Učebnice současné italštiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učebnice současné italštiny"

Transkript

1

2 Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová Učebnice současné italštiny Manuale di Italiano contemporaneo 2. díl + audio CD 2010 Computer Press Brno

3 Učebnice současné italštiny Manuale di Italiano contemporaneo, 2. díl + audio CD VLASTIMILA POSPÍŠILOVÁ, MIROSLAVA FERRAROVÁ, EVA FERRAROVÁ Computer Press, a. s., Vydání první. Jazyková korektura: Alena Vrbková Odborná korektura: Ulrico Bovo Ilustrace: Richard Šmarda Vnitřní úprava: Lea Kaláčková Sazba: Lea Kaláčková Obálka: Martin Sodomka Komentář na zadní straně obálky: Eva Mrázková Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková Technická spolupráce: Irena Rozvoralová Technický redaktor: Martin Vlach Produkce: Petr Baláš CD nahráno: Studio 22 Ženské hlasy: Miroslava Ferrarová, Sara Cecchinelli Mužské hlasy: Ulrico Bovo, Massimiliano Mariini Režie a editace zvuku: Mario Buzzi Computer Press, a. s., Holandská 8, Brno Objednávky knih: tel.: ISBN Prodejní kód: KEJ172 Vydalo nakladatelství Computer Press, a. s., jako svou publikaci. Computer Press, a.s. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.

4 ÚVOD Carissimi amici, znovu se setkáváme u Učebnice současné italštiny, tentokrát u jejího II. dílu. Tato knížka je určena nejen žákům a samoukům, kteří studovali italštinu podle I. dílu, ale i těm studujícím, kteří si osvojili základy italského jazyka jiným způsobem. Především pro ně znovu vysvětlujeme a opakujeme některé obtížné či problematické gramatické jevy. Učebnice je tedy vhodná pro každého, kdo si chce rozšířit a prohloubit své znalosti italské gramatiky a reálií, naučit se lépe rozumět mluvenému i psanému slovu a zároveň si zdokonalit i své konverzační schopnosti. Jejím zvládnutím dosáhnete úrovně C1, C2 Evropského referenčního rámce. Učebnice obsahuje 16 lekcí a 4 lekce opakovací. Lekce jsou členěny následujícím způsobem: 1) Text a dialogy jsou zaměřené na italské reálie. Obecná témata jsou zde probírána spíše okrajově, věnovaly jsme se více italské historii, vývoji italské literatury a hudby, současné italské politické scéně, ale i tématům odborným, jako je ekonomie, právo, sociologie a ekologie. V jedné lekci probíráme osobní a obchodní korespondenci. 2) Slovníček, který následuje za textem, je pouze kontextuální. 3) Gramatika prohloubí vaše znalosti získané již dříve a rozšíří je o nové poznatky. Uvedené přehledy vám pomohou utřídit si již nabyté vědomosti. Znovu vysvětlíme jevy, ve kterých se nejvíce chybuje. Ve dvou kapitolách naleznete obsáhlé testy, podle nichž si ověříte úroveň svých gramatických znalostí. 4) L Angolo dei perché obsahuje poznámky a komentáře k některým zajímavým gramatickým a lexikálním jevům. 5) Cvičení jsou pestrá jak obsahem, tak formou a obtížností. Otázky vás budou motivovat k samostatnému mluvnímu projevu. V překladových cvičeních zjistíte, zda jste probranou látku dobře pochopili. Klíč by vám měl sloužit při kontrole řešení obtížnějších cvičení pouze jako vodítko. 6) Sapevate che V této velice důležité pasáži učebnice získáte na základě autentických textů, statistik, tabulek, dobových fotografií a dalších vybraných materiálů podrobnější informace z oblasti probíraných témat. Jsou zde otázky pro další konverzaci, dále pak témata pro písemné práce. Tuto část tedy považujeme za logické završení celé lekce. Nedílnou součástí učebnice jsou nahrávky. Ty obsahují nejen texty, namluvené rodilými mluvčími z různých italských regionů, ale i řadu cvičení, se kterými, na základě poslechu, budete dále pracovat. Součástí učebnice je i index probraných gramatických jevů, tabulky časování italských nepravidelných sloves, texty písní a česko-italský a italsko-český slovník. Tento slovník je kontextuální, je řazen abecedně; v syntaktických a frazeologických spojeních jsme se řídily substantivem, např. auguri mpl (přání; blahopřání), tudíž fare gli auguri (přát; blahopřát) najdete pod písmenem a. III

