C E E K. Kategorie 5 Strategie krátkodobé - přístupy, řešení, programy. Operace domeček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C E E K. Kategorie 5 Strategie krátkodobé - přístupy, řešení, programy. Operace domeček"

Transkript

1 M Č K Kegorie regie krákodobé - přísupy, řešení, progry perce doeček

2 B H Z Ř K U Ř KU MČK IZUÁL YL ZÁ KU UKÁZKY LIZ LŠ KU MŘILÉ ÝLKY YH KKY 70 L loňské roce jse se jko věšin dlších společnosí poýkli s negivníi dopdy ekonoické krize, eré se io jiné projevily výrzný snížení záju nšich zěsnnců o vnirofirení iviy. elikož kždoročně probíhá ve všech zeích skupiny IG růzku zěsnnecké spokojenosi (W), jehož účs se sleduje poěřuje, rozhodli jse se přednsrov záje nšich zěsnnců projee perce oeček zvýši k skóre účsi v průzkuu z Č.» Finnční vzdělnos nšich klienů sále soupá ojišťovně sejně si k zkládáe jejich n kri- IG oevřené ický pohled přáelské n finnční přísupu. produy. e nuné nbídnou zákzníků zázeí roo povžuji z prioriu, by se v nší společnosi cíili zěsnnci dobře nebáli se vyjádři své zěřené n jejich poždvky pleu rnspreních srozuielných pociy názory. ěnujee velkou pozornos inerní kounikci produů. ZLÁ IL speciální projeů, eré BY KU KMUIKI ohou popsný přísup podpoři. ML UČ «ŠÉ ÝLKY Kždý rok n podzi probíhá ve všech zeích skupiny IG Group růzku zěsnnecké spokojenosi - Winning erfornce ulure urvey (dále jen W), jehož výsledky jsou klíčové pro vorbu budoucí sregie forování prcovního prosředí, ve eré se zěsnnci budou cíi oivovně. IG průzkue vyzývá zěsnnce, by dli oevřeně njevo své pociy, pořeby názory n svého zěsnvele. Inerneový dozník se vyplňuje nonyně, by se nikdo nesyděl projevi. Mír ngžovnosi zěsnnců se v ráci jednolivých zeí důsledně porovnává vyhodnocuje: čí více zěsnnců se zpojí do průzkuu W, í lépe je hodnocen vnirofirení kulur úroveň inerní kounikce v dné zei. ráci inerní kounikce jse proo pořebovli dá kolegů njevo, že jejich názory jsou pro nás důležié chcee n ně regov. roo jse ěsíc před sonou kpní n podporu W ješě spusili proje perce oeček. enrál IG ojišťovny v dohledné době projde ineriérovou rekonsrukcí. yužili jse éo skuečnosi zepli se nšich kolegů, jké zěny by v budově cenrály preferovli. Zpojení zěsnnců bylo překvpující později se poziivně odrzilo i v účsi n růzkuu spokojenosi zěsnnců. osáhli jse hisoricky nejvyšší účsi! Ň HWZÁ, ředielk personálního oddělení en Mrázová, IG ojišťovny Č/ generální ředielk IG ojišťovny Č/ Česká republik bohužel dlouhodobě vykzovl velice nízkou účs. Češí zěsnnci neěli poci, že by se vyplnění dozníku pro ně cokoli zěnilo či zlepšilo.

3 I Z U Á L Y L Kždý z nás jko lý svěl svůj ideální doeček, ť už z leg, nebo kosek. Kosk nás inspirovl k vyvoření výrzného grfického oivu, jko by seskládného z děské svebnice. bycho perci oeček podpořili v co nejširší rozshu, ldili jse grficky věšinu inerní kounikce do svebnicového sylu. Mezi zěsnnci ěl eno hrvý brevný syl velice kldnou odezvu. Z Á K U 0 / 0 9 / 0 9 rvního září obdržel kždý zěsnnec newsleer generální ředielky, ve eré se dozvěděl o důvodech cílech projeu perce oeček (viz srn ). perce oeček byl ukončen poslední lení den. ásledující den byly sečeny preferenční hlsy zznenány dlší návrhy popsné n nkeních líscích. e sejný den všichni nšli n svých solech obálky s průvodní dopise pěi solepki, erýi ohli vyjádři své preference k nvrhovný úprvá budovy cenrály (viz srn 7). K nšeu překvpení si kolegové v drivé věšině přáli zěnu, erá n seznu nvrhovných položek vůbec nefigurovl. Zěsnnci si ivně nvrhli hlsování prosdili výěnu kncelářských židlí. perce oeček k nbyl nebývlé inerkce, erou jse při spušění ni nečekli. olepky se lepily n speciální velkoforáové rchy zvěšené n kždé pře budovy v kuchyňkách (viz srn 7). kždé pře byl zároveň uísěn box s loge projeu nkeníi lísky, n eré ohli zěsnnci nps dlší návrhy n úprvu budovy, přípdně jiné koenáře (viz srn 8). čkoliv se s výěnou kncelářských židlí původně nepočílo, kvůli sivní účsi jednoznčnéu výsledku hlsování byl odsouhlsen výěn židlí z nové, odpovídjící nejodernější poždvků. 9 / 0 9 závěr projeu byl kolegů rozeslán ješě jeden ewsleer generální ředielky shrnující výsledky perce oeček. Zěsnnci zároveň obdrželi kričku s poděkování lou pozornosí (viz srn 9). říjnové sekání se zěsnnci byl předsven sřednědobá sregie firy, k již byly zhrnuy i výsledky perce oeček. ešě před ánoci se podřilo zjisi výěnu kncelářských židlí (viz srn ). sní návrhy úprvy cenrály se relizují posupně.

