Základní škola a školní družina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a školní družina"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Základní škola a školní družina Verze z Platnost ŠVP je na dobu neurčitou.

2

3 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:... 8 MOTIVAČNÍ NÁZEV:... 8 PŘEDKLADATEL:... 8 ŘEDITEL ŠKOLY:... 8 ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY:... 8 KONTAKTY:... 8 IČO:... 8 IZO:... 8 REDIZO:... 8 ZŘIZOVATEL: MOTTO: PAPRSEK: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY HISTORIE OBCE A ŠKOLY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY UČITELSKÝ SBOR VYBAVENÍ ŠKOLY ROČNÍKOVÉ A CELOŠKOLNÍ PROJEKTY ŠKOLNÍ PARLAMENT SPOLUPRÁCE S RODIČI INFORMOVANOST RODIČŮ O PLÁNOVÁNÍ, PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLSKÁ RADA 13 5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POJETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU HLAVNÍ A DÍLČÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VEDOUCÍ K NAPLŇOVÁNÍ KK VNITŘNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V RAPŠACHU PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ MOBILŮ A DALŠÍCH DIGITÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ V ZŠ A MŠ V RAPŠACHU ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PÉČE O TALENTOVANÉ A MIMOŘÁDNĚ NADANÉ ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ A MŠ V RAPŠACHU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ V RAPŠACHU

4 ročník - dotace ---; volitelný (ŠD) VÝJEZDY DO ZAHRANIČÍ A SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI ZÁJMOVÉ KROUŽKY UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN I. STUPNĚ UČEBNÍ PLÁN II. STUPNĚ UČEBNÍ OSNOVY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ročník - dotace 7 + 2; povinný ročník - dotace 7 + 3; povinný ročník - dotace 7 + 1; povinný ročník - dotace 7; povinný ročník - dotace 7; povinný ročník - dotace 3+1; povinný ročník - dotace 4; povinný ročník - dotace 4; povinný ročník - dotace 4; povinný ANGLICKÝ JAZYK ročník - dotace 3; povinný ročník - dotace 3; povinný ročník - dotace 3; povinný ročník - dotace 3; povinný ročník - dotace 3; povinný ročník - dotace 3; povinný ročník - dotace 3; povinný MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA ročník - dotace 4; povinný ročník - dotace 4+1; povinný ročník - dotace 4+1; povinný ročník - dotace 4 +1; povinný ročník - dotace 4 +1; povinný ročník - dotace 3+1; povinný ročník - dotace 4; povinný ročník - dotace 4; povinný ročník - dotace 4+1; povinný INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný VLASTIVĚDA ročník - dotace 1,5; povinný ročník - dotace 1,5; povinný PŘÍRODOVĚDA ročník - dotace 1,5; povinný

5 ročník - dotace 1,5; povinný ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 3; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 3; povinný VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ročník - dotace 0+1; povinný ročník - dotace 1; povinný ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA ročník - dotace 1+1; povinný ročník - dotace 1+1; povinný ročník - dotace 1+1; povinný ročník - dotace 2; povinný CHEMIE ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný PŘÍRODOPIS ročník - dotace 1+1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1+1; povinný ročník - dotace 1; povinný ZEMĚPIS ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný VÝTVARNÁ VÝCHOVA ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 1; povinný ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný TĚLESNÁ VÝCHOVA ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný

6 ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 1; povinný DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK ročník - dotace 0+2; povinný ročník - dotace 0+2; povinný ročník - dotace 0+2; povinný VÝPOČETNÍ TECHNIKA ročník - dotace 0+1; povinný ročník - dotace 0+1; povinný ročník - dotace 0+1; povinný PRŮŘEZOVÁ TÉMATA JAK SAMOSTATNÝ PŘEDMĚT ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA ročník - dotace 0+1; povinný ročník - dotace 0+1; povinný OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ročník - dotace 0+1; povinný MEDIÁLNÍ VÝCHOVA ročník - dotace 0+1; povinný VOLITELNÉ KURZY DO ROKU 2013/2014 PO DOBU PRÁCE NA PROJEKTU REGIONÁLNÍ UČEBNICE HISTORIE REGIONU ročník - dotace 0+1; povinně volitelný PŘÍRODA REGIONU ročník - dotace 0+1; povinně volitelný PRAKTICKÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ročník - dotace 0+1; povinně volitelný ŠKOLNÍ PROJEKTY PŘÍRODOVĚDNÉ A TECHNICKÉ PROJEKTY ročník; povinný... Chyba! Záložka není definována Zikmundohraní ročník; povinný... Chyba! Záložka není definována ročník; povinný... Chyba! Záložka není definována ročník; povinný... Chyba! Záložka není definována. 8.2 OSTATNÍ PROJEKTY Dopravní výchova ročník; povinný ročník; povinný... Chyba! Záložka není definována ročník; povinný... Chyba! Záložka není definována Vánoční setkání ročník; povinný Velikonoční jarmark ročník; povinný Turistický závod ročník; povinný

