kalendář akcí duben 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kalendář akcí duben 2014"

Transkript

1

2 kalendář akcí duben Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h. MĚŘENÍ FYZICKÉ BILANCE (více: Z činnosti...) h St Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) h. Šikulka (více: MC Jinečáček) h. Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) h. Rybářský kroužek (SCJS) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h. NOC S ANDERSENEM (pro přihlášené - více: Knihovna) od h So Brigáda rybářů každou sobotu (více: Z činnosti...) 7.00 h. Brigády hasičů každou sobotu a neděli (více: Z činnosti...) 8.00 h. Knihovna otevřena h. JINECKÝ PĚŠEC V PDA (více: Pionýr) 9.00 h. HEROLD EXPRES na nádraží v Jincích (více: Z činnosti...) 9.45 h. FOTBAL Jince B Láz B (rozpis všech zápasů v rubr. Sport) h Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h St Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Gastronomický večer II. (více: MC Jinečáček) h Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Odpolední herna (více: MC Jinečáček) h. Rybářský kroužek h Pá DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY 12? (více: Knihovna) h. Šachový oddíl (SCJS) h. Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna) h So Brigáda rybářů 7.00 h. DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY 12? (více: Knihovna) h. Velikonoční výzdoba u kapličky v Čenkově do 27. dubna Divadlo v Čenkově Hotel Infercontinental (více: Zprávy z Čenkova) h Ne Po PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS) h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h. Hlasová terapie se Šárkou Pexovou (více: MC Jinečáček) h Út PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS) h. Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. 2

3 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JINCE (více: Ze života školy) h. Senior-klub (SCJS) h St PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS) h. Šikulka (více: MC Jinečáček) h. Velikonoční malování na chodníku (více: Knihovna) h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Velikonoční prázdniny PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS) h. Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna) h. UZÁVĚRKA Jineckého zpravodaje KVĚTEN Pá Velikonoční prázdniny PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS) h. Šachový oddíl (SCJS) h So Brigáda rybářů 7.00 h. Velikonoční přebor ve florbale (více: Z činnosti...) 9.00 h Ne Velikonoční neděle Velikonoční posezení na Ohrazenici h. (více: Zprávy z Ohrazenice) Po Velikonoční pondělí Velikonoční miniturnaj v šachu (více: Pionýr) h Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h St Den Země (více: Ze života školy) Hrátky s pamětí pexesománie (více: Knihovna) od h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Pronájem sálu SCJS h. Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Výlet MC Solvayovy lomy (více: MC Jinečáček) 7.45 h. Rybářský kroužek (SCJS) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h So Brigáda rybářů 7.00 h. ŽELEZNÁ SOBOTA (více: Z činnosti...) 8.00 h Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h. Zábavný pořad NA STOJÁKA (více: Z činnosti...) h St Přebor školy v atletice (více: Ze života školy) Šikulka (více: MC Jinečáček) h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. ČARODĚJNICE na Sokolské zahradě (více: Z činnosti...) h. KVĚTEN více v příštím čísle JZ St Schůzka klubu učitelů důchodců (SCJS) h Pá Schůzka klubu vojenských důchodců (SCJS) h. 3

4 přehled duben 2014 Společenská kronika strana 5 Městys Jince strana 7 Kulturní středisko strana 17 Knihovna strana 26 Mateřské centrum Jinečáček strana 33 Z činnosti společenských a zájmových organizací strana 37 Pionýrská skupina Jince strana 46 Ze života školy strana 51 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Základní škola Jince Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř strana dělostřelecký pluk strana 59 Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy strana 62 Policie informuje strana 63 Sport strana 64 Zprávy z Čenkova strana 67 Zprávy z Ohrazenice strana 74 Kultura v Hořovicích a okolí strana 75 Kultura v Příbrami strana 76 Inzerce strana 77 4

