obsah studie rozhovor události recenze R. Pečman kreslí nagajku, nástroj, kterým M. I. Glinka trestal své mužiky, foto Iveta Ptáková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah studie rozhovor události recenze R. Pečman kreslí nagajku, nástroj, kterým M. I. Glinka trestal své mužiky, foto Iveta Ptáková"

Transkript

1 obsah studie 4 Časopis Opus musicum očima vzpomínek Rudolf Pečman 8 Tři vzpomínky na Rudolfa Pečmana Andreas Hoffmann-Kröper, Jana Perutková, Pavel Sýkora 13 Zůstávám se srdečným pozdravem Váš... Martin Flašar 15 Jsem z oněch vzácně se vyskytujících typů mužů, kteří raději slouží, chrání... Vlasta Reittererová 30 Tvůrčí období a životní osudy skladatele Miloslava Ištvana II. díl Radomír Ištvan rozhovor 39 V jednom kusu do Opusu (Eva Drlíková) Kateřina Hnátová události R. Pečman kreslí nagajku, nástroj, kterým M. I. Glinka trestal své mužiky, foto Iveta Ptáková 41 Eugen Oněgin lyrický a rozpačitý Boris Klepal 42 Proměněné partitury Květoslava Horáčková 44 XI. Festival swingové hudby ve znamení Take 6 Jan Karafiát 47 Koncert pěti sborů ve Křtinách Lucie Pelíšková recenze 50 Vojtěch Kyas: Průvodce po archivních fondech II Rudolf Pečman 52 Jernej Weiss: Emerik Beran ( ) Blanka Šaffková 54 Veronika Ševčíková: Slyšet, cítit a dotýkat se... Miloš Schnierer 55 CD Ivo Kahánek (Janáček, Martinů, Kabeláč) Kateřina Hnátová

2 Časopis Opus musicum očima vzpomínek Rudolf Pečman Kolega Martin Flašar mě vyzval, abych se zamyslel nad časopisem Opus musicum. Uvědomil jsem si, že jsem se stal pamětníkem. Jako film z dávných dob se odvíjí v mé mysli mnohé, co bylo spojeno s prehistorií a ranou historií našeho časopisu. Nedávno jsem dopsal knihu Jan Racek. Vědec a člověk ke 30. výročí úmrtí tohoto význačného Helfertova žáka a mého vzácného univerzitního učitele. Jan Racek odsuzoval činnost redakce časopisu Opus musicum. Vytýkal mu, že příliš sloužil totalitnímu režimu a že tudíž jde o časopis konformní. Ve své nové knize rozptyluji takové mínění. Opus musicum vycházel v přetěžké době. Až po roce 1989 změnil formát a stal se pravou exkluzivní hudební revuí, která může být srovnávána s nejprestižnějšími domácími i zahraničními časopisy. Je nyní tištěn na překrásném papíru. Je to vůbec pravda, že vydržel nápor času a že v Brně vychází nepřetržitě od roku 1969? Šedesátá léta byla dobou vznětů, očekávání, ale také klání. Vzniká mezinárodní hudební festival s taktéž internacionálním muzikologickým kolokviem (nyní se festival jmenuje Moravský podzim). Jeho zrod v roce 1966 jsme programově spojovali se jménem Bohuslava Martinů. Prorazili jsme, ač například tehdy za mnou mladým muzikologem a hudebním kritikem přišli dva politicky exponovaní soudruzi (vedoucí tajemník Krajského výboru KSČ spolu s vedoucím Odboru kultury Jihomoravského krajského národního výboru), aby mi nepřímo nařídili, že se musím negativně postavit k Řeckým pašijím ideově podezřelého Bohuslava Martinů. Neuposlechl jsem. Do Hosta do domu jsem napsal studii o této opeře, která pak byla zařazena spolu s Juliettou na pořad martinůovského festivalu, který navštívila mj. i paní Charlotte Martinů. Zjistil jsem později, když jsem byl vyslýchán (pokolikáté již?) na Státní bezpečnosti sídlící v budově na smutně proslulé Leninově třídě, že Státní bezpečnost zaměřila svou pozornost k festivalu již od roku 1967, tedy od dob dubčekovských, kdy nám ještě nepřišlo na mysl, že budeme okupováni vojsky spřátelených armád Varšavské smlouvy. Srpen 1968 zasáhl tvrdou pěstí. Následovala tzv. normalizace. A v této drsné době vypučel v Brně nový časopis Opus musicum. Jan Racek se mýlí, že byl časopisem kolaborujícím s normalizační husákovskou mocí. Nelze však časopis vyjmout z doby, kdy vznikl. Listuji biblí. Palestinu okupovala římská moc. Rozšířila se v Orientu i na Židy. V roce 64 př. Kr. dobývá Pompeius Sýrii, Palestinu a posléze také Jeruzalém v roce 63. Vybírá od Židů dvoudrachmovou daň. Po letech nastražili farizejové Ježíši léčku zeptavše se ho, je-li dovoleno platit (římskému) císaři daň. Ježíš si prohlédl vyobrazení na denáru i nápis na minci. Řekl: Odevzdejte, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu. (srv. Mt 22, 17-21). Tak tedy Ježíš odmítá, aby byla dávána do přímého protikladu moc světská a moc Boží. Tento výjev mi napadl, když jsem četl antiopusovský záznam v deníku pana profesora Racka. I Opus musicum musel dát císaři to, co je císařovo. Ale po přehnání vichřice hněvu se ukázalo, že si vlastně povždy zachoval čestnou tvář a postupoval s otevřeným hledím. Na Moravě, v Brně nesčetněkrát pokořovaném rozpínavostí centralistické Prahy, již čtyřicet let blahodárně působí časopis, který má výjimečné parametry. Snese kritický šleh. Ostatně víme, že v přírodě například blesk zasahuje hlavně stromy, které nadprůměrně ční k nebesům. Předchůdci Profesor Vladimír Helfert, zakladatel brněnské hudební vědy, byl vláčen nacistickými vězeními. Ve Wohlau, kde v tamním koncentračním táboře onemocněl, ho přeřadili do vojenské nemocnice. V ní napsal 11. ledna 1942 svou obšírnou stať Moje literární plány (naposledy je otiskuji ve své knize Vladimír Helfert, Nadace Universitas Masarykiana v nakladatelstvích CERM a NAUMA, Brno 2003, s ). Profesor Helfert píše: Byla vždy moje touha mít tribunu, v níž bych mohl rozvinout své kritické názory na celou oblast hudební a duchovní kultury české od minulosti až po přítomnost. Bohužel se mi to nepodařilo. V té věci mě Brno trpce zklamalo. Helfert tu naráží na skutečnost, že Brno jeho doby neuneslo speciální hudební časopis. Založil sice své Hudební rozhledy (1924), ale po čtyřech letech jakkoli podporovány hudebním knihkupcem a nakladatelem Oldřichem Pazdírkem zeštíhlují rozsah, stávají se pouhým letákem a opus musicum 1/2009

