Hudba nevážná i vážná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hudba nevážná i vážná"

Transkript

1 12 2 Evangelický měsíčník ročník 85/ /2010 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 Kč Hudba nevážná i vážná Po práci si chce člověk zazpívat o holkách a o všem, co ho celý den štve. Ježíš po nás nechce, aby se nám nelíbily holky, ani abychom se křečovitě usmívali, i když nás úřady a všichni možní šéfové nenechají na pokoji. Ďáblova hudba, Tomáš Pavelka 11 Poklad zpola skrytý Rozhovor s L. Härtelovou o zaujetí hudbou Na severokorejské hranici a kongresu v Soulu Diakonie: Je stáří tabu?

2

3 ÚVODNÍK 3 Advent je tu, vánoce za dveřmi D. Ženatá BIBLICKÁ ÚVAHA 5 Světlo ve tmách L. Klíma TÉMA 7 Poklad zpola skrytý J. Šulc 9 Hudba je mou profesí i koníčkem. Rozhovor s L. Härtelovou D. Ženatá 11 Ďáblova hudba T. Pavelka 12 OTÁZKA NA TĚLO Co je podle vás největší hudební počin poslední doby? NÁSTĚNKA 14 Valné shromáždění ERC v ČR S. Zálabová PŘEDSTAVUJEME 19 Soubor Nsango Malamu DaZ CÍRKEV ŽIJE 21 Dík za hudby dar! P. Hanych 22 Sedmdesátník Jiří Tomášek M. Čejková 27 Milý pane profesore, děkujeme vám! D. Pfann 28 Koncert pro Citadelu Olga N. 29 Víra nepotřebuje chrámy, ale lidi, kteří ji předávají dál I. Škeříková 30 Výměna učitelských nápadů a zkušeností R. Špačková 31 Ostuda na fakultě J. Kirschner EKUMENA ŽIJE 32 Na korejské návštěvě J. Ruml 34 Modlitba za domov T. Najbrt 35 Týká se nás to? Můžeme to ovlivnit? J. Hamr 35 Na oběti nehod vzpomínali napříč republikou 36 Člověk spolutvůrce J. Nečas DIAKONIE 37 Je stáří tabu? L. Vidovićová GRATIAS AGIMUS 40 Gloria in excelsis Deo L. Moravetz SLOVO 42 Budoucí věci nejsou věci J. Hoblík 43 Za křesťanství vynalézavé a tvořivé Š. Grauová 44 Kapky naděje Lubomíra Kabíčka O. Macek 45 Wikipedie věřících osobností L. Ridzoňová 46 Bachova kantáta ÚVODNÍK Advent je tu, vánoce za dveřmi Teplý podzim se přehoupl do zimy. Před první adventní nedělí se vánočně vyzdobily obce i města, obchodní centra přetékají třpytivou nádherou a nezbývá než litovat prodavačky, které musí poslouchat od rána do večera koledy. Komerčně pojatou, křiklavou a agresivní vánoční výzdobou jsme přesyceni už na počátku adventu. Dobrou tradicí v tomto období jsou adventní bazary. Pořádáte ve sboru také něco podobného? Zdá se, že v dnešní době nic nepotřebujeme, všeho máme dost. Dobročinný bazar ale má jiné poslání. Můžeme nabídnout domácí nudle těm, kdo je neumějí nebo nestíhají udělat, sušené houby těm, kdo se pro nemoc nedostanou do lesa, nebo domácí sádlo či marmeládu někomu, kdo nemá hospodářství či zahrádku. Navíc starší a méně pohyblivé sestry stihnou u televize uplést neuvěřitelné množství teplých ponožek a rukavic nebo namalovat spoustu vánočních přání. A tak má uspořádání bazaru čtverý smysl. Za prvé: lidé mohou přemýšlet, čím do bazaru přispět a věnují svůj čas i um výrobě svých originálních výtvorù. Starší lidé s větším přídělem volného času jsou nepřekonatelní! Za druhé: při organizaci a všech starostech kolem se lidé dají dohromady, což je velmi sborotvorné. Za třetí: na takovém bazaru najdete věci, které jinde nepotkáte, a následně obdarujete rodinu a přátele věcmi, které byste jinde nesehnali. A za čtvrté: výtěžek, ať je malý, nebo velký, je vždy ve sborové kase vítán. Ze své zkušenosti vím, že jsme byli výškou sumy, kterou se podařilo díky věcem nabízeným v dobročinném bazaru shromáždit vždy spíš mile překvapeni. A pokud věnujeme výtěžek na konkrétní účel nebo věc, bude nám tato věc navždycky připomínat, že jsme ji pořídili třeba díky bazaru v roce Když zavoní perníčky, jsou už vánoční svátky za dveřmi. Když se podaří aspoň část cukroví schovat před členy rodiny, kteří tvrdí, že chutná nejlépe před svátky, je vyhráno. Přípravy mohou klidně vplout do svátečních dnů, kdy si sedneme, odpočineme, zajdeme na koncert či vytáhneme starou gramofonovou desku, uklidníme roztěkanou mysl a přijmeme dobrou zprávu o narození našeho Spasitele. Požehnané vánoce přeje Daniela Ženatá

4 AKTUÁLNĚ Artefakt na čelní stěně kostela Presbyterní církve v Annapolisu. Foto: Gerhard Frey-Reininghaus Cesta partnerství do zámoří Tajemník pro ekumenu a zahraniční vztahy Gerhard Frey-Reininghaus navštívil ve dnech 5. až 27. října Presbyterní církev v USA, která je partnerskou církví ČCE. Navštívil sbory, které mají české kořeny, jako například Clarkson ve státě Nebraska. Setkal se s farářkou Jody Filipiovou která moderuje takzvanou Českou misijní síť, sdružující osoby a sbory spjaté vztahem či kontakty s ČCE. Navštívil sbory, které mají partnerství se sborem naší církve, například sbor v Annapolisu v Marylandu. Ten udržuje už deset let živé partnerství se sborem v Letohradu. V Pittsburghu v Pennsylvánii navštívil sbory, které spolupracují s Diakonií ČCE. V tomto mìstì poznal také teologickou školu, která spolupracuje už dlouhá léta s naší fakultou. V ústředí Presbyterní církve v Louisville se Gerhard Frey- Reininghaus setkal s pracovníky, kteří mají na starosti spolupráci se zahraničními sbory, tedy i s námi. Na konci své cesty po Americe se zastavil v New Yorku u manželů Stehlíkových. Ondřej Stehlík je zde farářem v netradičním Rudgers sboru. Cesta po USA byla velice inspirativní pro další prohloubení partnerských vztahů a navázání nových kontaktů. Víc v dalším čísle Českého bratra. DaZ V neděli, kdy se připomíná společenství křesťanů ve světě, zdobil čelní stěnu kostela Presbyterní církve v Annapolis tento artefakt. Annapoliský sbor je partnerským sborem ČCE v Letohradu.

