Metodika pracovních postupů pro osoby se zdravotním postižením

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pracovních postupů pro osoby se zdravotním postižením"

Transkript

1 pro osoby se zdravotním postižením Autor: Odborná spolupráce: Andrea Koblasová Mgr. Monika Macáková Jana Slámová Ladislav Reichman Milan Kadoch Jiří Stibor Soběslav 2013

2 Obsah Diakonie ČCE - střediska Rolnička...4 O projektu... 4 Proč vznikl a cílová skupina projektu...4 Souhrn cílů projektu:... 5 Chráněné dílny Rolnička... 5 Chráněná dílna... 5 Vybrané pracovně právní informace k zaměstnávání osob se zdravotním postižením... 6 Kdo je osobou se zdravotním postižením (OZP)...6 Podpora zaměstnanosti OZP... 7 Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením...8 Další možné výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením...8 Zkušenosti s přijímáním zaměstnanců se zdravotním postižením a jejich zaměstnávání... 9 Zácvikový program v chráněné dílně...9 Průběh zácvikového programu:...10 Obecné zásady při zácviku nového pracovníka s mentálním postižením...11 č Obecný úvod pravidla pro práci v rukodělné dílně...14 Pracovní pomůcky, materiál a výrobní technologie...16 Výrobní technologie Ruční obrábění Komplexní popis pracovního postupu při zpracování konkrétního výrobku Výroba dřevěného zvířátka - slepička...26 č Obecný úvod pravidla pro práci v grafické dílně...39 Pracovní pomůcky, materiál a výrobní technologie

3 Komplexní popis pracovního postupu při zpracování konkrétního výrobku Výroba papírové záložky č Obecný úvod pravidla pro práci v Čajovně kavárně Rolnička...71 Pracovní pomůcky, materiál a výrobní technologie...73 Komplexní popis pracovního postupu při zpracování konkrétního výrobku Medovník č Obecný úvod pravidla pro pomocné a úklidové práce...90 Pracovní pomůcky, materiál a výrobní technologie...96 Komplexní popis pracovního postupu...96 Úklid toalety Rolnička nová šance pro osoby se zdravotním postižením

4 Úvod Naší snahou je reagovat na jeden z mnoha problémů osob se zdravotním postižením, kterým je nedostatek příležitostí pro plnohodnotné a dlouhodobé zařazení do pracovního procesu. Uvědomujeme si, že je třeba klást důraz nejen na zajištění zdroje obživy, ale také na zprostředkování seberealizace, která napomáhá k úspěšné sociální rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Tato metodika vznikla na základě zkušeností pracovníků Diakonie ČCE střediska Rolnička v Soběslavi. Výsledkem jejich práce je mimo jiné i tento materiál, jehož cílem je jednak vytvořit srozumitelný pracovní návod a zároveň zprostředkovat zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením ostatním organizacím, které chtějí přispět ke zlepšení pracovního uplatnění těchto osob. Jedná se o jeden z dílčích výstupů níže popsaného projektu. Diakonie ČCE - střediska Rolnička Jsme různí, ale patříme k sobě. Každý člověk je jedinečný a zasluhuje respekt. Rolnička je křesťanské centrum poskytující sociální, vzdělávací, terapeutické, pracovní a rehabilitační služby šité na míru dětem a dospělým s různými typy postižení a jejich rodinám z Táborska, především okolí Soběslavi. Rolnička je tu proto, aby každý mohl s potřebnou pomocí dosáhnout osobního maxima a prožít celý život v sepětí s rodinou, přáteli a známými tam, kde se cítí doma. Středisko Rolnička, církevní právnická osoba, je typem neziskové organizace, která nabízí zejména sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od tří let z táborského regionu. Jednotlivé služby jsou individuálně přizpůsobeny potřebám klientům. Hlavním záměrem je, aby je služby provázely ve všech etapách jejich života, aby mohli v dětství i dospělosti s nezbytnou asistencí žít v sepětí se svou rodinou, přáteli, známými i širší komunitou, kde se cítí doma. Rolnička podporuje integraci, tedy přirozené a nenásilné začlenění lidí s postižením do života většinové společnosti. K úspěšné integraci je třeba těmto lidem poskytnout potřebnou míru podpory, a to ve všech směrech. O projektu Proč vznikl a cílová skupina projektu Projekt Rolnička nová šance pro osoby se zdravotním postižením je zaměřen na podporu osob se zdravotním postižením v regionu Táborska. Tato skupina má v důsledku svého postižení snížené možnosti uplatnění na běžném trhu práce. Důvodem bývá nízká kvalifikace, 4

