Sbírka úloh. pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka úloh. pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů"

Transkript

1 Sbírka úloh pro přípravu na testy obecných studijních předpokladů Tento materiál vznikl v rámci realizace projektu: Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v sítí spolupracujících škol, obce a ekologických sdružení. Reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/ Verze 0.3,

2 Prolog Velká část uchazečů o studium oborů zaměřených na UR a EVVO musí v přijímacím řízení projít testy obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek, které pořádá společnost Scio. Jedním z hlavních klíčů k úspěchu v těchto testech je dostatečné procvičení typových úloh, které se v těchto testech vyskytují. Ne vždy však mají uchazeči k dispozici dostatečné množství těchto úloh řada materiálů pro přípravu je navíc poskytována komerčně, v rámci placených materiálů a služeb, což některým uchazečům poněkud zhoršuje možnosti efektivní přípravy na tyto testy (diskriminuje nízkopříjmové skupiny). Cílem této sbírky úloh je poskytnout všem uchazečům zdarma kvalitní sady úloh se zřetelem na možnost dostatečného procvičení úloh, které studentům typicky činí problémy (např. úlohy z kvantitativního oddílu). Materiál je v souladu s obsahem testů ve šk. roce 2013/2014. Materiál je šířen v různých digitálních podobách s ohledem na rozvoj mobilních technologií, např. tabletů. Věříme, že tato sbírka úloh přispěje k rozšíření možností kvalitní přípravy na testy OSP. Autoři

3 Předmluva Základem přípravy na testy OSP Scio, které se konají v rámci Národních srovnávacích zkoušek, je především procvičování typových úloh z jednotlivých testových oddílů. Problém však často spočívá v nedostatku vhodných úloh. Společnost Scio sice poskytuje na svých webových stránkách bezplatně ukázkový, jeho rozsah je však vzhledem k procvičování nedostatečný. Další materiály jsou pak k dispozici až za poplatek. Tento materiál je pravděpodobně prvním pokusem o vybudování dostatečné testové banky úloh pro přípravu na tyto testy otevřeným a v průběhu času se rozšiřujícím. Sbírka obsahuje v první části kompletní test OSP polovičního rozsahu a následně vybrané úlohy problémových typů. Úlohy vznikaly nikoliv od stolu, nýbrž na základě mnoha testování a odlaďování přímo se studenty, kteří se na testy OSP připravovali. Materiál je přizpůsoben podobě testů ve školním roce 2013 až Hodně štěstí (nejen) při přípravě vám přejí autoři.

4 Cvičný test OSP VERBÁLNÍ ODDÍL V každém z následujících krátkých textů v zadání jsou dvě prázdná místa, která znač, že ve větě bylo něco vynecháno. Vyberte dvojici slov z nabídnutých možností, která se nejlépe hodí jako doplnění předložených vět. 1. Za provádění restaurování národní kulturní památky bez Ministerstva kultury lze uložit fyzické osobě až do výše Kč. (A) svolení dotaci (B) informování penále (C) povolení pokutu (D) dohledu bonus (E) žádosti sankci 2. Studentům Západočeské univerzity nabízíme mimo jiné možnost zkušenosti z praxe, zpravidla formou spolupráce na IT projektech, a to již při studiu. (A) načerpat reálných (B) získat teoretických (C) prodat zajímavých (D) zapomenout rozsáhlých (E) zvýšit praktických Každá z následujících úloh se skládá z dvojice slov nebo slovních spojení, za kterými následuje pět možností. Z nich vyberte tu, která nejlépe odpovídá vztahu ve dvojici slov v zadání. 3. TRUHLÁŘ : STROM (A) hudebník : noty (B) režisér : film (C) pekař : obilí (D) sportovec : stopky (E) lékař : pacient 4. BRZDA : RYCHLOMĚR (A) tlak : barometr (B) hra : pravidlo (C) převodovka : otáčkoměr (D) výdaj : zisk (E) klimatizace : teploměr Za souvislým textem následují úlohy sestavené na základě jeho obsahu. Přečtěte si text a následně vyberte nejvhodnější odpověď na předloženou otázku. Všechny úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textu píše nebo z textu vyplývá. TEXT K ÚLOHÁM 5 A 6 Nová verze státní energetické koncepce podporuje dostavbu jaderné elektrárny Temelín, modernizaci Dukovan a s tím spojený nárůst podílu jaderné energie v mixu. Posílit by měla i energie z obnovitelných zdrojů, vyjma solárních panelů na orné půdě. Utlumovat by se naopak měla hnědouhelná energetika. Aktualizovaná státní energetická koncepce dál počítá s jádrem, do provozu by měly být uvedeny nové bloky atomových elektráren. Vzrůst by měl podíl obnovitelných a druhotných zdrojů, využití uhlí se přesune především do teplárenství. Aktuální verzi koncepce, kterou na svých webových stránkách zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, kritizují ekologické organizace a požadují její přepracování. Koncepce počítá s výstavbou dvou nových bloků jaderné elektrárny v Temelíně a s vytvořením podmínek pro prodloužení životnosti čtyř bloků elektrárny Dukovany na 60 let a výstavbu nového pátého bloku v této lokalitě kolem roku Dokument předpokládá i územní vymezení lokalit pro možný další rozvoj jaderné energetiky po roce Nyní jaderné zdroje dodávají asi třetinu vyráběné elektřiny. Koncepce předpokládá, že podíl roční výroby elektřiny z domácích zdrojů ke spotřebě elektřiny v Česku bude minimálně 80 procent, s výrazným růstem podílu jaderné energie v celkovém energetickém mixu na zhruba 52 procent a utlumením výroby elektřiny z uhlí ze 60 procent na přibližně 16 procent. Kromě jádra a uhlí by se na výrobě elektřiny měly podílet zejména obnovitelné a druhotné zdroje a zemní plyn. Ve struktuře primárních energetických zdrojů poroste podíl obnovitelných a druhotných zdrojů energie, především biomasy, fotovoltaiky a odpadů. Koncepce už nepočítá s využitím fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě, přibývat mají hlavně menší zdroje na střechách domů. (podle ihned.cz)

