOVOLENO ZABÝVAT SE KTERÝMKOLIV JINÝM ODDÍLEM!

7 Následující úlohy jsou založeny na tabulkách či grafech. TABULKA K ÚLOHÁM 12 AŽ 15 LOGICKÝ ODDÍL Tabulka obsahuje vybrané údaje o zaměstnancích analytického oddělení společnosti Alfa omega analytics, které má celkově 5 zaměstnanců. Jméno a příjmení Věk Hrubý měsíční příjem v Kč Bohuslav Lenský 27 let Ctirad Mašek 44 let Daniel Nývlt 31 let Emil Otepka 32 let František Plachta 36 let Jaký byl průměrný hrubý měsíční příjem zaměstnanců nad 35 let v tomto oddělení společnosti? (A) 78 tis. Kč (B) 86 tis. Kč (C) 88 tis. Kč (D) 91 tis. Kč (E) 138 tis. Kč 13. Kolik procent zaměstnanců oddělení má takový hrubý měsíční příjem, který je nižší než průměrný hrubý měsíční příjem všech zaměstnanců na tomto oddělení? (A) 10 (B) 20 (C) 50 (D) 80 (E) Který ze zaměstnanců tohoto oddělení má hrubý měsíční příjem větší než je průměrný hrubý měsíční příjem všech zaměstnanců tohoto oddělení? (A) Bohuslav Lenský (B) Ctirad Mašek (C) Daniel Nývlt (D) Emil Otepka (E) František Plachta 15. Který ze zaměstnanců má hrubý měsíční příjem takový, že právě 40 procent zaměstnanců oddělení má vyšší než on? (A) Bohuslav Lenský (B) Ctirad Mašek (C) Daniel Nývlt (D) Emil Otepka (E) Žádná z možností (A) až (D) není správná.

8 Každá z následujících úloh se skládá z otázky a dvou tvrzeních označených (1) a (2). S využitím těchto tvrzení (případně dalších informací v zadání) určete, zda, resp. které informace jsou dostačující k jednoznačnému určení odpovědi na danou otázku. 16. Je čtyřciferné číslo X dělitelné šesti? (1) Součet prvních tří cifer čísla X je roven 11. (2) Poslední číslice čísla X je sudá, ale není to čtyřka. (A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné není dostačující. (B) Tvrzení (2) je dostačující, ale tvrzení (1) samotné není dostačující. (C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno tvrzení samotné není dostačující. (D) Každé tvrzení samotné je dostačující. (E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující. 17. Kláře a Erice je dohromady přesně 40 let. Kolik let je Kláře? (1) Za pět let bude Kláře a Erice dohromady 50 let. (2) Klára je o tři roky starší než Erika. (A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné není dostačující. (B) Tvrzení (2) je dostačující, ale tvrzení (1) samotné není dostačující. (C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno tvrzení samotné není dostačující. (D) Každé tvrzení samotné je dostačující. (E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující. Každá z následujících úloh je založena na textu a souboru podmínek. Při řešení je zpravidla užitečné znázornit situaci vhodným náčrtkem. TEXT K ÚLOHÁM 18 AŽ 20 Čtyři rodiny (Adámkovi, Břízovi, Címovi, Dudkovi) odcestovali na letní dovolenou. Každá z nich cestovala jiným dopravním prostředkem (auto, autobus, letadlo, vlak) a každá z nich cestovala do jiné země (Francie, Chorvatsko, Itálie, Řecko). Dále víme, že: Rodina, která jela autem, jela do Chorvatska, ale nebyli to Címovi. Břízovi necestovali do Chorvatska ani do Itálie. Břízovi necestovali autobusem. Rodina, která cestovala letadlem, směřovala do Řecka. Adámkovi cestovali do Francie. 18. Které z následujících tvrzení může platit? (A) Břízovi cestovali na dovolenou autem. (B) Címovi cestovali na dovolenou vlakem. (C) Adámkovi cestovali na dovolenou do Itálie. (D) Dudkovi cestovali na dovolenou do Francie. (E) Adámkovi cestovali na dovolenou letadlem. 20. Které z následujících tvrzení je určitě nepravdivé? (A) Adámkovi cestovali na dovolenou do Francie. (B) Břízovi cestovali na dovolenou letadlem. (C) Břízovi cestovali na dovolenou do Řecka. (D) Dudkovi cestovali na dovolenou do Itálie. (E) Dudkovi cestovali na dovolenou autem. 19. Která z rodin mohla jet na dovolenou vlakem? (A) jen Adámkovi (B) jen Břízovi (C) jen Címovi (D) jen kterákoliv z rodin Adámkovi, Břízovi (E) jen kterákoliv z rodin Adámkovi, Címovi

