Služby pro nadace a nadační fondy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby pro nadace a nadační fondy"

Transkript

1 Služby pro nadace a nadační fondy

2 Podpora v rámci sociální odpovědnosti firmy Působíme v oboru, kde bohatství bývá často ztotož ňováno pouze s penězi, vnášejícími do života ekonomické principy a hodnoty. Považujeme tedy za svou povinnost oslabovat jednostrannost tohoto chápání bohatství a jako protiváhu podporujeme instituce, které přinášejí jiný typ bohatství lidské hodnoty, bohatství jazyka, bohatství emocí. Společnosti skupiny Pioneer Investments na celém světě považují filantropii za nezbytnou součást charakteru každé finanční korporace. Proto pomáhají nevyléčitelně nemocným v africkém Zimbabwe a jsou také velmi aktivní na Balkáně, kde pomáhají chudým a nemocným v oblastech postižených válkou. V České republice dlouhodobě spolupracujeme na několika projektech s různými nadacemi. Již řadu let podporujeme například pres tižní Cenu Jaroslava Seiferta, kterou každoročně udílí Nadace Charty 77. Naší další aktivitou v ČR je podpora projektu pro talentované studenty středních škol ze sociálně slabého prostředí na získání stipendia pro roční studium na prestižních středních školách ve Velké Británii a v USA. Projekt vznikl pod vedením Nadace Open Society Fund Praha a ze zahraničních partnerů se na něm podílejí Headmasters and Headmistresses Conference (HMC) a American Secondary Schools for International Students and Teachers. Zároveň úzce spolupracujeme s občanským sdružením Fórum dárců na aktivitách prospěšných nadacím a nadačním fondům. Péče o majetek nadací již od roku 1999 Se sociálně odpovědnou činností souvisí i naše nadstandardní péče o klienty z českého nadačního sektoru. Správa nadačního jmění je pro nás něčím víc než pouhým výkonem povinností správce kapitálu. Vnímáme ji jako druh služby veřejnosti a jako službu cílům, které před sebe nadace staví. Vámi dosud projevená důvěra se odráží v našem velmi silném postavení na českém trhu správy aktiv nadačního sektoru. Spolupracu jeme s předními českými nadacemi, stejně jako s těmi menšími.

3 Nabízíme vám rovnocenný partnerský vztah. Připravili jsme pro vás dva fondy specializované na nadace BALANCOVANÝ FOND NADACÍ (BFN) a RŮSTOVÝ FOND NADACÍ (RFN) a také možnost individuální správy. Výhody fondů pro nadace Český nadační sektor může prostřednictvím BFN a RFN využívat následujících výhod: Vysoká a mezinárodně uznávaná kvalita investičního procesu skupiny Pioneer Investments Zázemí a síla předního světového finančního uskupení. Pioneer Investments je investiční složkou bankovní skupiny UniCredit, která slouží milionům klientů prostřednictvím mnoha tisíc poboček po celém světě. Přístup na globální trhy a k výnosům globálních trhů bez ohrožení měnovým rizikem. Nadace mají možnost přímo ovlivňovat zásadní rozhodnutí týkající se činnosti fondů, a to zejména díky institutu Výboru podílníků a Schůze podílníků. Využití našich nadačních fondů k vytvoření individuálního a pružného nadač ního portfolia: BFN: Strategie usilující o to, aby fond byl nejkonzervativnějším a nejméně kolísavým speciálním fondem, který je k dispozici českému nadač nímu sektoru, avšak se zajímavým zhodnocením. Tento cíl se dlouhodobě daří plnit. RFN: Strategie usilující o to, aby fond mohl klientům nabídnout co nejvyšší výnosový potenciál při dodržení zákonných limitů pro investice do akcií a při zachování vysokých nároků na kvalitní výběr firem. Správa aktiv při využití BFN a RFN nabízí vytvoření individuální strategie pro každou nadaci, která se liší v dynamice tvorby zhod nocení a tvoří tak unikátní nabídkový komplex. To vše bez nutnosti absolvování složitých administrativních procedur při každé změně skladby nadačního jmění u rejstříkových soudů. Významné snížení nákladů na aktivní péči o majetek. Nižšími manažerskými poplatky podporujeme nadační sektor každý rok cca 5-6 miliony Kč. Tato částka je promítnuta do výkonnosti obou fondů a ve výnosech vyplacena zpět nadacím. Vedoucí pozice na trhu Investiční poradenství Plné měnové zajištění Zajímavé zhodnocení Tradice Práci pro nadace považujeme za druh vysoce odpovědné služby veřejnosti. S touto odpovědností vážíme každé naše rozhodnutí, každou transakci. Pioneer Investments

