Dneboh Sychrovský pohár Radimovice 29. srpna 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. 28. 8. Dneboh Sychrovský pohár Radimovice 29. srpna 2010"

Transkript

1 Sychrovský pohár Radimovice 29. srpna 2010

2 Sbor dob ro vol ných ha si čů v Ra di mo vi cích si Vás do vo lu je po zvat na 21. roč ník sou tě že v po žár ním spor tu za řa ze né do se ri álu Jizerská liga 2010 v požárním útoku O SYCHROVSKÝ PO HÁR Soutěž se ko ná v neděli dne 29. srpna 2010 na ha sič ské lou ce před zám kem Sychrov SDH RADIMOVICE Radimovice 23A SYCHROV

3 PROPOZICE Soutěžní disciplína: Požární útok podle směrnic hasičských soutěží a propozic Jizerské ligy v požárním útoku. Motorová stříkačka může být před odstartováním družstva nastartovaná. Družstvo soutěží na vlastní nebezpečí. Účast: Družstva SDH ČR, Hasičských záchranných sborů ČR, Závodních hasičských sborů v kategoriích,. Protesty: Protest může podat jen velitel za své družstvo a to písemně do 10 minut po provedeném útoku hlavnímu rozhodčímu spolu se zálohou 50 Kč, kte rá mu bude v případě uznání protestu vrácena. Terče: Elektronické sklopné terče přes otvor průměru 50 mm. Popis dráhy: Travnatý povrch s výjimkou prostoru pod základnou, který je betonový. Časový průběh: 1. prezentace slavnostní zahájení kategorie kategorie 5. vyhlášení výsledků pro obě kategorie Losování: Startovní listina bude uvedena na internetové adrese Prezentace: U parkoviště před zámkem Sychrov do 9.30 hod. Přihlášky: Přihlášky zasílejte na adresu nejpozději do nebo SDH Radimovice, Radimovice 23a, Sychrov Startovné za jedno družstvo 150,- Kč. Prémie: Za překonání rekordu je pro vítězná družstva v obou kategoriích vypsána prémie Kč.

4 Technické podmínky pro soutěžní družstva 1. Stroj Požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou. Ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem. Výfukové potrubí musí vyúsťovat na původním místě vyrobeném výrobcem. Výfukové zplodiny musí procházet vývěvou. Rozhodčí nebudou posuzovat funkčnost vývěvy ani tvar výfukového potrubí. Požární stříkačka smí být před startem pokusu družstva nastartovaná. Smí se používat držáky na savice, které kopírují chladič PS. Při útoku nebude použit přetlakový ventil. 2. Sání Savice - délka 2,5 m bez tvarových úprav, minimální počet závitů na koncovkách 2,5, - délka náběhu na savicích se neposuzuje. Oka na koši se neposuzují. Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici před ponořením do vody. Došroubováni koše ve vodě se neposuzuje. Koš a sací vedení může být rozpojeno až na pokyn rozhodčího (nedodržení znamená nehodnocení pokusu). Podložka pod spojení savic o rozměrech max. 1 x 1 metr se může používat pouze rovná bez výřezů a výstupků, o maximální tloušťce 10 mm. 3. Útočné vedení Minimální délka hadic 19 metrů. Minimální plochá šířka hadic C 65 mm, minimální plochá šířka hadic B 100 mm. Kontrola délky hadic bude provedena ihned po dokončení útoku změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva. Hadici vybere rozhodčí. Rozdělovač musí být s funkčními ventily. Proudnice vlastní, maximální průměr výstřikové hubice 12,5 mm + 0,1 mm. Proudnice se může dotýkat země. Mezi spojkami včetně ozubů jednotlivých půlspojek musí být mezera tak, aby se tam dal vložit laminovaný list papíru. 4. Startování Délka přípravy základny je maximálně 5 minut. Čas přípravy začíná běžet po uvolnění základny. Rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li uvolněn prostor kolem ní. Čas přípravy končí, když celé družstvo nastoupí na přípravnou čáru. Vrátí-li se některý člen družstva znovu na základnu např. upravit spadlý materiál, je toto posuzováno jako jeden chybný start. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou. Startování je provedeno startovací pistolí. 5. Měření času Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa. Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude vloženo družstvo do startovní listiny po rozhodnutí rozhodčího disciplíny. Terče musí být konstruovány tak, aby byly vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu. Pokus se uzná za platný i tehdy, selže-li během daného pokusu signalizace nastříkání jednoho či obou terčů, ale čas je časomírou zaznamenán. Terče se používají nástřikové nebo sklopné.

