Učebnice současné italštiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učebnice současné italštiny"

Transkript

1

2 Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová Učebnice současné italštiny Manuale di Italiano contemporaneo 2. díl + audio CD 2010 Computer Press Brno

3 Učebnice současné italštiny Manuale di Italiano contemporaneo, 2. díl + audio CD VLASTIMILA POSPÍŠILOVÁ, MIROSLAVA FERRAROVÁ, EVA FERRAROVÁ Computer Press, a. s., Vydání první. Jazyková korektura: Alena Vrbková Odborná korektura: Ulrico Bovo Ilustrace: Richard Šmarda Vnitřní úprava: Lea Kaláčková Sazba: Lea Kaláčková Obálka: Martin Sodomka Komentář na zadní straně obálky: Eva Mrázková Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková Technická spolupráce: Irena Rozvoralová Technický redaktor: Martin Vlach Produkce: Petr Baláš CD nahráno: Studio 22 Ženské hlasy: Miroslava Ferrarová, Sara Cecchinelli Mužské hlasy: Ulrico Bovo, Massimiliano Mariini Režie a editace zvuku: Mario Buzzi Computer Press, a. s., Holandská 8, Brno Objednávky knih: tel.: ISBN Prodejní kód: KEJ172 Vydalo nakladatelství Computer Press, a. s., jako svou publikaci. Computer Press, a.s. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.

4 ÚVOD Carissimi amici, znovu se setkáváme u Učebnice současné italštiny, tentokrát u jejího II. dílu. Tato knížka je určena nejen žákům a samoukům, kteří studovali italštinu podle I. dílu, ale i těm studujícím, kteří si osvojili základy italského jazyka jiným způsobem. Především pro ně znovu vysvětlujeme a opakujeme některé obtížné či problematické gramatické jevy. Učebnice je tedy vhodná pro každého, kdo si chce rozšířit a prohloubit své znalosti italské gramatiky a reálií, naučit se lépe rozumět mluvenému i psanému slovu a zároveň si zdokonalit i své konverzační schopnosti. Jejím zvládnutím dosáhnete úrovně C1, C2 Evropského referenčního rámce. Učebnice obsahuje 16 lekcí a 4 lekce opakovací. Lekce jsou členěny následujícím způsobem: 1) Text a dialogy jsou zaměřené na italské reálie. Obecná témata jsou zde probírána spíše okrajově, věnovaly jsme se více italské historii, vývoji italské literatury a hudby, současné italské politické scéně, ale i tématům odborným, jako je ekonomie, právo, sociologie a ekologie. V jedné lekci probíráme osobní a obchodní korespondenci. 2) Slovníček, který následuje za textem, je pouze kontextuální. 3) Gramatika prohloubí vaše znalosti získané již dříve a rozšíří je o nové poznatky. Uvedené přehledy vám pomohou utřídit si již nabyté vědomosti. Znovu vysvětlíme jevy, ve kterých se nejvíce chybuje. Ve dvou kapitolách naleznete obsáhlé testy, podle nichž si ověříte úroveň svých gramatických znalostí. 4) L Angolo dei perché obsahuje poznámky a komentáře k některým zajímavým gramatickým a lexikálním jevům. 5) Cvičení jsou pestrá jak obsahem, tak formou a obtížností. Otázky vás budou motivovat k samostatnému mluvnímu projevu. V překladových cvičeních zjistíte, zda jste probranou látku dobře pochopili. Klíč by vám měl sloužit při kontrole řešení obtížnějších cvičení pouze jako vodítko. 6) Sapevate che V této velice důležité pasáži učebnice získáte na základě autentických textů, statistik, tabulek, dobových fotografií a dalších vybraných materiálů podrobnější informace z oblasti probíraných témat. Jsou zde otázky pro další konverzaci, dále pak témata pro písemné práce. Tuto část tedy považujeme za logické završení celé lekce. Nedílnou součástí učebnice jsou nahrávky. Ty obsahují nejen texty, namluvené rodilými mluvčími z různých italských regionů, ale i řadu cvičení, se kterými, na základě poslechu, budete dále pracovat. Součástí učebnice je i index probraných gramatických jevů, tabulky časování italských nepravidelných sloves, texty písní a česko-italský a italsko-český slovník. Tento slovník je kontextuální, je řazen abecedně; v syntaktických a frazeologických spojeních jsme se řídily substantivem, např. auguri mpl (přání; blahopřání), tudíž fare gli auguri (přát; blahopřát) najdete pod písmenem a. III

