Co láká turisty do Třeboně?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co láká turisty do Třeboně?"

Transkript

1 T Ř E B O Ň S K Ý 8 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co láká turisty do Třeboně?

2 redakce čtenáři město Radnice prodána Kasárna Nový Dvůr Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? Zprávy z radnice Základní škola Sokolská bude mít bezbariérový přístup, úpravy provede společnost Stavcent a. s. Více na této straně Zastupitelé města 17 hlasy odsouhlasili prodej radnice. Co zde nová majitelka plánuje, se dočtete na straně 4 V rozhovoru se starostou se dozvíte podrobnosti o stěhování městského úřadu. Přečtete si na stránce 5 Napodruhé se městu podařilo prodat část areálu Nového Dvora. Nový majitel zaplatil za oba objekty přes 9 mil. korun. Více na straně 5 Porazí za rok Canaba Agrico? Nečekaně silný a krásný zážitek přinesl 1. ročník závodů dračích lodí v Třeboni. Celkem se do amatérského závodu přihlásilo 27 posádek, přičemž každá loď měla 20 členů. Aktivně a přímo se této akce účastnilo na 500 Třeboňáků, nepočítaje stovky přihlížejících! Třeboňské firmy poměřovaly své síly s partami nadšenců, kteří se scházejí třeba jenom v pátek na pivě. Mám dojem, že akce takového rozsahu a především pro místní lidi, nemá v Třeboni obdoby, což potvrdil i společenský večer na nádvoří pivovaru. Ve stejný den se v Třeboni konaly i historické Krčínovy slavnosti, které v těsném sousedství této spontánní a emocionálně silné akce působily efektně snad jen na turisty Příjemný srpen přeje foto: Jiří Jírů Petra Pfeiferová foto: Jan Zabranský Restaurátorská dvojice Krnínský Tlášek, která v Třeboni provedla zdařilou renovaci kašny, se s úspěchem zhostila i opravy plotu na západní straně Masarykova náměstí. Jaká je vaše oblíbená výloha? Neutěšeným místem je v Třeboni průchod v areálu obchodního centra Hliník. Někteří procházející si tento neuhlídatelný prostor zaměňují s veřejnými záchodky Na naši výzvu o třeboňských výlohách mohou čtenáři stále reagovat. Do uzávěrky TS nepřišla takřka žádná reakce, o svých oblíbených výlohách píší členové redakční rady Květinový ateliér Augustin Výlohy jsou prvním lákadlem ke vstupu zákazníka do obchodu zejména tehdy, pokud není v obchodě prodáváno zboží nezbytné, jako jsou potraviny, zelenina, maso, tabák apod. V obchůdku Květinového ateliéru Augustin v Březanově ulici mají výlohu pokaždé vkusně naaranžovanou, zboží a doplňky jsou sladěné a výloha má buď vztah k ročnímu období nebo k nějakému zvláštímu dni, například k Valentýnu. Druhá strana je věnovaná svatebním aranžím a připomíná budoucím nevěstám, na co by neměly zapomenout. Kolemjdoucí se často zastavují a věřím, že je i pro ně pohled do těchto výloh pohlazením po duši. Antikvariát p. Melcera Z různých třeboňských výkladů mne spolehlivě potěší jeden. Je to výloha s obsahem materiální nabídky, leč velmi povyšující naše duchovní obzory. Při absenci kamenné prodejny knih v centru města nabízí Antikvariát p. Melcera ke koupi knihy sice již přečtené, desky přehrané, ale o to zajímavější, navíc je nabídka obohacena širokým výběrem grafických listů velkého okruhu autorů Vám, kteří jste dosud neokusili, doporučuji zajít a přesvědčit se, že výloha vskutku není klamavá Jaroslav Císař Oční optika Od té doby, co nosím brýle, se ráda zastavím před Oční optikou pana Bartušky. Vkusně aranžovaná výloha mě nejednou přilákala k nakouknutí dovnitř obchodu i ke koupi brýlí či kontaktních čoček. Petra Pfeiferová Poděkování Jihočeská pobočka Boxerklubu ČR děkuje panu Františkovi Šedivému, firma AGRICO s.r.o., za významné sponzorování výstavy boxerů, která se konala v Žirovnici. Náš dík rovněž patří Lázním Berta. Za výbor Boxerklubu: Jitka Šefčíková, Kamila Mokrášová Zprávy z radnice Z jednání rady města Město přispěje zdravotně postiženému chlapci na letní tábor Třeboňští radní schválili poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení OKNA ve výši Kč. Tato částka bude použita na letní tábor pro děti a dospělé se zdravotním handicapem. Tábor proběhne ve dnech až v bezbariérovém penzionu Modrá kotva v Mrákotíně a zúčastní se ho i jeden chlapec z Třeboně. Letošní tábor má název Cesta do Egypta. Užívat si jí bude celkem 24 dětí a 7 dospělých s různým handicapem. Jsem rád, že můžeme přispět alespoň takovouto částkou a umožnit tak chlapci zúčastnit se tábora a zažít krásné chvíle, říká starosta Jan Váňa. Město chce pronajmout další byty Radní města schválili záměr pronájmu bytu v Třeboni na náměstí. Jedná se o byt o velikosti 3+1. Bytová komise projednala tento záměr a doporučila pronájem bytu formou obálkové metody za minimální cenu nájemného 85 Kč za m 2. Dále radní schválili pronájem bytu o velikosti 1+1 také na Masarykově náměstí. Na tento byt byl vyhlášen záměr pronájmu obálkovou metodou a na městský úřad byly doručeny celkem tři nabídky. Po zhodnocení nabídek komise doporučila pronajmout byt za nejvyšší nabídnutou cenu, tedy 93 Kč za m 2. Účetní audit na projekt opravy kasáren Vzhledem k tomu, že projekt Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren pro potřeby veřejné správy je spolufinancován z ROP NUTS II Jihozápad, je město povinno provést účetní audit této akce. Celkem byly oslaveny tři firmy, aby podaly svou nabídku, ozvali se dva zájemci. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka s nejnižší cenou. Radní města schválili uzavření smlouvy o provedení auditu s firmou BDO Prima CB s. r. o. Tento audit je zákonem stanovená povinnost, je nutné jej odevzdat nejpozději se závěrečnou monitorovací zprávou, říká starosta Jan Váňa. Kapacita třeboňských školek bude dostačující Radní schválili přijetí dotace v rámci grantového programu Jihočeského kraje na rozšíření stávajících kapacit mateřských školek, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov. Třeboňské maminky se nemusí bát, že jejich dítě nebude přijato do školky. Dotace činí celkem Kč a bude použita na rekonstrukci a modernizaci 2. třídy Mateřské školy Vodárenská. Ve školce tak vznikne jedna nová třída. Bezbariérový přístup do Základní školy Sokolská v Třeboni Nabídku na vybudování bezbariérového vstupu s výtahem a WC předložily tři firmy, nejvýhodnější nabídku předložila společnost Stavcent a. s. Jindřichův Hradec. Akce je součástí záměru na zřízení bezbariérových tras a vstupů do veřejných budov v Třeboni Bezbariérová Třeboň. Tento plán byl vypracován v roce 2006 s harmonogramem plnění v letech Na realizaci uvedené akce bylo požádáno o dotační příspěvek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 50 % nákladů. Předpokládáme, že celkové náklady akce budou zhruba Kč, sdělil starosta Jan Váňa. Z jednání zastupitelstva Třeboňské slavnosti Jakuba Krčína I v letošním roce pořádá Informační a kulturní středisko Třeboň v rámci letních programů mnoho kulturních akcí. K těm již známějším patří i městské slavnosti Jakuba Krčína. Vzhledem k tomu, že se město rozhodlo vrátit těmto městským slavnostem dobový ráz, rozhodli jsme se na jejich financování podílet spolu s IKS, říká starosta Jan Váňa. Na svém zasedání zastupitelé města schválili poskytnutí příspěvku ve výši Kč. Pozemky pod cyklostezkou Třeboň Břilice již patří městu V loňském roce město Třeboň vystavělo stezku pro pěší a cyklisty Třeboň Břilice. Část této cyklostezky se nacházela na pozemku Jihočeského kraje. Vzhledem k této skutečnosti město Třeboň požádalo Jihočeský kraj o darování částí tohoto pozemku. Koncem dubna letošního roku město obdrželo souhlas od Jihočeského kraje s darováním. Zastupitelé včera schválili přijetí daru a znění darovací smlouvy. Jedná se o části pozemku o celkové výměře 582 m 2. Jeseteři v Třeboni nebudou Zastupitelé vzali na vědomí informaci o odstoupení od smlouvy se společností EXCELSIOR BOHEMIA, a. s. V prosinci roku 2007 zastupitelstvo schválilo prodej několika pozemků pro stavbu jeseteří farmy. Bohužel firma sdělila, že musí odstoupit od smlouvy z toho důvodu, že nezískala povolení k dlouhodobému odběru podzemní vody v rozmezí určeném bankou, která měla poskytnout úvěr na stavbu. Požadovaná délka odběru byla dle vyjádření firmy na dobu nejméně 10 let. Město Třeboň podpoří zaplavenou obec Zastupitelé schválili poskytnutí finanční pomoci ve výši Kč obci Jeseník nad Odrou. Tuto obec postihly povodně a peníze budou sloužit na likvidaci škod. Při povodních v roce 2002 pomohla Třeboni obec Odry, kam spádově patří i Jeseník nad Odrou. Na peněžité formě jsme se dohodli s představiteli obce Jeseník nad Odrou a já věřím, že tato finanční částka pomůže alespoň k částečné nápravě škod, které v obci voda nadělala, říká starosta města PaedDr. Jan Váňa. Radní schválili závěrečný účet města za rok 2008 Zastupitelé schválili závěrečný účet města včetně zprávy o výsledku přezkoumání celoročního hospodaření města za rok Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Jihočeský kraj, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. Dva dílčí přezkumy byly provedeny v říjnu a v prosinci roku 2008 a další přezkum proběhl v únoru letošního roku, řekl starosta města PaedDr. Jan Váňa. Libuše Kotilová 2 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 8/2009 l 3

3 město Z jednání rady města Zastupitelé právě hlasují o prodeji radnice. Vyúčtování příspěvku DSO Vodovod Hamr Třeboňští radní schválili ve středu 8. července 2009 vyúčtování příspěvku DSO Vodovod Hamr za rok Dobrovolný svazek obcí předložil vyúčtování poskytnutého příspěvku za rok Nevyčerpaná částka, tedy cca Kč, bude vrácena městu na příjmový účet. Odbor rozvoje a investic předložil radě rozpočtové opatření a navrhl o tuto částku navýšit položku Příspěvek DSO Hamr na nutné opravy pro ulice. Město dostane další příspěvky od Jihočeského kraje Radní města schválili přijetí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Příspěvek ve výši cca Kč bude poskytnut na restaurování plotu do Lipovky, z dalšího příspěvku bude opravena fasáda a střecha radniční věže ve výši Kč a posledním rekonstruovaným objektem z tohoto grantu je příspěvek ve výši Kč, který bude poskytnut na obnovu sgrafitové výzdoby na fasádě Svinenské brány. V Třeboni se běželo o sluneční pohár Firma ENVI s. r. o. uspořádala devátý ročník závodu pro děti i dospělé pod názvem: Běh o sluneční pohár. Tato společnost požádala město o příspěvek ve výši Kč, částka byla použita na medaile a poháry pro vítěze. Radní příspěvek v plné výši schválili. Každý závodník obdržel sluneční kartu, která byla v závěru akce slosována o ceny. Vzhledem k tomu, že se sluneční běh konal již po deváté, je vidět, že o něj mají účastníci zájem a já doufám, že se v příštím roce opět uskuteční, říká starosta Jan Váňa. Čistírna odpadních vod Město Třeboň jako zadavatel veřejné zakázky na čistírnu odpadních vod v Třeboni vybralo ve zjednodušeném podlimitním řízení firmu VRV a. s. Tato firma bude provádět technický dozor investora. Jediným hodnotícím kritériem v této soutěži byla cena a svou nabídku podalo pět firem. Vybraná firma provede dozor stavby za zhruba Kč. Základní umělecká škola V září letošního roku oslaví základní umělecká škola 60 let od svého založení. Při této příležitosti bude škola vydávat almanach, který ve stručnosti přiblíží dlouholetou historii a současnost školy. Radní města schválili příspěvek ve výši Kč na vydání tohoto almanachu. Základní umělecká škola má v Třeboni již dlouholetou tradici a myslím si, že škola dobře reprezentuje celé město, říká starosta Jan Váňa. Z jednání zastupitelstva Třeboňáci budou mít v kostele nové kanovnické lavice Zastupitelé vzali na vědomí přiznání dotace na restaurování kanovnických lavic v kostele sv. Jiljí. Dotace bude poskytnuta z Programu regenerace ve výši Kč. Do zrestaurovaných kanovnických lavic budou moci farníci usednout již v tomto roce. Dotace musí být vyúčtována ještě letos ministerstvu kultury. Město přispěje Oblastní charitě Zastupitelé projednali a schválili příspěvek pro Oblastní charitu v Třeboni. Ze seznamu, který charita předložila, bylo vybráno 22 klientů. Na tyto klienty město nedává příspěvek jinému poskytovateli pečovatelské služby. Příspěvek na jednoho uživatele a rok je stanoven na částku Kč, celková částka tedy činí Kč. Příjemce se zaváže, že po skončení roku provede vyúčtování příspěvku. Místo radnice bude stát luxusní hotel Zastupitelé po dlouhém jednání schválili prodej administrativní budovy čp. 20/I a obytného domu čp. 19/I v Třeboni. Tyto budovy má dosud ve svém majetku město Třeboň. Vzhledem k tomu, že se v nejbližších měsících bude městský úřad stěhovat do nově zrekonstruovaného areálu bývalých kasáren, byly tyto budovy na prodej. Snahou bylo, aby se obě budovy prodaly jednomu zájemci. Tak se také stalo Nová majitelka radnice Marie Konětopská a nová majitelka má v plánu po rozsáhlé rekonstrukci z budov vytvořit ubytovací a restaurační zařízení vyšší kvalitativní kategorie. Na obě budovy současně byly podány tři nabídky, z nichž nejvyšší nabídková cena byla Kč. Jsem rád, že budovy nebudou chátrat a budou hned po odchodu městského úřadu přestavěny a dále využívány, říká starosta PaedDr. Jan Váňa. Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň Jiráskova Zastupitelé projednali stavbu stezky pro pěší a cyklisty v Jiráskově ulici. V prostoru mimoúrovňové křižovatky bude zabrána část pozemku, který je ve vlastnictví státu. Zábor silničního pozemku je nutný k tomu, aby stezka dosahovala požadovaných šířkových parametrů. Jedná se o úsek od přemostění silnice po křižovatku s ulicí Klofáčovou. Celková plocha záboru je cca 140 m 2. Po dokončení stavby bude městem zajištěn geometrický plán pro oddělení pozemku, na jehož základě bude uzavřena kupní smlouva s Ředitelstvím silnic a dálnic za cenu v místě a čase obvyklou. Po dobu stavby bude na tuto část sepsána smlouva o užívání pozemku. Zadání Územního plánu Třeboň Zastupitelé projednali a schválili Zadání Územního plánu města Třeboň. K tomuto budu jednání proběhla rozsáhlá diskuse, do které se zapojili i občané, kteří byli přítomni na jednání. Po bouřlivém jednání nakonec zastupitelé Zadání Územního plánu schválili. Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem zpracovali návrh Zadání Územního plánu. Toto zadání bylo zasláno dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Dále byl návrh zveřejněn a vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů na úřední desce města. Požadavky dotčených orgánů, krajského úřadu, podněty sousedních obcí a připomínky všech, kdo v zákonné lhůtě učinili podání ve věci na MěÚ, tvoří s komentářem a doporučením součást Zadání územního plánu. Jedná se o dlouhodobý závazný dokument a jeho zpracování bude trvat zhruba dva roky, říká starosta města PaedDr. Jan Váňa. Jitka Klečková, Organizační pracovník kanceláře starosty Co nás zajímá? Zeptali jsme se starosty města Jana Váni Kdy se začne se stěhováním městského úřadu a odkdy tedy budou lidé vyřizovat příslušné věci v nových prostorách? Smlouvu na dokončení celé rekonstrukce máme do 30. září letošního roku. Zatím to nevypadá na nějaké prodlužování, navíc se budeme stěhovat do částí budovy, které budou zkolaudované již dříve. Mám představu, že stěhování začne ve čtvrtek a od pondělka již budeme úřadovat v novém. Předtím počítáme s tím, že v pátek odpoledne, 25. září, Část areálu Nového Dvora bude mít nového majitele. Zastupitelé schválili prodej části areálu panu Milanu Klečkovi, když vyhlašovací cena byla za oba objekty Kč. Ten nabídl za areál částku Kč. V prostorách chce vybudovat ubytovací komplex penzionového typu, uspořádáme den otevřených dveří pro veřejnost. Tímto tedy zvu všechny zájemce k prohlídce. U nového úřadu bude i nová obřadní síň. Jaké záměry máte se starou obřadkou na náměstí? Stará obřadní síň je v domě Štěpánka Netolického. Je to nádherný dům a byla by jistě škoda pro něj nenajít důstojnou náplň. Rádi bychom jej využili pro potřeby lázeňství. Mohlo by tu vzniknout jakési obchodní místo se stálou expozicí lázeňství, informační centrum s možností objednávek, prodej poukazů, procedur apod. V centru, na našem náměstí, mi stále chybí něco, co by upozorňovalo Třeboň je lázeňské město. To, co jsem teď uvedl, je jen v hrubých obrysech, ale věřím, že něco podobného by v tomto domě mělo vzniknout. Nový Dvůr má nového majitele Volby do Evropského parlamentu výsledky v Třeboni Ve dnech července proběhly městské Krčínovy slavnosti, jak je hodnotíte? Krčínovy slavnosti mají v Třeboni již nějakou tradici, ale ty letošní se od těch minulých výrazně lišily. Byly bohatší na program a důraz byl kladen na historický ráz. To je jistě zásluha ing. Hofmana, kastelána třeboňského zámku, který dal dohromady s IKS obsahovou náplň i organizační zajištění. Bohužel v sobotu nám nepřálo počasí, a to byla velká škoda. Když už mluvíme o Krčínových slavnostech, ptala se mě řada lidí, proč nebylo pódium se střechou a proč nebylo na obvyklém místě. Takže odpovím takto veřejně. Nebylo to kvůli ceně pódia, ale záměrem pana kastelána bylo vytvořit historickou kulisu slavností. Celkově si myslím, že se slavnosti v tomto pojetí podařily a vítám to, že mohu organizátorům touto cestou poděkovat. V letošním roce je v Třeboni mnohem více komárů co se s tím dá dělat? Jsem rád, že se neptáte jako jiní, kteří se ptají, co s tím budu dělat. Ta otázka by měla směřovat spíše na CHKO, protože, kdybychom nebyli v chráněném území, mohli bychom aplikovat nějaké postřiky a alespoň částečně se tak chránit. Ale abych odpověděl na otázku. Již při první várce komárů jsme ten problém řešili s vedoucím odboru životního prostředí a začátkem června jsme požádali o udělení výjimky na MŽP. Do dnešního dne nemáme vyjádření. Myslím, že v takovémto případě by příslušné instituce měly reagovat promptně. Bohužel se tak neděje a já se obávám, že i kdybychom výjimku dostali, bude už pro letošní rok zbytečná. -red- strana KDU-ČSL 23,08 12,9 3,17 8,26 11,81 8,41 7,33 9,67 10,64 13,17 ODS 32,69 24,03 41,67 20,63 38,70 25,46 30,42 41,03 30,82 40,43 38,32 ČSSD 28,85 22,08 20,83 28,57 16,96 26,57 30,42 27,84 26,59 24,47 17,96 KSČM 3,85 16,23 20,83 22,22 10,00 10,70 14,89 7,69 10,57 7,45 7,19 Strana zelených 1,95 3,17 1,74 1,48 1,62 1,10 2,72 1,06 5,39 Věci veřejné 5,77 1,95 4,17 7,94 0,87 5,17 4,21 1,10 4,23 1,06 2,99 Suverenita 9,09 3,17 5,22 2,21 2,27 3,30 3,02 3,19 2,40 Přehled volebních okrsků: č. 1 Branná č. 2 Břilice č. 3 Přeseka č. 4 Stará Hlina č. 5 Na Kopečku č. 6 Dům dětí č. 7 Klub důchodců v DPS č. 8 Domov důchodců č. 9 Obchodní akademie č. 10 Lázně Aurora č. 11 Masarykovo náměstí kino konferenční sál se zázemím, restauraci, prodejnu doplňků zdravé výživy a kancelářské zázemí. Budovy starého Schwarzenberského statku v Třeboni mnoho let chátrají a parádu městu nedělají. Proto jsem rád, že je nový majitel opraví a budou sloužit novému účelu. Prodej jistě pomůže rozvoji historického centra města, říká starosta Jan Váňa. V minulosti byly budovy rezervovány pro základní uměleckou školu. Jihočeský kraj, současný zřizovatel školy, uvedl, že o budovy zájem nemá. Jitka Klečková 4 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 8/2009 l 5