5 nedostatečný rozvoj dovedností a chybějící příležitost pro získání pracovních návyků. Tomuto faktu napomáhá i celková absence agentur podporovaného zaměstnávaní či vzdělávacích programů pro lidi s mentálním postižením v regionu. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení pracovní integrace osob s postižením a podpora získání a udržení pracovních míst pro tyto osoby. Projekt se snaží zabránit exkluzi a sociální izolaci lidí s různými typy postižení. Souhrn cílů projektu: umožnit osobám se zdravotním postižením vstup na trh práce a připravit je na roli zaměstnance zvýšit odbornou kvalifikaci osob s tímto typem postižení zvýšit informovanost a motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání osob s postižením Projekt byl realizován v chráněných dílnách střediska Rolnička a níže popsané pracovní postupy vycházejí z nabídky pracovních činností těchto dílen. Jednotlivé metodické kapitoly se nejprve věnují obecným pravidlům pro práci v chráněné dílně, včetně vstupních kritérií pro zaměstnance a jeho cílových kompetencí. Dále je zde podrobně popsán vybraný pracovní postup pro výrobu některého z produktů dílen, respektive pracovního postupu činnosti, s cílem popsat jednotlivé kroky, které je schopen zastávat člověk s postižením. Zároveň chceme ukázat konkrétní možnosti uplatnění zaměstnanců se zdravotním postižením a věříme, že tím přispějeme k rozhodnutí potencionálních zaměstnavatelů k vytvoření pracovních pozic pro osoby se zdravotním postižením. Chráněné dílny Rolnička Chráněná dílna vznikla ve středisku Rolnička v roce 1996 z potřeby poskytnout dospělým lidem s mentálním postižením možnost pracovního uplatnění s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a potřeby. Ke konci roku 2004 se chráněná dílna přestěhovala do nově zrekonstruované budovy v centru města v Bezděkově ulici. Nové větší prostory nejen rozšířily možnosti výroby, ale díky nim chráněná dílna mohla nabídnout zaměstnání více zaměstnancům s mentálním a kombinovaným postižením. Chráněná dílna Pojem chráněná dílna používáme z praktických důvodů, i když v současné době je správným terminologickým označením vymezená chráněná pracovní místa. Chráněná dílna Rolničky je rozdělena na několik menších dílen, které se zabývají každá jiným výrobním programem, 5

6 ale všechny musí velice dobře spolupracovat, neboť se často prostřednictvím dílčích produktů podílí na jedné zakázce. Grafická dílna grafická dílna je nejmladší dílna v Rolničce. V současné době je v ní zaměstnána jedna grafička. Dřevodílna V této dílně nyní pracuje 5 dělníků a mistr. Zde se vyrábějí jednoduché dřevěné výrobky např. dekorativní ptáčci, zvířátka, truhlíky na květiny, hodiny, věšáky, loutková divadla. Většina těchto výrobků je dále dekorována pomocí akrylových barev a vosku. Vznikají zde jednak již znovu nenapodobitelné originály, ale i výrobky vyráběné sériově. Keramická dílna V keramické dílně pracuje nyní šest zaměstnanců s postižením na pozici dělník a mistr. Pro dekoraci výrobků se používá technika voskování. Textilní dílna V této dílně pracují čtyři v současné době čtyři zaměstnankyně a mistrová. Vznikají zde výrobky z textilu jako jsou např. polštáře, tašky, patchworkové deky, textilní sáčky různých druhů na různé použití, jednoduché hračky pro děti. Výrobky jsou dekorovány různými technikami. Ke vzorování se používají techniky vyšívání, batiky, tisku - linoryt na látku, razítka, tisk na fólie, které se dále na látku nažehlují a sítotisk. Vybrané pracovně právní informace k zaměstnávání osob se zdravotním postižením Kdo je osobou se zdravotním postižením (OZP) Ve smyslu 67 zákona č.435/2004sb., o zaměstnanosti je osobou se zdravotním postižením fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní ve třetím stupni, ve druhém stupni, v prvním stupni dle zákona o důchodovém pojištění, nebo osoba zdravotně znevýhodněná dle zákona o zaměstnanosti. Při zaměstnávání OZP je třeba vycházet z faktu, že téměř každý člověk se zdravotním postižením má nějaké dispozice a silné stránky, které může při vhodném pracovním zařazení rozvíjet. Podaří-li se zaměstnat člověka na pozici, která odpovídá jeho vzdělání, dovednostem a nadání, stane se často velmi loajálním zaměstnancem. Mnoho lidí s postižením by chtělo pracovat, ale neumějí si práci najít nebo nejsou dostatečně motivováni. Míra postižení není jediným faktorem, které zaměstnávání ovlivňuje. Je to i obava zaměstnavatelů, neznalost problematiky a také ekonomická situace mnohých firem a institucí. Zaměstnáván OZP s sebou přináší nejen nové zkušenosti, ale díky němu může dojít k posílení důvěryhodnosti firmy na veřejnosti, může ovlivňovat vyšší přitažlivost pro investory a zaměstnance, odlišuje 6

