Nikl, Běla a ti druzí aneb Svatba na mostě v sobotu 12. července 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nikl, Běla a ti druzí aneb Svatba na mostě v sobotu 12. července 2008"

Transkript

1 Číslo června 2008 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou Nikl, bájný vládce Českého lesa, je duch dvou tváří, přičemž bílá značí dobro a černá zlo. Byl to patron sklářů a dřevařů, dobrým pomáhal, zlé trestal. Loni jsme jej společně s vámi oživili, probudili z dlouhého spánku a ustanovili ochráncem města Bělá nad Radbuzou a všech dobrých lidí. Jeho tvář nakreslil Jan Kondrys. Duch Nikl se stal rovněž patronem připravovaného celostátního zimního srazu turistů února To ale nebude jeho první účast na bělském dění. V prosinci 2007 pokřtil knížku pohádek a pověstí z Plzeňského kraje a chystá se k nám i v létě na představení Nikl, Běla a ti druzí aneb Svatba na mostě v sobotu 12. července :00 hod. U VODY 1. dějství - u brodu ve Smolovské ulici 20:30 hod. SOUD 2. dějství - na náměstí 21:30 hod. SVATBA 3. dějství - na mostě Na setkání s vámi se těší Nikl, vládce přírody, zvířat i lidí v Českém lese, a bělští ochotní herci Většině z Vás se může zdát tato otázka zbytečná, však je taky určena především původcům té hrůzy, která byla objevena minulý týden v prostorách bývalé střelnice za tratí u silnice na Bystřici. Městský úřad zde má pro své potřeby postavené dva kontejnery na odpad. To, co zde byli schopni spáchat za několik dnů někteří naši spoluobčané, se nechá nazvat jen takovými slovy, která se v běžném textu označují. Přiložená fotografie je jen malou ukázkou, více můžete vidět na našich internetových stránkách: chce to ale silný žaludek. Hrdě se hlásíme k tomu, že naše město má třídění a likvidaci odpadů dobře vyřešeno. Popelnice pro občany, velké množství kontejnerů na tříděný odpad a především sběrný dvůr, který je otevřený třikrát týdně a slouží pro občany města zdarma, speciální sběrné místo pro elektroniku a optiku na městském úřadu, to vše vytváří předpoklady pro to, aby nikdo z nás neměl problémy s likvidací vytvořených odpadů. Na toto vše je v městském rozpočtu vyčleněna částka vyšší než 1 milion korun. Přesto se tu a tam objeví v okolí města černá skládka, kterou musí likvidovat techničtí pracovníci městského úřadu. To však stojí peníze, které jako bychom vyhodili z okna. Likvidace černé skládky ve střelnici nás bude stát cca 100 tis. Kč. To je 59 Kč na jednoho občana. Buďto město najde ve svém rozpočtu určitou rezervu, nebo bude muset v dalším období navýšit paušální částku pro občany. Znamená to tedy, že původce černé skládky každého z nás okradl o uvedenou částku. Množství odpadu tam jen tak někdo nedonesl v igelitce. Nechce se mi věřit, že ho při jeho činnosti nikdo neviděl. Zatím však nemáme o pachateli žádnou informaci. Je na místě solidarita s darebákem, který okrádá nás všechny? Za sto tisíc jsme schopni vybudovat pěknou atrakci na dětském hřišti, postavit 100 m nového chodníku nebo další potřebné věci ve městě. My je však kvůli hlouposti a nezodpovědnosti někoho z našeho blízkého okolí doslova vyhodíme z okna. Občané města Bělá nad Radbuzou, vy s tím souhlasíte a je Vám to jedno? 1 Ing. Libor Picka starosta města Bělá nad Radbuzou

