Františkolázeňské listy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Františkolázeňské listy"

Transkript

1 Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXI. Cervenec 2013 Zdarm a 7 Výstava Kunstverein Hochfranken Selb v Galerii Brömse Jak mohou pomoci lázně ženám - pan MUDr. Kozma Život v rezervaci SOOS, 7. část ryby Františkolázeňské noviny pravoslavný kostel Horoskopy Dieta candát Z Vašich dopisů Kde to je? Přírodní léčivé zdroje Využití přírodních léčivých zdrojů v balneoprovozech Informace a kontakty Kulturní program Galerie Brömse Promenádní koncerty Program Aquaforum Clubu Autobusové výlety Sport Nabídka lázeňských pobytů

2 strana 2 Františkolázeňské listy č. 7, 2013 Milé dámy, vážení pánové, máme za sebou červen, který, zcela výjimečně, patřil mezi jeden z nejnepříjemnějších měsíců za mnoho let. Nikdo z nás nepočítal s tak velkými dešti, s následnými povodněmi a se zimou, které zachvátily a do rukou sevřely střední Evropu. Sice v televizi vidíme reportáže ze zaplavených oblastí, ale myslím si, že ten, kdo podobné hrůzy nezažil, si to nedokáže představit. Doufám, že ani Vy, ani my zde nezažijeme to, co prožívají lidé, kteří přišli o zdraví, domovy, své blízké a o majetek. Hmotné věci se dají skoro všechny nahradit, ale každý z nás má věci, které jsou mu drahé a mají význam právě jen pro něj osobně. Jsou to fotografie, dopisy, potají schované první boty dítěte nebo školní sešit však víte, o čem mluvím. Každý z nás má nějakou svojí třináctou komnatu, do které téměř nikoho nepouští. V těchto chvílích, i když jsme jen diváky neštěstí druhých, která se kolem dějí, si o to víc uvědomujeme, jak je důležité zdraví, že obyčejný den není samozřejmostí a vracet se do domova, který je v pořádku, je štěstím. Ale nechci Vám znepříjemňovat pobyt v lázních smutnými úvahami a zprávami, kterých je kolem nás nepřeberně. Pobyt v lázních, i když počasí není zrovna takové, jak jsme zvyklí, by měl být v první řadě ku prospěchu našeho zdraví fyzického a psychického. Lázně jsou samostatný svět, ve kterém máme dost času na sebe. Po lázeňské proceduře, i když to tak nevypadá, jsme unaveni a v klidu si můžeme popřát i během dne odpočinek a lehký spánek. Odpoledne a večery nám mohou zpestřit koncerty a výlety. Na procházku parky či do blízkého okolí si nezapomeňte vzít s sebou fotoaparát a fotografovat hlavně vodu prameny, potůček, rybník nebo louži či jinou vodu, abyste se mohli zúčastnit naší letošní fotosoutěže. Už si v Galerii Brömse připravujeme sál na výstavu Vašich fotografií, která bude k vidění po celý příští rok. A protože jste svého zdraví a pohody dbalí, tak určitě příští rok přijedete k nám, do lázní a nezapomenete se na výstavu zajít podívat. Přeji Vám krásný červenec, hodně teplých dní i večerů a hlavně hodně zdraví! Vaše redakce Františkolázeňské listy č. 7, červenec 2013, ročník 21. Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, Františkovy Lázně. IČO: , reg.č. MK ČR E Foto a články: EDa, autoři a archiv. Adresa: Redakce Františkolázeňských listů, MgA. Eva Douchová, Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, Františkovy Lázně. www. frantiskovylazne.cz, Obchodní oddělení Lázně Františkovy Lázně a.s. Zdarma. VÝSTAVA Umělecký spolek Horních Franků Selb Kunstverein Hochfranken Selb E.V. V Galerii Brömse byla 6. června otevřena výstava Uměleckého spolku z německého Selbu. Na výstavě Obrazů, grafik, fotografií a plastik se podílelo několik autorů Heidi Goller, Elizabeth Kiessling, Marion Lucka, Robert Steidl, Clara Sikorra a Wolfgang Stefan. Výstavu zorganizoval pan Goller, který je, jak říkal při vernisáži, neoficiálním vedoucím spolku. (Musíme na něj prozradit, že je tak velkým příznivcem výtvarného umění, že má v části svého rodinného domu veřejnosti přístupnou galerii.) Výstava Kunstverein Hochfranken Selb je umístěna v prvním poschodí tzv. Švýcarského dvora, domu, který je součástí Galerie Brömse a dostanete se do něj hlavním vchodem z Poštovní ulice přes japonskou zahrádku. Každý z autorů má svůj vlastní prostor, ve kterém vystavuje. Jednotliví výtvarníci se od sebe liší nejen svými díly, ale také pohledem na svět. Je sympatické, že vystavované objekty jsou zhotoveny různými výtvarnými technikami. Děkujeme panu Gollerovi a Kunstverein Hochfranken Selb za mnohaletou přízeň, kterou projevují naší Galerii Brömse a hlavně za hezkou a poutavou výstavu. Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále. Vám, naši milí návštěvníci přejeme, aby se Vám výstava líbila a zpříjemnila Vám pobyt v lázních. Věříme, že stejně, jako tato výstava, se Vám budou líbit a přinášet dobrou náladu i další výstavy, které jsou pro Vás v Galerii Brömse připravené. Red. Foto: Lenka Kremová akciová společnost Lázně Františkovy Lázně vyhlašuje F O T O S O U T Ě Ž pro fotografy amatéry devátý ročník téma: Františkovy Lázně voda a prameny uzávěrka fotosoutěže: 10. listopadu 2013 Soutěžní fotografie barevné i černobílé, o rozměrech 13x18 cm, max. 6 snímků, které nebyly nikde publikovány, se stávají majetkem a.s. Lázně Františkovy Lázně. Na zadní stranu fotografie uveďte své jméno a příjmení, adresu. Soutěžní snímky zasílejte na adresu: Redakce Františkolázeňských listů, Lázně Františkovy Lázně a.s. Jiráskova 3, Františkovy Lázně. Vyhodnocení bude uveřejněno v prosincovém čísle Františkolázeňských listů. Porota si vyhrazuje právo některou cenu neudělit nebo udělit více stejných cen. Cenami jsou pobyty nebo procedury v akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně v hodnotě: 1. cena: do 3000,- Kč, 2. cena: do 2000,- Kč, 3. cena: do 1000,- Kč. INFORMACE Infocentrum František, denně 9 18 hod., tel ,