4 VÝZVa Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s následující prosbou: Zanedlouho uplyne 20 let od doby, kdy se dění v našem státě vymanilo z šedi reálného socialismu a život (i přes řadu zajisté odůvodněných nářků na to, co by mohlo být lepší) se radikálně proměnil: města rozkvetla novými fasádami, pořídili jsme si lepší auta, vybavili domácnosti do té doby nedostupným technickým vybavením, začali jsme poznávat Evropu i svět za železnou oponou, naučili jsme se komunikovat cizími jazyky, číst do té doby zakázané české, resp. nevydávané zahraniční knihy, filmy, hudbu Přátelé, pojďme společně dát dohromady dosud doma odložené předměty a artefakty z doby před r. 1989, aby i současní mladí poznali, v čem a jak jsme my dříve narození museli žít. Informační a kulturní středisko města Třeboně by rádo ve spolupráci s muzeem uspořádalo výstavu fotografií i dalších dokumentů z podoby našeho města před roky v porovnání se současným stavem. Výstavu bychom rádi obohatili i trojrozměrnými exponáty a předměty tehdejší denní potřeby ať už v domácnostech, tak i na pracovištích, se kterými jsme se (díky bohu) rozloučili. Dnes se nám budu zdát mnohdy kuriózní (malá otázka: našel by někdo ještě tiskopis Celní a devizové prohlášení, které nám po vyplnění zlegalizovalo třeba dovezení dětských botiček z DDR, jež byly v našem socialistickém obchodě nedostatkovým zbožím?) Přátelé, prohlédněte půdy či komory, uvidíte, že objevíte poklady, o jejichž prohlédnutí se můžete podělit i s návštěvníky zamýšlené výstavy!! (bližší informace Mgr. J. Císař, IKS na Masarykově náměstí) Městská knihovna Prázdninová výpůjční doba pondělí: 9 17 hodin úterý: hodin středa: 9 17 hodin čtvrtek: hodin pátek zavřeno Občanské sdružení pro ochranu veřejného zdraví a přírody Třeboňska Dne byla provedena Ministerstvem vnitra registrace Občanského sdružení pro ochranu veřejného zdraví a přírody Třeboňska. Toto OS, které má sídlo na adrese Okružní ul. 1312, si dává za cíl svou činností chránit veřejné zdraví zejména v urbanizovaných oblastech a spolupodílet se na tvorbě prostředí bezpečného z hlediska dopravy. OS vzniklo spontánní reakcí nespokojených občanů, kterých se bezprostředně týká nové zadání územního plánu Města Třeboň v lokalitě křižovatka U Trojice ul. Okružní ul. U Francouzů. Tito občané na protest s navrženým zadáním ÚP podepsali petici s názvem : Nesouhlas s výstavbou komunikace spojující okružní křižovatku U Trojice se silnicí I/34 v Třeboni. Tuto petici podepsalo již k dnešnímu dni 930 občanů. Není nám znám především hlavní důvod proč toto nové zadání ÚP v této lokalitě vzniká a kdo je iniciátorem této změny. Dále jsou v zadání ÚP prokazatelné chyby a nejasnosti. Na základě nepřesvědčivých informací podaných ing.arch. Valderem na setkání se signatáři petice dne jsme zpracovali text, který shrnuje všechny rozporuplné poznatky o ÚP předkládané ing.arch. Valderem: 1) ÚP (jehož nedílnou součástí je mapa) není dodnes na oficiální elektronické úřední desce. Na náš dotaz, proč nemůže být ÚP, s kterým pan Valder pracuje, online zveřejněn, se nám dostalo od něho profesionální odpovědi, že by se jednalo o ohromné množství dat, které by bylo nutné elektronicky přenést. Každý počítačový začátečník však ví, že to, co řekl pan architekt, je blud. 2) ÚP, který je k dispozici na MěÚ Třeboň pouze v tištěné podobě, není rovněž dodnes na oficiálních internet. stránkách. Jeho skenovanou kopii jsme pro zájemce připravili na 3) Jediný ÚP, který je k dispozici na oficiálním webu Města Třeboně, je výjimečný tím, že byl aktualizován dne dopoledne, tedy 4 dny před vypršením SOB Vitoraz Třeboň zve příznivce Baráčníků a všechny občany města na Baráčnický věneček, který se koná dne od 14 do 20 hodin v kulturním domě v Halámkách. Připravena je bohatá tombola. Zajištěna bude doprava od vlaků ze stanice Dvory nad Lužnicí. termínu pro podávání připomínek! Proč asi? Co chtěl asi pan architekt Valder na poslední chvíli zveřejnit? Tento ÚP je uložen na celostátním serveru Portál územní plánování, což mu dává značnou důvěryhodnost. Zde je však tato místní komunikace, jak ji nazývá pan architekt Valder, která spojuje okružní křižovatku U Trojice se silnicí I/34, označena, jako silnice 2. třídy!!, která, jak vyplývá ze situační mapy uvedené na ruru.htm, je součástí obchvatu Třeboně od Nových Hradů tak, aby nákladní doprava nejezdila po světské hrázi. Že by se pan Valder opět spletl? Pan Valder nás na setkání se signatáři petice opakovaně nabádal ke správnému používání termínů, že se nejedná v ÚP o silnici, ale o místní komunikaci, která propojí uvedené území. Je však při bližším studiu ÚP zřejmé, že ÚP zásadně na této úrovni neřeší místní komunikace, ale zabývá se pouze silnicemi 1. až 3. třídy. Nedovedeme si vysvětlit tyto logické rozpory mezi ústními stanovisky pana Valdera a oficiálními dokumenty ÚP. Že by se něco chtělo v této fázi projednávání ÚP dotčeným občanům zatajit? Nebylo by to nic nového, neboť již v minulém volebním období měl pracovní tým pana Valdera stejné problémy např. při schvalování projektovaných dispozic nové ubytovny TJ na Tyršově stadionu. Na posledním zastupitelstvu města dne , kde bylo zadání územního plánu projednáváno a po bouřlivé diskuzi také schváleno, se části opozičních zastupitelů rovněž argumentace pana Valdera na dotazy z pléna také nelíbila. Já mohu všem dotčeným občanům za výbor nově vzniklého OS slíbit, že si další postup při zpracování ÚP oddělením pana Valdera náležitě pohlídáme a nenecháme se odradit ani eventuálními právními kroky, které pan Valder údajně proti mé osobě zvažuje. Lexa Jiří Dne 14. srpna 2009 se v rakouském Schremsu (Dr. Besenbockstrasse 10) od 14 hodin koná Den lidového umění (paličkování, výstava ručních prací a kutilství) Od 9 hodin bude otevřen Bleší trh. Naše ulice Z povzdálí a se shovívaným úsměvem jsem dosud sledoval litý boj občanů za neexistenci něčeho, co dosud neexistuje a také za to, že kdyby snad v daleké budoucnosti to mělo existovat, tak aby to nefungovalo. Tedy přesněji řečeno fungovat by to mělo pro nás, ale ne pro ty ostatní. Ano, mluvím o petici devítiset spoluobčanů, kteří si nepřejí, aby existovala ulice nezbytná pro další rozvoj města, neboť by jim to mohlo narušit jejich klid. Jistě i oni jsou pro to, aby doprava ve městě byla i v budoucnosti bezpečná, plynulá i racionálně řešená, ale jaksi tak nějak aby při tom nebyli vyrušováni, například těmi cizími automobily, co by eventuálně mohly taky jezdit kolem nich. Dokonce, jak jsem si přečetl jinde, jsou sami ochotni objíždět pořádný kus města jen proto, aby jim eventuálně nejezdili kolem jejich domu jiní, cizí lidé. Ano. Usmíval jsem se tomuto pošetilému přání zejména při představě, jak by to asi dopadlo, kdyby ti ostatní, kolem kterých chtějí jezdit, požadovali, aby také kolem nich nejezdili jiní, cizí lidé. Asi bychom pak v konečném důsledku jezdili všichni jen kolem svého domu. Pobavila mě i očividná zbytečnost přání, vždyť je to jen výhledový plán, dnes po hříchu o hodně vzdálenější než byl dřív. Zároveň jsem celou věc považoval za pouhou bouři ve sklenici vody, protože průjezdu kamionů, o které prý hlavně jde, by přeci mohla zabránit jen jedna drobná stavební úprava či dokonce jen pouhé dvě dopravní značky, pokud by se tenhle problém vůbec vyskytl. Smutek na mne padl, až když jsem si přečetl vyjádření pana starosty v červencovém zpravodaji. K mému překvapení město pochopilo tyto oprávněné obavy občanů, a proto dává ruce pryč od téhle eventuální stavby, tolik potřebné pro případný rozvoj města a ponechává ji na soukromé iniciativě eventuálních stavebníků. Navíc město ještě zařídí změnu územního plánu tak, aby nebylo možné dát této komunikaci jeden z jejích smyslů ani v letech budoucích. Jistě, chápu pana starostu i členy zastupitelstva, kteří budou muset změnu schválit. Chtějí zřejmě kandidovat i v příštím volebním období a devětset lidí, to je nějaká síla, proti se postavit by bylo holé volební šílenství. Přesto by se mi líbilo spíš zastupitelstvo, které by mělo odvahu říct, že tento požadavek, ať už je podpořen jakkoliv velkým množstvím podpisů, je nejen malicherný, ale v jádru i sobecký, s prominutím hloupý a pro ostatní obyvatele nevýhodný. Takhle mi to připadá, jako by jen město využilo situace. Vy nechcete mít ulici, co někam vede? Nevadí, tak ji nebudeme stavět vůbec. Ať si ji investuje, zasíťuje a postaví někdo jiný. Třeba se najde nějaký úplně naivní dobrodinec a postaví i mimoúrovňové křížení s hlavní silnicí, které je rovněž v územním plánu a kterého si obě strany nemohly nevšimnout. Hlavně, že my nebudeme mít žádný problém a navíc splníme přání svých milých voličů, jež jsou nám nade vše. Dokonce i nad opravdovými potřebami města. Jen pro informaci ostatním. Tahle místní komunikace neměla totiž sloužit jen k potřebě dopravní obslužnosti celé nové městské čtvrti, ale měla též pomoci k propojení jeho dvou kdysi poněkud násilně rozdělených částí. Mimochodem tahle nová ulice měla vést z velké části i místy, kudy už jednou silnice vedla a kde ji kdysi jeden mocný tohoto města nechal vybagrovat, aby se tam dalo pěstovat obilí, což bylo tehdy jeho velké hobby. Promiňte, končím. Jdu sepsat petici, že si nepřeji bydlet se sobeckými hlupáky ani s těmi, co je využívají k jednoduchým řešením. Nikoli nepodobným vylévání vaniček i s dětmi. František Pfeifer st. místní agenda v Třeboni Agentura Třeboňsko o.p.s. realizovala za finanční pomoci města Třeboň a Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí v období od srpna 2008 do července 2009 projekt Zavádění MA 21 v Třeboni. Projekt proběhl rovněž díky činnosti mnoha třeboňských i přespolních organizací, kterým bychom touto cestou rádi poděkovali. O průběhu celého projektu a jeho nejdůležitějších výstupech se dočtete v přehledné brožurce s názvem Místní agenda v Třeboni, kterou dostanou do schránek všechny třeboňské domácnosti. Podrobné informace včetně prezentací z akcí si můžete stáhnout z webu města z oddělení pro tiskové zprávy. J. Formánková, Agentura Třeboňsko o.p.s. SpolEčENSká kronika SňaTky Jan Hovorka, Radka Šímová, oba ČB Miroslav Kříž, Zuzana Obrtlíková, oba Bečov nad Teplou Aleš Plch, Eva Soukupová, Branná, Třeboň Tomáš Doležal, Jana Sluková, Ledenice, Č. Budějovice Pavel Dušek, Monika Lebedová, oba Třeboň Martin Němec, Eva Štěrbová Praha, Lišov Robert Košťálek, Martina Poláková, oba Plzeň Martin Preiss, Martina Válková, oba Praha ÚmrTí Marie Schandlová, Klikov, 101 let Jaroslav Šedivý, Dunajovice, 65 let Miloslava Vaňková, Klikov, 84 let Zdeněk Krupička, Rapšach, 72 let František Víta, Třeboň, 77 let Josef Moc, Třeboň, 80 let Jiřina Němcová, Třeboň, 89 let Růžena Kroniková, Dvory n/l., 72 let Stanislav Hrubý, Třeboň, 91 let Jan Bouda, Záblatí, 84 let Blanka Křížová, Třeboň, 84 let Josef Bílek, Hrachoviště, 86 let Emilie Pumprová, Břilice, 82 let Jan Holický, Břilice, 89 let Božena Růžičková, Třeboň, 73 let Jan Biňovec, Žíteč, 65 let Miloslav Kropík, Suchdol n/l., 71 let Alžběta Linhartová, Třeboň, 85 let Návštěva studentů SOŠ a SOU Třeboň v Dolním Rakousku V červnu tohoto roku se studenti druhého ročníku oboru Cestovní ruch zúčastnili projektu EuropaWochen v dolnorakouském městě Gross Siegharts. Čtyři dny zde pracovali ve workshopech zaměřených na téma Evropská unie. Součástí pobytu byla i návštěva Zemské výstavy v Raabsu, která připomíná významné okamžiky historie obou států. Po celou dobu se studenty pracovaly dvě studentky politologie z vídeňské univerzity, které měly ke studentům velmi vstřícný a přátelský vztah. Díky tomu se po počátečním ostychu zapojili do společné práce všichni studenti a ve skupinách pak vytvářeli vlastní prezentace, ankety a podklady pro práci v terénu apod. V cizojazyčném prostředí si tak ověřili a vylepšili své jazykové znalosti. Velké poděkování patří i paní Barbaře Krausshar, která celý projekt připravila a svým skvělým osobním přístupem přispěla k výborné atmosféře a úspěšnosti celého projektu. Mgr. D. Gálová 6 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 8/2009 l 7

