Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka"

Transkript

1 Verze 1.0 Česky Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka

2 ScanStation P20, Úvod Úvod 2 Nákup Gratulujeme Vám k nákupu přístroje ScanStation P20. Tento manuál obsahuje důležitá bezpečnostní pravidla a návody, jak nastavit a pracovat s přístrojem. Pro podrobnější informace nalistujte kapitolu "4 Bezpečnostní pokyny". Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě pročtěte návod. Identifikace přístroje Typ a sériové číslo přístroje najdete na typovém štítku. Typ a sériové číslo si poznamenejte do návodu a mějte je připraveny pro případný nutný kontakt servisu nebo Vašeho lokálního dealera. Typ: Sériové číslo:

3 Varovné zprávy Varovné zprávy jsou neodmyslitelnou součástí bezpečnostního systému přístroje. Objevují se všude tam, kde hrozí nebezpečí nebo může dojít k nebezpečným situacím. Varovné zprávy... upozorňují uživatele na přímé i nepřímé nebezpečí při použití výrobku. upozorňují na obecná pravidla žádoucího chování. Všechny bezpečnostní pokyny a zprávy je v zájmu vaší bezpečnosti nutno přísně dodržovat! Proto musí být manuál stále k dispozici všem, kdo zde popsané operace provádějí. NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, POZOR a Upozornění jsou standardizované kategorie varovných zpráv, které upozorňují na různě vysoké riziko zranění osob a škod na majetku. V zájmu vaší bezpečnosti si dobře prostudujte následující tabulku vysvětlující různé typy těchto zpráv. U varovných zpráv mohou být uvedeny doplňkové bezpečnostní symboly a informační text. ScanStation P20, Úvod 3

4 ScanStation P20, Úvod 4 Typ UPOZORNĚNÍ Popis NEBEZPEČÍ Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která, jestliže nebude odvrácena, bude mít za následek smrt nebo těžké zranění. VAROVÁNÍ Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by mohlo mít za následek smrt nebo těžké zranění. UPOZORNĚNÍOznačuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by mohlo mít za následek lehčí zranění. Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by mohlo mít za následek materiální, finanční a ekologické škody. Důležité zásady, které musí být dodrženy v praxi, aby byl přístroj využit technicky správným a účinným způsobem. Ochranné známky Windows je registrovanou ochrannou známkou Microsoft Corporation. Bluetooth je registrovanou ochrannou známkou Bluetooth SIG, Inc. Všechny další ochranné známky jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků.

5 Obsah V tomto manuálu Kapitola Stránka 1 Popis systému Zabalení / vybalení přístroje Obsah kufru Systémové komponenty Napájení Baterie Nabíječky a napěťové zdroje Ostatní komponenty Zapojení kabelů O nabíječkách a napájecím zdroji Zorné pole Uživatelské rozhraní Čelní panel Obrazovka Ikony Princip zacházení 39 ScanStation P20, Obsah 5

6 ScanStation P20, Obsah 6 2 Použití přístroje Setup přístroje Obecné informace Postavení na stativ Postavení přístroje nad bod pomocí laserové olovnice Výška přístroje Napájení Princip zacházení Bezpečnost baterie a nabíječky Nabíjecí stanice Vnitřní baterie Externí baterie Skenování Zapnutí/vypnutí systému Podmínky prostředí Ovládání z přístroje 69 3 Údržba, skladování a přeprava Kontrola a kalibrace Přeprava Skladování 89

7 3.4 Čištění a osušení Procedura čištění skla optiky Kontrola a adjustace krabicové libely na trojnožce Údržba stativu Kontrola laserové olovnice přístroje 97 4 Bezpečnostní pokyny Obecný úvod Vymezení použití přístroje Limity použití Odpovědnost Nebezpečí při práci s přístrojem Pro napájecí zdroje Klasifikace laserů Obecné Skenovací laser Laserová olovnice Elektromagnetická shoda EMC FCC pravidla - platí pro USA Technické údaje Obecná technická data přístroje 127 ScanStation P20, Obsah 7

8 ScanStation P20, Obsah Výkon systému Výkon laserového systému Elektrické údaje Specifikace prostředí ScanStation Nabíječka a baterie Rozměry Výška a odsazení Hmotnost Příslušenství Shoda s národními předpisy Integrované Bluetooth Integrované WiFi Licenční smlouva pro software Licenční smlouva pro koncové uživatele EULA 153 Index 156

9 1 Popis systému 1.1 Zabalení / vybalení přístroje Zabalení a vybalení Pokud se nachází ve svém transportním kufru, může být ScanStation P20 umístěn hlavou vzhůru nebo dolů. Pro vyjmutí přístroje z kufru, chyťte rukojeť na základně přístroje. Dbejte zvýšené opatrnosti kvůli hmotnosti přístroje (12 kg) _001 ScanStation P20, Popis systému 9

10 ScanStation P20, Popis systému 1.2 Obsah kufru 10 Transportní kufr pro ScanStation P _001 a bc d e f g h f i j k l m a) ScanStation P20 Uživatelský manuál b) GEV228 Ethernetový kabel c) Imbusový klíč d) Ochranný kryt e) GHT196 Distanční držák na výškový metr f) GEB242 vnitřní baterie g) Čistící ubrousky h) GHM008 výškový metr i) GKL123 AC zdroj (není v základní dodávce) j) Napájecí kabel, podle země k) ScanStation P20 Systémový CD-ROM l) USB flash paměť, není v základní dodávce m) ScanStation P20

11 Transportní kufr pro příslušenství ScanStation P20 a b c _001 d e f g a) GEV259 napájecí kabel. b) GEB271 balík s externí baterií c) GKL271 nabíjecí stanice d) GEV225 AC zdroj pro GKL271 nabíjecí stanici e) GKL212 základní nabíječka včetně kabelu do autozapalovače f) GEB242 vnitřní baterie g) AC/DC adaptér pro základní nabíječku s krouceným kabelem ScanStation P20, Popis systému 11