5 Zkratky: podstatná jména (substantiva) jsou označena: m (mužský rod, maskulinum) f (ženský rod, femininum) sg (jednotné číslo, singulár) pl (množné číslo, plurál), u přídavných jmen (adjektiv) je označen rod mužský/ženský, např. adeguato/a, u podstatných jmen jsou uvedeny oba rody pokud se liší, např. elettore m/elettrice f pokud se přídavné jméno nemění, je značeno zkratkou inv. neměnný tvar nepravidelné přízvuky jsou označeny kurzívou, např. indagine f u sloves typu finire uvádíme i vsuvku v 1. os. sg., např. istruire, istruisco slova označující podobný význam jsou oddělena čárkou, zatímco slova s rozdílným významem jsou oddělena středníkem nepravidelná slovesa jsou označena zkratkou irr. po slovesech, u kterých by se mohlo chybovat v předložkové vazbě, užíváme výrazy q (qualcuno někdo) nebo qc (qualcosa něco), např. far ridere (q) důležité rekce sloves jsou v závorkách např. fungere (da) fungovat (jako). Věříme, že se vám bude líbit i druhý díl naší učebnice a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu překrásného italského jazyka. Autorky Vlastimila Pospíšilová Miroslava Ferrarová a Eva Ferrarová IV

6 OBSAH 1. lekce L estate in Italia Přímá a nepřímá řeč (opakování) Podmínková souvětí v přímé a nepřímé řeči Carino Proprio Dato che/visto che/poiché Mettere Le feste (in Italia) 2. lekce La breve storia dell unità d Italia Minulý čas dokončený / passato remoto Předminulý čas dokončený / trapassato remoto Číslovky základní, řadové a zlomky Solo Tenere Influire Zároveň La liberazione di Napoli 3. lekce L Italia politica Příčestí přítomné činné Ukazovací zájmena (přehled) Zpodstatnělý infinitiv Slovosled Velká písmena Capo Da/a Che c entra? La mafia 4. lekce L Amministrazione pubblica in Italia Skládání slov Množné číslo složených podstatných jmen Množné číslo složených přídavných jmen Předbudoucí čas Il campo La Lega Nord Opakovací lekce R1 Made in Italy Hromadné číslovky Podnik, firma, společnost Auto Vino Pelato Belpaese Belcanto Caterina de Medici 5. lekce Difendiamo l ambiente! Konjunktiv (opakování) Konjunktivy ve větách vedlejších Che, Come, Perché I parchi nazionali in Italia 6. lekce L uomo e il diritto Konjunktiv v hlavních větách Tvoření podstatných jmen rodu ženského k příslušným substantivům mužského rodu Il sindacato il sindaco Padrone/padrona Il diritto italiano 7. lekce Parliamo di economia Trpný rod (opakování) Slovesa neosobní Citoslovce Odborný text ekonomického zaměření Settore quaternario Vilfredo Pareto 8. lekce Il quarto e il quinto potere Přídavná jména označující barvy Interpunkce Průběh slovesného děje CGIL, CISL, UIL Non leggiamo più, abbiamo internet V

7 Opakovací lekce R2 La cucina italiana Rozkazovací způsob (opakování) Elize Apokopa Santo Far fare qc a q Dare una mano Italské recepty 9. lekce Il mercato del lavoro Tvoření slov Odvozování slov I colori Podstatná jména se dvěma rody v singuláru Decisione n. 2003/578/CE del Consiglio 10. lekce Dall Italia verso l Italia Podstatná jména, která mají pouze jednotné nebo množné číslo Podstatná jména se dvěma formami jednotného nebo množného čísla Předložka a + infinitiv Ustálená slovní spojení s vlastními jmény Un sacco di Roba da La popolazione straniera in Italia 11. lekce Pari opportunità tra donne e uomini Zájmena a přídavná jména neurčitá (přehled) Pari Retribuzione, Salario, Stipendio La casa internazionale delle Donne 12. lekce I cechi e gli italiani Používání ci a ne (přehled) Mluvená italština Přísloví Italská gesta Opakovací lekce R3 Il sistema sociale e sanitario italiano La cassa integrazione Essere pari/uguale a, Ammontare a Il sistema sociale e sanitario in Italia e in Repubblica ceca 13. lekce Viaggio nella letteratura italiana Příčestí minulé Zájmena tázací a zvolací (přehled) Infinitiv (přehled) Mettere Francesco Petrarca Francesco Petrarca a Praga 14. lekce Andiamo al cinema (italiano)! Gramatický test Rodolfo Valentino 15. lekce Il mondo della musica italiana Gramatický test Portare Dar sfogo a La colonna Vero e proprio Ma sì, ma no Il Festival della canzone italiana di San Remo Il Festival lirico di Verona 16. lekce Scrivo, scrivi, scrive Obchodní a osobní korespondence La lettera Prossimo Nejužívanější zkratky v obchodní korespondenci VI