4 U K Á Z K Y L I Z UM! rvního září nšli všichni zěsnnci n svých solech žlué obálky s dopise od generální ředielky. dopisu byli vyzváni, by se zpojili do zúulňování vylepšení ineriérů cenrály. bálk zároveň obshovl nlepovcí puníky, erýi ohl kždý vyjádři preference k jednolivý návrhů úprvy budovy (viz následující srn). M Č K M Č K ážené kolegyně, vážení kolegové, npdlo vás někdy, jký vliv á n nši náldu prcovní výkon prosředí, ve eré se pohybujee hěli bycho, byse se v práci cíili pokud ožno příjeně spokojeně, proo jse se rozhodli oslovi vás s projee nzvný perce oeček. polečně s vái bycho se chěli pokusi zúulni vylepši ineriér nší budovy. jk se ůžee zpoji ěcho dnech jse do všech kuchyněk zvěsili velké hlsovcí plkáy s osi návrhy n ožnou inovci ineriéru cenrály. ybír ůžee z následujících návrhů: ýěn nábyku v riu (příjené, pohodlné oderní posezení) ová dekorce v riu (npř. kvěiny, foky, obrzy) řesvb recepce (přívěivá, designová reprezenivní) ové dekorce ve společných prosorách budovy (chodby, prosory kole výhů) yvoření funkční nvigce po celé budově (názvy oddělení jén zěsnnců) Modernizce ole (brvy dekorce) Modernizce kuchyněk (brvy dekorce) Zúulnění zsedcích ísnosí (dekorce) Kždý z vás v éo obálce nlezl nlepovcích puníků, erýi užee vyjádři své preference k nvrhovný inovcí. ž si půjdee pro kávu do kuchyňky, vezěe si puníky s sebou nlepe je do příslušných políček. Máe sozřejě ožnos nlepi všechny puníky pouze k jednou návrhu. Hlsování bude ukončeno poslední lení den. 9. poé proje perce oeček vyhodnoíe. počíáe puníky zjisíe, po erých zěnách nejvíce oužíe. osupně vás pk budee inforov o jejich relizci, ke eré přizvee ineriérové rchiey. Z kždý nápd vá budee vděční! oufáe, že společnýi sili zodernizujee cenrálu k, by ná vrcel poziivní energii. HM BZÉ! pdlo vás někdy, jk oc ovlivňuje náš výkon náldu prosředí, ve eré prcujee hěli bycho, byse se v práci cíili příjeně. roo jse připrvili proje s názve perce oeček společně s vái chcee zúulni vylepši ineriér nší cenrály. Z kždý váš návrh budee vděční! nd společnýi sili dosáhnee skvělého výsledku získáe prcovišě, eré ná bude vrce poziivní energii. ožná už ručíe pod vousy, co když se i le žádný z nvrhovných nápdů nezlouvá! řesně proo jse n kždé pře u výhů ninslováli boxy, do erých ůžee vhzov své vlsní náěy poždvky ýkjící se renovce ineriéru. ZČK HIKI elizuje se ve svých nápdech ješě více nvrhněe nové názvy zsedcích ísnosí! o kdybycho se íso v Brně scházeli v zsedčce ink Floyd či Mellic Á UKU! Kždý z vás obdržel pě nlepovcích puníků, eré ůžee libovolně dle všich preferencí přiřdi k následující inovcí uvedených zde ýměn nábyku riu příjené, pohodlné oderní posezení Š L kové lísky njdee u zíněných boxů. Budee rádi, když ná n ně npíšee své připoínky nebo řeb návrhy nových názvů zsedcích ísnosí. e ná n sebe kon noá dekorce riu npř. kvěiny, foky, obrzy přesb recepce přívěivá, designová reprezenivní noé dekorce e společných prosorách budoy chodby, prosory kole výhů yoření funkční nigce po celé budoě názvy oddělení jén zěsnnců Modernizce ole brvy dekorce Modernizce kuchyněk brvy dekorce zúulnění zsedcích Mísnosí dekorce HM KY! hěli byse v budově zěni něco úplně jiného kždé pře u výhů byly inslovány boxy, do erých ůžee vhzov své návrhy poždvky ýkjící se renovce ineriéru. BB M elizuje se ve svých nápdech ješě více nvrhněe nové názvy zsedcích ísnosí! o kdybycho se íso v oerdu scházeli v zsedčce ink Floyd či Mellic HLÁ kždé pře jse vyvěsili velkoforáové rchy (obrázek nlevo), k ohl kždý nlepi puníky k jednolivý návrhů. k je le prné z foogrfií, kolegové se rozhodli uděli preference zcel jinéu návrhu, než eré dosli n výběr nový židlí. uníky proo lepili po srnách, k ručně dopisovli, z co hlsují. Záleží jen n vás! 7

