KNAUFSTYL 1/ let na českém trhu Živá zelená stěna skrývá Aquapanel Akustický systém se sádrovou omítkou Knauf MP 75 My Dream Harley

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNAUFSTYL 1/2012. 20 let na českém trhu Živá zelená stěna skrývá Aquapanel Akustický systém se sádrovou omítkou Knauf MP 75 My Dream Harley"

Transkript

1 KNAUFSTYL 1/ let na českém trhu Živá zelená stěna skrývá Aquapanel Akustický systém se sádrovou omítkou Knauf MP 75 My Dream Harley

2 ÚVODEM Vážení přátelé, dovolte, abych vám z tohoto místa popřál snad už krásné jaro, nebo minimálně očekávání jeho brzkého příchodu. Snad se toto očekávání příjemného počasí odrazí i do příjemných očekávání v nadcházející stavební sezoně. Nevím, zda se od doby, kdy tento úvodník tvořím, až do doby jeho vydání nestanou nějaká společenská zemětřesení, ale dovolil bych si navázat na moji prognózu dobrého ekonomického stavu naší české kotliny z Knaufstylu podzim Česko bylo vyhodnoceno OECD jako nejlepší země z bývalého východního bloku, co se kvality života týká. Půjčili jsme nějaké peníze Evropskému měnovému fondu a tím nám i nechtěně národní banka poodkryla rezervy, které jsou v přepočtu na obyvatele jedny z největších v Evropě. Pravda, půjčovali jsme klasicky po česku: Půjčíme, ale ne vše, co chcete." Češi mají naspořeno na účtech 2,5 bilionů korun (což je téměř dvakrát tolik, než činí celý státní dluh ČR). Česká koruna je jedna z nejstabilnějších měn v Evropě. Přátelé, navštivte ostatní země směrem na východ, jih a některé i na západ od nás, a potom po návratu každý v duchu poděkujte za to, co máme, a za to, jaký jsme udělali obrovský krok za posledních dvacet let. Vím, Češi budou vždy nespokojeni a budou remcat, ale občas je nutné si od toho remcání odpočinout. Přátelé, za to vám všem patří dík, protože prostředí, které se nám podařilo vybudovat v naší republice, pomáhá nám všem a právě i nám ve stavebním odvětví. Nechci tím říci, že je vše perfektní, ale to ani nikdy být nemůže. Přeji vám hodně úspěchů v nastávající sezoně a nezapomeňte! Nečtěte noviny, jsou to tragické bludy zakomplexovaných novinářů! Televizi pouštějte až po zprávách! Udělejte si úsudek sami a budete o to šťastnější. Radek Bedrna Knauf Praha, a, spol. s r. o.

3 TOP TÉMA Knauf na světovém trhu 4 20 let na českém trhu 6 PRODUKTY KNAUF Bílá, komu by se nelíbila 8 Nová generace fi nálních past Rotband Finish Plus a F Plus 10 Malá exkurze do tajů evropské integrace 11 Akustický systém pro mezibytové příčky se sádrovou omítkou KNAUF MP ODBORNÉ Jak správně připravit panelové konstrukce před zateplením 14 Nová požárně technická řešení fi rmy Knauf 16 Širokopásmové využití produktů TS i pro hobby zahradní práce 17 STAVBY V ČR Živá zelená stěna skrývá Aquapanel 18 Rekonstrukce mostu v Mnichově Hradišti uceleným systémem reprofi lačních malt Knauf 19 STAVBY V SR Rekonstrukce historické stavby v centru města Bánská Bystrica 20 Výstavba obchodního a zábavního centra MADARAS ve Spišské Nové Vsi 21 PRACOVNÍ NÁVODY Vady a poruchy fasád, aneb jak se jich vyvarovat 22 FAQ vy se ptáte, my odpovídáme 23 KNAUF SPECIÁL Nebát se a nekrást! 24 KNAUF PARTNEŘI Problém je v morálce! 26 Duplomont spol. s r. o. 28 AKCE PRO ZÁKAZNÍKY Badminton 2011 Knauf Praha versus Delfy 29 VOLNÝ ČAS My Dream Harley 30 AKTUALITY Knauf Diamant má medaili od České stavební akademie 32 Seminář o sádrových omítkách na Slovensku 33 Děkovný dopis od zákazníka 33 Loskuták s produkty Knauf opět na scéně 34 KŘÍŽOVKA 35 Magazín KNAUFSTYL Vydání: březen / 2012 Vychází: 4x ročně Registrace: MK ČR E KNAUFSTYL je k dispozici na Vydavatel: Knauf Praha, spol. s r. o. Realizace a grafická úprava: Ispress, s. r. o. Redakční rada: Šéfredaktor: Jana Tulachová Členové redakční rady: Radek Bedrna, Martin Beer, Miroslav Nyč, Vladimír Váňa, Richard Kroupa, David Majling, Václav Sobotka

4 TOP TÉMA 4 KNAUFSTYL Knauf na světovém trhu Letošní rok je pro naši společnost obzvláště významným. Nejenže jsme již dvacet let na českém trhu, ale na letošní rok připadá i 80 let od založení firmy Knauf. Je na místě připomenout si hlavní milníky úspěšného rozšiřování mateřské firmy Knauf po celém světě, a krátce přiblížit čtenářům našeho magazínu historii společnosti, která si i v dnešní době zakládá na rodinné tradici. Zastoupení Knaufu ve světě Nikolaus a Baldwin Knaufové STRUČNÝ PŘEHLED HISTORIE: 1932 založení podniku Gebr. Knauf 1949 výstavba závodu na výrobu sádry v severobavorském Iphofenu (dnešní sídlo firmy) 1971 založení první dceřiné společnosti v Rakousku 1978 Knauf vstupuje na americký trh převzetím dnešní Knauf Insulation expanze do západní, střední a východní Evropy 2011 zastoupení Knauf v Austrálii

5 KNAUFSTYL 5 TOP TÉMA OD RODINNÉ FIRMY K SVĚTOVÉMU GIGANTU Vše začalo v roce 1932, kdy bratři Karl a Dr. Alfons Knauf založili firmu Gebrüder Knauf Rheinische Gipsindustrie. Začátky byly skromné a tehdy nikoho ani nenapadlo, že by se malá firma orientující se na těžbu sádry z kamenných dolů rozrostla v globální společnost. Synové otců-zakladatelů, Nikolaus a Baldwin Knauf, vedli firmu od osmdesátých let do roku 2008 a za jejich působnosti se firma stala celosvětově úspěšným podnikem v oblasti stavebních a izolačních hmot. Od roku 2008 stojí majitelé v představenstvu akcionářů firmy a ve vedení Knauf jsou historicky první nečlenové rodiny Knauf, kteří vedou firmu v Německu pánové Manfred Grundke a Hans Peter Ingenillem, které od roku 2012 doplňuje Edgar Binnemann. Společnost Knauf Gips KG s ročním obratem 5,2 mld. (2010), zaměstnanci a 220 závody ve více než 60 zemích světa patří k vedoucím producentům stavebních materiálů na světě. Její aktivity dalece přesahují původní surovinu sádru. ROZVĚTVENÁ RODINA KNAUF Portfolio výrobků firmy Knauf je dnes velice široké a na českém trhu dosud pro řadu lidí neznámé. Kromě výrobků na bázi sádry patří do rodiny Knauf také například kompletní sortiment izolačních materiálů (Knauf Dämmstoffe), upevňovací technika (Richter System), u nás známé stroje pro zpracování omítkových a maltových směsí (Knauf PFT), Knauf Marmorit nebo široký sortiment výrobků pro trh DIY (Knauf Bauprodukte). Knauf je zároveň největším výrobcem obalových polystyrénových a plastových hmot v Evropě. Také velká řada papíren, které vyrábějí primárně karton pro výrobu sádrokartonu, patří pod křídla Knaufu v Rusku a východní Evropě jsou to také papírny vyrábějící standardní obalový materiál pro další podniky odlišného sortimentu. Bratři Karl a Dr. Alfons Knauf zakladatelé firmy Gebrüder Knauf Rheinische Gipsindustrie Společnost Knauf si i přes svou rozptýlenost napříč celým světem zachovává ducha zdravého rodinného podniku, kam řadí své zaměstnance, zákazníky a spotřebitele. Zároveň dbá na promyšlené využívání všech zdrojů, nezatěžování životního prostředí a tvorbu těch nejkvalitnějších produktů vše s cílem splnění potřeb a přání zákazníků. Jana Tulachová ZAVEDENÍ VYBRANÝCH KLÍČOVÝCH PRODUKTŮ Z DÍLNY KNAUF V ČASOVÉ OSE V NĚMECKU 1960 tmel Fugenfüller 1962 sádrová omítka Rotband 1963 děrované desky 1965 strojní sádrová omítka MP jedinečný sádrový tmel Uniflott 2004 Desky Knauf Diamant

