Nikl, Běla a ti druzí aneb Svatba na mostě v sobotu 12. července 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nikl, Běla a ti druzí aneb Svatba na mostě v sobotu 12. července 2008"

Transkript

1 Číslo června 2008 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou Nikl, bájný vládce Českého lesa, je duch dvou tváří, přičemž bílá značí dobro a černá zlo. Byl to patron sklářů a dřevařů, dobrým pomáhal, zlé trestal. Loni jsme jej společně s vámi oživili, probudili z dlouhého spánku a ustanovili ochráncem města Bělá nad Radbuzou a všech dobrých lidí. Jeho tvář nakreslil Jan Kondrys. Duch Nikl se stal rovněž patronem připravovaného celostátního zimního srazu turistů února To ale nebude jeho první účast na bělském dění. V prosinci 2007 pokřtil knížku pohádek a pověstí z Plzeňského kraje a chystá se k nám i v létě na představení Nikl, Běla a ti druzí aneb Svatba na mostě v sobotu 12. července :00 hod. U VODY 1. dějství - u brodu ve Smolovské ulici 20:30 hod. SOUD 2. dějství - na náměstí 21:30 hod. SVATBA 3. dějství - na mostě Na setkání s vámi se těší Nikl, vládce přírody, zvířat i lidí v Českém lese, a bělští ochotní herci Většině z Vás se může zdát tato otázka zbytečná, však je taky určena především původcům té hrůzy, která byla objevena minulý týden v prostorách bývalé střelnice za tratí u silnice na Bystřici. Městský úřad zde má pro své potřeby postavené dva kontejnery na odpad. To, co zde byli schopni spáchat za několik dnů někteří naši spoluobčané, se nechá nazvat jen takovými slovy, která se v běžném textu označují. Přiložená fotografie je jen malou ukázkou, více můžete vidět na našich internetových stránkách: chce to ale silný žaludek. Hrdě se hlásíme k tomu, že naše město má třídění a likvidaci odpadů dobře vyřešeno. Popelnice pro občany, velké množství kontejnerů na tříděný odpad a především sběrný dvůr, který je otevřený třikrát týdně a slouží pro občany města zdarma, speciální sběrné místo pro elektroniku a optiku na městském úřadu, to vše vytváří předpoklady pro to, aby nikdo z nás neměl problémy s likvidací vytvořených odpadů. Na toto vše je v městském rozpočtu vyčleněna částka vyšší než 1 milion korun. Přesto se tu a tam objeví v okolí města černá skládka, kterou musí likvidovat techničtí pracovníci městského úřadu. To však stojí peníze, které jako bychom vyhodili z okna. Likvidace černé skládky ve střelnici nás bude stát cca 100 tis. Kč. To je 59 Kč na jednoho občana. Buďto město najde ve svém rozpočtu určitou rezervu, nebo bude muset v dalším období navýšit paušální částku pro občany. Znamená to tedy, že původce černé skládky každého z nás okradl o uvedenou částku. Množství odpadu tam jen tak někdo nedonesl v igelitce. Nechce se mi věřit, že ho při jeho činnosti nikdo neviděl. Zatím však nemáme o pachateli žádnou informaci. Je na místě solidarita s darebákem, který okrádá nás všechny? Za sto tisíc jsme schopni vybudovat pěknou atrakci na dětském hřišti, postavit 100 m nového chodníku nebo další potřebné věci ve městě. My je však kvůli hlouposti a nezodpovědnosti někoho z našeho blízkého okolí doslova vyhodíme z okna. Občané města Bělá nad Radbuzou, vy s tím souhlasíte a je Vám to jedno? 1 Ing. Libor Picka starosta města Bělá nad Radbuzou