5 společenská kronika duben 2014 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. KADEŘÁBEK Antonín 92 let BARDOŇOVÁ Zdeňka 88 let HELCLOVÁ Blažena 87 let BĚLJAJEV Vladislav 70 let MARŠÁLKOVÁ Jiřina 80 let HLAVÁČKOVÁ Růžena 88 let BRANIŠOVÁ Miroslava 85 let Rozloučili jsme se SMETANA Jiří ŠIMÁČKOVÁ Marie ROUŠAL Václav VZPOMÍNKY Dne 10. dubna 2014 si připomeneme nedožité 70. narozeniny pana Jiřího Píchala. S láskou a úctou stále vzpomínají maminka a sestra Zdena s rodinou. 5

6 VZPOMÍNKY Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí Sedmým rokem vzpomínáme 13. dubna na den, kdy navždy odešel beze slova rozloučení pan Emil Vojkovský. Vzpomíná rodina. Dne 16. dubna 2014 uplyne rok, co nás navždy opustila manželka, matka a babička paní Jana Beránková. Nikdy nezapomeneme - manžel Zdeněk, dcery Jana, Martina a syn Zdeněk s rodinami. Dne 24. dubna 2014 uplyne 20 let od chvíle, co nás navždy opustil náš milovaný syn Petr Cinka z Čenkova. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají rodiče se synem. Dne 25. dubna 2009 uplyne dlouhých 30 let od okamžiku, co nás bez slůvka rozloučení navždy opustil pan Jiří Kratochvíl velitel Požárního sboru Jince a Okresního požárního sboru Příbram. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. 6

7 Městys Jince duben 2014 Výpis ze zprávy o činnosti Rady městyse Jince v období od do Od posledního zasedání zastupitelstva 22. ledna 2014 se konala dvě zasedání rady 3. a 17. února Okruhy projednávané problematiky: Vyhodnocení, příprava zastupitelstva Z usnesení zastupitelstva městyse vyplynul úkol pro radu městyse zajistit úpravu textu vzorových smluv kupních na prodej v lokalitě A10 a v lokalitě F4 dle nového občanského zákoníku požádána AK JUDr. Černohorské, která původní smlouvy připravovala. Na základě schválení bezúplatného převodu pozemku v k. ú. Jince č. parc. 1341/21 příspěvkové organizaci SBJ byla uzavřena smlouva o bezúplatném převodu pozemku a podán návrh na vklad změny vlastnického práva na katastr. K zastupitelstvem schválenému záměru na vyřešení majetkoprávního vztahu k místní komunikaci, která je součástí pozemků v k. ú. Jince č. parc. 848, 849, 854/2 a pozemku navazujícího na místní komunikaci č. parc. 834 byl vyžádán znalecký posudek předmětných pozemků. Termín a program dalšího zasedání zastupitelstva schválila rada Program rozvoje městyse, výstavba Rada se zabývala přípravou podkladů pro nové akce spolufinancované z dotace: Výstavba 2 x 8 b. j. u zdravotního střediska: vzala na vědomí informaci o přípravě žádostí městyse a Správy bytů Jince o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora bydlení 2014 podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů; souhlasila k doložení finančních prostředků na dofinancování projektů nad rámec dotace s převodem prostředků ve výši 2,5 mil. Kč na účet SBJ (v souladu s usnesením zastupitelstva městyse ze dne ); byla informována o podání obou žádostí 2 x 8 b. j. Jince (i za SBJ) a o přípravě na výběrové řízení (oslovení BW projekce a SELLA); schválila uzavření smlouvy se spol. SELLA s. r. o. na vypracování a administraci žádosti o dotaci z MMR na výstavbu 8 b. j. 7

