TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Březen 2011 Číslo 3 Ročník XXI O plesech a bálech V zimním období se velká část naší populace účastní různých plesů. Smysl tohoto dění je vždy podobný. Slouží dnes, tak jako před dávnými lety, ke sdružování, flirtování a tancování. Podle encyklopedie je ples společenská událost, obvykle slavnostní povahy, která je spojena se společenským tancem. Plesy bývaly v minulosti především výsadou vyššího stavu, tedy šlechty. V průběhu 19. století se postupně stávaly běžnou součástí tehdejší měšťanské společnosti. V té době byly takové lidové plesy označovány slovem bál. Pořádaly je různé občanské spolky, cechy apod. Chodí se na ně ve vhodném společenském oděvu. Také mohou být lidé v přestrojení a v maskách, potom se jedná o ples maškarní. Samotné akce s tancem vznikaly na panských dvorech ve Francii v 15. století a odtud se šířily dál do Evropy. Nejprve byly pořádány v rámci různých oslav, například narozenin, křtin, svateb a později již byl hlavním cílem tanec. První ples se konal ve Francii roku V Praze se programy s tancem pořádaly asi od poloviny 18. století. Ale již dříve se v Čechách obyvatelé měst a vesnic setkávali a bavili na hodech, posvíceních, poutích atd. Na plese si mohou mladí vyzkoušet tance, které se naučili v tanečních kurzech. Starší jsou pak již zkušenými matadory v tancování waltzu, valčíku, polky, tanga, foxtrotu či mazurky. Podle toho, jak bohatý je repertoár kapely, může zaznít i cha-cha, jive, rumba, blues, rock and roll, twist a jiné. Chování na plese mívá svá pravidla, která platí již po staletí. První zdraví pánové, samozřejmě platí, že pozdravit je slušnost, odpovědět na pozdrav nutnost. To však platí i v běžném životě. Zajímavé jsou návody k chování předválečného učitele společenské výchovy Otakara Landy :,, Šlápne-li pán dámě na nohu, musí se náležitě omluviti. Dáma nesmí dát najevo své rozhořčení. Stejně tak, jestliže pán nějak roztrhl dámě při tanci šat. Jistě to nebylo učiněno ve zlém úmyslu a dáma má onu věc pánovi prominouti, i kdyby ji to sebevíce mrzelo. Uklouzne-li dáma při tanci a upadne, pán ji ihned zdvihne a dělá jako by se nic nestalo. O tom, co se bude dít, když upadne pán, nepíše se nic. Oblečení dam nemá být přeplácané, aby výsledný dojem byl,, to je ta hezká dáma v pěkných šatech a ne,, tamhle je cukrová vata a nahoře z ní kouká nějaká paní. Někdo z nás si letos užil ples třeba maturitní, myslivecký, hasičský, svíčkový, sportovní, městský, zahrádkářský, muzikantský či jiný. A na koho se usmála štěstěna, nesl si domů kromě,, jiného i něco z tradiční tomboly. Jeden z nejhonosnějších plesů je pořádán v Opeře ve Vídni. Jeho tradice sahá do let Jistě zážitek. Ale lidé se dokážou příjemně pobavit i v sokolovnách nebo kulturních domech. Plesová sezóna je za námi. Doufám, že jste si ji příjemně užili a nezbývá nic jiného, než si počkat do příštího roku, abychom si mohli, jak říká hudebník Ondřej Havelka, tzv. šoupnout křápem. Václav Heidinger Maturitní ples oktávy trhovosvinenského gymnázia se konal 18. února v Borovanech. K tanci hrála skupina Life band. Fr. Slípka, foto: Jaroslav Klíma 1

2 INFO MĚSTSKÉ POLICIE TRHOVÉ SVINY Z deníku městské policie byla provedena kontrola mladistvých v restauraci u Čáhů. Nebyl zjištěn žádný přestupek, dále byla provedena kontrola na herní automaty asistovala při odpojení el. energie u garáže černého odběratele byly kontrolovány dvě osoby sedící u automobilu bez SPZ přivolána hlídka PČR a záležitost předána. Bylo zjištěno, že jedna osoba je registrována jako hledaná a že vůz byl odcizen hlídka přivolána na ul. Sídliště, kde parta nezletilých ničila houpačky na dětském hřišti, jednalo se o tyto nezletilé asistence při mimořádné situaci, zabezpečení provozu v ulici Pekárenská při kontrolní činnosti na Červeném vršku hlídka zjistila, že v poli leží vložka od pohřební urny řešeno se Správou majetku TS a následně s majitelkou hrobu, ze kterého byl zcizen obal urny zjištěna černá skládka v obci Jedovary a poté i v obci Rankov. Obě byly zdokumentovány ve 12,30 byla na Žižkově náměstí kamerovým systémem zachycena skupina mladistvých, jak popíjí alkoholické nápoje jednomu z kontrolovaných nebylo 18 let alkoholický nápoj mu dal jeden z přítomných mladíků řešen blokovou pokutou byla obdržena stížnost od občanů Rankova, že firma, která vyváží komunální odpad, neukládá popelnice na okraj vozovky 2x provedena kontrola a fotodokumentace, popelnice byly u kraje vozovky spolu s PČR asistence u havárie dvou vozidel mezi TS a Rejty asistence při odebírání dětí z rodičovské péče v obci Hrádek při pochůzkové činnosti kontrolována skupina lidí, kteří popíjeli alkohol v průchodu u bankomatu České spořitelny byli požádáni, aby prostor dobrovolně opustili, což se stalo při pochůzkové činnosti by zjištěno, že je v křižovatce ulic Bezručova a Trocnovská zaparkováno auto, které není zajištěno proti odcizení a je neosvětleno bylo rozhodnuto o odtažení vozidla byl proveden odchyt psa dvou psů psa v hořícím domě lišky hlídka upozorněna na volně pobíhající prase osla křepelku kachny slepice buvola dvě kozy hlídka upozorněna dětmi na autem sraženou kočku, byla odvezena k veterináři (ze záznamů MěP vybrala Mgr. V. Korčaková) 2

3 OTÁZKA PRO... Usnesením ZM č. 12/2011 ze dne 14. února 2011 zastupitelstvo města pověřuje řízením Městské policie při MěÚ Trhové Sviny, zákona 553/1991 Sb. o obecní policii, paní Mgr. Věru Korčakovou. Co je nového u MěP? Mluvit o změně koncepce MěP by bylo přehnané, přesto se budu snažit o řadu změn. V první řadě jsme přehodnotili rozdělení pracovní doby a rozhodli jsme se posílit noční služby z pátku na sobotu a ze soboty na neděli a v tuto dobu se zaměřit především na okolí restaurací a míst, kde se konají různé kulturní akce. Zde se bude kontrolovat především podávání alkoholu mladistvím a řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu. K povinnostem MěP patří také řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti dopravy. Řeší se především nepovolené parkování, zvláště tam, kde by mohlo být nebezpečné pro ostatní vozidla i chodce. Bude opět zintenzivněna kontrola dodržování povolené rychlosti. MP se zaměří na dodržování veřejného pořádku, např. na skupinky mladých lidí, po kterých zůstává na veřejných prostranstvích nepořádek, ale i na majitele psů, kteří se doposud nenaučili po svých psech uklidit exkrementy. K tomu chci ještě dodat, že je dostatek sáčků na psí exkrementy, které je možné si vyzvednout u košů na psí exkrementy, kde je městská policie pravidelně doplňuje, popř. přímo na MěP v úředních hodinách. Také jsou objednány nové odpadkové koše na psí exkrementy, které budou umístěny na dalších místech, kde se psi venčí. Odchyt volně pobíhajících psů patří k poměrně časté činnosti MP. Na tento odchyt musí být strážníci speciálně školeni, a pokud by tento odchyt musela provádět specializovaná firma, bylo by to velmi finančně nákladné. OMLUVA V únorových Trhosvinenských listech, na straně 2, jsou uvedeny informace o schválených Obecně závazných vyhláškách, kdy správný datum nabytí jejich účinnosti je (v TSL je uvedeno ). Omlouvám se za překlep a děkuji za pochopení. za Město Trhové Sviny R. Kříhová,sekretariát města Výběrová řízení na služby Od začátku roku proběhlo již několik výběrových řízení na různé investiční akce, se kterými se může každý seznámit na webových stránkách města. Kromě toho ale proběhly i dvě soutěže o nejlepší cenu za služby, poskytované Městskému úřadu Trhové Sviny, o kterých bych chtěl také informovat. Jednalo se o nejvýhodnější nabídku na pojištění majetku. Tato soutěž, kterou pro město organizuje zdarma firma Greco, probíhá každý rok a i letos se přes zvýšený objem majetku města podařilo opět cenu snížit a to ze ,- na ,- Kč. Druhá soutěž proběhla o nejvýhodnější nabídku telefonního operátora. V tomto případě se smlouvy uzavírají na dva roky a vždy po této době se uzavírá nová smlouva s tím, kdo nabídne nejlepší podmínky. Pro nové období je úspora pro průměrné měsíční náklady na pevné linky, včetně paušálů zhruba 1 000,- Kč a v mobilních hovorech včetně SMS je úspora ještě výraznější ( zhruba 2/3) při předpokládané nové ceně měsíčního hovorného asi 7 000,- Kč. Z. Valut, tajemník MěÚ INFORMACE Z RADNICE Nadále pokračuje a je podporována spolupráce s Policií ČR, podařilo se zorganizovat i společnou schůzku MP, PČR a zástupců SOŠ a SOU TS, kde se diskutovalo o negativních jevech ve škole, o jejich prevenci a domluvil se i společný postupu při jejich řešení. V souvislosti s plánovou změnou mobilního operátora pro městský úřad, plánuji i zřízení horké linky, která občanům zjednoduší přivolání MP a doufám, že napomůže i lepší spolupráci mezi MP a občany. Mgr. Věra Korčaková Vedoucí městské policie Jan Junek Důležitá oprava kanalizace Na přelomu ledna a února letošního roku byla provedena oprava silniční dešťové kanalizace v Bezručově ulici. Oprava probíhala pod dohledem a organizací SÚS České Budějovice. Touto opravou bylo trvale zabezpečeno odvodnění této silniční komunikace, a tak by se již neměla opakovat situace, která při letních přívalových deštích v roce 2009 způsobila vytopení rodinných domů v ulici K Leváčku. za Odbor správy a údržby měst. majetku František Kolář Účast v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2010 Tepelné hospodářství Města T. Sviny spol. s.r.o. se do této soutěže přihlásilo s projektem Výroba tepla a elektřiny z biomasy. Mezi dalšími 275 dalšími přihlášenými se projekt Tepelného hospodářství Trhové Sviny zařadil v kategorii Země mezi 6 nejlepších. Ze zprávy Týmu E.ON Energy Globe Award ČR E.ON Česká republika, s. r. o. 3