5 Rozpačitá vzpomínka aktuálně Restaurace na Tyršově stadionu má nového majitele, nový interiér i nový název. Steak Café nabízí speciality na grilu i příjemné posezení na zahrádce. Nákupní centrum na sídlišti Hliník bude zkrášleno. Vyhlídka nad nefunkčním brouzdalištěm prochází rekonstrukcí, stejně jako bývalá prodejna v přízemí této vyhlídky, která bude opět zprovozněna. Celá výhlídka i s prodejnou je v soukromém vlastnictví, brouzdaliště zůstalo městské. V Pivovaru Bohemia Regent je kromě nového dláždění nádvoří nový i nápis na jeho průčelí. Na Daskabátě započala plánovaná rekonstrukce ulice. Velmi dlouho byl prostor okolo prodejny Flop v Jablonského ulici v neutěšeném stavu, nyní majitelé přistoupili k rekonstrukci. Slavnostní promenádní koncert Nedělní dopoledne 19. července patřilo na Masarykovo náměstí promenádnímu koncertu Třeboňského lázeňského symfonického orchestru a především jeho dirigentovi, panu Jaroslavu Kohoutovi, který v tento den obdržel od ředitele pelhřimovské Agentury Dobrý den pana Miloslava Marka certifikát o dosažení českého rekordu za 50. leté vedení symfonického orchestru. -pp- foto: NPÚ ČB Otevření nové prohlídkové trasy na zámku Třeboň V sobotu se pro veřejnost otevřela nově zrekonstruovaná prohlídková trasa Rožmberských renesančních interiérů na Státním zámku Třeboň. Na rekonstrukci se pracovalo od listopadu loňského roku. Začalo se stavebními úpravami. V části prostor byly odstraněny novodobé dlažby a nahrazeny replikami renesančních dřevěných podlah. V prostoru věnovaném alchymistické dílně byla ponechána nejstarší z původních nalezených cihlových podlah. Vymalovaná dvořanská světnice byla částečně restaurována, zbylé místnosti byly vymalovány podle původní nalezené barevnosti. Mobiliář je částečně zapůjčený a částečně pochází z depozitářů objektů ve správě NPÚ. Reinstalací vznikla kvalitní a poutavá expozice rovnocenná jiným objektům, která čerpá z bohaté historie třeboňského zámku. Náklady na stavební úpravy, restaurování a realizaci expozice činily 6,5 mil Kč. Cílem expozice je přiblížit návštěvníkům význam Třeboně za posledních pánů z Rožmberka, přede- Vážení spoluobčané! Od je v potravinách Bílý Beránek na Masarykově náměstí opět umístěna kasička Nadace pro transplantace kostní dřeně. Podle zákonných přepisů je průběžně vybírána pod dohledem pracovnic Finančního odboru Městského úřadu. Od začátku (jaro 2007) se podařilo shromáždit už Kč. Prosím, pomáhejte i nadále! Sebemenším příspěvkem podpoříte rozšíření Českého národního registru dárců dřeně a darujete šanci na život lidem, pro které je nalezení vhodného dárce jedinou nadějí na přežití. Do registru dárců se může přihlásit každý zdravý člověk ve věku let. Informace o celé problematice jsou volně k dispozici Dračí lodě V sobotu 18. července se v Třeboni na rybníce Svět konal poprvé závod dračích lodí, i když v pořadí šlo již o 4. ročník závodu Českého poháru dračích lodí. Hlavní odpolední soutěže amatérských posádek se zúčástnilo 27 lodí. Posádky složené především ze zástupců třeboňských firem se utkaly za plného nasazení v nepřetržitém dešti na dvousetmetrovém sprintu. Akci organizačně zajišťoval Veslařský klub Třeboň, Asociace dračích lodí a Pivovar Bohemia Regent. -ppvším Patra Voka, který po prodeji Českého Krumlova udělal z Třeboně své rezidenční sídlo. Třeboň se díky tomu stala na několik let místem setkávání významných evropských osobností, místem, kde byla umístěna kunstkomora srovnatelná se sbírkami, jaké vlastnili v té době např. arcivévoda Ferdinand Tyrolský nebo císař Rudolf II. Období konce 16. století bývá velmi často uváděno ve spojitosti s pobytem alchymistů v Třeboni, kteří pracovali v bývalém augustiniánském klášteře. Třeboň se stala místem tříletého pobytu v Evropě známých alchymistů Edwarda Kelleyho a Dr. Johna Dee. Trasa je zaměřena na sběratelství a mecenášství posledních Rožmberků a zároveň na bohatou činnost alchymistů v Třeboni na sklonku 16. století. Část expozice je věnována poslednímu Rožmberkovi Petru Vokovi, jeho době a zálibám. Zbytek se vrací do doby předposledního rožmberského vladaře Viléma z Rožmberka. Návštěvníci se mohou těšit na Dvořanskou světnici, jídelnu pro úředníky, přípravnu jídel, fraucimor, knihovnu, kabinet Petra Voka, alchymistickou oratoř Dr. Johna Dee a Edwarda Kelleyho, alchymistickou laboratoř a prostor připomínající rožmberskou zbrojnici. Zámek je pro návštěvníky otevřen denně mimo pondělí od 9.00 hodin, poslední prohlídka odchází v červenci a srpnu v hodin. Národní památkový ústav ČB vedle kasičky, na kterémkoli transfúzním oddělení v ČR a na Děkujeme za všechny pacienty! Jana Skočná (spolupracovnice nadace) Nadace pro transplantace kostní dřeně, Na Roudné 123/212, Plzeň, tel./fax: , veškeré info na: Konto: ČSOB Plzeň /0300 Dárcovská SMS (stojí 30 Kč, nadace obdrží 27 Kč): stačí zaslat text DMS KOSTNIDREN na číslo: Do redakce TS přišel tento příspěvek pana Čurdy, který dokládá, že povodeň v roce 2002 vyvolává i s odstupem času silné emoce a v lidech je stále živá O povodni 2002 bylo v TS snad už všechno podstatné řečeno, až na jediné: Dodnes se nepochopitelně mlčí o nepochopitelném mlčení těch, kteří měli v nejhorších časech informovat jihočeská rádia o aktuální situaci na Třeboňsku. V obytných místnostech jsme tehdy měli přes metr vody, a tak vím, o čem mluvím. Těžko lze popsat ten pocit bezmoci, když musíte před vodou opustit domov, sedíte s rukama v klíně a neustále posloucháte rozhlas, abyste se dověděli, co se děje, avšak o Třeboňsku nic a znovu nic. Po zavolání na povodňovou linku Rozhlasu České Budějovice navíc zjistíte, že tam o vyhlášené evakuaci Staré Hlíny ani nevědí. Prý jim některé povodňové komise pokládají telefon Proč a na čí popud Rozhlas ČB 12. srpna 2002 večer opakovaně tvrdil, že se žádný bezpečnostní přepad na Světu nebude budovat? Proč bylo v rozhlase o Třeboňsku v těch asi čtyřech nejhorších dnech takové ticho? Proč jsme se o všem dovídali až POTOM? Proč byl můj příspěvek do Třeboňského světa 10/2002, kde jsem popisoval své zkušenosti s informovaností v nejhorších dnech, redakčně zkrácen tak, že v něm o informovanosti nic nezbylo? Proč jsem byl v diskusi o povodni, konané v městském kině, v začátku přerušen prý aby se dostalo také na ostatní? Že nejde jen o mé subjektivní pocity, mohu opřít o autoritu pana Huleho v Třeboňském vodním světě, který zde mimo jiné píše: K informacím jsem se dostal jenom díky známostem ze starých časů, nebo přes spřízněné novináře Informace [třeboňská] povodňová komise uvolňuje jen velmi nerada. Chybí mluvčí, pravidelná seriozní fakta. A tak zůstala hořkost v duši a vkrádají se pochybnosti a kacířské myšlenky: Kdo ví, jak to všechno třeba v Majdaleně nebo na Novořecké hrázi doopravdy bylo Ing. Jaroslav Čurda, Nová Hlína 49, tel.: l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 8/2009 l 9

6 oprava kapličky ad iniciativní oprava kapličky Zprávy z farnosti Třeboňský svět, červenec 2009 Rádi bychom uvedli na pravou míru informaci, která se objevila ve Zprávách z farnosti červencového Třeboňského světa a která se týkala opravy kaple u Opatovického mlýna. Ještě přesněji, první polovina sdělení je pravdivá. Na hrázi Opatovického rybníka opravdu stojí kaple, která byla dlouhá léta zanedbávána. Omítka byla vskutku oprýskaná, vandalismus znatelný... Opravy kaple se však neujal člen římskokatolické farnosti, ani sám ani se sousedem... Opravy se ujal Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, který sídlí v Opatovickém mlýně, ke kterému kaple v minulosti vždy patřila. IKS Třeboň Jedná se o pozdně barokní kapli sv. Jana Nepomuckého, která je hodnotným dokladem sakrální architektury v krajině Třeboňska s vazbou k historickému mlýnu. V dostupných záznamech je kaplička v sousedství mlýna zmiňována od roku 1789, podrobnější údaje o jejím vzniku ale chybí. Kapli udržovaly rodiny opatovických mlynářů, Volfů a Březských. Za komunismu s ní bohužel bylo nešetrně zacházeno, nějaký čas sloužila jako sklad vápence pro rybářství. Tím došlo ke zničení vnitřních maleb. Po roce 1989 nechal Mikrobiologický ústav ČSAV provést alespoň nejnutnější opravu střechy kaple. Od té doby ale kaple chátrala dál, a proto jsme se loni rozhodli, že ji důkladně opravíme. hledá pracovníka na zástup za mateřskou dovolenou (3 roky) na post ŠÉFREDAKTORA MĚSÍČNÍKU Třeboňský svět (poloviční úvazek) Požadujeme Nástup ihned, min. středoškolské Své přihlášky s životopisem zasílejte nejpozději do na adresu: Z grantového programu Jihočeského kraje Obnova drobné sakrální architektury v krajině jsme získali v letech 2008 i 2009 finanční podporu na opravu této památky. V roce 2008 jsme opravili krov, střechu, provedli jsme venkovní drenáž a vykopali pařez, který narušil základy kapličky. Letos probíhá druhá fáze opravy, která zahrnuje restaurátorský průzkum, opravu vnější fasády a vnitřních omítek, repasi vstupních vrátek, úpravu stávající izolace a provedení izolace vnitřní, doplnění kamenného vstupního prahu, výměnu rozpadlé cihelné dlažby a pokrytí štítu taškami. Odborné práce, které by měly být dokončeny letos v létě, provádí firma Viliam Brož, Třeboň. V dubnu 2008 jsme podali podnět k prohlášení kapličky za nemovitou kulturní památku, vyřízení naší žádosti snad již spěje ke zdárnému konci. Protože byla kaplička v minulosti zneužívána, rádi bychom ji též nechali letos znovu vysvětit. Opravy budou stát celkem 155 tisíc Kč, Jihočeský kraj přispěl 75 tisíci, zbytek hradí Mikrobiologický ústav Akademie věd z mimorozpočtových prostředků. Budeme rádi za jakékoliv bližší informace o historii kaple nebo obrázky jejího původního stavu. Marie Pokorná a Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i., pracoviště Třeboň Kontakt: tel.: vzdělání, výtečná znalost českého jazyka, novinářské schopnosti, práce na PC, řidičské oprávnění skupiny B. turistická anketa turistická anketa Co láká turisty do Třeboně? Ještě na konci června se zdálo, že letošní turistická sezona nebude zdaleka tak vydařená jako v uplynulých letech, ale první prázdninové dny opět potvrdily veliký zájem o jihočeský region. Pravdou je, že se skladba turistů neustále proměňuje. Přibývají cestovatelé z celé České republiky, naopak cizinců v letošním roce ubylo. Také si pamatujete, když jste na každém kroku potkávali početné rodiny Holanďanů? Turistů jsme se v anketě zeptali, proč zavítali zrovna do Třeboně a co se jim tu líbí/nelíbí Dana Šebková, Dvůr Králové Do Třeboně se s rodinou a přáteli každoročně vracíme především kvůli výborným podmínkám pro cykloturistiku, je tu moc pěkně. Akorát teď jsme přijeli, takže ještě nemohu posoudit, co se za poslední rok změnilo. Tomáš Vaindl, Mirošov Na Třeboňsku jsou rybníky, pěkný památky, možnost koupaní i výborný podmínky pro cykloturistiku, proto jsem přijel. Jsem tu poprvé a ubytovaný jsem v Chlumu u Třeboně, tam mi přijde obrovská škoda toho, že není otevřený zámek. Až odjedou lidé z autokempu, musí tam být úplně vylidněno. V Třeboni si prohlédnu okolí, určitě projdu zámek. Zatím jsem navštívil infocentrum a tam byli velice příjemní a profesionální. Snad mě Třeboň nezklame. Tomáš Kubíček, Benešov Třeboň vybral kamarád, protože už tady byl, navíc jižní Čechy jsou taková jistota je tu nádherně, cesty jsou upravený, bordel jsem nikde neviděl Máte krásný náměstí, zatím jsme narazili na samý příjemný lidi. Snad jenom při stopování to bylo horší. Chodíme hlavně pěšky po okolí, okolo rybníků Chceme si především odpočinout. Mirek Matula, Brno Proč Třeboň? Proč ne? Kamarád mě nalákal, že je tady cyklostezka, která vede okolo celého Světa, tak jsme vyjeli a zvládli jsme to Jižní Čechy a Třeboň to je perla celých Čech! Líbilo se nám na prohlídce v pivovaru a následně na terásce, také jsme vyšlápli na věž a chystáme se do Bertiných lázní na masáž a do bazénu. Pokud vyjde čas, tak zkusíme ještě Lázně Aurora, chceme to porovnat a lázeňství v Třeboni nás hodně láká i do budoucna. Anežka Hanzlíková, Chropyně Přijela jsem do Třeboně kvůli lázním, jsem tu poprvé. Slyšela jsem, že pro moje potíže by byla Třeboň nejlepší a mohu to jen potvrdit. Všechno mi vyhovuje, všude jsou ochotní. Je vidět, že se město stará i o kulturu. Vlastně jsem v Třeboni byla asi před 40 lety se zájezdem, ale to se opravdu nedá srovnávat s dnešním stavem. Je tu krásně. Leontýna Klímová, Český Krumlov Já jsem přijela do Třeboně s táborem na celodenní výlet. Byli jsme v zámecké zahradě, plnili jsme různé úkoly, například jsme hledali Krčínův dům a jeho sochu, to mě bavilo. Hodně se mi líbil zámek a také to, že je tady hodně lidí a takové rušno Taky jsme si dali vedle brány dobrou zmrzlinu a ještě se půjdeme vykoupat do rybníka Svět. -pp- Proč to nezkusit aneb 1. Bleší trh v Třeboni Jak již bylo avizováno v minulém čísle TS, bude mít široká veřejnost možnost nabídnout svůj domácí potenciál zahálejících resp. nepotřebných kulturních artefaktů (knihy, gramodesky, MC, videokazety, CD, DVD, obrázky, fotografie, grafiky, pohlednice) při 1. Bleším trhu v Třeboni na Masarykově náměstí. Třeboňský Blešák bude otevřen od 9.00 druhou záříjovou sobotu (12. 9.) do hod. Dle připravených zásad pořadatele, jímž je Informační a kulturní středisko města Třeboně, mají při tomto prvním blešáku prodejci s trvalým pobytem v Třeboni stánkové místo na celý den za 150 Kč, prodejci mimotřeboňští pak za 300 Kč. Dle tržního řádu nemusí být prodejce držitelem živnostenského listu. K nabídce a prodeji však nebude připuštěno tradiční stánkařské zboží jako jsou mikiny, trička, obuv, utěrky a ložní prádlo apod. Naproti tomu budou vítány předměty doposud spící v komorách a na půdách, např. hrnečky po babičce, kuchyňské váhy i vázy, vyšívaná dečka, kované klíče, staré hračky Každý prodejce si může dovézt svůj prodejní stolek, nebo jen obyčejnou plachtu na dlažbě rozloženou. Kdo bude mít zájem, může si k prodeji objednat za 400 Kč klasický stánek. Podmínkou pro účast na blešáku pak bude udržování pořádku kolem prodejních míst, odjezd aut po vyložení zboží do 8.30 hod. a sklizení prodejního místa do hod. Věříme, přátelé, že i nám se podaří tuto tradici blešáků na malebném třeboňském rynku vždy druhou sobotu v červnu a v září vypěstovat a udržet i pro další roky. text i foto J.Císař Zájezd pro důchodce Ve dnech a , v případě velkého počtu zájemců 2. termín, tj Trasa zájezdu je pro všechny termíny: Třeboň, Ledenice (vojenské historické muzeum), Č. Budějovice, Holašovice, Hluboká / Vlt. (Zámeček Obora, ZOO), Týn nad Vltavou, Pořežany (muzeum historických vozidel a staré zemědělské techniky). Odjezd vždy v 8.00 hodin od kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí Třeboň. Přihlášky budou přijímány během měsíce srpna a září 2009 na tel.: , nebo osobně v budově MěÚ (klášter), 1. patro kancelář č. 107 matrika. P. Valenta předseda KPOZ 10 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 8/2009 l 11

7 Událo se Třeboňský červenec Festival okolo Třeboně dokázal, že je dospělý D vojí narozeniny, které bylo možné jubilantům závidět, se o víkendu slavily na pódiu festivalu Okolo Třeboně. Oslava byla důstojná i veselá, dojemná i rozverná. Festival dokázal, že v právě dovršené dospělosti je schopen čelit i nástrahám, které pořadatelé nemohou ovlivnit. Potvrdil tím platnost úsloví Co tě nezabije, to tě posílí. Finále mělo tak působivou atmosféru, že mnozí z muzikantů i diváků vyslovili přání, zda by se příští rok mohl celý zámecký koncert zopakovat. Věrnost publika prověřilo nestálé počasí, další potíže působilo přesunutí rockové scény do kulturního centra Roháč, protože v pivovaru nestihli opravit nádvoří. Předpověď neslibovala zrov na slunečné dny, přesto například tradiční cyklistická projížďka či Cimrmanův běh přilákaly davy. Při koncertech občas pršelo i dost silně, ale lidé zůstali. Večer na zámku dokonce mnozí tan covali mezi kapkami, k čemuž je mohutně povzbuzoval zejména frontman kapely Blue Effect. Nikdo v těch chvílích nevěděl, že kraj právě postihly ničivé zá plavy a pár desítek kilometrů od Třeboně lidé zachraňují, co se dá. Atmosféra koncertů byla natolik silná, že déšť se zde jevil jako příjemný a jemný. Vydatným srážkám se Třeboň jako zá zrakem vyhnula. Možná k tomu dopomohla záštita jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly, který pohodově naladěn sledoval úvodní vystoupení Nezmarů, jejichž hostem byl americký kytarista Ar turo Fuerte. Netušil, že za pár hodin bude kvůli povodním pro velkou část kraje vyhlašovat stav nebezpečí. Osmnáctiletý festival se sklonil před Jarmilou Šulákovou, která měla přesně v sobotu osmdesátiny. Oslavu v tak úctyhodné kon dici by si dal líbit každý. Obklopena jejími šikovnými ogary, muzikanty z Fleretu, přišla pro jistotu s hůlkou a mezi písnička mi odpočívala na židli, ale když si stoupla k mikrofonu, hravě ovládla celé nádvoří. Jako přídavek vybrala halekačku, k níž se kuriózně připojil i páv ukrytý na stromě. Kromě květin, dortu 12 l a spousty dárků dostala Jarmila Šuláková i pozvání od Lázní Aurora, takže se možná díky festivalu do Třeboně vrátí, aby zde nabrala další energii. Poprvé v historii přehlídky hráli v Třeboni Ivan Hlas a Laco Dec zi. Oba přijeli se svými muzikanty a našli soustředěné publikum, což zvláště jazzové hráče velmi potěšilo. Decziho kapela dorazila z turné po Německu. Zaujalo mě, jak nás tady lidé pozorně po slouchali. Neberou hudbu jen jako kulisu, a to je moc příjemné, řekl slavný trumpetista po svém vystoupení. Soutěž Houpací kůň letos vyhrála skupina Zhasni z Nového Boru, na jejímž albu Je to tak nutný hostuje jeden z několikaná sobných hostů Okolo Třeboně Jan Spálený. Navzdory zatažené obloze svítilo v Třeboni neobvyklé množství hvězd. V zámecké kavárně, která byla zákulisím festivalu, byla jejich koncentrace mimořádná a většinou setrvali déle. Potkali se tam například Radim Hladík, spisovatel Josef Formánek, ame ričtí jazzmani z Decziho kapely Celula New York, vedle seděla Jarmila Šuláková v moravském kroji a k ní neustále chodili ně jací gratulanti. Ta kumulace muzikantů v malém prostoru mě naprosto fascinovala. Nikdo nechvátal, povídali si spolu lidé, kteří se předtím nepotkali. Zůstal i pan kastelán a pak mi řekl, že to byl nejlepší ročník festivalu ze všech, řekl organizátor Pavel Barnáš. Prázdniny, které podle hesla festivalu vždy začínají v Třeboni, tedy mohou bez obav začít. Dalším záchytným bodem pro milov níky dobré muziky v netradičním balení, což je charakteristické i pro většinu programu Okolo Třeboně, bude 8. srpen. Na scéně v zámeckém parku se letos poprvé objeví Nezmaři v černých fra cích doprovázeni téměř čtyřicetičlenným orchestrem Jihočeské komorní filharmonie. Vážnohudební pojetí folkových písniček mělo premiéru loni před Vánocemi a třebaže mají tyto koncerty vždy velký ohlas, vzhledem k náročnosti je jich jako šafránu. text: PR Okolo Třeboně, foto: J. Kalička TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 8/2009 l 13