7 9 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VNITŘNÍ PŘEDPIS O HODNOCENÍ ŽÁKŮ OBECNÉ ZÁSADY HODNOCENÍ A KLASIFIKACE V předmětech s převahou naukového zaměření Ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Klasifikace chování HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V předmětech s převahou naukového zaměření Ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení CELKOVÉ HODNOCENÍ HODNOCENÍ PRÁCE V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH HODNOCENÍ ŽÁKŮ, KTEŘÍ NEJSOU STÁTNÍMI OBČANY ČR SEBEHODNOCENÍ SLOVNÍ HODNOCENÍ POKUD SE POUŽÍVÁ KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ OPRAVNÁ ZKOUŠKA DODATEČNÁ ZKOUŠKA POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU UVOLNĚNÍ Z VÝUKY JEDNOTNÝ POSTUPU PŘI UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Z VYUČOVÁNÍ, PREVENCI A POSTIHU ZÁŠKOLÁCTVÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY OBLASTI AUTOEVALUACE CÍLE A KRITÉRIA AUTOEVALUACE NÁSTROJE AUTOEVALUACE ČASOVÉ ROZVRŽENÍ AUTOEVALUAČNÍCH ČINNOSTÍ NÁMĚTY KE KRITÉRIÍM HODNOCENÍ ŽÁKŮ NÁMĚTY NA ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO EVALUAČNÍ NÁSTROJE NA ÚROVNI ŠKOLY POZNÁMKY:

8 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu pro základní vzdělávání Motivační název: PAPRSEK Předkladatel: Základní škola v Rapšachu Rapšach 290 Ředitel školy: Mgr. Karel Snětina Zástupce ředitele školy: Mgr. Martin Kvapil - koordinátor ŠVP Kontakty: Telefon, fax: WWW: IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel: Obec Rapšach Rapšach 7 Mgr. Karel Snětina ředitel školy kulaté razítko školy - 8 -

9 2 MOTTO: Neznalost početních úkonů, základů gramatiky či psaní na počítači se sice později v zaměstnání pozná, ovšem navzdory letitým snahám zeje mezi školou a pozdějšími působišti žáků propast tak široká, že volání z té či oné strany zřídkakdy dosáhne druhého břehu. Pokud se zjistí, že bývalá žákyně Nováková neovládá psaní na počítači ani gramatiku a při výpočtu mezd se pravidelně plete až o 560% bylo by pošetilé přičítat tyto debakly škole, jež ji vzdělávala, protože bývalá žákyně Nováková může být a) zamilovaná, b) psychicky nevyvážená, c) těžko snáší přechod ze školy do života, dále může mít a) smůlu, b) neuspořádané rodinné poměry, c) chřipku. Příčin lze vymyslet daleko víc, a tak na rozdíl od zmetku továrního, který nemá ani rodinné poměry, ani chřipku, a který tudíž jednoznačně hlásá kolkolem neschopnost svého výrobce, zmetek didaktický ukrývá se za pláštík mnohotvárnosti světa. Proto by leckdo mohl usoudit z povrchního pohledu, že ve škole o nic nejde. Skutečnost však je taková, že jde, a to o všechno. Nevzdělanec překáží; víc než on překáží už jen kombinace nevzdělance s nevychovancem. Nemůžeme si je dovolit, chceme-li někam dospět. Nemůžeme je vzít mezi sebe, chceme-li se mít rádi. A za třetí: neměli bychom je v tom nechat, pokud je naděje na záchranu. Zdeněk Šmíd: Babinec - 9 -

