o Vás s Vámi MAGAZÍN firemní ohlédnutí za rokem 2011 Vánoce testíky zábava rozhovory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o Vás s Vámi MAGAZÍN firemní ohlédnutí za rokem 2011 Vánoce testíky zábava rozhovory"

Transkript

1 zaměstnanecký časopis NOVUS Česko s. r. o. neprodejný vydání 1/2011 prosinec 2011 o Vás s Vámi firemní MAGAZÍN ohlédnutí za rokem 2011 Vánoce testíky zábava rozhovory Erwin Müller Gruppe Lingen

2 Úvodník Obsah: Úvodník Vážené a milé kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci a čtenáři, Vítám Vás u čtení historicky prvního čísla firemního časopisu. Přichází konec roku a ten je vždy časem, kdy se hodnotí celý rok. Proto Vám i my přinášíme malou rekapitulaci toho, co se odehrálo u nás ve společnosti za tento uplynulý čas. Byli bychom rádi, kdyby firemní časopis společnosti NOVUS Česko s.r.o. byl začátkem něčeho nového oživení, spolupráce a vzájemné komunikace mezi zaměstnanci i jejich rodinami. Chtěli bychom Vám přinést zajímavé články, reportáže a zábavu. Rádi přivítáme jakoukoliv spolupráci, nejrůznější náměty, příběhy a postřehy a na základě ohlasů našich čtenářů rádi připravíme společné akce, články a soutěže, aby vše bylo k Vaší spokojenosti. Vždyť každá firma je životně závislá na kvalitních a spokojených lidech a je jedno, jde-li o majitele nebo o řadového zaměstnance. Chceme Vám postupně přestavit jednotlivé spolupracovníky. Hned v prvním čísle přinášíme rozhovor s Hankou Pavlíkovou a Naďou Janáčkovou. Na dalších stránkách se dočtete o vánočních tradicích a můžete se zúčastnit soutěží o výherní ceny. Dovolte mi, při tomto vydání, vzpomenout na svůj začátek ve společnosti bylo to také něco nového. Spousta věcí, na které jsem kdy narazila při následování své zvědavosti a intuice, se mi hodila později v životě. Tyhle věci se Vám v danou chvíli zdají nepodstatné a až později to vyplyne na povrch, ale při ohlížení zpět to je velmi zřetelné, tak jako mě nyní. Kdybych tenkrát nezačala při škole pracovat již v současnosti na dokončených projektech, možná nikdy bych nedostala možnost tady pracovat. Práce nám všem tvoří velkou část života a spokojeni můžeme být jen tehdy, kdy nás to baví a věříme ve výsledky své práce. Předtím jsem nenašla to, co jsem hledala, nesmířila jsem se s tím a hledala jsem dál a zde po vzoru zesnulého Stevea Jobse (zakladatel firmy Apple), který říká: až najdete, co hledáte, poznáte to, mohu říci, že jsem to našla a jediná věc, která mě žene dopředu, je jako u něho, láska k mé práci. Přeji Vám všem pevné zdraví, hezké Vánoce v kruhu rodinném a v roce 2012 mnoho štěstí nejen za svou osobu, ale i za celý redakční tým. Veronika Vlčková Manager vzdělávání Obsah: Úvodník...2 Obsah:... 3 Úvodník...4 Ohlédnutí za rokem Rozhovory se spolupracovníky...8 Vánoce Vánoční večírek...13 Redakce Fotogalerie + soutěž firemní časopis NOVUS Česko s. r. o. vydání 1/2011 prosinec

