o Vás s Vámi MAGAZÍN firemní ohlédnutí za rokem 2011 Vánoce testíky zábava rozhovory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o Vás s Vámi MAGAZÍN firemní ohlédnutí za rokem 2011 Vánoce testíky zábava rozhovory"

Transkript

1 zaměstnanecký časopis NOVUS Česko s. r. o. neprodejný vydání 1/2011 prosinec 2011 o Vás s Vámi firemní MAGAZÍN ohlédnutí za rokem 2011 Vánoce testíky zábava rozhovory Erwin Müller Gruppe Lingen

2 Úvodník Obsah: Úvodník Vážené a milé kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci a čtenáři, Vítám Vás u čtení historicky prvního čísla firemního časopisu. Přichází konec roku a ten je vždy časem, kdy se hodnotí celý rok. Proto Vám i my přinášíme malou rekapitulaci toho, co se odehrálo u nás ve společnosti za tento uplynulý čas. Byli bychom rádi, kdyby firemní časopis společnosti NOVUS Česko s.r.o. byl začátkem něčeho nového oživení, spolupráce a vzájemné komunikace mezi zaměstnanci i jejich rodinami. Chtěli bychom Vám přinést zajímavé články, reportáže a zábavu. Rádi přivítáme jakoukoliv spolupráci, nejrůznější náměty, příběhy a postřehy a na základě ohlasů našich čtenářů rádi připravíme společné akce, články a soutěže, aby vše bylo k Vaší spokojenosti. Vždyť každá firma je životně závislá na kvalitních a spokojených lidech a je jedno, jde-li o majitele nebo o řadového zaměstnance. Chceme Vám postupně přestavit jednotlivé spolupracovníky. Hned v prvním čísle přinášíme rozhovor s Hankou Pavlíkovou a Naďou Janáčkovou. Na dalších stránkách se dočtete o vánočních tradicích a můžete se zúčastnit soutěží o výherní ceny. Dovolte mi, při tomto vydání, vzpomenout na svůj začátek ve společnosti bylo to také něco nového. Spousta věcí, na které jsem kdy narazila při následování své zvědavosti a intuice, se mi hodila později v životě. Tyhle věci se Vám v danou chvíli zdají nepodstatné a až později to vyplyne na povrch, ale při ohlížení zpět to je velmi zřetelné, tak jako mě nyní. Kdybych tenkrát nezačala při škole pracovat již v současnosti na dokončených projektech, možná nikdy bych nedostala možnost tady pracovat. Práce nám všem tvoří velkou část života a spokojeni můžeme být jen tehdy, kdy nás to baví a věříme ve výsledky své práce. Předtím jsem nenašla to, co jsem hledala, nesmířila jsem se s tím a hledala jsem dál a zde po vzoru zesnulého Stevea Jobse (zakladatel firmy Apple), který říká: až najdete, co hledáte, poznáte to, mohu říci, že jsem to našla a jediná věc, která mě žene dopředu, je jako u něho, láska k mé práci. Přeji Vám všem pevné zdraví, hezké Vánoce v kruhu rodinném a v roce 2012 mnoho štěstí nejen za svou osobu, ale i za celý redakční tým. Veronika Vlčková Manager vzdělávání Obsah: Úvodník...2 Obsah:... 3 Úvodník...4 Ohlédnutí za rokem Rozhovory se spolupracovníky...8 Vánoce Vánoční večírek...13 Redakce Fotogalerie + soutěž firemní časopis NOVUS Česko s. r. o. vydání 1/2011 prosinec