9 TEXT K ÚLOHÁM 21 AŽ 22 Každý z pětice internetových obchodních domů (CZK.cz, Elza.cz, Labe2000.cz, Mol.cz, Shop-in.cz) dosáhl jiného ročního zisku v mil. Kč (5, 10, 20, 35, 50). Dále víme, že: Shop-in.cz dosáhl vyššího ročního zisku než CZK.cz a Labe2000.cz dohromady. Elza.cz měl vyšší roční zisk více než Labe2000.cz. CZK.cz dosáhl vyššího ročního zisku než Elza.cz a Mol.cz dohromady. 21. Které z následujících tvrzení je v souladu s podmínkami v zadání? (A) Nejvyšší roční zisk z uvedených pěti internetových obchodů měl CZK.cz. (B) Mol.cz měl roční zisk 35 mil. Kč. (C) Labe2000.cz měl roční zisk 20 mil. Kč. (D) Nejnižší roční zisk z uvedené pětice internetových obchodů měl obchod Elza.cz. (E) Internetový obchod Elza.cz měl nižší roční zisk než CZK.cz. 22. Jaký roční zisk v mil. Kč měly dohromady internetové obchody Elza.cz a Labe2000.cz? (A) 15 (B) 25 (C) 30 (D) 45 (E) Odpověď nelze jednoznačně určit. STOP Konec oddílu 2 POKUD JSTE JIŽ SKONČILI A JEŠTĚ VÁM ZBÝVÁ ČAS, MŮŽETE SI ZKONTROLOVAT SVOJI PRÁCI V TOMTO ODDÍLE. NENÍ DOVOLENO ZABÝVAT SE KTERÝMKOLIV JINÝM ODDÍLEM!

10 ARGUMENTAČNÍ ODDÍL Zadání úlohy obsahuje dva texty. Přečtěte si je a následně vyberte nejvhodnější odpověď na danou otázku. Úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textech píše nebo co z textů vyplývá, nikoliv na základě informací, které víte z jiných zdrojů, i když jsou pravdivé. TEXTY K ÚLOHÁM 23 AŽ 25 TEXT 1 Zadejte si do vyhledavače slovo hipster a vyjede vám množství stránek plných nepřesností, omylů a stereotypů. Výjimku netvoří ani různí hudební publicisté, komentátoři a experti na subkultury. Pokud smýšlíte levicově, chodíte v hnusných botách, máte sotva na nájem nebo bydlíte u matky a vepřové zapíjíte desítkou, zřejmě saháte po revolveru, když slyšíte o povrchních pitomcích z bohaté rodiny, kteří pracují v reklamce, vydělávají spoustu peněz a vysedávají v trendy barech s plastovými raybany na nose a plackou knížete na klopě. Svým dílem k podobným předsudkům přispělo i číslo Nového prostoru, kde jsou hipsteři vykreslováni jako autistické děti konzumerismu, trávící život u Applu. (...) V devadesátých letech měli hipsteři tetování, piercing, mastné vlasy, píchali si heroin a poslouchali indie rock, pak začali nosit plnovous a skinny jeans ze sekáče, velké brýle s tlustými plastovými obroučkami, řešit etickou spotřebu a šňupat kokain. Co tedy máme usoudit z jejich módního stylu, který je na rozdíl od stylu punkerů nebo skinheads flexibilní stejně jako jejich práce? Pokusme se namísto definic kriticky analyzovat. Není to kreativní třída, protože to není třída v jakémkoli chápání toho pojmu. Symboličtí analytici? Dost možná, ale je to složitější. Spíš než o subkultuře a stylu bychom se měli bavit o scénách. O určité sociální skupině lidí, její struktuře, práci, životním stylu a hodnotách. O místech, kde se eklekticky stýkají různé subkultury. Takže buržoazní bohéma, takzvaní bobos? I přes různé spory panuje shoda, že bohéma ano, ale ne buržoazní, protože hipsteři mezi úspěšné vyšší střední vrstvy nepatří. TEXT 2 Tomáš Schejbal, a2larm.cz Hipsteři. Nejspíš jste se s nimi už setkali ve svém životě nebo ve svém druhém životě na Facebooku, případně jimi sami jste. Městská populace mladých teenagerů i mladých dospělých náležící ke střední třídě; subkultura, která se vyznačuje příklonem k nezávislé hudbě, vlastním stylům oblékání, alespoň manifestně liberálními postoji a alternativními způsoby života. Ačkoliv jde o nepoměrně starší termín, o hipsterech dnes mluvíme zejména v kontextu doby od 90. let. Proč hipsteři při tvorbě svého,,kulturního cool nemají rádi, když je nazvete hipstery? To pomůže zodpovědět Pierre Bourdieu. Na Wikipedii se dočteme, že někteří kritici považují hipsterství za kulturu cynismu, nihilismu a amorality. Hipstery můžeme chápat jako symbol postmoderní doby: mladou, (sub)kulturně a eklekticky definovanou generaci, která se cítí vně jakéhokoliv systému a velkých sociálních hnutí, generaci, která akcentuje zejména svůj vkus a sklon k využívání nejrůznějších popkulturních symbolů. Estetika (často kýče) hraje v životě hisptera zásadní roli, je hluboce ukotvená ve zvýšené citlivosti v příjímání nových módních trendů hipsteři se považují za tzv. trend-setters, ačkoliv to většinou bývá jen jejich klamný pocit. Sledujeme-li teorie módy, což s pečlivostí učinila například japonská socioložka Yuniya Kawamura, když přišla se svojí teorií institucionalizace módy v pozoruhodné práci Fashion-ology, lze na nich vysledovat i vznik hipstera jako člověka veblenovské okázalé spotřeby, který usiluje o odlišnost, ačkoliv se tím zároveň zařazuje po bok jiných odlišných. Novinka totiž nemá smysl, jakmile k ničemu neodkazuje a není ostatními členy správně,,dekódována. 23. V čem se dva uvedené texty liší? (A) Druhý text pokládá, na rozdíl od prvního, hipstery za subkulturu. (B) První text pokládá, na rozdíl od druhého, hipstery za příslušníky střední třídy. (C) První text, na rozdíl od druhého, spojuje otázku hipsterství i se stylem oblékání. Filip Lachmann, socialniteorie.cz (D) Druhý text, na rozdíl od prvního, považuje hipstery za sociální třídu. (E) První text hipstery kritizuje, druhý pouze analyzuje.

