sborovélisty církev bratrská opava 0107

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sborovélisty církev bratrská opava 0107"

Transkript

1 sborovélisty církev bratrská opava 0107 Milí bratři a sestry, byl jsem požádán, abych napsal úvodník do Sborových listů. Úvodníkem rozumím uvést někoho někam. Nebo také v poněkud přeneseném smyslu slova představit někoho někomu. Starší našeho sboru se rozhodli, že uvedeme do praxe staronovou službu členům našeho sboru formou sborových novin. Sestra Olga Gebauerová se ochotně ujala práce jejich redaktorky. Redakční radu spolu s ní vytvářejí Irena Vrublová, Andrea Melicharová, grafické úpravy má na starosti Ondřej Kubesa a korektury Otmar Senecký. Přáním redaktorky je, aby se ve Sborových listech objevovaly pravidelně zprávy z Elimu, ze služeb na poli s dětmi, dorostem a mládeží, s pěveckým sborem, nebo důležité informace ze zasedání staršovstva. Neměl by chybět úvodník kazatele sboru, svědectví, zprávy o křesťanské literatuře nebo malé slovíčko pro děti. Možná také informace o tom jak probíhají kurzy Alfa, nebo zajímavé zkušenosti z dovolené. Ne v každých Sborových listech bude všechno, co bylo vyjmenováno. Na straně druhé mohou se v něm objevit příspěvky o kterých se nezmiňuji. Jejich podoba bude záležet, bratři a sestry na vašem zájmu a na vaší ochotě přispívat. Tak tedy současná redakční rada je představena a zhruba již také víme co bude jeho obsahem. Sborové listy byly v minulosti a budou i v budoucnosti periodikem, které chceme vydávat pravidelně - jednou za čtvrt roku. Neměly by ale být jen informátorem o dění ve sboru. Budou chtít také motivovat, k vděčným modlitbám, protože náš Pán Ježíš Kristus stále a věrně ve prospěch svého Království pracuje a rád slyší slova naší vděčné odezvy. Také k přímluvným modlitbám nás budou chtít inspirovat. Všichni a všechno, co se v křesťanském sboru děje, potřebuje přímluvné modlitby. Bůh chce také slyšet slova o naší naprosté závislosti na jeho milosti, protože bez něj nezmůžeme vůbec nic. Sborové listy nás budou možná také inspirovat, abychom my sami podle svého obdarování přiložili ruku ke společnému dílu. Na každý pád budou chtít ty sborové noviny obohatit a zpestřit již tak dost různorodý a pestrý život našeho sboru. Boží život je skutečným dobrodružstvím s nevšedními a bohatými zkušenostmi. Náš Bůh má rád pestrý a bohatý život. Vždyť proto přišel mezi nás, abychom takový život směli žít. A stále znovu k nám přichází. Věřím že se tak bude dít i touto formou. Přejme mu i jeho redakční radě dobrý prospěch. Věřím, že se dostaví a budeme z něj mít užitek my všichni kdo ho čteme. váš bratr karel buba 1

