Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka"

Transkript

1 Anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému Alena Volčíková Interní kardiologická klinika FN Brno Koronární jednotka

2 Rozdělení oběhového ústrojí SRDCE CÉVNÍ SOUSTAVA

3 Srdce hmotnost g má tvar nepravidelného kužele PS a PK jsou orientovány dopředu a doprava LS a LK jsou vzadu, orientovány doleva a dolů velká část dolní stěny leží na bránici přední stěna PK a část LK naléhá na hrudní stěnu (dolní část sterna a část žeber vlevo), prekordium

4 Srdce dělíme na pravostranné a levostranné srdeční oddíly pravostranné oddíly pumpují krev do malého (plicního) oběhu levostranné vypuzují krev do velkého (systémového) oběhu

5 Srdce PK LK 1,5cm

6 Srdce chlopně trojcípá trikuspidální dvojcípá mitrální pulmonální aortální

7 Vrstvy srdce endokard tenká lesklá blána vystýlající nitro srdce, tvoří srdeční chlopně (cípaté chlopně) myokard svalová vrstva tvořená příčně pruhovanou svalovinou, základní stavební jednotkou jsou kardiomyocyty epikard povrchový obal srdce, výstelka tvoří viscerální list perikardu perikard vazivový obal srdce, skládá se ze dvou listů vnitřní serózní blánu, která tvoří výstelku perikardiální dutiny a epikard přímo naléhající na myokard epikard perikard endokard myokard

8 Krevní oběh

9 Funkce krevního oběhu Hlavní životně důležitá funkce krevního oběhu je transport krevních plynů, především O 2 do orgánů a tkání. transport látek a buněk, významných pro odolnost organismu transport hormonů a dalších tkáňových působků transport destiček a krevních faktorů, významných pro srážení krve podíl na termoregulaci podíl na udržování rovnováhy vnitřního prostředí

10 Srdeční výkon Za normálního stavu vypudí levá i pravá komora stahem za časovou jednotku jedné minuty do oběhu stejný objem krve. Klinicky se sleduje běžně výkon levého srdce a pod jednotlivými pojmy se rozumí hodnoty levé komory. Systolický objem je objem krve vypuzené do oběhu jedním srdečním stahem u dospělých 70 ml Srdeční výdej (minutový výdej) je množství krve, které srdce přečerpá za 1 minutu (CO cardiac output, MV- minute volume) u dospělého člověka asi 5,5 l/min., při zátěži l/min., trénovaní jedinci při fyzické námaze až l/min. Srdeční index minutový objem srdeční vztažený na 1m 2 tělesného povrchu a normální hodnota 3,4l/min./m 2 je závislý na věku, pohlaví, trénovanosti jedince atd. je

11 Distribuce krve Krev vypuzovaná z LK je rozdělována do jednotlivých orgánů a tkání podle jejich významu pro správný chod celého organismu a podle její momentální aktivity, nikoli podle její hmotnosti. Přednostní zásobení má za všech podmínek mozek a myokard. Ostatní orgány mají relativní přednost vždy v období zvýšené aktivity (trávení, svalová činnost apod.) Za fyziologických podmínek je minutový objem rozdělován: Mozek 15% Srdce věnčité tepny 5% Ledviny 20% Slezina + trávicí trubice 30% Kosterní svalstvo 15% Kůže, kostra a ostatní 15%

12 Průtok krve v jednotlivých orgánech Srdce 250 ml/min. Svaly 750 ml/min. Mozek 750 ml/min. Kosti 250 ml/min. Plicní tkáň Ledviny 100 ml/min ml/min. Kůže 300 ml/min. Játra 1300 ml/min. Štítná žláza 50 ml/min. Slinivka břišní 500 ml/min. Nadledviny 25 ml/min.

13 Redistribuce krve Za patologických stavů při krevní ztrátě, v šoku apod. se rozdělení krve změní omezené množství krve je využíváno pro centrální orgány, rozhodující o přežití. Nejdříve se omezí prokrvení v kůži (bledost), poté v kosterním svalstvu (pocit zimy a únavy), dále v trávicí trubici (zástava vstřebávání, ileozní příznaky), a v ledvinách (oligurie). Teprve při zhroucení oběhu se významně sníží prokrvení srdce a mozku.

