sborovélisty církev bratrská opava 0107

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sborovélisty církev bratrská opava 0107"

Transkript

1 sborovélisty církev bratrská opava 0107 Milí bratři a sestry, byl jsem požádán, abych napsal úvodník do Sborových listů. Úvodníkem rozumím uvést někoho někam. Nebo také v poněkud přeneseném smyslu slova představit někoho někomu. Starší našeho sboru se rozhodli, že uvedeme do praxe staronovou službu členům našeho sboru formou sborových novin. Sestra Olga Gebauerová se ochotně ujala práce jejich redaktorky. Redakční radu spolu s ní vytvářejí Irena Vrublová, Andrea Melicharová, grafické úpravy má na starosti Ondřej Kubesa a korektury Otmar Senecký. Přáním redaktorky je, aby se ve Sborových listech objevovaly pravidelně zprávy z Elimu, ze služeb na poli s dětmi, dorostem a mládeží, s pěveckým sborem, nebo důležité informace ze zasedání staršovstva. Neměl by chybět úvodník kazatele sboru, svědectví, zprávy o křesťanské literatuře nebo malé slovíčko pro děti. Možná také informace o tom jak probíhají kurzy Alfa, nebo zajímavé zkušenosti z dovolené. Ne v každých Sborových listech bude všechno, co bylo vyjmenováno. Na straně druhé mohou se v něm objevit příspěvky o kterých se nezmiňuji. Jejich podoba bude záležet, bratři a sestry na vašem zájmu a na vaší ochotě přispívat. Tak tedy současná redakční rada je představena a zhruba již také víme co bude jeho obsahem. Sborové listy byly v minulosti a budou i v budoucnosti periodikem, které chceme vydávat pravidelně - jednou za čtvrt roku. Neměly by ale být jen informátorem o dění ve sboru. Budou chtít také motivovat, k vděčným modlitbám, protože náš Pán Ježíš Kristus stále a věrně ve prospěch svého Království pracuje a rád slyší slova naší vděčné odezvy. Také k přímluvným modlitbám nás budou chtít inspirovat. Všichni a všechno, co se v křesťanském sboru děje, potřebuje přímluvné modlitby. Bůh chce také slyšet slova o naší naprosté závislosti na jeho milosti, protože bez něj nezmůžeme vůbec nic. Sborové listy nás budou možná také inspirovat, abychom my sami podle svého obdarování přiložili ruku ke společnému dílu. Na každý pád budou chtít ty sborové noviny obohatit a zpestřit již tak dost různorodý a pestrý život našeho sboru. Boží život je skutečným dobrodružstvím s nevšedními a bohatými zkušenostmi. Náš Bůh má rád pestrý a bohatý život. Vždyť proto přišel mezi nás, abychom takový život směli žít. A stále znovu k nám přichází. Věřím že se tak bude dít i touto formou. Přejme mu i jeho redakční radě dobrý prospěch. Věřím, že se dostaví a budeme z něj mít užitek my všichni kdo ho čteme. váš bratr karel buba 1