5 Š L Ů ÁM I! Š K Ý Á Š K Ý Á Š Á ÁM L Ů I! Á Š Š K Ý ÁM L Ů I! Á ná n sebe konk WL GÁL ŘILKY perci oeček shrnul generální ředielk IG ojišťovny v eilu rozeslné n všechny zěsnnce. Š L e ná n seb e kon n sebe ko e ná n nech ť, Ů nechše ná n se e ná Ý uť, e kon nsebk Á K Ý Š Á Š e ná n sebe kon e ná n sebe kon chue ná n sebe kon Á Á áe M Ů L I! Á Š Š K Ý ÁM 8 si zěsnnec při hlsování nevybrl žádnou z nvržených úprv ineriéru, ohl L Á Ů I! be kon e ná n u áe ch exu záěrně vyzdvihl, že se ná v IG konečně podřilo kounikov společně povrdil, že zslné náěy připoínky beree vážně že v následujících ýdnech budee inenzivně připrvov deilní plány n zlepšení prcovního prosředí. sebe kon áe ch ÁM I! závěru eilu en Mrázová opě zdůrznil, že zpěná vzb od zěsnnců je veli důležiá v IG ojišťovně si jí vážíe. vhodi vlsní náě do speciálních boxů zvěšených n kždé pře. oku che ná uť, ne d áe ch e ná n seb e kon oku Š se kud e ná n o K Á Ý e ná n sebe kon che ná uť, ne d áe ch be kon n sebe Á Š L Š K Ý Á n seb o skončení hlsování dosli všichni zěsnnci perníkové čyřlísky s poděkování z účs v projeu perce oeček (viz foogrfie niže). kon kon K Ý Š Á Š Á ÁM neche ná n sebe kon e ná n sebe kon ť, Ů L I! e ná n sebe e kon Ů ÁM I! ÁM Ů I!, neche ná n sebe kon 9