6 TOP TÉMA 6 KNAUFSTYL 20 let na Na počátku devadesátých let byla firma Knauf světoznámou značkou a bylo jen otázkou času a první příležitosti, kdy se rozhodne, vzhledem ke změnám politických a ekonomických systémů, investovat v oblasti východní Evropy. V případě naší země se tak stalo privatizací Pražského stavebního servisu v Praze Kbely a následnou výstavbou závodu na výrobu sádrokartonových desek a profilů v Počeradech v roce Ovšem již od roku 1992 byl Knauf obchodně činný, a to formou přímých závozů sádrokartonových desek z Rakouska nebo Německa přímo k jednotlivým odběratelům. Do dnešní doby bylo vyrobeno v závodě Knauf Počerady m² sádrokartonových desek a tun suchých maltových směsí v závodě Knauf Kbely. Tyto úspěchy si vyžádaly investice převyšující dvě miliardy korun do obou našich závodů a plnou podporu ze strany všech zaměstnanců (v současnosti 184 zaměstnanců). českém trhu MALTÁRNA KNAUF KBELY Výroba suchých maltových směsí začala v roce V tomto roce zahájily výrobu také nivelační cementové stěrky známé pod názvem BP3 a oblíbené sanační malty MCO1. České spárovací hmoty se v maltárně vyráběly zpočátku pouze v barvě šedé a bílé (jednotné balení po 5 kg). Nedostatečné zázemí a velká poptávka trhu vedly k rozhodnutí rozšířit kapacitu výrobního závodu. Z tohoto důvodu byla přistavena další výrobní hala, která svůj provoz zahájila společně s výrobou spárovacích hmot v roce Následující rok byl ve znamení zahájení výroby šlechtěných minerálních omítek Kbelorit a kompletních zateplovacích systémů. Od roku 2005 produkuje maltárna vlastní sádrové omítky a od roku 2011 se zde vyrábí vlastní pojivová báze compound pro lité potěry. Roční produkce suchých omítkových a maltových směsí vyráběných ve výrobním závodě Kbely činí až 180 tisíc tun ročně. ZÁVOD KNAUF POČERADY Výrobna zahájila svůj oficiální provoz v roce 1995 a za svou dobu existence je schopná vyprodukovat kolem milionů m² desek ročně. Počerady byly druhým závodem ve skupině Knauf, který začal pro výrobu sádrokartonových desek využívat energosádrovec z elektrárny. Původní ČASOVÁ OSA UDÁLOSTÍ: 1992 Knauf zahajuje aktivní obchodní činnost (úřední založení firmy v roce 1991) 1993 položení základního kamene v Počeradech. Privatizace bývalého závodu PSS ve Kbelích, začátek výroby suchých maltových směsí a nivelační cementové stěrky BP otevření nového závodu na sádrokartonové desky v Počeradech. Ocenění značkou CZECH MADE za sádrokartonové desky 1997 rozšíření kapacity výrobního závodu ve Kbelích 1998 zahájení výroby šlechtěných minerálních omítek Kbelorit, zahájení prodeje kompletních zateplovacích systémů 1999 v Počeradech vyrobeno 50 milionů m² sádrokartonových desek

7 KNAUFSTYL 7 TOP TÉMA ZÁKAZNÍK A KVALITA NA PRVNÍM MÍSTĚ Vedle hlavních investic do výrobních závodů, které umožňují většinu produkce vyrábět na území České republiky, investuje Knauf i nemalé prostředky do budování know-how a vývoje nových výrobků a systémů. V roce 2009 byly zavedeny nové produktové řady Knauf Gartenbau pro zahradu a Knauf Tiefbau Sanierung pro sanace a výstavbu inženýrských staveb. Vybrané produkty z řady TS se úspěšně uplatňují i v sektoru konečných zákazníků. Technickou podporu a poradenství na stavbách, u zákazníků, na úrovni projekčních návrhů i prostřednictvím uceleného systému školení zajišťuje tým zkušených manažerů. závod na výrobu sádry byl nejprve vlastněn skupinou ČEZ, ale od roku 2007 se stal také součástí firmy Knauf. Energosádrovec (tzv. REA-sádra) vzniká odsířením v uhelných elektrárnách. Jde o vysoce kvalitní a s přírodní sádrou srovnatelný produkt, který neprodukuje navíc žádnou ekologickou zátěž. Během dvacetileté historie se Knauf etabloval na českém trhu jako silná a stabilní firma, která se neustále rozvíjí. O tom svědčí plynulý vývoj nových produktů a technologií, jejichž komerční úspěch je založen nejen na vysoké kvalitě a užitkových vlastnostech, ale i na technickém zázemí výrobce. Právě tento aspekt je kladen na jedno z prvních míst v charakteristice vztahů Knaufu a jeho partnerů. Díky tomu Knauf svoji přízeň u zákazníků neztrácí, ale spíše naopak posiluje ji. Zejména v nedávné době, kde svět postihla hospodářská krize, firma Knauf upevnila své základy a poskytla oporu svým partnerům. Sortiment výrobků je v současné době velmi široký a Knauf již není jen synonymum pro sádrokarton, ale pro suchou výstavbu jako takovou. Jana Tulachová Kromě tradičních sádrokartonových desek a profilů se zde od roku 2010 vyrábí i desky Knauf Diamant. Nejnovějším přírůstkem se v roce 2011 stala robustní deska Knauf Massivbauplatte. ZÁVOD KNAUF INSULATION KRUPKA Závod je součástí skupiny Knauf, vystupuje však jako samostatný právní subjekt. Ve světě izolací představuje jedno z nejpokrokovějších a nejrespektovanějších jmen. S výrobními destinacemi po celé Evropě, Rusku a USA produkuje roční obrat přes 1 miliardu. Společnost se stala nejrychleji rostoucím dodavatelem izolací ve světě, která se může pochlubit širokou škálou výrobků splňujících požadavky na energetickou účinnost, tepelnou, zvukovou a požární odolnost nových i rekonstruovaných domů, obchodních budov a průmyslových objektů. Kapacita závodu činí 72 tisíc tun ročně Obr. 1 Továrna v Počeradech Obr. 2 Knauf Praha ve Kbelích Obr. 3 Výroba sádrokartonových desek je řízena počítačem 2003 otevření nového školicího centra Akademie ve Kbelích. Ve Kbelích vyrobena dvoumiliontá tuna SOMS 2004 zavedení EN ISO 9001 a 14001, zavedení technologie samonivelačních podlah 2005 začátek výroby sádrových omítek 2009 stáváme se držiteli ETA na zateplovací systémy. Zavedení nové produktové řady Tiefbausanierung 2011 zahájení výroby compoundu ve Kbelích na trh uvedeny nové speciální desky