8 Doplnění skateparku Jince: vzala na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci z MMR na doplnění skateparku a dětského hřiště ve sportovním areálu koupaliště a fotbalového hřiště název akce Doplnění skateparku Jince. Rekonstrukce důležitých místních komunikací městyse Jince: schválila uzavření smlouvy na TDI akce Rekonstrukce důležitých místních komunikací městyse Jince se společností FRAM Consult a. s. Rekonstrukce důležitých místních komunikací městyse Jince 2: vzala na vědomí informaci o možnosti realizovat rekonstrukci dalších důležitých komunikací s využitím dotačního titulu ze středočeského ROP vypsaného v r schválila: předložit zastupitelstvu městyse návrh řešit s využitím této dotace rekonstrukci komunikací Čsl. dělostřelců + cesta směr Zborovská, ul. Ke Koupališti s komunikací k parku na náměstí, ul. Pod Váhou; uzavřít smlouvu na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce místních komunikací městyse Jince (2) projekční kanceláři LUCIDA a smlouvu o poradenské činnosti s KPW Project s. r. o. na vypracování, podání žádosti o dotaci z ROP, v případě přiznání dotace i na další administraci přípravy projektu k realizaci. Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince: vzala na vědomí informaci o přípravě žádosti o dotaci na akci Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince (přístavbu a rekonstrukci objektu MŠ), následně byla informována o podání žádosti a její kontrole na ROP, o nabytí právní moci stavebního povolení a územního rozhodnutí na stavbu, výzva ROP k přípravě výběrového řízení na realizaci akce. Další akce: vzala na vědomí oznámení SFŽP č. j. SFZP /2014 o splnění podmínek pro vydání závěrečného vyhodnocení akce Jince - rekonstrukce, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace a vodovodu ; schválila zadat přípravu na elektrické zabezpečovací signalizace v hasičárně spol. ČIP plus s. r. o. (kabelové rozvody pro instalaci EZS). Příprava nového programu rozvoje pro další období: vzala na vědomí informaci MV ČR č. j. MV /OSF-2014 o připravované výzvě z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a informaci o podání přihlášky k účasti na závěrečné konferenci projektu Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí. 8

9 Rozpočtové záležitosti, fakturace, hospodaření rada souhlasila s proplacením obou faktur odloženého financování stavby tělocvičny, splatných v roce 2014 v celkové částce 2 mil. Kč dle možností finanční hotovosti na účtech městyse v co nejkratším termínu; schválila: rozpis rozpočtu 2014 na jednotlivé položky dle návrhu zpracovaného hlavní účetní na základě podkladů, ze kterých vychází rozpočet pro r. 2014; rozpočtové opatření č. 1 (snížení příjmů i výdajů dle skutečné výše dotace na státní správu - 2,5 tis. Kč a finanční příspěvek pro SBJ 10 tisíc Kč); předložit zastupitelstvu návrh RO č. 2 úprava pro správné zaúčtování investičního příspěvku na pořízení majetku SMJ (převod z tř. 2 běžné výdaje do tř. 6 kapitálové výdaje); vzala na vědomí: informaci o plnění rozpočtu za měsíc leden 2014; stanovisko bývalých nájemců koupaliště k pohledávce za odběr vody a elektřiny v sezóně 2010, 2011 vč. vyjádření účtárny k této problematice účtárna městyse prověří účtované odběry v tomto období fakturované dodavateli dle elektroměrů a vodoměrů pro koupaliště a pro fotbalové hřiště; vyžádání přehledu o podniknutých krocích AK JUDr. Černohorské ve věci vymáhání pohledávek za f. LENOXA. Bytové záležitosti rada schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu 4/32 s bývalým nájemcem na dobu do (po projednání podmínek k dalšímu užívání bytu) Záležitosti organizací zřizovaných městysem, místních organizací a spolků, společenské a kulturní akce Kulturní středisko, knihovna, kulturní komise: vzala na vědomí zápis ze schůzky kulturní komise dne k přípravě kulturních a společenských akcí Služby městyse Jince: vzala na vědomí zrušení výběrového řízení SMJ na odborného zástupce provozovatele VaK, technologického dozoru a poskytování odborných služeb (vzhledem k dosud neuzavřené smlouvě s armádou o předávání 9