10 3 PAPRSEK: OHODA a PŘÁTELSTVÍ Vytvořme spolu pohodové a přátelské prostředí! KTIVITA a AKCEPTOVÁ- NÍ Buďme aktivní při učení, zábavě, sportu i komunikaci! Akceptujme (respektujme a přijímejme) odlišnosti v tradici, kultuře a jazyku různých národností! RÁVA a POVINNOSTI Respektujme vzájemně svá práva a plňme své povinnosti! ADOST a RODINA Radujme se spolu z dosažených úspěchů a splněných cílů! Zapojme rodiče a veřejnost do našich aktivit, přeďme jim, co jsme se naučili i jak se bavíme! AMOSTATNOST a SPOLUPRÁCE Naučme se pracovat samostatně a využívat svých schopností, naučme se poznat sami sebe a spoléhat na svá rozhodnutí a své výsledky! Poznejme základy týmové spolupráce, naučme se poskytovat i přijímat pomoc! MPATIE a EFEKTIVITA Naučme se vžít se do situací a pocitů druhých, uvědomme si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí! Využívejme efektivně svůj čas, je to to nejcennější, co máme! OMUNIKACE a KREATIVITA Komunikujme spolu, jsme přece na jedné lodi! Naučme se kreativně (tvůrčím způsobem) řešit problémy a svou práci přizpůsobovat stále se měnícím podmínkám!

11 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4.1 Historie obce a školy Obec Rapšach leží na Třeboňsku, asi 4 km východně od Suchdola nad Lužnicí, těsně u hranic naší republiky s Rakouskem. Z kroniky obce Rapšach: Dle zápisů chovaných v archivu kláštera světelského obsadili Čechové tento kraj již v prvých stoletích po Kr. a zabrali v těchto částech Evropy i okolní širé kraje na jih až po řeku Dunaj. Do IX. století území toto bylo patrně součástí panství mocných Slavníkovců. Roku 827 však již zmiňují se dějiny o prvém knížeti, vzešlém z lidu v zdejším kraji žijícího - je to VITO- RAD, zakládající si pevnější hrad nad tokem Lužnice, chtěje tak svou samostatnost bezpečit. Po svém zakladateli dostává hrad jméno Vitoraz (Weitra), a tak také se zve území spravované tímto knížetem. Po přijetí křesťanství však celá oblast postupně vstupuje pod církevní nadvládu řezenských biskupů,kteří uplatňují tu i nároky další - světské. V století XI. v poněmčování vitorazského obyvatelstva rozhodujícím se stal knížecí rod Kuenringů. Po pádu Jindřicha I. z Kuenringů, pomáhajícího českému králi Přemyslu Otakarovi II. proti jeho soku Rudolfovi Habsburskému v poněmčování pokračováno a po husitských válkách, v nichž Nové Hrady padly, dokončeno. Vitorazsko připojeno úplně vévodství rakouskému a jeho lenní svazek s korunou českou na delší dobu přerušen. Ještě však po dvakráte dostalo se Vitorazsko pod přímé panství české, ale jen nakrátko. Bylo to v letech za vlády Jana Lucemburského a v letech za panování Jiřího z Poděbrad. Teprve mír Saint Germainský 2. VII. r po ukončení světového zápasu dovedl zčásti napravit křivdy národu v tomto území po staletí páchané a k osvobozenému státu připojena menší, přes sto km2 měřící a chudší část bývalého rozlehlého Vitorazska s městem Českými Velenicemi a s řadou obcí menších, z těchto vyniká pak Rapšach velikostí a počtem obyvatelstva. Jak je možno, že se Rapšašsko mohlo udržet před šířící se germanizací? Udrželo se nepřístupností a chudobou. AŽ BUDEŠ CHTÍT, BOŽE, TRESTAT SVOJE LIDI, POŠLI SEM JE DĚLAT A NECH JIM JEN, CO SKLIDÍ Tolik obecní kronika. Citové zabarvení charakterizuje dobu po připojení Vitorazska k ČSR, ne všechny historické údaje jsou zcela správné. Zatímco před II. světovou válkou měla obec téměř obyvatel, jako farnost s přilehlými osadami dokonce přes duší, v současné době se počet obyvatelstva pohybuje kolem 550ti stálých obyvatel. Tento drastický úbytek není způsoben jen postupným vylidňováním venkova, ale dvěmi vlnami násilného vystěhování. První proběhla těsně po válce, v červnu roku 1945, kdy bylo z obce odsunuto téměř 900 německy smýšlejících obyvatel. Je s podivem, že jich nebylo více vázanost na Rakousko z hlediska pracovního a z hlediska příbuzenských vztahů byla v té době více než osmdesátiprocentní. Druhá vlna, která definitivně přerušila rozvoj obce, následovala čtyři roky po komunistickém převratu, v roce Tehdy bylo z Rapšachu z politických důvodů (ochrana státních hranic) vystěhováno kromě šesti rodin všechno původní obyvatelstvo. Z této rány se obec vlastně již nikdy nevzpamatovala

