METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA"

Transkript

1

2 METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA Publikace pr skupinu brů 69 Osbní a prvzní služby Tat publikace byla vytvřena a vydána v prjektu POSPOLU Pdpra splupráce škl a firem, který je realizván v rámci Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst. Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Více infrmací prjektu najdete na Autrský klektiv: Mgr. Světlana Vbrníkvá, Lucie Císařvá Editrka: Mgr. Helena Mitwallyvá 2 Návrh bálky: Rbin Durec Redakce: Lucie Šnajdrvá Jazykvá krektura: František Brž Vydal Nárdní ústav pr vzdělávání, šklské pradenské zařízení a zařízení pr další vzdělávání pedaggických pracvníků Weilva 1271/6, Praha 10, Druhé vydání Praha 2015 ISBN

3 OBSAH Předmluva... 4 Nvé trendy ve vlasvé a pleťvé ksmetice... 5 Názry zákazníků na služby kadeřníků... 8 Pžadavky zaměstnavatelů na abslventy Pžadavky zaměstnavatelů z phledu žáků Důležitst sutěží v dbře fungující škle Přílha

4 PŘEDMLUVA Obry služeb, kam se řadí i bry vzdělání zařazené d skupiny 69 Osbní a prvzní služby, předpkládají d svých abslventů nejen kmpetence dbrné, ale také sciální, které jim pmhu vytvřit si a udržet klientelu. Pr úspěšnu kariéru abslventů těcht brů je zásadní i jejich schpnst sebeprezentace a připravenst v blasti pdnikání, tedy eknmické znalsti a dvednsti. Obry jsu velmi nárčné z důvdu neustáléh přílivu nvých trendů, výrbků a služeb. Před učiteli stjí nelehký úkl vybavit buducí kadeřnice, kadeřníky i ksmetičky takvými znalstmi a dvednstmi, aby se výrazně zlepšila jejich šance uspět na trhu práce. 4 Publikace je určena učitelům středních škl skupiny brů 69 Osbní a prvzní služby, tedy brů kadeřník, ksmetické služby a vlasvá ksmetika. Je zaměřena na výuku nvých trendů a na t, jak se tyt trendy prmítají d pžadavků zaměstnavatelů na abslventy. Sučástí publikace je i dtazníkvé šetření zjišťující názry zákazníků a přinášející náměty, prč a jak bdbná šetření se žáky prvádět. Závěr publikace je věnván prezentaci škl a jejich žáků na veřejnsti, prtfliím a sutěžím. Publikace je dalším pmcníkem a vdítkem pr pedaggy, které jim může pmci při plnění jejich nelehkéh úklu. Helena Mitwallyvá