5 BIBLICKÁ ÚVAHA Světlo ve tmách Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle! (Iz 2,5) Na první neděli adventní letos připadá oddíl ze začátku druhé kapitoly proroka Izajáše (Iz 2,1 5). Závěrečný, pátý verš tohoto oddílku vyvozuje pro Izrael důsledek ze zaslíbené poutě národů na Sijón. Tímto důsledkem má být chození v Hospodinově světle. To je také důvodem, proč se tento oddíl dobře hodí pro adventní dobu. V očekávání toho, co se stane v posledních dnech (verš 2), má Boží lid již nyní chodit v Hospodinově světle. Protože mnohé národy si v budoucnu řeknou: pojďte, vystupme na horu Hospodinovu (verš 3a), platí již pro současnost podobná výzva domu Jákobovu: pojďte, choďme ve světle Hospodinově. Prorocké zaslíbení se týká toho, že Hospodin, Bůh Jákobův, se stane těmto mnohým národům učitelem (verš 3b), bude jim dán přístup k jeho zákonu (Tóře) a k jeho slovu (verš 3c), což přinese mír, konkrétně přetvoření válečných zbraní v nástroje pokojné práce (verš 4). Národy, které se vydají po Hospodinově cestě, zapomenou na cestu násilí. Budou se učit žít podle Božího slova a nebudou se už učit bojovat. Toto krásné zaslíbení vytváří prostor pro nadějné očekávání, pro radostné vyhlížení této doby a událostí s ní spojených. Jde však také ruku v ruce s výzvou, aby Boží lid chodil ve světle Hospodinově. Hospodinovo světlo je přitom v Bibli identické právě buď s Tórou: Vždyť příkaz je svící a vyučování (Tóra) světlem, domluvy a kárání jsou cesty k životu (Př 6,23), nebo s Hospodinovým slovem: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku (Ž 119,105). Očekávané zaslíbení pokoje se může stát skutečností jen v případě, že si všechny národy vezmou k srdci Hospodinovu Tóru, že se budou řídit jeho slovem. Ovšem aby se stalo, že si všechny národy vezmou za své to, co bylo původně Hospodinem řečeno jen Izraeli, je třeba, aby podle toho nejdříve dům Jákobův opravdu žil, aby chodil v tomto světle a bylo na něm vidět, kam to vede, když někdo chodí v Hospodinově světle, tedy když žije podle Hospodinova slova. Proto je důležitá ta závěrečná výzva, do které Izajášovo zaslíbení o všeobecném odzbrojení vyúsťuje. Adventní doba je dobou očekávání na to, až se splní zaslíbení o příchodu pokoje. Pokoje a poznání Hospodina, a to pro všechny národy. Tato doba očekávání se v rámci liturgického roku připomíná v nejtemnějším ročním období, když jsou dny nejkratší a noci nejdelší. Patrně má vnější temnota symbolizovat temnotu násilí a modlářství, která obestírá národy a proniká i do Božího lidu. Toužebné očekávání světla bývalo v tomto ročním období reálným prožitkem a znázorňovalo tak touhu po příchodu Hospodinova světla, které vzejde celému světu. Chození v Hospodinově světle, které dle následujícího oddílu (Iz 2,6 22) konkrétně představuje překonání modlářství, je v našem oddílu přítomno v motivu vyvýšení hory Hospodinova domu, která se bude tyčit nad vrcholy hor (verš 2). Na vrcholcích kopců bývaly budovány svatyně božstvům, vyvýšení Sijónu tedy znamená Hospodinův triumf nad všemi božstvy světa a falešnými ideologiemi. Než však toto světlo poznání Hospodina zazáří všem národům, musí zářit v Božím lidu. Tato záře se rozlévá všude tam, kde dochází k setkání s Hospodinovým slovem. Prorok o něm říká, že vyjde z Jeruzaléma. Hospodinovo slovo tedy vychází a jde nám vstříc, přináší poznání Hospodina (chození po jeho stezkách) a působí pokoj mezi národy. Stane se v posledních dnech, říká Izajáš a my máme pocit, že jde o jakési slabé utěšování zaměřené do daleké budoucnosti. Prorok však nechápal svá slova jako útěchu, nýbrž spíše jako výzvu Božímu lidu začít se učit v Boží škole. Orientovat se podle Božího slova a zjevovat tak na sobě jeho schopnost prozářit každou temnotu. Když tedy očekáváme tak slavné události, choďme v Hospodinově světle! Lukáš Klíma

6 TÉMA Foto: Pavel Hanych

7 MIMOŘÁDNÁ ROLE ČESKÉHO KŘESŤANSKÉHO PÍSNIČKÁŘSTVÍ Poklad zpola skrytý Zpívaná poezie folková i rocková Když před čtyřmi lety vyšla kniha sociologa náboženství Zdeňka R. Nešpora Děkuji za bolest s podtitulem Náboženské prvky v české folkové hudbě let, očekával jsem rozsáhlou diskusi nejen mezi folkovým publikem, písničkáři či znalci české poezie, ale zejména mezi křesťany. Kniha vybízí k úvahám, představuje velmi neobvyklý úhel pohledu a je v pravém slova smyslu provokativní. K ničemu takovému však nedošlo. Kromě dvou tří drobných polemických článků psaných folkovými fanoušky jsem nezaznamenal žádný ohlas a jsem přesvědčen, že o knize přestože je dodnes běžně k sehnání nevědí ani mnozí folkoví písničkáři sami. U křesťanského publika je takový nezájem zarážející; už proto, že křesťanská písnička představuje jeden z mála způsobů, jak vyjít z mnohdy uzavřeného prostředí sborů či farností a oslovit ty, kteří do té doby o křesťanství nevěděli vůbec nic, nebo jen velmi málo. Nešpor se ovšem ve své knize nezabývá jen písničkáři křesťanskými. Jde mu o pohled širší: ukazuje, že s křesťanskými tématy pracují ve svých textech písničkáři téměř všichni ať už s pochopením, se zájmem spíše romantickým nebo třeba rouhavě. Všechny tyto přístupy vycházejí z jednoho a téhož základu, kterým je křesťanství a různé jeho tradice. Je nepochybné, že v rámci českého písničkářství posledního půlstoletí hráli a hrají křesťanští písničkáři mimořádnou roli. Nejen proto, že je jich tolik, ale především kvalitou svých písňových textů. V nich se jim podařilo uchopit duchovní, a zejména biblická témata současným jazykem, vztáhnout je k přítomné chvíli a propojit s životními pocity svých současníků. Antologie textů dvaceti devíti českých písničkářů Den bude dlouhý, vydaná v roce 2004, představila šest nejznámějších z nich: Svatopluka Karáska, Karla Kryla, Petra M. Lutku, Bohdana Mikoláška, Jaroslava Jeronýma Neduhu a Karla Vepřeka. Každý z nich dokázal najít zcela originální přístup ke křesťanským tématům, osobitý básnický jazyk i hudební projev. Mikolášek a Vepřek skuteční zpívající básníci vynikají mimořádnou hudeb- ností a silnými melodiemi, Karásek s Lutkou jsou jedineční svou nenapodobitelnou bezprostředností a kouzlem osobnosti, Neduhovi se prostými texty a syrovým projevem podařilo oslovit široké rockové publikum a místo Karla Kryla v české kultuře jako zpěváka, textaře i autora melodií je dnes obecně považováno za klíčové. Vedle těchto známých osobností u nás ovšem hráli a hrají desítky dalších křesťanských písničkářů. Přicházejí z nejrůznějších církevních tradic katolické, evangelické, husitské, starokatolické, probuzenecké i z prostředí charismatického. Texty jejich písní jsou velmi pestré: nalezneme mezi nimi ozvuky černošských spirituálů, adaptace mariánské poezie 19. století, jemnou duchovní lyriku navazující na českou básnickou tradici, jednoduché a syrové rockové popěvky i vtipné a přitom hluboké texty dnes patrně vůbec nejvýraznějšího křesťanského autora Jaroslava Svobody a jeho skupiny Traband. Z našich sborů dobře známe vynikající ekumenicky pojatý zpěvník Svítá, který se dočkal již čtyř vydání. Irena Škeříková, sama zpěvačka, která se na jeho přípravě zásadním způsobem podílela, byla organizátorkou mnoha ročníků folkového festivalu v Ondřejově, na němž se na začátku 80. let poprvé před širším publikem představili například Bob Fliedr dnes známý především svými pozoruhodnými alby písní pro děti či Štěpán Hájek dnes farář ČCE v Brně-Husovicích. Ten, kdo se začne křesťanským písničkářstvím blíže zabývat, brzy zjistí, že zatímco o některých autorech a jejich tvorbě se toho lze díky internetu dozvědět poměrně mnoho, jiní zůstávají zpola skryti a zná je jen malý okruh posluchačů. To byl jeden z důvodů, proč v nakladatelství Kalich začal vznikat projekt obsáhlé antologie textů českých křesťanských písničkářů, která vůbec poprvé knižně představí texty více než čtyřiceti těchto autorů nikoli v podobě zpěvníku, ale jakožto poezii. Koncepce antologie navazující na knihu Den bude dlouhý vychází z toho, že zpívaná poezie je důležitým proudem poezie současné, která