2 nejstarší awaňák Když se blížil můj dlouho očekávaný odchod do důchodu, mnozí se mě ptali, co budu doma dělat. Co s volným časem, který jsem dosud nikdy neměla? Že bych se mohla doma nudit, to jsem si nepřipouštěla, ale určitá pochybnost se přece jen vkrádala. Přemýšlela jsem, kde bude moje nové místo, kde bych mohla být užitečná. Modlila jsem se, abych byla zase zdravá jako dříve, abych se mohla bez bolesti pohybovat. Ptala jsem se Honzy Kubíčka, zda bych mohla něco dělat v Elimu. Uběhlo půl roku a Honza mě oslovil, jestli bych to zkusila v Awaně. Trochu mě to zaskočilo, protože tam jsou samí mladí vedoucí. Když jsem ale zjistila, že tam úspěšně pracuje již od založení naší Awany Irena Vrublová, slíbila jsem, že to zkusím. A již mám za sebou první pololetí. Zúročuji zkušenosti, které jsem získala letitým učením Nedělní školy. Jsou to zkušenosti hlavně s mladšími žáky, což jsou dle awaňáckého rozdělení Svatojánci. Práce s těmito dětmi je vděčná. Už jen to, jak nás každou schůzku radostně vítají. Jsou otevřené, rádi s námi hovoří o tom, co prožívají, co se jim líbí. V biblických cvičeních se učí verše z Bible. Vysvětlujeme jim jejich smysl, co jim říkají do jejich života. Seznamujeme je s křesťanskými pojmy. Např. co je víra, spasení, hřích apd. Příručka, kterou používáme, vede děti soutěživým způsobem zvládat základy křesťanského života. Být čestným, kamarádským, pomáhat si a brát ohledy na slabší. Naším cílem je vést děti k Pánu Ježíši, ukazovat jim na lásku Boží k lidem zjevenou v Pánu Ježíši. 2 Ve společných duchovních programech slyší biblické příběhy nebo různé obrazy s biblickým podtextem. Nejsou jen pasivními posluchači. Soutěživě je zapojujeme do programu a tak udržujeme jejich pozornost. Mým nejsilnějším zážitkem z Awany jsou modlitební chvilky, do kterých se děti zapojují. Reagují na to, co slyšely v programu, modlí se za kamarády, za školu. Nestydí se před sebou. Jsou to většinou děti z nevěřících rodin. Práce v Awaně je pro mě povzbuzující. Naplňuje mě pocitem prospěšnosti, po které jsem toužila. Od ostatních vedoucích se mám co učit a děkuji jim za trpělivost, kterou prokazují mně začátečníkovi, zvláště v první části programu, což jsou pohybové aktivity, které mají specielní pravidla. Úkol, který je v jarních měsících před námi, je získat nové děti. S vedoucími se za to modlíme. Co kdybyste se k nám připojili! hanka g. u nás v mitfordu Nedávno jsem stála v knihovně u regálu s autory, začínajícími na písmeno K a hledala něco od Stephena Kinga. Všechno od Kinga bylo rozpůjčeno, tak jsem namátkou vzala do ruky knížku od Jan Karonové U nás v Mitfordu. Autorku jsem neznala, ani jsem o ní neslyšela, ale protože kniha vyšla v nakladatelství Vyšehrad, považovala jsem to za dostačující doporučení a odnesla si ji domů.

3 Je to příjemné a odlehčené čtení, ale s jasnými a nezpochybňovanými křesťanskými východisky. V krátkých epizodách se tu vypráví o životě v americkém městečku Mitford. Hlavní postavou je episkopální duchovní, otec Tim, vedlejšími jeho farníci od sekretářky Emmy přes staršovstvo sboru až po jeho novou sousedku. Tady je krátká ukázka Na pozdní červen bylo neobvykle chladno a on vychutnával krátkou procházku do úřadu: uvědomil si, že se cítí mnohem líp než za celá poslední léta. Po ranních modlitbách načmáral pár řádků Waltrovi a ocitoval povzbuzující poselství k Židům: Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Směle! To byl velký a mocný klíč. Kázat směle! Milovat směle! Běhat směle! A ze všeho nejdůležitější, nepřibližovat se k Bohu s kňučením a žebráním ale směle jako dítě krále. Řeknu vám, prohodila Emma, když dělala kávu, že jste hubený jako lunt. Taky už jsem to slyšel, řekl se zřejmou spokojeností. Jak to? Už mi neříkají ten tlustej velebníček V posledním čísle Brány najdete recenzi na poslední díl mitfordské série, nazvané Z Mitfordu do Meadowgate. irena v. události v elimu Posláním sdružení Elim Opava, o.s. je vykonávat charitativní činnost, pomáhat potřebným, zejména opuštěným dětem, dětem z dysfunkčních rodin, zdravotně postiženým, nemocným, seniorům, alkoholikům, narkomanům, nezaměstnaným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže a vyvíjí další podobné aktivity. Cílem je péče o celého člověka, o jeho duchovní, duševní a materiální potřeby. Svou činnost v současné době zajišťuje prostřednictvím těchto oblastí: 1. Nabídka volnočasových aktivit pro různé věkové skupiny, většina aktivit je pro děti a mládež. Jedná se především o nízkoprahové kluby, což jsou kluby neorganizované, děti mohou kdykoli přijít a kdykoli odejít, mohou být v anonymitě. Tyto kluby má Elim celkem tři. Jeden je pro mladší děti od 6ti do 15ti let (Klubko), další dva jsou pro mládež od 13ti do19ti let (Motouz a Legal), v rámci Legalu je i hudební zkušebna pro hudební kapely mládeže. Dále Centrum Elim nabízí možnost přihlásit se do placených kroužků sportovních či keramiky. K ryze křesťanským aktivitám pro děti patří klub Awana, který je pod záštitou našeho sboru CB, Alfa kurzy probíhající od ledna do dubna (CB Opava) a setkávání mládeže a sboru Armády spásy v prostorách klubu Motouz. 2. Psychologické poradenství a sociální práce zaměřená především na oběti domácího násilí s akutním krizovým ubytováním. Provozujeme krizovou psychologickou poradnu, externí psycholové jsou třikrát v týdnu bezplatně k dispozici všem, kteří 3