8 PRODUKTY KNAUF 8 KNAUFSTYL Bílá, komu by se nelíbila Výběr lepicí hmoty je tím základním, co musíme učinit, abychom se vyvarovali zejména technických problémů. Investor věnuje většinou velkou pozornost barevnosti a struktuře dekorativního kamene, ale už si neuvědomuje, že jeho vzhled ovlivní způsob nalepení a barevnost použitého lepidla. Dlouhodobou funkčnost provedeného obkladu dále prověří prostor, ve kterém byl obklad nebo dlažba nalepena. Zejména se jedná o vliv a odolnost lepidla na působení hydrotermického namáhání, což můžeme nazvat také jako střídání působení vlhkosti, mrazových a tepelných cyklů. Při tomto zatížení nelze používat standardní cementová lepidla, ale pouze lepidla deklarovaná jako deformovatelná. Apuanské Alpy a provincie Massa Carrara v severním Toskánsku jsou od pradávna oblíbené pro svoji malebnost. V tomto pohoří se již v dobách starého Říma těžil a vytesával vzácný jasně bílý mramor, který používali sochaři, kameníci a umělci pro svá nejkrásnější umělecká díla a stavby. Exkluzivita těchto přírodních kamenů je i nadále velmi žádaná a ceněná. Lepidla s označením C1 jsou obecně vhodná pouze pro interiér nebo krytý exteriér s vyloučením hydrotermického namáhání (střídání zatížení vlhkostí a změna teploty) v netemperovaných prostorách. Navíc jsou vhodná pouze pro savou keramiku a nelze je použít například pro slinutou dlažbu. Vzhledem k tomu, že pro venkovní prostory je nutné používat slinutý střep (ve vztahu k jeho mrazuvzdornosti), nelze tato lepidla aplikovat v exteriéru, i když jsou uváděna jako mrazuvzdorná! Vybírejte proto taková lepidla, kde je na CE štítku uvedeno: Flexibilní deformovatelná malta (se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí) označená jako C2TE S1. Dnes se používají ve stavbách i jiné dekorativní prvky, kameny a obklady z nejrůznějších koutů světa a rozličného původu, ať už přírodního, nebo umělého. Všechny tyto prvotřídní materiály mají ale společné některé vlastnosti. Vždy se jedná o velmi ceněné materiály. Cena není vždy stanovena pouhou absolutní hodnotou vybraného kamene, nemalou část tvoří řemeslné zhotovení. Důraz na preciznost a odborné zhotovení včetně výběru správných materiálů vhodných k realizaci zajistí dlouhodobý a opticky dokonalý povrch. Je důležité si uvědomit, že to samé platí i v negativním pohledu. Mnohdy se může jednat o zanedbání nebo podcenění drobných doporučení, které zcela markantně ovlivní výsledek.

9 KNAUFSTYL 9 PRODUKTY KNAUF Vždy se rozhodněte pro bílé lepidlo KNAUF Flexkleber Weiss s tímto označením! Nezhoršuje vzhled a jas obkladu, mramoru, mozaiky a kamene Ideální na přírodní kámen Carrara Weiss Pro náročné lepení v interiéru i exteriéru (C2TE S1) Odolné proti mrazu a tepelnému namáhání Nevytváří šedý zákal na povrchu obkladu Ideální pro dekorativní lepení obkladu v kuchyních a koupelnách Nedochází ke skluzu sjíždění obkladu Dlouhý otevřený čas pro lepení Nízká spotřeba jen 2 kg/m 2 Věnujte také zvýšenou pozornost ochranným a čisticím prostředkům na přírodní kámen. Z našeho sortimentu doporučujeme například zvýrazňovač barevné struktury mramoru KNAUF Marmor-Naturstein Farbvertiefer. Buďte vždy nároční při výběru lepidla a hmot na obkladové prvky. V nabídce na trhu jich je mnoho, ale ne všechny lze použít na lepení mramoru, přírodního nebo umělého kamene! Vladimír Váňa Nikdy nelepte pouze část dlažby přírodního kamene tzv. na buchty. Naopak, při pokládce dlažby v namáhaných prostorách vstupy, schody, balkony je vhodné pokládat systémem floatingbuttering: nanést lepidlo na podklad i na dlaždici jako při natření másla na chleba. Pod dlažbou tak nevzniknou volná vzduchová místa. Pro finální spárování používejte spárovací malty a hmoty vhodné na mramor a přírodní kámen KNAUF Marmor- & Granit-Fuge, jinak může dojít ke změně barevnosti spáry, případně k jejímu odtržení od kamene. K tomu samému efektu může dojít, když na silikonování spojů nepoužijete vysoce kvalitní silikon proti znečištění okrajů spáry KNAUF Marmor- & Granit- Silicon Obr. 1 Nesprávně lepená dlažba na terče šedého lepidla dochází tak k prokreslení míst lepených terčů (buchet). V případě této velkoformátové přírodní dlažby nalepené na podlahové vytápění se může jednat o problém prakticky neodstranitelný. Šedý cement tady ovlivní barevnost použitého kamene. Obr. 2 Lepidlo a spárovací hmota pro mramor a přírodní kámen Obr. 3 Celoplošně nalepený obklad na bílé elastické lepidlo KNAUF Flexkleber Weiss Obr. 4 Zvýrazňovač barevné struktury mramoru a přírodního kamene Obr. 5 Vysoce kvalitní silikon na mramor a přírodní kámen

10 PRODUKTY KNAUF 10 KNAUFSTYL Nová generace finálních past Rotband Finish Plus a F Plus Po pěti letech úspěšného prodeje finálních past Knauf je nejvyšší čas na mírný facelift. Proto se počátkem března začnete setkávat s inovovanými finálními Knauf pastami. Rotband Finish Plus je svými vlastnostmi předurčen především pro použití koncovým spotřebitelem. Důraz je zde kladen hlavně na snadnou brousitelnost a jednoduché nanášení, které nevyžadují profesionální návyky. Tmel je dodáván v 1,5kg a 5kg balení. F Plus jako nástupce úspěšné F 2 je mírně tvrdší než Rotband Finish Plus. Důraz je zde kladen především na profesionální vlastnosti, jako je snadné nanášení v tenké i velké tloušťce (3 mm) bez bublin, soudržnost tmelu s podkladem i sobě navzájem při natahování tmelu ve více pruzích, přiměřený odpor tmelu při nanášení ve větších tloušťkách, odsypávání tmelu při broušení. F Plus je vhodný rovněž pro strojní tmelení desek s hranou AK. F Plus se dodává v balení 1,5 kg, 5 kg a 18 kg. Oba finální tmely jsou dodávány v barvě mírně šedivého kartonu použitého pro sádrokartonové desky Knauf. Miroslav Nyč POUŽITÍ: ROTBAND FINISH PLUS pro finální a celoplošné tmelení sádrokartonových desek, pro celoplošné vyhlazení betonu a omítek. F PLUS pro finální a celoplošné tmelení sádrokartonových desek, pro celoplošné vyhlazení betonu a omítek, pro základní tmelení sádrokartonových desek s hranou AK a výztužnou papírovou páskou. Název výrobku Spotřeba celoplošně Spotřeba pro spáry Číslo výrobku EAN kód JB Min odběr Min JM Cena Min JM MJ Cena Kč/MJ Rotband Finish Plus zlepšená brousitelnost Paleta/270 1 ks 1,5 kg 65,00 t ,00 Rotband Finish Plus zlepšená brousitelnost Paleta/96 1 ks 5,0 kg 154,50 t ,00 F Plus zlepšená brousitelnost 1,5 kg/m 2 0,15 kg /bm spáry Paleta/270 1 ks 1,5 kg 65,00 t ,00 F Plus zlepšená brousitelnost Paleta/96 1 ks 5,0 kg 154,50 t ,00 F Plus zlepšená brousitelnost Paleta/36 1 ks 18,0 kg 430,20 t ,00

11 KNAUFSTYL Malá exkurze do tajů evropské integrace 11 PRODUKTY KNAUF Mnozí z nás si ještě vzpomenou, že zcela původním smyslem Evropské unie bylo vytvořit mimo jiné jednotný trh, který se alespoň v základních bodech chová podle jednotných pravidel. A tím vlastně vytvořit malou protiváhu především trhu americkému, který funguje na podobných principech. Volný pohyb obchodu a služeb se ovšem týká opravdu jen obchodu a služeb a například o jednotných stavebních předpisech, prováděcích normách a standardech si Evropa bude muset ještě nějakou dobu nechat zdát. Ne-li navždy, protože těžko sjednotit stavební zvyklosti severní Evropy s Evropou jižní bez toho, aby vznikl bezpohlavní a nic neříkající dokument. Výše uvedené píšeme proto, že představa stavebního materiálu, který se prskne do stavby kdekoli v Evropě se značkou CE a je automaticky schválen pro použití v EU, je velmi mylná. Jednak nejsou harmonizovány národní stavební předpisy, ale přestože jsou výrobky vyrobeny podle evropské normy, mohou se vzájemně dost podstatně lišit. Krásným příkladem je, bohužel pro Českou republiku, právě sádrokartonová deska, která svým tvarem ne zcela nepodobná bankovce (zvláště je-li zelená) cestuje mezi hranicemi jako zdroj nemalých příjmů vzniklých z kurzovního rozdílu tu mezi eurem a forintem, tu mezi korunou a zlotým, či mezi korunou a eurem s cílem být zabudována do stavby. A tak jako mnozí možná ještě věří, že bankovky jsou kryty zlatem (poslední byl dolar a to už také není dávno pravda), stejně tak věří, že produkty se značkou CE jsou identické. V základních parametrech předepsaných normou tomu tak je, to ostatní je již otázkou místních, cenových, surovinových i tržních podmínek a národních předpisů. To všechno mějte na paměti, až se kurz sousedních měn ke koruně zase zhoupne a všichni zatoužíme naložit zlotou nebo forintovou desku a vyklopit ji kamsi do nitra české či slovenské stavby. Geograficky odlišné desky NEBRAT! Miroslav Nyč

