Radniční list. Evropský rok osob se zdravotním postižením se týká široké veřejnosti. Starostův sloupek. V. ročník, číslo 2 (únor 2003)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Evropský rok osob se zdravotním postižením se týká široké veřejnosti. Starostův sloupek. V. ročník, číslo 2 (únor 2003)"

Transkript

1 V. ročník, číslo 2 (únor 2003) Starostův sloupek Velvyslanec Evropské komise v České republice pan Ramiro Cibrián navštívil při své cestě do jižních Čech také Prachatice. Strávil u nás více než půlden, zajímal se úplně o všechno a bylo znát, že se mu město a okolní příroda velice líbí. Je zřejmé, že účelem jeho návštěvy bylo co nejpozitivněji hovořit o Evropské unii, kam Česká republika, doufám, nezadržitelně směřuje. O tom, zda vstoupíme do unie, rozhodneme všichni v referendu 14. a 15. června tohoto roku. Jestli mě během několika hodin strávených s panem Cibriánem něco opravdu zaujalo, tak to byla hlavně otevřenost. Mám na mysli otevřenost lidí, se kterými jsme v průběhu dne diskutovali, neboť tuto vlastnost považuji u zástupce Evropské komise za povinnost. Je všeobecně známé, že český národ velice zpozorní, když se mu něco příliš jednostranně podsouvá. Byli jsme v minulosti již mnohokrát zklamáni, a dokonce zrazeni. Proto ostražitost a přirozená nedůvěra k věcem, které jsou pro nás údajně tak výhodné. Ani naše zkušenosti s velkými národy nejsou dobré, spíše opak je pravdou. Názory na vstup České republiky do Evropské unie mohou být, a také jsou odlišné mezi mladou generací, seniory a třeba podnikateli. Výraznou roli hraje momentální životní situace nebo třeba přirozeně odlišné osobní či firemní zájmy. Já osobně jsem o vstupu České republiky do Evropské unie nikdy nepochyboval, protože pro nás nevidím jinou historickou alternativu. To, co se mi v minulosti vůbec nelíbilo a co často postrádám i nyní, je jednostrannost a představování unie jako ráje na zemi. Je to medvědí služba a pozdější zklamání, které by nesporně přišlo, by mohlo být velice nebezpečné. Lidem je třeba říkat celou pravdu, to znamená všechny výhody, ale i nevýhody. Je třeba zdůrazňovat, že jedině pracovití, vzdělaní a zdravě sebevědomí Češi mají šanci prosadit se v náročné konkurenci. Že naše budoucí postavení a respekt za nás nikdo neodpracuje. Jsem rád, že taková slova zazněla během návštěvy pana Cibriána. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Velvyslanec Evropské komise na závěr pobytu v Prachaticích debatoval se seniory (str. 2) Ministerstvo kultury rozdělí peníze na památky (str. 2) Když má místostarosta Jan Beran argumenty, neustoupí ani o centimetr (str. 3) Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí na 1. pololetí roku 2003 (dokončení na str. 4) Poskytování půjček na opravy bytového fondu v roce 2003 (str. 5) První splátku za komunální odpad je nutné uhradit do poloviny března (str. 6) Baráčníci hodnotili: Potřebujeme náš spolek omladit (str. 7) Nová organizační struktura a působnost Městského úřadu Prachatice (příloha) Snímek zachycuje vystoupení tanečního seskupení zdravotně postižených dětí. Evropský rok osob se zdravotním postižením se týká široké veřejnosti Komise Evropské unie rozhodla vyhlásit rok 2003 Evropským rokem osob se zdravotním postižením s cílem zvyšovat povědomí o právech osob s hendikepem, posilovat spolupráci mezi všemi zainteresovanými stranami (úřady, spolky, soukromým sektorem atd.), podporovat výměnu informací o příkladech dobré praxe a účinných postupů, o různých formách diskriminace, prosazovat rovné příležitosti a zdůrazňovat pozitivní přínos osob se zdravotním postižením. Na podporu těchto cílů se budou v celé České republice, tedy také v Prachaticích, konat setkání a společné akce, informační a propagační kampaně, budou vypracovávány studie, průzkumy, prezentace, plánuje se spolupráce se sdělovacími prostředky a podobně. Město Prachatice koncem ledna zorganizovalo první informační a pracovní schůzku osob se zdravotním postižením zástupců spolků a sdružení zdravotně postižených a osob pomáhajících na Městském úřadu v Prachaticích. Na jednání se všichni zástupci dohodli na organizaci celého roku. Byl zadán termín pro vypracování konkrétních aktivit. Akce se nebudou týkat pouze osob se zdravotním postižením, ale široké veřejnosti. V lednovém čísle Radničního listu jste se na čtvrté straně dočetli některé informace o spolcích a organizacích v Prachaticích zabývajících se zdravotně postiženými, o sídle poradenského střediska. Je možné, že existuje další organizace, hnutí, či spolek, o kterém nevíme. Rádi přivítáme veškeré informace a začneme spolupracovat i s dalšími uskupeními či jednotlivci. Kontaktní ová adresa: V Radničním listu se postupně každý měsíc po celý rok budeme zabývat a zveřejňovat výsledky z jednání v oblasti vzdělávání zdravotně postižených, konkrétně kupříkladu o právu na práci, odstraňování architektonických bariér (přístupnost prostředí, přístup k informacím a komunikace). Zaměříme se na získávání finančních zdrojů, léčebnou péči a rehabilitaci, služby (technické pomůcky, prostředky zdravotní techniky, osobní asistence, pečovatelská služba a ošetřovatelská domácí a ústavní péče) a sociální zabezpečení. Budeme se věnovat rodinnému životu a integritě osobnosti, kulturnímu vyžití, rekreaci a sportu, náboženství, i legislativě. Nezapomeneme na samotné organizace a spolky a jejich význam pro město Prachatice. V posledních letech nejen Evropská unie věnovala prosazování práv osob se zdravotním postižením velkou pozornost. Situace je zvláště obtížná u těch, kdo jsou postiženi dvojnásobně, a sice u osob se zdravotním hendikepem, které zároveň patří do další znevýhodněné společenské skupiny, jako jsou zdravotně postižení senioři, zdravotně postižené ženy, děti či zdravotně postižení příslušníci etnických skupin. Přes značný pokrok, kterého bylo dosaženo v oblasti pro zdravotně postižené, je stále co zlepšovat. Hana Rabenhauptová

