Metodika pracovních postupů pro osoby se zdravotním postižením

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pracovních postupů pro osoby se zdravotním postižením"

Transkript

1 pro osoby se zdravotním postižením Autor: Odborná spolupráce: Andrea Koblasová Mgr. Monika Macáková Jana Slámová Ladislav Reichman Milan Kadoch Jiří Stibor Soběslav 2013

2 Obsah Diakonie ČCE - střediska Rolnička...4 O projektu... 4 Proč vznikl a cílová skupina projektu...4 Souhrn cílů projektu:... 5 Chráněné dílny Rolnička... 5 Chráněná dílna... 5 Vybrané pracovně právní informace k zaměstnávání osob se zdravotním postižením... 6 Kdo je osobou se zdravotním postižením (OZP)...6 Podpora zaměstnanosti OZP... 7 Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením...8 Další možné výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením...8 Zkušenosti s přijímáním zaměstnanců se zdravotním postižením a jejich zaměstnávání... 9 Zácvikový program v chráněné dílně...9 Průběh zácvikového programu:...10 Obecné zásady při zácviku nového pracovníka s mentálním postižením...11 č Obecný úvod pravidla pro práci v rukodělné dílně...14 Pracovní pomůcky, materiál a výrobní technologie...16 Výrobní technologie Ruční obrábění Komplexní popis pracovního postupu při zpracování konkrétního výrobku Výroba dřevěného zvířátka - slepička...26 č Obecný úvod pravidla pro práci v grafické dílně...39 Pracovní pomůcky, materiál a výrobní technologie

3 Komplexní popis pracovního postupu při zpracování konkrétního výrobku Výroba papírové záložky č Obecný úvod pravidla pro práci v Čajovně kavárně Rolnička...71 Pracovní pomůcky, materiál a výrobní technologie...73 Komplexní popis pracovního postupu při zpracování konkrétního výrobku Medovník č Obecný úvod pravidla pro pomocné a úklidové práce...90 Pracovní pomůcky, materiál a výrobní technologie...96 Komplexní popis pracovního postupu...96 Úklid toalety Rolnička nová šance pro osoby se zdravotním postižením

4 Úvod Naší snahou je reagovat na jeden z mnoha problémů osob se zdravotním postižením, kterým je nedostatek příležitostí pro plnohodnotné a dlouhodobé zařazení do pracovního procesu. Uvědomujeme si, že je třeba klást důraz nejen na zajištění zdroje obživy, ale také na zprostředkování seberealizace, která napomáhá k úspěšné sociální rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Tato metodika vznikla na základě zkušeností pracovníků Diakonie ČCE střediska Rolnička v Soběslavi. Výsledkem jejich práce je mimo jiné i tento materiál, jehož cílem je jednak vytvořit srozumitelný pracovní návod a zároveň zprostředkovat zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením ostatním organizacím, které chtějí přispět ke zlepšení pracovního uplatnění těchto osob. Jedná se o jeden z dílčích výstupů níže popsaného projektu. Diakonie ČCE - střediska Rolnička Jsme různí, ale patříme k sobě. Každý člověk je jedinečný a zasluhuje respekt. Rolnička je křesťanské centrum poskytující sociální, vzdělávací, terapeutické, pracovní a rehabilitační služby šité na míru dětem a dospělým s různými typy postižení a jejich rodinám z Táborska, především okolí Soběslavi. Rolnička je tu proto, aby každý mohl s potřebnou pomocí dosáhnout osobního maxima a prožít celý život v sepětí s rodinou, přáteli a známými tam, kde se cítí doma. Středisko Rolnička, církevní právnická osoba, je typem neziskové organizace, která nabízí zejména sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od tří let z táborského regionu. Jednotlivé služby jsou individuálně přizpůsobeny potřebám klientům. Hlavním záměrem je, aby je služby provázely ve všech etapách jejich života, aby mohli v dětství i dospělosti s nezbytnou asistencí žít v sepětí se svou rodinou, přáteli, známými i širší komunitou, kde se cítí doma. Rolnička podporuje integraci, tedy přirozené a nenásilné začlenění lidí s postižením do života většinové společnosti. K úspěšné integraci je třeba těmto lidem poskytnout potřebnou míru podpory, a to ve všech směrech. O projektu Proč vznikl a cílová skupina projektu Projekt Rolnička nová šance pro osoby se zdravotním postižením je zaměřen na podporu osob se zdravotním postižením v regionu Táborska. Tato skupina má v důsledku svého postižení snížené možnosti uplatnění na běžném trhu práce. Důvodem bývá nízká kvalifikace, 4

