Nově ve škole v Drásově Co se dělo v zákulisí za starého vedení?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nově ve škole v Drásově Co se dělo v zákulisí za starého vedení?"

Transkript

1 Nemcnice hržena ZŠ Drásv Burza minerálů Karel Frmánek Mther s Angels Dnutil v Kuřimi Běh na Babí lm SOKOL GRAND PRIX Brn Šachy Čísl 21 Rčník XX Cena 10 Kč Nvě ve škle v Drásvě C se děl v zákulisí za staréh vedení? denci htvsti, výdělku nevýdělku ze šklníh plesu za bývaléh vedení škly, ddaných výrbcích ze dřeva, atd. O celkvé situaci ve škle panuje spusta dhadů, prt přinášíme našim čtenářům některé věřené infrmace. Pr vysvětlení musíme zajít na samtný začátek. Celý prces nastartval již lets v lednu. Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnsti zákn Měst měl v plánu v pdzimních měsících něklik investičních akcí. Některé jsu již uknčeny, na jiných ještě stavební práce prbíhají. V bjektu bývalých jeslí na ulici Riegrva se prvádí celkvá reknstrukce. Předmětem kmpletní reknstrukce je přístavba, nástavba, stavební úpravy a změna užívání stávajícíh bjektu na bjekt vlnčasvých aktivit RC Studánka. Sučástí je i nvstavba tělcvičny na zahradě bjektu. Dknčení je plánván na listpad. Náklady na akci se vyšplhaly na 7,7 milinu Kč. V MŠ na ulici Hrva byla prvedena reknstrukce tří sanitárních zařízení pr děti s úpravu dispzice. Stávající zařizvací předměty byly demntvány, vyburány byly příčky včetně bkladů a pdlah. Letšní šklní rk zahájily děti ve škle tak jak každý jiný, všem s jednu zásadní změnu a t s nvu paní ředitelku. Infrmační šum místních tamtamů rzvířil zajímavé nvinky a infrmace prapdivném hspdaření škly, evič. 472/2011 Sb., kde v 166 je stanven, že zřizvatel jmenuje ředitele na veducí pracvní míst na základě jím vyhlášenéh knkurzníh řízení na bdbí 6 let. Pr ředitele, kteří vyknávají svu funkci p dbu delší než 6 let, cž je i případ ZŠ a MŠ TGM Drásv, knčí výkn na daném pracvním místě veducíh zaměstnance dnem 31. července Zákn dává na zvážení zřizvateli, zda na předmětné pracvní zařazení dle nvely šklskéh zákna vyhlásí knkurzní řízení neb zda ptvrdí ve funkci dsavadníh ředitele. V tmt případě Rada městyse Drásv knkurzní řízení vyhlásila. Jedním z důvdů byla i kritika veřejnsti připravensti žáků 9. tříd neb skutečnst, že Drásv zaznamenal dliv žáků d klních bcí, zejména d Tišnva. Vedení městyse šl t vytvřit jedntnu startvací čáru bu pr dsavadníh ředitele neb pr případné uchazeče tt míst. Je zřejmé, že každý zřizvatel chce pr svu šklu th nejlepšíh ředitele z mžných a není v tmt případě mudré ani zdpvědné zavírat cestu dalším zájemcům a případné Byla prvedena výměna ken, nvá hydrizlace pdlahy, nvé rzvdy vdy a kanalizace, ddány nvé zařizvací předměty, bklady vč. sprchvéh kutu atd. Dále byla vyměněna pdlahvá krytina (PVC) ve třech šatnách. Akce byla prvedena d knce srpna. Finanční náklady byly přes 1 milin Kč. změně, ddává starstka Drásva Mgr. Bčkvá. Dne byl radu městyse vyhlášen knkurz na bsazení ředitele. D knkurzu se přihlásil celkem 6 uchazečů. Knkurz samtný se knal dne Rada městyse na svém zasedání dne jednhlasně dspěla k závěru respektvat přadí knkurzníh řízení a ředitelku ZŠ a MŠ TGM Drásv nvě jmenvat vítězku knkurzu Mgr. Danu Veselu, Ph.D. Jak se věci phnuly dál? Zástupce ředitelky dal ke 30. červnu 2012 výpvě. Bývalé paní ředitelce byl nabídnut míst ve škle. Výsledek byl, že bývalá paní ředitelka míst učitele přijala, avšak dne předlžila pžadavek na výpvě dhdu k Akceptvat výpvě se všemi pdmínkami byl nvé ředitelce ze strany zřizvatele dpručen. V sučasné dbě zaměstnává škla 14 učitelů, 3 vychvatelky a 7 učitelů v MŠ. V suvislsti s nástupem nvé ředitelky byla vyžádána kntrla hspdaření škly auditem. Závě- (pkračvání na str. 2) Mineralgická expzice v Tišnvě Ve dnech listpadu se v sklvně a gymnáziu kná XXXVII. mezinárdní pdzimní expzice minerálů. Těšit se můžete na pestru paletu minerálů z celéh světa i velké mnžství drbných šperků z pldrahkamů i drahkamů. Burza začíná v pátek v 11 hd., knčí v 19 hd., v sbtu je tevřen d 9 d 19 hd. a v neděli d 9 d 16 hd. Vstupné je tradičně diferencvané. V pátek 40 Kč/s- Investiční akce města Tišnva Stavební práce na ulici Nerudva ba, v sbtu 9 14 hd. 70 Kč/sba, hd. pak 40 Kč/sba, v neděli 30 Kč/sba. Více na neb na tel (ná) D knce září byly prvedeny stavební úpravy v Mateřské škle U Humplky. Zahradní úpravy spčívaly v úpravách stávajícíh terénu, v sazení nvých strmů a keřů a ve výsadbě cibulvin a trvalek. Dále byl vybudván nvé dpravní hřiště, chdníky a zpevněné plchy, světlení přístupvé cesty, (pkračvání na str. 2) Aktuality z reginu Zajímavsti a pstřehy Kulturní akce Inzerce Tišnvské stpy (6.) Stávající hřbitv v bci Předklášteří se nachází na vyvýšenině kl hřbitvníh kstela Nejsvětější trjice a je behnán hřbitvní zdí. Kstel, který byl pstavený r a přestavěný r je chráněnu kulturní památku. Ing. arch Milš Klement z ateliéru Tišnvka navrhl úpravy hřbitva, které nenaruší stávající tradiční sevřenu atmsféru, ale napak zvýrazní typický charakter knkrétních míst a budu v suladu s jejich histrickým rzvržením a užíváním. Nejdůležitější změnu je psílení hlavní cesty d vstupu na hřbitv ke kstelu. Prdlužení tét linky pkračuje za kstelem přes nízku blukvu ze, přes míst, kde byly půvdně náhrbky bývalých majitelů panství, přes branku v ambitu hřbitvní zdi až p cestu Svátek vína v Kuřimi V sbtu 17. listpadu d 10 d 17 hd. se na náměstí 1. května kná Kuřimský svátek vína. Připraven je kšt a prdej vín, kulturní prgram, pvídání víně nejen Svatmartinském, ve 14 hd. vlně přístupná přednáška se znalcem z vinařskéh bru, zabíjačka, stánkvý prdej. (fel) Gld Banana nám. Kmenskéh 146 Tišnv Nvá bižuterie tel Tišnvská nemcnice hržena S dalším diktátem zdravtních pjiš ven nesuhlasí i hejtman V pndělí ( ) zaplavila média bčany zprávu zrušení akutní péče u 12 nemcnic, mezi něž patří i nemcnice v Tišnvě. Má jít restrukturalizaci akutní lůžkvé péče, na které se dhdly zdravtní pjiš vny s ministerstvem zdravtnictví. Zdravtní pjiš vny plánují, že v těcht nemcnicích djde k úplnému zrušení akutní lůžkvé péče. Pdle šéfa VZP Pavla Hráka v nich ptm například budu lůžka jedndenní zdravtnické péče neb se z nich stanu nemcnice následné péče. Mezi zástupci nemcnic vzbudila tat zpráva pprask, většina zdravtníků a lékařů se tut infrmaci dzvěděla až z médií. Za špat- Upzrnění Ve dnech listpadu bude z důvdu knání Mezinárdní výstavy minerálů prbíhat v Tišnvě dpravní mezení ve spdní části ulice Drbalva, ulice Parlkva a ulice Na Hrádku, spčívající ve zjednsměrnění těcht ulic. (red) ný vtip pvažuje zveřejněný seznam nemcnic na dpis i ředitel Nemcnice v Tišnvě Břek Semrád. I tu ttiž čeká pdpis krátkdbé smluvy. Nechápu t. Už nyní máme stprcentní blžnst lůžek. A každé další určené ke zrušení se rvná hržení pacientů, kmentval Semrád. Vidí všem jistu šanci ve vyjednávání plitiků. Nemcnice v našem kraji mají ttiž s VZP pdepsané memrandum. A t je závazné pr bě strany, naznačil šéf tišnvské nemcnice. O c přesně jde? Memrandum, které krmě zástupců krajských nemcnic a pjiš vny pdepsali i ministr zdravtnictví a hejtman Mi- Nezapmínejme na své předky, aby jednu naše děti nezapmněly na nás d klumbária, které bude vybudván v druhé etapě, vše je uknčen mhutnu stávající vzrstlu lípu. Cesta je dlážděna žulvu kstku, mírně nepravidelnéh tvaru, který se přizpůsbuje tvaru stávajících hrbů. Osvětlení u vstupu a kstela cestu ještě více zviditelní. S hlavní cestu jsu rvnběžné další dvě spjující cesty, jedna hned pd mírným svahem a druhá u hrbů severní hřbitvní zdi. Tyt cesty a jejich spjnice jsu zpevněny pískvým mlatem, hraničeným žulvu kstku. Pd svahem, nvě zpevněným kamennu zídku se schdištěm, je zbudván dpčinkvé míst s lavičkami a žulvá nádrž na vdu. Také d dlehlých částí hřbitva je přivedena vda na zalévání, která se bude debírat z tzv. pítek. Osvětlení hřbitva je řešen puze na něklika důležitých místech. Zdůraznění hlavní cesty světl u vstupní brány a u kstela. Osvětlení bude puze rientační, aby byl zachván tajemství a pieta hřbitvní atmsféry. Bude řešen bdvými reflektry s malým příknem. Opravena byla celá hradní ze klem hřbitva. Části, které byly v havarijním stavu byly nvě zbudvány a mítka chal Hašek, ttiž zaručuje zachvání pčtu lůžek p drastické redukci z rku Je pr nás nepřijatelné, aby se bez jakýchkliv jednání náhle situace změnila, prakticky jednstranným diktátem, kmentval situaci hejtman Michal Hašek. Následně 30. října pvěřila Mimřádná schůze Rady JMK hejtmana splečně s radním pr zdravtnictví O. Ryšavým jednáním s Ministerstvem zdravtnictví a VZP ČR. Na základě pzvání hejtmana se jednání zúčastnil i starsta Tišnva Jan Schneider, který nám hned p sknčení sdělil: Na tét schůzce byl dhdnut, že bude s naší (pkračvání na str. 2) na vnější i vnitřní straně byla pravena. Knečný nátěr mítky se bude prvádět až v příštím rce, prtže pravená mítka není ještě rvnměrně vyschlá. V příštím rce bude zahájena 2. etapa úprav stavba klumbária. Na hřbitvě již nejsu místa pr další hrby a plcha, která je k dispzici je celá na skále. Prt byl rzhdnut, že se zde pstaví míst, pr ukládání statků zemřelých d schránek pr urny. Zastupitelstv bce svým rzhdnutím před čtyřmi rky, upravit a rzšířit hřbitv, naplnil mtt z nadpisu článku. Statika, getechnika, zakládání staveb Speciální zakládání staveb Pzemní stavby Brn, Hubalva 4, tel: ,

