Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka"

Transkript

1 Verze 1.0 Česky Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka

2 ScanStation P20, Úvod Úvod 2 Nákup Gratulujeme Vám k nákupu přístroje ScanStation P20. Tento manuál obsahuje důležitá bezpečnostní pravidla a návody, jak nastavit a pracovat s přístrojem. Pro podrobnější informace nalistujte kapitolu "4 Bezpečnostní pokyny". Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě pročtěte návod. Identifikace přístroje Typ a sériové číslo přístroje najdete na typovém štítku. Typ a sériové číslo si poznamenejte do návodu a mějte je připraveny pro případný nutný kontakt servisu nebo Vašeho lokálního dealera. Typ: Sériové číslo:

3 Varovné zprávy Varovné zprávy jsou neodmyslitelnou součástí bezpečnostního systému přístroje. Objevují se všude tam, kde hrozí nebezpečí nebo může dojít k nebezpečným situacím. Varovné zprávy... upozorňují uživatele na přímé i nepřímé nebezpečí při použití výrobku. upozorňují na obecná pravidla žádoucího chování. Všechny bezpečnostní pokyny a zprávy je v zájmu vaší bezpečnosti nutno přísně dodržovat! Proto musí být manuál stále k dispozici všem, kdo zde popsané operace provádějí. NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, POZOR a Upozornění jsou standardizované kategorie varovných zpráv, které upozorňují na různě vysoké riziko zranění osob a škod na majetku. V zájmu vaší bezpečnosti si dobře prostudujte následující tabulku vysvětlující různé typy těchto zpráv. U varovných zpráv mohou být uvedeny doplňkové bezpečnostní symboly a informační text. ScanStation P20, Úvod 3

4 ScanStation P20, Úvod 4 Typ UPOZORNĚNÍ Popis NEBEZPEČÍ Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která, jestliže nebude odvrácena, bude mít za následek smrt nebo těžké zranění. VAROVÁNÍ Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by mohlo mít za následek smrt nebo těžké zranění. UPOZORNĚNÍOznačuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by mohlo mít za následek lehčí zranění. Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by mohlo mít za následek materiální, finanční a ekologické škody. Důležité zásady, které musí být dodrženy v praxi, aby byl přístroj využit technicky správným a účinným způsobem. Ochranné známky Windows je registrovanou ochrannou známkou Microsoft Corporation. Bluetooth je registrovanou ochrannou známkou Bluetooth SIG, Inc. Všechny další ochranné známky jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků.

5 Obsah V tomto manuálu Kapitola Stránka 1 Popis systému Zabalení / vybalení přístroje Obsah kufru Systémové komponenty Napájení Baterie Nabíječky a napěťové zdroje Ostatní komponenty Zapojení kabelů O nabíječkách a napájecím zdroji Zorné pole Uživatelské rozhraní Čelní panel Obrazovka Ikony Princip zacházení 39 ScanStation P20, Obsah 5

6 ScanStation P20, Obsah 6 2 Použití přístroje Setup přístroje Obecné informace Postavení na stativ Postavení přístroje nad bod pomocí laserové olovnice Výška přístroje Napájení Princip zacházení Bezpečnost baterie a nabíječky Nabíjecí stanice Vnitřní baterie Externí baterie Skenování Zapnutí/vypnutí systému Podmínky prostředí Ovládání z přístroje 69 3 Údržba, skladování a přeprava Kontrola a kalibrace Přeprava Skladování 89

7 3.4 Čištění a osušení Procedura čištění skla optiky Kontrola a adjustace krabicové libely na trojnožce Údržba stativu Kontrola laserové olovnice přístroje 97 4 Bezpečnostní pokyny Obecný úvod Vymezení použití přístroje Limity použití Odpovědnost Nebezpečí při práci s přístrojem Pro napájecí zdroje Klasifikace laserů Obecné Skenovací laser Laserová olovnice Elektromagnetická shoda EMC FCC pravidla - platí pro USA Technické údaje Obecná technická data přístroje 127 ScanStation P20, Obsah 7

8 ScanStation P20, Obsah Výkon systému Výkon laserového systému Elektrické údaje Specifikace prostředí ScanStation Nabíječka a baterie Rozměry Výška a odsazení Hmotnost Příslušenství Shoda s národními předpisy Integrované Bluetooth Integrované WiFi Licenční smlouva pro software Licenční smlouva pro koncové uživatele EULA 153 Index 156

9 1 Popis systému 1.1 Zabalení / vybalení přístroje Zabalení a vybalení Pokud se nachází ve svém transportním kufru, může být ScanStation P20 umístěn hlavou vzhůru nebo dolů. Pro vyjmutí přístroje z kufru, chyťte rukojeť na základně přístroje. Dbejte zvýšené opatrnosti kvůli hmotnosti přístroje (12 kg) _001 ScanStation P20, Popis systému 9

10 ScanStation P20, Popis systému 1.2 Obsah kufru 10 Transportní kufr pro ScanStation P _001 a bc d e f g h f i j k l m a) ScanStation P20 Uživatelský manuál b) GEV228 Ethernetový kabel c) Imbusový klíč d) Ochranný kryt e) GHT196 Distanční držák na výškový metr f) GEB242 vnitřní baterie g) Čistící ubrousky h) GHM008 výškový metr i) GKL123 AC zdroj (není v základní dodávce) j) Napájecí kabel, podle země k) ScanStation P20 Systémový CD-ROM l) USB flash paměť, není v základní dodávce m) ScanStation P20

