Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Jak radnice hospodaří Každoroční řešení oříšku jak vyjít se sumou peněz na miskách vah má dáti dal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Jak radnice hospodaří Každoroční řešení oříšku jak vyjít se sumou peněz na miskách vah má dáti dal."

Transkript

1 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad BŘEZEN 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Kulturní bašta na Karlově Sezona na Bastionu XXXI je plná novinek z hudební, výtvarné i divadelní scény. strana 2 Jak radnice hospodaří Každoroční řešení oříšku jak vyjít se sumou peněz na miskách vah má dáti dal. strana 4 a 5 Na cestě ke hvězdám Známý astronom a astrofyzik je ve světě oběžnic jako doma. Má i svou planetu. strana 7 Vážení čtenáři, vážení občané Prahy 2, jsou některé opakující se události, které očekáváme v dobrém či ve zlém, ale víme, že musí přijít. Jednou z takových událostí je první zastupitelstvo po Novém roce a s ním schvalování rozpočtu. Je výsostným právem zastupitelů rozhodovat o kapitálových a běžných výdajích, rozhodovat Slovo úvodem Nucená střízlivost o tom, kam v letošním roce půjdou finanční prostředky naší městské části. Nutno však konstatovat, že rozpočet je rekordně nízký. Tak nízký, že naposledy jsme takový rozpočet měli v roce Celkové výdaje rozpočtu městské části Praha 2 se letos snížily o částku tis. korun, v porovnání s loňským rozpočtem tedy na výsledných tis. korun. Již před rokem bylo konstatováno, že dotace z města, která vzniká přepočtením různých koeficientů, nám z rozpočtového určení daní přiřkla o propastných 45 milionů korun méně. Drastické, nepochopitelné, ale realita. Loni na podzim přichází další šok a další snížení z města, tentokráte o dalších 7 mil. korun. I člověk bez ekonomického vzdělání si dovede představit, že z dotace 170 milionů spadnout za dva roky na 118 milionů je opravdu problém. Úřad snižuje již několikátý rok po sobě výdaje. A to i cestou propouštění zaměstnanců úřadu, a tím snižování mzdových nákladů. Snažíme se, aby se toto snížení neodrazilo na kvalitě služby občanům. Paradoxně to může být i naopak, protože jsme nuceni hledat stále nové způsoby, nové levnější technologie, které zefektivňují práci a nestojí tolik, vše má však své hranice. Rozpočet v oblasti investic je též snížen, ale zachovává únosnou mez pro oblast školství, kde bude pokračovat oprava ZŠ Sázavská, v MŠ Štěpánská je pak plánovaná modernizace celého objektu, včetně dětského hřiště. Budou pokračovat i projekty v Havlíčkových sadech, na Folimance a chystá se projektová dokumentace opravy parku v Riegrových sadech a v parku Albertov-Horská, dostane se i na rekonstrukci elektroinstalace na Novoměstské radnici. Pokračuje další etapa rekonstrukce domu sociálních služeb v Máchově ulici a není opomenuta ani oblast bytového hospodářství, rekonstrukce výtahů, kotelen a opravy bytů. A pro mě tento rozpočet vystihuje citát Gaia Petronia, který řekl: Malá skutečnost je lepší, než velká předpověď. Ano, letošní rozpočet je opravdu nízký, ale jsem přesvědčen, že realistický. Počátek letošního roku byl však poznamenán ještě jednou událostí. Úřad naší městské části se dlouhodobě snaží zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Prioritou v tomto snažení je nám zvýšení výkonnosti, efektivnosti úřadu, dobrá komunikace a kvalita naší práce pro občany. Usilujeme o posílení parametrů kvality v činnosti úřadu, jež posílí jeho ekologické chování, transparentnost rozhodovacích procesů a veřejných zakázek i zavádění nových služeb. K zajištění těchto cílů přispělo naše rozhodnutí o znovuobhájení systému řízení jakosti práce na úřadu městské části v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008. Systém řízení jakosti v souladu s normou ISO je garantem toho, že práce úřadu vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje městské části a jasně definovaných cílů, které prosazují systematičnost, sjednocení procesů vykonávaných na úřadu, pořádek, dokumentaci všech činností, odstraňování nedostatků, důsledné a rychlé vyřizování oprávněných stížností a podnětů občanů. Udělení certifikátu, jež deklaruje shodu systému managementu jakosti dle prestižních mezinárodních norem a měřítek, a to, že náš úřad plní náročné požadavky, které klade Mezinárodní organizace pro normalizaci, vnímám jako potvrzení další cesty vedoucí k modernímu, efektivnímu a vlídně komunikujícímu úřadu, který je schopen trvale uplatňovat metody kvality a inovovat svoji činnost. Michal Kopecký, tajemník ÚMČ Praha 2 Výzva obyvatelům Prahy 2 Obecní ale i některý soukromý majetek spravuje pět správních firem (SF). Před rokem dostali nájemníci obecních bytů možnost SF změnit, pakliže nebudou spokojeni s její správní politikou a péčí o dům, ve kterém žijí. Zajímá nás, zda jste tuto možnost využili, a také to, jak jste se SF spokojeni. Co byste chtěli změnit (když už ne SF), co byste chtěli pochválit? O váš názor stojíme, toto téma se týká mnohých, kteří na dvojce žijí. Posílejte nám své náměty nejpozději do 20. března na adresu redakce Novin Prahy 2, náměstí Míru 20, Praha 2 nebo využijte ovou adresu redakce VYŠEHRADSKÁ IDYLA: Nebojte se, není to pět šílených sebevrahů, kteří se chystají napodobit bájného Šemíka s Horymírem na hřbetě. Nejsou to ani potomci slavných Vyšehradských jezdců. To jen mladí sedí na předehřáté zdi a pozorují, jak padá slunce do Prokopského údolí. A jaro, jaro je za dveřmi Text: tom, foto: anl Vinohradský Pavilon má nového investora Nákupní prostory Vinohradského Pavilonu by měly nejpozději do podzimu opět ožít ruchem obvyklým pro zařízení tohoto druhu. Do společnosti Pavilon, a. s. (stávající nájemce) vstoupil nový investor, který má zájem oživit obchodní prostory historické tržnice. Úpravy vnitřních partií Pavilonu budou probíhat od jara do léta. Opětovné otevření zrenovovaného objektu je plánováno na 1. října Po dobu provádění vnitřních úprav bude zachován provoz prodejny potravin Albert. Nový koncept využití Pavilonu se bude věnovat zejména oblasti bydlení a bytových doplňků. Součástí Pavilonu bude i kavárna s restaurací. Zástupce starostky MČ Praha 2 Jan Vaněk k tomu podotýká: Jsem rád, že po letech stagnace dojde k oživení Vinohradského Pavilonu a naváže se tak na úspěšnou tradici 90. let, kdy sloužil jako oblíbené obchodní místo, ale i prostor pro setkávání lidí. V 90. letech Vinohradská tržnice fungovala ke spokojenosti všech občanů a byla jedním z prvních nákupních center v Praze. Její současný neutěšený stav je důsledkem silného konkurenčního prostředí, které v oblasti nákupních center panuje. Proto bylo poměrně obtížné najít řešení, vedoucí k oživení tohoto tradičního nákupního prostoru. Pro případné nájemce, respektive podnájemce, byla vždy limitující velikost nákupní plochy, která je přibližně desetkrát menší než nejbližší nákupní centrum Flóra. Dalším nepříznivým faktorem je malá parkovací kapacita či vysoká energetická náročnost provozu budovy. Věříme, že se Vinohradský Pavilon brzy vrátí ke své původní funkci a bude sloužit obyvatelům z bezprostředního okolí i návštěvníkům Prahy 2. Jednou z priorit současného vedení radnice je podpora občanské vybavenosti, k níž přirozeně patří i obchodní síť, dodává místostarosta Jan Vaněk. len Elektronická aukce je transparentní a efektivní Elektronické aukce zajišťujeme v MČ Praha 2 prostřednictvím systému PROe. biz, který umožňuje provádět výběrová a poptávková řízení. Koncem roku 2011 byl uskutečněn měsíční zkušební provoz, ve kterém proběhlo 14 aukcí. Vzhledem k tomu, že ekonomická výhodnost elektronických aukcí byla zřejmá, rozhodla se RMČ Praha 2 pokračovat v jejich realizaci. V roce 2012 bylo uskutečněno cca 30 aukcí v různých oblastech (nákupy materiálu, stavební zakázky, údržbové práce v oblasti životního prostředí apod.). Aukce potvrdily transparentnost, jednoduchost a rychlost této formy zadávání zakázek. Rozhodujícím měřitelným faktorem je ekonomická výhodnost. Vyčíslení úspor se pohybuje v průměru kolem 30 %. Maximálně transparentní výběr dodavatelů na opravy volných bytů ve formě aukcí přinesl značné snížení nákladů na tyto opravy. Je však velmi důležité dbát na kvalitní přípravu zadávací dokumentace a na přesný popis zakázky, aby se vyloučily případné nejasnosti v průběhu soutěže a vícepráce při samotné realizaci zakázky. Systém umožňuje jak nákupní aukce, tak prodejní aukce. Proto se zastupitelstvo MČ Praha 2 rozhodlo využít elektronickou aukci i v případě prodeje níže uvedených nemovitostí. Prodej ideálních 14/24 v Přemyslově 6 Do elektronické aukce na prodej ideálních 14/24 budovy čp. 146, Přemyslova 6, Praha 2 s ideálními 14/24 pozemku parc. č. 173, která proběhla 16. ledna 2013, se po doložení všech požadovaných dokumentů a složení jistiny ve výši Kč přihlásili tři zájemci. Pokr. na str. 2

