NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2005"

Transkript

1 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2005

2 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha účetní závěrky za rok 2005 Zpráva auditora

3 Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Název: Nadační fond J&T Sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ IČ: Nadační fond J&T byl založen dne 1. června Podle Notářského zápisu vznikl dnem zapsání do obchodního rejstříku, a to 24. června Účel nadačního fondu: Cílem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru, podpora fyzicky i mentálně postiženým dětem, dětem nemocným a sociálně slabým, ohroženým a dětem v dětských domovech za účelem prohloubení všestranné péče o ně a podpora zvířecích útulků. Správní rada k 31. prosinci 2005 Předsedkyně: Gabriela Koksová Člen: Ing. Patrik Tkáč Člen: Ing. Ivan Jakabovič Dozorčí rada k 31. prosinci 2005 Předsedkyně: RNDr. Marta Tkáčová Členka: Ing. Andrea Tkáčová Členka: Eva Martincová Zřizovatelé: Ing. Patrik Tkáč Gabriela Koksová Výše majetkového vkladu: ,- CZK 3

4 Přehled přijatých darů v průběhu běžného období V roce 2005 obdržel Nadační fond J&T dary v hodnotě CZK. V roce 2005 nepoužil Nadační fond J&T žádný z obdržených darů na krytí provozních nákladů. Částka se skládá z darů společností J&T, zaměstnanců skupiny J&T, klientů a lidí spřízněných s J&T. Kromě níže uvedených finančních darů, obdržel Nadační fond 16 monitorů k počítačům od J&T BANKY, a. s. SEZNAM DARŮ 2005 (OD ZNÁMÝCH DÁRCŮ) Pokladna Jméno dárce Datum EUR Kurz Částka v CZK Koksová Gabriela , Jakabovič Ivan , Hajdu Zuzana , Koksová Gabriela , Celkem Pokladna Jméno dárce Datum SKK Kurz Částka v CZK Ryba Pavol , Holík Michal , Jančaříková Eva , Vršková Eva , Čovanová Katarína , Repiská Lucia , Gruntová Zuzana , Nagy Marek , Madara Marián , Rattaj Marek , Michalec Ján , Jurkovičová Martina , Kačaliaková Lenka , Dobrovodský Tomáš , Vašina Martin , Kukučka Róbert , Tkáč Patrik , Tkáč Patrik , Turanský Emil , Levák Slavomír , Sedláček Ľubor , Ševc Vasil , Gajan Emanuel , Vajs Pavol , Kukučka Peter , Graus Vladislav , Zachar Miroslav , Tkáč Patrik , Tkáč Patrik , Marko Juraj , Celkem

5 SEZNAM DARŮ 2005 (OD ZNÁMÝCH DÁRCŮ) Pokladna Jméno dárce Datum Částka v CZK Jakabovič Ivan Bendák Kamil Turziková Taťána Sekanina Peter Liška Roman Málek Petr Čakanová Lenka Kubacká Gabriela Šulák Křetínský Dan Uvíra Jiří Matulík Jan Sobek Ondřej Tkáč Patrik PROFICAR CZ,s.r.o CELKEM Bankovní účet Jméno dárce Datum Částka v CZK Květoň Ivo Chovanec Patrik Palcr Dušan Hajda Roman Tkáč Patrik Krejčí Oldřich Šmejc Jiří Marek Libor Turziková Taťána Eva Bryndová Miloslav Zábojník J&T BANKA J&T INVESTMENT H Equity Holding,a.s Loydl Patrik Celkem