5 nedostatečný rozvoj dovedností a chybějící příležitost pro získání pracovních návyků. Tomuto faktu napomáhá i celková absence agentur podporovaného zaměstnávaní či vzdělávacích programů pro lidi s mentálním postižením v regionu. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení pracovní integrace osob s postižením a podpora získání a udržení pracovních míst pro tyto osoby. Projekt se snaží zabránit exkluzi a sociální izolaci lidí s různými typy postižení. Souhrn cílů projektu: umožnit osobám se zdravotním postižením vstup na trh práce a připravit je na roli zaměstnance zvýšit odbornou kvalifikaci osob s tímto typem postižení zvýšit informovanost a motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání osob s postižením Projekt byl realizován v chráněných dílnách střediska Rolnička a níže popsané pracovní postupy vycházejí z nabídky pracovních činností těchto dílen. Jednotlivé metodické kapitoly se nejprve věnují obecným pravidlům pro práci v chráněné dílně, včetně vstupních kritérií pro zaměstnance a jeho cílových kompetencí. Dále je zde podrobně popsán vybraný pracovní postup pro výrobu některého z produktů dílen, respektive pracovního postupu činnosti, s cílem popsat jednotlivé kroky, které je schopen zastávat člověk s postižením. Zároveň chceme ukázat konkrétní možnosti uplatnění zaměstnanců se zdravotním postižením a věříme, že tím přispějeme k rozhodnutí potencionálních zaměstnavatelů k vytvoření pracovních pozic pro osoby se zdravotním postižením. Chráněné dílny Rolnička Chráněná dílna vznikla ve středisku Rolnička v roce 1996 z potřeby poskytnout dospělým lidem s mentálním postižením možnost pracovního uplatnění s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a potřeby. Ke konci roku 2004 se chráněná dílna přestěhovala do nově zrekonstruované budovy v centru města v Bezděkově ulici. Nové větší prostory nejen rozšířily možnosti výroby, ale díky nim chráněná dílna mohla nabídnout zaměstnání více zaměstnancům s mentálním a kombinovaným postižením. Chráněná dílna Pojem chráněná dílna používáme z praktických důvodů, i když v současné době je správným terminologickým označením vymezená chráněná pracovní místa. Chráněná dílna Rolničky je rozdělena na několik menších dílen, které se zabývají každá jiným výrobním programem, 5

6 ale všechny musí velice dobře spolupracovat, neboť se často prostřednictvím dílčích produktů podílí na jedné zakázce. Grafická dílna grafická dílna je nejmladší dílna v Rolničce. V současné době je v ní zaměstnána jedna grafička. Dřevodílna V této dílně nyní pracuje 5 dělníků a mistr. Zde se vyrábějí jednoduché dřevěné výrobky např. dekorativní ptáčci, zvířátka, truhlíky na květiny, hodiny, věšáky, loutková divadla. Většina těchto výrobků je dále dekorována pomocí akrylových barev a vosku. Vznikají zde jednak již znovu nenapodobitelné originály, ale i výrobky vyráběné sériově. Keramická dílna V keramické dílně pracuje nyní šest zaměstnanců s postižením na pozici dělník a mistr. Pro dekoraci výrobků se používá technika voskování. Textilní dílna V této dílně pracují čtyři v současné době čtyři zaměstnankyně a mistrová. Vznikají zde výrobky z textilu jako jsou např. polštáře, tašky, patchworkové deky, textilní sáčky různých druhů na různé použití, jednoduché hračky pro děti. Výrobky jsou dekorovány různými technikami. Ke vzorování se používají techniky vyšívání, batiky, tisku - linoryt na látku, razítka, tisk na fólie, které se dále na látku nažehlují a sítotisk. Vybrané pracovně právní informace k zaměstnávání osob se zdravotním postižením Kdo je osobou se zdravotním postižením (OZP) Ve smyslu 67 zákona č.435/2004sb., o zaměstnanosti je osobou se zdravotním postižením fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní ve třetím stupni, ve druhém stupni, v prvním stupni dle zákona o důchodovém pojištění, nebo osoba zdravotně znevýhodněná dle zákona o zaměstnanosti. Při zaměstnávání OZP je třeba vycházet z faktu, že téměř každý člověk se zdravotním postižením má nějaké dispozice a silné stránky, které může při vhodném pracovním zařazení rozvíjet. Podaří-li se zaměstnat člověka na pozici, která odpovídá jeho vzdělání, dovednostem a nadání, stane se často velmi loajálním zaměstnancem. Mnoho lidí s postižením by chtělo pracovat, ale neumějí si práci najít nebo nejsou dostatečně motivováni. Míra postižení není jediným faktorem, které zaměstnávání ovlivňuje. Je to i obava zaměstnavatelů, neznalost problematiky a také ekonomická situace mnohých firem a institucí. Zaměstnáván OZP s sebou přináší nejen nové zkušenosti, ale díky němu může dojít k posílení důvěryhodnosti firmy na veřejnosti, může ovlivňovat vyšší přitažlivost pro investory a zaměstnance, odlišuje 6

7 firmu od konkurence a posiluje dobré image firmy. Vedle zvýšení produktivity a loajality práce může mít vliv i na zvýšení obratu a zisku, a také zvýšení nabídky a kvality vyráběných produktů či poskytovaných služeb. Lidem se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Pracovní rehabilitace - souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce ČR a hradí náklady s ní spojené. Krajská pobočka Úřadu práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace. Příprava k práci - zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo na základě písemné dohody s Úřadem práce ČR. Příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců. Specializované rekvalifikační kurzy - jsou uskutečňovány za stejných podmínek jako rekvalifikace. Podpora zaměstnanosti OZP Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením podporuje stát zejména prostřednictvím příspěvků, které poskytuje Úřad práce ČR (ÚP ČR), a to na vytvoření chráněného pracovního místa (CHPM) a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem. Při rozhodování o přiznání příspěvků na vytvoření CHPM bere ÚP ČR v potaz celkovou situaci na trhu práce v daném regionu. Příspěvek na zřízení CHPM Příspěvek je určen na pořízení potřebného vybavení. Podmínkou je, že takto vytvořené místo musí firma obsadit minimálně na tři roky. Pokud přijme člověka se zdravotním postižením, může dostat částku odpovídající maximálně osminásobku (195 tis. Kč) a v případě osoby s těžším zdravotním postižením pak dvanáctinásobku (293 tis. Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku. Jestliže zaměstnavatel zřizuje 10 a více chráněných pracovních míst, pak činí maximální výše poskytnutého příspěvku desetinásobek uvedené průměrné mzdy (244 tis. Kč) a čtrnáctinásobek pro osoby s těžším zdravotním postižením (342 tis. Kč). Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů Úřad práce ČR může na chráněné pracovní místo poskytnout zaměstnavateli nebo živnostníkovi se zdravotním postižením i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. Žádost mohou firma nebo OSVČ podat nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy takové místo zřídili a obsadili. Roční výše příspěvku činí nejvýše 48 tis. Kč. 7