2 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční ve středu 18. června 2008 od 18:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Bělá nad Radbuzou Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zastupitelstvo Města Bělá nad Radbuzou dne schvaluje: Odkoupení pozemku p.č. 151/2 KN - ostatní plocha o výměře m² v k.ú. Bělá nad Radbuzou od Plzeňského kraje za cenu 50,-- Kč/m² za účelem rozšíření sběrného dvora v Bělé nad Radbuzou. Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Města Bělá nad Radbuzou kategorie JPO II pro rok 2009 finančními prostředky z rozpočtu města do výše ,-- Kč. Prodej pozemků p.č. 450 KN - orná půda o výměře m² v k.ú. Smolov a 449/1 KN - orná půda o výměře m² v k.ú. Smolov, panu Josefu Cingrošovi, bytem Domažlice, Mánesova 531, za cenu 20,-- Kč/m². Prodej pozemku p.č KN - ostatní plocha o výměře 140 m² v k.ú. Bělá nad Radbuzou panu Bohumilu Kuželkovi, bytem Bělá nad Radbuzou, Bezděkovská 155, za cenu 40,-- Kč/m². Prodej pozemku st.p.č. 629 KN - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m² v k.ú. Bělá nad Radbuzou Bytovému družstvu - Na Výsluní 35, se sídlem Bělá nad Radbuzou, Na Výsluní 35, za cenu 90,-- Kč/m². Změnu územního plánu na základě žádosti Pavly Vokurkové, bytem Bělá nad Radbuzou, Bezděkovská 62, z důvodu vybudování prodejny a občerstvení na pozemku p.č. 20/2 KN v k.ú. Smolov. Změnu územního plánu na základě žádosti Emanuela Denka, bytem Bor u Tachova, U Stadionu 461, a Anny Ulmanové, bytem Bělá nad Radbuzou, Dlouhá 121, v lokalitě za Bělou nad Radbuzou, vpravo od silnice II/197 směrem do Železné u Smolova, z důvodu průmyslového využití - výstavba sluneční elektrárny. Financování nové techniky pro potřebu technických služeb Města Bělá nad Radbuzou prostřednictvím finančního leasingu CityLease od společnosti Myland. souhlasí: S bezúplatným převodem movitého a nemovitého majetku včetně pozemků na bývalém silničním hraničním přechodu Železná u Smolova od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za účelem zřízení infocentra. bere na vědomí: Zprávu z inspekce Mateřské školy Bělá nad Radbuzou ze dne Návrh starosty na omezení počtu výherních automatů v Bělé nad Radbuzou z důvodu možného zvyšování kriminality s tím, že pokud by kriminalita vlivem výherních automatů vzrůstala, bude se zastupitelstvo Města touto problematikou nadále zabývat. KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA Na svém dubnovém zasedání se zabýval mimo jiné placením poplatků za psy. Ke dni 31. březnu, kdy jsou poplatky splatné, svou povinnost splnilo 280 občanů z 283, kteří měli zaplatit. Znamená to, že byli pouze 3 neplatiči, z toho je 1 chronický dlužník s korunami dluhů z minulých let. Všichni byli řádně upozorněni a musí uhradit i sankci - navýšení o 100 %. Oproti minulosti je to obrovský posun k lepšímu. Otázkou zůstává, zda jsou chovatelé milovaných čtyřnožců stejně svědomití i při přihlašování pejsků na městském úřadě. RADA MĚSTA Rada města projednala a schválila dendrochronologický výzkum dřevěných konstrukcí kostelů v Bělé nad Radbuzou a v Újezdě Svatého Kříže. Touto metodou je možno s přesností na 1 rok určit stáří krovu a pater věže a tím datovat stáří kostela, případně jeho opravy. Cena bude maximálně Kč. Garantem je pan Zdeněk Procházka, regionální historik a majitel Nakladatelství Českého lesa. Ve středu 19. března 2008 vysílal Český rozhlas Plzeň v cyklu U VÁS DOMA téměř hodinový pořad o Bělé nad Radbuzou. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout a nebo zakoupit v Městské knihovně (cena 10,-- Kč). AUTOMOBILOVÝ PROVOZ PŘED ŠKOLOU Žádáme rodiče, kteří vozí své děti do školy a ze školy autem, o dodržování základních pravidel slušnosti. - Při jízdě Pavlovickou ulicí snižte rychlost, berte ohled i na ostatní děti, nejen na to svoje, chráněné v autě. - Parkujte tak, abyste nebránili ostatním řidičům jiných aut nebo autobusu v jízdě nebo parkování. 2

