Základní škola a školní družina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a školní družina"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Základní škola a školní družina Verze z Platnost ŠVP je na dobu neurčitou.

2

3 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:... 8 MOTIVAČNÍ NÁZEV:... 8 PŘEDKLADATEL:... 8 ŘEDITEL ŠKOLY:... 8 ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY:... 8 KONTAKTY:... 8 IČO:... 8 IZO:... 8 REDIZO:... 8 ZŘIZOVATEL: MOTTO: PAPRSEK: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY HISTORIE OBCE A ŠKOLY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY UČITELSKÝ SBOR VYBAVENÍ ŠKOLY ROČNÍKOVÉ A CELOŠKOLNÍ PROJEKTY ŠKOLNÍ PARLAMENT SPOLUPRÁCE S RODIČI INFORMOVANOST RODIČŮ O PLÁNOVÁNÍ, PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLSKÁ RADA 13 5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POJETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU HLAVNÍ A DÍLČÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VEDOUCÍ K NAPLŇOVÁNÍ KK VNITŘNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V RAPŠACHU PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ MOBILŮ A DALŠÍCH DIGITÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ V ZŠ A MŠ V RAPŠACHU ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PÉČE O TALENTOVANÉ A MIMOŘÁDNĚ NADANÉ ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ A MŠ V RAPŠACHU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ V RAPŠACHU

4 ročník - dotace ---; volitelný (ŠD) VÝJEZDY DO ZAHRANIČÍ A SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI ZÁJMOVÉ KROUŽKY UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN I. STUPNĚ UČEBNÍ PLÁN II. STUPNĚ UČEBNÍ OSNOVY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ročník - dotace 7 + 2; povinný ročník - dotace 7 + 3; povinný ročník - dotace 7 + 1; povinný ročník - dotace 7; povinný ročník - dotace 7; povinný ročník - dotace 3+1; povinný ročník - dotace 4; povinný ročník - dotace 4; povinný ročník - dotace 4; povinný ANGLICKÝ JAZYK ročník - dotace 3; povinný ročník - dotace 3; povinný ročník - dotace 3; povinný ročník - dotace 3; povinný ročník - dotace 3; povinný ročník - dotace 3; povinný ročník - dotace 3; povinný MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA ročník - dotace 4; povinný ročník - dotace 4+1; povinný ročník - dotace 4+1; povinný ročník - dotace 4 +1; povinný ročník - dotace 4 +1; povinný ročník - dotace 3+1; povinný ročník - dotace 4; povinný ročník - dotace 4; povinný ročník - dotace 4+1; povinný INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný VLASTIVĚDA ročník - dotace 1,5; povinný ročník - dotace 1,5; povinný PŘÍRODOVĚDA ročník - dotace 1,5; povinný

5 ročník - dotace 1,5; povinný ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 3; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 3; povinný VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ročník - dotace 0+1; povinný ročník - dotace 1; povinný ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA ročník - dotace 1+1; povinný ročník - dotace 1+1; povinný ročník - dotace 1+1; povinný ročník - dotace 2; povinný CHEMIE ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný PŘÍRODOPIS ročník - dotace 1+1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1+1; povinný ročník - dotace 1; povinný ZEMĚPIS ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný VÝTVARNÁ VÝCHOVA ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 1; povinný ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný TĚLESNÁ VÝCHOVA ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný

6 ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 2; povinný ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 1; povinný ročník - dotace 2; povinný ročník - dotace 1; povinný DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK ročník - dotace 0+2; povinný ročník - dotace 0+2; povinný ročník - dotace 0+2; povinný VÝPOČETNÍ TECHNIKA ročník - dotace 0+1; povinný ročník - dotace 0+1; povinný ročník - dotace 0+1; povinný PRŮŘEZOVÁ TÉMATA JAK SAMOSTATNÝ PŘEDMĚT ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA ročník - dotace 0+1; povinný ročník - dotace 0+1; povinný OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ročník - dotace 0+1; povinný MEDIÁLNÍ VÝCHOVA ročník - dotace 0+1; povinný VOLITELNÉ KURZY DO ROKU 2013/2014 PO DOBU PRÁCE NA PROJEKTU REGIONÁLNÍ UČEBNICE HISTORIE REGIONU ročník - dotace 0+1; povinně volitelný PŘÍRODA REGIONU ročník - dotace 0+1; povinně volitelný PRAKTICKÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ročník - dotace 0+1; povinně volitelný ŠKOLNÍ PROJEKTY PŘÍRODOVĚDNÉ A TECHNICKÉ PROJEKTY ročník; povinný... Chyba! Záložka není definována Zikmundohraní ročník; povinný... Chyba! Záložka není definována ročník; povinný... Chyba! Záložka není definována ročník; povinný... Chyba! Záložka není definována. 8.2 OSTATNÍ PROJEKTY Dopravní výchova ročník; povinný ročník; povinný... Chyba! Záložka není definována ročník; povinný... Chyba! Záložka není definována Vánoční setkání ročník; povinný Velikonoční jarmark ročník; povinný Turistický závod ročník; povinný

