Konec starých Pardubic?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konec starých Pardubic?"

Transkript

1 ČÍSLO: 5 ROČNÍK: 14 CENA: 10 Kč Krychlč Nkdy jm nebyl ljně ČTĚTE NA STRANĚ 10 Knec trých Prdubc? Slntní teření bnenéh knhkupectí prdubckém nádrží ujl hejtmn Prdubckéh kr Mrtn Nelcký rchtekt Mrl Řep. Přhlíží ydtel Jn Dležl. Kždé mě má typcká mít, tká, která rád rcejí rdác, by ěděl, ju zpět e ém mětě, mít, která mítní překřtí pužíjí jk rentční bdy. Když Prze mluáte rnde dík ám řekne pět pd kněm, přjdete eškeré šnce, čekáte-l ní chuchelkém zádšt. Táře mět le mění, mnhdy tká mít znkjí. Č d tím dá mánut ruku, ště čtěj le můme zlbt, jch zánk něk putl. V Prdubcích tkých mít mnh, pkud jde k jch záchrně č žení, ětšnu m mjí prty brlníc, ldé, jde zchání tkých mít. ČTĚTE NA STRANÁCH 2 A 3 Opeřenc muí pryč, prkem zzněl lbutí píň! Celkem pkně blízkt prku N Špc žl lbutí rdnk. Jen nedán lbutě kldly ejce zčly být přrzeně grení, cž ltní pádl ucítl dác z nedlekéh klubu. Mí h, by ldé nechl lbu- tě kldu, ydál k nm někteří Lbutě, bránící terrum mldé, dly. Tk šupem pryč ldé knce bl telefnát, který hrzl lkdcí mce. Aby lbutě zchránl, nezbyl mětu nc jnéh, než lbutí rdnku d- těht. Z účt hčů plce dchyt ptrl Záchrnná tnce Píčk. Její ředtel Jf Cch nfrml, lbutí mec byl grení př dchytu. Účl náš člun, kmžtě p h ptření z dálky pře metrů, nebť ná brl jk nepřítele. Bezpchyby tk zčl cht pté, c byl něklknábně ztršán z ldí č člunů nyní jž p ptření yhdntl tuc kmžtě jk hrní, uedl Cch tím, z tké chání můžu dnzčně ldé. Je tk mutnu ztku některých Prdubáků, kůl jch nepřzpůbt muí ze éh trdčníh m těht h půdní bytelé. Od Buláru tk plec lů! Flp Appl

2 2 14 tr 10 tr publctk prezentce prezentce publctk 3 tr tr Knec trých Prdubc? Mětký útulek Prdubce TREFA dl ldem, kteří ydělájí peníze mnní zířt, nž by jm zjtl ptřebnu péč? tel.: Já m ěnuj žákům hendwww.utulekprdubce.cz kepem, jm elm ctlá k blet Mluše Hrká, Chcete ná??? jných. Nechc rzlšt mez ldm, mípředdkyně Senátu PČR kteří ublžují člěku neb utýrjí upřád něklk, mm jné bce zde dělá zíře. Objí kruté neler(pkrčání ze trny 1) V Senátu jte nedán z třídy Míru pryč.těch Tdůdů frm tm ídll prdu Prdubcem, cž průmyl. Pdle mě přprují kt, který by zmel yužtí du Prdubce Mrtn Chrát. Jednání klem tdy fungl prktcky d ptení né nál pmět meznárdní knferenc pltí, kdek není žlbce, není Řekl bych, u mítě Větš Prdubáků má žé člý pledluhstát netuším, c j edl přetěhání AFIudce. mě telné. Prdubce zpmněl půdní bktu jk průmyléh muze. Pr účely Zámečku byl put, le chyběl fnální rz- držní hly pdeát let, šem mí, kde cechr která Pláce, zbýl Ldé trdční č bjí u d tředím, které čenký ruch Grndu, kždý z ná zířt, někdy muze by bhtě tčl práě t d hlní hdnutí pjďme h. Mě rgumen- tující kupl p detletí knhy tl le kůl mu tářupzrnt zdejšíh krhr.zmylet předeším tkzným mnžírd práě z důdu, kupl bty třídě Míru l Stlnce u Bt, z ztrácí bu, která by šl zchránt, míní nenárt, ltu není jné, zd mů lert tké dnání. Zd l extrémně yku cenu z pry eknmckých blémů knčl. Jen náhm, tedy dět d útléh mnh mítních prcl Tele,jkým z dnučerným ch- jk přílušné rgány zkrčí. Npříkld práné, by byly TELEGRAFIA zdenéh bktu, mlul ž de- u tdy mí dejny lterturu neznkl A tříletá fenk křínce telkým tncem, ětšnu Státní eternární prá muí předu ěku kždenním tyku medálz mnt Prdubc pžume Gčáry kde ZÁMEČEK deát mlnech krun. Od mtnéh p- dlší rychlé bčertení trdce pkrču ntesla Bť dej trpící zířt pldí pmky kůl hlát j náštěu tký chtel ně prezenným nálím. Aumtcké, Zámeček, kde getp čátku jm říkl, tk není. Stčl zít pár ým knhkupectím Mzk. Ten r ébyl třídu zku mjtelů. V čem Míru pdle á z tymá ttek ču důkzy éh pd- Nebudu, dázku pl bčny Ležáků, známý dlek Neměl řečen, jme ten Dud jme tručnu exkurzí šl mít, mlnů, nt třechu, udělt zákldní ret- mu účelu lužl dluhá lét ldé knhkupectí dním nejětší blém těch žlá-brát, má zdejší eřejná prá n mál p- lzc A myšlenk udělt tm muzeum álky byl zyklí. Pžuj z elm brý kulturní z hrncem mět pkrčt by dlextence bkt ůbec pckých bch-nkání přemítt jnéh bktu. Vy- žt zení žtníh kytly ýmluy typu práě dne ře mnžtele le zákrk tátu dál dál. Zlášť pkud jdemnžíren? kulturní pmátky, zzníá z pr- lečnéh, byť mnh přípdech by mhl gencdy, t byl úžná. Já jm h nebál, pčn, knhkupectí tdy byl bnen nelze dů. Byl préby řdě neuěřtelné utrpe- nc mě ykrdl dezl m py... zde centně ptřebný. měl bychm dělt šechn V, t mít dubcké rdnce pmc. Kde le zklml celé čáře, pří- neím, č h mě nešl. Mylím, byl z než pděkt. Jm mc rád, pn rch t zířt cházejí. Pe Leglt extu, le má mnh meexl dál, trdí známýní, prdubcký hrk dreu býlé pd Zámečku známéh tké jk Lrch zbytečné h bát, trdí Chrát. Sdru- tekt Řep elm bedlě m měru třeží dkz kčk cítí blet pychcké trá- zer, které mnžtelé brtně yužíjí. Větš ypěléh ět má tu ptrt Jří Tely, dříější Tele- l. Fxcnn, který Zámeček zíkl př kup ní z záchrnu Zámečku reprezenné už éh tce cenl jm, n ten pčn uítl, JACK čtyřletý křínec dání. V mnžírně fenky rdí štěňt, Zákn kutečně neppu detlu, blemtku yřešenu. grfe,jk tedy mít, býlé Tely, h chtěl zbt, mě, krj zmíněným Tmášem Ntným le bjl knttu hrk ptrt rttweler kud ju h fyzcky chpné. jk má být zíře ptrán. A pltí, mnžírny phlínkde zhrnčí, GRAND rdl elek- n lád (z Bulár lňkém rce, kde jme dál knec pdřl, Zámeček zíknezřídk ju áděny cířkémlýny c není zkázán, len. zejmé m Prdubc. zápdním? GOČÁROVY l Čeklenká PROČ? trtechncká hre Mít, řezy, mtérky, mjtelem. O plkc pbně u ná.průmyvelkdy třebd plečenkéh dění e měbec legnářká, šl Mylím, řd Prdubáků, kteříjk m netetkknem můme pekult. Není tk dán, změnl z hlečát plečnt netuší, něc tě, htel Grnd elm blíbeným Sět nbu Aumtckých mlýnů dcrchtekt která tdy ybudu- Nše mlá exkurze p mítech, která zná kžlém ká dětí prcl. Jk zdá, rdnční T které zířtle té ětšně přežídk zák ttut zířt. Přetl ůbec ext. dne bchdním centrem, y- Gčár dnu z rchteknckých perel muzeum db dý Prdubák, knčí. Mžná zbýá plžt klcetkéh pzcímů hdu m, nejlepší jí zřené klecích č untř bktů legltu e celý Dlšíreál zírjí č mnmálně někteří ží ldňu. Sědčí m cedule h průčelí Prdubc. Výrbbýt tu trl íce než ěcí, letíšem bude šklící kulturní zdpědět tázku, č mjí t mít zburt čně mžnt phybu Pkud zthu k byl mnžírnám nezme bjt t tkým bízející lné ry kbez nájmu. Htel p enku. pté, c byl uknče, bkt bídnut centrum. Mě by tký ud. Je jné, z ším ju peníze, hnfrmt mítě ybut prkště. O lepň jch t brání dlší dukc ůbecbude, nc. Tušíte přípdům. reluc málem ám pdl,jm knec h jž kupl k dej. C l mlýnech č? tázk. čátečné prý trbě mu- mě muí fungt pltt ětlení, hrzchánívelkým dlšíh pzbuzením typckéh mít pmků, knčí zbtím Mě č yhzením. Mnžírny bju mě,bčnké jm druní měl mžnt ukrmý ner, zrekntrul ytřl tl bídku neju dkup, legální extuchné - tze rá plupr- mdnu pru, plc, pru chdníků, Prdubc Nše PrV lepším přípdě jch kt něk nce, které zkládjí ém jmé dnání zhrnčním bchdní Tmu le plední bě, ujme. yužtí bktu tz. kulturfbrk, cl prý mů z dpdků zchrňání zchátrlých dubce,zúčtnt hž člené plečně Klubem přáoliver centrum. tříletý křínec Díky úlí dšenců d čeká Zámeček lepší ud než dní chátrání. německéh čák Jejch zdrtní t žltně bré pět. Zířt ju tel Prdubc experty pmátkář předttel šch zntezdá, chybí nejpíš hlní zákzníc. Mylím, ětšnu něklkrát už mlýnech dl mětká rd pmc čerpáním bktů n tk z ntlge detíkm mlnů nedán šl celý hlní bulterérem, ze zčátku ný,km někteří přežjí, jné nutn utrtt. Ztím tkéh rených nttucí kultéh - příčnu AFI Plác, ldé přeuztuptelt. bezmnžtele zádníh dále knkrét-ýrbní krun mc ru pkldně nemá. Sugrntů tcí reál. Všchn zúčtnění uhdl m, trchu Štěňt jupžuj djímá mtkám č V nátrj. lu, hžhrší, ýledkem ju knkrétní nují, nedůěřý mylí Z hlní chybu níh ýtupu. plední bě Prdubcích - čekl mnhem hll bych tím, peněz není nkdy t, uedl pk fcebk- tém důkldně bírl) něj neměly zám. už klem žt, by záchrně tkých bktů mjí ých tránkách prcní chůzky přezetíflp Odrdl dhná yká ce pr. MOZAIKA, Grndu zmzel kdy elm čtrtéh yužínýtýdne dím, úpěch druhu trnu, dím-l peníze trtí třeb druní h h předd šlcprdubce nejrychlej kl- druní, Jte mípředdkyní úpr, z Frn-, Zhrub před děm lety jm u Zámečku tál plečenký ál báám, z něj ět. píš T bčnká než by pmhlydné tátní z prnemylné referendum zrušení mětkých bsedlák.legltních V pdttě t e zejmé kterém bu nt nettečná feny neb b- mprá, lmentních kmr, ce, mítech kde mjíumžňu m hledu zákny nemjí rncenu náhrdu. Pztní pdletr nttuce říká budete Čnntncněkterých phdlné pužíá- pnem Ntným, který jkým lídrem z Zdánlě bezýzmné mů edle Gčár- dů, ěc jté kncepce. Jetl tdy něc bí březt pdepíší fyzckém t e zthu k mnžírnám kltně zprcné. Ktyk lepň, Grnd, hž preluč brlníků ceňu ředtel Rzjé- nějní př.elm dmntrtní čnnt č lehku záchrnu Zámečku, přemlul jm námět- ých mlýnů, Telegrfe č Zámečku zdát knhku- dluhbě chátrá, muím pkládt tázku, tu pychce tkéh mláděte. ku změnu ní ud nebyl práě nejlepší, byl zchráněn h fndu Prdubce Mrtn leglty? Chrát. Čím dál ýrbu. Zátupc šech ýše jmenných uku- k prmárky Brendl, by nechl rámc - pectí prdubckém lkém nádrží. T c tím buuc,, c m u ná chybí. Dlším pektem ytáření n. Fkt, zzněl Krmě h, ju mnžírnách extu dál. hd Fxcntím ícbrzu zíkájí Určtě m ympte, která pledním Příčnu bych Čeké republky zhrnčí. Méd knferenc Stát chr jm zířt, byl zířt týrá, předtu záležnem přeét ztupteltu děl pěmí zápd d šch hrnc řeší tále č- lk zážná, nemhu nechc t mnžíren dlší blém dděl ynkjící mtezámeček hrcké trdc Grnd ž bude žít dál, plečenkéh už le není.ten t tějcentrem mnní nelegálnídění trnprty gnrt. pré řdě hd- ňý. Extu nějký dhd h, š plečrál, který Vzákldem neb pěmí z Ček, Slenk Plk. Jk ukáz- lám lt klk peněz přchází tát kůl k Mntert mu, by zeměděltí. mě nt byl jm hrckých ul běhlá knference Senátu, pmnžírnám jch nepřzným přpren tentázku Aumtckých ltech. T hlt ukzují tu kutečnt přílušné Budete mlýnů př přípdných nárzích příjmům? uchpl, trdí blém něk má něk úřdy Německ, Belge neb Frnce. změn zák brát bychm ptz tu- Tké dhdy ju elm šrké r z n u t, Chrát. Měl h nemá ůbec, Chyběl mál znkl by trdční knhkupectí prdubckém nádrží. Obytelé těch dlších zemí kupí ce, kdy ldem zířt tkříkjíc netrufám uádět knkrétní číl. změřt, říká šéf Rzuzírá Jří Kdy lná Telegrf, dne bu určená k demlc. Nštětí k mu nešl nedán byl teřen knhkupectí né - Mzk. pejk buď bez kldů, neb fnechtěně rzmnží, neb ldé N knferenc le byl prezená jéh fnpřprt tm brký (red) BAZY uletý křínec lešným čkcím průkzem štěně buu r, mut dát dlek jk mu říkjí ětší ktt překupnce pů, prděpbt bíglem, plčtý INZERCE nezřídk něklk dnů zemře neb pzr zběhnutéh dběrtelky jí kulturfbrk', bypunťu, by pení bně ju ěm, celý mnžče, r rzáhlý ážně nemcní. Nákldy h léč- neměl blém záknem? zk phybl kl tíc některé ktm mhl ptkát nebude zcel dnduché yřešt bu ju elm yké, tk bč Není mým záměrem ně- run měíčně. Jejídň ční 15 % t- kultur tím, cšknt Prdu- kmplkce, le mžné. Prděpbně táá, knčí ulc. kh, kmu pe neb kčk p- ké ýš už phybu pábaťa jde k čátečné Ten způb pdnkání není n ně- lečníkem mnhdy dným ptě- mu plátce DPH. demlc něktednělu Pdíá-l člěk ftkyjku trých Prdu- epzu, trnpr- šením žtě. A zběhnutý Punť rých r Nknec nejdůležtější ty ptru bíhjí budenně. mů blémy trpt ždycky. bc, jde třídě Míru mlu tázk ty zbýjící kdy bude mít Čeká republk blémíce V neplední u, jímž přízemí dál Bť bty řdě třeb zmínt ne utředí yřešen? mlézžlutlých dňé únky. Kždý zákn, by měl myl, by měl mnžírm legltněúlí pneumtky. N něc méně e ze přílš pružpmt tret z é pru- Legltní ce nenízcht. ftkách už známá bu tříšku Ndzmínl, Jk pdle á elkým bchdem zlínkéh pdnktele mžné, učné šení. Nechc p á mzřejmě ný, bhul, le jk už jm šenc, dále běclmu. neextu leglt, která by nárh práník neb legltce, udělám še, bychm bty tdy dály bě není ud Tely, ZAK nebyl kruu árnu rep. mácí umžnl tátu, přípdně bc, taumtcké píš tázk Mluš Hrku Dne- trší už křínec le tkání t záchdtelegrgčáry d ju upltnění kultuře. německéh čák, kldnější mnžírnám jk člěk jký tret byte mzlíčky. kům u Bt nkým nemluíte. Bťzáhnut? fe lhtejný, reál Veternární klnky Štr 239, Prdubce Mderní degn, kělé kktejly kltní ká. T še Veper Br! phy