3 studie zanikají zcela. Již roku 1940 uveřejňuje Jiří Dostál stať České hudební časopisectví (ve sborníku Hudba a národ, jejž redigoval Václav Mikota, Praha, nákladem Svazu českých knihkupců a nakladatelů, 1940, s ), odvážně tu vysoce hodnotí Hudební rozhledy, ač Vladimír Helfert již trpí v nacistických vězeních. Klade Helferta za vzor a připomíná, že své postoje a myšlenky později, po Rozhledech, uplatňuje v ročence Musikologie (1938). Gracian Černušák pak ve svém hesle o Helfertových Hudebních rozhledech (ČSHS I, Praha: SHV 1963, s. 5l3) akcentuje, že časopis sledoval hudební život v jeho složce tvůrčí i reprodukční, přičemž zdůrazňoval moravskou jeho složku [Janáček!] a snažil se kriticky vyrovnat s problematikou doby [hudba čtvrttónová], přičemž věnoval značnou pozornost otázkám vědeckým i výchovným. Helfertův časopis navázal na brněnské Janáčkovy Hudební listy, které obsáhly rovněž pouze čtyři ročníky ( ). List vycházel péčí Besedy brněnské nejprve jednou za týden, pak čtrnáctidenně a posléze měsíčně. Hlavní obsah časopisu vyplňoval Janáček, který se snažil vytvořit odbornou a nezávislou hudební tribunu. Píše obdivně o Dvořákovi, má výhrady ke Smetanovi a ze zahraničních mistrů k Wagnerovi, o němž napíše odmítavou stať věnovanou Tristanu a Isoldě, ale neopomene v závěru připomenout, že každý český hudebník má znáti díla Wagnerova. Jak Hudební listy, tak Hudební rozhledy měly příliš krátký život, a přesto jsou často citovány, protože přinášejí základní stati k hudebnímu dění u nás a zejména na Moravě. Po druhé světové válce ovládly pole opět Hudební rozhledy, ale nebyl to časopis Helfertův nebo list pokračující v jeho tradici, nýbrž orgán Syndikátu československých skladatelů a od 8. čísla prvního ročníku pak Svazu československých skladatelů. To už se pohybujeme v době po tzv. únorovém vítězství pracujícího lidu (1948). Nové Hudební rozhledy se tehdy věnují především kulturněpolitické problematice hudebního života a zdůrazňují hudební kritiku a hudební referentství před statěmi širšího odborného a muzikologického dosahu. I po letech jsou dnes Hudební rozhledy časopisem převážně hudebněkritickým. Během doby začaly vycházet i jiné hudební časopisy v naší republice, například Hudební nástroje (v Hradci Králové) nebo Melodie, zaměřující se na malé hudební formy, na hudbu jazzovou, taneční apod. Bylo patrné, že našemu hudebnímu životu chybí časopis, který by spojoval odborná a hudebněvědná hlediska s hudebněkritickými postoji, s tendencí k recenzování gramofonových desek a knih o hudbě. Tento časopis by měl mít vyhraněnou linii, měl by obsáhnout značný okruh zájemců, jsa zacílen proti centralistickým postojům. Nemělo by být dominujícím hlediskem autochtonní zření, nýbrž bychom měli účinně otvírat i okno v Evropu, jak se už před mnoha lety vyjádřil Petr I. o kultuře staré Rusi. Proto by nemělo být od věci publikovat i stati a úvahy, kritické postřehy a glosy i zahraničních spolupracovníků z řad muzikologů, kritiků, skladatelů, interpretů apod. Záhy se mezi nimi objevil například Roman Jakobson (Hudební věda a lingvistika, OM II, 1970, č. 1, s. 3-5), ale i řada dalších. O všech těchto a jiných otázkách jsme diskutovali na půdě Svazu skladatelů. Jeho krajská pobočka měla kanceláře ve 2. poschodí brněnského Besedního domu, v jehož přízemí sídlila redakce proslulého Hosta do domu. Vůbec možno říci, že vzor Hosta měl vliv na naše úvahy o proponovaném novém časopise. Ještě jiný kulturní časopis (založený v Brně) nám mohl být vzorem: Věda a život. Redakce byla v Brně na Dominikánském náměstí. Byl to časopis, který přitahoval svou populárně-vědeckou orientací ve všech oborech vědy, ale například i rubrikou Obzor zahraničních časopisů, která opět otevírala okno do světa. Pravda: Host do domu byl zrušen, stejně jako byla zrušena Věda a život, čehož dodnes litujeme. Vznik nového časopisu Hudební kritikové a muzikologové psávali do tzv. celostátních časopisů, nemohli však plně uplatňovat moravskou optiku. Hudební rozhledy měly sice tzv. redaktora pro Moravu (byl jím např. Antonín Balatka a po něm Jiří Vysloužil), ale přesto v časopise podstatně převažovala tzv. pražská orientace. Moravané a Slezané mohli psát například o opeře nebo o baletu do vynikajícího teatrologického časopisu Program, který vydávalo tehdejší Státní divadlo Brno (dlouhá léta byla šéfredaktorkou Eugenie Dufková); ale i tento časopis, jenž svými kořeny sahá mnoho desítek let dozadu, byl posléze zrušen a takzvaně nahrazen časopisem povahy spíše propagační než odborné. Nekonečné byly diskuse o kýženém novém časopise, které probíhaly ve druhém poschodí Besedního domu, ale dostávaly se i do rozprav mimosvazových a soukromých. Dominující platformou těchto rozprav byla krajská Sekce hudební vědy a kritiky, jež v Brně pracovala podobně jako v Praze při Svazu skladatelů, nejprve československém, pak českém a posléze modifikovaném ve Svaz českých skladatelů a koncertních umělců (ale to už hodně předbíháme dobu). Pokud si vzpomínám, kotvily první diskuse o novém časopise v roce Tehdy byla jednou z tajemnic Svazu Jindřiška Bártová. Již jako posluchačka hudební vědy měla živelný zájem o organizaci hudebního 5

