VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. V em obãanûm pfiejeme veselé. svátky velikonoãní DUBEN mesto.cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. V em obãanûm pfiejeme veselé. svátky velikonoãní DUBEN 2012. www.brusperk mesto.cz"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj V em obãanûm pfiejeme veselé svátky velikonoãní DUBEN mesto.cz

2 INFORMACE Z RADNICE Rozpočet města Brušperka na rok 2012 Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání konaném dne 7. března 2012 schválilo rozpočet města na rok Očekáváme příjmy ve výši 69,1 mil. Kč, zůstatky na účtech z minulých let činí 17,9 mil. Kč. Běžné a kapitálové výdaje rozpočtujeme ve výši 64,7 mil. Kč, splátky úvěru z minulých let činí 2,3 mil. Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že schválený rozpočet na rok 2012 je konstruován jako mírně přebytkový. Rozhodující investiční akcí letošního roku je dokončení rekonstrukce budovy základní školy, přístupových chodníků, veřejného osvětlení, zelených ploch a přestěhování základní umělecké školy a školní družiny. I přes tyto rozsáhlé investice očekáváme ke konci roku 2012 zůstatek na účtech města ve výši více než 20 mil. Kč! Tento příznivý vývoj zůstatku rezervního fondu je založen zejména na dlouhodobé koncepci finančního rozvoje a vysoké úspěšnosti při získávání dotací. Z těch největších bych připomenul dotaci na chodník na ul. Fryčovická, cyklostezku do Staré Vsi n. Ondřejnicí, komunikace kolem přehradní nádrže, opravy kulturních památek, rekonstrukci hasičské zbrojnice, rozšíření atrakcí na dětském hřišti, výkon regionální funkce knihovny, hospodaření v Obecním lese, vybavení odborných učeben, rekonstrukci sociálního zařízení v základní škole, na informační centrum, vše v celkové hodnotě více než 9 mil. Kč. Taktéž pro letošní rok už máme rozhodnutí o přidělení dotací, zejména na rekonstrukci budovy základní školy (13,3 mil. Kč), z krajského úřadu na pokrytí části vlastních zdrojů na výše uvedenou akci, dále na komunikaci v lokalitě Pastevník, autobusový záliv na Petříně, knihovnu, informační centrum, na opravu kapličky sv. Jana a Pavla, a další žádosti jsou v jednání. Stěžejní akcí je dokončení rekonstrukce budovy základní školy, úprava přístupových chodníků včetně zeleně a přestěhování základní umělecké školy a školní družiny do budovy bývalého dětského domova. Kromě této investice rozpočet města počítá s dalšími akcemi: pokládka živičného povrchu na ul. Družstevní, zřízení autobusové zastávky na Petříně, zpevnění plochy pro parkování u základní a základní umělecké školy, dokončení části komunikace v lokalitě Pastevník, chodník na ul. Staroveská, pokrytím potřeb mateřské školy, knihovny, sportovních a zájmových organizací, obnovu kulturních památek, opravy bytových i nebytových prostor, rozšiřování a provoz veřejného osvětlení, tvorbu územního plánu, projektů, likvidaci odpadů, péči o vzhled obce, veřejnou zeleň či výkon místní správy. Vážení občané, i přes očekávaný vysoký zůstatek na účtech města ke konci roku ve výši 20 mil. Kč pokrývá rozpočet města spoustu akcí (viz výše), jejichž realizace bude zlepšovat podmínky ke spokojenějšímu žití v našem městě zejména vám, brušperským občanům. A pokud sněmovna schválí od 1. ledna 2013 nové rozpočtové určení daní, zvýší se našemu městu daňové příjmy velice výrazně. Potom budeme moci realizovat i ty finančně nejnáročnější investiční akce. Ing. Ivan Krupník, starosta města 2

