spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR"

Transkript

1 spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Úvěry nejsou, krev hospodářství proto neteče Svaz předložil na jednání Tripartity požadavky na krátkodobá opatření Některá východiska pro řešení dopadů ekonomických potíží zaměstnavatelů do pracovněprávních vztahů Dotazníkové šetření SP ČR Mobilita most mezi nabídkou a poptávkou dovedností na pracovním trhu 2009

2 Zpravodaj Spektrum je oficiální informační médium Svazu průmyslu a dopravy ČR nejsilnější český zaměstnavatelský svaz nevládní nezávislá organizace, která si klade za cíl vytvářet vhodné podmínky pro podnikání navazuje na předválečný Ústřední svaz československých průmyslníků Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem mezinárodních organizací IOE Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) členských firem subjektů par tneři 29členských subjektů Asociace českého papírenského průmyslu Asociace inovačního podnikání ČR Asociace leteckých výrobců Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz dopravy ČR Svaz chemického průmyslu ČR Svaz kovohutnického průmyslu Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, SST Svaz výrobců cementu ČR Škoda Holding, a.s. Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Partner: Zpravodaj Spektrum, oficiální médium Svazu průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR), Jankovcova 1569/2c, Praha 7, tel.: , fax: , SPektrum: tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s.p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP-3285/99-P ze dne , ISSN

3 2/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR Vážené dámy a pánové, rok 2009 nám již měsíc běží a naše předpoklady s výraznými dopady hospodářské a finanční krize zdůrazňované v listopadu a prosinci vůči vládě se naplnily. Všechna špatná očekávání jak v malých a středních firmách, tak i velkých především v oblasti automobilového průmyslu a navazujících subdodavatelů, sklářství, textilního průmyslu, nákladní dopravy a dalších se postupně naplňují a prohlubují. Z výše uvedených důvodů představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR na svém zasedání dne jako prioritní záležitost zpracovalo a odsouhlasilo tlak na vládu, opozici, poslance, senátory, ale především bankovní domy zásadními požadavky krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých priorit, které umožní snížení dopadů hospodářské krize na podnikatelskou sféru. Ihned následující den byla svolána mimořádná tisková konference, kde prezident svazu JAROSLAV MÍL a jeho 1. viceprezident JAROSLAV HANÁK prezentovali všechna zásadní opatření přijatá předcházejícího dne na představenstvu. Dovolím si jen heslovitě upozornit na ty nejzásadnější teze a opatření: I. TEZE Krize může být i příležitostí pro české hospodářství, pokud budeme odstraňovat příčiny současných problémů Peníze jsou krví v oběhu hospodářství, pokud nebude fungovat bankovní trh, krevní oběh se ucpe!!! Jako předsednická země EU musí Česká republika prosazovat obnovení důvěry mezi bankami v rámci EU vede to i k zviditelnění této země II. OPATŘENÍ Obnovit fungování bankovního trhu a úvěrování firem Usnadnit čerpání ze strukturálních fondů aktivní politikou pomoci kofinancování Zadat veřejné zakázky do dopravní infrastruktury, ekologie, zateplování státních institucí a paneláků a do obnovy vozového parku veřejné dopravy Kapitálově posílit ČEB, EGAP a ČMZRB Podpořit udržení pracovních míst s důrazem na malé a střední firmy /správní řízení náhrad mezd, řešení placení odstupného, novelizace insolvenčního zákona atd./ Určitě z hlediska strategického pokračovat ve strukturálních reformách a hlavně snižování zaměstnanců státní správy a další opatření Následující den proběhlo mimořádné plenární zasedání TRIPARTITY, kde vláda sice jen ústně, ale přeci jen, informovala o kalkulacích dopadu na státní rozpočet při růstu HDP od 1 do 3 % a dále předseda vlády TOPOLÁNEK informoval o již provedených opatřeních /snížení zdravotního a sociálního pojištění, podpora EGAPU a ČEB atd. Reprezentace podnikatelů vedená viceprezidenty HANÁKEM a JAHNEM přednesla rozpracované návrhy podnikatelské sféry na řešení krize, následně totéž učinila Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a rovněž své požadavky a návrhy předložila strana odborů. Hlavní výzvou prezentovanou viceprezidentem HANÁKEM byla výzva k vládě, opozici, poslancům, senátorům a bankovním domům, aby problémy hospodářské krize se staly bodem č. 1 jejich zasedání a byla přijímána rychlá a účinná opatření. Na závěr TRIPARTITY bylo přijato usnesení o mimořádném zasedání předsednictva TRIPARTITY na úterý , kde bude rozhodnuto o dalších postupech pomoci řešení hospodářské krize s možným svoláním dalšího mimořádného plenárního zasedání TRIPARTITY do poloviny února Ing. JAROSLAV HANÁK 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

4 Úvodník Události, stanoviska, lobby 3 SP ČR předložil na jednání tripartity své požadavky 4 Prioritní je obnovení fungování bankovního trhu 5 Spolupráce podniků a výzkumných a vzdělávacích institucí prohlášení představenstva SP ČR 5 Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra na Klubu 6 Dotazníkové šetření SP ČR: Zakázky mizí, platební morálka podniků upadá 8 Některá východiska pro řešení dopadů ekonomických potíží zaměstnavatelů do pracovněprávních vztahů 9 Náhrada mzdy místo nemocenské PREZENTACE SP ČR pohled médií 10 Úvěry nejsou, krev hospodářství proto neteče České předsednictví EU a SP ČR 12 Mobilita most mezi nabídkou a poptávkou dovedností na pracovním trhu EU a mezinárodní organizace 13 Evropští podnikatelé očekávají od českého předsednictví konkrétní činy 14 Krátce z BUSINESSEUROPE 15 Výbor BUSINESSEUROPE ECOFIN jednal o stavu ekonomiky EU a začínající krizi plenární zasedání EHSV ve světle českého předsednictví Svaz má záštitu, připravuje energetický kongres ČR 18 Předběžný plán akcí SP ČR - Sekce vnějších vztahů v roce 2009 Svazy informují 19 Návrh opatření k tlumení dopadů hospodářské krize na malé a střední podniky 20 Prohlášení Asociace českého papírenského průmyslu k recyklaci sběrového papíru v papírenském průmyslu ČR 21 ŠKODA Superb má titul Auto roku 2009 v České republice Infoseris 22 Dopady krize a její řešení na úrovni podniků 23 Snižování nákladů aneb Jak, kdy, za jakou cenu a s jakým výsledkem 24 Veletrhy a výstavy 25 Noví členové 25 Přejmenování a fúze společností EGE 25 Hannover Messe MTJ aneb manažerské plesání 27 Podnikatelé ve víru tance 28 Rozhovor s Janem Kozinou Nové možnosti agentur práce aneb agentury práce nabízejí řešení Inzerce 15 FOK 23 LMC obsah

5 Události, stanoviska, lobby SP ČR předložil na jednání tripartity své požadavky Hrozící recese představuje problém, kterému se SP ČR velmi intenzivně věnujeme. Jsme přesvědčeni o tom, že zhoršující se situace je i příležitostí uplatnit naše požadavky na zlepšení podnikatelského prostředí. Vedle těchto požadavků je však potřeba velmi rychle přijmout účinná opatření, která by přinesla pokud možno okamžité výsledky. To je důvodem proč se tímto problémem zabývalo i představenstvo. Na základě jeho jednání byly zpracovány návrhy na krátkodobá opatření, které byly vedle návrhů předkládaných viceprezidentem Svazu Martinem Jahnem členem NERV předloženy na plenárním zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (které se konalo ). Vedle tohoto dokumentu jsme předložili na plenárním zasedání i naše prohlášení. Oba dva dokumenty otiskujeme pro vaši informaci v plném znění. Požadavky na krátkodobá opatření Svaz průmyslu a dopravy ČR hodnotí hospodářskou situaci a její perspektivy jako velmi vážnou. Proto požaduje rychlou a účinnou reakci v hospodářské politice státu. Vyjadřujeme obavy, že dosavadní kroky vlády jsou připravovány se zpožděním a ČR zaostává v koordinaci a stavu jejich přípravy ve srovnání s ostatními členskými státy EU. Účinnosti opatření by výrazně prospěla shoda mezi vládními stranami a opozicí. Základní příčiny zhoršeného stavu hospodářství spočívají v poklesu poptávky na zahraničních trzích a finanční krizi odrážející se v politice bank. Vyzýváme vládu, aby společně s námi co nejrychleji připravila a realizovala opatření, zejména krátkodobá, která zmírní důsledky ekonomické recese ve světě. Souběžně s tím se nesmí zastavit příprava reformních opatření, která jsou nezbytná pro vytvoření podmínek pro udržitelný ekonomický růst. Opatření související s krizí musí být projednávána přednostně a to jak na úrovni vlády tak v Parlamentu ČR Všechna přijímaná rozhodnutí a připravované materiály vládou a zákonodárnými orgány musí být podrobeny analýze dopadů na podnikání a konkurenceschopnost ekonomiky. Všechna sporná opatření, u kterých je pravděpodobnost negativních dopadů na podnikání a hospodářství země je nezbytné zastavit. Řešit financování podniků Obnovit úvěrovou politiku bank. Prostřednictvím ČMZRB vytvořit dostatečně účinný systém státních garancí pro provozní úvěry bank včetně rozšíření možnosti poskytování záruky na již existující provozní úvěry. Zjednodušit čerpání strukturálních fondů a zkrátit dobu od podání žádosti k poskytnutí dotace. Snížit osobní náklady firem spojené s jejich restrukturalizací Zjednodušit správní řízení o souhlasu s poskytováním náhrady mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku zaměstnance. Převedení nákladů za 3 měsíce odstupného a za jeden měsíc výpovědní lhůty na stát vytvořením fondu podporujícího restrukturalizaci a zaměstnanost v malých a středních podnicích. Umožnit odklad plateb na sociální a zdravotní pojištění bez uplatňování úroků z prodlení. Zmírnit výpadek zakázek aktivní politikou státu v oblasti veřejných zakázek Urychlit přípravu a realizaci investičních programů státu v oblasti dopravní infrastruktury a obnovy vozového parku. Zintenzivnit činnost při zadávání veřejných zakázek v oblasti ekologie. Posílit a zefektivnit systém státní podpory exportu Posílit kapitálové vybavení ČEB a tím zvýšit potenciál podpory exportu ze strany státu. Rozšířit garance ze strany Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Rozšíření realizovat i za podmínky zhoršujících se rizik v jednotlivých teritoriích. Pro snížení rizik a ztrát exportérů vyplývajících z vysoké volatility kursu české koruny co nejrychleji stanovit přijetí společné měny Českou republikou. 2/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 3