12 PRODUKTY KNAUF 12 KNAUFSTYL Akustický systém pro mezibytové příčky se sádrovou omítkou KNAUF MP 75 Akustika je rozsáhlý vědní obor zabývající se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením, vnímáním zvuku sluchem a přenosu prostorem až po vnímání lidskými smysly. Má celou řadu navazujících disciplín. Příkladem může být hudební akustika, která zkoumá fyzikální základy hudby, hudebních nástrojů a prostorů, dále stavební akustika, která se zabývá zvukovými jevy a jejich souvislostmi v uzavřeném prostoru, budovách a stavbách, rovněž i prostorová akustika, která se zaměřuje na šíření zvuku v obecném prostoru, je tu i fyziologická akustika, jež zkoumá vznik zvuku v hlasovém orgánu člověka a jeho vnímání v uchu, a nakonec třeba psychoakustika, která se zabývá vnímáním zvuku v mozku atd. Akustika patří mezi nejstarší obory fyziky. Tolik uvádí odborná encyklopedie. AKUSTICKÝ SYSTÉM!"#$%&'()*+#,-$!./01* Správné provádění systému - ZDĚNÍ 1. Zdění stěny 7. Nanášení omítky v jednotlivých pásech vedených od shora dolů 2. Detail napojení svislé a vodorovné konstrukce V našem článku se budeme zabývat stavební akustikou mezibytových stěn, konkrétně hodnotou vzduchové neprůzvučnosti, která vyjadřuje zvukově izolační vlastnost dělicí První vrstva z akustických cihel Heluz AKU 30 těžká se založí na těžký asflatový pás min. tl. 3,5 mm nebo na jinou vhodnou elastickou podložku. Pro zdění se používá cementová malta pevnosti M10. Dodržujeme tloušťku ložné spáry 12mm. Kapsy ve styčné spáře cihel řádně promaltujeme. Styčnou spáru mezi akustickou stěnou a stěnou přiléhající promaltováváme. Pro provázání zdiva používáme do každé druhé řady cihel nerezové kotvy. Mezeru mezi stropní konstrukcí je vhodné vyplnit maltou a přířezy akustických nebo plných pálených cihel. Mezeru je možné vyplnit nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou v max. výšce 2 cm. V tomto případě je však vhodné výpočtovou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti ponížit o 1 db. 4. Detail návaznosti stropní konstrukce a stěny Strana 4 5. Vyzděná stěna 8. Detail nanášení omítky 3. vyplnění mezery mezi stropní konstrukcí a stěnou 6. Nanášení strojní omítky MP75 9. Stažení omítky h latí 10. Uhlazení povrchu 11. Dokončení detailů 12. Hotová omítka stavební konstrukce a její schopnost bránit šíření hluku, který se šíří vzduchem. Pro navrhování (nejen) mezibytových stěn se uplatňují v souvislosti se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, požadavky, které jsou uvedeny v technické normě ČSN Vzduchovou neprůzvučnost rozdělujeme na: 1. váženou laboratorní neprůzvučnost (Rw), 2. váženou stavební neprůzvučnost (R w). Stále častěji je stavební veřejností kladen důraz na splnění vážené stavební neprůzvučnost (R w) dle výše uvedené normy. Hodnota R w pro meziby tové příčky je podle platných technických předpisů 53 db. Stavební vzduchová neprůzvučnost se stanovuje podle následujícího vztahu: R w = Rw k, kde k = obvykle 2 db. Lepší je však uvažovat s hodnotou k = 3 db. Požadavek R w na meziby tové příčky je podle platných technických předpisů R w, req = 53 db. Pro mezibytové stěny je velmi často ze strany projektantů požadována pouze vápenocementová omítka. Argumentem je zde na první pohled logicky vyšší objemová hmotnost vápenocementové omítky oproti omítce sádrové. Provedené zkoušky však tento požadavek a rozdíl zcela vyvrací. Bezpečným, rychlým a zároveň úsporným řešením je v tomto případě použití akustického systému mezibytových stěn opatřených sádrovou omítkou Knauf MP 75, které jsme v uplynulém roce odzkoušeli spolu s výrobcem cihelného zdiva, firmou HELUZ. POPIS A PŘEDNOSTI SYSTÉMU Akustický systém pro mezibytové příčky je tvořen z pálených akustických cihelných bloků Heluz AKU 30 těžká vyzděných na zdicí maltu pevnosti M10. Zdivo je omítnuto sádrovou omítkou Knauf MP 75 (o tloušťce min. 10 mm). Přednosti systému spočívají v dosažené nadstandardní hodnotě vzduchové neprůzvučnosti mezi bytové stěny s R w = 57 db. Jednoduchost provedení systému a rychlost vedou k finanční úspoře nákladů. Důvodem je použití kvalitní sádrové omítky Knauf MP 75, která se pro dosažení finálního zcela hladkého povrchu stěny nanáší pouze v jednom pracovním sledu. To přináší výraznou výhodu oproti klasickým vápenocementovým systémům, které je potřeba aplikovat ve více vrstvách. Výsledný povrch se vyznačuje vysokou hladkostí, navíc díky sádrovému pojivu omítka nepraská a jako bonus přináší regulaci vnitřního klimatu bytu. Akustický systém je možno samozřejmě využít i pro jiné konstrukce s požadavky na zvýšenou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti. SPRÁVNÉ PROVÁDĚNÍ SYSTÉMU ZDĚNÍ První vrstva z akustických cihel Heluz AKU 30 těžká se založí na těžký asflatový pás min. tl. 3,5 mm nebo na jinou vhodnou elastickou podložku. Pro zdění se používá cementová malta pevnosti M10. Dodržujeme tloušťku ložné

13 KNAUFSTYL 13 PRODUKTY KNAUF spáry 12 mm. Kapsy ve styčné spáře cihel řádně naplníme maltou. Styčnou spáru mezi akus tickou stěnou a stěnou přiléhající rovněž pečlivě promaltujeme. Za účelem provázání zdiva používáme do každé druhé řady cihel nerezové kotvy. Mezeru mezi stropní konstrukcí je vhodné vyplnit maltou a přířezy akustických nebo plných pálených cihel. Mezeru je také možné vyplnit nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou v max. výšce 2 cm. V tomto případě je však vhodné výpočtovou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti snížit o 1 db. nebo hladítkem. Čas pro zpracování omítky je cca min., podle povahy podkladu, teploty a vlhkosti vzduchu. Aplikaci omítek doporučujeme svěřit odborné firmě, která má s tímto typem materiálu zkušenosti. TECHNICKÉ PARAMETRY Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost podle protokolu č je R w = 57 ( 2; 6) db zkoušeno akreditovanou zkušební laboratoří č Zkušebna akustiky Centrum stavebního inženýrství, a. s., Praha. Vážená laboratorní neprůzvučnost s vlivem drážek pro elektroinstalaci 3 x 3 cm (výška x hloubka drážky v samotném zdivu) je též 57 ( 2; 7) db. V akustickém systému je tedy možno provést drážky pro rozvod elektřiny. Stěnu je ovšem striktně zakázáno provrtávat! Vytváření jakýchkoliv dutin a provádění vodovodních či kanalizačních instalací je rovněž ve zdivu zakázáno. R w R w, req 57 3 db = 54 db 53 db SPRÁVNÁ APLIKACE SYSTÉMU OMÍTÁNÍ Omítání se provádí pomocí strojní omítačky PFT G4 nebo PFT Ritmo. Cihelná stěna musí být opatřena penetračním nátěrem MP 75 Grund. Minimální vrstva omítky je 10 mm, doporučená 15 mm, maximální 25 mm. Sádrová omítka se vždy nanáší v rovnoměrné vrstvě a srovná se pomocí zednické latě typu h. Když začne povrch omítky tuhnout, provede se jeho dorovnání fasádní špachtlí (motýlem), poté se povrch lehce navlhčí, rozfilcuje a uhladí fasádní špachtlí Požadavek na váženou stavební neprůzvučnost je tedy splněn! Richard Kroupa a Ing. Pavel Heinrich z firmy HELUZ Obr. 1 Foto tištěného prospektu Obr. 2 Stěna vyzděná zdivem HELUZ AKU 30 těžká Obr. 3 Strojní nanesení sádrové omítky KNAUF MP 75 Obr. 4 Vyhlazení sádrové omítky KNAUF MP 75