5 Zkratky: podstatná jména (substantiva) jsou označena: m (mužský rod, maskulinum) f (ženský rod, femininum) sg (jednotné číslo, singulár) pl (množné číslo, plurál), u přídavných jmen (adjektiv) je označen rod mužský/ženský, např. adeguato/a, u podstatných jmen jsou uvedeny oba rody pokud se liší, např. elettore m/elettrice f pokud se přídavné jméno nemění, je značeno zkratkou inv. neměnný tvar nepravidelné přízvuky jsou označeny kurzívou, např. indagine f u sloves typu finire uvádíme i vsuvku v 1. os. sg., např. istruire, istruisco slova označující podobný význam jsou oddělena čárkou, zatímco slova s rozdílným významem jsou oddělena středníkem nepravidelná slovesa jsou označena zkratkou irr. po slovesech, u kterých by se mohlo chybovat v předložkové vazbě, užíváme výrazy q (qualcuno někdo) nebo qc (qualcosa něco), např. far ridere (q) důležité rekce sloves jsou v závorkách např. fungere (da) fungovat (jako). Věříme, že se vám bude líbit i druhý díl naší učebnice a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu překrásného italského jazyka. Autorky Vlastimila Pospíšilová Miroslava Ferrarová a Eva Ferrarová IV

6 OBSAH 1. lekce L estate in Italia Přímá a nepřímá řeč (opakování) Podmínková souvětí v přímé a nepřímé řeči Carino Proprio Dato che/visto che/poiché Mettere Le feste (in Italia) 2. lekce La breve storia dell unità d Italia Minulý čas dokončený / passato remoto Předminulý čas dokončený / trapassato remoto Číslovky základní, řadové a zlomky Solo Tenere Influire Zároveň La liberazione di Napoli 3. lekce L Italia politica Příčestí přítomné činné Ukazovací zájmena (přehled) Zpodstatnělý infinitiv Slovosled Velká písmena Capo Da/a Che c entra? La mafia 4. lekce L Amministrazione pubblica in Italia Skládání slov Množné číslo složených podstatných jmen Množné číslo složených přídavných jmen Předbudoucí čas Il campo La Lega Nord Opakovací lekce R1 Made in Italy Hromadné číslovky Podnik, firma, společnost Auto Vino Pelato Belpaese Belcanto Caterina de Medici 5. lekce Difendiamo l ambiente! Konjunktiv (opakování) Konjunktivy ve větách vedlejších Che, Come, Perché I parchi nazionali in Italia 6. lekce L uomo e il diritto Konjunktiv v hlavních větách Tvoření podstatných jmen rodu ženského k příslušným substantivům mužského rodu Il sindacato il sindaco Padrone/padrona Il diritto italiano 7. lekce Parliamo di economia Trpný rod (opakování) Slovesa neosobní Citoslovce Odborný text ekonomického zaměření Settore quaternario Vilfredo Pareto 8. lekce Il quarto e il quinto potere Přídavná jména označující barvy Interpunkce Průběh slovesného děje CGIL, CISL, UIL Non leggiamo più, abbiamo internet V

7 Opakovací lekce R2 La cucina italiana Rozkazovací způsob (opakování) Elize Apokopa Santo Far fare qc a q Dare una mano Italské recepty 9. lekce Il mercato del lavoro Tvoření slov Odvozování slov I colori Podstatná jména se dvěma rody v singuláru Decisione n. 2003/578/CE del Consiglio 10. lekce Dall Italia verso l Italia Podstatná jména, která mají pouze jednotné nebo množné číslo Podstatná jména se dvěma formami jednotného nebo množného čísla Předložka a + infinitiv Ustálená slovní spojení s vlastními jmény Un sacco di Roba da La popolazione straniera in Italia 11. lekce Pari opportunità tra donne e uomini Zájmena a přídavná jména neurčitá (přehled) Pari Retribuzione, Salario, Stipendio La casa internazionale delle Donne 12. lekce I cechi e gli italiani Používání ci a ne (přehled) Mluvená italština Přísloví Italská gesta Opakovací lekce R3 Il sistema sociale e sanitario italiano La cassa integrazione Essere pari/uguale a, Ammontare a Il sistema sociale e sanitario in Italia e in Repubblica ceca 13. lekce Viaggio nella letteratura italiana Příčestí minulé Zájmena tázací a zvolací (přehled) Infinitiv (přehled) Mettere Francesco Petrarca Francesco Petrarca a Praga 14. lekce Andiamo al cinema (italiano)! Gramatický test Rodolfo Valentino 15. lekce Il mondo della musica italiana Gramatický test Portare Dar sfogo a La colonna Vero e proprio Ma sì, ma no Il Festival della canzone italiana di San Remo Il Festival lirico di Verona 16. lekce Scrivo, scrivi, scrive Obchodní a osobní korespondence La lettera Prossimo Nejužívanější zkratky v obchodní korespondenci VI

8 Opakovací lekce R4 Le relazioni tra l Italia e la Repubblica ceca Česká a italská národní hymna Appendice Nepravidelná italská slovesa Klíč ke cvičením Slovník italsko-český Slovník česko-italský VII