8 v druhé polovině 20. století prošla nejen u nás, ale i ve světě zvláštním vývojem: ta nejhodnotnější současná psaná poezie vyžaduje takové vzdělání a čtenářskou zkušenost, že se postupně stává předmětem zájmu stále užšího okruhu čtenářů. Situace, kdy si po válce lidé opisovali celé dílo Jiřího Ortena, protože kvůli malému Svatopluk Karásek: HAVAJ Klidným okem měřím lidskou bezhlavost, ať jsem, kde jsem, tak jsem všude jenom host. Vždyť nad náma je hrozně velké prostranství, už se těším na nebeský občanství. nu z jejích podstatných funkcí: poezie měla vždy mnoho čtenářů mezi mladými lidmi, pro které byla jedním z pomocníků při hledání vlastního místa ve světě. Dnes představuje zpívaná poezie široký proud. Nejde zdaleka jen o poezii folkovou, ale v mnohem větší míře i o poezii rockovou i v ní vznikly a vznikají vynikající texty, vydávané dnes knižnì a zkoumané akademiky v mnoha zemích. Kdo četl písňové texty Boba Dylana, dobře ví, jak obrovskou roli v nich hraje Bible; ostatně i o tom píše Zdeněk R. Nešpor ve své knize. Mě už nerozhází žádná lidská ubohost, připíjím s vámi na žalost i na radost. Životní styl mi k srdci nepřirost, jdu dál, díky bylo toho dost. Lidi jsou lidi, to nejsou bozi, ti zabydlení nemaj rádi ty průchozí. Ti, když jdou kolem, vždycky jim hrozí, že vpadnou zrovna do davový psychózy. Jako na Havaji, tak i na zemi, podivný sen tuhle zdál se mi. Hutu řek: Tutsi, tak buďsi tu, Tutsi řek: Budu tu s tebou, Hutu. Na Havaji komu by se život nelíbil, takovou zemi nám Bůh zaslíbil. A lidi ničej lidi, zemi, ba i vzduch, zas myslej, že jsou chytřejší než Bůh. Refrén: A bude ještě havaj, havaj, na zemi lidmi soužené, a bude ještě havaj, havaj, a ty to nevěříš viď, že ne? Svatopluk Karásek: Vrata dokořán. Texty písní a básně, Kalich 2010 přídělu papíru nevyšlo v dostatečně velkém nákladu, se dnes českým básníkům může jevit už jen jako sen. Současně ale od šedesátých let začala vedle poezie psané vznikat a působit poezie zpívaná, která přebrala poezii psané nejen většinu publika, ale z velké většiny i jed- Svatopluk Karásek, Jimramov 2009 Pokud jde o české křesťanské písničkáře, kteří budou v antologii zastoupeni, vedle všech autorů již zmíněných zde čtenáři naleznou mnoho osobností vycházejících z evangelické tradice: Miloše Rejchrta jednoho z básnicky vůbec nejlepších autorů antologie, Pavla Dvořáčka textaře skupiny Berani, Jaromíra Plíška dobře známého ze zpěvníku Svítá, Bohdana Pivoňku, multiinstrumentalistu Tomáše Najbrta, jehož texty známe stejně jako některé Rejchrtovy z Dodatků k Evangelickému zpěvníku, zpěváka skupiny Oboroh Slávka Klecandra, Pavla Kočnara, Ondřeje Halamu z turnovské kapely Pranic a mnohé další. Katolickou zpívanou poezii představí jemné duchovní texty Fra Michaela, posmrtně poprvé vydané zhudebněné básně zemřelého Bohumila Červeného, adaptace žalmů Kláry Jíchové pro skupinu Deše či texty Jana Kryla. Vedle populární Evy Henychové, Karoliny Kamberské (z dua Sestry Steinovy) či Marka Ebena kterým se podařilo svou tvorbou proniknout k nejširšímu publiku zde čtenáři naleznou i skutečné objevy: mezi ně počítám zejména pozoruhodné písňové texty Václava Žďárského, faráře Církve československé husitské z Nového Bydžova. Jan Šulc autor je editor a nakladatelský redaktor

9 ROZHOVOR s Lydií Härtelovou Hudba je mou profesí i koníčkem Naši pěvci zpívají pětadvacet let Lydie Härtelová vyrůstala ve sborech v Jičíně a v Praze-Dejvicích, kde byl její otec Daniel Henych farářem. Vystudovala hru na harfu a je členkou Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Před pětadvaceti lety založila se skupinou dejvické mládeže pěvecký sbor Naši pěvci, který dodnes vede. O hudbě mluví s velkým zaujetím a má ji za profesi i koníčka. v Praze a asi po roce pak do Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kde jsem dodnes. Dnes je velký boom výuky na malé harfičky, inspirované harfičkami irskými nebo středověkými. Dřív harfenistky nezřídka učily v základních uměleckých školách klavír nebo hudební nauku, dnes řada mých kolegyň učí hru na tyto harfičky. Tíhla jste k hudbě odmalička? Dá se říct, že ano. Rodiče nás k tomu vedli, už od druhé třídy jsem hrála na piano. Nemyslela jsem si, že bych hudbu dělala profesionálně, ve škole jsem měla oblíbenou spíš matematiku. Asi ve třinácti letech jsem byla na koncertu harfenistky Jarmily Hanychové a harfa mě tak okouzlila, že jsem si řekla, že bych se na ni chtěla učit hrát. Kdy a proč jste se rozhodla pro harfu jako povolání? Jarmila Hanychová mě začala asi od čtrnácti učit na harfu a říkala: harfenistek je málo, to je vzácný nástroj, kdo se učí na harfu, musí jít na konzervatoř. Byla tak přesvědčivá, že jsem si v patnácti nedokázala představit nic jiného, než že půjdu harfu studovat na konzervatoř. Existují také muži harfisté? Na akademii mě učil muž, pan profesor Karel Patras, to byl sóloharfista České filharmonie (a taky otec herečky Dády Patrasové). Byl to takový ušlechtilý bělovlasý pán, v České filharmonii velmi vážený. Hodně mě ovlivnil. Mnohem častěji hrají ale na harfu ženy. Nevím přesně, ale odhadla bych, že mezi žactvem se tak jednou za deset let objeví chlapec. Hudba je váš životní směr. Je hudba také vaším koníčkem? Mě to pořád baví. Měla jsem trochu strach, jak to s léty bude, ale drží mě to pořád. V hudbě je krásné, že je to stále něco nového. V orchestru hrajeme nový repertoár, přicházejí noví dirigenti, noví sólisté, to je velmi osvěžující. Já v orchestru často dobíjím baterky. Ta muzika prostě dobíjí. Jak vznikl sbor Naši pěvci? Kdysi před lety, když jsem končila studia na akademii, vznikl na teologické fakultě soubor Canticum sacrum, který vedla Külly Tomešová. Ta tehdy nejen že přinesla z Estonska velmi neotřelý repertoár, ale nastudovala také Brittenovu suitu Chvála koled pro sbor a harfu. Začala jsem s nimi hrát a jednou jsem na koncert pozvala dejvickou mládež. Ta mládež byla nezpěvavá. Podnikavá ale byla a toužila založit také takový soubor. Nu, Jaké má hráč na harfu uplatnění? To je často otázka štěstí. Špičkoví harfisté se mohou živit jako sólisté na volné noze. Ale je jich opravdu jen několik. Klavírních nebo houslových koncertů se odehraje celá řada, ale harfa s orchestrem se zařadí jednou za uherský rok. Pak je pár míst v orchestrech. Já jsem měla to štěstí, že jsem vypsali jsme tedy konkurz do všech hlasových hned po škole udělala konkurz do Státní opery skupin, výkony byly různé, ale těleso Naši

