kalendář akcí duben 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kalendář akcí duben 2014"

Transkript

1

2 kalendář akcí duben Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h. MĚŘENÍ FYZICKÉ BILANCE (více: Z činnosti...) h St Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) h. Šikulka (více: MC Jinečáček) h. Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) h. Rybářský kroužek (SCJS) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h. NOC S ANDERSENEM (pro přihlášené - více: Knihovna) od h So Brigáda rybářů každou sobotu (více: Z činnosti...) 7.00 h. Brigády hasičů každou sobotu a neděli (více: Z činnosti...) 8.00 h. Knihovna otevřena h. JINECKÝ PĚŠEC V PDA (více: Pionýr) 9.00 h. HEROLD EXPRES na nádraží v Jincích (více: Z činnosti...) 9.45 h. FOTBAL Jince B Láz B (rozpis všech zápasů v rubr. Sport) h Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h St Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Gastronomický večer II. (více: MC Jinečáček) h Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Odpolední herna (více: MC Jinečáček) h. Rybářský kroužek h Pá DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY 12? (více: Knihovna) h. Šachový oddíl (SCJS) h. Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna) h So Brigáda rybářů 7.00 h. DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY 12? (více: Knihovna) h. Velikonoční výzdoba u kapličky v Čenkově do 27. dubna Divadlo v Čenkově Hotel Infercontinental (více: Zprávy z Čenkova) h Ne Po PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS) h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h. Hlasová terapie se Šárkou Pexovou (více: MC Jinečáček) h Út PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS) h. Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. 2

3 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JINCE (více: Ze života školy) h. Senior-klub (SCJS) h St PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS) h. Šikulka (více: MC Jinečáček) h. Velikonoční malování na chodníku (více: Knihovna) h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Velikonoční prázdniny PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS) h. Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna) h. UZÁVĚRKA Jineckého zpravodaje KVĚTEN Pá Velikonoční prázdniny PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS) h. Šachový oddíl (SCJS) h So Brigáda rybářů 7.00 h. Velikonoční přebor ve florbale (více: Z činnosti...) 9.00 h Ne Velikonoční neděle Velikonoční posezení na Ohrazenici h. (více: Zprávy z Ohrazenice) Po Velikonoční pondělí Velikonoční miniturnaj v šachu (více: Pionýr) h Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h St Den Země (více: Ze života školy) Hrátky s pamětí pexesománie (více: Knihovna) od h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Pronájem sálu SCJS h. Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Výlet MC Solvayovy lomy (více: MC Jinečáček) 7.45 h. Rybářský kroužek (SCJS) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h So Brigáda rybářů 7.00 h. ŽELEZNÁ SOBOTA (více: Z činnosti...) 8.00 h Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h. Zábavný pořad NA STOJÁKA (více: Z činnosti...) h St Přebor školy v atletice (více: Ze života školy) Šikulka (více: MC Jinečáček) h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. ČARODĚJNICE na Sokolské zahradě (více: Z činnosti...) h. KVĚTEN více v příštím čísle JZ St Schůzka klubu učitelů důchodců (SCJS) h Pá Schůzka klubu vojenských důchodců (SCJS) h. 3

4 přehled duben 2014 Společenská kronika strana 5 Městys Jince strana 7 Kulturní středisko strana 17 Knihovna strana 26 Mateřské centrum Jinečáček strana 33 Z činnosti společenských a zájmových organizací strana 37 Pionýrská skupina Jince strana 46 Ze života školy strana 51 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Základní škola Jince Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř strana dělostřelecký pluk strana 59 Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy strana 62 Policie informuje strana 63 Sport strana 64 Zprávy z Čenkova strana 67 Zprávy z Ohrazenice strana 74 Kultura v Hořovicích a okolí strana 75 Kultura v Příbrami strana 76 Inzerce strana 77 4

5 společenská kronika duben 2014 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. KADEŘÁBEK Antonín 92 let BARDOŇOVÁ Zdeňka 88 let HELCLOVÁ Blažena 87 let BĚLJAJEV Vladislav 70 let MARŠÁLKOVÁ Jiřina 80 let HLAVÁČKOVÁ Růžena 88 let BRANIŠOVÁ Miroslava 85 let Rozloučili jsme se SMETANA Jiří ŠIMÁČKOVÁ Marie ROUŠAL Václav VZPOMÍNKY Dne 10. dubna 2014 si připomeneme nedožité 70. narozeniny pana Jiřího Píchala. S láskou a úctou stále vzpomínají maminka a sestra Zdena s rodinou. 5