6 L Š K U K Ý Ň Y H K U Á L M Č K M F I K H I F F I I L F F I áe rdši víno nebo pivo ozhodně nejse vinř. ozná rozdíl ezi červený ni říc, že bych byl pivř. ěšinou piju Heineken, bílý o končí. eůžu le což pržší kolegové z pivo nepovžují. eré ři věci jse si dovezl z Holndsk s sebou ejvěší podporou je i sozřejě rodin. blil oáčku ke grilování do číny. jk se dy říká, jse si ky penu suce - holndskou nezponěl jse ni dobrou náldu. Zkrášlee polečýi Il I ši budovu! kolik zeí jse s IG proceso vl Kroě izozesk jse prcovl v olsku uun uožnil o si rozšíři obzory. různých kulurá sku. se veli vděčný, že i IG vlsnos ou je chuť ch jse vypozorovl jednu k sebezdokonlování společnou vylepšování prosředí, ve eré žijee. o byl pro vás v česku nejvěší šok Má poci, že si vyváří e ylný obrz prosper ujícího vyvinuějšího bý více hrdí n o, co se zápdu dy od revoluce povedlo dosáhnou sebevědoě. Měli byse o řík svěu. eré ři věci áe n čr nejrdši ozhodně lidi! Milí, přáelš í pohosi nní. k fungující infrsruur, hrodná doprv, kvliní bezprobléová obchod y. se ky unešený si přáli vidě rhu už ísní kulurou. dlouho. eď ůžu říc, že je o oprvdu nejkrásn nželkou jse ější ěso v vropě. o je nejvěší rozdíl ezi česke izozeske ři pohledu n pu je o ořské pobřeží, eré dy chybí. opk y hory. le rdši se sousřed zse neáe velké í n společné vlsnos v práci snžíe nplni i. se rád, že se i dy přání klienů prner ů k, by se ná podřilo v Česku kždý den poěši je i sebe. Z Ň K L I K Á Á H I F M K I G & I I I BU I F F I osi návrhy, ných násěnek njdee rchy s kždé pře vedle oblíbe jse od nás jší. lepovcí puníky, eré jk uděl prosor kole nás krásně. encí k nvržený zěná dosli, přiřďe dle svých prefer problé nlepi pouze po jedné ze zěn, není ání zveřej byse výrzně oužili éu návrhu. o ukončení hlsov všechny puníky jeno k vybrn jejich relizce. vše vás sozřejě e se do níe vše fvoriy pusí ov. infor žně budee průbě byse sáli, jsou vá nenjdee inovci, o erou ček. čí svou v přípdě, že ezi návrhy výhů s loge perce oe. k dispozici boxy uísěné u boxů u výhů do vhodi lísek n kreivní yšlenku přenés Z H Y áe ješě jeden ro ndprůěrně kreivní povhy zsedcích ísnosí! zjívý úkol: Zěňe názvy v oerdu, nvrhněe vás již nebví vysedáv pro všechny zsedčky. jiný název, resp. koncep názvů se řeb n něžce nebo ebyl by věší zábv sekáv opě poslouží boxy u výhů. v Černé díře ro vše návrhy áe rdši víno, nebo pivo Bílé víno, eď v léě někdy n soják v hospodě U očené Krušovice. udánky eré ři věci jse si přinesl Hlvu, opiisus hrnek ze své bývlé práce n kfe. o byl pro vás v IG nejvěší šok Zí nensl :-) o je jednodušší prod pojišění nebo plsové ho dinosur zhlede k ou, že á že plsového dinosur. lou dceru, k oc dobře ví, U H Y! U M H ká ři cédéčk byse si vzl Zsedonepřipo u n deseiho uný! dinovou ři jsou hrozně álo!!! Morv osělo ský skr u jízdu... le když už, k in ione, rishs, ing ješě bych propšovl Buen is ocil lub. k jezdíe nejrdši n Když přijde BKÁ dovolenou chuť Bckpcking ll round he world :-) oo není Míš Kuklová, kz Benefiní pou 7 Ř Y H i 799_Benefini_s é ýlnice Už je I yzeli rn c je U nich nšli níc zěsnneckých benefiů IG ojišťovn rozevírá vějíř K Money H uo. u od G nově vás ovívá i lákvou nbídko G Money uo díky nkoupi ohou H L B ši zěsnnci cí cenu. bízené slevy Š... nový vůz z zvýhodněnou pořizov zpli hoově, nebo doshují ž 8 %! ový vůz ůžee úvěr uoi od k finncování uoobilu využí ch podínek. G Money uo z výhodný Zdá se i o, nebo je o ncenění záěrně oucí plí ž do červn dosli, jse erý poukz, í Benefin uschov, řeb se budeb e o záěrně oucí. 0. oporučujee proo kupón se ého vydělá ndřízen váe nebo i io IG keboj e, porovn nše oiž nejde hodi později. rozeniny chýně nikdo ceny vá o. v ěcho ěžkýc vědě, co ji koupi.. s ceni h čsech konkurence. jisě blíží vy zse nebudee vyčí nebude. kolegové konroloři ši konkureni děljí oéž. z oddělení oplince pro le zko Říkávás se ou pol. připrvili shrnu Ž L Á Z L Š É rnžový volání ušeří npříkld volání do vlsní e i po provolní volných inu. in, volní do osních síě vás vyjde bez h n 0,7 Kč/ obilních síí Čr n pevné sojí, Kč/in M nklepáe z 0, Kč. Zpl linky ůžee výhodný dový i si ky rif jk výhodný rif získ odrobnosi njdee n inrneu v sekci Benefi s 0 v příloze Možnosi zřze progr pro InG exern ní do progru servis. celý ě sprvuje specilizovn á fir e-r. K dispozici vá bude profesionální din isrivní podpor cll cenru. přípdnýi nejsnosi věrou ůžee obrái n se s důkeřinu Kupovou z personálního oddělení, erá á linku 70 ýhodnější ceny neilosrdný slouvání vyjedn li luboš ršeň. ěkujee, lďk šeflová, onk eckerová ježíšku! I K U Á L K! K K U Č M // : ek_ge_08.indd Kil si sěžovl, že byl n násěnkách jeno jednou. hěli jse jí uděl rdos, le rochu ná vyskočil z obrzu. číslo poukzu progr ornžové volání ůžee nyní využív z 0 kč (+ dph) ěsíčně. Z o vá o vyčká ornžádu s 0 volnýi inui volání ezi IG elefony zdr o. le i po vyčerpání volnýc h inu je volání nohe výhodnější. připoínáe, že zěs nnci IG pojišťovny ohou získ ž I kry s ornž ový volání í k zdro i rodinné hovor y. Z! eno ex je žerovn prvděpodobné, že se nezklá ý. e vysoce dá n prvdě. 