10 pěvci v únoru 1986 vzniklo. Pak řekli moji spolumládežníci, že já jediná z nich dělám muziku profesionálně, tak je povedu. Vybrala jsem jednu skladbu od Mozarta a začali jsme zkoušet. Brzy se ale ukázalo, že zpívat můžeme pouze jednohlasně. Zpívali jsme písničky z dětského zpěvníčku Buď Tobě sláva. Laskavé sestry nás vždycky pochválily, že nás bylo hodně. A tak to šlo pár let. Po pětadvaceti letech jste ale výborné těleso. Je těžké krotit bandu amatérů? Zpívat libozvučně začalo těleso až za čtyři pět let. Zakládající členové přiváděli své kamarády, také se všichni něco naučili, najednou to šlo. Člověk musel amatérské nadšence stále povzbuzovat, i když věděl, že to není kdovíco. Bylo to někdy těžké. Na druhou stranu ve sboru byla legrace, ráda na ty počátky vzpomínám. Když jsme hledali název souboru a padaly tam vzletné návrhy, říkali jsme si: zůstaňme při zemi, podle vzoru Brémova Života zvířat Naši savci, nazvěme se Naši pěvci. Dnes už jste se souborem Naši pěvci zcela jinde. V tomto čísle Českého bratra máme CD s nahrávkou Bachovy kantáty v podání Našich pěvců se sólisty a komorním orchestrem. Jak dlouho trvá nacvičení takové skladby? Myslím, že jsme to cvičili asi tři měsíce. Normálně máme zkoušky jednou týdně, třikrát do roka míváme ještě soustředění. To je taková delší, asi tříhodinová zkouška o víkendu. Naši pěvci slaví v únoru 2011 pětadvacáté narozeniny. Jedete dál? Ano, pořád mně to přináší radost a doufám, že i ostatním. Snažíme se o pestrý repertoár, stereotyp ubíjí. Důležitá je taky zpětná vazba. Na konci roku vždycky děláme anonymní anketu, kde může každý člen sboru vyjádřit své představy a spokojenost či nespokojenost. A já se snažím z výsledků vycházet pro další období. Hudba je tak mocný prostředek, jak oslovovat lidi v církvi i mimo ni. Kde vystupujete? Naši pěvci vznikli při dejvickém sboru a jejich hlavní náplní je zpívat při bohoslužbách. Dnes ale má soubor na padesát členů a těžko se do naší malé modlitebny vejdeme. V Dejvicích zpíváme při bohoslužbách tak čtyřikrát do roka, míváme i samostatné nešpory. Před vánocemi bývá koncert se sólisty a orchestrem u Salvátora, to je vždycky takový zimní vrchol sezony. Před prázdninami míváme vrchol druhý, poslední dva roky jsme dělali tzv. Koncert pro Afriku. Ve spolupráci se skupinou Nsango Malamu jsme z výtěžku benefičního koncertu podpořili sirotčinec v konžské Kingshase. A mezitím míváme taková menší zpívání. Na co se teď těšíte? Před týdnem volali z BBC (Naše pěvce znají z Mezinárodního festivalu duchovní hudby v Bernu), zda bychom se mohli ujmout hudební stránky bohoslužeb, které se budou v Británii vysílat na Štěpána. Předtáčet se budou v anglikánském sboru, který má zázemí v evangelickém sboru v Praze u Klimenta. Budeme tam zpívat vánoční písně v angličtině a také některé v češtině. Máte velkou rodinu, čtyři děti, zaměstnání, sbor. Jak to jde všechno dohromady? Moc nám s dětmi pomáhají rodiče. Pěvce jsem začala vést ještě za svobodna. Manžel je jedním z těch, kteří Naše pěvce před čtvrtstoletím vymysleli, a musím se svěřit, že při jejich zakládání jsme se právě dali dohromady a za rok jsme se vzali. Když se pak narodil provorozený Filip, začali rodiče pravidelně každou středu večer hlídat, abychom my dva mohli na zkoušku. Dnes už s námi zpívají i naše dvě nejstarší děti. Nejmladší, šestiletý syn nemá moc radost, že večer chodíme na zkoušky, a ptá se: za kolik let už budu moct chodit do Pěvců taky? A když se ohlédnete za všemi těmi roky? Když se tak ohlížím zpátky, říkám si: co zvláštního, co by mě nikdy předtím ani nenapadlo, mně vstoupilo do cesty mám-li na mysli hudbu, tak třeba právě harfa a sbor. Pán Bůh nám tiše a skrytě ukazuje různé možnosti a nabízí různé cesty. Neřekla bych, že široké a úzké, pohodlné a špatně schůdné. Prostě různé. A my máme možnost svobodné volby. Už jsem se snad taky naučila, co nezvolit a do čeho nejít: je to tehdy, když se něco musí lámat přes koleno, když je to nějakým způsobem přitažené za vlasy. Myslím, že člověk má udělat pro to, co by rád, maximum, ale konečné rozhodnutí ať nechá na Pánu Bohu. Spousta věcí je jinak, ale je to tak dobře, a někdy dokonce moc dobře. Ptala se Daniela Ženatá 10