2 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční ve středu 18. června 2008 od 18:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Bělá nad Radbuzou Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zastupitelstvo Města Bělá nad Radbuzou dne schvaluje: Odkoupení pozemku p.č. 151/2 KN - ostatní plocha o výměře m² v k.ú. Bělá nad Radbuzou od Plzeňského kraje za cenu 50,-- Kč/m² za účelem rozšíření sběrného dvora v Bělé nad Radbuzou. Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Města Bělá nad Radbuzou kategorie JPO II pro rok 2009 finančními prostředky z rozpočtu města do výše ,-- Kč. Prodej pozemků p.č. 450 KN - orná půda o výměře m² v k.ú. Smolov a 449/1 KN - orná půda o výměře m² v k.ú. Smolov, panu Josefu Cingrošovi, bytem Domažlice, Mánesova 531, za cenu 20,-- Kč/m². Prodej pozemku p.č KN - ostatní plocha o výměře 140 m² v k.ú. Bělá nad Radbuzou panu Bohumilu Kuželkovi, bytem Bělá nad Radbuzou, Bezděkovská 155, za cenu 40,-- Kč/m². Prodej pozemku st.p.č. 629 KN - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m² v k.ú. Bělá nad Radbuzou Bytovému družstvu - Na Výsluní 35, se sídlem Bělá nad Radbuzou, Na Výsluní 35, za cenu 90,-- Kč/m². Změnu územního plánu na základě žádosti Pavly Vokurkové, bytem Bělá nad Radbuzou, Bezděkovská 62, z důvodu vybudování prodejny a občerstvení na pozemku p.č. 20/2 KN v k.ú. Smolov. Změnu územního plánu na základě žádosti Emanuela Denka, bytem Bor u Tachova, U Stadionu 461, a Anny Ulmanové, bytem Bělá nad Radbuzou, Dlouhá 121, v lokalitě za Bělou nad Radbuzou, vpravo od silnice II/197 směrem do Železné u Smolova, z důvodu průmyslového využití - výstavba sluneční elektrárny. Financování nové techniky pro potřebu technických služeb Města Bělá nad Radbuzou prostřednictvím finančního leasingu CityLease od společnosti Myland. souhlasí: S bezúplatným převodem movitého a nemovitého majetku včetně pozemků na bývalém silničním hraničním přechodu Železná u Smolova od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za účelem zřízení infocentra. bere na vědomí: Zprávu z inspekce Mateřské školy Bělá nad Radbuzou ze dne Návrh starosty na omezení počtu výherních automatů v Bělé nad Radbuzou z důvodu možného zvyšování kriminality s tím, že pokud by kriminalita vlivem výherních automatů vzrůstala, bude se zastupitelstvo Města touto problematikou nadále zabývat. KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA Na svém dubnovém zasedání se zabýval mimo jiné placením poplatků za psy. Ke dni 31. březnu, kdy jsou poplatky splatné, svou povinnost splnilo 280 občanů z 283, kteří měli zaplatit. Znamená to, že byli pouze 3 neplatiči, z toho je 1 chronický dlužník s korunami dluhů z minulých let. Všichni byli řádně upozorněni a musí uhradit i sankci - navýšení o 100 %. Oproti minulosti je to obrovský posun k lepšímu. Otázkou zůstává, zda jsou chovatelé milovaných čtyřnožců stejně svědomití i při přihlašování pejsků na městském úřadě. RADA MĚSTA Rada města projednala a schválila dendrochronologický výzkum dřevěných konstrukcí kostelů v Bělé nad Radbuzou a v Újezdě Svatého Kříže. Touto metodou je možno s přesností na 1 rok určit stáří krovu a pater věže a tím datovat stáří kostela, případně jeho opravy. Cena bude maximálně Kč. Garantem je pan Zdeněk Procházka, regionální historik a majitel Nakladatelství Českého lesa. Ve středu 19. března 2008 vysílal Český rozhlas Plzeň v cyklu U VÁS DOMA téměř hodinový pořad o Bělé nad Radbuzou. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout a nebo zakoupit v Městské knihovně (cena 10,-- Kč). AUTOMOBILOVÝ PROVOZ PŘED ŠKOLOU Žádáme rodiče, kteří vozí své děti do školy a ze školy autem, o dodržování základních pravidel slušnosti. - Při jízdě Pavlovickou ulicí snižte rychlost, berte ohled i na ostatní děti, nejen na to svoje, chráněné v autě. - Parkujte tak, abyste nebránili ostatním řidičům jiných aut nebo autobusu v jízdě nebo parkování. 2