3 MÍSTNÍ POPLATKY Poplatky za odpad: 400,-- Kč za osobu - termín do 30. června Bezhotovostní platby místních poplatků: převodem na účet č /0300 poplatky za odpad - variabilní symbol: 1337 poplatky za psy - variabilní symbol: 1341 Doklady o zaplacení místních poplatků jsou poplatníci povinni si uschovat do příští platby. U poplatků za odpady a za psy je to 1 rok, u poplatku za hrobové místo 10 let. Úřední dny na městském úřadě: pondělí 7:00-11:30 12:00-16:30 středa 7:00-11:30 12:00-16:30 pátek 7:00-11:30 12:00-15:00 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Žádáme nájemníky obecních bytů, kteří mají přeplatek vyúčtování topné sezóny, aby oznámili na městský úřad paní Daně Sudové číslo svého bankovního účtu. Peníze na účet budou vyplaceny dřív než v hotovosti. Rovněž oznamte nové číslo účtu, pokud u vás došlo k jeho změně. CZECH POINT Služba, která zjednodušuje komunikaci s úřady. Na Městském úřadě v Bělé nad Radbuzou si můžete zažádat a na počkání vyzvednout ověřené výpisy z těchto veřejných registrů: Katastr nemovitostí Živnostenský rejstřík Obchodní rejstřík Rejstřík trestů Ceny za výpisy: Katastr nemovitostí, Živnostenský rejstřík, Obchodní rejstřík: první stránka 100,-- Kč, každá další stránka 50,-- Kč Rejstřík trestů: 50,-- Kč ODPADY Výpisy vám v úředních hodinách vydají na požádání všichni pracovníci Městského úřadu. Vývoz popelnic - Bělá nad Radbuzou , , , , , 8. 9., Čečín, Černá Hora, Karl. Huť, Smolov, Újezd Sv. Kříže, Železná , , , , , 9. 9., Sběrný dvůr Provozní doba: pondělí, čtvrtek 13:00-17:00 sobota 8:00-12:00 Shromažďovaný odpad: pneumatiky, lednice, nebezpečný odpad (chemické látky, rozpouštědla, barvy, laky, lepidla, těsnicí materiály), papír, textil, oděvy, sklo, plasty, sorpční materiály, obaly znečištěné škodlivinami, asfalt, dehty, odpadní oleje, baterie, zářivky, výbojky, elektrospotřebiče, elektrotechnický odpad, velkoobjemový odpad (koberce, nábytek), stavební suť, dřevo apod. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Výpůjční doba: pondělí, čtvrtek 13:00-16:00 středa 10:00-11:00, 13:00-17:00 ZAVŘENO V dubnu letošního roku byl na internetových stránkách knihovny zpřístupněn on-line katalog. Ten obsahuje nejen všechny knihy a periodika, které jsou v naší knihovně, ale poskytuje i další služby. Přehled vašich výpůjček ukáže Vaše čtenářské konto. Dokumenty, které jsou právě vypůjčené, si můžete rezervovat prostřednictvím katalogu. Pokud si chcete zamluvit knihu, která je v knihovně a vy nemáte možnost si ji hned vypůjčit, napište na Kniha pro vás bude rezervována po dobu 14 dnů. Internetové stránky knihovny najdete na v sekci Kultura. Nevěříte? Věřte! Na sídlišti Za Pivovarem v č. 75 se našla společná místnost plná domovního odpadu. Nikdo to neudělal, nikdo to ani neviděl. Nejspíš si to tam nanosily pěkně vypasené myši, které přivítaly pracovníky městského úřadu při vyklízení toho nadělení. Víte, že myši výborně šplhají, třeba po stoupačkách, a mohou se prokousat i bytovým jádrem? Rychle se množí a bytovka jich do roka může být plná. Jestli vám to nevadí 3