6 VZPOMÍNKY Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí Sedmým rokem vzpomínáme 13. dubna na den, kdy navždy odešel beze slova rozloučení pan Emil Vojkovský. Vzpomíná rodina. Dne 16. dubna 2014 uplyne rok, co nás navždy opustila manželka, matka a babička paní Jana Beránková. Nikdy nezapomeneme - manžel Zdeněk, dcery Jana, Martina a syn Zdeněk s rodinami. Dne 24. dubna 2014 uplyne 20 let od chvíle, co nás navždy opustil náš milovaný syn Petr Cinka z Čenkova. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají rodiče se synem. Dne 25. dubna 2009 uplyne dlouhých 30 let od okamžiku, co nás bez slůvka rozloučení navždy opustil pan Jiří Kratochvíl velitel Požárního sboru Jince a Okresního požárního sboru Příbram. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. 6

7 Městys Jince duben 2014 Výpis ze zprávy o činnosti Rady městyse Jince v období od do Od posledního zasedání zastupitelstva 22. ledna 2014 se konala dvě zasedání rady 3. a 17. února Okruhy projednávané problematiky: Vyhodnocení, příprava zastupitelstva Z usnesení zastupitelstva městyse vyplynul úkol pro radu městyse zajistit úpravu textu vzorových smluv kupních na prodej v lokalitě A10 a v lokalitě F4 dle nového občanského zákoníku požádána AK JUDr. Černohorské, která původní smlouvy připravovala. Na základě schválení bezúplatného převodu pozemku v k. ú. Jince č. parc. 1341/21 příspěvkové organizaci SBJ byla uzavřena smlouva o bezúplatném převodu pozemku a podán návrh na vklad změny vlastnického práva na katastr. K zastupitelstvem schválenému záměru na vyřešení majetkoprávního vztahu k místní komunikaci, která je součástí pozemků v k. ú. Jince č. parc. 848, 849, 854/2 a pozemku navazujícího na místní komunikaci č. parc. 834 byl vyžádán znalecký posudek předmětných pozemků. Termín a program dalšího zasedání zastupitelstva schválila rada Program rozvoje městyse, výstavba Rada se zabývala přípravou podkladů pro nové akce spolufinancované z dotace: Výstavba 2 x 8 b. j. u zdravotního střediska: vzala na vědomí informaci o přípravě žádostí městyse a Správy bytů Jince o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora bydlení 2014 podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů; souhlasila k doložení finančních prostředků na dofinancování projektů nad rámec dotace s převodem prostředků ve výši 2,5 mil. Kč na účet SBJ (v souladu s usnesením zastupitelstva městyse ze dne ); byla informována o podání obou žádostí 2 x 8 b. j. Jince (i za SBJ) a o přípravě na výběrové řízení (oslovení BW projekce a SELLA); schválila uzavření smlouvy se spol. SELLA s. r. o. na vypracování a administraci žádosti o dotaci z MMR na výstavbu 8 b. j. 7

8 Doplnění skateparku Jince: vzala na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci z MMR na doplnění skateparku a dětského hřiště ve sportovním areálu koupaliště a fotbalového hřiště název akce Doplnění skateparku Jince. Rekonstrukce důležitých místních komunikací městyse Jince: schválila uzavření smlouvy na TDI akce Rekonstrukce důležitých místních komunikací městyse Jince se společností FRAM Consult a. s. Rekonstrukce důležitých místních komunikací městyse Jince 2: vzala na vědomí informaci o možnosti realizovat rekonstrukci dalších důležitých komunikací s využitím dotačního titulu ze středočeského ROP vypsaného v r schválila: předložit zastupitelstvu městyse návrh řešit s využitím této dotace rekonstrukci komunikací Čsl. dělostřelců + cesta směr Zborovská, ul. Ke Koupališti s komunikací k parku na náměstí, ul. Pod Váhou; uzavřít smlouvu na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce místních komunikací městyse Jince (2) projekční kanceláři LUCIDA a smlouvu o poradenské činnosti s KPW Project s. r. o. na vypracování, podání žádosti o dotaci z ROP, v případě přiznání dotace i na další administraci přípravy projektu k realizaci. Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince: vzala na vědomí informaci o přípravě žádosti o dotaci na akci Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince (přístavbu a rekonstrukci objektu MŠ), následně byla informována o podání žádosti a její kontrole na ROP, o nabytí právní moci stavebního povolení a územního rozhodnutí na stavbu, výzva ROP k přípravě výběrového řízení na realizaci akce. Další akce: vzala na vědomí oznámení SFŽP č. j. SFZP /2014 o splnění podmínek pro vydání závěrečného vyhodnocení akce Jince - rekonstrukce, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace a vodovodu ; schválila zadat přípravu na elektrické zabezpečovací signalizace v hasičárně spol. ČIP plus s. r. o. (kabelové rozvody pro instalaci EZS). Příprava nového programu rozvoje pro další období: vzala na vědomí informaci MV ČR č. j. MV /OSF-2014 o připravované výzvě z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a informaci o podání přihlášky k účasti na závěrečné konferenci projektu Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí. 8