3 412 tr 2 tr prezentce publctk prezentce publctk prezentce prezentce tr 313 tr 5 Den pry teřel tezku centrum Krj áhl ltní kpy. Opru lnce Stl prdubcku trdcí lt ýrčí rzení prníh čev údu petníh ktu prdukéh tk J Kšpr Dnem pry. Ztímc mu lňkébckém hřbě zzněl tátní Peníze, které ju pr lnc, ětšnu z elké čát Kšprů, pcházejí z erpmu mnl dhlení rekntruné hrbky rdny hym nští letc uctl pkých fndů. Prdubcký le upřl z tezk lňkýurk ícezklnež 49 mlnů průběhu lešníh bylkrj teře učná hrbů mátku J Kšpr přeletem e krun, tk jde lnce, které by pk jk pru dluhčr. čekly. tíhčká Díky ch J 39 Grpen. dtelů pry lkém nádrží Dprní centrum zlepšenému hpdření jme le chpn ádět úpry prchů z ltních peněz, říká hejtmn Mrtn Nelcký. Klíčem ýběr tebních kcí byl t zek ntenzt zu. Vybrl jme lnce, které ju dluhbě dezlátním tu yždují kmžté pry. P dluhých letech tk zhju něklk re- V přípdě lnce Výprchtce Čenkntrukcí pr lnc III. třídy bez přpění z kce dná pmc cenífndů Erpké une. Opry zjšťu Sprá mu ruchu, nebť kmunkce euúdržb lnc Prdubckéh kr. Néh k- cí přím lyžřkéh reálu. Její t trgcký bátu příkld čká mt e Chletcích, zk zde kůl ntenztě pry trpí, uzřel lnce III/31118 Výprchtce Čenkce neb hejtmn Nelcký. Rekntrukce čká btrl zznění učné tezky, Dne pry í lešníh ZhánČeká III/31512 Třebá Skuhr. U plední putek lnc II/315 tí, Hrádek, lnce Lehrd bn ku dpčn mít pledníh íkyzede která náštěn jmenné tby byl hejtmn Mrtn Ne- Čerená, Andrlů Chlum Útí d Orlcí lnce h čeké pry. Slntníh dhlení nfrpčátcíc tály jk kterépdít, lcký zpčly práce. III/34019trt ulc Škrup Chrudm. Dpud pámční tbule ujl námětek hejtm Jrmír Dušek téh bdu Jří Hák. Hejtmn Mrtn Nelcký kntrle prcí lnc Čeká Třebá - Skuhr. jme ýhrdně utředl kmpletní rekntrukce lnc plufncné regnálním perčním grmem. Krj tž lem hpdářké rece neměl ttek ltních fnčních tředků plšnu bnu lnčníh prchu, dl hejtmn Mrtn Nelcký. MLS? Kzí zmrzl! ě šel mí éh pledkém hřbt prdubc Mlék mléčné ýrbky zčky MLS Výrbky z kzíh mlék zbuzují řdě z ná dpr. Příležt ná- Slntní předánín ýzmný průkpník bldpčnku dlší Mlékár Lcbřce - Mre Čer Regnálzr prt přnely ýledky utě MLS Prdubckéh kr Prdubckéh krníh ér leznčních trtí Jn Perner. kntruktnlá t pry - Nkládný ýr ducertfkátem nejchutnějších ýrbků kr ně pyšní lhůdky ní ptr ceněným rk Jří hy ppl h Jehzálu Zbyněk Štěpánek - Kzí zmrzl prdujk kzí zmrzl d Zbyňk Štěpánk neb perníká zmrzl centům ukuteční d Jnšů. Prtcům zchutly tké klčtější mňmky příkld bckém zádšt Agrfert Prk Pel Jnš - Perníká zmrzl d Jnšů rámc Dne kcepry Hrběnčny řezy ze Smékl pekřtí, kládný ýr z Mlékárny 21. čer 2014 Hté průběhu dlcbřce, Slupenký čertíkpry z Řeznctí Slupnce č šunk medem APETIT FESTIVAL. Ocenění ení mntr V zup pledneudělí pkřtl Dprní centrum uctl tké p-hejtmn Prdubckéh Den 26 Dne pry ýrbků. rzl Hté M mné ýrbky kr Mrd frmy BOCUS. Celkem byl ceněn ptrnářkých Prchře Annín ČR, které ídlí e zdejším knhkuprání pry plnec Mrtn Kl- mátku Euge Čhák, brtrncetn Nelcký předd pectí Mzk. Jf Mráek - Tlčenk ětlá - lbá, letce z kntruk záp-yrbenu mžntrj Kšpr Prdubcký krj yužl už mým ýhrdně mítníchtérrdy plečnt AGROVENKOV Řeznctí Slupnce.r.. - Slurtník, který hrb pl-václ Kblík. h Kětny myl utě letdel. í knhy. zejmé urn, kemuží pdprt yětlu penký čertík pmětn dent Sceprez jných mm žl mlé třední lkální ýrbce krjký rdní žtní tře BOCUS,.. - Šunk medem zu pry ČR Mrl ptrn uděláním těch cer- dí, zeměděltí enk Němec. Václ Vítězné ýrbky utě MLS MASOEKO.r.. - Upenc tfkátů klty regnálníh pů- Krutl. Ldé buu mc ště m Prdubckéh kr 2014 (ý- Vldmír Šnd - Řeznctí du. Sptřebtel má u kždéh rzhdnut, c ně ten nejět- rbce ýrbek): Frmářký párek ýrem MLSu Prdubckéh kr jtu, ší MLS, př meznárdní ýtě Jtk Lnškrun.r.. - Strče kupl ptrnu yrbenu Kně kc 6. září 2014 th- Mlýnké pekárenké cukrářký bk šem regnu, šm ýrbc, ém zádšt Prdubcích. ké ýrbky Zemědělké družt Rce u AGRO VYSOČINA BYSTRÉ.. Chrt - Rcký hřbet Lý rhlíček řechý Řeznctí - uzenářtí Frncuz JJ Prdubce.r.. - Pdk.r.. - Klbá dnčím mm Mez mljícím prtc Čeká FARMA.r.. - Frmářký párek hlu kně utě nechyběl n krj Alm-CZ,.r.. - Škrká p JENTA, pl. r.. Chléb lunečký rdní Václ Krutl. mzánk ncý 750g Pekár Lehrd, r.. - Perník Výrbky z medu ttní pleu Pel Jnš - Perník - Prdubcké Menk,.r.. - Ďábelká me Jnšky ke káčce Smékl pekřtí pl. r.. - Mrcel Gregr - Pný med Hrběnčny řezy 130 g Druhýplm rčník Dne pry přlákl Den pry pkrčl pr LABETA,.. - Bezlepká Dětká Zemědělké družt Rce u mět, ž před ýzm nádrží, ným způbe lkém m zdubckém ntntní 250 gěé prchrt - Kláč elký kultý plkše hre čeké jk žý putč tál re Pr Rychtář,.. -htů. Rychtář Rtj Petr Ntný - Prdubcký z-y, mnh ýzm ných plk Kš letdl Blért. FRENCL.r.. - Prdubcký klír bený perník - Srdíčk cem Rekrdmnem Perníké ppelnce 2013 ju Hrní Ředce. Zíkly cenění e čtyřech ktegrích! Lňký, přdí jž 7. rčník Perníké ppelnce byl fcálně uzřen. Vítězé utě bcí e běru tříděnéh dpdu přezl ceny už přemýšlejí, zd příštím rce bhájí. Třeb jk Hrní Ředce. Práě ty tly rekrdmnem uplynuléh rčníku 2013, když ze lntníh yhlášení dezly hned čtyř cenění! lužlých elektrzřízení, jk lt ppřát jm, by jm dju nfrmční technlge, šení běru tříděnéh dpdu ydrl. A účtnl ttníbce telekmunkční zřízení, hrčpetníh ktu pr- měyzýám, zmblzly ky, lékřké měřcí přítr neteřtj Kšprby E Perrá. ptřebtelká zřízení četně é íly fnční dměnu telezrů pčítčých m- přly už z rk, říká úměnrů, přepčtu dnh em rdní Prdubckéh kr Jmén bce Hrní Ředce by- běru celká ýtěžnt d- bytele. Tdy byly e ých zdpědný z žtní třete tbulce ceněných rku ntlých kmdt přepčtu ktegrích nejúpěšnější bce dí Václ Krutl. Prdubcký 2012 hledl mrně. Stčl pu- dnh bytele bce. mět Brek, Jblnné d krj plečně plečntí hý den rk z menší bce Hdntíme celku ýtěžnt Orlcí Žmberk. Specální d- EKO-KOM,.., yhlštelem Prdubcku tl přebrník ppíru, pltů, bíléh brené- měnu z nejyšší ýtěžnt utě, která relzá e třídění dpdů. Předt- h kl nápjých krnů. zpětnéh dběru elektrzří- rámc plnění krjkéh plátelé bce z Prdubc dezl Dlším krtér ju hdncení zení, mm telezry mn- nu dpéh hpdářtí. ttul blutníh ítěze prní ýtěžnt nebezpečných d- ry, zíkl p rce pět bec Cílem mtt bce ke mm jných prezdent přezl knáním Dne Zášttu míd ktegr bcípry zýšení účnnt ddělenéh pdů, běr bdpdů zpětný Brek. hrb prníh čekéh Kětny y Mlš Zemn. republk Čeké bytel. Ocenění bec zíkl dběr yřzených elektrptře- Zláštním ceněním rámc běru yužtelných nebeznké knceláře plžl náčelník Kšpr z něj četně J tk z běr elektrdpdu, bčů, yětlu regnální m- utě tké Ce klektní- pečných lk kmunálníh Jkůbek. Zdeněk Ing. gen. brg. y republk t prezden Specální ceny KS ELEKTROWIN r EKO-KOM,.., Mln Kře- h ytému ELEKTROWIN. Zde dpdu. z nejyšší nu ýtěž- hlík. Těší ná, ju utě hdntl nejyšší - Už nyní bíhá dlší rčník PREZENTACE nt zpětnéh dběru elkých zpny kutečně šechny bce ná ýtěžnt zpětnéh dběru utě Perníká ppelnce, mlých ptřebčů třed- krj ke běru tříděnéh elektrzřízení e kupnách tenkrát z rk Obce nctím tz. WINTEJNERU. N dpdu přtupují zdpědně. elké mlé mácí ptřebče, utěží jž d 1. led 2014 tázku, c bec mtu k tří- Sžíme jm m pmáht elektrcké elektrncké nátr- utěžt e běru tříděnéh dění dpdů, dpídá tr- nen fnčně, le tké třeb. V ktegr bytel dpdu buu ž knce t bce Hrní Ředce Jří Kl bezpltným ýpůjčkm kntej- upěl bec Hrní Ředce, d klendářníh rku. Vyhdntk: Je dnduché. Čím nerů tříděný dpd, dáá bytel mě Prč. cení cenění těch nejlepších uzírce h byl úku ter-ukuteční ky ulcí Jjře Plch. Obě příštíh 2.íc čer zčne etp rekntrukce ulc 17. l- 7 hdn. Stebníc třídíme, tímdlší méně máme k- Křehlík. Dlšíumžhdncenu ktegrí mínu d 2.ýtěžnt bude ldem, by nejyšší tl ná rku. ulce buu záreň zbupdu J Plch ní ppelnce munálníh dpduprdubcích. tím šetří- Stební V rámc práce Perníké měrem centr zchán měrněny. utěž ýchzláštní mů, zákzníkům Dlší nfrmce přeunu lnc mez leznčním křž- tké me fnční tředky z h pdzdem elkých mlých ptřebčů ju udělá z zdel. tup bchdů. Záreň dnměrný jdete tku ulcí Tepléh. T etp ptrá kncecenu rp klektníh Objízdná tr: Z centr lkdc. Pr ýhru chceme třednctím WINTEJNERU, cenění. MHD, bude zch- pede buměrná bmě zjtí dpdů Prz rátt ýrzněj mezí z. Mdernzce lnce II/324 zíkáá ytému běru dpdů. rněž zíkly jž IZS něklytému ASEKOL bec,zkteru Ing. Suk Mln Křehlík, ánhrní buměrně. byklém režmu.krát zmňné učátí kr která z 53 mlny tříd Chcemektu přídt Prdubckéh né kntejnery Ředce. V termínu jízdná tr áhnek-nejyšší ýtěžmr EKO-KOM, pgrtu bude regnální ten- nám. run, hrzenéh z 85zkrášlení cent z erpkých fndů. Republky ul. Krl net klí nt ítězům zpětnéh dběru y- Nezbýá nežd II. A etp - termín d úk uzřen úplným IV. ul. Anenká ul. S. K. běrných mít, tm ště ylučením zu mm Neumn ul. Pd Bříz Ve měru dn Chrudm zkázán, řdč buu mut něc přece dlužíme. yužít bjízdné try. Ve dru- Rzh: bude uzřen úk MHD IZS bu měrech. centr Prdubc bude mžný km, přípdně z Plckéh V utěž Perníká ppelnce průzd udělá 10. rp. Prcenění hé plně rp bude t- lnce d křžtky ul. Teplé- Během rekntrukce buu třídy ke křžtce Prm ž byl ební frm rekntrut h/ul. Pchl p leznční zlepeny ulce Mlhem Od buu ty bjízpčný měr bude blé yzčeplečurzné bjízdná tr, děll námětké křžtky. Sd thne- pdzd ul. 17. lpdu. Př N Spredlnt u křžt- né try buměrné. nt EKO-KOM,.., Prdutek hejtmkr pru me křžtky prt z d bckéh ktegrích prní Jrmír bcí blužnt 300 bytel, 2 íkendy, 000 zálze máme plední rpný íkend. Fnále Dušek. Vzdl bytel drekntru2 000 bynu lnc bu p pr tel. Vítězem ktegr 300 by měl být nejpzděj Sukě třídě, námětí 2. lpdu kružní křžbytel pře tejně jk předtce u Držkc. V plední Republky, IV., bec chzím ulcem rčníkukrl tl etpě už le bude prct S.Ner, K. Neumn Pd Břízk nejětší ktegr m. Druhu mžntí tr z plnéh zu, dl d bytel bhájly námětek hejtm Prdupře ulc Plckéh lnc ítěztí Sezemce. Všchn bckéh kr Jrmír Dušek. číl I/37.dplmů Prz mětké krmě dezl zjídmy bchdy rehrmdné prydměny. zdel Vyhlámé fnční kntruných ulcích zůntegrnéh šen byl tkézáchrnnéh blutní ítěz ytému celém útnu přítupné. Během Skknbude rku, tl uzírky nebude přerušen kubec bez ětších mezení. T 400 Bukk puhým uzírk yžádá změny n zábání, ut buu bytel. mít k dpzc yhrzená ev edení přímětkých utěž Perníkáu-ppelprkcí mít zčená buých lnek (z nce, které juní). zpny Od rp bude mblní zčku zábbce z celéh Prdubckéh ání bude mžné d 18 průzd umblů kr, hdntí zcel efektt Druhá etp rekntrukce ulce J Plch zčne 2. čer _INZ_Nbdk_prc_1_2_Bulr.ndd :24

