Radniční list. Evropský rok osob se zdravotním postižením se týká široké veřejnosti. Starostův sloupek. V. ročník, číslo 2 (únor 2003)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Evropský rok osob se zdravotním postižením se týká široké veřejnosti. Starostův sloupek. V. ročník, číslo 2 (únor 2003)"

Transkript

1 V. ročník, číslo 2 (únor 2003) Starostův sloupek Velvyslanec Evropské komise v České republice pan Ramiro Cibrián navštívil při své cestě do jižních Čech také Prachatice. Strávil u nás více než půlden, zajímal se úplně o všechno a bylo znát, že se mu město a okolní příroda velice líbí. Je zřejmé, že účelem jeho návštěvy bylo co nejpozitivněji hovořit o Evropské unii, kam Česká republika, doufám, nezadržitelně směřuje. O tom, zda vstoupíme do unie, rozhodneme všichni v referendu 14. a 15. června tohoto roku. Jestli mě během několika hodin strávených s panem Cibriánem něco opravdu zaujalo, tak to byla hlavně otevřenost. Mám na mysli otevřenost lidí, se kterými jsme v průběhu dne diskutovali, neboť tuto vlastnost považuji u zástupce Evropské komise za povinnost. Je všeobecně známé, že český národ velice zpozorní, když se mu něco příliš jednostranně podsouvá. Byli jsme v minulosti již mnohokrát zklamáni, a dokonce zrazeni. Proto ostražitost a přirozená nedůvěra k věcem, které jsou pro nás údajně tak výhodné. Ani naše zkušenosti s velkými národy nejsou dobré, spíše opak je pravdou. Názory na vstup České republiky do Evropské unie mohou být, a také jsou odlišné mezi mladou generací, seniory a třeba podnikateli. Výraznou roli hraje momentální životní situace nebo třeba přirozeně odlišné osobní či firemní zájmy. Já osobně jsem o vstupu České republiky do Evropské unie nikdy nepochyboval, protože pro nás nevidím jinou historickou alternativu. To, co se mi v minulosti vůbec nelíbilo a co často postrádám i nyní, je jednostrannost a představování unie jako ráje na zemi. Je to medvědí služba a pozdější zklamání, které by nesporně přišlo, by mohlo být velice nebezpečné. Lidem je třeba říkat celou pravdu, to znamená všechny výhody, ale i nevýhody. Je třeba zdůrazňovat, že jedině pracovití, vzdělaní a zdravě sebevědomí Češi mají šanci prosadit se v náročné konkurenci. Že naše budoucí postavení a respekt za nás nikdo neodpracuje. Jsem rád, že taková slova zazněla během návštěvy pana Cibriána. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Velvyslanec Evropské komise na závěr pobytu v Prachaticích debatoval se seniory (str. 2) Ministerstvo kultury rozdělí peníze na památky (str. 2) Když má místostarosta Jan Beran argumenty, neustoupí ani o centimetr (str. 3) Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí na 1. pololetí roku 2003 (dokončení na str. 4) Poskytování půjček na opravy bytového fondu v roce 2003 (str. 5) První splátku za komunální odpad je nutné uhradit do poloviny března (str. 6) Baráčníci hodnotili: Potřebujeme náš spolek omladit (str. 7) Nová organizační struktura a působnost Městského úřadu Prachatice (příloha) Snímek zachycuje vystoupení tanečního seskupení zdravotně postižených dětí. Evropský rok osob se zdravotním postižením se týká široké veřejnosti Komise Evropské unie rozhodla vyhlásit rok 2003 Evropským rokem osob se zdravotním postižením s cílem zvyšovat povědomí o právech osob s hendikepem, posilovat spolupráci mezi všemi zainteresovanými stranami (úřady, spolky, soukromým sektorem atd.), podporovat výměnu informací o příkladech dobré praxe a účinných postupů, o různých formách diskriminace, prosazovat rovné příležitosti a zdůrazňovat pozitivní přínos osob se zdravotním postižením. Na podporu těchto cílů se budou v celé České republice, tedy také v Prachaticích, konat setkání a společné akce, informační a propagační kampaně, budou vypracovávány studie, průzkumy, prezentace, plánuje se spolupráce se sdělovacími prostředky a podobně. Město Prachatice koncem ledna zorganizovalo první informační a pracovní schůzku osob se zdravotním postižením zástupců spolků a sdružení zdravotně postižených a osob pomáhajících na Městském úřadu v Prachaticích. Na jednání se všichni zástupci dohodli na organizaci celého roku. Byl zadán termín pro vypracování konkrétních aktivit. Akce se nebudou týkat pouze osob se zdravotním postižením, ale široké veřejnosti. V lednovém čísle Radničního listu jste se na čtvrté straně dočetli některé informace o spolcích a organizacích v Prachaticích zabývajících se zdravotně postiženými, o sídle poradenského střediska. Je možné, že existuje další organizace, hnutí, či spolek, o kterém nevíme. Rádi přivítáme veškeré informace a začneme spolupracovat i s dalšími uskupeními či jednotlivci. Kontaktní ová adresa: V Radničním listu se postupně každý měsíc po celý rok budeme zabývat a zveřejňovat výsledky z jednání v oblasti vzdělávání zdravotně postižených, konkrétně kupříkladu o právu na práci, odstraňování architektonických bariér (přístupnost prostředí, přístup k informacím a komunikace). Zaměříme se na získávání finančních zdrojů, léčebnou péči a rehabilitaci, služby (technické pomůcky, prostředky zdravotní techniky, osobní asistence, pečovatelská služba a ošetřovatelská domácí a ústavní péče) a sociální zabezpečení. Budeme se věnovat rodinnému životu a integritě osobnosti, kulturnímu vyžití, rekreaci a sportu, náboženství, i legislativě. Nezapomeneme na samotné organizace a spolky a jejich význam pro město Prachatice. V posledních letech nejen Evropská unie věnovala prosazování práv osob se zdravotním postižením velkou pozornost. Situace je zvláště obtížná u těch, kdo jsou postiženi dvojnásobně, a sice u osob se zdravotním hendikepem, které zároveň patří do další znevýhodněné společenské skupiny, jako jsou zdravotně postižení senioři, zdravotně postižené ženy, děti či zdravotně postižení příslušníci etnických skupin. Přes značný pokrok, kterého bylo dosaženo v oblasti pro zdravotně postižené, je stále co zlepšovat. Hana Rabenhauptová

2 Ministerstvo kultury ČR v současné době vyhodnocuje požadavky a aktivitu jednotlivých měst v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Podle předběžných údajů by v polovině února 2003 měla být městům stanovena celková částka dotací, kterou mohou v rámci své rezervace či zóny využít. Přibližně do poloviny dubna pak bude nutné na ministerstvo dodat řadu dalších dokumentů, které umožní čerpání příspěvků na jednotlivé objekty. únor 2003 Radniční list Velvyslanec Evropské komise na závěr pobytu v Prachaticích debatoval se seniory Dva dny věnoval velvyslanec a vedoucí Delegace Evropské komise v České republice Ramiro Cibrián návštěvě jižních Čech. V rámci informační strategie o vstupu České republiky do Evropské unie tak navázal na sérii cest do nově vzniklých krajů v České republice. Pobyt v jihočeském regionu uzavřel v Prachaticích. Posledním bodem jeho programu se stalo setkání se seniory, s nimiž debatoval v Radničním sále. Přijel jsem do jižních Čech proto, abych prostřednictvím debat se starosty, občany, podnikateli a neziskovými organizacemi pokračoval v informování veřejnosti o souvislostech vstupu České republiky do Evropské unie. Loňská série návštěv v krajích se ukázala jako velmi účinný způsob přímé komunikace s občany. Proto se budu snažit do červnového referenda diskutovat o vstupu do EU s co nejvíce lidmi v menších městech, zdůraznil Ramiro Cibrián před vstupem do zaplněného sálu. Záhy po jeho úvodním proslovu se potvrdilo, že mu každý může položit libovolný dotaz. Jako první se osmělil ing. Čestmír Jiran, který vyjádřil obavy důchodců ze snížení životní úrovně po vstupu do EU. Velvyslance Cibriána se tudíž ptal na postavení českých důchodců v EU. Evropská unie má patnáct zemí. Některé jsou bohatší než jiné, některé mají větší citlivost pro důchodce. Pravda je, že každá země má jiné finanční možnosti a jinou citlivost pro tuto oblast některé vlády, strany, sociální hnutí dávají větší, nebo menší prioritu otázce důchodů. Dle mého názoru je důležité, že poměr mezi důchodem a platem se v České republice neodlišuje od poměrů, které existují v Evropské unii. Podle mých informací je průměrný důchod v ČR asi korun a průměrný měsíční plat asi 15 tisíc korun. Doporučujeme jednotlivým zemím udržovat určitý poměr mezi platy a důchody. Konkrétní výše závisí na hrubém domácím produktu každé země. Samozřejmě je třeba dodržovat kupní sílu důchodů. K dramatickému vývoji cen po vstupu ČR do unie by nemělo dojít, rozpovídal se snaživě česky R. Cibrián. Ministerstvo kultury rozdělí peníze na památky Klub zdravotně postižených dětí se zapojil do projektu Ministerstva vnitra ČR Jak to vidím já. Jeho hlavním cílem je prevence sociálně-patologických jevů ohrožujících děti všech věkových kategorií. Děti z klubu se zapojily do jednoho z vyhlášených kol a na téma Můj nejlepší přítel vytvořily práci, která získala ocenění. Odměnou těm, kteří se na malém Na dotaz místostarosty ing. Jana Berana pak odvětil, že tým kolem hlavního vyjednavače Pavla Teličky obstaral ČR přijatelné startovací podmínky. Horizont, kdy v Čechách budeme platit měnou euro, velvyslanec Evropské komise odhadl na rok 2006, či spíše později. Za zmínku stojí fakt, že před besedou se seniory se R. Cibrián podíval na místo, kde má vyrůst léčebné centrum sv. Markéty. Myšlenka rozvoje lázeňství ho evidentně zaujala. Prý by se mohly najít i prostředky, kterými by realizaci tohoto projektu podpořily fondy EU (vam, en) Ve státním rozpočtu je pro letošní rok bohužel nižší částka 175 milionů korun oproti loňským 240 milionům korun, a to i přesto, že celková výše všech dotačních titulů ministerstva kultury je v podstatě stejná jako loni. Ministerstvo v letošním roce totiž otevře nový program určený výhradně památkám poškozeným povodní (ze státního rozpočtu dotovaným 100 miliony korun). Jeho existence způsobuje snížení dosavadních programů. (vh) Klub zdravotně postižených dětí získal ocenění Alexandr Zikmund, předseda šachového oddílu TJ Tatran Prachatice: Rok 2002 byl pro prachatické šachisty naprosto přelomový zhruba po deseti letech se znovu aktivuje činnost šachového oddílu TJ Tatran Prachatice, která byla na začátku devadesátých let přerušena. Tatran tenkrát ustoupil z vysokého postavení v jihočeských divizích, spadnul z první, poté i ze druhé divize. Oddíl se úplně rozložil, někteří jeho členové odešli za prací do Německa, jiní měli jiné starosti než šachy. Část z nich hrála s Jirkou Erbanem v Prachaticích pod hlavičkou Komerční banky, později pod jeho firmou Jeryba, část ve Chvalšinách, kde si vedli velmi dobře a hráli i českou ligu. Pořád jsme ale cítili, že by bylo dobré hrát za Prachatice. Doba dozrála v minulém roce, kdy se zaktivizoval šachový oddíl znovu pod hlavičkou Prachatic. Určitě k tomu přispěla skutečnost, že Jeryba postoupila do druhé jihočeské divize. Ve stávající šachové sezoně 2002/03 se pohybujeme na čele druhé divize. Jednoznačně se chceme dostat zpátky na ztracené pozice. Zatím to vypadá nadějně, letos sice postupují první dva týmy, ale my chceme do první divize, což je nejvyšší krajská soutěž, z prvního místa. Jasno o postupujících bude na jaře. Ramiro Cibrián přijíždí na besedu se seniory. Ze snímku v horním rohu je patrné, že mu koláčky na úvod debaty přišly vhod. Foto Václav Malina dílku podíleli, byla zaslaná kvarteta, ale také kalendáře či pastelky. Práce, vedle řady dalších, byla vystavena ve výlohách budovy ministerstva vnitra na Náměstí Republiky v Praze. Zájemci z řad postižených dětí o další činnost v klubu se mohou hlásit, nebo rovnou přijít do klubovny SVIS DDM Prachatice každý pátek od 16 hodin. (RH+) ANKETA: Jakými sportovními úspěchy se pochlubíte při bilancování roku 2002? Jan Bauer st., šéftrenér stolních tenistů Libína Prachatice Po první polovině soutěží, které jsou rozvržené na podzimní a jarní část, skončilo družstvo A ve druhé lize sedmé ze 12 účastníků a družstvo B šesté ve třetí lize. V rámci Jihočeského kraje se jedná o nejvyšší soutěže ve stolním tenise. Druhá liga je prakticky třetí nejvyšší soutěží v České republice. Před zahájením druhé i třetí ligy jsme za hlavní cíl považovali udržení obou družstev v soutěži. Po první, podzimní polovině lze tento předpoklad splnit. V jarní části chceme pokračovat v solidních výkonech. Družstvo A se až na třiatřicetiletého Kortuse, který k nám přestoupil z Českých Budějovic, skládá z velice mladých hráčů Zaunmüller 15 let, Havlík 16 let, Šimoník 18 let. Družstvo výhledově v této sestavě může hrát plus minus deset let na velmi dobré úrovni. Ve druhé lize neexistuje oddíl, který by v sestavě měl takové mladíky. Vsadili jsme na mládí a doufáme, že se to postupem doby zúročí. Co se týče jednotlivců, Tomáš Havlík, který k nám přestoupil ze Strakonic, je momentálně na 14. místě dorosteneckého žebříčku ČR. Milan Zaunmüller hraje prvním rokem v dorostenecké kategorii. Sezona mu moc nevyšla, v republikovém žebříčku se objevuje kolem třicátého místa. Václav Malina strana druhá