9 Rozpočtové záležitosti, fakturace, hospodaření rada souhlasila s proplacením obou faktur odloženého financování stavby tělocvičny, splatných v roce 2014 v celkové částce 2 mil. Kč dle možností finanční hotovosti na účtech městyse v co nejkratším termínu; schválila: rozpis rozpočtu 2014 na jednotlivé položky dle návrhu zpracovaného hlavní účetní na základě podkladů, ze kterých vychází rozpočet pro r. 2014; rozpočtové opatření č. 1 (snížení příjmů i výdajů dle skutečné výše dotace na státní správu - 2,5 tis. Kč a finanční příspěvek pro SBJ 10 tisíc Kč); předložit zastupitelstvu návrh RO č. 2 úprava pro správné zaúčtování investičního příspěvku na pořízení majetku SMJ (převod z tř. 2 běžné výdaje do tř. 6 kapitálové výdaje); vzala na vědomí: informaci o plnění rozpočtu za měsíc leden 2014; stanovisko bývalých nájemců koupaliště k pohledávce za odběr vody a elektřiny v sezóně 2010, 2011 vč. vyjádření účtárny k této problematice účtárna městyse prověří účtované odběry v tomto období fakturované dodavateli dle elektroměrů a vodoměrů pro koupaliště a pro fotbalové hřiště; vyžádání přehledu o podniknutých krocích AK JUDr. Černohorské ve věci vymáhání pohledávek za f. LENOXA. Bytové záležitosti rada schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu 4/32 s bývalým nájemcem na dobu do (po projednání podmínek k dalšímu užívání bytu) Záležitosti organizací zřizovaných městysem, místních organizací a spolků, společenské a kulturní akce Kulturní středisko, knihovna, kulturní komise: vzala na vědomí zápis ze schůzky kulturní komise dne k přípravě kulturních a společenských akcí Služby městyse Jince: vzala na vědomí zrušení výběrového řízení SMJ na odborného zástupce provozovatele VaK, technologického dozoru a poskytování odborných služeb (vzhledem k dosud neuzavřené smlouvě s armádou o předávání 9

10 vody pro městys) a souhlasila s prodloužením smlouvy na zajiš ování uvedených činností se stávajícími poskytovateli těchto služeb Správa bytů Jince: schválila organizační řád příspěvkové organizace Správa bytů Jince úprava po dobu omezeného provozu Základní škola a mateřská škola Jince: vzala na vědomí informaci o počtu dětí zapsaných do 1. třídy ZŠ pro příští školní rok informaci o probíhající školní inspekci v ZŠ a MŠ Jince Zájmové organizace: byla informována o jednání starosty se zástupci TJ SOKOL ohledně možného řešení rekonstrukce Sokolské zahrady prodejem areálu městysi; pověřila p. Miloslava Horkého k účasti na valné hromadě TJ Sokol Jince - projednat otázku záměru TJ Sokol se Sokolskou zahradou vč. jejich stanoviska k možnému prodeji městysi. Organizační a majetkové záležitosti rada schválila: předložit zastupitelstvu městyse návrh na zapojení městyse do nové MAS spolu s okolními obcemi v sousedství VÚ Brdy (následně byla informována o přípravě na založení MAS projednání členství obce Obecnice v zastupitelstvu obce); uzavření dodatku č. 1 ke skupinové pojistné smlouvě č , kterým se upravuje sleva pro strojní pojištění; potvrzení souhlasného prohlášení o přechodu pozemku 711/2 k. ú. Jince mezi ČR MO a městysem Jince č. AHNM č. 07/PLZ/2014 (text v souladu se souhlasným prohlášením č. 5/PLZ/2013 schváleným zastupitelstvem městyse ); inventarizační zprávu městyse Jince a inventarizační zprávu SMJ za r. 2013; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /001 břemeno osobní služebnosti (zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy k pozemkům č. parc. 360/1, 360/2, 360/3 a 425/1 knn pro č. p. 33); snížení platby za užívání nebytových prostor zubní ordinace po dobu mateřské dovolené zubní lékařky, tj. březen srpen 2014 bude nájemce hradit pouze vlastní pronájem nebytových prostor, platba náhrady za plnění s nájmem spojená se po tuto dobu promíjí; 10