4 Krátce z jednání zastupitelstva města Usnesení z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 14. února 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech. K bodu 1) Usnesení ZM č. 1/2011 Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení z II. veřejného jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny. K bodu 2) Usnesení ZM č. 2/2011 Zastupitelstvo města Trhové Sviny na svém zasedání dne usnesením č. 1/2011 se v souladu s ust. 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo vydat tuto změnu č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Trhové Sviny ze dne I. Mění se 10 odst. 6 a 15 odst. 1 jednacího řádu. Nové znění těchto ustanovení je následující: 10 odst. 6 Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo města. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Výsledek veřejného hlasování každého člena zastupitelstva se jmenovitě uvede v zápise. 15 odst. 1 O průběhu zasedání zastupitelstva města se pořizuje zápis a zvukový záznam. Zápis podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva města, schválený pořad jednání zastupitelstva města, průběh a výsledek hlasování, u veřejného hlasování výsledek hlasování jmenovitě u jednotlivých členů zastupitelstva a přijatá usnesení. Pořízený zvukový záznam ukládá sekretariát starosty k podkladům příslušného jednání zastupitelstva. II. Tato změna jednacího řádu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení. K bodu 3 a, b, c) Usnesení ZM č. 3/2011 a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 19/2010: změny v příjmech o celkovou částku ,00 Kč změny ve výdajích o celkovou částku ,00 Kč změny ve financování o celkovou částku ,00 Kč b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 20/2010: změny v příjmech o celkovou částku 0,00 Kč změny ve výdajích o celkovou částku 0,00 Kč c) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 1/2011: změny v příjmech o celkovou částku Kč změny ve výdajích o celkovou částku Kč K bodu 3 d) Usnesení ZM č. 4/2011 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí aktualizovaný rozpočtový výhled. K bodu 3 e) Usnesení ZM č. 5/2011 Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu na rok K bodu 4) Usnesení ZM č. 6/2011 Zastupitelstvo města rozhodlo přidělit 10 % úspory z odměn zastupitelů v celkové výši 3 014,-Kč za rok 2010 a ,-Kč za rok 2011 na akci fotbalový turnaj přípravek oddílu kopané TJ Spartak Trhové Sviny o pohár města K bodu 5) Usnesení ZM č. 7/2011 Zastupitelstvo města rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. KN 2085/29 o výměře 213m 2 v k.ú. Rankov u Trhových Svinů za cenu 50,-Kč/m2 paní Ing. Dagmar Novákové, Tylova 6/122, České Budějovice. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelka. K bodu 6) Usnesení ZM č. 8/2011 Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy o úplatném převodu práv se společností BTG Bioheat International B.V. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. K bodu 7) Usnesení ZM č. 9/2011 Zastupitelstvo města souhlasí s doplněním usnesení UZM č. 98/2010 a UZM 99/2010 o bydliště a datum narození pana starosty Ing. Radislava Buška a paní místostarostky města Mgr. Věry Korčakové. K bodu 8) Usnesení ZM č. 10/2011 Zastupitelstvo města ukládá Finančnímu a Kontrolnímu výboru sestavit návrh plánu činností a jednací řád a předložit je na dalším jednání ZM. K bodu 9) Usnesení ZM č. 11/2011 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o územních studiích a souhlasí se stanoviskem komise výstavby. K bodu 10) Usnesení ZM č. 12/2011 Zastupitelstvo města pověřuje řízením Městské policie při MěÚ Trhové Sviny, zákona 553/1991 Sb. o obecní policii, paní Mgr. Věru Korčakovou. K bodu 11) Usnesení ZM č. 13/2011 Zastupitelstvo města schválilo finanční podíl Města Trhové Sviny ve výši Kč (20% podíl ) v rámci Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací Trhové Sviny na rok K bodu 12 a) Usnesení ZM č. 14/2011 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložený věcný rozpočet SÚMM, OŽP a MP na rok K bodu 12 b) Usnesení ZM č. 15/2011 Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem budovy stavby bez č.p. na pozemku parc. č. st. 110 v k.ú. Březí u Trhových Svinů od Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. K bodu 12 c) Usnesení ZM č. 16/2011 Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí příspěvku na rozpočtový rok 2011 na částečnou úhradu nákladů spojených s činností LSPP v Trhových Svinech, kterou město uzavře s Jihočeským krajem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (podrobný zápis z jednání zastupitelstva najdete na Bezplatný PC kurz pro maminky s dětmi Konec měsíce března 2011 bude v Trhových Svinech spojený se zahájením bezplatných počítačových kurzů, tentokráte pro rodiče s dětmi do 15 let, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené nebo jsou nezaměstnaní. Jedná se o kurzy Základy práce s PC akreditované MŠMT, na ně pak naváží kurzy pokročilé práce s PC. Dvě skupiny rodičů se budou scházet na městském úřadu pravidelně jednou týdně. Kurzy pořádá Attavena, o.p.s. v rámci projektu Umanutý zavináč, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. V základním kurzu účastníci získají počítačové dovednosti v programech MS Word, MS Excel, naučí se efektivně pracovat se složkami a soubory, internetem a elektronickou poštou. Každé lekce se bude účastnit i asistent výuky, který vyřeší individuální problémy účastníků. Úspěšní absolventi programu získají Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Motivací pro vstup do projektu není jen samotný uznávaný dokument o absolvování, ale především získání uceleného souboru počítačových znalostí, které mohou pomoci zájemcům při návratu do práce po době strávené doma s malými dětmi. Kurzy poběží každý čtvrtek od do v čase 8:30-11:30 nebo 12:30-15:30 (s možností posunu začátku lekce na 13:00). Po dobu výuky bude bezplatně zajištěna péče o děti skupinou školených asistentek. Poděkování za poskytnutí prostor a spolupráci při realizaci tak patří nejen Městskému úřadu v Trhových Svinech, ale i MC človíček Nebojsa, kde bude postaráno o děti klientek. Na základní program naváží dle projevených priorit klientek dva kurzy pokročilé, jejichž témata si klientky samy zvolí z šesti nabízených. Zájemci se mohou přihlásit u koordinátorky projektu Kateřiny Štěrbové na tel nebo na Kapacita kurzu je omezena. Více informací na 4