3 Františkolázeňské listy č. 7, 2013 strana 3 JAK MOHOU POMOCI LÁZNĚ ŽENÁM pan MUDr. Jaroslav KOZMA, gynekolog, Lázně Františkovy Lázně a.s. Pane doktore, Františkovy Lázně jsou pověstné dlouholetou tradicí v léčbě gynekologických onemocnění. Na jaké ženské zdravotní problémy se zaměřujete? Nemoci a stavy, které jsou vhodné k lázeňskému léčení, přesně definuje tzv. Indikační seznam, který rozlišuje tři základní indikační oblasti: v první skupině sterilitu a infertilitu, tzn. neúspěšnou snahu o těhotenství, ev. nechtěné a opakované potrácení. Do druhé skupiny patří opakující se zánětlivá onemocnění nebo jejich následky. Třetí skupinou jsou stavy po komplikovaných gynekologických operacích a po operacích v oblasti malé pánve. Kdybychom měli tuto léčbu, anebo spíš její cíle charakterizovat nějak obecně, můžeme říci, že při léčení pooperačních stavů se hlavně snažíme povzbudit a urychlit biologické procesy, které vedou k plnému dohojení operovaného místa. Tím dosáhneme, že se ženy co nejdříve zbaví dosavadních subjektivních obtíží a obnoví se i správná činnost vnitřních orgánů v malé pánvi. Kromě toho u mladých žen má lázeňská léčba i důležitou preventivní úlohu, neboť pomáhá snižovat riziko budoucí neplodnosti. Cílem léčby opakovaných gynekologických zánětů je obnovení fyziologických poměrů poševního prostředí a podpora imunitního systému. Tedy zvýšení celkové odolnosti. Tím se brání nástupu nových epizod zánětu a přechodu stavu do chronicity. Tam, kde už dřív k poškozením došlo, např. tvorbou pozánětlivých srůstů v břišní dutině, usilujeme o co možná největší zmírnění následků a o to, abychom předešli dalšímu pokračování tohoto procesu. Jaký je hlavní cíl při léčbě neplodnosti, to je jistě zřejmé i bez dalšího vysvětlování. Můžete nám říci způsoby léčby neplodnosti u žen? V dnešní době se terapeutické postupy v podstatě zredukovaly na dva hlavní směry, a sice na hormonální léčbu a na mimotělní oplodnění (IVF). IVF je zcela jasně nejefektivnější metodou její úspěšnost se už blíží k 50% pravděpodobnosti otěhotnění na jeden cyklus. To je ovšem statistika, která platí pro velké soubory a která u konkrétních žen vůbec nevylučuje třeba i několikerý nezdar za sebou. Jelikož je IVF zároveň velmi nákladná metoda a pojišťovny hradí jen omezený počet terapeutických úkonů, nastupuje při opakovaném neúspěchu snaha vyladit všechny podmínky v organismu na ideální úroveň. Krátce, před dalším pokusem o hormonální stimulaci vaječníků a přenosem zárodku do dělohy, slouží lázně jako předpříprava, během níž chceme podpořit prokrvení orgánů malé pánve, zlepšit kvalitu děložní sliznice a uvést ženu do co nejlepší fyzické i psychické kondice. Jak vidíte lázně a centra asistované reprodukce si při léčbě neplodných žen nekonkurují, ale vzájemně spolupracují. Doporučení k balneoterapii dostávají také ženy s tzv. idiopatickou sterilitou, tj. ty, u kterých se příčinu neplodnosti nepodařilo zjistit. Neobjasněné sterility je asi 10%. Prý velký podíl na neplodnosti mají muži? Určitě ano. Zhruba ve 35% je příčina na straně muže, v dalších 35% na straně ženy a ve 20% se na neúspěšné snaze o graviditu podílejí oba partneři. Těch zbývajících 10% připadá na již zmíněnou idiopatickou sterilitu. Víte ale, co je na tom nejhorší? Neustále se snižující plodnost celé mužské populace. Pokud ji budeme měřit na základě laboratorního vyšetření mužských pohlavních buněk (tomuto vyšetření říkáme spermiogram), uvádí se, že za posledních 50 roků poklesla kvalita spermiogramu o víc jak 100%. Je to, samozřejmě, celosvětový problém, na který reagovala např. i Světová zdravotnická organizace opakovanou úpravou tabulek pro posuzování spermiogramu. Dospělo se tak k tomu, že hodnoty, které by, podle starších učebnic z 50. let 20. století byly považovány za naprosto nedostačující, jsou dneska uznávány jako normální. Jestliže připustíme, že za nedobrým stavem mužské plodnosti stojí určitá negativa moderní doby, pak je zřejmé, že tou nejsprávnější cestou k nápravě by byla radikální změna celého životního stylu. Zahrnout do toho můžeme správné stravovací návyky, redukci nadváhy, dostatek pohybu, stop kouření a špatnému alkoholu (protože 2dcl červeného vína považujeme za prospěšné pro srdce), eliminaci stressových situací. Kdo neví, jak by s takovou změnou začal, tomu ji pomůžeme nastartovat v našich lázních, kde, kromě jiného, příznivě působí i zaručeně zdravé životní prostředí. Z tohoto pohledu proto můžeme jedině doporučit, aby lázeňská léčba partnerských dvojic probíhala souběžně. Vraťme se ale k Vaší otázce. Tam, kde je plodnost muže už skutečně narušená, přicházejí ke slovu opět metody asistované reprodukce od těch nejjednodušších, jako je vpravení mužských zárodečných buněk do děložní dutiny, až po výběr jedné konkrétní spermie pro oplození vajíčka metoda ICSI, PICSI. V jakém věku by ženy, které nemohou otěhotnět, měly vyhledat lékaře? Tady bych, kromě věku, posuzoval i dobu, po kterou se žena snaží bez úspěchu otěhotnět. Kdybychom si vzali na pomoc definici už zmiňované Světové zdravotnické organizace (WHO), pak za sterilní pokládáme takový pár, kde se početí nezdaří během dvou let nechráněných styků. To je ale, z hlediska současných životních zvyklostí, příliš dlouhý interval. Nemám teď na mysli ani tak netrpělivost naší moderní doby, kdy chceme mít všechno rychle, ale spíš to, že, na rozdíl od minulých generací, odkládá řada dnešních žen své první těhotenství až na věk po třicítce, kdy se plodnost začíná zvolna snižovat. Po 35. roce už je úbytek plodnosti docela významný a čekat dva roky na vyšetření by se nemuselo vyplatit. Návštěvu gynekologa proto doporučujeme nejpozději za 12 měsíců od zahájení nechráněných styků. Je možné zabránit nějakou prevencí neplodnosti? Asi by opět stačilo říct dodržujme zásady zdravého způsobu života v tom nejširším smyslu. U děvčat bychom navíc zdůraznili osvojení si správných hygienických návyků, výběr oblečení podle druhu aktivity nebo momentálního počasí. Zásada neprochladnout by měla být nadřazena módě. A v pozdějším věku především zodpovědnost při volbě partnera, protože vážnější chyby mohou být v těchto případech potrestány gynekologickým zánětem a tedy i eventuelním poškozením vejcovodů. Škodlivé jsou i výrazné odchylky od správné tělesné hmotnosti. Extrémní hubnutí nebo naopak silná obezita narušují pravidelnost menstruačního cyklu, v krajních případech dochází až k úplné ztrátě menstruace. Podobné stavy však vznikají i bez vlastního zavinění. Např. nejčastějším důvodem infekce vnitřních rodidel v dětství a dospívání je zánět apendixu (slepého střeva), za který nikdo nemůže a kde je tedy jakákoliv prevence obtížná. Preventivně se pak snažíme působit alespoň v lázních zmírňováním negativních následků apendicitidy a jiných zánětů na budoucí plodnost. Říká se, že např. dlouhodobě nošení např. těsných džínsů má vliv na zdraví žen...? U některých žen vyvolávají těsné džínsy výtok, to je pravda. Já bych ale spíš upozornil na jedno úskalí mužského oblékání. Spermie potřebují ke svému vývoji teplotu o cca 4 C nižší, než je obvyklá teplota lidského těla. Když nosí muž kalhoty a spodní prádlo volné, tak příslušné anatomické útvary si už všechno zařídí tak, aby teplota pro dozrávání zárodečných buněk byla stále udržována ve správném rozmezí. V těsném oděvu ale tento mechanismus fungovat nemůže, spermie se soustavně přehřívají a máme tady další z faktorů, který má negativní vliv na mužskou plodnost. pokračování na další straně INFORMACE Infocentrum František, denně 9 18 hod., tel ,

