MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS"

Transkript

1 MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS X-TRA 835 / 875 / 885 Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu

2 OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY P. 1 POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ P. 2 SEZNAM SOUČÁSTEK P. 3 POKYNY K MONTÁŽI P. 4-6 PŘIPRAVENO K POUŽITÍ P. 6 POKYNY NA POČÍTAČI P. 7-8 POKYNY K OVLÁDÁNÍ TLAČÍTEK P. 9 OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TABLETU P. 10 PROGRAM RUN ON EARTH P PROGRAM TREAD MONITOR P OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE BĚŽECKÉHO PÁSU P BMI & MET P. 19 BMR & RECOVERY P. 20 UMÍSTĚNÍ HLAVNÍHO SPÍNAČE P. 24 CHYBOVÉ HLÁŠENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ P. 24 JAK STROJ SLOŽIT PRO SKLADOVÁNÍ P. 24 JAK STROJ ROZLOŽIT KE CVIČENÍ P. 24 JAK UDRŽOVAT BĚŽÍCÍ DESKU P. 25 JAK UDRŽOVAT BĚŽÍCÍ DESKU TEKUTÝM SILIKONEM P. 25 VYROVNÁNÍ BĚŽÍCÍHO PÁSU P. 26 NASTAVENÍ NAPNUTÍ BĚŽÍCÍHO PÁSU P. 26 ČIŠTĚNÍ A KONTROLA BĚŽÍCÍHO PÁSU P. 26 ČIŠTĚNÍ P. 27 KONTROLA UTAŽENÍ SPOJŮ A PŘIPOJENÍ P. 27 JAK STROJ PŘESUNOUT P. 27 SKLADOVÁNÍ P. 27 JAK CVIČIT BEZPEČNĚ A EFEKTIVNĚ P. 27 SCHEMATICKÝ POHLED NA ZAŘÍZENÍ P. 28 SEZNAM SOUČÁSTEK P. 29 Vyhrazujeme si právo kdykoliv provést změny v barvách, součástkách a materiálu bez předchozího upozornění.

3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si prosím tyto následující základní bezpečnostní pokyny dříve, než začnete běžecký pás používat: * Nikdy běžecký pás nepoužívejte, pokud jsou vzduchové otvory ucpány. Udržujte vzduchové otvory bez chuchvalců prachu, vlasů a podobně. VAROVÁNÍ * Tento běžecký pás potřebuje speciální obvod 110V/220V 15/10AMP a to odděleně tak, aby nebyl sdílen s jinými elektrickými spotřebiči. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození elektroniky a motoru, a záruka nebude platná. * Pro snížení rizik úrazu elektrickým proudem, vždy odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky ihned po použití stroje a taktéž i před čištěním, montáží a servisem. *Nikdy nenechávejte běžecký pás bez dozoru, když je zapojen. Odpojte jej vypnutím hlavního spínače a vytažením ze zásuvky. * Vždy mějte končetiny mimo pohyblivé díly, když je stroj používán druhými. * Nedávejte ruce a nohy pod běžecký pás. * Nedovolte dětem pohyb na nebo okolo běžeckého pásu. UPOZORNĚNÍ * Nikdy běžecký pás nepoužívejte, pokud byl upuštěn, poškozen nebo namočen vodou. Kontaktujte svého prodejce pro servisní doporučení. * Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu, je doporučeno poradit se se svým lékařem. * Přestaňte používat běžecký pás, pokud máte pocit závratě nebo se necítíte dobře. * Pokud je stroj používán osobou s postižením nebo v jejich blízkosti, pak je nutné mít lékařské schválení a přísný dozor. * Používejte běžecký pás pouze pro účel, pro který byl navržen tak, jak je popsáno v návodu. * Netahejte běžecký pás za napájecí šňůru. * Udržujte napájecí kabel mimo ohřívané povrchy. * Nepoužívejte ani neskladujte stroj venku. * epoužívejte stroj v místech, kde se používají aerosolové výrobky, nebo kde se pracuje s kyslíkem. * Při zapnutí napájení, se prosím postavte vedle běžeckého pásu, a ne na něj. * Maximální hmotnost uživatele je 120kg * Nepoužívejte stroj ve vlhkém nebo mokrém stavu. * Nepoužívejte stroj na koberci, který je tlustší více než 1 cm. * Nepoužívejte stroj pod dekou. Nadměrné teplo může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění osob. * Nikdy nevkládejte předměty do žádného otvoru na běžeckém pásu * Udržujte běžecký pás na pevném a rovném povrchu se stranami nejméně dva metry vzdálené od každé stěny. Ujistěte se, že je kolem běžeckého pásu dostatek prostoru během používání, viz obrázek níže. 1