5 NOVÉ TRENDY VE VLASOVÉ A PLEŤOVÉ KOSMETICE Kadeřnické a ksmetické služby jsu bry, které se rzvíjejí velmi dynamicky. Oba přicházejí stále s nvými technlgiemi, materiály, reagují na módní trendy, které zárveň pmáhají utvářet. Firmy, zabývající se vývjem a výrbu přípravků vlasvé a pleťvé ksmetiky, neustále přinášejí na trh nvinky. V bru kadeřnických služeb se tyt přípravky rzdělují pdle funkce na regenerační, fixační a ke každdenní péči. K fixaci jsu určeny gely, tužidla, laky, vsky, gumy, hlíny a leje. Nvinku pr každdenní péči jsu přípravky prti krepatění vlasů, pr hladkst vln, tekuté krystaly, prdukty s UV filtrem chránící vlasy před pškzením vlivem slunečníh záření, přípravky pr udržení uměléh pigmentu ve vlasech a pr chranu vlasů před teplem. Regenerační přípravky jsu určené k pvrchvé i hlubkvé regeneraci, např. dvufázvý bezplachvací, brazilský keratin apd. Nejvíce nvinek se bjevuje v blasti barvení, melírvání neb dbarvvání vlasů. Nvé druhy barev vlas nejen barví d mnha různých barevných dstínů, ale mají za úkl zachvat i přes chemické zpracvání přirzené fyzikální vlastnsti vlasů, zvýraznit jejich lesk a kvalitu. 5 Krmě th se nvé trendy prsazují i v blasti technlgií. Kadeřnické a ksmetické firmy přinášejí nvé technlgické pstupy, pmůcky a nářadí. Špičkví kadeřníci se snaží využívat ve své práci nvé pstupy střihů, úpravy vlasů a vusů, invativní způsby barvení, dbarvvání a melírvání. Mnh nvých nápadů vzniká v blasti nárčné účesvé tvrby kreativní vytváření splečenských, svatebních, extravagantních a sutěžních účesů. Některé typy účesů jsu ppulární i něklik let, mění se však způsby jejich zpracvání a styling. V pslední dbě řada salónů rzšířila nabídku služeb prdlužvání a zahušťvání vlasů, kdy se k vlastním vlasům zákazníka připevňují další přírdní vlasy. Na trhu se bjevují i nvé přípravky na pdpru růstu vlasů a prti jejich vypadávání, které je mezi zákazníky velký zájem. Kadeřníci mají k dispzici řadu nvých pmůcek a nářadí k prvádění kadeřnických úknů (např. různé typy natáček, pdlžek a spnek pr nárčnu účesvu tvrbu, nvé typy nůžek, inizační kartáče s antinábjem prti elektrizvání vlasů, hřebeny dburávající antistatický nábj a šetrně rzčesávající vlasy). Renmvané firmy vyvíjejí nvé přístrje, např. klimazn urychlvač chemických prcesů na vlasech, elektrická ndulační železa různých tvarů s turmalínvým neb titanvým pvrchem, žehličky s ultrazvukvým a infračerveným zářením pr hlubkvu regeneraci vlasů, fény a žehličky na vlasy s inizérem.

6 Chce-li být kadeřník úspěšný, měl by neustále sledvat nvé styly účesů a trendy, které vlivňují nejen vlasví stylisté, ale také světví módní tvůrci. Nedílnu sučástí kadeřnických služeb jsu i pradenské služby využívající speciální pčítačvé prgramy, které umžní na základě ftgrafií navrhnut změnu účesu i barvy. Je vhdné využívat také přístrje, které hdntí kvalitu a strukturu vlasů, např. vlasvu kameru či nanmetr. Některé prgramy dvedu dpručit i dpvídající vlasvu ksmetiku. Nvé trendy se prjevují také v zařízení salónů včetně masážních mycích bxů, plhvacích křesel, kvalitníh světlení, dvětrání a mderních pdlahvých krytin, které svjí strukturu napmáhají k dlehčení klubníh systému kadeřníka. Také vývj pleťvé ksmetiky se velmi rychle rzvíjí. Krmě nvých ksmetických přípravků firmy nabízejí nvé technlgické pstupy pr šetření pleti bličeje a pkžky celéh těla, různé invazivní i neinvazivní pstupy zpmalující prces stárnutí, zdravující pkžku a ddávající tak tváři i tělu na přitažlivsti. 6 V psledních letech dchází v ksmetickém bru k prpjvání pznatků z ksmetiky, dermatlgie a genetiky. Cílem je vytvřit a nabídnut zákazníkům mderní prstředky a způsby jejich pužití, které služí k zdravení, mlazení a zkrášlení pkžky bličeje i celéh těla. Naprstu nvinku je pužití metdy peercing-rllervé mezterapie. Pdstata tét metdy spčívá v nanesení účinné látky (nejčastěji kyseliny hyalurnvé) na pkžku. Pté se na kůži přilží peercing-rllervý váleček, který je patřený různě dluhými mikrjehlicemi s variabilním zaknčením. Pvrchvě půsbící peercing-rller zasahuje rhvu vrstvu pkžky, usnadňuje průnik výživné látky d pleti a sučasně půsbí jak specifická masáž pdprující tvrbu klagenu. Revluci v dstranění vrásek a mlazení přináší mezterapie kmenvými buňkami, cž je mezterapie s využitím nantechlgie a výtažku z kmenvých buněk s růstvými faktry. V mnha ksmetických salónech se pužívají různé přístrje na šetření pleti i celéh těla, které se využívají v kžním lékařství (laser, lymfdrenážní přístrje aj.). O t důležitější je, aby se žáci bru ksmetické služby průběžně seznamvali s přístrji pužívanými pr ksmetické účely, a t přím na prvzvnách neb v rámci návštěv špičkvých ksmetických salónů. Nvé výrbky a technlgické pstupy se bjevují i v blasti ksmetických masáží, které se zaměřují nejen tradičně na bličej a deklt, ale i na ruce, hlavu a šíji. Ksmetické firmy zavádějí i netradiční frmy masáží, jak třeba masáž bličeje pmcí šampaňské masky, japnsku liftingvu masáž Kbid, indicku masáž hlavy atd. V psledních letech lze