7 firmu od konkurence a posiluje dobré image firmy. Vedle zvýšení produktivity a loajality práce může mít vliv i na zvýšení obratu a zisku, a také zvýšení nabídky a kvality vyráběných produktů či poskytovaných služeb. Lidem se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Pracovní rehabilitace - souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce ČR a hradí náklady s ní spojené. Krajská pobočka Úřadu práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace. Příprava k práci - zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo na základě písemné dohody s Úřadem práce ČR. Příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců. Specializované rekvalifikační kurzy - jsou uskutečňovány za stejných podmínek jako rekvalifikace. Podpora zaměstnanosti OZP Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením podporuje stát zejména prostřednictvím příspěvků, které poskytuje Úřad práce ČR (ÚP ČR), a to na vytvoření chráněného pracovního místa (CHPM) a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem. Při rozhodování o přiznání příspěvků na vytvoření CHPM bere ÚP ČR v potaz celkovou situaci na trhu práce v daném regionu. Příspěvek na zřízení CHPM Příspěvek je určen na pořízení potřebného vybavení. Podmínkou je, že takto vytvořené místo musí firma obsadit minimálně na tři roky. Pokud přijme člověka se zdravotním postižením, může dostat částku odpovídající maximálně osminásobku (195 tis. Kč) a v případě osoby s těžším zdravotním postižením pak dvanáctinásobku (293 tis. Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku. Jestliže zaměstnavatel zřizuje 10 a více chráněných pracovních míst, pak činí maximální výše poskytnutého příspěvku desetinásobek uvedené průměrné mzdy (244 tis. Kč) a čtrnáctinásobek pro osoby s těžším zdravotním postižením (342 tis. Kč). Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů Úřad práce ČR může na chráněné pracovní místo poskytnout zaměstnavateli nebo živnostníkovi se zdravotním postižením i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. Žádost mohou firma nebo OSVČ podat nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy takové místo zřídili a obsadili. Roční výše příspěvku činí nejvýše 48 tis. Kč. 7

8 Refundace mzdy Jestliže ve firmě pracuje na chráněných pracovních místech více než 50 procent OZP z celkového počtu zaměstnanců, může si zaměstnavatel zažádat i o příspěvek na refundaci 75 procent skutečně vynaložených nákladů na mzdy pracovníků se zdravotním postižením. Maximálně může na každého takového zaměstnance dostat osm tisíc korun měsíčně. Pokud bude CHPM obsazeno nejméně po dobu 12 měsíců, může si požádat o další dva tisíce na částečné krytí provozních nákladů. Celkem tak může získat na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením až 10 tis. Kč měsíčně. Když zaměstnavatel splní veškeré zákonem stanovené podmínky, je tento příspěvek nárokový. Sleva na dani Pokud firma zaměstnává osoby se zdravotním postižením, může také uplatnit slevu na dani. V případě každého pracovníka s prvním nebo druhým stupněm invalidity činí sleva na dani 18 tis. Kč, v případě zaměstnance ve třetím stupni invalidity pak 60 tis. Kč měsíčně. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců. Způsoby plnění, tj. zaměstnávání v pracovním poměru, odběr výrobků a služeb nebo odvod do státního rozpočtu, jsou považovány za rovnocenné a lze je vzájemně kombinovat. Další možné výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnanci se zdravotním postižením mohou být stálými a loajálními zaměstnanci s velmi malou fluktuací. Zaměstnanec je často k práci velmi motivovaný, přičemž jednou z motivací je zařazení do pracovního kolektivu a dobře odvedená práce, což může mít větší váhu než výše finančního ohodnocení. Zaměstnanec s těžším zdravotním postižením často zvládne pouze práci na zkrácený pracovní úvazek, což umožňuje domluvu o variabilitě výše úvazku podle potřeb zaměstnavatele. Zaměstnanec může svou zkrácenou pracovní dobou vypomáhat ostatním zaměstnancům v pracovní špičce dle domluvy se zaměstnavatelem, čímž dochází k efektivnějšímu využívání finančních prostředků. Zaměstnanec může nahradit nestálou měnící se brigádnickou sílu a být stálým a zaučeným zaměstnancem, na kterého se může zaměstnavatel spolehnout. 8

9 Zkušenosti s přijímáním zaměstnanců se zdravotním postižením a jejich zaměstnávání Odkud k nám zaměstnanci přicházejí V našem případě přichází většina zaměstnanců z řad studentů praktické školy Rolnička. To je možné především díky vzájemné spolupráci prostřednictvím praxe v průběhu studia praktické školy. Tato praxe probíhá v prostorách chráněných dílen a pod vedením mistra odborného výcviku, kdy se žáci učí technikám a výrobním procesům užívaných v CHD. Tato zkušenost (s prostředím i přístupem) zvyšuje šanci na uplatnění studentů v jejich budoucím zaměstnání. Někteří zaměstnanci před svým nástupem využívali sociální službu Sociálně terapeutické dílny Rolnička, jejímž jedním z cílů je pomoci získat a upevnit pracovní návyky a dovednosti pro uplatnění na pracovním trhu. Tato sociální služba také spolupracuje s chráněnou dílnou mimo jiné i tím, že zprostředkovává jednání mezi svými klienty, kteří mají pracovní potenciál, a budoucím zaměstnavatelem. Část zaměstnanců přichází také z běžného trhu práce, jelikož pro ně bylo obtížné zvládnout nároky běžného zaměstnání a zároveň potřebují z důvodu svého zdravotního omezení upravené podmínky a individuálnější přístup. Zácvikový program v chráněné dílně Zácvikový program je aktivita, která vznikla v rámci projektu za účelem umožnit lidem se zdravotním postižením získat dostatek času a potřebné míry podpory pro osvojení si základních pracovních návyků a dovedností a připravit se tak na zaměstnání v některé z chráněných dílen nebo na otevřeném trhu práce. Byl určen pro osoby se zdravotním postižením, které uvažují o získání práce v CHD či na běžném trhu práce. V průběhu této aktivity v rozsahu 140 hodin měli zájemci možnost vyzkoušet si, případně naučit se pracovní dovednosti v keramické, textilní dílně a dřevodílně. Realizaci tohoto programu zajišťovali vedoucí pracovní integrace, asistent pracovní integrace a mistři jednotlivých dílen. Tento program probíhal přibližně v délce 7 měsíců na základě písemné Dohody o účasti v zácvikovém programu (nejednalo se o zaměstnání na základě pracovní smlouvy) a v rozsahu cca 6 hod./týdně. Účast byla pro účastníky bezplatná a zároveň bez nároku na finanční odměnu. Program byl ukončen závěrečnou praktickou zkouškou, která obnášela samostatné zhotovení konkrétního výrobku, který byl předmětem zácviku, a v případě úspěšného ukončení obdržel absolvent certifikát. Zácvikový program byl určen osobám se zdravotním postižením. Základním kritériem pro přijetí byl aktivní zájem o získání práce a předpoklad schopnosti naplnit základní cíle zácvikového programu (viz. výše) 9

