Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.78 DATUM: 10. října 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.78 DATUM: 10. října 2013"

Transkript

1 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.78 DATUM: 10. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. ZDROJE: ČECHOVÁ, Marie, Zdeněk HLAVSA, Antonín TEJNOR a Vlastimil STYBLÍK. Přehledná mluvnice češtiny pro základní školy: [mluvnice se nebojíme]. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1992, 153 s. ISBN HOŠNOVÁ, Eva a Ivana BOZDĚCHOVÁ. Český jazyk 7 pro základní školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, , 3 sv. ISBN HOŠNOVÁ, Eva a Ivana BOZDĚCHOVÁ. VLADIMÍR STYBLÍK. Český jazyk 7 pro základní školy: pracovní sešit. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2008, 55 s. ISBN KRAUSOVÁ, Zdeňka a Renata TERŠOVÁ. Český jazyk 7: pro základní školy a sekundu víceletého gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, 136 s. ISBN KRAUSOVÁ, Zdeňka a Renata TERŠOVÁ. Český jazyk pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého gymnázia: pracovní sešit. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, 64 s. ISBN MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk: přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. Vyd. 14., přeprac. Praha: Fortuna, 2004, 275 s. ISBN STYBLÍK, Vlastimil a Marie ČECHOVÁ. Stručná mluvnice česká: mluvnická a slohová cvičení. 8. vyd., (ve Fortuně 3., přeprac.). Praha: Fortuna, 2007, 215 s. ISBN

2 Shrnutí druhů vedlejších vět Postup při určování věty vedlejší: 1. závisí-li VV na jméně VV přívlastková 2. je-li ve VH předmět + sloveso smyslového vnímání VV doplňková 3. je-li ve VH sloveso sponové a jmenná část ve VV VV přísudková 4. jak se na VV ptáme: * otázkou 1. pádu VV podmětná (VH nemá podmět) * jinou pádovou otázkou VV předmětná * nepádovou otázkou VV příslovečná? kde? kam? kudy? VV příslovečná místní? kdy? odkdy? dokdy? jak dlouho? jak částo? VV příslovečná časová? jak? jakým způsobem? VV příslovečná způsobová? kolik? jak hodně? VV příslovečná měrová? proč? z jaké příčiny? VV příslovečná příčinná (příčina děj)? proč? za jakým účelem? VV příslovečná účelová (děj účel)? za jaké podmínky? VV příslovečná podmínková? i přes co? navzdory čemu? VV příslovečná přípustková 1. Urči druh vedlejších vět: Lidé často káceli lesy, aby získali pastviny pro dobytek. Jestliže je půda vysílená, nemohou na ní růst zdravé rostliny. To se ti zahojí, než kohoutek vejce snese. Antibiotika jsou léky, které ničí v krvi bakterie. Slušný člověk se chová tak, aby druhým neškodil. 2. Urči druh vedlejších vět: Polévka nám příliš nechutnala, protože byla přesolená. Maminky rády pozorují děti, jak si hrají. Ten kluk je, jako by otci z oka vypadl. Nikdo neví, co na něho v životě ještě čeká. Nikomu se nelíbí, když ho někdo do něčeho nutí. 2

3 3. Vyznačené větné členy nahraď větami vedlejšími. Podle potřeby věty uprav. Kde je to možné, uveď několik spojovacích výrazů: Nádražní rozhlas ohlásil příjezd rychlíku z Brna Při dobré vůli se všechny překážky překonají. Při odchodu nám poděkoval. Pro neustálé vyrušování dostal dvojku z chování. Slyšeli jsme sousedy přicházet domů. 4. Vyznačené větné členy nahraď větami vedlejšími. Podle potřeby věty uprav. Kde je to možné, uveď několik spojovacích výrazů: Přes nepřízeň počasí slavnost dopadla dobře. Chlapci zajímající se o fotbal se mohou přihlásit do fotbalového kroužku. Knihy si čtu především pro poučení. Není možné zavděčit se všem.... Kočku lovící v lese často usmrtí liška. 3