7 9 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VNITŘNÍ PŘEDPIS O HODNOCENÍ ŽÁKŮ OBECNÉ ZÁSADY HODNOCENÍ A KLASIFIKACE V předmětech s převahou naukového zaměření Ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Klasifikace chování HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V předmětech s převahou naukového zaměření Ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení CELKOVÉ HODNOCENÍ HODNOCENÍ PRÁCE V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH HODNOCENÍ ŽÁKŮ, KTEŘÍ NEJSOU STÁTNÍMI OBČANY ČR SEBEHODNOCENÍ SLOVNÍ HODNOCENÍ POKUD SE POUŽÍVÁ KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ OPRAVNÁ ZKOUŠKA DODATEČNÁ ZKOUŠKA POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU UVOLNĚNÍ Z VÝUKY JEDNOTNÝ POSTUPU PŘI UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Z VYUČOVÁNÍ, PREVENCI A POSTIHU ZÁŠKOLÁCTVÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY OBLASTI AUTOEVALUACE CÍLE A KRITÉRIA AUTOEVALUACE NÁSTROJE AUTOEVALUACE ČASOVÉ ROZVRŽENÍ AUTOEVALUAČNÍCH ČINNOSTÍ NÁMĚTY KE KRITÉRIÍM HODNOCENÍ ŽÁKŮ NÁMĚTY NA ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO EVALUAČNÍ NÁSTROJE NA ÚROVNI ŠKOLY POZNÁMKY:

8 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu pro základní vzdělávání Motivační název: PAPRSEK Předkladatel: Základní škola v Rapšachu Rapšach 290 Ředitel školy: Mgr. Karel Snětina Zástupce ředitele školy: Mgr. Martin Kvapil - koordinátor ŠVP Kontakty: Telefon, fax: WWW: IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel: Obec Rapšach Rapšach 7 Mgr. Karel Snětina ředitel školy kulaté razítko školy - 8 -

9 2 MOTTO: Neznalost početních úkonů, základů gramatiky či psaní na počítači se sice později v zaměstnání pozná, ovšem navzdory letitým snahám zeje mezi školou a pozdějšími působišti žáků propast tak široká, že volání z té či oné strany zřídkakdy dosáhne druhého břehu. Pokud se zjistí, že bývalá žákyně Nováková neovládá psaní na počítači ani gramatiku a při výpočtu mezd se pravidelně plete až o 560% bylo by pošetilé přičítat tyto debakly škole, jež ji vzdělávala, protože bývalá žákyně Nováková může být a) zamilovaná, b) psychicky nevyvážená, c) těžko snáší přechod ze školy do života, dále může mít a) smůlu, b) neuspořádané rodinné poměry, c) chřipku. Příčin lze vymyslet daleko víc, a tak na rozdíl od zmetku továrního, který nemá ani rodinné poměry, ani chřipku, a který tudíž jednoznačně hlásá kolkolem neschopnost svého výrobce, zmetek didaktický ukrývá se za pláštík mnohotvárnosti světa. Proto by leckdo mohl usoudit z povrchního pohledu, že ve škole o nic nejde. Skutečnost však je taková, že jde, a to o všechno. Nevzdělanec překáží; víc než on překáží už jen kombinace nevzdělance s nevychovancem. Nemůžeme si je dovolit, chceme-li někam dospět. Nemůžeme je vzít mezi sebe, chceme-li se mít rádi. A za třetí: neměli bychom je v tom nechat, pokud je naděje na záchranu. Zdeněk Šmíd: Babinec - 9 -