2 Ministerstvo kultury ČR v současné době vyhodnocuje požadavky a aktivitu jednotlivých měst v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Podle předběžných údajů by v polovině února 2003 měla být městům stanovena celková částka dotací, kterou mohou v rámci své rezervace či zóny využít. Přibližně do poloviny dubna pak bude nutné na ministerstvo dodat řadu dalších dokumentů, které umožní čerpání příspěvků na jednotlivé objekty. únor 2003 Radniční list Velvyslanec Evropské komise na závěr pobytu v Prachaticích debatoval se seniory Dva dny věnoval velvyslanec a vedoucí Delegace Evropské komise v České republice Ramiro Cibrián návštěvě jižních Čech. V rámci informační strategie o vstupu České republiky do Evropské unie tak navázal na sérii cest do nově vzniklých krajů v České republice. Pobyt v jihočeském regionu uzavřel v Prachaticích. Posledním bodem jeho programu se stalo setkání se seniory, s nimiž debatoval v Radničním sále. Přijel jsem do jižních Čech proto, abych prostřednictvím debat se starosty, občany, podnikateli a neziskovými organizacemi pokračoval v informování veřejnosti o souvislostech vstupu České republiky do Evropské unie. Loňská série návštěv v krajích se ukázala jako velmi účinný způsob přímé komunikace s občany. Proto se budu snažit do červnového referenda diskutovat o vstupu do EU s co nejvíce lidmi v menších městech, zdůraznil Ramiro Cibrián před vstupem do zaplněného sálu. Záhy po jeho úvodním proslovu se potvrdilo, že mu každý může položit libovolný dotaz. Jako první se osmělil ing. Čestmír Jiran, který vyjádřil obavy důchodců ze snížení životní úrovně po vstupu do EU. Velvyslance Cibriána se tudíž ptal na postavení českých důchodců v EU. Evropská unie má patnáct zemí. Některé jsou bohatší než jiné, některé mají větší citlivost pro důchodce. Pravda je, že každá země má jiné finanční možnosti a jinou citlivost pro tuto oblast některé vlády, strany, sociální hnutí dávají větší, nebo menší prioritu otázce důchodů. Dle mého názoru je důležité, že poměr mezi důchodem a platem se v České republice neodlišuje od poměrů, které existují v Evropské unii. Podle mých informací je průměrný důchod v ČR asi korun a průměrný měsíční plat asi 15 tisíc korun. Doporučujeme jednotlivým zemím udržovat určitý poměr mezi platy a důchody. Konkrétní výše závisí na hrubém domácím produktu každé země. Samozřejmě je třeba dodržovat kupní sílu důchodů. K dramatickému vývoji cen po vstupu ČR do unie by nemělo dojít, rozpovídal se snaživě česky R. Cibrián. Ministerstvo kultury rozdělí peníze na památky Klub zdravotně postižených dětí se zapojil do projektu Ministerstva vnitra ČR Jak to vidím já. Jeho hlavním cílem je prevence sociálně-patologických jevů ohrožujících děti všech věkových kategorií. Děti z klubu se zapojily do jednoho z vyhlášených kol a na téma Můj nejlepší přítel vytvořily práci, která získala ocenění. Odměnou těm, kteří se na malém Na dotaz místostarosty ing. Jana Berana pak odvětil, že tým kolem hlavního vyjednavače Pavla Teličky obstaral ČR přijatelné startovací podmínky. Horizont, kdy v Čechách budeme platit měnou euro, velvyslanec Evropské komise odhadl na rok 2006, či spíše později. Za zmínku stojí fakt, že před besedou se seniory se R. Cibrián podíval na místo, kde má vyrůst léčebné centrum sv. Markéty. Myšlenka rozvoje lázeňství ho evidentně zaujala. Prý by se mohly najít i prostředky, kterými by realizaci tohoto projektu podpořily fondy EU (vam, en) Ve státním rozpočtu je pro letošní rok bohužel nižší částka 175 milionů korun oproti loňským 240 milionům korun, a to i přesto, že celková výše všech dotačních titulů ministerstva kultury je v podstatě stejná jako loni. Ministerstvo v letošním roce totiž otevře nový program určený výhradně památkám poškozeným povodní (ze státního rozpočtu dotovaným 100 miliony korun). Jeho existence způsobuje snížení dosavadních programů. (vh) Klub zdravotně postižených dětí získal ocenění Alexandr Zikmund, předseda šachového oddílu TJ Tatran Prachatice: Rok 2002 byl pro prachatické šachisty naprosto přelomový zhruba po deseti letech se znovu aktivuje činnost šachového oddílu TJ Tatran Prachatice, která byla na začátku devadesátých let přerušena. Tatran tenkrát ustoupil z vysokého postavení v jihočeských divizích, spadnul z první, poté i ze druhé divize. Oddíl se úplně rozložil, někteří jeho členové odešli za prací do Německa, jiní měli jiné starosti než šachy. Část z nich hrála s Jirkou Erbanem v Prachaticích pod hlavičkou Komerční banky, později pod jeho firmou Jeryba, část ve Chvalšinách, kde si vedli velmi dobře a hráli i českou ligu. Pořád jsme ale cítili, že by bylo dobré hrát za Prachatice. Doba dozrála v minulém roce, kdy se zaktivizoval šachový oddíl znovu pod hlavičkou Prachatic. Určitě k tomu přispěla skutečnost, že Jeryba postoupila do druhé jihočeské divize. Ve stávající šachové sezoně 2002/03 se pohybujeme na čele druhé divize. Jednoznačně se chceme dostat zpátky na ztracené pozice. Zatím to vypadá nadějně, letos sice postupují první dva týmy, ale my chceme do první divize, což je nejvyšší krajská soutěž, z prvního místa. Jasno o postupujících bude na jaře. Ramiro Cibrián přijíždí na besedu se seniory. Ze snímku v horním rohu je patrné, že mu koláčky na úvod debaty přišly vhod. Foto Václav Malina dílku podíleli, byla zaslaná kvarteta, ale také kalendáře či pastelky. Práce, vedle řady dalších, byla vystavena ve výlohách budovy ministerstva vnitra na Náměstí Republiky v Praze. Zájemci z řad postižených dětí o další činnost v klubu se mohou hlásit, nebo rovnou přijít do klubovny SVIS DDM Prachatice každý pátek od 16 hodin. (RH+) ANKETA: Jakými sportovními úspěchy se pochlubíte při bilancování roku 2002? Jan Bauer st., šéftrenér stolních tenistů Libína Prachatice Po první polovině soutěží, které jsou rozvržené na podzimní a jarní část, skončilo družstvo A ve druhé lize sedmé ze 12 účastníků a družstvo B šesté ve třetí lize. V rámci Jihočeského kraje se jedná o nejvyšší soutěže ve stolním tenise. Druhá liga je prakticky třetí nejvyšší soutěží v České republice. Před zahájením druhé i třetí ligy jsme za hlavní cíl považovali udržení obou družstev v soutěži. Po první, podzimní polovině lze tento předpoklad splnit. V jarní části chceme pokračovat v solidních výkonech. Družstvo A se až na třiatřicetiletého Kortuse, který k nám přestoupil z Českých Budějovic, skládá z velice mladých hráčů Zaunmüller 15 let, Havlík 16 let, Šimoník 18 let. Družstvo výhledově v této sestavě může hrát plus minus deset let na velmi dobré úrovni. Ve druhé lize neexistuje oddíl, který by v sestavě měl takové mladíky. Vsadili jsme na mládí a doufáme, že se to postupem doby zúročí. Co se týče jednotlivců, Tomáš Havlík, který k nám přestoupil ze Strakonic, je momentálně na 14. místě dorosteneckého žebříčku ČR. Milan Zaunmüller hraje prvním rokem v dorostenecké kategorii. Sezona mu moc nevyšla, v republikovém žebříčku se objevuje kolem třicátého místa. Václav Malina strana druhá