6 Události, stanoviska, lobby Prioritní je obnovení fungování bankovního trhu Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal mimořádnou tiskovou konferenci, na které zástupci zaměstnavatelů vyjádřili hluboké znepokojení nad dramaticky se zhoršující situací tuzemských podniků a navrhli některá řešení pro zmírnění dopadů globální krize. Tyto požadavky prosazovali představitelé SP ČR při zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartitě) , které se zúčastnil i premiér Mirek Topolánek. Svaz průmyslu a dopravy ČR na základě informací z podnikové sféry apeluje na vládní i opoziční strany, aby společně a rychle a účinně reagovaly na zhoršující se situaci. Vyjadřuje obavy z toho, že dosavadní kroky vlády jsou chystány se zpožděním a ČR zaostává v koordinaci a stavu jejich přípravy ve srovnání s ostatními členskými státy EU. Jako prioritní vidí Svaz nutnost obnovení fungování bankovního trhu. Je třeba obnovit úvěrovou politiku bank. Prostřednictvím ČMZRB je potřebné vytvořit dostatečně účinný systém státních garancí pro investiční a provozní úvěry bank včetně rozšíření možnosti poskytování záruky na již existující provozní úvěry, uvedl Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. SP ČR požaduje také další posílení kapitálového vybavení ČEB, čímž by se zvýšil potenciál podpory exportu ze strany státu, a rozšíření garance ze strany Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Vedle toho apeluje na vládu, aby došlo ke zjednodušení čerpání strukturálních fondů a zkrácení doby od podání žádosti k poskytnutí dotace. Jako možnost zmírnění dopadů globální krize na tuzemskou podnikovou sféru vidí SP ČR urychlení přípravy a realizace investičních programů státu v oblasti dopravní infrastruktury a obnovy vozového parku. Požaduje také zintenzivnění činnosti při zadávání veřejných zakázek v oblasti ekologie. Milan Mostýn manažer PR a tiskový mluvčí 4 Svaz průmyslu a dopravy ČR 2/2009

7 Prohlášení představenstva Svazu průmyslu a dopravy na podporu urychlených opatření ve prospěch spolupráce podniků a výzkumných a vzdělávacích institucí Svaz průmyslu a dopravy opakovaně zdůrazňuje, že cestou k překonání ekonomické stagnace musí být aktivní podpora těch kompetencí v ekonomice, které nesou největší přidanou hodnotu. Ty se váží především na výzkum, vývoj a inovace. Nastupující ekonomická recese se začíná nepříznivě projevovat v oblasti financování společných výzkumných a vývojových projektů podniků a vzdělávacích a výzkumných institucí. Za současné situace jsou nejdůležitější ta opatření, která přinesou výsledky v co nejkratší době. SP ČR proto vyzývá vládu, aby bylo co nejrychleji možno: odečíst ze základu daně z příjmu podniků i náklady na výzkum a vývoj, nakoupené podniky od veřejných vzdělávacích nebo výzkumných institucí využít některou z vhodných institucí (Konsolidační banka, EGAP, ČMZRB) k poskytování státních záruk za komerční úvěry všem podnikům, a to výhradně na potřeby financování projektů výzkumu, vývoje a vzdělávání zjednodušit podmínky a zásadně zrychlit procesy schvalování výzkumných a vývojových projektů financovaných z veřejných zdrojů a zároveň zvýšit flexibilitu podmínek tak, aby byla např. možná prolongace jednotlivých etap plnění projektů nebo i změny ve věcné náplni projektů tak, aby bylo např. možno v konsorciálních projektech pokračovat i v případě výpadku některého z konsorciálních partnerů. zavést investiční pobídky pro vývojové programy podniků (výstavba nových laboratoří, center, atd.) např. formou odpočtu z daní meziročního zvýšení ziskovosti firmy. Všechna tato urychleně přijatá opatření pomohou nejen zvládat aktuální ekonomickou recesi, ale budou i významným příspěvkem pro vytvoření dobrých podmínek pro další etapu konjunkturálního vzestupu, jakož i k plnění záměrů Evropského roku inovací, vyhlášeného v Praze v tomto měsíci. Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra na Klubu Na první letošní klubový večer přijal naše pozvání místopředseda vlády pro otázky Evropské unie Alexandr Vondra. I když se očekávala témata týkající se našeho předsednictví, beseda se víceméně otáčela kolem nejaktuálnějšího problému současné doby finanční krize. Zástupci jednotlivých firem na konkrétních případech demonstrovali správnost svého předsvědčení, že mnohé problémy by se dařilo řešit vstřícnějším přístupem našich bank. Poukazovali na trvalý nárůst úrokových sazeb z úvěrů, zejména provozních, za situace, kdy dochází ze strany ČNB k poklesu sazeb. Jako velký problém se ukazuje nejistota chování bank. Toto chování je překvapivé hlavně v případech, kdy banka svého klienta dlouhodobě zná. Kritizovaný byl také přístup bank k možnostem profinancovat projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie. Ukazuje se, že právě v situaci, kdy podniky vypracovaly dostatečně kvalitní projekty, které se jim podařilo prosadit, je kritické, pokud banky změní své dřívější rozhodnutí o poskytnutí úvěru. Podnikatelé naopak velmi chválí rozhodnutí státu posílit možnosti podpory exportu navýšením limitů pro rozšíření služeb poskytovaných EGAP, ČEB a ČMZRB. Klubový večer rozhodně přinesl to, co lze od takového večera očekávat upřímnou a konstruktivní diskusi. Ludmila Nutilová poradce pro legislativní proces 2/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 5

8 Události, stanoviska, lobby Rád bych poděkoval Vám všem, kteří jste reagovali na moji prosbu a odpověděli na dvě otázky, týkající se hospodářské recese. Četnost a upřímnost odpovědí umožnila Svazu reagovat se znalostí věcí a podložit požadavky Svazu Vašimi zkušenostmi, aktuálními údaji i návrhy na řešení vzešlými z Vaší každodenní praxe. Děkuji Vám ještě jednou za Váš čas a slibuji Vám, že žádný Váš názor nezapadne. Ing. Zdeněk Liška generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Dotazníkové šetření SP ČR: Zakázky mizí, platební morálka podniků upadá Na tuzemské firmy dopadá globální krize plnou vahou, což se projevuje v dramatickém poklesu objemu zakázek. Zástupci firem navíc očekávají, že se dopady krize v jednotlivých odvětvích projeví nejen v první polovině letošního roku, nýbrž i v druhém pololetí a na jeho konci. Překonání důsledků krize na podniky nebude tedy otázkou měsíců. Navíc se v podnikatelském prostředí silně začíná projevovat pokles důvěry a dochází ke značnému zhoršení platební morálky a ke spekulacím v platbách. To, co manažeři podniků požadují od politiků napříč celým spektrem je, aby se dokázali dohodnout na přijetí protikrizového balíčku a co nejrychleji ho aplikovali v praxi. Takové jsou hlavní závěry dotazníkového šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), které proběhlo v polovině ledna Osloveno bylo 1600 členských firem SP ČR a na otázky odpovědělo celkem 382 firem zastupovaných i odvětvovými svazy SP ČR. Firmy upozorňují na výrazný propad poptávek a zakázek. Toto považujeme za podstané zjištění. V části podniků se důsledky světové hospodářské krize zatím neprojevují či projevují minimálně, u některých oborů, zejména v automobilovém průmyslu, metalurgii či výrobě strojů a zařízení pro investice, je nástup krize masivní. V oborech postižených krizí účastníci dotazníkového šetření poukázali na očekávaný propad zakázek v letošním roce. Z průzkumu vyplývá, že krize má vliv na zajištění zakázek pro rok Z údajů respondentů, kteří svůj očekávaný propad kvantifikovali lze vyčíst následující: Necelá pětina zaměstnavatelů (cca 19 %) uvádí, že očekává snížení zakázek do 15 %. Zhruba dvě pětiny (cca 39 %) z nich hovoří o poklesu zakázek do 30 %. Necelé dvě pětiny (cca 36 %) respondentů očekává dramatický propad zakázek až do 50 %. Malá část firem (cca 6 %) je ohrožena ztrátou zakázek o více jak polovinu. Co se týká aktuálního propadu zakázek u jednotlivých odvětví, problémy registrují zejména podniky v automobilovém průmyslu. Existují případy, kdy subdodavateli poklesl objem zakázek až o 70 %. V dalších odvětvích dopady krize řeší zvláště výrobci porcelánu, někteří z nich uvádějí pokles zakázek až o 65 %. Markantní je propad u výroby NC strojů a spotřeba cementu se snížila o 25 %. Problémy zaznamenávají i podniky v oblasti využívání druhotných surovin, neboť se snížila poptávka po obalovém materiálu a opadl zájem o suroviny v třetích zemích. Některé firmy dokonce uvedly, že v jednotlivých případech přišly o zakázky (či očekávají jejich ztrátu) od některých svých zahraničních partnerů až do 80 %. Řada podniků poukazuje také na odklad realizace některých projektů. Značné těžkosti mají tudíž aktuálně firmy v automobilovém průmyslu, zejména subdodavatelé, problémy existují však i v metalurgickém průmyslu a u výrobců strojů a zařízení pro investice. Firmy v oblasti služeb zaznamenaly trend výrazného úbytku zákazníků a všeobecné snížení zájmu o tyto služby. V oblasti investic podniky uvádějí trend pozastavování těchto investic do nových zařízení a projektů. Z šetření vyplývá, že příprava investičních celků je seškrtána o 25 až 70 % obvyklých výdajů. Jaké faktory zhoršují podnikání Dotazníkové šetření SP ČR si kladlo za cíl definovat také faktory, které negativně působí na podnikání tuzemských firem. Podniky v současnosti poukazují už nejen na zhoršený přístup k financím, ale i na to, že banky přestávají poskytovat a to i provozní úvěry. Navíc banky podle respondentů vypovídají úvěry dlouhodobým bezproblémovým klientům a krátí provozní úvěry. Na druhé straně sami zaměstnavatelé přiznávají, že se obecně zvyšuje riziko schopnosti splácet úvěry. V podnikatelském prostředí se stále častěji projevují případy nedodržování smluv, včetně snahy odkládat uzavřené smlouvy. Tlak je vyvíjen na snížení již dohodnutých cen či na prodloužení doby splatnosti smluv. Zhoršila se platební morálka podniků. 6 Svaz průmyslu a dopravy ČR 2/2009

