MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS"

Transkript

1 MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS X-TRA 835 / 875 / 885 Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu

2 OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY P. 1 POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ P. 2 SEZNAM SOUČÁSTEK P. 3 POKYNY K MONTÁŽI P. 4-6 PŘIPRAVENO K POUŽITÍ P. 6 POKYNY NA POČÍTAČI P. 7-8 POKYNY K OVLÁDÁNÍ TLAČÍTEK P. 9 OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TABLETU P. 10 PROGRAM RUN ON EARTH P PROGRAM TREAD MONITOR P OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE BĚŽECKÉHO PÁSU P BMI & MET P. 19 BMR & RECOVERY P. 20 UMÍSTĚNÍ HLAVNÍHO SPÍNAČE P. 24 CHYBOVÉ HLÁŠENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ P. 24 JAK STROJ SLOŽIT PRO SKLADOVÁNÍ P. 24 JAK STROJ ROZLOŽIT KE CVIČENÍ P. 24 JAK UDRŽOVAT BĚŽÍCÍ DESKU P. 25 JAK UDRŽOVAT BĚŽÍCÍ DESKU TEKUTÝM SILIKONEM P. 25 VYROVNÁNÍ BĚŽÍCÍHO PÁSU P. 26 NASTAVENÍ NAPNUTÍ BĚŽÍCÍHO PÁSU P. 26 ČIŠTĚNÍ A KONTROLA BĚŽÍCÍHO PÁSU P. 26 ČIŠTĚNÍ P. 27 KONTROLA UTAŽENÍ SPOJŮ A PŘIPOJENÍ P. 27 JAK STROJ PŘESUNOUT P. 27 SKLADOVÁNÍ P. 27 JAK CVIČIT BEZPEČNĚ A EFEKTIVNĚ P. 27 SCHEMATICKÝ POHLED NA ZAŘÍZENÍ P. 28 SEZNAM SOUČÁSTEK P. 29 Vyhrazujeme si právo kdykoliv provést změny v barvách, součástkách a materiálu bez předchozího upozornění.

3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si prosím tyto následující základní bezpečnostní pokyny dříve, než začnete běžecký pás používat: * Nikdy běžecký pás nepoužívejte, pokud jsou vzduchové otvory ucpány. Udržujte vzduchové otvory bez chuchvalců prachu, vlasů a podobně. VAROVÁNÍ * Tento běžecký pás potřebuje speciální obvod 110V/220V 15/10AMP a to odděleně tak, aby nebyl sdílen s jinými elektrickými spotřebiči. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození elektroniky a motoru, a záruka nebude platná. * Pro snížení rizik úrazu elektrickým proudem, vždy odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky ihned po použití stroje a taktéž i před čištěním, montáží a servisem. *Nikdy nenechávejte běžecký pás bez dozoru, když je zapojen. Odpojte jej vypnutím hlavního spínače a vytažením ze zásuvky. * Vždy mějte končetiny mimo pohyblivé díly, když je stroj používán druhými. * Nedávejte ruce a nohy pod běžecký pás. * Nedovolte dětem pohyb na nebo okolo běžeckého pásu. UPOZORNĚNÍ * Nikdy běžecký pás nepoužívejte, pokud byl upuštěn, poškozen nebo namočen vodou. Kontaktujte svého prodejce pro servisní doporučení. * Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu, je doporučeno poradit se se svým lékařem. * Přestaňte používat běžecký pás, pokud máte pocit závratě nebo se necítíte dobře. * Pokud je stroj používán osobou s postižením nebo v jejich blízkosti, pak je nutné mít lékařské schválení a přísný dozor. * Používejte běžecký pás pouze pro účel, pro který byl navržen tak, jak je popsáno v návodu. * Netahejte běžecký pás za napájecí šňůru. * Udržujte napájecí kabel mimo ohřívané povrchy. * Nepoužívejte ani neskladujte stroj venku. * epoužívejte stroj v místech, kde se používají aerosolové výrobky, nebo kde se pracuje s kyslíkem. * Při zapnutí napájení, se prosím postavte vedle běžeckého pásu, a ne na něj. * Maximální hmotnost uživatele je 120kg * Nepoužívejte stroj ve vlhkém nebo mokrém stavu. * Nepoužívejte stroj na koberci, který je tlustší více než 1 cm. * Nepoužívejte stroj pod dekou. Nadměrné teplo může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění osob. * Nikdy nevkládejte předměty do žádného otvoru na běžeckém pásu * Udržujte běžecký pás na pevném a rovném povrchu se stranami nejméně dva metry vzdálené od každé stěny. Ujistěte se, že je kolem běžeckého pásu dostatek prostoru během používání, viz obrázek níže. 1

4 * Neběhejte na pásu bosí či bez bot. * Nepoužívejte volné boty nebo pantofle. Sportovní boty jsou nejvhodnější při použití běžeckého pásu. * Nikdy nepoužívejte běžecký pás s volnými doplňky, dlouhými oděvy jako je pyžamo nebo šaty. * Při chůzi nebo běhu vždy zůstávejte v přední části stroje. * Nikdy nechoďte nebo neběžte rychleji, než je pro vás pohodlné. * Neskákejte na běžeckém pásu ze strany na stranu. * Nepokládejte žádné tekutiny nikam na běžecký pás. * Nezapojujte stroj do stejné zásuvky s jiným elektrickým zařízením při použití. POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ Tento výrobek musí být uzemněn. Pokud by nastala porucha nebo výpadek proudu, uzemnění poskytuje cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud, čímž se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Tento běžecký pás je vybaven kabelem s konektorem pro uzemnění zařízení a zemnicí zástrčkou. Zástrčka musí být připojována do odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy. NEBEZPEČÍ Nesprávné připojení uzemnění běžeckého pásu může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem. Poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem, pokud si nejste jisti, zda je přístroj správně uzemněn. Neupravujte nijak zástrčku dodanou společně s běžeckým pásem. Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, nechte si řádně uzemněnou elektrickou zásuvku nainstalovat kvalifikovaným elektrikářem. Tato jednotka musí být připojena do jmenovitého 110 V 60 Hz, 15 AMP nebo 220 V, 50 Hz 10AMP okruhu, který má zemnící zástrčku. Zásuvky, které slouží pro více spotřebičů, nebo mají kolísavé napětí o více než 5%, mohou způsobit chybný výkon nebo poškození elektroniky stroje. Použití elektrického výkonu, který nebyl specifikován výše, může v konečném důsledku znamenat ukončení záruky. Nikdy nesundávejte elektrické zemnění obsažené v tří-pinové zástrčce stroje s adaptérem. Rozdíl v otáčkách motoru je +/- 10% 2