3 Prachatice zaujaly na REGIONTOURu 2003 Mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR, který se v první polovině ledna konal na brněnském výstavišti již podvanácté, se Prachatice zúčastnily samostatným stánkem ve společné expozici Jihočeského kraje. K návštěvě města a okolí hlavně v letní turistické sezoně zvali po čtyři dny dva pracovníci prachatického Infocentra Kulturních a informačních služeb. Hostům mohli například nabídnout pozvánku na červnové Slavnosti solné Zlaté stezky, která je poprvé společná s pozvánkou na červencové Soumarské slavnosti v partnerském bavorském Grainetu. Novinkou byla i brožura Lázeňství podél Zlaté stezky. Letošní rok vyhlásila Česká centrála cestovního ruchu v Praze Rokem aktivní dovolené, a právě k takovému prožití volných dnů má město připravenou řadu nabídek. Patří k nim například naučná stezka Prachatické hradby, Vyhlídková stezka kolem Prachatic, Naučná Zlatá stezka z Prachatic na hranice s Německem a pod. Ke všem trasám, určeným pro pěší i cyklisty, existují kvalitní písemné materiály, které se na veletrhu těšily velké pozornosti návštěvníků. Text a foto Zdeněk Přibyl Vzácná návštěva u prachatického stánku: Císař římský a král český Karel IV. s manželkou Blankou se při návratu z korunovace v Římě zastavili cestou prašnou v Prachaticích. PŘEDSTAVUJEME: Když má místostarosta argumenty, neustoupí ani o centimetr Ing. Jan Beran místostarosta města Prachatice Datum narození: v Milevsku Rodinný stav: ženatý Děti: tři synové Aleš (narozen 1970), Jan (1971), Pavel (1976) Vzdělání: Základní škola Vodňanská Prachatice, Jedenáctiletá střední škola s maturitou Prachatice, České vysoké učení technické Praha Fakulta strojní (ukončena v r. 1965) Dosavadní kariéra: ZVVZ Milevsko (od května 1965), pak jako absolvent vysoké školy půl roku vojny a opět ZVVZ Milevsko. Koncem roku 1967 přešel do tehdy rozestavěného závodu ZVVZ v Prachaticích, kde měl na starosti převod výrobního programu z Radotína. V ZVVZ Prachatice pracoval jako konstruktér s krátkou peripetií ve funkci vedoucího technologie ( To mě moc nebavilo, tak jsem se vrátil zpátky do konstrukce, říká ing. Beran). 1. srpna 1968 nastoupil do podniku Silnice Prachatice. Dva roky zde působil coby strojní technik, poté vedoucí strojního oddělení až do konce března 1991, kdy založil vlastní firmu, která se věnuje prodeji a pronájmu stavebních strojů a mechanizace. Koníčky: rodina, firma, chalupa, cestování, dříve létání V komunální politice nejste úplným nováčkem. Za Občanské fórum jste byl členem prvního zastupitelstva města po tzv. sametové revoluci a dva roky jste zastával post radního. Poté, co pan Miroslav Bojanovský usedl do křesla starosty, převzal jste po něm předsednictví bytové komise, které jste šéfoval od roku 1992 až do podzimu Zkušenosti se vám určitě hodí Samozřejmě. Nešel jsem do neznáma, protože s obcí jsem byl prakticky pořád ve styku. V Prachaticích žiji od roku 1945 a za ty roky člověk nahromadí cenné zkušenosti. Jakou cestu od té doby urazilo město Prachatice? Pořádný kus. Když od poloviny šedesátých let starostoval František Kučera, nastartoval výstavbu města. Stavěly se byty i občanská vybavenost. Po listopadu 1989 začala nová dimenze rozvoje Prachatic, například výstavba průmyslové zóny, bytů, připravuje se výstavba Léčebného centra sv. Markéty. Současný starosta Jan Bauer je člověk na svém místě, který kouká hodně dopředu. Věřím, že příznivý trend bude pokračovat. Co Prachaticím chybí, aby se mohlo nazývat evropským městem, aby mělo evropské parametry? K tomu potřebuje ještě dost bytů, ale také například silniční obchvat, aby se město zklidnilo. Je třeba dokončit projekt, podle kterého se volarská přeložka protáhne podél železniční trati směrem na Těšovice. Silnice by dál měla pokračovat až k Pražáku. Moji rodiče říkávali, že obchvat plánoval za války Hitler, ale nedostal se k němu. Možná ho chtěli vystavět prachatičtí konšelé už za první republiky. Teď tenhle úkol stojí před námi. Jsou i křižovatky, které by potřebovaly vylepšit, třeba pod branou, nebo křižovatka Pivovarská Husinecká, a minimálně vybudovat kruhový objezd u Penny. O něm se hodně diskutuje, má řadu odpůrců. Proč jej prosazujete? Ta křižovatka je strašně nepřehledná, protože je tam pět nájezdových míst, která neskloubí žádný semafor. To vyřeší jedině kruhový objezd. Navíc auta ve směru Vodňanská ulice Žernovická ulice budou muset přibrzdit, omezí se jejich rychlost. Větší bezpečnost účastníků silničního provozu, to je zásadní důvod. Ve své kompetenci máte tepelné hospodářství. Když sledujete, jak razantně se mění venkovní teploty, neděsí vás možné havárie potrubí? Rozpočet s dalšími opravami sítí počítá. Doufám, že nehrozí, aby město zůstalo delší dobu bez tepla. Kdyby se vyskytla nějaká závada, věřím, že soukromé firmy ve městě by ji ve spolupráci se společností Tepelné hospodářství daly brzy do pořádku. pomohl, nebo si chodí postěžovat? Zatím mě nikdo na ulici nezastavil, aby si postěžoval, aby na něco nadával, či naopak něco enormně chválil. To všechno patrně přijde časem. Pouze jeden kamarád na Libíně si na Nový rok stěžoval, že nebyly vytištěné pamětní listy. Byl to jeden z organizátorů výstupů na Libín a povídal, že kdyby se vystřelilo na Silvestra o tři rachejtle míň, mohlo na ně zbýt. Ale tak věc nestojí. Šlo o nedorozumění, kdyby někdo přišel na město a řekl, kde je problém, určitě by se na pamětní listy novoročního výstupu peníze našly. Příště bude všechno v pořádku. Dobírají si vás doma, že jste usedl na radnici, byť jako zástupce starosty takzvaně na poloviční úvazek? Manželka mi říká, že jsem se zbláznil Ne, je to v pohodě, nelituji. Co říkáte mumraji nazvanému reforma veřejné správy? Možná to bude znít divně, ale mně dennodenní nové problémy nevadí. Určitý nápor na člověka stimuluje k vyšší činnosti. Na Silnicích jsem byl zvyklý řešit problémy bez velkého rozmýšlení. Za mnou stáli lidi a já nemohl říct, že si to rozmyslím, aby týden počkali. Jistě, k některým rozhodnutím není dostatek informací a času. Ale každé rozhodnutí lze následně usměrnit, posunout jiným směrem. A hlavně: Nedělejme z malých problémů velké a z velkých neřešitelné. Jak vnímáte spory o pracoviště, která přešla pod městský úřad (třeba dopravně správní agenda v Hradební ulici), nicméně okresní úřad požaduje vystěhování objektu? Tyhle záležitosti nebudu řešit přes média, takže jen stručně: nelíbí se mi to. Nejen v této cause máte jasný názor, to asi často bojujete za svoji pravdu Když si myslím, že jsem v právu, že mám pádné argumenty, neustoupím ani o centimetr. A co boj s blbostí? Ten je těžký. Už pan Werich říkával, jak bolí srážka s blbcem Ubývá postupem doby takových střetů? Na obci jsem zatím na někoho takového nenarazil. V soukromém životě na ně občas narážím, ale dovedu takové střety odrážet. Co už vás potěšilo ve vaší funkci? Dobré vztahy mezi lidmi na městském úřadu. Už vás lidé zastavují na ulici a chtějí po vás, abyste jim jako místostarosta Vyptával se Václav Malina strana třetí únor 2003