10 Průběh zácvikového programu: Ze zkušeností víme, že častou překážkou dobrému pracovnímu výkonu může být strach z neúspěchu, špatná předchozí zkušenost, stud a nejistota. Z toho důvodu jsme věnovali dostatek času na vzájemné seznámení se účastníků s mistry a asistentem. Při práci věnovali mistři pozornost jakýmkoli, i drobným, úspěchům s cílem podpořit dostatečné sebevědomí důležité pro učení dalších činností. Stejně tak bylo důležité ukázat, že nezdařilé výrobky se dají opravit a tím naučit účastníky tuto opravu samostatně provést či zaměřit pozornost na dobře provedené části zadaného úkolu a v tom je rozvíjet. Zácvik vždy začínal úvodní instruktáží v dílně, kde proběhlo seznámení s pracovním úkolem a vysvětlení užitečnosti výrobku či jeho důležitosti pro dílnu. Tím se mistři snažili vést účastníka k uvědomění sounáležitosti s dílnou a k zodpovědnosti za výkon. Opakovaně a průběžně se ujišťovali, zda účastník chápe, co se od něj očekává. Každé činnosti předcházelo poučení o bezpečnosti, včetně správného používání nástrojů a jeho pojmenování, což vedlo mimo jiné k rozšíření slovní zásoby o názvy nástrojů či pojmů běžně používaných při konkrétní pracovní činnosti. Jako užitečné se potvrdilo mít při náročnějších úkolech vždy rozpracovaný postup na dílčí cíle a vyhotovený výrobek jako vzor. Důležitou součástí těchto postupů jsou i kroky, které předcházeli samotné výrobě (např. převlečení do pracovního oděvu, přezutí, dodržování včasného příchodu, příprava pracovní plochy, orientace v dílně, úklid pracovní plochy a příprava pomůcek). Na začátku mistr ukázal pracovní postup celého výrobku, poté tento postup rozfázoval, znova postupně ukázal a řádně popsal. Spolu s účastníkem jednotlivé fáze nacvičovali tak dlouho, dokud si je účastník neosvojil. Nikdy se při nácviku nepokračovalo k další fázi, dokud účastník samostatně nezvládl předešlou. Často tedy bylo zapotřebí mnohonásobného opakování. Vždy si ale uživatel po čase dokončil svůj výrobek. Při osvojování obtížné činnost bylo přínosné vyzdvihovat činnosti, které účastník zvládne již samostatně. Což vedlo k posílení sebedůvěry a povzbuzení k zvládnutí překážek a snaze eliminovat častý strach z neúspěchu. Po nácviku fáze výroby, ve které nedošlo k úplnému osvojení, následovala činnost již snadněji osvojitelná, aby se účastníkovi dopřál pocit úspěchu a povzbudil se jeho zájem pro učení nových činností (pro práci). Pokud se činnost ukázala pro účastníka příliš náročná a opakovaně nedocházelo k zlepšení, vyhodnotila se jako nevyhovující a nadále se již nerozvíjela. Práce se zaměřila na jiné činnosti sepsané v individuálním pracovním plánu. Často se projevovala velká míra aktivity a specifické obtíže se soustředěním, proto bylo potřeba účastníkům připomínat zadání a vést je k vykonání pouze zadaného úkolu. Účastnici zácviku často chvátali a nebyli ve své práci přesní, mistři respektovali možnou míru vnitřních schopností, ale zdůrazňovali požadavek výsledné kvality výrobku, bez ohledu na tempo jeho 10