4 Titulní strana prvního čísla 1. ročníku Opus musicum, foto archiv redakce dění a inklinovala hlavně k soudobé hudbě. Profilovala se jako oddaná bojovnice za vše nové. Kdykoliv se před lety psávalo o časopisu Opus musicum, byl spojován skoro výhradně s Jiřím Fukačem. Jeho zásluhy o něj jsou jistě značné, zapomínalo se však, že idea časopisu vznikala na svazové půdě. Jindřiška a já jsme začali jezdit do Prahy, abychom tam na ústředí Svazu skladatelů začali diskutovat s odpovědnými svazovými činiteli o možnosti nového časopisu. Setkávali jsme se nejprve s úsměšky a s nepochopením. Pavel Eckstein, jenž měl, tuším, na starosti také hospodářství Svazu, se jen ušklíbal a oponoval, že Brno je maloměsto, ba vesnice. Neunese prý nový časopis a nemůže prý zajistit jeho vysokou odbornou úroveň. Vilém Pospíšil, který jako vedoucí činitel festivalu Pražské jaro nerad viděl, že v Brně se rozvíjí Mezinárodní hudební festival (a který dokonce zabránil, aby byl brněnský festival přijat do Asociace evropských hudebních festivalů) se plně přidal k silně pochybujícímu Pavlu Ecksteinovi. Z pražských činitelů posléze postavil se k myšlence nového časopisu v Brně poměrně dosti kladně Václav Dobiáš, jenž kupodivu Brnu jaksi věřil. Ale největšího odpůrce myšlenky brněnského časopisu jsme měli v P. Ecksteinovi, který neustále oponoval. Na jedné ze schůzek Brna a Prahy došlo konečně k průlomu. I Eckstein si dal konečně říci a šklebivě, jaksi na půl úst, prohodil: No tak dobře, dejme těm Brňákům možnost, aby dokázali, co dovedou! Tedy jako bychom boj o časopis vlastně již vyhráli. Ale nebylo tomu tak. Začala se řešit otázka financování časopisu. Svaz skladatelů, který plnými hrstmi podporoval Hudební rozhledy, nechtěl přijmout závazek finančního krytí nového časopisu. Bylo třeba hledat nové spoje a možnosti. Nakonec se podařilo zainteresovat Moravské muzeum a od 7. čísla ročníku 1970 Státní filharmonii Brno. Postupně se obě instituce zavázaly ke spoluvydavatelství časopisu. Z finančního rohu hojnosti přispěl Český hudební fond v Praze. Nový časopis se zrodil. Jaksi programově jsme mu dali (na můj návrh) název Opus musicum, čímž jsme chtěli potají naznačit, že nám nepůjde o časopis s kulturněkritickou hudební náplní, nýbrž o orgán, který bude vycházet především z hudebního díla (latinské slovo opus znamená dílo ). Tím jsme maně navázali na ztajovaný kontext s orientací vlastně strukturalistickou, ač právě proti Mukařovského strukturalismu se u nás vehementně bojovalo jakožto proti směru formalistickému. Pod názvem Opus skrývala se také tendence, že i výkonné hudební umění, které bylo stále považováno jen za umění reprodukční, a nikoli tvůrčí, považujeme za organickou složku hudby, onu složku, která se nutně musí projevovat neopakovatelnými demiurgickými postoji. Chtěli jsme hudbu pojmout v plné šíři. Otevřeny měly být dveře i hudbě církevní a kostelní, ale stejně tak i hudbě malých žánrů. Vycházeli jsme z postojů hudebněhistorických, ale neuzavírali jsme se orientaci sociologické, objevovali jsme přínos hudebních center pro vývoj hudby, zejména regionální, objasnili jsme význam hudební topografie. Měnili jsme formy. Nic není nebezpečnějšího než uniformita, a proto na stránky časopisu Opus musicum pronikala i forma rozhovoru o hudbě, její interpretaci nebo kompozici. Dospěli jsme i k modelu speciálních čísel. Vzpomínám, že jedním z nejčilejších počinů bylo speciální číslo věnované Břetislavu Bakalovi (1977), jindy zase jsme se věnovali třebas mezioborovým sondám nebo aspektům jednotlivých měst při utváření našeho hudebního života. Vyvstala ovšem zásadní otázka: Kdo bude šéfredaktorem časopisu? Jindřiška Bártová na jedné schůzi Krajské sekce hudební vědy a kritiky navrhla: Ať je šéfredaktorem Rudi Pečman! Já jsem sice byl vděčen za tento projev důvěry, ale uvažte: Na Filozofické fakultě tehdy již Univerzity Jana Evangelisty Purkyně jsem měl pevné zaměstnání jako odborný asistent. Hojně jsem se zapojoval do činnosti Kruhu přátel hudby, který byl v Brně založen roku 1958 (konal jsem pro něj přednášky a byl jsem již redaktorem 6 opus musicum 1/2009