4 Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí na 1. pololetí roku 2003 Pozn. jedná se o akce, u kterých je pořadatelem nebo spolupořadatelem Město Prachatice nebo jím zřízené organizace dokončení z RL 01/2003 BŘEZEN 2003 VÝTVARNÁ VÝSTAVA PROFESORŮ SPgŠ 2. března hod. 7. ŠTÍTEK: O HONZOVI A VÍLE VERUNCE pohádka (ŠOS PT) 4. března hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 31. ŠTÍTU F. G. Lorca: Čarokrásná ševcová ŠOS 7. března hod. 31. ŠTÍT: 2. představení vítěze 2002 DS Rakovník 9. března hod. 7. ŠTÍTEK: Pohádka DS ČK 11. března hod. 31. ŠTÍT: DS Týn n. Vltavou B. Hrabal: Ostře sledované vlaky 14. března hod. 31. ŠTÍT: Autorské představení De Facto Mimo Jihlava: HUKOT 16. března hod. 7. ŠTÍTEK: Pohádka DS Písek 18. března hodin 31. ŠTÍT: DUTAM Prachatice P. Coelho: ĎÁBEL A SLEČNA CHANTAL 21. března hodin SLAVNOSNÍ ZÁVĚR 31. ROČNÍKU ŠTÍTU Nesoutěžní představení DS Kolín BATBATH a vyhlášení výsledků 26. března hod. NEZMAŘI výroční koncert skupiny. 28. března hod VEČER POEZIE Autorské verše J. Šrámka ve sklepech staré radnice Pokračování jazykových kurzů DUBEN 2002 VÝSTAVA FOTOGRAFICKÉHO KLUBU ČESKÉ BUDĚJOVICE 8. dubna hodin JARNÍ SWINGOVÉ POHLAZENÍ Koncert jazzového tria W. Käfera 9. dubna OKRESNÍ KOLO DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 13. dubna hodin KRAKONOŠŮV KLOBOUK pohádka pro rodiče s dětmi 18. dubna hodin OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ Divadelní představení Knihovna otevře nové prostory začátkem února Okresní knihovna od spadá pod Město Prachatice. Návštěvníci se mohou těšit na její otevření v nových prostorách na Velkém náměstí dne 4. února Budeme si cenit podnětů ohledně provozu knihovny. Níže uvedenou anketu můžete osobně odevzdat na odboru kultury, školství a cestovního ruchu, nebo ji zaslat na či Zároveň nabízíme několik zajímavých informací a statistických údajů. Zřizovatel knihovny K byla zřízena Okresním úřadem příspěvková organizace Okresní knihovna v Prachaticích. Od je zřizovatelem knihovny Město Prachatice. Ředitelé knihovny PhDr. Yvetta Dejmková Ing. Jana Žlábková Statistika knihovny za rok 2002 výpůjčky celkem naučná dospělí beletrie dospělí naučná mládež 7394 beletrie mládež ostatní výpůjčky dubna OKRESNÍ KOLO JIHOČESKÝ ZVONEK 27. dubna hod. O STATEČNÉ PRINCEZNÉ MÁNĚ pohádka pro rodiče s dětmi 30. dubna PÁLENÍ ČARODEJNIC Pokračování jazykových kurzů Zatím bez termínu: Divadelní představení DS Vizita Praha CINKIÁDA Zájezd na divadelní představení Divadlo na Vinohradech Praha E. Albee: KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? KVĚTEN 2003 VÝSTAVA OBRAZŮ JANA HOLCE A JEHO SYNA 7. května OKRESNÍ KOLO DĚTSKÉ RECITACE 15. května PINOCCIO 2 školní představení 31. května ŠKOLA TROCHU JINAK ZŠ Vodňanská Pokračování jazykových kurzů Zatím bez termínu: Divadelní a hudební programy pro gymnazium 30 let Folklorního souboru LIBÍN T. Williams: SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ ČERVEN , 17., 19. června FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY 21. června SOUMARROCK 24. června AKADEMIE 9. ROČNÍKU ZŠ VODŇANSKÁ června 13. ROČNÍK SLAVNOSTÍ SOLNÉ ZLATÉ STEZKY Pokračování jazykových kurzů Ostatní akce jsou v jednání. periodika registrované informace 9692 akce 48 metodické návštěvy 238 registrovaní čtenáři: 1441 návštěvnost Statistická čísla jsou ovlivněna omezením výpůjčních hodin v měsících červenci a srpnu ze 32 hodin týdně na 14 hodin a uzavřením knihovny od do konce roku 2002 kvůli stěhování knihovny. Věkové rozložení čtenářů do 15 ti let 23,04 % let 12,77 % let 22,00 % let 12,35 % let 9,72 % let 6,80 % let 5,41 % let 2,91 % nad 80 let 5,00 % Čtenáři dle bydliště místní 78,63 % jiné 21,37 % Jakou navrhujete otevírací dobu knihovny? Anketní dotazník Co se Vám na knihovně líbí? Co v knihovně postrádáte? únor 2003 strana čtvrtá

5 Poskytování půjček na opravy bytového fondu v roce 2003 V souladu s obecně platnou vyhláškou o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Prachatice vyhlašuje Město Prachatice výběrové řízení na poskytnutí půjček na opravy pro majitele bytového fondu. Termín podání žádostí je do 14. března 2003 včetně. Zájemci směřují své žádosti na Finanční odbor Městského úřadu Prachatice ( MěÚ). Prostředky fondu je možno použít na opravy obytných domů, odstranění vad panelové výstavby objektů ve vlastnictví fyzických osob, vestavby a nástavby obytných domů za účelem získání nových bytů v objektech města a jsou určeny pro fyzické osoby. Město může půjčit prostředky na opravy dle níže uvedeného rozpisu. Žádost musí obsahovat: Jméno a příjmení žadatele, adresu žadatele, adresu opravovaného objektu, předpokládané náklady na opravu objektu, potvrzení o vlastnictví objektu (LV z katastru nemovitostí), stavební povolení nebo potvrzení o ohlášení stavby. Žadatel musí uvést ručitele, nebo navrhnout zástavu nemovitosti. Název / účel splatnosti max. lhůta půjčky max. úrok horní hranice 01 získání bytu vestavbou, nástavbou nebo rekonstrukcí nebytového prostoru na 1 byt 8 let 4 % do na 1 byt 02 Oprava pláště budovy (fasáda, střešní plášť, okna) 4 roky 4 % do na 1 byt 03 Změna vytápění z lokálního na plynové a CZT 4 roky 4 % do na 1 byt 04 Zateplení obytných domů 4 roky 4 % do na 1 byt 05 Odstraňování škod na obytných domech způsobené povodní nebo jinou živelnou pohromou 8 roků 1 % do na 1 byt Tituly půjčky lze kombinovat, maximální výše může u titulu 02 a 03 a 04 dosáhnout Kč pro jednoho žadatele, při kombinaci s titulem 05 maximálně Kč. Půjčku schvaluje Zastupitelstvo města a není na ni právní nárok. Půjčky budou navrženy ke schválení v pořadí, ve kterém dojdou žádosti na MěÚ Prachatice. Formuláře žádostí jsou k dispozici u vedoucího finančního odboru ing. Štěpána, případně na internetových stránkách města. Ing. František Štěpán, vedoucí finančního odboru Regenerace 2003: Vznik domu čp. 44 souvisí s obrovským požárem města Dům čp. 44 na Velkém náměstí (dnes v přízemí s čajovnou U hrušky a prodejnou klenotnictví Achát ) byl až do roku 1933 spojen s domem čp. 178 (dnešní Muzeum krajky), který tvořil jeho hospodářské zázemí. Vznik domu souvisí s obrovským požárem Prachatic v roce Ten zničil většinu domů ve městě, tehdy většinou dřevěných, nicméně byl impulsem pro rozsáhlou renesanční výstavbu kamenných domů. Tehdejší bohatství měšťanů i podpora pánů z Rožmberka jako tehdejších zástavních pánů umožnila rychlé znovuvystavění města na kvalitativně vyšší stavební úrovni. Součástí výstavby města po požáru bylo i roku 1544 rožmberskou vrchností povolené založení východního bloku náměstí. Velké náměstí do té doby sahalo až do dnešní Křišťanovy ulice a tvořilo čtverec o rozměrech zhruba 100 x 100 m. Vestavění změněného bloku domů náměstí zmenšilo do dnešní podoby. Výstavba bloku do náměstí však neznamenala, že na jeho místě nemohla existovat starší, nikoli však souvislá zástavba. Dům čp. 44 (včetně čp. 178) tvořil jižní zakončení vestavěného vnitrobloku ve významné nárožní poloze. Jeho vznik je nutno klást do doby kolem poloviny 16. století. Za prvního, jménem známého majitele domu, je možno považovat zámožného měšťana a tehdejšího městského písaře Jeronýma Stráchotínského. Podkladem pro toto tvrzení je právě tímto písařem pořízený soupis měšťanů z roku Podoba domu v 16. století byla poněkud jiná než dnes. Objekt měl po obvodu pro tehdejší Prachatice typické renesanční štíty (v obdobné podobě, která se dodnes zachovala např. na Husově domu či dnešní cukrárně Vanesa). Za atikami byly pultové střechy svedené dovnitř objektu či do dvora. Úsudek o této podobě domu vychází nejen z anonymní olejomalby Prachatic zachované z roku 1670 ve sbírce zámku v Českém Krumlově, ale také z nálezů při stavebně historickém průzkumu. Vstupní síň (dnes prostor za vstupem do čajovny z náměstí) byla rozsáhlejší. Zabírala i dnešní prostor prodejny tabáku. Vstupní síň bývala ve středověku i počátkem novověku reprezentačním prostorem s místem prodeje i výroby navazujícím na průjezd do dvora (dnes dvorek v čp. 178). Nelze vyloučit, že vjezd do dvora byl i zezadu z Poštovní ulice, dnes síně čp Stropy síně byly buď klenuté nebo dřevěné trámové. Za síní se nacházel mělký střední trakt obsahující černou kuchyni, vzhledem k středověkému řešení mladší vývojový prvek (u starších domů byly otopným zařízením pouze krby). V prvním patře byly nejrozsáhlejšími prostory tzv. mázhausy, zaujímaly plochu od uličního průčelí až k líci zdi zadní komory. Mázhaus sloužil patrně ke shromažďování, jeho využití si nelze dosti spolehlivě představit. Dům čp. 44 na kopii anonymní olejomalby Prachatic zachované z roku 1670 ve sbírce zámku v Českém Krumlově V námi sledovaném domě se rozkládal buď v celé hloubce levého traktu, nebo omezen na zadní straně zadní komorou. Pozoruhodným způsobem se o mázhausu zmiňuje Daniel Adam z Veleslavína ( ), tedy přímý současník výstavby námi sledovaného domovního bloku. Mázhaus charakterizuje jako pěkný a veselý pokoj v domě, v němž obyčejně jídají. Do mázhausu ústilo schodiště, byl přímo osvětlen a nemohl být těsný. Vpravo při nároží navazovala světnice, osvětlená čtyřmi okny, snad původně s vyřezávaným stropem, se srubovou konstrukcí nebo táflováním. Obvodové zdivo do Poštovní ulice vyloženo patrně na kamenných konzolách. Výrazný zásah do renesanční podoby domu byl proveden po požáru v roce Renesanční štíty a způsob provedení střech umožňoval při požáru snadné přeskakování ohně z jednoho domu na druhý a štíty navíc znemožňovaly hašení požáru. Z těchto důvodů prachatická městská rada po zmíněném požáru nařídila z bezpečnostních důvodů zbořit řadu renesančních štítů (pokud se nezřítily samy v důsledku požáru) a následnou výstavbu požárních štítů mezi sousedními domy i nově konstruovaných sedlových střech s hřebenem rovnoběžným s ulicí tak, jak se zachovaly dodnes. Tato změna konstrukce střecha se odehrála též u domu čp. 44. Zároveň dům prošel klacisistní přestavbou včetně vnější podoby fasády. Pokud se týká využití domu, lze doložit, že v roce 1713 byl užíván jako řeznictví a zároveň bylo užíváno právo váreční. Tzn., že majitel měl právo vařit pivo. Patro domu bylo užíváno k bydlení a v zadní polovině domu (dnes čp. 178) byl chován dobytek. Ve druhé polovině 18. století přízemí domu sloužilo jako obchod a sklad, které užíval nejprve železářský výrobce a obchodník Sebastian Schnelzer a posléze obchodník se železářským a drogistickým zbožím Jan Messner, který dal v roce 1857 bez povolení prorazit výkladní okno z prodejního krámu. Roku 1929 dům koupila Národní jednota Pošumavská v Praze, která jej roku 1933 rozdělila a prodala jako dva samostatné objekty dnešní čp. 44 a pod dodatečně přiděleným čp Objekt čp. 44 prošel v letech celkovou rekonstrukcí. Ta při dodržení památkářských zásad vedla k výraznému uživatelskému zhodnocení celého objektu. Citlivě byla provedena vestavba do podkroví, která se směrem do náměstí projevuje dvěma tzv. volskými oky (vikýři) ve střeše. V současné době se uvažuje o dalším rozšíření čajovny umístěné ve sníženém přízemí, a to směrem do dalších unikátních prostor v podzemí objektu. Podle stavebně historického průzkumu SÚPRMO Praha z r sestavil Ing. Vladimír Hrabák strana pátá únor 2003

