mistři české republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mistři české republiky"

Transkript

1 zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 44 srpen září 2013 mistři české republiky Rozhovor s Markem Ždánským Jarmark Dipačápi v Itálii 1

2 kultura MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZLIČÍN pořádá v sobotu dne 14. září 2013 od 13 do 18 hod. v Parku Na prameništi při ulici Halenkovská Z l i č í n s k ý j a r m a r k vystoupí hudební skupina Plzeňský MLS - malý lidový soubor divadlo pro malé i velké diváky Vodnická pohádka Vedle dobových stánků je pro děti i dospělé připraven doprovodný program. Kulturní tipy v okolí Klub Kaštan Bělohorská 150, Praha Milli Janatková její tvorba se pohybuje od jazzu a latinsko-amerických rytmů přes experimentální elektroniku až k ambientu a world music. Základními prvky jejího vyjádření jsou hra s rytmy, dechem a celým tělem, perkuse hrané na cokoli Rudovous rock n šraml šrapnel šanson band, nevystupují moc často, jejich koncerty patří k událostem, které nelze vynechat Pěna dní 2013, F/B, režie: Michel Gondry. Francouzský spisovatel a bohém Boris Vian vytvořil v románu Pěna dní obraz čisté lásky, který učaroval několika generacím čtenářů. Filmová adaptace M. Gondryho (Věčný svit neposkvrněné mysli, Nauka o snech) staví na režisérově typicky hravém vizuálním stylu Divadlo Ančí a Fančí: Lední medvídku, vrať se domů ekopohádka, příběh ledního medvídka, který neposlouchal rodiče a proto ztratil domov. Interaktivní loutkoherecké představení plné napětí, legrace, písniček, Domov sv. Karla Boromejského K Šancím 50, Praha Řepy Zahradní koncert Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý zahrada Domova, vstupné 150 Kč dospělí, 100 Kč studenti a senioři, rodinné vstupné 250 Kč, děti do 15 let zdarma, předprodej vstupenek ve vrátnici Domova, zábava pro děti zajištěna. Výtěžek ze vstupného bude použit na nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro pacienty Domova Slavné maličkosti úvodní koncert z podzimní orchestrální řady Archioni Plus pod vedením Michala Macourka kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné Písně z první republiky Honza Roušar a Gabriela Vermelho denní stacionář, vstupné dobrovolné Koncert pro hoboj a harfu (David Prosek hoboj, Lydie Härtelová harfa), na programu: J. B. Loeillet, F. X. Thuri, C. Debussy, P. Eben a další kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné. Zličínská lékárna v novém obsazení! Zličínská lékárna v novém obsazení a s novými nápady a nabídkami pro naše občany pod vedením PharmDr. Luboše Semeráka zahájila svůj provoz. Svá přání a požadavky můžete vedení lékárny sdělit na tel. č , mail: nebo přímo při osobní návštěvě v otevírací době Po Út Stř Čt ,30 Pá kultura ZLIČÍNSKÉ OKRUHY 2013 O pohár starosty MČ Praha Zličín ZÁVODY HORSKÝCH KOL pro širokou veřejnost Prezentace na nebo osobně v cykloservisu CALABRONE, Leskovecká 318 Praha 5 Zličín Více info na V neděli 1. září Vás zveme již po šesté na tradiční místo konání závodů horských kol na zelené louce u Zličínského hřbitova. Přijďte si zazávodit či podpořit výkony svých sousedů a podpořit hezký sportovní zážitek nás všech. Připraven bude také doprovodný program. Ve spolupráci s cykloservisem Calabrone bude probíhat testování kol a elektrokol značek Apache a Heavy Tools. Datum: 1. září 2013 (neděle) Pořadatel: Sport Club Calabrone Ředitel závodu: Martin Jarouš (tel: ), Místo konání: U Zličínského hřbitova, ulice za Dolejšákem Startovné: Děti a vložený závod zdarma, ostatní za 250 Kč Dětské závody /Junior/: start 10:00, prezentace od 9:00 do 9:45, trasa přizpůsobená věku dítěte, start pouze v doprovodu rodiče Vložený závod /Pohoda/: start 11:30, bez prezentace, lehčí varianta okruhu /cca 4 km/ určeno pro jezdce, kteří se chtějí jen projet a vyzkoušet okruh Fitness závod /Hobby/: start 12:30, prezentace od 9:00 do 12:00, lehčí varianta okruhu /cca 18 km/ určeno pro rekreační závodníky + kategorie ženy Hlavní závod /ELITE/: start 14:30, prezentace od 9:00 do 14:00, trasa je počítána na kola /cca 27 km/ určeno pro fyzicky zdatné a ambiciózní jezdce inzerce 2 3

3 zprávy z radnice zprávy z radnice Aktuality ze Zličína V průběhu měsíce června 2013 se opět po nějakém čase uskutečnila setkání se zástupci bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek ze sídliště Zličín, sídliště Zličínský dvůr, Zličínské zahrady, ul. Hevlínská, Tvrdonická a spol. JUSOS a sídliště Metropole Zličín. Šlo o neformální setkání s členy Rady MČ a zaměstnanci Úřadu MČ, na kterém bylo možné odpovědět na otázky, které občany zajímají, případně vyslechnout náměty a podněty, které by mohly pomoci vylepšit vzájemné kontakty. Takováto jednání se uskutečnila již v minulosti a předpokládáme, že i v následujících období bude jejich tradice pokračovat. I když nepochybujeme, že zástupci BD a SVJ své členy určitě informovali o závěrech a informacích, získaných na těchto jednáních, bylo dohodnuto, že některé z nich, o nichž předpokládáme, že budou zajímat větší okruh občanů, zveřejníme v tomto čísle Zpravodaje Zličína a Sobína. Jednání stejného charakteru pro občany staré části Zličína a Sobína se uskuteční v září 2013, pozvánka je rovněž zveřejněna v tomto čísle. Nový dopravní režim na sídlišti Zličín Úřad MČ Praha 17, Odbor životního prostředí a dopravy jako příslušný správní orgán vydal opatření obecné povahy, kterým stanoví místní úpravu silničního provozu na pozemních komunikacích Nedašovská, Tasovská, Mladých a Vřesovická. Opatření je zveřejněno na úřední desce Úřadu MČ Praha 17 a úřední desce MČ Praha Zličín. Hlavními změnami jsou: zavedení přednosti zprava, částečné zjednosměrnění Tasovské a zavedení režimu šikmého stání v úseku Nedašovské a Tasovské podél č.p Oznámení o zahájení řízení o návrhu opatření bylo zveřejněno v termínu od do resp. od do na úředních deskách Úřadu MČ Praha 17 a Úřadu MČ Praha Zličín. Ve stanovené lhůtě pro podání námitek a připomínek nebyly žádné podány. S ohledem na tuto skutečnost vydal silniční správní orgán opatření, jak je uvedeno výše. Termín realizace není zatím konkrétně stanoven, neboť před vlastní realizací je třeba provést výběr zhotovitele a prostřednictvím Hl. m. Prahou dořešit s TSK finanční zajištění akce. Po těchto krocích dojde k realizaci co nejdříve. O termínu budeme informovat na webových stránkách MČ Praha Zličín. Žádáme řidiče, kteří nezaznamenali, že něco jako pravidlo přednosti v jízdě zprava existuje, či jej pozapomněli, aby si jej osvěžili a nedocházelo ke zbytečným kolizím. Realizace výstavby zastávky autobusu č. 180 Dne nabyla platnosti dohoda mezi MČ Praha Zličín a TSK hl. m. Prahy o ukončení platnosti smlouvy o zajišťování realizace a financování stavby Prodloužení autobusové zastávky sídliště Zličín směr Halenkovská a o převodu práv a povinností stavebníka. Tímto dnem se stavebníkem stala MČ Praha Zličín. Na základě této skutečnosti objednala MČ dokumentaci pro realizaci stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr. Tato dokumentace bude sloužit i jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, který bude následovat. Deratizace Požadavky na provedení společné deratizace budou shromážděny u ing. Hindové, která u firmy, provádějící deratizaci, zjistí nejpříhodnější termín. Následně bude tento termín sdělen jednotlivým účastníkům podle požadavků. ( ) Kabely na střeše domů BD Nedašovská 360 a 361, případně dalších domech MČ v těchto místech žádná zařízení nemá. Pokud nejde o kabely UPC, což si musí BD ověřit u této firmy, nebo nemá BD nějakou jinou smlouvu, vážící se k umístění těchto kabelů, pak jde pravděpodobně o pozůstatek kabelů ze společných televizních antén, které je možno bez dalšího odstranit. Prořezy a odstranění stromů Byl stanoven jednotný termín pro požadavky na tyto akce do konce září 2013 k rukám ing. Hindové, ved. odb. OPRI ÚMČ, aby případné zásahy mohly být provedeny v období vegetačního klidu. Volné pobíhání psů na sídlišti Vzhledem k neexistenci celopražské vyhlášky, může MČ zasáhnout pouze, když majitel neuklízí exkrementy nebo volně pouští psa do prostor Parku Na prameništi, kde je volný pohyb psů zakázán. Hřiště před domem čp Na Radosti Na hřiště byl přesunut oblíbený hrací prvek z dětského hřiště Vsetínská (dvojvěž), bylo upraveno oplocení. V příštím roce městská část předpokládá doplnění tohoto hřiště o 1 pérovou atrakci pro malé děti. Stížnost občanů obyvatel domu Nedašovská 358 na vyšlapanou cestu kolem domu, kterou si zkracuje veřejnost cestu na metro. Rada MČ rozhodla o obnově travnaté plochy a umístění cedule zákaz vstupu na ploše veřejné zeleně. Současná situace v realizaci vodovodní přípojky a kanalizace v ul. Mladých, Vsetínská. Vodovod Mladých, Vsetínská V současné době je dokončena projektová dokumentace a probíhá vyřizování územního rozhodnutí. Stavba je vedena na Odboru městského investora MHMP. Stavba není zařazena v letošním roce k realizaci a rozpočet na rok 2014 ještě není zpracován. Kanalizace Mladých, Vsetínská Dle sdělení zástupce Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (PVS) je stavba zařazena k realizaci v letech 2016 a V současné době probíhají jednání mezi PVS a OMI MHMP ve věci převedení stavby na OMI MHMP tak, aby byla možná realizace s vodovodem Mladých, Vsetínská. Aktuální situace při výstavbě spojovacích chodníků Spojovací chodník Milotická K Třešňovce V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro realizaci stavby vč. výkazu výměr, položkového rozpočtu a inženýrské činnosti. Z této dokumentace vyplynou náklady na stavbu, což je základní předpoklad pro rozhodování o dalším postupu. Spojovací chodník Park Na prameništi sídliště Metropole Zličín ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel stavby, podepsána smlouva o dílo, k předání stavby došlo dne , a stavba byla zahájena. Instalace nových odpadkových košů a stojanů na sáčky na psí exkrementy Odpadkové koše nejsou na sídlištích instalovány vzhledem k tomu, že u jednotlivých domů jsou velké kontejnery a z tohoto důvodu jsou považovány za nadbytečné. Městská část předpokládá umístění 1 koše na odpadky při chodníku podél Strojírenské ulice v prostoru mezi železničním přejezdem a vstupem do obytného souboru Nový Zličín, a to z důvodu zvýšeného využívání chodníku širokou veřejností. Stojany a sáčky na psí exkrementy Jde o dosti nákladnou záležitost (nejen instalace, především následná obsluha), kterou MČ zvažuje realizovat v návaznosti na počet přihlášených psů (Zličínský dvůr 15 psů, Zličínské zahrady 2 psi, Tvrdonická 2 psi, Metropole 27 psů). V případě nárůstu počtu psů bude počet těchto zařízení zvýšen. Městská část předpokládá umístění 1 stojanu na sáčky na psí exkrementy při chodníku podél Strojírenské ulice v prostoru mezi železničním přejezdem a vstupem do obytného souboru Nový Zličín, také z důvodu zvýšeného využívání chodníku širokou veřejností. Zřízení chodníku přes železniční přejezd MČ Praha Zličín obdržela dne odpověď Drážního úřadu k podnětu MČ Praha Zličín na zřízení chodníku přes železniční přejezd v ul. Strojírenská. S odpovědí byla seznámena Rada MČ Praha Zličín na jednání dne , která odpověď považuje za nejasnou a žádá Drážní úřad o svolání jednání za jeho účasti, účasti obecného stavebního úřadu, silničního správního úřadu a MČ Praha Zličín, kde by byly projednány možnosti řešení a dohodnut další postup. Zklidnění komunikace Strojírenská Městská část podala na příslušný silniční správní úřad podnět na rozšíření zóny 30 tak, aby komunikace Strojírenská podél obytného souboru Nový Zličín byla do této zóny zařazena. Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 podnětu MČ vyhověl a vydal stanovení místní úpravy silničního provozu. Vlastní realizaci zajistí TSK hl. m. Prahy. Intenzivnější dohled ze strany Městské policie Požadavek byl MP předán a přislíbena větší frekvence preventivních dohlídek včetně v ul. Tvrdonická. Chodník v ul. Hrozenkovská v úseku K Třešňovce U lípy a v ul. Hostivická v úseku od Slavičínské směrem do Sobína ZMČ schválilo finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti do fáze stavebního povolení. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a s vybraným uchazečem byly uzavřeny smlouvy o dílo. Na základě dokumentace ke stavebnímu povolení bude rozhodnuto o dalším postupu. Stížnosti na jednání ředitelky MŠ Socháňova ve věci nepřijímání dětí ze Zličína do mateřské školy (údajně na základě zákazu starostky MČ Praha 17) byly projednány s Bc. Synkovou, starostkou MČ Praha 17 s tím, že žádný takový zákaz nikdy nebyl vydán. MČ pouze upřednostňuje děti svých občanů, ostatní volná místa poskytuje zájemcům bez omezení místem trvalého bydliště. Starostka MČ Praha 17 uložila pí. Zemanové, vedoucí odboru školství MČ Praha 17, aby záležitost s ředitelkou MŠ projednala. Realizace světelné křižovatky Na radosti x Míšovická na výjezdu z lokality Stavba bude, podle sdělení CG provedena v měsíci srpnu V době uzávěrky tohoto čísla bylo zjištěno, že termín realizace výstavby byl posunut až na 2. září 2013 Průchod pro pěší přes pole k přechodu v ul. Na Radosti, jaký je stav, zda je v tomto místě plánovaná nějaká výstavba, jaký bude postup MČ při pořizování nového Metropolitního územního plánu v tomto místě (pěší zóna, veřejně prospěšná stavba Pozemek je v soukromém vlastnictví. Dle platného územního plánu je pozemek ve funkční ploše ZMK (zeleň městská a krajinná), ale vlastník podal podnět na změnu územního plánu z důvodu záměru výstavby hotelu, administrativy a zdravotnického zařízení. Změna nebyla dosud projednána. Dle dosavadních informací od zpracovatele MP a dle návrhu zadání MP bude při jeho tvorbě kladen důraz na vymezení veřejných prostranství. Zatím ale není jasné, jakým způsobem se veřejná prostranství budou vymezovat. Proč nejsou ze strany MČ dosud převzaty pozemky komunikace a chodníky v lokalitě Metropole, kdy k tomuto převzetí dojde? Vzhledem k finanční náročnosti na údržbu a opravy těchto komunikací Rada MČ rozhodla o tom, že nové komunikace přebírat není možné. Přebírání komunikací není povinností MČ. Dopravní obslužnost lokality MHD, zajíždění autobusu/minibusu do sídliště Dle vyjádření ROPID jsou důvodem nevyhovující komunikace a předpoklad dlouhých intervalů, kdy by linka nebyla pro občany zajímavá. ROPID bude požádán o nové stanovisko s ohledem na přibývající počet obyvatel sídliště Metropole. Tříděný odpad zvýšení četnosti vyvážení současných kontejnerů na tříděný odpad je možné, toto se aktuálně děje stanoviště č. 23 na adrese Sazovická 479/23. Je třeba tuto žádost dostatečně zdůvodnit, např. průběžnou fotodokumentací přeplňování příslušného kontejneru. plánování dalších stanovišť v původní zástavbě požadavky na nová stanoviště nejsou. U nových zástaveb, kde požadavky vznikají, je důležitým předpokladem pro zřízení nového stanoviště separovaného odpadu nejen samotná potřeba, ale i vhodný pozemek. Při splnění těchto dvou podmínek pak žádost posuzuje MHMP jako správce systému nakládání s odpadem. umístění nádob na bioodpad velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou v městské části přistavovány v podzimním období zhruba od poloviny září. Harmonogram přistavování bude zveřejněn jednak na vývěsních tabulích, jednak na webových stránkách městské části. Pro občany sídliště Metropole Zličín a Zličínských zahrad je nejblíže umístěn kontejner na parkovišti u sportovní haly v Nedašovské ulici, pro občany sídliště Zličín pak v ulici Mladých. Řešení zápachu z kanalizace z ul. Na Radosti a zápachu z výroby krmiv Chrášťany Kanalizace při ulici Na Radosti dle sdělení vedoucího provozu ČOV a kanalizací společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. došlo k opětovnému vypadnutí jištění na dávkovacím čerpadle, které dávkuje síran železitý do kanalizace k odstranění zápachu. Nejspíš to bylo zaviněno zkratem, způsobeným zatopením z důvodu přívalových dešťů. Společnost přislíbila v následujícím období provádět častější kontroly, aby zamezili dlouhodobějším výpadkům. V současné době je již zařízení plně funkční a plní svoji funkci. Pokud by zápach přetrvával, je třeba společnost informovat tak, aby nastavili větší dávku chemikálie. Společnost na výrobu krmiv na společném jednání v červnu bylo konstatováno, že zápach z provozu této společnosti významně poklesl. Stížnosti občanů na obtěžování zápachem jsou spíše výjimečné, zápach je cítit pouze lokálně. Rozšíření stávající pošty, která svou kapacitou a otevírací dobou nestačí pro rozšiřující se sídliště Byl znovu osloven ředitel ČP a požádán o řešení kritické situace. Bude v dohledné době realizován "obchvat Zličína" - prodloužení slepé ulice směrem k ul. Hrozenkovská Předmětem stavby je i další úsek Hrozenkovská Strojírenská. Celá stavba je ve fázi přípravy k územnímu rozhodnutí a, bohužel kvůli nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků, tento stav dlouhodobě stagnuje. Realizace odbočovacího pruhu v ul. Na Radosti ve směru do centra doleva na ul. Hrozenkovskou, kde se často kvůli odbočujícím autům tvoří kolony Posouzení zřízení odbočovacího pruhu je v kompetenci příslušného silničního správního orgánu a policie ČR. Prioritním zájmem MČ je však automobilovou dopravu vést do ul. Řevnická. Tím by pak nedocházelo ke kolonám. 4 5