14 Cévní zásobení srdce Pravá věnčitá tepna Arteria coronaria dextra ACD Levá věnčitá tepna Arteria coronaria sinistra - ACS Ramus interventricularis anterior - RIA Ramus circumflexus - RC

15 Pravá věnčitá tepna ACD zásobuje PS a PK, velkou část el. převodního systému, dolní stěnu LK v 85% je ADC uzavřená při AIM DS Ramus posterolateralis dexter RPLD Ramus interventricularis posterior RIVP

16

17 Levá věnčitá tepna RIA zásobuje velkou část LK, přední stěnu a mezikomorovou přepážku uzávěr RIA AIM PS RC zásobuje boční stěnu LK uzávěr RC AIM boční stěny Ramus diagonalis RD Ramus marginalis sinister- RMS

18

19 Srdeční kolaterály Pokud dochází k postupnému uzavírání velkých koronárních tepen, má srdce schopnost vytvářet tzv. kolaterály drobné tepénky a vlásečnice, které postupně přebírají funkci velké cévy.

20 Vliv nervového systému na srdce a cévy Automatická činnost podléhá vlivu CNS především cestou autonomního, vůlí neovlivnitelného, vegetativního nervstva. Spojení s CNS zajišťují dráhy sympatické a parasympatické. Aktivita obou systémů mění v průběhu dne. autonomního centra se Vlákna vagu Vlákna sympatiku

21 Farmakologické ovlivnění vegetativního systému receptory v tkáních reagují nejen na uvolnění specifického mediátorů, ale i na léky, které mají podobnou strukturu léky napodobující účinky sympatiku se nazývají sympatomimetika a ty, které působí podobně jako parasympatikus, nazýváme parasympatomimetika léky, které naopak blokují působení vlastních mediátorů, blokátory (sympatolytika či parasympatolytika). nazýváme

22 Převodní srdeční systém SA uzel primární centrum srdeční automacie tvoří nejrychleji podnět o frekvenci /min. i rychleji je široký 2 mm a umístěn mezi ústím HDŽ a stěnou pravé síně AV uzel rozměry 3x2x2 mm umístěn na pravé straně mezisíňové přepážky před koronárním sinem, nad septálním cípem trojcípé chlopně fyziologicky zpožďuje vedení vzruchu ze síní na komory filtruje nadměrný počet vzruchů při síňových tachyarytmií funguje jako sekundární (náhradní) centrum automacie, kdy v tzv. junkční oblasti se tvoří vzruchy o frekvenci 40 60/min.

23 Převodní srdeční systém Hisův svazek odstupuje z dolní části AV uzlu jediné místo, kde se převádí vzruch ze síní na komory Tawarova raménka pravé a levé raménko pravé uloženo pod endokardem, prochází mezikomorovou přepážkou a z ní přechází na přední stěnu PK levé větvení podobné, septem přechází na LK Purkyňova vlákna zprostředkovávají styk s komorovou svalovinou Náhradní vzruchy v komorách o frekvenci 20 40/min.

24 Vznik EKG křivky

25

26 Cévní soustava Arterie Kapiláry Žíly

27 Arterie - tepny vedou krev směrem ze srdce stěny jsou velmi silné a pružné vedou okysličenou krev a živiny (výjimku tvoří plicní oběh) uloženy hluboko mezi svaly nebo v tělních dutinách nemají chlopně artérie v řečišti organismu tvoří vysokotlaký systém obsahují krev bohatou na O 2, jasně červenou a chudou na CO 2 malé artérie arterioly mají svalovinu, která svým napětím a tím cévním odporem určuje TK a prokrvení jednotlivých orgánů a tkání