8 Rozhovor cesty z města Třeboňáci ve světě Podnikání a podnikatelé v Třeboni Podnikání patří k nejpřirozenějším lidským aktivitám a je jen dobře, že se naše republika navrátila mezi svobodné a demokratické státy. Dlouhé přerušení ( ) zanechalo výrazné stopy v každém z nás, ač si to někteří nepřipouštějí. Na Třeboňsku podniká mnoho občanů, z nichž bychom rádi některé na stránkách TS postupně představili. Jednomu z nich, panu Jiřímu Lebrovi, jsme položili několik otázek: D. a J. Lebrovi Pane Lebre, jak se Vám v Třeboni podniká? Podnikatel musí mít alespoň do začátku nějaké peníze, mít co do činění se vstřícnými úředníky, hodně trpělivosti a asi také trochu štěstí. Jak složité je to v Třeboni? Máte pravdu Podnikatel, který začíná, musí mít trochu peněz do začátku, ale hlavně musí mít nápad nebo ideu a jít za ní s velkou trpělivostí a svým způsobem musí být umanutý. Zároveň musí být připraven na časté prohry, kdy se po té prohře zvedne a jde dál, nebo začne znovu a jinak. A měl by mít okolo sebe lidi, kteří mu pomáhají, věří a jsou stejně naladěni tak, jako to mám já. O to je to potom snažší. Mnoho Třeboňáků Vás má spojeného s Bílým Beránkem, jak dlouho jste zde prodejnu potravin provozoval? Potraviny Bílý Beránek jsme provozovali od roku 1991 do letošního roku. Přilehlou pekárnu jsem zde pronajímal své ženě. (paní Lebrová: Platila jsem svému muži nájem, když jsem chtěla zdražit housky, vyhrožoval mi, že mi ho zvedne ). Letos na jaře se objevil kupec, tak jsme se domluvili na prodeji. Třeboňáci i hosté Třeboně si oblíbili Vaši Kavárnu 99 (Lebr a synové s.r.o.), kde nacházejí jak příjemné posezení, tak chutnou a kvalitní stravu. Jak oslavíte první desetiletí existence? O naší kavárně jsem přemýšlel devět let než se nám podařilo ji otevřít. Krok za krokem jsme tuto ideu uváděli do života. V podnikání je dobré, že můžete své představy realizovat, ale zároveň nesete velikou odpovědnost za všechny okolo vás, zaměstnance a rodinu. Úředníci vám v tom moc nepomohou, spíše naopak. Jsou jak koně s klapkami na očích a chtějí a umějí řešit jen svůj úsek. Kdežto vy musíte znát všechny předpisy, nebo si umět sehnat informace a musíte znát víc než oni, a to si valná většina z nich vůbec neuvědomuje. Prostě podnikání je možnost seberealizace, ale musíte být zodpovědný a vědět, že pro vás neexistuje něco jako pracovní doba, zákoník práce a pevná mzda. Ale nejvíc mi vadí lidská závist a hloupost. Lidé vidí jen to na povrchu, to pozlátko, a to ostatní jak, za jak dlouho a s jakým úsilím jste něčeho dosáhli, to už vědět nechtějí. Jsme rádi, že je naše kavárna oblíbená a víme, že máme ještě rezervy. Proto naše decénium nijak neslavíme víme, že naše cesta zdaleka nekončí, a v podstatě nikdy končit nebude. Poodhalíte veřejnosti jaké provozy, (obchody či služby) budou v novostavbě na ulici Svobody, která je před dokončením? (viz foto) V prvním řadě bych rád pochválil a vyjádřil svoji spokojenost se stavební firmou Auboeck, se kterou spolupracujeme. Stavební dozor provádí p. Jan Peterka, kterému bych touto cestou rád poděkoval. Časově bychom chtěli první část tj. dům v ulici Svobody dokončit do letošního září. Pokud všechno dobře půjde, tak zbytek bychom otevřeli v únoru následujícího roku. V prvním patře domu v ulici Svobody budou byty, v současné době jsou všechny krom jednoho prodané. V přízemí bude oční optika a banka, v průchodu dál budou služby pro ženy (depilace, liposukce..), počítáme i s prostory pro penzion. Samozřejmě zde musíme umístit parkoviště pro ty, kteří si zde koupili byty, a také zázemí pro provozovny. Z Riegrovy ulice bude vchod do nové restaurace, u které počítáme s terasou pro 50 až 60 lidí. Třeboň se v anketě Město pro byznys 2009 umístila v Jihočeském kraji na 2. místě. Předpokládáme, že na tom máte také zásluhu. Jak jste spokojen s Jihočeskou obchodní komorou oblastní organizací v Třeboni? Má tato organizace smysl? K otázce Jihočeské obchodní komory a její oblastní organizace se nemůžeme vyjádřit, neboť s ní nemáme žádné zkušenosti, pro nás jako by nebyla. Bylo pro nás celkem překvapením, že se Třeboň umístnila na 2. místě v Jihočeském kraji jako město pro byznys zajímalo by nás, kdo v této anketě odpovídal, a na co se podnikatelů ptali. Nás nikdo neoslovil. Dovolte několik otázek o Vás a Vaší rodině. Kde jste vyrůstal, jak jste se dostal do Třeboně a jak se Vám a Vaší rodině v Třeboni líbí? Já ani moje rodina nemáme potřebu se zviditelňovat jinak než tím, co je vidět za námi a myslím si, že moje žena, která se tu narodila, naši synové i já jsme pro Třeboňáky dostatečně známí. Někteří o nás ví i to, co my sami nevíme. Pro nás v rodině je nejdůležitější, že se máme rádi, respektujeme se a držíme jako rodina pohromadě. Třeboň je nádherné městečko, dobře se tu žije a vždy, když se odněkud vracíme, tak si uvědomujeme, jak nám chyběla. Má všechny neduhy maloměsta, moje žena říká, že s těmi jihočeskými pařezy nikdo nic neudělá a musí se brát takoví, jací jsou. Může si to dovolit, protože není náplava, a já to respektuji. Z čeho máte poslední dobou radost? Brzy se nám narodí první vnouče, na to se se ženou opravdu těšíme Pane Lebre, přejeme Vám mnoho úspěchů ve všem podnikání Vaší rodiny a děkujeme za rozhovor. Štěpán Husák a Petra Pfeiferová Ťuk-su-que Viet-nam Buď zdráv, Vietname ii Jídlo To by bylo na samostatný článek. Vaří se vždy z čerstvých surovin. Žádné konzervy ani mražené! Vždyť je na každém rohu tržnice. Samá zelenina, maso, rýže. Sladkosti v podobě zákusků, pohárů a dortů jsem tam neviděla. Žádné cukrárny, žádní obézní a ani zkažené zuby. Všechno jídlo se dá na stůl a každý si bere podle své chuti. Jenom pár ukázek malých obědů a večeří. 1. Kalamáry smažené i vařené, jiné plody moře v omáčce, výborná ostrá polévka s to fu, vepřové maso v zelenině, syrová zelenina, rýže, zeleninový vývar a tři omáčky, z nichž jedna je rybí. Ta je zde velmi oblíbená, ale její výroba příliš chutná není. Ryby se naloží do dřevěného sudu a nechají se fermentovat na sluníčku, až se v nich i červíčci hemží. Po filtraci už v ní ale nejsou! Je výborná s nezaměnitelným aroma. Po večeři sladký meloun a zelený čaj. 2. Výborné závitky NEM. Nejlepší jsou v Hanoji. Dělají se z mletého masa, nudlí, hub a kedlubny. Celé se to zabalí do rýžového papíru a opeče. K tomu nudle, tři omáčky, vývar z masa, kostí a ananasu, zeleninový salát, vařená zelenina, pečené kousky vepřového, rýže a ovoce jako zákusek. Na závěr zelený čaj. 3. Krevety, pečené to fu, hovězí plátky v zelenině, fazolové lusky restované na oleji s česnekem, vývar s malinkými krevetami, vývar s kousky kuřecího masa, rýže, zeleninový salát, čerstvé a spařené bylinky, sladký grep a zelený čaj. Vietnamci milují pivo. Je zde plno pivovarů a mnoho značek. Většinou se ho naučili vařit u nás. Dokonce mají dovezená i zařízení z Čech. V Saigonu je česká pivnice, kde hraje dechovka, točí světlé i černé pivo a prodávají slivovici. Děvčata v krojích tam ale neobsluhují. Skoro po každém napití si s oblibou ťukají: Ťuk- su- que, znamená budˇzdráv na zdraví. Taky trochu historie Ve středu Hanoje jsme mimo jiné navštívili i chrám Písemnictví. Byl založen v roce 1070 a zasvěcen Konfuciovi. V roce 1076 zde vznikla první vietnamská univerzita. Mnohem dříve než u nás! Chrám je znovu postavený, protože nepřežil bombardování, ale kamenné stély, na kterých jsou vytesaná jména, udatné skutky mužů a zkoušky doktorů jsou původní. Kouzelné jsou i kamenné želvy, na kterých 82 stél stojí, a my si pro štěstí hladíme jejich hlavičky a užíváme si klid uprostřed velkoměsta. Hue má obyvatel a bývalo centrem celého starého Vietnamu. V období budování socialismu bylo záměrně ponecháno svému stárnutí a všechny památky se považovaly za přežitek feudalismu. V roce 1993 je však organizace UNESCO zařadila na seznam světového kulturního dědictví. Rozsáhlým areálem je hrobka 1. císaře Tua Duce, na kterou se jdeme podívat. Císař vládl od roku Měřil jen 145 cm, ale měl 104 manželek a bezpočtu konkubín. Žádné potomstvo v důsledku neštovic nebo syfilidy nezanechal. Byl to nejdéle vládnoucí císař nguenovské dynastie. Neměl ale děti, a to by délku jeho panování mohlo také vysvětlovat. Celý objekt sloužil panovníkovi jako obydlí a až v zadní části se nachází jeho hrobka, ale bez jeho ostatků. Všech 200 sloužících, kteří ho někde jinde pohřbívali, bylo sťato, aby nikdo nenarušil jeho posmrtný klid. To vše nám krásnou angličtinou vykládal malinký průvodce, který se se svou výškou přirovnává spíše k Napoleonovi, než ke svému císaři. Napoleon byl asi o 3 cm vyšší. Nha Trang Pokračujeme do hinduistického chrámu. Nejstarší stavby pochází z osmého století. Dodnes se k hinduistům ve Vietnamu hlásí věřících, hlavně Čamové. Bylo zde kambodžské území, které dobyl až 1. císař dynastie Nguyen. K chrámovému komplexu vedou příkré schody, na kterých stávala děvčata ve stáří 3 až 8 let, která se zde připravovala na poslání kněžek chrámu a ani sám císař se k nim nesměl přiblížit. Stavby jsou z červených cihel a proud věřících neustále nosí do chrámu obětiny, převážně ovoce a vonné tyčinky. Saigon Válečné muzeum. Venkovní expozice zahrnuje obrněné transportéry, kanóny, bomby a pěchotní zbraně. Uvnitř se nachází řada fotografií a dokumentů, které ilustrují ukrutnosti amerických jednotek na civilním obyvatelstvu. Je zde i známá fotografie masakru u My Lai s utíkající malou holčičkou. Fotografie napalmem a americkými bombami zohavených dětí a civilistů dokladují hrůzy války tak autenticky a bolestně, že jsem tam nevydržela. Mekong Večeříme v hotelu na terase nad řekou. Už je tma, ale svítí hvězdy a měsíc a všude je naprostý klid a ticho. Voda si pod námi poklidně šumí, tak jako tisíce let před tím a hvězdy se v jejích temných vodách odráží jako lucerničky. Cítím sílu řeky, je majestátní, vznešená a nesmírně obrovská. Mírně se ochladilo a ani se nám nechce zvedat. Nejen tuto chvíli si chci vtisknout do paměti z naší pouti po Vietnamu. Jarmila Jandová 14 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 8/2009 l 15

9 akce kultura Sefardské balady V úterý 4. srpna předvedou Hana Blechová a Přemysl Vacek písně Sefardských Židů. Jedinečný zážitek vás čeká ve Schwarzenberské hrobce od 20 hodin koncerty Pražské kytarového kvarteto Ve středu 12. srpna se v kostele sv. Jiljí koná koncert Pražského kytarového kvarteta. Vstupenky koupíte v IKS nebo přímo na místě Schwarzenberská hrobka 4. srpna ve hodin, vstupné 150 Kč Sefardské balady Písně Sefardských Židů ze Španělska, Maroka, Balkánu a Řecka Hana Blochová zpěv, gotická harfa, duochord Přemysl Vacek renesanční loutna. Zpěvačka, kunsthistorička a medievalistka Hana Blochová a loutnista Přemysl Vacek, jenž je autorem většiny hudebních úprav tohoto koncertu, se setkali na české scéně tzv. autentického provozování staré hudby. Ačkoliv těžiště činnosti obou umělců leží v různých historických epochách u Hany Blochové ve středověku, u Přemysla Vacka v 17. století spojila je melancholická krása sefardských nápěvů a záliba v improvizaci a orientálním koloritu. Vztah k tomuto hudebnímu materiálu je na jednu stranu vázán historickým přístupem obou hudebníků, na straně druhé improvizační uvolněnost, tíhnutí k mystickému a ezoterickému rozměru, stejně jako vliv hudby 20. století, ukazují sefardské balady v podobě blízké vnímání dnešního člověka. kostel sv. Jiljí a panny marie královny 12. srpna ve hodin, vstupné 190 Kč pražské kytarové kvarteto Pražské kytarové kvarteto bylo založeno v roce 1984 na pražské konzervatoři. Soubor složený z laureátů mezinárodních soutěží si brzy získal přízeň publika doma i v zahraničí. Kvarteto je zváno na významné hudební festivaly, koncertovalo ve většině zemí Evropy, v USA, Izraeli, absolvovalo stovky koncertů v České republice. Jeho interpretační umění je zaznamenáno na mnoha nahrávkách pro rozhlas, televize a na řadě kompaktních disků. Odborná kritika oceňuje nejen virtuozitu jednotlivých členů, ale především perfektní souhru, osobitý hudební výraz kvarteta a vkusný výběr repertoáru. Podle některých odborníků patří dnes Pražské kytarové kvarteto mezi nejlepší soubory tohoto typu na světě. Tyto kvality inspirovaly řadu vynikajících českých i zahraničních skladatelů ke zkomponování děl přímo pro tento soubor (J. W. Duarte, Š. Rak, J. Morel...). Dalším, neméně bohatým zdrojem repertoáru, jsou vlastní transkripce skladeb různých stylových období. V podání kvarteta je též možno slyšet koncert pro čtyři kytary a orchestr od Joaquina Rodriga. Musica Dolce Vita V pondělí 17. srpna se v Třeboni představí soubor Musica Dolce Vita. Uslyšíte skladby pro flétnu a harfu všech stylových období Irena Budweiserová Srpnové koncerty zakončí v úterý 25. srpna Irena Budweiserová s doprovodnou kapelou Fade In. Vstupné činí 200 Kč Schwarzenberská hrobka 17. srpna ve hodin, vstupné 150 Kč musica DolCE ViTa Trio harfa, flétna, zpěv Soubor MUSICA DOLCE VITA vznikl v roce 2005 a od té doby si získal řadu příznivců na desítkách koncertů ve všech koutech naší vlasti. Zakládajícím členem a uměleckým vedoucím byl flétnista České filharmonie Jan Machat, mezzosopranistka Daniela Demuthová a harfenistka a básnířka v jedné osobě, Zbyňka Šolcová. Soubor MUSICA DOLCE VITA se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylových období a ve spojení s písněmi a áriemi v podání mezzosopranistky Daniely Demuthové prezentuje širokou škálu tématických koncertů (duchovní, mariánský, velikonoční, adventní ) kostel sv. Jiljí a panny marie královny 25. srpna ve hodin, vstupné 200 Kč irena Budweiserová + Fade in Irena Budweiserová je mimo účinkování se Spirituál kvintetem již delší dobu známá jako vynikající sólová zpěvačka. Se svou doprovodnou kapelou Fade In účinkuje na folkových i jazzových festivalech, koncertuje v divadlech, kulturních domech i kostelech. V jejím repertoáru jsou spirituály, gospely, tradicionály i vlastní tvorba, vše v netradičních, či spíše neortodoxních úpravách, na kterých se podílí vedle Ireny i členové její kapely, nejvíce však Miroslav Linka. Irena Budweiserová se dokáže přenášet přes stylové a žánrové hranice, aniž by přestávala být vlastní vyhraněnou osobností. Ať už jde o spirituály nebo klasický repertoár evergreenů, je její projev střízlivý, bez okázalé snahy o expresivní prožívání písničky. Místo toho cítíme z každého tónu spolehlivou profesionalitu, poskytující příjemný zážitek. Divadlo Nádvoří Divadla J. k. Tyla 11. srpna v hodin, vstupné od 80, 40 Kč Teátr Víti marčíka robinson Crusoe Představení plné nejen krkolomných kousků, dramatických okamžiků a humoru, ale také zamyšlení nad samotou člověka, přátelstvím a smyslem všeho dění. Představení plné životních zkušeností. Robinson Marčík jako skvělý vypravěč, zpěvák a klaun s kulisou vlastní výroby vás přesvědčí, že ostrov v jeho podání není vůbec opuštěným místem. Divadlo J. k. Tyla 4. září v hodin, 200 až 280 Kč marc Camoletti a do pyžam! Hrají: J. Langmajer, D. Suchařípa, K. Brožová / K. Špráchalová, K. Hrachovcová Herčíková / N. Boudová, E. Čížkovská Brilantní komedie, která si neklade jiný cíl, než pobavit diváka. Kultivovaně oživuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky. Autor má mimořádný cit pro vtip, situační a slovní komiku. Umí vytvořit zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení, neobává se ani jiného druhu pikantérie. Doporučuje Eva Potužáková, která pro Vás připravuje kulturní akce Přijďte se podívat na zajímavou výstavu umělecké skupiny Svitava & hostů, která představuje dílo tvůrců současné české výtvarné scény. Jejími členy jsou L. Karbus a J. Karpíšek, absolventi ateliéru malířství M. Mainera Třeboňský divadelní festival Poslední červnové pondělí úderem 20. hodiny byl slavnostně zahájen jubilejní V. ročník Třeboňského divadelního festivalu. Úvodní představení Shirley Valentine se Simonou Stašovou v hlavní roli shlédlo do posledního místa vyprodané hlediště Divadla J. K. Tyla. Druhé představení Koza aneb kdo je Sylvie? mohli návštěvníci festivalu zhlédnout hned v pátek Hra pokračovala v komediálním žánru, tentokrát ovšem zcela jiného ražení. Koncem července diváci zhlédli jediné představení, které se uskutečnilo pod širým nebem na zámeckém nádvoří, a to moderní balet Carmina Burana skladatele Carla Orfa. 6. srpna potěší příznivce Divadla Sklep herečka a zpěvačka Lenka Vychodilová v tak trochu kabaretu Výprodej Lemury lepé. A čeká nás také jedna změna oproti původnímu programu 27. srpna namísto původního představení Mrchy aneb řekni mi pravdu o své lásce, mohou se diváci těšit na herečky Annu Polívkovou, Dášu Bláhovou a Michaelu Sajlerovou ve hře na poněkud tabuizované téma Monology Vaginy. Celý festival uzavře na konci září jeho dlouhodobá patronka Eliška Balzerová se svojí novou hrou Rok magického myšlení. V žánrově pestré přehlídce, kde si každý jistě najde to své, bude festival pokračovat až do konce září. Ve dnech 18. a na festival volně naváže oficiální 1. ročník Přehlídky ochotnických souborů. Již vloni se uskutečnil pilotní nultý ročník, který se setkal s diváckým ohlasem. Informace o programu a předplatném Informační a kulturní středisko města Třeboň denně hod, tel: , Změna programu: od hod. se oproti plánovanému představení Mrchy aneb řekni mi pravdu o své lásce uskuteční hra Monology Vaginy od Eve Ensler. Marcela Adamová, Třeboňská rozvojová o.p.s léto v Třeboni 8. srpna 2009, zámecký park, hodin JiHočESká klasika aneb Nezmaři Jihočeská komorní filharmonie a Třeboňští pištci společně Léto v Třeboni rozezní písničky důvěrně známé folkovým posluchačům. Člověk boží, Řeka, Fénix, Písek, Září a další písně, které znáte v podání Nezmarů, tentokrát uslyšíte v úpravě pro Jihočeskou komorní filharmonii. Tento koncert naváže na jejich společné vystoupení z prosince loňského roku. To se setkalo s mimořádným diváckým úspěchem, a proto se obě tělesa rozhodla, že si tento koncert zopakují pod širým nebem zámeckého parku v Třeboni. U příležitosti tohoto zcela mimořádné setkání proběhne křest CD. Záznam z koncertu se chystá pro Českou televizi a Český rozhlas. Filharmonii i Nezmary bude řídit dirigent Stanislav Vavřínek. Více info na 16 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 8/2009 l 17