5 4 A B C D ASSEMBLY PARTS LIST 1. HLAVNÍ RÁM PŘEDNÍ TYČ POČÍTAČ KONZOLE POČÍTAČE NAPÁJECÍ KABEL...1 A. ŠROUB A PODLOŽKA... B. ŠROUB A PODLOŽKA... C. ŠROUB A PODLOŽKA... D. NÁŘADÍ

6 POKYNY K MONTÁŽI Krok 1: PŘEDNÍ TYČ Připojte dráty z pravé přední tyče (s drátem) (2) k hlavnímu rámu (1), pak připojte pravou přední tyč (2) k hlavnímu rámu (1). Dávejte pozor, abyste dráty nepřiskříply. HLAVNÍ RÁM PŘEDNÍ TYČ Krok 2: Umístěte šrouby a podložky (A a B) na pravou přední tyč (2), ale ještě neutahujte. Připojte levou přední tyč (2) na hlavní rám (1), umístěte šrouby a podložky (A a B), ale opět ještě neutahujte. HLAVNÍ RÁM Computer Console Krok 3: Připojte drát z počítačové konzule (4) na horní stranu pravé přední tyče (2) a strčte dráty dovnitř tyče, pak namontujte počítačovou konzuli (4) na horní stranu těch dvou předních tyčí. Buďte opatrní, abyste nepřiskřípnuli dráty. FRONT POST 4

7 Krok 4: Umístěte šrouby a podložky (A a B) na dvě přední tyče, ale neutahujte. Krok 5: Připojte dráty z počítače (3) k počítačové konzuli (4), strčte všechny dráty do trubky na počítači (3), a pak připevněte počítač (3) na počítačovou konzuli (4). Dávejte pozor na dráty. Krok 6: Umístěte šrouby a podložky (C) na trubku na počítači (3). Po provedení všech výše zmíněných kroků, můžete utáhnout všechny šrouby. 5

8 Krok 7: Připojte napájecí šňůru. SYSTÉM ASA Otočením šroubu lze změnit nárazová intenzita z Měkké (pokles 60%) na Tvrdou (pokles 20%). NASTAVENÍ POLOHY STROJE PRO POUŽITÍ Na přední spodní straně jsou 4 vyrovnávací nožičky. Seřiďte nožičky tak, aby byl hlavní rám ve stabilní poloze na zemi. 6

9 POKYNY K POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČE (1) Obrazovka Rychlosti Obvod kruhu je rozdělen do 20 čtverečků. Každý čtvereček znamená 1km/h. Když je rychlost 1km/h, bude rozsvícen jeden čtvereček. Při rychlosti 16km/h se rozsvítí 16 čtverečků. (2) Obrazovka pro Pohlaví, Čas a Výšku Obrazovka pro pohlaví: Muž je na levé straně, Žena na pravé. Obrazovka pro čas: Obrazovka pro výšku: cm (3) Obrazovka pro Sklon a Věk Sklon: 0 12% Věk: let (4) Obrazovka pro Rychlost a Váhu Rychlost: km/h (X-TRA 835) 18.0km/h (X-TRA 875) 20.0km/h (X-TRA 885) Váha: 000 ~ 999 kg 7

10 (5) Obrazovka pro Program a BMI Program: 0-12 BMI: 00 99kg/metr x metr. Viz strana 19. (6) Obrazovka pro Vzdálenost a METs Vzdálenost: km (výchozí nastavení je 1km) Mets: ML/kg/Min. Viz strana 19. (7) Obrazovka pro Kalorie a BMR Kalorie: Kcal BMR: Kcal. Viz strana 20. (8) Obrazovka pro Puls Puls: úderů za minutu (9) Obrazovka pro Úroveň a Uzdravení Úroveň: 1-3 Uzdravení: Čas/minuta. Viz strana 20. (10) Obrazovka 1. Při běhání v režimu Rychlý Start nebo Cíl, obrazovka Sklonu zobrazí počet kol, které jste uběhli. Obrazovka Rychlosti zobrazí okruh. V každém okruhu je 40 teček a každá tečka znamená 10 metrů, tedy jeden okruh je 400 metrů 2. Při běhání v Přednastaveném programu, obrazovka Sklon zobrazí profil sklonu, obrazovka Rychlosti zobrazí profil rychlosti. (11) Z ávěrečný graf Zobrazí procento, jaké jste uběhli. 8