11 Transportní kufr pro příslušenství ScanStation P20 a b c _001 d e f g a) GEV259 napájecí kabel. b) GEB271 balík s externí baterií c) GKL271 nabíjecí stanice d) GEV225 AC zdroj pro GKL271 nabíjecí stanici e) GKL212 základní nabíječka včetně kabelu do autozapalovače f) GEB242 vnitřní baterie g) AC/DC adaptér pro základní nabíječku s krouceným kabelem ScanStation P20, Popis systému 11

12 ScanStation P20, Popis systému Systémové komponenty Systémové komponenty ScanStation P20 a b c d e f g _002 h i j k a) ScanStation P20 b) GEV228 Ethernetový kabel c) GEB242 vnitřní baterie d) GKL123 AC napájecí adaptér e) GEV259 napájecí kabel f) GEV225 AC zdroj pro GKL271 g) GKL271 nabíjecí stanice a GEB271 balík baterií h) Trojnožka i) Stativ j) Transportní kufr pro ScanStation P20 k) Transportní kufr pro příslušenství ScanStation P20

13 Komponenty ScanStation P20 a b c d e f _001 g h i j k l m a) Anténa b) Odnímatelné ucho c) Rotační zrcadlo (laser a objektiv kamery) d) Dok baterie B e) Krabicová libela f) Napájecí port, 5-pin samice s modrým lemem g) Tlačítko ON/OFF h) USB port i) Reproduktor j) Stylus k) Dotyková obrazovka l) Dok baterie A m) Ethernetový konektor, 8-pin samice se zeleným lemem ScanStation P20, Popis systému 13

14 ScanStation P20, Popis systému 1.4 Napájení Baterie 14 GEB242 Li-Ion vnitřní baterie a _001 b a) GEB242 vnitřní baterie b) Elektrické kontakty

15 GEB271 balík baterií Balík baterií GEB271 lze používat pouze s nabíjecí stanicí GKL271. a _001 b c a) Balík baterií b) Konektor baterie, samice c) Vodící kolejnice pro napojení na nabíjecí stanici ScanStation P20, Popis systému 15

16 ScanStation P20, Popis systému Nabíječky a napěťové zdroje 16 GKL212 základní nabíječka a b _001 Podrobnosti najdete v GKL212 Uživatelském manuálu. c d e a) Přípojka napájecího kabelu na nabíječce b) Přípojka pro kroucený kabel c) Nabíjecí dok pro baterii d) Indikátory kapacity a chyb e) Napájecí kabel, podle země

17 GKL221 profesionální nabíječka a b c d j k e f gh i _001 a) Napájecí kabel, podle země g) Indikátor kapacity a chyb b) Přípojka pro napájecí kabel na nabíječce h) Výběrové tlačítko i) Stavový indikátor pro připojení externí c) Doky I a II pro GDI221 bateriové adaptéry baterie j) GDI221 bateriový adaptér d) Adaptér do auta GDC221 - volitelný k) Indikátory stavu baterie e) Přípojka pro adaptér do auta na nabíječce f) Funkční indikátor Podrobnosti najdete v GKL221 Uživatelském manuálu ScanStation P20, Popis systému 17

18 ScanStation P20, Popis systému 18 GKL271 nabíjecí stanice GKL271 nabíjecí stanice pro GEB271 balík baterií a b j _001 i h c d e f g a) Nabíjecí stanice b) Rozhraní pro připojení baterie, samec c) Vodící kolejnice pro připojení bateriového balíku d) Výběrové tlačítko e) Indikátory napájení a chyb f) Tlačítko zámku g) Klips pro nasazení na stativ h) Port P2 pro výstup napájení i) Port P1 pro výstup napájení j) Port P3 pro výstup napájení

19 GEV225 AC napájecí zdroj GEV225 napájecí zdroj pro GKL271 nabíjecí stanici _001 a b c d e a) AC napájecí kabel b) Konektor 3-pin, samec s modrým lemem c) LED indikátor napájení d) AC napájecí zdroj e) Napájecí kabel, podle země ScanStation P20, Popis systému 19

20 ScanStation P20, Popis systému 20 GEV259 napájecí kabel pro ScanStation P20 Připojuje ScanStation P20 ke GKL271 nabíjecí stanici. a _001 b c a) Kabel b) Konektor 5-pin, samec s modrým lemem c) Konektor 4-pin, samec s červeným lemem

21 GKL123 AC napájecí zdroj AC napájecí zdroj pro ScanStation P20. a _002 b c d a) Kabel a konektor 5-pin, samec s modrým lemem b) LED indikátor napájení c) GKL123 AC napájecí zdroj d) Napájecí kabel, podle země ScanStation P20, Popis systému 21

22 ScanStation P20, Popis systému 1.5 Ostatní komponenty 22 GEV228 Ethernetový kabel Připojuje ScanStation P20 k ethernetové síti nebo přímo k počítači a _001 b c a) Kabel b) Konektor 8-pin, samec s šedým lemem c) RJ45 standardní ethernetový konektor