7 zákazníkům nabídnut například masáže čkládvé, medvé, kávvé, rýžvé neb masáže pmcí speciální svíčky vyrbené ze sójvéh leje, včelíh vsku a přírdních lejů a mnh dalších metd. Významně se nvé módní trendy prjevují v blasti líčení a dekrativní ksmetiky. Způsby líčení a pužívání dekrativní ksmetiky jsu vlivňvány módu, filmvým uměním, sbnstmi vizážistů aj. Dekrativní líčení stále vychází ze základní typlgie pdle čtyř rčních bdbí. Buducí ksmetičky se ve šklách i na speciálních kurzech učí zásady prfesinálníh nanášení make-upu a krekce nedstatků pleti a tvaru bličeje. Vyhledávané jsu kurzy na téma večerníh, slavnstníh a svatebníh líčení. Velký zájem mezi klientkami salónů je barvení a permanentní zahušťvání a prdlužvání řas. Firmy rvněž nabízejí různé nvinky pr depilaci nebli dstranění chlupků celéh těla různými přístrji a druhy vsků, neb např. cukrvu pastu. Ksmetické salóny se snaží pskytvat svým zákazníkům také relaxaci, navzvat pcit klidu, zbavvat je stresu. Jednu z mnha nvinek v tmt směru jsu např. nahřívané bylinné plštářky půsbící prti stresu a blestem. Stálé blibě se těší armalampy a vnné leje. 7 Většina ksmetických salónů se nezaměřuje jen na pskytvání ksmetických služeb, ale nabízí další suvisející služby, např. různé druhy masáží, manikúru a nehtvu mdeláž neb pedikúru. Neustále se také mění předpisy, které zvyšují a zpřísňují pžadavky na hygienu a bezpečnst. Prt je nutné, aby si žáci tyt nvé změny svjili a v buducí praxi je naplňvali a ddržvali.

8 NÁZORY ZÁKAZNÍKŮ NA SLUŽBY KADEŘNÍKŮ V rámci tvrby tét publikace jsme plžili něklik tázek ženám ve svém klí. Respndentky pcházely z Prahy a Středčeskéh kraje. Zajímal nás například, zda dtazvané využívají pravidelně služeb prfesinálních kadeřníků. Celých 70 % má svéh stáléh kadeřníka. Téměř 15 % sb navštěvuje vždy stejný kadeřnický salón, bez hledu na t, který ze zaměstnanců je právě přítmen, a téměř 15 % respndentek žádných služeb nevyužívá. Zajímavé je i sledvat frekvenci návštěv kadeřníků. Většina zákaznic (41 %) navštěvuje kadeřnici jedenkrát za čtvrt rku, 10,3 % jedenkrát za měsíc. Jedenkrát za plletí navštěvuje kadeřnictví 12,8 % dtazvaných. Jednu rčně, stejně jak častěji než jednu za měsíc, chdí ke kadeřnici jen 2,6 % dtázaných. Pměrně významné prcent (15,4 %) vykazuje jiný interval, mhu zde být zahrnuty i zákaznice, které služby nevyužívají vůbec. 8 Většina dtázaných (76,3 %) uvádí, že výše platby má vliv na využití kadeřnických služeb. 26,3 % zákaznic tvrdí, že cena na využití služeb vliv nemá. Za služby platí zákaznice nejčastěji Kč (40 %), Kč platí 25 % zákaznic, Kč zaplatí 17,5 %, více než Kč platí 12,5 % zákaznic. 2,5 % zákaznic se zařadil d skupiny statní, tedy za služby nejspíše neplatí neb platí méně než 200 Kč. C vedle ceny za službu vlivňuje výběr kadeřnic a c pvažují zákaznice za důležité? Jedná se především : dbrnst služby, prfesinalitu, jednání se zákazníky, vybavení pracviště a kvalitu pužívaných přípravků a nástrjů, umístění prvzvny, tevírací dbu, dpručení. Respndentky dtazníkvéh šetření se vyjadřvaly i k dvednstem, které pvažují u kadeřnic za důležité, aby byly s jejich službami spkjené. Nejčastěji uváděly: vystižení stylu, střih, správnu radu, znalst aktuálních trendů, dvednst prvedení mderních střihů, zkušenst,