3 Úvodník Úvodník Ing. Karel Drapák Jednatel společnosti NOVUS Česko s.r.o. Miroslav Šveněk Vedoucí závodu NOVUS Česko s.r.o. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, výrobu sponek. Když se takto ohlédnu zpět, žasnu, co vše Vážení spolupracovníci, každý rád pochlubí. A proč si třeba neudělat soutěž v nej- s potěšením píši úvodní článek našeho nového firemní- jsme s omezenými prostředky dokázali. Chtěl bych tímto Čtete-li v této chvíli tento článek, znamená to, že se lepším cukroví, když se nám blíží Vánoce. ho časopisu. S rozvojem firmy i jejím běžným provozem je poděkovat a smeknout pomyslný klobouk před Konrádem nám podařilo vydat pilotní číslo našeho podnikového ča- Máme zájem i na větší mimopracovní aktivitě spolupra- spojena řada událostí a novinek. Postupně se nám stává, že Jungem, Naďou Janáčkovou, Hankou Pavlíkovou, Marií Ber- sopisu. covníků. Přivítáme, pokud zorganizujete výlet, sportovní již nedohlédneme do ostatních hal či úseků firmy. Je řada nardovou, Jitkou Scholzovou, Jitkou Šedinovou, Olenou Ry- Nejsme žádní novináři, nezlobte se proto na nás, pokud nebo kulturní akci, a budeme podporovat její průběh. důležitých zakázek, nových výrobků, účastí na výstavách, šánkovou, Miladou Sixtovou, Honzou Košťálem (Pavoukem) není dle vašich představ a nesplňuje požadavky na stan- Na závěr bych Vám všem chtěl popřát krásné prožití Vá- významných společenských událostí, životních jubileí a dal-, Jindrou Bergmanem a Bohoušem Čálkem. Nesmírně bych dard tiskovin tohoto typu. nočních svátků, spoustu pohody a do nového roku mno- ších aktualit. Investujeme do nových technologií. Rozvíjí- chtěl také poděkovat svojí manželce Lence, která mi vytvá- Časopis je, ( a snad i nadále bude) vydáván proto, že se ho zdraví, úspěchů a vůbec vše nej me interní vzdělávací program. O tom všem by měl být náš řela domácí zázemí, byla a je mi oporou a bez níž si zkrát- naše firma stále rozrůstá a myslíme si, že Vám některé nový časopis. Postupně bychom Vám také chtěli představit ka nedovedu to vše představit. Současná podoba firmy je v informace chybí, nebo se k vám nedostanou v tom znění, jednotlivé divize společnosti a celý holding Erwin Müller mnohém právě jejich zásluha! Děkuji i Vám všem ostatním jak by měly. Časopis by ale neměl být pouze o práci, chtěli Miroslav Šveněk Gruppe jehož jsme součástí. Dozvíte se, co o nás napsali ve za poctivou a usilovnou práci! bychom, aby obsahoval i něco pro zasmání, zamyšlení Vedoucí závodu firemním časopise mateřské firmy. Rádi dáme prostor i Va- Budeme rádi, ba přímo vás vyzýváme, pomozte nám. Co šim příspěvkům. Co nejpříjemněji strávené Vánoční svátky a v novém roce bude obsahem dalšího čísla již v určité míře závisí na Vás. U této příležitosti, vzniku firemního časopisu, si dovolím 2012 vše nejlepší, zejména pevné zdraví Vám i Vašim rodi- Každý z vás může přijít s nápadem, co umístit na naše ohlédnutí zpět do doby vzniku naší společnosti. Málokdo z nám přeje stránky. Pěknou fotografii, zajímavý recept, s kterým se nás si již vzpomíná, v jakých podmínkách jsme totiž začínali. Celý areál byl v postkomunistické době divoce privatizo- Karel Drapák ván a podle toho to zde vypadalo = co šlo ukrást, bylo ukra- Jednatel společnosti deno, co se dalo zničit, to bylo zničeno, a co nikdo nepotřeboval, leželo všude ve špíně kolem nás. Do budov zatékalo a všude pobíhaly krysy. Abychom se v roce 1994 dostali do naší první haly (dnes sklad NOVUS v hale C), museli jsme nejprve projít koridorem ohraničeným drátěným plotem. Brodili jsme se po kotníky v prachu. Neexistovaly sklady. Materiál jsme pracně a chaoticky hledali v hromadách. Nebyla technika, nebyly počítače. Mělo to však i své výhody. Ta první průkopnická parta byla nesmírně stmelená. Dokázala řešit mnoho problémů bez reptání a bojovala. Postupně jsme přebírali z Německa výrobu blokových sešívaček a ručních sponkovaček NOVUS. Zavedli jsme výrobu děrovaček a začali jsme přebírat lisy na 4 firemní časopis NOVUS Česko s. r. o. vydání 1/2011 prosinec