4 zprávy z radnice zprávy z radnice Vzhledem k možnostem tohoto území (šířce vozovky) je zřízení odbočovacího pruhu zřejmě nereálné. Možnost zajíždění školního autobusu do MČ Praha 13 v současné době ROPID hodlá z důvodu nevyužívání zrušit školní autobus vůbec. Parkování vozidel v ul. K Metru a Do Zahrádek II Na základě stížností občanů z lokality ul. Do zahrádek a K Metru na neoprávněné stání vozidel v lokalitě ulic K Metru, Do Zahrádek I a Do Zahrádek II, ničení zeleně parkujícími vozidly a zvýšený hluk a prašnost vyzvala MČ městskou policii ke zvýšenému dohledu nad dodržováním dopravních předpisů v předmětné lokalitě. Dále rozhodla o umístění kamenů podél části vozovky K Metru a Do Zahrádek II. Na základě podnětu MČ vydal odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 stanovení místní úpravy silničního provozu spočívající v umístění dopravní značky B1 zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou E13 Mimo dopravní obsluhu do ul. Do zahrádek II cca na úroveň ukončení zpevněného povrchu komunikace. Účelem je, aby se vozidla v této neprůjezdné oblasti otáčela na zpevněné vozovce a mimo rodinné domky. Situaci bude MČ nadále sledovat. Nový územní plán (Metropolitní plán) Hlavní město Praha pokračuje v přípravě nového územního plánu hl. m. Prahy tzv. Metropolitního plánu. V současné době probíhá vyhodnocování námitek a připomínek k zadání. Po schválení zadání Zastupitelstvem hl. m. Prahy (cca podzim 2013) začne příprava návrhu. Městské části byly osloveny s nabídkou předložit svoji představu o vzhledu a rozvoji jejich území. Nejedná se o projednávání územního plánu, ani není povinností MČ svoji představu předložit, je to na uvážení té které MČ. Rada MČ Praha Zličín se bude tímto tématem zabývat na jednání dne Bližší podrobnosti o přípravě nového územního plánu a ostatních souvisejících dokumentech naleznete na portálu územního plánování hl. m. Prahy cz/. Nedodržování jízdního řádu linky 180 Ke zpožďování spojů na lince PID 180 dochází ve valné většině případů ve špičkových obdobích pracovního dne. Příčinou zpoždění však z 99% není chyba dopravce, kterým je společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., ale je způsobeno velmi silnou individuální dopravou v oblasti Prahy 6. Území této městské části je již několik let zatíženo stavbou tunelového komplexu Blanka zapojeného do Městského okruhu v Praze. Zahájením výstavby mimoúrovňové křižovatky Malovanka u ústí Strahovského tunelu v roce 2007 stavba nepřetržitě pokračuje a svou velikostí přináší nemalé komplikace z dopravního hlediska. Tyto komplikace jsou vyvolány neustálou změnou dopravního režimu v ulicích Milady Horákové a Patočkovy, které jsou však pro dostavbu části Městského okruhu v severozápadní části města bezpodmínečně nutné. Zúžení jízdních pruhů, přesměrování pozemních komunikací na provizorní, odklony jízdních tras přes Myslbekovu ulici, to vše mělo a stále má velký vliv i na provoz městské hromadné dopravy. V neposlední řadě se ke všem uvedeným záležitostem přidaly komplikace vyvolané stavbou úseku metra V.A v oblasti Vypichu a Nemocnice Motol. Bohužel v našich silách není zajistit, aby ke zpožďování nedocházelo a dokonce je nemůžeme ani částečně eliminovat např. vyhrazením jízdního pruhu pro autobusy MHD, které není možné v dané situaci realizovat. Zklidnění dopravy a především ukončení Vámi apelovaného zpožďování linky 180 přinese až příští rok. V roce 2014 bude zprovozněn tunelový komplex Blanka, stejně tak tomu bude u pátého provozního úseku metra na trase A. Do té doby prosíme o maximální možné pochopení a shovívavost. Možnost zařazení nízkopodlažních vozů autobusů navazujících na ukončenou linku 180 v Řepích Občané, kteří autobusem, končícím jízdu v zastávce Řepy, cestují z nemocnice v Motole nebo matky s kočárky mají s přestupem problém. ROPID prověřil situaci provozu nízkopodlažních vozů na lince 180 v úseku Sídliště Řepy Zličín v době platnosti jízdních řádů pro školní rok; bylo zjištěno, že počet garantovaných spojů byl v daném úseku neuspokojivý, a to převážně v ranní a odpolední špičce pracovního dne. Na jednání se zástupci dopravce linky v polovině července byla dohodnuta úprava spočívající v nasazení dalšího nízkopodlažního vozu, které bude prvořadě obsluhovat dlouhé spoje mezi Zličínem a Dejvickou. Realizace opatření byla přislíbena s ukončením prázdninového a s přechodem do plného provozu, tj. od 2. září O další nízkopodlažní vůz obsluhující linku 180 budeme usilovat s koncem výlukových činností v ulicích Svatovítská a Evropská, které rovněž momentálně probíhají. Možnost zavedení školní linky autobusu do Stodůlek Zřízení dalšího školního autobusu není možné vyhovět. Naopak po provedených průzkumech bude zrušena i stávající školní linka č. 568 do Řep. Ve všech šesti měřeních od počátku tohoto roku spoj na lince pravidelně vykazuje minimální využití, které se pohybuje v rozmezí 0-3 cestující na spoj, existuje tedy velká pravděpodobnost, že s novou školní linkou by se vytíženost pohybovala na obdobné úrovni. Pietní park pro uhynulá zvířata Bližší informace budou poskytnuty po jednání u primátora hl. m. Prahy dne Výstavba základní školy ve Zličíně Bližší informace budou poskytnuty po jednání u primátora hl. m. Prahy dne Oprava Boží muka Sobín Na tento objekt bylo Odborem památkové péče MMHM vydáno závazné stanovisko ve věci opravy Božích muk na parc. č. 58, k.ú. Sobín, který je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek. Práce na opravě této památky budou zahájeny v měsíci srpnu a budou dokončeny do cca třech měsíců. Oprava Historické studny Halenkovská Na tento objekt bylo Odborem památkové péče MMHM vydáno závazné stanovisko ve věci opravy Historické studny Halenkovská č. parc. 324, k.ú. Zličín, který je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek. Oprava památky je rozdělena do dvou etap, první etapa proběhne v letošním roce, kdy bude restaurován interiér včetně vchodových dveří a ve druhé etapě, která je naplánována na příští rok, by měl být restaurován exteriér včetně úpravy okolí. Očkování psů a koček proběhne ve čtvrtek dne ve Zličíně před budovou Úřadu MČ Praha Zličín, Tylovická 207 od 17,00 do 18,00 hod. v Sobíně, Hostivická u parku na konečné stanice linky 257 od 18,00 do 19,00 hod. Kontejner na sběr použitého textilu a dalších věcí pro humanitární pomoc Vážení spoluobčané, Diakonie Broumov ve spolupráci s Městskou částí Praha Zličín umístí během měsíce srpna kontejner na použité ošacení, textilu, obuvi, kabelek a dětských hraček ke stanovišti tříděného odpadu, které se nachází na parkovišti při Nedašovské ulici u restaurace Tipsport. Jaké věci bude možné do kontejneru odevzdat? letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek) peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle... Termíny přistavení : dne od 14,30 do 17,00 hod. dne od 12,00 do 14,30 hod. dne od 10,30 do 13,30 hod. dne od 8,00 do 11,00 hod. dne od 14,30 do 17,00 hod. Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti u křižovatky ulic Na Radosti a Hrozenkovská. Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci Po společném jednání rady MČ se zástupci FC Zličín dne bylo konečně přijato rozhodnutí realizovat stavbu nového sportovního objektu, doplněného zařízením restauračního typu na místě stávajících šaten a sociálního zařízení, které jsou již v dezolátním stavu. Dne pak vedení FC Zličín písemně oznámilo, že souhlasí s vybudováním nového objektu. Zdá se až neuvěřitelné, kolik úsilí muselo být vyvinuto a kolik jednání předcházelo, aby se podařilo dojít ke společnému rozhodnutí, které představuje investici 15 mil. Kč z rozpočtu MČ do sportovního areálu na hřišti. V letošním roce může tedy MČ přistoupit k vypracování konkrétního projektu, na jehož základě bude v roce 2014 realizována samotná stavba. Již několikrát jsme se na stránkách Zpravodaje snažili vysvětlit celou situaci, zřejmě však ne obuv svázanou, aby se páry nerozhodily, tašky, kabelky, batohy - ale jen funkční plyšové hračky Savý textil může být i potrhaný, jelikož se upotřebí na čistící hadry. Nesavé (umělé, silonové) věci, které jsou roztrhané nebo mají rozbité zapínání (zip, chybí knoflíky) do kontejneru prosím nedávejte, Diakonie Broumov nemá možnost věci opravovat. Co se dále děje s použitým oblečením, textilem a obuví? Vše bude odváženo do Diakonie Broumov, kde se dále přetřídí: na věci použitelné k humanitárním účelům, které budou předány do výdejních středisek Diakonie pro sociálně potřebné občany nebo s dceřinou společností Měření dodávek plynu, a.s. a ÚMČ Praha Zličín nabízí odběratelům zemního plynu novou službu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: zahájení, převod a ukončení odběru zemního dost jasně, abychom zamezili spoustě mýtů a legend, které průběh jednání stále provázely. Není jasné, na jakém podkladě tyto fámy vznikaly, zřejmě muselo jít o nepřesně přenášené informace ze společných jednání. A protože se snad celá záležitost chýlí k úspěšnému konci, pokusím se ještě jednou a už opravdu naposledy některé z těchto mýtů objasnit: Mýtus I. MČ chce zničit FC Zličín tím, že chce omezit zdroje jeho financování (čti: vzít FC restauraci) Od počátku jednání rada MČ vysvětlovala zástupcům FC Zličín, že MČ chce investovat tuto nemalou částku do nového sportovního zázemí, které za symbolickou částku bude opět FC pronajmuto. Zároveň však vysvětlovala i tu skutečnost, že takovýto postup se může týkat pouze sportovního pro další sociální organizace, na věci neupotřebitelné k humanitárním účelům, které se použijí k dalšímu průmyslovému zpracování (např. v automobilovém a stavebním průmyslu nebo na výrobu přikrývek a úklidových hadrů). Na celém procesu se podílejí lidé z okraje společnosti, kteří mají v Diakonii azylové ubytování a i pracovní uplatnění (cca 60 klientů). Jedná se převážně o osoby bez přístřeší, které by jinak práci nikde nedostaly. Dalším pozitivním faktorem je ochrana životního prostředí, jelikož textil neskončí na skládkách, ale je ještě z 90% dále využitý. Další informace Vám rádi sdělí pracovníci Diakonie Broumov na tel. č , , , Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s. Podaří se postavit šatny na hřišti? plynu změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) převzetí reklamace výměna, kontrola a zaplombování plynoměru informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu tiskopisy a informační brožury. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Bližší informace na tlf. číslech a , areálu, nikoliv zařízení restauračního typu, které by mělo stavbu doplňovat. Takové zařízení nelze v žádném případě považovat za zařízení sloužící k podpoře sportu a MČ musí na její pronájem vypsat řádné výběrové řízení. Nemůže uzavřít s FC nájemní smlouvu na předem dohodnuté nájemné např. 15 tis. Kč, když by ve výběrovém řízení byl některý nájemce ochoten dát za nájem těchto prostor třeba 30 tis. Kč. Rozdíl mezi těmito částkami by jednoznačně byl škodou způsobenou tím, že rada MČ nepostupovala s péčí řádného hospodáře, jak jí ukládá zákon a tato částka by účinně mohla být vymáhána na členech rady osobně. Nic samozřejmě nebrání tomu, aby se FC do výběrového řízení přihlásilo a může se i stát, že bude zájemcem jediným. Takový postup však bude v souladu s platnými předpisy a členům rady nebude možné nic vytknout. 6 7

