Střípky ze zastupitelstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střípky ze zastupitelstva"

Transkript

1 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Blanska str. 4 Blanenské místní referendum o hotelu Dukla str. 5 Problematika centrálního zásobování teplem str. 7 Dopravní hřiště přechází do majetku města str. 12 Blanenská desítka úspěšná str. 12 Zpravodaj města Blanska číslo září 2014 informační čtrnáctideník zdarma Střípky ze zastupitelstva Komentáře starosty města Blanska k vybraným usnesením z posledního zasedání Zastupitelstva města Blanska. Zastupitelstvo schválilo odkup pozemků nad nemocnicí pro vybudování nového parkoviště. Jednání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti. U některých bodů je však potřeba, aby byly patřičně uvedeny. Samotní zastupitelé mají materiály k projednávaným bodům, ale pokud přijde někdo z řad veřejnosti, tak neví, o čem se jedná. Např. k pozemkům u nemocnice bylo vysvětleno proč je město chce, proč je potřebuje, jaký je hlavní cíl koupě pozemků. Také geneze jednání s majiteli i záměr, kolik zde vznikne parkovacích míst a jak to pomůže okolí. I to byl jeden z důvodů, proč zastupitelstvo schválilo výkup pozemků v ploše cca 1 00 m². Další důležitou věcí bylo referendum o hotelu Dukla. Vyhlášení má své náležitosti dané zákonem. Musí obsahovat odůvodnění vypsání referenda, které zaznělo jasně, protože bylo součástí usnesení. Musí tam být také vyčíslené náklady na konání referenda. My to máme ulehčené z toho důvodu, že to bylo z iniciativy zastupitelstva a díky tomu mohou být stejné volební místnosti, nemusí být odlišné volební komise, ale může být jedna a ta samá. Náklady byly nakonec vyčísleny na Kč. Dále musí tedy městu nehrozí. O snížení kapacity kompostárny jsme uvažovali z důvodu udržitelnosti projektu, ve kterém bylo stanoveno, že v průběhu pěti obsahovat zprávu, pokud se občané vysloví pro zbourání hotelu, kolik to bude stát a z čeho to bude hrazeno. Bylo uvedeno, že cena bude do 10 mil. Kč a bude hrazena z rozpočtu Města Blansko. A nakonec nesmí chybět ani návrh na odsouhlasení odměny členům volebních komisí. Zastupitelstvo vzalo na vědomí nabídku M. S. Blanenská na odkup plochy pod skleníky. Myslím, že většina zastupitelů pochopila celkem správně, že neodsouhlasujeme zatím žádný prodej nebo nájem této společnosti. Pouze byly vyjmenovány všechny argumenty a podklady, které tato společnost na základě zveřejněného návrhu na pronájem do výběrového řízení dodala. Zastupitelstvo bylo upozorněno na některé nesoulady, které sice neodporovaly zveřejnění záměru, ale bylo je potřeba nějakým způsobem doladit. Pověřili jsme odbor investičních věcí, aby v této věci jednal dál a zajistil, aby vše bylo v souladu se zveřejněným záměrem a hlavně v souladu s územním plánem. Na základě tohoto usnesení se bude jednat dál a je zcela legitimní, aby tuto věc později rozhodla úplně nová politická reprezentace, která vzejde z voleb a která bude tvořit nové zastupitelstvo. Aby staré zastupitelstvo na svém posledním jednání zavazovalo k něčemu nové zastupitele, to by nebylo férové. Dalším důležitým bodem bylo schválení minimální sítě služeb sociální prevence. Jedná se o důležitý dokument, protože se jedná o změnu financování, kdy sociální služby již nebudou hrazeny z ministerstva práce a sociálních věcí, ale budou financovány přes kraje. Jihomoravský kraj zadal všem obcím s rozšířenou působností, aby optimalizovaly minimální síť služeb sociální prevence. Tzn. vyhodnotily, které služby jsou nezbytné a mohou být zachovány a které jsou zbytné. K tomu byl vytvořen multidisciplinární tým, který jednal s pracovníky odborů sociálních věcí na městském úřadu v Blansku i v Boskovicích a vytvořil síť, kterou musel projednat se starosty jednotlivých obcí spadajících do správního obvodu obce s rozšířenou působností, neboť jednou z podmínek kraje je, že obce se musí podílet určitou částí na financování těchto služeb. Nastalo složité kolo jednání se starosty jednotlivých obcí, za které jsem pracovníkům poděkoval. Šlo o to, aby bylo možné podepsat smlouvy, že souhlasí s financováním, a tím vznikl seznam zařízení, který zastupitelstvo odsouhlasilo. Mgr. Ivo Polák starosta města Blanska Vrácení dotace na provoz kompostárny nehrozí Rada města Blanska vzala na vědomí stanovisko SFŽP ČR ke snížení monitorovacích ukazatelů na projekt Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů, díky kterému není nutné zamýšlené snížení kapacity blanenské kompostárny. Vrácení dotace ve výši 17 mil. korun Zahájení provozu v kompostárně v roce Foto: S. Mrázek let se musí zařízení naplnit podle zadaných parametrů tak, abychom nebyli nuceni vrátit získanou dotaci. Když totiž kompostárna zahajovala v roce 2011 svůj zkušební provoz, bylo sem uloženo 500 tun bio-odpadu a její celková kapacita je tun, uvedl Ing. Jiří Crha, místostarosta. Snažili jsme se o maximální propagaci tak, aby se kompostárna rozjela. Naštěstí se to podařilo a množství dováženého bio-odpadu se postupně navyšovalo. V roce 2012 zde bylo zpracováno tun, v roce následujícím pak 1 4 tun. Chtěli jsme tedy dosáhnout snížení právě na 1 00 tun, ze Státního fondu nám však zatím došla pozitivní zpráva, že již vloni se nám podařilo splnit naplnitelnost zařízení na 75 %, respektují totiž určitou toleranci. V letošním roce bude naplněna kompletně, už dnes se totiž naplnění pohybuje kolem tun, a to máme před sebou ještě zbytek září a říjen, doplnil Crha. Bio-odpady zpracovávané v blanenské kompostárně nepocházejí čistě z Blanska samotného (to dodává asi tun). Materiál je sem přivážen i z okolních obcí a jinými subjekty, pravidelným dodavatelem je i Sdružení obcí z Tišnovska apod. Město Blansko také organizuje ve dvoutýdenních intervalech pravidelný svoz pytlového odpadu. Lidé, kteří sem dodají bio-odpad, si mohou odvézt kompost zdarma ve stejném množství. Provozní doba kompostárny: PO 10 17, ST a PÁ 8 14, mimo tyto dny včetně soboty je pak možné materiál uložit na překladiště. Jana Franchi V pátek 12. září proběhla v Městské knihovně Blansko vernisáž společné výstavy čtyř výtvarnic spjatých s Blanskem: Evy Kupové, Irmy Charvátové, Evy Holoušové a Pavly Dvorské. V úvodu každou z nich představil galerista Pavel Svoboda. Výstava příznačně nazvaná Čtyři potrvá do 3. října a je otevřena v provozní době knihovny. Foto: J. Franchi Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Sport Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období , rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období. Část devátá: Sport Investiční akce v oblasti sportovní infrastruktury a akce, které město v rámci tohoto odvětví podporuje, připomněl první místostarosta města Ing. Jiří Crha: Město Blansko vždy sport podporovalo a hodlá v tomto trendu pokračovat i nadále. Ve výčtu veškerých investičních akcí, které v tomto volebním období proběhly, bych rád začal faktem, že Město Blansko ze svého rozpočtu Novou umělou podlahu ve sportovní hale na ulici Údolní využily mateřské školy pro představení nového výukového programu. Foto: S. Mrázek příspěvková organizace Pod Sanatorkou 3, Blansko přijme do pracovního poměru: pracovníka v sociálních službách pro přímou obslužnou péči Požadované kvalifikační předpoklady: absolvování akreditovaného specializačního kurzu nebo osvědčení pečovatelka (v souladu se zákonem č. 108/200 Sb.ve znění platných předpisů). Předpoklady a dovednosti: základy práce s PC, psychická stabilita, schopnost empatie komunikace, odpovědnost. Písemné žádosti s profesním životopisem a kontaktními údaji vč. telefonu zašlete na výše uvedenou adresu v termínu do přispívá ročně do tohoto odvětví částkou 17 mil. korun, což je asi 4,5 % jeho celkového objemu, z toho asi 13,5 mil. korun jsou investice do provozu sportovních zařízení v majetku města a 4,5 mil. korun ve formě příspěvků na vlastní činnost organizacím a klubům, které podporujeme, ačkoli v majetku města nejsou. Řekl bych, že největší změna v oblasti sportu nastala bezesporu tím, že Město Blansko převzalo do svého majetku v polovině roku 2011 majetek tří sportovních organizací: tehdejšího TJ ČKD Blansko, ASK Blansko a FK Blansko, čímž přispělo do oblasti sportu ročně částkou asi 3 mil. korun. Pro zajímavost bych v tomto směru rád uvedl několik statistických údajů: v roce 2013 bylo odsportováno na těchto sportovních zařízeních celkem 5 49 hodin, z toho hodina patřila dětem a mládeži. Celkové náklady na tyto aktivity činily ročně asi 4 mil. korun, jednotlivé subjekty se pak podílely částkou asi 955 tisíc korun, což představuje 22 % nákladů, zbytek hradilo město. V průběhu jednotlivých let vedení města výrazně podporovalo sport i úpravou sportovní infrastruktury, samozřejmostí byly nejen investice nové, ale především i běžná údržba stávajících sportovních zařízení. Např. v roce 2011 došlo k výrazné úpravě zimního stadionu a krytých lázní, kde byla provedena rozsáhlá rekonstrukce vzduchotechniky v hodnotě 7 mil. korun, dále mohu zmínit výměnu oken, vchodových dveří a sociálního zařízení ve sportovní hale na ul. Mlýnské s nákladem 180 tisíc korun, nezbytné jsou i pravidelné úpravy travnatých ploch na fotbalových hřištích apod. Ve sportovní hale na ul. Údolní pak byla v tomto roce opravena střecha za 300 tisíc korun. V roce 2012 Město Blansko uvolnilo na sport 3,5 mil. korun.» pokračování na straně 2 TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na