5 Další úspěchy gymnazistů AKTUÁLNĚ Po říjnovém úspěchu Veroniky Beníškové z tercie GTS, která se stala absolutní vítězkou v literární soutěži nakladatelství Albatros, vybojovali studenti gymnázia diplomy ještě v dalších čtyřech soutěžích. V prosinci získala Tereza Kropáčková ze sexty čestné ocenění organizace Meta, sdružení pro příležitosti mladých migrantů, a 4. místo v celostátní literární soutěži Čeština je i můj jazyk. Záštitu nad touto akcí převzal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš. V únoru byly vyhlášeny výsledky okresního kola olympiády v dějepisu, kde se jako druhá umístila Lenka Kunzová z tercie. Do stejné třídy putovaly diplomy a ceny ze soutěže Jihočeská próza a poezie. Na slavnostním večeru je osobně předával hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola ve III. kategorii byla na 2. místě Veronika Beníšková a čestné uznání obdržela Kateřina Zettlová. Zabodovaly i studentky sexty ve IV. kategorii získala za prózu 1. místo Kristýna Grofová a čestné uznání Anna Žohová, v poezii obhájila 3. pozici Tereza Lošková. Únor přinesl do Gymnázia Trhové Sviny dosud největší úspěch tohoto školního roku Tereza Kropáčková ze sexty stála na pódiu Koncertní síně Otakara Jeremiáše a poslouchala fanfáru pro vítěze v soutěži Talent Jihočeského kraje 2010 kategorie všestranný talent. Diplom a ceny převzala od členky Rady Jihočeského kraje RNDr. Jany Krejsové, pod jejíž záštitou se soutěž konala. I ve zbývajících měsících tohoto školního roku o sobě gymnazisté jistě dají vědět. Mgr. Iva Kumstová Červené kontejnery na drobné elektro od společnosti ASEKOL v Trhových Svinech Druhého března letošního roku byly v našem městě rozmístěny 3 červené kontejnery od společnosti ASEKOL. Tam se mohou odkládat veškerá drobná elektrozařízení z kanceláří, domácností (s výjimkou zářivek), např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další. Baterie monočlánky, ploché baterie a baterie z mobilních telefonů se vhazují do místa, které je označeno na kontejneru vpravo. Jeden kontejner je u nové budovy městského úřadu, druhý je u výměníku v Budovatelské ulici a třetí u prodejny potravin na sídlišti u školy (bývalý Pramen). Další možnost odložení vysloužilého elektrozařízení samozřejmě zůstává ve sběrném dvoře v Trhových Svinech. Věříme, že tato další služba přispěje k pohodlí všech našich občanů. Za odbor životního prostředí Iveta Roulová Odkládání jedlých rostlinných olejů v Trhových Svinech V nejbližší době dojde v našem městě k rozmístění tří plastových popelnic na jedlý rostlinný olej. Jedna bude umístěna v Budovatelské ulici u výměníku, druhá u prodejny potravin na sídlišti u školy (bývalý Pramen) a třetí u vchodu do stadionu nad garážemi (u kuželny). Popelnice nepůjdou otevřít a budou mít pouze otvor pro vhození plastových lahví s olejem. Je nutné, aby lahve byly řádně zavřeny a olej nevytékal. Prosíme občany, aby maximálně využívali této možnosti likvidace olejů z domácností. Nadále zůstává i možnost odkládání olejů ve sběrném dvoře. Prozatím budou v našem městě rozmístěny tři popelnice. Vše budeme monitorovat a uvidíme, jak se tato možnost likvidace osvědčí. Za odbor životního prostředí Iveta Roulová 5 Tereza Kropáčková ze sexty vítězka soutěže Talent Jihočeského kraje za rok 2010 v kategorii všestranný talent. Foto: Mgr. F.Slípka Veronika Beníšková z tercie (druhá zleva) přebírá cenu od hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly. Foto: Mgr. I.Kumstová

6 Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje Rada města na svém 3. jednání ( ) pověřila místostarostku města, aby požádala krajský úřad Jihočeského kraje o poskytnutí informací s odůvodněním o jednání JčK ( ) na níže uvedené téma. Odpověď1. náměstka hejtmana JčK zde uveřejňujeme na webu města (www.tsviny.cz) ji najdete i s přiloženými mapkami a tabulkami. Datum: Vážená paní místostarostko, v souvislosti s Vaší žádostí o poskytnutí informací ve věci přípravy a realizace dopravního řešení v Trhových Svinech v návaznosti na prezentaci projektu Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje Vám sděluji následující skutečnosti. Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje je podkladem pro tzv. velkou aktualizaci Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje. Tato studie byla provedena a její závěry vyhodnoceny na základě analytických podkladů, které byly transformovány do multikriteriálního hodnocení. Mezi taková kritéria nebyl zařazen stupeň projektové přípravy jednotlivých akcí ani preference samospráv. Tyto skutečnosti budou nicméně brány v potaz při aktualizaci Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje, z tohoto důvodu jsem také považoval za důležité projekt osobně představit všem starostům v Jihočeském kraji. Pokud je záměr rozvoje dopravní infrastruktury, silnic II. a III. tříd, stávajících samospráv odlišný od výsledků prezentovaných projektem, považuji za nezbytné, aby tuto skutečnost daly najevo jednoznačným stanoviskem na základě usnesení zastupitelstva města, resp. obce. Jihočeský kraj pak k jednoznačně deklarovanému záměru města či obce na základě odborného podkladu zaujme konečné stanovisko s cílem dosáhnout oboustranně uspokojivého konsensu. Tolik k problému v obecné rovině. Ke konkrétnímu dotazu týkajícího se dopravního řešení tranzitní dopravy v Trhových Svinech Vám sděluji, že stavba jako taková byla vyhodnocena jako akce s vysokou prioritou, což předpokládá dobu realizace do 7 let. Projekt nevyhodnotil jako vhodné řešení stavbu plánované a vyprojektované přeložky II/156, Trhové Sviny vzhledem k tomu, že největší podíl tranzitní dopravy zatěžuje silnici II/156 ve směru od Českých Budějovic a končí na náměstí, kde dochází k rozpadu této dopravy. Přeložka tedy neřeší nejvíce zatížená místa ve městě Trhové Sviny, resp. je řeší jen ve velmi malém úseku. Z přiložených kartogramů rozpadu dopravy je zřejmé, že úsekem vyžadujícím dopravní řešení je část silnice II/156 od vjezdu do města ve směru od Českých Budějovic po náměstí. Na druhou stranu studie nedoporučila realizaci tzv. velkého obchvatu vzhledem k jeho absolutní ekonomické neúnosnosti. Jihočeský kraj je tedy připraven v nejbližších měsících zadat vyhledávací studii, která by zohlednila dopravní zatížení části města tranzitní dopravou a zároveň ekonomické aspekty realizovatelnosti projektu. V případě dalších dotazů neváhejte, paní místostarostko, kontaktovat odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu ke sjednání osobní schůzky. S pozdravem MUDr. Martin Kuba 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje ZUŠ Trhové Sviny opět uspěla v okresních kolech soutěže ZUŠ Každoročně vyhlašuje MŠMT pro žáky ZUŠ soutěž v určitých oborech, které se pravidelně opakují po třech letech. Soutěžním oborem v letošním roce je hra na klavír, akordeon, smyčcové nástroje a kytaru. V současné době proběhla okresní kola (krom hry na kytaru, které se uskuteční ). Naši žáci opět dokázali, že mají skvělé vedení, neboť všichni přihlášení byli oceněni. Ve hře na akordeon získali tři první místa s postupem do krajského kola, jedno druhé a jedno třetí místo. Ve hře na klavír získali druhé a třetí místo, ve hře na housle také druhé a třetí místo. Velký úspěch zaznamenalo oddělení violoncell 3 přihlášení zvítězili ve svých kategoriích a postoupili do krajského kola! Blahopřeji všem zúčastněným žákům i pedagogům a děkuji za vzornou reprezentaci školy i města. Kytaristům držím palce, aby se jim podařilo předvést skvěle vše, co si do soutěže připravili. Oceněni byli tito žáci: Akordeon Vojtěch Švarc - 1.místo, postup vyučující Jaroslav Brácha Petra Marková - 1.místo, postup vyučující Mgr. J. Štorová Vladimír Sokolík - 1.místo, postup vyučující Mgr. J. Štorová Tomáš Návara - 2.místo vyučující Mgr. J. Štorová Václav Mařík - 3.místo vyučující Mgr. J. Štorová Klavír Pavla Maříková - 2.místo vyučující Mgr. V.Vacková Tereza Golombková - 3.místo vyučující Mgr. M. Tröstl Housle Eliška Kostohryzová - 2.místo vyučující Blanka Dašková Eliška Hamadejová - 3.místo vyučující Mgr. M. Pešková Violoncello Josef Šulista - 1.místo, postup vyučující Radka Hájková Bára Kučerová - 1.místo, postup vyučující Blanka Dašková Pavla Kunzová - 1.místo, postup vyučující Radka Hájková Věra Kuthanová, ředitelka ZUŠ Trhové Sviny BYLO V REDAKČNÍ POŠTĚ Chodník k Ternu Potkal mě jeden známý bydlící blízko nás. Tak z procházky, z procházky? Ale, z městského úřadu. Už mě to samotnou donutilo. Copak? Už delší dobu na chodníku před Ternem jsou uvolněny tři dlaždice. Šla jsem pro chleba, přede mnou maminka s kočárkem a vedle ní běžel klučík. Zakopl o jednu z těch dlaždic a padl. Kam koukáš?, ozvala se maminka. Kluk dostal pohlavek a maminka ho ještě chvíli hubovala. Předešla jsem je oklikou kolem těch dlaždic. Jiný den stará paní se dvěma berlemi to měla tak tak. Ještě že ty berle měla. Několik dalších lidí, které i znám, říkalo: Že to městský úřad neopraví, až si tady někdo ublíží pořádně, třeba i zlomí nohu, tak snad potom Když už jsem na úřadě byla, zmínila jsem se i o vzrostlých náletech bezinek, akátů, trní a podobně za garážemi u bývalých sběrných surovin, kde máme garáž i my.. Mládež vzadu po těch keřích leze až na střechy garáží, kde běhají sem tam. Stačí málo a úraz je tu. Bylo by to třeba vyřezat. Druhý den odpoledne na mne někdo volá: Haló, haló, paní, ty dlaždice už jsou usazené do roviny s ostatníma. Tak brzy? Hned druhý den? No to se jdu schválně ještě podívat za ty garáže. A ejhle, pořezáno, odvezeno, upraveno. Bezpečnost a ochrana občanů před možnými úrazy promluvila. Díky vám, vedení údržby města a vašim pracovníkům. Jen tak dál, ať vás mají i ostatní občané za co chválit a buďte tak vzorem dalším. Marie Plchová, Trhové Sviny 6

