KNAUFSTYL 1/ let na českém trhu Živá zelená stěna skrývá Aquapanel Akustický systém se sádrovou omítkou Knauf MP 75 My Dream Harley

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNAUFSTYL 1/2012. 20 let na českém trhu Živá zelená stěna skrývá Aquapanel Akustický systém se sádrovou omítkou Knauf MP 75 My Dream Harley"

Transkript

1 KNAUFSTYL 1/ let na českém trhu Živá zelená stěna skrývá Aquapanel Akustický systém se sádrovou omítkou Knauf MP 75 My Dream Harley

2 ÚVODEM Vážení přátelé, dovolte, abych vám z tohoto místa popřál snad už krásné jaro, nebo minimálně očekávání jeho brzkého příchodu. Snad se toto očekávání příjemného počasí odrazí i do příjemných očekávání v nadcházející stavební sezoně. Nevím, zda se od doby, kdy tento úvodník tvořím, až do doby jeho vydání nestanou nějaká společenská zemětřesení, ale dovolil bych si navázat na moji prognózu dobrého ekonomického stavu naší české kotliny z Knaufstylu podzim Česko bylo vyhodnoceno OECD jako nejlepší země z bývalého východního bloku, co se kvality života týká. Půjčili jsme nějaké peníze Evropskému měnovému fondu a tím nám i nechtěně národní banka poodkryla rezervy, které jsou v přepočtu na obyvatele jedny z největších v Evropě. Pravda, půjčovali jsme klasicky po česku: Půjčíme, ale ne vše, co chcete." Češi mají naspořeno na účtech 2,5 bilionů korun (což je téměř dvakrát tolik, než činí celý státní dluh ČR). Česká koruna je jedna z nejstabilnějších měn v Evropě. Přátelé, navštivte ostatní země směrem na východ, jih a některé i na západ od nás, a potom po návratu každý v duchu poděkujte za to, co máme, a za to, jaký jsme udělali obrovský krok za posledních dvacet let. Vím, Češi budou vždy nespokojeni a budou remcat, ale občas je nutné si od toho remcání odpočinout. Přátelé, za to vám všem patří dík, protože prostředí, které se nám podařilo vybudovat v naší republice, pomáhá nám všem a právě i nám ve stavebním odvětví. Nechci tím říci, že je vše perfektní, ale to ani nikdy být nemůže. Přeji vám hodně úspěchů v nastávající sezoně a nezapomeňte! Nečtěte noviny, jsou to tragické bludy zakomplexovaných novinářů! Televizi pouštějte až po zprávách! Udělejte si úsudek sami a budete o to šťastnější. Radek Bedrna Knauf Praha, a, spol. s r. o.

3 TOP TÉMA Knauf na světovém trhu 4 20 let na českém trhu 6 PRODUKTY KNAUF Bílá, komu by se nelíbila 8 Nová generace fi nálních past Rotband Finish Plus a F Plus 10 Malá exkurze do tajů evropské integrace 11 Akustický systém pro mezibytové příčky se sádrovou omítkou KNAUF MP ODBORNÉ Jak správně připravit panelové konstrukce před zateplením 14 Nová požárně technická řešení fi rmy Knauf 16 Širokopásmové využití produktů TS i pro hobby zahradní práce 17 STAVBY V ČR Živá zelená stěna skrývá Aquapanel 18 Rekonstrukce mostu v Mnichově Hradišti uceleným systémem reprofi lačních malt Knauf 19 STAVBY V SR Rekonstrukce historické stavby v centru města Bánská Bystrica 20 Výstavba obchodního a zábavního centra MADARAS ve Spišské Nové Vsi 21 PRACOVNÍ NÁVODY Vady a poruchy fasád, aneb jak se jich vyvarovat 22 FAQ vy se ptáte, my odpovídáme 23 KNAUF SPECIÁL Nebát se a nekrást! 24 KNAUF PARTNEŘI Problém je v morálce! 26 Duplomont spol. s r. o. 28 AKCE PRO ZÁKAZNÍKY Badminton 2011 Knauf Praha versus Delfy 29 VOLNÝ ČAS My Dream Harley 30 AKTUALITY Knauf Diamant má medaili od České stavební akademie 32 Seminář o sádrových omítkách na Slovensku 33 Děkovný dopis od zákazníka 33 Loskuták s produkty Knauf opět na scéně 34 KŘÍŽOVKA 35 Magazín KNAUFSTYL Vydání: březen / 2012 Vychází: 4x ročně Registrace: MK ČR E KNAUFSTYL je k dispozici na Vydavatel: Knauf Praha, spol. s r. o. Realizace a grafická úprava: Ispress, s. r. o. Redakční rada: Šéfredaktor: Jana Tulachová Členové redakční rady: Radek Bedrna, Martin Beer, Miroslav Nyč, Vladimír Váňa, Richard Kroupa, David Majling, Václav Sobotka

4 TOP TÉMA 4 KNAUFSTYL Knauf na světovém trhu Letošní rok je pro naši společnost obzvláště významným. Nejenže jsme již dvacet let na českém trhu, ale na letošní rok připadá i 80 let od založení firmy Knauf. Je na místě připomenout si hlavní milníky úspěšného rozšiřování mateřské firmy Knauf po celém světě, a krátce přiblížit čtenářům našeho magazínu historii společnosti, která si i v dnešní době zakládá na rodinné tradici. Zastoupení Knaufu ve světě Nikolaus a Baldwin Knaufové STRUČNÝ PŘEHLED HISTORIE: 1932 založení podniku Gebr. Knauf 1949 výstavba závodu na výrobu sádry v severobavorském Iphofenu (dnešní sídlo firmy) 1971 založení první dceřiné společnosti v Rakousku 1978 Knauf vstupuje na americký trh převzetím dnešní Knauf Insulation expanze do západní, střední a východní Evropy 2011 zastoupení Knauf v Austrálii

5 KNAUFSTYL 5 TOP TÉMA OD RODINNÉ FIRMY K SVĚTOVÉMU GIGANTU Vše začalo v roce 1932, kdy bratři Karl a Dr. Alfons Knauf založili firmu Gebrüder Knauf Rheinische Gipsindustrie. Začátky byly skromné a tehdy nikoho ani nenapadlo, že by se malá firma orientující se na těžbu sádry z kamenných dolů rozrostla v globální společnost. Synové otců-zakladatelů, Nikolaus a Baldwin Knauf, vedli firmu od osmdesátých let do roku 2008 a za jejich působnosti se firma stala celosvětově úspěšným podnikem v oblasti stavebních a izolačních hmot. Od roku 2008 stojí majitelé v představenstvu akcionářů firmy a ve vedení Knauf jsou historicky první nečlenové rodiny Knauf, kteří vedou firmu v Německu pánové Manfred Grundke a Hans Peter Ingenillem, které od roku 2012 doplňuje Edgar Binnemann. Společnost Knauf Gips KG s ročním obratem 5,2 mld. (2010), zaměstnanci a 220 závody ve více než 60 zemích světa patří k vedoucím producentům stavebních materiálů na světě. Její aktivity dalece přesahují původní surovinu sádru. ROZVĚTVENÁ RODINA KNAUF Portfolio výrobků firmy Knauf je dnes velice široké a na českém trhu dosud pro řadu lidí neznámé. Kromě výrobků na bázi sádry patří do rodiny Knauf také například kompletní sortiment izolačních materiálů (Knauf Dämmstoffe), upevňovací technika (Richter System), u nás známé stroje pro zpracování omítkových a maltových směsí (Knauf PFT), Knauf Marmorit nebo široký sortiment výrobků pro trh DIY (Knauf Bauprodukte). Knauf je zároveň největším výrobcem obalových polystyrénových a plastových hmot v Evropě. Také velká řada papíren, které vyrábějí primárně karton pro výrobu sádrokartonu, patří pod křídla Knaufu v Rusku a východní Evropě jsou to také papírny vyrábějící standardní obalový materiál pro další podniky odlišného sortimentu. Bratři Karl a Dr. Alfons Knauf zakladatelé firmy Gebrüder Knauf Rheinische Gipsindustrie Společnost Knauf si i přes svou rozptýlenost napříč celým světem zachovává ducha zdravého rodinného podniku, kam řadí své zaměstnance, zákazníky a spotřebitele. Zároveň dbá na promyšlené využívání všech zdrojů, nezatěžování životního prostředí a tvorbu těch nejkvalitnějších produktů vše s cílem splnění potřeb a přání zákazníků. Jana Tulachová ZAVEDENÍ VYBRANÝCH KLÍČOVÝCH PRODUKTŮ Z DÍLNY KNAUF V ČASOVÉ OSE V NĚMECKU 1960 tmel Fugenfüller 1962 sádrová omítka Rotband 1963 děrované desky 1965 strojní sádrová omítka MP jedinečný sádrový tmel Uniflott 2004 Desky Knauf Diamant