11 vzala na vědomí: ocenění podílů p. Kafkové na pozemcích č. parc. 848, 854/2 a 1713 pro účely dědického řízení (znalecký posudek č /2014 Ing. Žemlíka); informaci o konečném projednání dědictví po p. Kafkové zastupitelstvu bude předložen návrh na převod podílu zůstavitelky na pozemcích 848 a 845/2 za cenu dle úředního odhadu na městys + úhrada podílu na vypravení pohřbu zůstavitelky (dohoda o vypořádání dědictví); ocenění pozemků parc. č. 848, 849 a 854/2 a 834 vše k. ú. Jince (znalecké posudky /2014 a /2014 Ing. Žemlíka) znalecké posudky budou podkladem pro jednání o odkoupení pozemků pod místní komunikací, která se na těchto pozemcích nachází; informaci o jednání se zájemci o koupi projektu 48 b. j. Zborovská pověřila starostu k jednání o přípravě smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku, na kterém má být projekt 48 b. j. realizován; informaci o dvou zájemcích o prodej pozemků v lokalitě A10. Personální záležitosti: vzala na vědomí informaci o způsobu stanovení platu zaměstnanců městyse schválila uzavření dohody o provedení práce na přípravu dokladů k archivaci (rozsah 150 hodin) Další záležitosti rada schválila: zakoupení sadby letniček od SEMPRA Praha a. s., ŠS Veltrusy; objednat kancelářský nábytek do kanceláře starosty u NO+BL Smíchov s. r. o.; podání žádosti ÚM o souhlas s kácením tří bříz rostoucích v bezprostřední blízkosti u bytového domu č. p. 295, 296 v Jincích; zajištění jinecké pouti v r p. Luňáčkem a p. Lagronovou podmínky pro umístění pou ových atrakcí jako v předchozích letech ; souhlasila: s udělením licence pro spol. PROBO BUS a. s. na provozování vnitrostátní osobní linkové dopravy pro linku Žebrák, Kappa Žebrák, Valeo Příbram. K udělení licence nemá žádné připomínky; vzala na vědomí: informaci o šetření PČR dopravní nehody , při které byla poškozena dopravní značka ve vlastnictví městyse; 11

12 informaci o pokusu krádeže v objektu zdravotního střediska č. p. 371 městysi nevznikla vytlačením oken do zubní ordinace a do ordinace gynekologické ambulance škoda, proto se městys nepřipojí k trestnímu řízení a náhradě způsobené škody; žádost o radu ohledně problematiky obtěžování nočním štěkotem psů možnost řešení konzultována s oddělením přestupků MÚ Příbram; žádosti o podporu při vydávání Podbrdských novin a žádost o příspěvek MO Svazu tělesně postižených v ČR pro rok 2014 vzhledem k již schválenému rozpočtu o finančním příspěvku pro letošní rok pro tyto organizace jednáno nebude; dopis ČSÚ ke statistickým zjiš ováním pro rok 2014 a termínům pro předkládání výkazů za městys Jince; informaci starosty o připravovaném setkání starostů na Křešíně k problematice Vojenského újezdu Brdy; informaci starosty o jednání s ředitelem p. Vlkem k nově zaváděné výrobě (elektronické rozlišovací pásky) v objektu KORONA Lochovice, náboru zaměstnanců a s tím související otázkou řešení dopravy zaměstnanců z Příbramska; oznámení MÚ Příbram - záměr pořízení třetí úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram. Věra Kadeřábková, tajemnice ÚM Vedle zdravotního střediska byla zahájena výstavba 8 bytových jednotek. V současnosti se pracuje na propojení s vodovodem z Čenkovské ulice. Foto Karel Horký 12