3 MÍSTNÍ POPLATKY Poplatky za odpad: 400,-- Kč za osobu - termín do 30. června Bezhotovostní platby místních poplatků: převodem na účet č /0300 poplatky za odpad - variabilní symbol: 1337 poplatky za psy - variabilní symbol: 1341 Doklady o zaplacení místních poplatků jsou poplatníci povinni si uschovat do příští platby. U poplatků za odpady a za psy je to 1 rok, u poplatku za hrobové místo 10 let. Úřední dny na městském úřadě: pondělí 7:00-11:30 12:00-16:30 středa 7:00-11:30 12:00-16:30 pátek 7:00-11:30 12:00-15:00 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Žádáme nájemníky obecních bytů, kteří mají přeplatek vyúčtování topné sezóny, aby oznámili na městský úřad paní Daně Sudové číslo svého bankovního účtu. Peníze na účet budou vyplaceny dřív než v hotovosti. Rovněž oznamte nové číslo účtu, pokud u vás došlo k jeho změně. CZECH POINT Služba, která zjednodušuje komunikaci s úřady. Na Městském úřadě v Bělé nad Radbuzou si můžete zažádat a na počkání vyzvednout ověřené výpisy z těchto veřejných registrů: Katastr nemovitostí Živnostenský rejstřík Obchodní rejstřík Rejstřík trestů Ceny za výpisy: Katastr nemovitostí, Živnostenský rejstřík, Obchodní rejstřík: první stránka 100,-- Kč, každá další stránka 50,-- Kč Rejstřík trestů: 50,-- Kč ODPADY Výpisy vám v úředních hodinách vydají na požádání všichni pracovníci Městského úřadu. Vývoz popelnic - Bělá nad Radbuzou , , , , , 8. 9., Čečín, Černá Hora, Karl. Huť, Smolov, Újezd Sv. Kříže, Železná , , , , , 9. 9., Sběrný dvůr Provozní doba: pondělí, čtvrtek 13:00-17:00 sobota 8:00-12:00 Shromažďovaný odpad: pneumatiky, lednice, nebezpečný odpad (chemické látky, rozpouštědla, barvy, laky, lepidla, těsnicí materiály), papír, textil, oděvy, sklo, plasty, sorpční materiály, obaly znečištěné škodlivinami, asfalt, dehty, odpadní oleje, baterie, zářivky, výbojky, elektrospotřebiče, elektrotechnický odpad, velkoobjemový odpad (koberce, nábytek), stavební suť, dřevo apod. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Výpůjční doba: pondělí, čtvrtek 13:00-16:00 středa 10:00-11:00, 13:00-17:00 ZAVŘENO V dubnu letošního roku byl na internetových stránkách knihovny zpřístupněn on-line katalog. Ten obsahuje nejen všechny knihy a periodika, které jsou v naší knihovně, ale poskytuje i další služby. Přehled vašich výpůjček ukáže Vaše čtenářské konto. Dokumenty, které jsou právě vypůjčené, si můžete rezervovat prostřednictvím katalogu. Pokud si chcete zamluvit knihu, která je v knihovně a vy nemáte možnost si ji hned vypůjčit, napište na Kniha pro vás bude rezervována po dobu 14 dnů. Internetové stránky knihovny najdete na v sekci Kultura. Nevěříte? Věřte! Na sídlišti Za Pivovarem v č. 75 se našla společná místnost plná domovního odpadu. Nikdo to neudělal, nikdo to ani neviděl. Nejspíš si to tam nanosily pěkně vypasené myši, které přivítaly pracovníky městského úřadu při vyklízení toho nadělení. Víte, že myši výborně šplhají, třeba po stoupačkách, a mohou se prokousat i bytovým jádrem? Rychle se množí a bytovka jich do roka může být plná. Jestli vám to nevadí 3

4 členům Sboru dobrovolných hasičů Bělá nad Radbuzou za spolupráci při obnově lávky přes Radbuzu v místě brodu ve Smolovské ulici. Příroda není na jedno použití Pod tímto názvem proběhl 22. května 2008 na základní škole Bělá nad Radbuzou první ročník ekologické soutěže pro žáky 1. stupně ZŠ. 12 tříčlenných hlídek z šesti škol okresu uplatnilo své znalosti z oblasti ochrany přírody, poznávání chráněných druhů organismů, hospodaření s odpady. Součástí soutěže bylo i výtvarné zpracování tématu. Pro všechny bylo k dispozici chutné občerstvení a zajímavé ceny. Na akci byli přítomni zástupci sponzora Lazce GIS RNDr. Karel Špaček a Sdružení obcí pro odpadové hospodářství ing. Libor Picka. Pořadí: 1. ZŠ Bělá nad Radbuzou A (66,5 bodu) 2. ZŠ Mrákov A (63 body) 3. ZŠ Blížejov B (62 body) Jan Kadeřávek Historický sportovní úspěch ZŠ Bělá nad Radbuzou S příchodem jara nás přivítaly atletické stadiony a musím říci, že žáci naší školy se opravdu nenechali zahanbit. Sezonu jsme zahájili v Domažlicích na atletickém čtyřboji (60 m, 1000 m, koule/míček, dálka/výška). Družstvo starších žáků ve složení Martin Podsclan, František Žaba, Michal Tesař, Tomáš Jarina a Václav Braun obsadilo 1. místo a s velkým náskokem postoupilo do krajského finále (KF). To proběhlo v Tachově. I přesto, že družstvo bylo oslabeno o Václava Brauna, hoši opět zvítězili a vybojovali postup do republikového finále. Je to úžasný a nejlepší výkon v dějinách školy. Na republice budeme reprezentovat naše město v Bílině, tak nám všichni držte palce. Z příspěvku města jsme zakoupili lepší sportovní výstroj (teplákové soupravy, tretry), také Kovobel přispěl sponzorským darem (kšiltovky, trička). Tímto jim děkujeme a budeme se snažit podat co nejlepší výkon. Další atletické klání se uskutečnilo opět v Domažlicích V okresním kole Poháru rozhlasu bojovalo družstvo hochů ve složení - Petr Suske, Jakub Černý, Lukáš Merunka, Jan Brůha, Michal Tesař, Tomáš Jarina, František Žaba, Martin Podsclan, Václav Braun. Podařilo se nám zvítězit a vybojovat postup do krajského finále. KF proběhne v Sušici. Kluci se už těší a trénují, aby zlepšili své dosavadní výkony. Je velice příjemné a lichotivé, že žáci ze ZŠ se 173 žáky porazili mnoho škol s daleko větším počtem žáků. Marie Maštalířská Školní jídelna bude uzavřena od 30. června do 11. července 2008, vařit se začne v pondělí 14. července. Mateřská škola končí provoz 27. června a bude uzavřená celý červenec. Začínáme opět 4. srpna a celý srpen bude omezený provoz: 6:30 13:00 hodin. Školní družina bude uzavřená celé prázdniny. 4