6 TOP TÉMA 6 KNAUFSTYL 20 let na Na počátku devadesátých let byla firma Knauf světoznámou značkou a bylo jen otázkou času a první příležitosti, kdy se rozhodne, vzhledem ke změnám politických a ekonomických systémů, investovat v oblasti východní Evropy. V případě naší země se tak stalo privatizací Pražského stavebního servisu v Praze Kbely a následnou výstavbou závodu na výrobu sádrokartonových desek a profilů v Počeradech v roce Ovšem již od roku 1992 byl Knauf obchodně činný, a to formou přímých závozů sádrokartonových desek z Rakouska nebo Německa přímo k jednotlivým odběratelům. Do dnešní doby bylo vyrobeno v závodě Knauf Počerady m² sádrokartonových desek a tun suchých maltových směsí v závodě Knauf Kbely. Tyto úspěchy si vyžádaly investice převyšující dvě miliardy korun do obou našich závodů a plnou podporu ze strany všech zaměstnanců (v současnosti 184 zaměstnanců). českém trhu MALTÁRNA KNAUF KBELY Výroba suchých maltových směsí začala v roce V tomto roce zahájily výrobu také nivelační cementové stěrky známé pod názvem BP3 a oblíbené sanační malty MCO1. České spárovací hmoty se v maltárně vyráběly zpočátku pouze v barvě šedé a bílé (jednotné balení po 5 kg). Nedostatečné zázemí a velká poptávka trhu vedly k rozhodnutí rozšířit kapacitu výrobního závodu. Z tohoto důvodu byla přistavena další výrobní hala, která svůj provoz zahájila společně s výrobou spárovacích hmot v roce Následující rok byl ve znamení zahájení výroby šlechtěných minerálních omítek Kbelorit a kompletních zateplovacích systémů. Od roku 2005 produkuje maltárna vlastní sádrové omítky a od roku 2011 se zde vyrábí vlastní pojivová báze compound pro lité potěry. Roční produkce suchých omítkových a maltových směsí vyráběných ve výrobním závodě Kbely činí až 180 tisíc tun ročně. ZÁVOD KNAUF POČERADY Výrobna zahájila svůj oficiální provoz v roce 1995 a za svou dobu existence je schopná vyprodukovat kolem milionů m² desek ročně. Počerady byly druhým závodem ve skupině Knauf, který začal pro výrobu sádrokartonových desek využívat energosádrovec z elektrárny. Původní ČASOVÁ OSA UDÁLOSTÍ: 1992 Knauf zahajuje aktivní obchodní činnost (úřední založení firmy v roce 1991) 1993 položení základního kamene v Počeradech. Privatizace bývalého závodu PSS ve Kbelích, začátek výroby suchých maltových směsí a nivelační cementové stěrky BP otevření nového závodu na sádrokartonové desky v Počeradech. Ocenění značkou CZECH MADE za sádrokartonové desky 1997 rozšíření kapacity výrobního závodu ve Kbelích 1998 zahájení výroby šlechtěných minerálních omítek Kbelorit, zahájení prodeje kompletních zateplovacích systémů 1999 v Počeradech vyrobeno 50 milionů m² sádrokartonových desek

7 KNAUFSTYL 7 TOP TÉMA ZÁKAZNÍK A KVALITA NA PRVNÍM MÍSTĚ Vedle hlavních investic do výrobních závodů, které umožňují většinu produkce vyrábět na území České republiky, investuje Knauf i nemalé prostředky do budování know-how a vývoje nových výrobků a systémů. V roce 2009 byly zavedeny nové produktové řady Knauf Gartenbau pro zahradu a Knauf Tiefbau Sanierung pro sanace a výstavbu inženýrských staveb. Vybrané produkty z řady TS se úspěšně uplatňují i v sektoru konečných zákazníků. Technickou podporu a poradenství na stavbách, u zákazníků, na úrovni projekčních návrhů i prostřednictvím uceleného systému školení zajišťuje tým zkušených manažerů. závod na výrobu sádry byl nejprve vlastněn skupinou ČEZ, ale od roku 2007 se stal také součástí firmy Knauf. Energosádrovec (tzv. REA-sádra) vzniká odsířením v uhelných elektrárnách. Jde o vysoce kvalitní a s přírodní sádrou srovnatelný produkt, který neprodukuje navíc žádnou ekologickou zátěž. Během dvacetileté historie se Knauf etabloval na českém trhu jako silná a stabilní firma, která se neustále rozvíjí. O tom svědčí plynulý vývoj nových produktů a technologií, jejichž komerční úspěch je založen nejen na vysoké kvalitě a užitkových vlastnostech, ale i na technickém zázemí výrobce. Právě tento aspekt je kladen na jedno z prvních míst v charakteristice vztahů Knaufu a jeho partnerů. Díky tomu Knauf svoji přízeň u zákazníků neztrácí, ale spíše naopak posiluje ji. Zejména v nedávné době, kde svět postihla hospodářská krize, firma Knauf upevnila své základy a poskytla oporu svým partnerům. Sortiment výrobků je v současné době velmi široký a Knauf již není jen synonymum pro sádrokarton, ale pro suchou výstavbu jako takovou. Jana Tulachová Kromě tradičních sádrokartonových desek a profilů se zde od roku 2010 vyrábí i desky Knauf Diamant. Nejnovějším přírůstkem se v roce 2011 stala robustní deska Knauf Massivbauplatte. ZÁVOD KNAUF INSULATION KRUPKA Závod je součástí skupiny Knauf, vystupuje však jako samostatný právní subjekt. Ve světě izolací představuje jedno z nejpokrokovějších a nejrespektovanějších jmen. S výrobními destinacemi po celé Evropě, Rusku a USA produkuje roční obrat přes 1 miliardu. Společnost se stala nejrychleji rostoucím dodavatelem izolací ve světě, která se může pochlubit širokou škálou výrobků splňujících požadavky na energetickou účinnost, tepelnou, zvukovou a požární odolnost nových i rekonstruovaných domů, obchodních budov a průmyslových objektů. Kapacita závodu činí 72 tisíc tun ročně Obr. 1 Továrna v Počeradech Obr. 2 Knauf Praha ve Kbelích Obr. 3 Výroba sádrokartonových desek je řízena počítačem 2003 otevření nového školicího centra Akademie ve Kbelích. Ve Kbelích vyrobena dvoumiliontá tuna SOMS 2004 zavedení EN ISO 9001 a 14001, zavedení technologie samonivelačních podlah 2005 začátek výroby sádrových omítek 2009 stáváme se držiteli ETA na zateplovací systémy. Zavedení nové produktové řady Tiefbausanierung 2011 zahájení výroby compoundu ve Kbelích na trh uvedeny nové speciální desky

8 PRODUKTY KNAUF 8 KNAUFSTYL Bílá, komu by se nelíbila Výběr lepicí hmoty je tím základním, co musíme učinit, abychom se vyvarovali zejména technických problémů. Investor věnuje většinou velkou pozornost barevnosti a struktuře dekorativního kamene, ale už si neuvědomuje, že jeho vzhled ovlivní způsob nalepení a barevnost použitého lepidla. Dlouhodobou funkčnost provedeného obkladu dále prověří prostor, ve kterém byl obklad nebo dlažba nalepena. Zejména se jedná o vliv a odolnost lepidla na působení hydrotermického namáhání, což můžeme nazvat také jako střídání působení vlhkosti, mrazových a tepelných cyklů. Při tomto zatížení nelze používat standardní cementová lepidla, ale pouze lepidla deklarovaná jako deformovatelná. Apuanské Alpy a provincie Massa Carrara v severním Toskánsku jsou od pradávna oblíbené pro svoji malebnost. V tomto pohoří se již v dobách starého Říma těžil a vytesával vzácný jasně bílý mramor, který používali sochaři, kameníci a umělci pro svá nejkrásnější umělecká díla a stavby. Exkluzivita těchto přírodních kamenů je i nadále velmi žádaná a ceněná. Lepidla s označením C1 jsou obecně vhodná pouze pro interiér nebo krytý exteriér s vyloučením hydrotermického namáhání (střídání zatížení vlhkostí a změna teploty) v netemperovaných prostorách. Navíc jsou vhodná pouze pro savou keramiku a nelze je použít například pro slinutou dlažbu. Vzhledem k tomu, že pro venkovní prostory je nutné používat slinutý střep (ve vztahu k jeho mrazuvzdornosti), nelze tato lepidla aplikovat v exteriéru, i když jsou uváděna jako mrazuvzdorná! Vybírejte proto taková lepidla, kde je na CE štítku uvedeno: Flexibilní deformovatelná malta (se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí) označená jako C2TE S1. Dnes se používají ve stavbách i jiné dekorativní prvky, kameny a obklady z nejrůznějších koutů světa a rozličného původu, ať už přírodního, nebo umělého. Všechny tyto prvotřídní materiály mají ale společné některé vlastnosti. Vždy se jedná o velmi ceněné materiály. Cena není vždy stanovena pouhou absolutní hodnotou vybraného kamene, nemalou část tvoří řemeslné zhotovení. Důraz na preciznost a odborné zhotovení včetně výběru správných materiálů vhodných k realizaci zajistí dlouhodobý a opticky dokonalý povrch. Je důležité si uvědomit, že to samé platí i v negativním pohledu. Mnohdy se může jednat o zanedbání nebo podcenění drobných doporučení, které zcela markantně ovlivní výsledek.