10 vody pro městys) a souhlasila s prodloužením smlouvy na zajiš ování uvedených činností se stávajícími poskytovateli těchto služeb Správa bytů Jince: schválila organizační řád příspěvkové organizace Správa bytů Jince úprava po dobu omezeného provozu Základní škola a mateřská škola Jince: vzala na vědomí informaci o počtu dětí zapsaných do 1. třídy ZŠ pro příští školní rok informaci o probíhající školní inspekci v ZŠ a MŠ Jince Zájmové organizace: byla informována o jednání starosty se zástupci TJ SOKOL ohledně možného řešení rekonstrukce Sokolské zahrady prodejem areálu městysi; pověřila p. Miloslava Horkého k účasti na valné hromadě TJ Sokol Jince - projednat otázku záměru TJ Sokol se Sokolskou zahradou vč. jejich stanoviska k možnému prodeji městysi. Organizační a majetkové záležitosti rada schválila: předložit zastupitelstvu městyse návrh na zapojení městyse do nové MAS spolu s okolními obcemi v sousedství VÚ Brdy (následně byla informována o přípravě na založení MAS projednání členství obce Obecnice v zastupitelstvu obce); uzavření dodatku č. 1 ke skupinové pojistné smlouvě č , kterým se upravuje sleva pro strojní pojištění; potvrzení souhlasného prohlášení o přechodu pozemku 711/2 k. ú. Jince mezi ČR MO a městysem Jince č. AHNM č. 07/PLZ/2014 (text v souladu se souhlasným prohlášením č. 5/PLZ/2013 schváleným zastupitelstvem městyse ); inventarizační zprávu městyse Jince a inventarizační zprávu SMJ za r. 2013; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /001 břemeno osobní služebnosti (zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy k pozemkům č. parc. 360/1, 360/2, 360/3 a 425/1 knn pro č. p. 33); snížení platby za užívání nebytových prostor zubní ordinace po dobu mateřské dovolené zubní lékařky, tj. březen srpen 2014 bude nájemce hradit pouze vlastní pronájem nebytových prostor, platba náhrady za plnění s nájmem spojená se po tuto dobu promíjí; 10

11 vzala na vědomí: ocenění podílů p. Kafkové na pozemcích č. parc. 848, 854/2 a 1713 pro účely dědického řízení (znalecký posudek č /2014 Ing. Žemlíka); informaci o konečném projednání dědictví po p. Kafkové zastupitelstvu bude předložen návrh na převod podílu zůstavitelky na pozemcích 848 a 845/2 za cenu dle úředního odhadu na městys + úhrada podílu na vypravení pohřbu zůstavitelky (dohoda o vypořádání dědictví); ocenění pozemků parc. č. 848, 849 a 854/2 a 834 vše k. ú. Jince (znalecké posudky /2014 a /2014 Ing. Žemlíka) znalecké posudky budou podkladem pro jednání o odkoupení pozemků pod místní komunikací, která se na těchto pozemcích nachází; informaci o jednání se zájemci o koupi projektu 48 b. j. Zborovská pověřila starostu k jednání o přípravě smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku, na kterém má být projekt 48 b. j. realizován; informaci o dvou zájemcích o prodej pozemků v lokalitě A10. Personální záležitosti: vzala na vědomí informaci o způsobu stanovení platu zaměstnanců městyse schválila uzavření dohody o provedení práce na přípravu dokladů k archivaci (rozsah 150 hodin) Další záležitosti rada schválila: zakoupení sadby letniček od SEMPRA Praha a. s., ŠS Veltrusy; objednat kancelářský nábytek do kanceláře starosty u NO+BL Smíchov s. r. o.; podání žádosti ÚM o souhlas s kácením tří bříz rostoucích v bezprostřední blízkosti u bytového domu č. p. 295, 296 v Jincích; zajištění jinecké pouti v r p. Luňáčkem a p. Lagronovou podmínky pro umístění pou ových atrakcí jako v předchozích letech ; souhlasila: s udělením licence pro spol. PROBO BUS a. s. na provozování vnitrostátní osobní linkové dopravy pro linku Žebrák, Kappa Žebrák, Valeo Příbram. K udělení licence nemá žádné připomínky; vzala na vědomí: informaci o šetření PČR dopravní nehody , při které byla poškozena dopravní značka ve vlastnictví městyse; 11