4 * Neběhejte na pásu bosí či bez bot. * Nepoužívejte volné boty nebo pantofle. Sportovní boty jsou nejvhodnější při použití běžeckého pásu. * Nikdy nepoužívejte běžecký pás s volnými doplňky, dlouhými oděvy jako je pyžamo nebo šaty. * Při chůzi nebo běhu vždy zůstávejte v přední části stroje. * Nikdy nechoďte nebo neběžte rychleji, než je pro vás pohodlné. * Neskákejte na běžeckém pásu ze strany na stranu. * Nepokládejte žádné tekutiny nikam na běžecký pás. * Nezapojujte stroj do stejné zásuvky s jiným elektrickým zařízením při použití. POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ Tento výrobek musí být uzemněn. Pokud by nastala porucha nebo výpadek proudu, uzemnění poskytuje cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud, čímž se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Tento běžecký pás je vybaven kabelem s konektorem pro uzemnění zařízení a zemnicí zástrčkou. Zástrčka musí být připojována do odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy. NEBEZPEČÍ Nesprávné připojení uzemnění běžeckého pásu může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem. Poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem, pokud si nejste jisti, zda je přístroj správně uzemněn. Neupravujte nijak zástrčku dodanou společně s běžeckým pásem. Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, nechte si řádně uzemněnou elektrickou zásuvku nainstalovat kvalifikovaným elektrikářem. Tato jednotka musí být připojena do jmenovitého 110 V 60 Hz, 15 AMP nebo 220 V, 50 Hz 10AMP okruhu, který má zemnící zástrčku. Zásuvky, které slouží pro více spotřebičů, nebo mají kolísavé napětí o více než 5%, mohou způsobit chybný výkon nebo poškození elektroniky stroje. Použití elektrického výkonu, který nebyl specifikován výše, může v konečném důsledku znamenat ukončení záruky. Nikdy nesundávejte elektrické zemnění obsažené v tří-pinové zástrčce stroje s adaptérem. Rozdíl v otáčkách motoru je +/- 10% 2

5 4 A B C D ASSEMBLY PARTS LIST 1. HLAVNÍ RÁM PŘEDNÍ TYČ POČÍTAČ KONZOLE POČÍTAČE NAPÁJECÍ KABEL...1 A. ŠROUB A PODLOŽKA... B. ŠROUB A PODLOŽKA... C. ŠROUB A PODLOŽKA... D. NÁŘADÍ

6 POKYNY K MONTÁŽI Krok 1: PŘEDNÍ TYČ Připojte dráty z pravé přední tyče (s drátem) (2) k hlavnímu rámu (1), pak připojte pravou přední tyč (2) k hlavnímu rámu (1). Dávejte pozor, abyste dráty nepřiskříply. HLAVNÍ RÁM PŘEDNÍ TYČ Krok 2: Umístěte šrouby a podložky (A a B) na pravou přední tyč (2), ale ještě neutahujte. Připojte levou přední tyč (2) na hlavní rám (1), umístěte šrouby a podložky (A a B), ale opět ještě neutahujte. HLAVNÍ RÁM Computer Console Krok 3: Připojte drát z počítačové konzule (4) na horní stranu pravé přední tyče (2) a strčte dráty dovnitř tyče, pak namontujte počítačovou konzuli (4) na horní stranu těch dvou předních tyčí. Buďte opatrní, abyste nepřiskřípnuli dráty. FRONT POST 4

7 Krok 4: Umístěte šrouby a podložky (A a B) na dvě přední tyče, ale neutahujte. Krok 5: Připojte dráty z počítače (3) k počítačové konzuli (4), strčte všechny dráty do trubky na počítači (3), a pak připevněte počítač (3) na počítačovou konzuli (4). Dávejte pozor na dráty. Krok 6: Umístěte šrouby a podložky (C) na trubku na počítači (3). Po provedení všech výše zmíněných kroků, můžete utáhnout všechny šrouby. 5

8 Krok 7: Připojte napájecí šňůru. SYSTÉM ASA Otočením šroubu lze změnit nárazová intenzita z Měkké (pokles 60%) na Tvrdou (pokles 20%). NASTAVENÍ POLOHY STROJE PRO POUŽITÍ Na přední spodní straně jsou 4 vyrovnávací nožičky. Seřiďte nožičky tak, aby byl hlavní rám ve stabilní poloze na zemi. 6

9 POKYNY K POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČE (1) Obrazovka Rychlosti Obvod kruhu je rozdělen do 20 čtverečků. Každý čtvereček znamená 1km/h. Když je rychlost 1km/h, bude rozsvícen jeden čtvereček. Při rychlosti 16km/h se rozsvítí 16 čtverečků. (2) Obrazovka pro Pohlaví, Čas a Výšku Obrazovka pro pohlaví: Muž je na levé straně, Žena na pravé. Obrazovka pro čas: Obrazovka pro výšku: cm (3) Obrazovka pro Sklon a Věk Sklon: 0 12% Věk: let (4) Obrazovka pro Rychlost a Váhu Rychlost: km/h (X-TRA 835) 18.0km/h (X-TRA 875) 20.0km/h (X-TRA 885) Váha: 000 ~ 999 kg 7

10 (5) Obrazovka pro Program a BMI Program: 0-12 BMI: 00 99kg/metr x metr. Viz strana 19. (6) Obrazovka pro Vzdálenost a METs Vzdálenost: km (výchozí nastavení je 1km) Mets: ML/kg/Min. Viz strana 19. (7) Obrazovka pro Kalorie a BMR Kalorie: Kcal BMR: Kcal. Viz strana 20. (8) Obrazovka pro Puls Puls: úderů za minutu (9) Obrazovka pro Úroveň a Uzdravení Úroveň: 1-3 Uzdravení: Čas/minuta. Viz strana 20. (10) Obrazovka 1. Při běhání v režimu Rychlý Start nebo Cíl, obrazovka Sklonu zobrazí počet kol, které jste uběhli. Obrazovka Rychlosti zobrazí okruh. V každém okruhu je 40 teček a každá tečka znamená 10 metrů, tedy jeden okruh je 400 metrů 2. Při běhání v Přednastaveném programu, obrazovka Sklon zobrazí profil sklonu, obrazovka Rychlosti zobrazí profil rychlosti. (11) Z ávěrečný graf Zobrazí procento, jaké jste uběhli. 8

