Město Lipník nad Bečvou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1235/2005 RM 50 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1236/2005 RM 50 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze schůzí RM. 1237/2005 RM 50 Připojení k akci Vlajka pro Tibet 1. RM po projednání schvaluje připojení města Lipník nad Bečvou k akci Vlajka pro Tibet a vyvěšení tibetské vlajky na budově radnice na náměstí T.G.Masaryka 89 v Lipníku nad Bečvou dne 10. března RM ukládá vedoucímu odboru vnitřních věcí zajistit vyvěšení tibetské vlajky na budově radnice na náměstí T.G.Masaryka 89 v Lipníku nad Bečvou na podporu akce Vlajka pro Tibet. T:

2 1238/2005 RM 50 Návrh na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení bytu č. 29 v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou p. Vlastimilu Pavlíkovi od RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2005 RM 50 Návrh na ubytování 1. RM po projednání schvaluje ubytování p. Stanislava Bezperáta na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit uzavření smlouvy o dočasném ubytování. T: /2005 RM 50 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Daniely Sedláčkové na ubytovně Venedik č a č. 1427, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T:

3 1241/2005 RM 50 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas příspěvkové organizaci Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace k investiční akci přemístění, rekonstrukce a rozšíření učebny výpočetní techniky. 2. RM po projednání schvaluje použití části investičního fondu ve výši ,- Kč k realizaci investiční akce příspěvkové organizaci Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. 3. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2005 RM 50 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace k investiční akci modernizace počítačové učebny a rozšíření infrastruktury počítačové sítě. 2. RM po projednání schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace převod prostředků rezervního fondu ve výši ,- Kč k posílení investičního fondu a uděluje souhlas s užitím části investičního fondu ve výši ,- Kč k realizaci investiční akce modernizace počítačové učebny a rozšíření infrastruktury počítačové sítě. 3. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2005 RM 50 Souhlas s výpůjčkou movitého majetku 1. RM po projednání schvaluje výpůjčku movitého majetku mezi Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou, p.o. a obcemi Hustopeče nad Bečvou a Brodek u Přerova, pořízeného z účelové dotace Ministerstva kultury ČR na zajištění regionálních funkcí, poskytnuté Městské knihovně Lipník nad Bečvou, p. o., dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitelku Městské knihovny Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace. T:

4 1244/2005 RM 50 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Lipensko za rok RM po projednání doporučuje ZM schválit Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Lipensko za rok RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. T: /2005 RM 50 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v následujícím členění: a) - zvýšení na straně příjmů v org. 401: Kč ,00 v 3612, pol. 2132, příjmy z pronájmů bytových prostor - Osecká, - zvýšení na straně výdajů v org. 401: Kč 1.500,00 v 3612, pol. 5139, nákup materiálu, Kč ,00 v 3612, pol. 5151, studená voda, Kč ,00 v 3612, pol. 5152, teplo, Kč 3.500,00 v 3612, pol. 5154, el. energie, Kč 2.000,00 v 3612, pol. 5162, služby telekomunikací, Kč 1.600,00 v 3612, pol. 5166, revize, b) - zvýšení na straně příjmů: Kč 20,00 v pol. 1344, příjmy z poplatku ze vstupného, - zvýšení na straně výdajů v org. 5130: Kč 20,00 v 3635, pol. 5329, ost. neinv. dot. veř. rozpočtům Mikroregion Lipensko, c) - přesun na straně výdajů v org. 346, orj. 1: Kč ,00 z 2212, pol. 5171, na 6171, pol. 5171, opravy a udržování budova osadního výboru. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit začlenění rozpočtového opatření č. 5 do rozpočtu města. T: /2005 RM 50 Hospodaření příspěvkových organizací za rok RM po projednání schvaluje: a) hospodaření příspěvkových organizací za rok 2004, 4