5 Květinový den v Bělé nad Radbuzou dne 14. května proběhl v Bělé již posedmé. Bylo rozdáno 450 ks žlutého kvítku měsíčku lékařského a vybráno celkem korun. Akci zajišťovali a naše poděkování zaslouží pan Jiří Mach, paní Marie Baumanová, Alžběta Csingerová, Jindřiška Cvachovcová, Stanislava Janissová, Ludmila Janissová, Monika Nováková, Alena Pivoňková, Dana Sudová, Dagmar Vejskalová, Marie Zdanovcová, Jana Zunová a Mirka Šůstková. Většinou se setkaly s kladnými ohlasy. Mile překvapily dvě žačky bělské školy, které zakoupily hned několik kvítků. Děkujeme všem, kteří přispěli na konto Ligy proti rakovině. Rybářské závody uspořádala bělská organizace ČRS dne 24. května na rybníku Bělák ve Smolovské ulici. Přijelo 48 rybářů, mezi úlovky byli kapři, cejni, okouni, dokonce i štika. Zvítězil měčínský Bezděk, který si odvezl jako prémii sele. Cenami pro další v pořadí bylo rybářské náčiní a výbava. Nejúspěšnějším mladým rybářem byl hostouňský Ondřej Konopík. Rybářský potěr se zúčastnil okresního kola soutěže Zlatá udice v Horšovském Týně. Mladí rybáři absolvovali lov ryb, předvedli rybolovnou techniku, poznávání živočichů i znalostní testy, a obsadili 3. místo. Jiří Šobr, předseda MO ČRS Bělá Dětský den v neděli 1. června se vydařil, návštěvnost byla veliká, dostatek atrakcí a nechybělo ani vystoupení skupiny historického šermu. U soutěže s názvem Žíznivý sportovec dvě děti mezi sebou soutěžily, kdo dříve vypije brčkem skleničku limonády. Ke stolku přišla tříletá slečna, která důrazně trvala na tom, že chce nalít pivo. Nepovolila, a tak limonádu musela vypít maminka. Setkání s občany, kteří by měli zájem o připravované parcely pro výstavbu rodinných domků v nově vybraných lokalitách. Setkání svolal na 12. května starosta města ing. Libor Picka. Přišla pouze jedna obyvatelka našeho města. Pokud si někdo netroufal či neměl zrovna čas, může se zastavit na bělské radnici. INZERCE Poděkování Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci Dětského dne, který se konal v neděli na fotbalovém hřišti. Organizace neměla chybu a když se připočte dobré počasí, myslím, že si to všichni určitě na sto procent užili. Děti, které zde byly prvně, musely být naprosto uneseny. Určitě se všichni zúčastnění již dnes těší na příští oslavu dětského svátku. Děkuji za všechny děti. Silvie Pangrácová Zahradnictví Vlk Doubravka Okrasné stromky a keře Ovocné stromky Rostliny pnoucí a pokryvné Hrnkové a balkónové květiny Milan Vlk, Doubravka 1 (u Bělé nad Radbuzou) tel Letošní pouťové oslavy se konaly ve dnech 2. až 4. května Akci zajišťoval Sbor dobrovolných hasičů Újezd Sv. Kříže ve spolupráci s kuželkáři a za finanční podpory Města Bělá nad Radbuzou. Od pátku do neděle probíhal turnaj v kuželkách. Sobotní večer patřil zábavě pod širým nebem s kapelou Dolejšáci. Prostor před kuželnou byl zaplněn nejen místními, ale i přespolními. Velký úspěch měla večerní ohňová show v podání horšovskotýnských šermířů. V neděli odpoledne zatančily na plácku pod kostelem půvabné tanečnice pirátské a cikánské tance, do kterých zapojily i veřejnost. A nechyběly ani šermířské souboje. Nedělní odpoledne ještě zpříjemnilo klarinetové kvarteto Junior, které zahrálo a zazpívalo známé písně několika hudebních žánrů v místním kostele. Po koncertě sloužil mši svatou páter Josef Prchal. Věřím, že pestrá nabídka programu uspokojila téměř každého občana či návštěvníka a celá akce tak zpestřila život v naší obci. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách a hladkém průběhu celé poutě. Blanka Triščová, SDH Újezd Sv. Kříže B u r z a f o t b a l o v é v ý s t r o j e Oddíl kopané TJ Start Bělá nad Radbuzou pořádá v sobotu od 13:00 hodin na hřišti u Radbuzy slavnostní zakončení sezóny 2007/2008 za účasti všech družstev oddílu od přípravky po starou gardu. V rámci této akce se uskuteční burza fotbalové výstroje (kopačky, chrániče), na které si zájemci mohou levně zakoupit použitou výstroj. 5

