Galaxy! SOUTĚŽ o smartphone z řady Samsung. cloud vs. firemní realita představujeme notifikace v IS K2 Zen To Done ŘÍJEN/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Galaxy! SOUTĚŽ o smartphone z řady Samsung. cloud vs. firemní realita představujeme notifikace v IS K2 Zen To Done ŘÍJEN/2012"

Transkript

1 Workstylový časopis společnosti K2 atmitec s. r. o. cloud vs. firemní realita představujeme notifikace v IS K2 Zen To Done ŘÍJEN/2012 Ověřte si, jestli váš časopis není výherní. Ve hře je smartphone Samsung Galaxy a deset exkurzí do moderního datového centra. SOUTĚŽ o smartphone z řady Samsung Galaxy! Váš osobní kód je vytištěn na štítku s adresou, ověření proveďte na webové stránce, kterou najdete uprostřed časopisu.

2 KOMIKS ÍČKO A TÉČKO Ach jo. Už se zase všechno prodlužuje. Snad na tebe nepadá trudomyslnost? Dlouhé večery, prohibice, sukničky se vytratily Ale nám se to již krátí! Co se nám krátí? No přece čekání na další skvělý K2 workshop! A jóóó! To máš pravdu. A těch novinek co tam bude! Normálně už teď můžeš dostat notifikaci, když tu prohibici odvolají. Tak já tam budu. Já taky. A co vy? Těšíme se na vás! 2

3 ÚVODNÍK ŠÉFREDAKTORA úvodník šéfredaktora O PROHIBICI, CLOUD COMPUTINGU A DOBRÝCH NÁPADECH Prohibice. Kdo by to byl býval řekl, že se toho dožijeme? Světe, div se, ten článek o domácím pálení, který uvnitř našeho workstylového magazínu naleznete, byl v plánu už měsíce předtím, než se z tohoto tématu stal národní sport všech šéfredaktorů televizních a tištěných novin i jejich on-line soukmenovců... Ale tahle shoda náhod není tím hlavním, co jsem chtěl na úvod našeho sedmého čísla zdůraznit. Jde spíše o to, jakým způsobem zareagovaly tuzemské likérky. Některé začaly vyhrožovat soudy, jiné alespoň častovaly politiky neslušnými výrazy a další zastavovaly výrobu a vyhlížely nervózně konec celé metanolové aféry. Ale objevily se i takové, které se nové situace na trhu nezalekly, a naopak se pokusily ji využít ve svůj prospěch - představily nové výrobky s nižším obsahem alkoholu, které následně vypustily do světa. Heuréka! Je prostě důležité nezaspat chvíli, kdy se výrazným způsobem mění situace na trhu, kdy je možné získat ten největší možný náskok před konkurencí (nebo alespoň nezískat největší ztrátu za ní). A na podobné křižovatce dnes stojí všechny společnosti, které jsou nějakým způsobem závislé na ICT technologiích chytré telefony, tablety, ještě chytřejší a užitečnější mobilní aplikace, webové služby a nástroje, virtualizace serverů, cloud computingové služby... kdo se v tom má vyznat? Především ti, kteří nechtějí něco zaspat! Každý z těchto pojmů totiž může zrovna vám nabídnout něco, co vás posune dále, co vám zjednoduší některé firemní procesy, co vám odbourá složitou administrativu, co vám sníží náklady nebo co vám zvýší zisky. O nic menšího tady nejde. A právě teď je ta nejzazší chvíle, kdy o těchto tématech můžete zjistit více a vytěžit z toho opravdu maximum. Dobrých nápadů prostě není nikdy dost a to nejhorší, co můžete udělat, je se jim začít vyhýbat. A abyste je nemuseli namáhavě hledat, shrnuli jsme to nejpodstatnější opět pěkně na jedno místo do našeho vymazleného magazínu, který chce být vaším pomocníkem při všech důležitých chvílích. Ať už pracujete, snažíte se zvýšit svou osobní produktivitu, posloucháte hudbu nebo plánujete návštěvu kina. Snad vás s naší paletou různorodých informací a tipů potěšíme i s blížícím se nástupem pestrobarevného podzimu! Miroslav Böhm šéfredaktor P. S.: A berte toto číslo zároveň jako pozvánku na náš tradiční říjnový workshop, který se uskuteční v Brně 10. a 11. října a na kterém se (nejen) moderním ICT tématům budeme věnovat podrobněji. Pokud byste měli jakékoli podněty k našemu magazínu a jeho obsahu, případně nám chtěli jen říct, jak se vám líbí/nelíbí, neváhejte nás kontaktovat na u 3

4 OBSAH

5 OBSAH obsah 6 CLOUD vs. firemní realita 10 KÁDVOJKA V TERÉNU: Batoh na záda a data do K2 cloudu 12 PŘEDSTAVUJEME NOTIFIKACE V INFORMAČNÍM SYSTÉMU K2 14 JE BUDOUCNOST V MOBILNÍCH ERP ŘEŠENÍCH? 17 NOVINKY ve webovém klientovi K2 18 TAK AŤ VÁM TO PÁLÍ! 23 DESET NEJNEBEZPEČNĚJŠÍCH SPORTŮ NA SVĚTĚ 30 HUDEBNÍ TIPY 32 FILMOVÉ TIPY 36 KULTURNÍ TIPY 39 KDYŽ SE ŘEKNE... networking 42 ZEN TO DONE 46 IT VYCHYTÁVKY 48 K2 NOVINKY 52 PODZIMNÍ K2 WORKSHOP ODHALÍ NOVINKY V IS K2 53 K2 START FÓRUM 54 FEJETON 54 RISTRETTO SE ZUZANOU DARDOVOU Workstylový časopis společnosti K2 atmitec s.r.o. čtvrtletník číslo 3/2012, vydáno dne 1. řijna 2012 Vydavatel: K2 atmitec s r.o. Koksární 1097/ Ostrava-Přívoz IČO: Ev. číslo: MK ČR E Místo vydávání: Ostrava Šéfredaktor: Miroslav Böhm Redakce: Šárka Nesládková, Marek Elznic, Marek Hadra, Dana Skálová, Erik M. Světlý Jazykové korektury: Kateřina Kršková Grafická úprava: AETNA, spol. s r.o. Kontaktní 5