12 Rapšach byl postupně dosídlen lidmi z Moravy a Slovenska, mezi kterými bylo velké množství Maďarů a Romů. V roce 1985 byla obec převedena pod MNV v Suchdole nad Lužnicí, což nijak neprospělo atmosféře v obci. Po revoluci se Rapšach opět osamostatnil a skončilo i katastrofické střídání obyvatelstva, kdy se v průběhu jednoho roku osazenstvo vsi vyměnilo téměř z jedné třetiny. V současné době má obec podle posledního sčítání obyvatel kolem 540 trvale bydlících; leží bohužel zcela mimo jakoukoli oblast turistického i obchodního ruchu. 4.2 Základní charakteristika školy Základní škola v Rapšachu je v roce 2011/2012 sedmitřídní, spojen je a ročník. Průměrný počet žáků ve třídě je 16,6. Ve škole je klidná pracovní atmosféra, i přes problémy s nemocností a zástupy za studující kolegyně pracuje škola pravidelně a bez výkyvů. Vztahy mezi žáky a učiteli jsou přirozené, oboustranně otevřené. Postupně se daří vyučovat zajímavěji, pro žáky přitažlivěji, s využitím nové techniky (video, DVD, počítače, interaktivní tabule). Škola se stává pro mnoho žáků nejen vzdělávací institucí, ale i místem, kde se dá podnikat spousta zajímavých věcí. Zlepšila se i informovanost rodičů o akcích školy. Největším problémem je přetrvávající nezájem části žáků a jejich rodičů o vzdělávání. Slabá odezva rodičů na práci školy se projevila i v ukončení práce Rady školy, která dokonala" právě na nezájmu rodičů a nyní funguje čistě formálně, zřízena ze zákona. Rodiče nevyužívají možnosti navštívit školu a daného vyučujícího po předchozí domluvě kdykoli. Přímou úměrou s růstem uvědomování si vlastních práv žáků se však u nich nezvyšuje vědomí vlastních povinností a respektování práv ostatních. Zvyšuje se míra nepořádku, který po dětech zůstává (např. po velké přestávce), četnější jsou i případy poškození či zničení věcí ať školních, nebo spolužáků. 4.3 Učitelský sbor V několika uplynulých letech se podařilo stabilizovat učitelský sbor, nekvalifikované kolegyně dokončily dálkové studium PF. Stabilizace učitelského sboru je ale v příštích letech ohrožena odchody několika starších kolegů do důchodu. Se získáváním nových, kvalifikovaných učitelů pro práci v malé vesnické škole máme z předchozích let již řadu velmi negativních zkušeností. 4.4 Vybavení školy Škola byla v uplynulých letech vybavena alespoň základním množstvím počítačů tak, aby byly využitelné i ve výuce. Postupně se zlepšuje pracovní prostředí učitelů. Byla vybudována půdní vestavba a škola rozšířena o 1 učebnu. Pro školní družinu bylo zakoupeno množství her a hraček, zlepšilo se prostředí družiny. Bylo zhruba dokončeno školní hřiště. Třídy se dovybavují novým nábytkem, na I. stupni bylo zrekonstruováno osvětlení tříd. Ve všech třídách kromě jedné byla vyměněna okna. Vázne drobná údržba školní budovy i úklid a údržba venkovních prostor školy. Nedaří se zajistit (finančně) dokončení výměny oken a opravu fasády školy, takže budova postupně chátrá. Školní hřiště nebylo dokončeno v celém rozsahu. Neproběhla výměna žákovského nábytku a skříní ve třídách

