kalendář akcí duben 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kalendář akcí duben 2014"

Transkript

1

2 kalendář akcí duben Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h. MĚŘENÍ FYZICKÉ BILANCE (více: Z činnosti...) h St Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) h. Šikulka (více: MC Jinečáček) h. Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) h. Rybářský kroužek (SCJS) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h. NOC S ANDERSENEM (pro přihlášené - více: Knihovna) od h So Brigáda rybářů každou sobotu (více: Z činnosti...) 7.00 h. Brigády hasičů každou sobotu a neděli (více: Z činnosti...) 8.00 h. Knihovna otevřena h. JINECKÝ PĚŠEC V PDA (více: Pionýr) 9.00 h. HEROLD EXPRES na nádraží v Jincích (více: Z činnosti...) 9.45 h. FOTBAL Jince B Láz B (rozpis všech zápasů v rubr. Sport) h Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h St Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Gastronomický večer II. (více: MC Jinečáček) h Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Odpolední herna (více: MC Jinečáček) h. Rybářský kroužek h Pá DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY 12? (více: Knihovna) h. Šachový oddíl (SCJS) h. Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna) h So Brigáda rybářů 7.00 h. DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY 12? (více: Knihovna) h. Velikonoční výzdoba u kapličky v Čenkově do 27. dubna Divadlo v Čenkově Hotel Infercontinental (více: Zprávy z Čenkova) h Ne Po PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS) h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h. Hlasová terapie se Šárkou Pexovou (více: MC Jinečáček) h Út PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS) h. Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. 2

3 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JINCE (více: Ze života školy) h. Senior-klub (SCJS) h St PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS) h. Šikulka (více: MC Jinečáček) h. Velikonoční malování na chodníku (více: Knihovna) h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Velikonoční prázdniny PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS) h. Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna) h. UZÁVĚRKA Jineckého zpravodaje KVĚTEN Pá Velikonoční prázdniny PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH (SCJS) h. Šachový oddíl (SCJS) h So Brigáda rybářů 7.00 h. Velikonoční přebor ve florbale (více: Z činnosti...) 9.00 h Ne Velikonoční neděle Velikonoční posezení na Ohrazenici h. (více: Zprávy z Ohrazenice) Po Velikonoční pondělí Velikonoční miniturnaj v šachu (více: Pionýr) h Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h St Den Země (více: Ze života školy) Hrátky s pamětí pexesománie (více: Knihovna) od h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Pronájem sálu SCJS h. Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Výlet MC Solvayovy lomy (více: MC Jinečáček) 7.45 h. Rybářský kroužek (SCJS) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h So Brigáda rybářů 7.00 h. ŽELEZNÁ SOBOTA (více: Z činnosti...) 8.00 h Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) h Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h. Zábavný pořad NA STOJÁKA (více: Z činnosti...) h St Přebor školy v atletice (více: Ze života školy) Šikulka (více: MC Jinečáček) h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. ČARODĚJNICE na Sokolské zahradě (více: Z činnosti...) h. KVĚTEN více v příštím čísle JZ St Schůzka klubu učitelů důchodců (SCJS) h Pá Schůzka klubu vojenských důchodců (SCJS) h. 3

4 přehled duben 2014 Společenská kronika strana 5 Městys Jince strana 7 Kulturní středisko strana 17 Knihovna strana 26 Mateřské centrum Jinečáček strana 33 Z činnosti společenských a zájmových organizací strana 37 Pionýrská skupina Jince strana 46 Ze života školy strana 51 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Základní škola Jince Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř strana dělostřelecký pluk strana 59 Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy strana 62 Policie informuje strana 63 Sport strana 64 Zprávy z Čenkova strana 67 Zprávy z Ohrazenice strana 74 Kultura v Hořovicích a okolí strana 75 Kultura v Příbrami strana 76 Inzerce strana 77 4

5 společenská kronika duben 2014 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. KADEŘÁBEK Antonín 92 let BARDOŇOVÁ Zdeňka 88 let HELCLOVÁ Blažena 87 let BĚLJAJEV Vladislav 70 let MARŠÁLKOVÁ Jiřina 80 let HLAVÁČKOVÁ Růžena 88 let BRANIŠOVÁ Miroslava 85 let Rozloučili jsme se SMETANA Jiří ŠIMÁČKOVÁ Marie ROUŠAL Václav VZPOMÍNKY Dne 10. dubna 2014 si připomeneme nedožité 70. narozeniny pana Jiřího Píchala. S láskou a úctou stále vzpomínají maminka a sestra Zdena s rodinou. 5