9 pečlivé a prfesinální prvedení účesu, znalst a schpnst udělat účesy pr různé příležitsti, ddržení dhdnutéh řešení při stříhání a tvrbě účesu, ddržvání technlgických pstupů vzhledem k mžnsti pničení vlasů či zdravtních kmplikací při barvení, dbarvvání, sušení vlasů atd., ddržvání hygieny a bezpečnsti. Osbnstní předpklady a chvání, které zákaznice pvažují u svých kadeřníků za důležité pr výkn pvlání: 9 chta, laskavst, vstřícnst, dbrý vkus, schpnst pradit, kmunikativnst, kreativita, šikvnst, schpnst nasluchat a také schpnst mlčet, zájem učit se nvé věci, talent a zručnst, pzitivní vztah k lidem, příjemné a slušné vystupvání. Shrnuli jsme i t, c lidem u kadeřnic vadí: neschpnst pradit, nerzhdnst, upvídanst, netaktní jednání, malá časvá flexibilita, tahání za vlasy, dluhé nehty a škrábání při mytí hlavy, nepřádek na pracvním místě a v prvzvně,

10 rutinní stříhání bez zhlednění pžadavků a vzhledu, velké mnžství pzvaných zákaznic, dluhé čekání na dknčení úknů. Pvažujeme za zajímavé a ptřebné, aby se buducí kadeřnice seznámily s tím, jaká čekávání mají jejich zákazníci. Dpručujeme prt v rámci výuky infrmačních technlgií, např. s využitím služby Ggle, naučit žákyně připravit bdbné šetření, zadat je respndentům ve svém klí a výsledky vyhdntit v rámci třídy. Získané pznatky pak mhu žákyně prdiskutvat pd vedením učitelů dbrných předmětů neb dbrnéh výcviku. Jak příklad uvádíme v přílze náš dtazník, z něhž jsme čerpali pznatky pr výše uvedenu ukázku názrů zákazníků. Vyplnění dtazníku zabere zhruba 5 minut času, ale pskytne nám cenné infrmace. 10