0% by kždý zěsnnec využil k hlsování všech pě puníků, znená o, že hlsovlo iniálně 7 kolegů. kce edy dosáhl 0% účsi. 7 ě- konci ledov, urgov ky si n servisní procesu posěžov uožňuje vl esysé, erý se dříve jeno n I servis-desku nebo inci- jk si vedou ených rck. Zdání poždvku isik přijých uzvř 00 urychlíe denu do Mshupu výrzně ní I poíží z roky 007hláše. řešení svého I splínu ezi. 0 Zepli jse se I, jký je rozdíl. 7 ne. servisní poždvke incide. 7 7 výp7. Inciden znčí nefunkčnos, syséu dek, nedosupnos plikce, 0 0 vke 8 0 požd 0 ní ervis. nebo služby u, žádáe o službu, inslci progr vrácení. 7 nsvení, dodání, sěhování,. 9 ky. v prvé echni I roklik n Mshup njdee eu. ři poížích s počíinrn i sloupc zpronebo kvěnu byl v Mshupu nově zvol ké e ůže če nické ing.cz. vozněn plikce pro elero posl eil n přísupů přísupy. slouží k zjišění h síťovýc cí do poždovných plik ío krákodobý projee se ná podřilo znovu získ důvěru kolegů dá ji njevo, že nás jejich názory zjíjí sojíe o ně. vázání kooperce dilogu se zěsnnci, jež jse si od perce oeček slibovli, se o ěsíc později poziivně odrzilo v nebývle vysoké účsi v růzkuu spokojenosi zěsnnců poču vyplněných W dozníků, jk jse doufli. % Krápníkové bio i oprávn složek, nsvi přes něj jde ky. ní pro sdílené ilové schrán ráci hlsování bylo nlepeno hlsovcích puníků. í sprvedlnosi, šín, ovný názve ešp (éž šp ervisní plikce s neurčiě vyslov prcovníků jko vozová hrdb n obrnu. škr) rozhodně nefunguje poíží čových počí zrychluje řešení všich I helpdesku. Už přes šes le + 0% le pán roris rávníci blncují nd props I ervi eiopf 0 M Ř I L É Ý L K Y Y H í prvidel, podle nichž je řeb se řídi, pokud vá prsáko plní i dlší chlebo dárci. UZŘ MLUU nši zěsnnců ŘB KLÁK npř. není bez M souhlsu ndřízeného coplince fficer obecně povole ové no: zsáv rdon, o srší funkce v orgánech sáníživoní pojišěn pojišěníle í správy klieny pro vši vrnou ršť jk vykonáv jiné podnikelské nesojíe. vsupov do dlších konviciiviyuhoď zěsnneckých poěrů nbýv člensví ve suární orgánu nebo účs v.s. či s.r.o. nbýv kciový nebo obchodní podíl (více než % zákl. kpiálu). jk se správně npráš i še pořebné dokueny včeně podrobnějších inforcí njdee n inrneu v sekci coplince fficer podsekci ěrnice cop cr lince). řípdně vá je poskyne coplince fficer er Kups, zvný plukovník. hoj Ivo, slyšel jse, že se chysj í nějké nové benefiy. nevíš o nich něco jn,. pro Z ninko, veli ě poěší. nové progresivní vedení InG ojišťovny se rozhodlo zvés proje nrických sáží pro všechny zěsnnce. Bude o sice znen konec é pordny, všechny zájekyně oiž budu sírov sá, věří le, že celý progr vylepší dobrou náldu ve firě. ěcho dnech usilovn ě hledáe kolegyni, erá by se ujl sáží užské čási zěsnnců. hned jk se i někoho podří přesvědči, budu opě inforov. hr. Ivo osál, bsolven víkendového kurzu nrsáží B F G H šichni dosnee svůj díl zených zákzníků neusíe kvůli konkur enci zlevňov. F Zisk z nikonkurenč ního chování invesujee do inovce. G kže se nesnže porozu ě, co si kupujee, nekže i sysé. H o zní skoro rozun ě. InG ojišťovn přináší zěs esuje si své finnč nnců zábvný znlosi vzdělávcí esnífinnč n ní gronosi. si jse již o ně slyšeli.cz celosvěově vyhr je jej nzýváe FQ es.id! rozkouše se budee oci od 7. do. září. Z nejlepších lušielů pk vylosujee výherce nového idu. dkz n esov é oázky vá již brzy přijde do e-ilové schráky. Š FIČ BM eď si jednu lískněe poděku Z Á Ř K Č U M k čso n o yslíe Zkuse se věnov i finnvy cí. je i! hlsovcích schránkách jse nšli dlších 8 lísků s vlsníi návrhy n úprvy budovy. by kždý zěsnnec vhodil pouze jeden lisek, znená o, že % kolegů přidlo vlsní náěy. obočk IG: Hrdbách nd jse si běhe leního podziu vybrli všechnu dovole kurzů, eré pro vás chysá e. Hned 7/9 je pro vás připrv nou nyní vá nic nebrání v o zúčsni se všech reforě s Honzou Hlváč sředečních ený kurz v režii personálního e, /0 chysáe speciál oddělení, /9 seinář o ní kurz o invesování s Miloše o dních. lisopdu se penzijní ůžee ěši n zjívé inforce o krediních krách Filipe, 9/0 vás Luboš Zík poučí češiny. roch sylisického šfránu pro nepříele sejně jko běhe lé pro účsníky seinářů chysá e drobné občersvení dárek! ÁKY LKÁY K propgci projeu jse použili i násěnky vyvěšovné v kuchyňkách plkáy vyvěšovné ve výzích budovy. ýjiečně jse je grficky uprvili, by odpovídly vizuálníu sylu perce oeček. 0 0 projeu perce oeček projevili zěsnnci vlsní invenci, erou vedení společnosi vyslyšelo nkoupilo 00 oderních kncelářských židlí od firy eelcse (viz obrázek nprvo), eré odpovídjí nejnáročnější poždvků n ergonoii pohodlí. roce 0 jse v průzkuu W zznenli rekordní účs (9 %). proi předešléu roku vyplnilo dozníky o 0 % více zěsnnců, což nás poprvé kpulovlo do čel ezinárodního žebříčku zeí, kde IG působí. loňské roce jse se k uísili n druhé ísě s nejvyšší zpojení zěsnnců v růzkuu.