6 VZPOMÍNKY Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí Sedmým rokem vzpomínáme 13. dubna na den, kdy navždy odešel beze slova rozloučení pan Emil Vojkovský. Vzpomíná rodina. Dne 16. dubna 2014 uplyne rok, co nás navždy opustila manželka, matka a babička paní Jana Beránková. Nikdy nezapomeneme - manžel Zdeněk, dcery Jana, Martina a syn Zdeněk s rodinami. Dne 24. dubna 2014 uplyne 20 let od chvíle, co nás navždy opustil náš milovaný syn Petr Cinka z Čenkova. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají rodiče se synem. Dne 25. dubna 2009 uplyne dlouhých 30 let od okamžiku, co nás bez slůvka rozloučení navždy opustil pan Jiří Kratochvíl velitel Požárního sboru Jince a Okresního požárního sboru Příbram. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. 6

7 Městys Jince duben 2014 Výpis ze zprávy o činnosti Rady městyse Jince v období od do Od posledního zasedání zastupitelstva 22. ledna 2014 se konala dvě zasedání rady 3. a 17. února Okruhy projednávané problematiky: Vyhodnocení, příprava zastupitelstva Z usnesení zastupitelstva městyse vyplynul úkol pro radu městyse zajistit úpravu textu vzorových smluv kupních na prodej v lokalitě A10 a v lokalitě F4 dle nového občanského zákoníku požádána AK JUDr. Černohorské, která původní smlouvy připravovala. Na základě schválení bezúplatného převodu pozemku v k. ú. Jince č. parc. 1341/21 příspěvkové organizaci SBJ byla uzavřena smlouva o bezúplatném převodu pozemku a podán návrh na vklad změny vlastnického práva na katastr. K zastupitelstvem schválenému záměru na vyřešení majetkoprávního vztahu k místní komunikaci, která je součástí pozemků v k. ú. Jince č. parc. 848, 849, 854/2 a pozemku navazujícího na místní komunikaci č. parc. 834 byl vyžádán znalecký posudek předmětných pozemků. Termín a program dalšího zasedání zastupitelstva schválila rada Program rozvoje městyse, výstavba Rada se zabývala přípravou podkladů pro nové akce spolufinancované z dotace: Výstavba 2 x 8 b. j. u zdravotního střediska: vzala na vědomí informaci o přípravě žádostí městyse a Správy bytů Jince o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora bydlení 2014 podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů; souhlasila k doložení finančních prostředků na dofinancování projektů nad rámec dotace s převodem prostředků ve výši 2,5 mil. Kč na účet SBJ (v souladu s usnesením zastupitelstva městyse ze dne ); byla informována o podání obou žádostí 2 x 8 b. j. Jince (i za SBJ) a o přípravě na výběrové řízení (oslovení BW projekce a SELLA); schválila uzavření smlouvy se spol. SELLA s. r. o. na vypracování a administraci žádosti o dotaci z MMR na výstavbu 8 b. j. 7

8 Doplnění skateparku Jince: vzala na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci z MMR na doplnění skateparku a dětského hřiště ve sportovním areálu koupaliště a fotbalového hřiště název akce Doplnění skateparku Jince. Rekonstrukce důležitých místních komunikací městyse Jince: schválila uzavření smlouvy na TDI akce Rekonstrukce důležitých místních komunikací městyse Jince se společností FRAM Consult a. s. Rekonstrukce důležitých místních komunikací městyse Jince 2: vzala na vědomí informaci o možnosti realizovat rekonstrukci dalších důležitých komunikací s využitím dotačního titulu ze středočeského ROP vypsaného v r schválila: předložit zastupitelstvu městyse návrh řešit s využitím této dotace rekonstrukci komunikací Čsl. dělostřelců + cesta směr Zborovská, ul. Ke Koupališti s komunikací k parku na náměstí, ul. Pod Váhou; uzavřít smlouvu na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce místních komunikací městyse Jince (2) projekční kanceláři LUCIDA a smlouvu o poradenské činnosti s KPW Project s. r. o. na vypracování, podání žádosti o dotaci z ROP, v případě přiznání dotace i na další administraci přípravy projektu k realizaci. Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince: vzala na vědomí informaci o přípravě žádosti o dotaci na akci Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince (přístavbu a rekonstrukci objektu MŠ), následně byla informována o podání žádosti a její kontrole na ROP, o nabytí právní moci stavebního povolení a územního rozhodnutí na stavbu, výzva ROP k přípravě výběrového řízení na realizaci akce. Další akce: vzala na vědomí oznámení SFŽP č. j. SFZP /2014 o splnění podmínek pro vydání závěrečného vyhodnocení akce Jince - rekonstrukce, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace a vodovodu ; schválila zadat přípravu na elektrické zabezpečovací signalizace v hasičárně spol. ČIP plus s. r. o. (kabelové rozvody pro instalaci EZS). Příprava nového programu rozvoje pro další období: vzala na vědomí informaci MV ČR č. j. MV /OSF-2014 o připravované výzvě z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a informaci o podání přihlášky k účasti na závěrečné konferenci projektu Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí. 8