12 ScanStation P20, Popis systému Systémové komponenty Systémové komponenty ScanStation P20 a b c d e f g _002 h i j k a) ScanStation P20 b) GEV228 Ethernetový kabel c) GEB242 vnitřní baterie d) GKL123 AC napájecí adaptér e) GEV259 napájecí kabel f) GEV225 AC zdroj pro GKL271 g) GKL271 nabíjecí stanice a GEB271 balík baterií h) Trojnožka i) Stativ j) Transportní kufr pro ScanStation P20 k) Transportní kufr pro příslušenství ScanStation P20

13 Komponenty ScanStation P20 a b c d e f _001 g h i j k l m a) Anténa b) Odnímatelné ucho c) Rotační zrcadlo (laser a objektiv kamery) d) Dok baterie B e) Krabicová libela f) Napájecí port, 5-pin samice s modrým lemem g) Tlačítko ON/OFF h) USB port i) Reproduktor j) Stylus k) Dotyková obrazovka l) Dok baterie A m) Ethernetový konektor, 8-pin samice se zeleným lemem ScanStation P20, Popis systému 13

14 ScanStation P20, Popis systému 1.4 Napájení Baterie 14 GEB242 Li-Ion vnitřní baterie a _001 b a) GEB242 vnitřní baterie b) Elektrické kontakty

15 GEB271 balík baterií Balík baterií GEB271 lze používat pouze s nabíjecí stanicí GKL271. a _001 b c a) Balík baterií b) Konektor baterie, samice c) Vodící kolejnice pro napojení na nabíjecí stanici ScanStation P20, Popis systému 15

16 ScanStation P20, Popis systému Nabíječky a napěťové zdroje 16 GKL212 základní nabíječka a b _001 Podrobnosti najdete v GKL212 Uživatelském manuálu. c d e a) Přípojka napájecího kabelu na nabíječce b) Přípojka pro kroucený kabel c) Nabíjecí dok pro baterii d) Indikátory kapacity a chyb e) Napájecí kabel, podle země

17 GKL221 profesionální nabíječka a b c d j k e f gh i _001 a) Napájecí kabel, podle země g) Indikátor kapacity a chyb b) Přípojka pro napájecí kabel na nabíječce h) Výběrové tlačítko i) Stavový indikátor pro připojení externí c) Doky I a II pro GDI221 bateriové adaptéry baterie j) GDI221 bateriový adaptér d) Adaptér do auta GDC221 - volitelný k) Indikátory stavu baterie e) Přípojka pro adaptér do auta na nabíječce f) Funkční indikátor Podrobnosti najdete v GKL221 Uživatelském manuálu ScanStation P20, Popis systému 17

18 ScanStation P20, Popis systému 18 GKL271 nabíjecí stanice GKL271 nabíjecí stanice pro GEB271 balík baterií a b j _001 i h c d e f g a) Nabíjecí stanice b) Rozhraní pro připojení baterie, samec c) Vodící kolejnice pro připojení bateriového balíku d) Výběrové tlačítko e) Indikátory napájení a chyb f) Tlačítko zámku g) Klips pro nasazení na stativ h) Port P2 pro výstup napájení i) Port P1 pro výstup napájení j) Port P3 pro výstup napájení

19 GEV225 AC napájecí zdroj GEV225 napájecí zdroj pro GKL271 nabíjecí stanici _001 a b c d e a) AC napájecí kabel b) Konektor 3-pin, samec s modrým lemem c) LED indikátor napájení d) AC napájecí zdroj e) Napájecí kabel, podle země ScanStation P20, Popis systému 19

20 ScanStation P20, Popis systému 20 GEV259 napájecí kabel pro ScanStation P20 Připojuje ScanStation P20 ke GKL271 nabíjecí stanici. a _001 b c a) Kabel b) Konektor 5-pin, samec s modrým lemem c) Konektor 4-pin, samec s červeným lemem

21 GKL123 AC napájecí zdroj AC napájecí zdroj pro ScanStation P20. a _002 b c d a) Kabel a konektor 5-pin, samec s modrým lemem b) LED indikátor napájení c) GKL123 AC napájecí zdroj d) Napájecí kabel, podle země ScanStation P20, Popis systému 21

22 ScanStation P20, Popis systému 1.5 Ostatní komponenty 22 GEV228 Ethernetový kabel Připojuje ScanStation P20 k ethernetové síti nebo přímo k počítači a _001 b c a) Kabel b) Konektor 8-pin, samec s šedým lemem c) RJ45 standardní ethernetový konektor

23 1.6 Zapojení kabelů Zapojení kabelů pro ScanStation P20 s balíkem baterií GEB271 Následující ilustrace ukazuje správné kabelové propojení ScanStation P20 k bateriovému balíku GEB271. a b c d _002 a) ScanStation P20 b) GEV259 napájecí kabel c) GEB271 balík baterií d) GKL271 nabíjecí stanice ScanStation P20, Popis systému 23

24 ScanStation P20, Popis systému Napájecí zdroj pro GKL271 nabíjecí stanici Následující ilustrace ukazuje sestavení nabíjecí stanice. V kapitole "Nebezpečí při práci s přístrojem" najdete dodatečné bezpečnostní informace. a b c d _001 AC Bateriový a) GEV225 AC napájecí zdroj b) Napájecí kabel, podle země c) GEB271 bateriový balík d) GKL271 nabíjecí stanice napěťový zdroj GEV225 nelze použít jako AC napěťový zdroj ke skeneru. Je určen pouze pro napájení nabíjecí stanice a nesmí být připojen ke skeneru. balík GEB271 lze používat pouze s nabíjecí stanicí GKL271.