11 zhotovení. Důraz byl kladen na kvalitu výrobku odpovídající požadavku pro přijetí do zaměstnání v chráněné dílně a tím spojenou finanční odměnou za kvalitní zhotovení. Ukončení zácvikového programu a zaměstnání V závěru členové týmu zhodnotili průběh zácviku. Vyhodnotili úsilí, kázeň, kvalitu práce, samostatnost. Zdůraznili zvládnutí daného úkolu a vyzdvihli činnosti, které se účastníci naučili dělat kvalitně. Vedli účastníky k utvrzení v jejich schopnosti zvládnout práci samostatně. Zácvikový program úspěšně ukončilo 6 účastníků (z celkového počtu 7 osob se ZP), kteří získali certifikát o absolvování tohoto programu spolu s vyhodnocením, jaké činnosti si zcela osvojili. V současné době mají 3 účastníci tohoto programu uzavřenou pracovní smlouvu v chráněné dílně střediska Rolnička, což považujeme za velmi dobrý výsledek. V případě zaměstnání je s každým novým zaměstnancem uzavřena řádná pracovní smlouva. Výši úvazku určuje zaměstnavatel společně se zaměstnancem, s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám. Rozpětí výše úvazků v CHD je od 3 do 7,5 hodiny denně. Po přijetí nastává období tříměsíční zkušební doby, během které mistr svého zaměstnance instruuje a zaučuje v nových výrobních programech. Na základě individuálního přístupu ke každému zaměstnanci se mistr snaží pro nového zaměstnance najít optimální činnosti s ohledem na zachování efektivity výrobního procesu a zároveň zdraví každého zaměstnance. V průběhu zkušební doby mistr rozhodne o zachování pracovního poměru nového zaměstnance, v případě závažných nedostatků o jeho ukončení. Díky efektivitě zácvikového programu je tato zkušební doba méně zatěžující jak pro mistry v dílně, tak i pro nové zaměstnance a jejich kolegy. Obecné zásady při zácviku nového pracovníka s mentálním postižením 1. Vše názorně ukazujte Pracovní činnost nestačí pouze vysvětlit, je třeba ji předvést. Během podrobného vysvětlování názorně provádějte jednotlivé úkony. Pak nového pracovníka nechte, aby si každý úkon vyzkoušel, předvedl vám jej a vysvětlil. Mnoho lidí s mentální retardací lépe pochopí, co mají dělat, když to vidí a slyší. 2. Rozdělujte úkoly Řada pracovních činností a úkolů sestává ze série jednotlivých úkonů. Jsou-li komplikované úkoly nebo úkoly sestávající z více kroků vysvětlovány příliš rychle, může z toho být nový zaměstnanec zmatený. 11

12 Raději rozdělte úkol na jednotlivé kroky. Pak mu každý krok předveďte a vysvětlete. Nakonec nechte zaměstnance všechny kroky zopakovat a předvést. 3. Vyjadřujte se zřetelně a stručně Při zapracovávání a řízení pracovníka se vyhýbejte technickým nebo komplikovaným výrazům. Vysvětlování pracovních úkolů nepřehánějte. Používejte přesné, věcné instrukce. Nepoužívejte abstraktní vysvětlování. Nejúčinnější je jasné a stručné vyjadřování. 4. Zaveďte rutinní postupy Snažte se vést zaměstnance k tomu, aby prováděl pracovní úkony vždy ve stejném pořadí. Mnoho lidí s mentální retardací vykonává svoji práci lépe, zvykne-li si na rutinní postup. Jestliže nemá zaměstnanec problémy se čtením, pomůže mu seznam úkolů nebo úkonů, jež má provádět. Během zapracování bývají účinnou pomůckou také diagramy, nebo dokonce po sobě jdoucí obrázky znázorňující pracovní úkony. 5. Komunikujte Vysvětlete zaměstnanci, co od něj firma očekává z hlediska množství a kvality jeho práce. Ujistěte se, že zaměstnanec ví, co má dělat a komu má hlásit ukončení práce. Je-li pro úkol nutný další materiál, ukažte mu, kde ho najde. Rovněž ho povzbuzujte, aby se zeptal, když mu není něco jasné nebo si není něčím jistý. 6. Poskytujte zpětnou vazbu Informujte zaměstnance o tom, jak si v práci vede. Zkontrolujte, zda správně proběhlo jeho zapracování na nový úkol. Otevřeně mu sdělte své mínění o kvalitě jeho práce a jeho vztahu k práci. Za dobrou práci ho pochvalte a povzbuďte stejně jako každého jiného zaměstnance. Je prokázáno, že lidé s mentální retardací znamenají pro firmu vysokou produktivitu, nízkou fluktuaci. Bývají velmi loajální. Zaměstnáním osoby s mentální retardací a využitím našich rad získáte zaměstnance, jakého pro svůj obor potřebujete. Použité zdroje:

13 č. 1 Dělník v rukodělné dílně 13

14 Obecný úvod pravidla pro práci v rukodělné dílně Zájemce o zařazení na chráněné pracovní místo v rukodělné dílně (dále dílna truhlářská) by měl splňovat tato kritéria přijetí: je osobou se zdravotním postižením nemá sklony k agresivitě pobírá plný (částečný) invalidní důchod nemá handicap znemožňující mu práci v provozu (významné nedostatky v jemné motorice) je starší 18 let je schopen vykonávat práci soustavně minimálně 4 hodiny má schopnost dodržovat základní hygienické a společenské návyky má potvrzení od obvodního lékaře (příp. specialisty), že: netrpí alergiemi znemožňujícími práci v rukodělné dílně je schopen vykonávat toto zaměstnání Zaměstnanec na chráněném pracovním místě v truhlářské dílně by měl splňovat následující předpoklady: splňovat kritéria pro přijetí mít chuť a schopnosti učit se nové věci a zdokonalovat se v nich nemá problémy s interpersonálními vztahy vůči spolupracovníkům nemá problémy s chováním (není hlučný, hyperaktivní, dbá obecných společenských pravidel pozdrav, slušnost, uctivost atd.) dbá pokynů mistra a umí se jim podřídit je schopen rozpoznat následky svého chování a předcházet jejich negativnímu vlivu dodržuje hygienické návyky (osobní hygiena, čistota oděvu atd.) dbá pravidel bezpečnosti práce a rozumí jim, dodržuje základní hygienické předpisy je schopen určité míry samostatnosti a má snahu a ochotu ji posilovat vyvíjí vlastní iniciativu pro zkvalitnění své práce Plán činnosti mistra pro práci se zaměstnancem truhlářské dílny: obecné seznámení s činností v truhlářské dílně náplň práce bezpečnost práce základy hygieny při práci (osobní hygiena, čistota a vzhled pracovního oděvu apod.) základy první pomoci (řezné rány, úrazy el. proudem ) seznámení s pracovními nástroji péče o nástroje broušení dlát a nožů měření: rozlišování mm, cm, m práce s úhelníkem, práce s kružítkem řezání: paspartovacím nožem, ruční pilou (rovné řezy) drobné zpracování dřeva dlátem základy vyřezávání 14