4 potřebují pomoci. Dále je každou středu možnost objednat se k právníkovi na bezplatné právní poradenství. Obě tyto služby jsou veřejností stále více využívány. Sociální pracovnice Elimu je také k dispozici lidem potřebujícím sociální poradenství, hledajícím krizové ubytování apod.(většinou se jedná o oběti domácího násilí). 3. Informační centum pro mládež pomáhá mladým lidem najít potřebné informace z mnoha oblastí. Doplňkovými službami je prodej karet ISIC, ITIC a ALIVE. V rámci ICM je již také v provozu internetový klub pro seniory, matky na mateřské či nezaměstnané. 4. Dobrovolnické centrum práce dobrovolnického centra se stále rozrůstá o nové možnosti zapojení dobrovolníků do pomoci druhým. Dobrovolníci mohou chodit do nemocnice jako společníci pro opuštěné a dlouho se léčící pacienty, pomáhat při práci s handicapovanou mládeží v ÚSP Marianum, stát se průvodcem nevidomého občana apod. Jsou zapojeni do vedení nízkoprahových klubů a sportovních kroužků, pomáhají při organizaci jednorázových akcí. Se Střediskem výchovné péče v Opavě také realizujeme projekt, při kterém dobrovolníci chodí doučovat děti s poruchou učení či jinými problémy a pomáhají jim alespoň o stupeň vylepšit školní výsledky ( hlavně nepropadnout ). Nový je program Pět P, v němž se dobrovolník stává starším kamarádem pro dítě do 15 let, které má problémy s navazováním vztahů mezi vrstevníky. Jedná se většinou o děti s poruchou chování, mohou mít i zdravotní handicap. 4 V minulém roce sdružení Elim Opava prošlo řadou významných změn, které probíhají dá se říci i v současnosti. 1. Došlo k zásadní personální výměně zaměstnanců. Odešel Lumír Hájka (březen), Kateřina Bischof (květen) a Martin Profelt (říjen). Místo Katky přišla vedoucí klubu Motouz Regina Tillová a vedoucí keramického kroužku Barbora Lesáková. Jako pomocná administrativní síla přišla Ludmila Schlingerová. Dobrovolnické centrum začala dělat na plný úvazek Alžběta Kubíčková V současnosti odešla na mateřskou dovolenou Kateřina Gebauerová a místo ní byla přijata nová sociální pracovnice Miroslava Šmejkalová. Paní Lída (administrativní pracovnice) odchází začátkem března také na mateřskou dovolenou a místo ní na plný úvazek přejde Barbora. Zůstávajá ředitelka Pavlína Němcová, vedoucí klubu Legal Libor Menšík, technický pracovník a vedoucí aktivit pro děti Jan Kubíček, vedoucí ICM a uklizečka Jana Weberová. 2. Další změny se staly již v únoru minulého roku ve vedení organizace. Z Výboru odešel bratr Karel Stryja. Do Výboru Elimu byli zvoleni noví členové Alžběta Kubíčková a Josef Knoflíček (Armáda spásy). Nicméně bratr Knoflíček z důvodu časového vytížení a dojíždění z Ostravy záhy rezignoval. Pavlína Němcová byla jmenována ředitelkou a Martin Profelt odešel na její místo jednatele.

5 Ve Výboru Elimu je Pavlína Němcová, Martin Profelt, Jiří Vrubel, Hana Hanzlová, Pravdomil Gebauer st., Alžběta Kubíčková, a nově v únoru 2007 byl zvolen Členským shromážděním bratr kazatel Karel Buba. Smutným jevem všech těchto změn pro nás ale bylo to, že z Elimu odcházejí křesťanští zaměstnanci a není nikdo, kdo by se plně věnoval duchovní pomoci klientům i zaměstnancům. Od začátku provozu Centra Elim jsme se modlili za misionáře. A Pán Bůh odpověděl. aktivity centra elim v roce 2006 Počet kontaktů za celý rok V prosinci 2006 se definitivně rozhodli manželé Beckovi (z Ostravy), že tuto službu přijmou a nastěhují se do bytu v Centru Elim, ze kterého letos v březnu odcházejí manželé Kubíčkovi. Jsme za to Pánu Bohu velmi vděčni a těšíme se na to, co nám skrze manžele Beckovi připraví a přidá. Stále Vás prosíme za modlitby a můžeteli i za účast (osobní či finanční) na službě v Elimu. alžběta k. Počet klientů Klub maminek Klubko Awana Mo-touz Legál Hudební zkušebna ICM + Internetový klub Dobrovolníci Sporty Keramika Jednorázové akce Víkendové akce Psychologická poradna Právní poradna Sociální poradna Akutní ubytování 18 8 dospělých (1 těhotná) 9 dětí Celkem