8 Refundace mzdy Jestliže ve firmě pracuje na chráněných pracovních místech více než 50 procent OZP z celkového počtu zaměstnanců, může si zaměstnavatel zažádat i o příspěvek na refundaci 75 procent skutečně vynaložených nákladů na mzdy pracovníků se zdravotním postižením. Maximálně může na každého takového zaměstnance dostat osm tisíc korun měsíčně. Pokud bude CHPM obsazeno nejméně po dobu 12 měsíců, může si požádat o další dva tisíce na částečné krytí provozních nákladů. Celkem tak může získat na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením až 10 tis. Kč měsíčně. Když zaměstnavatel splní veškeré zákonem stanovené podmínky, je tento příspěvek nárokový. Sleva na dani Pokud firma zaměstnává osoby se zdravotním postižením, může také uplatnit slevu na dani. V případě každého pracovníka s prvním nebo druhým stupněm invalidity činí sleva na dani 18 tis. Kč, v případě zaměstnance ve třetím stupni invalidity pak 60 tis. Kč měsíčně. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců. Způsoby plnění, tj. zaměstnávání v pracovním poměru, odběr výrobků a služeb nebo odvod do státního rozpočtu, jsou považovány za rovnocenné a lze je vzájemně kombinovat. Další možné výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnanci se zdravotním postižením mohou být stálými a loajálními zaměstnanci s velmi malou fluktuací. Zaměstnanec je často k práci velmi motivovaný, přičemž jednou z motivací je zařazení do pracovního kolektivu a dobře odvedená práce, což může mít větší váhu než výše finančního ohodnocení. Zaměstnanec s těžším zdravotním postižením často zvládne pouze práci na zkrácený pracovní úvazek, což umožňuje domluvu o variabilitě výše úvazku podle potřeb zaměstnavatele. Zaměstnanec může svou zkrácenou pracovní dobou vypomáhat ostatním zaměstnancům v pracovní špičce dle domluvy se zaměstnavatelem, čímž dochází k efektivnějšímu využívání finančních prostředků. Zaměstnanec může nahradit nestálou měnící se brigádnickou sílu a být stálým a zaučeným zaměstnancem, na kterého se může zaměstnavatel spolehnout. 8

9 Zkušenosti s přijímáním zaměstnanců se zdravotním postižením a jejich zaměstnávání Odkud k nám zaměstnanci přicházejí V našem případě přichází většina zaměstnanců z řad studentů praktické školy Rolnička. To je možné především díky vzájemné spolupráci prostřednictvím praxe v průběhu studia praktické školy. Tato praxe probíhá v prostorách chráněných dílen a pod vedením mistra odborného výcviku, kdy se žáci učí technikám a výrobním procesům užívaných v CHD. Tato zkušenost (s prostředím i přístupem) zvyšuje šanci na uplatnění studentů v jejich budoucím zaměstnání. Někteří zaměstnanci před svým nástupem využívali sociální službu Sociálně terapeutické dílny Rolnička, jejímž jedním z cílů je pomoci získat a upevnit pracovní návyky a dovednosti pro uplatnění na pracovním trhu. Tato sociální služba také spolupracuje s chráněnou dílnou mimo jiné i tím, že zprostředkovává jednání mezi svými klienty, kteří mají pracovní potenciál, a budoucím zaměstnavatelem. Část zaměstnanců přichází také z běžného trhu práce, jelikož pro ně bylo obtížné zvládnout nároky běžného zaměstnání a zároveň potřebují z důvodu svého zdravotního omezení upravené podmínky a individuálnější přístup. Zácvikový program v chráněné dílně Zácvikový program je aktivita, která vznikla v rámci projektu za účelem umožnit lidem se zdravotním postižením získat dostatek času a potřebné míry podpory pro osvojení si základních pracovních návyků a dovedností a připravit se tak na zaměstnání v některé z chráněných dílen nebo na otevřeném trhu práce. Byl určen pro osoby se zdravotním postižením, které uvažují o získání práce v CHD či na běžném trhu práce. V průběhu této aktivity v rozsahu 140 hodin měli zájemci možnost vyzkoušet si, případně naučit se pracovní dovednosti v keramické, textilní dílně a dřevodílně. Realizaci tohoto programu zajišťovali vedoucí pracovní integrace, asistent pracovní integrace a mistři jednotlivých dílen. Tento program probíhal přibližně v délce 7 měsíců na základě písemné Dohody o účasti v zácvikovém programu (nejednalo se o zaměstnání na základě pracovní smlouvy) a v rozsahu cca 6 hod./týdně. Účast byla pro účastníky bezplatná a zároveň bez nároku na finanční odměnu. Program byl ukončen závěrečnou praktickou zkouškou, která obnášela samostatné zhotovení konkrétního výrobku, který byl předmětem zácviku, a v případě úspěšného ukončení obdržel absolvent certifikát. Zácvikový program byl určen osobám se zdravotním postižením. Základním kritériem pro přijetí byl aktivní zájem o získání práce a předpoklad schopnosti naplnit základní cíle zácvikového programu (viz. výše) 9