11 FUNKCE TLAČÍTEK: (1) Rychlá tlačítka pro rychlost K dispozici je 10 tlačítek: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stiskněte 1 pro 1 km/h, stiskněte 8 pro 8 km/h, stiskněte 1 a 6 pro 16 km/h. (2) Tlačítko pro cílový čas Slouží pro nastavení cílového času cvičení. (3) Tlačítko pro cílovou vzdálenost Slouží pro nastavení cílové vzdálenosti cvičení. (4) Tlačítko pro cílové kalorie Slouží pro nastavení cílových kalorií cvičení. (5) Tlačítko PROFIL Slouží pro výběr přednastaveného programu P1 ~ P12 (6) Tlačítko HRC Slouží pro výběr programu tepové frekvence H1 ~ H3. (7) UŽIVATELSKÉ tlačítko Slouží pro výběr uživatelského programu U1 ~ U3 pro cvičení. (8) Tlačítko k editaci uživatele Slouží k výběru uživatelského programu (U1 ~ U3 jsou k dispozici pro 3 různé profily) Uživatel si nejdříve musí nastavit svůj program pomocí tlačítka Edit, pak si může zvolit požadovaný program a stiskem tlačítka USER začít cvičit. Můžete použít také tlačítko SPEED pro nastavení požadované rychlosti v každém okruhu, Stiskněte 1 pro 1km, stiskněte 08 pro 8km, 12 pro 12km. (9) Tlačítko SPEED (RYCHLOST) a. Slouží k nastavení rychlosti a upravení nastavení rychlosti. (10) Tlačítko INCLINE (up/down) (SKLON nahoru/dolu) a. Slouží k nastavení sklonu a upravení nastavení sklonu. (11) Tlačítko START V režimu zastavení, stiskněte toto tlačítko pro spuštění. (12) Tlačítko PAUSE a. Stiskněte toto tlačítko pro dočasné zastavení stroje. Pokud není stroj znovu spuštěn do 20 minut. b. Úroveň sklonu se sníží automaticky na 0%. (13) Tlačítko RESET a. V pozastaveném režimu, stiskněte toto tlačítko, systém se obnoví a přejde do režimu zastavení. b. Stisknutím tohoto tlačítka během výběru programu, systém se obnoví a přejde do režimu zastavení. c. Stisknutím tohoto tlačítka na déle než 3 vteřiny, se obrazovka přepne ze zobrazení Sport Data (údaje o cvičení) na zobrazení Body Data (tělesné údaje). (14) Tlačítko ENTER Slouží pro potvrzení nastavených hodnot nebo přepnutí obrazovky. (15) Tlačítko RECOVERY Zobrazuje vaše hodnoty po cvičení. POZNÁMKY: A. Stiskněte tlačítko Recovery po cvičení, držte obě ruce na destičkách pro měření pulsu na obou rukojetích po dobu 1 minuty, obrazovka Recovery zobrazí graf pro zobrazení tepové frekvence. B. Po stisknutí tlačítka Recovery pro kontrolu tělesné kondice, pak můžete stisknout tlačítko Reset a Enter pro načtení BMI, BMR, METs. C. Poté můžete stisknout tlačítko Reset znovu a přejít na stav ready-to-operate (připraven k provozu). D. Pokud Puls nelze zkontrolovat ve funkci Recovery, zobrazí se Er (chyba). Můžete stisknout tlačítko Reset a přejít na ready-to-operate. 9

12 OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TABLETU Příklad pro I-PAD Použijte Bluetooth pro připojení. Uživatel potřebuje pouze vložit ipad do ipad zóny nastavení, která je na přední straně LCD displeje, a pak zadat program pro nastavení ipadu. Spusťte vyhledávání bluetooth a vyberte bluetooth běžeckého pásu. Na displeji se zobrazí "connected (připojeno). Po úspěšném připojení, prosím spusťte ipad v APP: Run on Earth Detection Pokud používáte program APP k načtení: použijte ipad pro připojení k Apple s itunes Store for Pafers Vyhledejte a pak načtěte program RUN ON EARTH nebo TREAD MONITOR na váš ipad RUN ON EARTH 10

13 1. Nastavte cestu běhu Nejdříve vyhledejte město, stát, který vám vyhovuje. Poté přetáhněte počáteční bod S (zelený) na jiné místo, které bude cíl a nastavte tak cestu. 2. Zvolte Bluetooth pro připojení 3. Spusťte program Run on Earth Stiskněte tlačítko Start na běžeckém pasu a začněte běžet. Ulice, satelitní pohled a mapa se zobrazí v zápětí. Klepněte na SIGN a vyberte si to, co vám vyhovuje. SIGN 11