15 broušení dřevěných vyřezávaných polotovarů moření a natírání dřeva vrtání elektrickou vrtačkou pomocné práce na protahovačce úklid pracoviště, vybírání pilin z odsávání V průběhu provozu truhlářské dílny jsou veškeré dovednosti prohlubovány, opakovány a automatizovány. Cílem je dosáhnout maximální možné míry samostatnosti zaměstnanců a využití jejich možností a dosažení či přiblížení se ideálnímu stavu, jímž je zvládnutí všech nezbytných dovedností a technologických postupů zpracování dřeva, precizní provedení povrchových úprav a co největší samostatnost při realizaci zakázek. Zaměstnanec v truhlářské dílně musí být po zaučení (příp. absolvování vzdělávacího programu pracovní rehabilitace) schopen zvládnout samostatně či s mírnou dopomocí mistra: vykonávat přípravné práce manipulace se dřevem, rovnání a skládání prken a latí do připravených skladovacích prostor, příprava dílny pro jednotlivé činnosti, ukládání opracovaných polotovarů do krabic podle druhů a tvarů nakoupit aktuálně chybějící materiály spojovací materiál, barvy, vosky zorientovat se v zadané objednávce v počtech a druzích požadovaných výrobků pečovat o pracovní nástroje čištění, ukládání do polic podle druhů a velikostí broušení dlát a nožů podle tvarů nástrojů a použití základní měření materiálu: rozlišování mm, cm, m předkreslování vyřezávaných motivů na dřevo - práce s úhelníkem, práce s kružítkem řezání paspartovacím nožem, ruční pilou (rovné řezy) drobné opracování dřeva dlátem základy vyřezávání broušení dřevěných vyřezávaných polotovarů brusným papírem, ruční bruskou drobné úpravy lepení a kytování dřeva závěrečné povrchové úpravy moření a natírání dřeva výběr a použití spojovacího materiálu vrtání elektrickou vrtačkou pomocné práce na protahovačce podávání a přidržování materiálu, práce ve dvojici čištění zařízení, vybírání pilin z odsávání úklid pracoviště, zametání Další povinnosti: porozumět pracovní smlouvě a dodržovat povinnosti z ní vyplývající, dodržovat interní předpisy v souladu se zákoníkem práce a dalšími zákonnými normami dodržovat stanovenou pracovní dobu dodržovat případné předem domluvené dočasné změny pracovní doby 15

16 zúčastňovat se konzultací, porad, stáží, exkurzí apod. organizovaných mistry či jinými nadřízenými a určených pro pracovníky truhlářské dílny hlásit poruchy či poškození na přístrojích a ostatním zařízení truhlářské dílny a dalších souvisejících prostor Zaměstnanci zařazení na chráněných pracovních místech v truhlářské dílně budou vykonávat: Samostatně: veškeré přípravné práce v dílně příprava materiálů pro vyřízení zakázky nákup chybějících materiálů v blízkých obchodech práce na polotovarech připravených k broušení nebo pro finální povrchovou úpravu ukládání polotovarů do beden třídění odpadů a zbytků materiálu plnění pilin a odřezků do plastových pytlů S dopomocí: obsluha zařízení dílny vždy za přítomnosti mistra kompletace zakázek podle objednávkových listů Zaměstnanci zařazení na chráněných pracovních místech v truhlářské dílně nebudou vykonávat: samostatně obsluhovat zařízení dílny vrtačka, bruska, fréza, pásová pila, hoblovka přijímání zakázek objednávání materiálů řešení reklamací řešení krizových situací (např. porucha zařízení apod.) Pracovní pomůcky, materiál a výrobní technologie Materiální vybavení zařízení, které truhlářská dílna využívá: Truhlářská dílna se nachází v Domě pro dospělé klienty v Bezděkově ulici v blízkosti soběslavského náměstí. Dílna je umístěna v přízemí v nové přístavbě. Přístup do dílny je chodbou domu nebo vstupem ze zahrady. Oba vchody jsou bezbariérové. Dílna pro svou činnost dále využívá prostory zahrady, kde je pod přístřeškem skladováno dřevo. 16