5 5. Co je hlavním tématem uvedeného textu? (A) pozitiva využívání jaderné energetiky (B) obsah státní energetické koncepce (C) názor ekologů na výstupy ministerstva (D) využití uhlí v teplárenství (E) podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie 6. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo novou verzi státní energetické koncepce. (B) Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo novou verzi státní energetické koncepce. (C) Koncepce nepočítá s dalším využíváním fotovoltaických elektráren. (D) V nové verzi státní energetické koncepce je zmíněno téma teplárenství. (E) Podle nové energetické koncepce nebude uhlí využíváno k výrobě elektrické energie. TEXT K ÚLOHÁM 7 A 9 Praha 4 má od 4. září 2013 další čtyři plochy pro legální graffiti, na kterých může komunita sprejerů volně tvořit, aniž by se dopouštěla trestného činu. Pokračuje tak v několikaletém boji proti hyzdícím malůvkám a tagům na zdech a domech. Nechceme jít pouze cestou represe, ale i spolupráce, uvedla radní Prahy 4 Lucie Michková (ODS), předsedkyně Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. Legalizujeme plochy pro graffiti, protože chceme dát prostor pro seberealizaci tvůrcům, možná budoucím umělcům. Jejich díla jsou mnohdy opravdu pozoruhodná a my věříme ve férovost pokud jim prostor poskytneme, fasády domů našich obyvatel nechají čisté. Nové plochy pro graffiti wall jsou v podchodu v ulici Na Chodovci, na zdi v Podolské ulici a v podchodech Pobřežní cesta a Přístaviště. Jsou řádně označeny, aby bylo zřejmé, že to jsou plochy pro legální graffiti. Na takto vyznačených plochách mohou sprejeři svobodně tvořit, a přitom jim za sprejerství nehrozí žádný trest. Nové plochy pro legální graffiti doplnily již před lety zlegalizované plochy na třech železničních přemostěních Sulická, Vídeňská a Modřanská, a na dvou přemostěních nad cyklostezkami v Braníku. Zájem o ně potvrdil správnost záměru vedení městské části Praha 4. Na graffiti pamatuje Praha 4 i v rámci své grantové politiky. Každý rok vypisuje granty na antigraffitové nátěry a odstraňování nelegálních graffiti i z objektů soukromých vlastníků. 7. Který z následujících názvů by nejlépe odpovídal uvedenému textu? (A) Nekončící boj Prahy 4 se sprejery (B) Praha 4 ráj sprejerů (C) Městská část Praha 4 spolupracuje se sprejery (D) Vyhlášení grantových programů pro sprejery (E) Nové plochy pro legální graffiti na Praze 4 8. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Před 4. zářím 2013 nebyly na Praze 4 žádné plochy pro legální graffiti. (B) Mezi radními jedné z městských částí je i členka ODS. (upraveno podle praha4.cz) (C) Městská část Praha 4 spolupracuje se sprejery (D) Graffiti lze legálně tvořit pouze na plochách, které jsou příslušným způsobem označeny. (E) Praha 4 vůči sprejerům neuplatňuje represivní opatření. 9. Kterou informaci v textu nenajdeme? (A) jméno předsedkyně Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality (B) názvy některých ulic, na kterých jsou plochy pro legální graffiti (C) počet nových ploch pro legální graffiti, které má Praha 4 od 4. září 2013 (D) zaměření některých grantů (E) celkový počet ploch pro legální graffiti na Praze 4

6 Každá z následujících úloh obsahuje slovo nebo slovní spojení, za kterým je uvedeno pět možností. K danému slovu vyberte to, které se nejvíce blíží jeho opačnému významu. Pozor, v úlohách jde často o odlišení velmi jemných rozdílů. 10. POSTUPNÝ (A) skokový (B) povlovný (C) extrémní (D) rychlý (E) nastupující 11. NEPRŮBOJNÝ (A) narcistní (B) výstřední (C) vychytralý (D) asertivní (E) drzý STOP Konec oddílu 1 POKUD JSTE JIŽ SKONČILI A JEŠTĚ VÁM ZBÝVÁ ČAS, MŮŽETE SI ZKONTROLOVAT SVOJI PRÁCI V TOMTO ODDÍLE. NENÍ DOVOLENO ZABÝVAT SE KTERÝMKOLIV JINÝM ODDÍLEM!

