METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA"

Transkript

1

2 METODICKÉ MATERIÁLY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, VLASOVÁ KOSMETIKA Publikace pr skupinu brů 69 Osbní a prvzní služby Tat publikace byla vytvřena a vydána v prjektu POSPOLU Pdpra splupráce škl a firem, který je realizván v rámci Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst. Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Více infrmací prjektu najdete na Autrský klektiv: Mgr. Světlana Vbrníkvá, Lucie Císařvá Editrka: Mgr. Helena Mitwallyvá 2 Návrh bálky: Rbin Durec Redakce: Lucie Šnajdrvá Jazykvá krektura: František Brž Vydal Nárdní ústav pr vzdělávání, šklské pradenské zařízení a zařízení pr další vzdělávání pedaggických pracvníků Weilva 1271/6, Praha 10, Druhé vydání Praha 2015 ISBN

3 OBSAH Předmluva... 4 Nvé trendy ve vlasvé a pleťvé ksmetice... 5 Názry zákazníků na služby kadeřníků... 8 Pžadavky zaměstnavatelů na abslventy Pžadavky zaměstnavatelů z phledu žáků Důležitst sutěží v dbře fungující škle Přílha

4 PŘEDMLUVA Obry služeb, kam se řadí i bry vzdělání zařazené d skupiny 69 Osbní a prvzní služby, předpkládají d svých abslventů nejen kmpetence dbrné, ale také sciální, které jim pmhu vytvřit si a udržet klientelu. Pr úspěšnu kariéru abslventů těcht brů je zásadní i jejich schpnst sebeprezentace a připravenst v blasti pdnikání, tedy eknmické znalsti a dvednsti. Obry jsu velmi nárčné z důvdu neustáléh přílivu nvých trendů, výrbků a služeb. Před učiteli stjí nelehký úkl vybavit buducí kadeřnice, kadeřníky i ksmetičky takvými znalstmi a dvednstmi, aby se výrazně zlepšila jejich šance uspět na trhu práce. 4 Publikace je určena učitelům středních škl skupiny brů 69 Osbní a prvzní služby, tedy brů kadeřník, ksmetické služby a vlasvá ksmetika. Je zaměřena na výuku nvých trendů a na t, jak se tyt trendy prmítají d pžadavků zaměstnavatelů na abslventy. Sučástí publikace je i dtazníkvé šetření zjišťující názry zákazníků a přinášející náměty, prč a jak bdbná šetření se žáky prvádět. Závěr publikace je věnván prezentaci škl a jejich žáků na veřejnsti, prtfliím a sutěžím. Publikace je dalším pmcníkem a vdítkem pr pedaggy, které jim může pmci při plnění jejich nelehkéh úklu. Helena Mitwallyvá