11 POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ NA ABSOLVENTY Abslventi brů vzdělání kadeřník, ksmetické služby a vlasvá ksmetika se mhu uplatnit na trhu práce buď jak zaměstnanci, neb jak pdnikatelé. SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ V OBORU Část abslventů, kteří si dkážu zajistit ptřebné mnžství finančních prstředků a vyřídí si ptřebné dkumenty (živnstenský list aj.), si tevře vlastní kadeřnický neb ksmetický salón. Zvláštní frmu pdnikání je také prnájem kadeřnickéh křesla neb ksmetickéh lehátka v některém salónu. Aby však byl nájemce vůči prnajímateli schpen svým závazkům dstát, měl by mít vytvřenu stálu klientelu. Právě vyské náklady na splácení prnájmu a na nákup materiálu drazují mnhé začínající kadeřníky i ksmetičky d tét frmy vstupu d prfesníh živta. 11 V bu případech je nutné, aby škla rzvíjela nejen dbrné znalsti a dvednsti, ale aby také vedla žáky k pdnikavsti a k eknmickému myšlení. Využívat k tmu lze různé žákvské prjekty a fiktivní firmy. Většina abslventů však těsně p uknčení studia nemá nezbytné finance, prstry a ani ptřebné sbnstní předpklady, aby začala sukrmě pdnikat. Abslventi se zpravidla uplatňují v týmech kadeřnických firem a salónů, kde pracují na pzici zaměstnanců. POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ Než se majitel salónu rzhdne zaměstnat nvéh pracvníka, pzve jej k phvru, během kteréh zjišťuje jeh předpklady, vztah a mtivaci k práci. Uchazeč většinu předvádí své dvednsti na přivedených mdelech. Za důležitu dbrnu kmpetenci je pvažvána kvalita a preciznst prváděných kadeřnických neb ksmetických úknů, ddržvání technlgických pstupů. Nezbytné jsu i sbnstní předpklady pr práci ve službách. U abslventů těcht brů je žáducí, aby měli zkušensti s pužíváním přípravků minimálně dvu firem vlasvé neb pleťvé ksmetiky a dkázali s nimi pracvat na prfesinální úrvni. Důležitým předpkladem je ddržvání hygieny, bezpečnsti a chrany zdraví při práci. Zaměstnavatelé se zajímají i dsažené studijní výsledky uchazečů, především v dbrných předmětech a v dbrném výcviku. Dbré studijní výsledky pskytují jistu záruku th, že i v pracvním prcesu bude zaměstnanec usilvat c nejvyšší kvalitu

12 dváděné práce. Někteří žáci si však bhužel během studia tut skutečnst neuvědmují a stále u nich přetrvává djem, že pstačuje být vlastníkem výučníh listu či maturitníh vysvědčení bez hledu na výsledky. Abslventi by si měli uvědmit, že pr svu praxi budu ptřebvat určité matematické a eknmické znalsti. Jsu pr ně zásadní nejen při vystavvání účtenky, ale i při vyřizvání firemní eknmické agendy prnájem prstr, splácení úvěru či půjčky, nákup zařízení a vybavení prvzvny, nákup a sptřeba materiálu, daně, dvádění sciálníh a zdravtníh pjištění atd. V tmt směru jsu lépe připraveni abslventi nástavbvéh studia vlasvé ksmetiky, kde se vyučují základy pdnikání a účetnictví. V bru kadeřník je sice zařazen předmět eknmika, avšak výuka pskytuje žákům jen základní eknmické znalsti. Výuka eknmiky a základů pdnikání se rvněž vyučuje v bru ksmetické služby. Důležité je také umět využívat prstředky infrmačních a kmunikačních technlgií jak zdrj dbrných infrmací, vedení evidence a dkumentace i vlastní prezentace na internetu. 12 Nesprnu výhdu abslventů se v sučasné dbě stává znalst cizích jazyků. Pr zaměstnání u zahraniční kadeřnické či ksmetické firmy je znalst minimálně jednh světvéh jazyka nezbytná. OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY Základem úspěchu jsu kmunikační schpnsti a dvednsti, především úrveň a funkčnst mluvenéh prjevu. Ve vztahu uchazeče a zaměstnavatele tyt kmunikační schpnsti abslventvi pmáhají se prsadit. Kultivvaná kmunikace a splečenské chvání napmáhají k získávání nvých a udržení stálých zákazníků. S kmunikačními schpnstmi suvisí čtení a przumění pracvním instrukcím, cž je nezbytně nutné např. pr ddržení správnéh technlgickéh pstupu či návdu výrbce vlasvé a pleťvé ksmetiky (slžení výrbku, pstup nanášení, dba půsbení aj.). Od svých buducích zaměstnanců zaměstnavatelé dále vyžadují adaptabilitu a flexibilitu, tj. schpnst přizpůsbení měnícím se pracvním pdmínkám a pžadavkům klientů. V prvzvnách s více zaměstnanci se vyžaduje také schpnst týmvé splupráce.

