Policie ČR Vratimov výtisk vychází /10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Policie ČR Vratimov 604 127 288. výtisk vychází 1.10.2009 /10"

Transkript

1 výtisk vychází /10 Ze zasedání Zastupitelstva a schůze Rady města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne projednávalo: Rozbory hospodaření za měsíc 2009 Plnění investičních akcí za I. pololetí roku 2009 Rozbor plnění ukazatelů rozpočtu za I. pololetí roku 2009 u KS Rozpočtové opatření č. III/2009 Schválení kupní smlouvy Revokace usnesení č. 18/ s náhradou Vyhlášení záměru prodeje pozemků Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK pro SDH ZDARMA v tomto čísle najdete Zlatý podzim......str.2 Moravskoslezský pohár ohařů...str.4 Centrum mediální výchovy...str.5 Policie ČR Vratimov Rada města Vratimova na své schůzi dne projednávala: Navýšení povolené kapacity dětí Mateřská škola Vratimov Výběr zhotovitele pro akci Rekonstrukce ul. Okružní, Vratimov Výběr zpracovatele tendrové dokumentace pro akci Odkanalizování částí Vratimov Ivo Kičmer, místostarosta 1. září před školou foto Dalibor Gavelčík Slavnostní kladení věnců Dne 27. října v 15,30 hod. proběhne u pomníku před Základní školou na Masarykovém náměstí slavnostní kladení vě nc ů u příležitos ti Dne vzn iku samostatného československého státu. (dag) Začal nám nový školní rok Je po prázdninách a děti jsou zpět ve škole. Vrátily se po dvou měsících nicnedělání ke svým školním povinnostem. Zatímco děti se oddávaly příjemnému lenošení, ve škole Masarykovo náměstí se střídala o prázdninách jedna firma za druhou, aby vylepšily pracovní prostředí žáků i učitelů a zvelebily stav budovy. Už koncem měsíce června nastoupila firma, která opravila broušením pískovcové schodiště v celé budově, což se uskutečnilo vůbec poprvé po 100 letech trvání školy. Po této práci, kterou provázelo značné znečištění interiéru budovy, byly vymalovány všechny chodby včetně vestibulu. Ve vestibulu je nutné vždy pro značnou výšku stropu postavit lešení. Jeho kompletní malování se proto provádí zřídka, obvykle jednou za 10 let, a to bylo právě letos. Lešení zdobilo školu o prázdninách také při opravě průčelí budovy a při opravě nefunkčního komína, který byl ve stavu probíhala oprava poškozených částí soklu. V samotném závěru prázdnin došlo na dlouho očekávanou výměnu oken ze severní strany budovy. Byla vyměněna okna v tělocvičně, ve školní knihovně a ve třech učebnách. Těsně před zahájením školního roku byly usazeny nové dveře rovněž ze severní strany budovy. Důkladný úklid budovy a úprava okolí školy dodaly veškerému snažení firem závěrečnou tečku. Výsledek je patrný na první pohled. Škola prohlédla a určitě si to vzhledem k jubileu, které si v těchto dnech připomínáme, zaslouží. Děkuji zřizovateli, že je stejného názoru a uvolnil finanční prostředky na zrealizování podstatné části oprav. V novém školním roce má naše škola celkem 259 žáků. Učí se ve 13 třídách. Na prvním stupni je 8 tříd, na druhém stupni 5 tříd. První třídy máme letos 2 a učí se v nich celkem 32 žáků. Za celý pedagogický sbor si přeji, aby se našim žákům líbilo v opravené budově tak, jako nám vyučujícím. ohrožujícím bezpečnost žáků při jejich pobytu na školním dvoře. Současně Mgr. Alice Čavojská, ředitelka ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí Prvňáci v ZŠ Datyňská Také ZŠ na Datyňské ulici přivítala 1. září své prvňáčky. Sešlo se jich 16 a byli zvědaví a napjatí, co je za dveřmi čeká. Během prvního dne se seznámili se svým pedagogem, spolužáky, zahráli si hry, při kterých dokázali, že už jsou opravdovými školáky, kteří poznají číslice, písmena, Prvňáčci v lavicích foto Alice Čavojská znají pohádky a umí básničky. Nakonec si prohlédli nové pracovní sešity, potřeby do výtvarné výchovy, dárky od Lesů České republiky a Hitrádia Orion a s novými zážitky odcházeli domů. Doufejme, že nadšení, s kterým přicházeli do školy, jim vydrží po celý rok a ve škole zažijí mnoho úspěchů. (dag)

