Obsah. Poslání nadace. Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace. Orgány nadace. Činnost nadace. Správa příspěvku z NIF I. a II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Poslání nadace. Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace. Orgány nadace. Činnost nadace. Správa příspěvku z NIF I. a II."

Transkript

1 Nadace 700 let města Plzně Obsah Poslání nadace Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace Orgány nadace Činnost nadace Správa příspěvku z NIF I. a II. Grantová pravidla Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přijaté finanční prostředky Finanční zpráva Vyjádření auditora 1

2 Výroční zpráva za rok 2005 POSLÁNÍ NADACE Nadace 700 let města Plzně je právnickou osobou a byla zřízena dne 14. ledna Ve smyslu zákona 227/1997 Sb. bylo schváleno, že i po transformaci podle nového zákona o neziskových organizacích zůstane tato instituce nadací, a na základě tohoto rozhodnutí byla v lednu 1999 zaregistrována u Krajského obchodního soudu v Plzni. Nadace podporuje projekty směřující k rozvoji a obnově města Plzně, jejichž cílem je zlepšení životních podmínek obyvatel města a jeho propagace. Jejím cílem je vytvářet dobré předpoklady pro další rozvoj města, jeho vzhledu a pestřejší nabídky kulturních, sportovních, společenských, humanitárních a dalších aktivit. V rámci svého poslání nadace spolupracuje se společenskými, vzdělávacími a zájmovými organizacemi, se státními orgány, s vědeckými, uměleckými, hospodářskými, podnikatelskými kruhy i s jednotlivými občany. 2

3 Nadace 700 let města Plzně Vážení přátelé, nadešel čas, abychom předložili výsledky činnosti za uplynulý rok a bilancovali, co dobrého či špatného rok 2005 Nadaci 700 let města Plzně přinesl. Ráda bych na tomto místě poděkovala svým kolegům ze správní rady, členům dozorčí rady a zaměstnancům nadace za jejich spolehlivou práci. Jsem ráda, že mohu říci, že jsou všichni zárukou vzorného hospodaření s prostředky, které do nadace směřují od našich partnerů na podporu projektů pro zlepšení života v našem krásném městě. Již tradičně Nadace 700 let města Plzně podpořila několik desítek projektů. Věřím, že bude stejně úspěšná i v letech budoucích a společně budeme pokračovat v cestě, kterou započal zakládající člen a do svého úmrtí v říjnu loňského roku i předseda správní rady nadace pan Bohumil Kulhánek. Věřím, že i v roce 2006 se Nadace 700 let města Plzně stane důvěryhodným partnerem pro své spolupracovníky, dárce i sponzory a že se nám společně podaří naplnit vytýčené záměry. Ing. Hana Švábová předsedkyně správní rady 3

4 Výroční zpráva za rok 2005 Správní rada Nadace 700 let města Plzně Bohumil Kulhánek, předseda do října 2005 Ing. Hana Švábová, předsedkyně od prosince 2005 JUDr. Jan Blažek, místopředseda PhDr. Eva Beranová, člen RNDr. Emil Chochole, CSc., člen Vladimír Líbal, člen Eva Maříková, člen Václav Samek, člen Dozorčí rada Nadace 700 let města Plzně Ing. Jiří Pavlík, předseda Ing. Radoslava Mikulášková, člen Ing. Hana Švábová, do listopadu 2005 Zaměstnanci Nadace 700 let města Plzně Ing. Miloslav Raboch, CSc., výkonný ředitel Lenka Bílá, asistentka ředitele Yvona Nováková, sekretariát do července 2005 Alena Kozáková, sekretariát od srpna

5 Nadace 700 let města Plzně Činnost nadace Nadace 700 let města Plzně se po celou dobu od svého založení až po současnost snaží účelně nakládat s prostředky, které jsou jí poskytovány nejen statutárním městem Plzeň, ale i množstvím dalších sponzorů a dárců. Každoročně se může pochlubit tím, že podpoří téměř dvě stovky projektů nejrůznějšího zaměření od kulturních aktivit přes sport, humanitární akce až po vydání zajímavých publikací nebo zvukových nosičů. V oblasti kulturních aktivit se již stala pravidelným partnerem nejvýznamnějších festivalů, které se v našem městě konají. Ať už se jedná o filmový festival Finále či Hrákula, Mezinárodní festival Divadlo, tradiční Folklorní festival, nebo o festival Smetanovské dny. Již několikrát podpořila cyklus koncertů na zámku Kozel nebo ve Velké synagoze. V roce 2005 se stala partnerem Západočeského muzea v Plzni při realizaci jedinečné výstavy Tajemná Indonésie Tamtamy času. Uvedené akce jsou pouze malým výčtem z těch, na jejichž realizaci se v této oblasti podílela. Stejně důležitá jako kulturní aktivity je pro využití volného času obyvatel našeho města i oblast sportu. Z téměř 60. sportovních akcí, na kterých se nadace podílela, lze jmenovat například 9. světovou turistickou olympiádu IVV, Evropský pohár mládeže v moderním trojboji, Extraligu cyklistické kritérium nebo Halové mistrovství ČR mužů v tenise. U některých sportovních akcí není důležitý výsledek, ale hlavně smysl jejich konání. Mezi takové projekty musíme zařadit Běh Terryho Foxe, Mezinárodní setkání zdravotně postižené mládeže Hry bez hranic nebo Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků. Velkou pozornost věnuje nadace pomoci zdravotně, mentálně nebo jinak postiženým spoluobčanům, a tak pomohla v uplynulém roce zajistit několik návštěv zdravotních klaunů na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Plzni či zakoupit speciální přístroje pro operace nedonošených dětí, podílí se na vybudování rehabilitační zahrady s hřištěm pro klienty Křesťanského střediska Radost v Merklíně. S podporou nadace vznikla v Plzni kavárna a čajovna Kačaba, ve které našli uplatnění i občané s mentálním postižením. Do speciálních škol pro zrakově postižené děti v Plzni byla zakoupena kompenzační pomůcka kapesní kamerová lupa. Vydavatelská a publikační činnost byla zastoupena fotografickou knihou Plzeňský kraj z nebe nebo výjimečnou publikací A PŘINESLI NÁM SVOBODU, která ve fotografiích dokumentuje osvobozování našeho kraje v květnu Při obnově památek se nadace zaměřila na realizaci nasvícení dominanty Plzeňska hradu Radyně, dále byla obnovena plastika Ukřižování, která je umístěna na katedrále sv. Bartoloměje. Příspěvek byl poskytnut také na dokončení fasády kostela sv. Petra a Pavla v Plzni-Liticích. Kromě projektů, na které nadace jen částečně přispívá, realizuje také každoročně některé vlastní. K největším z nich patří již tradičně Historický víkend v polovině června, kdy se v různých částech města konají slavnosti, zaměřené vždy na vybrané historické období. 5