6 První splátku za komunální odpad je nutné uhradit do poloviny března Od 1. ledna 2003 platí nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, podle které je povinna poplatek platit každá fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města Prachatice. Poplatek pro rok 2003 činí 400 korun za každého poplatníka. Je splatný ve dvou splátkách. Termín pro první splátku je nejpozději do 15. března 2003, pro druhou splátku do 15. srpna Poplatek je možné uhradit převodem z účtu na účet města č /0600, složenkou nebo hotově na pokladně městského úřadu. Na složenkách, které budou rozeslány během února, bude uveden variabilní symbol, který bude sloužit k identifikaci platby a bude nutné jej uvádět při jakémkoliv způsobu platby. Proto doporučujeme uhradit poplatek až po obdržení složenky. Obdobně jako v loňském roce je možné uhradit celý poplatek jednorázově. Veškeré změny, které mají vliv na výši poplatku, vznik nebo zánik poplatkové povinnosti, oznamujte písemně nejpozději do 30 dnů. (fin) Přehled dopravní nehodovosti v okrese Prachatice (porovnání roku 2002 s rokem 2001) ROK celkem DN usmrceno těžce zraněno lehce zraněno alkohol MDN pokuty lesní zvěř hmotná škoda ( ) ( ) Rozdíl ( ) Zpracoval por. Bc. Pavel Bártík Z tabulky vyplývá, že loni se na Prachaticku stalo o 77 dopravních nehod (DN) více než v roce O život při nich přišlo 16 osob, což je nárůst o tři osoby. Alkohol v krvi řidiče policisté zjistili opět v téměř padesáti případech. Vzhledem k celkovému počtu nehod zhruba každou dvacátou provázel alkohol, což je poměrně hodně a svědčí to o obrovské nekázni účastníků silničního provozu, která přímo bují nejen u řidičů, ale také u chodců a cyklistů, komentoval statistické údaje vedoucí dopravního inspektorátu Okresního ředitelství Policie ČR v Prachaticích por. Martin Grožaj. Podle něj zákon 361/2000 Sb. postrádá víc represivních prvků, kterých by se šofeři báli. K tzv. strašákům patřilo např. zadržení řidičského průkazu jako předběžné opatření v okamžiku, kdy řidiče zadržela hlídka, nebo zavinil nehodu pod vlivem alkoholu. Z místa karambolu neodjížděl, ale zpravidla odcházel po svých, nebo se nechal někým odvézt. Poměrně rychle se mezi lidmi v negativním slova smyslu rozšířilo právní vědomí, že hlídka nesmí zadržet řidičský průkaz a maximálně může zakázat další jízdu. Mám dojem, že již nepomáhá ani prevence, na řadu preventivních akcí lidi reagují velice krátkodobě. Za další zatáčkou už neví, jak se na silnici správně chovat, upozornil por. Grožaj a pokračoval v rozboru hlavní příčiny dopravních nehod, tedy nekázně. Možná, že by bylo vhodné v rámci novely zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, současně zauvažovat o novele zákona o přestupcích, a tím také o eventuálním navýšení sankcí za zjištěné přestupky. Dnes lze při běžném dohledu nad silničním provozem na silnicích v Prachaticích a okolí uložit maximální blokovou pokutu 2 tisíce korun, a to v legislativně kategoricky vyjmenovaných případech. Pro chronicky neukázněné řidiče to nic neřeší. Vytáhnou peníze, mnohdy bez hnutí brvou zaplatí a odjíždějí s úsměvem dál. K nárůstu počtu nehod přispívá rovněž větší motorizace. Stále přibývá účastníků silničního provozu a vozidel. Rok od roku klesá počet vozidel trvale vyřazených z provozu, obyvatelé nakupují nová. V roce 2002 přispělo k nárůstu nehod i to, že lidé zjistili, jak funguje novela paragrafu o povinnosti hlásit dopravní nehodu policii. Pojišťovny se svým způsobem brání plným výplatám škod argumentací, že záležitost nebyla hlášena policii, takže se lidé jistí tím, že raději i kvůli zdánlivé maličkosti zavolají policisty a nechají si vyhotovit protokol o nehodě, aby měli na pojišťovně klid při vyřizování škodné události, poznamenal vedoucí dopravního inspektorátu. Z řeči čísel vyplývá, že počet malých dopravních nehod (MDN) se meziročně zvýšil o 84. Malá dopravní nehoda je taková, která je způsobena méně závažným porušením pravidel silničního provozu, není provázena zraněním, alkoholem, technickou závadou a podobně. Takovou událost smí hlídka po sepsání protokolu vyřídit na místě v blokovém řízení. Dopravní nehoda, která odchází do správního řízení, je administrativně podstatně náročnější a řeší ji správní orgán městského úřadu, objasnil ve zkratce poručík Martin Grožaj. Jako konkrétní příčinu nehodovosti statistika uvádí na prvním místě rychlost jízdy. Taková kvalifikace je trošku zavádějící. Spadá sem třeba i situace, když někdo jede na ledu dvacítkou a v podstatě vyklouzá ze silnice. Spíš bych to viděl jako nesprávný způsob jízdy nebo nezvládnutí techniky jízdy za daných podmínek, uvedl por. Grožaj s tím, že mezi další nejčastější příčiny patří nedání přednosti v jízdě a nesprávné otáčení a couvání. Hmotná škoda při nehodách na Prachaticku se v uplynulém roce oproti předloňsku zvýšila o 18 milionů korun. Nehledám přímou úměru v tom, že se o 77 zvýšil počet nehod, a tak narostla hmotná škoda. V České republice se začal obnovovat vozový park, postupně se inovuje, s tím samozřejmě rostou škody při poškození jednotlivých součástí vozidel. Zpětné zrcátko na kamionu stojí 12 tisíc korun, kdežto dřív to spravily dva tisíce. Stejné je to u osobních automobilů, přiblížil vedoucí DI por. Martin Grožaj. (vam) únor 2003 Perličky z infocentra mají na svědomí především cizinci Setkání se zajímavými lidmi, z tuzemska i ze zahraničí, ať již osobní či zprostředkovaná klasickou či elektronickou poštou, a snaha jim vyhovět v jejich někdy roztodivných přáních přinášely i v uplynulém roce řadu milých okamžiků pro pracovníky Infocentra Kulturních a informačních služeb města Prachatic. O dramatické chvíle nebyla v íčku nouze v průběhu srpnových povodní. Turistům, kteří zde uvázli, protože poté, co voda odnesla téměř všechny mosty v okolí a Prachatice se staly takřka ostrovem, jsme zajišťovali ubytování, jejich dětem vařili čaj a pomáhali, jak se dalo. Denně k nám chodila jedna paní z Holandska, která se svým manželem doslova utopila velký osobní vůz v zaplavené proláklině u kamenolomu Libín. Oba vyvázli tak tak živí. Auto se muselo opravit a pak ho odtahová služba odvážela do Holandska. Pomohli jsme jim všechno zařídit... Cestovní ruch se však během povodní nezastavil. V době největší nervozity hlavně zahraničních turistů, kteří nemohli hned odcestovat, jsme vyhověli přání jednoho mladého německy hovořícího muže. Chtěl poradit, ve kterém podniku ve městě dostane k obědu zaručeně domácí houskové knedlíky a domácí palačinky. Pak přišel poděkovat za dobrý tip Angličanovi, který v Plzni učí Shakespearovu jazyku mladé Afričany a po Šumavě se pohyboval vlastní silou na kole, jsme zprostředkovali ubytování. A nebylo to snadné. Měl limit do tří set korun za přespání včetně snídaně a nebyl ochoten z něj slevit. Nakonec se to podařilo. Druhý den se pak přišel s námi rozloučit Během roku jsme jako vyslanci našeho krásného města navštívili čtyři veletrhy cestovního ruchu, abychom pozvali turisty na návštěvu Prachatic v letní sezoně. Hlavně v Brně na veletrhu cestovního ruchu Regiontour se k nám hlásila řada mužů ve středním věku, kteří tady vojančili. Museli jsme jim vyjmenovat, které z původních hospod ještě stojí a slouží a jak už to bývá, všechno špatné bylo zapomenuto a vzpomínalo se jen na to dobré Ahoj, já jsem Tim z Texasu, prohlásil anglicky v našem stánku v brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour mladý kovboj se širokým kloboukem, obutý ve vysokých botách. Vyklubal se z něj majitel a provozovatel dobře zavedené cestovní kanceláře, která vozí do Čech krajany z Dalasu a okolí, kterých tam žije spousta. Prachatice zatím na trase prý nemají, ale slíbil, že se nad tím zamyslí. Jsme s ním ve spojení Mister Brown, monsignore ze Spojených států Amerických, si zase ovou poštou napsal o kontakt na sestry řádu sv. Karla Boromejského z Prachatic. I když jsme mu hned ráno vyhověli a vyměnili jsme si několik hezkých dopisů, skoro kvůli tomu nespal, vzhledem k časovém posunu mezi oběma pásmy Ve zvláštní oblibě mají někteří turisté pohlednice s motivy Prachatic. Jedním z nich je Christophe Noverraz ze švýcarského Fribourgu, velký sběratel. Každý měsíc mu vedoucí infocentra posílá za své jednu pohlednici z Prachatic a on vždycky mailem poděkuje Ještě mnohem náročnější byl jeho kolega, sběratel pohlednic z japonského Gifu-shi, který jak nám anglicky napsal na pohlednici hodlá navštívit Českou republiku a Šumavu. Pán s anglickým jménem Robert Edmunds konkrétně a přesně věděl, co chce. Objednal si pohlednici hradeb ze 14. století, Písecké brány, Velkého náměstí a kostela sv. Jakuba to vše napsal perfektně česky Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem, kteří nám v Infocentru pomáhají v naší práci. Díky a těšíme se na další spolupráci. Mgr. Zdeněk Přibyl, vedoucí infocentra strana šestá