3 Prachatice zaujaly na REGIONTOURu 2003 Mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR, který se v první polovině ledna konal na brněnském výstavišti již podvanácté, se Prachatice zúčastnily samostatným stánkem ve společné expozici Jihočeského kraje. K návštěvě města a okolí hlavně v letní turistické sezoně zvali po čtyři dny dva pracovníci prachatického Infocentra Kulturních a informačních služeb. Hostům mohli například nabídnout pozvánku na červnové Slavnosti solné Zlaté stezky, která je poprvé společná s pozvánkou na červencové Soumarské slavnosti v partnerském bavorském Grainetu. Novinkou byla i brožura Lázeňství podél Zlaté stezky. Letošní rok vyhlásila Česká centrála cestovního ruchu v Praze Rokem aktivní dovolené, a právě k takovému prožití volných dnů má město připravenou řadu nabídek. Patří k nim například naučná stezka Prachatické hradby, Vyhlídková stezka kolem Prachatic, Naučná Zlatá stezka z Prachatic na hranice s Německem a pod. Ke všem trasám, určeným pro pěší i cyklisty, existují kvalitní písemné materiály, které se na veletrhu těšily velké pozornosti návštěvníků. Text a foto Zdeněk Přibyl Vzácná návštěva u prachatického stánku: Císař římský a král český Karel IV. s manželkou Blankou se při návratu z korunovace v Římě zastavili cestou prašnou v Prachaticích. PŘEDSTAVUJEME: Když má místostarosta argumenty, neustoupí ani o centimetr Ing. Jan Beran místostarosta města Prachatice Datum narození: v Milevsku Rodinný stav: ženatý Děti: tři synové Aleš (narozen 1970), Jan (1971), Pavel (1976) Vzdělání: Základní škola Vodňanská Prachatice, Jedenáctiletá střední škola s maturitou Prachatice, České vysoké učení technické Praha Fakulta strojní (ukončena v r. 1965) Dosavadní kariéra: ZVVZ Milevsko (od května 1965), pak jako absolvent vysoké školy půl roku vojny a opět ZVVZ Milevsko. Koncem roku 1967 přešel do tehdy rozestavěného závodu ZVVZ v Prachaticích, kde měl na starosti převod výrobního programu z Radotína. V ZVVZ Prachatice pracoval jako konstruktér s krátkou peripetií ve funkci vedoucího technologie ( To mě moc nebavilo, tak jsem se vrátil zpátky do konstrukce, říká ing. Beran). 1. srpna 1968 nastoupil do podniku Silnice Prachatice. Dva roky zde působil coby strojní technik, poté vedoucí strojního oddělení až do konce března 1991, kdy založil vlastní firmu, která se věnuje prodeji a pronájmu stavebních strojů a mechanizace. Koníčky: rodina, firma, chalupa, cestování, dříve létání V komunální politice nejste úplným nováčkem. Za Občanské fórum jste byl členem prvního zastupitelstva města po tzv. sametové revoluci a dva roky jste zastával post radního. Poté, co pan Miroslav Bojanovský usedl do křesla starosty, převzal jste po něm předsednictví bytové komise, které jste šéfoval od roku 1992 až do podzimu Zkušenosti se vám určitě hodí Samozřejmě. Nešel jsem do neznáma, protože s obcí jsem byl prakticky pořád ve styku. V Prachaticích žiji od roku 1945 a za ty roky člověk nahromadí cenné zkušenosti. Jakou cestu od té doby urazilo město Prachatice? Pořádný kus. Když od poloviny šedesátých let starostoval František Kučera, nastartoval výstavbu města. Stavěly se byty i občanská vybavenost. Po listopadu 1989 začala nová dimenze rozvoje Prachatic, například výstavba průmyslové zóny, bytů, připravuje se výstavba Léčebného centra sv. Markéty. Současný starosta Jan Bauer je člověk na svém místě, který kouká hodně dopředu. Věřím, že příznivý trend bude pokračovat. Co Prachaticím chybí, aby se mohlo nazývat evropským městem, aby