4 5. Urči druh vedlejších vět: Tvář člověka někdy zaviňuje, že jsou k němu lidé méně laskaví. Úspěch čeká každého, má-li dost schopností a pevné vůle. I když scházejí síly, je třeba ocenit snahu. Nauč se poslouchat, abys jednou uměl poroučet. Špatný je ten, kdo kvůli prospěchu opustí pravdu. Člověk, který je schopen výmluv, není schopen ničeho jiného. Kam chodil táta, tam i syn chvátá. On je ten, na koho jsme čekali. Trn tím víc bodá, čím méně se ho člověk nadál. Děti se dívaly za otcem, dokud nezmizel za rohem. 6. Urči druh vedlejších vět: Už z dálky jsme slyšeli psa, jak zuřivě štěká. Když vycházelo slunce, ptáci se rozezpívali. Kdo je líný, nezasluhuje si naši pomoc. Učitel žákům oznámil, jaké jsou výsledky testu. Když zapadalo slunce, celý kraj se rozzářil. Paní, která sedí dvě řady před námi, je prodavačkou v OBI. Kdo zradil svou vlast, měl by být nejpřísněji potrestán. Bylo-li příznivé počasí, chodili jsme na delší procházky. Když přichází zima, příroda ztichne. Zraněný hráč požádal trenéra, aby ho vystřídal. 7. Věty vedlejší nahraď větnými členy s týmž významem. Podle potřeby uprav pořádek slov: Už z dálky jsme slyšeli psa, jak zuřivě štěká. Když vycházelo slunce, ptáci se rozezpívali. Kdo je líný, nezasluhuje si naši pomoc. Učitel žákům oznámil, jaké jsou výsledky testu. Když zapadalo slunce, celý kraj se rozzářil. 4

5 8. Věty vedlejší nahraď větnými členy s týmž významem. Podle potřeby uprav pořádek slov: Paní, která sedí dvě řady před námi, je prodavačkou v OBI. Kdo zradil svou vlast, měl by být nejpřísněji potrestán. Bylo-li příznivé počasí, chodili jsme na delší procházky. Když přichází zima, příroda ztichne. Zraněný hráč požádal trenéra, aby ho vystřídal. 9. Rozliš druhy vedlejších vět: Potěšilo by mě, kdybys mi napsal. Jestliže budeš mít volno, určitě přijeď. Asi začnu chodit na plavání, protože mě pořád bolí záda. Udělám to přesně tak, jak říkáš. Pokud bude hezky, půjdeme se koupat. Mám ráda, když podzim zbarví všechny listy. On už je takový, že rád pomůže. Není možné, abys šla v noci sama domů. 10. Rozliš druhy vedlejších vět: Kamkoliv jsme přišli, všude nás rádi viděli. Voda byla, jako by právě přitekla z horského potoka. I když se mi nechtělo, začala jsem si připravovat věci na cestu. Jestli na ni počkáš, uděláš jí radost. Nejsem ta, co se stále ptá. Říkala jsem ti, abys na tu schůzku nezapomněl. Rychle jsem uklidila pokoj, abych mohla jít ven. 5

6 11. Podle zadání doplň vedlejší věty: a/ 1. VV - příslovečná podmínková..., tak by se teď nedivil. b/ Nečekal, 2. VV - předmětná c/ Nechtělo se mi, 2. VV - podmětná d/ Pomalu se přiblížili k místu, 2.VV - přívlastková e/ Rychle doběhl až tam, 2.VV - příslovečná místní Podle zadání doplň vedlejší věty: a/ Hedvika si přála vidět film, 2.VV - přívlastková b/ Napsal Rudovi, aby 2. VV - příslovečná účelová c/ 1. VV - příslovečná časová..., potkala jsem ho. d/ Zahlédli je, 2. VV - doplňková e/ Nejsem ten, 2.VV - přísudková