4 Ohlédnutí za rokem 2011 Ohlédnutí za rokem 2011 své výrobky do partnerských kalatogů luje divize Emco, která se zabývá výro- duktů do budoucnosti. a e-shopů. Podařilo se navázat spolu- bou čistících zón, rohoží a kobercovými Jak si NOVUS Česko, s.r.o. povede dál? práci s významným evropským distri- logorohožemi. V Raspenavě působí To v brzké době prověří situace v celé butorem kancelářských potřeb a upev- výroba od roku 2004, ale výčet reali- Evropě. Nezadržitelně se na nás žene nit vztahy s největšími prodejci tohoto zovaných projektů posledního roku je druhá vlna ekonomické krize, která se sortimentu, což má za následek dosta- působivý. začala projevovat již v průběhu roku tek práce pro zaměstnance společnosti Ze všech projektů stojí za zmínku do Lidé, firmy i státní sektor přešli do i významné pokrytí českého trhu naši- dání čistících rohoží do nové nákupní úsporného režimu, což zpomaluje eko- mi výrobky. galerie Harfa v Praze či výměna rohoží nomiku a má nepříznivý vliv na obchod Neméně významným projektem je v druhém největším obchodním cent- i výrobu. V takovém prostředí se velmi Komplexní vzdělávání zaměstnanců ru v České republice OC Chodov. Po špatně pracuje na všech úrovních ať Novus Česko s.r.o. se zaměřením na rohožích Emco se můžete také projít v obchodním, manažerském nebo tech- rozvíjení komunikace (reg. Číslo pro- OC Globus v nedalekém Liberci nebo nickém. Ale právě efektivní a zdravý jektu: CZ.1.04/1.1.02/ ), který OC Kotva. Pokud jste sportovním fa- chod společnosti a projekty, které se je financován z Operačního programu nouškem a vzpomenete si na začátek rozvíjejí do budoucna, jsou faktory, Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) května, kdy na Slovensku zářil Jarda které nás chrání před konkurencí a bu- Ohlédnutí nadpis za rokem 2011 a Evropských strukturálních fondů a tak se zaměstnanci mají možnost vzdělávat nejen po stránce jazykové, Jágr, mohli jste i tady najít logorohože z Raspenavy. Po skončení každého zápasu na nich byly vyhlašování nejlepší dou spolu s loajalitou k firmě cenným ovocem do dalších let. ale i po stránce ekonomické a počíta- hráči utkání. Na závěr by si bylo dobré uvědomit, že čové a velkým přínosem je i školení Emco má za s sebou také úspěšnou všichni dohromady tvoříme jednu vel- komunikačních dovedností. Společ- účast na veletrzích, z nichž můžeme kou rodinu, která se podílí na úspěších i Za poslední rok jsme byli svědky mnoha změn, pojďme si některé z nejzásadnějších událostí roku 2011 připomenout nost získala také prostory pro vybavení školících místností a zaměstnanci mají možnost se naučit zpracovávat fotografie, pracovat s internetem a mnoho vyzdvihnout největší stavební veltrh FOR ARCH v Praze. Rychlý rozvoj potvrzuje i neustálé navyšování obratu, který oproti minulému roku vzrostl o 70%. dalším rozvoji firmy NOVUS Česko s.r.o. a jsme si velmi dobře vědomi faktu, že nebýt Vás pracovníků ve výrobě, nikdy by nedošlo k tak dynamickému dalších dovedností, kterými si mohou Velkým krokem je navázání spolupráce rozvoji, jakého jsme všichni svědci. Když se v tomto ročním období procházíte nočním městem a v záři světel- Přinášíme Vám zhodnocení za uplynulým rokem 2011 a krátké připomenu- dočkali zahájení výroby v nové hale A, stojící místo bývalého objektu Steine- prohlubovat své kvalifikace. Na českém trhu se stále více zabyd- s velkými regionálními partnery, což slibuje účast na řadě zajímavých pro- ných výzdob obchodních center vidíte tí událostí, které se v naší společnosti lu. Dnes tady nalezneme výrobu kvalit- stále vzrůstající shon a spěch, dojde přihodily. ních řezaček Dahle, která sem byla pře- Vám, že se čím dál více blíží svátky kli- Nikomu z řad zaměstnanců nebo ná- sunuta přímo z německého Rödentalu. du a pohody. Ano, přichází Vánoce a s vštěvníků firmy jistě neunikly neustálé K dnešnímu dni zde nalezlo uplatnění nimi konec roku. Tohle máme společ- stavební činnosti, které se v průběhu 35 nových zaměstnanců a nezanedba- né všichni, kteří dnes a denně vyráží jara projevovaly nepříjemným duně- telně tak pomáhá a do budoucna bude ze svých domovů do práce, na náku- ním, skřípotem a někdy strachem na- pomáhat v boji proti dlouhodobě vy- py, anebo třeba jen společenské akce. hánějícími otřesy. Ambiciózní projekt soké nezaměstnanosti frýdlantského Ale nyní bychom rádi oslovili ty, kteří stavby nové haly, který byl spolufi- výběžku. mají společného přeci jen trochu více. nancován z evropských fondů (reg. č. Rok 2011 nebyl žádnou procházkou Všichni ti lidé, o kterých bude na dal- projektu 5.3 NM02/110 - financován v růžovým sadem, ale společnost doká- ších řádcích řeč, si každý den pomá- rámci operačního projektu podnikání zala svou stabilitu a neustále se rozvíjí. hají, práce jedněch je závislá na práci a inovace OPPI), prošel od začátků růz- NOVUS Česko s.r.o. se účastnilo tradič- druhých a tvoří tak jeden celkový velký nými problémy. Od stavebních až po ních kontrakčních výstav, uspořádalo tým. Jsou to zaměstnanci společnosti termínové. S tříměsíčním zpožděním produktová školení, inzerovalo články NOVUS Česko s.r.o. jsme se nakonec v červenci roku 2011 v odborných časopisech a prosazovalo 6 firemní časopis NOVUS Česko s. r. o. vydání 1/2011 prosinec