9 VIII

10 INDEX DŮLEŽITÝCH GRAMATICKÝCH JEVŮ Apokopa R2 ci (přehled) L12 Citoslovce L7 Číslovky: základní L2 řadové L2 zlomky L2 Elize R2 Interpunkce L8 Mluvená italština L12 ne (přehled) L12 Podmínková souvětí v přímé řeči L1 Podmínková souvětí v nepřímé řeči..... L1 Podstatné jméno: množné číslo složených podstatných jmen L4 podstatná jména, která mají pouze singulár nebo plurál L10 podstatná jména s dvěma formami jednotného nebo množného čísla L10 podstatná jména se dvěma rody v singuláru L9 Předložka a + infinitiv L10 Přídavné jméno: množné číslo složených přídavných jmen L4 přídavná jména označující barvy.... L8 Řeč přímá L1 Řeč nepřímá L1 Sloveso: infinitiv (přehled) L13 konjunktiv (opakování) L5 konjunktiv v hlavních větách L6 konjunktivy ve větách vedlejších.... L5 minulý čas dokončený/ passato remoto L2 neosobní slovesa L7 průběh slovesného děje L8 předbudoucí čas L4 předminulý čas dokončený/ trapassato remoto L2 příčestí přítomné činné L3 příčestí minulé L13 rozkazovací způsob (opakování)..... R2 trpný rod (opakování) L7 zpodstatnělý infinitiv L3 Slovosled L3 Velká písmena L3 Tvoření slov skládání slov L4 tvoření slov L9 tvoření slov odvozováním L9 tvoření podstatných jmen rodu ženského k příslušným substantivům mužského rodu L6 Zájmena zájmena neurčitá (přehled) L11 zájmena ukazovací (přehled) L3 zájmena tázací (přehled) L13 IX

11 X

12 L ESTATE IN ITALIA 1 LEZIONE 1 Annamaria: Ciao Hana, allora com è andata a Udine? Hana: Ciao Annamaria, sono stata molto bene. Udine non è una città grande, anche perché non è il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, il capoluogo è Trieste, lì sono andata in gita con il treno. Annamaria: Faceva freddo a Udine dato che è circondata dalle montagne? Hana: Beh, sì, ma non tanto, anche perché è protetta dalle Alpi Carniche e dalle Alpi Giulie. Annamaria: Vedo che hai imparato bene la geografia italiana! Hana: E lo sai che anche il nostro amico Vladimír è stato in Italia e mi ha scritto che a Trieste c era molto vento, la Bora, che proveniva dal Mar Adriatico. Annamaria: Io ho passato tutto il mese al Sud, in Puglia, a Bari. Ho frequentato un corso all Università. E lì, sì che faceva caldo! Penso che sia la regione più calda di tutta Italia. 7

13 LEZIONE UNO Hana: Ti ricordi Angela? Lei è stata a Palermo, e ha detto che l afa e il caldo, dove non c era l aria condizionata, erano insopportabili. E passava quasi tutti i pomeriggi in spiaggia, ha detto anche che il mare era meraviglioso. Annamaria: Sì, ci credo. Il mare intorno alle isole è sempre più pulito, bello e meno inquinato. Io, quando non faceva così caldo, ho fatto varie gite, per esempio sono andata ad Alberobello. E una piccola città molto carina, sempre in provincia di Bari, con costruzioni particolari, che si chiamano trulli. Hana: Ne ho sentito parlare. Sono costruiti con pietre piatte senza malta. Ma ti devo dire che ciò che mi metteva a disagio era il dialetto. Il dialetto friulano, che è una lingua a sé stante, non lo capivo proprio. Pensa che Friuli-Venezia Giulia si dice Friûl Vignesie Juli! Annamaria: Io quando ascoltavo i baresi parlare in dialetto, mi sembrava di sentire l arabo, quasi nessuna parola aveva più di due vocali! In dialetto barese per esempio sono andato si dice so sciút, non ti sembra strano? Hana: Ma tu sei italiana e non capivi? Annamaria: No, non capivo, capisco e parlo solo il mio dialetto, il romanesco. E tu vorresti ritornare l anno prossimo a Udine e frequentare lo stesso corso? Hana: Non so, ho sentito dire che la Toscana è molto bella, non solo Firenze con tutti i suoi monumenti, ma anche le città più piccole di Firenze come Siena con il suo Palio, Arezzo ed altre Annamaria: Io sono stata una volta a Siena e mi è piaciuta molto. Lì non ci sono le Alpi, lì ci sono gli Appennini. Hana: Dove si coltiva l uva e poi si produce un tipo di vino che mi piace tanto, il Chianti! Annamaria: Allora vedo che hai già deciso! VOCABOLI abbinare afa f affermazione f aggettivo m agricoltura f allevamento m angelo m appunti m pl Ascensione f Assunzione f di Maria Vergine attività f přiřadit; kombinovat vedro, dusno tvrzení přídavné jméno zemědělství chov anděl poznámky (z přednášky) Nanebevstoupení (Páně) Nanebevzetí Panny Marie činnost attuale m, f avanti andare ~ avvenimento m Avvento m basarsi (su) bibita f capo m catastrofe f cattolico/a cattolico m cavallo m aktuální vpřed pokračovat událost advent zakládat se (na) nápoj šéf, vedoucí katastrofa katolický/á katolík kůň 8