4 strana 4 Františkolázeňské listy č. 7, 2013 Mluví se hodně o operaci herečky Angeliny Jolie. Jaký je Váš názor na tento druh prevence? Paní Angelina Jolie byla nepochybně ve velmi těžké životní situaci, východisko z ní ale nemusela hledat sama. Jistě se opírala hlavně o názor specialistů, s nimiž mohla vše dopodrobna konzultovat. Jelikož podstupovala zákrok preventivní, měla před ním i dostatek času vše důkladně uvážit. Věřím proto, že nejednala na základě nějakých emocí. Řídila se doporučením těch, kteří měli o jejím zdravotním stavu dostatek informací, kteří dané problematice nejvíc rozumějí a kteří jí proto mohli navrhnout nejvhodnější řešení. Tím bych chtěl ale zároveň připomenout, že ke každému člověku se musí přistupovat individuálně a že příklad jedné známé osobnosti by neměl znamenat vyžadování stejné operace tam, kde pro ni nejsou stejně závažné důvody. Zdá se ale, že otevřenost, s jakou paní Jolie o svém problému informovala, přinesla významný vklad do jiného druhu prevence nebývale vzrostl zájem o preventivní prohlídky. Bylo by výborné, kdyby se tento trend udržel a kdyby ženy chodily na příslušná vyšetření včas. Vždyť čím dřív se nějaká nemoc odhalí, tím snazší a pro pacienta méně národné je i její léčení a tím větší je i naděje na stoprocentní úspěch. Je vždy možná, po podobné operaci, kosmetická úprava ňader? Nejdřív bych rád připomněl, že, na rozdíl od radikálních výkonů v minulosti, dnes naprosto převládá tendence operovat co nejšetrnějším způsobem. Můžeme si to jistě dovolit i proto, že máme k dispozici dokonalejší metody podpůrné léčby. U některých žen je výsledek dokonce takový, že bychom, bez podrobného vyšetření, vlastně ani nepoznali, že se v prsu operovalo. Samozřejmě, že ne vždy jsou pro kosmeticky uspokojivý postup operace vhodné podmínky a znovu proto zopakuji, že včasný záchyt nemoci významně pomáhá omezit rozsah zákroku. Pokud už se musí provést ablace, tak alespoň v případě mladších žen se vždy předpokládá, že by o následnou plastickou úpravu mohly mít zájem a operatér se tomu, podle možností, přizpůsobuje. Plastika se provádí až s odstupem řady měsíců. V důsledku dlouhého časového intervalu mezi první operací a později zamýšlenou plastikou se ale stává, že žena postupně změní na potřebnost kosmetické úpravy názor a sama od původního záměru ustoupí. Rychlý sled zákroků u Angeliny Jolie vycházel z jiné situace. Tam se operovalo preventivně, s odstraněním pouze žlázového tělesa z prsů, nenásledovalo žádné ozařování. Ablace je jistě velký zásah do psychiky ženy jak mohou pomoci lázně? Uklidňující a pozitivně naladěné prostřčdí lázeňského místa pomáhá nejen v léčení tělesných neduhů, ale naprosté většině klientů přináší i psychický odpočinek. Tady má každá žena možnost podívat se na svoji situaci z jiného zorného úhlu, znovu a případně i lépe si seřadit svoje priority. Může si porovnat svoje pocity se zkušeností dalších žen, které se v lázních léčí pro stejnou diagnózu a které řeší podobné problémy. Jistě nepochybujeme, že i rozhovor na takové vážné téma, jako je nádorové onemocnění, vyzní nakonec úplně jinak, pokud se neodehraje v onkologické ambulanci, ale na lavičce uprostřed rozkvetlého parku. Nás, jako lékaře, vždy těší, když zlepšení svého fyzického i psychického stavu pokládají mnohé naše klientky za natolik přínosné, že se k nám, do Františkových Lázní, opakovaně a rády vracejí. Děkuji Vám za rozhovor. Redakce. Život v Soosu část 7 - RYBY Karel Brož Ryby jsou živočichové žijící výhradně ve vodním prostředí a do našich, většinou kalných vod, není dost dobře vidět. Ach, jak krásně se pozorují a poslouchají ptáci! Které ryby tedy žijí v našich vodách zjistíme pouze lovem nebo náhodným pozorováním vyplavených ryb při jarní povodni, či jak se prohřívají na mělčině, když se hladina proti slunci zrovna neleskne. V celém světě je popsáno asi druhů ryb, to je celá polovina všech druhů obratlovců. V Čechách pak žije asi 65 druhů ryb. Z toho je 8 druhů nepůvodních, úspěšně vysazených do roku 1970, dalších 6 nepůvodních druhů bylo vysazeno v 80. letech a v letech se v chovech ob- jevuje dalších 6 druhů cizokrajných ryb. V rezervaci Soos je pro ryby životní prostředí krajně nepříznivé. Proto asi zatím nikdy nebyly ryby v Soosu sledovány a nemáme k dispozici žádný údaj o druzích pstruh potoční a množství ryb. Rašeliniště a slatiniště jsou totiž velmi kyselé prostředí s ph 2,5 3,5. Oxidující slaniska i minerální vody pak vytváří prostředí přímo toxické, jedovaté, tak zvané vitriolové vody. Zde bylo na odtokových stružkách naměřeno až ph 1, což je dosti slušný roztok kyseliny. Pro ryby je optimální kyselost prostředí ph 6, Ryby hromadně hynou po několika hodinách při koncentracích pod ph 4,8 a nad ph 9,2. A to není všechno, z minerálních pramenů a také z hnilobného rozkladu rostlin se uvolňuje sirovodík. Tento plyn, rozpuštěný ve vodě, je pro ryby smrtelný v koncentraci od 0,4 mg/l pro pstruhy a od 4 mg/l pro karasy, líny a úhoře. Většina vod, pramenících v Soosu, tyto koncentrace překračuje. A to není ještě všechno. Kysličník uhličitý, obsažený ve zdejších minerálních vodách v množství okolo 2500 mg/l vyhání ryby již při koncentraci 20 mg/l pro pstruha a 25 mg/l pro kapra. Při 200 mg/l působí kysličník uhličitý na všechny druhy ryb jako anestetikum a ryby omámí, až uspí. Nakonec se zmíníme ještě o kovech a jejich solích, obsažených v minerálních pramenech, kde, zejména železo v rozpustných sloučeninách, zamezuje dýchání ryb již při koncentracích od 0,1 0,2 mg/l. Prameny v Soosu mají obsah železa až 40 mg/l. Raději již vynecháme sodík, mangan, jod nebo fosfor atd. V rezervaci Soos nemohou snad žádné ryby přežít. Přesto v Soosu nejsou jen rašeliniště a slatiniště s minerálními prameny. Okrajem území protéká potok Sázek, který místní vody velmi významně ředí. Na horním toku, nad městem Skalná, je pstruhovou vodou s nádhernými matečními exempláři pstruha obecného potočního, který zavítá i do samotného Soosu. Zcela jistě jej doprovází také zde početná koljuška tříostná, rybka, u které se odborníci přou, zda je původním druhem naší přírody nebo byla v 19. století do našich toků zavlečena akvaristy. Úsek potoka Sázek v Chebské pánvi, tedy i v rezervaci Soos, náleží ke společenstvu cejna velkého. Pozorovány jsou zde štiky obecné, plotice obecné a jako vedlejší ryby líni obecní a úhoř říční. Nejvzácnější je ale ohrožený mník jednovousý nebo, k rybám nepatřící, kriticky ohrožená mihule potoční, zastupující vývojově nižší třídu kruhoústých živočichů. Jiným biotopem jsou pak tůně, vzniklé po těžbě keramických jílů. Do samotného Soosu patří tůně Na bahnech a tůň Punčocha, kde nerušeně žijí karas obecný, okoun říční a opět štika obecná, úhoř říční a plotice obecná. Z dřívějšího zarybňování zde zastihneme také kapra obecného šupinatého. Další čtyři druhy ryb lze téměř s jistotou ve zdejších vodách předpokládat. Je to sumec velký, candát obecný, jelec jesen a cejn velký. Přes veškeré ústrky, které příroda svými rašeliništi a slatiništi s množstvím minerálních pramenů přináší citlivým rybám, je zde doloženo 11 druhů ryb a 1 druh mihule. Při pečlivém průzkumu je pravděpodobnost zjištění dalších druhů ryb. Všechny druhy jsou pro zdejší biotop důležité. Doufejme ale, že se do chráněného území nedostanou ryby nepůvodní, stále do naší přírody vypouštěné. Snad z důvodů obohacení původních rybích populací nebo snad někým vypuštěné, protože mne již ti koi kapři a zlatí jeseni, či snad dokonce sumečci, vyzy, ale i pirani v zahradním jezírku nebaví. INFORMACE Infocentrum František, denně 9 18 hod., tel ,

5 Františkolázeňské noviny č. 7, 2013 BAD FRANZENSBAD A.G. FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ A.S. LÁZNĚ NOVINY. Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s. a Společnost Aloise Johna. pro pobavení i poučení p. t. lázeňského publika, obyvatel Františkových Lázní i širšího okolí. Číslo 7. Červenec Pravoslavný kostel sv. Olgy - přehled v datech. r Z podnětu lázeňského lékaře MUDr. Emila W. Hamburgera je založen výbor pro zřízení modlitebny pro pravoslavné bohoslužby, případně stavbu pravoslavného kostela. r Výbor zakladatelů v čele se starostou MUDr. Gustavem Loimannem a s lékaři Friedrichem Boschanem, Emilem Hamburgerem a Bernardem Naumannem oznamuje, že sbírka na stavbu kostela dosáhla k 30. září výše zlatých a 83 krejcarů a že peníze jsou uloženy v chebské spořitelně a v eskomptní bance. r Ruský kostel. Interiér. Kolem Ruský kostel. Interiér. V r Hotel Gisela s pravoslavnou modlitebnou v letech Ve Františkových Lázních pobývá v létě ruský princ Nikolaj. Ten se setkává s členy výboru a slibuje jim podporu v jejich činnosti. Společně s dalšími přítomnými významnými ruskými hosty výboru sdělil, že požádají ruskou vládu o vyhlášení sbírky na stavbu kostela. Sám pak přislíbil, že novému kostelu daruje veškeré zařízení včetně liturgického náčiní. Komerční rada Poljakof přislíbil dar ve výši stříbrných rublů. Výbor byl požádán, aby se obrátil na františkolázeňský obecní úřad s žádostí o bezplatné přenechání pozemku na nově vybudované ulici k Solnému prameni, kde by se nová, v monumentálním byzantském stylu zamýšlená stavba kostela, měla stát ozdobou této části města. r Fond na stavbu ruského kostela dosáhl výše zlatých a výbor žádá starostenský úřad o možné přidělení bezplatné stavební parcely, případně o příspěvek na její zakoupení. Občanský výbor na svém zasedání dne 30. září schválil, že město poskytne výboru pro stavbu ruského kostela subvenci ve stejné výši, jakou přispěl na stavbu evangelického kostela, po předložení stavebních plánů. Pro pravoslavné návštěvníky lázní byly zahájeny provizorní bohoslužby ve středním traktu Kolonády Solného a Lučního pramene. r K 1. lednu vykazoval fond na stavbu kostela částku zlatých. Peníze byly uloženy jako zástavní jistiny především u vídeňské spořitelny a české hypoteční banky. Výbor pro stavbu kostela rozhodl na svém zasedání dne 3. září o zakoupení nejlevněji nabízené stavební parcely v nově vytyčené ulici, která měla být pojmenována Rudolfova (dnes Čs. armády) a ve které bude kostel uprostřed zahrady dobře vidět. Co nejdříve měl být zpracován stavební plán a do podzimu zahájeny práce na kanalizaci ulice a úpravě staveniště. r Místo zdravotního rady MUDr. Friedricha Boschana, který odešel již v roce 1879 na odpočinek, se členem stavebního výboru stává architekt Gustav Wiedermann. Sbírka na stavbu narostla již na zlatých a výbor se rozhodl po prodeji původního pozemku ve stále neregulované ulici u nádraží zakoupit od A. Starka za zlatých novou stavební parcelu v tehdejší Stefanstrasse (dnes Kollárova). Vzhledem k stále k většímu počtu ruských hostů, kteří tvořili až třetinu návštěvníků lázní, najímá si výbor za roční nájemné 450 zlatých sál v hotelu Gisela u nádraží a zařizuje zde pravoslavnou modlitebnu. r září se v modlitebně hotelu Gisela konala první pravoslavná svatba ve Františkových Lázních. r Počátkem října byla podle plánu architekta Gustava Wiedermanna, údajně zpracovaného podle předlohy kostela v usedlosti Rukavišnikovoj v moskevské oblasti, zahájena výstavba pravoslavného kostela. Wiedermann jako člen stavebního výboru zhotovil zdarma návrhy s rozpočtem a také převzal provedení stavby. Do nástupu zimy byly dokončeny veškeré základové práce. R Ruský kostel. Kolem 1890.