7 Vstupte do Venkovské tržnice! Venkovská tržnice je informační systém, který funguje v šesti samostatných regionech České republiky. Jedním z nich je také náš region mikroregion Sdružení Růže. Hlavní částí tohoto informačního systému jsou webové stránky, které obsahují katalog podnikatelů a neziskových organizací z regionu, přehled akcí a aktualit týkajících se našeho regionu, ale také nabídku a poptávku místních inzerentů. Webové stránky umožňují uživatelům jednoduchým systémem vložit inzerát, údaje o pořádané akci, popřípadě se zapojit do databáze (katalogu) podnikatelů a NNO. Zatímco inzerát a akce se ihned na webu zobrazí, nové subjekty do katalogu po vložení schvaluje administrátor stránek. Prostřednictvím stránek Venkovské tržnice budou zájemci dostávat mailem informace o možnostech dotací, o konání různých zajímavých vzdělávacích, kulturních i sportovních akcí. Součástí informačního systému jsou také dřevěné vitríny s přehledem novinek, které se v brzy ve všech obcích našeho regionu objeví a tištěné katalogy, kterých jsme do regionu distribuovali více než 12 tisíc. Měly by doputovat do všech domácností. Katalog podnikatelů a NNO obsahuje podrobný návod k užívání internetového systému. Doufáme, že se naše virtuální Venkovská tržnice stane prostorem, kde lidé budou spolu komunikovat, budou se potkávat, kde budou získávat informace o dění v regionu. Tak vždycky venkovský trh fungoval ke směně zboží, výměně informací a k vzájemnému potkávání. Nová doba tento tradiční prostor likviduje. Nakupuje se anonymní zboží bez tváře v supermarketech a kulturu chytáme satelity ze všech koutů světa. Nové technologie můžeme ale využít i pro obnovu toho, co se z našeho venkova vytratilo. Většina našich obcí žije čilým společenským životem, v mnohých je celá řada aktivních spolků a leckde přežívají šikovní řemeslníci zvládající ještě řemeslné techniky našich dědů. Je dobré se navzájem povzbudit, vždyť patříme k sobě nejen v rodině, dokonce ani nejen v jedné obci, ale v širším okolí, regionu. Proč jezdit utrácet jinam, když můžeme dát vydělat místním lidem? Tím, že peníze zůstanou v regionu, podporujeme jeho rozvoj. U nás se pořád něco zajímavého děje. Většina obcí má vlastní bohatou nabídku akcí kulturních i sportovních a to nejen pro místní obyvatele. Díky Venkovské tržnici mohou organizátoři informovat o tom, co připravují a tím si zajistit vyšší návštěvnost. Věříme, že Venkovská tržnice si najde široký okruh svých příznivců (i přispívatelů) a stane se nepostradatelným komunikačním nástrojem v našem regionu. Vyzkoušejte také Vy Pokud nejste v on line katalogu podnikatelů uvedeni a máte o zasílání aktuálních zpráv o dění v regionu zájem, přihlaste se v sekretariátu MAS (Žižkovo náměstí 107, Borovany, , Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže Buškův hamr bodoval v anketě portálu Kudy z nudy Technická památka Buškův hamr získal v anketě Agentury CzechTourism, provozovatele portálu s tuzemskými turistickými cíli - Kudy z nudy, pěkné šesté místo v Jihočeském kraji. Do hlasování se v celorepublikovém měřítku zapojilo 11 tisíc lidí, kteří odevzdali více než 62 tisíc hlasů. Absolutním vítězem druhého ročníku soutěže o nejatraktivnější tuzemskou turistickou nabídku se stala Hluboká nad Vltavou zámek se zajímavými doprovodnými programy a novou zimní prohlídkovou trasou. Máme z umístění hamru v soutěži velkou radost, zřejmě je tento typ turistického cíle pro návštěvníky stále zajímavý. Návrat ke kořenům se u nás děje v krásném prostředí a troufáme si tvrdit i s příjemným výkladem a zázemím. Toto umístění nám navíc přináší další možnost propagace. Tou je zařazení hamru do knihy s tipy na výlety a dovolenou v České republice z edice Kam. Kniha ponese název Kudy z nudy 2 kam na výlet v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, a v nákladu 2500 ks vstoupí na knižní trh v červnu 2011, uvedly provozovatelky hamru Pavla Majerová a Lenka Kříhová. 7 Trhosvinenská madona na výstavě v Praze V pátek 11. března 2011 byla po několika desetiletích sňata z hlavního oltáře svinenského chrámu pozdně gotická plastika Panny Marie s Ježíškem z roku Typologicky je zařazena do období tzv. Krásných madon se slovanskými rysy, což je typické pro okruh jihočeských řezbářů. V baroku byla doplněna zlacením, žezlem a korunkou. Madona byla zapůjčena Národnímu památkovému ústavu pro výstavu Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, která se uskuteční v prostorách Valdštejnské jízdárny v Praze ve dnech Stejně tak byly zapůjčeny ornamentálně malované desky z původní gotické archy. Po odnětí ze zadní části oltáře z nich byl z lícové strany sestaven obraz trůnu, před kterým byla madona původně osazena. Předměty byly zapůjčeny v dřívějším termínu vzhledem k nutnému konzervačnímu zásahu. Socha Panny Marie s Ježíškem bude vrácena zpět nejpozději do 13. srpna 2011, o návratu desek se smlouva nezmiňuje. Jiří Čajan, foto autor Výsledky soutěže Kudy z nudy v Jihočeském kraji: Zámek Hluboká nad Vltavou neogotický klenot přístupný po celý rok Grafitový důl pod Českým Krumlovem Lázně Bechyně léčení, wellness a relaxace v klidném prostředí Jižních Čech Adrenalin park Hluboká nad Vltavou Elektrárna královského města Písku Technická památka Buškův hamr Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov Blatenská ryba sportovní rybolov a rekreace Rafting na divoké vodě v Českém Vrbném Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově

8 Sezónu na hamru otevře tradiční pálení čarodějnic S příchodem jara se Buškův hamr také otevře letošním návštěvníkům. Plný provoz bude oficiálně zahájen 15. května (od tohoto data až do 30. září bude otevřeno od 10 do 17 hodin denně kromě pondělí, prohlídky s výkladem jsou každou hodinu, poslední se uskuteční vždy v 16 hodin). Hamr se letos také blýskne novými vantroky a koly, které byly na podzim 2010 opraveny na náklady Města Trhové Sviny firmou Cibulka a syn. První akcí roku 2011 bude stejně jako vloni a předloni pálení čarodějnic. Filipojakubskou noc u nás tráví hodně rodičů s dětmi a večer pak přijdou dospělí posedět pod májkou. Program začne na hamru 30. dubna v 15 hodin. Čarodějnice a divé bytosti v kostýmech budou opět odměněny malou pozorností, nebude chybět ani opékání špekáčků, zdobení hamerské čarodějnice i její následné upálení, doplnily Pavla Majerová a Lenka Kříhová, které také prozradily, že se pro letošní sezónu pro hamr opět připravuje celá řada kulturních a společenských akcí. V tuto chvíli můžeme jmenovat například červnový Dětský den s kostýmovanou prohlídkou zdarma či třetí ročník úspěšných Kovářských dnů s přehlídkou tradičních řemesel. Kovářské dny už také mají svůj termín 13. a 14. srpna Více na našem webu uzavřely provozovatelky. Petra Vicková, foto: Radek Vicek Vydařený masopust na Rejtech Opět po roce je tu ten čas, na který čekalo hodně z nás. V sobotu 5. března jsme se sešli v KD Rejta, kde vrcholily poslední přípravy na letošní masopustní koledu. Počet přihlížejících byl enormně větší, než tomu bylo v letech minulých. Po úvodních kolech na sále jsme chvíli po půl deváté vyšli před kulturní dům, kde jsme získali právo pořádat Masopustní koledu od pana starosty Radislava Buška. Procházeli jsme obcí po obvyklé trase. Celou cestu nás doprovázel opět nezvyklý počet přihlížejících a krásné počasí. Zpět kulturního domu jsme dorazili chvíli po osmé večer. V sále kulturního domu již bylo poměrně plno. Byli zde většinou obyvatelé Rejt a okolí, ale nebylo těžké nalézt zde návštěvníky ze skoro 200 kilometrů vzdálených míst. Mezi těmi, kteří doprovázeli koledu a též přišli do kulturního domu na kolednický věneček, byl i herec Jirka Mádl. Během večera proběhly tři věnečky - pro svobodné, vdané a dále speciální pro pány. Domů jsme se rozešli dlouho po půlnoci. Byl to náročný, dlouhý, ale krásný den, na který jsme čekali celý rok. Doufám, že se letošní koleda líbila a mohu slíbit jen to, že se vynasnažíme, aby masopustní koleda byla i příští rok. Dále v hostinci připravujeme Valnou hromadu na 8. dubna a tradiční postavení máje, samozřejmě 30. dubna 2011 na hřišti na Rejtech. za SK Rejta Ladislav Hruška 8

9 POHLEDY Z KOSTELNÍ VĚŽE aneb Jak vypadaly Trhové Sviny před čtyřmi desetiletími (6) /fotografie Ing. M. Kolára z roku dokončení/ 9