mělo evropské parametry? K tomu potřebuje ještě dost bytů, ale také například silniční obchvat, aby se město zklidnilo. Je třeba dokončit projekt, podle kterého se volarská přeložka protáhne podél železniční trati směrem na Těšovice. Silnice by dál měla pokračovat až k Pražáku. Moji rodiče říkávali, že obchvat plánoval za války Hitler, ale nedostal se k němu. Možná ho chtěli vystavět prachatičtí konšelé už za první republiky. Teď tenhle úkol stojí před námi. Jsou i křižovatky, které by potřebovaly vylepšit, třeba pod branou, nebo křižovatka Pivovarská Husinecká, a minimálně vybudovat kruhový objezd u Penny. O něm se hodně diskutuje, má řadu odpůrců. Proč jej prosazujete? Ta křižovatka je strašně nepřehledná, protože je tam pět nájezdových míst, která neskloubí žádný semafor. To vyřeší jedině kruhový objezd. Navíc auta ve směru Vodňanská ulice Žernovická ulice budou muset přibrzdit, omezí se jejich rychlost. Větší bezpečnost účastníků silničního provozu, to je zásadní důvod. Ve své kompetenci máte tepelné hospodářství. Když sledujete, jak razantně se mění venkovní teploty, neděsí vás možné havárie potrubí? Rozpočet s dalšími opravami sítí počítá. Doufám, že nehrozí, aby město zůstalo delší dobu bez tepla. Kdyby se vyskytla nějaká závada, věřím, že soukromé firmy ve městě by ji ve spolupráci se společností Tepelné hospodářství daly brzy do pořádku. pomohl, nebo si chodí postěžovat? Zatím mě nikdo na ulici nezastavil, aby si postěžoval, aby na něco nadával, či naopak něco enormně chválil. To všechno patrně přijde časem. Pouze jeden kamarád na Libíně si na Nový rok stěžoval, že nebyly vytištěné pamětní listy. Byl to jeden z organizátorů výstupů na Libín a povídal, že kdyby se vystřelilo na Silvestra o tři rachejtle míň, mohlo na ně zbýt. Ale tak věc nestojí. Šlo o nedorozumění, kdyby někdo přišel na město a řekl, kde je problém, určitě by se na pamětní listy novoročního výstupu peníze našly. Příště bude všechno v pořádku. Dobírají si vás doma, že jste usedl na radnici, byť jako zástupce starosty takzvaně na poloviční úvazek? Manželka mi říká, že jsem se zbláznil Ne, je to v pohodě, nelituji. Co říkáte mumraji nazvanému reforma veřejné správy? Možná to bude znít divně, ale mně dennodenní nové problémy nevadí. Určitý nápor na člověka stimuluje k vyšší činnosti. Na Silnicích jsem byl zvyklý řešit problémy bez velkého rozmýšlení. Za mnou stáli lidi a já nemohl říct, že si to rozmyslím, aby týden počkali. Jistě, k některým rozhodnutím není dostatek informací a času. Ale každé rozhodnutí lze následně usměrnit, posunout jiným směrem. A hlavně: Nedělejme z malých problémů velké a z velkých neřešitelné. Jak vnímáte spory o pracoviště, která přešla pod městský úřad (třeba dopravně správní agenda v Hradební ulici), nicméně okresní úřad požaduje vystěhování objektu? Tyhle záležitosti nebudu řešit přes média, takže jen stručně: nelíbí se mi to. Nejen v této cause máte jasný názor, to asi často bojujete za svoji pravdu Když si myslím, že jsem v právu, že mám pádné argumenty, neustoupím ani o centimetr. A co boj s blbostí? Ten je těžký. Už pan Werich říkával, jak bolí srážka s blbcem Ubývá postupem doby takových střetů? Na obci jsem zatím na někoho takového nenarazil. V soukromém životě na ně občas narážím, ale dovedu takové střety odrážet. Co už vás potěšilo ve vaší funkci? Dobré vztahy mezi lidmi na městském úřadu. Už vás lidé zastavují na ulici a chtějí po vás, abyste jim jako místostarosta Vyptával se Václav Malina strana třetí únor 2003

