METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA"

Transkript

1

2 METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA Publikace pr skupinu brů 69 Osbní a prvzní služby Tat publikace byla vytvřena a vydána v prjektu POSPOLU Pdpra splupráce škl a firem, který je realizván v rámci Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst. Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Více infrmací prjektu najdete na Autrský klektiv: Mgr. Světlana Vbrníkvá, Lucie Císařvá Editrka: Mgr. Helena Mitwallyvá 2 Návrh bálky: Rbin Durec Redakce: Lucie Šnajdrvá Jazykvá krektura: František Brž Vydal Nárdní ústav pr vzdělávání, šklské pradenské zařízení a zařízení pr další vzdělávání pedaggických pracvníků Weilva 1271/6, Praha 10, Druhé vydání Praha 2015 ISBN

3 OBSAH Předmluva... 4 Nvé trendy ve vlasvé a pleťvé ksmetice... 5 Názry zákazníků na služby kadeřníků... 8 Pžadavky zaměstnavatelů na abslventy Pžadavky zaměstnavatelů z phledu žáků Důležitst sutěží v dbře fungující škle Přílha

4 PŘEDMLUVA Obry služeb, kam se řadí i bry vzdělání zařazené d skupiny 69 Osbní a prvzní služby, předpkládají d svých abslventů nejen kmpetence dbrné, ale také sciální, které jim pmhu vytvřit si a udržet klientelu. Pr úspěšnu kariéru abslventů těcht brů je zásadní i jejich schpnst sebeprezentace a připravenst v blasti pdnikání, tedy eknmické znalsti a dvednsti. Obry jsu velmi nárčné z důvdu neustáléh přílivu nvých trendů, výrbků a služeb. Před učiteli stjí nelehký úkl vybavit buducí kadeřnice, kadeřníky i ksmetičky takvými znalstmi a dvednstmi, aby se výrazně zlepšila jejich šance uspět na trhu práce. 4 Publikace je určena učitelům středních škl skupiny brů 69 Osbní a prvzní služby, tedy brů kadeřník, ksmetické služby a vlasvá ksmetika. Je zaměřena na výuku nvých trendů a na t, jak se tyt trendy prmítají d pžadavků zaměstnavatelů na abslventy. Sučástí publikace je i dtazníkvé šetření zjišťující názry zákazníků a přinášející náměty, prč a jak bdbná šetření se žáky prvádět. Závěr publikace je věnván prezentaci škl a jejich žáků na veřejnsti, prtfliím a sutěžím. Publikace je dalším pmcníkem a vdítkem pr pedaggy, které jim může pmci při plnění jejich nelehkéh úklu. Helena Mitwallyvá