10 Cestovní rozhledník tentokrát pro přátele železniční a vojenské techniky - 6. část Ten most by měli vyvážit zlatem! 7. březen má pro občany Remagenu ve spolkové zemi Porýní-Falc zvláštní význam. V tento den se jejich město, ležící na levém břehu Rýna mezi Koblenzem a Bonnem, nechtěně zapsalo do dějin. Mohl za to místní železniční most, shoda náhod a hlavně válka. Psal se totiž rok Počátkem března toho roku zbýval německé armádě na západě poslední obranný val mohutná řeka Rýn. Na jejím západním břehu se zhruba milion spojeneckých vojáků chystal zasadit Třetí říši poslední úder. 6. března se podařil americké 9. obrněné divizi průlom do německé linie v oblasti Bonn-Remagen. Předsunutá pěší a tanková rota vyrazila ráno 7. března do Remagenu, aby dosáhla Rýna. Nalézal se tam železniční viadukt, ale Američané vůbec nepočítali s jeho obsazením. Němci své mosty ničili spolehlivě a včas. Hitlerův rozkaz jasně určoval, že když bude nepřítel 8 km od jakéhokoli mostu na Rýně, mají se na něj umístit výbušniny a má být odpálen. Když ale 7. března před polednem stanul velitel americké předsunuté roty poručík Karl Timmermann na návrší nad Remagenem, užasl. Pod sebou totiž uviděl neporušený most! Remagenský viadukt vlastně plnil svůj účel, neboť ho v letech postavili právě pro válku. Málokdo si uvědomuje, že za nevídaný počet obětí první světové války nemohou jen dokonalejší zbraně, ale i tak krotké mírové vynálezy jako třeba telefon, konzervy, farmářský ostnatý drát a také železnice! Ta umožnila přesouvat v krátkém čase obrovské masy vojáků, což si před rokem 1914 uvědomila i pruská generalita. Koleje byly proto zaváděny až do kasáren a pro zrychlení přesunů mezi pravo- a levobřežní Rýnskou dráhou byly v roce 1912 naplánovány tři nové železniční mosty přes Rýn. Jedním z nich byl právě Ludendorffbrücke v Remagenu, který německý císař Vilém II. pojmenoval po jednom ze svých oblíbených generálů. Ludendorffův most měl ocelovou příhradovou konstrukci, v jejímž středu byly mohutné obloukové nosníky o výšce téměř 30 m a délce 155 m. Tento středový oblouk byl podpírán dvěma v řece stojícími kamennými pilíři. Celková délka ocelové konstrukce byla úctyhodných 325 m a váha 4642 tun! Na obou březích stály kamenné nájezdy a také dvojice mohutných obranných věží. Na mostovce byly vedle sebe dvě železniční koleje s postranními chodníky, které na východním břehu ústily do téměř 400 m dlouhého tunelu pod skalní stěnou Erpeler Ley. Překrytí mostovky prkny umožňovalo i přejezd kolových vozidel. Německá armáda stačila ještě v roce 1918 most využít, ale pouze k ústupu! Za nimi tudy přešli vítězové. Francouzi později objevili v mostních pilířích výbušné komory a pro jistotu je zaplnili betonem. V době mezi válkami tudy moc vlaků nepřejelo. Více než dopravním uzlem byl most turistickým symbolem Porýní. S příchodem nacistů k moci ale nastaly změny. Most byl osazen zinkovými schránkami pro uložení výbušnin, jež byly uskladněny v suchu poblíž mostu. Nálože byly spojeny elektrickým kabelem v ocelové rouře, zahrabané pod železniční tratí, a odpálit se daly na dálku z tunelu. Po vítězném západním tažení v roce 1940 byly ale trhaviny od mostu odvezeny. Válka vtrhla do Remagenu znovu v září 1944, kdy Spojenci začali Ludendorffův most bombardovat. Po opakovaných útocích byl na počátku roku 1945 prakticky vyřazen z provozu. Ve městě přitom zahynuly desítky civilistů. Remagenští se proto přes den často schovávali v okolních lesích. Obyvatelům městečka Erpel na protilehlém břehu sloužil k témuž účelu HOBBY tunel. Protože spojenecké letectvo zničilo i všechny lodní přívozy, proudilo přes most stále větší množství uprchlíků. Koleje byly nakonec překryty fošnami, aby mohla přejíždět i ustupující vozidla. V okamžiku, kdy poručík Timmermann překvapeně zíral na dosud stojící most, však už velitel německých ženistů hauptman Friesenhahn rozmístil nálože. Místo pocitu úlevy ho však trýznily pochyby. Z požadovaných 600 kg TNT mu totiž přivezli jen polovinu a navíc se jednalo o slabší průmyslovou trhavinu donarit! Západní nájezd na Ludendorffův most někdy před rokem Za pravou věží je vidět skalní masiv Erpeler Ley na druhém břehu. Foto: archiv autora Následné události možná někteří čtenáři znají z amerického válečného velkofilmu Most u Remagenu, který má pro české filmové fanoušky jisté kouzlo: točil se totiž v roce 1968 v Davli na soutoku Sázavy s Vltavou a po boku hollywoodských hvězd si v něm zahráli i čeští herci! Americký producent D.Wolper a jeho scénáristé sice čerpali ze stejnojmenné knihy oficiálního armádního historika Kena Hechlera, ale nudnou skutečnost si trochu po hollywoodsku přibarvili. Přejmenování skutečných protagonistů lze pochopit, dvě podstatné historické nepřesnosti ale opominout nelze. Jednak remagenský most nebyl posledním mostem přes Rýn, jak tvrdí film, protože 7. března byly v provozu ještě čtyři další, zničené až o pár dnů později. Především se ale nekonal žádný heroický boj o most se spoustou mrtvých! Když se Timmermann (filmový poručík Hartman alias George Segal) a jeho muži dostali kolem třetí hodiny k mostu, Němci vyhodili do vzduchu nájezd, aby znemožnili průjezd tanků. Poručík sice vzápětí dostal od nadřízených sebevražedný rozkaz obsadit podminovaný most, než to ale mohl uskutečnit, zastavila ho v 15:40 velká exploze. Na německé straně jí ovšem předcházelo malé drama. Elektrický kabel byl totiž náhodným zásahem přerušen a obránci museli použít nouzovou roznětku na mostě! Když se kouř z výbuchu rozplynul, byly obě strany v šoku. Most stál dál! První se vzpamatovali Američané a přes palbu kulometu a pod kouřovou clonou rychle zaútočili. První byl na druhé straně vojín Alex Drabik. Náhoda i odvaha učinila z Timmermannových mužů hrdiny titulních stran novin. Zrodil se remagenský zázrak. Obránci rychle kapitulovali, protože v tunelu byli civilisté a cisterny s benzínem. Americký voják přitom tragickým omylem zastřelil parlamentáře Williho Feldense, když si spletl jeho černou železničářskou uniformu se stejnokrojem SS. Feldens byl jediným mrtvým v bitvě o most, nebyl však jedinou obětí remagenského mostu. 17. března se oběma stranami těžce poškozený Ludendorffbrücke sám zřítil do Rýna. O život přišlo 28 amerických ženistů, kteří most právě opravovali. Jen o pár dnů dříve byl velitel obrany Remagenu major Hans Scheller (filmový major Krüger alias hollywoodská hvězda Robert Profil Ludendorffova mostu. Celková délka mostovky včetně nájezdů byla 398 m. Most zkonstruoval architekt Karl Wiener. Po roce 1945 už ale nebyl obnoven, protože Německé dráhy preferovaly jiné železniční tratě. 10