9 Zpomaluje se inkaso pohledávek, došlo k nárůstu objemu pohledávek až o 40 %. Současně se zvýšil objem pohledávek po lhůtě splatnosti až o 50 %. Firmy budou propouštět Jak vyplývá z šetření SP ČR, celková situace se odráží na silném tlaku na podniky na zefektivnění nákladů. Až třetina respondentů v této souvislosti uvedla, že bude snižovat počet zaměstnanců. Takový stav vyvolává nejistotu, a to i z hlediska investic, což omezuje možnost plánování. Zástupci firem poukazují i na riziko zhoršení plynulosti dodávek z důvodu zhroucení systému dodavatelů. Firmy ale tíží personální náklady, například i v souvislosti s odstupným pro propuštěné zaměstnance. Jaká řešení zaměstnavatelé navrhují Finanční oblast Zásadním problémem tuzemských podniků je nedostatečný přístup k financím. Požadují proto změnu přístupu bank. Vzhledem k tomu, že bankovní sektor nereaguje na snižování základních úrokových sazeb ze strany ČNB, požadují zaměstnavatelé snižování úrokových sazeb komerčními bankami. Apelují na to, aby banky zlevnily úvěry a snížily bankovní poplatky. Respondenti také požadují, aby došlo k užší spolupráci komerčních bank na projektech zajištěných ze strany EGAP, ČEB a ČMZRB při pronikání na třetí trhy. Dále co považují za klíčové pro překonávání dopadů globální krize je maximální příprava všech institucí na čerpání peněz z EU, zjednodušení a urychlení tohoto čerpání. Co firmy žádají od státu Daňová oblast Respondenti se shodují na tom, že je třeba plošné snížení daňové zátěže, a to i snížení DPH. Navrhují také urychlení odpisů. Dále navrhují snížení odvodů na zdravotní a sociální pojištění a odklad jejich plateb bez úroků z prodlení. Podle respondentů by se měl také přehodnotit systém záloh na daně tak, aby se daně platily pouze ze skutečné produkce. Legislativa Zástupci tuzemských podniků apelují, aby došlo ke stabilizaci podnikatelského prostředí tím, že by se neměly zavádět do praxe zákony, které by zhoršily podnikání firem. Požadují také zrychlení soudního řízení ve věci konkursů a vymáhání pohledávek Respondenti dotazníkového šetření přišli s desítkami návrhů vůči vládě. Tím klíčovým je podpora exportu, a to cestou navýšení základního jmění ČEB a pojistné kapacity EGAP. Žádají také výraznější pomoc státu ze strany ekonomické diplomacie při získávání přístupu na nové trhy. Zaměstnavatelé také žádají garance mezibankovních úvěrů a požadují tlak vlády na snížení pojistných sazeb. Požadují i nižší daňovou zátěž. Považují za důležité při překonávání dopadů současné krize nastartovat státní zakázky, včetně komunálních, zvláště pak investice do stavebnictví (stavba dálnic, mostů, tunelů, splavnění Labe a dalších řek). Zmíněna byla i nezbytnost státní a bankovní podpory vědy a výzkumu a investic do inovací. Respondenti současně navrhují výrazné snížení správního aparátu a nákladů na chod státu. V oblasti trhu práce žádají respondenti liberalizaci podmínek zaměstnávání, tedy zpružnění pracovního trhu a snížení daňové zátěže v oblasti lidských zdrojů. Mezi navrhovaná konkrétní opatření patří možnost dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli a zjednodušení postupu při aplikaci náhrady mzdy v případě nedostatku zakázek. Respondenti však přiznávají, že v současné situaci v řadě případů dochází k dohodě se zaměstnanci o zkráceném pracovním týdnu a k dohodě o vyšším nasazení v případě, že budou zakázky. V oblasti energetiky na podniky nejvíce doléhají vysoké ceny energií. Cestou jejich snížení je podle respondentů zrušení monopolu dodavatelů energií a výstavba nových zdrojů elektrické energie. Požadují včasnost a transparentnost při tvorbě cen plynu a elektřiny a aktuálně navrhují přehodnotit systém záloh tak, aby se platilo podle skutečné spotřeby. Přijetí eura zůstává pro mnohé podniky prioritním zájmem. Vzhledem k tomu, že vláda otálí s uvedením termínu zavedení společné evropské měny, navrhují legalizaci plateb v této měně. Pozitivní aspekty Zaměstnavatelé velmi nepříznivě vnímají neschopnost politiků domluvit se napříč politickým spektrem a řešit problémy společně. Za přínos současné doby považují vyšší dostupnost kapacit, zlepšení pracovní morálky a odpovědnosti zaměstnanců, ukončení tlaku na zvyšování mezd a výhod pro zaměstnance a možnost širšího provádění personálních auditů. Legislativní sekce a Milan Mostýn manažer PR a tiskový mluvčí 2/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 7

10 Události, stanoviska, lobby Některá východiska pro řešení dopadů ekonomických potíží zaměstnavatelů do pracovněprávních vztahů Mnozí zaměstnavatelé se v důsledku ekonomických potíží v současné době dostávají do situace, kdy nemohou plně dostát svým povinnostem vůči zaměstnancům, zejména přidělovat jim práci a poskytovat mzdu. Jde zejména o problémy související s omezováním či likvidací výroby, omezení odbytu výrobků nebo omezení poptávky po službách. Současná právní úprava, stanovená zejména v zákoníku práce, nabízí zaměstnavatelům pro řešení těchto situací tato řešení: Překážka v práci na straně zaměstnavatele částečná nezaměstnanost ( 209 zákoníku práce) zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu svých výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách. Řešením je, že po dobu této překážky v práci zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Tento postup je však podmíněn 1. dohodou s odborovou organizací, jestliže u zaměstnavatele působí. Není stanovena doba, po kterou by tato náhrada mzdy měla být zaměstnanci nejdéle poskytována. 2. podáním návrhu zaměstnavatele k úřadu práce, jestliže u zaměstnavatele odbory nepůsobí, aby rozhodl zda jsou dány důvody pro poskytování náhrady mzdy. Když úřad práce rozhodne o důvodnosti částečné nezaměstnanosti, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve fixně stanovené výši 60 % průměrného výdělku a to po dobu, kterou určí úřad práce, nejdéle však 1 rok. Z právní úpravy vyplývá, že tam kde u zaměstnavatele působí odbory a dojde k dohodě, je snazší a pružný postup při řešení daných problémů. V případě, že u zaměstnavatele odbory nepůsobí, je rozhodování úřadu práce v režimu správního řízení a je na zaměstnavateli, aby o důvodnosti svého návrhu úřad práce přesvědčil. Je proto vhodné, aby zaměstnavatel svůj návrh doložil ihned všemi možnými prostředky, které mohou posloužit jako důkaz (výpisy z účtů, doklady o poklesu zakázek, atd.), vyžádal si osobní jednání na úřadu práce, aby mohl být návrh vyřízen v co nejkratší době. V obou případech jde však o finanční prostředky zaměstnavatele, z nichž by náhrada mzdy byla zaměstnancům poskytována. Kratší pracovní doba ( 80 zákoníku práce) zaměstnavatel může se zaměstnancem sjednat kratší pracovní dobu, při které přísluší tomu odpovídající mzda. Ve srovnání s výše uvedenými možnostmi řešení ekonomických potíží, lze tento postup v současné době kvalifikovat z mnoha pohledů jako optimální, neboť firma bude dále fungovat, byť omezeně zaměstnanec má zachováno své dosavadní zaměstnání a mzdu, byť v omezeném rozsahu postup je jednoduchý po odstranění ekonomických potíží může zaměstnavatel dále využít původní zaměstnance (dovednosti, kvalifikace atd.) Sjednání kratší pracovní doby však předpokládá souhlas zaměstnance, neboť podle ustanovení 13 odst. 3 zákoníku práce má zaměstnanec právo na přidělování práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, tj. 40 hodin týdně ( 79 odst. 1 zákoníku práce). Přes výše uvedené výhody, je nutné upozornit zaměstnavatele, že pokud se nepodaří odstranit ekonomické potíže, může dojít ke skončení pracovního poměru zaměstnance a ten se ocitne v evidenci uchazečů o zaměstnání. Výše podpory by byla ovlivněna snížením mzdy ve vazbě na kratší pracovní dobu. Je proto nutné situaci posoudit komplexně a nechat zaměstnance rozhodnout, co je pro něho výhodnější. Skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele ( 52 písm. a) až c) zákoníku práce) pracovní poměr skončí až uplynutím výpovědní doby (2 měsíce) a zaměstnanci náleží odstupné (minimálně ve výši trojnásobku průměrného výdělku). dohodou ( 49 zákoníku práce) dohoda dává možnost dřívějšího skončení pracovního poměru než u výpovědi, ale zaměstnanec může dohodu podmiňovat nárokem na odstupné (požadavek na uvedení důvodů podle 52 písm. a) až c) zákoníku práce). Pracovní poměr na dobu určitou ( 39 zákoníku práce) zaměstnavatel může se zaměstnancem sjednat pracovní poměr na dobu určitou a to i formou změny pracovního poměru původně sjednaného na dobu neurčitou. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou však předpokládá souhlas zaměstnance. pracovní poměr sjednaný na dobu určitou může částečně napomoci řešení dopadů ekonomických potíží zaměstnavatelů do pracovněprávních vztahů tehdy, kdy zaměstnavatel neví jaký bude další vývoj jeho ekonomické situace. v případě, že uplyne sjednaná doba trvání pracovního poměru dochází ke skončení pracovního poměru na dobu určitou ( 65 zákoníku práce) bez dalších finančních nákladů zaměstnavatele na odstupné i mzdových nákladů po dobu výpovědní doby zaměstnance. pro sjednání doby trvání pracovního poměru na dobu určitou stanoví právní úprava pravidlo možnost sjednání nejvýše na dva roky, a jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynulo alespoň 6 měsíců ( 39 odst. 2 zákoníku práce) s možností výjimek, které může zaměstnavatel uvést v dohodě s odborovou organizací. U zaměstnavatele, kde odbory nepůsobí lze výjimky stanovit vnitřním předpisem ( 39 odst. 4 zákoníku práce). Hromadné propouštění ( 62 až 64 zákoníku práce) hromadným propouštěním je skončení pracovních poměrů zaměstnanců na základě výpovědi ze strany zaměstnavatele z důvodů podle 52 písm. a) až c) zákoníku práce a to v období 30 kalendářních dnů. Pro posouzení zda jde o hromadné propouštění je dále rozhodující jak počet zaměstnanců, kterým byla dána výpověď, tak celkový počet zaměstnanců zaměstnavatele 10 zaměstnanců s výpovědí u zaměstnavatele zaměstnávajícího 20 až 100 zaměstnanců 10 % zaměstnanců s výpovědí u zaměstnavatele zaměstnávajícího 101 až 300 zaměstnanců 30 zaměstnanců s výpovědí u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců pro tuto zcela specifickou formu skončení pracovního poměru právní úprava stanoví zaměstnavatelům celý katalog povinností např. o záměru dání výpovědi informační povinnost vůči odborové organizaci nebo vůči každému zaměstnanci, jestliže 8 Svaz průmyslu a dopravy ČR 2/2009