11 FUNKCE TLAČÍTEK: (1) Rychlá tlačítka pro rychlost K dispozici je 10 tlačítek: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stiskněte 1 pro 1 km/h, stiskněte 8 pro 8 km/h, stiskněte 1 a 6 pro 16 km/h. (2) Tlačítko pro cílový čas Slouží pro nastavení cílového času cvičení. (3) Tlačítko pro cílovou vzdálenost Slouží pro nastavení cílové vzdálenosti cvičení. (4) Tlačítko pro cílové kalorie Slouží pro nastavení cílových kalorií cvičení. (5) Tlačítko PROFIL Slouží pro výběr přednastaveného programu P1 ~ P12 (6) Tlačítko HRC Slouží pro výběr programu tepové frekvence H1 ~ H3. (7) UŽIVATELSKÉ tlačítko Slouží pro výběr uživatelského programu U1 ~ U3 pro cvičení. (8) Tlačítko k editaci uživatele Slouží k výběru uživatelského programu (U1 ~ U3 jsou k dispozici pro 3 různé profily) Uživatel si nejdříve musí nastavit svůj program pomocí tlačítka Edit, pak si může zvolit požadovaný program a stiskem tlačítka USER začít cvičit. Můžete použít také tlačítko SPEED pro nastavení požadované rychlosti v každém okruhu, Stiskněte 1 pro 1km, stiskněte 08 pro 8km, 12 pro 12km. (9) Tlačítko SPEED (RYCHLOST) a. Slouží k nastavení rychlosti a upravení nastavení rychlosti. (10) Tlačítko INCLINE (up/down) (SKLON nahoru/dolu) a. Slouží k nastavení sklonu a upravení nastavení sklonu. (11) Tlačítko START V režimu zastavení, stiskněte toto tlačítko pro spuštění. (12) Tlačítko PAUSE a. Stiskněte toto tlačítko pro dočasné zastavení stroje. Pokud není stroj znovu spuštěn do 20 minut. b. Úroveň sklonu se sníží automaticky na 0%. (13) Tlačítko RESET a. V pozastaveném režimu, stiskněte toto tlačítko, systém se obnoví a přejde do režimu zastavení. b. Stisknutím tohoto tlačítka během výběru programu, systém se obnoví a přejde do režimu zastavení. c. Stisknutím tohoto tlačítka na déle než 3 vteřiny, se obrazovka přepne ze zobrazení Sport Data (údaje o cvičení) na zobrazení Body Data (tělesné údaje). (14) Tlačítko ENTER Slouží pro potvrzení nastavených hodnot nebo přepnutí obrazovky. (15) Tlačítko RECOVERY Zobrazuje vaše hodnoty po cvičení. POZNÁMKY: A. Stiskněte tlačítko Recovery po cvičení, držte obě ruce na destičkách pro měření pulsu na obou rukojetích po dobu 1 minuty, obrazovka Recovery zobrazí graf pro zobrazení tepové frekvence. B. Po stisknutí tlačítka Recovery pro kontrolu tělesné kondice, pak můžete stisknout tlačítko Reset a Enter pro načtení BMI, BMR, METs. C. Poté můžete stisknout tlačítko Reset znovu a přejít na stav ready-to-operate (připraven k provozu). D. Pokud Puls nelze zkontrolovat ve funkci Recovery, zobrazí se Er (chyba). Můžete stisknout tlačítko Reset a přejít na ready-to-operate. 9

12 OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TABLETU Příklad pro I-PAD Použijte Bluetooth pro připojení. Uživatel potřebuje pouze vložit ipad do ipad zóny nastavení, která je na přední straně LCD displeje, a pak zadat program pro nastavení ipadu. Spusťte vyhledávání bluetooth a vyberte bluetooth běžeckého pásu. Na displeji se zobrazí "connected (připojeno). Po úspěšném připojení, prosím spusťte ipad v APP: Run on Earth Detection Pokud používáte program APP k načtení: použijte ipad pro připojení k Apple s itunes Store for Pafers Vyhledejte a pak načtěte program RUN ON EARTH nebo TREAD MONITOR na váš ipad RUN ON EARTH 10

13 1. Nastavte cestu běhu Nejdříve vyhledejte město, stát, který vám vyhovuje. Poté přetáhněte počáteční bod S (zelený) na jiné místo, které bude cíl a nastavte tak cestu. 2. Zvolte Bluetooth pro připojení 3. Spusťte program Run on Earth Stiskněte tlačítko Start na běžeckém pasu a začněte běžet. Ulice, satelitní pohled a mapa se zobrazí v zápětí. Klepněte na SIGN a vyberte si to, co vám vyhovuje. SIGN 11

14 TREAD MONITOR (když se ipad nepřipojí s běžeckým pásem, vstupte do App, režim Dashborad Setup PAFERS je otevřen na levé obrazovce a zde také provedete nastavení). 1. Deska přístroje STATISTIKA: Přihlaste se na svůj osobní účet, můžete zkontrolovat celkový fitness čas, vzdálenost a spálené kalorie uživatele, taktéž i průměrnou rychlost a tepovou frekvenci, které jsou uloženy v APP. HISTORIE: Po přihlášení se na svůj osobní účet, můžete zkontrolovat fitness čas, vzdálenost, spálené kalorie za každé cvičení. SLEDOVÁNÍ UZDRAVENÍ: Po přihlášení se do svého osobního účtu, můžete zkontrolovat uzdravení pulsu uživatele po každé, když použijete režim Recovery. 2. Nastavení Přihlaste se, zaregistrujte nebo spravujte osobní základní údaje uživatele; jméno, výška, váha, věk, obrázek, km/h a některá další APP nastavení. Základní údaje umožňují pohodlné vytváření fitness vzorců a účtů v dalších Pafer App. Můžete aktualizovat své fitness informace a obraz tím, že pořídíte fotografii pomocí svého ipad fotoaparátu nebo použijte obrázek z úložiště. Každý režim má své speciální pozadí něco jako múzu, je možné zavřít tuto funkci. 12