14 TREAD MONITOR (když se ipad nepřipojí s běžeckým pásem, vstupte do App, režim Dashborad Setup PAFERS je otevřen na levé obrazovce a zde také provedete nastavení). 1. Deska přístroje STATISTIKA: Přihlaste se na svůj osobní účet, můžete zkontrolovat celkový fitness čas, vzdálenost a spálené kalorie uživatele, taktéž i průměrnou rychlost a tepovou frekvenci, které jsou uloženy v APP. HISTORIE: Po přihlášení se na svůj osobní účet, můžete zkontrolovat fitness čas, vzdálenost, spálené kalorie za každé cvičení. SLEDOVÁNÍ UZDRAVENÍ: Po přihlášení se do svého osobního účtu, můžete zkontrolovat uzdravení pulsu uživatele po každé, když použijete režim Recovery. 2. Nastavení Přihlaste se, zaregistrujte nebo spravujte osobní základní údaje uživatele; jméno, výška, váha, věk, obrázek, km/h a některá další APP nastavení. Základní údaje umožňují pohodlné vytváření fitness vzorců a účtů v dalších Pafer App. Můžete aktualizovat své fitness informace a obraz tím, že pořídíte fotografii pomocí svého ipad fotoaparátu nebo použijte obrázek z úložiště. Každý režim má své speciální pozadí něco jako múzu, je možné zavřít tuto funkci. 12

15 3. Pafers Napište dopis firmě Pafers nebo navštivte webové stránky aplikace Pafers a pomozte tím, že ohodnotíte aplikaci Pafers pro běžecké pásy, nebo se můžete podívat na další Pafer aplikace. 4. Rychlé cvičení Režim, který používáte nejvíce je považován za režim rychlého startu. Když vstoupíte do tohoto režimu, zobrazí se osobní údaje uživatele. Pokud se uživatel přihlásil, zobrazí se uložená data uživatele. Pokud nejste přihlášeni, můžete pro spuštění použít GUEST (HOST). Po přihlášení se na obrazovce zobrazí vložit údaje. Stisknutím tlačítka "SKIP (Přeskočit)" budete pokračovat, pak stiskněte tlačítko "START" pro spuštění běžeckého pásu. Pás začne při minimální rychlosti a sklonu 0, má 8 zobrazení: vzdálenost, čas, fitness, kalorie, tepová hodnota, aktuální rychlost, aktuální sklon, rychlost měnící profil a sklon měnící profil. V průběhu cvičení stiskněte tlačítko ipadu "home" pro návrat zpět na plochu ipadu, abyste mohli přejít do jiného programu, jako je hudba, obrázky, internet nebo a tak dále. V tu chvíli bude běžecký pás pokračovat a cvičební hodnoty se budou normálně počítat. Pokud stisknete tlačítko home na ipadu 2 krát a pak vyberte "Tread Monitor", změní se na zobrazení APP. Abyste se mohli registrovat, použijte internet nebo , k tomu potřebujete, aby ipad měl 3G nebo funkční wi-fi připojení. (picture only for reference) 13

16 Pokud během cvičení stisknete STOP, načítání se změní na PAUSE, pokud chcete program ukončit, stiskněte prosím STOP na 5 sekund a zobrazí se čas cvičení, vzdálenost a spálené kalorie během vašeho cvičení. (picture only for reference) Pokud se uživatel přihlásil, stiskněte MAIN MENU (HLAVNÍ NABÍDKA) pro návrat na hlavní stranu APP. Pokud nejste přihlášeni na svůj účet, zobrazí se login (přihlásit se), register (registrovat) nebo cancel (zrušit). Přihlášený uživatel, který je registrovaný, může uložit své údaje cvičení po skončení programu cvičení. 5. Program Režim automatický program má 6 programů. Každý z nich má 2 cvičební intenzity: lehkou a těžkou. 6. H.R.C Systém má 60%, 85% a individuální nastavení hodnoty pulsu. Když je program spuštěn, není potřeba použít bezdrátový hrudní pás. 14

17 7. Uzdravení Hodnota vylepšení pulzu: tento režim se používá k analýze rychlosti vylepšení pulzu po cvičení. Uživatel musí použít bezdrátový hrudní pás nebo podržet senzory pulzu na rukojeti. Po cvičení se vraťte do režimu start/steady, pak vyberte možnost RECOVERY TEST. Po vstupu do RECOVERY TEST, systém automaticky načte osobní údaje uživatele, které jsou v APP uloženy, např. váha, věk, pohlaví. V kontrolujícím programu, vyberte i pro spuštění kontrolního programu. Zobrazí se vlastnosti tohoto programu pro příklad uživatele. Stiskněte i znovu a instrukce se zavřou. Po stisknutí START se program spustí. Čas bude odpočítávat 60 sekund, rychlost bude konzistentní a po skončení programu se zobrazí vaše hodnocení. Když program pracuje, stisknutím tlačítka STOP se zastaví a vypne. V průběhu cvičení nebo během 60 vteřinového procesu analýzy pulzu, v případě, že není detekován žádný pulz 45 sekund, pak prostřední okno zobrazí varování NO PULSE (žádný pulz). Po 60 sekundové analýze, prostřední okno zobrazí výsledky hodnocení: Datum: Datum testu Vrchol: Max. hodnota pulzu během testu HR po minutě: pulz po 60 sekundách analýzy Výsledek: Hodnota pulzu (Vrchol-HR po minutě) ZAPOMENOUT ZAŘÍZENÍ IPad může být odpojen z běžeckého pásu následujícím způsobem: (1) Vstupte do nastavení programu ipadu a otevřete nastavení vyhledávání Bluetooth, vyberte nastavení bluetooth běžeckého pásu, stiskněte tlačítko "Zapomenout toto zařízení" a zkontroluje, z da se objevil nápis "Not connected (Nepřipojeno)". (2) Je-li ipad dále než 32 kilometrů od běžeckého pásu, bude mimo rozsah vyhledávání. (3) Stiskněte tlačítko "HOME"na ipadu rychle dvakrát a tím smažete paměť APP. (4) Vypněte běžecký pás. REŽIM ZMĚNY JEDNOTEK V režimu nastavení váhy stiskněte klávesu ENTER po dobu 10 sekund a zadejte MPH / Km/h režim. Pokud zvolíte MPH, LCD okno zobrazí "English". Pokud jste zvolili Km/h, systém zobrazí "Metrický". Stiskněte tlačítko Speed zvýšení/snížení a změňte english/metrický, pak stiskněte ENTER pro potvrzení výběru. Pokud je vaše operace úspěšně dokončena, systém se znovu inicializuje. 15