7 Následující úlohy jsou založeny na tabulkách či grafech. TABULKA K ÚLOHÁM 12 AŽ 15 LOGICKÝ ODDÍL Tabulka obsahuje vybrané údaje o zaměstnancích analytického oddělení společnosti Alfa omega analytics, které má celkově 5 zaměstnanců. Jméno a příjmení Věk Hrubý měsíční příjem v Kč Bohuslav Lenský 27 let Ctirad Mašek 44 let Daniel Nývlt 31 let Emil Otepka 32 let František Plachta 36 let Jaký byl průměrný hrubý měsíční příjem zaměstnanců nad 35 let v tomto oddělení společnosti? (A) 78 tis. Kč (B) 86 tis. Kč (C) 88 tis. Kč (D) 91 tis. Kč (E) 138 tis. Kč 13. Kolik procent zaměstnanců oddělení má takový hrubý měsíční příjem, který je nižší než průměrný hrubý měsíční příjem všech zaměstnanců na tomto oddělení? (A) 10 (B) 20 (C) 50 (D) 80 (E) Který ze zaměstnanců tohoto oddělení má hrubý měsíční příjem větší než je průměrný hrubý měsíční příjem všech zaměstnanců tohoto oddělení? (A) Bohuslav Lenský (B) Ctirad Mašek (C) Daniel Nývlt (D) Emil Otepka (E) František Plachta 15. Který ze zaměstnanců má hrubý měsíční příjem takový, že právě 40 procent zaměstnanců oddělení má vyšší než on? (A) Bohuslav Lenský (B) Ctirad Mašek (C) Daniel Nývlt (D) Emil Otepka (E) Žádná z možností (A) až (D) není správná.

8 Každá z následujících úloh se skládá z otázky a dvou tvrzeních označených (1) a (2). S využitím těchto tvrzení (případně dalších informací v zadání) určete, zda, resp. které informace jsou dostačující k jednoznačnému určení odpovědi na danou otázku. 16. Je čtyřciferné číslo X dělitelné šesti? (1) Součet prvních tří cifer čísla X je roven 11. (2) Poslední číslice čísla X je sudá, ale není to čtyřka. (A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné není dostačující. (B) Tvrzení (2) je dostačující, ale tvrzení (1) samotné není dostačující. (C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno tvrzení samotné není dostačující. (D) Každé tvrzení samotné je dostačující. (E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující. 17. Kláře a Erice je dohromady přesně 40 let. Kolik let je Kláře? (1) Za pět let bude Kláře a Erice dohromady 50 let. (2) Klára je o tři roky starší než Erika. (A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné není dostačující. (B) Tvrzení (2) je dostačující, ale tvrzení (1) samotné není dostačující. (C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno tvrzení samotné není dostačující. (D) Každé tvrzení samotné je dostačující. (E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující. Každá z následujících úloh je založena na textu a souboru podmínek. Při řešení je zpravidla užitečné znázornit situaci vhodným náčrtkem. TEXT K ÚLOHÁM 18 AŽ 20 Čtyři rodiny (Adámkovi, Břízovi, Címovi, Dudkovi) odcestovali na letní dovolenou. Každá z nich cestovala jiným dopravním prostředkem (auto, autobus, letadlo, vlak) a každá z nich cestovala do jiné země (Francie, Chorvatsko, Itálie, Řecko). Dále víme, že: Rodina, která jela autem, jela do Chorvatska, ale nebyli to Címovi. Břízovi necestovali do Chorvatska ani do Itálie. Břízovi necestovali autobusem. Rodina, která cestovala letadlem, směřovala do Řecka. Adámkovi cestovali do Francie. 18. Které z následujících tvrzení může platit? (A) Břízovi cestovali na dovolenou autem. (B) Címovi cestovali na dovolenou vlakem. (C) Adámkovi cestovali na dovolenou do Itálie. (D) Dudkovi cestovali na dovolenou do Francie. (E) Adámkovi cestovali na dovolenou letadlem. 20. Které z následujících tvrzení je určitě nepravdivé? (A) Adámkovi cestovali na dovolenou do Francie. (B) Břízovi cestovali na dovolenou letadlem. (C) Břízovi cestovali na dovolenou do Řecka. (D) Dudkovi cestovali na dovolenou do Itálie. (E) Dudkovi cestovali na dovolenou autem. 19. Která z rodin mohla jet na dovolenou vlakem? (A) jen Adámkovi (B) jen Břízovi (C) jen Címovi (D) jen kterákoliv z rodin Adámkovi, Břízovi (E) jen kterákoliv z rodin Adámkovi, Címovi

9 TEXT K ÚLOHÁM 21 AŽ 22 Každý z pětice internetových obchodních domů (CZK.cz, Elza.cz, Labe2000.cz, Mol.cz, Shop-in.cz) dosáhl jiného ročního zisku v mil. Kč (5, 10, 20, 35, 50). Dále víme, že: Shop-in.cz dosáhl vyššího ročního zisku než CZK.cz a Labe2000.cz dohromady. Elza.cz měl vyšší roční zisk více než Labe2000.cz. CZK.cz dosáhl vyššího ročního zisku než Elza.cz a Mol.cz dohromady. 21. Které z následujících tvrzení je v souladu s podmínkami v zadání? (A) Nejvyšší roční zisk z uvedených pěti internetových obchodů měl CZK.cz. (B) Mol.cz měl roční zisk 35 mil. Kč. (C) Labe2000.cz měl roční zisk 20 mil. Kč. (D) Nejnižší roční zisk z uvedené pětice internetových obchodů měl obchod Elza.cz. (E) Internetový obchod Elza.cz měl nižší roční zisk než CZK.cz. 22. Jaký roční zisk v mil. Kč měly dohromady internetové obchody Elza.cz a Labe2000.cz? (A) 15 (B) 25 (C) 30 (D) 45 (E) Odpověď nelze jednoznačně určit. STOP Konec oddílu 2 POKUD JSTE JIŽ SKONČILI A JEŠTĚ VÁM ZBÝVÁ ČAS, MŮŽETE SI ZKONTROLOVAT SVOJI PRÁCI V TOMTO ODDÍLE. NENÍ DOVOLENO ZABÝVAT SE KTERÝMKOLIV JINÝM ODDÍLEM!