5 Rozhovory se spolupracovníky Rozhovory se spolupracovníky Rozhovory se spolupracovníky Hanka Pavlíková personální referentka Naďa Janáčková dělnice, rošty V našem prvním čísle jsme zpovídali Hanku Pavlíkovou a Naďu Janáčkovou. Obě dvě pracují ve společnosti od jejího počátku, a proto si s nimi pojďme připomenout, jak společnost rostla a měnila se, co rády dělají ve svém volném čase a co přejí firmě do její budoucnosti. Na co jste pyšné? Naďa: na celou firmu a na to, že mě tady nechali pracovat. Nebyla to vždy procházka růžovým sadem a také jsme dostávali vynadáno a ze začátku dokonce hodně. Přebalovali jsme už jednou zabalené zboží, protože jemu se to nelíbilo. Ale určitě, jak už říkala Hanka je tady vidět obrovský kus práce a za to mu můžeme poděkovat! Hanka: pan Drapák vždy chtěl kvalitu, kterou chce do dneška a je to jen dobře. Na co nejste pyšné? Co se nepovedlo za těch 15 let z Vašeho hlediska? Hanka: povedlo se všechno, ovšem nelíbí se mi, že nově přijímané pracovníky nedokážeme občas vhodným způsobem začlenit do daných pracovních povinností. Naďa: z mého pohledu je to komunikace s předáky a mezi nimi a motivace od nich, pochválení, které není. Co rády děláte ve svém volném čase? Hanka: my máme dva baráky, chalupu, sport, především jízda na kole, rodina a na nic víc už pak nezbývá čas a především kulturní akce, které mě baví. Naďa: dříve to bylo pletení, ale teď už pletení nemám. Ale máme také dva baráky, zahrádka a rodina. Vaše vize do budoucnosti, jakým směrem se bude společnost podle Vás ubírat: Naďa: já už mám jiné vyhlídky - odpočívat a budu kontrolovat, jestli to tady funguje, tak jak na začátku :-) Hanka: Určitě neusínáme na vavřínech (jak někdo tvrdí), jdeme s dobou školení, nové haly, nová výroba Co byste popřály společnosti do dalších let? Hanka: ať máme hodně práce, ať jenom vzkvétáme a ať se tady každému líbí. Aby lidičky více drželi při sobě, protože lidi jsou dneska na sebe zlí, závidějí si, tak aby práce i tohle bylo v souladu, ne jen ta rivalita, ale aby i ta soudržnost byla v souladu. Dnes mladí přijdou a zajímají je jen peníze a ne kariérní postup, ať také společnosti ukáží, co umí. Já jsem předtím také 10 let pracovala u stolu, takže to znám z obou dvou stran. Naďa: ať se firmě daří! Vždyť tady téměř nic není v tomhle frýdlantském koutě a do Liberce je to daleko. Tak ať společnost jen roste a lidé tady mají jistotu ve stálý příjem protože, ikdyž je někdy špatné období, tak se nikdy nestalo, že by společnost neposlala peníze, tak jako se děje jinde. Děkuji Vám za rozhovor! Jak dlouho jste ve společnosti a na jaké pozici působíte? Hanka: skoro 17 let a začínala jsem jako dělnice na montáži na NOVUSU a dnes působím jako personální referentka Hanka: Strašně moc. Pan Drapák nám tehdy sliboval na začátku, když jsme nastoupili, že budeme mít práci na 5 let. Dneska je z toho téměř 17 let. Přišli jsme do rozbité fabriky Hanka: já si myslím, že bude jen rozkvétat při tomto stupni a nasazení. Naďa: také téměř 17 let a začínala jsem jako Hanka na montáži NOVUS, následně jsem přešla na rošty Co považujete za největší věc, kterou jste udělaly ve společnosti? (dnešní hala B+C), nepořádku a vyrostli jsme v tak nádhernou firmu. Se společností jsme spjatí a žijeme s ní. Jsou postaveny dvě nové haly. Začínali jsme v jedné hale, kde jsme museli všechno nejprve vyklidit a pak začít pracovat. Od sociálek, po celou halu, místo pro práci. Bylo nás tady 10. Ale v Fotografie z firemních akcí Hanka: já osobně za svůj velký úspěch považuji kulturní akce, které pořádám. Je jich asi 6 8 do roka a všichni mají možnost se akcí zúčastnit. Naďa: začátky, kdy jsme rozjížděli výrobu sešívaček, určovali jsme tu první normu. Byla to výroba sešívaček těch 10ti lidičkách jsme byli strašně moc domácí, taková ta stmelená parta. Pan Drapák vždy sliboval, že nás tady jednou bude 100, ale dnes už nás je 240. A to je důkaz toho, že kdo chce pracovat a nebojí se práce, tak tady tu práci dostane. Tacker J08, J09. Naďa: Je vidět obrovský kus práce, a moc mi přirostlo k srd- Co se změnilo za tu dobu, co jste tady? ci to, co tady bylo na začátku tam když přijdu, tam jsem jako doma. Viničná Jizerky firemní časopis NOVUS Česko s. r. o. vydání 1/2011 prosinec