5 NOVÉ TRENDY VE VLASOVÉ A PLEŤOVÉ KOSMETICE Kadeřnické a ksmetické služby jsu bry, které se rzvíjejí velmi dynamicky. Oba přicházejí stále s nvými technlgiemi, materiály, reagují na módní trendy, které zárveň pmáhají utvářet. Firmy, zabývající se vývjem a výrbu přípravků vlasvé a pleťvé ksmetiky, neustále přinášejí na trh nvinky. V bru kadeřnických služeb se tyt přípravky rzdělují pdle funkce na regenerační, fixační a ke každdenní péči. K fixaci jsu určeny gely, tužidla, laky, vsky, gumy, hlíny a leje. Nvinku pr každdenní péči jsu přípravky prti krepatění vlasů, pr hladkst vln, tekuté krystaly, prdukty s UV filtrem chránící vlasy před pškzením vlivem slunečníh záření, přípravky pr udržení uměléh pigmentu ve vlasech a pr chranu vlasů před teplem. Regenerační přípravky jsu určené k pvrchvé i hlubkvé regeneraci, např. dvufázvý bezplachvací, brazilský keratin apd. Nejvíce nvinek se bjevuje v blasti barvení, melírvání neb dbarvvání vlasů. Nvé druhy barev vlas nejen barví d mnha různých barevných dstínů, ale mají za úkl zachvat i přes chemické zpracvání přirzené fyzikální vlastnsti vlasů, zvýraznit jejich lesk a kvalitu. 5 Krmě th se nvé trendy prsazují i v blasti technlgií. Kadeřnické a ksmetické firmy přinášejí nvé technlgické pstupy, pmůcky a nářadí. Špičkví kadeřníci se snaží využívat ve své práci nvé pstupy střihů, úpravy vlasů a vusů, invativní způsby barvení, dbarvvání a melírvání. Mnh nvých nápadů vzniká v blasti nárčné účesvé tvrby kreativní vytváření splečenských, svatebních, extravagantních a sutěžních účesů. Některé typy účesů jsu ppulární i něklik let, mění se však způsby jejich zpracvání a styling. V pslední dbě řada salónů rzšířila nabídku služeb prdlužvání a zahušťvání vlasů, kdy se k vlastním vlasům zákazníka připevňují další přírdní vlasy. Na trhu se bjevují i nvé přípravky na pdpru růstu vlasů a prti jejich vypadávání, které je mezi zákazníky velký zájem. Kadeřníci mají k dispzici řadu nvých pmůcek a nářadí k prvádění kadeřnických úknů (např. různé typy natáček, pdlžek a spnek pr nárčnu účesvu tvrbu, nvé typy nůžek, inizační kartáče s antinábjem prti elektrizvání vlasů, hřebeny dburávající antistatický nábj a šetrně rzčesávající vlasy). Renmvané firmy vyvíjejí nvé přístrje, např. klimazn urychlvač chemických prcesů na vlasech, elektrická ndulační železa různých tvarů s turmalínvým neb titanvým pvrchem, žehličky s ultrazvukvým a infračerveným zářením pr hlubkvu regeneraci vlasů, fény a žehličky na vlasy s inizérem.

6 Chce-li být kadeřník úspěšný, měl by neustále sledvat nvé styly účesů a trendy, které vlivňují nejen vlasví stylisté, ale také světví módní tvůrci. Nedílnu sučástí kadeřnických služeb jsu i pradenské služby využívající speciální pčítačvé prgramy, které umžní na základě ftgrafií navrhnut změnu účesu i barvy. Je vhdné využívat také přístrje, které hdntí kvalitu a strukturu vlasů, např. vlasvu kameru či nanmetr. Některé prgramy dvedu dpručit i dpvídající vlasvu ksmetiku. Nvé trendy se prjevují také v zařízení salónů včetně masážních mycích bxů, plhvacích křesel, kvalitníh světlení, dvětrání a mderních pdlahvých krytin, které svjí strukturu napmáhají k dlehčení klubníh systému kadeřníka. Také vývj pleťvé ksmetiky se velmi rychle rzvíjí. Krmě nvých ksmetických přípravků firmy nabízejí nvé technlgické pstupy pr šetření pleti bličeje a pkžky celéh těla, různé invazivní i neinvazivní pstupy zpmalující prces stárnutí, zdravující pkžku a ddávající tak tváři i tělu na přitažlivsti. 6 V psledních letech dchází v ksmetickém bru k prpjvání pznatků z ksmetiky, dermatlgie a genetiky. Cílem je vytvřit a nabídnut zákazníkům mderní prstředky a způsby jejich pužití, které služí k zdravení, mlazení a zkrášlení pkžky bličeje i celéh těla. Naprstu nvinku je pužití metdy peercing-rllervé mezterapie. Pdstata tét metdy spčívá v nanesení účinné látky (nejčastěji kyseliny hyalurnvé) na pkžku. Pté se na kůži přilží peercing-rllervý váleček, který je patřený různě dluhými mikrjehlicemi s variabilním zaknčením. Pvrchvě půsbící peercing-rller zasahuje rhvu vrstvu pkžky, usnadňuje průnik výživné látky d pleti a sučasně půsbí jak specifická masáž pdprující tvrbu klagenu. Revluci v dstranění vrásek a mlazení přináší mezterapie kmenvými buňkami, cž je mezterapie s využitím nantechlgie a výtažku z kmenvých buněk s růstvými faktry. V mnha ksmetických salónech se pužívají různé přístrje na šetření pleti i celéh těla, které se využívají v kžním lékařství (laser, lymfdrenážní přístrje aj.). O t důležitější je, aby se žáci bru ksmetické služby průběžně seznamvali s přístrji pužívanými pr ksmetické účely, a t přím na prvzvnách neb v rámci návštěv špičkvých ksmetických salónů. Nvé výrbky a technlgické pstupy se bjevují i v blasti ksmetických masáží, které se zaměřují nejen tradičně na bličej a deklt, ale i na ruce, hlavu a šíji. Ksmetické firmy zavádějí i netradiční frmy masáží, jak třeba masáž bličeje pmcí šampaňské masky, japnsku liftingvu masáž Kbid, indicku masáž hlavy atd. V psledních letech lze