2 2 publicistika Reknstrukce autbusvéh nádraží v Tišnvě? (pkračvání ze str. 1) rečná zpráva auditem zjistila určitá pchybení. Pdle pkynů auditu byla zajištěna náprava tak, aby k pdbným věcem nedcházel. Další prblematiku byl šklský ples a jeh výdělek. Ples přádal Klub přátel škly, který byl tvřen ze tří členů (pznámka redakce: dva z nich byli přím z vedení škly samtná ředitelka a zástupce ředitelky). Klub má statut bčanskéh sdružení, tudíž nespadá pd nikh a ani vedení městyse nemůže kntrlvat jejich hspdářsku činnst. Klub zůstal v rvině rganizačníh týmu, neměl přijaty stanvy a p celu dbu své existence Ve dnech 20. a 21. října přádala ZO ČZS Hajánky v KD výstavu vce a zeleniny. Prezentval se 27 vystavvatelů s 221 vzrky vce a zeleniny 190 vzrků jablek, 11 hrušek, 8 brambr, 1 vzrek kdulně, 2 vinné révy, 1 mrkve, 2 papriky, 4 krasné dýně a 2 dýně velkpldé. Ke zdárnému průběhu výstavy přispěli také spnzři, kterým děkujeme za jejich příspěvky. Škly SOU Tišnv a SPŠEIT Brn předvedly prezentaci s nabídku vyučvacích brů. Velkým přínsem výstavy byla také ukázka včelařství pana J. Permedly z Tišnva. Na výstavě byla vyhlášena sutěž, kteru p prhlídce vystavvaných Obec Ochz se knečně dčkala nvé silnice byla prava zařazena d letšních akcí. Náklady na pravu, kteru financvala SÚS JMK, se vyšplhaly na 1, 75 milinů Kč. Obec hradila ze svéh rzpčtu částku cca Kč puze drbné úpravy v některých místních úsecích a pdílela se na p ř í p r av nýc h pracích, které p ř e d c h á z e ly vlastní pravě. Pr příští rk je Vedení města měl půvdně záměr vybudvat v areálu nádraží parkviště, které by služil především těm bčanům, kteří přijedu d Tišnva, dstaví aut a pkračují v cestvání dál nějaku integrvanu cestu. I když byla tat varianta připravena velmi dbře, při dalším prjednávání byl zastupitelstv upzrněn, že v prjektu nelze uplatnit puze parkviště a musí se udělat změny v dpravním terminálu. Zastřešení nádraží však nedpvídá dnešním pžadavkům. V krátkém časvém úseku byla vypracvána dkumentace s vyhvujícím zastřešení autbusvéh nádraží, kde se celkvá částka vyšplhala na částku 36 milinů krun. Reginální rada JMK tut částku neschválila. Nyní je tevřen další dtační titul, který má umžnit zlepšení dstupnsti veřejné dpravy. Znamená t, že se prjekt upraví a znvu bude pdána žádst dtaci. Pkud ani tentkrát měst neuspěje s finanční pmcí, parkviště bude vybudván z prstředků města, ale bez zastřešení nádraží. (red) Nvě ve škle v Drásvě zůstal ve fázi přípravnéh výbru. Nikdy nedšl k fázi, že by byli zapjeni rdiče, tak jak má správné Občanské sdružení fungvat. Obecně je znám, že tent hjně navštěvvaný ples přinášel škle nemalé finanční zisky (něklik desítek tisíc krun). Avšak např. letšní ples sknčil více méně na nule! Zda se bude šklní ples nadále přádat a jaké plány a vize má nvá ředitelka, jsme se zeptali přím Mgr. Veselé, PhD., která říká: Ples je pěkná prezentace škly a sblížení živta škly a rdiny. Pdmínku ale je, že staré Občanské sdružení musí uknčit svji činnst a být vymazán z rejstříku, musí pzbýt veškeru právní mc. Teprve ptm bude zalžen nvé Občanské sdružení, kde budu rganizátry hlavně rdiče a ze strany veřejnsti bude mžná kntrla hspdaření. V sučasné dbě se již zakládá Občanské sdružení při MŠ, které bude půsbit zcela samstatně. Další šklní ples se bude knat 26. ledna 2013, v rámci dprvdnéh prgramu se budu prezentvat žáci škly se dvěma tanečními vystupeními. Nvá ředitelka se chce zaměřit především na kvalitu výuky žáků. Chce zjistit stav na škle, přijmut patření ke zlepšení. Jen aprbvanst učitelů, prhlubvání kvalifikace je přínsem pr žáky. Dnešní šklství není jen předávání infrmvansti, důležité je naučit žáky s infrmacemi pracvat, dcílit, že budu děti rientvané v klním světě a že budu fungvat jak svébytné bytsti, které si budu vážit práce své i statních lidí, ddává ředitelka. Cílem je zpřístupnit šklu veřejnsti. Vznikají nvé prjekty pr děti i dspělé. Jedním z nich jsu např. Tvřivé dílničky neb Uspávání mtýlků. Další akcí bude Martinská slavnst, která se bude knat v pátek 9. listpadu ve škle. Věřme, že s nvým vedením chytí drásvská škla i nvý vítr d plachet. Resty z minulých let se ale mhu vynřvat ještě nějaký čas. (red) Tišnvská nemcnice hržena (pkračvání ze str. 1) nemcnicí d uzavřena smluva v rzsahu, který byl djednán v memrandu. Tat smluva bude garantvat dsavadní rzsah služeb d Během následujícíh rku budu prbíhat jednání mezi krajem a VZP knkrétní pdbě naší nemcnice d buducna. Byl dhdnut, že u těcht jednání budu přítmen také já, abych tak mhl přím zastupvat zájmy bčanů našeh reginu. Závěr je tedy takvý, že se nemc- Zdařilá výstava v Hajánkách V říjnu prbíhala v bci prava silnice III/38715 Průtah bcí Ochz u Tišnva jejíž stav nebyl dbrý. Silnice připmínala spíše tankdrm a u Správy a údržby silnic JMK byla vykazvána jak havarijní. Opraven byl úsek v délce 850 m. Jak nám sdělil veducí blasti Blansk ing. Bažant, každá silnice ze zákna pdléhá prhlídkám. U silnic II. třídy se prvádí prhlídky 2x měsíčně, u silnic III. třídy 1x měsíčně. Na základě těcht výsledků se vytvří seznam úseků, které je třeba pravit. Stav kmunikace v Ochzi byl vybrán jak havarijní a i díky pdnětům z bce nice v Tišnvě neruší a dsavadní lékařsku péči pskytuje i nadále. Prakticky ttéž uvedl na brífinku p jednání hejtman Hašek. Byl jsem ujištěn panem ředitelem Křínkem (reginální pbčka VZP Brn), že memrandum platí. Ve čtvrtek 8. listpadu přijede d Brna ministr zdravtnictví Leš Heger. Sučástí jeh prgramu bude také pdpis druhé etapy memranda kncepce lůžkvé péče. Je jasné, že k 1. lednu 2013 se v nemcnicích nic nemění. Smluvy zasílané v těcht dnech d nemcnic garantují činnsti jedntlivých dbrnsti a pskytují různě dluhý časvý prstr pr další jednání. Chceme dcílit th, aby tyt smluvy byly pr krajské nemcnice c nejstabilnější, zdůraznil hejtman. Vypadá t, že nebezpečí zrušení akutní péče v tišnvské nemcnici byl na čas zažehnán. Zdá se, že (alespň některé) smluvy v Česku platí. Věřme tedy, že s přispěním zdravéh rzumu, nepřijde Tišnvsk svji nemcnici. (xyz) vzrků hdntila výstavní kmise ve slžení Ing. Dušan Nesrsta ÚKZÚZ Želešice, Jsef Zavřel Deblín, Stanislav Dvřák Jablňany. Výsledky: * jablk rku: 1. OTAVA Bc. Marcela Dvřákvá, Tišnv, 2. RUBÍN Pavel Jebáček, Hlasice, 3. MELODIE Mgr. Marie Kulhánkvá, Předklášteří. * Nejlepší vystavvatel: Ing. Jsef Štulpa, Tišnv, včetně drůdy BOHEMIA GOLD, * nejlepší expzice: Jsef Permedla, Tišnv včelařská. Zahrádkáři z Hajánek děkují všem účastníkům, kteří se pdíleli na zdaru výstavy. Ing. Jsef Štulpa v plánu pkračvat v úpravách kmunikace v úseku Lmnice Ochz a Prudká Dubravník. Vše ale záleží na tm, zda kraj uvlní finance. Vytěžili les Krádež 34 vzrstlých smrků v k. ú. Předklášteří byla nahlášena Způsbená škda je Kč. Krade se dřev zjištěna krádež dřeva v k. ú. Hlubké Dvry. Škda je Kč. Také mezi bcemi Železné a Jamné zmizel nařezané dřev u lesní cesty. Škda je Kč. Ukradl svdy Neznámý zlděj ukradl měděné svdy z RD v Lmničce a způsbil tak škdu za Kč. Mě láká zlděje neznámý pberta ukradl měděné svdy z RD v Železném. Škda je Kč se neznámý zlděj vlupal d kůlny chaty v Újezdu u Tišnva. Ukradl měděný kabel, celkvá škda je Kč. (BTK) Pzvání d ZOO V sbtu 3. listpadu d 14 d 17 hd. se bude v brněnské ZOO knat Strašidelná ZOO aneb Hallween 2012, setkání, které si určitě nenechte ujít! Bude připraven strašidelný bál za účasti Brněnských písničkvých tetin Kltyldy a Matyldy a sutěž nejlepší masku. Více na (fel) (pkračvání ze str. 1) byly sazeny nvé herní prvky včetně pískviš a reknstrukce bazénku. V říjnu byla vysazena zelen a květiny. Náklady jsu 1,6 milinu Kč. Na ulici Nerudva se prvádí reknstrukce chdníků, kmunikace a veřejnéh světlení. Sučasně je realizvána kmpletní reknstrukce kanalizace a vdvdu Tradiční Martinské krjvané hdy se knají v Dlních Lučkách ve dnech listpadu. První den se bude d 20 hd. knat v sále rlvny Hdvá veselice, hraje Jásalka. V sbtu se kná d hd. v sklvně tradiční hdvá zábava, hraje kapela Rburrck. V neděli v 9 hd. bude slavnstní mše v kstele sv. Martina, následuje zvaní na hdy, dpledne zatancují stárci a stárky besedu pd máju, pkračuje se čtením rtelu a následuje celvečerní zábava. Martinské hdy slaví také v Hrních Lučkách ve dnech V sbtu je v 15 hd. stavění máje, ve 20 hd. hdvá zábava v KD, hraje J. BAND, ve 21 hd. zatančí krjvané děti Českslvensku besedu, ve hd. se kná Mravská beseda. V neděli je v 9 hd. mše svatá, ve hd. mají stárci hdvý prgram, v 15 hd. je prgram pd máju. Svátek sv. Martina slaví také v Mravských Knínicích, tradičními Martinskými hdy. V sbtu 10. listpadu se kná ve 20 hd. hdvá zábava v místní sklvně. K tanci a pslechu bude hrát dechvá hudba Lácaranka z Kbylí. V neděli 11. listpadu se bude knat Den bce, k výrčí žehnání V bci pkračují ve stavebních pracích na budvání kanalizace. Prjekt má název Reknstrukce stávající jedntné kanalizace 1. část. Jedná se výměnu kanalizace, která je již v havarijním stavu. Práce jsu rzlženy d tří etap. Vzhledem k tmu, že v ČR není vyhlášen žádný dtační titul na reknstrukci stávající jedntné kanalizace, pžádala bec finanční příspěvek z JMK fndu živtníh prstředí. Finanční pmc byla schválena ve výši 70% nákladů, které činí 2,8 mil Kč. investrem je Svazek vdvdů a kanalizací Tišnvska. P dknčení reknstrukce bude prvedena změna dpravníh značení v ulicích Družstevní, Jiráskva a Tyršva zjednsměrnění a zóna mezené rychlsti na 30 km/hd. Dknčení je plánván na letšní listpad. Náklady se vyšplhaly na 3,8 milinu Kč. Pzvání na hdy becníh znaku a prapru. Sučástí kulturníh dpledne v sklvně bude i Vítání bčánků. V 15 hd. bude d splečenství bce přivítán 14 nvých bčánků. Zhruba v 16 hd. bude zahájena beseda u cimbálu s muziku Burčáci z Míkvic. V sbtu 3. listpadu prběhne pslední letšní pravidelný trh s místními ptraviny a výrbky. Prdej bude zpestřen blešími trhy. V nabídce některých prdávajících najdete ptřebvané, ale ještě stále užitečné dmácí ptřeby, hračky, knihy, bnšené blečení, staržitnsti apd. Nechcete také vy nabídnut k prdeji, c už dma neptřebujete? Nahlášení prdeje je nutné předem u Evy Zavřelvé, Městský úřad, nám. Míru 111, přízemí, tel , eva. která vám rvněž pskytne bližší infrmace. Prdejní míst si můžete zajistit i sami neb nabídku jednduše rzlžit na plachtu na zem. Občanské sdružení Za sebevědmé Tišnvsk vyhlašuje sbírku na pdpru své činnsti a t prstřednictvím předmětů, které dma již VOX 21 Ve Svatslavi budují V dalších letech se budu realizvat další dvě části. Pr bec t znamená zajistit další finance. Jedná se kanalizaci pdél hlavní silnice v prstru chdníku. Ostatní kanalizace v bci je ze 70 % nvá d rku Tu bec prvzuje včetně ČOV zcela samstatně. Na čistírnu dpadních vd je sveden 100 % dmácnstí bce. Jednu z psledních akcí byla prava místní kmunikace. Náklady byly Kč, z th dtace z JMK byly ve výši Kč. Zbývající část hradila bec ze svých prstředků. Oslavy dne svatéh Martina Centrum Ráček Železné zve na každrční Martinský průvd, který se bude knat v pátek 9. listpadu v Železném. Od d hd. se kná výrba martinských lampiček, v hd. přivítáme u kapličky Martina na bílém kni a vyrazíme na sváteční průvd bcí. Bližší inf Bc. Renata Vejrstvá Investiční akce města Tišnva Phyb řemeslníků jsme zaznamenali také na htelu Květnice. Zde prbíhá reknstrukce stávajících kastlvých ken směrem na náměstí. Jedná se památkvě chráněný bjekt. Okna budu nahrazena histricku repliku půvdních ken. Práce mají být dknčeny v prsinci. Náklady činí 0,71 milinu Kč. Jak t vypadá s úpravami ulice Brněnská? Prblematika buducíh prvzu připravvané jednsměrky v Brněnské ulici pršla něklika etapami vývje. Tak, jak se měnily plánvané finance, tak se měnil celkvý prjekt. Občané se k uvedené prblematice mhli vyjádřit v anketě, jak by ulice v buducnu měla vypadat. Výsledkem je, že si bčané zvlili ulici jednsměrnu, stání p bu stranách s mžnstí vjezdu cyklistů v prtisměru. Předchzí prjekty, které vznikly v bdbí, kdy ani vyhláška na mžnst vjetí cyklistů nepamatvala, nepčítaly s tut variantu. Zastupitelstv tak vyšl bčanům vstříc. Realizace je neustále dkládána, pdle nejnvějších infrmací byl na psledním zasedání rady schválen záměr vyhlášení tendru na ddavatele stavby, který se může přihlásit d 12. listpadu d 31. prsince N a v příštím rce uvidíme. Bleší trhy v Tišnvě neptřebujete. Nashrmážděné dary budu nabídnuty na Bleších trzích 3. listpadu d 8 d 11 hdin v Tišnvě. Výtěžek bude využit na realizaci prjektů Ekpradny Tišnvsk a Lesníh rdinnéh klubu na Tišnvsku. Vše cenné a neprdané bude následně věnván Diecézní Charitě Brn neb Diaknii Brumv. Knkrétně můžete darvat staržitnsti, dmácí ptřeby, hračky, knihy, nevhdné dárky, bytvé dplňky apd. Přadatelé sbírky si vyhrazují práv nepřijmut bnšené blečení, elektrniku, bjemné předměty apd. Předávka je mžná v Ekpradně Tišnvsk v pátek 2. listpadu d 13 d 17 hd. Kntakt: Ekpradna Tišnvsk, nám. 28. října, č. 28, tel , Více na