17 V truhlářské dílně je umístěno toto vybavení: hoblice truhlářský pracovní stůl, určený pro ruční zpracování dřeva v truhlářské dílně. Hoblice je vyrobena ze dřeva. Je vybavena svěráky, které umožňují upnutí obráběných dřevěných výrobků. pila umožňuje příčné i podélné dělení dřeva a ostatních materiálů. lupénková pilka druh pily sestávající z pružného pevného rámu ve tvaru "U" s rukojetí, opatřeného na obou koncích dvěma upevňovacími mechanismy, kterými se do rámu uchycuje pilový list. Lupenkovou pilkou lze řezat dřevo, plast, kov i další materiály, pokud jejich tvrdost nepřesahuje tvrdost listu. Lupénkové pilky se užívají k vyřezávání z tenkého materiálu (dýha, překližka). pokosová pila ruční nebo elektrická pila používaná k zhotovování úhlových řezů v nejrůznějších stavebních materiálech. Její využití je mnohostranné, od přířezů prken, trámů, fošen až po dokončovací práce při pokládce podlah a výrobě obložení nebo rámečků na obrázky. hoblovačka, srovnávačka vodorovná frézka na jemné obrábění rovinných ploch prken a trámů. Ve stole je napříč zapuštěn válec se dvěma až čtyřmi přímými a nastavitelnými noži o délce mm. Válec má vysoké otáčky, průměr několik cm a může ubírat až 35 mm materiálu najednou. Materiál může být ke stolu přitlačován pružnými přítisky, posun do záběru je ruční. frézka malá frézka s vysokými otáčkami, na níž se vyrábějí drážky, zapuštění nebo okrajové profily. Podle polohy vřetena může být vodorovná nebo svislá, podle polohy nástroje vůči materiálu svrchní nebo spodní. bruska čelní (kotoučové) a pásová - pracuje se brusným plátnem a slouží k jemnému broušení rovinných povrchů. bruska na dřevo Používaný materiál prkna (mají tloušťku maximálně 40 mm) krajinová prkna (mají tloušťku maximálně 30 mm a musí mít po celé délce levou plochu alespoň dotčenou pilou) Prkno je druh stavebního řeziva, které má šířku rovnou alespoň dvojnásobku své tloušťky (a více), tloušťku maximálně do 38 mm s tím, že krajinová prkna mají tloušťku maximálně 25 mm a musí mít po celé délce jednu plochu alespoň dotčenou pilou. Jde o dřevařský výrobek, který se vyrábí na strojních pilách resp. pomocí katrů podélným řezáním jednotlivých kmenů z poražených stromů. Slouží především jako stavební materiál. Prknu se nejvíce podobá fošna, která je oproti prknu tlustší, ta musí mít minimálně 38 a více mm. fošny (mají tloušťku větší než 40 mm) Fošna je druh stavebního řeziva, které se vyrábí strojním řezáním z kmenů poražených stromů pomocí strojních pil resp. katrů. 17

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104) Téma: Měření a orýsování (5.4.2.1) Cíl: přenesení rozměrů budoucího výrobku na materiál Pravidla měření a orýsování: - při obrábění kovů většinou pracujeme s menšími měřícími jednotkami a tedy větší přesností

Více

Studijní materiál KA 1

Studijní materiál KA 1 Studijní materiál KA 1 Předmět: Praktická cvičení Ročník: 1. Téma vyučovací hodiny: PILOVÁNÍ Vypracoval: PhDr. Josef Havlan Téma Pilování je technologie ručního obrábění, při které dochází k oddělování

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV.

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. Vytvořil: kolektiv mistrů odborného výcviku SOU Hluboš Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 SOU Hluboš

Více

Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru.

Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru. Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru. Frézování Ozvučného otvoru a drážky kolem je ve skutečnosti jednoduchá procedura když máte patřičný přípravek. Výroba přípravku je jednoduchá. Přípravek

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ

ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOR TRUHLÁŘ Okruhy: 1. a) Části stromu, výživa stromu. Fotosyntéza. b) Druhy spojů, definice, druhy nákres, popis a použití. 2. a) Teorie lepení, složky lepidel, lepící směsi a

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. a 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Práce s technickými materiály se vyučuje jako volitelný předmět

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín Aplikační workshop realizovaný v rámci projektu Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, OP LZZ číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003

Více

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSÉ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plissé): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Libor Buganský Mgr. Andrea Pavelková libor.bugansky@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 7.10.2011 Nezaměstnanost k 31.7.2011

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSE 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plisse): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ TECNICKÝ MNUÁL PLISSÉ Obsah - Plissé Základní specifikace produktu 4-5 Objednávkový formulář 6 Přehled typů 6-12 Návod na vyměření 13-14 Návod na montáž 15-17 Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci?

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Nejdříve vyvrtat, pak šroubovat. Toto pořadí se vyskytuje velmi často. Abychom byli vybaveni pro tyto pracovní operace, sestavila společnost Wera

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1.