10 Výstava Výstavní sál pod Věží Svitava k Světu Výstava skupiny Svitava & jejich hostů Po celý srpen vystavuje své obrazy ve výstavní síni Pod Věží Jan Karpíšek se svými hosty. A právě Jana Karpíška jsme se zeptali: Co lidé na výstavě uvidí? V Třeboni představíme současné výtvarné umění, díla mladých českých umělců. Malby a kresby věkem nejstaršího vystavujícího, profesora Václava Stratila, se také vyznačují tím, že jsou současná a mladá, duchem dokonale svěží. Jde o výběr patnácti malířů z celé republiky s výrazným zastoupením umělkyň žen. Na výstavě uvidíme obrazy realistické, abstraktní, semiabstraktní, dětské, vyšívané, naivistické pohádky i čirá bláznovství. Věřím, že každý si najde to své. Výstava nese název Svitava k Světu, co znamená? Svitava je umělecká skupina pojmenovaná po řece, která protéká krásnými lesy Svitavska, Moravským Krasem, výrazně utváří kraj na sever od Brna, který si oblíbil Těsnohlídek, Janáček i my. Volba jejího jména souvisí také s podzemní říčkou Punkvou, která se do Svitavy vlévá v Blansku, kde se po velké výstavě v lednu tohoto roku rozštěpila skupina Punkwa. Jsme pevně spjatí s místní krajinou, ale přitom reagujeme v kontextu globálním a nezůstáváme uzavřeni na periferii. Otevíráme se rybníku Světu, připravujeme na srpen výstavu v Berlíně, přední metropoli evropského umění atd. Vy jste v Třeboni do svých osmnácti let žil, po absolvování Fakulty výtvarných umění žijete v Brně, jaký je Váš vztah k Třeboni? Třeboňsko je překrásná krajina a na sedmnáct let strávených v Třeboni mám krásné vzpomínky. Škoda jen, že bych zde jen těžko hledal uplatnění. Houbařské slavnosti se blíží Agentura Třeboňsko o.p.s. a město Třeboň Vás srdečně zvou na druhý ročník Houbařských slavností, které oslaví nejen houby, ale celý podzim jako čas sklizně a hojnosti. I v letošním roce Vás první zářijový víkend nemine pestrý houboprogram. Báječné restaurace z třeboňského historického jádra si pro Vás připraví krajové speciality z hub a podzimních plodů. Na výstavě hub bude i v letošním roce po celý den v provozu houboporadna, kde se kromě určení hub dozvíte i speciální houbové recepty. Zahrádkáři opět předvedou dary podzimních zahrad a čeká Vás oblíbená bylinková poradna. Kromě zajímavých rozhovorů o místních obyčejích, houbařství, sadařství a rybářství pro Vás bude připraveno také loutkové houbodivadlo, houbový výlet, houbový zámek a samozřejmě i tradiční houbování v třeboňském muzeu. A proto všichni příznivci dobrého jídla, pití, krajových obyčejů, kutilství, kulinářství, hub, zahradních plodů a dobré zábavy, neseďte doma a přijďte s námi první víkend v září houbovat! J. Formánková, Agentura Třeboňsko o.p.s. rybářské slavnosti srpna Ukázky ryb, rybářských zvyků, rybářského řemesla, gastronomický program, jarmark a další akce v Třeboni: Kuchařské čarování P. Stupky s Třeboň. kaprem; Masaryk. nám., so., ne hod. Prodej rybích specialit restaurací Šupina a Šupinka Masarykovo náměstí, so., ne hod. Prodej jakostních, přívlastkových a šumivých vín Znovínu Znojmo Masarykovo náměstí, so hod., ne hod. Prodej rybích výrobků z Třeboňského kapra a ostatních sladkovodních ryb Masarykovo náměstí a prodejna FISH MARKET na sádkách pod Světskou hrází Exkurze na sádkách Rybářství Třeboň a.s. so , 13.30, hod. Expozice akvárií s živými rybami Krčínův dům, so , ne hod. Expozice bazénů s okrasnými rybami Masaryk. nám., so , ne h. Jarmark s ukázkami tradičních řemesel Masaryk. nám., so , ne h. Tématické soutěže pro děti; nádvoří třeboňského zámku so hod. Prohlídka třeboňského archívu Třeboňský zámek, pouze so hod. Sobota 29. srpna 2009 Kulturní program na Masarykově náměstí v Třeboni Slavností zahájení Vystoupení pražského Werichova divadla Čochtan Šermířské souboje SHŠ Markýz ze Strakonicka Slavnostní pasování do cechu rybářského Vystoupení studentů ZUŠ Třeboň Rozhlasový swingový orchestr Václava Hlaváče Šermířské souboje SHŠ Markýz ze Strakonicka Koncert skupiny Žlutý pes Ohňostroj na rybníku Svět Neděle 30. srpna 2009 Kulturní program na Masarykově náměstí v Třeboni: Koncert Třeboňští pištci Vystoupení ochotnického souboru Kajetán Třeboň Vystoupení hudební skupiny Studio Prot Povídání o víně Vystoupení hudební skupiny Studio Prot hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod. Rybářské závody na Opatovickém rybníku (dospělí max. počet 100) Rybník Hradeček (děti do 14 let max. počet 70) nutná registrace předem na tel.: Prezentace závodníků, losování úseků hod. První závod hod. Vyhlášení výsledků, předání cen hod. Prezentace závodníků, losování úseků hod. Druhý závod hod. Vyhlášení výsledků, předání cen hod. Cyklistická projížď ka stezkou po rybnících Třeboňska Registrace účastníků, seznámení s trasou a kontrolními místy, Předání mapky stanoviště před IKS Třeboň, hod. Projížď ka vyznačenou stezkou hod. Ukončení akce, předání účastnických diplomů, upomínkových a propagačních předmětů všem účastníkům stanoviště před IKS Třeboň, hod. Změna programu vyhrazena. přehled kulturních akcí Lázeňská Třeboň trhy Masarykovo náměstí Koncert lovecké hudby Masarykovo náměstí Sefardské balady koncert Schwarzenberská hrobka Campanello taneční vystoupení zámecké nádvoří Výprodej Lemury lepé Divadlo Sklep TDF D.J.K.Tyla Krejčí švec a duchové STLD divadelní nádvoří Řemeslné trhy Masarykovo náměstí Jihočeskák lasika Nezmaři, Jih. komorní filharmonie a Třeboňští pištci zámecký park Třeboňský swingový výběr koncert Masarykovo nám Robinson Teátr Víti Marčíka divadelní nádvoří Campanello taneční vystoupení zámecké nádvoří Pražské kytarové kvarteto koncert kostel sv. Jiljí Saxofonové kvarteto koncert Schwarzenberský sál zámku Srpnový trh Masarykovo náměstí Vodník Mařenka pohádka malé zámecké nádvoří Musica Dolce Vita koncert Schwarzenberská hrobka Kvarteta Martinů a Miyuki Saito koncert kostel sv. Jiljí Pták Ohnivák a liška Ryška STLD Zámecké trio koncert Schwarzenberská hrobka V zámku a podzámčí koncert zámecký park Country skupina HEC koncert Masarykovo nám Campanello taneční vystoupení zámecké nádvoří Irena Budweiserová koncert kostel sv. Jiljí Monology Vaginy intimní div. D. Bláhové TDF D.J.K.Tyla Rybářské slavnosti prezentace rybářství + trhy A do pyžam divadlo D.J.K.Tyla Březanova 6: Výstava loutek Zámecká galerie: Eva Hynková obrazy olej na plátně, zátiší Výstavní sál Pod Věží: Svitava k Světu v slavnostní vernisáž městská hala roháč Na Sadech 349/ii, Třeboň Provozní doba: po čt zavřeno, pá so , ne zavřeno Kontakt: tel.: , HORNí BAR st. 21:30 Disko-Dj Smile zdarma čt. 21:30 Česko slovenské oldies Dj Štěpán zdarma pá. 21:30 Malibu Párty-Dj Melly 40, so. 21:30 Malibu Párty-Dj SMK 40, st. 21:30 Disko Dj Melly zdarma čt. 21:30 Česko slovenské oldies Dj Štěpán zdarma pá. 21:30 Rumová Párty-Dj Melly 40, so. 21:30 Kouzelnická noc-dj Pepíno 50, st. 21:30 Disko Dj Melly zdarma čt. 21:30 Česko slovenské oldies Dj Štěpán zdarma pá. 21:30 Hell Párty-Dj Fany 40, so. 21:30 Hell Párty-DiscoAgent 40, st. 21:30 Disko-Dj Smile zdarma čt. 21:30 Česko slovenské oldies Dj Štěpán zdarma pá. 21:30 Jim Beam Párty-Dj Melly 40, so. 21:30 Jim Beam Párty-Dj Sokl 40,- 18 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 8/2009 l 19

11 kino Světozor lázně aurora s. r. o. Společné prohlídky lázní Aurora a Bertiných lázní rezervace vstupenek na tel.: sobota, 2. neděle hodin RYCHLí A ZBĚSILí Slavná akční série, tentokrát z Dominikánské republiky. Režie: JUSTIN LIN, USA 09, originální verze, české titulky, šú, 99 minut, Nevhodné do 12 let vstupné 70 a 68 Kč 4. úterý a hodin 5. středa hodin NOC V MUZEU 2 Dobrodružná komedie z největšího muzea světa. Režie: SHAWN LEWY, USA 09, český dabing, 105 minut, přístupné vstupné 64 a 62 Kč 6. čtvrtek, 7. pátek hodin BAADER MEINHOF KOMPLEX Drama o založení RAF v Německu. Režie: ULI EDEL, NĚM 08, originální verze, české titulky, 150 minut, nepřístupné do 15 let vstupné 74 a 72 Kč 8. sobota, 9. neděle hodin NA ODSTŘEL Hvězdné obsazení v thrilleru o práci ivestigativních novinářů. Režie: KEVIN MACDONALD, USA 09, originální verze, české titulky, šú, 127 minut, nevhodné do 12 let vstupné 64 a 62 Kč 10. pondělí a hodin DVOJí HRA (DUPLICITY) Clive Owen a Julia Roberts v romantické komedii. Režie: TONY GILROY, USA 09, originální verze, české titulky, šú, 125 minut, nevhodné do 12 let vstupné 64 a 62 Kč 12. středa, 13. čtvrtek, 14. pátek hodin STAR TREK Tvůrce vynikajících seriálů Alias a Ztraceni a režisér povedeného třetího Mission: Impossible přináší restart jednoho z nejslavnějších sci fi fenoménů. Režie: J. J. ABRAMS, USA 09, originální verze, české titulky, šú, 126 minut, přístupné vstupné 66 a 64 Kč 15. sobota, 16. neděle hodin TRNSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky. Akční sci fi., režie: MICHAEL BAY, USA 09, český dabing, šú, 147 minut, přístupné vstupné 64 a 62 Kč 17. pondělí, 18. úterý, 19. středa, 20. čtvrtek hodin HANNAH MONTANA Zfilmovaný populární serial pro mladé. Režie: PETER CHELSOM, USA 09, český dabing, 102 minut, přístupné vstupné 68 a 66 Kč 22. sobota, 23. neděle hodin NESTYDA Opakování komedie Jana Hřebejka. ČR 08, 105 minut, nevhodné do 12 let vstupné 68 a 66 Kč 24. pondělí hodin ADMIRÁL Film o životě a smrti vynikajícího důstojníka ruského námořnictva admirála Alexandra Vasilieviča Kolčaka. Režie: A. KRAVČUK, RUSKO 08, originální verze, české titulky, 123 minut, nevhodné do 12 let vstupné 68 a 66 Kč 25. úterý, 26. středa a hodin DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné dobrodružství. Animovaná rodinná komedie. Režie: CARLOS SALDANHA, USA 09, český dabing, 96 minut, přístupné vstupné 64 a 62 Kč 30. neděle hodin VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA Při hledání nejvhodnějšího místa na zapuštění kořenů cestuje dvojice po celých Spojených státech. Komedie, USA, VB 09, originální verze, české titulky, režie: SAM MENDES, 98 minut, nevhodné do 12 let vstupné 68 a 66 Kč 31. pondělí hodin PŘíPAD NEVĚRNÉ KLÁRY Miloval Kláru. Miloval ji opravdově, hluboce a šíleně. Komedie podle románu Michala Viewegha. Režie: ROBERTO FAENZA, ČR, ITÁLIE 09, český dabing, 100 minut, Nevhodné do 12 let vstupné 64 a 62 Kč Návštěvníci KINA SVĚTOZOR můžou uplatňovat slevu na průkazy ZTP a ZTPP. Rezervace vstupenek na telefonu: Pokladna je otevřena vždy hodinu před představením. Rezervované vstupenky jsou volně prodejné 15 minut před představením. Těšíme se na Vaši návštěvu ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Filmové tipy Baader meinhof komplex je aktuální a poutavou výpovědí o moderní západní společnosti. Andreas Baader, Gudrun Ensslinová a levicově smýšlející novinářka Ulrike Meinhofová zformovali v roce 1970 teroristickou skupinu RAF (Frakce Rudé Armády), která je podepsána pod jedním z nejkrvavějších období Spolkové republiky Německo po 2. světové válce. Co přesně mají RAF na svědomí? Bombové útoky, únosy, vykrádání bank a vraždy. Útočili na policejní stanice, státní zastupitelství, nakladatelství deníků, které podporovaly režim útočili na stát. Proč? Protože, jak říká ve filmu jedna postava, nechtěli jen nakupovat a žrát. Dělalo se jim prý špatně z konzumu, ze směřování společnosti. Po večerech četli Trockého a jednoho dne prostě přešli od čtení a debatování k praxi. Problémy, na které reagovali, stále žijí, stejně jako žije dost těch, kteří ve jménu jejich řešení nebudou váhat vzít zbraň do ruky. Film vyvolá dilema, zda není moudřejší upřednostnit snahu pochopit a předejít před snahou zlikvidovat. Protože každý mrtvý revolucionář znamená jen další mýtus, který může být následován. Režisér Uli Edel vidí ve vrahovi kus oběti a v politickém systému kus vraha. Jde jen o to určit, kde končí demokracie a začíná nebezpečná manipulace a rozvrat. Provokativní a v mnoha ohledech brilantní film o odvrácených stránkách moderní demokracie. Díky perfektní režii Kevina Macdonalda se povedlo tvůrcům krimithrilleru Na odstřel vytvořit tajuplné scény s překvapivými okamžiky a nečekanými zvraty. Být investigativním novinářem není žádný med. Tištěná média zažívají v poslední době ohrožení ze strany těch internetových a tak hledají co nejsenzačnější témata na titulní stránku. Stejný problém řeší i ve Washington Globe, kde bychom mezi stohy papírů a různých výstřižků našli i Cala McAffreye (Russell Crowe). Je to typický novinář ze staré školy, který neponechá nic náhodě. V honbě za zdroji ke dvěma vraždám narazí na souvislosti, které do hry zapojí i jeho kamaráda a zároveň kongresmana Stephena Collinse (Ben Affleck). Diváci, kteří stihnou pochytit většinu myšlenek, se pak mohou zamýšlet, nakolik je nutné obětovat práci novináře svůj osobní život nebo nakolik investigativní novinařina vstupuje do vod nezákonnosti. Z recenzí vybral a upravil Milan Čada infocentrum lázní aurora. otevřeno pondělí až pátek hod. Tel , ne Posezení s hudbou: Swing time H po Koncert: Česká lovecká hudba dříve a dnes, vst. dobrov. S út Taneční večer: One Men Band, vstupné 30 Kč H st Přednáška: Tajuplné Novohradské hory M. Koželuh PM ne Posezení s hudbou: Swing time H po Přednáška: Ze slavné historie třeboňského rybníkářství Ing. M. Hule PM út Taneční večer: Zenit, vstupné 30 Kč H ne Posezení s hudbou: Swing time H út Taneční večírek: Krystal, vstupné 30 Kč H st Přednáška: Léčivá síla rašeliny a slatiny doc. MUDr. P. Petr, Ph.D. PM ne Posezení s hudbou: Swing time H po Přednáška: Ze slavné historie třeboňského rybníkářství Ing. M. Hule PM út Taneční večírek: Sono, vstupné 30 Kč H st Koncert: Melodie světové operety K. Bukovská, S. Sem, vstupné 100 Kč S ne Posezení s hudbou: Swing time H S společenský sál, PM přednášková místnost, H restaurace Harmonie Bertiny lázně s. r. o. provozní doba kulturního oddělení: po, St, čt: 7: h, Út, pá: 7: h Telefon: , e mail: petra kubátová, DiS ne 10:30 Koncert: Lovecká hudba (DB) ne 19:00 Diskotékový večer: hraje DJ Zvánovec, vstupné: 25,- (A) po 19:00 Taneční večer: hraje kapela Two Best, vstupné: 30,- (A) út 19:00 Přednáška: Jak zvládat rychlé změny dnešního světa přednáší lektor firmy Erudico pí Š. Jarolímková (DB) st 19:00 Taneční večer: hraje kapela SONO, vstupné: 30,- (A) čt 19:00 Přednáška: Vydra říční symbol Třeboňska, Francová (DB) ne 19:00 Taneční večer: hraje kapela Relax, vstupné: 30,- (A) po 19:00 Taneční večer: hraje kapela Zenit, vstupné: 30,- (A) út 19:00 Přednáška: Krčín a jiné rybníkářské kuriozity, třeboňský básník a spisovatel Ing. M. Hule (DB) st 19:00 Taneční večer: hraje kapela Krystal, vstupné 30,- (A) pá 19:00 Přednáška: Aloe vera a zdraví, Němečková (DB) ne 19:00 Disko: hraje DJ R. Zvánovec, vstupné: 25,- (A) po 19:00 Taneční večer: hraje kapela SONO, vstupné: 30,- (A) út 19:00 Přednáška: Co narušuje naše vztahy? J. Beníšek (DB) st 18:00 Přednáška: Léčivá síla rašeliny a slatiny přednáší doc. MUDr. P. Petr, Ph.D. (DB) 19:00 Taneční večer: hraje kapela FACE, vstupné 30,- (A) čt 19:00 Přednáška: Význam tarotových karet pro moderního člověka přednáší pí Miroslava Faltusová (DB) 19:00 Kvintet swingového orchestru ČB, vstupné: 30,- (A) ne 19:00 Taneční večer: hraje kapela ZENIT, vstupné: 30,- (A) po 19:00 Taneční večer: kapela Pohoda Česká, vstupné: 30,- (A) út 19:00 Přednáška: Krčín a jiné rybníkářské kuriozity, třeboňský básník a spisovatel Ing. M. Hule (DB) st 19:00 Taneční večer: hraje kapela: ROSA, vstupné: 30,- (A) ne 19:00 Diskotékový večer: DJ R. Zvánovec, vstupné: 25,- (A) po 19:00 Taneční večer: Evergreenmusic, vstupné: 30,- (A) A restaurace Adéla v Bertiných lázních, DB denní bar v 1. poschodí lázní (denně 7 15 h, tel.: ), BL před hlavním vchodem do Bertiných lázní Denně mimo pondělí TŘEBOŇSKÝ ZÁMEK hod. hod. Každé út. Schwarzenberská apartmá, odjezd od lázní Aurora ve hod. Každou středu TŘEBOŇSKO krajina a lidé denně hod. Každý čtvrtek KOSTEL SV. JILJÍ prohlídka od hod. Každý pátek TŘEBOŇSKÝ PIVOVAR exkurze s výkladem od Denně mimo pondělí SCHWARZENBERSKÁ HROBKA 9 17 hod. Denně AKVÁRIUM KRČÍNŮV DŮM hod. ZÁJEZDY: so. Otáčivé hlediště Č. KRUMLOV: TŘI MUŠKETÝŘI 750, 800 Kč ne. ROMANTIKA v PODUNAJÍ 550 Kč ne. RAKOUSKÉ ALPY HINTERSTODER Kč ne. ŠUMAVA Stachy, Kašper. Hory, nauč. stezka Povydří 500 Kč ne.vídeň Hundertwasser Haus, zámek Schönbrunn 590 Kč ne. SOLNOHRADSKÁ JEZERA 650 Kč POLODENNÍ ZÁJEZDY odjezd: Lázně Aurora hod., Bertiny lázně-tyršův stadion: 13 hod. CELODENNÍ ZÁJEZDY odjezd: Lázně Aurora 8.00 hod., Bertiny lázně-tyršův stadion: 8.10 hod. OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ odjezd: Lázně Aurora hod., Bertiny lázně-tyršův stadion: hod. pod kůží Komorní recitál Jitky Zelenkové v doprovodu špičkových instrumentalistů kontrabasisty Františka Raby a pianisty Lva Rybalkina, přináší 90 min. proud největších hitů popu, šansonů a jazzových standardů v hodin ve společenském sále Lázní Aurora Třeboň vstupné 180 Kč, předprodej IC Lázně Aurora, kulturní oddělení Bertiných lázní, IKS Města Třeboň 20 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 8/2009 l 21