13 Výpis usnesení Zastupitelstva městyse Jince ze dne Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve složení: Lenka Kozáková, Marie Houšková. Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu Františka Gajance, Miroslava Jandíka. Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Jince za období od do Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu městyse k Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse pro rok 2014 (dle přílohy zápisu). Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění jednotlivých bodů programu rozvoje městyse (vč. dotačních akcí). Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce místních komunikací městyse Jince (ul. Ke Koupališti se sjezdem ke koupališti a k mostu přes Pstruhový potok, ul. Pod Váhou, část ul. Čsl. dělostřelců + komunikace v návaznosti na ul. Jana Žižky na č. parc. 603/1) z ROP NUTS 2 Střední Čechy do Výzvy č. 85, oblast podpory 1.1. Regionální dopravní infrastruktura Místní komunikace. Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince pověřuje Radu městyse Jince k jednání s dědici po p. Líznerové o převodu jejich dědických podílů na pozemku 1307/2 v k. ú. Jince na městys za cenu dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené s řízením ponese městys. Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej pozemků v k. ú. Jince ve společném oploceném celku s pozemky u č. p. 3: č. parc. 1036/2 (102 m 2 ostatní plocha, jiná plocha), 1038/2 (558 m 2 zahrada), 1032/2 (475 m 2 zahrada) a 1031/2 (703 m 2 trvalý travní porost) vlastníkovi č. p. 3 za cenu ,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č /2014 Ing. Žemlíka. Náklady spojené s prodejem nese kupující. Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje koupi pozemku v k. ú. Jince, č. parc. 1049/6 (244 m 2 ostatní plocha, manipulační plo- 13

14 cha) od vlastníka č. p. 3 za cenu ,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č /2014 Ing. Žemlíka s tím, že souhlasí se zřízením věcného břemene na tomto pozemku spočívající v zajištění přístupu k pozemkům prodávajícího. Náklady spojené s prodejem nese kupující. Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodloužení termínu pro zahájení výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1635/19 dle kupní smlouvy zapsané KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram pod č. V-4182/2010 do Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje dohodu o vypořádání dědictví po p. Kafkové, kterou na městys přechází podílové 4/100 pozemku č. parc. 854/2 (trvalý travní porost), podílové 4/100 pozemku parc. č. 848 (ostatní plocha) a podílová 1/5 pozemku č. parc (orná půda) všechny pozemky v k. ú. Jince, za podmínky úhrady 3.206,80 Kč druhému dědici a podílu na nákladech pohřbu zůstavitelky. Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje členství městyse Jince v nově zakládané MAS Brdy, z. ú. (vysvětlivka pojmu níže) Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje návrh zakládací listiny MAS Brdy, z. ú. Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr prodeje části pozemku č. parc. 706/1 k realizaci projektu na výstavbu dvou bytových domů v ul. Zborovská s tím, že pověřuje Radu městyse k zadání oddělovacího geometrického plánu a k přípravě smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod oddělené části pozemku (podmínky prodeje pozemku budou vycházet z předchozích usnesení zastupitelstva č. 16 z a č. 8 z ). Zpracovala Věra Kadeřábková, tajemnice Otázka pro starostu Josefa Hálu Pane starosto, v bodě 14 výše zveřejněného usnesení zastupitelstva se píše, že Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje členství městyse Jince v nově zakládané MAS Brdy, z. ú. Můžete nám objasnit, co zkratka MAS Brdy, z. ú. znamená? Jedná se o Místní akční skupinu sdružení obcí, podnikatelů a neziskových organizací v našem regionu. Nyní u soudu probíhá registrace, následně budeme budovat členskou základnu a v letech rozdělovat dotace. ung. 14