14 ODBORNÉ 14 KNAUFSTYL Jak správně připravit panelové konstrukce před zateplením Tušíme, že není. Totéž se však může stát jmenovaným nájemníkům nebo spoluvlastníkům, kdy počáteční investice jsou několikanásobně vyšší než u zmíněného bouráku. Vložené prostředky, mnohdy zatížené hypotékou nebo vysokým bankovním úvěrem, jsou hned od počátku prakticky vyhozeny z okna. Zhoršování stavu konstrukce pod líbivou obálkou zateplovacího systému mohou mít fatální dopad na celkový stav domu. Aby k tomuto nedocházelo a investoři své vložené prostředky opravdu zhodnocovali, nabízí KNAUF jednoduché řešení pro sanace betonové konstrukce panelových domů nebo míst s obnaženou armaturou včetně oprav balkonů a teras. Cílem těchto oprav je dokonale ochránit především zpevňující a konstrukčně nutnou kovovou výztuž armaturu a vytvořit pevnostně odolnou, nosnou vrstvu pro další povrchové úpravy. Základním požadavkem pro aplikaci ETICS systémů, které jsou ze statického hlediska posuzovány jako lepené s doplňkovým mechanickým kotvením izolantu, je rovinnost podkladu s odchylkou max. 20 mm/1 m délky a soudržnost podkladu předepsaná normou ČSN min. 0,2 MPa. Přípustná nejmenší hodnota je 0,08 MPa. Tyto požadavky u vyžilých podkladů prakticky nelze splnit, a proto se musí přistoupit k sanaci a zpevnění. Snadná odpověď na tuto jednoduchou otázku není. Vždy je nutné provést důkladný průzkum a posouzení. Vím, že není snadné dostat se k projektové dokumentaci panelové bytovky stavěné v 80. letech dvacátého století, ale zjištění, o jaký typ panelu se jedná, jakou rovinatost postavený dům má a jaký je celkový stav konstrukce, je pro spolehlivou montáž ETICS naprosto nezbytné. Zatímco u vápenocementových povrchově sprašujících omítek postačí pro splnění požadavku normy většinou hloubková penetrace, u většiny degradovaných betonových ploch s výztuží toto není přípustné. Pro sanaci tohoto poškozeného a nepevného podkladu je vhodné použít v prvním kroku minerální ochranu výztuže a adhezní můstek TS 110. Tato speciální sanační hmota se naváže na předem očištěnou kovovou výztuž a na okolní očištěný podklad. Vytvoří se tak dokonalé spojení soudržného starého podkladu, výztuže a následně aplikované minerální reprofilační malty TS 210. Po tomto vyrovnání, zpevnění a ochraně podkladu je vhodné dále provádět lepený kontaktní zateplovací systém. Zcela jistě je pak zajištěn požadavek normy na soudržnost podkladu. Toto řešení je vhodné i pro prostory, které budou mít předsazenou konstrukci. Tady požadavek na soudržnost podkladu není dán ve vztahu k následně le- Mnohdy se setkáváme s tím, že se postaví lešení a už se staví. Obnažené kovové armatury se přetáhnou lepidlem nebo se překryjí nasucho izolantem, rovinatost podkladu se řeší až při předávání díla a následném smlouvání o slevě za zhotovený zateplovací systém. Jak takové zateplení bude působit na konstrukci a co do budoucna provede s investicí nájemníků a spoluvlastníků, se v ten okamžik příliš neřeší. Je to stejné, jako když vyjíždí spokojený řidič z autobazaru, kde koupil naleštěný bourák zahraniční provenience bez znalosti jeho historie, a hned se jede pochlubit na své maloměsto, jak výhodně nakoupil, pokud tam vůbec dojede. Je levná koupě v tomto případě dobrou investicí?

15 KNAUFSTYL 15 ODBORNÉ peným vrstvám, ale konstrukce ze statického hlediska musí být také sanována a ochráněna. Dalším prostorem pro provádění těchto sanačních úprav jsou místa překladů, věnců budov, balkonů a teras. V některých případech je kladen požadavek na vytvoření finálního betonového povrchu stěny s ohledem na estetické hledisko stavby. Pro tyto potřeby je možné použít minerální jednosložkovou finální stěrku TS 310. Ta je aplikována na výše uvedený sanovaný podklad jako finální jemná povrchová úprava. Povrch této finální stěrky je možné dále upravit nátěrem betonových ploch např. barvou TS 710. Tato silikonová barva speciálně určená na beton má výhodu v tom, že je ji možné tónovat do naprosto sytých odstínů z barevné škály RAL, a to i v odstínech s HBW (stupeň světlosti) pod 10. A B (Poznámka autora k HBW: 0 je barva černá a s postupným zvyšováním HBW dochází k jejímu zesvětlení až k číslu 100, což je barva bílá. Pro standardní plochu zateplovacích systémů jsou vhodné barvy s HBW vyšším než 30, u detailů na fasádě je možné použít i číslo nižší). Takto syté barvy nelze v běžně dostupných fasádních nátěrech (akrylát, silikon, silikát) vytvořit. Pro detailní kresbu, vytvoření barevných efektů říms, nátěry portálů, betonových sloupů apod. je tato barva jediným možným řešením. Vladimír Váňa Místo vhodné pro sanaci obnažených kovových částí Obr. 1 Vlhkostí poškozená konstrukce balkonu Obr. 2 Produkty TS určené pro sanaci betonových konstrukcí Obr. 3 Obnažené armování v konstrukci není možné ponechat bez 4 důkladného zasanování Obr. 4 Nanesení adhezního můstku a minerální ochrany výstuže TS 110 na očištěný podklad Obr. 5 A Vyrovnání do potřebné roviny pomocí minerální reprofilační malty TS 210 B Zarovnání povrchu vyrovnávky Obr. 6 Místo vhodné pro sanaci obnažených kovových částí Obr. 7 Zateplovací systém s detailním řešením betonových ploch. Hotové fasády s ETICS