11 Vaughan) s několika dalšími důstojníky popraven za zbabělost a neuposlechnutí rozkazu. Jeho jedinou vinou byla snaha dostat za Rýn co nejvíce ustupujících vojáků wehrmachtu. Hitler potřeboval obětní beránky. V té době ale už bylo americké předmostí zabezpečeno a poutalo na sebe početné síly. Ty pak Němcům chyběly proti hlavnímu útoku Spojenců přes repliku slavné předlohy. A proč si americká produkce vybrala právě Československo? Vedle mostu samotného to byly i profesionální a přitom levné barrandovské ateliéry a hlavně možnost rozstřílet pro účely natáčení část starého Mostu, který tehdy začali bourat kvůli ložisku hnědého uhlí. Osm amerických tanků M24 Chaffee zapůjčených z Rakouska a stovky Ludendorffův most v Davli u Prahy během natáčení filmu Most u Remagenu v roce Do svahu za mostem byl dokonce vyhlouben vjezd do tunelu. Dokonalé repliky věží měly ale poněkud menší rozměry. Vltava zkrátka není Rýn. Foto: archiv autora Rýn u Weselu. Vrchní velitel anglo-amerických sil generál Eisenhower proto o remagenském mostu prohlásil, že by ho měli vyvážit zlatem. Ludendorffbrücke dnes už v Remagenu neuvidíte. Jeho filmový bratr Mostní věže na východní straně jsou nepřístupné. Bílá plocha mezi nimi je uzavřený vchod do tunelu. Dovnitř se můžete podívat jen v létě, kdy zde Zemské divadlo uvádí pod názvem Die Brücke dramatizaci remagenských událostí. Foto: F.Slípka statistů v amerických uniformách a s americkými zbraněmi se však paradoxně staly jednou ze záminek sovětské okupace 21. srpna 1968! Práce na filmu pak pokračovaly v Itálii a Německu. Protože ale Československému filmu hrozil finanční postih za nedodržení smlouvy, mohlo být několik důležitých záběrů pod sovětským dohledem dotočeno i v Davli. Remagenský zázrak byl souhrnem náhod. Nikdy se nedozvíme, zkrátil-li válku o týden či jen o jediný den. Důležité ale je, že uspíšil její konec. Mgr. F.Slípka Ludendorffův most v březnu Na obrázku je dobře vidět vážné poškození jednoho z pilířů. V době od 7. do 17. března se most pokoušelo zničit 367 německých letadel. 106 z nich američtí obránci sestřelili. Němci dokonce 12. března vypálili ze základny v Holandsku na Remagen 11 raket V-2. Jedna z nich dopadla jen 300 m od svého cíle. 13. března mohli ženisté most kvůli opravám uzavřít, protože mezitím stihli postavit poblíž několik pontonových mostů. Foto: archiv autora v Davli u Prahy však stále stojí. Tento most přes Vltavu má sice podobnou konstrukci, ale nikdy nebyl železniční! Teprve americké dolary, česká šikovnost a výborný kameraman z něj udělaly téměř přesnou zmenšenou Most v Davli byl postaven v roce V současnosti slouží už pouze jako pěší lávka, protože nedaleko vyrostl nový silniční viadukt. Americký producent Wolper hledal pro svůj Remagen vhodný most i krajinu několik měsíců. Nakonec vše našel právě zde. Foto: F.Slípka Z věží na západní remagenské straně je od roku 1980 Památník míru a malé muzeum. Na zdi jsou tam napsána jména všech amerických i německých obětí mostu. Peníze na tuto expozici byly získány originálním způsobem: prodejem kamínků z mostních pilířů, které byly z plavební dráhy odstraněny teprve v roce V podobě těžítek s certifikátem pravosti si kamínky můžete za 30 euro koupit i dnes. Foto: F.Slípka 11

12 Počítačový koutek Počítače ve školách II. Čím vybavit žáky pro výuku? Dnešní článek měl pojednávat o počítačové výbavě v trhovosvinenských školách. Protože toto téma zabere více času, dovolím si dnes trochu odbočit, ale jen trochu. V televizi či v novinách se máme možnost dozvědět o pokrokových školách v České republice, které již vybavily své žáky notebooky. Buďto za sponzorské peníze nebo za částečného přispění rodičů žáků nebo za peníze z Evropské unie. Pokrok ovšem zastavit nelze a vývoj počítačové techniky jde mílovými kroky dopředu. Proto se nabízí otázka, jestli by se školy neměly poohlédnout po něčem novějším, než jsou těžké a rozměrné notebooky. Školství již mnohokrát často šláplo vedle a za drahé peníze byla nakoupena zastaralá a předražená technika. Není nutné zaostávat. Stačilo by, kdyby zodpovědní pracovníci trochu sledovali vývoj a možná by tím i ušetřili něco peněz školám. Nejmenovaný vizionář prohlásil začátkem března rok 2011 rokem tabletů. Tablet je velmi tenký přenosný počítač s operačním systémem, dotykovým Ples dobré vůle, již po sedmé Vpodvečer sobotního dvanáctého února autobus svážel dámy v róbách a pány v obleku do Strážkovic na ples Domečku pod tradičním názvem Ples dobré vůle. Již po sedmé se konal ples Domečku organizace, která se v Trhových Svinech v rámci sociálních služeb stará o děti, mládež a handicapované Proč tedy Ples dobré vůle? Název napovídá charitativní zaměření plesu - každý svou účastí podpoří Domeček a jeho práci v regionu A co zde účastníky plesu čekalo? Úderem sedmé se rozezněly bubny různých velikostí a tvarů ples zahájila bubenická show Prostředkem sálu vkráčela chlapecká jedenáctka - malí i velcí přepásáni bubny paličky se jim v rukou jen kmitaly. Sálem rytmicky duněly bubny a vytvářely pro účastníky plesu jedinečný zážitek. Bubeníci ze ZUŠ na Piaristickém náměstí v Č. Budějovicích pod vedením pana učitele Z. Koubka opouštěli za velikého potlesku sál. Hudební skupina Life převzala iniciativu a spustila valčíky, polky i modernější rytmy. Dvě zpěvačky bravurně doprovázeli muzikanti kytarista, basista, klávesista a bubeník. První předtančení se neslo v duchu orientálních tanců, břišní tanečnici pak vystřídala čtveřice dívek v indickém sárí s hůlkami mladé dívky nám tak zprostředkovaly atmosféru indických tanců. Poté zas parket patřil všem. Nikdo se tu nestydí tancovat, vždyť tu a tam se tu do rytmu pohupují i handicapovaní. Tvoří se kroužky, a tak se i lidé bez partnera osmělují a zaplňují parket. Restaurace se činí a kdo chce, servírka mu přináší pozdní večeři. A tak panuje domácká atmosféra a spokojenost. displejem, dlouhou výdrží na baterie a hlavně nízkou hmotností. Váha tabletu se pohybuje okolo půl kilogramu, což je pro děti na denní nošení do školy mnohem lepší než notebook, který váží většinou něco mezi 1,5 až 2,5 kilogramy. Ostatně jak o tom píší noviny: Oblíbenost tabletů ve světě prudce stoupá, a to zejména u mladé generace, která má k technice vždy nejblíže. V některých zemích se začíná přemýšlet o možném nahrazení školních učebnic právě pomocí elektronických tabletů. Nejdále se v úvahách o této problematice dostali v kolébce ipadu, tedy v USA. Například učitelé a zákonodárci amerického státu Georgia se pokusí prosadit využití tabletů na středních a vysokých školách již tento rok. Představitelé země přemýšlejí také nad tím, že kromě popularizace vzdělání mezi mládeží dojde k výrazným úsporám. Dle propočtů by náklady na učební materiál v podobě ipadu na jedno dítě činil zhruba 500 USD (cca 9000 Kč). V T. SVINY PLESAJÍCÍ zařízení by našli studenti všechnu potřebnou studijní oporu a pomocí WiFi sítě by navíc mohli interaktivně spolupracovat se skupinou spolustudentů a vyučujícím. Nejde ale jen o vizi. Pilotní programy již odstartovaly. Například v lednu tohoto roku byl spuštěn pilotní program na Roslyn High School na Long Islandu. V první fázi dostalo tablet 47 studentů, ale škola plánuje brzké rozšíření na všech svých 1100 studentů. Představitelé školy již komentovali zavádění ipadu v 32GB verzi. Cílem školní instituce bylo úsilí o přechod na bezpapírový provoz a zejména seškrtání výdajů. Tablet zde slouží právě jako elektronická učebnice, přičemž studenti využívají také speciální hry pro seznámení s matematikou, používají tablet ke studiu světových map či souhvězdí. O zavedení podobné techniky v našem školství si ale musíme zatím nechat jen zdát (www.digitalne.centrum.cz) Doufám, že v dohledné době opět neujede školám v ČR vlak a porozhlédnou se trochu po světě, protože ne všude to dělají špatně. Snad příště konečně vyberou pro žáky ty správné počítačové pomůcky. Věřte, že hučící bedna pod stolem, do které se strkají diskety, není již dávno nejmodernějším počítačem. Jaroslav Salcer Přichází druhé předtančení. Pánové v cylindrech a ve fraku, dámy v šatech s vlečkou. V každém páru je jeden nevidomý, a tak s úžasem obdivujeme polonézu, blues a mazurku v noblesním provedení skupiny handicapovaných pod vedením paní M. Kabeláčové. O půlnoci ředitel Domečku K. Zettl vyhlašuje tradičně cenu Dobrovolník roku. Pro tento rok se jím stávají Iva Stejskalová a Daniel Vyhlídka mladší. Na plátně probíhá prezentace letních táborů Domečku. Je čas koupit si nějaký ten lístek do tomboly. Na pultě se chystá připravených šest set cen. Někteří šťastlivci si poté odnášejí třeba dětskou autodráhu či kočárek s panenkou, někdo odchází jen s maličkostmi a snad s dobrým pocitem, že podpořil Domeček, který je neziskovou organizací, odkázanou na dotace a sponzory. Losování vstupenek přineslo též zajímavé ceny, mimo jiné živou užovku. Manželka výherce výhrou nebyla nijak nadšená, a proto cena putovala do jiné domácnosti. Kapela se činí, a tak závěrečné dvě hodiny patří tanci. Parket je stále plný a hudba utichá kolem druhé hodiny. Autobus pak tanečníky rozváží do mrazivé noci. Snad jim zůstane hřejivá vzpomínka a chuť za rok přijít zas Děkujeme všem, kteří pomáhali akci uskutečnit, i těm, kteří přišli, a tím Domeček podpořili Mgr. Dagmar Nováková( ped. prac. Domečku) Domeček středisko pro volný čas a integraci DM CČSH Branka 588, Trhové Sviny, tel.: quick.cz Foto: D. Nováková, H. Štarková 12