23 1.6 Zapojení kabelů Zapojení kabelů pro ScanStation P20 s balíkem baterií GEB271 Následující ilustrace ukazuje správné kabelové propojení ScanStation P20 k bateriovému balíku GEB271. a b c d _002 a) ScanStation P20 b) GEV259 napájecí kabel c) GEB271 balík baterií d) GKL271 nabíjecí stanice ScanStation P20, Popis systému 23

24 ScanStation P20, Popis systému Napájecí zdroj pro GKL271 nabíjecí stanici Následující ilustrace ukazuje sestavení nabíjecí stanice. V kapitole "Nebezpečí při práci s přístrojem" najdete dodatečné bezpečnostní informace. a b c d _001 AC Bateriový a) GEV225 AC napájecí zdroj b) Napájecí kabel, podle země c) GEB271 bateriový balík d) GKL271 nabíjecí stanice napěťový zdroj GEV225 nelze použít jako AC napěťový zdroj ke skeneru. Je určen pouze pro napájení nabíjecí stanice a nesmí být připojen ke skeneru. balík GEB271 lze používat pouze s nabíjecí stanicí GKL271.

25 Kabelové propojení ScanStation P20 s AC napájecím zdrojem GKL123 Následující ilustrace ukazuje správné kabelové propojení ScanStation P20 s GKL123 AC napájecím zdrojem. V kapitole "Nebezpečí při práci s přístrojem" najdete dodatečné bezpečnostní informace. a AC _002 a) GKL123 AC napájecí zdroj b) Napájecí kabel, podle země c) GEV228 ethernetový kabel napájecí zdroj GKL123 nelze používat jako AC napájecí zdroj pro nabíjecí stanici. Je určen pouze pro napájení ScanStation P20 a nesmí být připojen k žádnému jinému zařízení. b c ScanStation P20, Popis systému 25

26 ScanStation P20, Popis systému O nabíječkách a napájecím zdroji 26 VAROVÁNÍ Výrobek není vhodný pro používání ve vlhkém a podobně nepříznivém prostředí. Ve vlhkém prostředí můžete být zasaženi elektrickým proudem. Opatření: Používejte pouze v suchém prostředí, například v budově nebo automobilu. Chraňte výrobek proti vlhkosti. Jakmile je výrobek vystaven vlhku, tak se již nesmí použít! VAROVÁNÍ Pokud není jednotka uzeměna, hrozí nebezpečí smrti nebo vážného úrazu. Opatření: Pro zamezení elektrického šoku musí být napájecí kabel a zásuvka uzeměny.

27 1.7 Zorné pole Zorné pole Přístroj má rotující skenovací hlavu a rotující zrcadlo umožňující zorné pole 360 x a a) Skenovací laserový paprsek _001 ScanStation P20, Popis systému 27

28 ScanStation P20, Popis systému 1.8 Uživatelské rozhraní Čelní panel 28 Schéma čelního panelu a b _001 c d e a) Klávesa ON/OFF b) USB port c) Reproduktor d) Stylus e) Dotyková obrazovka

29 1.8.2 Obrazovka Přehled obrazovky a) Čas b) Titulek c) Titulní lišta d) Plocha obrazovky e) Lišta zpráv f) Stavová lišta g) Tlačítko Escape h) Ikona menu i) Tlačítko SHIFT j) Funkční klávesy Prvek Čas Titulek Titulní lišta Plocha obrazovky Lišta zpráv Popis Ukazuje aktuální místní čas. Ukazuje aktuální menu systému. Ukazuje název aktuální obrazovky. Pracovní plocha obrazovky. Ukazuje zprávy. ScanStation P20, Popis systému 29

30 ScanStation P20, Popis systému 30 Prvek Stavová lišta Tlačítko Escape Menu ikon Tlačítko SHIFT Funkční klávesy Popis Ukazuje aktuální stavové informace o přístroji Návrat na předchozí obrazovku. Výběr ikony menu otvírá podmenu. Zobrazuje druhou hladinu funkčních kláves. Příkazy lze spouštět pomocí funkčních kláves.

31 1.8.3 Ikony Ikony stavové lišty Přehled ikon stavové lišty Ikony stavové lišty zobrazují informace o přístroji. Jejich vzhled se mění v závislosti na stavu systému. Kliknutí na stavovou ikonu umožňuje přímý přístup k detailnímu popisu stavu. a b c d e f g h i _001 Vnitřní Vnitřní a) Aktivní typ terče b) Dvouosý kompenzátor c) Stav WiFi d) Vnitřní pevný disk e) Externí paměť f) Stav externí paměti g) Externí baterie / AC napájecí zdroj h) Vnitřní baterie A i) Vnitřní baterie B baterie A indikuje stav doku baterie A, který je umístěn na stejné straně jako dotyková obrazovka. baterie B indikuje stav doku baterie B na opačné straně bez displeje. ScanStation P20, Popis systému 31

32 ScanStation P20, Popis systému 32 Sada ikon Ikona Aktivní typ terče Popis HDS černobílý terč HDS sférický terč Uživatelsky definovaný terč Dvouosý kompenzátor Zapnutý a urovnaný Vypnutý Zapnutý, ale mimo rozsah

33 Ikona WiFi Popis Integrovaný WiFi adaptér zapnutý a připojený Integrovaný WiFi adaptér vypnutý. Integrovaný WiFi adaptér zapnutý. Vnitřní hard disk Prázdný Užito 13% paměti Užito 25% paměti Užito 38% paměti ScanStation P20, Popis systému 33

34 ScanStation P20, Popis systému 34 Ikona Popis Užito 50% paměti Užito 63% paměti Užito 75% paměti Užito 88% paměti Plný Stav externí paměti Připraveno k vysunutí. Nevyndavat!