5 studie jeho časopisu Zpravodaj KPH). Na fakultě jsem mj. zastával funkci výkonného redaktora řady F a později řady H Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Na půl úvazku jsem externě byl zaměstnán v Parku kultury a oddechu, kam jsem patřil jako tzv. generální tajemník Mezinárodního hudebního festivalu v Brně. Bylo nad lidské síly, abych na sebe vzal i šéfredaktorství nového časopisu Opus musicum, ač například k publicistice a hudební kritice jsem měl blízko a poměrně dobře jsem rozuměl i černému tiskařskému řemeslu. A tak jsem bez dlouhého rozmýšlení navrhl, aby se stal budoucím šéfredaktorem kolega Jiří Fukač, nabitý energií a slynoucí nevšedním kulturním rozhledem. Můj návrh byl krajskou sekcí přijat, a tak se stal přenadaný Jiří Fukač prvním šéfredaktorem časopisu Opus musicum. Když pak byl v době tzv. normalizace vyloučen z KSČ, nastoupil na jeho místo Jiří Majer, po něm pak na dlouhá léta Eva Drlíková. Opus musicum se záhy stal pravou revuí, ne pouze hudebněkritickým časopisem. Jistě bylo třeba zápasit o čtenáře, nastávaly jistě i potíže finanční a organizační (ale kde nenastávají?), avšak Opus musicum zdárně překonával nástrahy času. Proplouval mezi Scyllou a Charybdou dobových politických postojů. Ale vždy šlo jeho autorům, domácím i cizím, o hudbu a o její blaho. Titulní strana první publikace nakladatelství Opus musicum, foto archiv redakce Nakladatelství Což rozšířit činnost také o nakladatelskou práci? Tato myšlenka byla lákavá. Osobně sám považuji za velký čin, že redakci se podařilo obléci také nakladatelský plášť a vydat například roku 1969 péčí Jiřího Vysloužila francouzské a české znění vlastního životopisu Antonína Rejchy, který tehdy vyšel zrcadlově jak francouzsky, tak česky. Tento rejchovský počin (v překladu Jaroslava Fryčera) je doposud nedoceněn, tak jako nedoceněny jsou další nakladatelské počiny Nakladatelství Opus musicum (nezaměňovat prosím s tehdejším bratislavským vydavatelským podnikem stejného názvu!), týkající se kupříkladu některých pramenných sond janáčkovských, českého překladu knihy o české opeře z dílny Johna Tyrrella (v překladu Mirka Čejky), sborníku o česko-ruských paralelách (v redakci Jiřího Vysloužila a Lva Salomonoviče Ginzburga) apod. Měnila se doba, měnilo se obsazení redakční rady, modifikován byl rozsah i formát časopisu. Opus musicum zdárně proplouval dobou plnou nástrah. K úhybnému manévrování bylo třeba vyvinout mnoho energie. Ze všech kulturněpolitických dobových bojů vyšel časopis Opus musicum jako vítěz. Ani se tomu nechce věřit. To, co nedokázala zakladatelská generace, podařilo se pionýrům pracujícím řadu let v temném údolí normalizace. Doba po 17. listopadu 1989 otevřela nové možnosti. Stále však je třeba bojovat o čtenáře, a to zvláště dnes, kdy jsme ohrožováni úlisnými a přetvařujícími se postoji tzv. bulvárního pojetí tisku. Životní dráha autora tohoto textu se uzavřela 17. prosince Vzpomínka byla redakci doručena poštou jen několik dní před jeho odchodem. Summary: This text was ordered by our magazine on the occasion of the 40th anniversary of its foundation. The author sent it to our office a week before he died. Rudolf Pečman summarizes the effort devoted to the foundation of the magazine in difficult political conditions on the turn of the 1960 s and 1970 s; enforced by the fact that the magazine was founded outside the Czech capital. He puts the foundation of the magazine within a historical and geographical context, including the first attempts to create a permanent music periodical in Brno since the end of the 19 th century. He concludes the historical profile of the musical review by a list of selected books published by Opus musicum and by thoughts about the current position of the magazine on the Czech music literature scene. 7