3 Úvodník Úvodník Ing. Karel Drapák Jednatel společnosti NOVUS Česko s.r.o. Miroslav Šveněk Vedoucí závodu NOVUS Česko s.r.o. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, výrobu sponek. Když se takto ohlédnu zpět, žasnu, co vše Vážení spolupracovníci, každý rád pochlubí. A proč si třeba neudělat soutěž v nej- s potěšením píši úvodní článek našeho nového firemní- jsme s omezenými prostředky dokázali. Chtěl bych tímto Čtete-li v této chvíli tento článek, znamená to, že se lepším cukroví, když se nám blíží Vánoce. ho časopisu. S rozvojem firmy i jejím běžným provozem je poděkovat a smeknout pomyslný klobouk před Konrádem nám podařilo vydat pilotní číslo našeho podnikového ča- Máme zájem i na větší mimopracovní aktivitě spolupra- spojena řada událostí a novinek. Postupně se nám stává, že Jungem, Naďou Janáčkovou, Hankou Pavlíkovou, Marií Ber- sopisu. covníků. Přivítáme, pokud zorganizujete výlet, sportovní již nedohlédneme do ostatních hal či úseků firmy. Je řada nardovou, Jitkou Scholzovou, Jitkou Šedinovou, Olenou Ry- Nejsme žádní novináři, nezlobte se proto na nás, pokud nebo kulturní akci, a budeme podporovat její průběh. důležitých zakázek, nových výrobků, účastí na výstavách, šánkovou, Miladou Sixtovou, Honzou Košťálem (Pavoukem) není dle vašich představ a nesplňuje požadavky na stan- Na závěr bych Vám všem chtěl popřát krásné prožití Vá- významných společenských událostí, životních jubileí a dal-, Jindrou Bergmanem a Bohoušem Čálkem. Nesmírně bych dard tiskovin tohoto typu. nočních svátků, spoustu pohody a do nového roku mno- ších aktualit. Investujeme do nových technologií. Rozvíjí- chtěl také poděkovat svojí manželce Lence, která mi vytvá- Časopis je, ( a snad i nadále bude) vydáván proto, že se ho zdraví, úspěchů a vůbec vše nej me interní vzdělávací program. O tom všem by měl být náš řela domácí zázemí, byla a je mi oporou a bez níž si zkrát- naše firma stále rozrůstá a myslíme si, že Vám některé nový časopis. Postupně bychom Vám také chtěli představit ka nedovedu to vše představit. Současná podoba firmy je v informace chybí, nebo se k vám nedostanou v tom znění, jednotlivé divize společnosti a celý holding Erwin Müller mnohém právě jejich zásluha! Děkuji i Vám všem ostatním jak by měly. Časopis by ale neměl být pouze o práci, chtěli Miroslav Šveněk Gruppe jehož jsme součástí. Dozvíte se, co o nás napsali ve za poctivou a usilovnou práci! bychom, aby obsahoval i něco pro zasmání, zamyšlení Vedoucí závodu firemním časopise mateřské firmy. Rádi dáme prostor i Va- Budeme rádi, ba přímo vás vyzýváme, pomozte nám. Co šim příspěvkům. Co nejpříjemněji strávené Vánoční svátky a v novém roce bude obsahem dalšího čísla již v určité míře závisí na Vás. U této příležitosti, vzniku firemního časopisu, si dovolím 2012 vše nejlepší, zejména pevné zdraví Vám i Vašim rodi- Každý z vás může přijít s nápadem, co umístit na naše ohlédnutí zpět do doby vzniku naší společnosti. Málokdo z nám přeje stránky. Pěknou fotografii, zajímavý recept, s kterým se nás si již vzpomíná, v jakých podmínkách jsme totiž začínali. Celý areál byl v postkomunistické době divoce privatizo- Karel Drapák ván a podle toho to zde vypadalo = co šlo ukrást, bylo ukra- Jednatel společnosti deno, co se dalo zničit, to bylo zničeno, a co nikdo nepotřeboval, leželo všude ve špíně kolem nás. Do budov zatékalo a všude pobíhaly krysy. Abychom se v roce 1994 dostali do naší první haly (dnes sklad NOVUS v hale C), museli jsme nejprve projít koridorem ohraničeným drátěným plotem. Brodili jsme se po kotníky v prachu. Neexistovaly sklady. Materiál jsme pracně a chaoticky hledali v hromadách. Nebyla technika, nebyly počítače. Mělo to však i své výhody. Ta první průkopnická parta byla nesmírně stmelená. Dokázala řešit mnoho problémů bez reptání a bojovala. Postupně jsme přebírali z Německa výrobu blokových sešívaček a ručních sponkovaček NOVUS. Zavedli jsme výrobu děrovaček a začali jsme přebírat lisy na 4 firemní časopis NOVUS Česko s. r. o. vydání 1/2011 prosinec

4 Ohlédnutí za rokem 2011 Ohlédnutí za rokem 2011 své výrobky do partnerských kalatogů luje divize Emco, která se zabývá výro- duktů do budoucnosti. a e-shopů. Podařilo se navázat spolu- bou čistících zón, rohoží a kobercovými Jak si NOVUS Česko, s.r.o. povede dál? práci s významným evropským distri- logorohožemi. V Raspenavě působí To v brzké době prověří situace v celé butorem kancelářských potřeb a upev- výroba od roku 2004, ale výčet reali- Evropě. Nezadržitelně se na nás žene nit vztahy s největšími prodejci tohoto zovaných projektů posledního roku je druhá vlna ekonomické krize, která se sortimentu, což má za následek dosta- působivý. začala projevovat již v průběhu roku tek práce pro zaměstnance společnosti Ze všech projektů stojí za zmínku do Lidé, firmy i státní sektor přešli do i významné pokrytí českého trhu naši- dání čistících rohoží do nové nákupní úsporného režimu, což zpomaluje eko- mi výrobky. galerie Harfa v Praze či výměna rohoží nomiku a má nepříznivý vliv na obchod Neméně významným projektem je v druhém největším obchodním cent- i výrobu. V takovém prostředí se velmi Komplexní vzdělávání zaměstnanců ru v České republice OC Chodov. Po špatně pracuje na všech úrovních ať Novus Česko s.r.o. se zaměřením na rohožích Emco se můžete také projít v obchodním, manažerském nebo tech- rozvíjení komunikace (reg. Číslo pro- OC Globus v nedalekém Liberci nebo nickém. Ale právě efektivní a zdravý jektu: CZ.1.04/1.1.02/ ), který OC Kotva. Pokud jste sportovním fa- chod společnosti a projekty, které se je financován z Operačního programu nouškem a vzpomenete si na začátek rozvíjejí do budoucna, jsou faktory, Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) května, kdy na Slovensku zářil Jarda které nás chrání před konkurencí a bu- Ohlédnutí nadpis za rokem 2011 a Evropských strukturálních fondů a tak se zaměstnanci mají možnost vzdělávat nejen po stránce jazykové, Jágr, mohli jste i tady najít logorohože z Raspenavy. Po skončení každého zápasu na nich byly vyhlašování nejlepší dou spolu s loajalitou k firmě cenným ovocem do dalších let. ale i po stránce ekonomické a počíta- hráči utkání. Na závěr by si bylo dobré uvědomit, že čové a velkým přínosem je i školení Emco má za s sebou také úspěšnou všichni dohromady tvoříme jednu vel- komunikačních dovedností. Společ- účast na veletrzích, z nichž můžeme kou rodinu, která se podílí na úspěších i Za poslední rok jsme byli svědky mnoha změn, pojďme si některé z nejzásadnějších událostí roku 2011 připomenout nost získala také prostory pro vybavení školících místností a zaměstnanci mají možnost se naučit zpracovávat fotografie, pracovat s internetem a mnoho vyzdvihnout největší stavební veltrh FOR ARCH v Praze. Rychlý rozvoj potvrzuje i neustálé navyšování obratu, který oproti minulému roku vzrostl o 70%. dalším rozvoji firmy NOVUS Česko s.r.o. a jsme si velmi dobře vědomi faktu, že nebýt Vás pracovníků ve výrobě, nikdy by nedošlo k tak dynamickému dalších dovedností, kterými si mohou Velkým krokem je navázání spolupráce rozvoji, jakého jsme všichni svědci. Když se v tomto ročním období procházíte nočním městem a v záři světel- Přinášíme Vám zhodnocení za uplynulým rokem 2011 a krátké připomenu- dočkali zahájení výroby v nové hale A, stojící místo bývalého objektu Steine- prohlubovat své kvalifikace. Na českém trhu se stále více zabyd- s velkými regionálními partnery, což slibuje účast na řadě zajímavých pro- ných výzdob obchodních center vidíte tí událostí, které se v naší společnosti lu. Dnes tady nalezneme výrobu kvalit- stále vzrůstající shon a spěch, dojde přihodily. ních řezaček Dahle, která sem byla pře- Vám, že se čím dál více blíží svátky kli- Nikomu z řad zaměstnanců nebo ná- sunuta přímo z německého Rödentalu. du a pohody. Ano, přichází Vánoce a s vštěvníků firmy jistě neunikly neustálé K dnešnímu dni zde nalezlo uplatnění nimi konec roku. Tohle máme společ- stavební činnosti, které se v průběhu 35 nových zaměstnanců a nezanedba- né všichni, kteří dnes a denně vyráží jara projevovaly nepříjemným duně- telně tak pomáhá a do budoucna bude ze svých domovů do práce, na náku- ním, skřípotem a někdy strachem na- pomáhat v boji proti dlouhodobě vy- py, anebo třeba jen společenské akce. hánějícími otřesy. Ambiciózní projekt soké nezaměstnanosti frýdlantského Ale nyní bychom rádi oslovili ty, kteří stavby nové haly, který byl spolufi- výběžku. mají společného přeci jen trochu více. nancován z evropských fondů (reg. č. Rok 2011 nebyl žádnou procházkou Všichni ti lidé, o kterých bude na dal- projektu 5.3 NM02/110 - financován v růžovým sadem, ale společnost doká- ších řádcích řeč, si každý den pomá- rámci operačního projektu podnikání zala svou stabilitu a neustále se rozvíjí. hají, práce jedněch je závislá na práci a inovace OPPI), prošel od začátků růz- NOVUS Česko s.r.o. se účastnilo tradič- druhých a tvoří tak jeden celkový velký nými problémy. Od stavebních až po ních kontrakčních výstav, uspořádalo tým. Jsou to zaměstnanci společnosti termínové. S tříměsíčním zpožděním produktová školení, inzerovalo články NOVUS Česko s.r.o. jsme se nakonec v červenci roku 2011 v odborných časopisech a prosazovalo 6 firemní časopis NOVUS Česko s. r. o. vydání 1/2011 prosinec