2 2 Uložení ostatků Církev československá husitská nabízí možnost důstojného uložení zpopelněných ostatků Vašich drahých zesnulých v kolumbáriu Husova sboru na ulici Školní 312/7 ve Vratimově. Roční poplatek za jednu urnu je 300, Kč. Kolumbárium je přístupné každou středu od 16:00 hodin do 17:30 hodin a každou neděli od 8:00 hodin do 11:00 hodin. Více informací získáte v Husově sboru na tel. číslech nebo Akce v Husově sboru K 85. výročí založení kostela Církve československé husitské Vás srdečně zveme v neděli 11. října 2009 na bohoslužbu s paní farářkou Čmerdovou v Husitském sboru. neděle 4. října v 16 hod. Varhaní koncert, varhany: Mgr. Pavel Rybka, zpěv: p. Marta Jirásková sobota 24. října v 16 hod. koncert zpěvačky Evy Henychové Srdečně zveme všechny spoluobčany. Místní knihovna ŘEPIŠTĚ pořádá v rámci Týdne knihoven výstavu obrazů Bedřicha Pěknici s názvem KRAJINAV OBRAZECH. Výstava potrvá od 2. října do 3. listopadu Možno zhlédnout v půjčovní době v úterý od a od hod. a v pátek od a od 13 15,30 hod. Vratimovský kalendář Díky přispění obyvatel Vratimova a Horních Datyň bude opět k dispozici kalendář s fotkami města a blízkého okolí, s událostmi a akcemi spolků ve městě a termíny svozu odpadů. Kalendář se začne prodávat 2. listopadu, proto neváhejte, vloni se na některé nedostalo! Cena by se měla pohybovat kolem 60 Kč. Podzimní posezení Svaz tělesně postižených ve Vratimově pořádá podzimní "Posezení u kávy", které se bude konat v Domě dětí a mládeže ve 14 hodin. Program, občerstvení a tombola zajištěna. Srdečně zve výbor STP Záměr prodat objekt Zastupitelstvo města Vratimova vyhlašuje záměr prodat budovu (objekt k bydleni) č.p. 60 a přilehlých pozemků na ul. U Staré školy ve Vratimově. Objekt je ve vlastnictví města. Bližší informace: odbor investic a majetku p. Blažek, tel.: a odbor vnitřní správy p. Kubalová, tel.: , Prodej orné půdy Zastupitelstvo města Vratimova vyhlásilo záměr prodat pozemky parc. č. 896/2, 896/3 2 kultura orná půda o celkové výměře 2065 m a parc. č. 897/4, 897/5 kultura orná půda o 2 celkové výměře 1881 m v k. ú. Vratimov v prostoru u ulice Obvodové. Bližší informace obdrží zájemci u p. Kubalové na odboru vnitřní správy MěÚ Vratimov, tel.: Upozornění výzva Provozovatel a správce pohřebiště vyzývají plátce pronajatých hrobových míst na pohřebišti ve Vratimově a Horních Datyních, aby si zkontrolovali, zda už neuplynula doba, na kterou mají zaplacen jejich nájem. Nájemné se platí: U pí. Komárkové, v Pohřební službě Vratimov, Dům služeb, ul. Strmá 900/7, tel.: pondělí a středa od 8.00 do a od do hodin ostatní pracovní dny od 8.00 do a od do hodin Na stejné adrese lze nájem zrušit. S nájemci zaplacených míst jsou sepisovány nájemní smlouvy (dle zák. o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.). Tyto nájemní smlouvy se sepisují na MěÚ ve Vratimově, II. poschodí dveře č. 9, tel. č Nezaplacené, neudržované hrobové místo, ke kterému se nikdo nepřihlásí, bude podle 25 zákona 256/2001 Sb. zrušeno a hrobové příslušenství odstraněno. Pavla Kubalová, odbor vnitřní správy MěÚ Silniční běh Zlatý podzim Běžecký klub Vratimov spolu s Kulturním střediskem pořádají v sobotu 3. října již 15. ročník populárního běžeckého závodu Zlatý podzim. Běží se na desetikilometrovém okruhu ulicemi města a okolím. Centrem závodu bude Společenský dům, kde závodníci najdou zázemí a kde bude i start a cíl. Závod má každoročně vysokou účast a patří k nejpopulárnějším v našem kraji. O tom svědčí nejen účast vytrvalců zvučných jmen nejen z naší republiky, ale i ze Slovenska a Polska a také množství kondičních a rekreačních sportovců všech věkových kategorií, mužů i žen. V minulosti u nás startovali např. mistři republiky v maratonu Neuwirth i náš nejlepší vytrvalec přelomu století olympionik David, běžecká legenda regionu Tsametis, polští reprezentanti Satan, Orlicki, Kuchcinski, vítěz prvních dvou ročníků Czembrzinski, skvělá Ewa Kepa, Irena Šádková, stříbrná medailistka ze soutěže družstev na mistrovství Evropy v běhu do vrchu. P r a v i d e l n ý m i ú č a s t n í k y j s o u několikanásobný vítěz a letos již trojnásobný mistr republiky Peter Mikulenka, několikanásobný veteránský mistr Evropy v maratonu Ing. Zikeš, dnes již 82letý a stále aktivní, i Ludmila Šokalová, dvojnásobná vítězka Ostravského maratonu a loňská vítězka Moravskoslezského poháru silničních běhů. Na start však může přijít každý, kdo si troufne 10 km běh alespoň odklusat. Závod startuje v sobotu 3. října v hodin u Společenského domu a běží se ulicemi Popinecká, Husova, Zahradní, U Stadionu, Na Podlesí, dále Rakoveckou až na Zadky, odkud se po Okrajové a Frýdecké vrací zpět do města a ulicemi Pod Kovárnou a Výletní přiběhnou ti nejrychlejší kolem 11 hodiny do cíle nad parkovištěm u Společenského domu. Zdeněk Fejgl Představujeme se. Znáte občanské sdružení "Pro Victus"? V roce 2008 bylo založeno nové občanské sdružení "Pro Victus" a již se má čile k světu. Svou činnost zaměřilo o.s. "Pro Victus" prostřednictvím svých aktivit na zlepšování kvality života celé společnosti tím, že bude usilovat o odstraňování bariér mezi majoritní společností, etnickými menšinami a specificky znevýhodněnými občany na území Moravskoslezského kraje, což je v souladu komunitním plánem města Ostravy. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit je strategickým dokumentem, udávajícím směr rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku Jedním z jeho cílů je realizace programu zdravotně sociálního pracovníka a zahájení činnosti nové organizace v oblasti romského etnika. A toto je také filozofie občanského sdružení Pro Victus, jeho členů a pracovníků. Bude svou humanitární činností hledat řešení problémů zmíněných skupin formou vzájemného poznávání se, odbourávání oboustranných bariér plynoucích z neznalosti, ze stereotypů, předsudků, např. letní tábory aj. Hlavním cílem občanského sdružení "Pro Victus" je podílet se na získání pracovního uplatnění etnických menšin, snížení nezaměstnanosti, snížení závislosti na sociálním systému, snížení handicapu na běžném trhu práce, získání pracovních návyků. Ve spolupráci s Úřadem práce v Ostravě chce vytvářet pracovní místa pro rekvalifikov ané ž eny dlou hodob ě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné. Vytváří tak pracovní příležitosti i pro romské ženy, které jako pomocnice v domácnosti pomáhají zvládat těžkosti stáří seniorům v Radvanicích a Bartovicích, ale i v celé Ostravě. Vykonávají drobné domácí práce jako např. žehlení, mytí oken, vytírání podlahy, nákupy aj. A jaká je reakce seniorů? Např. jedna obyvatelka Domu s pečovatelskou službou v B a r t o v i c í c h n á m s d ě l i l a : "Nejdřív jsem se bála, to víte, jsem stará a obtížně měním své názory, ale dnes s mojí romskou pomocnicí bez námahy uklidím byt a ještě si s ní popovídám u kávy. Je pracovitá a moc milá". A to vše za 60 Kč za hodinu. Občanské sdružení sídlí v Radvanicích na ul. Těšínské a úzce spolupracuje se sociálním odborem zdejšího ÚMOb, kde případným zájemcům rádi poskytnou bližší informace. Ing. Vladimír Majer Jakubův běh Důlňákem foto Zdeněk Fejgl