7 K K oáš ovoný IG ojišťovn ádržní 0 00 rh

é é ě ž é ě ř ú ě ř ž ě Č ě ý ž ť ď ř ě ý ě é ř ř ř ý ř ř é ř ý é ě Ú ř ě ě ÚČ é ú š ě ž ú é Š ě é ř ý ř ž ř é ř ž ě é ž ů é ř ě Č ř é ř ě ž ý é ě ř ý ř ž ě ů ý ž é ž é ž ů é Ů Č é Ž é ý š ř é ě š ě ž

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

ě Ň ť Ť ě šň Č ů ě ě Ň ě ě ě ž Ú Ň ě ě ě ě ě Ň ě Ť Ť ě Áě Ú ů ň ě ě ě Ú ě Ť ě ž ů ě ž ě ž ě ů ž ů ě ě ů ě ž ěď Á ů ě Ť ě ž ž ě ů ě ž ů ď ď ď ě ě Ú Ň ů ů ď ě ě ě ů ě Á Ň ě ě ě ď ě ě ď Č ž ě ž ě Ý ě š ě

Více

ú ě ě š š Č ě Í Í č ě č ó č č Í š ě ě š ě ě č č Ř úč č č úč Íúč č úč ů ě ě č š č č ě ůž ě ů ů Í ě úč č ů ě ůž ě ů ů čí ě Č ó ú ť š ě ě ě š š Č Í č ď ě č č č ó š ě ě ž Í š ě Í ú š ě ě ě š šť Č Ř ň č ě č

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Algebraické výrazy. Mnohočleny 1) Sčítání (odčítání) mnohočlenů:

Algebraické výrazy. Mnohočleny 1) Sčítání (odčítání) mnohočlenů: Algeicé ýz Výz = ždý zápis, eý je spáě oře podle zásd o zápisech čísel, poěých, ýsledů opecí, hodo fcí. Npř. π,,... Výz číselé s poěo Výzo spi oří loeé ýz s ezáo e jeoeli ( sí ý ede podí, ýz á ssl poze

Více

š ě ě ú ď ě š Ů ú Ř ú Á Ě ÉÚ ú Č ú ě ů ů ě ě ě ů ě ů š ů ů ě ú ě ž ú ě Ý ú ě ú ú ž Á ú Ý Í Í Ú ž ú š š š ú ě ž ú Ě Á Ě Ů Ě Á Á ů Á Á Ý Ř ČÍ Ů Á Ů ú ě ú Éú Á ú ú Ů ě Ů Ů ž ň ě ě Ň Í Í Ú Ý Á ě ú ěž ě ň ů

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

š ě ě ů ú ě ě š ř ů ú Ř ú Á Ě ÉÚ úč Č ú ř ě ó ů ř ů ě ě ó ž š ů ů ě ú ě ž ú ě Ý ú ř ú ř ř ú ž Á ú Ý Í Í Ú ž ú š š ň ň ř ě ž ř ř Ě Á Ě ů ř Ě Á Á ů Á Á Ý Ř ČÍ Ů Á Ů ú ě ú ř ú Ů ě ě ů ů ž ň ě ě Ň ú Ý Á Ř

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Grafický manuál v1.0

Grafický manuál v1.0 Grfický mnuál v1.0 Zákldní informce Logotyp je zákldním prvkem prezentce prcovní skupiny tvoří klíčovou konstntu designu. Logotyp se používá zásdně v podobě kodifikovné tímto mnuálem. Dále jsou v mnuálu

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Á šť š ě šť Č šť Č Č Č ř ě ž šť ř ž Č Č Č Á Ň ř š ě ů Č ř š Š ř Č ď š š ě Ú ů ř š š ě ú ř š ě š ě ř ž ě š ě š ě ě ě š ě Š ř ň ú ů š ě ž Š ě š ě ž š šť ě ě ě š ů ř ž š š ě š ú ž ř š š ě ž ů ě ž ž ž ž ě

Více

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I ..5 Řešení příkldů n ronoměrně zrychlený pohyb I Předpokldy: 4 Pedgogická poznámk: Cílem hodiny je, by se sudeni nučili smosně řeši příkldy. Aby dokázli njí zh, kerý umožňuje příkld yřeši, dokázli ze zhů

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Ě Á Í ř ř é č č ř ů ě ě ž ů Š č ř ý ě č č ě č ú Í Í š č Ě é ř ě é é č ř č ř Í ý Š Í Á Ž Ě Ý ť ř ě ú ň Ě Á Í Í š ě ř č č ú ř Ě ř Š Í Č ě é ř ř ě ý ý ř ě ý ř é ř ě ř ě ů ý ř ě ý ů ř ý ů ř ý Š Á Ž Ě Ý ř žé

Více

ř ě ě š ě ě š ř ů ě ě š ř ů ú ů ě ě š ř ů ř ě š ě š Š ž Š ř ě š ř ú ě ě ž ů ě ě ř ě ě éš ě ě š ě ř é Í š ř é ě ě ř é š š š š ž š Í ě ž ů ě ů Í ř š ě ř ů Í ě ě š ě ě š ř ů ů é ř š ř ř é úř é Ř ú ě š ě é

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ě ů ň ř ů ě é Č Č ř ý ú ě é ň é ž ř ř ú š ř ř ř é ě ý ž ě é ř ž é ě é ě ě š ř ů ě ú ě é ý ý ě ř ý ě é ů ž ú é úř ě š ě ýš ěř ě é Č ř ě ě Č ě ě š ř ů ě ě ě ě š ř ů ě é š ě ť ť ě ě š ř ů ě ř ěř ý ú ř é ř

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

Í ž ě ě Á Á É Š ó Á ĚŘ Í Ý Í Á ě Č ú ě Ž Í ě Í ě š ú ě ě ú ě ě Ž ů Č ž ě ě Ž Ž ě Ž Ž ě Í ú ě š Š Ú ě ě Ž ě ě ě š ě Č š š ú Á ĚŘ Í Á Ý ě ě ú ů ě Í ě Č Ť š ú ě ě ě Í ě ů Č ž ě Ž Ú ě ě š ů ě ů ě ě ú ů ě Žš