18 OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE BĚŽECKÉHO PÁSU UPOZORNĚNÍ: Před zahájením cvičení se ujistěte, že je bezpečnostní klíč správně umístěn na počítačové konzole a bezpečnostní spona je bezpečně připojena k části vašeho oblečení. Když spouštíte stroj, vždy stůjte na bočních lištách, ne na běžícím pásu. Nechte běžeckému pásu dosáhnout rychlosti nejméně 1.0 km/h a pak na něm začněte chodit. Před použitím si nejdříve přečtěte tento návod, abyste se seznámili s počítačem běžeckého pásu a dalšími důležitými funkcemi. VAROVÁNÍ Když motor běží, generuje se teplota. Čím déle motor běží, tím vyšší je teplota stroje. Zvláště, když běží s těžkým zatížením po delší dobu, teplota bude mnohem vyšší. Proto, abyste prodloužili životnost motoru, prosím po každém použití, nechte běžecký pás běžet bez zatížení na maximální rychlost po dobu 5 minut, aby se ochladil a jeho teplota klesla. Pokud slyšíte podivné zvuky z motoru, přestaňte stroj používat a poraďte s prodejcem. JAK STROJ POUŽÍVAT KEY IN PERSONAL DATA Step 1: Turn Master Power Switch on. Step 2: Placing Safety Key on the computer: 1. Treadmill will decline to 0%. 2. Age / Display window is flashing, you may refer below How to key in personal data to key in. 3. For any reason to re-place Safety Key or press Reset button to reset the system, computer will switch to personal data key-in window. 4. Or you may just push Start button to start running without keying in personal data, machine will run and follow by the default value. 5. You may also press and hold the Reset button to switch the screen back to the page for re-keying in personal data. JAK VLOŽIT OSOBNÍ ÚDAJE Prosím, postupujte podle pokynů níže pro vložení osobních údajů: Osobní údaje zahrnují pohlaví, věk, výšku, váhu, což jsou údaje základní pro výpočet BMI, BMR, METs, spálené kalorie a HRC. (A) Vložení věku: Zobrazení věku rozbliká výchozí hodnotu 30 let. 1 st : Stiskněte tlačítko Speed či Incline (+ -) pro vložení svého věku (10 ~ 99). 2 nd : Stiskněte Enter pro potvrzení. 3 rd : Zadejte Pohlaví nebo stiskněte tlačítko Start pro spuštění běhu. Ostatní osobní údaje budou následovat výchozí hodnoty. (B) Vložení pohlaví Zobrazení pohlaví rozbliká symbol pro muže. 1 st : Stiskněte tlačítko Speed či Incline (+ -) pro výběr pohlaví 2 nd : Stiskněte Enter pro potvrzení 3 rd : Zadejte výšku nebo stiskněte tlačítko Start pro spuštění běhu. Ostatní osobní údaje budou následovat výchozí hodnoty. (C) Vložení výšky Zobrazení výšky rozbliká 170cm. 1 st : Stiskněte tlačítko Speed či Incline (+ -) pro výběr výšky (50 ~ 250) 2 nd : Stiskněte Enter pro potvrzení 3 rd : Zadejte hmotnost nebo stiskněte tlačítko Start pro spuštění běhu. Ostatní osobní údaje budou následovat výchozí hodnoty. 16