25 Kabelové propojení ScanStation P20 s AC napájecím zdrojem GKL123 Následující ilustrace ukazuje správné kabelové propojení ScanStation P20 s GKL123 AC napájecím zdrojem. V kapitole "Nebezpečí při práci s přístrojem" najdete dodatečné bezpečnostní informace. a AC _002 a) GKL123 AC napájecí zdroj b) Napájecí kabel, podle země c) GEV228 ethernetový kabel napájecí zdroj GKL123 nelze používat jako AC napájecí zdroj pro nabíjecí stanici. Je určen pouze pro napájení ScanStation P20 a nesmí být připojen k žádnému jinému zařízení. b c ScanStation P20, Popis systému 25

26 ScanStation P20, Popis systému O nabíječkách a napájecím zdroji 26 VAROVÁNÍ Výrobek není vhodný pro používání ve vlhkém a podobně nepříznivém prostředí. Ve vlhkém prostředí můžete být zasaženi elektrickým proudem. Opatření: Používejte pouze v suchém prostředí, například v budově nebo automobilu. Chraňte výrobek proti vlhkosti. Jakmile je výrobek vystaven vlhku, tak se již nesmí použít! VAROVÁNÍ Pokud není jednotka uzeměna, hrozí nebezpečí smrti nebo vážného úrazu. Opatření: Pro zamezení elektrického šoku musí být napájecí kabel a zásuvka uzeměny.

27 1.7 Zorné pole Zorné pole Přístroj má rotující skenovací hlavu a rotující zrcadlo umožňující zorné pole 360 x a a) Skenovací laserový paprsek _001 ScanStation P20, Popis systému 27

28 ScanStation P20, Popis systému 1.8 Uživatelské rozhraní Čelní panel 28 Schéma čelního panelu a b _001 c d e a) Klávesa ON/OFF b) USB port c) Reproduktor d) Stylus e) Dotyková obrazovka

29 1.8.2 Obrazovka Přehled obrazovky a) Čas b) Titulek c) Titulní lišta d) Plocha obrazovky e) Lišta zpráv f) Stavová lišta g) Tlačítko Escape h) Ikona menu i) Tlačítko SHIFT j) Funkční klávesy Prvek Čas Titulek Titulní lišta Plocha obrazovky Lišta zpráv Popis Ukazuje aktuální místní čas. Ukazuje aktuální menu systému. Ukazuje název aktuální obrazovky. Pracovní plocha obrazovky. Ukazuje zprávy. ScanStation P20, Popis systému 29

30 ScanStation P20, Popis systému 30 Prvek Stavová lišta Tlačítko Escape Menu ikon Tlačítko SHIFT Funkční klávesy Popis Ukazuje aktuální stavové informace o přístroji Návrat na předchozí obrazovku. Výběr ikony menu otvírá podmenu. Zobrazuje druhou hladinu funkčních kláves. Příkazy lze spouštět pomocí funkčních kláves.

31 1.8.3 Ikony Ikony stavové lišty Přehled ikon stavové lišty Ikony stavové lišty zobrazují informace o přístroji. Jejich vzhled se mění v závislosti na stavu systému. Kliknutí na stavovou ikonu umožňuje přímý přístup k detailnímu popisu stavu. a b c d e f g h i _001 Vnitřní Vnitřní a) Aktivní typ terče b) Dvouosý kompenzátor c) Stav WiFi d) Vnitřní pevný disk e) Externí paměť f) Stav externí paměti g) Externí baterie / AC napájecí zdroj h) Vnitřní baterie A i) Vnitřní baterie B baterie A indikuje stav doku baterie A, který je umístěn na stejné straně jako dotyková obrazovka. baterie B indikuje stav doku baterie B na opačné straně bez displeje. ScanStation P20, Popis systému 31

32 ScanStation P20, Popis systému 32 Sada ikon Ikona Aktivní typ terče Popis HDS černobílý terč HDS sférický terč Uživatelsky definovaný terč Dvouosý kompenzátor Zapnutý a urovnaný Vypnutý Zapnutý, ale mimo rozsah

33 Ikona WiFi Popis Integrovaný WiFi adaptér zapnutý a připojený Integrovaný WiFi adaptér vypnutý. Integrovaný WiFi adaptér zapnutý. Vnitřní hard disk Prázdný Užito 13% paměti Užito 25% paměti Užito 38% paměti ScanStation P20, Popis systému 33

34 ScanStation P20, Popis systému 34 Ikona Popis Užito 50% paměti Užito 63% paměti Užito 75% paměti Užito 88% paměti Plný Stav externí paměti Připraveno k vysunutí. Nevyndavat!

35 Ikona Externí paměť Popis Prázdná Užito 17% paměti Užito 33% paměti Užito 50% paměti Užito 67% paměti Užito 83% paměti Plná ScanStation P20, Popis systému 35

36 ScanStation P20, Popis systému 36 Ikona Externí baterie / AC napájecí zdroj Popis Externí baterie připojena AC napájecí zdroj připojen

37 Ikona Vnitřní baterie A/B Popis Symboly aktuálně používané baterie: Prázdná 20% kapacity 40% kapacity 60% kapacity 80% kapacity Plná ScanStation P20, Popis systému 37

38 ScanStation P20, Popis systému 38 Ikona Popis Symboly aktuálně nepoužívané baterie Prázdná 20% kapacity 40% kapacity 60% kapacity 80% kapacity Plná