3 Výzva k povinné výměně řidičských průkazů Upozorňujeme všechny občany na povinnou výměnu řidičských průkazů. Týká se to občanů, jejichž řidičské průkazy byly vydány od 1. ledna 1994 do 31. prosince Držitelé těchto průkazů jsou povinni je vyměnit do 31. prosince Podle 134 zákona č. 361/2000Sb je rozhodující pro výměnu řidičského průkazu datum jeho vydání, nikoliv typ řidičského průkazu. Co musíte mít sebou? Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Kolik to bude stát? Nic. Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. Kde si mohu ŘP vyměnit? Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého pobytu držitele ŘP) Kdy dostanu nový ŘP? Nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč) D a l š í i n f o r m a c e z í s k á t e n a a Nenechávejte to na poslední chvíli, předejdete tak frontám a zbytečnému čekání!!! (dag) Fontána byla, je a bude? B y l a... Týden před oslavami 735. výročí založení města byla vedle pomníku padlých a naproti vchodu do kina Hvězda instalována venkovní fontána. Ať už se Vám líbí nebo ne, záměrem určitě bylo zkrášlení městského prostředí, oživení a zpříjemnění letních dnů a alespoň pro část z Vás i estetický zážitek spojený s příjemným zvukem přelévající se vody. Malé děti se u fontánky zastavovaly a každý den kontrolovaly své ledňáčky, jestli ještě stále pijí vodu z misek. Už nepijí, alespoň ne u nás, možná pijí z jiné louže u někoho doma. To, že bylo vysázeno 5 chryzantém (nezbyla žádná), 2 begonie (ještě se jedna stále drží!) a 89 sazenic skalniček (zkuste spočítat zbytek ), které postupně mizely, nás nechává chladnými s tím všichni počítali, byla to jen akce zoufalcůdobrovolníků, kteří si ještě stále mysleli, že se už třeba i ve Vratimově usídlili slušnější obyvatelé. Ale že NĚKDO utrhne 2 ledňáčky, kteří byli k miskám připevněni svařováním, a jednu z misek zcela zdeformuje, aby se ke svému lupu lépe dostal, nad tím nám už zůstal rozum stát. Vždyť ptáčci nic nevážili a ani ve sběrně by z nich nikdo nezbohatnul. Nabízí se tak myšlenka na hloupé a nevychované dítě, které však má své rodiče a v případě vypátrání, se z nich stanou zákonní zástupci, zatím jen odpovědní za škodu a krádež.ale může být i hůř J e Fontánu, která je městským majetkem, udržuje, čistí a opravuje kulturní středisko.a tak údržbář fontánu, která byla vylomena ze šroubů, narovnal, znovu připevnil, Nový školní rok v MŠ Ve školním roce 2009/10 dosáhla Mateřská škola ve Vratimově a v Horních Datyních plné kapacity 230 dětí, kterým se věnuje 19 pedagogů a jeden asistent. V Mateřské škole ve Vratimově byl rozšířen počet tříd na osm. Nově zřízená třída "U sněženky" byla vybavena novým nábytkem, šatnovými bloky a díky finančním prostředkům Města Vratimova i novými stoly, židličkami a lehátky. Na zahradě bylo zřízeno nové pískoviště a zrekonstruován chodník. Ve dvou třídách a chodbě byla vyměněna okna a ve třídě U pampelišky zrekonstruována umývárna. U Mateřské školy v Horních Datyních byla zřízena zahradní stavba s různými prolézadly. V MŠ se děti mohou zdokonalit v tanci, aerobiku, výtvarně keramickém a dramatickém kroužku, hře na flétnu a mohou navštěvovat také angličtinu a logopedii. Obě školy jezdí na bazén Delfínek do Havířova, kde absolvují předplaveckou výchovu. Každoročně plánují ozdravný pobyt a lyžařský kurz ve SKI areálu Bílá. Děti se na podzim zapojují do sběru žaludů a kaštanů, které předávají mysliveckému sdružení Hubert a budou pokračovat ve sběru papíru v Soutěži s panem Popelou. Na květen 2010 připravují Akademii k 50. výročí otevření Mateřské školy ve Vratimově a během dne si bude moci veřejnost prohlédnout obě budovy MŠ. (dag) vyčistil, zavzpomínal na kovové opeřence, opět nalil vodu a kolem půl 3 odpoledne ve středu 9. září opět zapojil čerpadlo, které přečerpává stále dokola protékající vodu. Jak bylo později Policií zjištěno, již za půl hodiny, v ležel elektrický přívodní kabel k čerpadlu přestřižený v nádrži s vodou. B u d e? Jistě, bude. Bude to ale nás všechny něco stát, vždyť vytepat a připevnit nové ledňáčky nebude zadarmo, oprava misky na vodu také něco stojí a elektrikář si za nový přívod k čerpadlu také řekne o nějaké peníze. Ale to jsme jen u peněz, ty byly, jsou a budou jak se říká, i když my nebudeme. Avšak pokud se podaří najít nové majitele ukradených ozdob anebo pachatele, který svým nebezpečným činem ohrozil nevinné lidi a chtěl již někomu snad i vědomě ublížit, to se už posunujeme někam úplně jinam. A jen pro upřesnění pro ty, kteří čtou tento článek a o celé věci snad i něco vědí: fontánka nebyla levná a poškození spolu s ohrožením lidí již převyšuje hranici pouhého přestupku, při vypátrání půjde již o pořádný flastr! Prosíme, pokud o pachatelích něco víte, sdělte to Polici. Rodiče, poučte své děti, že krádež a ničení Vám mohou přinést i mnohé potíže. A nám všem ostatním přejeme mnoho dalších hezkých dnů s uměleckým dílem i zurčící vodou. Vždyť fontány stejného výrobce přinášejí v okolních městech radost již mnoho let (Rožnov, Čeladná, Staříč, dokonce ve Valašské Bystřici již 13 let!!) a nemusely se dosud opravovat, proč musí být pouze Vratimov výjimkou? H.Bömerová, Kulturní středisko Fontánka ještě před "nájezdem vandalů" s oběma ledňáčky foto Hana Bömerová 3 5. října 11. října 2009 Ve všech knihovnách platí: tomu, kdo se v tomto týdnu přihlásí do knihovny jako čtenář, promineme do konce kalendářního roku registrační poplatek. vyhlašujeme amnestii dlužníkům knih. V tomto týdnu nebudeme odesílat upomínky! všichni čtenáři, kteří si půjčují na průkazy rodinných příslušníků, dostanou průkaz zdarma. Městská knihovna VRATIMOV výstava v chodbičce knih ovny POHÁDKOVÝ JIČÍN výstavka knih k 60. výročí nakladatelství ALBATROS besedy pro žáky základních škol Vesele s Ondřejem Sekorou prodej starých vyřazených knih za jednotnou cenu Kč 2, lze ZDARMA využít počítače, internet Místní knihovna HORNÍ DATYNĚ výstava Příběh Mystické mýdlárny v knihovně půjčovní dny: pondělí 5. října (lze ZDARMAvyužít počítače, internet ) Místní knihovna ŘEPIŠTĚ půjčovní dny: úterý 6. října: a od pátek 9.října: 9 12 a od 13 15,30 od trvá výstava Krajina v obrazech obrazy Bedřicha Pieknici cestovatelská beseda s názvem EKVÁDOR A GALAPÁGY přednáší Jiří Mára úterý 6. října 2009 v 17,30 hodin prodej starých vyřazených knih za jednotnou cenu Kč 2, beseda pro mateřskou školu Ferda Mravenec Ondřeje Sekory výstavka dětských výtvarných prací na téma Ferda Mravenec práce všeho druhu Aktuální informace na webové stránce vratimov.cz