3 VOX 21 Prgram Městské knihvny v listpadu MěK Tišnv připravila v rámci prjektu Salnky prakticku dílnu pd vedením paní Hany Širůčkvé Drátvané rybičky. Na kurzu, který se kná 15. listpadu v 9.30 hd. se naučíte udrátvat zdbu ve tvaru rybičky, kteru můžete pužít jak dekraci na vánční strmeček. Účastníci si přinesu kamínek (velikst d 5 cm). Pplatek za kurz je 50 Kč. Zájemci hlaste se v knihvně neb na tel V Dietrichsteinském paláci (Zelný trh 8) bude 2. listpadu zahájena výstava rku Zlat..symbl mci a bhatství, která trvá puze d 18 listpadu a představuje nejvzácnější zlaté expnáty ze sbírek MZM. Kná se ke 195. výrčí zalžení Mravskéh zemskéh muzea. K vidění budu zlaté riginály ze sbírek MZM, z nichž některé ještě Kulturní akce v Tišnvě V pátek 9. listpadu v 19 hd. vystupí ve velkém sále MěKS písničkář Vjta Ki ák Tmášk, český trampský a flkvý písničkář z Lkte nad Ohří, držitel něklika Prt, autr legendárních písniček jak je Tulavej či Nebe plné kní. Jak hst vystupí známý herec a mderátr Vladimír Čech. Ve středu 14. listpadu v 19 hd. se kná ve velkém sále MěKS Zájezd d divadla Lmnický Sbr Disharmnických amatérů přádá 15. prsince zájezd d Mahenva divadla Brn na činhru Apartmá v htelu Plaza. Světvě prslulá kmedie (premiéra 1968) neméně prsluléh dramatika, Neila Simna, který náleží mezi nejhranější a nejpldnější autry divadelní a filmvé scény 20. stl. Jambrva galerie V tišnvské galerii, na ulici Brněnská, bude v sbtu 3. listpadu ve 14 hd. vernisáží zahájena výstava Tišnvská zákutí čima Karla Frmánka. Karel Frmánek ( ) žil v Tišnvě, vystudval brněnsku ŠUŘ a půsbil jak učitel. V kresbách zachytil různá tišnvská zákutí a histrické dmy. Pr rychlst zaznamenání kresby v přírdě nejčastěji pužíval akvarel. Věnval se taktéž grafice. Výstava ptrvá d 30. listpadu. Otevřen je úterý až pátek hd., sbta a neděle hd. Každu středu vstup zdarma. Vstupné 20 Kč, snížené 10 Kč. (ná) Výstava rku v Brně veřejnst d db zalžení muzea neměla mžnst spatřit. Výstava představí širké veřejnsti zlat jak fenmén hdnty, bhatství a mci v průběhu známé histrie lidstva. Zlat bude prezentván jak survina a jeh prdukty platidla, medaile, šperky, vyznamenání apd. Výstava bude mimřádně tevřena každý den d 9.00 d hd. (fel) v rámci KPH vystupení Vila & harfa Kristina Fialvá & Barbra Plachá. Nádherné spjení vily a harfy v pdání půvabných prtagnistek. Na prgramu H. Eccles, G. Tailleferre, A. Pärt, F. Kreilser, C. Debussy, F. Mendelsshn Barthldy, M. Ravel. Vstupné 100 Kč, děti, studenti a seniři 60 Kč. Jeden dprvd dítěte zdarma. (kk) Odjezd v hd. z nám. Palackéh v Lmnici. Zastávky dle dhdy na různých místech při cestě. Dspělí 390 Kč, seniři a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 305, děti d 15 let a studenti 245 Kč. Přihlášky d 15. listpadu. Příjemce bjednávek Jlana Křínkvá Nussbaumvá, tel , Ve čtvrtek 15. listpadu v 17 hd. se kná přednáška Petry Knečné Expldující Las a smutně veselá Kambdža. MěK a ZŠ Smíškva představí v listpadu již devátý rčník prjektu na pdpru dětskéh čtenářství, věnvaný Jiřímu Trnkvi a Astrid Lindgrenvé Knihy méh srdce. Lets si připmínáme 100. výrčí narzení nárdníh umělce Jiříh Trnky významnéh českéh výtvarníka světvéh významu, který svým vlivem slvil něklik generací. Vedle lutkvých filmů, pr které navrhl klem tisíce lutek, vytvřil nespčet hraček i kuzelných ilustrací. Žáci z tříd se hravu frmu tradičně zapjí d prgramu připravenéh v knihvně. Od se kná výstava Lutky a lutkvé divadl, autrky Milady Kllárvé. Ukázky ze sbírky, které ptěší jak děti tak dspělé, budu k vidění v dětském ddělení. (ná) Hvězdárna a planetárium Brn nabízí Hvězdárna na Kraví hře připravila na listpad. Pndělí: prhlídka explratria v 17 hd., pzrvání večerní blhy v 19 hd. Úterý: prhlídka explratria v 17 hd., přednáška v 18 hd., pzrvání večerní blhy v 19 hd. Středa: prhlídka explratria v 17 hd., Hvězda jménem Slunce v 18 hd., pzrvání večerní blhy v 19 hd. Čtvrtek: prhlídka explratria v 17 hd., cestpis v 18 hd., pzrvání večerní blhy v 19 hd. Pátek: prhlídka explratria v 17 hd., Hvězda jménem Slunce v 18 hd., pzrvání večerní blhy v 19 hd. Sbta: Hledá se Plárka v 14 hd., prhlídka explratria v 15 hd., pzrvání Slunce v 15 hd., Hledá se Plárka v 16 hd., prhlídka explratria v 17 hd., Hvězda jménem Slunce v 18 hd., pzrvání večerní blhy v 19 hd. Neděle zavřen. Mimřádné akce: pndělí v 19 hd. kncert Quanti Minris a Hladlet. Instrumentálně precizní hrad-rck se středvěkými prvky a písně z Balady pr Banditu pd hvězdami. Úterý ÚDiF (Úžasné divadl fyziky) v 18 hd. Fyzikální experimenty v sále velkéh planetária. Týden vědy a techniky: vždy v 17 hd Ing. Eliška Maršálkvá, Ph.D., Energie řas a sinic, RNDr. Bhumil Frantál, Energie, krajina, udržitelnst, Mgr. Petra Celá, Jak vzniká bličej a c způsbuje pruchy jeh vývje?, Mgr. Alexandr Ač, Ph.D., Jsu změny klimatu pr rstliny příliš rychlé? Cestpisné přednášky: vždy ve čtvrtek v 18 hd Zuzana Druckmüllervá Manaslu zasněžená perla Himaláje, Rman Zajíček Malajsie a Singapur země plné nej, Milan Jána Tur du Mnt Blanc, Karin Pavlskvá Nejkrásnější strvy severníh Pacifiku, Pavel Svbda Grónsk zima v Kulusuku. Přednášky: vždy v úterý v 18 hd RNDr. Milan Šálek, Ph.D. Jak se dělá pčasí, prf. RNDr. Jan Paluš, DrSc. 5 z 50. Mderně vybavenu scénu, která psluží zejména studentům pery a muzikálu, tevřela 24. října JAMU. Nvé Divadl na Orlí nese název pdle ulice, v níž stjí. Je patřen výmluvným pdtitulem Hudebně-dramatická labratř JAMU. Nvá scéna je situvaná v histrickém centru Brna nedalek Měnínské brány. Budva vyrstla ve Mther s Angels v Tišnvě V sbtu 10. listpadu v hd. se v Rckstarcafé (Nádražní ulice nad prdejnu Albert)kná kncert čtyřčlenné agresivně ppvé partičky z Litmyšle. Skupina aktuálně natčila nvý singl Pyžam a k němu velice riginálním způsbem videklip. Kncert v Tišnvě je sučástí turné s názvem Odejdeš v pyžamu. (kk) Kncert v Železném Ve čtvrtek 15. listpadu v hd. se v KD v Železném kná kncert Lubše Pspíšila. Předprdej vstupenek je v Tišnvě v knih- kupectví paní Raškvé a na OÚ v Železném. Palác šlechtičen v Brně (Kbližná 1) nabízí výstavu, která shrnuje a bilancuje činnst Dětskéh muzea v uplynulých dvaceti letech a je zaměřená na blast přírdvědnu, etngraficku, kulturně histricku až p výstavy umělecké. Prezentvána je řada didaktických pmůcek, včetně pmůcek pr handicapvané návštěvníky. Výstav je rzdělena d pěti sálů. V přírdvědném sále jsu k dispzici dermplastické preparáty Pzvání d Veverské Bítýšky V Jaršvě mlýně bude 4. listpadu zahájena výstava ftgrafií Mlýny a rybníky na Bílém ptce, která ptrvá d 16. prsince. Jedná se autrsku výstavu Ing. Ludmily Ktzianvé. Otevřen je pátek neděle 9 19 hd. Více na tel (HUSK) kultura Výběr z nvých knih MěK Tišnv Tel AUSTEN, Jane Emma Rmán BAXTER, Ian Esesáci z Treblinky Napínavé příběhy z tábra HAPKA, Cathy Ijáčkův pchmurný den Příběhy pr nejmenší HOEG, Peter Děti chvatele slnů Osudy tří surzenců KAHOUN, Jiří Knížkvý pejsek Krátké příběhy pr děti LEHANE, Dennis Černá nenávist Napínavý rmán MAWER, Simn Dívka, která spadla z nebe Rmán z války MIKULKA, Alis Darebácké zkazky Příběhy mladých hchů TEJKALOVÁ, Jiřina Běda ženám, kterým muži vládnu Veselé i smutné vyprávění WALLIAMS, David Babička drsňačka Rmán předsudcích a tleranci (ná) Nvé Divadl na Orlí v Brně dvacet metrů širké prluce v Orlí ulici, která vznikla při bmbardvání za druhé světvé války a ještě dnedávna ji zaplňval prvizrní dům z 50. let min. stletí. Na tmt místě vyrstl špičkvě vybavené pracviště v blasti jevištních (světelných a zvukvých) technlgií. Na 17. listpad je naplánvána pre- Club Escape v listpadu Club v suterénu kuřimskéh zámku nabízí v pátek degustační večírek n. 3 s ldies party DJ Flash. Vstupné ženy 100/150, muži 150/200 Kč. Vstup d 18 let. V sbtu se kná Oldies Party DJ Flash, s největšími hity z různých stylů. Vstup jak každu sbtu zdarma. Ve čtvrtek v 19 hd. se kná představení divadelníh splku Prkn Brejle. Veselá klauniáda jednh vztahu. Studenti, důchdci, abnenti 40 Kč, statní 60 Kč. Dvacet let s Dětským muzeem ptáků a savců, mdely ryb a plazů a entmlgické krabice. Další sály nabízí mžnst vyzkušet si různé druhy tkaní či živit lutky, k dispzici je rvněž mletí bilí na zrntěrce, ražba mincí, blékání dbvéh děvu či zkušení zbrje. Tematická dílna se kná v sbtu 10. listpadu d 13 d 16 hd. Připravena je výrba staréh indiánskéh amuletu prti zlým snům a pr štěstí Lapače zlých snů. Magická shw v Hradčanech V neděli 4. listpadu v 16 hd. se uskuteční v KD kuzelnická magická shw pr děti i dspělé ŠA- MANY BRNO. Vstupné dbrvlné. Těšit se můžete na 90ti minutvý prgram. K vidění bude magie z Indnésie, iluze s giltinu, zmizení sby, přepůlení lidskéh těla a další magická čísla, zpestřená vystupením veseléh kmika Pepih. Lampinvý průvd Muzeum města Tišnva zve Kam za kulturu v Kuřimi V pátek v 18 hd. se v MěK kná přednáška Michaely Hrnvé Řasy. V týž den bude zahájena výstava brazů malíře Milše Kučery z Kuřimi Staré Brn a Vysčina. K vidění i ke kupi budu brazy s tématiku Brna za starých časů a mtivy inspirvané Vysčinu. Výstava bude přístupná v půjčvní dbě knihvny d Vstup na bě akce vlný. miéra pery Kráska a zvíře. Více na tel neb u (fel) Na pátek je připravena Oldies party DJ Tmme. Vstup d 21 hd. zdarma, pak 30 Kč. V sbtu se kná Dance Hits 90&News DJ Gerge. Párty s tanečními disc hity z let, až d dneška. V neděli se v 17 hd. kná Festival zimních sprtů Filmvý festival. Připraven je celvečerní pásm špičkvých filmů, úspěšných na mezinárdních filmvých festivalech. Vstupné studenti 70 Kč, statní 100 Kč. Výstava ptrvá d 31. prsince, tevřen je úterý 9 15 hd., středa pátek 9 17 hd., sbta a neděle hd. Vstupné 25 Kč děti, 50 Kč dspělí, 30 Kč pr šklní skupinu s výkladem. (fel) Akce U Palce Ve čtvrtek 10. listpadu se U Palce (Jungmannva 70) v Tišnvě bude knat Reggae party. Mc MessenJah live + selectr Bldrik. Dj Áma /Bassherif sud/. Start hd. (ná) Galerie ad astra Kuřimská galerie zve na výstavu, která je věnvána 10. výrčí zalžení galerie v areálu zámku. K vidění je velký výběr děl mnha autrů, kteří zde vystavvali v průběhu těcht deseti let. Výstava ptrvá d 16. prsince a navštívit ji můžete v pátek, sbtu a neděli 12 až 18 hd. (HUSK) KINO svratka TIŠNOV P dbu reknstrukce kina se prmítá v náhradních prstrách v sále Muzea města Tišnva. S NEBEZPEČNÁ METODA Příběh přátelství Čt KREV V MOBILECH Vstup zdarma S HAMLET PODNIKÁ Obnvená premiéra kmedie Út NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ Film v rámci dprvdnéh prgramu k výstavě Generace p generaci Orel Jednta Čebín zve děti i rdiče na Strašidelný lampinvý průvd, který se kná v sbtu 3. listpadu. Sraz je v 18 hd. u Orlvny. Trasa průvdu pvede bcí až d lmu Na Kamínce a cestu můžete ptkat víly, skřítky a strašidla. V lmu bude připraven drbné bčerstvení a dárek pr účastníky. Zapálí se tábrák, děti budu mít mžnst péct si špekáčky. S sebu vezměte lampiny a strašidelné masky, ppř. špekáčky na pečení. Kd ještě nestihl navštívit výstavu s názvem Generace p generaci má mžnst d 25. listpadu. Výstava seznamuje s paletu služeb a aktivit pr seniry v našem reginu a také jak se v rdinách dědily prfese z generace na generaci. Vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč. V úterý 6. listpadu v 18 hd. se kná multimediální prjekce Rmana Janusze Diashw Pdzim na Sibiři aneb Sajany a Bajkal. Vstupné dbrvlné. V úterý 13. listpadu v 18 hd. se v rámci dprvdnéh prgramu k výstavě Generace p generaci, prmítá film Na stupních vítězů. Vstup na prmítání zdarma, prmítání spjené s prhlídku výstavy 30 Kč, snížené 15 Kč. (kk) V sbtu v hd. se ve velkém sále KD kná Báječný bál Evergreeny s K durem. Živá hudba 4 sýkrky, vystupení pěveckéh sbru K dur, výuka tance, bhatá tmbla a další. Vstupné 150 Kč, předprdej v KD a prdejně Flp Vičar. V úterý a každé další úterý (krmě ) se v KD kná 9 12 hd. a hd. akce Hrátky s KuřiMáTky. Přij te si splečně phrát, zazpívat a zatancvat. Určen dětem d batlat p předškláky v dprvdu alespň jednh z rdičů. Vstupné 20 Kč na dítě v 17 hd. se v kmrním sále ZUŠ kná Pdzimní večírek žáků hudebníh bru. Vstup vlný. V sbtu v 16 hd. se v dětském ddělení MěK kná maňáskvé divadl Filip a Klárka v Zemi zdraví. Vstup vlný. Ve čtvrtek v hd. vystupí ve velkém sále KD Mirslav Dnutil s přadem Cestu necestu. Vstupenky v předprdeji za 250 a 200 Kč. (fel) V úterý v 19 hd. se můžeme těšit v rámci filmvéh klubu na film Diktátr (Sacha Barn Chen). Vstup studenti 40 Kč, dspělí 60 Kč. Ve čtvrtek ve 20 hd. vystupí Tw Generatins Tri. Kapela, která s minimem vyjadřvacích prstředků, ale maximální efektivitu a energií hraje přímčarý jazz. Vstupné 120 Kč na místě, 100 Kč v předprdeji. (fel) Pdzimní taškařice Chudčická Mladá Chasa,.s. srdečně zve na Pdzimní taškařici se skupinu Galáni, která se bude knat v sbtu 3. listpadu ve hd. v KD v Chudčicích. Vstupné 80 Kč, masky 40 Kč.