10 3 PAPRSEK: OHODA a PŘÁTELSTVÍ Vytvořme spolu pohodové a přátelské prostředí! KTIVITA a AKCEPTOVÁ- NÍ Buďme aktivní při učení, zábavě, sportu i komunikaci! Akceptujme (respektujme a přijímejme) odlišnosti v tradici, kultuře a jazyku různých národností! RÁVA a POVINNOSTI Respektujme vzájemně svá práva a plňme své povinnosti! ADOST a RODINA Radujme se spolu z dosažených úspěchů a splněných cílů! Zapojme rodiče a veřejnost do našich aktivit, přeďme jim, co jsme se naučili i jak se bavíme! AMOSTATNOST a SPOLUPRÁCE Naučme se pracovat samostatně a využívat svých schopností, naučme se poznat sami sebe a spoléhat na svá rozhodnutí a své výsledky! Poznejme základy týmové spolupráce, naučme se poskytovat i přijímat pomoc! MPATIE a EFEKTIVITA Naučme se vžít se do situací a pocitů druhých, uvědomme si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí! Využívejme efektivně svůj čas, je to to nejcennější, co máme! OMUNIKACE a KREATIVITA Komunikujme spolu, jsme přece na jedné lodi! Naučme se kreativně (tvůrčím způsobem) řešit problémy a svou práci přizpůsobovat stále se měnícím podmínkám!

11 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4.1 Historie obce a školy Obec Rapšach leží na Třeboňsku, asi 4 km východně od Suchdola nad Lužnicí, těsně u hranic naší republiky s Rakouskem. Z kroniky obce Rapšach: Dle zápisů chovaných v archivu kláštera světelského obsadili Čechové tento kraj již v prvých stoletích po Kr. a zabrali v těchto částech Evropy i okolní širé kraje na jih až po řeku Dunaj. Do IX. století území toto bylo patrně součástí panství mocných Slavníkovců. Roku 827 však již zmiňují se dějiny o prvém knížeti, vzešlém z lidu v zdejším kraji žijícího - je to VITO- RAD, zakládající si pevnější hrad nad tokem Lužnice, chtěje tak svou samostatnost bezpečit. Po svém zakladateli dostává hrad jméno Vitoraz (Weitra), a tak také se zve území spravované tímto knížetem. Po přijetí křesťanství však celá oblast postupně vstupuje pod církevní nadvládu řezenských biskupů,kteří uplatňují tu i nároky další - světské. V století XI. v poněmčování vitorazského obyvatelstva rozhodujícím se stal knížecí rod Kuenringů. Po pádu Jindřicha I. z Kuenringů, pomáhajícího českému králi Přemyslu Otakarovi II. proti jeho soku Rudolfovi Habsburskému v poněmčování pokračováno a po husitských válkách, v nichž Nové Hrady padly, dokončeno. Vitorazsko připojeno úplně vévodství rakouskému a jeho lenní svazek s korunou českou na delší dobu přerušen. Ještě však po dvakráte dostalo se Vitorazsko pod přímé panství české, ale jen nakrátko. Bylo to v letech za vlády Jana Lucemburského a v letech za panování Jiřího z Poděbrad. Teprve mír Saint Germainský 2. VII. r po ukončení světového zápasu dovedl zčásti napravit křivdy národu v tomto území po staletí páchané a k osvobozenému státu připojena menší, přes sto km2 měřící a chudší část bývalého rozlehlého Vitorazska s městem Českými Velenicemi a s řadou obcí menších, z těchto vyniká pak Rapšach velikostí a počtem obyvatelstva. Jak je možno, že se Rapšašsko mohlo udržet před šířící se germanizací? Udrželo se nepřístupností a chudobou. AŽ BUDEŠ CHTÍT, BOŽE, TRESTAT SVOJE LIDI, POŠLI SEM JE DĚLAT A NECH JIM JEN, CO SKLIDÍ Tolik obecní kronika. Citové zabarvení charakterizuje dobu po připojení Vitorazska k ČSR, ne všechny historické údaje jsou zcela správné. Zatímco před II. světovou válkou měla obec téměř obyvatel, jako farnost s přilehlými osadami dokonce přes duší, v současné době se počet obyvatelstva pohybuje kolem 550ti stálých obyvatel. Tento drastický úbytek není způsoben jen postupným vylidňováním venkova, ale dvěmi vlnami násilného vystěhování. První proběhla těsně po válce, v červnu roku 1945, kdy bylo z obce odsunuto téměř 900 německy smýšlejících obyvatel. Je s podivem, že jich nebylo více vázanost na Rakousko z hlediska pracovního a z hlediska příbuzenských vztahů byla v té době více než osmdesátiprocentní. Druhá vlna, která definitivně přerušila rozvoj obce, následovala čtyři roky po komunistickém převratu, v roce Tehdy bylo z Rapšachu z politických důvodů (ochrana státních hranic) vystěhováno kromě šesti rodin všechno původní obyvatelstvo. Z této rány se obec vlastně již nikdy nevzpamatovala