6 Výroční zpráva za rok 2005 Další takovou akcí je ples nadace, na němž jsou oceňováni největší sponzoři a nejvýznamnější projekty uplynulého roku. V roce 2005 na něm byla poprvé udělena hudební cena Nadace 700 let města Plzně Plzeňský Orfeus za mimořádné úspěchy a reprezentaci města v oblasti vážné hudby. Tato cena je určena pro studenty plzeňských středních a vysokých škol a žáky základních uměleckých škol. Prvními laureáty této ceny se stali za rok 2004 Jarmila Vlachová akordeon, Aleš Briscein zpěv, Štěpán Pražák housle. Nadace je také tradičním partnerem města Plzně při květnových oslavách osvobození americkou armádou. V roce 2005 přispěla k uspořádání výstav s tematikou tohoto výročí a II. světové války, na přípravu DVD a fotografické publikace nebo na slavnostní koncert. V září se poprvé uskutečnily také Plzeňské dny v Senátu. Na tomto víkendovém setkání v Praze v prostorách Valdštejnské zahrady bylo představeno město a jeho nejbližší okolí, prezentovali se zde zástupci kulturních institucí a zájmových organizací. Celkově bohatý program významně přispěl k propagaci našeho města. I v roce 2006 bude Nadace 700 let města Plzně podporovat aktivity, které jsou přínosem pro občany a návštěvníky našeho města. Věříme, že svoji vstřícnost nadaci zachovají i její partneři městské instituce, podnikatelské subjekty i dobrovolníci, kteří pomáhají tento cíl naplnit. Oblasti projektů Počet projektů Výše vynaložených finančních prostředků v tis. Kč Kultura Sport Humanitární aktivity Vydavatelské aktivity Obnova památek Vlastní projekty Graf 1 Počet podpořených projektů v jednotlivých oblastech Graf 2 Grafické znázornění finanční podpory jednotlivých oblastí 6

7 Nadace 700 let města Plzně 7

8 Výroční zpráva za rok 2005 Správa příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF) 1. Výše příspěvku z NIF přidělená v: I. etapě: , Kč připsáno na účet nadace v listopadu 1999 II. etapě: , Kč připsáno na účet nadace dne 9. dubna , Kč připsáno na účet nadace dne 3. dubna , Kč připsáno na účet nadace dne 18. prosince , Kč připsáno na účet nadace dne 2. prosince Výše příspěvku vložená do nadačního jmění a částka, kterou může příjemce v průběhu nejbližších 2 let použít přímo na realizaci vlastních projektů: Všechny přijaté příspěvky z NIF I. a NIF II. byly vloženy do nadačního jmění příjemce. 3. Způsob vložení příspěvku do nadačního jmění k : , Kč připsáno na účet nadace v listopadu 1999 a finance jsou uloženy na účtu vedeném Komerční bankou, a.s , Kč připsáno na účet nadace dne 9. dubna Na portfoliový účet vedený Komerční bankou, a.s., je vloženo , Kč a , Kč vloženo do Investiční společnosti ŽB-Trust, a.s. Balancovaný fond nadací , Kč připsáno na účet nadace dne 3. dubna 2003 a následně vloženo do fondu ČSOB nadační, OB Invest, investiční společnost, a.s , Kč připsáno na účet nadace dne 18. prosince 2003 a následně uloženo na termínovaný účet u ČSOB, a.s , Kč připsáno na účet nadace dne 2. prosince 2004 a následně uloženo takto: , Kč na termínovaný účet u ČSOB, a.s., , Kč uloženo na účet správy nadačního jmění vedeného Českou spořitelnou, a.s. 4. Výše výnosů účetně přijatých v roce 2005: ,08 Kč 8