4 Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí na 1. pololetí roku 2003 Pozn. jedná se o akce, u kterých je pořadatelem nebo spolupořadatelem Město Prachatice nebo jím zřízené organizace dokončení z RL 01/2003 BŘEZEN 2003 VÝTVARNÁ VÝSTAVA PROFESORŮ SPgŠ 2. března hod. 7. ŠTÍTEK: O HONZOVI A VÍLE VERUNCE pohádka (ŠOS PT) 4. března hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 31. ŠTÍTU F. G. Lorca: Čarokrásná ševcová ŠOS 7. března hod. 31. ŠTÍT: 2. představení vítěze 2002 DS Rakovník 9. března hod. 7. ŠTÍTEK: Pohádka DS ČK 11. března hod. 31. ŠTÍT: DS Týn n. Vltavou B. Hrabal: Ostře sledované vlaky 14. března hod. 31. ŠTÍT: Autorské představení De Facto Mimo Jihlava: HUKOT 16. března hod. 7. ŠTÍTEK: Pohádka DS Písek 18. března hodin 31. ŠTÍT: DUTAM Prachatice P. Coelho: ĎÁBEL A SLEČNA CHANTAL 21. března hodin SLAVNOSNÍ ZÁVĚR 31. ROČNÍKU ŠTÍTU Nesoutěžní představení DS Kolín BATBATH a vyhlášení výsledků 26. března hod. NEZMAŘI výroční koncert skupiny. 28. března hod VEČER POEZIE Autorské verše J. Šrámka ve sklepech staré radnice Pokračování jazykových kurzů DUBEN 2002 VÝSTAVA FOTOGRAFICKÉHO KLUBU ČESKÉ BUDĚJOVICE 8. dubna hodin JARNÍ SWINGOVÉ POHLAZENÍ Koncert jazzového tria W. Käfera 9. dubna OKRESNÍ KOLO DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 13. dubna hodin KRAKONOŠŮV KLOBOUK pohádka pro rodiče s dětmi 18. dubna hodin OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ Divadelní představení Knihovna otevře nové prostory začátkem února Okresní knihovna od spadá pod Město Prachatice. Návštěvníci se mohou těšit na její otevření v nových prostorách na Velkém náměstí dne 4. února Budeme si cenit podnětů ohledně provozu knihovny. Níže uvedenou anketu můžete osobně odevzdat na odboru kultury, školství a cestovního ruchu, nebo ji zaslat na či Zároveň nabízíme několik zajímavých informací a statistických údajů. Zřizovatel knihovny K byla zřízena Okresním úřadem příspěvková organizace Okresní knihovna v Prachaticích. Od je zřizovatelem knihovny Město Prachatice. Ředitelé knihovny PhDr. Yvetta Dejmková Ing. Jana Žlábková Statistika knihovny za rok 2002 výpůjčky celkem naučná dospělí beletrie dospělí naučná mládež 7394 beletrie mládež ostatní výpůjčky dubna OKRESNÍ KOLO JIHOČESKÝ ZVONEK 27. dubna hod. O STATEČNÉ PRINCEZNÉ MÁNĚ pohádka pro rodiče s dětmi 30. dubna PÁLENÍ ČARODEJNIC Pokračování jazykových kurzů Zatím bez termínu: Divadelní představení DS Vizita Praha CINKIÁDA Zájezd na divadelní představení Divadlo na Vinohradech Praha E. Albee: KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? KVĚTEN 2003 VÝSTAVA OBRAZŮ JANA HOLCE A JEHO SYNA 7. května OKRESNÍ KOLO DĚTSKÉ RECITACE 15. května PINOCCIO 2 školní představení 31. května ŠKOLA TROCHU JINAK ZŠ Vodňanská Pokračování jazykových kurzů Zatím bez termínu: Divadelní a hudební programy pro gymnazium 30 let Folklorního souboru LIBÍN T. Williams: SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ ČERVEN , 17., 19. června FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY 21. června SOUMARROCK 24. června AKADEMIE 9. ROČNÍKU ZŠ VODŇANSKÁ června 13. ROČNÍK SLAVNOSTÍ SOLNÉ ZLATÉ STEZKY Pokračování jazykových kurzů Ostatní akce jsou v jednání. periodika registrované informace 9692 akce 48 metodické návštěvy 238 registrovaní čtenáři: 1441 návštěvnost Statistická čísla jsou ovlivněna omezením výpůjčních hodin v měsících červenci a srpnu ze 32 hodin týdně na 14 hodin a uzavřením knihovny od do konce roku 2002 kvůli stěhování knihovny. Věkové rozložení čtenářů do 15 ti let 23,04 % let 12,77 % let 22,00 % let 12,35 % let 9,72 % let 6,80 % let 5,41 % let 2,91 % nad 80 let 5,00 % Čtenáři dle bydliště místní 78,63 % jiné 21,37 % Jakou navrhujete otevírací dobu knihovny? Anketní dotazník Co se Vám na knihovně líbí? Co v knihovně postrádáte? únor 2003 strana čtvrtá