4 členům Sboru dobrovolných hasičů Bělá nad Radbuzou za spolupráci při obnově lávky přes Radbuzu v místě brodu ve Smolovské ulici. Příroda není na jedno použití Pod tímto názvem proběhl 22. května 2008 na základní škole Bělá nad Radbuzou první ročník ekologické soutěže pro žáky 1. stupně ZŠ. 12 tříčlenných hlídek z šesti škol okresu uplatnilo své znalosti z oblasti ochrany přírody, poznávání chráněných druhů organismů, hospodaření s odpady. Součástí soutěže bylo i výtvarné zpracování tématu. Pro všechny bylo k dispozici chutné občerstvení a zajímavé ceny. Na akci byli přítomni zástupci sponzora Lazce GIS RNDr. Karel Špaček a Sdružení obcí pro odpadové hospodářství ing. Libor Picka. Pořadí: 1. ZŠ Bělá nad Radbuzou A (66,5 bodu) 2. ZŠ Mrákov A (63 body) 3. ZŠ Blížejov B (62 body) Jan Kadeřávek Historický sportovní úspěch ZŠ Bělá nad Radbuzou S příchodem jara nás přivítaly atletické stadiony a musím říci, že žáci naší školy se opravdu nenechali zahanbit. Sezonu jsme zahájili v Domažlicích na atletickém čtyřboji (60 m, 1000 m, koule/míček, dálka/výška). Družstvo starších žáků ve složení Martin Podsclan, František Žaba, Michal Tesař, Tomáš Jarina a Václav Braun obsadilo 1. místo a s velkým náskokem postoupilo do krajského finále (KF). To proběhlo v Tachově. I přesto, že družstvo bylo oslabeno o Václava Brauna, hoši opět zvítězili a vybojovali postup do republikového finále. Je to úžasný a nejlepší výkon v dějinách školy. Na republice budeme reprezentovat naše město v Bílině, tak nám všichni držte palce. Z příspěvku města jsme zakoupili lepší sportovní výstroj (teplákové soupravy, tretry), také Kovobel přispěl sponzorským darem (kšiltovky, trička). Tímto jim děkujeme a budeme se snažit podat co nejlepší výkon. Další atletické klání se uskutečnilo opět v Domažlicích V okresním kole Poháru rozhlasu bojovalo družstvo hochů ve složení - Petr Suske, Jakub Černý, Lukáš Merunka, Jan Brůha, Michal Tesař, Tomáš Jarina, František Žaba, Martin Podsclan, Václav Braun. Podařilo se nám zvítězit a vybojovat postup do krajského finále. KF proběhne v Sušici. Kluci se už těší a trénují, aby zlepšili své dosavadní výkony. Je velice příjemné a lichotivé, že žáci ze ZŠ se 173 žáky porazili mnoho škol s daleko větším počtem žáků. Marie Maštalířská Školní jídelna bude uzavřena od 30. června do 11. července 2008, vařit se začne v pondělí 14. července. Mateřská škola končí provoz 27. června a bude uzavřená celý červenec. Začínáme opět 4. srpna a celý srpen bude omezený provoz: 6:30 13:00 hodin. Školní družina bude uzavřená celé prázdniny. 4

5 Květinový den v Bělé nad Radbuzou dne 14. května proběhl v Bělé již posedmé. Bylo rozdáno 450 ks žlutého kvítku měsíčku lékařského a vybráno celkem korun. Akci zajišťovali a naše poděkování zaslouží pan Jiří Mach, paní Marie Baumanová, Alžběta Csingerová, Jindřiška Cvachovcová, Stanislava Janissová, Ludmila Janissová, Monika Nováková, Alena Pivoňková, Dana Sudová, Dagmar Vejskalová, Marie Zdanovcová, Jana Zunová a Mirka Šůstková. Většinou se setkaly s kladnými ohlasy. Mile překvapily dvě žačky bělské školy, které zakoupily hned několik kvítků. Děkujeme všem, kteří přispěli na konto Ligy proti rakovině. Rybářské závody uspořádala bělská organizace ČRS dne 24. května na rybníku Bělák ve Smolovské ulici. Přijelo 48 rybářů, mezi úlovky byli kapři, cejni, okouni, dokonce i štika. Zvítězil měčínský Bezděk, který si odvezl jako prémii sele. Cenami pro další v pořadí bylo rybářské náčiní a výbava. Nejúspěšnějším mladým rybářem byl hostouňský Ondřej Konopík. Rybářský potěr se zúčastnil okresního kola soutěže Zlatá udice v Horšovském Týně. Mladí rybáři absolvovali lov ryb, předvedli rybolovnou techniku, poznávání živočichů i znalostní testy, a obsadili 3. místo. Jiří Šobr, předseda MO ČRS Bělá Dětský den v neděli 1. června se vydařil, návštěvnost byla veliká, dostatek atrakcí a nechybělo ani vystoupení skupiny historického šermu. U soutěže s názvem Žíznivý sportovec dvě děti mezi sebou soutěžily, kdo dříve vypije brčkem skleničku limonády. Ke stolku přišla tříletá slečna, která důrazně trvala na tom, že chce nalít pivo. Nepovolila, a tak limonádu musela vypít maminka. Setkání s občany, kteří by měli zájem o připravované parcely pro výstavbu rodinných domků v nově vybraných lokalitách. Setkání svolal na 12. května starosta města ing. Libor Picka. Přišla pouze jedna obyvatelka našeho města. Pokud si někdo netroufal či neměl zrovna čas, může se zastavit na bělské radnici. INZERCE Poděkování Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci Dětského dne, který se konal v neděli na fotbalovém hřišti. Organizace neměla chybu a když se připočte dobré počasí, myslím, že si to všichni určitě na sto procent užili. Děti, které zde byly prvně, musely být naprosto uneseny. Určitě se všichni zúčastnění již dnes těší na příští oslavu dětského svátku. Děkuji za všechny děti. Silvie Pangrácová Zahradnictví Vlk Doubravka Okrasné stromky a keře Ovocné stromky Rostliny pnoucí a pokryvné Hrnkové a balkónové květiny Milan Vlk, Doubravka 1 (u Bělé nad Radbuzou) tel Letošní pouťové oslavy se konaly ve dnech 2. až 4. května Akci zajišťoval Sbor dobrovolných hasičů Újezd Sv. Kříže ve spolupráci s kuželkáři a za finanční podpory Města Bělá nad Radbuzou. Od pátku do neděle probíhal turnaj v kuželkách. Sobotní večer patřil zábavě pod širým nebem s kapelou Dolejšáci. Prostor před kuželnou byl zaplněn nejen místními, ale i přespolními. Velký úspěch měla večerní ohňová show v podání horšovskotýnských šermířů. V neděli odpoledne zatančily na plácku pod kostelem půvabné tanečnice pirátské a cikánské tance, do kterých zapojily i veřejnost. A nechyběly ani šermířské souboje. Nedělní odpoledne ještě zpříjemnilo klarinetové kvarteto Junior, které zahrálo a zazpívalo známé písně několika hudebních žánrů v místním kostele. Po koncertě sloužil mši svatou páter Josef Prchal. Věřím, že pestrá nabídka programu uspokojila téměř každého občana či návštěvníka a celá akce tak zpestřila život v naší obci. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách a hladkém průběhu celé poutě. Blanka Triščová, SDH Újezd Sv. Kříže B u r z a f o t b a l o v é v ý s t r o j e Oddíl kopané TJ Start Bělá nad Radbuzou pořádá v sobotu od 13:00 hodin na hřišti u Radbuzy slavnostní zakončení sezóny 2007/2008 za účasti všech družstev oddílu od přípravky po starou gardu. V rámci této akce se uskuteční burza fotbalové výstroje (kopačky, chrániče), na které si zájemci mohou levně zakoupit použitou výstroj. 5