11 24. Co tvrdí autor prvního textu? (A) Hipsteři vysedávají v trendy barech s plastovými raybany na nose. (B) Hipster se pozná podle toho, že šňupe kokain. (C) Hipsteři mají flexibilní práci. (D) Hipsteři nejsou kreativní. (E) Hipsteři ve skutečnosti neexistují. 25. Co můžeme tvrdit na základě obou uvedených textů? (A) Oba autoři podávají rozdílné definice pojmu hipster. (B) První autor se, na rozdíl od druhého, považuje za hipstera. (C) Autoři se shodnou v tom, že hipsteři sami sebe za hipstery nepovažují. (D) První text je reakcí na druhý text. (E) Hipsterská móda je proměnlivá. V každém z následujících textů je právě jedna část (zpravidla věta či souvětí), která do něj svým významem logicky nezapadá. Úkolem je tuto část identifikovat mezi nabídnutými odpověďmi. 26. Lidé stále častěji nakupují za hranicemi. Třeba v Německu mohou za velký nákup zaplatit až o několik set až tisíc korun více. Rozdíly v cenách se však snižují. Zatímco loni byl testovací nákup potravin a drogerie v Německu o pětinu levnější, letos identický nákupní koš vyšel za hranicemi už jen o třináct procent levněji. Pro návštěvníka Kauflandu v saské Žitavě pár kilometrů od českých hranic může být procházka mezi některými regály překvapením. I když město trpí vylidněním a převažují v něm senioři, regály s dětskými věcmi, jako je například mléčná výživa či příkrmy, zejí prázdnotou. Není to tím, že by v Sasku zažívali nějaký babyboom, jen zdejší obchody objevuje čím dál více Čechů. Právě dětské věci patří k těm, u kterých jsou rozdíly mezi Českem a Německem v cenách obchodů nejvyšší například na jednom balení dětského příkrmu Hipp ušetříte v Německu dvacetikorunu, rozdíly u mléčné výživy jsou ještě větší a jedno šestisetgramové balení vyjde v Německu o stovku levněji. Která z následujících částí svým významem do uvedeného textu logicky nezapadá? (A) Pro návštěvníka Kauflandu v saské Žitavě pár kilometrů od českých hranic může být procházka mezi některými regály překvapením. (B) Třeba v Německu mohou za velký nákup zaplatit až o několik set až tisíc korun více. (C) Právě dětské věci patří k těm, u kterých jsou rozdíly mezi Českem a Německem v cenách obchodů nejvyšší. (D) Rozdíly v cenách se však snižují. (E) Lidé stále častěji nakupují za hranicemi. 27. Na úpravy koryt řek a potoků nebude potřeba řádné povolení, pokud v Poslanecké sněmovně projde novela zákona o vodách, varuje ekologická organizace Arnika. Ekologové varují, že tento zákon jen zvyšuje riziko povodní i při běžných deštích. V době, kdy se navracíme spíše k přírodě blízké podobě vodních toků, hrozí české krajině nekontrolovatelné kanalizování potoků a řek, které může vést k nenávratným škodám, varuje Jana Vitnerová z Arniky. Důsledkem takovýchto zásahů je podle jejích slov i nižší riziko povodní při průměrných srážkách, nebo zlepšení stavu rostlin a živočichů ve vodním ekosystému. Novelizace zákona by v praxi znamenala volné zacházení s vodními toky bez dosud potřebného povolení. Možnost omezit škodlivé zásahy do řek tak bude záviset zcela na úřednících vodoprávních úřadů. Veřejnost, včetně odborníků, nebude mít možnost kontroly rozhodování o cenných částech přírody, říká Vitnerová. Hrubé zásahy do vodních toků bez řádného povolení podle ní odporují evropské legislativě. Současný zákon o vodách umožňuje bez povolení správce toku pouze likvidovat a napravovat následky spojené s živelnými pohromami. Která z následujících částí svým významem do uvedeného textu logicky nezapadá? (A) Ekologové varují, že tento zákon jen zvyšuje riziko povodní i při běžných deštích. (B) Hrubé zásahy do vodních toků bez řádného povolení podle ní odporují evropské legislativě. (C) Novelizace zákona by v praxi znamenala volné zacházení s vodními toky bez dosud potřebného povolení. (D) Důsledkem takovýchto zásahů je podle jejích slov i nižší riziko povodní při průměrných srážkách, nebo zlepšení stavu rostlin a živočichů ve vodním ekosystému. (E) Současný zákon o vodách umožňuje bez povolení správce toku pouze likvidovat a napravovat následky spojené s živelnými pohromami.