6 Františkolázeňské noviny č. 7, 2013 r Dne 10. dubnu zahájena hrubá stavba a již 25. května usazen krov. Během sezóny se v lázních nesmělo stavět a kopule tak byly dokončeny a osazeny až v říjnu. Během zimy a příštího jara jsou prováděny vnitřní a vnější omítky. r Dne 20. května byla stavba nového kostela prohlášena za dokončenou a spočítáno, že kostel byl postaven za 192 pracovních dnů. Dne 8. července byl pravoslavný kostel za účasti místní honorace a významných ruských hostů za přítomnosti ministra Griese z Petrohradu pravoslavným knězem a šlechticem Vladimírem Ladynským z Výmaru vysvěcen. r Kolem kostela je postaven železný plot na kamenné podezdívce. r V Zahradní ulici je výborem pro stavbu kostela postavena, podle plánu architekta Wiedermanna, farní budova pro pravoslavný kostel. r Stavební výbor, který již nedisponoval po stavbě fary žádnými prostředky, převádí po souhlasu obce a okresního úřadu budovy kostela a fary včetně parcel do vlastnictví Posvátného synoda v Petrohradu. r Vypuknutím první světové války končí příjezd ruských lázeňských hostů. Ruský kostel. Kolem r V době první republiky je kostel spravován v Paříži žijícím biskupem a k bohoslužbám přijíždí pravoslavný kněz z Karlových Varů. r Během okupace je kostel využíván jako skladiště. Město jej přesto jako stavbu lázeňského města částečně opravuje. r Po osvobození jsou v kostele opět obnoveny pravoslavné bohoslužby. r Dnem 1. září je ustaven prvním stálým duchovním v pravoslavném kostele ve Františkových Lázních arciděkan ThDr. Jan Křivka. r Dne 1. ledna byl ustaven duchovním správcem pravoslavné obce ve Františkových Lázních Mgr. Vít Metoděj Kout. Dva popisy pravoslavného kostela sv. Olgy. Ruský kostel v roce Ruský kostel v roce Půdorys pravoslavného kostela se skládal z nartexu, na jehož členité hmotě byla postavena věž a ze zřetelně odlišeného kubusu lodě s vysokými klenebními oblouky a trompovým přechodem ke kupoli v interiéru. Vítězným obloukem se vstupovalo do presbytáře odděleného jednoduchým ikonostasem. Vně byla loď na nárožích doplněna polygonálními věžicemi s báněmi. Vlastní kokošníkový přechod byl Wiedermannem poněkud komplikovaný, nasadil proto pouze jednu základovou řadu, na kterou posadil velkou cibulovou kupoli. Dominantou průčelí byla, vedle složitého ústupkového portálu, vysoká věž se stanovou polygonální střechou. Její jednotlivé stupně byly vrstveny od řady kokošníků a arkatury oken po slepé arkády posledního dílu. Wiedermann se velmi dobře zhostil úkolu začlenit kostel do vilové zástavby řadové uliční fronty. Pohledově zde působí velmi dobře mírné převýšení terénu. Stavba byla dokončena 20. května Doplňky: Ke kostelu patří fara čp. 196 v Zahradní ulici z r (Stanislav Macek, Architektura Františkových Lázní, s. 121) Pro potřeby pravoslavných věřících z řad návštěvníků lázní vyrostl v letech v Kollárově ulici nový kostel zasvěcený sv. Olze. Jeho architektura je řešena v tradičním duchu pravoslavných sakrálních staveb. Kostel byl postaven dle projektu františkolázeňského stavitele Gustava Wiedermanna. Ten je i autorem dalších pravoslavných kostelů v okolních lázeňských městech, konkrétně v Karlových Varech a Mariánských Lázních. I přes svou výraznou odlišnost a nápadný vzhled se kostel, vzhledem ke svému hmotovému řešení a celkové kompozici, nenásilně zapojil do okolní vilové zástavby. Hmota relativně drobného kostela je velmi členitá. Skládá se z centrálně komponované části postavené na čtvercovém půdorysu a předsunuté věže, do které je umístěn hlavní vchod. Na východě se k lodi připojuje nižší půlkruhová apsida. Zastřešení centrální části je řešeno pomocí charakteristické cibulové báně. Ta je doplněna čtveřicí drobných nárožních polygonálních věžic, rovněž zakončených báněmi. Dominantním prvkem celého kostela je však věž zakončená vysokou jehlancovou střechou, která je nasazená nad vstupní předsíň. Té dominuje mohutný ústupkový portál s vloženými ornamentálními sloupky a půlkruhovým záklenkem. To vše vložené do oblouku oslího typu. Plocha fasády je řešena pomocí bohatého ornamentu vycházejícího z tradičních vzorů byzantizující architektury ruské provenience. Vnitřní prostor kostela osvětlují jednoduchá, půlkruhová okna, v lodi sdružená. Stěny člení pilastry a volně stojící sloupy vynášející profilovanou římsu. Interiérové řešení dotváří bohatá výmalba. Na kopuli je vymalováno dvanáct medailonů s apoštoly. V pendativech se pak nachází čtyři evangelisté a holubice symbolizující Ducha Svatého. To vše doplňuje náročně provedený geometrický dekor. (Jana Horváthová, in: Františkovy Lázně, s. 100) Františkolázeňské noviny, příloha Františkolázeňských listů, červenec Vydavatel: Lázně Františkovy Lázně a.s. Zpracovali a sestavili: PhDr. Jaromír Boháč, MUDr. Roman Salamanczuk, Společnost Aloise Johna. Redakce: MgA. Eva Douchová.

7 Františkolázeňské listy č. 7, 2013 strana 7 Horoskopy na měsíc červenec BERAN Spojení s dobrým partnerem Vám oběma dodává hodně síly. Jen ho svou náklonnosti neuduste. BÝK Máte snahu pomáhat druhým někdy až tak moc, že Vás začnou využívat. Naučte se těmto lidem říci dost a ne. BLÍŽENCI Láska je pro Vás jako motýl dokážete také létat z květu na květ. Na každém ale brzy najdete chyby. Jenže ani Vy nejste dokonalí... RACI Na rozhádané a rozčilené lidi dokážete působit jako uklidňující balzám. Nikdo ale nepřemýšlí, co to udělá s Vámi. LEV Začínáte lenivět. Dobré jídlo a pohodlí se Vám brzy ukážou na Vašem těle. Stačí se trochu omezit v jídle, hýbat se a vše bude zase dobré. PANNA Lásku vzbuzujete svou pracovitostí, bystrostí, elegancí a šarmem. Někdy Vám může být náklonnost druhých až na obtíž. VÁHY Ačkoliv je vám to proti mysli, je někdy zapotřebí za své názory a postoje bojovat. Nestačí jen ustupovat. ŠTÍR Nepřemýšlejte dopředu o tom, co Vám kdo může udělat špatného. Počkejte si na skutečnost a pak ji řešte. STŘELEC Nesnášíte být dlouho sami. Ožíváte ve společnosti, v práci, bojujete za svou nezávislost. Nezapomínejte ale na své nejbližší. KOZOROH Nelze sedět na dvou židlích a budete se muset rozhodnout, které židli dáte přednost. Každá má své klady a zápory. VODNÁŘI Celý život hledáte a budete hledat spravedlnost a lásku. Není to jednoduché, ale určitě stojí za to pokusit se dosáhnout cíle. RYBY Sladit tělo a duši není úplně jednoduché. Pokoušíte se, ale máte pocit, že marně. Věřte, že i cesta je cíl. Filet z candáta se sýrovou krustou Z VAŠICH DOPISŮ LÁZEŇSKÝ HOTEL DR. ADLER Vážený pane řediteli, píšu Vám ještě plná dojmů z lázeňského pobytu, abych Vám poděkovala za péči, které se mi ve Vašem hotelu dostalo. Úsměvy pracovnic balneo nahradily sluníčko, kterého se nedostávalo v letošním pozdějším příchodu jara. Dále bych chtěla obzvlášť pochválit přístup Vaší fyzioterapeutky, která byla ochotná a schopná přistoupit k mojí tělesné schránce komplexně a vymyslet mi cvičení s ohledem na všechna moje zdravotní omezení. Není to samozřejmé ani obvyklé, věřte mi, mám zkušenosti z více rehabilitačních pracovišť v Praze. Jsem (podle jejích slov) jedna z mála, která je zvyklá o svůj zdravotní stav pravidelným cvičením pečovat, ale od prodělané těžké nemoci jsem doposud marně hledala někoho, kdo by mi poradil nový vhodnější cvičební režim. Moc mi pomohla. Toto byl můj třetí léčebný pobyt ve Františkových Lázních, z toho druhý ve Vašem hotelu. Hotel Dr. Adler jsem si vybrala po dobré zkušenosti s léčbou i stravováním z minulého pobytu také proto, že má nejkrásnější polohu ze všech vzhledem k parku. Když se ráno otevře okno, člověk může park nejen vidět, ale i slyšet a cítit, a je to skutečná nádhera. Vždycky jsem chválila a doporučovala pobyt ve Františkových Lázních všem svým známým a také kamarádkám ze sdružení Mammahelp a určitě to budu nadšeně dělat dál, obzvláště Váš hotel. Nápad vybudovat za budovou hotelovou zahradu byl vynikající a moc se těším, že ji někdy příště využiju. Škoda jen, že možnost PLP budu mít opět až za dva roky. Ještě jednou moc děkuji a zdravím. Vaše spokojená a vděčná klientka Ing. Drahomíra Pavlíková, Praha KDE TO JE? Busta Dr. Adlera před Kolonádou Solného a Lučního pramene Dobré maso, ať je rybí, vepřové nebo hovězí, nepotřebuje mnoho ření a příliš kuchařského snažení. Je dobré nechat vyniknout chuť masa koa moc s ním nedělat. Tak zkusme podle tohoto pravidla upéct výborné maso z candáta. Pro čtyři osoby budeme potřebovat: 600g candáta (filety), sůl, pepř, citronovou šťávu, snítku saturejky nebo jiné jemné bylinky, 50g sádla a 50g másla, 50 g parmazánu. Nejdříve si připravíme sýrovou krustu, na kterou potřebujeme jen máslo a parmazán. Máslo a nastrouhaný parmazán spojíme, jako bychom dělali drobenku na koláč (dohromady zpracujeme v misce rukou, až se nám udělají malé hrudky) a prosypeme trochou nasekaných bylinek. Osolené a opepřené filety zprudka osmahneme na sádle na straně kůže. Potom je stranou kůže poklademe do pekáčku, který jsme vytřeli sádlem. Zasypeme parmazánovou drobenkou a již jen krátce zapečeme. Dobrou chuť Vám přeje Jarmila Lednová INFORMACE Infocentrum František, denně 9 18 hod., tel ,