10 ARGUMENTAČNÍ ODDÍL Zadání úlohy obsahuje dva texty. Přečtěte si je a následně vyberte nejvhodnější odpověď na danou otázku. Úlohy řešte pouze na základě toho, co se v textech píše nebo co z textů vyplývá, nikoliv na základě informací, které víte z jiných zdrojů, i když jsou pravdivé. TEXTY K ÚLOHÁM 23 AŽ 25 TEXT 1 Zadejte si do vyhledavače slovo hipster a vyjede vám množství stránek plných nepřesností, omylů a stereotypů. Výjimku netvoří ani různí hudební publicisté, komentátoři a experti na subkultury. Pokud smýšlíte levicově, chodíte v hnusných botách, máte sotva na nájem nebo bydlíte u matky a vepřové zapíjíte desítkou, zřejmě saháte po revolveru, když slyšíte o povrchních pitomcích z bohaté rodiny, kteří pracují v reklamce, vydělávají spoustu peněz a vysedávají v trendy barech s plastovými raybany na nose a plackou knížete na klopě. Svým dílem k podobným předsudkům přispělo i číslo Nového prostoru, kde jsou hipsteři vykreslováni jako autistické děti konzumerismu, trávící život u Applu. (...) V devadesátých letech měli hipsteři tetování, piercing, mastné vlasy, píchali si heroin a poslouchali indie rock, pak začali nosit plnovous a skinny jeans ze sekáče, velké brýle s tlustými plastovými obroučkami, řešit etickou spotřebu a šňupat kokain. Co tedy máme usoudit z jejich módního stylu, který je na rozdíl od stylu punkerů nebo skinheads flexibilní stejně jako jejich práce? Pokusme se namísto definic kriticky analyzovat. Není to kreativní třída, protože to není třída v jakémkoli chápání toho pojmu. Symboličtí analytici? Dost možná, ale je to složitější. Spíš než o subkultuře a stylu bychom se měli bavit o scénách. O určité sociální skupině lidí, její struktuře, práci, životním stylu a hodnotách. O místech, kde se eklekticky stýkají různé subkultury. Takže buržoazní bohéma, takzvaní bobos? I přes různé spory panuje shoda, že bohéma ano, ale ne buržoazní, protože hipsteři mezi úspěšné vyšší střední vrstvy nepatří. TEXT 2 Tomáš Schejbal, a2larm.cz Hipsteři. Nejspíš jste se s nimi už setkali ve svém životě nebo ve svém druhém životě na Facebooku, případně jimi sami jste. Městská populace mladých teenagerů i mladých dospělých náležící ke střední třídě; subkultura, která se vyznačuje příklonem k nezávislé hudbě, vlastním stylům oblékání, alespoň manifestně liberálními postoji a alternativními způsoby života. Ačkoliv jde o nepoměrně starší termín, o hipsterech dnes mluvíme zejména v kontextu doby od 90. let. Proč hipsteři při tvorbě svého,,kulturního cool nemají rádi, když je nazvete hipstery? To pomůže zodpovědět Pierre Bourdieu. Na Wikipedii se dočteme, že někteří kritici považují hipsterství za kulturu cynismu, nihilismu a amorality. Hipstery můžeme chápat jako symbol postmoderní doby: mladou, (sub)kulturně a eklekticky definovanou generaci, která se cítí vně jakéhokoliv systému a velkých sociálních hnutí, generaci, která akcentuje zejména svůj vkus a sklon k využívání nejrůznějších popkulturních symbolů. Estetika (často kýče) hraje v životě hisptera zásadní roli, je hluboce ukotvená ve zvýšené citlivosti v příjímání nových módních trendů hipsteři se považují za tzv. trend-setters, ačkoliv to většinou bývá jen jejich klamný pocit. Sledujeme-li teorie módy, což s pečlivostí učinila například japonská socioložka Yuniya Kawamura, když přišla se svojí teorií institucionalizace módy v pozoruhodné práci Fashion-ology, lze na nich vysledovat i vznik hipstera jako člověka veblenovské okázalé spotřeby, který usiluje o odlišnost, ačkoliv se tím zároveň zařazuje po bok jiných odlišných. Novinka totiž nemá smysl, jakmile k ničemu neodkazuje a není ostatními členy správně,,dekódována. 23. V čem se dva uvedené texty liší? (A) Druhý text pokládá, na rozdíl od prvního, hipstery za subkulturu. (B) První text pokládá, na rozdíl od druhého, hipstery za příslušníky střední třídy. (C) První text, na rozdíl od druhého, spojuje otázku hipsterství i se stylem oblékání. Filip Lachmann, socialniteorie.cz (D) Druhý text, na rozdíl od prvního, považuje hipstery za sociální třídu. (E) První text hipstery kritizuje, druhý pouze analyzuje.