7 Jubilea v únoru 75 let a více Důrová Marie Rosová Josefa Pešková Anna Dortová Růžena Sahula Josef Hiblbauerová Květuše Hřebeček Josef Kouřilová Marie Jackes Vojtěch Šustr Oldřich Kůs Josef Havelka Jan Broszová Albína Šufčák Josef Melichar Jan Bošková Růžena Čtverák Miroslav Gajdoš Gejza Hubáčková Josefa Záhorka Josef Kopfová Blažena Nachlingerová Růžena Karvánková Ilga Liška František Tošovský Miroslav Marek Robert Marcínová Božena Matějčková Růžena Hejlík Miroslav Popelárová Růžena Böhmová Milada Slobodník Jan Berčuková Růžena Jansa Josef Osvaldová Růžena Chatrná Růžena Děti narozené od do Tesárek Lukáš Skorunka Jan Ondřiš Petr Zušťáková Kristýna Nebeská Veronika Suk Vladimír Kepka Radek Balcer Lukáš Janoušková Eva Vyznání Josefa Sahuly 8. února 1918 se narodil významný občan Prachatic, akademický malíř Josef Sahula. O tom, že je nejen mistrem kumštu malířského a o jeho lásce k regionu, který mu učaroval, svědčí následující vyznání. Pan Sahula jej zapsal do městské kroniky 7. června 1988 u příležitosti jubilejní výstavy. Mám rád Prachaticko pro starobylé město žijící mládím pro temná pásma dávných hvozdů pro vůni jarních oranic pro vody kdysi zlatonosné pro mlýny, mostky a bílé štíty stavení pro stříbro hladin rybníků pro cesty stoupající k oblakům pro barvy bodláků a plameny podzimních jeřábů pro sněhy nesoucí ticho a mír Pro dobrý a pracovitý lid a přátelství uzavřená na celý život. Jednou větou Zápisy dětí do 1. tříd všech základních škol v Prachaticích, a také do školy speciální, se konají v pátek 14. února odpoledne a v sobotu 15. února 2003 dopoledne. V příštím čísle Radničního listu se seznámíte s činností jednotlivých úseků Střediska vzdělávání informací a služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR se sídlem v Prachaticích. Změnily se ordinační hodiny pro očkování za úhradu V souvislosti s transformací některých činností do prachatické pobočky Zdravotního ústavu se sídlem v Českých Budějovicích, dochází od ledna 2003 ke změně ordinačních hodin pro očkování zájemců za úhradu. Toto očkování bude zajišťováno každé pondělí od 9.00 do a od do hod. v I. poschodí budovy bývalé Okresní hygienické stanice, Nemocniční 204 v Prachaticích. Rozsah těchto očkování na vlastní žádost nedoznal změn, běžně budou prováděny vakcinace proti virovému klíšťovému zánětu mozku, virovému zánětu jater A i B, chřipce, meningokokové meningoencefalitidě, břišnímu tyfu a pod. Očkování mimo stanovené ordinační hodiny je nutno domluvit v předstihu telefonicky na čísle nebo osobně s očkujícím lékařem. Ordinační hodiny pro poradnu HIV/AIDS se nemění poradna poskytuje informace každý čtvrtek od do hod na výše uvedené adrese. Pro telefonický kontakt je možno využít linky MUDr. Jiří Nožička, vedoucí očkovacího centra a poradny HIV/AIDS Zdravotní ústav České Budějovice, pobočka Prachatice Baráčníci hodnotili: Potřebujeme náš spolek omladit Také účastníci Obce Baráčníků (OB) hodnotili svoji práci za rok Zasedání se uskutečnilo v restauraci Hubertus. Zasedací místnost jsme si pěkně vyzdobili baráčnickým praporem a znakem a státní vlajkou. Na upravené stoly jsme rozdělili staročeské koláče z naší prachatické pekárny. Zasedání poctil svou návštěvou místostarosta ing. Jan Beran, což nás velmi potěšilo a dalo nám určitou známku, že Město Prachatice si práce našeho spolku váží. Z dalších hostů se zúčastnili zástupce MěSD paní Benešová, za KVD předseda pan Steimajer a za SzdP paní Pelíšková. Přijela mezi nás rychtářka X. župy tetička Zdenka Plátenková a delegace ze sousedních Obcí Baráčníků, a to z Písku, Pištína, Vodňan a ze Zlivi. Na začátku jednání byla zahrána zpívaná státní hymna. Zahájení provedla tetička OB Prachatice rychtářka Lelková. Poté byla uctěna památka za zemřelé. Tetička vzdělavatelka Korbelová přednesla zajímavé čtení z tradic staročeských vánoc. Následovala hlavní zpráva tetičky syndičky Nachlingerové, ve které se zmínila také o průměrném věku všech našich baráčníků, který je 65,5 roku. Přesto jsme uskutečnili 12. sezení na Rychtě s počtem účastníků. Z činnosti zdůraznila pravidelnou účast 30 tetiček a sousedů v průvodu Zlaté solné stezky, dále na zasedáních sousedních Obcí Baráčníků a i na slavnostech jako např. 80. výročí založení OB Český Krumlov. Zmínila se o zájezdech a různých přednáškách pořádaných dalšími organizacemi, o návštěvě kulturních programů, divadel a muzeí, kterých se naši baráčníci pravidelně účastní. Ve své hodnotící zprávě říká tetička syndička: Abychom mohli řádně udržovat staré zvyky a obyčeje našich předků, pořádat staročeské bály s předtančením české a moravské besedy, to bychom potřebovali náš spolek omladit mladými účastníky, a to se nám nedaří. Pak hovořily tetičky kontribuční a berní o našich korunkách v truhlici. O veškeré práci za celý rok hovořila tetička rychtářka Lelková a všem za práci poděkovala. Naši práci hodnotila i tetička panimaminka Vostřezová. Pak následovaly zdravice hostů a rychtářů sousedních Obcí Baráčníků. Na závěr k nám promluvila rychtářka X. župy tetička Plátenková. Byla velice spokojená s naší Obcí a vše kladně zhodnotila. Po ní jsme si všichni zazpívali naši hymnu Baráčník být a píseň Dej nám Pán Bůh zdraví. Sezení bylo ukončeno poklepem práva. Byl podán chutný oběd, po něm jsme si všichni pobesedovali a pak se rozloučili. Všichni pak odcházeli a odjížděli do svých domovů. Chtěla bych poděkovat vedoucímu restaurace Hubertus a celému kolektivu, který nám připravil příjemné prostředí a výborné jídlo. Jaroslava Lelková Středisko sociální pomoci a služeb chce dále rozvíjet svoji činnost Středisko sociální pomoci a služeb při MěO Svazu důchodců ČR v Prachaticích si před časem dalo za úkol pomáhat starším spoluobčanům a tělesně postiženým. Své aktivity začalo postupně rozvíjet na několika úsecích. Zřídilo sociálně-právní poradnu a farmaceutickou poradnu. Umožnilo, aby si občané mohli pravidelně ověřovat základní hodnoty důležité pro zdraví, jako je měření krevního tlaku a měření cholesterolu. Pro udržení tělesné svěžesti organizuje pravidelné cviční, cvičení ve vodě, provádění masáží a pedikúry, organizuje kondiční výlety. Jako doplněk zajišťuje ve svém zařízení Na Skalce také kadeřnické služby, kosmetiku, manikúru. Zvláštní pozornost středisko věnuje tzv. doplňkové pečovatelské činnosti, kdy studenti Vyšší odborné školy sociální pravidelně navštěvují v bydlišti spoluobčany a poskytují jim všestrannou pomoc podle jejich potřeb, což probíhá v souladu s doporučením obvodních lékařů. Pro udržení duševní svěžesti středisko organizuje ve svém Senior klubu různé odborné přednášky a Akademii třetího věku. Pracovníky střediska a jeho správní radu těší stále rostoucí zájem občanů o zavedenou činnost. Rozhodně je to ale neuspokojuje, protože mnozí občané nabízené služby v plném rozsahu stále nevyužívají. Je na místě znovu zdůraznit, že středisko neslouží jen členům Svazu důchodců ČR, ale všem starším a tělesně postiženým občanům z Prachatic a přidružených obcí. Pokud jde o předsevzetí k novému roku, kromě rozšíření počtu zájemců o naše služby budeme uvažovat o zavedení dalších činností, které by pomohly zpříjemnit život, pohodu a spokojenost všem, kteří to potřebují. Náš program činnosti na 1. čtvrtletí 2003 uvádíme ve vývěsných skříních, kabelové televizi a ve Zpravodaji MěO Svazu důchodců ČR v Prachaticích. Ing. Čestmír Jiran Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník V., číslo 2. Uzávěrka 15. ledna Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce:, Prachatice. Šéfredaktor: ing. Karel Pašek (tel ), e mail: Rediguje: Václav Malina. Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Vladimír Hrabák, Hana Rabenhauptová, Alena Vandlíčková. Registrace MK ČR E Sazba AWA s. r. o., tisk Herbia, s. r. o. Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá únor 2003