5 Rozhovory se spolupracovníky Rozhovory se spolupracovníky Rozhovory se spolupracovníky Hanka Pavlíková personální referentka Naďa Janáčková dělnice, rošty V našem prvním čísle jsme zpovídali Hanku Pavlíkovou a Naďu Janáčkovou. Obě dvě pracují ve společnosti od jejího počátku, a proto si s nimi pojďme připomenout, jak společnost rostla a měnila se, co rády dělají ve svém volném čase a co přejí firmě do její budoucnosti. Na co jste pyšné? Naďa: na celou firmu a na to, že mě tady nechali pracovat. Nebyla to vždy procházka růžovým sadem a také jsme dostávali vynadáno a ze začátku dokonce hodně. Přebalovali jsme už jednou zabalené zboží, protože jemu se to nelíbilo. Ale určitě, jak už říkala Hanka je tady vidět obrovský kus práce a za to mu můžeme poděkovat! Hanka: pan Drapák vždy chtěl kvalitu, kterou chce do dneška a je to jen dobře. Na co nejste pyšné? Co se nepovedlo za těch 15 let z Vašeho hlediska? Hanka: povedlo se všechno, ovšem nelíbí se mi, že nově přijímané pracovníky nedokážeme občas vhodným způsobem začlenit do daných pracovních povinností. Naďa: z mého pohledu je to komunikace s předáky a mezi nimi a motivace od nich, pochválení, které není. Co rády děláte ve svém volném čase? Hanka: my máme dva baráky, chalupu, sport, především jízda na kole, rodina a na nic víc už pak nezbývá čas a především kulturní akce, které mě baví. Naďa: dříve to bylo pletení, ale teď už pletení nemám. Ale máme také dva baráky, zahrádka a rodina. Vaše vize do budoucnosti, jakým směrem se bude společnost podle Vás ubírat: Naďa: já už mám jiné vyhlídky - odpočívat a budu kontrolovat, jestli to tady funguje, tak jak na začátku :-) Hanka: Určitě neusínáme na vavřínech (jak někdo tvrdí), jdeme s dobou školení, nové haly, nová výroba Co byste popřály společnosti do dalších let? Hanka: ať máme hodně práce, ať jenom vzkvétáme a ať se tady každému líbí. Aby lidičky více drželi při sobě, protože lidi jsou dneska na sebe zlí, závidějí si, tak aby práce i tohle bylo v souladu, ne jen ta rivalita, ale aby i ta soudržnost byla v souladu. Dnes mladí přijdou a zajímají je jen peníze a ne kariérní postup, ať také společnosti ukáží, co umí. Já jsem předtím také 10 let pracovala u stolu, takže to znám z obou dvou stran. Naďa: ať se firmě daří! Vždyť tady téměř nic není v tomhle frýdlantském koutě a do Liberce je to daleko. Tak ať společnost jen roste a lidé tady mají jistotu ve stálý příjem protože, ikdyž je někdy špatné období, tak se nikdy nestalo, že by společnost neposlala peníze, tak jako se děje jinde. Děkuji Vám za rozhovor! Jak dlouho jste ve společnosti a na jaké pozici působíte? Hanka: skoro 17 let a začínala jsem jako dělnice na montáži na NOVUSU a dnes působím jako personální referentka Hanka: Strašně moc. Pan Drapák nám tehdy sliboval na začátku, když jsme nastoupili, že budeme mít práci na 5 let. Dneska je z toho téměř 17 let. Přišli jsme do rozbité fabriky Hanka: já si myslím, že bude jen rozkvétat při tomto stupni a nasazení. Naďa: také téměř 17 let a začínala jsem jako Hanka na montáži NOVUS, následně jsem přešla na rošty Co považujete za největší věc, kterou jste udělaly ve společnosti? (dnešní hala B+C), nepořádku a vyrostli jsme v tak nádhernou firmu. Se společností jsme spjatí a žijeme s ní. Jsou postaveny dvě nové haly. Začínali jsme v jedné hale, kde jsme museli všechno nejprve vyklidit a pak začít pracovat. Od sociálek, po celou halu, místo pro práci. Bylo nás tady 10. Ale v Fotografie z firemních akcí Hanka: já osobně za svůj velký úspěch považuji kulturní akce, které pořádám. Je jich asi 6 8 do roka a všichni mají možnost se akcí zúčastnit. Naďa: začátky, kdy jsme rozjížděli výrobu sešívaček, určovali jsme tu první normu. Byla to výroba sešívaček těch 10ti lidičkách jsme byli strašně moc domácí, taková ta stmelená parta. Pan Drapák vždy sliboval, že nás tady jednou bude 100, ale dnes už nás je 240. A to je důkaz toho, že kdo chce pracovat a nebojí se práce, tak tady tu práci dostane. Tacker J08, J09. Naďa: Je vidět obrovský kus práce, a moc mi přirostlo k srd- Co se změnilo za tu dobu, co jste tady? ci to, co tady bylo na začátku tam když přijdu, tam jsem jako doma. Viničná Jizerky firemní časopis NOVUS Česko s. r. o. vydání 1/2011 prosinec