7 zákazníkům nabídnut například masáže čkládvé, medvé, kávvé, rýžvé neb masáže pmcí speciální svíčky vyrbené ze sójvéh leje, včelíh vsku a přírdních lejů a mnh dalších metd. Významně se nvé módní trendy prjevují v blasti líčení a dekrativní ksmetiky. Způsby líčení a pužívání dekrativní ksmetiky jsu vlivňvány módu, filmvým uměním, sbnstmi vizážistů aj. Dekrativní líčení stále vychází ze základní typlgie pdle čtyř rčních bdbí. Buducí ksmetičky se ve šklách i na speciálních kurzech učí zásady prfesinálníh nanášení make-upu a krekce nedstatků pleti a tvaru bličeje. Vyhledávané jsu kurzy na téma večerníh, slavnstníh a svatebníh líčení. Velký zájem mezi klientkami salónů je barvení a permanentní zahušťvání a prdlužvání řas. Firmy rvněž nabízejí různé nvinky pr depilaci nebli dstranění chlupků celéh těla různými přístrji a druhy vsků, neb např. cukrvu pastu. Ksmetické salóny se snaží pskytvat svým zákazníkům také relaxaci, navzvat pcit klidu, zbavvat je stresu. Jednu z mnha nvinek v tmt směru jsu např. nahřívané bylinné plštářky půsbící prti stresu a blestem. Stálé blibě se těší armalampy a vnné leje. 7 Většina ksmetických salónů se nezaměřuje jen na pskytvání ksmetických služeb, ale nabízí další suvisející služby, např. různé druhy masáží, manikúru a nehtvu mdeláž neb pedikúru. Neustále se také mění předpisy, které zvyšují a zpřísňují pžadavky na hygienu a bezpečnst. Prt je nutné, aby si žáci tyt nvé změny svjili a v buducí praxi je naplňvali a ddržvali.