9 Nadace 700 let města Plzně 5. Užití výnosů při zachování podmínky, že min. 80 % musí být poskytnuto třetí osobě (granty) a max. 20 % může být užito na správu nadace nebo zvýšení nadačního jmění, a to nejpozději do konce následujícího roku: 5.1. zůstatek výnosů z minulého roku, z toho: částka určená na granty ,73 Kč, tj. 100 % částka určená na správu nadace výše výnosů v běžném roce (2,71 % zhodnocení), z toho: částka určená na granty ,08 Kč, tj. 100 % částka určená na správu nadace rozdělení výnosů v běžném roce, z toho: částka rozdělená na granty , Kč, tj. 98,32 % částka využitá na správu nadace , Kč, tj. 1,68 % částka využitá na zvýšení základního jmění zůstatek nerozdělených výnosů z příspěvku NIF, k rozdělení v roce následujícím: částka určená na granty ,81 Kč, tj. 100 % částka určená na správu nadace z výdajů použitých na správu nadace bylo uhrazeno vyhlášení grantů (inzeráty) a poštovné spojené s vyrozuměním žadatelů. 6. Grantová pravidla Grantová pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z výnosů příspěvku z NIF 1) Účel nadačních příspěvků z výnosů příspěvku z NIF a) Nadace poskytuje nadační příspěvky z výnosů z příspěvku z NIF v souladu s obecně prospěšným cílem, k němuž byla zřízena, tj. k podpoře regionálně zaměřených aktivit. b) Nadační příspěvky z výnosu z příspěvku z NIF jsou poskytovány zejména k těmto účelům: i) propagace a realizace projektů z regionální kultury, sportu, humanitárních aktivit a obnovy památek, ii) ocenění několika nejprospěšnějších akcí s účastí organizace z města Plzně. 2) Uchazeči o nadační příspěvek a) O nadační příspěvek se mohou ucházet i) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, veřejnoprávní instituce a účelová zařízení církví, ii) nadace a nadační fondy, pokud se smluvně zaručí, že nejméně 80 % poskytnutých prostředků užijí ve prospěch třetích osob a nejvýše 20 % na správu nebo na navýšení nadačního jmění, iii) příspěvkové a rozpočtové organizace, pokud se smluvně zaručí, že na podpořenou akci nebo projekt zabezpečí alespoň 50 % rozpočtových nákladů. 9

10 Výroční zpráva za rok 2005 b) Nadační příspěvek z výnosů z příspěvku z NIF nelze poskytovat přímo fyzickým osobám. Tím není omezena podpora fyzických osob na základě rozhodnutí právnické osoby, které poskytne nadace nadační příspěvek z výnosu z příspěvku z NIF. 3) Rozhodnutí o členění výnosů z příspěvku z NIF a) Nejpozději do konce dubna každého kalendářního roku rozhodne správní rada nadace o členění výnosů z příspěvku z NIF na tyto části: i) část určená pro podporu aktivit na území města Plzně, ii) část určená pro podporu aktivit v ostatních regionech České republiky, iii) část určená pro ocenění několika nejprospěšnějších akcí s účastí alespoň jedné organizace z města Plzně, iv) část určená na navýšení nadačního jmění, v) část určená ke krytí nákladů spojených s přidělováním nadačních příspěvků a péčí o nadační jmění. b) Podíl z celkových výnosů připadající na položky podle bodů 3/a/iv a 3/a/v nesmí v souhrnu přesáhnout 20 %. 4) Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí nadačního příspěvku a) Nadace vyhlašuje vždy nejpozději k 31. lednu kalendářního roku témata pro předkládání projektů, na která se pro následující rok vyhlašuje výběrové řízení podle bodu 3/a/i a 3/a/ii. b) Nadace je oprávněna vyhlásit jednou ročně též soutěž o ceny za nejprospěšnější akce s účastí alespoň jedné organizace z města Plzně ve smyslu bodu 3/a/iii. c) Podmínky výběrového řízení vyhlásí nadace obvykle i) v bulletinu vydávaném Informačním centrem neziskových organizací (ICN), ii) oznámením v regionálním Plzeňském deníku, iii) na internetu. 5) Žádost o nadační příspěvek a) Žádosti o nadační příspěvek se podávají v uzavřené obálce zřetelně označené v souladu s vyhlášenými podmínkami na adresu nadace v jedenácti vyhotoveních nejpozději v poslední den stanovené lhůty pro podávání přihlášek. Za splnění lhůty se považuje předání přihlášky pověřenému pracovníkovi nadace do hod. příslušného dne nebo předání k doručení poštovní doporučenou zásilkou v poslední den lhůty. Žádosti podané po stanoveném termínu nebudou přijaty do výběrového řízení. Žádosti není možné podávat elektronickou poštou nebo faxem. b) Žádost podává osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, která je žadatelem. Své oprávnění k jednání doloží výpisem z nadačního rejstříku, z rejstříku obecně prospěšných společností, u občanských sdružení stanovami sdružení a rozhodnutím příslušného orgánu o jmenování osoby oprávněné k jednání jménem sdružení, u ostatních žadatelů jiným dokladem o právní subjektivitě a o ustanovení oprávněné osoby. c) Žádost obsahuje tyto údaje: i) Datum podání žádosti, ii) Základní údaje o žadateli dokládá se výpisem z příslušného rejstříku nebo jiného registru. Subjekty, které nejsou zapsány v rejstříku u rejstříkového soudu, doloží IČO výpisem z registru ekonomických subjektů vedeného ČSÚ. iii) Uvedení účelu, na který je nadační příspěvek žádán. Žadatel uvede 10