12 28. Třetina Čechů trpí nadváhou a procento obézních lidí po celém světě se neustále zvyšuje. V porovnání se ostatními zeměmi na tom z hlediska přebytečných kil nejsme právě nejlépe. O obezitě je nutné mluvit neustále. Nejde jen o to mít nějaké to kilo navíc, ale nadváha může také zvyšovat krevní tlak, poškozovat klouby, přispívat k neplodnosti, a v neposlední řadě vést k cukrovce, nebo dokonce k infarktu. Díky varování lékařů však velká část populace svou obezitu již řeší. Obézních je už tolik, že Světová zdravotnická organizace WHO označuje obezitu za epidemii. Proto stále vznikají nejrůznější iniciativy, které se znovu a znovu snaží vybudit společnost k aktivnímu boji s obezitou a nadváhou. Patří k nim i Evropský den obezity, který nabízí celou řadu aktivit zaměřených na osvětu a zdravý úbytek váhy. Která z následujících částí svým významem do uvedeného textu logicky nezapadá? (A) Třetina Čechů trpí nadváhou a procento obézních lidí po celém světě se neustále zvyšuje. (B) V porovnání se ostatními zeměmi na tom z hlediska přebytečných kil nejsme právě nejlépe. (C) O obezitě je nutné mluvit neustále. (D) Patří k nim i Evropský den obezity, který nabízí celou řadu aktivit zaměřených na osvětu a zdravý úbytek váhy. (E) Díky varování lékařů však velká část populace svou obezitu již řeší. Všechny z následujících úloh jsou založeny na krátkém textu. Všechny úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících, nikoliv na základě vlastních znalostí. 29. Disponent zmocněný k nakládání s peněžními prostředky na účtu písemnými platební příkazy je oprávněn k nakládání s peněžními prostředky na účtu, ověření aktuálního zůstatku na účtu, ověření pohybů a stavu peněžních prostředků na účtu, k doručování písemných dispozic bance a k vyzvedávání výpisů z účtu a veškeré korespondence pro majitele účtu, není-li tato určena do vlastních rukou majitele účtu. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Zmocněným disponentem nemůže být majitel účtu. (B) Nakládat s peněžními prostředky může pouze majitel účtu či zmocněný disponent. (C) Nakládat s peněžními prostředky na účtu nemusí pouze majitel účtu. (D) Banka je povinna informovat majitele účtu o jednání zmocněného disponenta. (E) Majitel se zavazuje zmocnit disponenta pro nakládání s peněžními prostředky. po umístění parkovacího lístku vydaného prostřednictvím příslušného parkovacího automatu na zvenku viditelném místě za předním sklem vozidla po celou dobu stání; řidič motocyklu uschová parkovací lístek u sebe a je povinen předložit ho při kontrole. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Stání jízdních kol na místních komunikacích je zakázáno. (B) Jestliže řidič motocyklu není schopen předložit parkovací lístek kontrole, bude mu udělena pokuta. (C) Není-li možné umístit parkovací lístek viditelně, je třeba ho předložit kontrole. (D) Za splnění příslušných podmínek je na místních komunikacích povoleno stání všem silničním motorovým vozidlům. (E) Nesilničním motorovým vozidlům, která svou povahou vylučují pohyb po místních komunikacích, je stání zakázáno. 30. Na místních komunikacích je povoleno stání všem silničním motorovým vozidlům po zaplacení ceny za stání prostřednictvím parkovacího automatu na celou dobu stání a

13 31. Z důvodu výstavby městského okruhu dochází od přibližně 4.30 hodin v pondělí 7. října 2013 do odvolání (předpoklad duben 2014) k dočasnému přerušení tramvajového provozu v úseku Nádraží Holešovice Ke Stírce. Vybrané spoje linky číslo 3 jsou ze zastávky Kobylisy prodlouženy k Vozovně Kobylisy. Všechny spoje linky číslo 17 jsou ve směru od Levského ukončeny v obratišti Výstaviště Holešovice. Linka číslo 53 je v úseku Výstaviště Holešovice Ke Stírce odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice (v ulici Plynární), Ortenovo náměstí, Maniny, Palmovka a Bulovka. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Předpokládanou dobou dokončení výstavby městského okruhu je duben (B) V době běžného tramvajového provozu končí linka číslo 17 v obratišti Výstaviště Holešovice. (C) Přerušení tramvajového provozu v úseku Nádraží Holešovice Ke Stírce nebude trvat déle než do května (D) Městský okruh umožní po své dostavbě zrychlení tramvajového provozu na linkách 3, 17, a 53. (E) V době přerušení tramvajového provozu v úseku Nádraží Holešovice Ke Stírce budou některé spoje prodlouženy. 32. Psychiatrie je lékařský obor, který léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných. Z ostatních lékařských oborů má nejvíce styčných bodů s neurologií, která se také zabývá nervovou soustavou včetně mozku, z nelékařských oborů je jí nejblíže psychologie, se kterou také psychiatrie úzce spolupracuje jak při léčbě, tak diagnostice. Které z následujících tvrzení nevyplývá z uvedeného textu? (A) Psychiatrie má spojitost nejen s lékařskými, ale také nelékařskými obory. (B) Mozkem se z lékařských oborů zabývá pouze psychiatrie a neurologie. (C) Psychologie a psychiatrie spolu úzce spolupracují nejen při diagnostice. (D) Některé nemoci mozku se projevují také v chování nemocných. (E) Při léčbě určitých nemocí se uplatňují i nelékařské obory. 33. Vyúčtování musí být uhrazeno nejpozději do data splatnosti uvedeného v příslušném Vyúčtování. Vyúčtování je uhrazeno připsáním vyúčtované částky pod správným variabilním symbolem na účet operátora (popř. identifikací platby po sdělení správného variabilního symbolu). Zaslání upomínky v případě prodlení se zaplacením Vyúčtování může být zpoplatněno dle Ceníku. V některých případech je možné uhradit poskytnuté služby před vystavením Vyúčtování. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Na konstantním symbolu při hrazení vyúčtované částky nezáleží. (B) Poskytnuté služby je třeba uhradit mezi datem vystavení a datem splatnosti Vyúčtování. (C) Ceník určuje výši pokuty v případě uhrazení jiné než vyúčtované částky. (D) I platbu provedenou pod špatným variabilním symbolem je možné identifikovat. (E) Připsání vyúčtované částky je zpoplatněno dle Ceníku. STOP Konec oddílu 3 POKUD JSTE JIŽ SKONČILI A JEŠTĚ VÁM ZBÝVÁ ČAS, MŮŽETE SI ZKONTROLOVAT SVOJI PRÁCI V TOMTO ODDÍLE. NENÍ DOVOLENO ZABÝVAT SE KTERÝMKOLIV JINÝM ODDÍLEM!