11 u zaměstnavatele odbory nepůsobí, informační povinnosti vůči příslušnému úřadu práce ( 62 odst. 2 až 7 zákoníku práce). pro skončení pracovního poměru výpovědí hromadně propouštěného zaměstnance právní úprava stanoví specifická pravidla pro uplynutí doby skončení pracovního poměru, včetně postupu v případě kdy bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zaměstnavatele ( 63 zákoníku práce). Východiska pro řešení dopadů ekonomických potíží v oblasti zaměstnanosti obsahuje též zákon o zaměstnanosti. V části upravující problematiku aktivní politiky zaměstnanosti tento zákon uvádí soubor opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Z uvedené právní úpravy vyplývá, že nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou zejména rekvalifikace investiční pobídky veřejně prospěšné práce společensky účelná pracovní místa příspěvek na zapracování příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program poradenství cílené programy k řešení zaměstnanosti Právní úprava uvedených institutů je obsažena v ustanoveních 104 až 120 zákona o zaměstnanosti. V souvislosti s výše uvedenými problémy lze dále uvést, že zaměstnavatelům mohou být, prostřednictvím úřadů práce, na základě jejich žádosti poskytovány ve stanovených případech finanční příspěvky, které mohou napomoci řešení dopadů jejich ekonomických potíží do pracovněprávních vztahů. Podrobnější informace o postupu v těchto záležitostech mohou zaměstnavatelé obdržet zejména na příslušných úřadech práce. Jitka Hejduková, ředitelka zaměstnavateké sekce Náhrada mzdy místo nemocenské Dnem 1. ledna 2009 nabyla účinnosti nová právní úprava, z níž vyplývají zásadně nové postupy pro zaměstnavatele v případě pracovní neschopnosti zaměstnanců. O nové právní úpravě byla již podána podrobná informace, včetně propočtu náhrady mzdy ve Spektru č. 12/2008, která je též uvedena na webových stránkách SP ČR (www.spcr.cz). Pro rekapitulaci připomínáme, že tato právní úprava je obsažena zejména v novém zákoně o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a vyplývá z ní, že v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, je zaměstnavatel povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci, neboť u zaměstnance se jedná o důležitou osobní překážku v práci. Za zcela zásadní změnu lze v této souvislosti označit, že po celou dobu trvání pracovní neschopnosti zaměstnance není zaměstnavatelem poskytováno nemocenské jako dříve, ale v době prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti zaměstnance je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy. Podmínkou však je, že ke dni vzniku pracovní neschopnosti zaměstnanec splňuje podmínky vzniku nároku na nemocenské. Z právní úpravy dále vyplývá, že tuto náhradu mzdy je po dobu prvních 14 kalendářních dnů zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout za pracovní dny a za svátky s tím, že je současně stanoveno, že náhrada mzdy nepřísluší za prvé tři pracovní dny pracovní neschopnosti zaměstnance. Z této poměrně složité konstrukce nové právní úpravy o poskytování náhrady mzdy na místo nemocenského, tedy vyplývá, že v období prvních 14ti kalendářních dnů pracovní neschopnosti zaměstnance je zaměstnavatel povinen poskytovat náhradu mzdy až od čtvrtého pracovního dne zaměstnance. Pro úplnost je nezbytné uvést, že nová právní úprava zaměstnavatelům umožňuje, aby uvedenou náhradu mzdy svým zaměstnancům poskytovali i za první tři pracovní dny jejich pracovní neschopnosti (např. na základě ujednání v kolektivní smlouvě nebo stanoví-li to vnitřní předpis.) Pokud jde o výši náhrady mzdy, kterou je zaměstnavatel povinen dočasně práce neschopným zaměstnancům poskytnout, je právní úpravou stanovena jako základní výše této náhrady mzdy 60 % průměrného výdělku. Z právní úpravy však dále vyplývá, že zjištěný průměrný výdělek práce neschopného zaměstnance je zaměstnavatel povinen upravit stejným způsobem jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského. Příslušnou redukční hranici stanovenou pro účely nemocenského je zaměstnavatel povinen dále vynásobit koeficientem 0,175 (kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy je uvedena na webových stránkách MPSV Právní úprava zaměstnavatelům umožňuje, aby náhradu mzdy dočasně práce neschopnému zaměstnanci poskytli ve vyšší částce a to až do výše průměrného výdělku na základě ujednání v kolektivní smlouvě nebo stanoví-li tak vnitřní předpis. V souvislosti s výše uvedenými změnami je nezbytné upozornit na nová oprávnění zaměstnavatele, která souvisí s jeho povinností poskytovat náhradu mzdy práce neschopným zaměstnancům. Právní úprava umožňuje zaměstnavateli kontrolovat, zda zaměstnanec v době prvních 14ti kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti dodržuje režim dočasně práce neschopného zaměstnance, zejména povinnost zdržovat se v místě pobytu nebo dodržování doby a rozsah povolených vycházek. Pro tento kontrolní režim právní úprava stanoví pravidla, z nichž zaměstnavatel při této kontrolní činnosti musí vycházet. V případě zjištění porušení povinností režimu dočasně práce neschopného zaměstnance však zaměstnavatel nemůže z tohoto důvodu dát zaměstnanci výpověď ani s ním okamžitě zrušit pracovní poměr, neboť takový postup zaměstnavateli nová právní úprava neumožňuje. V této souvislosti je dále nutné uvést, že zaměstnavatel též podle této právní úpravy nemůže zrušit pracovní poměr se zaměstnancem ve zkušební době v době prvních 14ti kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Jak je v úvodu uvedeno, postupy zaměstnavatelů vyplývají z nových právních úprav stanovených zejména v zákoně o nemocenském pojištění a v zákoníku práce. Vzhledem k těmto zcela novým úpravám, které v mnoha případech na sebe vzájemně odkazují a někdy nejsou zcela jednoznačné, a tak vzbuzují i určité pochybnosti v aplikační praxi při postupu zaměstnavatelů, budeme i nadále této problematice věnovat zvýšenou pozornost. Uvítáme proto, veškeré Vaše poznatky z uplatňování této právní úpravy, jenž mohou být využity při odborném semináři, který v nejbližší době k této problematice SP ČR uspořádá. 2/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 9 Jitka Hejduková, ředitelka zaměstnavateké sekce