35 Ikona Externí paměť Popis Prázdná Užito 17% paměti Užito 33% paměti Užito 50% paměti Užito 67% paměti Užito 83% paměti Plná ScanStation P20, Popis systému 35

36 ScanStation P20, Popis systému 36 Ikona Externí baterie / AC napájecí zdroj Popis Externí baterie připojena AC napájecí zdroj připojen

37 Ikona Vnitřní baterie A/B Popis Symboly aktuálně používané baterie: Prázdná 20% kapacity 40% kapacity 60% kapacity 80% kapacity Plná ScanStation P20, Popis systému 37

38 ScanStation P20, Popis systému 38 Ikona Popis Symboly aktuálně nepoužívané baterie Prázdná 20% kapacity 40% kapacity 60% kapacity 80% kapacity Plná

39 1.8.4 Princip zacházení Klávesnice na dotykové obrazovce Rozložení klávesnic Systém nabízí dvě různá rozložení virtuální klávesnice pro uživatelský vstup: Pokud je pomocí stylusu vybráno alfanumerické vstupní pole, klávesnice bude mít alfanumerické rozložení. Toto rozložení nabízí písmena, číslice a speciální znaky. Pokud je pomocí stylusu vybráno číselné vstupní pole, klávesnice bude mít číselné rozložení. Toto rozložení nabízí číslice a některé speciální znaky. Alfanumerické rozložení: a) Vstupní pole b) Alfanumerická klávesnice c) Backspace d) Enter e) Přepínání mezi písmeny, číslicemi a speciálními znaky f) Shift - přepínání mezi malými a velkými písmeny ScanStation P20, Popis systému 39

40 ScanStation P20, Popis systému 40 Číselné rozložení: a) Vstupní pole b) Backspace c) Číselná klávesnice d) Enter e) Přepínání mezi kladným a záporným číslem f) Kalkulačka jednotek (volitelná, pokud jsou vybrány délkové jednotky ft nebo fi)

41 2 Použití přístroje 2.1 Setup přístroje Obecné informace Používejte stativ Přístroj by měl být vždy stavěn na stativ. Používání stativu určeného pro tento skenovací systém garantuje maximální stabilitu během skenovacích prací. Stavte Vždy přístroj vždy na stativ. Při skenovacích pracích nestavte přístroj přímo na zem. se doporučuje chránit přístroj před přímým slunečním svitem a bránit velkým teplotním přechodům kolem přístroje. ScanStation P20, Použití přístroje 41

42 ScanStation P20, Použití přístroje Postavení na stativ 42 ScanStation Postavení krok za krokem _001

43 Chraňte přístroj před přímým slunečním osvitem a braňte velkým teplotním přechodům kolem přístroje. Krok Popis 1. Vytáhněte nohy stativu tak, aby byl přístroj v pohodlné pracovní výšce. Utáhněte šrouby na nohou. 2. Položte trojnožku na stativ a zafixujte ji šroubem pod hlavou stativu. 3. Postavte stativ tak, aby hlava stativu byla co nejblíže vodorovné poloze. 4. Silně zašlápněte nohy stativu do země. 5. Vložte přístroj do trojnožky a zajistěte zámek. 6. Urovnejte přístroj pomocí krabicové libely přístroje. Točte dvěma šrouby najednou v opačném směru. Palec levé ruky ukazuje, kam se bude pohybovat bublina při otáčení šrouby. Nyní použijte třetí šroub, abyste dostali bublinu do středu libely. ScanStation P20, Použití přístroje 43

44 ScanStation P20, Použití přístroje Postavení přístroje nad bod pomocí laserové olovnice. 44 Popis Tato kapitola popisuje postavení přístroje na stabilizovaný bod pomocí laserové olovnice. Geo-reference ScanStation P20 se zajišťuje postavením na známý bod s možným směrovým měřením na terč a umístěním do místního nebo státního souřadnicového systému. ScanStation P20 umožňuje provádět polygonový pořad, protínání zpět nebo volné stanovisko. Může být měřena orientace na bod se známým směrníkem nebo se známými souřadnicemi. Vždy Se je možné postavit přístroj bez stabilizovaného bodu. zapnutým dvouosým kompenzátorem jsou data skenovaná pomocí Scan- Station P20 automaticky opravována. O olovnici: Laserová olovnice popisovaná v této kapitole je zabudována ve svislé ose přístroje. Promítá červenou laserovou stopu na zem pro snadnou centraci přístroje. Laserovou olovnici nelze použít ve spojení s trojnožkou vybavenou optickým centrovačem.