28 Složení cévní stěny 1. Povrch tepen adventicia - je složena z kolagenní hmoty, hlavní opora cévní stěny - oslabení ateroskleroza 2. Střední vrstva media - kruhovitě uspořádaná hladká svalovina - mezi bb je elastin a kolagen 3. Vnitřní vrstva intima - hlavními složkami je endotel a bazální membrána - endotelové bb jsou vysoce metabolicky aktivní, slouží k transportu látek mezi krví a cévní stěnou - neporušená endotelová výstelka vytváří nesmáčivou plochu, která zabraňuje shlukování trombocytů a vzniku trombu

29 Kapiláry tenké cévy, tvoří spoje mezi tepnami a žílami stěnu tvoří jediná vrstva endotelových buněk tvoří velmi rozsáhlou síť mají cílovou funkci celého krevního oběhu výměnu s tkáněmi proud v nich je pomalý, tlak nízký kapilární prokrvení nejvíce trpí za šoku je nerovnoměrné, kapiláry se plní špatně nebo naopak v nich krev stagnuje tenká stěna se snadno poruší, uvolněnými póry snadno unikají do okolní tekutiny

30 Žíly - veny poslední úsek, který svádí postupně krev až do pravé nebo levé síně stavba podobná jako u tepny, stěny jsou tenčí, mají méně svaloviny, v dolní polovině těla jsou opatřené chlopněmi je v nich nejnižší tlak žíly systémového řečiště obsahují krev chudou na O 2, tmavě červenou a bohatší na CO 2 žíly plicního řečiště jsou naplněny krví opačného složení do systémových žil ústí lymfatické cévy a hrudní mízovod

31 Lymfatický systém Lymfatický systém je nedílnou součástí imunitního systému člověka. absorbuje přebytečné tekutiny a zajišťuje jejich návrat do krevního řečiště odstraňuje jedovaté zplodiny vznikající v průběhu metabolických procesů v organismu nebo toxické látky, které do organismu vstupují z vnějšího prostředí Lymfatický systém je složen: lymfatické kapiláry, cévy, uzliny, mízovody, orgány

32 Lymfatický systém má počátek v lym. kapilárách vedoucích podél tepen a žil lym. kapiláry se spojují v lym. cévy, které mají chlopně bránící zpětnému toku lymfy lym. uzliny najdeme v průběhu lym. cév, které se podílejí na tvorbě lymfocytů a protilátek imunitního systému, filtrují protékající lymfu a zadržují toxické látky lym. cévy se spojují do dvou velkých lym. mízovodů, které ústí do hlavopažních žil největší je hrudní lymfatický mízovod

33 Lymfa je bezbarvá tekutina kolující v lymfatickém systému sbírá se z celého těla a vrací se do krve složení lymfy je podobné krevní plazmě denně se vytvoří 2 3 litry její funkce je odvod přebytečné tekutiny, odvod tuků a ochrana organismu

34 Funkce jednotlivých složek krve Krev tvoří náplň oběhového ústrojí. celkový objem nikdy zcela nekoluje, za klidových podmínek je vždy část uskladněna objem kolující krve je významný klinický ukazatel, protože svědčí o kvalitě prokrvení za fyziologických podmínek je nejnižší v klidu, stoupá při tělesné námaze za patologických situací (šok) se krev zadržuje v rozšířených kapilárách, kde se městná a neúčastní se účinné výměny složení krve: 55% krevní plazma, 45% krevní elementy

35 Červené krvinky - erytrocyty jsou nejpočetnější složkou krve transport dýchacích plynů O 2 a CO 2 udržují stálé ph krve hlavní stavební složkou je hemoglobin celkový objem se nazývá hematokrit jsou bezjaderné nemohou se dále dělit obsahují nejvíce Fe ze všech tvoří se v kostní dřeni zanikají ve slezině bb těla životnost je 120 dní za dobu svého života urazí v krevním oběhu asi 1000 km

36 Sedimentace červených krvinek necháme-li stát nesrážlivou krev ve zkumavce, rozdělí se její součásti podle své hustoty zvýšení rychlosti probíhajících chorobných muži 2 5 mm/hod. ženy 3 8 mm/hod. sedimentace je známkou stavů v organismu