13 Pro realizaci ŠVP škole chybí: vybavení jazykové učebny vybavení druhé učebny ICT pro I. stupeň prostory pro uložení pomůcek prostor pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd možná úprava stávající tělocvičny? prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny) prostory pro nenáročné pohybové aktivity v průběhu vyučování a pro zájmovou činnost po vyučování studijní zóny pro aktivní využití volného času (další studium a sebevzdělávání žáků i učitelů) - knihovny a studovny, informační a komunikační centra 4.5 Ročníkové a celoškolní projekty Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: třídní (krátkodobé, celoroční - nejsou popsány v ŠVP) a celoškolní (taktéž krátkodobé i celoroční - v ŠVP jsou popsány pouze orientačně). Příprava, realizace, a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. 4.6 Školní parlament Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty. V posledních dvou letech ale práce školního parlamentu vázne. 4.7 Spolupráce s rodiči Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně mimo jiné na třídních schůzkách nebo konzultacích jednotlivých vyučujících. Od roku 2012/2013 budou mít možnost se prostřednictvím internetu pravidelně seznamovat s obsahem plánů výuky jednotlivých ročníků. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, toho není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout Školská rada Školská rada je zřízena, činnost však téměř nevyvíjí, a to ani činnost nutnou vyplývající ze zákona

14 5 Charakteristika školního vzdělávacího programu 5.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Škola má některá specifika a klade důraz na oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol a tím dochází k její profilaci: Škola je zaměřena na: práci s výpočetní a komunikační technikou kreativní školní i mimoškolní činnost klidné a přátelské prostředí nabídku volitelných předmětů nabídku zájmových kroužků Chceme: učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání; vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; chceme stejnou péči věnovat všem žákům; chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi); preferovat nejen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.; provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi. 5.2 Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu Jsou stanoveny v motivačním názvu našeho Školního vzdělávacího programu PA- PRSEK: POHODA A PŘÁTELSTVÍ Vytvořme spolu pohodové a přátelské prostředí! AKTIVITA A AKCEPTOVÁNÍ Buďme aktivní při učení, zábavě, sportu i komunikaci! Akceptujme (respektujme a přijímejme) odlišnosti v tradici, kultuře a jazyku různých národností! PRÁVA A POVINNOSTI Respektujme vzájemně svá práva a plňme své povinnosti! RADOST A RODINA Radujme se spolu z dosažených úspěchů a splněných cílů! Zapojme rodiče a veřejnost do našich aktivit, přeďme jim, co jsme se naučili i jak se bavíme! SAMOSTATNOST A SPOLUPRÁCE Naučme se pracovat samostatně a využívat svých schopností, naučme se poznat sami sebe a spoléhat na svá rozhodnutí a své výsledky!

15 Poznejme základy týmové spolupráce, naučme se poskytovat i přijímat pomoc! EMPATIE A EFEKTIVITA Naučme se vžít se do situací a pocitů druhých, uvědomme si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí! Využívejme efektivně svůj čas, je to to nejcennější, co máme! KOMUNIKACE A KREATIVITA Komunikujme spolu, jsme přece na jedné lodi! Naučme se kreativně (tvůrčím způsobem) řešit problémy a svou práci přizpůsobovat stále se měnícím podmínkám! 5.3 Klíčové kompetence 1. KOMPETENCE K UČENÍ Na úrovni základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 1.1. ZPŮSOBY, METODY A STRATEGIE UČENÍ Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení Používání metod a způsobů 1. období + 2. období Žák ví, že se lze učit různými způsoby, zkouší je využívat a má s nimi osobní zkušenost z různých úkolů 3. období Žák má zkušenosti s tím, jaké metody a způsoby učení jsou pro něj nejefektivnější, a vědomě je používá Optimální podmínky pro učení 1. období + 2. období Žák slušně požádá spolužáky v bezprostředním okolí, aby se ztišili, pokud potřebuje klid, respektuje, když stejný klid potřebují naopak oni. Potřebuje-li se poradit, dohodne se na podmínkách (místo, čas, doba trvání), pokud dotyčná osoba (spolužák, učitel, jiný dospělý) nechce či nemůže ihned