4 tr 610 tr rzhr Krychlč mé ndánké jmén, prezentce tr tr 711 říká druhé čát rzhru Václ Kulhánek V kětném Buláru pkrčume rzhru Václem Kulhánkem l Krychlčem. Druhá čát zjíméh pídání rhne ětl žt té dne jž lné prdubcké bnt. Krychlč nebál hřt ých tudích, extrgntním účeu přezdíce z něj yplýjící. Nknec tké zíte, jký zkz pílá ým fnuškům. Pjďme pdít trchu mnult. Stul jte prý něklk ykých škl Jk říká: tudentký žt žtem elým. V té bě nemá člěk trt pnnt. Ž d zkušky ke zkušce, d ly k lě. T byl úžná b. Ablutně h neltuj, člěk záreň zíkl nějký rzhled, nějké pěmí ětě, tuc klem, by neměl klpky čích. Jk jm le žtě ty yké škly mc neyužíl. Měl jm ždycky elku zbu náš bráček e enc nechtěl m nkm jm. Je prd, jm d rky učl, le becně k dětem nemám z tký zth A kde jte učl? N Stňkě, tm jm zčíl, když tdy táčel Sxá. Tehdy nebyl blém tím, bych nerzuměl dětm, le já nerzuměl ttním učtel dřízeným. On m říkl, dět mc puštím k tělu ke mě mjí zth jk ke kmrá. Já jm tím měl úpěchy, le n ždycky chtěl, bych píš tretl. Dří měl učtel řát, mít urtu. Být kmrád mc nenl. I z h dět, jte ždycky žl trchu plt t udu T jk El, když h ptl, č tk tršně phybu. On jm říkl: Já tk cítím. A já tky tk cítím. Kdybych rán pdíl zrcdl děl tm něc jnéh, tk budu nešťtnej. Já jm žtě ždycky nějkým tím krkem ytupl z řdy, ť už předu neb zdu. Nkdy jm nechtěl být ljně, den ze šech. T jně, kde byl šchn hlení těch hrzných dntných unfrmách, jm nl unfrmu uy. Pjďme ště chíl k ší záž. Neříkl jte někdy, chcete změnu? Že hdíte, uděláte něc jnéh? On be přád nějk zl. Třeb názy kráně měnly. Ld mu říkl tř kremrle, pm nárzník, přížké plmeny td. td. Teď ypdám jk než před pět lety, před pět lety jm ypdl jk než před det, před det jk než před dcet. Ale není tk, bych rán budl chtěl nějku zádní změnu. Víte já mám rád, když zjímé. Hrzně m třeb líbí, jk mjí hlky dnek bre- né ly. Třeb ítu růžu celé hlě. Neb u kluků šeljké ty trny, dredy pd. Je něc, c pdíáte, c á zujme. Pr když jdu mez ld, tk chc, by mě zujl. Jk bych mez ně nemul chdt, jk bychm nemul přece zjímě blékt. Všchn můžu mít tepláky, unfrmy šmtec. Určtě íte, ám ldé přezdíjí Krychlč. Vdí ám t přezdík? Nedí. Beru jk tké é ndánké jmén. Když něk mů jment Běžící bůl neb Tř dny děl u hně, tk č bych nemhl jment Krychlč (mě ). Ne, já tyhle ěc mc neřeším. P těch letech m ld nemůžu říct nc, c bych už nelyšel. Já ždycky říkám: Kždý ť mylí, c chce. Něk má dementní mzek, ymýšlí dementní ěc něk pk. Se mnu třeb ldé fgrfují mhu říct, jm z pledních pět, det let nkdy neyftl šklu hlku. S nějku, c má blém m bu. Vždycky ju kráný ld, kráný děčt neb dět. Ld, kteří á pkřkuju, mjí nějký blém - buď extenční, zdrtní, prtnerký pkřkují hlně, by m ulel. Hlně t še přezdík není myšlená zle, píš pk. Je zné, pzrnt ldí ám nedí. Řekl byte bě, jte exhbcnt? Rzhdně. Ttž když budete mít klec, e které bude 50 žlutých knárů den mlný mdr, tk kždéh zujme ten mdrý. A když žlutý knárc buu hezčí než ten mdrý, kždéh zujme práě n. Já jm tě rád, když ulc ptkám někh zjíméh. Je třeb kráně blečený, něc kránéh ede. T člěk zujme. Ale tké šední, šedé, byčejné. Ten žt nekukej mě, mě nepřthu. Říkl jte dnm rzhru, kždéh zjímá, jk ypdáte, le málkh zjímá, c mylíte. Sledute eřejné dění Prdubcích? Třeb c dě rdnc? Tyhle zpráy mám bykle z druhé ruky, tk mhu m- xmálně přejmut názry jných ldí. Nemůžu přílš puzt, když neím přená fkt. Ale jk mzřejmě hdntt ěc Prdubcích mhu. Stčí, díme tdy u třídy Míru, kde mhl být mlná přtácí dráh jk zpmínk Kšpr. T m třeb nezdá, by Jn Kšpr měl té bě přtácí dráhu. Tk tím mhu neuhlt, le n můj neuhl. Pkud by ětšně líbl, tk má ětš prdu... N Fcebku máte kupnu fnušků, kde 11 tíc ldí. Chtěl byte jm záěr něc zkázt? Vzkázl bych jm, má kždý z nch ám rzmylet, km měřu c dělá. Aby yhnul drgám, umtům, půjčkám. Aby netl nějkéh kl, které h mele. Splečnt tž není kmrád. S u nemůte být e zthu já udělám něc tebe ty mě. Mldí ldé nemjí zkušent. Věmt djí učt, le zkušent zíkáte nm tím, á žt mlátí. Dnek lk lákdel, které lze kčt, mu, k á láká, dn, jk pdnete. Ld klkrát tž říkjí, jk zbí rdčů, škly, by pk pdl ště hůř. Stčí pdít, klk beržd exekucí. Čl chc zkázt: Přemýšlejte ltní hlu když něc neíte, prďte někým chytrým. Pár jch tu přece nm tky. S Václem Kulhánkem hřl Flp Appl Vá ze é dejny e etbulu lkéh nádrží Kdeřnctí PELI _INZ_Eklge_5_ktu_1_2_Bulr.ndd :15 pánké, dámké dětké kdeřnctí Sml 307, Prdubce tel.: Przní b: p-pá 9-18 hdn N tábře, pře m Lámete hlu tím, jk lžíte děm měíc dětkých prázdnn, když y máte n pár týdnů lené bbčky nemjí č? Řešením á mů být přímětký tábr, kde še dět pře den yřádí mů přju nm nc. V Prdubcích přímětké tábry už čtru zónu přádá Mry & Ppp', která ptrá dět už d tří let zládne ptnáctleté puberťáky. Dět ju rzděleny kupn pdle ěku ybrt mhu z řdy témt denníh č týdenníh přímětkéh tábr. Většnu frčí témt známá dětem z teleze, třeb Hrry Ptter, Mdgkr neb Hell Ktty. Děck tké tnu zjímá mít, příkld redkcí mítních nn č rzhlu, pdíjí zákulí ddl neb mětku plc č k hčům. (zr) šrký ýběr pekřkých duktů, bget kltních zákuků, le tké lhdnu káu Bker_nz_220x275_6.ndd :10

5 módní plce tr 8 tr Igr Breš, herec B: Oblečený jk práný kňák... R: Dthý cl, n ufám, m nešel VIP kru. Petr Beneš, prdubcký ztuptel, Mchel Sklcký, ředtel Dthéh plku B: Ob d páné ýbrnu má, bře pdnucí bleky bílé kšle ju ěží... Páné mc chálím bty... :-) R: Obleky ju bré, pnu Beneš kráně dne Ale c ty hnědé bty? Příště, ím, b černé... Jří Hák, trt prdubcké Pětky, mnlku Mjku B: Letní, phdlné, kuné... Chálím kbelku pní Hájké... R: Pn trt pní pět nezklml. 99 tr tr módní plce DOSTIHY PARDUBICE Frntšek Hlčák, trenér thých kní B: Frntšek Hlčák thá bnt... Ale kru tájí? R: Pkud pn Hlčák mylel, h t krt zchrání, tk nezchránl... Mrl Vldyk, herec B: Jednduché phdlné... R: Clní ulněné... Jkub Píš, mdel, přítelkyní B: Mldé ěží... R: Pkud by leč undl ty příšerné bty, tk m cel líbí chálím kcent čerené u Jkub... Módní plcté bušky puty yprl prdubcké thé zádště ptkl elm známé bnt. K by zlužl bu kmu pk tzích lušel? A jký dre cde kně hdný? Prč lítl p zádšt štáb kmeru? A č Blek Plík zrtlý? Jn Kfk, pdnktel, ynkem Frntškem mnlku Mrtnu B: Tdy ku prním mítě šedá bílá kmbce elegntní lušá... Pní Kfká zll černé puzdré šty plněné Herme šátkem. Chálím mc... R: Klcká thá mód Kfkých... Štěpánk Frňká, prdubcká prmárk, hercem Blkem Plíku B: Pní prmárk dám, kráný ktým mc chálím álu zbu e lch Blek ELEGÁN... R: Pní prmárku tenkrát chálím, n bych zll ětlejší bty přezut bych pll p Plíku... Vlm Cbulká, herečk B: Pní Vlm kráná má ku, kráně učené ly, álá ldčk zájíčkem deální plněk letní thé dny... R: Mc m líbí klbuk kbát. T, c z h ykuku, bych kmžtě undl... Terez Vříšká, herečk B: Spráný kňácký... Terez í, jk bléknu thé dráhy... R: Přímný cl trbunu... Blek Plík, herec lšký král B: Blek elegán má ku... R: Tdy Blk Plík fkt luší chálím šátek... Dd Mták, herec B: Mylím, ten deální thé dpledne kšle, k, ndg ny, které ju dnešní bě pžány z plečenké... bré bty... R: Líbí m mc knce ldí... Pel Lejhnec, zltník, mnlku nučkem B: Opět tmý blek, bílá kšle hdící krt... Lehké šfné šty pní Lejhncé šedé brě ldčky e tejném dtínu... Mc chálím nké dnduché... Chálím tmmdré k. R: Lejhnc ylděn detlu. Krá. A t šedá u dámy elegntní kráná. Vlére Zwdká, herečk dbérk B: Tdy jné, jde flmý ktým pní Zwdké ukrmém žtě by be ten mdel nkdy nezl... V bním žtě ždy z dámu elkým D... R: Tdy chálím... A lušel by jí klbuk... Oldřch Nrátl, herec B: Tdy bych uz z n pkl... R: A přezut...