4 4 Moravskoslezský pohár ohařů Ve dnech 15. a 16. srpna za krásného slunečného počasí se uskutečnil 16. ročník Moravskoslezského poháru ohařů, který se k nám vrátil po rovných deseti letech. P o ř a d a t e l e m t o h o t o k l á n í b y l a Severomoravská pobočka KCHNKO a OMS ČMMJ Ostrava pod záštitou hejtmana Ing. Jaroslava Palase. Zkoušky se konaly v honitbách MS Hubert Vratimov, o.s., MS Šenov obecní, MS Trojačka Řepiště. V sobotu v 8.30 proběhlo slavnostní zahájení poháru a jednotliví vůdci, rozhodčí, personál zajišťující průběh zkoušek a v neposlední řadě početná korona (diváci) se rozjeli k plnění jednotlivých disciplín. Na počátku tohoto klání nastoupilo 18 psů, kteří byli rozděleni do dvou skupin po 9. Jedna část vykonávala práci na poli a ve vodě, druhá měla své útočiště v lese. V neděli se jednotlivé skupiny přehodily. Jak již to v životě chodí, ne všichni vůdci se svými svěřenci v sobotu uspěli. Takže nám startovní pole prořídlo. Jednotlivé disciplíny jsou hodnoceny známkou 4 0 (známka 4 je nejlepší, při obdržení 0 pes se svým vůdcem ve zkoušce dále nepokračuje). Vítězem MSP se stal FLLO Plameni Pas (NKO německý krátkosrstý ohař), vůdce Luděk Miller. Druhý v pořadí se umístil HARDY z Koblova (ČF český fousek), vůdce Josef Sikora. Třetí se umístil FLIK z Dubovských luhov (NKO), vůdce MUDr. Pavel Pilař. Byly také vyhlášeny nejlepší výsledky práce psů na poli, v lese a ve vodě. Před slavnostním ukončením byly čtyřem členům našeho MS z rukou předsedy OMS (okresního mysliveckého spolku) Ostrava pana Bedřicha Krčmáře předány ocenění ČMMJ (českomoravské myslivecké jednoty). Na závěr tohoto článku MS si dovoluje poděkovat MěÚ Vratimov za finanční příspěvek, za který byly zakoupeny poháry. Petr Dunat jednatel MS Hubert Vratimov, o.s. Bezpečně do školy a zpět! Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a je tady opět nový školní rok. Odpočaté a vydováděné děti se vrátí do svých lavic, ve kterých si budou deset měsíců plnit své povinnosti. Jelikož dny volnosti končí, je třeba, aby si děti opět připomněly elementární zásady bezpečného chování, mezi něž bezesporu patří také bezpečný pohyb a pobyt v silničním provozu, a to nejen při cestách do a ze školy. POLICIE ČR pátrá, radí, informuje Desatero chodce: Po chodníku se chodí vždy po pravé straně. Pakliže jsme nuceni jít po silnici, tak vždy po její levé straně a co nejblíže u kraje. Chodci jsou součástí silničního provozu stejně jako řidiči aut. I pro ně tady platí pravidla silničního provozu. Chodci jsme i při jízdě na kolečkových bruslích. Silnice se přechází jen na místech k tomu určených. Pokud musíme silnici přecházet mimo místa k tomu určená, tak vždy kolmo, co nejrychleji a jen tam, kde je dobrý rozhled. Před přecházením se nezapomeňte rozhlédnout. Řidiči nás lépe uvidí, když budeme mít oblečené pestré a dobře viditelné oblečení. I chodci musejí být ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu. Vždy mějme na paměti, že silnice je pro chodce značně nebezpečné místo. Příčinou mnoha tragických dopravních nehod je nedostatečná viditelnost. Auta mají povinnost svítit. Chodci takovou možnost nemají, přitom jsou v silničním provozu těmi nejzranitelnějšími. Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené vítěz MSP Luděk Müller foto Petr Dunat viditelnosti platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se často shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě. Viditelnost chodců lze zvýšit vhodnou barvou oblečení, nášivek a doplňků z fluorescenčních či reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce či cyklistu zaznamenat. Přibližná vzdálenost na jakou nás řidič spatří za tmy a při snížené viditelnosti, pakliže na sobě máme: modré oblečení 18 metrů; červené oblečení 24 metrů; žluté oblečení 37 metrů, bílé oblečení 55 metrů; reflexní materiály 200 metrů. Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a snížené viditelnosti. Reflexní materiál je v noci vidět na 10x větší vzdálenost než modré oblečení. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 1,5 sekundy (31 metrů) na to, aby odpovídajícím způsobem zareagoval. Používejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je, abyste byli dobře vidět za světla i za tmy. Reflexní předměty umístěte nejlépe ke konci rukávů, blízko ke kolenům a do úrovně pasu (cyklisté také na přilbu a jízdní kolo). Dětem pořiďte oblečení, školní brašny a d o p l ň k y o p a t ř e n é r e f l e x n í m i a fluorescenčními bezpečnostními prvky. Tyto bezpečnostní prvky jsou snadno dostupné a nejsou vůbec drahé. N e j r ů z n ě j š í p ř í v ě s k y, n á š i v k y, nažehlovačky, samolepky, pásky na ruku apod. pořídíte například v galanteriích nebo v obchodech s jízdními koly. Děti jsou na silnicích ohroženy více než jiní chodci. Jsou méně soustředěné a nedokáží ještě dobře odhadovat a předvídat. O to důležitější je, aby byly na silnici co nejlépe vidět. Světlé oblečení, školní brašna a boty s reflexními doplňky učiní jejich každodenní cestu do školy i ze školy bezpečnější. nprap. Mgr. Petr Svoboda Boj proti krádežím v MHD Cestující MHD se v poslední době mohou setkat s vtipnými hlášeními v dopravních prostředcích. Na krádeže v hromadných dopravních prostředcích se snaží upozorňovat kampaň "Máš li věci bez dozoru, zloděj už je na obzoru". Pod tímto humorným názvem probíhá akce v rámci projektu Bezpečnější Ostrava a na nešvary nenechavců se snažili poukázat i policisté v preventivní akci 16.9., kdy v prostředcích MHD rozdávali letáčky a poskytovali rady. (dag)

5 Centrum mediální výchovy v DDM Ve středu 9. září a ve čtvrtek 10. září se otevřely dveře Domu dětí a mládeže Vratimov (DDM) pro všechny zájemce o jeho činnost. Návštěvníci si prohlédli nově zrekonstruované prostory a dozvěděli se, jaká je nabídka v oblasti zájmového vzdělávání pro školní rok 2009/2010. Abych vám mohla přiblížit změny na domečku, jak našemu zařízení s láskou říkáme, musíme se vrátit v čase minimálně o dva roky zpátky. V té době byly v DDM zahájeny práce na rekonstrukci budovy, při které náš domeček dostal novou střechu, fasádu a jedno patro navíc. Vzhledem k tomu, že prostředky při této rekonstrukci byly určeny pouze na stavební úpravy, začali se pracovníci DDM zajímat o možnosti získání finančních prostředků na nové vybavení. Našli jsme si vhodnou výzvu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Jde o programy podpory z prostředků strukturálních fondů Evropské unie určených v letech v ý h r a d n ě r e g i o n u s o u d r ž n o s t i Moravskoslezsko. Cílem programu je přispět k celkovému rozvoji regionu, který je územně totožný s Moravskoslezským krajem. Zúčastnili jsme se cyklu školení k těmto programům. Připravili jsme všechny potřebné podklady a požádali Město Vratimov o spolupráci. Společně jsme potom zpracovali projekt s názvem CENTRUM MEDIÁLNÍ VÝCHOVY rozšíření zázemí zájmového vzdělávání. Naše žádost o podporu projektu byla přijata na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady. Celkové náklady projektu činí , Kč. Z toho pouze 7,5 % tvoří finanční spoluúčast města. Realizace projektu byla zahájena v listopadu 2007 provedením kompletní rekonstrukce elektroinstalace zařízení. Navazující práce a dodávky zařízení byly započaty v červnu V rámci projektu tak proběhly na DDM následující akce: úprava pozemku zahrady a hřiště, instalace herních prvků a laviček a odpadkových košů, oprava zpevněných ploch, vybavení zařízení nábytkem a novými technologiemi odpovídajícími současnému vývoji a moderním výukovým metodám, vybavilo a zprovoznilo se podkroví. Rekonstrukcí vnitřních a venkovních prostor a modernizací vybavení DDM dochází k rozšíření prostor a podmínek pro zkvalitnění výkonu hlavního poslání organizace poskytování kvalitního zájmového vzdělávání. Průběh prací na projektu jsme jako virtuální prohlídku umístili na stránkách medialni vychovy.cz. Díky realizaci výše uvedeného projektu se nám podařilo rozšířit nabídku zájmového vzdělávání a současně vytvořit podmínky pro vznik Centra mediální výchovy. Naším cílem je totiž rozšířit nabídku volnočasových aktivit, vzdělávání a výchovy, a zvýšit tak kvalitu života ve Vratimově i jeho nejbližším okolí. Doufáme, že se nám náš záměr podaří a děti i jejich rodiče budou u nás, na domečku, trávit svůj volný čas příjemně a smysluplně. Na bídk u naleznete na strá nkách Hana Nevrlá, ředitelka DDM a je po prázdninách! První červencové dny ve Fulneku a okolí nevěstily, díky přívalovému dešti, nic dobrého. Lukavecký tábor jsme postavili poslední červnový víkend, ale vedoucí a instruktoři, kteří měli necelý týden na zvelebování základny, se potýkali s velkou vodou na louce, v potoce i v samotném táboře. Zvládli to vše stoprocentně, a tak mohl 1. turnus začít podle plánu 4. července. Během prázdnin tábořilo na louce Nadějov 170 dětí ve 4 turnusech. Většina dětí už toto prostředí znala, někteří přijeli poprvé a nebyli zklamaní. Ti, kteří i dnes hledají místo bez elektřiny, táborovou kuchyni, jídelní servis vymění za ešus, milují večery u táboráku a noci pod širákem, si opět přišli na své. I počasí se umoudřilo, a tak máme za sebou slunečné léto, plné zážitků! Děkuji všem, kteří se v osobním volnu starali o děti na táborech, bez nároku na odměnu, všem, kteří přijeli na stavění a bourání táborové základny. Díky dobrovolníkům, kteří mají tu "naši" louku rádi od dob, kdy tam sami jezdívali na tábor, jsme zvládli nejen tábor postavit a zbourat, ale byly provedeny i různé údržbářské práce, postaveny nové sprchovací prostory, opraveny mostky. Poděkování patří i Domu dětí a mládeže za spolupráci při organizování 1. a 4. turnusu. Dětem přeji úspěšný školní rok 2009/2010 a třeba nashledanou příští prázdniny na Lukavci. Zdeňka Procháčková, PS "Mír" Vratimov Dětská novinářská cena Dne 9.9. byly v rámci Dne otevřených dveří v DDM předány ceny účastníkům 11. ročníku soutěže Dětské novinářské ceny na téma: Máme rádi zvířata? Do soutěže bylo zasláno 20 prací a porota ve složení Ivana Šuláková Syndikát novinářů Ostrava, Václav Bělohlavý Dětská tisková agentura Ostravsko a Dana Diváková Institut komunitního rozvoje MSK měla těžkou úlohu, aby vybrala tu nejlepší práci. 1. cenu Novinářský šotek získala Tina Šalková ze Slezské Ostravy 2. cenu Novinářské ouško získala Dominika Boturová z Vratimova cenu Novinářské ouško hrníčkové získala Andrea Dalihodová z Vratimova a David Černín z Ostravy Poruby. (dag) Článek, za který bylo uděleno 1. místo v Dětské novinářské soutěži Tina Šalková Můj milovaný Ory Skoro v každé rodině mají nějaké domácí zvířátko. Někdo má křečka, někdo papouška, spousta lidí má doma kočky a snad ještě více lidí má doma psy. I my máme doma psy. Máme ale také zvířata, která nejsou až tak obvyklá. Máme totiž koně. Ne, nebojte se, nejsou doma v obýváku. Pouze koně vlastníme a máme je ustájené ve stáji za městem. Koním se věnujeme všichni doma. Maminka kdysi závodila a teď se věnuje trénování. Taťka taky jezdil a nyní se věnuje rozhodování jezdeckých soutěží. Jezdí můj bratr a jezdím taky já. Svého prvního koně, teda vlastně poníka, jsem dostala k šestým narozeninám. Jmenoval se Ory. Protože mám narozeniny v létě, tak na moji počest se konala oslava na zahradě u našeho domu. Dostala jsem tenkrát pár dárků a hráli jsme si. Najednou někdo zazvonil. Na ten moment nikdy nezapomenu! Za brankou stál poník! Na krku měl papírové srdíčko s nějakým nápisem. Nastalo ticho. Pak mamka povídá, ať si přečtu vzkaz. A já na to: Ale mami, já přece ještě neumím číst! Zachránil mne až bratr Jakub, který už chodil do školy a četl: Ahoj Tino, já jsem Ory a jsem tvůj dárek k narozeninám. V ten moment se mi splnil můj nejtajnější sen. Mám koně! Svého koně! Oryho jsme ustájili ve stáji za městem, kde už jsme měli další koně. Každý den jsem chodila na jízdárnu a o svého poníka se starala. Když začaly prázdniny, tak jako každý rok jsem se chystala k babičce. Brácha si nabalil kolo a já si nachystala Oryho. Zapřáhli jsme za auto vozík na přepravu koní a hurá na prázdniny. Děda přichystal malou stáj a tam měl Ory bydlet. Byl tam však zavřený jenom přes noc. Přes den chodil po dvoře se psy, a když přišla nějaká návštěva, tak k brance běželi štěkající psi a řehtající poník. Pro celou vesnici to byla velká atrakce. Každý den jsme jezdili s bratranci a bráchou do lesa. Bylo nás sedm nebo osm. Všichni jeli na kole, jenom já jsem jela na koni. V lese jsme měli postavený bunkr a samozřejmě ohradu pro Oryho. Taky jsem trénovala na zahradě ježdění, nebo jsem šla s tetou na procházku. Já na koni a ona pěšky. Jednou babička uvařila k obědu buchtičky Pokračování na další straně Vyhlášení vítězů foto Dalibor Gavelčík 5