45 Postavení pomocí laserové olovnice krok za krokem c e f g k d h a a j j b a i j _001 ScanStation P20, Použití přístroje 45

46 ScanStation P20, Použití přístroje Chraňte přístroj před přímým slunečním svitem, abyste zabránili velkým teplotním přechodům v okolí přístroje. 46 Krok Popis 1. Vytáhněte nohy stativu tak, aby se s přístrojem pohodlně pracovalo (a). Postavte stativ přibližně nad značku bodu a co nejlépe ho vycentrujte (b). 2. Nasaďte trojnožku na stativ (c) a upevněte ji zajišťovacím šroubem pod hlavou stativu (d). 3. Nasaďte přístroj do trojnožky (e) a zajistěte zámek. 4. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF (f). Přejděte do menu Stav, Libela a laserová olovnice, Olovnice a aktivujte laserovou olovnici (g). 5. Pomocí nohou stativu (a) a šroubů trojnožky (h) nastavte paprsek laserové olovnice (i) na značku bodu. 6. Pomocí posunu nohou stativu (j) srovnejte krabicovou libelu (k). 7. Pomocí elektronické libely (Stav, Libela a laserová olovnice, Libela) otáčením šroubů trojnožky (h) přesně urovnejte přístroj. 8. Přesnou centraci přístroje nad bodem (i) můžete doladit pomocí posunu trojnožky po hlavě stativu. 9. Opakujte kroky 7. a 8. dokud není dosaženo urovnání v požadované přesnosti.

47 2.1.4 Výška přístroje ScanStation Měření výšky přístroje _001 Pro přesné změření výšky přístroje použijte GHM008 metr pro měření výšky přístroje spolu s GHT196 distančním držákem. Oba nástroje jsou dodávány se skenerem. ScanStation P20, Použití přístroje 47

48 ScanStation P20, Použití přístroje 48 Krok Popis 1. Postavte stativ nad bod, urovnejte přístroj. 2. Nacvakněte GHT196 distanční držák na trojnožku. Držák musí dosednout na kryt stavěcího šroubu. 3. Vyklopte měřický jazýček a trochu povytáhněte pásmo. 4. Vložte GHM008 konec pásma do distančního držáku. 5. Odviňte pásmo směrem dolů, dokud se jazýček nedotkne bodu, držte pásmo napnuté a případně ho zajistěte pojistkou. 6. Přečtěte výšku přístroje (bod - točná osa) ve čtecím okénku na červené značce (na ukázáném příkladě 1,627 m).

49 Poznámka: Podrobné informace o GHM008 metru pro měření výšky stroje a GHT196 distančním držáku najdete v GHM008/GHT196 uživatelském manuálu dodávaném s těmito položkami. Výška točné osy ScanStation P20 je 250 mm. Používejte GHM008, který má speciální měřítko pro měření výšek přístrojů s výškou točné osy 250 mm. Nepoužívejte jiné pásmo s jiným měřítkem. Alternativně lze výšku přístroje měřit běžným metrem s normálním měřítkem 1:1 od bodu k malému důlku pod červeným logem Leica na obou stranách bočního krytu skeneru. Tato vzdálenost je od bodu k točné ose. ScanStation P20, Použití přístroje 49

50 ScanStation P20, Použití přístroje 2.2 Napájení Princip zacházení 50 O bateriovém balíku Protože bateriový balík obsahuje nabíjecí segmenty, doporučuje se zacházet s baterií a nabíjecí stanicí s velkou opatrností. Zkontrolujte LED kontrolky na nabíjecí stanici před a po nabíjecím procesu a také během provozu. Podrobnosti najdete v kapitole "O nabíječce". Pokud je port P3 připojen pro nabíjení, nelze používat porty P1 a P2 pro práci: nabíjení a vybíjení nelze provádět současně. Pokud je připojen port P1 pro práci, nelze používat port P2 a obráceně: nelze napájet oběma porty najednou. ScanStation P20 lze napájet pouze z portu P2.

51 2.2.2 Bezpečnost baterie a nabíječky Obecné K zajištění správné funkčnosti přístroje používejte Leica Geosystems baterie, nabíječky a příslušenství nebo příslušenství doporučované společností Leica Geosystems. VAROVÁNÍ Výrobek není vhodný pro používání ve vlhkém a podobně nepříznivém prostředí. Ve vlhkém prostředí můžete být zasaženi elektrickým proudem. Opatření: Používejte pouze v suchém prostředí, například v budově nebo automobilu. Chraňte výrobek proti vlhkosti. Jakmile je výrobek vystaven vlhku, tak se již nesmí použít! ScanStation P20, Použití přístroje 51