6 CLOUD VS. FIREMNÍ REALITA cloud vs. FIREMNÍ REALITA 6

7 CLOUD VS. FIREMNÍ REALITA PŘEDSTAVTE SI SVĚT BEZ SPOUSTY HLUČNÉHO HARDWARU, STOVEK ZÁLOHOVACÍCH MÉDIÍ A NUCENÝCH INVESTIC DO UPGRADU VÝKONU. OPROSTĚTE SE OD NEUSTÁLÝCH AKTUALIZACÍ ERP ŘEŠENÍ A DALŠÍHO SOFTWARU. ŘEŠENÍM TĚCHTO TRADIČNÍCH BOLÍSTEK PROVOZU IT JE K2 CLOUD. NEŽ SE PUSTÍME DO POVÍDÁNÍ O SLUŽBÁCH, KTERÉ K2 CLOUD NABÍZÍ, NEJPRVE VÁM PŘIBLÍŽÍME, CO SI POD JEDNÍM Z NEJMÓDNĚJŠÍCH POJMŮ SOUČASNÉHO IT PŘEDSTAVIT. Dnes se setkáme s mnoha definicemi cloudu, včetně těch extrémních, že cloud je vše, anebo naopak že cloud není nic. Přesná definice uznávaná širokou odbornou veřejností však neexistuje. Jednou z možných charakteristik, která se mně osobně se líbí, je ta, že cloud computing je poskytování IT služeb, nikoliv IT produktů. Samotný termín cloud je metaforou zobrazující komunikační síť (například internet) jako oblak, jenž obsahuje jak infrastrukturu, tak i data. Ale ne vše, co je médii nebo dokonce poskytovateli prezentováno jako cloud, skutečně cloudem je. Doporučujeme spolehnout se na K2 cloud, který splňuje všechna nutná klasifikační kritéria. CO DĚLÁ K2 CLOUD OPRAVDOVÝM CLOUDEM? Jednou z klíčových vlastností K2 cloudu je samoobslužný portál. Ten zajišťuje autentizaci oprávněného uživatele, jeho přístup ke zřízeným službám, možnost jejich změny (spuštění nebo zrušení) případně rozšíření jejich použití. Toto vše v režimu 24/7/365 a přes jednotné webové rozhraní pro všechny zmíněné úkony. Dále si zákazník může v rámci K2 samoobsluhy jako nedílné součásti K2 cloudu vybrat službu z rozsáhlého katalogu služeb, který nabízí např. pronájem operačních systémů, pronájem virtualizovaných serverů a desktopů nebo pronájem samostatných aplikací. Je jen na vás, co si zvolíte, aby to dokonale vyhovovalo potřebám vašim i vaší firmy. Jednotlivé modifikace každé služby si vybíráte z jasně definovaných možností. Jak již bylo uvedeno výše, každá služba v katalogu služeb je plně standardizována. U těch, které si vyberete, se okamžitě rozeběhne workflow. Automaticky se připraví prostředí pro požadovanou službu na hardwarové úrovni a provede se nasazení požadované služby podle jasně definovaného postupu. Pro celý proces není vyžadován administrátor, vše zvládne automat sám. Na konci procesu je ten, kdo požadoval službu případně další osoby definované ve workflow informován o nasazení a spuštění. Současně s tímto je odeslána informace o zvoleném platebním modelu a ceně do fakturačního systému. Vlastnost K2 cloudu, kterou oceníte především z ekonomického hlediska, je platba za využívání. Co si pod tím představit? Protože námi poskytovaný systém je flexibilní, platíte pouze za prostředky a/nebo služby, které v danou chvíli chcete využívat. Cena se tak elasticky mění podle toho, jak navyšujete, nebo naopak omezujete užívané prostředky a služby. JAKÉ VÝHODY VÁM K2 CLOUD PŘINESE? Cloud má řadu výhod jak z ekonomického, tak také z technického hlediska. Pokud bychom měli shrnout obecné výhody cloudových řešení, jedná se v první řadě o snížení nákladů či investic do ICT (provoz, rozvoj), vyšší flexibilitu při růstu či zmenšení společnosti, přístup k používaným službám odkudkoliv a kdykoliv, zvýšení dostupnosti a bezpečnosti ICT prostředků, přenesení odpovědnosti (včetně odpovědnosti za škodu) na stranu poskytovatele a kalkulovatelné pravidelné měsíční náklady na provoz IT. Kromě těchto výhod poskytuje K2 cloud také škálovatelný výkon. Tato služba představuje řešení, které vám umožní navýšit, nebo naopak snížit výkon snadno a rychle, stačí jen pár kliknutí. V danou chvíli tedy platíte jen za takový výkon, který skutečně potřebujete. Dále zaručujeme, že budete mít přístup k IT technologii, kdykoli budete potřebovat. S bezpečností si nemusíte lámat hlavu. K2 cloud provozujeme ve vlastním datovém centru, které je chráněno jak 7

8 CLOUD VS. FIREMNÍ REALITA elektronickým zabezpečovacím systémem, tak fyzickou ochranou. Technologie máme navíc uloženy v RACKových místech, kam je přístup zcela odepřen. Neopomíjíme ani monitoring dat a další opatření, která právě z důvodu bezpečnosti držíme v tajnosti. TYPY K2 CLOUDU K2 cloud umožňuje rychlé inovace podnikání, neboť poskytujeme uživatelům snadno použitelné počítačové služby na vyžádání bez ohledu na to, kde se nacházejí a jaký typ zařízení používají. Při rozhodování o realizaci cloudu je nutné nejprve rozhodnout, jaké služby budou migrovány na cloud, a jaké naopak zůstanou provozovány pomocí tradiční IT infrastruktury. Dále je nutné rozhodnout, jaký typ cloudu bude pro danou službu použit. Služba K2 cloudu může být veřejná, privátní nebo kombinace obou předchozích, což se někdy označuje jako hybridní cloud. Jednotlivé typy se od sebe liší podle toho, jakým způsobem a komu je cloudové řešení poskytováno. Veřejný cloud (Public cloud): Cloud tak, jak je dnes nejčastěji chápán tedy jako poskytování služeb IT (IaaS, PaaS, SaaS) prostřednictvím internetu třetí stranou, přičemž je zajištěna vysoká škálovatelnost a účtování podle využívaných zdrojů. Soukromý cloud (Private cloud): Infrastruktura poskytující stejné služby jako veřejný cloud, ale pouze jedné organizaci. Abychom mohli infrastrukturu označit za soukromý cloud, musí splňovat podmínku vysoké škálovatelnosti. Hybridní cloud: Cloud složený z více různých cloudů, např. několika veřejných a soukromého. Organizace může typicky využívat různé typy vzájemně propojených služeb od různých cloudových poskytovatelů. SLUŽBY V RÁMCI K2 CLOUDU Služby cloudu se obvykle dělí do tří skupin infrastruktura, platforma a software jako služba. U nás v K2 pak nabízíme také housingové služby. Vraťme se ale k základnímu konceptu cloudu a podívejme na jednotlivé služby podrobněji. Infrastruktura jako služba Prvním konceptem je infrastruktura jako služba neboli IaaS. Jedná se o nejrozšířenější službu a v podstatě i o nejtriviálnější příklad cloudu. Díky této službě si optimalizujete výkon podle výpočetní náročnosti jednotlivých procesů, nebo čistě podle vašeho přání. Model IaaS funguje na principu pronajmutí výkonu, který vaše společnost právě potřebuje. Pronajmout si můžete servery, datová úložiště, zálohovací systémy, firewally apod. V České republice provozuje IaaS téměř každý. Kromě nás nabízí tuto službu O2, T-Systems, Kasabalanca, GTS a mnoho dalších. Doporučujeme však být při výběru provozovatele obezřetnost, protože drtivá většina firem nesplňuje ani ty základní parametry cloudu např. samoobsluhu, automatický billing, automatický monitoring služeb či automatické vyhodnocování dostupnosti. Software jako služba Koncept software jako služba neboli SaaS představuje nejvyšší úroveň cloud computingu. Nemusíte řešit ani nákup hardwaru a softwaru, ani správu řešení a jeho upgrady, pouze platíte za jeho užívání. Velmi dobře tak můžete odhadnout měsíční náklady na využívání IT a vyhnete se velkým vstupním investicím. Zajistíme vám také účtování služeb na uživatele nebo dle rozsahu využití. Garantujeme vám zvolenou úroveň kvality služeb (SLA). Platforma jako služba Posledním ze tří základních pilířů služeb cloudu je platforma jako služba, ve zkratce PaaS. Tato služba představuje ideální řešení, pokud chcete využívat nejen velké množství aplikací, ale zároveň i vyvíjet nové. PaaS vám tak poskytuje prostředí k vytváření a testování aplikací. 8