6 Vánoce Vánoce Vánoce zimního slunovratu. Dříve byl slunovrat považován za nejmocnější nocí v roce, během níž bylo zapotřebí chránit před temnými silami stavení, jeho obyvatele i zvěř a právě cukroví plnilo funkci talismanů zavěšovalo se na dveře, chlévy, ovocné stromy a rozdávalo se všem včetně chasy. Samozřejmě tehdejší podoba cukroví má s tou dnešní pramálo co společného tehdy se peklo především ze sušeného ovoce a ke slazení používali naši předci místo cukru med. Také celá řada zvyků je dnes již zapomenuta, namátkou si připomeňme alespoň některé. Podle tradice mělo být na štědrovečerní tabuli devatero pokrmů. Stůl pokrývala plachta, která měla Samotné křesťanské Vánoce začínají až 25. prosince, dnem narození Krista. magickou moc. Po oslavě jí hospodář s hospodyní uschovali a na jaře sloužila k rozsévání obilí. Měla zajistit hojnou úrodu a chránit jí před rozmary počasí. Na mnohých místech vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé klasy. Hospodyně zásadně nevstávala od stolu. Vstala-li, riskovala, že jí po celý rok nebudou slepice sedět na vejcích. Obsluhovala děvčata. Zbytky jídla od štědrovečerní večeře byly zakopány do země, aby byla v následujícím roce úroda bohatá. Připálí-li hospodyně vánočku, znamená to, že bude přes svátky stonat. Rozlijete-li u štědrovečerního stolu víno, jistojistě Vás v následujícím roce neminou křtiny. Zvyků je nepřeberné množství a při čerpání těchto informací mi bylo na jednu stranu líto, že takové Vánoce dnes již prožívá málokdo. Nicméně i dnes jsou svátky takové, jaké je chceme mít a je jen na nás, jestli se dokážeme zastavit, nasát nádhernou atmosféru a užít si především to, že je nám umožněno strávit s nejbližšími nejkrásnější období v roce. Přeji Vám, ať jsou Vaše Vánoce přesně podle Vašich představ a nezapomeňte si uschovat tři šupiny z kapra, přesně tolik jich Vám zajistí opravdové bohatství! Vánoce Vztah k Vánocům si přinášíme s sebou už od dětství. Není jednoduché vymyslet originální téma v souvislosti se svátky, které se rok co rok opakují. Ale jedno je jisté těšíme se na ně. Pojďme se tedy podívat na to, jak slavíme svátky narození Krista. Stála jsem dnes dopoledne uprostřed supermarketu plného lidí bombastické akce, vánoční papír, výzdoba, u koše s okenními dekoracemi s červeným dědou se pomalu popraly dvě starší dámy. Je to tady, napadlo mě, vánoce, svátky klidu a míru, však se tu dnes na sebe všichni usmívají. I napadlo mě, zda si v tom shonu, kterému na konci každého roku dobrovolně zcela propadneme, vůbec uvědomujeme, co vlastně slavíme Vánoce jsou křesťanským svátkem (spolu s Velikonocemi a Letnicemi dokonce nejvýznamnější) oslavují narození Ježíše Krista a v církvi jako takové se slaví od 7. století našeho letopočtu. Vánocům předchází advent doba čtyř týdnů před samotnou oslavou Vánoc. První adventní neděle označuje začátek křesťanského roku a adventní období vrcholí Štědrým dnem, který však s křesťanskou oslavou Vánoc nesouvisí Štědrý den zakončuje postní období večeří, která má sice slavnostní ráz, ale tabule by měla být složena z postních jídel. Samotné křesťanské Vánoce začínají až 25. prosince, dnem narození Krista. O tomto lze však vést polemiku, neboť na toto období připadají i předkřesťanské oslavy zimního slunovratu. Je tedy otázkou, zda si později křesťané datum narození Krista spíše nepřizpůsobili. A jak vlastně Vánoce slavíme my? Proč zdobíme stromečky, pečeme cukroví, házíme bačkorou a vůbec podléháme celé řadě dalších krásných zvyků, nad kterými bychom jindy během roku kroutili hlavou? Tradice zdobení stromečku k nám přišla z Německa a prvně byl v Čechách stromek vztyčen v roce 1812, kdy ho pro své přátele ozdobil tehdejší ředitel Stavovského divadla J. K. Liebich. Zvyk se začal šířit napříč pražskými bohatými rodinami a až později se začal uplatňovat i na vsi. Zamýšlela jsem se dnes i nad zmiňovaným cukrovím zatímco za mě kuchyňský robot vytvářel první letošní těsto na perníčky. Jak jsem uváděla výše, jsou Vánoce svátkem nejen křesťanským, ale zároveň jsou i oslavou Vánoční testík 1) Jaký je význam jednoho z méně známých vánočních zvyků klepání na kurník? a. Ozve-li se slepice, zůstane svobodná dívka sama b. Vylezou-li slepice, bude velká úroda c. Vyleze-li kohout, dívka se provdá 2) První jesličky údajně postavil v roce 1223 v lesní jeskyňce nedaleko obce Greccio v Ubrii: a. Sv. František z Assisi b. Ignác z Loyoly c. Mnich Origenes 3) Štědrý biskup Mikuláš působil ve městě Myra. Na území kterého dnešního státu se toto město nachází? a. Palestina b. Turecko c. Egypt 4) Jeden český matematik přišel na to, že koleda Půjdem spolu do Betléma je vlastně šifrou. Vyměníme-li v refrénu duj daj duj daj duj daj da písmena za číslice, dostaneme po sečtení: a. Věk Kristova úmrtí b. Vzdálenost z Prahy do Betléma v km c. Vzdálenost Ráje od Betléma v km 5) S jakým evropským městem je spjat vznik koledy Tichá noc? a. Obersdorf b. Linec c. Frankfurt nad Mohanem 6) Víte, jaký druh stromu se zdobil jako první? a. Jedle b. Smrk c. Borovice 7) Kterou domácí práci by neměla hospodyňka ve Štědrý den vykonávat, aby to nepřineslo rodině neštěstí? a. Vaření b. Žehlení c. Praní 1 a, c; 2 a; 3 b; 4 b; 5 b; 6 a; 7 c 10 firemní časopis NOVUS Česko s. r. o. vydání 1/2011 prosinec

