1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení"

Transkript

1 Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum. Verba imperativ. Verba kondicionál 0. Modální slovesa. Negace. Rekce substantiv, adjektiv a verb. Adverbia. Prepozice. Věta jednoduchá a souvětí 0. Souřadicí spojky 00. příslovečné časové 0. příslovečné příčinné a podmínkové 0. příslovečné místní a způsobové 0. podmětné, předmětné a přívlastkové. Geografické názvy III

2 Substantiva strana Adjektiva strana Substantiva rodu mužského (vzor: pán, hrad, muž, stroj), substantiva rodu ženského (vzor: žena, růže, píseň, kost), substantiva rodu středního (vzor: město, moře, stavení) Určování rodu pomocí demonstrativ Deklinace v singuláru: nominativ Deklinace v singuláru: akuzativ Deklinace v singuláru: nominativ, akuzativ Deklinace v singuláru: lokál Deklinace v singuláru: nominativ, akuzativ, lokál Deklinace v plurálu: nominativ Deklinace v plurálu: akuzativ Deklinace v plurálu (maskulina životná): nominativ, akuzativ Deklinace v plurálu: lokál Deklinace v plurálu: nominativ, akuzativ, lokál Deklinace v singuláru a v plurálu: nominativ, akuzativ, lokál Deklinace v singuláru: genitiv Deklinace v singuláru: dativ Deklinace v singuláru: vokativ Deklinace v singuláru: instrumentál Deklinace v singuláru: genitiv, dativ, vokativ, instrumentál : deklinace v singuláru Deklinace v plurálu: genitiv Deklinace v plurálu: dativ Deklinace v plurálu: vokativ Deklinace v plurálu: instrumentál : deklinace v plurálu : deklinace v singuláru a v plurálu Adjektiva tvrdá (vzor: mladý), adjektiva měkká (vzor: jarní) Deklinace v singuláru: nominativ Deklinace v singuláru: akuzativ Deklinace v singuláru (maskulina životná): akuzativ Deklinace v singuláru: lokál Deklinace v singuláru: nominativ, akuzativ, lokál Deklinace v plurálu: nominativ Deklinace v plurálu: akuzativ Deklinace v plurálu (maskulina životná): nominativ, akuzativ Deklinace v plurálu: lokál Deklinace v plurálu: nominativ, akuzativ, lokál Deklinace v singuláru a v plurálu: nominativ, akuzativ, lokál Deklinace v singuláru: genitiv Deklinace v singuláru: dativ Deklinace v singuláru: vokativ Deklinace v singuláru: instrumentál Deklinace v singuláru: genitiv, dativ, vokativ, instrumentál : deklinace v singuláru Deklinace v plurálu: genitiv Deklinace v plurálu: dativ Deklinace v plurálu: vokativ Deklinace v plurálu: instrumentál : deklinace v plurálu : deklinace v singuláru a v plurálu Stupňování: pozitiv, komparativ, superlativ Stupňování: komparativ Stupňování: superlativ IV