9 CLOUD VS. FIREMNÍ REALITA Můžeme se setkat se dvěma výklady tohoto pojmu. České pojetí PaaS zní, že poskytovatel poskytne klientovi jak hardwarové, tak softwarové prostředí, ve kterém si uživatel provozuje svoje aplikace. Na rozdíl od amerického pojetí, které říká, že si klient vyvíjí své vlastní aplikace. Housingové služby Jak už jsme uvedli na začátku, v K2 nabízíme také housingové služby. Máte vlastní server, ale chybí vám prostor pro jeho provoz? Využijte tzv. housing a pronajměte si místo v našem datovém centru. K této službě dále poskytujeme i asistované instalace, implementace síťových služeb a aplikací, obnovu či archivaci dat. Cloudová kalkulačka Cloudová kalkulačka slouží k tomu, aby si uživatel dokázal spočítat, jaké budou náklady na IT v případě, že využije K2 cloudu. Jak to funguje? Je to velice jednoduché a přehledné. Uživatel si vybere z katalogu námi nabízených služeb výkon, služby, nástroje a aplikace, o které má zájem, a cloudová kalkulačka mu spočítá finální částku za měsíc. Jakmile se uživatel rozhodne, že vybrané služby chce nasadit, přepne se z cloudové kalkulačky do samoobsluhy a služby se automaticky začnou nasazovat. Pokud to ve stručnosti shrneme, cloudová kalkulačka slouží k namodelování služeb, které by chtěl klient využívat a případný výstup z ní slouží jako vstup do samoobsluhy, aby mohla být zvolená služba implementována. Secure backup Secure backup neboli zálohování dat představuje dávkový přenos dat z jednoho úložiště dat na jiné v určitých periodách. Vedle backupu nabízíme také replikaci dat, kdy dochází k zálohování dat on-line. Změny, které provedete na jednom uložišti, se okamžitě přenesou na druhé uložiště. Replikovat si můžete v podstatě cokoliv (databáze, soubory ad.). Replikaci samozřejmě nabízíme i jako vícestupňovou. V prvním stupni si replikujete vše a v dalších už jen vybrané věci. KRIZOVÁ KOMUNIKACE V RÁMCI K2 CLOUDU Naši zákazníci získají automaticky přístup k jedinečnému proaktivnímu servisu, který je poskytován dohledovým centrem v nepřetržitém režimu 24/7/365. Protože není v lidských silách kontrolovat dva tisíce serverů, které v K2 provozujeme, nasazujeme na ně tzv. dohledový nástroj. Tento nástroj sdružuje informace o incidentech, které proběhnou v celé cloudové struktuře na jeden dashboard. Naším cílem je mít přehled o kritických chybách a okamžitě je začít řešit. Dohled nám samozřejmě odhaluje nejen chyby, ale také vazby. Víme tedy, jaké následky daná chyba způsobí, a můžeme začít hned reagovat. Shrneme-li si tuto službu, dohled řeší sdružení informací na jeden dashboard, přiřazení kritičnosti a vazby na další provozované služby. Dále v rámci této služby evidujeme informace o tom, v jaké fázi řešení se incident nachází. S dohledovým nástrojem je úzce spojena také další služba, a to K2 helpdesk. Tato služba slouží k evidenci chyb a požadavků, pro kontrolu jejich stavu a představuje jakési vlákno řešitelů a řešení v rámci daného incidentu. Zároveň vypočítává SLA (service level agreement dohoda o úrovni poskytovaných služeb), tedy jak dlouho byla daná služba v poruše a zda jsme se při odstraňování chyby vešli či nevešli do SLA. Kromě toho řeší reakční doby a dobu vyřešení incidentu. Zákazníkovi zpravidla poskytujeme přístup do K2 helpdesku, aby mohl svoje požadavky a incidenty sledovat. Karel Stýblo 9

10 BATOH NA ZÁDA A DATA DO K2 CLOUDU batoh na záda a data do K2 cloudu TOPGAL A. S. ŘEŠÍ SVŮJ BYZNYS POMOCÍ CLOUDOVÉHO ŘEŠENÍ K2 ATMITEC. SPOLEČNOST TOPGAL JE RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST, KTERÁ VZNIKLA V ROCE 1993 JAKO VÝROBCE KOŽENÉ GALANTERIE. POZDĚJI SE ZAČALA SPECIALIZOVAT NA VÝVOJ A VÝROBU ŠKOLNÍCH A STUDENTSKÝCH BATOHŮ. DNES JE ŠPIČKOU VE SVÉM OBORU A JEDNIČKOU NA ČESKÉM TRHU ŠKOLNÍCH BATOHŮ. TOPGAL PŮSOBÍ TÉŽ V ZAHRANIČÍ, A TO PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH POBOČEK NA SLOVENSKU, V POLSKU A MAĎARSKU A POSTUPNĚ SE PROFILUJE JAKO EVROPSKÝ DODAVATEL ŠKOLNÍCH BATOHŮ SE ZAMĚŘENÍM NA PRODEJ KONCOVÝM ZÁKAZNÍKŮM. PROTO VÁM PŘINÁŠÍME ROZHOVOR O PŘÍSTUPU TOPGALU K NOVÝM TECHNOLOGIÍM, JEHO CÍLECH A VIZÍCH. NA PŘÍJEMNÉM NEFORMÁLNÍM SETKÁNÍ JSME SI O TĚCHTO TÉMATECH POPOVÍDALI S LIBOREM CHALOUPKOU, MARKETINGOVÝM A IT MANAŽEREM SPOLEČNOSTI TOPGAL A. S. 10