52 ScanStation P20, Použití přístroje 52 Dobíjení / první použití Před prvním použitím musí být baterie nabity. Přípustný teplotní rozsah pro nabíjení je mezi 0 C až +40 C/ +32 F až +104 F. Pro optimální nabíjení doporučujeme, pokud je to možné, nabíjet baterie při nízké teplotě okolního prostředí, a to mezi +10 C až +20 C/+50 F až +68 F. Je normálním jevem, že se během nabíjení baterie zahřívají. Při použití nabíječek doporučovaných společností Leica Geosystems, není možné nabíjet baterii, pokud je teplota příliš vysoká. Pro nové baterie nebo baterie, které byly uloženy po delší dobu (> tři měsíce), stačí provést pouze jeden nabíjecí/vybíjecí cyklus. Pro Li-Ion baterie je dostatečný jeden vybíjecí a nabíjecí cyklus. Doporučujeme provádět proces nabíjení, pokud se kapacita baterie uvedená na nabíječce nebo na Leica Geosystems produktu významně odchyluje od aktuální dostupné kapacity baterie. Provoz / Vybíjení Baterie mohou být používány od -20 C do +55 C/-4 F do +131 F. Nízké provozní teploty snižují výdrž baterií; vysoké provozní teploty snižují pracovní dobu baterie.

53 2.2.3 Nabíjecí stanice O nabíječce Na přední straně nabíjecí stanice je výběrové tlačítko a LED kontrolky pro indikaci kapacity a chyb. a b c d _001 a) Doporučení pro čtení bezpečnostních pokynů v tomto manuálu b) Ukazatel kapacity c) Výběrové tlačítko d) Ukazatel chyb ScanStation P20, Použití přístroje 53

54 ScanStation P20, Použití přístroje 54 Tyto LED kontrolky ukazují stav nabíjení a vybíjení nebo chybový stav. Během nabíjení ukazují tyto LED kontrolky vždy aktuální stav. Během napájení přístroje nebo standby režimu se ukazuje stav pouze 10 vteřin po stisku výběrového tlačítka. Nabíjení baterie _001 1) Nasuňte bateriový balík do nabíjecí stanice. Po připojení se rozsvítí 3 LED kontrolky na 1 vteřinu. 2) Zapojte kabel z AC napájecího zdroje do portu P3 nabíjecí stanice. 3) Zapojte napájecí kabel do AC portu AC napájecího zdroje. 4) Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Nabíjecí proces se po zapojení všech částí spouští automaticky. Baterie je plně nabitá, když všechny 3 LED kontrolky zeleně blikají.

55 5) Po dokončení nabíjení vysuňte napájecí kabel ze zásuvky. 6) Vysuňte bateriový balík z nabíjecí stanice pohybem tlačítka lock/unlock. Rady pro zacházení Po maximálně šesti hodinách bude nabíjecí proces dokončen. Nejdříve odpojujte kabel ze zásuvky, pak teprve Lemo konektor. Nemanipulujte s napájecím zdrojem ani s nabíječkou během nabíjení nebo používání. Nepokládejte hořlavé předměty blízko zdroje během napájení nebo používání. Vysvětlení symbolů použitých v této kapitole Symbol Popis LED zhasnutá. LED stále svítí. LED bliká. ScanStation P20, Použití přístroje 55

56 ScanStation P20, Použití přístroje 56 Ukazatele kapacity, zelené LED Symbol Popis Baterie plně nabitá. Kapacita baterie > 80% Kapacita baterie > 50% Kapacita baterie > 10% Kapacita baterie < 10%

57 Chybové ukazatele, červené LED LED Popis Opatření Nabíjení mimo teplotní rozsah 0 C až +45 C Vybíjení mimo teplotní rozsah -20 C až +55 C Používejte pouze ve specifikovaném teplotním rozsahu. LED bliká, dokud není problém vyřešen. Používejte pouze ve specifikovaném teplotním rozsahu. Chyba baterie Chyba nabíjení Odpojte všechny kabely a ostatní zařízení, zkontrolujte kontakty a znovu zapojte kabely. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Leica Geosystems nebo lokálního zástupce. Odpojte všechny kabely a ostatní zařízení, zkontrolujte kontakty a znovu zapojte kabely. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Leica Geosystems nebo lokálního zástupce. ScanStation P20, Použití přístroje 57

58 ScanStation P20, Použití přístroje 58 Další indikátory stavu Když se balík baterií GEB271 zasune do nabíjecí stanice GKL271, rozsvítí se na tři vteřiny zelené LED kontrolky. Když se AC adaptér GEV225 připojí k nabíjecí stanici GKL271 pro nabíjení, rozsvítí se na jednu vteřinu zelené LED kontrolky a ukáží aktuální stav nabití baterie. Pokud nabíječka indikuje chybu při zapojení baterie, zkuste připojit jinou baterii a tím zjistit, zda je chyba v baterii nebo nabíjecí stanici. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Leica Geosystems nebo místní zastoupení. GKL221 profesionální nabíječka baterií _001

59 Vložení baterie: 1) Položte baterii do adaptéru GDI221 přitisknutou k jeho přednímu okraji. 2) Zasuňte baterii k zadnímu okraji. Použijte jen mírný tlak až nadoraz. GKL212 základní nabíječka baterií Vyndání baterie: Vytáhněte baterii k přednímu okraji a pak ji vyndejte. Podrobnosti najdete v GKL221 Uživatelském manuálu. 1 2 Vložení baterie: _001 ScanStation P20, Použití přístroje 59