7 13. Urči druhy vedlejších vět a doplň čárky. Nakresli grafy souvětí: a/ Milena dostala k narozeninám prstýnek a kamarádkám řekla že je ze zlata. b/ Turisté informovali správce parku že viděli na sále orlí mládě. c/ Matematika je jednou z nejdůležitějších věd protože se uplatňuje také ve fyzice chemii a jiných vědách. d/ Protože měl vysokou teplotu leskly se mu oči a bolela ho hlava. e/ Přejeme si aby všechno dobře dopadlo. f/ Když včas zasázíme cibuli budeme ji moci sklízet již v červenci. g/ Protože začalo pršet přišli kamarádi k nám a hráli jsme na počítači. h/ Velice jsme se zasmáli když jsme si u táboráku vyprávěli veselé příběhy. i/ Pokud se včas domluvíme sejdeme se všichni. 7

8 14. Urči druhy vedlejších vět a doplň čárky. Nakresli grafy souvětí: a/ Vítězná branka která nám zajistila postup do finále padla v poslední minutě. b/ Zvíře zpozornělo protože zpozorovalo nepřítele. c/ Nevěděl jsem že trénink bude tak namáhavý. d/ Ptáče které zřejmě vypadlo z hnízda se samo nedokázalo dostat zpět. e/ Přestože jsme žádost podali na obecní úřad již před měsícem dosud jsme neobdrželi odpověď. f/ Na půdě jsme objevili staré věci které tam odložila naše babička. g/ Pátrali tam kde mohl být poklad ukryt. h/ Náš tatínek byl z těch kdo se neštítil žádné práce. i/ Viděli jsme babičku jak na dvorku sype slepicím. 8

9 15. Utvoř souvětí podle těchto grafů: a/ 2.VH Jestliže 1.VV, b/ 1.VH, ale 2.VH, protože 3.VV c/ 1.VH, aby 2.VV d/ 1.VH1,, 1.VH2 které 2.VV e/ 2.VH Když 1.VV f/ 1.VH a 2.VH, který 3.VV g/ 1.VH, kdo 2.VV h/ 1.VH, že 2.VV i/ 1.VH, jak 2.VV 9

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.38 DATUM: 2.

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.38 DATUM: 2. AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.38 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.32 DATUM: 2.

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.32 DATUM: 2. AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.32 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.40 DATUM: 2.

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.40 DATUM: 2. AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.40 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2.

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2. AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_107 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení: Vedoucí: Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4 Koordinátor za VÚP: Jitka Altmanová,

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_12_INOVACE_ČJL_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Datum: 9. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_110 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 S T A N D A R D Y P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a

Více

ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ

ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ VY_12_INOVACE _ČJ.8.A.01 ČESKÝ JAZYK 8.ROČNÍK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ Mgr. Eva Skalníková V době vlády Matyáše, který na rozdíl od Rudolfa II. sídlil znovu ve Vídni, se prohlubovalo napětí mezi skupinou

Více

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Větné členy MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_38_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání)

Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání) Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání) Závěrečná práce Vedoucí diplomové

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

ŠKOLÁK. Devítka se loučí!

ŠKOLÁK. Devítka se loučí! ŠKOLÁK Číslo 3, Ročník 2013/2014 Devítka se loučí! Devět let uplynulo jako voda a my teď tuto školu musíme opustit. Zkrátka jsme už vyrostli z malých nezkušených prvňáčků. Nyní jsme skoro mladí lidé, pevně

Více

Rozvíjející větné členy

Rozvíjející větné členy 1 Rozvíjející větné členy Přívlastek - Pk - je větný člen rozvíjející podstatné jméno v jakékoliv větné platnosti - rozlišujeme přívlastek shodný (), který bývá nejčastěji vyjádřen přídavným jménem, zájmenem

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka ve škole Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s

Více

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty ČEŠTINA Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty Úroveň A2 Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině Podporováno programem Celoživotního vzdělávání Evropské unie Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP

Více

BOHATÉ DITĚ, CHYTRÉ DÍTĚ

BOHATÉ DITĚ, CHYTRÉ DÍTĚ BOHATÉ DITĚ, CHYTRÉ DÍTĚ Jak zajistit dítěti dobrý finanční start ROBERT T.KIYOSAKI Sharon L. Lechter PRAGMA HODKOVIČKY M Obsah Úvod První díl První kapitola Druhá kapitola Třetí kapitola Čtvrtá kapitola

Více