2 nejstarší awaňák Když se blížil můj dlouho očekávaný odchod do důchodu, mnozí se mě ptali, co budu doma dělat. Co s volným časem, který jsem dosud nikdy neměla? Že bych se mohla doma nudit, to jsem si nepřipouštěla, ale určitá pochybnost se přece jen vkrádala. Přemýšlela jsem, kde bude moje nové místo, kde bych mohla být užitečná. Modlila jsem se, abych byla zase zdravá jako dříve, abych se mohla bez bolesti pohybovat. Ptala jsem se Honzy Kubíčka, zda bych mohla něco dělat v Elimu. Uběhlo půl roku a Honza mě oslovil, jestli bych to zkusila v Awaně. Trochu mě to zaskočilo, protože tam jsou samí mladí vedoucí. Když jsem ale zjistila, že tam úspěšně pracuje již od založení naší Awany Irena Vrublová, slíbila jsem, že to zkusím. A již mám za sebou první pololetí. Zúročuji zkušenosti, které jsem získala letitým učením Nedělní školy. Jsou to zkušenosti hlavně s mladšími žáky, což jsou dle awaňáckého rozdělení Svatojánci. Práce s těmito dětmi je vděčná. Už jen to, jak nás každou schůzku radostně vítají. Jsou otevřené, rádi s námi hovoří o tom, co prožívají, co se jim líbí. V biblických cvičeních se učí verše z Bible. Vysvětlujeme jim jejich smysl, co jim říkají do jejich života. Seznamujeme je s křesťanskými pojmy. Např. co je víra, spasení, hřích apd. Příručka, kterou používáme, vede děti soutěživým způsobem zvládat základy křesťanského života. Být čestným, kamarádským, pomáhat si a brát ohledy na slabší. Naším cílem je vést děti k Pánu Ježíši, ukazovat jim na lásku Boží k lidem zjevenou v Pánu Ježíši. 2 Ve společných duchovních programech slyší biblické příběhy nebo různé obrazy s biblickým podtextem. Nejsou jen pasivními posluchači. Soutěživě je zapojujeme do programu a tak udržujeme jejich pozornost. Mým nejsilnějším zážitkem z Awany jsou modlitební chvilky, do kterých se děti zapojují. Reagují na to, co slyšely v programu, modlí se za kamarády, za školu. Nestydí se před sebou. Jsou to většinou děti z nevěřících rodin. Práce v Awaně je pro mě povzbuzující. Naplňuje mě pocitem prospěšnosti, po které jsem toužila. Od ostatních vedoucích se mám co učit a děkuji jim za trpělivost, kterou prokazují mně začátečníkovi, zvláště v první části programu, což jsou pohybové aktivity, které mají specielní pravidla. Úkol, který je v jarních měsících před námi, je získat nové děti. S vedoucími se za to modlíme. Co kdybyste se k nám připojili! hanka g. u nás v mitfordu Nedávno jsem stála v knihovně u regálu s autory, začínajícími na písmeno K a hledala něco od Stephena Kinga. Všechno od Kinga bylo rozpůjčeno, tak jsem namátkou vzala do ruky knížku od Jan Karonové U nás v Mitfordu. Autorku jsem neznala, ani jsem o ní neslyšela, ale protože kniha vyšla v nakladatelství Vyšehrad, považovala jsem to za dostačující doporučení a odnesla si ji domů.