12 Rapšach byl postupně dosídlen lidmi z Moravy a Slovenska, mezi kterými bylo velké množství Maďarů a Romů. V roce 1985 byla obec převedena pod MNV v Suchdole nad Lužnicí, což nijak neprospělo atmosféře v obci. Po revoluci se Rapšach opět osamostatnil a skončilo i katastrofické střídání obyvatelstva, kdy se v průběhu jednoho roku osazenstvo vsi vyměnilo téměř z jedné třetiny. V současné době má obec podle posledního sčítání obyvatel kolem 540 trvale bydlících; leží bohužel zcela mimo jakoukoli oblast turistického i obchodního ruchu. 4.2 Základní charakteristika školy Základní škola v Rapšachu je v roce 2011/2012 sedmitřídní, spojen je a ročník. Průměrný počet žáků ve třídě je 16,6. Ve škole je klidná pracovní atmosféra, i přes problémy s nemocností a zástupy za studující kolegyně pracuje škola pravidelně a bez výkyvů. Vztahy mezi žáky a učiteli jsou přirozené, oboustranně otevřené. Postupně se daří vyučovat zajímavěji, pro žáky přitažlivěji, s využitím nové techniky (video, DVD, počítače, interaktivní tabule). Škola se stává pro mnoho žáků nejen vzdělávací institucí, ale i místem, kde se dá podnikat spousta zajímavých věcí. Zlepšila se i informovanost rodičů o akcích školy. Největším problémem je přetrvávající nezájem části žáků a jejich rodičů o vzdělávání. Slabá odezva rodičů na práci školy se projevila i v ukončení práce Rady školy, která dokonala" právě na nezájmu rodičů a nyní funguje čistě formálně, zřízena ze zákona. Rodiče nevyužívají možnosti navštívit školu a daného vyučujícího po předchozí domluvě kdykoli. Přímou úměrou s růstem uvědomování si vlastních práv žáků se však u nich nezvyšuje vědomí vlastních povinností a respektování práv ostatních. Zvyšuje se míra nepořádku, který po dětech zůstává (např. po velké přestávce), četnější jsou i případy poškození či zničení věcí ať školních, nebo spolužáků. 4.3 Učitelský sbor V několika uplynulých letech se podařilo stabilizovat učitelský sbor, nekvalifikované kolegyně dokončily dálkové studium PF. Stabilizace učitelského sboru je ale v příštích letech ohrožena odchody několika starších kolegů do důchodu. Se získáváním nových, kvalifikovaných učitelů pro práci v malé vesnické škole máme z předchozích let již řadu velmi negativních zkušeností. 4.4 Vybavení školy Škola byla v uplynulých letech vybavena alespoň základním množstvím počítačů tak, aby byly využitelné i ve výuce. Postupně se zlepšuje pracovní prostředí učitelů. Byla vybudována půdní vestavba a škola rozšířena o 1 učebnu. Pro školní družinu bylo zakoupeno množství her a hraček, zlepšilo se prostředí družiny. Bylo zhruba dokončeno školní hřiště. Třídy se dovybavují novým nábytkem, na I. stupni bylo zrekonstruováno osvětlení tříd. Ve všech třídách kromě jedné byla vyměněna okna. Vázne drobná údržba školní budovy i úklid a údržba venkovních prostor školy. Nedaří se zajistit (finančně) dokončení výměny oken a opravu fasády školy, takže budova postupně chátrá. Školní hřiště nebylo dokončeno v celém rozsahu. Neproběhla výměna žákovského nábytku a skříní ve třídách