19 (D) Vložení hmotnosti Zobrazení hmotnosti rozbliká 70 kg. 1 st : Stiskněte tlačítko Speed či Incline (+ -) pro nastavení své hmotnosti (20 až 200). Nyní si můžete přečíst své BMR a BMI. Viz strana nd : Stiskněte Enter pro přepnutí do režimu připraveného k provozu. Pak můžete zvolit režim běhu a spustit cvičení. POZNÁMKY: Upozorňujeme, že zobrazení hodnot MET, UZDRAVENÍ a BMR na tomto stroji jsou pouze pro referenční účely, nikoliv pro lékařské účely. (A) REŽIM RYCHLÝ START VÝBĚR REŽIMU CVIČENÍ Stiskněte tlačítko START pro spuštění běhu. Čas, vzdálenost a kalorie se budou počítat od 0. 0 se také objeví na obrazovce Sklonu, první tečka bude blikat na obrazovce Rychlosti. A 0 skočí na 1 po uběhnutí 400m / jedno kolečko. Můžete stisknout tlačítko INCLINE / nebo SPEED / a upravit sklon a rychlost dle libosti. Nebo můžete stisknout tlačítko Quick Speed (Rychlé tlačítko) pro rychlé dosažení rychlosti, kterou preferujete. (B) 12 REŽIM 12 PŘEDNASTAVENÝCH PROGRAMŮ Stiskněte tlačítko Profil a zvolte programu: P1 ~ 12. Stiskněte tlačítko ENTER a INCLINE / nebo SPEED / a zvolte Úroveň 1 ~ 3. Stiskněte tlačítko ENTER, přednastavená hodnota 32:00 bliká. Stiskněte tlačítko INCLINE / nebo SPEED / a nastavte požadovaný čas od 10 ~ 99. Stiskněte tlačítko ENTER a START a spustíte běh. POZNÁMKY: P1 ~ P4 jsou pro ovládání rychlosti P5 ~ P8 jsou pro ovládání sklonu P9 ~ P12 jsou pro ovládání rychlost a sklonu (C) REŽIM CÍLOVÝ PROGRAM (ČAS, VZDÁLENOST, KALORIE) Vyberte si cílový program, Čas, Vzdálenost nebo Kalorie pro odpočítávání cvičení. Stiskněte tlačítko TIME pro cílový čas, výchozí nastavení 32:00 bliká, stiskněte tlačítko INCLINE / nebo SPEED / pro nastavení požadovaného času cvičení 10 ~ 99 minut, stiskněte klávesu ENTER a tlačítko START pro spuštění běhu. Nebo stiskněte tlačítko CALORIES pro cílové kalorie, výchozí nastavení 10.0 bliká, stiskněte INCLINE / nebo SPEED / a nastavte požadovanou hodnotu kalorií 10 ~ 990 kcal, pak stiskněte klávesu ENTER a tlačítko START pro spuštění běhu. Nebo stiskněte tlačítko VZDÁLENOST pro nastavení cílové vzdálenosti, výchozí nastavení 1 0,0 bliká, stiskněte INCLINE / nebo SPEED / a nastavte požadovanou vzdálenost cvičení 1 ~ 20 km, pak stiskněte klávesu ENTER a START pro spuštění běhu. Když se nastavené hodnoty dopočítají k 0, stroj se automaticky zastaví. (D) REŽIM UŽIVATELSKÝ PROGRAM (U1, U2, U3) Stiskněte tlačítko EDIT USER (UPRAVIT UŽIVATELE) a zvolte U1, U2 nebo U3 pro nastavení požadovaného profilu uživatele. Stiskněte tlačítko ENTER, první řada v zobrazení Incline a Speed bliká, stiskněte tlačítko INCLINE / a SPEED / pro nastavení požadované hodnoty sklonu a rychlosti první řady. Stiskněte tlačítko ENTER, systém přeskočí do druhé řady v obou zobrazení, opakujte výše uvedený postup pro nastavení požadovaného sklonu a rychlosti druhé řady. Opakujte výše uvedený postup pro nastavení všech 16 řad. Potom můžete stisknout tlačítko START na základě výchozího nastavení 32 minut a začít cvičení. A poté, co je některý z U1, U2, U3 nastaven, stiskněte tlačítko USER a zvolte U1, U2 nebo U3. Poté stiskněte tlačítko Enter, výchozí nastavení 32:00 bliká. Stiskněte tlačítko INCLINE / nebo SPEED / a nastavte požadovaný čas. Stiskněte tlačítko ENTER a START pro spuštění běhu podle nastavených profilů. 17

20 (E) HRC PROGRAM (H1, H2, H3) PROGRAM SRDEČNÍ FREKVENCE Stiskněte tlačítko HRC pro volbu programu srdeční frekvence, H1 (nebo H2, H3). Stiskněte tlačítko ENTER a INCLINE / nebo SPEED / pro nastavení Úrovně (L1- L3). Stiskněte tlačítko INCLINE / nebo SPEED / pro nastavení požadovaného času. Stiskněte tlačítko ENTER a START pro spuštění běhu. Uživatel musí držet obě ruce na destičkách pro měření pulzu na rukojetích. Stroj poběží a bude následovat osobní údaje, které byly vloženy automaticky, sklon a rychlost mohou být nastaveny. POZNÁMKY PRO HRC POUŽITÍ HRC 1 (REGULACE RYCHLOSTI): 1. Držte obě ruce na destičce pro měření pulsu a za 30 sekund po stisknutí tlačítka START, počítač detekuje puls uživatele a zobrazí jej na počítači pro další použití. 2. Pokud počítač nemůže rozpoznat puls uživatele do 30 sekund, stroj se zastaví, a na obrazovce se zobrazí "NO PULSE (ŽÁDNÝ PULS). 3. Pokud je uživatelův aktuální tep vyšší než je maximální nastavená hodnota srdečního tepu, rychlost se sníží o 0.2km/h za detekci. Když rychlost dosáhne nejnižší hodnoty, ale hodnota tepu je stále vyšší než je zadaná maximální hodnota, doporučuje se přestat cvičit a poradit se s lékařem. 4. Pokud je aktuální srdeční tep 20 krát vyšší než maximální nastavená hodnota tepu po dobu 20 sekund, systém se zastaví a přejde do režimu pozastaveno. 3 minuty po režimu pozastaveno, systém přejde do režimu zastavení. 5. Pokud je uživatelův aktuální tep nižší, než je nastavená maximální hodnota srdečního tepu, rychlost se zvýší o 0.2km/h za detekci. Jakmile rychlost dosáhne nejvyšší hodnoty, ale skutečný srdeční tep je stále nižší než je nastavená maximální hodnota srdečního tepu, stroj bude stále běžet na nejvyšší rychlosti. POUŽITÍ HRC 2 (KONTROLA SKLONU): Ovládání je stejné jako u HRC 1 1. Aktuální srdeční tep je nižší než max. nastavená hodnota: Zvýšení sklonu o 1% za detekci. 2. Aktuální srdeční tep je vyšší než max. nastavená hodnota: Snížení sklonu o 1% za detekci POUŽITÍ HRC 3 (KONTROLA RYCHLOSTI A SKLONU): Ovládání je stejné jako u HRC 1 1. Aktuální srdeční tep je nižší než max. nastavená hodnota: Zvýšení rychlosti nejprve o 0.2 za detekci. Po dosažení nejvyšší rychlosti, bude sklon o 1% zvýšen za detekci. 2. Aktuální srdeční tep je vyšší než max. nastavená hodnota: Snížení rychlosti nejprve o 0.2 za detekci. Poté, co se dostane do nejnižší rychlost, bude sklon o 1% snížen za detekci NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍHO SRDEČNÍHO TEPU: Úroveň 1: (220 - věk) x 60% Úroveň 2: (220 - věk) x 75% Úroveň 3: (220 - věk) x 85% 18