3 Z jednání rady města Nejdůležitějším bodem 23. schůze rady města bylo projednávání rozpočtu města Brušperk na rok K příjmové i výdajové stránce rozpočtu podal radním obsáhlý výklad starosta města Ing.Ivan Krupník. Radní po konkrétních dotazech a doplňujících informacích doporučili zastupitelstvu města předložený rozpočet pro rok 2012 schválit. Radní rovněž doporučili zastupitelům rozhodnout o poskytnutí, resp. neposkytnutí dotací ve výši nad 50 tis. Kč společenským a sportovním organizacím našeho města. Doporučili rovněž schválit dohodu mezi Moravskoslezským krajem a městem Brušperk o společném postupu při převodu zřizovatelské funkce pro základní uměleckou školu z Moravsko-slezského kraje na město Brušperk. Více je uvedeno v informaci z jednání zastupitelstva města. Rada města schválila Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Brušperk pro rok 2012 na podporu činnosti společenských a sportovních organizací, pro trenéry a vedoucí neziskových organizací včetně formulářů pro žádost o dotaci. Radní ještě schválili metodiku ocenění věcných břemen u inženýrských sítí pro právnické osoby ve výši 100 Kč/m 2, minimálně však 2000 Kč bez DPH. Rozhodli o přijetí věcného daru od Lékárny u Matky Boží Brušperk pro použití u příležitosti vítání občánků. Členové vzali na vědomí kontrolu plnění úkolů rady města, stavy na bankovních účtech města k 16. únoru 2012, aktuální stav pohledávek města v oblasti nájmů bytů k 31. lednu 2012 a informaci ze zápisu Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperk. Z jednání zastupitelstva města Zastupitelé města Brušperk na 7. zasedání schválili nejdůležitější dokument města pro rok 2012, kterým je rozpočet v následujícím složení: Příjmy rozpočtu Kč Financování Kč Běžné a kapitálové výdaje Kč Rezerva výdajové části Kč Výdaje ve výši Kč Podrobnější výklad k rozpočtu uvádí v příspěvku starosta města Ing. Ivan Krupník. Ze zákona o obcích přísluší radě města rozhodovat o poskytnutí dotací společenským a sportovním organizacím do výše 50 tis. Kč a zastupitelstvu města ve výši nad 50 tis. Kč. V žádostech, které jednotlivé organizace poslaly, jich nad 50 tis. Kč bylo celkem 6. Zastupitelé rozhodli o poskytnutí dotací v této výši: Sportovnímu klubu Brušperk 230 tis. Kč, Tělovýchovné jednotě Sokol Brušperk ČSTV 125 tis. Kč, Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk ČOS 120 tis. Kč, Pěveckému sboru Lašan Brušperk 88 tis. Kč, AP klubu Brušperk 60 tis. Kč. Rozhodli neposkytnout dotaci ve výši 83 tis. Kč Lašskému společenství, o. s. Dalším důležitým bodem 7. zasedání zastupitelstva města bylo schválení dohody mezi Moravskoslezským krajem a městem Brušperk o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Základní umělecká škola, Brušperk 261 na organizaci města Brušperk. Krajské zastupitelstvo tuto dohodu na svém zasedání dne schválilo. Dohoda byla většinovým počtem hlasů schválena i v brušperském zastupitelstvu. Naše město by tak mělo mít od července 2012 novou příspěvkovou organizaci, jejíž zřizovací listina bude schvalována na následujícím zasedání Zastupitelstva města Brušperk. Jiří Pasyk, místostarosta města 3

4 Barva foto č.3 (Vojtěch Martínek) + foto č.4 (rodný dům V.Martínka) + foto č.5 (pomník v Ostravě) Vojtěch Martínek 11. dubna dubna 1960 Od narození Vojtěcha Martínka, našeho rodáka, spisovatele a pedagoga uplynulo 125 let. 4 Nejdůstojnější a urozený pan Bruno, kněz biskup olomúcký, zapotil se dnes důkladně, když s velikým průvodem jel až na uherské hranice, aby navštívil svého věrného mana Smila na Suchých Hůrkách. Jeli lesy, nekonečnými šumivými lesy, jež se táhly po horských svazích i v údolích, lesy nedotčenými, v nichž ještě neřádila sekera drvoštěpova. A ctihodný kněz Wernher, správce biskupské komory, jen zádumčivě si hladil bradu a vzdychal: Milý Panebože, toho dřeva a užitek z něho pražádný Ale pan biskup nevšímal si valně starostlivých vzdechů svého správce, co chvíli si utíraje pot z lysého čela, velmi nespokojeně se mračil a dokonce polohlasem zaklel, když silný vraník, nesoucí jeho důstojné tělo, nějak neopatrně klopýtl o mohutné kořeny Byl to slavný průvod, jenž se ubíral s panem biskupem. Vojtěch Martínek, Větévky jalovcové, úryvek