16 ODBORNÉ 16 KNAUFSTYL Nová požárně technická řešení firmy Knauf V uplynulém roce 2011 jsme se velmi pilně věnovali rozšiřování našich požárních řešení, tak abychom nabídli co nejekonomičtější a pro zákazníka nejvýhodnější variantu. SAMONOSNÉ PODHLEDY KNAUF D131 Podhledy ve funkci samostatných požárních předělů Schématický náčrt Požární odolnost podhledu EI Zdola Shora Druh Opláštění na dolní straně podhledu Tloušťka (mm) Pásky na horní a dolní pásnici Maximální osová vzdálenost (mm) Izolační materiál s bodem tavení vyšším než 1000 C Tloušťka (mm) Objemová hmotnost (kg/m 3 ) 60 ne Knauf RED 2 x 15 žádné 500 možná možná Rozšířili jsme nabídku protipožárních samonosných podhledů D131 o variantu EI 60 min. se dvěma vrstvami desek Knauf RED 15 mm bez izolace pro požár zdola. PODHLEDY S KLASIFIKACÍ EI Podhledy ve funkci samostatných požárních předělů při požáru zdola Schématický náčrt Další údaje viz technické listy Požární odolnost podhledu na stropní konstrukci EI (min) Zdola Shora Druh Konstr. systém Knauf Konstrukční systém Knauf Izolační materiál s bodem tavení Opláštění vyšším než 1000 C Tloušťka (mm) Průřez kovových profi lů hlavní montážní latě b/h (mm) D112 Podhled z desek KNAUF RED na ocelové konstrukci zavěšena na systémové závěsy rošt ve dvou úrovních Desky Knauf- Vidiwall Desky Knauf- Vidiwall Rozteče upevňovacích prvků, příp. závěsů (mm) hlavních profi lů (mm) Osové rozteče montážních profi lů (mm) Tloušťka (mm) 1 x 10 CD 60/ možné 2 x 10 CD 60/ možné Zavěšené podhledy jsou bohatší o podhled D 112 se dvěma vrstvami desek Vidiwall 10 mm bez izolace pro klasifikaci EI 30 zdola. NOSNÉ STĚNY SYMETRICKY OPLÁŠTĚNÉ podle ČSN EN Objemová hmostnost (kg/m 3 ) Schématický náčrt Požární odolnost REI Opláštění strana 1 Opláštění strana 2 Izolace Deska Tloušťka (mm) Deska Tloušťka (mm) typ/obj hmotnost Tloušťka Sloupek (mm) Směr požáru W551 REI 45 Diamant 45 Diamant 12,5 Diamant 12,5 možná možná 60/140 symetrická W551 REI 45 Vidiwall 45 Vidiwall 12,5 Vidiwall 12, /140 symetrická Pro příznivce obnovitelných zdrojů stavění máme pro změnu dvě varianty nosné stěny na bázi dřevěných prvků. První z nich je nosná stěna dřevostaveb Knauf W551 opláštěná z každé strany jednou vrstvou tvrzených akustických desek Knauf Diamant 12,5 mm bez izolace v klasifikaci REI 45 DP 3. Druhou je nosná stěna dřevostaveb Knauf W551 opláštěná z každé strany jednou vrstvou sádrovláknitých desek Knauf Vidiwall 12,5 mm se skelnou izolací Knauf Insulation v klasifikaci REI 45 DP 3. Třetí řešení vyplývá ze dvou předchozích to znamená možná je i kombinace z jedné strany sádrovláknité desky Knauf Vidiwall 12.5 mm a z druhé strany Knauf Diamant 12.5 mm se skelnou izolací Knauf Insulation v klasifikaci REI 45 (na klasifikaci nyní pracujeme). Miroslav Nyč

17 KNAUFSTYL 17 ODBORNÉ Širokopásmové využití produktů TS i pro hobby zahradní práce Vytvoření nájezdu do garáží, skladů, sklepů nebo jen do zahradního altánku může být v mnoha ohledech nesnadné. První komplikací je množství nejrůznějších rad sousedů a zkušených odborníků, čím to vlastně nejlépe udělat. Mnohý hobbysta se pak dozví někdy až groteskní návody, jak a čím to nejlépe zfušovat. Originální a odzkoušené návody, jako např. vymazání lepidlem, se v tomto případě nemusí zcela vyplatit. Jako u všech stavebních prací je nezbytné zamyslet se, k jakému to vlastně účelu má moje realizace sloužit a co na můj výtvor bude mít zásadní vliv. Je dobré mít představu, jestli po nájezdu budu pouze chodit, zda ho budu nějak zatěžovat, v jakém prostředí bude a na co a k čemu ho připojím. U nájezdů do garáží jsou většinou nároky nejvyšší. Je třeba počítat s vysokým dynamickým zatížením, které je dáno pneumatikou auta. V těchto místech musí být také zajištěna dlouhodobá odolnost produktů proti povětrnostním vlivům. Velmi důležité je používat produkt s kompenzovaným smrštěním při vysychání, jinak může po aplikaci dojít k odtržení od podkladu nebo hrany, na kterou musím tento nájezd připojit. Nezbytné je vždy důkladně připravit podkladní beton. Většinou bývá značně poškozený a mnohdy i povrchově znečištěný. Očištění je vhodné provést drátěným kartáčem, nejlépe tak poznáte, co je soudržné a co ne. Po tomto mechanickém kroku podklad odprašte, ideálně vysajte od zbytků prachu a naneste Adhezní můstek TS 130 pro pochozí a pojezdové plochy vystavené zvýšenému statickému a dynamickému zatížení. Na tento čerstvě nanesený můstek ihned nanášejte Minerální reprofilační maltu TS 630 v tloušťce mm. Tato vysoce pevnostní malta je speciálně určená pro následné pochozí a pojezdové zatížení. Povrch aplikované malty TS 630 vyhlaďte do roviny, případně vymodelujte dle potřeby. Přednost tohoto materiálu je především v jeho pevnosti v tlaku, který je větší než 45 MPa (dvojnásobek standardních potěrových betonů), a navíc má malé vnitřní smrštění při vysychání. Povrch je po vyzrání možno natřít zvoleným odstínem barevného nátěru TS 740. Dokonalý a především funkční nájezd do garáže nebo skladu je takto provedenou skladbou zaručen a kdejaký "hobbysta" může jen závidět Vladimír Váňa Obr. 1 Nanesení TS 130 Obr. 2 Pokládka TS 630 Obr. 3 Produkt TS130 a TS630 Obr. 4 Urovnání povrchu TS 630 Obr. 5 Vyhlazení povrchu

18 STAVBY V ČR 18 KNAUFSTYL Živá zelená stěna skrývá Aquapanel Název stavby: Obytná REKONSTRUKCE zóna Zámeček Rudoltice PALÁCE VINOHRADSKÁ Adresa: Vinohradská 230, Praha 2 Generální dodavatel: Němec, Luxusní povrchy, s. r. o. Subdodavatel: Komont, spol. s r. o. Realizace: 01/2012 K rekonstrukci a oživění vstupních prostor paláce Vinohradská 230 byla použita konstrukce Živé zelené stěny. Úkolem stavební firmy Komont, spol. s r. o., bylo vytvořit 20 metrů vysokou příčku s vnitřním poloměrem konstrukce 2 m. Pro vysokou stěnu byla použita vnitřní konstrukce z profilů UA 100. Živá zelená stěna však vyžaduje speciální řešení opláštění stěny. Okrasné rostliny jsou totiž živeny živným roztokem s obsahem minerálních látek, který je rozváděn po celé konstrukci systémem zavlažovacího potrubí. Tento roztok stéká po stěně a zároveň se nasákne do vegetativní textilie. Stavební firma velmi prozíravě použila právě pro tuto stěnu desky Aquapanel Outdoor, což je speciální deskový materiál do velmi vlhkých prostředí od společnosti Knauf. Tento progresivní materiál, který je tvořen z portlandského cementu a lehčeného kameniva, neobsahuje organické složky, jako je například dřevo nebo papír. Klasické sádrokartonové či sádrovláknité desky by v tomto případě nemohly být použity z důvodu degradace sádrové směsi a tvoření následných plísní. Aquapanel Outdoor je schopen odolávat 100% vlhkosti, aniž by se na něm projevovala degradace nebo právě již zmíněná tvorba plísně. Velkou výhodou je i možnost ohýbání tohoto materiálu až do poloměru 1 m bez namáčení a nařezávání. Ohýbaná vysoká stěna pro zelenou stěnu byla proto vymodelována bez větších problémů a potíží. Konstrukce stěny samotné trvala 2 týdny. Na Živou zelenou stěnu firma Němec, Luxusní povrchy, spol. s r. o., která byla generálním dodavatelem celého projektu, nasázela 5500 rostlin. Celá výsadba trvala přibližně 28 dní. Tato pečlivá práce, která byla provedena oběma firmami, vedla k jedinečnému technickému řešení a velmi působivému vjemu hned při vstupu do vestibulu budovy. Tato konstrukce je velmi lehká a může se použít na libovolně široké i vysoké stěny. Jiří Gina