6 Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období V roce 2005 poskytl Nadační fond, v souladu s platným statutem, příspěvky v celkové hodnotě CZK. POSKYTNUTÉ NEFINANČNÍ PŘÍSPĚVKY: Simulátor vodícího slepeckého psa DOGSIM v hodnotě CZK Únie nevidících a slabozrakých Slovenska Výcviková škola pro vodící psy, Sekulská 1, Bratislava. 16 monitorů k počítačům bez udaného ocenění Modřanská základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků. POSKYTNUTÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY: CZK Český výbor pro UNICEF (Dětský fond OSN) Prostředky pro oblasti postižené přírodní katastrofou v Asii CZK Fakultní nemocnice Brno. Prostředky použity na nákup zařízení bioanalyzer CZK Sdružení Linka bezpečí, občanské sdružení. Prostředky použity na mzdy a osobní ohodnocení externích konzultantů Linky bezpečí CZK Nemocnice Na Homolce. Prostředky použity na nákup chirurgického systému da Vinci CZK Člověk v tísni, společnost při České televizi, o.p.s. Prostředky použity pro pomoc v oblasti postižené zemětřesením v Pákistánu CZK Nadační fond Rozum a Cit Podpora pěstounských rodin konkrétně, manželů Šimánkových, paní Smejkalové, manželů Ciniburkových, manželů Kalinových, manželů Zhořových a manželů Novákových CZK CZK CZK ( SKK) Občanské sdružení MAGDALENIUM Občanské sdružení MAGDALENIUM Občianske združenie Samaritán, Slovensko Prostředky použity na úhradu provozních výdajů (elektřina, plyn, telefony) a stavební úpravy. Prostředky použity na úhradu provozních výdajů (elektřina, plyn, telefony) a nákup vybavení. Prostředky použity na nákup kyslíkového koncentrátoru AirSep Lifestyle CZK Denní stacionář AKORD pro děti a mládež s mentálním postižením a kombinovanými vadami CZK Nadační fond Rozum a Cit CZK CZK Denní stacionář AKORD pro děti a mládež s mentálním postižením a kombinovanými vadami Český výbor pro UNICEF (Dětský fond OSN) Prostředky byly určené ke krytí výdajů spojených s činností a posláním obdarovaného. Prostředky byly použity na nákup magnetů ve tvaru sluníčka, pro veřejnou sbírku Sluníčkový Den. Peníze z této sbírky jsou určeny na konkrétní projekty. Prostředky byly použity na nákup koberců. Přispěli jsme zakoupením panenky při aukci "Adoptuj panenku a zachráníš život dítěte". Výtěžek z této aukce je určený na podporu očkovacích programů UNICEF. Podrobnější informace o poskytnutých příspěvcích, obdarovaných osobách a společnostech, jsou uvedeny na naší webové adrese 14. června 2006 Gabriela Koksová Předsedkyně správní rady 6

7 Finanční část Výroční zpráva

8 Rozvaha (bilance) v plném rozsahu Ke dni Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky: Nadační fond J&T Pobřežní 297/ Praha 8 IČ AKTIVA (v tis. CZK) Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem Materiál na skladě II. Pohledávky celkem Poskytnuté provozní zálohy III. Krátkodobý finanční majetek celkem Pokladna Ceniny IV. Jiná aktiva celkem Příjmy příštích období AKTIVA CELKEM PASIVA (v tis. CZK) Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem Vlastní jmění Fondy II. Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem III. Krátkodobé závazky celkem Dohadné účty pasivní IV. Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období PASIVA CELKEM

9 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Činnosti Číslo Název položky (v tis. CZK) hlavní hospodářská řádku 1 2 A Náklady II. Služby celkem Ostatní služby V. Ostatní náklady celkem Kursové ztráty Jiné ostatní náklady NÁKLADY CELKEM B Výnosy IV. Ostatní výnosy celkem Úroky Kursové zisky VÝNOSY CELKEM C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění

10 Příloha účetní závěrky za rok CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY Založení a charakteristika Nadačního fondu J&T Nadační fond J&T (dále Nadační fond ) byl založen smlouvou o zřízení nadačního fondu ze dne 1.června Dne 24. června 2004 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zapsání do nadačního rejstříku. Cílem Nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru, podpora fyzicky i mentálně postiženým dětem, dětem nemocným a sociálně slabým, ohroženým dětem a dětem v dětských domovech za účelem prohloubení všestranné péče o ně a podpora zvířecích útulků. Zřizovatelé nadačního fondu Gabriela Koksová Ing. Patrik Tkáč Sídlo nadačního fondu Nadační fond J&T Pobřežní 297/ Praha 8 Česká republika Identifikační číslo Nadační jmění CZK ,- Vklad: Gabriela Koksová CZK ,- Ing. Patrik Tkáč CZK ,- Nadační jmění je plně splaceno a zapsáno do nadačního rejstříku. Členové správní rady k 31. prosinci 2005 Gabriela Koksová, předsedkyně Ing. Patrik Tkáč, člen Ing. Ivan Jakabovič, člen 10