15 Služby městyse Jince informují V období od do jsou prováděny ODEČTY VODOMĚRŮ za 1. čtvrtletí roku V případě, že nebudete v daném termínu přítomni, je potřeba si včas domluvit dobu odečtu na tel. číslech nebo ROZPIS SVOZŮ SKO x 7 KAŽDÝ čtvrtek v měsíci 1 x a 17. dubna, 1., 15. a 29. května, 12. a 26. června, 10. a 24. července, 7. a 21. srpna, 4. a 18. září, 2., 16. a 30. října, 13. a 27. listopadu, 11. a 25. prosince KOMBI od 2. ledna do 24. dubna 2014 (zima) KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 3., 10., 17. a 24. dubna. od 8. května do 11. září 2014 (léto) LICHÝ čtvrtek, tj.: 8. a 22. května, 5. a 19. června, 3., 17. a 31. července, 14. a 28. srpna, 11. září. od 25. září do 24. prosince 2014 (zima) KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 24. září, 2., 9., 16., 23. a 30. října, 6., 13., 20. a 27. listopadu, 4., 11., 18. a 25. prosince. 1 x dubna 17. července 9. října 15. května 14. srpna 6. listopadu 12. června 11. září 4. prosince Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA je zřízen pro fyzické osoby občany s trvalým bydlištěm v Jincích, Rejkovicích a Běříně. K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz. Otevírací hodiny sběrného dvora a kompostárny: středa hod. sobota hod. Uložení odpadů je zdarma. 15

16 MĚSTYS JINCE nabízí k prodeji POSLEDNÍ ATRAKTIVNÍ POZEMKY CO ZÍSKÁTE? romantický výhled z okna Vašeho domu na vrch Plešivec a brdské hřebeny plně zasí ované pozemky (elektřina, plyn, voda, kanalizace), nové komunikace a chodníky, zdravé životní prostředí, občanskou vybavenost v místě (školka, škola, zdravotní středisko, pošta, obchody), kulturní a sportovní vyžití, dopravní spojení (vlak, autobus), rychlé spojení do Prahy (dálnice v dosahu 15 min. autem) pozemek - parcelní číslo velikost pozemku v m 2 cena pozemku celkem v Kč 1635/ / / / / / / / / / / / / / / /

17 Kulturní středisko duben 2014 Klub učitelů důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele na pravidelnou schůzku ve středu 2. dubna 2014 od hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další setkání se uskuteční ve středu 7. května Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek 3. dubna 2014 od hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další setkání se z důvodu státního svátku uskuteční v pátek 9. května Kulturní středisko Jince připravuje na květen a červen 13. května 2014 od 15 hodin DEN MATEK pro seniory ve Společenském centru J. Slavíka - posezení při muzice SLAVÍKOVY JINCE 2014 Termín a další informace v příštím čísle JZ a na plakátech. Podbr odbrdsk dsko v obrazech Kulturní středisko Jince ve spolupráci s Podbrdskými novinami připravují od 15. do 29. června 2014 výstavu malíře Podbr odbrdska dska Václava Šestáka. Vernisáž bude v neděli 15. června 2014 od 16 hodin ve Společenském centru Josefa Slavíka Jince. Její součástí bude kulturní program i občerstvení. Václav Šesták se narodil 22. srpna 1953 v Teplicích, ale od dětství vyrůstal ve Zdicích. Od roku 2001 žije v Hořovicích. 17