7 Vánoce Vánoční večírek Recept Marokánky * 0,25l šlehačky * 250g cukru * 250g kandovaného ovoce (kandovaná pomerančová kura) * 250g ořechů * 300g hl. mouky * hořká čokoládová poleva Nadrobno nasekáme kandované ovoce a ořechy, které smícháme s cukrem a moukou. Velmi krátce necháme přejít šlehačku varem a vmícháme jí do směsi. Vše promícháme a necháme chvíli odstát. Na pečící papír na plech děláme malé krupičky, které v troubě pomalu sušíme a jakmile budou mít oranžovohnědou barvu, vyndáme je a stáhneme i s papírem z plechu necháme vystydnout. Na závěr vše polijeme horkou čokoládou. Recept Pečený kapr na medu s ořechy * 1 tříkilový kapr * sůl * pepř * 80 g másla * 6 lžic medu * 2 lžíce dijonské hořčice * 1 lžička worchestru * 100 g vlašských ořechů Vykuchaného kapra bez hlavy omyjeme a osušíme, posolíme a opepříme. Troubu si předehřejeme na 180 C, pekáč vymažeme trochou másla. V kastrůlku si rozpustíme máslo, smícháme ho s medem, hořčicí a worchestrem a vnitřek kapra potřeme částí omáčky. Takto připraveného kapra vložíme do pekáče, posypeme ořechy a přelijeme zbylou omáčkou. Zakryjeme alobalem a dáme péci. Po dvaceti minutách odstraníme alobal, kapra přelijeme výpekem, případně podlijeme trochou vody a dopečeme. Recept Bramborový salát 600 g brambor, 2 sterilované okurky, majonéza, 4 vejce uvařené na tvrdo, měkký salám,1 cibule, hořčice, sůl, pepř, jablko Dne se koná pro zaměstnance firmy Novus Česko s.r.o. Vánoční večírek V kulturním domě Česká Beseda v Raspenavě Vstup od hodin hlavní zahájení ve 20:00 hodin Po celý večer bude zajištěn raut,veškeré nápoje si každý hradí sám Všichni zaměstnanci a hosté firmy Novus Česko s.r.o. jsou srdečně zváni Rozvoz zajištěn od 03,00 hod. Autobus pojede pouze do Frýdlantu,NovéhoMěsta,Hejnic Brambory uvaříme ve slupce, horké oloupeme a necháme vychladnout. Brambory, vejce, salám a okurky nakrájíme na kostičky, cibuli na drobno.jablko nastrouháme najemno a přidáme k surovinám do mísy. Majonézu promícháme se solí a pepřem, přidáme k připraveným potravinám, promícháme dvěma vařečkami a necháme v chladnu proležet. 12 firemní časopis NOVUS Česko s. r. o. vydání 1/2011 prosinec