12 informaci o pokusu krádeže v objektu zdravotního střediska č. p. 371 městysi nevznikla vytlačením oken do zubní ordinace a do ordinace gynekologické ambulance škoda, proto se městys nepřipojí k trestnímu řízení a náhradě způsobené škody; žádost o radu ohledně problematiky obtěžování nočním štěkotem psů možnost řešení konzultována s oddělením přestupků MÚ Příbram; žádosti o podporu při vydávání Podbrdských novin a žádost o příspěvek MO Svazu tělesně postižených v ČR pro rok 2014 vzhledem k již schválenému rozpočtu o finančním příspěvku pro letošní rok pro tyto organizace jednáno nebude; dopis ČSÚ ke statistickým zjiš ováním pro rok 2014 a termínům pro předkládání výkazů za městys Jince; informaci starosty o připravovaném setkání starostů na Křešíně k problematice Vojenského újezdu Brdy; informaci starosty o jednání s ředitelem p. Vlkem k nově zaváděné výrobě (elektronické rozlišovací pásky) v objektu KORONA Lochovice, náboru zaměstnanců a s tím související otázkou řešení dopravy zaměstnanců z Příbramska; oznámení MÚ Příbram - záměr pořízení třetí úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram. Věra Kadeřábková, tajemnice ÚM Vedle zdravotního střediska byla zahájena výstavba 8 bytových jednotek. V současnosti se pracuje na propojení s vodovodem z Čenkovské ulice. Foto Karel Horký 12

13 Výpis usnesení Zastupitelstva městyse Jince ze dne Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve složení: Lenka Kozáková, Marie Houšková. Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu Františka Gajance, Miroslava Jandíka. Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Jince za období od do Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu městyse k Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse pro rok 2014 (dle přílohy zápisu). Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění jednotlivých bodů programu rozvoje městyse (vč. dotačních akcí). Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce místních komunikací městyse Jince (ul. Ke Koupališti se sjezdem ke koupališti a k mostu přes Pstruhový potok, ul. Pod Váhou, část ul. Čsl. dělostřelců + komunikace v návaznosti na ul. Jana Žižky na č. parc. 603/1) z ROP NUTS 2 Střední Čechy do Výzvy č. 85, oblast podpory 1.1. Regionální dopravní infrastruktura Místní komunikace. Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince pověřuje Radu městyse Jince k jednání s dědici po p. Líznerové o převodu jejich dědických podílů na pozemku 1307/2 v k. ú. Jince na městys za cenu dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené s řízením ponese městys. Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej pozemků v k. ú. Jince ve společném oploceném celku s pozemky u č. p. 3: č. parc. 1036/2 (102 m 2 ostatní plocha, jiná plocha), 1038/2 (558 m 2 zahrada), 1032/2 (475 m 2 zahrada) a 1031/2 (703 m 2 trvalý travní porost) vlastníkovi č. p. 3 za cenu ,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č /2014 Ing. Žemlíka. Náklady spojené s prodejem nese kupující. Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje koupi pozemku v k. ú. Jince, č. parc. 1049/6 (244 m 2 ostatní plocha, manipulační plo- 13