6 Tři vzpomínky na Rudolfa Pečmana Poslední z gentlemanů Moje babička Masenová nikdy neužívala slovo smrt. Když někdo zemřel, především někdo, na kom jí zaleželo, vždycky řekla, že byl povolán zpět. Tím myslela, že nebyl pohřbením ztracen provždy, ale spíš byl ten člověk povolán zpět do světa šťastného dětství, do světa žijících věcí. (Truman Capote) Andreas Hoffmann-Kröper R. Pečman na setkání absolventů hudební vědy, foto Tomáš Kučera Byla to krátká, neemocionální mailová zpráva z brněnského Ústavu hudební vědy: zemřel prof. Rudolf Pečman. Ani za zaslání oznámení poštou, jak se patří, to nestálo, v době elektronických médií stručný, masově rozeslaný mail musí stačit. Informace. Spam. Nic víc. Adresa pro kondolence: neuvedena. Pro mě byl Rudi povolán zpět Bylo to začátkem devadesátých let, kdy jsem začal přednášet na Ústavu hudební vědy v Brně. Do mé pracovny, o kterou jsem se dělil s Milošem Štědroněm, přišel pan profesor, držením těla starší než výrazem očí, podal mi ruku a pravil v dokonalé němčině: Mein Name ist Pečman, ich bin Rudi, sagen wir Du zueinander! Po zkušenostech na Heidelberské univerzitě, kde jsem zahájil svá studia, to pro mne bylo překvapením. S Rudim mě v dalších letech spojoval zvláštní vztah. Setkali jsem se na univerzitě jen zřídkakdy, občas jsme si psali, občas telefonovali. A trávili nezapomenutelné chvíle hovory při společném cestování mým autem. Netroufl bych si říct, že jsme byli přátelé. Spíše do určité míry spojenci. Vzpomínám na překvapení, které jsem způsobil mezi kolegy a studenty, když jsem nevědom si toho, že to byla vzácnost jednoho dne během hovoru řekl, že jsme včera s Rudim u něho doma popíjeli víno. Ano, seděli jsme tam a popíjeli tak dlouho, že jsme víno museli začít ředit minerálkou. Nadávali jsme na víno, až jsme zjistili, že jsme ho omylem ředili slazenou minerálkou. Ukázal mi svou cennou knihovnu a postěžoval si, co s ní bude, až zemře. Připadalo mi divné, že už tenkrát o tom otevřeně hovořil. Co na to říct? Ve své pracovně měl neuvěřitelný chaos. Psací stůl a vedle něj do výše jednoho metru rozhozené knihy. Na něčem pracoval. Jako vždy. Při vzpomínce na ten pohled mě napadá jen úryvek básně od Jakuba Jana Ryby: S Múzami se celovati, čísti, housti, rýmovati, vzdělávat se bez ustání jest mé denně zaměstnání. Ano, byl nesmírně vzdělaným člověkem. Často jsem obdivoval jeho němčinu, která mě paradoxně motivovala, abych se (na oplátku) učil česky, což on také oceňoval. V dalších letech jsme se víc a víc sbližovali. Mluvili jsme nejen o klesajících nárocích na kvalitu výuky způsobených snahou nahnat co nejvíc studentů do stáje intelektuality, kde si přednášející připadá jako Augiáš a student jako dojnice tohoto velmi problematického systému. Když jsem roku 2004 podal výpověď a sdělil své rozhodnutí Rudimu, on jako jediný můj krok pochopil. 8 opus musicum 1/2009