8 Opakovací lekce R4 Le relazioni tra l Italia e la Repubblica ceca Česká a italská národní hymna Appendice Nepravidelná italská slovesa Klíč ke cvičením Slovník italsko-český Slovník česko-italský VII

9 VIII

10 INDEX DŮLEŽITÝCH GRAMATICKÝCH JEVŮ Apokopa R2 ci (přehled) L12 Citoslovce L7 Číslovky: základní L2 řadové L2 zlomky L2 Elize R2 Interpunkce L8 Mluvená italština L12 ne (přehled) L12 Podmínková souvětí v přímé řeči L1 Podmínková souvětí v nepřímé řeči..... L1 Podstatné jméno: množné číslo složených podstatných jmen L4 podstatná jména, která mají pouze singulár nebo plurál L10 podstatná jména s dvěma formami jednotného nebo množného čísla L10 podstatná jména se dvěma rody v singuláru L9 Předložka a + infinitiv L10 Přídavné jméno: množné číslo složených přídavných jmen L4 přídavná jména označující barvy.... L8 Řeč přímá L1 Řeč nepřímá L1 Sloveso: infinitiv (přehled) L13 konjunktiv (opakování) L5 konjunktiv v hlavních větách L6 konjunktivy ve větách vedlejších.... L5 minulý čas dokončený/ passato remoto L2 neosobní slovesa L7 průběh slovesného děje L8 předbudoucí čas L4 předminulý čas dokončený/ trapassato remoto L2 příčestí přítomné činné L3 příčestí minulé L13 rozkazovací způsob (opakování)..... R2 trpný rod (opakování) L7 zpodstatnělý infinitiv L3 Slovosled L3 Velká písmena L3 Tvoření slov skládání slov L4 tvoření slov L9 tvoření slov odvozováním L9 tvoření podstatných jmen rodu ženského k příslušným substantivům mužského rodu L6 Zájmena zájmena neurčitá (přehled) L11 zájmena ukazovací (přehled) L3 zájmena tázací (přehled) L13 IX

11 X

12 L ESTATE IN ITALIA 1 LEZIONE 1 Annamaria: Ciao Hana, allora com è andata a Udine? Hana: Ciao Annamaria, sono stata molto bene. Udine non è una città grande, anche perché non è il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, il capoluogo è Trieste, lì sono andata in gita con il treno. Annamaria: Faceva freddo a Udine dato che è circondata dalle montagne? Hana: Beh, sì, ma non tanto, anche perché è protetta dalle Alpi Carniche e dalle Alpi Giulie. Annamaria: Vedo che hai imparato bene la geografia italiana! Hana: E lo sai che anche il nostro amico Vladimír è stato in Italia e mi ha scritto che a Trieste c era molto vento, la Bora, che proveniva dal Mar Adriatico. Annamaria: Io ho passato tutto il mese al Sud, in Puglia, a Bari. Ho frequentato un corso all Università. E lì, sì che faceva caldo! Penso che sia la regione più calda di tutta Italia. 7