5 NOVÉ TRENDY VE VLASOVÉ A PLEŤOVÉ KOSMETICE Kadeřnické a ksmetické služby jsu bry, které se rzvíjejí velmi dynamicky. Oba přicházejí stále s nvými technlgiemi, materiály, reagují na módní trendy, které zárveň pmáhají utvářet. Firmy, zabývající se vývjem a výrbu přípravků vlasvé a pleťvé ksmetiky, neustále přinášejí na trh nvinky. V bru kadeřnických služeb se tyt přípravky rzdělují pdle funkce na regenerační, fixační a ke každdenní péči. K fixaci jsu určeny gely, tužidla, laky, vsky, gumy, hlíny a leje. Nvinku pr každdenní péči jsu přípravky prti krepatění vlasů, pr hladkst vln, tekuté krystaly, prdukty s UV filtrem chránící vlasy před pškzením vlivem slunečníh záření, přípravky pr udržení uměléh pigmentu ve vlasech a pr chranu vlasů před teplem. Regenerační přípravky jsu určené k pvrchvé i hlubkvé regeneraci, např. dvufázvý bezplachvací, brazilský keratin apd. Nejvíce nvinek se bjevuje v blasti barvení, melírvání neb dbarvvání vlasů. Nvé druhy barev vlas nejen barví d mnha různých barevných dstínů, ale mají za úkl zachvat i přes chemické zpracvání přirzené fyzikální vlastnsti vlasů, zvýraznit jejich lesk a kvalitu. 5 Krmě th se nvé trendy prsazují i v blasti technlgií. Kadeřnické a ksmetické firmy přinášejí nvé technlgické pstupy, pmůcky a nářadí. Špičkví kadeřníci se snaží využívat ve své práci nvé pstupy střihů, úpravy vlasů a vusů, invativní způsby barvení, dbarvvání a melírvání. Mnh nvých nápadů vzniká v blasti nárčné účesvé tvrby kreativní vytváření splečenských, svatebních, extravagantních a sutěžních účesů. Některé typy účesů jsu ppulární i něklik let, mění se však způsby jejich zpracvání a styling. V pslední dbě řada salónů rzšířila nabídku služeb prdlužvání a zahušťvání vlasů, kdy se k vlastním vlasům zákazníka připevňují další přírdní vlasy. Na trhu se bjevují i nvé přípravky na pdpru růstu vlasů a prti jejich vypadávání, které je mezi zákazníky velký zájem. Kadeřníci mají k dispzici řadu nvých pmůcek a nářadí k prvádění kadeřnických úknů (např. různé typy natáček, pdlžek a spnek pr nárčnu účesvu tvrbu, nvé typy nůžek, inizační kartáče s antinábjem prti elektrizvání vlasů, hřebeny dburávající antistatický nábj a šetrně rzčesávající vlasy). Renmvané firmy vyvíjejí nvé přístrje, např. klimazn urychlvač chemických prcesů na vlasech, elektrická ndulační železa různých tvarů s turmalínvým neb titanvým pvrchem, žehličky s ultrazvukvým a infračerveným zářením pr hlubkvu regeneraci vlasů, fény a žehličky na vlasy s inizérem.

6 Chce-li být kadeřník úspěšný, měl by neustále sledvat nvé styly účesů a trendy, které vlivňují nejen vlasví stylisté, ale také světví módní tvůrci. Nedílnu sučástí kadeřnických služeb jsu i pradenské služby využívající speciální pčítačvé prgramy, které umžní na základě ftgrafií navrhnut změnu účesu i barvy. Je vhdné využívat také přístrje, které hdntí kvalitu a strukturu vlasů, např. vlasvu kameru či nanmetr. Některé prgramy dvedu dpručit i dpvídající vlasvu ksmetiku. Nvé trendy se prjevují také v zařízení salónů včetně masážních mycích bxů, plhvacích křesel, kvalitníh světlení, dvětrání a mderních pdlahvých krytin, které svjí strukturu napmáhají k dlehčení klubníh systému kadeřníka. Také vývj pleťvé ksmetiky se velmi rychle rzvíjí. Krmě nvých ksmetických přípravků firmy nabízejí nvé technlgické pstupy pr šetření pleti bličeje a pkžky celéh těla, různé invazivní i neinvazivní pstupy zpmalující prces stárnutí, zdravující pkžku a ddávající tak tváři i tělu na přitažlivsti. 6 V psledních letech dchází v ksmetickém bru k prpjvání pznatků z ksmetiky, dermatlgie a genetiky. Cílem je vytvřit a nabídnut zákazníkům mderní prstředky a způsby jejich pužití, které služí k zdravení, mlazení a zkrášlení pkžky bličeje i celéh těla. Naprstu nvinku je pužití metdy peercing-rllervé mezterapie. Pdstata tét metdy spčívá v nanesení účinné látky (nejčastěji kyseliny hyalurnvé) na pkžku. Pté se na kůži přilží peercing-rllervý váleček, který je patřený různě dluhými mikrjehlicemi s variabilním zaknčením. Pvrchvě půsbící peercing-rller zasahuje rhvu vrstvu pkžky, usnadňuje průnik výživné látky d pleti a sučasně půsbí jak specifická masáž pdprující tvrbu klagenu. Revluci v dstranění vrásek a mlazení přináší mezterapie kmenvými buňkami, cž je mezterapie s využitím nantechlgie a výtažku z kmenvých buněk s růstvými faktry. V mnha ksmetických salónech se pužívají různé přístrje na šetření pleti i celéh těla, které se využívají v kžním lékařství (laser, lymfdrenážní přístrje aj.). O t důležitější je, aby se žáci bru ksmetické služby průběžně seznamvali s přístrji pužívanými pr ksmetické účely, a t přím na prvzvnách neb v rámci návštěv špičkvých ksmetických salónů. Nvé výrbky a technlgické pstupy se bjevují i v blasti ksmetických masáží, které se zaměřují nejen tradičně na bličej a deklt, ale i na ruce, hlavu a šíji. Ksmetické firmy zavádějí i netradiční frmy masáží, jak třeba masáž bličeje pmcí šampaňské masky, japnsku liftingvu masáž Kbid, indicku masáž hlavy atd. V psledních letech lze