21 POZNÁMKY: 1) Počítač může zobrazit 2 stránky. Jedna z nich je pro sportovní údaje, zobrazování vzdálenosti, času a kalorií. A druhá je pro tělesné údaje, zobrazování výšky, věku, hmotnosti, pohlaví, BMI, BMR, Mets a Uzdravení. 2) Při jakémkoliv cvičebním režimu, stiskněte tlačítko Stop, obrazovka bude zobrazovat sportovní údaje. Můžete stisknout tlačítko Enter pro přepnutí do tělesných údajů. Potom můžete stisknout tlačítko Start a restartovat nedokončené cvičení z 0.8km/h. 3) Je-li stroj v režimu ready-to-operate (připraveno-k-provozu), stiskněte tlačítko Recovery pro provedení testu, pak můžete stisknout tlačítko Reset a přejít zpět na režim ready-to-operate. 4) Při jakémkoliv cvičebním režimu, stiskněte tlačítko Stop, obrazovka bude zobrazovat sportovní údaje. Stisknutím tlačítka Recovery proveďte test, pak můžete stisknout tlačítko Reset pro přepnutí zpět na předchozí stránku. Poté stiskněte tlačítko Start a restartujte nedokončené cvičení z 0.8km/ h nebo stiskněte Enter pro přepnutí do tělesných údajů. 5) Po dokončení jakéhokoliv cvičebního režimu, na obrazovce budou zobrazeny sportovní údaje. Stisknutím tlačítka Recovery provedete test. Potom můžete stisknout tlačítko RESET pro přepnutí zpět na sportovní údaje. Stiskněte tlačítko Enter pro přepnutí do tělesných údajů. Použijte I-Pad nebo podobný model na běžeckém pásu Umístěte I-Pad do slotu v počítači, pak můžete chodit na běžeckém pásu a využívat funkcí, které I- Pad nabízí. K dispozici jsou 3 otvory. Levý (USB port) je určen pro nabíjení, prostřední je pro sluchátka, a pravý je určen pro reproduktory. VAROVÁNÍ: 1. Při běhu vysokou rychlostí na běžeckém pásu, nepoužívejte I-Pad ani Smart telefon. 2. Pro svou bezpečnost, nevstupujte na běžící pás při vkládání osobních údajů a výběru cvičebního režimu. Postavte se na pás po stisknutí tlačítka Start a pás se rozběhne. BMI (Body Mass Index) Je to standardní hodnocení tělesné hmotnosti. Získejte číselnou míru BMI ze své výšky a aktuální hmotnosti, abyste věděli, zda jste ve zdravém rozsahu! Jak hodnotu vypočítat: Pokud uživatel váží 60kg a je 165 cm vysoký, pak BMI je 22. BMI 22 KG/(MxM) = 60 / (1.65 x 1.65) (BMI) (kg/m2) Níže jsou referenční údaje: Vyhodnoťte si, zda spadáte do cílového rozmezí BMI a pomocí cvičení a kontrolované diety se snažte dosáhnout nebo zůstat v rozmezí cílové BMI. Podváha Normální Nadváha Mírně obézní Těžce obézní Velmi těžce obézní BMI < BMI<25 25 BMI<30 30 BMI<35 35 BMI<45 BMI 40 METs (metabolický ekvivalent) Toto je termín používán k reprezentaci intenzity cvičení. Pokud vidíte 6 MET zobrazených na běžeckém pásu, znamená to: Pracujete 6krát více, než v klidu. Používáte 6 krát tolik kyslíku a spalujete 6 krát více kalorií, než v klidu. Cvičení v mírné intenzitě je důležité pro váhovou osu, odhaduje se na 3-6 MET. 19