11 Ďáblova hudba Nechme populární hudbě její důležité místo odívej, Tomas, nemám nic proti křesťan- vážím si křesťanské kultury, dokonce Pství, jsem jako kluk zpíval v kostelním sboru, začal s rozpaky svou důvěrně míněnou řeč můj anglický kamarád Jonathan. Ale sakra nesnesu křesťanský rock. Rock je ďáblova hudba, ne křesťanská, a tak to má zůstat. Tohle nám přece nemůžete vzít pro sebe! Promiň, rozumíš mi, nechci tě urazit. Jon je pankáč, bydleli jsme spolu, když já v Leedsu studoval teologii a on violoncello a populární hudbu. Tehdy jsem se usmál, kývl na souhlas, jen dodal, že nemusí být rock rovnou ďáblova hudba, ale že to skutečně není duchovní žánr. A podstatné mi na tom, co řekl, přišlo právě to neberte nám ďáblovu hudbu. Protože Kristův nárok na každou oblast života není totalita. Není správné, pokud si člověk od Božích věcí nemůže ani na chvilku odpočinout. Pokud pro každou svou zálibu musí mít záminku, že to dělá pro Ježíše. Ježíše si rozhodně nepředstavuji jako nějakého domácího tyrana, který se bude pořád ptát: Myslíš na mě? Ježíš je Pán a bratr, dobrý pán nechá své služebníky také odpočinout a dobrý bratr sice žije stále s námi, ale žádá naši věrnost, nikoliv naši neustávající pozornost. Vlastně se mi ten výraz ďáblova hudba, nebo řekněme čertovská, docela líbí. Je tu totiž od počátku jasné, že nejde o toho skutečného ďábla, ale o toho namalovaného, toho pro děti, co vypadá jako koza a vyplazuje jazyk. Populární hudba, alespoň jak já ji mám rád, by také měla být jako koza: Chlupatá, smrdutá zkrátka tělesná. Protože i když člověk není jen tělo, tělesný beze sporu z Božího úradku je. Populární hudba je příbuzná lidové hudby a obě mají společná témata, v zásadě erotickou lásku ( černé oči, jděte spát ) a odpor vůči establishmentu ( novinečku takovou, že na vojnu verbujou ). Po práci si chce člověk zazpívat o holkách a o všem, co ho celý den štve. Ježíš po nás nechce, aby se nám nelíbily holky ani abychom se křečovitě usmívali, i když nás úřady a všichni možní šéfové nenechají na pokoji. V populární hudbě se člověk vyzpívá ze všech potíží, hodí problémy života do placu. To je krok jedna. A krok dvě je, že je pak může řešit jako křesťan v lásce zachovat věrnost a čistotu, v práci plnit své povinnosti a postavit se proti svévoli. Když si člověk zazpívá o těch dvou kyjích, že jedním bude ženu bici, a s tým druhým dzeci dzeci, tak ho nejspíš vztek přejde a postaví se k rodinným problémům jako křesťan. Pokud si i na dupavý nápěv bude zpívat o lásce Ježíšově, může to v něm jednou také všechno vzkypět a své rodině třeba i ublíží snad trochu přeháním, ale v principu jde o toto. bluesový zpěvák Screamin Jay Hawkins Kdyby byly na hudbě důležité jen texty, po pravdě řečeno, nemusí hudba vůbec být stačí to říct. Sdělení v hudbě ale rovným dílem přináší i rytmus a melodie. Tak mnoho misionářů v Africe postupně upustilo od dobře míněného užití bubnů při bohoslužbách u místních věřících tím vyvolávali zmatek, protože buben jim vždy připomínal své tradiční užití: svolávání k válce nebo k obřadům plodnosti. Afričané se ve svém podvědomí vyznají zřejmě lépe, protože si to dokázali přiznat. Křesťanská populární hudba tak dle mého soudu zaměňuje čistě lidské zájmy za zájmy Boží. U letničního, evangelikálního a katolického popu se tak láska k Bohu zaměňuje za lásku erotickou ne nadarmo se v USA říká, že k napsání křesťanské písně stačí vzít jakýkoliv popový popěvek a jen místo bejby napsat Ježíši. To platí jistě i pro naše charismatiky a evangelikály. A do vlastních řad: Folkově-bluesový charakter našich písní pro mladé (ze 70. až 80. let) zase prozrazuje něco o tom, že bychom někdy možná raději než v kostele seděli u táboráku nebo nad skleničkou. Tedy že někdy ustáváme na příjemném společenství a na věci Boží pak ani nemusí dojít. Tomáš Pavelka 11

12 OTÁZKA NA TĚLO Co je podle vás největší hudební počin poslední doby? Ester Moravetzová, varhanice a učitelka varhanní hry na konzervatoři Pro mne jako pro stálou milovnici varhanní hudby je vždy velkým činem, když slyším, že se někde postaví nové varhany, které stojí už miliony, nebo že se někde sbírají peníze na záchranu nebo obnovu varhan či přístavbu nového rejstříku. Tak z toho mám radost a naději, že snad to dnes s hudbou není tak špatné! Jakub Dvořáček, hudebník Právě se nám narodilo třetí dítko, a tak mám poněkud zúžený rozhled: na žádný velký hudební počin poslední doby si nemohu vzpomenout. Ale pozornost si určitě zaslouží koncerty skladatelského sdružení Konvergence nebo kapela Hm. Eva Ježíková, učitelka hudby a dirigentka Momentálně je to pro mne příprava a nahrávání CD s dětským pěveckým sborem MIBIDIZO ze základní umělecké školy ve Valašském Meziříčí. CD totiž vyjde už začátkem prosince. Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor Nahrávka Hradišťanu O slunovratu na texty Jana Skácela a Symfonie č. 3 Jaroslava Krčka s textem na motivy knihy J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Jan Ženatý, divadelník Záleží na tom, co je považováno za poslední dobu. Může-li to být v řádu desítek let, pak je to pro mě jednoznačně muzikál Jesus Christ Superstar. Nebo možná 50 let trvání Spirituál kvintetu. Nebo kauza Vondráčková vs. Kubišová? Či snad, že česká hudební scéna ztrácí výborné zpěváky a hudebníky s charakteristickým hlasem, jako byli Matuška, Zich nebo i Muk, a přes úpornou snahu agentů a přes megalomanské projekty televizních společností hledajících talenty, se nedaří nikoho dosadit na jejich místa? Nebo možná cesta Karla Gotta za 37. slavíkem... Jan Keřkovský, farář a muzikant Pokud jde o církev, tak třeba můj odchod z komise pro nový zpěvník? Mne osobně v poslední době hodně zaujalo hudební seskupení Transitus Irregularis. Hrají krásně a je v tom dialog baroka a jazzu. Neváhejte si je pozvat a poslechnout. Ivana Benešová, tisková mluvčí Nedávno vyšla zajímavá publikace o hudebním dění. Nakladatelství Academia vydalo obsáhlou analyticky zaměřenou knihu Byl to jenom rock n roll?, jež se zabývá hudební alternativou v komunistickém Československu Historik Miroslav Vaněk mapuje, jak populární hudba ovlivňovala československou společnost a její generační vlny. Hudební dění autor předkládá zakomponované ve společensko-politických situacích, včetně historických událostí, např. reakcí dobové cenzury a policejních represí. Úvodní slovo napsal Václav Havel. Rozhodně dobré čtení o rockové hudbě a jejích kořenech. DaZ 12