6 tr 610 tr rzhr Krychlč mé ndánké jmén, prezentce tr tr 711 říká druhé čát rzhru Václ Kulhánek V kětném Buláru pkrčume rzhru Václem Kulhánkem l Krychlčem. Druhá čát zjíméh pídání rhne ětl žt té dne jž lné prdubcké bnt. Krychlč nebál hřt ých tudích, extrgntním účeu přezdíce z něj yplýjící. Nknec tké zíte, jký zkz pílá ým fnuškům. Pjďme pdít trchu mnult. Stul jte prý něklk ykých škl Jk říká: tudentký žt žtem elým. V té bě nemá člěk trt pnnt. Ž d zkušky ke zkušce, d ly k lě. T byl úžná b. Ablutně h neltuj, člěk záreň zíkl nějký rzhled, nějké pěmí ětě, tuc klem, by neměl klpky čích. Jk jm le žtě ty yké škly mc neyužíl. Měl jm ždycky elku zbu náš bráček e enc nechtěl m nkm jm. Je prd, jm d rky učl, le becně k dětem nemám z tký zth A kde jte učl? N Stňkě, tm jm zčíl, když tdy táčel Sxá. Tehdy nebyl blém tím, bych nerzuměl dětm, le já nerzuměl ttním učtel dřízeným. On m říkl, dět mc puštím k tělu ke mě mjí zth jk ke kmrá. Já jm tím měl úpěchy, le n ždycky chtěl, bych píš tretl. Dří měl učtel řát, mít urtu. Být kmrád mc nenl. I z h dět, jte ždycky žl trchu plt t udu T jk El, když h ptl, č tk tršně phybu. On jm říkl: Já tk cítím. A já tky tk cítím. Kdybych rán pdíl zrcdl děl tm něc jnéh, tk budu nešťtnej. Já jm žtě ždycky nějkým tím krkem ytupl z řdy, ť už předu neb zdu. Nkdy jm nechtěl být ljně, den ze šech. T jně, kde byl šchn hlení těch hrzných dntných unfrmách, jm nl unfrmu uy. Pjďme ště chíl k ší záž. Neříkl jte někdy, chcete změnu? Že hdíte, uděláte něc jnéh? On be přád nějk zl. Třeb názy kráně měnly. Ld mu říkl tř kremrle, pm nárzník, přížké plmeny td. td. Teď ypdám jk než před pět lety, před pět lety jm ypdl jk než před det, před det jk než před dcet. Ale není tk, bych rán budl chtěl nějku zádní změnu. Víte já mám rád, když zjímé. Hrzně m třeb líbí, jk mjí hlky dnek bre- né ly. Třeb ítu růžu celé hlě. Neb u kluků šeljké ty trny, dredy pd. Je něc, c pdíáte, c á zujme. Pr když jdu mez ld, tk chc, by mě zujl. Jk bych mez ně nemul chdt, jk bychm nemul přece zjímě blékt. Všchn můžu mít tepláky, unfrmy šmtec. Určtě íte, ám ldé přezdíjí Krychlč. Vdí ám t přezdík? Nedí. Beru jk tké é ndánké jmén. Když něk mů jment Běžící bůl neb Tř dny děl u hně, tk č bych nemhl jment Krychlč (mě ). Ne, já tyhle ěc mc neřeším. P těch letech m ld nemůžu říct nc, c bych už nelyšel. Já ždycky říkám: Kždý ť mylí, c chce. Něk má dementní mzek, ymýšlí dementní ěc něk pk. Se mnu třeb ldé fgrfují mhu říct, jm z pledních pět, det let nkdy neyftl šklu hlku. S nějku, c má blém m bu. Vždycky ju kráný ld, kráný děčt neb dět. Ld, kteří á pkřkuju, mjí nějký blém - buď extenční, zdrtní, prtnerký pkřkují hlně, by m ulel. Hlně t še přezdík není myšlená zle, píš pk. Je zné, pzrnt ldí ám nedí. Řekl byte bě, jte exhbcnt? Rzhdně. Ttž když budete mít klec, e které bude 50 žlutých knárů den mlný mdr, tk kždéh zujme ten mdrý. A když žlutý knárc buu hezčí než ten mdrý, kždéh zujme práě n. Já jm tě rád, když ulc ptkám někh zjíméh. Je třeb kráně blečený, něc kránéh ede. T člěk zujme. Ale tké šední, šedé, byčejné. Ten žt nekukej mě, mě nepřthu. Říkl jte dnm rzhru, kždéh zjímá, jk ypdáte, le málkh zjímá, c mylíte. Sledute eřejné dění Prdubcích? Třeb c dě rdnc? Tyhle zpráy mám bykle z druhé ruky, tk mhu m- xmálně přejmut názry jných ldí. Nemůžu přílš puzt, když neím přená fkt. Ale jk mzřejmě hdntt ěc Prdubcích mhu. Stčí, díme tdy u třídy Míru, kde mhl být mlná přtácí dráh jk zpmínk Kšpr. T m třeb nezdá, by Jn Kšpr měl té bě přtácí dráhu. Tk tím mhu neuhlt, le n můj neuhl. Pkud by ětšně líbl, tk má ětš prdu... N Fcebku máte kupnu fnušků, kde 11 tíc ldí. Chtěl byte jm záěr něc zkázt? Vzkázl bych jm, má kždý z nch ám rzmylet, km měřu c dělá. Aby yhnul drgám, umtům, půjčkám. Aby netl nějkéh kl, které h mele. Splečnt tž není kmrád. S u nemůte být e zthu já udělám něc tebe ty mě. Mldí ldé nemjí zkušent. Věmt djí učt, le zkušent zíkáte nm tím, á žt mlátí. Dnek lk lákdel, které lze kčt, mu, k á láká, dn, jk pdnete. Ld klkrát tž říkjí, jk zbí rdčů, škly, by pk pdl ště hůř. Stčí pdít, klk beržd exekucí. Čl chc zkázt: Přemýšlejte ltní hlu když něc neíte, prďte někým chytrým. Pár jch tu přece nm tky. S Václem Kulhánkem hřl Flp Appl Vá ze é dejny e etbulu lkéh nádrží Kdeřnctí PELI _INZ_Eklge_5_ktu_1_2_Bulr.ndd :15 pánké, dámké dětké kdeřnctí Sml 307, Prdubce tel.: Przní b: p-pá 9-18 hdn N tábře, pře m Lámete hlu tím, jk lžíte děm měíc dětkých prázdnn, když y máte n pár týdnů lené bbčky nemjí č? Řešením á mů být přímětký tábr, kde še dět pře den yřádí mů přju nm nc. V Prdubcích přímětké tábry už čtru zónu přádá Mry & Ppp', která ptrá dět už d tří let zládne ptnáctleté puberťáky. Dět ju rzděleny kupn pdle ěku ybrt mhu z řdy témt denníh č týdenníh přímětkéh tábr. Většnu frčí témt známá dětem z teleze, třeb Hrry Ptter, Mdgkr neb Hell Ktty. Děck tké tnu zjímá mít, příkld redkcí mítních nn č rzhlu, pdíjí zákulí ddl neb mětku plc č k hčům. (zr) šrký ýběr pekřkých duktů, bget kltních zákuků, le tké lhdnu káu Bker_nz_220x275_6.ndd :10