5 Dnes jsou z toho hradu jenom smutné zříceniny. Ale před dávnými lety stál tento hrad jako pevný strážce celého kraje. Už je tomu mnoho let, co si sedl na výšinu, jedněm pro záštitu, jiným pro strach. Pro záštitu kupcům, kteří putovali pod hradem se svým zbožím z cizích končin, a také pokojným sedláčkům, kteří pracovali na polích ve svých dědinkách. Pro strach nepřátelům, kteří chtěli proniknout horskými pěšinami, nebo zlým lidem, kteří se skrývali v lesích. Bývalo dost takových lidí a ochrany bylo třeba. Vojtěch Martínek, U jasného plamene, úryvek. 5

6 Martínkovou stezkou za krásami našeho města Blízkými přáteli Vojtěcha Martínka byli starosta Karel Špaček a lékárník PhDr. Karel Šudich. Často se setkával i s členy početné rodiny Konečných, se kterými byl spřízněn prostřednictvím své starší sestry. Na gymnáziu dával přednost třídám se studenty z Brušperka. Jeho poslední studentkou byla pí. Libuše Vontrobová. Milí čtenáři, vydejte se po jeho stopách naším městem Martínkovou stezkou. Společnou vycházku chceme uskutečnit v měsíci květnu. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Své významné životní jubileum oslaví v měsíci dubnu tito naši občané: Marie Vágnerová 88 let Marie Lysová 81 let Jarmila Benišová 87 let Jiří Neuwirth 81 let Ludmila Havránková 87 let Dagmar Podracká 81 let Kateřina Hajnošová 85 let Zdenka Pokludová 81 let Jiří Šperlín 84 let Rudolf Macanga 80 let Miroslav Mičan 83 let Zlatou svatbu v měsíci dubnu 2012 oslaví manželé Jarmila a Jan Škutovi. Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí 6 CYKLOSPORT PRODEJ SERVIS MARTIN PŘIKRYL, STARÁ VES N. O. NOVINKA! Prodej ELEKTROKOL! Možnost vyzkoušení! Výhradní prodejce německých kol FOCUS! Prodej kol a doplňků na splátky bez ručitele! Servis zajištěn. Garanční opravy do měsíce zdarma. Servis do 24 hodin. Výběr z 150 kol na prodejně. Stavba kol na zakázku. Prodej sportovních potřeb hokejky, brusle, lyže, tenisové rakety, míče, pálky na stolní tenis, spací pytle a další sportovní zboží. Termo prádlo Moira. Bazar jízdních kol. Oblečení a obuv pro cyklisty. Výprodej rybářských potřeb sleva 50 %. Možná platba kartami. Pracovní doba: pondělí až pátek h, h, sobota h Stará Ves nad Ondřejnicí, Petřvaldská 709 Mobil: , prodejna tel

7 Velikonoce Veliká noc Skutečně Velikonoce nesou svůj název proto, že se slaví Veliká noc. Dovolte, abych citoval z tzv. Velikonočního chvalozpěvu, který se již mnohá staletí zpívá v křesťanských chrámech: To je ta noc, ve které jsi, Bože, naše praotce, Izraelovy děti, kdysi vyvedl z Egypta, Rudým mořem jsi je pak převedl suchou nohou To je ta noc, kdy Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu. Velikonoce jsou svátky naděje. Je mnoho věcí, které dnes vrhají stín na náš život. Obáváme se, jak se podaří zajistit slušnou budoucnost pro celá společenství lidí, rodiny, seniory, člověka, který se může snadno stát nezaměstnaným. Jsou nemoci, které stále omezují radost ze života mnoha lidem. Říká se: Pokud dýchám, doufám. Bez naděje se nedá normálně žít. Velikonoce hovoří o naději, která se objevuje nečekaně tam, kde se zdá, že je všechno v troskách. A troufám si říci, že je to naděje, která nevyrůstá na běžných hodnotách materiální jistoty. Nespočívá v tom, že se usměje na nás štěstí a vyhrajeme velikou hromadu peněz, třeba ve sportce. Velikonoce hovoří o naději, která vychází z lásky. Pro nás, křesťany, je to nepředstavitelná láska Boha, který tak miloval svět, že dal svého Syna. A Syn Boží, Ježíš Kristus, přijal z rukou lidí i odsouzení a smrt, neboť společenství s námi lidmi je pro něj tak nesmírně krásné. Ale naděje plyne i z lásky mezi lidmi. Není to radostné poselství evangelium když při nějakém životním neúspěchu řekne manželka manželovi, nebo i naopak: Neboj, zase to nějak společně zvládneme. S kolika životními problémy se setkávají mladí lidé a mnohdy se jim může zdát, že nemají východisko. A někdo např. rodiče, nebo dobrý kamarád, mu řekne: Nejsi na to sám, jdeme do toho spolu. To všechno je naděje, která světélkuje tam, kde se rozhostila tma. Takové naděje si važme a děkujme za ni. Neboť do temnoty se snadno může dostat každý z nás. A tak znovu cituji z Velikonočního chvalozpěvu: To je ta noc, o které je psáno: Noc jako den se rozjasní a noc je mi světlem ve všech mých radostech. Přeji všem čtenářům velikonoční radost ze světélka naděje v životě. VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNÍM KOSTELE V BRUŠPERKU Květná neděle 1. dubna: Mše sv. na památku vstupu Pána Ježíše do Jeruzaléma se svěcením ratolestí v 9.30 h Zelený čtvrtek 5. dubna: Památka poslední večeře mše sv. v 18 h Velký pátek 6. dubna: Památka umučení Pána Ježíše a jeho ukřižování na Kalvárii v 15 h modlitba křížové cesty, v 18 h bohoslužba Velkého pátku. Bílá sobota 7. dubna: den modlitby u Božího hrobu. Ráno v 8 h modlitba růžence, celý den pak bude otevřený kostel pro vlastní ztišení v modlitbě. Velikonoční slavnost: bohoslužba velikonoční vigilie v sobotu ve 20 h Velikonoční neděle: v 9.30 h Velikonoční pondělí 9. dubna: mše sv. v 9.30 h BOHOSLUŽBY NA POUTNÍ SLAVNOST SV. JIŘÍ Neděle 22. dubna: mše sv. v 7.30 h slavná mše sv h. Odpoledne v 15 h svátostné požehnání. P. Karel Javorek, farář 7