13 POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ Z POHLEDU ŽÁKŮ V průběhu dubna a května šklníh rku jsme pžádali žáky závěrečných rčníků a učitele dbrných předmětů a dbrnéh výcviku brů kadeřník a ksmetické služby na naší škle, aby prdiskutvali výše uvedené pžadavky zaměstnavatelů na abslventy brů a snažili se nalézt případné další pžadavky. Pdle žáků preferují zaměstnavatelé u zaměstnanců následující kmpetence: reprezentativní vzhled, sledvání nvých trendů v bru, maximální nasazení v bru, pečlivst, dpvědnst za kvalitu, diskrétnst, nepskytvání infrmací klientech nikmu dalšímu, empatii vcítění se d zákazníka, respektvání jeh sbnsti, asertivitu. 13 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S FIRMAMI A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ Na uplatnění abslventů na trhu práce má velmi příznivý vliv splupráce středních dbrných škl a učilišť a firmami pdnikajícími v brech. V psledních dvu desetiletích se v bru vlasvé a pleťvé ksmetiky na českém trhu bjevil mnh nvých, především zahraničních firem, které mají zájem splupracvat se šklami. Nabízejí jim své výrbky za zvýhdněné ceny, přádají pr žáky a učitele zdarma dbrná šklení, snaží se vychvat si ze žáků škl buducí dběratele svých prduktů. V případě ptřeby samy vyhledávají mezi šikvnými žáky své buducí zaměstnance. Některé firmy se rvněž účastní závěrečných zkušek a různých předváděcích a prpagačních akcí přádaných šklami (sutěží, kadeřnických a ksmetických přehlídek, veletrhů vzdělávání aj.) a zde slvují vytipvané žáky, kteří by se mhli stát jejich příštími zaměstnanci. PORTFOLIA Mderním způsbem prezentace buducích kadeřníků a ksmetiček jsu prtflia. Prtfli znamená v půvdním významu desky na spisy neb listiny, v užším slva smyslu pak skladbu různých aktivit. Jde vlastně prfesní živtpis, v němž si jeh majitel shrmažďuje výsledky své práce, předvádí svu kreativitu a vše, c je charakteristické pr jeh prezentaci. D prfesníh prtflia patří ftgrafie s ppisky, diplmy, certifikační

14 listy, různá cenění, výstřižky z časpisů a veškeré úspěchy žáka. Každé prtfli je riginál. Tent termín se ve šklním prstředí, zvláště v suvislsti s hdncením žáků, pužívá d 90. let 20. stletí. V zahraničních šklách jsu prtflia velmi rzšířená, u nás jde však stále spíše výjimky. Je velmi důležité vysvětlit žákům, c prtfli je, jak se skládá, c má bsahvat, jak bude hdncen a c jim d buducnsti přinese. Prtflia vznikají p celu dbu studia a žáci je průběžně předkládají svým učitelům. Ti je nehdntí známku, ale splečně prbírají drbné nedstatky a především radí, jak v prezentaci žákvských dvednstí pkračvat. Abslventi svá prtflia mhu předlžit u závěrečné zkušky, nejdůležitější je však pužít je k prezentaci před buducím zaměstnavatelem. Z úrvně prtflií majitelé salónů pznají nejen t, jak žáci zvládají svu prfesi, ale také zda mají dbrý vkus, umělecké cítění a smysl pr kreativitu. 14

15 DŮLEŽITOST SOUTĚŽÍ V DOBŘE FUNGUJÍCÍ ŠKOLE Odbrné šklství stále ještě prchází vleklu krizí způsbenu nedstatkem finančních prstředků pr tent resrt, ale i nezájmem žáků puštějících základní škly řemeslné bry, které se jim zdají být mál atraktivní. Jednu z mžnstí, jak zviditelnit práci jedntlivých brů, jsu i sutěže žáků v dbrných dvednstech. Příznivě také mtivují přípravu žáků na buducí pvlání a jejich uplatnění na trhu práce. Jsu mtivačním činitelem i pr učitele dbrnéh výcviku či dbrné praxe, prtže výsledky jejich výchvně vzdělávacíh půsbení jsu zde knfrntvány s výsledky práce jiných škl. Hlavním cílem těcht sutěží je zvyšvání úrvně řemeslných dvednstí a veřejná prpagace brů. Přispívají ke zvyšvání prestiže řemeslné práce a pdprují zájem mládeže předváděné učební bry. Sutěže v dbrných dvednstech jsu jedním z mála sučasných prjektů šklství určených k prezentaci manuální zručnsti a atraktivity tradičních řemesel. Uspět v sutěži je prestižní záležitstí nejen žáků a pedaggů, ale především jedntlivých škl. Lze se tm přesvědčit i na většině šklních internetvých stránek. 15 Sutěže, přehlídky a praktické závěrečné zkušky jsu jednu z příležitstí, jak přivést buducí zaměstnavatele d škl a pmci abslventům najít uplatnění na trhu práce. Obr. č. 1: Veletrh vzdělávání reklamní a infrmační stánek naší škly Ftgrafie: Mgr. Světlana Vbrníkvá.