3 Je to příjemné a odlehčené čtení, ale s jasnými a nezpochybňovanými křesťanskými východisky. V krátkých epizodách se tu vypráví o životě v americkém městečku Mitford. Hlavní postavou je episkopální duchovní, otec Tim, vedlejšími jeho farníci od sekretářky Emmy přes staršovstvo sboru až po jeho novou sousedku. Tady je krátká ukázka Na pozdní červen bylo neobvykle chladno a on vychutnával krátkou procházku do úřadu: uvědomil si, že se cítí mnohem líp než za celá poslední léta. Po ranních modlitbách načmáral pár řádků Waltrovi a ocitoval povzbuzující poselství k Židům: Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Směle! To byl velký a mocný klíč. Kázat směle! Milovat směle! Běhat směle! A ze všeho nejdůležitější, nepřibližovat se k Bohu s kňučením a žebráním ale směle jako dítě krále. Řeknu vám, prohodila Emma, když dělala kávu, že jste hubený jako lunt. Taky už jsem to slyšel, řekl se zřejmou spokojeností. Jak to? Už mi neříkají ten tlustej velebníček V posledním čísle Brány najdete recenzi na poslední díl mitfordské série, nazvané Z Mitfordu do Meadowgate. irena v. události v elimu Posláním sdružení Elim Opava, o.s. je vykonávat charitativní činnost, pomáhat potřebným, zejména opuštěným dětem, dětem z dysfunkčních rodin, zdravotně postiženým, nemocným, seniorům, alkoholikům, narkomanům, nezaměstnaným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže a vyvíjí další podobné aktivity. Cílem je péče o celého člověka, o jeho duchovní, duševní a materiální potřeby. Svou činnost v současné době zajišťuje prostřednictvím těchto oblastí: 1. Nabídka volnočasových aktivit pro různé věkové skupiny, většina aktivit je pro děti a mládež. Jedná se především o nízkoprahové kluby, což jsou kluby neorganizované, děti mohou kdykoli přijít a kdykoli odejít, mohou být v anonymitě. Tyto kluby má Elim celkem tři. Jeden je pro mladší děti od 6ti do 15ti let (Klubko), další dva jsou pro mládež od 13ti do19ti let (Motouz a Legal), v rámci Legalu je i hudební zkušebna pro hudební kapely mládeže. Dále Centrum Elim nabízí možnost přihlásit se do placených kroužků sportovních či keramiky. K ryze křesťanským aktivitám pro děti patří klub Awana, který je pod záštitou našeho sboru CB, Alfa kurzy probíhající od ledna do dubna (CB Opava) a setkávání mládeže a sboru Armády spásy v prostorách klubu Motouz. 2. Psychologické poradenství a sociální práce zaměřená především na oběti domácího násilí s akutním krizovým ubytováním. Provozujeme krizovou psychologickou poradnu, externí psycholové jsou třikrát v týdnu bezplatně k dispozici všem, kteří 3

4 potřebují pomoci. Dále je každou středu možnost objednat se k právníkovi na bezplatné právní poradenství. Obě tyto služby jsou veřejností stále více využívány. Sociální pracovnice Elimu je také k dispozici lidem potřebujícím sociální poradenství, hledajícím krizové ubytování apod.(většinou se jedná o oběti domácího násilí). 3. Informační centum pro mládež pomáhá mladým lidem najít potřebné informace z mnoha oblastí. Doplňkovými službami je prodej karet ISIC, ITIC a ALIVE. V rámci ICM je již také v provozu internetový klub pro seniory, matky na mateřské či nezaměstnané. 4. Dobrovolnické centrum práce dobrovolnického centra se stále rozrůstá o nové možnosti zapojení dobrovolníků do pomoci druhým. Dobrovolníci mohou chodit do nemocnice jako společníci pro opuštěné a dlouho se léčící pacienty, pomáhat při práci s handicapovanou mládeží v ÚSP Marianum, stát se průvodcem nevidomého občana apod. Jsou zapojeni do vedení nízkoprahových klubů a sportovních kroužků, pomáhají při organizaci jednorázových akcí. Se Střediskem výchovné péče v Opavě také realizujeme projekt, při kterém dobrovolníci chodí doučovat děti s poruchou učení či jinými problémy a pomáhají jim alespoň o stupeň vylepšit školní výsledky ( hlavně nepropadnout ). Nový je program Pět P, v němž se dobrovolník stává starším kamarádem pro dítě do 15 let, které má problémy s navazováním vztahů mezi vrstevníky. Jedná se většinou o děti s poruchou chování, mohou mít i zdravotní handicap. 4 V minulém roce sdružení Elim Opava prošlo řadou významných změn, které probíhají dá se říci i v současnosti. 1. Došlo k zásadní personální výměně zaměstnanců. Odešel Lumír Hájka (březen), Kateřina Bischof (květen) a Martin Profelt (říjen). Místo Katky přišla vedoucí klubu Motouz Regina Tillová a vedoucí keramického kroužku Barbora Lesáková. Jako pomocná administrativní síla přišla Ludmila Schlingerová. Dobrovolnické centrum začala dělat na plný úvazek Alžběta Kubíčková V současnosti odešla na mateřskou dovolenou Kateřina Gebauerová a místo ní byla přijata nová sociální pracovnice Miroslava Šmejkalová. Paní Lída (administrativní pracovnice) odchází začátkem března také na mateřskou dovolenou a místo ní na plný úvazek přejde Barbora. Zůstávajá ředitelka Pavlína Němcová, vedoucí klubu Legal Libor Menšík, technický pracovník a vedoucí aktivit pro děti Jan Kubíček, vedoucí ICM a uklizečka Jana Weberová. 2. Další změny se staly již v únoru minulého roku ve vedení organizace. Z Výboru odešel bratr Karel Stryja. Do Výboru Elimu byli zvoleni noví členové Alžběta Kubíčková a Josef Knoflíček (Armáda spásy). Nicméně bratr Knoflíček z důvodu časového vytížení a dojíždění z Ostravy záhy rezignoval. Pavlína Němcová byla jmenována ředitelkou a Martin Profelt odešel na její místo jednatele.