6 Vážení spoluobčané! Již dlouhou dobu se věnuji oboru zajišťování ochrany majetku a osob - pojišťovnictví a jsem rád, když naše pojišťovna pomáhá zajistit své klienty ve zralém věku zhodnocením jejich úspor, ale v první řadě když pomáhá lidem, kteří se ocitnou v těžkých životních situacích, kdy by bez naší pomoci jen těžko čelili následkům osudu. Dnes za Vámi přicházím s nabídkou, kde můžete pomoci dětem v Mateřské škole v Bělé nad Radbuzou. Této MŠ bude vyplacena dotace od naší kanceláře na nákup hraček a jiných pomůcek - částkou 50% z nově sjednaného měsíčního pojistného. Akce trvá od do Přijďte se k nám poradit a posuďte sami výhody, které Vám zajistí naše nová pojištění: - Penzijní připojištění se státním příspěvkem - Pojištění majetku občanů - RYTMUS - životní pojištění až pro dvě osoby - Pojištění vozidel - PASTELKA - životní pojištění až pro tři děti Pokud se Vám tato akce líbí a máte zájem podpořit naši MŠ, kontaktujte mě a domluvíme si termín schůzky. Milan Kop, výhradní reprezentant Allianz pojišťovny a.s. Lesní 88, Bělá nad Radbuzou, tel , k je na kontě pro Mateřskou školu korun. Děkuji všem klientům, kteří si již sjednali pojištění a tím podpořili tento zajímavý projekt. Věřím, že tato suma nebude konečná - o konečném výsledku budete informováni o bělské pouti 20. září Karlmann Pöhnl - pedagog, vlastivědec, historik Nebylo by zajisté v pořádku, kdybychom jen mlčky a bez zasloužené připomínky přešli sté čtyřicáté výročí narození o široký kraj pod Českým lesem tak mnohostranně zasloužilého bělského rodáka - učitele Karlmanna Pöhnla. Pöhnlové měli mezi bělskými měšťany významné a vážené postavení už před založením místní fary a matrik (1786). Nacházíme je pravidelně mezi radními a nejeden muž z tohoto rodu se stal bělským starostou. Na budoucího pilného a nadšeného vlastivědce měl nemalý vliv vzdělaný strýc - P. Carl Pöhnl -, který působil i ve své rodné Bělé jako kaplan počátkem 70. let XIX. století. Otec budoucího odborného učitele, historika a pilného publicisty - Franz Pöhnl, byl hostinským stejně jako už jeho otec (také Franz) a zasedal mnoho let v městské radě. Karlova maminka Theresie byla ze mlýna U Dolejších (č. 68), dcera mlynáře Karla Spörla a jeho ženy Anny rodem Eckertové z Újezda Svatého Kříže. Ve mlýně u děda a babičky pobýval Karl velice často se svými sourozenci - a pozorně naslouchal vyprávění prarodičů, i mlečů a čeládky o starých časech Zatím se mi nepodařilo vypátrat, zda ještě dnes stojí Pöhnlův rodný dům - čp údajně na dolní části náměstí nedaleko Bezděkovského potoka. Narodil se 29. října v roce 1878 (křtěn Karl Borom.(-ejský) a do svého rodného domu se rád zejména o prázdninách navracel. Mnoho citových vazeb poutalo Pöhnla k Horšovskému Týnu, kde navštěvoval na počátku 90. let XIX. století měšťanskou školu a žili tam jeho příbuzní - Pöhnlovi i Spörlovi. Nesporný a celoživotní vliv na něho měl nepochybně ředitel a v okresním městě právem vážený muž - Karl Liebscher, - pozdější autor první podrobné vlastivědy Horšovskotýnska. Lze též právem předpokládat, že už jako žák pátral Pöhnl po pramenech a památkách starobylého města. V roce 1896 přichází mladistvý Pöhnl do stověžaté Prahy, která mu na celý život učarovala. Na učitelském ústavě pro německé studenty měl řadu výborných profesorů (byli mezi nimi i K. P. Schmidt a G. Görg). Patřil na odborné škole mezi nejlepší žáky - a v roce 1900 ústav s vyznamenáním absolvoval. Celá další životní cesta K. Pöhnla - učitele v terénu je spojena s Ústeckem, jen s výjimkou vojenské služby v 1. světové válce. Po převratu a vzniku ČSR se Pöhnl vrátil do Ústí nad Labem a jako učitel - defektolog se zasloužil o založení zvláštní školy, kterou pak řadu let řídil. Bez ohledu na poměrnou vzdálenost svého rodného kraje nadále spolupracoval s německými, ale i českými historiky (též s Prof. Dr. Františkem Roubíkem a P. Františkem Teplým, nejbližším přítelem J. Š. Baara). Měl jsem velmi pracně a dlouhými desítkami let nashromážděnou sbírku Pöhnlových vzácných časopiseckých prací, žel, že byla vandalsky spálena při mém hrubém napadení v domažlickém rodném domku v noci Vlastnil jsem i jeho knihu Geschichte der Kreisstadt Bischoftienitz [Příspěvky k dějinám okresního města Horšovského Týna] (1930) s přílohami. Karlmann Pöhnl - ač vůbec nebyl fašista - byl nucen opustit rodnou zemi i milovaný, drahý rodný kraj Zemřel v bavorském Urachu 27. září 1959 a tam je i pohřben. (Pokračování) Mgr. Jan Prokop Holý, Hostouň 6