5 Poskytování půjček na opravy bytového fondu v roce 2003 V souladu s obecně platnou vyhláškou o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Prachatice vyhlašuje Město Prachatice výběrové řízení na poskytnutí půjček na opravy pro majitele bytového fondu. Termín podání žádostí je do 14. března 2003 včetně. Zájemci směřují své žádosti na Finanční odbor Městského úřadu Prachatice ( MěÚ). Prostředky fondu je možno použít na opravy obytných domů, odstranění vad panelové výstavby objektů ve vlastnictví fyzických osob, vestavby a nástavby obytných domů za účelem získání nových bytů v objektech města a jsou určeny pro fyzické osoby. Město může půjčit prostředky na opravy dle níže uvedeného rozpisu. Žádost musí obsahovat: Jméno a příjmení žadatele, adresu žadatele, adresu opravovaného objektu, předpokládané náklady na opravu objektu, potvrzení o vlastnictví objektu (LV z katastru nemovitostí), stavební povolení nebo potvrzení o ohlášení stavby. Žadatel musí uvést ručitele, nebo navrhnout zástavu nemovitosti. Název / účel splatnosti max. lhůta půjčky max. úrok horní hranice 01 získání bytu vestavbou, nástavbou nebo rekonstrukcí nebytového prostoru na 1 byt 8 let 4 % do na 1 byt 02 Oprava pláště budovy (fasáda, střešní plášť, okna) 4 roky 4 % do na 1 byt 03 Změna vytápění z lokálního na plynové a CZT 4 roky 4 % do na 1 byt 04 Zateplení obytných domů 4 roky 4 % do na 1 byt 05 Odstraňování škod na obytných domech způsobené povodní nebo jinou živelnou pohromou 8 roků 1 % do na 1 byt Tituly půjčky lze kombinovat, maximální výše může u titulu 02 a 03 a 04 dosáhnout Kč pro jednoho žadatele, při kombinaci s titulem 05 maximálně Kč. Půjčku schvaluje Zastupitelstvo města a není na ni právní nárok. Půjčky budou navrženy ke schválení v pořadí, ve kterém dojdou žádosti na MěÚ Prachatice. Formuláře žádostí jsou k dispozici u vedoucího finančního odboru ing. Štěpána, případně na internetových stránkách města. Ing. František Štěpán, vedoucí finančního odboru Regenerace 2003: Vznik domu čp. 44 souvisí s obrovským požárem města Dům čp. 44 na Velkém náměstí (dnes v přízemí s čajovnou U hrušky a prodejnou klenotnictví Achát ) byl až do roku 1933 spojen s domem čp. 178 (dnešní Muzeum krajky), který tvořil jeho hospodářské zázemí. Vznik domu souvisí s obrovským požárem Prachatic v roce Ten zničil většinu domů ve městě, tehdy většinou dřevěných, nicméně byl impulsem pro rozsáhlou renesanční výstavbu kamenných domů. Tehdejší bohatství měšťanů i podpora pánů z Rožmberka jako tehdejších zástavních pánů umožnila rychlé znovuvystavění města na kvalitativně vyšší stavební úrovni. Součástí výstavby města po požáru bylo i roku 1544 rožmberskou vrchností povolené založení východního bloku náměstí. Velké náměstí do té doby sahalo až do dnešní Křišťanovy ulice a tvořilo čtverec o rozměrech zhruba 100 x 100 m. Vestavění změněného bloku domů náměstí zmenšilo do dnešní podoby. Výstavba bloku do náměstí však neznamenala, že na jeho místě nemohla existovat starší, nikoli však souvislá zástavba. Dům čp. 44 (včetně čp. 178) tvořil jižní zakončení vestavěného vnitrobloku ve významné nárožní poloze. Jeho vznik je nutno klást do doby kolem poloviny 16. století. Za prvního, jménem známého majitele domu, je možno považovat zámožného měšťana a tehdejšího městského písaře Jeronýma Stráchotínského. Podkladem pro toto tvrzení je právě tímto písařem pořízený soupis měšťanů z roku Podoba domu v 16. století byla poněkud jiná než dnes. Objekt měl po obvodu pro tehdejší Prachatice typické renesanční štíty (v obdobné podobě, která se dodnes zachovala např. na Husově domu či dnešní cukrárně Vanesa). Za atikami byly pultové střechy svedené