60 ScanStation P20, Použití přístroje 60 1) Položte baterii do nabíječky přitisknutou k jejímu přednímu okraji. 2) Zasuňte baterii k zadnímu okraji nabíječky nadoraz pomocí mírného tlaku. Vyndání baterie: Vytáhněte baterii k přednímu okraji a pak ji vyndejte. Podrobnosti najdete v GKL212 Uživatelském manuálu

61 2.2.4 Vnitřní baterie Vložení a vyndání vnitřní baterie krok za krokem _ ScanStation P20, Použití přístroje 61

62 ScanStation P20, Použití přístroje 62 Krok Popis 1. Odemkněte a otevřete dok baterie. 2. Vysuňte držák na baterii. 3. Vyjměte baterii z držáku. Vložte novou baterii do držáku kontakty směřujícími ven a výřezem na zadním konci baterie nahoru. Baterie musí vybráními zacvaknout do úchytů v držáku. 4. Zasuňte držák baterie zpět do doku. 5. Otočte knoflíkem pro uzamčení držáku v doku. 6. Zapněte přístroj pro započetí startovacího procesu.

63 2.2.5 Externí baterie Použití externího balíku baterií GEB271 krok za krokem _001 ScanStation P20, Použití přístroje 63

64 ScanStation P20, Použití přístroje 64 Krok Popis 1. Zasuňte balík baterií do nabíjecí stanice. Po připojení se na 1 vteřinu rozsvítí tři LED kontrolky na nabíjecí stanici. 2. Připojte napájecí kabel GEV259 do portu P2 nabíjecí stanice. Použijte konektor s červeným lemem. 3. Připojte druhý konec napájecího kabelu GEV259 do napájecího portu skeneru. Použijte konektor s modrým lemem. 4. Stiskněte tlačítko On/Off na přístroji pro započetí startovacího procesu. Zkontrolujte LED kontrolky stavu baterie pro ujištění, že má dost zbývající energie pro dokončení naplánovaného skenovacího procesu.

65 2.3 Skenování Zapnutí/vypnutí systému Procedura zapnutí 1) Postavte přístroj, jak je požadováno. Další informace najdete v kapitole "Setup přístroje". 2) Stiskněte a na 2 vteřiny přidržte tlačítko On/Off, dokud neuslyšíte pípnutí. 3) Přístroj několikrát po sobě pípne a spustí krátkou melodii. 4) Objeví se uvítací obrazovka Leica Geosystems. 5) Vyčkejte, dokud se na displeji neobjeví Hlavní menu. ScanStation P20, Použití přístroje 65

66 ScanStation P20, Použití přístroje 66 Procedury vypnutí Vypnutí pomocí Hlavního menu: 1) Z aktuálního menu se vraťte do Hlavního menu. 2) V Hlavním menu stiskněte tlačítko. 3) Ve vyskakovacím okně potvrďte dotaz Chcete vypnout přístroj?ano. 4) Vyčkejte na úplné vypnutí přístroje. Vypnutí pomocí tlačítka On/Off: 1) Stiskněte a na 2 vteřiny přidržte tlačítko On/Off, dokud neuslyšíte pípnutí. 2) Vyčkejte na úplné vypnutí přístroje. Pro případ selhání systému (vynucené vypnutí): 1) Stiskněte a na 6 vteřin přidržte tlačítko On/Off, dokud neuslyšíte dvojité pípnutí. 2) Vyčkejte na úplné vypnutí přístroje.

67 2.3.2 Podmínky prostředí Nepříznivé povrchy pro skenování Nepříznivé počasí pro skenování Teplota se mění během skenování Vysoce odrazivé (leštěný kov, lesklý nátěr) Vysoce pohlcující (černé) Průhledné (čisté sklo) V případě nutnosti obarvěte, poprašte nebo olepte tyto povrchy. Déšť, sněžení nebo mlha mohou způsobit špatné měření, takže není možné měřit za těchto podmínek! Povrchy, které jsou přímo osvíceny sluncem, mohou zvýšit šum a tím i větší nejistotu měření. Pokud jsou některé objekty skenovány proti slunečnímu svitu nebo jasnému bodovému zdroji, optický přijímač přístroje může být oslněn tak silně, že v této oblasti nebudou uložena žádná data. V odrazivém obraze se objeví "černá díra". Pokud je přístroj přinesen z chladného prostředí, např. ze skladu, do teplého a vlhkého prostředí, může na skleněném okně zrcadla nebo v extrémních případech i uvnitř optiky kondenzovat vlhkost. To může způsobit chyby měření. ScanStation P20, Použití přístroje 67

68 ScanStation P20, Použití přístroje 68 Prevence: Vyhýbejte se rychlým teplotním změnám a dávejte přístroji čas na teplotní aklimatizaci. Nečistoty na skleněné tabulce Nečistoty na skleněné tabulce zrcadla, jako jsou vrstvy prachu, kondenzace vlhkosti nebo otisky prstů, mohou způsobit znatelné chyby měření.