11 Nadace 700 let města Plzně (1) současný stav toho, co má být z projektu podpořeno, (2) zda příspěvek povede ke zlepšení stávajícího stavu nebo jeho vyřešení, (3) zda se na řešení bude podílet i jiný subjekt a s jakou účastí osobní, materiální nebo finanční, (4) údaje o osobách, které budou nadací podpořenou aktivitu zajišťovat jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, profesní charakteristika, resp. odbornost. iv) Údaj o celkové finanční částce, která je od nadace žádána (viz též bod vi). v) Informace o příspěvcích požadovaných na tentýž účel z jiných zdrojů v členění na: (1) žádané nebo očekávané s uvedením (a) poskytovatele příspěvku, (b) výše požadovaného příspěvku, nebo (2) poskytnuté s uvedením (a) poskytovatele příspěvku, (b) výše poskytnutého příspěvku (c) údaje, kdy byl příspěvek poskytnut, (d) podmínek, za jakých byl příspěvek poskytnut. vi) Rozpočet na realizaci aktivity, na kterou je žádán příspěvek. Peněžní částky se uvádějí v tisících Kč v členění na: (1) celkovou částku nutnou k realizaci aktivity, na kterou je žádán příspěvek, (2) část pokrytou příjmy z vlastních aktivit žadatele, případně z příjmů souvisejících s aktivitou, (3) celkovou částku požadovanou od nadace v dalším členění na: (a) věcné plánované náklady, zejména drobný hmotný majetek, drobný nehmotný majetek, spotřební materiál, pronájmy, ostatní služby (práce na fakturu), sociální a zdravotní pojištění, cestovní náklady, (b) mzdové náklady, zejména mzdy pracovníků v pracovním poměru k žadateli, odměny podle dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, (c) investiční náklady. (4) Způsob krytí finanční potřeby, není-li celá částka žádána od nadace a není-li zbývající náklad kryt již poskytnutými příspěvky z jiných zdrojů. (5) Jméno a příjmení kontaktní osoby odpovědné za projekt, včetně telefonického, faxového a elektronické spojení. (6) Podpis osoby oprávněné jednat za žadatele. d) K žádosti žadatel dále doloží: i) roční účetní závěrku za předchozí kalendářní rok, ii) výroční zprávu za předchozí kalendářní rok, pokud je žadatelem nadace, nadační fond nebo obecně prospěšná společnost; ostatní právnické osoby doloží výroční zprávu, pokud ji vydávají, popř. doloží jiný materiál s informacemi o své činnosti. e) Povinnost podle písmena d) je považována za splněnou, pokud žadatel doloží, že poskytl příslušné doklady nadaci před méně než 9 měsíci a prohlásí, že v údajích v nich obsažených nedošlo za toto období k žádné podstatné změně. 11

12 Výroční zpráva za rok ) Hodnocení žádostí o nadační příspěvek a) Žádosti o nadační příspěvek jsou po uzávěrce přihlášek nadací zkontrolovány po formální stránce. i) V případě, kdy je žádost neúplná a počet žadatelů o vypsané granty není dostačující k vyčerpání celé vyčleněné částky, vyzve nadace žadatele k doplnění žádosti a stanoví lhůtu pro doplnění. ii) V ostatních případech nebo nedodrží-li žadatel lhůtu stanovenou podle bodu i), vyřadí nadace neúplnou žádost a vrátí ji žadateli s tím, že v daném výběrovém řízení ztrácí možnost získat nadační příspěvek. b) K posouzení každé žádosti o nadační příspěvky podle bodu 3/a/i a 3/a/ii ustavuje správní rada dva posuzovatele. c) Posuzovatelé musí být určeni tak, aby byli odborně schopni žádost posoudit. d) Posuzovatel nesmí být členem orgánů posuzovaného subjektu a nesmí být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli. Totéž platí pro osoby, které jsou k posuzovateli v příbuzenském vztahu. e) Posuzovatelé postupují při hodnocení žádostí vzájemně nezávisle. f ) Posuzovatel se v písemném hodnocení vyjádří k celkovému přínosu aktivity, na kterou je požadován příspěvek. Může navrhnout, aby si správní rada vyžádala od žadatele doplnění dalších dokladů nutných k objektivnímu posouzení žádosti. Posuzovatel vyjádří své doporučení nebo nedoporučení žádosti k poskytnutí příspěvku. Své stanovisko posuzovatel v hodnocení zdůvodní. g) Pokud posuzovatel zjistí, že by byl v konfliktu s ustanovením bodu 6/d, oznámí to písemně a neprodleně předsedovi správní rady nadace a požádá o uvolnění z posuzování žádostí. Předseda správní rady je povinen svěřit posouzení žádosti jinému posuzovateli nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl o konfliktu zájmů informován. 7) Rozhodování o nadačních příspěvcích a) O poskytnutí nadačních příspěvků rozhodne správní rada nadace nejpozději do 60 dnů po uzávěrce výběrového řízení. b) Správní rada sestaví na základě stanovisek posuzovatelů podle kritérií stanovených v rámci vyhlášeného výběrového řízení pořadí žádostí doporučených oběma posuzovateli a rozhodne o zařazení nebo vyloučení žádostí doporučených pouze jedním posuzovatelem. c) Správní rada je oprávněna sestavené pořadí následně upravit tak, že žádosti podané žadateli, kterém již byl poskytnut nadační příspěvek z výnosů z příspěvku z NIF v minulých obdobích, posune v pořadí o tolik míst níže, kolikrát již byl žadateli nadační příspěvek z tohoto zdroje poskytnut. d) Správní rada je oprávněna oproti návrhu žadatele o příspěvek snížit poskytovanou částku za předpokladu, že si žadatel může zajistit prostředky na dofinancování z jiných zdrojů, nebo tehdy, lze-li bez závažné újmy rozpočet zkrátit o konkrétní položky. e) O přidělování nadačních příspěvků vede správní rada záznam, v němž je uveden počet přidělených nadačních příspěvků a jmenovitě výše každého poskytnutého nadačního příspěvku. Záznam musí být doložen rovněž seznamem zamítnutých žádostí. Přílohu k zápisu musí tvořit písemná vyjádření posuzovatelů k žádostem, pořadí doporučených žádostí, rozhodnutí správní rady o žádostech doporučených jen jedním posuzovatelem a seznam nedoporučených a odmítnutých žádostí. 12