18 Maloval už jako malý kluk k malé radosti rodičů na všechno v celém bytě. Obrázky z dětství většinou rozdal, jako mladý muž maloval oleje, které také většinou daroval. Z jeho mladého období se zachovalo několik pláten např. s námětem Karlštejna, Průhonic, pohledů do zdejší krajiny. Důvěrně zná Podbrdsko, dojmy z této nádherné části české země nosil v sobě mnoho let, až v roce po téměř dvacetileté přestávce - opět sáhl po štětci. Těch dvacet let, kdy neměl čas na malování a tedy jeho Bohem daná hřivna ležela hluboko zakopána, pracoval v různých profesích, např. jako signalista na dráze, opravář jízdních kol, restaurátor nábytku, obchodní zástupce. Chvíli si také zkusil soukromě podnikat, a pak na šest let uvízl ve skladu továrny na výrobu dílů pro automobilový průmysl. V prosinci 2006 dlouhodobě onemocněl a jeho tělo i duše našly způsob úniku z nemoci v malování. Návrat k paletě a barvám v roce 2007 byl stejný jako v dobách, kdy začal pracovat na svých prvních obrazech. Nejprve maloval na čtvrtky temperou, pak na sololit a postupně přešel k olejomalbě na plátno. Během obnovené tvorby si vytvořil zvláštní techniku suchá křída na mokrém šepsu, např. obrazy s názvy U přístavu, Na cestě k přístavu, Maják, V lukách. Obrazy si také sám originálním způsobem rámuje, někdy i s přesahem malby na rám. Velikými vzory a inspirací pro tvorbu Václava Šestáka jsou malíři takových zvučných jmen jako např. Jakub Schikaneder, Julius Mařák, Antonín Chittussi, Antonín Slavíček či francouzský impresionista Claude Oscar Monet. Od roku 2007, kdy začal vystavovat, absolvoval již téměř 30 výstav, nejvíce na Podbrdsku, ale také v Plzni, Dobříši, Berouně, Rokycanech a Vídni. Zaneste si tedy datum 15. června 2014 již dnes do kalendáře a nenechte si tuto výjimečnou výstavu ujít. Těšíme se na vás. Ung. a Marta ŠeVac Hudební festival Antonína Dvořáka 2014 HFAD, jehož pořadatelem je Město Příbram, pevně zakotvil v povědomí kulturně orientované veřejnosti a získává stále větší respekt v českých hudebních kruzích. Cílem festivalu zůstává připomínka cenného díla Mistra Antonína Dvořáka, ale i snaha přiblížit příbramskému publiku v reprezentativní 18

19 nabídce další tituly české a světové hudební tvorby. Některé koncerty jsou situovány do netypických o to však atraktivnějších prostor: kostel sv. Jakuba či Galerie Fr. Drtikola v Příbrami. 46. ročník festivalu s mottem Na struně vzpomínek nabízí tento program: od 18 hod. Divadlo A. Dvořáka Příbram Slavnostní zahájení festivalu - Soubor svatohorských trubačů - Thomas Hampson zpívá Cigánské melodie A. Dvořáka (v orch. úpravě Sylvie Bodorové) Kateřina Englichová (harfa), Komorní filharmonie Pardubice od 19 hod. Kostel sv. Jakuba Příbram - Varhanní recitál Michaely Káčerkové od 19 hod. Kostel sv. Jakuba Příbram - Spirituály a gospely (skupina Let s go a duo T n T od 19 hod. Galerie Fr. Drtikola Příbram - Doležalovo kvarteto od 19 hod. Galerie Fr. Drtikola Příbram - Furiant Inspirace a Interpretace (folklorní soubor JARO a klavíristé Terezie Fialová a Karel Vrtiška) od 19 hod. Divadlo A. Dvořáka Příbram Slavnostní závěr festivalu - Antonín Dvořák: STABAT MATER - Alžběta Poláčková, Markéta Cukrová, Richard Samek, David Nykl - Moravský komorní sbor, Karlovarský symfonický orchestr Doprovodný program: od 11 hod. Divadlo A. Dvořáka Příbram - Rusalce Divadlo J. K. Tyla Plzeň (uzavřené představení pro žáky základních škol) od 16 hod. Hořejší Obora - Koncert OPEN AIR - účinkují žáci příbramských ZUŠ a Příbramský městský orchestr Změna programu vyhrazena. 19

20 sobota 24. května 2014 Muzikál LUCIE, VĚTŠÍ NEŽ MALÉ MNOŽSTVÍ LÁSKY (Hudební divadlo Karlín) odpolední představení od 15 hod. Vstupenky k vyzvednutí v kulturním středisku, cena 750 Kč včetně dopravy. Odjezd autobusu ve hod. od hotelu Kratochvíl, zastávka u Sokolovny a dále dle dohody. Navštívili jsme autorku knihy o Josefu Slavíkovi Na pozvání paní Ludmily Zenkové, která napsala knížku Koncert srdce svého I. životní příběh houslisty Josefa Slavíka, jsme se s Miluškou Vychodilovou a Miroslavem Maršálkem vydali na návštěvu do Kralovic. Dostalo se nám od paní Zenkové a jejího manžela vřelého přijetí. Při vzpomínkách na jejich loňskou návštěvu koncertu Slavíkovy Jince se naše debata točila nejen okolo Josefa Slavíka, ale prohlédli jsme si i překrásné obrázky a kresby pana Zenka, pro něhož je malování velkým koníčkem a ve zmiňované knize je několik jeho ilustrací. Bylo nám dovoleno nahlédnout pod pokličku druhého dílu knihy, který je před dokončením. Doufejme tedy, že se najdou (třeba i za pomoci sponzorů) finanční prostředky na jeho vydání. Ung. Paní Ludmila Zenková nám do knihy Koncert srdce svého I. napsala věnování. Měli jsme možnost obdivovat krásné obrazy pana Zenka. Foto Miroslav Maršálek 20