12 PREZENTACE SP čr Pohled médií Úvěry nejsou, krev hospodářství proto neteče Krize, krize, krize. Její dopady na tuzemské podniky zaplňovaly stránky novin, roztáčely televizní kamery a naplňovaly rozhlasová studia po celý leden. V této mediální lavině zaujímal důležité místo také Svaz průmyslu a dopravy ČR, který byl citován zhruba 400krát. Výrazně se zviditelnil zvláště díky mimořádné tiskové konferenci, která byla svolána na základě rozhodnutí představenstva Svazu na středu 28.ledna. Prezident SP ČR Jaroslav Míl a viceprezident SP ČR Jaroslav Hanák na ní v centrále Svazu tlumočili novinářům silné obavy podnikatelské sféry z prohlubujících se dopadů globální krize a zejména poukázali na zhoršující se přístup podniků k bankovním úvěrům. Právě tento aspekt zvýraznili zástupci Svazu i na mimořádném zasedání tripartity, která proběhla o den později. Peníze jsou krví oběhu hospodářství. Pokud banky budou držet peníze a nebudou poskytovat provozní úvěry, krevní oběh se zastaví... Důležité je, aby tuzemské banky přestaly sanovat ztráty svých centrál na úkor Česka... Mám velké pochyby o tom, že Česká národní banka dokáže ustát, aby české banky nakonec nepřevedly peníze do svých mateřských centrál,«citovaly Hospodářské noviny Jaroslava Míla. A deník E15 v článku s trefným titulkem Firmy versus banky: napětí sílí uvedla jeho slova, že Banky zhoršují současnou krizi tím, že nepouštějí peníze do oběhu. Na problém nefungujícího bankovního trhu poukázal i Jaroslav Hanák v rozhovoru pro Český rozhlas: Z hlediska podnikatelů je nejvážnější věcí oživení bankovního trhu. Bez peněz nebude fungovat ekonomika. Pak samozřejmě očekáváme, že vláda nastartuje investice a zakázky veřejné ve vztahu k dopravní infrastruktuře, k ekologii, k obnově vozového parku. Viceprezidenta SP ČR Martina Jahna, účastníka zasedání tripartity, zmínily pak Hospodářské noviny v reakci na slevy na sociálním pojištění. Snížení sociálního pojištění považujeme za velmi dobrou věc. Díky ní uspoří podnikatelé peníze, za které mohou zaměstnat více lidí. Je to jedna z našich velkých priorit, řekl Martin Jahn. Své požadavky, týkající se i nedostatečného přístupu k úvěrům, budou zaměstnavatelé prosazovat i na dalších zasedáních tripartity, která by měla být pořádána daleko častěji. Zatím se ukazuje, že bankéři nejsou ochotni k řešením, byť si názory zaměstnavatelů vyslechli na lednovém společném setkání. Generální ředitel SP ČR Zdeněk Liška na závěry debaty reagoval pro Hospodářské noviny slovy: Pozitivní je, že bankéři usedli k jednacímu stolu. Na druhé straně bankéři nevyjádřili jasně připravenost ke změně své úvěrové politiky. Přitom firmy požadují větší vstřícnost bank v době výrazného poklesu poptávky a zakázek, což potvrzují zveřejněné údaje listopadového propadu průmyslu. Prezident České bankovní asociace Jiří Kunert však sdělil, že banky musejí zvyšovat ceny úvěrů pro podnikatele kvůli vyššímu riziku v době ochlazení ekonomiky. Poradenská firma Ernst & Young dokonce informovala o tom, že banky se letos ještě více zaměří na kontrolu úvěrového rizika a pečlivé využívání kreditních hodnocení a ratingů, které určují rozhodnutí o přidělení úvěru, úvěrovém rámci a úrokové míře poskytnutých úvěrů. Průmyslová výroba se propadla Opatření zhoršující přístup firem k penězům jsou smrtící v době, kdy veškeré signály potvrzují šířící se dopady globální krize. Nasvědčují tomu i údaje historicky největšího listopadového propadu tuzemského průmyslu. Podle Českého statistického úřadu klesla průmyslová výroba meziročně o 17,4 procenta, finanční trhy přitom očekávaly nejvýše devítiprocentní snížení. Silně se orientujeme na export a pokles globální poptávky nás zasáhl o to silněji. Naše práce už není tak laciná, jako byla dříve a po deseti letech se také vyčerpaly některé investiční pobídky, uvedl pro server aktuálně.cz. ke zveřejněným údajům analytik SP ČR Oldřich Körner. Ostře sledovaný vývoj průmyslu s sebou kromě jiného přinesl i oslabování koruny. Ta v jednu chvíli překročila dokonce hranici 28 korun za euro, což byla nejslabší hodnota od listopadu Mohlo by se zdát, že na oslabování koruny vydělají exportéři. Proč tomu tak není, Oldřich Körner objasnil v deníku E15: Velké firmy si po loňských zkušenostech zajistily prakticky celý objem vývozu. Zajišťovalo se při každém výkyvu. Podniky si ani neuvědomovaly, že svým zajišťováním korunu dále posilují. Jak dále uvedl, pro exportéry není problém ani slabá, ani silná koruna, jak by se mohlo zdát, ale především její poměrně rychlé výkyvy. Právě z toho důvodu Svaz průmyslu a dopravy ČR i nadále prosazuje rychlý přechod k euru nebo alespoň zafixování kurzu na přijatelné úrovni. V této souvislosti Martin Jahn prohlásil v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT 24, že český průmysl považuje za velmi důležitou strategii přijetí eura a že vláda by určitě v tomto roce měla stanovit datum pro přijetí eura. Ve stejném duchu reagoval na ČT 24 na zavedení společné evropské měny na Slovensku 10 Svaz průmyslu a dopravy ČR 2/2009

13 poradce SP ČR Radek Špicar. Vedle poklesu poptávky máme ještě druhý problém, a to jsou kurzové výkyvy, to jsou měnové problémy. České podniky v tuto chvíli bojují proto na dvou frontách, což je nešťastná situace pro českou relativně malou a otevřenou ekonomiku, silně závislou na exportu. A o více se výhoda zavedení eura může projevit po vstupu Slovenska do eurozóny. Podobný názor na zavedení eura zastávají i čtyři pětiny tuzemských zaměstnavatelů, jak to ostatně potvrdilo dřívější dotazníkové šetření SP ČR. Poptávka klesá, platební morálka upadá Aktuální šetření mezi členskými firmami Svazu průmyslu dopravy ČR z poloviny ledna bylo však zaměřeno na důsledky globální krize, na stav zakázek členských firem a na navrhovaná opatření na zmírnění dopadů. Vedle poměrně dramatických čísel, týkajících se propadu poptávky, odhalilo šetření ještě jeden negativní a rozmáhající se fenomén. Je jím sílící pokles důvěry mezi samotnými podnikateli, značně se zhoršující platební morálka a stále častější případy spekulací v platbách. V podnikatelském prostředí se stále častěji projevují případy nedodržování smluv včetně snahy odkládat dříve uzavřené smlouvy. Tlak je na snížení již dohodnutých cen či na prodloužení doby splatnosti smluv. Zhoršila se platební morálka podniků, citoval z výsledků šetření Svazu deník Právo. Navíc, jak také vyplynulo z dotazníkového šetření, tuzemské firmy očekávají pokles poptávky nejen během první poloviny roku 2009, ale i v jeho druhé polovině a na jeho konci. Z této informace se dá soudit o daleko delší krizové fázi, než jak přiznávají politici a odhadují analytici, z nichž někteří hovoří optimisticky o tom, že úroveň dna není daleko. Existují však odvětví, která na vývoj konjunktury reagují se zpožděním. Ve zdravotnické technice se veškeré děje odehrávají o rok později,«upozornil ředitel společnosti Linet Zbyněk Frolík a člen představenstva SP ČR v týdeníku Ekonom. Zatím jsme na tom dobře, ale obávám se, že celý rok bude v nejlepším případě znamenat stagnaci, doplnil Zbyněk Frolík. Takové obavy mají podnikatelé i v řadě dalších oborů. Na poklesu poptávky se podepisuje i německá recese. Velké firmy mají jisté rezervy a dokáží trochu překlenout delší období. Největší dopad je však přímo na menší a střední firmy, což se projevuje právě v oblasti dopravy, řekl v této souvislosti v ČT2 Petr Kašík, generální ředitel Svazu dopravy ČR. V měsíčníku Lobby uvedl pak Jaroslav Hanák: Dopady finanční krize a zvláště razantní zpomalení výroby bude mít kromě klíčových resortů české ekonomiky, jako je automobilový průmysl a stavebnictví, zásadní dopady na dopravu, logistiku a spedici. Tím totálně ohroženým oborem bude především doprava nákladní, ať železniční, tak především silniční, která je páteří české dopravní soustavy. Nezaměstnaných přibývá V souvislosti se současnými hospodářskými potížemi se v médiích stále častěji skloňuje slovo nezaměstnanost. Nejvíce ohroženým odvětvím v ČR je automobilový průmysl, tedy výrobci a subdodavatelé. Propouštění se však týká i celé řady dalších odvětví, především dělnických profesí, a to méně kvalifikovaných, citovala agentura ČTK mluvčího SP ČR Milana Mostýna. Předpokládá se, že o práci letos přijde až 80 tisíc lidí. To jsou ale aktuální odhady, které mohou být daleko horší. Míra nezaměstnanosti se může zvýšit až na osm procent. Zpočátku bude růst tlumen propouštěním zahraničních pracovníků, citovaly Hospodářské noviny zástupce generálního ředitele SP ČR Borise Dlouhého. Kvůli hospodářské krizi se ke konci ledna sešla Národní ekonomická rada vlády (NERV) s ekonomickými ministry, z jejichž jednání vzešel plán podpory zaměstnanosti a investic. Hlavní oblasti, které chce rada podporovat a investovat do nich, jsou především výzkum a vývoj, vzdělávání, ekologie, rozvoj infrastruktury a regionální dopravní obslužnosti, aby měli lidé snazší dopravu za prací. Tyto návrhy přivítali i zástupci Svazu. Priority schválené na zasedání NERV se členy vlády považujeme za rozumné. Doufáme, že bude balíček přijat a implementován co nejdříve, protože již tak má několik měsíců zpoždění, uvedl pro ČTK poradce Svazu Radek Špicar. V souvislosti se stoupající mírou nezaměstnanosti a se zvyšující se nervozitou ve společnosti bude v příštím období aktuální problém udržení sociálního smíru. Právě sociální smír bude velmi důležitou podmínkou, aby se situace v České republice uspokojivým způsobem řešila, uvedl v ČT 2 Boris Dlouhý. Energie a co s tím? Ředitel ČEZ Martin Roman předložil členům NERV návrh na snížení DPH u elektřiny z 19 na 15 procent. Každé snížení daní je fajn, ale jsem zvědav, jestli to někdo prosadí. A když ano, tak proč by se nemělo DPH snížit třeba i u plynu, upozornil v deníku MF Dnes Jaroslav Míl. Očekává, že elektřina zlevní i bez poklesu DPH. Aktuální cena elektřiny na burze s dodávkou na příští rok je o čtvrtinu nižší, než kolik platíme letos. Doufám, že se toto promítne do cen. To bude opravdu úleva, dodal. Aby všem problémům nebyl konec, dočkali jsme se v lednu zastavení dodávek plynu z Ruska. Obavy z možných dopadů byly na pořadu dne. Média se přirozeně zajímala o to, na jaká odvětví by případné dlouhodobější kolaps dodávek dopadla. Zcela určitě by se to týkalo sklářů, keramického průmyslu, hutní výroby, víceméně strojírenství, které v jakékoliv formě používá plyn. To bych řekl, že by byla největší část českého hospodářství, uvedl pro ČRo Jaroslav Míl. V reakci na obavy podnikatelů ze zkomplikování situace vyzval Svaz průmyslu a dopravy vládu jakožto předsednické země k razantnějším krokům, které by vedly k obnovení dodávek. Generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy Zdeněk Liška žádá vládu, aby vzhledem k předsednictví ČR v EU Podstatné je nastavení budoucích vztahů, aby k podobným situacím nedocházelo či docházelo jen s minimálními dopady na Evropu, poznamenal pro deník Právo generální ředitel SP ČR Zdeněk Liška. 2/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 11 Milan Mostýn, tiskový mluvčí Zuzana Görögová, stážistka tiskového oddělení