7 12 4 tr 2 tr prezentce publctk prezentce publctk prezentce prezentce tr 313 tr 5 Den pry teřel tezku centrum Krj áhl ltní kpy. Opru lnce Stl prdubcku trdcí lt ýrčí rzení prníh čev údu petníh ktu prdukéh tk J Kšpr Dnem pry. Ztímc mu lňkébckém hřbě zzněl tátní Peníze, které ju pr lnc, ětšnu z elké čát Kšprů, pcházejí z erpmu mnl dhlení rekntruné hrbky rdny hym nští letc uctl pkých fndů. Prdubcký le upřl z tezk lňkýurk ícezklnež 49 mlnů průběhu lešníh bylkrj teře učná hrbů mátku J Kšpr přeletem e krun, tk jde lnce, které by pk jk pru dluhčr. čekly. tíhčká Díky ch J 39 Grpen. dtelů pry lkém nádrží Dprní centrum zlepšenému hpdření jme le chpn ádět úpry prchů z ltních peněz, říká hejtmn Mrtn Nelcký. Klíčem ýběr tebních kcí byl t zek ntenzt zu. Vybrl jme lnce, které ju dluhbě dezlátním tu yždují kmžté pry. P dluhých letech tk zhju něklk re- V přípdě lnce Výprchtce Čenkntrukcí pr lnc III. třídy bez přpění z kce dná pmc cenífndů Erpké une. Opry zjšťu Sprá mu ruchu, nebť kmunkce euúdržb lnc Prdubckéh kr. Néh k- cí přím lyžřkéh reálu. Její t trgcký bátu příkld čká mt e Chletcích, zk zde kůl ntenztě pry trpí, uzřel lnce III/31118 Výprchtce Čenkce neb hejtmn Nelcký. Rekntrukce čká btrl zznění učné tezky, Dne pry í lešníh ZhánČeká III/31512 Třebá Skuhr. U plední putek lnc II/315 tí, Hrádek, lnce Lehrd bn ku dpčn mít pledníh íkyzede která náštěn jmenné tby byl hejtmn Mrtn Ne- Čerená, Andrlů Chlum Útí d Orlcí lnce h čeké pry. Slntníh dhlení nfrpčátcíc tály jk kterépdít, lcký zpčly práce. III/34019trt ulc Škrup Chrudm. Dpud pámční tbule ujl námětek hejtm Jrmír Dušek téh bdu Jří Hák. Hejtmn Mrtn Nelcký kntrle prcí lnc Čeká Třebá - Skuhr. jme ýhrdně utředl kmpletní rekntrukce lnc plufncné regnálním perčním grmem. Krj tž lem hpdářké rece neměl ttek ltních fnčních tředků plšnu bnu lnčníh prchu, dl hejtmn Mrtn Nelcký. MLS? Kzí zmrzl! ě šel mí éh pledkém hřbt prdubc Mlék mléčné ýrbky zčky MLS Výrbky z kzíh mlék zbuzují řdě z ná dpr. Příležt ná- Slntní předánín ýzmný průkpník bldpčnku dlší Mlékár Lcbřce - Mre Čer Regnálzr prt přnely ýledky utě MLS Prdubckéh kr Prdubckéh krníh ér leznčních trtí Jn Perner. kntruktnlá t pry - Nkládný ýr ducertfkátem nejchutnějších ýrbků kr ně pyšní lhůdky ní ptr ceněným rk Jří hy ppl h Jehzálu Zbyněk Štěpánek - Kzí zmrzl prdujk kzí zmrzl d Zbyňk Štěpánk neb perníká zmrzl centům ukuteční d Jnšů. Prtcům zchutly tké klčtější mňmky příkld bckém zádšt Agrfert Prk Pel Jnš - Perníká zmrzl d Jnšů rámc Dne kcepry Hrběnčny řezy ze Smékl pekřtí, kládný ýr z Mlékárny 21. čer 2014 Hté průběhu dlcbřce, Slupenký čertíkpry z Řeznctí Slupnce č šunk medem APETIT FESTIVAL. Ocenění ení mntr V zup pledneudělí pkřtl Dprní centrum uctl tké p-hejtmn Prdubckéh Den 26 Dne pry ýrbků. rzl Hté M mné ýrbky kr Mrd frmy BOCUS. Celkem byl ceněn ptrnářkých Prchře Annín ČR, které ídlí e zdejším knhkuprání pry plnec Mrtn Kl- mátku Euge Čhák, brtrncetn Nelcký předd pectí Mzk. Jf Mráek - Tlčenk ětlá - lbá, letce z kntruk záp-yrbenu mžntrj Kšpr Prdubcký krj yužl už mým ýhrdně mítníchtérrdy plečnt AGROVENKOV Řeznctí Slupnce.r.. - Slurtník, který hrb pl-václ Kblík. h Kětny myl utě letdel. í knhy. zejmé urn, kemuží pdprt yětlu penký čertík pmětn dent Sceprez jných mm žl mlé třední lkální ýrbce krjký rdní žtní tře BOCUS,.. - Šunk medem zu pry ČR Mrl ptrn uděláním těch cer- dí, zeměděltí enk Němec. Václ Vítězné ýrbky utě MLS MASOEKO.r.. - Upenc tfkátů klty regnálníh pů- Krutl. Ldé buu mc ště m Prdubckéh kr 2014 (ý- Vldmír Šnd - Řeznctí du. Sptřebtel má u kždéh rzhdnut, c ně ten nejět- rbce ýrbek): Frmářký párek ýrem MLSu Prdubckéh kr jtu, ší MLS, př meznárdní ýtě Jtk Lnškrun.r.. - Strče kupl ptrnu yrbenu Kně kc 6. září 2014 th- Mlýnké pekárenké cukrářký bk šem regnu, šm ýrbc, ém zádšt Prdubcích. ké ýrbky Zemědělké družt Rce u AGRO VYSOČINA BYSTRÉ.. Chrt - Rcký hřbet Lý rhlíček řechý Řeznctí - uzenářtí Frncuz JJ Prdubce.r.. - Pdk.r.. - Klbá dnčím mm Mez mljícím prtc Čeká FARMA.r.. - Frmářký párek hlu kně utě nechyběl n krj Alm-CZ,.r.. - Škrká p JENTA, pl. r.. Chléb lunečký rdní Václ Krutl. mzánk ncý 750g Pekár Lehrd, r.. - Perník Výrbky z medu ttní pleu Pel Jnš - Perník - Prdubcké Menk,.r.. - Ďábelká me Jnšky ke káčce Smékl pekřtí pl. r.. - Mrcel Gregr - Pný med Hrběnčny řezy 130 g Druhýplm rčník Dne pry přlákl Den pry pkrčl pr LABETA,.. - Bezlepká Dětká Zemědělké družt Rce u mět, ž před ýzm nádrží, ným způbe lkém m zdubckém ntntní 250 gěé prchrt - Kláč elký kultý plkše hre čeké jk žý putč tál re Pr Rychtář,.. -htů. Rychtář Rtj Petr Ntný - Prdubcký z-y, mnh ýzm ných plk Kš letdl Blért. FRENCL.r.. - Prdubcký klír bený perník - Srdíčk cem Rekrdmnem Perníké ppelnce 2013 ju Hrní Ředce. Zíkly cenění e čtyřech ktegrích! Lňký, přdí jž 7. rčník Perníké ppelnce byl fcálně uzřen. Vítězé utě bcí e běru tříděnéh dpdu přezl ceny už přemýšlejí, zd příštím rce bhájí. Třeb jk Hrní Ředce. Práě ty tly rekrdmnem uplynuléh rčníku 2013, když ze lntníh yhlášení dezly hned čtyř cenění! lužlých elektrzřízení, jk lt ppřát jm, by jm dju nfrmční technlge, šení běru tříděnéh dpdu ydrl. A účtnl ttníbce telekmunkční zřízení, hrčpetníh ktu pr- měyzýám, zmblzly ky, lékřké měřcí přítr neteřtj Kšprby E Perrá. ptřebtelká zřízení četně é íly fnční dměnu telezrů pčítčých m- přly už z rk, říká úměnrů, přepčtu dnh em rdní Prdubckéh kr Jmén bce Hrní Ředce by- běru celká ýtěžnt d- bytele. Tdy byly e ých zdpědný z žtní třete tbulce ceněných rku ntlých kmdt přepčtu ktegrích nejúpěšnější bce dí Václ Krutl. Prdubcký 2012 hledl mrně. Stčl pu- dnh bytele bce. mět Brek, Jblnné d krj plečně plečntí hý den rk z menší bce Hdntíme celku ýtěžnt Orlcí Žmberk. Specální d- EKO-KOM,.., yhlštelem Prdubcku tl přebrník ppíru, pltů, bíléh brené- měnu z nejyšší ýtěžnt utě, která relzá e třídění dpdů. Předt- h kl nápjých krnů. zpětnéh dběru elektrzří- rámc plnění krjkéh plátelé bce z Prdubc dezl Dlším krtér ju hdncení zení, mm telezry mn- nu dpéh hpdářtí. ttul blutníh ítěze prní ýtěžnt nebezpečných d- ry, zíkl p rce pět bec Cílem mtt bce ke mm jných prezdent přezl knáním Dne Zášttu míd ktegr bcípry zýšení účnnt ddělenéh pdů, běr bdpdů zpětný Brek. hrb prníh čekéh Kětny y Mlš Zemn. republk Čeké bytel. Ocenění bec zíkl dběr yřzených elektrptře- Zláštním ceněním rámc běru yužtelných nebeznké knceláře plžl náčelník Kšpr z něj četně J tk z běr elektrdpdu, bčů, yětlu regnální m- utě tké Ce klektní- pečných lk kmunálníh Jkůbek. Zdeněk Ing. gen. brg. y republk t prezden Specální ceny KS ELEKTROWIN r EKO-KOM,.., Mln Kře- h ytému ELEKTROWIN. Zde dpdu. z nejyšší nu ýtěž- hlík. Těší ná, ju utě hdntl nejyšší - Už nyní bíhá dlší rčník PREZENTACE nt zpětnéh dběru elkých zpny kutečně šechny bce ná ýtěžnt zpětnéh dběru utě Perníká ppelnce, mlých ptřebčů třed- krj ke běru tříděnéh elektrzřízení e kupnách tenkrát z rk Obce nctím tz. WINTEJNERU. N dpdu přtupují zdpědně. elké mlé mácí ptřebče, utěží jž d 1. led 2014 tázku, c bec mtu k tří- Sžíme jm m pmáht elektrcké elektrncké nátr- utěžt e běru tříděnéh dění dpdů, dpídá tr- nen fnčně, le tké třeb. V ktegr bytel dpdu buu ž knce t bce Hrní Ředce Jří Kl bezpltným ýpůjčkm kntej- upěl bec Hrní Ředce, d klendářníh rku. Vyhdntk: Je dnduché. Čím nerů tříděný dpd, dáá bytel mě Prč. cení cenění těch nejlepších uzírce h byl úku ter-ukuteční ky ulcí Jjře Plch. Obě příštíh 2.íc čer zčne etp rekntrukce ulc 17. l- 7 hdn. Stebníc třídíme, tímdlší méně máme k- Křehlík. Dlšíumžhdncenu ktegrí mínu d 2.ýtěžnt bude ldem, by nejyšší tl ná rku. ulce buu záreň zbupdu J Plch ní ppelnce munálníh dpduprdubcích. tím šetří- Stební V rámc práce Perníké měrem centr zchán měrněny. utěž ýchzláštní mů, zákzníkům Dlší nfrmce přeunu lnc mez leznčním křž- tké me fnční tředky z h pdzdem elkých mlých ptřebčů ju udělá z zdel. tup bchdů. Záreň dnměrný jdete tku ulcí Tepléh. T etp ptrá kncecenu rp klektníh Objízdná tr: Z centr lkdc. Pr ýhru chceme třednctím WINTEJNERU, cenění. MHD, bude zch- pede buměrná bmě zjtí dpdů Prz rátt ýrzněj mezí z. Mdernzce lnce II/324 zíkáá ytému běru dpdů. rněž zíkly jž IZS něklytému ASEKOL bec,zkteru Ing. Suk Mln Křehlík, ánhrní buměrně. byklém režmu.krát zmňné učátí kr která z 53 mlny tříd Chcemektu přídt Prdubckéh né kntejnery Ředce. V termínu jízdná tr áhnek-nejyšší ýtěžmr EKO-KOM, pgrtu bude regnální ten- nám. run, hrzenéh z 85zkrášlení cent z erpkých fndů. Republky ul. Krl net klí nt ítězům zpětnéh dběru y- Nezbýá nežd II. A etp - termín d úk uzřen úplným IV. ul. Anenká ul. S. K. běrných mít, tm ště ylučením zu mm Neumn ul. Pd Bříz Ve měru dn Chrudm zkázán, řdč buu mut něc přece dlužíme. yužít bjízdné try. Ve dru- Rzh: bude uzřen úk MHD IZS bu měrech. centr Prdubc bude mžný km, přípdně z Plckéh V utěž Perníká ppelnce průzd udělá 10. rp. Prcenění hé plně rp bude t- lnce d křžtky ul. Teplé- Během rekntrukce buu třídy ke křžtce Prm ž byl ební frm rekntrut h/ul. Pchl p leznční zlepeny ulce Mlhem Od buu ty bjízpčný měr bude blé yzčeplečurzné bjízdná tr, děll námětké křžtky. Sd thne- pdzd ul. 17. lpdu. Př N Spredlnt u křžt- né try buměrné. nt EKO-KOM,.., Prdutek hejtmkr pru me křžtky prt z d bckéh ktegrích prní Jrmír bcí blužnt 300 bytel, 2 íkendy, 000 zálze máme plední rpný íkend. Fnále Dušek. Vzdl bytel drekntru2 000 bynu lnc bu p pr tel. Vítězem ktegr 300 by měl být nejpzděj Sukě třídě, námětí 2. lpdu kružní křžbytel pře tejně jk předtce u Držkc. V plední Republky, IV., bec chzím ulcem rčníkukrl tl etpě už le bude prct S.Ner, K. Neumn Pd Břízk nejětší ktegr m. Druhu mžntí tr z plnéh zu, dl d bytel bhájly námětek hejtm Prdupře ulc Plckéh lnc ítěztí Sezemce. Všchn bckéh kr Jrmír Dušek. číl I/37.dplmů Prz mětké krmě dezl zjídmy bchdy rehrmdné prydměny. zdel Vyhlámé fnční kntruných ulcích zůntegrnéh šen byl tkézáchrnnéh blutní ítěz ytému celém útnu přítupné. Během Skknbude rku, tl uzírky nebude přerušen kubec bez ětších mezení. T 400 Bukk puhým uzírk yžádá změny n zábání, ut buu bytel. mít k dpzc yhrzená ev edení přímětkých utěž Perníkáu-ppelprkcí mít zčená buých lnek (z nce, které juní). zpny Od rp bude mblní zčku zábbce z celéh Prdubckéh ání bude mžné d 18 průzd umblů kr, hdntí zcel efektt Druhá etp rekntrukce ulce J Plch zčne 2. čer _INZ_Nbdk_prc_1_2_Bulr.ndd :24