11 24. Co tvrdí autor prvního textu? (A) Hipsteři vysedávají v trendy barech s plastovými raybany na nose. (B) Hipster se pozná podle toho, že šňupe kokain. (C) Hipsteři mají flexibilní práci. (D) Hipsteři nejsou kreativní. (E) Hipsteři ve skutečnosti neexistují. 25. Co můžeme tvrdit na základě obou uvedených textů? (A) Oba autoři podávají rozdílné definice pojmu hipster. (B) První autor se, na rozdíl od druhého, považuje za hipstera. (C) Autoři se shodnou v tom, že hipsteři sami sebe za hipstery nepovažují. (D) První text je reakcí na druhý text. (E) Hipsterská móda je proměnlivá. V každém z následujících textů je právě jedna část (zpravidla věta či souvětí), která do něj svým významem logicky nezapadá. Úkolem je tuto část identifikovat mezi nabídnutými odpověďmi. 26. Lidé stále častěji nakupují za hranicemi. Třeba v Německu mohou za velký nákup zaplatit až o několik set až tisíc korun více. Rozdíly v cenách se však snižují. Zatímco loni byl testovací nákup potravin a drogerie v Německu o pětinu levnější, letos identický nákupní koš vyšel za hranicemi už jen o třináct procent levněji. Pro návštěvníka Kauflandu v saské Žitavě pár kilometrů od českých hranic může být procházka mezi některými regály překvapením. I když město trpí vylidněním a převažují v něm senioři, regály s dětskými věcmi, jako je například mléčná výživa či příkrmy, zejí prázdnotou. Není to tím, že by v Sasku zažívali nějaký babyboom, jen zdejší obchody objevuje čím dál více Čechů. Právě dětské věci patří k těm, u kterých jsou rozdíly mezi Českem a Německem v cenách obchodů nejvyšší například na jednom balení dětského příkrmu Hipp ušetříte v Německu dvacetikorunu, rozdíly u mléčné výživy jsou ještě větší a jedno šestisetgramové balení vyjde v Německu o stovku levněji. Která z následujících částí svým významem do uvedeného textu logicky nezapadá? (A) Pro návštěvníka Kauflandu v saské Žitavě pár kilometrů od českých hranic může být procházka mezi některými regály překvapením. (B) Třeba v Německu mohou za velký nákup zaplatit až o několik set až tisíc korun více. (C) Právě dětské věci patří k těm, u kterých jsou rozdíly mezi Českem a Německem v cenách obchodů nejvyšší. (D) Rozdíly v cenách se však snižují. (E) Lidé stále častěji nakupují za hranicemi. 27. Na úpravy koryt řek a potoků nebude potřeba řádné povolení, pokud v Poslanecké sněmovně projde novela zákona o vodách, varuje ekologická organizace Arnika. Ekologové varují, že tento zákon jen zvyšuje riziko povodní i při běžných deštích. V době, kdy se navracíme spíše k přírodě blízké podobě vodních toků, hrozí české krajině nekontrolovatelné kanalizování potoků a řek, které může vést k nenávratným škodám, varuje Jana Vitnerová z Arniky. Důsledkem takovýchto zásahů je podle jejích slov i nižší riziko povodní při průměrných srážkách, nebo zlepšení stavu rostlin a živočichů ve vodním ekosystému. Novelizace zákona by v praxi znamenala volné zacházení s vodními toky bez dosud potřebného povolení. Možnost omezit škodlivé zásahy do řek tak bude záviset zcela na úřednících vodoprávních úřadů. Veřejnost, včetně odborníků, nebude mít možnost kontroly rozhodování o cenných částech přírody, říká Vitnerová. Hrubé zásahy do vodních toků bez řádného povolení podle ní odporují evropské legislativě. Současný zákon o vodách umožňuje bez povolení správce toku pouze likvidovat a napravovat následky spojené s živelnými pohromami. Která z následujících částí svým významem do uvedeného textu logicky nezapadá? (A) Ekologové varují, že tento zákon jen zvyšuje riziko povodní i při běžných deštích. (B) Hrubé zásahy do vodních toků bez řádného povolení podle ní odporují evropské legislativě. (C) Novelizace zákona by v praxi znamenala volné zacházení s vodními toky bez dosud potřebného povolení. (D) Důsledkem takovýchto zásahů je podle jejích slov i nižší riziko povodní při průměrných srážkách, nebo zlepšení stavu rostlin a živočichů ve vodním ekosystému. (E) Současný zákon o vodách umožňuje bez povolení správce toku pouze likvidovat a napravovat následky spojené s živelnými pohromami.

12 28. Třetina Čechů trpí nadváhou a procento obézních lidí po celém světě se neustále zvyšuje. V porovnání se ostatními zeměmi na tom z hlediska přebytečných kil nejsme právě nejlépe. O obezitě je nutné mluvit neustále. Nejde jen o to mít nějaké to kilo navíc, ale nadváha může také zvyšovat krevní tlak, poškozovat klouby, přispívat k neplodnosti, a v neposlední řadě vést k cukrovce, nebo dokonce k infarktu. Díky varování lékařů však velká část populace svou obezitu již řeší. Obézních je už tolik, že Světová zdravotnická organizace WHO označuje obezitu za epidemii. Proto stále vznikají nejrůznější iniciativy, které se znovu a znovu snaží vybudit společnost k aktivnímu boji s obezitou a nadváhou. Patří k nim i Evropský den obezity, který nabízí celou řadu aktivit zaměřených na osvětu a zdravý úbytek váhy. Která z následujících částí svým významem do uvedeného textu logicky nezapadá? (A) Třetina Čechů trpí nadváhou a procento obézních lidí po celém světě se neustále zvyšuje. (B) V porovnání se ostatními zeměmi na tom z hlediska přebytečných kil nejsme právě nejlépe. (C) O obezitě je nutné mluvit neustále. (D) Patří k nim i Evropský den obezity, který nabízí celou řadu aktivit zaměřených na osvětu a zdravý úbytek váhy. (E) Díky varování lékařů však velká část populace svou obezitu již řeší. Všechny z následujících úloh jsou založeny na krátkém textu. Všechny úlohy řešte pouze na základě informací uvedených v textu či z něho vyplývajících, nikoliv na základě vlastních znalostí. 29. Disponent zmocněný k nakládání s peněžními prostředky na účtu písemnými platební příkazy je oprávněn k nakládání s peněžními prostředky na účtu, ověření aktuálního zůstatku na účtu, ověření pohybů a stavu peněžních prostředků na účtu, k doručování písemných dispozic bance a k vyzvedávání výpisů z účtu a veškeré korespondence pro majitele účtu, není-li tato určena do vlastních rukou majitele účtu. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Zmocněným disponentem nemůže být majitel účtu. (B) Nakládat s peněžními prostředky může pouze majitel účtu či zmocněný disponent. (C) Nakládat s peněžními prostředky na účtu nemusí pouze majitel účtu. (D) Banka je povinna informovat majitele účtu o jednání zmocněného disponenta. (E) Majitel se zavazuje zmocnit disponenta pro nakládání s peněžními prostředky. po umístění parkovacího lístku vydaného prostřednictvím příslušného parkovacího automatu na zvenku viditelném místě za předním sklem vozidla po celou dobu stání; řidič motocyklu uschová parkovací lístek u sebe a je povinen předložit ho při kontrole. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Stání jízdních kol na místních komunikacích je zakázáno. (B) Jestliže řidič motocyklu není schopen předložit parkovací lístek kontrole, bude mu udělena pokuta. (C) Není-li možné umístit parkovací lístek viditelně, je třeba ho předložit kontrole. (D) Za splnění příslušných podmínek je na místních komunikacích povoleno stání všem silničním motorovým vozidlům. (E) Nesilničním motorovým vozidlům, která svou povahou vylučují pohyb po místních komunikacích, je stání zakázáno. 30. Na místních komunikacích je povoleno stání všem silničním motorovým vozidlům po zaplacení ceny za stání prostřednictvím parkovacího automatu na celou dobu stání a