19 KNAUFSTYL 19 STAVBY V ČR Rekonstrukce mostu v Mnichově Hradišti uceleným systémem reprofilačních malt Knauf V období měsíců červenec až listopad 2011 proběhla v Mnichově Hradišti komplexní rekonstrukce mostu na silnici II. třídy spojující dálniční přivaděč do města Mnichovo Hradiště a dále pokračující komunikaci směrem do Mimoně. Jednalo se o mostní konstrukci vybudovanou v roce A díky v té době upřednostňované kvantitě před kvalitou muselo být po celkem krátké době (myšleno v souvislosti s životností železobetonu) přistoupeno k jeho celkové generální rekonstrukci. Na této rekonstrukci se podílela i společnost Knauf dodávkou uceleného systému reprofilačních malt řady Knauf TS 100, TS 200 a TS 310 zakončené kombinací finálního barevného nástřiku nátěrovou hmotou Knauf TS 710 a na vybraných plochách Knauf TS 730. Celá rekonstrukce spočívala z pohledu dodavatele reprofilačních hmot a barevných nátěrů v celoplošné opravě podhledů mostních nosníků, doplnění vydrolených míst okolo mostních dilatací a celoplošném zakončení provedením vícevrstvého strojního nástřiku finální barvy na betonové povrchy Knauf TS 710. Dodavatelem prací a odběratelem materiálu Knauf byla společnost Strabag, a. s., závod Beroun. Antonín Bartík Název akce: Rozpočet: Objem dodávky Knauf: Investor: REKONSTRUKCE MOSTU Obytná EVID. zóna Č. 268 Zámeček Rudoltice 006 stavební práce 42 mil Kč materiál a systémy Knauf v hodnotě 680 tis. Kč Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a. s. Generální dodavatel: Realizátor: Strabag, a. s., závod Beroun Strabag, a. s., závod Beroun Použité materiály: Knauf TS 100, Knauf TS 200, Knauf TS 310, Knauf TS 710, Knauf TS 730 Dodavatel materiálu: Knauf Praha, spol. s r. o. Délka stavby: červenec listopad Obr. 1 Extrémně vydrolená místa nosníků v oblasti dilatací a navazujících spojů Obr. 2 Finální stav podhledu nosníků po jejich celkové plošné sanaci Obr. 3 Hlavní mostní nosník po komplexní plošné rekonstrukci včetně finálního ochranného nástřiku nátěrovou hmotou Knauf TS 710

20 STAVBY V SR 20 KNAUFSTYL Rekonstrukce historické stavby v centru města Bánská Bystrica V částečně zakrytém dvoře se nacházejí pavlače, do kterých ústí vchody jednotlivých bytů. Budova má mansardovou střechu. Na fasádách najdeme secesní ornamenty a hlavní průčelí je ukončené segmentovým štítem. V letech působil v budově Klement Gottwald, který v ní korigoval dělnické noviny (na průčelí budovy toto období připomíná pamětní deska). V době komunismu se v budově nacházely kanceláře firmy Tesla a Závodů těžkého strojírenství. V průběhu těchto let zde proběhla rekonstrukce, která naštěstí měla jen minimálně negativní dopad na původní vzhled. Porges Palota se nachází v blízkosti obchodního domu Prior, na rohu křižovatky Horná ulice Kukučínova ulice. Stavba byla postavená v roce 1912 a sloužila jako nájemný dům. Stavitelé manželé Porgesovi se bohužel nedožili jejího dokončení. Po jejich smrti byla budova předaná Seidnerově rodině. Byty, které se nacházejí v budově, měly vysoké stropy, byly prostorné a slunečné a na tehdejší dobu si je mohli dovolit pouze bohatí lidé. Ve své době (do 50. let minulého století) byla Porges Palota nejen nejvyšší budovou ve městě, ale byla také první budovou v Banské Bystrici, ve které byl instalovaný výtah. Budova se šesti podlažími má tvar písmena V. V roce 2010 začala celková rekonstrukce interiéru budovy. Firma Knauf se stala dodavatelem litého potěru LARGO FE 50. V celé budově bylo následně instalované podlahové vytápění. Realizace probíhala na etapy. Protože se stavba nachází v centru města, což omezilo volbu realizace silovaným materiálem, provedla aplikaci firma VISTAV Cimerman strojem PFT G5 Super. Tímto strojem se realizovalo převýšení cca 20 metrů + délka po poschodí zhruba dalších 20 metrů. Celkově se spotřebovalo 200 tun litého potěru LARGO FE 50. Navazující povrchové úpravy si volil sám investor (například dlažbu, koberce atd.). V rekonstruovaných prostorách se v přízemí nacházejí kancelářské prostory, oční optika a kavárna, zatímco ve vrchních podlažích jsou byty. Nově byl proto zabudovaný exteriérový výtah. Ing. Michal Šauša Knauf Bratislava, s. r. o. Název stavby: Realizační firma: Obytná PORGES zóna Zámeček PALOTA, Rudoltice BANSKÁ BYSTRICA VISTAV Cimerman Použité systémy materiály: LARGO FE 50 Dodavatel materiálu: Stavmat IN, Bánská Bystrica Doba trvání stavby: 06/ /2010

21 KNAUFSTYL 21 STAVBY V SR Výstavba obchodního a zábavního centra MADARAS ve Spišské Nové Vsi Na východním Slovensku ve městě Spišská Nová Ves bylo v roce 2009 otevřeno obchodní a zábavní centrum MADARAS. Toto centrum je sídlem mnoha obchodů, kaváren, finančních a jiných institucí. V další fázi rozšiřování centra MADARAS je výstavba tří kinosálů s nejmodernější technologií promítání. Výstavba kin znamená splnění vysokých akustických nároků na konstrukce, ale snad nejcitlivější konstrukcí v rámci kinosálů z hlediska akustických požadavků je dělicí příčka mezi dvěma kiny. Tato příčka musí splňovat vysoké nároky na vzduchovou neprůchodnost při různých frekvencích, tzn. že má při promítání filmů zabránit průniku hluku z jednoho kinosálu do druhého a zajistit tak akustickou pohodu návštěvníků kina. Vynikajícím systémem na oddělení dvou kinosálů je akustický systém příček Knauf DIVA. Výhodou tohoto systému jsou dobré akustické parametry ve velkém rozsahu frekvencí a možnost dosáhnout značné výšky příček; variabilní nastavení šířky příčky umožňuje schovat do jejich dutin různé instalace atd. Samozřejmostí je i požární odolnost celého systému. A nyní k samotné skladbě příčky. Firma Knauf disponuje vícero akustickými zkouškami systémů Knauf DIVA. Pro toto kino byl navrhnut systém s dvojicí profilů Knauf MW 100 a opláštěním ve třech vrstvách z obou stran Knauf Akustická deska PIANO 12,5 mm + Knauf Massivbauplatte GKF 25 mm + Knauf Akustická deska PIANO 12,5 mm. Ačkoliv má příčka poměrně velkou šířku (celkem cca 500 mm), na spojení dvojice MW profilů byla kvůli statickým požadavkům použita deska Knauf Massivbauplatte GKF 25 mm po celé výšce příčky. Speciálním tvarem Knauf MW profilů se eliminuje to, aby tato spojovací deska fungovala jako akustický most. Do příčky byla vložená minerální izolace ve třech vrstvách. Hodnota laboratorní vzduchové neprůchodnosti v této skladbě je Rw = 77 db. Práce v kinosálech jsou již ve finální fázi a za několik týdnů se kino v obchodním centru MADARAS bude otevírat. Přejeme mu mnoho spokojených zákazníků a jsme rádi, že k této spokojenosti můžeme přispět i my svými akustickými systémy. Juraj Slezák KNAUF Bratislava, s. r. o. Název stavby: Místo realizace: Investor: Hlavní projektant: Realizace suchých stavebních systémů: KINA CITY CINEMAS, Obytná OBCHODNÍ zóna Zámeček CENTRUM Rudoltice MADARAS Spišská Nová Ves TATRAFILM DARK BLUE, Ing. arch. Štrpka HP Interdom, s. r. o., Pavel Huťa Obr. 1 Montáž druhé vrstvy desek Knauf Massivbauplatte, desky se montují horizontálně Obr. 2 Ilustrační obrázek příčky Knauf DIVA Obr. 3 Pohled do vnitra příčky na MW profily

22 PRACOVNÍ NÁVODY 22 KNAUFSTYL Vady a poruchy fasád, aneb jak se jich vyvarovat Fasáda může mít mnoho rizikových míst. V tomto čísle bych se rád věnoval podhledům na stavbě, přesahu krovů a také velmi zatíženému prvku stavby, kterým je soklová část. Na první pohled zcela odlišně stavebně a technicky zatížené části stavby, ale s velmi podobným projevem chyb. V současné architektuře převažuje, nebo lépe řečeno je velmi ceněný a oblíbený, lineární, kvadratický a kubický styl. Tyto stavby nemají prakticky žádnou ochranu fasády před přírodními vlivy (déšť, UV-záření, mrazové cykly). Neexistuje zde přesah střech, který zvyšuje ochranu fasády, není zde žádné zastínění fasády. Tyto prvky k tomuto stylu jistě nepatří a musí být z pohledu stavby něčím nahrazeny. Ale jak a čím? Jsem přesvědčen, že jediné možné řešení je kvalita aplikovaných produktů a správné řemeslné provedení. Mnohdy jsou do stavby zcela bez rozmyslu zabudovávány prvky, které nejsou pro dané provedení vhodné, případně jsou zabudovány neodborně. Jedním z takových příkladů je sádrokartonová deska, byť impregnovaná, nebo deska s dřevní hmotou namontovaná jako soklová předstěna, nebo v lepším případě jako podhled. Vlhkostní zatížení vždy ukáže slabinu použitého staveb-