14 ceco m Čech ceco m čeština ciò to circondare obklopit cittadino/a městský/á; občanský/á civile m, f civilní completare doplnit condizione f podmínka cono m kužel consonante f souhláska contrada f čtvrť Corpus Domini (lat.) Boží tělo mettere (q) al corrente (di qc) informovat (koho o čem) corrispondente m, f odpovídající costiero/a pobřežní costruzione f stavba dato che vzhledem k tomu, že dettare diktovat dialetto m dialekt dichiarare prohlásit diritto m právo disagio m rozpaky mettere a ~ q přivést do ~ů koho discorso m řeč ~ diretto ~ přímá ~ indiretto ~ nepřímá energico/a energický/á Epifania f Tří králů femminile m, f ženský/á finanziario/a finanční fiorentino/a florentský/á frase f věta friulano/a furlandský/á gareggiare soutěžit giacca f sako giorno m den ~ festivo ~ pracovního klidu giurisprudenza f právní vědy facoltà di ~ právnická fakulta golfo m záliv Immacolata Concezione f Neposkvrněné početí immobiliare m, f realitní impiego m zaměstnání imprenditoriale m, f podnikatelský/á inquinato/a znečištěný/á insopportabile m, f nesnesitelný/á intermediazione f zprostředkování licenziare propustit (ze zaměstnání) locale m, f místní località f lokalita; místo malta f malta maschera f maska meraviglioso/a nádherný/á mettere irr. položit; dát ~ un vestito obléci ~ le scarpe obout milanese m, f milánský/á mobile m/f pohyblivý/á monetario/a peněžní napoletano/a neapolský/á ogni m, f každý/á origine f původ ospitare hostit; ubytovat passare (da q) zastavit se (u koho) patrono m patron paziente m, f trpělivý/á pelle f kůže Pentecoste f svatodušní svátky per lo più většinou pesca f rybolov piemontese m, f piemontský/á posto m místo mettere a ~ uklidit prigione f vězení mettere (q) in ~ uvěznit (koho) produzione f výroba pronome m zájmeno ~ possessivo ~ přivlastňovací proprio no vůbec ne proprio/a vlastní provenire irr. (da) pocházet (z, od) raffreddore m nastydnutí religioso/a náboženský/á riempirsi naplnit se romano/a římský/á santo/a svatý/á sardo/a sardinský/á scorrere irr. téci sedia f židle settore m sektor ~ terziario terciární ~ sfociare ústit singolare m, f jedinečný/á soffiare foukat (vítr) sostituire, sostituisco nahradit stivale f vysoká bota tasso m míra tenersi irr. konat se tifo m fandění fare il ~ fandit toscano/a toskánský/á turistico/a turistický/á veneziano/a benátský/á visto che vzhledem k tomu, že vocale f samohláska 1 9

15 GRAMMATICA 1. Přímá a nepřímá řeč Discorso diretto e indiretto (opakování) ha scritto che c era molto vento napsal, že tam fouká silný vítr Jak již víte z I. dílu učebnice, v nepřímé řeči, pokud je sloveso hlavní věty v přítomném čase, časy sloves ve vedlejších větách se shodují s češtinou. Pokud je v nepřímé řeči sloveso hlavní věty v minulém čase, řídíme se v italštině pravidly pro časovou souslednost (viz 20. lekce I. dílu učebnice) Hlavní věta je v minulém čase předčasnost současnost následnost Čeština minulý čas přítomný čas budoucí čas Italština předminulý čas imperfektum imperfektum minulý podmiňovací způsob LEZIONE UNO Il professore disse/ha detto/diceva: Disse/ha detto/diceva che Profesor řekl/říkal, (že) Gino, hai superato l esame. Gino aveva superato l esame. Gino složil zkoušku. Gino, parli bene il ceco. Gino parlava bene il ceco. Gino mluví dobře česky. Gino, parlerai bene il ceco. Gino avrebbe parlato bene il Gino bude dobře mluvit ceco. česky. Pozor! Je-li v přímé řeči imperfektum, předminulý čas, minulý podmiňovací způsob či gerundium, zůstává tento čas i v řeči nepřímé. Ha detto: Ha detto che Era bellissimo. era bellissimo. Avrei dovuto telefonarti. avrebbe dovuto telefonarmi. Viaggiando in Sicilia vedrai molti monumenti storici. Avevo sbagliato. viaggiando in Sicilia, avrebbe visto/vedrà molti monumenti storici. aveva sbagliato. Pozor! Pokud je v uvozovací větě sloveso v minulém čase, ale činnost popsaná ve větě vedlejší není ještě dokončená nebo její důsledky trvají až do přítomnosti, tak sloveso ve větě vedlejší zůstane v budoucím nebo přítomném čase. 10