13 LEZIONE UNO Hana: Ti ricordi Angela? Lei è stata a Palermo, e ha detto che l afa e il caldo, dove non c era l aria condizionata, erano insopportabili. E passava quasi tutti i pomeriggi in spiaggia, ha detto anche che il mare era meraviglioso. Annamaria: Sì, ci credo. Il mare intorno alle isole è sempre più pulito, bello e meno inquinato. Io, quando non faceva così caldo, ho fatto varie gite, per esempio sono andata ad Alberobello. E una piccola città molto carina, sempre in provincia di Bari, con costruzioni particolari, che si chiamano trulli. Hana: Ne ho sentito parlare. Sono costruiti con pietre piatte senza malta. Ma ti devo dire che ciò che mi metteva a disagio era il dialetto. Il dialetto friulano, che è una lingua a sé stante, non lo capivo proprio. Pensa che Friuli-Venezia Giulia si dice Friûl Vignesie Juli! Annamaria: Io quando ascoltavo i baresi parlare in dialetto, mi sembrava di sentire l arabo, quasi nessuna parola aveva più di due vocali! In dialetto barese per esempio sono andato si dice so sciút, non ti sembra strano? Hana: Ma tu sei italiana e non capivi? Annamaria: No, non capivo, capisco e parlo solo il mio dialetto, il romanesco. E tu vorresti ritornare l anno prossimo a Udine e frequentare lo stesso corso? Hana: Non so, ho sentito dire che la Toscana è molto bella, non solo Firenze con tutti i suoi monumenti, ma anche le città più piccole di Firenze come Siena con il suo Palio, Arezzo ed altre Annamaria: Io sono stata una volta a Siena e mi è piaciuta molto. Lì non ci sono le Alpi, lì ci sono gli Appennini. Hana: Dove si coltiva l uva e poi si produce un tipo di vino che mi piace tanto, il Chianti! Annamaria: Allora vedo che hai già deciso! VOCABOLI abbinare afa f affermazione f aggettivo m agricoltura f allevamento m angelo m appunti m pl Ascensione f Assunzione f di Maria Vergine attività f přiřadit; kombinovat vedro, dusno tvrzení přídavné jméno zemědělství chov anděl poznámky (z přednášky) Nanebevstoupení (Páně) Nanebevzetí Panny Marie činnost attuale m, f avanti andare ~ avvenimento m Avvento m basarsi (su) bibita f capo m catastrofe f cattolico/a cattolico m cavallo m aktuální vpřed pokračovat událost advent zakládat se (na) nápoj šéf, vedoucí katastrofa katolický/á katolík kůň 8

14 ceco m Čech ceco m čeština ciò to circondare obklopit cittadino/a městský/á; občanský/á civile m, f civilní completare doplnit condizione f podmínka cono m kužel consonante f souhláska contrada f čtvrť Corpus Domini (lat.) Boží tělo mettere (q) al corrente (di qc) informovat (koho o čem) corrispondente m, f odpovídající costiero/a pobřežní costruzione f stavba dato che vzhledem k tomu, že dettare diktovat dialetto m dialekt dichiarare prohlásit diritto m právo disagio m rozpaky mettere a ~ q přivést do ~ů koho discorso m řeč ~ diretto ~ přímá ~ indiretto ~ nepřímá energico/a energický/á Epifania f Tří králů femminile m, f ženský/á finanziario/a finanční fiorentino/a florentský/á frase f věta friulano/a furlandský/á gareggiare soutěžit giacca f sako giorno m den ~ festivo ~ pracovního klidu giurisprudenza f právní vědy facoltà di ~ právnická fakulta golfo m záliv Immacolata Concezione f Neposkvrněné početí immobiliare m, f realitní impiego m zaměstnání imprenditoriale m, f podnikatelský/á inquinato/a znečištěný/á insopportabile m, f nesnesitelný/á intermediazione f zprostředkování licenziare propustit (ze zaměstnání) locale m, f místní località f lokalita; místo malta f malta maschera f maska meraviglioso/a nádherný/á mettere irr. položit; dát ~ un vestito obléci ~ le scarpe obout milanese m, f milánský/á mobile m/f pohyblivý/á monetario/a peněžní napoletano/a neapolský/á ogni m, f každý/á origine f původ ospitare hostit; ubytovat passare (da q) zastavit se (u koho) patrono m patron paziente m, f trpělivý/á pelle f kůže Pentecoste f svatodušní svátky per lo più většinou pesca f rybolov piemontese m, f piemontský/á posto m místo mettere a ~ uklidit prigione f vězení mettere (q) in ~ uvěznit (koho) produzione f výroba pronome m zájmeno ~ possessivo ~ přivlastňovací proprio no vůbec ne proprio/a vlastní provenire irr. (da) pocházet (z, od) raffreddore m nastydnutí religioso/a náboženský/á riempirsi naplnit se romano/a římský/á santo/a svatý/á sardo/a sardinský/á scorrere irr. téci sedia f židle settore m sektor ~ terziario terciární ~ sfociare ústit singolare m, f jedinečný/á soffiare foukat (vítr) sostituire, sostituisco nahradit stivale f vysoká bota tasso m míra tenersi irr. konat se tifo m fandění fare il ~ fandit toscano/a toskánský/á turistico/a turistický/á veneziano/a benátský/á visto che vzhledem k tomu, že vocale f samohláska 1 9