7 Na každého z nás působí reklamy, především ty televizní. Většina z nich je spíš hloupější, pouze některé české a určené pro české diváky dávají nějaký smysl. Jedna z povedených je reklama, která propaguje chuť krásně oroseného kozlíka, který tak chutná po dobře provedené práci, když už je vše hotové. Chalupáři posekali trávníky na zahradě a mohou v té své hospodě řešit třeba kvalitu sekaček. Mají to dobře zařízené, dokonce existuje osada, kde mají vymezené hodiny pro používání sekaček. To by asi v našem městě nešlo. Sekačky jedou na plný výkon ať je pátek nebo svátek. Pilní sekáči začínají s čerstvým ránem a končí s pozdním večerem. Jejich vzorně udržovaný trávník potěší oko každého kolemjdoucího, ale řev sekačky třeba v neděli brzy ráno, ten asi nepotěší nikoho. Je tak těžké pochopit, že vaši spoluobčané mohou mít jiný denní režim, a brát na ně ohled? čerpací stanice pohonných hmot v Bělé nad Radbuzou už funguje 5 let? Dne 15. srpna 2003 ji otevřeli zástupci Agropodniku Domažlice. před 10 lety, dne 11. května 1998, vypukl v Bělé nad Radbuzou jeden z největších požárů? Shořela uskladněná umělá pryskyřice v celkové množství 50 vagonů, škoda činila 13 milionů korun. v roce 1988 byla dokončena stavba rybářské klubovny? Slouží dobře nejen rybářům, ale i pro společenské události. již 30 let má město Bělá nad Radbuzou svůj znak? V roce 1978 jej vytvořil bývalý bělský obvodní lékař MUDr. Oldřich Tikal. v roce 1973 vybudovali bělští hasiči lávku přes Bezděkovský potok? Využíváme ji už 35 let. v únoru 1958 nacvičovaly bělské ženy, členky tělovýchovné jednoty, na tělovýchovnou slavnost, která se konala v Seredi na Slovensku? Zúčastnilo se jí 14 cvičenek. v roce 1958 byla zahájena stavba bělského kulturního domu? Většina prací byla provedena svépomocí občanů. je tomu 75 let (v roce 1933), kdy ukončila svoji činnost sklářská huť v Karlově Huti? Založila ji tehdejší majitelka panství Újezd Svatého Kříže, kněžna Anna Terezie Metternichová, v roce před 95 lety, v roce 1913, měla Bělá nad Radbuzou obyvatele a stálo zde 237 domů? v roce 1913 navštěvovalo čtyřtřídní školu v Železné 235 dětí? V tomto roce bylo v Železné 139 domů. v roce 1678, před 330 lety, koupil od Lamingenů celé panství (Újezd Svatého Kříže, Bělá nad Radbuzou a okolní vsi) Kašpar Zdeněk hrabě Kaplíř ze Sulevic ( )? Byl to slavný voják zvaný Turkobijec - největší proslulost mu vynesla účast na velení při obraně Vídně před Turky roku S ním na panství přišla i jeho třetí manželka Anna Terezie rozená Cukrová z Tamfeldu, pozdější kněžna Metternichová (zemřela v roce 1713 ve věku 75 let). ve stejném roce začala přestavba křížského zámku? Zchátralý objekt byl přesně za 300 let, v roce 1978, odstřelen. Potřebujete vyřadit rozbitý mobil nebo přehrávač, a nemáte cestu do sběrného dvora? Použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) Správná likvidace tohoto produktu pomůže zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Proto byla založena významnými firmami z oboru spotřební elektroniky Asociace spotřební elektroniky, která dala základ dalšímu společnému postupu pro zajištění, organizaci a financování nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení. V červenci 2005 byla založena členy asociace jako výkonná složka společnost ASEKOL s.r.o. - kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Díky této společnosti Městský úřad Bělá nad Radbuzou získal sběrnou nádobu na vyřazené elektrozařízení, tzv. E-Box. - E-Box je umístěn v přízemí budovy Městského úřadu - do E-Boxu patří: kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony, DVD přehrávače - do E-Boxu nepatří: baterie, úsporné žárovky a zářivky Poděkování Ráda bych poděkovala manželům Karolíně a Ľudovítu Kopčekovým za ochotu a pomoc při mém onemocnění. Helena Petrášová 7