5 zprávy z radnice zprávy z radnice Zástupci FC však setrvávali na stanovisku, že bez restaurace nejsou schopni fotbal ve Zličíně vůbec realizovat, což můžeme dokladovat několika písemnými vyjádřeními ze strany vedení FC. Objevilo se i tvrzení, že v okamžiku, kdy rada MČ zjistila, že by mohla z tohoto zařízení získat nějaké peníze, chce okrást FC. Pomineme, že tato částka nikdy nebude taková, aby mohla významně ovlivnit rozpočet MČ, na druhou stranu však by mohla významně ovlivnit kapsu jednotlivých členů rady, kteří by museli tento rozdíl hradit. Našli se ovšem rádci, bohužel i z řad zastupitelů, kteří na všechno měli řešení, slibovali návrhy postupů od právních kanceláří (i když přiznávali, že jde o balancování na špičce nože) včetně prohlašování, že oni sami by na našem místě nájemní smlouvu určitě podepsali. Ono se vždycky dobře rozhoduje, když se nás to osobně netýká, ale jen velmi naivní člověk by mohl uvěřit, že by k podpisu skutečně došlo, kdyby v sázce byl majetek dotyčného. I právní kanceláře v řadě případů postupují podle přání svého klienta a případné následné problémy berou jen jako riziko podnikání. Koneckonců ani ony nemohou dopředu říci, jak by rozhodl nezávislý soud. Akceptovat nebylo možné ani návrh zbourat jen šatny a sociální zařízení a ponechat stávající restauraci, kterou by nadále provozovalo FC Zličín. K tomu je třeba dodat, že toto zařízení nikdy jako restaurace kolaudováno nebylo, nemá odpovídající příslušenství (např. potřebný počet toalet apod.) a muselo by tedy být zrekonstruováno a následně provedena rekolaudace na restauraci. A protože i tento objekt je v majetku MČ, následoval by stejný postup jako v případě zařízení nového vypsání výběrového řízení. Mýtus č. II MČ chce zrušit věcné břemeno, které vázne na pozemcích hřiště ve prospěch FC Zličín, aby mohla tyto pozemky výnosně prodat MČ skutečně v určité fázi jednání uvažovala o návrhu na zrušení věcného břemene, váznoucího na uvedených pozemcích, ale jenom z toho důvodu, že v této smlouvě je uvedeno, že jakékoliv stavby na inkriminovaných pozemcích se mohou realizovat jen po dohodě zúčastněných stran. MČ nebyla schopna získat souhlas FC Zličín a ve snaze řešit tuto situaci zvolila cestu návrhu na zrušení věcného břemene. Tato smlouva byla kdysi uzavřena ve prospěch FC, aby určitým způsobem garantovala právní jistotu pro FC Zličín, že bez jejich souhlasu nebude s pozemky nakládáno. Nikdy však nebylo cílem této smlouvy nastolit situaci, kdy FC bude tzv. držet MČ pod krkem a nedovolí jí investice do vlastního majetku, pokud nebudou splněny i nerealizovatelné požadavky FC (viz mýtus č. I.). Není jediný důvod, aby se MČ těchto pozemků chtěla zbavit a nikdy ani jedno takové slovo nepadlo. Takové výmysly se vylíhly pouze v některých hlavách, které za každou cenu chtějí postavit FC a MČ proti sobě. Mýtus č. III. MČ chce přivést na pozemky třetího investora Tendence k prodeji či pronájmu pozemků třetí osobě se již v minulosti objevily (pamětníci vědí, o čem je řeč) a jejich iniciátorem rozhodně nebyla MČ. Ta naopak této situaci zabránila. I v současné době se objevily návrhy, že by FC restauraci zrealizovala z vlastních prostředků a poté také sama provozovala. Dovolím se zeptat z jakých prostředků, když na druhou stranu tvrdí, že nemá dostatek financí na provoz vlastního klubu? Nejde právě tady o peníze třetího investora? Mýtus IV. FC Zličín zajistí finanční prostředky na výstavbu sám FC Zličín opakovaně sdělil radě MČ, že hledá možnosti zajištění finančních prostředků na výstavbu z jiných zdrojů. Údajně navázal spolupráci s dotačně-poradenskou firmou, která se specializuje na konzultace a poradenství v oblasti zajišťování finančních zdrojů ze státního rozpočtu a z evropských fondů. S tím, že na základě zkušeností z právě končícího dotačního období je reálný předpoklad zajištění prostředků na realizaci jejich projektu. Na dotaz rady MČ o jakou poradenskou firmu se jedná a jaký projekt jí byl předložen, nedostala rada odpověď. Navíc každý, kdo někdy přišel do styku s problematikou čerpání evropských peněz ví, že projekt je většinou nejprve třeba realizovat a zaplatit a teprve po té je možné požadovat dotace z evropských peněz. Uspokojivou odpověď jsme nedostali ani na otázku, jak budou finanční prostředky poskytovány nájemci na stavbu na cizím pozemku a jaké bude postavení vlastníka v této transakci (je více než zřejmé, že by na sebe musel převzít ručitelské závazky bez možnosti ovlivňovat vlastní úvěrový proces). Mýtus č. V. MČ je povinna činnost FC Zličín podporovat Ano, většina volebních stran, která kandidovala v posledních volbách měla ve svém programu i podporu fotbalu ve Zličíně. Je však třeba rozlišovat, o jakou podporu se jedná. Vždy jde o podporu sportovního vyžití dětí a mládeže, protože MČ má zájem, aby mládež trávila volný část na hřištích a při sportu, nikoliv v hernách či v lepším případě u počítačů. Tento svůj závazek MČ také beze zbytku plní. V letošním roce v rámci grantového řízení bylo FC Zličín na programy pro děti a mládež poskytnuto celkem ,- Kč, z finančních prostředků MHMP pak kolem 600 tisíc Kč. A podle informací od FC Zličín ze 120 dětí, které klub navštěvují, je jen 30 % dětí ze Zličína. Příspěvky za děti platí i jejich rodiče. Za celou dobu jednání nikdy nepadlo, že FC nemá dostatek peněz na činnost s mládeží. Vždy se hovořilo jen o mužstvu A. a B. V tomto případě je však třeba si uvědomit, že FC Zličín je samostatný subjekt, jehož zřizovatelem není MČ. Nemůže proto finanční prostředky, které jsou určeny na rozvoj celé MČ, věnovat na sportovní vyžití několika dospělých mužů, kteří se chtějí účastnit soutěží, na které nemají dostatek vlastních finančních prostředků. Pokud chce klub zajistit svoji životnost, musí si, jak je v tomto období běžným zvykem, nalézt sponzory. To však není možné realizovat způsobem, že mu MČ předá své restaurační zařízení, ze kterého bude klub profitovat. V současné době chybí v MČ řada objektů občanské vybavenosti, nedostatečnou kapacitu má škola, školka, zvyšují se náklady na udržení čistoty a pořádku v obci atd., finanční prostředky potřebujeme kam se jen podíváme. Nemůžeme dát přednost zábavě a rekreačnímu vyžití před záležitostmi, které se týkají životaschopnosti celé městské části a podmínek pro zlepšení života všech našich obyvatel. Mýtus č. VI. Po volbách se všechno změní V souvislosti s řešením všech těchto výše uvedených problémů zavál také svěží předvolební vítr. Samozřejmě založit volební stranu a jít do komunálních voleb je právem každého občana, který dosáhl zákonem stanoveného věku. Vzájemná konkurence volebních stran může být i ku prospěchu celé městské části, kde je třeba řešit řadu problémů. Pokud by se však volební hnutí, jak se nechali někteří jeho příznivci již slyšet, mělo založit za účelem získání finančních prostředků pro potřeby fotbalového klubu a tyto prostředky získat tím, že propustíme 4 5 úředníků a hned peníze budou, je možné konstatovat, že jde jen o populistické snahy. V současné době je sice velmi populární řešit počty a případnou nadbytečnost úředníků, je však třeba rozlišovat, o jaké posty jde. Je velký rozdíl např. mezi ministerstvy a obecními úřady. Pokud by se s takovýmto programem chtěl zapojit do voleb některý ze současných zastupitelů, bylo by to velmi smutné konstatování. Všichni jsou již v zastupitelstvu třetím rokem, řada z nich opakovaně a takováto programová prohlášení by jen potvrdila, že za dobu své činnosti v zastupitelstvu se o činnosti úřadu vlastně vůbec nic nedozvěděli. Pokud si takové hnutí bude chtít založit občan, který dosud se zastupitelstvem neměl nic společného, na vysvětlení lze uvést: Starosta MČ má vliv pouze na přijetí tajemníka úřadu a to ještě se souhlasem ředitele MHMP. Všechny ostatní personální záležitosti spadají do kompetence tajemníka jako ředitele úřadu, nikoliv do kompetence samosprávného orgánu. Každý z úředníků musí vykonávat část agendy samosprávy a zároveň, a to je velmi důležitá část, i agendu státní správy, do které samospráva nezasahuje. Na našem úřadě vykonává každý úředník celý soubor agend. Jen např. v přestupkové agendě vyřídil např. v roce 2012 jeden odpovědný zaměstnanec 168 správních řízení (kromě jiné agendy, kterou má přidělenou), což odpovídá velké MČ, která má na tuto agendu celý odbor. A tak bychom mohli brát jednoho zaměstnance za druhým. V současné době má MČ Zličín téměř 6000 trvale hlášených občanů a předpoklad je, že na území žije dalších 2 3 tisíce občanů, kteří z nejrůznějších důvodů k trvalému pobytu hlášeni nejsou, počítat se Zprávy z radnice Šatny na hřišti vědomí stanovisko FC Zličín k výzvě rady ze dne o jednoznačné vyjádření souhlasu s realizací výstavby šaten na hřišti. Rada vyzvala FC Zličín, aby v termínu do vyjádřil konečné stanovisko. V případě, že toto stanovisko bude negativní, rozhodla předat věc právnímu zástupci MČ, vyžádat u odboru výstavby ÚMČ Praha 17 a Městské hygienické stanice Praha posouzení stávajícího objektu a požádat příslušný soud o nahrazení souhlasu FC Zličín s výstavbou šaten, který MČ k realizaci potřebuje ze smlouvy o věcném břemeni. Chodníky Hrozenkovská a Hostivická o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele projektové dokumentace a inženýrské činnosti na stavby Chodník Hrozenkovská (Zličínský dvůr) a Chodník Hostivická (Slavičínská), a to od uchazeče Pro-consult s.r.o. a schválila smlouvy o dílo mezi MČ Praha Zličín a Pro-consult s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro stavbu Chodník Hrozenkovská (Zličínský dvůr) a na zhotovení projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro stavbu Chodník Hostivická (Slavičínská). s nimi však musí. Celou agendu samosprávy i státní správy vykonává 13 úředníků. Vzhledem k rozsahu vykonávaných agend tyto nelze slučovat. Městská část, pokud si chce zachovat svoji samostatnost, ale musí určené agendy vykonávat a nemůže si vybrat jen některé. Pokud by některé chtěla zrušit a převést např. na vyšší samosprávný celek (např. MČ Praha 17), musela by zřejmě zrušit všechny a dobrovolně v souladu s ust. 11 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění, požádat o dobrovolné spojení s některou sousední velkou městskou částí. Tím okamžikem by skončily všechny další plány na rozvoj v podstatě čehokoliv, jak se může každý občan v malých městských částech, takto připojených k velkým, přesvědčit. Neobstojí ani námitky zbytečné funkce druhého zástupce starosty. Z přehledu všech 35 malých MČ lze zjistit, že dva zástupce starosty má 16 úřadů, jeden úřad má tři a jeden dokonce čtyři. Ty městské části, které mají pouze jednoho zástupce starosty pak mají celkem od 289 do cca obyvatel. Navíc používání finančních prostředků v rámci MČ je podrobeno přísné kontrole nejen ze Dopravní opatření v ulici na Radosti a Strojírenská podat podnět na TSK ve věci dopravních opatření v ulici Na Radosti, Strojírenská a podnět na Drážní úřad ve věci realizace chodníku přes železniční trať strany příslušných auditních a kontrolních orgánů (o tom by mohly naše účetní vyprávět!) ale i veřejnosti. Nemohu se ubránit dojmu, že i v tomto případě jde o cílený útok na integritu úřadu MČ, vyvolávání chaosu a paniky mezi zaměstnanci, který má pomoci jejich iniciátorům k vítězství ve volbách, avšak nikdy nebude mít vliv na postavení fotbalového klubu ve Zličíně. Každé další zastupitelstvo bude muset samozřejmě řešit všechny problémy, týkající se všech občanů, nejen ty, které by je třeba zajímaly a bavily. Věřím, že tyto řádky jsou poslední, které k této kauze píši a další jednání budou probíhat na úrovni spolupráce obou partnerů. Zároveň bych však chtěla upozornit i všechny příznivce fotbalového klubu, že není dobré nechávat se informovat pouze jednostranně a, a to doufám, že je jen můj pocit, cíleně ve prospěch určitého záměru. Všechna jednání zastupitelstva jsou veřejná a všichni občané mají na úřadě dveře otevřené, a není nic snadnějšího, než si ověřit, zda poskytované informace odrážejí skutečná fakta. JUDr. Marta Koropecká Právní regulace volného pobíhání psů v hl. m. Praze Rada projednala dopis Mgr. L. Manharta, radního HMP, ve věci právní regulace volného pobíhání psů v hl. m. Praze. Mgr. Manhart vyzval městské části k věcným připomínkám k této problematice. Diskusí na toto téma se zabývala komise ŽP na svém jednání dne , dále pak se odbor OPRI opírá o podněty z veřejných jednání s občany. Rada souhlasila s těmito připomínkami: přímá striktní regulace volného pohybu psů je vhodná pouze u dětských hřišť, kdy sami návštěvníci tohoto hřiště si musí být vědomi, že jdou do veřejných prostor určených pro děti; přímá regulace volného pohybu psů na veřejných plochách, ať již např. v husté zástavbě, mírně zahuštěné zástavbě je těžko řešitelná a tudíž i špatně postižitelná, otázkou zde pak je prostor přímo před vstupem do ZŠ a MŠ sami rodiče, kteří sem své děti vodí, mají psy; regulace volného pohybu psů na cyklostezkách není vhodná, a to z důvodu nejednoznačné identifikace cyklostezky. Jak zkušenost z naší městské části, tak i zkušenosti z ostatních městských částí ukazují, za současného boomu cyklosportu řada obecních cest je cyklisty považována za cyklostezky, dochází zde k omezování až vytlačování ostatních přítomných na cestách (např. i chodce s kočárky); určení ploch pro volný pohyb psů je v naší městské části velmi těžké. Jedná-li se o plochu uvnitř městské části (např. pozemek pro budoucí školu), dochází k intenzivním kritikám od občanů z okolí. Vymezí-li městská část volnou plochu na kraji městské části (např. za Velkým rybníkem, v Sobíně nezastavěný pozemek ve směru na Břve), je třeba u této plochy počítat i s vybudováním ploch na byť i provizorní zaparkování; otázkou je, kdo z majitelů by tuto vzdálenost absolvoval. městská část doporučuje věnovat se i legislativě v oblasti přihlašování psů. V naší MČ je mnoho bytů v pronájmu, i poctiví majitelé psů pak s ohledem na centrální registr a platnou legislativu nemohou své psy přihlásit v místě skutečného pobytu. Současně doporučuje městská část uložit povinnost přihlásit psa i cizincům. Rybníčky Na ohrádkách 2013 o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu, dle 18, odst. 5 a 6, zákona č. 137/2006 Sb. 8 9