8 barva foto karneval foto č. 7, 8, 9, 10, 11 8

9 Maškarní ples žáků Základní školy Brušperk Jak se již stalo dlouholetou tradicí, den před pololetními prázdninami se školní tělocvična na jedno odpoledne proměnila v taneční sál. Pro žáky základní školy se konal MAŠKARNÍ PLES a v 15 h vyrazily na parket první masky. Postupně jich bylo ke zhlédnutí více než stovka. Jako na každém maškarním byly voleny nejkrásnější masky, soutěžilo se a tancovalo. Nakonec tančily nejen děti, ale i jejich rodiče. Poděkování za sponzorské dary na nákup cen do tomboly patří hlavně Sdružení přátel školy, p. Holubovi za hudební doprovod a AP klubu za taneční vystoupení a předcvičování tanců. Po 17. hodině nastoupili na parket žáci 2. stupně a rozjela se diskotéka, jak se patří. Přestože ukončení ve h se většině zdálo příliš brzké, následný úklid tělocvičny a přilehlých místností ukončil velmi pěknou a příjemnou akci. Poděkování patří nejen deváťákům za organizaci karnevalu, ale i všem pedagogům, kteří se na akci podíleli. Mgr. Martin Myška Informace z Mateřské školy Brušperk Návštěvy kulturních představení pro naše nejmenší v sálu Národního domu jsou vítaným zpestřením výchovně vzdělávacího procesu v režimu mateřské školy. Naše děti zhlédly 8. března pohádku se zdravotním zaměřením Myšku Klárku bolí zub a dne 23. března loutkovou pohádku Otvírání studánek. Hudební program Já nic, já muzikant si poslechnou děti 18. dubna, divadelní pohádku Dobrodružství ze zahrádky Zoo zhlédnou 29. května. V květnu pozveme maminky na vystoupení dětí ke Dni matek. Besídky proběhnou v I. pavilonu 2. května, v II. pavilonu 3. května v horních třídách od 16 h, v přízemních třídách od hodin. Dne 10. května pojedeme na celodenní výlet do Zoo Ostrava. Zájemci o plavecký kurz budou jezdit do krytého bazénu v Kopřivnici, pátky od 18. května do 22. června, celkem šest lekcí. Zápis dětí do Mateřské školy Brušperk se uskuteční v úterý 24. dubna od 8 do 16 h v kanceláři mateřské školy vchod od Modré labutě. Přineste s sebou rodný list dítěte. Tiskopisy k vyplnění si můžete od 1. dubna vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek školy: brusperk.cz K 1. září 2012 odejde do 1. třídy základní školy třicet dětí, tedy stejný počet dětí může být z kapacitních důvodů do mateřské školy přijat. Vítězslava Karasová, ředitelka školy 9