6 Vážení spoluobčané! Již dlouhou dobu se věnuji oboru zajišťování ochrany majetku a osob - pojišťovnictví a jsem rád, když naše pojišťovna pomáhá zajistit své klienty ve zralém věku zhodnocením jejich úspor, ale v první řadě když pomáhá lidem, kteří se ocitnou v těžkých životních situacích, kdy by bez naší pomoci jen těžko čelili následkům osudu. Dnes za Vámi přicházím s nabídkou, kde můžete pomoci dětem v Mateřské škole v Bělé nad Radbuzou. Této MŠ bude vyplacena dotace od naší kanceláře na nákup hraček a jiných pomůcek - částkou 50% z nově sjednaného měsíčního pojistného. Akce trvá od do Přijďte se k nám poradit a posuďte sami výhody, které Vám zajistí naše nová pojištění: - Penzijní připojištění se státním příspěvkem - Pojištění majetku občanů - RYTMUS - životní pojištění až pro dvě osoby - Pojištění vozidel - PASTELKA - životní pojištění až pro tři děti Pokud se Vám tato akce líbí a máte zájem podpořit naši MŠ, kontaktujte mě a domluvíme si termín schůzky. Milan Kop, výhradní reprezentant Allianz pojišťovny a.s. Lesní 88, Bělá nad Radbuzou, tel , k je na kontě pro Mateřskou školu korun. Děkuji všem klientům, kteří si již sjednali pojištění a tím podpořili tento zajímavý projekt. Věřím, že tato suma nebude konečná - o konečném výsledku budete informováni o bělské pouti 20. září Karlmann Pöhnl - pedagog, vlastivědec, historik Nebylo by zajisté v pořádku, kdybychom jen mlčky a bez zasloužené připomínky přešli sté čtyřicáté výročí narození o široký kraj pod Českým lesem tak mnohostranně zasloužilého bělského rodáka - učitele Karlmanna Pöhnla. Pöhnlové měli mezi bělskými měšťany významné a vážené postavení už před založením místní fary a matrik (1786). Nacházíme je pravidelně mezi radními a nejeden muž z tohoto rodu se stal bělským starostou. Na budoucího pilného a nadšeného vlastivědce měl nemalý vliv vzdělaný strýc - P. Carl Pöhnl -, který působil i ve své rodné Bělé jako kaplan počátkem 70. let XIX. století. Otec budoucího odborného učitele, historika a pilného publicisty - Franz Pöhnl, byl hostinským stejně jako už jeho otec (také Franz) a zasedal mnoho let v městské radě. Karlova maminka Theresie byla ze mlýna U Dolejších (č. 68), dcera mlynáře Karla Spörla a jeho ženy Anny rodem Eckertové z Újezda Svatého Kříže. Ve mlýně u děda a babičky pobýval Karl velice často se svými sourozenci - a pozorně naslouchal vyprávění prarodičů, i mlečů a čeládky o starých časech Zatím se mi nepodařilo vypátrat, zda ještě dnes stojí Pöhnlův rodný dům - čp údajně na dolní části náměstí nedaleko Bezděkovského potoka. Narodil se 29. října v roce 1878 (křtěn Karl Borom.(-ejský) a do svého rodného domu se rád zejména o prázdninách navracel. Mnoho citových vazeb poutalo Pöhnla k Horšovskému Týnu, kde navštěvoval na počátku 90. let XIX. století měšťanskou školu a žili tam jeho příbuzní - Pöhnlovi i Spörlovi. Nesporný a celoživotní vliv na něho měl nepochybně ředitel a v okresním městě právem vážený muž - Karl Liebscher, - pozdější autor první podrobné vlastivědy Horšovskotýnska. Lze též právem předpokládat, že už jako žák pátral Pöhnl po pramenech a památkách starobylého města. V roce 1896 přichází mladistvý Pöhnl do stověžaté Prahy, která mu na celý život učarovala. Na učitelském ústavě pro německé studenty měl řadu výborných profesorů (byli mezi nimi i K. P. Schmidt a G. Görg). Patřil na odborné škole mezi nejlepší žáky - a v roce 1900 ústav s vyznamenáním absolvoval. Celá další životní cesta K. Pöhnla - učitele v terénu je spojena s Ústeckem, jen s výjimkou vojenské služby v 1. světové válce. Po převratu a vzniku ČSR se Pöhnl vrátil do Ústí nad Labem a jako učitel - defektolog se zasloužil o založení zvláštní školy, kterou pak řadu let řídil. Bez ohledu na poměrnou vzdálenost svého rodného kraje nadále spolupracoval s německými, ale i českými historiky (též s Prof. Dr. Františkem Roubíkem a P. Františkem Teplým, nejbližším přítelem J. Š. Baara). Měl jsem velmi pracně a dlouhými desítkami let nashromážděnou sbírku Pöhnlových vzácných časopiseckých prací, žel, že byla vandalsky spálena při mém hrubém napadení v domažlickém rodném domku v noci Vlastnil jsem i jeho knihu Geschichte der Kreisstadt Bischoftienitz [Příspěvky k dějinám okresního města Horšovského Týna] (1930) s přílohami. Karlmann Pöhnl - ač vůbec nebyl fašista - byl nucen opustit rodnou zemi i milovaný, drahý rodný kraj Zemřel v bavorském Urachu 27. září 1959 a tam je i pohřben. (Pokračování) Mgr. Jan Prokop Holý, Hostouň 6