4 inzerce VOX 21 Tišnv, dům U Banána, nám. Kmenskéh 122 Tel , Vánce na pláži Dminikánská republika termín: GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO ****, s All Inclusive Kč GRAND BAHIA PRINCIPE AMBAR *****, s All Inclusive Kč MALEDIVY termín: ADAARAN HUDHURANFUSHI 3*+ (Beach Villa), AI Kč ADAARAN MEEDHUPPARU 4* (Beach Villa), AI Kč PARADISE ISLAND 4* (Superir Beach), plpenze Kč SUN ISLAND RESORT 4* (Superir Beach), plpenze Kč SUN ISLAND RESORT 4*+ (Water Villa), plpenze Kč THAJSKO termín: (16 dní, 14 ncí) Sunshine Garden Resrt 3* Kč Sunshine Garden Resrt 3* + Malibu Garden 2* Kč Phuket Ocean Resrt 3* Kč CENA ZAHRNUJE: letecku přepravu Praha Bangkk Praha s mezipřistáním v Ománu letištní taxy vnitrstátní letecku přepravu veškeré transfery 14x ubytvání se snídaní vánční a silvestrvsku večeři (dle vybranéh htelu) služby českéh delegáta CENA NEZAHRNUJE: fakultativní výlety pjištění léčebných výlh a strna zájezdu Silvestr na pláži ZANZIBAR termín: (13 dní / 11ncí) LANGI LANGI BUNGALOWS 3***, snídaně Kč KARAFUU BEACH RESORT 5*****, s plpenzí Kč KARAFUU BEACH RESORT 5*****, All Inclusive Kč SANDIES MAPENZI BEACH CLUB 4****, All Inclusive Kč SANDIES NEPTUNE PWANI BEACH 4****+, All Inclusive Kč DIAMONDS DREAM OF ZANZIBAR 5*****, All Inclusive Kč DIAMONDS LA GEMMA DELL EST 5*****, All Inclusive Kč DIAMONDS STAR OF THE EAST 5*****+, All Inclusive Kč Cena zájezdu zahrnuje: letecku přepravu Praha Zanzibar a zpět letištní taxy transfer letiště htel letiště 11 x ncleh ve vybraném htelu (silvestrvské večeře v ceně) asistenci česky hvřícíh delegáta Cena zájezdu nezahrnuje: vstupní vízum d Tanzánie za pplatek 50 USD turisticku dletvu taxu ze Zanzibaru 38 USD fakultativní výlety na Zanzibaru cestvní pjištění Cmfrt Class za Kč / ba směry KEŇA termín: (13 dní / 11 ncí) REEF Htel 3***+, plpenze Kč REEF Htel 3***+, All Inclusive Kč BAMBURI BEACH RESORT 3***+, All Inclusive Kč SANDIES COCONUT VILLAGE 3***+, All Inclusive Kč SANDIES TROPICAL VILLAGE 4****, All Inclusive Kč DIAMONDS DREAM OF AFRICA 5*****, All Inclusive Kč KASKAZI BEACH HOTEL 3***+, All Inclusive Kč PAPILLON LAGOON REEF 3***+, All Inclusive Kč SOUTHERN PALMS 4****, plpenze Kč SOUTHERN PALMS 4****, All Inclusive Kč LEOPARD BEACH RESORT & SPA 5*****, plpenze Kč Cena zájezdu zahrnuje: letecku přepravu Praha Mmbasa letištní taxy transfer letiště htel letiště 11 x ncleh (silvestrvské večeře v ceně) asistenci česky hvřícíh delegáta Cena zájezdu nezahrnuje: vstupní vízum d Keni za pplatek 50 USD fakultativní výlety a safari v Keni cestvní pjištění Cmfrt Class za Kč / ba směry KUBA termín: (13 dní / 10 ncí) PULLMAN 2**, se snídaní Kč BRISAS DEL CARIBE 4****, s All inclusive Kč RIU VARADERO 4****+, s All inclusive Kč Pšleme vás nìkam...!