14 České předsednictví EU a SP ČR Mobilita most mezi nabídkou a poptávkou dovedností na pracovním trhu Neformální Rada EU ministrů práce a sociálních věcí (EPSCO) Luhačovice, ledna 2009 Všichni víme, že v otevřeném světě je základem ekonomické síly každého celku jeho konkurenceschopnost. Na základě posilování konkurenceschopnosti je možné lépe odolávat globální konkurenci a lépe se vyrovnávat se stárnutím evropské populace. Jedním z největších výdobytků EU, který ke konkurenceschopnosti přispívá, je volný pohyb pracovních sil. Právě mobilitě pracovníků bychom v oblasti práce a sociálních věcí a rodinné politiky chtěli věnovat přednostní pozornost. (Petr Nečas, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR) Volný pohyb osob je jednou z nejzákladnějších svobod zaručených právem Společenství a nezbytným předpokladem pro vybudování jednotného trhu. Ačkoliv Evropané i nadále považují své právo pohybovat se a pracovat v rámci EU za největší přínos a výhodu (53 % respondentů dle šetření Eurobarometru), mobilita v rámci Evropy je stále velmi nízká. Jen 2 % pracovníků EU (EU-25) se narodilo v jiném členském státě, než ve kterém v současné době pracuje. Přibližně 4 % populace EU někdy žila v jiném členském státě, zatímco další 3 % žila někdy v zemi mimo EU. České předsednictví bude pokračovat v úsilí o zvýšení mobility pracovníků v Evropě, zaměří se ve svých prioritách na prosazování co největší liberalizace pohybu pracovníků v rámci EU a usnadnění a zvýšení profesní a geografické mobility pracovních sil v kontextu celého trhu EU a bude Rada pro zaměstnanost a sociální věci a otevřít společnou diskusi na téma mobilita a její dopad na pracovní trhy EU a její úlohu při posilování konkurenceschopnosti v globální ekonomice. Mobilitu je nutno nahlížet v kontextu jejích tří rozměrů profesního, geografického a sociálního. V rámci diskuse vystoupili Vladimír Špidla, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, Emilio Gabaglio, předseda Výboru pro zaměstnanost, Leila Kurki, předsedkyně Sekce EHSV pro sociální věci a občanství, Nikolaus Van der Pas, generální ředitel DG EMPL, Jørgen Rønnest, předseda Výboru BUSINESSEUROPE pro sociální věci, a Marie P. Nečas - místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, V.Špidla - komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, M. Fuchs - sociální attache ze staleho zastoupení při EU v Bruselu. pokračovat v dokončení práce na modernizaci právní úpravy v oblasti koordinace sociálního zabezpečení migrujících pracovníků. České předsednictví upozorní na negativní dopady aktuálně uplatňovaných přechodných období na volný pohyb pracovních sil. Plné využití potenciálu pracovních sil a zpružnění trhu práce EU považuje české předsednictví za velmi významnou součást Lisabonské strategie. Z tohoto důvodu hlavním bodem agendy neformálního setkání ministrů EPSCO v Luhačovicích ve dnech byla Mobilita pracovní síly. Jednání probíhalo pod vedením Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí. Jeho cílem bylo přivést dohromady zástupce vlád, sociálních partnerů, odborů a občanské společnosti Leila Kurki předsedkyně sekce EESC SOC Helena André za Evropskou odborovou konfederaci (ETUC). Zástupce zaměstnavatelů a podnikatelů v BUSINESSEUROPE řekl: Současná situace se musí stát katalyzátorem strukturálních reforem v zájmu posílení dlouhodobého růstového potenciálu cestou zlepšení struktury ekonomiky a pracovních trhů. Zástupkyně EHSV se zaměřila především na profesní mobilitu a zdůraznila uplatňování konceptu flexikurity a úlohu sociálních partnerů. Ve svém projevu také přislíbila českému předsednictví vypracování průzkumného stanoviska k této problematice, jehož zpravodajkou v EHSV je Vladimíra Drbalová. Vladimíra Drbalová ředitelka sekce mezinárodních organizací a evropských záležitostí 12 Svaz průmyslu a dopravy ČR 2/2009

15 EU a mezinárodní organizace Evropští podnikatelé očekávají od českého předsednictví konkrétní činy Poselství BUSINESSEUROPE českému předsednictví Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE vyzvala premiéra Mirka Topolánka, jako předsedu Evropské rady, ke konkrétním krokům, které by oživily ekonomiky Evropské unie a také k prosazování efektivní evropské energetiky. Dne 29. ledna 2009 se totiž konalo v Bruselu zasedání Výkonného předsednictva, jehož se prostřednictvím telemostu z Prahy zúčastnil také prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Míl. Společné poselství evropských podniků poukazuje na nutnost řešení dopadů finanční krize, ekonomického zpomalení, krize v dodávkách plynu i zmrazení jednání v rámci Světové obchodní organizace. To vše jsou podle BUSINESSEUROPE mimořádné výzvy, kterým bude české předsednictví čelit. V obtížných měsících, které jsou před námi, by mělo být stálou snahou politiků zajistit, aby životaschopné podniky měly přístup k financování a nezbankrotovaly následkem krátkodobých problémů s likviditou. Vlády a banky již přišly s důležitými iniciativami pro zažehnání bezprostředních obav, uvádí se prohlášení BUSINESSEUROPE, sdružující 36 podnikatelských a zaměstnavatelských svazů z 33 zemí Evropy. Právě na zhoršující se dostupnost tuzemských podniků k úvěrům poukazuje Svaz průmyslu a dopravy ČR a stále naléhavěji vyzývá bankéře i vládu k nastavení funkčního bankovního systému. Je zcela přirozené, že v době stále tíživějších dopadů globální krize volají evropské podniky po funkčním bankovním systému. Peníze jsou krví oběhu hospodářství. Pokud banky budou držet peníze a nebudou poskytovat provozní úvěry, krevní oběh se zastaví,«uvedl Jaroslav Míl. BUSINESSEUROPE očekává od českého předsednictví, že bude činnost na úrovni Evropské unie směřovat k rychlému vyjasnění důležitých praktických otázek. Týká se to i ambiciózního energeticko-klimatického balíčku přijatého EU v prosinci 2008, což ještě více zdůraznilo nutnost vystupňovat úsilí EU, které by vedlo ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropy a zvýšilo by bezpečnost dodávek. BUSINESSEUROPE ocenil kroky, které byly učiněny pro zažehnání krize v dodávkách plynu. Osmdesát procent plynu proudí do Evropy z Ruska přes Ukrajinu, proto řada zemí EU byla vážně zasažena zastavením dodávek. Evropští podnikatelé se shodují v tom, že je nezbytně nutné, aby Rusko a Ukrajina plnily závazky vyplývající ze smluv o dodávkách a tranzitu plynu. Je třeba si vzít ponaučení z toho, co se stalo, zejména při projednávání druhého Akčního plánu o energetické politice EU na léta v průběhu jarního summitu EU, uvádí se v prohlášení BUSINESSEUROPE. V tomto směru BUSINESSEUROPE podporuje zejména tři cíle stanovené českým předsednictvím zlepšení vnitřního trhu s energií, zvýšení energetické účinnosti a diverzifikaci energetických zdrojů. Právě na téma energetiky se konala v Ostravě mezinárodní konference pod názvem Zajištění energetické bezpečnosti členských států EU v rámci společného trhu s elektřinou. Vedle vysokých státních činitelů a evropských činitelů byl za Svaz průmyslu a dopravy přítomen i Jaroslav Míl. Je dobře, že Česká republika přijala energetickou koncepci, byť se v závislosti na vývoji může změnit, poznamenal Jaroslav Míl s poukazem i na aktuální zkušenosti ohledně dodávek ruského plynu. BUSINESSEUROPE se ve svém poselství českému předsednictví věnuje i vnější dimenzi EU a akcentuje zejména ukončení jednání v rámci Světové obchodní organizace a posílení bilaterálních vztahů. Evropské podniky apelují na evropské politiky, aby spojili své úsilí, aby přesvědčili členské země Světové obchodní organizace, aby vyvinuly nezbytné úsilí k překonání mrtvého bodu v jednání, uvádí se v prohlášení. BUSINESSEUROPE klade dále důraz na transatlantické vztahy. Volá zejména po znovuoživení Transatlantické ekonomické rady v zájmu dosažení pokroku v utváření volného transatlantického trhu. Vladimíra Drbalová ředitelka sekce mezinárodních organizací a evropských záležitostí Milan Mostýn tiskový mluvčí a PR manažer 2/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 13