6 6 Pokračování z předešlé strany s krémem. Celkem hodně krému zbylo, tak ho babička dala do komory. Komoru však nějak špatně zavřela. Najednou jsme zjistili, že se Ory ztratil. Všude jsme ho hledali, až najednou vyšel z komory a měl celou hlavu od pudinkového krému. Olizoval se a v y p a d a l m o c legračně. Babi č k a samozřejmě trochu hašteřila, že nevařila krém pro koně, ale všichni jsme se smáli. Byl to opravdový lišák a neposeda. A když jsme přijeli od babičky, tak nám na zahradě u domu hodně vyrostla tráva. Taťkovi se ji nechtělo sekat. Přivezli jsme Oryho k nám na zahradu. Stáj jsme pro něho měli v kůlně u domu. Každé ráno jsme ho vypustili na zahradu, o kterou se postaral. Za týden byla opravdu vzorně posekaná. Protože bydlíme ve městě, i když v rodinném domku kousek od centra, tak se Ory stal atrakcí. Chodili se na něj dívat děti ze sousedství a naši kamarádi. S Orym jsem absolvovala také první závodnické krůčky. Měla a vlastně pořád ho mám moc ráda. Už není v naší stáji, protože je pro mne malý. Teď učí další děti v jízdě na koni a na závodech ho dodnes potkáváme. Orymu už je 19 let. Na koně je to hodně, ale Ory je pořád v dobré kondici. Za dobu co jezdím, jsem už vystřídala více koní, ale Ory byl a vždy bude první. Tina Šalková, VI. A ZŠ Bohumínská 72, Slezská Ostrava Ceník prací poskytovaných Vratimovskými službami pro rok 2009 (ceny jsou uvedeny bez DPH) traktor typ 70 traktor typ 80 traktor typ 120 malotraktor MT8 050 Liaz Avia sklápěč Avia plošina MP 16m Bikram kontejner.přeprava nakladač Ford Transit Ford Courier Piaggio fekální vůz strojní zametání kropení vozovek plužení posyp a solení traktor, Avia AUTODOPRAVA 85, Kč/15min 90, Kč/15min 95, Kč/15min 75, Kč/15min 24, Kč/km 20, Kč/km 21, Kč/km 25, Kč/km 17, Kč/km 15, Kč/km 15, Kč/km ÚDRŽBA ZELENĚ pokos travnatých ploch parkových v rovině se shrabáním a naložením pokos travnatých ploch se shrabáním, naložením v terénu shrabování listí z travnatých ploch, naložení vyhrabování trávníků, naložení kácení stromů v rovině do průměru (včetně úklidu větví, bez likvidace pařezů) 20cm na řezné ploše 30cm 40cm 50cm 60cm 70cm 80cm 90cm 100cm (kácení ve svahu koef. 2) frézování pařezů dle průměru od : do zapůjčení 640, Kč/mth zapůjčení 650, Kč/mth zapůjčení 680, Kč/mth nakl., vykládka 0 20 cm : cm 1,80Kč/m2 2,20Kč/m2 1,70Kč/m2 1,30Kč/m2 200, Kč/ks 400, Kč/ks 720, Kč/ks 1500, Kč/ks 2500, Kč/ks 3500, Kč/ks 5200, Kč/ks 6100, Kč/ks 9200, Kč/ks 60, Kč/ks : 3270, Kč/ks 50, Kč/15min 40, Kč/15min 110, Kč/15min 60, Kč/15min 125, Kč/15min 40, Kč/15min 25, Kč/15min 25, Kč/15min 170, Kč/15min 750, Kč/hod 700, Kč/hod 130, Kč/15min 150, Kč/15min kontejner 5m3, 7m3 míchačka na beton traktorová vlečka písek štěrk 0 4 štěrk 0 22 struska 0 8 struska 8 16 struska struska zahr.kámen valouny okrasný kámen 8 16,16 22 DALŠÍ SLUŽBY 260, Kč/hod pořez motorovou pilou včetně pracovníka bubnová sekačka a traktor, práce vysavačem strunová sekačka včetně pracovníka tvarování keřů a živých plotů práce motorovými nůžkami uskladnění shrabků na kompostárnu vibrační válec motorové kladivo Kango vzduchový kompresor fukar DÁLE NABÍZÍME opravy komunikací viz samostatný ceník prodej sypkých hmot: písek, štěrky, strusky, kompost. zemina, dřevěná štěpka pod keře a.p. dovoz paliva uhlí, koks, palivové dřevo odvoz odpadů kontejnerovou přepravou výroba klíčů FAB i do automobilů dovoz různého druhu zboží (betonové směsi a jiné druhy zboží) opravy střech, okapů apod. CENY PRONÁJMU 30, Kč/den 80, Kč/den 80, Kč/den PRODEJ SYPKÝCH HMOT 345, /t 553, /m3 440,30/t 793, /m3 434,40/t 761, /m3 404,60/t 607, /m3 434,40/t 652, /m3 428,40/t 493, /m3 321,30/t 347, /m3 773,50/t 1393, /m3 690,20/t 1173, /m3 cena včetně DPH HODINOVÉ SAZBY provádění úklidu, 150, Kč/hod práce manuální neodborná odborné práce 190, Kč/hod elektro práce 210, Kč/hod zahradní práce 160, Kč/hod 490, Kč/hod 310, Kč/hod 12,40Kč/m2 260, Kč/hod 800, Kč/t 450, Kč/hod 360, Kč/hod 600, Kč/hod 240, Kč/hod Tel.:

7 ˇ Vzpomínáme Dne uplyne 10 let, kdy nás opustil náš drahý manžel, otec, švagr a strýc pan Drahomír Bužek Vzpomínají manželka se synem a celá rodina. Připomínáme si první výročí úmrtí dcery, paní Pavly Krečmerové a jejího otce, pana Bohumíra Mitury Vzpomíná zarmoucená rodina. nabízíme : pronájem kluboven, salonků, kavárny za velmi výhodné ceny O konkrétních cenách se informujte v kanceláři Kulturního střediska ve Vratimově tel PRAVIDELNÁ CVIČENÍ ve škol.roce 2009/2010 TJ SOKOL Vratimov Pondělí hod odbíjená žačky 5 7.tř hod břišní tance začátečníci dívky let hod břišní tance začátečníci + mírně pokročilí hod odbíjená mix hod aerobic ženy Úterý ,30 hod odbíjená ženy 19, hod odbíjená mix Středa hod cvičení pro rodiče a děti 18,00 19,30 hod odbíjená mix 20, hod kopaná muži Čtvrtek hod odbíjená žačky 5 7.tř hod odbíjená ženy hod aerobic ženy Pátek hod kopaná žáci (pros. březen) hod míčové hry muži hod odbíjená mix hod míčové hry muži Sobota turnaje Neděle míčové hry mix hod míčové hry muži hod míčové hry muži Změna termínu Český zahrádkářský svaz Vratimov pořádá VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN sobota 3. a neděle 4. října 9 18 hod. pondělí 5. října 9 13 hod. Výbor ČSZ v Kulturním středisku ve Vratimově Program: Akce v Horních Datyních ,00 schůze výboru zahrádkářů ,00 schůze výboru KSČM ,00 Taneční večer se skupinou ARGUMENT ,30 Divadlo Propadlo z Václavovic " Pitbul a jiné celebrity, aneb ze života slavných " 5., 12., 19., ,00 Autoškola klubovna č , 12., 19., ,00 zkouška ZUŠ kinosál Zlatý podzim běžecké závody 7 13 hod hod. Těšínské divadlo Bláha a Vrchlická, kinosál Hvězda hod. Klub důchodců Loučení s létem 21., prodej, vestibul kavárny KS Vratimov Kurzy: Angličtina 2.roč. 4.roč. 5.roč. cvičení seniorů aerobic mix relax cvičení velké míče pilates s Broňou jóga I. jóga II. aby záda nebolela kalanetika I. kalanetika II. pilates s Bárou fitko s Markem ŘÍJEN ,00 hod. MICHALOVA BRNKAČKA v podání Michala Nesvatby kinosál Hvězda ,00 hod. POUTNÍCI koncert folkové a country kapely kinosál Hvězda, vstupné 150, ,00 hod. JAK KARKULKA ZACHRÁNILA VLKA nedělní pohádka pro děti kinosál Hvězda, vstupné 50, úterý úterý pondělí pondělí pondělí pondělí úterý úterý středa středa středa středa středa čtvrtek čtvrtek 15,30 17,00 17,00 18,00 18,00 19,00 17,00 19,00 16,30 18,00 17,00 18,00 19,00 17,00 18, DDM PORTAS CUP turnaj v minikopané SDH Vratimov Memoriál L. Pastrňáka Týden knihoven DDM Mažoretková soutěž o cenu TK Andria DDM VP VIŠŇOVKA pro děti ZÚ DDM pobyt na horách dětské domovy a DDM Podzimní prázdniny DDM SEN II. školení Tern Olomouc klubovna č.11 klubovna č.11 klubovna č.11 salónek salónek salónek proběhne ve Vratimově 15.ročník silničního běhu ZLATÝ PODZIM start mládeže 9,00 hod. hlavní závod 10,30 hod. e mail: Akce oznámené do uzávěrky Vratimovských novin. Za uskutečnění akcí jiných organizátorů neručíme. 7

8 8 Zveme všechny na tradiční podzimní večery se skupinou ARGUMENT na 16. října od hod. do KD v Horních Datyních další termín Tanečního večera: 13. listopadu POUTNÍCI 6. října v v kinosále Hvězda Předprodej v kanceláři KS Vratimov po čt: 7 17 hod., pá: 7 14 hod. Kapela již účinkuje 38 let na naší hudební scéně. Za toto období vydala celkem 12 nosičů, vyhrála několikrát soutěž Porta a získala i Zlatou Portu, ocenění za dlouholetou činnost ve folku. Dokonce v kolébce country hudby, v USA, získala ocenění za nejlepší neamerické bluegrassové CD od organizace SPGMA, a to v letech 1989 a Poutníci mají za sebou spoustu vystoupení v televizi a také v Oslavanech třítisící koncert odehraný na českých, moravských a evropských jevištích. tel.: Nové predstavení divadla Propadlo P itbul a jiné celebrity aneb Ze života slavných Divadelní soubor DIOS Propadlo z Václavovic si Vás dovoluje pozvat na premiéru nového představení. Toto pestré pásmo humorných scének, skečů a písniček je naším nejnovějším divadelním počinem. Domníváme se, že našim domácím příznivcům nemusíme dlouze představovat soubor, jehož tradice čítá již více než dvě desítky let a který důsledně vychází ze své vlastní autorské tvorby. Také nejnovější pásmo pochází z pera našeho režiséra Stanislava Koláře. Ačkoliv se skládá z různorodých částí, všechny spojuje jedno ústřední téma kultu slavných osobností. I když si z celebrit děláme trochu legraci, náš humor je k nim laskavý a shovívavý. Osten naší satiry spíše míří k nadměrné bulvarizaci našeho společenského a politického života, k až přehnanému kultu slavných, na němž se přiživují nejrůznější paparazziové a novináři bulvárních plátků. Věříme, že se pobavíte stejně, jako při našich předchozích představeních. Více se d o z v í t e n a i n t e r n e t o v é s t r á n c e Předprodej v KD Vratimov po čt: 7 17 a pá: 7 14 tel.: , vstupné 150,

9 9 MKS Vratimov, tel.: , v podání potulného divadélka Šamšula NEDĚLE 18. ŘÍJNA 2009 V hod. Vstupné 50, Kč, po předložení vybarveného obrázku z kupónu (uveřejněného v říjnvém čísle VN) SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč Předprodej v KS po čt: 7 17, pá: 7 14 KUPÓN 18 ŘÍJNA 2009 JAK ČERVENÁ KARKULKA ZACHRÁNILA VLKA MICHALOVA BRNKAČKA vstupné 70, po předložení vybarveného obrázku SLEVA NA DĚTSKÉ VSTUPENCE 10, Kč Aby si mohl Michal zabrnkat na nový hudební nástroj, potřebuje struny. Když mu je nepůjčí bendžo, harfa ani basa, rozhodne se, že si poradí sám. Přeci vymýšlet světové vynálezy je pro Michala brnkačka. Stejně tak i složit z not písničku, bude pro něj nakonec hračka!