39 1.8.4 Princip zacházení Klávesnice na dotykové obrazovce Rozložení klávesnic Systém nabízí dvě různá rozložení virtuální klávesnice pro uživatelský vstup: Pokud je pomocí stylusu vybráno alfanumerické vstupní pole, klávesnice bude mít alfanumerické rozložení. Toto rozložení nabízí písmena, číslice a speciální znaky. Pokud je pomocí stylusu vybráno číselné vstupní pole, klávesnice bude mít číselné rozložení. Toto rozložení nabízí číslice a některé speciální znaky. Alfanumerické rozložení: a) Vstupní pole b) Alfanumerická klávesnice c) Backspace d) Enter e) Přepínání mezi písmeny, číslicemi a speciálními znaky f) Shift - přepínání mezi malými a velkými písmeny ScanStation P20, Popis systému 39

40 ScanStation P20, Popis systému 40 Číselné rozložení: a) Vstupní pole b) Backspace c) Číselná klávesnice d) Enter e) Přepínání mezi kladným a záporným číslem f) Kalkulačka jednotek (volitelná, pokud jsou vybrány délkové jednotky ft nebo fi)

41 2 Použití přístroje 2.1 Setup přístroje Obecné informace Používejte stativ Přístroj by měl být vždy stavěn na stativ. Používání stativu určeného pro tento skenovací systém garantuje maximální stabilitu během skenovacích prací. Stavte Vždy přístroj vždy na stativ. Při skenovacích pracích nestavte přístroj přímo na zem. se doporučuje chránit přístroj před přímým slunečním svitem a bránit velkým teplotním přechodům kolem přístroje. ScanStation P20, Použití přístroje 41

42 ScanStation P20, Použití přístroje Postavení na stativ 42 ScanStation Postavení krok za krokem _001

43 Chraňte přístroj před přímým slunečním osvitem a braňte velkým teplotním přechodům kolem přístroje. Krok Popis 1. Vytáhněte nohy stativu tak, aby byl přístroj v pohodlné pracovní výšce. Utáhněte šrouby na nohou. 2. Položte trojnožku na stativ a zafixujte ji šroubem pod hlavou stativu. 3. Postavte stativ tak, aby hlava stativu byla co nejblíže vodorovné poloze. 4. Silně zašlápněte nohy stativu do země. 5. Vložte přístroj do trojnožky a zajistěte zámek. 6. Urovnejte přístroj pomocí krabicové libely přístroje. Točte dvěma šrouby najednou v opačném směru. Palec levé ruky ukazuje, kam se bude pohybovat bublina při otáčení šrouby. Nyní použijte třetí šroub, abyste dostali bublinu do středu libely. ScanStation P20, Použití přístroje 43

44 ScanStation P20, Použití přístroje Postavení přístroje nad bod pomocí laserové olovnice. 44 Popis Tato kapitola popisuje postavení přístroje na stabilizovaný bod pomocí laserové olovnice. Geo-reference ScanStation P20 se zajišťuje postavením na známý bod s možným směrovým měřením na terč a umístěním do místního nebo státního souřadnicového systému. ScanStation P20 umožňuje provádět polygonový pořad, protínání zpět nebo volné stanovisko. Může být měřena orientace na bod se známým směrníkem nebo se známými souřadnicemi. Vždy Se je možné postavit přístroj bez stabilizovaného bodu. zapnutým dvouosým kompenzátorem jsou data skenovaná pomocí Scan- Station P20 automaticky opravována. O olovnici: Laserová olovnice popisovaná v této kapitole je zabudována ve svislé ose přístroje. Promítá červenou laserovou stopu na zem pro snadnou centraci přístroje. Laserovou olovnici nelze použít ve spojení s trojnožkou vybavenou optickým centrovačem.

45 Postavení pomocí laserové olovnice krok za krokem c e f g k d h a a j j b a i j _001 ScanStation P20, Použití přístroje 45

46 ScanStation P20, Použití přístroje Chraňte přístroj před přímým slunečním svitem, abyste zabránili velkým teplotním přechodům v okolí přístroje. 46 Krok Popis 1. Vytáhněte nohy stativu tak, aby se s přístrojem pohodlně pracovalo (a). Postavte stativ přibližně nad značku bodu a co nejlépe ho vycentrujte (b). 2. Nasaďte trojnožku na stativ (c) a upevněte ji zajišťovacím šroubem pod hlavou stativu (d). 3. Nasaďte přístroj do trojnožky (e) a zajistěte zámek. 4. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF (f). Přejděte do menu Stav, Libela a laserová olovnice, Olovnice a aktivujte laserovou olovnici (g). 5. Pomocí nohou stativu (a) a šroubů trojnožky (h) nastavte paprsek laserové olovnice (i) na značku bodu. 6. Pomocí posunu nohou stativu (j) srovnejte krabicovou libelu (k). 7. Pomocí elektronické libely (Stav, Libela a laserová olovnice, Libela) otáčením šroubů trojnožky (h) přesně urovnejte přístroj. 8. Přesnou centraci přístroje nad bodem (i) můžete doladit pomocí posunu trojnožky po hlavě stativu. 9. Opakujte kroky 7. a 8. dokud není dosaženo urovnání v požadované přesnosti.

47 2.1.4 Výška přístroje ScanStation Měření výšky přístroje _001 Pro přesné změření výšky přístroje použijte GHM008 metr pro měření výšky přístroje spolu s GHT196 distančním držákem. Oba nástroje jsou dodávány se skenerem. ScanStation P20, Použití přístroje 47

48 ScanStation P20, Použití přístroje 48 Krok Popis 1. Postavte stativ nad bod, urovnejte přístroj. 2. Nacvakněte GHT196 distanční držák na trojnožku. Držák musí dosednout na kryt stavěcího šroubu. 3. Vyklopte měřický jazýček a trochu povytáhněte pásmo. 4. Vložte GHM008 konec pásma do distančního držáku. 5. Odviňte pásmo směrem dolů, dokud se jazýček nedotkne bodu, držte pásmo napnuté a případně ho zajistěte pojistkou. 6. Přečtěte výšku přístroje (bod - točná osa) ve čtecím okénku na červené značce (na ukázáném příkladě 1,627 m).