14 cha) od vlastníka č. p. 3 za cenu ,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č /2014 Ing. Žemlíka s tím, že souhlasí se zřízením věcného břemene na tomto pozemku spočívající v zajištění přístupu k pozemkům prodávajícího. Náklady spojené s prodejem nese kupující. Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodloužení termínu pro zahájení výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1635/19 dle kupní smlouvy zapsané KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram pod č. V-4182/2010 do Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje dohodu o vypořádání dědictví po p. Kafkové, kterou na městys přechází podílové 4/100 pozemku č. parc. 854/2 (trvalý travní porost), podílové 4/100 pozemku parc. č. 848 (ostatní plocha) a podílová 1/5 pozemku č. parc (orná půda) všechny pozemky v k. ú. Jince, za podmínky úhrady 3.206,80 Kč druhému dědici a podílu na nákladech pohřbu zůstavitelky. Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje členství městyse Jince v nově zakládané MAS Brdy, z. ú. (vysvětlivka pojmu níže) Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje návrh zakládací listiny MAS Brdy, z. ú. Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr prodeje části pozemku č. parc. 706/1 k realizaci projektu na výstavbu dvou bytových domů v ul. Zborovská s tím, že pověřuje Radu městyse k zadání oddělovacího geometrického plánu a k přípravě smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod oddělené části pozemku (podmínky prodeje pozemku budou vycházet z předchozích usnesení zastupitelstva č. 16 z a č. 8 z ). Zpracovala Věra Kadeřábková, tajemnice Otázka pro starostu Josefa Hálu Pane starosto, v bodě 14 výše zveřejněného usnesení zastupitelstva se píše, že Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje členství městyse Jince v nově zakládané MAS Brdy, z. ú. Můžete nám objasnit, co zkratka MAS Brdy, z. ú. znamená? Jedná se o Místní akční skupinu sdružení obcí, podnikatelů a neziskových organizací v našem regionu. Nyní u soudu probíhá registrace, následně budeme budovat členskou základnu a v letech rozdělovat dotace. ung. 14

15 Služby městyse Jince informují V období od do jsou prováděny ODEČTY VODOMĚRŮ za 1. čtvrtletí roku V případě, že nebudete v daném termínu přítomni, je potřeba si včas domluvit dobu odečtu na tel. číslech nebo ROZPIS SVOZŮ SKO x 7 KAŽDÝ čtvrtek v měsíci 1 x a 17. dubna, 1., 15. a 29. května, 12. a 26. června, 10. a 24. července, 7. a 21. srpna, 4. a 18. září, 2., 16. a 30. října, 13. a 27. listopadu, 11. a 25. prosince KOMBI od 2. ledna do 24. dubna 2014 (zima) KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 3., 10., 17. a 24. dubna. od 8. května do 11. září 2014 (léto) LICHÝ čtvrtek, tj.: 8. a 22. května, 5. a 19. června, 3., 17. a 31. července, 14. a 28. srpna, 11. září. od 25. září do 24. prosince 2014 (zima) KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 24. září, 2., 9., 16., 23. a 30. října, 6., 13., 20. a 27. listopadu, 4., 11., 18. a 25. prosince. 1 x dubna 17. července 9. října 15. května 14. srpna 6. listopadu 12. června 11. září 4. prosince Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA je zřízen pro fyzické osoby občany s trvalým bydlištěm v Jincích, Rejkovicích a Běříně. K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz. Otevírací hodiny sběrného dvora a kompostárny: středa hod. sobota hod. Uložení odpadů je zdarma. 15

16 MĚSTYS JINCE nabízí k prodeji POSLEDNÍ ATRAKTIVNÍ POZEMKY CO ZÍSKÁTE? romantický výhled z okna Vašeho domu na vrch Plešivec a brdské hřebeny plně zasí ované pozemky (elektřina, plyn, voda, kanalizace), nové komunikace a chodníky, zdravé životní prostředí, občanskou vybavenost v místě (školka, škola, zdravotní středisko, pošta, obchody), kulturní a sportovní vyžití, dopravní spojení (vlak, autobus), rychlé spojení do Prahy (dálnice v dosahu 15 min. autem) pozemek - parcelní číslo velikost pozemku v m 2 cena pozemku celkem v Kč 1635/ / / / / / / / / / / / / / / /