11 BATOH NA ZÁDA A DATA DO K2 CLOUDU Je období návratu studentů a žáků do škol. Většina z nich má na zádech batoh s učebnicemi a sešity. Vy jako česká jednička na trhu o nich asi víte nejvíc. Jak je to s jejich produkcí? U nás v České republice probíhá kompletní vývoj nového modelu od náčrtu až po vytvoření kompletního designu. Batohy šijeme, podobně jako třeba Apple vyrábí všechna svoje zařízení, v Číně. Vyprofilovat se jako evropský lídr na trhu školních batohů je celkem náročný úkol. Kde všude se tedy zákazníci mohou setkat s vašimi produkty? V současnosti kompletně pokrýváme čtyři trhy český, slovenský, polský a maďarský. Samozřejmě naše síť je mnohem větší, takže naše batohy nosí studenti například ve všech Pobaltských zemích a v Rusku, Německu, Itálii a občas vyvážíme i do Afriky. Spolupracujeme též s významnými značkami, jako je například Baťa. Jak to všechno zvládáte? V podstatě v tom není žádná věda. Už od roku 2000/2001 u nás funguje IS K2. Tak jako my i tento informační systém se vyvíjel a dnes nám pomáhá řídit chod celé společnosti. Využíváme ho skutečně jako komplexní systém řízení od skladu, fakturace a účetnictví, přes celý obchod, mzdy atd. Jedinou výjimkou jsou objednávky, které se řídí přímo v e-shopu na internetu. Ale přece takto široký záběr vyžaduje mít perfektně vyladěné procesy ve firmě. Jak to vypadá u vás? To tedy máte pravdu. Ušli jsme kus cesty, než jsme všechny procesy vyladili a integrovali je do společnosti. Díky této práci jsme dnes mnohem efektivnější než před třemi či pěti lety. Například dvojnásobný počet zakázek dnes dokážeme bez problémů zvládnout s o 30 % nižším počtem lidí. Toto považujeme za jeden z největších přínosů Informačního systému K2. Když jste tak dlouho pracovali na ladění procesů pro českou matku, budete stejné postupy implementovat i v ostatních pobočkách? To je dobrá otázka. Ono se to už děje. Například v Polsku se nám to daří celkem úspěšně a od října máme v plánu implementovat IS K2 ve slovenské i v maďarské pobočce. S tím dále souvisí i naše plánované rozšiřování IS K2 o modul OLAP, abychom měli všechny manažerské informace a výkonové statistiky z jednotlivých poboček pěkně pohromadě jako na dlani. Vidím, že to máte dobře promyšlené, a proto by mě zajímalo, jak to vlastně funguje v praxi. Pokud bych si chtěl koupit batoh, co mám udělat? Stačí navštívit naše stránky vybrat si batoh, objednat ho a o ostatní se postará e-shop, který je propojený s IS K2. Zpracování jedné zakázky/objednávky nám díky všem vyladěním a automatizaci zabere cca 8 minut. To už je balík připravený na expedici a zákazník je o ní informován em anebo SMS zprávou. Denně jsme tak schopni vypravit více než 600 balíků při práci ve dvou lidech, což je skutečně vynikající výsledek jak pro nás, tak pro IS K2. A naše díky patří i týmu pracovníků K2 atmitec v Olomouci, kteří toto umožňují. Proč jste se tedy rozhodli jít do cloudového řešení, když tento váš systém funguje na výbornou? Vzhledem k rozvoji našich aktivit bylo nutné vyřešit i další rozvoj naší IT infrastruktury. O cloudovém řešení jsme uvažovali asi rok. Naše původní řešení bylo totiž dlouhodobě neudržitelné, a tak padlo rozhodnutí využít služeb Datového centra K2 a celou infrastrukturu migrovat. Všechna data jsou v bezpečí, služby jsou modulární a škálovatelné. Nemusíme řešit starosti s HW. Jediné, co jsme museli vyřešit na naší straně, byla dostatečná konektivita k internetu. A od té doby se nám spí opravdu lépe :-). Předpokládám, že v DC K2 běžíte vy, tedy česká matka. Jak je to s ostatními pobočkami? V DC K2 už běží i naše polská pobočka a následně po implementaci IS K2 na Slovensku a v Maďarsku budeme chtít i tyto pobočky integrovat do cloudu. Jako matka tím získáme kompletní a online přístup ke všem datům našich poboček, takže jim budeme moci okamžitě pomoci v případě nějakých problémů a zároveň si budeme moci ověřovat všechny informace o stavu pobočky online. V celém cloudovém řešení K2 vidíme skutečně velký přínos pro celou skupinu Topgal. Děkuji za rozhovor. Marek Elznic 11