7 studie Před pár lety jsme s Rudim jeli autem z Prahy do Brna. Řídil jsem svou oblíbenou Tatru 613, velmi se Rudimu líbila. On totiž moje auta vždy spojoval s určitou mírou pohodlí, já je přitom vybral jen dle své tělesné proporce. Naši první společnou cestu do Německa jsme trávili v mém bavoráku sedmičkové řady, než jsem ho krátce na to půjčil kamarádce, která s ním vysokou rychlostí najela na svodidla. Nestalo se jí nic, auto šlo do šrotu. Bavorák měl tehdy i český prezident, myslím, že ho dostal jako dárek. Rudimu se líbilo, že pojede takovým vozem. Na té a dalších cestách jsme měli hodně času diskutovat o ústavu, o proměnách během dlouhých let, co tam Rudi působil, o změnách po revoluci, o represáliích, kterým byl Rudi ze strany některých kolegů v totalitě vystaven. Kolikrát mě poprosil, abych si některé údaje nechal pro sebe. Udělal jsem to, ale po každé z těch cest jsem ústav viděl jinak. Čekal jsem, že někdo najde tu odvahu a začne zpracovávat to nešťastné období. Nestalo se. Místo toho dokonce nastala nová doba ve světle kariéristiky, která dala Rudimu jasně najevo, že je na ústavu, na své domácí půdě strpěn jen kvůli titulu, který se hodil k naplnění nových směrnic. Rudi jako vědec ale do těchto směrnic nepasoval, protože nebyl jen hudebním vědcem, ale milovníkem hudby. A těch je v hudebněvědných kruzích pramálo. O hudebnících nebo skladatelích nemluvě. Tyto změny patřily k starostem, bolestem a myšlenkám Rudiho. Cítil, že tam už nepatří. Tak jako vědomě pociťoval ztrátu svých tělesných sil, cítil konec doby poctivé vědy na ústavu. Trápilo ho, že už nepřednáší tolik jako dříve. O to víc psal. Vše, co chtěl, aby svět o jeho životě věděl, napsal formou autobiografie. Není v ní zdaleka vše, co ho trápilo. Na to byl příliš taktní a velký gentleman. A to je kromě vší úcty před tím, co nám Rudi jako vědec zanechal, má hlavní vzpomínka: odešel jeden z posledních gentlemanů na poli hudební vědy. V chování i myšlení. Pan profesor Jana Perutková Úmrtí mého milého kolegy a učitele Rudolfa Pečmana přišlo jako blesk z čistého nebe. Ačkoliv se jeho zdravotní problémy v poslední době hrozivě hromadily, překonával fyzické utrpení s nebývalou čilostí. Ještě po návratu z léčebny zvládl heroicky a s bravurou sobě vlastní dvě náročné cesty do Ostravy na habilitační řízení slovenského kolegy Karola Medňanského a do Bratislavy na profesuru Miloše Blahynky. Svou činorodost by byl mohl až do posledního dne rozdávat... Hlavou mi běží řada nesouvislých vzpomínek na člověka, který pro mne mnoho znamenal. Rudolf Pečman byl vpravdě mnohostrannou osobností, avšak já jsem jej znala především jako pedagoga brněnské filozofické fakulty, a tak se moje vzpomínání ubírá především tímto směrem. Pamatuji si dobře, jak jsem jej poznala ještě jako studentka nultého ročníku hudební vědy, neboť obor muzikologie nesměl být před rokem 1989 v Brně realizován každoročně. Již tehdy jsem obdivovala jeho rozhled a kultivovanost výkladu; jeho skvostné zacházení s češtinou se pro mě stalo vzorem. Vybavuje se mi jeho skvělá dvousemestrální přednáška o Beethovenovi to už jsem studovala řádný první ročník. Velmi mě tehdy zaujal jeho monografický koncept založený na zasazení faktů do širokého kontextu. Již v té době jsem na něm ovšem měla ráda především jeho otevřenost a důvěru, kterou měl vůči nám studentům, mladým, jak s oblibou říkával. Tane mi na mysli jedno krásné setkání v dnes již neexistující Akademické kavárně na Gorkého ulici. Pozval několik z nás na kávu svého oblíbeného žáka a později dobrého přítele Pavla Sýkoru, nazývaného jím často emfaticky též génius a gigant, mne a Lenku Schellongovou. Čas příjemně plynul, když tu nevyhnutelně přišel moment položení otázky; jako muzikolog s vynikající pamětí měl totiž ve zvyku mezi řečí zdánlivě ledabyle položit nějaký většinou velmi podrobný či zdánlivě okrajový dotaz týkající se dějin hudby. Leničko, Vy se jmenujete Schellongová... a víte Vy, kdo to je bojarka Věra Šeloga???, zahřímal zničehonic na naši kamarádku. Opera od Rimského-Korsakova, pane profesore, odpověděla bez mrknutí oka Lenka, nyní Lacinová, bezpečně znalá již v prvním ročníku Černušákových Dějin hudby tam i pozpátku. Pan profesor to kvitoval s obrovským nadšením, měl rád, když mladí znají. Rudi, jak jsem mu směla říkat od roku 1996, kdy jsem dokončila své doktorské studium, byl vynikajícím vypravěčem kdo by v jeho podání neznal celou řadu veselých historek, které se často týkaly katedrového či fakultního života? Jeho humor byl ovšem laskavý a ona laskavost byla jednou z jeho dominantních vlastností, spolu s charakteristickou hřejivou srdečností, kterou si uměl získat nejen své studenty. Ne snad, že by se neuměl rozčílit, byl impulsivní, jeho hněv však vždy velmi rychle pominul. Vlastně ani přesně nevím, čím jsem si zasloužila jeho náklonnost a důvěru. Nepochybně nás spojovala láska k historické muzikologii, zvláště pak k problematice barokní opery. Sledoval mou práci vždy s živým zaujetím a rád se mnou hovořil o té své. Naším společným zájmem byla i provozovací praxe 9

8 R. Pečman přednáší v Malém divadle hudby, duben 2001, foto Tomáš Kučera staré hudby. Bylo pro mě velkým zážitkem sledovat jeho reakce na operní představení, které shlédl při své první návštěvě v českokrumlovském barokním zámeckém divadle byla jí Giunone placata Johanna Josepha Fuxe. Byl provedením tohoto díla naprosto fascinován a stal se velkým příznivcem autentického provozování staré opery, jak tento žánr rád nazýval to ostatně dokumentuje i část jeho monografie o Vivaldim, kterou publikoval v roce Ano, poslední roky jeho života byly především zasvěceny psaní knih jakoby tušil, že již nemá mnoho času. Přesto však věnoval velkou pozornost také lidem okolo sebe, zvláště pak adeptům doktorského studia muzikologie a už jsme zase u těch mladých, kteří jako by byli leitmotivem jeho zralých let. Asistovala jsem mu v uplynulých letech u celé řady doktorských obhajob a zkoušek a mohla jsem tak dostatečně ocenit jeho další skvělou vlastnost až úzkostlivou pečlivost. Jsem dobrý úředník, říkával vždy o sobě s nadhledem a jemnou sebeironií. Při těchto doktorských řízeních se vždy znovu projevovala také jeho absolutní nekonfliktnost a upřímná snaha pomoci doktorandům ve zdolání zkoušek. Jeho obdivuhodnou vlastností byla též loajalita. V první řadě to byla loajalita ke katedře, na níž tolik let působil, k její historii, současnosti i budoucnosti. Tuto loajalitu jako by chtěl přenést i na mě. Před třinácti lety mi řekl, že mne považuje za nositelku Helfertových tradic; tehdy jsem se tomu usmívala, v poslední době jsem se ovšem přistihla při tom, jak velice si tohoto jeho opakovaně pronášeného výroku vážím. Stejnou měrou byl loajální i ke svým přátelům. V posledním telefonickém rozhovoru, který jsem s ním měla den před jeho smrtí, jsem mu mimo jiné podávala podrobné hlášení o výroční konferenci České společnosti pro hudební vědu konané v Praze. Zmínila jsem se také o naší kolegyni Jitce Bajgarové, která konferenci organizovala. Jituška, zasnil se Rudi, ta mi před lety zachránila život, řekl, jako v minulosti již tolikrát... O den později mu už bohužel nikdo život nezachránil. Rudi nás opustil, v našich myslích však zůstává. Je pro mne alespoň malou útěchou, že jeho poslední odpoledne bylo vyplněno přímo symbolicky návštěvou našich studentů, mladých, kteří si od něj chtěli dát podepsat jeho knihu o Vivaldim. Ještě dlouho budu přicházet na to, jak moc mi chybí. Jedno však vím už teď: cítím obrovský vděk za důvěru, kterou ve mě měl a již beru jako svůj velký závazek do budoucna. Jsem vděčná i za to, že jsem mu mohla být nablízku. P. S. Když po sobě čtu tyto poněkud chaoticky uspořádané myšlenky, více než kdy jindy pociťuji, jak neobratné je moje pero oproti nádhernému a vznešenému slohu Pečmánkovu, jak jsme ho rádi nazývali. Rudi, doufám, že mi to odpustíš opus musicum 1/2009