14 Není dovoleno používat kalkulačky ani jiné pomůcky. Není-li uvedeno jinak, jsou všechna použitá čísla reálná. KVANTITATIVNÍ ODDÍL V následujících úlohách je úkolem porovnat dvojice výrazů (vlevo a vpravo) a na základě toho vybrat jednu ze čtyř možností. Informace týkající se jednoho nebo obou výrazů jsou uvedeny vždy nad oběma výrazy. 34. a b a, b > 1 b a 36. M je počet úhlopříček v pravidelném osmiúhelníku zvětšený o sedm. N je počet způsobů, jimiž mohu vybrat dvojici (na pořadí nezáleží) ze skupiny osmi lidí. M N 35. Dva svetry po zdražení stojí stejně jako tři tytéž svetry před zdražením. cena jednoho svetru před zdražením 60 % ceny jednoho svetru po zdražení 37. Aritmetický průměr čísel X, Y, Z je roven 12; W = 24. aritmetický průměr čísel X, Y, Z, W 19 V následujících úlohách je úkolem vyřešit slovní zadanou slovní úlohu. 38. Tři dělníci postaví zeď za 2,5 dne. Za jak dlouho postaví šest dělníků zeď osminásobné délky za předpokladu, že všichni dělníci pracují stejně rychle? (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) V hotelu je celkem 110 lůžek, které jsou k dispozici v jedno-, dvou- a třílůžkových pokojích, přičemž platí, že třílůžkových pokojů je třikrát více než jednolůžkových a dvoulůžkových je dvakrát více než trojlůžkových. Kolik je celkem v hotelu jednolůžkových pokojů? (A) 45 (B) 40 (C) 20 (D) 15 (E) Kolikrát jsou tři poloviny větší než čtyři pětiny z 0,75? (A) 1,5krát (B) 2krát (C) 2,5krát (D) 3krát (E) 3,5krát

15 Následující úlohy jsou založeny na rovnicích či nerovnicích, které obsahují symboly nově definovaných operací, nebo jde o slovní popis matematického postupu Operace & je definována předpisem a & b = 3(a 2b) Jaká je hodnota výrazu 8 & 3? (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) Začínám provádět výpočet s číslem 19: vynásobím ho třemi, přičtu tři, vydělím dvěma a provedu tajnou operaci. Takto získám číslo 25. Která z následujících možností mohla být tajnou operací? (A) vynásobení pětkou (B) přičítání pětky (C) násobení dvojkou (D) dělení dvojkou (E) odečítání pětky Cílem následujících úloh je porozumět významu matematického zápisu a určit, které tvrzení ve slovní podobě mu odpovídá. 43. S označuje cenu akcie ve středu, C cenu akcie ve čtvrtek. C = 0,93S Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného zadání? (A) Cena akcie ve čtvrtek byla o sedm procent nižší než ve středu. (B) Cena akcie ve středu byla o sedm procent vyšší než ve středu. (C) Cena akcie ve středu byla o sedm procent vyšší než ve středu. (D) Cena akcie ve čtvrtek byla o devadesát tři procenta nižší než ve středu. (E) Cena akcie ve čtvrtek byla o devadesát tři procenta vyšší než ve středu. 44. A označuje bodový zisk nejlepšího soutěžícího, B druhého nejlepšího soutěžícího, C třetího nejlepšího soutěžícího, přičemž vyšší počet bodů zajišťuje lepší umístění. Platí, že: (A C) : 2 = 28 Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného zadání? (A) Druhý nejlepší soutěžící získal o 14 bodů více než třetí nejlepší soutěžící. (B) Nejlepší soutěžící získal více než 36 bodů. (C) První a třetí nejlepší soutěžící získali dohromady 56 bodů. (D) Průměrný rozdíl bodových zisků mezi prvním a druhým nejlepším a mezi třetím a druhým nejlepším soutěžícím činil 28 bodů. (E) Kdyby získal druhý nejlepší o 14 bodů více, předstihl by soutěžícího, který získal A bodů. 45. B označuje aktuální věk Báry, V je aktuální věk Veroniky, oba věky jsou v letech. B = 2V (B + 5) = 1,5(V + 5) Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného zadání? (A) Veronika je aktuálně dvakrát starší než Bára. Za pět let bude Veronika už jen jedenapůlkrát starší než Bára. (B) Veronika je aktuálně dvakrát starší než Bára. Za pět let bude Bára jedenapůlkrát starší než Veronika. (C) Bára je aktuálně dvakrát starší než Veronika. Za pět let bude Veronika jedenapůkrát starší než Bára. (D) Bára je aktuálně dvakrát starší než Veronika. Za pět let bude Bára už jen jedenapůlkrát starší než Veronika. (E) Uvedené rovnice nepopisují ani jednu z výše uvedených situací.