13 NÁSTĚNKA SYNODNÍ RADA Ze zasedání a vybíráme: Personálie: Synodní rada schválila kandidaturu Filipa Susy na místo faráře FS ČCE v Liberci na plný pracovní úvazek. Bratr Otakar Mikoláš ukončil službu jáhna FS ČCE v Ratiboři. SR si váží jeho ochoty sloužit v církvi dále podle potřeby a souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě jáhna. Členem Poradního odboru pro společenské a mezinárodní záležitosti byl jmenován Ladislav Pokorný. SR zřizuje místo pastoračního pracovníka ve FS ČCE v Plzni západním sboru na plný pracovní úvazek do a povolává na toto místo Petra Kleina. Zdeněk Turek, dlouholetý presbyter a kurátor chomutovského sboru, požádal SR o pověření pro duchovenskou službu ve vazební věznici v Ostrově nad Ohří. SR ho touto službou pověřuje do Na základě žádosti Ochranovského sboru při ČCE v Praze uděluje SR pokyn k opakované volbě Evy Šormové za farářku Ochranovského sboru při ČCE v Praze na plný pracovní úvazek. Byl udělen rovněž pokyn k opakované volbě faráře FS ČCE v Dobříši Samuela Hejzlara na plný úvazek. SR schvaluje kandidaturu Josefa Bartoška na místo seniorátního faráře Pražského seniorátu ČCE na poloviční úvazek. Na základě zprávy seniora Krupy o závěrech zkušební komise vydává SR přerovskému presbyterovi Vladimíru Doškovi osvědčení k udělení ordinace. Teologická fakulta: Studentka Evangelické teologické fakulty UK Alžběta Matějovská a student Michael Pfann požádali o zapsání do seznamu zájemců o práci v církvi a SR se zapsáním souhlasila. SR schválila spoluúčast círk ve na sympoziu k 100. výročí narození prof. ThDr. Miloše Biče. Pověřila Daniela Ženatého, aby oslovil přítomné jménem církve a pozdravil je, a stvrdila finanční podíl ve výši korun (z výnosu prodeje synoptické Bible). Správa církve: Na vědomí přijala synodní rada zprávy ze zasedání seniorátních výborů: Východomoravského seniorátu ze dne Brněnského seniorátu ze dne Pražského seniorátu ze dne Na základě debaty o pravidlech zveřejňování tisků synodu souhlasí SR se zveřejňováním tisků synodu na webu církve vždy po skončení zasedání synodu počínaje rokem Postupně projdou členové SR usnesení minulých synodů a vytipují zásadní dokumenty vhodné ke zveřejnění. Hospodaření církve: Kazatelská stanice děčínského sboru Benešov nad Ploučnicí požádala humanitární komisi o uvolnění částky korun ze sbírky na povodně k úhradě opravy historických dveří poškozených povodněmi v roce SR souhlasí s darem v požadované výši. Ústřední shromáždění Jeronymovy jednoty proběhlo Projednalo rozdělení sbírky darů za rok 2010 ve výši Kč. Doporučilo na Kulatý stůl projekt FS Chrást Živá fara Chrást ( Kč). Z příspěvku ministerstva kultury na opravy a údržbu církevního majetku doporučilo podpořit opravu fary ve Stříteži nad Bečvou ( Kč) a obměnu střešní krytiny lodi kostela v Kloboukách u Brna ( Kč). Na základě zprávy o korespondenci s firmou vlastnící práva na program Bible Works souhlasí SR 13

14 s výdajem v rozpočtu 2011 ve výši 1000 USD pro zakoupení pěti licencí Bible Works pro ústředí církve. Ekumena: 6. Leuenberskému synodu ( ) předložila naše církev návrh na společnou příručku ke čtení z Bible na rok 2014, s ohledem na dostatek času k přípravě. SR si vyžádala bližší informace od Moravské církve v Nikaragui o cíli, kam směřovat v Miskitii finanční pomoc. Administrátor této církve Gilberto Molina poslal žádost o finanční příspěvek na stavbu příbytku pro vdovu a sedm sirotků po pastoru Clabanovi, tragicky zemřelém při dopravním neštěstí. Ochranovský seniorát přislíbil částku korun, SR odsouhlasila přidat korun a zaslat tuto finanční pomoc do Nikaraguy. Po jednání s ředitelem Lutherského centra ve Wittenbergu upustila SR od myšlenky vysadit strom v Lutherově zahradě společně se Slovenskou církví evangelickou a. v., která mezitím již svůj strom zasadila. SR souhlasí s vysazením vlastního stromu za ČCE ve Wittenbergu a zároveň se zasazením Lutherova stromu ve Valašském Meziříčí. SR vzala na vědomí, že na 9. zasedání Komitétu luterských církví v ČR ( v Olomouci) byl vysloven zájem o pozvání mládeže ze Slovenské evangelické církve a.v. na sjezd mládeže ČCE v příštím roce. Na vědomí vzala SR zprávu Jana Kašpera o průběhu konference Bibelwochenkonferenz, které se účastnil koncem září v Augsburgu. Na synod Evangelické luterské zemské církve Saska, který proběhl v listopadu v Drážďanech, byla delegována Marie Molnárová. Na slavnost ke Dni reformace, který pořádala Evangelická církev v Rakousku, byl delegován Ondřej Kolář. Evangelická akademie: Synodní rada projednala kandidaturu Jiřího Klimeše na spirituála pro Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci. Diakonie: Na základě návrhu správní rady Diakonie ČCE souhlasí SR se zřízením dvou nových středisek Diakonie, a to střediska zajišťujícího dosavadní činnost celostátních projektů a specifických tematických služeb a střediska pro rozvojovou zahraniční pomoc a organizování humanitární pomoci v ČR. Synodní rada je připravena jménem povšechného sboru uzavřít s druhým jmenovaným střediskem smlouvu o spolupráci. Diakonie ČCE podává žádost o grant z evropských fondů na projekt Dobrovolnictví Darem Diakonie, který podpoří dobrovolnické práce, nastaví pravidla kvality a sladí je s rámcovými pravidly EU, a žádá synodní radu, aby se stala jedním z partnerů tohoto projektu. SR souhlasí s partnerstvím v projektu. DaZ EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ Valné shromáždění ERC v ČR 7. valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR se uskutečnilo dne 10. listopadu 2010 v modlitebně domu Unie Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech. Třiatřicet delegátů dvanácti církví, které spolupracují v Ekumenické radě církví, se sešlo, aby společně zhodnotili práci ERC v ČR za uplynulý rok, schválili dosavadní hospodaření a také rozpočet na rok příští a zamysleli se nad tím, jakým směrem napnout síly při další společné ekumenické práci. Jedním z diskutovaných témat bylo pokračování akce Modlitba za domov, kterou ERC pořádá pravidelně 28. října, v příštím roce. Delegáti se také v krátkosti dotkli otázky nápravy majetkových křivd církvím a účasti na dalších ekumenických akcích v roce 2011 (Týden modliteb za jednotu křesťanů, Noc kostelů, Kirchentag). Celé setkání bylo zahájeno duchovním ztišením s biblickou úvahou Tomáše Kábrta a zakončeno modlitbami z úst představitelů Ekumenické rady církví. Poděkování patří Unii Církve adventistů sedmého dne za ochotu hostit 7. valné shromáždění ERC v ČR i všem zúčastněným delegátům, kteří se podílejí na chodu Ekumenické rady církví v ČR. ÚMRTÍ Sandra Zálabová Dne 24. října zemřela ve věku nedožitých 96 let paní Marta Bičová, vdova po profesoru Miloši Bičovi. 14