16 Další brázek je z akce naší škly, kteru přádáme pr veřejnst ve splupráci se sciálními partnery Muzeem města Ústí n. L., Salónem Nblesse Paris v Ústí n. L. a Střední šklu bchdu, řemesel a služeb Ústí n. L. Akce byla nazvána Valentýn v muzeu a prběhla Obr. č. 2: Valentýn v muzeu 16 Ftgrafie: Lucie Císařvá

17 Obr. č. 3 4: Práce v kadeřnické prvzvně 17 Ftgrafie: Mgr. Světlana Vbrníkvá

18 PŘÍLOHA DOTAZNÍK KE ZJIŠTĚNÍ POŽADAVKŮ NA OSOBNÍ SLUŽBY Využíváte služeb prfesinálních kadeřnic? an, mám svu stálu kadeřnici an, navštěvuji stejný saln (bez hledu na knkrétní kadeřnici) služeb nevyužívám Jak čast bvykle kadeřnictví navštěvujete? 18 častěji než jednu měsíčně 1 x měsíčně 1 x za dva měsíce 1 x za čtvrt rku 1 x plletně 1 x rčně Jiné: Má vliv na využití služby kadeřnice výše platby za služby? an ne Klik krun za bvyklé služby platíte? Kč Kč Kč Kč více než 1500 Kč Jiné: C pvažujete za důležité? C vlivní výběr Vaší kadeřnice?

19 Vadí vám něc pdstatnéh neb i zdánlivě nepdstatnéh v rámci pskytvané služby? Jaké dvednsti by měla kadeřnice mít, abyste byl/a spkjený/á? Jaké vlastnsti a sbnstní předpklady pvažujete pr tt pvlání za důležité? 19

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

BEZPEČNOST ÚDRŽBA ELEKTŘINA

BEZPEČNOST ÚDRŽBA ELEKTŘINA BEZPEČNOST ÚDRŽBA ELEKTŘINA 1. téma: Bezpečnst práce při údržbě a pravárenství 2. téma: Bezpečná práce s elektrickým zařízením Výtvarná sutěž pr žáky základních škl a nižších stupňů víceletých gymnázií

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ Katedra knstruvání strjů Fakulta strjní K 5 PLASTOVÉ INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ dc. Ing. Martin Hynek, PhD. a klektiv verze - 1.0 Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Doporučená struktura podnikatelského plánu

Doporučená struktura podnikatelského plánu Dpručená struktura pdnikatelskéh plánu 1 Pdnikatelský Plán Účel vypracvání pdnikatelskéh plánu má něklik rvin: Pr pdnikatele je tent dkument mžnstí zamyslet se ve strukturvané frmě nad jedntlivými blastmi

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Zpráva o činnosti projektu Výtvarný kroužek za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015

Zpráva o činnosti projektu Výtvarný kroužek za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015 STUDENTSKÁ UNIE ČVUT K LUB SIL ICO N H IL L Zikva 4, 166 36 Praha 6 Zpráva činnsti prjektu Výtvarný kružek za bdbí 2014 a cíle prjektu pr rk 2015 Autr dkumentu: Martina Jarlímkvá, Michala Pruzvá - 17.11.2013

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Maintenance Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka C je údržba? Stav systému Systém je

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více