12 Římskokatolická farnost Třeboň Evangelická církev metodistická Linka 156 Děkanství tel/fax: , MŠE SVATÉ Třeboň děkanský kostel: pondělí až sobota v 18:30 h. neděle v 8:45 hod. a 18:30 h. Majdalena: neděle 10:30 h. sobota :00 hod. Kaple Domanín: sobota :00 h. Kaple Lužnice: sobota :00 h. Kaple Branná: sobota :30 h. Kostel sv. Alžběty: sobota :00 hod. Kaple Přeseka: sobota :00 hod. PRAVIDELNÁ SETKÁNí Setkání se Svatým Otcem Naše farnost se připravuje na setkání s Papežem Benediktem XVI., které se bude konat v pondělí 28. září ve Staré Boleslavi. Nejjednoduší cestou, jak se na setkání dostat, je pro naše farníky společný zájezd autobusem farnosti. Místo v autobusu je však možné zajistit pouze místenkou. Termín pro přihlášení na děkanském úřadě je do 7. srpna. Cena na jednu osobu bude přibližně 200 Kč. Prosím, přihlašte se co nejdříve (autobus farnosti). Setkání se Svatým Otcem Setkání se uskuteční na velké travnaté ploše v blízkosti Mělnické silnice ve Staré Boleslavi. Do prostoru setkání bude však vstup možný pouze na místenku, která se musí do zajistit na adrese: Mons. A. Pintíř, Biskupství českobudějovické, Biskupská 4, pošt. schr. 14, PSČ Č. Budějovice, nebo cz, nebo použitím formuláře na www. navstevapapeze.cz, nebo na děkanském úřadě (vlastní doprava). Třeboňská pouť Tradiční pouť Panny Marie Královny připadá letos na sobotu 22. srpna. V půl desáté dopoledne vyjde průvod od Mariánského sloupu do děkanského kostela. Slavnostní bohoslužbu povede univerzitní profesor Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. Po bohoslužbě bude v prostorách bývalého loutkového divadla rozprava, kde bude pan profesor odpovídat středa: Eucharistická Adorace hodinu před večerní mší svatou, děkanský kostel čtvrtek: večerní chvály (nešpory) po večerní mši svaté, děkanský kostel. pátek: Modlitba matek a Adorace: ráno 8 9 hod. kaple na děkanství. sobota: odpolední mše svatá s nedělní platností kaple v okolí dle rozpisu neděle: farní klub po ranní mši svaté, společenská místnost nebo zahrada (dle počasí). Příprava dospělých na křest dle domluvy. Zprávy z farnosti na dotazy. Profesor Piťha (71 let) byl ministrem školství ve vládě Václava Klause, je autorem řady odborných a populárně naučných knih a životopisů a za své dílo obdržel řadu ocenění, mimo jiné Komenského medaili UNESCO. 100 let hasič. sboru v Břilicích 27. června se konala velká slavnost v Břilicích. Krajský velitel hasičských sborů, náš pan starosta a zástupci města, pan poslanec Jandák a další vzácní hosté se i přes nejisté počasí shromáždili ke slavnostnímu posvěcení nového hasičského praporu, který hasičskému sboru v Břilicích ke stoletému výročí jeho založení věnovalo město Třeboň. Stav oprav Pan Marián Kopřiva, majitel stavební firmy z farnosti Zábřeh na Moravě zdarma opravil havarijní stav střechy na věžičce kostela Panny Marie Královny v Třeboni. Hrozilo již provalení střešní klenby a mezi taškami rostla 2 m vysoká bříza. Naši obětaví farníci zapůjčili lešení a provedli nátěr střechy, zejména děkujeme paní Tlačilové, panu Matuškovi a panu Louvarovi. V děkanském kostele začaly práce na nutné generální opravě kazatelny. Podle sondy, kterou provedli památkáři, musí být kazatelna zajištěna proti červotoči a obnovena původní barevná polychromie. Na tyto nutné práce k záchraně kazatelny však nejsou dostatečné finanční prostředky. HUSoVa kaple, Seifertova 449, Třeboň, tel.: , č. ú / 0800 Srdečně zveme na shromáždění v srpnu. NEDĚLE od 9.00 hod. Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: Pijte z něho všichni. Bohoslužba s památkou večeře Páně / kazatel Novák R./ NEDĚLE od 9.00 hod. Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi. Bohoslužba s kázáním /farář Svidenský V./ SBOROVÁ DOVOLENÁ REKREAČNí STŘEDISKO POUŠŤ U BECHYNĚ. IDEÁLNí MíSTO KLIDU A POKOJE PRO VÁS I VAŠE DĚTI. Přihlášení na farním úřadě. NEDĚLE od 9.00 hod. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Bohoslužba s poselstvím / Vančura T./ NEDĚLE od 9.00 hod. Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Bohoslužba s kázáním / kazatel Novák R./ NEDĚLE od 9.00 hod. Vždyť Bůh řekl: Cti otce i matku. Bohoslužba s poselstvím / diakon Šroubek J./ Upozorňujeme, že o prázdninách se nekonají úterní biblické hodiny!!! Každé úterý 9.00 hod. Schází se klub maminek Kapřík.Tento klub je určen maminkám s malými dětmi do 5 let a nabízí relax při čaji a kávě, příjemné popovídání a hry dětem. Každý čtvrtek hod. domácí skupinky Každou sobotu hod. chvály, schůzky hudebníků a zpěváků. Výuka Základů křesťanství individuálně i skupiny Nově: KORESPONDENČNí KURZY, objednat se můžete na tel.: Diakonie ECM poskytuje pomoc všem potřebným, obětem šikany, maminkám v nouzi. Možnost domluvit schůzku v naší klubovně nebo přímo u vás doma. Křesťanské poradenství : tel.: Děkujeme všem dárcům, kteří dávají z radostného srdce. Finanční dar je možno odečíst z daní: č. ú. ČS / 0800 Návštěva z illinois Druhý víkend v červenci, opět po čase, navštívili farnost naši drazí přátelé z Monticella, kazatel Mike Eischen s manželkou. Tento partnerský sbor metodistické církve má nyní 170 členů a stále roste. Před dvěma lety zde sloužili s celým týmem na několika školách a jejich služba byla velmi kladně hodnocena studenty i učiteli. Z Illinois pochází také nový prezident USA Barack H. Obama, a tak se nám dostalo aktuálních a zajímavých pohledů na rodinu Baracka Obamy a také, jak jeho úřad vnímají křesťané v Americe. Mike v neděli posloužil kázáním a po bohoslužbě navštívili s manželkou několik zajímavých míst Třeboně. V pondělí ráno se s námi rozloučili a vydali se na cestu přes Atlantik zpět do Chicaga. Další tým z Ilinois přijede už v září po prázdninách a opět obohatí některé školy v Třeboni, Budějovicích a Vimperku a doplní výuku hodin AJ. Děkujeme všem, kteří se o návštěvu starali i všem, kteří organizují a připravují návštěvu týmu v září. -Richard Novák- Koupáním v kašně na klášterním nádvoří oslavila v úterý 16. června o půlnoci šestice studentů místní střední školy konec školního roku. Strážníci pro jejich způsob oslavy pochopení nenašli a věc řešili jako přestupek proti veřejnému pořádku uložením pokuty. Na linku 156 se v sobotu 18. června odpoledne obrátil 45letý muž z Třeboně s tím, že je opilý, sedí v nastartovaném nákladním vozidle, neví si rady se svými problémy a pokud mu strážníci ihned nepomůžou, ublíží si. Vozidlo i s mužem strážníci vyhledali, řidiče zklidnili a přivolali lékaře, který jej převezl k odbornému vyšetření. Účast na kongresu konaném v Třeboni pojal po svém 56letý muž z Prahy, kterého našli strážníci v pátek 26. června dopoledne silně opilého s tržnou ránou na hlavě na vlakové zastávce v Dukelské ulici. Dechová zkouška naměřila 3,8 promile, strážníci ke zraněnému přivolali lékaře, který jej převezl do nemocnice. V úterý 30. června ráno oznámil provozovatel parkoviště v Dukelské ulici, že v nočních hodinách došlo k poškození vybavení parkoviště zřejmě motorovým vozidlem. Záznam z městského kamerového systému odhalil, že škodu způsobil řidič kamionu, který se v noci na parkovišti otáčel a na základě pořízeného záznamu se kolegům z PČR podařilo nepoctivého řidiče dohledat. Při kontrole restaurace v centru města v úterý 30. června večer strážníci zjistili 14letou dívku z Třeboně, které její 19letý známý z Novosedel nad Nežárkou umožnil konzumaci alkoholu. Mladík obdržel pokutu za přestupek podání alkoholu osobě mladší 18 let. V sobotu 4. července přijala operátorka Městské policie oznámení o skupině mladých lidí, kteří z historie Velkolepý sjezd České lesnické jednoty v Třeboni srpnu roku 1909 Česká lesnická jednota (Böhmische Forstverein) sjednocující od svého založení 3. srpna 1848 soudobou lesnickou elitu, vykonala v letech 1849 až 1913 u příležitosti svých výročních sjezdů bezpočet podnětných exkurzí či vycházek po lesních hospodářských komplexech. Mezi lokality, které dostaly příležitost reprezentovat své lesní bohatství, opakovaně patřil lesní komplex náležející třeboňskému schwarzenberskému velkostatku, kde se exkurze České lesnické jednoty poprvé konala již v roce Druhá příležitost v Chelčického ulici na lavičce konzumují alkohol. Strážníci na místě zjistili mimo jiné 16letou dívku z Třeboně, která jevila známky opilosti. Dívka se před chystanou dechovou zkouškou pokusila o útěk, ale marně, byla chycena a převezena na služebnu PČR, neboť neměla u sebe žádné doklady. Dechová zkouška potvrdila přítomnost alkoholu, přístroj ukázal 2,07 promile. Dívku si převzala matka a případem se dále zabývá PČR. Sekání trávy bylo příčinou sousedského sporu, během kterého v neděli 5. července 73letý muž z Břilic házel přes plot zahradní odpad k 59leté sousedce. Strážníci na místě obě strany zklidnili a dohlédli na nápravu, vše nakonec vyřešila omluva. Podobných sousedských či rodinných sporů rapidně přibývá a občas jsou důvodem nepochopitelné malichernosti. Na pomoc 40leté ženě z Vrchlického ulice vyjela hlídka v neděli 5. července poté, kdy se k ní dobýval její opilý 19letý syn. Ten má soudem vydaný zákaz pobytu v bytě své matky pro předchozí problémy. Strážníci společně s hlídkou PČR nevydařeného syna z místa vykázali. V pondělí 6. července dostali strážníci na lince 156 informaci o pohybu osoby v pátrání. V ulici Na Kopečku pak skutečně zadrželi 16letého mladíka z Veselí nad Lužnicí, který byl na útěku z dětského domova. Strážníci zadrženého chlapce předali kolegům z PČR. Bez zaplacení útraty utekl host z restaurace v centru města v sobotu 11. července večer. Strážníci společně s personálem restaurace zadrželi 21letého muže z Českého Krumlova na Trocnovském náměstí a po dojednání způsobu úhrady byla věc řešena jako přestupek. V neděli 12. července po hodině nezvládla 56letá řidička z Nové Pece řízení svého vozidla a pod mostem na přeložce havarovala. Strážníci poskytli řidičce první pomoc a zajistili místo nehody do příjezdu lékaře a PČR. nastala přesně před sto lety v srpnu roku Schwarzenberskému třeboňskému velkostatku coby organizátorovi připadl nelehký úkol v relativně malé Třeboni ubytovat a nakrmit až 500 přihlášených účastníků sjezdu a jejich doprovodu. Pestré bylo i složení očekávané společnosti: očekávalo se okolo třicítky příslušníků šlechtických rodů, 20 lesních a vrchních lesních radů, 60 lesmistrů, 70 nadlesních a 117 revírníků, přes 40 adjunktů a inženýrů geometrů, ale také profesoři, státní úředníci, velkostatkáři, obchodníci a zá Značně nejistý způsob jízdy řidiče vozidla upoutal v noci 12. července pozornost strážníků při průjezdu ulicí Svobody. Vozidlo zastavili v Třebízského ulici a následná dechová zkouška s výsledkem 1,14 promile alkohol u řidiče potvrdila. Zadržený 54letý řidič z Třeboně se pokusil z místa události odejít, a tak k jeho zadržení strážníci museli použít donucovací prostředky. Reklamními plakáty rozmístěnými na různých místech včetně stromů znečistila naše město v pondělí 13. července provozovatelka restaurace z obce na Suchdolsku.. Strážníci její případ zadokumentovali a předali k dalšímu řízení příslušnému správnímu orgánu. Zamítnutá žádost o zapůjčení mobilního telefonu byla v úterý 14. července na Masarykově náměstí půl hodiny po půlnoci pro 18letého mladíka z Třeboně důvodem k fyzickému napadení 17letého chlapce z Třeboně. Útočník je podezřelý ze spáchání trestného činu a jeho případem se dále zabývá PČR. Známý a bohužel stále osvědčený scénář připravil prodavačku prodejny v ulici Svobody o 3000 Kč, když jí v úterý 14.července odpoledne během nákupu požádali dva muži o výměnu peněz. Na rozdíl v penězích ve svůj neprospěch přišla bohužel až po odchodu podvodníků, pátrání po nich bylo neúspěšné. Silně opilý sedl na jízdní kolo ve čtvrtek 16. července navečer 19letý mladík ze Staré Hlíny. Cestou domů však ve Vodárenské ulici z kola spadl a zranil se. Lékař zraněného po ošetření převezl na záchytku, událostí se jako dopravní nehodou zabývá PČR. Při kontrole restaurace v centru města v pondělí 20. července strážníci narazili na dvě 15leté dívky z Hrachovišť a Suchdola nad Lužnicí při konzumaci alkoholu. Šetřením zjistili, že alkohol jim zakoupil jejich 19letý známý, který za přestupek obdržel blokovou pokutu. Vladimír Školka, MěPo Třeboň 22 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 8/2009 l 23