8 Redakce Fotogalerie + soutěž Redakce Fotografie Veronika Vlčková působí ve společnosti jako manager vzdělávání od prosince Není tomu tak náhodou pedagogiku Veronika vystudovala na Technické univerzitě v Liberci a aktuálně ještě studuje na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Narodila se v Turnově a žije s přítelem v Liberci. Spolu s nimi v bytě žije i několik obvyklých i méně tradičních domácích zvířat. Ve volném čase pracuje, pracuje a pracuje, je velkým sportovním fanouškem, poslouchá hudbu a ráda si odpočine u pěkného filmu či televizního pořadu. Iva Šedová ve společnosti pracuje od ledna 2007 jako podpora prodeje. Narodila se ve Frýdlantě, kde vystudovala obchodní akademii a nyní zde i žije s manželem a roční Haničkou. Péče o dcerku jí pokryje velkou část volného času, ve zbytku se věnuje práci, vaření, pečení, literatuře a péči o domácnost. školení probíhající v NOVUS Česko s.r.o. průběh výstavby nové haly (4x) Kamil Košun pracuje ve firmě od ledna 2011 na pozici podpory prodeje. Kamil se narodil ve Frýdlantě, kde také vyrostl, vystudoval a mládí strávil na ledě v barvách místního hokejového klubu. Velkou část volného času tráví s přítelkyní, se kterou v Liberci žije, rád sportuje, fotí a zajímá se o moderní technologie. Soutěž č. 1 - recept napište nám recept týkající se Velikonoc na kterém si pochutnáváte s rodinou Galerie Harfa - obchodní centrum využívající rohože EMCO (3x) Zasílejte na adresu: jako předmět uveďte Recept, nebo osobně sl. Vlčkové do vybrané příspěvky budou oceněny dárkem. Jelikož se jedná o firemní časopis, budeme rádi, když se také zapojíte a přispějete svými postřehy, fotografiemi, nápady, či jinou spoluprací při jeho tvorbě. kontaktujte nás osobně nebo na kontaktech níže: tel.: Děkujeme za spolupráci Soutěž č. 2 - netradiční foto Zašlete nám neobvyklou fotografii sebe, svých známých nebo domácích mazlíčků. Tři nejoriginálnější budou odměněny a zveřejněny na stránkách časopisu. Zasílejte na adresu: jako předmět uveďte netradiční foto, nebo osobně sl. Vlčkové do nejoriginálnější příspěvky budou oceněny dárkem. BAZAR: pokud chcete prodat či darovat pro Vás nevyužitelné věci, napište nám a my to rádi zveřejníme. Inzerát by měl obsahovat co prodáváte, kontakt na prodávajícího a cenu. Zasílejte na adresu: jako předmět uveďte Bazar, nebo osobně sl. Vlčkové do firemní časopis NOVUS Česko s. r. o. vydání 1/2011 prosinec

9 Evolution je... NOVUS E 30 NOVUS E vývoj, který je vskutku působivý. Technické a designové zpracování kolekce Evolution odpovídá nejnovějším trendům. Svým výrazným vzhledem a harmonickou kombinací barev osvěží kolekce Evolution váš pracovní stůl. S integrovaným odstraňovačem spon si usnadníte práci při rozešívání dokumentů. S posuvným pravítkem a aretací přesně naformátujete děrovaný materiál. NOVINKA!! Collection Evolution NOVUS Česko s.r.o. Raspenava 191, tel.: fax:

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 TJ ROZVOJ TRSTĚNICE 353 01 Mariánské Lázně, Trstěnice 124 Ohlédnutí Tělovýchovné jednoty za rokem 2014 Vážení občané, Naše obec, Tělovýchovná

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Sladkovodní ryby. Losos a jeho pečení. Candát na fenyklu. Pstruh pečený na alobalu se zeleninou. Pošírovaný pstruh. Tartare z lososovitého pstruha

Sladkovodní ryby. Losos a jeho pečení. Candát na fenyklu. Pstruh pečený na alobalu se zeleninou. Pošírovaný pstruh. Tartare z lososovitého pstruha Sladkovodní ryby Losos a jeho pečení Candát na fenyklu Pstruh pečený na alobalu se zeleninou Pošírovaný pstruh Tartare z lososovitého pstruha Losos a jeho pečení 600 g lososa - filet s kůží 1 lžíce mořské

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 3. Rozvoj

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

........ CS TROUBA RECEPTY

........ CS TROUBA RECEPTY ...... CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 CELÉ KUŘE 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ 7 BÍLÝ CHLÉB 8 ZAPEČENÉ

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou Těstoviny (apetit) Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou 150 g vařených těstovin, 40 g tuku Ceres soft, 2 lžíce sójové omáčky, 2 rajčata, 1 zelená paprika, 50 g eidamu, mletý pepř, sůl Sýr

Více

Domácí produkty VSTUPTE DO NAŠÍ KUCHYNĚ PLNÉ RADOSTÍ

Domácí produkty VSTUPTE DO NAŠÍ KUCHYNĚ PLNÉ RADOSTÍ Katalog pochutin Domácí produkty VSTUPTE DO NAŠÍ KUCHYNĚ PLNÉ RADOSTÍ V jedinečných prostorách starého mlýna uprostřed přírody vznikají venkovsky laděné domácí produkty, které jsou tvořeny s láskou k venkovu,

Více

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů Zdenka Horecká Vladimír Horecký Pomazánky A Saláty 150 receptů ÚVoD Pomazánky jsou velmi oblíbenou součástí studené kuchyně. Můžeme je podávat jako předkrm, k snídani a některé i jako večeři. Bez pomazánky

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov.

Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov. ročník 4 2012/prosinec 14 Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov. Hana Pinknerová citát vybral Víťa Graubner Sociální služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Guťák. Prosinec 2k16. Autoři: Zdroje: František Fiala David Haluška Jan Martinek

Guťák. Prosinec 2k16. Autoři: Zdroje: František Fiala David Haluška Jan Martinek Autoři: František Fiala David Haluška Jan Martinek Prosinec 2k16 Guťák Zdroje: http://www.recepty.cz/ recept/vanilkové rohlíčky Školní fotogalerie Wikipedie inovinky.cz Google obrázky Obsah: Vtip: Co nás

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Pečené kuře. Ingredience pro 6 osob. Omáčka gr Kuře z volného chovu (BIO) 600 gr Brambory (nové) 1 ks Citron BIO.