2 Zpravodaj města Blanska číslo září 2014 informační čtrnáctideník zdarma 2 Z usnesení ze 77. schůze rady ze dne Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Zdeňkem Grünwaldem a vznikající společností MUDr. Zdeněk Grünwald s. r. o. Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Miroslavem Dobiáškem a vznikající společností DOBIMED s. r. o. Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. podlaží budovy polikliniky obor: všeobecné praktické lékařství za účelem poskytování zdravotních služeb, místnosti č. 1.30, 1.31 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 40,08 m 2 v budově č. p. 159, postavené na pozemku parc. č v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33). Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání ve II. podlaží budovy polikliniky obor: ortopedie za účelem poskytování zdravotních služeb, místnosti č. 2.19, 2.20, 2.15, 2.1, 2.25, 2.2 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 5,30 m 2 v budově č. p. 159, postavené na pozemku parc. č v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33). Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Termíny svozu kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu Jedná se opětovně o individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a dalších neživočišných kuchyňských odpadů. Odpad uložte do pevných pytlů odpovídající nosnosti (ne igelitové nákupní tašky) a přistavte v den svozu do 7:00 hod. ráno ke komunikaci na viditelné místo. Termíny svozů jsou následující: Ve městě Blansku úterky: ; ; a V městských částech středy: 08.10; ; a Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska, kam jej mohou odvézt případně i sami občané Blanska, a to každé pondělí od 10:00 do 17:00 a ve středu a pátek od 8:00 do 14:00 hod. odbor komunální údržby Evidenci poplatků za komunální odpad nebo psy vyřídíte nově v budově na náměstí Republiky Upozorňujeme občany, že pracoviště pro evidenci poplatků za komunální odpad a psy je od přesunuto z budovy radnice do budovy na náměstí Republiky. Pracoviště je umístěno v přízemí vedle pokladny. Toto přemístění bylo provedeno z důvodů zkvalitnění služeb pro občany města. Nyní tak mohou občané na jednom místě jednak zaplatit poplatky, ale také si vyřídit veškeré změny, které s nimi souvisí. Kontaktní osoba zůstává beze změny, a to paní Švancarová, Mění se telefonní číslo na finanční odbor Mobilní svoz nebezpečných odpadů v říjnu 2014 Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od do Dny, časy a trasy jsou uvedeny níže. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd. Svoz pneumatik touto službou nebude zajišťován, jelikož se nejedná o nebezpečný odpad. Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy. Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů. Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu soupravy zajišťující mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému harmonogramu, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě může dojít např. z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo přílišného zatížení na předcházejících stanovištích. Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na likvidaci odpadů. datum: čas: stanoviště: pátek :00 1:30 Husova, hotelový dům 1:45 17:15 Hybešova, parkoviště 17:30 18:00 Erbenova, u školy sobota :30 09:00 Hořice, u has. nádrže 09:15 09:45 Olešná, u hasičky 10:00 10:30 Klepačov, kult. dům 11:00 11:30 Dolní Lhota, u pomníku 11:50 12:20 Horní Lhota, u hasičky pátek :00 1:30 Divišova, u MŠ 1:45 17:15 Dvorská, parkoviště u Sýpky 17:30 18:00 Zborovce, za Avaxem sobota :30 09:00 Češkovice, u RD 09:15 09:45 Obůrka, u hasičky 10:00 10:30 Těchov, u kulturního domu 11:00 11:30 Lažánky, u hřiště 11:40 11:55 Lažánky, Márovky, až dole u nádob na separaci Občané města Blanska a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a v ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu od úterka do čtvrtka od 10:00 do 17:00 hod., v pátek od 10:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 12:00 hod. Obě SSO slouží zároveň i jako místa zpětného odběru použitých elektrozařízení. SSO Horní Lhota, tel , SSO v ul. Na Brankách, tel odbor komunální údržby Zastupitelstvo projednalo změnu územního plánu Na 18. zasedání Zastupitelstva města Blanska byly projednány podklady pro vydání změny územního plánu, jejíž pořízení bylo schváleno v r. 2013: Zastupitelstvo ověřilo soulad návrhu Změny ÚP Blansko B2013 Z1 s nadřazenou dokumentací a stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu, souhlasilo s předloženým návrhem řešení a výsledky jeho projednání a vydalo Změnu ÚP Blansko B2013 Z1 formou opatření obecné povahy. Tehdy se jednalo o výjimečný krok, protože při projednání a vydání Územního plánu Blansko v závěru roku 2011 byla stanovena zásada, že nebudou pořizovány samostatné změny této dokumentace, ale že všechny uplatněné Návrhy na pořízení Změn ÚP Blansko budou soustředěny do Zprávy o uplatňování územního plánu, projednávané v roce Celý problém mimořádného projednání samostatných změn územního plánu byl vyvolán skutečností, že v Územním plánu Blansko z roku 2011 nebyly zohledněny všechny připravované» pokračování ze strany 1 Omluva redakce V minulém čísle Zpravodaje jsme v jednom z článků nesprávně uvedli jméno předsedy Fan clubu Velorex, jímž je pan Ivo Fajman, nikoli Jiří. Redakce se mu tímto omlouvá. Na Blanensku počítají s regenerací silničních alejí Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí, vydal koncem loňského roku souhlasné stanovisko k projektu Regenerace silničních alejí SÚS JMK oblasti Blansko (dále jen projekt ), který zpracoval Ing. Jaroslav Krejčí ze Znojma. Předložený projekt řeší obnovu silničních alejí, odborné ošetření stávajících stromů a výsadby nových dřevin. Hlavním cílem záměru regenerace silničních alejí je udržení a zvýšení počtu založených krajinných prvků. Městského úřadu Blansko, Odboru životního prostředí, se týkají úseky stavby: úsek č. 3 silnice II/373 Němčice Sloup (extravilán) úsek č. silnice II/379 Lažánky Jedovnice (extravilán) Ve druhém případě se jedná o alej památných stromů Lažánky Jedovnice (ev. číslo v ústředním seznamu ochrany přírody x/230) v k. ú. Jedovnice, její pravou stranu u komunikace ve směru Jedovnice od křižovatky na Rudici. Tato alej byla loni v soutěžní anketě Alej roku, kterou pořádalo ekologické sdružení Arnika, vyhlášena Alejí roku Ošetřování dřevin dle výše uvedeného projektu začne v posledním čtvrtletí tohoto roku a bude probíhat v době vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, a to až do jara roku odbor životního prostředí Ztráty a nálezy Město Blansko oznamuje nález těchto ztracených či opuštěných věcí. Jejich vlastníci si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3 vždy v pondělí a ve středu od 08:00 do 1:00 hodin. různé klíče záměry dle původního Územního plánu sídelního útvaru Blansko z roku 1998, a logicky tak vznikl tlak na pořízení změny nového územního plánu. Volené orgány Města Blansko se rozhodly vyhovět požadavku developera projektu obytné zástavby za sídlištěm Zborovce, který chtěl bezodkladně rozšířit zastavitelné plochy o část navazujících, původně vymezených zastavitelných ploch, a v rámci přípravy podkladů pro akt schválení pořízení této Změny došlo k uplatnění větší skupiny dalších návrhů, o jejichž pořízení bylo nakonec rovněž hlasováno. Z celkem deseti tehdy takto uplatněných návrhů bylo pořízení schváleno u pěti návrhů ve třech lokalitách (Zborovec změna funkčního využití bývalého lomu, zastavitelné plochy v chatové lokalitě a zohlednění III. Etapy záměru AO Real, Těchov rozšíření ploch bydlení při jihovýchodním okraji zastavěného území, Klepačov úprava vymezení stavebních pozemků jihozápadně od zastavěného území). Následně bylo zajištěno zpracování dokumentací návrhu Změny B2013 Z1 a v závěru roku 2013 bylo vypsáno jejich projednání. Ostatní návrhy na změnu byly odloženy do komplexního prověření v rámci procesu pracovně označeného jako aktualizace územního plánu. Projednání Změny B2013 Z1 bylo ze zákona dvoustupňové a jeho průběh byl složitější vlivem nesouhlasu dotčených orgánů, v jejichž kompetenci je ochrana orné půdy. Stavební zákon totiž brání vymezování dalších zastavitelných ploch v případech, kdy nejsou využity původně vymezené plochy. Dalším samostatným problémem byl návrh zastavitelných ploch v 50m pásmu lesa. Pokračování a dokončení projednání bylo nakonec podmíněno výraznou redukcí navržených zastavitelných ploch u dvou předmětů Změny B2013 Z1 na k. ú. Blansko, k. ú. Horní Lhota u Blanska a k. ú. Klepačov a doplněním odůvodnění u třetího předmětu Změny B2013 Z1 na k. ú. Těchov. V podmínkách využití ploch byla potvrzena možnost umístění staveb ve vzdálenosti 25 m od hranice lesních pozemků v případě zachování komunikací a prostoru pro pohyb těžební techniky. odbor stavební úřad Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Sport Zásadní akcí tohoto roku bylo odvlhčení haly zimního stadionu za 1 mil. 545 tisíc korun, rekonstrukce podlahy sportovní haly na ul. Údolní za 1 mil. 400 tisíc korun, úprava kuželny aj. V roce následujícím jsme investovali do sportu celkem 558 tisíc korun na objektech, které jsou v majetku města, nicméně musím připomenout, že v rámci této kapitoly jsme navíc uvolnili vice než 1,5 mil. korun do výstavby a úprav dětských hřišť v Blansku. A konečně letos mohu hovořit o částce 5 mil. 430 tisíc korun. Některé akce jsou již dokončeny, jiné probíhají ještě nyní. Město Blansko investovalo především do rekonstrukce kuželny v nákladu 2 mil. 900 tisíc korun. Po položení nových špičkových drah se nyní můžeme pyšnit jedním z nejmodernějších sportovišť tohoto druhu v České republice. Město totiž využilo příležitosti odkoupit se slevou moderní dráhy původně vyrobené pro MS, které se letos odehrálo v Brně. Nyní probíhá i rekonstrukce kotelny pro kuželnu a sportovní halu na ul. Údolní s nákladem asi 700 tisíc korun a pevně věřím, že do začátku topné sezony bude již vše dokončeno a zcela v pořádku. Nemohu opomenout ani již provedenou instalaci nastavitelných košů pro basketbal v této hale v ceně 158 tisíc korun, jež byla provedena s ohledem na potřeby malých basketbalistů. Již nyní bylo také předáno staveniště ohledně rekonstrukce sociálního zařízení a úpravy herny stolního tenisu s nákladem 850 tisíc korun. Do oblasti sportovní infrastruktury však patří i budování cyklostezek. V letošním roce byla dokončena cyklostezka podél řeky Svitavy s nákladem 2,2 mil. korun, v tomto případě jsme získali dotaci z ROP JV ve výši 1,8 mil. korun a dále byl předán okruh Blanenský triangl severní cíp Sportovního ostrova Ludvíka Daňka s nákladem 800 tisíc korun, 500 tisíc korun bylo na tuto Kurz trénování paměti a rozvoje myšlení pro seniory a jejich vnoučata Poradna pro rodinu připravila speciální kurz určený seniorům od 0 let a jejich vnoučatům a pravnoučatům ve věku 5 11 let. Dospělí účastníci si pomocí praktických cvičení osvojí používání paměťových technik a ověří si, že jejich paměť je stále funkční. Děti si hravou formou procvičí zejména pozornost, soustředění, paměť, rychlost a vnímání a zároveň upevní svoje sociální dovednosti ve skupině. Při společné části kurzu budou děti a senioři spolupracovat na řešení zadaných úloh a cvičení. Z kurzu si odnesete pozitivní zážitky ze společně prožitých akci uvolněno z rozpočtu Jihomoravského kraje. I do budoucna počítáme s dalším budováním cyklostezek přes průmyslovou zónu a již nyní jsou zahájeny i práce na přípravě realizace I. etapy Jantarové stezky k Novému hradu. Každoročně podporujeme řadu sportovních akcí. Zcela novou úroveň získal především Půlmaraton MK, který se za poslední čtyři ročníky dostal do TOP 10 závodů v ČR. To je pro nás velké ocenění a také velký závazek pro udržení laťky, která byla nastavena skutečně vysoko. Letos byl překonán rekord účastníků této nejen sportovní, ale i kulturně-společenské akce, kdy se přihlásilo více než běžců. Jsem velmi rád, že se nám podařilo přilákat a hlavně aktivně zapojit blanenskou veřejnost, které je potřeba poděkovat za tak vysokou účast. Dalšími významnými akcemi, které si zaslouží naši podporu, jsou i Memoriál Miroslava Krabičky nebo Memoriál Dana Němce ve fotbale za účasti našich partnerských měst. Město podpořilo částkou 150 tisíc korun i MS v biketrialu, které v Blansku proběhlo v roce Již druhým rokem jsme také finančně pomohli charitativní akci You Dream We Run. Novou akcí pod záštitou starosty města je Blanenská desítka, jež má právem ambice zařadit se mezi tradiční sportovní akce našeho regionu. Mohu také předeslat, že na příští rok se v Blansku připravuje mistrovství republiky v kulturistice, jehož pořadatelem bude ASK Blansko, a město se na této akci bude nepochybně také finančně podílet. V závěru bych také rád zdůraznil, že sportu pomáháme i tím, že jakožto zastupitelé Jihomoravského kraje společně se starostou Mgr. Polákem úspěšně lobujeme za získání řady dotací v této oblasti. Podstatné je, že v programovém prohlášení bylo jedním z hlavních cílů a priorit převzetí sportovišť pod správu města, a to se podařilo, uzavřel Crha. chvil a upevníte tak vztahy mezi sebou. Kurz bude probíhat v pěti setkáních vždy v úterý v 17:00 18:30 h v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku. Začátek kurzu: , poté vždy 1 za 14 dní. V rámci každého setkání proběhne samostatná část zvlášť pro seniory a zvlášť pro děti a poté společná část pro všechny současně. Kurz je bezplatný. Kapacita kurzu je však omezená! Další informace a přihlášky na tel nebo em na Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zubní pohotovost Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka, tel Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin. Říjen MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 48/ MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice MUDr. Paděrová Šebetov, MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám

3 Zpravodaj města Blanska číslo září 2014 informační čtrnáctideník zdarma 3

4 Zpravodaj města Blanska číslo září 2014 informační čtrnáctideník zdarma 4 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Blanska Starosta města Blanska v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: Volby do Zastupitelstva města Blanska se uskuteční: v pátek 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8:00 do 14:00 hodin Volby proběhnou v následujících okrscích: Okrsek č. Ulice, lokalita v okrsku Volební (hlasovací) místnost 1 Dolní Lhota ZŠ Dolní Lhota 87 2 Horní Lhota Ericha Roučky Poříčí 42, 44 OA Horní Lhota 14 3 Klepačov KD Klepačov Lažánky Gellhornova 13, 14 Obůrka Těchov Češkovice Žižlavice Hořice Olešná Alešova Brněnská Hořická Josefa Lady Jungmannova Komenského Luční Na Brankách Pod Strání Zdíkova Chatová oblast Bačina, Hluchov, Obecná, Otisky, U Bílé skály, Za Humny nám. Republiky Rožmitálova Sadová 1 5 lichá Seifertova Smetanova Svatopluka Čecha Vodní 1, 2, 2a, 3, 7 Wanklovo nám. B. Němcové Dolní Palava Horní Palava K. H. Máchy Rodkovského Sadová 2 44 sudá, 7 29 lichá Sladkovského Úvoz Vrchlického Žižkova 2, 4, Chatová oblast Horní Palava a Rekreační oblast Palava Čapkova Bartošova Hybešova Havlíčkova 1 37 lichá, 2, 8 sudá Lipová nám. Míru Stařeckého Těchovská 19 Žižkova 1, 3, 5, 7 9 Sušilova 7 Havlíčkova 10 3 sudá Chelčického 1 29 lichá, 2 24 sudá Údolní 1 15 lichá, 2 10 sudá Wolkerova 9. května 1 9 lichá, 2 1 sudá Objekt u bývalé MŠ, Lažánky 73 MŠ Těchov 124 OA Olešná 1 4 Katolický dům, Komenského 15 Gymnázium Blansko, Seifertova 13 ZŠ T. G. M., Rodkovského 2 Gymnázium Blansko, Seifertova 13 KINO Blansko, Hybešova Počet čl. vol. komise Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za Erbenova Havlíčkova lichá, 38 8 sudá Chelčického 34 4, 50 54, sudá Lesní Leoše Janáčka Purkyňova Sadová 8 9 Větrná Pod Sanatorkou Chatová oblast Lovětín, Nad Sanatorkou přístup z ulice Purkyňovy ZŠ Erbenova 13 Chelčického 2 30 sudá, 32, 34, 48, 5, 31 9 lichá Údolní 10, lichá 9. května 11 5 lichá, sudá ZŠ Erbenova 13 Chatová oblast Žlíbek (severně od potoka, pod ulicí 9. května) Nad Žlíbkem Podlesí Východní Sadová lichá, 4 84 sudá, nemocnice Zahradní ZŠ Erbenova 13 K. H. Máchy 17 Chatová oblast Nad Sanatorkou (přístup z ulice Sadové), Žlíbek (severně od potoka, pod ulicí Nad Žlíbkem) Jasanová Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Nad Nad Čertovkou Chatová oblast Úmorčí, Žlíbek (jižně Čertovkou 18 od potoka) Pod Javory Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Nad Na Pískách Čertovkou 18 8 Gellhornova (kromě 13, 14) Husova Hálkova Klamovka Masarykova 20, 22, 24, 2, lichá Na Vyhlídce Nerudova KINO Blansko, Hybešova Nádraží Nádražní (bez 13) Skalní mlýn Suchá Sušilova Těchovská 1 17 Svitavská 35, 37 Ant. Dvořáka Fügnerova Kollárova Mahenova Masarykova 1 19, lichá Svitavská (bez 35, 37) KINO Blansko, Hybešova Tovární Nádražní 13 Rožmitálova 15, 23 Smetanova 8 14 sudá Bezručova 1 Aloise Skotáka Družstevní K. J. Mašky nám. Svobody Růžová Vodní 4, 4a, 12 sudá Dvorská 2 Bezručova 3, 5, 7, lichá, 2 2 sudá Divišova Krátká Mlýnská Na Řadech Poříčí Strážní domek U Vodárny Žalkovského Vodní 9, 11 Pražská 1 9 lichá Chatová oblast U Splavu, U Přejezdu Bezručova sudá Jiráskova 12,13a 30, sudá Konečná Křížkovského 20 1 Mánesova (bez 20) Pražská 2, 70 Příční Příkrá Tylova Zborovecká Zborovec (bez 1, 1a, 1b) Dvorská 17 Chatová oblast Zborovce Cihlářská Okružní (bez 1, 1a, 2) Zborovec 1, 1a, 1b Kamnářská Krajní Okružní 1, 1a, 2 Pekařská 1 7 lichá Pekařská 2 44 sudá Pražská (bez 2, 1 9 lichá, 70) Sloupečník Chatová oblast Újezd Absolonova Jiráskova 1 11, 13 Dobrovského Dvorská 1 15 lichá, 4 32 sudá Křížkovského 1 19 Sukova Zámek Městský klub důchodců, Dvorská 2 Městský klub důchodců, Dvorská 2 SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova 33 SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova 33 SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova 33 SOŠ, SOU a učiliště, Bezručova 33 ZŠ Dvorská 2 2 Čelakovského Mánesova 20 Palackého ZŠ Dvorská 2 27 Dvorská Salmova 1 1 ZŠ Dvorská 2 28 Absolonova 1 12 Salmova ZŠ Salmova Absolonova Dvorská sudá, 19 ZŠ Salmova Dvorská ZŠ Salmova 17 chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasovat. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla volební komise zřízena. Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí. 8 Světový den srdce v Nemocnici Blansko Nemocnice Blansko se i letos aktivně připojí ke Světovému dni srdce, a to v pondělí 29. září V rámci této světové kampaně otevře blanenská nemocnice svoje dveře v prostorách centrálního příjmu a kardiologie (3. patro lůžkové části nemocnice). Na zájemce bude čekat od 13:00 do 17:00 hodin zajímavý program. Ve 13:00 hodin proběhne školení první pomoci pro veřejnost, které se v případě velkého zájmu bude i opakovat. Od 13:00 do 17:00 hodin mohou dále návštěvníci konzultovat své zdravotní problémy s lékaři interní odbornosti pod vedením primářky MUDr. Naděždy Formánkové. Stejně jako loni bude připraveno velké množství edukačních materiálů k problematice nemocí srdce. Nebudou chybět lékaři, kteří poskytnou odborné poradenství nejen k onemocněním srdce, ale i k prevenci těchto chorob. V prostorách centrálního příjmu a ambulance kardiologie budou otevřené dveře pro veřejnost a zájemci se seznámí se zdravotnickou technikou k vyšetření srdce i k samotné léčbě akutního selhání srdce. Prvních deset zájemců každou celou hodinu může absolvovat bezplatné vyšetření základních srdečních parametrů s lékařskou konzultací. Přijďte se dozvědět více o preventivních opatřeních, která snižují riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. Světový den srdce je velmi dobrou příležitostí, jak se začít správně starat o své srdce, o svůj život. Srdečně zvou organizátoři akce a vedení Nemocnice Blansko. Srdce nemá vrásek, ale bývají na něm jizvy (Gabrielle Sidonie Colleteová) Bc. Kateřina Ostrá tisková mluvčí Pozvánka do divadla Rozmarný duch 3. října 2014, 19:30 h Dělnický dům, Blansko Účinkují: Adéla Gondíková, Mahulena Bočanová, Lucie Zedníčková, Kateřina Hrachovcová-Herčíková a další. Líbivá anglická duchařská komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními vědami, zvlášť když hlavní médium je poněkud potrhlé povahy. Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka, ul. Rožmitálova, tel