8 Kulturní a společenský servis na únor 2003 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel Otevřeno: Po Pá So PRODEJNÍ GALERIE STÁLÁ EXPOZICE Obrazy a grafika: J. Sahula, L. Vošmiková, P. Vacek, J. Valeš, J. Kavan, M. Kyzour, J. Bruckmüller, I. Šavel, Vl. Šavel, Vl. Šavel jr., B. Mánková, J. Skořepa, M. Mencl, M. Petřík, M. Synecká, P. Horák, D. Strnadová, F. Gajerová, J. Ryvola, K. Oberthor, Z. Popelková- Oberthorová, V. Komárek, J. Kábrt, J. Milota, V. Stuchelová, P. Sivko, J. Martínek, J. Synek Keramika: J. Dudycha, J. Pošva, M. Špaček, Vl. Lačná, B. Klavíková, M. Tomášková SÁL HOTELU PARK 7. 2., pátek hodin 5. PLES MĚSTA K tanci a poslechu hraje taneční orchestr SCA- RAB BAZAR a BAZARANKA. Bohatá tombola. Výtěžek plesu bude věnován Nadačnímu fondu Města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky. SKLEPY STARÉ RADNICE úterý hodin MAG Koncertní verze původního českého antroposofního muzikálu v podání smíšeného souboru amatérských umělců jihočeského kraje, mezi nimiž jsou zastoupeni i Prachatičtí Gabriela Fatková a Petr Tománek. Režie: Václav Novák. Vstupné: 30 Kč. MĚSTSKÉ DIVADLO 9. 2., neděle hodin O POPELCE Představení podle klasické pohádky, kterou pro Evu Hruškovou upravil loutkář a režisér královéhradeckého divadla DRAK Miroslav Vildman. Pohádka s písničkami, ve které děti pomáhají Popelce vybírat hrách, tančí s princem na plese a zkouší Popelčin střevíček. Vstupné: 30 Kč , pátek hodin JIHOČESKÝ VÍKEND S KAŠPAREM 3. přehlídka inscenací divadelního spolku Kašpar z Prahy ČERNÍ BÝCI Drama současného britského dramatika Juliana Garnera oceněné Ibsenovou cenou za rok Příběh se odehrává v Norsku mezi válkami. Ve vězeňské cele začíná strhující drama vězně Johannese a důstojnice Armády spásy Agnes, která se snaží o nápravu vězňů. Příběh se zamotává v okamžiku, kdy se do toho přimíchá láska k ženě farmářce Unn, u které začne v rámci převýchovy pracovat a Johannesovi se podaří větší pokrok, než jaký se očekával. Lidské vášně a příroda jsou opět silnější... Hrají: Milena Steinmasslová, Petr Vobecký, Eva Elsnerová, Rostislav Čtvrtlík/Jakub Špalek. Režie: Jakub Špalek. Vstupné: 150 Kč , pátek hodin VÁNOČNÍ VZPOMÍNKA (Truman Capote) Kašparova specialita malé noční představení neboli nočník. Bořivoj Navrátil jako sedmiletý Capote a Tatiana Vilhelmová jako svérázná stařenka chystají svéráznou oslavu Vánoc. Představení provoněné vanilkou a skořicí. Promítané obrázky nakreslila M. Pavlátová, hudbu složil M. Pavlíček. Role scénické poznámky se ujal Jakub Špalek. Režie: Jakub Špalek. Vstupné: 70 Kč. Tatiana Vilhelmová a Bořivoj Navrátil , pátek hodin VÝROČNÍ KONCERT ORCHESTRU ZUŠ A JEHO HOSTŮ , úterý hodin LINHA SINGERS Koncert známého pražského vokálně instrumentálního souboru vedeného skladatelem Jiřím Linhou, který patří mezi naší špičku v tomto žánru již od počátku šedesátých let. Vstupné: 80 Kč , čtvrtek hodin GENDER POHLAVÍ ŽIVOTNÍM OSUDEM? Přednáška Zuzany Vlčkové. Jak společnost přistupuje k jedinci v souvislosti s jeho pohlavní příslušností? Co nám dala příroda a co společnost? Proč a jak se ženy bouří? Jsou feministky lesby nebo neúspěšné mužatky? Chtějí moderní ženy pokořit muže? Tedy: Kudy cesta (ne)vede? Vstupné dobrovolné. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK tel Út a Čt St a hodinu před představením. PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN Přehlídka Štít a Štítek města Prachatic Koncert posluchačů Jihočeské konzervatoře Výroční koncert Nezmaři Večer poezie INFOCENTRUM tel , tel., fax: e mail: info.cz Po Pá So a Ne zavřeno Povánoční výprodej map a publikací. KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Listopad březen: zavřeno KINOKAVÁRNA HOTEL PARK Začátky představení od hodin, není-li uvedeno jinak , pondělí INSOMNIE (USA) 6. 2., čtvrtek SCOOBY DOO (USA) pondělí JSEM AGENT (USA) , čtvrtek ROAD TO PERDITION (USA) , pondělí FIMFÁRUM (ČR) , pondělí AUSTIN POWERS GOLDMEMBER (USA) , čtvrtek PLUTO NASH (USA) , pondělí MR. DEEDS NÁHODNÝ MILIONÁŘ (USA) , čtvrtek PLES PŘÍŠER (USA) MO SVAZU DŮCHODCŮ 5. 2., středa hodin BESEDA s H. Rabenhauptovou, místostarostkou města Restaurace Hubertus , středa hodin AKADEMIE 3. VĚKU Jak rozumět sobě samému l. část. Přednáší: PaeDr. I. Bečvářová. Klubovna Na sadech , středa hodin SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE s hudbou a tancem Restaurace Hubertus , středa hodin AKADEMIE 3. VĚKU Jak rozumět sobě samému 2. část Klubovna Na sadech SVIS MŠMT Ve spolupráci s mateřskými školami města pořádá v neděli od 10 do 12 hodin DĚTSKÝ KARNEVAL v sále Národního domu. PRACHATICKÉ MUZEUM tel: , fax: e mail: /muzeum/cz PLAVECKÝ BAZÉN Pára: Po, St, Pá Ne Provozní doba: Po Pá So a Ne Petr Vobecký Milena Steinmasslová ČAJOVNA U HRUŠKY , sobota hodin IVAN BOREŠ Klasická kytara Jižní Ameriky, Evropy & autorské skladby KATOLICKÁ CÍRKEV /farnost KABELOVÁ TELEVIZE Týdenní schéma vysílání Studia JVP Úterý podvečerní premiéra Úterý večerní premiéra Reprízy vždy ve středu, čtvrtek a sobotu v 10.30, 15.30, a hodin. Ve zbývajícím čase textové informace.

9 V důsledku reformy územní veřejné správy dochází od k podstatnému rozšíření činností zajišťovaných městským úřadem pro občany města a v rámci přenesené působnosti výkonu státní správy i pro obce v jeho správním území. Správní obvod města jako obce s rozšířenou působností je vymezeno územím obcí: Babice, Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, Dub, Dvory, Hracholusky, Husinec, Chlumany, Chroboly, Chvalovice, Kratušín, Křišťanov, Ktiš, Lažiště, Lenora, Lhenice, Lipovice, Lužice, Mahouš, Malovice, Mičovice, Nebahovy, Němčice, Netolice, Nová Pec, Olšovice, Pěčnov, Prachatice, Radhostice, Stožec, Strunkovice nad Blanicí, Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Záblatí, Zábrdí, Zbytiny, Želnava, Žernovice Pro usnadnění orientace občanů jsou dále uvedeny informace o současném umístění a základních kompetencích příslušných odborů městského úřadu. KANCELÁŘ STAROSTY Vedoucí odboru: Ing. Hana Princová Tel.: Umístění odboru: vedení agendy orgánů města, komisí a výborů centrální evidenci právních předpisů města a uzavřených smluv styk se sdělovacími prostředky organizační zajištění společenských akcí centrální evidence vyřizování stížností a petic organizace vzdělávání zaměstnanců vedení personální agendy městského úřadu, městské policie úkoly na úseku krizového řízení, obranného plánování, civilní a požární ochrany, zpracování havarijního plánu města a řešení mimořádných událostí ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ Vedoucí odboru: Bc. Zdeněk Filip Tel.: Umístění odboru:, Hradební Oddělení správních evidencí: agenda shromažďování občanů matriční agenda, svatební obřady, vidimace a legalizace, státní občanství evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů evidence ztrát a nálezů vedení volebních seznamů, zajišťování voleb, sčítání obyvatel veřejné sbírky 2. Oddělení provozní: správa budov užívaných městským úřadem skartační řízení a péče o archiválie vedení podatelny a pokladny obsluha úřední desky vybírání místních a správních poplatků rozmnožování písemností pro občany zajišťování mimořádných akcí správa počítačové a telekomunikační sítě, provoz webových stránek města 3. Oddělení přestupkové: přestupková agendu ve věcech, které nejsou svěřeny jiným odborům šetření pro státní orgány Radniční list Nová organizační struktura a působnost Městského úřadu Prachatice ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB A DOPRAVY Vedoucí odboru: Bc. Ivana Jeřábková Tel.: Umístění odboru: Husova 79, Hradební Oddělení komunálních služeb hospodaření s bytovým fondem města správa a údržba majetku města, veřejné zeleně a veřejných prostranství, místních komunikací, veřejného osvětlení, hřišť a sportovišť, městský mobiliář technická správa pohřebišť vodní hospodářství tepelné hospodářství, energetika správa části místních poplatků koordinace spolupráce s obchodními společnostmi města (Technické služby, Tepelné hospodářství, Městská správa domů a bytů, Městské lesy, Sportovní zařízení) 2. Oddělení silničního hospodářství působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací a silnic II. a III. třídy státní správa na úseku osobní taxislužby výkon státního odborného dozoru na pozemních komunikacích projednávání přestupků podle zvláštních právních předpisů BESIP 3. Oddělení dopravně správních agend registr vozidel registr řidičských průkazů získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Hrabák Tel.: Umístění odboru: Velké náměstí 1 1. Oddělení regionálního rozvoje a památkové péče úkoly související s regionálním rozvojem města Prachatice a regionu v rámci kompetence obce s rozšířenou působností zpracování materiálů koncepčního charakteru dle požadavků orgánů města, zpracování a realizace strategického plánu rozvoje města zpracovávání žádostí o granty z regionálních,ústředních i zahraničních zdrojů pořizovatel územně plánovací dokumentace výkon funkce městského architekta správa digitálního geografického informačního systému výkon státní správy na úseku památkové péče pro správní obvod údržba památek na území města 2. Oddělení stavebně správní úkoly obecného stavebního úřadu průběh správních a územních řízení ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů vydávání sdělení, posudků a stanovisek správa archivu stavebního úřadu výkon státního stavebního dohledu ODBOR FINANČNÍ Vedoucí odboru: Ing. František Štěpán Tel.: Umístění odboru: 1. Oddělení účetnictví a poplatků zpracování ročních rozpočtů, rozpočtových výhledů, rozborů hospodaření města včetně finančního vypořádání zpracování finančních analýz dle požadavků vedení správa místních poplatků vymáhání uložených pokut, místních a správních poplatků vedení účetnictví města likvidace platebních dokladů zpracování výkazů města evidence a vydávání blokových pokut čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu a jejich vyúčtování agenda výherních hracích přístrojů,loterií, tombol oznamovací povinnost u kulturních a společenských akcí včetně poplatků ze vstupného 2. Oddělení majetkové evidence pozemků, inventury pozemků prodeje, pronájmy a výkupy pozemků, jiné dispozice s majetkem města (směny pozemků,věcná břemena apod.) příprava smluv o převodu majetku dle požadavků občanů a právnických osob zápisy do katastru nemovitostí a řešení majetkoprávních vypořádání restituční řízení,pozemkové úpravy daně z převodu nemovitostí evidence majetku města, podklady pro účetnictví smluvní zajištění nájmů a výpůjček budov a nebytových prostor správa majetkových podílů města ve společnostech města (pokračování v příloze II) příloha I únor 2003