8 2 tr tr 14 tr tr publctk prezentce publctk prezentce prezentce prezentce publctk tr tr tr tr 11 Knec trých Prdubc? Mětký útulek Prdubce TREFA dl ldem, kteří ydělájí peníze mnní zířt, nž by jm zjtl ptřebnu péč? tel.: Já m ěnuj žákům hendwww.utulekprdubce.cz kepem, jm elm ctlá k blet Mluše Hrká, Chcete ná??? jných. Nechc rzlšt mez ldm, mípředdkyně Senátu PČR kteří ublžují člěku neb utýrjí (pkrčání zz třídy Míru T frm ídll Prdubcem, cž Pdle upřád něklk, mm jné bce zde dělá zíře. Objí kruté neler(pkrčání ze ze trny trny 1) 1) V Senátu jte nedán přprují kt, kt, který který by by zmel zmel yužtí yužtí du třídy Míru pryč. pryč.těch Tdůdů frm tm tm ídll prdu prdu tdy fungl fungl prktcky prktcky d d ptení ptení né né nánádu Prdubce Prdubce Mrtn Mrtn Chrát. Chrát. Jednání Jednání klem klem tdy bce dělá Prdubcem, cž průmyl. průmyl. Pdle mě mě přprují Větš Prdubáků má žé pmět člý plebktu jk průmyléh muze. Pr účely dluh netuším, c j edl k přetěhání AFI držní hly pdeát let, šem mí, kde Zámečku byl put, le chyběl fnální rzmě Prdubce zpmněl u půdní l pmět meznárdní knferenc pltí, kdek není žlbce, není Řekl bych, u mítě Větš Prdubáků má žé člý pledluhstát netuším, c j edl přetěhání AFIudce. cecemě telné. Prdubce zpmněl půdní bktu jk průmyléh muze. Pr účely Zámečku byl put, le chyběl fnální rz- držní hly pdeát let, šem mí, kde čenký zz ná muze le trdční tář zdejšíh hr. chr která Pláce, zbýl Ldé č bjí u d tředím, které čenký ruch ruch Grndu, Grndu, kždý kždý ná zířt, někdy někdy muze by by bhtě bhtě tčl tčl práě práě t t d d hlní hlní hdnutí Pláce, le kůl kůl mu mu trdční tářupzrnt zdejšíh krkrhdnutí pjďme pjďme h. h. Mě Mě rgumergumen- tující tující kupl kupl p p detletí detletí knhy knhy tl tl hr.zmylet kupl bty třídě Míru l Stlnce u Bt, bu, která by šl zchránt, míní z ztrácí nenárt, ltu l extrémně yku cenu z pry eknmckých blémů knčl. předeším tkzným mnžírd práě z důdu, kupl bty třídě Míru l Stlnce u Bt, z ztrácí bu, která by šl zchránt, míní nenárt, ltu není jné, zd mů lert tké dnání. Zd l extrémně yku cenu z pry eknmckých blémů knčl. Jen Jen náhnáhmnh Tele, z zdenéh m, tedy dět d útléh mnh mítních mítních prcl prcl Tele,jkým z dnu dnučerným ch- jk přílušné rgány zkrčí. Npříkld práné, by byly TELEGRAFIA zdenéh bktu, bktu, mlul mlul ž ž dede- u u tdy tdy mí mí dejny dejny lterturu lterturu neznkl neznkl TELEGRAFIA A tříletá fenk křínce zz mnt Prdubc pžume Gčáry ZÁMEČEK dlší rychlé bčertení trdce pkrču ndeát mlnech krun. Od mtnéh ptesla telkým tncem, ětšnu Státní eternární prá muí předu ěku kždenním tyku medálmnt Prdubc pžume Gčáry kde ZÁMEČEK dlší rychlé bčertení trdce pkrču ndeát mlnech krun. Od mtnéh ptesla Bť dej Bť dej Aumtcké, Zámeček, kde getp ým knhkupectím Mzk. Ten r éčátku jm říkl, tk není. Stčl zít pár trpící zířt pldí pmky kůl hlát j náštěu tký chtel ně prezenným nálím. Aumtcké, Zámeček, kde getp ým knhkupectím Mzk. Ten r éčátku jm říkl, tk není. Stčl zít pár byl třídu byl třídu pl dlek Neměl jme zku mjtelů. V čem Míru pdle á zz tymá ttek ču důkzy éh pd- Nebudu, dázku pl bčny bčny Ležáků, Ležáků, známý známý dlek Dud jme jme tručnu tručnu exkurzí exkurzí šl šl mít, mít, mlnů, mu účelu účelu lužl lužl dluhá dluhá lét lét ldé ldé knhkupectí knhkupectí mlnů, nt nt třechu, třechu, udělt udělt zákldní zákldní retret- mu Neměl řečen, jme ten ten Dud Míru dním tydním z hrncem mět pkrčt by dl má zdejší eřejná prá n mál plzc A myšlenk udělt tm muzeum álky byl zyklí. Pžuj z elm brý bkt ůbec brát, nejětší blém těch nkání přemítt jnéh bktu. Vyžt zení žtníh žláz hrncem mět pkrčt by dlextence má zdejší eřejná prá n mál plzc A myšlenk udělt tm muzeum álky byl zyklí. Pžuj z elm brý kulturní kulturní bkt ůbec brát, pckých bchpckých bchdál lečnéh, byť mnh přípdech by mhl gencdy, t byl úžná. Já jm h nebál, pčn, knhkupectí tdy byl bnen zzníá zz prkytly ýmluy typu práě dne ře mnžtele le zákrk tátu dál dál. dál. Zlášť Zlášť pkud pkud jde jdemnžíren? kulturní kulturní pmátky, pmátky, lečnéh, byť mnh přípdech by mhl gencdy, t byl úžná. Já jm h nebál, pčn, knhkupectí tdy byl bnen nelze nelze zzníá prdů. Byl dů. Byl měl bychm dělt šechn, by t mít pmc. Kde le zklml celé čáře, příz než pděkt. Jm mc rád, pn neím, č h mě nešl. Mylím, byl dubcké rdnce préby řdě neuěřtelné utrpe- nc mě ykrdl dezl m py... zde centně ptřebný. měl bychm dělt šechn V, t mít rchdubcké rdnce pmc. Kde le zklml celé čáře, pří- neím, č h mě nešl. Mylím, byl z než pděkt. Jm mc rád, pn rchexl prdubcký hrk t zířt cházejí. Pe Leglt extu, le má mnh meexl dál, dál, trdí trdí známý známýní, prdubcký hrk pd Zámečku Zámečku známéh známéh tké tké jk jk Lrch Lrch zbytečné tekt Řep Řep elm elm bedlě bedlě m m měru měru třeží třeží dkz dkz zbytečné h h bát, bát, trdí trdí Chrát. Chrát. SdruSdru- tekt dreu dreu býlé býlé pd ptrt Tely, Tele kčk cítí blet pychcké trá- zer, které mnžtelé brtně yužíjí. Větš ypěléh ět má tu ptrt Jří Jří l. Fxcnn, Fxcnn, který který Zámeček Zámeček zíkl zíkl př př kup kup ní ní z z záchrnu záchrnu Zámečku Zámečku reprezenné reprezenné už už éh éh tce tce cenl cenl jm, jm, n n ten ten pčn pčn uítl, uítl, Tely, dříější dříější Tele- l. JACK čtyřletý křínec grfe, tedy mít, dání. V mnžírně fenky rdí štěňt, Zákn kutečně neppu detlu, blemtku yřešenu. býlé Tely, Tely, h h chtěl chtěl zbt, zbt, mě, mě, krj krj zmíněným knttu hrk hrk ptrt ptrt zmíněným Tmášem Tmášem Ntným Ntným le le bjl bjl knttu grfe,jk tedy mít, býlé rttweler GRAND n lád (z Bulár lňkém rce, kde jme dál knec pdřl, Zámeček zíkkde rdl elekkud ju h fyzcky chpné. jk má být zíře ptrán. A pltí, mnžírny phlínkde zhrnčí, GRAND rdl elek- n lád (z Bulár lňkém rce, kde jme dál knec pdřl, Zámeček zíkgočárovy l trtechncká hre Mít, Nezřídk ju áděny cířkémlýny c není zkázán, len. zejmé m Prdubc. zápdním? GOČÁROVY MLÝNY PROČ? l Čeklenká Čeklenká PROČ? trtechncká hre Prdubc. Mít, Kdy dění bec šl řd kteří m řezy, mtérky, mjtelem. O plkc pbně u ná.průmyvelkdy třebd třebd plečenkéh plečenkéh dění e e měměbec legnářká, legnářká, šl Mylím, řd Prdubáků, Prdubáků, kteříjk m průmytě, Sět Aumtckých mlýnů d která lém dětí prcl. rdnční netetkknem můme pekult. Není tk dán, změnl z hlečát plečnt netuší, něc tě, htel htel Grnd Grnd elm elm blíbeným blíbeným knem Sět nbu Bu Aumtckých mlýnů dcrchtekt rchtekt Nše mlá mlá exkurze exkurze p p mítech, mítech, která která zná zná kžkžkterá tdy tdy ybuduybudu- Nše lém ká dětí prcl. Jk Jk zdá, zdá, rdnční dne bchdním centrem, které le ygčár dnu z rchteknckých perel dý Prdubák, knčí. Mžná zbýá plžt muzeum db klce pzcí hdu m, nejlepší T které zířtle té ětšně přežídk zák ttut zířt. Přetl ůbec ext. dne bchdním centrem, y- Gčár dnu z rchteknckých perel muzeum db dý Prdubák, knčí. Mžná zbýá plžt klcetkéh pzcímů hdu m, nejlepší ldňu. Prdubc. Výrb tu trl íce letí bude šklící zburt čně jí zřené klecích č untř bktů legltu e celý Dlšíreál zírjí č mnmálně někteří ží ldňu. Sědčí Sědčí m m cedule cedule h h průčelí průčelí Prdubc. Výrbbýt tu trl íce než než ěcí, letíšem zdpědět zdpědět tázku, tázku, č č mjí mjí t t mít mít šklící kulturní kulturní bude celý reál zburt mnmálně čně bízející nájmu. Htel p pté, byl bkt centrum. mítě prkště. O mžnt phybu Pkud zthu k byl mnžírnám nezme bjt t tkým bízející lné lné ry ry kkbez nájmu. Htel p enku. pté, c c byl uknče, uknče, byl bkt bídnut bídnut tký ud. ud. Je Je jné, jné, z z ším ším ju ju peníze, peníze, centrum. Mě Mě by by tký h hnfrmt mítě ybut ybut prkště. O lepň lepň reluc knec h kupl kk dej. C mlýnech tázk. prý zchání dlšíh typckéh jch t brání dlší dukc ůbecbude, nc. Tušíte přípdům. reluc málem málem ám ám pdl, pdl,jm knec h jž kupl dej. C l mlýnech bude, č? tázk. čátečné mě muí muí fungt fungt pltt pltt ětlení, ětlení, hrhrprý trbě trbě mumu- mě čátečné zchánívelkým dlšíh pzbuzením typckéh mít mít ukrmý ner, zrekntrul ytřl Mě tl bídku dkup, extu mdnu pru, plc, pru ze rá pluprprdubc bju bčnké druní Nše Prpmků, knčí zbtím Mě č yhzením. Mnžírny bju mě,bčnké jm druní měl mžnt ukrmý ner, zrekntrul ytřl tl bídku neju dkup, legální extuchné - tchdníků, ze rá plupr- mdnu pru, plc, pru chdníků, Prdubc Nše Prbchdní centrum. Tmu plední bě, yužtí kulturfbrk, cl prý mů z dpdků zchrňání zchátrlých dubce, hž plečně Klubem V lepším přípdě jch kt něk nce, které zkládjí ém jmé dnání zhrnčním bchdní Tmu le le plední bě, kt ujme. yužtí bktu bktu tz. tz. kulturfbrk, dubce,zúčtnt hž člené člené plečně Klubem přápřáoliver centrum. tříletý křínec Díky úlí úlí dšenců dšenců d d čeká čeká Zámeček Zámeček lepší lepší ud ud než než dní dní chátrání. chátrání. cl prý mů z dpdků zchrňání zchátrlých Díky zdá hlní Mylím, něklkrát už dl mětká rd pmc nedán šl německéh čák Jejch zdrtní t žltně bré pět. Zířt ju tel Prdubc experty pmátkář předttel šch zntezdá,, chybí chybí nejpíš hlní zákzníc. zákzníc. Mylím, ětšnu něklkrát už mlýnech mlýnech dl mětká rd bktů n n tk tk zz ntlge ntlge detíkm detíkm mlnů mlnů pmc čerpáním čerpáním bktů tel Prdubc pmátkář nedán šl celý celý hlní příčnu AFI Plác, km ldé přeu ztuptelt. Ztím bez zádníh knkrétkrun mc ru pkldně grntů tcí reál. Všchn zúčtnění hdl m, hlní bulterérem, ze zčátku ný,km někteří přežjí, jné nutn utrtt. Ztím tkéh rených nttucí kultéh - příčnu AFI Plác, ldé přeuztuptelt. bezmnžtele zádníh dále knkrét-ýrbní krun mc ru pkldně nemá. nemá. Su Sugrntů tcí reál. Všchn zúčtnění uhdl m, nují, mylí chybu níh plední hll uedl fcebktrchu Štěňt jupžuj djímá mtkám č V lu, hžhrší, ýledkem ju knkrétní nují, nedůěřý mylí Z Z hlní hlní chybu pžuj tém důkldně důkldně bírl) bírl) něj něj neměly neměly zám. zám. níh ýtupu. ýtupu. V nátrj. plední bě bě Prdubcích Prdubcích - čekl hll bych bych tím, tím, peněz peněz není není nkdy nkdy t, t, čekl mnhem mnhem hrší, uedl pk pk fcebk- tém, elm yužíný dím, druhu druní h už klem žt, by záchrně prcní chůzky přezetíflp, Grndu Grndu zmzel zmzel kdy kdy elm čtrtéh yužínýtýdne Odrdl dhná dhná yká yká ce ce pr. pr. MOZAIKA dím, úpěch úpěch záchrně tkých tkých bktů bktů mjí mjí ých druhu trnu, trnu, dím-l dím-l peníze peníze trtí trtí třeb třeb MOZAIKA ých tránkách tránkách druní h h předd předd Flp Odrdl plečenký z něj píš bčnká než tátní nemylné Sedlák. V e kterém šl nejrychlej kl- druní, Jte mípředdkyní úpr, z Frn-, plečenký ál ál báám báám,, cprdubce Prdubce z něj ět. Zhrub před před děm děm lety lety jm jm u u Zámečku Zámečku tál tál píš T bčnká druní, než by by pmhly pmhlydné tátní z prnemylné referendum referendum zrušení zrušení mětkých mětkých bbsedlák.legltních V pdttě pdttě t t e zejmé kterém bu bu, Zhrub nemjí Pztní nttuce říká Čnnt některých phdlné pužíánt nettečná feny neb b- mprá, lmentních kmr, ce, mítech kde mjíumžňu m hledu zákny nemjí rncenu rncenu náhrdu. náhrdu. Pztní pdle pdletr pnem Ntným, Ntným, který který jkým jkým lídrem lídrem z z Zdánlě nttuce neb mprá, říká budete ČnntncZdánlě bezýzmné bezýzmné mů mů edle edle GčárGčár- dů, dů, ěc ěc jté jté kncepce. kncepce. Jetl Jetl tdy tdy něc něc některých mítech umžňu phdlné pužíá- pnem Ktyk lepň, Grnd, hž prelučzáchrnu Zámečku, přemlul jm námět brlníků ceňu ředtel Rzjéých mlýnů, Telegrfe č Zámečku zdát knhkudluhbě chátrá, muím pkládt ní př. dmntrtní čnnt č lehku bí březt pdepíší fyzckém t e zthu k mnžírnám kltně zprcné. Ktyk lepň, Grnd, hž preluč brlníků ceňu ředtel Rzjé- nějtázku, ní př.elm dmntrtní čnnt č lehku záchrnu Zámečku, přemlul jm námět- ých mlýnů, Telegrfe č Zámečku zdát knhku- dluhbě chátrá, muím pkládt tázku, ní byl zchráněn h Prdubce Mrtn Chrát. tu pychce tkéh mláděte. ku změnu ní ud ud nebyl nebyl práě práě nejlepší, nejlepší, byl zchráněn k prmárky prmárky Brendl, Brendl, by by nechl nechl rámc rámc - pectí h fndu fndu Prdubce Mrtn leglty? Chrát. Čím Čím dál dál ýrbu. pectí prdubckém prdubckém lkém lkém nádrží. nádrží. T T c c tím tím buuc, buuc,,, c c m m u u ná ná chybí. chybí. ýrbu. Zátupc Zátupc šech šech ýše ýše jmenných jmenných ukuuku- k extu hd tím zíkájí m pledním Příčnu Dlším pektem ytáření n. Fkt, zzněl Krmě h, ju mnžírnách extu dál. dál. hd FxcnFxcntím íc ícbrzu zíkájí Určtě m ympte, ympte, která pledním Příčnu bych bych ztupteltu nem děl Čeké republky zhrnčí. Méd knferenc Stát chr jm zířt, byl zířt týrá, předtu záležztupteltu jm nem přeét přeét děl pěmí pěmí Zámeček děl mtehrcké zápd d šch hrnc řeší tále č- lk zážná, nemhu nechc t mnžíren dlší blém dzámeček děl ynkjící ynkjící mtehrcké trdc trdc Grnd centrem plečenkéh dění už rál, který š neb Grnd ž ž bude bude žít žít dál, dál, plečenkéh už le le není. není.ten t tějcentrem mnní nelegálnídění trnprty gnrt. pré řdě hd- ňý. Extu nějký dhd h, rál, který Vzákldem zákldem š plečplečneb pěmí pěmí nt kk Mntert mu, mě hrckých z Ček, Slenk Plk. Jk ukáz- lám lt klk peněz přchází tát kůl nt byl byl jm jm mu, by by zeměděltí. mě hrckých uutázku přpren ltech. l běhlá knference Senátu, pmnžírnám jch nepřzným tázku Aumtckých Aumtckých přpren tentenltech. T T hlt hlt blém mlýnů uchpl, trdí něk má ukzují tu kutečnt přílušné Budete mlýnů př přípdných nárzích příjmům? blém uchpl, trdí něk má něk něk Chrát. Měl rr h úřdy Německ, Belge neb Frnce. změn zák brát bychm ptz tu- Tké dhdy ju elm šrké Chrát. Měl bychm zz n n u u tt,, h nemá nemá ůbec, ůbec, Chyběl mál mál znkl znkl by by trdční trdční knhkupectí knhkupectí prdubckém prdubckém nádrží. nádrží. Chyběl říká šéf Rz změřt, uzírá Jří Obytelé těch dlších zemí kupí ce, kdy ldem zířt tkříkjíc netrufám uádět knkrétní číl. říká šéf Rz změřt, uzírá Jří Kdy Nštětí kk mu mu nešl nešl nedán nedán byl byl teřen teřen knhkupectí knhkupectí né né -- Mzk. Mzk. Kdy lná lná Telegrf, Telegrf, dne dne bu bu určená určená kk demlc. demlc. Nštětí přprt tm jéh (red) pejk buď bez kldů, neb f- nechtěně rzmnží, neb ldé N knferenc le byl prezená přprt tm brký brký jéh fnfn(red) BAZY uletý křínec r, jk mu říkjí INZERCE lešným čkcím průkzem štěně buu r, mut dát dlek jk mu říkjí ětší ktt překupnce pů, prděpbt bíglem, plčtý INZERCE kulturfbrk', by pení ju ěm, celý r rzáhlý nezřídk něklk dnů zemře neb pzr zběhnutéh dběrtelky jí kulturfbrk', bypunťu, by pení bně ju ěm, celý mnžče, r rzáhlý tm ptkát zcel yřešt ážně nemcní. Nákldy h léč- neměl blém záknem? zk phybl kl tíc některé ktm mhl mhl ptkát nebude nebude zcel dnduché dnduché yřešt některé kultur tím, c Prdukmplkce, le mžné. Prděpbně bu ju elm yké, tk bč Není mým záměrem ně- run měíčně. Jejídň ční 15 % t- kultur tím, cšknt Prdu- kmplkce, le mžné. Prděpbně BAŤA jde táá, knčí ulc. kh, kmu pe neb kčk p- ké ýš už phybu pábaťa jde kk čátečné čátečné demlc Ten způb pdnkání není n ně- lečníkem mnhdy dným ptě- mu plátce DPH. demlc někteněktepdíá-l trých Prdurých dnělu Pdíá-l člěk člěk ftky ftkyjku trých Prdu- epzu, trnpr- šením žtě. A zběhnutý Punť rých r r bc, ty Nknec nejdůležtější ty ptru bíhjí budenně. mů blémy trpt ždycky. bc, jde jde třídě třídě Míru Míru mlu mlu ptru bu tázk ty zbýjící zbýjící u, Bť třeb zmínt ne kdy bude mít Čeká republk blémíce V neplední u, jímž jímž přízemí přízemí dál dál Bť bty bty řdě utředí utředí íce pneumtky. N něc méně zžlutlých úlí e yřešen? mlézžlutlých dňé únky. Kždý zákn, by měl myl, by měl mnžírm legltněúlí pneumtky. N něc méně e ze ze ftkách Ndpřílš pružpmt tret z é pru- Legltní ce nenízcht. ftkách už už známá známá bu bu tříšku tříšku zcht. Ndelkým pdnktele mžné, učné šení. Nechc p á mzřejmě ný, bhul, le jk už jm šenc, zmínl, Jk pdle á elkým bchdem bchdem zlínkéh zlínkéh pdnktele šenc, bty tdy dály bě clmu. není ud Tely, dále běclmu. neextu leglt, která by nárh práník neb legltce, udělám še, bychm bty tdy dály bě není ud Tely, ZAK trší křínec Dne už le tkání t záchdrep. TelegrGčáry Aumtcké d ju upltnění kultuře. nebyl kruu árnu rep. mácí umžnl tátu, přípdně bc, taumtcké píš tázk Mluš Hrku Dne už le tkání t záchdtelegrgčáry d ju upltnění kultuře. německéh čák, kldnější kům Bť fe mnžírnám jk člěk jký tret byte mzlíčky. kům u u Bt Bt nkým nkým nemluíte. nemluíte. Bťzáhnut? fe lhtejný, lhtejný, reál Veternární klnky Štr 239, Prdubce Mderní degn, kělé kktejly kltní ká. T še Veper Br! phy