13 stupci města Třeboně. Řadu účastníků doprovázel další služebný personál a kočí. Ubytování se nabízelo v široké škále od noclehu na zámku pro nejváženější hosty, přes samostatné byty poskytnuté schwarzenberskými zaměstnanci a místní hostince, až po noclehárnu zařízenou narychlo v budovách gymnázia a chlapecké školy (dnešní ZŠ Sokolská) pomocí mobiliáře vypůjčeného z velkostatků Hluboká a Protivín. Až 780 obědů mělo po tři dny poskytnout 16 třeboňských hostinců. Pro dvě vyjížďky, které tato různorodá společnost hodlala 2. a 3. srpna vykonat do místních lesů, bylo kromě zvláštního vlaku obstaráno více jak 150 kočárů, kolesek i žebřiňáků, vypůjčených z velkostatků celého kraje. Slavnostní přivítání účastníků princem Janem ze Schwarzenberku, prezidentem České lesnické jednoty Karlem hrabětem Buquoyem a zástupci města Třeboně proběhlo 1. srpna 1909 v osm hodin večer v chlapecké škole. Druhého dne o šesté(!) ráno se účastníci exkurze dostavili k prohlídce sádek a parní pily pod hrází rybníka Svět, odkud společnost usazená ve 153 očíslovaných povozech vyjela do lesů Zámeckého a Cepského revíru. Po velkolepé snídani na vidličku uprostřed cepských lesů v režii gmündského restauratéra Hubera a zaměstnanců třeboňského pivovaru, byli účastníci exkurze lesními cestami dopraveni na vlakovou zastávku v Hrdlořezech, odkud je zvláštní vlak odvezl zpět do Třeboně. Obdobná dopolední vyjížďka 3. srpna přiblížila hostům revíry Kolence a Mláku. Po obědě na Vitmanovských rybnících kolona povozů projela po Novořecké hrázi, dále přes Zámecký revír až na hráz Hradečku, odkud se přes výletní restauraci Prater po hrázi Opatovického rybníka a Světa navrátila na třeboňské náměstí. Jistě nelze pochybovat, že Třeboň byla v těch dnech na hony vzdálená svému obvyklému poklidu. Ve městě nebylo volné postele a každá židle v restauracích měla svého hosta. Po většinu času v městských sadech, zámeckém parku či Lipovce vyhrávala pěchotní kapela 28. pěšího regimentu Viktor Emanuel III. z Českých Budějovic a celá akce byl provázena prezentacemi hospodářských činností třeboňského velkostatku. Odpoledne 3. srpna a druhý den dopoledne byl již věnován 61. generálnímu sjezdu České lesnické jednoty situovanému do budovy chlapecké školy. Odpolední odjezd účastníků provázelo přání tlumočené prostřednictvím místního tisku: Zajisté krásné okamžiky, zažité v oněch dnech v Třeboni a nádherném okolí, nevymizí účastníkům nikdy z pamětí, a že rádi budou vzpomínati na pod knížecí Schwarzenberskou ochranou svobodné město Třeboň. B. Kociánová (SOA Třeboň) Řasa Chlorella. Velmi dobře se pěstuje i v laboratoři. Biotechnologické využití mikrořas se datuje od 50. let minulého století, kdy vznikly první jednotky pro masovou kultivaci v USA, Japonsku, Izraeli, Německu, Itálii a také v Československu. V třeboňské laboratoři řasových biotechnologií Mikrobiologického ústavu Akademie věd se Chlorella pěstuje již od r V té době byl skupinou dr. Ivana Šetlíka navržen a postaven unikátní kaskádový systém pod širým nebem s přímým slunečním osvitem. Podmínkami rychlého růstu jsou dostatek světla, příznivá teplota, dostatečné míchání pro výměnu plynů a přídavek CO 2 a minerální živiny. Buňka mikrořasy Chlorella ukrývá všechny své výživné látky uvnitř pevné stěny. Buněčný obsah je mimořádně hodnotný, protože obsahuje bílkoviny, vitamíny a minerály, tuky, nenasycené mastné kyseliny, cukry a vlákninu. V biomase jsou dále obsaženy aminokyseliny, které si člověk neumí sám vytvořit, velké množství chlorofylu a karotenoidů, které jsou pro lidský organismus potřebné jako barviva, provitamíny a především velmi účinné antioxidanty. Z vitaminů se v ní nacházejí vitaminy C, E a skupiny B, z minerálů především zinek a železo. Mikrořasu proslavila jedna unikátní biologicky aktivní látka, známá spíše pod zkratkou CGF (Chlorella růstový faktor). Má mnoho funkcí v organismu, např. slouží jako lapač volných radikálů, snižuje obsah krevních lipidů, podporuje obnovu buněk, tvorbu bílých krvinek a schopnost likvidovat bakterie v těle, a tím zvyšuje celkovou obranyschopnost organismu. cz/chlorella/c-915/ Pro svůj jedinečný obsah bioaktivních látek představuje Chlorella ideální potravinu 3. tisíciletí, protože má naprosto vše, co je v našem moderním jídelníčku nezbytné. V každé lékárně dostanete nyní nespočet nutričních doplňků obsahujících biomasu z této mikrořasy. Mikrořasy a především Chlorella hrály velmi významnou roli ve výzkumu fotosyntézy jako modelové organismy, kde přinesly řadu významných objevů oceněných Nobelovými cenami. Jsou často zkoumány i v souvislosti s uzavřenými biosystémy na vesmírných stanicích, kde by měly regenerovat kyslíkatou atmosféru. V posledních letech se také často skloňuje použití biomasy v souvislosti s potlačením skleníkového efektu pohlcováním oxidu uhličitého či zdroji biomasy pro výrobu biopaliv. Další rozvoj řasových biotechnologií spočívá nejen v základním výzkumu, ale především v uplatnění těchto poznatků do praktického využití. Vývoj technologií pro pěstování a zpracování biomasy z mikrořas je hlavním cílem návrhu komplexního projektu Centrum řasových biotechnologií o rozsahu 110 miliónů korun, který podalo třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AVČR, v.v.i. do operačního programu EU Výzkum a vývoj pro inovace. Předmětem návrhu projektu je vybudování a vybavení vědecko-výzkumného centra řasových biotechnologií v areálu Opatovického mlýna v Třeboni s návazností na firmy zabývající se využitím řasové biomasy pro potravinářství, krmivářství, kosmetiku, případně i výrobu biopaliv druhé generace. J. Masojídek Trhy včera a dnes CHko Třeboňsko slaví z přírody Třeboňska Zelenivka Foto: SOA Třeboň, Ateliér Kocipinský V meziválečném období se konal na třeboňském náměstí pravidelný trh každý čtvrtek. Mikroskopické řasy jsou vývojově velmi staré formy života. Díky jejich schopnosti fotosyntézy se před 2 3 miliardami let zvýšilo množství kyslíku v atmosféře naší planety, a tak mohly vzniknout i složité mnohobuněčné organismy. V přírodě hrají řasy nezastupitelnou biologickou roli, protože představují základ potravního řetězce. Využití řas v lidské výživě se datuje tisíce let do minulosti na území dnešní Číny, Japonska, Mexika či subsaharské Afriky. V povědomí veřejnosti bývají řasy spojovány také s negativními jevy, jakým V současnosti se v Třeboni trhy konají pouze v letním období a to zpravidla v sobotu. je třeba vznik vodních květů sinic v povrchových nádržích, např. třeboňských rybnících, kde produkují alergeny, ale na tom má hlavní vinu lidská činnost především nevhodné hospodaření a nadměrné hnojení. Sladkovodní jednobuněčná mikrořasa rodu Chlorella (česky zelenivka) patří mezi nejzajímavější z hlediska biologické hodnoty, rychlosti růstu a možností snadné masové kultivace. Nejčastěji tvoří kulovité buňky o průměru 3 až 10 mikrometrů (miliontin metru). Má jednoduchý životní cyklus, který se v přírodě řídí denním osvětlením mladá buňka roste až do stadia buňky dospělé, rozdělí se na čtyři až osm nových dceřiných buněk a růstový cyklus se opakuje. Vážení návštěvníci! Zavítali jste na Třeboňsko z řady důvodů. Vy, kteří jste přijeli především kvůli krajině a přírodě, byste určitě měli zahájit svůj pobyt prohlídkou trvalé expozice a návštěvnického centra Třeboňska KRAJINA A LIDÉ. V jednotlivých místnostech se dozvíte o historii rybníkářství, o schwarzenberském hospodářském systému, o lázeňství, o zdejších nejtypičtějších přírodních stanovištích rybníku, řece a rašeliništi. Ve videosálu je možno si pustit krátké filmy. Ve vstupní hale se pak lze vybavit mapami, literaturou a brožurkami o zajímavostech Třeboňska. Pokud jste zdatní turisté, můžete se dále vydat na některou z naučných stezek. Pro kolaře je nachystaná v jihovýchodním okolí Třeboně 40km dlouhá trasa Okolo Třeboně s 22 zastaveními, severně tvoří kratší okruh s 12 panely další naučná stezka Rožmberk. Obě začínají na hrázi rybníka Svět. Začíná tam také okruh značený zelenými dubovými lístky. Ty vás provedou pověstmi opředenými místy, jak se tvrdí v brožurce Když v dubu straší, kterou je nutné si vyzvednout v informačním středisku na náměstí. Pro pěší jsou připraveny zatím tři stezky. Nejvyužívanější i během roku je 12 km dlouhá Cesta kolem Světa. Začíná v parku lázní Aurora a na hrázi Světa pro změnu končí. V severní části CHKO Třeboňsko vede po březích vytěžených štěrkových jezer 7 km dlouhá naučná stezka Veselské pískovny. Poslední naučná stezka provozovaná Správou CHKO je vedena rašeliništěm Červené blato 15 km jižně od Třeboně. Celkem je v terénu umístěno více než 100 informačních tabulí. Je pochopitelně nutné je udržovat, aktualizovat text i grafickou podobu. Upouští se od sáhodlouhých odborných informací ( podrobnosti lze v klidu dohledat např. na internetu), nutností jsou tříjazyčné texty, zdokonaluje se zpracování, je jednodušší doplnit text obrázky a mapami. Jedna tabule ale dnes vyjde až na Kč. A tedy prosba na závěr. Pokud zjistíte poškozování vybavení stezek, informujte nás na čísle Děkujeme. text a foto: RNDr. Markéta Drábková 24 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 8/2009 l 25

14 inzerce inzerce MOŽNOST ON-LINE SÁZENÍ Heřmánek pravý (matricaria chamomilla) Nabízíme možnost výběru čerstvých mořských a sladkovodních ryb PŘIJĎTE SE POBAVIT NA TANEČNÍ VEČERY S ŽIVOU HUDBOU (po, st, ne) H eřmánek patří k nejznámějším a také k nejdůležitějším léčivkám z čele di hvězdnicovitých (složnokvětých), původem z jižní Evropy. Jsou to jedno leté nebo ozimé (podzimní semenáčky přezimují), příjemně aromatické byliny. Nyní např. projdeme li Líbalovou ulicí a dáme se polní cestou kolem Břilického rybníku, můžeme si nasbí rat dostatek heřmánku pro osobní spotřebu. S heřmánkem se setkáme také na různých neudržovaných místech ve měs tě, např. kolem kaple sv. Jana Nepomuckého u Grill baru. Úbory se sbírají pro vysoký obsah organických látek (silic, seskviterpenů, glykosidů aj.). Je součástí mnoha čajů, používá se v kosmetice, ke koupelím. -šh- ZVEME VÁS V SRPNU DO BARU: MĚSÍC S DYNYBYLEM BAVORÁK NEBO GIN + TONIC ZA SKVĚLÝCH 35 KČ Znovu pro Vás na léto otevíráme KAVÁRNU-CUKRÁRNU s krásným posezením u Zlaté stoky Ceník Solná jeskyně DOSPĚLÍ 120 Kč DĚTI do 6 let zdarma (v doprovodu dospělé osoby) DĚTI od 6 do 10 let 50 Kč DĚTI od 10 do 15 let 80 Kč STUDENTI, DŮCHODCI, ZTP Hřib plstnatý Boletus subtomentosus l. ex Fr. PERMANENTKY: Kč Kč Kč Každý den šťastná hodinka (happy hour) od hod. do hod. Otevřeno: po pá: hod. so ne: hod. Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. Tylova 1, Třeboň, tel.: Přijďte ochutnat naše zákusky! Přijmeme CUKRÁŘE/ CUKRÁŘKU Dobré platové podmínky. Telefon: H řib plstnatý patří k dobře poznatel ným druhům hřibovitých hub. Na Třeboňsku se mu často lidově říká hon zík. Klobouk této houby je 5 až 10 cm široký, světle hnědý s olivovými tóny, jemně plstnatý. Je robustnější než hřib žlutomasý neboli babka, je pod po kožkou klobouku rovněž narůžovělý, ale pokožka není nikdy rozpraskaná. Rourky na spodu klobouku jsou poměrně velké, sytě žluté, pomačkáním modrají a tato barva se stává později hnědavou. Třeň je žlutavý až žlutohnědý, pod kloboukem bývá světlejší, rýhovaný, ve střední části mívá drobné načervenalé šupinky a na konci je nahnědlý, ztenčený. Při krájení lehce modrá a příjemně voní. Roste od léta do podzimu většinou v několika exemplářích v parcích, na hrázích a na okrajích listnatých lesů. L. Kotilová 26 l Zakázková výroba: Nové Hrady Nová kolekce plavek a spodního prádla 2009!» Schodiště (samonosné, obklad betonového)» Dveře (vchodové, vnitřní)» Okna (špaletová, jednoduchá)» Kuchyně (masiv, folie, lesk, včetně spotřebičů)» Vestavěné skříně» Nábytek všeho druhu (moderní, klasický, rustikální) Chtěli byste inzerovat v Třeboňském světě? Ceny za plošnou inzerci již 170,-/s DPH Rozviňte Svou fantazii S námi. TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 8/2009 Tel: , l 27

15 Řádková inzerce cena: 760 tis. Tel: Prodám byt v osobním vlastnictví v Třeboni, 2+1, komfortní, přízemní, cihla, v tichém prostředí, rozloha 82 m2, cena Kč, při hotovostní platbě a rychlé domluvě možnost slevy. Tel: Prodám byt v osobním vlastnictví v Třeboni, 3+1, 70 m2, 1. patro, cihla, zachovalý původní stav, 2 sklepy, cena Kč, při hotovostní platbě a rychlé domluvě možnost slevy. Tel: Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v Třeboni, částečně zařízený. Tel: Pronajmu novinový stánek. Tel: Koupím menší byt v Třeboni v centru nebo poblíž. Tel: Koupím byt 1kk 1+1 v Třeboni. Platba v hotovosti. Tel: Vyměním byt v Praze, OV, 35 m2, za nemovitost v Třeboni, případně prodej koupě, po domluvě. Tel: Maminka s dítětem hledají pronájem menšího pěkného bytu v Třeboni. Nejraději RD se zahrádkou. Dlouhodobě. Tel: Ráda bych našla přítele do 65 let s vyřešenou minulostí, v okolí Třeboně. Je mi 58 let, rozvedená, štíhlé postavy. Tel: Hledáme hodnou chůvičku. Tel: , případně zanechte kontakt na IKS Třeboň. Výklad karet, andělská poradna. Tel: Nabízíme k odběru tmavě vlkošedá štěňátka německého ovčáka. Tel: Daruji dvě černé kočičky, v případě zájmu volejte na tel: INFORMAČNí A KULTURNí STŘEDISKO MĚSTA TŘEBONĚ hledá osobu pro provoz veřejných toalet v objektu kina na letní sezonu v denních hodinách (mimo představení) Kontakt: Restaurace HARMONIE Vás srdečně zve od 5.7. do na pravidelná nedělní setkání SWING TIME v Lázních Aurora v čase od do hodin PLAVECKÝ BAZÉN SE SLANOU VODOU (25 m), AQUAPARK PLNÝ VODNÍCH ATRAKCÍ (TOBOGÁN, DIVOKÁ ŘEKA, WHIRLPOOLY, HYDROMASÁŽNÍ LAVICE, CHRLIČE, VODNÍ HŘIB), PARNÍ KABINA, SAUNA, VIBROSAUNA, JAPONSKÉ MASÁŽNÍ LŮŽKO, FITNESSCENTRUM, SOLÁRIUM, FLOATING, SQUASH, BOWLING živá hudba příjemné posezení vynikající speciality na lávovém grilu vybraná vína společnosti BOHEMIA SEKT zmrzlinové a ovocné poháry zákusky z čerstvého ovoce Lázně Aurora, s.r.o., Lázeňská 1001, Třeboň , Tel.: , POZOR!!! Z důvodu pravidelné údržby bude uzavřen bazénový komplex od do včetně. Dry JET masáž 1 osoba :00 21:00 (po-ne) Opět TAI-ČI pro začátečníky Tai-či/taichichuan je možno přeložit jako cvičení nejvyšší dokonalosti 250 Svou náročností stojí někde uprostřed mezi jógou a karate. Jeho cílem je přinést duševně tělesné uspokojení a uklidnění. Od 14. září 2009 každé pondělí hod. (pokročilí hod.) Malá tělocvična ZŠ Sokolská, přihlášky a další info na tel ( ) včetně grafického návrhu, knihařského zpracování, ražby a výseku Jsme PRO kvalitní TISK TISKÁRNA PROTISK, s. r. o. Rudolfovská 617, České Budějovice, tel.: fax: , TEXTIL DÁMSKÉY Alena Valentová Dukelská 138 P L AV K S L E VA 20 50% ORIFLAME Poradenství a prodej prírodní kosmetiky Mgr. Jana Vašátková Boženy Němcové 649, Třeboň Tel.: , ( ANGLIČTINA letní kurzy B ohem i a-constructi va GRAF st avební společnost.společnost s ručením omezeným Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Provádění komunikací a zpevňování ploch Zemní práce, výroba betonu, autodoprava Obchodní, poradenská a inženýrská činnost Certifikováno dle ČSN EN ISO 9001 a Hledáme vhodného kandidáta na pozici Vodárenská ulice č.p. 1091/ll ČR Třeboň účetní Nástup od Požadujeme: Pozemní a inženýrské stavby Ing. V. Klacková, tel.: ve stavební firmě se sídlem v Třeboni Jedná se zástup za mateřskou dovolenou (3 roky) AVON kosmetika ukončené středoškolské vzdělání s maturitou znalost práce na PC znalost podvojného a mzdového účetnictví znalost německého jazyka výhodou praxe 2 3 roky, spolehlivost Chcete se stát členkou klubu? Čekají Vás výhodné ceny a další bonusy Kontakt: J. Dolejšová, tel.: , 28 l tisk do formátu 50 x 70 cm, výroba knih, časopisů, katalogů, pohledů a jiných propagačních materiálů 1. patro nad prodejnou FLOP Prodám garsonku na Hliníku, TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU zajišťujeme kompletní polygrafický servis TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 8/2009 Kontakt: , l 29