9 studie Několik setkání s Rudolfem Pečmanem Pavel Sýkora Na přání autora této vzpomínky jsme ponechali některé výrazy v původní podobě. (red.) Setkání první knihovna Celoživotní láska ke knihám se projevuje pravidelnou návštěvou vybraných knihkupectví a antikvariátů. R. P. si vybírá knihy systematicky podle svých duchovních zájmů. V rámci těchto okruhů však shromažďuje rozsáhlý poklad, kde nechybí téměř kompletní vydání antických klassiků, ale též úplný F. X. Šalda aj. Největším dárkem příteli je pro R. P. kniha. Řídí se heslem: knihy se nepůjčují, ale darují. Návštěvník jeho domácnosti utrpí šok, neboť nalézá knihy i v místnostech, kam si jiní ukládají šaty nebo jídlo. Duchovní střed bytu, tj. místo, kam si normální člověk postaví televizní přijímač, tvoří knihovna, kde jsou knihy umístěny ve třech řadách. Jejich systemizace odporuje jakýmkoliv katalogizačním normám, R. P. však s jistotou a vítězným úsměvem vytahuje z jakési lineární vrstvy publikaci, po níž host právě zatoužil. Obrázek: Jednoho dne nábytek nevydrží nápor knih a zhroutí se. Naštěstí se nenaplňuje vize Hrabalovy Hlučné samoty. Setkání druhé humanista-klassik Obdiv k antice v duchu odkazu evropského humanismu. Zejména starořímské kultury se R. P. dovolává, když hovoří o úpadku současného světa, který prý spěje do tartaru. Ovládá latinu natolik, že je schopen číst některé autory v originále. Své dopisy hojně prokládá latinskými citáty. K těmto svým schopnostem se však staví als Dilettant. Naopak bezmezný obdiv v jeho očích získávají všichni, kdo se aspoň o antice zmíní. Nejvyšší Pečmanovo ocenění zní: humanista. Dopis příteli, jehož latinské schopnosti neustále přeceňuje, signuje frater atque amicus tuus Rudolphus. Celoživotní inklinace ke starověku se projevuje nejen ve výběru knižních titulů, ale také vytříbeným literárním i mluveným stylem, v němž odkaz Ciceronův se mísí s oblíbenými F. X. Šaldou, R. Rollandem aj. R. P. pronáší své přednášky universitní a někdy i konferenční zpaměti. Přesto mají dokonalou formu, a proto jsou pro posluchače srozumitelné a přehledné. R. P. nezapomíná ani na jiné zásady klassické rétoriky. Hovoří zvučným hlasem, zařazuje rétorické ozdoby (někdy i tzv. historky ), vše doplňuje patřičnou gestikulací. Nepovedené výkony obsahové i formální hodnotí bez příkras. Obrázek: Dávný seminář na katedře hudební vědy. Referent namáhavě čte svůj text. R. P. dávaje najevo nelibost chřestí objemným svazkem klíčů. (Na rozdíl od praxe Janáčkovy jimi student není zasažen.) Posléze klíče s rachotem padají na zem R. P. usíná. Po probuzení pronese s vražedným výrazem ve tváři jediné slovo: hýkání. Setkání třetí korespondence Pokud bude chtít jednou někdo studovat korespondenci R. P., bude muset navštívit mnoho institucí a hlavně nespočet soukromých osob. Rozsah dopisů je monumentální, leč nepřehledný. V době rychlosti a pohodlí internetu, kterým pohrdal prokletý vynález, inklinuje R. P. k tradičnímu způsobu vedení korespondence, který zahrnuje nepohodlné zakoupení papíru, obálek, ofrankování, vhození do poštovní schránky atd. Přesto dopisy chodí přesně a včas, ba mnohdy vyhrávají soutěž se zmíněným vynálezem. Jejich forma je osobitá. I dopisy nejbližším přátelům, signované Tvůj Rudolf, jsou zarámovány úřední hlavičkou, která obsahuje kromě datace také postavení a tituly adresáta i odesilatele, přesné adresy včetně telefonního čísla, někdy se objevuje i odkaz Příloha. Případné překlepy (R. P. píše zásadně na psacím stroji) jsou opraveny zavedenými korektorskými značkami. Uvnitř však nalézáme svět zcela jiný. R. P. rozvíjí evropskou epistulární tradici, která pojímá dopis nejen jako sdělení, ale též jako umělecké dílo, které má být publikováno. Do tohoto vysokého stylu, vyznačujícího se dokonalou formální strukturou, pronikají navíc subjektivní projevy přátelství, laskavosti, ale nezřídka též sžíravé ironie a sarkasmu. Setkání čtvrté požitkář Ačkoliv se R. P. neodvolává na Epikúra, naplňuje dokonale princip, podle něhož má být cílem života dosažení nejvyšší smyslové slasti. V duchu epikurejské filosofie je to však slast nejen z fyzických požitků, ale také radost z přátelství a umění. Plný prožitek života znamená pro R. P. spojení duchovních radostí s gargantuovskou posedlostí jídlem a pitím. Stolování s R. P. je zážitek, na nějž se nezapomíná. V průběhu let se sice díky nemoci zmenšuje rozsah pokrmů, nikdy však nechybí láhev dobrého vína a hlavně nedotčena zůstává zásoba vyprávění a historek. R. P. je klassik v jakémkoliv prostředí i v jakékoliv situaci. Obrázek: Podnik čtvrté cenové kategorie poblíž filosofické fakulty, polovina 80. let, pracovní den dopoledne. Skupina dělníků v montérkách si odskakuje na svačinku. U sousedního stolu sedí R. P. v dokonalém obleku. Se svým studentem rozmlouvá 11