2 Co se děje v Praze 2 2 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2013 Prahy Noviny 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Z jednání zastupitelstva Třinácté řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se konalo 4. února Zastupitelé projednali 14 usnesení a sedm informací. V úvodu zasedání odvolali Jiřího Palusku a Miloše Bednáře z funkce člena finančního výboru a Zuzanu Čekalovou z funkce členky kontrolního výboru. Nově zvolili Radima Perlína a Martina Víška do funkce člena finančního výboru a Radka Klemperu do funkce člena kontrolního výboru. Zastupitelé projednali a schválili rozpočet MČ Praha 2 na rok 2013, finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 2 na rok 2013, rozpočtový výhled MČ Praha 2 do roku 2018 a limit počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových organizací MČ Praha 2 na rok Členové ZMČ odsouhlasili prodloužení termínu k plnění usnesení ZMČ č. 171 ze dne a uložili kontrolnímu výboru ZMČ Praha 2 předložit zastupitelstvu zápis o provedené kontrole s návrhem opatření. Dále schválili poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality, prevence kriminality Radní městské části Praha 2 jednali v únoru do uzávěrky tohoto čísla dvakrát. Dne 4. února se konalo první mimořádné zasedání r. 2013, na kterém radní projednali tři usnesení. A 5. února proběhlo 3. řádné zasedání rady, kde bylo projednáno 26 usnesení a dvě informace. Z 3. řádného zasedání rady vybíráme: Radní konstatovali zánik mandátu člena ZMČ Praha 2 za ODS Jiřího Palusky dnem a prohlásili prvního náhradníka z kandidátní listiny ODS Martina Sedekeho za člena ZMČ Praha 2. Rada dále mimo jiné souhlasila s výběrem nejvhodnějších dodavatelů na dílčí veřejné zakázky zadávané na základě uzavřené rámcové smlouvy na veřejnou zakázku Energetické služby a dodávky a schválila uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění provozování farmářského trhu na části Tylova náměstí s tím, že připadne-li prodejní den farmářských trhů na státní svátek, nebudou trhy dodavatelem v tomto termínu pořádány. Rada dále projednala usnesení k pravidelným bodům: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 1 dne a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 2 dne a v oblasti kultury, vše na období roku 2013 a I. čtvrtletí Schválili také poskytnutí účelové dotace společnosti Národní dům Kulturní dům železničářů, s. r. o., na realizaci akce XVIII. reprezentační ples na Vinohradech. Zastupitelé schválili žádost o svěření majetku hl. m. Prahy, části pozemku parc. č. 1359/1 a pozemku parc. číslo 1350/1, vše k. ú. Vinohrady, do správy MČ Praha 2 a rozhodli o prodeji ideálních 14/24 budovy čp. 146 v Praze 2, Přemyslova 6, s ideálními 14/24 pozemku parc. č. 173, k. ú. Vyšehrad. Dále rozhodli o prodeji jednotek (nebytových prostor č. 392/2, 392/3 a 392/4) v domě čp. 392 (Podskalská 7, Praha 2) s odpovídajícími spoluvlastnickými podíly na společných částech budovy a na pozemku parc. č Dále bylo schváleno uzavření tří splátkových dohod v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců. Zastupitelé stanovili paušální hodinovou částku pro poskytnutí náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 2 a odměny neuvolněným členům ZMČ Praha 2. Šárka Votánková, odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů VZPOMÍNKA NA ALOISE RAŠÍNA: V pondělí 18. února 2013 jsme si připomněli 90. výročí tragické smrti významného českého politika Aloise Rašína. Před domem v Žitné ulici 10 uctil jeho památku jménem městské části místostarosta Václav Vondrášek. V tomto domě dr. Rašín žil a před ním byl 5. ledna 1923 anarchistou J. Šoupalem smrtelně postřelen. Právě 18. února, jen pár týdnů po atentátu, na následky zranění zemřel. Text a foto: len Elektronická aukce je transparentní Pokr. ze str. 1 Nejnižší přípustná nabídka činila Kč a v průběhu elektronické aukce se cena vyšplhala na Kč. Došlo tedy k navýšení ceny oproti nejnižšímu možnému podání o 5,7 %. Prodej nebytových prostor č. 392/2, 392/3, 392/4 v ulici Podskalská 392/7 Dne proběhla veřejná dražba všech tří prostor, která skončila bezúspěšně, neboť nebylo učiněno u žádné ani nejnižší podání. Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 byla uskutečněna druhá veřejná dražba se sníženou vyvolávací cenou. I tato dražba skončila neúspěšně opět nebylo učiněno ani nejnižší podání. Proto bylo rozhodnuto o prodeji v elektronické aukci, vyvolávací cena byla stanovena u čísla 392/2 na Kč. Této aukce se zúčastnili dva zájemci a v jejím průběhu došlo k navýšení ceny na Kč. Konečná cena byla tedy o 10,5 % výše oproti vyvolávací ceně. Vyvolávací cena č. 392/3 byla stanovena ve výši Kč. Elektronické aukce se zúčastnil jeden zájemce, došlo k navýšení ceny na Kč. Vyvolávací cena č. 392/4 byla stanovena ve výši Kč. Zúčastnil se jeden zájemce, došlo k navýšení ceny na Kč. Prodej nemovitostí prostřednictvím elektronické aukce se ukázal jako mnohem úspěšnější ve srovnání s veřejnými dražbami, ve kterých nebylo v případě prodeje nebytových prostor v domě Podskalská 7 učiněno ani nejnižší podání. Současně došlo k úspoře nákladů za zprostředkování veřejné dražby specializovanou firmou (inzerce, příprava dražební vyhlášky, pronájem prostor pro samotnou dražbu apod.) Elektronická aukce probíhá v internetovém prohlížeči, náklady jsou tedy minimální, ba co více propagaci a reklamu prodeje si v případě elektronické aukce zajišťovali sami pracovníci odboru majetku a investic, čímž došlo k dalšímu snížení nákladů, než kdyby prodej a související služby zajišťovala externí firma. Jan Vaněk, zástupce starostky Nová sezona na Bastionu plná překvapení Svou odlehlostí a zadumanou náladou představuje Bastion Novoměstských hradeb skvělou příležitost k úniku z ruchu velkoměsta. Romantické procházky a posezení při kávě s okouzlujícím výhledem na Vyšehrad jsou jedním z důvodů přitažlivosti této dříve zapomenuté části Prahy. Ale ne jediným. Pomalu se tu začíná vytvářet podhoubí pro zajímavé aktivity. Již vloni se terasami Bastionu rozléhal jazz, rock a blues. Na nedělních koncertech se objevili např. Vinnie James (nominace na Grammy), Ivan Hlas Trio, skupiny Krausberry a Bluesberry. A kdo sem vážil cestu někdy mezi 21. srpnem a prvními týdny roku 2013, možná si pomyslel, že v plenéru rozmístěné sochy Olbrama Zoubka jako by byly stvořeny právě pro Bastion. Oživení zájmu o poměrně odlehlou lokalitu na nuselském předmostí je jednou z priorit městské části v oblasti kultury. A letošní sezona by v tomto směru měla být poměrně zajímavá. Při tvorbě kulturní dramaturgie pro tento prostor se městská část snažila zohlednit vysokou úroveň architektonického a památkářského řešení celého komplexu. Zástupce starostky pro oblast kultury Otto Schwarz oslovil v této souvislosti vedení AMU s nabídkou vytvořit pro letošní kulturní sezonu na Bastionu ucelený projekt. A tak vznikla Ostrožna Akademie múzických umění na Bastionu XXXI. Víc než důstojným zahájením sezony rozhodně bude první ze série pořadů, které pro Bastion chystají studenti Hudební a taneční fakulty AMU. V úterý 26. března v 19:00 vystoupí soubor čtyř violoncellistů Prague Cello Quartet v repertoáru má vedle děl velikánů klasické hudby také jazz a filmovou hudbu. Na letošní sezonu studenti připravili pro Bastion několik představení, dávajících prostor umělcům různých žánrů a stylů, ať už je to hudba, divadlo nebo architektura. Mnohé diváky jistě pobaví rozpustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti ženské sexuality v inscenaci Monology vagíny. Hudbymilovné publikum čeká např. Harfový recitál, Jazzové trio, Žestě pražského hradu a další koncerty. Cyklus představení studentů HAMU, ať už současných či bývalých, skrývá mnohá další překvapení. Budeme vás o nich včas informovat. Letošní sezona na Bastionu nabídne kromě cyklu pořadů z produkce HAMU i mnohé společenské aktivity. Hned 21. března jsou tu vítání všichni, kdo budou chtít oslavit příchod nejkrásnějšího období roku. Tato gastronomicko společenská akce rozhodně není ojedinělá v plánu je např. pravidelné nedělní grilování nebo podzimní zabíjačka. V jarních měsících prostor Bastionu opět ovládnou sochy, tentokrát z ateliéru Radka Anderleho. A Střední uměleckoprůmyslová škola v květnu uspořádá desetidenní řezbářské sympozium. len Dana Němcová oceněna za odpor vůči komunismu Městská část Praha 2 má mezi svými čestnými občany mnohé osobnosti, které se do novodobých dějin výrazně zapsaly svým odporem vůči totalitnímu režimu. Patří mezi ně i psycholožka Dana Němcová jedna z iniciátorek a nejaktivnějších členek Charty 77 a její mluvčí, vůdčí osobnost Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V pondělí 18. února 2013 získala z rukou premiéra Petra Nečase další ocenění osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Dana Němcová je jednou z nejznámějších osobností disentu. Pražský byt v Ječné 7, kde její rodina žije od roku 1969, se stal jedním ze symbolů odporu oru proti komunistické moci. podílela, připojila pod něj podpis a přes výstrahu StB se podílela na získávání podpi- sů pod Chartu 77 a na jejím rozšiřování. Pro své zásady a statečnost Dvakrát byla vězněna v Ruzyni, jednou jako členka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, podruhé jako mluvčí Charty 77. Po roce 1989 Dana Němcová získala řadu ocenění a vyznamenání Např. v ro- V 70. letech zde bylo pod byla ce 1991 cenu roku Pax Christi, v roce dojmem procesu se skupinou The Plastic People of soustavně pronásledována 1996 byla zvolena Ženou roku České republiky, v roce 1998 obdržela státní vy- the Universe připraveno Státní znamenání Za zásluhy prvního stupně Prohlášení Charty 77 dokument, který naprosto zásadně ovlivnil československou společnost. Dana Němcová se na jeho vytváření bezpečností. Pro aktivní podporu persekvovaných hudebníků byla od roku 1976 zbavena možnosti pracovat ve svém oboru. a v roce 2000 cenu Middle Europe Price. Do galerie čestných občanů Prahy 2 vstoupila v roce Text a foto: len Trnka očima dětí školou povinných V prvním patře Úřadu městské části Praha 2 byla po celý únor vystavena vítězná díla a další vybraná díla a dílka výtvarných prací žáků základních škol Prahy 2 ke 100. výročí narození výtvarníka Jiřího Trnky. Výtvarnou soutěž k tématu tvorby známého výtvarníka vyhlásil odbor školství ÚMČ Praha 2 na podzim loňského roku, zaštítila ji Jana Duchková, zástupkyně starostky pro oblast školství, mládeže a volnočasových aktivit. Místostarostka ocenila velký zájem dětí o účast v soutěži a poděkovala učitelům za tvůrčí vedení žáků ve výtvarné výchově. Ráda bych poděkovala také odborné porotě za zastřešení soutěže z odborného pohledu, uvedla místostarostka. Odborná porota, složená z výtvarnice a scénografky, absolventky DAMU Květuše Kovářové, absolventky Pedagogické fakulty UK se zaměřením na výtvarnou výchovu Marcely Zetkové a absolventky Pedagogické fakulty UK v Praze, Aleny Chamzové, která působí v Domě dětí a mládeže Praha 2, kde se zaměřuje na výtvarnou výchovu a keramiku pro děti ve věku 3 11 let, měla z čeho vybírat. Soutěžilo totiž téměř 200 dětí různého věku, které se svého úkolu zhostily velmi svědomitě. Porota nakonec ocenila nejlepší díla ve dvou věkových kategoriích v kategorii 1. a 2. stupně základních škol. Byla oceněna i kolektivní práce, základní škola a učitel, který kolektivní práci vedl. Oceněné děti si odnesly diplomy a drobné dárky. Vernisáže se kromě vítězů, jejich rodičů, babiček a dědečků zúčastnili také někteří pedagogové. Dětský pěvecký sbor ze Základní školy Na Smetance se postaral o hudební doprovod. Všem gratulujeme! Text: tom, foto: vin Pátrání po klíčích Od podzimu můžete každou středu na některém z pozoruhodných míst Prahy 2 potkat hlouček dětí dychtivě hltajících každé slovo Petry Martínkové. Kromě toho, že tato profesionální průvodkyně seznamuje školáky s historií vybraných lokalit naší městské části, také je záludnými otázkami vybízí k soupeření o získání dalšího ze soutěžních klíčů. Kulturně-naučný a zábavný projekt Klíč od Prahy 2, ve kterém děti zápolí ve znalostech historie dvojky, pro ně připravil školský odbor městské části Praha 2 pod záštitou místostarostky Jany Duchkové. Vycházky na tento měsíc také vypadají poutavě Klíč od Prahy 2 v březnu Co tu bylo a už není. Procházka se starými fotografiemi Sochy a pomníky Prahy 2 (Riegrovy sady včetně nejnovějšího pomníku u vinohradské sokolovny, který připomíná 150 let od založení Sokola, Sady Svatopluka Čecha atd.) Vycházka na přání. Téma vycházky si vyberou děti samy z několika nabídnutých možností. Bude to Grébovka? Novoměstská radnice? Letohrádek Amerika? Botanická zahrada? Zahrada Ztracenka? Nebo strašidla Nového Města pražského? Necháme se překvapit

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 3 BŘEZEN Samospráva obce by měla být dobrým hospodářem Podobná firma, jako je městská část, snad ani neexistuje. Rozdíl je i v tom, kdo je zaměstnavatel a kdo zaměstnanec. Ve vztahu samospráva versus voliči se stávají po volbách zaměstnanci volení politici. To občané jim dávají důvěru ve zdravou správu veřejných prostředků a majetku obce a svěřují jim část peněz k hospodaření pro obecní blaho. Jací jsou politici hospodáři? Dokázala by to opozice lépe? Kdo umí zacházet s majetkem ve výši stovek milionů korun? Co na to zástupci politických stran? Položili jsme jim otázku: Která položka rozpočtu na rok 2013 je podle vás podhodnocená a která naopak nadhodnocená? ČSSD Rozpočet Prahy 2 pracuje s výrazným poklesem příjmů zejména dotací od Magistrátu (koalice ODS + TOP 09) a od státu (koalice ODS + TOP 09 + NELI- DEM). Místo toho, aby se naše městská část rozvíjela, stagnuje. 1) Je to především vina nejhroznější vlády polistopadové historie, která časem přivede střední vrstvy do propadliště dějin. 2) Je to také vina představitelů Prahy, kteří rozmařile utrácejí (tunelují) peníze za nesmyslné projekty typu tunelu Blanka. 3) Je to ale také vina naší současné koalice v Praze 2. Ta pod mantrou vyrovnaného rozpočtu snížila kapitálové výdaje o polovinu. Klesají i výdaje do naší pýchy do škol. Zajímalo by mě například, kdy dostane základní škola Na Smetance opravené hřiště v Italské, které již přes dvacet let chátrá. Jde o jeden z posledních lukrativních pozemků, které v Praze 2 máme. Nebo si na něj již dělá zálusk nějaký developer? OSB Rok 2013 přinese růst vnitřního zadlužení domovního fondu Rozpočet na rok 2013 je prezentován jako úsporný a realistický. Je v něm ale určitá nerovnováha, která odráží priority současné koalice. Například v kapitálových výdajích je vyloženě nadhodnocen rozpočet na životní prostředí a památky a podhodnocen rozpočet na bydlení. Tedy na údržbu domů a bytů, o investicích například do výtahů ani nemluvě. Plánovaný pokles nákladů o 37 mil. Kč je příslibem zanedbávání bytového fondu a vznik, respektive další nárůst vnitřního dluhu. Přitom úspor lze dosáhnout nejen škrty. Jistě lze vybrat jiné než dlouholeté dodavatele služeb, například při údržbě zeleně, čistotu města nemusí zajišťovat pouze jedna společnost. Řadu konkrétních služeb tedy lze přesoutěžit a dosáhnout přinejmenším stejné, ne-li vyšší kvality za nižší cenu. Takové záměry ale nejsou z dostupných podkladů zřejmé. Také opravy uvolněných bytů lze realizovat za podstatně nižší náklady, než ukazují některé případy aktuálně Strana zelených V porovnání s minulými lety pracuje Praha 2 s výrazně sníženým rozpočtem. Oproti roku 2011 má v roce 2013 k dispozici o 1/3 prostředků méně. Na nadhodnocení výdajových položek proto není příliš prostoru, naopak přibývá položek podhodnocených. Bohužel nůžky mezi příjmy a výdaji se koncem minulého volebního období výrazně rozevřely, čímž vznikl deficit, který jen za roky 2009 až 2010 dosáhl čtvrt miliardy korun. Ten byl financován z přebytků předchozích období, které tím pádem již nejsou k dispozici nyní, kdy jsou kvůli propadu příjmů ze strany státního rozpočtu i magistrátu nejvíce potřeba. Výdajové restrikce, které od roku 2011 udržují rozpočet Prahy 2 vyrovnaný, znamenají omezení nákladů i v těch nejpotřebnějších oblastech. Máme méně prostředků na školství, životní prostředí i sociální služby. Přesto lze najít položky, ze kterých bychom mohli tyto nedostatky kompenzovat. Jde o výši odměn správním firmám, kde se musí odrazit současná ekonomická situace, a tím i klesnout marže na správě bytového fondu. Michal Tobrman Za posledních několik let Praha 2 vyčerpala svoje rezervy a utratila přes 700 milionů za opravu parků. Evropská unie přidala k této částce další stovky milionů. Částka značně přesahující jednu miliardu korun ale putovala především do opravy jednoho parku, a to Havlíčkových sadů, což vzbuzuje řadu otázek. Dostalo se nám málo muziky za hodně peněz. Deset milionů na jedno hřiště se na druhou stranu nalézt nepodařilo. V příštích měsících nebo možná letech se začnou Praha 2 má vyrovnaný prodávat byty ve vlastnictví rozpočtový výhled na rok 2013, městské části. Mrzí mě, že avšak je to důvod k radosti, se kvůli prodeji majetku všech občanů Prahy 2 nekonalo referendum, ale není nebo naopak k obavám? všem dnům konec a o nás bez nás se již nemusí opakovat. O tom, kam půjdou peníze z výnosů, se rozhodne nejspíš až v příštích volbách. Hlavní by v tomto směru měla být debata se všemi občany o tom, kam má Praha 2 směřovat. Zda má opravit park za miliardu, zda má prodat většinu svého majetku, zda má mít parkovací zóny atd. Uvědomme si, že radnice má být pouze prodlouženou rukou nás všech a ne naopak. Podobně jako šetří městská část, měli by se uskromnit i její dodavatelé Martin Jírovec např. stometrový byt v Londýnské ulici byl v loňském roce rekonstruován za téměř 1 mil. Kč, skutečná hodnota provedených prací mohla být při střízlivém odhadu tak 150 tis Kč, na což nás po prohlídce upozornili sami zájemci o jeho pronájem. A takových příkladů lze nalézt více. Kolik uvolněných bytů zůstává dlouhodobě nevyužitých! Lze připustit, že není snadné je obsadit důvodem není jen převis nabídky, ale i zanedbanost domů a jejich vnitřní dluh, který se bude nadále zvyšovat. Koalice zdůvodňuje pokles investic do bytového fondu nastartováním prodeje domů a bytů, stávající tempo přípravy ale nenasvědčuje prodeji v letošním roce. Nehledě na podmínky, které prodeji zrovna nepřejí. V určitých ohledech se však blýská na lepší časy. Z iniciativy OSB v rámci Finančního výboru se například upravují nové nájemní smlouvy na nebytové prostory, které obci uvolní ruce při vypovídání smluv s neplatiči a zamezí vzniku neúměrných a nevymahatelných dluhů. Pracujeme usilovně na tom, aby podobných opatření bylo přijato více. Jan Hruška Podobně jako šetří na svých výdajích městská část, měli by se uskromnit i její dodavatelé. Pro tvorbu rozpočtu je lepší některé příjmové položky raději podcenit, aby v případě příliš optimistických výhledů nedošlo k neočekávanému saldu v hospodaření. Nicméně u příjmů ze zón placeného stání a daně z nemovitostí můžeme očekávat vyšší než plánované výnosy. Rozpočet bych naopak více nasměroval do ozelenění a zklidnění našich ulic. Většina výdajů na péči o veřejnou zeleň šla v minulých letech převážně do parků. To je záslužné, parky by však neměly zůstat jedinou zelení pro obyvatele a obyvatelky Prahy 2. Velký deficit v péči o zeleň stále zůstává v uličních stromořadích. Zelení by uvítali, kdyby se priorita nově přenesla z parků právě k pouliční zeleni, byť jsou zde majetkové vztahy složitější než u parků. Zároveň musíme zastavit pokles investic do školství, kde stále nejsme schopni ani zabezpečit dostatečnou kapacitu míst pro naše děti. I přes veškeré problémy ale nesmíme dopustit, aby byly příjmy rozpočtu navyšovány větším přínosem z hazardu. Naštěstí je Praha 2 stále méně závislá na tomto zdroji, a tím má i jednodušší volbu v jeho postupném potlačení. ODS TOP 09 Nelehké období tvorby rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti pro rok 2013 ukončili zastupitelé městské části svým hlasováním v únoru. Konečná částka rozpočtu se po téměř deseti letech dostala pod hranici 400 milionů korun. Dle metodiky tvorby rozpočtu je rozpočet vyrovnaný díky převedení více než 190 milionů korun ze zdaňované činnosti (ZČ), a to z důvodu snižujících se dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy. Hovoří se o potřebě kvalitního školství a životního prostředí, ale MČ si tyto prostředky musí zajistit sama. Takže jestli je něco v našem rozpočtu podhodnocené, jsou to právě tyto dotace. Finanční plán ZČ byl sestaven tak, aby nedošlo ke hře s čísly, to znamená, že nebylo účelově manipulováno s položkami pro líbivý hospodářský výsledek. Ve výčtu položek jsou zahrnuty náklady spojené s prodejem domů Výnosy z prodeje obecních bytů nesmí být projedeny Jan Korseska a bytů oprávněným nájemníkům, avšak nikde nejsou uvedeny výnosy z tohoto prodeje. Prostředky, které MČ z prodeje obdrží, budou uloženy na zvláštním podúčtu ZČ. Výsledkem bude zlepšení hospodářského výsledku. O použití těchto prostředků rozhodnou zastupitelé v široké diskusi, alespoň já bych si to tak přál. Žádná položka rozpočtu Státní a městské dotace ani ZČ není z mého pohledu nadhodnocená. Na zá- jsou podhodnoceny věr několik postřehů. Rozpočet MČ je důležitý dokument, dle kterého se řídí chod MČ, očekával bych tedy konstruktivní přístup napříč politickým spektrem. Bohužel, vše bylo jinak, někteří opoziční zastupitelé urputně četli slohová cvičení, která si doma pracně připravili, a tudíž nebyli schopni reagovat na probíhající jednání. Nepadl žádný věcný návrh. Hlasovali podle hesla opozice Proti!. V minulosti pamatuji i konstruktivní diskuse a hlasování, která se řídila pouze kvalitou předkládaného materiálu. Děkuji všem, kteří se k tvorbě rozpočtu na rok 2013 postavili odpovědně. Otto Schwarz Jako předseda komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu bych měl zřejmě na takto položenou otázku odpovědět zcela jednoznačně, že žádná. Při sestavování rozpočtu jsme se snažili vycházet z reálně očekávaných příjmů, a protože rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, zcela adekvátně je sestavena i jeho výdajová stránka. Můžeme samozřejmě hovořit o tom, že bychom si dovedli představit, jak naložit s vyššími rozpočtovými příjmy, ale o zvýšení dotací z veřejných rozpočtů si evidentně můžeme i v příštích letech nechat jen zdát. Můžeme se přít v detailech o poněkud odlišné rozčlenění prostředků do jednotlivých výdajových kapitol a nikdo by jistě nezpochybnil navýšení výdajů zejména do školství nebo pro sociální účely. Za současné situace však můžeme být spokojeni alespoň s tím, že škrty ve výdajích se právě těchto položek téměř nedotkly, a přestože v letošním rozpočtu chybí celkově oproti tomu loňskému zhruba 54 milionů, nebude to mít vliv na základní fungování obce. Lze pochopit, že předmětem kritiky se z tohoto pohledu může stát poměr výše investic do veřejné zeleně. Dlouhodobý projekt obnovy Havlíčkových sadů, který bude stejně jako v minulých letech hlavním konzumentem těchto investičních prostředků, však spěje v tomto roce k dokončení. Investice bude tedy možno v příštích letech strukturovat mnohem rovnoměrněji (obecní bytový fond, školní budovy). V návrhu rozpočtu, respektive plánu hospodářské činnosti, ale objevíme jednu položku, která je zcela vědomě výrazně podhodnocena. Do příjmů z hospodaření nejsou zahrnuty výnosy z plánovaného prodeje obecních bytů jejich nájemcům. Pro vysvětlení si dovolím citovat ze závěrečné části Pravidel prodeje obecních bytů, která byla schválena hlasy všech stran stávající koalice i sociálních demokratů: Výnosy z prodeje domů a bytových jednotek budou soustředěny na zvláštním účtu MČ Praha 2 a jejich využití podléhá schválení Zastupitelstvem městské části Praha 2. Tento finanční kapitál bude co nejefektivněji zhodnocován způsobem, který schválí Zastupitelstvo městské části Praha 2. Nemělo by být pochyb o tom, že zejména vlastní pravidla je třeba dodržovat.