5 b) ponechání a rozdělení kladného hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím: Mateřská škola Lipník nad Bečvou ve výši ,13 Kč, z toho: příděl do rezervního fondu ,13 Kč, Základní škola Lipník nad Bečvou ul. Hranická ve výši ,06 Kč, z toho: příděl do fondu odměn ,00 Kč, příděl do rezervního fondu ,06 Kč, Základní škola Lipník nad Bečvou ul. Osecká ve výši ,28 Kč, z toho: příděl do fondu odměn ,00 Kč, příděl do rezervního fondu ,28 Kč, Základní škola Loučka ve výši ,74 Kč, z toho: příděl do fondu odměn ,00 Kč, příděl do rezervního fondu ,74 Kč, Gymnázium Lipník nad Bečvou ve výši ,52 Kč, z toho: příděl do fondu odměn 9.431,00 Kč, příděl do rezervního fondu ,52 Kč, Středisko volného času Lipník nad Bečvou ve výši ,38 Kč, z toho: příděl do rezervního fondu ,38 Kč, Sociální služby Lipník nad Bečvou ve výši ,06 Kč, z toho: příděl do fondu odměn 2.097,00 Kč, příděl do rezervního fondu 8.388,06 Kč, Technické služby Lipník nad Bečvou ve výši 751,91 Kč, z toho: příděl do rezervního fondu 751,91 Kč, Městská knihovna Lipník nad Bečvou ve výši ,87 Kč, z toho: příděl do fondu odměn ,00 Kč, příděl do rezervního fondu 3.081,87 Kč. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit informování ředitelů příspěvkových organizací. T: /2005 RM 50 Změna usnesení č. 1122/ RM 44 ze dne RM po projednání schvaluje změnu bodu 1. usnesení č. 1122/2004 RM 44 ze dne , kterým byla schválena výpůjčka nemovitostí a předložená smlouva o výpůjčce, a to v odstavci: a) změnu adresy výpůjčitele s novým textem: SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů v Podhoří, IČ , pošta Jezernice, b) změnu adresy výpůjčitele s novým textem: SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů v Podhoří, IČ , pošta Jezernice, 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit : a) zapracování změny do smlouvy o výpůjčce, b) podepsání smlouvy o výpůjčce. T:

6 1248/2005 RM 50 Domovní řád bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje předložený Domovní řád bytového domu č.p ul. Osecká v Lipníku nad Bečvou. 2. RM ukládá: a) starostovi města podepsat schválený domovní řád, b) vedoucí odboru správy majetku: - vyvěsit domovní řád v domě č.p ul. Osecká v Lipníku nad Bečvou, - zapracovat povinnost dodržování domovního řádu do nájemních smluv. T: /2005 RM 50 Revokace usnesení č. 926/ RM 37 ze dne Přidělení a pronájem bytových jednotek v bytovém domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou Návrh nájemní smlouvy 1. RM po projednání schvaluje: a) revokaci usnesení č. 926/2004 RM 37 ze dne , kterým bylo schváleno přidělení a pronájem bytů v bytovém domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou, b) přidělení a pronájem jednotlivých bytů v bytovém domě ul. Osecká č.p.1492 v Lipníku nad Bečvou, situovaném na pozemku parc.č. st.285/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: 1.1 byt č /11, I. kategorie, o velikosti 3+1 ve IV. NP mezonet paní Kateřině Konečné, 1.2 byt č /1, I. kategorie, o velikosti 2+1 v I. NP panu Ing. Bohuslavu Slánskému, 1.3 byt č /14, I. kategorie, o velikosti 2+1 ve IV. NP mezonet paní Lence Maliňákové, 1.4 byt č /3, I. kategorie, o velikosti 1+1 ve II. NP paní Pavle Hučínové, 1.5 byt č /5, I. kategorie, o velikosti 2+1 ve II. NP paní Lence Nevřelové, 1.6 byt č /13, I. kategorie, o velikosti 3+1 ve IV. NP mezonet panu Miroslavu Lasíkovi, 1.7 byt č /5, I. kategorie, o velikosti 2+1 ve II. NP paní Ivaně Drkošové, 1.8 byt č /8, I. kategorie, o velikosti 2+1 ve II. NP panu Ivanu Matějíčkovi, 1.9 byt č /16, I. kategorie, o velikosti 3+1 ve IV. NP mezonet panu Zdeňku Rýdlovi, 1.10 byt č /12, I. kategorie, o velikosti 2+1 ve III. NP paní Martině Knotové, 1.11 byt č /15, I. kategorie, o velikosti 2+1 ve IV. NP mezonet panu Martinu Petrůjovi, 1.12 byt č /9, I. kategorie, o velikosti 2+1 ve III. NP paní Ing. Janě Krčmové, 6