5 Ceny: 6. Výstroj soutěžících K provedení útoku jednotná ústroj. Ochranná přilba bez úprav odpovídající Pravidlům PS. 7. Jiná ustanovení Vytyčovací terčíky jsou povoleny pouze mimo soutěžní dráhu. Každé družstvo si smí vypůjčit pouze jednoho závodníka z jiného družstva a jednoho závodníka smí půjčit jinému družstvu (pouze jednou za soutěž). Tato skutečnost musí být písemně oznámena rozhodčímu disciplíny před startem pokusu. Pokud družstvo tuto podmínku poruší, bude ze soutěže vyloučeno a v celkovém hodnocení mu bude odečten maximální počet bodů, kterého by mohl na dané soutěži získat (u mužů 15 a u žen 10 bodů). Kategorie mužů i žen musí být čisté. Start v družstvu mužů, nebo muže v družstvu žen není přípustný. Družstvu, které nastoupí na startovní čáru s účastníkem opačného pohlaví, startér nesmí povolit start (ani mimo soutěž). Vedoucí soutěžícího družstva nemá právo se pohybovat nebo setrvávat v prostoru základny a dráhy (musí být v diváckém prostoru). Na stupních vítězů musí být družstvo v minimálním počtu 4 členů a jednotně ustrojeno. Při nesplnění této podmínky nebude družstvu předána cena a ani přičteny získané body za umístění do celkového hodnocení. kategorie 1. místo dárkový balíček, 500 Kč pohár za umístění, medaile 2. místo dárkový balíček, pohár za umístění, medaile 3. místo dárkový balíček, pohár za umístění, medaile 4. místo dárkový balíček 5. místo dárkový balíček 6. místo dárkový balíček místo dárkový balíček kategorie 1. místo dárkový balíček, 500 Kč pohár za umístění, medaile 2. místo dárkový balíček, pohár za umístění, medaile 3. místo dárkový balíček, pohár za umístění, medaile 4. místo dárkový balíček 5. místo dárkový balíček 6. místo dárkový balíček

6 Výsledky pøedch 1. roèník 1990 nástøikové terèe 1. Vesec Hodkovice n. Moh Dneboh Sezemice Hodkovice n. Moh Ploukonice roèník 1991 nástøikové terèe 1. Raspenava Ploukonice Vesec Libotov Frýdlant v Èechách Hodkovice n. Moh roèník 1992 nástøikové terèe 1. OÚ SbPO Hr. Králové Vesec OÚ SbPO Ml. Boleslav Mn. Hradištì Høibojedy Nemyèeves roèník 1993 nástøikové terèe 1. Mistøice A Hodkovice n. Moh Frýdlant v Èechách B Pìnèín Rychlov Libotov roèník 1994 nástøikové terèe 1. Sklárny Karolinka A Petrovice Trnov Radimovice Èechtín A Kamenec roèník 1995 nástøikové terèe 1. Radimovice A Kamenec Sklárny Karolinka A Rychlov Petrovice Mistøice roèník 1996 sklopné terèe 1. Rychlov A Opatovice Radimovice A Mistøice Letohrad Kunèice Radimovice roèník 1997 sklopné terèe 1. Radimovice Rychlov Radíkov Mistøice Pøibyslavice Radimovice roèník 1998 sklopné terèe 1. Radíkov Rychlov Mistøice Výèapy Opatovice Opatovice roèník 1999 sklopné terèe 1. Petrovice A Mistøice Radimovice A Rychlov Radíkov Radimovice 20.26

7 ozích roèníkù 11. roèník 2000 nástøikové terèe 1. Radimovice A Benešov u Semil Frýdlant v Èechách Výèapy Krásná Ves Pìnèín roèník 2001 nástøikové terèe 1. Benešov u Semil Svijany Krásná Ves Hu Dneboh Výèapy roèník 2002 sklopné terèe 1. Svijany Svijany Mikulovice Výèapy Hubojedy Benešov u Semil roèník 2003 sklopné terèe 1. Lhenice Bøehy Bašnice Benešov u Semil Svijany Frýdlant v Èechách roèník 2004 sklopné terèe 1. Jinolice Ploukonice Sychrov Bøehy Kosmonosy Hu roèník 2005 sklopné terèe 1. Bašnice Bøíš any Dneboh Borovice Svijany Jirkov roèník 2006 sklopné terèe 1. Bašnice Sychrov A Štrbice B Benešov u Semil Benešov u Semil Bøíš any roèník 2007 sklopné terèe 1. Jinolice Sychrov A Veselá Hu Dneboh Bøíš any roèník 2008 sklopné terèe 1. Lestkov Sychrov A Bašnice Hu Svijany Ploukonice-Bøehy roèník 2009 sklopné terèe 1. Svijany Vitinìves Velichovky Hrobce Støezetice Ploukonice-Bøehy 19.59

8 v trací jednotky s rekuperací tepla pro halové prostory projekce výroba montáž výhradní zástupce APA Abwassertechnik CNC zpracování plech laserové ezání za ízení na regulaci pr toku odpadních vod REKUPER SYCHROV s. r. o. Husa 28, Sychrov tel.: , fax:

9

10 2010 Frýdlant Raspenava Liberec Jablonec n. N. Sychrov Radimovice Svijany Ploukonice Dneboh Turnov Huť Jirkov Benešov Semily Mříčná Krásná Ves Kosmonosy Mladá Boleslav Jizerská liga

11 Hlavní partneři Jizerské ligy 2010 Výrobce originálních předních a zadních diskových brzd pro světové automobilky Jablonec nad Nisou, Na Roli 26, Jablonec nad Nisou, tel.: Ochutnejte z naší produkce PODSKALÁK - světlé výčepní pivo SKALÁK - světlý ležák SKALÁK - světlý ležák Premium SKALÁK - světlé speciální pivo SKALÁK - tmavé speciální pivo PIVOVAR ROHOZEC, a. s., Malý Rohozec 29, Turnov tel. + zázn.: tel. : fax : Nábytkové a stavební truhlářství Montáž a údržba elektroinstalací Miroslav Šťastný - ELTRO Nákladní Mnichovo Hradiště tel.: , fax: Výroba a prodej věcných prostředků požární ochrany se zaměřením na požární sport SDH plus, s. r. o. Radimovice Sychrov tel.: fax: Opravy a prodej chladniček, mrazniček, servis a montáže chladicího zařízení. Kuntoš Zdeněk, Sychrov Mohelnice nad Jizerou tel: fax: , Služby v oboru bezpečnost práce a požární ochrana U Jezu 642/2a Liberec 4 tel.: Poskytovatel telekomunikačních služeb v Železném Brodě, Tanvaldě, Smržovce, Desné, Semilech a v širokém okolí těchto měst TFnet s. r. o. Masarykova Železný Brod tel.: Zakázková truhlářská výroba tesařská výroba, zakázkové interiéry KRABB s. r. o. Luboš Kundera Těpeřská 597 Železný Brod tel.: Autocamp Benešov u Semil Zdeněk Menšík Benešov u Semil Podolí tel.: Mediální partneři

12 Soutěže zařazené do seriálu JIZERSKÁ LIGA 2010 Termínová listina Svijany Krásná Ves Kosmonosy Mříčná Benešov u Semil Sychrov Dneboh Radimovice Jirkov Raspenava Ploukonice Huť Frýdlant v Čechách

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník 1. Pořadatel Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník Pořadatelem soutěže je SDH Kaliště (okres Jihlava). 2. Čas a místo konání Soutěže se koná v obci Kaliště pravidelně na začátku května.

Více

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015 20. ročník I. Liga okresu Chrudim Liga okresu Chrudim (dále jen Liga ) zahrnuje celkem 11 hasičských soutěží v PÚ pořádaných v rámci okresu Chrudim

Více

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny).

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny). (Příloha č. 1) Provedení požárního útoku (Pravidla pro PHL) (odsouhlasená výkonnou radou PHL dne 12. 5. 2013 platná od 13. 5. 2013 pro sezonu 2013) pracovní verze Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová

Více

Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od

Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od startovní čáry k základně (celé družstvo od jedné startovní

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky 2014 Základní dokument je v aktualizovaném znění platném pro rok 2014. Jediná oficiální

Více

Návrhy změn pravidel pro rok 2015

Návrhy změn pravidel pro rok 2015 1. Změny v obecné části Návrhy změn pravidel pro rok 2015 Návrh č. 1 Strana č. 1 pravidel- úvodní text Připomínky, náměty a návrhy změn k celému Sportovnímu řádu laskavě adresujte na e-mail: jvosahlo@atlas.cz.

Více

I I I. D Í L. Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny

I I I. D Í L. Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny I I I. D Í L Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny 700 Sjezd 701 Technická data 701.1 Výškové rozdíly 701.1.1 Trať mužů Pro ZOH, MS FIS a SP: 800 m (výjimečně 750 m) až 1100 m Pro kontinentální

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE -

HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE - HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE - 2014/2015 1 TIPSPORT EXTRALIGA mistrovství ČR Adresa: Český svaz ledního hokeje Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9 tel.:

Více

Technická pravidla pro všechny disciplíny

Technická pravidla pro všechny disciplíny Český střelecký svaz U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Technická pravidla pro všechny disciplíny Platné od 1.ledna 2014 Vydáno pro vnitřní potřebu členů ČSS Z anglického originálu GENERAL TECHNICAL RULES,

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek VŠEOBECNÁ ČÁST. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců ŘÁDY A PRAVIDLA I SOUTĚŽNÍ ŘÁD Platný od 1. 10. 2007 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST 1. SPORTOVNÍ PRAVOMOC, ŘÍZENÍ AUTOMOBILOVÉHO SPORTU Autoklub České republiky /AČR/ je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více