10 Počet obyvatel, složení a pohyb obyvatel během roku 2011 a další některé údaje z matriky Naše město mělo k obyvatel a k byl počet obyvatel celkem 3968, což je o 73 občanů více. K navýšení počtu obyvatel došlo během roku 2011 pouze velkým počtem nově přihlášených občanů do našeho města a tentokráte nikoliv přirozeným přírůstkem. V roce 2011 se narodilo celkem 025 dětí 16 děvčat, 9 chlapců. Zemřelo celkem 047 občanů 21 mužů, 26 žen. Celkem se přihlásilo k trvalému pobytu 145 nových občanů. Odhlásilo se z Brušperku 050 občanů. V počtu obyvatel našeho města je i 26 cizinců. Z tohoto počtu žije u nás 6 občanů občanství slovenského, 1 polského, 8 ukrajinského, 1 rakouského, 6 vietnamského, 1 italského, 1 španělského, 1 řeckého a 1 amerického. Úřední adresu, což je adresa MěÚ, mělo ke konci roku celkem 45 našich obyvatel. Z celkového počtu 3968 obyvatel bylo ke konci roku 2011: mužů 1932, průměrný věk 39,82 žen 2036, průměrný věk 42,01 děti do 15 let 0593 občanů starších 60 let 0971 věkový průměr obyvatel 40,94 let Nejstaršími občany našeho města jsou p. Svatoslav Kalich, obyvatel Domova pro seniory Ondráš a p. Walter Jablunka, v tomto roce oslaví 97 let. Občanů starších 90 let žije v našem městě 28, občanů starších 80 let 207. V loňském roce bylo uzavřeno celkem 13 sňatků, 11 občanských a 2 církevní sňatky byly uzavřeny v kostele sv. Jiří. Ve venkovních prostorách naší radnice byly uzavřeny v loňském roce dva sňatky. Jeden svatební obřad se konal na kopci sv. Marka u božích muk. Jubilejní zlatou svatbu 50 let společného života oslavilo celkem 7 manželských párů, diamantovou svatbu 60 let společného života oslavily 4 manželské dvojice. Dalším slavnostním obřadem je vítání nových občánků. V loňském roce se v obřadní síni MěÚ uskutečnilo celkem třikrát. 10 Přehled o počtu obyvatel v Brušperku od roku 2009 Rok Počet obyvatel Počet narozených Počet úmrtí Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Eva Hankusová, matrikářka Redakce Brušperského zpravodaje se omlouvá všem našim čtenářům za záměnu přehledu počtu obyvatel našeho města v letech 2010 a Přijměte, prosím, naši omluvu a využijte ji k porovnání pohybu obyvatel v daných letech. Pro větší přehled uvádíme i údaje z předcházejících let. Děkujeme za pochopení. Jaroslava Neuwirthová, předsedkyně RR

11 reklama celá strana Allianz Allianz s Vámi od A do Z Informace - PENZIJNÍ FONDY ALLIANZ PENZIJNÍ FOND vyhrál počtvrté za sebou soutěž o nejlepší finanční instituci roku Zlatý Měšec Desítky tisíc klientů, kteří v posledních měsících právě do tohoto fondu přicházejí, oceňují především nadstandardní zhodnocení, které v uplynulých letech bylo vždy nejvyšší na trhu. Penzijní fond Allianz opět nejlépe zhodnotil prostředky klientů za rok 2011 Do můžete ještě nově vstoupit do PF Allianz za současných podmínek Nabízíme řešení i pro klienty, kteří nestihli přestup z jiného fondu do konce února Bližší informace: Ing. Marie Lančová, zástupce Allianz, a.s. Tel , Další nabídka: v celé šíři pojistných smluv (život, majetek, vozidla, cesty, podnikatelé) Informační tabulka viz. zdroj: Nejvýhodnější nabídky pro zvolený věk 25 let a měsíční příspěvek 1500 Kč Název produktu Výnos fondu za rok 2010 Výnos fondu za rok 2009 Bonus Výsledná částka ALLIANZ 3.00% 3.00% 0.00% Kč GENERALI 2.10% 2.40% 0.00% Kč AEGON 1.50% 2.10% 0.20% Kč AXA 1.50% 2.00% 0.00% Kč ČESKÁ SPOŘITELNA 2.00% 1.28% 0.00% Kč ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2.00% 1.20% 0.00% Kč ČSOB STABILITA 1.40% 1.40% 0.00% Kč KOMERČNÍ BANKA 2.20% 0.58% 0.00% Kč ING 1.90% 0.24% 0.00% Kč 11