5 Ve Výboru Elimu je Pavlína Němcová, Martin Profelt, Jiří Vrubel, Hana Hanzlová, Pravdomil Gebauer st., Alžběta Kubíčková, a nově v únoru 2007 byl zvolen Členským shromážděním bratr kazatel Karel Buba. Smutným jevem všech těchto změn pro nás ale bylo to, že z Elimu odcházejí křesťanští zaměstnanci a není nikdo, kdo by se plně věnoval duchovní pomoci klientům i zaměstnancům. Od začátku provozu Centra Elim jsme se modlili za misionáře. A Pán Bůh odpověděl. aktivity centra elim v roce 2006 Počet kontaktů za celý rok V prosinci 2006 se definitivně rozhodli manželé Beckovi (z Ostravy), že tuto službu přijmou a nastěhují se do bytu v Centru Elim, ze kterého letos v březnu odcházejí manželé Kubíčkovi. Jsme za to Pánu Bohu velmi vděčni a těšíme se na to, co nám skrze manžele Beckovi připraví a přidá. Stále Vás prosíme za modlitby a můžeteli i za účast (osobní či finanční) na službě v Elimu. alžběta k. Počet klientů Klub maminek Klubko Awana Mo-touz Legál Hudební zkušebna ICM + Internetový klub Dobrovolníci Sporty Keramika Jednorázové akce Víkendové akce Psychologická poradna Právní poradna Sociální poradna Akutní ubytování 18 8 dospělých (1 těhotná) 9 dětí Celkem