10 Průběh zácvikového programu: Ze zkušeností víme, že častou překážkou dobrému pracovnímu výkonu může být strach z neúspěchu, špatná předchozí zkušenost, stud a nejistota. Z toho důvodu jsme věnovali dostatek času na vzájemné seznámení se účastníků s mistry a asistentem. Při práci věnovali mistři pozornost jakýmkoli, i drobným, úspěchům s cílem podpořit dostatečné sebevědomí důležité pro učení dalších činností. Stejně tak bylo důležité ukázat, že nezdařilé výrobky se dají opravit a tím naučit účastníky tuto opravu samostatně provést či zaměřit pozornost na dobře provedené části zadaného úkolu a v tom je rozvíjet. Zácvik vždy začínal úvodní instruktáží v dílně, kde proběhlo seznámení s pracovním úkolem a vysvětlení užitečnosti výrobku či jeho důležitosti pro dílnu. Tím se mistři snažili vést účastníka k uvědomění sounáležitosti s dílnou a k zodpovědnosti za výkon. Opakovaně a průběžně se ujišťovali, zda účastník chápe, co se od něj očekává. Každé činnosti předcházelo poučení o bezpečnosti, včetně správného používání nástrojů a jeho pojmenování, což vedlo mimo jiné k rozšíření slovní zásoby o názvy nástrojů či pojmů běžně používaných při konkrétní pracovní činnosti. Jako užitečné se potvrdilo mít při náročnějších úkolech vždy rozpracovaný postup na dílčí cíle a vyhotovený výrobek jako vzor. Důležitou součástí těchto postupů jsou i kroky, které předcházeli samotné výrobě (např. převlečení do pracovního oděvu, přezutí, dodržování včasného příchodu, příprava pracovní plochy, orientace v dílně, úklid pracovní plochy a příprava pomůcek). Na začátku mistr ukázal pracovní postup celého výrobku, poté tento postup rozfázoval, znova postupně ukázal a řádně popsal. Spolu s účastníkem jednotlivé fáze nacvičovali tak dlouho, dokud si je účastník neosvojil. Nikdy se při nácviku nepokračovalo k další fázi, dokud účastník samostatně nezvládl předešlou. Často tedy bylo zapotřebí mnohonásobného opakování. Vždy si ale uživatel po čase dokončil svůj výrobek. Při osvojování obtížné činnost bylo přínosné vyzdvihovat činnosti, které účastník zvládne již samostatně. Což vedlo k posílení sebedůvěry a povzbuzení k zvládnutí překážek a snaze eliminovat častý strach z neúspěchu. Po nácviku fáze výroby, ve které nedošlo k úplnému osvojení, následovala činnost již snadněji osvojitelná, aby se účastníkovi dopřál pocit úspěchu a povzbudil se jeho zájem pro učení nových činností (pro práci). Pokud se činnost ukázala pro účastníka příliš náročná a opakovaně nedocházelo k zlepšení, vyhodnotila se jako nevyhovující a nadále se již nerozvíjela. Práce se zaměřila na jiné činnosti sepsané v individuálním pracovním plánu. Často se projevovala velká míra aktivity a specifické obtíže se soustředěním, proto bylo potřeba účastníkům připomínat zadání a vést je k vykonání pouze zadaného úkolu. Účastnici zácviku často chvátali a nebyli ve své práci přesní, mistři respektovali možnou míru vnitřních schopností, ale zdůrazňovali požadavek výsledné kvality výrobku, bez ohledu na tempo jeho 10

11 zhotovení. Důraz byl kladen na kvalitu výrobku odpovídající požadavku pro přijetí do zaměstnání v chráněné dílně a tím spojenou finanční odměnou za kvalitní zhotovení. Ukončení zácvikového programu a zaměstnání V závěru členové týmu zhodnotili průběh zácviku. Vyhodnotili úsilí, kázeň, kvalitu práce, samostatnost. Zdůraznili zvládnutí daného úkolu a vyzdvihli činnosti, které se účastníci naučili dělat kvalitně. Vedli účastníky k utvrzení v jejich schopnosti zvládnout práci samostatně. Zácvikový program úspěšně ukončilo 6 účastníků (z celkového počtu 7 osob se ZP), kteří získali certifikát o absolvování tohoto programu spolu s vyhodnocením, jaké činnosti si zcela osvojili. V současné době mají 3 účastníci tohoto programu uzavřenou pracovní smlouvu v chráněné dílně střediska Rolnička, což považujeme za velmi dobrý výsledek. V případě zaměstnání je s každým novým zaměstnancem uzavřena řádná pracovní smlouva. Výši úvazku určuje zaměstnavatel společně se zaměstnancem, s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám. Rozpětí výše úvazků v CHD je od 3 do 7,5 hodiny denně. Po přijetí nastává období tříměsíční zkušební doby, během které mistr svého zaměstnance instruuje a zaučuje v nových výrobních programech. Na základě individuálního přístupu ke každému zaměstnanci se mistr snaží pro nového zaměstnance najít optimální činnosti s ohledem na zachování efektivity výrobního procesu a zároveň zdraví každého zaměstnance. V průběhu zkušební doby mistr rozhodne o zachování pracovního poměru nového zaměstnance, v případě závažných nedostatků o jeho ukončení. Díky efektivitě zácvikového programu je tato zkušební doba méně zatěžující jak pro mistry v dílně, tak i pro nové zaměstnance a jejich kolegy. Obecné zásady při zácviku nového pracovníka s mentálním postižením 1. Vše názorně ukazujte Pracovní činnost nestačí pouze vysvětlit, je třeba ji předvést. Během podrobného vysvětlování názorně provádějte jednotlivé úkony. Pak nového pracovníka nechte, aby si každý úkon vyzkoušel, předvedl vám jej a vysvětlil. Mnoho lidí s mentální retardací lépe pochopí, co mají dělat, když to vidí a slyší. 2. Rozdělujte úkoly Řada pracovních činností a úkolů sestává ze série jednotlivých úkonů. Jsou-li komplikované úkoly nebo úkoly sestávající z více kroků vysvětlovány příliš rychle, může z toho být nový zaměstnanec zmatený. 11