8 Radbuza pramení severně od předělového pásma na čáře Švarcava - Závist a má dva prameny, vznikající v nadmořské výšce 700 m. Pravý začíná asi 1,2 km od kóty 665 m n. m., leží mezi obcemi Horní a Dolní Huť ve směru severozápadním. Levý pak ve stejné vzdálenosti od této kóty na sever. Asi 500 m od místa vzniku se oba prameny spojují pod úhlem 45 º a pokračují v toku směrem na sever. Po dalších 600 m přijímá Radbuza z obou stran nepojmenované lesní potoky. Pravý z nich začíná v lesích u obce Závist, druhý stéká ze svahu Dianahofského lesa. Dále pokračuje Radbuza ještě asi 1 km jako lesní potok a pak volnou krajinou k obcím Bedřichov a Rybník. Zde přijímá zleva potok z herštejnské rozsochy posílený potokem ze svahu Železného vrchu (787 m n. m.). K soutoku dochází ve výšce 535 m n. m. Soutok s dalším potokem, Herštejnským, je ve výši 527 m n. m. Asi 1 km pod obcí Rybník přetíná Radbuzu komunikace Rybník-Ostrov- Mutěnín. Ve volném údolí kolem zaniklé obce Stará Huť se Radbuza rozdvojuje asi v úseku 500 m jako náhon pro bývalé hamry. U Mostku přijímá zleva lesní potok vznikající na severovýchodním svahu Velkého Zvonu nad zaniklou samotou Strasshütte, a u pily v Novém Dvoře zleva další lesní potok ze severovýchodního úbočí Plattenbergu. * byly zahájeny práce na cyklostezce Železná-Pleš-Friedrichshäng, byla stezka slavnostně otevřena. * byl udělen Oscar za občanskou statečnost panu Luďku Machovi. * se na hraničním přechodu Železná-Tillyschanz slavnostně spojil český a německý úsek Svatojakubské cesty. * se konal poprvé v historii našeho města svatební obřad mimo obřadní síň radnice - v Parku Smíření v Železné. * byly zahájeny práce na výstavbě nových bungalovů v DPS Slavnostní zakončení fotbalové sezóny 2007/2008 za účasti všech družstev oddílu (zápasy přípravky proti maminkám, žáků proti trenérům, tatínkům, zápasy dospělých) 13:00 hřiště u Radbuzy Turnaj starých gard - Memoriál Standy Blehy ročník (Bělá, Třemešné, Hostouň) Slavnosti Nikla Přátelský zápas Bělá-Šluknov Železný muž - žena Bělska ročník triatlonu Hasičská soutěž v Újezdě Svatého Kříže Cyklovýlet Cheb - Bělá Vážení spoluobčané, od vydání minulého zpravodaje neuplynulo mnoho týdnů, přesto proběhlo mnoho akcí. Ať již společenských, kulturních, zájmových či sportovních - celkem jich bylo 18. Rádi konstatujeme, že se setkávají s velkým zájmem a návštěvností. Sluší se poděkovat všem, kteří se zúčastnili čištění řeky Radbuzy a Bezděkovského potoka, a tím napomohli životnímu prostředí. Máme před sebou čas dovolených a prázdnin. Přejeme vám jejich příjemné prožití, pěkné počasí, hodně krásných zážitků. Při cestách myslete na pravidlo šťastného návratu, a pokud zůstanete doma, nezapomeňte, že pořadatelé místních akcí ani o prázdninách nespí. Na závěr připojujeme citát z díla Kruciáty lásky od kardinála Stefana Wyszyňského: Každému čiň dobro tak, jak chceš, aby ho druzí činili tobě. Nepřemýšlej o tom, co má někdo udělat pro tebe, ale o tom, co máš ty udělat pro někoho. Nepřechovávej v srdci hněv. Vždy podej ruku ke smíření první. 8 Bělští radní Bělští radní informují. Občasník. Vydává Městský úřad Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, Bělá nad Radbuzou, IČO Evidenční číslo MK ČR E Příspěvky mohou být redakčně kráceny.