7 zákazníkům nabídnut například masáže čkládvé, medvé, kávvé, rýžvé neb masáže pmcí speciální svíčky vyrbené ze sójvéh leje, včelíh vsku a přírdních lejů a mnh dalších metd. Významně se nvé módní trendy prjevují v blasti líčení a dekrativní ksmetiky. Způsby líčení a pužívání dekrativní ksmetiky jsu vlivňvány módu, filmvým uměním, sbnstmi vizážistů aj. Dekrativní líčení stále vychází ze základní typlgie pdle čtyř rčních bdbí. Buducí ksmetičky se ve šklách i na speciálních kurzech učí zásady prfesinálníh nanášení make-upu a krekce nedstatků pleti a tvaru bličeje. Vyhledávané jsu kurzy na téma večerníh, slavnstníh a svatebníh líčení. Velký zájem mezi klientkami salónů je barvení a permanentní zahušťvání a prdlužvání řas. Firmy rvněž nabízejí různé nvinky pr depilaci nebli dstranění chlupků celéh těla různými přístrji a druhy vsků, neb např. cukrvu pastu. Ksmetické salóny se snaží pskytvat svým zákazníkům také relaxaci, navzvat pcit klidu, zbavvat je stresu. Jednu z mnha nvinek v tmt směru jsu např. nahřívané bylinné plštářky půsbící prti stresu a blestem. Stálé blibě se těší armalampy a vnné leje. 7 Většina ksmetických salónů se nezaměřuje jen na pskytvání ksmetických služeb, ale nabízí další suvisející služby, např. různé druhy masáží, manikúru a nehtvu mdeláž neb pedikúru. Neustále se také mění předpisy, které zvyšují a zpřísňují pžadavky na hygienu a bezpečnst. Prt je nutné, aby si žáci tyt nvé změny svjili a v buducí praxi je naplňvali a ddržvali.