6 Vánoce Vánoce Vánoce zimního slunovratu. Dříve byl slunovrat považován za nejmocnější nocí v roce, během níž bylo zapotřebí chránit před temnými silami stavení, jeho obyvatele i zvěř a právě cukroví plnilo funkci talismanů zavěšovalo se na dveře, chlévy, ovocné stromy a rozdávalo se všem včetně chasy. Samozřejmě tehdejší podoba cukroví má s tou dnešní pramálo co společného tehdy se peklo především ze sušeného ovoce a ke slazení používali naši předci místo cukru med. Také celá řada zvyků je dnes již zapomenuta, namátkou si připomeňme alespoň některé. Podle tradice mělo být na štědrovečerní tabuli devatero pokrmů. Stůl pokrývala plachta, která měla Samotné křesťanské Vánoce začínají až 25. prosince, dnem narození Krista. magickou moc. Po oslavě jí hospodář s hospodyní uschovali a na jaře sloužila k rozsévání obilí. Měla zajistit hojnou úrodu a chránit jí před rozmary počasí. Na mnohých místech vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé klasy. Hospodyně zásadně nevstávala od stolu. Vstala-li, riskovala, že jí po celý rok nebudou slepice sedět na vejcích. Obsluhovala děvčata. Zbytky jídla od štědrovečerní večeře byly zakopány do země, aby byla v následujícím roce úroda bohatá. Připálí-li hospodyně vánočku, znamená to, že bude přes svátky stonat. Rozlijete-li u štědrovečerního stolu víno, jistojistě Vás v následujícím roce neminou křtiny. Zvyků je nepřeberné množství a při čerpání těchto informací mi bylo na jednu stranu líto, že takové Vánoce dnes již prožívá málokdo. Nicméně i dnes jsou svátky takové, jaké je chceme mít a je jen na nás, jestli se dokážeme zastavit, nasát nádhernou atmosféru a užít si především to, že je nám umožněno strávit s nejbližšími nejkrásnější období v roce. Přeji Vám, ať jsou Vaše Vánoce přesně podle Vašich představ a nezapomeňte si uschovat tři šupiny z kapra, přesně tolik jich Vám zajistí opravdové bohatství! Vánoce Vztah k Vánocům si přinášíme s sebou už od dětství. Není jednoduché vymyslet originální téma v souvislosti se svátky, které se rok co rok opakují. Ale jedno je jisté těšíme se na ně. Pojďme se tedy podívat na to, jak slavíme svátky narození Krista. Stála jsem dnes dopoledne uprostřed supermarketu plného lidí bombastické akce, vánoční papír, výzdoba, u koše s okenními dekoracemi s červeným dědou se pomalu popraly dvě starší dámy. Je to tady, napadlo mě, vánoce, svátky klidu a míru, však se tu dnes na sebe všichni usmívají. I napadlo mě, zda si v tom shonu, kterému na konci každého roku dobrovolně zcela propadneme, vůbec uvědomujeme, co vlastně slavíme Vánoce jsou křesťanským svátkem (spolu s Velikonocemi a Letnicemi dokonce nejvýznamnější) oslavují narození Ježíše Krista a v církvi jako takové se slaví od 7. století našeho letopočtu. Vánocům předchází advent doba čtyř týdnů před samotnou oslavou Vánoc. První adventní neděle označuje začátek křesťanského roku a adventní období vrcholí Štědrým dnem, který však s křesťanskou oslavou Vánoc nesouvisí Štědrý den zakončuje postní období večeří, která má sice slavnostní ráz, ale tabule by měla být složena z postních jídel. Samotné křesťanské Vánoce začínají až 25. prosince, dnem narození Krista. O tomto lze však vést polemiku, neboť na toto období připadají i předkřesťanské oslavy zimního slunovratu. Je tedy otázkou, zda si později křesťané datum narození Krista spíše nepřizpůsobili. A jak vlastně Vánoce slavíme my? Proč zdobíme stromečky, pečeme cukroví, házíme bačkorou a vůbec podléháme celé řadě dalších krásných zvyků, nad kterými bychom jindy během roku kroutili hlavou? Tradice zdobení stromečku k nám přišla z Německa a prvně byl v Čechách stromek vztyčen v roce 1812, kdy ho pro své přátele ozdobil tehdejší ředitel Stavovského divadla J. K. Liebich. Zvyk se začal šířit napříč pražskými bohatými rodinami a až později se začal uplatňovat i na vsi. Zamýšlela jsem se dnes i nad zmiňovaným cukrovím zatímco za mě kuchyňský robot vytvářel první letošní těsto na perníčky. Jak jsem uváděla výše, jsou Vánoce svátkem nejen křesťanským, ale zároveň jsou i oslavou Vánoční testík 1) Jaký je význam jednoho z méně známých vánočních zvyků klepání na kurník? a. Ozve-li se slepice, zůstane svobodná dívka sama b. Vylezou-li slepice, bude velká úroda c. Vyleze-li kohout, dívka se provdá 2) První jesličky údajně postavil v roce 1223 v lesní jeskyňce nedaleko obce Greccio v Ubrii: a. Sv. František z Assisi b. Ignác z Loyoly c. Mnich Origenes 3) Štědrý biskup Mikuláš působil ve městě Myra. Na území kterého dnešního státu se toto město nachází? a. Palestina b. Turecko c. Egypt 4) Jeden český matematik přišel na to, že koleda Půjdem spolu do Betléma je vlastně šifrou. Vyměníme-li v refrénu duj daj duj daj duj daj da písmena za číslice, dostaneme po sečtení: a. Věk Kristova úmrtí b. Vzdálenost z Prahy do Betléma v km c. Vzdálenost Ráje od Betléma v km 5) S jakým evropským městem je spjat vznik koledy Tichá noc? a. Obersdorf b. Linec c. Frankfurt nad Mohanem 6) Víte, jaký druh stromu se zdobil jako první? a. Jedle b. Smrk c. Borovice 7) Kterou domácí práci by neměla hospodyňka ve Štědrý den vykonávat, aby to nepřineslo rodině neštěstí? a. Vaření b. Žehlení c. Praní 1 a, c; 2 a; 3 b; 4 b; 5 b; 6 a; 7 c 10 firemní časopis NOVUS Česko s. r. o. vydání 1/2011 prosinec