7 Na každého z nás působí reklamy, především ty televizní. Většina z nich je spíš hloupější, pouze některé české a určené pro české diváky dávají nějaký smysl. Jedna z povedených je reklama, která propaguje chuť krásně oroseného kozlíka, který tak chutná po dobře provedené práci, když už je vše hotové. Chalupáři posekali trávníky na zahradě a mohou v té své hospodě řešit třeba kvalitu sekaček. Mají to dobře zařízené, dokonce existuje osada, kde mají vymezené hodiny pro používání sekaček. To by asi v našem městě nešlo. Sekačky jedou na plný výkon ať je pátek nebo svátek. Pilní sekáči začínají s čerstvým ránem a končí s pozdním večerem. Jejich vzorně udržovaný trávník potěší oko každého kolemjdoucího, ale řev sekačky třeba v neděli brzy ráno, ten asi nepotěší nikoho. Je tak těžké pochopit, že vaši spoluobčané mohou mít jiný denní režim, a brát na ně ohled? čerpací stanice pohonných hmot v Bělé nad Radbuzou už funguje 5 let? Dne 15. srpna 2003 ji otevřeli zástupci Agropodniku Domažlice. před 10 lety, dne 11. května 1998, vypukl v Bělé nad Radbuzou jeden z největších požárů? Shořela uskladněná umělá pryskyřice v celkové množství 50 vagonů, škoda činila 13 milionů korun. v roce 1988 byla dokončena stavba rybářské klubovny? Slouží dobře nejen rybářům, ale i pro společenské události. již 30 let má město Bělá nad Radbuzou svůj znak? V roce 1978 jej vytvořil bývalý bělský obvodní lékař MUDr. Oldřich Tikal. v roce 1973 vybudovali bělští hasiči lávku přes Bezděkovský potok? Využíváme ji už 35 let. v únoru 1958 nacvičovaly bělské ženy, členky tělovýchovné jednoty, na tělovýchovnou slavnost, která se konala v Seredi na Slovensku? Zúčastnilo se jí 14 cvičenek. v roce 1958 byla zahájena stavba bělského kulturního domu? Většina prací byla provedena svépomocí občanů. je tomu 75 let (v roce 1933), kdy ukončila svoji činnost sklářská huť v Karlově Huti? Založila ji tehdejší majitelka panství Újezd Svatého Kříže, kněžna Anna Terezie Metternichová, v roce před 95 lety, v roce 1913, měla Bělá nad Radbuzou obyvatele a stálo zde 237 domů? v roce 1913 navštěvovalo čtyřtřídní školu v Železné 235 dětí? V tomto roce bylo v Železné 139 domů. v roce 1678, před 330 lety, koupil od Lamingenů celé panství (Újezd Svatého Kříže, Bělá nad Radbuzou a okolní vsi) Kašpar Zdeněk hrabě Kaplíř ze Sulevic ( )? Byl to slavný voják zvaný Turkobijec - největší proslulost mu vynesla účast na velení při obraně Vídně před Turky roku S ním na panství přišla i jeho třetí manželka Anna Terezie rozená Cukrová z Tamfeldu, pozdější kněžna Metternichová (zemřela v roce 1713 ve věku 75 let). ve stejném roce začala přestavba křížského zámku? Zchátralý objekt byl přesně za 300 let, v roce 1978, odstřelen. Potřebujete vyřadit rozbitý mobil nebo přehrávač, a nemáte cestu do sběrného dvora? Použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) Správná likvidace tohoto produktu pomůže zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Proto byla založena významnými firmami z oboru spotřební elektroniky Asociace spotřební elektroniky, která dala základ dalšímu společnému postupu pro zajištění, organizaci a financování nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení. V červenci 2005 byla založena členy asociace jako výkonná složka společnost ASEKOL s.r.o. - kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Díky této společnosti Městský úřad Bělá nad Radbuzou získal sběrnou nádobu na vyřazené elektrozařízení, tzv. E-Box. - E-Box je umístěn v přízemí budovy Městského úřadu - do E-Boxu patří: kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony, DVD přehrávače - do E-Boxu nepatří: baterie, úsporné žárovky a zářivky Poděkování Ráda bych poděkovala manželům Karolíně a Ľudovítu Kopčekovým za ochotu a pomoc při mém onemocnění. Helena Petrášová 7