16 STOP Konec oddílu 4 POKUD JSTE JIŽ SKONČILI A JEŠTĚ VÁM ZBÝVÁ ČAS, MŮŽETE SI ZKONTROLOVAT SVOJI PRÁCI V TOMTO ODDÍLE. NENÍ DOVOLENO ZABÝVAT SE KTERÝMKOLIV JINÝM ODDÍLEM! KONEC TESTU

17 KVANTITATIVNÍ ODDÍL porovnávací úlohy Není dovoleno používat kalkulačky ani jiné pomůcky. Není-li uvedeno jinak, jsou všechna použitá čísla reálná. V následujících úlohách je úkolem porovnat dvojice výrazů (vlevo a vpravo) a na základě toho vybrat jednu ze čtyř možností. Informace týkající se jednoho nebo obou výrazů jsou uvedeny vždy nad oběma výrazy. 1. x y x, y > Troje kalhoty po zdražení stojí stejně jako čtvery tytéž kalhoty před tímto zdražením. y x 5. velikost úhlu BAC Trojúhelník ABC je pravoúhlý s pravým úhlem při vrcholu B. AB = 45 cm. velikost úhlu BCA 6. A = 2B cena jedněch kalhot před zdražením 75 % ceny jedněch kalhot po zdražení aritmetický průměr šestice čísel B, B, B, B, A, A aritmetický průměr trojice čísel B, A, B 3. A < B < C < D < E < z < 0 aritmetický průměr čísel A, B, C, D, E 4. C z 10 z % z X je rovno 80 % z 20 % Y. 90 % ze 110 % ze % ze 120 % ze 140 Y X

18 9. Cena jedné láhve koňaku je stejná, jako cena pěti lahví vína. Cena dvou lahví vína je stejná jako cena za sedm lahví piva. cena 3 lahví koňaku cena 49 lahví piva součin čísel 3266 a 4891 součin čísel 3267 a 4890 Třetí mocnina čísla X je rovna druhé mocnině čísla Y. druhá mocnina čísla X třetí mocnina čísla Y 15. (a b) 2 = 64 ab = Žádné dvě strany trojúhelníku ABC nemají stejnou velikost. Trojúhelník KLM je rovnostranný. Trojúhelníky ABC a KLM mají stejný obvod. obsah trojúhelníku ABC obsah trojúhelníku KLM 12. A, B < 0 A 4 = B 2 A 2 B a 2 + b Stavební pozemek byl nejprve zdražen o 12 procent oproti své původní ceně, následně byl o 12 procent zlevněn a za tuto cenu prodán. cena, za kterou byl stavební pozemek prodán. původní cena stavebního pozemku 17. Čtyři pětiny čísla X jsou rovny dvojnásobku čísla Y. 40 % X Y 10 % ze 30 % z % ze 10 % ze 24

19 18. Součet délek všech hran krychle s objemem 8 cm 3 Šestinásobek obvodu čtverce s délkou strany 2 cm 19. Druhá mocnina čísla X je menší než druhá mocnina čísla Y. X 20. Trojúhelník ABC je rovnoramenný, ale není rovnostranný. průměrná délka výšek v trojúhelníku ABC Y průměrná délka těžnic v trojúhelníku ABC 21. g(a + 1) Funkce g je definována předpisem g(x) = 2x 1. a > g(2a) tři čtvrtiny z Čtyřúhelník KLMN má všechny vnitřní úhly pravé a obvod 20 cm. Čtverec ABCD má obvod rovněž 20 cm. Obsah čtverce ABCD Obsah čyřúhelníku KLMN 25. Máme standardní šestistěnnou hrací kostku s čísly 1 až 6. pravděpodobnost, že při třech po sobě jdoucích hodech padne součet 18 pravděpodobnost, že při dvou po sobě jdoucích hodech padne součet Auto jedoucí průměrnou rychlostí 80 km/h ujelo vzdálenost X km za čas t. t Čas, za který vlak jedoucí průměrnou rychlostí 88 km/ h ujel vzdálenost 1,1X km 27. Pětapadesátinásobek nejmenšího společného násobku čísel X a Y. Čísla X a Y jsou přirozená. Nejmenší společný násobek čísel 5X a 11Y 28.

20 f(-10) Funkce f je dána předpisem f(x) = x 10 + x 8 f(10) X = 3Y C Z = C 2X C < M je počet všech různých způsobů, jimiž lze vybrat z desetičlenné skupiny dvojici lidí, N je počet způsobů, jimiž lze z desetičlenné skupiny vybrat 8 lidí. M 30. dvojnásobek počtu všech úhlopříček v pravidelném n-úhelníku n je přirozené číslo větší než 4. N počet všech úhlopříček v pravidelném 2n-úhelníku 31. Bod X leží na obvodu obdélníku ABCD mimo stranu AB. obsah trojúhelníku ABX polovina obsahu obdélníku ABCD 2X 33. abcd > 0 ac < 0 bc 2 d % ze 3/5 z X 60 % ze 3 % z X 35. z 2 10 = 54 z 0 3Z

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m . Když od neznámého čísla odečtete 54, výsledek vydělíte 3 a následně přičtete 6, získáte číslo 9. Jaká je hodnota tohoto neznámého čísla? (A) 0 (B) 03 (C) 93 (D) 89 2. Na úsečce SV, jejíž délka je 3 cm,

Více

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení: Obecné informace: Počet úloh: 30 Časový limit: 60 minut Max. možný počet bodů: 30 Min. možný počet bodů: 8 Povolené pomůcky: modrá propisovací tužka obyčejná tužka pravítko kružítko mazací guma Poznámky:

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! 6. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 4, 186 Praha 8 tel.: 24 75 555 fax: 24 75 55 e-mail: scio@scio.cz

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Do jednoho vagonu se vejde 70

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. MATEMATIKA MPZD1C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 1 Maximální bodové hodnocení: 0 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 0 minut.