10

11 20 Program kina Hvězda Vratimov ŘÍJEN v 18,00 hod. SR/ 97 / 65, / drama/ přístupný od 12 let POKOJ V DUŠI Příběh se odehrává na středním Slovensku v horách, kde život není lehký. Tono se vrací z vězení, kde si odseděl pět let za krádeže dřeva. Vrací se do rodné vesnice a zjišťuje, že je všechno jinak, s manželkou se odcizili, pětiletého syna vlastně vůbec nezná, nemůže si najít práci, protože zloděje nikdo nechce zaměstnat. Hrají: Attila Mokoš, Roman Luknár, Helena Krajčiová, Jan Vondráček, Jaromír Hanzlík v 18,00 hod. USA/ VB/ 98 / 70, / komedie drama/ přístup. od 12 let VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA Burt a Verona spolu dlouho žili svobodně, ale teď čekají dítě a musí najít vhodné místo, kde by mohli zahájit společný rodinný život. Než se očekávaný potomek přihlásí o slovo, čeká je ještě dlouhá cesta k nalezení životní rovnováhy. Režisér Oskarového filmu Americká krása. Hrají: John Krasinski, Maya Rudolph, Melanie Lynskey, Allison Janney, Paul Schneider, Jeff Daniels, Catherine O'Hara, Maggie Gyllenhaal, Kevin J. O'Connor, Chris Messina, Jim Gaffigan v 18,00 hod. ČR/ 93 / 65, / horor/ přístupný od 18 let T.M.A. Rockový hudebník a výtvarník Marek se po letech vrací do starého venkovského domu, kde prožil dětství. Při malování se pokouší zapomenout na dosavadní divoký způsob života. Stále více času tráví v alkoholovém opojení. Narůstá v něm pocit, že jej cosi sleduje. Dokonce v rozlehlém domě záhadně mizí lidi. Hrají: Ivan Franěk, Lenka Krobotová, Michal Dlouhý, Andrej Hryc, Zuzana Kronerová, Bořík Procházka, Dagmar Součková, Barbora Hrzánová v 18,00 hod. ČR/ 95 / 70, / romantická komedie/ přístupný od 12 let VENI VIDI VICI Honza je normální devatenáctiletý kluk po uši zamilovaný do Terezy. Po tragické smrti otce, vášnivého golfisty, vyrůstá jenom s matkou a malým bráškou. Na rodinu se řítí existenční problémy. Honza se k situaci staví čelem. Místo plánovaných prázdnin s Terezou ve Francii nastupuje brigádu do luxusního hotelu v Karlových Varech. Hrají: Filip Tomsa, Sandra Nováková, Jitka Kocurová, Václav Postránecký, Bohumil Klepl, Anna Šišková, Eva Ujfaluši, Iveta Dušková, Jaromír Nosek, Petr Vojnar, Petr Vágner, Marek Vašut, Karel Gott, Roman Skamene, Zdeněk Mahdal, Tomáš Klus, Petr Novotný v 18,00 hod. USA/ 143 / 70, / krimi drama/ přístupný od 15 let VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ Přestože se tenhle příběh odehrál před bezmála osmdesáti lety, je až nebezpečně aktuální. Vypráví o muži, který měl obrovské sympatie veřejnosti, navzdory tomu, že páchal ty největší zločiny. Jeho život a dílo byly tak neuvěřitelné, že se staly živnou půdou pro spousty mýtů, které se na ně nabalily tak pevně, že pravdu od fikce už těžko někdo rozezná. Drsný a živočišný kriminální thriller. Hrají: Johnny Depp, Christian Bale, Channing Tatum, Emilie de Ravin, Leelee Sobieski, Billy Crudup, David Wenham, Giovanni Ribisi, Marion Cotillard, Rory Cochrane Pokladna je otevřena hodinu před představením tel.: , spojení z Ostravy autobusem č. 21, 41, 48 a v 18,00 hod. VB/ F/ HU/ 102 / 70, / pohádková fantasy KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ Příběh o dívce, která se přestěhovala k tajemnému strýci, aby zde mohla žít poté, co jí zemřel otec. Odhaluje temnou pravdu o prastaré kletbě, která ničí Měsíční údolí. Zjistí, že je poslední Měsíční princeznou. Začíná pátrat po tom, co se před mnoha lety stalo s její předchůdkyní. Jen ona jediná může zlomit prokletí a navrátit klid a štěstí celému údolí. Hrají: Natascha McElhone, Ioan Gruffudd, Tim Curry, Dakota Blue Richards v 18,00 hod. PL/ ČR/ 104 / 70, / drama komedie/ přístupný OPERACE DUNAJ Lidovka Ta naše hospoda je pěkně stavěná hostům v malé české hospůdce pořádně zhořkla poté, co do ní naboural tank zbloudilý, zastaralý polský vehikl, účastník srpnové invaze nepřátelsky naladěných spřátelených vojsk. Posádka tanku je přesvědčena, že přijíždí zachraňovat svobodu a demokracii. Počáteční šok, strach a zděšení na české straně postupně vystřídá vztek umocněný zjištěním, že vinou porouchaného stroje se Poláci stanou nevítanými hosty, kterých se nezbaví, dokud jim nepomůžou tank opravit. Hrají: Rudolf Hrušínský ml., Jiří Menzel, Martha Issová, Jan Budař, Bolek Polívka, Jaroslav Dušek, Eva Holubová v 18,00 hod. USA/ 94 / 70, / animované dobrodružné scifi MONSTRA A VETŘELCI Na naši modrou kulatou planetu zaútočili mimozemšťané. Ještě že máme obrovskou zásobárnu hrdinů, kteří se jim můžou postavit. Susan, obyčejná holka z Kalifornie, má už za pár hodin říct ANO svému vyvolenému. Když ji do hlavy praští meteorit plný kosmického slizu, dost ji to vykolejí. Následně naroste do výšky 15 metrů, a to ji rozhodí ještě o něco víc. Než se stačí svého vyvoleného zeptat, zda mu bude její výška vadit, zaútočí na ní speciální vojenská jednotka, zajme ji a uvězní v tajném vládním komplexu v 18,00 hod. a také v 9,00 hod. USA/ 150 / 70, / akční scifi TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky. Puberťák Sam Witwicky se už vzpamatoval z prvního setkání s hodnými Autoboty a zlými Deceptikony. Navíc dospěl a začal se připravovat na opuštění rodného hnízda, vstříc bouřlivému vysokoškolskému životu. Náladu mu kazí snad jen fakt, že vztah s rozkošnou Mikaelou se promění na chození na dálku, protože ona na univerzitní studia nemá peníze. Hrají: Shia LaBeouf, Megan Fox, Hugo Weaving, Josh Duhamel, John Turturro, Rainn Wilson, Isabel Lucas, America Olivo v 9,00 hod. Velká Británie/ USA/ 140 / 35, / dobrodružný HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE Harryho šestý školní rok ve Škole čar a kouzel v Bradavicích je pokažen válkou mezi Voldemortovými přívrženci a stoupenci dobra, v níž náš hrdina s jizvou ve tvaru blesku na čele buď vyhraje, nebo zemře. Profesor Brumbál ho zasvětí do temné minulosti Toma Riddlea a přitom poodhalí příčinu Voldemortovy nesmrtelnosti. Ve vstupném je zahrnuta 1, Kč na fond české kinematografie. Filmové společnosti (distributoři) si vyhrazují právo změny vstupného. Pokud není u názvu filmu uvedeno jinak, jsou zahraniční filmy opatřeny českými titulky. Vydává MěÚ Vratimov. Adresa redakce: Kulturní středisko, Vratimov, Frýdecká 1000/48, tel.č , Předseda redakční rady : Ivo Kičmer, zodpovědný redaktor VN: Dalibor Gavelčík. Grafická úprava a sazba : Dalibor Gavelčík. Tisk : Tiskárna v Dubí, s.r.o., F. a A.Ryšových 301, Ostrava. MK ČR E 12367