4 4 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2013 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Několik slov k rozpočtu 2013 Stejně jako v loňském roce přinášíme čtenářům grafickou podobu rozpočtu městské části Praha 2, schváleného zastupitelstvem na jeho únorovém zasedání. Vybrané položky ukazují strukturu základního rozpočtu a přehled vlastní hospodářské činnosti. Rozpočet pro rok 2013 byl sestaven jako vyrovnaný, objem finančních prostředků, se kterými budeme letos hospodařit, je oproti minulému roku cca o 54 milionů nižší. Při jeho sestavování bylo třeba se vypořádat především s dalším snížením dotací, které městská část každoročně získává z rozpočtu hl. města Prahy a ze státního rozpočtu. Plán vlastní hospodářské činnosti je, na rozdíl od minulých let, postaven téměř výhradně na příjmech z pronájmů bytů a nebytových prostor a jen ve zcela minimální míře na příjmech z prodeje zbytného obecního majetku. Výnosy z plánovaného prodeje obecních bytů dle Pravidel prodeje oprávněným nájemníkům nejsou v plánu hospodářské činnosti kalkulovány a peníze budou uloženy na zvláštním účtu. Neplánuje se ani využití finančních prostředků z rezervních fondů. Úspory, k nimž bylo proto třeba sáhnout, se dotknou nejen běžných výdajů, ale v nezbytné míře i objemu investic. Ve srovnání s rokem 2012 je na běžné výdaje rozpočtována částka o 21 milionů nižší, přičemž více než jednou třetinou by se na této úspoře mělo podílet zefektivnění provozu samotného úřadu MČ. Prioritou naopak zůstávají školy a předškolní zařízení, kterých se šetření dotkne jen minimálně. Investice do obecního majetku budou v tomto roce nižší o 33 milionů, největší investiční položkou je, stejně jako v letech minulých, poslední etapa revitalizace Havlíčkových sadů. Rozpočet MČ Praha 2 pro rok 2013 je sice nejúspornějším rozpočtem posledního desetiletí, ale přesto se jej podařilo sestavit tak, aby bylo zabezpečeno financování všech základních potřeb obce. Takto sestavený rozpočet by měl naopak přispět ke stabilizaci hospodaření městské části do té míry, aby v následujících letech bylo opět více finančních prostředků na potřebné investice do obecního majetku, především domů, školních budov a v rozumné míře i do veřejné zeleně. Otto Schwarz, zástupce starostky Základní rozpočet Vlastní fondy M stské dotace Státní dotace Místní poplatky Da z nemovitostí Správní poplatky P íjmy z úrok Celkové p íjmy rozpo tu P íjmy rozpo tu K K K K K K K K 0% 3% 6% 4% 7% 31% 50% Vlastní fondy M stské dotace Státní dotace Místní poplatky Da z nemovitostí Správní poplatky P íjmy z úrok V daje rozpo tu Základní len ní B né (provozní) v daje K Kapitálové (investi ní) v daje K Celkové v daje rozpo tu K 21% B né (provozní) v daje Kapitálové (investi ní) v daje 79% V daje rozpo tu B Ve ejná správa (mzdy a chod Ú adu) Základní koly Pé e o ve ejnou zele Centrum sociálních slu eb Mate ské koly Obecní samospráva Svoz komunálního odpadu Ostatní v daje rezerva Voln as d tí a mláde e Novom stská radnice Vztahy s ve ejností Knihovna na Vinohradech Ostatní sociální pé e Kultura Zájmová innost a rekreace Sociální pomoc d tem a mláde i Pe ovatelská slu ba Prevence proti drogám Ekologická v chova Zdravotnická pé e Bezpe nost a ve ejn po ádek Poh ebnictví Ve ejné osv tlení (váno ní) Bytové hospodá ství Územní plánování Obnova kulturních památek Úspora energie a obnovitelné zdroje Pozemní komunikace né v daje K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 11% 3% 3% 6% 10% 13% 18% 37% Ve ejná správa (mzdy a chod Ú adu) Základní koly Pé e o ve ejnou zele Centrum sociálních slu eb Mate ské koly Obecní samospráva Svoz komunálního odpadu Ostatní B né v daje rozpo tu K V daje rozpo tu Kapitálové v daje Pé e o ve ejnou zele K Základní koly a p ed kolní za ízení K Bytové domy K Sociální pé e K Ve ejná správa K Obnova kulturních památek K Komunální slu by K Kapitálové v daje rozpo tu K 1% 2% 4% 12% 15% 17% 49% Pé e o ve ejnou zele Základní koly a p ed kolní za ízení Bytové domy Sociální pé e Ve ejná správa Obnova kulturních památek Komunální slu by Pronájmy byt Pronájmy nebytov ch prostor Prodej majetku Zóny placeného stání Jiné v nosy Pronájem pozemk a gará í Dividendy ze spol. KOMWAG Smluvní pokuty a úroky Úroky z vklad Pronájem parkovi t + inzerce Celkové v nosy V nosy Hospodaření s majetkem obce K K K K K K K K K K K 7% 24% 7% 7% 54% Pronájmy byt Pronájmy nebytov ch prostor Prodej majetku Zóny placeného stání Ostatní Náklady Opravy dom a kol Ostatní slu by Odm na správním firmám za správu dom Ostatní náklady (DPH apod.) Mzdy a poji t ní zam stnanc Ú adu M Spot eba energií Z statková cena prodaného majetku Dan a poplatky Odpisy pohledávek, opravné polo ky Spot eba materiálu K K K K K K K K K K 8% 2% 1% 5% 6% 14% 65% Opravy dom a kol Ostatní slu by Odm na správním firmám za správu dom Ostatní náklady (DPH apod.) Mzdy a poji t ní zam stnanc Ú adu M Spot eba energií Ostatní Celkové náklady K

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce ČÍSLO 3 BŘEZEN Podrobný rozpočet kolství Základní koly Investice (rekonstrukce kol) Mate ské koly Vyu ití volného asu d tí a mláde e Celkové v daje na kolství K K K K K 20% 15% 5% 60% Základní koly Investice (rekonstrukce kol) Mate ské koly Vyu ití volného asu d tí a mláde e Kulturní akce Novom stská radnice Knihovna na Vinohradech Investice Sd lovací prost edky Váno ní osv tlení Obnova kulturních památek Kultura K K K K K K K 23% 1% 2% 2% 13% 32% Kulturní akce Novom stská radnice Knihovna na Vinohradech Investice Sd lovací prost edky Váno ní osv tlení Obnova kulturních památek Celkové v daje na kulturu K 28% ivotní prost edí a bydlení Údr ba park K Investice do park K Investice do bytového fondu K Odstra ování komunálního odpadu K Akce istá dvojka a územní plánování K Náklady na neodkladné havárie K 12% 1% 8% 39% Údr ba park Investice do park Investice do bytového fondu Odstra ování komunálního odpadu Akce istá dvojka a územní plánování Náklady na neodkladné havárie Celkové v daje za ivotní prost edí K 39% Sociální oblast a zdravotnictví Centrum sociálních slu eb K Investice Ostatní sociální v pomoc Volno asové aktivity pro seniory Prevence proti drogám a kriminalit Terénní asisten ní slu ba Pobyt d tí v denním stacioná i Chrán né bydlení a dílny Poh ebnictví Sociální p ísp vek na nájemné Tís ová pé e Tábor pro d ti z dysfunk ních rodin K K K K K K K K K K K 22% 5% 2% 3% 4% 65% Centrum sociálních slu eb Investice Ostatní sociální v pomoc Volno asové aktivity pro seniory Prevence proti drogám a kriminalit Ostatní Celkové v daje na sociální oblast K Provoz ú adu Mzdy ú adu v etn zákonn ch odvod Ostatní náklady ú adu Zastupitelstvo m stské ásti Investice Rezerva Rady M Motiva ní odm ny strá ník m Bankovní poplatky K K K K K K K 25% 4% 2% 7% 61% Mzdy ú adu v etn zákonn ch odvod Ostatní náklady ú adu Zastupitelstvo m stské ásti Investice Rezerva Rady M Ostatní Celkové v daje na ú ad K Investice do majetku Oblast Popis M pan lská roz í ení mate ské koly v etn rekonstrukce K Z Kladská vybudování kolní kuchyn a jídelny ve dvo e - PD K Z Sázavská zateplení fasády a v m na oken - II. etapa K kolství celkem K Novom stská radnice rekonstrukce elektroinstalace K Grantová politika Havlí kovy sady Havlí kovy sady Kultura celkem zhotovení kopií sochy Neptuna - pokra ování z r památkov dohled K K K Granty a dotace 12% v tahy rekonstrukce v tah - projekt a realizace K Sociální a zdravotní oblast Bezpe nost Voln as d tí a mláde e Kultura Celkové v daje na granty K K K K K 12% 22% 55% Sociální a zdravotní oblast Bezpe nost Voln as d tí a mláde e Kultura bytové domy bytové domy Bytové hospodá ství celkem rekonstrukce kotelen úpravy byt p ed pronajmutím K K K Parcela. 871/1 - Lond nská Územní rozvoj celkem odkoupení pozemku K K Tylovo nám stí vybudování podzemních kontejner K Rozpočet v jednotlivých letech Havlí kovy sady Havlí kovy sady revitalizace parku - V. etapa, VI. a VII. etpa - dokon ení financování stavebních prací a památkov dohled K K K K K K K K K K K K P íjmy V daje K Riegrovy sady Folimanka Albertov - Karlov Perucká strá ivotní prost edí celkem projekt na rekonstrukci parku rekonstrukce parku - etapa D projekt parku Horská nákup pozemku K K K K K K K K K Máchova 3/704 a Máchova 5/435 Sociální oblast celkem rekonstrukce domu pro seniory K K K 0K * 2013** * U roku 2012 se jedná o p edb ná data ** Plán na rok 2013 Radnice - nám. Míru 20 Radnice - nám. Míru 20 Radnice - nám. Míru 20 Radnice - nám. Míru 20 innost místní správy celkem Investice celkem nákup programového vybavení (software) po ízení projektov ch studií a anal z po ízení kancelá ské techniky po ízení v po etní techniky, z ízení datov ch sítí K K K K K K