49 Poznámka: Podrobné informace o GHM008 metru pro měření výšky stroje a GHT196 distančním držáku najdete v GHM008/GHT196 uživatelském manuálu dodávaném s těmito položkami. Výška točné osy ScanStation P20 je 250 mm. Používejte GHM008, který má speciální měřítko pro měření výšek přístrojů s výškou točné osy 250 mm. Nepoužívejte jiné pásmo s jiným měřítkem. Alternativně lze výšku přístroje měřit běžným metrem s normálním měřítkem 1:1 od bodu k malému důlku pod červeným logem Leica na obou stranách bočního krytu skeneru. Tato vzdálenost je od bodu k točné ose. ScanStation P20, Použití přístroje 49

50 ScanStation P20, Použití přístroje 2.2 Napájení Princip zacházení 50 O bateriovém balíku Protože bateriový balík obsahuje nabíjecí segmenty, doporučuje se zacházet s baterií a nabíjecí stanicí s velkou opatrností. Zkontrolujte LED kontrolky na nabíjecí stanici před a po nabíjecím procesu a také během provozu. Podrobnosti najdete v kapitole "O nabíječce". Pokud je port P3 připojen pro nabíjení, nelze používat porty P1 a P2 pro práci: nabíjení a vybíjení nelze provádět současně. Pokud je připojen port P1 pro práci, nelze používat port P2 a obráceně: nelze napájet oběma porty najednou. ScanStation P20 lze napájet pouze z portu P2.

51 2.2.2 Bezpečnost baterie a nabíječky Obecné K zajištění správné funkčnosti přístroje používejte Leica Geosystems baterie, nabíječky a příslušenství nebo příslušenství doporučované společností Leica Geosystems. VAROVÁNÍ Výrobek není vhodný pro používání ve vlhkém a podobně nepříznivém prostředí. Ve vlhkém prostředí můžete být zasaženi elektrickým proudem. Opatření: Používejte pouze v suchém prostředí, například v budově nebo automobilu. Chraňte výrobek proti vlhkosti. Jakmile je výrobek vystaven vlhku, tak se již nesmí použít! ScanStation P20, Použití přístroje 51

52 ScanStation P20, Použití přístroje 52 Dobíjení / první použití Před prvním použitím musí být baterie nabity. Přípustný teplotní rozsah pro nabíjení je mezi 0 C až +40 C/ +32 F až +104 F. Pro optimální nabíjení doporučujeme, pokud je to možné, nabíjet baterie při nízké teplotě okolního prostředí, a to mezi +10 C až +20 C/+50 F až +68 F. Je normálním jevem, že se během nabíjení baterie zahřívají. Při použití nabíječek doporučovaných společností Leica Geosystems, není možné nabíjet baterii, pokud je teplota příliš vysoká. Pro nové baterie nebo baterie, které byly uloženy po delší dobu (> tři měsíce), stačí provést pouze jeden nabíjecí/vybíjecí cyklus. Pro Li-Ion baterie je dostatečný jeden vybíjecí a nabíjecí cyklus. Doporučujeme provádět proces nabíjení, pokud se kapacita baterie uvedená na nabíječce nebo na Leica Geosystems produktu významně odchyluje od aktuální dostupné kapacity baterie. Provoz / Vybíjení Baterie mohou být používány od -20 C do +55 C/-4 F do +131 F. Nízké provozní teploty snižují výdrž baterií; vysoké provozní teploty snižují pracovní dobu baterie.

53 2.2.3 Nabíjecí stanice O nabíječce Na přední straně nabíjecí stanice je výběrové tlačítko a LED kontrolky pro indikaci kapacity a chyb. a b c d _001 a) Doporučení pro čtení bezpečnostních pokynů v tomto manuálu b) Ukazatel kapacity c) Výběrové tlačítko d) Ukazatel chyb ScanStation P20, Použití přístroje 53

54 ScanStation P20, Použití přístroje 54 Tyto LED kontrolky ukazují stav nabíjení a vybíjení nebo chybový stav. Během nabíjení ukazují tyto LED kontrolky vždy aktuální stav. Během napájení přístroje nebo standby režimu se ukazuje stav pouze 10 vteřin po stisku výběrového tlačítka. Nabíjení baterie _001 1) Nasuňte bateriový balík do nabíjecí stanice. Po připojení se rozsvítí 3 LED kontrolky na 1 vteřinu. 2) Zapojte kabel z AC napájecího zdroje do portu P3 nabíjecí stanice. 3) Zapojte napájecí kabel do AC portu AC napájecího zdroje. 4) Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Nabíjecí proces se po zapojení všech částí spouští automaticky. Baterie je plně nabitá, když všechny 3 LED kontrolky zeleně blikají.