8 NÁZORY ZÁKAZNÍKŮ NA SLUŽBY KADEŘNÍKŮ V rámci tvrby tét publikace jsme plžili něklik tázek ženám ve svém klí. Respndentky pcházely z Prahy a Středčeskéh kraje. Zajímal nás například, zda dtazvané využívají pravidelně služeb prfesinálních kadeřníků. Celých 70 % má svéh stáléh kadeřníka. Téměř 15 % sb navštěvuje vždy stejný kadeřnický salón, bez hledu na t, který ze zaměstnanců je právě přítmen, a téměř 15 % respndentek žádných služeb nevyužívá. Zajímavé je i sledvat frekvenci návštěv kadeřníků. Většina zákaznic (41 %) navštěvuje kadeřnici jedenkrát za čtvrt rku, 10,3 % jedenkrát za měsíc. Jedenkrát za plletí navštěvuje kadeřnictví 12,8 % dtazvaných. Jednu rčně, stejně jak častěji než jednu za měsíc, chdí ke kadeřnici jen 2,6 % dtázaných. Pměrně významné prcent (15,4 %) vykazuje jiný interval, mhu zde být zahrnuty i zákaznice, které služby nevyužívají vůbec. 8 Většina dtázaných (76,3 %) uvádí, že výše platby má vliv na využití kadeřnických služeb. 26,3 % zákaznic tvrdí, že cena na využití služeb vliv nemá. Za služby platí zákaznice nejčastěji Kč (40 %), Kč platí 25 % zákaznic, Kč zaplatí 17,5 %, více než Kč platí 12,5 % zákaznic. 2,5 % zákaznic se zařadil d skupiny statní, tedy za služby nejspíše neplatí neb platí méně než 200 Kč. C vedle ceny za službu vlivňuje výběr kadeřnic a c pvažují zákaznice za důležité? Jedná se především : dbrnst služby, prfesinalitu, jednání se zákazníky, vybavení pracviště a kvalitu pužívaných přípravků a nástrjů, umístění prvzvny, tevírací dbu, dpručení. Respndentky dtazníkvéh šetření se vyjadřvaly i k dvednstem, které pvažují u kadeřnic za důležité, aby byly s jejich službami spkjené. Nejčastěji uváděly: vystižení stylu, střih, správnu radu, znalst aktuálních trendů, dvednst prvedení mderních střihů, zkušenst,

9 pečlivé a prfesinální prvedení účesu, znalst a schpnst udělat účesy pr různé příležitsti, ddržení dhdnutéh řešení při stříhání a tvrbě účesu, ddržvání technlgických pstupů vzhledem k mžnsti pničení vlasů či zdravtních kmplikací při barvení, dbarvvání, sušení vlasů atd., ddržvání hygieny a bezpečnsti. Osbnstní předpklady a chvání, které zákaznice pvažují u svých kadeřníků za důležité pr výkn pvlání: 9 chta, laskavst, vstřícnst, dbrý vkus, schpnst pradit, kmunikativnst, kreativita, šikvnst, schpnst nasluchat a také schpnst mlčet, zájem učit se nvé věci, talent a zručnst, pzitivní vztah k lidem, příjemné a slušné vystupvání. Shrnuli jsme i t, c lidem u kadeřnic vadí: neschpnst pradit, nerzhdnst, upvídanst, netaktní jednání, malá časvá flexibilita, tahání za vlasy, dluhé nehty a škrábání při mytí hlavy, nepřádek na pracvním místě a v prvzvně,

10 rutinní stříhání bez zhlednění pžadavků a vzhledu, velké mnžství pzvaných zákaznic, dluhé čekání na dknčení úknů. Pvažujeme za zajímavé a ptřebné, aby se buducí kadeřnice seznámily s tím, jaká čekávání mají jejich zákazníci. Dpručujeme prt v rámci výuky infrmačních technlgií, např. s využitím služby Ggle, naučit žákyně připravit bdbné šetření, zadat je respndentům ve svém klí a výsledky vyhdntit v rámci třídy. Získané pznatky pak mhu žákyně prdiskutvat pd vedením učitelů dbrných předmětů neb dbrnéh výcviku. Jak příklad uvádíme v přílze náš dtazník, z něhž jsme čerpali pznatky pr výše uvedenu ukázku názrů zákazníků. Vyplnění dtazníku zabere zhruba 5 minut času, ale pskytne nám cenné infrmace. 10