13 Pro realizaci ŠVP škole chybí: vybavení jazykové učebny vybavení druhé učebny ICT pro I. stupeň prostory pro uložení pomůcek prostor pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd možná úprava stávající tělocvičny? prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny) prostory pro nenáročné pohybové aktivity v průběhu vyučování a pro zájmovou činnost po vyučování studijní zóny pro aktivní využití volného času (další studium a sebevzdělávání žáků i učitelů) - knihovny a studovny, informační a komunikační centra 4.5 Ročníkové a celoškolní projekty Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: třídní (krátkodobé, celoroční - nejsou popsány v ŠVP) a celoškolní (taktéž krátkodobé i celoroční - v ŠVP jsou popsány pouze orientačně). Příprava, realizace, a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. 4.6 Školní parlament Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty. V posledních dvou letech ale práce školního parlamentu vázne. 4.7 Spolupráce s rodiči Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně mimo jiné na třídních schůzkách nebo konzultacích jednotlivých vyučujících. Od roku 2012/2013 budou mít možnost se prostřednictvím internetu pravidelně seznamovat s obsahem plánů výuky jednotlivých ročníků. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, toho není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout Školská rada Školská rada je zřízena, činnost však téměř nevyvíjí, a to ani činnost nutnou vyplývající ze zákona

14 5 Charakteristika školního vzdělávacího programu 5.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Škola má některá specifika a klade důraz na oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol a tím dochází k její profilaci: Škola je zaměřena na: práci s výpočetní a komunikační technikou kreativní školní i mimoškolní činnost klidné a přátelské prostředí nabídku volitelných předmětů nabídku zájmových kroužků Chceme: učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání; vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; chceme stejnou péči věnovat všem žákům; chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi); preferovat nejen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.; provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi. 5.2 Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu Jsou stanoveny v motivačním názvu našeho Školního vzdělávacího programu PA- PRSEK: POHODA A PŘÁTELSTVÍ Vytvořme spolu pohodové a přátelské prostředí! AKTIVITA A AKCEPTOVÁNÍ Buďme aktivní při učení, zábavě, sportu i komunikaci! Akceptujme (respektujme a přijímejme) odlišnosti v tradici, kultuře a jazyku různých národností! PRÁVA A POVINNOSTI Respektujme vzájemně svá práva a plňme své povinnosti! RADOST A RODINA Radujme se spolu z dosažených úspěchů a splněných cílů! Zapojme rodiče a veřejnost do našich aktivit, přeďme jim, co jsme se naučili i jak se bavíme! SAMOSTATNOST A SPOLUPRÁCE Naučme se pracovat samostatně a využívat svých schopností, naučme se poznat sami sebe a spoléhat na svá rozhodnutí a své výsledky!

15 Poznejme základy týmové spolupráce, naučme se poskytovat i přijímat pomoc! EMPATIE A EFEKTIVITA Naučme se vžít se do situací a pocitů druhých, uvědomme si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí! Využívejme efektivně svůj čas, je to to nejcennější, co máme! KOMUNIKACE A KREATIVITA Komunikujme spolu, jsme přece na jedné lodi! Naučme se kreativně (tvůrčím způsobem) řešit problémy a svou práci přizpůsobovat stále se měnícím podmínkám! 5.3 Klíčové kompetence 1. KOMPETENCE K UČENÍ Na úrovni základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 1.1. ZPŮSOBY, METODY A STRATEGIE UČENÍ Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení Používání metod a způsobů 1. období + 2. období Žák ví, že se lze učit různými způsoby, zkouší je využívat a má s nimi osobní zkušenost z různých úkolů 3. období Žák má zkušenosti s tím, jaké metody a způsoby učení jsou pro něj nejefektivnější, a vědomě je používá Optimální podmínky pro učení 1. období + 2. období Žák slušně požádá spolužáky v bezprostředním okolí, aby se ztišili, pokud potřebuje klid, respektuje, když stejný klid potřebují naopak oni. Potřebuje-li se poradit, dohodne se na podmínkách (místo, čas, doba trvání), pokud dotyčná osoba (spolužák, učitel, jiný dospělý) nechce či nemůže ihned