3 Personalia, posesiva strana Demonstrativa strana Deklinace personalií: nominativ Deklinace personalií: akuzativ Deklinace personalií: lokál Deklinace personalií: akuzativ, lokál Deklinace posesiv v singuláru: nominativ Deklinace posesiv v singuláru: akuzativ Deklinace posesiv v singuláru: lokál Deklinace posesiv v singuláru ve spojení s adjektivy: lokál Deklinace posesiv v singuláru ve spojení s adjektivy: akuzativ, lokál Deklinace posesiv v plurálu: nominativ Deklinace posesiv v plurálu: nominativ, akuzativ, lokál Deklinace posesiv v singuláru a v plurálu ve spojení s adjektivy: nominativ, akuzativ, lokál Deklinace personalií: genitiv Deklinace personalií: dativ Deklinace personalií: instrumentál Deklinace personalií: genitiv, dativ, instrumentál : deklinace personalií Krátké a dlouhé tvary personalií Deklinace posesiv v singuláru: genitiv Deklinace posesiv v singuláru: dativ Deklinace posesiv v singuláru: instrumentál Deklinace posesiv v singuláru: genitiv, dativ, instrumentál : deklinace posesiv v singuláru ve spojení s adjektivy Deklinace posesiv v plurálu: genitiv, dativ, instrumentál Deklinace posesiv v singuláru a v plurálu ve spojení s adjektivy: genitiv, dativ, instrumentál : deklinace posesiv v singuláru a v plurálu ve spojení s adjektivy Posesivum svůj v singuláru Posesivum svůj v plurálu : posesivum svůj v singuláru a v plurálu Ten deklinace v singuláru: nominativ Tento, tenhle deklinace v singuláru: nominativ Ten deklinace v singuláru: akuzativ Ten deklinace v singuláru: nominativ, akuzativ Ten deklinace v singuláru: lokál Ten deklinace v singuláru: akuzativ, lokál Ten deklinace v singuláru: nominativ, akuzativ, lokál Ten deklinace v singuláru ve spojení s adjektivy: nominativ Ten deklinace v singuláru ve spojení s adjektivy: akuzativ Ten deklinace v singuláru ve spojení s adjektivy: lokál Ten deklinace v singuláru ve spojení s adjektivy: nominativ, akuzativ, lokál Ten deklinace v plurálu: nominativ Ten deklinace v plurálu: nominativ, akuzativ Ten deklinace v plurálu: lokál Ten deklinace v plurálu: nominativ, akuzativ, lokál Tento, tenhle deklinace v plurálu ve spojení s adjektivy: nominativ Ten deklinace v plurálu ve spojení s adjektivy: akuzativ Ten deklinace v plurálu ve spojení s adjektivy: lokál Ten deklinace v singuláru a v plurálu ve spojení s adjektivy: nominativ, akuzativ, lokál Ten deklinace v singuláru: genitiv Ten deklinace v singuláru ve spojení s adjektivy: genitiv Ten deklinace v singuláru: dativ Ten deklinace v singuláru ve spojení s adjektivy: dativ Ten deklinace v singuláru: instrumentál Ten deklinace v singuláru ve spojení s adjektivy: instrumentál Ten deklinace v singuláru ve spojení s adjektivy: genitiv, dativ, instrumentál : ten deklinace v singuláru ve spojení s adjektivy Ten deklinace v plurálu ve spojení s adjektivy: genitiv Ten deklinace v plurálu ve spojení s adjektivy: dativ Ten deklinace v plurálu ve spojení s adjektivy: instrumentál Ten deklinace v plurálu ve spojení s adjektivy: genitiv, dativ, instrumentál : ten deklinace v singuláru a v plurálu ve spojení s adjektivy V

4 Interogativa, relativa strana 0 Indefinita, negativa strana 0 Numeralia strana 0 Kdo, co: nominativ Jaký deklinace v singuláru: nominativ Kdo, co: akuzativ Kdo, co: nominativ, akuzativ Jaký deklinace v singuláru: akuzativ Kdo, co, jaký, čí deklinace v singuláru: nominativ, akuzativ Kdo, co, jaký deklinace v singuláru: lokál Jaký, který deklinace v singuláru: nominativ, akuzativ, lokál Jaký, který deklinace v plurálu: nominativ, akuzativ, lokál Jaký, který deklinace v singuláru a v plurálu: nominativ, akuzativ, lokál Kdo, co: genitiv Kdo, co: dativ Kdo, co: instrumentál Jaký, který deklinace v singuláru: genitiv, dativ, instrumentál : kdo, co, jaký, který deklinace v singuláru Jaký, který deklinace v plurálu: genitiv, dativ, instrumentál : jaký, který deklinace v plurálu : jaký, který deklinace v singuláru a v plurálu Relativa kdo, co, jaký, který Někdo, něco: nominativ Někdo, něco, nikdo, nic: nominativ Nějaký, žádný deklinace v singuláru: nominativ Někdo, něco: akuzativ Někdo, něco, nikdo, nic: akuzativ Někdo, něco: lokál Nikdo, nic: lokál Někdo, něco, nějaký, nikdo, nic, žádný deklinace v singuláru: nominativ, akuzativ, lokál Nějaký, některý, žádný deklinace v singuláru ve spojení s adjektivy: nominativ, akuzativ, lokál Každý deklinace v singuláru: nominativ, akuzativ, lokál Každý deklinace v singuláru, všechen deklinace v plurálu: nominativ, akuzativ, lokál Nějaký, některý, žádný deklinace v plurálu: nominativ, akuzativ, lokál Nějaký, některý, žádný deklinace v plurálu ve spojení s adjektivy: nominativ, akuzativ, lokál Někdo, něco, nikdo, nic: genitiv Někdo, něco, nikdo, nic: dativ Někdo, něco, nikdo, nic: instrumentál : někdo, něco, něčí, nikdo, nic, ničí : nějaký, některý, žádný deklinace v singuláru : každý deklinace v singuláru Každý deklinace v singuláru, všechen deklinace v plurálu: genitiv, dativ, instrumentál Nějaký, některý, žádný deklinace v plurálu: genitiv, dativ, instrumentál : nějaký, některý, žádný, každý, všechen deklinace ve spojení s adjektivy Číslovky základní 00 Určování času Deklinace číslovky jeden: nominativ, akuzativ Deklinace číslovky jeden ve spojení s adjektivy: nominativ, akuzativ Deklinace číslovky jeden ve spojení s adjektivy: lokál Deklinace číslovky jeden ve spojení s adjektivy: nominativ, akuzativ, lokál Deklinace číslovky jeden: genitiv Deklinace číslovky jeden: dativ Deklinace číslovky jeden: instrumentál : deklinace číslovky jeden ve spojení s adjektivy Číslovky násobné se sufixem -krát Číslovky vyšší než 00 Číslovky řadové: nominativ VI