16 Gino mi ha detto: Verrò al cinema con te sabato. Gino mi ha detto che verrà al cinema con me sabato (ještě není sobota). I v nepřímé řeči však platí, že pokud popisovaná skutečnost má trvalou platnost, je pravdivá a aktuální v současnosti, časy ve vedlejší větě se nemění, i když je sloveso věty hlavní v minulosti. Gino ha detto: Non sto bene. Gino ha detto che non sta bene (stále mu není dobře, i v okamžiku, kdy mi to říká). ho sentito dire che la Toscana slyšela jsem, že Toskánsko è molto bella je moc krásné Otázka Otázky v nepřímé řeči v minulém čase mění někdy indikativ na konjunktiv. Il professore domanda: Il professore domandò/ha domandato/domandava se: Maria, capisci? Maria capisse/capiva. Maria, capirai? Maria avrebbe capito. Maria, hai capito? Maria avesse capito/aveva capito (capiva). Rozkaz Rozkazovací způsob se v nepřímé řeči obvykle vyjádří infinitivní vazbou. Il professore ci dice: Il professore ci ha detto/disse/diceva Chiudete i libri! di chiudere i libri Podmínková souvětí v přímé a nepřímé řeči V 19. lekci prvního dílu jste se naučili, jak se tvoří podmínková souvětí v italštině. Krátce si tuto lekci připomeneme. Podmínková souvětí v řeči přímé: Podmínková souvětí 1. typu SE + budoucí / přítomný čas = JESTLI, -LI (jedná se o podmínku, kterou je možno splnit, o děj, který lze uskutečnit v budoucnosti) Se parlerò/parlo bene l italiano, potrò/posso lavorare in una banca italiana. Budu-li/Jestliže budu mluvit dobře italsky, budu moci pracovat v jedné italské bance. 11

17 Podmínková souvětí 2. typu SE + konjunktiv imperfekta + podmiňovací způsob přítomný = KDYBY (jedná se o podmínku, jejíž uskutečnění není jisté, ale je možné) Se parlassi bene l italiano, potrei lavorare in una banca italiana. Kdybych mluvil/a dobře italsky, mohl/a bych pracovat v jedné italské bance. Podmínková souvětí 3. typu SE + konjunktiv trapassata + podmiňovací způsob minulý = KDYBY (podmínka se vztahuje jednoznačně k minulosti, již není možné ji uskutečnit) Se avessi parlato bene l italiano, avrei potuto lavorare in una banca italiana. Kdybych býval/a mluvil/a dobře italsky, býval/a bych mohl/a pracovat v jedné italské bance. LEZIONE UNO Pozor! V obecné italštině bývá jak ve větě hlavní, tak ve větě vedlejší sloveso vyjádřeno imperfektem, např.: Se me lo scriveva prima, Kdyby mi to napsal/a dříve, pomohl/a bych mu; lo aiutavo. kdyby mi to byl/a napsal/a dřív, byl/a bych mu pomohl/a. Podmínková souvětí v nepřímé řeči: V nepřímé řeči budou mít všechny tři typy podmínkového souvětí stejnou formu: Il professore ha detto che se avessi parlato (minulý konjunktiv) bene l italiano, avrei potuto (minulý kondicionál) lavorare in una banca italiana. 12

18 L ANGOLO DEI PERCHÉ Carino Quel vestito è molto carino. Sei carina stasera! Sei carino a ricordarti del mio compleanno! Paolo ha scritto un articolo carino. Il nipote di Patrizia è un bambino carino. Ty šaty jsou velice hezké. Dnes večer jsi hezká/ti to moc sluší! To jsi hodný, že sis vzpomněl na mé narozeniny! Pavel napsal hezký článek. Patriciin vnuk je roztomilý chlapeček. Proprio I Rossi hanno una villa propria. L ho vista con i miei propri occhi. Ha preparato la torta con le sue proprie mani. Rodina Rossi má vlastní vilu. Viděl/a jsem ji na vlastní oči. Ten dort jsem dělal/a vlastníma rukama. 1 Proprio Marco gliel ha detto? Proprio lui? Allora è proprio vero! Zrovna Marco mu/jí to řekl? Právě on? Tak je to vážně pravda! Dato che / visto che / poiché dato che è circondata dalle montagne. vzhledem k tomu, že je obklopena horami. 13