6 zkušenosti v utrpení a zkouškách Několik bodů k zamyšlení 1. Každý z nás křesťanů procházíme utrpením a jsme svědky toho, že ve svém zármutku prožíváme pravou útěchu prostřednictvím víry a skrze Boží Slovo. 2. Evangelium potěšuje člověka a náš pozemský život se díky němu stává snesitelnější ve zkouškách, kterými procházíme ve svém životě. 3. V knize proroka Izajáše čteme Jako když utěšuje matka své dítě, tak vás budu těšit já Hospodin. (Iz 66:13) 4. Tohoto Boha známe skrze Ježíše Krista. Jsme s ním skrze víru v kontaktu. Svěřili jsme mu svůj život a proto vždy, když potřebujeme potěšení, najdeme jej u našeho Pána, u Něho nacházíme jistotu. 5. Lidé, často i věřící, říkají: Co může Bůh vědět o utrpeních, kterými procházíme my lidé na této zemi, kde se děje tolik bolestí. Bůh zná utrpení lépe než my lidé, i věřící, a v pravý čas přichází se svou pomocí. Vzdal se svého trůnu a přišel do tohoto zkaženého světa. Ve svém Synu vzal na sebe lidskou podobu, podrobil se omezením lidského života, chudobě, únavě, bolesti a nakonec smrti na kříži. Sám sebe obětoval, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z nás lidí. V podobě člověka se ponížil, podstoupil smrt na kříži (Fp 2:6-11). 6. A přece jsou lidé, kteří utrpení Krista nechápou a činí jej odpovědným za všechny bolesti na tomto světě, nevěří, že trest byl už dávno vykonaný místo nás lidí a za nás. Byl to rozsudek v náš prospěch, nás náš drahý Pán Ježíš omilostnil a zachránil a jeho obětí jsme uzdraveni Pán Ježíš Kristus prožil utrpení, bolest a ponížení. Že by nám nerozuměl? On rozumí našemu trápení, vidí do hlubin našeho srdce a zná náš život i každou naši myšlenku. 8. Máme mocného velekněze, který oroduje před svatým Bohem za svůj lid, svou církev, Ježíše, Syna Božího. Držme se tohoto vyznání (Žid 4:14-16). Skrze živou víru v Pána Ježíše prožíváme potěšení a smíme projít vítězně i utrpením, které na nás přichází. 9. Proč se Jím nenechat vést, proč mu nesvěřit svůj život. Obvazuje rány těm, kdo jsou zarmouceni ve svém srdci. To je zaslíbení (Žalm 147:3). Víme také, že definitivní útěcha pro lid Boží a Církev je stále ještě před námi. Měj odvahu jako slunce, navzdory všemu trápení ve světě vychází každé ráno. 10. V našem životě platí, že Bůh nám nepomáhá, abychom se vyhnuli veškerému utrpení, ale pomáhá nám jím projít. Jemu můžeme důvěřovat, protože víme, že nás miluje. A po vítězném boji zde na zemi budeme tam u Něho prožívat Jeho konečnou a plnou útěchu, až nás zavolá k sobě do své slávy (Jan 14:1-3). Věříme tomuto zaslíbení josef schabjuk

7 chata hrádek 2007 Ve čtvrtek 1. února jsme se odpoledne sešli na východním nádraží s Awanou a dorostem. Nasedli jsme do nového vlaku jménem Elephant. Hezky jsme se usadili a jeli na Hrádek. Když jsme dojeli, museli jsme vyšlapat mírný kopeček. Někteří byli na chatě dříve a některým to trvalo déle. Do chaty jsme se moc těšili, protože tam bylo teploučko.v chatě jsme ze sebe sundali mokré věci a byla večeře. Pojedli jsme a byl asi půl hodiny odpočinkový čas. Pak jsme měli krátký ducháč. Po něm jsme začali hrát různé společenské a stolní hry např: Osadníci z Katanu, Uno, Carcassonne, Člověče nezlob se, Mikádo atd. Nakonec jsme šli spát. Druhý den jsme se probudili, posnídali a šli jsme ven stavět sněžnou horu. Všichni jsme se vrátili úplně promočeni. Byl oběd, který nám připravila Bětka. Po obědě byl odpočinkový čas a přibližně 1 hodinu duchovní program. Pak až do večera byl ping pong. Následovala večerka. Další den jsme posnídali a hned jsme vyrazili na lyže, boby, snowboardy. Odpoledne jsme si zašli do malinké restaurace na horký čaj. Po čaji jsme se vrátili do chaty. Mokré věci jsme usušili na radiátoru a ti kteří chtěli, si mohli zahrát ping pong. V 16 hodin přišel dorost z Hrádku. Seznámili jsme se, rozdělili do skupin, hádali jsme hádanky a měli jsme ducháč. Nakonec jsme si zahráli společně pár her. Kolem 19. hodiny všichni z Hrádku odešli. Vítězové ze všech her, které jsme hráli, byli vyfoceni a zapsáni do Guinessovy knihy rekordů. Ještě večer měla Katka program a hry. Poslední den jsme posnídali, sbalili věci a odešli na zastávku.tam jsme zjistili, že se Honza o hodinu spletl v příjezdu vlaku. Tak jsme jeli místo do Těšína, nejbližším vlakem přímo do Opavy. Starým osobákem. V Opavě jsme vysedli a šli pro bágly do Elimu. Na některé tam čekali rodiče a někteří šli sami domů. Bylo to prima! gabka g. tíha vin Já světem kráčel sám a sám a břímě hříchů nosil sem a tam. To břímě hříchů šlo se mnou jako stín, já stále cítil tíhu vin. Neměl jsem bratra, sestru ve sboru, neměl jsem v nikom oporu. Až jednou pozván mezi Boží lid, poznal jsem, co je klid poznal jsem Tebe, Pane Ježíši i to, žes umřel za mne na kříži. Teď jdu a nereptám, když Tebe, Jezu, mám, teď mohu, co jsem nemoh dřív, Tobě zpívám píseň novou vstříc! Své hříchy, obtíže složil jsem, Pane, u kříže! Teď radost mám, co svět dát nemůže. Můj život dostal smysl jiný, když odpuštěny jsou mi viny. Již nemusím jít světem sám, pod tíhou hříchů neklesám jde po mém boku Kristus Pán. dagmar h. 7