6 6 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2013 Město a lidé Noviny Prahy 2 Sestra Anička vykročila ke stovce A léta běží Je tomu už dávno, tak dávno, už celých 140 let, to ještě žilo staré Podskalí a krásnější byl svět. A tehdy v malé hospůdce na břehu Vltavy, té naší řeky, se zrodil spolek VLTAVAN a bude žít navěky! Tyhle veršíky napsala před dvěma roky při příležitosti oslav trvání 140 let spolku Vltavan v Praze sedmadevadesátiletá Anna Otčenášková. Letos v únoru vykročila do stého roku svého života a stala se nejstarší členkou našeho spolku z Podskalí v jeho historii. Je to skutečně radost pobývat vedle této stále krásné, čiperné, usměvavé ženy, která předčí nejednoho o půl století mladšího svou pamětí a velkou zásobou životních příběhů a vzpomínek na vltavanský spolkový život. Pojmenování pamětník je v tomto případě zcela na místě, neboť asi není v současnosti člověka, který by tak dlouho žil pod Vyšehradem u Vltavy, jako ona. Anička Otčenášková umí krásně vyprávět. Jako malý dárek pro ni bychom rádi uvedli jednu z jejích nejoblíbenějších vyprávěnek. Neobjevuje se poprvé. Již v roce 1969 ji převzal od své manželky a v rozhlase s úspěchem uvedl malíř Jaroslav Otčenášek v tehdy velmi populárním pořadu Sedmilháři. Ještě jednou jí touto cestou přejí všichni Vltavané hodně zdraví, pohody a těší se na další setkání. Za Vltavany v Praze i za ty v Davli, Štěchovicích a Purkarci Jiří Mejstřík VLTAVANSKÝ PRAPOREČNÍK (vypráví Anna Otčenášková) Stalo se to již dávno. A nikdo ani neví, jestli se to opravdu stalo. V té době užíval spolek Vltavan jen jeden prapor a měl jen jednoho praporečníka, který se o něj staral, nějakého Tesárka. Byl to mladý svobodný vorař, krásný a urostlý chlap, všechny ženské z Podskalí po něm pokukovaly se zalíbením. Měl jen jednu velikou chybu práce mu nevoněla. V té době se mu do života namotala jedna vdova, ještě celkem mladá, říkalo se jí paní Bábinka. Byla celkem zámožná, pracovitá a šikovná, měla stánek v tržnici. Brzo se domluvili a Tesárek se k ní i s vltavanským praporem nastěhoval. Čas plynul a oba byli spokojení. On nic nedělal, procházel se jen s kamarády, chodil si po zábavách a nechával se od šťastné paní Bábinky živit. Najednou ale začala po veselém fešákovi házet očkem jedna velmi mladá a svobodná ošetřovatelka. Tesárkovi to lahodilo a zanedlouho se k ní od paní Bábinky přestěhoval, zase i s praporem. Ale ta dívka byla velmi náročná, on neměl žádné peníze, a tak musel jít pracovat. Sehnal však jenom velmi těžkou práci. Začal všeho hořce litovat, a tak šel za paní Bábinkou s prosíkem, aby se k ní směl vrátit. Ta mu konečně odpustila a svolila. Ale pod podmínkou, že si z bytu té ošetřovatelky odnese prapor k sobě domů ona sama! Tesárkovi nezbylo než souhlasit. A tak jednoho dne, bylo to právě v neděli, kráčela paní Bábinka přes celé Podskalí s vltavanským praporem, aby všichni viděli, a tudíž rázem pochopili, jaké to mezi ní a krásným Tesárkem zase je. MČ Praha 2 ve spolupráci s Policií České republiky, preventivně informačním oddělením Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pořádá PŘEDNÁŠKU PRO SENIORY zaměřenou na ochranu života, zdraví a majetku. 13. března od 14:00 do 16:00 v zasedacím sále v 6. p. ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20. Téma přednášky: Zásady bezpečného chování a osobní bezpečnosti doma i venku. Praktické rady a doporučení vycházející z aktuální bezpečnostní situace. Pro posluchače jsou připraveny hodnotné dárky, vztahující se k tématu přednášky. Bližší informace: denně (kromě středy) od 8.00 do hod, na tel nebo na u: nebo každou středu v dopoledních hodinách v infostánku v přízemí budovy ÚMČ Praha 2. Klub aktivního stáří, Záhřebská 15, tel.: Otevřeno každé pondělí až pátek od 10:00 do 17:00 NĚCO NAVÍC LAHŮDKOVÝ PROGRAM PRO RADOST :00 Tvorba analogramů s Ing. Tomaidesovou :00 Setkání s Jindřichem Krausem zpíváme a bavíme se :00 Přednáška o léčivých vlastnostech koření Mgr. Elena Tulupová, o. s. Amiga :00 Přednáška o činnosti Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy (por. PaedDr. Luďka Palzerová) :00 Cesta po biblických místech film o Izraeli a hoře Sinaj (připravila Marie Rosolová). Dvojka pro seniory Vážení senioři, od nadcházejícího měsíce očekáváme lepší a teplejší počasí, alespoň trošku slunečních paprsků a sláva delší dny. Protože si ale ještě rádi za kamna vlezem, máme pro vás připraveny dvě přednášky. Tu první pořádáme ve spolupráci s Policií ČR a je zaměřena na ochranu zdraví, života a majetku. Druhá bude opět cestovatelská, nenechte si ujít velké množství nádherných fotografií ze západní části USA. Těšit se můžete i na duben, ve kterém vás čeká první z řady výletů. Stejně jako vloni budou měsíčně výlety vždy dva a konat se budou do listopadu. Uvidíte tedy řadu nových míst a památek a věřím, že se vám pestrost programu i lokality budou líbit. Bližší informace najdete v příštím čísle Novin Prahy 2. Informace k březnovým aktualitám najdete také na nástěnkách v přízemí budovy MČ Praha 2 a na Milí členové klubu, na přelomu března a dubna nás čekají svátky jara. Prožijte je příjemně a pohodově. Hezký březen i Velikonoce vám přeje Aleksandra Udženija, zakladatelka klubu, zastupitelka MČ Praha 2 NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU USA Na světě je mnoho krásných míst, ale příroda se nejvíce vydováděla právě na západě USA. Na relativně malém území najdete činné i vyhaslé sopky, ledovce, nekonečné lesy i vyprahlé pouště, hluboké kaňony, gejzíry a neuvěřitelné skalní útvary. To vše určitě stojí za vidění. Každý, kdo se z americké přírody vrátil, touží ji vidět znovu. Nevěříte? Přesvědčte se sami! Okružní, 9 tisíc kilometrů dlouhá cesta po jihozápadní části USA, zaměřená především na přírodní krásy, národní parky, monumenty a indiánské rezervace. Uvidíte perly divokého západu, jako je Grand Canyon, Yellowstone, Monument Valley a další. PC KURZY Kurzy na počítači pro začátečníky a mírně pokročilé se konají v budově SPŠE Ječná 30, opět s lektorem Janem Švábem a jeho kolegy. Máte-li zájem, vyplňte prosím přihlášku. Najdete ji v poličkách Informačního koutku pro seniory. Vyplněné odevzdávejte v Informacích nebo každou středu od 9:30 do 11:30 v Informačním koutku pro seniory. Nezapomeňte vyplnit číslo klubové karty a také prosíme o telefonický kontakt. Děkujeme. Pozor! Vzhledem ke snižujícímu se počtu uchazečů kurzů pro začátečníky dochází od března ke změně kromě mírně pokročilých by se konal kurz pro pokročilé s vyšší úrovní znalostí a se speciálním zaměřením, a to po domluvě s lektorem při zahájení kurzu. BAZÉN Pod vedením lektorek cvičíme v bazénu TJ Sokol Královské Vinohrady v úterý od 12:00, ve čtvrtek od 15:45. Lekce trvá 45 minut a probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence. Cvičení je určeno pro občany bez vážnějších zdravotních omezení. S sebou si vezměte 100 korun jako zálohu na klíč. Stále platí, že na jednu kartu obdrží zájemce maximálně dva lístky. Plavenky jsou pro vás připraveny první pracovní den v měsíci v Informacích v přízemí budovy MČ Praha 2. INFOKOUTEK PRO SENIORY Otevřen je každou středu od 9:30 do 11:30 v přízemí budovy ÚMČ Praha 2. Zde můžete podávat přihlášky do klubu nebo na počítačový kurz a dozvíte se různé aktuality a informace o programech. NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR Každý všední den kromě pátku probíhají na adrese Trojická 1 od 10:00 různé zájmové aktivity pro seniory. Zaregistrujte se na tel.: nebo osobně. Program a rozvrh je zveřejněn na nástěnkách v Informačním koutku pro seniory a též na internetových stránkách MČ Praha 2 a na Najdete zde výuku PC, Internetu, Trénink paměti, Patchwork a další. NABÍDKA KIN Pražská kina Evald, Světozor, Lucerna, Mat a Oko nabízejí seniorům odpolední promítání nových filmů za speciální cenu. Konkrétní informace naleznete v programové nabídce jednotlivých kin. Seniorfitnes nabízí další formy cvičení Stále cvičíme v tradičních prostorách Bugifit Balbínova 6 každé úterý a čtvrtek od 10:00 do 11:00 a v Mateřské škole Na Zbořenci ve středu ve stejnou dobu. Pražany, kteří by si chtěli zazpívat a při tom se pohybovat, zveme do hodin muzikoterapie, jež vede paní profesorka Zlatuše Fořtová, každé pondělí od 9:30 do 10:30 v malé tělocvičně Domova Sue Ryder v Michelské ul. 1/7. Přihlášky do kurzů angličtiny základních, pokročilých i mírně pokročilých, pořádaných pro seniory ze všech pražských obvodů v prostorách suterénu Polikliniky Petřiny, Stamicova 7, adresujte na pro případné otevření dalších skupin nebo na pro všechny aktivity našeho sdružení Další informace na Stálé zdraví přeje Zdeněk Srba. Aktivity pro seniory s Buena Vista Vinohrad Programy pro dříve narozené pořádá na adrese Lauderovy školy v Belgické 25 sdružení Buena Vista Vinohrad: Zdravotní cvičení pro ženy 60 plus každý čtvrtek od 16:15 pod vedením fyzioterapeutky s individuálním přístupem jdete při cvičení na podložkách vstříc jaru, vracíte tělu životní energii a tváři úsměv. Pozvolna a zdravě protáhnete klouby i svaly, zpevníte je, podpoříte svoji kondici. Sympatická společnost ostatních vás v tom podpoří. Cvičení na židlích každý čtvrtek od 15:00. Vsedě a s ohledem na vaše individuální možnosti a potřeby pod pečlivým vedením fyzioterapeutky účinně protáhnete a posílíte tělo. Pravidelné cvičení vás odmění větší jistotou při chůzi a pohybu. Společné cvičení více motivuje, fyzioterapeutka vysvětlí, k čemu je který pohyb užitečný a jak ho správně provádět. Pěvecká dílna pro všechny, kdo rádi zpívají. S profesionálním vedením a živým doprovodem na klavír, kytaru, aj. každou středu od 14:00. Výběr lidových písní sleduje průběh kalendářního roku, vedle známých písniček přinášejí naše sbormistryně vždy něco méně známého pro zpestření a rozšíření obzorů. Výtvarná dílna s arteterapeutkou se v březnu koná ve čtvrtek ve 13:30. Objevíte vlastní fantazii, tvořivost, radost z tvůrčího procesu a dozvíte se něco o výtvarném umění. Informace a přihlášky na všechny programy na tel Vzhledem k pravidlům školy, kde se naše programy konají, prosíme nové zájemce, aby předem zavolali, než se na vybraný program poprvé vypraví. Hezké dny přeje Buena Vista Vinohrad. bvv