13 Nadace 700 let města Plzně f ) O rozhodnutí správní rady o přidělení příspěvku nebo o rozhodnutí příspěvek neposkytnout musí být žadatel písemně vyrozuměn do 10 dnů ode dne rozhodnutí správní rady. g) Rozhodnutí správní rady nadace je konečné. 8) Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku a) O poskytnutí příspěvku uzavře nadace s žadatelem písemnou smlouvu. Ve smlouvě se uvede i) účel, k němuž je příspěvek poskytován, ii) doba, na kterou je příspěvek poskytován, iii) výše příspěvku ve specifikaci podle bodu 5/c/vi těchto pravidel, iv) povinnost žadatele doložit užití příspěvku ve stanoveném termínu a formě, v) povinnost žadatele omezit počet dalšího přerozdělování poskytnutých prostředků, vi) povinnost žadatele vyhovět požadavkům odstavce 2 těchto pravidel, vii) povinnost žadatele vrátit příspěvek, nebude-li použit v souladu s účelem, k němuž byl poskytnut, nebo odmítne-li žadatel užití příspěvku průkazně doložit, viii) povinnost žadatele zajistit ve stanoveném termínu dofinancování z jiných zdrojů v případě, kdy je příspěvek poskytován pouze na částečné pokrytí požadavku. b) Pokud žadatel odmítne podepsat smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve lhůtě stanovené správní radou, která však nesmí být kratší než 20 pracovních dní, je správní rada oprávněna použít nepoužité prostředky pro další nadační příspěvek žadateli, který následuje v pořadí doporučených žádostí za posledním žadatelem, kterému byl nadační příspěvek poskytnut. c) Nerozdělené prostředky je správní rada povinna použít po zaokrouhlení na celé tisíce korun českých dolů výlučně k navýšení nadačního jmění. Zbytek po zaokrouhlení může správní rada užít ve smyslu bodu 3/a/iii nebo 3/a/v. 9) Vyhodnocení užití nadačního příspěvku a) Dozorčí rada je oprávněna vyžádat si ke kontrole veškerou dokumentaci ke každé podané žádosti. b) Každoročně může dozorčí rada vylosovat alespoň jednu ze žádostí podaných nadaci v předchozím kalendářním roce a provést kontrolu celého postupu týkajícího se rozhodování o přijetí nebo odmítnutí vylosované žádosti. c) Správní rada nejpozději před vyhlášením témat na následující období vyhodnotí užití nadačních příspěvků udělených nadací v tomtéž období předchozího kalendářního roku. 10) Soutěž o ceny za nejprospěšnější akci podle bodu 3/a/iii a) Návrhy na ocenění nejprospěšnější akce podle bodu 3/a/iii jsou oprávněni předkládat správní radě nadace i) členové správní rady nadace, ii) členové odborných komisí nadace. b) Návrh musí obsahovat i) identifikaci akce (pořadatel, datum, místo, účel akce), ii) identifikaci organizace, která má být oceněna (název, právní forma, sídlo, kontaktní osoba, kontaktní údaje). c) Návrhy musí být předány členům správní rady spolu s pozvánkou na zasedání, nejpozději však 5 dní před zasedáním správní rady, na kterém bude o cenách rozhodováno. 13

14 Výroční zpráva za rok 2005 d) Správní rada posoudí návrhy podané ke stanovenému datu, nejpozději však ke dni odeslání pozvánky na zasedání správní rady svolané k vyhodnocení soutěže. e) Správní rada určí pořadí významnosti a rozhodne o počtu cen. f ) Správní rada je oprávněna neudělit žádnou cenu v soutěži. g) Správní rada oznamuje výsledek soutěže v regionálním tisku. h) Udělování cen za umístění v soutěži je správní rada oprávněna uspořádat přiměřeně slavnostním způsobem. 11) Dokumentace výběrového řízení a) Ředitel nadace vede evidenci došlých žádostí o nadační příspěvky podle bodů 3/a/i a 3/ a/ii a návrhů na udělení cen podle bodu 3/a/iii. b) Nadace archivuje po dobu pěti let po skončení výběrového řízení i) veškerou dokumentaci týkající se jednotlivých žádostí o poskytnutí příspěvku včetně posudků posuzovatelů a rozhodnutí příslušné odborné komise, ii) veškeré smlouvy, korespondenci, zprávy o hodnocení a další materiály týkající se jednotlivých poskytnutých příspěvků, iii) veškeré materiály týkající se návrhů do soutěže podle bodu 3/a/iii a jejího vyhodnocení. 12) Závěrečná ustanovení a) Tato grantová pravidla se stávají nedílnou součástí statutu nadace dnem registrace příspěvku z NIF jako součásti nadačního jmění nadace. b) Nadace je oprávněna v odůvodněných případech připojit k nadačnímu příspěvku udělenému podle těchto grantových pravidel rovněž nadační příspěvek poskytnutý na základě postupů pro udělování nadačních příspěvků z ostatních zdrojů nadace, stanovených správní radou nadace v souladu se statutem. 14

15 Nadace 700 let města Plzně 7. Výsledky výběrového řízení přehled příjemců grantů a přidělené částky. Věcné zaměření projektů. Výnosy z příspěvku z NIF I.: 1. Speciální školy pro sluchově postižené, Plzeň projekt 41. Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků , Kč 2. Slavia VŠ Plzeň SOFTBALL projekt Mistrovství České republiky v softballu kadetů , Kč 3. Pětibojařské sportovní centrum v Plzni projekt Mistrovství světa v moderním čtyřboji do 18 let , Kč 4. OPS při společnosti Pegisan, s.r.o. Sgrafito N 15 projekt Galerie Sgrafito N , Kč 5. Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech a okolí projekt Kostelík u Ježíška fresky F. J. Luxa , Kč 6. Farní sbor ČCE v Plzni Korandův sbor projekt Obnova soklové omítky z umělého kamene , Kč 7. Římskokatolická farnost Plzeň-Litice projekt Dokončení opravy fasády věže kostela sv. Petra a Pavla , Kč 8. Pomocné tlapky, o.p.s. projekt Canisterapie pro seniory , Kč 9. Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež ve Zbůchu projekt Mezinárodní setkání postižené mládeže Hry bez hranic , Kč 10. Sdružení Ledovec projekt Terapeutické centrum Ledovec , Kč 11. Diakonie ČCE Středisko v Plzni projekt Kavárna Čajovna KaČa , Kč 12. Porozumění Sdružení nevidomých a slabozrakých projekt Zajištění plnohodnotného života seniorům , Kč 13. Náruč, občanské sdružení projekt Putovní tábor vozíčkářů Festina Lente , Kč 14. Motýl projekt Rehabilitační zájmové aktivity , Kč Výnosy z příspěvku z NIF II.: 1. Galerie města Plzně, o.p.s. projekt LES tématická výstava , Kč 2. Mezinárodní festival Divadlo Plzeň projekt Mezinárodní festival DIVADLO , Kč 3. Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti projekt Americký plakát , Kč 4. Plzeňská unie neslyšících projekt Potichu spolu , Kč 5. Plzeňský smyčcový orchestr projekt Koncert k osvobození města Plzně , Kč 6. Sdružení pro volný čas Demaro projekt Keramická krajina III , Kč 7. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně projekt 50 nej plzeňské architektury , Kč 8. OV Klub českých turistů Plzeňského kraje projekt 9. světová turistická olympiáda IVV , Kč 9. Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. projekt Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět , Kč 10. O.s. PRO PHOTO projekt Včera byla válka. Evropa po II. sv. válce ve fotografiích , Kč 11. O.s. PRO PHOTO projekt Pod Britským praporem , Kč 15