7 Vánoce Vánoční večírek Recept Marokánky * 0,25l šlehačky * 250g cukru * 250g kandovaného ovoce (kandovaná pomerančová kura) * 250g ořechů * 300g hl. mouky * hořká čokoládová poleva Nadrobno nasekáme kandované ovoce a ořechy, které smícháme s cukrem a moukou. Velmi krátce necháme přejít šlehačku varem a vmícháme jí do směsi. Vše promícháme a necháme chvíli odstát. Na pečící papír na plech děláme malé krupičky, které v troubě pomalu sušíme a jakmile budou mít oranžovohnědou barvu, vyndáme je a stáhneme i s papírem z plechu necháme vystydnout. Na závěr vše polijeme horkou čokoládou. Recept Pečený kapr na medu s ořechy * 1 tříkilový kapr * sůl * pepř * 80 g másla * 6 lžic medu * 2 lžíce dijonské hořčice * 1 lžička worchestru * 100 g vlašských ořechů Vykuchaného kapra bez hlavy omyjeme a osušíme, posolíme a opepříme. Troubu si předehřejeme na 180 C, pekáč vymažeme trochou másla. V kastrůlku si rozpustíme máslo, smícháme ho s medem, hořčicí a worchestrem a vnitřek kapra potřeme částí omáčky. Takto připraveného kapra vložíme do pekáče, posypeme ořechy a přelijeme zbylou omáčkou. Zakryjeme alobalem a dáme péci. Po dvaceti minutách odstraníme alobal, kapra přelijeme výpekem, případně podlijeme trochou vody a dopečeme. Recept Bramborový salát 600 g brambor, 2 sterilované okurky, majonéza, 4 vejce uvařené na tvrdo, měkký salám,1 cibule, hořčice, sůl, pepř, jablko Dne se koná pro zaměstnance firmy Novus Česko s.r.o. Vánoční večírek V kulturním domě Česká Beseda v Raspenavě Vstup od hodin hlavní zahájení ve 20:00 hodin Po celý večer bude zajištěn raut,veškeré nápoje si každý hradí sám Všichni zaměstnanci a hosté firmy Novus Česko s.r.o. jsou srdečně zváni Rozvoz zajištěn od 03,00 hod. Autobus pojede pouze do Frýdlantu,NovéhoMěsta,Hejnic Brambory uvaříme ve slupce, horké oloupeme a necháme vychladnout. Brambory, vejce, salám a okurky nakrájíme na kostičky, cibuli na drobno.jablko nastrouháme najemno a přidáme k surovinám do mísy. Majonézu promícháme se solí a pepřem, přidáme k připraveným potravinám, promícháme dvěma vařečkami a necháme v chladnu proležet. 12 firemní časopis NOVUS Česko s. r. o. vydání 1/2011 prosinec

8 Redakce Fotogalerie + soutěž Redakce Fotografie Veronika Vlčková působí ve společnosti jako manager vzdělávání od prosince Není tomu tak náhodou pedagogiku Veronika vystudovala na Technické univerzitě v Liberci a aktuálně ještě studuje na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Narodila se v Turnově a žije s přítelem v Liberci. Spolu s nimi v bytě žije i několik obvyklých i méně tradičních domácích zvířat. Ve volném čase pracuje, pracuje a pracuje, je velkým sportovním fanouškem, poslouchá hudbu a ráda si odpočine u pěkného filmu či televizního pořadu. Iva Šedová ve společnosti pracuje od ledna 2007 jako podpora prodeje. Narodila se ve Frýdlantě, kde vystudovala obchodní akademii a nyní zde i žije s manželem a roční Haničkou. Péče o dcerku jí pokryje velkou část volného času, ve zbytku se věnuje práci, vaření, pečení, literatuře a péči o domácnost. školení probíhající v NOVUS Česko s.r.o. průběh výstavby nové haly (4x) Kamil Košun pracuje ve firmě od ledna 2011 na pozici podpory prodeje. Kamil se narodil ve Frýdlantě, kde také vyrostl, vystudoval a mládí strávil na ledě v barvách místního hokejového klubu. Velkou část volného času tráví s přítelkyní, se kterou v Liberci žije, rád sportuje, fotí a zajímá se o moderní technologie. Soutěž č. 1 - recept napište nám recept týkající se Velikonoc na kterém si pochutnáváte s rodinou Galerie Harfa - obchodní centrum využívající rohože EMCO (3x) Zasílejte na adresu: jako předmět uveďte Recept, nebo osobně sl. Vlčkové do vybrané příspěvky budou oceněny dárkem. Jelikož se jedná o firemní časopis, budeme rádi, když se také zapojíte a přispějete svými postřehy, fotografiemi, nápady, či jinou spoluprací při jeho tvorbě. kontaktujte nás osobně nebo na kontaktech níže: tel.: Děkujeme za spolupráci Soutěž č. 2 - netradiční foto Zašlete nám neobvyklou fotografii sebe, svých známých nebo domácích mazlíčků. Tři nejoriginálnější budou odměněny a zveřejněny na stránkách časopisu. Zasílejte na adresu: jako předmět uveďte netradiční foto, nebo osobně sl. Vlčkové do nejoriginálnější příspěvky budou oceněny dárkem. BAZAR: pokud chcete prodat či darovat pro Vás nevyužitelné věci, napište nám a my to rádi zveřejníme. Inzerát by měl obsahovat co prodáváte, kontakt na prodávajícího a cenu. Zasílejte na adresu: jako předmět uveďte Bazar, nebo osobně sl. Vlčkové do firemní časopis NOVUS Česko s. r. o. vydání 1/2011 prosinec