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 3 BŘEZEN Astronomové jsou kosmičtí archeologové (3336)GRYGAR se jmenuje planetka, která nese jméno našeho významného astronoma a astrofyzika, jenž za svou práci získal řadu ocenění, včetně Kalinga Prize od UNESCO. Koncem ledna usedl tento oblíbený popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry již jako 172. host do Faustova křesla. Ale abychom to vzali pěkně popořádku cesta k vlastní planetce či nejvyšším státním i světovým oceněním je samozřejmě pěkně dlouhá i namáhavá. RNDr. Jiří Grygar, CSc. si ji ovšem trochu usnadnil zatvrzelostí, se kterou se vědě věnoval. Křeslo pro Fausta Číst se naučil už v předškolním věku a bylo prý jedno, co se mu dostalo pod ruku, jen když mohl spojovat písmenka. Zlom však nastal, když přečetl jednu ze svých prvních knížek Věda v říši pohádek od A. M. Lowa. Byla o putování krevním řečištěm, nesmírně na mě zapůsobila, téměř se ze mě stal biolog. V další knížce bylo zase napsáno, že lidstvo stojí na břehu oceánu a lidé z něj odebírají kapky s otázkou: Proč bys jedním z nich nemohl být ty? Je celá ohmataná, ale mám ji pořád schovanou, usmívá se dr. Grygar. Pro astronomii se rozhodl už v devíti letech. Často jsme se stěhovali a já jsem všude hledal někoho s podobným postižením nezáleželo mi na tom, čím byl zaujatý, potřeboval jsem, aby ho něco zajímalo tak silně, jako mne astronomie. Vždy jsem pak doporučoval i svým žákům, aby si hledali někoho k sobě, pomáhá to ve všem. V šestnácti letech potkal kamaráda, který mu zůstal na celý život Luboše Kohoutka, ze kterého se posléze stal přední český astronom, objevitel řady komet a asteroidů. Právě on pojmenoval jednu z objevených planetek po svém příteli. Planetky jsou takové větší balvany, které obíhají mezi Marsem a Jupiterem, vysvětluje Jiří Grygar. Jako host ve Faustově křesle dostal dr. Grygar za úkol osvětlit, co má astronomie společného s medicínou. Jak se ukázalo, není zřejmě nic, čím byste ho Ve středu 13. března v 18:15 se ve Velké zoologické posluchárně na Přírodovědecké fakultě UK ve Viniční 7 uskuteční přednáška Madagaskar nejen v superlativech; přednáší Václav Petříček a Jaroslav Hromas, vstup zdarma. Atletický oddíl SK ZŠ Jeseniova (více na pořádá ve čtvrtek 4. dubna Aprílový běh s kuřetem; ojedinělý závod pro děti ve věku od druhé do páté třídy základní školy z kterékoliv městské části podporuje humanitární sbírku pro Nadaci rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem! Dopravní podnik hl. m. Prahy a RO- PID ve spolupráci s českým Googlem spustili aplikaci Veřejná doprava v Praze na mapách Google; webové rozhraní mapy.google.cz/transit umožňuje vyhledávat spojení a podrobné trasy veřejné dopravy v celé Praze, autobusové a tramvajové zastávky včetně stanic metra a lanové dráhy. Občanské sdružení Letní dům pomáhá mladým lidem z dětských domovů v projektu Spolu do zaměstnání hledat uplatnění na trhu práce; projekt je v rámci Operačního programu Praha Jednou větou zaskočili. Z vesmíru jde směrem k Zemi záření, které až na nás tady dole nedosáhne, ale při letech nad ochrannou vrstvu Země musela být vyvinuta velmi citlivá čidla, citlivější, než měli k dispozici rentgenologové. Když se ve vesmíru osvědčila a vrátila se dolů na Zem, přizpůsobili je vědci potřebám rentgenologů, takže díky tomu lze, kromě jiného, nyní například rentgenovat pacienta při operaci, vysvětlil. Jak se zdá, líbí se na astronomii dr. Grygarovi snad docela všechno, včetně toho, že takřka nikdy nic není hotové, tedy zapsáno do učebnic s konečnou jistotou. Kdykoli kosmologové něco objeví, okamžitě vyvstane další problém, další otázka, říká a očividně ho to netrápí. Je to oblast bádání, kterou se zabývali a docela úspěšně lidé už v dávné minulosti. Nejprve pro své potřeby, ale později i teoreticky. Jen si vzpomeňte na Jana Nerudu a jeho Písně kosmické: papršlek světla než sletí k nám, snad hvězda již zhasla, snad hasne. Je to tak astronomové jsou vlastně vesmírní archeologové. V místech, kde je souhvězdí Andromedy, které je velké asi jako Mléčná dráha a za tmy viditelné pouhým zrakem, k nám míří paprsek starý asi 2,5 miliónu let, to znamená, že se zrodil někdy v době, kdy na Zemi žili naši prapředci, jimž říkáme pithecanthropus. Podle RNDr. Grygara toho, co můžeme (či umíme) pozorovat, je nepoměrně méně, než toho, co je nám skryté. Text: Dana Frantálová, foto: archiv VFN Adaptabilita určený mladým lidem do 26 let a je podporovaný z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy. V Purkyňově ústavu na Albertově byla v úterý 19. února odhalena pamětní deska prof. MUDr. Otakara Srdínka, věhlasného vědce a politika, který se významně zasloužil o výstavbu ústavu a byl jeho zakladatelem. Nedělní zábavné odpoledne, které pro seniory připravují vinárna U Stréců v Budečské 19 a prodejna bylinek a čajů Pampeliška v Římské 23, se bude konat 17. března od 15:00 ve vinárně U Stréců; vstup je volný. Občanské sdružení Amiga pořádá v sobotu 23. března od 13:00 do 19:00 na Karlově náměstí multikulturní festival Nowruz; cílem projektu je seznámit širokou českou veřejnost s tímto tradičním svátkem zemí Blízkého Východu a Střední Asie, který symbolizuje začátek všeho nového a způsoby oslav se v různých zemích liší během festivalu bude znít tradiční hudba a stánky nabídnou tradiční výrobky a jídlo. tom Super jazz na Novoměstské radnici Příznivci jazzu se opravdu mají na co těšit. Novoměstská radnice přivítá ve čtvrtek 14. března v 19:30 ve Velkém sále v rámci projektu Jazzové piano formaci, kterou ocení zejména skuteční fajnšmekři. Na co se mohou těšit? Na Super Trio WUH. Když se před rokem dali tři vynikající muzikanti dohromady, dal se očekávat raketový vzlet do výšin jazzového nebe. Stačí vyslovit tři jména: Skip Wilkins, František Uhlíř, Jaromír Helešic. Jde o skutečný vrchol jazzové scény. Vynikající americký pianista Skip Wilkins, jeden ze současných nejlepších kontrabasistů František Uhlíř a bubenická legenda Jaromír Helešic se vydali na turné, na kterém představí své vlastní autorské kusy, ale i originální aranžmá klasických jazzových fláků. Loňskou sezonu úspěšně strávili v německých jazzových klubech. Skip Wilkins se narodil a vyrůstal v Massachusetts v hudební rodině. Jazz poslouchal již v raném věku. Jeho otec hrál na bicí, Skip se setkával s profesionálními hudebníky už jako malé dítě. Roku 1995 přesídlil do východní Pensylvánie a založil Wilkins & Allen Quartet. V roce 2005 Skip založil Skip Wilkins Quintet. Společně nahráli osmnáct jeho původních skladeb, které vydali na dvou CD. Na Skipa Wilkinse narazíme zejména v pražských klubech, jako jsou JazzDock, Reduta, La Bocca a podobně. Prolínání jeho vystoupení s českou jazzovou špičkou je přirozené, kromě koncertního vystupování také vyučoval na brněnské JAMU (katedra jazzové interpretace). Františka Uhlíře řadí odborníci vedle Miroslava Vitouše a George Mráze k proslulým představitelům české kontrabasové školy. Ani Jaromíra Helešice není třeba představovat. Už na průmyslovce hrál v rockových kapelách, zhruba od sedmdesátých let se přeorientoval na jazz a dlouholeté angažmá vedle kontrabasisty Luďka Hulana ho vyneslo na vrchol české jazzové scény. Oba, Uhlíř i Helešic, hráli v uskupeních zvučných jmen a ten, kdo jazzovou scénu sleduje, si vystoupení Super Tria WUH na Novoměstské radnici nemůže nechat ujít. Skvělá atmosféra a nezapomenutelný zážitek ze hry těchto tří jazzových chlapíků zažene zimní chmury a naplní dobrou náladou srdce i duši. tom Semaforská Kytice pro Jiřího Císlera Jako dárek k nedožitým pětaosmdesátinám Jiřího Císlera se 4. února 2013 hrála v HuDi klubu Illusion na Vinohradské třídě 48 legendární semaforská Kytice. Vynikajícímu herci, režisérovi, hudebníkovi a scenáristovi ji věnovala Bořanovická Královská Opera, kterou před více než patnácti lety založila a dodnes úspěšně vede Císlerova dcera Zuzana. Ta také připomenutí nedožitého životního jubilea svého otce zorganizovala. Jiří Císler Kytici autorů Jiřího Suchého a Ferdinanda Havlíka v roce 1972 režíroval. Závěrem večera zazněl jeho typický, podmanivě chraplavý hlas v písni Hrej mi Na svého přítele a kolegu zavzpomínali herec Josef Dvořák, básník a skladatel František Novotný, Dáda Patrasová a herec Jiří D. Novotný. Představením Kytice byla zahájena nová éra prvorepublikového sálu v Maceškově paláci, kde mnozí z nás pamatují Bio Illusion i pozdější pokusy o oživení tohoto prostoru. Doufejme, že nejnovější projekt dopadne dobře a scéna HuDi klubu Illusion osvěží vinohradské kulturní klima. Již na tento měsíc tu chystají nedělní Čaje o páté, které 3. března zahájil pořad Josefa Fouska Bez náhubku. Dále se můžeme těšit na promítání starých filmů, koncerty živých kapel, pořady se zajímavými hosty či divadelní představení. Jedna z provozovatelů HuDi klubu Marie Císlerová upřesňuje: Po dlouhou dobu jsme pro naše sdružení Bořanovická Královská Opera hledali domovskou scénu. Místo, kde bude příjemně a mile jak nám, tak hlavně divákům. Prostředí, ze kterého na vás dýchá duch staré doby, kde se lidé scházeli na kávu, na promítání filmu či jinou kulturní akci. Tak takové prostředí se snažíme vytvořit i my v místech bývalého Bia Illusion. len Poslední šance pro vás, kteří rádi fotíte Milí fotografové, skoro to vypadá, že mnohé z vás volné téma CO SE TAKÉ NESTALO mírně zaskočilo. Právě kvůli nevlídné zimě jsme zvolili soutěžní téma, při němž ani nemusíte opustit vyhřátý interiér a bloumat plískanicí. Spíš to ale vypadá, že naše jindy zanícené fotografy přemohl zimní spánek. Nabízíme poslední možnost podělit se s ostatními o situace, které se vám podařilo zachytit fotoaparátem. Vaše fotopříběhy ze společenské, sportovní, soukromé či jiné aktivity očekáváme na adrese ještě do 20. března. Akce Velikonoční trhy na náměstí Míru začínají už 16. března a potrvají do 1. dubna. Nabídnou ryze velikonoční sortiment jako sváteční vazby, dekorace, malovaná vajíčka, pomlázky a výrobky uměleckých řemesel. Nebudou chybět ani zahradnické produkty, staročeské občerstvení, palačinky, moravská vína a mošty, sýrové a uzenářské delikatesy, jakož i speciality na grilu. Otevřeno bude denně od 10:00 do 19:00. Na autorském čtení v Konšelském salonku v Mázhausu Novoměstské radnice v rámci pravidelného cyklu Literární úterky uvede spisovatel a básník Jaroslav Holoubek v úterý 19. března v 19:00 básnířku a autorku knížek pro děti Janu Štroblovou a básníka a prozaika Petra Prouzu. Hudbou doprovodí studenti Jiřího Stivína z pražské konzervatoře. Koncerty Sál v Gröbeho vile rozezní ve středu 13. března v 19:00 koncert nazvaný Od baroka k italské opeře. Skladby A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, A. Dvořáka, G. Pucciniho, G. F. Händla a dalších zazpívají sopranistka Eva Štruplová a brazilský baryton Michelangelo Cavalcanti. Mezinárodní festival pěveckých sborů a orchestrů mladých se (12:00 19:00) a (9:40 14:00) koná v Národním domě na Vinohradech. Účinkují soubory z celého světa, vstup volný. Výstavy V Galerii Viniční altán v Havlíčkových sadech je od 6. do 29. března výstava fotografií Rudolfa Junga Fragmenty (a jiné fotografie ze železa a stříbra). Do 15. března je otevřeno jen v sobotu a v neděli od 11:00 do 19:00, od 16. března denně od 11:00 do 22:00. Jung začal fotografovat v 16 letech, zajímalo ho sportovní létání. Později rozšířil témata na krajinu, dokument a portrét. Dnes se věnuje figurální fotografii, uměleckému portrétu, dokumentuje nenápadné změny Prahy. Je členem Asociace profesionálních fotografů ČR a členem SVU Mánes. Divadla Divadlo na Vinohradech zve ve čtvrtek 21. března v 10:30 na veřejnou generální zkoušku před premiérou komedie Toma Stopparda Dvojitý agent. Dějově nabitá komedie je příběhem mateřské i utajované milenecké lásky, ale také parodií na špionážní filmy a skvostnou intelektuální hrou s žánrovými klišé. Divadlo D21 má na programu v neděli 17. března v 19:30 výpravu do magického světa Romů na motivy povídky Eriky Oláhové. Pod názvem Prokletá rodina se ukrývá hledání motivace pro své činy a vyrovnávání se s jejich důsledky ve světě, který by mohl být pohádkou, ale přesto k ní má daleko. Divadlo U Hasičů přichystalo na první jarní den čtvrtek 21. března od 19:00 Dixielandový memoriál Tonyho Brycha 2013, jenž je také ve znamení 45. roku činnosti kapely Steamboat Stompers dixieland band. Divadlo Neklid uvede v pátek 29. března ve 20:30 dvě jednoaktovky o stavech člověka, žijícího v nesvobodě, Výběrčí hrobnice (Milan Uhde, Jitka Foltýnová).

8 8 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2013 Společnost a vzdělání Noviny Prahy 2 SETKÁNÍ S NOVÝM ŘEDITELEM: Starostka Prahy 2 Jana Černochová se ve čtvrtek 21. února setkala s novým ředitelem Městské policie Praha Eduardem Šustrem a ředitelem Městské policie Prahy 2 Václavem Vozdeckým. Krátké pracovní schůzky na radnici se zúčastnil i vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečnosti Petr Matoušek. Nový ředitel deklaroval snahu o užší vztahy strážníků městské policie s obyvateli v okrscích, které mají na starosti, a zdůraznil význam jejich práce pro danou lokalitu. Text: tom, foto: len Soutěž Napsali jste nám Zdeňka Skopalová, Sekaninova ulice: V Novinách Prahy 2 se objevil článek o publikaci Bomby na Prahu a nenechal mě klidnou. Donutil mě poslat Vám můj nejhorší životní zážitek a konec jedné šťastné rodiny. Bydleli jsme v krásném domě u Táborské brány na Vyšehradu. Nálet nám zničil život Původně chtěl dům od dědy koupit spisovatel Jos. H. Týnecký. Ve vjezdu byly na zdivu dva olejové obrazy, dvůr končil zdí a na ní byl obraz, který znázorňoval mořský přístav. Pod ním byl růžový POZNÁTE, KDE TO JE? Jak jsme slíbili, přinášíme první ze záběrů z náletu na Prahu v únoru 1945, které v počtu 350 unikátních snímků získal darem Vojenský historický ústav. Víte, kde to bylo vyfoceno? Pokud znáte odpověď, napište nám to na a to nejpozději do 20. března. Soutěž bude pokračovat po celý rok a ten z vás, kdo pozná nejvíce míst, získá na konci roku obrazovou publikaci Bomby na Prahu, věnovanou náletům na hlavní město Protektorátu Čechy a Morava. Její vydání v roce 2011 podpořil Úřad městské části Praha 2. záhon Po bombardování moji prarodiče přišli o všechno. O zbytek peněz za pozemek přišli měnovou reformou. MÚ Praha Nusle II jim odmítl (stařečkům 87 a 68 roků) vyplácet důchod, přestože celé roky platili státu nemalé daně. Tak jsme je do smrti živili my. Nastěhovali jsme je k sobě do náhradního nájemního bytu (bylo nás šest v bytě o 30 m 2 ). Nyní je mi 83 roků, žiji sama jako vdova. V té zbořenině jsme se s tetou ztřítily z 2. poschodí. Od té doby mám jen jednu ledvinu. Veletrh fiktivních firem v Praze 2 Poslední lednovou středu letošního roku se na půdě Obchodní akademie ve Vinohradské 38 konal již sedmý ročník Regionálního veletrhu fiktivních firem. Tato již tradiční akce je pořádána školou pro studenty z celé České republiky a jako vždy byla kapacita veletrhu naplněna. Zúčastnilo se ho 32 fiktivních firem ze všech koutů České republiky z Plz- TRAGICKÝ OSUD ně, Telče, Českých Budějovic, Brna aj. Pořadatelem této akce byli studenti 3. a 4. ročníku volitelného předmětu Fiktivní firma pod vedením učitelky Ireny Čierné. Pomoc při přípravě poskytly loňské organizátorky, učitelky Marie Janečková a Marie Fišerová. V průběhu jednotlivých soutěží fiktivní firmy reálně obchodují nejen mezi sebou. Nabídka zboží či služeb byla velmi pestrá, skoro až srovnatelná s nabídkou na skutečném veletrhu. Zaměstnanci obcházejí stánky a vybírají, nakupují zboží svých konkurentů, navazují obchodní styky. Ale také diváci, většinou sezvaní studenti ze základních či středních škol, se účastní samotného obchodování a mezi firmami o ně probíhá krutý boj. Vystavovaly se faktury, objednávkové listy, rozdávaly se vizitky, letáky, kalendáře, katalogy. Plzeňská první fiktivní banka, a. s., rozdávala fiktivní šeky, peníze, půjčovala, směňovala, starala se o své zákazníky jako pravá banka. Ředitelé firem si mnuli ruce nad zisky svých firem, prodejci se snažili utržit co nejvíce. Jednoduše řečeno: obchodovalo se. Soutěžící se museli vypořádat s výrobou vlastního letáku, výzdobou firemního stánku a hlavně s prezentací své firmy. Všichni účastníci se svých úkolů zhostili bez problémů a obohatili se o cenné zkušenosti. Ti nejlepší z nich si mohli domů odnést vítězný pohár či diplom. A příští rok se jistě na 8. regionálním veletrhu fiktivních firem sejde stejně početná a úspěšná skupina studentů, jako letos. Michaela Stádníková, 4. EL Londýnská slavila 120. výročí existence školy Předposlední únorový týden vrcholily oslavy 120. výročí založení školy v Londýnské (původně gymnázia), jejichž finále se konalo v pátek 22. února. Současní žáci i absolventi, pedagogové, ale i řada významných osobností prokazovali bohatou účastí, zápalem a nadšením škole své sympatie. Oslavný pátek zahájil v 10 hodin dopoledne průvod masek okolím školy, od něhož žáky neodradilo ani velmi mrazivé počasí. Následoval pestrý odpolední program, který v průběhu šesti hodin probíhal paralelně na třech místech. A tak zatímco v aule školy byl pořad, jímž provázel P. Klimeš a J. Epikaridis, zahájen vynikajícím vystoupením školního sboru, v suterénní scéně Barevné kavárny odstartoval žákovská divadelní představení A. Goldflam. V učebnách školy pak bylo možné popustit uzdu kreativitě a zapojit se do výtvarných dílen. Ani o občerstvení nebyla nouze, o čemž svědčily nejen stánky před budovou či guláškem provoněné okolí školní jídelny. Protagonisty všech vystoupení byli, samozřejmě, žáci a učitelé školy. S velkým ohlasem se v přeplněné aule setkaly energické taneční kreace mladých učitelů či orientální břišní tance v provedení školního zájmového kroužku v londýnské kavárně. Na témže místě obdivuhodně zvládli náročnou hudební pohádku Dvanáct měsíčků letošní prvňáčci, čímž sklidili zasloužený aplaus. Pohodové klima pak podtrhlo vystoupení kapely antiprojektu Jumo, specifického tělesa se skvělými hudebními nápady, hravými texty a osobitým nábojem. Poté na velké scéně následovaly koncerty i dalších skupin. S přibývajícím časem budova pulzovala dál a chodbami se rozléhal školní ruch, stejně jako před 120 lety. Uvolněná a tvůrčí atmosféra, která je součástí přístupu školy nejen k výuce, byla velmi nakažlivá. Londýnská tak opět dostála své pověsti svobodné kreativní školy. Text: kou/ foto: kou, len Ibsenova Rebeka poprvé v Divadle na Vinohradech Premiéra premiéru střídá tak lapidárně lze popsat stávající plodnou sezonu Divadla na Vinohradech. Jako by patřilo k dobrému vychování nabídnout divákovi alespoň jednou měsíčně výjimečnou divadelní událost. Nuda to rozhodně není, o čemž se pravidelní návštěvníci této vinohradské scény vždy znovu a znovu přesvědčují. Po skvělém hereckém souboji Tomáše Töpfra a Viktora Preisse ve hře amerického dramatika Neila Simona Vstupte! se historické premiéry na této scéně dočkalo 22. února drama Henrika Ibsena Rosmerholm. Je zde pod názvem Rebeka uváděno v režii Juraje Deáka, v hlavní roli s Dagmar Havlovou. Jejím partnerem na jevišti je Roman Zach, dále hrají Luboš Veselý, Petr Kostka, Otakar Brousek ml. a Daniela Kolářová. Ibsenova hra je severská krimi, skandinávský mýtus, příběh lásky zralého Romea a dospělé Julie ale také symbolistické drama o zlomu a konci toho světa, který bezpečně známe, či tragédie dvou idealistů, kteří narážejí na meze vlastní mravní celistvosti nebo společenská hra vyjadřující rozčarování z křehkosti nezralé demokracie, případně obraz toho, jak se naše svědomí dožaduje pravdy a pravda ničí i v našich vlastních očích dlouho budované sebepředstavy. To všechno jsou možné klíče, jimiž lze otevřít skrytý smysl Ibsenovy hry, vysvětluje dramaturg ztvárnění Rebeky na vinohradské scéně Jan Vedral, a dodává: Zkoušíme dnes přečíst hru jako ucelené svědectví o údělu, kterým lásku a touhu dvou lidí obtíží proměňující se svět. Pro Ibsena to byl příběh velmi osobní, kladl mravně náročnou otázku, jejíž aktuálnost právě dnes nabývá na důležitosti: Může se na budování společnosti vyrůstající z mravního ideálu účinně podílet i člověk, jehož svědomí je obtíženo vinou a vlastním nepřiznaným selháním? Ibsen Rosmerholm napsal v roce 1886 v Mnichově, rok poté, kdy se po jedenáctileté emigraci vrátil do rodného Norska. O této své klíčové hře sám řekl: Je to hra o lidech a lidských osudech. Jedná o boji, který musí každý opravdový člověk vybojovat sám se sebou, aby uvedl svůj způsob života do souladu se svým poznáním. Touha po poznání žene člověka od jednoho vítězství k druhému. Morálka, svědomí jsou naproti tomu velmi konzervativní. Mají své hluboké kořeny v tradicích a hlavně ve všem starém. Z toho pochází konflikt jedince. Ibsenova Rebeka se na vinohradském jevišti objevuje bezmála 130 let od svého prvního uvedení. Text: len, foto: Viktor Kronbauer Knihovna na Vinohradech slaví měsíc čtenářů Měsíc březen je v knihovnách každoročně zasvěcen čtenářům. Motto letošního ročníku zní S námi jen all inclusive. Knihovna na Vinohradech připravila pro své návštěvníky pestrý program. Každou středu v březnu od 18:00 do 20:00 bude v oddělení pro dospělé otevřeno pro všechny, kteří si nestíhají vypůjčit nebo vrátit knihy v rámci běžné otevírací doby, a zároveň pro ty, kteří chtějí v knihovně zažít něco navíc. Prodloužená otevírací doba uspokojí kromě zraku i ostatní smysly Chuť Knihovnice budou kromě občerstvení ducha nabízet čtenářům i malé chutné občerstvení Hmat Čtenáři se budou moci naučit techniku balení knih a nechat si obalit několik svých přinesených svazků Čich Půjčování bude probíhat v příjemně provoněné atmosféře Sluch Služby knihovny doplní živá hudba. Čtenáři se mohou zastavit a zaposlouchat do písní za doprovodu kytary v podání zpěvačky Martiny Fišerové. Děti v knihovně každý den během půjčovní doby čeká: 1. týden skládačky z papíru, technika origami a letecké závody vlaštovek. 2. týden se budou ve zřízené nemocnici pro knížky učit, jak se knížky opravují a balí. Nemocnice bude otevřena i knížkám, které si děti samy přinesou. 3. týden bude probíhat výtvarná dílna, kde se budou vyrábět záložky a další užitečné pomůcky každého čtenáře. 4. týden se knihovna promění ve starou písařskou dílnu a mladí návštěvníci se dozvěděli, a sami si vyzkoušejí, jak se psalo ve starověku a středověku. Každé úterý v březnu od 10 do 12 hodin budou probíhat kurzy základů práce na počítačích pro seniory a začátečníky. luk