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Město Český Brod Zastupitelstvo města Souhrn (anonymizovaný)

Město Český Brod Zastupitelstvo města Souhrn (anonymizovaný) 1 Město Český Brod Souhrn (anonymizovaný) z 16. řádné jednání zastupitelstva města, která se konala ve středu 09.11.2016 od 18:00 hod v: Obřadní síň 50/2016 VPS speciální stavební úřad pro místní komunikace

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obec Radějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zastupitelstvo obce Radějovice

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE (územní kolo)

Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE (územní kolo) Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE 2013 (územní kolo) MO ČRS Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem 17. 5. - 19. 5. 2013 O B S A H Organizační výbor Všeobecné pokyny Technické

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,-

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,- Město Hostouň Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy 15 335 000,- 1111 Daň z příjmu FOZČ 3 150 000,- 1112,3 Daň z příjmu FOSVČ 445 000,- 1121 Daň z příjmu PO 3 400 000,- 1122 Daň z příjmu obce

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2005

V Ř E S K O V Á K květen 2005 V Ř E S K O V Á K květen 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní úvodní slovo musím věnovat chování některých z vás. Ač jsme několikrát upozorňovali na to, že do kontejnerů patří jen určený odpad,

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Mgr. Zuzana Šídlová, Alena Losová, Bc. Barbora Hlobeňová,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

2. Obec v kostce (pokračování) a v žádném případě nezaplacení tohoto poplatku, přes nespravedlnost, přes tvrzení, že poplatník nemá žádný odpad atd., jsme si již na tento poplatek zvykli. Nikdo z nás nemůže

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Zápis z XIX. VZZO konaného dne Návrh programu XIX. VZZO, konaného dne (čtvrtek) od hod. v zasedací místnosti KD:

Zápis z XIX. VZZO konaného dne Návrh programu XIX. VZZO, konaného dne (čtvrtek) od hod. v zasedací místnosti KD: Zápis z XIX. VZZO konaného dne 30. 6. 2016 Bod 1) Dnešnímu VZ bylo přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 6, tudíž dnešní VZ je usnášení schopné. Návrh a změny Usnesení připravuje pan Ludka, sestavením

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ 28. 5.2016 Pojďte si protáhnout údolím řeky CELKOVÁ TRASA: 14,4 KM START 1 - ŠERPOVÉ (14,4 KM) Filipova Huť (rozcestí) Modrava (po zelené značce) Hradlový most Rechle

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více