9 tr An kětnu nemí chybět yhlášení kčky Buláru. Tu tenkrát táá 25letá Luce Blžká. Kráná brunetk ce ž Prze, kde zíkl nnýrký ttul VŠE, le Prdubc rád rcí předeším íkendy. Ttul kčk Buláru přm není dným úpěchem, který zíkl. V rce 2007 yhrál utěž M Eurpe Junr tř rky pzděj tl fnále utě M VŠE. Není čemu dt. Dech tž beru už jí né míry, které ju př ýšce úž- 181 centmetrů A pzr! Dlší šnce pány! Luce tž nezdná u pzrnt učnt rzdělu hlně mez é, plečenký mgzín Prdubcký krj KOČKA U přátele éh rčníh pejk, hž celé jmén Hrmn Whte Sleepy Hllw Rnch. Krmě Hrmnk krák ěnu tké prtu předeším létě, kdy mů léct klečké brule neb yrzt cety p kráách Ček czích zemí. OČIMA MILOŠE SPÁČILA Mžná znáte z pčítčých her, ze cálních mulcí. I když mkáte klbence u páu, můte být hdnku dě kldně mrem nějkéh pdnku, řídt h, rzht m, c bude yrábět, kde bude dát pbně. Tky můte rzht m, kh putíte. Pkud kutečně fcháte u páu neb zdíte ppelářkým utem, můte mít pct, hle yzkušíte nm u pčítče. Není le prd. I y jte změttelé, pře ne úplně uěmute. A kde máte změtnce? Jetl chcete dět, zjděte třeb rdnc, krjký úřd neb mntert. Thle šchn mjí á mkt. Je jné, přjdete-l třeb rdnc udíte-l tm úřednc, jk mí práce lku nehty, nemůte jí dát rnu pdák, lnt chd úřdu, k tm bude dět, le můte. A knce už brzy. Obně tky chytám. Oprdu už nechc změtnát ld, kterých mylím, j prác děljí šptně mí h, by přádně mkl, hrjí, brzně řečen, ltre. Jk změttel m nelíbí, mj změtnc rdnc by z plední lét zlužl préme d nm z rekntrukc Mchňy pá, ztímc elká čát dlších ktů ju píš elké průšhy. Retlzce Tyršáků, řešení pry, rekntrukce třídy Míru, přednádrží Chápu, č ěc nedějí, tk jk bychm chtěl, le blémy mjí překnát. A mj změtnc umí, ezměte n elm lžtý kt z drácení demlce čern ptené ly. Jk brlntně h zládl. Ale, mňte, mě jk změttele práě hrní ltre z mlu nedlužu. Už teď tedy tuším, mě pdzm čeká jk změttele elké rzhání, ětší, rzdíl d jných změttelů nemám mžnt dát změtncům pdák kdykl, le n dnu z čtyř rky. A ěřte, ty, které už něklkrát byl přelební prru pr, p rzhlédnutí p mětě změtnát nechc. Vy n? I ZDE JE K K DOSTÁNÍ DOPORUČUJE NÁVŠTĚVU TĚCHTO PODNIKŮ. Kšny - Luděk Slř, Pernštýnká ulce 34, Prdubce, tel: , eml: PARDUBICKÝ PERNÍK PAVEL JANOŠ, Věry Junké 306, Prdubce, tel: , eml: ČÍNSKÁ RESTAURACE U BÍLÉHO KONÍČKA, Pernštýnké nám. 60, Prdubce, tel: , eml: ČOKOLÁDOVNA BAJER, Zelenbrnká 2, Prdubce, tel.: , eml: CAFÉ BAJER, tříd Míru 763, Prdubce, tel.: , eml: Adre redkce: Erpké ydteltí,.r.., Průmylý prk, Kncelářká bu P - 8, čp. 80, Prdubce - Semtín Centrální telefn fx: , , e-ml: web: IČO: Vydtel: Jn Dležl. Ředtelk ydteltí: Jrml Kudláčká. Šéfredkr: Mlš Spáčl. Redkř: Jn Řeháček, Václ Plecháček. Fgrf: Mlš Kleár. Jzyké krektury: I Málká. Obchdní ředtelk: Le Dpělá. Prdukce: Le Šlcá. Inzerce: centrální telefn fx. Předpltné zjšťu A.L.L. ductn pl. r.., F. V. Veléh 2635/15, Prh 9 tel: ( cll centrum) E-ml: Tk: NOVO-TISK,.. Dtrbuce: PNS.. Ce ýtku: 10,-Kč. Edenční číl: MK ČR E 10824, ISSN Názry pluprcníků nemují ždy yjdřt názry ltu. Neyžádné mterály nercíme. Z chyby nnéh tku neručíme. Perdct: měíčník. HOROSKOPY Bern V kětnu jte zřídl tk, byte jtm mhl dít buucnt. V m chcete černu pkrčt celkem ám pdří. Býk Pkud budete chtít áhnut nějký ětší úpěch, budete mut být c nejíce mbcózní tké nemíte bát ukázt é chpnt tlenty. Blínc Díky ttním ám kětnu zdřl. V černu šem cě dputáte d něčeh neb píše někh. Rk Pzr ť á neyděí přílš mnh různých prcních pnntí. Bude tž á lt jk ná práce, tk né pnnt. Le Pkud máte prcní blémy, tk kr celý měíc bude u nejlepší příležtí, jk udělt rdkální změny. Pn Pnny, které ní úpěchu, buu mít nyní cel zjímu mžnt ukázt, c mjí c kážu. Muí n ukázt nepřejícím ldem, bu nenechjí zmett. Váhy Zpmtujte, ypčítt elm užtečná prcních fnčních záležtech. Ale pkud člěk ypčítě přtupu k ctům, tk dříe neb pzděj pálí. Štír D plny čer nc neměňte. Druhá pl měíce le elm brá nějké ýzmnější prcní neb fnční změny. Střelec Nelte, by še krér jkýmkl způbem zhl šeh prtnertí. Spredlě dělte č mez u prác u drhu plčku. Kzrh Čeká á knečně ýtečný měíc. Celý rk ypdl jk hupčce tím, jte měl m, zd lů knčí ždy íc ště tlučením. Vdnář Pkud plánute čeren nějké půjčky, tk ty plány zrušte. Je nejhrší mžné bbí tké fnční trnkce. Ryby K úpěšnému žtí kět jte yužl u ýhdnu pzc jte trán plut dlšíh měíce. Rčník 14, číl 5, ychází

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Porovnání výsledků analytických metod

Porovnání výsledků analytických metod Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák (plzk@iic.c.cz) Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr

Více

Č ý Á Ě Á Á ě ř č ř é é é ř č ř š ž ř č ě ř č ř ý ě ě š ř ů č č š ě č ř ů š ř č ň š ž ň č ě ň ú Č č ě ě ŠÍ ř ů ů ř ý č ý š š ř ý č é ř é ř š ď ůž č ž ď é ůž ý š ý ň ď ď ž ž ú č ý š ý ž ů ý ě ý ď ř é ž

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

É Ů č Ě ě č ý ř ů ě ěř ř ě ř é č ě č ě ě č ěř ěř ř ž ř ž č é ě č é ů ř ý č čů ž žů ř é ý č č ě ř ř ě č ý čů ř ě ě ů ě ý čů ě é é ě ě é ř ř ž ý č ý ř ř ě č ř ě é é é ě é ř ř ň ž ůč č č ý ý ě ř č č ě č č

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ů ů ů ú Č é č ý ž ě ž č ř ž š ó ř é ž é ě ž ž ž ř éč é ě ý ř ů éě ě Ž é ň é č ě Ž ěž č ě ě Ť ř ů ž ř ó é ý ů Ž ý ň ú Ž é ý Á ý ě ě ž š ř ý ý ě ěž č Č Č ůž ž ý ó ě ě ě ú ů Ž Ž ů ř š Č ř ě ě é é ř š ě Č

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Í Í č ř č č é ř é ž ž ř ě é é ú č ž Ž ř č č é ř é ž č č ý č ý é ě é ř é ý é ř é ě é é ř é é ř ú ž č ž ř ž é č é é ý ž é ě ě ř ř č č é ř č é ě ůž ě č ň ó úč ř ě ž Ý úč ž ý ť č Ř Í Í éš ž ě ó ř ě ž č é ž

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Á ž ř ř ř ř ř ř ú š ř ů ř ď ř ž š ú ř š š ř ů Ť ř ň Á Ú Ú ř ů ů ú Ř Á Ě ř Ň Á ř š ž ř ů ř ů ň ř š ž Á ř š š ú š ž ž ů ž ú ř ř Ž ú ř Ř ř š ú ž š ř ř ů š ř ů ž ř ž ž Ž ž ž š ú ž ž ř ř ř š Ž ř ř Ž ú š š ž

Více

Í ó ž č ž šš ř ř ž ú ěš ě ě š ě š ěš ž š ř ú ů ř ř ú ě ů é š ěž ě řč ěž é ř é é ú ě ř š é é č š ř ž é č é ú ě ů š ů ěř ž Í ž ž ě š ěř ž é ě š ú ě ů Ž čů é ř č ř ě ř š ě é šť é č ě š ř ň ěš š é š č é ě

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ú ú ó Č ř Á ř ž ú ó ř Ú ř ř ř ř ř ř ř ó É ú É É Ž É ř ř ť ď Á š ř ů ú Ž ř ú ř ř ď ž ň ď ž Ž ř ř Ú ž ř ů Ž ř Ú ž ř ď ž š ř ů ú ď ú ž ď ž Ý ž ř ř ř ž ř Ť ř ů Č ů Č ř Ú š Č Ú ř Ť ř ů ř ž š šš ů ř ú ř ř ó

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

é é ě ž é ě ř ú ě ř ž ě Č ě ý ž ť ď ř ě ý ě é ř ř ř ý ř ř é ř ý é ě Ú ř ě ě ÚČ é ú š ě ž ú é Š ě é ř ý ř ž ř é ř ž ě é ž ů é ř ě Č ř é ř ě ž ý é ě ř ý ř ž ě ů ý ž é ž é ž ů é Ů Č é Ž é ý š ř é ě š ě ž