5 Zpravodaj města Blanska číslo září 2014 informační čtrnáctideník zdarma 5 Blanenské místní referendum o hotelu Dukla V Blansku se ve dnech 10. a uskuteční z rozhodnutí Zastupitelstva města Blanska vedle komunálních voleb také místní referendum o dalším osudu hotelu Dukla. Připravili jsme proto pro Vás odpovědi na několik nejčastějších otázek spojených s tímto referendem. Co je místní referendum a čím se řídí? Provádění místního referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V referendu rozhodují oprávněné osoby o otázkách, které patří do samostatné působnosti obce. Takovou otázkou je i další osud hotelu Dukla. Kdo může hlasovat v místním referendu? Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva dané obce. Takovou osobou je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana ČR nebo má státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území ČR. Překážky pro účast na hlasování v místním referendu: např. omezení osobní svobody z důvodu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, zbavení svéprávnosti atd. Kdy a kde se v Blansku koná místní referendum? V Blansku proběhne referendum k hotelu Dukla společně s komunálními volbami ve dnech 10. a 11. října Jak je to s hlasovacími lístky? Obec, jejíž zastupitelstvo místní referendum vyhlásilo, zajišťuje tisk hlasovacích lístků a jejich dodání tak, aby mohly být předány před zahájením hlasování všem okrskovým komisím. Pozor! Hlasovací lístky pro místní referendum se na rozdíl od hlasovacích lístků volebních nedoručují předem občanům do schránek v místě bydliště! Občané je obdrží až v hlasovací místnosti. Jak zní otázka v blanenském místním referendu? Otázka navržená pro referendum musí být položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem ano nebo slovem ne. V Blansku budou odpovídat občané na tuto otázku: Souhlasíte s tím, aby Město Blansko provedlo na své náklady odstranění stavby hotelu Dukla na náměstí Republiky v Blansku a následně vhodnou formou zajistilo revitalizaci takto vzniklého prostranství? Kdo řídí hlasování a zjišťování výsledků? V Blansku bude fungovat celkem 30 okrskových komisí a jako zastřešující orgán i jedna místní komise. Komise jsou kolektivní orgány, které zajišťují přípravu a řízení hlasování a zjišťování jeho výsledků. Počet členů okrskové a místní komise nesmí být nižší než 4. Okrskové komise (zejména): zajišťují průběh hlasování v hlasovacím okrsku, zejména dozírá na správné odevzdání hlasovacích lístků a dbá o pořádek v hlasovací místnosti, sčítají hlasy v hlasovacích okrscích, sepisují zápis o průběhu a výsledku hlasování a předají jej neprodleně místní komisi Místní komise (zejména): organizuje činnost okrskových komisí sčítá hlasy a zjišťuje výsledky hlasování na podkladě zápisů o průběhu a výsledku hlasování předaných okrskovými komisemi, rozhoduje o stížnostech na postup okrskových komisí, uveřejňuje výsledky hlasování v místním referendu Jak probíhá hlasování? Hlasování probíhá v hlasovacích okrscích, které jsou shodné s volebními okrsky. Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území ČR. Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku. Oprávněná osoba může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů také požádat obecní úřad nebo okrskovou komisi o možnost hlasovat mimo hlasovací místnost do přenosné hlasovací schránky. Jelikož zároveň probíhají komunální volby, budou komise občanům doporučovat, aby nejprve odevzdali svůj hlas do zastupitelstva a teprve následně absolvovali druhé kolečko hlasování v referendu. Co když se za plentou spletu a lístky omylem zaměním? Pak jsou bohužel oba hlasy neplatné. Okrsková komise však musí každého voliče na místě předem poučit, který lístek patří do které obálky. Opět pro úplnou jistotu doporučujeme odevzdat hlas nejprve ve volbách a až potom si jít ke stejné komisi pro hlasovací lístek a obálku k místnímu referendu! Jak mám vyznačit svou odpověď na otázku referenda? V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku, se označí křížkem v příslušném rámečku předtištěná odpověď ano, nebo ne. Hlasovací lístek se vloží do úřední obálky a ta do hlasovací schránky. Co když chci hlasovat jen ve volbách, anebo jen v referendu? Toto samozřejmě možné je. Občan, který se chce vyjádřit jen v jednom typu hlasování, by měl tuto skutečnost pouze oznámit okrskové komisi po příchodu do hlasovací místnosti. Komise si učiní záznam do voličského seznamu nebo seznamu hlasujících v referendu a vydá mu příslušnou úřední obálku a lístek. Můžu svůj postoj následně změnit a přece jen přijít hlasovat i v druhé záležitosti? Ano, pokud občan zatím odevzdal svůj hlas jenom ve volbách, může přijít ještě jednou hlasovat v místním referendu a naopak. Pro každé hlasování se totiž vede oddělená evidence. Pokud už ale svůj hlas odevzdal, o stejné věci se, pochopitelně, dvakrát hlasovat nesmí. Hlasovací lístky a úřední obálky pro referendum budou mít jiný tvar a barvu než lístky a obálky pro komunální volby, které probíhají zároveň. Obě obálky se vhazují do stejné urny, vzájemná záměna při sčítání je tak vyloučena. Jak je to s platností a závazností hlasování? K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % osob zapsaných v seznamech osob oprávněných k hlasování. Rozhodnutí je pro zastupitelstvo závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob. (Příklad: Představme si fiktivní obec, kde se koná místní referendum. Ta má celkem oprávněných osob, které mohou hlasovat. Aby bylo referendum platné a závazné, muselo by jich přijít celkem hlasovat minimálně 350, a z těch by se alespoň 250 osob muselo rozhodnout pro vítěznou variantu.) Co se stane když zvítězí varianta ANO? Pokud bude referendum závazné (podmínky viz výše) dojde v příštím roce k demolici budovy hotelu a na jeho místě vznikne jednoduchá parková úprava, aby vzhled plochy odpovídal její poloze ve středu města a byla připravena k dalšímu vhodnému využití. Co když zvítězí varianta NE, nebo přijde hlasovat málo občanů? Pak nastane zdlouhavý proces. Musí být následně rozhodnuto, jak má být budova zrekonstruována či přestavěna a jakému účelu bude sloužit. Tomu by měla předcházet architektonická soutěž a veřejná diskuze. Pak bude město muset najít vhodný dotační program k zajištění finančních prostředků. Jen z městského rozpočtu takto náročná investice nepůjde realizovat. Během této doby bude muset být zajištěna základní údržba, která bude stále náročnější a nezabrání pozvolnému chátrání budovy. Objekt tak bude nadále překážet rozvoji středu města a hyzdit ho. Kdy a jak se dozvím výsledky referenda? Na rozdíl od komunálních voleb se průběžné ani konečné výsledky referenda nezveřejňují na stránce nýbrž zveřejní je místní komise ihned po jejich konečném sečtení, pravděpodobně v podvečer 11. října 2014 na úřední desce MěÚ Blansko a na stránkách Usnesení Zastupitelstva města Blanska o vyhlášení místního referenda Usnesení č. 34 přijaté na 18. zasedání Zastupitelstva města Blanska dne : Zastupitelstvo města Blanskarozhoduje na základě doporučení Rady města Blanska a v souladu s ustanovením 14 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů o vyhlášení místního referenda na území města Blanska ve věci odstranění stavby hotelu Dukla o této otázce: Souhlasíte s tím, aby Město Blansko provedlo na své náklady odstranění stavby hotelu Dukla na náměstí Republiky v Blansku a následně vhodnou formou zajistilo revitalizaci takto vzniklého prostranství? a stanovuje termín pro konání tohoto referenda na pátek od 14:00 do 22:00 a sobotu od 8:00 do 14:00 a dále rovněž: odůvodňuje vyhlášení místního referenda o odstranění stavby hotelu Dukla na nám. Republiky v Blansku následovně: Chátrající objekt hotelu Dukla brání dalšímu rozvoji významné lokality v samém centru města Blanska. Během roku 2013 proběhla celkem tři zveřejnění záměru na prodej a pronájem pozemků a stavby hotelu Dukla na nám. Republiky. Všechna však skončila bez kladné odezvy. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto Rada města Blanska navrhla provést odstranění stavby objektu hotelu Dukla na náklady Města Blansko a na takto vzniklém prostoru na náměstí Republiky následně provést jednoduchou terénní (parkovou) úpravu. Takto vzniklý veřejný prostor by mohl být posléze znovu nabídnut potenciálním zájemcům k odprodeji a realizaci pro město přínosného investičního záměru, případně by zde mohl být ve střednědobém horizontu vybudován jiný vhodný objekt nákladem města, ovšem pouze za předpokladu významného zapojení evropských a národních dotačních prostředků do takové investice. Vzhledem k tomu, že odhadované náklady na samotné odstranění stavby hotelu a následnou terénní úpravu prostoru jsou v současné době odborem KOM MěÚ Blansko vyčísleny ve výši max Kč, bude takováto částka představovat výraznou položku v rozpočtu města. Je třeba vzít v potaz i tu skutečnost, že odstranění stavby hotelu bude samo o sobě představovat významný zásah do vzhledu a urbanistické koncepce samotného středu města, který jí bude ovlivněn možná na několik desítek let. Z těchto důvodů je vhodné předložit rozhodnutí o této otázce občanům města formou místního referenda., schvaluje odměnu členů okrskových komisí ve výši 400 Kč, pro předsedu místní komise ve výši 1500 Kč a pro členy místní komise ve výši 1200 Kč, stanoví odhad nákladů na uspořádání místního referenda v Blansku na Kč (slovy: stopadesáttisíckorun) s tím, že náklady na uspořádání budou hrazeny z rozpočtu města, stanoví odhad maximálních nákladů na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu (tj. odstranění stavby hotelu Dukla) na částku do Kč. (slovy: desetmilionůkorun) s tím, že náklady na realizaci budou hrazeny z rozpočtu města. Přijďte k referendu, vyzývá starosta Byť nejsem žádným zastáncem vyhlašování referend kolem každého problému, tak v tomto případě si myslím, že jde o natolik ústřední problém, že by o tom měli rozhodnout občané. Měli by k urnám přijít a vyjádřit se. Referendum k hotelu Dukla většinou hlasů vyhlásili zastupitelé. Jedná se o celkem důležité území, protože se nachází v centru města. Rozhoduje se o tom, jakou podobu by centrum mělo mít a co se stane s hotelem Dukla. Zda ho zbourat, nebo nechat stát a nějakým způsobem opravit. Objevují se úvahy o tom, že město hotel draze koupilo a teď do něj dá další prostředky a za 40 milionů vznikne prázdná plocha. A hlavně, že s tím město dříve nic nedělalo. Chci zopakovat, že město situaci nijak řešit nemohlo, protože nebylo vlastníkem objektu. A to až do koupě, která se uskutečnila před třemi roky, kdy se město stalo vlastníkem. Na vypsané výzvy se nepřihlásil žádný developer, žádný zájemce, který by z hotelu něco udělal. Bylo potřeba začít podnikat kroky vedoucí k tomu, aby se rozhodlo jak dál. To, co nastane po referendu, už se zmiňovalo několikrát. Pokud bude hotel zbourán, nabízí se vybudování oddychové zóny. Podle mě ale, i kdyby v místě hotelu nebylo vystavěno nic, tak se musí něco udělat s celým náměstím Republiky. Musí se řešit úplně celé. Když tam přijdu, téměř nikdo tam není. Když je velké teplo, není tam stín, kam by se dalo schovat. Stromy, které tam jsou, jsou sestříhány na minimální velikost koruny. Náměstí je jedno velké rozpálené místo, které nikoho nezdrží. Určitě je třeba řešit ho komplexně. A jestli tam nakonec bude zasazena nějaká stavba, přijde nějaký investor nebo město využije dotací z Evropských fondů, tak to už je přidaná hodnota. Jde o to, aby vše zapadlo do tohoto prostředí a bylo šetrné k okolí. Hotel Dukla určitě takový není. K řešení území je potřeba přibrat i podzámčí, tedy bývalou hasičku a vstup k zámku. Zde je např. tržnice, která je soukromým pozemkem a určitě bude vzhled narušovat, ale s tím město nemůže nic dělat. Budeme se snažit, aby podzámčí bylo koncepčně propojeno s centrem. Již jsem řekl, že je potřeba vypsat architektonickou soutěž a ukázat návrhy veřejnosti a projednat to s ní. Ať si lidé řeknou, co se jim líbí. Sice nejsem optimistou v tom, že přijde hodně občanů, protože vždy na besedy ohledně revitalizací sídlišť přišlo úplné minimum lidí, kterých se to přímo týkalo. Ale rozhodně to nechci podceňovat. Mgr. Ivo Polák starosta města Blanska Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov u dřevěného kostelíka Tradiční sbírka humanitárního materiálu pro Občanské sdružení Diakonie Broumov se bude konat v úterý 7. října 2014 od 14:00 do 1:00 hodin u dřevěného kostelíka na ulici Rodkovského v Blansku. Jaké věci je možné darovat: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony látky (jen větší kusy) domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky obuv veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil musíme jej nechat na vlastní náklady zlikvidovat Věci prosíme dodat zabalené do pevných igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily. Bohužel do sbírek se často dostanou i věci, které si už nikdo nechce vzít a nelze je ani průmyslově zpracovat. Tím bohužel vzniká odpad, za jehož likvidaci musí Diakonie platit. Zvažte prosím, zda věci a oblečení, které chcete darovat, jsou ještě použitelné. Aby mohli Vámi darovaný materiál zpracovávat a dopravovat tam, kde je ho potřeba, a aby podpora a humanitární služby potřebným mohly dobře fungovat, je pro Diakonii důležitá Vaše pomoc jak po stránce materiální (sbírky použitého ošacení), tak i po stránce finanční. Víme, že ne všichni mohou přispívat pravidelně nebo vysokými částkami. Jsme rádi za jakýkoliv finanční příspěvek. Chápeme i ty, kdo nám darují věci, ale finančně přispět nemohou. Chceme, abyste věděli, že jakýkoliv Váš materiální či finanční dar je pro nás velmi potřebný a jsme za něj nesmírně vděčni. Prosíme vás o zvážení, zda věci, které chcete darovat, jsou ještě použitelné. Všem dárcům srdečně děkujeme! Rada starších farnosti Církve československé husitské v Blansku a Diakonie Broumov Již 1. zahradní slavnost pořádaná Diecézní charitou Brno a Centrem PRO v Blansku se konala na ulici Sladkovského. Nesla podtitul Blansko mnoha tváří a jejím cílem bylo seznámit české občany s kulturou menšin žijících v Blansku a naopak. Pro návštěvníky byl připraven kulturní program, pro děti hry a atrakce a pro všechny pak také občerstvení, které se skládalo nejen z českých, ale také z tradičních mongolských, vietnamských či ukrajinských pokrmů. Foto: S. Mrázek