12 PŘEDSTAVUJEME NOTIFIKACE V INFORMAČNÍM SYSTÉMU K2 představujeme notifikace V INFORMAČNÍM SYSTÉMU K2 12

13 PŘEDSTAVUJEME NOTIFIKACE V INFORMAČNÍM SYSTÉMU K2 UPOZORNĚNÍ MŮŽE UŽIVATELI DORAZIT JAK PŘÍMO DO PLNÉHO KLIENTA IS K2, TAK DO WEBOVÉHO KLIENTA K2 4WEB ANEBO DO MOBILNÍCH KLIENTŮ FUNGUJÍCÍCH NA PLATFORMÁCH WINDOWS PHONE A ANDROID. UPOZORNĚNÍ PŘIJDE V URČITÉM TVARU, KTERÝ STRUČNĚ POPISUJE, ČEHO SE SDĚLENÍ TÝKÁ. PO OBDRŽENÍ SDĚLENÍ MÁ UŽIVATEL MOŽNOST SI JE JEN PŘEČÍST, ANEBO I PŘÍMO VYŘÍDIT. JAK SAMOTNÝ SYSTÉM FUNGUJE? Při práci v systému IS K2 lidé neustále generují nová data. V případě, že chci o některých ze svých kroků informovat jednotlivce nebo skupinu spolupracovníků, systém na základě požadavku notifikace vytvoří záznam/incident a zařadí jej do fronty incidentů. Například když vytvořím nový úkol a chci, aby o něm přišlo upozornění konkrétním lidem. Další práci odvádí aplikační server, který je pověřený zpracováním jednotlivých incidentů. Tedy někde na serveru mi běží služba, která je propojena s IS K2 a která kontroluje frontu incidentů. Prochází ji a snaží se ji zpracovat. Incident nese v sobě informaci, čeho se týká a komu má být nasměrován. V konfiguraci notifikací lze nadefinovat i další podmínky, které musí být splněny, aby mohl být incident vyřízen. Například si mohu nadefinovat, že chci být informován pouze o fakturách ve výši nad jeden milion korun apod. Server vyhodnotí jednotlivé incidenty a přetvoří je na požadavky na upozornění. Jedná se o jakýsi mezistav, který aplikační server dále zpracuje, zařadí přímo k osobě, které je sdělení určeno. Dva druhy notifikace Při dalším zpracování se rozlišuje, zda se jedná o upozornění, které má mít trvalejší hodnotu (mít historii) a být uchováno například v nějaké tabulce, anebo zdali se jedná o dočasné upozornění. Dočasné upozornění neboli push zpráva je určeno pro mobilní telefony a tablety. Push zpráva se zobrazí právě a jen na mobilním telefonu a po jejím vyřízení navždy zmizí. Naopak druhá možnost, tzv. pop notifikace, zůstává v centrálním databázovém úložišti IS K2 a přístup ke všem pop notifikacím mají všichni klienti IS K2 jednotně. Pop notifikace může mít stejné znění jako push notifikace, lze se k ní ale dostat přes všechny klienty IS K2 tedy přes webového klienta i klasicky přes systém. Jakmile zprávu vyřídím, již se mi nikde nezobrazí. Pop notifikaci ocení zejména ti, kteří často střídají klienty IS K2, tedy ti, kteří pracují střídavě v informačním systému anebo se do něj přihlašují prostřednictvím webového klienta. Všechny proběhlé pop notifikace se shromažďují v knize notifikací. Kniha je omezena časově, protože obvykle není třeba tato upozornění dlouhodobě archivovat, maximálně v horizontu několika měsíců. ZAŘÍZENÍ, SE KTERÝMI NOTIFIKACE UMÍ KOMUNIKOVAT Windows IS K2 verze 3, webový klient Android mobilní telefony a tablety; pro správné fungování notifikace není třeba mít IS K2 vůbec spuštěný, ale jakmile přijde nová notifikace nesoucí informaci, které aplikace se týká, po rozkliknutí se IS K2 automaticky spustí SMS pokud nechcete jít cestou push zpráv, je možné dostávat klasické SMS zprávy Windows Phone mobilní telefon nebo tablet ROZSAH NOTIFIKACÍ Rozsah aplikací IS K2 je velice široký, jednotlivé akce jsou různorodé, upravené individuálně pro jednotlivé klienty. I přes to ale existuje jakýsi obecný okruh notifikací, které lze použít pro všechny firmy. Na druhou stranu je ale možné vytvořit si i vlastní okruh notifikací, které IS K2 ve standardu neumí. Díky tomu se podařilo udržet otevřenost našeho informačního systému a zachovat prostor pro customizaci IS K2, které jsou od počátku pro IS K2 velice typické. Mezi standardní notifikace patří například platba faktury (vztaženo na konkrétního zákazníka, výši platby apod.), změna zůstatku na účtu, nový krok ve Workflow, nová příležitost v marketingu, nový úkol, zmeškaný hovor a další. Na základě zkušeností i přání našich zákazníků můžeme samozřejmě počet standardních notifikací rozšířit. Záleží tedy především na požadavcích uživatele, které informace jsou pro něj klíčové. Při správné konfiguraci je zajištěno, že všechny důležité informace z IS K2 adresát dostane včas, ať je přítomen ve firmě nebo se nachází v terénu. JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT NOTIFIKACE Notifikace by měly sloužit pouze jako upozornění na důležité či výjimečné akce. Rozhodně by se ale neměly stát jediným podnětem k práci. Není ani dobré považovat je za hlavní zdroj své práce. Jedná se spíše o doplňkovou aplikaci celého systému IS K2 a tak je třeba je i vnímat. Miroslav Böhm 13

14 14 JE BUDOUCNOST V MOBILNÍCH ERP ŘEŠENÍCH?

15 JE BUDOUCNOST V MOBILNÍCH ERP ŘEŠENÍCH? INFORMAČNÍ SYSTÉM JIŽ DÁVNO NENÍ POUHÝ NÁSTROJ PRO EVIDENCI ZÁZNAMŮ. DOBY, KDY JEJ NAHRAZOVALY VÍCE ČI MÉNĚ (NE)PŘEHLEDNÉ SYSTÉMY STOJÍCÍ NA POŘADAČÍCH, ZÁPISNÍCÍCH A TABULKOVÝCH EDITORECH, LZE DNES S TROCHOU NADSÁZKY OZNAČIT ZA IT PRAVĚK. DNES JE SCHOPNOST SPRÁVNĚ A INTUITIVNĚ ORGANIZOVAT A UCHOVÁVAT DATA SAMOZŘEJMOSTÍ A TO, CO TEPRVE PŘINÁŠÍ KAŽDÉ SPOLEČNOSTI UŽITEK, JSOU AŽ VÝSLEDKY, KTERÉ JE SCHOPEN SYSTÉM ANALÝZOU DAT NABÍDNOUT. PROSTĚ ONA TOLIK SKLOŇOVANÁ PŘIDANÁ HODNOTA. NIC MENŠÍHO. 15