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5 MATEMATIKA 9. TŘÍDA 1. Nechť M je součet druhých mocnin prvních tří přirozených čísel a N součet těchto tří přirozených čísel. Které z následujících tvrzení je pravdivé? (A) M + N = 17 (B) M = 4N (C) M

Více

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída MATEMATIKA 5. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234 705

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

DOVEDNOSTI V MATEMATICE

DOVEDNOSTI V MATEMATICE Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ 2006 MA1ACZZ906DT DOVEDNOSTI V MATEMATICE didaktický test A Testový sešit obsahuje 13 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Všechny odpovědi pište do záznamového

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Vážení přátelé, v následujících 75 minutách vás čeká stejný úkol jako mnoho vašich vrstevníků v řadě dalších evropských zemí. V níže uvedeném testu je zadáno čtyřiadvacet

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 005 MA0Z9 MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI A Testový sešit obsahuje 7 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Při řešení konstrukční úlohy užívejte rýsovací potřeby. V průběhu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. Variace 1 Procenta Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Procenta U příkladů, kde se vyskytují procenta,

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAMVD11C0T04 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 23 úloh. Časový

Více

MATEMATIKA 2 4 A B C D. didaktický test. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Krok za krokem k nové maturitě Maturita nanečisto 2006

MATEMATIKA 2 4 A B C D. didaktický test. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Krok za krokem k nové maturitě Maturita nanečisto 2006 Krok za krokem k nové maturitě Maturita nanečisto 006 MAACZMZ06DT MATEMATIKA didaktický test Testový sešit obsahuje 0 úloh. Na řešení úloh máte 10 minut. Úlohy řešte v testovém sešitu. Odpovědi pište do

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY

SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY V široce otevřených úlohách 2 7 zapisujte celý postup řešení. 1 Vypočtěte, kolikrát kratší je časový interval sekund oproti časovému intervalu minuty. úzce otevřená 6krát

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST MAIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

MATEMATIKA MAHZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

MATEMATIKA MAHZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST MAHZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

výška (cm) počet žáků

výška (cm) počet žáků Statistika 1) Ve školním roce 1997/119 bylo v Brně 3 základních škol, ve kterých bylo celkem 1 tříd. Tyto školy navštěvovalo 11 5 žáků. Určete a) kolik tříd průměrně měla jedna ZŠ, b) kolik žáků průměrně

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení MTEMTIK 5 M5PZD15C0T01 DIDKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 60 minut.

Více

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna 16. Trojúhelník, Mnohoúhelník, Kružnice (typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, Pythagorova věta, Euklidovy věty, čtyřúhelníky druhy a jejich vlastnosti, kružnice obvodový a středový, úsekový úhel, vzájemná

Více

Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M.

Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M. Přípravný kurz - Matematika Téma: Slovní úlohy Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M.Hetmerová 12 19 9:02 Jak pracovat

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

6. NEJVĚTŠÍ a) malý b) prťavý c) menší d) nejmenší e) miniaturní

6. NEJVĚTŠÍ a) malý b) prťavý c) menší d) nejmenší e) miniaturní Přijímací test - IBACO OSP VERZE CVIČNÁ V následujících úlohách vyberte z nabízených možností slovo či dvojici slov, která se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání. 1. Při napadení je člověk

Více

MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011

MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011 MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011 Didaktickým testem z matematiky budou ověřovány matematické dovednosti, které nepřesahují rámec dřívějších osnov ZŠ a jsou definované v Rámcovém

Více

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti ILUSTRAČNÍ DIDAKTICKÝ TEST MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 0 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky:

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

1BMATEMATIKA. 0B5. třída

1BMATEMATIKA. 0B5. třída 1BMATEMATIKA 0B5. třída 1. Kdybych dostal 5 Kč od své sestry, která má 10 Kč, měli bychom oba stejně. Kolik korun mám? (A) žádné (B) 5 Kč (C) 10 Kč (D) 15 Kč 2. Otci je 40 let. Věk Adélky je roven čtvrtině

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Obsahy. Trojúhelník = + + 2

Obsahy. Trojúhelník = + + 2 Obsahy Obsah nám říká, jak velkou plochu daný útvar zaujímá. Třeba jak velký máme byt nebo pozemek kolik metrů čtverečných (m 2 ), hektarů (ha), centimetrů čtverečných (cm 2 ), Základní jednotkou obsahu

Více

Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce)

Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce) Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce) Sylva Potůčková, Dana Stesková, Lubomír Sedláček Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín, 15. září

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Trojúhelník. MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů. Ing. Miroslav Čapek srpen 2011

Trojúhelník. MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů. Ing. Miroslav Čapek srpen 2011 MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů Trojúhelník Ing. Miroslav Čapek srpen 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován

Více

Test studijních předpokladů Varianta A2 FEM UO, Brno 2013. 1

Test studijních předpokladů Varianta A2 FEM UO, Brno 2013. 1 Test studijních předpokladů Varianta A2 FEM UO, Brno 2013. 1 Příklad 1. Z uvedených možností vyberte tu, která odpovídá dané větě (je s danou větou ekvivalentní): V týmu není Pavel nebo není Václav. A:

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Kombinatorika, základní kombinatorická pravidla, pravidlo součtu, pravidlo součinu

Kombinatorika, základní kombinatorická pravidla, pravidlo součtu, pravidlo součinu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

53. ročník matematické olympiády. q = 65

53. ročník matematické olympiády. q = 65 53. ročník matematické olympiády! 1. V rovině je dán obdélník ABCD, kde AB = a < b = BC. Na jeho straně BC eistuje bod K a na straně CD bod L tak, že daný obdélník je úsečkami AK, KL a LA rozdělen na čtyři

Více

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1.