16 3. období Žák při učení eliminuje rušivé podněty a vytváří optimální podmínky pro vlastní učení Žák zvolí prostředí, které mu pro učení a zvládnutí úkolu nejlépe vyhovuje, a dále je přizpůsobuje svým potřebám Žák pozná, kdy je pro učení vhodné spolupracovat a komunikovat a kdy se naopak izolovat Plánování postupu učení 1. období + 2. období Žák odhadne zhruba časovou náročnost úkolu, dodržuje přestávky (nevyplňuje je doháněním zmeškané práce nebo domácích úkolů) a využívá je k tomu, aby si odpočinul 3. období Žák si naplánuje postup učení a časový výhled Žák dodržuje psychohygienu učení (pravidelně relaxuje, rozvrhne si čas tak, aby do procesu učení zahrnul i přestávky) Ovlivňování postupu výuky 1. období + 2. období Žák se nebojí zeptat, když něčemu nerozumí, nebo naopak upozornit učitele, pokud je pro něj probírané příliš triviální Žák žádá o vysvětlení nebo o konkrétní příklady a objasnění souvislostí s něčím, co je mu již povědomé, ptá se na možnosti získání širších vědomostí o tématu, které ho zaujalo, navrhuje alternativní zdroje informací o tématu, které je mu odjinud známé více než ostatním (např. z kroužku, doučování, TV,...) 3. období Žák ovlivňuje postup výuky a učení tak, aby pro něj byla výuka přínosná Výběr učební aktivity 1. období + 2. období Žák zná a má vlastní zkušenost s různými výukovými aktivitami (skupinová práce, individuální práce, projektové vyučování, experimentování, práce s internetem,...) Žák si vybírá i podle toho, co mu nejvíce vyhovuje (dle zájmu a osobnostních dispozic) 3. období Žák si vybírá učební aktivitu z nabídky a odůvodní svou volbu Žák si vybírá nejen podle svého zájmu, ale pro to, aby podporoval vlastní učení Vlastní postupy 1. období + 2. období Žák se nebojí podělit s ostatními nebo s učitelem o neobvyklé nápady a v případě nejistoty si tak ujasnit, zda má či nemá smysl se jimi zabývat 3. období Žák přemýšlí o vlastních originálních myšlenkách a postupech a nabízí jejich realizaci dle vlastního uvážení Popis činnosti 1. období + 2. období Žák popíše, jak pracoval na určitém úkolu, co ho bavilo, co se mu dařilo a proč a naopak, vysvětlí důvody svého rozhodování

17 Portfolio Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, Rapšach období + 2. období Žák si za pomoci učitele vytvoří složku svých materiálů a produktů, tzv. portfolio, kterým doloží a reflektuje svůj učební proces 3. období Žák si vytvoří složku svých materiálů a produktů, tzv. portfolio, kterým doloží a reflektuje svůj učební proces, a dokumentuje ho poznámkami či písemnou úvahou (zamyšlením se, reflexí nad svou prací) Překážky a problémy 1. období + 2. období Žák se nebojí přijít za učitelem a poradit se, jak by mohl své výsledky zlepšit Žák se nestydí chodit na doučování Žák nezlehčuje špatné hodnocení ze strany učitele, ale chápe je jako podnět k dalšímu učení 3. období Žák přezkoumává silné i slabé stránky svého učebního procesu, dokáže o nich diskutovat a takové rozhovory sám iniciuje Žák přijímá podporu, rady, zpětnou vazbu i kritiku a vytváří si plán dalšího zlepšování Práce s chybou 1. období + 2. období Žák svou práci kontroluje s cílem odhalit chyby, hledá jejich příčiny a cesty nápravy Žák chyby nevnímá jako selhání a ostudu, nevymlouvá se na falešné příčiny 3. období Žák identifikuje vlastní chybu, rozpoznává v ní příležitost k učení Žák hledá a nalézá způsoby její nápravy Žák změní nastoupenou cestu, pokud se přesvědčí o omylu nebo bezvýchodnosti Kritéria pro hodnocení práce 1. období + 2. období Žák si sám předem stanoví základní podmínky, za kterých bude jeho práce úspěšná (odevzdá úkol včas, dodrží předepsanou úpravu a rozsah, správně odpoví na zadanou otázku, v případě nejasností či různých možností dokáže správnost své odpovědi i postup obhájit), podle stejných kritérií porovná svůj výsledek s předchozím stavem 3. období Žák vytváří (či spoluvytváří) kritéria pro hodnocení své práce Žák je schopen ústního i písemného sebehodnocení (deníky, dotazníky sebehodnocení) a jeho aktualizace Žák rozpozná vlastní pokrok i stagnaci Sebekritika a realistický odhad 1. období + 2. období Žák porovnává své schopnosti se zadáním nebo kritérii Žák střízlivě hovoří o kvalitě své práce, neskrývá omyly a nevyhýbá se otevřenému přiznání chyb Žák se v případě nezvládnutí úkolu necítí zaskočen ani poškozen hodnocením učitele