15 GRAMMATICA 1. Přímá a nepřímá řeč Discorso diretto e indiretto (opakování) ha scritto che c era molto vento napsal, že tam fouká silný vítr Jak již víte z I. dílu učebnice, v nepřímé řeči, pokud je sloveso hlavní věty v přítomném čase, časy sloves ve vedlejších větách se shodují s češtinou. Pokud je v nepřímé řeči sloveso hlavní věty v minulém čase, řídíme se v italštině pravidly pro časovou souslednost (viz 20. lekce I. dílu učebnice) Hlavní věta je v minulém čase předčasnost současnost následnost Čeština minulý čas přítomný čas budoucí čas Italština předminulý čas imperfektum imperfektum minulý podmiňovací způsob LEZIONE UNO Il professore disse/ha detto/diceva: Disse/ha detto/diceva che Profesor řekl/říkal, (že) Gino, hai superato l esame. Gino aveva superato l esame. Gino složil zkoušku. Gino, parli bene il ceco. Gino parlava bene il ceco. Gino mluví dobře česky. Gino, parlerai bene il ceco. Gino avrebbe parlato bene il Gino bude dobře mluvit ceco. česky. Pozor! Je-li v přímé řeči imperfektum, předminulý čas, minulý podmiňovací způsob či gerundium, zůstává tento čas i v řeči nepřímé. Ha detto: Ha detto che Era bellissimo. era bellissimo. Avrei dovuto telefonarti. avrebbe dovuto telefonarmi. Viaggiando in Sicilia vedrai molti monumenti storici. Avevo sbagliato. viaggiando in Sicilia, avrebbe visto/vedrà molti monumenti storici. aveva sbagliato. Pozor! Pokud je v uvozovací větě sloveso v minulém čase, ale činnost popsaná ve větě vedlejší není ještě dokončená nebo její důsledky trvají až do přítomnosti, tak sloveso ve větě vedlejší zůstane v budoucím nebo přítomném čase. 10

16 Gino mi ha detto: Verrò al cinema con te sabato. Gino mi ha detto che verrà al cinema con me sabato (ještě není sobota). I v nepřímé řeči však platí, že pokud popisovaná skutečnost má trvalou platnost, je pravdivá a aktuální v současnosti, časy ve vedlejší větě se nemění, i když je sloveso věty hlavní v minulosti. Gino ha detto: Non sto bene. Gino ha detto che non sta bene (stále mu není dobře, i v okamžiku, kdy mi to říká). ho sentito dire che la Toscana slyšela jsem, že Toskánsko è molto bella je moc krásné Otázka Otázky v nepřímé řeči v minulém čase mění někdy indikativ na konjunktiv. Il professore domanda: Il professore domandò/ha domandato/domandava se: Maria, capisci? Maria capisse/capiva. Maria, capirai? Maria avrebbe capito. Maria, hai capito? Maria avesse capito/aveva capito (capiva). Rozkaz Rozkazovací způsob se v nepřímé řeči obvykle vyjádří infinitivní vazbou. Il professore ci dice: Il professore ci ha detto/disse/diceva Chiudete i libri! di chiudere i libri Podmínková souvětí v přímé a nepřímé řeči V 19. lekci prvního dílu jste se naučili, jak se tvoří podmínková souvětí v italštině. Krátce si tuto lekci připomeneme. Podmínková souvětí v řeči přímé: Podmínková souvětí 1. typu SE + budoucí / přítomný čas = JESTLI, -LI (jedná se o podmínku, kterou je možno splnit, o děj, který lze uskutečnit v budoucnosti) Se parlerò/parlo bene l italiano, potrò/posso lavorare in una banca italiana. Budu-li/Jestliže budu mluvit dobře italsky, budu moci pracovat v jedné italské bance. 11