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1. Řešení S-I-4-1 Hledáme vlastně místo, kde se setkají. A to tak, aby nemusel pes na zajíce čekat nebo ho dohánět. X...místo setkání P...místo, kde vybíhá pes Z...místo, kde vybíhá zajíc ZX = v z t P X =

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Matematika 5. ročník

Matematika 5. ročník Matematika 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: EFPNGSXL) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 26 Slovní úlohy / Geometrie / Počítání s čísly / 0/10 0/7 0/9 Obecná

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Obecné studijní předpoklady TEST 1

Obecné studijní předpoklady TEST 1 Obecné studijní předpoklady TEST 1 A.) Text k první sérii otázek ( porozumění textu ) Před 2,5 až 2 miliardami let se začala tvářnost Země výrazně měnit. Mnoho radioaktivních prvků přítomných při vzniku

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů.

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. Trojúhelník Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. C Body se nazývají vrcholy trojúhelníku Úsečky

Více

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 ILUSTRAČNÍ MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 16 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE: psací

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2012 JAZYKY (SPRÁVNÉ ODPOVĚDI JSOU NA KONCI)

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2012 JAZYKY (SPRÁVNÉ ODPOVĚDI JSOU NA KONCI) UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2012 JAZYKY (SPRÁVNÉ ODPOVĚDI JSOU NA KONCI) Němčina Angličtina Ruština Francouzština Španělština Ot. A2 B5 A8 B3 B7 C3 A2 A1 A2 A3 1 D D D D D B D

Více

ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP

ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP Doc. PhDr. Marta Volfová, CSc., Katedra matematiky Název úloh byl zvolen podle významného německého matematika G. L. Dirichleta (1805 59). Dirichletův princip pomáhá

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo:

PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: PORG, přijímací zkoušky 2014 Matematika B, str. 1 Reg. číslo: 1. Toník se dopravuje ze školy domů autobusem číslo 176, který jezdí vždy v celou hodinu a pak dále po každých 15 minutách. Dnes dorazil Toník

Více

1. Vypočítejte: 775522 : 11. 2. Základní čtvercová síť má délky strany čtverců 1 cm. Určete obsah vyznačeného obrazce, odpověď zdůvodněte.

1. Vypočítejte: 775522 : 11. 2. Základní čtvercová síť má délky strany čtverců 1 cm. Určete obsah vyznačeného obrazce, odpověď zdůvodněte. Z A D Á N Í Gymnázium Ohradní Praha 4 / 5. třída / 03-04 / 1. kolo 1. Vypočítejte: 775522 : 11 2. Základní čtvercová síť má délky strany čtverců 1 cm. Určete obsah vyznačeného obrazce, odpověď zdůvodněte.

Více

OPAKOVACÍ TEST: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY, PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL

OPAKOVACÍ TEST: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY, PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL VY_32_INOVACE_M_186 OPAKOVACÍ TEST: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY, PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL Autor: Mgr. Irena Štěpánová Použití: 3. třída Datum vypracování: 29. 9. 2012 Datum

Více

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ARITMETIKA - SEKUNDA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

2.1. 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole

2.1. 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole MATEMATIKA MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám Maximální Hranice úspěšnosti:

Více

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů Úterý 8. ledna Cabri program na rýsování program umožňuje rýsování základních geometrických útvarů, měření délky úsečky, velikosti úhlu, výpočet obvodů a obsahů. Je vhodný pro rýsování geometrických míst

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky Tématický plán Předmět Matematika Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník VI. B hod./týd. 4 Učebnice: Hejný, M., Jirotková, D., Bomerová, E., Michnová, J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ.

Více

TROJÚHELNÍK 180. Definice. C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, Nechť body. Viz příloha: obecny_trojuhelnik

TROJÚHELNÍK 180. Definice. C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, Nechť body. Viz příloha: obecny_trojuhelnik TROJÚHELNÍK Definice Nechť body A, B, C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, CAB. Viz příloha: obecny_trojuhelnik Definice trojúhelníku Uzavřená, jednoduchá (neprotínající

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

DUM 01 - Procvičování zápisu přirozených čísel v desítkové soustavě PRAC. LIST

DUM 01 - Procvičování zápisu přirozených čísel v desítkové soustavě PRAC. LIST DUM 01 - Procvičování zápisu přirozených čísel v desítkové soustavě PRAC. LIST Doplň chybějící čísla: 836 472 836 478 962 590 962 595 508 000 508 500 846 720 846 730 406 600 407 100 Napiš, mezi kterými

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Procenta, poměr, trojčlenka Klíčová slova: Procenta, poměr, zvětšení, zmenšení, trojčlenka, měřítko Autor: Mlynářová 1 Trojčlenka označuje postup při řešení úloh přímé

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvojici slov nebo výrazů, které se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání.

V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvojici slov nebo výrazů, které se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání. V každé z následujících úloh vyberte slovo či dvojici slov nebo výrazů, které se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě v zadání. 1. Kvůli riziku lavin záchranáři služby v terénu. (A) zhoršenému zahájili

Více