18 Žák dokáže diskutovat o tom, zda by mohl se svým výkonem uspět (např. ve školní soutěži či olympiádě) 3. období Žák je přiměřeně sebekritický Žák realisticky odhadne, nakolik jeho vědomosti nebo dovednosti pro úkol dostačují Žák sám rozpozná, co konkrétně se ještě potřebuje naučit Žák formuluje otázky, kterými se zeptá na to, co neumí Žák pochybuje o vlastních myšlenkách a postupech, nevedou-li k dosažení úspěchu Žák v případě potřeby požádá o radu či o pomoc, doučování Úspěchy a neúspěchy 1. období + 2. období Žák odhaduje, co zvládne a co ne, pro co má a pro co nemá předpoklady, co mu jde samo od sebe a kde se musí hodně snažit Žák se nepovyšuje nad ostatní spolužáky kvůli svým úspěchům Žák nepropadá beznaději a nestraní se ostatních kvůli dílčímu neúspěchu Žák hovoří o úspěchu, aniž by se vychloubal 3. období Žák prokazuje dostatečné sebevědomí a sebeúctu - realisticky hodnotí své možnosti, nepřeceňuje ani nepodceňuje sebe sama, svou práci a své výsledky 1.2. INFORMACE Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě Aktivní vyhledávání zdrojů 1. období + 2. období Žák najde pomocí vyhledávače na internetu potřebné informace Žák si vyhledá a vypůjčí potřebnou knihu v knihovně Žák najde potřebné informace v tisku Žák používá jednoduchý informační systém knihovny Žák vypracuje jednoduchý úkol (referát) s využitím zadaného informačního zdroje Žák ví, že pro seznámení s cizími a neznámými pojmy v jakékoli oblasti života existují encyklopedie a slovníky Žák vyjmenuje a popíše ty, které případně sám vlastní (nebo jeho rodiče), vyhledává v nich výrazy Žák se orientuje v nesouvislém textu (neúplné věty, střídání textu a obrázků atd.) Žák čte údaje v jednoduše strukturované tabulce a v jednoduchém grafu 3. období Žák aktivně využívá různé zdroje informací (knihy, tisk, lidé, internet,...) a dokáže vyhodnotit a obhájit, který z použitých zdrojů je pro danou situaci (problém) nejefektivnější Žák dodržuje zásady bezpečné práce s informacemi Žák ovládá základní SW (textové a tabulkové editory, vyhledavače) Žák si vyhledává informace z encyklopedií, příruček, tabulek a grafů a dokáže je využít při řešení problémů

19 Posouzení kvality zdrojů 1. období + 2. období Žák se umí zeptat na názor informované osoby Žák ví o existenci a principech bulvárních médií 3. období Žák podle zkušeností a vědomostí posoudí věrohodnost a kvalitu zdrojů a informací Fakta a názory 1. období + 2. období Žák rozpozná prvky textu, které z určité informace dělají osobní názor (např. slova myslím, že, prý, údajně, říká se atp.) 3. období Žák odlišuje fakta od názorů a hodnocení Chápání informací 1. období + 2. období Žák po přečtení textu shrne jeho obsah, popř. zformuluje, kterým pasážím či výrazům nerozumí 3. období Žák chápe získané informace a dokáže je vysvětlit (formuluje hlavní myšlenku, vyjádří vlastními slovy obsah získaných informací) Třídění informací 1. období + 2. období Žák z jednoduchého textu či zdroje eliminuje podstatnou informaci, kterou potřebuje nebo která je po něm požadována Žák identifikuje logickou chybu Žák v jednoduchém textu doplní chybějící údaj po logické úvaze Žák na základě jednoduchého kritéria setřídí údaje obsažené v textu, tabulce či grafu 3. období Žák vybere důležité a podstatné informace pro běžný život vzhledem k cíli nebo ke stanoveným kritériím Žák na základě daných nebo samostatně utvořených kritérií utřídí, doplní, vyloučí, posoudí a vyhodnotí informace, výsledky pozorování či experimentu Pojmy a symboly 1. období + 2. období Žák rozumí některým termínům, znakům a symbolům běžně používaným v dopravních prostředcích, ve veřejných budovách, v jízdních řádech, v jednoduchých formulářích, v mapách Žák ovládá základní matematické symboly 3. období Žák rozumí pojmům a symbolům a správně je přiřazuje (mapy, matematické, fyzikální, přírodovědné symboly) Žák rozumí obrazovým materiálům, záznamům (mapy, grafy, tabulky,...)