23 KNAUFSTYL 23 PRACOVNÍ NÁVODY ního prvku. V relativně krátkém časovém úseku se objeví první drobné trhliny, většinou v místě napojení desky k desce nebo v místě styku s konstrukcí. Oprava finálních ploch (provedená šlechtěná omítka nebo obklad) není prakticky řešitelná bez následně viditelných míst. Pro oblasti, které jsou dlouhodobě vystaveny vlhkostnímu zatížení soklové a podhledové části objektu, je vhodným řešením použití objemově stabilních cementových desek AQUA- PANEL. Působící vlhkostní zatížení na konstrukci má při použití desek s dřevitou hmotou za příčinu objemové změny v deskách, které se pak projeví v podobě trhlin, bobtnání a zakřivení desek. Při použití AQUAPANELU tento jev nevzniká ani při dlouhodobém a vysokém vlhkostním zatížení. Vladimír Váňa Obr. 1 Pohled s namontovanou impregnovanou sádrokartonovou deskou není správné řešení pro tento pohled jediným možným a dlouhodobě funkčním opatřením jsou cementové desky AQUAPANEL Obr. 2 Lepení obkladu na soklovou předsazenou konstrukci z AQUAPANELU Obr. 3 Vlhkostí poškozená soklová oblast Obr. 4 Nový sokl s AQUAPANELEM Obr. 5 Montáž AQUAPANELU na profilový rošt Obr. 6 Finální podoba zrekonstruovaného soklu Obr. 7 Příprava závěsů pro konstrukci s AQUAPANELEM FAQ vy se ptáte, my odpovídáme HOTLINE Na zateplené fasádě dochází k prokreslení fleků v oblasti hmoždinek. K tomuto efektu dochází zejména za ranních mrazíků. Čím je to způsobeno? Tento efekt vytváří izolant zateplovacího systému (ETICS) a je zcela jedno, jedná-li se o minerální vlnu nebo polystyren. Teplo z interiéru se nedostane plošně k omítce, a naopak omítka není schopna vzhledem k malé vlastní tloušťce i relativně malé tloušťce armovací vrstvy (lepidla) akumulovat do fasády teplo přijímané během dne. Na vrstvičce vychladlé omítky potom kondenzuje a následně namrzá vzdušná vlhkost. Tato situace nastává v případě, že vzduch má teplotu např. 1 C, podklad již -1 C, zkrátka podzimní/zimní období. Jedná se o tzv. dlouhovlnné vyzařování do jasné oblohy. K tomuto efektu dochází na fasádách stále častěji. Je to dáno zvětšující se tloušťkou izolantu a paradoxně jeho lepší izolační schopností na fasádě. Lepicí hmota v celé ploše není aplikována většinou v dostatečných tepelně- -akumulačních vrstvách (obvykle mnohdy pod hranicí 2 mm) a rozdíl jednotlivých tloušťek v místech hmoždinky a plochy tento jev umocní. Stává se, že hlava hmoždinky je přeci jen mírně zapuštěna do fasády, lokálně přetažena lepicí hmotou a potom je přestěrkovaná celá fasáda relativně tenkou vrstvou lepicí hmoty (v některých případech v tloušťkách kolem 1 mm) s armovací výztužnou tkaninou. Rozdíl v tloušťkách v místě hmoždinky a ploše je mnohdy 2 a více mm. Může nastat to, že akumulační schopnost v terči hmoždinky je lepší než tato schopnost tenké vrstvy v okolí hmoždinky v ploše desky. Většinou se pak stane, že na celé ploše zateplené severní nebo severovýchodní části objektu je tenoučká jinovatková námraza, ale v plochách nad hmoždinkou se tento jev nevyskytne (místo hmoždinky je suché). Čím je tloušťka armovací vrstvy menší, tím větší hrozí riziko prokreslení hmoždinek na fasádě. Další možností je, že teplo se přenáší trnem hmoždinky z interiéru na její povrch talíř hmoždinky, kde rozpouští námrazu na fasádě, a tím dojde k pohledovému ztmavnutí omítky. Tomuto efektu lze předejít použitím nového typu hmoždinek, např. EJOT ejotherm STR-U 2G s prodlouženou montážní částí kovového trnu a s následným překrytím zátkou. Vždy hraje výraznou roli tloušťka armovací vrstvy, která by měla být minimálně 3, ale nejlépe 5 mm. V garáži mi zmrzl kýbl s penetrací, kterou jsem měl připravenou pro jarní rekonstrukci fasády. Mohu ji ještě použít? Musím vás zklamat. Tuto penetraci již použít nelze. Mrazem došlo k poškození polymerních řetězců v hmotě roztoku a penetrační nátěr už nebude plnit svoji funkci. Mnohdy se stane, že speciální umělé hmoty v penetračních nátěrech zjednodušeně řečeno zgumovatí srazí se a vytvoří kompaktní celek. Takto poškozený produkt je nutné zcela zlikvidovat. V případě nezateplených netemperovaných prostor lze uskladnit suché práškové hmoty, např. KNAUF Putzgrund Mineral, a také šlechtěné minerální omítky KNAUF Kbelorit. Těm se ani v rekordně nejvyšších mrazech nic nestane. Martina Malá, Vladimír Váňa

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok

Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Odborné semináře Knauf 2013 Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Obsah a termíny Téma: Termín: Místo: strana: Efektivní řešení dřevostaveb + základy stavební chemie lepení a obkládání

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Tisková zpráva architektonického studia Space Innovations (SPIN), květen 2012 Obrázek 1 - Izolace aerogelem

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav Ceník fermacell 2015 / CZK / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 20. 6. 2015 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

FASÁDY. Investice do budoucnosti

FASÁDY. Investice do budoucnosti FASÁDY Investice do budoucnosti Vzhled dekorativních omítek, výhody odvětrávaných fasád Rodinný dům před sanací fasády Rodinný dům po sanaci fasády systémem vinytherm Kvalita a promyšlené detaily Fasádní

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Nátěry fasád Dříve než začnete První natírání vašeho domu je velkým okamžikem. Váš dům díky správně zvolené fasádní barvě získá originální výraz. Pokud jde o údržbu, jistě nechcete, aby váš dům byl jenom

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů

FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA HLAVNÍ CENA. Výrobek roku 2012. Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů FACHMANSKY DOBRÁ CEMIX ŠKOLA 2 0 1 4 VEGA & NSC WWW.VYROBEKROKU.CZ CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ HLAVNÍ CENA Výrobek roku 2012 Dlouhodobě oceňovaný výrobce stavebních materiálů VÁŽENÍ FACHMANI,

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2 1. Podklad Doporučená pokládka Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU HOLIDAY- PACIFIC HOMES BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU Stavíme v systému, který je velice flexibilní a otevřený, umožňuje reagovat na různé podmínky, lze jej rozličně kombinovat a modifikovat. Přitom si zachovává

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav Ceník fermacell 2014 / EUR / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 1. 3. 2014 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN ochrana před požárem 1/2013 Předmluva Předmluva Je zvláštní, že po dokončení každého požárního katalogu máme pocit, že ten další již

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Lepicí kotvy Baumit...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Nezbytnou součástí převážné většiny zateplovacích systémů

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Ochranné nátěrové hmoty

Ochranné nátěrové hmoty Ochranné nátěrové 4 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Systémy suché výstavby 10/2011. Bezpečné bydlení Vlhkostní komfort

Systémy suché výstavby 10/2011. Bezpečné bydlení Vlhkostní komfort Systémy suché výstavby 10/2011 Bezpečné bydlení Vlhkostní komfort Systémy pro vlhké prostředí, mokré provozy a venkovní použití Výrobky, systémy a jejich sestavy včetně povrchové úpravy prováděné na konstrukcích

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více