Více

ř é úě ř ů ř č č ý č ý Č ě ř ĺ Ö ř ů ř ý ě ě ě é ž Č ť č úč ĺ ř ĺ ř ě ř ě é ĺ ř ýš ý ě é ĺ ř é ĺ ř ů Í Ú ĺ Úč é Í ě Ž Ž é Úč ř ů č Ž ě Ž Ž ě ř ř ĺ é ý é ě ž ä ů úč ý ě Ž ř Ž é ý ě é ě ý ý ř ý č Ž ř ě ý

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ě ě ě ň Ž ů ě ř ř É ě ě ď ů ě ě š Ěž ř Ť ňň Á Á É Á ř Č š š ú ď ř ú ě š ř ř ú ř ě ěš ž ě ř ú ř ů Ě ď ř š ě ě ř ů ě š š ú ů ě ě ů ě ě ů ů ř ů ů ř ř ú ř řž ř řž ř řž ř ž ř ř ě ř Ý š ř š ě ř ů š ř Š ž Ň Ú

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský socálí fod Praha & EU: Ivesujee do vaší budoucos Ekooka podku aedra ekooky, aažersví a huaích věd Fakula elekroechcká ČVUT v Praze Ig. učerková Blaka, 20 Úrokový poče, základy fačí aeaky (BI-EP)

Více

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění GRAFY SOUVĚTÍ AUTOR Mgr. Jn Piklová OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí jejich grfických znázornění FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU prcovní list pro žák POMŮCKY ppír kopírk OBSAH 1. Prcovní list s grfy

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Á Á É ú ř ř ř ž ř š ó ú ú ř ž ú ř ú ž ú š ú ú ú ú ř ř Ž ú š ř š ú ž ř ž ž ř ř Ž ú ř ú ú ú ú ř ř ú ř ú ř ú Ž Ž ú ř ř ú ú ř Ž ř š š ú ř ú ř ú ú ř ú ž š ú ř ú ř Ž ž ř ř ř ž Ž ž ž ř ú š ř š ú ř ž ř ř ř ř š

Více

Kopie z www.dsagro.cz

Kopie z www.dsagro.cz ó š š ú š ó ú š Á ó ú ě Ť ú ě ó ěž ú ú ěž ú ó ď ú É úó ě ě ž ř ť ž ó š Ý š Á Ú š É óň ú ú ř ď š ó ď ď Ň ň Ťž ó ě ú ž ž ó Ů ó ř ž óú ú Á ž ž ž ó ť ž ě ě ž Ř ó ř ě š š ÉÚ š ě ě ž ř ž ž š ě ř ň ě ř ě ě ú

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

ě ů É ď ů š ě ů ů ž ů ě ě ú Ú ě Ú ě é ě ě é ě š ú ů š š é ě ě ů ě ě ž Í Á Á é ě ěž Ú ě ů ěž ě Ú é ě é é ů é Ž é ě ě ě é é ě ě ú é ě ě ě é ě ď Ú š ú ů é ď ů ě ů ů ě é é ě ů Ú é ů ů é ě Í Á ě ě ů é ě ěž

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ý úř ř č ď É ť řň Ž Ť Č č ř č ž ň ř ě ě úř ř č ž ř ě ě ř Š ř ř č ě ě ě š Ů ě ř č ř ě ř ě ž ě ř ě Č š ž ě ě ř ě Č Í š ě ě ů ě č ř Ž ň ř č Ž Ž ě ř ě ů ř ě ú ě ů ě č ř ž ř ě ú ě ů ě ě č ú ě ů ř š Ž č ů č

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ů Ž íúř Ú í Ú Í Ě Ú í ť í ě í í ř Ř Á ÁŠ ě í ň ř ě í ě ší ř ů ž š ú í ě í ú ř š í í úř Ú Č ří ě é í ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř í ř ř Č í ž ň Ů é ě í í ú í ů é ě Ň Ý Ě í š ú í šť í úř ů ří í í ř í Ř ó úř ú

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení.

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení. Ciční z linání lg 4 Ví Vonák Ciční č 9 Linání zozní Jáo oo hono Mi lináního zozní Linání zozní ini Zozní V U k U V jso kooé oso s nzýá linání jsliž U U Množin šh lináníh zozní U o V znčím V L U říkl ozhoně

Více

Ý Ř ÁŘ Í Ť Č ú š ž é ú ř é é Ň ÁŘ Á Í É Í ú ř ř ř š š é š é ř é ů Ň Ý ť ÁŘ Á Ř ř é ř š ž ů é ř ú ú é ř é ú ů ř ů ř ó ž é ř é ř é ů ř é ž é ó ůž ž ř ř ú ž ř é ž ř é é é ř ž ž é é é š ž é š é ž é š é É š

Více

1ŤŤ ::aii:ia:::*ii:i i:il,i :.:::-a]..-]] i.:.;;:i]:;:]ii]il]i,li:]]]i: :::i:i::lii :::iii rlobr u';le.l - The Committee of Good Will - Olga Har.el Forum of the Czech Republic - Association o,ti}:&l:]]]]1a]a:a]]]i::]],ii],:::]]]]]

Více

Ú č č ě ř ó č č Ú ě ě ě ř ů ž ž š č ř Ú č ó ž ě ř ř ě ř č ž ř ě Ý ěš š č ž ň ř ě ě č š ěž ú ě ř ú š ě ž ě ž ů š č ř ů č ž ě ů ž ž ě ř š ů š č ř ě ó ě ó ř ě š ě ě ř ě ó ě ě ř ů ř š ěž ó č ž ř ě č č č ě