11 Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2005 RNDr. Marta Tkáčová, předsedkyně Ing. Andrea Tkáčová, členka Eva Martincová, členka Jménem Nadačního fondu jedná každý člen správní rady samostatně. Podepisování jménem Nadačního fondu se děje tak, že k názvu Nadačního fondu připojí svůj podpis člen správní rady. Změny v nadačním rejstříku Dne 30. června 2005 správní rada odvolala Sylvu Vonáskovou z výkonu funkce člena dozorčí rady. Ve výkonu funkce ji k 30. červnu 2005 nahradila Eva Martincová. Skutečnost byla 26. července 2005 zapsána do nadačního rejstříku. 2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ a) Přepočty cizích měn Společnost používá pro přepočet cizích měn denní kurs ČNB platný ke dni zaúčtování účetního případu. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kursových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kursové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. b) Zásoby Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání. c) Opravné položky k pohledávkám Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám individuálně na základě věkové struktury pohledávek, s ohledem na velikost dluhu a míru vymahatelnosti. d) Postupy účtování o darech Přijaté peněžní a nepeněžní dary, jejichž účel není specificky určen jsou účtovány do výnosů. Dary, které jsou účelově vymezeny jsou účtovány na účet 911 Fondy, který tvoří součást vlastních zdrojů v rozvaze. e) Náklady související se správou společnosti Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku, náklady na propagaci a náklady související s provozem nadačního fondu. 11

12 3. ÚČTY V BANKÁCH Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech a termínovaných vkladech v CZK, SKK a EUR. Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2005 činí tis. CZK (2004: tis. CZK). 4. ZÁSOBY Nadační fond k 31. prosinci 2005 nevykazuje žádný zůstatek zásob. V minulém účetním období byl zůstatek zásob ve výši 30 tis. CZK tvořen zakoupeným simulátorem vodícího slepeckého psa, který byl v běžném období poskytnut jako nepeněžní plnění. 5. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY a) Pohledávky Pohledávky Nadačního fondu představuje záloha ve výši 12 tis. CZK zaplacená za elektrospotřebič, který bude v následujícím období poskytnut jako nepeněžní příspěvek. V roce 2004 poskytnuté zálohy ve výši 4 tis. CZK reprezentovaly zálohy na nájem a služby spojené s nájmem. Nadační fond k 31. prosinci 2005 a 2004 nevytvořil žádné opravné položky k pohledávkám. b) Závazky 6. JINÁ PASIVA Závazky Nadačního fondu ve výši 2 tis. CZK (2004: 1 tis. CZK) zahrnují dohadnou položku na auditorské služby ve výši 2 tis. CZK (2004: 1 tis. CZK). Jiná pasiva v celkové výši 9 tis. CZK (2004: 17 tis. CZK) zahrnují nevyfakturované účetní služby ve výši 9 tis. CZK (2004: 13 tis. CZK). V předchozí účetním období zde bylo dále zahrnuto nevyfakturované nájemné a služby s nájmem související ve výši 4 tis. CZK. 7. VLASTNÍ ZDROJE Vlastní kapitál Fondy Neuhrazená ztráta minulých let Zisk / -ztráta běžného období Celkem Zůstatek k Změna stavu fondů Převod ztráty minulého období Ztráta za rok Zůstatek k

13 8. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI V letech 2005 a 2004 nadační fond nezaměstnával žádné zaměstnance. 9. ODMĚNY A PŮJČKY ČLENŮM STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ V průběhu let 2005 a 2004 nebyly nadačním fondem vyplaceny ani poskytnuty žádné odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů. Rovněž nebyly uzavřeny žádné smlouvy, které by Nadační fond zavazovaly k vyplácení jakýchkoli požitků v případě ukončení činnosti jednotlivých členů ve statutárních a dozorčích orgánech nadačního fondu. 10. PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU JINÉ SPOLEČNOSTI V průběhu let 2005 a 2004 nebyl Nadační fond podílníkem v žádné společnosti. 11. INFORMACE O ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU Činnost Nadačního fondu byla v běžném a minulém účetním období v souladu s jeho statutem. Seznam poskytnutých a přijatých darů bude uveden ve výroční zprávě. 12. SPRÁVNÍ NÁKLADY Poměr správních nákladů k celkovým nákladům Nadačního fondu byl v běžném a minulém účetním období nevýznamný. V minulém účetním období nadační fond vynaložil náklady ve výši 55 tis. CZK na právní poradenství spojené se založením a vznikem Nadačního fondu. 13. DAŇ Z PŘÍJMŮ V letech 2005 a 2004 Nadační fond nevykázal žádnou činnost, která by podléhala dani z příjmů podle 18 zákona o dani z příjmů 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 14. VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě Nadačního fondu známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci

14 Zpráva auditora Pro správní radu Nadačního fondu J&T Na základě provedeného auditu společnost KPMG Česká republika, s.r.o., vydala dne 14.června 2006 o účetní závěrce, která je součástí výroční zprávy, zprávu následujícího znění: "Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadačního fondu J&T k 31. prosinci Za účetní závěrku je odpovědná správní rada nadačního fondu. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadu učiněných nadací a zhodnocení celkové vypovídací schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů a finanční situace Nadačního fondu J&T k 31. prosinci 2005 a výsledku hospodaření za rok 2005 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky." Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou. V Praze, dne 14. června 2006 KPMG Česká republika Audit, s. r. o. Osvědčení číslo 71 Ing. Vladimír Dvořáček Partner Ing. Petr Škoda Partner Osvědčení číslo

15 Nadační fond J&T Pobřežní 297/14 Praha 8, Česká republika Tel.: , , Fax:

Nikdo není zbytečný na tomto světě,kdo lehčuje břemeno jiným. Charles Dickens

Nikdo není zbytečný na tomto světě,kdo lehčuje břemeno jiným. Charles Dickens Nikdo není zbytečný na tomto světě,kdo lehčuje břemeno jiným. Charles Dickens VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah Výroční zprávy 2006 Nadačního fondu J&T Úvodní slovo 5 Výroční zpráva Nadačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NADAČNÍ FOND J&T

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NADAČNÍ FOND J&T VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NADAČNÍ FOND J&T VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NADAČNÍ FOND J&T obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 5 Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 7 Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu

Více

Nikdo není zbytečný na tomto světě,kdo lehčuje břemeno jiným. Charles Dickens

Nikdo není zbytečný na tomto světě,kdo lehčuje břemeno jiným. Charles Dickens Nikdo není zbytečný na tomto světě,kdo lehčuje břemeno jiným. Charles Dickens VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Výroční zprávy 2007 Nadačního fondu J&T Úvodní slovo 3 Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 4 Přehled

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13

Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7 Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9 Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13 Rozvaha

Více

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2013 do 31.12.

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2013 do 31.12. NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, Praha, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za období od..3 do 3..3 v plnem rozsahu 3..3 (v celych tisících Kc) ˇ 8496884 8.3.4 Nadacní ˇ fond pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2007

Nadace Educa Výroční zpráva 2007 Nadace Educa Výroční zpráva 2007 40 38 Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady 2 Zamyšlení nad fotografiemi Karla Cudlína 6 Činnost Nadace Educa 10 Některé výsledky OPEN GATE v roce 2007 16 Orgány

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 2. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI..............................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

NEZÁVISLÉHO AUDITORA účetní závěrky k 31.12.2013. Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.

NEZÁVISLÉHO AUDITORA účetní závěrky k 31.12.2013. Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. ORGANIZAČNí KANCELÁŘ PRAHA sdružení auditorů a daňových poradců Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný Praha 8, Thámova 7,18600 E-mail audit.okpraha@ok-praha.czkarel.audit@centrum.cz www.ok-praha.cz

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření roční účetní závěrky NADACE při České televizi Člověk v tísni za období od 1.1.1998 do 31.12.1998 Název účetní jednotky: Sídlo: Nadace při České televizi ČLOVĚK V

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Finanční příloha. 29 / Finanční příloha. Výroční zpráva za rok 2014 / Nadace O 2

Finanční příloha. 29 / Finanční příloha. Výroční zpráva za rok 2014 / Nadace O 2 Finanční příloha 29 / Finanční příloha Zpráva nezávislého auditora pro správní radu Nadace O 2 Účetní závěrka Na základě provedeného auditu jsme dne 26. června 2015 vydali k účetní závěrce, která je součástí

Více