16 EU a mezinárodní organizace Výbor BUSINESSEUROPE ECOFIN jednal o stavu ekonomiky EU a začínající krizi Finanční krize, hrozba ekonomické recese, protikrizové plány vlád členských zemí, přístup firem k financím a barometr reforem byly na programu Výboru ECOFIN, který se sešel za předsednictví Davida Croughana a za účasti generálního sekretáře BUSINESSEUROPE Philippe de Bucka v Bruselu. I. Ekonomická situace Prezentace ekonomických indikátorů, kterou provedl Erik Sonntag z BUSINESSEUROPE ukázala, že od loňského pololetí dochází k výraznému ekonomickému útlumu ve světě, zejména v průmyslové výrobě a obchodní výměně. Zároveň s tím dochází k neustálým revizím předpovědí růstu HDP v roce 2009 směrem dolů z lednových 2% až k prosincovým - 0,8% v případě EU. Poslední lednová prognóza hovoří dokonce o poklesu o 1,8% v EU a 1,9% v eurozóně. V případě USA jsou odhady obdobné a klesají z lednových 2,75% až k 1,4% v prosinci Ekonomická situace a podnikatelské klima v eurozóně se rychle zhoršuje, v lednu se očekává pokles průmyslové produkce o 3,5%. Již v průběhu roku 2008 docházelo k útlumu investiční aktivity firem a poklesu objemu investic. Zároveň rostl podíl nevyužitých výrobních kapacit 5% v roce 2007 na 22% koncem roku Růst pracovních příležitostí se v roce 2008 prudce snížil a nezaměstnanost v EU vzrostla v průběhu roku 2008 ze 6,9% na 7,6%. Současně s ekonomickým poklesem dochází k bezinflačnímu procesu, kdy v eurozóně inflace poklesla ze srpnových 2,5% na prosincových 1,3%. V USA je tento proces ještě zřetelnější a inflace se ke konci roku dostala na hodnoty blízké nule. Jedním z důvodů poklesu cen je vedle ekonomického zpomalení i prudký pokles cen ropy, která se snížila během roku o cca 100 USD za barel. Centrální banky odpověděly odpovídajícím způsobem na cenový vývoj a snížily během druhé poloviny roku své úrokové sazby v EU na 2,5%, v UK a USA ještě výrazněji. V důsledku finanční krize a zhoršujících se ekonomických podmínek roste rozdíl ve výnosech desetiletých dluhopisů. Zejména země s vyšším veřejným zadlužením jako Řecko, Itálie a Španělsko zaznamenávají snížení důvěry v jejich veřejné finance. Evropská komise v důsledku ekonomického zpomalení a dalších i hrozících problémů přijala Plán obnovy EU, který by měl podpořit ekonomiku EU 200 mld. Eur, což představuje 1,5% HDP EU. 1,2% HDP, tj. 170 mld. Eur by měly poskytnout členské státy a 30 mld. Eur fondy společenství. V plánovém kolečku zástupci jednotlivých svazů prezentovali situaci v členských státech a představili hlavní body národních plánů obnovy. Stimulační balíčky jednotlivých zemí spočívají v kombinaci fiskálního stimulu a přímých vládních výdajů určených na podporu podnikání. Jejich velikost se pohybuje od 0% HDP v případě Řecka, Irska, Slovinska, Kypru, Litvy a Lotyšska až po 2,2% HDP u Španělska nebo 2,4% u Německa, kde vláda zveřejnila již druhý balíček opatření na podporu ochabující německé ekonomiky. Ze šetření BUSINESSEUROPE vyplynulo, že průměrná hodnota dosud zveřejněných opatření činí 1,09% HDP. Z jiných šetření však vyplývá, že plánovaný rozsah výdajů bude u některých zemí výrazně vyšší. U Španělska uvádějí studie až 5,4% HDP, z toho 4,3% formou přímých rozpočtových výdajů, u Německa po druhém balíčku přes 4% HDP. ČR v současné době kromě již plánovaných reformních opatření jako snížení daní a povinných odvodů na sociální pojištění a zvýšení garance vkladů u bank žádný konkrétní plán nepřijala. Země, které trpí zvýšenými rozpočtovými schodky a horším stavem veřejných financí, nemohou spoléhat na řešení krize dalším zadlužováním,ale musejí soustředit své úsilí na urychlení strukturálních změn ekonomiky. II. Přístup podniků k financím Celkově bylo v roce 2008 poskytnuto v průběhu finanční krize v EU 2 554,1 mld. eur formou kapitálových injekcí, garancí, swapových operací a úvěrů na záchranu finančního sektoru, což představovalo 22% HDP EU. Pro srovnání v USA bylo vynaloženo mld. eur, což je 35% tamního HDP. Bylo uvedeno, že přístup k úvěrům se zhoršil a úvěry podražily. Výrazně vzrostlo financování vydávání podnikových dluhopisů denominovaných v euru. Zatímco úroky z úvěrů nefinančním institucím vzrostly, objem úvěrů zpomalil svůj růst. Zadlužení podniků vzrostlo a dosáhlo 130 % HDP ve srovnání s 95% v USA, kde naopak od EU je větší podíl zadlužení domácností. Zhoršený přístup k financím ve světě je tak pro evropské firmy značným rizikem. BUSINESSEUROPE zřídil s cílem sledovat vývoj financování firem pracovní skupinu s cílem formulovat do konce února opatření ke zmírnění krátkodobých problémů financování podniků. III. Barometr reforem Výsledky šetření z prosince 2008, které provedl mezi členskými svazy BUSINESSEUROPE, ukázaly, že dle hodnocení národních zaměstnavatelských svazů postoupil proces reforem v EU v roce 2008 pomaleji než v předchozím období. ČR spolu s Itálií, Polskem a Nizozemím v této souvislosti vychází lépe a dle hodnocení SP celkový pokrok reforem zrychlil. Týká se to však spíše stavu veřejných financí a jejich udržitelnosti, než pokroku ve zlepšování podnikatelského prostředí. i když i v této oblasti došlo k dílčímu zlepšení na trhu práce a v oblasti výzkumu a vývoje. Mezi prioritami reforem v r uváděly členské svazy nejčastěji: Zvýšení flexibility pracovního zákonodárství Přizpůsobení vzdělávacích a výcvikových systémů požadavkům trhu práce Zajištění udržitelnosti sociálních systémů Zlepšení regulatorního prostředí podnikání Zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj Oldřich Körner zástupce ředitele sekce hospodářské politiky 14 Svaz průmyslu a dopravy ČR 2/2009

17 spektrum09_ :43 Stránka 1 Krátce z BUSINESSEUROPE Dne se konalo zasedání Výboru pro ekonomiku a finance (ECOFIN) viz informace ing. Oldřicha Körnera na str. 15 Dne 19. ledna 2009 se konalo první zasedání nově utvořené pracovní skupiny Zaměstnanost a dovednosti. Diskuse se zaměřila především na sdělení Evropské komise KOM(2008) 868/3 Nové dovednosti pro nová povolání z listopadu Komise zdůrazňuje, že zlepšování dovedností je naléhavě důležité jak pro krátkodobé oživení evropské ekonomiky, tak pro dlouhodobý hospodářský růst a produktivitu, vytváření pracovních míst a schopnost adaptovat se na změny. Všichni členové skupiny zdůraznili, že materiál je pro zaměstnavatele velmi významný, dobře načasovaný a je dobrým krokem pro lepší rovnováhu a předvídání potřeb trhu práce. Materiál bude podrobně analyzován a projednán na zasedání SAC v březnu Na programu jednání byly i další záležitosti Evropský rok kreativity a inovací 2009 a Boloňský proces (komuniké z Leuven). Dne se konalo zasedání Výboru pro sociální věci (SAC). Členové SAC byli informováni o posledním vývoji jednání o směrnici o pracovní době a evropských radách zaměstnanců. Další diskuse byla zaměřena na zapojení BUSINESSEUROPE do společné analýzy s ETUC o rozsudcích Evropského soudního dvora souvisejících se směrnicí o vysílání pracovníků. Pokud jde o evropský sociální dialog, byl prezentován pokrok v jednáních o revizi směrnice o mateřské dovolené a o inkluzivních trzích práce. Na programu jednání byl tripartitní sociální summit, který se bude konat v Bruselu. Dne se konalo v Bruselu zasedání Výboru pro vnitřní trh při BUSINESSEUROPE (IMCO). Předsedové jednotlivých pracovních skupin podali aktualizovanou informaci o současném vývoji v jimi sledovaných oblastech. Členové IMCO otevřeli diskusi k dokumentu Evropské komise Jednotný trh: rok poté, publikovanému v prosinci 2008 a demonstrujícímu dosažený pokrok, a doplňujícímu dokumentu Monitoring trhu: současný stav a předpoklad dalšího postupu, zaměřenému na monitoring trhu jako nový nástroj přispívající k modernizaci řízení vnitřního trhu. Dále byly projednány i budoucí akce BUSINESSEUROPE v oblasti telekomunikací. Členové IMCO byli také vyzváni k výměně názorů na dopad finanční krize na agendu pracovní skupiny pro finanční služby. Hostem zasedání byl Jaroslav Zajíček, vedoucí sekce vnitřního trhu, jménem českého předsednictví, který prezentoval priority předsednictví a připravované akce související s vnitřním trhem. Ing. Vladimíra Drbalová ředitelka sekce mezinárodních organizací a evropských záležitostí SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK přichází ke členům Svazu průmyslu a dopravy ČR s pravidelnou nabídkou koncertů ÚNOR čtvrtek Smetanova síň Obecního domu 19:30 VÝBĚR KONCERTŮ Antonín Dvořák: Svatební košile, op. 69 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK PETR ALTRICHTER dirigent ADRIANA KOHÚTKOVÁ soprán, TOMÁŠ ČERNÝ tenor, IVAN KUSNJER baryton ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO, PETR FIALA sbormistr sobota Dvořákova síň Rudolfina 19:30 Johann Sebastian Bach/Fazil Say: Fantazie g moll Joseph Haydn: Sonáta C dur Sergej Prokofjev: Sonáta č. 7 B dur, op. 83 Franz Liszt: Sonáta h moll, S 178 FAZIL SAY klavír čtvrtek Smetanova síň Obecního domu 19:30 Béla Bartók: Koncert pro orchestr, BB 123 Aram Chačaturjan: Koncert pro housle a orchestr Leonard Bernstein: Chichesterské žalmy SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK JOHN AXELROD dirigent IVAN ŽENATÝ housle BONI PUERI 25. a středa a čtvrtek Smetanova síň Obecního domu 19:30 Richard Wagner: Předehra k opeře Tannhäuser Sergej Prokofjev: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 C dur, op. 26 Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur Pastorální, op. 68 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK JIŘÍ KOUT dirigent FRANCESCO PIEMONTESI klavír PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: on-line na Předprodejní pokladna FOK Kulturní a informační středisko Obecního domu, nám. Republiky 5, Praha 1 Po Pá: , Tel: , Jednání prezidentů průmyslových svazů BUSINESSEUROPE v Paříži prosinec 2008 Vstupenky je možné zakoupit rovněž 1 hodinu před začátkem koncertu v pokladně příslušného sálu. 2/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 15