16 Výroční zpráva za rok

17 Nadace 700 let města Plzně Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v Kč podle jednotlivých oblastí (mimo příspěvky poskytnuté z výnosu z NIF) Humanita 1 Fakultní nemocnice Plzeň - Dětská klinika Zhotovení dekorativního a hracího objektu Klaun za vyšetřovací lůžko 2 Fakultní nemocnice Plzeň - Dětská klinika - JIP Nákup přístrojů * Fakultní nemocnice Plzeň Nákup přístroje KRYOSPRAY * Dermatovenerologická klinika 4 Fakultní nemocnice Plzeň - Chirurgická klinika Nákup mikrochirurgických nástrojů pro operace ,10 nedonošených dětí 5 Křesťanské středisko DIAKONIE ČCE Radost Vybudování rehabilitační zahrady s hřištěm Občanské sdružení Krystal Program v rámci oboustranné sociální rehabilitace Občanské sdružení Zdravotní klaun Zdravotní klaun - 4 návštěvy pacientů na Dětské klinice FN Plzeň 8 Občanské sdružení Zdravotní klaun Zdravotní klaun - 3 návštěvy pacientů na Dětské klinice FN Plzeň 9 Speciální školy pro zrakově postižené, Plzeň, Nákup kompenzační pomůcky - kapesní kamerové lupy Lazaretní 25 Compact Tieman 10 Sport relax handicap Plzeň Adventní benefice Obnova památek 1 Město Starý Plzenec Nasvícení hradu Radyně Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje Obnova plastiky Ukřižování z presbytáře katedrály sv. Bartoloměje * Publikace 1 AV PRON, spol. s r.o. DVD k 60. výročí osvobození Plzně * GEMINI99, s.r.o. DVD Paměť města Konzervatoř Plzeň Tisk informační brožury - Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 4 NAVA TISK, spol. s r.o. Vydání publikace 6 let ve funkci rektora * Starý most, s.r.o. Vydání publikace Plzeňský kraj z nebe Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Vydání publikace Sborník 55 let studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje 7 Zdeněk Roučka Vydání publikace A PŘINESLI NÁM SVOBODU * Zoologická a botanická zahrada města Plzně Vydání reprezentativní publikace k 80. výročí založení ZOO a BZ Plzeň Kultura 1 AD Base, s.r.o. V. ročník festivalu HRÁKULA Anton Miroslav Proměny Plzně Association des Etats Généraux des Etudiants de l Europe - Plzeň Travelling Summer University

18 Výroční zpráva za rok Divadelní spolek Jezírko Plzeň Křimická zámecká divadelní slavnost DOMINIK CENTRUM, s.r.o. 25. Smetanovské dny DOMINIK CENTRUM, s.r.o. FINÁLE PLZEŇ 2005 * ESPRIT, plzeňský kulturní sevis, příspěvková Slavnosti svobody 2005 * organizace 8 INWEST - K, a.s. Divadlo srdcem Miroslava Horníčka INWEST - K, a.s. 50 let rocku v Plzni INWEST - K, a.s. Festival smíchu Ivan Vala - STUDIO Realizace památníku G. Pattona (stálá expozice v PD Peklo) * Jan Kvídera - Q MUSIC Vánoční koncert z věže chrámu sv. Bartoloměje Johan, centrum pro kulturní a sociální Akvabely v Klubu projekty 14 Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku Zajištění činnosti Kapely 35. plzeňského pěšího pluku FOLIGNO FOLIGNO v roce Klášter Chotěšov Výstava fotografií a vzpomínka k 60. výročí osvobození americkou armádou 16 Klub plastikových modelářů - Plzeň Pilsen Kit Krist Miloslav Výstava Sedmá velmoc Krist Miloslav Výstava Vojna veselá i smutná Mateřské centrum Plzeňské panenky Ples Plzeňských panenek v duchu renesance MEDIA PRODUCTION, s.r.o. Mistrovství Plzně ve cvrnkání kuliček - 3. ročník MEDIA PRODUCTION, s.r.o. Noc s Karolínou Mgr. Jindřiška Kikinčuková-Crhová - Agentura Namydlené historky - premiéra hudební komedie Oldřicha PLUTO Dudka 23 Mgr. Jindřiška Kikinčuková-Crhová - Agentura Letem světem kabaretem PLUTO 24 Mgr. Jindřiška Kikinčuková-Crhová - Agentura Uzloviny aneb Manželské sexyhrátky PLUTO 25 MUDr. Ivan Slabý - agentura TRIWOLI Jazz na divadle * Občanské sdružení Společenství Začít spolu Projekt Příležitost II Okresní výbor SPMP ČR Plzeň (Sdružení pro 7. dobročinný ples pomoc mentálně postiženým) 28 Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná Novoroční koncert společnost 29 Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná Slavnostní koncert - Slavnosti svobody 2005 * společnost 30 Plzeňská krajská rada dětí a mládeže BAMBIRIÁDA Plzeňští heligonkáři Plzeňská heligonka Přemysl Kubišta - ORFEUS umělecká agentura Koncert Napříč žánry RENA PM, spol. s r.o. Žhavá rokenrolová noc RENA PM, spol. s r.o. Cyklus koncertů na zámku Kozel RENA PM, spol. s r.o. První Plzeňský Bluesový Festival RLA Stallion, s.r.o. Vánoční zpívání koled - VIII. ročník RLA Stallion, s.r.o. Plavba 21. stoletím aneb 710 let města Plzně RLA Stallion, s.r.o. Vánoční výstava RLA Stallion, s.r.o. Velké rytířské turnaje o kopí sv. Jiří *