8 NÁZORY ZÁKAZNÍKŮ NA SLUŽBY KADEŘNÍKŮ V rámci tvrby tét publikace jsme plžili něklik tázek ženám ve svém klí. Respndentky pcházely z Prahy a Středčeskéh kraje. Zajímal nás například, zda dtazvané využívají pravidelně služeb prfesinálních kadeřníků. Celých 70 % má svéh stáléh kadeřníka. Téměř 15 % sb navštěvuje vždy stejný kadeřnický salón, bez hledu na t, který ze zaměstnanců je právě přítmen, a téměř 15 % respndentek žádných služeb nevyužívá. Zajímavé je i sledvat frekvenci návštěv kadeřníků. Většina zákaznic (41 %) navštěvuje kadeřnici jedenkrát za čtvrt rku, 10,3 % jedenkrát za měsíc. Jedenkrát za plletí navštěvuje kadeřnictví 12,8 % dtazvaných. Jednu rčně, stejně jak častěji než jednu za měsíc, chdí ke kadeřnici jen 2,6 % dtázaných. Pměrně významné prcent (15,4 %) vykazuje jiný interval, mhu zde být zahrnuty i zákaznice, které služby nevyužívají vůbec. 8 Většina dtázaných (76,3 %) uvádí, že výše platby má vliv na využití kadeřnických služeb. 26,3 % zákaznic tvrdí, že cena na využití služeb vliv nemá. Za služby platí zákaznice nejčastěji Kč (40 %), Kč platí 25 % zákaznic, Kč zaplatí 17,5 %, více než Kč platí 12,5 % zákaznic. 2,5 % zákaznic se zařadil d skupiny statní, tedy za služby nejspíše neplatí neb platí méně než 200 Kč. C vedle ceny za službu vlivňuje výběr kadeřnic a c pvažují zákaznice za důležité? Jedná se především : dbrnst služby, prfesinalitu, jednání se zákazníky, vybavení pracviště a kvalitu pužívaných přípravků a nástrjů, umístění prvzvny, tevírací dbu, dpručení. Respndentky dtazníkvéh šetření se vyjadřvaly i k dvednstem, které pvažují u kadeřnic za důležité, aby byly s jejich službami spkjené. Nejčastěji uváděly: vystižení stylu, střih, správnu radu, znalst aktuálních trendů, dvednst prvedení mderních střihů, zkušenst,

9 pečlivé a prfesinální prvedení účesu, znalst a schpnst udělat účesy pr různé příležitsti, ddržení dhdnutéh řešení při stříhání a tvrbě účesu, ddržvání technlgických pstupů vzhledem k mžnsti pničení vlasů či zdravtních kmplikací při barvení, dbarvvání, sušení vlasů atd., ddržvání hygieny a bezpečnsti. Osbnstní předpklady a chvání, které zákaznice pvažují u svých kadeřníků za důležité pr výkn pvlání: 9 chta, laskavst, vstřícnst, dbrý vkus, schpnst pradit, kmunikativnst, kreativita, šikvnst, schpnst nasluchat a také schpnst mlčet, zájem učit se nvé věci, talent a zručnst, pzitivní vztah k lidem, příjemné a slušné vystupvání. Shrnuli jsme i t, c lidem u kadeřnic vadí: neschpnst pradit, nerzhdnst, upvídanst, netaktní jednání, malá časvá flexibilita, tahání za vlasy, dluhé nehty a škrábání při mytí hlavy, nepřádek na pracvním místě a v prvzvně,

10 rutinní stříhání bez zhlednění pžadavků a vzhledu, velké mnžství pzvaných zákaznic, dluhé čekání na dknčení úknů. Pvažujeme za zajímavé a ptřebné, aby se buducí kadeřnice seznámily s tím, jaká čekávání mají jejich zákazníci. Dpručujeme prt v rámci výuky infrmačních technlgií, např. s využitím služby Ggle, naučit žákyně připravit bdbné šetření, zadat je respndentům ve svém klí a výsledky vyhdntit v rámci třídy. Získané pznatky pak mhu žákyně prdiskutvat pd vedením učitelů dbrných předmětů neb dbrnéh výcviku. Jak příklad uvádíme v přílze náš dtazník, z něhž jsme čerpali pznatky pr výše uvedenu ukázku názrů zákazníků. Vyplnění dtazníku zabere zhruba 5 minut času, ale pskytne nám cenné infrmace. 10