6 zprávy z radnice zprávy z radnice o veřejných zakázkách na akci Rybníčky Na ohrádkách 2013 s limitem veřejné zakázky ve výši ,- Kč. Rada pověřila starostku podpisem výzvy k podání nabídky na tuto akci a obesláním písemnou výzvou 5 uchazečů k podání nabídky, současně rada jmenovala hodnotící komisi na veřejnou. Rada MČ jako vlastník pozemku, tedy i stromů, souhlasila s pokácením určených stromů. Podněty pro zpracování návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) vědomí informaci o pořádání workshopů k návrhu nového územního plánu (Metropolitní plán) a pověřila zástupce starostky p. M. Muzikáře, Ing. Kubíkovou, Ing. Egermajerovou účastí na workshopu. Uvolněný mandát v ZMČ vědomí rezignaci Bc. Marka Šmída na funkci člena zastupitelstva. Rada prohlásila členem zastupitelstva MČ Praha Zličín p. Davida Riedla. Žádost o zařazení podnětu na pořízení změny ÚP na pozemcích parc. č. 469/19 a 469/68 k.ú. Třebonice do připravovaných změn ÚP celoměstského významu vědomí žádost Portland Trust XI o zařazení podnětu na pořízení změny ÚP na pozemcích parc. č. 469/19 a 469/68 k.ú. Třebonice (vedle administrativní budovy Oregon House) do připravovaných změn ÚP celoměstského významu. Následně Rada MČ po projednání se zařazením tototo podnětu do připravovaných změn ÚP celoměstského významu nesouhlasila; tím není dotčeno jednání o podaném podnětu na změnu územního plánu. Spojovací chodník Milotická K Třešňovce Rada městské části Praha Zličín souhlasila s objednáním projektové dokumentace v podrobnosti dokumentace pro realizaci stavby a zajištění inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení pro stavbu Spojovací chodník Milotická K Třešňovce a výkazu výměr a položkového rozpočtu pro výběr zhotovitele. Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín vědomí informaci o předání a převzetí projektové dokumentace a dokladové části ke stavbě Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín pro kloubové autobusy Hrozenkovská PID, č.a mezi ROPID a MČ a stavu dohody u TSK. Rada MČ schválila dohodu o ukončení platnosti smlouvy č. 9/12/2300/27 ze dne a o převodu práv a povinností stavebníka ke stavbě Hrozenkovská č. akce TSK (prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín směr Halenkovská, souhlasila s objednáním dokumentace pro realizaci stavby a položkového rozpočtu a výkazu výměr ke stavbě u spol. DIPRO. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebyt. prostor v DPS Rada městské části Praha Zličín schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru, příslušenství a zařízení, uzavřené dne mezi MČ Praha Zličín a Davidem Malantukem IČ: (jídelna DPS). Dodatek č. 1 k nájemním smlouvám hostinec Na Hrázi + předzahrádka Rada městské části Praha Zličín schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru a příslušenství ze dne (hostinec Na Hrázi ) mezi MČ Praha Zličín a Pavlem Čapkem IČ: a Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne (předzahrádka) mezi MČ Praha Zličín a Pavlem Čapkem IČ: Dětská hřiště a sportoviště provozované městskou částí Rada městské části Praha Zličín vzala na vědomí zprávu o stavu dětských hřišť a sportovišť provozovaných městskou částí; rozhodla zajistit drobné opravy firmou Ing. O. Tepřík & J. Jirásek a doplnit písek na pískovištích firmou J. Sekyra. Správní řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů dle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., společnosti Caledonian Alloys s.r.o., IČ: stanovisko městské části. Rada městské části Praha Zličín nesouhlasí s udělením souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů společnosti Caledonian Alloys s.r.o. na adrese Strojírenská 16, z důvodu nevhodného umístění v centru městské části. Žádost společnosti ZABOS s.r.o. o vyjádření k nájmu pozemku Rada městské části Praha Zličín nesouhlasí s nájmem části pozemku parc.č. 662/22, k.ú. Zličín v uzavřeném areálu společnosti PSN s.r.o. (za parkovištěm pod spodní vrátnicí, příjezd z ulice Na Radosti), který by měl být využit ke skladování sypkých hmot štěrků, písků, kameniva, podorničních vrstev, mulčovací kůry a substrátu z důvodu nevhodného umístění v centru městské části. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2012 Rada městské části Praha Zličín projednala a schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 za rok 2012 (rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát). Odstranění oplocení MŠ Zličín o výběru nejvhodnější nabídky na akci Odstranění oplocení MŠ Zličín a to od uchazeče Jana Stiblíka a schválila smlouvu o dílo mezi MČ Praha Zličín a Janem Stiblíkem na tuto akci. Přístavba MŠ Zličín doplnění technologie stávající kuchyně o výběru nejvhodnější nabídky na akci Přístavba MŠ Zličín doplnění technologie stávající kuchyně a to od uchazeče Zdeněk Kindl ABGASTRO a schválila smlouvu o dílo na tuto akci. Přístavba MŠ Praha Zličín Rada městské části Praha Zličín schválila veřejnoprávní smlouvu mezi MČ Praha Zličín a MČ Praha 17 na stavbu Přístavba MŠ Praha Zličín. Dále Rada MČ schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi MČ Praha Zličín a společností WAREX s.r.o. na stavbu Přístavba MŠ Praha Zličín a vzala na vědomí informaci o průběhu výstavby Přístavba MŠ Praha Zličín. Přemostění Zličín Řepy o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu zhotovení projektové dokumentace a inženýrské činnosti Přemostění Zličín Řepy (lávka v ulici Do Blatin) spol. EXPROJEKT s.r.o. a schválila smlouvu o dílo na tuto akci. Úprava zeleně při vodoteči Habřická o zajištění úpravy zeleně rostoucí při vodoteči Habřické; uložila odboru OPRI svolat jednání za účasti vlastníků dotčených pozemků a projednat s OŽP MHMP možnost převzetí vodního toku do majetku hl. m. Prahy a zajistit úpravu vegetace v korytě vodoteče v Habřické ulici. Obytný soubor Zelený Zličín Rada městské části Praha Zličín projednala žádost Zelený Zličín s.r.o. zastoupený LOXIA a.s. o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení a o souhlas s dotčením pozemků svěřených MČ Praha Zličín parc. č. 752/3 a 450/21 k.ú. Zličín; Rada MČ požaduje doplnit podání o majetkoprávní situaci a plné moci k zastupování od vlastníků pozemků a staveb souvisejících s projektem Zelený Zličín (areál bývalých Vodních zdrojů) a zřízením veřejné přístupné cesty pro pěší a cyklisty. Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Do Zahrádek II vědomí stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Do Zahrádek II spočívající v osazení dopravní značky B1 + dodatkové tabulky E13 MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU; Rada MČ souhlasila s objednáním dopravní značky u firmy DOZNA s.r.o. Žádost o seříznutí větví korun stromů rostoucích v těsném sousedství plotu u FC Zličín. Rada městské části Praha Zličín nemá námitek proti úpravě seříznutí větví korun stromů ve větrolamu s tím, že bude postupováno dle dodatku ke smlouvě o věcném břemeni, jehož přílohou je Manipulační řád péče o větrolam; Rada MČ žádá Fotbalový klub FC Zličín o předložení deníku údržby větrolamu v termínu do jednání rady dne Žádost o odborné posouzení pokácení, resp. prořezání 2 vzrostlých stromů rostoucích na pozemku parc.č. 281/14, k.ú. Zličín, ve vlastnictví MČ (zahrada u ZaMŠ) Rada městské části Praha Zličín souhlasila s pokácením třešně na zahradě školy. Návrh smlouvy o spolupráci s FC Zličín (na základě smlouvy o věcném břemeni) Rada městské části Praha Zličín uložila pracovní skupině ve složení Ing. M.Jarouš, F.Sacher a M.Muzikář, ve spolupráci s právním zástupcem dopracovat návrh smlouvy o spolupráci s Fotbalovým klubem FC Zličín, zpracovaný návrh předložit radě. Návrh ROPID na zrušení školní linky č. 568 vědomí vyhodnocení opakovaných vozových přepravních průzkumů školní linky 568, které vykázaly opakovaně velmi nízké až nulové vytížení a návrh na zrušení této školní linky vzhledem ke zjištěným skutečnostem s tím, že v případě změny podmínek bude o znovuzřízení školní linky jednáno. Provozování loterií v provozovně Bistro Zličín u stanice metra Zličín Rada městské části Praha Zličín projednala opětovnou žádost společnosti SYNOT TIP, a.s. o zařazení provozovny Bistro Zličín u stanice metra Zličín na seznam míst povolených k provozu v rámci nově připravované OZV hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a dopis společnosti H-Tabák, s.r.o. připojení se k žádosti společnosti SYNOT TIP, a.s. o udělení souhlasu se zachováním 2 hracích automatů v prostorách provozovny; Rada MČ vzala na vědomí, že dle aktuálního sdělení MHMP bylo již připomínkové řízení k návrhu OZV, kterou se stanoví místo a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, ukončeno. Žádost o pokácení, resp. prořez stromů rostoucích na pozemku parc.č. 670/19 a 670/20, k.ú. Zličín, ve vlastnictví MČ (větrolam) Rada městské části Praha Zličín nesouhlasí s prořezáním a vykácením alespoň poloviny stromů na pozemcích parc. č. 670/19 a 670/20, k.ú. Zličín, uložila nechat znalecky posoudit perspektivnost jednoho dubu, který se růstem naklání na pozemek žadatele. Zřízení chodníku přes železniční přejezd v ul. Strojírenská vědomí odpověď Drážního úřadu na dopis MČ Praha Zličín ve věci zřízení chodníku přes železniční přejezd v ul. Strojírenská a žádá Drážní úřad o svolání jednání mezi Drážním úřadem, stavebním úřadem, silničním správním úřadem a MČ Praha Zličín ve věci zřízení chodníku přes železniční přejezd v ul. Strojírenská. Rekonstrukce kotelny Křivatcova 244 Rada městské části Praha Zličín souhlasila s objednáním projektové dokumentace na rekonstrukci kotelny Křivatcova 244 u společnosti AKVATERM PROJEKT s.r.o. Boží muka Sobín Rada městské části Praha Zličín souhlasila s objednáním opravy kulturní památky Boží muka Sobín u společnosti ARCHETYPA s.r.o. Historická studna Halenkovská Rada městské části Praha Zličín souhlasila s objednáním opravy kulturní památky Historická studna Halenkovská u společnosti ARCHETYPA s.r.o