15 JUBILANTI V měsíci prosinci slaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny (od padesáti let výše) tito současní a bývalí pracovníci v církvi: Lia Valková 65 let Jaroslav Voda 80 let Jan Blažek 50 let Marta Kellerová 65 let Jitka Zubcová 55 let Jindřiška Chrástková 85 let Jana Kalusová 80 let Pavel Kučera 60 let EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA možné odpustit. Konferenci pořádala Evangelická teologická fakulta UK v Praze ve spolupráci s řadou organizací a spolků, které působí na poli pomoci a spolupráce po neštěstích. Konference také připomenula deset let od vzniku Psychosociálního intervenčního týmu ČR. Ten za dobu své existence nastartoval hnutí, které významně ovlivnilo pojetí pomoci po neštěstích u nás, včetně jejích standardů. Psychosociální intervenční tým ČR kromě toho nadále zůstává mezioborovým dobrovolnickým uskupením lidí, kteří spolupracují s rodinami, obcemi a organizacemi při zvládání dopadů neštěstí a hledají cesty, jak v rámci společenství podpořit jejich svépomoc a vzájemnou pomoc. Karel Šimr Další informace o konferenci Vina a neštěstí: věrní souputníci na o Psychosociálním intervenčním týmu ČR na Konference o vině a neštěstí a deset let činnosti Psychosociálního intervenčního týmu Na Evangelické teologické fakultě UK v Praze proběhla v pátek 19. listopadu 2010 konference s názvem Vina a neštěstí: věrní souputníci. Na jejím pořádání se podílely organizace z celé republiky. Deset let existence si při ní připomenul Psychosociální intervenční tým ČR. Prozkoumat mnohotvárnost viny vyskytující se v souvislosti s neštěstím, promýšlet přínos viny a zacházení s ní, podpořit mezioborový a mezilidský dialog mezi akademickým světem a terénem to byly hlavní cíle mezioborové konference. Nabídla nejen pohled na vinu z hlediska různých oborů a oblastí života, ale také osobní zkušenost viníka tragické dopravní nehody nebo dílnu na téma Jak je ZE SVĚTA Společné zpívání vychází z módy Dnes si člověk raději nechá zazpívat, společný zpěv vychází z módy, stěžuje si schaumburský biskup Karl-Hinrich Manzke. Poukazuje na to, že mladí lidé poslouchají až čtyři hodiny denně hudbu, ať už z přehrávačů, přes počítač či mobilní telefon, ale společný zpěv i při bohoslužbách upadá. Běžný je společný zpěv nanejvýš na velkých koncertech nebo fotbalových stadionech. Tam působí takřka terapeuticky. Manzke se přimlouvá v časopise své zemské církve Elan za společný zpěv, který je pramenem radosti ze života. Není přitom podstatné, zda jde o chorály, lidové písničky nebo jiné hudební formy. Zpěv uvolňuje hrdlo, když hrozí, že ho strach 15

16 sevře, říká Manzke. Pokud společný zpěv jako vyjádření radosti a bolesti upadne v zapomnění, budou naše společenství silně ochuzena. Zeitzeichen/DaZ Prosazovat mír Ženeva. Křesťanství a islám mají podle Světové rady církví přispívat společně k řešení a ke zmírnění ozbrojeného konfliktu. Lidé by měli chápat obě náboženství jako synonyma pro mír a rovnoprávnost, vyzval generální sekretář Světové rady církví Olav Fykse Tveit na křesťansko-muslimské konferenci v Ženevě. Tveit poukázal na to, že mnoho konfliktů je spojováno s náboženstvím. Skutečné příčiny jsou ale často povahy politické a hospodářské. epd/gm Zemská církev proti adventnímu nakupování Drážďany. Saská evangelická zemská církev podala žalobu proti třem obcím kvůli plánovanému otevření obchodů celkem o třech letošních adventních nedělích. Proti předvánočnímu nakupování v Radebeulu, Dippoldiswalde a Marienbergu proběhlo soudní řízení, jak potvrdil tiskový mluvčí zemské církve Matthias Oelke. Saský vrchní soud chce vydat koncem měsíce rozhodnutí. Od roku 2006 je uzavření obchodů v jednotlivých spolkových zemích řešeno zcela rozdílně. Nedělní otevření obchodů je povoleno nejméně o třech a nejvíce o deseti nedělích v roce. Pro adventní čas platí, zejména ve starých spolkových zemích, zvláště zpřísněná pravidla. Začátkem listopadu vrchní soud ve zkráceném řízení rozhodl, že letos v Drážďanech nebudou o adventních nedělích žádné otevřené obchody. Budyšínští soudci tak zrušili usnesení městské rady, které stanovilo pro toto čtvrtletí čtyři prodejní neděle. Plány k nedělnímu otevření obchodů v Drážďanech byly posuzovány jako protiústavní. Oelke zdůraznil, že otevřené obchody o nedělích nejsou vůbec nutné. Evangelická luterská zemská církev v Sasku si nebude stěžovat, když se bude s nedělní otevírací dobou šetřit. Je obhajitelné, když budou obchody v adventu otevřeny o dvou nedělích, avšak ne po sobě následujících. Tři neděle už by byly příliš. Saský zemský sněm schválil 3. listopadu rozšířenou prodejní dobu. Od roku 2011 nový zákon předpokládá pátou, regionálně vymezenou prodejní neděli a rozšíření pro jednotlivá odvětví. Opoziční strany a církve toto usnesení kritizovaly. epd/gm UPOUTÁVKA Koncerty v Praze - Strašnicích 9. ledna 2011, 17 hodin Dorothea Fleischmannová varhany Petra Andrýsková flétna Petra Musilová soprán (J. S. Bach, J. D. Zelenka) 16. ledna 2011, 17 hodin BUBUREZA dívčí pěvecký sbor (G. P. Palestina, J. Brahms, B. Martinů, P. Eben) 23. ledna 2011, 17 hodin Aleš Bárta varhany (J. S. Bach) pořádá Farní sbor Českobratrské církve evangelické Praha 10 Strašnice, Kralická 4 Kontakt: tel.: , www: 16

17 CENA proměnu osobnosti trochu přikrášlit a vyretušovat všechny skvrnky na charakteru nového Božího dítěte. Při četbě Šťastného a Matulíkovy knihy nic z toho nehrozí. Autoři tady zcela otevřeně a někdy velmi drsně ukazují, jak těžce člověk s vlastní minulostí bojuje. Pravdivost a upřímnost pokládám za velké přednosti knihy. A pravdivý, nepřislazovaný je i otevřený konec příběhu. Vřele doporučuji! (Jan Luhan) Erazim Kohák dostal cenu ministra školství Prof. Mgr. Erazim Kohák, PhD. z Filozofického ústavu Akademie věd ČR byl oceněn za přínos v oblasti filozoie. Cenu obdržel za mimořádné výsledky výzkumu zásadní charakteristiky české kulturní identity a obecného lidství v českém myšlení shrnuté v monografii Hearth and Horizon: Cultural Identity and Global Humanity in Czech Philosophy (V rozšířeném českém vydání Domov a dálava: kulturní totožnost a globální humanita v české filozofii). V ní bilancuje dvě století novodobé české národní totožnosti s důrazem na filozofické myšlení a definuje novou národní a kulturní českou identitu. Recenzi Blahoslava Hájka na uvedenou knihu jsme přinesli v ČB 2/2010. gm PŘEDVÁNOČNÍ TIPY Roman Šťastný, Bronislav Matulík: Diesel II Knížka Diesel II je napínavé a velmi zajímavé čtení. Už autorská dvojice je kuriózní: napravený dobrodruh, násilník a rváč Roman Šťastný a kazatel CB Bronislav Matulík. Na vzrušujících životních příbězích Romana Šťastného Diesela si můžeme uvědomit, jak těžký je zápas o životní proměnu a kolik překážek čeká na cestě. Příběh nás zavede do syrského vězení, českého podsvětí i prostředí našich věznic. Je zde brutální síla, podsvětí, kriminál i křest. Celý život pracuji jako advokát, přicházím do styku s lidmi, kteří se dostali do křížku se zákonem. Mám radost, když se dozvím, že některý zlosyn změnil svůj život a zvyky, a tím větší, když odevzdal život Ježíši. Autoři takových příběhů mívají tendenci si tu Roman Šťastný, Bronislav Matulík: Diesel II. Praha: Návrat domů 2010, 128 s., 150 Kč Josef Veselý: Věřit a rozumět Věřit a rozumět je výběrem z teologizujících esejů Josefa Veselého. Autor, zasazený v teologii 20. století a dobře obeznámený s reformačními důrazy, umí vytříbeným jazykem a s pochopením pro současného člověka sdělit to, co je na křesťanství podstatné. Z autorových textů vybral a seřadil Štěpán Hájek. křesťanův prvotní zájem leží jinde: záleží mu především na biblické zvěsti o ospravedlnění hříšníka z Boží milosti pouhou vírou. Záleží mu na tom, aby se tato zvěst dostala k dnešnímu člověku, jenž je postaven před velké změny dnešního světa. Kdo mu může podstatně pomoci v jeho strachu i v jeho nadějích? Cílem zvěstování ospravedlnění je svoboda. Kniha byla slavnostně uvedena do prodeje ve čtvrtek v Brně. 128 stran, 144 Kč, při objednávce u nakladatele sleva 19%. EMAN, Husova 656, Benešov, mail: Jiří J. Otter: Za mřížemi i dráty také trochu jinak Ekumenické oddělení ÚCK ČCE upozorňuje na německý překlad knížky vězeňských vzpomínek Jiřího J. 17