5 VOX 21 inzerce Atraktivní míst na zlatém kříži v Tišnvě k prnájmu pslední vlné byty r.v. 2010, diesel, bsah cm3, výkn 103 kw (140 PS), najet km, barva červená. Výbava: riginál autrádi, CD přehrávač, příprava pr telefn, centrál dálkvý, imbilizér, el. kna, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, tónvaná skla, střešní nsič, mlhvky, zadní stěrač, klimatizace, dělená zadní sedadla, vyhřívaná sedadla, výsuvná d uličky a výškvě nastavitelná, ptahy kůže, nastavitelný a multifunkční vlant, 8 x airbag, palubní pčítač, navigace, indikátr parkvání, venkvní teplměr, táčkměr, litá kla, ABS, prtiprkluzvý systém kl (ASR), stabilizace pdvzku (ESP), regulace rychlsti při jízdě ze svahu, psilvač řízení, aut. převdvka, 6 rychlstních stupňů, tempmat, senzr stěračů, senzr světel Kupen v CZ, první majitel, nehavarvané, servisní knížka. Velmi bhatá výbava. Bývalý předváděcí vůz ze ŠkdaAut!!! Pravidelně servisván v autrizvaném servisu. Mžný leasing neb sptřebitelský úvěr. 3+kk, 3+1 Škda Yeti 2.0TDI/103kW DSG 4x4 cena Kč variabilní prvzvny (služby, kanceláře, vzrkvny) v Centru služeb na náměstí Kmenskéh 146 v nvém kmplexu Pasáže Centrum spjujícím náměstí s prdejnu Tesc a dalšími bchdy Zájemci prnájem a prhlídku kntaktujte tel neb pište na Tříklky pr dspělé s phybvým mezením vybavené elektr neb benzinvým mtrem, elektrkla neb mtkla Hnda GX 35 Ptěšte své blízké Vánčním dárkem který jim pět vrátí radst d živta nvě nabytu mbilitu. tel Cyklcentrum Krejčí, Palackéh 30, Lmnice Nutn bjednat předem telefnicky neb na recepci jeskyně autrizvaný prdej 0DNLWD 'ROPDU )LVNDUV 3HUPRQ 17& $WODV &RSFR 5êþ ãslþdwê Dárkvé pukazy servis SĤMþRYQD 1DEt]tPH SRPRFQtN\ SUR SRG]LPQt SUiFH Rámvá pila Prvzní dba: P Pá 9 12, h / S Ne h Tišnv, Brněnská êþ NXODWê Vidle 1ĤåN\ 6HNHUD ; 1ĤåN\ 773.þ 404.þ 809.þ 809.þ 1790.þ 854.þ ýhviþhn %(1=Ë129e 3,/< 36 N: &0 36 N: FP þ þ (OHNWULFNê Y\åtQDþ 36 N: & þ 6HNHUD ; 422.þ (/(.75,&.e 3,/< (6 $ : FP 1500.þ 990.þ (6 $ : FP N SLOiP ' È5(. QD PD]ilej Qt ='$50ĜHWČ]Ĥ $ þ 3/27267ě,+ : FP þ þ þ 6./$'(0 PiPH ĜHWČ]\ OLãW\ VWUXQ\ ROHMH RFKUDQQp ãwtw\ D KHOP\ +UDGþDQ\ 7LãQRY 32 3È KRG WHO ZZZ QDUDGL EUQR F] ZZZ NDPHQEUQR F]! Dárkvé kupny! Prdejna GOLD Banana nám. Kmenskéh 146, Tišnv, bdarvaný si vybere sám vy ušetříte 10 % např. za kupn v ceně 500 Kč zaplatíte 450 Kč Prdám nvé (zabalené) hliníkvé žaluzie Rlux d Oknstylu (chybná bjednávka). Na velikst skla v kně (šíře cm, délka až 118 cm). Celkem 15 ks, mžn i jedntlivě. Půvdní cena 550 Kč/ks. Nyní za 250 Kč/ks. Tel Prdám Frd Mnde 95 rk, tažné na 1,5 t, nvá STK, 177 t. km. Bezvadný mtr 1,8 i. sptřeba 6,5 průměr, plyn Kč, tel Prdám chalupu RD 4+KK, severně 15 km d Tišnva, dknčující reknstrukce, všechny nvé rzvdy, plyn. Tpení + 2 krby, stdla, dvrek, menší zahrádka, za 1,55 mil. Kč. Tel Prdám deskvé radiátry 2 ks 240x65 cm, 1 ks 220x65 cm, rhvu kuchyňsku lavici lše + béžvé plstrvání (téměř nepužívanu). Vše za cenu dhdu. Tel a t s e i s é f a c e: m v í z í b a n N š ti C Á UK R ÁRN K AV A RNA A 146 nskéh esca) e m K n á m. p as á ž e d T (vedle lu f k u n e / tč vé menu č n u p ý k hr du / snídaň / u n i v d 39h me icku čklá s h belg p h / ne pá Prnajmu byt druhé kategrie šatna v Brně 5 min. d hl. nádraží. Cena Kč + inkas. Tel Důchdkyně z Tišnva hledá samcenu paní neb pána, kteří by s ní trávili svůj vlný čas. Prsím zvěte se na tel Nabízím prnájem nvéh půdníh bytu 3+KK, 90 m 2, vlastní ústřední tpení. I jak ateliér. Tišnv náměstí super výhled na náměstí i jižní část města. Tel Hledám ke kupi RD v Tišnvě neb v klí d 20 km. Tel Kupím les, lesní pzemek s dspělými strmy 80 let a více. Tel /172 bez závazků hledá kamarádku. Tel Prsíme, aby inzerenti u bčanské řádkvé inzerce zdarma uváděli mim text inzerátu i jmén a adresu puze pr ptřebu redakce

6 6 sprt + inzerce VOX 21 Tišnvské stpy pd pěti kruhy (5) Olympijské šlépěje z blízkéh klí Na lympijských hrách startvali v jeh nvdbé histrii tři ryzí Tišnváci, které jsme Vám blíže představili v předcházejících dílech seriálu. V dnešním pkračvání se pdíváme trchu p klí, a t nejen v zeměpisném smyslu tht slva. Zůstaneme-li nejprve u skutečně gegrafickéh phledu a rzšíříme-li zájem našeh sledvání na celé Tišnvsk, pak musíme zknstatvat, že c d cennsti vybjvaných kvů je na tm nejlépe Čebín. Tamní rdák, ftbalista František Štambachr (*1953), je ttiž jediným lympijským vítězem z našich knčin. S ftbalem začínal dma v Čebíně, dtud přestupil d KPS Brn a většinu svých zápasů pak dehrál v pražské Dukle. Na závěr kariéry si zahrál ligu také v Řecku, mim jiné i za slavné AEK Atény. Za ficiální českslvensku reprezentaci nastupil v bdbí k 31 utkáním a vstřelil v nich 5 branek. Nejvydařenější trefy dsáhl dělvku z více než 30 metrů v kvalifikačním duelu prti Platinih Francii v dubnu 1979 v Bratislavě, v rce 1982 se zúčastnil i světvéh šampinátu ve Španělsku. Na lympiádu 1980 djížděl už jak držitel dvu medailí z mistrvství Evrpy slavný zlatý Bělehrad 1976 sice ještě prseděl výhradně na lavičce náhradníků, ale na brnzu z italskéh šampinátu (právě v rce 1980) měl i svůj herní pdíl; utkání prti Němcům abslvval celé a v duelu s Nizzemskem střídal těsně před kncem Panenku. Pdbně tmu byl i v lympijské Mskvě: ve skupině dehrál kmpletní zápasy s Klumbií (3:0) a Nigérií (1:1), prti Kuvajtu (0:0) nastupil až v závěru. V následných vyřazvacích kláních mu trenér Havránek zpčátku důvěru nedával jak čtvrtfinále s Kubu (3:0), tak semifinále s Jugslávií (2:0) se bešla bez něh. Znvu se ale vrátil d hry v tu pravu chvíli, ve finálvém zápase prti Německé demkratické republice; v 77. minutě unikl p levém křídle a z jeh centru vstřelil Jind- řich Svbda jediný a vítězný gól. V Kuřimi se v rce 1946 nardil vlejbalista Vladimír Petlák, spluhráč Tišnváka Skla z mexické lympiády Petlák pak p Mexiku stihl ještě hry v Mnichvě 1972 (6. míst) a v Mntrealu 1976 (5. míst). Přestže byl výrazně mladší než Skl, d reprezentace se prbjval dříve než n a je tedy také držitelem zlata z MS 1966 a stříbra z ME Zemřel v únru Zajímavé je, že i hkejvý brankář Jan Richter měl na lympiádě v Oslu v týmu spluhráče, který má s Tišnvem mnh splečnéh. Útčník Slavmír Bartň (*1926) se nardil v Lipůvce, s hkejem začínal na rybníku Skla Kuřim a navíc byl i abslventem tišnvskéh gymnázia maturval zde v rce 1945 ve třídě prfesrky Kciánvé. Krmě Osla 1952 se zúčastnil i lympiády v Cr t i ně 1956 a celkem šestkrát star- Slavmír Bartň tval na mistrvství světa, dkud si přivezl dvě brnzvé medaile (1955 a 1957). V barvách brněnské Kmety navíc vybjval řadu dmácích titulů. Jeh živtní pu se uzavřela v lednu V našem seriálu jsme se zatím vesměs ptkali puze s reprezentanty v klektivních sprtech nebýt hkejvéh puku, řekli bychm v míčvých hrách. Te sice tut blast pustíme, ale přest ani následující sprtvec nevystupil pd pěti kruhy individuálně. Rdák z Malhstvic, veslař Vjtěch Caska (*1954), ttiž půsbil ve vícečlenných psádkách a hned dvakrát se na lympiádách prbjval až d finále. V Mntrealu 1976 sknčil šestý ve dvjkách bez krmidelníka splečně s Mirslavem Knapkem, tcem letšní lympijské vítězky ve skifu. O čtyři rky pzději v Mskvě zasedl d čtyřky bez krmidelníka a sestava Caska Prudil Neštický Zapletal sknčila dknce čtvrtá. Již v samtném úvdu první části seriálu jsme se dtkli letšních her v Lndýně. Jeden z jejich účastníků, cyklista Jan Bárta (*1984), sice pchází ze Sbůlek na Kyjvsku, ale jeh tec Jarslav je Tišnvák a dědeček téhž jména dknce výrazně vstupil d histrie města, když splečně se svým psem Luxíkem bjevil v květnu 1972 v prstrách Květnice krasvé útvary, dnes nazývané Králva jeskyně. Vnuk Jan sice v Lndýně žádnu díru d světa neudělal (75. míst v silničním závdě), krátce pté však sknčil sedmý na mistrvství světa v časvce a v jedné z etap letšníh Gir d Italia se pršlapal až na druhu příčku. V Lndýně startval také brněnský skkan d dálky Štěpán Wagner (*1981). Ne každý atlet je prfesinálem a právě Wagner vedle své sprtvní činnsti stále napln pracuje, knkrétně jak manažer kamenlmu Rsa nedalek Lmničky a Tišnva. Také n nebude pvažvat lndýnský start za příliš úspěšný v kvalifikaci skčil nejvíce 750 cm a bsadil tak celkvě 30. míst. Pjmeme-li vazbu na Tišnv již hdně vlně, lze se zmínit také tenistvi Radku Štěpánkvi (*1978), který startval krmě letšních her už i v Pekingu Bratr jeh tce Vlastimila, strýc Jsef, dehrál v dbě celkem čtyři úspěšné sezóny v tenisvých barvách tehdejšíh Baníku Tišnv. A pzději rád říkával, že ten cit ve vanilce zdědil Radek p strýčkvi Jak je vidět, týkala se na Tišnvsku lympiáda vždy výhradně mužů. Z žen měla k účasti nejblíže sprtvní gymnastka z Hradčan Jana Šikulvá (*1988), v rce 2006 druhá na mistrvství Evrpy ve cvičení na bradlech, ale ani jednu jí t nevyšl. Česká gymnastika už bhužel nemá takvu kvalitu, aby mhla na Hry nminvat celé ženské družstv a pr sutěže jedntlivkyň dstaly pstupně přednst Jana Kmrskvá, Kateřina Marešvá a Kristýna Pálešvá. Příští závěrečná část seriálu bude věnvána jednmu malému tajemství, které jsme avizvali už na pčátku našeh vyprávění. Nenechte si je ujít Václav Seyfert