15 3. Pafers Napište dopis firmě Pafers nebo navštivte webové stránky aplikace Pafers a pomozte tím, že ohodnotíte aplikaci Pafers pro běžecké pásy, nebo se můžete podívat na další Pafer aplikace. 4. Rychlé cvičení Režim, který používáte nejvíce je považován za režim rychlého startu. Když vstoupíte do tohoto režimu, zobrazí se osobní údaje uživatele. Pokud se uživatel přihlásil, zobrazí se uložená data uživatele. Pokud nejste přihlášeni, můžete pro spuštění použít GUEST (HOST). Po přihlášení se na obrazovce zobrazí vložit údaje. Stisknutím tlačítka "SKIP (Přeskočit)" budete pokračovat, pak stiskněte tlačítko "START" pro spuštění běžeckého pásu. Pás začne při minimální rychlosti a sklonu 0, má 8 zobrazení: vzdálenost, čas, fitness, kalorie, tepová hodnota, aktuální rychlost, aktuální sklon, rychlost měnící profil a sklon měnící profil. V průběhu cvičení stiskněte tlačítko ipadu "home" pro návrat zpět na plochu ipadu, abyste mohli přejít do jiného programu, jako je hudba, obrázky, internet nebo a tak dále. V tu chvíli bude běžecký pás pokračovat a cvičební hodnoty se budou normálně počítat. Pokud stisknete tlačítko home na ipadu 2 krát a pak vyberte "Tread Monitor", změní se na zobrazení APP. Abyste se mohli registrovat, použijte internet nebo , k tomu potřebujete, aby ipad měl 3G nebo funkční wi-fi připojení. (picture only for reference) 13

16 Pokud během cvičení stisknete STOP, načítání se změní na PAUSE, pokud chcete program ukončit, stiskněte prosím STOP na 5 sekund a zobrazí se čas cvičení, vzdálenost a spálené kalorie během vašeho cvičení. (picture only for reference) Pokud se uživatel přihlásil, stiskněte MAIN MENU (HLAVNÍ NABÍDKA) pro návrat na hlavní stranu APP. Pokud nejste přihlášeni na svůj účet, zobrazí se login (přihlásit se), register (registrovat) nebo cancel (zrušit). Přihlášený uživatel, který je registrovaný, může uložit své údaje cvičení po skončení programu cvičení. 5. Program Režim automatický program má 6 programů. Každý z nich má 2 cvičební intenzity: lehkou a těžkou. 6. H.R.C Systém má 60%, 85% a individuální nastavení hodnoty pulsu. Když je program spuštěn, není potřeba použít bezdrátový hrudní pás. 14

17 7. Uzdravení Hodnota vylepšení pulzu: tento režim se používá k analýze rychlosti vylepšení pulzu po cvičení. Uživatel musí použít bezdrátový hrudní pás nebo podržet senzory pulzu na rukojeti. Po cvičení se vraťte do režimu start/steady, pak vyberte možnost RECOVERY TEST. Po vstupu do RECOVERY TEST, systém automaticky načte osobní údaje uživatele, které jsou v APP uloženy, např. váha, věk, pohlaví. V kontrolujícím programu, vyberte i pro spuštění kontrolního programu. Zobrazí se vlastnosti tohoto programu pro příklad uživatele. Stiskněte i znovu a instrukce se zavřou. Po stisknutí START se program spustí. Čas bude odpočítávat 60 sekund, rychlost bude konzistentní a po skončení programu se zobrazí vaše hodnocení. Když program pracuje, stisknutím tlačítka STOP se zastaví a vypne. V průběhu cvičení nebo během 60 vteřinového procesu analýzy pulzu, v případě, že není detekován žádný pulz 45 sekund, pak prostřední okno zobrazí varování NO PULSE (žádný pulz). Po 60 sekundové analýze, prostřední okno zobrazí výsledky hodnocení: Datum: Datum testu Vrchol: Max. hodnota pulzu během testu HR po minutě: pulz po 60 sekundách analýzy Výsledek: Hodnota pulzu (Vrchol-HR po minutě) ZAPOMENOUT ZAŘÍZENÍ IPad může být odpojen z běžeckého pásu následujícím způsobem: (1) Vstupte do nastavení programu ipadu a otevřete nastavení vyhledávání Bluetooth, vyberte nastavení bluetooth běžeckého pásu, stiskněte tlačítko "Zapomenout toto zařízení" a zkontroluje, z da se objevil nápis "Not connected (Nepřipojeno)". (2) Je-li ipad dále než 32 kilometrů od běžeckého pásu, bude mimo rozsah vyhledávání. (3) Stiskněte tlačítko "HOME"na ipadu rychle dvakrát a tím smažete paměť APP. (4) Vypněte běžecký pás. REŽIM ZMĚNY JEDNOTEK V režimu nastavení váhy stiskněte klávesu ENTER po dobu 10 sekund a zadejte MPH / Km/h režim. Pokud zvolíte MPH, LCD okno zobrazí "English". Pokud jste zvolili Km/h, systém zobrazí "Metrický". Stiskněte tlačítko Speed zvýšení/snížení a změňte english/metrický, pak stiskněte ENTER pro potvrzení výběru. Pokud je vaše operace úspěšně dokončena, systém se znovu inicializuje. 15