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

kalendář akcí březen 2015

kalendář akcí březen 2015 kalendář akcí březen 2015 1. 3. Ne 2 od - do hod. více v rubr. 2. 3. Po BURZA KNIH po celý týden 9.00-17.00 Knihovna DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 12.00-16.00 Městys Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 3. Út

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

kalendář akcí květen 2013

kalendář akcí květen 2013 kalendář akcí květen 2013 1. 5. St Státní svátek 2. 5. Čt Mateřské centrum (SCJS) 9.30-11.30 h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) 16.15 h. 3. 5. Pá Šachový

Více

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Foto Ung. 1 kalendář akcí říjen 2012 1. 10. Po TÝDEN KNIHOVEN Burza knih aj. 9.00-17.00 h. (více: Knihovna) Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. 2. 10.

Více

kalendář akcí duben 2015

kalendář akcí duben 2015 kalendář akcí duben 2015 od - do hod. více v rubr. 1. 4. St PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH 9.00-17.00 Knihovna Malování na chodníku 15.00-16.30 Knihovna Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 4. Čt PRODEJNÍ VÝSTAVA

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

kalendář akcí listopad 2013

kalendář akcí listopad 2013 kalendář akcí listopad 2013 1. 11. Pá Šachový oddíl (SCJS) 17.00 h. 2. 11. So HUBERTSKÝ DEN (více: Z činnosti...) 10.00 h. 3. 11. Ne Čenkovský divadelní podzim (více: Zprávy z Čenkova) 19.30 h. 4. 11.

Více

kalendář akcí červen 2015

kalendář akcí červen 2015 kalendář akcí červen 2015 2 od - do hod. více v rubr. 1. 6. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 6. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v kasárnách 8.30-14.30 13. dp

Více

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Krásné léto za všechny dìti pøejí Barborka a Milan Barborka Zvarová 6 let MŠ Jince Milan Malík 12 let ZŠ Jince 2 spoleèenská kronika èervenec

Více

Foto M. Maršálek. Květen 2008

Foto M. Maršálek. Květen 2008 Foto M. Maršálek Květen 2008 ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 1. 5. Čt Svátek práce 2. 5. Pá 3. 5. So Sběrný dvůr je otevřen KAŽDOU SOBOTU, 10. 5. zavřeno 4. 5. Ne 5. 5. Po kvìten 2008 6. 5. Út Senior

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVÌTEN 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVÌTEN 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 KVÌTEN 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Kvìten 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Kvìten 2007 3. 5. Zápis dětí do MŠ Jince (více: Ze života školy) 3. 5. Schůzka Klubu vojenských

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa Jinecký zpravodaj titul Foto Michal Lexa ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 záøí 2008 1. 9. Po 2. 9. Út Mateřské centrum v KS 10.00 hod. Senior klub v KS 14.00 hod. 3. 9. St Schůzka Klubu učitelů - důchodců

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 únor 2010 1. 2. Po Klavírní kurzy v KS 17.00-19.30 hod. 2. 2. Út Mateřské centrum od 10 hod., Senior-klub od 14 hod. v KS 3. 2. St Schůzka Klubu

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu.

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. Odolen 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Fota: Petr Štefl Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. 1 zprávy z radnice Volby do zastupitelstva

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 3. účast na společenské akci spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích 21. 3. jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis); jednání s Ing.

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ. www.jince.cz

JINECKÝ ZPRAVODAJ. www.jince.cz JINECKÝ ZPRAVODAJ Ročník 24 ŘÍJEN 2006 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Jan Kollár Blaze, kdo si jeden čistý, smělý účel místo mnohých představí, v němž by jako v centru měňaví pableskové všech dnů žití tleli:

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více