9 KNAUFSTYL 9 PRODUKTY KNAUF Vždy se rozhodněte pro bílé lepidlo KNAUF Flexkleber Weiss s tímto označením! Nezhoršuje vzhled a jas obkladu, mramoru, mozaiky a kamene Ideální na přírodní kámen Carrara Weiss Pro náročné lepení v interiéru i exteriéru (C2TE S1) Odolné proti mrazu a tepelnému namáhání Nevytváří šedý zákal na povrchu obkladu Ideální pro dekorativní lepení obkladu v kuchyních a koupelnách Nedochází ke skluzu sjíždění obkladu Dlouhý otevřený čas pro lepení Nízká spotřeba jen 2 kg/m 2 Věnujte také zvýšenou pozornost ochranným a čisticím prostředkům na přírodní kámen. Z našeho sortimentu doporučujeme například zvýrazňovač barevné struktury mramoru KNAUF Marmor-Naturstein Farbvertiefer. Buďte vždy nároční při výběru lepidla a hmot na obkladové prvky. V nabídce na trhu jich je mnoho, ale ne všechny lze použít na lepení mramoru, přírodního nebo umělého kamene! Vladimír Váňa Nikdy nelepte pouze část dlažby přírodního kamene tzv. na buchty. Naopak, při pokládce dlažby v namáhaných prostorách vstupy, schody, balkony je vhodné pokládat systémem floatingbuttering: nanést lepidlo na podklad i na dlaždici jako při natření másla na chleba. Pod dlažbou tak nevzniknou volná vzduchová místa. Pro finální spárování používejte spárovací malty a hmoty vhodné na mramor a přírodní kámen KNAUF Marmor- & Granit-Fuge, jinak může dojít ke změně barevnosti spáry, případně k jejímu odtržení od kamene. K tomu samému efektu může dojít, když na silikonování spojů nepoužijete vysoce kvalitní silikon proti znečištění okrajů spáry KNAUF Marmor- & Granit- Silicon Obr. 1 Nesprávně lepená dlažba na terče šedého lepidla dochází tak k prokreslení míst lepených terčů (buchet). V případě této velkoformátové přírodní dlažby nalepené na podlahové vytápění se může jednat o problém prakticky neodstranitelný. Šedý cement tady ovlivní barevnost použitého kamene. Obr. 2 Lepidlo a spárovací hmota pro mramor a přírodní kámen Obr. 3 Celoplošně nalepený obklad na bílé elastické lepidlo KNAUF Flexkleber Weiss Obr. 4 Zvýrazňovač barevné struktury mramoru a přírodního kamene Obr. 5 Vysoce kvalitní silikon na mramor a přírodní kámen

10 PRODUKTY KNAUF 10 KNAUFSTYL Nová generace finálních past Rotband Finish Plus a F Plus Po pěti letech úspěšného prodeje finálních past Knauf je nejvyšší čas na mírný facelift. Proto se počátkem března začnete setkávat s inovovanými finálními Knauf pastami. Rotband Finish Plus je svými vlastnostmi předurčen především pro použití koncovým spotřebitelem. Důraz je zde kladen hlavně na snadnou brousitelnost a jednoduché nanášení, které nevyžadují profesionální návyky. Tmel je dodáván v 1,5kg a 5kg balení. F Plus jako nástupce úspěšné F 2 je mírně tvrdší než Rotband Finish Plus. Důraz je zde kladen především na profesionální vlastnosti, jako je snadné nanášení v tenké i velké tloušťce (3 mm) bez bublin, soudržnost tmelu s podkladem i sobě navzájem při natahování tmelu ve více pruzích, přiměřený odpor tmelu při nanášení ve větších tloušťkách, odsypávání tmelu při broušení. F Plus je vhodný rovněž pro strojní tmelení desek s hranou AK. F Plus se dodává v balení 1,5 kg, 5 kg a 18 kg. Oba finální tmely jsou dodávány v barvě mírně šedivého kartonu použitého pro sádrokartonové desky Knauf. Miroslav Nyč POUŽITÍ: ROTBAND FINISH PLUS pro finální a celoplošné tmelení sádrokartonových desek, pro celoplošné vyhlazení betonu a omítek. F PLUS pro finální a celoplošné tmelení sádrokartonových desek, pro celoplošné vyhlazení betonu a omítek, pro základní tmelení sádrokartonových desek s hranou AK a výztužnou papírovou páskou. Název výrobku Spotřeba celoplošně Spotřeba pro spáry Číslo výrobku EAN kód JB Min odběr Min JM Cena Min JM MJ Cena Kč/MJ Rotband Finish Plus zlepšená brousitelnost Paleta/270 1 ks 1,5 kg 65,00 t ,00 Rotband Finish Plus zlepšená brousitelnost Paleta/96 1 ks 5,0 kg 154,50 t ,00 F Plus zlepšená brousitelnost 1,5 kg/m 2 0,15 kg /bm spáry Paleta/270 1 ks 1,5 kg 65,00 t ,00 F Plus zlepšená brousitelnost Paleta/96 1 ks 5,0 kg 154,50 t ,00 F Plus zlepšená brousitelnost Paleta/36 1 ks 18,0 kg 430,20 t ,00

11 KNAUFSTYL Malá exkurze do tajů evropské integrace 11 PRODUKTY KNAUF Mnozí z nás si ještě vzpomenou, že zcela původním smyslem Evropské unie bylo vytvořit mimo jiné jednotný trh, který se alespoň v základních bodech chová podle jednotných pravidel. A tím vlastně vytvořit malou protiváhu především trhu americkému, který funguje na podobných principech. Volný pohyb obchodu a služeb se ovšem týká opravdu jen obchodu a služeb a například o jednotných stavebních předpisech, prováděcích normách a standardech si Evropa bude muset ještě nějakou dobu nechat zdát. Ne-li navždy, protože těžko sjednotit stavební zvyklosti severní Evropy s Evropou jižní bez toho, aby vznikl bezpohlavní a nic neříkající dokument. Výše uvedené píšeme proto, že představa stavebního materiálu, který se prskne do stavby kdekoli v Evropě se značkou CE a je automaticky schválen pro použití v EU, je velmi mylná. Jednak nejsou harmonizovány národní stavební předpisy, ale přestože jsou výrobky vyrobeny podle evropské normy, mohou se vzájemně dost podstatně lišit. Krásným příkladem je, bohužel pro Českou republiku, právě sádrokartonová deska, která svým tvarem ne zcela nepodobná bankovce (zvláště je-li zelená) cestuje mezi hranicemi jako zdroj nemalých příjmů vzniklých z kurzovního rozdílu tu mezi eurem a forintem, tu mezi korunou a zlotým, či mezi korunou a eurem s cílem být zabudována do stavby. A tak jako mnozí možná ještě věří, že bankovky jsou kryty zlatem (poslední byl dolar a to už také není dávno pravda), stejně tak věří, že produkty se značkou CE jsou identické. V základních parametrech předepsaných normou tomu tak je, to ostatní je již otázkou místních, cenových, surovinových i tržních podmínek a národních předpisů. To všechno mějte na paměti, až se kurz sousedních měn ke koruně zase zhoupne a všichni zatoužíme naložit zlotou nebo forintovou desku a vyklopit ji kamsi do nitra české či slovenské stavby. Geograficky odlišné desky NEBRAT! Miroslav Nyč