Více

ů š Ú š ů Č Š ú Č Ú Č Ż Ž Š Č Č Ú Š ů š ÚČ ů Ž ú ů Č Ú Č Č Č Č Č ú Č ą Ú Č Č Č Ž Č š Č ą Ú Č Š ů Ú Ú Ž ž Ž š ů š ľí Ú Í Š ú ů Í ů Í ů ů Í Ž š š Ž Ž ň Š Ž ú ů ú Í ů Í Ž Í Í š Ž ň Š Ž Í ż ů Č ů š ů ů ž Ž

Více

ť ý ř ý ž í ř í š í ý ě ž í ř í š š č ř š š č Ž ý ě ěř í ý ú ř ř ý ě š ě í í Ťí í ř í ř Ž ř ě í ů ř ž ý ý í Ťí í ý š ř ž Ž ň í í í í ř úč í ř ú š č Č Č í í č ú í ř ř Č Ž í ř í ě ř č ě í ě í č ě ě č ě ě

Více

ú Ž ž Č ď Ú ó Ú ČÍ é é ž Ó ú ž ě ě ž ú ě ě ú é ě Ů ě Í ú ě ě ú Č é Ý š ě ž é ž ě ó ú ě ú é ú ě ú éň ě é Š ó ó é ú é ěň š ě ěž éú Č úó ě ě Ú ě š é ě ě ě Ů ú ú ě ó ú Č Č ú Ú é ú ž Ú Á Č Č ě é Ú ě ú ě ě é

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Í Á Ž É Ý Š Á Í ó Ěú Í š ž ř č č š ř Ů š č ř Í ř š ř č Ú č ú ř Í š ř úč Ž ř č ř Ž ř Ž č č ů č Š ú Ž ř Ž č Š ů Ž ř ó Ž ř č Í Ž ř Í Ž Š č ř Ž č č ů ř Ž š ů Ž ř ů ů ř Úč Í č ř š č Ž ří č ř ř Ž Ž ř Í Š ř Ž

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ý ú ě ž é ý ě ý ě ý ý ú ě é ěř ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é úě ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ě ý ý ř é ý ě é é ý ě š ý ý ýš ú ů Ý ý š ž š š ň ě é ěř ý ř ý ý

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

č É Á Á Č Á É Ř Á Č Ě Č Č É Ř č Ů Á Á É Ú Ě š č č Č č č Ú č Ú č ú ň č č ú š Á Á É č č ď č č č Ž č č ď ó č č Á č Ž š š Ť ď č š ň š š š Ž š č Ž š č č č č š š č š Č š š š č č š š č š ň č ú š Ž š č ú Ž Š Ž

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

í é í íč š Č é š ří í ů é č í ř ý í í ří í ř Č š ý ř í í ů é é Č č Č í ě ší í ý ě í í ř í í ř í í ř í ř í ř ý í ří ý š ý í íč í ý ěř í ě í ř ěř ří ý é é í Ž č é í ů ů í í ů í ů Ů í í č í í úč ů ů í í ý

Více

Ý ÚŘ Č Ý Č É Ý ó Ě Ř Ř Ý é Ú ú Č é é ě ě š ů Ú Í ů ů ě ě š ů ú é é é ě ň ě é ú ě é ě ě ů Š ú Ú Ž Č é ě ě ě é é Ú ů ě ů ě Ú Ó ě ú é ň é Ú ě ě é ů ě ě ě Í ň Ú ů ů Š š ě ě Š Ů š ě é é Ž ě š ě Ů ť Š ě é ž

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ú ě ž é ý é ý ě ý ý ú ě é ěř ý ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é ř úě é ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ý ý ř é ý ě é é ý é š ý ý ýš ú ě Ý Ž Č ý ř é ě ý ž Č Ž ř ř

Více

Č É É Č ď Č ž ž Ž ď ě š ě š ě ě š ě ď ž ď šť ť ďš Č ď Č Č ě ž ž Í ě Č ě š ě š š Ž ě ě ť ě ž ě Č ě ž š Í Í ě ě ď ě ě ě ě Í ě ť ě ě ď ě ť ě ď ž ě ě š ě ť Č ě Ž Ž ě ž š š Ž ě Č Ž ě ě ě ě ě ě ě Ž ž ě ť É šš

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

ó ú š Í š č Ž ú ň Ž Í Í Í Í ů Ž Í Ž Ž Í ů č ú ň Í Ň Í š Ž č úč č č č č č č š š š ú š š Ť ů š ů č ň ů ů č ň č úč š š š č ň Ťů Í č č úč ň š č š ň ů š š ň č ů ů ď š Ž š č š š ů č č ů ň ů š š Í č š ň č č č

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Š ŠŠ ě Š ě ř š š š š ř ě ó č ý š ý š ě ř ě Š ž š ě ů ě ř š ř šš š ý ě š ř ů č ý ě ě ě Ů č úč ě ý ě ý ú ý ý Š ý ě ý č š ý ú ě ě š Ů š ě ý ž š Š ý ý Ť š č š ě ý Ů Č ý ů ý ě ž Ů Š Í ž ě ý č ý ě ý ě ž Ů Ů

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více