55 5) Po dokončení nabíjení vysuňte napájecí kabel ze zásuvky. 6) Vysuňte bateriový balík z nabíjecí stanice pohybem tlačítka lock/unlock. Rady pro zacházení Po maximálně šesti hodinách bude nabíjecí proces dokončen. Nejdříve odpojujte kabel ze zásuvky, pak teprve Lemo konektor. Nemanipulujte s napájecím zdrojem ani s nabíječkou během nabíjení nebo používání. Nepokládejte hořlavé předměty blízko zdroje během napájení nebo používání. Vysvětlení symbolů použitých v této kapitole Symbol Popis LED zhasnutá. LED stále svítí. LED bliká. ScanStation P20, Použití přístroje 55

56 ScanStation P20, Použití přístroje 56 Ukazatele kapacity, zelené LED Symbol Popis Baterie plně nabitá. Kapacita baterie > 80% Kapacita baterie > 50% Kapacita baterie > 10% Kapacita baterie < 10%

57 Chybové ukazatele, červené LED LED Popis Opatření Nabíjení mimo teplotní rozsah 0 C až +45 C Vybíjení mimo teplotní rozsah -20 C až +55 C Používejte pouze ve specifikovaném teplotním rozsahu. LED bliká, dokud není problém vyřešen. Používejte pouze ve specifikovaném teplotním rozsahu. Chyba baterie Chyba nabíjení Odpojte všechny kabely a ostatní zařízení, zkontrolujte kontakty a znovu zapojte kabely. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Leica Geosystems nebo lokálního zástupce. Odpojte všechny kabely a ostatní zařízení, zkontrolujte kontakty a znovu zapojte kabely. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Leica Geosystems nebo lokálního zástupce. ScanStation P20, Použití přístroje 57

58 ScanStation P20, Použití přístroje 58 Další indikátory stavu Když se balík baterií GEB271 zasune do nabíjecí stanice GKL271, rozsvítí se na tři vteřiny zelené LED kontrolky. Když se AC adaptér GEV225 připojí k nabíjecí stanici GKL271 pro nabíjení, rozsvítí se na jednu vteřinu zelené LED kontrolky a ukáží aktuální stav nabití baterie. Pokud nabíječka indikuje chybu při zapojení baterie, zkuste připojit jinou baterii a tím zjistit, zda je chyba v baterii nebo nabíjecí stanici. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Leica Geosystems nebo místní zastoupení. GKL221 profesionální nabíječka baterií _001

59 Vložení baterie: 1) Položte baterii do adaptéru GDI221 přitisknutou k jeho přednímu okraji. 2) Zasuňte baterii k zadnímu okraji. Použijte jen mírný tlak až nadoraz. GKL212 základní nabíječka baterií Vyndání baterie: Vytáhněte baterii k přednímu okraji a pak ji vyndejte. Podrobnosti najdete v GKL221 Uživatelském manuálu. 1 2 Vložení baterie: _001 ScanStation P20, Použití přístroje 59

60 ScanStation P20, Použití přístroje 60 1) Položte baterii do nabíječky přitisknutou k jejímu přednímu okraji. 2) Zasuňte baterii k zadnímu okraji nabíječky nadoraz pomocí mírného tlaku. Vyndání baterie: Vytáhněte baterii k přednímu okraji a pak ji vyndejte. Podrobnosti najdete v GKL212 Uživatelském manuálu

61 2.2.4 Vnitřní baterie Vložení a vyndání vnitřní baterie krok za krokem _ ScanStation P20, Použití přístroje 61

62 ScanStation P20, Použití přístroje 62 Krok Popis 1. Odemkněte a otevřete dok baterie. 2. Vysuňte držák na baterii. 3. Vyjměte baterii z držáku. Vložte novou baterii do držáku kontakty směřujícími ven a výřezem na zadním konci baterie nahoru. Baterie musí vybráními zacvaknout do úchytů v držáku. 4. Zasuňte držák baterie zpět do doku. 5. Otočte knoflíkem pro uzamčení držáku v doku. 6. Zapněte přístroj pro započetí startovacího procesu.

63 2.2.5 Externí baterie Použití externího balíku baterií GEB271 krok za krokem _001 ScanStation P20, Použití přístroje 63

64 ScanStation P20, Použití přístroje 64 Krok Popis 1. Zasuňte balík baterií do nabíjecí stanice. Po připojení se na 1 vteřinu rozsvítí tři LED kontrolky na nabíjecí stanici. 2. Připojte napájecí kabel GEV259 do portu P2 nabíjecí stanice. Použijte konektor s červeným lemem. 3. Připojte druhý konec napájecího kabelu GEV259 do napájecího portu skeneru. Použijte konektor s modrým lemem. 4. Stiskněte tlačítko On/Off na přístroji pro započetí startovacího procesu. Zkontrolujte LED kontrolky stavu baterie pro ujištění, že má dost zbývající energie pro dokončení naplánovaného skenovacího procesu.

65 2.3 Skenování Zapnutí/vypnutí systému Procedura zapnutí 1) Postavte přístroj, jak je požadováno. Další informace najdete v kapitole "Setup přístroje". 2) Stiskněte a na 2 vteřiny přidržte tlačítko On/Off, dokud neuslyšíte pípnutí. 3) Přístroj několikrát po sobě pípne a spustí krátkou melodii. 4) Objeví se uvítací obrazovka Leica Geosystems. 5) Vyčkejte, dokud se na displeji neobjeví Hlavní menu. ScanStation P20, Použití přístroje 65

66 ScanStation P20, Použití přístroje 66 Procedury vypnutí Vypnutí pomocí Hlavního menu: 1) Z aktuálního menu se vraťte do Hlavního menu. 2) V Hlavním menu stiskněte tlačítko. 3) Ve vyskakovacím okně potvrďte dotaz Chcete vypnout přístroj?ano. 4) Vyčkejte na úplné vypnutí přístroje. Vypnutí pomocí tlačítka On/Off: 1) Stiskněte a na 2 vteřiny přidržte tlačítko On/Off, dokud neuslyšíte pípnutí. 2) Vyčkejte na úplné vypnutí přístroje. Pro případ selhání systému (vynucené vypnutí): 1) Stiskněte a na 6 vteřin přidržte tlačítko On/Off, dokud neuslyšíte dvojité pípnutí. 2) Vyčkejte na úplné vypnutí přístroje.