17 Podmínková souvětí 2. typu SE + konjunktiv imperfekta + podmiňovací způsob přítomný = KDYBY (jedná se o podmínku, jejíž uskutečnění není jisté, ale je možné) Se parlassi bene l italiano, potrei lavorare in una banca italiana. Kdybych mluvil/a dobře italsky, mohl/a bych pracovat v jedné italské bance. Podmínková souvětí 3. typu SE + konjunktiv trapassata + podmiňovací způsob minulý = KDYBY (podmínka se vztahuje jednoznačně k minulosti, již není možné ji uskutečnit) Se avessi parlato bene l italiano, avrei potuto lavorare in una banca italiana. Kdybych býval/a mluvil/a dobře italsky, býval/a bych mohl/a pracovat v jedné italské bance. LEZIONE UNO Pozor! V obecné italštině bývá jak ve větě hlavní, tak ve větě vedlejší sloveso vyjádřeno imperfektem, např.: Se me lo scriveva prima, Kdyby mi to napsal/a dříve, pomohl/a bych mu; lo aiutavo. kdyby mi to byl/a napsal/a dřív, byl/a bych mu pomohl/a. Podmínková souvětí v nepřímé řeči: V nepřímé řeči budou mít všechny tři typy podmínkového souvětí stejnou formu: Il professore ha detto che se avessi parlato (minulý konjunktiv) bene l italiano, avrei potuto (minulý kondicionál) lavorare in una banca italiana. 12

18 L ANGOLO DEI PERCHÉ Carino Quel vestito è molto carino. Sei carina stasera! Sei carino a ricordarti del mio compleanno! Paolo ha scritto un articolo carino. Il nipote di Patrizia è un bambino carino. Ty šaty jsou velice hezké. Dnes večer jsi hezká/ti to moc sluší! To jsi hodný, že sis vzpomněl na mé narozeniny! Pavel napsal hezký článek. Patriciin vnuk je roztomilý chlapeček. Proprio I Rossi hanno una villa propria. L ho vista con i miei propri occhi. Ha preparato la torta con le sue proprie mani. Rodina Rossi má vlastní vilu. Viděl/a jsem ji na vlastní oči. Ten dort jsem dělal/a vlastníma rukama. 1 Proprio Marco gliel ha detto? Proprio lui? Allora è proprio vero! Zrovna Marco mu/jí to řekl? Právě on? Tak je to vážně pravda! Dato che / visto che / poiché dato che è circondata dalle montagne. vzhledem k tomu, že je obklopena horami. 13

19 Visto che sono venuti tardi, non hanno trovato i biglietti. Poiché pioveva, siamo rimasti a casa. Vzhledem k tomu, že přišli pozdě, nesehnali lístky. Vzhledem k tomu, že/protože pršelo, zůstali jsme doma. Il dato i dati / la data le date Dobbiamo conoscere i dati precisi. Dobbiamo conoscere la data precisa. Musíme znát přesné údaje. Musíme znát přesné datum/přesný termín. LEZIONE UNO Mettere Paolo mi ha messo a disagio. Metti la borsetta sulla sedia. Dovevi mettere il denaro in banca. Hanno messo il ladro in prigione. Perché non hai messo i piatti sulla tavola? Dove metti i tuoi vestiti? Anna ha messo gli stivali rossi. Carlo ha messo una giacca di pelle. Vogliamo mettere tutto a posto. Ti voglio mettere al corrente. Potrebbe mettermi da parte questa maglia? Vogliamo metterlo in pratica. Paolo mě uvedl do rozpaků. Polož si kabelku na židli! Měl/a jsi uložit peníze do banky. Zloděje zavřeli do vězení. Proč jsi nedal/a talíře na stůl? Kam si dáváš/ukládáš šaty? Anna si obula červené kozačky. Karel si oblékl kožené sako. Chceme vše uklidit/dát na místo/urovnat. Chci tě informovat (o současném stavu věcí). Mohl/a byste mi dát stranou tenhle svetr? Chceme to realizovat. Come è andata a Udine/Come sei stata a Udine? Jak jsi se měla v Udine? 14