8 strana 8 Františkolázeňské listy č. 7, 2013 PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE ve správě Lázně Františkovy Lázně a.s. PRAMENY LÁZEŇSKÉHO STŘEDU: PAVILON FRANTIŠKOVA PRAMENE otevírací doba: denně 7-18 hod. FRANTIŠKŮV PRAMEN - pitná kúra GLAUBEROVA DVORANA otevírací doba: denně 7-18 hod. GLAUBER III - pitná kúra a balneace GLAUBER IV - pitná kúra NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN - pitná kúra a balneace Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní je k dispozici ve venkovním výtoku v pravé zadní části objektu Glauberovy dvorany. KOLONÁDA SOLNÉHO A LUČNÍHO PRAMENE otevírací doba: denně 7-18 hod. SOLNÝ PRAMEN - pitná kúra LUČNÍ PRAMEN - pitná kúra FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ PRAMENY Pitnou kúru konzultujte s lázeňským lékařem! AQUAFORUM otevírací doba: denně 9-21 hod. CÍSAŘSKÝ PRAMEN - pitná kúra a balneace NOVÝ PRAMEN - otevírací doba: denně 7-18 hod. pitná kúra a balneace PRAMEN PALLIARDI - pitná kúra a balneace PRAMEN STANISLAV - pitná kúra a balneace LUISIN PRAMEN - pitná kúra a balneace PRAMEN ADLER - balneace PRAMEN MARIAN - balneace VÝCHODNÍ SKUPINA PRAMENŮ: ŽELEZNATÝ PRAMEN - pitná kúra PRAMEN ŽOFIE - pitná kúra PRAMEN NATÁLIE - pitná kúra PRAMEN CARTELLIERI - balneace ZÁPADNÍ SKUPINA PRAMENŮ: PRAMEN GLAUBER I - pitná kúra PRAMEN GLAUBER II - pitná kúra SLUNEČNÍ PRAMEN - pitná kúra PŘÍRODNÍ ZŘÍDELNÍ PLYN PRAMEN MARIE - suchý výron oxidu uhličitého Uhličité lázně plynové MÍSTNÍ SIRNOŽELEZITÁ SLATINA zábaly, koupele v balneoprovozech VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ V BALNEOPROVOZECH SPOLEČNOSTI LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ A.S. NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN: Luisiny lázně, lázeňské hotely Imperial a Dr. Adler GLAUBER III: Luisiny lázně, lázeňský hotel Imperial PRAMENY: ADLER, MARIAN, CÍSAŘSKÝ PRAMEN: Císařské lázně PRAMENY: LUISA, CARTELLIERI, PALLIARDI: Luisiny lázně, Slatinné lázně PRAMEN STANISLAV: lázeňské hotely Savoy, Metropol, Rubeška SOLNÝ PRAMEN: Císařské lázně - inhalace FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ SIRNOŽELEZITÁ SLATINA: Slatinné lázně, Císařské lázně, Luisiny lázně lázeňské hotely Imperial, Tři lilie, Savoy, Metropol PRAMEN MARIE: (plynové injekce) lázeňské hotely Imperial, Tři lilie, Savoy, Belvedere, Pawlik, Dr. Adler INFORMACE Infocentrum František, denně 9 18 hod., tel ,

9 Františkolázeňské listy č. 7, 2013 strana 9 INFORMACE A KONTAKTY ČERVENEC 2013 INFOCENTRUM FRANTIŠEK Národní 16/19, tel , otevírací doba: denně 9:00 18:00 hod. Informace o lázních, pobytech, vycházkách, výletech, kultuře, sportu, mapy, informační materiály. DECHOVÉ KAPELY A MAŽORETKY vystoupení k 220. výročí založení Františkových Lázní každou sobotu a neděli za příznivého počasí 10:00 11:00 hod., od divadla přes Národní třídu PROHLÍDKY LÁZEŇSKÝCH DOMŮ Imperial, Pawlik, Savoy pondělí hod. česky a německy, sraz recepce Aquafora nutná rezervace v Infocentru František. Prohlídka domu Metropol pátek, 15 hod., česky, pátek hod. německy, sraz v recepci hotelu Metropol POZNEJTE HISTORII MĚSTA prohlídka města s průvodcem (s nejméně 10-ti člennou skupinou) úterý, hod., česky, čtvrtek hod. německy, sraz u Infocentra František Informace o prohlídkách a výletech v ruském jazyce Infocentrum František DIVADLO Boženy Němcové Ruská 102, tel.: , předprodej vstupenek: po - pá: 13:00-15:00 hod., pokladna otevřena hodinu před představením MĚSTSKÉ MUZEUM Dlouhá 194/4, Františkovy Lázně, tel otevírací doba: úterý neděle 10:00 17:00 hod. HRAD SEEBERG otevírací doba denně 10:00 18:00 hod. Etnografická výstava, historický nábytek aj. NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS obec Nový Drahov, otevírací doba - denně 9:00 18:30 hod. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Dlouhá 181/6, Františkovy Lázně, tel otevřeno dospělí: po a st: a hod., út, čt, pá a hod. otevřeno pro děti: po - pá hod. poplatky: dospělí 80 Kč/rok, děti 40 Kč/rok, lázeňští hosté 30 Kč FRANTOVLÁČEK okružní jízda od Infocentra František po pá: 13:00 17:00 hod. so ne: 11:00 17:00 hod. jízdné: 50 Kč INFORMACE Infocentrum František, denně 9 18 hod., tel ,