11 POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ NA ABSOLVENTY Abslventi brů vzdělání kadeřník, ksmetické služby a vlasvá ksmetika se mhu uplatnit na trhu práce buď jak zaměstnanci, neb jak pdnikatelé. SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ V OBORU Část abslventů, kteří si dkážu zajistit ptřebné mnžství finančních prstředků a vyřídí si ptřebné dkumenty (živnstenský list aj.), si tevře vlastní kadeřnický neb ksmetický salón. Zvláštní frmu pdnikání je také prnájem kadeřnickéh křesla neb ksmetickéh lehátka v některém salónu. Aby však byl nájemce vůči prnajímateli schpen svým závazkům dstát, měl by mít vytvřenu stálu klientelu. Právě vyské náklady na splácení prnájmu a na nákup materiálu drazují mnhé začínající kadeřníky i ksmetičky d tét frmy vstupu d prfesníh živta. 11 V bu případech je nutné, aby škla rzvíjela nejen dbrné znalsti a dvednsti, ale aby také vedla žáky k pdnikavsti a k eknmickému myšlení. Využívat k tmu lze různé žákvské prjekty a fiktivní firmy. Většina abslventů však těsně p uknčení studia nemá nezbytné finance, prstry a ani ptřebné sbnstní předpklady, aby začala sukrmě pdnikat. Abslventi se zpravidla uplatňují v týmech kadeřnických firem a salónů, kde pracují na pzici zaměstnanců. POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ Než se majitel salónu rzhdne zaměstnat nvéh pracvníka, pzve jej k phvru, během kteréh zjišťuje jeh předpklady, vztah a mtivaci k práci. Uchazeč většinu předvádí své dvednsti na přivedených mdelech. Za důležitu dbrnu kmpetenci je pvažvána kvalita a preciznst prváděných kadeřnických neb ksmetických úknů, ddržvání technlgických pstupů. Nezbytné jsu i sbnstní předpklady pr práci ve službách. U abslventů těcht brů je žáducí, aby měli zkušensti s pužíváním přípravků minimálně dvu firem vlasvé neb pleťvé ksmetiky a dkázali s nimi pracvat na prfesinální úrvni. Důležitým předpkladem je ddržvání hygieny, bezpečnsti a chrany zdraví při práci. Zaměstnavatelé se zajímají i dsažené studijní výsledky uchazečů, především v dbrných předmětech a v dbrném výcviku. Dbré studijní výsledky pskytují jistu záruku th, že i v pracvním prcesu bude zaměstnanec usilvat c nejvyšší kvalitu

12 dváděné práce. Někteří žáci si však bhužel během studia tut skutečnst neuvědmují a stále u nich přetrvává djem, že pstačuje být vlastníkem výučníh listu či maturitníh vysvědčení bez hledu na výsledky. Abslventi by si měli uvědmit, že pr svu praxi budu ptřebvat určité matematické a eknmické znalsti. Jsu pr ně zásadní nejen při vystavvání účtenky, ale i při vyřizvání firemní eknmické agendy prnájem prstr, splácení úvěru či půjčky, nákup zařízení a vybavení prvzvny, nákup a sptřeba materiálu, daně, dvádění sciálníh a zdravtníh pjištění atd. V tmt směru jsu lépe připraveni abslventi nástavbvéh studia vlasvé ksmetiky, kde se vyučují základy pdnikání a účetnictví. V bru kadeřník je sice zařazen předmět eknmika, avšak výuka pskytuje žákům jen základní eknmické znalsti. Výuka eknmiky a základů pdnikání se rvněž vyučuje v bru ksmetické služby. Důležité je také umět využívat prstředky infrmačních a kmunikačních technlgií jak zdrj dbrných infrmací, vedení evidence a dkumentace i vlastní prezentace na internetu. 12 Nesprnu výhdu abslventů se v sučasné dbě stává znalst cizích jazyků. Pr zaměstnání u zahraniční kadeřnické či ksmetické firmy je znalst minimálně jednh světvéh jazyka nezbytná. OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY Základem úspěchu jsu kmunikační schpnsti a dvednsti, především úrveň a funkčnst mluvenéh prjevu. Ve vztahu uchazeče a zaměstnavatele tyt kmunikační schpnsti abslventvi pmáhají se prsadit. Kultivvaná kmunikace a splečenské chvání napmáhají k získávání nvých a udržení stálých zákazníků. S kmunikačními schpnstmi suvisí čtení a przumění pracvním instrukcím, cž je nezbytně nutné např. pr ddržení správnéh technlgickéh pstupu či návdu výrbce vlasvé a pleťvé ksmetiky (slžení výrbku, pstup nanášení, dba půsbení aj.). Od svých buducích zaměstnanců zaměstnavatelé dále vyžadují adaptabilitu a flexibilitu, tj. schpnst přizpůsbení měnícím se pracvním pdmínkám a pžadavkům klientů. V prvzvnách s více zaměstnanci se vyžaduje také schpnst týmvé splupráce.