13 31. Z důvodu výstavby městského okruhu dochází od přibližně 4.30 hodin v pondělí 7. října 2013 do odvolání (předpoklad duben 2014) k dočasnému přerušení tramvajového provozu v úseku Nádraží Holešovice Ke Stírce. Vybrané spoje linky číslo 3 jsou ze zastávky Kobylisy prodlouženy k Vozovně Kobylisy. Všechny spoje linky číslo 17 jsou ve směru od Levského ukončeny v obratišti Výstaviště Holešovice. Linka číslo 53 je v úseku Výstaviště Holešovice Ke Stírce odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice (v ulici Plynární), Ortenovo náměstí, Maniny, Palmovka a Bulovka. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Předpokládanou dobou dokončení výstavby městského okruhu je duben (B) V době běžného tramvajového provozu končí linka číslo 17 v obratišti Výstaviště Holešovice. (C) Přerušení tramvajového provozu v úseku Nádraží Holešovice Ke Stírce nebude trvat déle než do května (D) Městský okruh umožní po své dostavbě zrychlení tramvajového provozu na linkách 3, 17, a 53. (E) V době přerušení tramvajového provozu v úseku Nádraží Holešovice Ke Stírce budou některé spoje prodlouženy. 32. Psychiatrie je lékařský obor, který léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných. Z ostatních lékařských oborů má nejvíce styčných bodů s neurologií, která se také zabývá nervovou soustavou včetně mozku, z nelékařských oborů je jí nejblíže psychologie, se kterou také psychiatrie úzce spolupracuje jak při léčbě, tak diagnostice. Které z následujících tvrzení nevyplývá z uvedeného textu? (A) Psychiatrie má spojitost nejen s lékařskými, ale také nelékařskými obory. (B) Mozkem se z lékařských oborů zabývá pouze psychiatrie a neurologie. (C) Psychologie a psychiatrie spolu úzce spolupracují nejen při diagnostice. (D) Některé nemoci mozku se projevují také v chování nemocných. (E) Při léčbě určitých nemocí se uplatňují i nelékařské obory. 33. Vyúčtování musí být uhrazeno nejpozději do data splatnosti uvedeného v příslušném Vyúčtování. Vyúčtování je uhrazeno připsáním vyúčtované částky pod správným variabilním symbolem na účet operátora (popř. identifikací platby po sdělení správného variabilního symbolu). Zaslání upomínky v případě prodlení se zaplacením Vyúčtování může být zpoplatněno dle Ceníku. V některých případech je možné uhradit poskytnuté služby před vystavením Vyúčtování. Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu? (A) Na konstantním symbolu při hrazení vyúčtované částky nezáleží. (B) Poskytnuté služby je třeba uhradit mezi datem vystavení a datem splatnosti Vyúčtování. (C) Ceník určuje výši pokuty v případě uhrazení jiné než vyúčtované částky. (D) I platbu provedenou pod špatným variabilním symbolem je možné identifikovat. (E) Připsání vyúčtované částky je zpoplatněno dle Ceníku. STOP Konec oddílu 3 POKUD JSTE JIŽ SKONČILI A JEŠTĚ VÁM ZBÝVÁ ČAS, MŮŽETE SI ZKONTROLOVAT SVOJI PRÁCI V TOMTO ODDÍLE. NENÍ DOVOLENO ZABÝVAT SE KTERÝMKOLIV JINÝM ODDÍLEM!