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 3 BŘEZEN Psalo se před sto lety Dnes o vinohradských parcích Správný obchodník nezahálí ani v zimních měsících. Vinohradská továrna na destilovanou vodu a limonády pánů Špičky a Skály uvedla začátkem roku 1913 na trh nový šumivý nápoj Si-Si : Jest to název nové lihuprosté látky, vyrobené z ušlechtilých ovocných plodů. Nápoj uvítají hlavně stoupenci hnutí protialkoholového, neboť extrakt s vodou požívaný skýtá výborný, úplně neškodný nápoj osvěžující. K dostání všude, láhev za 2 koruny. Naopak blížícího se příchodu jara využily noviny k úvahám o stavu vinohradských parků. Jejich patron, dlouholetý ředitel městských sadů na Královských Vinohradech pan Leopold Batěk ( ), publikoval v tisku rozsáhlý text, ve kterém srovnával chování návštěvníků vinohradských sadů a parků v západní Evropě. Mnoho materiálu načerpal v uplynulých měsících při své studijní cestě po Anglii, Belgii, Nizozemí a Německu: V čem pak jest cizina zvláště před námi? V opravdové lásce a porozumění pro krásu přírody a pro její zachování. Na celé své cestě nenašel jsem nikde toho zvířeckého přímo vandalismu, jehož jsme u nás téměř denně svědky. Škůdci vinohradských parků se etablovali ze všech společenských vrstev: Když vídám u nás v sadech naše návštěvníky často dle vzezření z tak zvaných lepších domácností jak se oni chovají, jak okolí jejich pobytu v parku vypadá, jak nezvedeným dětem dovolují se zamazanými botami po lavicích šplhati, písek do trávníků házeti a odpadky i papíry po parku rozhazovati, tu si vždy myslím, jak to asi v jejich domácnosti vypadá. Nejvíce ovšem vadila panu Baťkovi netečnost a lhostejnost ostatních návštěvníků sadů: Ptal jsem se svých anglických průvodců, stane-li se někdy, že způsobí obecenstvo škody v sadech. Nic takového, odpověděl anglický kolega, to by naše obecenstvo nestrpělo! A u nás? Naše obecenstvo je buď k ničení parků netečno nebo netroufá si z pohodlnosti ničeho říci. Za největšího nepřítele sadů považoval městský zahradník přirozeně dětské návštěvníky: A ty děti v našich sadech! Nejoblíbenějším jejich vyražením je házeti míč do záhonů květinových a opět pro míč běhati. Ještě milejší zábavou malých dítek jest vyhrabovati dolíky v cestách a v přítomnosti rodičů (!) rozmazávati mokrý písek nebo prsť po nově natřených lavicích. V souvislosti s lavičkami připojil pan Batěk zajímavý postřeh z jednoho anglického parku, kde část lavic byla označena nápisem jen pro dospělé. Místa takto signovaná jsou dětem nepřístupna. Sedají si na ně především staří, choří lidé. Ne jako u nás, kde není možno k lavicím pro barikády z dětských vozíků se dostati. Nesmíme přirozeně zapomenout ani na pejskaře a jejich čtyřnohé přátele. I když následující problém působí dnes spíše úsměvně: Ušlechtilým zvykem mnohých našich návštěvníků jest položiti vedle sebe psa na lavici. Toť je hotová neslušnost! Je-li někomu pes milejší než člověk, nechť si svého čtvernožce doma nechá váleti po divanech a postelích, ale obtěžovati zvířetem návštěvníky sadů a znečistiti jim lavice, jest nezpůsob. Pan ředitel Batěk následně pokračoval v poněkud smířlivějším tónu: U nás na Vinohradech bohužel nemáme tolik sadů tak rozsáhlých, aby obecenstvu, zvláště našim dětem, dopřán byl v plné míře požitek, který jinde sady veřejné skýtají. Leč proto tím více si musíme našich malých, řekl bych, intimních sadů vážiti a je šetřiti. Zdá se, že ani po sto letech se toho mnoho nezměnilo Michal Frankl Výstava o Vyšehradském mlýně Pražská galerie Výtoň připravila mimořádnou akci. V úterý 26. února otevřela výstavu dosud nezveřejněných archiválií mapujících historii domu č. p. 254/II, ve kterém galerie působí, a jeho blízkého okolí. Vystaveny jsou i unikátní fotografie zapůjčené z Mu- úrovní okolní zástavby, říká vedoucí Sdružení výtvarníků Výtoň Jiří Hlůže. My chceme připomenout, jak se tvář Výtoně a okolí vyvíjela během staletí, ukázat, jaké změny vedly k dnešnímu stavu, a upozornit veřejnost na možnost nahlédnout do zbytků autentic- Dne 10. března 1948 zažila nejen Praha, ale celá republika šok. V ranních hodinách byl pod okny svého služebního bytu v Černínském paláci nalezen mrtvý ministr zahraničních věcí Jan Masaryk, oblíbený a milovaný politik, jeden ze symbolů československého zahraničního odboje, vinohradský rodák a samozřejmě syn prvního prezidenta. Zatímco Praha se halila do smutku, policejní orgány počaly se zahlazováním všech stop, které by byť pouze vzdáleně svědčily proti oficiálně tradované verzi o sebevraždě. Pitvu provedl pod dohledem státní bezpečnosti prof. František Hájek, přednosta Ústavu pro soudní lékařství University Karlovy v Praze. Vlastní obsah pitevní zprávy je od počátku do konce podřízen požadavkům státní bezpečnosti, a proto zcela nevěrohodný. Prof. Hájek, který byl v roce 1943 vyslán Němci jako jeden z expertů na místo Slovo historika Co skrývají ulice Prahy 2 JAN MASARYK masakru v Katyni, neměl samozřejmě sebemenší manévrovací prostor. Nikdy se už s jistotou nedozvíme, zda měl ministr v úmyslu spáchat sebevraždu, nebo zda zahynul při pokusu o útěk před příslušníky StB a NKVD. Okolnosti, za nichž došlo k jeho smrti, jsou však dodnes opředeny řadou záhad. Skutečnost, že po tzv. Vítězném únoru byl Jan Masaryk v hluboké depresi, je ovšem nepopiratelná. Okolnosti Masarykovy smrti se dostaly do popředí zájmu veřejnosti v období tzv. Pražského jara a poté po listopadu Vyšla řada navzájem si odporujících publikací, byl dokonce vypracován posudek soudního znalce. Téměř se neví, že v roce 1994, kdy v rámci ministerstva spravedlnosti působilo Středisko pro dokumentaci protiprávnosti komunistického režimu, vyšel z této instituce podnět k exhumaci Masarykových ostatků za účelem jejich prozkoumání soudními lékaři. Proti tomuto pokusu o ozřejmení smrti Jana Masaryka se však tehdy tvrdě postavily obě jeho neteře, a proto z něj rychle sešlo. Jan Masaryk samozřejmě bojoval jako každý z nás se svými démony; automatická odpovědnost nositele významného příjmení byla samozřejmě jednou z jeho determinant. Tu zdaleka nejpodstatnější však představovala po matce zděděná duševní choroba. Obdivovaný a milovaný politik, zvaný lidově náš Honza, měl vedle své běžné, žoviální tváře, provázené vtipy a bonmoty, i tvář zcela odlišnou, prodchnutou jakousi těžkou a temnou tragikou, prohloubenou v posledních letech i pochopením, že konstrukce státu, který vybudoval jeho otec, zanikla v necelých dvaceti letech. Nikdo zřejmě nevěděl tak dobře, jako právě Jan Masaryk, jak fatálně se znovuobnovené Československo liší od republiky založené jeho velkým otcem. Jan B. Uhlíř Nuselský most slouží Pražanům už čtyřicet let Nuselský most (v letech most Klementa Gottwalda) je v provozu pro veřejnost právě 40 let. Konečnou dokumentaci projektu vypracovali Ing. Svatopluk Kobr, Ing. Vojtěch Michálek a architekt Stanislav Hubička z PÚDISu. Most byl postaven z předpjatého betonu, stavba začínala na šesti místech (dva konce na stráních a čtyři pilíře v údolí) a ke spojení došlo v roce O mostě spojujícím Karlov s pankráckou plání se uvažovalo už před 2. světovou válkou. Až když se pláň zastavěla a vznikla pankrácká sídliště, bylo započato se stavbou. Ta začala v roce 1967 demolicí bloku domů na dně Nuselského údolí. Nebouralo se jenom v údolí, ale i na Karlově, kde zanikla část dětské nemocnice, konečná tramvaje, ale třeba i malý bazén, který v letních dnech sloužil ke koupání. Do paměti se mi vryla vzpomínka, jak jsme se spolužáky ze ZDŠ v Legerově ulici chodili na stavbu mostu, který nebyl ještě spojen. Několikrát jsme šli tubusem pro podzemní dráhu až na konec otevřeného mostu a dívali se do údolí z mnohametrové výšky. Stálo nás třeba i pět kluků na okraji tubusu a dodnes se divím, že jsme to ve zdraví přežili (pouze jeden spolužák se rozklepal strachy při odchodu, že jsme ho museli odvléct ven). Stavba byla sice oplocená, ale nedbale (hlídač většinou seděl v unimobuňce); na stavbě se v té době v pozdních odpoledních hodinách nepracovalo a o některých víkendech také ne, takže karlovští kluci tady měli eldorádo. V roce 1970 byla provedena statická zatěžkávací zkouška mostu 66 tanky, které do Prahy přijely z rakovnického pluku. Tanky tu pobyly několik dní a parkovaly i před naší školou, což byl pro mnohé také adrenalinový zážitek, protože mnoho školáků se prvně podívalo do nitra tohoto bojového vozidla, což umožnili vojáci Československé lidové armády. V roce 1973 byl most dokončen a následně pojmenován po prvním československém dělnickém prezidentovi. Stanice podzemní dráhy na Pankráci stále nesla pracovní název Nuselský most, ale po zahájení provozu se už jmenovala Gottwaldova (dnes Vyšehrad), a to až do období po listopadové revoluci roku Rámová mostní konstrukce má pět polí o celkové délce 485 m a šířku 26,7 m. Nad údolím se klene ve výši 43 m. Provoz na mostě byl zahájen , vozy pražského metra začaly pravidelně jeho tubusem jezdit od Vnitřní tubus pro metro má lichoběžníkový průřez a výšku 6 m. Most nevypadal v začátcích tak, jak ho známe dnes. Neměl vysoké osvětlovací lampy, měl šikmé zábradlí do výšky prsou dospělého člověka, což velmi lákalo sebevrahy. Celkem si zde skokem do údolí vzalo život přes 200 lidí. Proto bylo začátkem 90. let 20. století na okrajích mostovky vybudováno 2,7 m vysoké zábradlí, které má odrazovat sebevrahy od skoků. Text: Jan Dvořák, foto: archiv autora ANGLICKÁ zea hlavního města Prahy a momentky z Podskalí po 2. světové válce od fotografa Jana Šplíchala. Výstavě předcházela pečlivá práce Jana Beránka z Národního památkového ústavu. Při zpracování podkladů pro rekonstrukci prostor odhalil doklady datující existenci mlýna vyšehradské kapituly již ve 13. stol. a další materiály mapující jeho osudy až do dnešních dnů. A protože jde o svědectví vskutku unikátní, vznikla přímo v těchto prostorách výstava dokumentující proměny domu i jeho okolí v průběhu osmi staletí. Většina Pražanů zná budovu bývalé Výtoňské celnice, která dnes stojí pod kých prostor bývalého mlýna, kde dnes máme výstavní síň. Kromě nejstarších plánků, náčrtků a dokumentů vztahujících se přímo k budově mlýna a jeho bezprostřednímu okolí jsou zde pro lepší představu o situaci vystaveny fotografie zachycující např. stavbu Vyšehradského tunelu, pokládání tramvajových kolejí nebo původní podobu koryta Botiče, v konfrontaci se současnými snímky téhož místa. Výstava je uspořádána ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Muzeem hlavního města Prahy a s finančním přispěním Úřadu MČ Prahy 2. Potrvá do 10. dubna red V dřívějších dobách se zdejší komunikaci říkalo Vršovická silnice, neboť se tudy jezdilo směrem do Vršovic. Od počátku první zástavby v roce 1878 až do roku 1926 to byla Palackého ulice, pojmenovaná k poctě českého historika a politika Františka Palackého ( ). Když k 1. lednu 1922 vstoupil v platnost zákon o vytvoření Velké Prahy, bylo na nově administrativně vytvořeném území několik ulic toho jména. Proto tato nesla v letech název Anglická. Poté, co v počátcích II. světové války vstoupila Anglie do válečného stavu s nacistickým Německem, přejmenovaly okupační úřady v roce 1940 ulici na Irskou. Po skončení II. světové války se jí opět vrátil název Anglická. Nároží Anglické a Italské ulice ovládá rozlehlý činžovní dům čp s bohatou sochařskou výzdobou nejen na své fasádě, ale i při portálu hlavního vchodu v Italské ulici. Dům si nechal v letech postavit stavitel a pozdější starosta Královských Vinohrad Alois Bureš, který stál v čele obce v nelehkých letech Zemřel 9. září 1923 a za velké účasti obyvatel byl pohřben na Vinohradském hřbitově. V minulosti celé přízemí zabírala slavná Hlavova kavárna. Vznikla hned po dokončení objektu a mimo jiné byla proslulá i velkým výběrem novin a časopisů. Velkými okny nabízela výhled na čilý ruch na dnešním náměstí Míru. Kromě herců vinohradského divadla byli jejími stálými návštěvníky malíři Preisler, Ulman, Uprka, Hynais, Nejedlý, Jansa, Beneš a Kalvoda, ale také politik J. V. Klofáč, spisovatel a novinář Čapek-Chod, ale pamětníci vzpomínali, že v dobách před I. světovou válkou sem mnohokrát zavítal i Milan Rastislav Štefánik. Památník města Královských Vinohradů z roku 1929 k Hlavově kavárně též uvádí: Lví podíl na oblíbenosti má ovšem i vzorná obsluha šéfa p. Malíka, který péčí svou o výborný požitek i pohodlí hostů je vpravdě vzorem československého živnostníka. Při květnovém povstání v roce 1945 bylo v Hlavově kavárně zřízeno provizorní obvaziště pro raněné bojovníky. Vždyť právě v prudkých bojích o nedalekou budovu Československého rozhlasu a v sousedních ulicích mnoho hrdinů padlo nebo bylo raněno. Po roce 1989 byla kavárna zrušena a prostory dnes využívá Komerční banka. Na domě je též busta a pamětní deska s textem: Zde žil Jan Štursa český sochař. O něco dále jsou ještě budovy dvou finančních institucí. Nejprve honosný portál čp. 136/22 upozorní na někdejší existenci Vinohradské záložny. Na vrcholu je ženská postava, která drží v pravé ruce měšec a v levé kasičku, symboly spořivosti. Při ní je děvče a chlapec, uveden je i letopočet Záložna byla zřízena 3. února Vystřídala několik adres, mj. měla od září 1884 své kanceláře i v části vinohradské radnice, kde jí radní poskytli mírný nájem. Během své činnosti měla Vinohradská záložna nesmírně pozitivní vliv na rozvoj Královských Vinohrad, a to ve všech směrech. Na veřejně prospěšné stavby darovala pozemky, na další pak poskytovala štědré dary či výhodné půjčky. Poslední zde zmiňovanou stavbou je novostavba Československé obchodní banky, čp. 140/20. Text a foto: Eva Hrubešová