16 3. období Žák při učení eliminuje rušivé podněty a vytváří optimální podmínky pro vlastní učení Žák zvolí prostředí, které mu pro učení a zvládnutí úkolu nejlépe vyhovuje, a dále je přizpůsobuje svým potřebám Žák pozná, kdy je pro učení vhodné spolupracovat a komunikovat a kdy se naopak izolovat Plánování postupu učení 1. období + 2. období Žák odhadne zhruba časovou náročnost úkolu, dodržuje přestávky (nevyplňuje je doháněním zmeškané práce nebo domácích úkolů) a využívá je k tomu, aby si odpočinul 3. období Žák si naplánuje postup učení a časový výhled Žák dodržuje psychohygienu učení (pravidelně relaxuje, rozvrhne si čas tak, aby do procesu učení zahrnul i přestávky) Ovlivňování postupu výuky 1. období + 2. období Žák se nebojí zeptat, když něčemu nerozumí, nebo naopak upozornit učitele, pokud je pro něj probírané příliš triviální Žák žádá o vysvětlení nebo o konkrétní příklady a objasnění souvislostí s něčím, co je mu již povědomé, ptá se na možnosti získání širších vědomostí o tématu, které ho zaujalo, navrhuje alternativní zdroje informací o tématu, které je mu odjinud známé více než ostatním (např. z kroužku, doučování, TV,...) 3. období Žák ovlivňuje postup výuky a učení tak, aby pro něj byla výuka přínosná Výběr učební aktivity 1. období + 2. období Žák zná a má vlastní zkušenost s různými výukovými aktivitami (skupinová práce, individuální práce, projektové vyučování, experimentování, práce s internetem,...) Žák si vybírá i podle toho, co mu nejvíce vyhovuje (dle zájmu a osobnostních dispozic) 3. období Žák si vybírá učební aktivitu z nabídky a odůvodní svou volbu Žák si vybírá nejen podle svého zájmu, ale pro to, aby podporoval vlastní učení Vlastní postupy 1. období + 2. období Žák se nebojí podělit s ostatními nebo s učitelem o neobvyklé nápady a v případě nejistoty si tak ujasnit, zda má či nemá smysl se jimi zabývat 3. období Žák přemýšlí o vlastních originálních myšlenkách a postupech a nabízí jejich realizaci dle vlastního uvážení Popis činnosti 1. období + 2. období Žák popíše, jak pracoval na určitém úkolu, co ho bavilo, co se mu dařilo a proč a naopak, vysvětlí důvody svého rozhodování

17 Portfolio Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, Rapšach období + 2. období Žák si za pomoci učitele vytvoří složku svých materiálů a produktů, tzv. portfolio, kterým doloží a reflektuje svůj učební proces 3. období Žák si vytvoří složku svých materiálů a produktů, tzv. portfolio, kterým doloží a reflektuje svůj učební proces, a dokumentuje ho poznámkami či písemnou úvahou (zamyšlením se, reflexí nad svou prací) Překážky a problémy 1. období + 2. období Žák se nebojí přijít za učitelem a poradit se, jak by mohl své výsledky zlepšit Žák se nestydí chodit na doučování Žák nezlehčuje špatné hodnocení ze strany učitele, ale chápe je jako podnět k dalšímu učení 3. období Žák přezkoumává silné i slabé stránky svého učebního procesu, dokáže o nich diskutovat a takové rozhovory sám iniciuje Žák přijímá podporu, rady, zpětnou vazbu i kritiku a vytváří si plán dalšího zlepšování Práce s chybou 1. období + 2. období Žák svou práci kontroluje s cílem odhalit chyby, hledá jejich příčiny a cesty nápravy Žák chyby nevnímá jako selhání a ostudu, nevymlouvá se na falešné příčiny 3. období Žák identifikuje vlastní chybu, rozpoznává v ní příležitost k učení Žák hledá a nalézá způsoby její nápravy Žák změní nastoupenou cestu, pokud se přesvědčí o omylu nebo bezvýchodnosti Kritéria pro hodnocení práce 1. období + 2. období Žák si sám předem stanoví základní podmínky, za kterých bude jeho práce úspěšná (odevzdá úkol včas, dodrží předepsanou úpravu a rozsah, správně odpoví na zadanou otázku, v případě nejasností či různých možností dokáže správnost své odpovědi i postup obhájit), podle stejných kritérií porovná svůj výsledek s předchozím stavem 3. období Žák vytváří (či spoluvytváří) kritéria pro hodnocení své práce Žák je schopen ústního i písemného sebehodnocení (deníky, dotazníky sebehodnocení) a jeho aktualizace Žák rozpozná vlastní pokrok i stagnaci Sebekritika a realistický odhad 1. období + 2. období Žák porovnává své schopnosti se zadáním nebo kritérii Žák střízlivě hovoří o kvalitě své práce, neskrývá omyly a nevyhýbá se otevřenému přiznání chyb Žák se v případě nezvládnutí úkolu necítí zaskočen ani poškozen hodnocením učitele