12 PRODUKTY KNAUF 12 KNAUFSTYL Akustický systém pro mezibytové příčky se sádrovou omítkou KNAUF MP 75 Akustika je rozsáhlý vědní obor zabývající se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením, vnímáním zvuku sluchem a přenosu prostorem až po vnímání lidskými smysly. Má celou řadu navazujících disciplín. Příkladem může být hudební akustika, která zkoumá fyzikální základy hudby, hudebních nástrojů a prostorů, dále stavební akustika, která se zabývá zvukovými jevy a jejich souvislostmi v uzavřeném prostoru, budovách a stavbách, rovněž i prostorová akustika, která se zaměřuje na šíření zvuku v obecném prostoru, je tu i fyziologická akustika, jež zkoumá vznik zvuku v hlasovém orgánu člověka a jeho vnímání v uchu, a nakonec třeba psychoakustika, která se zabývá vnímáním zvuku v mozku atd. Akustika patří mezi nejstarší obory fyziky. Tolik uvádí odborná encyklopedie. AKUSTICKÝ SYSTÉM!"#$%&'()*+#,-$!./01* Správné provádění systému - ZDĚNÍ 1. Zdění stěny 7. Nanášení omítky v jednotlivých pásech vedených od shora dolů 2. Detail napojení svislé a vodorovné konstrukce V našem článku se budeme zabývat stavební akustikou mezibytových stěn, konkrétně hodnotou vzduchové neprůzvučnosti, která vyjadřuje zvukově izolační vlastnost dělicí První vrstva z akustických cihel Heluz AKU 30 těžká se založí na těžký asflatový pás min. tl. 3,5 mm nebo na jinou vhodnou elastickou podložku. Pro zdění se používá cementová malta pevnosti M10. Dodržujeme tloušťku ložné spáry 12mm. Kapsy ve styčné spáře cihel řádně promaltujeme. Styčnou spáru mezi akustickou stěnou a stěnou přiléhající promaltováváme. Pro provázání zdiva používáme do každé druhé řady cihel nerezové kotvy. Mezeru mezi stropní konstrukcí je vhodné vyplnit maltou a přířezy akustických nebo plných pálených cihel. Mezeru je možné vyplnit nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou v max. výšce 2 cm. V tomto případě je však vhodné výpočtovou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti ponížit o 1 db. 4. Detail návaznosti stropní konstrukce a stěny Strana 4 5. Vyzděná stěna 8. Detail nanášení omítky 3. vyplnění mezery mezi stropní konstrukcí a stěnou 6. Nanášení strojní omítky MP75 9. Stažení omítky h latí 10. Uhlazení povrchu 11. Dokončení detailů 12. Hotová omítka stavební konstrukce a její schopnost bránit šíření hluku, který se šíří vzduchem. Pro navrhování (nejen) mezibytových stěn se uplatňují v souvislosti se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, požadavky, které jsou uvedeny v technické normě ČSN Vzduchovou neprůzvučnost rozdělujeme na: 1. váženou laboratorní neprůzvučnost (Rw), 2. váženou stavební neprůzvučnost (R w). Stále častěji je stavební veřejností kladen důraz na splnění vážené stavební neprůzvučnost (R w) dle výše uvedené normy. Hodnota R w pro meziby tové příčky je podle platných technických předpisů 53 db. Stavební vzduchová neprůzvučnost se stanovuje podle následujícího vztahu: R w = Rw k, kde k = obvykle 2 db. Lepší je však uvažovat s hodnotou k = 3 db. Požadavek R w na meziby tové příčky je podle platných technických předpisů R w, req = 53 db. Pro mezibytové stěny je velmi často ze strany projektantů požadována pouze vápenocementová omítka. Argumentem je zde na první pohled logicky vyšší objemová hmotnost vápenocementové omítky oproti omítce sádrové. Provedené zkoušky však tento požadavek a rozdíl zcela vyvrací. Bezpečným, rychlým a zároveň úsporným řešením je v tomto případě použití akustického systému mezibytových stěn opatřených sádrovou omítkou Knauf MP 75, které jsme v uplynulém roce odzkoušeli spolu s výrobcem cihelného zdiva, firmou HELUZ. POPIS A PŘEDNOSTI SYSTÉMU Akustický systém pro mezibytové příčky je tvořen z pálených akustických cihelných bloků Heluz AKU 30 těžká vyzděných na zdicí maltu pevnosti M10. Zdivo je omítnuto sádrovou omítkou Knauf MP 75 (o tloušťce min. 10 mm). Přednosti systému spočívají v dosažené nadstandardní hodnotě vzduchové neprůzvučnosti mezi bytové stěny s R w = 57 db. Jednoduchost provedení systému a rychlost vedou k finanční úspoře nákladů. Důvodem je použití kvalitní sádrové omítky Knauf MP 75, která se pro dosažení finálního zcela hladkého povrchu stěny nanáší pouze v jednom pracovním sledu. To přináší výraznou výhodu oproti klasickým vápenocementovým systémům, které je potřeba aplikovat ve více vrstvách. Výsledný povrch se vyznačuje vysokou hladkostí, navíc díky sádrovému pojivu omítka nepraská a jako bonus přináší regulaci vnitřního klimatu bytu. Akustický systém je možno samozřejmě využít i pro jiné konstrukce s požadavky na zvýšenou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti. SPRÁVNÉ PROVÁDĚNÍ SYSTÉMU ZDĚNÍ První vrstva z akustických cihel Heluz AKU 30 těžká se založí na těžký asflatový pás min. tl. 3,5 mm nebo na jinou vhodnou elastickou podložku. Pro zdění se používá cementová malta pevnosti M10. Dodržujeme tloušťku ložné

13 KNAUFSTYL 13 PRODUKTY KNAUF spáry 12 mm. Kapsy ve styčné spáře cihel řádně naplníme maltou. Styčnou spáru mezi akus tickou stěnou a stěnou přiléhající rovněž pečlivě promaltujeme. Za účelem provázání zdiva používáme do každé druhé řady cihel nerezové kotvy. Mezeru mezi stropní konstrukcí je vhodné vyplnit maltou a přířezy akustických nebo plných pálených cihel. Mezeru je také možné vyplnit nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou v max. výšce 2 cm. V tomto případě je však vhodné výpočtovou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti snížit o 1 db. nebo hladítkem. Čas pro zpracování omítky je cca min., podle povahy podkladu, teploty a vlhkosti vzduchu. Aplikaci omítek doporučujeme svěřit odborné firmě, která má s tímto typem materiálu zkušenosti. TECHNICKÉ PARAMETRY Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost podle protokolu č je R w = 57 ( 2; 6) db zkoušeno akreditovanou zkušební laboratoří č Zkušebna akustiky Centrum stavebního inženýrství, a. s., Praha. Vážená laboratorní neprůzvučnost s vlivem drážek pro elektroinstalaci 3 x 3 cm (výška x hloubka drážky v samotném zdivu) je též 57 ( 2; 7) db. V akustickém systému je tedy možno provést drážky pro rozvod elektřiny. Stěnu je ovšem striktně zakázáno provrtávat! Vytváření jakýchkoliv dutin a provádění vodovodních či kanalizačních instalací je rovněž ve zdivu zakázáno. R w R w, req 57 3 db = 54 db 53 db SPRÁVNÁ APLIKACE SYSTÉMU OMÍTÁNÍ Omítání se provádí pomocí strojní omítačky PFT G4 nebo PFT Ritmo. Cihelná stěna musí být opatřena penetračním nátěrem MP 75 Grund. Minimální vrstva omítky je 10 mm, doporučená 15 mm, maximální 25 mm. Sádrová omítka se vždy nanáší v rovnoměrné vrstvě a srovná se pomocí zednické latě typu h. Když začne povrch omítky tuhnout, provede se jeho dorovnání fasádní špachtlí (motýlem), poté se povrch lehce navlhčí, rozfilcuje a uhladí fasádní špachtlí Požadavek na váženou stavební neprůzvučnost je tedy splněn! Richard Kroupa a Ing. Pavel Heinrich z firmy HELUZ Obr. 1 Foto tištěného prospektu Obr. 2 Stěna vyzděná zdivem HELUZ AKU 30 těžká Obr. 3 Strojní nanesení sádrové omítky KNAUF MP 75 Obr. 4 Vyhlazení sádrové omítky KNAUF MP 75

14 ODBORNÉ 14 KNAUFSTYL Jak správně připravit panelové konstrukce před zateplením Tušíme, že není. Totéž se však může stát jmenovaným nájemníkům nebo spoluvlastníkům, kdy počáteční investice jsou několikanásobně vyšší než u zmíněného bouráku. Vložené prostředky, mnohdy zatížené hypotékou nebo vysokým bankovním úvěrem, jsou hned od počátku prakticky vyhozeny z okna. Zhoršování stavu konstrukce pod líbivou obálkou zateplovacího systému mohou mít fatální dopad na celkový stav domu. Aby k tomuto nedocházelo a investoři své vložené prostředky opravdu zhodnocovali, nabízí KNAUF jednoduché řešení pro sanace betonové konstrukce panelových domů nebo míst s obnaženou armaturou včetně oprav balkonů a teras. Cílem těchto oprav je dokonale ochránit především zpevňující a konstrukčně nutnou kovovou výztuž armaturu a vytvořit pevnostně odolnou, nosnou vrstvu pro další povrchové úpravy. Základním požadavkem pro aplikaci ETICS systémů, které jsou ze statického hlediska posuzovány jako lepené s doplňkovým mechanickým kotvením izolantu, je rovinnost podkladu s odchylkou max. 20 mm/1 m délky a soudržnost podkladu předepsaná normou ČSN min. 0,2 MPa. Přípustná nejmenší hodnota je 0,08 MPa. Tyto požadavky u vyžilých podkladů prakticky nelze splnit, a proto se musí přistoupit k sanaci a zpevnění. Snadná odpověď na tuto jednoduchou otázku není. Vždy je nutné provést důkladný průzkum a posouzení. Vím, že není snadné dostat se k projektové dokumentaci panelové bytovky stavěné v 80. letech dvacátého století, ale zjištění, o jaký typ panelu se jedná, jakou rovinatost postavený dům má a jaký je celkový stav konstrukce, je pro spolehlivou montáž ETICS naprosto nezbytné. Zatímco u vápenocementových povrchově sprašujících omítek postačí pro splnění požadavku normy většinou hloubková penetrace, u většiny degradovaných betonových ploch s výztuží toto není přípustné. Pro sanaci tohoto poškozeného a nepevného podkladu je vhodné použít v prvním kroku minerální ochranu výztuže a adhezní můstek TS 110. Tato speciální sanační hmota se naváže na předem očištěnou kovovou výztuž a na okolní očištěný podklad. Vytvoří se tak dokonalé spojení soudržného starého podkladu, výztuže a následně aplikované minerální reprofilační malty TS 210. Po tomto vyrovnání, zpevnění a ochraně podkladu je vhodné dále provádět lepený kontaktní zateplovací systém. Zcela jistě je pak zajištěn požadavek normy na soudržnost podkladu. Toto řešení je vhodné i pro prostory, které budou mít předsazenou konstrukci. Tady požadavek na soudržnost podkladu není dán ve vztahu k následně le- Mnohdy se setkáváme s tím, že se postaví lešení a už se staví. Obnažené kovové armatury se přetáhnou lepidlem nebo se překryjí nasucho izolantem, rovinatost podkladu se řeší až při předávání díla a následném smlouvání o slevě za zhotovený zateplovací systém. Jak takové zateplení bude působit na konstrukci a co do budoucna provede s investicí nájemníků a spoluvlastníků, se v ten okamžik příliš neřeší. Je to stejné, jako když vyjíždí spokojený řidič z autobazaru, kde koupil naleštěný bourák zahraniční provenience bez znalosti jeho historie, a hned se jede pochlubit na své maloměsto, jak výhodně nakoupil, pokud tam vůbec dojede. Je levná koupě v tomto případě dobrou investicí?