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2013 Hasičský ples pořádaný SDH Trhové Sviny se jako jediný z plesů místních spolků konal již tradičně (potřetí) v KD Rejta, a to Výbornou hudbu kapely Globus zcela vyprodanému sálu zpestřili navíc svým vystoupením malí hasiči a také dívčí taneční skupina Pecky. H. Halešová, foto: L. Hruška Již XIV. sportovní ples pořádaný oddílem kopané TJ Spartak se konal ve strážkovickém sále K tanci a plné spokojenosti 220 hostů hrála táborská kapela Happy Band, předtančení obstarala dívčí skupina Pecky a všech 853 cen tomboly našlo své majitele. Jan Gažák, foto: J. Štojdl KULTURA Divadelní přehlídka klepe na dveře Už jsme si zvykli, že každým rokem v dubnu se koná v Kulturním domě v T. Svinech Krajská přehlídka ochotnických divadel. Ani letošní rok nebude výjimkou. Od pátku 15. do neděle 17. dubna se u nás představí soubory ze všech koutů Jihočeského kraje. A co si pro naše diváky přichystaly? Ženský amatérský spolek Homole se představí se svou nejnovější inscenací hry na foglarovské téma RYCHLÉ ŠIPKY. Jak uvádí scénáristka a režisérka Stanislava Kočvarová: Rychlé šipky je hraný barevný seriál pro děvčata a chlapce, který tak zaplňuje mezeru v dobrodružné literatuře pro dívky. Nesetkáte se tedy s chlapeckými kluby, jako byla Věrná srdce, Průzkumná letka, Safírová hlava, Modrá jiskra, ale zažijete podivuhodná dobrodružství - tentokrát s dívčími kluby Rychlé šipky a Jasné myšlenky, která nepokazí ani Bohoušek z Bratrstva Kočičí pracky. FIKAR divadelní a osvětový spolek Nadějkov uvede komedii autorské dvojice Ray Cooney a John Chapman v překladu Jiřího Zdeňka Nováka VYDRŽ, MILÁČKU. Divadelní spolek PIKI Volyně přiveze komedii o čtyřech dějstvích současného francouzského autora Alaina Reynauda-Fourtona MONSIEUR AMÉDÉE (ALIAS HAMED Z BOGOTY), kterou si pro sebe nechal napsat komik Michel Galabru, známý ze svého účinkování po boku Louise de Funes jako velitel četníků, a pak ji hrál ve svém divadle na Montmartru po několik sezón a s mimořádným úspěchem. Jde o bláznivý příběh o profesorovi francouzštiny na penzi, který jednoho krásného dne zastaví se svým autem na červenou a do auta si k němu přisedne prostitutka Katia, která od základu změní jeho život. V profesorově tichém domě na předměstí se začnou střídat prostitutky, pasáci a gangsteři všeho druhu v domě i v gauči se to hemží mrtvolami. Katia, kterou pronásleduje její pasák, udělá z nenápadného a stárnoucího profesora nebezpečného gangstera, který se vrátil do Francie z kolumbijské Bogoty. To sebou samozřejmě přináší řadu komických situací, k čemuž přispívá i profesorův šroubovaný jazyk, jímž častuje své okolí. Zápletka je jednoduchá, ale komediální situace vrcholí, když za profesorem přijde jeho bratranec - venkovský kněz. Dům se definitivně promění v blázinec - je třeba se zbavit mrtvoly, bratrance, prostitutek však uvidíte sami. Premiérově se přehlídky divadel zúčastní Ochotnická jednota Brloh s nacvičenou známou hrou Václava Havla AUDIENCE. Na programu divadelní přehlídky jsou především osvědčené komediální tituly a tak půjde v první řadě o to, rozesmát diváka. Proto si nenechte ujít skvělou příležitost k pobavení. Vždyť vstupné je vskutku lidové. Vstupenka na celou přehlídku stojí 50,- Kč a děti a studenti mají vstup zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu. F. Herbst V době novinové uzávěrky ještě nebyl program kompletně časově sestaven. Konečná verze programu divadelní přehlídky bude zveřejněna na internetových stránkách města (www.tsviny.cz), MěKS T. Sviny (http://knihovna.tsviny.cz) na plakátovacích plochách a v kulturním měsíčníku. Divadelní přehlídku finančně podpořil Jihočeský kraj z Jihočeského krajského příspěvkového programu podpory přehlídek a soutěží pro rok BŘEZEN NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY Schofield, Carey: Ruská elita Brigády Specnaz a výsadkové jednotky. Perez, Beto: Zumba Bavte se a hubněte tancem! Cussler, Clive: Tiché moře Kapitán Juen Cabrillo čelí novodobým pirátům. Whitton, Hana: Sedmý hřích se trestá smrtí Historická detektivka. Bagshawe, Louise: Touha Strhující román, v němž se prolíná napětí a romantika. Carlin, Peter Ames: Paul McCartney - jeden život Kniha vykresluje portrét jedné z žijících legend naší doby. Forrester, Paul: Práce se dřevem Kompletní obrazový průvodce technikami. Wegmannová, Angela: Když můj pes nechce poslouchat Praktické rady pro každou příležitost. Šouša, Jiří: Peníze v proměnách doby Tvorba československých bankovek v letech Logue, Mark: Králova řeč Jak jeden muž zachránil britskou monarchii. Roth, Gabrielle: Mapy k extázi Léčivá cesta pro nespoutaného ducha. Picat, Marie-Laure: Než odejdu navždy Skutečný příběh matky, který dojal celý svět. Rosenblum, Senek: Přežil jsem varšavské ghetto Šokující svědectví protkané typicky židovským humorem. Bohdalová, Jiřina: V kuchyni hvězd Tato kuchařka navíc vedle receptů zaznamenává vzácná svědectví z návštěv v rodinách umělců. Marcela Dudová PLACENÁ INZERCE Prodám rod. dům v Tr. Svinech s garáží a zahradou. Vhodný k bydlení a podnikání současně možnost rozdělit na 2 bytové jednotky. Bližší info tel.:

14 PROGRAM KINA DD pátek v hod. - Premiéra Britské barevné drama 118 min. KRÁLOVA ŘEČ Na námět skutečného příběhu krále Jiřího VI. Film oceněný čtyřmi OSCARY 2011 Hrají: Colin Firth, Helena Bohnam Carter, Geoffrey Rush a další Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká 3D barevná anim. rodinná kom. v českém znění GNOMEO A JULIE Film od tvůrců Shreka Mládeži přístupno PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná romantická komedie Vstupné: 80,- Kč 84 min. Vstupné: 120,- Kč HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ Patří kamarádství do postele? Hrají: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline a další Nevhodné pro děti do 12 let pondělí v hod. - Premiéra Americký barevný širokoúhlý akční thriller VŠEMOCNÝ Co kdyby existovala pilulka, která vás učiní všemocným? Hrají: Robert De Niro, Bradley Cooper, Abbie Cornish a další Nevhodné pro děti do 12 let čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký barevný širokoúhlý sci-fi thriller 107 min. Vstupné: 80,- Kč 110 min. Vstupné: 80,- Kč 112 min. SVĚTOVÁ INVAZE Země se ocitá pod útokem neznámých agresorů. Hrají: Michelle Rodriguez, Aaron Eckhart, Bridget Moynahan a další Nevhodné pro děti do 12 let sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká 3D barevná animovaná komedie Vstupné: 70,- Kč 88 min. MÁMA MEZI MARŤANY Vyneste odpadky, snězte brokolici kdo potřebuje maminky? Mládeži přístupno Vstupné: 160,- Kč pondělí v 9.45 hod. a ve hod. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ 68 min. DO KINA ZA KRTKEM Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč pondělí v hod. - Premiéra Americký 3D barevný thriller 105 min. DRIVE ANGRY Rozpoutá se peklo... Hrají: Nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 80,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra Česko-slovenské barev. cestopis. dokumentární pásmo 105 min. EVEREST Pásmo 3 filmů o životě a smrti na nejvyšší hoře světa. VE STÍNU BOHYNĚ MATKY ZEMĚ, OKNO DO NEBE, EVEREST JUZEK PSOTKA Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč OD PÁTKU 15. DO NEDĚLE KINO NEPROMÍTÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADEL pondělí v hod. - Premiéra Americké barevné širokoúhlé drama 115 min. FIGHTER Skutečný příběh boxera Mickyho Wara a jeho neuvěřitelný vzestup ke slávě. Film oceněný dvěma OSCARY 2011 Hrají: Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 75,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký barevný širokoúhlý horor 106 min. VŘÍSKOT 4 Nejděsivější hororová série se vrací Hrají: Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox Arquette a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 80,- Kč pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Americká 3D barevná anim. komedie v českém znění 80 min. HOP Cukrátka, kuřátka a pořádnej nářez Mládeži přístupno Vstupné: 130,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná romantická komedie 112 min. LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI Romantická komedie o prodeji viagry Hrají: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Hank Azaria a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 80,- Kč pondělí v hod. - Premiéra Americký barevný širokoúhlý sci-fi thriller 120 min. SUCKER PUNCH Zavřete oči a otevřete mysl, budete nepřipraveni... Hrají: Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malonea další 14 Nevhodné pro děti do 12 let čtvrtek v hod. a v hod. - Premiéra pátek v hod. a v hod sobota v hod. a v hod. Česká barevná klasická pohádka VÝSTAVY Vstupné: 80,- Kč 75 min. ČERTOVA NEVĚSTA - Nová pohádka Zdeňka Trošky Hrají: Sabina Laurinová, David Suchařípa, František Němec, Eva Josefíková, Václav Šanda a další Mládeži přístupno FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Vstupné: 110,- Kč DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE do foyer KD T. SVINY Výstava prací studentů GYMNÁZIA Trhové Sviny DIVADLO středa od hod. sál KD T. SVINY Aura-Pont ZDENĚK IZER ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE Pořad, v kterém se diváci mohou opět setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných soutěží a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. To vše obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Partnerkou Z. Izera v novém programu je tentokrát skvělá zpěvačka Šárka Vaňková. Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč KONCERTY středa od hod. sál KD T. SVINY PAVEL ŠPORCL & LUBOMÍR BRABEC Romantické skladby - Společný koncert fenomenálních hudebních umělců Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč Předprodej: Kulturní dům T. Sviny - tel Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny - tel Informační centrum Borovany - tel