12 Raději rozdělte úkol na jednotlivé kroky. Pak mu každý krok předveďte a vysvětlete. Nakonec nechte zaměstnance všechny kroky zopakovat a předvést. 3. Vyjadřujte se zřetelně a stručně Při zapracovávání a řízení pracovníka se vyhýbejte technickým nebo komplikovaným výrazům. Vysvětlování pracovních úkolů nepřehánějte. Používejte přesné, věcné instrukce. Nepoužívejte abstraktní vysvětlování. Nejúčinnější je jasné a stručné vyjadřování. 4. Zaveďte rutinní postupy Snažte se vést zaměstnance k tomu, aby prováděl pracovní úkony vždy ve stejném pořadí. Mnoho lidí s mentální retardací vykonává svoji práci lépe, zvykne-li si na rutinní postup. Jestliže nemá zaměstnanec problémy se čtením, pomůže mu seznam úkolů nebo úkonů, jež má provádět. Během zapracování bývají účinnou pomůckou také diagramy, nebo dokonce po sobě jdoucí obrázky znázorňující pracovní úkony. 5. Komunikujte Vysvětlete zaměstnanci, co od něj firma očekává z hlediska množství a kvality jeho práce. Ujistěte se, že zaměstnanec ví, co má dělat a komu má hlásit ukončení práce. Je-li pro úkol nutný další materiál, ukažte mu, kde ho najde. Rovněž ho povzbuzujte, aby se zeptal, když mu není něco jasné nebo si není něčím jistý. 6. Poskytujte zpětnou vazbu Informujte zaměstnance o tom, jak si v práci vede. Zkontrolujte, zda správně proběhlo jeho zapracování na nový úkol. Otevřeně mu sdělte své mínění o kvalitě jeho práce a jeho vztahu k práci. Za dobrou práci ho pochvalte a povzbuďte stejně jako každého jiného zaměstnance. Je prokázáno, že lidé s mentální retardací znamenají pro firmu vysokou produktivitu, nízkou fluktuaci. Bývají velmi loajální. Zaměstnáním osoby s mentální retardací a využitím našich rad získáte zaměstnance, jakého pro svůj obor potřebujete. Použité zdroje:

13 č. 1 Dělník v rukodělné dílně 13

14 Obecný úvod pravidla pro práci v rukodělné dílně Zájemce o zařazení na chráněné pracovní místo v rukodělné dílně (dále dílna truhlářská) by měl splňovat tato kritéria přijetí: je osobou se zdravotním postižením nemá sklony k agresivitě pobírá plný (částečný) invalidní důchod nemá handicap znemožňující mu práci v provozu (významné nedostatky v jemné motorice) je starší 18 let je schopen vykonávat práci soustavně minimálně 4 hodiny má schopnost dodržovat základní hygienické a společenské návyky má potvrzení od obvodního lékaře (příp. specialisty), že: netrpí alergiemi znemožňujícími práci v rukodělné dílně je schopen vykonávat toto zaměstnání Zaměstnanec na chráněném pracovním místě v truhlářské dílně by měl splňovat následující předpoklady: splňovat kritéria pro přijetí mít chuť a schopnosti učit se nové věci a zdokonalovat se v nich nemá problémy s interpersonálními vztahy vůči spolupracovníkům nemá problémy s chováním (není hlučný, hyperaktivní, dbá obecných společenských pravidel pozdrav, slušnost, uctivost atd.) dbá pokynů mistra a umí se jim podřídit je schopen rozpoznat následky svého chování a předcházet jejich negativnímu vlivu dodržuje hygienické návyky (osobní hygiena, čistota oděvu atd.) dbá pravidel bezpečnosti práce a rozumí jim, dodržuje základní hygienické předpisy je schopen určité míry samostatnosti a má snahu a ochotu ji posilovat vyvíjí vlastní iniciativu pro zkvalitnění své práce Plán činnosti mistra pro práci se zaměstnancem truhlářské dílny: obecné seznámení s činností v truhlářské dílně náplň práce bezpečnost práce základy hygieny při práci (osobní hygiena, čistota a vzhled pracovního oděvu apod.) základy první pomoci (řezné rány, úrazy el. proudem ) seznámení s pracovními nástroji péče o nástroje broušení dlát a nožů měření: rozlišování mm, cm, m práce s úhelníkem, práce s kružítkem řezání: paspartovacím nožem, ruční pilou (rovné řezy) drobné zpracování dřeva dlátem základy vyřezávání 14

15 broušení dřevěných vyřezávaných polotovarů moření a natírání dřeva vrtání elektrickou vrtačkou pomocné práce na protahovačce úklid pracoviště, vybírání pilin z odsávání V průběhu provozu truhlářské dílny jsou veškeré dovednosti prohlubovány, opakovány a automatizovány. Cílem je dosáhnout maximální možné míry samostatnosti zaměstnanců a využití jejich možností a dosažení či přiblížení se ideálnímu stavu, jímž je zvládnutí všech nezbytných dovedností a technologických postupů zpracování dřeva, precizní provedení povrchových úprav a co největší samostatnost při realizaci zakázek. Zaměstnanec v truhlářské dílně musí být po zaučení (příp. absolvování vzdělávacího programu pracovní rehabilitace) schopen zvládnout samostatně či s mírnou dopomocí mistra: vykonávat přípravné práce manipulace se dřevem, rovnání a skládání prken a latí do připravených skladovacích prostor, příprava dílny pro jednotlivé činnosti, ukládání opracovaných polotovarů do krabic podle druhů a tvarů nakoupit aktuálně chybějící materiály spojovací materiál, barvy, vosky zorientovat se v zadané objednávce v počtech a druzích požadovaných výrobků pečovat o pracovní nástroje čištění, ukládání do polic podle druhů a velikostí broušení dlát a nožů podle tvarů nástrojů a použití základní měření materiálu: rozlišování mm, cm, m předkreslování vyřezávaných motivů na dřevo - práce s úhelníkem, práce s kružítkem řezání paspartovacím nožem, ruční pilou (rovné řezy) drobné opracování dřeva dlátem základy vyřezávání broušení dřevěných vyřezávaných polotovarů brusným papírem, ruční bruskou drobné úpravy lepení a kytování dřeva závěrečné povrchové úpravy moření a natírání dřeva výběr a použití spojovacího materiálu vrtání elektrickou vrtačkou pomocné práce na protahovačce podávání a přidržování materiálu, práce ve dvojici čištění zařízení, vybírání pilin z odsávání úklid pracoviště, zametání Další povinnosti: porozumět pracovní smlouvě a dodržovat povinnosti z ní vyplývající, dodržovat interní předpisy v souladu se zákoníkem práce a dalšími zákonnými normami dodržovat stanovenou pracovní dobu dodržovat případné předem domluvené dočasné změny pracovní doby 15