6 zkušenosti v utrpení a zkouškách Několik bodů k zamyšlení 1. Každý z nás křesťanů procházíme utrpením a jsme svědky toho, že ve svém zármutku prožíváme pravou útěchu prostřednictvím víry a skrze Boží Slovo. 2. Evangelium potěšuje člověka a náš pozemský život se díky němu stává snesitelnější ve zkouškách, kterými procházíme ve svém životě. 3. V knize proroka Izajáše čteme Jako když utěšuje matka své dítě, tak vás budu těšit já Hospodin. (Iz 66:13) 4. Tohoto Boha známe skrze Ježíše Krista. Jsme s ním skrze víru v kontaktu. Svěřili jsme mu svůj život a proto vždy, když potřebujeme potěšení, najdeme jej u našeho Pána, u Něho nacházíme jistotu. 5. Lidé, často i věřící, říkají: Co může Bůh vědět o utrpeních, kterými procházíme my lidé na této zemi, kde se děje tolik bolestí. Bůh zná utrpení lépe než my lidé, i věřící, a v pravý čas přichází se svou pomocí. Vzdal se svého trůnu a přišel do tohoto zkaženého světa. Ve svém Synu vzal na sebe lidskou podobu, podrobil se omezením lidského života, chudobě, únavě, bolesti a nakonec smrti na kříži. Sám sebe obětoval, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z nás lidí. V podobě člověka se ponížil, podstoupil smrt na kříži (Fp 2:6-11). 6. A přece jsou lidé, kteří utrpení Krista nechápou a činí jej odpovědným za všechny bolesti na tomto světě, nevěří, že trest byl už dávno vykonaný místo nás lidí a za nás. Byl to rozsudek v náš prospěch, nás náš drahý Pán Ježíš omilostnil a zachránil a jeho obětí jsme uzdraveni Pán Ježíš Kristus prožil utrpení, bolest a ponížení. Že by nám nerozuměl? On rozumí našemu trápení, vidí do hlubin našeho srdce a zná náš život i každou naši myšlenku. 8. Máme mocného velekněze, který oroduje před svatým Bohem za svůj lid, svou církev, Ježíše, Syna Božího. Držme se tohoto vyznání (Žid 4:14-16). Skrze živou víru v Pána Ježíše prožíváme potěšení a smíme projít vítězně i utrpením, které na nás přichází. 9. Proč se Jím nenechat vést, proč mu nesvěřit svůj život. Obvazuje rány těm, kdo jsou zarmouceni ve svém srdci. To je zaslíbení (Žalm 147:3). Víme také, že definitivní útěcha pro lid Boží a Církev je stále ještě před námi. Měj odvahu jako slunce, navzdory všemu trápení ve světě vychází každé ráno. 10. V našem životě platí, že Bůh nám nepomáhá, abychom se vyhnuli veškerému utrpení, ale pomáhá nám jím projít. Jemu můžeme důvěřovat, protože víme, že nás miluje. A po vítězném boji zde na zemi budeme tam u Něho prožívat Jeho konečnou a plnou útěchu, až nás zavolá k sobě do své slávy (Jan 14:1-3). Věříme tomuto zaslíbení josef schabjuk