16 JE BUDOUCNOST V MOBILNÍCH ERP ŘEŠENÍCH? Od evidenčního nástroje se tak informační systémy posunuly k systémům vyhodnocovacím a nabízí dnes nepřeberné množství informací pro opravdu efektivní řízení každé společnosti. Ale i tato vlastnost již balancuje na hranici samozřejmosti. Nezastavitelný vývoj IT oblasti naštěstí otevírá nové otazníky a nové příležitosti. S aktuálním boomem mobilních zařízení se totiž zcela mění způsob, jakým k nám plynou informace. A mění se tak i očekávání a nároky, které zákazníci, obchodní partneři i trh samotný vyžadují od nás samotných. K tomu, abyste se o nějaké důležité informaci dozvěděli, totiž dnes nemusíte zajít za zodpovědnou osobou či sedět u počítače a poslat dotaz do vašeho systému, informace si vás najdou samy. Díky mobilním telefonům se k vám navíc dostanou i ve chvílích, kdy zrovna nesedíte u svého pracovního počítače ať již jste na obědě, na cestě na důležité obchodní jednání či vyzvedáváte děti ze školky, vždy můžete mít díky správně nastavenému systému notifikací přehled o všem důležitém, co se ve firmě děje. Mít včas informaci o tom, že konečně dorazila tolik očekávaná zásilka, na kterou čeká váš nejdůležitější odběratel, je pro každého prostě uklidňující pocit, který ho naplňuje uspokojením z dobře odvedené práce a nabíjí ho energií a chutí pustit se do všeho s ještě o kousek větším odhodláním. Navíc můžete učinit následující krok okamžitě, nemusíte čekat až na chvíli, kdy se dostanete k počítači. A právě proto vám v naší nové verzi Informačního systému K2 notifikace nabízíme a právě proto vám je doporučujeme začít využívat co nejrychleji. I to je ale místo, do kterého jsme se ve vývoji našich ERP nástrojů již dostali. Otázkou tedy spíše zůstává, kam se vydat dále? A jelikož máme z dobrých věcí radost a nechceme si je nechávat jen pro sebe, rozhodli jsme se, že naší prioritou sice i nadále zůstává přinášet užitek našim zákazníkům, ale že se tentokrát hodláme zaměřit na ten nejhmatatelnější na spokojenost jejich zákazníků. Co byste řekli tomu, kdyby informace o tom, že konečně dorazilo ono tolik očekávané zboží, nepřišla jen vám, ale také rovnou vašemu obchodnímu partnerovi? A co kdyby všichni vaši (vybraní, chcete-li) obchodní partneři mohli neustále sledovat stav svých objednávek, mít přístup k historii svých zakázek nebo sledovat, jaký je stav jejich požadavků, návrhů, stížností či reklamací? A to je náš cíl už nám nestačí, že naši zákazníci budou spokojení. Chceme, aby byli spokojení zákazníci našich zákazníků, protože to je to, proč většina z nás byznys dělá. A právě díky mobilním technologiím jsme schopni tento potenciál využít opravdu naplno, neboť mobilní telefony jsou dnes již naprosto samozřejmým vybavením každého z nás. Tady vidíme šanci, jak každý může snadno získat náskok před konkurencí, a nechceme, abyste ji promeškali. Proto vám chceme nabídnout chytré aplikace pro chytré telefony, které vám i vašim zákazníkům přinesou opravdový užitek. Petr Schaffartzik 16

17 NOVINKY VE WEBOVÉM KLIENTOVI K2 novinky ve webovém klientovi K2 Zpřístupnění modulu Zakázky ve webovém klientu K2 usnadní práci především obchodním zástupcům, kteří nyní mohou přímo na schůzce u zákazníka poradit s výběrem zboží a z terénu objednat celou zakázku. Tento modul je navíc propojen i se čtečkou čárových kódů. Úplně novým modulem celého IS K2 je modul Úkoly. Jedná se o klasické zadávání, vyřizování a kontrolu úkolů. Prostřednictvím webového klienta získáváte plný přístup k tomuto modulu, což znamená, že úkoly lze zadávat, řešit či delegovat například i doma nebo odkudkoli z terénu. Součástí tohoto modulu je i možnost označit úkol za vyřešený. JEDNODUŠŠÍ PROCHÁZENÍ SEZNAMŮ Změny webového klienta se dotkly i zjednodušení procházení seznamů. Za tímto účelem jsme zřídili tzv. Combo box, kam si člověk zadá část řetězce a tím zúží celý výběr, aniž by musel otevřít celý seznam. Dále jsme k seznamům zavedli podobné funkce, jako má excel, tedy funkce součet, průměr, maximum, minimum a suma. WEBOVÝ KLIENT K2 PROCHÁZÍ NEUSTÁLE ŘADOU INOVACÍ, ABY BYL CO NEJVÍCE PŘIZPŮSOBEN AKTUÁLNÍM POŽADAVKŮM JEHO UŽIVATELŮ. ZMĚNIL SE NEJEN DESIGN, ALE HLAVNĚ FUNKCE WEBOVÉHO KLIENTA A ROZŠÍŘILY SE I JEHO MOŽNOSTI VYUŽITÍ. CELÝ BALÍK NOVINEK BYCHOM VÁM RÁDI NYNÍ PŘEDSTAVILI NA STRÁNKÁCH NAŠEHO ČASOPISU. NOVÉ MODULY V prvé řadě je třeba zmínit rozšíření počtu modulů, ke kterým má webový klient K2 přístup. Doposud se jednalo pouze o modul Marketing a o modul Prodejka. Nově jsme zprovoznili modul Zásilkové služby, Úkoly, Kontaktní centrum a Zakázky. Kontaktní centrum bylo vytvořeno speciálně pro webového klienta a je přímo napojeno na telefonní ústřednu. Dokáže zareagovat na každý hovor, automaticky identifikovat osobu či firmu podle telefonního čísla v databázi kontaktů v IS. O každém hovoru lze vytvořit záznam v modulu CRM, dále také vytvořit statistiky (nepřijaté, přijaté hovory, volaná čísla, délka vyzvánění), ale také nastavit přesměrování hovorů apod. Webový klient již také umí komunikovat s terminálem pro platbu, takže při platbě kartou dokáže poslat do terminálu částku a variabilní symbol platby. Dosud se musela částka i variabilní symbol zadávat ručně. K dalším změnám webového klienta patří určitě zavedení notifikace, grupování, tedy vytváření skupin podle nějaké hodnoty nějakého pole (toto je podobné jako manažerské vyhodnocování dat), nově též fungují odkazy na jednotlivé osoby, které se nastavují v parametrech sloupce a funkce Editovatelný v knize, což znamená, že lze změnit zadané hodnoty bez přechodu do jiné knihy. Pevně věříme, že všechny novinky, které jsme zavedli do našeho webového klienta, přivítáte s radostí a že vám usnadní práci s naším IS. Tomáš Szkandera 17

18 18 TAK AŤ VÁM TO PÁLÍ!