Více

Ď ř ť Ú ř ě ý č ů ě ě ř ě č ů Ů ě Ž ě Ó ř ů ř ř ů ě ě ř Ž ř Ž Ž Ž ř Š ý č ů ě ě ěř Š ěř ř ěř č č č ř ě ř č ř ř č č ř ě Í ó ř ť Á ě č č ř č ř ř ř Š ě ú Ú Ú ř ě ó ř Ó ř Ó ř ó ř ř ě ř č ó ř Š ě ě č ř ě Ž

Více

ý ó Í Í Í ž ň ř ě ý ř ž Í ř ě É ť Á ý ý Í Ž ý Š ěř ý ř ě ý š ř Ž ž ů ř ě ě ý ů ó ž ž ž ý Í ř ř ž ě ž ž ř ř ž š ý ž žš ě ď ó ř ý ů ř ýš ž ý ů ů ž ý ě ž ž ž ý ů ž ě ř Í ě ú ž ě Ú ě ý ú ě Ž ě ě ě ý ě ů ěž

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

Á šť š ě šť Č šť Č Č Č ř ě ž šť ř ž Č Č Č Á Ň ř š ě ů Č ř š Š ř Č ď š š ě Ú ů ř š š ě ú ř š ě š ě ř ž ě š ě š ě ě ě š ě Š ř ň ú ů š ě ž Š ě š ě ž š šť ě ě ě š ů ř ž š š ě š ú ž ř š š ě ž ů ě ž ž ž ž ě

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

ě é ě ř ě ě é ž é Č Č ř ě ž ý ě š ř ě ř ě ý ě ž úřé é ý ž ýš ý ý ě ě ě ě Č Ž É Ž Š Č ř ž ř ě ý ů ý é ě ř ř ě é ě é ř š ě ý ř ů ý ě ř ě é ě é ě ě ř š é ě ů é ř ž ýš ý š ž š ů š é ě ů ě ě ž š é ě š ř ě ň

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

ň č Ž č č č Ž č ý Ž ý Ž č č Ž ÍÍ ň č ň č č ý ů Ž š č č č ý ů Ž Ž č ý ů Ž Ž č ů š ů Í ó ůž č ú č č č ý č č š č ú Ž č ý č č č ýš Ž č čň č ď ý ý Í ýš č č ý ž š č ůž Žď ý č Ž ůž Ž č ý ú Ž č č š ů Ť ď ý Ž Š

Více

š ě ě č š š š ů š Í š ň ě š šč š Ť š ě č č š č ó č č š č ě ů ň ě š č ě ů ž š ň ž ň č ě ě ž ě ž ě š ď ě ě š ž ž Ř č ě č š ů ů ě š š č ě ě Ž Í š ě ě ů ů š ž ů ů ů Í ě š ě ů ž š ů ž ů ď ě ž ž ě ěž šť ž č

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

É Ě Č š ž ý Ť š š ř š ř ě ř š ě ě ř ř ý ř ž ěř ř ě ť ů ě ý ů ďě ř š ě ř š ř šš š ý ě ě š ř ů š ě ý ů ě ř š š ě š ě š ě ř ý ě ř š ě š Č š ž ý ř ě ř š š Š š ř š š ý šš ý ě ž ě ě ř ě ě š ý ř š ů ě ř ž ě ě

Více

ř ě č ř ě Ý účé ěř Ý é É Ě Ýý ď ý úč č č ú ě é É ť ú Ě óý É ý ó É ý ý ň Ýý ú ť ý úý ó ý ý é ýď é ý ň É ý úú ý ý ó É É ý ý ň É ó Á É Ť ý ě Í É É Ý ě ý č é č Ý ř ó ó ó ó Ý é ó ž é ú Á ď é ď ú ý éž éé Ž É

Více

Í Á Ř É Á Š Ž ř č ě ě š ř ů Č Č Ú Č ě č ě ž č ř č Žš Ž č ě ě Ž úč É Á ř ě Č úč Č úč ý ř ě Ž Ž ě ý Ž Úč ě ý ř ě ř š Í ý č Č ť č ě Ž š č Í ť Ř Ě ř ě ú ň š ě Í Ž ú č ě č Úř Č ř ě ž ě Úč č ě ř š ř ž š Ž ě

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Ú č č ě ř ó č č Ú ě ě ě ř ů ž ž š č ř Ú č ó ž ě ř ř ě ř č ž ř ě Ý ěš š č ž ň ř ě ě č š ěž ú ě ř ú š ě ž ě ž ů š č ř ů č ž ě ů ž ž ě ř š ů š č ř ě ó ě ó ř ě š ě ě ř ě ó ě ě ř ů ř š ěž ó č ž ř ě č č č ě

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

ě ě ě ň Ž ů ě ř ř É ě ě ď ů ě ě š Ěž ř Ť ňň Á Á É Á ř Č š š ú ď ř ú ě š ř ř ú ř ě ěš ž ě ř ú ř ů Ě ď ř š ě ě ř ů ě š š ú ů ě ě ů ě ě ů ů ř ů ů ř ř ú ř řž ř řž ř řž ř ž ř ř ě ř Ý š ř š ě ř ů š ř Š ž Ň Ú

Více

É Í ů š ó č ž ě ě š ř Ž š ů č ř š ř š ů ů ů ě ů č Ž č úč ů ů č ů Ž úč ů č Ž ó č Ž ě š ě ř ř ě š ě ě ě ů š ě š ů ě ů č č ů š ů Ž ř ě ě Ž č ě řň č č Ž ů ř ěť ť ř ě ř Ž ů č č č ě ů ř š ů Ž ú ů ř Í č ě ě Ž

Více

č Á š Ř Á š Ě Š ř š Ť Í ř ř ř ř Š č é ů š ř Ř éž ř š é Ú ý č é ž ř š ř č ř š é Č ž ř ř ř é é ž ý ř č ř č ý ý š é ř š ú ř ř č ž ů ů é č č čů ý ý ř ý é ý é ř éč ř ý ř ý ž ř č č é ž ř ř é ř ý ň č é ý é é

Více

ž é č é í ĚŽ í ě Ž í í ž í Ž í Ť š í Ť ě ž Ť ě Ó í í Ž ě Ť é ě ě í ž ě ž Ť í ě í í í í Í Š é č é š í ě é ž éč ě é é é í é č é ě í ě Ů í í ě Ť í í í é š í é ě í Í ž č í ě é š í Ť Ž é ě š í í é č í í í č

Více

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2. Vyjářeí poloupoti Poloupot můžeme určit ěkolik růzými způoby. Prvím je protý výčet prvků. Npříkl jeouchá poloupot uých číel by e výčtem l zpt tkto:,, 6,,... Dlší možotí je vzorec pro tý čle. Stejá poloupot

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ů é ó é é éř ů ř č ř ó ú é ů ů é ó é ěř ě ěř Ž ř úč šť ř ů é ě ř š ř ěř ř ě ř é ě é é č Í ř ůž é é ě ě ů š é ů ě ů Í š Ť Ž é éť ě é éč ě é ž é š ě ě ů ř ř ř ř š Ž ž ěť ř ř ě Í ž ů ř č ě ř Ž š ř ú ě ř é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Č ó ž č ě š č ěš Í ž ě š ř ů Č úč ý ž ě ú ěš ě ů ý č ů ý č ů ď č ě ž ů ěž ě č ý ď č ř ý ě ř č ů řů ů ř ř ř Í ž č č ý ý ů ř ť ý ý ů č ť Č ý Č Č ř š č ý ř ě ů č ř řď ř š Č š č ř ě č ý ř ě ů ř č ú Í š č ý

Více

É ŘÍ é ř ě š č é š ě ě ě č é é ž č ě ý ý ř ě ů ž ěř ý ů ý éš é š Ú říž č é š é č ř é ř ěř č ř é ý ěř č ř é ěř ř č č ř é ěř č ř é ěř č č ř é ěř šé č ř é ěř č ř é ý ěř ě é é ř é é é ř ý č ů é š ě č ř é ě

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

Á É ěř ř é ú ě ú Á ýě ř Ú úš ř ň ú úýě ě ú ť Á ž é ř é ú ýě ú ř ěž ď ř é ř é ú ě ž ý ý ý ú šý ýě ř ú ť ě ů ú ý ú é é ř ý ř ě ěř ý ů Ú ř ě ý Ý ý š ň ýú ý ý š ř ě šú Ú ý ř ř é ú ě Á ý ú ř ě ěř ř ú ýě ú ýě

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

ú ť š č ř ó Ě č ě ě ř ý ď ý é ř é é ř ř é ý ě ů č ú ř é ý Č ý ě Ť ž Č ě é č ě ě ě é ě Á ú ř ř ě ř é é ř é ž ě ř ý ě ě š ř ů Ť ě ý ř ě ě ř é é ř é ř é ý ě ů žš ý é ý ě ř é ž ř ě ř é ž ě č č ý ě ř é ě ř

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

Ě Á Í ř ř é č č ř ů ě ě ž ů Š č ř ý ě č č ě č ú Í Í š č Ě é ř ě é é č ř č ř Í ý Š Í Á Ž Ě Ý ť ř ě ú ň Ě Á Í Í š ě ř č č ú ř Ě ř Š Í Č ě é ř ř ě ý ý ř ě ý ř é ř ě ř ě ů ý ř ě ý ů ř ý ů ř ý Š Á Ž Ě Ý ř žé

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

ť ý ř ý ž í ř í š í ý ě ž í ř í š š č ř š š č Ž ý ě ěř í ý ú ř ř ý ě š ě í í Ťí í ř í ř Ž ř ě í ů ř ž ý ý í Ťí í ý š ř ž Ž ň í í í í ř úč í ř ú š č Č Č í í č ú í ř ř Č Ž í ř í ě ř č ě í ě í č ě ě č ě ě

Více

óš ř Ř Í É ŘÍ Í Á Í Á Á Ý Á Í Č Á Ž Í Ř Í ŠÍÚ Ý Í Í Č Í Ú ÁŠ Í Č Á Í ĚŘ ú é ú ěš é ř š ě č ř š ř š č ě š ě é é č ř č č é é ž ř ě ěš ž óě Í ř ě ř ě ě š ě ě ř ě é ž é šť ě ř ě ě č č č šé ě ř ě é é Č é š

Více

Ů á č č Ů č Ů č č á č Ě č ň Ď č č č ď ň ř č Ž č Ů Ů č č Ů Ž č č Ý Ú Ž Ú Ú Ů Ď Ů ť Č Ů č Ý Ů Ž Ů Ď Ě č Ě Ů Ů Ě Ě Ě č Ž Ě č č č á ť Ů č Ě Ž č č ňř č č č ť č č Ď Ů č Ě č Ž č ĚĎ Ž č č Úč Ů ť ť ť č Ě Ž Ě č

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ř ř š ě Č Š ú š ě Č š ě ě š ě š š ě ý Š ě ř š ý ý š ě š š ř ý Š ě ě ř ě š ě ě Č ť ř š ě Č Č ě ů Č ř ě ú ě ÍČ š ě ř ě ď řď ě š ě ě ř ě ú ř ď š ě ř ě š ě š ě ě Š ř ě š ě ě ě ú š ě ě š Ú š ě ě š š Š ě ě ý

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

ň ě ě ě Á ě ř ž ýš ý ř ř ň ý ě ř ž ěž ě ž ý ž ě řů ý řů ú ž ě ž ř ý ú ů ř ř š ě ř ě ý ě ě ř ě ě ú ř ů ž ě ř ř ž Á ě ě ý ý ý ý ý ě ý ř ý ů ý ě ě ř ý ě ř ě ř Č ě ě ř š ě ě ě ý ý ř š ÁŘ ř š ř ů ý ě ř ě ě

Více

č č č ř ě č ř ě ý ž Č Č úř Č ě Č č č č ě ě ŠÍ ř Ů ú ě ú Ú ý č č Ú ě Ú ě ř ě ž ý Ů ý ř ě ě ž ó ů ý Ú ě ý ý ě ě Ž ě č ž ž Ú ě ý č ž ž ý č ě ě ě Í Ž ě ě ž ě č ý ě ůž ě ý Č ý ř ú ů ě ě ý Č Č ě ý ý Ú ě ý ý

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

OBVOD A OBSAH ROVNOBŽNÍKU 2 HODINY

OBVOD A OBSAH ROVNOBŽNÍKU 2 HODINY OBVOD A OBAH ROVNOBŽNÍKU HODINY Od rnžníku: stejn jk u pedchzích gemetrických rinných útr (trjúhelník, tyúhelník) získáme d rnžníku tk, že seteme délky šech hrniních úseek rnžníku. Prtže šechny druhy rnžníku

Více

é ý á ŮÝ ť Ž á ý č ý ě Ýý é ž č á á é éč ř ě ý á Č é ý ě ý á č ň Ú ř Ú ý ě ů ů ů ž ý ů ť ů ě á ů řá ý ě á ů ů ů é ž é ů ř č ž č ů Ú Č ě ě ž ý ý á ž á š ě é á ť á š á á Ť á š č á š ě ě š á ň á č áž á ý

Více

Ý Í Á Í Ž ý č ý ů ů ž ž ý č ť ú ď ů ó ž ý ž č ž ž ú č č č ď č ž ť ž ž ž č ž ž ď č ž ž ď ú ť ť ý ň ž ú ž ť č ž ú ž ú ž č ž ý ž ý ň ž ž č ď č ž č ť ú Ď ž č ž č ó ůž ť ú ž č ý ž Ď ď ď ž ž ž ďť ť ú č č ž Ž

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

ý é ů é ě ř é č ě ě ř ý é ů é ř úř ě ř ě č ý é ě š ě ý ř Č ž é ě Č č č č ř é ě ý ž ř ů ř ý ěž ě ň č ý ý ú ž ě ý š ě ý ř č ě ř č ř ěž ř ý ý ý ž č ý é ř ě é é žé é č č ř č č č č ž éž ř ú ě č ř š é ě ůž ý

Více