10 10 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2013 Mateřské školy zřizované MČ Praha 2 Noviny Prahy 2 Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 Ředitelka: PhDr. Dana Moravcová, Ph. D. Zástupce: Božena Rundová MŠ Římská, tel.: , MŠ Londýnská, tel.: Zápis 3. a od 13:00 do 17:00. Dny otevřených dveří od 9:00 do 10:00 a od 15:00 do 16:00. Přihlášky a evidenční listy ke stažení na webu nebo k vyzvednutí od do , od v kanceláři ředitelky (Římská 27, vchod z Italské) v době od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 16:00. Vyplněné přihlášky a ev. listy přinesete 3. nebo v době od 13:00 do 17:00, do kanceláře e školy v Římské 27. Při odevzdávání předložte rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte. Úzká spolupráce s rodinou, pohybové aktivity, estetická výchova, vedení ke zdravému životnímu stylu. Každá škola má vlastní zahradu, kuchyň a jídelnu. K dispozici je tělocvična na nám. Míru 5. Školy v přírodě, lyžařský výcvik, kroužky, divadelní představení, výlety, besídky pro rodiče, prezentace škol na veřejnosti, spolupráce s klinickým logopedem, společné aktivity s rodiči. Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2 Ředitelka: Monika Biemannová, tel.: nebo Termín zápisu: vydávání přihlášek od 13:00 do 16:00, odevzdání a od 13:00 do 16:00. Zaměření: Sportovně ekologický program. MŠ má devět tříd, z toho jednu speciální pro děti s opožděným psychomotorickým vývojem a logopedickými vadami a mikrotřídu pro děti s potřebou menšího kolektivu. Vybavení: Dvě zahrady. Pěstitelský koutek. Keramická pec. Horolezecké stěny ve třídách. Interaktivní tabule. Vlastní kuchyně. Rozšířená předškolní příprava. Adaptační program pro budoucí prvňáčky se ZŠ Botičská. Aerobik, jóga a sportovky každý den v odpoledních hodinách pro všechny děti a zdarma. Dále nabízíme: keramiku, logopedická cvičení, předplavecký výcvik, lyžařský kurz, návštěvy solné jeskyně, 2x ročně pobyt na škole v přírodě. Den otevřených dveří nemáme, po domluvě s ředitelkou nebo zástupkyní návštěva možná kdykoliv v době provozu. MŠ Na Smetance 1 a pobočka Vozová 2a MŠ Na Smetance tel.: , pobočka Vozová tel.: Ředitelka: Mgr. Jiřina Belšanová, Zaměření: MŠ s pohybově rekreačním programem, integrací hendikepovaných a zdravotně znevýhodněných dětí. Školní vzdělávací program: Můj dětský svět, příprava na školu, dětská olympiáda, výlety, loučení se školáky, cvičení v tělocvičně ZŠ, soutěže celoroční Jím všechno, pro předškolní děti chůdy a švihadla apod. Nově vybavená hřiště a zahrady jsou v obou areálech. Nadstandardní aktivity: pohybový kroužek, zumba, angličtina a počítačový kroužek pro předškoláky, keramika, tanečky, logopedie, divadla v MŠ i mimo ni. Adaptační kurzy pro předškolní děti jdoucí do přípravné či 1. třídy ZŠ Na Smetance. Před nástupem do MŠ 5x adaptační odpoledne s rodiči. Stravování dle zdravé výživy s možnou úpravou (alergie, diety apod.). Více na Vydávání přihlášek: 11. a , 14:00 17:00; Den otevřených dveří: , 14:00 17:00; zápis do MŠ, odevzdání přihlášek: 3. a , 14:00 17:00. Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27 organizace slučuje dvě mateřské školy ŠVP Pojď si s námi hrát, buď náš kamarád. e mail - informace a žádost o přijetí naleznete na stránkách ZÁPIS do mateřské školy na školní rok 2013/ a 4. dubna 2013 od 9:00 do 11:30 a od 13:30 do 17:00 pro obě školy probíhá v kanceláři ředitele v budově Koperníkova 7 Naše školy nemají bezbariérový přístup. Mateřská škola Slovenská 27 Tel Šárka Fuchsová Den otevřených dveří 20.března 2013 od 9:00 do 11:00 Mateřská škola Koperníkova 7 Tel Bc. Daniela Daňková Den otevřených dveří 18.března 2013 od 9:00 do 11:00 pro děti vezměte bačkory na přezutí Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16 Ředitelka: Jana Novotná, tel.: , web: Dny otevřených dveří 19. a , 9:00 11:00 a 15:00 17:00. Zápis pro školní rok 2012/ a od 14:00 do 17:00. Vybavení: 4 herny, 4 ložnice, 4 umývárny s koupelnou a dětskými WC. Předškolní příprava: Základní myšlenkou je prospěch každého dítěte (fyzický i psychický rozvoj, pocit bezpečí a jistoty). Vzdělávání prostřednictvím činností, postavených na vnitřní motivaci a osobní aktivitě. Práce na PC (TERASOFT), hudební kroužek NOTIČKA a výuka jazyka ANGLIČTINA HROU. Spolupráce s logopedy. Stravování: kuchyně přímo v budově, každé patro má samostatnou jídelnu. Denně snídaně, svačina, oběd, odpolední svačina, 1. a 2. večeře. Hřiště i pískoviště jsou součástí rozlehlé zahrady, obklopující budovu školy. Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37 Kontakt: ředitelka školy Jana Dvořáková, tel./fax.: , Bezbariérový přístup: NE Provozní doba: 6:45 17:45 Mateřská škola je zaměřena na jazykový rozvoj dětí a velkou pozornost věnuje estetické výchově. Téma školního vzdělávacího programu: Přátelství, tvořivost, příroda. MŠ je vybavena vlastní zahradou v Čechových sadech. Její součástí je kuchyně a jídelna, dále 5 tříd, z nichž jedna je speciálně určena pro děti s vadami řeči a jedna pro seznamování dětí s anglickým jazykem, kdy hovoří s paní učitelkou česky a anglicky. Kroužky, aktivity: keramický kroužek, anglický jazyk, taneční kroužek, výtvarný kroužek, předplavecká výchova v Sokole Královské Vinohrady, školy v přírodě na podzim a na jaře, canisterapie v logopedické třídě, odpolední doplňková předškolní příprava, výlety do přírody, cvičení v tělocvičně, oslavy svátků, divadelní představení, vánoční a velikonoční trhy v MŠ, vystoupení v aule DDM pro rodiče. Zápis: 3. a od 14:00 do 17:00. Vydávání přihlášek: od 9:00 do 16:30. Den otevřených dveří: od 9:00 do 11:30. Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1 Viničná 440/1, Praha 2, Ředitelka: Hana Tomášová, mobil: , tel.: Bezbariérová je budova MŠ Viničná, přízemí. Všechny tři mateřské školy Viničná, Trojická, Na Rybníčku jsou zaměřeny na všeobecné poznávání okolního světa. Doplňkově pořádáme kroužky anglického jazyka pro předškolní děti, výtvarný a pohybový kroužek, keramiku a plavání. Zápis: a Školy jsou dostatečně vybaveny pro rozvíjení všech činností dětí. Školní zahrady: Apolinářská velký členitý terén s pískovišti a herními prvky; Trojická je vybavena obdobně. MŠ TROJLÍSTEK, Praha 2, Kladská Pobočky: MŠ Sázavská 5: tel.: , MŠ Šumavská 32: tel.: Ředitelka: Pavlína Suchopárová, tel./fax: Tři mateřské školy 3 lístky TROJLÍSTKU se zaměřením na pohybovou a estetickou výchovu a spolupráci s rodinou. Volíme poutavý, inspirující program s integrovanými tematickými celky, opírajícími se o HRU jako přirozenou aktivitu. Důraz na individuální práci s dětmi s odklady školní docházky. Adaptační režim, rodič může první krůčky v MŠ absolvovat s dítětem. V souladu s představami rodičů vytváříme optimální prostředí pro rozvoj osobnosti dítěte. Školy mají vlastní zahrady ve vnitrobloku, vlastní kuchyně a jídelny. MŠ Kladská je bezbariérové zařízení. Aktivity: předplavecký výcvik, solná jeskyně, AJ seznamování, Malé flétny pískání pro zdraví, logopedie, kulturní akce, výjezdy do ŠVP na Vysočinu, v zimě do Janských Lázní. Kroužek keramiky, taneční kroužek, Projekt Zdravá mateřská škola. Nadační aktivity ve prospěch dětí z dětských domovů, dětí v azylových domech. Zápis pro všechna pracoviště: vydávání dokumentace 20. a , 13: Odevzdání vyplněné dokumentace 3. a 4. 4., 13:30 17:00. Dítě, rodný list a OP s sebou! Den otevřených dveří: , 9:00 11:00 a 15:15 16:30. Další možnosti umístění dětí v předškolních zařízeních DĚTSKÉ JESLE V LONDÝNSKÉ ULICI: Londýnská 16, tel.: , , , vedoucí: Bohumíra Česalová. Poskytujeme péči dětem od 6 měsíců do 3 let (i déle). Čerstvě připravená pestrá strava; zahrada; otužování dětí. Zřizovatel MČ Praha 2 a CSS Praha 2. DĚTSKÉ STUDIO ŽOFKA: Sarajevská 10, tel.: , , vedoucí: Mgr. Marcela Zetková, Centrum pro děti od 2 do 5 let, odpolední kroužky pro děti od 3 do 18 let. CHŮVIČKA PRAHA: Záhřebská 154/30, tel.: , , ředitelka: Mgr. Martina Geiklová. Soukromé české jesle a školička (8 měs. 5 let), vlastní vzdělávací program a domácí prostředí. MEZINÁRODNÍ ŠKOLKA A JESLE KRTEČEK: Riegrovy sady 38, tel.: , soukromé zařízení: anglická školka a jesle. HAPPY CHILD: Jana Masaryka 627/31, tel.: , , , ředitelka: Savitri Braunová, Soukromé Baby studio (děti do 3 let) a mateřská škola s desetiletou tradicí třídy vedené v češtině, angličtině a francouzštině. Škola je zaměřena na zdravý životní styl a lásku k přírodě.