18 OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE BĚŽECKÉHO PÁSU UPOZORNĚNÍ: Před zahájením cvičení se ujistěte, že je bezpečnostní klíč správně umístěn na počítačové konzole a bezpečnostní spona je bezpečně připojena k části vašeho oblečení. Když spouštíte stroj, vždy stůjte na bočních lištách, ne na běžícím pásu. Nechte běžeckému pásu dosáhnout rychlosti nejméně 1.0 km/h a pak na něm začněte chodit. Před použitím si nejdříve přečtěte tento návod, abyste se seznámili s počítačem běžeckého pásu a dalšími důležitými funkcemi. VAROVÁNÍ Když motor běží, generuje se teplota. Čím déle motor běží, tím vyšší je teplota stroje. Zvláště, když běží s těžkým zatížením po delší dobu, teplota bude mnohem vyšší. Proto, abyste prodloužili životnost motoru, prosím po každém použití, nechte běžecký pás běžet bez zatížení na maximální rychlost po dobu 5 minut, aby se ochladil a jeho teplota klesla. Pokud slyšíte podivné zvuky z motoru, přestaňte stroj používat a poraďte s prodejcem. JAK STROJ POUŽÍVAT KEY IN PERSONAL DATA Step 1: Turn Master Power Switch on. Step 2: Placing Safety Key on the computer: 1. Treadmill will decline to 0%. 2. Age / Display window is flashing, you may refer below How to key in personal data to key in. 3. For any reason to re-place Safety Key or press Reset button to reset the system, computer will switch to personal data key-in window. 4. Or you may just push Start button to start running without keying in personal data, machine will run and follow by the default value. 5. You may also press and hold the Reset button to switch the screen back to the page for re-keying in personal data. JAK VLOŽIT OSOBNÍ ÚDAJE Prosím, postupujte podle pokynů níže pro vložení osobních údajů: Osobní údaje zahrnují pohlaví, věk, výšku, váhu, což jsou údaje základní pro výpočet BMI, BMR, METs, spálené kalorie a HRC. (A) Vložení věku: Zobrazení věku rozbliká výchozí hodnotu 30 let. 1 st : Stiskněte tlačítko Speed či Incline (+ -) pro vložení svého věku (10 ~ 99). 2 nd : Stiskněte Enter pro potvrzení. 3 rd : Zadejte Pohlaví nebo stiskněte tlačítko Start pro spuštění běhu. Ostatní osobní údaje budou následovat výchozí hodnoty. (B) Vložení pohlaví Zobrazení pohlaví rozbliká symbol pro muže. 1 st : Stiskněte tlačítko Speed či Incline (+ -) pro výběr pohlaví 2 nd : Stiskněte Enter pro potvrzení 3 rd : Zadejte výšku nebo stiskněte tlačítko Start pro spuštění běhu. Ostatní osobní údaje budou následovat výchozí hodnoty. (C) Vložení výšky Zobrazení výšky rozbliká 170cm. 1 st : Stiskněte tlačítko Speed či Incline (+ -) pro výběr výšky (50 ~ 250) 2 nd : Stiskněte Enter pro potvrzení 3 rd : Zadejte hmotnost nebo stiskněte tlačítko Start pro spuštění běhu. Ostatní osobní údaje budou následovat výchozí hodnoty. 16

19 (D) Vložení hmotnosti Zobrazení hmotnosti rozbliká 70 kg. 1 st : Stiskněte tlačítko Speed či Incline (+ -) pro nastavení své hmotnosti (20 až 200). Nyní si můžete přečíst své BMR a BMI. Viz strana nd : Stiskněte Enter pro přepnutí do režimu připraveného k provozu. Pak můžete zvolit režim běhu a spustit cvičení. POZNÁMKY: Upozorňujeme, že zobrazení hodnot MET, UZDRAVENÍ a BMR na tomto stroji jsou pouze pro referenční účely, nikoliv pro lékařské účely. (A) REŽIM RYCHLÝ START VÝBĚR REŽIMU CVIČENÍ Stiskněte tlačítko START pro spuštění běhu. Čas, vzdálenost a kalorie se budou počítat od 0. 0 se také objeví na obrazovce Sklonu, první tečka bude blikat na obrazovce Rychlosti. A 0 skočí na 1 po uběhnutí 400m / jedno kolečko. Můžete stisknout tlačítko INCLINE / nebo SPEED / a upravit sklon a rychlost dle libosti. Nebo můžete stisknout tlačítko Quick Speed (Rychlé tlačítko) pro rychlé dosažení rychlosti, kterou preferujete. (B) 12 REŽIM 12 PŘEDNASTAVENÝCH PROGRAMŮ Stiskněte tlačítko Profil a zvolte programu: P1 ~ 12. Stiskněte tlačítko ENTER a INCLINE / nebo SPEED / a zvolte Úroveň 1 ~ 3. Stiskněte tlačítko ENTER, přednastavená hodnota 32:00 bliká. Stiskněte tlačítko INCLINE / nebo SPEED / a nastavte požadovaný čas od 10 ~ 99. Stiskněte tlačítko ENTER a START a spustíte běh. POZNÁMKY: P1 ~ P4 jsou pro ovládání rychlosti P5 ~ P8 jsou pro ovládání sklonu P9 ~ P12 jsou pro ovládání rychlost a sklonu (C) REŽIM CÍLOVÝ PROGRAM (ČAS, VZDÁLENOST, KALORIE) Vyberte si cílový program, Čas, Vzdálenost nebo Kalorie pro odpočítávání cvičení. Stiskněte tlačítko TIME pro cílový čas, výchozí nastavení 32:00 bliká, stiskněte tlačítko INCLINE / nebo SPEED / pro nastavení požadovaného času cvičení 10 ~ 99 minut, stiskněte klávesu ENTER a tlačítko START pro spuštění běhu. Nebo stiskněte tlačítko CALORIES pro cílové kalorie, výchozí nastavení 10.0 bliká, stiskněte INCLINE / nebo SPEED / a nastavte požadovanou hodnotu kalorií 10 ~ 990 kcal, pak stiskněte klávesu ENTER a tlačítko START pro spuštění běhu. Nebo stiskněte tlačítko VZDÁLENOST pro nastavení cílové vzdálenosti, výchozí nastavení 1 0,0 bliká, stiskněte INCLINE / nebo SPEED / a nastavte požadovanou vzdálenost cvičení 1 ~ 20 km, pak stiskněte klávesu ENTER a START pro spuštění běhu. Když se nastavené hodnoty dopočítají k 0, stroj se automaticky zastaví. (D) REŽIM UŽIVATELSKÝ PROGRAM (U1, U2, U3) Stiskněte tlačítko EDIT USER (UPRAVIT UŽIVATELE) a zvolte U1, U2 nebo U3 pro nastavení požadovaného profilu uživatele. Stiskněte tlačítko ENTER, první řada v zobrazení Incline a Speed bliká, stiskněte tlačítko INCLINE / a SPEED / pro nastavení požadované hodnoty sklonu a rychlosti první řady. Stiskněte tlačítko ENTER, systém přeskočí do druhé řady v obou zobrazení, opakujte výše uvedený postup pro nastavení požadovaného sklonu a rychlosti druhé řady. Opakujte výše uvedený postup pro nastavení všech 16 řad. Potom můžete stisknout tlačítko START na základě výchozího nastavení 32 minut a začít cvičení. A poté, co je některý z U1, U2, U3 nastaven, stiskněte tlačítko USER a zvolte U1, U2 nebo U3. Poté stiskněte tlačítko Enter, výchozí nastavení 32:00 bliká. Stiskněte tlačítko INCLINE / nebo SPEED / a nastavte požadovaný čas. Stiskněte tlačítko ENTER a START pro spuštění běhu podle nastavených profilů. 17