7 zprávy z radnice zprávy z radnice Z jednání zastupitelstva MČ Praha Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín které se konalo dne / Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva usnesení č. 15/1 vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva ze dne Zpráva o činnosti Rady MČ Praha Zličín usnesení č. 15/2 Zastupitelstvo MČ vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady MČ Praha Zličín za období od do A) Závěrečný účet MČ Praha Zličín za rok 2012 B) Účetní závěrka MČ Praha Zličín za rok 2012 usnesení č. 15/3A) projednalo a schválilo závěrečný účet MČ Praha Zličín za rok 2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad usnesení č. 15/3B) projednalo a schválilo účetní závěrku MČ Praha-Zličín za rok 2012 s vyjádření souhlasu 4. Rozpočtová opatření za červen 2013 A) Návrh rozpočtových opatření č.6002, č.8002, č.8012, č.2, č.3 a č. 4 B) Návrh rozpočtových opatření č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č.9 usnesení č. 15/4A) schválilo rozpočtová opatření za měsíc červen 2013 č. 6002, 8002, 8012, 2, 3 a č. 4 usnesení č. 15/4B) schválilo rozpočtová opatření za měsíc červen 2013 č. 5, č. 6, č. 8 a č. 9 neschválilo rozpočtové opatření za měsíc červen 2013 č Záměr prodeje pozemku parc. č. 319/34 k.ú. Třebonice, zastavěná plocha, o výměře 26m 2, Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, za cenu ve výši ,00 Kč, dle znaleckého posudku č /2013, vypracovaného Ing. Josefem Kšíkalem dne usnesení č. 15/5 rozhodlo záměru prodeje pozemku parc. č. 319/34 k.ú. Třebonice (pozemek pod větrací šachtou u stanice metra Zličín), zastavěná plocha, ostatní plocha, o výměře 26 m 2, Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, za cenu ve výši ,00 Kč, dle znaleckého posudku č /2013, vypracovaného Ing. Josefem Kšíkalem dne , z důvodu vypořádání majetkoprávních vztahů uložilo Radě MČ Praha Zličín zveřejnit na úřední desku ÚMČ Praha Zličín záměr prodeje pozemku parc. č. 319/34 k.ú. Třebonice (pozemek pod větrací šachtou u stanice metra Zličín), zastavěná plocha, ostatní plocha, o výměře 26 m 2, Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, za cenu ve výši ,00 Kč, dle znaleckého posudku č /2013, vypracovaného Ing. Josefem Kšíkalem dne , z důvodu vypořádání majetkoprávních vztahů 6. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Zličín: parc. č. 484/4, ostatní plocha, o výměře 122 m 2 ; parc. č. 484/5, ostatní plocha, o výměře 184 m 2 ; parc. č. 524/7, ostatní plocha, o výměře 16 m 2 ; parc. č. 789/6, ostatní plocha, o výměře 74 m 2 ; parc. č. 789/7, ostatní plocha, o výměře 120 m 2, společnosti REDBRICK, s.r.o. IČ: za cenu ve výši ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 7767/2013, vypracovaného Ing. Myslíkem dne usnesení č. 15/6 rozhodlo o záměru prodeje pozemků v k.ú. Zličín: parc.č. 484/4, ostatní plocha, o výměře 122 m 2 ; parc.č. 484/5, ostatní plocha, o vý-měře 184 m 2 ; parc. č. 524/7, ostatní plocha, o výměře 16 m 2 ; parc. č. 789/6, ostatní plocha, o výměře 74 m 2 ; parc. č. 789/7, ostatní plocha, o výměře 120 m 2, společnosti RED- BRICK, s.r.o. IČ: , za cenu ve výši ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 7767/2013, vypracovaného Ing. Myslíkem dne uložilo Radě MČ Praha - Zličín zveřejnit na úřední desku ÚMČ Praha Zličín záměr prodeje pozemků v k.ú. Zličín: parc. č. 484/4, ostatní plocha, o výměře 122 m 2 ; parc. č. 484/5, ostatní plocha, o výměře 184 m 2 ; parc. č. 524/7, ostatní plocha, o výměře 16 m 2 ; parc. č. 789/6, ostatní plocha, o výměře 74 m 2 ; parc. č. 789/7, ostatní plocha, o výměře 120 m 2, společnosti REDBRICK, s.r.o. IČ: , za cenu ve výši ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 7767/2013, vypracovaného Ing. Myslíkem dne Záměr prodeje pozemků v k.ú. Třebonice: parc. č. 472/102, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 188 m 2 ; parc. č. 472/110, ostatní plocha, o výměře 92 m 2 ; parc. č. 472/115, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 731 m 2 ; parc. č. 472/117, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 90 m 2 ; parc. č. 472/120, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m 2 ; parc. č. 472/200, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m 2 ; parc. č. 472/105, ostatní plocha, o výměře 45 m 2 ; parc. č. 472/113, ostatní plocha, o výměře 221 m 2 ; parc. č. 472/112, ostatní plocha, o výměře 9 m 2 ; parc.č. 472/146, ostatní plocha, o výměře 45 m 2 ; parc. č. 472/147, ostatní plocha, o výměře 46 m 2 ; parc. č. 472/151, ostatní plocha, o výměře 122 m 2 ; parc. č. 472/161, ostatní plocha, o výměře 56 m 2 ; parc. č. 472/165, ostatní plocha, o výměře 20 m 2 ; parc. č. 472/48, ostatní plocha, o výměře 63 m 2 ; parc. č. 472/49, ostatní plocha, o výměře 224 m 2 ; parc. č. 472/50, ostatní plocha, o výměře 170 m 2 ; parc. č. 472/53, ostatní plocha, o výměře 123 m 2 ; parc. č. 472/68, ostatní plocha, o výměře 6 m 2 ; parc. č. 472/70, ostatní plocha, o výměře 88 m 2 ; parc. č.472/100, ostatní plocha, o výměře 124 m 2 ; parc. č. 472/106, ostatní plocha, o výměře 15 m 2 ; parc. č. 472/109, ostatní plocha, o výměře 27 m 2 ; parc. č. 472/145, ostatní plocha, o výměře 183 m 2 ; parc. č. 472/152, ostatní plocha, o výměře 12 m 2 ; parc. č. 472/162, ostatní plocha, o výměře 12 m 2, a pozemků v k.ú. Zličín: parc. č. 662/88, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m 2 ; parc. č. 662/89, ostatní plocha, o výměře 12 m 2 ; parc. č. 867/81, ostatní plocha, o výměře 3 m 2 ; parc. č. 867/82, ostatní plocha, o výměře 32 m 2 ; parc.č. 867/83, ostatní plocha, o výměře 21 m 2 ; parc. č. 867/86, ostatní plocha, o výměře 75 m 2 ; parc. č. 867/87, ostatní plocha, o výměře 45 m 2 ; parc. č. 867/91, ostatní plocha, o výměře 56 m 2 ; parc. č. 867/47, ostatní plocha, o výměře 85 m 2, společnosti Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o. IČ: , za cenu ve výši ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 7765/2013, vypracovaného Ing. Myslíkem dne usnesení č. 15/7 rozhodlo o záměru prodeje pozemků v k.ú. Třebonice: parc.č. 472/102, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 188 m 2 ; parc. č. 472/110, ostatní plocha, o výměře 92 m 2 ; parc. č. 472/115, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 731 m 2 ; parc. č. 472/117, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 90 m 2 ; parc. č. 472/120, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m 2 ; parc. č. 472/200, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m 2 ; parc. č. 472/105, ostatní plocha, o výměře 45 m 2 ; parc. č. 472/113, ostatní plocha, o výměře 221 m 2 ; parc. č. 472/112, ostatní plocha, o výměře 9 m 2 ; parc. č. 472/146, ostatní plocha, o výměře 45 m 2 ; parc. č. 472/147, ostatní plocha, o výměře 46 m 2 ; parc. č. 472/151, ostatní plocha, o výměře 122 m 2 ; parc. č. 472/161, ostatní plocha, o výměře 56 m 2 ; parc. č. 472/165, ostatní plocha, o vý-měře 20 m 2 ; parc. č. 472/48, ostatní plocha, o výměře 63 m 2 ; parc. č. 472/49, ostatní plocha, o výměře 224 m 2 ; parc. č. 472/50, ostatní plocha, o výměře 170 m 2 ; parc. č. 472/53, ostatní plocha, o výměře 123 m 2 ; parc. č. 472/68, ostatní plocha, o výměře 6 m 2 ; parc. č. 472/70, ostatní plocha, o výměře 88 m 2 ; parc. č.472/100, ostatní plocha, o výměře 124 m 2 ; parc. č. 472/106, ostatní plocha, o výměře 15 m 2 ; parc. č. 472/109, ostatní plocha, o výměře 27 m 2 ; parc. č. 472/145, ostatní plocha, o výměře 183 m 2 ; parc. č. 472/152, ostatní plocha, o výměře 12 m 2 ; parc. č. 472/162, ostatní plocha, o výměře 12 m 2, a pozemků v k.ú. Zličín: parc. č. 662/88, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m 2 ; parc. č. 662/89, ostatní plocha, o výměře 12 m 2 ; parc. č. 867/81, ostatní plocha, o výměře 3 m 2 ; parc. č. 867/82, ostatní plocha, o výměře 32 m 2 ; parc. č. 867/83, ostatní plocha, o výměře 21 m 2 ; parc. č. 867/86, ostatní plocha, o výměře 75 m 2 ; parc. č. 867/87, ostatní plocha, o výměře 45 m 2 ; parc. č. 867/91, ostatní plocha, o výměře 56 m 2 ; parc. č. 867/47, ostatní plocha, o výměře 85 m 2, společnosti Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o. IČ: , za cenu ve výši ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 7765/2013, vypracovaného Ing. Myslíkem dne uložilo Radě MČ Praha Zličín oznámit záměr MČ Praha Zličín hlavnímu městu Praze ve smyslu 18 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl.m.prahy, v platném znění 8. Záměr prodeje podílu id. ½ pozemku parc. č. 281/6 (zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 182 m 2 ) a id. ½ pozemku parc. č. 281/7 (zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 204 m 2 ), vše k.ú. Zličín, BD Granát IČ: , za cenu ve výši ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 7633/2013, vypracovaného Ing. Myslíkem dne usnesení č. 15/8 rozhodlo o záměru prodeje podílu id. ½ pozemku parc. č. 281/6 (zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 182 m 2 ) a id. ½ pozemku parc. č. 281/7 (zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 204 m 2 ), vše k.ú. Zličín, BD Granát IČ: , za cenu ve výši ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 7633/2013, vypracovaného Ing. Myslíkem dne uložilo Radě MČ Praha Zličín zveřejnit na úřední desku ÚMČ Praha Zličín záměr prodeje podílu id. ½ pozemku parc. č. 281/6 (zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 182 m 2 ) a id. ½ pozemku parc. č. 281/7 (zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 204 m 2 ), vše k.ú. Zličín, BD Granát IČ: , za cenu ve výši ,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 7633/2013, vypracovaného Ing. Myslíkem dne Návrh na poskytnutí daru ve výši ,- Kč MČ Praha- Zbraslav postižené povodní usnesení č. 15/9 rozhodlo poskytnout MČ Praha Zbraslav postižené povodní finanční transfer ve výši ,- Kč schválilo darovací smlouvu mezi MČ Praha Zličín a MČ Praha Zbraslav na poskytnutí finančního transferu ve výši ,- Kč pověřilo starostku podpisem darovací smlouvy 10. Návrh na poskytnutí grantů žadatelům v rámci Programu podpory činnosti pro volný čas dětí a mládeže pro rok 2013 usnesení č. 15/10 přednesl Miroslav Muzikář rozhodlo o poskytnutí grantu příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Nedašovská 328, Praha 5 Zličín, se sídlem Nedašovská 328, Praha Zličín, ve výši ,- Kč na projekt Podzimní slavnosti MŠ, 5.000,- Kč na projekt Turistický kroužek- Krkonoše ,- Kč na projekt Do pohádkové země paní Klimtové poskytnutí grantu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů ve Zličíně, se sídlem Křivatcová 244, Praha Zličín, ve výši ,- Kč na projekt Sportovní letní tábor mladých hasičů 7.000,- Kč na projekt Sportovní den hasičů ,- Kč na projekt Sportovní příprava dorostu 6.000,- Kč na projekt Mikulášská besídka ,- na projekt Pravidelná sportovní činnost mladých hasičů ,- Kč na projekt Zličínský dvojboj poskytnutí grantu Martinu Jaroušovi, Leskovecká 318/21, Praha Zličín ve výši, ,- Kč na projekt Pražský MTB pohár, podzim 2013, ,- Kč na projekt Zličínské okruhy o pohár starostky poskytnutí grantu Fotbalovému klubu FC Zličín, se sídlem Na Radosti 242, Praha Zličín, ve výši ,- Kč na projekt Sportovní vybavení pro potřeby mládeže, ,- Kč na projekt Soustředění družstev mládeže, ,- Kč na projekt Příspěvek na provozní energie, ,- Kč na projekt Letní údržba hlavní hrací travnaté plochy, ,- Kč na projekt Nová síť za brankou a vlajky FC Zličín a MČ Zličín, ,- Kč na projekt Tradiční mikulášský turnaj starších přípravek o pohár tajemnice, ,- Kč na projekt Regenerace hrací plochy poskytnutí grantu Mateřskému centru Studánka Zličín, občanské sdružení, se sídlem: Křivatcova 416, Praha Zličín, ve výši 3.000,- Kč na projekt Drakiáda, 6.000,- Kč na projekt Divadla pro děti, 5.000,- Kč na projekt Pohádková studánka poskytnutí grantu sdružení Divadlo pro Zličín, občanské sdružení, se sídlem Bojkovická 106, Praha Sobín, ve výši ,- Kč na projekt Činnost dětských a mládežnických souborů v oblasti amatérského divadla ve Zličíně schválilo smlouvy o poskytnutí grantu jednotlivým příjemcům dle návrhu pověřilo starostku podpisem jednotlivých smluv 11. Plán činnosti KV ZMČ na 2.pololetí 2013finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Zličín usnesení č. 15/11 schválilo plán činnosti KV ZMČ na 2. pololetí 2013 U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín které se konalo dne / Rozpočtové opatření č. 10 za červenec 2013 Park Na prameništi spojovací chodník do Metropole, usnesení č. 16/1 schválilo rozpočtová opatření č. 10 za měsíc červenec 2013 NABÍDKA MČ ZLIČÍN Nabídka pronájmu pozemku parc.č. 811/2 k.ú. Zličín MČ Praha Zličín nabízí k pronájmu pozemek parc.č. 811/2 k.ú. Zličín (u točny tramvají na konečné v Praze Řepích), o výměře 857 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, ke komerčním účelům. Nabídka trvá do Kontakt: ÚMČ Praha Zličín, pí Měchurová, tel