15 KNAUFSTYL 15 ODBORNÉ peným vrstvám, ale konstrukce ze statického hlediska musí být také sanována a ochráněna. Dalším prostorem pro provádění těchto sanačních úprav jsou místa překladů, věnců budov, balkonů a teras. V některých případech je kladen požadavek na vytvoření finálního betonového povrchu stěny s ohledem na estetické hledisko stavby. Pro tyto potřeby je možné použít minerální jednosložkovou finální stěrku TS 310. Ta je aplikována na výše uvedený sanovaný podklad jako finální jemná povrchová úprava. Povrch této finální stěrky je možné dále upravit nátěrem betonových ploch např. barvou TS 710. Tato silikonová barva speciálně určená na beton má výhodu v tom, že je ji možné tónovat do naprosto sytých odstínů z barevné škály RAL, a to i v odstínech s HBW (stupeň světlosti) pod 10. A B (Poznámka autora k HBW: 0 je barva černá a s postupným zvyšováním HBW dochází k jejímu zesvětlení až k číslu 100, což je barva bílá. Pro standardní plochu zateplovacích systémů jsou vhodné barvy s HBW vyšším než 30, u detailů na fasádě je možné použít i číslo nižší). Takto syté barvy nelze v běžně dostupných fasádních nátěrech (akrylát, silikon, silikát) vytvořit. Pro detailní kresbu, vytvoření barevných efektů říms, nátěry portálů, betonových sloupů apod. je tato barva jediným možným řešením. Vladimír Váňa Místo vhodné pro sanaci obnažených kovových částí Obr. 1 Vlhkostí poškozená konstrukce balkonu Obr. 2 Produkty TS určené pro sanaci betonových konstrukcí Obr. 3 Obnažené armování v konstrukci není možné ponechat bez 4 důkladného zasanování Obr. 4 Nanesení adhezního můstku a minerální ochrany výstuže TS 110 na očištěný podklad Obr. 5 A Vyrovnání do potřebné roviny pomocí minerální reprofilační malty TS 210 B Zarovnání povrchu vyrovnávky Obr. 6 Místo vhodné pro sanaci obnažených kovových částí Obr. 7 Zateplovací systém s detailním řešením betonových ploch. Hotové fasády s ETICS

16 ODBORNÉ 16 KNAUFSTYL Nová požárně technická řešení firmy Knauf V uplynulém roce 2011 jsme se velmi pilně věnovali rozšiřování našich požárních řešení, tak abychom nabídli co nejekonomičtější a pro zákazníka nejvýhodnější variantu. SAMONOSNÉ PODHLEDY KNAUF D131 Podhledy ve funkci samostatných požárních předělů Schématický náčrt Požární odolnost podhledu EI Zdola Shora Druh Opláštění na dolní straně podhledu Tloušťka (mm) Pásky na horní a dolní pásnici Maximální osová vzdálenost (mm) Izolační materiál s bodem tavení vyšším než 1000 C Tloušťka (mm) Objemová hmotnost (kg/m 3 ) 60 ne Knauf RED 2 x 15 žádné 500 možná možná Rozšířili jsme nabídku protipožárních samonosných podhledů D131 o variantu EI 60 min. se dvěma vrstvami desek Knauf RED 15 mm bez izolace pro požár zdola. PODHLEDY S KLASIFIKACÍ EI Podhledy ve funkci samostatných požárních předělů při požáru zdola Schématický náčrt Další údaje viz technické listy Požární odolnost podhledu na stropní konstrukci EI (min) Zdola Shora Druh Konstr. systém Knauf Konstrukční systém Knauf Izolační materiál s bodem tavení Opláštění vyšším než 1000 C Tloušťka (mm) Průřez kovových profi lů hlavní montážní latě b/h (mm) D112 Podhled z desek KNAUF RED na ocelové konstrukci zavěšena na systémové závěsy rošt ve dvou úrovních Desky Knauf- Vidiwall Desky Knauf- Vidiwall Rozteče upevňovacích prvků, příp. závěsů (mm) hlavních profi lů (mm) Osové rozteče montážních profi lů (mm) Tloušťka (mm) 1 x 10 CD 60/ možné 2 x 10 CD 60/ možné Zavěšené podhledy jsou bohatší o podhled D 112 se dvěma vrstvami desek Vidiwall 10 mm bez izolace pro klasifikaci EI 30 zdola. NOSNÉ STĚNY SYMETRICKY OPLÁŠTĚNÉ podle ČSN EN Objemová hmostnost (kg/m 3 ) Schématický náčrt Požární odolnost REI Opláštění strana 1 Opláštění strana 2 Izolace Deska Tloušťka (mm) Deska Tloušťka (mm) typ/obj hmotnost Tloušťka Sloupek (mm) Směr požáru W551 REI 45 Diamant 45 Diamant 12,5 Diamant 12,5 možná možná 60/140 symetrická W551 REI 45 Vidiwall 45 Vidiwall 12,5 Vidiwall 12, /140 symetrická Pro příznivce obnovitelných zdrojů stavění máme pro změnu dvě varianty nosné stěny na bázi dřevěných prvků. První z nich je nosná stěna dřevostaveb Knauf W551 opláštěná z každé strany jednou vrstvou tvrzených akustických desek Knauf Diamant 12,5 mm bez izolace v klasifikaci REI 45 DP 3. Druhou je nosná stěna dřevostaveb Knauf W551 opláštěná z každé strany jednou vrstvou sádrovláknitých desek Knauf Vidiwall 12,5 mm se skelnou izolací Knauf Insulation v klasifikaci REI 45 DP 3. Třetí řešení vyplývá ze dvou předchozích to znamená možná je i kombinace z jedné strany sádrovláknité desky Knauf Vidiwall 12.5 mm a z druhé strany Knauf Diamant 12.5 mm se skelnou izolací Knauf Insulation v klasifikaci REI 45 (na klasifikaci nyní pracujeme). Miroslav Nyč

17 KNAUFSTYL 17 ODBORNÉ Širokopásmové využití produktů TS i pro hobby zahradní práce Vytvoření nájezdu do garáží, skladů, sklepů nebo jen do zahradního altánku může být v mnoha ohledech nesnadné. První komplikací je množství nejrůznějších rad sousedů a zkušených odborníků, čím to vlastně nejlépe udělat. Mnohý hobbysta se pak dozví někdy až groteskní návody, jak a čím to nejlépe zfušovat. Originální a odzkoušené návody, jako např. vymazání lepidlem, se v tomto případě nemusí zcela vyplatit. Jako u všech stavebních prací je nezbytné zamyslet se, k jakému to vlastně účelu má moje realizace sloužit a co na můj výtvor bude mít zásadní vliv. Je dobré mít představu, jestli po nájezdu budu pouze chodit, zda ho budu nějak zatěžovat, v jakém prostředí bude a na co a k čemu ho připojím. U nájezdů do garáží jsou většinou nároky nejvyšší. Je třeba počítat s vysokým dynamickým zatížením, které je dáno pneumatikou auta. V těchto místech musí být také zajištěna dlouhodobá odolnost produktů proti povětrnostním vlivům. Velmi důležité je používat produkt s kompenzovaným smrštěním při vysychání, jinak může po aplikaci dojít k odtržení od podkladu nebo hrany, na kterou musím tento nájezd připojit. Nezbytné je vždy důkladně připravit podkladní beton. Většinou bývá značně poškozený a mnohdy i povrchově znečištěný. Očištění je vhodné provést drátěným kartáčem, nejlépe tak poznáte, co je soudržné a co ne. Po tomto mechanickém kroku podklad odprašte, ideálně vysajte od zbytků prachu a naneste Adhezní můstek TS 130 pro pochozí a pojezdové plochy vystavené zvýšenému statickému a dynamickému zatížení. Na tento čerstvě nanesený můstek ihned nanášejte Minerální reprofilační maltu TS 630 v tloušťce mm. Tato vysoce pevnostní malta je speciálně určená pro následné pochozí a pojezdové zatížení. Povrch aplikované malty TS 630 vyhlaďte do roviny, případně vymodelujte dle potřeby. Přednost tohoto materiálu je především v jeho pevnosti v tlaku, který je větší než 45 MPa (dvojnásobek standardních potěrových betonů), a navíc má malé vnitřní smrštění při vysychání. Povrch je po vyzrání možno natřít zvoleným odstínem barevného nátěru TS 740. Dokonalý a především funkční nájezd do garáže nebo skladu je takto provedenou skladbou zaručen a kdejaký "hobbysta" může jen závidět Vladimír Váňa Obr. 1 Nanesení TS 130 Obr. 2 Pokládka TS 630 Obr. 3 Produkt TS130 a TS630 Obr. 4 Urovnání povrchu TS 630 Obr. 5 Vyhlazení povrchu