19 Nadace 700 let města Plzně 40 Sdružení Alliance francaise de Plzeň Francouzsko-české dny 2005 Bonjour Plzeň Sdružení Destinační management Český Za úsměvem dětí Západ 42 Sdružení chovatelů hospodářských zvířat Odhalení pamětní desky připomínající pův. využití školní v západních Čechách budovy a arch. H. Zápala (Pavlovův ústav) 43 Sdružení Lochotínský pavilon Festival historické hudby v Plzni - 3. ročník Sdružení pro volný čas DEMARO Oblastní kolo dětské Porty Soubor písní a tanců JISKRA 9. mezinárodní folklorní festival Plzeň Sport relax handicap Plzeň Benefiční koncert SVAZ ČESKÝCH FILATELISTŮ Propagační filatelistická výstava k 60. výr. osvobození města Plzně americkou armádou 48 Svaz důchodců České republiky, Městská 3. plzeňský gerontologický den organizace Plzeň 49 Svaz důchodců České republiky, Městská Slavnostní setkání k 15. výročí vzniku organizace organizace Plzeň 50 Synagoga Concerts, s.r.o. Zahajovací koncert Slovenských dnů v Plzni Synagoga Concerts, s.r.o. SYNAGOGA CONCERTS - cyklus TJ Plzeň-Újezd 890. výročí založení Újezda Wichterlová Božena Svatební košile (koncert Plzeňské filharmonie) XII. župa sdružených obcí Baráčníků J.S.Koziny 80. výročí založení župy Západočeské muzeum v Plzni Výstava K. Štícha - Moje město Plzeň Západočeské muzeum v Plzni Výstava Tajemná Indonésie - Tamtamy času * Zoologická a botanická zahrada města Plzně Statek festival tradičních řemesel Hudební cena Nadace 700 let města Plzně Plzeňský Orfeus 1 Briscein Aleš Pražák Štěpán Vlachová Jarmila Sport 1 Billiard Club Triáda - Plzeň III. výroční open turnaj Billiard Clubu Triáda - Plzeň Club karate Plzeň 6. světový pohár v karate pro děti a mládež Dámský handballový club Plzeň Memoriál Karla Šulce Dámský handballový club Plzeň Bohemia Cup HC Plzeň Turnaj - žákovská liga - III. kolo HCB Fireball 99 Plzeň 2. ročník Water Stars Cupu v hokejbalu Ing. Pavel Šticha Korida horských kol Ing. Pavel Šticha Český pohár horských kol KLUB SPORTOVNÍCH OTUŽILCŮ PLZEŇ Slavnost slunovratu Závod o pohár primátora města Plzně Klub vodních sportů Plzeň Pohár mistrů evropských zemí Klub vodních sportů Plzeň 40. ročník Poháru 17. listopadu ve vodním pólu Krasobruslařský klub Plzeň Velká cena města Plzně v krasobruslení Krvavá tlačenka 15. ročník futsalového turnaje Pohoda Cup Miniatur golf club Plzeň 5. Grand Prix + 1.kolo extraligy družstev v minigolfu MO ČRS Plzeň3-eCity Rybářské závody MO ČRS Plzeň3-eCity Plzeňská udice