19 Visto che sono venuti tardi, non hanno trovato i biglietti. Poiché pioveva, siamo rimasti a casa. Vzhledem k tomu, že přišli pozdě, nesehnali lístky. Vzhledem k tomu, že/protože pršelo, zůstali jsme doma. Il dato i dati / la data le date Dobbiamo conoscere i dati precisi. Dobbiamo conoscere la data precisa. Musíme znát přesné údaje. Musíme znát přesné datum/přesný termín. LEZIONE UNO Mettere Paolo mi ha messo a disagio. Metti la borsetta sulla sedia. Dovevi mettere il denaro in banca. Hanno messo il ladro in prigione. Perché non hai messo i piatti sulla tavola? Dove metti i tuoi vestiti? Anna ha messo gli stivali rossi. Carlo ha messo una giacca di pelle. Vogliamo mettere tutto a posto. Ti voglio mettere al corrente. Potrebbe mettermi da parte questa maglia? Vogliamo metterlo in pratica. Paolo mě uvedl do rozpaků. Polož si kabelku na židli! Měl/a jsi uložit peníze do banky. Zloděje zavřeli do vězení. Proč jsi nedal/a talíře na stůl? Kam si dáváš/ukládáš šaty? Anna si obula červené kozačky. Karel si oblékl kožené sako. Chceme vše uklidit/dát na místo/urovnat. Chci tě informovat (o současném stavu věcí). Mohl/a byste mi dát stranou tenhle svetr? Chceme to realizovat. Come è andata a Udine/Come sei stata a Udine? Jak jsi se měla v Udine? 14

20 ESERCIZI 1. Le seguenti affermazioni sono vere o false? La Bora proviene dal Mare Mediterraneo. Trieste si trova in Puglia Arezzo è situata in Toscana. Alberobello è una grande città del Sud Italia. Siena si trova vicino alle Alpi. Udine è protetta dagli Appennini. A Bari si coltiva l uva per la produzione del Chianti. Alberobello è famosa per i trulli. 2. Completate le seguenti frasi: Annamaria ha detto a Hana che a Bari Vladimír ha raccontato a Hana che Hana ha detto ad Annamaria che in Toscana. La lingua friulana era per Hana. Il dialetto pugliese. Hana ha detto ad Annamaria che l anno prossimo Completate ci oppure ne: k 1. Vieni al cinema stasera? Sì, vengo. 2. Quanta pasta hai mangiato? ho mangiata tanta. 3. Pensi spesso ai tuoi problemi al lavoro? No, non penso spesso. 4. Conoscete l arte barocca? Non sappiamo niente. 5. Quante regioni italiane conosci? conosco solo cinque. 6. Sei andata a Milano? Sì, sono andata a maggio. 7. Qualcuno ha parlato di geografia? No, nessuno ha parlato. 8. Credi alle parole di Marco? No, non credo. 9. Mi hanno detto che a Bologna era la neve. 10. Da quanto tempo abiti a Caserta? abito da due anni. 15

OBSAH INDEX DŮLEŽITÝCH GRAMATICKÝCH JEVŮ...VII 0. LEKCE ÚVOD DO STUDIA ITALŠTINY... 1 1. LEKCE IN CLASSE... 11 2. LEKCE IN UN BAR...

OBSAH INDEX DŮLEŽITÝCH GRAMATICKÝCH JEVŮ...VII 0. LEKCE ÚVOD DO STUDIA ITALŠTINY... 1 1. LEKCE IN CLASSE... 11 2. LEKCE IN UN BAR... OBSAH INDEX DŮLEŽITÝCH GRAMATICKÝCH JEVŮ................................VII 0. LEKCE ÚVOD DO STUDIA ITALŠTINY................................... 1 Italská abeceda Výslovnost Italské regiony 1. LEKCE IN

Více

Volitelný italský jazyk

Volitelný italský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný italský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Jsem trenér. Dnes pořádám volejbalový zápas. Na léto chystám dětský tábor. //

Jsem trenér. Dnes pořádám volejbalový zápas. Na léto chystám dětský tábor. // Jsem rád, že nemusím žít daleko od města. // Sono lieto di non dover vivere lontano dalla città. Jsem trenér. Dnes pořádám volejbalový zápas. Na léto chystám dětský tábor. // Sono allenatore. / Faccio

Více

Professoressa: Anna? Ma Hana, la ragazza ceca? Pavel: Ah Hana! Hana che ha i capelli biondi e gli occhi verdi?

Professoressa: Anna? Ma Hana, la ragazza ceca? Pavel: Ah Hana! Hana che ha i capelli biondi e gli occhi verdi? IN UN BAR LEZIONE Giulia: Pavel: Giulia: Pavel: Giulia: Pavel: Giulia: Ciao, Pavel. Ciao, Giulia. Dove vai? Io vado in un bar non molto lontano, ho un appuntamento con Anna, la nostra professoressa. E

Více

By Daniel Defoe. Robinson Crusoe

By Daniel Defoe. Robinson Crusoe By Daniel Defoe Robinson Crusoe Computer Press, a. s. Brno 2011 Robinson Crusoe BY DANIEL DEFOE Computer Press, a. s., 2011. Dotisk prvního vydání. Editor: Ben Epperson Překlad: Lucie Poslušná Grafika

Více

DCJ-9-3-02 Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným

DCJ-9-3-02 Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným Vzdělávací Další cizí jazyk obor Ročník 9. Tematický 3. Čtení s porozuměním okruh Očekávaný výstup RVP ZV tématům Indikátor Ilustrativní úlohy Minimální úroveň: DCJ-9-3-02 Žák rozumí slovům a jednoduchým

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

il barista [ba rista] barman la tovaglia [to vaʎʎa] ubrus il calice [ kaliʧe] sklenka (na víno) il bar [ bar] bar

il barista [ba rista] barman la tovaglia [to vaʎʎa] ubrus il calice [ kaliʧe] sklenka (na víno) il bar [ bar] bar 34 V RESTAURACI AL RISTORANTE il barista [ba rista] barman la tovaglia [to vaʎʎa] ubrus il bar [ bar] bar lo sgabello da bar [zga bεllo da bar] barová židle il vino [ vino] víno il calice [ kaliʧe] sklenka

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma.