6 Zpravodaj města Blanska číslo září 2014 informační čtrnáctideník zdarma Z pošty Muzea Blansko Vážený pane starosto, vážená paní ředitelko, v pátek jsem navštívila oblast Macochy a vlastně na poslední chvíli jsem si prohlédla také zámek ve vašem městě. Dovolte, abych se s vámi podělila o svůj zážitek. Nadchla mě paní průvodkyně. Nejenom, že nám vše popsala, zaujalo mě s jakou neokázalou vřelostí nám vyprávěla o litině (dosud jsem si uměla přestavit jen litinový radiátor a kamínka bubínek ), s jakou zainteresovaností nám prezentovala životní příběh Karoliny Meineke, jak nás provedla místnostmi zařízenými v minulém stylu. Nevím, zda se vyjadřuji dost zřetelně, zaujal mě její vnitřní přístup k zámku, k Blansku. Dělá čest vašemu městu. Přeji hezký den Arnoštka Vansová Dobrý den, chtěl bych se touto cestou s Vámi podělit o několik mých postřehů z návštěvy Vašeho zámku. První postřeh, který jsem měl, bylo samotné hledání cesty k zámku. Jelikož jsme městem pouze projížděli, byli jsme odkázáni jenom na místní dopravní značení, podle kterého není jasné, že muzeum sídlí v budově zámku. Podle mého názoru by bylo vhodné značení sjednotit nebo upravit. Chápu, že značení je pro člověka znalého místní situace vcelku jednoduché. Ovšem pro turistu, který město nezná, je toto značení naprosto nedostatečné. Teprve po několika neúspěšných pokusech jsem nalezl správnou trasu i vhodné parkoviště. Při vstupu do areálu zámku mě trochu zarazil neutěšený stav budov, které jsou před bránou. Chápu, že tyto budovy nepatří správě zámku, ovšem posprejované zdi mě nijak nenadchly. Škoda, že městský úřad více netlačí na vlastníky těchto objektů, aby tyto budovy lépe udržovali. Po průchodu vstupní zámeckou bránou jsem se ale ocitl v jiném světě. Váš zámek mě velice překvapil. Upravené, milé prostředí, personál, který je velice milý a ochotný. Při návštěvě jiných památek se mi mnohokrát stalo, že průvodci neprovedli malé skupiny (do 5 osob). U vás toto neplatí. Průvodkyně nás velice ochotně provedla i přesto, že jsme byli pouze dva a postarala se nám o neobyčejný zážitek. Jste jedním z lákadel města, myslím si, že by vás zastupitelé města měli více podporovat. Přeji Vám mnoho spokojených návštěvníků, kteří budou alespoň tak spokojeni jako my. Děkuji Petr Matuška INZERCE VE ZPRAVODAJI Společenská kronika Ve Zpravodaji 14/2014 bylo nesprávně uvedeno příjmení zemřelého Josefa Dlapy. Rodině se za chybu omlouváme a otiskujeme ho znovu ve správném znění. Úmrtí Josef Dlapa 8 roků Blansko Jaromír Pravec 7 roků Obůrka Ruslana Skoumalová 50 roků Blansko Ludvík Mauer 81 roků Blansko Zdeňka Kalinová 8 roků Blansko Jaroslav Pliska 8 roků Lažánky František Meluzín 89 roků Blansko Jiří Hvězda 81 roků Lanškroun Josef Buš 70 roků Blansko Olga Štefancová 48 roků Blansko Karel Štoudek 83 roků Blansko Květoslava Stražovská 82 roků Blansko Václav Bastl 8 roků Blansko Kamil Liška 77 roků Blansko Antonín Janíček 94 roků Blansko Doc. MVDr. Oldřich Čermák, CSc. 84 roků Aloisie Kučerová 92 roků Blansko Bílá pastelka pomáhá už 15 let Celonárodní sbírka Bílá pastelka se koná každoročně od roku 2000 u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole (15. října). Probíhá v mnoha městech a obcích po celé naší republice a její výtěžek je věnován na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat pro vidícího člověka jinak zcela běžné činnosti jako např. samostatně chodit s bílou holí, obsluhovat počítač bez možnosti kontroly zrakem a další dovednosti pro samostatný a nezávislý život. Bílá pastelka, jako symbol neviditelného světa nevidomých, bude prodávána za symbolickou cenu minimálně 20 Kč. Prodej bude realizován za pomocí dvojic z řad studentů, ale i dobrovolníků a sympatizantů (Adamov, Blansko, Boskovice, Černá Hora, Jedovnice, Letovice, Lomnice u Tišnova, Němčice, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Sloup). Prodejci budou označeni tričkem s logem Bílá pastelka. Pokladničky, do nichž dárci vkládají svůj příspěvek, budou opatřeny registračním číslem. Ve středu 15. října 2014 můžete pomoci i Vy. Jak? Zakoupením originální Bílé pastelky, jako symbolu světa neviditelných linií, můžete pomoci těm, kteří se učí zvládat anebo již zvládají život ve tmě. Výtěžek sbírky bude použit pro financování sociálních služeb a na úhradu kompenzačních pomůcek do půjčovny těchto pomůcek pro těžce zrakově postižené občany z Blanenska a Boskovicka. web: tel , SONS řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Sleva pro studenty. Smetanova 4, Blansko, tel » Hledáme aktivní lidi do našeho týmu k sepisování půjček od přímého a zavedeného investora. Zajímavé produkty, vysoké provize, zavedené kanceláře, příspěvek na inzerci, školení zdarma, žádné poplatky. Nástup ihned. Tel: nemovitosti» Koupím byt 2+1 (3+1) s balkonem, Tel » Prodej bytu DB 2+1 v centru BK, po kompletní rekonstrukci za Kč. Nová koupelna, elektrika, okna, dveře, podlahy, kuchyň. Tel , Žvanutová Martina. Kancelář: DINERO - Wanklovo náměstí 3, Blansko.» PŮJČKA V POHODĚ zaměstnancům, podnikatelům, důchodcům i osobám na MD. Tel Zprost. pro více věřitelů.» PŮJČKY-ÚVĚRY-RYCHLE Tel Zpr. více věřitelů.» Školička Eva + hlídání dětí ve věku 1,5 3,5 let dítěte s denním režimem na Klepačově již v provozu. Tel » Koupím chalupu v Moravském krasu. Tel » Prodej bytu OV 1+1, ul. 9. května, BK, před rekonstrukcí za Kč, rekonstrukci zajistíme dle Vašeho přání. Tel soukromá inzerce» Prodám kola Matador 15/R13 na Škoda 105/120, s téměř novými letními i zimními pneu. Cena á 150 Kč. Tel Pozvání odjinud Rájec-Jestřebí v 17:00 h, knihovna Maroko Cestopisná přednáška Mgr. Marty Antonínové.» Daruji časopisy LÍNIA časopis pro estetiku životního prostředí. Dům, byt, zahrada ročníky Tel , knihovna Doteky zvěstování Výstava rájeckého výtvarníka Josefa Hejče. Zahájení 10. října v 18:00 hodin v 19:30 h, obřadní síň Královská harfa s něžným hobojem Účinkují: Pavla Kopecká harfa, Libor Bartoník hoboj.

7 Zpravodaj města Blanska číslo září 2014 informační čtrnáctideník zdarma 7 Problematika centrálního zásobování teplem (CZT) Město Blansko ve spolupráci s firmou Zásobování teplem s. r. o. a KA Contracting ČR s. r. o. (dříve Harpen ČR, s. r. o.) v letech provedlo rekonstrukci a modernizaci systému centrálního zásobování teplem. Smlouvy, které byly tehdy uzavřeny a jsou vzájemně provázány, jsou na dobu určitou, 15 let od kolaudace. Tato doba uplyne dne To znamená, že k tomuto dni tracting ČR s. r. o. a Zásobování by měly být rovněž ukončeny stávající smlouvy o dodávkách tep- Problematika přechodu CZT teplem s. r. o. do majetku města. la všech odběratelů napojených bude složitá především díky na CZT. Současně budou končit i další smlouvy, jako smlou- jichž bylo město vlastníkem a byly tomu, že některé bytové domy, vy o nájmu majetku města firmě napojeny na CZT, byly prodány. Zásobování teplem s. r. o., a především dojde k převodu techno- spolupracovat a hledat další ře- Subjektů, se kterými bude třeba logického zařízení firem KA Conšení bude tedy více. Město Blansko proto s dostatečnou časovou rezervou na 78. schůzi RM dne odsouhlasilo harmonogram prací spojených s převzetím CZT. Tento materiál obsahuje konkrétní kroky, kterou budou v následujících letech ze strany města učiněny, aby přechod do majetku města včetně zajištění fungování CZT byl pokud možno bezproblémový s cílem snížit cenu tepla na přijatelnou úroveň pro koncové spotřebitele. Ing. Petr Rizner vedoucí odboru komunální údržby Systém centrálního zásobování teplem musí být srovnatelný s vlastním vytápěním Smlouva o centrálním zásobování teplem vyprší v roce Na stole je plán, jakým způsobem se bude vytápět dál. Odbor komunální údržby byl pověřen provést kroky, které by měly začít letos na podzim a skončit na podzim v roce Tyto kroky by měly jednoznačně odpovědět, zda provozovat centrální zásobování teplem dál, jestli se stejným majitelem či dodavatelem, nebo s jiným a za jiných podmínek, možná výhodnějších, či méně výhodných. Nebo zda budovat samostatné vytápění. Nejsem zastáncem přímých, jednoduchých a přímočarých řešení a prohlášení. To mně tak trochu zavání historií. Přesvědčit ale občany, že jednoduchá a rychlá řešení nejsou ta nejlepší, bude asi těžké. Každému návrhu řešení by měla předcházet důkladná analýza všech aspektů, říká starosta Ivo Polák. Lidé jsou přesvědčeni, že když si budou přitápět svými kotelnami a nebudou napojeni na centrální zásobování teplem, budou mít vytápění levnější. Když se budou ale nastavovat nové parametry, nemusí tomu tak být. Chceme zodpovědně zhodnotit aktuální PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah, koberců a PVC včetně dodávky materiálu Tel situaci, a pak ať si lidé řeknou, jak to chtějí. Nemůže to ale být tak, že se všechno hned změní. Samostatné vytápění nelze udělat tak, že v srpnu 2018 skončí smlouva a v září budou ve všech domech samostatné kotelny s kondenzačními kotly, je přesvědčený starosta Polák. Firma, která nyní dodává teplo má v ceně zahrnuté náklady za zařízení, které musela vybudovat, aby vše fungovalo. Kdyby je převzalo město, nemuselo by je splácet, ale zařízení má už patnáct let, takže bude muset investovat do oprav. Ve výpočtu ceny vše hraje roli a my chceme všechny věci, které na to mají vliv a vstupují do ceny tepla zanalyzovat. Včetně opotřebení zařízení. I město vytápí některé své budovy centrálně. Samo se musí rozhodnout, zda se mu ekonomicky vyplatí přejít na samostatné vytápění, nebo ne, dodává Polák. Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Dopravní infrastruktura Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období , rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období. Část desátá: Dopravní infrastruktura Informace poskytl starosta města Mgr. Ivo Polák. Co se týká dopravní infrastruktury v Blansku, musíme rozlišovat komunikace, které spadají pod město Blansko a ty, které spadají pod krajskou údržbu. V Blansku nyní probíhají investiční akce, které jsou spojené s krajskou správou a údržbou silnic (to je průtah částí města Blanska Lažánky) a připravují se další akce, na kterých se krajská správa bude podílet, což je např. průtah městem Blanskem. Silnice výhradně ve správě města Blanska byly v poslední době opravovány spíš po kouskách, namísto nákladných celkových oprav. Ale do budoucna bych si přál, aby tyto městské komunikace byly v rozpočtu prioritou už pro následující rok. V současné době je to jeden z mnoha diskutovaných bodů při sestavování rozpočtu na rok V minulém období byl opraven například úsek silnice Masarykovy od ulice Fügnerovy po ulici Těchovskou. Nový povrch a chodníky tak má více jak polovina Masarykovy ulice. Zbývá dokončit poslední úsek po výpadovku z města. Podařilo se také opravit celou ulici Žižkovu. Začali jsme víc dbát na výstavbu nových parkovišť. Už jsme vybudovali parkoviště u úřadu práce, dokončováno je velké parkoviště u hlavního vlakového nádraží a opravy se dočkalo parkoviště na ulici Údolní u kuželny. Poslední zmíněné parkoviště by mělo být v budoucnu ještě rozšířeno. Další parkovací místa by měla vzniknout u nemocnice, kde již byl učiněn první krok tím, že zastupitelstvo schválilo výkup pozemků. Ty budou po podepsání smlouvy majetkem Města Blansko, a tím bude možné nechat zpracovat projekt a příští rok začít s jeho výstavbou. Výstavbu tohoto parkoviště brzdilo vlastnictví pozemků a velice složité jednání s jejich majiteli. Jsem toho názoru, že Kč/m 2 je odpovídající částka, i když některým zastupitelům se zdála vysoká. Z hlediska důležitosti vybudování nových parkovacích ploch v okolí nemocnice, kde s velkými obtížemi budeme ještě hledat nějakou vhodnou volnou plochu, je tato cena adekvátní. To, že to nakonec zastupitelstvo schválilo, tímto můj názor potvrdilo a potvrdil to také finanční výbor, který pro odkup hlasoval jednomyslně. Jsem velice rád, že zastupitelstvo k tomuto přistoupilo vstřícně a věřím, že ulicím v okolí nemocnice se díky tomu hodně ulehčí. U nemocnice by mohlo vzniknout parkovacích stání, existují variantní řešení. Bude nutné jednat s nemocnicí ohledně vzdálenosti parkoviště od budovy, kde jsou pokoje pacientů, aby zde nedocházelo k nadměrnému rušení klidu. Konečný počet míst vzejde z těchto jednání. Rozestavěné záchytné parkoviště u hlavního vlakového nádraží. Předpokládané dokončení je počátkem měsíce října. Foto: S. Mrázek