16 zúčastňovat se konzultací, porad, stáží, exkurzí apod. organizovaných mistry či jinými nadřízenými a určených pro pracovníky truhlářské dílny hlásit poruchy či poškození na přístrojích a ostatním zařízení truhlářské dílny a dalších souvisejících prostor Zaměstnanci zařazení na chráněných pracovních místech v truhlářské dílně budou vykonávat: Samostatně: veškeré přípravné práce v dílně příprava materiálů pro vyřízení zakázky nákup chybějících materiálů v blízkých obchodech práce na polotovarech připravených k broušení nebo pro finální povrchovou úpravu ukládání polotovarů do beden třídění odpadů a zbytků materiálu plnění pilin a odřezků do plastových pytlů S dopomocí: obsluha zařízení dílny vždy za přítomnosti mistra kompletace zakázek podle objednávkových listů Zaměstnanci zařazení na chráněných pracovních místech v truhlářské dílně nebudou vykonávat: samostatně obsluhovat zařízení dílny vrtačka, bruska, fréza, pásová pila, hoblovka přijímání zakázek objednávání materiálů řešení reklamací řešení krizových situací (např. porucha zařízení apod.) Pracovní pomůcky, materiál a výrobní technologie Materiální vybavení zařízení, které truhlářská dílna využívá: Truhlářská dílna se nachází v Domě pro dospělé klienty v Bezděkově ulici v blízkosti soběslavského náměstí. Dílna je umístěna v přízemí v nové přístavbě. Přístup do dílny je chodbou domu nebo vstupem ze zahrady. Oba vchody jsou bezbariérové. Dílna pro svou činnost dále využívá prostory zahrady, kde je pod přístřeškem skladováno dřevo. 16

17 V truhlářské dílně je umístěno toto vybavení: hoblice truhlářský pracovní stůl, určený pro ruční zpracování dřeva v truhlářské dílně. Hoblice je vyrobena ze dřeva. Je vybavena svěráky, které umožňují upnutí obráběných dřevěných výrobků. pila umožňuje příčné i podélné dělení dřeva a ostatních materiálů. lupénková pilka druh pily sestávající z pružného pevného rámu ve tvaru "U" s rukojetí, opatřeného na obou koncích dvěma upevňovacími mechanismy, kterými se do rámu uchycuje pilový list. Lupenkovou pilkou lze řezat dřevo, plast, kov i další materiály, pokud jejich tvrdost nepřesahuje tvrdost listu. Lupénkové pilky se užívají k vyřezávání z tenkého materiálu (dýha, překližka). pokosová pila ruční nebo elektrická pila používaná k zhotovování úhlových řezů v nejrůznějších stavebních materiálech. Její využití je mnohostranné, od přířezů prken, trámů, fošen až po dokončovací práce při pokládce podlah a výrobě obložení nebo rámečků na obrázky. hoblovačka, srovnávačka vodorovná frézka na jemné obrábění rovinných ploch prken a trámů. Ve stole je napříč zapuštěn válec se dvěma až čtyřmi přímými a nastavitelnými noži o délce mm. Válec má vysoké otáčky, průměr několik cm a může ubírat až 35 mm materiálu najednou. Materiál může být ke stolu přitlačován pružnými přítisky, posun do záběru je ruční. frézka malá frézka s vysokými otáčkami, na níž se vyrábějí drážky, zapuštění nebo okrajové profily. Podle polohy vřetena může být vodorovná nebo svislá, podle polohy nástroje vůči materiálu svrchní nebo spodní. bruska čelní (kotoučové) a pásová - pracuje se brusným plátnem a slouží k jemnému broušení rovinných povrchů. bruska na dřevo Používaný materiál prkna (mají tloušťku maximálně 40 mm) krajinová prkna (mají tloušťku maximálně 30 mm a musí mít po celé délce levou plochu alespoň dotčenou pilou) Prkno je druh stavebního řeziva, které má šířku rovnou alespoň dvojnásobku své tloušťky (a více), tloušťku maximálně do 38 mm s tím, že krajinová prkna mají tloušťku maximálně 25 mm a musí mít po celé délce jednu plochu alespoň dotčenou pilou. Jde o dřevařský výrobek, který se vyrábí na strojních pilách resp. pomocí katrů podélným řezáním jednotlivých kmenů z poražených stromů. Slouží především jako stavební materiál. Prknu se nejvíce podobá fošna, která je oproti prknu tlustší, ta musí mít minimálně 38 a více mm. fošny (mají tloušťku větší než 40 mm) Fošna je druh stavebního řeziva, které se vyrábí strojním řezáním z kmenů poražených stromů pomocí strojních pil resp. katrů. 17

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104) Téma: Orýsování (5.4.1.1) Cíl: přenesení rozměrů budoucího výrobku na materiál Pravidla: - používáme nepoškozené pomůcky (pravítko, skládací nebo svinovací metr, úhelník, správně naostřenou tužku,...)