4 Balancovaný fond nadací (BFN) v kostce Investičním cílem fondu je v dlouhodobém horizontu dosahovat zhodnocení prostředků nadací a nadačních fondů nad úrovní vkladů u bank a spořitelen investováním do cenných papírů a instrumentů peněžního trhu. Doporučený investiční horizont: 1 rok a déle Měna fondu: CZK Úplata za obhospodařování p.a.: 0,40 % (aktuálně k ) Neutrální alokace: 100% peněžní trh ČR Růstový fond nadací (RFN) v kostce Cílem investiční politiky fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení svěřených prostředků na finančních trzích České republiky a zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích. Fond sleduje benchmark, tzn. porovnává svou výkonnost oproti kompozitnímu benchmarku, jenž reflektuje vývoj na českém dluhopisovém trhu, na trhu korunových úrokových sazeb a vývoj na evropských akciových trzích. Investičním cílem fondu je pak dosáhnout lepšího zhodnocení investic klientů než činí vývoj výše uvedeného kompozitního benchmarku. Neutrální alokace Peněžní trh Doporučený investiční horizont: 4 roky a déle Měna fondu: CZK Úplata za obhospodařování p.a.: 0,50% (aktuálně k ) Neutrální alokace: dluhopisy ČR (70%), evropské akcie (25%), peněžní trh ČR (5%) Instrument Podíl % Peněžní trh 100 Neutrální alokace Evropské akcie Peněžní trh Výkonnost v jednotlivých letech BFN 2010 (k ) 2,26 % ,61% ,96 % ,72 % ,30 % ,80 % ,22 % ,71 % ,85 % ,64 % ,90 % Datum vzniku fondu Upozornění: Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Dluhopisy Instrument Podíl % Dluhopisy ČR 70 Evropské akcie 25 Peněžní trh 5 Výkonnost v jednotlivých letech (včetně reinvestovaných dividend) RFN 2010 (k ) 3,87 % ,60 % ,01 % ,55% ,37 % ,39 % ,08 % Datum vzniku fondu

5 Individuální správa cenných papírů a investiční poradenství Smlouva o správě cenných papírů, smlouva o investičním poradenství a smlouva o obstarání obchodů s cennými papíry poskytuje nadacím bezplatně tyto výhody: Návrh investiční strategie na základě stanoveného investičního profilu přizpůsobeného potřebám a cílům konkrétní nadace, zohledňující legislativní a další omezení nadace. Aktualizace investiční strategie na základě nových informací. Efektivní řízení poměru fondů RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, BALANCOVANÝ FOND NADACÍ a případně jiných investic bez dalších administrativních požadavků. Provádění realokací ve struktuře portfolia bez nutnosti zápisu v nadačním rejstříku. Využití možnosti bez poplatků investovat do široké škály specializovaných fondů z lucemburské i tuzemské rodiny fondů Pioneer. Další téměř neomezené možnosti tradičních i alternativních investic z vyspělých i exotických trhů celého světa. Aktuální ocenění kvality a inovativního přístupu skupiny Pioneer Investments ve světě: 2009 Německo Best Asset Manager Polsko Trusted Brand (Award for European Trusted Brands) divize Institutional Best Brand Development (Awards for Excellence in Institutional Client Service 2009) Itálie Italian Asset Manager of the Year (již posedmé) Rusko The Company of the Year (Innovative financial product launch) 2010 Rakousko Best Asset Manager, bond fund 2010 Itálie Best ESG Asset Manager in Italy (World Finance Awards)

6 Pioneer Investments Investujeme již od roku 1928 Neexistuje nic lepšího než nakoupit kvalitní aktiva a nechat je, aby se v dlouhodobém horizontu zhodnotila. Trpělivost dokáže přinášet mimořádné zisky. PHILIP L. CARRET MUTUAL FUNDS MAGAZINE (1995) Konec 2. světové války Vystupňování války ve Vietnamu Atentát na Kennedyho Kubánská raketová krize Berlínská zeď Povstání v Maďarsku Povstání v Berlíně Měnová reforma v Německu Začátek globální ekonomické krize Začátek 2. světové války 1. březen Pioneer Fund S&P 500 Americké podnikové dluhopisy Americké 10leté vládní dluhopisy Americké pokladniční poukázky Spotřebitelský index cen (inflace)

7 Druhá energetická krize Válka Iráku s Iránem První energetická krize Krach na burze Válka v zálivu Pád berlínské zdi Válka v Iráku 11. září 2001 Krach na burze Hypoteční krize Pioneer Fund USD USD USD USD USD USD prosinec 2009 Tato tabulka je pouze ilustrační. Pioneer Fund je investiční společností registrovanou ve Spojených státech amerických, která nenabízí své služby mimo USA. Ačkoli akciové investice nabízejí vyšší potenciál zhodnocení, mohou být více nestálé (volatilnější) a rizikovější než investice s pevným výnosem. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Podnikové dluhopisy nabízejí splatnou nominální hodnotu a neměnnou úrokovou míru, pokud jsou drženy do splatnosti. Zdroj: Data k fondu Pioneer Fund byla připravena pomocí aplikace Morningstar Advisor Workstation. Veškeré ostatní údaje pocházejí z aplikace Zephyr Style Advisor. Všechny uvedené indexy nejsou aktivně řízeny a do indexu není možné investovat přímo. Graf byl připraven skupinou Pioneer Investments a je hypotetický, slouží pouze pro ilustraci.