17 Kulturní středisko duben 2014 Klub učitelů důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele na pravidelnou schůzku ve středu 2. dubna 2014 od hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další setkání se uskuteční ve středu 7. května Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek 3. dubna 2014 od hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další setkání se z důvodu státního svátku uskuteční v pátek 9. května Kulturní středisko Jince připravuje na květen a červen 13. května 2014 od 15 hodin DEN MATEK pro seniory ve Společenském centru J. Slavíka - posezení při muzice SLAVÍKOVY JINCE 2014 Termín a další informace v příštím čísle JZ a na plakátech. Podbr odbrdsk dsko v obrazech Kulturní středisko Jince ve spolupráci s Podbrdskými novinami připravují od 15. do 29. června 2014 výstavu malíře Podbr odbrdska dska Václava Šestáka. Vernisáž bude v neděli 15. června 2014 od 16 hodin ve Společenském centru Josefa Slavíka Jince. Její součástí bude kulturní program i občerstvení. Václav Šesták se narodil 22. srpna 1953 v Teplicích, ale od dětství vyrůstal ve Zdicích. Od roku 2001 žije v Hořovicích. 17

18 Maloval už jako malý kluk k malé radosti rodičů na všechno v celém bytě. Obrázky z dětství většinou rozdal, jako mladý muž maloval oleje, které také většinou daroval. Z jeho mladého období se zachovalo několik pláten např. s námětem Karlštejna, Průhonic, pohledů do zdejší krajiny. Důvěrně zná Podbrdsko, dojmy z této nádherné části české země nosil v sobě mnoho let, až v roce po téměř dvacetileté přestávce - opět sáhl po štětci. Těch dvacet let, kdy neměl čas na malování a tedy jeho Bohem daná hřivna ležela hluboko zakopána, pracoval v různých profesích, např. jako signalista na dráze, opravář jízdních kol, restaurátor nábytku, obchodní zástupce. Chvíli si také zkusil soukromě podnikat, a pak na šest let uvízl ve skladu továrny na výrobu dílů pro automobilový průmysl. V prosinci 2006 dlouhodobě onemocněl a jeho tělo i duše našly způsob úniku z nemoci v malování. Návrat k paletě a barvám v roce 2007 byl stejný jako v dobách, kdy začal pracovat na svých prvních obrazech. Nejprve maloval na čtvrtky temperou, pak na sololit a postupně přešel k olejomalbě na plátno. Během obnovené tvorby si vytvořil zvláštní techniku suchá křída na mokrém šepsu, např. obrazy s názvy U přístavu, Na cestě k přístavu, Maják, V lukách. Obrazy si také sám originálním způsobem rámuje, někdy i s přesahem malby na rám. Velikými vzory a inspirací pro tvorbu Václava Šestáka jsou malíři takových zvučných jmen jako např. Jakub Schikaneder, Julius Mařák, Antonín Chittussi, Antonín Slavíček či francouzský impresionista Claude Oscar Monet. Od roku 2007, kdy začal vystavovat, absolvoval již téměř 30 výstav, nejvíce na Podbrdsku, ale také v Plzni, Dobříši, Berouně, Rokycanech a Vídni. Zaneste si tedy datum 15. června 2014 již dnes do kalendáře a nenechte si tuto výjimečnou výstavu ujít. Těšíme se na vás. Ung. a Marta ŠeVac Hudební festival Antonína Dvořáka 2014 HFAD, jehož pořadatelem je Město Příbram, pevně zakotvil v povědomí kulturně orientované veřejnosti a získává stále větší respekt v českých hudebních kruzích. Cílem festivalu zůstává připomínka cenného díla Mistra Antonína Dvořáka, ale i snaha přiblížit příbramskému publiku v reprezentativní 18