20 (E) HRC PROGRAM (H1, H2, H3) PROGRAM SRDEČNÍ FREKVENCE Stiskněte tlačítko HRC pro volbu programu srdeční frekvence, H1 (nebo H2, H3). Stiskněte tlačítko ENTER a INCLINE / nebo SPEED / pro nastavení Úrovně (L1- L3). Stiskněte tlačítko INCLINE / nebo SPEED / pro nastavení požadovaného času. Stiskněte tlačítko ENTER a START pro spuštění běhu. Uživatel musí držet obě ruce na destičkách pro měření pulzu na rukojetích. Stroj poběží a bude následovat osobní údaje, které byly vloženy automaticky, sklon a rychlost mohou být nastaveny. POZNÁMKY PRO HRC POUŽITÍ HRC 1 (REGULACE RYCHLOSTI): 1. Držte obě ruce na destičce pro měření pulsu a za 30 sekund po stisknutí tlačítka START, počítač detekuje puls uživatele a zobrazí jej na počítači pro další použití. 2. Pokud počítač nemůže rozpoznat puls uživatele do 30 sekund, stroj se zastaví, a na obrazovce se zobrazí "NO PULSE (ŽÁDNÝ PULS). 3. Pokud je uživatelův aktuální tep vyšší než je maximální nastavená hodnota srdečního tepu, rychlost se sníží o 0.2km/h za detekci. Když rychlost dosáhne nejnižší hodnoty, ale hodnota tepu je stále vyšší než je zadaná maximální hodnota, doporučuje se přestat cvičit a poradit se s lékařem. 4. Pokud je aktuální srdeční tep 20 krát vyšší než maximální nastavená hodnota tepu po dobu 20 sekund, systém se zastaví a přejde do režimu pozastaveno. 3 minuty po režimu pozastaveno, systém přejde do režimu zastavení. 5. Pokud je uživatelův aktuální tep nižší, než je nastavená maximální hodnota srdečního tepu, rychlost se zvýší o 0.2km/h za detekci. Jakmile rychlost dosáhne nejvyšší hodnoty, ale skutečný srdeční tep je stále nižší než je nastavená maximální hodnota srdečního tepu, stroj bude stále běžet na nejvyšší rychlosti. POUŽITÍ HRC 2 (KONTROLA SKLONU): Ovládání je stejné jako u HRC 1 1. Aktuální srdeční tep je nižší než max. nastavená hodnota: Zvýšení sklonu o 1% za detekci. 2. Aktuální srdeční tep je vyšší než max. nastavená hodnota: Snížení sklonu o 1% za detekci POUŽITÍ HRC 3 (KONTROLA RYCHLOSTI A SKLONU): Ovládání je stejné jako u HRC 1 1. Aktuální srdeční tep je nižší než max. nastavená hodnota: Zvýšení rychlosti nejprve o 0.2 za detekci. Po dosažení nejvyšší rychlosti, bude sklon o 1% zvýšen za detekci. 2. Aktuální srdeční tep je vyšší než max. nastavená hodnota: Snížení rychlosti nejprve o 0.2 za detekci. Poté, co se dostane do nejnižší rychlost, bude sklon o 1% snížen za detekci NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍHO SRDEČNÍHO TEPU: Úroveň 1: (220 - věk) x 60% Úroveň 2: (220 - věk) x 75% Úroveň 3: (220 - věk) x 85% 18