8 V návaznosti na mezinárodní uklízecí akci Clean Up the World!, která se pořádá každý rok v dubnu na Den Země, se pražská Lokální skupina dobrovolníků Greenpeace rozhodla uspořádat stejnou akci podruhé. Tentokrát to bylo při příležitosti blížícího se letního slunovratu v neděli Volba padla na několik černých skládek a úložišť odpadků na pomezí pražských městských částí Řepy a Zličín. Akce se mohli zúčastnit i místní a nakonec se k nám připojili skvělí manželé Barbora a Štěpán Klasovi ze Zličína, kterým tímto ještě jednou děkujeme za pomoc a odvahu. Celá akce nám v devíti lidech s jednou dodávkou zabrala asi 4 hodiny nedělního odpoledne. Veškerý recyklovatelný odpad jsme vyhodili do správných kontejnerů a nerecyklovatelný zbytek jsme odložili do velkoobjemového kontejneru, který nám velkoryse nechala přistavět městská část Zličín, které tímto také děkujeme. Samotné nás překvapilo, co všechno jsou lidé schopní do přírody vyhodit vedle již tradičních plastových lahví a papírů to byl stavební beton, suť i s obklady, staré pneumatiky a dokonce i rozebraná pračka a bojler. doprava a územní rozvoj Recykluji, recykluješ, recyklujeme? Ano, ale ne všichni a ne dost. Ovšem i ti, kteří odpad vyhazují do popelnic a ne do přírody, by nad sebou měli zapřemýšlet. I když dnes mnoho lidí třídí plasty a papír, zhruba polovinu běžného obsahu popelnice stále tvoří bioodpad. A jsou to především bioodpady, které vadí na skládkách, protože jejich rozkladem vzniká skleníkový plyn metan. Proto mají členské země EU nařízeno objem bioodpadů ukládaných na skládky postupně snižovat. Ovšem místo toho, abychom bioodpad začali třídit a kompostovat, či ho využívat v bioplynových stanicích, v Čechách se zvažuje stavba nových spaloven. Bioodpady tvoří z padesáti až osmdesáti procent voda. Je logické platit za spalování něčeho, co má nadpoloviční množství vody? Městská část Praha Zličín Termíny přistavování velkoobjemových kontejnerů na bioodpad ve 2. pololetí 2013 Místo přistavení Datum Datum Datum Datum Datum Sobín, parkoviště v ulici Habřické Zličín,Nedašovská ul., parkoviště u sportovní haly Zličín, ul. Do Blatin (před vjezdem do areálu PHL) Zličín, parkoviště u čp Zličín, ulice Mladých Termíny přistavování velkoobjemových kontejnerů 2. pololetí 2013 Místo přistavení Datum Datum Datum Datum Datum Datum Sobín, hřiště Habřická Zličín-sídliště, parkoviště Tasovská Zličín, Do Blatin Zličín, Vratičová Zličín, Sazovická Zličínský dvůr, Lipovská x Věstonická Kontejnery budou přistavovány pouze po dobu 4 hodin podle harmonogramu uvedeného v tabulce. Jedná se vždy o neděli, od do hodin. Součástí přistavení VOK bude obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. S ještě závažnějšími problémy se však potýkají země třetího světa. Africké státy jsou zahlceny tunami toxického odpadu z vyspělejších států, a doplácejí tak na nezodpovědnost výrobců elektrotechniky, kteří se mají o recyklaci svých produktů postarat. Ti nejchudší lidé, většinou děti, musí rozebírat a likvidovat televize, mobily, herní konzole a další elektroniku, která je dovážena v obrovském množství. Bez ochranných pomůcek jsou plně vystaveni vysoce toxickým látkám, které obsahují rtuť poškozující mozek, olovo poškozující reprodukční systém a kadmium, které má škodlivý vliv na ledviny. Je nezbytné, aby výrobci elektrospotřebičů přijali odpovědnost za bezpečnou recyklaci svých výrobků a znemožnili jejich ilegální vývoz do míst, kde jejich likvidace ohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Navzdory množícím se důkazům o ničivých dopadech toxického odpadu není odstranění nebezpečných látek z výrobků a odpovědnost za jejich recyklaci pro řadu výrobců prioritou. Každá velká změna začíná od malých krůčků, které můžeme udělat každý z nás. A nezáleží na tom, jestli to bude krok směrem k úklidu našeho okolí, třídění odpadů či snaze pomoci ve větším měřítku. Věřím, že až se příště rozhodneme opět uklidit kus naší krásné země, bude nás zase víc. Za dobrovolníky Greenpeace CZ Sandra Kocmanová rozhovor Má nová kniha Gorilí táta je poctou ošetřovatelské práci, říká v našem rozhovoru Marek Ždánský, známý ošetřovatel, se kterým jsem si povídala poprvé v našem Zpravodaji již před dvěma lety. Tehdy se náš rozhovor hodně točil kolem povodní v roce Když jsme si domlouvali tento rozhovor, ani jeden z nás netušil, jakou další pohromu pražská ZOO čeká. Nedá mi to, abych se hned na začátku našeho rozhovoru nezeptala na to, co říkáte na situaci kolem ZOO a letošních povodní? Povodně, které přišly znovu po 10 letech, jsou bohužel strašná událost. Opět gorily zažívají hrozné okamžiky, které je stresují. Dle mého názoru se pavilon musí postavit na jiném místě, aby měly gorily konečně klid a nemuseli bychom se všichni bát toho, že přijde další zničující velká voda. Myslíte si, že se dalo udělat víc? Myslím tím, především, v rámci zabezpečení ZOO proti povodni. Zoo udělala vše, co mohla. Nicméně si myslím, že ZOO měla gorily ihned odvézt do jiné zoologické zahrady, resp. do Dvora Králové, právě z důvodu další možné povodně, která se může kdykoliv opakovat. Gorily by byly v bezpečí, než se postaví nový pavilon. Před časem jste se vrátil ze Španělska, kde jste navštívil svoje první gorilí dítě Moju. Jaké to bylo setkání? Moju jsem ve Španělsku navštívil v březnu, právě v době, kdy tam na začátku měsíce porodila své první mládě. Porod proběhl bez komplikací. Moja zpočátku byla trochu nervózní,ale nakonec vše zvládla jako prvorodička dobře a využila své nabyté zkušenosti z gorilí skupiny z Prahy. Udělala mi velkou radost a přinesla mně dokonce mládě ukázat, čímž jsem si splnil sen a přání. A je to kluk nebo holčička? Pohlaví mláděte se zatím neví. Já si myslím, že to bude samička, ale necháme se překvapit. Je to vlastně jedno, jakého bude mládě pohlaví, protože mládě má se samcem Nikym, který se narodil ve volné přírodě, a proto mláďata po něm jsou už nyní geneticky cenná. Úroveň španělského přírodního parku Cabarseno je veliká a péčí o gorily je srovnatelná s pražskou. Výhodou Španělska jsou dobré klimatické podmínky, je tam déle teplo a zvířata můžou chodit ven častěji po celý rok. Moja si Vás tedy ještě pamatovala. Jaký je to pocit? Ano, Moja si mě pamatovala a já věřím, že by si pamatovala i ostatní ošetřovatele, zejména Gabču, kterou měla velmi ráda. Je to nádherný pocit, když vidíte, že se vám splnil sen vidět mládě, které se narodilo u nás, následně pak porodí a založí svoji rodinu někde jinde, to je sen každého ošetřovatele i chovatele. Společně s paní Markétou Pilátovou jste napsal knihu věnovanou právě gorilám Gorilí táta, která vyšla letos. Co Vás vedlo k napsání knihy? Kniha je určena všem, kteří mají rádi zvířata a ZOO. V knize najdete příběhy, které jsem v zoo zažil, a věřte mi, že zážitků je obrovská spousta. Zároveň jsem chtěl knihou vzdát ošetřovatelské práci poctu, kterou si určitě všichni ošetřovatelé zaslouží. Vyprávíte v ní o dobrodružstvích ze ZOO. Prozradíte nám ještě nějaká, která se do knihy nevešla? Jedna z historek, která se nevešla do knížky, se týká šimpanzů. Tehdy ještě ve starém pavilonu opic byli šimpanzi Justýn a Zina. Hrozně se nudili a já, spolu s kolegyní Gabčou, jsme vymýšleli pro ně zábavu. Například tím, že jsme jim podávali zámek s několika klíči (5 20 kusů) a sledovali, za jak dlouho zámek šimpanzi otevřou a podají otevřený nám do ruky. Ihned chtěli, abychom zámek zavřeli a zase podali zpátky. Jednoho dne jsem neměl čas a pospíchal jsem s úklidem. Při úklidu mě Zina pořád rukou přes mříže plácala a chtěla si hrát, já se otočil zády, což jsem neměl dělat. Zina se naštvala a nenápadně mně z kapsy vytáhla klíče. Já si toho nejprve nevšiml, nic jsem necítil. Najednou jsem uslyšel ránu a to už si Zina odemkla klec. Vylezla ven přímo ke mně a začala mě objímat. V tu chvíli jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Nikdy jsem neměl přímý kontakt s ní, zcela bez mříží. Zina byla na mě hrozně milá. Já ji pak zavřel ve venkovním výběhu, kam šla se mnou za ruku jako na vycházku. Vše dobře dopadlo a já si až posléze uvědomil, jak šikovně využila trénink s klíči a zámkem. Dokážete říct, jaký byl Váš nejemotivnější zážitek spojený s gorilami z pražské ZOO? Jedním z nejemotivnějších zážitků, a bylo jich mnoho, byl nezdařený porod starší samice Kamby. To mě opravdu moc mrzelo, že porod dopadl špatně. Bohužel mládě bylo při porodu ve špatné poloze. Moc jsem Kambě mládě přál. Ted jsem velmi rád, že je alespoň šťastná gorilí babička od jiných mláďat. Gorilí táta ale není Vaše první kniha, je to tak? Je to má druhá knížka. První vyšla v roce 2006 s názvem Moja, příběh gorilí slečny. Je to vyprávění o prvním roce života gorilky Moji. Čemu se momentálně věnujete a co chystáte do budoucna? Bude se točit Váš život i nadále kolem goril a lidoopů? Momentálně podnikám. Mám s kamarádem firmu na ovoce a zeleninu, která zásobuje hotely a restaurace čerstvým zbožím. Zároveň se snažím šetřit peníze na cesty za zvířaty ve volné přírodě. Tam se chystám brát s sebou už také svoji celou rodinu, manželku i obě děti. Máte v hlavě momentálně nějaká konkrétní místa? Nyní pracuji na projektu vzniku chráněného parku v Kamerunu, kam se v zimě chystám. Tedy pokud rodina dovolí. Pojedeme do Kamerunu vyzvednout fotopasti z pralesa a s napětím budeme čekat, jestli tam budou gorily zachyceny. Kdyby ano, tak máme důkaz pro místní obyvatele, že tam gorily opravdu žijí a je potřeba je chránit. Tak držte palce! Kromě toho, že jste gorilí táta, jste ještě taky pyšný tatínek dvou malých dětí. Chtěl byste, aby šly v budoucnu Vaší cestou? Moje žena Jana také pracovala v zoo, jako ošetřovatelka orangutanů a má tudíž velký vztah ke zvířatům. Doufám, že naše děti, Tomáš a Kateřina, budou stejné. Vyprávíte jim příběhy nebo pohádky o gorilách? Pohádky dětem čtu, jak o gorilách, tak i o jiných zvířatech. Kačka to zatím moc nechápe, ale Tom už mívá i zajímavé dotazy. Například, jak dlouho vydrží hroch pod vodou bez nadechnutí, a podobné zvídavé otázky. A znáte odpověď? Znám. Hroch vydrží pod vodou 1 až 3 minuty, v případě nebezpečí může až 15 minut. Ing. Iva Menclová 14 15