10 strana 10 Františkolázeňské listy č. 7, 2013 Františkolázeňské listy č. 7, 2013 strana 11 KULTURNÍ PROGRAM PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU - FLÉTNA, KLAVÍR 19:00 hod., hotel Pawlik ÚTERÝ, PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial KINO - ANNA KARENINA 1 20:00 hod., Císařské lázně vstupné: 20 Kč hosté *LFL a.s., 50 Kč ostatní hosté STŘEDA, PIANO BAR 19:00 hod., hotel Pawlik KOMORNÍ KONCERT PRO FAGOT A KLAVÍR1 Lukáš Kořínek - fagot, Radim Vojíř - klavír (absolventi Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění) 19:30 hod., Císařské lázně vstupné: 50 Kč hosté *LFL a.s., 250 Kč ostatní hosté ČTVRTEK, LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA - SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH 15:30 hod., Hotel Pawlik PIANO BAR 15:30 hod., hotel Belvedere ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál OD STRAUSSE PO LEHÁRA 2 19:30 hod., divadlo, vstupné: 220, 210, 200, Kč PÁTEK, MORAVSKÝ SKLÍPEK HANUŠOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA 1 večer s malou ochutnávkou vín a občerstvením 19:00 hod., párty stan za hotelem Luisa vstupné: 150 Kč hosté *LFL a.s., 250 Kč ostatní hosté (V ceně: šťopička slivovice, sklenka červeného, sklenka bílého vína a malé občerstvení.) SOBOTA, TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial - bar OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál NEDĚLE, TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie TANEČNÍ VEČER - DUO MAJA 19:30 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU FLÉTNA, KLAVÍR 19:00 hod., hotel Pawlik ÚTERÝ, PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial BRIGHTON YOUTH ORCHESTRA 2 19:30 hod., divadlo, vstupné: 200, 190, 180, Kč KINO - KRÁLOVSKÝ VÍKEND 1 20:00 hod., Císařské lázně vstupné: 20 Kč hosté *LFL a.s., 50 Kč ostatní hosté STŘEDA, PIANO BAR 19:00 hod., hotel Pawlik KOMORNÍ KONCERT ČTVERO ROČNÍCH DOB 1 MUSICA DOLCE VITA Daniela Demuthová - mezzosoprán, Zbyňka Šolcová - harfa, Žofie Vokálková flétna. Od baroka přes klasicismus, romantismus až ke skladbám impresionistů. 19:30 hod., Císařské lázně vstupné: 50 Kč hosté *LFL a.s., 250 Kč ostatní hosté ČTVRTEK, LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA - SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH 15:30 hod., Hotel Pawlik PIANO BAR 15:30 hod., hotel Belvedere ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál VEČER OPERETNÍCH ÁRIÍ 2 19:30 hod., divadlo, vstupné: 220, 210,200, Kč PÁTEK, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Imperial COUNTRY VEČER SE SKUPINOU PARŤÁCI 1 19:00 hod., párty stan za hotelem Luisa vstupné: hosté *LFL a.s. 50 Kč, ostatní hosté 250 Kč (V ceně vlastnoručně opečený špekáček.) SOBOTA, TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial - bar OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál NEDĚLE, TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie TANEČNÍ VEČER - DUO MAJA 19:30 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU JAZZOVÁ I KLASICKÁ KYTARA 19:00 hod., hotel Pawlik ÚTERÝ, PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial BŘEZOVSKÁ DESÍTKA 2 19:30 hod., divadlo, vstupné: 220, 210, 200, Kč KINO ŠŤASTNOU CESTU 1 20:00 hod., Císařské lázně vstupné: 20 Kč hosté *LFL a.s., 50 Kč ostatní hosté STŘEDA, PIANO BAR - VLADO HRINKO 19:00 hod., hotel Pawlik KOMORNÍ KONCERT BRATISLAVSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO 1 Miloš Slobodník, Jana Babuliaková, Radka Krajčová, Martin Krajčo 19:30 hod., Císařské lázně vstupné: 50 Kč hosté *LFL a.s., 250 Kč ostatní hosté ČTVRTEK, LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA - SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH 15:30 hod., Hotel Pawlik ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy NETRADIČNÍ PŘEDSTAVENÍ PANTOMIMY 1 večer plný humoru a improvizace Mim Vlado Kulíšek, pianista Radek Michalko 19:30 hod., hotel Pawlik - společenský sál Vstupné: 50 Kč, zdarma pro členy Aquaforum clubu PÁTEK, JAZZOVÝ KONCERT BIGBANDU1 Dvacetičlenný bigband mladých jazzmanů. Umělecký vedoucí - klavírista Radim Vojíř 19:00 hod., párty stan za hotelem Luisa Vstupné: 50 Kč hosté *LFL a.s., ostatní hosté 250 Kč SOBOTA, TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál NEDĚLE, TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie TANEČNÍ VEČER - DUO MAJA 19:30 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod. hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU - KYTARA, TRUBKA 19:00 hod., hotel Pawlik FILOZOFICKO HISTORICKÁ ROZPRAVA Odkud pochází zlo? Dr. Pavel Hejzlar, farář Českobratrské církve evangelické 19:00 hod., Aquaforum Club ÚTERÝ, PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial KYTICE SLAVNÝCH MELODIÍ 2 19:30 hod., divadlo, vstupné: 220, 210, 200, Kč KINO - CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ? 1 20:00 hod., Císařské lázně vstupné: 20 Kč hosté *LFL a.s., 50 Kč ostatní hosté STŘEDA, PIANO BAR 19:00 hod., hotel Pawlik KOMORNÍ FAMILY CONCERT 1 Magdaléna Pitrová - zobcová flétna, violoncello, Daniel Pitra - zobcové flétny, housle Renata Pitrová - klavír, cembalo, Petr Pitra - violoncello 19:30 hod., Císařské lázně vstupné: 50 Kč hosté *LFL a.s., 250 Kč ostatní hosté ČTVRTEK, LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA - SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH 15:30 hod., Hotel Pawlik PIANO BAR 15:30 hod., hotel Belvedere ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál STRAHOVANKA 2 19:30 hod., divadlo, vstupné: 220, 210, 200, Kč PÁTEK, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod. hotel Imperial LINHA SINGERS 1 typické vokální transkripce drobných děl velkých mistrů stol. (W.A.Mozart, F. Schubert, A. Rejcha, J.A. Benda, B. Marcello a další) uměleckého vedoucího Jiřího Linhy 19:30 hod., Císařské lázně vstupné: 100 Kč hosté *LFL a.s., 250 Kč ostatní hosté klenka sektu v ceně SOBOTA, HISTORICKÝ JARMARK NA HRADĚ SEEBERG Šerm, historické a dobové tance, pohádky Doprava - zdarma od divadla: 9:30, 12:30 a 14:30 hod. Vstupné: 120 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial - bar OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál NEDĚLE, HISTORICKÝ JARMARK NA HRADĚ SEEBERG Dětské odpoledne s pohádkou Pouličního divadla a hrami o drobné ceny Doprava zdarma od divadla: 12:30hod Vstupné: 70 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie TANEČNÍ VEČER - DUO MAJA 19:30 hod., hotel Belvedere JOHANN STRAUSS ORCHESTR 2 19:30 hod., divadlo, vstupné: 240, 230, 220, Kč PONDĚLÍ, ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU - KYTARA A TRUBKA 19:00 hod., hotel Pawlik JAZZOVÝ KONCERT TRIO WUH 1 mezinárodní trio - americký jazzový pianista a skladatel Skip Wilkins, kontrabasista František Uhlíř a bubeník Jaromír Helešic. 19:30 hod., Císařské lázně vstupné: 50 Kč hosté *LFL a.s., 250 Kč ostatní hosté ÚTERÝ, PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial KINO - BÍDNÍCI 1 20:00 hod., Císařské lázně vstupné: 20 Kč hosté *LFL a.s., 50 Kč ostatní hosté STŘEDA, PIANO BAR - VLADO HRINKO 19:00 hod., hotel Pawlik 1 Pro hosty *LFL a.s. - Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné, případně vstupné zdarma po předložení lázeňské nebo hotelové karty. Prosíme Vás o rezervaci, kapacita omezena. Rezervace a předprodej v Infocentru František. 2 Rezervace a předprodej v Infocentru František. INFORMACE A REZERVACE Infocentrum František, denně 9 18 hod., tel ,

11 strana 12 Františkolázeňské listy č. 7, 2013 GALERIE BRÖMSE ČERVENEC 2013 Poštovní ul. 10, Františkovy Lázně, tel.: , , Otevřeno: út - so a hod., vstup volný VÝSTAVNÍ SÍŇ GB: MICHAL Č. ŠEMBERA, ANETA DVOŘÁKOVÁ keramika, textil, do NOVÁ VÝSTAVA - výstavní síň GB: JANA ZAJÍČKOVÁ malba na dřevo vernisáž hod. VÝSTAVNÍ PROSTORY ŠVÝCARSKÝ DVŮR - PŘÍZEMÍ: PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ výstava k 220. výročí založení lázní VÝSTAVNÍ PROSTORY ŠVÝCARSKÝ DVŮR -1. PATRO: KUNSTVEREIN HOCHFRANKEN SELB (Umělecký spolek Selb) Obrazy, grafika, fotografie, sochy VÝSTAVNÍ PROSTORY ŠVÝCARSKÝ DVŮR - 2. PATRO: MARIAN MACKOVIČ - Přírodní léčivé zdroje - Pohled do historie - dokumenty z archivu AUGUST BRÖMSE ( ) - grafika, kresby, akvarely *** STÁLÉ VÝSTAVY: Aquaforum - spojovací chodba: FRANTIŠKOVY LÁZNĚ DŘÍVE A DNES - fotografie Dům Beseda - Národní třída: KERAMICKÝ MODEL MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ *** VÝTVARNÁ DÍLNA Vás zve k návštěvě každý týden vždy ve středu od 15 do 17 hod.!!!!! PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI!!!!! Bližší informace u pultu galerie nebo telefon: * * * Čítárna Galerie Brömse knihy volně k zapůjčení INFORMACE Infocentrum František, denně 9 18 hod., tel ,

12

13 strana 14 Františkolázeňské listy č. 7, 2013 AQUAFORUM CLUB ČERVENEC 2013 Aquaforum, 1. poschodí, ul. 5. května 19, Františkovy Lázně Otevírací doba: pondělí pátek: 9:00 17:00 hod., sobota: 9:00 12:00 hod., neděle: 14:00 17:00 hod. ČLENSKÁ KLUBOVNA - denně: 9:00 21:00 hod. INFORMACE A REZERVACE: Aquaforum Club, tel , PONDĚLÍ, , , , , ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU 1 14:00-15:30 hod., členská klubovna Aquaforum Clubu vstupné: zlatí a prémioví členové zdarma, 25 Kč standardní člen ÚTERÝ, , , , , NORDIC WALKING PROCHÁZKA S INSTRUKTOREM 15:00 hod., sraz v Aquaforum Clubu, přihlášky do středy 17:00 hod. cena: 60 Kč členové Aquaforum, ostatní 80 Kč SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUAFORUM CLUBU 19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum Clubu Pouze pro pozvané členy Aquaforum Clubu dle termínu jejich pobytu STŘEDA, CO VYPRÁVĚJÍ SOCHY NETRADIČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA 2 15:00 hod., sraz u sochy Františka STŘEDA, , , , BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY 19:00 hod., členská klubovna Aquaforum Clubu vstupné: členové Aquaforum Clubu zdarma, 50 Kč ostatní hosté ČTVRTEK, , , , NORDIC WALKING PROCHÁZKA S INSTRUKTOREM 15:00 hod., sraz v Aquaforum Clubu, přihlášky do středy 17:00 hod. cena: 60 Kč členové Aquaforum, ostatní 80 Kč PREZENTACE POBYTU DOMA VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH Beseda se zástupcem Aquaforum Clubu o možnostech pobytu 15:00 hod., Lázeňský hotel Dr. Adler PÁTEK, , , , ODPOLEDNE S PALAČINKOU 1 14:00-15:30 hod., členská klubovna Aquaforum Clubu vstupné: zlatí a prémioví členové zdarma, 25 Kč standardní člen STŘEDA, , , SPORTOVNÍ VEČER S HROU KROKET A HODEM NA CÍL 1 18:45 hod., sraz v Aquaforum Clubu V případě nepříznivého počasí společenské hry v Aquaforum Clubu. PÁTEK, LETNÍ PIKNIK PRO ČLENY AQUAFORUM CLUBU 14:30 hod., sraz v Aquaforum Clubu, Rezervace do čtvrtka do 16:00 hod. v Aquaforum Clubu nebo na tel.: 6570 bezplatně z Vašeho pokoje NEDĚLE, NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA 19:30 hod., sraz u fontány Sadová kavárna PONDĚLÍ, FILOZOFICKO HISTORICKÁ ROZPRAVA Odkud pochází zlo? Perspektiva starých Semitů Dr. Pavel Hejzlar, farář Českobratrské církve evangelické 19:00 hod., Aquaforum Club 1 Určeno pouze pro členy Aquaforum Clubu. Rezervace a poukázka k vyzvednutí v kanceláři Aquaforum Clubu, kapacita omezena. 2 Rezervace a předprodej v Infocentru František. INFORMACE A REZERVACE, Aquaforum Club, tel ,