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma. Italština pro začátečníky I. - úplný začátečník Italština pro začátečníky II. - již navštěvovali kurz Cíl kurzu: výuka italského jazyka spojená se skutečným poznáním italské kultury. Cílem je naučit studenty

Více

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň Francouzštinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě francouzštiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také němčinu. Studenti jsou připravováni

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň Francouzštinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy * do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě francouzštiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také němčinu. Studenti jsou připravováni

Více

Z p r á v a. ze s l u ž e b n í a s t u d i j n í c e s t y

Z p r á v a. ze s l u ž e b n í a s t u d i j n í c e s t y Z p r á v a ze s l u ž e b n í a s t u d i j n í c e s t y Účel cesty: Edice dokumentů. Přepis konceptů chybějících Specianových listů, šifer a tzv. avvisi z r. 1594 adresovaných do Říma z rukopisu D 121

Více

Pelham Grenville Wodehouse. Jeeves. aneb anglický Saturnin

Pelham Grenville Wodehouse. Jeeves. aneb anglický Saturnin Pelham Grenville Wodehouse Jeeves aneb anglický Saturnin Computer Press, a. s. Brno 2011 Jeeves aneb anglický Saturnin PELHAM GRENVILLE WODEHOUSE Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. Jazykové úpravy:

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

In un bar. V kavárně LEZIONE. Víte, že. 16 Lekce 3

In un bar. V kavárně LEZIONE. Víte, že. 16 Lekce 3 LEZIONE 3 In un bar V kavárně Ve třetí lekci se naučíte, jak funguje italská kavárna, které Italové říkají caffè nebo bar. Seznámíte se s nápojovým lístkem a naučíte se objednat si kávu nebo aperitiv a

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3./1.

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

kolektiv Anglictina.com Angličtina pro samouky

kolektiv Anglictina.com Angličtina pro samouky kolektiv Anglictina.com Angličtina pro samouky a věčné začátečníky Computer Press, a.s. Brno 2009 Angličtina pro samouky a věčné začátečníky KOLEKTIV AUTORŮ ANGLIČTINA.COM Computer Press, a. s., 2009.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Gramatika v oddílech. Oddíl 1

Gramatika v oddílech. Oddíl 1 Oddíl 1 Člen Člen se shoduje s rodem (mužským/ženským) a číslem (jednotným/množným) podstatného jména, k němuž se váže a mění se podle počátečních písmen slov, jež následují: lo zucchero cukr un amica

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Standardy pro základní vzdělávání. Další cizí jazyk. Italský jazyk

Standardy pro základní vzdělávání. Další cizí jazyk. Italský jazyk Standardy pro základní vzdělávání Další cizí jazyk Italský jazyk Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Italský jazyk ve složení:

Více

Italština pro samouky a věčné začátečníky

Italština pro samouky a věčné začátečníky Miroslava Ferrarová, Vlastimila Pospíšilová, Eva Ferrarová Italština pro samouky a věčné začátečníky + mp3 2013 Edika Brno Italština pro samouky a věčné začátečníky + mp3 Miroslava Ferrarová, Vlastimila

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Italština Last minute také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy v edici: Angličtina Last minute Španělština Last minute Renata Skoupá Italština Last minute e-kniha

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ První ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

bab.la Frasi: Corrispondenza Auguri Italiano-Ceco

bab.la Frasi: Corrispondenza Auguri Italiano-Ceco Auguri : Matrimonio Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. La gioia di questo giorno vi accompagni per tutta la vita. Con affetto. Gratuluje

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A2+ - B1 podle SERRJ Sexta 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

ITALIAN DESIGN. 1 7. 10. 2012 week. Superstudio Kafkův dům, 2. patro, Náměstí Franze Kafky 3/24, 110 00 Praha 1 Staré Město URBAN SURVIVAL

ITALIAN DESIGN. 1 7. 10. 2012 week. Superstudio Kafkův dům, 2. patro, Náměstí Franze Kafky 3/24, 110 00 Praha 1 Staré Město URBAN SURVIVAL ITALIAN DESIGN 1 7. 10. 2012 week Superstudio Kafkův dům, 2. patro, Náměstí Franze Kafky 3/24, 110 00 Praha 1 Staré Město externě ve vlastních showroomech URBAN SURVIVAL Aqua Trade Instalace odvážných

Více

Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci projekt Významné osobnosti a absolvují jazykově mediální kurz.

Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci projekt Významné osobnosti a absolvují jazykově mediální kurz. Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk,

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SLOVESA (ANGLICKÝ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Charakteristika vyučovacího předmětu: Gymnázium Jana Keplera (čtyřleté, 2. ročník, další cizí jazyk) FRANCOUZSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Francouzský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Zah ebská 41 Soluzioni architettoniche Comparazione prezzi di vendita Ponte Carlo s.r.o.

Zah ebská 41 Soluzioni architettoniche Comparazione prezzi di vendita Ponte Carlo s.r.o. Zahřebská 41 Soluzioni architettoniche Comparazione prezzi di vendita Ponte Carlo s.r.o. Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 222 327 822, Fax: +420 222 327 832 E-mail: info@pontecarlo.eu, www.pontecarlo.eu

Více

6.4 Francouzský jazyk

6.4 Francouzský jazyk 6.4 Francouzský jazyk 6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a patří do vzdělávací oblasti

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva:

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva: ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Předpokládaný rozsah učiva: 8. 12. lekce Gramatika: bude probráno základní použití následujících gramatických

Více

6. 7. 10. 2012 ITALIA IN OSTRAVA ITALSKÝ FESTIVAL NA SLEZSKOOSTRAVSKÉM HRADĚ

6. 7. 10. 2012 ITALIA IN OSTRAVA ITALSKÝ FESTIVAL NA SLEZSKOOSTRAVSKÉM HRADĚ 6. 7. 10. 2012 ITALIA IN OSTRAVA ITALSKÝ FESTIVAL NA SLEZSKOOSTRAVSKÉM HRADĚ ITALIA IN OSTRAVA ITALSKÝ FESTIVAL V OSTRAVĚ III. annualita di ITALIA IN OSTRAVA grande presentazione della cultura, cucina,

Více

Podivuhodný příběh Benjamina Buttona

Podivuhodný příběh Benjamina Buttona Francis Scott Fitzgerald Podivuhodný příběh Benjamina Buttona The Curious Case of Benjamin Button Flákač The Jelly-Bean Computer Press Brno 2010 Podivuhodný příběh Benjamina Buttona The Curious Case of

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.6. Španělský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.6. Španělský jazyk 4.3.6. Španělský jazyk Předmět španělský jazyk naplňuje očekávané vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu. Je realizován od tercie do oktávy s tříhodinovou týdenní dotací, v

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

OBSAH ÚVODEM 1 PŘÍZVUK 1 VÝSLOVNOST 2 1. LEKCE 7 2. LEKCE 19 3. LEKCE 31 4. LEKCE 43 5. LEKCE 55. Španělská abeceda 5

OBSAH ÚVODEM 1 PŘÍZVUK 1 VÝSLOVNOST 2 1. LEKCE 7 2. LEKCE 19 3. LEKCE 31 4. LEKCE 43 5. LEKCE 55. Španělská abeceda 5 OBSAH ÚVODEM 1 PŘÍZVUK 1 VÝSLOVNOST 2 Španělská abeceda 5 1. LEKCE 7 Hola! Yo soy Pedro. Quién eres? De dónde eres? Un encuentro en la playa Rod a člen u podstatných jmen Množné číslo podstatných jmen

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 V souladu s 49 zákona č. 111/1998 Sb. odstavec 5 zveřejňuji informaci o přijímacím řízení na akademický

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42.

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42. SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI VIII POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 9 SLOVNÍ ZÁSOBA 11 DIALOGY 15 GRAMATIKA 18 A. Přítomný čas 18 Cvičení A 20 B. Budoucí

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-italsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-italsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.

Více

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Know how to learn LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.800 Kč Cestování a dovolená Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk)

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) 4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Španělský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Je určen žákům prvního až

Více

LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015

LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015 Know how to learn LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.500 Kč Cestování Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Ruský jazyk koordinoval Mgr. Vladimír Böhm. Časová dotace: Nižší

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

DCJ- Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ- Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.8.1 DCJ - Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.8.1.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.8.1.2 Španělský jazyk DCJ- Španělský

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A2+ podle SERRJ Kvinta 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová. Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3

Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová. Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3 Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3 Computer Press, a. s. Brno 2010 Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3 VLASTIMILA POSPÍŠILOVÁ, MIROSLAVA

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

1. Název materiálu. 2. Důvod vytvoření cvičebnice. 3. Obsah cvičebnice. 4. Struktura kapitol. 5. Cílová skupina. 6. Závěr

1. Název materiálu. 2. Důvod vytvoření cvičebnice. 3. Obsah cvičebnice. 4. Struktura kapitol. 5. Cílová skupina. 6. Závěr Cvičebnice ruského jazyka nový studijní materiál Mgr. Vlasta Klausová, Mgr. Varvara Golovatina, CSc. (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Mgr. V. Klausová představení cvičebnice,

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více