9 škola, školka, knihovna spolky a volný čas, sport Pasování zličínských prvňáčků Tento můj příspěvek začíná o meči. Každý z nás ho viděl v knize, ve filmu, v muzeu. Víme, že je to jedna z nejstarších zbraní. Byl jednou z hlavních osobních zbraní po celý starověk i středověk. Naháněl hrůzu, vzbuzoval úctu, byl symbolem moci i statečnosti. Málokdo z nás se ale s touto zbraní setkal osobně. Prvňáčci z naší ZŠ, kteří koncem školního roku přišli do Zličínské knihovny, takový meč viděli zblízka a pocítili jeho tíhu na svých ramenou. Poznali ho ale ne jako symbol boje, ale jako nástroj, kterým byli pasováni na čtenáře. Jako každý rok i letos přišli do knihovny ukázat, jak se naučili číst. Přišli se na ně podívat i jejich blízcí a chvíle to byla pro nás všechny slavnostní. Opět si na tuto akci udělaly čas starostka naší MČ JUDr. Marta Koropecká a tajemnice Ing. Petra Kubíková. Každý školák přečetl krátký text, položením meče na rameno byl pasován na čtenáře, dostal krásnou knihu, originální diplom a ještě malý dárek. Teď už bude záležet jen na nich a na rodině, zda je čtení zaujme a zůstane jejich celoživotní láskou. Už starořecký dramatik, básník a filozof EU- RIPIDÉS řekl: Jazyk je pádnější zbraň než-li meč. Originální krásný meč nám zapůjčil Ing. Oto Kuhn, kterému velmi děkujeme. Marie Krátká Táborové putování II. ročník I o letošních prázdninách se aktérům souboru VY PRO MI PO podařilo zopakovat úspěšnou loňskou akci cestování po dětských táborech. Je to jakási obdoba prastarého hereckého kočování; naše parta přijede, pobaví a ráno jede zase dál. Každý den nové publikum, každý den jiný hrací prostor Někdy je to táborová klubovna či jídelnička, jinde jakási stodola, když na to přijde, zahrajeme i venku :-). Odpočaté, prázdninově naladěné děti jsou velmi vstřícným publikem, možná také proto bývají naše představení táborníky i vedoucími vřele přijata (O to více, že našim honorářem je k údivu organizátorů pouze strava a nocleh). Během šesti dnů jsme odehráli 10 představeni. A při každém loučení pak bez výjimky zazněla věta Byli jste skvělí tak zase za rok, ano? Koho by to nepotěšilo?! Dana Svobodová Školní rok 2013/2014 Povodně 2013 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Zličín v době povodní zasahovala u spousty událostí. V termínu od 2. do 12. června zasahovala na celém území Prahy celkem u 18 případů, které přímo souvisely s povodněmi. Ve třech případech se jednalo o stavbu protipovodňových stěn v lokalitách Kampy, Holešovic a Hořejšího nábřeží. V dalších případech se jednalo o čerpání a úklid zatopených zahrad, domů a komunikací. Náš nejdelší zásah na jednom místě bylo odčerpávání vody ve Velké Chuchli, kde jsme čerpali vodu téměř 24 h. Zásah s největším počtem hasičů byl v noci z neděle 2. června na pondělí 3. června v holešovické Jankovcově ulici při stavbě povodňových zábran, kde z naší jednotky pracovalo 17 členů po celou dobu nasazení. Za zmínku jistě stojí i stavba povodňových zábran na pražské Kampě. Činnost byla náročná jak organizačně, tak i fyzicky. Chtěl bych tímto poděkovat Pavlu Školní rok 2012/2013 byl ukončen posledním zazvoněním školního zvonku a rozdáním vysvědčení. Do poloviny června pak školní budovu opustily i děti z mateřské školky. Ale školní budova po jejich odchodu neosiřela, naopak ožila čilým stavebním ruchem. Tentokrát mnohem intenzivnějším než ostatní roky, protože se během prázdnin přistavovaly dva pavilony pro mateřskou školu. Již během měsíce června začaly přípravné práce a s odchodem dětí se stavební práce rozběhly naplno. V době vzniku tohoto článku probíhají dokončovací práce a stavba se blíží do cílové rovinky. Až čtenáři budou tyto řádky číst bude již na školní zahradě budova mateřské školy v celé své kráse a současný stavební nepořádek se promění v příjemně upravenou zahradu. Vše bude připraveno pro přijetí nových žáčků 2. září Přeji všem dětem a paní učitelkám, aby jim bylo v novém objektu dobře a až se provoz v nové budově rozběhne rádi pozveme na návštěvu i širokou veřejnost. Za vedení ZŠ a MŠ Mgr. Jana Kuhnová Houžvičkovi, který v dané lokalitě stavbu organizoval. Není to vůbec jednoduchá záležitost a patří mu dík za perfektně odvedenou práci, kterou stejně dobře zvládl i v Jankovcově ulici. V danou chvíli to byl člověk ve správnou dobu na správném místě. Stejný dík za perfektně odvedenou práci a velké osobní nasazení patří i všem našim členům jednotky, kteří byli nasazeni v době povodní. Uplynulý týden byl náročný. Zasahovalo se ve dne i v noci. Po ukončení činnosti nebo vystřídání následoval krátký spánek, vlastní zaměstnání, kam jako každý jiný musí všichni, a po práci znovu nasazení při povodních. A do tohoto kolotoče se ještě musí vtěsnat i čas na údržbu techniky, která dostávala při povodních opravdu zabrat. Dík patří i rodinám našich členů za to, že mají pochopení pro jejich činnost v jednotce. Velitel JSDH David Horák DIPAČÁPI v Castellana Grotte Když k nám začátkem února dorazila zpráva, že soubor DIPAČÁPI a jeho představení Zajíc a sovy byl navržen Sdružením pro tvořivou dramatiku a Českým národním střediskem mezinárodní nevládní organizace amatérského divadla AITA/IATA doporučen k reprezentaci ČR na zahraničním festivalu v jižní Itálii, zavládl mezi jeho členy stav euforie. Všichni se totálně zjančili a už se chystali balit. Jenže tak jednoduché to zase ještě nebylo. Museli jsme čekat více než měsíc na potvrzení italské strany a zprávu o konečném zařazení do programu. Všechno nakonec dobře dopadlo a my jsme ve středu 8. května stanuli ve 4.20(!) ráno na ruzyňském letišti. A pak už se vše odehrávalo jako ve snu jen jak už to bývá příliš krátkém! Na letišti v Bari na nás čekal malý mikrobus s panem řidičem, který rozuměl a hovořil pouze italsky, a my začali opět komunikovat cizojazyčně! V Bari nás ale vítala naše dobrá víla Maruška s vlastnoručně upečenou bábovkou (která v nás neuvěřitelně rychle zmizela). Maruška naštěstí pochází z Česka, v Itálii žije 30 let a tady nás celé 4 dny věrně provázela. Naším hlavním programem byl samozřejmě divadelní festival, ten ale probíhal vždy v odpoledních a večerních hodinách. Dopoledne nám italští organizátoři a Maruška ukazovali všechny pozoruhodnosti v okolí. Navštívili jsme místní dinopark, 2 km dlouhou krápníkovou jeskyni (po které má městečko Castellano Grotte své jméno) s obrovskými podzemními dómy či nedaleké Alberro Bello s podivuhodnými domky zvanými trullo. Ochutnávali jsme místní speciality a každý den vyrazili nejméně jednou na úžasnou pravou italskou zmrzlinu. Zážitkem pro nás suchozemce byl samozřejmě výlet k moři, kde jsme se nejen vykoupali, ale taky společně proplouvali mořské skalní jeskyně. Ovšem nejpozoruhodnější na celé akci byla skutečnost, že členové našeho souboru bydleli po dobu festivalu v italských rodinách. Každá hostitelská rodina měla nejméně jedno dítko ve věku blízkému našim DIPAČÁPŮM většinou více dětí ) a k hostění českých divadelníků se již dříve dobrovolně přihlásila. Všichni si tedy opravdu mohli vyzkoušet bydlet a žít po italsku a poznat to, co se jinak turistům jen těžko podaří. Jak že se domlouvali? S rodiči a babičkami nejčastěji rukama-nohama, s italskými dětmi většinou oboustranně pilně trénovali angličtinu. Rozuměli si však nakonec úžasně. Jak dny plynuly, chlubili se Italové svými českými slovíčky ba i větami, a některé naše děti se zase naučily řádku italských slovíček. A kamarádství se prohlubovala Ke konci našeho pobytu už běžně chodili naši italští přátelé spolu s námi a naše 15členná parta se tak rozrostla zhruba na trojnásobek. Pilně jsme sledovali italská představení. Byla většinou veliká: výpravou, kostýmy i počtem členů v souborech, který v jednom případě měl i přes 100 členů! Dominoval žánr muzikál; téměř žádné vystoupení se neobešlo bez písní a tanců. Ke všemu se hrálo v divadelním sále pro 500 diváků. Protože však hlasově obsáhnout takový prostor je náročné i pro profesionály, na jevišti byly umístěné jakési krtčí hromádky to byly mikrofony které ovšem snímají a zveličí i malé zavrzání židle... Byla v nás malá dušička! Jak tady přijmou našeho Zajíce, který je tak moc jiný? Jak to zvládneme my? Hráli jsme, jak nejlépe umíme. Vstřícní Italové nás podporovali zejména naše italské rodiny, které ovšem na představení přivedli též řádku dalších kamarádů i příbuzných. (Chtěli se prostě pochlubit těmi svými Čechy). Když pak naše představení dostalo cenu (neboť Italové si na rozdíl od českých dětských festivalů na ceny potrpí) za nejlepší dívčí herecký výkon v hlavní roli DIPAČÁPKA Diana Dittrichová naši Italové jásali ještě hlasitěji a mohutněji než my (což vzhledem k jejich počtu i temperamentu bylo docela snadné)! Než jsme se nadáli, už jsme byli zase nad oblaky ovšem tentokrát v letadle směr Praha. Teď se probíráme množstvím fotografií a říkáme si nezdálo se nám to náhodou? Kromě množství zážitků jsme si přivezli i kontakty na nové kamarády i jejich rodiny, které nás tak úžasně na těch pár dnů přijaly za své. Nezbývá než poděkovat všem, kteří nám těch pár báječných dnů umožnili mezi jinými i místnímu úřadu ve Zličíně za jeho podporu. Dana Svobodová Dětská scéna Svitavy 2013 Letošní rok přinášel zličínskému souboru DIPAČÁPI jedno příjemné překvapení za druhým. Po festivalu Soukání s účastí zahraničních souborů a dalšími zážitky nabitém festivalu v Itálii přišla zpráva neméně skvělá; Po třech letech bylo představení našeho souboru (Moje teta Morsie soubor DIPAČÁPI) zařazeno do programu celostátního kola přehlídky dětského divadla a tedy dosáhlo v daném roce nejvyššího možného ocenění v rámci českých dětských divadelních přehlídek! Prestižnost takové pocty ocení samozřejmě hlavně ti, kteří se v oblasti dětského divadla pohybují, proto upřesňuji, že do celostátního kola je vybráno každoročně z celé České republiky pouhých 16 představení, přičemž každý kraj má nárok na přímé vyslání jediného souboru. O výběru na zbylých 3-5 míst rozhoduje na základě krajských přehlídek programová rada. Když si představíme, kolik dětských souborů, či divadelních skupin, ať už ze ZUŠek, nebo při základních školách či tvořících jako ty naše pod záštitou obce či městské části v daném roce funguje, můžeme teprve docenit velikost tohoto úspěchu. Dana Svobodová 16 17

10 Tak jsme mistři, no a co! Přesně tato slova si zpívaly dorostenky, fanoušci a trenéři celou cestu z Jablonce nad Nisou, kde se konalo Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu SH ČMS v požárním sportu. Neuvěřitelné se stalo pravdou. Naše dorostenky přivezly titul Mistrů republiky nejen ve štafetě 4x100 metrů, ale i v Požárních útocích. Ale co je hlavní, v celkovém součtu se umístily na 1. místě! Ale jak se to celé událo? Když jsme v pátek odjížděli do Jablonce nad Nisou, tak jsme ani nepočítali, že vyhrajeme. Naběháno jsme sice měli, ale na MČR je potřeba i trochu toho štěstíčka, které se nám nějakou dobu vyhýbalo. V sobotu dopoledne proběhla jen prezence. Po obědě jsme se navlékli do nových šusťákovek a vydali se na slavnostní nástup. Po poslechnutí státní hymny a proslovu nás čekala první soutěžní disciplína běh na 100 metrů s překážkami. V této disciplíně běží každý sám a družstvu se sečte prvních 5 časů, ze kterých se následně udělá pořadí družstev. V této disciplíně jsme moc nezabodovali a zbylo na nás průběžné 8. místo. Sice to nebyl nejlepší start, ale disciplíny, ve kterých máme lepší výsledky, nás teprve čekaly. Odpoledne byl před námi už jen trénink na jednotné mašiny pro Požární útok. Po noci na místním intru nás vzbudil velmi brzký budíček. Po přesunu na stadion čekali dorostence štafety a dorostenky psaní testů. Pro ty, kteří nevědí, o co se jedná, tak ze souboru 50-ti otázek se vybere 15, které holky musí zodpovědět. Na výsledky z testů jsme si museli počkat, než dopíší všechna ostatní družstva. Po testech následovala první vítězná disciplína. Na start jsme nastoupili se startovním číslem 9. Holky ukázaly, že štafety umí stejně jako na MČR v Sokolově, odkud přivezly bronzovou medaili. Po krásně zaběhlé štafetě s časem 65:47 jsme se dostali na první místo a už jsme se jen modlili, aby nás nikdo nepředběhl, popřípadě my se ještě zlepšili. Druhá štafeta se nám bohužel nepovedla tak, jak jsme chtěli, ale i tak jsme obdrželi první zlato na tomto mistrovství. V tu ránu jsme se šoupli z 8. na 5. místo. Ale to nebylo vše. Naštěstí pro nás vedoucí tým udělal jednu chybu v testech a my jsme se posunuli ještě o jednu příčku blíže k vytoužené bedně. Před poslední disciplínou - Požární útok - jsme měli součet bodů 10. Před námi byla jen 2 družstva se součtem 9 a jedno se součtem 6. To znamenalo zaběhnout útok tak, aby vedoucí tým byl o 4 příčky pod námi a další 2 družstva jen předběhnout a měli bychom doma zlato. Napětí mezi námi bylo docela velké, ale holky jsou již 18 Studánka nabízí od října širokou škálu volnočasových aktivit pro celou rodinu! ČAS KONÁNÍ PONDĚLÍ 8,30-11,30 14,00-17,00 19,00-20,00 ÚTERÝ 9,30-11,00 14,15-15,45 16,00-16,50 17,00-17,50 STŘEDA 9,00-9,45 APIS 10,00-10,45 APIS 11,00-11,45 APIS 9,00-9,45 10,00-10,45 11,00-11,45 15,30-16,20 16,30-17,20 17,30-18,15 18,00-18,45 19,00-20,00 TANEČKY PRO DĚTI 2-5LET CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 1-2 ROKY CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 2-3 ROKY CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 6měs -1 ROK CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 1-2 ROKY CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 2-3 ROKY ANGLIČTINA S ROD.MLUVČÍM DĚTI 4-5 let ANGLIČTINA S ROD.MLUVČÍM DĚTI 6+ JÓGA PRO DĚTI od 4let BĚŽECKÝ TRÉNINK ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ i pro TĚHOTNÉ MAMINKY ČTVRTEK 8,30-11,30 15,30-16,15 16,30-17,15 16,00-16,45 19,00-20,00 KLUBÍČKO klub hrátek bez rodičů 3-5let VÝTVARKA 3-4 ROKY VÝTVARKA 5+ POHYBOVÉ HRY pro děti bez rodičů od 2,5let CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ PÁTEK ostřílené závodnice a útokem s časem 29,72 se dostaly opět na vedoucí příčku. Družstva se součtem 9 jsme už předběhli, takže jsme měli jisté stříbro. Ohrozit nás mohlo jen jedno družstvo se startovním číslem 12. V tu dobu jsme byli všichni napjatí až k prasknutí. Když se dvanáctka postavila na start, nikdo z nás snad ani nedýchal. Po dokončení jejich pokusu jsme už neoficiálně věděli, že jsme mistři republiky! Po pěti letech se titul vrátil do Prahy a poprvé se takový titul dostal k nám do Zličína! Konečně po tolika letech, po tolika republikách se na nás usmálo štěstí a domů jsme si přivezli 3 krásné poháry a všechny za 1. místa. Nesmím zapomenout na Ondřeje Brabence, který se probojoval na MČR jako jednotlivec. Ondra plnil pouze disciplíny 100 metrů s překážkami, dvojboj a testy. Jelikož v jednotlivcích je mnohem větší konkurence tak Ondra skončil 24. na stovkách, 32. na dvojboji a celkově si vybojoval 34. místo. Ondra má před sebou ještě nějaký ten rok běhání, tak mu přejeme, aby nám přivezl stejné poklady jako naše holky. Závěrem bych chtěl poděkovat holkám, které reprezentovaly na tomto mistrovství nejen náš sbor, ale i Prahu. Jmenovitě: Jessica Rusynová, Andrea Vršecká, Dáša Grauová, Marie Dolská, Tereza Löwingerová, Lucie Minaříková, Lucie Klímová a naše posila na poslední chvíli ze Stodůlek Veronika Jordánová. Holky, všem vám moc děkujeme za krásnou reprezentaci a gratulujeme k titulu Mistryň České republiky hry Plamen a dorostu SH ČMS! Také bychom měli poděkovat trenérům Milanu Procházkovi a Ondřeji Hruškovi, že celý rok se o holky starali a dokázali je dovést k takovýmto výkonům. Dále bych chtěl poděkovat všem, co se v průběhu roku podíleli na přípravě holek, jak v zastupování na trénincích, tak shánění financí na vše potřebné. Taky nesmím zapomenout na řidiče a celý SDH Zličín, který jim umožnil takovou přípravu k vybojování titulu. Tak jsme mistři, no a co Ondřej Hruška Hasiči Zličín MÍSTO KONÁNÍ NÁZEV KROUŽKU KLUBÍČKO klub hrátek bez rodičů 2-4let KLUBÍČKO klub hrátek bez rodičů 3-5let ITALŠTINA DOSPĚLÍ 8,30-11,30 HASIČÁRNA HASIČÁRNA HERNA PRO DĚTI 0-2 ROKY HERNA PRO DĚTI 2 ROKY A VÍCE nově DRAMATICKÝ KROUŽEK 4-5 LET DRAMATICKÝ KROUŽEK 6+ KLUBÍČKO klub hrátek bez rodičů 2-4let Studánka Vás zve Pohádková Studánka letos nově v Parku Na prameništi. Kostýmy a masky čeká odměna navíc. sobota , 30-17h úterý začíná provoz Studánka Bazárek v sobota , 9-12h Babinec výroba šperků pomocí speciálních barev, v úterý , od 19h Dílnička s Katkou postavičky z polystarenu, v neděle , 16-19h Drakiáda v parku Na prameništi sobota , 15-16h Kudy chodí malý lev Divadlo VY PRO MI PO, v jídelně DPS neděle , od 16h Více informací najdete na webu 19