14 Není dovoleno používat kalkulačky ani jiné pomůcky. Není-li uvedeno jinak, jsou všechna použitá čísla reálná. KVANTITATIVNÍ ODDÍL V následujících úlohách je úkolem porovnat dvojice výrazů (vlevo a vpravo) a na základě toho vybrat jednu ze čtyř možností. Informace týkající se jednoho nebo obou výrazů jsou uvedeny vždy nad oběma výrazy. 34. a b a, b > 1 b a 36. M je počet úhlopříček v pravidelném osmiúhelníku zvětšený o sedm. N je počet způsobů, jimiž mohu vybrat dvojici (na pořadí nezáleží) ze skupiny osmi lidí. M N 35. Dva svetry po zdražení stojí stejně jako tři tytéž svetry před zdražením. cena jednoho svetru před zdražením 60 % ceny jednoho svetru po zdražení 37. Aritmetický průměr čísel X, Y, Z je roven 12; W = 24. aritmetický průměr čísel X, Y, Z, W 19 V následujících úlohách je úkolem vyřešit slovní zadanou slovní úlohu. 38. Tři dělníci postaví zeď za 2,5 dne. Za jak dlouho postaví šest dělníků zeď osminásobné délky za předpokladu, že všichni dělníci pracují stejně rychle? (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) V hotelu je celkem 110 lůžek, které jsou k dispozici v jedno-, dvou- a třílůžkových pokojích, přičemž platí, že třílůžkových pokojů je třikrát více než jednolůžkových a dvoulůžkových je dvakrát více než trojlůžkových. Kolik je celkem v hotelu jednolůžkových pokojů? (A) 45 (B) 40 (C) 20 (D) 15 (E) Kolikrát jsou tři poloviny větší než čtyři pětiny z 0,75? (A) 1,5krát (B) 2krát (C) 2,5krát (D) 3krát (E) 3,5krát

15 Následující úlohy jsou založeny na rovnicích či nerovnicích, které obsahují symboly nově definovaných operací, nebo jde o slovní popis matematického postupu Operace & je definována předpisem a & b = 3(a 2b) Jaká je hodnota výrazu 8 & 3? (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) Začínám provádět výpočet s číslem 19: vynásobím ho třemi, přičtu tři, vydělím dvěma a provedu tajnou operaci. Takto získám číslo 25. Která z následujících možností mohla být tajnou operací? (A) vynásobení pětkou (B) přičítání pětky (C) násobení dvojkou (D) dělení dvojkou (E) odečítání pětky Cílem následujících úloh je porozumět významu matematického zápisu a určit, které tvrzení ve slovní podobě mu odpovídá. 43. S označuje cenu akcie ve středu, C cenu akcie ve čtvrtek. C = 0,93S Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného zadání? (A) Cena akcie ve čtvrtek byla o sedm procent nižší než ve středu. (B) Cena akcie ve středu byla o sedm procent vyšší než ve středu. (C) Cena akcie ve středu byla o sedm procent vyšší než ve středu. (D) Cena akcie ve čtvrtek byla o devadesát tři procenta nižší než ve středu. (E) Cena akcie ve čtvrtek byla o devadesát tři procenta vyšší než ve středu. 44. A označuje bodový zisk nejlepšího soutěžícího, B druhého nejlepšího soutěžícího, C třetího nejlepšího soutěžícího, přičemž vyšší počet bodů zajišťuje lepší umístění. Platí, že: (A C) : 2 = 28 Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného zadání? (A) Druhý nejlepší soutěžící získal o 14 bodů více než třetí nejlepší soutěžící. (B) Nejlepší soutěžící získal více než 36 bodů. (C) První a třetí nejlepší soutěžící získali dohromady 56 bodů. (D) Průměrný rozdíl bodových zisků mezi prvním a druhým nejlepším a mezi třetím a druhým nejlepším soutěžícím činil 28 bodů. (E) Kdyby získal druhý nejlepší o 14 bodů více, předstihl by soutěžícího, který získal A bodů. 45. B označuje aktuální věk Báry, V je aktuální věk Veroniky, oba věky jsou v letech. B = 2V (B + 5) = 1,5(V + 5) Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného zadání? (A) Veronika je aktuálně dvakrát starší než Bára. Za pět let bude Veronika už jen jedenapůlkrát starší než Bára. (B) Veronika je aktuálně dvakrát starší než Bára. Za pět let bude Bára jedenapůlkrát starší než Veronika. (C) Bára je aktuálně dvakrát starší než Veronika. Za pět let bude Veronika jedenapůkrát starší než Bára. (D) Bára je aktuálně dvakrát starší než Veronika. Za pět let bude Bára už jen jedenapůlkrát starší než Veronika. (E) Uvedené rovnice nepopisují ani jednu z výše uvedených situací.

16 STOP Konec oddílu 4 POKUD JSTE JIŽ SKONČILI A JEŠTĚ VÁM ZBÝVÁ ČAS, MŮŽETE SI ZKONTROLOVAT SVOJI PRÁCI V TOMTO ODDÍLE. NENÍ DOVOLENO ZABÝVAT SE KTERÝMKOLIV JINÝM ODDÍLEM! KONEC TESTU

17 KVANTITATIVNÍ ODDÍL porovnávací úlohy Není dovoleno používat kalkulačky ani jiné pomůcky. Není-li uvedeno jinak, jsou všechna použitá čísla reálná. V následujících úlohách je úkolem porovnat dvojice výrazů (vlevo a vpravo) a na základě toho vybrat jednu ze čtyř možností. Informace týkající se jednoho nebo obou výrazů jsou uvedeny vždy nad oběma výrazy. 1. x y x, y > Troje kalhoty po zdražení stojí stejně jako čtvery tytéž kalhoty před tímto zdražením. y x 5. velikost úhlu BAC Trojúhelník ABC je pravoúhlý s pravým úhlem při vrcholu B. AB = 45 cm. velikost úhlu BCA 6. A = 2B cena jedněch kalhot před zdražením 75 % ceny jedněch kalhot po zdražení aritmetický průměr šestice čísel B, B, B, B, A, A aritmetický průměr trojice čísel B, A, B 3. A < B < C < D < E < z < 0 aritmetický průměr čísel A, B, C, D, E 4. C z 10 z % z X je rovno 80 % z 20 % Y. 90 % ze 110 % ze % ze 120 % ze 140 Y X