8 Zpravodaj města Blanska číslo září 2014 informační čtrnáctideník zdarma 8 Za svůj život vděčím Nicholasi Wintonovi, vzpomíná muž Jeho příběh začíná 2. srpna 1939, kdy ho matka s babičkou posadily do vlaku. Netušil, co se děje, a na cestu se těšil. Ony nejspíš plakaly. Ale já myslel, že jedu jen na výlet a netušil jsem, že už je nikdy neuvidím, vypráví třiaosmdesátiletý Tomáš Graumann. V úterý 7. října 2014 v 19:00 hodin je v blanenském kině pro veřejnost připravena přednáška p. T. Graumanna. Je jedním z posledních 9 dětí zachráněných Nicolasem Wintonem. Přednáška proběhne také dopoledne pro žáky ZŠ, 7. října 2014 v 9:00 hodin, délka přednášky je 120 minut a je zdarma. Tomáš Graumann se narodil v Brně a seděl v posledním vlaku, kterým mohl Nicholas Winton poslat židovské děti do Anglie. Většina Graumannových příbuzných zahynula v koncentračních táborech. Včetně jeho mladšího bratra Tonyho. Když jsem odjížděl, byl nemocný. Měl za mnou přijet dalším vlakem prvního září. Hitler ale napadl Polsko a žádný další vlak nevyjel, vzpomíná muž. Narodil se v roce 1931 v Brně do židovské rodiny. Rodiče ale svou víru nepraktikovali, dodává Graumann. Po jejich rozvodu žil s matkou a nevlastním otcem na zámku v Těšanech u Brna. V roce 1938 je navštívila teta z Vídně. Čekala na emigrační doklady k vystěhování do Austrálie. Naléhala na mé rodiče, abychom odjeli také. Dostali jsme povolení. Ale rodiče nechtěli Československo opustit. Nikdo netušil, jaké nám hrozí nebezpečí, říká Graumann. Záhy zažil útoky Němců na Židy. Maminka nás vzala do Brna do divadla. Do zástupu čekajícího venku vtrhli nacističtí vojáci a začali všechny tlouct, popisuje. Okolnosti, kvůli kterým ho rodiče posadili do Wintonova vlaku, přesně nezná. Patrně to pomohl zorganizovat evangelický farář Odstrčil z Klobouk u Brna, tvrdí. Dostal se do Skotska. Tamní církev zřídila domov pro židovské děti a ve svém časopise uveřejnila inzerát k jejich adopci. Získal jsem nový domov, ale neuměl jsem anglicky, brzy jsem však novou řeč začal zvládat, vzpomíná. Vystudoval zdravotní a biblickou školu. Jako misionář pracoval mezi domorodci na Filipínách, kde se setkal se svojí ženou. Přestěhoval se s ní do Ameriky. Adoptovali dvě děti, další dvě se jim narodily. V roce 1993 se vrátil do České republiky. V letošním roce si připomínáme 5. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. Od roku 2004 je součástí občanského kalendáře České republiky Den památky obětí holocaustu, který připadá na 27. ledna právě na den osvobození koncentračního tábora Osvětim. Během něj vzpomínáme na smrt milionů Židů, Romů a dalších obětí, které zahynuly v nacistických koncentračních táborech. Během německé okupace českých zemí bylo zavražděno více než českých a moravských Židů. Jména známých obětí s datem narození jsou zvěčněna na zdech Pinkasovy synagogy v Praze. V Čechách a na Moravě holocaust přežilo jen nepatrné procento Židů. Podobně bylo zavražděno minimálně 000 českých Romů, tj. asi 90 % všech Romů na území dnešní České republiky. Josef Merta Zahradní slavnost v Centru VELAN Občanské neziskové sdružení Hnutí Humanitární Pomoci (HHP), které provozuje blanenský Domov OLGA (denní stacionář pro dospělé spoluobčany s mentálním postižením) a v Klepačově Centrum VELAN (chráněné byty pro část zmíněných klientů Domova OLGA), uspořádalo ve čtvrtek 11. září velkou zahradní slavnost. Ta se uskutečnila u příležitosti zahájení integračních aktivit HHP pod patronací Ing. Zuzany Brzobohaté, exposlankyně Evropského parlamentu. Záštitu nad akcí převzal blanenský starosta Mgr. Ivo Polák. Akce je takovým poděkováním občanům Klepačova, kteří nás přijali za své a my jsme za to velmi rádi. Spolupracujeme například s knihovnou, kde si klienti půjčují knihy. Asi nejvíc s námi spolupracují hasiči, kteří pro nás dělají různá cvičení, naši chlapci a děvčata pro ně na ples vyrábějí ozdoby, uvedla předsedkyně sdružení HHP Jana Kratochvílová. V programu pod velkým stanem vystoupil soubor Zvonek Domova OLGA, který ztvárnil pohybově a dramaticky různé písničky. Příprava na takové dvacetiminutové vystoupení ale zabere spoustu času. To potvrdila i Jana Kratochvílová: To si ani nedovedete představit, jak dlouho to trvá. Je to dlouhodobá, nebála bych se říct několikaměsíční a někdy i několikaletá práce. Je v tom neustálé opakování, musíme najít chvilky, kdy mají chuť nacvičovat. Pak se to celé dá nějak dohromady. Chtěli jsme, aby se zapojili také občané Klepačova, dodává vzápětí. Ti organizátorům vyšli vstříc a na slavnosti tak vystoupily také klepačovské děti s pásmem Pod dubem, Team Aerobic Klepačov a oblíbené písničky zahrála Klepačovská sedmička. Zpestřením dne byl cvičný zásah klepačovských dobrovolných hasičů v hořícím Centru VE- LAN. Ze zakouřených místností vyváděli postupně klienty domova. Takové cvičení je pro nás velmi důležité. Stát se může cokoliv a když klienti podobnou situaci zažijí, bude opravdový zásah pro ně i pro hasiče jednodušší, věří Jana Kratochvílová. Příjemné odpoledne pak završila hudební skupina Pavla Kršky. Chráněné bydlení Velan je logickým pokračováním Domova Olga pro klienty, kteří dovršili určitý věk a potřebovali se osamostatnit. Vzniklo v budově bývalé mateřské školy na Klepačově. První budovu se podařilo zrekonstruovat pouze z darů od nadací, občanů a firem. Na přístavbu, která vznikla o pět let později, přispělo ministerstvo práce a sociálních věcí 20 % částky. Zbytek opět pocházel z darů občanů a firem. Dnes zde žije osm klientů, přičemž každý má svůj vlastní pokoj. Jídelna a obývací pokoj jsou společné. Stanislav Mrázek 5. ročník Univerzity aneb Jak voní dálky Již popáté připravila Městská knihovna Blansko pro zájemce z Blanska a blízkého okolí projekt Blanenská univerzita (nejen) pro seniory. Ve školním roce 2014/15 je tato pilotní akce blanenské knihovny věnována cestovatelskému tématu, proto také dostala výstižné pojmenování Jak voní dálky. Nábor populárně naučného kurzu, jehož lektorování se ujala pedagožka a cestovatelka Mgr. Dana Hrazdírová, byl započat v polovině června a díky obrovskému zájmu došlo během necelých dvou týdnů k naplnění maximální kapacity kurzu. V příjemné atmosféře středečního podvečera 10. září 2014 byl pak za účasti starosty města Blanska Mgr. Ivo Poláka, který nad akcí převzal osobní záštitu, projekt oficiálně zahájen. Mgr. Pavel Přikryl ředitel Městské knihovny Blansko Plnění programového prohlášení zhodnotil tisk Plnění programového prohlášení dostalo určitou vizitku v rámci krajského vydání Mladé fronty, kde byla zhodnocena všechna okresní města. Bral jsem s povděkem, že je článek napsaný objektivně. A to nejen proto, že tam bylo uvedeno, že současné koalici se ve městě Blansku daří plnit programové prohlášení. Až na některé malé výjimky, jako je třeba ještě nezaplněná průmyslová zóna. Ale víme, Slavnostní zahájení dalšího ročníku Blanenské univerzity (nejen) pro seniory. Foto: Ladislav Král že v této věci se již jedná a je tady developer, který teď podepisuje smlouvy s investory a stavba by se měla rozjíždět příští rok. Další takovou záležitostí je parkoviště u nemocnice. Nákup pozemků je schválený a věřím, že příští rok se parkoviště podaří postavit. Většina programového prohlášení byla splněna, čehož si všimli i novináři a jsem rád, že to tak ocenili. Je pravdou, že některé věci nebyly zcela dotaženy. I přesto, že jsem na radnici asi osm měsíců, se nezříkám odpovědnosti, protože jsem byl zastupitelem. Navíc jsem členem strany, která je v koalici. Snažíme se ale, aby vše bylo splněno, říká starosta Ivo Polák. Klienti chráněného bydlení Centra VELAN vystoupili v krátkém pásmu. Blanenští se vrátili ke kořenům prostřednictvím Dnů EHD Dny evropského dědictví rok co rok, pokaždé v měsíci září, otevírají široké veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov a objektů i prostor, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V Blansku se k této akci již tradičně připojilo Muzeum Blansko, kostel sv. Martina a dřevěný kostelík. Letošním tématem byly Návraty ke kořenům. Muzeum Blansko uspořádalo u této příležitosti již sedmnáctý ročník akce s názvem Blanenské zámecké dny, jejíž součástí byla jednak organizace vědeckého semináře, pořádaného u příležitosti 100. výročí vypuknutí první světové války, prohlídka interiérů oživených výstavou společenských šatů salonu RISCHA a dobového společenského oblečení ze let 20. století předních světových módních salonů z bohaté sbírky pana Jana Bačáka. Páteční program pak uzavřel společenský večer s Frenštátskou cimbálovou muzikou RADEGAST. V kostele sv. Martina si mohli zájemci o vlastní historii prohlédnout věž kostela, jeho interiér nebo exteriér a farní zahradu. Věžní kavárnička nabízela kromě Foto: S. Mrázek občerstvení i zajímavou projekci o stezce Via Sancti Martini. Program zde zajišťovali pedagogové a studenti Střední školy gastronomické Blansko. V rámci EHD byly otevřeny všem příchozím i dveře dřevěného kostelíka Církve československé husitské na Rodkovského ulici v Blansku. Vyvrcholením svátečního víkendu v kostelíku byl varhanní koncert varhaníka, cembalisty a hudebního pedagoga Jaroslava Nepilého. Bližší informace o Dnech evropského dědictví v ČR najdete na V sobotu 13. září náměstí Svobody ožilo ve stylu Open Air autodráhy. Soutěžilo se hned na třech drahách současně, závodníci sbírali dráčky, za které mohli vyhrát drobné ceny. Organizátorem tradiční akce bylo Skautské středisko Blansko Srdce na dlani. Foto: J. Franchi Ve věži kostela sv. Martina bylo pro návštěvníky připraveno občerstvení a prezentace o stezce Via Sancti Martini, jíž je Blansko součástí. Foto: J. Franchi