5 Verba prézentní tvary strana Verba préteritum 0 strana Verba aspekt strana Verba futurum strana Verba imperativ strana Verba kondicionál strana 0 Sloveso být Sloveso mít : slovesa být, mít Slovesa typu dělat Slovesa typu dělat a slovesa být, mít Slovesa typu bydlet, vidět, mluvit : slovesa typu dělat, bydlet, vidět, mluvit Slovesa znát, vědět Slovesa typu studovat : slovesa být, mít, slovesa typu dělat, bydlet, vidět, mluvit, studovat Slovesa jít, jet Nepravidelná slovesa Vykání a tykání : pravidelná a nepravidelná slovesa Zvratná slovesa Slovesa typu dělat Slovesa typu bydlet, vidět, mluvit Slovesa typu studovat Sloveso být : pravidelná slovesa a sloveso být Nepravidelná slovesa Zvratná slovesa Vykání a tykání Slovesa jít, jet Slovesa jít, chodit Slovesa jet, jezdit : slovesa jít, chodit, jet, jezdit Perfektivní slovesa Imperfektivní slovesa Sloveso být Slovesa jít, jet, letět Imperfektivní slovesa Zvratná imperfektivní slovesa : imperfektivní slovesa Perfektivní slovesa. osoba singuláru. osoba plurálu :. osoba singuláru a plurálu. osoba plurálu Sloveso chtít Pravidelná slovesa Slovesa být, mít Nepravidelná slovesa Zvratná slovesa Vykání a tykání VII

6 Modální slovesa strana Negace strana Rekce substantiv, adjektiv a verb strana Adverbia strana Prepozice 0 strana Věta jednoduchá a souvětí strana Souřadicí spojky strana 00 0 příslovečné časové strana 0 0 Sloveso muset v prézentu Sloveso chtít v prézentu Slovesa muset, chtít v prézentu Sloveso moct/moci v prézentu Slovesa muset, chtít, moct/moci, mít v prézentu Sloveso smět v prézentu : modální slovesa v prézentu Slovesa umět, moct/moci v prézentu Sloveso chtít v préteritu : modální slovesa v préteritu : modální slovesa v kondicionálu : modální slovesa v prézentu, préteritu a kondicionálu Záporné tvary sloves v prézentu Záporné tvary sloves v préteritu Záporné tvary sloves ve futuru : záporné tvary sloves v prézentu, préteritu, futuru a kondicionálu Několikanásobný zápor ve větě Rekce substantiv, adjektiv a verb: předložková spojení s akuzativem a lokálem Rekce substantiv, adjektiv a verb: předložková a bezpředložková spojení s genitivem instru - mentálem Rekce adjektiv Rekce substantiv Rekce verb: různé vazby jednoho slovesa Adverbia místa Odvozování adverbií z adjektiv Adverbia jak, kam, kde, kdy, kolik, odkud, proč Použití jak, jaký Použití adverbií a adjektiv Adverbia místa, času, způsobu, příčiny Stupňování: komparativ Stupňování: superlativ : stupňování Prepozice s akuzativem Prepozice s lokálem Prepozice na s akuzativem a lokálem Prepozice na, v s akuzativem a lokálem ve spojení s časovými údaji Prepozice s akuzativem a lokálem Prepozice s genitivem Prepozice s dativem Prepozice mezi, nad, pod, před, za ve spojení s akuzativem a instrumentálem Prepozice do, na, v ve spojení s genitivem, akuzativem a lokálem Otázka zjišt ovací Postavení zvratného se/si ve větě jednoduché Krátké a dlouhé tvary personalií ve větě jednoduché Postavení předmětů ve větě jednoduché Otázka doplňovací Préteritum ve větě jednoduché Kondicionál ve větě jednoduché Souvětí souřadné se spojkami a, ale, nebo Souvětí souřadné a podřadné Spojky a, ale, nebo Spojky a proto, a tak, nebo Spojky proto, tedy Spojka když Spojky když, až VIII