11 POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ NA ABSOLVENTY Abslventi brů vzdělání kadeřník, ksmetické služby a vlasvá ksmetika se mhu uplatnit na trhu práce buď jak zaměstnanci, neb jak pdnikatelé. SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ V OBORU Část abslventů, kteří si dkážu zajistit ptřebné mnžství finančních prstředků a vyřídí si ptřebné dkumenty (živnstenský list aj.), si tevře vlastní kadeřnický neb ksmetický salón. Zvláštní frmu pdnikání je také prnájem kadeřnickéh křesla neb ksmetickéh lehátka v některém salónu. Aby však byl nájemce vůči prnajímateli schpen svým závazkům dstát, měl by mít vytvřenu stálu klientelu. Právě vyské náklady na splácení prnájmu a na nákup materiálu drazují mnhé začínající kadeřníky i ksmetičky d tét frmy vstupu d prfesníh živta. 11 V bu případech je nutné, aby škla rzvíjela nejen dbrné znalsti a dvednsti, ale aby také vedla žáky k pdnikavsti a k eknmickému myšlení. Využívat k tmu lze různé žákvské prjekty a fiktivní firmy. Většina abslventů však těsně p uknčení studia nemá nezbytné finance, prstry a ani ptřebné sbnstní předpklady, aby začala sukrmě pdnikat. Abslventi se zpravidla uplatňují v týmech kadeřnických firem a salónů, kde pracují na pzici zaměstnanců. POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ Než se majitel salónu rzhdne zaměstnat nvéh pracvníka, pzve jej k phvru, během kteréh zjišťuje jeh předpklady, vztah a mtivaci k práci. Uchazeč většinu předvádí své dvednsti na přivedených mdelech. Za důležitu dbrnu kmpetenci je pvažvána kvalita a preciznst prváděných kadeřnických neb ksmetických úknů, ddržvání technlgických pstupů. Nezbytné jsu i sbnstní předpklady pr práci ve službách. U abslventů těcht brů je žáducí, aby měli zkušensti s pužíváním přípravků minimálně dvu firem vlasvé neb pleťvé ksmetiky a dkázali s nimi pracvat na prfesinální úrvni. Důležitým předpkladem je ddržvání hygieny, bezpečnsti a chrany zdraví při práci. Zaměstnavatelé se zajímají i dsažené studijní výsledky uchazečů, především v dbrných předmětech a v dbrném výcviku. Dbré studijní výsledky pskytují jistu záruku th, že i v pracvním prcesu bude zaměstnanec usilvat c nejvyšší kvalitu

12 dváděné práce. Někteří žáci si však bhužel během studia tut skutečnst neuvědmují a stále u nich přetrvává djem, že pstačuje být vlastníkem výučníh listu či maturitníh vysvědčení bez hledu na výsledky. Abslventi by si měli uvědmit, že pr svu praxi budu ptřebvat určité matematické a eknmické znalsti. Jsu pr ně zásadní nejen při vystavvání účtenky, ale i při vyřizvání firemní eknmické agendy prnájem prstr, splácení úvěru či půjčky, nákup zařízení a vybavení prvzvny, nákup a sptřeba materiálu, daně, dvádění sciálníh a zdravtníh pjištění atd. V tmt směru jsu lépe připraveni abslventi nástavbvéh studia vlasvé ksmetiky, kde se vyučují základy pdnikání a účetnictví. V bru kadeřník je sice zařazen předmět eknmika, avšak výuka pskytuje žákům jen základní eknmické znalsti. Výuka eknmiky a základů pdnikání se rvněž vyučuje v bru ksmetické služby. Důležité je také umět využívat prstředky infrmačních a kmunikačních technlgií jak zdrj dbrných infrmací, vedení evidence a dkumentace i vlastní prezentace na internetu. 12 Nesprnu výhdu abslventů se v sučasné dbě stává znalst cizích jazyků. Pr zaměstnání u zahraniční kadeřnické či ksmetické firmy je znalst minimálně jednh světvéh jazyka nezbytná. OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY Základem úspěchu jsu kmunikační schpnsti a dvednsti, především úrveň a funkčnst mluvenéh prjevu. Ve vztahu uchazeče a zaměstnavatele tyt kmunikační schpnsti abslventvi pmáhají se prsadit. Kultivvaná kmunikace a splečenské chvání napmáhají k získávání nvých a udržení stálých zákazníků. S kmunikačními schpnstmi suvisí čtení a przumění pracvním instrukcím, cž je nezbytně nutné např. pr ddržení správnéh technlgickéh pstupu či návdu výrbce vlasvé a pleťvé ksmetiky (slžení výrbku, pstup nanášení, dba půsbení aj.). Od svých buducích zaměstnanců zaměstnavatelé dále vyžadují adaptabilitu a flexibilitu, tj. schpnst přizpůsbení měnícím se pracvním pdmínkám a pžadavkům klientů. V prvzvnách s více zaměstnanci se vyžaduje také schpnst týmvé splupráce.