dovnitř objektu či do dvora. Úsudek o této podobě domu vychází nejen z anonymní olejomalby Prachatic zachované z roku 1670 ve sbírce zámku v Českém Krumlově, ale také z nálezů při stavebně historickém průzkumu. Vstupní síň (dnes prostor za vstupem do čajovny z náměstí) byla rozsáhlejší. Zabírala i dnešní prostor prodejny tabáku. Vstupní síň bývala ve středověku i počátkem novověku reprezentačním prostorem s místem prodeje i výroby navazujícím na průjezd do dvora (dnes dvorek v čp. 178). Nelze vyloučit, že vjezd do dvora byl i zezadu z Poštovní ulice, dnes síně čp Stropy síně byly buď klenuté nebo dřevěné trámové. Za síní se nacházel mělký střední trakt obsahující černou kuchyni, vzhledem k středověkému řešení mladší vývojový prvek (u starších domů byly otopným zařízením pouze krby). V prvním patře byly nejrozsáhlejšími prostory tzv. mázhausy, zaujímaly plochu od uličního průčelí až k líci zdi zadní komory. Mázhaus sloužil patrně ke shromažďování, jeho využití si nelze dosti spolehlivě představit. Dům čp. 44 na kopii anonymní olejomalby Prachatic zachované z roku 1670 ve sbírce zámku v Českém Krumlově V námi sledovaném domě se rozkládal buď v celé hloubce levého traktu, nebo omezen na zadní straně zadní komorou. Pozoruhodným způsobem se o mázhausu zmiňuje Daniel Adam z Veleslavína ( ), tedy přímý současník výstavby námi sledovaného domovního bloku. Mázhaus charakterizuje jako pěkný a veselý pokoj v domě, v němž obyčejně jídají. Do mázhausu ústilo schodiště, byl přímo osvětlen a nemohl být těsný. Vpravo při nároží navazovala světnice, osvětlená čtyřmi okny, snad původně s vyřezávaným stropem, se srubovou konstrukcí nebo táflováním. Obvodové zdivo do Poštovní ulice vyloženo patrně na kamenných konzolách. Výrazný zásah do renesanční podoby domu byl proveden po požáru v roce Renesanční štíty a způsob provedení střech umožňoval při požáru snadné přeskakování ohně z jednoho domu na druhý a štíty navíc znemožňovaly hašení požáru. Z těchto důvodů prachatická městská rada po zmíněném požáru nařídila z bezpečnostních důvodů zbořit řadu renesančních štítů (pokud se nezřítily samy v důsledku požáru) a následnou výstavbu požárních štítů mezi sousedními domy i nově konstruovaných sedlových střech s hřebenem rovnoběžným s ulicí tak, jak se zachovaly dodnes. Tato změna konstrukce střecha se odehrála též u domu čp. 44. Zároveň dům prošel klacisistní přestavbou včetně vnější podoby fasády. Pokud se týká využití domu, lze doložit, že v roce 1713 byl užíván jako řeznictví a zároveň bylo užíváno právo váreční. Tzn., že majitel měl právo vařit pivo. Patro domu bylo užíváno k bydlení a v zadní polovině domu (dnes čp. 178) byl chován dobytek. Ve druhé polovině 18. století přízemí domu sloužilo jako obchod a sklad, které užíval nejprve železářský výrobce a obchodník Sebastian Schnelzer a posléze obchodník se železářským a drogistickým zbožím Jan Messner, který dal v roce 1857 bez povolení prorazit výkladní okno z prodejního krámu. Roku 1929 dům koupila Národní jednota Pošumavská v Praze, která jej roku 1933 rozdělila a prodala jako dva samostatné objekty dnešní čp. 44 a pod dodatečně přiděleným čp Objekt čp. 44 prošel v letech celkovou rekonstrukcí. Ta při dodržení památkářských zásad vedla k výraznému uživatelskému zhodnocení celého objektu. Citlivě byla provedena vestavba do podkroví, která se směrem do náměstí projevuje dvěma tzv. volskými oky (vikýři) ve střeše. V současné době se uvažuje o dalším rozšíření čajovny umístěné ve sníženém přízemí, a to směrem do dalších unikátních prostor v podzemí objektu. Podle stavebně historického průzkumu SÚPRMO Praha z r sestavil Ing. Vladimír Hrabák strana pátá únor 2003