Pečené kuře. Ingredience pro 6 osob. Omáčka gr Kuře z volného chovu (BIO) 600 gr Brambory (nové) 1 ks Citron BIO. Pečené kuře Ingredience pro 6 osob 1500 gr Kuře z volného chovu (BIO) 600 gr Brambory (nové) 1 ks Citron BIO 1 hlávka Česnek 6 snítek Tymián 40 gr Máslo 2 lžíce Olivový olej extra panenský 5 gr Sůl p.p.

Více

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek Vážení čtenáři! Dnešním dnem k Vám přichází poslední číslo našeho školního časopisu v roce 2006. Blíží se Vánoce, proto nám dovolte, abychom Vám všem, našim příznivcům, popřáli šťastné a veselé prožití

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009 Vánoce a krize Výzkum společnosti Unilever Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko 14. října 2009 Jak proběhl výzkum Výzkum probíhal v srpnu a září 2009 Ptali jsme se lidí

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

5 skvělých, zdravých a jednoduchých veggie Receptů.

5 skvělých, zdravých a jednoduchých veggie Receptů. Dopřejte si něco dobrého a zdravého zároveň s K-take it veggie! Přesně podle mých představ! 5 skvělých, zdravých a jednoduchých veggie Receptů. RECEPTY 4-5 Cizrnový veggie burger ve špaldové žemli s rajčaty

Více

Vánoční kuchařka OnaDnes

Vánoční kuchařka OnaDnes Vánoční kuchařka OnaDnes redakce OnaDnes, kolektiv autorů, 2014 ISBN: 978-80-87970-47-8 pdf 978-80-87970-48-5 epub 978-80-87970-49-2 mobi Obsah VÁNOČNÍ CUKROVÍ... 7 Pečené... 8 Perníčky... 9 Perníkové

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 14. Rozvoj

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem. Vepřová krkovička na černém pivu. Bramborové rösti

Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem. Vepřová krkovička na černém pivu. Bramborové rösti Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem Vepřová krkovička na černém pivu Bramborové rösti Vepřová panenka ve slanině pečená vcelku s hříbkovou omáčkou Tvarohový mousse

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi září 2015 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi září 2015 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi září 2015 MK ČR E 20557 Vážení a milí spoluobčané, začal nový školní rok 2015/2016 a ještě než děti 1. září usedly do školních lavic si užily společně s rodiči poslední

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Francouzská kuchyně I.

Francouzská kuchyně I. Francouzská kuchyně I. Lososový tartar na rukolovém salátku Cibulová polévka se sýrovými toustíky Kuře na víně "Coq au vin" Lyonské brambory Crème brûlée Lososový tartar na rukolovém salátku 200 g lososa

Více

Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE. Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně

Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE. Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně CPress Brno 2015 S láskou Igorovi Výtvarné Vánoce Alena Isabella Grimmichová Fotografie: Alena Isabella Grimmichová

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

w w w. r a m a - w e b. c z

w w w. r a m a - w e b. c z www.rama-web.cz Vážené a milé hospodyňky, za nákup dvou výrobků Rama Vám věnujeme malý dárek - sešitovou kuchařku Ramy. Recepty, které v ní najdete, jsou vyzkoušené a vybrané tak, aby příprava jídla byla

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků [PECHOVÁ, Eva. Vietnamské novoroční lahůdky. Klub Hanoi [online]. 2005, [cit. 2011-03- 24]. Dostupný z WWW: .]

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

1. Guláš z buřtů Obsah. 2. Vuřt guláš Obsah. 3. Vuřtový guláš Obsah. 4. Vuřty na pivu č. 1 Obsah. 5. Vuřty na pivě č. 2 Obsah

1. Guláš z buřtů Obsah. 2. Vuřt guláš Obsah. 3. Vuřtový guláš Obsah. 4. Vuřty na pivu č. 1 Obsah. 5. Vuřty na pivě č. 2 Obsah Uzeniny Obsah: 1. Guláš z buřtů... 2 2. Vuřt guláš... 2 3. Vuřtový guláš... 2 4. Vuřty na pivu č. 1... 2 5. Vuřty na pivě č. 2... 2 6. Špekáčky na pivě... 2 7. Vuřty v pivním těstíčku... 2 8. Vuřty plněné

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 7. týden ŽENA S OBEZITOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 7. týden ŽENA S OBEZITOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 7. týden ŽENA S OBEZITOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s obezitou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA Děvčata a chlapci, končí naše desetiměsíční spolupráce. Poznali jste řadu nových kuchařských nástrojů a přístrojů, seznámili se se spoustou nových receptů

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Obsah. Pozdrav a přání nejen seniorům od primátora Statutárního města Mostu strana č. 5. od náměstkyně primátora strana č. 6

Obsah. Pozdrav a přání nejen seniorům od primátora Statutárního města Mostu strana č. 5. od náměstkyně primátora strana č. 6 1 Obsah Vánoce v plném proudu v Domově pro seniory, ul. Barvířská a v Denním dětském rehabilitačním stacionáři, Středisku denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka strana č. 3 4 Pozdrav a

Více

Vánoce Terezy Maxové. Jak vidí Vánoce česká modelka a patronka Nadace Terezy Maxové... ak prožíváte letošní advent?

Vánoce Terezy Maxové. Jak vidí Vánoce česká modelka a patronka Nadace Terezy Maxové... ak prožíváte letošní advent? Vánoce Terezy Maxové Jak vidí Vánoce česká modelka a patronka Nadace Terezy Maxové... ak prožíváte letošní advent? J Musím přiznat, že dost aktivně. Kromě zajištění Vánoc pro celou rodinu se mi nahromadila

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Recepty pro týden 13.6.-19.6.