8 Děkujeme za důvěru následujícím podílníkům fondů BFN a RFN: Přehled platný ke dni F-nadace Hudební nadace OSA Karasova Duhová nadace Komunitní nadace Euroregion Labe Nadace ADRA Nadace Auxilia Nadace Bohuslava Martinů Nadace CERGE-EI Nadace české architektury Nadace Český hudební fond Nadace Český literární fond Nadace Charty 77 Nadace fotbalových internacionálů Nadace Fr. A. Urbánka Nadace Jedličkova ústavu Nadace Karla Pavlíka Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí Nadace Mezinárodní potřeby Nadace Občanského fóra Nadace Open Society Fund Praha Nadace Ora et Labora Nadace Pražské komorní filharmonie Nadace Preciosa Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie Nadace pro transplantace kostní dřeně Nadace prof. Vejdovského Nadace rozvoje zdraví Nadace sportující mládeže Nadace Tomáše Bati Nadace Umění pro zdraví Nadace Veronica Nadace Život umělce Nadační fond Domova Sv. Karla Boromejského Nadační fond Fantazie Nadační fond Františka Topiče Olivova nadace Skautská nadace Jaroslava Foglara Společnost Duha Studijní nadace CS Cabot Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vzdělávací Nadace Jana Husa Služby nadacím a nadačním fondům Ing. Petr Šimčák, CFA Ing. Aleš Izák Klientské centrum Pioneer Investments Danube House Karolinská 650/ Praha 8 Názvy fondů BALANCOVANÝ FOND NADACÍ a RŮSTOVÝ FOND NADACÍ jsou jejich zkrácenými názvy. Názvy fondů podle statutu jsou BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond a RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedeno na o rizicich.pdf. Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne ze statutů fondů. Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným statutem, který lze také získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Karolinská 650/1, Praha 8, Česká republika či na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR ,

Zreformujte svoji penzi

Zreformujte svoji penzi Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční

Více

Pioneer Investments. Profil skupiny. Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz

Pioneer Investments. Profil skupiny. Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Pioneer Investments Profil skupiny Jedná se o propagační materiál

Více

Pioneer Investments. Profil skupiny

Pioneer Investments. Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny OBSAH Poslání a vize Pioneer Investments v letopočtech Produkty a služby Přístup založený na znalostech Proč právě Pioneer Investments? 1 Pioneer Investments Profil společnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management Správa finančních prostředků Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management 2015 Tato nabídka uvádí ve stručnosti obecné podmínky, za nichž je pro Vás společnost ČSOB Asset Management a.s.,

Více

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management Správa finančních prostředků Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management 2015 Tato nabídka uvádí ve stručnosti obecné podmínky, za nichž je pro Vás společnost ČSOB Asset Management a.s.,

Více

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI > Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových

Více

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS VÝVOJ TOP FONDŮ V PROSINCI 2014 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING LEDEN 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování

Více

Poslouchat, pochopit, reagovat.

Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 www.unicreditbank.cz Tato zpráva vyjadřuje přístup UniCredit k bankovnictví činí tak prostřednictvím příběhů, které jsme v každodenním

Více

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate development České spořitelny, a.

Více

Pioneer Fund Solutions

Pioneer Fund Solutions Pioneer Fund Solutions Komplexní řešení Vašich investic V České republice je registrováno více než 1 000 podílových fondů. Ve světě jich existuje 76 200 1. Fund Solutions znamená Fondové řešení Nová rodina

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011 Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb Výroční zpráva 2011 Život nám den co den klade do cesty nové výzvy a nabízí nové příležitosti. Stejně tak denně napadne každého z nás nový příběh, který

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007

Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007 Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007 Penzijní fond České pojišťovny je největším poskytovatelem penzijního připojištění v České republice. Každé čtvrté penzijní připojištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu...

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 1 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity

Více

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení Florová Petra Bakalářská práce 2007 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Vyšší odborná

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

STATUT J&T KOMODITNÍ. otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT J&T KOMODITNÍ. otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu kolektivního

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů ANKETA V čem je nabídka produktů a služeb vaší společnosti pro investora nejzajímavější, popřípadě na českém trhu ojedinělá? Vladimír Fichtner, marketingový ředitel, Pioneer Investments New Europe: Už

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více