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štít odvezli divadelníci z Jihlavy za Drahouška Annu, Štítek putuje díky čertíkovi do Českých Budějovic

Radniční list. Starostův sloupek. Štít odvezli divadelníci z Jihlavy za Drahouška Annu, Štítek putuje díky čertíkovi do Českých Budějovic V. ročník, číslo 4 (duben 2003) Starostův sloupek S přicházejícím jarem začíná období realizace mnoha úkolů, které jsme si předsevzali na rok 2003. Řídit chod města je nekonečný proces. Bylo by naivní

Více

Radniční list. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Kulturní instituce plánují pořady pro rockery i pro dřevorubce

Radniční list. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Kulturní instituce plánují pořady pro rockery i pro dřevorubce Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Starostův sloupek V souvislosti s debatami o vstupu České republiky do Evropské unie se čím dál více dostávají do popředí zájmu nejen odborné

Více

Radniční list. Celebrity mluvily o ekonomické spolupráci. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Celebrity mluvily o ekonomické spolupráci. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 12 (prosinec 2001) Starostův sloupek Opět po roce přišel čas adventní, jehož krásným vrcholem jsou Vánoční svátky. Tyto původně náboženské svátky konané na

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 9 (září 2005) Starostův sloupek Kdybych měl jmenovat nějakou událost, ze které mám v poslední době opravdu velice smíšené pocity, tak je to určitě

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Radniční list. Druhá nominace Prachatic na cenu regenerace svědčí o kvalitní péči o památky

Radniční list. Druhá nominace Prachatic na cenu regenerace svědčí o kvalitní péči o památky Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 5 (květen 2002) Starostův sloupek Tvář našeho města a celého regionu byla po staletí utvářena tradicí obchodu se solí. Přeshraniční spolupráce, která probíhala

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Starostův sloupek Musím se přiznat všem čtenářům, že je mi velice nepříjemné, a to z mnoha důvodů, se již po několikáté vyjadřovat k situaci

Více

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda ostatních, sly- -šel jsem kdysi dávno. Ten, kdo takto výstižně formuloval

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Jaro sice pozdržela zima, ale dění ve městě nezastavila. Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Jaro sice pozdržela zima, ale dění ve městě nezastavila. Měsíčník Města Prachatice Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 4 (duben 2006) Starostův sloupek Pokud přípravné práce půjdou podle plánu a nenastanou nějaké komplikace, mohla by být výstavba veřejného koupaliště Hulák

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 6 (červen 2005) Starostův sloupek Zanedlouho proběhne již 15. ročník Slavností Zlaté stezky a my si opět během bohatého programu připomeneme legendární

Více

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Rozvoj každého města, ať již formou přirozeného vývoje, nebo ve snaze zrealizovat konkrétní projekty, s sebou často a pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více

adniční list Starostův sloupek V plaveckém bazénu už nekape ze střechy, stadion by měl mít extra vchody a záchodky Ing. Jan Bauer, starosta města

adniční list Starostův sloupek V plaveckém bazénu už nekape ze střechy, stadion by měl mít extra vchody a záchodky Ing. Jan Bauer, starosta města Radniční list Měsíčník Města Prachatice VI. ročník, číslo 8 (srpen 2004) Starostův sloupek Jednoznačným nešvarem letošní turistické sezóny v Prachaticích je vedle rozmarného počasí a občasných přívalových

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Do základních škol letos nastoupí méně prvňáků. V. ročník, číslo 9 (září 2003) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Do základních škol letos nastoupí méně prvňáků. V. ročník, číslo 9 (září 2003) www.prachatice.cz V. ročník, číslo 9 (září 2003) Starostův sloupek Psát o tom, že cestování a poznávání je velice prospěšné, mi přijde v Čechách dosti zbytečné. Jsme národ cestovatelů a mnohé státy se svými významnými turistickými

Více

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Radniční list Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Je turistika a cestovní ruch druhem průmyslového odvětví, nebo ne? Zatímco u nás někteří neustále spekulují

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 8 (srpen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 8 (srpen 2005) Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 8 (srpen 2005) Starostův sloupek Je nesporné, že individuální bytová výstavba a budování technické infrastruktury a příslušného zázemí mají zásadní

Více

Radniční list. Národní zahájení Dnů evropského dědictví se letos uskuteční v Prachaticích. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 8 (srpen 2002)

Radniční list. Národní zahájení Dnů evropského dědictví se letos uskuteční v Prachaticích. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 8 (srpen 2002) Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 8 (srpen 2002) Starostův sloupek Město Prachatice již několik let velmi úspěšně předkládá žádosti o finanční podporu z předstrukturálních fondů Evropské unie

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Bitva o radnici připomene konec války. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Bitva o radnici připomene konec války. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) Starostův sloupek M ě s t o v l a s t n í poměrně rozsáhlý majetek. Z nemovitostí je to celá řada pozemků, lesů, infrastrukturních staveb a

Více

Radniční list. Posvátná atmosféra vyzývá k otevření srdcí. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 12 (prosinec 2006) www.prachatice.

Radniční list. Posvátná atmosféra vyzývá k otevření srdcí. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 12 (prosinec 2006) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 12 (prosinec 2006) Starostův sloupek Tak už tady opět máme poslední měsíc v roce a s ním neodmyslitelně spjaté určitě nejkrásnější svátky. Vánoce jsou oslavou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Starostův sloupek Zima snad už definitivně skončila. Jarní úklid jsme kvůli její neoblomnosti a vytrvalosti během března i dubna

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Komunitní plánování zůstává věcí veřejnou. Měsíčník Města Prachatice. X. ročník, číslo 3 (březen 2008)

Radniční list. Starostův sloupek. Komunitní plánování zůstává věcí veřejnou. Měsíčník Města Prachatice. X. ročník, číslo 3 (březen 2008) Měsíčník Města Prachatice X. ročník, číslo 3 (březen 2008) Starostův sloupek Nové produkty v oblasti cestovního ruchu, připravované investiční projekty, zhodnocení uplynulé turistické sezóny, to byla hlavní

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Starostův sloupek Vyslechnout si názory a zkušenosti mnoha úředníků, kteří každodenně přicházejí do styku s desítkami lidí, kteří

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice. Radniční list VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) Starostův sloupek S nadšením jsem sledoval úspěšné tažení našich fotbalistů v Portugalsku. Mimo krásných okamžiků jsem svým laickým okem nabyl přesvědčení,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Starostův sloupek Na posledním zasedání zastupitelstva města a jednání rady města byla rozdělena více než dvoumilionová částka

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více