21 POZNÁMKY: 1) Počítač může zobrazit 2 stránky. Jedna z nich je pro sportovní údaje, zobrazování vzdálenosti, času a kalorií. A druhá je pro tělesné údaje, zobrazování výšky, věku, hmotnosti, pohlaví, BMI, BMR, Mets a Uzdravení. 2) Při jakémkoliv cvičebním režimu, stiskněte tlačítko Stop, obrazovka bude zobrazovat sportovní údaje. Můžete stisknout tlačítko Enter pro přepnutí do tělesných údajů. Potom můžete stisknout tlačítko Start a restartovat nedokončené cvičení z 0.8km/h. 3) Je-li stroj v režimu ready-to-operate (připraveno-k-provozu), stiskněte tlačítko Recovery pro provedení testu, pak můžete stisknout tlačítko Reset a přejít zpět na režim ready-to-operate. 4) Při jakémkoliv cvičebním režimu, stiskněte tlačítko Stop, obrazovka bude zobrazovat sportovní údaje. Stisknutím tlačítka Recovery proveďte test, pak můžete stisknout tlačítko Reset pro přepnutí zpět na předchozí stránku. Poté stiskněte tlačítko Start a restartujte nedokončené cvičení z 0.8km/ h nebo stiskněte Enter pro přepnutí do tělesných údajů. 5) Po dokončení jakéhokoliv cvičebního režimu, na obrazovce budou zobrazeny sportovní údaje. Stisknutím tlačítka Recovery provedete test. Potom můžete stisknout tlačítko RESET pro přepnutí zpět na sportovní údaje. Stiskněte tlačítko Enter pro přepnutí do tělesných údajů. Použijte I-Pad nebo podobný model na běžeckém pásu Umístěte I-Pad do slotu v počítači, pak můžete chodit na běžeckém pásu a využívat funkcí, které I- Pad nabízí. K dispozici jsou 3 otvory. Levý (USB port) je určen pro nabíjení, prostřední je pro sluchátka, a pravý je určen pro reproduktory. VAROVÁNÍ: 1. Při běhu vysokou rychlostí na běžeckém pásu, nepoužívejte I-Pad ani Smart telefon. 2. Pro svou bezpečnost, nevstupujte na běžící pás při vkládání osobních údajů a výběru cvičebního režimu. Postavte se na pás po stisknutí tlačítka Start a pás se rozběhne. BMI (Body Mass Index) Je to standardní hodnocení tělesné hmotnosti. Získejte číselnou míru BMI ze své výšky a aktuální hmotnosti, abyste věděli, zda jste ve zdravém rozsahu! Jak hodnotu vypočítat: Pokud uživatel váží 60kg a je 165 cm vysoký, pak BMI je 22. BMI 22 KG/(MxM) = 60 / (1.65 x 1.65) (BMI) (kg/m2) Níže jsou referenční údaje: Vyhodnoťte si, zda spadáte do cílového rozmezí BMI a pomocí cvičení a kontrolované diety se snažte dosáhnout nebo zůstat v rozmezí cílové BMI. Podváha Normální Nadváha Mírně obézní Těžce obézní Velmi těžce obézní BMI < BMI<25 25 BMI<30 30 BMI<35 35 BMI<45 BMI 40 METs (metabolický ekvivalent) Toto je termín používán k reprezentaci intenzity cvičení. Pokud vidíte 6 MET zobrazených na běžeckém pásu, znamená to: Pracujete 6krát více, než v klidu. Používáte 6 krát tolik kyslíku a spalujete 6 krát více kalorií, než v klidu. Cvičení v mírné intenzitě je důležité pro váhovou osu, odhaduje se na 3-6 MET. 19

22 Níže uvedené informace jsou pouze referenční. Fyzická aktivita Lehce zátěžové aktivity Spaní Sledování televize Psaní, práce na psacím stole Chůze 2.7 km/h, strolling, velmi pomalu Chůze 4 km/h Středně zátěžové aktivity Cvičení na rotopedu, 50 watů, velmi málo namáhavé Chůze 4.8 km/h Cvičení doma, mírné nebo středně namáhavé, běžné Chůze 5.5 km/h Jízda na kole, > 16km/h, odpočinek, pro práci nebo volný čas Rotoped, 100watů, mírně namáhavé Těžce zátěžové aktivity Běhání, obecné Cvičení (např. sedy-lehy, přitahování apod.), velmi namáhavé Rychlý běh Skákání přes švihadlo MET < to > BMR (bazální metabolismus) Jedná se v podstatě o kalorie, které spálíte v klidovém stavu., což je nazýváno také klidový energetický výdej a je většinou určen podle genetické výbavy a tělesné hmotnosti. Jedná se o množství energie potřebné k udržení bazálního metabolismu po určitou časovou jednotku. BMR vyplývající z našeho počítače je založený na 4 hlavních faktorech: pohlaví, výška, váha a věk. Takže, když vložíte osobní údaje, BMR se načte na vašem počítači. Můžete se také podívat na níže uvedený vzorec pro výpočet BMR. Muž = 66 + (13,7 x hmotnost v kg) + (5 x výška v cm) - (6,8 x věk) Žena = (9,6 x hmotnost v kg) + (1,7 x výška v cm) - (4,7 x věk) RECOVERY (vylepšení srdeční frekvence, HRR) (úder/minuta) Tento údaj ukazuje, kolik úderů vaše srdce musí učinit za minutu, aby se obnovilo na původní tep po cvičení. Údaje níže jsou pouze referenční: 20 Méně než 10 úderů Méně než 20 úderů úderů úderů úderů Více než 600 Velmi špatné Špatné Přijatelné Dobré Výborné Nejlepší

MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS. FitLux 365. Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu

MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS. FitLux 365. Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu MOTORIZOVANÝ BĚŽECKÝ PÁS FitLux 365 Návod k obsluze Vyrobeno na Tchaj-wanu OBSAH DULEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.... POKYNY K ELEKTRICKÉMU UZEMNĚNÍ.... SEZNAM SOUČÁSTEK... POKYNY K MONTÁŽI.... Str.. 1 Str..

Více

1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android)

1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android) 1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android) Zařízení s operačním systémem ios (ipad): 1. Stažení aplikačního softwaru Přes ipad se připojte k itunes Store a spusťte Pafers. Přečtěte si instrukce a stáhněte

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store.