18 STAVBY V ČR 18 KNAUFSTYL Živá zelená stěna skrývá Aquapanel Název stavby: Obytná REKONSTRUKCE zóna Zámeček Rudoltice PALÁCE VINOHRADSKÁ Adresa: Vinohradská 230, Praha 2 Generální dodavatel: Němec, Luxusní povrchy, s. r. o. Subdodavatel: Komont, spol. s r. o. Realizace: 01/2012 K rekonstrukci a oživění vstupních prostor paláce Vinohradská 230 byla použita konstrukce Živé zelené stěny. Úkolem stavební firmy Komont, spol. s r. o., bylo vytvořit 20 metrů vysokou příčku s vnitřním poloměrem konstrukce 2 m. Pro vysokou stěnu byla použita vnitřní konstrukce z profilů UA 100. Živá zelená stěna však vyžaduje speciální řešení opláštění stěny. Okrasné rostliny jsou totiž živeny živným roztokem s obsahem minerálních látek, který je rozváděn po celé konstrukci systémem zavlažovacího potrubí. Tento roztok stéká po stěně a zároveň se nasákne do vegetativní textilie. Stavební firma velmi prozíravě použila právě pro tuto stěnu desky Aquapanel Outdoor, což je speciální deskový materiál do velmi vlhkých prostředí od společnosti Knauf. Tento progresivní materiál, který je tvořen z portlandského cementu a lehčeného kameniva, neobsahuje organické složky, jako je například dřevo nebo papír. Klasické sádrokartonové či sádrovláknité desky by v tomto případě nemohly být použity z důvodu degradace sádrové směsi a tvoření následných plísní. Aquapanel Outdoor je schopen odolávat 100% vlhkosti, aniž by se na něm projevovala degradace nebo právě již zmíněná tvorba plísně. Velkou výhodou je i možnost ohýbání tohoto materiálu až do poloměru 1 m bez namáčení a nařezávání. Ohýbaná vysoká stěna pro zelenou stěnu byla proto vymodelována bez větších problémů a potíží. Konstrukce stěny samotné trvala 2 týdny. Na Živou zelenou stěnu firma Němec, Luxusní povrchy, spol. s r. o., která byla generálním dodavatelem celého projektu, nasázela 5500 rostlin. Celá výsadba trvala přibližně 28 dní. Tato pečlivá práce, která byla provedena oběma firmami, vedla k jedinečnému technickému řešení a velmi působivému vjemu hned při vstupu do vestibulu budovy. Tato konstrukce je velmi lehká a může se použít na libovolně široké i vysoké stěny. Jiří Gina

19 KNAUFSTYL 19 STAVBY V ČR Rekonstrukce mostu v Mnichově Hradišti uceleným systémem reprofilačních malt Knauf V období měsíců červenec až listopad 2011 proběhla v Mnichově Hradišti komplexní rekonstrukce mostu na silnici II. třídy spojující dálniční přivaděč do města Mnichovo Hradiště a dále pokračující komunikaci směrem do Mimoně. Jednalo se o mostní konstrukci vybudovanou v roce A díky v té době upřednostňované kvantitě před kvalitou muselo být po celkem krátké době (myšleno v souvislosti s životností železobetonu) přistoupeno k jeho celkové generální rekonstrukci. Na této rekonstrukci se podílela i společnost Knauf dodávkou uceleného systému reprofilačních malt řady Knauf TS 100, TS 200 a TS 310 zakončené kombinací finálního barevného nástřiku nátěrovou hmotou Knauf TS 710 a na vybraných plochách Knauf TS 730. Celá rekonstrukce spočívala z pohledu dodavatele reprofilačních hmot a barevných nátěrů v celoplošné opravě podhledů mostních nosníků, doplnění vydrolených míst okolo mostních dilatací a celoplošném zakončení provedením vícevrstvého strojního nástřiku finální barvy na betonové povrchy Knauf TS 710. Dodavatelem prací a odběratelem materiálu Knauf byla společnost Strabag, a. s., závod Beroun. Antonín Bartík Název akce: Rozpočet: Objem dodávky Knauf: Investor: REKONSTRUKCE MOSTU Obytná EVID. zóna Č. 268 Zámeček Rudoltice 006 stavební práce 42 mil Kč materiál a systémy Knauf v hodnotě 680 tis. Kč Středočeský kraj Projektant: Pragoprojekt, a. s. Generální dodavatel: Realizátor: Strabag, a. s., závod Beroun Strabag, a. s., závod Beroun Použité materiály: Knauf TS 100, Knauf TS 200, Knauf TS 310, Knauf TS 710, Knauf TS 730 Dodavatel materiálu: Knauf Praha, spol. s r. o. Délka stavby: červenec listopad Obr. 1 Extrémně vydrolená místa nosníků v oblasti dilatací a navazujících spojů Obr. 2 Finální stav podhledu nosníků po jejich celkové plošné sanaci Obr. 3 Hlavní mostní nosník po komplexní plošné rekonstrukci včetně finálního ochranného nástřiku nátěrovou hmotou Knauf TS 710

20 STAVBY V SR 20 KNAUFSTYL Rekonstrukce historické stavby v centru města Bánská Bystrica V částečně zakrytém dvoře se nacházejí pavlače, do kterých ústí vchody jednotlivých bytů. Budova má mansardovou střechu. Na fasádách najdeme secesní ornamenty a hlavní průčelí je ukončené segmentovým štítem. V letech působil v budově Klement Gottwald, který v ní korigoval dělnické noviny (na průčelí budovy toto období připomíná pamětní deska). V době komunismu se v budově nacházely kanceláře firmy Tesla a Závodů těžkého strojírenství. V průběhu těchto let zde proběhla rekonstrukce, která naštěstí měla jen minimálně negativní dopad na původní vzhled. Porges Palota se nachází v blízkosti obchodního domu Prior, na rohu křižovatky Horná ulice Kukučínova ulice. Stavba byla postavená v roce 1912 a sloužila jako nájemný dům. Stavitelé manželé Porgesovi se bohužel nedožili jejího dokončení. Po jejich smrti byla budova předaná Seidnerově rodině. Byty, které se nacházejí v budově, měly vysoké stropy, byly prostorné a slunečné a na tehdejší dobu si je mohli dovolit pouze bohatí lidé. Ve své době (do 50. let minulého století) byla Porges Palota nejen nejvyšší budovou ve městě, ale byla také první budovou v Banské Bystrici, ve které byl instalovaný výtah. Budova se šesti podlažími má tvar písmena V. V roce 2010 začala celková rekonstrukce interiéru budovy. Firma Knauf se stala dodavatelem litého potěru LARGO FE 50. V celé budově bylo následně instalované podlahové vytápění. Realizace probíhala na etapy. Protože se stavba nachází v centru města, což omezilo volbu realizace silovaným materiálem, provedla aplikaci firma VISTAV Cimerman strojem PFT G5 Super. Tímto strojem se realizovalo převýšení cca 20 metrů + délka po poschodí zhruba dalších 20 metrů. Celkově se spotřebovalo 200 tun litého potěru LARGO FE 50. Navazující povrchové úpravy si volil sám investor (například dlažbu, koberce atd.). V rekonstruovaných prostorách se v přízemí nacházejí kancelářské prostory, oční optika a kavárna, zatímco ve vrchních podlažích jsou byty. Nově byl proto zabudovaný exteriérový výtah. Ing. Michal Šauša Knauf Bratislava, s. r. o. Název stavby: Realizační firma: Obytná PORGES zóna Zámeček PALOTA, Rudoltice BANSKÁ BYSTRICA VISTAV Cimerman Použité systémy materiály: LARGO FE 50 Dodavatel materiálu: Stavmat IN, Bánská Bystrica Doba trvání stavby: 06/ /2010