7 VOX 21 pr vaši vlnu chvíli Vdnář (21. leden 19. únr) V práci na vás šéf klade velké nárky. Jste zvyklí chvat se ke klientům slušně a citvě. Nic neměňte, vaše prfesinalita je právě ve vašem přístupu. Ryby (20. únr 20. březen) Máte mc výdajů a prblémy se sypu jeden za druhým? Pkud máte chu zariskvat, měli byste si uchvat pevnu půdu pd nhama. Skpec (21. březen 20. duben) Je před vámi spusta práce a nevíte kudy kam? Udělejte si dluhdbý pracvní plán. Nezapmeňte d něh zahrnut dvlenu a relaxaci. Býk (21. duben 20. květen) Vyznáváte čínsku medicínu a masáže? Objednejte se k dbrníkvi a dpřejte si některu z masáží. Reflexní masáž chdidel dělá přím divy. Blíženci (21. květen 21. červen) Pus te se d změn ve vašem bytě. Už je na čase. Nebjte se nvých barev a materiálů. Je mnh mžnstí, jak účelně využít každý kusek. Rak (22. červen 22. červenec) Zpmalte v zaměstnání. Dmácí práce jsu skvělu prtiváhu činnstí v zaměstnání. Vyčistíte si hlavu a pak vás ještě ptěší klní přádek Lev (23. červenec 23. srpen) C se týká lásky, vaše bujná fantazie jede na plné brátky. V zájmu svéh duševníh zdraví byste ji měli krtit. Nechte všemu čas. Panna (24. srpen 23. září) V zaměstnání získáte nvéh pracvníh partnera. Mhl by t být člvěk, který změní zásadním způsbem váš živt a vaše myšlení. Váhy (24. září 23. říjen) Jste sutěživí a prt se vrháte d nvých úklů bez hledu na rizika. Raději trchu zpmalte temp a zvažte všechna pr a prti. Štír (24. říjen 22. listpad) Ve vaší blízksti se citnu hned dvě zajímavé sby najednu. Pkud jste nezadaní, zkuste jít d th. Ři te se heslem důvěřuj ale prvěřuj. Střelec (23. listpad 21. prsinec) Máte rádi ryby? Na vašem jídelníčku by měly být každý den, a už jde sladkvdní neb mřské. Prspěje t vašemu zdraví a pchutnáte si. Kzrh (22. prsinec 20. leden) Přátelé vás mžná pžádají pmc. Vybírejte srdcem, ale i rzumem, aby se vaše pmc dstala tam, kam má. Nezapmínejte také na sebe. (BTK) Udělejte si pdzimní výlet Přehrada Bystřička se tevře návštěvníkům Jedna z nejstarších vdních nádrží v ČR, která se nachází v bci Bystřička, asi 8 km d Valašskéh Meziříčí, tevře 10. listpadu svu hráz pr veřejnst. Běžně nepřístupné prstry budu tevřeny d 9 d 14 hd.. Zájemci se mhu d jinak nepřístupnéh nitra stavby pdívat každu Křížvka CENU Spnzrem křížvky je Wellness Kuřim. Fitness 21 centrum je situván d přízemních prstr areálu a na plše cca 650 m 2 nabízí více než čtyři desítky stanviš včetně pměrně rzsáhlé Kardi zóny. O vaši spkjenst se pstará prfesinální tým trenérů, který je k dispzici v průběhu celé tevírací dby. K dispzici je diagnstické měření přístrjem (1. tajenka). Měření zabere max. (2. tajenka) a pskytne celu řadu cenných infrmací vašem těle včetně kardivaskulárníh rizika. Bližší infrmace u bsluhy fitness centra. AUTOR: SEBERA ZKR. SVAZU BOJOVNÍK ZA SVOBODU MRTVÝ (N M.) ADOUŠEK NÁM STÍ ROSTLINA PCHÁ ZKR. STANICE TECHNICKÉ KONTROLY ZÁJMENO UKAZOVACÍ KORÁLOVÝ OSTROV HLAVA OBCE CITOSLOVCE POCHOPENÍ LYŽA SKÁ V TROVKA 1. TAJENKA LES SEVE AN TRŽNÍ KRÁ- MEK ADAM (DOM.) OBCHOD OCASY ŠVÝCARSKÉ SPORTOVNÍ ST EDISKO PRVNÍ DÍL 2. TAJENKY VRH P EDLOŽKA NÁŠ ZAKLA- DATEL ÚSTA- VU SLEPC Vyluštěnu tajenku zasílejte nejpzději d 12. listpadu. Nezapmeňte připjit kntrlní kupón. Tajenka z minuléh čísla zněla:.. v létě služí jak bar. Cenu, kteru věnval Wellness Kuřim vyhrála Marcela Hálvá, Úsuší. Cena je připravena v tišnvské prdejně GOLD BANANA, na Kmenskéh nám. 146 (vedle Pasáže Centrum). Výherce si musí cenu vyzvednut d příštíh vydání VOXu. Sté výrčí narzení jednh z nejlepších malířů reginu akad. malíře Františka Štěpána připmíná Pdhrácké muzeum jeh velku retrspektivní výstavu. I když v reginu dminuje Jsef Jambr, tak František Štěpán svu velku malířsku invencí stjí neprávem v jeh stínu. Od jeh první živtní autrské výstavy uplynul lets již 33 let. Tehdy v rce 1979 uspřádal jeh výstavu tišnvský KPVU ve velké zasedací síni tišnvské radnice. Teprve tehdy si lidé uvědmili velikst jeh talentu a bjevili tht významnéh umělce a mimřádně skrmnéh člvěka. Byla t takvá první satisfakce jeh talentu, prtže celý živt stál ve stínu svých klegů, ke kterým byl živt laskavější. Tak jak byla nelehká jeh umělecká cesta, tak také byl mnhdy nelehký jeh sbní živt. Nardil se v Prstějvě v chudé rdině. P smrti tce, který jak vják umírá na knci první světvé války na zápal plic, se matka přestěhvala se dvěma syny k babičce d Deblína. Již v becné škle vynikal kreslířským nadáním a tak dchází studvat d Brna na Veřejnu šklu uměleckých řemesel. P jejím abslvvání studuje na AVU v Praze, na grafické speciálce prf. T. F. Šimna. Jeh buducí tvůrčí sbnst frmují také takví umělci, jak byl Max Švabinský neb Jakub Obrvský. Již na studiích ÁST STODO- LY SPZ OKR. P EROV CHLAD METRICKÁ STOPA HRDINA ŠPATN NÍZKÁ TEPLO- TA Infrmace z brněnské hvězdárny a planetária Zajímá vás c se právě děje na nebi? Jaká je a ktuální fáze Měsíce neb které planety můžete spatřit? Na všechny tázky si snadn najdete dpvědi přím na stránkách živě neb blha nline. Pkud chcete vědět jaká je např. venkvní teplta, vlhkst vzduchu neb atmsférický tlak, infrmace Listpad v pdzimní zahradě Listpad je pdzimní měsíc, kdy vcné strmy p padu listů nastupují d bdbí vegetačníh klidu. Nejdříve d tht bdbí nastupují peckviny, zvláště teplmilné, jak meruňky a brskvně. P nich ptm statní strmy v zahradě. Prt se mhu již kncem měsíce debírat z teplmilných peckvin ruby na uskladnění. Vydrží déle nenarašené. P padu listů, celu hdinu. Sraz s průvdcem bude na nádvří u správní budvy. Přadatelé dpručují návštěvníkům vhdnu buv s nekluzavu pdrážku d vlhkéh prstředí. Děti d 15 let se navíc mhu prhlídky zúčastnit puze s dprvdem dspěléh. Přehrada Bystřička, v pvdí Mravy nad sutkem s Dyjí, byla Kd byl Martin z Turs? Svatý Martin z Turs (316 či ) byl římský vják, pustevník a biskup. Stal se jedním z nejznámějších a nejblíbenějších svatých. Je zakladatelem prvních klášterů ve Francii. Svu misijní činnstí hrlivě ptíral phanství a bracel lidi na křes anství. Je znám díky legendě, kdy se rzdělil se žebrákem svůj pláš. U nás se slaví jeh svátek 11. listpadu a je s ním spjen mnh tradic či pranstik. V minulsti byl jedním z nejblíbenějších svátků rku. Jedni čekají, že Svatý Martin přijede na bílém kni (čekají první sníh), druzí chutnávají první letšní, tzv. Svatmartinské vín. Tent svátek je dnem, kdy se lidé setkávají s dbrými přáteli neb s celu rdinu a kdy zasednu nad martinsku husu či martinským pečivem. Sv. Martin je ttiž mj. patrnem hus, cž údajně vznikl díky legendě, kdy se Martin zdráhal přijmut biskupský úřad v Turs. Schval se d hejna hus, ale ty h svým hýkáním przradily, a tak musel tu pctu přijmut. Dušičky Památka zesnulých Svátky zesnulých se připmínají 1. a 2. listpadu. Histricky vzat jde pzůstatek Keltů, kteří ve starvěku bývali část Evrpy, včetně území dnešníh Česka. Zvyk uctívání památky zesnulých navazuje tedy na předkřes anské tradice. Až na přelmu tisíciletí rku 998 zavedl tent zvyk v druhý listpadvý den benediktýnský pat Odill z Cluny. Od té dby se v 18 evrpských zemích slaví vybudvána v letech , reknstruvána v 60. letech min. stletí a významně pravena v letech 2005 a Na pčátku našeh stletí byl subr půvdních staveb přehrady prhlášen za kulturní památku s tím, že přehrada je mimřádným dkladem technickéh a architektnick-urbanistickéh řešení vdníh díla z pčátku 20. stletí. ještě než začnu nční mrazy, je vhdné prvést celplšný pstřik zahrady 0,6-1% Kupriklem, který služí jak celkvá desinfekce strmů a keřů prti přezimujícím zárdkům hubvých chrb. S tímt prvedeme i první pstřik brskvní prti kadeřavsti listů. Pěstitelé brskvní by tent pstřik neměli pdceňvat. Další dva pstřiky prti kadeřavsti pak prvedeme v předjaří. P padu listů a tedy při uknčení vegetace můžeme začít s kácením nežáducích a nemcných strmů. Tam, kde je t mžné, je lepší zachvat staré, zdravé strmy vyskkmenů s půvdními chutnými drůdami. D příchdu mrazů můžeme pkračvat ve výsadbě a přesazvání strmků a keřů. Kmeny slabších strmků ve vlné výsadbě chráníme vhdným balem prti zimnímu kusu zvěří. Pmci mhu i některé repelentní nátěrvé přípravky. Pečlivě shrabeme spadané listí a při kmpstvání je prsypeme prachvým vápnem, aby se zničily zárdky chrb. Za bezmrazých dnů větráme sklady s vcem a kntrlujeme jeh kvalitu.vyvěsíme ptačí budky sýkrníky, které budu sýkrám služit jak zimní ncležiště a na jaře v nich rády zahnízdí. Vletvý tvr pr mdřinku je 28mm a pr kňadru 32mm. P nástupu mrazů začneme s krmením ptactva. Nejvhdnější je semen slunečnice a lůj. Napak nevhdné je slané a sladké pečiv. (JZa) prvníh listpadu svátek Všech svatých a den pté Dušiček. Svátek Všech svatých vychází z dlžené histrické událsti, jíž byl vysvěcení Panthenu v Římě v rce 609. Panthen byl půvdně antický chrám, v němž se uctíval kult všech římských bhů. Svátek Všech svatých je tak vzpmínkvu slavnstí za zemřelé, kteří již dsáhli věčné blažensti. Dušičky jsu prti tmu vzpmínku na ty, kteří tét blažensti zatím nedšli. Dušičky (duše v čistci) jsu rvněž katlickým svátkem, slaveným 2. listpadu d 12. stletí, jak vzpmínka na mrtvé. Tyt svátky slaví mnh států a nárdů, každý p svém. Zatímc v anglsaských zemích a především v Americe si lidé na tent den pečlivě připravují pestrbarevné kstýmy na slavnstní veselice, ve střední Evrpě mají dušičky klidný průběh. Na Dušičky uctíváme památku mrtvých květinami na hrb a tichu vzpmínku na ty, kteří už nejsu mezi námi. Pdzimní bylinka V tmt měsíci můžeme ještě sbírat na petržele zahradní. Rstlina půvdem z jižní Evrpy, ve střední Evrpě zdmácněla. Staří Řekvé věnci z petržele zdbili hlavy vítězů uměleckých a sprtvních her, knaných na pčest bha mří Pseidna. Petržel je blíbené kuchyňské kření d plévek a mnha dalších jídel. Čaj pmáhá při nemcích ledvin a mčvéh měchýře. V těhtenství ve větším mnžství škdí. Čerstvé listy bsahují želez, vápník, fsfr a vyské prcent vitaminů A a C. Drga se pužívá jak diuretikum přípravky pdprující vylučvání mči a karminativum přípravky prti nadýmání při nemcech ledvin a mčvéh měchýře, při mčvých kamenech, menstruačních ptížích a střevní klice. Lidvě se pužívala zevně jak prstředek prti pihám. LOV PLOŠNÉ MÍRY VYHYNULÝ SAVEC MO ÁLOVITÁ KRAJINA VZ. NITRIDU TITANU RMUT CHEM. ZN. OSMIA ÍMSKY 550 ZLÁMAT ZÁPOR ZKR. MILI- AMPÉRU OSEDLÁVAT DRUHÝ DÍL 2. TAJENKY SPORTOVCI ŽENSKÉ JMÉNO získáte kliknutím na Metestanici. Jednduchá meterlgická stanice měří každých 5 minut aktuální stav vzduší na Kraví hře. Základem je zařízení WS-2300, které zaznamenává venkvní tepltu, relativní vlhkst, atmsférický tlak, vdní srážky a další veličiny. Čidla stanice jsu umístěna na střeše budvy planetária, údaje jsu rientační. V dkazech najdete i aktuální metesnímky Evrpy neb se můžete pdívat na aktuální phled na vybranu část Brna, kteru přizuje speciální kamera, umístěná na nejvyšším místě budvy Hvězdárny. Sučástí je také celblhvá kamera (rybí k), která snímá v pravidelných intervalech blhu s hrizntem. (fel) získal za své práce něklik čestných uznání a v rce 1939 získal dknce první šklní cenu Akademie. Živt na studiích v Praze byl pr Františka Štěpána tvrdu šklu živta. Nebyl finančníh zajištění a nebyl ani peněz na jídl a tak se čast stravuje v dbrčinném splku České srdce, kde vařili plévky pr chudé. Jeh splužáky byla celá řada pzdějších významných a nárdních umělců, jak např. Ludmila Jiřincvá, Emil Ktrba neb Karel Štěcha. Další sudy Františka Štěpána pznamenal Prtektrát. Byl zatčen, internván v Brně v Kunicvých klejích a naknec ttálně nasazen v zemědělství. Na AVU bdržel Čestný rk za práci Na barikádách. Prt se v rce 1945 vrací na akademii, ale rdinné pměry mu nedvlily Čestný rk dknčit. P rce 1945 vystavuje pravidelně se skupinu tišnvských výtvarníků v tišnvské sklvně (Jsef Jambr, Karel Frmánek, Oldřich Rsenbaum aj.). Pzději se věnuje také prpagační grafice, je autrem řady plakátů. P jistu dbu se stává i ředitelem Okresníh vlastivědnéh muzea. Je dbře, že Pdhrácké muzeum uspřádal jeh výstavu, prtže tmut nadanému a skrmnému umělci jsme th hdně dlužni. Mirslav Pavlík