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1. Návod k použití frézovací šablony od firmy EGGER Pomocí frézovací šablony od firmy EGGER, jakož i pomocí ručních horních frézek a fréz se stopkou, které jsou běžně v prodeji, mohou být bezproblémově zhotovovány

Více

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání obrázek č. 12 obrázek č. 13 obrázek č. 14 obrázek č. 15 obrázek č. 16 Obrázek 12 - osazení montážní desky v příčce Obrázek 13 - osazení

Více

kapitola 82 - tabulková část

kapitola 82 - tabulková část 8200 00 00 00/80 NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ 8201 00 00 00/80 Následující ruční nástroje a nářadí: rýče, lopaty, krumpáče,

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Ekopanely a montážní materiál

Ekopanely a montážní materiál Ekopanely a montážní materiál [a] Ekopanely a stěnová spona [b] Vysvětlivky [1] 800 mm 1200 mm 2 [2] 1 3 4 5 6 6x 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 5x /m 2 max. 32 00 mm max. 32 00 mm cca cca 17 20 cm 1 8 50

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí

Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí Seznam ručního nářadí -specifikace na výběrové řízení pro Divadlo na Orlí název nářadí technická data ostatní počet pila ponorná Příkon1600 W Rozsah dodávky: 1 Rozměr kotouče210 mm pilový kotouč s jemnými

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

KONTAKT: ZAZVONIL JIŘÍ, TELEFON: 317 740 211 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky

KONTAKT: ZAZVONIL JIŘÍ, TELEFON: 317 740 211 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky TLOSKOV KONTAKT: ZAZVONIL JIŘÍ, TELEFON: 317 740 211 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna v přízemí objektu dílen (objekt č. 11) ve druhém dvoře areálu zařízení

Více

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/ 4. Plošný materiál Nabídka plošných materiálů zahrnuje zejména dřevotřískové desky laminované, surové a dýhované, dále dřevovláknité desky, desky MDF a HDF, pracovní desky, překližky, štěpkové desky a

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU 2006 Aktualizované informace O našich výrobcích, jejich dostupnost a RADY pro zpracování jsou K DISPOZICI on line na internetové stránce NAŠICH VÝROBKŮ: http://www.yourglass.cz/

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Učební osnovy. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

Učební osnovy. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Učební osnovy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Pracovní činnosti Pracovní činnosti ( práce s technickými materiály, pěstitelství, vaření, vedení domácnosti, svět práce) chlapci a dívky Charakteristika

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

lu, historický přehled o zpracování nástroje,

lu, historický přehled o zpracování nástroje, 10. Úvod do technologie zpracování materiálu lu, historický přehled o zpracování dřeva, teorie obrábění a obráběcího nástroje, přehled ručního nářadn adí pro práci se dřevem,elektrické ruční nářadí a stroje

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

(2012) zpracováno v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností CZ.1.07/1.1.02/03.0104

(2012) zpracováno v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností CZ.1.07/1.1.02/03.0104 METODIKA PŘEDMĚTU PRACOVNÍ ČINNOSTI (VÝUKA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ VE ŠKOLNÍ DÍLNĚ) (2012) zpracováno v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností CZ.1.07/1.1.02/03.0104 Zpracovali:

Více

Průvodce montáží zahradních teras

Průvodce montáží zahradních teras Průvodce montáží zahradních teras Tipy, rady a návody pro montáž www.seca.at Proč používat značkové palubky SECA? 1. Vzhled Díky přísnému dodržování kvalitativních norem výroby máte se značkovými palubkami

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky. Dané téma obsahuje učivo předmětu.

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky. Dané téma obsahuje učivo předmětu. Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 82-51 - L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva Třída: EU4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŢALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

Odpočinkové osvětlení

Odpočinkové osvětlení Odpočinkové osvětlení Krásně uklidňující Odpočinkové osvětlení Světlo je důležité pro náladu. Tato úžasná skříňka je dokonalým osvětlením pro příjemnou, odpočinkovou atmosféru. 1 Úvod Tato úžasná skříňka

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dominika Linhartová pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 OZP Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Při výběru interiérových dveří se nejdříve musíme rozhodnout, jaký účel mají splňovat. Zda potřebujeme vchodové dveře do bytu (požárně odolné nebo požárně

Více

Broušení kovových materiálů (23-024-H)

Broušení kovových materiálů (23-024-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů (23-024-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Origami (Práce s papírem, skládanka vánoční hvězda) 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Origami - historie Origami je téměř tisíc let

Více

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10397 Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Hodnoticí standard. Tesař (kód: 36-051-H) Odborná způsobilost. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Povolání: Tesař

Hodnoticí standard. Tesař (kód: 36-051-H) Odborná způsobilost. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Povolání: Tesař Tesař (kód: 36-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Povolání: Tesař Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Učebnice pro modeláře Ing. Ivo Mikač 2010

Učebnice pro modeláře Ing. Ivo Mikač 2010 Strana 1 CNC frézování Samotné frézování dílů je technicky a finančně docela dobře dostupné, horší je to ale s konstrukcí modelu a s přípravou podkladů pro frézování. Tato činnost je časově mnohem náročnější,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola, Bruntál Rýmařovsk ovská 15 Spojování dřeva spojení rohů rámů (druhy dřevd evěných spojů,, využit ití, ) 22.05. / 2012 Ing. Martin Greško Spojování dřeva (spojení rohů rámů) Rámy jsou zpravidla

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY R-Lite Dokonalé zastínění interiéru Pro různé typy střešních oken Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna Profily

Více

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity.

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. 10. Fréování Fréováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. Princip réování: Při réování používáme vícebřité nástroje réy. Fréa koná hlavní řený pohyb otáčivý. Podle polohy

Více

Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu

Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu Technický popis Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu určenou pro vybavování předsíní. Elegantní a moderní nábytek do předsíně je ergonomický a současně velmi funkční. Velký výběr rozměrů jednotlivých

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více