13 POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ Z POHLEDU ŽÁKŮ V průběhu dubna a května šklníh rku jsme pžádali žáky závěrečných rčníků a učitele dbrných předmětů a dbrnéh výcviku brů kadeřník a ksmetické služby na naší škle, aby prdiskutvali výše uvedené pžadavky zaměstnavatelů na abslventy brů a snažili se nalézt případné další pžadavky. Pdle žáků preferují zaměstnavatelé u zaměstnanců následující kmpetence: reprezentativní vzhled, sledvání nvých trendů v bru, maximální nasazení v bru, pečlivst, dpvědnst za kvalitu, diskrétnst, nepskytvání infrmací klientech nikmu dalšímu, empatii vcítění se d zákazníka, respektvání jeh sbnsti, asertivitu. 13 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S FIRMAMI A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ Na uplatnění abslventů na trhu práce má velmi příznivý vliv splupráce středních dbrných škl a učilišť a firmami pdnikajícími v brech. V psledních dvu desetiletích se v bru vlasvé a pleťvé ksmetiky na českém trhu bjevil mnh nvých, především zahraničních firem, které mají zájem splupracvat se šklami. Nabízejí jim své výrbky za zvýhdněné ceny, přádají pr žáky a učitele zdarma dbrná šklení, snaží se vychvat si ze žáků škl buducí dběratele svých prduktů. V případě ptřeby samy vyhledávají mezi šikvnými žáky své buducí zaměstnance. Některé firmy se rvněž účastní závěrečných zkušek a různých předváděcích a prpagačních akcí přádaných šklami (sutěží, kadeřnických a ksmetických přehlídek, veletrhů vzdělávání aj.) a zde slvují vytipvané žáky, kteří by se mhli stát jejich příštími zaměstnanci. PORTFOLIA Mderním způsbem prezentace buducích kadeřníků a ksmetiček jsu prtflia. Prtfli znamená v půvdním významu desky na spisy neb listiny, v užším slva smyslu pak skladbu různých aktivit. Jde vlastně prfesní živtpis, v němž si jeh majitel shrmažďuje výsledky své práce, předvádí svu kreativitu a vše, c je charakteristické pr jeh prezentaci. D prfesníh prtflia patří ftgrafie s ppisky, diplmy, certifikační

14 listy, různá cenění, výstřižky z časpisů a veškeré úspěchy žáka. Každé prtfli je riginál. Tent termín se ve šklním prstředí, zvláště v suvislsti s hdncením žáků, pužívá d 90. let 20. stletí. V zahraničních šklách jsu prtflia velmi rzšířená, u nás jde však stále spíše výjimky. Je velmi důležité vysvětlit žákům, c prtfli je, jak se skládá, c má bsahvat, jak bude hdncen a c jim d buducnsti přinese. Prtflia vznikají p celu dbu studia a žáci je průběžně předkládají svým učitelům. Ti je nehdntí známku, ale splečně prbírají drbné nedstatky a především radí, jak v prezentaci žákvských dvednstí pkračvat. Abslventi svá prtflia mhu předlžit u závěrečné zkušky, nejdůležitější je však pužít je k prezentaci před buducím zaměstnavatelem. Z úrvně prtflií majitelé salónů pznají nejen t, jak žáci zvládají svu prfesi, ale také zda mají dbrý vkus, umělecké cítění a smysl pr kreativitu. 14