21 KNAUFSTYL 21 STAVBY V SR Výstavba obchodního a zábavního centra MADARAS ve Spišské Nové Vsi Na východním Slovensku ve městě Spišská Nová Ves bylo v roce 2009 otevřeno obchodní a zábavní centrum MADARAS. Toto centrum je sídlem mnoha obchodů, kaváren, finančních a jiných institucí. V další fázi rozšiřování centra MADARAS je výstavba tří kinosálů s nejmodernější technologií promítání. Výstavba kin znamená splnění vysokých akustických nároků na konstrukce, ale snad nejcitlivější konstrukcí v rámci kinosálů z hlediska akustických požadavků je dělicí příčka mezi dvěma kiny. Tato příčka musí splňovat vysoké nároky na vzduchovou neprůchodnost při různých frekvencích, tzn. že má při promítání filmů zabránit průniku hluku z jednoho kinosálu do druhého a zajistit tak akustickou pohodu návštěvníků kina. Vynikajícím systémem na oddělení dvou kinosálů je akustický systém příček Knauf DIVA. Výhodou tohoto systému jsou dobré akustické parametry ve velkém rozsahu frekvencí a možnost dosáhnout značné výšky příček; variabilní nastavení šířky příčky umožňuje schovat do jejich dutin různé instalace atd. Samozřejmostí je i požární odolnost celého systému. A nyní k samotné skladbě příčky. Firma Knauf disponuje vícero akustickými zkouškami systémů Knauf DIVA. Pro toto kino byl navrhnut systém s dvojicí profilů Knauf MW 100 a opláštěním ve třech vrstvách z obou stran Knauf Akustická deska PIANO 12,5 mm + Knauf Massivbauplatte GKF 25 mm + Knauf Akustická deska PIANO 12,5 mm. Ačkoliv má příčka poměrně velkou šířku (celkem cca 500 mm), na spojení dvojice MW profilů byla kvůli statickým požadavkům použita deska Knauf Massivbauplatte GKF 25 mm po celé výšce příčky. Speciálním tvarem Knauf MW profilů se eliminuje to, aby tato spojovací deska fungovala jako akustický most. Do příčky byla vložená minerální izolace ve třech vrstvách. Hodnota laboratorní vzduchové neprůchodnosti v této skladbě je Rw = 77 db. Práce v kinosálech jsou již ve finální fázi a za několik týdnů se kino v obchodním centru MADARAS bude otevírat. Přejeme mu mnoho spokojených zákazníků a jsme rádi, že k této spokojenosti můžeme přispět i my svými akustickými systémy. Juraj Slezák KNAUF Bratislava, s. r. o. Název stavby: Místo realizace: Investor: Hlavní projektant: Realizace suchých stavebních systémů: KINA CITY CINEMAS, Obytná OBCHODNÍ zóna Zámeček CENTRUM Rudoltice MADARAS Spišská Nová Ves TATRAFILM DARK BLUE, Ing. arch. Štrpka HP Interdom, s. r. o., Pavel Huťa Obr. 1 Montáž druhé vrstvy desek Knauf Massivbauplatte, desky se montují horizontálně Obr. 2 Ilustrační obrázek příčky Knauf DIVA Obr. 3 Pohled do vnitra příčky na MW profily

22 PRACOVNÍ NÁVODY 22 KNAUFSTYL Vady a poruchy fasád, aneb jak se jich vyvarovat Fasáda může mít mnoho rizikových míst. V tomto čísle bych se rád věnoval podhledům na stavbě, přesahu krovů a také velmi zatíženému prvku stavby, kterým je soklová část. Na první pohled zcela odlišně stavebně a technicky zatížené části stavby, ale s velmi podobným projevem chyb. V současné architektuře převažuje, nebo lépe řečeno je velmi ceněný a oblíbený, lineární, kvadratický a kubický styl. Tyto stavby nemají prakticky žádnou ochranu fasády před přírodními vlivy (déšť, UV-záření, mrazové cykly). Neexistuje zde přesah střech, který zvyšuje ochranu fasády, není zde žádné zastínění fasády. Tyto prvky k tomuto stylu jistě nepatří a musí být z pohledu stavby něčím nahrazeny. Ale jak a čím? Jsem přesvědčen, že jediné možné řešení je kvalita aplikovaných produktů a správné řemeslné provedení. Mnohdy jsou do stavby zcela bez rozmyslu zabudovávány prvky, které nejsou pro dané provedení vhodné, případně jsou zabudovány neodborně. Jedním z takových příkladů je sádrokartonová deska, byť impregnovaná, nebo deska s dřevní hmotou namontovaná jako soklová předstěna, nebo v lepším případě jako podhled. Vlhkostní zatížení vždy ukáže slabinu použitého staveb-

23 KNAUFSTYL 23 PRACOVNÍ NÁVODY ního prvku. V relativně krátkém časovém úseku se objeví první drobné trhliny, většinou v místě napojení desky k desce nebo v místě styku s konstrukcí. Oprava finálních ploch (provedená šlechtěná omítka nebo obklad) není prakticky řešitelná bez následně viditelných míst. Pro oblasti, které jsou dlouhodobě vystaveny vlhkostnímu zatížení soklové a podhledové části objektu, je vhodným řešením použití objemově stabilních cementových desek AQUA- PANEL. Působící vlhkostní zatížení na konstrukci má při použití desek s dřevitou hmotou za příčinu objemové změny v deskách, které se pak projeví v podobě trhlin, bobtnání a zakřivení desek. Při použití AQUAPANELU tento jev nevzniká ani při dlouhodobém a vysokém vlhkostním zatížení. Vladimír Váňa Obr. 1 Pohled s namontovanou impregnovanou sádrokartonovou deskou není správné řešení pro tento pohled jediným možným a dlouhodobě funkčním opatřením jsou cementové desky AQUAPANEL Obr. 2 Lepení obkladu na soklovou předsazenou konstrukci z AQUAPANELU Obr. 3 Vlhkostí poškozená soklová oblast Obr. 4 Nový sokl s AQUAPANELEM Obr. 5 Montáž AQUAPANELU na profilový rošt Obr. 6 Finální podoba zrekonstruovaného soklu Obr. 7 Příprava závěsů pro konstrukci s AQUAPANELEM FAQ vy se ptáte, my odpovídáme HOTLINE Na zateplené fasádě dochází k prokreslení fleků v oblasti hmoždinek. K tomuto efektu dochází zejména za ranních mrazíků. Čím je to způsobeno? Tento efekt vytváří izolant zateplovacího systému (ETICS) a je zcela jedno, jedná-li se o minerální vlnu nebo polystyren. Teplo z interiéru se nedostane plošně k omítce, a naopak omítka není schopna vzhledem k malé vlastní tloušťce i relativně malé tloušťce armovací vrstvy (lepidla) akumulovat do fasády teplo přijímané během dne. Na vrstvičce vychladlé omítky potom kondenzuje a následně namrzá vzdušná vlhkost. Tato situace nastává v případě, že vzduch má teplotu např. 1 C, podklad již -1 C, zkrátka podzimní/zimní období. Jedná se o tzv. dlouhovlnné vyzařování do jasné oblohy. K tomuto efektu dochází na fasádách stále častěji. Je to dáno zvětšující se tloušťkou izolantu a paradoxně jeho lepší izolační schopností na fasádě. Lepicí hmota v celé ploše není aplikována většinou v dostatečných tepelně- -akumulačních vrstvách (obvykle mnohdy pod hranicí 2 mm) a rozdíl jednotlivých tloušťek v místech hmoždinky a plochy tento jev umocní. Stává se, že hlava hmoždinky je přeci jen mírně zapuštěna do fasády, lokálně přetažena lepicí hmotou a potom je přestěrkovaná celá fasáda relativně tenkou vrstvou lepicí hmoty (v některých případech v tloušťkách kolem 1 mm) s armovací výztužnou tkaninou. Rozdíl v tloušťkách v místě hmoždinky a ploše je mnohdy 2 a více mm. Může nastat to, že akumulační schopnost v terči hmoždinky je lepší než tato schopnost tenké vrstvy v okolí hmoždinky v ploše desky. Většinou se pak stane, že na celé ploše zateplené severní nebo severovýchodní části objektu je tenoučká jinovatková námraza, ale v plochách nad hmoždinkou se tento jev nevyskytne (místo hmoždinky je suché). Čím je tloušťka armovací vrstvy menší, tím větší hrozí riziko prokreslení hmoždinek na fasádě. Další možností je, že teplo se přenáší trnem hmoždinky z interiéru na její povrch talíř hmoždinky, kde rozpouští námrazu na fasádě, a tím dojde k pohledovému ztmavnutí omítky. Tomuto efektu lze předejít použitím nového typu hmoždinek, např. EJOT ejotherm STR-U 2G s prodlouženou montážní částí kovového trnu a s následným překrytím zátkou. Vždy hraje výraznou roli tloušťka armovací vrstvy, která by měla být minimálně 3, ale nejlépe 5 mm. V garáži mi zmrzl kýbl s penetrací, kterou jsem měl připravenou pro jarní rekonstrukci fasády. Mohu ji ještě použít? Musím vás zklamat. Tuto penetraci již použít nelze. Mrazem došlo k poškození polymerních řetězců v hmotě roztoku a penetrační nátěr už nebude plnit svoji funkci. Mnohdy se stane, že speciální umělé hmoty v penetračních nátěrech zjednodušeně řečeno zgumovatí srazí se a vytvoří kompaktní celek. Takto poškozený produkt je nutné zcela zlikvidovat. V případě nezateplených netemperovaných prostor lze uskladnit suché práškové hmoty, např. KNAUF Putzgrund Mineral, a také šlechtěné minerální omítky KNAUF Kbelorit. Těm se ani v rekordně nejvyšších mrazech nic nestane. Martina Malá, Vladimír Váňa