37 Bílé krvinky leukocyty účastní se obranných reakcí organismu, pohlcují částice, které jsou tělu cizí fagocytóza pravé bb, obsahují buněčné jádro krev je pro ně pouze transportní prostředí obsaženy v krvi, míze, tkáňovém moku i ve tkáních (brzlík, slezina) délka života je různá od několika hodin (neutrofily) po 100 dnů (T-lymfocyty)

38 Krevní destičky trombocyty jsou nejmenší, bez buněčného jádra jsou to úlomky buněk kostní dřeně mají význam při srážení krve vznikají v kostní dřeni životnost je 12 dní

39 Krevní plazma slámově zbarvená, lepkavá tekutina bez krevních buněk je tekutou složkou krve mají vazebnou schopnost je důležitým obsahem bílkovin Krevní sérum krevní plasma bez tzn. krevní vznikla krve v krevním séru se stanovují enzymů fibrinogenu, plasma, která po srážení koncentrace iontů,

40 Děkuji za pozornost

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Oběhová soustava člověka (angiologia)

Oběhová soustava člověka (angiologia) Oběhová soustava člověka (angiologia) soustava krevní (systema cardiovasculare) - zahrnuje krevní cévy, srdce a krev. soustava mízní (systema limphaticum) - zahrnující mízní cévy, mízu, mízní uzliny a

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava 1/9 3.2.11.6 Cíl popsat stavbu oběhové soustavy - vyjmenovat tělní tekutiny - znát druhy cév, složení krve, krevní skupiny - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Krev znamená život - oběhovou

Více

Kardiovaskulární ústrojí S R D C E

Kardiovaskulární ústrojí S R D C E Kardiovaskulární ústrojí S R D C E - zdroj kinetické energie - pulzové vypuzování krve do cévního systému - oběh plicní (pravá komora), oběh systémový (levá komora) DISTRIBUČNÍ SÍT arteriální řečiště aorta

Více

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý)

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý) MUDr. Jan Šťastný ZDRAVÍ a NEMOC (díl druhý) Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Sociální práce a sociální politiky Vedoucí: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Použitá literatura: Repetitorium

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 7. FYZIOLOGIE ČLOVĚKA Fyziologie se zabývá funkčními projevy organismu jako celku, zkoumá činnosti jednotlivých tělesných soustav, jejich souhru a vztahy organismu k prostředí. Základními

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2 KREV - trofické pojivo, které neustále koluje v cévním systému obratlovců (pouze u nich) - funkce: specifické obranné - schopnost srážení - udržení homeostázy (osmotický tlak, ph) homeostáza je stálé vnitřní

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY TEST Z BIOLOGIE

FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY TEST Z BIOLOGIE FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014 2015 TEST Z BIOLOGIE 1. Při hemokoagulaci dochází k a) aktivace trombokinázy (faktor X), b) sedimentaci krvinek,

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

Krevní oběh. (stavba cév, malý a velký krevní oběh, fyziologie krevního oběhu, mízní oběh) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Krevní oběh. (stavba cév, malý a velký krevní oběh, fyziologie krevního oběhu, mízní oběh) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Krevní oběh (stavba cév, malý a velký krevní oběh, fyziologie krevního oběhu, mízní oběh) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Stavba cév cévní systém je systém uzavřených trubic L (1) v jednotlivých

Více

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Fyziologie živočichů. Petr Kočárek

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta. Fyziologie živočichů. Petr Kočárek OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P ř írodově decká fakulta Fyziologie živočichů Petr Kočárek OSTRAVA 2005 Recenzenti: RNDr. Jan Kantorek, CSc. - katedra biologie a ekologie PřF OU, Ostrava RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.

Více

- potravinách) Hormony:

- potravinách) Hormony: Hormonální regulace HORMONÁLNÍ MARTYNENKO REGULACE MAX 1 Většinu Produkty hormonů žláz (hormony) tvoří proteiny se vylučují produkují přímo do je krve endokrinní (popř. do žlázy. těle, Nejběžnější Steroidní

Více

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Anatomie Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Přehled uvedených systémů: Soustava kosterní Pohybový aparát Srdce a cévní systém Dýchací ústrojí Trávicí systém Neurofyziologie Specifika dětského věku Kostra

Více