12 12 Bru persk zpravodaj

13 Bru persk zpravodaj reklama celá strana NEXTNET 13

14 Ach ti pejskaři. Jen někteří! Jaro je opět tady a s ním se začíná odkrývat vše, co v průběhu zimy ukryl sníh. Proto znovu narážíme na nepříjemné pozůstatky zimy, hlavně psí exkrementy. Už se zdálo, že snad dochází k postupnému odstraňování tohoto nešvaru. Bylo to však jen zdání. Vím, že tento pouhý apel, myšlený v dobré víře na ohleduplnost lidí, na nezodpovědné pejskaře asi nezabere. Zkouším to však znovu a připadám si již jako bájný Sisyfos. Nezodpovědní pejskaři, je to pro vás opravdu problém sebrat exkrementy po svém miláčkovi?! Uvědomte si, prosím, že středověk je již dávno za námi. Žijeme v jiné době, s jinými možnostmi a zvyklostmi. Ohleduplnost by v každé době měla patřit k vlastnostem každého slušného člověka. A právě těm patří poděkování, že po svých psech vždy uklidí. Jiří Pasyk, místostarosta města Majitelům psů Upozorňujeme všechny majitele psů, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích skončil termín pro zaplacení poplatků ze psů dne 31. března Pokud jste tuto svou povinnost řádně nesplnili v daném termínu, žádáme o urychlenou nápravu. Poplatek lze zaplatit osobně na MěÚ Brušperk, kancelář č. 208, případně uhradit na bankovní účet MěÚ Brušperk č /0300, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné vašeho domu. Konkrétní výše poplatků byla zveřejněna ve zpravodaji číslo 3/2012. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 10. a 24. dubna od 15 do h. 14

15 Upozornění občanům, majitelům nemovitostí Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou obsaženy v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které nabylo účinnosti 1. ledna Před samotným uvedením spalinové cesty, tj. komína a kouřovodu do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče, po komínovém požáru je povinností majitele nemovitosti zajistit revizi spalinové cesty, kterou provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, tj. kominík. Majitel nemovitosti je také povinen zajistit vyčištění spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kw při celoročním provozu 3 ročně a při sezónním provozu 2 ročně, nejlépe před a po skončení topné sezóny. U spotřebičů do zmíněných 50 kw včetně lze provádět čištění spalinové cesty svépomocí, přesto je lepší spolehnout se na odborníky kominíky. Při čištění spalinové cesty se zejména odstraňují saze, nečistoty a kondenzáty nahromaděné ve spalinové cestě. Povinností majitele nemovitosti je u spotřebičů na pevná paliva zajistit kontrolu spalinové cesty 1 ročně, prováděnou kominíkem. Při kontrole spalinové cesty se provádí např. posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu ve vztahu ke konstrukčnímu provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, kontrola prostupů spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vůbec posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty. O provedené revizi musí kominík vyhotovit písemnou zprávu. Nezapomínejte na pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně jako na kontrolu technického stavu komínu, kouřovodu a spotřebičů paliv odborníky, kominíky! Statistika potvrzuje, že nebezpečí vzniku požárů není pouhá planá hrozba. Od do došlo k osmi požárům. Příčinou byl špatný stav komínu, kouřovodu, špatná instalace. Na přelomu roku 2010 a 2011 došlo k 12 požárům, od do k 19 požárům. Zásady požární ochrany je nutné dodržovat při instalaci a provozování krbových vložek a kamen. Bezpečné zásady pro navrhování a provádění krbů s otevřeným a uzavřeným ohništěm jsou uvedeny v návodech výrobců. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ETS Elektrotelevizní servis Opravy spotřební elektroniky televize monitory audio video DVD satelity Set Top Box Opravy mobilních telefonů Opravy domácích spotřebičů žehličky vysavače mikrovlnky fény holicí strojky Montáž satelitní techniky Internetový prodej Evžen Peter T mobil Kostelní O Krmelín Vodafone E mail: 15