20 Výroční zpráva za rok OBLAST KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ 9. světová turistická olympiáda IVV * PLZEŇSKÉHO KRAJE 18 OBLAST KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ Novoroční pochod z Bolevce do Bolevce PLZEŇSKÉHO KRAJE 19 PEŠTA S PARTOU klub koloběhu Plzeň Mistrovství republiky v koloběhu Pětibojařské sportovní centrum IV. ročník Evropského poháru mládeže Plavecký klub SLÁVIA VŠ Plzeň Plzeňský vytrvalec ročník Plavecký klub SLÁVIA VŠ Plzeň Zimní Mistrovství ČR v plavání Plzeňská sportovní unie Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně za rok Sdružení střeleckých klubů města Plzně Velká cena osvobození ve sportovní střelbě * SK Campsport Team Plzeň GIANT Liga Plzeň SK SENCO DOUBRAVKA VI. ročník turnaje fotbalových základen Senco cup SKMG Slovan Plzeň MS juniorek 2005 v estetické skupinové gymnastice Slavia SK Rapid Plzeňský pohár - Memoriál J. Krocové SPES Plzeň, spol. s r.o. EXTRALIGA - silniční závod na 180 km SPES Plzeň, spol. s r.o. EXTRALIGA - cyklistické kritérium Spolek přátel šachu Pilsner Urquell Open - VIII. ročník SPORT CLUB PLZEŇ 53. ročník Zlaté lyže Šumavy SPORT CLUB PLZEŇ Běh Borským parkem, Memoriál J. Bešťáka Sportovní Club Černý Velká cena Plzně - závod horských kol Sportovní klub Plzeň 3eCity 2. plzeňský vodácký maraton Škola bojových umění NARAMA NARAMA SEITO Škola bojových umění NARAMA NARAMA OPEN Škola bojových umění NARAMA Souboj titánů - mezinárodní turnaj v Kick boxu Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka Mistrovství České republiky jednotlivců v badmintonu Tělovýchovná jednota Dynamo ZČE Plzeň 7. ročník Junior Tour Tělovýchovná jednota INSTEL Plzeň XVIII. ročník Večerního triatlonu Tělovýchovná jednota Plzeň-Bílá Hora Vánoční turnaj v nohejbalu smíšených dvojic Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň 15. ročník závodu společných skladeb v MG Tělovýchovná jednota UNION PLZEŇ Mistrovství ČR ve stolním tenisu - dospělí Tenisový klub Slavia Pilsner Urquell Velká cena veteránů Tenisový klub Slavia Pilsner Urquell 35. ročník mezinárodního juniorského turnaje ITF - EX Plzeň * Tenisový klub Slavia Pilsner Urquell Halové mistrovství ČR mužů v tenise * TJ Plzeň-Litice XIII. VC Plzně mladších žáků a benjamínků v pozemním hokeji TK JASO Plzeň Běh okolo zámečku ročník Triatlonový klub Slavia VŠ Plzeň MČR v triatlonu dospělých, dorostu a juniorů Triatlonový klub Slavia VŠ Plzeň Plzeňský dětský triatlon ÚAMK ČESKÉ REPUBLIKY, AUTOMOTOKLUB Mistrovství ČR v AOS zdravotně postižených motoristů INVALIDŮ PLZEŇ 53 Univerzitní sportovní klub Plzeň Nočník open - noční orientační běh smíšených dvojic Veteran car club PLZEŇ v AČR Stíhací jízda a setkání historických motocyklů, aut a bicyklů Veteran car club PLZEŇ v AČR 16. ročník Jizdy do vrchu na hrad Radyně a okolím Plzně Západočeská univerzita v Plzni Běh Terryho Foxe * do uvedených částek jsou zahrnuty i účelové sponzorské dary 20

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska Společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Společnost Plzeň 2015, o. p. s. vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s vizí a cíli projektu

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP I. Nadační příspěvek 1. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen žadatelé ) pouze v souladu

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

Obsah. Poslání nadace. Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace. Orgány nadace. Činnost nadace. Správa příspěvku z NIF

Obsah. Poslání nadace. Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace. Orgány nadace. Činnost nadace. Správa příspěvku z NIF Obsah Poslání nadace Úvodní slovo Ing. Hany Švábové, předsedkyně správní rady nadace Orgány nadace Činnost nadace Správa příspěvku z NIF Grantová pravidla Přijaté finanční prostředky Přehled poskytnutých

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Příloha č. 2 usnesení 499/05 DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Dotační program vznikl v rámci Projektu Zdravé město, pro realizaci Plánu

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a ----------------------------------------------------------- Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Statut Nadačního fondu Harmonie

Statut Nadačního fondu Harmonie Statut Nadačního fondu Harmonie Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Harmonie (dále jen nadační fond ) 2. Sídlem nadačního fondu je Lázeňská 11 č.p. 285, 110 00 Praha 1. 3.

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Vyplní podatelna MMÚ Vyplní OŠKSS MMÚ Číslo projektu Schválená částka Podací razítko ŽÁDOST O DOTACI NA CELOROČNÍ ČINNOST V OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2016 Program Forma

Více

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015 Dotační program města 1/5 Město vyhlašuje dotační program. Čl. I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 1. V roce 2015 může být dotace z tohoto programu (dále jen dotace ) poskytnuta žadateli

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

obchodní společnost Registrováno u: (př. nadace, církve atd.) Číslo a datum registrace: DIČ:

obchodní společnost Registrováno u: (př. nadace, církve atd.) Číslo a datum registrace: DIČ: (zachovejte, prosím dvoustránkový formát žádosti) Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti SPORTU pro rok 2016 CYKLISTICKÉ AKCE POŘÁDANÉ SUBJEKTY NA PODPORU CYKLISTIKY

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15 88 64, telefon : 515 504 200 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mgr. Jiří Podlucký předseda Nadačního fondu Kociánka

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Mimořádné sportovní výkony Mimořádné žádosti o dotaci Mimořádné žádosti v důsledku přírodních katastrof

Mimořádné sportovní výkony Mimořádné žádosti o dotaci Mimořádné žádosti v důsledku přírodních katastrof (zachovejte, prosím dvoustránkový formát žádosti) Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti SPORTU pro rok 2016 MIMOŘÁDNÉ ŽÁDOSTI O DOTACE Vyplňte strojem, počítačem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

ZÁSADY. pro poskytování příspěvků na rozvoj činnosti KVZ a financování sportovních a společenských akcí SVZ ČR v roce 2016

ZÁSADY. pro poskytování příspěvků na rozvoj činnosti KVZ a financování sportovních a společenských akcí SVZ ČR v roce 2016 ZÁSADY pro poskytování příspěvků na rozvoj činnosti KVZ a financování sportovních a společenských akcí SVZ ČR v roce 2016 I. Obecná ustanovení Příspěvky jsou finanční prostředky účelově poskytované klubům

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY Úvodní ustanovení Článek I Název:..Unie neslyšících Brno, z.s. (dále jen spolek) Zkratka: UNB Sídlo: Palackého třída 19/114, 612 00 Brno Účel spolku Článek II Účelem

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti rlr OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY, Pražská 137, 25244 Psár Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015 Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení Předmět činnosti Sportovní činnost dětí i dospělých

Více