9 Rozpočtové záležitosti, fakturace, hospodaření rada souhlasila s proplacením obou faktur odloženého financování stavby tělocvičny, splatných v roce 2014 v celkové částce 2 mil. Kč dle možností finanční hotovosti na účtech městyse v co nejkratším termínu; schválila: rozpis rozpočtu 2014 na jednotlivé položky dle návrhu zpracovaného hlavní účetní na základě podkladů, ze kterých vychází rozpočet pro r. 2014; rozpočtové opatření č. 1 (snížení příjmů i výdajů dle skutečné výše dotace na státní správu - 2,5 tis. Kč a finanční příspěvek pro SBJ 10 tisíc Kč); předložit zastupitelstvu návrh RO č. 2 úprava pro správné zaúčtování investičního příspěvku na pořízení majetku SMJ (převod z tř. 2 běžné výdaje do tř. 6 kapitálové výdaje); vzala na vědomí: informaci o plnění rozpočtu za měsíc leden 2014; stanovisko bývalých nájemců koupaliště k pohledávce za odběr vody a elektřiny v sezóně 2010, 2011 vč. vyjádření účtárny k této problematice účtárna městyse prověří účtované odběry v tomto období fakturované dodavateli dle elektroměrů a vodoměrů pro koupaliště a pro fotbalové hřiště; vyžádání přehledu o podniknutých krocích AK JUDr. Černohorské ve věci vymáhání pohledávek za f. LENOXA. Bytové záležitosti rada schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu 4/32 s bývalým nájemcem na dobu do (po projednání podmínek k dalšímu užívání bytu) Záležitosti organizací zřizovaných městysem, místních organizací a spolků, společenské a kulturní akce Kulturní středisko, knihovna, kulturní komise: vzala na vědomí zápis ze schůzky kulturní komise dne k přípravě kulturních a společenských akcí Služby městyse Jince: vzala na vědomí zrušení výběrového řízení SMJ na odborného zástupce provozovatele VaK, technologického dozoru a poskytování odborných služeb (vzhledem k dosud neuzavřené smlouvě s armádou o předávání 9

10 vody pro městys) a souhlasila s prodloužením smlouvy na zajiš ování uvedených činností se stávajícími poskytovateli těchto služeb Správa bytů Jince: schválila organizační řád příspěvkové organizace Správa bytů Jince úprava po dobu omezeného provozu Základní škola a mateřská škola Jince: vzala na vědomí informaci o počtu dětí zapsaných do 1. třídy ZŠ pro příští školní rok informaci o probíhající školní inspekci v ZŠ a MŠ Jince Zájmové organizace: byla informována o jednání starosty se zástupci TJ SOKOL ohledně možného řešení rekonstrukce Sokolské zahrady prodejem areálu městysi; pověřila p. Miloslava Horkého k účasti na valné hromadě TJ Sokol Jince - projednat otázku záměru TJ Sokol se Sokolskou zahradou vč. jejich stanoviska k možnému prodeji městysi. Organizační a majetkové záležitosti rada schválila: předložit zastupitelstvu městyse návrh na zapojení městyse do nové MAS spolu s okolními obcemi v sousedství VÚ Brdy (následně byla informována o přípravě na založení MAS projednání členství obce Obecnice v zastupitelstvu obce); uzavření dodatku č. 1 ke skupinové pojistné smlouvě č , kterým se upravuje sleva pro strojní pojištění; potvrzení souhlasného prohlášení o přechodu pozemku 711/2 k. ú. Jince mezi ČR MO a městysem Jince č. AHNM č. 07/PLZ/2014 (text v souladu se souhlasným prohlášením č. 5/PLZ/2013 schváleným zastupitelstvem městyse ); inventarizační zprávu městyse Jince a inventarizační zprávu SMJ za r. 2013; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /001 břemeno osobní služebnosti (zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy k pozemkům č. parc. 360/1, 360/2, 360/3 a 425/1 knn pro č. p. 33); snížení platby za užívání nebytových prostor zubní ordinace po dobu mateřské dovolené zubní lékařky, tj. březen srpen 2014 bude nájemce hradit pouze vlastní pronájem nebytových prostor, platba náhrady za plnění s nájmem spojená se po tuto dobu promíjí; 10