GRAND PRIX pro Dechový orchestr ZUŠ Města Vratimova

GRAND PRIX pro Dechový orchestr ZUŠ Města Vratimova Z obsahu: Vratimovské školy po prázdninách str. 2 Tornádo nejdřív dává str. 3 Povolební prohlášení zastupitelstva str. 5 Silniční běh Zlatý podzim str. 10 1. říjen 2010 / číslo 10 zdarma POLICIE ČR Vratimov

Více

Ze zasedání Zastupitelstva a schůze Rady města Vratimova

Ze zasedání Zastupitelstva a schůze Rady města Vratimova výtisk vychází 1.7.2009 /7 8 Ze zasedání Zastupitelstva a schůze Rady města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova na svém zasedání dne 22. 6. 2009 projednávalo: Čerpání rozpočtu města Vratimova za 1.

Více

Stavba kanalizace v Horních Datyních

Stavba kanalizace v Horních Datyních Z obsahu: Ze schůze rady města str. 2 Den záchranných složek str. 4 Silniční běh Zlatý podzim str. 9 1. září 2013 / číslo 9 zdarma Stavba kanalizace v Horních Datyních POLICIE ČR Vratimov 604 127 288 Občané

Více

Schůzka se spolky a organizacemi města

Schůzka se spolky a organizacemi města výtisk vychází 1.3.2010 /3 Schůzka se spolky a organizacemi města Představitelé spolků a organizací působících na území města Vratimova a Horních Datyní se sešli 27. ledna v zasedací síní Městského úřadu

Více

Z historie našeho města

Z historie našeho města Z obsahu: Ze schůze rady města Vratimova Kronika města Vratimova Nabídka volných míst v kurzech 1. září 2014 / číslo 9 zdarma POLICIE ČR Vratimov str. 3 str. 8 str. 12 604 127 288 Z historie našeho města

Více

Obnova zeleně v centru města

Obnova zeleně v centru města Z obsahu: Rozpočet na rok 2015 je schválený Oznámení o změně ceny vodného Odpověď na petici občanům 1. únor 2015 / číslo 2 zdarma POLICIE ČR Vratimov str. 2 str. 3 str. 4 604 127 288 Obnova zeleně v centru

Více

Padesáté výročí založení ZUŠ v Ostravě Petřkovicích

Padesáté výročí založení ZUŠ v Ostravě Petřkovicích Říjen 2009 èíslo 5 Cena 3 Kè Padesáté výročí založení ZUŠ v Ostravě Petřkovicích Je to úctyhodných padesát let, které uplynuly od založení naší hudební školy. Samostatná hudební škola v Petřkovicích vznikla

Více

20. a 21.října 2006 O Z N Á M E N Í

20. a 21.října 2006 O Z N Á M E N Í výtisk vychází 3.10.2006 / 10 ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRATIMOVA Rada města Vratimova zasedala 12.9.2006 a projednávala : rozbor hospodaření města a jím zřízených příspěvkových organizací

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

Zpravodaj města Chodova

Zpravodaj města Chodova 11 Listopad 2014 Lampiony pro dušičky 2.11.2014 DDM Bludiště Koncert Divokej Bill 22.11.2014 KASS Chodov Zahájení Staroměstského adventu 28.11.2014 Staroměstská ul. Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1

odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1 odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1 1/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 2 Ohlédnutí Prosinec byl v našem městě měsícem mimořádně bohatým na kulturní a společenské události.

Více

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 97 vyšel 12. 8. 2009 jů. A potřebujete-li být hluční, dojděte prosím za vaším sousedem, jestli mu náhodou nepřijedou známí. Posezení u grilu pod pergolou nejde totiž se sekačkou

Více

Policie ČR Vratimov 604 127 288

Policie ČR Vratimov 604 127 288 výtisk vychází 3.3.2008 / 3 ZDARMA v tomto čísle najdete O vratimovské policii...str.3 Zahrádkáři hodnotili......str.4 Daň z příjmu 2007...str.5 Policie ČR Vratimov 604 127 288 Rada města na schůzi dne

Více

Městský úřad Klimkovice Červen 2009

Městský úřad Klimkovice Červen 2009 Městský úřad Klimkovice Červen 2009 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty, Zasedání zastupitelstva 2. Místo a konání voleb, Evropský parlament 3. Den pro Parčík, Atletické hřiště u ZŠ 4. MŠ-Policie

Více

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města hlučínskénoviny Vážení spoluobčané, v Hlučíně máme jedinečný a jediný útvar svého druhu v ČR, a to Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR. Važme si toho! Specialisté i speciální technika přešli

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

SENIOR poskytuje služby už dvacet let Tři dny oslav uspořádal SENI-

SENIOR poskytuje služby už dvacet let Tři dny oslav uspořádal SENI- Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. května 2015 číslo 5 ročník 25 zdarma neprodejné Oslavy výročí konce 2. světové války strana 2 Kabelkový veletrh strana 7 VÁŠ STABILNÍ INTERNET NEJEN PO OPTICKÉM KABELU

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ duben 2013 OBZOR V y b í r á m e z o b s a h u 60 LET ZUŠky str. 4 ZAHÁJENÍ MUZEJNÍ SEZÓNY STR. 5 Z RADNICE str. 5 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r n

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

hlučínskénoviny Základní škola Hlučín-Rovniny oslavila 40. výročí

hlučínskénoviny Základní škola Hlučín-Rovniny oslavila 40. výročí hlučínskénoviny Ohlédněme se zpět k počátkům naší školy. Školní rok 1972/1973 byl rokem, kdy žáci poprvé usedli do školních lavic v právě dokončených učebnách. Od té doby se ve vedení školy vystřídalo

Více

NOVINY. Café Klášter FIORDMOSS. Setkání s hudbou. otevřeno

NOVINY. Café Klášter FIORDMOSS. Setkání s hudbou. otevřeno NAPAJEDELSKÉ Březen 2014 Ročník XV. Neprodejné Vydává město Napajedla Café Klášter otevřeno FIORDMOSS Dne 21. února byla otevřena hudební a literární kavárna v prostoru Klášterní kaple - CAFÉ KLÁŠTER.

Více

Reprezentovalo nás mládí

Reprezentovalo nás mládí 11 listopad 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Reprezentovalo nás mládí Zvláštní příloha: Nařízení Rady Města Telče O provádění zimní údržby na místních komunikacích Silák David Maximální úsilí Davida Lupače na

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

Mariánských Hor a Hulvák

Mariánských Hor a Hulvák Citát měsíce: NA SVĚTĚ BY SE UDĚLALO VELICE MÁLO, KDYBYCHOM SE STÁLE OHLÍŽELI NA TO, JAK TO DOPADNE. Gotthold Ephraim Lessing ZPRAVODAJ Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti Listopad 2008

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Staré Hamry Baška Malenovice, Janovice Lhotka, Metylovice Bílá, Čeladná Pstruží Pržno, Kunčice p. O. Ostravice Zpravodaj pro 13 obcí str. 2 str. 3 str. 4 str.

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více