20 ESERCIZI 1. Le seguenti affermazioni sono vere o false? La Bora proviene dal Mare Mediterraneo. Trieste si trova in Puglia Arezzo è situata in Toscana. Alberobello è una grande città del Sud Italia. Siena si trova vicino alle Alpi. Udine è protetta dagli Appennini. A Bari si coltiva l uva per la produzione del Chianti. Alberobello è famosa per i trulli. 2. Completate le seguenti frasi: Annamaria ha detto a Hana che a Bari Vladimír ha raccontato a Hana che Hana ha detto ad Annamaria che in Toscana. La lingua friulana era per Hana. Il dialetto pugliese. Hana ha detto ad Annamaria che l anno prossimo Completate ci oppure ne: k 1. Vieni al cinema stasera? Sì, vengo. 2. Quanta pasta hai mangiato? ho mangiata tanta. 3. Pensi spesso ai tuoi problemi al lavoro? No, non penso spesso. 4. Conoscete l arte barocca? Non sappiamo niente. 5. Quante regioni italiane conosci? conosco solo cinque. 6. Sei andata a Milano? Sì, sono andata a maggio. 7. Qualcuno ha parlato di geografia? No, nessuno ha parlato. 8. Credi alle parole di Marco? No, non credo. 9. Mi hanno detto che a Bologna era la neve. 10. Da quanto tempo abiti a Caserta? abito da due anni. 15

Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová. Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3

Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová. Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3 Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3 Computer Press, a. s. Brno 2010 Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3 VLASTIMILA POSPÍŠILOVÁ, MIROSLAVA

Více

Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová. Učebnice současné italštiny, 1. díl + 3 audio CD

Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová. Učebnice současné italštiny, 1. díl + 3 audio CD Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová Učebnice současné italštiny, 1. díl + 3 audio CD Computer Press, a. s. Brno 2010 Učebnice současné italštiny, 1. díl + 3 audio CD VLASTIMILA POSPÍŠILOVÁ,

Více

Intenzivní kurz italské konverzace

Intenzivní kurz italské konverzace Intenzivní kurz italské konverzace Parlando s impara Lucie Hušková Jan Culka 2015 Edika Brno Intenzivní kurz italské konverzace Parlando s impara Lucie Hušková, Jan Culka Ilustrace: Daniela Mastrangelo

Více

Professoressa: Anna? Ma Hana, la ragazza ceca? Pavel: Ah Hana! Hana che ha i capelli biondi e gli occhi verdi?

Professoressa: Anna? Ma Hana, la ragazza ceca? Pavel: Ah Hana! Hana che ha i capelli biondi e gli occhi verdi? IN UN BAR LEZIONE Giulia: Pavel: Giulia: Pavel: Giulia: Pavel: Giulia: Ciao, Pavel. Ciao, Giulia. Dove vai? Io vado in un bar non molto lontano, ho un appuntamento con Anna, la nostra professoressa. E

Více

Lezione DODICI. 2. Mi hai cercato? Hledalas mě? Sì, volevo chiederti se verresti Ano, chtěla jsem se tě zeptat,

Lezione DODICI. 2. Mi hai cercato? Hledalas mě? Sì, volevo chiederti se verresti Ano, chtěla jsem se tě zeptat, Giochiamo con le parole Come ve lo augurano gli italiani? Traducetelo (do mřížky napište jen podstatná jména): Vi auguriamo BUONA Přejeme vám šťastnou cestu dobrou chuť šťastný nový rok hezkou zábavu vše

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ITALSKÝ JAZYK 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ITALSKÝ JAZYK 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ITALSKÝ JAZYK 1 ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem

Více

IN FAMIGLIA LEZIONE 5

IN FAMIGLIA LEZIONE 5 IN FAMIGLIA LEZIONE Mi chiamo Anna Russo e sono una donna di 3 anni. Sono sposata, mio marito si chiama Antonio Colombo e abbiamo due figli, Angela di 6 anni e Edoardo di 3 anni. Io sono figlia unica,

Více

MOZARTIANA, II (1952 1954)

MOZARTIANA, II (1952 1954) VLADIMIR HOLAN MOZARTIANA, II (1952 1954) (Cura e traduzione di Sergio CORDUAS) 1 Quaderni di Traduzioni, XV, Aprile 2013 Vladimír HOLAN / Sergio CORDUAS 2 (Immagine: Francesco Jappelli, Piazzetta di Kampa)

Více

LINKA ČASOPIS SPOLKU KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY RIVISTA DELL ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA

LINKA ČASOPIS SPOLKU KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY RIVISTA DELL ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA LINKA ČASOPIS SPOLKU KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY RIVISTA DELL ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA ročník 2009 SPOLEK KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY ASSOCIAZIONE DEI