16 POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE V MĚSÍCI DUBNU Neděle 1. VELIKONOČNÍ KONCERT SOUBORU MUSICA DOLCE VITA Účinkují: Daniela Demuthová mezzosoprán Michaela Valentová flétna, j. h. Zbyňka Šolcová harfa Zazní skladby světoznámých skladatelů: J. S. Bacha, G. F. Händla, G. P. Telemanna, N. Paganniniho, W. A. Mozarta, G. B. Pergolesiho, A. Vivaldiho. Srdečně zve Kulturní komise města Brušperk Kostel sv. Jiří v Brušperku od 16 h. Vstupné: 60 Kč, děti do 12 let zdarma. Čtvrtek 5. Městská knihovna Brušperk pořádá v 18 h besedu se spisovatelkou IVOU PEKÁRKOVOU, která patří mezi nejznámější české autorky. Když píše, je to od srdce a bez obalu. V ničem si nebere servítky. V současnosti žije trvale v Londýně. Úterý 10. Z deníku cestovatelů království KAMBODŽA, země nížin kolem řeky Mekongu a jeho přítoků, vklíněná mezi Thajsko, Laos a Vietnam. V 6. století n. l. byla dobyta ze severu kmenem Khmérů, jejichž říše vzkvétala až do roku V té době vznikly chrámové komplexy, nad kterými se dodnes tají dech. Rádi vám zemi a její památky přiblížíme v přednášce v rámci LULV v Národním domě od 18 h. Srdečně zvou manželé Homolovi. Čtvrtek 12. Městská knihovna Brušperk pořádá v 18 h besedu spojenou se křtem nové knihy. Hostem bude spisovatelka KLÁRA JANEČKOVÁ. Autorka představí svůj devátý román TEMNOTA. Její knihy jsou známy propracovanou psychologií postav, strhujícím dějem, ale i citem a láskou, její hrdinky čelí násilí i zločinu. Její historické romány, spletitými vztahy čtenáře vtahují do víru událostí. Sobota h. tradiční POUŤOVÁ ZÁBAVA s kapelou REZON v areálu travnatého hřiště. Pořádá SK Brušperk. Neděle 22. Tradiční BRUŠPERSKÁ POUŤ na sv. Jiří. Středa 25. v 17 hod. v sále ZUŠ vystoupí absolventky I. stupně: Tereza Masopustová příčná flétna, Kateřina Otrusinová příčná flétna, Iveta Kostková klavír, Vendula Martiníková zpěv a absolventka II. stupně Pavlína Pěluchová klavír. Sobota 28. Kulturní komise města Brušperka vás srdečně zve na divadelní představení NA MĚLČINĚ. Účinkují: Iva Janžurová, Miroslav Vladyka, Barbora Munzarová, Sabina Remundová. Není v současné světové dramatice mnoho her, které by nabízely hned tři velké příležitosti pro ženy herečky. Text nizozemského autora takovou hrou je. Disponuje životní moudrostí, humorem a zároveň je v něm odvěký příběh běhu času, vnímaný přes model rodiny. Kdy každý z nás dospěje pod ochranou rodičů, aby záhy začal chránit je, starat se o ně a doufal, že je pro svoje děti tím, čím byli rodiče pro něho. Společenský sál ZŠ V. Martínka v Brušperku od h. Vstupné: řada 290 Kč, zlevněné 250 Kč, řada 250 Kč, zlevněné 210 Kč, řada 210 Kč, zlevněné 170 Kč (zlevněné: senioři, studenti, děti, ZTP). Předprodej od soboty v IC Brušperk, tel , 16

17 N ÁRODNÍ DŮM BRUŠPERK Galerie Výtvarného centra Chagall v Národním domě vás zve na výstavu obrazů z tvorby mladého ostravského autora MARKA NENUTILA Výstava potrvá do 8. května * * * Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Vstup volný. V současné době zajišťuje vstup Informační centrum Brušperk ve své otevírací době. Těšíme se na vaši návštěvu. Klub seniorů Brušperk plán na duben Út h Prodej vstupenek na operetu Polská krev p. Tichopádová Út h Schůze seniorů dětského domova p. Kovalová Pá h Výdej objednaných jídel (pouze tento den) p. Kubinová Út h Schůze výboru p. Kubinová St h Zápis na zájezd do Čalova p. Adamusová Čt h Schůzka seniorů KA p. Bujnošková St h Schůzka seniorů Tesko p. Konvičková St h Odjezd od zast. Brušperk, Střed do divadla na operetu Polská krev p. Tichopádová Po h Schůze výboru s důvěrníky p. Kubinová Klub otevřen po pá od 8.30 do 11 h. Příznivci cykloturistiky: sraz každou středu ve 14 h u hasičské zbrojnice. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA, Thuje na živý plot, okrasné dřeviny. Garážová vrata od 9999 Kč vč. 20% DPH. Výklopná, dvoukřídlá, sekční. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava. Provádíme i montáže. PLOTY PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení. Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované panely, branky a brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví. THUJE a další okrasné dřeviny. Sazenice od 10 Kč/kus. Množstevní slevy. Prodáváme také stínící tkaninu. Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bělá, Tel.: , Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7000 Kč. 17