22 Níže uvedené informace jsou pouze referenční. Fyzická aktivita Lehce zátěžové aktivity Spaní Sledování televize Psaní, práce na psacím stole Chůze 2.7 km/h, strolling, velmi pomalu Chůze 4 km/h Středně zátěžové aktivity Cvičení na rotopedu, 50 watů, velmi málo namáhavé Chůze 4.8 km/h Cvičení doma, mírné nebo středně namáhavé, běžné Chůze 5.5 km/h Jízda na kole, > 16km/h, odpočinek, pro práci nebo volný čas Rotoped, 100watů, mírně namáhavé Těžce zátěžové aktivity Běhání, obecné Cvičení (např. sedy-lehy, přitahování apod.), velmi namáhavé Rychlý běh Skákání přes švihadlo MET < to > BMR (bazální metabolismus) Jedná se v podstatě o kalorie, které spálíte v klidovém stavu., což je nazýváno také klidový energetický výdej a je většinou určen podle genetické výbavy a tělesné hmotnosti. Jedná se o množství energie potřebné k udržení bazálního metabolismu po určitou časovou jednotku. BMR vyplývající z našeho počítače je založený na 4 hlavních faktorech: pohlaví, výška, váha a věk. Takže, když vložíte osobní údaje, BMR se načte na vašem počítači. Můžete se také podívat na níže uvedený vzorec pro výpočet BMR. Muž = 66 + (13,7 x hmotnost v kg) + (5 x výška v cm) - (6,8 x věk) Žena = (9,6 x hmotnost v kg) + (1,7 x výška v cm) - (4,7 x věk) RECOVERY (vylepšení srdeční frekvence, HRR) (úder/minuta) Tento údaj ukazuje, kolik úderů vaše srdce musí učinit za minutu, aby se obnovilo na původní tep po cvičení. Údaje níže jsou pouze referenční: 20 Méně než 10 úderů Méně než 20 úderů úderů úderů úderů Více než 600 Velmi špatné Špatné Přijatelné Dobré Výborné Nejlepší

MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS. FitLux 365. Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu

MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS. FitLux 365. Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS FitLux 365 Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu OBSAH DULEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.... POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ.... SEZNAM SOUČÁSTEK... POKYNY K MONTÁŽI.... Str.. 1 Str..

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL14714.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL14714.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL474. Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených dílů

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL30914.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL30914.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL30914.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6923 Běžecký pás insportline Borra Pro

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6923 Běžecký pás insportline Borra Pro UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6923 Běžecký pás insportline Borra Pro 1 OBSAH 1. KONTROLA OBSAHU BALENÍ... 3 2. ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK... 4 2.1 Držák kabelu a síťový vypínač... 5 2.2 Běžecký pás a zdvihový mechanismus...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 VÝROBNÍ ČÍSLO. www.tunturi.cz

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA C85 VÝROBNÍ ČÍSLO. www.tunturi.cz C85 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝROBNÍ ČÍSLO www.tunturi.cz OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 CVIČENÍ 3 POČÍTAČ 5 ÚDRŽBA 11 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 12 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 12 MONTÁŽ 13 POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

Více

Uživatelský manuál POZOR! Před použitím zařízení si přečtěte pozorně všechny instrukce v tomto manuálu. Manuál uschovejte. www.fit-pro.

Uživatelský manuál POZOR! Před použitím zařízení si přečtěte pozorně všechny instrukce v tomto manuálu. Manuál uschovejte. www.fit-pro. Model No. PFEX01311.2 Serial No. Poznačte si sem sériové číslo vašeho stroje. Uživatelský manuál Sériové číslo POZOR! Před použitím zařízení si přečtěte pozorně všechny instrukce v tomto manuálu. Manuál

Více

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č.

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č. Č. modelu: PFIVEL857. Výrobní č. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Napište výrobní číslo do předchozího políčka. Štítek se sériovým číslem OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky. www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Model č. NTIVEX71014.0 Výrobní č.: Štítek s výrobním č.

NÁVOD K POUŽITÍ OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky. www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Model č. NTIVEX71014.0 Výrobní č.: Štítek s výrobním č. Model č. NTIVEX704.0 Výrobní č.: NÁVOD K POUŽITÍ Štítek s výrobním č. Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte: Česká republika

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

Návod na použití Běžecký pás SPEED

Návod na použití Běžecký pás SPEED Návod na použití Běžecký pás SPEED SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Seven Sport s.r.o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300 970, www.insportline.cz pro Slovensko: INSPORTLINE s.r.o.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Projektor PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Uživatelská příručka Modely PA522U, PA572W, PA622X, PA621U, PA671W a PA721X nejsou distribuovány v Severní

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám, k zakoupení tohoto kvalitního výrobku, který byl vyvinut podle nejnovějších technických znalostí a vyroben

Více

CZ7602. Notebook uživatelská příručka

CZ7602. Notebook uživatelská příručka CZ7602 Notebook uživatelská příručka Listopad 2011 Obsah Kapitola 1:: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

navi2coach Uživatelská příručka Čeština

navi2coach Uživatelská příručka Čeština navi2coach Uživatelská příručka Čeština Index 1 HLAVNÍ... 5 1.1 Obecné informace... 6 2 Rozsah dodávky... 6 2.1 Kompatibilní o- synce příslušenství ( volitelné)... 7 2.2 Jak používat kompatibilní příslušenství

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

vívoactive Návod k obsluze Únor 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01749-41_0A

vívoactive Návod k obsluze Únor 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01749-41_0A vívoactive Návod k obsluze Únor 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01749-41_0A Obsah Úvod... 1 Párování s vaším smartphonem... 1 Nabíjení zařízení...1 Přehled zařízení...1 Ikony... 1 Tipy pro dotykovou

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SIDE BY SIDE CHLADNIČKA RM25***** CZECH REPUBLIC UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY 2 NÁVOD K OBSLUZE 4 NASTAVENÍ CHLADNIČKY 4 HLAVNÍ FUNKCE 4 OVLÁDACÍ PANEL 5 PANEL DIGITÁLNÍ INDIKACE

Více

Stručná příručka s řešením problémů

Stručná příručka s řešením problémů Stručná příručka s řešením problémů OBSAH Registrace produktu 2 Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 5 Seznámení

Více