13 POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ Z POHLEDU ŽÁKŮ V průběhu dubna a května šklníh rku jsme pžádali žáky závěrečných rčníků a učitele dbrných předmětů a dbrnéh výcviku brů kadeřník a ksmetické služby na naší škle, aby prdiskutvali výše uvedené pžadavky zaměstnavatelů na abslventy brů a snažili se nalézt případné další pžadavky. Pdle žáků preferují zaměstnavatelé u zaměstnanců následující kmpetence: reprezentativní vzhled, sledvání nvých trendů v bru, maximální nasazení v bru, pečlivst, dpvědnst za kvalitu, diskrétnst, nepskytvání infrmací klientech nikmu dalšímu, empatii vcítění se d zákazníka, respektvání jeh sbnsti, asertivitu. 13 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S FIRMAMI A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ Na uplatnění abslventů na trhu práce má velmi příznivý vliv splupráce středních dbrných škl a učilišť a firmami pdnikajícími v brech. V psledních dvu desetiletích se v bru vlasvé a pleťvé ksmetiky na českém trhu bjevil mnh nvých, především zahraničních firem, které mají zájem splupracvat se šklami. Nabízejí jim své výrbky za zvýhdněné ceny, přádají pr žáky a učitele zdarma dbrná šklení, snaží se vychvat si ze žáků škl buducí dběratele svých prduktů. V případě ptřeby samy vyhledávají mezi šikvnými žáky své buducí zaměstnance. Některé firmy se rvněž účastní závěrečných zkušek a různých předváděcích a prpagačních akcí přádaných šklami (sutěží, kadeřnických a ksmetických přehlídek, veletrhů vzdělávání aj.) a zde slvují vytipvané žáky, kteří by se mhli stát jejich příštími zaměstnanci. PORTFOLIA Mderním způsbem prezentace buducích kadeřníků a ksmetiček jsu prtflia. Prtfli znamená v půvdním významu desky na spisy neb listiny, v užším slva smyslu pak skladbu různých aktivit. Jde vlastně prfesní živtpis, v němž si jeh majitel shrmažďuje výsledky své práce, předvádí svu kreativitu a vše, c je charakteristické pr jeh prezentaci. D prfesníh prtflia patří ftgrafie s ppisky, diplmy, certifikační

14 listy, různá cenění, výstřižky z časpisů a veškeré úspěchy žáka. Každé prtfli je riginál. Tent termín se ve šklním prstředí, zvláště v suvislsti s hdncením žáků, pužívá d 90. let 20. stletí. V zahraničních šklách jsu prtflia velmi rzšířená, u nás jde však stále spíše výjimky. Je velmi důležité vysvětlit žákům, c prtfli je, jak se skládá, c má bsahvat, jak bude hdncen a c jim d buducnsti přinese. Prtflia vznikají p celu dbu studia a žáci je průběžně předkládají svým učitelům. Ti je nehdntí známku, ale splečně prbírají drbné nedstatky a především radí, jak v prezentaci žákvských dvednstí pkračvat. Abslventi svá prtflia mhu předlžit u závěrečné zkušky, nejdůležitější je však pužít je k prezentaci před buducím zaměstnavatelem. Z úrvně prtflií majitelé salónů pznají nejen t, jak žáci zvládají svu prfesi, ale také zda mají dbrý vkus, umělecké cítění a smysl pr kreativitu. 14