16 Každou sobotu diskotéka Rybářství Třeboň Hld. a. s. pro pracoviště v Třeboni (Rybářská 801, TŘEBOŇ) přijme: asistenta předsedy představenstva pro Správu majetku a dotací Předpoklady vhodného uchazeče: SŠ/VŠ, znalost práce na PC, ř. p. sk. B, jazykové znalosti výhodou (Aj/Nj), předchozí praxe na obdobné pozici vítána. Nabízíme: odpovídající mzdové ohodnocení v závislosti na vzdělání a délce praxe, nástup možný ihned. Své nabídky včetně strukturovaného životopisu (s uvedenou praxí) zasílejte nejpozději do na nebo na výše uvedenou adresu Rybářství. Vhodný kandidát bude zván k osobní schůzce až na základě výběru ze zaslaných životopisů. Šachy ostende Cup 2009 Snímek ze závěrečného turnaje první letní šachové školy na koupališti Ostende. Osm rytířů se nebálo změřit si své síly v bojích na 64 políčkách. Po tuhém boji o pohár šampaňského a další věcné ceny (např. o skvělý výukový program Fritz a Šachlík) nakonec zvítězil Štěpán Řepa. Š.Papáček Házená sport, cvičení, relaxace SQUaSH Lázně Aurora squash (T: ), po ne Internát SOU oděvní (T: ) HorolEZECká STĚNa Internát SOU oděvní (T: ) BaZÉN Bertiny lázně > po so , ne Lázně Aurora > po ne Pozor! Z důvodu pravidelné údržby bude uzavřen bazénový komplex od do včetně. SaUNa Lázně Aurora > , po ne, 16:00 21:00 SaUNa, pára + HyDro JET, SiGoroll Bertiny lázně > po so , ne FiTNESS Lázně Aurora > po pá , so ne SoláriUm Lázně Aurora > po ne mini GolF hotel Bohemia a Regent, rezervace tel.: JÓGa Lázně Aurora > nová tělocvična Po , začátečníci Út, Čt proti bolestem zad začátečníci, vstupné 60 Kč TENiS TJ Jiskra Třeboň > po ne (T: , ), Sport centrum Doubí > po ne (T: , ), Rybář. učiliště, Třeboň > po ne (T: , ) BoWliNG Lázně Aurora: po ne Hotel Zlatá hvězda: (T: , ), po ne WEllNESSCENTrUm (sauna, whirpool, fitness) Hotel Zlatá hvězda: (T: ), po ne TENiSoVá Hala otevřeno 24 hodin denně, info a rezervace tel.: SQUaSH cena pouze 150 Kč/hod, studenti cena pouze 100 Kč/hod. otevřeno 24 hodin denně FiTNESS otevřeno denně hod. cvičení s trenérem po, st , pá hod. BoWliNG cena pouze 170 Kč/hod cena 200 Kč/ hod., rezervace na tel.: , informace a rezervace: Pánek na: , recepce na tel.: Vážení rodiče, Probíhají prázdniny a děti si dopřávají zaslouženého odpočinku. Přesto bych už nyní chtěl oslovit Vás, rodiče chlapců narozených 1996 až 2001, aby přišli posílit žákovská družstva třeboňské házené. Sám dobře vím, kolik hodin dovedou děti strávit u počítače a jiných neaktivních zábav. Pro své tělo nic nedělají. Sport je to nejlepší, co mohou pro svou fyzickou kondici udělat. Naučí je radovat se z výhry, přijímat porážky, žít v kolektivu, pomáhat si navzájem, jeden druhého podporovat, tolerovat a usměrňovat. Zvažte, zda by Váš syn neměl mít více pohybu a pokusit se ho přivést do našeho oddílu. Většinou se setkávám s tím, že na dotaz, zda chlapec sportuje, odpovídá, že hraje fotbal nebo dělá jiný sport. Já sám jsem začínal s fotbalem, hrál jsem hokej a nakonec jsem se až ve 13 letech rozhodl pro házenou. Tím chci říci, že nikdy není pozdě a samy děti se většinou rozhodnou, jaký sport chtějí dělat. Je třeba jim dát možnost ve více sportech, aby nakonec zjistili, ve kterém jsou nejlepší. Když hraje fotbal, neznamená to, že fotbal je pro něj to nejlepší. Každý je jinak pohybově nadaný. Od loňského roku trénuji žáčky (miníky). Myslím, že jsme měli několik dobrých úspěchů (2. místo v KP, druhá místa v celostátních turnajích v ČB a Praze, 1. místo v Plzni a v neposlední řadě v sezóně 1998 / 1999 v házené první místo v KP). Chtěl bych navázat na tyto úspěchy i v příštím roce, je však nutné rozšířit základnu a vytvořit v družstvech zdravou konkurenci. Na Třeboňsku je prý 3000 dětí do 10 let. Mým odhadem sportuje tak 1/10. Co dělají ostatní? Samozřejmě všechny děti ke sportu předpoklady nemají, ale znám mnoho případů, kdy z antitalentu se stal výborný ligový hráč. Jestli si tento článek přečtete a máte chlapce od 6 do 12 let, zhodnoťte jeho možnosti se v házené uplatnit a přiveďte ho do našich družstev. Potřebuji i více takových rodičů, jako jsou Bártlovi, pan Toman, pan Kohout a paní Dedková. Tito rodiče mi úžasně pomáhají a bez nich by to bylo pro mě těžké. Jen více takových rodičů! Na závěr mého článku sdělím můj telefon , na kterém Vám rád zodpovím všechny Vaše dotazy. Předběžně tréninky začnou začátkem srpna F. Pouzar, trenér házené mládeže Zpravodaj města Třeboně Vychází 1 měsíčně. Vydává Informační a kulturní středisko města Třeboně. Redakce: Masarykovo nám. 103, Třeboň šéfredaktor: P. Pfeiferová (pp) tel.: , e mail: Elektronická podoba novin IČO: , ev. č. MK ČR E Redakční rada: J. Císař (cs), M. Čada, Š. Husák (šh), A. Kohoutová (ako), L. Kotilová (lk), J. Psíková (ps), A. Kahounová (ak). Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být totožné s názory redakce. Předem nevyžádané materiály nevracíme. Jména autorů článků jsou k nahlédnutí v redakci. Redakční rada si vyhrazuje právo na případné krácení příspěvků. Anonymy nebudou otištěny. U nepodepsaných fotografií jsou autory členové redakční rady. Příjem příspěvků: e mail, disketa, CD a výtisk. Povoleno Českou poštou v Č. Budějovicích, j. zn.: P 2507/95 ze dne Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o České Budějovice Uzávěrka příštího čísla: do hod. Náklad: ks. Cena: 15 Kč 30 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 8/2009 l 31

17 Horská kola Jiří Dudáček Házená Dole zleva: Veselý, Kostelecký, Neubauer, Loskot. Nahoře zleva: vedoucí Kubík, Nohava, Halamka, Schams, trenér Marek, Štěch, Baierling Foto: Petržala Závod Přes tři vrchy Vysočiny v Horní Cerekvi patří i v ideálním počasí k nejnáročnějším závodům Anlen Galaxy série. Tentokrát byl celý závod výrazně ztížen vytrvalým deštěm, který ze závodu udělal extrémě náročnou bahenní koupel. Na kratší trati hlavního závodu měl Z Bike Team Třeboň celkem 5 závodníků, nejlépe dojel Vítězslav Kříž, sedmý v kategorii juniorů. Vložené závody dětí, pro třeboňské tradičně úspěšnou část závodů, jezdci ZBT obsadili hned třemi bednami. Za starší žáky dojel první Daniel Koktavý a třetí Ondřej Hlinka, v žácích mladších zopakoval minulý úspěch Jan Kroupa, který dojel opět třetí. Jiří Masojídek Velký úspěch třeboňské házené v isole Po několika letech jsme opět vybojovali první místo na jednom z největších mládežnických turnajů ve slovinské Isole, a to v kategorii staršího dorostu. Naposledy si kluci zahráli v sestavě, která nás reprezentovala v nejvyšší české soutěži v 1. lize, kde celý rok šlapala na paty házenkářským špičkám. Velice trpělivou hrou nenechali nikoho na pochybách, že v Česku se hraje dobrá házená. Tento fakt byl velice důležitý, neboť hrát ve Slovinsku proti domácím není jednoduchá věc. Nakonec právě trpělivost a klid nás posunul na stupeň nejvyšší. Jako za trest nás čekala v prvních třech zápasech právě slovinská družstva. První zápas jsme odehráli proti výběru měst Prijatelji SLO a po nervózní koncovce jsme nakonec vyhráli 14:13. Druhým týmem byla Ribnica SLO. Družstvo velice zákeřné a nevyzpytatelné, bohužel jsme s nimi museli hrát i ve finále, ale zvládli jsme to. Zápas ve skupině jsme vyhráli 15:12. Třetím celkem byl RK Klima Petek, kteří se drželi více než 2/3 zápasu, ale pak vyhrála opět naše trpělivost 18:14. Byli jsme přesvědčeni, že nejhorší máme za sebou, což se potvrdilo. Norský celek HC Drobak jsme přejeli v tréninkovém tempu a s celou lavičkou 20:9. Dánské družstvo Frederikshavn bylo tvrdším oříškem, který jsme rozlouskli až v závěru a vyhráli 13:9. Tyto výsledky nás poslaly do finále opět s Ribnicou SLO. Finálový zápas na centrálním hřišti byl mnohem dramatičtější a za podpory domácích diváků. Ale i nám přišli fandit kamarádi z Čech, a tak po nervózním, ale hezkém zápasu jsme si odvezli pohár za první místo, kdy rozhodující branku 12:11 dal 20 vteřin před koncem Martin Loskot. Ale pochvalu trenér Marek směřuje ke všem hráčům celku. Odvedli zde opravdu dobrý kus práce. 1. Místo Házená Třeboň, 2. místo THV Ribnica Slo, 3. místo Prijatelji Slo K. Petržala Jachting Na konci května se třeboňská posádka Tobolka Gardavský zúčastnila Mistrovství Evropy v jachtingu ve třídě Pirát, které se konalo na Bodamském jezeře ve Švýcarsku. Tento závod se odjel za ne příliš příznivých povětrnostních podmínek. V silné konkurenci 80ti lodí ze šesti zemí se umístila v polovině startovního pole. V tradičním termínu na začátku července se Tobolka s Gardavským ukázali v lepším světle na Mistrovství ČR na Lipně, kde dopadli o poznání lépe a získali bronz z absolutního pořadí a titul vícemistrů ČR v českém absolutním pořadí a v kategorii muži. Pro Jachetní oddíl TJ Jiskra Třeboň tak přivezli celkem 3 cenné kovy z MČR. Další třeboňská posádka Nosek Mareš dojela na pěkném dvanáctém místě. Na start se postavilo celkem 21 lodí ze čtyř zemí. Ani tomuto závodu povětrnostní podmínky příliš nepřály. Fandit oběma třeboňským posádkám můžeme na konci srpna, kdy se v Třeboni jede pohárový závod třídy Pirát. -pgtr- atletika Třeboňští atleti zaznamenali v červnu pěkné výsledky na celostátních akcích i v krajském přeboru družstev. Na základě výborných výkonů se Klára Lepešková kvalifikovala na Mistrovství ČR dorostenek, které proběhlo 19. a v Ostravě. Mohla si dokonce vybrat ze tří disciplín (dálka, 100 m, 300 m překážek), nakonec startovala v dálce a v běhu na 100 m. Celé mistrovství bylo ovlivněno špatným počasím, pršelo a bylo velmi chladno. K. Lepešková obsadila 16. místo ve skoku dalekém a 19. byla v běhu na 100 m. Na 4. Letní olympiádě dětí a mládeže v Táboře byl do krajského výběru nominován Filip Hančl. Startoval v běhu na 60 m, ve skoku dalekém a ve štafetě 4x60 m. Vedl si výborně, v běhu na 60 m postoupil do semifinále, v dálce byl jedenáctý a krajská štafeta, jejímž byl členem, obsadila 4. místo, na bronz chybělo 0,20 vteřiny. 3. kolo krajského přeboru družstev mužů a žen proběhlo v Nové Včelnici. Třeboňské ženy udržely 4. místo, muži jsou i po 3. kole pátí. Ivan Rokos

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? ŘÍJEN je podle indiánského kalendáře

Více

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč redakce čtenáři Úvodník Jak jde čas Rekonstrukce kina Světozor Aprílem začíná měsíc duben a zavírá dveře za březnovým táním. Vyvedení někoho aprílem

Více

9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně. Škola volá...

9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně. Škola volá... T Ř E B O Ň S K Ý 9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Škola volá... redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? Rok co rok nám doslova rozkvete třeboňský zámek před očima, jedno z nejkrásnějších

Více

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor 08/2014 INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě RICHARD KRAJČO» rozhovor SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Více

Poděkování. Sluníčkový den

Poděkování. Sluníčkový den Aktuálně Úvodník Vážení čtenáři, vítáme Vás na stránkách červnového Třeboňského světa, v jehož redakci došlo v uplynulém měsíci k personálním změnám. Pana šéfredaktora Vlastimila Lenze nahradila staronová

Více

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Asketické divadlo MALÉhRY uvede hru Peklo Koncert Christiane Engel vnučky dr. A. Schweitzera Dny otevřených ateliérů

Více

11/2014 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V TŘEBONI. LISTOPAD 1989» téma k 25. výročí. DOTACE PRO ŠTĚPÁNKA» rozhodne nové zastupitelstvo

11/2014 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V TŘEBONI. LISTOPAD 1989» téma k 25. výročí. DOTACE PRO ŠTĚPÁNKA» rozhodne nové zastupitelstvo 11/2014 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V TŘEBONI LISTOPAD 1989» téma k 25. výročí DOTACE PRO ŠTĚPÁNKA» rozhodne nové zastupitelstvo Objevte novou Octavii Combi Ať je stále nad čím žasnout Kombinovaná spotřeba

Více

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program 07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého

Více

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO Zpravodaj Města Litomyšle 5. února 2010 Ročník XX. 2 Zámek se chystá na svatebčany Hned po svém prosincovém jmenování avizovala nová kastelánka litomyšlského zámku Jana Sehnalová záměr, rozšířit možnosti

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

15 Kč 9 / 2010. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? Výstava obrazů Zdenky Marie Novákové Třebíčský židovský festival

15 Kč 9 / 2010. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? Výstava obrazů Zdenky Marie Novákové Třebíčský židovský festival T Ř E B O Ň S K Ý 9 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Výstava obrazů Zdenky Marie Novákové Třebíčský židovský festival Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? Je dokázáno

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni 04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni SPRÁVNÝ ČAS PRO SEZÓNNÍ SERVIS Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu Nezapomeňte

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

15 Kč 7 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 7 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 7 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Musica Dolce Vita ve Schwarzenberské hrobce Koncert Szidi Tobias na nádvoří zámku Marimba aréna v zámeckém parku Úvodník

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ. ANETA LANGEROVÁ» rozhovor. PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu

03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ. ANETA LANGEROVÁ» rozhovor. PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu 03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ ANETA LANGEROVÁ» rozhovor PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního zařízení. Zcela nová ŠKODA

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Třeboňský SVĚT. 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

Třeboňský SVĚT. 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? Třeboňský SVĚT 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Velikonoční trhy na náměstí Aleš Brichta a Vilém Čok koncert Z krypty až na dno Světa přednáška V pátek jsem potkala jednu

Více

Nádvoří zámku patřilo veteránům

Nádvoří zámku patřilo veteránům Založeno roku 1919 24. června 2009 Ročník XX. číslo 25 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Setkání harmonikářů Výletiště ve Lhotkách Sobota 27. června 2009 od 15 hodin Více strana 8 Koncert Renaty a Igora Ardaševových

Více

06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA. PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky

06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA. PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky 06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky NEKONEČNÝ PROSTOR PRO VÁŠ STYL Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

ČOV současné vedení města nemuselo připravit Třeboň o 55 miliónů

ČOV současné vedení města nemuselo připravit Třeboň o 55 miliónů Rozhovor s lídrem kandidátky ODS, str. 3 NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO LIDI, KTERÝM NENÍ TŘEBOŇ LHOSTEJNÁ CENA 10,- Kč ČOV současné vedení města nemuselo připravit Třeboň o 55 miliónů Jiří Masojídek, zastupitel

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

Jsme v předposlední etapě. Na I/23

Jsme v předposlední etapě. Na I/23 8 srpen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Roman Fabeš k rekonstrukci státní silnice: Jsme v předposlední etapě. Na I/23 Prázdninový provoz je každoročně zatěžkávací zkouškou

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Reprezentovalo nás mládí

Reprezentovalo nás mládí 11 listopad 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Reprezentovalo nás mládí Zvláštní příloha: Nařízení Rady Města Telče O provádění zimní údržby na místních komunikacích Silák David Maximální úsilí Davida Lupače na

Více