19 TAK AŤ VÁM TO PÁLÍ! tak ať vám to pálí! 19

20 TAK AŤ VÁM TO PÁLÍ! Věřte nebo nevěřte, ale téma domácího pálení alkoholu jsme plánovali pro Kádvojku už dlouho před tím, než vypukla temná kauza s pančovaným alkoholem, který místo, aby uvolňoval a povznášel, zabíjel jeho pijáky. Trochu jsme se tedy báli, abychom si naším článkem nezadali s ouřady, které celý případ vyšetřují a jistojistě pak navrhnou zpřísnění bezpečnostních opatření. Nastane čas lynčování, licencování, kolkování, zpoplatnění, zdanění a razítek dávaných na razítka. A jak už to bohužel bývá, postihnou nakonec spíš ty, kteří si svoji domácí pálenku připravují pečlivě a s láskou, než mafiány, kteří vidí v pančování a lití nebezpečného metylalkoholu do volně prodávaných lahví svoje živobytí. Přitom zejména jižní a východní Morava je pálením slivovice proslulá a společné koštování patří mezi hlavní motivy podzimních společenských setkání. Mnozí Valaši nebo Horňáci si raději odepřou letní dovolenou, jen aby neprošvihli začátek toho mystického obřadu, při němž je možné pozorovat přeměnu látek při kvašení a pálení. Ten tolik fascinující rej živlů, v němž se střetává oheň s vodou a jehož výsledkem je domácí pálenice. O jak tradiční obřad jde, dokazují také historické prameny nebo lidové pověsti. Jedna z nich praví, že pálení slivovice je odměna od samého Pána Boha, který místní odměnil za jejich pracovitost, skromnost a zbožnost. Archeologické nálezy zase potvrzují, že postup výroby destilátů znali už lidé v neolitu mladší době kamenné. O samotném pití se zmiňují prameny ze 14. století, nejprve se destilovalo jen víno, brzy však hospodáři k pálení využívali i další ovoce, zejména dodnes tolik oblíbené švestky. Velký rozmach domácího pálení nastal po roce 1835, kdy císař Ferdinand I. Dobrotivý povolil rolníkům svobodně pálit prostou kořalku pro vlastní potřebu do objemu jednoho vědra. 20

K2 4Mobile: IS K2 v kapse namixujte si svoje K2 cloudové řešení jak být skutečně efektivní SRPEN/2012

K2 4Mobile: IS K2 v kapse namixujte si svoje K2 cloudové řešení jak být skutečně efektivní SRPEN/2012 Workstylový časopis společnosti K2 atmitec s. r. o. K2 4Mobile: IS K2 v kapse namixujte si svoje K2 cloudové řešení jak být skutečně efektivní SRPEN/2012 KOMIKS ÍČKO A TÉČKO Jak to? Koupil sis auto? Ne,

Více

Stanislav Bernard. iqlandia Popularizace vědy a výzkumu za pomoci chytrých technologií. I str. 04. podzim 2014

Stanislav Bernard. iqlandia Popularizace vědy a výzkumu za pomoci chytrých technologií. I str. 04. podzim 2014 podzim 2014 elita I magazín nejen o informačních technologiích I Stanislav Bernard Byli jsme přesvědčeni, že si poctivé české pivo zaslouží svou oslavu. A když oslavu, tak s fanoušky, se štamgasty, kteří

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Z OBSAHU: Léčebné lázně Bohdaneč Nový informační systém nám umožnil další rozvoj I po více než sto letech do Bohdanče ročně přijíždějí stovky klientů s nemocemi pohybového aparátu a se zvýšenou citlivostí

Více

I Prodaná nevěsta může být nomenklaturou v IS KARAT. Rozhovor se Silvií Hadašovou. Potravinářská výroba a obchod v českém ERP systému

I Prodaná nevěsta může být nomenklaturou v IS KARAT. Rozhovor se Silvií Hadašovou. Potravinářská výroba a obchod v českém ERP systému Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 1/2013 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE I Prodaná nevěsta může být nomenklaturou v IS KARAT strana 8 Rozhovor se Silvií Hadašovou strana 10

Více

Rozhovor s Davidem Francem

Rozhovor s Davidem Francem Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2012 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE Konstrukce a výroba forem se stoletou tradicí strana 5 Rozhovor s Davidem Francem strana 8 PŘÍPADOVÁ

Více

K2 sense: dejte firemním datům ten správný smysl začínáme s projekty v is k2 představujeme mobilní aplikaci k2 e-shop.

K2 sense: dejte firemním datům ten správný smysl začínáme s projekty v is k2 představujeme mobilní aplikaci k2 e-shop. Workstylový časopis společnosti K2 atmitec s. r. o. K2 sense: dejte firemním datům ten správný smysl začínáme s projekty v is k2 představujeme mobilní aplikaci k2 e-shop prosinec /2014 komiks Karel a Karel

Více

VÍC NEŽ SOFTWARE. E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 24. září 2010. Budování společnosti s korporátní kulturou a fl exibilními pravidly

VÍC NEŽ SOFTWARE. E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 24. září 2010. Budování společnosti s korporátní kulturou a fl exibilními pravidly VÍC NEŽ SOFTWARE E-mail: 24. září 2010 Komerční příloha deníku Unicorn je dynamická skupina společností, poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií.

Více

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM Speciální příloha časopisu Publikace je samostatně neprodejná informační systémy v kostce Finanční přínos informačních systémů pro společnosti Josef Švenda Umožňujeme strategické plánování Přehledná tabulka

Více

Fenomén: Burčák Podzimní burčení Téma: Workflow Máme přeprocesováno?

Fenomén: Burčák Podzimní burčení Téma: Workflow Máme přeprocesováno? Nový firemní časopis společnosti K2 atmitec s. r. o. Urban golf nabízí zábavu bez naškrobených límečků. Paul Weller odmítá nálepku rockového dinosaura. 3D léto! Začíná filmová revoluce? Fenomén: Burčák

Více

joyeux Noël a šťastný nový rok verzi 132 Fenomén: Joulupukki, Téma: Výroba a změny ve

joyeux Noël a šťastný nový rok verzi 132 Fenomén: Joulupukki, Téma: Výroba a změny ve Nový firemní časopis společnosti K2 atmitec s. r. o. Snowkiting vás naučí chytit dobrý vítr. Vánoční svařák před vídeňskou radnicí. Kaizen. Malé kroky k velkému cíli. prosinec/2010 Fenomén: Joulupukki,

Více

Visual Studio SBS 365 Office BYOD EMS

Visual Studio SBS 365 Office BYOD EMS magazín zákazníků společnosti DAQUAS s o f t w a r o v ý červen Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho IT Visual Studio SBS Office BYOD EMS Pochybuji tedy JSEM Většinou používáme kratší verzi citace Reného

Více

Lucie Výborná. Když se to tak vezme, nikdy jsem nepracovala; vždycky jsem dělala věci, které mě bavily, a vyhýbala se všemu jinému.