7 1.13 byt č /11, I. kategorie, garsoniéra ve III. NP paní Věře Skácelové, 1.14 byt č /13, I. kategorie, o velikosti 3+1 ve IV. NP mezonet paní Beatrici Mádrové, 1.15 byt č /14, I. kategorie, o velikosti 2+1 ve IV. NP mezonet panu Romanu Němcovi, 1.16 byt č /4, I. kategorie, garsoniéra ve II. NP paní Michaele Čiernikové, 1.17 byt č /9, I. kategorie, o velikosti 2+1 ve III. NP paní Markétě Bartkovské, 1.18 byt č /9, I. kategorie, o velikosti 3+1 ve IV. NP mezonet panu Janu Skopalíkovi, 1.19 byt č /6, I. kategorie, o velikosti 1+1 ve III. NP panu Marku Grygarovi, 1.20 byt č /10, I. kategorie, o velikosti 2+1 ve IV. NP mezonet paní Janě Víškové, 1.21 byt č /15, I. kategorie, o velikosti 2+1 ve IV. NP mezonet paní Ing. Janě Kašpárkové, 1.22 byt č /4, I. kategorie, o velikosti 2+1 v I. NP paní Veronice Polcarové, 1.23 byt č /1, I. kategorie, o velikosti 2+1 v I. NP panu Romanu Chodilovi, 1.24 byt č /12, I. kategorie, o velikosti 2+1 ve III. NP paní Andree Máčkové, 1.25 byt č /16, I. kategorie, o velikosti 3+1 ve IV. NP mezonet paní Olze Mácové, 1.26 byt č /8, I. kategorie, o velikosti 1+1 ve III. NP panu Ing. Pavlu Polákovi, 1.27 byt č /6, I. kategorie, garsoniéra ve II. NP panu Zdeňku Zábranskému, 1.28 byt č /7, I. kategorie, garsoniéra ve II. NP panu Danielu Bartkovskému, 1.29 byt č /6, I. kategorie, garsoniéra ve II. NP panu Marku Stratilovi, 1.30 byt č /4, I. kategorie, o velikosti 2+1 v I. NP panu Michalu Feriančekovi, 1.31 byt č /10, I. kategorie, garsoniéra ve III. NP panu Martinu Pilátovi, 1.32 byt č /2, I. kategorie, garsoniéra v I. NP paní Jarmile Procházkové, 1.33 byt č /10, I. kategorie, garsoniéra ve III. NP panu Petru Kucharčíkovi, 1.34 byt č /11, I. kategorie, garsoniéra ve III. NP paní Bronislavě Kučerové, 1.35 byt č /7, I. kategorie, garsoniéra ve II. NP panu Lubomíru Škařupovi, 1.36 byt č /3, I. kategorie, garsoniéra v I. NP paní Vladimíře Feriančekové, 1.37 byt č /7, I. kategorie, garsoniéra ve III. NP panu Petru Slaninovi DiS, 1.38 byt č /2, I. kategorie, garsoniéra v I. NP panu Jakubu Čermákovi, 1.39 byt č /8, I. kategorie, o velikosti 2+1 ve II. NP panu Zdeňku Cílkovi, 1.40 byt č /3, I. kategorie, garsoniéra v I. NP paní Marii Psotové, c) návrh nájemní smlouvy. V případě, že některá z výše uvedených nájemních smluv nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude příslušný bod usnesení 1. b) platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemních smluv. T:

8 1250/2005 RM 50 Podnájem bytů v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smluv o podnájmu níže uvedených bytů v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou : a) bytu č /3, garsoniera v I. NP, mezi paní Vladimírou Feriančekovou, (jako nájemnicí bytu) a panem Karolem Húskou, a paní Katarínou Smrčkovou, (jako podnájemci bytu), b) bytu č /2, garsoniera v I. NP, mezi paní Jarmilou Procházkovou, (jako nájemnicí bytu) a panem Antonínem Procházkou, (jako podnájemcem bytu), c) bytu č /3, o velikosti 1+1 ve II. NP, mezi paní Pavlou Hučínovou, (jako nájemnicí bytu) a paní Miladou Machačovou, (jako podnájemnicí bytu), d) bytu č /10, garsoniera ve III. NP, mezi panem Petrem Kucharčíkem, (jako nájemníkem bytu) a slečnou Janou Hapalovou, (jako podnájemnicí bytu), dle 719 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na dobu určitou od do RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2005 RM 50 Pronájem pozemků parc.č. 1242/1, parc.č a parc.č. 3530/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem pozemků: - parc.č. 1242/1 orná půda o výměře m 2, - parc.č orná půda o výměře 8327 m 2, - parc.č. 3530/2 orná půda o výměře 1623 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Josefu Vinklerovi,, na dobu určitou, a to od do , za cenu 1.000,- Kč/ha/rok, k zemědělským účelům. Jistota ve výši 1.000,- Kč, která byla p. Vinklerem složena na účet města, bude považována za zálohu nájemného, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T:

9 1252/2005 RM 50 Pronájem pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem pozemku parc.č. 3943/1 orná půda o výměře 2212 m 2 a pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr: - parc.č o výměře 722 m 2, - parc.č o výměře 2432 m 2, - parc.č o výměře 4116 m 2, - parc.č o výměře 7051 m 2, - parc.č o výměře 4559 m 2, - parc.č o výměře 1621 m 2, - parc.č o výměře 2345 m 2, - parc.č o výměře m 2, - parc.č o výměře 6221 m 2, - parc.č o výměře 3167 m 2, - parc.č o výměře 3007 m 2, - parc.č. 3081/1 o výměře 2819 m 2, - parc.č. 3081/2 o výměře 3414 m 2, - parc.č o výměře m 2, - parc.č o výměře 2057 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou Agrochovu Jezernice, a.s., IČ , se sídlem Jezernice 42, zastoupené předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Bednářem, na dobu určitou, a to od do , za cenu 1.000,- Kč/ha/rok, k zemědělským účelům. Jistota ve výši 1.000,- Kč, která byla Agrochovem Jezernice, a.s. složena na účet města, bude považována za zálohu nájemného, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2005 RM 50 Přidělení a pronájem dvou bezbariérových bytů o velikosti 3+1, v I. NP objektu k bydlení č.p. 116 ul. Souhradní, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem: a) bytu A, I. kategorie o velikosti 3+1, v I. NP domu č.p. 116 ul. Souhradní, Lipník nad Bečvou paní Jiřině Svobodové,, b) bytu B, I. kategorie o velikosti 3+1, v I. NP domu č.p. 116 ul. Souhradní, Lipník nad Bečvou panu Radomíru Barošovi, V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude příslušný odstavec bodu 1. usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemních smluv. T:

10 3. RM po projednání neschvaluje přidělení a pronájem bytu B, I. kategorie o velikosti 3+1, v I. NP domu č.p. 116 ul. Souhradní, Lipník nad Bečvou paní Marii Kusákové, 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatelku. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta Pavel Šoltys místostarosta 10

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi dne 6. 12. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi dne 24. 1. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání.

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi dne 13. 9. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 14. 4. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 30. 7. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi dne 24. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 23. 8. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 27. schůzi dne 10.3.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi dne 15. 11. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 68. schůzi dne 5. 12. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 11.02.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 28. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 25. 6. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 30.06.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 16. 4. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina organizační složky města Město Lipník nad Bečvou, IČ 003 01 493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 594/2005 ZM 21 ze dne 29.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více