67 2.3.2 Podmínky prostředí Nepříznivé povrchy pro skenování Nepříznivé počasí pro skenování Teplota se mění během skenování Vysoce odrazivé (leštěný kov, lesklý nátěr) Vysoce pohlcující (černé) Průhledné (čisté sklo) V případě nutnosti obarvěte, poprašte nebo olepte tyto povrchy. Déšť, sněžení nebo mlha mohou způsobit špatné měření, takže není možné měřit za těchto podmínek! Povrchy, které jsou přímo osvíceny sluncem, mohou zvýšit šum a tím i větší nejistotu měření. Pokud jsou některé objekty skenovány proti slunečnímu svitu nebo jasnému bodovému zdroji, optický přijímač přístroje může být oslněn tak silně, že v této oblasti nebudou uložena žádná data. V odrazivém obraze se objeví "černá díra". Pokud je přístroj přinesen z chladného prostředí, např. ze skladu, do teplého a vlhkého prostředí, může na skleněném okně zrcadla nebo v extrémních případech i uvnitř optiky kondenzovat vlhkost. To může způsobit chyby měření. ScanStation P20, Použití přístroje 67

68 ScanStation P20, Použití přístroje 68 Prevence: Vyhýbejte se rychlým teplotním změnám a dávejte přístroji čas na teplotní aklimatizaci. Nečistoty na skleněné tabulce Nečistoty na skleněné tabulce zrcadla, jako jsou vrstvy prachu, kondenzace vlhkosti nebo otisky prstů, mohou způsobit znatelné chyby měření.

69 2.3.3 Ovládání z přístroje O Hlavním menu Hlavní menu se zobrazuje po zapnutí přístroje. Zpráva Připraveno v liště zpráv informuje, že je přístroj připraven pro skenování. ScanStation P20, Použití přístroje 69

70 ScanStation P20, Použití přístroje 70 Úplný popis všech menu a příkazů je v Leica ScanStation P20 systémovém polním manuálu. Ikona Skenování Funkce Nabízí přístup ke všem příkazům pro setup skeneru a řízení skenování. Oblíbený sken Bezprostředně spouští skenování s před-definovaným nastavením. Správa Nabízí přístup ke všem příkazům správy projektů, terčů a vlícovacích bodů. Stav Nabízí přístup ke všem příkazům informací o stavu skeneru.

71 Ikona Konfigurace Funkce Nabízí přístup ke všem příkazům konfigurace systému. Nástroje Nabízí přístup ke všem příkazům pro formátování disku, přenos dat, správu licencí a kalibraci displeje. Příkazy nezávislé na menu: Příkaz Escape Shift Quit Funkce Vrací do předchozího menu v hierarchii. Návrat do hlavního menu. Stránka Přepíná mezi záložkami v menu. ScanStation P20, Použití přístroje 71

72 ScanStation P20, Použití přístroje Menu Skenování 72 O menu Skenování V menu Skenování jsou k dispozici všechny příkazy pro setup skeneru a řízení skenování.

73 2.3.5 Menu Správa O menu Správa V menu Správa jsou k dispozici všechny příkazy pro správu projektů, terčů a vlícovacích bodů. ScanStation P20, Použití přístroje 73

74 ScanStation P20, Použití přístroje Ikona Projekty Funkce Nabízí přístup ke všem příkazům pro správu projektů. 74 Terče Nabízí přístup ke všem příkazům pro správu terčů. Vlícovací body Nabízí přístup ke všem příkazům pro správu vlícovacích bodů.

75 2.3.6 Menu Stav O menu Stav V menu Stav jsou k dispozici všechny příkazy pro informace o stavu skeneru. ScanStation P20, Použití přístroje 75

76 ScanStation P20, Použití přístroje 76 Ikona Příkaz Funkce Baterie a paměť Informace o systému Libela a laserová olovnice Baterie Paměť Přístroj Firmware Libela Olovnice Informace o stavu vnitřních baterií, externí baterie a AC napájecího zdroje. Informace o velikosti a volném místě na datovém sektoru pevného disku. Informace o typu přístroje, sériovém čísle, čísle vybavení a systémovém jazyku. Informace o nainstalované verzi firmwaru a konci softwarové údržby. Číselné a grafické zobrazení náklonu přístroje. Zapínání a vypínání laserové olovnice. Kompenzátor Zapínání a vypínání dvouosého kompenzátoru. Definujte, jak bude skener reagovat na situaci, kdy se kompenzátor dostane mimo rozsah.

77 Ikona Příkaz Funkce Spojení WiFi Informace o stavu vnitřní WiFi. Povoluje/zakazuje vnitřní WiFi adaptér. ScanStation P20, Použití přístroje 77

78 ScanStation P20, Použití přístroje Menu Konfigurace 78 O menu Konfigurace V menu Konfigurace jsou k dispozici všechny příkazy pro konfiguraci systému.

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze Laserová vodováha BWL201 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Použití podle účelu určení 3 Popis přístroje 4 Uvedení do provozu 4 Údržba

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

berlan Nivelační přístroj BNG32X Návod k obsluze Číslo výrobku: 101 93 Označení artiklu: BNG32X

berlan Nivelační přístroj BNG32X Návod k obsluze Číslo výrobku: 101 93 Označení artiklu: BNG32X berlan Návod k obsluze Nivelační přístroj BNG32X Číslo výrobku: 101 93 Označení artiklu: BNG32X OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard Flexible Tastatur Nimble Flexible keyboard 1 Návod k obsluze Mini Bluetooth klávesnice Nimble Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti Hama. Zastavte se na chvíli a přečtěte si následující kompletní

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

OS425-LS Série. Uživatelský manuál

OS425-LS Série. Uživatelský manuál OS425-LS Série Uživatelský manuál OS425-LS ( s bílou blikající LED diodou ) Instrukce pro obsluhu teploměru OS425-LS je bezdotykový infračervený teploměr s matematickým módem pro infračervené funkce. snímání