10 ODBOR KULTURY, ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Vedoucí odboru: Mgr. Růžena Štemberková Tel.: Umístění odboru: 1. oddělení kultury a cestovního ruchu příspěvky na kulturní a humanitární činnost občanské záležitosti udělování čestného občanství vedení kroniky města metodické vedení KIS a knihovny, koordinace jejich činností a kontrola financování organizace kulturních, společenských a sportovních akcí zpracování podkladů pro koncepční materiály v oblasti cestovního ruchu prezentace města na výstavách, přehlídkách a veletrzích spolupráce s ostatními subjekty v oblasti cestovního ruchu zahraniční vztahy města, spolupráce s partnerskými městy propagace města vydávání propagačních materiálů 2. oddělení školství výkon státní správy na úseku školství pro správní obvod správa a údržba budov ZŠ, MŠ a ŠJ ve vlastnictví města pořízení hmotného investičního majetku u školských zařízení a investic metodické řízení škol a školských zařízení s právní subjektivitou, kontrolní činnost sledování čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu úkoly města ve sledování docházky dětí (kapacity MŠ a ZŠ) stanoviska ke krátkodobým pronájmům nebytových prostorů školních zařízení, tělocvičen a hřišť žádosti o osvobození od poplatků (školné) u MŠ ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí odboru: Jaroslava Hauptmanová Tel.: Umístění odboru: Velké náměstí 3 1. Oddělení sociálně právní ochrany dětí výkon samosprávných činností státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí náhradní rodinná péče výkon opatrovnictví nezletilých provádění místních šetření v oblasti sociálně právní ochrany dětí zastupování zájmů nezletilých výkon funkce kurátora pro mládež 2. Oddělení dávkové: poskytování dávek sociální péče rodinám a dětem, starým a těžce zdravotně postiženým občanům, občanům, kterým nelze zajistit zaměstnání a občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc metodické řízení Pečovatelské služby města evidence žádostí o příspěvky na sociální účely evidence žádostí o přidělení bytu v DPS a návrhy radě města k přidělení bytu spolupráce s neziskovými organizacemi na úseku sociální péče a sociálních služeb zavedení pečovatelské služby a úhrada za tyto služby poskytování dávek pro zdravotně postižené občany zabezpečuje výkon sociálního kurátora pro dospělé vyhledávání vhodných osob pro funkci opatrovníka nesvéprávným osobám výkon funkce opatrovníka nezletilých a nesvéprávných osob v soudním řízení agenda průkazek mimořádných výhod úkoly na úseku protidrogové problematiky a národnostních menšin zabezpečuje úhradu nákladů sociální péče poskytovanou ve zdravotnických zařízení rozhoduje o poskytování bezúročných půjček ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Vedoucí odboru: Mgr. Josef Jungvirt Tel.: Umístění odboru: Vodňanská 329 výkon státní správy na úseku státní sociální podpory pro správní obvod stanovený právním předpisem přijímání žádostí o dávky státní sociální podpory a zabezpečení jejich vyplacení kontrola v oblasti poskytnutých dávek únor 2003 Radniční list zajišťování účetní a právní agendy v oblasti SSP tvorba informačního systému SSP ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vedoucí odboru: MVDr. Marie Peřinková Tel.: Umístění odboru: Horní Oddělení životního prostředí udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady evidence odpadů a způsobu nakládání s nimi kontrola dodržována ustanovení právních předpisů v oblasti odpadů vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady a v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady kontrola zajištění využití nebo odstranění odpadu jejich původci působnost dotčeného správního orgánu v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší poskytování informace o stavu ovzduší poplatky za znečištění ovzduší speciální stavební úřad pro vodní stavby řešení otázek povodní usměrňování obecného nakládání s povrchovými vodami povolování odběrů a jiného nakládání s povrchovými nebo jinými vodami vodoprávní dozor nad vodními díly výkon veřejné správy na úseku vodovodů a kanalizací pokuty za porušení právních předpisů na úseku vodního hospodářství 2. Oddělení ekologie krajiny povolování kácení dřevin, ukládání náhradní výsadby závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků vymezování a hodnocení místních systémů ekologické stability státní dozor na úseku ochrany přírody a krajiny pokuty za přestupky a správní delikty rozhodování o umístění staveb v ochranném pásmu lesa ustanovení lesní, myslivecké a rybářské stráže státní správa na úseku myslivosti uznávání honitby schvalování plánů mysliveckého hospodaření a lovu vydávání loveckých lístků změny kultury zemědělské půdy na pozemcích do výměry 1 ha rozhodování o odvodech za odnětí půdy udělování souhlasu k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích dokumentů udělování souhlasu k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení schvalování míst, na nichž lze konat svody zvířat a trhy ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ Vedoucí odboru: Ilja Pinter Tel.: Umístění odboru: Velké náměstí 3 1. oddělení registrační a správní vydává živnostenská oprávnění pro všechny druhy živností ve správním obvodu a rozhoduje o jejich rozsahu rozhodování o změně živnostenského oprávnění nebo o pozastavení živnosti a o zrušení živnostenského oprávnění součinnost s ostatními orgány státní správy působnost dotčeného orgánu státní správy v územním a stavebním řízení 2. oddělení kontrolní kontrolní činnost v rámci svěřené působnosti pokuty za porušení živnostenského zákona pokuty za porušení předpisů na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi ODBOR INVESTIC Vedoucí odboru: Jaromír Markytán Tel.: Umístění odboru: funkce investora na městských stavbách příprava podkladů pro zadávání projektů příprava výběrových řízení kontrola úplnosti předávané dokumentace a zajištění jejího technického posouzení spolupráce se zástupci inženýrských organizací smluvní zajištění akcí příloha II