11 vzala na vědomí: ocenění podílů p. Kafkové na pozemcích č. parc. 848, 854/2 a 1713 pro účely dědického řízení (znalecký posudek č /2014 Ing. Žemlíka); informaci o konečném projednání dědictví po p. Kafkové zastupitelstvu bude předložen návrh na převod podílu zůstavitelky na pozemcích 848 a 845/2 za cenu dle úředního odhadu na městys + úhrada podílu na vypravení pohřbu zůstavitelky (dohoda o vypořádání dědictví); ocenění pozemků parc. č. 848, 849 a 854/2 a 834 vše k. ú. Jince (znalecké posudky /2014 a /2014 Ing. Žemlíka) znalecké posudky budou podkladem pro jednání o odkoupení pozemků pod místní komunikací, která se na těchto pozemcích nachází; informaci o jednání se zájemci o koupi projektu 48 b. j. Zborovská pověřila starostu k jednání o přípravě smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku, na kterém má být projekt 48 b. j. realizován; informaci o dvou zájemcích o prodej pozemků v lokalitě A10. Personální záležitosti: vzala na vědomí informaci o způsobu stanovení platu zaměstnanců městyse schválila uzavření dohody o provedení práce na přípravu dokladů k archivaci (rozsah 150 hodin) Další záležitosti rada schválila: zakoupení sadby letniček od SEMPRA Praha a. s., ŠS Veltrusy; objednat kancelářský nábytek do kanceláře starosty u NO+BL Smíchov s. r. o.; podání žádosti ÚM o souhlas s kácením tří bříz rostoucích v bezprostřední blízkosti u bytového domu č. p. 295, 296 v Jincích; zajištění jinecké pouti v r p. Luňáčkem a p. Lagronovou podmínky pro umístění pou ových atrakcí jako v předchozích letech ; souhlasila: s udělením licence pro spol. PROBO BUS a. s. na provozování vnitrostátní osobní linkové dopravy pro linku Žebrák, Kappa Žebrák, Valeo Příbram. K udělení licence nemá žádné připomínky; vzala na vědomí: informaci o šetření PČR dopravní nehody , při které byla poškozena dopravní značka ve vlastnictví městyse; 11

12 informaci o pokusu krádeže v objektu zdravotního střediska č. p. 371 městysi nevznikla vytlačením oken do zubní ordinace a do ordinace gynekologické ambulance škoda, proto se městys nepřipojí k trestnímu řízení a náhradě způsobené škody; žádost o radu ohledně problematiky obtěžování nočním štěkotem psů možnost řešení konzultována s oddělením přestupků MÚ Příbram; žádosti o podporu při vydávání Podbrdských novin a žádost o příspěvek MO Svazu tělesně postižených v ČR pro rok 2014 vzhledem k již schválenému rozpočtu o finančním příspěvku pro letošní rok pro tyto organizace jednáno nebude; dopis ČSÚ ke statistickým zjiš ováním pro rok 2014 a termínům pro předkládání výkazů za městys Jince; informaci starosty o připravovaném setkání starostů na Křešíně k problematice Vojenského újezdu Brdy; informaci starosty o jednání s ředitelem p. Vlkem k nově zaváděné výrobě (elektronické rozlišovací pásky) v objektu KORONA Lochovice, náboru zaměstnanců a s tím související otázkou řešení dopravy zaměstnanců z Příbramska; oznámení MÚ Příbram - záměr pořízení třetí úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram. Věra Kadeřábková, tajemnice ÚM Vedle zdravotního střediska byla zahájena výstavba 8 bytových jednotek. V současnosti se pracuje na propojení s vodovodem z Čenkovské ulice. Foto Karel Horký 12