18 EU a mezinárodní organizace 450. plenární zasedání EHSV ve světle českého předsednictví Ve dnech se konalo v Bruselu 450. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociální výboru (EHSV). Hostem zasedání byl pan Alexandr Vondra, místopředseda vlády České republiky pro evropské záležitosti, který jménem úřadujícího předsednictví Rady prezentoval pracovní program a priority českého předsednictví Evropské unie. Místopředseda vlády zmínil nejen konkrétní kroky spojené s třemi E českého předsednictví Ekonomikou, Energetikou, Evropou v globálním prostředí ale i opatření s ohledem na mimořádné situace, kterým Evropa čelí. V diskusi za českou delegaci v EHSV vystoupila paní Vladimíra Drbalová, která zdůraznila pokračování procesu reforem a potřebu průběžného zlepšování podnikatelského prostředí. Dále vystoupila paní Dana Štechová, která apelovala na posílení sociální dimenze v prioritách českého předsednictví. V rámci plenárního zasedání proběhly dvě tématické diskuse: 1. Obnovená sociální agenda EU Stanovisko SOC 315 Sociální agenda Stanovisko SOC 326 Rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci 2. Vnitřní trh bez hranic Stanovisko INT/416 Sociální a environmentální rozměr vnitřního trhu Stanovisko INT/445 Evropský akt pro malé a stření podniky Stanovisko INT/449 Doba ochrany autorského práva a určitých práv s tím souvisejících Evropská hospodářská politika poznala, že musí svou dosavadní orientaci na nabídku doplnit o aktivní proticyklickou makroekonomickou politiku. Evropský hospodářský a sociální výbor také vítá přiznání lepší ochrany nejslabším členům společnosti a účinnější koordinaci. Plenární zasedání projednalo a přijalo stanovisko ECO/244 Plán evropské hospodářské obnovy s těmito závěry a doporučeními: 1. Prostřednictvím globálního programu ke stabilizaci finančního sektoru ve všech jeho vnitrostátních variantách a specifikacích dalo mezinárodní společenství států zřetelně najevo, že hospodářská politika převzala zjevnou odpovědnost za celosvětovou hospodářskou stabilitu. Prostřednictvím plánu evropské hospodářské obnovy dala nyní také Evropská unie zcela jasně najevo, že je odhodlána všemi dostupnými prostředky čelit krizi. 2. Psychologický efekt plánu hospodářské obnovy je nutno cenit stejně vysoce jako efekt vložených peněžitých částek. Tyto signály hospodářské politiky by totiž měly způsobit masivní stabilizaci důvěry spotřebitelů a investorů. Je však nutné, aby velmi rychle následovaly konkrétní činy všech zúčastněných subjektů především Evropské komise a členských států, aby nedošlo k upevnění pesimistických očekávání. 3. Konkrétní kroky k oživení reálného hospodářství budou moci naplnit očekávané cíle pouze v tom případě, že dojde k obnovení úplné funkčnosti finančního sektoru. K tomu je vedle různých záchranných balíčků zapotřebí, aby na všech úrovních došlo k novému uspořádání a k nové úpravě finančních trhů způsobem, který by podporoval růst důvěry. Ing. Vladimíra Drbalová ředitelka sekce mezinárodních organizací a evropských záležitostí 16 Svaz průmyslu a dopravy ČR 2/2009

19 Svaz má záštitu, připravuje quality in business information 9. energetický kongres ČR Změna klimatu a energetika ekonomické a bezpečnostní souvislosti 9 th Czech Energy Congress Climate change and energy economic and security consequences s mezinárodní účastí with international participation Diskutující / Discussants: Záštitu nad 9. energetickým kongresem ČR převzal předseda vlády České republiky Mirek Topolánek, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Svaz průmyslu a dopravy ČR The 9th Czech Energy Congress is organised under the auspices of the Prime Minister of the Czech Republic Mirek Topolánek, Ministry of Industry and Trade, Ministry for the Environment and Confederation of Industry and Transport of ČR ELEKTROENERGETIKA března 2009, Andel s hotel, Praha PLYNÁRENSTVÍ března 2009, Andel s hotel, Praha POWER SECTOR - March 10 th -11 th, 2009, Andel s hotel, Prague GAS SECTOR - March 12 th, 2009, Andel s hotel, Prague Referát přednese a svoji knihu An Appeal to Reason A Cool Look at Global Warming představí lord Nigel Lawson, státní tajemník pro energetiku a ministr financí Margaret Thatcher, dnes člen Horní komory britské parlamentu. Předmluvu k českému vydání napsal prezident Václav Klaus. The keynote speaker will be Lord Nigel Lawson, a member of the House of Lords and the former Energy Secretary and Chancellor of the Exchequer in Margaret Thatcher s Cabinet, who will also introduce his book An Appeal to Reason A Cool Look at Global Warming. The foreword to the Czech translation of the book was written by the Czech President Václav Klaus. Michael Fehn, E.ON Česká republika, s.r.o., Praha Jiří Feist, ČEZ, a.s., Praha Josef Fiřt, ERÚ, Praha Jiří Gavor, ENA, s.r.o., Praha Tomáš Hüner, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha Jaroslav Ira, Škoda Power, a.s., Plzeň Aleš John, ÚJV Řež, Praha Jan Kanta, ČEZ, a.s., Praha Petr Karas, Praha Daniel Křetínský, J & T, Praha Jiří Kudrnáč, ČEZ, a.s., Praha Arif Mammadov, Velvyslanectví Ázerbajdžánské republiky v ČR, Praha František Mejta, EGÚ ČB, a.s., České Budějovice Lord Nigel Lawson, Horní komora britského parlamentu, Londýn Alexej Nováček,Teplárny Brno, a.s., Brno Jan Pánek, Evropská komise, Brusel Ingrida Pucinskaite-Kubik, Evropská komise, Brusel Petr Pudil, Euracoal a Czech Coal, a.s, Praha Franz Retzer, EnBW CZ, spol. s r.o., Praha Alan Svoboda, ČEZ, a.s., Praha Jan Špika, PSP ČR, Praha Jiří Šťastný, OTE, a.s., Praha genmjr. Miroslav Štěpán, HZS ČR, Praha Vladimír Štěpán, ENA, s.r.o., Praha Daniel Urban, RWE Gas Storage, s.r.o, Praha Miloň Vojnar, Lumius, spol. s r.o., Frýdek Místek Miroslav Vrba, ČEPS, a.s., Praha Michael Woltran, OMV Gas GmbH, Vídeň Peter Wright, Wright Outcomes Ltd., Velká Británie Jan Zaplatílek, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha zástupce vlády ČR, Praha zástupce Evropské komise Brusel zástupce Ministerstva zahraničních věcí, Praha zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR, Praha Partneři kongresu/congress partners:: Mediální partner kongresu/congress media partners: Kongres je připravován pod záštitou/the congress is prepared under the auspices of: 9. energetický kongres ČR / 9 th Czech Energy Congress Bližší informace získáte: Business Forum, s.r.o., Václavkova 20, Praha 6, Česká republika Tel.: , Fax: ,

20 Předběžný plán akcí SP ČR - Sekce vnějších vztahů v roce 2009 AKCE Termin Kontakt Místo konání Setkání se slovenskými zaměstnavatelskými Penzion U Kapličky, Zaječí svazy Seminář Insolvence a její řešení hod. cz konferenční sál SP ČR, Lighthouse, 14. patro, Jankovcova 1569/2c, Praha 7-Holešovice Česko-irácké podnikatelské fórum únor-březen konferenční sál SP ČR, Lighthouse, 14. patro, Jankovcova 1569/2c, Praha 7-Holešovice Setkání s představiteli Svazu průmyslu Turecka - TÜSIAD únor-březen Česko-íránské podnikatelské fórum hod. Seminář Až se Finanční úřad zeptá hod. Podnikatelská mise do Srbska - hosp. výbor březen PS ČR konferenční sál SP ČR, Lighthouse, 14. patro, Jankovcova 1569/2c, Praha 7-Holešovice konferenční sál SP ČR, Lighthouse, 14. patro, Jankovcova 1569/2c, Praha 7-Holešovice Podnikatelská mise do iráckého Kurdistánu 2.polovina března Erbil Irák Setkání s představiteli Svazu průmyslu v jednání hotel Praha Švédska - Svenskt Näringsliv Podnikatelská mise do Číny Xian, Peking (Národní výstava ČR v Xianu) za účasti náměstka ministra průmyslu a obchodu Milana Hovorky Podnikatelská mise do Alžírska, Maroka Alžír, Casablanca, Tunis a Tunisu za účasti náměstka ministra průmyslu a obchodu M. Hovorky Seminář k Transatlantické ekonomické radě duben Konference Lokální udržitelené zdroje energie - Platforma ZRS 2. polovina května konferenční sál SP ČR, Lighthouse, 14. patro, Jankovcova 1569/2c, Praha 7-Holešovice Podnikatelská mise Kosovo 2. polovina května Priština Podnikatelská mise do KSA v jednání KSA COPRES - zasedání Rady prezidentů a palác Žofín, hotel Intercontinental BUSINESSEUROPE Katalogová prezentace na veletrhu PROJECT červen Bejrút LIBANON EU-Japan Round Table červen Konzultace v rámci porady vedoucích OEÚ ZÚ červen v jednání Výstaviště Holešovice Katalogová prezentace na veletrhu ELENEX červenec Kuala Lumpur ASIA Mezinárodní strojírenský veletrh Brno Výstaviště Brno Sněm SP ČR Výstaviště Brno Rotunda pavilonu A Veletrh JOB FAIR Výstaviště Brno Podnikatelská mise na Tchaj-wan - zasedání říjen Tchaj-pej Tchajwansko-českého hospodářského výboru Podnikatelská mise do USA II. pololetí Podnikatelská mise do Kambodži a Malajsie listopad doprovázející ministra průmyslu a obchodu Martina Římana Mezinárodní veletrh v Erbilu II. pololetí Česko-súdánské podnikatelské fórum II. pololetí 18 Svaz průmyslu a dopravy ČR 2/2009

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize?

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Citibank Europe plc, organizační složka Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Praha, 3. prosince 2009 Prezentující Marek Potoma ředitel komerčního bankovnictví Hana Stuchlíková ředitelka marketingu

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE PODKLADY PRO JEDNÁNÍ S PREZIDENTEM REPUBLIKY MILOŠEM ZEMANEM DNE 17. 7. 2013 1 VÝZNAM STAVEBNICTVÍ PRO EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Stavebnictví významným způsobem

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ Písek 7. června 2013 MPO K POMOCI ŽIVNOSTNÍKŮM A PODNIKATELŮM ZJIŠŤUJEME ŠKODY Český Krumlov Putim Husinec Spolana Neratovice Ministerstvo

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků Předkládá: Pracovní tým

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Postupy zaměstnavatelů v oblasti zaměstnanosti v období krize

Postupy zaměstnavatelů v oblasti zaměstnanosti v období krize Příloha Postupy zaměstnavatelů v oblasti zaměstnanosti v období krize Na základě četných dotazů, které se týkají problematiky řešení zaměstnanosti ve firmách v současných složitých ekonomických podmínkách,

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře exportu 1. Podílíme se na tvorbě a realizaci koncepcí a strategií státu v oblasti podpory exportu,

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PRO PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PRO PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PRO PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Tisková konference MPO 5.9. 2012 Stav českého technického vzdělávání Průměrná vzdělanost českých žáků se mezi lety 2003 2009 propadla

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více