18 Ottera Za mřížemi a dráty také trochu jinak. Na letošním mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku byla představena a zaujala nejen české, ale i německé čtenáře. Duch smíření a porozumění je základním tématem dramatických příběhů. Kniha jako vánoční dárek může potěšit zahraniční přátele i české čtenáře. Doporučujeme! Je možné ji zakoupit v knihkupectví KALICH, Jungmannova 9, Praha 1 česká verze 105 Kč, německá verze 100 Kč. vždycky něčím překvapíš a není ti snadné rozumět. Jsi jako sám jazyk, Gabrieli. Kniha Milý Gabrieli je autorova prvotina. Dočkala se skvělých kritik a byla přeložena z norštiny do mnoha světových jazyků. Halfdan W. Freihow (1959) pracoval řadu let jako literární kritik, překladatel z francouzštiny a jako redaktor nakladatelství Aschehoug. Halfdan W. Freihow: Milý Gabrieli, Praha: Kalich 2010, 144 s., 169 Kč, v Kalichu do Kč Halfdan W. Freihow: Milý Gabrieli Milý Gabrieli je dopis otce jeho autistickému synovi. Otec se snaží pochopit a s láskou Gabrielovi vysvětlit, proč a v čem je jiný než ostatní děti. Synův autismus OZNÁMENÍ Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na úterý 14. prosince 2010 od do přízemí kláštera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49) k adventnímu setkání, při němž se ve světle poselství o Boží lásce a zájmu o svět chceme ohlédnout za dosavadní činností sekce a uvažovat o tom, co bychom v budoucnosti mohli a měli dělat. (JNe) jej plní nekonečným smutkem, ale i pýchou nad tím, jak jeho syn dokáže se svým handicapem zápasit. Ty sám jsi také tak trochu paradox, složitý, nevypočitatelný a náročný, nikdy se s tebou člověk nenudí, Sbor ČCE v Suchdole n. Odrou nabízí k pronájmu zrekonstruovaný byt 1+1 na faře. Aktivní účast na životě sboru vítána. Kontakt: T. Kalíšek , Evangelický měsíčník vydává synodní rada Českobratrské církve evangelické Chystáme: Tématem ročníku 2011 bude lidský život od narození do smrti REDAKČNÍ RADA šéfredaktorka: Daniela Ženatá redaktorka: Gabriela Fraňková Malinová členové: Šárka Grauová, Pavel Hanych, Jiří Hoblík, Jan Kirschner, Jan Mamula, Tomáš Pavelka, Jana Plíšková, Lenka Ridzoňová, Romana Špačková NA OBÁLCE foto: Pavel Capoušek REDAKČNÍ UZÁVĚRKA Redakční uzávěrka lednového čísla 1/2011 je Vyhrazujeme si právo nevyžádané příspěvky krátit. TISKNE M.I.B. production service s.r.o., Papírenská 1, Praha, 6 (ev. č. MK ČR E810), vychází 12x ročně, jednotlivá čísla 25 Kč, předplatné 290 Kč, do zahraničí 790 Kč. Informace o předplatném podá, objednávky rozšiřuje (i do zahraničí) redakce ADRESA REDAKCE A ADMINISTRACE Jungmannova 9, p. p. 466, Praha 1, tel.: , Český bratr ISSN

19 PŘEDSTAVUJEME Soubor Nsango Malamu přináší zpěvem, hudbou a tancem dobrou zprávu Nsango Malamu je africko-český hudební soubor, který působí v České republice od roku Jeho kořeny však sahají až do devadesátých let minulého století, kdy se soubor zrodil a vystupoval pod názvem Sango Malamu. Jak prozrazuje již název Nsango Malamu neboli Dobrá zpráva se věnuje duchovní hudbě z oblasti Konga a Angoly. Soubor tvoří sedmnáct členů, téměř z poloviny pocházejících z Konga a Angoly, zbývající část tvoří členové z České republiky. V repertoáru nalezneme jak africké spirituály, tak tradiční africké lidové písně, zpívané při tanci a doprovázené africkými bubny a různými dalšími tradičními nástroji. V současné době Nsango Malamu vystupuje na různých místech po celém území České republiky a na Slovensku. Účinkuje jednak při různých církevních příležitostech, ale také na pozvání různých charitativních organizací a na festivalech jako je Spirituál fest, Festival na vodě, Mezi ploty, Febiofest, Letní filmová škola apod. Cílem souboru je nejen propagovat ve střední Evropě méně známou hudbu ze zmíněných oblastí, ale také se podílet na sblížení národů a kultur a samozřejmě hudbou a tancem šířit evangelium Ježíše Krista a bratrskou lásku mezi lidmi. Pedro João Macaxi 19

20 CÍRKEV ŽIJE Foto: Pavel Capoušek

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Za Kralickou do Kralic

Za Kralickou do Kralic Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, předseda Senátu Milan

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

TISK č. 14 (Komise D)

TISK č. 14 (Komise D) TISK č. 14 (Komise D) 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 14 ROZPOČET 2015, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2016 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet Českobratrské církve evangelické

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ ZÁKLADNÍ DOKUMENT VYPRACOVANÝ PODLE ZÁKONA 3/2002 Sb. na základě CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ ČCE 1) Název církve: Českobratrská církev evangelická 2) Poslání církve a základní články

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty.

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Čl.1. Čl.2. Čl.3. Postavení a poslání Jeronymovy jednoty /dále jen JJ/. JJ je zvláštním zařízením českobratrské církve evangelické, bez právní subjektivity, zřízeným

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Supervizní program ČCE

Supervizní program ČCE Supervizní program ČCE 1. Supervizní program ČCE obecná část Supervizní program ČCE je vnitrocírkevní nástroj umožňující supervizi mezi farářkami a faráři ČCE pod vedením vyškoleného zaměstnance ČCE. 1

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D)

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) PASTORAČNÍ PRACOVNÍCI V ČCE TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) A) Úvod Z důvodů změn, kterými ČCE v současné době prochází a které mají mj. vliv na financování církve, se synodní rada zabývala stávajícím systémem

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Střešovický. evangelík. na květen 2011

Střešovický. evangelík. na květen 2011 Střešovický evangelík na květen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor-

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor- 5 Iwona Wojtycza Iwona Wojtycza (Brzeg, Polsko) Iwona Wojtycza se narodila v Brzegu, kde také žije a provozuje fotografické studio. U Olgy Szwajgierové v Krakově studovala zpěv v tzv. hlasové laboratoři.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka Téma tvorby Můj svět Pravidla soutěže plné znění Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

TISK č. 18/5 (Komise A, C)

TISK č. 18/5 (Komise A, C) SOUSTAVA ORDIOVAÉ SLUŽBY V ČCE TISK č. 18/5 (Komise A, C) 1. Úvod Otázky ordinace byly v nedávné době v ČCE projednávány vícekrát, z různých podnětů, v různých souvislostech a na různých úrovních. Kázání

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více