9 Evolution je... NOVUS E 30 NOVUS E vývoj, který je vskutku působivý. Technické a designové zpracování kolekce Evolution odpovídá nejnovějším trendům. Svým výrazným vzhledem a harmonickou kombinací barev osvěží kolekce Evolution váš pracovní stůl. S integrovaným odstraňovačem spon si usnadníte práci při rozešívání dokumentů. S posuvným pravítkem a aretací přesně naformátujete děrovaný materiál. NOVINKA!! Collection Evolution NOVUS Česko s.r.o. Raspenava 191, tel.: fax:

Historie vzniku společnosti. firemní magazín. Tipy na výlet. Kronika. Školení první pomoci. Firemní akce

Historie vzniku společnosti. firemní magazín. Tipy na výlet. Kronika. Školení první pomoci. Firemní akce Časopis pro zaměstnance společnosti NOVUS Česko s.r.o. neprodejný vydání 1/2012 duben 2012 firemní magazín Historie vzniku společnosti Firemní akce Tipy na výlet Školení první pomoci Kronika Erwin Müller

Více

firemní magazín Historie společnosti Personální block Fotbalový turnaj Stalo se v NOVUSu Den otevřených dveří Tipy na podzimní výlety

firemní magazín Historie společnosti Personální block Fotbalový turnaj Stalo se v NOVUSu Den otevřených dveří Tipy na podzimní výlety Časopis pro zaměstnance společnosti NOVUS Česko s.r.o. vydání 2/2012 říjen 2012 3.číslo firemní magazín Den otevřených dveří Personální block Fotbalový turnaj Stalo se v NOVUSu Tipy na podzimní výlety

Více

Personalistika společnosti je na vysoké úrovni

Personalistika společnosti je na vysoké úrovni N O V I N Y Z A M Ě S T N A N C Ů s p o l e č n o s t í A, Č Í S L O X / p r o s i n e c 2 0 14 Instalace nádrží na preol food strana 2 3. ročník soutěže Nejlepší mladý chemik strana 3 Krátká vánoční procházka

Více

Novinky z Rezidenčního parku Baarova. 04 Prosinec 2010 Česky www.bbcentrum.cz. velký průvodce službami

Novinky z Rezidenčního parku Baarova. 04 Prosinec 2010 Česky www.bbcentrum.cz. velký průvodce službami Novinky z Rezidenčního parku Baarova 04 Prosinec 2010 Česky www.bbcentrum.cz velký průvodce službami V BB CENTRU obsah OBCHODNÍ PASÁŽ OTEVŘENA Zveme Vás do obchodní pasáže, která se nachází v ulici Želetavská

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané,

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané, Akce pro celou rodinu PŘEDVÁNOČNÍ VESELICE Neděle 20.12 od 15:00 do 18:00 hod., v tanečním sále Restaurace U Přístavu Zkraťme si čekání na Vánoce a sejděme se na již tradiční maškarní Veselici! Takže neváhejte,

Více

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 Vánoce na zámku Adventní čas v málotřídní škole Víte, s čím si hrajete? Vánoce přátelské k životnímu prostředí hlavní téma: vánoce Jak obdarovat

Více

12/2014. Advent je vírou v lepší budoucnost. Papež František. Rozhovor s Evou Jiřičnou. Ve Štrasburku. Gustav Řezníček v roli Tomáše Bati

12/2014. Advent je vírou v lepší budoucnost. Papež František. Rozhovor s Evou Jiřičnou. Ve Štrasburku. Gustav Řezníček v roli Tomáše Bati Advent je vírou v lepší budoucnost. Papež František 12/2014 Ve Štrasburku 7 Rozhovor s Evou Jiřičnou 20 Gustav Řezníček v roli Tomáše Bati 30 staré fotky Vážení čtenáři, fotografie nám tentokrát připomenou

Více

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 11 číslo Uvnitř najdete Vánoce tradiční i moderní na str. 14 a 15 Noc otevřených dveří bude mít reprízu na str. 21 Liga sportu základních škol zná své vítěze

Více

Nepalová. Jiřina. Mlha jak listopad Eva Brixi

Nepalová. Jiřina. Mlha jak listopad Eva Brixi listopad 2013/11 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Žena, která se neztratí Jiřina Nepalová Jsme zahlceni nápady a výzvami str. 1, 10 11 rozhovor měsíce s Jiřinou Nepalovou, zakladatelkou a ředitelkou

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

Lidé mezi námi Rozhovor s Luckou Macíkovou

Lidé mezi námi Rozhovor s Luckou Macíkovou SMSka je společným projektem nás všech Setkání Strategického týmu SMS ve dnech 19. - 20. 6. 2014 s akčními závěry Reprezentační kanceláře ve Frýdku-Místku lákají Rekonstrukce v Back office vrcholí Evoluci

Více

Urválková. Lucie. Společná vánoční Eva Brixi. Žena v mužském světě financí str. 1, 10 11

Urválková. Lucie. Společná vánoční Eva Brixi. Žena v mužském světě financí str. 1, 10 11 prosinec 2013/12 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Žena, která se neztratí Lucie Urválková Žena v mužském světě financí str. 1, 10 11 rozhovor měsíce s Ing. Lucií Urválkovou, členkou představenstva

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Shrnutí roku 2011 Vážení spoluobčané, máme nový rok 2012. Předně bych vám ráda popřála šťastný novoroční

Více

Klidné prožití důchodu se správným zabezpečením. Financování. Přístup se správnou strategií!