7 příslovečné příčinné a podmínkové Spojka protože Spojky proto, protože Spojka když strana 0 0 příslovečné místní a způsobové Spojovací výrazy kam, kde Spojka že strana 0 podmětné, předmětné a přívlastkové Spojka že Spojovací výrazy kdo, co Spojovací výrazy jak, jaký, kam, kde, kdy, který, že strana Geografické názvy strana Jména obyvatel, názvy zemí a kontinentů: nominativ Názvy zemí a kontinentů: lokál Předložky na, v ve spojení s geografickými názvy Geografické názvy: akuzativ Adjektiva odvozená od názvů zemí a kontinentů: nominativ Adverbia a substantiva označující jazyky Názvy zemí, měst a kontinentů: genitiv Názvy zemí a měst: genitiv, lokál Adjektiva odvozená od názvů měst, zemí a kontinentů: nominativ instru mentál 0 IX

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Studijní program: 2. stupeň Kombinace: český jazyk anglický jazyk TYPOLOGIE CHYB STUDENTŮ

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem strana 1 z 32 Obsah ÚVOD... 3 1 TVAROSLOVÍ SOUČASNÉ

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42.

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42. SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI VIII POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 9 SLOVNÍ ZÁSOBA 11 DIALOGY 15 GRAMATIKA 18 A. Přítomný čas 18 Cvičení A 20 B. Budoucí

Více

ПРОГРАММА КУРСА «СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК» МОРФОЛОГИЯ

ПРОГРАММА КУРСА «СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК» МОРФОЛОГИЯ Кафедра славянских языков и культур ФИЯиР доц. Белоусова В.В. ПРОГРАММА КУРСА «СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК» МОРФОЛОГИЯ ВВЕДЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ КУРСА Теоретический курс морфологии является составной частью дисциплины

Více

Vícejazyčná lingvistická terminologie

Vícejazyčná lingvistická terminologie Vícejazyčná lingvistická terminologie O BS A H Úvod Projekt PlurCUR Projekt Vícejazyčná lingvistická terminologie Cílová skupina Struktura příručky Seznam lingvistických pojmů Vymezení lingvistických pojmů

Více

Současný český jazyk morfologie

Současný český jazyk morfologie Inovace předmětu Současný český jazyk morfologie Jaroslav Lipowski 2 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 3 Obsah Úvod 1. Obecně

Více

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1 Lekce 1 Str. 7/cv. 1 Učitel vyzve studenty, aby si představili, že žena na fotografii je jejich nová kolegyně. Na co by se jí zeptali a jak by otázku formulovali? Studenti doplňují otázky ve cvičení 1.

Více

Recenzovala: Mgr. Hana Menclová. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství.

Recenzovala: Mgr. Hana Menclová. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Recenzovala: Mgr. Hana Menclová Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována žádnou formou, elektronickým, optickým,

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ ZŠ NOVÉ HRADY

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ ZŠ NOVÉ HRADY SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ ZŠ NOVÉ HRADY 2. monitorovací zpráva 12. 9. 2012 Předmět: Prvouka Tematická oblast: Prvouka pro 3. ročník Vyučující: Mgr. Zdeňka Valenzová VY_32_INOVACE_101 Orientace v krajině

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 5.9.2009 Mgr. Jitka Riedlová Zájmena - Plnovýznamový slovní druh

Více

Problematika určování zájmen

Problematika určování zájmen Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Problematika určování zájmen Příhodová Andrea psychologie speciální pedagogika 3. ročník, 2005/2006 OBSAH 1. ÚVOD

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS NALEZENÍ SLOVNÍCH

Více

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI (nejen) Uč í me se česky UČEBNICE ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI Anna Cícha Hronová Barbora Štindlová textová část učebnice manuál pro učitele a rodiče výklad gramatiky v českém znakovém jazyce interaktivní

Více

Dominika Kováříková. JTP, 6. listopadu 2010

Dominika Kováříková. JTP, 6. listopadu 2010 Mluvnice současné češtiny Dominika Kováříková ÚČNK FF UK JTP, 6. listopadu 2010 Obsah přednášky O čem bude přednáška 1 Autorský tým MSČ 2 Potřebujeme novou mluvnici? 3 Základní informace o MSČ 4 Jak se

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty 1. Souvětí podřadné Vedlejší věty - pouze 1 věta hlavní + věty vedlejší (závislé na větách řídících věta hlavní nebo věty vedlejší na vyšší úrovni) - vždy se píše čárka 1) spojkové uvozeny podřadícími

Více

6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na gymnáziu zastoupena vzdělávacími obory

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na oboru cestovní ruch zastoupena

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německéhojazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na ekonomickém lyceu zastoupena vzdělávacími

Více

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk Nalezení slovních kořenů v češtině Petr Chmelař 1, David Hellebrand 1, Michal Hrušecký 2 a Vladimír Bartík 1 1 FIT, Vysoké učení technické v Brně, Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro tříleté učební obory SOU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro tříleté učební obory SOU MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK pro tříleté učební obory SOU Úroveň: začáteční (2 3 vyučovací hodiny v ročníku týdně) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více