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla rozhovor pro Festival spisovatelů Praha Erika Zlamalová: 20. ročník

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

OBSAH. Dopis 3. Formální úprava německých dopisů vnější stránka 8. Něco málo o stylu 19. Obsah iii. Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2

OBSAH. Dopis 3. Formální úprava německých dopisů vnější stránka 8. Něco málo o stylu 19. Obsah iii. Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2 OBSAH Obsah iii Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2 Dopis 3 Proč psát dopisy? 3 Proč tedy ještě vůbec psát dopisy? 3 Co je vlastně dopis? 3 Různé druhy dopisů 4 Osobní dopis 5 Privátní korespondence 6 Obchodní

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Mgr. Katarína Čermáková University of Nebraska Lincoln, USA Department of Modern Languages and Literatures Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Čeština na univerzitě v Nebrasce je součástí výuky cizích

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Film je součástí vizuálního umění. Od druhé polovině 20. století, kdy jej výtvarníci zejména formou videa začali více používat ve své tvorbě, zdomácněl v muzeích umění a galeriích.

Více

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Český spolek na Slovensku vznikl v krátkém čase po rozdělení Československa za velice pohnutých okolností a citových traumat Čechů, zvláště těch starších.

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Zpráva - projektový den - HUDEBNÍ VÝCHOVA 10.12.2010 Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Cíl: seznámení se s knihovnou, shlédnutí a poslech pořadu

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Říjen 2012. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Literární výchova Bohumil Hrabal.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Říjen 2012. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Literární výchova Bohumil Hrabal. B Anotace Pracovní list zaměřený na rozbor textu Bohumila Hrabala, zopakování informací z daného historicko-společenského období, práce s pojmy z oblasti lexikologie, morfologie, syntaxe, sémantiky, literární

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

6 Jak by bylo možné tuto MUP vylepšit?

6 Jak by bylo možné tuto MUP vylepšit? 6 Jak by bylo možné tuto MUP vylepšit? Pracovní listy, se kterými by žáci mohli v hodinách pracovat. Není nutno Přehlednost a také doba už se změnila i v používání techniky... Méně textových materiálů

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

///// recenze ///////////////// HUMANISTICKÁ KOMUNITA V ČESKÝCH ZEMÍCH SPOJENI NEJEN CHUDOBOU

///// recenze ///////////////// HUMANISTICKÁ KOMUNITA V ČESKÝCH ZEMÍCH SPOJENI NEJEN CHUDOBOU způsobu života a lze ho označit za nejvýznamnějšího německého osvícence. Albert je ten, kdo nám důrazně připomněl, že je to právě otázka, kterou Markétka položí Faustovi: Nyní řekni, jak to máš s náboženstvím?,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) [Zadejte text.] Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) Prozatímní inventární seznam NAD č. 583 evidenční pomůcka č. 214 Honzáková Valerie Praha 1971 [Zadejte

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

František Dryje. Spolupracovníci V. E.

František Dryje. Spolupracovníci V. E. František Dryje Spolupracovníci V. E. Eva Švankmajerová: Lov na černého žraloka (Vratislav Effenberger), 1980 Mikuláš Medek: Dole, dříve reprodukováno pod názvem Malá prdel Vratislav Effenberger nebyl

Více

KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ ČERVENEC 2014*** ROČNÍK XV.*** ČÍSLO 7

KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ ČERVENEC 2014*** ROČNÍK XV.*** ČÍSLO 7 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ ČERVENEC 2014*** ROČNÍK XV.*** ČÍSLO 7 Citát inspirující: Muži obdivují ženy, které mluví jako knihy, ale berou si ženy, které vaří jako z kuchařské knihy.

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Ediční a redakční práce na Čtení o Jaroslavu Vrchlickém Sylabus k semináři

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

Milan Kocmánek VE VÍNĚ JE SRANDA

Milan Kocmánek VE VÍNĚ JE SRANDA Milan Kocmánek VE VÍNĚ JE SRANDA 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpět k přírodě, zpět k sobě: přes jógu, byliny a duchovno

Zpět k přírodě, zpět k sobě: přes jógu, byliny a duchovno Daniela Pilařová 02. 04. 2013 Pocházím ze Zlína, na severní Moravu jsem přišla studovat a nyní žiju v Rychvaldu. Už třináct let provozuji agenturu Redigo, ve které společně se svými externisty připravuji

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více