11 Noviny Prahy 2 Inzerce a oznámení ČÍSLO 3 BŘEZEN Prodej, Pronájem Prodej Hypoteční Poradenství NP2/9/2011/FA NP2/2013/2/PO _ NP2/2013/5/PO NP2/2013/1/PO NP2/2013/3/PO Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Praze DOBRODUŠ Služba následné péče, jejíž součástí je pravidelné setkávání DOBROvolníka a člověka s DUŠevním onemocněním. Hledáme DOBROVOLNÍKY starší 20 let. Tel.: , O. S. REMEDIUM NABÍZÍ KURZY PRO SENIORY Klub REMEDIUM Táboritská 22, Praha 3 Tel.: , servis, tel.: DĚTSKÉ CENTRUM KOALA V ulici Na Švihance bude pravděpodobně v dubnu otevřeno předškolní zařízení pro děti od tří do šesti let pod názvem Koala - dětské centrum. Nabídka této služby může oslovit rodiče předškolních dětí, kteří bydlí nebo pracují v městských částech Praha 2, 3 a 10. Soukromé zařízení bude mít kapacitu dětí a poskytne širokou škálu mimoškolních činností, základy hudební výchovy, sportovní aktivity (např. plavání) a především denní činnosti odpovídající standardním školičkám včetně stravování. Potenciální zájemci budou mít možnost osobní návštěvy a prohlídky. (na těchto stránkách se pracuje) NP2/2013/4/PO NP2/2012/30/PO CENTRUM ELPIDA PRO SENIORY, Na Strži 40, Praha 4 Svoz velkoobjemového odpadu Březen Po Slezská/Blanická Čt Pod Slovany/Trojická Út Na Kozačce 12 Po Londýnská/Rumunská St Jaromírova/Svatoplukova Út Chopinova/Krkonošská Čt Trojanova 7 St Polská 36 So Na Zderaze 7 Čt Lublaňská/Koubkova So Na Bojišti Duben Po Slavojova park Út Sázavská 13 Út Sarajevská/Rejskova St Římská/Italská St Záhřebská/Americká Čt Ostrčilovo nám. Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistaveny ve všední den od 15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00. Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. Nepatří tam živnostenský odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky (více na nebo na bezplatné tel. lince ) , 10:00 Přednáška Šternberkové Z cyklu Procházky Prahou po stopách šlechtických rodin , 9:00 Zájezd na hrad Český Šternberk 13. a , 16:30 FOTOkafe foto klub Elpida , 9:00 Úvodní hodina angličtiny pro začátečníky, v10:45 pro mírně pokročilé. Němčina, francouzština, španělština a italština všech úrovní. Termíny na tel.: PC I. Začínáme s počítačem a internetem , 11:30 13:30 PC II. Pokračujeme s PC a internetem , 14:00 16:00 PC III. Práce s počítačem , Po, St 14:00 16:00 Digitální fotografie I Po, St 16:30 18:30 Info na tel.: nebo na u:

12 12 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2013 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Vážení čtenáři, v Novinách Prahy 2 č. 2 jsme se vás ptali: Kdy došlo ke zkáze činžovního domu? Správná odpověď je: Za náletu spojeneckých letadel na Prahu 14. února Blahopřejeme výherci Otovi Hajnému z ulice Na Poříčním právu a posíláme mu dárek. Fotosoutěž Čas se lidstvo snažilo podchytit od nepaměti. Prvním časoměřičem bylo nesporně slunce svítící na hůl, která byla zabodnutá do země a vrhala stín. Od toho se odvíjely pozdější, mnohdy složité konstrukce slunečních hodin. I v Praze máme až překvapivě mnoho takovýchto ukazatelů času, jsou jich desítky. Bohužel pro ně platí nápis na některých dodnes zachovaný: Sine Sole sileo Bez Slunce mlčím. Historie pražských veřejných hodin je samostatná, a dodejme velice složitá kapitola. Nejpopulárnější je bezesporu orloj na věži Staroměstské radnice. Nejzajímavější asi hodiny na Židovské radnici. Jejich ručičky postupují tak, jak se čte hebrejské písmo, obráceně zprava doleva. Mnoho hodin také již z pražských věží zmizelo. Vzpomeňme ty na Prašné bráně nebo na věži Novoměstské radnice. Tam bývaly hodiny, u nichž se pohyboval ciferník, nikoliv ručičky. Řadu let se na baště č. XIX. (poblíž Kramářovy vily), zasvěcené Maří gorila výraz ošklivosti 1. část tajenky černé dřevo úspěch v basketbalu zde skutečnost sicilská sopka cíl pozornosti 2. část tajenky solmizační slabika budit záměr Evropan novoroční zkratka čára slavný pěvec (Vilém) lesklá tkanina kruhy německý fotb. internacionál vrchnost Magdaleně, střílelo takzvané pražské poledne. Dva dělostřelci tady čekali, až na ochozu Astronomické věže v Klementinu mávne sluha praporem, to na znamení, že je přesně 12 hodin. Poté kanonýři vystřelili z děla. Výstřel prý bylo bezpečně slyšet v celé tehdejší Praze. Poprvé se takto střílelo 1. května 1891, poslední výstřel oznamující poledne zazněl 9. února Za tuto službu platila pražská obec ročně vojenskému eráru 439 zlatých a sluhovi hvězdárny 73 zlatých. I dnes zůstalo na pražských věžích mnoho historických hodin. Pouliční hodiny se však ve všech směrech neustále modernizují. Naše otázka: Na které budově jsou hodiny na soutěžním snímku? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na a to nejpozději do 20. března. U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Text a foto: Eva Hrubešová Ke zkáze domu došlo při náletu spojeneckých letadel na Prahu 14. února ňadro nizozemské aerolinie nejvyšší brdský vrchol stavební lepenky římsky 1005 neplaviti se zvětšovací přístroj předložka plátky masa Přesné datum narození osobnosti ukryté v tajence známo není. Známe ale přesně den úmrtí, od kterého právě letos v březnu uplyne 620 let. Víme, že tato slavná postava našich dějin studovala na pražské univerzitě, víme, že byla generálním vikářem pražského arcibiskupa. Víc už nenapovíme. Kdo se skrývá v tajence Novin Prahy 2? Řešení posílejte na poštovní adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do 20. března. V případě použití u uvádějte laskavě i poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Správné znění tajenky z minulého čísla: Jana Preissová. Vylosovanému výherci, Liboru Matlachovi z Prahy 10, gratulujeme a posíláme dárek. Božská Ema hlas překonávající staletí Před 135 lety, 26. února 1878, se v Kateřinské ulici v domě č. p. 7 narodila slavná operní pěvkyně Ema Destinnová jako nejstarší z pěti dětí bohatého pražského kulturního mecenáše Emanuela Kittla. Její matka byla též operní pěvkyní. Nadaná Ema brala hodiny zpěvu u profesorky Loewe-Destinn a jméno své učitelky si později zvolila za svůj umělecký pseudonym. Po studiu herectví v dramatické škole při Národním divadle v Praze debutovala v drážďanské dvorní opeře v roli Santuzzy v Mascagniho opeře Sedlák kavalír. Tímto úspěšným debutem byla zahájena její oslnivá pěvecká kariéra celosvětového významu. Na nejprestižnějších evropských i amerických operních scénách ztvárnila téměř stovku rolí, byla jevištní partnerkou nejslavnějšího tenora Enrika Carusa. Puccini a Leoncavallo pro ni napsali hlavní role. Hlas Emy Destinnové, krásně zbarvený s neuvěřitelným rozsahem od altových poloh po koloraturní soprán, je zaznamenán na 231 deskách natočených ještě před 1. světovou válkou a obstojí i dnes svou přirozenou zvučností, jistotou a muzikálností. Městská část Praha 2 nechala na konci loňského roku zrekonstruovat pamětní mramorovou desku v Kateřinské ulici s textem připomínajícím tuto slavnou rodačku (viz foto). han Koncert v kostele svaté Kateřiny Společnost pro duchovní hudbu spolu s vedením Všeobecné fakultní nemocnice a pravoslavnou církví pořádají ve čtvrtek v 16:00 koncert v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN Praha 2. Koná se při příležitosti 328. výročí narození J. S. Bacha a účinkují Alena Čechová (housle) a Petr Čech (varhany). Na programu budou skladby J. S. Bacha, G. F. Händla a W. A. Mozarta. Projekt probíhá za podpory městské části Praha 2. Vstup volný. red Na Bílou sobotu na Náplavku Druhá sezona farmářských trhů na Tylově náměstí začne před Velikonoci v den, kdy slaví svátek Josef, tedy 19. března. Stejně jako vloni budou trhy otevřeny každé úterý, středu, čtvrtek a pátek (vyjma státních svátků) od 9:00 do 16:00. Manažerka trhů Jiřina Štěpánková říká: Můžete se těšit na zavedené prodejce, kteří si již loni našli své zákazníky. Před Velikonoci nemohou samozřejmě chybět typické dekorace a tematické doplňky. Obvyklý sortiment jako mléčné výrobky, pečivo, uzeniny, uskladněná zelenina a ovoce, med, koření a ryby se určitě o nějaké novinky rozroste. Přijďte, a uvidíte sami, usmívá se. Další oblíbené farmářské tržiště, Náplavka, zahájilo svoji třetí sezonu na Rašínově nábřeží již 16. února. Každou sobotu od 8:00 do 14:00 je tu k mání tradiční sezonní sortiment, který prodejci mění a přizpůsobují ročnímu období. Veselo tady bude zejména na Bílou sobotu, 30. března. Zájemci si budou moci nakoupit suroviny na velikonoční pokrmy jako kopřivy a uzené do nádivky, kvalitní mouku a máslo na mazance a beránky a také kůzlečí maso, husy, kachny nebo jarní kuřátka. A proč si na Náplavku nezajít jen tak na oběd a dát si třeba tu nádivku nebo mazanec Velikonoční Náplavka tradičně nabídne i živou hudbu a program pro děti, např. pletení pomlázky a malování vajec. Chystá se také Velikonoční představení v pojetí Divadla 2 buchet. Více na a len Postní varhany v kostele sv. Ludmily Farnost sv. Ludmily srdečně zve na cyklus hudebních meditací Postní varhany varhanní improvizace inspirované gregoriánským chorálem. Konají se v kostele sv. Ludmily na Vinohradech vždy od 15:45. Cyklus byl zahájen o třetí postní neděli 3. března a pokračuje o čtvrté neděli postní 10. března, kdy na varhany zahraje Miroslav Pšenička a představí se sbor Schola Cantorum Pilsensis. O páté neděli postní 17. března vystoupí varhaník Jaroslav Tůma a zazpívají Amici Musicae Antiquae pod vedením Jaroslava Orla. Začátek je vždy v 15:45. Soubory budou zpívat i při mši v 16:30. red Kam za kulturou NOVOMĚSTSKÁ RADNICE VÝSTAVY: V Galerii začne ve středu 6. března výstava Free Tibet!? Výstava ukazuje vývoj vzájemných vztahů Tibetu s okolními zeměmi koloniální Indií, carským Ruskem, Mongolskem a zejména císařskou a posléze komunistickou Čínou. Po dobu trvání výstavy (do 1. dubna) budou v rámci doprovodných programů přednášky a besedy s hosty a odborníky, hudební a literární večery, promítnou se starší i nejnovější dokumentární filmy o Tibetu. Výstava je přístupná od úterý do neděle od 10:00 do 18:00. Neviditelná výstava: Černočerná tma je ve velkých výstavních prostorách. Jaký je svět nevidomých? Otevřeno je v pracovní dny 12:00 až 20:00, o víkendech a svátcích od 10:00 do 20:00. Provázejí nevidomí průvodci. KONCERTY: V Saloncích budou probíhat koncerty Mezinárodní konzervatoře Praha: Koncert dechového oddělení úterý 5. března v 19:00 Pocta velkému skladateli W. A. Mozartovi čtvrtek 7. března v 18:00 Koncert smyčcového oddělení pondělí 11. března v 19:00 Koncert klavírního oddělení úterý 19. března a čtvrtek 21. března v 19:00 V sobotu 30. března v 17:30 můžete ve Velkém sále poslouchat orchestr Symphony Prague. Zazní skladby skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho. NKP VYŠEHRAD STARÉ PURKRABSTVÍ: V Komorním sále je na sobotu 9. března od 14:00 připravena přednáška Vývoj evropského pevnostního stavitelství v období od 16. do 18. století. Historik Vladimír Kupka objasní návštěvníkům typologii rondelového, klešťového a bastionového opevnění, funkci a využití v ozbrojených konfliktech minulosti. Výklad doprovodí četná vyobrazení, snímky a nákresy. Je to druhá přednáška z cyklu o historii Vyšehradu. GALERIE VYŠEHRAD (NAD LIBU- ŠINOU LÁZNÍ): Od 2. do 24. března vystavuje svá díla výtvarná skupina Tolerance 14 (obrazy Libuše Bartáková, Vladimír Fortin, Stanislava Podaná, Vilém Tefr, Vladimír Všetečka, jako host Jiří Borovička; grafika Jana Zajacová; fotografie Jan Fejfar). Od 26. března do 14. dubna vystavuje své obrazy a kresby Zuzana Čížková. MUZEUM POLICIE ČR VÝSTAVY: Od soboty 23. března až do 31. srpna potrvá výstava k 160. výročí založení pražského hasičského sboru 160 let pro Pražany. Otevřeno je kromě pondělí od 10:00 do 17:00. Do 17. března budou vystaveny fotografie Věry Marvanové cyklus nese název Očima romantika. Pro středeční odpoledne pro děti je 6. března od 14:00 do 15:00 připraveno divadelní představení Jeden za všechny, všichni za jednoho (vstupné 5 Kč). Až do konce června jsou vystaveny unikáty z depozitářů muzea. Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 15, číslo 3. Vychází 12x ročně. Redakční rada: Michal Uhl předseda Radim Perlín místopředseda David Rožánek Michaela Marksová Otto Hoffmann vedoucí redaktorka Lenka Prokopová redaktor Petr Tomíšek Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná Zastupitelstvo MČ Brno-sever V Brně dne 23. dubna 2015 USNESENÍ z, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná 2. 2. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2015

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 19. 3. 2007 I. Zahájení zasedání - program program zasedání ZMČ jako celek. II. Volba

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.8.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 CÍL SETKÁNÍ SEZNÁMENÍ OBČANŮ S HOSPODAŘENÍM MĚSTA A PŘEDSTAVENÍ VIZE V TÉTO OBLASTI Z POHLEDU NAŠEHO SDRUŽENÍ. OBLAST HOSPODAŘENÍ

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 11. jednání datum konání: 24.03.2015 čís. RMČ11/0154/15 - RMČ11/0175/15 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 24.03.2015 Číslo Název Předkladatel RMČ11/0154/15 Kontrola

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.04.2014 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.01.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 7.9.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Analýza finanční situace obce Chýně

Analýza finanční situace obce Chýně Analýza finanční situace obce Chýně Příjmy a 2012 Příjmy byly pro účely této analýzy rozděleny na příjmy pravidelné (pravidelně se opakující, většinou přicházející ze státního rozpočtu), nepravidelné (nahodilé,

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 14.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 22.6.2010

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 22.6.2010 Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.6.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč

Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč Fond Finančního vypořádání příspěvkových organizací HMP v Kč Příspěvkové organizace Č. org. Zůstatek Převod fin. vyp. Zdroje 2014 Zůstatek Převod fin. vyp. Zdroje 2015 k 31. 12. 2013 za rok 2013 celkem

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více