9 Zpravodaj města Blanska číslo září 2014 informační čtrnáctideník zdarma 9 Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Investiční akce Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období , rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období. Část jedenáctá: Investiční akce Informace o investičních akcích poskytl starosta města Mgr. Ivo Polák. V poslední době se podařilo realizovat mnoho investičních akcí. Patří mezi ně parkovací stání, opravy chodníků, komunikací, výstavba cyklostezek včetně propoje na sportovním ostrově a vytvoření kvalitního okruhu, který slouží sportovnímu vyžití občanů města. Podařilo se také zateplit budovy v majetku města. Nyní již probíhá zateplení ZŠ Salmovy, ale připravovány jsou další dvě školy, a to ZŠ Dvorská a ZŠ Erbenova. Určitě bych chtěl zmínit dokončení opravy zámku. Dnes, po všech opravách, můžeme říct, že zámek je chloubou města, zdůrazňuje starosta města Ivo Polák. Opraven byl za pomoci peněz z Norských fondů v první fázi a z Regionálního operačního programu ve druhé fázi. Významnou akcí je výměna drah v kuželně, což ocení především závodní kuželkáři. Na starých dráhách by nemohli pořádat závody, protože by již nedostali výjimku a licenci na pořádání. Mohli by zde trénovat, ale nemohli by zde pořádat ani ligové ani mezinárodní závody. Město využilo možnosti odkoupit špičkové zlevněné dráhy z mistrovství světa. Do provozu v Blansku byly uvedeny teprve nedávno. Tím, že sportoviště přešla pod správu města, se určitě ulehčilo sportovcům z hlediska údržby těchto zařízení. Mnoho finančních prostředků bylo ze strany města investováno například do fotbalu. Hřiště na ulici Údolní se dočkalo revitalizace trávníku, mnoha oprav a vydláždění cesty. To sice ještě není dokončené, ale nelze vše udělat naráz, přiznává starosta. Nemalé prostředky byly investovány do modernizace nemocnice. Zde byly investovány prostředky jak z rozpočtu města, tak z rozpočtu Jihomoravského kraje, se kterým se daří v této oblasti spolupracovat. Dokladem toho je i prohlášení pana hejtmana, že se zasadí o to, aby do Nemocnice Blansko a Nemocnice Boskovice šlo z rozpočtu v dalším volebním období na modernizaci a obnovu přístrojové techniky pět milionů korun, které budou mandatorními výdaji Jihomoravského kraje, připomíná starosta Polák hejtmanovo prohlášení. Na druhou stranu ho nepřeceňuje: Je to celkem velký dluh Jihomoravského kraje vůči našim nemocnicím, protože byť jsou to městské nemocnice, jsou signatáři memoranda o zachování zdravotnické sítě v Jihomoravském kraji a účastnili jsme se optimalizace, což znamená, že jsme vycházeli vstříc Jihomoravskému kraji a rušili v naší nemocnici lůžka. Určitě nejsme o nic horší než nemocnice krajské, kam plynou milionové či stamilionové částky na investice. Jsem velice rád, že to u nás pan hejtman uvedl a věřím, že nezůstane jen u proklamací. Pokud bych měl být na městě i v dalším období, tak se maximálně zasadím, aby se toto stalo skutečností. Další letos dokončené nebo rozpracované investiční akce: chodníky a zpevněné plochy v Lažánkách autobusové zastávky Žižlavice Těchov, dlažba Klepačov rekonstrukce komunikace Obůrka chodník a autobusová zastávka Olešná propojení okruhu cyklostezky na sportovním ostrově II/374 Blansko průtah (zahájí letos) parkoviště u vlakového nádraží rekonstrukce mostu na sportovní ostrov komunikace ke Slunci Těchov dopravní a technická infrastruktura pro RD Zborovec cyklostezky IV. etapa za OD Billa regenerace sídliště Sever parkoviště vedle úřadu práce Blanenský uličník Nerudova Nerudova ulice spojuje ulici Masarykovu s Husovou a je rovnoběžná s Hálkovou ulicí. Otec Jana Nerudy, Antonín Neruda, se narodil roku 1784 v chudé rodině v Zásmukách a sloužil dlouhá léta u dělostřelců. Po návratu z vojny, jako dělostřelecký vysloužilec, se oženil a dostal trafiku v kasárnách na Malé Straně. Po narození dcerky mu žena zemřela a on se oženil podruhé s vdovou Barborou, rozenou Leitnerovou. Dne 9. července 1834 se manželům narodil syn Jan. Rodina se později přestěhovala na Malou Stranu a bydlela postupně v domech U Tří černých orlů a U Dvou slunců. Otec Nerudovi zemřel v roce Malý Jan přilnul spíše k matce, která byla velmi zbožná a pracovitá. Jan Neruda ji skoro vždy ve své tvorbě nazývá něžnou zdrobnělinou matička. Neruda vyrůstal na Malé Straně v Praze. Společenské rozdíly mezi bohatými a chudými poznal již ve svém dětství. Vystudoval gymnázium, univerzitní studia však nedokončil (práva a filozofie) kvůli nedostatku finančních prostředků. Byl zaměstnán v různých profesích, ale brzy se stal novinářem, kterým pak byl po celý život. S Vítězslavem Hálkem založil a vydával Květy, avšak nejvíce je spojen s Národními listy. Od roku 185 je Neruda členem jejich redakce. První svoji sbírku vydal v roce 1857 (s vročením 1858) a jmenovala se Hřbitovní kvítí. Kritika však tuto sbírku nijak zvlášť nepřijala, neboť v té době bylo žádoucí psát spíše bezproblémové, optimistické či vlastenecké básně. Neruda razil myšlenku, že světovými se staneme tím, že budeme ve svém češství pravdiví a poezii budeme hledat ve skutečnosti. V Hřbitovním kvítí se Neruda pokusil ukázat mimo jiné realitu sociální bídy. Jeho verše vyrůstají ze zklamání ze stavu současné společnosti. Výborem z jeho dosavadní veršové tvorby byla v roce 188 sbírka Kniha veršů. Roku 1878 vydává své Písně kosmické. V nich hlásal Neruda například názory, že lidský rozum jednou prohlédne a pozná všechna tajemství. Následuje lyrická sbírka Prosté motivy (1883) a Balady a romance (1883), kde se básník obrací k lidové poezii. Neruda byl i prozaikem, například autorem Arabesek (184) a Povídek malostranských (1878), ve kterých zobrazuje život drobného městského člověka. Jedním z nejdůležitějších principů povídek je postižení protikladnosti sociálních vrstev malostranské společnosti. Dále napsal Neruda celou řadu fejetonů. Od dubna 181 do srpna 1891 jich napsal 220. Fejetony v novinách podepisoval znakem trojúhelníčku. V roce 1858 se Neruda zúčastnil vydání almanachu Máj, kolem kterého se seskupili pokrokoví básníci. Prosté motivy byly poslední sbírkou, kterou Neruda vydal, ale v jeho pozůstalosti zbyly dvě nedokončené skladby, které byly pět let po jeho smrti vydány pod názvem Zpěvy páteční a dokonce ještě později vyšla Kniha epigramů, obsahující převážně satirickou poezii. V průběhu let Neruda bydlel v Praze na různých místech. Posledním bytem Jana Nerudy byl od roku 1883 byt v ulici Vladislavově. Neruda v mladších letech je představován jako štíhlý muž pěkné postavy a zajímavé tváře. Ulice Nerudova současná podoba. Ze vzpomínek současníků víme o jeho bouřlivém temperamentu. Byl veselý a znamenitý společník. K Nerudovým láskám patřila Anna Holinová, se kterou Neruda udržoval vztah přes deset let, avšak nakonec se s ní rozešel. Další pro něj významnou ženou byla spisovatelka Karolína Světlá, která ač vdaná, měla s Nerudou vztah. Dokonce jej zachránila z vězení pro dlužníky, ale tím se jako vdaná žena zkompromitovala a byla nucena se své lásky vzdát. Později se Neruda přece jenom ještě zamiloval, a to do jednoho z dvojčat Macháčkových, Terezie Marie, které bylo v době seznámení s Nerudou 17 let, avšak Terezie v roce 185 zemřela na tuberkulózu. Když bylo Nerudovi již přes 40 let, zamiloval se do své neteře Aničky Tiché. Neruda však nechtěl na sebe mladou dívku vázat, cítil se již stár. Anička se nakonec provdala za jiného. Poslední citové vzplanutí zažil Neruda v třiapadesáti s o třiatřicet let mladší krasavicí Boženou Vlachovou, která se však také nakonec vdala za jiného muže. Neruda trpěl koncem života zánětem žil. V roce 1888 si navíc roztříštil čéšku v koleně a to ho velmi omezovalo v pohybu. Zemřel 22. srpna roku 1891 na rakovinu tlustého střeva. Byl pohřben na Vyšehradě, kde mu věrná hospodyně Anna Haralíková zakoupila hrob s jednoduchým náhrobkem. Pavlína Lesová Muzeum Blansko Foto: S. Mrázek Pracuje se na úpravách hřiště v Dolní Lhotě. Hotový je zatím tenisový kurt. Další práce prozatím zastavil vytrvalý déšť, který rozmáčel okolní terén. Foto: S. Mrázek Pozvánka na výstavu: Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku v letech O první světové válce víme téměř vše, co se týká válečných střetů a jednání znepřátelených stran, ale nevíme téměř nic o životě civilního obyvatelstva. Válkou bylo postiženo stejně jako vojáci. Na ženách, dětech a starcích zůstala starost nejen o sebe, hospodářství, ale i o zabezpečení armády. Do této situace přicházeli lidé, kteří byli vystěhováni z míst, kde vzplanula ohniska války. Dne v 17:00 hod. bude v Dělnickém domě zahájena výstava Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku v letech Současně představí autoři Ivana Bojdová, Eva Šebková a Karel Šebek svoji knihu Italští uprchlíci na jižní Moravě v letech Vernisáže se zúčastní představitelé našeho regionu a italská delegace z Tridentska. Výstava i kniha je věnována u nás takřka zapomenuté historii italských uprchlíků. Přišli k nám v r z jižních svahů Alp, z Tridentska, a zůstali u nás až do r Byli to říšští občané, kteří museli opustit svůj domov kvůli válce. Přes všechny útrapy, které je zde potkaly, považovali tito lidé za štěstí, že mohli válečná léta prožít v našich zemích. Vzpomínky na tuto dobu přežívají dodnes a potomci uprchlíků s úctou navštěvují místa pobytu svých předků. Eva Šebková V Nemocnici Blansko zavádí nutriční poradenství prostřednictvím SKYPE Od nabídne Nemocnice Blansko novinku, a to službu on-line konzultace s nutriční terapeutkou. Ta zájemcům poradí s problematikou dietní výživy, nutričních opatření apod. prostřednictvím SKYPE. Jak si domluvit SKYPE konzultaci? Dojednání termínu SKY- PE komunikace s nutriční terapeutkou je možné provést: telefonicky na tel , v pracovní dny v době od 9:00 do 13:00 hodin em na adrese: Nutriční terapeutka Vám sdělí SKYPE adresu a podrobné pokyny pro spojení. Jaké jsou výhody on-line konzultace? Tato služba je vhodná zejména pro pacienty a jejich blízké, kteří nemají možnost se v běžnou pracovní dobu dostavit do Nemocnice Blansko osobně. Pokud vám z jakéhokoli důvodu (pracovní vytížení, zdravotní problémy aj.) nevyhovuje osobní návštěva, je právě pro Vás SKYPE konzultace řešením. Služba je zcela zdarma. Veškeré osobní informace, které budete chtít sdílet, jsou samozřejmě zcela důvěrné. Bc. Kateřina Ostrá tisková mluvčí V pondělí 15. září 2014 byl uzavřen most na sportovní ostrov a začala jeho oprava. Ta potrvá do začátku prosince. Osobní vozy se na sportovní ostrov dostanou přes můstek kolem Salmova mlýna, autobusy musí zaparkovat na ploše u mlýna. Foto: S. Mrázek

10 Zpravodaj města Blanska číslo září 2014 informační čtrnáctideník zdarma 10 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do v 18:00 h, knihovna ČTYŘI: Společná výstava čtyř výtvarnic Vystavují: Eva Kupová, Irma Charvátová, Eva Holoušová a Pavla Dvorská. Výstava je otevřena v provozní době knihovny. do , Galerie města Blanska Krystalizace skupinová výstava Zastoupení autoři: Oldřich Bystřický, Martin Fišr, Matyáš Chochola, Dita Klicnarová, Šárka Koudelová, Ondřej Maleček, Matěj Smetana, Jiří Thýn, Lenka Vítková. Kurátory výstavy jsou Martin Fišr a Radek Čák v 1:00 h, fara Každý pes jiná ves jednodenní výstava skupiny M mladých, malých výtvarníků Výstava se koná na farní zahradě farnosti sv. Martina Blansko , muzeum VLADIMÍR ROUCHAL FO- TOGRAFIE Vernisáž proběhne v pátek v 17:00 hodin v Malé výstavní síni blanenského zámku. Úvodní slovo přednese Mgr. Eva Nečasová, ředitelka Muzea Blansko, v kulturním programu vystoupí Miloš Pernica kytara ve 12:00 h, PVC Blansko Výstava kreseb z akce Street Art 12:00 1:00 h , Dělnický dům Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku v letech Výstava věnovaná takřka zapomenuté historii italských uprchlíků. Podrobnosti v pozvánce na straně 9. Vernisáž se uskuteční 10. října v 17:00 hodin , Galerie Jonáš ANTONÍN BÁRTA / DŘEVO- ŘEZBY Řezbářské práce kombinované s kovem bude vystavovat řezbář Antonín Bárta z Olešné. Chceteli se potěšit vůní dřeva, je pro vás tato výstava otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do17:00 hodin. Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 18. října 2014 od 18:00 hod. v Galerii Jonáš Blansko. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h, kino NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ ve 20:00 h, kino DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT Vzpomínky: právě ty definují, kým jsme. Bez paměti člověk přestává existovat. A právě takto žije Christine, která po autonehodě ztrácí paměť pokaždé, když večer usne. Každý nový den je tak pro ni první a zároveň poslední. Mysteriózní thriller. USA / 92 minut / do 15 let nepřístupný ve 20:00 h, kino ZŮSTAŇ SE MNOU Sedmnáctiletá Mia má všechno, o čem kdy snila úžasnou rodinu, milujícího přítele a právě ji přijali na prestižní hudební školu. Stojí však před vážným životním rozhodnutím bude následovat svůj sen o kariéře violoncellistky, nebo dá přednost své lásce a zůstane s milovaným Adamem? V jedno zimní ráno se však všechno změní Mia ztratí milované rodiče i bratra. USA / 10 minut / do 12 let nevhodný v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino TŘI BRATŘI Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. ČR, Dánsko / 8 minut / přístupný ve 20:00 h, kino MÍSTA Být mladý je nebezpečné. Příběh o lásce, ztrátě a pomstě. Místa jsou novým projektem tvůrců nejlepšího filmu roku 2010 Pouta. Děj se odehrává v 90. letech na malém městě, kde nelze dělat nic, ale zároveň i tak trochu všechno. Pro mě jsou Místa především příběhem o mladých lidech, kteří vstupují do světa dospělých a ten bývá často plný sobectví, podrazů a krutosti, o čemž se naši hrdinové záhy přesvědčí na vlastní kůži, říká režisér Radim Špaček. ČR / 108 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino BLANSKO A OKOLÍ VE FOLK- LÓRNÍCH PÍSNÍCH Filmový snímek o délce cca 30 min. zachycuje projekt hudebnice a performerky Lucie Vítkové. Jeho hlavním tématem je vztah mezi folklórní písní a místem, ke kterému se váže její obsah. Projekt na pomezí site-specific art má za cíl vyjmout písně ze sterilního prostředí koncertních sálů a dosadit je do prostorů a přírodních terénů v okolí Blanska. Aktérky specifickou interpretací vyzdvihují akustické vlastnosti každého prostoru a příběh v textu vnáší nový rozměr do vnímání místa posluchačem. Film ukazuje fázi příprav, sběr písní a je svědectvím cest a rozhovorů s lidmi. Lucie Vítková (akordeon, zpěv) společně s Kateřinou Reichovou (zpěv) na svých hudebních výpravách zmapovaly nejen samotné Blansko, ale i Rájec-Jestřebí, Letovice, Jedovnice, Lhotu Rapotinu, Klepačov či známou propast Macochu. RD LIPOVEC Režie: Petra Kateřina Bučková. Projekt probíhá za podpory divadla Kolárka a Nadace život umělce. Více na: ve 20:00 h v 17:30 h, 20:00 h, kino ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE Kdybyste dokázali zastavit čas, možná byste si jich všimli. Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Neměli by. Podle mimořádného románu Michala Viewegha Andělé všedního dne natočila režisérka Alice Nellis originální příběh. ČR / 97 minut / do 12 let nevhodný v 15:00 h, kino POŠŤÁK PAT Nejoblíbenější listonoš na světě, Pošťák Pat, se chystá do kin v animované podívané, ve které nechybí humor, akce, písničky a také světla ramp. Velká Británie / 88 minut / přístupný / český dabing ve 20:00 h, kino STOLETÍ MIROSLAVA ZIK- MUNDA Životopisný film Století Miroslava Zikmunda přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět. Byl počat za Habsburků, narodil se pět měsíců po vzniku první republiky. Přežil 2. světovou válku, zažil nástup komunismu i jeho pád. Vydejme se napříč dějinami a nechme si vyprávět příběh minulého století prostřednictvím muže, který jej zažil ČR / 97 minut / přístupný ve 20:00 h, kino EQUALIZER Ve snímku Equalizer představuje Denzel Washington bývalého člena elitní tajné vojenské jednotky Mc- Calla, který předstíral svou smrt, aby mohl začít žít poklidný život v Bostonu. Když kvůli záchraně života mladé dívky Teri (Chloe Grace Moretz) musí svůj dobrovolný odpočinek ukončit, ocitá se tváří v tvář extrémně násilným ruským gangsterům. USA / 132 minut / do 15 let nepřístupný ve 20:00 h, kino VÝCHOZÍ BOD Všechno, co jsme věděli o světě, se může změnit. Jediným mrknutím oka. Film vypráví příběh Dr. Iana Graye, molekulárního biologa, jehož životním tématem je studium evoluce oka. Po drsné životní ráně se Ian ještě více ponoří do své práce. Ta jej plně zaměstnává až do okamžiku, kdy se svou kolegyní Karen (Brit Marling) učiní nečekaný objev, který zpochybní jeho dosud neotřesitelnou víru ve vědu a změní jeho skeptický postoj vůči mystickým a spirituálním silám. USA / 107 minut / do 12 let nevhodný v 17:30 h, kino 7 TRPASLÍKŮ (3D) GARÁŽ BLANSKO Pohádkový příběh, jak ho neznáte. Možná to byla nemotornost, možná jen smůla Špunťa, nejmladší ze sedmi trpaslíků, nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku do prstu, než hodiny na oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. Tak naplnil kletbu zlé čarodějnice Dellamorty. Touto drobností totiž poslal celé království do staletí trvajícího spánku. On i jeho šest kamarádů musí stůj co stůj chybu napravit. Ale jak? Přece polibkem z pravé lásky! Německo / 88 minut / přístupný / česká verze. Další akce ve 13:00 h, Nemocnice Blansko Světový Den srdce s Nemocnicí Blansko Den otevřených dveří od 13:00 do 17:00 hodin v prostorách centrálního příjmu a kardiologie (3. patro lůžkové části nemocnice). Ve 13:00 h ŠKOLENÍ PRVNÍ PO- MOCI PRO VEŘEJNOST, které se v případě velkého zájmu bude i opakovat v 15:00 h, Dům s pečovatelskou službou, Písečná Odpoledne pro seniory K tanci a poslechu zahraje v prostorách jídelny skupina VELVET. Pořádá pečovatelská služba města Blanska pod záštitou starosty města Blanska Mgr. Ivo Poláka u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, Týdne sociálních služeb a 20. výročí zahájení provozu Domu s pečovatelskou službou Pod Javory v 9:00 h, Senior centrum Sportovní hry seniorů v 9:00 h, klub Ratolest, Bižuterie ze zažehlovacích korálků Tvoření pro maminky. Tvoření vede Mgr. Dagmar Kučerová a Jitka Pokorná. Hlídání dětí zajištěno ve 14:30 h, Senior centrum Hudební vystoupení manželů Procházkových Lidové písně v moravských krojích v 7:00 h, klub Ratolest, Odborné poradenství s právničkou Od 7:00 do 11:00 h. S Mgr. Kateřinou Němcovou, nutno objednat minimálně den předem na tel nebo na u: ratolest. Poradenství je zdarma v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 18:30 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Připoj se k nám Příležitost pro mladé začínající nebo mírně pokročilé hráče na hudební nástroje a zpěváky. Můžete přijít a zahrát si nebo zazpívat společně s dalšími. Další setkání vždy ve čtvrtek ve stejném čase. Vstup zdarma. Info na tel Základy hry na kytaru I Výuka akordů pro začátečníky. Další lekce se budou konat vždy v pátek ve stejném čase. Vstup zdarma. Bližší informace na tel v 9:00 h, Galerie Jonáš Patchwork nebojte se křivek Další pokračování výuky populární techniky lidí, kteří mají patchwork jako své umělecké hobby ve 13:00 h, kino Zábavné odpoledne s TOP 09 od 13:00 h PO STOPÁCH KNÍŽETE zábavné odpoledne, nejen pro děti Zábavné odpoledne plné her, soutěží o krásné ceny a zábavy pro děti. Zveme také všechny dospělé, pro které je připravena výborná káva a posezení v Kino kavárně, ochutnávka čerstvých burčáků a další. Celého odpoledne se také zúčastní zástupci MO TOP 09, kteří s Vámi ochotně prokonzultují aktuální problematiku města a představí svůj volební program. od 15:00 h POŠŤÁK PAT Nejoblíbenější listonoš na světě, Pošťák Pat, se chystá do kin v animované podívané, ve které nechybí humor, akce, písničky a také světla ramp. Jeho první celovečerní film nachystal Pošťákovi Patovi dobrodružství v pěvecké talentové soutěži, zatímco jeho městečko ohrožuje stovka robotů, kteří vypadají jako on. Ještě že má Freda, věrného kocoura v 9:00 h, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Sladkovského 2b Den otevřených dveří v Poradně pro rodinu Den otevřených dveří v rámci. ročníku Týdne sociálních služeb v ČR od 9:00 do 14:00 hod. V rámci Dne otevřených dveří máte možnost seznámit se s činností a s nabídkou poskytovaných služeb Poradny. Den otevřených dveří je určen široké veřejnosti. Zájemci si mohou odnést tipy pro udržení zdravého partnerství, manželství a dobrou komunikaci formou užitečných zkušeností, písemně zachycených, a na dobrou literaturu k tématu v 10:00 h, nám. Wanklovo Záchranné lano z dluhové pasti v 9:00 h, Nízkoprahové denní centrum, Sociální rehabilitace Sadová 2 Den otevřených dveří 09:00 15:00 h ve 14:00 h, dřevěný kostelík Tradiční sbírka humanitárního materiálu pro Občanské sdružení Diakonie Broumov Od 14:00 do 1:00 hodin u dřevěného kostelíka na ulici Rodkovského v Blansku v 17:00 h, knihovna Cesty za poznáním Leoš Janáček V letošním roce si připomínáme 10. výročí narození světově uznávaného skladatele, celoživotně spjatého s Brnem. Život a dílo Leoše Janáčka si připomeneme v rámci projektu Cesty za poznáním v hudebním oddělení knihovny v 17:30 h, muzeum Svatý Grál Svatý Grál není legenda ani nádoba, do níž byla zachycena pod křížem krev Syna Božího. Není to ani pouhý abstraktní pojem. Grál je skutečnost živější než náš vlastní svět. Je to srdce stvoření, zdroj jeho vzniku a trvání. Síla, jež z něj proudí, oživila kdysi i Ježíšovy učedníky v době letnic. O Svatém Grálu a Poselství Grálu Ve světle Pravdy od Abd-ru-shina přednáší Marek Frank v 19:00 h, kino 2 zachráněné dítě Přednáška p. T. Graumanna v blanenském kině. Za svůj život vděčím Nicholasi Wintonovi, vzpomíná muž. Podrobnosti viz článek na str v 19:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Klub spontánního tance Zveme Vás ke svobodnému vyjádření sebe sama skrze tělo a jeho moudrost. Přijďte se poznávat a zažívat léčivou sílu pohybu , divadelní sál, Kollárova 8 Divadelní festival Kolotoč 2014 Multižánrový festival. Většina představení se bude konat v Divadle Kolárka, Kollárova 8. Každý festivalový večer se zábava později přesune do klubu Muzikograf, který se nachází v suterénu OC Ježek na ulici Smetanova. Program festivalu na v 8:00 h, Senior centrum Den otevřených dveří Možnost prohlídky zařízení v 9:00 h Koláč pro domácí hospic Tel.: BRNO BOSKOVICE BLANSKO BŘECLAV HODONÍN KROMĚŘÍŽ PROSTĚJOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ VSETÍN VYŠKOV ZLÍN BYT RÁJEC-JESTŘEBÍ Kč RD 4+1 po celkové rekonstrukci s garáží a zahradou. Vytápění plynem, krbová kamna. BYT 3+1 BLANSKO Cihlová garáž v Blansku ul. Divišova, zavedená elektřina, 21 m 2, dobrý stav. POPTÁVKA Kč v 18:30 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Základy hry na kytaru II Výuka akordů pro mírně pokročilé. Další lekce se budou konat vždy ve čtvrtek ve stejném čase. Vstup zdarma. Bližší informace na tel Kč Cihlový byt 3+1 s garáží, vlastní plynový kotel, částečná rekonstrukce, 87 m Kč Byt 3+1 Zborovce, zděná koupelna, vl. plynový kotel, 2 lodžie. Naléhavě hledáme byty 1+1 a 2+1 v Blansku. Finance hotovostí. Tel.: Najdete nás: Blansko, nám. Republiky 3, v budově KB, TEL v 8:30 h, klub Ratolest, Klíčové kompetence pro trh práce Odborná beseda s diskuzí. Vede Mgr. Sedláčková, vstup je zdarma. V rámci MPSV dotačního programu rodina a ochrana práv dětí v 18:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro ČTVRTEK ČTVRTEK