Klidné prožití důchodu se správným zabezpečením. Financování. Přístup se správnou strategií! www.tydeniky.cz 3. prosince 2010 Naďa Urbánková www.msbi.cz Původním jménem Naděžda Balabánová se narodila 30. června 1939 v Podkrkonoší ve znamení Raka. Nejprve se stala diplomovanou zdravotní sestrou,

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Ježíšek chodí i k nemocným dětem. Dávají si radost navzájem. Rozhovor s Kateřinou Emmons. Plastická chirurgie využívá nové trendy

Ježíšek chodí i k nemocným dětem. Dávají si radost navzájem. Rozhovor s Kateřinou Emmons. Plastická chirurgie využívá nové trendy 2 / 2013 / ročník VII Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Dávají si radost navzájem čtěte na str 6 Rozhovor s Kateřinou Emmons čtěte na str 7, 11 Plastická chirurgie využívá nové trendy čtěte na str 9 Ježíšek

Více

Fotografie Na titulní straně: Šumavous (Foto: Štěpán Rosenkranz) Na zadní straně: Na Jezerní slati (Foto: Štěpán Rosenkranz)

Fotografie Na titulní straně: Šumavous (Foto: Štěpán Rosenkranz) Na zadní straně: Na Jezerní slati (Foto: Štěpán Rosenkranz) Šumava Editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se vám do rukou další číslo časopisu Šumava, který na podzim změnil svou tematickou skladbu tak, aby se více přiblížil co největšímu okruhu čtenářů.

Více

Astrology collection

Astrology collection prosinec 2008 Žena, která se neztratí VIRTUÁLNĚ, NEBO DOOPRAVDY? Eva Brixi Kup mi celý květinový stánek Já pak budu psávat do tvých osudových stránek Kup mi jednu bílou růži Báseň za to Věnuji ti jako

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

Bousovák 50. slovo starosty Z REDAKCE J U B I L E J N Í R O Č N Í K. Zpravodaj města Dolního Bousova. Dvouměsíčník Ročník 50 číslo 6/2014 zdarma

Bousovák 50. slovo starosty Z REDAKCE J U B I L E J N Í R O Č N Í K. Zpravodaj města Dolního Bousova. Dvouměsíčník Ročník 50 číslo 6/2014 zdarma Dvouměsíčník Ročník 50 číslo 6/2014 zdarma 50. J U B I L E J N Í R O Č N Í K slovo starosty Vážení spoluobčané, rok se čtrnáctkou na konci se chýlí ke konci. Prosincové číslo našeho zpravodaje je poslem,

Více

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU www.rhkbrno.cz 12 DVANÁCT PŘÍBĚHŮ ŽEN, KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen Regionální hospodářská komora Brno Moravská asociace podnikatelek a manažerek 2011

Více

Nakupujte u svého pekaře

Nakupujte u svého pekaře Tisk zaměstnanců Pekařství Illík, spol. s r.o. 3 ročník 4 občasník prosinec 2012 Otevírací doba o vánočních svátcích Prodejny Pekařství Illík přivítají své zákazníky 24. prosince v dopoledních hodinách,

Více

Vánoční polévka pomůže potřebným už podevatenácté

Vánoční polévka pomůže potřebným už podevatenácté Pozor! Příští číslo Zrcadla vyjde v úterý 7. ledna 2014. ročník 7 číslo 26 úterý 17. prosince 2013 cena 12 Kč / předplatné 10 Kč INZERCE PLASTOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA &DVEŘE 800 280 800 www.vpo.cz Pořádáte nevšední

Více

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY VISION PRESS TOMIO OKAMURA LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY BC. PETR KOBZÍK, MINIPOVOVAR RICHARD MOBILNÍ APLIKACE PRO VÁŠ BYZNYS JAN SMIGMATOR, SWING GALA OBSAH 04

Více

Upozornění ÚVODNÍK SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Upozornění ÚVODNÍK SPOLEČENSKÁ KRONIKA Kdyby Bůh na chvilku zapomněl, že jsem loutkou z hadříků a daroval by mi kus života, možná bych nevyslovil všechno to, o čem přemýšlím, ale určitě bych myslel na všechno, co tu říkám. Dával bych význam

Více

Estée Lauder se dvoří: pro každou ženu krásnější

Estée Lauder se dvoří: pro každou ženu krásnější prosinec 2012/12 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Žena, která se neztratí Knödlová Marie Až po uši ve včelařství str. 1, 10 11 Rozhovor měsíce s učitelkou včelařství a majitelkou Včelího obchůdku

Více

Budujeme HAPPY and GREEN company 11, 12 2013. Časopis pro zaměstnance společnosti LIKO-S Ročník XVI.

Budujeme HAPPY and GREEN company 11, 12 2013. Časopis pro zaměstnance společnosti LIKO-S Ročník XVI. Budujeme HAPPY and GREEN company Časopis pro zaměstnance společnosti LIKO-S Ročník XVI. 11, 12 2013 VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK! VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK! KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS

Více

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e leden 2012 Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Z obsahu... Rozhovor se starostou MČ Praha Ďáblice Ing. Milošem Růžičkou...4 Prosinec

Více