8 KOSA CUP 2012 Otevřené mistrvství ČR v Praze Akce ve Sprtvní hale Tišnv SPORT Autmbilvý závd Epilg na Slvensku? Špatný vtip neb realita sučasných pměrů v mtsprtu u nás? Snad t není jen vliv sučasné eknmické krize, kdy známý eknm dslva žadní, abychm už knečně dšlápli na dn a mhli se drazit?! Ale i za tét situace, kdy se dvě třetiny Mezinárdníh mistrvství ČR v autmbilvých závdech na kruzích jedu v zahraničí, jsem nikdy nepmyslil, že tradiční šestihdinvka může být i mim brněnský autmtdrm. A že tat ve # kpaná # výsledky # kpaná # výsledky # kpaná # V sbtu 13. října se v Praze knal další rčník tradičníh turnaje Ksa Cup, s pdtitulem Otevřené mistrvství ČR. Tent již klasický turnaj v plkntaktních disciplínách kickbxu si nenechal ujít 106 závdníků, kteří se registrvali d více než 130 startů. Krmě českých závdníků se zúčastnili i bjvníci z Německa. Přadatelé pět připravili 2 výknnstní kategrie pr disciplíny semicntact a lightcntact. Krmě již střílených brců startujících v kategrii Elite, měli začínající závdníci připravenu kategrii Začátečníci. Přadatelé turnaje měli připraveny celkem 4 zápasiště tatami, z čehž jedn byl sazen elektrnickým skórvacím systémem. Zápasil se světě blíbená výkladní skříň díl kntrverzníh Antnína Charuze bude v příštím rce na Slvakiaringu. Nebral jsem vážně varvná slva nedávn zesnuléh Amse Krejčíh, snad největšíh dbrníka na prblematiku Masarykva kruhu a skvěléh nvináře, že je jen tázku času, kdy se všechny významné pdniky přetáhnu z Brna na Slvensk. T je ale už dnes realitu. Je sice předjednána v případě Epilgu mžnst W. Kaufmann s vzem Pagani Znda vede závd Epilg Ft: P. Frýba S basketbal muži Tišnv Mikulv futsal I. FC Květnice Kmax Kunčice Ne basketbal muži Tišnv Pdlí S vlejbal muži Tišnv TSR Letvice vlejbal muži Tišnv TSR Letvice OP muži Želešice Říčany 1:0; Vev. Bítýška Ivančice B 1:1; Říčany Prštice 4:1; Ochz Zbraslav 2:1; Ořechv Senrady 7:1; Babice n/sv. Střelice 4:0; Želešice Mutnice 3:1; Opatvice Měnín 3:1 III. třída muži sk. A Rajhrad B Blažvice 3:2; Šlapanice B Rajhradice 2:2; Mkrá Kbylnice 1:2; Těšany Přísntice 2:3; Žabčice Vjkvice B 3:2; Vin. Šumice Blučina 0:2; Blažvice Pzřice 2:2; Rajhrad B Tvaržná 5:0 III. třída muži sk. B Drásv Kupařvice 2:1; Vev. Knínice Mělčany 1:2; Zastávka B Oslavany 3:1; Dlní Lučky Řeznvice 0:0 IV. třída muži sk. A Ochz B Blučina B 1:1; Babice n/sv. B Pzřice B 1:2; Blažvice B Mutnice B 1:2; Újezd B Židlchvice 2:1; Pzřice B Měnín B 0:8; Žatčany Prace 0:0; Pdlí B Rajhradice B 4:1 IV. třída muži sk. B Budkvice Mdřice B 0:6; Babice u Rsic Ořechv B 4:6; Nvá Ves Trubsk B 1:2; Hrušvany Oslavany B 0:1; Mr. Bránice A Dl. Kunice 0:1; Mr. Bránice B Střelice B 5:0; Radstice Řeznvice B 8:0 IV. třída muži sk. C Ketkvice Čučice 5:4; Příbram Zbraslav B 0:1; Dmašv Vev. Bítýška B 2:1; Mr. Knínice Lukvany 3:3; Kuřim B Dmašv B 5:0; Zakřany B Vys. Ppvice 1:4; Chudčice Říčany B 1:0 OP drst Ořechv/Želešice Dl. Kunice 3:0; Újezd Trubsk 2:2; Měnín/Blučina Mdřice 4:4; Žabčice Vjkvice 1:6; frmu tzv. lser pavuka, takže přádná prce zápasů tak byla zaručena. Nejbsazenější kategrií byl lightcntact začátečníků d 80 kg s úctyhdnými 22 závdníky. I další kategrie byly vesměs silně bsazeny a k vidění byl mnh zajímavých zápasů. Na tatami předvedl své umění hned něklik reprezentantů ČR. Pěkné zápasy však byly k vidění i v začátečnických kategriích. Nasazení mnha brců byl vyské a je jen tázka času, kdy i ni rzšíří řady kategrií Elite. Z klubu TJ Infighting Mravské Knínice zápasil František Srnec, Hnza Hlávka a Tmáš Hubal v light kntaktu. František Srnec nastupil na dva zápasy a na bdy je prhrál. Hnza Hlávka nastupil ke třem zápasům dvakrát prhrál a jednu vyhrál. Vzhledem k jejich prvním zápasům pdali super výkn a bjvali se ctí a pkru. Tmáš Hubal bjval ve 4 zápasech a všechny vyhrál. Stal se tak mistrem ČR v light kntaktu ve váze d 80 kg!!! L. Vjanec střídavéh přádání, t.j by měl být pět v Brně, ale mc tmu už nevěřím, i pr dravst managementu Slvakiaringu a brvsku pdpru slvenských centrálních i reginálních rgánů. Na Slvensku je t prstě tak. U nás, když něc vyplaší chrusta, už je tady předběžné patření a vše je zablkván. Na brněnském kruhu jsem už th viděl hdně, buducí mistry světa F 1 i skvělé šampiny v mtrkách, bžskéh Agstinih neb dktra Valentina, ale jak bývalý autmbilvý závdník, který zná dbře kačírky, lemující krásnu tra, se musím zmínit výbrném jezdci sučasnsti, skrmném Wlfgangu Kaufmannvi z Německa (www. wlfgang-kaufmann.de ). Matadr evrpských a světvých tratí si na rzdíl d svéh známějšíh supeře Blažvice Pzřice 1:1; Rajhrad MCV Brn B 4:2 OP starší žáci sk. A Blažvice Opatvice 2:0; Vin. Šumice Ochz 0:3; Újezd Pzřice 10:0; Měnín Mutnice 8:0 OP starší žáci sk. B Želešice Vev. Bítýška 2:6; Vev. Knínice Zbraslav 3:0; Mr. Bránice Oslavany 0:24; Kupařvice Dl. Kunice 3:1 OP mladší žáci sk. A Ochz Těšany 3:3; Šlapanice B Prace 7:1; Žabčice Ořechv/Prštice 11:2 OP mladší žáci sk. B Čebín Dmašv 5:3; Vev. Bítýška Dlní Lučky 4:1; Oslavany Kuřim A 0:18; Střelice Kuřim B 2:6 OP starší přípravka Ivančice B Rajhrad 7:1; Ivančice A Rsice 19:1; Střelice Tišnv A 2:14 III. třída starší přípravka sk. A Těšany Pzřice 11:6; Újezd Blučina 2:12; Blažvice Šlapanice 7:1 III. třída starší přípravka sk. B Mdřice Hrušvany 12:3; Kupařvice Želešice 3:1; Vjkvice Trubsk 16:0 III. třída starší přípravka sk. C Čebín Zbraslav 0:6; Zbýšv Tišnv B 1:4; Říčany Dlní Lučky 19:0 OP mladší přípravka sk. A Šlapanice B Žabčice 2:17; Šlapanice A Hrušvany 17:8; Vjkvice Prace 10:7 OP mladší přípravka sk. B Ivančice Rajhrad B 5:6; Mdřice Ořechv 22:3; Rsice Rajhrad A 5:3 OP mladší přípravka sk. C Čebín Kuřim 12:5; Mr. Knínice Tišnv 0:26 VOX 21 Výbrná prpagace vlejbalu v Drásvě! SOKOL GRAND PRIX BRNO 2012 TJ Skl Brn I. přádá závd smíšených párů ve sprtvní gymnastice mužů a žen SOKOL GRAND PRIX BRNO Závd se kná 10. listpadu v hd. ve Sprtvní hale TJ Skl Brn I, Kunicva 20/22. Závdu se zúčastní rdačka z Hradčan Jana Šikulvá. Infrmace na Autr článku (vlev) s Wlfgangem Kaufmannem na psledním Epilgu z db splečných začátků na mtkárách a F3 Michaela Schumachera zvlil sprtvní prttypy a GT vzy a v nich je uznávanu extratřídu. Jeh preciznst i sbní střídmst mu dává předpklady být nejlepší. Mám tu čest se s tímt závdníkem, nejrychlejším jezdcem brněnskéh Epilgu 2012, přes deset let sbně znát a vždy jsem ptěšen dalším příjemným setkáním. Wlfgang Kaufmann si získal v ČR nemál příznivců i bdivvatelů a příští rk chce jet více závdů s vzem Pagani Znda mediálníh magnáta Antnína Herbecka. Na Epilgu 2013 určitě Wlfganga uvidíme, ale bude t zájezd až na Slvakiaring, z Brna celých 170 km! Z Tišnva něc víc. Termín 10/2013, nebude-li mezitím hlášený knec světa. Felix-Š astný Družstv mužů A: Zleva stjí: Řezník Mirslav, Šebek Jiří, Pspíšil Petr, Uher Jarmír, Lavička František, Krsek Michal, Mrks Jsef. Zleva dle: Pspíšil Milan, Kubernát Tmáš, Hökl Ondřej, Jelínek Václav, Brídl Lukáš, Lípa Viktr. Chybí: Hrabec Tmáš, Skupý Mirslav, Šikla Drahš Jak zdařilé je mžn hdntit vystupení mužů VS Drásv ve 2. kle českéh pháru. Díky vítězství 3:1 nad prvligvým Kladnem, přijel d Drásva Staré Měst. Utkání se hrál ve středu 24. října a předcházející pndělní televizní dhrávka Brn Staré Měst, byla tu nejlepší pzvánku. Drásvští v utkání nezklamali a přes prážku 1:3 byli extraligvému prtivníkvi zdatným supeřem. Zápas se rvněž vyznačval dbru atmsféru a p jeh sknčení přítmní diváci dměnili ba aktéry zaslužilým ptleskem. Přest se muži VS Drásv ptýkají v tét sezně s nečekanými ptížemi. V prvním mistrvském utkání prti jednmu z favritů II. ligy Palkvicícím, se těžce zranil nahrávač Kubernát. Mim t je ze zdravtních důvdů vyřazen Petr Pspíšil, další hráč základní Běh na Babí lm V neděli 4. listpadu se kná v 9 hd. 7. závd Kuřimské běžecké ligy Běh na Babí lm. Všechny kategrie startují v 10 hd. na hřišti u kulturníh dmu v Kuřimi - Pdlesí. Tra je 4 km d kpce p lesní cestě. Startvné 30 Kč zahrnuje bčerstvení p závdě. Sučástí závdů je lidvý běh na 2,6 km pr začínající běžce a mládež. Akci přádá TJ Slvan Pdlesí inf na tel (ná) Turistická vycházka Okresní přebr ledníh hkeje Výsledky 2. kla: října: HC Skl Křižanv TJ Šerkvice 1:9, HC Vev. Bítýška HC Nedvědice 13:2, SK Mstiště HLC Bulldgs Brn 3:8, TJ Náměš HC Zastávka 11:3, SK Minerva Bskvice HC Sp. Vel. Bíteš B 5:2, Tatran Hrušky RH Centrum Brn 4:9. Tabulka p 3. kle sestavy. Obě tyt absence měly výrazný vliv na výsledky zápasů s Palkvicemi 1:3 a 2:3 a Hlubicemi 3:0 a 2:3. K dvršení prblémů s hráčským kádrem nebude mít trenér Mrks v následujícím dvukle k dispzici smečaře Krska z pracvních důvdů. Přes velmi dbru přípravu bude tat sezna pr muže VS Drásv jednu z nejtěžších. (nd) Klub českých turistů Dubravník zve v sbtu 3. listpadu na turisticku vycházku na Babí lm. Sraz v hd. na nádraží v Dubravníku a v hd. na nádraží v Tišnvě. Trasa: Česká, Lelekvice, Babí lm, Kuřim asi 10 km. Výsledky 3. kla: října: RH Centrum Brn TJ Šerkvice 9:7, SK Minerva Bskvice B HC Tatran Hrušky 5:2, HC Sp. Vel. Bíteš B HC Zastávka 2:7, TJ Náměš HLC Bulldgs Brn 10:5, SK Mstiště HC Nedvědice 4:3, HC Skl Křižanv HC V. Bítýška 1:6 1. Veverská Bitýška : Náměš n. O : RH Centrum Brn : Šerkvice : Zastávka : Bskvice B : Bulldgs Brn : Mstiště : Křižanv : Nedvědice : Hrušky : Velká Bíteš B :24 0 Příští 4. kl bude listpadu: Vev. Bítýška Šerkvice v sbtu v 16 hd. na ZS ve Velké Bíteši, Mstiště Křižanv, Náměš Nedvědice v sbtu v 17 hd. na ZS v Náměšti n. Osl., Bulldgs Vel. Bíteš v sbtu v 17 hd. na ZS v Bskvicích, Zastávka Hrušky, RH Centrum Bskvice v sbtu ve 13 hd., v HDM Brn naprti Bby Centrum. Zdeněk Libiš, Kunštát Sychtín Diagram č. 457 riginál VOXu Bílý táhne a dnutí černéh, aby mu dal 5. tahem mat Bílý: Ke8 Df4 Vb5 Vb8 Se4 Ja3 Jc1 Pa2 d2 e7 (10) Černý: Kd4 Da1 (2) Minulý sammat č. 456 lze zeknmizvat přidáním bílé dámy na c7 a bílé věže na f6 p dstranění 3 kamenů: bjh1, bpe6, bpg7 a bvd7. Řešení: 1.Vc8 Dxa2, Db2, Db1, Dc3, Dxc2 2.Jc2+ Dxc2 3.Vb4+ Dc4 4.e8V Dxb4 5.Dd6+ Dxd6 mat. VOX, nviny reginu Tišnvsk. Vydavatel: JUDr. Martin B. Chutný, Tišnv, nám. Kmenskéh 122. Šéfredaktr: Quid Mráz. Adresa redakce: VOX, P.O. BOX č. 1, Tišnv, telefn: , mbil: , , Vychází každý druhý čtvrtek, uzávěrka v pndělí d 14 hdin. Tiskne Reprcentrum a. s. Blansk. Objednávky předplatnéh zasílejte d redakce. Uveřejněné názry nemusejí být shdné s názry vydavatele a redakce. Cena jednh výtisku 10 Kč. Tisk pvlen: MK ČR E11373.