11 Zpravodaj města Blanska číslo září 2014 informační čtrnáctideník zdarma 11 Kulturní a sportovní pozvánky v 9:00 h, noclehárna pro muže, Luční 10 Den otevřených dveří 09:00 15:00 h v 10:00 h, klub Ratolest, Priority ve výchově Se speciální pedagožkou Mgr. Dagmar Kučerovou. Vstup zdarma v 10:00 h, SONS Blansko, K. J. Mašky 2 Den otevřených dveří Možnost prohlédnout si kompenzační pomůcky pro zrakově postižené občany v 15:00 h, klub Ratolest, Kurz 1. pomoci dětem a kojencům Ošetření úrazů dětí od kojenců do předškolního věku. Lektor Jiří Kučera ČČK Blansko. Nutné se nahlásit do na tel. č Počet účastníků kurzu je omezen v 19:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A SARDINIE ostrov mnoha tváří Večer s Kotlíkem č. 14. Hana a Jaroslav Hubertovi. Písečné pláže s průzračným mořem nebo skalnaté útesy, lesnaté horské hřebeny ve vnitrozemí i rozkvetlé křovinaté porosty na pobřeží, rušná města i prosté vesničky pastevců, ale také tajemné prehistorické kamenné stavby to je Sardinie. Soutěž o dva volňásky na Festival Rajbas v 8:30 h, 9:30 h, 10:30 h, knihovna Setkání se spisovatelem, ilustrátorem a hudebníkem Markem Šolmesem Srazilem V rámci celostátní akce Týden knihoven Celkem ve třech besedách se během dopoledne vystřídají žáci druhých tříd blanenských základních škol v 10:00 h, klub Ratolest, Rýma u dětí, její prevence a léčba Besedu vede lektorka Jitka Pokorná. Vstup zdarma Podzimní víkendovka Pátek neděle října, Středisko environmentální výchovy Rychta Krásenko. Akční víkend pro všechny, kteří nemají strach zažít něco nevšedního, mají chuť si hrát a nebojí se zažít trochu adrenalinu například v jeskyních. Více informací na: v 1:00 h Paganini zájezd do divadla pro členy MKD Přihlásit se můžete u vedoucí pí S. Maulisové v kanceláři MKD v 7:00 h Zájezd: Moravskoslezské Beskydy Moravskoslezské Beskydy Pustevny Radhošť. Atraktivnost Pusteven nás přiláká do beskydských hor. Vydáme se také na horu Radhošť kolem sochy pohanského boha úrody Radegasta od frenštátského rodáka Albína Poláška. To vše a další zajímavosti uvidíte na připraveném zájezdu. Odjezd autobusu je v neděli 12. října 2014 v 7:00 hodin od hotelu Dukla Blansko. Přihlášky: Pavel Svoboda, Galerie a antikvariát Jonáš Blansko, tel , v 19:30 h, Dělnický dům Divadlo: Rozmarný duch Účinkují: Adéla Gondíková, Mahulena Bočanová, Lucie Zedníčková, Kateřina Hrachovcová-Herčíková a další. Líbivá anglická duchařská komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními vědami, zvlášť když hlavní médium je poněkud potrhlé povahy. Pak se lehce může stát, že seriózní muž zažívá rodinné propletence, s nimiž si neví rady. Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka, ul. Rožmitálova, tel v 17:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Taiči Skupina, která spolu cvičí již čtyři roky. Zájemci jsou ale vždy vítáni. Cvičí se každé úterý v 19:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Prachy v prachu Estonský dokumentární film (98 minut) o financování politických stran, nesplnitelných slibech politiků, korupci a klientelismu. Tallinnské divadlo TeaterNO99 na protest vyhlásilo vytvoření nové politické strany. A establishment i média začínají být nervózní. Je to celé jen mystifikace, nebo tu skutečně vzniká nová strana? Film byl uveden na festivalu Jeden svět. Vstup volný , klub Ratolest, Nadregionální vzdělávací program Zvládání komunikace v rodině i mimo ni od 10:00 do 12:00 h Hodnoty a dovednosti ovlivňující náš rodinný i profesní život od 09:30 do 11:30 h Sladění profesního a rodinného života od 15:00 do 17:00 h Time management rodiny Přihlášky na tel , , caritas.cz. V rámci MPSV dotačního programu rodina a ochrana práv dětí v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 18:00 h, knihovna Hudba mého srdce s Evou Nečasovou MUDr. Jaromír Kratochvíl tentokrát pobeseduje s ředitelkou Muzea Blansko Mgr. Evou Nečasovou. Sport v 9:00 h, Mateřské centrum Paleček Jóga pro děti Otevíráme nový kurz pro nechodící děti v 9:00 h, v 10:15 h pro chodící děti. Více na webnode.cz/ v 10:00 h, baseballové hřiště, Mlýnská 22 Mistrovství ČR v baseballu žáků do 12 let v 10:15 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko FC Boskovice Ml. dorost ve 12:30 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko FC Boskovice St. dorost ve 14:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko B Sokol Šarovy 3. liga muži v 9:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko B Jiskra Strážnice 3. liga muži v 1:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko Žďár nad Sázavou Muži A v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko C KC Réna Ivančice B Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever v 9:00 h, kryté lázně Plavání: 10. ročník Memoriálu Jaroslava Starého Závody se konají od 9:00 do 13:00 h a jsou určeny pro mladší a starší žactvo, dorost a dospělé. A starší žactvo ročník narození B mladší žactvo ročník narození muži, ženy 1999 a starší v 17:30 h, ASK Blansko Basketbal: ASK TJ Sokol Podolí muži A v 10:30 h, ASK Blansko Basketbal: ASK TJ Sokol Velkobílovičtí Drozdi muži A v 8:00 h, ASK Blansko Basketbalový turnaj v 9:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko TJ Tatran Bohunice Žáci ml v 10:00 h, 12:30 h, 15:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko TJ Spartak Přerov 10:00 h KK Blansko TJ Spartak Přerov 1. kuželkářská liga žen 12:30 h KK Blansko TJ Spartak Přerov 2. kuželkářská liga mužů, sk. B 15:00 h KK Blansko B TJ Spartak Přerov B 3. kuželkářská liga mužů, sk. D v 10:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko TJ Tatran Bohunice Žáci st ve 14:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko B MK Řeznovice 3. liga muži v 15:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FC Slovan Rosice Muži A Pohár zůstal v Blansku Soustředění basketbalistek Nejmladší basketbalisté mládežnického klubu BBK Blansko zahájili novou sezonu vítězstvím na domácím turnaji, a mohli tak převzít od patrona turnaje, starosty Blanska Ivo Poláka, pohár a zlaté medaile. Mladí basketbalisté BBK Blansko po vítězství v turnaji. Foto: Milan Berka Po úvodní výhře nad brněnským týmem JBC Brno přišla nečekaná porážka od Uherského Brodu. Ostatní výsledky ale přispěly k tomu, že poslední zápas Blanska s Kyjovem rozhodoval o vítězi turnaje. Dramatická zápletka se ovšem nekonala. Maximální nasazení v obraně, snaha hrát kolektivně, chuť a vůle hráčů, to vše rozhodlo o naší jasné výhře, netajila spokojenost trenérka Helena Špačková. Výsledky Blanska: BBK Blansko : JBC Brno 51 : 22 (27 : 13) BBK Blansko : Uherský Brod 33 : 43 (19 : 22) BBK Blansko : Jiskra Kyjov 51 : 13 (24 : 8) Body celkem: Křížová 43, Nečas 24, Berka 20, Streitová 1, Svěráková, Ježek 8, Ševčík 0, Zouhar, Cápek, Sedlák, Ondrová, Špačková, Kavín, Tyleček, Dymáček 0. kaj Sportovní klub HC Blansko organizuje pro děti pravidelnou výuku bruslení Rada města Blanska udělila souhlas k bezplatnému využívání sportoviště zimního stadionu ve správě společnosti Služby Blansko, s. r. o. pro pořádání pravidelné výuky bruslení dětské veřejnosti sportovním klubem HC Blansko v rozsahu jedné hodiny týdně. Duchovním otcem nápadu zorganizovat pravidelnou výuku bruslení pro děti z Blanska a okolí je Ing. Jindřich Král, prezident HC Blansko. Inspirací mu byla podobná zkušenost vyškovských kolegů, která se podle jeho slov velmi osvědčila. Díky vstřícnosti a dobré spolupráci s vedením města a s ředitelem příspěvkové organizace Služby Blansko, s. r. o. se podařilo tento záměr dotáhnout do úspěšného konce. Bruslíme každou sobotu od 9:00 do 10:00 hodin s tím, že výuku, která je samozřejmě bezplatná, vedou naši zkušení trenéři hokeje. Děti mohou docházet i nepravidelně, stačí jim pouze brusle a snad i ochranná přilba. Mohou přijít samy nebo v doprovodu rodičů či starších sourozenců. Je potom na nich, zda se výuky zúčastní, nebo zda svěří své ratolesti do péče trenérů, vysvětluje Jindřich Král a dodává: Jde vlastně o náborovou hodinu, o příležitost všimnout si nadaných dětí pro hokej, které se mohou seznámit s tím, co tato hra obnáší, co všechno by se mohly naučit. Ve stejnou dobu totiž bude na jedné třetině ledové plochy i družstvo nejmenších hokejistů. Zájem o hokej však není podmínkou, naším cílem je děti dostat k bruslení, ani děvčata nejsou nijak opomíjena, ostatně v dnešní době se setkáváme stále častěji s nadějnými hráčkami. Rodiče pak budou mít možnost probrat s trenéry, co je zajímá, dnes se především nemusí bát o finanční náročnost tohoto sportu. Veškeré vybavení pro případné zájemce máme totiž k dispozici v klubu, uzavírá jeho prezident. Jana Franchi Trenéři z basketbalového klubu BK Blansko uspořádali pro své svěřenkyně v přípravném období letních prázdnin soustředění v Hustopečích u Brna. Konkrétně v termínu od do Jednalo se především o kondiční soustředění, ale prostor byl i pro basketbalové dovednosti. Cílem bylo nejen posílit fyzičku a zlepšit herní dovednosti, ale i utužit kolektiv a důkladně se připravit na nadcházející sezonu. Děvčata trénovala dopoledne, odpoledne i večer. Tréninky probíhaly venku i na hale. Celkem se soustředění zúčastnilo 24 děvčat od přípravky po starší dorost pod vedením čtyř zkušených trenérů a zdravotnice, která naštěstí nemusela zasahovat. Přestože bylo nejmladší z účastnic teprve sedm let a nejstarší osmnáct, podařilo se vytvořit výborný kolektiv. Ubytování a strava byla zajištěna na zdejší Střední odborné škole a tělocvičnu poskytla Základní škola Nádražní. O pitný režim se postarala firma Alco plus, která jako sponzor zajistila dostatek tekutin po celou dobu soustředění. V půlce soustředění si trenéři pro své svěřenkyně připravili překvapení ve formě přednášky a ukázky basketbalu na vozíčku. Jako host přijel na soustředění člen Hobitů Brno Tomáš Kohoutek a ukázal něco ze svého umění. Děvčata se tak dozvěděla, že existuje i tento druh basketbalu, Děvčata před nástupem na trénink. Pohár starosty si odvezli strážníci z Přerova Dne 4. září 2014 se na střelnici v Boskovicích uskutečnil již osmý ročník mezinárodních závodů v praktické střelbě O pohár starosty města Blanska, které pořádá Městská policie Blansko. Závody zahájil starosta města Blansko Mgr. Ivo Polák, startující soutěžili na pěti střeleckých stanovištích, kde řešili různé střelecké situace, se kterými by se mohli setkat v reálném výkonu služby. Závodů se zúčastnilo celkem 5 střelců v kategorii jednotlivci a 21 tříčlenných družstev. Jednalo se převážně o strážníky z obecních a městských policií z celé České republiky (např. Zlín, Liberec, Praha, Brno, Přerov, Mikulov, Karviná, Rožnov jaké jsou rozdíly a mohla se na cokoliv zeptat. Dostala také možnost vyzkoušet si driblovat v sedě na vozíčku nebo vystřelit na koš. Celkově se soustředění vydařilo, trenéři byli spokojení s výkony i disciplínou a děvčata se ani nechtěla vracet domů. Po návratu se hned plynule navázalo klasickými tréninky a v současné době se chystají přátelská přípravná utkání. Ludmila Osičková Foto: Pavel Zouhar pod Radhoštěm a další). Mezinárodní zastoupení tvořili policisté z polského partnerského města Legnica a města Zlotoryja. Nejlépe zastříleli přerovští strážníci. Na druhém místě skončil blanenský tým a třetí příčka patřila týmu Městské policie z Brna. Závod se po všech stránkách vydařil. I ti, kdo nevyhráli, odcházeli s dobrými pocity z neformálního přátelského setkání s kolegy a kamarády. Mgr. Stanislav Sotolář zástupce ředitele MP Blansko