Recepty pro týden 13.6.-19.6. Bramborový nákyp 2 kg brambor 1 lžička másla 120 g sýra s plísní na povrchu pohanková strouhanka 3 lžičky majoránky sůl podle chuti Brambory i se slupkou omyjeme a uvaříme. Zapékací misku vymažeme máslem,

Více

VALENTÝN 2014 NABÍDKA DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ

VALENTÝN 2014 NABÍDKA DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ VALENTÝN 2014 NABÍDKA DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ prostor pro Vás, jak druhým říci, že je máte rádi SRDCE SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Svíce splněných přání Vám přináší lásku, radost a pohodu v rodinném kruhu. Může Vám pomoci

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Příklad dobré praxe na téma ZDRAVÝ ŽIVOT = SPOKOJENÝ ŽIVOT

Příklad dobré praxe na téma ZDRAVÝ ŽIVOT = SPOKOJENÝ ŽIVOT Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina projekt číslo CZ.1.07/1.1. 00/02.0014 Příklad dobré praxe na téma ZDRAVÝ ŽIVOT = SPOKOJENÝ ŽIVOT Jméno autora Mgr. Irena Batelková Název příkladu

Více

Mandle v čokoládě. Tiramisu po česku

Mandle v čokoládě. Tiramisu po česku Mandle v čokoládě Oloupané mandle nakrájíme na nudličky, upražíme na suché pánvi. Rozpustíme čokoládu na vaření s trochou 100% tuku. Do teplé čokolády vmícháme opražené nudličky mandlí v poměru: 1 díl

Více

Číslo: 4. Školní rok: 2014/2015. Vydává: ZŠ Unhošť. Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz. Redakční rada se těší na všechny vaše náměty!

Číslo: 4. Školní rok: 2014/2015. Vydává: ZŠ Unhošť. Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz. Redakční rada se těší na všechny vaše náměty! Číslo: 4 Školní rok: 2014/2015 Vydává: ZŠ Unhošť Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz Redakční rada se těší na všechny vaše náměty! Vážení čtenáři, rádi bychom vám představili, čtvrté číslo

Více

Hermelín v županu - fantazie!!!

Hermelín v županu - fantazie!!! Hermelín v županu - fantazie!!! na 10 kusů: 2 balení listového těsta, 5 hermelínů nebo stříbrňáků (fantastický je pikantní Vltavín), 20 plátků šunky, kečup, 1 vejce na potření, sezamové semínko. Z jednoho

Více

POMAZÁNKY. Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec vmícháme nastrouhanou okurku.

POMAZÁNKY. Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec vmícháme nastrouhanou okurku. POMAZÁNKY Okurková pomazánka 250g tvarohu 100g nahrubo nastrouhané okurky 1 stroužek česneku ½ cibule podle chuti kopr Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Přišel nový měsíc a s ním nové číslo!!!

Přišel nový měsíc a s ním nové číslo!!! duben 2012 XI. ročník 10, Kč www.zshavl.cz Přišel nový měsíc a s ním nové číslo!!! Co se děje v devítkách? Habrová seč Něco pro budoucí šesťáky! Košíková Rozhovory B.M. 9.B ÚVODNÍK Ahoj, zdravím všechny

Více

Jak si užít tradiční Vánoce:

Jak si užít tradiční Vánoce: Jak si užít tradiční Vánoce: Perfektní klidnou a pohodovou atmosféru vytvoří spousta vánočních obyčejů, tradic, dobrot, písniček, dekorací...každý má na to svůj recept. Co nejvíce vánočních motivů jsem

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

www.diatips.cz E-book

www.diatips.cz E-book O B S A H 2 Ú V O D...5 BAZALKA...6 KOPR....13 MAJORÁNKA..18 MÁTA.23 MEDUŇKA 32 OREGANO - DOBROMYSL..37 ROZMARÝN. 42 ŠALVĚJ.50 TYMIÁN...55 RADY A TIPY NA ZÁVĚR. 61 Je to vytrvalá plevelná bylina s charakteristickou

Více

17. ČÍSLO 6 Kč PROSINEC 2015

17. ČÍSLO 6 Kč PROSINEC 2015 Náš Domov 17. ČÍSLO 6 Kč PROSINEC 2015 Vážení klienti, vážení zaměstnanci, začátek adventu, svítící strom na náměstí i u našeho Domova a sluchu ladící koledy signalizují, že se blíží nejkrásnější období

Více

Francouzská kuchyně II.

Francouzská kuchyně II. Francouzská kuchyně II. Salát Nicoise Quiche Lorraine Šetrně pečená kachní prsa na pomeranči Ratatouille Flambované palačinky Salát Nicoise 1 ks římského salátu 2 větší brambory 100 g čerstvých zelených

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1:5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme. Šablona: 11. Sada: 3 DUM: 05.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1:5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme. Šablona: 11. Sada: 3 DUM: 05. VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1:5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona: 11 Sada: 3 DUM: 05 Ověření ve výuce: Technologie Třída: K 1, KČ 1 Datum vytvoření:

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Pavlovský občasník 2008

Pavlovský občasník 2008 Pavlovský občasník 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, končí rok 2008, který byl rokem velkých změn a to nejen na politické scéně. Krize v USA zasáhla i Evropu, denně slyšíme nebo čteme, kde se propouští.

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková do polévek Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Zavářky a vložky

Více

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné)

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné) V této části publikace naleznete originální recepty studentů středních škol Libereckého kraje, kteří se zúčastnili soutěže Ovoce a zelenina pětkrát denně. Všechny recepty jsou otištěny dle textových a

Více

Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ

Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ Šárka Mácová, Vladimír Máca KUCHAŘKA OD DVOU HRABALŮ S E B R A N É R E C E P T U R Y OBSAH Úvod 7 Polévky 9 Hovězí maso 23 Vepřové maso 37 Drůbež 53 Mleté maso 77 Uzené maso, uzeniny 89 Ryby, játra 101

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více