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. APLIKACE IRUNNING+ 1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. 2. Propojení ovládacího panelu s tabletem 2.1 Operační systém

Více

návod na použití recumbent magnetic

návod na použití recumbent magnetic návod na použití recumbent magnetic 1 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Eliptický Trenažer. e500. model: Návod k obsluze. Čeština

Eliptický Trenažer. e500. model: Návod k obsluze. Čeština Eliptický Trenažer model: e500 Návod k obsluze Čeština Upozornění: Pokyny k vybalení stroje: A. POLOŽTE KRABICI NA ZEM TAK, ABY BYLO MOŽNÉ ZVEDNOUT VÍKO. VYBALTE ŘÍDÍTKA, BOČNÍ NOSNÉ TRUBKY, TRUBKU PEDÁLU

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0 UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM POCÍTAC TITANIUM FUNKCE TLACÍTEK OVLADAC DRIVE TLACÍTEK Otáčejte ovladačem i-drive pro úpravu hodnot nastavení nebo úrovně odporu, otáčením po směru hodinových ručiček hodnoty

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

INSTALACE. MANUÁL PRO MOBILNÍ APLIKACI iconsole+

INSTALACE. MANUÁL PRO MOBILNÍ APLIKACI iconsole+ MANUÁL PRO MOBILNÍ APLIKACI iconsole+ PODPOROVANÁ ZAŘÍZENÍ Operační systém ios: ipod touch (5. generace) ipod touch (4. generace) ipod touch (3. generace) iphone 5 iphone 4S iphone 4 iphone 3GS iphone

Více

Veslovací trenažér MODEL: ČESKÝ

Veslovací trenažér MODEL: ČESKÝ Veslovací trenažér MODEL: ČESKÝ **Než začnete sestavovat stroj, prosím přečtěte si níže uvedené pokyny a postupujte podle montážních kroků. Upozornění: () Vzhledem k hmotnosti stroje je doporučeno, aby

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 6079 Běžecký pás insportline Borra

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 6079 Běžecký pás insportline Borra UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6079 Běžecký pás insportline Borra 1 OBSAH OBRÁZEK... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 JAK NASTUPOVAT NA PÁS... 5 UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE... 5 MONTÁŽ SEZNAM DÍLŮ... 6 MONTÁŽ NÁVOD NA SESTAVENÍ...

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191)

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Seven Sport s.r.o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4381 Běžecký pás Steelflex PT10 1 Obsah POKYNY TÝKAJÍCÍ SE UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 ZAPOJENÍ... 5 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 5 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ

Více

Návod na použití. Magnetický stepper SG8.5

Návod na použití. Magnetický stepper SG8.5 Návod na použití Magnetický stepper SG8.5 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Magnetický eliptický crossový trenažér

Magnetický eliptický crossový trenažér Magnetický eliptický crossový trenažér Výr. Číslo. 997 Užívatelský manuál Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál 05-2014 / v1.0 1 I. Informace o produktu I-1. Obsah balení Smart Plug Switch Zkrácený instalační manuál CD s rychlým instalačním průvodcem I-2. Přední panel

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A Vážený uživateli: Děkujeme, že jste si vybrali výrobek VALUE. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a Bezpečnostní pokyny, pro lepší výsledky a správný způsob užívání.

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Číslo výrobku: 1334 Manuál návod na použití Důležité: Přečtěte si pozorně všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Technické údaje tohoto výrobku se mohou

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití Eliptický trenažér AIR I Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Magnetický rotoped S Type

Magnetický rotoped S Type návod na použití Magnetický rotoped S Type IN 88 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu PFIVEX87212.0 Výrobní č.:

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu PFIVEX87212.0 Výrobní č.: Č. modelu PFIVEX87.0 Výrobní č.: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek s výrobním č. Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte: Česká

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE Stručná příručka Rider Přístroj Rider je vybaven dotykovým panelem. Zařízení lze ovládat klepáním na panel nebo hardwarovým tlačítkem. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Vypínač/Zpět/ Pozastavit/Ukončit ( /BACK/

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis @insportline.cz

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7564 Motorový běžecký pás insportline Trodos (QST8436)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7564 Motorový běžecký pás insportline Trodos (QST8436) UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7564 Motorový běžecký pás insportline Trodos (QST8436) OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 OBSAH BALENÍ... 4 NÁKRES... 5 SEZNAM DÍLŮ... 5 ČÁSTI KONSTRUKCE... 7 MONTÁŽ... 8 POUŽÍVÁNÍ...

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Skleněná elektronická váha M8012-JD. Návod k použití

Skleněná elektronická váha M8012-JD. Návod k použití Skleněná elektronická váha M8012-JD - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKY... 4 A. PODÍL TUKU V TĚLE... 4 B. PODÍL VODY

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon Návod k montáži a obsluze 7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-039C Upozornění 1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, naše výrobky namontujte a používejte podle poskytnutých

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Stay Healthy,Stay Fit

Stay Healthy,Stay Fit Stay Healthy,Stay Fit Důležité bezpečnostní informace Uschovejte tento manuál na bezpečném místě. Před montáží a používáním přístroje je důležité si přečíst tento manuál Před použitím tohoto přístroje,

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

Domáci trenér EP 2000

Domáci trenér EP 2000 Domáci trenér EP 2000 číslo výr: 1319 Návod k obsluze Opatření: Upozornění: Toto bicyklo bylo navrženo a konstruováno tak, aby poskytovalo maximální bezpečnost. Přesto je třeba dodržovat určitá preventivní

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Obrázky svalů a rozmístění elektrod

Obrázky svalů a rozmístění elektrod Obrázky svalů a rozmístění elektrod Obrázky svalů a rozmístění elektrod Obrázky svalů a rozmístění elektrod Obrázky svalů a rozmístění elektrod Poznámka: Elektrody, které jsou na obrázku propojené, by

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7468 Eliptický trenažér insportline EM-3231

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7468 Eliptický trenažér insportline EM-3231 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7468 Eliptický trenažér insportline EM-3231 Výrobek se může od ilustračního obrázku lehce lišit VYROBENO V TAIWANU OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 SEZNAM SPOJOVACÍHO

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 5, 4 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +40 556 0 11, email: servis@insportline.cz pre

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. UV osvitová jednotka Uživatelská příručka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Použití zařízení... 2 2. Umístění...

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více