14 Františkolázeňské listy č. 7, 2013 strana 15 AUTOBUSOVÉ VÝLETY ČERVENEC 2013 PONDĚLÍ, VÝLET NA FESTIVALOVÝ KONCERT, KOSTEL SV. KLÁRY, CHEB 2 Festival Mitte Europa. Písňový recitál operní pěvkyně, členky Wiener Staatsoper - Ildikó Raimondi. Program koncertu je věnován skladbám Jana Václava Tomáška ( ) na texty Johanna Wolfganga von Goethe, které Tomášek v srpnu 1822 při legendárním setkání v Chebu osobně slavnému básníkovi předvedl. 18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní Cena: 470,- Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 440,- Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 500,- Kč ostatní hosté STŘEDA, MARIA LORETO + DOUBRAVA 14:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 330 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 300 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 350 Kč ostatní hosté (v ceně je vstupné do skanzenu, káva + koláč v restauraci Doubrava) ČTVRTEK, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VEČERNÍ FONTÁNA 20:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 300 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 270 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 330 Kč ostatní hosté PÁTEK, SEEBERG KOMORNÍ HŮRKA - CHEB 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 300 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 270 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 330 Kč ostatní hosté (v ceně je vstupné na hrad Seeberg) SOBOTA, BEČOV NAD TEPLOU RELIKVIÁŘ SV. MAURA 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 430 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 410 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 450 Kč ostatní hosté (v ceně je vstupné do zámku, prohlídka relikviáře Sv.Maura) NEDĚLE, BAMBERG 08:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 580 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 550 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 600 Kč ostatní hosté STŘEDA, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PO STOPÁCH KRAKONOŠE 14:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 400 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 370 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 430 Kč ostatní hosté (v ceně je vstupné do Boheminium parku) PÁTEK, KARLOVY VARY 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 320 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 300 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 350 Kč ostatní hosté SOBOTA, BAYREUTH ZA KULTUROU I ZA NÁKUPY 10:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 420 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 400 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 450 Kč ostatní hosté, nově možnost nákupu a návštěva eremitáže NEDĚLE, REGENSBURG 08:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 580 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 550 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 600 Kč ostatní hosté STŘEDA, MARIA LORETA + STATEK DOUBRAVA 14:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 330 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 300 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 350 Kč ostatní hosté (v ceně je vstupné do skanzenu, káva + koláč v restauraci Doubrava) ČTVRTEK, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VEČERNÍ FONTÁNA 20:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 300 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 270 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 330 Kč ostatní hosté PÁTEK, KLÁŠTER TEPLÁ NOVÝ!!! 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 430 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 400 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 450 Kč ostatní hosté SOBOTA, BAYREUTH ZA KULTUROU I ZA NÁKUPY 10:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 420 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 400 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 450 Kč ostatní hosté, nově možnost nákupu a návštěva eremitáže NEDĚLE, BAMBERG 08:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 580 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 550 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 600 Kč ostatní hosté STŘEDA, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PO STOPÁCH KRAKONOŠE 14:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 400 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 370 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 430 Kč ostatní hosté (v ceně je vstupné do Boheminium parku) PÁTEK, KARLOVY VARY 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 320 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 300 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 350 Kč ostatní hosté SOBOTA, HRAD LOKET 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 420 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 400 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 450 Kč ostatní hosté (v ceně je vstupné na hrad) SOBOTA, VÝLET NA KONCERT, DIVADLO KÖNIG ALBERT THEATER BAD ELSTER 2 Dorit Gäbler: Pocta Marlen Dietrich 18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní Cena: 600,- Kč, 550,- Kč pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s., 500,- Kč pro zlaté a prémiové členy Aquaforum Clubu NEDĚLE, REGENSBURG 08:00 hod., odjezd od Luisiných lázní cena: 580 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s., 550 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu, 600 Kč ostatní hosté STŘEDA, VÝLET NA FESTIVALOVÝ KONCERT, KOSTEL SV. MIKULÁŠE, CHEB 2 Chebské varhanní léto Varhanní recitál -Marek Vrábel (Slovensko) Výlet na koncert spojený s malou noční prohlídkou historického náměstí 18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní Cena: 300,- Kč, 250,- Kč pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s., 200,- Kč pro zlaté a prémiové členy Aquaforum Clubu INFORMACE A REZERVACE Infocentrum František, denně 9 18 hod., tel ,

15 strana 16 Františkolázeňské listy č. 7, 2013 SPORT VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH AQUAFORUM Svět vody a relaxace ul. 5. května 19 (u hotelu Pawlik) cena: 130 Kč/2 hod. Neomezený nebo zvýhodněný vstup mají hosté LFL a.s.* pondělí neděle: hod. FITFORUM ul. 5. května patro cena: od 75 Kč/hod. Hosté LFL a.s.* mají volný vstup do posilovny. pondělí neděle: hod. BIKE STATION PAWLIK půjčovna kol a koloběžek lázeňský hotel Pawlik, ul. 5. května 19 cena: hosté LFL a.s.*: 300 Kč celý den, 200 Kč/6 hod. Členové Aquaforum Clubu: 240 Kč celý den, 160 Kč/6 hod. Dětské kolo/koloběžka pro dítě hosta LFL a.s.*: 150 Kč celý den, 100 Kč/6 hod. pro dítě člena Aquaforum Clubu: 120 Kč celý den, 80 Kč/6 hod. Rezervace recepce hotelu Pawlik Při zapůjčení je na hotelový účet načtena vratná záloha (kolo 1000 Kč, dětské kolo / koloběžka 500 Kč). Uvedená cena zahrnuje zapůjčení kola, cyklistické přilby a reflexní vesty. pondělí neděle: hod. SEVERSKÁ CHŮZE NORDIC WAKING Hosté LFL a.s.* - možnost vypůjčit si hole (vratná záloha 200 Kč) v hotelu nebo v Infocentru František (tam možno hole i zakoupit) hole Nordic Walking ceník půjčovného/den: host LFL a.s.* 60 Kč, člen Aquaforum Clubu 48 Kč společné procházky s instruktorem: cena za procházku včetně holí: 80 Kč, 60 Kč člen Aquaforum Clubu Přihlášky v Aquaforum Clubu vždy do pondělí a středy, do 17 hod. Procházky: úterý pro náročné od 15:00 do 16:30 hod. čtvrtek pro začátečníky od 15:00 do 16:30 hod. od kavárny Aquaforum Clubu MINIATURGOLF areál lázeňského hotelu Imperial cena za okruh: 60 Kč, členové Aquaforum Clubu 30 Kč, hosté hotelu Imperial zdarma pondělí pátek: hod., sobota neděle hod. PETANQUE areál lázeňského hotelu Imperial cena: 30 Kč/hod., členové Aquaforum Clubu 15 Kč/hod., hosté hotelu Imperial zdarma pondělí pátek: 13:00 18:00 hod. sobota neděle: 10:00 18:00 hod. RUSKÉ KUŽELKY areál lázeňského hotelu Imperial cena: 30 Kč/hod., členové Aquaforum Clubu 15 Kč/hod., hosté hotelu Imperial zdarma pondělí pátek: 13:00 18:00 hod., sobota neděle: 10:00 18:00 hod. KROKET hra k zapůjčení v recepci lázeňského hotelu Belvedere cena: 60 Kč/90 min., členové Aquaforum Clubu 30 Kč/90 min. JÓGA lázeňský hotel Royal cena: 50 Kč - cvičení vždy pondělí, středa a pátek: gynekologická jóga: 7:00 8:30 hod. onkologická jóga: 9:00 10:30 hod. pohybová jóga: 10:30 12:00 hod. Rezervace: sesterny lázeňských hotelů LFL a.s.* nebo Spa recepce LFL a.s.* BALL BALANCE lázeňský hotel Royal cena: 50 Kč Rezervace: sesterny lázeňských hotelů LFL a.s.* nebo Spa recepce LFL a.s.* úterý a čtvrtek: 13:00 14:00 hod. AQUA AEROBIC Luisiny lázně cena 50 Kč, rezervace: sesterny lázeňských hotelů LFL a.s.* nebo Spa recepce LFL a.s.* úterý a čtvrtek: 15:00 16:00 hod. TANEC NIA tělocvična lázeňského hotelu Pawlik cena: 150 Kč/90 min. Rezervace: recepce hotelu Pawlik středa 18:30 20:00 hod. TENIS Tenisový klub Františkovy Lázně 2012 hosté LFL a.s.* 20% sleva na pronájem kurtu. Možnost zapůjčení kompletního sportovního náčiní. Rezervace: recepce tenisového klubu po ne: 8:30 19:00 hod. GOLF Golf Resort Františkovy Lázně hosté LFL a.s.* sleva 20% Rezervace: telefonicky , STOLNÍ TENIS lázeňský hotel Dr. Adler, pouze pro hosty hotelu (zdarma) rezervace: recepce hotelu pondělí neděle: 14:00 20:00 hod. STOLNÍ TENIS lázeňský hotel Pawlik, pouze pro hosty hotelu (zdarma) rezervace není nutná, pálky a míčky zdarma k zapůjčení v recepci hotelu pondělí a středa: 14:30 18:00 hod. úterý, čtvrtek a pátek: 14:30 19:30 hod. sobota a neděle: 8:00 19:30 hod. INFORMACE A REZERVACE Infocentrum František, denně 9 18 hod., tel ,