13 Výpis usnesení Zastupitelstva městyse Jince ze dne Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve složení: Lenka Kozáková, Marie Houšková. Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu Františka Gajance, Miroslava Jandíka. Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse Jince za období od do Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu městyse k Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse pro rok 2014 (dle přílohy zápisu). Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění jednotlivých bodů programu rozvoje městyse (vč. dotačních akcí). Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce místních komunikací městyse Jince (ul. Ke Koupališti se sjezdem ke koupališti a k mostu přes Pstruhový potok, ul. Pod Váhou, část ul. Čsl. dělostřelců + komunikace v návaznosti na ul. Jana Žižky na č. parc. 603/1) z ROP NUTS 2 Střední Čechy do Výzvy č. 85, oblast podpory 1.1. Regionální dopravní infrastruktura Místní komunikace. Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince pověřuje Radu městyse Jince k jednání s dědici po p. Líznerové o převodu jejich dědických podílů na pozemku 1307/2 v k. ú. Jince na městys za cenu dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené s řízením ponese městys. Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodej pozemků v k. ú. Jince ve společném oploceném celku s pozemky u č. p. 3: č. parc. 1036/2 (102 m 2 ostatní plocha, jiná plocha), 1038/2 (558 m 2 zahrada), 1032/2 (475 m 2 zahrada) a 1031/2 (703 m 2 trvalý travní porost) vlastníkovi č. p. 3 za cenu ,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č /2014 Ing. Žemlíka. Náklady spojené s prodejem nese kupující. Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje koupi pozemku v k. ú. Jince, č. parc. 1049/6 (244 m 2 ostatní plocha, manipulační plo- 13

14 cha) od vlastníka č. p. 3 za cenu ,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č /2014 Ing. Žemlíka s tím, že souhlasí se zřízením věcného břemene na tomto pozemku spočívající v zajištění přístupu k pozemkům prodávajícího. Náklady spojené s prodejem nese kupující. Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje prodloužení termínu pro zahájení výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1635/19 dle kupní smlouvy zapsané KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram pod č. V-4182/2010 do Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje dohodu o vypořádání dědictví po p. Kafkové, kterou na městys přechází podílové 4/100 pozemku č. parc. 854/2 (trvalý travní porost), podílové 4/100 pozemku parc. č. 848 (ostatní plocha) a podílová 1/5 pozemku č. parc (orná půda) všechny pozemky v k. ú. Jince, za podmínky úhrady 3.206,80 Kč druhému dědici a podílu na nákladech pohřbu zůstavitelky. Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje členství městyse Jince v nově zakládané MAS Brdy, z. ú. (vysvětlivka pojmu níže) Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje návrh zakládací listiny MAS Brdy, z. ú. Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr prodeje části pozemku č. parc. 706/1 k realizaci projektu na výstavbu dvou bytových domů v ul. Zborovská s tím, že pověřuje Radu městyse k zadání oddělovacího geometrického plánu a k přípravě smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod oddělené části pozemku (podmínky prodeje pozemku budou vycházet z předchozích usnesení zastupitelstva č. 16 z a č. 8 z ). Zpracovala Věra Kadeřábková, tajemnice Otázka pro starostu Josefa Hálu Pane starosto, v bodě 14 výše zveřejněného usnesení zastupitelstva se píše, že Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje členství městyse Jince v nově zakládané MAS Brdy, z. ú. Můžete nám objasnit, co zkratka MAS Brdy, z. ú. znamená? Jedná se o Místní akční skupinu sdružení obcí, podnikatelů a neziskových organizací v našem regionu. Nyní u soudu probíhá registrace, následně budeme budovat členskou základnu a v letech rozdělovat dotace. ung. 14

15 Služby městyse Jince informují V období od do jsou prováděny ODEČTY VODOMĚRŮ za 1. čtvrtletí roku V případě, že nebudete v daném termínu přítomni, je potřeba si včas domluvit dobu odečtu na tel. číslech nebo ROZPIS SVOZŮ SKO x 7 KAŽDÝ čtvrtek v měsíci 1 x a 17. dubna, 1., 15. a 29. května, 12. a 26. června, 10. a 24. července, 7. a 21. srpna, 4. a 18. září, 2., 16. a 30. října, 13. a 27. listopadu, 11. a 25. prosince KOMBI od 2. ledna do 24. dubna 2014 (zima) KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 3., 10., 17. a 24. dubna. od 8. května do 11. září 2014 (léto) LICHÝ čtvrtek, tj.: 8. a 22. května, 5. a 19. června, 3., 17. a 31. července, 14. a 28. srpna, 11. září. od 25. září do 24. prosince 2014 (zima) KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 24. září, 2., 9., 16., 23. a 30. října, 6., 13., 20. a 27. listopadu, 4., 11., 18. a 25. prosince. 1 x dubna 17. července 9. října 15. května 14. srpna 6. listopadu 12. června 11. září 4. prosince Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA je zřízen pro fyzické osoby občany s trvalým bydlištěm v Jincích, Rejkovicích a Běříně. K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz. Otevírací hodiny sběrného dvora a kompostárny: středa hod. sobota hod. Uložení odpadů je zdarma. 15