15 DŮLEŽITOST SOUTĚŽÍ V DOBŘE FUNGUJÍCÍ ŠKOLE Odbrné šklství stále ještě prchází vleklu krizí způsbenu nedstatkem finančních prstředků pr tent resrt, ale i nezájmem žáků puštějících základní škly řemeslné bry, které se jim zdají být mál atraktivní. Jednu z mžnstí, jak zviditelnit práci jedntlivých brů, jsu i sutěže žáků v dbrných dvednstech. Příznivě také mtivují přípravu žáků na buducí pvlání a jejich uplatnění na trhu práce. Jsu mtivačním činitelem i pr učitele dbrnéh výcviku či dbrné praxe, prtže výsledky jejich výchvně vzdělávacíh půsbení jsu zde knfrntvány s výsledky práce jiných škl. Hlavním cílem těcht sutěží je zvyšvání úrvně řemeslných dvednstí a veřejná prpagace brů. Přispívají ke zvyšvání prestiže řemeslné práce a pdprují zájem mládeže předváděné učební bry. Sutěže v dbrných dvednstech jsu jedním z mála sučasných prjektů šklství určených k prezentaci manuální zručnsti a atraktivity tradičních řemesel. Uspět v sutěži je prestižní záležitstí nejen žáků a pedaggů, ale především jedntlivých škl. Lze se tm přesvědčit i na většině šklních internetvých stránek. 15 Sutěže, přehlídky a praktické závěrečné zkušky jsu jednu z příležitstí, jak přivést buducí zaměstnavatele d škl a pmci abslventům najít uplatnění na trhu práce. Obr. č. 1: Veletrh vzdělávání reklamní a infrmační stánek naší škly Ftgrafie: Mgr. Světlana Vbrníkvá.

16 Další brázek je z akce naší škly, kteru přádáme pr veřejnst ve splupráci se sciálními partnery Muzeem města Ústí n. L., Salónem Nblesse Paris v Ústí n. L. a Střední šklu bchdu, řemesel a služeb Ústí n. L. Akce byla nazvána Valentýn v muzeu a prběhla Obr. č. 2: Valentýn v muzeu 16 Ftgrafie: Lucie Císařvá

17 Obr. č. 3 4: Práce v kadeřnické prvzvně 17 Ftgrafie: Mgr. Světlana Vbrníkvá

18 PŘÍLOHA DOTAZNÍK KE ZJIŠTĚNÍ POŽADAVKŮ NA OSOBNÍ SLUŽBY Využíváte služeb prfesinálních kadeřnic? an, mám svu stálu kadeřnici an, navštěvuji stejný saln (bez hledu na knkrétní kadeřnici) služeb nevyužívám Jak čast bvykle kadeřnictví navštěvujete? 18 častěji než jednu měsíčně 1 x měsíčně 1 x za dva měsíce 1 x za čtvrt rku 1 x plletně 1 x rčně Jiné: Má vliv na využití služby kadeřnice výše platby za služby? an ne Klik krun za bvyklé služby platíte? Kč Kč Kč Kč více než 1500 Kč Jiné: C pvažujete za důležité? C vlivní výběr Vaší kadeřnice?

19 Vadí vám něc pdstatnéh neb i zdánlivě nepdstatnéh v rámci pskytvané služby? Jaké dvednsti by měla kadeřnice mít, abyste byl/a spkjený/á? Jaké vlastnsti a sbnstní předpklady pvažujete pr tt pvlání za důležité? 19

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr partnery Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Ostrava 23.4. 2013 Martin LEHOCKÝ Persnální ředitel VITKOVICE a.s.. ŠPATNÉ ZPRÁVY NA PRACOVNÍM

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více