8 Radbuza pramení severně od předělového pásma na čáře Švarcava - Závist a má dva prameny, vznikající v nadmořské výšce 700 m. Pravý začíná asi 1,2 km od kóty 665 m n. m., leží mezi obcemi Horní a Dolní Huť ve směru severozápadním. Levý pak ve stejné vzdálenosti od této kóty na sever. Asi 500 m od místa vzniku se oba prameny spojují pod úhlem 45 º a pokračují v toku směrem na sever. Po dalších 600 m přijímá Radbuza z obou stran nepojmenované lesní potoky. Pravý z nich začíná v lesích u obce Závist, druhý stéká ze svahu Dianahofského lesa. Dále pokračuje Radbuza ještě asi 1 km jako lesní potok a pak volnou krajinou k obcím Bedřichov a Rybník. Zde přijímá zleva potok z herštejnské rozsochy posílený potokem ze svahu Železného vrchu (787 m n. m.). K soutoku dochází ve výšce 535 m n. m. Soutok s dalším potokem, Herštejnským, je ve výši 527 m n. m. Asi 1 km pod obcí Rybník přetíná Radbuzu komunikace Rybník-Ostrov- Mutěnín. Ve volném údolí kolem zaniklé obce Stará Huť se Radbuza rozdvojuje asi v úseku 500 m jako náhon pro bývalé hamry. U Mostku přijímá zleva lesní potok vznikající na severovýchodním svahu Velkého Zvonu nad zaniklou samotou Strasshütte, a u pily v Novém Dvoře zleva další lesní potok ze severovýchodního úbočí Plattenbergu. * byly zahájeny práce na cyklostezce Železná-Pleš-Friedrichshäng, byla stezka slavnostně otevřena. * byl udělen Oscar za občanskou statečnost panu Luďku Machovi. * se na hraničním přechodu Železná-Tillyschanz slavnostně spojil český a německý úsek Svatojakubské cesty. * se konal poprvé v historii našeho města svatební obřad mimo obřadní síň radnice - v Parku Smíření v Železné. * byly zahájeny práce na výstavbě nových bungalovů v DPS Slavnostní zakončení fotbalové sezóny 2007/2008 za účasti všech družstev oddílu (zápasy přípravky proti maminkám, žáků proti trenérům, tatínkům, zápasy dospělých) 13:00 hřiště u Radbuzy Turnaj starých gard - Memoriál Standy Blehy ročník (Bělá, Třemešné, Hostouň) Slavnosti Nikla Přátelský zápas Bělá-Šluknov Železný muž - žena Bělska ročník triatlonu Hasičská soutěž v Újezdě Svatého Kříže Cyklovýlet Cheb - Bělá Vážení spoluobčané, od vydání minulého zpravodaje neuplynulo mnoho týdnů, přesto proběhlo mnoho akcí. Ať již společenských, kulturních, zájmových či sportovních - celkem jich bylo 18. Rádi konstatujeme, že se setkávají s velkým zájmem a návštěvností. Sluší se poděkovat všem, kteří se zúčastnili čištění řeky Radbuzy a Bezděkovského potoka, a tím napomohli životnímu prostředí. Máme před sebou čas dovolených a prázdnin. Přejeme vám jejich příjemné prožití, pěkné počasí, hodně krásných zážitků. Při cestách myslete na pravidlo šťastného návratu, a pokud zůstanete doma, nezapomeňte, že pořadatelé místních akcí ani o prázdninách nespí. Na závěr připojujeme citát z díla Kruciáty lásky od kardinála Stefana Wyszyňského: Každému čiň dobro tak, jak chceš, aby ho druzí činili tobě. Nepřemýšlej o tom, co má někdo udělat pro tebe, ale o tom, co máš ty udělat pro někoho. Nepřechovávej v srdci hněv. Vždy podej ruku ke smíření první. 8 Bělští radní Bělští radní informují. Občasník. Vydává Městský úřad Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, Bělá nad Radbuzou, IČO Evidenční číslo MK ČR E Příspěvky mohou být redakčně kráceny.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Číslo 54 27. října 2008 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou V říjnu 1918 dosáhli čeští a slovenští politikové v zahraničí uznání Československé národní rady za Prozatímní vládu Československé republiky (Tomáš