11 Závěr loňské fotbalové sezony mládeže turnaj O pohár starostky MČ Praha Zličín V našem prvním příspěvku po letních prázdninách se ještě vrátíme k tradičnímu žákovskému turnaji O pohár starostky MČ Praha Zličín V sobotu jsme na zličínském pažitu přivítali mužstva z Čech, která se účastnila turnaje mladších žáků, pro ročník 2001 a mladší. Za příjemného počasí se rozehrály dvě skupiny po pěti mužstvech. Do skupiny A byl kromě domácího mužstva ještě nalosován Baník Most, Union Vršovice, Rašelina Soběslav a Baník Švermov. Skupina B byla složena z MAS Táborsko, Sokola Stodůlky, FC Háje, Baníku Stříbro a SK Motorlet. Od úvodu bylo k vidění několik zajímavých zápasů, které měly vysokou kvalitu. Domácí mužstvo vstoupilo do turnaje těsnou výhrou 1:0 nad Unionem Vršovice a nutno podotknout, že to byla šťastná výhra, protože za nerozhodného stavu hosté zahodili 100% šanci! Nám se podařilo rozhodnout minutu před koncem zápasu, když se individuálně prosadil Bartoška. K druhému zápasu jsme nastoupili proti mužstvu Rašelina Soběslav. I když jsme měli v zápase herně navrch, tak jsme po 10 minutách prohrávali 0:2. Nedokázali jsme uhlídat vysokého hráče hostí, který se 2x gólově prosadil. I přes nepříznivý vývoj zápasu jsme se snažili o kontaktní gól, což se nám povedlo v 17. min., když pokutový kop za ruku hostí proměnil s přehledem Hnízdil. Mužstvo nechtělo v tomto zápase prohrát a vyrovnávací branku na 2:2 vstřelila těsně před koncem utkání po závaru opora družstva Cvrčková. Po dobrém obědu nás čekal velice těžký zápas s Baníkem Most, který po překvapivé prohře se Soběslaví musel zabrat. Zápas zvládnul, po celou dobu byl lepším mužstvem a zaslouženě vyhrál 3:1, když nám se podařilo snížit až za stavu 3:0 Hnízdilem. Tento zápas rozhodl, že semifinále se nám vzdaluje, ale šance ještě žila. K poslednímu zápasu jsme nastoupili proti Baníku Švermov. Zápas jsme zvládli a vyhráli 1:0, ale opět se projevil náš problém v koncovce, protože několik našich šancí zůstalo nevyužito. Z naší skupiny postoupilo do semifinále z prvního místa mužstvo Rašeliny Soběslav a z druhého místa mužstvo Baníku Most. Nás čekal zápas o 5-6. místo. Ve skupině B překvapivě postoupilo do semifinále z prvního místa mužstvo Stodůlek a z druhého místa mužstvo MAS Táborsko. Semifinálové zápasy rozhodly o tom, že ve finále si zahrají dva velcí favoriti turnaje Baník Most a MAS Táborsko, které zvítězilo 2:0 nad mužstvem ze Soběslavi. Ve druhém zápase zvítězil Most nad Stodůlkami těsně 1:0. Po odehrání semifinálových zápasů se hrály zápasy o konečné umístění. O 9. Místo porazil Baník Stříbro další hornický klub Baník Švermov 2:0. V zápase o 7. místo nastoupil SK Motorlet proti Unionu Vršovice. Diváci v normální hrací době branku neviděli a tak musely přijít na řadu atraktivní pokutové kopy. Lépe tuto situaci zvládli kluci z Vršovic a na penalty vyhráli 2:0 a tím si zajistili konečné 7. místo. V souboji o 5. místo nastoupilo domácí mužstvo proti FC Háje. Od začátku se hrál velice útočný fotbal, hosté měli mírnou převahu, ale do vedení jsme se dostali my. Kluci z Hájů to ale nezabalili a díky dvěma trefám, šli do vedení. Nám se podařilo tři minuty před koncem vyrovnat. Další branka už nepadla a tak bylo jasné, že i v tomto zápase budou rozhodovat penalty. Pevnější nervy a větší klid na svých kopačkách mělo domácí mužstvo a zvítězilo 2:1 na p.k. čímž si zajistilo konečné pěkné 5. místo. V souboji o bronzové medaile potvrdilo mužstvo Stodůlek roli mírného favorita a 2:0 porazilo Soběslav a obsadilo konečné třetí místo. Ve finále, které bylo vyvrcholením celého turnaje, začalo lépe mužstvo Baníku Most a v polovině zápasu vedlo 2:0. Postupně se ale i kluci z Táborska dostávali do zápasu, a když přidali kontaktní branku na 2:1, začali si vytvářet i další šance. Když se jim nepodařilo proměnit ani velkou příležitost v poslední minutě, kdy skvěle podržel své mužstvo mostecký gólman, bylo rozhodnuto. Vítězem turnaje se stalomužstvo FK Baník Most. Konečné pořadí: 1. FK Baník Most, 2. FC MAS Táborsko, 3. TJ Sokol Stodůlky, 4. FK Rašelina Soběslav, 5. FC Zličín, 6. FC Háje, 7. Union Vršovice, 8. SK Motorlet, 9. Baník Stříbro 10. Baník Švermov Nejlepší hráč turnaje: Červ Daniel FC MAS Táborsko Nejlepší střelec turnaje: Džuban René FK Baník Most Nejlepší brankář turnaje: Voříšek Patrik TJ Sokol Stodůlky. Závěrem nám dovolte,abychom jménem pořadatelů poděkovali všem, kteří nám pomohli s organizací a zajištěním turnaje a zejména pak MČ Praha Zličín, která nám poskytla grant na pořádání tohoto turnaje a umožnila tak zachovat vysokou úroven turnaje po stránce sportovní i společenské. Předání cen se osobně zůčastnila paní starostka JUDr. M. Koropecká a dodala tak na váze události, která má již trvalé místo ve sportovním kalendáři mládežnické kopané. Jak je z názvů zúčastněných klubů zřejmé, zájem o účast v tomto turnaji je z celých Čech i Moravy. Po závěru mnoho trenérů a zejména dětí i jejich rodičů litovalo, že nemohou za rok opět přijet, budou totiž také o rok starší. Již nyní se těšíme, jak budou v červnu příštího roku válet fotbalové naděje v dalším ročníku turnaje. Sezóna začala i všem mláděžnickým mužstvům Fotbalového klubu FC Zličína Po letních prázdninách, které se letos určitě vydařily a všichni hráči si odpočinuli a nabrali síly na novou sezónu jsme začali přípravu během měsíce srpna. Mužstva měla naplánovanou přípravu jak v domácích podmínkách, tak i na soustředění, které jsme mohli absolovovat idíky podpoře naší MČ. Pro letošní sezónu se nám podařilo do soutěží přihlásit ještě o jedno mužstvo přípravek více a celkem jich máme v soutěží přípravek 4, což je dobrý signál pro budoucnost mládežnické kopané na Zličíně. Proto i pevně věříme, že se do našeho klubu budou hlásit noví zájemci o tento krásný sport, kterým fotbal bezesporu je. Všem hráčům chceme popřát v nové sezóně co nejlepší výsledky, aby se jím vyhýbala zranění, měli ze hry co možná největší radost a dobře reprezentovali zličínské barvy ve svých soutěžích. V létě jsme nezaháleli V letních měsících proběhla velká údržba hlavní hrací plochy travnatého hřiště, Byla provedena rekultivace trávníku, jeho provzdušnění, dosetí a selektivní hnojení. I tato akce mohla být provedeena v plném rozsahu, neboť jsme na ni získali příspěvek od MČ Praha Zličín. Z vlastních prostředků bychom byli schopni provést pouze nejnutnější běžnou údržbu a to by z dlouhodobého hlediska péče o sportovní trávník nebylo dostačující. Nyní si však kvalitní hrací plochy mohou užívat všechny fotbalové kategorie od nejmenších přípravek až po hrající seniory ve staré gardě. ZLATNICTVÍ ZDENA A PETR ŠVARCOVI Prodej zlatých a stříbrných šperků Práce na zakázku Opravy Otevřeno: PO PÁ hodin Hrozenkovská 52, Praha 5 Zličín Tel.: ŽALUZIE SÍTĚ PROTI HMYZU Dlouholetá praxe 19 let na trhu! Kvalitní a odborná montáž přímo od výrobce! Dodání od 3 do 7 dnů! Záruka 42 měsíců! CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU? Zašlete rozměry skel em nebo SMSkou, tentýž den obdržíte cenovou nabídku. Tel.: Po předložení tohoto inzerátu SLEVA 30 % z montáže. Vzhůru do divize V době, kdy čtete tyto řádky jsou již všechny soutěže v plném proudu. Vzhledem k tomu, že po obci se neustále šíří nepodložené informace, které se snaží poškodit dobré jmého klubu, je třeba objasnit pár věcí těm, kteří mají o fotbal zájem, ale i těm které fotbal nezajímá, resp jim vadí. Po delší diskusi vedení klubu, zda využít možnost hrát čtvrtou nejvyšší soutěž, jsme se rozhodli přijmout nabídku řídící komise FAČRu a přihlásili jsme A tým do divize pro soutěžní ročník Pro hráče, funkcionáře i mnoho aktivních členů i příznivců klubu, kteří nezištně pomáhají zajistit bezproblémový průběh každého utkání zodpovědným zajištěním pořadatelské služby, to představuje nejen novou výzvu, ale i příležitost hrát, resp. na vlastní oči sledovat kvalitnější soutěž. Fotbalová asociace účastníkům divizních soutěží finančně přispívá na zajištění účasti i na náklady, které účtují rozhodčí. Zvýšené náklady na dopravu se nám daří pokrýt díky zajištěnému sponzoringu cílenému právě na tuto oblast nákladů. Je tedy jen na nás všech, jak letošní ročník zvládneme, zda se budeme radovat z předvedené hry a získaných bodů a dokážeme důstojně reprezentovat Zličín. Zavazuje nás k tomu dlouholetá tradice, neboť v příštím roce oslavíme 85. výročí založení klubu. Bojovat i fandit budeme korektně, jak je naším zvykem, ostatně nás k tomu zavazuje udělení ceny Fair Play Václava Drobného, kterou jsme letos získali mezi všemi pražskými fotbalovými kluby v rámci Pražského fotbalového svazu za naše aktivity INZERCE a přístup k fotbalovému dění. Účast v divizi zvyšuje prestiž klubu. Zviditelňuje se rovněž Městská část Praha Zličín a tím i roste zájem mládeže hrát v takovém klubu. Ostatně o dobré systematické práci s mládeží svědčí skutečnost, že do letní přípravy A mužstva se zapojili 3 naši současní dorostenci. Působením v této soutěži se Zličín dostává do společnosti bývalých okresních měst, kde je účast v takové soutěži prestiží a je obvykle chápána vedením radnic jako reprezentace města a také je patřičně podporována. Letos asi nevybojujeme tolik vítězných utkání a nezískáme tolik bodů, jako v loňském ročníku Pražského přeboru, věříme však že diváci budou naše zápasy sledovat se stejným zájmem a že se fotbalem budou dobře bavit a to je přeci hlavním cílem snažení nás všech. Milan Šmíd Elektrikářské práce Erben Drobné i velké opravy, osvětlení, zásuvky, vypínače, vedení ke kuchyním, koupelnám, zasekání elektriky (i v lištách). To vše na telefonním čísle: Student VŠ doučí angličtinu a němčinu, AJ Cambridge certificate, NJ dlouhodobý pobyt ve Vídni. Praxe s výukou dětí i dospělých. Vyučovací hodina 250Kč. Tel.: Prodám RD s dvěma nadzemními podlažími 143 m 2, s malým pozemkem 154 m 2 v ul. Hrozenkovská, Praha 5, Zličín. Blízko metra Zličín. Cena k jednání Kč ,-. Tel Zdeněk Kalina zakázkové truhlářs tví výroba atypického nábytku kuchyňské linky, vestavěné skříně, kancelářskýnábytek schodiště, podlahy, ploty, pergoly, zahradnídomky Kakostová 302, Praha 5-Zličín Tel.: , mail: seznam.cz 20 21

12 inzerce Zajišťujeme prodeje a koupě nemovitostí, pronájmy bytů a nebytových prostor, s kompletním právním a hypotečním servisem Najdete nás na adrese TULEŠICKÁ 469/3, PRAHA ZLIČÍN, přímo v lokalitě METROPOLE ZLIČÍN tel Angličtina Broňa zdraví, Bronia says hello Výuka a konzultace: chci se zlepšit chci se domluvit chci číst a psát chci dělat zkoušku ZPRAVODAJ ZLIČÍNA A SOBÍNA Vydavatel: Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, Praha Zličín, tel.: , Registrováno na MK ČR E Otištěné názory nemusejí být totožné se stanoviskem redakce Tiskne: Tiskárna EDIT s.r.o. ZDARMA

13

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 31. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 31. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 31. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Přístavba MŠ Praha Zličín informace o pokračování stavby 1.I. vzala

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Pronájem bytové jednotky v domě Křivatcova 244, Zličín 1.I. konstatovala, že byla podána pouze jedna

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Usnesení ze 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 4. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 4. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 4. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Prodloužení autobusové zastávky sídliště Zličín návrh smlouvy o zajišťování

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Jednání s p. Weiyongem Zongem I. vzala na vědomí 1. informace vlastníka

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Usnesení ze 31. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 31. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 31. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Řešení reklamních cedulí v blízkosti kruhového objezdu Na Radosti. 1.I. konstatovala, že má snahu

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních

Více

Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 24.10.2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 24.10.2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 24.10.2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Zimní údržba komunikací a chodníků v období 2011/2012 1.A.I. rozhodla o výběru zhotovitele na zakázku

Více

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 1.I. souhlasila s řešením úhrady revitalizačních prací na stromech ve

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Usnesení z 24. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.11. 2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 24. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.11. 2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 24. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.11. 2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 1.I. projednala návrh na hospodaření MČ Praha Zličín v období rozpočtového

Více

Usnesení z 14. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 7. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 7. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 7. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 14.1. Projekt řešení protipovodňových opatření na drobných vodních tocích

Více

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem

Více

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Výpověď nájemní smlouvy BD edašovská 353

Více

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 0.I. jednala se společností BENEFIT Development a.s. o dalších představách

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

č. 18/2014 č. 19/2014

č. 18/2014 č. 19/2014 USNESENÍ RADY ze dne 3.. 2014 č. 15/2014 vydává souhlas zřizovatele s připojení objektu Základní školy Meteorologická, se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 Libuš na PMS provozovaný Městskou policií

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2015 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry

Městská část Praha-Dolní Chabry dne 29. března 20 IO č.487/10/rmč Žádost o řešení majetkoprávních vztahů - odsvěření vlastnického podílu Středního rybníka Rada MČ Praha - Dolní nesouhlasí s odsvěřením vlastnického podílu 1/13 pozemku

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011 Městská část Praha - Zbraslav starosta městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: ales.hanel@mc-zbraslav.cz DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Přítomni: Zápis: starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Dana Bossanyiová, Jiří

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 421/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 89 ze dne 16.06.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji pozemku parc.č. 2624/21 v k.ú. Žižkov,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 - 42 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 Přítomno: 7 členů rady Program: 1. Kontrola usnesení - spolupráce s JUDr. Plavcem - usnesení č. 49/2014 ze dne 17.12.2014 postup

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014 číslo 1/002/14 k návrhu na schválení programu 2. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 2. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/002/14 k návrhu Rozpočtového

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více