15 DŮLEŽITOST SOUTĚŽÍ V DOBŘE FUNGUJÍCÍ ŠKOLE Odbrné šklství stále ještě prchází vleklu krizí způsbenu nedstatkem finančních prstředků pr tent resrt, ale i nezájmem žáků puštějících základní škly řemeslné bry, které se jim zdají být mál atraktivní. Jednu z mžnstí, jak zviditelnit práci jedntlivých brů, jsu i sutěže žáků v dbrných dvednstech. Příznivě také mtivují přípravu žáků na buducí pvlání a jejich uplatnění na trhu práce. Jsu mtivačním činitelem i pr učitele dbrnéh výcviku či dbrné praxe, prtže výsledky jejich výchvně vzdělávacíh půsbení jsu zde knfrntvány s výsledky práce jiných škl. Hlavním cílem těcht sutěží je zvyšvání úrvně řemeslných dvednstí a veřejná prpagace brů. Přispívají ke zvyšvání prestiže řemeslné práce a pdprují zájem mládeže předváděné učební bry. Sutěže v dbrných dvednstech jsu jedním z mála sučasných prjektů šklství určených k prezentaci manuální zručnsti a atraktivity tradičních řemesel. Uspět v sutěži je prestižní záležitstí nejen žáků a pedaggů, ale především jedntlivých škl. Lze se tm přesvědčit i na většině šklních internetvých stránek. 15 Sutěže, přehlídky a praktické závěrečné zkušky jsu jednu z příležitstí, jak přivést buducí zaměstnavatele d škl a pmci abslventům najít uplatnění na trhu práce. Obr. č. 1: Veletrh vzdělávání reklamní a infrmační stánek naší škly Ftgrafie: Mgr. Světlana Vbrníkvá.

16 Další brázek je z akce naší škly, kteru přádáme pr veřejnst ve splupráci se sciálními partnery Muzeem města Ústí n. L., Salónem Nblesse Paris v Ústí n. L. a Střední šklu bchdu, řemesel a služeb Ústí n. L. Akce byla nazvána Valentýn v muzeu a prběhla Obr. č. 2: Valentýn v muzeu 16 Ftgrafie: Lucie Císařvá

17 Obr. č. 3 4: Práce v kadeřnické prvzvně 17 Ftgrafie: Mgr. Světlana Vbrníkvá

18 PŘÍLOHA DOTAZNÍK KE ZJIŠTĚNÍ POŽADAVKŮ NA OSOBNÍ SLUŽBY Využíváte služeb prfesinálních kadeřnic? an, mám svu stálu kadeřnici an, navštěvuji stejný saln (bez hledu na knkrétní kadeřnici) služeb nevyužívám Jak čast bvykle kadeřnictví navštěvujete? 18 častěji než jednu měsíčně 1 x měsíčně 1 x za dva měsíce 1 x za čtvrt rku 1 x plletně 1 x rčně Jiné: Má vliv na využití služby kadeřnice výše platby za služby? an ne Klik krun za bvyklé služby platíte? Kč Kč Kč Kč více než 1500 Kč Jiné: C pvažujete za důležité? C vlivní výběr Vaší kadeřnice?

19 Vadí vám něc pdstatnéh neb i zdánlivě nepdstatnéh v rámci pskytvané služby? Jaké dvednsti by měla kadeřnice mít, abyste byl/a spkjený/á? Jaké vlastnsti a sbnstní předpklady pvažujete pr tt pvlání za důležité? 19

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Více informací o projektu najdete na www.projektpospolu.cz. Autorský kolektiv: Mgr. Světlana Voborníková, Lucie Císařová

Více informací o projektu najdete na www.projektpospolu.cz. Autorský kolektiv: Mgr. Světlana Voborníková, Lucie Císařová Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu Ktervská 85, 326 00 Plzeň Akreditace vzdělávacíh prgramu ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH Obr vzdělání: 26-41-N/.. Elektrtechnika 2 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje Vyšší dbrné škly... 3 Prfil

Více