18 9. Cena jedné láhve koňaku je stejná, jako cena pěti lahví vína. Cena dvou lahví vína je stejná jako cena za sedm lahví piva. cena 3 lahví koňaku cena 49 lahví piva součin čísel 3266 a 4891 součin čísel 3267 a 4890 Třetí mocnina čísla X je rovna druhé mocnině čísla Y. druhá mocnina čísla X třetí mocnina čísla Y 15. (a b) 2 = 64 ab = Žádné dvě strany trojúhelníku ABC nemají stejnou velikost. Trojúhelník KLM je rovnostranný. Trojúhelníky ABC a KLM mají stejný obvod. obsah trojúhelníku ABC obsah trojúhelníku KLM 12. A, B < 0 A 4 = B 2 A 2 B a 2 + b Stavební pozemek byl nejprve zdražen o 12 procent oproti své původní ceně, následně byl o 12 procent zlevněn a za tuto cenu prodán. cena, za kterou byl stavební pozemek prodán. původní cena stavebního pozemku 17. Čtyři pětiny čísla X jsou rovny dvojnásobku čísla Y. 40 % X Y 10 % ze 30 % z % ze 10 % ze 24

19 18. Součet délek všech hran krychle s objemem 8 cm 3 Šestinásobek obvodu čtverce s délkou strany 2 cm 19. Druhá mocnina čísla X je menší než druhá mocnina čísla Y. X 20. Trojúhelník ABC je rovnoramenný, ale není rovnostranný. průměrná délka výšek v trojúhelníku ABC Y průměrná délka těžnic v trojúhelníku ABC 21. g(a + 1) Funkce g je definována předpisem g(x) = 2x 1. a > g(2a) tři čtvrtiny z Čtyřúhelník KLMN má všechny vnitřní úhly pravé a obvod 20 cm. Čtverec ABCD má obvod rovněž 20 cm. Obsah čtverce ABCD Obsah čyřúhelníku KLMN 25. Máme standardní šestistěnnou hrací kostku s čísly 1 až 6. pravděpodobnost, že při třech po sobě jdoucích hodech padne součet 18 pravděpodobnost, že při dvou po sobě jdoucích hodech padne součet Auto jedoucí průměrnou rychlostí 80 km/h ujelo vzdálenost X km za čas t. t Čas, za který vlak jedoucí průměrnou rychlostí 88 km/ h ujel vzdálenost 1,1X km 27. Pětapadesátinásobek nejmenšího společného násobku čísel X a Y. Čísla X a Y jsou přirozená. Nejmenší společný násobek čísel 5X a 11Y 28.

20 f(-10) Funkce f je dána předpisem f(x) = x 10 + x 8 f(10) X = 3Y C Z = C 2X C < M je počet všech různých způsobů, jimiž lze vybrat z desetičlenné skupiny dvojici lidí, N je počet způsobů, jimiž lze z desetičlenné skupiny vybrat 8 lidí. M 30. dvojnásobek počtu všech úhlopříček v pravidelném n-úhelníku n je přirozené číslo větší než 4. N počet všech úhlopříček v pravidelném 2n-úhelníku 31. Bod X leží na obvodu obdélníku ABCD mimo stranu AB. obsah trojúhelníku ABX polovina obsahu obdélníku ABCD 2X 33. abcd > 0 ac < 0 bc 2 d % ze 3/5 z X 60 % ze 3 % z X 35. z 2 10 = 54 z 0 3Z

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

2012Rok značky ŠKODA

2012Rok značky ŠKODA 2012 Rok značky ŠKODA 8 40 16 42 22 49 26 35 Obsah 2012 Rok značky ŠKODA Předmluva předsedy představenstva Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda 4 Představenstvo 6 Třída sama pro sebe třetí generace zcela

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz 100 DNÍ NA RADNICI Rozhovor se starostou Mgr. Ondřejem Kolářem. (Článek na straně 7) 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6 se koná v pátek 24.

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Stát chystá revoluci v úvěrech Vladan Gallistl, Tereza Zavadilová Praha Banky i další společnosti,

Stát chystá revoluci v úvěrech Vladan Gallistl, Tereza Zavadilová Praha Banky i další společnosti, deník čtvrtek 26. 2. 2015 číslo 1815 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l Elita z Řeže Češi jsou v čele vývoje reaktorů nové generace téma str. 6 7 Les plný Leninů V jižní Litvě roste les, v němž

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 OBSAH I. JAK DŮLEŽITÉ JE NAŠE ZDRAVÍ? 4 aneb kapitola o tom, jak rádi Češi utrácejí, kolik stojí zdravotní péče a k čemu jsou dobré poplatky II. NAPLÁNUJTE

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ PŘES PRÁH ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ŠETRNÁ DOPRAVA 4/2010 Ř E S P R Á H PŘES PRÁH 4/2010 Obsah Slovo na úvod... 1 Informační

Více

Analýza některých případů řešených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v ČR

Analýza některých případů řešených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v ČR Analýza některých případů řešených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v ČR Michal Kulig (červen 2000) 2 OBSAH I II ÚVOD...3 ZÁKON O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE...3 III VYMEZENÍ TRHU A URČOVÁNÍ TRŽNÍHO

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více