12 Zpravodaj města Blanska číslo září 2014 informační čtrnáctideník zdarma 12 Dopravní hřiště přechází do majetku města Zastupitelstvo města Blanska schválilo převzetí dopravního hřiště do majetku města formou darovací smlouvy od Centra služeb pro silniční dopravu. Pozemky, na kterých je hřiště vybudováno, jsou v majetku města a nejsou zatíženy restitucí. Město tak bude moci jako výhradní vlastník tohoto zařízení čerpat dotace na jeho obnovu v rámci mnoha dotačních titulů Jihomoravského kraje. V současné době prochází dopravní hřiště velkou majetkovou změnou. Více jak po třiceti letech jeho provozování Centrem služeb pro silniční dopravu přechází darovací smlouvou do majetku města. Stát, potažmo Centrum služeb pro silniční dopravu, má totiž strategii, že se snaží tohoto majetku postupně zbavovat a předat ho jednotlivým městům, aby si hřiště tohoto typu spravovala sama, říká Ing. Radek Gajdošík, Vyzkoušet si jízdu na silnici a podle předpisů mohly jak větší děti, tak i ti nejmenší. Foto: archiv VNV vedoucí odboru vnitřních věcí. Město Blansko se nyní rozhodlo požádat o převzetí hřiště do svého vlastnictví a zastupitelstvo tento záměr schválením darovací smlouvy podpořilo. Díky tomu tedy začneme hojně využívat dotační programy z rozpočtu Jihomoravského kraje, abychom se dali do obnovy celé infrastruktury, vybavení je zde zastaralé, mobilní buňky vyžadují rekonstrukci, zvažuje se úprava asfaltového povrchu, případně i vybudování simulace železničního přejezdu. Hřiště se sice po mnoho let udržovalo, ale neinvestovalo se do něho. Prvním úspěchem je získání dotace na vybavení dopravního hřiště a pro pořádání dopravně- -bezpečnostních akcí od Jihomoravského kraje ve výši 100 tisíc korun, které budou použity na nákup 20 ks jízdních kol a na překážky na jízdu zručnosti. Město Blansko za tímto účelem uvolní další 43 tisíce korun, dotace tedy v tomto případě představuje 70 % celkových nákladů, zdůraznil Gajdošík. Město Blansko podle Zákona o obcích nadále zveřejní záměr, jak ho bude provozovat, zda vlastními prostředky, nebo prostřednictvím nájemní smlouvy, jak je tomu i nyní. Hřiště je velice hojně navštěvováno a záleží nám na tom, aby splňovalo veškeré požadavky nezbytné pro kvalitní dopravní výchovu našich dětí. Ročně se zde vystřídá až 5 tisíc dětí, z toho polovina v rámci povinného vyučování pro žáky ze tříd základních škol, zbytek tvoří mateřské školy, mateřská centra, různá sdružení, školní družiny apod. Nejsou to však pouze děti z Blanska a jeho přilehlého okolí, za dopravní výchovou sem dojíždí i děti mimo správní obvod našeho města, uvedl na závěr vedoucí odboru vnitřních věcí. Jana Franchi Úspěšným reprezentantům v biketrialu se dostalo ocenění Blanenští biketrialisté, kteří dosáhli vynikajícího umístění na letošním MS v biketrialu ve Španělsku a v českém Tanvaldu, byli slavnostně přijati a oceněni za příkladnou reprezentaci města starostou Mgr. Ivo Polákem, místostarostou Ing. Jiřím Crhou a tajemníkem MěÚ Blansko Ing. Josefem Kupčíkem. V pondělí 8. září 2014 byli na blanenské radnici slavnostně přijati úspěšní reprezentanti v biketrialu Václav Kolář, Martin Kakáč, Ondřej Šenk, nechyběl však ani jejich trenér a vedoucí české reprezentace pan Radim Kakáč. Práce a především výsledky každého z nich jsou dokladem toho, že i ve skromných podmínkách lze dosáhnout vynikajících výsledků. Zástupci vedení města proto poděkovali přítomným sportovcům za příkladnou reprezentaci Blanska, ocenili jejich nasazení a píli a přislíbili podporu města v případě organizace příštího mistrovství světa v Blansku, které se tohoto úkolu perfektně zhostilo i vloni. Zleva: Ing. Kupčík, Ing. Crha, Václav Kolář, Ondřej Šenk, Mgr. Polák, Martin Kakáč a Radim Kakáč. Z rozhodnutí Rady města Blanska jim byl pak předán finanční dar spolu s drobnými upomínkovými předměty. Umístění přijatých sportovců bylo následující: Václav Kolář (1. místo a titul mistra světa v kategorii ELITE) Martin Kakáč (2. místo v kategorii SENIOR) Ondřej Šenk (3. místo v kategorii JUNIOR) Kompletní výsledky jednotlivých závodů MS najdete na Foto: J. Franchi Blanenskou desítku nepokazilo ani nevlídné počasí Do kalendáře sportovních akcí v Blansku se letos poprvé zařadil závod s názvem Blanenská desítka. Nabídl nejen běh, ale také bruslení nebo koloběh. A hned napoprvé přilákal více jak 00 účastníků. On-line registrace využilo 58 účastníků. Další se ještě přišli zaregistrovat ráno před akcí. Tento počet jsme si naplánovali a dosáhli ho, takže s účastí jsme spokojení, zhodnotil zájem o závod hlavní pořadatel Tomáš Mokrý. S běžeckými závody pořadatelé mají bohaté zkušenosti, mj. pořádali letos Masaryk run na závodním okruhu v Brně. Do nových sportů šli tedy s nejistým očekáváním. Inlajny a koloběžky jsou pro nás zatím cizí. Čekali jsme, co z toho vznikne. Nakonec v obou kategoriích bylo asi sto účastníků, takže na první ročník a založení nové tradice je to pěkná účast, hodnotí Mokrý pozitivně nově zařazené disciplíny. Běh Masaryk run stál také u nápadu na uspořádání této akce. Udělat akci, která v Blansku ještě není, která bude pro děti i dospělé a bude nasměrovaná trochu jinam než další sportovní akce, které v Blansku již jsou zavedené, jako je např. cyklistický závod Golem nebo Půlmaraton Moravským krasem. Závodníci na prvních místech nejdelších tratí Kvůli závodu byla uzavřena podstatná část hlavního silničního tahu městem od odbočky na sportovní ostrov v Blansku až po odbočku na Ráječko. Vyřídit tak velkou uzavírku a ohlídat pak všechny vjezdy dalo pořadatelům zabrat, ale dle slov hlavního organizátora Tomáše Mokrého je pořádání takhle velkých podniků pro organizační tým velká výzva, kterou se tentokrát povedlo zdolat. Deset kilometrů je atraktivní délka nejen pro profesionální Koloběžky 10 km Umístění Jméno Příjmení Ročník Klub Čas v cíli 1 Michal Kulka 1982 Ultima club Praha 20:17 2 Tomáš Pelc 1989 Ultima club Praha 20:18 3 Pavel Legát 199 Lipenští Draci 23:08 4 Luděk Nezval 1970 Lipenští draci 23:08 5 Ladislav Mandelík 1992 Vyškov 23:27 In-line brusle 10 km Umístění Jméno Příjmení Ročník Klub Čas v cíli 1 Filip Zezula 1977 Bruslárna.cz 19:01 2 Štěpán Šváb 1994 Bruslárna.cz 19:01 3 Petr Hanák 1994 Bruslárna.cz 19:03 4 Petr Korvas 1972 IN-LINE VESELÍ 20:28 5 Petr Novotný 199 Fila Black Ice 21:13 Běh 10 km Umístění Jméno Příjmení Ročník Klub Čas v cíli 1 Ruslan Pechnikov 1988 JM Demolex Bardejov 30:34 2 Lukáš Kourek 1988 TJ Nové Město n.m. 32:04 3 Luboš Gaisl 1985 AC Syner Turnov 32:32 4 Pavel Hrdina 1988 AK Pern 32:38 5 Vít Kněžínek 1991 Babiččina Běžecká Buňka 35:33 Kompletní výsledky všech závodů najdete na stránkách společnosti Stanislav Mrázek sportovce, ale začíná být také už zajímavá pro mnoho amatérských běžců. Ačkoliv byla tedy akce určena především občanům města a amatérům, tak na startech nejatraktivnějších 10km závodů se vedle sebe postavily obě skupiny sportovců amatéři i profesionálové. Na start se například postavila mistryně republiky v běhu na 10 km na dráze Lucie Sekanová z Českých Budějovic, koloběžky na 10 km zase ovládl mistr světa Michal Kulka. Díky profesionálním běžcům nebo bruslařům se povědomí o závodu dostane za hranice města, je přesvědčený Tomáš Mokrý. V každém sportu se začínalo vždy dětmi a poté přišli na řadu dospělí. Na každou disciplínu vycházely dvě hodiny času. Od rána startoval doslova jeden závod za druhým. Ti nejmenší na nejkratších neměřených tratích dostávali v cíli hned na krk velkou perníkovou medaili. Delší závody, měřené s pomocí čipů, pak byly vyhodnoceny jak se sluší a patří na stupních vítězů. V oficiálním kalendáři závodů Blanenská desítka zatím schází. Vznikla celkem pozdě, takže letos nejsme nikde uvedeni, ale pro příště se určitě nebudeme bránit tomu, aby byl závod například zařazen do nějaké série závodů. Díky tomu se může dál navýšit účast a přilákat další známé profesionální běžce, myslí si Tomáš Mokrý. Nyní organizátory čeká vyhodnocení celého dne a poté rozhodnutí, zda se vrhnou do pořádání i dalšího ročníku. Přípravy závodu nám zabraly asi čtyři měsíce. Nechtěli bychom tohle všechno zahodit, zakončil optimisticky Tomáš Mokrý. Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP)

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád PS ČLS JEP (dále jen Volební řád) vychází z příslušných ustanovení

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Svitavy vydává dne 2. 11. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Město Třebíč. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009,

Město Třebíč. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009, Město Třebíč OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2009, o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek Zastupitelstvo města Třebíče se na svém 20. zasedání dne 16. dubna 2009 usneslo

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád SNN (dále jen Volební řád) vychází z příslušných

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje účinné od 10.4.2014 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Volební řád (dále jen řád ) Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje (dále

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Šilheřovický zpravodaj

Šilheřovický zpravodaj Šilheřovický zpravodaj Červenec - Srpen 2014 Dodatek Oprava opěrné zdi ulice Ovocná RADA OBCE Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 4. 8. 2014 č.109/2014 RO schvaluje: ad 109/2014/2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 Bod pořadu jednání: Podnět k pořízení 77. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 77/1 Zpracoval: Adam

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek. Čl. I.

VOLEBNÍ ŘÁD. Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek. Čl. I. VOLEBNÍ ŘÁD Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento volební řád upravuje postup při volbě členů školské

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více