Více

Jazykový průvodce pro přežití

Jazykový průvodce pro přežití PRO POBYTY V ZAHRANIČÍ Jazykový průvodce pro přežití Itálie Jazykový průvodce pro přežití - Itálie Éditions Larousse Překlad: Barbora Antonová Odborná korektura: Hana krejčiříková Odpovědný redaktor: Kateřina

Více

Velká španělská gramatika

Velká španělská gramatika Olga Macíková, Ludmila Mlýnková Velká španělská gramatika Vše, co jste kdy chtěli vědět o španělské gramatice, a nikde jste to nenašli Computer Press Brno 2010 Velká španělská gramatika Vše, co jste kdy

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

crederò crederai crederà sentirò sentirai sentirà sarò sarai sarà saremo sarete sarano avrò avrai avrà avremo avrete avranno

crederò crederai crederà sentirò sentirai sentirà sarò sarai sarà saremo sarete sarano avrò avrai avrà avremo avrete avranno asování pravidelných sloves: -ARE -ERE -IRE parlerò parlerai parlerà crederò crederai crederà sentirò sentirai sentirà parleremo crederemo sentiremo parlerete crederete sentirete parleranno crederanno

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály francouzského, španělského a latinského jazyka

Více

Zpravodaj. 25. výročí založení

Zpravodaj. 25. výročí založení 25. výročí založení Společnosti přátel Itálie Zpravodaj rok: 2015 ročník: XX číslo:1 S p o l e č n o s t i p ř á t e l I t á l i e Adresa redakce: Brixiho 21, 162 00 Praha 6 Tel.:/fax: 235 362 939 Mobil:

Více

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ 2/2012-2013 2 BRÁZDA 2/2012-2013 Děkujeme všem, kteří ve svých modlitbách a obětech pamatují na obyvatele naší koleje. BRÁZDA 2/2012-2013 3 OBSAH Úvodní slovo piktogramové

Více

ANTOLOGIE TEXTŮ K ITALSKÉ LITERATUŘE 13. 19. STOLETÍ. Il Medioevo

ANTOLOGIE TEXTŮ K ITALSKÉ LITERATUŘE 13. 19. STOLETÍ. Il Medioevo Il Medioevo Le origini della letteratura italiana, legate allo sviluppo della lingua, risalgono al Duecento. Tra le opere più antiche si colloca il Cantico delle Creature, composto da San Francesco in

Více

Copyright 2012 Società Editrice Dante Alighieri S.R.L. www.societaeditricedantealighieri.it

Copyright 2012 Società Editrice Dante Alighieri S.R.L. www.societaeditricedantealighieri.it Copyright 2012 Società Editrice Dante Alighieri S.R.L. www.societaeditricedantealighieri.it I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY NÁCVIK JEVŮ PRAVOPISU SYNTAKTICKÉHO DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina Světlíková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kombinovaná forma

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK pro studijní obory SOŠ a SOU Úroveň: začáteční (2 3 vyučovací hodiny týdně, tj. za čtyřleté období studia 8 12 hodin týdně

Více

L IVA negli scambi con i Paesi EU prima parte

L IVA negli scambi con i Paesi EU prima parte economicrevue { 08 2004... 28 } inserto tecnico odborná příloha NORME E TRIBUTI ZÁKONY A DANĚ L IVA negli scambi con i Paesi EU prima parte / Pravidla obchodů se zeměmi EU z hlediska DPH první část L iscrizione

Více

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI (nejen) Uč í me se česky UČEBNICE ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI Anna Cícha Hronová Barbora Štindlová textová část učebnice manuál pro učitele a rodiče výklad gramatiky v českém znakovém jazyce interaktivní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem,

Více

HUMANITAS LATINA IN BOHEMIS

HUMANITAS LATINA IN BOHEMIS FONDAZIONE CASSAMARCA Convegno Internazionale Mezinárodní konference HUMANITAS LATINA IN BOHEMIS Piazza S. Leonardo, 1-31100 Treviso e-mail: Fondazione@Fondazionecassamarca.it HUMANITAS LATINA IN BOHEMIS

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro tříleté učební obory SOU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro tříleté učební obory SOU MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK pro tříleté učební obory SOU Úroveň: začáteční (2 3 vyučovací hodiny v ročníku týdně) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem strana 1 z 32 Obsah ÚVOD... 3 1 TVAROSLOVÍ SOUČASNÉ

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 2015 www.icpraha.com 1 Tento projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Manuál

Více