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky NG nová generace stavebního systému pohledové PRVKY HELUZ Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky strana 1 Mrazuvzdorné maloformátové cihly Příčně děrované

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

Odborné semináře 2012 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok

Odborné semináře 2012 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Odborné semináře Knauf 2012 Odborné semináře 2012 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Obsah a termíny Téma: Termín: Místo: strana: Efektivní řešení dřevostaveb 19. 1. 2012 7 Efektivní řešení dřevostaveb

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz z pohledu realizace Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz Základní funkce vodorovných konstrukcí: - Statická funkce nosná konstrukce - Estetická funkce podhledová část/užitné podlahové vrstvy

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1 HELUZ AKU 30 zalévaná se zvýšeným akustickým útlumem Šalovací cihly HELUZ AKU zalévané jsou určeny pro akustické zdivo tloušťky 300 mm. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok

Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Odborné semináře Knauf 2013 Odborné semináře 2013 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Obsah a termíny Téma: Termín: Místo: strana: Efektivní řešení dřevostaveb + základy stavební chemie lepení a obkládání

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Suché stavební směsi 1

Suché stavební směsi 1 Suché stavební směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

CENÍK (platný od 1.1. 2008)

CENÍK (platný od 1.1. 2008) CENÍK (platný od 1.1. 2008) excel mix s cz DPH Přečtěte si užitečné rady k zateplování To asi je známé, že zateplení objektu zamezuje tepelným ztrátám a snižuje tak náklady na vytápění objektu. Správné

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Suché cementové směsi

Suché cementové směsi Suché cementové směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Knauf akademie: odborné semináře 2011. Odborné semináře 2011 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok SYSTE MS

Knauf akademie: odborné semináře 2011. Odborné semináře 2011 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok SYSTE MS Knauf akademie: odborné semináře 2011 Odborné semináře 2011 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok SYSTE MS Obsah a termíny Téma: Termín: Místo: strana: Systémy suché výstavby 11. 1. 2011 4 Systémy suché

Více

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix - Provádění hliněných malt a omítek Obsah 1 Použití... 3 2 Skladba systému... 3 3 Postup provádění... 3 3.1 Zdění... 3 3.2

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska konstrukce spodní obytné části domu Dům je postaven na jednoduché základové desce( pasy, radonová izolace, hydroizolace). Spojení domu ze základovou deskou je prováděno

Více

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Obsah 1 Použití... 3 2 Varianty vytápění stěn... 3 3 Tepelně technické podmínky... 3 4 Skladba systému...

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Čerstvé tekuté potěry

Čerstvé tekuté potěry Čerstvé tekuté potěry 2 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Minerální izolační deska Pura Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Vnitřní zateplení Šetří kapsu a životní prostředí Aby šlo vytápění a úspora ruku v ruce Energie citelně zdražuje,

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY Posuzovaný objekt: Bytový dům Adresa: Široká č.p.87, Chrudim Zákazník: Ing. Patrik Boguaj Číslo zprávy: JS 1512 OBSAH 1. Popis objektu 2. Vlastní měření

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 3 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E www.rockwool.cz Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PENETRACE Prince Color Multigrund PGM - Základní penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod nátěry, omítka, obklady a samonivelační hmoty. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Univerzální moderní zdící prvek je určen především na konstrukce plotů a plotových zdí, dělicích. Řez hranou. řez hranou 120 - - 0-4

Univerzální moderní zdící prvek je určen především na konstrukce plotů a plotových zdí, dělicích. Řez hranou. řez hranou 120 - - 0-4 CSB CSB - GRNITO - CSBLOK ES03 Technické údaje o výrobku: Univerzální moderní zdící prvek je určen především na konstrukce plotů a plotových zdí, dělicích stěn, Dlažba okrasných je tvořena zdí, sestavou

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 Použití: Celulózová strukturální stěrka CMS 15 je dekorativní úprava povrchu, tvořená směsí buničiny a speciálních aditiv. Po aplikaci a důkladném vysušení v interiéru

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL: Profi-tip FERMACELL: Podkrovní prvky FERMACELL P+D Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii Nový podkrovní prvek FERMACELL P+D splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou

Více

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod:

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod: OBSAH 1. Použití... 3 2. Výhody železobetonových překladů... 3 3. Technická data... 3 4. Montáž... 3 5. Technické tabulky překladů... 4 6. Skladby uložení překladů výšky 240 mm... 6 7. Skladby uložení

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Sádrokarton zvládneme sami

Sádrokarton zvládneme sami Sádrokarton zvládneme sami PRACOVNÍ POSTUPY KROK ZA KROKEM Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips, kolektiv autorů SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI Pracovní postupy krok za krokem Vydal: Saint-Gobain

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - SKLADBY Cílem navrhovaného řešení je odstranění příčiny zavlhání objektu a vytvoření dodatečných bezesparých izolací s ohledem na charakter objektu a způsob jeho budoucího využití.

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 2 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ! ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram

Více

Suché stavební směsi 1

Suché stavební směsi 1 Suché stavební směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3 á stěna W623 Detail Detail W118.cz Bezpečnostní RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v

Více

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely:

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely: BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje Tloušťka lamely: Šířka lamely: Délka lamely: Balení: 14 mm 96 mm 1840 mm 2,12m 2 /12ks Objemová hmotnost: 720 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti: 0,22 W/mK

Více

W35 Masivní příčky Knauf

W35 Masivní příčky Knauf W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W355

Více

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA TOPENÍ A CHLAZENÍ MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU SNÍŽENÍ EMISÍ PŘI VÝROBĚ ENERGIE ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb. Technologické řešení

SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb. Technologické řešení SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb Technologické řešení červenec 2013 Základní údaje: Název a místo stavby: Sanace terasy a oprava vstupů Západočeského divadla v Chebu Městský úřad Cheb -

Více

Definice a vlastnosti

Definice a vlastnosti www.malmix.cz Definice a vlastnosti Malmix jsou čerstvé maltové směsi (nikoliv polotovary), které jsou určené přímo ke zpracování na stavbě. Rozdělují se podle typu použití na malty pro zdění nebo malty

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou PROVĚŘENO NA PROJEKTECH fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Co jsou zvukově izolační desky Wolf?

Co jsou zvukově izolační desky Wolf? Co jsou zvukově izolační desky Wolf? izolační deska proti kročejovému zvuku Rodinný dům, ve kterém byly ve všech podlažích použity zvukově izolační desky Wolf místo potěru. zvukově izolační deska pohlcovač

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

FASÁDY. Investice do budoucnosti

FASÁDY. Investice do budoucnosti FASÁDY Investice do budoucnosti Vzhled dekorativních omítek, výhody odvětrávaných fasád Rodinný dům před sanací fasády Rodinný dům po sanaci fasády systémem vinytherm Kvalita a promyšlené detaily Fasádní

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Ardex spojuje materiály s lidmi

Ardex spojuje materiály s lidmi Ardex spojuje materiály s lidmi Ardex tvoří pevné vazby v oblastech: 1. Stavební chemie 1. Systémy pro terasy a balkony Watec 2. 2. 3. PanDOMO - kreativní povrchy podlah a stěn 3. Nejlepší spojení pro:

Více

isofoniko technický list příprava podkladu 01/08 173 ISOFONIKO

isofoniko technický list příprava podkladu 01/08 173 ISOFONIKO 01/08 173 technický list Akustická izolace pro pod potěry pro plovoucí i lepené podlahy v soukromém, komerčním i průmyslovém prostředí. Vhodná rovněž pod podlahové vytápění. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Vynikající

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

SCHÖNOX BALTERRA SCHÖNOX BALTERRA. Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras. Let s stick together www.schonox.cz

SCHÖNOX BALTERRA SCHÖNOX BALTERRA. Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras. Let s stick together www.schonox.cz SCHÖNOX BALTERRA Foto: Ströher GmbH SCHÖNOX BALTERRA Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras Unikátní systém pro atraktivní a dlouhodobě funkční řešení dlažeb z keramiky a přírodního kamene

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více