16 MĚSTYS JINCE nabízí k prodeji POSLEDNÍ ATRAKTIVNÍ POZEMKY CO ZÍSKÁTE? romantický výhled z okna Vašeho domu na vrch Plešivec a brdské hřebeny plně zasí ované pozemky (elektřina, plyn, voda, kanalizace), nové komunikace a chodníky, zdravé životní prostředí, občanskou vybavenost v místě (školka, škola, zdravotní středisko, pošta, obchody), kulturní a sportovní vyžití, dopravní spojení (vlak, autobus), rychlé spojení do Prahy (dálnice v dosahu 15 min. autem) pozemek - parcelní číslo velikost pozemku v m 2 cena pozemku celkem v Kč 1635/ / / / / / / / / / / / / / / /

17 Kulturní středisko duben 2014 Klub učitelů důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele na pravidelnou schůzku ve středu 2. dubna 2014 od hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další setkání se uskuteční ve středu 7. května Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek 3. dubna 2014 od hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další setkání se z důvodu státního svátku uskuteční v pátek 9. května Kulturní středisko Jince připravuje na květen a červen 13. května 2014 od 15 hodin DEN MATEK pro seniory ve Společenském centru J. Slavíka - posezení při muzice SLAVÍKOVY JINCE 2014 Termín a další informace v příštím čísle JZ a na plakátech. Podbr odbrdsk dsko v obrazech Kulturní středisko Jince ve spolupráci s Podbrdskými novinami připravují od 15. do 29. června 2014 výstavu malíře Podbr odbrdska dska Václava Šestáka. Vernisáž bude v neděli 15. června 2014 od 16 hodin ve Společenském centru Josefa Slavíka Jince. Její součástí bude kulturní program i občerstvení. Václav Šesták se narodil 22. srpna 1953 v Teplicích, ale od dětství vyrůstal ve Zdicích. Od roku 2001 žije v Hořovicích. 17

18 Maloval už jako malý kluk k malé radosti rodičů na všechno v celém bytě. Obrázky z dětství většinou rozdal, jako mladý muž maloval oleje, které také většinou daroval. Z jeho mladého období se zachovalo několik pláten např. s námětem Karlštejna, Průhonic, pohledů do zdejší krajiny. Důvěrně zná Podbrdsko, dojmy z této nádherné části české země nosil v sobě mnoho let, až v roce po téměř dvacetileté přestávce - opět sáhl po štětci. Těch dvacet let, kdy neměl čas na malování a tedy jeho Bohem daná hřivna ležela hluboko zakopána, pracoval v různých profesích, např. jako signalista na dráze, opravář jízdních kol, restaurátor nábytku, obchodní zástupce. Chvíli si také zkusil soukromě podnikat, a pak na šest let uvízl ve skladu továrny na výrobu dílů pro automobilový průmysl. V prosinci 2006 dlouhodobě onemocněl a jeho tělo i duše našly způsob úniku z nemoci v malování. Návrat k paletě a barvám v roce 2007 byl stejný jako v dobách, kdy začal pracovat na svých prvních obrazech. Nejprve maloval na čtvrtky temperou, pak na sololit a postupně přešel k olejomalbě na plátno. Během obnovené tvorby si vytvořil zvláštní techniku suchá křída na mokrém šepsu, např. obrazy s názvy U přístavu, Na cestě k přístavu, Maják, V lukách. Obrazy si také sám originálním způsobem rámuje, někdy i s přesahem malby na rám. Velikými vzory a inspirací pro tvorbu Václava Šestáka jsou malíři takových zvučných jmen jako např. Jakub Schikaneder, Julius Mařák, Antonín Chittussi, Antonín Slavíček či francouzský impresionista Claude Oscar Monet. Od roku 2007, kdy začal vystavovat, absolvoval již téměř 30 výstav, nejvíce na Podbrdsku, ale také v Plzni, Dobříši, Berouně, Rokycanech a Vídni. Zaneste si tedy datum 15. června 2014 již dnes do kalendáře a nenechte si tuto výjimečnou výstavu ujít. Těšíme se na vás. Ung. a Marta ŠeVac Hudební festival Antonína Dvořáka 2014 HFAD, jehož pořadatelem je Město Příbram, pevně zakotvil v povědomí kulturně orientované veřejnosti a získává stále větší respekt v českých hudebních kruzích. Cílem festivalu zůstává připomínka cenného díla Mistra Antonína Dvořáka, ale i snaha přiblížit příbramskému publiku v reprezentativní 18