Více

P o z v á n k y Mikulášská nadílka Váno ní zpívání koled Váno ní besídka Orlíci Váno ní koncert Klarinetové kvarteto Junior Váno ní koncert Rohá

P o z v á n k y Mikulášská nadílka Váno ní zpívání koled Váno ní besídka Orlíci Váno ní koncert Klarinetové kvarteto Junior Váno ní koncert Rohá Vážení spoluobčané! Rok se sešel s rokem a mně dovolte, tak jako vždy v tento čas, zamyslet se jak nad rokem uplynulým, tak i tím budoucím. Společně se nám povedlo dokončit jednu z největších investic

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy - 102 nesouhlas vlastníků pozemků s předloženou počet pozemků s nedokončeným dědickým

celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy - 102 nesouhlas vlastníků pozemků s předloženou počet pozemků s nedokončeným dědickým ROÈNÍK XVII. I BØEZEN E 2008 0 CENA 5 Kè Budou v Tlumaèovì protipovodòové ochranné hráze (?) Obec Tlumačov na základě mandátní smlouvy uzavřené s Povodím Moravy,s.p. zajišťuje od srpna 2007 majetkoprávní

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Začá r bd j í ro í s. Je n i l v s ha ič h r, p řád n st n ha ič r i. O é u z l ň D r i k n í l ýst M Ú ýst v By, y

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 3. účast na společenské akci spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích 21. 3. jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis); jednání s Ing.

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

7-8 červenec-srpen 2013

7-8 červenec-srpen 2013 7-8 červenec-srpen 2013 www.tanvald.cz 8. 7. 2013 a 12. 8. 2013 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti radnice se uskuteční

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Slavnosti Nikla z Kamenného vrchu 6. ročník hry

Slavnosti Nikla z Kamenného vrchu 6. ročník hry 2012/5 (číslo 83) 4. července 2012 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou Slavnosti Nikla z Kamenného vrchu 6. ročník hry ŽENSKÝ BOJ, aneb, ACH, TI CHLAPI sobota 14. července 2012 18:00 hod. 1. jednání u brodu

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Staré Hamry Baška Malenovice, Janovice Lhotka, Metylovice Bílá, Čeladná Pstruží Pržno, Kunčice p. O. Ostravice Zpravodaj pro 13 obcí str. 2 str. 3 str. 4 str.

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

Prázdniny a čas dovolených

Prázdniny a čas dovolených čtvrtletník číslo 2/2009 Prázdniny a čas dovolených Nejdelší den v roce máme za sebou, začíná léto a s ním přichází jedno z nejoblíbenějších období našich dětí a studentů, tedy prázdniny, a pro mnohé z

Více

Městské kino Borohrádek MADAGASKAR 3 úterý 20. listopadu 2012. Městské kino Borohrádek DOBA LEDOVÁ 4 úterý 11. prosince 2012

Městské kino Borohrádek MADAGASKAR 3 úterý 20. listopadu 2012. Městské kino Borohrádek DOBA LEDOVÁ 4 úterý 11. prosince 2012 číslo 6 2010201 01245du ben 2010 listopad - prosinec 2012 201020101245duben 2010 POZVÁNKA NA ADVENTNÍ TVOŘENÍ pátek 30.11.2012 v Církevní základní škole Borohrádek SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Více

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 ČÍSLO 2/2014, ČERVEN Fota: Michaela Kohoutová, Lenka Bártlová PÁTÝ ROČNÍK RUDOLTICKÉ POUTI JE JIŽ ZA NÁMI. PROVÁZELA HO VĚTRNÁ A VELMI PROMĚNLIVÁ OBLOHA CHVÍLI

Více