15 SPORT XIII. ročník Horského maratonu Trhové Sviny - Hojná Voda Již 13. ročník horského maratonu se poběží , opět z Trhových Svinů a z Benešova. Zveme všechny příznivce silných zážitků! BĚH - Jednotlivci: A - Délka závodu 32 km, 1100 m.př., B - Délka závodu 14 km, 550 m.př. BĚH - štafety / 2-členné /: Délka závodu 32 km, 1100 m.př. Canicross / běh se psem / - Jednotlivci: A - Délka závodu 32 km, 1100 m.př., B - Délka závodu 14 km, 550 m.př. Start: 11,00 hodin na náměstí v Trhových Svinech, kategorie A a první člen štafety. Kategorie B v 12,30 na náměstí v Benešově nad Černou, kde bude také probíhat předávka štafet. Přihlášky: do 10,45 hodin na náměstí v Trhových Svinech. Startovné: pro maratón a štafetu 80,-, ostatní 40,- Občerstvení: zajišťuje pořadatel na občerstvovací stanici v Benešově nad Černou, voda, pomeranče, banány, čokoláda. Trasa: po červené turistické značce přes Slavče, Dobrkovská Lhotka, sedlo Kohouta, Vysoký kámen, náměstí Benešov nad Černou / start kategorie B, předávka/, Zaječí vrch, Cikánský vrch, Kuní hora, Kraví hora a cíl před hotelem na Hojné Vodě. Vyhlášení výsledků: proběhne v hotelu na Hojné Vodě. Uzavření cíle v 16,00 hodin. Pro závodníky, kteří nemají odvoz z cíle zpět na start jede v 16,00 hod. z Hojné Vody autobus. První novohradská voříškiáda Dne pořádá penzion Na Celnici ve spolupráci s Kynologickou organizací Agility Třeboň výstavu psů kříženců a poznatelných plemen. Výstava proběhne v objektu bývalé celnice na Česko - Rakouské hranici Nové Hrady Pyhrabruck. Na velikonoční pondělí začíná program v 7:30 prezencí soutěžících. V 9:15 budou zahájeny samotné soutěže, a to ve třech kategoriích: Kříženci do 40 cm, Kříženci nad 40 cm a kategorie poznatelných plemen. Mezi kříženci bude vyhodnocen ten nejméně identifikovatelný a nejzajímavější, u poznatelných plemen pak ten nejkrásnější. Cena nemine ani nejstaršího výstavního psa veterána a nejlepšího šikulu. Je nutné mít očkovací průkaz psa s platným očkováním proti vzteklině, psince, parvoviróze, infekční hepatitidě a leptospiróze. Výstavní poplatek činí 100 Kč za psa a zahrnuje i doprovodné soutěže. Zkrátka nepřijdou ani páníčci a ostatní milovníci našich chlupatých přátel, kteří se na ně přijdou podívat. Mohou se občerstvit v příjemném prostředí hospůdky Na Celnici. Další informace naleznete na 15

16 Dračí lodě v jižních Čechách Dragonboating dračí lodě, je více jak 2000 let starý druh vodního sportu původem z Číny. Postupně se rozšířil do celého světa a v současné době zažívá velký rozmach i v ČR. Jedná se o propracovanou kolektivní souhru 22 lidí, kteří jsou všichni na sobě závislí a musí být jednotní. Na dračí lodi, která je dlouhá cca 14 metrů, sedí na malém sedátku zády ke směru jízdy bubeník, který pravidelnými údery paličkou do bubnu před ním udává rytmus pádlování. Podle úderů bubnu se řídí první dva pádlující (háčci). Ostatně pádlujících je na lodi 16 20, sedí ve dvou vedle sebe na lavičkách a každý pádlující udržuje rytmus podle pádlujícího před sebou tak, aby pádlovali shodně a nedošlo ke střetu pádel. Celou loď na jejím konci řídí kormidelník, který musí být pro tuto činnost dostatečně zkušený, aby nezpůsobil nehodu. Samotná loď váží okolo 250 kg, ale při plném osazení je to už přes 2 tuny a to je už pořádný kolos. A jak to vlastně všechno začalo? V květnu 2010 jsem dostal nabídku zúčastnit se závodů dračích lodí. Složili jsme posádku, vymysleli název, dvakrát si zatrénovali a jako nováčci velice důrazně ukázali ostatním, že s námi musí počítat. Dračí lodě se nám natolik zalíbily, že jsme začali pravidelně trénovat a zúčastnili jsme se ještě několika závodů po republice. Ale to nám nestačí, chceme víc. Dračí loď pro naše tréninky nám pronajímala jiná posádka, ale byli jsme závislí na uvolnění lodě a volném času jejich kormidelníka. Také nám nevyhovovala vzdálenost jednotlivých závodů, dát dohromady 21 lidí, kteří odjedou v pátek odpoledne do místa 200 km daleko a vrátí se až v neděli odpoledne, není zrovna snadné a tak jsme začali přemýšlet, jak to celé zdokonalit. A nápad se zrodil Na konci loňského roku vzniklo nové občanské sdružení Satani z Doubí se zázemím v rekreačním a sportovním středisku Doubí u Třeboně na břehu rybníka Opatovický. Pro svou činnost jsme si vybrali toto středisko kvůli dobře vybavenému zázemí, snadné přístupnosti k vodě a množství dalších kladů. Pro tréninky jsme si v únoru 2011 koupili novou žlutou dračí loď od německého výrobce BUK a už se nemůžeme dočkat, až do ní nasedneme a pořádně jí projedeme. Také jsme se zaměřili na možnost účastí naší posádky na různých závodech. Již probíhající soutěž (tuto jsme loňského roku jeli) dostala nová pravidla a nový kabát, ale tento nový systém nám nepřipadá spravedlivý. A tak nejen pro nás, ale i pro všechny ostatní FUN posádky již fungující nebo nově vzniklé, jsme se snažili udělat závody po jižních Čechách v okruhu pár desítek kilometrů, aby byly snadno dostupné, časově nenáročné a co nejvíce přizpůsobené pro FUN. To se nám povedlo za přispění spřáteleného teamu Pražského klubu dračích lodí a pro jižní Čechy je připravena pro rok 2011 série závodů dračích lodí. Začínáme ve sportcentru Doubí u Třeboně pod záštitou starosty města Třeboň, pokračujeme na pískárnách ve Veselí nad Lužnicí, poté na řece Vltavě v Českém Vrbném pod záštitou primátora města České Budějovice a poslední závod je v rakouském Litschau, které je zároveň naším příhraničním partnerem. Více se dozvíte na internetových stránkách Naše posádka se navíc plánuje zúčastnit závodů ligy Vysočiny na rybníku Velké Dářko u Havlíčkova Brodu (v roce 2010 se účastnilo 59 teamů) a Pražského dračího podzimu na Vltavě v Praze. Všechny tyto a ještě další závody jsou v rámci ČR zastřešeny pod názvem ČLDL Česká liga dračích lodí, kde jsou započítávány výsledky do celkové tabulky. Satani z Doubí o. s. vyzývají všechny nadšence, aby se připojili k dračím lodím. Podívejte se na naše webové stránky a přidejte se k nám, nebo založte svou vlastní skupinu minimálně 21 osob a reprezentujte na závodech svou firmu, své město či jiný sportovní i nesportovní oddíl. Pro Vaše tréninky máme připravenou dračí loď s kormidelníkem i rady, jak se sehrát a připravit na závody. Každé závody jsou masovou záležitostí, kde se schází několik stovek lidiček a společně se baví. Není to jen o alkoholu a jídle, ale hlavně o soutěživosti a dobré náladě. Na každých závodech je po celý den kulturní doprovodný program a večerní program v podobě živých kapel. Tak neváhejte a přihlaste svůj team na webu a pojďte do toho!!! bobo & Bohuslav Poles Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková - tel.: , podatelna - tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. mimořádná

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. mimořádná MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. mimořádná DNE: 13.11.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 442/2015/STAR NÁZEV: ANOTACE: Dohoda o použití stavby I/19 Žďár nad Sázavou Mělkovice přeložka dne 15. 11.

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27.5.2015 1 č.j. 6/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27.5.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 27.5.2015 19:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 27.5.2015 20:30

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 1. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více