7 chata hrádek 2007 Ve čtvrtek 1. února jsme se odpoledne sešli na východním nádraží s Awanou a dorostem. Nasedli jsme do nového vlaku jménem Elephant. Hezky jsme se usadili a jeli na Hrádek. Když jsme dojeli, museli jsme vyšlapat mírný kopeček. Někteří byli na chatě dříve a některým to trvalo déle. Do chaty jsme se moc těšili, protože tam bylo teploučko.v chatě jsme ze sebe sundali mokré věci a byla večeře. Pojedli jsme a byl asi půl hodiny odpočinkový čas. Pak jsme měli krátký ducháč. Po něm jsme začali hrát různé společenské a stolní hry např: Osadníci z Katanu, Uno, Carcassonne, Člověče nezlob se, Mikádo atd. Nakonec jsme šli spát. Druhý den jsme se probudili, posnídali a šli jsme ven stavět sněžnou horu. Všichni jsme se vrátili úplně promočeni. Byl oběd, který nám připravila Bětka. Po obědě byl odpočinkový čas a přibližně 1 hodinu duchovní program. Pak až do večera byl ping pong. Následovala večerka. Další den jsme posnídali a hned jsme vyrazili na lyže, boby, snowboardy. Odpoledne jsme si zašli do malinké restaurace na horký čaj. Po čaji jsme se vrátili do chaty. Mokré věci jsme usušili na radiátoru a ti kteří chtěli, si mohli zahrát ping pong. V 16 hodin přišel dorost z Hrádku. Seznámili jsme se, rozdělili do skupin, hádali jsme hádanky a měli jsme ducháč. Nakonec jsme si zahráli společně pár her. Kolem 19. hodiny všichni z Hrádku odešli. Vítězové ze všech her, které jsme hráli, byli vyfoceni a zapsáni do Guinessovy knihy rekordů. Ještě večer měla Katka program a hry. Poslední den jsme posnídali, sbalili věci a odešli na zastávku.tam jsme zjistili, že se Honza o hodinu spletl v příjezdu vlaku. Tak jsme jeli místo do Těšína, nejbližším vlakem přímo do Opavy. Starým osobákem. V Opavě jsme vysedli a šli pro bágly do Elimu. Na některé tam čekali rodiče a někteří šli sami domů. Bylo to prima! gabka g. tíha vin Já světem kráčel sám a sám a břímě hříchů nosil sem a tam. To břímě hříchů šlo se mnou jako stín, já stále cítil tíhu vin. Neměl jsem bratra, sestru ve sboru, neměl jsem v nikom oporu. Až jednou pozván mezi Boží lid, poznal jsem, co je klid poznal jsem Tebe, Pane Ježíši i to, žes umřel za mne na kříži. Teď jdu a nereptám, když Tebe, Jezu, mám, teď mohu, co jsem nemoh dřív, Tobě zpívám píseň novou vstříc! Své hříchy, obtíže složil jsem, Pane, u kříže! Teď radost mám, co svět dát nemůže. Můj život dostal smysl jiný, když odpuštěny jsou mi viny. Již nemusím jít světem sám, pod tíhou hříchů neklesám jde po mém boku Kristus Pán. dagmar h. 7

8 besídce dorostu Uhodnete kdo jsem? 1. jsem král 2. přemohl jsem obra 3. zápasil jsem se lvem 4. byl jsem pastýřem ovcí 5. můj syn je Šalamoun dětem Děti, uhodnete podle obrázků kdo jsem? Uhodnete kdo jsem? 1. mám sedm bratrů 2. jsem nejmladší 3. pocházím z Betléma 4. mým přítelem je králův syn 5. jsem autorem mnoha žalmů a hraji na harfu hanka z.

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s,

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s, ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s, ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 Hlavní činností občanského sdružení v roce 2008 bylo stejně jako v předešlých pěti letech provozování Centra

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR:

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR: OBSAH Kontaktní údaje...2 Poslání...3 Naše hodnoty...3 Naše přání...3 Naše vize...3 Naše poslání...3 Historie...4 Činnost Awana klubů...5 Uskutečněné akce a programy v roce 2004...8 Konferenci Awana vedoucích...8

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry,

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry, O nás 2/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Cesta k dospělosti Ef 4.7-16 Milí čtenáři, bratři a sestry, Božím záměrem je, abychom společně rostli k duchovní dospělosti. To slovo společně je důležité,

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE

KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, ukončili jsme první rok naší práce. Byl to vskutku zvláštní rok, kdy jsme prožívali, jak

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Výroční zpráva za rok 2014 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíl organizace 3. Základní informace 4. Pohled z historie do současnosti 5. Zpráva o činnosti 6. Projekty realizované v roce 2014 7. Personální

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Více info zde: PODROBNÉ INFO

Více info zde: PODROBNÉ INFO Kurzy hebrejštiny začnou opět v září 2014, v týdnu od 2. 9. 2014. Biblická hebrejština: začátečníci - kurz čtení z učebnice rabi Richarda Federa Haleluja, pokročilí: čteme a překládáme 1. Knihu Mojžíšovu.

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

starší žáci PoznejBibli / 3

starší žáci PoznejBibli / 3 Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Noe a potopa - Stavba archy Máte ve škole pravidla? Většinou nemáme

Více

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Migranti a podpora zdraví: výsledky projektu Healthy Inclusion O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Témata sdělení

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více