18 reklama celá strana PTV 18

19 19

20 Nabídka služeb TS a. s. Děláte si starosti, jak tentokrát zvládnete úpravu zahrady? Jste bezradní, jak co nejlépe naložit s nově pořízeným pozemkem? Jsme tady pro Vás! Využijte dlouholetých zkušeností našich odborníků! přímo na místě zdarma zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy kalkulaci provedou i v několika cenových variantách kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samozřejmostí 20 Nabízíme: Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrátů, urovnání terénu, kultivace ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy a selektivními herbicidy). Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávníků). Sadové a jemné terénní úpravy. Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omlazení keřů, přihnojování keřů a stromů, chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení stromů, likvidaci pařezů frézováním, odstranění náletů a výmladků). Realizaci zahrad od zpracování návrhů až po výsadbu, popř. následnou údržbu. Vaši zahradu můžeme vybavit: Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček. Ploty a zídkami dle vašich požadavků. Typizovanými dětskými prvky. Provádíme: Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování. Opravy sekaček a jejich servis. Neváhejte a kontaktujte nás na adrese: TS a. s., 17. listopadu 910, Frýdek Místek, tel.: , , e mail: NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!

21 Přehled činnosti stavebního úřadu MěÚ Brušperk za rok 2011 Stavební úřad MěÚ Brušperk vykonává funkci stavebního úřadu i pro okolní obce tj. pro Starou Ves n. O., Krmelín, Fryčovice a Hukvaldy (celkem pro 7 katastrálních území Stará Ves n. Ondřejnicí, Košatka nad Odrou, Krmelín, Brušperk, Fryčovice, Rychaltice, Sklenov). Stavební úřad vydal v roce 2011 tato rozhodnutí, souhlasy a jiná opatření: Věc Celkem K. ú. Brušperk Územně plánovacích informací 35 8 Územních souhlasů s umístěním různých staveb Územních rozhodnutí o umístění různých staveb 28 3 Stavebních povolení pro různé stavby 44 6 Souhlasů s provedením ohlášených jednoduchých staveb Kolaudačních rozhodnutí pro různé stavby Souhlasů s užíváním staveb Kolaudačních souhlasů 22 2 Povolení změny stavby před dokončením 4 2 Povolení změny v užívání stavby 10 2 Povolení odstranění stavby 6 1 Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 2 Rozhodnutí o povolení sjezdu nebo překopu místní komunikace 6 Kontrolních prohlídek staveb Prošetření stížností 2 Udělení výjimky v souvislosti s umísťováním nových staveb 2 Ověření pasportů stavby 5 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí 1 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 6 Kromě výše uvedeného stavební úřad MěÚ Brušperk vydal různá potvrzení pro katastrální úřady a peněžní ústavy, poskytoval stavebníkům informace z územních plánů všech dotčených obcí, ověřoval geometrické plány a podával informace spadající do jeho kompetence. Ing. Jana Starůstková, vedoucí stavebního úřadu 21

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Daňové příjmy tř.l v tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZC 1.500,- Daň z příjmu FO z podnikání 200,- Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100,- Daň z příjmu právnických osob

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

11.05.2013. 12,45-13,15 u aut. zást. za hotelem ALBO směr Třanovice. čistého papíru

11.05.2013. 12,45-13,15 u aut. zást. za hotelem ALBO směr Třanovice. čistého papíru SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU, ELEKTROZAŘÍZENÍ A VÝKUP PAPÍRU Vážení občané obce DOLNÍ DOMASLAVICE, společnost.a.s.a. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu s požadavkem zákona o odpadech č. 185/01

Více

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta říjen 2012 - - - - - - - - - - - ATELIER BABOTA

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014. (č. 39/3 55/3)

- 1 - U S N E S E N Í. z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014. (č. 39/3 55/3) - 1 - U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014 (č. 39/3 55/3) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, M. Konečná, M. Robenek Omluveni :

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více