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport Městská plicie Oslavy v Kuřimi Chráněné bydlení Výstavy na Vysčině Eva Chmelvá Zámek Rájec Memriál Iv Medka Dálkvý pchd Neckyáda 12. 6. 25. 6. 2014 Čísl 12 Rčník XXII www.vx-cz.cz Cena 10 Kč Městská plicie

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ. http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.luznice.cm/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Čísl: 27. / 2012 pr týden: 25. 7. 2012 1. 8. 2012 pravidelně nepravidelný týdeník z Lužnice a klí POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU Pznej a chraň pražsku přírdu 13. rčník, 01/30. ČSOP-Trója SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU 1. O výskytu zvířat na určité lkalitě, například v Kunratickém lese,

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. 2013 Výrční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.. 1.1.2013 Obsah 1. Úvd... 2 2. Základní údaje... 2 3. Vymezení hlavníh účelu a předmětu činnsti... 2 4. Organizační struktura... 4 5. Činnst jedntlivých

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Výsledky šetření v obcích ORP Český Krumlov

Výsledky šetření v obcích ORP Český Krumlov Výsledky šetření v bcích ORP Český Krumlv Verze k 30. 5. 2014 Úvdní infrmace Během přípravy nvéh aktualizvanéh Plánu sciálních služeb na území ORP Č. Krumlv na bdbí 2015 2017 byla prvedena analýza sciální

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více