19 nabídce další tituly české a světové hudební tvorby. Některé koncerty jsou situovány do netypických o to však atraktivnějších prostor: kostel sv. Jakuba či Galerie Fr. Drtikola v Příbrami. 46. ročník festivalu s mottem Na struně vzpomínek nabízí tento program: od 18 hod. Divadlo A. Dvořáka Příbram Slavnostní zahájení festivalu - Soubor svatohorských trubačů - Thomas Hampson zpívá Cigánské melodie A. Dvořáka (v orch. úpravě Sylvie Bodorové) Kateřina Englichová (harfa), Komorní filharmonie Pardubice od 19 hod. Kostel sv. Jakuba Příbram - Varhanní recitál Michaely Káčerkové od 19 hod. Kostel sv. Jakuba Příbram - Spirituály a gospely (skupina Let s go a duo T n T od 19 hod. Galerie Fr. Drtikola Příbram - Doležalovo kvarteto od 19 hod. Galerie Fr. Drtikola Příbram - Furiant Inspirace a Interpretace (folklorní soubor JARO a klavíristé Terezie Fialová a Karel Vrtiška) od 19 hod. Divadlo A. Dvořáka Příbram Slavnostní závěr festivalu - Antonín Dvořák: STABAT MATER - Alžběta Poláčková, Markéta Cukrová, Richard Samek, David Nykl - Moravský komorní sbor, Karlovarský symfonický orchestr Doprovodný program: od 11 hod. Divadlo A. Dvořáka Příbram - Rusalce Divadlo J. K. Tyla Plzeň (uzavřené představení pro žáky základních škol) od 16 hod. Hořejší Obora - Koncert OPEN AIR - účinkují žáci příbramských ZUŠ a Příbramský městský orchestr Změna programu vyhrazena. 19

20 sobota 24. května 2014 Muzikál LUCIE, VĚTŠÍ NEŽ MALÉ MNOŽSTVÍ LÁSKY (Hudební divadlo Karlín) odpolední představení od 15 hod. Vstupenky k vyzvednutí v kulturním středisku, cena 750 Kč včetně dopravy. Odjezd autobusu ve hod. od hotelu Kratochvíl, zastávka u Sokolovny a dále dle dohody. Navštívili jsme autorku knihy o Josefu Slavíkovi Na pozvání paní Ludmily Zenkové, která napsala knížku Koncert srdce svého I. životní příběh houslisty Josefa Slavíka, jsme se s Miluškou Vychodilovou a Miroslavem Maršálkem vydali na návštěvu do Kralovic. Dostalo se nám od paní Zenkové a jejího manžela vřelého přijetí. Při vzpomínkách na jejich loňskou návštěvu koncertu Slavíkovy Jince se naše debata točila nejen okolo Josefa Slavíka, ale prohlédli jsme si i překrásné obrázky a kresby pana Zenka, pro něhož je malování velkým koníčkem a ve zmiňované knize je několik jeho ilustrací. Bylo nám dovoleno nahlédnout pod pokličku druhého dílu knihy, který je před dokončením. Doufejme tedy, že se najdou (třeba i za pomoci sponzorů) finanční prostředky na jeho vydání. Ung. Paní Ludmila Zenková nám do knihy Koncert srdce svého I. napsala věnování. Měli jsme možnost obdivovat krásné obrazy pana Zenka. Foto Miroslav Maršálek 20

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Přítomni: Ing. Martin Matuna (Bohutín), Ladislav Turek (Bohutín) Milan Kříž (Podlesí), Milan Smíšek (Trhové Dušníky), Jiří Kufa

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013 1) Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy II. PODĚKOVÁNÍ - SDH Dolních Měcholup od občanů z Radotína za pomoc při povodních

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, p.marie Procházková, Ing.arch.Jan

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu : 1. Rodinný dům na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín, ul. Tylovická

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více