20 Studijní čtení a výpisky 1. období + 2. období Žák vybere, zapíše (podtrhne) a reprodukuje hlavní nebo požadované informace z jednoduchého textu 3. období Žák zvládá základy studijního čtení, v rozsáhlém textu dokáže rozlišit podstatné body a eliminovat okrajové Žák samostatně zpracovává výpisky, reflexe, referáty, projekty Žák používá vlastní způsob pořizování výpisků, který mu vyhovuje 1.3. VYTVÁŘENÍ KOMPLEXNÍHO POHLEDU Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly. Žák uvádí věci do souvislostí. Žák propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy Informace v souvislostech 1. období + 2. období Žák formuluje, jaký význam má získaná informace pro běžný život, rozpomene se na podobné či odlišné informace z téže oblasti získané dříve, jinde a jinak Žák uvažuje o tom, jak spolu informace vzájemně souvisejí 3. období Žák získané informace chápe včetně souvislostí a dokáže je vysvětlit (formuluje hlavní myšlenku) Žák vyjádří vlastními slovy obsah získaných informací i jejich význam Související vědomosti 1. období + 2. období Žák při zadání úkolu nebo řešení problému uvažuje o tom, jaké informace bude potřebovat a jaké (získané v jiném předmětu nebo mimo školu) může využít 3. období Žák pohotově vyhodnotí situaci a aktivuje související vědomosti potřebné k řešení problému Pochopení zadání úkolu 1. období + 2. období Žák se seznámí se zadáním úkolu, v případě neporozumění žádá o vysvětlení, při práci mu jeho zaujetí nebrání pozorně se soustředit na učitele a spolužáky ve skupině, když navrhují nebo určují další postup práce Chápání pokynů 3. období Žák provádí úkoly podle verbálních a nonverbálních pokynů tam, kde to situace vyžaduje

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1.9.2005) POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Kritéria pro hodnocení žáků v jednotlivých předmětech

Kritéria pro hodnocení žáků v jednotlivých předmětech Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace tel.: 257 710 131, 257 711 241, e-mail: reditelna@skolavsenory.cz IČO 72052635, www.skolavsenory.cz Karla Majera 370, 252

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 Verze 1 z 1. 9. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 3. CHARAKTERISTIKA

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

1.1 Učební osnovy 2. stupeň

1.1 Učební osnovy 2. stupeň 1.1 Učební osnovy 2. stupeň 1.1.1 Český jazyk a literatura 1.1.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu český jazyk a literatura Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

4.9.15. Angličtina III

4.9.15. Angličtina III 4.9.15. Angličtina III Seminář je jednoletý, určený pro studenty čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je zvládnutí mluvených i písemných jazykových dovedností, v rámci

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka A Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení 1 Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, umí si Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Marta Rajmonová. Závěrečná práce kurzu DVPP

Marta Rajmonová. Závěrečná práce kurzu DVPP Marta Rajmonová Závěrečná práce kurzu DVPP v rámci projektu ESF Příprava učitelů pro tvorbu a realizaci školních vzdělávacích programů z přírodovědných předmětů v Ústeckém kraji Ústí nad Labem Květen 2007

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více

RVP pro gymnázia tvorba ŠVP. Jiří Tesař

RVP pro gymnázia tvorba ŠVP. Jiří Tesař RVP pro gymnázia tvorba ŠVP Jiří Tesař RVP základní pojmy Klíčové kompetence = základní pojem nikoli učivo Je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění

Více

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka):

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Telefon: E-mail: Zákonný zástupce (otec): Telefon: E-mail: Dětský lékař: Jiné údaje a upozornění:..............................................................................................................

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/5 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. I 1. stupeň V.3. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do 5. ročníku. Žáci mohou

Více

Předmět: seminář z matematiky

Předmět: seminář z matematiky Předmět: seminář z matematiky Charakteristika předmětu Seminář z matematiky Vyučovací předmět Seminář z matematiky je volitelným předmětem v 9. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 472 Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více