Lucie Výborná. Když se to tak vezme, nikdy jsem nepracovala; vždycky jsem dělala věci, které mě bavily, a vyhýbala se všemu jinému. zima 2014/2015 elita I magazín nejen o informačních technologiích I Lucie Výborná Když se to tak vezme, nikdy jsem nepracovala; vždycky jsem dělala věci, které mě bavily, a vyhýbala se všemu jinému. Exkluzivní

Více

KARAT Konference 2013. Spojení pevné jako beton. Moderní Business Intelligence. Workflow a procesy v IS KARAT. Rozhovor s Miloslavou Čechákovou

KARAT Konference 2013. Spojení pevné jako beton. Moderní Business Intelligence. Workflow a procesy v IS KARAT. Rozhovor s Miloslavou Čechákovou Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 2/2013 KARAT NEWS KARAT Konference 2013 strana 4 PŘÍPADOVÁ STUDIE Spojení pevné jako beton strana 6 Moderní Business Intelligence strana

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít ...aneb jednoduché BEZPLATNÉ ON-LINE ŠKOLENÍ pro podnikatele, který chce snižovat náklady a zvyšovat kvalitu i spolehlivost. Na přelomu listopadu a prosince 2011 pořádala Asociace malých a středních podniků

Více

3 největší. ikony. roku. Exkluzivní péče v podání O 2. Dlouho očekávaný Windows Phone Mango. Na jedné lodi se Stanislavem Bernardem 1/2012

3 největší. ikony. roku. Exkluzivní péče v podání O 2. Dlouho očekávaný Windows Phone Mango. Na jedné lodi se Stanislavem Bernardem 1/2012 Dlouho očekávaný Windows Phone Mango Na jedné lodi se Stanislavem Bernardem Exkluzivní péče v podání Exclusive Jedinečný po všech stránkách 1/2012 3 největší ikony roku 800 Slim, Sleek and Sophisticated.

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy PŘÍPADOVÉ STUDIE: Scania....................... 1 Automobilový průmysl Lorenc Logistic............... 2 Doprava Sodexo Pass.................. 2 Finance ČD Telematika............... 3 Informační technologie

Více

ABRA Bulletin 2011. Úspěch v soutěži Vodafone firma roku. ABRA cestuje: Jižní Afrika. Systematicky k polidštění IT rozhovor s Alicí Habartovou

ABRA Bulletin 2011. Úspěch v soutěži Vodafone firma roku. ABRA cestuje: Jižní Afrika. Systematicky k polidštění IT rozhovor s Alicí Habartovou ABRA Bulletin 2011 Úspěch v soutěži Vodafone firma roku ABRA cestuje: Jižní Afrika Systematicky k polidštění IT rozhovor s Alicí Habartovou Novinky, které vám ulehčí život DÁREK PRO VÁS Vážení přátelé

Více

More than software. E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 21. září 2012. Pracujeme tak, abychom byli. pro svět kolem nás prospěšní.

More than software. E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 21. září 2012. Pracujeme tak, abychom byli. pro svět kolem nás prospěšní. More than software E-mail: 21. září 2012 Komerční příloha deníku Unicorn je dynamická skupina společností poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií.

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

CHYTRÉ TELEFONY PRO VŠECHNY

CHYTRÉ TELEFONY PRO VŠECHNY Nové Číslo 1 únor 2011 CHYTRÉ TELEFONY PRO VŠECHNY DRUHÝ POLOČAS KVALIFIKACE ZAČÍNÁ americká okrasa Obsah 28 Druhý poločas kvalifikace začíná Podporujeme naši českou fotbalovou reprezentaci. echo Nové

Více

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému. Rozhovor s Magdalénou Lukášovou. Ohlédnutí za akcí KARAT Konference 2012

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému. Rozhovor s Magdalénou Lukášovou. Ohlédnutí za akcí KARAT Konference 2012 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 02 / 2012 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému strana 6 Rozhovor s Magdalénou Lukášovou

Více

Professional. UMTS: T-Mobile píše novou kapitolu Data sviští měsíc zdarma Kancelář v kapse

Professional. UMTS: T-Mobile píše novou kapitolu Data sviští měsíc zdarma Kancelář v kapse čtvrtletník pro firemní klientelu společnosti T-Mobile Czech Republic 2 05 Professional UMTS: T-Mobile píše novou kapitolu Data sviští měsíc zdarma Kancelář v kapse > T-Mobile Obsah str. 6 str. 11 str.

Více

Podzim 2009. Arval Fleet Control

Podzim 2009. Arval Fleet Control Podzim 2009 Arval Fleet Control Seznámíme vás s novinkou, kterou společnost Arval uvedla na trh letos v červnu. Díky této službě můžete pohodlně a jednoduše spravovat svůj vozový park a šetřit náklady.

Více

KRÁSA A ÚČELNOST SE SPOJILY V JEDNO.

KRÁSA A ÚČELNOST SE SPOJILY V JEDNO. KRÁSA A ÚČELNOST SE SPOJILY V JEDNO. od 409 900 Kč www.hyundai.cz Říká se, že člověk se rozhoduje buď racionálně, nebo na základě emocí. Že jedna z těchto částí našeho já musí mít vždy navrch. Ve společnosti

Více

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01/2011

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01/2011 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01/2011 KARAT NEWS Popis modulu CRM strana 6 Případová studie Aquatest strana 11 Rozhovor s Mgr. Romanem Vajčnerem strana 14 Interní agendy

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Aktuální nabídka seminářů pro podnikatele Zájemců o podnikání v Praze přibývá A zase ta čokoláda

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Aktuální nabídka seminářů pro podnikatele Zájemců o podnikání v Praze přibývá A zase ta čokoláda www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Aktuální nabídka seminářů pro podnikatele Zájemců o podnikání v Praze přibývá A zase ta čokoláda Praha podporuje podnikání 4/2014 Obsah Slovo na úvod 1 Zájemců o podnikání

Více

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM IBM âr leden 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM software str. 16 FIRMY ZAČÍNAJÍ VYUŽÍVAT VÝHOD

Více

ODMASKUJTE SVOJE LIDI ANEB CESTA DO HLUBIN ZAMĚSTNANCOVY DUŠE

ODMASKUJTE SVOJE LIDI ANEB CESTA DO HLUBIN ZAMĚSTNANCOVY DUŠE NIKDY NEJEZ SÁM: JAK SI ZÍSKAT LIDI, KTEŘÍ VÁM POMOHOU NAHORU TOPS: MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PÉČE O SENIORY SAMSUNG GALAXY TAB: KDYŽ TELEFON NESTAČÍ FAKTUROID: WEB, KTERÝ FAKTURUJE ZA VÁS 1 2011 ČTVRTLETNÍK

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více