Více

DRUHY NÁŘADÍ. METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo)

DRUHY NÁŘADÍ. METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo) DRUHY NÁŘADÍ METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo) měří s přesností na 1mm METR SVINOVACÍ ocelový měření + orýsování (kov, dřevo, plast) měří s přesností na 1mm

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka OBRÁBĚNÍ DŘEVA Mgr. Jan Straka Obrábění je technologický pochod, kterým vytváříme požadovaný tvar obrobku ve stanovených rozměrech a v požadované kvalitě obrobených ploch. Obrábění se dělí podle způsobu

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda ŘEZÁNÍ KOVŮ I VY_32_INOVACE_OVS_3_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 1 Název školy Název šablony Předmět

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_ZÁKLADY RUČNÍHO OPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ 3_T1 Číslo

Více

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy. PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Pavel Klíma

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy. PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Pavel Klíma Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Řezání materiálu PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Pavel Klíma 2007 1. Řezání materiálu Jednou z úvodních operací na výrobku.

Více

Studijní materiál KA 1

Studijní materiál KA 1 Studijní materiál KA 1 Předmět: Praktická cvičení Ročník: 1. Téma vyučovací hodiny: PILOVÁNÍ Vypracoval: PhDr. Josef Havlan Téma Pilování je technologie ručního obrábění, při které dochází k oddělování

Více

VY_32_INOVACE_249_Konstrukční spoje_pwp

VY_32_INOVACE_249_Konstrukční spoje_pwp Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_249_Konstrukční spoje_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104) Téma: Měření a orýsování (5.4.2.1) Cíl: přenesení rozměrů budoucího výrobku na materiál Pravidla měření a orýsování: - při obrábění kovů většinou pracujeme s menšími měřícími jednotkami a tedy větší přesností

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zařízení a výbava školní dílny pro práci se dřevem. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy

Zařízení a výbava školní dílny pro práci se dřevem. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Zařízení a výbava školní dílny pro práci se dřevem PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. 2007 Cíl kapitoly

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_KONSTRUKČNÍ SPOJOVÁNÍ DÍLCŮ A SOUČÁSTÍ_T1 Číslo

Více

12. Broušení. Brusné nástroje

12. Broušení. Brusné nástroje 12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém

Více

VY_52_INOVACE_H 02 28

VY_52_INOVACE_H 02 28 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín Aplikační workshop realizovaný v rámci projektu Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, OP LZZ číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.4 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, 2010

Více

Frézování tvarových ploch I

Frézování tvarových ploch I Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Libor Buganský Mgr. Andrea Pavelková libor.bugansky@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 7.10.2011 Nezaměstnanost k 31.7.2011

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 2. ZÁKLADY RUČNÍHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ TÉMA 2.3 RUČNÍ DĚLENÍ MATERIÁLŮ Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Miroslav Zajíček Střední odborná škola

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Výchovné a vzdělávací postupy,které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí :

Výchovné a vzdělávací postupy,které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí : Předmět : pracovní činnosti Ročník : 6. Téma : dřevo materiál budoucnosti Zpracoval : Karel Horbas Počet vyučovacích hodin : 8 Návrh časového rozvržení : 1.Poznatky a dřevě a nácvik dovedností v oboru

Více

CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách ÚVODNÍ MANUÁL

CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách ÚVODNÍ MANUÁL h ÚVODNÍ MANUÁL Pracovní listy a šablony pro METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 h ŘÁD ŠKOLNÍ DÍLNY 1. DO ŠKOLNÍ DÍLNY VSTUPUJ POUZE V DOPROVODU UČITELE. 2. PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE SI ZKONTROLUJ

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00

Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00 Kombi brusky Srážeč hran Hoblovky, dlabačka Truhlářské frézky Soustruhy na dřevo Pily kotoučové a formátovací s předřezem Pásové pily na dřevo Odsavače prachu Pásové pily na kov Sukovací vrtačky Stolní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.6 SOUSTRUŽENÍ ČELNÍCH A VÁLCOVÝCH PLOCH Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 7 Pilové

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Metodika k dílně pro obor Truhlář

Metodika k dílně pro obor Truhlář Metodika k dílně pro obor Truhlář Příjemce:, Školní 709, 374 19 Trhové Sviny Projekt:, Cíl učebny: nákup nového strojního vybavení do dílen, zatraktivnit a zmodernizovat výuku a usnadnit tak cestu absolventům

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg kdr 60, 602 kdr 604 KOMBINOVANÉ BRUSKY Válcová bruska Průměr kotouče Hmotnost KDR 60 00 x 90 mm 50 x 220 mm 2 400 W, 230 V/50 Hz 550 W, 230 V/ 50 Hz 560 x 270 x 300 mm 700 x 450 x 3 7 kg 8 kg 5 kg 54 kg

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 31

Více

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV.