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Uživatelský manuál. A. Rozložení výrobku: Auto EPS-1

Uživatelský manuál. A. Rozložení výrobku: Auto EPS-1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali tento jump startér. Vždy dodržujte při práci základní bezpečnostní opatření při práci s elektrickými spotřebiči. Přečtěte si pečlivě všechny instrukce a

Více

F-BEL 14017. Návod k použití

F-BEL 14017. Návod k použití F-BEL 14017 Návod k použití 1 Použití UV osvitová jednotka je určeno pro UV osvit jednostranných a dvoustranných desek plošných spojů-až do mikrotechnologií. Další aplikační oblasti jsou filmové kopie,

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

Pokyny k použití a zpracování Nivelační přístroj BBN-24, návod k použití

Pokyny k použití a zpracování Nivelační přístroj BBN-24, návod k použití Pokyny k použití a zpracování, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 1668 Jazyky / Languages: cs BERNER_59151.pdf 2013-02-14 Předmluva Děkujeme Vám za koupi nivelačního přístroje BBN 24.Abyste mohli

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Bezdrátová nabíječka K7

Bezdrátová nabíječka K7 Bezdrátová nabíječka K7 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 Úvod Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro Vaší bezpečnost, prosíme, pečlivě pročtěte tento manuál před prvním použitím přístroje. Prosíme Vás o pročtení

Více

Rotační laser Leica RUGBY200

Rotační laser Leica RUGBY200 Rotační laser Leica RUGBY200 Návod k použití Česká verze 1 Tento manuál obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o konstrukci a provozu přístroje. Před uvedením přístroje do provozu si pozorně

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Česky Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání...

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Jabra Link 850. Návod k obsluze. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_CZ.indd 1 22/08/2012 17:11

Jabra Link 850. Návod k obsluze. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_CZ.indd 1 22/08/2012 17:11 Jabra Link 850 Návod k obsluze www.jabra.com 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_CZ.indd 1 22/08/2012 17:11 Obsah 1. Přehled o výrobku...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Volitelné příslušenství...4 2. PŘIPOJENÍ

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook Uživatelská příručka AC síťový kabel LCD obrazovka Charakter výrobku: USB port 1. Nabíjení baterie notebooku mimo notebook. 2. Zdroj energie pro notebooky,

Více

Přehled 2. Technické údaje 3. Nastavení přístroje 4. Obsluha 7. Kódy zpráv 9. Kontrola přesnosti 10. Údržba 13. Záruka 14. Bezpečnostní pokyny 15

Přehled 2. Technické údaje 3. Nastavení přístroje 4. Obsluha 7. Kódy zpráv 9. Kontrola přesnosti 10. Údržba 13. Záruka 14. Bezpečnostní pokyny 15 Leica Lino L4P1 Přehled 2 Technické údaje 3 Nastavení přístroje 4 Obsluha 7 Kódy zpráv 9 Kontrola přesnosti 10 Údržba 13 Záruka 14 Bezpečnostní pokyny 15 Leica Lino L4P1 1 Přehled Pře h le d Leica Lino

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA

EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA Uživatelská příručka 31889 Než tento produkt začnete používat, přečtěte si tuto příručku. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému úrazu. Děkujeme,

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Infračervený teploměr 759-016

Infračervený teploměr 759-016 Vlastnosti: 759-016 - Přesné bezdotykové měření - Vestavěné laserové ukazovátko - Volitelný údaj ve stupních Celsia nebo Fahrenheita - Údaj maximální a minimální naměřené teploty - Zajištění spouště -

Více

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití Verze z 08/09 Solární nabíječka pro mobilní telefony Obj. č. 76 83 35 Návod k použití Důležité upozornění: Vážený zákazníku, Naneštěstí došlo k záměně označení dvou DC zásuvek. Správná interpretace: USB-plug

Více

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. UV osvitová jednotka Uživatelská příručka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Použití zařízení... 2 2. Umístění...

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300)

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) 1. Úvod Velmi často dochází ke krádežím kol nehledě na to zda jsou a nebo ne zabezpečené zámkem. Z důvodu vyšší ochrany kola před krádeží doporučujeme kolo

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Průvodce instalací. Western Digital EIDE pevné disky

Průvodce instalací. Western Digital EIDE pevné disky 4. Upevněte pevný disk v zásuvce: Pevný disk Western Digital upevněte v zásuvce pomocí čtyř přiložených šroubků. Ujistěte se, že jste použili VŠECH ČTYŘ šroubků. Před vrácením krytu počítače na původní

Více

Podstavec Dell E-Monitor. Uživatelská příručka. www.dell.com support.dell.com

Podstavec Dell E-Monitor. Uživatelská příručka. www.dell.com support.dell.com Podstavec Dell E-Monitor Uživatelská příručka www.dell.com support.dell.com Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače. UPOZORNĚNÍ:

Více

STARTMONKEY400 TM Uživatelský manuál

STARTMONKEY400 TM Uživatelský manuál STARTMONKEY400 TM Uživatelský manuál Startmonkey400 je jedním z nejmenších nouzových startovacích záložních zdrojů autobaterií na světě. Startmonkey400 dokáže vzkřísit náhle vybitou standardní 12V baterii

Více

Externí baterie 10000 mah

Externí baterie 10000 mah Externí baterie 10000 mah Uživatelská příručka 31888 I. Úvod Tuto lehkou, vysokokapacitní a stylovou mobilní externí baterii, která je šetrná k životnímu prostředí, lze kdekoliv a kdykoliv použít pro většinu

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: Laserový 3D skener II Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická podmínka: Odůvodnění HW specifikace

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více