18 Žák dokáže diskutovat o tom, zda by mohl se svým výkonem uspět (např. ve školní soutěži či olympiádě) 3. období Žák je přiměřeně sebekritický Žák realisticky odhadne, nakolik jeho vědomosti nebo dovednosti pro úkol dostačují Žák sám rozpozná, co konkrétně se ještě potřebuje naučit Žák formuluje otázky, kterými se zeptá na to, co neumí Žák pochybuje o vlastních myšlenkách a postupech, nevedou-li k dosažení úspěchu Žák v případě potřeby požádá o radu či o pomoc, doučování Úspěchy a neúspěchy 1. období + 2. období Žák odhaduje, co zvládne a co ne, pro co má a pro co nemá předpoklady, co mu jde samo od sebe a kde se musí hodně snažit Žák se nepovyšuje nad ostatní spolužáky kvůli svým úspěchům Žák nepropadá beznaději a nestraní se ostatních kvůli dílčímu neúspěchu Žák hovoří o úspěchu, aniž by se vychloubal 3. období Žák prokazuje dostatečné sebevědomí a sebeúctu - realisticky hodnotí své možnosti, nepřeceňuje ani nepodceňuje sebe sama, svou práci a své výsledky 1.2. INFORMACE Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě Aktivní vyhledávání zdrojů 1. období + 2. období Žák najde pomocí vyhledávače na internetu potřebné informace Žák si vyhledá a vypůjčí potřebnou knihu v knihovně Žák najde potřebné informace v tisku Žák používá jednoduchý informační systém knihovny Žák vypracuje jednoduchý úkol (referát) s využitím zadaného informačního zdroje Žák ví, že pro seznámení s cizími a neznámými pojmy v jakékoli oblasti života existují encyklopedie a slovníky Žák vyjmenuje a popíše ty, které případně sám vlastní (nebo jeho rodiče), vyhledává v nich výrazy Žák se orientuje v nesouvislém textu (neúplné věty, střídání textu a obrázků atd.) Žák čte údaje v jednoduše strukturované tabulce a v jednoduchém grafu 3. období Žák aktivně využívá různé zdroje informací (knihy, tisk, lidé, internet,...) a dokáže vyhodnotit a obhájit, který z použitých zdrojů je pro danou situaci (problém) nejefektivnější Žák dodržuje zásady bezpečné práce s informacemi Žák ovládá základní SW (textové a tabulkové editory, vyhledavače) Žák si vyhledává informace z encyklopedií, příruček, tabulek a grafů a dokáže je využít při řešení problémů

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola Proseč, okres Chrudim IČO: 75018772 Adresa školy: ZŠ Proseč IZO: 102 142

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

SPEKTRUM. Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk. školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

SPEKTRUM. Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk. školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk SPEKTRUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vydání druhé, od 1. září 2009-1 - Obsah I. Identifikační údaje 4 II. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2014 V Semilech 15.8.2014 razítko: Mgr. Karel

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

KUK komunikace - učení - kooperace

KUK komunikace - učení - kooperace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KUK komunikace - učení - kooperace ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE Předškolní 420/5, Praha Kunratice, 148 00 Tel.: 261097211, e-mail: skola@zskunratice.cz, web:

Více

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a vzdělávání žáků s LMP 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní a mateřská škola Stupno Stupno 62 4.verze upravena k 2.9.2013 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy a ŠVP 2. 1 Charakteristika školy..5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Škola = hra, radost, poznání

Škola = hra, radost, poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 385/2007 Škola = hra, radost, poznání s úpravami pro školní rok 2014/2015 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Historie

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu za poznáním Údaje o škole: Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice Adresa školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Název: Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení Jihlava 2012 (1.revize ŠVP z roku 2007) 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání název: 1.2. Předkladatel Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 upravená 3. verze (revidován ŠVP ZŠ-JAK-160/2010, úpravy stylistické,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE Tvořivá škola Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Chválenice Adresa

Více