11 Organizační struktura MěÚ Prachatice k 6. lednu 2003 Zastupitelstvo Rada Místostarostka Starosta Místostarosta Tajemník Kancelář starosty Odbor vnitřních věcí odd. provozní odd. správ. evidencí Hradební 436 odd. přestupkové Odbor finanční odd. majetkové odd. účetnictví a poplatků Odbor stavebně správní a reg. rozvoje Velké náměstí 1 odd. regionalního rozvoje a památkové péče odd. stavebně správní Odbor komunálních služeb a dopravy odd. komunálních služeb Husova 79 odd. dopravy Husova 79 odd. dopr. správ. agend Hradební 436 Odbor sociálních věcí Velké náměstí 3 odd. sociálně právní ochrany dětí odd. dávkové Odbor státní sociální podpory Vodňanská 329 odd. Prachatice Odbor investic odd. Vimperk Odbor kultury, školství a cestovního ruchu odd. kultury a CR odd. školství Odbor životního prostředí Velké náměstí 1, zadní trakt odd. ekologie krajiny odd. životního prostředí Odbor živnostenský Velké náměstí 3 odd. registrační a správní odd. kontrolní Ze zápisu z jednání rady města ze dne 12. prosince 2002 Rada po projednání a hlasování nesouhlasí se zrušením ekonomického nájemného a se stanovením nájemného v obvyklé výši v bytě č. p. 44, Velké náměstí, Prachatice. Žádá: Jůzková Štěpánka, Velké náměstí 44, Prachatice souhlasí s finančním příspěvkem na startovné ve výši 2000 Kč. Žádá: Tatran Prachatice, oddíl kopané, Stanislav Marek souhlasí se zápůjčkou parcely GP číslo 212 k. ú. Libínské Sedlo v době od běžného roku za účelem příměstského lyžování předškolních a školních dětí z Prachatice a okolí. Žádá: SVIS MŠMT se sídlem v Prachaticích, Ševčíkova 273, Prachatice souhlasí s povolením výstavby Základnové stanice Integrovaného záchranného systému Matracom 9600 na Libíně. Žádá: SUPTeL a. s., Kešner František, Hřbitovní 15, Plzeň vz. Prague spol. s r. o. bere na vědomí zápis hlavní inventarizační komise o likvidaci a vyřazení majetku města; souhlasí s vyřazením, likvidací a prodejem majetku dle návrhu dílčích inventarizačních komisí a zápisu hlavní inventarizační komise. bere na vědomí předložený výpočet poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů. bere na vědomí, že nevydá nařízení obce dle 50 odst. 1, písm. h) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), dále jen zákona, v souladu s 3, odst. 5 zákona, kterým se stanoví podmínky pro spalování rostlinných materiálů nebo se jejich spalování zakáže. bere na vědomí předložené materiály: Analýzu a návrh řešení dopravy v klidu a Možnosti úpravy křižovatkových uzlů ve městě ; ukládá Bc. Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru SVH, připravit prostřednictvím odboru SVH na základě těchto dokumentů konkrétní návrh úpravy parkování ve městě Prachatice. schvaluje zřízení pokladních limitů na nově ustanovených odborech MěÚ Prachatice. nesouhlasí s vystěhováním pracoviště Referátu dopravy a silničního hospodářství ze specializovaného pracoviště v Hradební ulici čp. 436, Prachatice. Ze zápisu z jednání zastupitelstva města ze dne 16. prosince 2002 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování souhlasí s prodejem parcely KN číslo 301/2 (734 m 2 ) dle GP číslo /2002 k. ú. Volovice jako ochranné pásmo vodního zdroje a rozšíření zahrady. Za cenu 50 Kč / m 2. Žádá: Eduard Grillinger, Krajinská 23, Č. Budějovice, Marcela Vaňková, Janáčkova 35, Č. Budějovice souhlasí s výkupem parcely KN číslo 314 (1831 m 2 ) k. ú. Perlovice za cenu dle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Josefem Koubou, Skalka 691, Prachatice č /02 dle platné vyhlášky, tj Kč Navrhují: Městské lesy Prachatice s. r. o., Ing. František Štěrba A/ souhlasí s prodejem parcely KN číslo 943/13 (792m2) s věcným břemenem práva vedení vodovodní přípojky pro vlastníky parcely 943/11 a parcely KN číslo 943/14 (792 m 2 ) k. ú. Prachatice dle GP číslo /202 v dále určeném pořadí na stavbu 2 rodinných domů tak, že město sepíše smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemků a k prodeji dojde až po vydání územního rozhodnutí (napojení na sítě, vybudování komunikace a územní rozhodnutí vyřídí na svůj náklad stavebníci). Vybudovaná komunikace bude po kolaudaci předána bezplatně městu. Za cenu: 150 Kč / m 2. Pro zájemce se stanovuje toto pořadí: 1. manželé Tomčányovi, Mlýnská 89, Prachatice parcela KN číslo 943/13 2. manželé Dostálovi, Dělnická 343, Prachatice parcela KN číslo 943/14 3. manželé Churainovi, Slámova 462, Prachatice. B/ souhlasí s věcným břemenem práva vedení přípojek pro budované rodinné domy po pozemcích města. Žádají: manželé František Tomčány, Jiřina Tomčányová, Mlýnská 89, Prachatice manželé Václav Dostál, Lenka Dostálová, Dělnická 343, Prachatice manželé Zdeněk a Jana Churainovi, Slámova 462, Prachatice souhlasí s prodejem parcel KN číslo 1266/3, 1269/33, 1253/2, 1269/51 (komunikace) dle GP číslo /2002 k.ú. Prachatice v průmyslové zóně v Prachaticích dle přiložené situace za stanovených podmínek tj. zahájení stavby do dvou let od podepsání smlouvy o smlouvě budoucí s termínem dokončení do tří let od vydání stavebního povolení. Za cenu 110 Kč / m 2 za předpokladu, že tato cena bude schválena CzechInvestem. Žádají: A/ Jan Šimek, Budovatelská 1060, Prachatice na stavbu provozovny na výrobu stavebně truhlářských prvků (dveře, okna apod.) se zvýšenou příloha III únor 2003

12 Ze zápisu z jednání zastupitelstva města ze dne 16. prosince 2002 (dokončení) odolností proti extrémním vlivům, cca 7 pracovních míst. Parcela KN číslo 1266/3. B/ Josef Kovačík, Klempířské a pokrývačské práce, Družstevní 265, Prachatice na stavbu provozovny na výrobu klempířských prvků pro pokrývačské práce, cca 10 pracovních míst. Parcela KN číslo 1269/33 C/ Tec Tischer Engelhardt Consulting s. r. o., Na Zlaté stezce 138, Prachatice na stavbu nástrojárny zaměstnanost cca 20 výrobních zaměstnanců. Parcela KN číslo 1253/2 a 1269/51. schvaluje bezplatné převzetí dále uvedených nemovitostí do majetku Města Prachatice: Objekt čp. 229 a garáž se stavební parcelou KN číslo 488 k. ú. Prachatice; Objekt se stavební parcelou KN číslo 1592 k. ú. Prachatice; Parcela KN číslo 935/6 k. ú. Prachatice; Parcela KN číslo 935/19 k. ú. Prachatice. souhlasí se zněním dodatku č. 2 ke smlouvě č o poskytnutí podpory Navrhuje: Město Prachatice souhlasí se zřízením věcného břemene uložení, provozu údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě dle přiložené smlouvy Žádá: Telestar, telekomunikační, stavební a montážní společnost s. r. o., Tomkova 2099, Tábor vz. Českého Telecomu a. s. Na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16: schvaluje navržená rozpočtová opatření s těmito změnami: nesouhlasí s rozpočtovým opatřením č. 53. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (v platném znění) 84 odst. 2 písmeno c) a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. 13: souhlasí se stanovením rozpočtového provizoria. V rámci rozpočtového provizoria budou uhrazeny běžné neinvestiční výdaje města a z investičních výdajů pouze faktury za rozestavěnou akci Štadvín bere na vědomí předložený harmonogram projednávání rozpočtu Města Prachatice na rok 2003 schvaluje: A) cenu vodného a stočného pro město Prachatice na rok 2003 dle předložené kalkulace bez 5 % DPH ve výši: VODNÉ STOČNÉ CELKEM V+S Kč / m 3 Kč / m 3 Kč / m 3 21,71 19,29 41,00 B) stanovení ceny vodného a stočného pro domácnosti na rok 2003 bez 5 % DPH ve výši: VODNÉ STOČNÉ CELKEM V+S Kč / m 3 Kč / m 3 Kč / m 3 21,71 17,29 39,00 s tím, že rozdíl mezi cenou kalkulovanou a cenou stanovenou bude hrazen jako dotace z rozpočtu města schvaluje platnost upravené vyhlášky ke dni vzhledem k tomu, že první pracovní jednání zastupitelstva bylo možno uskutečnit až , zkracuje se doba vyvěšení potřebná pro nabytí účinnosti. ukládá Ing. Františku Štěpánovi, vedoucímu finančního odboru MěÚ, vydat tuto vyhlášku v úplném znění platném k schvaluje aktualizaci Programu regenerace MPR Prachatice pro roky schvaluje návrh zásad pro poskytování měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva města podle nařízení vlády č. 358/2000 Sb. tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 schvaluje návrh na vyplacení jednorázových odměn předsedům a členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města podle zákona č. 128/2000 Sb. tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 schvaluje výplatu odměn neuvolněným členům zastupitelstva města ode dne jejich zvolení do funkce tj zřizuje Kontrolní výbor v následujícím složení: Ing. Josef Pudivítr Ing. Miroslav Bojanovský Ing. Vojtěch Toman Vlasta Hartlová Michal Kočan Ladislav Velich Bronislav Jedlička a volí předsedu Kontrolního výboru Ing. Miroslava Bojanovského. zřizuje Finanční výbor v následujícím složení: Ing. Bohumil Ondřich Ing. Petr Mádl Ing. Josef Fidler Ing. Josef Sysel Bc. Petr Wiesner PhDr. Jan Stráský Zdeněk Kollar a volí předsedu Finančního výboru Ing. Bohumila Ondřicha. zřizuje Osadní výbor Kahov, Podolí, Oseky a Stádla v následujícím složení: Vojtěch Stuchel Emil Boška Jiří Jaroš a volí předsedu tohoto osadního výboru pana Vojtěcha Stuchla. zřizuje Osadní výbor Staré Prachatice, Ostrov a Městská Lhotka v následujícím složení: René Moun starší Jan Záhorka František Ludačka Zdeněk Bauer Jan Bauer a volí předsedu tohoto osadního výboru pana René Mouna staršího. C) zpětné dotování ceny stočného pro domácnosti ve výši 2,00 Kč / m 3 bez DPH, celkem z rozpočtu města 802,2 tis. Kč (včetně DPH). mění na základě jednání dne podle ustanovení 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Obecně závaznou vyhlášku Města Prachatice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2002 v platném znění takto: Článek 3 odst. 2 písmeno b) se mění takto: varianta č. 2 ze 116 Kč na 150 Kč V článku 5 odst. 1 se mění termín splatnosti takto: 15. března běžného roku ve výši jedné poloviny a 15. srpna běžného roku ve výši jedné poloviny Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. zřizuje Osadní výbor Libínské Sedlo a Perlovice v následujícím složení: Jan Machala Pavel Tisoň Jana Furišová Jana Šenkýřová a volí předsedu osadního výboru pana Jana Machalu. bere na vědomí informace o dalším postupu 2. fáze reformy veřejné správy bere na vědomí: aktuální stav povodňového účtu ke dni ; pojistné plnění ČSOB Pojišťovny za zničený a poškozený majetek v souvislosti s povodní. schvaluje jednací řád Zastupitelstva města Prachatice ve znění podle návrhu zpracovaného místostarostkou paní Hanou Rabenhauptovou a zastupitelem panem Ladislavem Velichem bez připomínek. únor 2003 Pokud je sníh, o víkendech a o prázdninách jezdí vlek na Libínském Sedle Především začátečníkům a málo vyspělým lyžařům je určený vlek na Libínském Sedle. Podle informací vedoucího úseku spontánních aktivit SVIS MŠMT Miroslava Pilečka zejména dětská veřejnost může na jednoduchém nenáročném kopci zažít první sjezdařské krůčky. Malí lyžaři zde mohou postupně získat pocit jistoty, že dokážou vyjet vlekem nahoru. Zásadní předpokladem provozu 160 metrů dlouhého vleku jsou klimatické podmínky. Pokud je dostatek sněhu, na Libínském Sedle se lyžuje o víkendech od 9 do 12 a po hodinové pauze od 13 do 16 hodin, ve stejné době pak v době pololetních popř. i jarních prázdnin. (vam) příloha IV

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18.

OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18. Strana 1 OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18 Strana 2 1. SENIOŘI Podle výsledků demografických prognóz

Více

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz

Kontaktní osoba: Mgr.Helena Kosová manažerka firmy, mobil: 602 751 988 e-mail: kosova@financecb.cz Zadavatel: Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice IČ: 26663091 Zastoupeno: panem Josefem Bláhovcem, předsedou sdružení www.chanceinnature.cz Kontaktní

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech duben až červen 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Setkání energetických poradců ECČB, 4.4.2012....... 2 1.2 Exkurze jihočeských

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více