69 2.3.3 Ovládání z přístroje O Hlavním menu Hlavní menu se zobrazuje po zapnutí přístroje. Zpráva Připraveno v liště zpráv informuje, že je přístroj připraven pro skenování. ScanStation P20, Použití přístroje 69

70 ScanStation P20, Použití přístroje 70 Úplný popis všech menu a příkazů je v Leica ScanStation P20 systémovém polním manuálu. Ikona Skenování Funkce Nabízí přístup ke všem příkazům pro setup skeneru a řízení skenování. Oblíbený sken Bezprostředně spouští skenování s před-definovaným nastavením. Správa Nabízí přístup ke všem příkazům správy projektů, terčů a vlícovacích bodů. Stav Nabízí přístup ke všem příkazům informací o stavu skeneru.

71 Ikona Konfigurace Funkce Nabízí přístup ke všem příkazům konfigurace systému. Nástroje Nabízí přístup ke všem příkazům pro formátování disku, přenos dat, správu licencí a kalibraci displeje. Příkazy nezávislé na menu: Příkaz Escape Shift Quit Funkce Vrací do předchozího menu v hierarchii. Návrat do hlavního menu. Stránka Přepíná mezi záložkami v menu. ScanStation P20, Použití přístroje 71

72 ScanStation P20, Použití přístroje Menu Skenování 72 O menu Skenování V menu Skenování jsou k dispozici všechny příkazy pro setup skeneru a řízení skenování.

73 2.3.5 Menu Správa O menu Správa V menu Správa jsou k dispozici všechny příkazy pro správu projektů, terčů a vlícovacích bodů. ScanStation P20, Použití přístroje 73

74 ScanStation P20, Použití přístroje Ikona Projekty Funkce Nabízí přístup ke všem příkazům pro správu projektů. 74 Terče Nabízí přístup ke všem příkazům pro správu terčů. Vlícovací body Nabízí přístup ke všem příkazům pro správu vlícovacích bodů.

75 2.3.6 Menu Stav O menu Stav V menu Stav jsou k dispozici všechny příkazy pro informace o stavu skeneru. ScanStation P20, Použití přístroje 75

76 ScanStation P20, Použití přístroje 76 Ikona Příkaz Funkce Baterie a paměť Informace o systému Libela a laserová olovnice Baterie Paměť Přístroj Firmware Libela Olovnice Informace o stavu vnitřních baterií, externí baterie a AC napájecího zdroje. Informace o velikosti a volném místě na datovém sektoru pevného disku. Informace o typu přístroje, sériovém čísle, čísle vybavení a systémovém jazyku. Informace o nainstalované verzi firmwaru a konci softwarové údržby. Číselné a grafické zobrazení náklonu přístroje. Zapínání a vypínání laserové olovnice. Kompenzátor Zapínání a vypínání dvouosého kompenzátoru. Definujte, jak bude skener reagovat na situaci, kdy se kompenzátor dostane mimo rozsah.

77 Ikona Příkaz Funkce Spojení WiFi Informace o stavu vnitřní WiFi. Povoluje/zakazuje vnitřní WiFi adaptér. ScanStation P20, Použití přístroje 77

78 ScanStation P20, Použití přístroje Menu Konfigurace 78 O menu Konfigurace V menu Konfigurace jsou k dispozici všechny příkazy pro konfiguraci systému.

Návod k použití. Verze 1.0, Česká verze

Návod k použití. Verze 1.0, Česká verze 20 30 40 50 Návod k použití Verze 1.0, DISTO classic 4 / lite 4 ruční laserový dálkoměr Blahopřejeme Vám k nákupu nového přístroje DISTO. Tento návod obsahuje vedle pokynů k použití také důležité bezpečnostní

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

Uživatelská příručka AT270

Uživatelská příručka AT270 Uživatelská příručka AT270 Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2

Více

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550 Návod k obsluze System STYLISTIC Q550 Blahopřejeme vám k rozhodnutí pro vyspělý výrobek firmy Fujitsu. Aktuální informace k našim výrobkům, rady, aktualizace atd. naleznete na Internetu: "http://ts.fujitsu.com"

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Uživatelská příručka U840W

Uživatelská příručka U840W Uživatelská příručka U840W Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Předmluva Obecná upozornění Začínáme Kontrola vybavení... 1-1 Začínáme... 1-2 Seznámení Přední strana při zavřeném displeji...

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

pagepro 1480MF Návod k obsluz

pagepro 1480MF Návod k obsluz pagepro 1480MF Návod k obsluz Vážený uživateli Pro vaši bezpečnost a komfort vám před používáním doporučujeme pečlivě si přečíst kapitolu Bezpečnost. Zakoupením tohoto multifunkčního zařízení jste se rozhodli

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XPE www.mt.com XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect F F Obsah 1 Úvod 11 1.1 Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace

Více

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu.

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. Upozornění! Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Kapesní počítač. Česky. Návod k obsluze. Pocket LOOX N/C

Kapesní počítač. Česky. Návod k obsluze. Pocket LOOX N/C Kapesní počítač Česky Návod k obsluze Pocket LOOX N/C Máte... technické potíže nebo jiné dotazy, na které byste rádi znali odpověď? Kontaktujte: náš odborný servis (viz seznam odborných servisů nebo stránky:

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

CZ7602. Notebook uživatelská příručka

CZ7602. Notebook uživatelská příručka CZ7602 Notebook uživatelská příručka Listopad 2011 Obsah Kapitola 1:: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

GT-S5220. Uživatelská příručka

GT-S5220. Uživatelská příručka GT-S5220 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více