16

17

18

19

20

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIV. Únor 2016 Zdarm a 2 Foto: V. Izák Úvodník Lázeňské hotely Savoy a Goethe - pan MUDr. Jiří Ulrych Slatina a slatiniště

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIV. Duben 2016 Zdarm a 4 Úvodník PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY MILOŠ ZEMAN VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH Lymfocentrum Royal - rozhovor

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIV. Leden 2016 Zdarm a Hezký a klidný rok 2016 prožitý ve zdraví Vám přeje akciová společnost Lázně Františkovy Lázně

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2015 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2015 PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE Cena v Kč za osobu / noc zahrnuje ubytování a plnou

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

R ocník XXI. Kveten 2013 Zdarm a

R ocník XXI. Kveten 2013 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. 5 Pohybem ke zlepšení zdraví a nálady Františkolázeňské noviny evangelický kostel Život v rezervaci SOOS, 5. část korýši Pozvání

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Rehabilitační pobyty v r. 2012

Rehabilitační pobyty v r. 2012 Všem základním organizacím ČMOSA Vážení přátelé, Rehabilitační pobyty v r. 2012 253001/13 Zabilanská/222713722 8.11.2011 vzhledem k velmi kladným ohlasům na rehabilitační pobyty našich členů v letošním

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXI. Srpen 2013 Zdarm a 8 Foto: M.R. Úvodník Františkovy Lázně v celostátním vysílání Léto voda Aquaforum Nový vzdělávací

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXI. Cerven 2013 Zdarm a 6 Zahájení 220. lázeňské sezóny ve Františkových Lázních ve fotografiích Zahájení 220. lázeňské

Více

R ocník XXI. Únor 2013 Zdarm a

R ocník XXI. Únor 2013 Zdarm a Františkolázeňské listy 2 Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XXI. Únor 2013 Zdarm a Přírodní léčivé zdroje Františkových Lázní Přírodní léčivé zdroje slatina, plyn, prameny Využití

Více

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota)

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota) REKONDICE 2015 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků Jáchymov (neděle sobota) Týdenní rekondiční pobyty Termín: 15. 21. února, 22. 28. února, 1. 7. března 2015 Ubytování: 2lůžkové pokoje

Více

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Slavní hosté Mariánských Lázní a jejich přínos pro rozvoj města

Slavní hosté Mariánských Lázní a jejich přínos pro rozvoj města VÝZNAMNÉ A POPULÁRNÍ OSOBNOSTI SVÉ DOBY jiné vnímání za života a po smrti proměnné v čase PŘÍMÝ VLIV NEPŘÍMÝ VLIV finanční podpora výstavby objektů inspirace myšlenkami, nové pohledy publicita spojená

Více

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY REKONDICE 2014 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. Jáchymov (neděle sobota) TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Termín: 16. 22. února, 23. 1. března, 2. 8. března 2014 Ubytování: 2 lůžkové

Více

R ocník XX. Leden 2012 Zdarm a

R ocník XX. Leden 2012 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XX. Leden 2012 Zdarm a 1 Rok 2011 v a. s. Lázně Františkovy Lázně Tour de Café Františkolázeňské noviny 1830 Přírodovědec

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ Žádáme Vás o hromadné zaplacení všech přidělených poukazů buď převodním příkazem nebo složenkou na účet u České spořitelny a.s. Praha 3, č.ú. 2000260389/0800, konst.symbol

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXI. Ríjen 2013 Zdarm a 10 Rozhovor pan MUDr. Radim Uzel Rozhovor pan Viktor Slezák M.A. Jedeme do lázní Františkolázeňské

Více

NABÍDKA POBYTŮ 2015. Hotely kategorie *** Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt.

NABÍDKA POBYTŮ 2015. Hotely kategorie *** Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt. NABÍDKA POBYTŮ 2015 Hotely kategorie *** 02. 01. 31. 03. 2015 01. 11. - 19. 12. 2015 01. 04. 31. 10. 2015 Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt. Víkend pro ženu a muže (Pá - Ne) Stravování : plná

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXI. Zárí 2013 Zdarm a 9 Foto: Michal Hurych Vícebojař Tomáš Dvořák v lázních Všichni máme srdce a cévy... MUDr. Robert

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIII. Duben 2015 Zdarm a 4 Úvodník Marketink paní Ing. Vildová 70. výročí osvobození od fašismu Františkolázeňské noviny

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIII. Leden 2015 Zdarm a 1 Hezký a úspěšný rok 2015 prožitý ve zdraví Vám přeje akciová společnost Lázně Františkovy Lázně

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM Navštivte nejzajímavější a běžně uzavřené památky města Vrchlabí. Vystupte na věž kostela sv. Vavřince, prohlédněte si interiér klášterního kostela, zámku a Morzinské

Více

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky.

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky. Letní aktivity na Miladě Kdy a kde? termín: 8. - 12. července příchod: 8-9 h, Milady Horákové 1; od 9 h denní program návrat: 15-16 h, Milady Horákové 1 O co jde? Letní aktivity na Miladě jsou pokračováním

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 6. týden

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU

PROPOZICE LETNÍHO KEMPU PROPOZICE LETNÍHO KEMPU AKADEMIE KARATE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 18. - 25.7. 2015 Horní Bečva, Hotel Kahan 1 Na základě vaší přihlášky Vám zasíláme doplňující informace o kempu Datum: 18.7. 2015 sobota - 25.7.2015

Více

R ocník XX. Zárí 2012 Zdarm a

R ocník XX. Zárí 2012 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XX. Zárí 2012 Zdarm a 9 Call centrum Využití přírodních léčivých zdrojů v balneoprovozech Kostel Povýšení Sv. Kříže Přírodní

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze 21. října 2013 NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Od úterý 22. října se mají návštěvnice obchodního centra Arkády Pankrác příležitost dozvědět, jak si

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápisné: 500,- Kč/rok.

Zápisné: 500,- Kč/rok. Umění 1 Pohybová skupina Mažoretky Sova a Barbíny Pochody, taneční formace a sestavy na dechovou hudbu, jazz a jiné žánry, pro dívky od třetí třídy do osmnácti let. Nábor dívek bude probíhat celé září

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Studánka 2016. POBYTOVÉ - Balíčky WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA

Studánka 2016. POBYTOVÉ - Balíčky WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYTOVÉ - Balíčky Studánka 2016 WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYT PRO SENIORY 55 + POHÁDKOVÁ DOVOLENÁ Hotel STUDÁNKA **** Letovisko

Více

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx úvod Vážení, jsem velmi mile potěšen, že Vás mohu přivítat na fotografickém workshopu pořádaným naší společností

Více

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu.

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. HORIZONT - ročník 16 číslo 7 (248) - 25. 10. 2012 Speciální vydání Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Horizont 248 - strana 2 Další

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Hodně zdraví, klidný a spokojený rok 2013 Vám přeje. Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XXI. Leden 2013 Zdarm a

Hodně zdraví, klidný a spokojený rok 2013 Vám přeje. Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XXI. Leden 2013 Zdarm a Františkolázeňské listy 1 Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XXI. Leden 2013 Zdarm a Rok 2012 očima generálního ředitele a. s. Lázně Františkovy Lázně pan Ing. Josef Ciglanský Aquaforum

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

TERMÍNY RITUÁLNÍCH OČISTNÝCH VÍKENDŮ PŘI NOVOLUNÍ

TERMÍNY RITUÁLNÍCH OČISTNÝCH VÍKENDŮ PŘI NOVOLUNÍ RITUÁLNÍ OČISTNÝ VÍKEND PŘI NOVOLUNÍ V RYBĚ Snové dny plné odpočinku, očisty, láskyplného zacházení s tělem i duší 27. 29. března 2009 na bývalém aristokratickém venkovském sídle, pouhou hodinku od Prahy,

Více

Mladá vína 7. 11. 2009 v kavárně a Anglickém klubu penzionu Jaroňkova pekárna na Štramberském náměstí

Mladá vína 7. 11. 2009 v kavárně a Anglickém klubu penzionu Jaroňkova pekárna na Štramberském náměstí Více informací k akcím podává Infocentrum Relax v podhůří Beskyd Náměstí 40, Štramberk Tel./fax 556 801 935 infocentrum@relaxvpodhuri.cz nebo sl. Simona Grznárová, produkční (tel. 602 206 936) Relax v

Více

R ocník XX. Ríjen 2012 Zdarm a

R ocník XX. Ríjen 2012 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XX. Ríjen 2012 Zdarm a 10 Františkův pramen Využití přírodních léčivých zdrojů v balneoprovozech Přírodní léčivé zdroje

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál)

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) Pondělí 7.9.2015 Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) 17,00 19,00 Josef Formánek - spisovatel, zakladatel geografického magazínu Koktejl Zveme Vás na autorské

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze LA BODEGUITA DEL MEDIO La Bodeguita del Medio je kubánský music bar restaurant v centru Prahy, u Staroměstského náměstí, s živelnou atmosférou

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Lázeňské služby Téma Ročník Autor Lázeňské služby čtvrtý

Více