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. Vytvořil: kolektiv mistrů odborného výcviku SOU Hluboš Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 SOU Hluboš

Více

Úvodní hodina. Úvodní školení. Bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení

Úvodní hodina. Úvodní školení. Bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení Úvodní hodina mtom.8u.cz osnova předmětu o Bezpečnostní předpisy o Ruční a strojní obrábění o Bezpečnostní předpisy o Technologie plošných spojů a pájení Úvodní školení Osnova školení (zápis) Didaktický

Více

Malířský stojan - snadno a rychle. cpt. Morgan

Malířský stojan - snadno a rychle. cpt. Morgan Malířský stojan - snadno a rychle cpt. Morgan 17. března 2004 Obrázek 1: Stojan 1 Úvod Snažil jsem se vytvořit tento postup co nejdetailněji, aby byl použitelný i pro méně technicky zdatné umělce. Samozřejmě,

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ II VY_32_INOVACE_OVS_3_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Výukový materiál, prezentace

Výukový materiál, prezentace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: zev materiálu: Číslo projek tu: Tematická oblast : Datum tvorby:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: zev materiálu: Číslo projek tu: Tematická oblast : Datum tvorby: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Pavel Kottek je určena k provedení školení žáků z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro žáky

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující úplnou

Více

Frézování tvarových ploch II

Frézování tvarových ploch II Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Základy opracování dřeva (nástroje a nářadn adí truhláře dláta, nástroje n k vrtání,, rašple, pilníky, kladivo, kleště, šroubováky,

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

www.palubky-online.cz

www.palubky-online.cz Montážní návod pro použití v exteriéru 1. Základní pravidla a doporučení pro montáž plastové palubky Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 Jedná se v podstatě o výrobu zubové mezery, která tvoří boky zubů. Bok zubu je tvořen - evolventou (křivka vznikající odvalováním bodu přímky po kružnici) - cykloidou

Více

Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru.

Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru. Frézování ozvučného otvoru a drážky kolem otvoru. Frézování Ozvučného otvoru a drážky kolem je ve skutečnosti jednoduchá procedura když máte patřičný přípravek. Výroba přípravku je jednoduchá. Přípravek

Více

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE CZ POKOSOVÉ PILY ELEKTRO maschinen pokosové pily jsou přesné a flexibilní s mnoha praktickými detaily. Jsou rozděleny do 3 skupin: základní pokosové pily, posuvné pokosové pily a s

Více

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti - chlapci Ročník: 6. dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická pravidla a předpisy dodržuje technologickou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Montážník nábytkových sestav (kód: 33-042-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Montážník nábytkových

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Vrtání a nástroje k němu potřebné

Vrtání a nástroje k němu potřebné Vrtání a nástroje k němu potřebné Potřebujeme-li spojit dva kusy k sobě, existuje několik možností. Pro některé je ovšem nutno vyvrtat díry - spojení vruty, kolíčky, vratové šrouby, atd. V minulosti se

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Lenka Havlova 1 Broušení

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda OHÝBÁNÍ VY_32_INOVACE_OVS_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: zev materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast : Datum tvorby:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: zev materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast : Datum tvorby: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Pavel Kottek je určena k provedení školení žáků z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro žáky

Více

KONTAKT: NEDĚLE VÁCLAV, TELEFON: 317 740 210 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky

KONTAKT: NEDĚLE VÁCLAV, TELEFON: 317 740 210 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky TLOSKOV KONTAKT: NEDĚLE VÁCLAV, TELEFON: 317 740 210 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v areálu zařízení v Tloskově. Aktivita je nabízena v rámci nabídky aktivizačních

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

DIDAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATICKÉHO CELKU

DIDAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATICKÉHO CELKU MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ, KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Pracovní listy DIDAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATICKÉHO CELKU RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE - OBOR ZÁMEČNÍK

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

NÁVOD K RENOVACI DŘEVĚNÉ PODLAHY

NÁVOD K RENOVACI DŘEVĚNÉ PODLAHY NÁVOD K RENOVACI DŘEVĚNÉ PODLAHY Nepřebíráme záruku za úplnost a správnost návodu. Renovace parket je odborná činnost, vyžadující jistou zručnost, a pokud má být výsledek práce bezvadný, vyžaduje také

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 12.05. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 12.05. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola, Bruntál Rýmařovsk ovská 15 Spojování dřeva na šířku (druhy dřevd evěných spojů,, využit ití, ) 12.05. / 2012 Ing. Martin Greško Spojování dřeva Dřevěné díly a desky lze vzájemně spojovat.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Typ zakázky Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

Hodnoticí standard. Truhlář pro výrobu oken a dveří (kód: 33-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Truhlář pro výrobu oken a dveří (kód: 33-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Truhlář pro výrobu oken a dveří (kód: 33-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Stavební truhlář;

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 23

Více

Integrovaná střední škola, Slaný

Integrovaná střední škola, Slaný Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: VY_32_INOVACE_JANJA_TECHNOLOGIE_T_16 Výroba dřevotřískových desek Technologie

Více

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Lubomír Petrla Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 11

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Typ zakázky Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

Vše o speciálních strojích

Vše o speciálních strojích Vše o speciálních strojích 124 Oblasti Pro podlaháře MAFELL nabízí pro parketáře a podlaháře sadu kvalitních strojů a nástrojů pro vše, co se týká podlahy. V oblasti pružné podlahy lze použít drážkovací

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.4 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ, UPÍNACÍ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

Žaluzie jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

Žaluzie jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. NEOISOLITE Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: š... (šířka) Měříme těsně u

Více

SA Trade bestseller hoblovka s protahem HP-200 (více na straně 28). 6 490,- Dřevoobráběcí stroje

SA Trade bestseller hoblovka s protahem HP-200 (více na straně 28). 6 490,- Dřevoobráběcí stroje Dřevoobráběcí stroje Kombi brusky Příslušenství, truhlářské svěrky, dlabačka Hoblovky s protahem Truhlářské frézky Soustruhy na dřevo, sada dlát, hoblice 26 27 28 29 30 6 490,- SA Trade bestseller hoblovka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing.

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol III.2. Inovace

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: zev materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast : Datum tvorby:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: zev materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast : Datum tvorby: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Pavel Kottek je určena k provedení školení žáků z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro žáky

Více

Hodnoticí standard. Tesař (kód: 36-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Tesař (kód: 36-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Tesař (kód: 36-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Tesař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSÉ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plissé): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více