8 besídce dorostu Uhodnete kdo jsem? 1. jsem král 2. přemohl jsem obra 3. zápasil jsem se lvem 4. byl jsem pastýřem ovcí 5. můj syn je Šalamoun dětem Děti, uhodnete podle obrázků kdo jsem? Uhodnete kdo jsem? 1. mám sedm bratrů 2. jsem nejmladší 3. pocházím z Betléma 4. mým přítelem je králův syn 5. jsem autorem mnoha žalmů a hraji na harfu hanka z.

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007

sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007 sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007 2 Úvodník Žák a učitel. Dítě a rodič. Teenager a důchodce. Dva různé světy. Odlišné jazyky, jiné starosti, rozdílná perspektiva, různé

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč ČEHO JSEM NIKDY NELITOVAL NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ CHVÍLE POZNÁMKY K PROROCKÝM KNIHÁM TÁBOR ETHERNA ANGLIČTINA AŤ ZŮSTÁVÁME VĚRNI,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) únor 2014 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve 185 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16b Rok 2012 byl dalším rokem Boží lásky, který nám náš Pán přidal k životu. Pro některé sestry to byl

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015 www. Nedělní listy. 1. února - septuagesimae operace mobilizace OM Česká republika Kancelář: Kolářská 2176 /2, 370 07 České Budějovice IČ 14498634 E mail: info.cz@om.org Tel: 387 312 730 www.cz.om.org

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35)

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35) FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 12...A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat i

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě Pravidelná shromáždění: Ostrava každá neděle každá středa Frenštát pod Radhoštěm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. neděle v 15,00 hodin každé 2.

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 72012 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94 Projekt Winton Train Představujeme ČEA Den modliteb Bible, Žalm 19, 1 Svátek sousedů Na úvod Ke komu jít? Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš

Více

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 Jméno:... Evangelizační výzvy SBORNÍK Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 18. 3. až 21. 3. 2015, Vranov u Brna Připravila Misijní skupina Křesťanských sborů v ČR Jednatelé a MR KřS Změna

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013 fchodoviny PRAHA 12 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Na klouzačce, výlety SKS, více na str.10 Přejeme Vám hezkou dovolenou, dětem příjemné prázdniny, a také hodně

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 10 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Modlitba má moc Tu přišli a oznámili Jošafatovi: Táhne proti tobě velký dav z druhé

Více

,A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu.

,A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu. Roč. 7, číslo 10/2004 Adventní a vánoční program Svědectví Pavla Navrátila Sborový den Reportáž z cesty na Ukrajinu 2003 Obrat k lepšímu?,a ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

fchodoviny Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské farnosti / str. 6 11 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015

fchodoviny Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské farnosti / str. 6 11 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015 fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY SPOJ NÁS V JEDNO, PANE... Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské

Více