19 nabídce další tituly české a světové hudební tvorby. Některé koncerty jsou situovány do netypických o to však atraktivnějších prostor: kostel sv. Jakuba či Galerie Fr. Drtikola v Příbrami. 46. ročník festivalu s mottem Na struně vzpomínek nabízí tento program: od 18 hod. Divadlo A. Dvořáka Příbram Slavnostní zahájení festivalu - Soubor svatohorských trubačů - Thomas Hampson zpívá Cigánské melodie A. Dvořáka (v orch. úpravě Sylvie Bodorové) Kateřina Englichová (harfa), Komorní filharmonie Pardubice od 19 hod. Kostel sv. Jakuba Příbram - Varhanní recitál Michaely Káčerkové od 19 hod. Kostel sv. Jakuba Příbram - Spirituály a gospely (skupina Let s go a duo T n T od 19 hod. Galerie Fr. Drtikola Příbram - Doležalovo kvarteto od 19 hod. Galerie Fr. Drtikola Příbram - Furiant Inspirace a Interpretace (folklorní soubor JARO a klavíristé Terezie Fialová a Karel Vrtiška) od 19 hod. Divadlo A. Dvořáka Příbram Slavnostní závěr festivalu - Antonín Dvořák: STABAT MATER - Alžběta Poláčková, Markéta Cukrová, Richard Samek, David Nykl - Moravský komorní sbor, Karlovarský symfonický orchestr Doprovodný program: od 11 hod. Divadlo A. Dvořáka Příbram - Rusalce Divadlo J. K. Tyla Plzeň (uzavřené představení pro žáky základních škol) od 16 hod. Hořejší Obora - Koncert OPEN AIR - účinkují žáci příbramských ZUŠ a Příbramský městský orchestr Změna programu vyhrazena. 19

20 sobota 24. května 2014 Muzikál LUCIE, VĚTŠÍ NEŽ MALÉ MNOŽSTVÍ LÁSKY (Hudební divadlo Karlín) odpolední představení od 15 hod. Vstupenky k vyzvednutí v kulturním středisku, cena 750 Kč včetně dopravy. Odjezd autobusu ve hod. od hotelu Kratochvíl, zastávka u Sokolovny a dále dle dohody. Navštívili jsme autorku knihy o Josefu Slavíkovi Na pozvání paní Ludmily Zenkové, která napsala knížku Koncert srdce svého I. životní příběh houslisty Josefa Slavíka, jsme se s Miluškou Vychodilovou a Miroslavem Maršálkem vydali na návštěvu do Kralovic. Dostalo se nám od paní Zenkové a jejího manžela vřelého přijetí. Při vzpomínkách na jejich loňskou návštěvu koncertu Slavíkovy Jince se naše debata točila nejen okolo Josefa Slavíka, ale prohlédli jsme si i překrásné obrázky a kresby pana Zenka, pro něhož je malování velkým koníčkem a ve zmiňované knize je několik jeho ilustrací. Bylo nám dovoleno nahlédnout pod pokličku druhého dílu knihy, který je před dokončením. Doufejme tedy, že se najdou (třeba i za pomoci sponzorů) finanční prostředky na jeho vydání. Ung. Paní Ludmila Zenková nám do knihy Koncert srdce svého I. napsala věnování. Měli jsme možnost obdivovat krásné obrazy pana Zenka. Foto Miroslav Maršálek 20

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2015

V Ř E S K O V Á K březen 2015 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K březen 2015 Vážení spoluobčané, v jarních měsících nás čeká oprava komunikace od silnice na Borovy kolem kostela ke kaštanům a u autobusové garáže. Přesný termín zatím nevím,

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více